Sunteți pe pagina 1din 512

M

Ci Uj
_ CL JJ
H-IALA

larles Dickens DAVID COPPERFIELD


Traducere din limba englez IOAN COMA

*855642U*
IlfiLlQV

OGTA ui

RAO International Publishing Company rupul !ditorial RAO CP" #$ %#& 'ucure(ti) ROM*NIA C+AR,!- .IC/!N- The Personal History oFDavid Copperfield Coperta colec0iei .ON! -TAN Ilustra0ia copertei P!T!R PA1, MAR-+A,, Vrednic e truditorul de plinea sa 2detaliu3 4 RAO International Publishing Company) #556 pentru 7ersiunea 8n limba rom9na Tiparul e:ecutat de R"A" ;Monitorul O<icial= 'ucure(ti) Rom9nia #556 I-'N >?6$@?A$@55$&

t.v;' !'} : :'. ii'

. .'. ' 'i>

'

PR!BACA A1TOR1,1I ,A !.ICIA A .O1A


8n Prefaa la edi0ia 8nt8i a acestei cr0i% am artat c) <iind 8nc stap8nit de impresiile legate de <aptul c o ispr7isem) nu mi$a 7enit deloc u(or s m desprind de ea (i s$o pot comenta cu senintatea cerut) pare$mi$se) de titlul acesta solemnD Prefa. At8t de proaspete (i de puternice s8nt sentimentele ce i le purtam) at8t de 8ndoit mi$era su<letul 8ntre mul0umire (i prere de ru E 8ntre mul0umirea c am dus la bun s<8r(it un plan zmislit de mult 7reme (i prerea de r9u pricinuit de despr0irea de at80ia 7echi prieteni $ 8nc8t m$am temut ca nu cum7a s plictisesc cititorul cu con<iden0e personale (i senti$ mente de ordin prea intim" 8n a<ar de asta) m$am strduit s e:prim 8n paginile cr0ii tot ce a7eam de spus 8n legtur cu subiectul ei" Pe cititor l$ar interesa) cred) prea pu0in m8hnirea de care e(ti cuprins c8nd la(i condeiul dup doi ani de 8ncordare a imagina0ieiF sau acea senza0ie a scriitorului c arunc 8n lumea umbrelor o parte din propria <iin0 8n clipa c8nd se desparte pentru 7ecie de un numr de <pturi plsmuite de mintea lui" Altce7a n$a( <i a7ut nimic de spusD a<ar doar s <ac mrturia 2care prezint poate 8nc (i mai mic 8nsem$ ntate3 c) citind aceast nara0iune) nimeni nu 7a putea crede 7reodat 8n 7eridicitatea ei mai mult dec8t am crezut eu c8nd am scris$o"
G Duvid Copperfield a aprut ini0ial ca roman$<oileton 8ntre mai %H&> (i noiembrie %H@5) romanul a <ost publicat 8n 7olum 8n %H@#"

C+AR,!- .IC/!N-

At8t s8nt de ade7rate (i 8n ziua de azi aceste mrturisiri) 8nc8t nu m pot opri s nu <ac cititorului o alt destinuire" .intre toate cr0ile mele) aceea care$mi place cel mai mult este cea de <a0" Nu se 8ndoie(te) cred) nimeni c m port ca un printe drgstos cu to0i copiii <anteziei mele (i c nimeni nu poate iubi mai <ierbinte aceast <amilie dec8t o iubesc eu" .ar) ca mul0i prin0i drgsto(i) port 8n ad8ncul su<letului chipul copilului pre<erat" i numele aces$ tuia este .AII. COPP!RBI!,." C+AR,!- .IC/!N%HA?

.f

n\s

/;;
J

P!R-ONAK!,!
. >'> V

RIC+AR. 'A',!L 2;Mister .icM=3) un nebun ino<ensi7 MI-T!R 'AR/I-) harabagiu MI-T!R C+I,,IP) medicF un omule0 blaNin .AII. COPP!RBI!,.) eroul romanului MI-T!R CR!A/,!) un director de (coal) incult (i c8inos R!I!R!N.1, +ORAC! CR!O,!R) pastor srac 8n .e7onshire 1RIA+ +!!P) copist 8n biroul lui mister OicM<ield MI-T!R KORAM) asociatul (i ginerele lui mister Omer) antre$ prenorul de pompe <unebre MI-T!R KOR/IN-) asociatul lui mister -penloP ,ITTIMM!R) ser7itorul (i omul de 8ncredere al lui Kames -teer<orth KAC/ MA,.ON) un t8nr de nimic) lipsit de miNloace) lene() obraznic (i 8n<umurat MI-T!R C+AR,!- M!,,) pro<esor la (coala lui mister CreaMle MI-T!R OI,/IN- MICAO'!R) un domn elegant) grandi$ loc7ent) generos (i nesocotit MI-T!R OI,/IN- MICAO'!R Kr") <eciorul cel mare al acestuia MI-T!R !.OAR. M1R.-TON!) tat9l 7itreg al lui .a7id Copper<ield MI-T!R OM!R) negustor de manu<actur) croitor) antreprenor de pompe <unebre etc" la Larmouth

C+AR,!- .IC/!N.ANI!, P! OTTL) un pescar cam din topor) dar bun la inim +AM P! OTTL) marangoz (i pescarF nepotul lui .aniel Peggotty MI-T!R Q1INION) administratorul depozitului <irmei ;Murd$ stone R rinby= MI-T!R BRANCI- -P!N,OO) unul dintre membrii <irmei ;-penloP R KorMins=F tatl .orei -penloP KAM!-T!!RBORT+) un t8nr bine crescut (i cu un <armec personal deosebit) prieten din (coal cu Copper<ield .R" -TRON ) un domn b9tr8n (i amabil) directorul unei (coli din Canterbury MI-T!R TIBB!L) b9tr8n <unc0ionar 8n birourile <irmei ;-pen$ loP R KorMins= T+OMA- TRA..,!-) coleg de (coal (i prieten cu .a7id Copper<ield MI-T!R OIC/BI!,.) a7ocat din Canterbury MI--IC,ARA COPP!RBI!,.) mama lui .a7id Copper<ield MI--ICR!A/,!) o <emeie de treab) bru<tuluit9 de so0ul ei MI-CR!A/,!) <iica precedentei MI--I- CR!O,!R) so0ia re7erendului +orace CrePler CARO,IN!) ,O1I-A) ,1CL) MAR AR!T) -ARA+ (i -OP+L CR!O,!R) <iicele re7erendului +orace CrePler MI--I- CR1PP) o <emeie corpolenta) care 8nchiriaz camere mobilate ROA .ART,!) o doamn care locuie(te la missis -teer<orth (i 8i 0ine companie MIC1CA !MI,L) o nepoat a lui mister Peggotty) adoptat de acesta MART+A !N.!,,) o <emeie de mora7uri u(oare MI--I1MMI. !) 7du7a unui pescar) <ost to7ar( al lui .aniel Peggotty MI--I- +!!P) 7du7F mama lui 1riah +eep MI--IMAR/,!+AM) mama Anniei -trong MI--I- !MMA MICAO'!R) so0ia lui OilMins MicaPber MI-- !MMA MICAO'!R) <iica precedentei

.AII. COPP!RBI!,. > MI-- K1,IA MI,,-) prietena cea mai apropiat a .orei -penloP MI-- MOOC+!R) coa<ez cu clientel distins MI-- KAN! M1R.-TON!) sora lui !dPard Murdstone MINNI! OM!R) <iica lui miser OmerF <rumoas (i cumsecade C,ARA P! OTTL) <emeie la toate 8n casa Clarei Copper$ <ieldF ddaca (i prietena lui .a7id MI-- C,ARI--A -P!N,OO) cea mai 8n 78rst dintre cele dou surori nemritate ale lui mister -penloP MI-- .ORA -P!N,OO) unicul copil al lui mister -penloPF o <at timid) sensibil) nai7 (i drgla() mai t8rziu ;sotia$co$pili0= a lui .a7id Copper<ield MI-- ,AIINIA -P!N,OO) sora Clarissei -penloP MI--I-T!!RBORT+) mama lui Kames -teer<orth MI--I- ANNI! -TRON ) so0ia doctorului -trong MI-- '!T-!L TROTOOO.) o doamn auster) dar inimoasF mtu(a lui .a7id Copper<ield A N!- OIC/BI!,.) <iica (i menaNera lui mister OicM<ield

CAPITO,1, I
.eschid ochii
!ste menirea paginilor de <a0 s$arate dac mi$a <ost dat s de$ 7in eroul propriei mele 7ie0i sau dac altuia i$a <ost hrzit acest loc" Ca s$o iau cu po7estirea chiar de la 8nceput) 7oi consemna c 2precum mi s$a spus) (i cred3 am 7enit pe lume 8ntr$o 7ineri la miezul nop0ii" -$a bgat atunci de seam c am scos primul 0ipt chiar 8n clipa c8nd pendula a pornit s sune" .daca mea (i c8te7a <emei 8n0elepte de prin 7ecini) care mi$au artat o griN deosebit chiar cu c8te7a luni 8nainte de a <i <ost cu putin0 s <acem cuno(tin0) 0in8nd seama de ziua (i ceasul na(terii) au dat de (tire c eram ursit s <iu ne<ericit 8n 7ia0 (i) 8n al doilea r8nd) au 7estit c$mi era scris s 7d stihii (i nluci) cci asta) socoteau d8nsele) este partea ne<erici0ilor prunci E <ete sau bie0i E 7eni0i pe lume 7inerea dup miezul nop0ii" .espre pre7estirea dint8i nu e ne7oie s spun nici un cu78nt aici) pentru c nimic nu poate arta mai bine dec8t propria$mi po7este dac ea s$a ade7erit sau nu" 8n ce pri7e(te cea de a doua) 7oi spune doar c) de nu s$o <i 8mplinit cum7a 8n <rageda$mi copilrie) 8nc nu s$a s78r(it p8n 8n ziua de azi" Nu m pl8ng 8ns de<el c$am <ost lipsit de acest darF (i) dac 8n clipa de <a0 de el se bucur altcine7a) ii doresc din toat inima s$% pstreze"

%#

C+AR,!- .IC/!N-

M$am nscut cu ci0) care) prin anun0uri la gazet) a <ost o<e$ rit spre 78nzare la pre0ul con7enabil de cincisprezece guinee %" .ar nu (tiu dac pe 7remea aceea oamenii care cltoreau pe mare nu prea a7eau bani sau dac) nemai<iind supersti0io(i #) pre<erau colacii de sal7areF ceea ce (tiu e c nu s$a gsit dec8t un singur amator) un a7ocat care Nuca la burs (i care a o<erit dou lire 6 bani pe(in) iar restul 8n 7in de Seres &) re<uz8nd s plteasc mai mult pentru chez(ia c nu se 7a 8neca" A(adar) anun0ul a <ost retras) repre$ zent8nd o cheltuial zadarnic) <iindc pe acea 7reme srmana mea mama a7ea (i ea 7in de Seres din bel(ug) iar zece ani mai t8rziu ci0a a <ost pus la loterie unde7a pe meleagurile noastre) 78nz8ndu$se cincizeci de bilete a c8te o Numtate de coroanT <iecare) c8(tigtorul urm8nd s plteasc cinci (ilingi pe deasupra" Am <ost de <a0 (i$mi amintesc c m$am sim0it tulburat (i st8nNenit 79z8nd cum se 8nstrina ast<el o parte din <ptura mea" Ci0a a <ost c8(tigat9) 0in minte) de o btr8n9 cu un co(ule0 pe bra0) care abia s$a 8ndurat s scoat cei cinci (ilingi) 8n monede de c8te o Numtate de peni A) (i p8n la urm a dat cu doi peni (i Numtate mai pu0in) ceea ce zadarnic s$au str$ duit s$i do7edeasc) <c8nd cu ea socoteli nes<8r(ite" Baptul c btr8na nu s$a 8necat (i c (i$a dat ob(tescul s<8r(it 8n patul ei) la 78rsta de nouzeci (i doi de ani) este ne8ndoios) (i oamenii din partea locului nu$% 7or da uitrii mult 7reme" .up c8te am a<lat) s$a m8ndrit p8n (i pe patul mor0ii c nici o singur dat 8n 7ia0a ei n$a trecut 7reo ap alt<el dec8t peste un pod (i c p8n9 la captul zilelor ei) ori de c8te ori 8(i sorbea ceaiul) pen$ tru care a7ea o mare slbiciune) se arta <oarte indignat 8mpotri7a marinarilor (i a celorlal0i oameni care n$a7eau nimic s<8nt (i bteau
%

1nitate monetar tradi0ionala 8n Anglia) egala cu o lir Ui un (iling 2sau cu #% de (ilingi3F ini0ial a <ost o moned de aur btut din acest metal pre0ios adus din uineea) adic din A<rica Occidental) # Cunoscutele supersti0ii potri7it crora cei nscu0i cu ci0 ar <i sorti0i s aib noroc 8n 7ia0a 8mbrac o <orm deosebit 8n Anglia) unde ci0ele au <ost socotite c ar a7ea 7ir tutea de a$i <eri de 8nec pe marinari (i pe cltori" 6 Principal unitate monetara englezaF lira este sub8mp9r0ita 8n #5 de (ilingi" & Seres 2sau Kerez3 $ ora( din sudul -paniei) 7estit pentru podgoriile sale" $V Moneda di7izionara englezaF reprezint un s<ert de lir) adic @ (ilingi" ^Penny 8n englez 2plural pence) moned di7izionar engleza) egal cu a douspreze$ cea parte dintr$un (iling"

.AII. COPP!RBI!,.

%6

mrile lumii" Wadarnic i$ai <i spus c aceast mult hulit 8ndeletni$ cire aducea (i unele <oloase) printre care se numra) poate) (i ceaiul" Rspundea totdeauna) repet8nd apsat) cu neclintit 8ncre$ dere 8n temeinicia argumentului eiD ;Nu) s n$aud de oamenii care bat drumurile (i mrileX= i acum) ca s9 nu mai bat (i eu c8mpii) m 8ntorc s 7 spun cum am 7enit pe lume" M$am nscut la 'lunderstone) 8n comitatul -u<<olM) sau ;cam pe acolo=) cum se spune 8n -co0ia" -8nt un copil postum" Ochii printelui meu s$au 8nchis asupra luminii acestei lumi cu (ase luni 8nainte ca ai mei s se deschid asupra ei" Chiar (i acum mi se pare ciudat c8nd m g8ndesc c n$a apucat s9 m 7ad niciodatF (i mai ciudate 8mi par amintirile nedeslu(ite din prima copilrie) legate de lespedea alb de pe morm8ntul lui din curtea bisericii) (i Nalea ce m cuprindea c8nd 7edeam c zcea acolo singur) 8n noaptea ad8nc9) 8n timp ce salona(ul nostru era 8nclzit (i luminat de <ocul din cmin (i de <lacra luminrilor) (i c u(ile casei noastre) 8ncuiate (i z7orite $ ceea ce mi se prea uneori o ade7rat cru$ zime E nu$i ddeau 7oie s intre la adpost" Persoana cea mai 8nsemnat din <amilia noastr) despre care 7oi a7ea prileNul s9 po7estesc) era o mtu( a tatei) care) prin urmare) mi$era (i mie mtu(" !iss TrotPood% $ sau miss 'etsey) cum obi(nuia s$i spun biata mam c8nd) izbutind s9$(i 8n<r8ng spaima pe care i$o st8rnea acest personaN 8n<rico(tor) se$ncumeta s9$i pomeneasc numele 2ceea ce rar se 8nt8mpla3 E <usese mritat cu un brbat mai t8nr dec8t ea) <oarte chipe() dar) 7orba ceea) ;pomul se cunoa(te dup roade (i omul dup <apte=) cci lumea 8l bnuia c o btuse pe miss 'etsey (i c odat) c8nd se iscase 8ntre ei o g8lcea7 pentru niscai7a merinde) se repezise la ea) hotr8t s$o az78rle pe <ereastr de la catul al doilea" Aceste do7ezi ne8ndoiel$ nice ale nepotri7irii lor de caracter o 8ndemnaser pe miss 'etsey sa$i dea r7a( de drum (i s aNung la o despr0ire prin bun
G Numele date de .icMens unora dintre personaNele sale caut s e:prime sau mcar sa sugereze ce7a din caracterul lorF 8n limba englez "trot trap) pas grbitF #ood lemn3 TrotPood e7oc) prin elementele sale (i chiar prin sonoritate) brusche0ea (i energia"

%&

C+AR,!- .IC/!N-

8n7oial" .umnealui plecase 8n Indii cu ce bani a7ea (i acolo) potri7it unor z7onuri <r teniei) care se l0iser 8n <amilia noas$ tr) <usese 7zut clare pe un ele<ant) 8mpreun cu un babuin%F dar eu cred mai degrab c trebuie s <i <ost 7reun $a$u% sau o $e&#rfi. Oricum) nu trecur nici zece ani (i sosir 7e(ti c s$ar <i prpdit" Ce$a sim0it mtu(a c8nd a a<lat nimeni nu (tie) cci) 8ndat dup despr0ire) (i$a reluat numele de <at) (i$a cumprat o csu0 8ntr$un ctun 8ndeprtat) l8ng9 0rmul mrii) (i s$a statornicit acolo) locuind cu o singur sluNnic) trind) pare$se) de atunci 8nainte retras 8n cea mai ne8nduplecat izolare" Tata <usese) cred) c8nd7a) una dintre slbiciunile eiF cstoria lui o Nignise 8ns crunt) pentru simplul moti7 c maic9$mea era ;o ppu( de cear=" !iss 'etsey n$o 7zuse niciodat pe mama) (tia doar c nu 8mplinise nici douzeci de ani) (i asta 8i era de aNuns" Tata (i miss 'etsey nu s$au mai 7zut niciodat" C8nd s$a 8nsurat) era de dou ori mai 8n 78rst dec8t mama (i nu tocmai sntos" -$a prpdit dup un an) cu (ase luni 8nainte de 7enirea mea pe lume) precum am mai spus" A(a stteau lucrurile 8n dup$amiaza 7inerii aceleia memorabile (i) <ie$mi iertat s spun) bogate 8n 8nt8mpl9ri de seam" Nu pot pretinde c a( <i (tiut atunci care era situa0ia) nici c despre cele ce au urmat mi$ar <i rmas amintiri 8ntemeiate pe mrturia propriilor mele sim0uri" Mama se sim0ea r9u (i (edea tare abtut l8ng cmin) pri7ind <ocul printre lacrimi) g8ndindu$se cu dezndeNde la 7iitorul ei (i al micu0ului necunoscut) <r tat) care se gtea s 7in 8ntr$o lume ce nu se sinchisea c8tu(i de pu0in de sosirea lui) unde nu$% a(tep$ tau dec8t c8te7a pachete de ace de siguran0 8ntr$un sertar din odaia de susF mama) precum spuneam) (edea l8ng <ocul din cmin 8n dup$amiaza aceea senin de martie) 8n timp ce a<ar (uiera 78ntul) (i era speriat (i m8hnit) 8ndoindu$se c 7a scpa cu 7ia0 din 8ncercarea ce$o a(tepta) c8nd) deodat) 8ndrept8ndu$(i
%

Pa7ian) specie de maimu0e a<ricane) cu botul alungit "cynocephalus). # Cu78nt 8n hindustana) <olosit 8naintea numelui brba0ilor apar0in8nd claselor do minante" 6 Termen de polite0e 8n hindustana pentru so0iile 8nal0ilor dregtori"

.AII. COPP!RBI!,.

%@

pri7irea ctre <ereastra din <a0) a 7zut) printre lacrimile ce (i le (tergea) o doamn necunoscut care trecea prin grdin" C8nd s$a uitat a doua oar a a7ut o presim0ire puternic cum c doamna aceea era miss 'etsey" Peste zplazul grdinii) as<in0itul 8(i re7rsa strlucirea asupra necunoscutei care se 8ndrepta spre u( p(ind b0os (i cu un aer 8n0epat ce nu putea <i dec8t al ei" C8nd a aNuns 8n dreptul casei) s$a 7dit o dat mai mult c era chiar ea" Tata spusese adesea c rareori mtu(a se purta ca toat lumeaF (i de ast dat) 8n loc s sune) s$a apropiat de <ereastra prin care mama o 7zuse 7enind (i s$a uitat 8nuntru) ap9s8ndu$(i at8t de tare 78r<ul na$ sului de geam) 8nc8t) cum po7estea biata mama) acesta i s$a turtit (i) 8ntr$o clipit) s$a <cut alb de tot" Mamei i$a pricinuit o asemenea sperietur) 8nc8t s8nt sigur c 7enirea mea pe lume 8ntr$o 7ineri i$o datorez lui miss 'etsey" Tulburat) mama s$a ridicat de pe <otoliu (i s$a <uri(at 8n spatele Iui) 8n col0" !iss 'etsey a cercetat 8ncet (i cu luare$aminte odaia de la un capt la cellalt E rotindu$(i ochii a(a cum 8(i rotesc capul harapii la pendulele nem0e(ti% $ p8n9 c8nd) 8n cele din urm) a zrit$o pe mama" Atunci s$a 8ncruntat (i) ca una ce era deprins s porun$ ceasc) i$a <cut semn s9$i deschid u(a" Mama s$a dus" E !issis .a7id Copper<ield) mi se pare' a spus miss 'etsey" Intona0ia se datora) pesemne) hainelor de doliu pe care le purta mama (i strii 8n care se a<la" E .a) a rostit mama cu 7oce stins" E !iss TrotPood) s$a prezentat 7izitatoarea" Ireau s cred c$ a0i auzit de mineX Mama i$a rspuns c a a7ut aceast plcere" .ar) cu prere de ru) (i$a dat seama c ade7rul i se citea pe <a0D plcerea nu <usese din cale$a<ar de mare" E Acum ai prileNul s$o (i 7eziX a spus miss 'etsey" Mama a dat din cap (i a po<tit$o 8nuntru" Au intrat 8n odaia din care tocmai ie(ise mama) pentru c 8n salonul a<lat de cealalt parte a coridorului nu se <cea <ocul $ nu se mai <cuse <ocul de la 8nmorm8ntarea tateiF s$au a(ezat am8ndou
G !ste 7orba de un tip de pendule ce se <abricau 8n atelierele de orologerie din mun0ii Pdurea Neagr 2-chParzPald3"

C+AR,!- .IC/!N-

(i) 7z8nd c miss 'etsey nu scotea nici un cu78nt) mama) dup ce s$a strduit zadarnic s se st9p8neasc9) a izbucnit 8n pl8ns" $ Oh) stai) staiX a strigat miss 'etsey" Nu pl8ngeX ,as) lasX Mama nu a <ost 8n stare s se potoleasc (i a pl8ns mai departe) p8n ce (i$a u(urat inima" E Ia scoate$0i scu<ia) <eti0o) ca s te 7d mai bine) a po<tit$o miss 'etsey" Chiar dac ar <i 7rut) mama era prea 8nsp9im8ntat pentru a se 8mpotri7i acestei cereri ciudate" A(adar) s$a supus) dar m8inile 8i tremurau at8t de tare) 8nc8t prul) care era bogat (i <rumos) i s$a des<cut (i i$a czut peste <a0" Br 8ndoial) mama arta <oarte t8nr chiar pentru 78rsta eiF ca (i cum s$ar <i sim0it 7ino7at) a pri7it 8n p9m8nt) srmana) (i a spus) printre suspine) c este) 8ntr$ade7r) prea t8nr9 nu numai pentru a rm8ne 7du7) ci (i pentru a <i mam) de 7a a7ea zile" 8n scurta pauz ce a urmat) mamei i s$a prut c miss 'etsey 8i m8ng8ia prul cu o m8n prietenoasF dar c8nd (i$a ridicat pri7irea) 8nsu<le0it de o ndeNde s<ioas) a 7zut$o cum (edea cu <usta sumeas9) cu m8inile 8mpreunate pe genunchi (i cu picioarele spriNinite de galeria cmi $ nului) uit8ndu$se 8ncruntat la <oc" Pentru numele lui .umnezeu) E a izbucnit pe nea(teptate miss 'etsey $ de unde a0i mai scos (i numele sta de ;Cr8ngu$ Ciorilor=Y Iorbi0i de casa noastr) ma(am ) * a 8ntrebat mama" .e ce ;Cr8ngu$Ciorilor=Y .ac mcar unul dintre 7oi ar <i a7ut c8t de c8t sim0 practic) i$a0i <i dat mai degrab numele de ;Carcu$Mieilor= #" Numele i$a <ost dat de mister Copper<ield $ a rspuns mama" C8nd a cumprat casa) era 8nc8ntat) cci credea c se gsesc ciori prin preaNm" 8n clipa aceea) 78ntul de sear a rbu<nit at8t de tare printre cei c80i7a ulmi 8nal0i (i b9tr8ni din <undul grdinii) 8nc8t nici mama) nici miss 'etsey nu s$au putut opri s pri7easc 8ntr$acolo" 8n
%

Borma contras a cu78ntului madam 2engl"3" # Kocului de cu7inte din original "+oo,ery - -la(ul Ciorilor (i Coo,ery - arta culi nar3) care era intraductibil) i s$a substituit 8n 7ersiunea rom9neasc un altul) cu sonori tate apro:imati7 echi7alenta"

.AII. COPP!RBI!,.

%?

7reme ce ulmii E ca ni(te uria(i care) c8te7a clipe dup ce (i$au (optit la ureche o tain) 8ncep s se <rm8nte (i s gesticuleze) ca (i cum nout0ile groza7e pe care le a<laser le$ar <i tulburat lini(tea E se aplecau unii ctre al0ii) au zrit aninate pe crengile lor de sus c8te7a cuiburi de ciori) care se legnau) prsite asemenea unor epa7e pe o mare rscolit de <urtun" 1nde s8nt psrileY a 8ntrebat miss 'etsey" CineY a 8ntrebat mama) care se g8ndea la altce7a" CiorileX Ce s$a 8nt8mplat cu eleY a struit ea" .e c8nd locuim aci) n$am 7zut nici una E a spus mama" Cre deam) adic mister Copper<ield credea""" c$ar <i c8rduri 8ntregi" .ar s8nt cuiburi 7echi (i de mult prsite" Wi .a7id Copper<ield (i paceX a e:clamat mtu(a" .a7id Cop per<ield) a(a cum l$am (tiutX A dat casei numele de ;Cr8ngu$ Cio$ rilor=) de(i nu se a<l nici o cioar primpreNur) (i a crezut c trebuie sa <ie numai pentru c 7zuse ni(te cuiburiX !ister Copper<ield a murit E a rostit mama E (i dac 8ndrz ni0i s9$% 7orbi0i de ru 8n <a0a mea""" 'iata mama) scumpa de ea) presupun c s$a g8ndit o clip s se npusteasc asupra mtu(ii (i s$o lo7easc) de(i aceasta ar <i putut s$o doboare cu o m8n) chiar dac mama s$ar <i sim0it mult mai bine dec8t se sim0ea 8n seara aceea" .ar p8n a izbutit s se ridice de pe scaun) i$a trecut (i s$a a(ezat la loc) resemnat) (i a le(inat" C8nd (i$a 7enit 8n <ire E <ie singur) <ie cu aNutorul lui miss 'et$ sey E a 7zut$o st8nd l8ng9 <ereastr" -oarele scptase (i se lsa 8ntunericulF abia se 7edeau una pe alta) (i asta mai mult datorita <ocului ce ardea 8n cmin" !iY a iscodit$o miss 'etsey) 8ntorc8ndu$se la <otoliul ei) de parc nu s$ar <i apropiat de <ereastr dec8t pentru a$(i arunca ochii asupra pri7eli(tii" Pe c8nd a(tep0i""" Tremur toat) a bolborosit mama" Nici nu (tiu ce$o <iX Am s mor) s8nt sigurX Nu) nu) nuX a 8ncredin0at$o miss 'etsey" Ia un ceaiX Ah) .oamne) .oamne) crede0i c$o s$mi aNuteY a sc8ncit mama) pierdut"

%H

C+AR,!- .IC/!N-

-igur c o s$0i aNuteX a 8mbrbtat$o miss 'etsey" Totul nu$i dec8t 8nchipuire" Cum se nume(te <ataY 8nc nu pot (ti dac o s <ie <at) i$a rspuns mama cu candoare" 'inecu78ntat <ie copilulX a e:clamat miss 'etsey citind) <r s$(i dea seama) cel de al doilea 7erset) brodat pe perni0a de ace a<lat 8n sertarul din odaia de sus) aplic8ndu$% 8ns mamei) 8n loc s mi$% aplice mie" Altce7a 7oiam s spun" Te 8ntrebam cum o cheam pe <ata 8n cas" PeggottyX a zis mama" PeggottyX a repetat miss 'etsey) oarecum indignat" Irei s spui) <eti0o) c 8ntr$o biseric cre(tineasc cine7a a putut <i botezat cu numele de PeggottyY ! numele ei de <amilie $ o lmuri mama cu glas stins" !is ter Copper<ield 8i spunea a(a) pentru c a7ea acela(i nume de botez ca mine" PeggottyX a strigat miss 'etsey) deschiz8nd u(a" Ni(te ceaiX -t9p8na dumitale nu se simte prea bine" Nu te mociX .up ce a dat aceast porunc <r nici o (o7ire) de parc din$ totdeauna ar <i a7ut o netgduit autoritate 8n casa aceasta) (i dup ce s$a mai uitat o clip) ca s$o 7ad9 pe Peggotty) care) mirat la auzul unei 7oci strine) ie(ise pe coridor cu o lum8nare 8n m8n) miss 'etsey a 8nchis u(a (i s$a a(ezat la loc) ca mai 8nainte) cu picioarele pe galeria cminului) cu rochia sumeas (i cu m8inile 8mpreunate pe genunchi" -puneai c te$a(tep0i s9 <ie <at E a 8nceput miss 'etsey" !u nu am nici o 8ndoial c$o s <ie <at" Am o presim0ire c$are s <ie <atX Acum) copila mea) de 8ndat ce se 7a na(te <eti0a""" -au) poate) biatul E s$a 8ncumetat s9 adauge mama" Ci$am spus c am o presim0ire c$are s9 <ie <atX a repezit$o miss 'etsey" - nu m9 contraziciX .e 8ndat ce s$o na(te <eti0a) 7reau s9$i <iu prieten" Am de g8nd s9$i <iu na( (i am s9 te rog s$i dai numele de 'etsey TrotPood Copper<ield" Nu se cade ca 8n 7ia0a acestei 'etsey TrotPood s se s78r(easc gre(eli de pe urma crora s aib de su<eritX Nimeni s nu se Noace cu sentimentele ei. Tre buie s <ie crescut cu griN (i <erit) ca nu cum7a s acorde 8ncredere nesocotit unor oameni ne7rednici de eaX Ca s9 nu se 8nt8mple ce7a) am s 7eghez chiar eu.

.AII. COPP!RBI!,.

%>

.up <iecare dintre aceste sentin0e) miss 'etsey cltina din cap) ca (i cum gre(elile ei de odinioar ar <i continuat s$o macine (i numai ane7oie s$ar <i stp8nit s nu le aminteasc pe larg" Cel pu0in aia bnuia mama) 8n timp ce o pri7ea luminat de licririle slabe ale <oculuiF era 8ns prea 8nsp9im8ntat de miss 'etsey) prea se sim0ea ru (i prea era tulburat (i abtut pentru a deslu(i limpede lucrurile sau pentru a (ti ce s spun" .up c8te7a clipe de tcere) 8n care mi(crile capului 8ncetar treptat) miss 'etsey a 8ntrebatD .a7id s$a purtat <rumos cu tine) <eti0oY A0i trit bine 8mpreunY Am <ost <oarte <erici0i) a rspuns mama" !ister Copper<ield a lost c8t se poate de bun cu mineX Nu cum7a te$a cam rs<0atY a m8r8it miss 'etsey" .a) m$a cam rs<0at) cred) <iindc m a<lam singur (i <r nici un spriNin 8n lumea asta rea E a 8ncu7iin0at din nou mama) pl8ng8nd cu hohote" 'ineX Nu mai bociX i$a zis miss 'etsey" Nu era0i o pereche potri7it) <eti0o""" dar e:ist oare doi oameni pe lume care s se po tri7eascY .e aceea chiar te (i 8ntreb" !rai or<an) nu$i a(aY $.a" i erai gu7ernantY !ram gu7ernant 8ntr$o <amilie pe care mister Copper<ield o <rec7enta" !ister Copper<ield a <ost c8t se poate de bine7oitor) inte$ restndu$se 8n chip deosebit de mine (i purt8ndu$se <oarte atent (i) 8n 2"Jele din urm) mi$a cerut m8na" I$am acordat$o" i ast<el ne$ am cstorit) a rspuns deschis mama" A(aX -rcu0a""" a murmurat miss 'etsey) c9z8nd pe g8nduri) Zlar tot pri7ind 8ncruntat <ocul" Te pricepi la ce7aY I rog s m ierta0i) ma(am' la ce anumeY a bolborosit mama" ,a gospodrie) de pild" .estul de pu0in) din pcate) a mrturisit mama" Nu at8t c8t a( <i 7rut" .ar mister Copper<ield m mai 8n70a""" Parc el era mai breazX a comentat) 8n treact) miss 'etsey" !ram <oarte dornic s 8n70) iar el 8(i ddea mare osteneal) XUi cred c$a( <i prins ce7a dac nu s$ar <i abtut asupra mea aceast npast 8ngrozitoare a mor0ii lui""" i) 8nec8nd$o pl8nsul) biata mam n$a mai <ost 8n stare s urmeze"

20

C+AR,!- .IC/!N-

'ine) bine""" mormi miss 'etsey" Cineam socotelile casei (i sear de sear le 7eri<icam cu mis ter Copper<ield) a adugat mama printre lacrimi) dup care a amu0it) cuprins de o nou criz de dezndeNde" 'ine) bineX a repetat miss 'etsey" .ar nu mai pl8ngeX i niciodat nu ne$am certat 8n pri7in0a asta) a<ar doar c mis ter Copper<ield gsea c ;treiurile= mele prea semnau a ;cinciuri= sau c scriam ;(aptele= (i ;nou9le= cu 8n<lorituri 8n coad""" E (i iar a izbucnit 8n lacrimi) (i iar n$a mai <ost 8n stare s urmeze" Ai s cazi la pat E i$a zis miss 'etsey E (i (tii) desigur) c asta n$o s <ie bine pentru dumneata) nici pentru 7iitoarea mea <in" +ai) st9p8ne(te$teX Argumentul ei a potolit$o 8ntruc8t7a pe mama) de(i hot9r8tor a <ost) pare$mi$se) <aptul c se sim0ea tot mai ru" A urmat o pauz) punctat doar de cu7intele lui miss 'etsey) care) cu picioarele pe galeria cminului) e:clama ici$coloD ;+mX= .up c8te (tiu) .a7id (i$a constituit o rent) a spus ea dup un timp" Ci$a lsat ce7aY !ister Copper<ield E i$a rspuns mama bolborosind E bun (i pre7ztor cum era) a a7ut griN (i a stipulat c 8n caz de deces o parte din rent 8mi 7a re7eni mie" C8tY a 8ntrebat miss 'etsey" O sut cinci lire pe an) a lmurit$o mama" Nu$i chiar at8t de r9u) (i$a dat cu prerea mtu(a" Cu7inte mai potri7ite 8mpreNurrii nici nu s$ar <i putut gsi" Mama se sim0ea at8t de ru) 8nc8t atunci c8nd Peggotty a intrat cu ceaiurile (i luminrile) a bgat 8ndat de seam c8t era de su<erind E ceea ce ar <i putut obser7a (i miss 'etsey) dac ar <i <ost mai mult lumin E (i a dus$o degrab sus) 8n odaia eiF apoi) <r nici o 8nt8r$ ziere) %$a trimis pe +am Peggotty) nepotul ei E pe care de c8te7a zile 8l 0inea 8n cas <r (tirea mamei) ca s aib pe cine7a la 8ndem8n) 8n caz de ne7oie E s cheme doctorul (i moa(a" -osind unul dup altul) la c8te7a minute di<eren0) aceste dou aNutoare au <ost <oarte mirate c8nd au dat ochii cu o <oarte impo $ zant doamn necunoscut) care sttea l8ng9 <oc) cu boneta ag0at de bra0ul st8ng) (i$(i 8n<unda urechile cu 7at" Peggotty nu o cuno($ tea) iar mama n$apucase s$i spun nimic) a(a c prezen0a ei acolo

.AII. COPP!RBI!,.

#%

constituia o enigm) iar <aptul c a7ea 8n buzunar un ade7rat depozit de 7at) pe care (i$o 8ndesa 8n urechi) nu$i (tirbea c8tu(i de pu0in aerul solemn" .up ce s$a dus sus) doctorul a cobor8t (i) presupun eu) 8ncre $ din0at <iind c 7a <i ne7oit s petreac mai multe ceasuri alturi de aceast doamn necunoscut) s$a strduit s se arate politicos (i comunicati7" !ra cel mai cu7iincios brbat din lume) omul cel mai bl8nd cu putin0" -e ddea mereu la o parte) ca s ocupe c8t mai pu0in loc" Pasul 8i era la <el de u(or sau poate chiar (i mai u(or dec8t acela al -ta<iei din Hamlet. Capul 8l 0inea pu0in aplecat) pe de o parte) <iindc era modest (i se subaprecia) pe de alt parte) <iindc dorea s9$(i c8(tige simpatia tuturor" A spune despre el c nu (tia s arunce o 7orb ur8t nici mcar unui c8ine) ar <i mult prea pu0in" Nici mcar unui c8ine turbat n$ar <i <ost 8n stare s$i arunce o 7orb 2ie ocar" I$ar <i spus) poate) bini(or un asemenea cu78nt) cci 7orba li era la <el de molcom ca (i pasulF pentru nimic 8n lume 8ns nu s$ar <i purtat ur8t cu el (i nu l$ar <i repezit" !ister "Chillip i$a aruncat o pri7ire s<ioas mtu(ii" Cin8ndu$(i capul plecat 8ntr$o parte (i salut8nd$o) i$a spus) duc8ndu$(i m8na la urechea sting) ca o aluzie la 7atD $ A7e0i 7reo irita0ie local) ma(aml E Po<timY s$a r90oit mtu(a) sco08ndu$(i 7ata din ureche cum ai scoate un dop" !ister Chillip s$a speriat 8ntr$at8t de <elul 8n care$% repezise) Incit E dup cum i$a po7estit mai t8rziu mamei E a <ost c8t pe$aci s9$(i piard prezen0a de spirit" A repetat cu bl8nde0e 8ntrebareaD A7e0i 7reo irita0ie local) ma(aml Mo<turiX i$a retezat 7orba mtu(a (i) dintr$o singur mi(care) ZVi$a astupat la loc urechea" P8n9 ce a <ost chemat din nou sus) lui mister Chillip nu i$a rmas altce7a de <cut dec8t s stea la locul lui (i s$o pri7easc s<ios cum (edea (i se uita 8n <oc" .up 7reun s<ert de ceas s$a 8napoiat" !iY %$a iscodit mtu(a) sco08ndu$(i 7ata din urechea care era mai aproape de el" 'ine) ma(am E i$a rspuns mister Chillip" Merge) ma(am' merge bini(or"

22

C+AR,!- .IC/!N-

$ P<<X a e:clamat mtu(a) aps8nd pe nota dispre0uitoare a aces tei interNec0ii (i astup8ndu$(i din nou urechea" .a""" da""" dup cum i$a mrturisit mamei chiar d8nsul) pe mister Chillip mai$mai s$% cuprind indignareaD <ire(te) 8n 8n0elesul pro<e$ sional al cu78ntului" 8n ciuda indignrii) a rmas totu(i nemi(cat) (i p8n9 l$au chemat din nou s$o 7ad pe mama) 7reme de aproape dou ceasuri) s$a uitat la miss 'etsey cum (edea (i pri7ea 8n <oc" Apoi) dup un rstimp oarecare) s$a 8ntors la locul lui" !iY %$a iscodit mtu(a) sco08ndu$(i din nou 7ata" 'ine) ma(am $ rspunse mister Chillip" Merge) ma(am' merge bini(or" +aitX a bombnit mtu(a" i a m8r8it at8t de ur8t) 8nc8t mister Chillip nu a mai putut s rabde" M8r8ise la el dinadins) ca s$% scoat din srite) a po7estit el mai t8rziu" A gsit deci cu cale s se a(eze) 8n curent (i 8n bezn) pe o treapt a scrii (i s a(tepte acolo p8n ce 8l 7or chema din nou" +am Peggotty) care 8n70a pe atunci la (coala na0ional% (i (tia catehismul ca un balaur) ceea ce <cea ca mrturiile lui s <ie 7red$ nice de crezare) a po7estit a doua zi c) 78r8ndu$(i capul pe u() cam un ceas mai t8rziu) a <ost strigat de miss 'etsey) care se plimba ca turbat prin salona( (i care s$a npustit asupr9$i) prinz8ndu$% mai 8nainte ca el s poat scpa cu <uga" A mai istorisit c) din c8nd 8n c8nd) se auzeau zgomote de 7oci (i de pa(i) pe care 7ata din ure $ chile doamnei nu izbutea s le 8nbu(e) cci socotea c$% 8n(<case tocmai ca s aib asupra cui s$(i 7erse tot prisosul de ner7i 8n clipele c8nd zgomotele de7eneau din cale$a<ar9 de puternice" C) 0in8ndu$% de guler) 8l silise s umble 8n sus (i 8n Nos prin odaie 2ca (i cum ar <i luat prea mult opiu3 (i) c8nd zgomotele se auzeau mai tare) 8l scutura) 8l ciu<ulea) 8i astupa urechile) de parc ar <i <ost ale ei) (i pe deasupra %$a 8mbr8ncit (i %$a bru<tuluit 8n <el (i chip" A doua zi) aceste mrturisiri au <ost 8ntrite de mtu(a biatului) care 8l 7zuse pe la dousprezece noaptea) 8ndat dup ce <usese eliberat) (i care a<irma c 8n clipa acea +am era tot at8t de stacoNiu ca (i mine"
%

Nume sub care erau desemnate (colile pentru instruirea copiilor sraci) 8n<iin0ate 8n Anglia la 8nceputul secolului al SlS$lea de ctre ;National -ociety= 2Asocia0ia Na0ional3) 8ntemeiata 8n %H%% de biserica anglican"

.AII. COPP!RBI!,.

23

'l8ndul mister Chillip nu era 8n stare s poarte pic nimnui) (i cu at8t mai pu0in 8n 8mpreNurri ca acelea" Cum a ispr7it treaba) s$a <uri(at 8n salona( (i) mai smerit ca oric8nd) i$a spus m9tu(iiD -8nt <ericit) ma(am' c 7 pot prezenta <elicitrile meleX Cu ce ocazieY s$a rstit mtu(a la el" .in nou mister Chillip a rmas buimcit de purtarea peste msur de aspr a m9tu(ii meleF de aceea) ca s$o 8mbl8nzeasc9) i$a <ac ut o mic plecciune (i a schi0at un sur8s s<ielnic" .oamne) miluie(te$%) nu 8n0eleg ce %$a plit pe omul staX a i["bucnit mtu(a) nerbdtoare" Oare o <i mutY ,ini(ti0i$79) scump doamn) a rugat$o mister Chillip cu un glas mai bl8nd ca niciodat" Nu mai a7e0i de ce s 7 teme0i$ ,ini(ti0i$79X Baptul c mtu(a nu s$a apucat s$% scuture ca s scoat mai repede de la el ce 7oia s a<le este socotit de unii o ade7rat mi $ nune" -$a mrginit doar s9$% pri7easc cl9tin8nd din cap) dar 8n a(a Ici 8nc8t bietul om (i$a pierdut <irea" E .a) ma(am E a reluat mister Chillip 8ndat ce a mai prins pu0in curaN E s8nt <ericit s 7 pot prezenta <elicitrile mele" Totul s$a ispr7it) ma(am' (i s$a ispr7it cu bine" Ireme de cinci minute) c8te i$au trebuit lui mister Chillip ca s rosteasc acest discurs) mtu(a mea %$a cercetat cu luare$aminte" Cum se simte eaY %$a 8ntrebat mtu(a) 8ncruci(8ndu$(i bra0ele) cu boneta at8rnat de m8na sting" -per) ma(am' c 8n cur8nd se 7a sim0i <oarte bine E a rspuns mister Chillip" At8t de bine c8t se poate sim0i o mam t8n9r9 8n ase menea 8mpreNurri ne<ericite" Pute0i merge s$o 7ede0i) ma(am. O s9$ i Iaca plcere" i eaY /a cum se simteY a struit mtu(a" !ister Chillip a lsat capul mai Nos spre umr (i) blaNin ca o psric, a pri7it$o lung pe mtu(a mea" E Beti0a) a zis mtu(a mea" Cum se simte <eti0aY E !a(am E a rspuns mister Chillip E credeam c$a0i a<lat" ! biatX Mtu(a nu a mai su<lat nici un cu78nt) dar) apuc8nd boneta cum Fii apuca o pra(tie) a dat s i$o arunce 8n obraz lui mister ChillipF apoi s$a rzg8ndit) (i$a pus$o str8mb pe cap) a ie(it (i nu s$a mai 8ntors niciodat" -$a <cut ne7zut) ca o z8n9 suprat sau ca una dintre

24

C+AR,!- .IC/!N-

acele <pturi supranaturale pe care) potri7it supersti0iilor populare) mi$era hrzit s le 7dF (i de atunci nu s$a mai 8ntors niciodat" Nu" !u zceam 8n co(ule0ul meu) iar mama E 8n patul ei" 'et$ sey TrotPood Copper<ield a rmas 8ns pentru totdeauna 8n lumea 7iselor (i a umbrelor) 8n 0inutul acela tainic din care abia 7enisemF (i lumina ce intra pe <ereastra odii noastre strlucea asupra p9m8ntescului hotar pe care$% trec to0i cltorii (i asupra mo7ilei ridicate peste cenu(a (i 09r8na aceluia <r de care nicio $ dat n$a( <i prins 7ia0"

CAPITO,1, II
Pri7esc
C8nd pri7esc 8napoi ctre spa0iile albe ale copilriei) cele dint8i chipuri care mi se 8n<irip deslu(it 8n minte s8nt mama) cu prul ei <rumos (i silueta$i tinereasc) (i Peggotty) care n$a7ea deloc siluet) dar a7ea ochi at8t de negri) 8nc8t 8i 8ntunecau parc tot restul <e0ei) (i obraNi (i bra0e at8t de ro(ii (i de durdulii) 8nc8t m miram de ce) 8n loc sa ciuguleasc mere) psrelele nu 7eneau s$o ciuguleasc pe ea" Parc mi le amintesc pe am8ndou9) la oarecare deprtare una de alta, mic(orate 8n ochii mei) pentru c se aplecau sau 8ngenuncheau pe podea) 8n 7reme ce) 8mpleticindu$m) eu mergeam de la una la alta" Mi$e prezent (i astzi o senza0ie pe care nu s8nt 8n stare s$o desprind din amintire) senza0ia pricinuit de contactul cu degetul FirFittor pe care Peggotty obi(nuia s mi$% 8ntind (i <aptul c era asprit de cusut) ca o mic r9ztoare de nuci" -e prea poate ca acestea s nu <ie dec8t 8nchipuiri) de(i cred c amintirile noastre pot ptrunde mult mai ad8nc 8n 78rsta copilriei dec8t bnuiesc mul0i dintre noiF de asemenea) cred c la <oarte mul0i copii de 78rst <raged) puterea de obser7a0ie este uimitor de precis r01 ascu0it" -ocot c despre oamenii 78rstnici care au un spirit de obser7a0ie deosebit s$ar putea spune mai degrab c nu (i l$au pier $ dut) dec8t c l$au dob8nditF mai mult chiar) dup cum 8ndeob(te am bgat de seam) ace(ti oameni pstreaz o anumit prospe0ime (i

26

C+AR,!- .IC/!N-

bl8nde0e (i capacitatea de a se bucura de 7ia0) care s8nt (i ele daruri pstrate din zestrea copilriei" Pentru c am prins s 7 spun cele de mai sus) m$a( putea teme ca iar am pornit ;s bat c8mpii=) dar trebuie s art c toate aceste concluzii se 8ntemeiaz 8n bun parte pe propria$mi e:perien0F (i dac din cuprinsul po7estirii de <a0 7a reie(i c am <ost un copil 8nzestrat cu spirit de obser7a0ie sau c) aNuns la brb0ie) pstrez proaspete amintirile din copilrie) 8nseamn c nu m s<iesc s re7endic aceste dou 8nsu(iri" Precum am spus) c8nd pri7esc 8napoi ctre spa0iile albe ale copi$ lriei) cele dint8i chipuri care se contureaz din 7lm(agul aminti$ rilor s8nt mama (i Peggotty" Oare 8mi mai aduc aminte (i de altce7aY - 7edem" -e desprinde) din negur) casa noastr) care) 8n cele mai 7echi amintiri) nu$mi pare deloc necunoscut) ci aproape <amiliar" ,a catul de Nos se a<l buctria lui Peggotty) care d 8n curtea din dosF 8n miNlocul acesteia) pe un st8lp) un porumbar <r porumbeiF 8ntr$un col0) o cu(c mare) <r c8ineF (i o mul0ime de psri) care mi se par uria(e) se plimb de colo$colo cu un aer <ioros (i amenin0tor" 1n coco() care) 7r8nd s c8nte) s$a coco0at pe un st8lp (i acum) c8nd 8l pri7esc de la <ereastra buctriei) parc se uit <i: la mine) at8ta e de stra(nic) 8nc8t m trec <iorii" A(a cum oamenii care triesc 8n miNlocul <iarelor slbatice 7d lei 8n 7isurile lor) tot ast<el (i eu noap$ tea 7d) 8n 7is) g8(tele) care) merg8nd legnat (i 8ntinz8ndu$(i g8tul lung) m urmresc c8nd trec pe l8ng9 porti0" Aici e coridorul cel lung E mi se pare nes<8r(it de lung E care duce de la buctria lui Peggotty la u(a din <a0" .in el se deschide cmara 8ntunecat) pe l8ng care e bine s treci repede noapteaF cci cine (tie ce se poate ascunde printre acele butoaie) garni0e (i cutii de ceai) c8nd nu e nimeni pe acolo cu o luminare aprins ca s deschid u(a cmrii (i s lase s ias aerul umed) 8ncrcat cu miros de spun) de murturi) de piper) de lum8nri (i de arom de ca<ea) toate amestecate 8ntr$o singur boare" Apoi s8nt cele dou salona(eD cel 8n care ne petrecem serile) mama) cu mine (i cu Peggotty $ cci) dup ce (i$a s<8r(it treaba) Peggotty 7ine s stea cu noi) c8nd s8ntem singuri E (i cellalt) cel bun) 8n care stm duminica E <rumos) e drept) dar nu tocmai plcut" Mie) cel pu0in) mi se pare c 8ncperea

.AII. COPP!RBI!,.

asta are ce7a Nalnic) cci Peggotty mi$a po7estit c8nd7a E nu (tiu anume c8nd) cu ani 8n urm pesemne E despre 8nmorm8ntarea tatei (i despre asisten0a 8n7e(m8ntat9 8n haine negre" 8n odaia aceasta) 8ntr$o duminic seara) mama ne$a citit) mie (i lui Peggotty) despre 8n7ierea lui ,azr" Am <ost at8t de 8n<rico(at) 8nc8t mai t8rziu au tre $ buit s m scoale din pat (i s$mi arate) prin <ereastra dormitorului) cimitirul t9cut) 8n care) sub lumina solemn a lunii) to0i mor0ii dormeau lini(ti0i 8n mormintele lor" Nu cred s se gseasc unde7a pe lume iarb pe Numtate at8t de 7erde sau copaci pe Numtate at8t de umbro(i sau un loc pe Numtate at8t de tihnit ca pietrele de morm8nt din cimitirul acesta" .iminea0a) de7reme) c8nd m ridic 8n genunchi 8n ptucul meu) a(ezat 8ntr$o ni( 8n dormitorul mamei) (i pri7esc 8ntr$acolo) 7d oile care pasc (i lumina ro(ie a zorilor pe cadranul solar) (i atunci 8mi spunD ;Oare o <i <ericit cadranul solar c poate iar(i s ne spun c8t e ceasulY= Iat (i strana noastr din biseric" Ce sptar 8nalt mai areX Alturi se a<l <ereastra prin care poate <i 7zut (i chiar este 7zut casa noastr) pentru c 8n timpul sluNbei de diminea0) 7r8nd s se 8ncredin0eze c n$au spart$o ho0ii sau c n$au mistuit$o <lcrile) Peggotty 8(i arunc nu o dat pri7irile pe <ereastr" .9r) de(i 8(i tot plimb pri7irea pe a<ar) c8nd <ac (i eu la <el) Peggotty se supr) se 8ncrunt (i$mi <ace semn s m uit la preot" Nu pot s m uit tot Iimpui la el E 8l (tiu (i <r <8(ia aceea alb % pe spate) (i team mi$e sa nu se mire de ce 8l pri7esc 0int (i s nu 8ntrerup liturghia ca s m9 8ntrebe ce po<tesc E (i atunci ce s <acY ! <oarte ur8t s c(ti gura) dar trebuie s m 8ndeletnicesc (i eu cu ce7a" M9 uit la mama) (i d2nsa se pre<ace c nu m9 7ede" M uit la un bie0a( din cor) (i el se str8mb la mine" M uit la raza de soare care ptrunde prin u(a deschis (i prid7orul bisericii (i 7d o oaie rtcit E nu un pctos) ci doar o oaie E gata s intre 8n biseric) (i simt c dac am s m9 mai uit la ea) n$o s9 m9 mai pot st9p8ni s nu spun ce7a cu glas tareF (i ce$a( p0i atunciX M9 uit la tbli0ele <unerare de pe zid (i 8n $ cerc s9 m g8ndesc la rposatul mister 'odgers) din parohia noastr)
G liste 7orba de podoaba de mtase purtat de preo0ii catolici (i de cei anglicani 8n limpui sluNbei religioase) (i care se nume(te etol9"

28

C+AR,!- .IC/!N-

(i la ce trebuie s <i sim0it missis 'odgers c8nd so0ul ei s$a chinuit at8ta 7reme (i medicii nu i$au <ost de nici un aNutor" M 8ntreb dac l$or <i chemat (i pe mister Chillip (i dac nici el n$a <ost 8n stare s$% aNuteF 8n cazul acesta) cum s$o <i sim0ind) 8n <iecare sptm8n9) c8nd i se aminte(te acest lucruY .e la mister Chillip E care poart Naboul de duminic E pri7irea mea trece la am7on (i m g8ndesc c8t de potri7it ar <i pentru Noac (i ce bine ar putea sluNi drept <ortrea0F dac ar 7eni un biat s$o atace) i$a( putea arunca 8n cap perna de cati<ea cu ciucuriX .up c8t7a timp) ochii mei se 8nchid 8ncetul cu 8ncetul (i de la o 7reme mi se pare c aud preotul cum c8nt o litanie monoton 8n zpu(eala aromitoareF apoi nu mai deslu(esc nimic) (i deodat cad cu zgomot de pe scaun) iar Peggotty m scoate a<ar mai mult mort dec8t 7iu" i acum 7d <a0ada casei (i <erestrele cu 7itralii ale dormito $ rului) deschise spre a lsa s ptrund 8nuntru aerul 8nmiresmatF (i 7echile cuiburi drpnate ale ciorilor) care se leagn 8n 78r<ul ulmilor de la captul grdinii din <a0a casei" i apoi iat$m9$s 8n grdina din spatele casei) dincolo de curtea din dos E unde se a<l porumbarul (i cu(ca c8inelui) am8ndou9 goale $ ade7rat 8mpr0ie a <luturilor) cu un gard 8nalt) pe c8t 8mi amintesc) (i cu porti0 cu lactF aici <ructele) p8rguite (i zemoase cum nu s$au mai pomenit nicic8nd 8n alt grdin) at8rn9 grmad pe pomi) iar mama adun c8te7a 8ntr$un co() 8n 7reme ce eu stau l8ng ea) rup8nd pe <uri( coa$ cze (i c9ut8nd s par nepstor" -e ridic un 78nt puternic (i 8ntr$o clipit 7ara s$a dus" 8ntr$un amurg de iarn ne Nucm (i dansm prin odaie" C8nd mama obose(te (i se a(az 8ntr$un <otoliu) m uit la ea cum 8(i rsuce(te pe degete buclele strlucitoare (i cum 8(i 8ndreapt rochia pe talie) (i nimeni nu (tie mai bine ca mine c8t 8i place s arate 8ngriNit (i ce m8ndr e de <rumuse0ea ei" Acestea s8nt c8te7a dintre cele mai 7echi amintiri" Acestea (i sentimentul c am8ndoi ne temeam un pic de Peggotty (i c) 8n aproape toate pri7in0ele) ne lsam condu(i de ea s8nt cele din0ii preri E dac le pot numi ast<el E pe care mi le$am <ormat pe baza celor 7zute" 8ntr$o sear stteam singur cu Peggotty 8n <a0a <ocului din salo$ na() 8i citisem ce7a despre crocodili" Bie 8ns c nu i$am citit deo$ sebit de limpede) <ie c biata <emeie n$a urmrit po7estirea cu

.AII. COPP!RBI!,.

#>

<oarte mare aten0ie) <apt e c) p8n la urm) dup c8te$mi amintesc) a rmas cu o 7ag impresie c ace(tia ar <i ni(te legume" Obosisem citind (i picam de somn) dar <iindc mi se 8ngduise) ca o mare <a7oare) s$a(tept p8n s$o 8ntoarce mama de la o 7ecin la care <u $ sese po<tit) nici mort nu m$a( <i dus la culcare" M plise somnul si mi se prea c o 7d pe Peggotty 8nl08ndu$se 8n 7zduh (i cresc8nd ne8nchipuit de mare" 8mi proptisem pleoapele 8ntredes $ chise pe degetele arttoare (i m uitam 0int la ea cum sttea (i lucraF m uitam la mucul de luminare pe care$% pstra pentru a0a de cusut E c8t de btr8n prea) cu zb8rciturile lui de tot <elulX E m uitam la ruleta ca o colib 8n care era 8n<(urat iardul %F la cutia ei de lucru) cu capacul culisant) pe care era zugr7it catedrala -t" Paul 2cu cupola 7opsit 8n ro(u3F la degetarul de aram de pe degetul eiF la d8nsa) pe care o gseam drgu0" M rzbea somnul (i$mi d$ deam seama c) dac nu mi$a( <i a0intit pri7irea asupra 7reunui obiect) 8ntr$o clip a( <i <ost pierdut" Peggotty $ i$am spus pe nea(teptate $ ai <ost 7reodat mritatY .oamneX mi$a rspuns Peggotty" Ce$0i 7eni a(a) deodat) cu mriti(ul) ma3ter% .a7yY Mi$a rspuns at8t de brusc) 8nc8t m$a trezit de$a binelea" -$a oprit apoi din lucru (i m$a pri7it) trg8nd acul c8t era <irul de lung" E -pune$mi) Peggotty) ai fost mritat 7reodatY .oar e(ti o <emeie <oarte <rumoas) nu$i a(aY Bire(te) o socoteam <rumoas) dar alt<el) nu ca pe mamaF un alt fel de <rumuse0e) dar 8n <elul ei) <r cusur" 8n salona(ul de dumi $ nic se a<la un taburet 8mbrcat 8n cati<ea ro(ie) pe care mama pic$ I ase un buchet de <lori" Mi se prea c 8ntre tapiseria taburetului (i tenul lui Peggotty e:ista o asemnare" .e(i taburetul era neted) iar fa a lui Peggotty) aspr) deosebirea mi se prea ne8nsemnat" !u) <rumoasa) .a7yY mi$a spus Peggotty" Ah) nu) dragul meuX .ar ce$0i 7eni s 7orbe(ti de mriti(Y Nu (tiuX Nu$i a(a) Peggotty) c nu po0i s te mri0i dec8t cu un singur brbat deodatY
%

Msur de lungime <olosit 8n 0rile anglo$sa:one) egal cu >%)&& cmF aici este !"r#a despre o panglic de metal lung de un iard care ser7ea la msurat" JG 8n Anglia) titlu de polite0e <a0 de copiii st9p8nului casei (i <a0 de brba0ii mai tineri din gospodria lui 2apro:imati7 echi7alent cu rom9nescul ;domni(orale=3"

30

C+AR,!- .IC/!N-

Bire(te $ mi$a rspuns Peggotty <r nici o (o7ire" .ar dac te mri0i cu cine7a care pe urm moare) atunci te po0i mrita cu un altulY -e poate) nu$i a(a) PeggottyY -e poate E mi$a zis Peggotty E dac 7rei) dragul meu" Biecare dup cum socote(te" .ar tu) Peggotty) cum socote(tiY I$am pus aceasta 8ntrebare (i m$am uitat curios la ea pentru c (i ea m pri7ea <oarte curioas" .up o scurt (o7ire) dep9rt8ndu$(i pri7irea de la mine (i re$ lu8ndu$(i lucrul) Peggotty mi$a zisD E !u) ma3ter .a7y) at8ta (tiu) c n$am <ost niciodat mritat (i nici nu cred c$am sa m9 mrit 7reodat" Asta$i tot ce (tiuX E Nu te$ai suprat) Peggotty) nu$i a(aY i$am spus dup c8t7a timp" Credeam c era suprat pe mine) <iindc 8mi 7orbise <oarte rspicatF dar m9 8n(elasem) cci ls lucrul 28(i c8rpea un ciorap3 (i) deschiz8nd larg bra0ele) 8mi prinse capul c8rlion0at (i mi$% str8nse cu putere" tiu bine c m$a str8ns tare) deoarece) <iind <oarte gras) de c8te ori <cea o mi(care mai 7iolent) 8i sreau c80i7a din bumbii cu care se 8ncheia rochia la spate" i 0in minte c de ast dat) c8nd m$a 8mbr0i(at) i s$au rostogolit doi bumbi p8n9 8n cellalt capt al salona(ului" E +ai) mai cite(te$mi ce7a despre ;corcondilii= ia E mi$a spus Peggotty) care 8nc nu le prinsese bine numele" Ireau s mai a<lu (i alte lucruri despre ei" N$am priceput prea bine de ce a7ea Peggotty un aer at8t de ciu $ dat (i de ce se grbea s re7in la crocodili" Totu(i ne$am 8ntors la aceste dihnii) eu <iind acum ce7a mai treaz) (i am lsat oule lor 8n nisip) s le cloceasc soareleF (i ne$am deprtat de ei <ugind) (i apoi i$am zpcit 8n78rtindu$ne mereu 8n Nurul lor) cci) <iind <oarte greoi) nu ne puteau urmriF (i am intrat dup ei 8n ap) ca b(tina(ii) (i le$am 78r8t pe g8t prNini ascu0iteF pe scurt) am parcurs toat gama a7enturilor cu crocodili" Asta 8n ceea ce m pri7e(te pe mine4 8n pri7in0a lui Peggotty) am oarecare 8ndoieli) <iindc tot timpul 8(i 78ra 8ng8ndurat9 acul 8n di<erite pr0i ale obrazului (i ale bra0elor " Tocmai ispr7isem cu crocodilii (i trecusem la aligatori) c8nd am auzit sun8nd clopo0elul de la porti0" Am ie(it la u() unde ne a(tepta mama) care mi s$a prut neobi(nuit de <rumoas) 8nso0it de

.AII. COPP!RBI!,.

6%

un domn cu pr negru <rumos (i cu <a7ori0i) care duminica trecuta ne petrecuse de la biseric p8n acas" In prag) c8nd mama s$a aplecat s m ia 8n bra0e (i s m srute) domnul acela a spus c eram un bie0a( mai norocos dec8t un rege""" sFui ce7a de <elul acestaF aici) pare$mi$se) m aNut (i 8n0elepciunea dob8ndit9 mai t8rziu" $ Ce$nseamn astaY l$am 8ntrebat peste umrul mamei" Atunci m$a m8ng8iat pe capF dar nu$mi plcea nici domnul) nici glasul lui gros) (i nu 7oiam ca m8na lui) m8ng8indu$m9 pe mine) s ni iriga m8na mamei) a(a c i$am dep9rtat$o c8t am putut mai iute" $ Oh) .a7yX m$a mustrat mama" $ .rgu0ul de elX a zis domnul" Nu m surprinde c8tu(i de pu0in dragostea lui" Niciodat) p8n atunci) nu 7zusem o culoare at8t de <rumoas pe chipul mamei" M$a doNenit cu bl8nde0e pentru moNicia mea (i) sir8ng8ndu$m l8ng9 (alul ei) s$a 8ntors spre a mul0umi domnului $Celuia pentru osteneala ce$(i dduse 8nso0ind$o p8n acas" In timp IT 7orbea) i$a 8ntins m8na) (i c8nd d8nsul i$a str8ns$o) mama s$a uitat) pare$mi$se) la mine" - ne spunem ;noapte bun=) drgu0ule E mi$a zis domnul dup ce$(i plecase capul E l$am 7zutX E peste mnu(a mamei" Noapte bunX i$am rspuns" +ai s <im cei mai buni prieteni din lumeX a adugat) r8z8nd" -a dm m8na" Cu dreapta 0ineam m8na st8ng a mamei) ast<el c i$am 8ntins$o pe cealalt" $ Ah) .a7y) nu se d m8na st8ngX a r8s domnul acela" Mama mi$a 8mpins m8na dreapt 8nainte) dar eu eram hotr8t) %in pricina artat mai 8nainte) s nu i$o dau) (i nici nu i$am dat$ o" I am 8ntins$o tot pe cealalt) (i mi$a scuturat$o bine) (i mi$a spus c suit un biat de treab (i a plecat" 8n clipa asta 8l 7d cum s$a 8ntors) 8n grdin) (i) 8nainte de$a tpuca noi s 8nchidem u(a) s$a mai uitat o dat la noi cu ochii lui negri) de piaz$rea" Peggotty) care nu scosese o 7orb (i nici nu mi(case un deget) a l i n s 8ndat z7oarele (i ne$am dus cu to0ii 8n salona("

32

C+AR,!- .IC/!N-

Mama) 8n loc s9 se 8n<unde 8n <otoliul de l8ng9 <oc) ca de obicei) rmase 8n cellalt col0 al odii) unde s$a a(ezat <redon8nd" Cred c$a0i petrecut o sear plcut) ma am' i$a spus Peggotty) care sttea 8n miNlocul odii) cu s<e(nicul 8n min) 0eapn de parc$ar <i 8nghi0it un b90" Mul0umesc) Peggotty $ i$a rspuns mama cu glas 7ioi" Am petrecut o sear foarte plcut" ! o schimbare agreabil s9 8nt8lne(ti oameni noi) insinua Peggotty" 8ntr$ade7r) <oarte agreabil) i$a rspuns mama" Peggotty rmase neclintit 8n miNlocul odii) mama re8ncepu s9 <redoneze) iar eu a0ipii) c9z8nd 8ntr$un somn u(or) prin care le au$ zeam glasurile) <r a putea deslu(i ce spuneau" C8nd m$am trezit pe Numtate din aceasta toropeal) le$am gsit pe Peggotty (i pe mama 7orbind am8ndou9) cu ochii 8nlcrima0i" ,ui mister Copper<ield) unul ca sta nu i$ar <i plcut E zicea Peggotty" Pot s$o spun (i chiar s NurX .oamne .umnezeuleX se Nelea mama" M9 <aci s9 8nnebunescX

Cin e$a mai pom enit ca o biat <ata s9 <ie at8t de pers ecut at de ser7 itoa rea ei cum s8nt euY .ar de ce m9 nedr ept 0esc sing ur spun 8nd c s8nt <ata Y Ce) n$ am <ost oare mri tat) Peg gott yY Mar tor e bun ul .u mne zeu c$a0i <ost) ma(

am. Atunci cum po0i 8ndrzni""" (tii) Peggotty) n$am 7rut s9 spun cum po0i 8ndrzni) ci cum te las inima s9 m9 <aci s su<r at8ta (i s$mi spui 7orbe at8t de amarnice) c8nd (tii prea bine c n$am nici un singur prieten pe lumeY Cu at8t mai mult e datoria mea s9 7 spun c n$o s <ie bine E struia Peggotty" NuX N$o s9 <ie bineX NuX Cu nici un pre0X NuX Am crezut c Peggotty are de g8nd s9 dea cu s<e(nicul de pm8nt) at8t de 7iolent gesticula cu el" E Cum de po0i <i at8t de crud cu mineY se cina mama) 79rs8nd 8nc (i mai multe lacrimi" .e ce e(ti at8t de nedreaptY .e ce strui) ca si cum totul ar <i hotr8t (i pus la cale) c8nd 80i repet mereu) Peg gotty) c) 8n a<ara de c8te7a aten0ii mrunte din partea lui) nu s$a petrecut nimic 8ntre noiY Ah) ce ne8ndurat e(tiX 8mi tot 7orbe(ti de admira0ia luiX Ce$s eu de 7in dac oamenii s8nt at8t de pro(ti c se las prad unui asemenea sentimentY Ce$ar trebui s9 <ac) te 8ntrebY

.AII. COPP!RBI!,.

33

Nu cum7a ai 7rea s$mi rad prul din cap) sa m m8nNesc cu crbune pe <a0 (i s m slu0esc arz8ndu$m) op9rindu$m sau <c8nd altce7a de soiul staY Cred) Peggotty) c tu asta ai 7rea" Cred chiar c te$ai bucura dac$a( <ace una ca astaX Peggotty a pus) pare$mi$se) la inim aceste cu7inte" i iubitul meu bie0a() E striga mama apropiindu$se de <otoli ul 8n care stteam (i m8ng8indu$m E micu0ul meu .a7yX Poate une7a s spun c nu$mi iubesc comoara nepre0uit) cel mai scump biat care a e:istat 7reodat pe lumeY Nimeni n$a 8ndrznit s spun una ca astaX a srit Peggotty" Chiar tu ai spus$o) PeggottyX o 8n7inuia mama" tii prea bine C' ai spus$oX -$ar putea 8n0elege oare altce7a din 7orbele tale) nesu$ letito) c8nd (tii la <el de bine ca (i mine c luna trecut numai din pricina lui nu mi$am cumprat o umbrel nou) de(i cea 7erde) pe care o am) de mult e destrmat (i zdren0uit la marginiX O (tii prea bine) PeggottyF asta nu po0i tgdui" Apoi) 8ntorc8ndu$se drgstoas Cfttre mine (i lipindu$(i obrazul de al meu) a urmatD -pune) .a7y) sint eu o mam reaY -8nt eu o mam ur8cioas) aspr) egoist (i reaY -pune c s8nt) copilul meuF spune da) iubitul meu) (i Peggotty o s te iubeascF (i s (tii c dragostea ei e mult mai de pre0 dec8t a$ meaX Nu te iubesc deloc) nu$i a(aY ,a aceste cu7inte) ne$am pornit cu to0ii pe pl8ns" Cel mai zgo $ motos dintre noi mi se prea c eram eu) s8nt sigur 8ns c nici unul nu era <0arnic" Inima$mi era zdrobit (i m9 tem c 8n cea %in ii pornire de a<ec0iune rnit s nu$i <i spus lui Peggotty ;["grip0uroaicoX= 'iata <emeie se sim0ea <oarte m8hnit (i) 0in minte) (i$a pierdut aproape to0i nasturii cu acest prileNF cci) dup ce s$a 8mpcat cu mama) a dat s 8ngenuncheze l8ng9 <otoliu ca sa se 8mpace (i cu mine) (i atunci) ca o sal7 de proiectile) i$au srit to0i nasturii" Boarte abtu0i) ne$am dus cu to0ii la culcare" Mult 7reme) hohotele de pl8ns m$au 8mpiedicat s adormF (i c8nd un hohot <oarte puternic aproape c m$a <cut s m9 ridic din pat) am gsit$o pe mama aplecat asupra mea) (ez8nd pe plpumioar" .up aceea am adormit 8n bra0ele ei (i am dormit un somn ad8nc" Nu$mi amitesc dac pe domnul acela l$am 7zut 8n duminica urmtoare sau dac nu cum7a a trecut mai mult 7reme p8n s$a

34

C+AR,!- .IC/!N-

artat din nou" Nu am preten0ia de a <i <oarte precis 8n pri7in0a datelor" tiu doar c l$am re7zut la biseric (i c dup sluNb ne$a petrecut p8n acas" A (i intrat) ca s admire <aimoasa mu(cat din <ereastra salona(ului nostru" Mi s$a prut c9 nu prea s$a uitat la ea) dar) la plecare) i$a cerut mamei s$i dea o <loare" Mama i$a spus s (i$o aleag singur) el 8ns a re<uzat E n$am putut 8n0elege de ce E (i atunci mama i$a rupt una (i i$a dat$o 8n min" .8nsul i$a spus c9 niciodat) niciodat n$o s se despart de aceast <loareF (i eu m$am g8ndit c trebuie s <ie tare prost dac nu (tie c p8n 8ntr$o zi sau cel mult dou nu 7a mai rm8ne nimic din biata <loare" -erile) Peggotty 8ncepu s stea cu noi mult mai rar dec8t obi($ nuia altdat" Mama era <oarte atent cu ea E mi se prea chiar c era mai atent ca mai 8nainte E (i to0i trei ne 8n0elegeam <oarte bineF cu toate acestea) se schimbase ce7a (i nu ne mai sim0eam at8t de bine 8mpreun ca altdat" Presupuneam c9 Peggotty o doNenise pe mama pentru c9 purta toate rochiile <rumoase pe care le a7ea 8n dulap sau pentru c9 se ducea prea des 8n 7izit la 7ecina aceea) dar n$am izbutit s deslu(esc care era pricina" Treptat) m$am deprins s9$% 7d mereu pe domnul cu <a7ori0ii negri" 8mi plcea tot at8t de pu0in ca (i 8nt8ia oar (i m rodea aceea(i gelozieF dac$a( <i <ost mai mare) poate c9 mi$a( <i dat seama c nu repulsia mea instincti7 de copil (i g8ndul c9 Peggotty (i cu mine puteam s9$i purtm de griN mamei (i <r aNutor strin) ci altele erau moti7ele care m deprtau de el" A(a ce7a 8ns nu mi$a trecut prin minte" Puteam s obser7 <apte izolate) dar s 0es o plas din aceste <apte (i s prind pe cine7a 8n ea nu eram 8nc 8n stare" 8ntr$o diminea0 de toamn stteam cu mama 8n grdin) c8nd mister Murdstone% $ a<lasem 8ntre timp c acesta$i era numele $trecu clare" -trunindu$(i calul) se opri s$o salute pe mama (i 8i spuse c9 se duce la ,oPesto<t# s 7ad ni(te prieteni care se a<lau acolo pe un iaht) (i) bine dispus) 8mi propuse s m ia cu el pe (a) dac a( 7rea s <ac aceast plimbare"
% Acest nume e alctuit din dou cu7inteD murder 2omor3 (i stone 2piatr3) nimerite pentru caracterizarea acestui personaN cu inima 8mpietrit" # Mic port pescresc) a(ezat pe coasta de rsrit a Angliei 2comitatul -u<<olM3"

.AII. COPP!RBI!,.

35

Aerul era curat (i plcut (i calul prea c se bucur (i el la g8ndul plimbrii) cci s<oria (i btea din picior 8n timp ce sttea 8n <a0a p"rti ei, a(a c mi$a 7enit po<ta s9 m duc" Am <ost trimis sus) 8n \ asa) la Peggotty) s m dichiseasc) iar 8ntre timp mister Murdstone descleca (i) cu <r8ul sub bra0) 8ncepu sa se plimbe 8ncet) 8n sus (i 8n Nos) de$a lungul gardului 7iu de rsur) 8n timp ce) ca s$i 0in de mit) mama mergea 8ncet) 8n sus (i 8n Nos) de cealalt parte" 8mi aduc aminte c Peggotty (i cu mine ne$am uitat la ei prin <erestruica odii moleF 8mi aduc aminte c am8ndoi cercetau cu bgare de seam gar $ dul acela de rsur (i c Peggotty) care era bl8nd ca un 8nger) s$a Piparat deodat (i m$a periat 8n rspr peste msur de energic" Cur8nd am pornit 8n trap cu mister Murdstone pe co7orul de i " i i ha 7erde ce se 8ntindea la marginea drumului" M 0inea u(or cu o mina) (i de(i eram) pare$se) un copil potolit) totu(i nu m puteam &"tar' s stau cu spatele la el <r s 8ntorc din c8nd 8n c8nd capul pi$niru a$% pri7i 8n <a0" A7ea ochi negri splci0i E a( 7rea s gsesc all cu78nt spre a descrie ochii aceia lipsi0i de ad8ncime) 8n care nu$0i puleai cu<unda pri7irea E ni(te ochi care) atunci c8nd cdea pe T]nduri) preau sa(ii o clip) datorit unui anumit Noc de lumin" .e I iic7a ori) uit8ndu$m9 la el) am bgat de seam) cuprins de un <el de team, acest lucru (i m$am 8ntrebat la ce s$o <i g8ndind at8t de 8ncor$ ilat" Izu0i at8t de aproape) prul (i <a7ori0ii si erau mai negri (i mai de(i dec8t crezusem" 'rbia ptrat (i urmele 7izibile ale brbii ) i i n de negre) pe care (i$o rdea cu griN 8n <iecare zi) 8mi aduceau aminte de o e:pozi0ie de <iguri de cear % ) 7zut cu 7reo Numtate di$ an mai 8nainte) c8nd <usese adus (i pe meleagurile noastre" ("ate acestea) ca (i spr8ncenele$i drepte (i pielea alb E blestemate I n $ i (i pielea) (i amintireaX E m$au <cut ca) 8n ciuda presim0ilor mele) s9$% socotesc <oarte chipe(" i nu m 8ndoiesc c (i biata (i li mnpa mea mam 8l gsea la <elX Ne$am dus la un hotel) l8ng9 0rmul mrii) unde se a<lau doi %"mni care stteau singuri 8ntr$o odaie (i trgeau din trabuc" Purtau l"uGliete largi) grosolane (i zceau tolni0i pe cel pu0in patru scaune
G I lua dintre atrac0iile b8lciurilor engleze de la s<8r(itul secolului al SIIII$lea (i de III 8nceputul secolului al SlS$lea erau panopticele) adic e:pozi0iile de <iguri de i rara reprezent8nd personalit0i celebre apar0in8nd contemporaneit0ii sau istoriei"

6A

C+AR,!- .IC/!N-

<iecare" 8ntr$un col0 se a<la un maldr de costume (i mantale de marinar (i un steag) toate legate 8mpreuna" C8nd am intrat) s$au ridicat alene 8n picioare am8ndoi (i au strigatD +ei) MurdstoneX Credeam c$ai muritX Nu 8nc) a mormit mister Murdstone" Cine$i pu(tiulY a 8ntrebat unul dintre ei) pun8nd m8na pe mine" .a7yX i$a rspuns mister Murdstone" Care .a7yY a struit acesta" KonesY Copper<ield) a rspuns mister Murdstone" CumY Po7ara <ermectoarei missis Copper<ieldY a e:clamat acela" Brumoasa 79du7ioarY Quinion) te rog pze(te$0i gura) %$a a7ertizat mister Murd stone" ! iste0" CineY a 8ntrebat r8z8nd acela" Am ridicat iute pri7irea) curios s a<lu cine" E 'rooMs din -he<<ield) a zis mister Murdstone" M$am sim0it u(urat c nu era dec8t 'rooMs din -he<<ield) cci 8n primul moment crezusem c$ar <i <ost 7orba de mine" -e 7ede c 'rooMs din -he<<ield era cunoscut ca un caraghios) deoarece) auzindu$i numele) am8ndoi domnii aceia au 8nceput s r8d cu po<t) iar mister Murdstone a <cut (i el mult haz" .up ce a r8s pu0in) domnul pe care$% chema Quinion a spusD i ce crede 'rooMs din -he<<ield despre a<acerea pus la caleY Mi se pare c 'rooMs) deocamdat) n$a priceput destul de bine despre ce e 7orba $ a rspuns mister Murdstone $ dar) 8n general) nu cred s9$i <ie pe plac" ,a aceste cu7inte au izbucnit din nou 8n r8s) (i mister Quinion a spus c 7a suna ca s comande ni(te 7in de Seres) pe care s$% bea 8n sntatea lui 'rooMs" Wis (i <cutF (i c8nd s$a adus 7inul) mi$a dat (i mie pu0in) cu un pi(cot) (i) 8nainte de a bea) s$a ridicat (i a zisD E Pentru ame0irea lui 'rooMs din -he<<ieldX 8nchinarea a <ost primit cu aplauze <urtunoase (i cu hohote de r8s) (i am 8nceput (i eu s r8d) ceea ce i$a <cut s r8d (i mai tare" Pe scurt) am petrecut <oarte bine" .up aceea ne$am plimbat pe <alez) ne$am a(ezat pe iarb (i ne$am uitat printr$o lunet E n$am izbutit s deslu(esc nimic c8nd

.AII. COPP!RBI!,.

nii$au pus$o la ochi) dar totu(i le$am zis c 7d E (i 8n cele din urm nc$am 8napoiat la hotel) ca s pr8nzim de7reme" C8t timp am stat a<ar) cei doi domni au <umat <r 8ncetare) ceea ce) Nudecind dup iluhoarea 7e(mintelor lor grosolane) <cuser) pare$mi$se) tot tim$ pul de c8nd le scoseser de la croitor" Nu trebuie s uit s amintesc i Di am <ost (i pe bordul unui iaht) unde to0i trei au cobor8t 8n cabin Ti au rscolit ni(te h8rtii" C8nd m$am uitat Nos) prin spiraiul deschis) i am 7zut lucr8nd de zor" M lsaser pe punte cu un omule0 <oarte drgu0) care a7ea o coam ro(ie) bogat (i o plriu0 <oarte lucioas (i purta un tricou 7rgat sau un <el de Niletc) pe pieptul CRreia sta scris cu litere mariD ;-MylarM= %" Am crezut c a(a$% che$ ma (i c) deoarece locuia pe o corabie (i n$a7ea u( la strad pe "ue s$(i scrie numele) (i$% pusese pe piept) dar c8nd i$am zis '5nis icr -MylarM=) m$a lmurit c acesta era numele iahtului" Am bgat de seam c 8n tot timpul zilei) mister Murdstone a prut mai serios (i mai potolit dec8t ceilal0i domni) care erau Toarte 7eseli (i n$a7eau nici o griN" lumeau mereu 8ntre ei) dar i areori cu mister Murdstone" Mi s$a prut c era mai rece (i mai 2 mnp9tat (i c) de alt<el) (i prietenii lui a7eau aceea(i impresie ca "JVi mine" Cci l$am 7zut pe mister Quinion cum s$a uitat o dat sau de dou ori) pe <uri() la mister Murdstone) 8n timp ce 7orbea) spre a se 8ncredin0a c nu 8l supr) (i cum %$a clcat pe picior pe mister Passnidge 2cellalt domn3) care se 8n<lcrase) (i i$a <cut semn cu ochiul s se uite la mister Murdstone) care (edea tcut (i serios" Pe mister Murdstone nu l$am 7zut r8z8nd dec8t o singur %ata 8n tot timpul zilei) (i anume la gluma cu -he<<ield) pe care) %e alt<el) chiar el o <cuse" Ne$am 8napoiat de7reme acas) 8nainte de as<in0it" !ra o dup$a$ niia["9 <oarte <rumoas) (i mama s$a mai plimbat cu dumnealui pe lln)fi gardul 7iu de rsur) iar pe mine m$au trimis 8n cas s$mi #eau ceaiul" .up ce a plecat) mama m$a 8ntrebat cum mi$am pe$ trecut ziua (i ce au spus (i au <cut domnii aceia" I$am po7estit Ci au zis despre ea) (i mama a r8s (i mi$a spus c erau ni(te "#ra*nici, care 7orbeau prostii) dar eu (tiu c i$a <cut plcere"
""CGioc8rlia= 2engl"3"

6H

C+AR,!- .IC/!N-

Am (tiut acest lucru atunci) a(a cum 8l (tiu (i astzi" Am gsit (i prileNul s$o 8ntreb dac nu cum7a 8l cunoa(te pe mister 'rooMs din -he<<ield) dar mi$a spus c nu$% cunoa(te (i c trebuie s <ie 7reun <abricant de cu0ite (i <urculi0e" Oare pot s spun despre chipul ei E a(a schimbat cum mi$% amintesc) cu toate c (tiu c d8nsa nu mai trie(te E oare pot s spun despre el c a pierit) c8nd 8n clipa aceasta 8l 7d aie7ea) 8n <a0a mea) tot at8t de limpede ca orice <igur asupra creia mi$am oprit pri7irea pe o strad <or<otind de lumeY Oare pot s spun despre <rumuse0ea ei tinereasc (i ne7ino7at c s$a o<ilit (i s$a dus) c8nd simt (i acum rsu<larea ei pe obraNii mei) 8ntocmai ca 8n noaptea aceeaY Oare pot s spun c s$a schimbat) c8nd amintirea$mi 8i d mereu 7ia0 (i c8nd) mai statornic 8n <ermectoarea ei tine$ re0e dec8t oricare alt <ptur de pe lume) 8l mai str8nge (i acum la piept pe cel pe care %$a iubit atunciY -criu despre ea a(a cum am 7zut$o 8n seara aceea c8nd) dup ce am stat de 7orb) m$am dus la culcare (i a 7enit apoi s$mi spun noapte bun" A 8ngenuncheat) 7esel) l8ng patul meu) (i$a spriNinit brbia 8n m8ini (i) r8z8nd) m$a 8ntrebatD E Cum zici) .a7y) c au spusY Mai po7este(te$mi o dat" Nu$ mi 7ine s cred" E ;Bermectoarea=""" am 8nceput eu" Mama mi$a pus m8na pe buze) oprindu$mD N$au zis ;<ermectoarea=) n$au putut spune ;<ermectoarea=X a r8s ea" O (tiu prea bine" 'a ;<ermectoarea missis Copper<ield= au zis) am repetat eu <erm" i au zis (i ;<rumoas=" Nu) nu) n$au zis ;<rumoasa=" Nu ;<rumoasa=X m$a oprit mama) pun8ndu$mi iar degetele pe buze" 'a au zis ;<rumoasa 7du7ioar=" ECe sminti0i (i ce obrazniciX a e:clamat mama) r8z8nd (i acoperindu$(i <a0a cu m8inile" Ce caraghio(iX Nu$i a(a) .a7y) dragul meuY $.a) !a)...
Borma prescurtat pentru ;mama= 2engl"3"

.AII. COPP!RBI!,.

6>

E Nu$i spune lui Peggotty" ! 8n stare s se supere pe ei" i eu s8nt <oarte suprat pe ei) dar n$a( 7rea s (tie (i Peggotty" I$am <gduit) bine8n0eles) apoi ne$am srutat de mai multe ori <i cur8nd am adormit" Acum) dup at8ta 7reme) 8mi pare c deNa a doua zi mi$ar <i <$ cut Peggotty propunerea tulburtoare (i 8ndrznea0 de care 7reau sa 7orbescF dar) de <apt) asta nu s$a 8nt8mplat) cred) dec8t cu 7reo dou luni mai t8rziu" 8ntr$o sear stteam 8mpreun ca pe 7remuri 2mama era plecat3) de <a0 <iind ciorapul (i ruleta cu iardul) (i mucul de luminare) (i ml ia cu catedrala -t" Paul pe capac) (i cartea despre crocodili) c8nd) deodat) dup ce m$a pri7it (i a deschis gura de c8te7a ori) parc spre a spune ce7a) <r 8ns s <i articulat nici un cu78nt E ceea ce m$a <cut s cred c9$i 7enea s ca(te) cci alt<el m$a( <i alarmat E Peggotty mi$a zis cu o 7oce 8ntrebtoareD !a3ter .a7y) nu 0i$ar plcea s 7ii cu mine) pentru 7reo dou sapt9m8ni) la <ratele meu) la Larmouth % Y N$ar <i stra(nic) ce ziciY ! un om drgu0) <ratele tuY am 8ntrebat$o) <r s m pronun0" O) tare drgu0X a strigat Peggotty) ridic8nd bra0ele" i apoi acolo a7em (i mare) (i brci) (i corbii) (i pescari) (i plaN) (i mai c (i Am #) cu care o s te po0i NucaX Peggotty se re<erea la nepotul ei) +am) de care am pomenit 8n i Fipitolul 8nt8i) dar i$a rostit numele ca pe o ciud0enie a grama$l i ci i engleze" Perspecti7a at8tor plceri m$a 8n<lcrat (i i$am rspuns c$9r <i Iiitr$ade7r stra(nic) dar ce 7a spune mamaY Pun rm(ag pe o guinee c$o s ne lase s plecmX mi$a spus I Iggotty) pri7indu$m drept 8n <a0" .ac 7rei) o$ntreb de 8ndat ce s o 8napoia" Ne$am 8n0elesY .ar ce o s se <ac singur c8nd 7om <i pleca0iY am spus eu) ^3un8ndu$mi coatele pe mas) pentru a sublinia ast<el importan0a obiec0iei" Nu poate sta singurX
G IG2Vri pe coasta rsritean a Angliei 2comitatul Nor<olM3) situat la gura <lu7iului Lare" i cm<orm8ndu$se rostirii populare) Peggotty) c8nd pronun0 numele lui +am) nu iiiMe(te consoana h.

40

C+AR,!- .IC/!N-

'rusc) Peggotty s$a apucat s caute 8n clc8iul ciorapului o g9u$ ric9 at8t de mic) 8nc8t) pesemne) nici nu era ne7oie s$o c8rpeasc" 80i spun eu) Peggotty) nu poate sta singur) (tii prea bineX O) dragul meu E mi$a zis Peggotty) ridic8ndu$(i 8n cele din urm pri7irea $ nu (tiiY -e duce s petreac 7reo dou sptm8ni la missis rayper" !issis rayper 7a a7ea o mul0ime de oaspe0i" OX .ac a(a stteau lucrurile) eram gata s plec" Am a(teptat cu nerbdare s se 8ntoarc mama de la missis rayper 27ecina la care se tot ducea3) ca s 7d dac ne 7a 8ngdui s 8n<ptuim acest plan mre0" Br a se arta at8t de mirat pe c8t m a(teptam) mama s$a 8n7oit de 8ndatF (i chiar 8n seara aceea am pus totul la cale) hot$ r8ndu$se c gzduirea (i 8ntre0inerea mea 7or <i pltite" Cur8nd a sosit (i ziua plecrii" !ra at8t de apropiat) 8nc8t mi s$a prut (i mie c a 7enit destul de iute) cu toate c o a(teptam cu 8n<rigurare) tem8ndu$m s nu se produc 7reun cutremur de p$ m8nt sau o erup0ie 7ulcanic sau 7reun alt cataclism care s zdr $ niceasc e:pedi0ia" 1rma s cltorim cu cru0a unui harabagiu (i s pornim la drum diminea0a) dup gustare" A( <i dat orice ca s mi se 8ngduie s m 8mbrac de cu sear (i s dorm 8ncl0at (i cu plria pe cap" Cu toate c po7estesc glumind aceste 8nt8mpl9ri) s8nt rscolit p8n9 8n <undul inimii c8nd 8mi amitesc c8t de nerbdtor eram s p $ rsesc cminul nostru <ericitF nici nu bnuiam mcar c$% prseam pentru totdeauna" M bucur s$mi amintesc c atunci c8nd harabaua a tras la poart (i mama sttea l8ng mine (i m sruta) am sim0it o duio(ie plin de recuno(tin0 <a0 de ea (i de csu0a aceea) pe care nu o prsisem niciodat) (i am 8nceput s pl8ng" i m bucur la g8ndul c (i mama a pl8ns (i c i$am sim0it inima b9t8nd alturi de a mea" M bucur la g8ndul c atunci c8nd a pornit cru0a) mama a aler $ gat la poart (i i$a strigat harabagiului s opreasc) ca s m mai srute o dat" i cu tot at8ta bucurie 8mi amintesc de dragostea (i de emo0ia cu care (i$a lipit obrazul de al meu (i m$a srutat" O lsasem 8n miNlocul drumului) c8nd) deodat) mister Murd$ stone s$a apropiat de ea (i parc a doNenit$o pentru c se arta at8t de mi(cat" M uitam 8napoi pe l8ng co7iltirul harabalei (i m 8ntrebam ce drept a7ea dumnealui s se amestece 8n treaba asta"

.AII. COPP!RBI!,.

&%

IIggotty) care se uita (i ea de cealalt parte) nu prea c8tu(i de pu0in mul0umit) dup cum s$a putut 7edea pe <a0a ei c8nd (i$a nilors capul" Am rmas c8t7a timp 8ng8ndurat) uit8ndu$m la Peggotty (i pu ii indu$mi urmtoarea 8ntrebareD oare dac Peggotty ar <i primit 8nsrcinarea s m piard) ca pe bie0a(ul din po7este %) a( <i <ost eu in stare s gsesc calea 8napoi spre cas c9l9uzindu$m dup #um#ii pe care i$ar pierde ea pe drumY

lZdorire la eroul po7estirii Hnsel 3i 6retel a <ra0ilor rimm"

CAPITO,1, III
-e 8nt8mpl o schimbare
Calul harabagiului era cea mai lene( m8r0oag din lumeF umbla cu capul 8n pm8nt (i 8(i t8ra picioarele de parc i$ar <i <cut plcere s$i lase s a(tepte pe cei crora le ducea coletele" Mi s$a prut chiar c) la g8ndul acesta) pu<nea uneori 8n r8s) dar harabagiul mi$a spus c9$% necNea tu(ea" 8ntocmai ca m8r0oag lui) harabagiul 0inea (i el capul 8n Nos (i) cu coatele pe genunchi) mo0ia 8n timp ce m8na" Wic ;m8na=) dar cred c am <i aNuns la Larmouth la <el de bine (i <r el) cci calul mergea de capul luiF a<ar de asta) po<t de 7orb nu prea a7ea (i se mul0umea doar s <luiere" Peggotty 0inea 8n poal un co( cu merinde) care ne$ar <i aNuns cu prisosin0 chiar dac ar <i <ost s mergem cu harabaua p8n la ,on$ dra" Am m8ncat mult (i am dormit bine" Peggotty a0ipea mereu) cu brbia spriNinit pe minerul co(ului) cruia nu$i ddea drumul din m8n nici o singur clipF (i de n$a( <i auzit$o cu urechile mele) niciodat n$a( <i crezut c o biat <emeie <r aprare e 8n stare s s<orie at8t de zdra7n" Am <cut at8tea ocoluri 8n sus (i 8n Nos) pe tot <elul de drumuri de 0ar) (i am pierdut at8ta 7reme p8n am descrcat un pat la un han (i ne$am mai oprit (i 8n alte locuri) 8nc8t m$am sim0it <oarte obosit (i am <ost <ericit c8nd am zrit Larmouth$ul" C8nd mi$am arun$ cat pri7irea asupra (esului pustiu (i trist) care se 8ntindea dincolo de

.AII. COPP!RBI!,.

43

I lu7iu) mi s$a prut tare mocirlos (i murdarF (i m$am 8ntrebat cum e C1 putin0) dac pm9ntul e 8ntr$ade7r rotund precum scrie 8n Cartea mea de geogra<ie) ca o parte a lui s <ie at8t de netedY Mi$am [ i s 8ns c Larmouth$ul trebuie s <ie a(ezat la unul din cei doi poli ai globului pm8ntesc) ceea ce e:plica totul" Apropiindu$ne (i 79z8nd 8ntreaga pri7eli(te 8nconNurtoare des$ ta(ur8ndu$se oto7a sub 8naltul cerului) i$am spus lui Peggotty c o mo7il sau ce7a asemntor ar <i 8n<rumuse0at peisaNul (i c ar <i <ost mai atrgtor dac uscatul ar <i <ost 8ntruc8t7a mai despr0it de mare (i dac ora(ul (i marea n$ar <i <ost amestecate) ca o bucat de ^ n i n e prNit) muiat 8n ap" .ar Peggotty mi$a rspuns) 7orbind mai apsat ca de obicei) c se cu7ine s lum lucrurile a(a cum +tnt (i c) 8n ceea ce o pri7e(te) se m8ndre(te cu numele de ;scrum$ hie$de$Larmouth=" C8nd am aNuns pe uli0 2care mi s$a prut destul de ciudat3 (i am i i n l i t mirosul de pe(te) de catran) de c8l0i (i de gudron (i c8nd am 7n["ut marinarii care se plimbau (i cru0ele huruind 8ncoace (i 8ncolo pe i$aldar8m) mi$arii dat seama c <usesem nedrept cu or(elul acesta "iiii de acti7F (i i$am spus$o lui Peggotty care a ascultat cu mult plcere cu7intele mele admirati7e (i mi$a zis c era un lucru 8ndeob(te Z un"scut 2acelora care a7useser norocul s se <i nscut la Larmouth) #nuiesc eu3 c Larmouth$ul era cel mai <rumos ora( din lume" E Iat9$% (i pe Am al meuX a strigat Peggotty" A crescut de nu$% mai recuno(tiX Ne a(tepta) 8ntr$ade7r) la hanF (i) ca o 7eche cuno(tin0) m$a 8ntrebat ce mai <ac" ,a 8nceput mi s$a prut c nu$% cuno(team chiar " i i ii de bine cum m cuno(tea el pe mine) <iindc din noaptea 8n care II ia nscusem nu mai 7enise niciodat pe la noi (i) 8n pri7in0a asta) I m$(te) nu m puteam msura cu el" Ne$am 8mprietenit 8ns cur8nd) i iii i m$a luat 8n c8rc (i m$a dus p8n acas" !ra acum un <lcu \"piilos) 7oinic) 8nalt de 7reo (ase picioare % ) bine legat (i cu umeri 7mNo(i) dar a7ea o <a0 copilroas (i z8mbitoare (i pr blai) c8r$ ,"n at, care$i ddeau un aer de prostnac" Purta o bluz de p8nz9 (i o pereche de pantaloni at8t de scor0o(i) 8ne8t (i singuri ar <i stat
%

Msura de lungime <olosita 8n 0rile anglo$sa:oneF un picior este egal cu apro:imati7 o treime dintr$un metru"

44

C+AR,!- .IC/!N-

0epeni" i nu s$ar putea spune c purta o plrie) cci) asemenea unei 7echi cldiri) a7ea un acoperm8nt smolit" +am) cu mine 8n c8rc (i cu o ldi0 de$a noastr sub bra0) (i Peggotty cr8nd alt l9di09 de$a noastr au apucat$o pe ulicioare presrate cu surcele (i grmNoare de nisip) trec8nd pe l8ng9 disti$ lerii de gaz) ateliere de <cut <r8nghii) (antiere de construc0ii (i de armare) maidane cu epa7e) ateliere de cl9<tuit) magazii cu 7ele (i odgoane) <ierrii (i o sumedenie de alte locuri de acela(i soi) p8n9 ce am aNuns pe 8ntinderea pustie (i trist pe care o 7zusem mai 8nainte din deprtareF aici) +am a strigatD E !te) colo e (i casa noastr) mas(r .a7yX M$am uitat 8n toate pr0ile) p8n9 ht$departe) c8t puteam cuprinde cu ochii) peste coclauri (i spre larg) (i 8n susul <lu7iului) dar n$am zrit nici o cas" Nu prea departe) pe uscat) se a<la un barcaz negru sau nu (tiu ce alt soi de ambarca0ie 7eche de tot) bine 8n<ipt (i prop$ tit pe plaN) peste care se 8nl0a) 8n chip de horn) un co( de <ier ce <umega lini(titF 8ncolo) n$am 7zut nimic care s semene a locuin0" .oar n$o <i astaY am zis" Asta care seamn a corabie" 'a aia e) mas(r .a7y) a rspuns +am" Nici de$ar <i <ost palatul lui Aladin) sau oul psrii miestre) sau 7reo alt nzdr7nie) nu cred c$a( <i putut <i mai <ericit dec8t eram la g8ndul plin de romantism c 7oi locui acolo" A7ea o u( ciudat) 8nc8nttoare) tiat 8ntr$o coast) (i a7ea un acoperi( (i c8$ te7a <erestruiciF dar <armecul cel mai mare era ca <usese c8nd7a un 7as ade7rat) care) <r 8ndoial) brzdase de sute de ori 8ntinsul ape$ lor) (i nu <usese <cut ca s <ie locuit pe uscat" Pe mine asta m$a cucerit" .ac ar <i <ost construit s ser7easc drept locuin0) a( <i gsit) poate) c$i mic) strimt sau singuratic) dar) ne<iind croit ca atare) mi s$a prut o cas ideal" 8nuntru totul strlucea de cur0enie (i domnea ordinea cea mai des978r(it9" O mas) o pendul nem0easc (i un scrin mobilau 8nc$ perea) iar pe scrin) rezemat de perete) se a<la o ta7 pe care era zugr7it o doamn cu o umbrel de soare) plimb8ndu$se cu un copil care a7ea un aer mar0ial (i se Nuca cu un cerc" O 7i$lie 0inea ta7a s nu aluneceF cci) dac ar <i alunecat ta7a) ar <i spart o sume$ denie de ce(ti) de <ar<urioare (i un ceainic) r8nduite 8n Nurul cr0ii" C8te7a reproduceri 8n culori dup picturi mediocre) cu subiecte din

.AII. COPP!RBI!,.

&@

8l(inta 8criptur' <rumos 8nrmate) at8rnau pe pere0iF de atunci) ori de c8te ori am dat peste asemenea reproduceri pe la anticari) 8ndat in <a0a ochilor mei a re8n7iat imaginea interiorului casei acestui Irite al lui Peggotty" .intre aceste poze) cele mai izbitoare 8l repre $ zentau pe A7raam) 8n 7e(minte ro(ii) duc8ndu$se s$% Nert<easc pe Isaac) zugr7it 8n albastru) (i pe .aniil) 8n galben) aruncat 8ntr$o groap plin cu lei 7erzi" .easupra cminului se a<la un tablou iiila0i(8nd 7asul cu trei catarge) 8arah 9ane' construit la -underland) pe care era aplicat o pup 8n miniatur) lucrat 8n lemnF o lucrare de art) ce 8mbina pictura cu me(te(ugul dulgheriei (i care pe atunci uni prea lucrul cel mai de pre0 din c8te e:istau pe lumea aceasta" .e grinzi at8rnau c8rlige al cror rost nu l$am 8n0elesF (i mai erau risipite prin 8ncpere c8te7a ldi0e (i dulpioare (i alte obiecte de acela(i soi) <olosite drept scaune" Toate acestea le$am 7zut dintr$o pri7ire) de cum am trecut pra $ gul E cci) a(a cum am spus) copiii au acest dar E apoi Peggotty a %esc&is o u(i09 (i mi$a artat iatacul meu" -e a<la la pupa barcazului (i era cel mai plcut (i mai drgu0 iatac ce s$a pomenit 7reodatF a7ea o <erestruic unde odinioar <usese c8rmaF 8n perete era prins 5 oglinNoar potri7it la 8nl0imea mea) cu o ram de scoiciF se mai gseau acolo un ptuc tocmai bun pentru mine (i) 8ntr$o 7az albas tra) pe mas) un buche0el de alge" Pere0ii) proaspt spoi0i) erau albi Ofl laptele) iar 8n7elitoarea patului) <cut din petice multicolore) 80i lua ochii" Ceea ce m$a izbit 8ndeosebi 8n aceast csu0 8nc8nt9toare 5 f"st mirosul de pe(te) care era at8t de ptrunztor) 8nc8t) c8nd mi$ am -c"i batista ca s$mi (terg nasul) am bgat de seam c trsnea) de parca 8n ea ar <i <ost 8n7elit un homar" C8nd) 8n tain) i$am 8mpr$ l a T i t lui Peggotty aceast descoperire) mi$a spus c <ratele ei se 8n$ ilcletnicea cu nego0ul de homari) crabi (i raciF iar mai t8rziu) 8n l"pr"nul 8n care se pstrau oalele (i crati0ele) am gsit) <oindu$se 8nli$un amestec 7rednic de mirare) o mul0ime de asemenea 7iet0i) Z II c apucau 8n cle(te tot ce gseau" Am <ost 8nt8mpina0i de o <emeie <oarte cu7iincioas) cu (or0 alb) pr care, c0rat 8n spinarea lui +am) o 7zusem de la o deprtare de 7reun s<ert de mil st8nd 8n prag (i salut8ndu$ne" .e asemenea) ne$ a %%$\Vii 8nainte o <eti0 tare <rumoas 2cel pu0in a(a mi s$a prut3) cu mrgele albastre la g8t) care) c8nd am dat s$o srut) nu s$a lsat (i

I I

46

C+AR,!- .IC/!N-

a <ugit de s$a ascuns" Ce7a mai t8rziu) dup ce am s<8r(it masa 8mbel(ugat) la care am m8ncat cambul % cu unt topit (i carto<i (i un cotlet anume <cut pentru mine) (i$a <cut apari0ia un brbat pros) cu chip de om tare cumsecade" 8ntruc8t i$a spus lui Peggotty ;<eti0o= (i a srutat$o cu dragoste pe obraz) (i 0in8nd seama (i de purtarea ei) n$am a7ut nici o 8ndoial c era <ratele eiF ceea ce s$a (i ade7erit pe loc) cci mi$a <ost prezentat drept mister Peggotty) stp8nul casei" E M bucur s 7 7d) sir E mi$a spus mister Peggotty" O s gsi0i) poate) c s8ntem cam neciopli0i) dar s (ti0i) sir' c s8ntem sritori" I$am mul0umit (i i$am rspuns c eram 8ncredin0at c m 7oi sim0i bine 8ntr$un loc at8t de 8nc8nttor" E Ce mai <ace mmica Gnea7oastrY m$a 8ntrebat mister Peg gotty" A0i lsat$o bine) sntoasY I$am dat a 8n0elege c mama era c8t se poate de bine (i c 8i trimisese salutri) ceea ce nu era dec8t o in7en0ie scornit din polite0e" E Mul0umesc <rumos E a spus mister Peggotty" .ac$o s bine 7oi0i s sta0i aici dou sptm8ni (i o s 7 8n0elege0i bine cu ea E (i art spre sora lui E cu +am (i cu micu0a !mGly) o s <im m8ndri (i bucuro(i) sir' s 7 a7em printre noi" .up ce <cu onorurile casei 8n chip at8t de primitor) mister Peggotty se duse s se spele cu ap cald) spun8nd c ;apa rece n$ar <i 8n stare s$i scoat toat murdria=" -e 8ntoarse cur8nd) mult mai artos) dar at8t de ro(u) 8nc8t) <r s 7reau) m$am g8ndit c <a0a lui a7ea ce7a comun cu homarii) cu crabii (i cu racii) cci (i ei intr negri (i ies <oarte ro(ii din apa cald" .up ce am luat ceaiul) u(a a <ost z7orit (i totul a <ost potri $ 7it ca s ne sim0im c8t mai bine 2nop0ile erau reci (i ce0oase acum3" Am a7ut impresia c m a<lu 8n cel mai plcut adpost imaginabil" !ra o 8nc8ntare s ascul0i cum 7uia 78ntul pe mare) s (tii c a<ar cea0a se <uri(a peste (esul pustiu (i) pri7ind <ocul ce ardea 8n cmin) s te g8nde(ti c prin apropiere nu se mai a<l nici o alt locuin0 8n a<ar de aceasta) care nu era dec8t un barcaz" Micu0a
Pe(te marin) asemntor cu calcanul"

.AII. COPP!RBI!,.

l G i n G l y 8(i biruise s<iala (i sttea l8ng mine pe cea mai Noas (i mai mica ldi0 din odaie) a(ezat 8n col0ul cminului) (i pe care abia a7eam loc am8ndoi" !issis Peggotty) cu (or0ul ei alb) sttea de cealalt parte a cminului (i tricota" Peggotty a mea) cu mucul de luminare (i cu poza catedralei -t" Paul alturi) c8rpea de zor) ca IC'-9) (i ai <i zis c9 niciodat n$a locuit 8n alt parte" +am) dup ce ]ncepuse s m 8n7e0e un Noc de cr0i) 8ncerca acum s$(i amin$ 1$ asc9 cum se ghice(te) m8nuind ni(te cr0i de Noc soioaseF (i tot miorc8ndu$le) lsa pe ele urmele degetelor sale unsuroase" !is ter Peggotty 8(i <uma pipa" Am sim0it c 7enise momentul s stm ile 7orb (i s ne <acem mrturisiri" !ister PeggottyX i$am zis" 8ir. mi$a rspuns" I$a0i pus <iului dumnea7oastr numele de +am pentru c9 locui0i lulr$o corabie_Y !ister Peggotty a a7ut aerul c gsea aceast idee <oarte pro$ Imid9) totu(i mi$a rspunsD Nu) sir' nu eu i$am pus acest nume" Atunci cine i$a pus acest numeY am grit) adres8ndu$i lui mis ter Peggotty cea de a doua 8ntrebare din catehism" Pi) sir' i %$a dat taic$su) m$a lmurit mister Peggotty" Credeam c dumneata 8i e(ti tatX Taic$su a <ost <ratele meu) Koe) mi$a zis mister Peggotty" i nu mai e 8n 7ia0) mister PeggottyY l$am iscodit dup o l llpa de reculegere" A murit 8necat) mi$a spus mister Peggotty" Am <ost <oarte mirat c mister Peggotty nu era tatl lui +amF (i in am 8ntrebat dac nu cum7a m 8n(elasem asupra legturilor sale de rudenie cu ceilal0i din cas" !ram 8ns at8t de curios) 8ne8t m$am liuiar8t s$% descos mai departe pe mister Peggotty" $ .ar mica !mGly $ am zis uit8ndu$m9 la ea $ ea e <iica dumi$ %)% le) mister Peggotty) nu$i a(aY J Nu) sir. Cumnatu$meu) Tom) i$a <ost tat" N$am putut s m stp8nescD
G I I I ud numele unuia dintre cei trei <ii ai lui Noe) numele lui +am aminte(te de le$ 2G\Judele biblice despre potop"

48

C+AR,!- .IC/!N-

i nu mai e 8n 7ia0Y l$am iscodit dup o clip de reculegere" A murit 8necatX mi$a spus mister Pe&&otty. Nu$mi 7enea s reiau subiectul) dar 8nc nu eram pe deplin lmurit -i m9 sim0eam dator sa <ac 8ntruc8t7a lumina" .e aceea i$am zisD N$a7e0i nici un copil) mister PeggottyY Nu) sir' mi$a rspuns r8z8nd" -8nt burlac" 'urlacX am zis eu mirat" .ar atunci dumneaei cine$iY am 8ntrebat) ar9t8nd ctre persoana cu (or0 alb care tricota" ! missis ummidge E m$a lmurit mister Peggotty" A0i spus ummidge) mister PeggottyY 8n clipa aceea 8ns Peggotty $ Peggotty a mea) 7rea s spun $mi$a <cut semn <oarte energic s nu mai pun 8ntrebri) a(a c) nemaia78nd 8ncotro) m$am st9p8nit (i) p8n ce a 7enit 7remea s mergem la culcare) am stat (i m$am uitat 8n tcere la cei din Nur" Apoi) c8nd a <ost singur cu mine 8n iatacul meu) Peggotty mi$a po7estit c +am (i !mGly erau ni(te nepo0i or<ani) pe care gazda mea 8i 8n<iase de c8nd erau mici) pentru c rmseser <r nici un spriNin) iar missis ummidge era 7du7a unui <ost to7ar( de pes$ cuit) care murise <oarte srac" ;! (i el un om ne7oia( E mi$a zis Peggotty E dar are o inim de aur (i$i de ndeNde ca o0elul= E meta<orele 8i apar0in" Mi$a mai spus despre el c nu$(i ie(ea din <ire (i nu ocra dec8t dac amintea cine7a de mrinimia lui" C8nd 7re$ unul aducea 7orba despre asta) izbea cu pumnul drept 8n mas 2o dat a (i crpat$o 8n doua3 (i rostea o a<urisenie 8n<rico(toare) adugind c) dac mai pomene(te care7a de buntatea lui) 8(i ia c8mpii" .in cercetrile mele a rezultat c nimeni nu (tia ce 8nsemna acea a<u$ risenie) dar to0i 8l socoteau drept un blestem cumplit" Am <ost ad8nc mi(cat de mrinimia gazdei (i) somnoros) am stat ^ (i am ascultat cum <emeile s$au dus la culcare 8n cellalt capt al barcazului) unde era un pat tot at8t de mic c8t al meu) (i cum mister Peggotty (i +am (i$au pus dou hamace de c8rligele din ta7an pe care le 7zusem mai de7reme" Pe c8nd somnul 8(i 8ntindea aripile asupr9$mi) auzeam 78ntul url8nd departe 8n larg (i n9pustindu$se cu asemenea turbare asupra 0rmului Nos) 8nc8t m$am temut o clip c peste noapte ad8ncurile s$ar putea re7rsa" .ar mi$am adus aminte : c) la urma urmelor) m a<lam pe un 7as (i c mister Peggotty) care se a<la pe bord) era un om de ndeNde) dac s$ar i7i 7reo primeNdie"

.AII. COPP!RBI!,.

&>

Nu s$a 8nt8mplat 8ns nimic ru (i iat c s$a luminat de ziu" 8ndat ce soarele a strlucit pe rama de scoici a oglinzii) am srit din put (i am ie(it cu micu0a !mGly s culegem pietricele de pe plaN" E .up c8t se pare) e(ti un ade7rat marinar E i$am zis lui !mGly" Nu (tiu dac credeam asta) dar i$am spus a(a ca s <iu curteni $ lorF o 7el strlucitoare de l8ng noi se oglindea at8t de <rumos 8n ochii ei lumino(i) 8nc8t mi$a 7enit deodat s9$i spun ast<el" Nu E mi$a rspuns !mGly) cltin8nd din cap" M 8nspim8nt marea" Te 8nsp9im8ntY i$am zis cu un aer 8ndrzne0) m9sur8nd cu o pri7ire tru<a( 8ntinderile oceanului" i am adugatD Pe mine' nuX AhX .ar e ne8ndurat E mi$a spus !mGly" Am 7zut c8t a <ost de ne8ndurat cu unii dintr$ai no(tri" Am 7zut$o s<r8m8nd 8n bu c0i o corabie mare c8t casa noastrX -per c nu era barca 8n care""" 8n care s$a 8necat tataY a grit !mGly" Nu" Pe aceea n$am 7a["ut$o niciodat" Nici pe tataY am 8ntrebat$o" Micu0a !mGly a dat din cap" Nu) nu$mi aduc aminte s$% <i 7zut 7reodatX Ce coinciden0X M$am grbit s9$i po7estesc c nici eu nu$% 7zusem niciodat pe tataF c totdeauna trisem singur cu mama 8n 2i $ a mai deplin <ericire ce se poate 8nchipui) c (i acum triam tot )ist <el (i c a7eam de g8nd s trim mereu la <elF c morm8ntul tatei se a<la 8n curtea bisericii de l8ng casa noastr) umbrit de un copac pe sub <runzi(ul cruia treceam adesea 8n dimine0ile 8nsorite (i mi["eam c8ntecul psrelelor" .ar erau unele deosebiri 8ntre situa0ia mea (i aceea a lui !mGly" !i 8i murise mai 8nt8i mama) iar morm8n$ Iui tatlui ei) pierdut unde7a) 8n ad8ncurile mrii) nu (tia nimeni unde se a<l" A<ar de asta $ a adugat !mGly) cut8nd scoici (i pietricele $ i"iia$t9u a <ost un gentleman (i mama ta e o lady' pe c8nd taic$meu a lust pescar) (i mama) <at de pescar) iar unchiul meu) .an % ) e (i el t"i pescar" .an e mister Peggotty) nu$i a(aY am 8ntrebat$o"
I orm9 prescurtata pentru .aniel"

@5

C+AR,!- .IC/!N-

1nchiul .an e acolo $ mi$a rspuns !mGly) art8nd spre bar cazul pre<cut 8n locuin0" .a) de el 7orbeam" Trebuie s <ie) cred) un om tare bun" 'unY a zis !mGly" .ac mi$ar <i dat s$aNung o lady 7reodat) i$a( drui o hain albastr ca cerul) cu nasturi de diamant) pantaloni de nanchin%) o 7est de cati<ea ro(ie) un tricorn) un ceas mare de aur) o pip de argint (i un cu<r plin cu bani" I$am spus c) <r 8ndoial) mister Peggotty era 7rednic de aces$ te comori" Mrturisesc 8ns c nu$mi 7enea a crede c s$ar <i sim0it bine 8mbrcat dup gustul micu0ei sale nepoate recunosctoare (i mai ales m 8ndoiam c i s$ar potri7i un tricornF dar g8ndurile astea le$am pstrat pentru mine" 8n timp ce 8n(ira aceste minun0ii) micu0a !mGly se oprise (i pri7ea cerul) de parc le$ar <i 7zut aie7ea 8n toat strlucirea lor" Ara pornit mai departe) culeg8nd scoici (i pietricele" E Ci$ar plcea s aNungi o lady* !mGly m$a pri7it) izbucnind 8n r8s) (i a dat din capD E Mi$ar plcea <oarte multX Atunci am <i cu to0ii oameni 8nst ri0i" i eu) (i unchiul) (i +am) (i missis ummidge" Nu ne$am mai sinchisi c8nd se stric 7remea" 8n ceea ce ne pri7e(te) 7reau s spun" Ne$ar prea 8ns r9u) <ire(te) pentru bie0ii pescari (i i$am aNuta cu bani dac i$ar lo7i 7reo npast" Perspecti7a mi s$a prut atrgtoare (i de aceea nu tocmai im$ posibil" Am spus c mi$ar <i plcut (i mie) (i micu0a !mGly a prins curaN (i m$a 8ntrebat cu s<ialD E Acum nu te 8nspim8nt (i pe tine mareaY Marea era destul de lini(tit ca s nu$mi inspire nici o team) dar nu 8ncape 8ndoial c) de$a( <i 7zut un 7al nu prea 8nalt rosto$ golindu$se spre mine) a( <i luat$o la goan) 8ngrozit de amintirea ru$ delor ei 8necate" Totu(i i$am zisD E NuX i am adugatD .ar nici tu nu prea pari msp9im8ntat) de(i spui c e(ti E cci mergea mult prea aproape de marginea 7echiului chei sau a podi(tii de lemn pe care ne plimbam) (i 8mi era team c$ar putea s cad"
%

Cestur de bumbac de culoarea pieii de cprioara) <abricat la origine 8n NanMing) China"

.AII. COPP!RBI!,.

@%

E Nu) de asta nu mi$e <ric E mi$a spus micu0a !mGly" .ar noaptea) c8nd (uier 78ntul) m trezesc (i tremur g8ndindu$m la unchiul .an (i la +am (i mi se pare c$i aud strig8nd dup aNutor" I /$ aceea a( 7rea at8t de mult s$aNung o lady. .ar de asta nu mi$e Inca" C8tu(i de pu0in" Ia te uitX i) dep9rt8ndu$se de mine) a 8nceput s alerge pe o b8rn nu toc$ uiai bine <90uit9) care) din punctul unde ne a<lam) 8nainta la oarecare Mul0ime deasupra apei ad8nci" Ispra7a asta mi$a rmas at8t de bine 8ntiprit 8n minte) 8nc8t) de$a( <i desenator) cred c$a( putea s I Iu0ez aici b8rna 8ntocmai cum era 8n ziua aceea (i pe micu0a !mGly ii7int8ndu$se 8nainte spre pierzanie 2a(a cum mi s$a prut atunci3) cu 5 pri7ire a0intit departe) spre larg) pe care n$o 7oi uita niciodat" Micu0a <ptur) u(oar) cuteztoare) neast8mprat) s$a 8ntors (i ^ " i $ims tea<r ling mine) <9c8ndu$m s rid de temerile mele (i de $Ipatul ce$% scosesem degeaba) cci nu se a<la nimeni prin apro$ piere" .ar de multe ori de atunci) 8n anii maturit0ii) m$am 8ntrebatD nu cum7a) 8ntre posibilit0ile 7irtuale ale 8nt8mplrilor de nep$ %%uns) aceast nea(teptat izbucnire a <eti0ei (i pri7irea$i slbatic) pierdut 8n deprtri) s <i <ost un rspuns dat unei chemri m8ntu$ It"are a tatlui ei) care o atrgea 8n ad8ncuri) spre a$(i a<la izb7irea In ziua aceeaY .e atunci a 7enit o 7reme c8nd m$am 8ntrebat) dac nu ar <i <ost dat s 8ntre7d dintr$o singur pri7ire 7ia0a care o "iG"iepia (i s$o pot 8n0elege cu mintea mea de copil) oare s$ar <i cu7enit i i 8ntind m8na ca s$o sal7ez dac 7ia0a ei ar <i depins de aceast nunaG"G .e atunci a 7enit o 7reme E nu pot spune c a durat mult) ilnr a 7enit E c8nd mi$am pus 8ntrebarea dac n$ar <i <ost mai bine ptntru micu0a !mGly ca 7alurile s$o <i 8nghi0it 8n diminea0a aceea) In lata ochilor mei) o 7reme c8nd la aceast 8ntrebare am r9spusD da) ni li <ost mai bine" Poate c$i prea de7reme s spun acestea" Poate c m$am pripit iiV)iern8ndu$le pe h8rtie" .ar le las a(a cum au 7enit" Ne$am mai plimbat p8n departe) ne$am 8ncrcat cu <el de <el de Im iuri ciudate (i am pus cu griN 8n ap c8te7a stelu0e$de$mare) truncate pe nisip E nu posed nici p8n9 8n ziua de azi destule %un".tin e despre aceast specie ca s <iu sigur dac se cu7enea s iu$ lam8n 8ndatorate pentru ce$am <cut sau dimpotri7 E (i dup )u eea ne$am 8ndreptat spre cas) spre locuin0a lui mister Peggotty"

52

C+AR,!- .IC/!N-

Ne$am oprit l8ng (opronul cu homari pentru o srutare ne7ino7at) (i apoi) strlucitori de 7oie bun (i de sntate) am intrat s lum gustarea de diminea0" E Parc$s doi pui de coco(arX a zis mister Peggotty" Mi$am dat seama c asta) 8n 7orbirea din partea locului) 8nseamn ca doi pui de sturz) (i am socotit acestea drept cu7inte de laud" Bire(te c m 8ndrgostisem de micu0a !mGlyX Nu m 8ndoiesc de<el c dragostea mea pentru <eti0a aceasta era tot at8t de ade7$ rat) tot at8t de duioas) dar mai curat (i mai dezinteresat dec8t cea mai puternic dragoste pe care o po0i cunoa(te mai t8rziu 8n 7ia0) oric8t ar <i de sublim" 8nchipuirea mea a 0esut) desigur) 8n Nurul acestei copilite cu ochi alba(tri ca cerul un <el de aureol care o idealiza (i o <cea s par un 8nger" .ac) 8ntr$o diminea0 8nso$ rit) (i$ar <i 8ntins aripile (i (i$ar <i luat zborul 8n <a0a ochilor mei) nu cred c mi s$ar <i prut lucru ne<iresc" Ca doi 8ndrgosti0i) obi(nuiam s ne plimbm ceasuri 8ntregi pe (esul monoton al Larmouth$ului" Nici nu sim0eam cum treceau zilele 8nsorite) de parc timpul s$ar <i oprit 8n loc E copil (i el gata de Noac) la <el ca noi" I$am mrturisit c o iubesc (i c) dac nu$mi 8mprt(e(te dragostea) nu$mi mai r9m8ne altce7a de <cut dec8t s$mi iau 7ia0a) cu o sabie" Mi$a zis c m iube(te) (i n$am nici o 8ndoial c m iubea cu ade7rat" Micu0a !mGly (i cu mine nu ne sinchiseam c8tu(i de pu0in nici de inegalitatea dintre noi) nici de <aptul c eram prea mici) nici de alte piedici care ne stteau 8n cale) cci nu a7eam no0iunea 7iitoru$ lui" Nici prin minte nu ne trecea s ne g8ndim la 7remea c8nd 7om 8mbtr8ni) a(a cum nu ne g8ndeam c$am putea 8ntineri" -t8rneam admira0ia lui missis ummidge (i a lui Peggotty) care) c8nd ne 7edeau cum stteam seara) unul l8ng9 altul) drgsto(i) pe l9di0a noastr) adesea (u(oteauD ;.oamne) ce drgu0i mai s8ntX= !ister Peggotty ne sur8dea) trg8nd din pip) iar +am z8mbea toata seara" Cred c le <cea plcere s ne 7ad) a(a cum le$ar <i <cut plcere o Nucrie <rumoas sau o miniatur 8n<90i(8nd Coliseul%"
%

1ria( am<iteatru) zidit la Roma de 8mpra0ii Iespasian (i Titus) care este (i 8n zilele noastre una dintre minun0iile Romei"

.AII. COPP!RBI!,.

@6

Cur8nd mi$am dat seama c missis ummidge nu era totdeauna F i i 8 i de drgu0a pe c8t ar <i <ost de a(teptat) mai ales dac 0inem \cina de situa0ia ei 8n gospodria lui mister Peggotty" !issis itimmidge era) ca s zic a(a) o <ire nelini(tit (i se 7icrea uneori Intr$at8t) 8nc8t 8i scotea din rbdri pe ceilal0i" 8mi prea r9u pentru cu) dar c8teodat9 socoteam c$ar <i <ost mult mai plcut dac missis iummidge ar <i a7ut o 8ncpere deosebit) unde s se poat retrage l Gi n a se lini(tea" 1neori) mister Peggotty se ducea la o circium numit ;'iatul Zlc 7ia0=" Am a<lat asta a doua sau a treia zi dup sosirea noastr) lucind de seam c missis ummidge se tot uita la pendula nem$ ttucft, seara) 8ntre opt (i nou) spun8nd c mister Peggotty trebuie `n <ie acolo) cci 8nc de diminea0 a7usese o presim0ire c a7ea s se duc la c8rcium" !issis ummidge <usese abtut toat ziua) (i de diminea0) I nul 8ncepuse soba s <umege) izbucnise 8n pl8ns" Mi$s o <ptur or<an (i oropsit) creia toate$i merg anapo daX s$a cinat ea c8nd s$a petrecut acest incident neplcut" !i) las) c se risipe(te) i$a spus Peggotty E (i de ast dat de Pe))"tt/ a mea e 7orba) (i de alt<el (tii prea bine c nu$i mai pu0in Rcplftcut pentru noi dec8t e pentru dumneata" $ 'a nu) pentru mine e mai neplcutX i$a 8ntors$o missis Z iuinmidge" lira o zi <oarte <riguroas (i btea un 78nt tios" Col0ul de l8ng9 J runin unde (edea missis ummidge mi se prea cel mai clduros V`t cel mai plcut) iar Nil0ul ei era <r 8ndoial cel mai moale din t"ata casa) dar 8n ziua aceea nimic nu$i era pe plac" -e pl8ngea mereu de <rig (i zicea c din pricina lui a7ea) cum spunea ea) ;<ur $ ii II "ii uri=" 8n cele din urm a izbucnit 8n pl8ns (i din nou a 8nceput un se 7aite c e ;o biat <ptur or<an (i oropsit) creia toate 8i II irig anapoda=" !ste 8ntr$ade7r <oarte <rig E a 8ncredin0at$o Peggotty" 8l sim$ 2i i n cu to0ii" 'a nu) mie mi$e mai <rig dec8t oricui E a spus missis `iiimimdge" Apoi ne$am a(ezat la cinF pe missis ummidge o ser7eau luioideauna 8ndat dup mine) cci) <iind un oaspete de 7az)

54

C+AR,!- .IC/!N-

a7eam 8nt8ietate" Pe(tele era mic (i plin de oase) iar carto<ii erau pu0in cam ar(i" Ne$am artat cam dezamgi0i cu to0iiF dar missis ummidge a pretins c ea este mai dezamgit dec8t noi (i a 8nce $ put s pl8ng9) <c8nd aceast declara0ie cu mare amrciune" -eara) pe la ceasurile nou) c8nd mister Peggotty s$a 8napoiat acas) ne<ericita missis ummidge sttea 8n col0ul ei) tare abtut (i nenorocit) (i tricota" Peggotty) bine dispus) c8rpea de zor" +am 8(i dregea o pereche de cizme pescre(ti) iar eu) cu micu0a !mGly l8ng9 mine) le citeam cu glas tare" .e c8nd luasem ceaiul) missis um$ midge nu scosese nici un cu78nt) ci doar o<tase ad8nc din c8nd 8n c8nd (i nu$(i ridicase pri7irea nici o singur dat" E +ei) <ra0ilor E ne$a interpelat mister Peggotty) a(ez8ndu$se la locul su E ce mai <ace0iY Biecare i$am spus un cu7in0el sau i$am adresat o pri7ire de bun 7enit) 8n a<ara de missis ummidge) care doar a dat din cap) cu ochii a0inti0i asupra lucrului" E Ce$ai p0itY a 8ntrebat) bt8nd din palme) mister Peggotty" -us inima) mmucoX "!ister Peggotty 8n0elegea prin aceasta ;btr8nico="3 .ar missis ummidge pare$se c nu era 8n stare s9$i urmeze 8ndemnul" i$a scos o 7eche n<ram de mtase neagr (i (i$a (ters ochiiF dar 8n loc s$o bage la loc 8n buzunar) a lsat$o a<ara (i (i$a mai (ters o dat ochii cu ea (i a lsat$o iar a<ar) ca s$o aib la 8ndem8n9" Ce$ai p0it) cucoanY a 8ntrebat$o din nou mister Peggotty" NimicX i$a rspuns missis ummidge" Iii de la ;'iatul de 7ia0=) nu$i a(a) .anGlY Bire(te) am dat o rait ast$sear pe la ;'iatul de 7ia0= E i$a N rspuns mister Peggotty" 8mi pare ru c te$am 8mpins s te duci acolo E i$a zis missis ummidge" 8mpinsX N$am ne7oie s m 8mping nimeniX 8i rspunse mis ter Peggotty) r8z8nd din toat inima" Acolo m duc bucuros oric8nd" Boarte bucuros E 8l corect missis ummidge d8nd din cap (i (terg8ndu$(i ochii" .a) da) <oarte bucurosX 8mi pare ru c de c8nd s8ntem 8mpreun e(ti at8t de bucuros s te duci acolo" .e c8nd s8ntem 8mpreunY Nu$i deloc a(aX i$a zis mister Peg gotty" Nu$0i bga$n cap asemenea prostii"

.AII. COPP!RBI!,.

@@

E 'a da) ba da) a(a eX a strigat missis ummidge" tiu eu ce s8nt" tiu c mi$s o <ptur or<an (i oropsita) creia toate$i merg iinapoda) (i mai (tiu c s8nt (i o po7ar pentru toat lumea" .a) da) uni dau seama de asta mai bine dec8t al0ii (i nu pot s$o ascundX Asta$i nenorocirea mea" Ascult8nd$o) mi$am zis) <r 7oia mea) c nenorocirea ei 8i apas 0i1 pe ceilal0i membri ai <amiliei deopotri7 ca (i pe missis um$ midge" .ar mister Peggotty nu i$a spus acest lucru) ci a 8ndemnat$o alin nou s z8mbeasc9" E Nu s8nt ce$a( dori s <iuX i$a zis missis umidge" -8nt departe Z l c a <i" tiu eu cum s8nt" Necazurile m$au <cut s nu m mai 8mpac cu nimic" 8mi dau seama c din pricina lor am aNuns nesu<e rita" A( 7rea s nu$mi pese de ele) dar n$am ce <ace" A( 7rea s m arat tare) dar nu pot (i$i s8c8i (i pe to0i ai casei" Parc nu 7dY Azi t"at ziua i$am s8c8it) (i pe sora dumitale) (i pe ma3ter .a7y" M$am sim0it deodat 8nduio(at (i <oarte tulburat (i am strigatD Nu) missis ummidge) nu ne$a0i s8c8itX Nu$i <<umos ce <ac $ a zis missis ummidge" Nu este o rs plata potri7it" Mai bine$a( <ace s m duc s mor la azil" Mi$s o fptura or<an (i oropsit (i n$ar mai trebui s 7 supr" .ac mi$e scris ca totul s$mi mearg anapoda (i s de7in o po7ar) mai bine lasa$m) .anGl) s m 8ntorc 8n satul meu" Mai bine s intru la azil 0i sa mor acolo) ca s scape lumea de mineX .up ce a rostit aceste cu7inte) missis ummidge s$a sculat (i J "% dus la culcare" .up plecarea ei) mister Peggotty) care nu s$a lup arat nici o clip (i care i$a artat tot timpul cea mai cald m1$legere) s$a uitat 8n Nur) la noi) (i) 8nsu<le0it de aceea(i 8n0elegere) II %at din cap (i ne$a (optitD E Iar se g8nde(te la btr8nuGX N$am prea 8n0eles de ce b9tr8n era 7orba (i la cine se g8ndea tnJssis ummidge) dar seara) c8nd m$a dus la culcare) Peggotty mi$a po7estit c <ratele ei amintise de rposatul mister ummidge) (i de Otte ori a7eau loc asemenea scene) ddea mereu aceea(i e:plica0ie) I u$ rare o socotea un ade7r de netgduit) sim0indu$se 8ntotdeauna f"arte mi(cat" Ce7a mai t8rziu) c8nd s$a 8ntins 8n hamac) l$am auzit irpoi8ndu$i lui +amD ;'iata <emeieX Iar se g8nde(te la b9tr8nuGX= i IM t"t timpul c8t am mai stat la ei) de c8te ori missis ummidge 8(i

@A

C+AR,!- .IC/!N-

ie(ea din <ire 2ceea ce s$a 8nt8mplat de c8te7a ori3) el repeta acela(i lucru) totdeauna cu duio(ie (i comptimire" Ast<el s$au scurs cele dou sptam8ni) <r alte e7enimente dec8t schimbarea orelor de <lu: (i de re<lu:) dup care se schimba (i cea$ sul c8nd mister Peggotty pleca de acas (i se 8napoia) precum (i 8ndeletnicirile lui +am" C8nd n$a7ea de lucru) +am se plimba une $ ori cu noi) art8ndu$ne luntrele pescarilor (i corbiile) iar o dat sau de dou ori ne$a plimbat cu barca" Nu (tiu de ce anumite amintiri rm8n mai puternic legate de un loc dec8t altele) ceea ce) pare$mi$se) se 8nt8mpl9 mai ales c8nd e 7orba de amintirile copil $ riei" Nu pot s aud sau s citesc cu78ntul Larmouth <r s$mi e7oce o diminea0 de duminic petrecut pe plaN) clopotele care suneau chem8nd credincio(ii la biseric) (i pe micu0a !mGly care se spriNinea de umrul meu) pe c8nd +am arunca alene pietre 8n ap) 8n 7reme ce) departe) 8n largul mrii) soarele tocmai rzbea prin p8cla deas) contur8nd umbrele corbiilor" 8n cele din urm 7eni (i ziua plecrii" !ram pregtit s 8n<runt despr0irea de mister Peggotty (i de missis ummidge) dar la g8ndul c trebuia s$o prsesc pe micu0a !mGly mi se rupea inima" Ne$am dus la bra0 p8n la hanul unde trgea harabagiul (i) pe drum) i$am <gduit c 8i 7oi scrie" 2Mi$am 0inut aceast <9g9duial mai t8rziu) scriindu$i cu litere mai mari dec8t cele <olosite 8n anun0urile de m8n9 pentru casele de 8nchiriat"3 Am <ost am8ndoi <oarte tulbu $ ra0i la despr0ire (i) dac 7reodat 8n 7ia0 am sim0it un gol 8n ini $ m) a <ost 8n ziua aceea" Tot timpul c8t <usesem acolo) m artasem <oarte nerecu $ nosctor <a0 de casa printeasc (i nu m g8ndisem deloc sau prea pu0in la ea" .ar de 8ndat ce am pornit spre cas) cugetu$mi t8nr) plin de remu(cri) prea c 8mi arat cu un deget neclintit drumul) (i pe msur ce 8mi cre(tea m8hnirea) sim0eam tot mai mult c mama 8mi era singurul spriNin (i prieten) iar casa prin $ teasc E ade7ratu$mi cuib" 8n timpul cltoriei) sim0m8ntul acesta a pus tot mai mult st9p8nire pe mineF (i pe msur ce ne apropiam (i pri7eli(tile 8mi erau mai cunoscute) m sim0eam tot mai nerbdtor s m arunc 8n bra0ele mamei" Peggotty) 8n loc s 8mprt(easc elanul meu) se silea 2cu mult bl8nde0e3 s9$% potoleasc (i prea <8st8cit (i tulburat"

.AII. COPP!RBI!,.

@?

Totu(i) prin bun7oin0a m8r0oagei (i 8n ciuda lui Peggotty) tre$ imi a s aNungem la 'lunderstone (i la ;Cr8ngu$Ciorilor= (i a(a s$a _i 8nt8mplat" C8t de bine 8mi amintesc scena) 8ntr$o dup$amiaz9 icnu(ie) rece) sub un cer mohor8t) pre7estitor de ploaieX 1(a se deschise (i) r8z8nd (i pl8ng8nd totodat) o cutai din ochi pr mama" .ar nu era d8nsa) ci o ser7itoare strin" Cum) PeggottyY am 8ntrebat nelini(tit" Mama nu s$a 8ntorsY 'a da) ba da) ma3ter .a7y" -$a 8ntors" -tai pu0in) ma3ter I Va7y) c""" am s$0i spun ce7a" -t8ng9cia$i obi(nuit c8nd era 7orba s coboare din haraba (i lulburarea ce$o cuprinsese o <cur pe Peggotty s se 8ncurce 8n pr"priile ei <uste) dar prea eram nucit ca s i$o pot spune" -e ddu ^ 2is) m lu de m8n9 (i) spre uimirea mea) m duse la buctrie (i 0nc&ise u(a" PeggottyX i$am zis 8nspim8ntat" Ce s$a 8nt8mplatY Nimic) ma3ter .a7y) .oamne <ere(teX mi$a rspuns) 8ncerc8nd sa par 7esel" $ -$a 8nt8mplat ce7a) s8nt sigur" 1nde$i mamaY 1nde$i mama) ma3ter .a7yY a repetat Peggotty" $ .aX .e ce n$a ie(it s ne 8nt8mpine la poart (i de ce am 7enit u n i Y Iai) PeggottyX Ochii 8mi erau plini de lacrimi (i sim0eam c$am s m prbu(esc" $ Iai) .oamne) drgu0uleX a strigat Peggotty (i m$a luat 8n bra0e" 2le aiY -pune) iubituleX N$a murit (i eaY O) nu) nu$i a(a c n$a murit) PeggottyY Cu o 7oce uimitor de puternic) Peggotty a strigatD NuX i apoi s$a a(ezat) cci 8ncepuse s g8<8ie) (i mi$a spus c i$am Iras o spaim" Ca s$o potolesc (i s$o <ac s uite) am 8mbr90i(at$o (i apoi am i "iinas 8n picioare 8n <a0a ei) cu o pri7ire cercettoare (i nelini(tit" $ Iezi) dragul meu E mi$a zis Peggotty E ar <i trebuit s$0i spun plnfl acum) dar n$am a7ut prileNul" Ar <i trebuit s$o <ac) dar izact n am putut E ceea ce) 8n <elul cum pocea Peggotty cu7intele) 0nseamn ;ae:act` n$am putut s m hotrsc=" $ +ai) Peggotty) spune odatX am 8ndemnat$o 8nc (i mai nispaim8ntat"

58

C+AR,!- .IC/!N-

E !a3ter .a7y $ mi$a zis Peggotty) dezleg8ndu$(i boneta cu o m8na tremur8nd9 (i 7orbind cu glas stins" Nu (tiiY Ai un tatX M$a trecut un <ior (i m$am <cut alb ca 7arul" Ce7a E nu (tiu ce (i cum E 8n legtur cu morm8ntul din cimitir (i cu 8n7ierea mor0ilor prea c m izbe(te 8n <a0 ca o pal de 78nt" 1nul nouX a adugat Peggotty" 1nul nouY am repetat" Peggotty a gemut de parc$ar <i 8nghi0it un nod (i) 8ntinz8ndu$mi m8na) mi$a zisD +ai s9$% 7eziX Nu 7reau s$% 7dX Nici pe mamaY Nu m$am mai 8mpotri7it (i m$am dus de$a dreptul 8n salonul cel bun) unde Peggotty m$a lsat singur" .e o parte a cminului (edea mama) de cealalt) mister Murdstone" Mama (i$a lsat lucrul (i s$a sculat repede) dar cu oarecare s<ial) mi s$a prut" E !i) drag Clara E i$a zis mister Murdstone E nu uita ce$ am 7orbit" -t9p8ne(te$te) trebuie 8ntotdeauna s te st9p8ne(tiX .a7y) biatule) ce mai <aciY I$am dat m8na" Mi$a 0inut$o o clip) apoi m$am dus (i am 8m$ br0i(at$o pe mamaF m$a srutat (i ea) m$a btut drgstos pe umr (i dup aceea s$a a(ezat la loc) relu8ndu$(i lucrul" Nu m$am putut uita la ea) nu m$am putut uita la el E (tiam prea bine c ne pri7ea pe am8ndoiF m$am 8ntors spre <ereastr (i mi$am aruncat ochii asupra unor arbu(ti care 8(i plecau capetele 8n <rigul de a<ar" .e 8ndat ce$am putut s m <uri(ez din odaie) m$am t8r8t pe scri) sus" Busesem mutat din 7echiul (i dragul meu dormitor (i de aici 8nainte a7eam s dorm departe de mama" Am cobor8t (i am rtcit prin cas) doar 7oi gsi ce7a care s <i rmas ca odinioar) at8t de schimbate mi se preau toateF am ie(it 8n curte" .ar <oarte cur8nd am <ugit (i de acolo) pentru c 8n cu(ca goal se a<la acum un dulu cu <lci mari (i p9r negru) ca stp8nul lui" C8nd m$a 7zut) a 8nceput s m8r8ie (i a srit s m mu(te"

CAPITO,1, II
Cad 8n dizgra0ie
.ac 8ncperea 8n care mi$au mutat patul ar <i 8nsu<le0it (i ar putea depune mrturie) a( chema$o astzi E m 8ntreb) cine o <i dor $ mind acum 8n eaYE s spun c8t mi$era de grea inima c8nd am intrat acolo" M$am dus sus (i) c8t am urcat scrile) am auzit dulul tcela din curte l9tr8nd dup mineF apoi) pri7ind odaia la <el de uluit (i de buimac cum m pri7ea (i ea pe mine) m$am a(ezat cu m8nu$ 0cle 8ncruci(ate (i am chibzuit" Mi$au trecut prin minte cele mai nstru(nice g8nduri" 8n legtur J u <orma 8ncperii) cu crpturile din ta7an) cu tapetul de h8rtie de ^ir pere0i) cu de<ectele geamurilor care de<ormau pri7eli(tea) cu lii7oarul care se cltina pe trei picioare (i a7ea parc un aer nemul0umit) care mi$a adus aminte de mutra lui missis ummidge i lud se g8ndea la ;b9tr8nu=G" Pl8ngeam <r contenire) dar 8n a<ar de <aptul c m sim0eam 8n<rigurat (i <oarte abtut) cred c nici II am stat s m g8ndesc de ce pl8ngeam" 8n cele din urm) 8n dez$ n"ideNdea mea) am 8nceput s cred c eram 8ndrgostit nebune(te de micu0a !mGly (i c <usesem smuls de l8ng9 ea pentru a <i adus aici) unde mi se prea c nimeni nu m 7rea (i nimeni nu m iube(te Ilici pe Numtate c8t m iubea ea" 8ndul sta m$a <cut s m simt ii u de ne<ericit) 8nc8t m$am 8n<(urat 8ntr$un col0 al plpumii (i am #"cit p8n am adormit"

II

A5

C+AR,!- .IC/!N-

M$a trezit cine7a care) dup ce mi$a descoperit capul 8n<ier$ b8ntat) a spusD ;Aici eX= !ra mama) care 7enise cu Peggotty s m caute) (i una din ele m trezise" E .a7y) ce$i cu tineY m$a 8ntrebat mama" Mi s$a prut <oarte straniu c tot ea m 8ntreba (i i$am rspunsD E Nimic" Mi$am 8ntors <a0a de la ea E 0in minte bine E ca s$mi ascund <reamtul buzelor) care i$ar <i dat un rspuns mai cinstit" E .a7yX zise mama" .a7y) copilul meuX Pot spune c 8n clipa aceea nimic nu putea s m mi(te mai mult dec8t <aptul c m numea copilul ei" Mi$am ascuns <a0a (i lacrimile 8n a(ternut (i am 8ndeprtat$o cu m8na c8nd a 7rut s m ridice" E Asta$i opera ta) Peggotty) nesu<eritoX s$a rstit mama" Nu 8n cape nici o 8ndoial 8n aceast pri7in0" M 8ntreb cum nu te mustr cugetul s a080i copilul 8mpotri7a mea sau a acelora care 8mi s8nt dragiX Ce urmre(ti cu asta) PeggottyY 'iata Peggotty 8(i ridic bra0ele (i ochii spre cer (i nu rspunse dec8t cu o para<razare a rugciunii pe care o repetam de obicei dup <iecare masD .umnezeu s 7 ierte) missis Copper<ield) (i s nu aNunge0i 7reodat s 7 ci0i pentru 7orbele pe care le$a0i rostit 8n clipa astaX Ai s m sco0i din min0iX a strigat mama" i asta chiar 8n luna de miere) c8nd ar <i <ost de a(teptat ca (i cel mai 8nrit du(man s m cru0e (i s nu$mi Ninduiasc pu0inele clipe de tihn (i <ericire" .a7y) copil ru ce e(tiX Peggotty) e(ti o <iarX O) .oamneX mai 0ip mama" i) 8ntorc8ndu$se nbdioas (i autoritar c8nd spre mine) c8nd spre Peggotty) rostiD C8t rutate pe lumea asta) tocmai c8nd eram 8n drept s cred c 7a <i mai bun ca oric8nd" Am sim0it o m8n care nu era nici a mamei) nici a lui Peggotty (i m$am sculat 8n picioare) la marginea patului" !ra m8na lui mister Murdstone) (i) 0in8ndu$m de bra0) acesta a spusD Ce 8nseamn astaY Clara) draga mea) ai uitatY Trebuie s <ii <erm) dragX 8mi pare <oarte ru) !dPard $ a zis mama" Ioiam s <iu <oarte cuminte) dar 8mi 7ine greu" IaiX 8mi pare r9u) Clara) chiar at8t de repedeX

.AII. COPP!RBI!,.

A%

$ ! <oarte greu s m schimb acum E i$a rspuns mama) bosum$ l l "i ut $ e chiar""" <oarte greu""" nu$i a(aY O trase spre el) 8i (opti ce7a la ureche (i o srut" Am 8n0eles niihil) c8nd am 7zut cum se las capul mamei pe umrul lui (i \ uin 8l atinge cu bra0ul pe g8t) c putea <ace orice po<tea cu mama) irca ce astzi 8mi dau seama c a (i reu(it" $ Te rog) coboar tu) draga mea E i$a zis mister Murdstone" Iin J V II cu .a7y 8ndat" .up ce) salut8nd$o (i sur8z8ndu$i) o 7zu pe mama ie(ind) 8(i lnloarse <a0a 8ntunecat ctre PeggottyD Ascult9$m) dumneata (tii cum se nume(te stp8na dumitaleY -8nt de <oarte mult 7reme 8n ser7iciul ei) sir ; i$a rspuns I IeTotty E (i s$ar cu7eni) cred) s (tiu" ! drept" .ar acum) c8nd urcam scrile) te$am auzit spun8ndu$i pa un nume care nu$i al ei" tii bine c poart numele meu acum" i nu ui0i acest lucru" Arunc8ndu$i o pri7ire 8ngriNorat) Peggotty se 8nclin (i prsi O%aia <r a$i rspunde) cci 8(i dduse seama c prezen0a ei nu mai na dorit (i c nu a7ea nici un moti7 ca s zbo7easc" C8nd am i " i t nas singuri) mister Murdstone a 8nchis u(a) s$a a(ezat pe un J mu (i) 0in8ndu$m 8n picioare 8n <a0a lui) m$a pri7it drept 8n ochi" A in sim0it cum ochii mei pri7eau 0int 8ntr$ai lui" i c8nd 8mi imintesc cum am stat <a0 8n <a0) mi se pare c aud (i acum c8t de tmiG (i de repede 8mi z78cnea inima" .a7id $ mi$a zis) str8ng8nd (i sub0iind buzele $ dac a( a7ea J l$ i <ace cu un cal nr7a( sau cu un c8ine 8ndrtnic) cum crezi c ii i` procedaY Nu (tiu" $ ,$a( bateX 8i rspunsesem 8n (oapt) acum 8ns) de(i tceam) am sim0it c mi 8nbu(" ,$a( <ace s urle (i s 0opie" i mi$a( ziceD ;P8n la urm tot i u n sa$I 8mbl8nzesc) chiar dac$ar <i s9$% schilodesc=" .ar ce ai pe nlira["Y -8nt murdar E i$am rspuns" tia la <el de bine ca (i mine c erau urme de lacrimi" .ar chiar i l i u Fi de douzeci de ori mi$ar <i pus aceea(i 8ntrebare (i de <iecare

A#

C+AR,!- .IC/!N-

dat mi$ar <i dat douzeci de pumni) cred c a( <i murit mai degra$ b dec8t s9$i mrturisesc ce erau" E !(ti deosebit de de(tept pentru un copil E mi$a zis cu obi( nuitul lui sur8s trist E (i 7d c m$ai 8n0eles <oarte bine" -pal$te pe <a0 (i po<te(te Nos cu mine" Mi$a artat cu degetul la7oarul) care mi se pruse c ar semna cu missis ummidge) (i m$a 8ndemnat) <c8ndu$mi semn cu capul) s$i urmez porunca <r 8nt8rziere" Nu m$am 8ndoit atunci $ (i astzi m 8ndoiesc 8nc (i mai pu0in E c dac a( <i schi0at cea mai slab 8mpotri7ire) m$ar <i dobor8t <r nici o remu(care" E Clara) drag) E a zis dup9 ce i$am 8ndeplinit poruncile (i m$a adus 8n salon) 0in8ndu$m de bra0 E sper c n$o s te mai supere nimeni" O s ne dezb9rm cur8nd de toanele astea copilre(ti" Martor mi$e .umnezeu c dac mi s$ar <i spus atunci o 7orb bun) m$a( <i 8ndreptat (i a( <i de7enit poate alt om" 1n cu78nt de m8ng8iere (i de lmurire) pu0in 8ngduin0 pentru ne(tiin0a mea) un cu78nt de bun sosit acas) o 8ncredin0are c acea cas era totu(i cminul meu m$ar <i <cut s$i <iu recunosctor din toat inima) 8n loc s9$i art numai o <0arnic supunere) (i m$ar <i <9cut s$% res $ pect) 8n loc s9$% ursc" Am a7ut impresia c) 7z8ndu$m cum stteam 8n picioare) 8n miNlocul odii) speriat (i strin) mama s$a 8nduio(at) (i c) atunci c8nd m$am strecurat) s<ios) pe un scaun) m$a urmrit cu o pri7ire tot mai m8hnit E sim0ind poate ce7a silit 8n mersul meu de copil E dar cu78ntul potri7it nu <usese rostit) (i acum era prea t8rziu" Am luat masa numai noi trei) singuri" Prea 8ndrgostit de mama E m tem c din pricina asta 8l uram (i mai tare E (i mama se arta 8ndrgostit de el" .in ceea ce au spus) am 8n0eles c sora lui mai mare urma s 7in s locuiasc cu ei (i c o a(teptau s so $ seasc chiar 8n dup$amiaza aceea" Nu s8nt sigur dac atunci sau mai t8rziu am a<lat c) <r a e:ercita e<ecti7 7reun comer0) era prta( sau primea numai o sum <i: anual din bene<iciile unei legturi de a<aceri 8nc de pe 7remea strbunicilor) (i am a<lat c9 (i sora lui a7ea acelea(i drepturiF 8n orice caz) 8nsemn acest lucru aici" .up mas) pe c8nd (edeam to0i trei 8n Nurul cminului (i eu chibzuiam cum s m re<ugiez la Peggotty) dar nu 8ndrzneam s m <uri(ez a<ar ca nu cum7a s9$% Nignesc pe stp8nul casei) am

.AII. COPP!RBI!,.

A6

iiu["il o birN oprind 8n <a0a por0ii) (i 8ndat mister Murdstone a ie(it In mt8mpinarea oaspetelui" Mama %$a urmat" -<ios) m$am luat dup ra) c8nd) deodat) 8n dreptul u(ii salonului) mama s$a 8ntors (i) 8n _ri ni obscuritatea amurgului) m$a 8mbr0i(at ca altdat) (optindu$mi <t1 I iubesc (i s9$% ascult pe noul meu tat" M$a str8ns 8n bra0e cu duio(ie) dar 8n grab (i pe <uri() ca (i cum ar <i s78r(it o <apt reaF in a luat de m8n (i a mers cu mine p8n9 aproape de locul unde se ftfla d8nsul 8n grdin) (i atunci mi$a lsat m8na spre a$% lua la bra0 pr mister Murdstone" -osise miss Murdstone) o doamn cu un aer sumbruF ca (i %% alele ei E cruia 8i semna (i la chip) (i la glas E era brun (i a7ea lGimcene stu<oase) care mai c se 8mbinau deasupra nasului ei m u c $ (i gros) ca (i cum) <iind <emeie (i neput8nd s poarte <a7ori0i) Ilisase 8n schimb s$i creasc spr8ncenele" Adusese cu ea dou i u l e i e negre) neobi(nuit de grele) cu ini0ialele ei btute pe capace in cuie de alam" C8nd a <ost s plteasc birNarul) a scos banii i l n i i r $ u n portmoneu de o0el) pe care$% 0inea) ca 8ntr$o temni0) 8n \ " u u(a ei pre7zut cu un lan0 gros (i care se 8nchidea ca o capcan" Nu 7zusem 8nc niciodat o <emeie mai complet metalic dec8t miss Murdstone" Au po<tit$o 8n salon) ur8ndu$i bun sosit) (i acolo d8nsa a recu $ noscut$o 8n mod solemn pe mama ca pe o rubedenie nou (i apro$ lGi"iia" Apoi s$a uitat la mine (i a zisD $ Acesta e biatul tu) cumn90icoY Mama a con<irmat c eram al ei" $ 8n general) mie nu$mi prea plac bie0ii E a declarat miss Murdstone" Ce mai <aci) bieteY .ate <iind aceste 8mpreNurri 8ncuraNatoare) i$am rspuns c m Mni <oarte bine (i c ndNduiesc c (i d8nsa se simte la <elF dar i "un spus aceste cu7inte cu un glas at8t de nepstor) 8nc8t miss Murdstone m$a categorisit scurtD Prost crescutX .up ce a rostit rspicat acest cu78nt) a cerut s <ie condus 8n - uluia ei) care) din clipa aceea) a de7enit pentru mine un loc de spai$ ni "i si de groaz) unde tronau cele dou cu<ere negre pe care nimeni nu ^e$a zrit 7reodat deschise sau mcar <r lact 2(tiu) cci) o dala sau de dou ori) c8nd nu se a<la ea 8n odaie) mi$am 78r8t (i eu

A&

C+AR,!- .IC/!N-

nasul pe u(3 (i unde nenumrate br0ri) ln0i(oare (i pa<tale o0el cu care se gtea miss Murdstone at8rnau 8n (iruri impresionante la oglind" .up c8te mi$am dat eu seama) miss Murdstone 7enise cu g8ndul s ram8n9 pentru totdeauna la noi" 8n diminea0a urmtoare a 8nceput ;s$i aNute= mamei) (i toat ziulica a trebluit prin cmar) a(ez8nd pro7iziile (i r9sturn8nd 7echea r8nduial9" Cel dint8i lucru 7rednic de amintit pe care l$am obser7at la miss Murdstone a <ost bnuiala per$ manent c ser7itoarele ascunseser un brbat unde7a 8n cas" M8nat9 de aceast idee <i:) n7lea 8n pi7ni0a de crbuni la ceasurile cele mai neobi(nuite (i) ori de c8te ori deschidea u(a 7reunei cmri 8ntunecoase) o tr8ntea numaidec8t la loc) 8ncredin0at c$% prinsese" .e(i nu a7ea nimic aerian) miss Murdstone se scula 8n zori ca cioc8rlia" !ra 8n picioare 8nainte ca 7reunul dintre ai casei s se <i trezit 2s8nt con7ins (i acum c se scula at8t de de7reme numai ca s$% caute pe brbatul acela ascuns unde7a 8n cas3" Peggotty pretindea chiar c ar <i dormind numai cu un singur ochi 8nchisF dar n$am putut s 8mprt(esc aceast prere) deoarece am 8ncercat s dorm (i eu la <el (i am constatat c nu e cu putin0" .in prima diminea0 s$a sculat la c8ntatul coco(ilor (i a tras clo$ po0elul" C8nd mama a cobor8t s$(i ia gustarea (i a dat s se duc s pregteasc ceaiul) miss Murdstone a atins$o 8n treact cu buzele pe obraz E ceea ce 8n concep0ia ei 8nsemna o srutare E (i i$a spusD E tii) Clara) draga mea) am 7enit aici ca s te scap de griNi" !(ti prea drgu0 (i prea nepriceput 2aici mama a ro(it) dar a r8s) <r a prea suprat3 ca s <ii 8mpo7rat cu treburi pe care a( putea s le <ac eu" Bii at8t de bun (i d9$mi cheile) (i pe 7iitor o s am eu griN de toate" .in clipa aceea) miss Murdstone a luat 8n pstrare cheile (i le$a I 0inut) 8n timpul zilei) 8n mica ei temni0) iar noaptea) sub pern) (i mama n$a mai pus m8na pe ele" Mama n$a putut rabd ca prerogati7ele ei de st9p8n a gospo$% dariei s9$i <ie luate) <r a schi0a mcar un gest de protest" 8ntr$o sear) dup ce miss Murdstone 8i e:pusese <ratelui ei anumite pla$ nuri gospodre(ti (i el le 8ncu7iin0ase) mama a izbucnit 8n pl8ns (i a spus c ar trebui s i se cear (i ei prerea" $ ClaraX a doNenit$o mister Murdstone" ClaraX M mir de tine"

.AII. COPP!RBI!,.

A@

E 1(or e sa spui c te miri) !dPard $ a strigat mama $ (i tot at8t Z l e u(or e s 7orbe(ti de <ermitate) dar nu 0i$ar plcea nici 0ieX -e cu7ine s subliniez c <ermitatea era 8nsu(irea suprem cu rare se ludau mister Murdstone (i sora lui" Oricum m$a( <i e:pri$ mat pe 7remea aceea) dac a( <i <ost 8ntrebat ce 8n0elegeam prin iisla) <r 8ndoial c) 8n <elul meu) socoteam c acest cu78nt nu 8nsemna altce7a dec8t tiranie) dec8t acel ce7a 8ntunecat) ar0gos (i acea drceasc 8n7er(unare ce s9l(luia 8n ei" Astzi 8ns a( de<ini Cre*ul lor ast<elD mister Murdstone era <ermF nimeni pe lumea asta nu se cu7enea s <ie tot at8t de <erm ca mister MurdstoneF de <apt) nimeni pe lume nu trebuia s <ie <erm de<el) deoarece tot restul Oamenil"r trebuiau s se plece 8n <a0a <ermit0ii lui" !iss Murd$ sione era o e:cep0ie" .8nsa putea s <ie <erm) dar numai 8n 7irtutea rudeniei (i subordon8ndu$i$se lui" Mama era o alt e:cep0ie" !a putea (i trebuia chiar s se arate <erm) dar numai supun8ndu$se <er $ mit0ii lor (i recunosc8nd cu <ermitate c nu poate e:ista alt <ermi$ lale pe lume" 8mi 7ine <oarte greu E a zis mama E ca 8n propria mea cas""" ;8n propria mea cas= E a repetat mister Murdstone" ClaraX 8n propria noastr cas""" 7oiam s spun E a bolborosit mama) 7dit 8nspim8ntat" -per c$ai priceput ce$am 7rut s spun) !dPardF uni 7ine <oarte greu ca 8n propria ta cas s n$am nici un cu78nt Z l c spus 8n treburile gospodriei" -8nt sigur c mi$am condus luarte bine gospodria 8nainte de a m cstori" Am martori $a adugat mama) cu glasul 8necat 8n lacrimi $ po0i s$o 8ntrebi (i pe iIggotty dac nu m descurcam c8t se poate de bine c8nd nu se amesteca nimeniX !dPard E a inter7enit miss Murdstone E s punem capt aces tei scene" M8ine plec" Kane MurdstoneX se rsti d8nsul la ea" TaciX Nu 0i$e ru(ineY Iorbe(ti de parc nu m$ai cunoa(teX I rog s m crede0i E a urmat biata mama) 7rs8nd lacrimi din bel(ug (i sim0ind c$i <uge pm8ntul de sub picioare E c nu %"resc s plece nimeni" M$a( sim0i chiar tare ne<ericit (i am9r8t9 J l u a ar pleca cine7a" Nu cer cine (tie ce" Nu s8nt ne8n0elegtoare" Vreau doar s mi se cear (i mie prerea) din c8nd 8n c8nd" i s8nt f"arte 8ndatorat tuturor acelora care m aNut) dar a( 7rea numai

66

C+AR,!- .IC/!N-

s mi se cear (i mie prerea) mcar de <orm) din c8nd 8n c8nd" Credeam) !dPard) c9$0i <ace plcere c s8nt pu0in cam nepriceput (i copilroas $ 0in bine minte c mi$ai (i spus$o $ dar acum am impresia c m ur(ti din pricina asta) at8t e(ti de aspru" !dPard E inter7eni din nou miss Murdstone E s punem capt acestei scene" M8ine plec" Kane Murdstone E a tunat mister Murdstone E taci odat9X Cum de 8ndrzne(tiY !iss Murdstone 8(i scoase batista din temni0 (i o duse la ochi" Clara E a urmat el 8ntorc8ndu$se ctre mama E nu m$a( <i a(teptatX M uime(tiX .a) mi$a plcut g8ndul c m 7oi 8nsura cu o <emeie nai7 (i lipsit de e:perien0 (i c 7oi putea s$i <ormez ca racterul) insu<l8ndu$i acea <ermitate (i hot9r8re care$i lipseau" .ar c8nd Kane Murdstone e at8t de drgu0 s$mi 7in 8n aNutor 8n aceast 8ncercare (i prime(te) din dragoste pentru mine) s <ac pe menaNera) (i c8nd) drept rsplat) e 8nt8mpinat9 cu at8ta lips de recuno(tin0""" O) te rog) te rog) !dPard E a strigat mama E nu m 8n7inui de nerecuno(tin0aX -8nt sigur c nu s8nt nerecunosctoare" Nimeni p8n9 acum n$a spus a(a ce7a despre mineX Am eu multe cusururi) dar nu pe sta" O) nu) dragul meuX C8nd Kane Murdstone e 8nt8mpinat9 cu at8ta lips de recu no(tin0 E a urmat el dup ce a a(teptat ca mama s9$(i ispr7easc 7orba E atunci nici sim0mintele mele nu mai pot rm8ne acelea(i) se rcesc" Nu spune asta) iubituleX %$a implorat mama cu mare Nale" O) te rog) nu) !dPardX Nu pot 8ndura s aud una ca astaX Oricum a( <i) totu(i am inim bun" tiu c am inim bun" .ac n$a( <i sigur) n$a( spune$o" 8ntreab$o pe PeggottyX Are s$0i spun <r 8ndoial c am inim bun" Clara E i$a spus mister Murdstone E nu e:ist slbiciune pe lume) mic sau mare) de care s m las 8nduplecat" Te zba0i zadarnicX +ai s ne 8mpcm) te rog E a zis mama" Nu pot suporta rceala (i reaua$7oin0" 8mi pare <oarte r9uX Am multe cusururi) (tiu) (i e(ti <oarte bun) !dPard) c) <olosind toat energia ta) 8ncerci s le 8ndrep0i" Kane) nu am de <cut nici cea mai mic obiec0ie" Mi s$ar rupe inima dac ne$ai prsi"""

.AII. COPP!RBI!,.

A?

Biind 8ns <oarte tulburat) n$am mai putut 7orbi" E Kane Murdstone E se adres mister Murdstone surorii sale E dup c8te (tiu) 8ntre noi schimburile de cu7inte s8nt un lucru neobi(nuit" Nu din 7ina mea s$a petrecut acum aceast scen at8t de neplcut" Am <ost antrenat) <r 7oia mea" Nici tu nu e(ti de 7in" =i iu ai <ost antrenat <r 7oia ta" - dm uitrii cele 8nt8mplate" i iniruc8t asta nu$i o scen pentru copii $ adug el) dup aceste i u7inte mrinimoase E hai) .a7id) du$te la culcareX Abia am <ost 8n stare s nimeresc u(a) cci lacrimile 8mi 8mpienNeneau ochii" Mi se rupea inima de Nalea mameiF dar) l`i^ b8ind) am ie(it din odaie) (i apoi) b8Nb8ind prin 8ntuneric) am nNuns sus) 8n odaia mea) <r a mai trece pe la Peggotty s$i spun noapte bun sau s9$i cer o luminare" C8nd) dup 7reun ceas (i mai #ine, a 7enit s m 7ad) m$a de(teptat (i mi$a zis c mama se du$ srse s se culce tare amr8t (i c mister Murdstone (i sora lui rmseser singuri 8n salon" A doua zi de diminea0 am cobor8t pu0in mai de7reme ca de O#icei (i) auzind 7ocea mamei) m$am oprit 8n <a0a u(ii salonului" I ( i cerea) <oarte sincer (i <oarte umil) iertare de la miss Murdstone i dinsa bine7oind s$o ierte) s$au 8mpcat" .up aceea n$am mai mi[it$o pe mama spun8ndu$(i prerea 8n nici o pri7in0 <r a se i uni mai 8nt8i cu miss Murdstone sau <r a se 8ncredin0a dinain$ ir) prin alte miNloace ne8ndoielnice) ce opinie are miss MurdstoneF m ori de c8te ori miss Murdstone 8(i ie(ea din <ire 2a7ea ea slbi$ \ urnea asta3 (i ducea m8na la saco() parc pentru a scoate cheile i II sa i le predea) mama intra 8n panic" Nu (tiu ce esen0 sumbr 8ntina s8ngele Murdstonilor (i 8n$ luneca credin0a lor) aspr (i ne8ndurtoare" Am aNuns mai t8rziu la i oncluzia c aceasta nu era dec8t o urmare ine7itabil a <ermit0ii I "ne nu$i 8ngduia lui mister Murdstone s scuteasc pe nimeni de po7ara celor mai grele pedepse pentru care putea nscoci orice pre$ tf1t2 8n orice caz) 0in bine minte cu ce aer solemn (i gra7 mergeam ^^ biseric (i c8t se schimbase atmos<era acolo" Parc 7d cum) de Otte ori 7enea iar duminica) de care m temeam at8ta) m strecuram \ el tiint8i 8n 7echea noastr stran) asemenea unui os8ndit adus s$(i i ^G"i7easc pedeapsa" i 8ndat dup mine intra miss Murdstone) 8mbrcat 8ntr$o rochie de cati<ea neagr) croit parc dintr$un

AH

C+AR,!- .IC/!N-

acoper9m8nt de sicriuF apoi mama (i) dup ea) so0ul ei" Peggotty nu mai sttea l8ng noi) ca altdat" Parc o aud pe miss Murdstone cum bolborose(te rspunsurile) accentu8nd cu o plcere slbatic toate cu7intele 7estitoare de urgii) (i 7d cum i se rotesc ochii negri) pri7ind 8n Nur prin biseric) atunci c8nd roste(te cu7intele ;bie0ii pcto(i=) de parc$ar <i o ocar aruncat 8ntregii enorii" i uneori) 8ntre cei doi) o zresc pe mama cum 8(i mi(c s<ioas buzele) 8n 7reme ce <iecare din 7ecini 8i bombne(te ce7a la ureche" i iar stau (i m 8ntreb cu team dac$i oare cu putin0 ca bunul (i b9tr8nul nos$ tru preot s se 8n(ele (i ca mister Murdstone (i sor$sa s aib drep$ tate c8nd spun c to0i 8ngerii din cer nu s8nt dec8t 8ngeri ai nimicirii" i iar(i simt c de cum mi(c un deget sau z8mbesc pu0in) miss Murdstone m 8mpunge 8n coast cu cartea de rugciuni" .a) (i c8nd ne 8ndreptm spre cas) 7d cum unii 7ecini se uit la mama (i la mine (i (u(otesc" !i trei merg la bra0) 8n 7reme ce eu m t8r9sc stingher 8n urma lor (i) suprinz8nd pri7irile 7ecinilor) m 8ntreb dac pasul mamei 8ntr$ade7r nu mai e at8t de sprinten cum era (i dac e:uberanta <rumuse0ii ei 8ntr$ade7r plise" i iar(i m 8ntreb dac 7reunul dintre 7ecini 8(i mai aminte(te) a(a cum 8mi amintesc eu) cum mergeam odinioar 8mpreun cu mama) (i g8ndul acesta m urmre(te c8t e de lung ziua aceea trist (i mohor8t" 8n c8te7a r8nduri a <ost 7orba s <iu trimis 8ntr$un internat" Pro$ punerea a 7enit de la mister Murdstone (i de la sora lui) (i mama) <ire(te) nu s$a 8mpotri7it" Totu(i) nu s$a luat nici o hot9r8re 8n aceast pri7in0" 8ntre timp) am continuat s 8n70 acas" Putea$7oi) oare) s uit 7reodat acele lec0iiY 8n teorie) 8n70am cu mama) dar) de <apt) mister Murdstone (i sora lui erau 8ntot$ deauna de <a0 (i pro<itau de acest prileN spre a$i da mamei lec0ii despre acea a(a$numit9 <ermitate care era pacostea 7ie0ii noastre" Cred c am <ost 0inut acas anume 8n acest scop" 8n70asem u(or (i cu destul tragere de inim c8nd <usesem singur cu mama" 8mi amintesc ca prin 7is c am 8n70at al<abetul pe genunchii ei" i astzi) c8nd 7d literele negre) grase ale abecedarului) 8mi 7ine 8n minte) ca atunci) noutatea tulburtoare a contururilor (i <ormelor acelea armonioase ale lui >' ale lui ? (i ale lui @" !le nu trezesc 8n mine nici dezgust) nici a7ersiune" .impotri7) mi se pare c p8n la cartea cu crocodili am strbtut o crare semnat cu <lori (i c9

.AII. COPP!RBI!,.

A>

duio(ia pe care o sim0eam 8n glasul (i 8n purtarea mamei au <ost tot iiinpul un 8ndemn pentru mine" 8n schimb) lec0iile solemne care au ,rmat dup aceea mi$au rmas 8n amintire ca o lo7itur mortal dala lini(tii mele (i ca o cumplit cor7oad (i cazn zilnic" !rau nenumrate) interminabile (i <oarte grele E unele nici nu le puteam pricepe E (i) 8n general) m zpceau) cum) de alt<el) cred c (i pe huila mam o zpceau" -a$mi amintesc cum se des<(urau de obicei lec0iile (i s e7oc una dintre aceste dimine0i" .up gustarea de diminea0) intru 8n salon cu cr0ile) cu caietul 0i cu tbli0a" Mama m a(teapt la msu0a ei de scris) dar nu cu at8ta ner#%are ca mister Murdstone) care sade 8n Nil0ul su de l8ng <e$ i castra 2de(i se pre<ace c cite(te o carte3) sau ca miss Murdstone) \ in$ st l8ng mama (i 8n(ir ni(te mrgele de o0el" .e 8ndat ce dau Ochii cu ei am8ndoi) s8nt at8t de tulburat) 8nc8t simt c toate cu7in$l el c care$mi intraser cu greu 8n minte se risipesc nu (tiu unde" M minunez (i eu unde se duc a(a) deodat" 8i 8ntind mamei prima carte" ramatica sau poate istoria sau groNV ra<ia" i 8n timp ce i$o 8nm8nez) arunc o ultim (i disperat Oi I i i re asupra paginii (i) cu glas tare) 8ncep s spun 8n goan) p8n II nu uita tot ce am re0inut" .eodat m poticnesc" !ister !urd l"ne 8(i ridic pri7irea" M poticnesc din nou" !iss Murdstone i u l i c a pri7irea" M 8nro(esc) m 8ncurc de 7reo cinci$(ase ori (i m Opresc2 Cred c dac ar 8ndrzni) mama mi$ar arta cartea) dar nu 8ndrzne(te (i$mi spune cu bl8nde0eD Iai) .a7y) .a7yX $ !i) Clara E sare mister Murdstone E trebuie s <ii <erm cu #ftlatul2 Nu mai tot spuneD ;Iai) .a7y) .a7yX= ! o copilrie" -au ii ir lec0ia sau n$o (tieX li7ident c. n o 3tie E inter7ine miss Murdstone cu se7eritate" M tem c) 8ntr$ade7r) n$o (tie E zice mama" Atunci) 7ezi bine) Clara E o s<tuie(te miss Murdstone E tre$ IM1C sa$i dai 8napoi cartea (i s$% sile(ti s 8n7e0e" .a) desigur E 8ncu7iin0eaz mama E chiar asta 7oiam sa <ac) ilinTa mea Kane" +ai) .a7y) mai 8ncearc o dat (i nu <i prost" I frme* prima parte a acestui 8ndemn (i mai 8ncerc o dat) dar I II i succes) cci s8nt tare prost" M 8ncurc 8nainte de a aNunge unde

?5

C+AR,!- .IC/!N-

m poticnisem mai adineauri) 8ntr$un punct peste care trecusem cu bine cu o clip mai de7reme) (i m opresc s m g8ndesc" .ar nu pot s m concentrez asupra lec0iei" M 8ntreb c80i metri de re0ea 7or <i intrat 8n boneta pe care o poart miss Murdstone sau c8t 7a <i costat haina de cas a lui mister Murdstone (i la tot <elul de pro$ bleme caraghioase de acest soi) care nu m pri7esc (i cu care nu doresc c8tu(i de pu0in s am a <ace" !ister Murdstone schi0eaz un gest de nerbdare) la care m a(teptam de mult" !iss Murdstone) de asemenea" Mama se uit supus la ei) 8nchide cartea (i o pune deoparte) ca o restan0a care urmeaz s <ie lichidat dup ce$mi 7oi <i 8ndeplinit celelalte datorii" Cur8nd se str8nge un teanc de asemenea restan0e) care tot cre(te ca un bulgre de zpad ce se rostogole(te la 7ale" i cu c8t cre(te) cu at8t m prostesc mai ru" -itua0ia mea e at8t de dezndNduit) 8nc8t simt c m a<und 8ntr$o mla(tin de gogomnii (i renun0 la orice 8ncercare de a ie(i la mal) ls8ndu$m 8n 7oia sor0ii" Pri7irile disperate pe care le schimb cu mama 8n timp ce m 8ncurc s8nt pline de Nale" .ar momentul culminant al acestor lec0ii ne<ericite este 8ns atins abia atunci c8nd mama 2crez8nd c nimeni n$o 7ede3 8ncearc s m aNute mi(c8nd buzele" 8n clipa aceea) miss Murd$ stone) care at8t a(tepta) o admonesteaz cu o 7oce gra7D $ ClaraX Mama tresare) se 8mbuNoreaz (i sur8de 7ag" !ister Murdstone se ridic din Nil0) ia cartea) mi$o arunc 8n cap sau m lo7e(te cu ea peste urechi) m apuc de umeri (i m scoate a<ar 8n br8nci" ,ec0ia s$a 8ncheiat) dar partea cea mai rea urmeaz sub <orma unor 8ngrozitoare 8nmul0iri" !ister Murdstone a nscocit o 8nmul$ 0ire anume pentru mine) pe care 8ncepe s mi$o dictezeD ;.ac intru 8n pr7lia unui negustor de br8nzeturi (i cumpr cinci mii de calupuri de br8nz loucester cu patru peni (i Numtate bucata) pl9tibile pe loc"""=) (i 8n clipa aceea o 7d pe miss Murdstone cum se bucur pe ascuns" Wadarnic 8mi 8ncordez mintea asupra calupu $ rilor de br8nz c nu m dumiresc nici p8n9 la 7remea mesei) (i I atunci) negru ca un mulatru) cci murdria de pe tbli0 mi$a intrat 8n piele) capt un codru de p8ine) p8n ce 7oi descurca socoteala br8nzei) (i rm8n surghiunit tot restul dup$amiezei"

.AII. COPP!RBI!,.

?%

Acum) dup at8ta amar de 7reme) a(a mi se pare c s$au des$ I <isurat) 8n general) ne<ericitele mele studii" Totul ar <i mers strun %e n$ar <i <ost Murdstonii de <a0F cci asupra mea Murdstonii M$ rcitau o <ascina0ie egal cu aceea a doi (erpi asupra unei biete pasarele" Chiar c8nd izbuteam s$o scot destul de bine la capt dimi$ nea0a) nu dob8ndeam rgaz dec8t p8n dup masa de pr8nzF cci mi.ss Murdstone nu putea s rabde s m 7ad st8nd de poman (i) de 8ndat ce lsam s se 7ad c n$a7eam treab) 8i atrgea aten0ia fratelui ei asupra mea) care spuneaD ;Clara) draga mea) nimic mai sntos dec8t munca""" .$i ce7a de <cut biatului=) iar ca urmare) pe loc eram 8nhmat la treab" Aproape c n$a7eam o clip de i "igaz s m Noc (i eu cu al0i copiiF pentru c) potri7it sumbrei con$ Z Z$^V1i religioase a Murdstonilor) copiii erau considera0i drept ni(te mici 7ipere 2cu toate c odinioar un copil <usese a(ezat 8n miNlocul apostolilor3 (i c se molipseau unul de la altul" 1rmarea <ireasc a acestui tratament) care a durat) pare$mi$se) 7ieo (ase luni sau mai bine) a <ost c am aNuns posac) 8mbu<nat (i 0ncp 0nat2 ,a acest rezultat a contribuit 8ntr$o bun msur (i <ap$ ml ca) pe zi ce trecea) m sim0eam tot mai izolat (i mai 8nstrinat de II iama" Ce7a m$a 8mpiedicat 8ns s m abrutizez de$a binelea" lata ce" Tata lsase o seam de cr0i 8ntr$o odi0 de sus) 8n care lViiieam ptrunde nestingherit 2cci se a<la alturi de odaia mea3 (i unde nu intra nimeni niciodat" .in aceast odi0 binecu78ntat au Venit cu alai s$mi 0in de ur8t RodericM Random) Peregrine PicMle) llumphrey CeinMer) Tom Kones) Iicarul din OaMe<ield) don Qui$ 3 "te, il 'las (i Robinson Crusoe" % !i mi$au 0inut treaz imagina0ia 0i mi$au 8ntrit ndeNdea c e:ist pe lume (i alte locuri (i alte per $ specti7e) ei) 8mpreun cu cele > mie 3i una de nopi (i cu Povestirile dtspre spirite' nu mi$au <cut nici un r9uF cci) de(i 8n unele dintre aaIr 7or <i <ost (i lucruri 7tmtoare) pot spune c nici nu m$au i i n i s F nu le$am bgat de seam" Acum m (i mir c$am a7ut 7reme aA citesc toate aceste cr0i) c8nd eram silit s tocesc (i (chioptam la
%

I mii enumera0i 8n acest pasaN strict autobiogra<ic) precum (i autorii 7estitelor au e:ercitat o puternic in<luen0

...urne crora le$au dat numele E respecti7) Tobias -mollett) +enry Bielding) Oli7er
i Inlcismith) Cer7antes) ,esage (i .aniel .e<oe E au e:ercitat o puternic in<luen0 n`ii^Via lui .icMens"

C+AR,!- .IC/!N-

<el de <el de materii <oarte 8ncurcate" i mi se pare de necrezut c am gsit o consolare pentru micile mele necazuri 2care 8n ochii mei 8ns erau mari3) pun8ndu$i pe eroii care$mi erau cei mai dragi 8n locul meu (i pun8ndu$i pe mister Murdstone (i pe sor9$sa 8n rolurile personaNelor ur8cioase" Am <ost o spt9m8n9 8ntreag un Tom Kones 7zut de un copil) un Tom Kones ino<ensi7" Am Nucat 2a(a cum 8l 8n0elegeam eu3 7reme de o lun 8ncheiat) pare$mi$se) rolul lui RodericM Random" Am citit cu lcomie (i delectare (i c8te7a cr0i de cltorie E nu mai 0in minte care anume E gsite pe ra<turile din odi0F (i zile 8ntregi m$am plimbat 8n Nurul casei) 8narmat cu o pereche de (anuri pentru cizme) 8ntruchip8ndu$% pe cpitanul cutric din Marina Regal 'ritanic) a<lat 8n primeNdie de a <i prins de slbatici (i hot9r8t s$(i 78nd scump 7ia0a" Cpitanul sta niciodat nu$(i pierdea st9p8nire de sine (i demnitatea c8nd era lo7it 8n cap cu gramatica latin" !u) 8n schimb) mi le pierdeamF dar cpitanul era cpitan (i erou) 8n ciuda tuturor gramaticilor (i a tutu$ ror limbilor moarte sau 7ii de pe lume" ,ectura a <ost singurul iz7or statornic de 8mbrbtare" C8nd stau (i m g8ndesc) 8mi re7in totdeauna 8n minte o sear de 7arD bie0ii se Noac 8n curtea cimitirului) 8n 7reme ce eu (ed pe pat (i citesc cu frene*ie2 8n mintea mea) <iecare (ur din 8mpreNurimi) <iecare lespede din biseric) <iecare col0i(or al cimitirului era legat de aceste cr0i (i reprezenta o localitate pomenit 8n ele" Pe Tom Pipes% l$am 7zut c90r8ndu$se pe clopotni0a bisericii noastre) pe -trap# l$am zrit cu sacul 8n spinare) oprindu$se (i a(ez8ndu$se s se odihneasc 8n dreptul porti0ei grdinii) (i 3tiu prea bine c domnul comandor Trunnion6 (i mister PicMle& se 8ntruneau 8n c8rciumioara noastr din sat" Acuma cititorul 7a 8n0elege) poate) la <el de bine ca mine) care erau <irea (i caracterul meu c8nd am aNuns la acel punct al po7e(tii copilriei mele la care m re8ntorc" 8ntr$o diminea0) duc8ndu$m cu cr0ile de (coal 8n salon) am gsit$o pe mama nelini(tit) pe miss Murdstone <erm) iar pe mister Murdstone leg8nd nu (tiu ce la captul unei 7ergi E o nuia
%) 6 (N & PersonaNe din romanul Pere&rine Pic,le. # PersonaN din romanul +oderic, +andom.

.AII. COPP!RBI!,.

mldioas (i <le:ibila E opera0ie din care s$a 8ntrerupt c8nd m$a 7zut intr8nd (i a 8nceput s cumpneasc (i s 8ncerce 7arga" Crede$m9) Clara E a zis mister Murdstone E am <ost (i eu #ttut cu biciul nu o dat" Oho) (i 8nc cumX a con<irmat miss Murdstone" Nu m 8ndoiesc) drag Kane E a 8ngimat mama) timid" .ar crezi c asta i$a <olosit lui !dPardY E Crezi) poate) c mi$a stricatY a 8ntrebat) 8n0epat) mister Murdstone" Asta$i problema) a 8ntrit sor$sa" Ai dreptate) drag Kane E i$a rspuns mama (i n$a mai adugat II unic" Am sim0it c aceast discu0ie m pri7e(te (i m$am uitat 8n ochii lui mister Murdstone 8n clipa c8nd 8(i 8ndrepta pri7irea asupra mea" E Ascult) .a7y E mi$a zis) (i c8nd a rostit aceste cu7inte mi s$ a prut din nou c se uit cruci( E astzi trebuie s <ii mult) mult mai tilent ca de obicei" A cumpnit din nou nuiaua aceea (i a mai 8ncercat$o 8nc o dala) apoi) <iind mul0umit de ea) a pus$o Nos) l8ng el) cu o pri7ire ^ ilina de 8n0eles) (i a pus m8na pe carte" MiNloc <oarte potri7it de a$mi 8n7iora de la 8nceput prezen0a de ipirit2 Am sim0it cum cu7intele lec0iilor 8n70ate se risipesc nu unul i Ite unul) nu r8nduri$r8nduri) ci pagini 8ntregiF am dat s le opresc) du lunecau parc pe patine) ca s zic a(a) (i se deprtau cu iu0eal) de nu era chip s le prinzi" 8nceputul a <ost prost (i lucrurile au mers din r9u 8n mai r9u" Ienisem cu speran0a c9 7oi ie(i bine de ast dat) socotind c a( <i pre)tit temeinicF dar p8n9 la urm s$a do7edit c m$am 8n(elat" -ub ochii prea<ermei miss Murdstone) creia nu$i scpa nimic) materiile la care ddeam gre( se adugau una dup alta" 8n cele din ui ina) c8nd am aNuns la cele cinci mii de calupuri de br8nz 2pe care) iu ["iua aceea) 8mi aduc bine aminte) le$a pre<cut 8n cinci mii de 7ergi3) mama a izbucnit 8n lacrimi" ClaraX a mustrat$o miss Murdstone" E Cred c9 mi$e ru) drag Kane E a spus mama"

C+AR,!- .IC/!N-

Am bgat de seam c mister Murdstone i$a <cut semn cu ochiul surorii sale c8nd s$a ridicat (i) apoi) lu8nd de pe Nos nuiaua) i$a zisD E Ce 7rei) Kane) nici nu era de a(teptat ca scumpa noastr Clara s suporte cu <ermitate nemul0umirea (i suprarea pe care .a7y i le$a pricinuit azi" Ar <i un act de stoicism" -$a 8ndreptat (i s$a 8ntrit considerabil) e drept) dar nu trebuie s ne a(teptm la at8t de mult din partea ei" +ai) .a7id) s mergem sus 8mpreun) biete" C8nd am aNuns 8n dreptul u(ii) mama s$a repezit dup noi" !iss Murdstone i$a barat drumul (i i$a spusD E Clara) ai 8nnebunitY Am 7zut$o pe mama astup8ndu$(i urechile (i am auzit$o pl8n$ g8nd" !ister Murdstone m$a dus cu pas solemn) msurat) sus 8n odi0a mea $ s8nt sigur c era o des<tare pentru el aceast parad prealabil a aducerii la 8ndeplinire a pedepsei E (i) cum am aNuns) dintr$o mi(care mi$a 8nh0at capul" !ister MurdstoneX am rcnit" NuX I rog s nu m bate0iX Am 8ncercat s 8n70) dar c8nd s8nte0i de <a0 dumnea7oastr (i miss Murdstone) nu pot" Wu c nu potX Chiar nu po0i) .a7yY mi$a zis el" O s 7edemX 8mi prinsese capul ca 8ntr$o menghin) dar) zb9t8ndu$m9) am izbutit s m trag 8n spatele lui) oprindu$% o clip (i rug8ndu$% s nu m bat" .ar n$am izbutit s$% 8mpiedic dec8t o clip) cci 8ndat m$a croit at8t de tare) 8nc8t mi$am 8n<ipt din0ii 8n m8na cu care m 0inea (i l$am mu(cat" Numai c8nd 8mi aduc aminte de asta) (i mi se strepezesc din0ii" Mi$a tras o btaie sor cu moartea" Cu tot trboiul pe care$% <$ ceam) le$am auzit pe am8ndou urc8nd 8n <uga mare pe scar (i Nelind $ am auzit$o pe mama pl8ng8nd (i glasul lui Peggotty" .up aceea d8nsul a ie(itF u(a a <ost 8ncuiat pe dina<ar (i am rmas 8ntins pe podea) 8n<ierb8ntat (i ndu(it) cu carnea s<8(iat de durere (i usturime) turb8nd de <urie neputincioas" C8t de bine 8mi amintesc lini(tea neobi(nuit care mi s$a prut c domne(te 8n toat casa c8nd m$am mai potolitX i$mi amintesc per<ect c8t de ru m$am sim0it c8nd durerea (i <uria au prins s se mai ast8mpereX

.AII. COPP!RBI!,.

?@

Am stat (i am ascultat 7reme 8ndelungat) dar nu se auzea nici un sunet" M$am ridicat ane7oie de pe podea (i m$am uitat 8n ZVlG)lindF obrazul mi$era at8t de um<lat) at8t de ro(u (i at8t de ur8t) 8nc8t m$am 8nspim8ntat" 1rmele 7ergilor) cum <ceam o mi(care) m dureau (i 8ncepeam din nou s pl8ngF dar durerile erau un <leac <a0 dl sentimentul de 7ino70ie care m apsa" Pot spune c nici dac$a( %% tost cel mai <ioros criminal nu mi$ar <i <ost inima mai grea" 8ncepuse s se 8ntunece (i tocmai 8nchisesem <ereastra 2mai t"ata 7remea pl8nsesem) mo0isem sau pri7isem nepstor a<ara) cu brbia spriNinit pe per7az3) c8nd deodat am auzit cheia 8n u( (i a ui dat miss Murdstone) care mi$a adus pu0in p8ine) carne (i lapte" I e$a pus pe mas) <r a scoate o 7orb) m$a pri7it tot timpul cu o fermitate e:emplara (i apoi a plecat) 8ncuind u(a dup ea" .up ce s$a 8ntunecat de$a binelea) am mai a(teptat o bun #ucat de 7reme) 8ntreb8ndu$m dac nu 7a mai 7eni cine7a" C8nd "un socotit c e pu0in probabil s mai 7in) m$am dezbrcat (i m$am i ulcatF apoi am 8nceput s m g8ndesc cu 8ngriNorare la ce a7eam s I i"ui$sc" -78r(isem) oare) o crimY Nu cum7a a7eau s m aresteze iii sa m trimit la 8nchisoareY Nu eram) oare) 8n primeNdie de a <i osmdit (i sp8nzuratY Nu 7oi uita niciodat de(teptarea de a doua zi diminea0aF 8n ^n una clip m$am sim0it 7esel (i 7ioi) dar dup aceea mi$am adus 1n in te (i m$au cople(it Nalea (i amrciunea" 8nainte de a m scula i l i n pat) miss Murdstone (i$a <cut din nou apari0iaF m$a 8n(tiin0at fearte scurt c am 7oie s m plimb prin grdin o Numtate de i ras) nu mai mult) (i a ie(it) l9s8nd u(a deschis) ca s pot <ace uz i l r aceast 8ngduin0" Am <cut uz de ea 8n <iecare diminea0 7reme de cinci zile) c8t a i l u i al 8ntemni0area mea" .ac a( <i gsit$o o dat pe mama singur) +_ li 8ngenuncheat 8n <a0a ei (i a( <i implorat$o s m ierteF dar 8n tot b est rstimp n$am 7zut pe nimeni dec8t pe miss MurdstoneF pe \ Ilal0i 8i 7edeam doar la rugciunea de sear) 8n salona() unde J i nu adus de miss Murdstone numai dup ce to0i se a<lau la locu$ rllc lor (i eram 0inut izolat) l8ng u() ca un os8nditF (i de aici) i i P u n l e ca d8n(ii s se ridice din genunchi) temnicerul meu m (i lua ^l ma scotea 8n mod solemn" N$am putut obser7a dec8t c mama MM ea 8n col0ul cel mai deprtat (i 8(i 0inea <a0a 8ntoars) ca s n$o

?A

C+AR,!- .IC/!N-

7d) (i c m8na lui mister Murdstone era 8n<(urat 8ntr$un bandaN mare din p8nz de in" Nu pot descrie c8t de nes<8r(it de lungi au <ost acele cinci zile" !le ocup 8n amintirile mele tot at8ta loc c8t ani 8ntregi" 8mi aduc aminte cum trgeam cu urechea la toate zgomotele din cas care aNungeau p8n la mineF la sunetul clopo0elului) la deschisul (i 8nchi $ sul u(ilor) la murmurul 7ocilor) la orice pas ce se auzea pe scriF la r8setele) <luierturile sau c8ntecele ce rsunau pe a<ar) care 8mi preau mai Nalnice dec8t orice 8n singurtatea (i nenorocirea meaF 8mi aduc aminte de cursul capricios al timpului) mai ales noaptea) c8nd m trezeam crez8nd c$i diminea0 (i constatam c <amilia 8nc nici nu se dusese la culcare (i c mai a7eam noaptea 8ntreag 8nain $ tea meaF de 7isurile (i co(marurile din care m trezeam at8t de abtut) de 7enirea zilei) a pr8nzului) a dup9$amiezei) a amurgului) c8nd bie0ii se Nucau 8n curtea bisericii) (i eu 8i pri7eam de departe) din interiorul odi0ei) <iindu$mi ru(ine s m art la <ereastr) ca nu cum7a s a<le c s8nt pedepsitF de senza0ia ciudat de a nu m auzi 7orbind niciodatF de clipele c8nd) 8n timp ce m8ncam sau beam) 8ncercam un <el de bucurie) dar care se risipea 8ndat dup9 aceeaF de ploaia care s$a dezln0uit 8ntr$o sear (i de mireasma proaspt adus de ea) de <elul cum ploaia s$a 8nte0it tot mai mult (i de 8ntunericul care se lsa) acoperind parc 8ntreaga pri7eli(te) p8n la biseric) sub un 7l 8ntunecat de temeri (i remu(criF toate acestea am impresia c n$au 0inut numai cinci zile) ci ani (i ani 8ndelunga0i) at8t de puternice (i de 7ii mi$au rmas 8n amintire" 8n ultima noapte a os8ndei m$am trezit auzindu$mi numele rostit 8n (oapt" M$am ridicat 8n capul oaselor) am deschis bra0ele 8n 8ntuneric (i am 8ntrebatD $ Peggotty) tu e(tiY N$am primit rspuns) dar din nou mi$am auzit numele rostit cu un accent at8t de tainic (i de 8n<rico(tor) 8nc8t) de nu mi$ar <i trecut prin minte g8ndul c sunetul 7ine poate prin gaura cheii) a( <i le(inat" '8Nb8ind) m$am 8ndreptat spre u( (i) lipindu$mi buzele de gaura cheii) am (optitD E Tu e(ti) Peggotty) dragY

.AII. COPP!RBI!,. $ .a) scumpul meu .a7y E mi$a rspuns" .ar s nu <aci zgo mot nici c8t un (oricel) c ne aude Mi0a" Am 8n0eles c era 7orba de miss Murdstone (i mi$am dat seama ile toata primeNdia) odaia ei <iind aproape" $ Ce <ace mama) drag Peggotty) e <oarte suprat pe mineY Am auzit$o pe Peggotty pl8ng8nd 8ncet de cealalt parte a u(ii) ling gaura cheii) a(a cum pl8ngeam (i eu de ast parte) (i apoi mi$a laspunsD Nu) nu <oarte" Ce$au de g8nd s <ac cu mine) Peggotty dragY tiiY coal" ,8ng9 ,ondra E mi$a (optit" Am <ost ne7oit s$i cer s repete) cci uitasem s$mi iau gura de la gaura cheii (i 8n locul ei s pun urechea) a(a c) de(i cu7intele ei mi g8dilaser) nu auzisem nimic" C8nd) PeggottyY M8ine" .e aceea mi$o <i scos miss Murdstone hainele din sertareY 22Gaci) 8ntr$ade7r) le scosese) de(i am uitat s pomenesc de acest !n Anun 24 .a E mi$a con<irmat Peggotty" Cu<r" i pe mama n$am s$o 7dY 'a da E mi$a rspuns" .iminea0a" Apoi Peggotty) lipindu$(i gura de gaura cheii) mi$a 7orbit cu nll1i sim0ire (i sinceritate) 8nc8t nu cred s e:iste pe lume gaur de i hcie prin care s <i trecut 7reodat asemenea cu7inte" Biecare %% Impei de <raz prea c9$i 08(nea din <undul su<letuluiD .a7y) dragul meu) dac 8n ultima 7reme n$am <ost izact at8t i l r prietenoas cu tine ca 8nainte) s nu crezi c te iubesc mai pu0in" Ic iubesc tot at8t sau chiar mai mult) 8ngera(ule) dar am crezut c e mai bine pentru tine" i pentru altcine7a) .a7y) iubitule) ascul0iY M auziY .a"""a"""a"""a"""a) PeggottyX am bolborosit printre lacrimi" Comoara meaX a urmat Peggotty) cu glasul s<8(iat de durere" I i n c ce 7reau s$0i spun" - nu m ui0i niciodat" C nici eu n$o s te mi" i o s am griN de mama) .a7y" A(a com am a7ut griN de tine" N o s$o prsesc" -$ar putea s 7ie o zi c8nd o s <ie <ericit s9$(i 5Oat6 spriNini din nou capul pe bra0ul btr8nei (i nesu<eritei Peggotty"

?H

C+AR,!- .IC/!N-

i o s$0i scriu) iubitule" Cu toate c nu s8nt <emeie umblat prin (coli" i o s""" (i o s""" i) neput8ndu$m9 sruta pe mine) s$a apucat s srute gaura cheii" E 80i mul0umesc) scumpa mea PeggottyX O) 80i mul0umescX 80i mul0umescX Irei s$mi <gaduie(it ce7a) PeggottyY Irei s le scrii lui mister Peggotty) (i micu0ei !mGly) (i lui +am) (i lui missis um$ midge c nu s8nt at8t de ru cum ar putea crede (i c le trimit toat dragostea mea) mai ales micu0ei !mGlyY Irei) PeggottyY Te rogX Mi$a <gduit (i am8ndoi am 8nceput s srutam cu cea mai mare duio(ie gaura cheii" Am (i m8ng8iat$o) 0in bine minte) ca (i cum ar <i <ost chipul ei de7otat) (i apoi ne$am despr0it" .in noaptea aceea) 8n inima mea a 8nceput s creasc pentru Peggotty un sentiment pe care nu$% pot de<ini" N$a 8nlocuit$o pe mama) pen $ tru c mamei nimeni nu i$ar putea lua loculF dar mi$a umplut un gol 8n su<let (i am sim0it pentru ea ce7a ce n$am sim0it pentru nici o alta <ptur omeneasc" 8(i a7ea (i partea lui hazlie sentimentul pe care i$% purtam) dar dac ar <i murit) nu (tiu ce m$a( <i <cut) nici cum a( <i 8ndurat aceast pierdere) care pentru mine ar <i 8nsemnat o ade7rat tragedie" A doua zi diminea0) miss Murdstone (i$a <cut apari0ia ca de obicei (i mi$a spus c 7oi <i trimis la (coal) ceea ce nu mai era pentru mine o noutate at8t de mare cum credea ea" .e asemenea) m$a 8n(tiin0at c) dup ce m 7oi 8mbrca) s cobor 8n salona() s iau ceaiul" Acolo am gsit$o pe mama) <oarte palid (i cu ochii pl8n(iF m$am aruncat 8n bra0ele ei (i) cu inima 8ndurerat) i$am cerut iertare" $ Iai) .a7yX mi$a zis" Cum de ai putut s <aci ru unui om care (tii c$mi e dragY -tr9duie(te$te s <ii mai bun) roag$te s te 8ndrep0iX Te iert) dar s8nt nespus de m8hnit9) .a7y) c po0i a7ea asemenea porniri ur8te" O <cuser s cread c eram ru (i prea mai tulburat de acest lucru dec8t de plecarea mea" Mi$am dat seama de asta (i am <ost <oarte 8ndurerat" Am 8ncercat s m9n8nc ce7a 8nainte de despr0ire) dar lacrimile 8mi picurau pe p8inea cu unt (i 8n ceai" Am surprins$o pe mama de c8te7a ori uit8ndu$se la mine) apoi) dup ce o pri7ea pe miss Murdstone) care ne supra7eghea) 8(i lsa ochii 8n pm8nt sau 8i 8ndrepta 8ntr$alt parte"

.AII. COPP!RBI!,.

?>

E Cu<ra(ul lui ma3ter .a7yX a strigat miss Murdstone cum s$ a 7u*ii scr8(net de ro0i la poart" Am cutat$o cu pri7irea pe Peggotty) dar nu era de <a0F nici ea) n i c i mister Murdstone nu s$au artat" Iechea mea cuno(tin0) luirabagiul) se a<la la poartF cu<ra(ul <u dus a<ar (i sltat 8n car" E ClaraX a rostit miss Murdstone) amenin0toare" E -8nt gata) drag Kane E i$a rspuns mama" Adio) .a7y" Pleci b\X a"$ binele tu" Adio) copilul meuX 8n 7acan0 o s 8ntorci acas (i o sFi I i i un biat mai bun" ClaraX a repetat miss Murdstone" .esigur) drag Kane E i$a rspuns mama) care m 0inea 8n In "i2e" Te iert) scumpul meu biatX .umnezeu s te aib 8n paza luiX ClaraX a repetat miss Murdstone" !iss Murdstone a a7ut buntatea s m petreac p8n la haraba) r:prim8ndu$(i pe drum ndeNdea c m 7oi ci la timpF m$am suit %% `Z Vi in haraba (i calul cel lene( a pornit pe loc la drum"
Siv**' ' i '

CAPITO,1, I
-8nt 8ndeprtat de acas
- <i <cut noi 7reo Numtate de mil (i batista$mi era leoarc de lacrimi) c8nd) deodat) harabagiul a oprit" -pre marea mea uimire) uit8ndu$m9 a<ar s 7d ce s$a 8nt8m$ plat) am zrit$o pe Peggotty izbucnind de dup un gard (i urc8ndu$se 8n haraba" M$a luat 8n bra0e (i m$a str8ns at8t de tare de corsetul ei) 8nc8t m$a durut nasul) de(i de acest lucru nu mi$am dat seama dec8t mai t8rziu) c8nd am bgat de seam c era <oarte sensibil" Peggotty n$a rostit nici o 7orb" ,iber8ndu$(i un bra0) %$a 78r8t p8n la cot 8n buzunar (i a scos c8te7a pungu0e cu prNituri) cu care mi$a umplut buzunarele) precum (i un porto<el) pe care mi %$a dat 8n m8n) <r a spune nici un cu78nt" .up o nou (i ultim 8mbr0i(are) a coborit din haraba (i a <ugitF (i s8nt (i acum sigur) cum am <ost 8ntotdeauna) c nu i$a mai rmas nici un nasture la rochie" Am ridicat unul din$ tre bumbii care se rostogoleau 8n Nur (i mult 7reme l$am pstrat ca pe o scump amintire" +arabagiul s$a uitat 8ntrebtor la mine) a(tept8nd parc s$i spun dac Peggotty se mai 8ntoarce sau nu" Am cltinat din cap (i i$am spus c nu cred" E Atunci) dii) s mergem) i$a zis lene(ei sale m8r0oage) careN urm8ndu$i 8ndemnul) a pornit la drum" .up ce am pl8ns c8t am putut) am 8nceput s m g8ndesc ci lacrimile erau zadarnice) mai ales c) dup c8te 8mi aminteam) nici

.AII. COPP!RBI!,.

H%

/odericM Random) nici cpitanul acela din Marina Regal 'rita$ I I I I a nu pl8ngeau niciodat c8nd se a<lau la ananghie" I9z8nd hara$Migiul c luasem aceast hotr8re) mi$a propus s$mi 8ntind batista ,i uscat pe spatele calului" I$am mul0umit (i i$am dat$o) cci) 8n 8mpreNurrile acelea) batista era mult prea mic" Am a7ut atunci rgaz s cercetez porto<elul" !ra un porto<el \ cn0os) de piele) cu 8nchiztoare) 8nuntrul cruia se a<lau trei monede strlucitoare de c8te un (iling) pe care) desigur) Peggotty le lustruise) ca s$mi sporeasc bucuria" .ar lucrurile cele mai de pre0 2J"isit e 8n porto<el erau dou Numt0i de coroan) 8mpturite 8ntr$o liluic9) pe care sttea scris de m8na mameiD ;Pentru .a7y" Cu toat J Inigostea mea=" Am <ost at8t de mi(cat) 8nc8t l$am rugat pe cru0a( J I ie bun (i s$mi dea iar batistaF mi$a rspuns 8ns c) dup pre$ 89a lui) a( <ace mai bine s m descurc <r batist) a(a c) nea78nd 0nc"tr", mi$am (ters ochii cu m8neca (i m$am st9p8nit" N$am mai pl8ns deloc) de(i c8nd (i c8nd) din pricina emo0iilor p r i n care trecusem) o<tam ad8nc" .up ce am mers a(a c8t7a timp) I im 8ntrebat pe harabagiu dac o s m duc tot drumul" Tot drumul p8n9 undeY P8n$acolo E i$am zis eu" 1nde acoloY s$a interesat harabagiul" ,8ng ,ondra E i$am zis eu" Pi) m8r0oaga asta E mi$a rspuns harabagiul) smucind h0urile I "% sa mi$o arate E ar crpa 8nainte de a strbate Numtatea drumului" Atunci nu m duce0i dec8t p8n9 la LarmouthY Cam a(a E mi$a spus harabagiul" i d$acolo 7 duc la dele$ 3en 6 (i delegen0a o s 7 duc la""" oriunde po<ti0i" .eoarece pentru harabagiu 2care se numea 'arMis3 o replic de felul acesta era deosebit de lung E <iindc el) precum am artat 8n J i p i i o l u l precedent) era rece din <ire (i c8tu(i de pu0in 7orbre0 E i un o<erit) ca o aten0ie) o prNitur) pe care a 8nghi0it$o dintr$o dat) 0nt"cmai ca un ele<ant) <r a i se putea citi pe <a0a lt9rea0 dac I ^ plcut sau nu) nici c8t ai <i putut citi pe <a0a unui ele<ant" J D2nsa le$a <cutY a mormit mister 'arMis) aplec8ndu$se mereu ni)mile) 8nco7oiat ca de obicei) spriNinindu$(i coatele pe genunchi" $ Adic PeggottyY AhX a zis mister 'arMis" .a) d8nsa"

H#

C+AR,!- .IC/!N-

.a" !a ne <ace toate prNiturile (i toate m8nc9rurile" Ade7ratY s$a minunat mister 'arMis" i$a 0uguiat buzele ca (i c8nd ar <i a7ut de g8nd s <luiere) dar n$a <luierat" -e uita la urechile calului de parca ar <i 7zut ce7a nou l8ng eleF (i a rmas a(a mult 7reme" Apoi m$a 8ntrebat 8ntr$o doarD $ Niscai7a br8nzoi) ce7aY $ N$am 8n0eles) mister 'arMis" 'r8nzoaice a0i spusY Credeam c mai 7oia ce7a de m8ncare (i c 7oise ast<el) pe oco lite) s$aduc 7orba" 'r8nzoi E mi$a zis mister 'arMis" Nu iese nimeni cu ea plimbareY Cu PeggottyY AhX a zis mister 'arMis" .a) cu d8nsa" O) nuX N$a <ost 8ndrgostit niciodat" Ade7ratY .in nou (i$a 0uguiat buzele ca s <luiere) dar tot n$a <luierat (i s$a uitat mai departe la urechile calului" $ Ias9zic $ a zis mister 'arMis dup o lung chibzuire $ d8nsa ^ 7 <ace plcin0ile cu mere (i 7 gte(te de toate) nu$i a(aY I$am con<irmat c) 8ntr$ade7r) ea le <ace pe toate" 'ine" Am s 7 spun ce7a $ mi$a zis mister 'arMis" Poate c$o s9$i scrie0i""" .esigur c$o s$i scriu" AhX mi$a zis) 8ntorc8ndu$(i pri7irea ctre mine" Prea bine" C8nd o s$i scrie0i) poate c$o s 7a aduce0i aminte s9$i spune0i c 'arMis ar 7reaF o s 7 aduce0i aminteY C 'arMis ar 7rea $ am repetat eu) <r a 8n0elege" Asta$i tot ce trebuie s9$i spunY .a""" a""" a""" E a zis el) chibzuind" .a""" a""" 'arMis ar 7rea" .ar m8ine o s <i0i 8napoi la 'lunderstone) mister 7ar,is E i$am spus) sim0ind o str8ngere de inim la g8ndul c eu 7oi <i departe de cas E (i o s pute0i s$i spune0i singur mult mai bine" .up ce) cltin8nd din cap) a respins sugestia mea) (i$a re8nnoit cererea repet8nd solemnD

.AII. COPP!RBI!,.

H6

$ ;'arMis ar 7rea"= A(a s$i scrie0i" Am primit cu drag inim s <ac aceast comunicare" i) de alt$ l a$ l ) chiar 8n dup$amiaza aceea) pe c8nd a(teptam diligenta la hanul din Larmouth) mi$am <cut rost de h8rtie (i de cerneal (i i$am acris lui Peggotty un r7a( cu urmtorul cuprinsD ;.rag Peggotty) Am aNuns cu bine aici" 'arMis ar 7rea" -rutri mamei" Cu drag" P" -" Wice c 0ine neaprat s (tii acest lucruD 'arMis ar 7rea"= C8nd a 7zut c primesc s9$i <ac acest ser7iciu) mister 'arMis i cu<undat 8ntr$o des78r(it tcereD iar eu) aproape isto7it de tot i ce mi se 8nt8mplase 8n ultimul timp) m$am tr8ntit 8n <undul h"irabalei pe un sac (i am a0ipit" Am dormit 8ntins p8n9 am aNuns la L"irmouth) care) 7zut din curtea interioar a hanului) mi s$a prut tillt de nou (i de strin) 8nc8t pe loc am pierdut ndeNdea pe care o niiirisem 8ntr$ascuns c a( putea 8nt8lni acolo pe cine7a din <amilia l u i mister Peggotty) poate chiar pe micu0a !mGly" .iligenta) <oarte strlucitoare) se a<la 8n curte) dar caii 8nc nu piau 8nhma0i) (i 8n starea 8n care se gsea prea <oarte pu0in pro$ #l#il c ar putea aNunge la ,ondra" Tocmai <cusem aceast re$ llec^ie (i m muncea g8ndul ce$o s se 8nt8mple p8n9 la urm cu @ uf:ra.ul meu) pe care mister 'arMis 8l lsase Nos pe caldar8m) ling oi(te 2dup care o pornise cu harabaua spre <undul cur0ii) ca "% %% 8ntoarc3) precum (i g8ndul ce$o s se 8nt8mple p8n la urm i II mine) c8nd) deodat) o doamn (i$a scos capul pe <ereastra unui #alc"na., pe care sp8nzurau c8te7a psri tiate (i ni(te halci de i mne) (i a 8ntrebatD .umneata e(ti t8nrul din 'understoneY .a) ma(am ; am rspuns" Cum te cheamY $ Copper<ield) ma(am. ; Nu e(ti cel pe care$% caut) mi$a zis" Nu) pe numele sta nu s$a lGl"iiii nici o mas" O <i poate Murdstone) ma(am*

!"

H&

C+AR,!- .IC/!N-

$ .ac e(ti ma3ter Murdstone E m$a doNenit cucoana E de ce) la 8nceput) 0i$ai dat alt numeY Am l9murit$o cum stteau lucrurile (i atunci a sunat un clopo0el (i a strigatD $ OilliamX Arat drumul la sala de meseX 8ndat) dintr$o buct9rioar a<lat 8n cealalt parte a cur0ii) a ie(it 8n <ug un r8nda() care m$a condus) <oarte mirat c eu eram acela cruia trebuia s9$i arate drumul" !ra o 8ncpere lung) cu hr0i mari pe pere0i" Nici dac hr0ile acelea ar <i <ost cu ade7rat p9m8nturi strine) 8n miNlocul crora a( <i <ost aruncat pe nea(teptate) nu cred c m$a( <i sim0it mai singur dec8t m sim0eam" Abia m$am 8ncumetat s m a(ez) cu plria 8n m8n9) pe marginea unui scaun) 8n dreptul u(iiF (i c8nd r8nda(ul a pus o <a0 de mas anume pentru mine (i a adus o0et (i untdelemn) cred c m$am ru(inat (i mi$a 7enit tot s8ngele 8n obraNi" Mi$a ser7it ni(te costi0e de berbec cu legume (i a ridicat at8t de <urios capacele su<erta(ului) 8nc8t m$am temut s nu$% <i Nignit cum7a" .ar m$a lini(tit 8ndat) pun8nd un scaun la mas (i po<tin$ du$m <oarte 8ndatoritorD $ +ai) uria(uleX Po<timX I$am mul0umit (i am luat loc la mas) dar 8mi 7enea nespus de greu s m8nuiesc cu0itul (i <urculi0a sau s nu m stropesc cu sos) cci sttea 8n <a0a mea (i se uita la mine at8t de 8ncruntat) 8nc8t ro(eam ori de c8te ori 8i 8nt8lneam pri7irea" .up ce am 8nceput cea de$a doua costi0 mi$a zisD $ Ai dreptul (i la un 0ap de bere" -$% aduc acumY I$am mul0umit (i i$am zisD $.a" A turnat apoi dintr$o can 8ntr$un pahar mare) pe care %$a ridicat la lumin) ca sa se 7ad <rumos culoarea" Pe ochii meiX a zis" Nu 0i se pare c9$i cam multY Mi se pare c$i cam mult $ am rspuns) z8mbind" !ram 8nc8ntat c se arta at8t de 8ndatoritor" A7ea ochi sc$ prtori) o <a0 buboas (i p9r 0epos (i a(a cum sttea) cu o m8n9 8n (old (i 0in8nd cu cealalt paharul ridicat la lumin) prea c8t se poate de prietenos"

.AII. COPP!RBI!,.

H@

A <ost ieri pe$aici un domn E mi$a zis el E un domn 7oinic) cu numele de TopsaPyer""" poate 8l cuno(ti""" Nu) am zis" Nu cred""" Purta pantaloni p8n sub genunchi (i Nambiere) plrie cu Itoruri largi) 7eston cenu(iu (i Nabou cu pic0ele" Nu E am 8ngimat ru(inat E n$am a7ut plcerea""" A 7enit aici E a reluat r8nda(ul) 0in8nd paharul 8n lumin (i ui28ndu$se la el E a 7enit aici (i a comandat o halb din berea asta E n vrut neaprat din asta) de(i eu l$am s<tuit s n$o <ac E (i) dup %%$ a but) a czut (i a murit" A <ost prea tare pentru el" .e <apt) nici n ar trebui s$o trag la butoi) 9sta$i ade7rul" Auzind de aceast trist 8nt8mplare) am <ost <oarte tulburat (i i am spus c$a( pre<era s beau un pahar cu ap" E Iezi E a urmat r8nda(ul tot uit8ndu$se la lumin prin pahar (i im hiz8nd un ochi $ stora nu le prea place s se comande ce7a (i ip"i s nu se consume" -e simt Nigni0i" .ar dac 7rei) beau eu berea In locul dumitale" -8nt deprins (i) (tii) obiceiul e totul" Mie n$o s"i$rni <ac ru dac o dau pe g8t) cu capul pe spate" Ce ziciY I$am rspuns c i$a( <i <oarte 8ndatorat dac ar bea$o) bine8n0eles numai 8n cazul c n$ar risca nimic) cci alt<el nu m$a( <i 8n7oit cu i i n i un pre0" C8nd (i$a lsat capul pe spate (i a dat berea pe g8t) mrturisesc c mi$a <ost tare team ca nu cum7a s aib soarta re $ gretatului mister TopsaPyer (i s cad mort pe co7or" .ar n$a p0it nimic" .impotri7) dup ce a but$o) mi$a prut mai 7ioi" Ce$a7em aiciY m$a 8ntrebat) 78r8nd o <urculi0 8n <ar<uria mea" 2 osti0eY .a) costi0e E i$am rspuns" .oamneX a e:clamat atunci" Nici nu (tiam c s8nt costi0e" Pi) C"sti ele de berbec 8nltur orice ru de pe urma berii" - zici c n un norocX i a luat cu o m8n o costi0) 0in8nd$o de os) iar cu cealalt un J n i o < (i) spre marea mea mul0umire) le$a m8ncat cu o po<t nemaipomenit" .up aceea a mai luat o costi0 (i un carto<) apoi nu a o costi0 (i 8nc un carto<" .up ce a ispr7it) mi$a adus o #u%inc, mi$a pus$o 8n <a0 (i a rmas c8te7a clipe pe g8nduri) cu un aer absent" E Cum e plcintaY m$a 8ntrebat) de(tept8ndu$se din 7isare"

86

C+AR,!- .IC/!N! budinc E i$am rspuns" 'udincaY a strigat" A(a e) pe cinstea meaX Asta$i bunX i) pri7ind$o mai de aproape) a adugatD Nu cum7a 7rei s spui c eo budinca de cltiteY $ 'a daX E Cum) budinc de cltiteY a zis) pun8nd m8na pe o lingur"

! budinca mea pre<eratX - zici c n$am norocX +ai) micu0ule) s 7edem care m9n8nc mai repedeX Bire(te) d8nsul a m8ncat mai repede" M$a 8ndemnat de c8te7a ori s m grbesc (i s c8(tig 8ntrecerea) dar era o deosebire at8t de mare 8ntre lingura lui (i linguri0a mea) 8ntre po<ta lui de m8ncare (i a mea (i 8ntre iu0eala lui (i a mea) 8nc8t) de la prima 8mbuctur) m$a lsat cu mult 8n urm (i mi$am dat seama c nu am nici cea mai mic (ans 8mpotri7a lui" Cred c n$am 7zut niciodat un om care s mn8nce cu asemenea po<t o budincF (i c8nd a dat$o gata) a 8nceput s r8d) ca (i cum tot s$ar mai <i bucurat" I9z8ndu$% at8t de prietenos (i at8t de sritor) i$am cerut toc) cerneal (i h8rtie ca s$i scriu lui Peggotty" Nu numai c mi$a adus de toate 8ndat) dar a a7ut (i bun7oin0a s se uite peste umrul meu) 8n timp ce scriam" C8nd am ispr7it) m$a 8ntrebat la ce (coal mergeam" $ 8n apropiere de ,ondra $ i$am spus) cci at8ta (tiam (i eu" E OX Pe ochii meiX 8mi pare r9u E mi$a zis cu un aer <oarte nenorocit" .e ceY am 8ntrebat" O) .oamneX mi$a rspuns) cl9tin8nd din cap" O <i (coala unde i$a rupt coastele $ dou coaste $ biatului aceluia""" Nu era dec8t un copilandru) sraculX - tot <i a7ut""" stai o clip""" ce 78rst aiY I$am spus c mergeam pe nou ani" E !:act 78rsta lui E mi$a zis" A7ea opt ani (i (ase luni c8nd i$ au rupt prima coast) opt ani (i opt luni c8nd i$au rupt$o pe a doua (i l$au dat gata" N$am putut ascunde <aptul c aceast coinciden0 era cam neplcut (i m$am interesat cum s$au petrecut lucrurile" Rspunsul primit n$a <ost prea 8ncuraNator) cci s$a rezumat la dou cu7inteD $ Prin btaie"

.AII. COPP!RBI!,.

H?

-unetul de corn al diligentei) care a rsunat 8n clipa aceea) a creat 5 di7ersiune bine7enit (i) ridic8ndu$m9) <oarte m8ndru c$a7eam porto<el 2pe care l$am scos din buzunar3) dar (i cu oarecare team in su<let) am 8ntrebat s<ios dac era ce7a de plat" E O coal de h8rtie de scris E mi$a rspuns" Ai mai cumprat 7reodat h8rtie de scrisY Nu mi$am amintit s <i <cut 7reodat o asemenea cumprtur" ! scump E mi$a e:plicat E din pricina ta:ei 7amale" Trei peni" Astea$s ta:ele la care s8ntem supu(i 8n 0ara asta" Altce7a) nimic) a<ara de ser7iciu" Cerneala n$o mai pun la socoteal" M pri7e(te" C8t crezi dumneata""" ce s$ar cu7eni""" c8t ar trebui s dau""" m cOg) pentru ser7iciuY am bolborosit eu) ro(indu$m9" .e n$a( a7ea o <amilie grea (i dac n$ar su<eri cu to0ii de 7rsat negru E a zis r8nda(ul E n$a( primi nici un peni" .e n$a( it7ea 8n sarcina mea o mam btr8n (i o surioar drgla( E aici a prut <oarte mi(cat E n$a( primi nici un s<ert de peni" .ac a( a7ea o sluNb cumsecade (i lumea s$ar purta bine) 8n loc s pri mesc) a( <i bucuros s mai dau eu ce7a" .ar m hrnesc cu <irimi$ l u i i (i dorm pe crbuni""" E (i a izbucnit 8n pl8ns" Nenorocirile lui m$au a<ectat at8t de tare) 8ne8t mi s$a prut c n i da mai pu0in de nou peni ar <i <ost o neomenie" A(adar) i$am Inlins unul dintre cei trei (ilingi strlucitori) pe care %$a primit cu plecciuni (i umilin0) pentru ca 8ndat dup aceea s9$% 8ncerce cu ilcgetul mare) ca s 7ad dac era bun" M$am sim0it cam prost c8nd) <iind aNutat s m urc 8n spatele diligentei) mi$am dat seama c lumea credea c m8ncasem singur) I n i a nici un aNutor) toat m8ncarea" Am bgat de seam acest lucru %Ind am auzit$o pe <emeia din balcon strig8ndu$i 8nso0itoruluiD ;- "%% NG"riN9 de biatul la) eorge) s nu plesneasc pe drumX= (i c8nd "un 7zut sluNnicele din curte cum se uitau (i cum r8deau la mine ca li un copil$minune" Ne<ericitul meu prieten) r8nda(ul) care nu mai plmgea) nu s$a artat c8tu(i de pu0in st8nNenit (i a luat parte la admi$ i u 2 i a general" Purtarea lui mi$a trezit pe Numtate anumite bnuieli in pri7in0a luiF dar s8nt con7ins c) datorit 8ncrederii nai7e a copi ilor (i a tendin0ei lor <ire(ti de a se bizui pe cei mai 8n 78rst dec8t ei 28nsu(iri pe care) regret din tot su<letul) copiii le pierd pretimpuriu)

I
1

HH

C+AR,!- .IC/!N-

dob8ndind) 8n schimb) 8n0elepciunea 7ie0ii3) nu m$am 8ndoit de el nici chiar atunci" Trebuie s mrturisesc c mi s$a prut cam nedrept s aNung ca 7izitiul (i 8nso0itorul s <ac glume pe socoteala mea) spun8nd c di$ ligenta se lsa pe spate) pentru c m a(ezasem eu acolo) sau c ar <i <ost mai nimenit s cltoresc cu cru0a" Po7estea presupusei mele po<te de m8ncare s$a r9sp8ndit (i printre cltori care) de asemenea au r8s pe socoteala meaF (i m$au 8ntrebat dac pentru mine se plte(te ta:a ca pentru doi sau trei sau numai ta:a obi(nuit sau s$a 8ncheiat cum7a o 8n7oial deosebit" .ar partea cea mai proast era c se cu7enea s$mi <ie ru(ine s mai mn8nc ce7a dac s$ar <i i7it prileNul (i c) dup o mas destul de sumar) eram silit s <l9m8n$ zesc toat noaptea) cci) 8n graba plecrii) uitasem prNiturile la han" Temerile mele s$au do7edit 8ntemeiate" C8nd ne$am oprit s lum masa de sear) nu m$am 8ncumetat s m9n8nc) de(i tare mai a7eam po<t) (i) zic8nd c n$am che< de nimic) m$am a(ezat deopar $ te) l8ng <oc" .ar nici a(a n$am <ost <erit de glumeF un domn cu glasul rgu(it (i <a0a grosolan) care aproape tot timpul drumului 8n<ulecase sand7i(uri dintr$o ldi0a) 8ntrerup8ndu$se numai ici$colo) ca s bea dintr$o sticl) a spus c s8nt ca (arpele boa) care mn8nc mult dintr$o dat ca s$i aNung 7reme mai lung" i spun8nd aceas $ ta) s$a mai ser7it cu un sand7i( cu rasol de 7ac" Plecasem din Larmouth pe la ceasurile trei dup9$amiaz (i urma s aNungem la ,ondra a doua zi de diminea0 pe la opt" !ra 8n toiul 7erii (i seara a <ost <oarte plcut" C8nd treceam prin c8te un sat) 8mi 8nchipuiam cum trebuie s arate casele pe dinuntru (i ce or <i <9c8nd locuitoriiF (i c8nd (trengarii alergau dup noi (i se ag0au 8n spatele diligentei) merg8nd cu noi o bucat de drum) m 8ntrebam dac nu cum7a erau (i ei or<ani de tat (i dac triau <erici0i acas" A7eam deci la ce s m g8ndesc) 8n a<ar de <aptul c m 8ntrebam mereu cum o <i locul spre care m 8ndreptam E prileN de amarnice presupuneri" 1neori) 0in bine minte) m lsam <urat de g8nduri 8n legtur cu casa printeasc (i cu Peggotty) 8ncercam s$mi amintesc) destul de nelmurit) cum m sim0eam (i ce <el de biat <usesem 8nainte de a$% <i mu(cat pe mister Murd$ stone) dar nu izbuteam de<el s$mi amintesc (i mi se prea c9$% mu(casem 8ntr$un trecut <oarte 8ndeprtat"

.AII. COPP!RBI!,.

H>

Noaptea n$a <ost la <el de plcut ca seara) cci s$a lsat r$ i oareF <usesem a(ezat 8ntre doi domni 28ntre cel grosolan la <a0 (i un altul3) ca nu cum7a s cad) (i c8nd ei au a0ipit) au <ost c8t pe$aci sa m zdrobeasc (i m$au imobilizat cu des78r(ire" M apsau at8t de tare) 8nc8t de c8te7a ori nu m$am putut opri s le strigD ;O) 7 iogX=) ceea ce nu prea le$a <cut plcere) pentru c i$am trezit" 8n l a t a mea sttea o doamn mai 8n 78rst) 8ntr$o hain de blan) care) I l i n d <oarte 8ncoto(mnat) pe 8ntuneric ai <i zis c e o claie de <in) nu o <emeie" Cucoana a7ea un co( pe care mult 7reme n$a (tiut muie s$% pun din m8n) p8n9 ce a descoperit c) eu a78nd picioare scurte) putea s9$% a(eze sub locul meu" Co(ul m st8nNenea) m lo7ea (i m <cea s m simt <oarte ne<ericitF (i de 8ndat ce m mi(cm c8t de pu0in (i paharul din co( se ciocnea de nu (tiu ce alt obiect E ceea ce era <iresc s se 8nt8mple E doamna m cotonogea Iar mil (i$mi spuneaD ;Ia nu te mai b808i at8taX Oasele tale s8nt cl<siul de tinere) s8nt sigur c n$ai s 8n0epene(tiX= 8n cele din urm a rsrit soarele) iar to7ar(ii mei de drum au 0nceput parc s aib un somn mai lini(tit" Chinurile amarnice pe I 5re le$au 8ndurat toat noaptea au <ost) pesemne) insuportabile) i aci au horcit (i au s<orit 8ngrozitor" Pe msur ce soarele s$a ridi$ i "ii) somnul le$a de7enit din ce 8n ce mai u(or (i) 8ncetul cu 8ncetul) iu trezit am8ndoi" Am rmas tare mirat auzind cum <iecare sus 0inea c nu dormise deloc (i respingea cu cea mai mare indignare "n cast 8n7inuire" i mai s8nt (i astzi tot at8t de mirat) cci am hagat de seam c dintre toate slbiciunile omene(ti) aceea pe care firea noastr nu 7rea c8tu(i de pu0in s$o mrturiseasc 2(i nu pot pri$ J ape de ce3 e slbiciunea de a <i a0ipit 7reodat 8n diligent" Nu e ne7oie s spun nici c8t de uluitoare mi s$a prut ,ondra) `"i[ i i t a din deprtare) nici c mi$am 8nchipuit c aici s$au petrecut) u$ petrec (i se 7or petrece (i de acum 8nainte toate a7enturile tutu$ I O I 2"$roilor mei <a7ori0i) nici c am presupus c 8n nici un alt ora( %in lume nu se pot 8nt8lni at8tea minun0ii (i <rdelegi" Treptat) ne am apropiat de ora( (i la ora stabilit am sosit la Ohitechapel) In hanul unde trgea diligenta" Nu mai 0in minte dac se numea )% a Taurul albastru= sau ;,a Mistre0ul albastru=F (tiu 8ns c 8n im mele lui intra (i cu78ntul ;albastru= (i c emblema hanului era pictata pe spatele diligentei"

>5

C+AR,!- .IC/!N-

C8nd a dat s coboare) 8nso0itorul m$a zrit (i) duc8ndu$se la ghi(eu) a 8ntrebatD $ A(teapt cine7a un bie0a( din 'loonderstone) -oo<<olM%) cu b numele de MurdstoneY N$a primit nici un rspuns" 8ncerca0i) 7 rog) sir' (i pe numele de Copper<ield $ i$am zis) uit8ndu$m9 8n Nos dezolat" A(teapt cine7a un bie0a( din 'loonderstone) -oo<<olM) e:< diat sub numele de Murdstone) dar purt8nd numele de Copper<ieldY a 8ntrebat din nou 8nso0itorul" +ei) nu s$audeY A3teapt cine7aY Nu" Nimeni" 8ngriNorat) am pri7it 8n NurF dar 8ntrebarea n$a <ost luat 8n seam de nici unul dintre cei de <a0) 8n a<ar doar de un brbat cu Nambiere) care n$a7ea dec8t un ochi (i care (i$a dat cu prerea c$ar <i nimerit s$mi pun o zgard de aram de g8t (i s m9 lege 8n graNd" -$a adus scara (i am cobor8t dup cucoana care semna cu o I claie cu <inF cci) p8n nu (i$a luat co(ul) n$am 8ndrznit nici s m9 clintesc din loc" 8ntre timp) diligenta se golise de cltori (i 8ndat au <ost date Nos bagaNeleF caii <useser deshma0i 8nc 8nainte de cobor8rea bagaNelor (i acum diligenta <u 8mpins deoparte de c80i7a gr9Ndari" .ar dup bie0a(ul cel pr<uit din 'lunderstone) -u<<olM) tot nu 7enise nimeni" Mai singuratic dec8t Robinson Crusoe) la care nu se uita nimeniG ca s 7ad c8t era de singur) am intrat 8n sala de a(teptare (i) po<tit de impiegatul de ser7iciu) m$am strecurat 8n dosul ghi(eului (i m$ am a(ezat pe c8ntarul de bagaNe" Cum stteam a(a) uit8ndu$m9 la maldrul de colete) lzi (i cr0i (i inhal8nd duhoarea graNdurilor 2care de atunci a rmas pentru totdeauna legat de aceast dimi$ nea03) (iruri 8ntregi de g8nduri negre au 8nceput s$mi treac prin minte" .ac nu 7a 7eni nimeni s m ia) oare c8t timp a7eau s m9 0in acoloY M9 7or rbda p8n9 ce 7oi cheltui cei (apte (ilingiY M9 7or lsa) oare) s dorm noaptea 8n unul din acele compartimente de lemn) la r8nd cu celelalte bagaNe) (i s m spl diminea0a la ci($ meaua din curte sau au s m9 dea a<ar 8n <iecare sear) urm8nd ca
G 8n Ioc de 'lunderstone) -u<<olMF modi<icarea gra<iei corespunde unei modi<icri dialectale 8n pronun0area acestor cu7inte"

.AII. COPP!RBI!,.
IM

>%

<iecare diminea0) la deschiderea biroului) s m 8napoiez) ca s a(tept p8n 7a 7eni cine7a dup mineY .ar dac nu era nici o gre(eal la miNloc (i dac mister Murdstone 7a <i recurs la aceast stratagem ca s scape de mine) ce puteam s <acY Chiar dac a7eau s m lase s stau acolo p8n ce 7oi cheltui cei (apte (ilingi) im puteam nutri nici o ndeNde c m 7or 0ine (i dup aceea) c8nd 7oi rm8ne muritor de <oame" Prezen0a mea ar <i de7enit neplcut gi incomod pentru clien0i) pe l8ng <aptul c ar <i implicat pentru #anul acela) a crui emblem era nu mai (tiu ce animal ;albastru=) riscul de a plti cheltuielile de 8nmorm8ntare" .ac$a( pleca de 8n $ dat (i a( 8ncerca s m 8napoiez pe Nos acas) nimeri$7oi oare) li 7oi oare 8n stare s strbat o distan0 at8t de mare (i) chiar dac a( ttNunge acas) pe cine m$a( putea bizui) 8n a<ar de PeggottyY Chiar daca m$a( prezenta la un birou de recrutare (i le$a( o<eri s m 8n$ lolez ca soldat sau ca marinar) mai mult ca sigur c nu m$ar primi) Ii i n d prea mic" 8ndurile acestea (i multe altele de acela(i <el m$au In<ierb8ntat din cale$a<ar (i eram cople(it de <ric (i de dezndeNde" Ma a<lam 8n culmea consternrii) c8nd) deodat) a intrat un brbat (i i "% (optit ce7a impiegatului) care 8ndat m$a dat Nos de pe c8ntar (i nu a <cut 78nt spre el) ca (i cum a( <i <ost o mar< c8nt9rit) cum$ I urat (i pltit" Ie(ind de acolo) de m8n cu aceast nou cuno(tin0) i$am arun$ i al pe <uri( o pri7ire" !ra un t8n9r palid) Nigrit) cu obraNii sco<8lci0i i1 cu o brbie aproape la <el de neagr ca aceea a lui mister Murd$ J iZ VneF asemnarea se oprea 8ns aici) pentru c nu purta <a7ori0i) iar ptrul lui) 8n loc s <ie lucios) era murdar (i 8mb8csit" Purta haine negre) care preau (i ele cam murdare) (i m8necile surtucului) pre$ i uni (i pantalonii 8i erau cam scur0iF (i a7ea o cra7at alb) care nu na prea curat" N$am bnuit (i nu bnuiesc nici 8n ziua de azi) c ilara de aceast cra7at ar <i purtat 7reun <el de albituri) dar de V "i[ut nu se 7edea dec8t cra7ata (i nimic mai mult" $ .umneata e(ti ele7ul cel nouY m$a 8ntrebat" .a) sir' i$am rspuns" 'nuiam c trebuie s <iu" .ar nu (tiam precis" $ -8nt pro<esor la -alem +ouse) mi$a zis" I$am <cut o plecciune (i m$am sim0it <oarte intimidat" Biindu$mi 8 n ( i n e s aduc 7orba 8n <a0a unui om 8n70at) pro<esor la -alem

#2

C+AR,!- .IC/!N-

+ouse) de un lucru at8t de mrunt cum era cu<ra(ul meu) abia dup ce am <cut o bun bucat de drum mi$am luat inima 8n din0i (i i$am amintit de el" .up ce i$am spus) cu mult s<iiciune) c s$ar putea s am ne7oie de cu<r) ne$am 8napoiat (i i$a spus impiegatu$ lui c 7a 7eni la pr8nz un cru0a( s$% ia" E Ierta0i$m) 7 rog) sir E i$am zis c8nd am aNuns 8n locul de unde ne 8ntorsesem $ e departeY $ ! de7ale) l8ng9 'lacMheath%" E Asta i departe) sir* l$am 8ntrebat s<ios" $ ! ce7a drum $ a zis el" O s lum tramcarul" - tot <ie 7reo (ase mile" !ram at8t de abtut (i de obosit) 8nc8t numai (i g8ndul c trebuie s m mai t8rsc (ase mile 8mi prea de nesuportat" M$am 8ncumetat s9$i spun c nu m8ncasem nimic toat noaptea (i c i$a( <i <oarte 8ndatorat dac mi$ar 8ngdui s$mi cumpr ce7a de m8ncare" A p$ rut <oarte mirat E 8l 7d (i acum cum s$a oprit (i s$a uitat la mine E (i) dup ce m$a pri7it c8te7a clipe) mi$a zis c 7oia s <ac o 7izit unei b9tr8ne care locuia prin apropiere (i c cel mai nimerit ar <i s$mi cumpr o bucat de p8ine sau orice$mi place (i 8mi prie(te (i s merg s m9n8nc la ea) unde a( putea gsi (i ce7a lapte" Ne$am oprit deci 8n <a0a 7itrinei unei brutrii (i) dup ce i$am N propus pe r8nd s cumprm tot ce era 7echi (i stricat 8n pr7lie) d8nsul resping8nd una c8te una sugestiile mele) am luat o p8ine mic de secar) care m$a costat trei peni" Am cumprat apoi dintr$o bcnie un ou (i o bucat de costi0 a<umatF (i mi$a mai rmas o mul0ime de mrun0i( din cel de$al doilea (iling strlucitor (i asta m$a <cut s cred c la ,ondra 7ia0a e <oarte ie<tin" .up ce am <cut aceste t8rguieli) am merg mai departe printr$o <or<ot (i o zar7 nucitoare pentru capul meu trudit) apoi am trecut peste un pod care trebuie s <i <ost ,ondon 'ridge # 2pare$mi$se c mi$a spus chiar el) dar eram pe Numtate adormit3 (i) 8n cele din urm) am aNuns la locuin0a bietei b9tr8ne) care era 8ntr$un azil" Mi$am dat seama de asta dup 8n<0i(area cldirii (i dup inscrip0ia 8n piatra
G Platou la marginea de sud$est a capitalei engleze" Aici s$au concentrat 8n %6H&) sub conducerea lui Oat Tyler) 0ranii rscula0i 8nainte de a porni asupra ,ondrei" # Pe 7remea lui .icMens) cel mai important pod peste Tamisa"

.AII. COPP!RBI!,.

>6

ni0czat deasupra por0ii) care spunea c loca(ul putea adposti J Imiazeci (i cinci de <emei ne7oia(e" Pro<esorul de la -alem +ouse a apsat clan0a uneia dintre u(ile ne)re, identice) care) 8ntr$o parte a7ea o <erestruic 8n chip de ro$ t.ct (i o alta tot 8n chip de rozet deasupra) (i am intrat 8n casa uneia dintre aceste btr8ne srmane) care tocmai a080a <ocul) peste i 5re pusese ni(te ap la <iert" C8nd %$a 7zut pe pro<esor intr8nd) h"iir8nica s$a oprit) r9m8n8nd cu <oalele pe genunchi) (i a bolborosit i e!a care mi s$a prut c$ar <i putut <iD ;Charley al meuX=) dar c8nd in a 7zut (i pe mine) s$a ridicat (i) <rec8ndu$(i m8inile) a schi0at) mcurcat6, un <el de plecciune" Te rog) n$ai 7rea s9$i pregte(ti ce7a de m8ncare acestui lin ar; a 8ntrebat$o pro<esorul de la -alem +ouse" Mai 8ntrebiY .a) <ire(te c 7reau E a rspuns b9tr8nica" $ i cum se mai simte missis Bibbitson aziY a continuat pro<e$ "rul, 8ntorc8ndu$(i pri7irea spre o alt btr8n9) care sttea 8ntr$un luioliu mare) l8ng <oc) (i aducea at8t de bine cu un maldr de &aine, 8nc8t p8n (i 8n ziua de azi s8nt bucuros c nu m$am a(ezat pe P"I" din gre(eal" $ Ah) nu prea bine E a zis btr8nica" Are o zi proast" .ac J %%%% 8nt8mplare s$ar stinge cum7a <ocul) cred c s$ar stinge (i ea ^irn2ru totdeauna" i <iindc am8ndoi se uitau la ea) am pri7it$o (i eu" .e(i era i nl%, prea c nu se g8nde(te dec8t la <oc" Am a7ut impresia c era )el"as (i pe oala de pe NraticF (i am moti7e s cred c era m8ni$ Oasa (i pe mine) pentru c9$% <oloseam la prNitul costi0ei (i la <iertul ouluiF cci) 8n 7reme ce se des<(urau aceste opera0ii culinare) am Vt*ut cu ochii mei cum) pro<it8nd de o clip c8nd nu se uita nimeni la ea, m$a amenin0at cu pumnul" -oarele ptrundea 8n odaie prin ferestruica de sus) dar) la adpostul spetezei <otoliului) b9tr8na 8i luiorcea spatele plecat asupra <ocului de parc ar <i 7rut s9$% 8nclzeasc ea) 8n loc s se bucure de cldura lui (i 7eghindu$% cu team" Ineheierea pregtirilor pentru gustare (i eliberarea <ocului i$au fcut at8ta plcere btr8nei) 8nc8t a izbucnit 8ntr$un r8s zgomotos E un i li <oarte strident) trebuie s precizez"

>&

C+AR,!- .IC/!N-

Am stat la mas (i m$am sturat) m8nc8nd cu po<t p8inea de secar) oul (i <elia de costi0 (i b8nd (i o stacan cu lapte" 8n timp ce m des<9tam cu aceste bunt0i) btr8nica %$a 8ntrebat pe pro<esorD Ai piculina la tineY .a E i$a rspuns el" C8nt$ne ce7a E %$a rugat" +aiX .rept rspuns) d8nsul (i$a strecurat m8na sub cptu(eala hainei) de unde a scos o piculin alctuit din trei piese) pe care le$a 8n$ (urubat laolalt (i 8ndat a 8nceput s zic" Am impresia) dup mul0i ani de g8ndire) c nimeni pe lume n$ar <i putut c8nta mai prost" -cotea sunetele cele mai 8ngrozitoare care mi$a <ost dat s le aud 7reodat) <ie ele naturale sau arti<iciale" Nu (tiu ce melodie c8nta E de alt<el) nu cred s <i <ost 7reo melodie 8n sunetele pe care le scotea $ dar urmarea a <ost) mai 8nt8i) c m$a <cut s m g8ndesc la toate necazurile mele) p8n ce m$au podidit lacrimile) 8n al doilea r8nd) c mi$a pierit po<ta de m8ncare (i) 8n s<8r(it) c m$a prins un somn at8t de cumplit) 8nc8t abia mai puteam 0ine ochii deschi(i" Numai ce$mi aduc aminte) mi se 8nchid ochii (i 8ncep s mo0i" Re7d odi0a aceea) bu<etul a(ezat 8n col0) scaunele cu sptare p$ trate) scri0a 8ngust ce duce 8n 8ncperea de sus (i cele trei pene de pun) r8nduite deasupra cminului $ (i$mi amintesc c) intr8nd) ne$am 8ntrebat ce$ar zice punul de$ar (ti ce soart a7useser podoabele sale E (i apoi imaginile se topesc) 8ncep s mo0i (i adorm" lasul piculinei se stinge (i) 8n schimb) aud zgomotul ro0ilor dili$ gentei) (i s8nt iar pe drum" O hurductur a diligentei) (i deodat m trezesc) (i din nou aud piculina) (i$% 7d pe pro<esorul de -alem +ouse st8nd picior peste picior (i c8nt8nd trist) 8n 7reme ce btr8nica 8l pri7e(te) 8nc8ntat" '9tr8nica dispare la r8ndul ei) apoi dispare (i el) (i toate celelalte) (i nu mai r9m8ne nici urm de nimic) nici de pro<esor) nici de -alem +ouse) nici de .a7id Copper<ield) ci doar un somn ad8nc (i greu" Mi s$a nzrit c la un moment dat am 7isat cum) 8n timp ce t8nrul su<la 8n piculina aceea 8n<iortoare) btr8nica) 8n 8nc8ntarea ei) s$a apropiat din ce 8n ce mai mult de el) s$a aplecat peste speteaza scaunului (i) lu8ndu$% de g8t) %$a 8mbr0i(at cu dragoste) ceea ce %$a silit s se 8ntrerup pentru o clip" Nu eram nici adormit pe deplin) dar nici cu totul treaz) deoarece) c8nd a re8nceput s c8nte $

.AII. COPP!RBI!,.

>@

ilcci) nu 8ncape nici o 8ndoial c se oprise E am 7zut$o (i am auzit$o pe b9tr8nic 8ntreb8nd$o pe missis Bibbitson dac nu era <ermectoare dlesigur) piculina3) la care missis Bibbitson) d8nd din cap ctre <oc) i$ a i <lspunsD ;Iai) 7aiX .aX= (i s8nt 8ncredin0at c9 8n ochii lui missis Bib$I ii Ison toat <rumuse0ea c8ntecului se datora <ocului" .up ce am mo0it o bun bucat de 7reme) pro<esorul de la -alem +ouse a de(urubat piculina (i) pun8nd la loc sub hain cele trei piese) m$a luat de m8n (i am plecat" Am gsit numaidec8t l i " imcarul) care trecea prin apropiere) (i ne$am suit pe imperialF ilar eram at8t de adormit) 8ne8t atunci c8nd tramcarul a oprit unde7a ^ ic drum ca s ia pe cine7a) m$au mutat 8nuntru) unde nu era nimeni (i unde am dormit bu(tean (i) c8nd m$am de(teptat) am con$ Itatat c tramcarul urca la pas) pe un drum plin de 7erdea0) panta unui deal" Apoi deodat s$a oprit) cci aNunsese la destina0ie" O potec nu prea lung ne$a dus E 7reau s spun pe mine (i pe ^ no<esor E 8n <a0a cldirii (colii) care a7ea o 8n<0i(are <oarte mo$ <"rtta (i era 8mpreNmuit cu un zid 8nalt) de crmid" .easupra unei por0i croite 8n acest zid at8rna o sc8ndur9 cu inscrip0ia -A,!M %%Z +K-!F c8nd am tras clopo0elul) 8n dreptul 7izetei zbrelite s$a i7it II mutr acr) iscoditoare) care) dup ce am intrat) am 7zut c9 apar$ 2uica unui brbat 7oinic) cu grumaz de taur (i cu t8mple proemi $ nente) care purta prul tiat scurt (i a7ea un picior de lemn" $ !le7ul cel nou $ 8l lmuri pro<esorul" Omul cu piciorul de lemn m$a cercetat din cap p8n9 8n picioare E II a durat mult) cci eram destul de mic E (i apoi a 8ncuiat poarta %upa noi) sco08nd cheia" Ne 8ndreptam spre cldire) trec8nd pe sub m0lc copaci btr8ni (i umbro(i) c8nd) deodat) l$am auzit strig8nd ilupa 8nso0itorul meuD +eiX Ne$am 8ntors (i l$am 7zut 8n pragul gheretei 8n care locuia) cu M pereche de ghete 8n m8n" +ei) mister Meii) a <ost pe$aici) 8n lipsa dumitale) c8rpaciul (i ^ ipus c9 nu mai are ce s le <ac" Wicea c n$a mai rmas nimic 8ntreg la ele (i c se mir cum de mai 7rei s scoat ce7a din i <etele astea" i 8n timp ce 7orbea) i$a z78rlit ghetele) iar mister Meii a <cut i l ^i 7a pa(i 8napoi) ca s le ridice) apoi) pornind mai departe) s$a uitat

>A

C+AR,!- .IC/!N-

la ele 2<oarte dezamgit) pare$mi$se3" Am bgat (i eu de seam) atunci) c ghetele pe care le a7ea 8n picioare erau <er<eni0 (i ca 8ntr$un loc) printr$o gaur) 8i ie(ea ciorapul ca un mugure" -alem +ouse era o cldire dreptunghiular) de crmid) cu dou aripi) care prea prsit" .eoarece 8n Nur domnea o lini(te per<ect) i$am 8mprt(it 8nso0itorului meu presupunerea c bie0ii ar <i pleca0iF acesta s$a artat <oarte mirat cum de nu (tiam c ne a<lam 8n miNlocul 7acan0ei" C to0i bie0ii erau pe la casele lor" Ca J mister CreaMle) proprietarul (colii) se a<la la mare) cu so0ia (i cu I <iica sa" i c eu nu <usesem trimis la (coal 8n timpul 7acan0ei dec8t ca pedeaps pentru <apta mea nesocotit" Toate acestea mi le$a spus pe drum" -ala 8n care m$a dus mi s$a prut locul cel mai pustiu (i cel mai Nalnic din c8te 7zusem 7reodat" O 7d (i acum" O 8ncpere lung) cu trei r8nduri de pupitre (i (ase r8nduri de bnci) cu cuiere pentru plrii (i tbli0e pe to0i pere0ii" Pagini smulse din maculatoare 7echi (i <el de <el de ciorne zac pe du(umeaua murdar" Paturi pentru 7iermi de mtase) tot din asemenea h8rtii) s8nt risipite pe pupitre" .oi (oricei albi) Nigri0i) prsi0i de stp8nul lor) alearg 8n sus (i 8n Nos 8ntr$o coli7ie mucegit) 8nNghebat din s8rm (i carton) cut8nd 8n toate pr0ile) cu ochii lor ro(ii) ce7a de m8ncare" 8ntr$o coli7ie abia mai mare dec8t ea) o psric 08r8ie melancolic) aci coco08ndu$se pe stinghia a<lat la dou degete de <und) aci srind de pe aceastaF dar nici nu c8nt) nici nu ciripe(te" 1n miros ciudat) nesntos $ de piele mucegit) de mere stricate) de cr0i putrede $ plute(te 8n toat 8ncperea" .e n$ar <i <ost acoperit de la bun 8nceput (i daca asupra ei ar <i czut din ceruri ploaie) ninsoare (i ar <i dat grindina de cerneal) 8n toate anotimpurile de peste an) 8ncperea asta tot n$ar <i putut <i mai murdar (i mai 8mpro(cat cu cerneal" C8nd mister Meii m$a lsat singur un moment) ca s$(i duc sus ghetele care nu mai puteau <i c8rp9cite) am strbtut s<ios clasa de la un capt la cellalt) cercet8nd totul cu luare$aminte" .eodat) am dat cu ochii de o pancart de carton) a<lat pe un pupitru) pe care am citit) scrise <rumos) cu7inteleD ;Beri0i$7 de el" Mu(cX= Am srit repede pe pupitru) presupun8nd c dedesubt trebuie sa <ie cel pu0in 7reun dulu c8t toate zilele" .ar cu toate c m$am uitat Nur$8mpreNur cu o pri7ire 8ngriNorat) n$am zrit nici urm de dulu"

.AII. COPP!RBI!,.

>?

8nc nu ispr7isem de cercetat 8ncperea) c8nd s$a 8napoiat mis ter Meii (i m$a 8ntrebat ce <ceam coco0at pe pupitru" - nu 7 <ie cu suprare) sir E i$am zis E m uitam dup dulu" .up duluY a zis el" .up care duluY Nu de un dulu e 7orba) sir* Cum adic) de care duluY .e la de care trebuie s ne <erimF de la care mu(c) sir. Nu) Copper<ield E mi$a zis el gra7 E nu$i 7orba de nici un dulu" ! 7orba de un biat" Am ordin) Copper<ield) s$0i at8rn pan carta asta pe spate" 8mi pare ru c trebuie s 8ncepem cu asta) dar %%$am 8ncotro" i) spun8nd aceste cu7inte) m$a luat Nos de pe pupitru (i mi$a le)at de umeri) ca o traist) pancarta anume ticluit pentru mineF (i dup aceea) oriunde m$am dus) am a7ut plcerea s$o port 8n spinare" Nimeni nu$(i poate 8nchipui c8t am su<erit din pricina acestei pancarte" Tot timpul) chiar dac nu era nimeni de <a0) mi se prea c o cite(te cine7a" .egeaba m 8ntorceam (i 7edeam c slut singur) cci 8mi 8nchipuiam c) orice a( <ace) tot m 7ede i ine7a din spate" Omul acela nemilos) cu piciorul de lemn) mi$a l a c ut (i mai grea su<erin0a" M supra7eghea necontenit (i) de c8te .I i m 7edea rezem8ndu$m de un copac sau spriNinindu$m de un zid) 8mi striga din u(a gheretei) cu glas nprasnicD ;+ei) Cop$ perfiel%' ,as s se 7ad cum se cade pancarta aceea) c alt<el te spunX= Terenul de Noc era o curte goal) acoperit cu pietri() care putea <i bine 7zut at8t din spatele cldirii) c8t (i din dependin0e) =Niiam c (i r8nda(ii) (i mcelarul) (i brutarul citeau pancarta) 8ntr$un i u78nt) (tiam c oricine intra sau ie(ea din cldire) 8n orice diminea0 c8nd eram silit s m plimb pe acolo) citea c trebuie J " I se <ereasc de mine) pentru c mu(c" 8mi aduc aminte c aNun $ sesem s m tem de mine 8nsumi) socotindu$m9 un copil turbat) tare mu(ca cu ade7rat" -pre terenul de Noc ddea o u( 7eche) pe care bie0ii a7eau i Vl ticeiul s$(i scriNeleze numele" 1(a era acoperit de inscrip0ii" Cuprins %e teama c se apropie s<8r(itul 7acan0ei (i c bie0ii se 7or 8napoia ,a scoal) nu era nume pe care s$% desci<rez <r s m 8ntreb cu ce t"n (i cu ce in<le:iuni 7a citi oare inscrip0iaD ;Beri0i$79 de el" Mu(cX=

>H

C+AR,!- .IC/!N-

1nul dintre bie0i $ un anume K" -teer<orth % $ care$(i crestase <oarte ad8nc numele 8n mai multe locuri) 8mi 8nchipuiam c o 7a citi cu glas tare) iar dup aceea m 7a trage de pr" 1n altul E pe nume Tommy Traddles E presim0eam c9$(i 7a bate Noc de mine) pre<$ c8ndu$se c ar <i tare speriat" Mai era un al treilea) eorge .emple) care m a(teptam ca o 7a c8nta" Pirpiriu (i crispat am pri7it u(a aceea p8n ce mi s$a prut c purttorii numelor scriNelite acolo E dup spusele lui mister Meii) pe 7remea aceea erau patruzeci (i cinci de bie0i 8n (coal $ 7or cere 8ntr$un singur glas s <iu boicotat (i 7or stri)a, <iecare 8n <elul luiD ;Beri0i$7 de el" Mu(cX= ,a <el se 8nt8mpla (i c8nd pri7eam bncile (i pupitrele" ,a <el) c8nd pri7eam (irurile de paturi de lemn pe l8ng care treceam 8ndrept8ndu$m spre culcu(ul meu) la <el (i c8nd m culcam" 8mi amintesc cum) noapte de noapte) 7isam ba c eram l8ng mama) ca odinioar) ba c m$am dus la o petrecere) la mister Peggotty) ba c m a<lam pe imperiala tramcarului) ba c luam masa 8mpreun cu ne<ericitul meu prieten) r8nda(ul) (i c) 8n toate aceste 8mpreNurri) cei de <a0 0ipau 8nsp9im8nta0i (i rm8neau cu gura cscat c8nd bgau de seam c9 n$a7eam altce7a pe mine dec8t cm(u0a de noapte (i pancarta aceea" !ra un chin de nesuportat) care 7enea s se adauge monotoniei 7ie0ii pe care o duceam (i temerilor permanente ce mi le prileNuia 8nceperea anului (colar" 8n <iecare zi a7eam de <cut lec0ii pentru mister MeiiF le <ceam (i) ne<iind de <a0a mister Murdstone (i sor$sa) m descurcam" 8nainte (i dup lec0ii m plimbam pe a<ar) supra7egheat) precum am artat) de omul cu piciorul de lemn" C8t de bine 8mi aduc aminte de igrasia din (coal) de lespezile cu crpturi 7erzi din curte) de 7echiul butoi de ap spart) de trun$ chiurile decolorate ale c8tor7a copaci mohor80i) care preau s <i <ost mai btu0i de ploaie dec8t al0ii (i mai pu0in 8nclzi0i de soare" ,a ora unu) mister Meii (i cu mine pr8nzeam 8ntr$un col0 al su<rageriei pustii) plin cu mese de brad) und struia un miros r8nced" .up$amiaz mai <ceam lec0ii p8n la ora ceaiului) pe care
%

Cele dou elemente din care este alctuit numele personaNului "steer a na7iga (i forth drept 8nainte3 apar0in limbaNului marinresc (i) luate laolalt) sun ca o de7izD ;Na7ighez drept 8nainte="

.AII. COPP!RBI!,.

>>

mister Meii 8l sorbea dintr$o cea(c de por0elan albastru) iar eu) dintr$o ulcic de cositor" .e diminea0 p8n9 pe la (apte sau opt scara) mister Meii lucra de zor la pupitrul su din clas) care nu era la r8nd cu celelalte) <olosind peni0e) cerneal) linie) registre (i h8rtie de scris) 8ntocmind 2dup cum am a<lat mai t8rziu3 socotelile se $ mestrului 8ncheiat" .up ce 8(i str8ngea lucrurile) scotea piculina (i 8ncepea s zic) (i$i zicea cu at8ta entuziasm) c$ai <i zis c$(i 7ars lot <ocul din su<let 8n mu(tiucul piculinei) pentru ca apoi s$% lase s se risipeasc 8n 7zduh prin ori<iciile cla7iaturii" M 7d (i acum) micu0 cum eram) st8nd cu capul 8n m8ini) 8n 8ncperile acelea slab luminate) ascult8nd c8ntecul de Nale al lui mis ter Meii (i tocind pentru a doua zi" M 7d apoi st8nd cu cr0ile 8nchise) ascult8nd c8ntecul de Nale al lui mister Meii (i recunosc8nd parc 8n el zgomotele obi(nuite de acas sau (uierul 78ntului peste dunele de la Larmouth) (i m sim0eam tare m8hnit (i 8nsingurat" M e n d cum m duceam la culcare) strbt8nd 8ncperile pustii) cum (edeam pe marginea patului) pl8ng8nd de dorul unei 7orbe bune de la Peggotty" M 7d diminea0a cobor8nd la parter (i uit8ndu$m) prin <ereastra murdar (i prelung de pe scar) la clopotul (colii) a l i a t 8ntr$un <oi(or a78nd o mori(c de 78nt 8n 78r<) (i m 7d cum ma temeam de ziua c8nd clopotul acela 7a suna pentru a$i chema pe K" -teer<orth (i pe ceilal0i bie0i 8n slile de clas" .ar ziua aceea nu ocupa primul loc 8ntre temerile mele" M 8nspim8nta mai degrab clipa c8nd omul cu piciorul de lemn 7a descuia poarta ruginit) spre a o deschide 8n <a0a cumplitului mister CreaMle" N$a( putea zice c rram cine (tie ce periculos 8n 7reuna din aceste ipostaze) dar 8n t"ate, <r deosebire) purtam 8n spinare a7ertismentul cu pricina" !ister Meii nu prea 8mi 7orbea) dar niciodat nu s$a artat aspru cu mine" Cred c) <r s ne 7orbim) ne 0ineam de ur8t unul aliuia" Am uitat s spun c uneori mister Meii 7orbea de unul sin$ y"ur) r8nNea) str8ngea pumnii (i) <r nici un moti7) scr8(nea din din0i (i isi smulgea prul" Acestea erau ciud0eniile lui" ,a 8nceput m$au Insp9im8ntat) pe urm 8ns m$am deprins cu ele"

CAPITO,1, II
Bac noi cuno(tin0e
Am dus acest <el de 7ia0 timp de aproape o lun) p8n ce) 8ntr$o bun zi) omul cu piciorul de lemn a 8nceput s umble de colo p8n colo) 8narmat cu o matur (i cu o gleat de ap) de unde am dedus c se <ceau pregtiri pentru primirea lui mister CreaMle (i a bie$ 0ilor" 'nuiala mea s$a ade7erit) cci n$a trecut mult 7reme) (i mtura a ptruns 8n clasa 8n care lucram) izgonindu$ne) pe mister Meii (i pe mine) care) 7reme de c8te7a zile) ne$am aciuat pe unde am apucat) trezindu$ne mereu 8n calea unor sluNnice tinere) dou sau trei) care p8n9 atunci nu prea se artaser) (i st8nd tot timpul 8n miNlocul unor ade7ra0i nori de pra<) care m <ceau s strnut) de parc -alem +ouse ar <i <ost o uria( tabacher cu tabac de prizat" 8ntr$o bun zi) mister Meii mi$a dat de (tire c mister CreaMle se 7a 8napoia chiar 8n seara aceea" i pe sear) dup ceai) am a<lat c9 8ntr$ade7r) sosise" 8nainte de ora de culcare) omul cu piciorul de lemn m$a po<tit s m prezint 8n <a0a lui" Aripa ocupat de mister CreaMle era mult mai con<ortabil dec8t a noastr (i a7ea o grdini0 <rumu(ic) mai ales 8n compara0ie cu terenul de Noc) acoperit de pra<) care arta ca un pustiu 8n miniatur) unde) dup prerea mea) numai o cmil sau un dromader s$ar <i putut sim0i 8n largul su" Chiar (i <aptul c9) 8n timp ce m duceam tremur8nd) spre a dat ochi cu mister CreaMle) am putut s9$mi dau seama c (i coridorul era mai plcut) m$a mirat" !ram at8t de

IA JUDE: , OCTAVIAM * ' = .AII. COPP!R!I!,.

%5%

["ap9cit) 8nc8t) c8nd am intrat) aproape nici nu le$am zrit pe m9ssis 2GreaMle (i pe <iica ei) care am8ndou9 se a<lau 8n salon" Nu l$am 7zut dec8t pe mister CreaMle) un brbat 7oinic) care purta un lan0 de ceasornic c8t toate zilele) de care at8rnau o mul0ime de brelocuri) si (edea 8ntr$un Nil0) cu un pahar (i o sticl alturi" E A(aX a zis mister CreaMleX fsta$i t8nrul cruia trebuie s$i pilim din0iiX 8ntoarce$%X Omul cu piciorul de lemn m$a sucit 8ndat) ca s se 7ad pancartaF apoi) dup ce i$a lsat rgaz s$o cerceteze pe 8ndelete) in$a 8ntors la loc cu <a0a ctre mister CreaMle (i s$a postat l8ng9 ncesta" !ister CreaMle era ro(u 8n obraz (i a7ea ochi mici) 8n<un$ da0i 8n orbiteF t8mplele 8i erau brzdate de 7ine groase (i a7ea nas c8rn (i <lci puternice" Rmsese chel 8n cre(tetul capului (i nu a7ea dec8t c8te7a (u7i0e de pr Nila7) pe cale s 8ncrun0easc) potri7ite de$a curmezi(ul t8mplelor) care 7eneau s se 8mpreune pe <runte" .ar ceea ce m$a impresionat cel mai mult a <ost <aptul i a n$a7ea 7oce (i c nu 7orbea dec8t 8n (oapt" Bie c 8l obosea aceast s<or0are) Bie c 8l irita acest cusur) <apt este c) de c8te ori 7orbea) chipul lui morocnos de7enea 8nc (i mai morocnos) I a r 7inele$i groase se um<lau 8nc (i mai (i) ast<el c acum) pri $ 7ind 8napoi) mi se pare <iresc c tocmai aceast ciud0enie m$a impresionat cel mai mult" !i E a zis mister CreaMle E ce ai de raportat despre biatul staY Nimic ru p8n acum E i$a rspuns omul cu piciorul de lemn" 8nc n$a a7ut prileNul" Mi s$a prut c mister CreaMle a <ost dezamgit" Mi s$a prut insa cmissis CreaMle (i <eti0a ei 2abia atunci le$am zrit 8nt8ia oar i " u n 7zut c erau slabe (i tcute am8ndou93 nu erau dezamgite" Iino 8ncoaceX a zis mister CreaMle) <c8ndu$mi semn" Iino 8ncoaceX a zis omul cu piciorul de lemn) repet8nd gestul" Am <ericirea s9$% cunosc pe tatl dumitale 7itreg E mi$a (optit mister CreaMle) apuc8ndu$m9 de ureche" ! un om 7rednic) un om lioiar8t" M cunoa(te (i 8l cunosc" .ar dumneata pe mine m ....o(tiY AiY m$a 8ntrebat mister CreaMle) rsucindu$mi urechea cu u slbatic plcere" $ Nu 8nc) sir ; am rspuns) <rem9t8nd de durere"
$ U !%v

H@@A&#

O J -J

%5#

C+AR,!- .IC/!N-

AiY Nu 8ncY m$a 8ng8nat mister CreaMle" .ar o sa <acem noi cuno(tin0 cur8nd" AiY O s <acem noi cuno(tin0 cur8ndX AiY a repetat omul cu piciorul de lemn" Abia mai t8rziu am bgat de seam ca omul acesta) cu glasul su puternic) 8i sluNea de obicei lui mister CreaMle drept interpret <a0 de bie0i" !ram tare 8nsp9im8ntat (i am rspuns c) dac9$i <ace plcere) ndNduiesc (i eu s <acem cuno(tin0" -im0eam tot timpul cum 8mi arde urecheaF mi$o rsucea <r mil" O s$0i spun eu ce s8nt E mi$a (optit mister CreaMle) d8nd) 8n s<8r(it) drumul urechii) dup ce a mai rsucit$o o dat de mi$au dat lacrimile" 1n ttar) asta s8ntX 1n ttar $ a repetat omul cu piciorul de lemn" C8nd spun c$am s <ac un anumit lucru) 8l <ac E a continuat mis ter CreaMle E (i c8nd spun c un anumit lucru trebuie <cut) 7reau s <ie <cut" C8nd spun c trebuie <cut) 7reau s <ie <cut E a repetat omul cu piciorul de lemn" -8nt un om hotr8t $ a urmat mister CreaMle" A(a s8nt eu" <ac datoria" Asta <acX i <a0 de cei ce$mi stau 8mpotri7) chia de$ar <i din trupul (i s8ngele meu $ a zis uit8ndu$se la missis CreaMle $ s8nt <r mil" M lepd de eiX Apoi) adres8ndu$se omului cu piciorul de lemnD A mai <ost pe aici persoana aceeaY Nu E i$a rspuns omul" Nu E a repetat mister CreaMle" tie ce$% a(teapt" M (tie doar) - se <ereasc din calea mea) at8ta spunD s se <ereascX a zis mister CreaMle) bt8nd cu pumnul 8n mas (i <i:8nd$o pe missis CreaMle" Cci m (tie" Acum) tinere) c ai 8nceput s m cuno(ti (i tu) po0i s$o (tergi" Ia$% de$aiciX !ram c8t se poate de <ericit c mi se poruncise s plec) pentru c missis CreaMle (i <eti0a ei 8(i (tergeau lacrimile (i m sim0eam m8hnit at8t pentru ele) c8t (i pentru mine" M obseda 8ns un lucru care a7ea o 8nsemntate at8t de mare pentru mine) 8nc8t nu m$am putut stap8ni (i) minun8ndu$m9 de propria mea 8ndrz$ neal) am 8nceputD E I$a(ruga) sir...

.AII. COPP!RBI!,.

%56

!ister CreaMle mi$a tiat 7orbaD +aYX Ce po<te(tiY (i m$a pri7it de parc ar <i 7rut s m9 strpung" I$a( ruga) sir ; am bolborosit eu E dac mi s$ar putea 8n$ nadui""" 27 asigur) sir' c 8mi pare din su<let ru pentru ceea ce am <cut3 s scot aceast pancart 8nainte de 8ntoarcerea bie0ilor""" Nu (tiu dac mister CreaMle) 8n serios sau doar ca s m9 sperie) ii <cut deodat un salt din Nil0ul su) salt 8n <a0a cruia m$am retras In prip) <r s mai a(tept ca omul cu piciorul de lemn s m 8nso0easc) (i nu m$am oprit dec8t tocmai 8n dormitor) unde) dup ce am constatat c nu s8nt urmrit) m$am culcat) cci era ora de cul$ care) (i am d8rd8it de <ric ceasuri de$a r8ndul" A doua zi diminea0 s$a 8napoiat (i mister -harp" !ister -lutrp) <iind cel mai 8n 78rst9 dintre pro<esorii (colii) era supe$ i lorul lui mister Meii" !ister Meii m8nca 8mpreun cu ele7ii) 8n 7reme ce mister -harp lua mesele cu mister CreaMle" Prea cam tn"llu (i pl9p8nd) a7ea un nas c8t toate zilele (i obi(nuia s$(i t i n a capul 8nclinat 8ntr$o parte) ca (i cum ar <i <ost prea greu" A7ea un pr mtsos (i inelatF cel dint8i dintre bie0ii care s$au 8ntors la (coal mi$a destinuit 8ns c purta peruc 2o peruc de ocazie) mi$a zis3 (i c 8n <iecare s8mbt dup9$amiaz9 se ducea s 0i$o onduleze" Aceste lmuriri mi$au <ost date de Tommy Traddles 8n per$ soan" Cci el a <ost cel dint8i care s$a 8ntors" -$a prezentat singur) ipun0n%u=mi c numele lui 8l pot gsi 8n col0ul din dreapta u(ii) %easupra z7orului de sus" ,$am 8ntrebat atunci pe locD ;TraddlesY= I a care mi$a rspunsD ;Chiar el=) (i mi$a cerut apoi s$i po7estesc despre mine (i <amilia mea" Am a7ut noroc c Traddles a <ost cel dint8i care s$a 8napoiat" A gsit c pancarta era <oarte nostim (i m$a scutit de neplcerea de ii o arta sau de a o ascunde) prezent8ndu$m 8n <elul urmtor bie0ilor mari sau mici) pe msur ce soseauD ;Ia uita0i$7 aiciX Ce I II saX= .in <ericire) cei mai mul0i se 8ntorceau abtu0i (i nu <ceau J hiar at8ta haz pe socoteala mea) c8t m9 a(teptasem" Bire(te c prin$ tn ei s$au gsit (i c80i7a care s$au apucat s Noace 8n Nurul meu) ca pieile ro(iiF cei mai mul0i 8ns n$au putut rezista ispitei de a se pre$ luce c m iau drept c8ine) m8ng8indu$m (i b9t8ndu$m9 u(or pe

%5&

C+AR,!- .IC/!N-

spate ca s nu$i mu(c (i spun8ndu$miD ;Culcat) ToPzer %X= lumele astea m$au <cut) <ire(te) s su<r) mai ales 8ntre at80ia strini) (i din pricina lor am 7rsat multe lacrimi) dar) 8n general) a <ost mult mai u(or dec8t m a(teptam" 'ie0ii 8ns nu m$au socotit ca <9c8nd parte din grupul lor p8n la sosirea lui K" -teer<orth" -e bucura de <aima de a <i <oarte 8n70at E a7ea o 8n<0i(are <oarte plcut (i era cel pu0in cu (ase ani mai mare dec8t mine (i m$au dus 8n <a0a lui ca 8naintea unui Nudector" 8n (opronul de l8ng9 terenul de Noc) a cerut s$i po7estesc de ce <usesem pedepsit (i a bine7oit s spun c) dup prerea lui) ceea ce se <cuse cu mine era ;o ade7rat ru(ine=) <apt pentru care i$am rmas 8ndatorat pe 7ecie" E C80i bani ai) Copper<ieldY m$a 8ntrebat) p(ind alturi de mine) dup ce se pronun0ase 8n <elul acesta asupra cazului meu" I$am spus c a7eam (apte (ilingi" E Ai <ace bine s mi$i dai s 0i$i pstrez E m$a s<tuit" Adic) dac 7rei" .ac nu 7rei) nu mi$i dai" M$am grbit s dau urmare acestui s<at prietenesc (i) deschiz8nd porto<elul pe care mi$% dduse Peggotty) l$am golit 8n m8na lui" Ai 7rea s cumperi ce7a acumY Nu) mul0umescX - (tii c dac 7rei) se poate $ a adugat -teer<orth" N$ai dec8t s spui" Nu) mul0umesc) sir ; am repetat eu" Poate 0i$ar <ace plcere s cumperi de 7reo doi (ilingi o sticl de lichior de coacze negre) ca s$o bem sus) 8n dormitorY -8ntem 8n acela(i dormitor) pare$mi$seY Nici nu$mi trecuse prin minte) dar i$am rspuns c da) mi$ar <ace plcere" E Prea bineX a 8ncu7iin0at -teer<orth" Ai mai da bucuros 8nc un (iling pentru pricomigdale) nu$i a(aY I$am zisD .a) bucurosX i 8nc 7reun (iling pe biscui0i (i un altul pe <ructe) ce ziciY I Ce zici) tinere Copper<ield) te 8n7oie(tiY
Nume dat 8n mod obi(nuit clinilor) 8n Anglia"

.AII. COPP!RBI!,.

%5@

Am z8mbit pentru c z8mbea (i el) dar nu prea (tiam ce s cred" E 'ineX a zis -teer<orth" 'anii (tia trebuie <olosi0i cu socotealX 23 s <ac pentru tine tot ce$mi 7a sta 8n putin0" Am 7oie s ies c8nd 7reau) a(a c am s strecor eu m8ncarea" Rostind aceste cu7inte) a bgat banii 8n buzunar (i mi$a spus s <iu lini(tit E 7a a7ea el griN ca toate s mearg strun" -$a 0inut de cu78nt (i toate au ie(it bine) dac ceea ce <cusem era un lucru chibzuit) 8n ciuda <aptului c un g8nd ascuns 8mi (optea c nu era chibzuit deloc) cci m temeam c risipisem <r nici un rost cele dou Numt0i de coroan date de mama) cu 0oa $ le c pstrasem un bun pre0iosD h8rtia 8n care <useser 8n<(ura0i ace(ti bani" C8nd ne$am dus la culcare) a scos la i7eal toate cumprturile <cute cu cei (apte (ilingi ai mei (i le$a 8ntins pe patul meu) 8n b$ laia lunii) spun8ndD E Iat) tinere Copper<ield) ne dai un osp0 pe cinsteX !ram prea mic ca s m pot 8ncumeta s <ac pe gazda c8t timp era el de <a0F numai la g8hdul acesta 8mi tremura mina" ,$am rugat s$mi <ac plcerea s prezidezeF cererea mea <iind sus0inut (i de ceilal0i bie0i din dormitor) d8nsul a pri7it) s$a a(ezat pe perna mea (i a 8nceput s 8mpart bucatele E trebuie s recunosc) cu o des9$ 78r(it9 neprtinire $ (i s toarne pe r8nd <iecruia lichior de coacze negre 8ntr$un phrel <r picior) care$i apar0inea" !u (edeam la st8nga lui) iar ceilal0i bie0i) a(ez8ndu$se unii pe paturile mai apro $ piate) al0ii pe Nos) au <cut cerc 8n Nurul nostru" Ce bine 8mi amintesc cum stteam acolo) 7orbind 8n (oapt sau) mai bine zis) ascult8ndu$i <oarte respectuos pe ceilal0i cum 7or $ beauF cum ptrundeau prin <ereastr razele lunii (i desenau pe podea o <ereastr str7ezie (i cum cei mai mul0i dintre noi stteam 8n umbr) cu e:cep0ia momentelor 8n care -teer<orth scotea un chibrit dintr$o cutiu0 (i$% aprindea ca s caute ce7a de m8ncare) c8nd o licrire albastr trecea asupra noastr) sting8ndu$se numai$ dec8tX Biorul acela pricinuit de 8ntuneric) de caracterul tainic al osp0ului nostru) de <aptul c nu se 7orbea dec8t 8n (oapt m 8n7luie parc din nou (i) cu un sentiment nelmurit de team (i respect) ascult ce po7estesc ceilal0i (i s8nt <ericit c stm unul l8ng

8>?

C+AR,!- .IC/!N-

altul (i) c8nd Traddles pretinde c a zrit o sta<ie 8ntr$un ungher) tre$ mur 2de(i m pre<ac c r8d3" Am a<lat o sumedenie de amnunte despre (coal (i despre personalul ei" Am a<lat c mister CreaMle are moti7e s a<irme c e un ade7rat ttarD e cel mai aspru (i cel mai ne8nduplecat dintre pro<esoriF c lo7e(te 8n <iecare zi 8n dreapta (i 8n st8nga) d8nd n7ala 8n miNlocul bie0ilor ca un ca7alerist (i croindu$i <r mil" .e ase$ menea) am mai a<lat c nu (tie nimic) pricep8ndu$se numai la btaie) <iind 2cum spunea -teer<orth3 mai ne(tiutor dec8t cel din urm ele7 din (coalF c <usese cu mul0i ani 8nainte un biet negustora( de hamei din 'orough% (i c se apucase de (coal tot ca de o negusto$ rie) dup ce aNunsese la ruin cu hameiul) izbutind s se descurce numai mul0umit banilor lui missis CreaMle" Precum (i multe altele) despre care m minunam (i eu de unde le (tiau" Am a<lat c omul cu piciorul de lemn) care se numea Tungay) era o <iar 8ndrtnic" Busese 8n sluNba lui mister CreaMle c8nc <cea nego0 cu hamei (i 8l urmase (i 8n 8ntreprinderea (colar) pen$ tru c E presupuneau bie0ii E 8(i rupsese piciorul 8n sluNba lui (i 8l aNutase la tot <elul de a<aceri necurate) a(a c$i cuno(tea toate secretele" Am a<lat c) 8n a<ar de mister CreaMle) Tungay 8i socotea pe to0i cei din (coal E pro<esori (i ele7i E drept du(mani personali (i c singura lui plcere 8n 7ia0 era s <ie aspru (i rutcios" Am a<lat c mister CreaMle a7ea un <iu) care nu se 8mpcase cu Tun$ gay (i care) lucr8nd (i el 8n (coal) 8ntr$o zi c8nd tatl su aplicase cu cruzime metodele sale) se 8mpotri7iseF se mai spunea c protes$ tase (i 8mpotri7a <elului cum se purta printele cu mam9$sa" Am a<lat c) din aceast pricin) mister CreaMle 8l izgonise (i c de atunci missis CreaMle (i <eti0a duceau o 7ia0 amarnic" .ar din tot ce am a<lat despre mister CreaMle) ceea ce m$a mirat N (i mai mult a <ost <aptul c 8n (coal e:ista un biat asupra cruia nu se 8ncumetase s ridice m8na niciodat (i c acesta era K" -teer$ <orth" Acesta a ade7erit c a(a este (i a spus c i$ar <ace plcere dac s$ar 8ncumeta"
G Nume sub care era cunoscuta suburbia londonez -outhParM) situat pe malul de sud al Tamisei"

.AII. COPP!RBI!,.

%5?

Biind 8ntrebat de un biat s<ios 2nu de mine3 ce ar <ace dac mister CreaMle ar ridica m8na asupra lui) -teer<orth a aprins un iGhibrit (i) 0in8ndu$% ast<el 8nc8t s <ie 8n lumin) i$a rspuns c ar 8ncepe prin a$% dobor8) arunc8ndu$i 8n cap clondirul de cerneal de (apte (ilingi (i Numtate) care se a<la 8ntotdeauna pe cmin" Am rmas c8t7a timp pe 8ntuneric) 0in8ndu$ne rsu<larea" Am a<lat c mister -harp (i mister Meii erau <oarte prost plti0iF 0ii c atunci c8nd la masa lui mister CreaMle se ser7ea (i carne cald Ui rece) mister -harp trebuia s spun c pre<er carne rece) lucru con<irmat de -teer<orth) singurul biat care lua masa 8n salon" Am udat c lui mister -harp nu i se prea potri7ea peruca (i c n$a7ea de 5e s <ie at8t de ;m8ndru= E cine7a a zis c n$a7ea de ce s <ie at8t 2Ic ;<udul= E de ea) pentru c la spate tot i se 7edea p9rul ro(u" Am a<lat c pentru unul dintre bie0i) <eciorul unui negustor de I "%% buni) 8n loc de bani) (coala primea crbuni) (i de aceea biatului i se dduse porecla ;Troc= sau ;-chimb$8n$Natur= E termenii prin i are erau desemnate t8rgurile de acest soi 8n cartea de aritmetic" Am a<lat c berea ce se ser7ea la mas nu era dec8t un miNloc de a$i 8n(ela pe prin0i) iar budinca) un prete:t de a se stoarce bani" Am II +at c mai to0i bie0ii erau 8ncredin0a0i c miss CreaMle 8l iubea pe @teerf"rt&; lucru care) st8nd eu 8n 8ntuneric (i g8ndindu$m la glasul l u i plcut) la trsturile$i regulate) la purtrile$i alese (i la p9rul lui I el <rumos inelat) mi s$a prut <oarte posibil" Am a<lat c9 mister Meii nu era un om ru) dar n$a7ea nici un gologan) (i c) <r 8ndoial) maic$sa) btr8na missis Meii) era srac (i ne7oia( ca lii7" Atunci mi$am adus aminte cum pr8nzisem o dat la ea (i cum ini se pruse c bolborosise ce7a ca ;Charley al meuX=) dar s8nt #ucur"s s pot spune c9 n$am su<lat nici o 7orb despre acest lucru" Toate aceste po7estiri (i altele pe deasupra s$au 8ntins mult dup 8ncheierea osp0ului" .e 8ndat ce s$a ispr7it m8ncarea (i butura) i el mai mul0i dintre musa<iri s$au dus s se culceF dar 8n cele din in m (i noi) cei care am rmas (i am 7orbit 8n (oapt sau am ascul$ i " i i ) pe Numtate dezbrca0i) ne$am dus la culcare" E -omn u(or) tinere Copper<ield E mi$a zis -teer<orth" O s te ii in 8n 7edere" $ -8nte0i prea bun E i$am zis cu recuno(tin0" I rm8n <oarte 0n%at"rat2

%5H

C+AR,!- .IC/!N-

E N$ai 7reo sorY m$a 8ntrebat -teer<orth) c9sc8nd" $N u" Pcat" .ac ai <i a7ut o sor) cred c$ar <i <ost o <eti0 drgu0) s<ioas) cu ochi mari" Mi$ar <i <cut plcere s$o cunosc" Noapte bun) Copper<ield" Noapte bun) sir' i$am rspuns" .up ce m$am culcat) am rmas mult 7reme g8ndindu$m9 la el (i 8mi aduc aminte c m$am ridicat 8n pat s9$% pri7esc cum sttea 8ntins) 8n btaia lunii) cu <a0a$i <rumoas 8ntoars 8ntr$o parte (i capul u(or spriNinit pe un bra0" 8l socoteam un om <oarte puternic (i de aceea g8ndurile mi se 8ndreptau ctre el" Ba0a$i luminat de lun nu era umbrit de 7lurile mohor8te ale 7iitorului" Iar 8n grdina 8n care am 7isat c m$am plimbat toat noaptea) pa(ii si n$au lsat nici o urm"

CAPITO,1, III ;8nt8iul semestru= la -alem +ouse


A doua zi de diminea0 am 8nceput de$a binelea (coala" M$a impresionat ad8nc <aptul c 7acarmul glasurilor) 0in bine minte) s$a prefcut deodat 8ntr$o tcere de moarte c8nd) dup gustarea de diminea0) mister CreaMle a intrat (i s$a oprit 8n prag) rotindu$(i l `i i 7 i r e a asupra noastr ca un cpcun din basme care$(i cerce$ ii$ a [" prada" Tungay sttea alturi de mister CreaMle" N$a <ost ne7oie) cred) sa rcneascD ;TcereX= pentru c to0i bie0ii 8ncremeniser (i iimu0iser pe loc" ,$am 7zut pe mister CreaMle 7orbind) iar pe Tungay l$am auzit irpet8ndu$i cu7intele" $ !i) bie0i) 8ncepem un nou semestru" 'ga0i de seam ce <ace0i in acest semestru nou" I s<tuiesc s nu 7 da0i 8n lturi de la Itc ii, pentru c nici eu n$o s m dau 8n lturi de la pedepse" O s li II ne8nduplecat" .egeaba o s 7 <reca0iF n$o s pute0i (terge urmele l i ai ai l or pe care am s 7i le dau" i acum) cu to0ii la treab) bie0iX .up ce$a rostit acest 8n<rico(tor discurs (i dup ce Tungay N ii retras (chiopt8nd) mister CreaMle s$a apropiat de mine (i mi$a `pus c (tie c mu(c) dar (i el (tie s mu(te" Apoi mi$a artat nuiaua &% m$a 8ntrebat ce credeam despre cogeamite dinteleY ! destul de J V n0i t) aiY Are 78r<ul destul de tios) aiY Mu(c) aiY Ce zici) mu(c) li; i la <iecare 8ntrebare m croia at8t de crunt cu nuiaua) c m9

%%5

C+AR,!- .IC/!N-

z78rcoleam de durere" -78r(indu$se ast<el ritul de ini0iere 2cur zicea -teer<orth3 8n comunitatea celor de la -alem +ouse) 8nceput sa pl8ng" Nu 7rea sa spun ca acestea ar <i <ost semne de aten0ie speciala) pe care mi le$ar <i acordat numai mie" .impotri7) pe msur ce mister CreaMle <cea 8nconNurul clasei) maNoritatea ele7ilor 2mai ales cei mici3 erau cople(i0i cu mrturii de aten0ie de acest soi" 8n <iece zi) 8nainte de 8nceperea lec0iilor) Numtate din numrul ele7ilor se z78rcolea (i pl8ngeaF (i mi$e team s spun c80i s$au mai z78rcolit (i au pl8ns p8n9 la s<8r(itul lec0iilor) 8n ziua aceea) cci nu 7reau s par c e:agerez" Cred c nicic8nd n$a e:istat om pe lume cruia s9$i plac pro<e$ sia sa mai mult dec8t 8i plcea lui mister CreaMle" C8nd 8i croia pe bie0i cu nuiaua) 8ncerca o ade7rat des<tare) ca (i cum (i$ar <i potolit o po<t nes0ioas" -8nt con7ins c mai ales c8nd se a<la 8n <a0a unui bie0a( grsu0) nu era 8n stare s reziste ispiteiF bie0a(ii gr9su0i 8l <ascinau parc (i nu$(i gsea ast8mpr p8n9 ce nu$i croia (i nu$i pecetluia pentru tot restul zilei" !ram (i eu grsun) a(a c9 7orbesc 8n cuno(tin0 de cauz" C8nd m g8ndesc acum la el) mi ridic s8ngele la cap (i m9 re7olt de parc a( <i a<lat totul de la al0ii) <r s <i 8ncput 7reodat pe m8na lui" i s8nt cu at8t mai re7oltat) cu c8t acum 8mi dau mai bine seama c9 a <ost o brut (i un incapa$ bil) tot at8t de nepotri7it pentru postul de mare 8ncredere pe care$% de0inea) pe c8t ar <i <ost de nepotri7it (i pentru acela de comandant suprem al armatei sau pentru acela de mare amiral al <lotei) ba cred chiar c 8n oricare dintre aceste dou <unc0iuni ar <i <cut) probabil) mult) mult mai pu0in ru" Iar noi) umili supu(i ai unui idol lipsit de remu(c9ri) c8t de mi( eram 8n <a0a luiX Acum) c8nd m9 g8ndesc) 8mi dau seama ce Nalr debut 8n 7ia0 este slugrnicia (i supunerea <a0 de un om cu menea porniri (i pcateX Iat$m din nou 8n banc) p8ndindu$i cu s<ial pri7irile) 8n ce liniaz9 un caiet de matematic pentru o nou 7ictim) ale c# m8ini abia <useser croite cu aceea(i linie (i care acuma 8ncearc s9$(i potoleasc durerea <rec8ndu$se cu batista" Am at8tea de <cu0i Nu$i p8ndesc pri7irile pentru c9 n$a( a7ea ce <ace) ci pentru c oct lui m9 atrag 8n chip boln7icios) din dorin0a amestecat cu grele

.AII. COPP!RBI!,.

%%%

lemeri de a (ti ce are de g8nd (i dac acela cruia 8i 7a 7eni r8ndul sa su<ere 7oi <i eu sau altul" 'ie0ii dintr$un (ir 8ntreg de bnci 8i urmresc pri7irile cu aceea(i 8ncordare" Cred c (tie acest lucru) %eAi se pre<ace c habar n$ar a7ea" ,iniind caietul de matematic) se str8mb9 cumplitF deodat arunc o pri7ire chior8( 8nspre (irul nostru (i) 8n<iora0i) ne aplecm asupra cr0ilor" .ar peste o clip iar ^1 uitm la el" Chemat de el) un nenorocit) gsit 7ino7at c nu (i$a l"nut bine lec0ia) se apropie" Iino7atul 8(i cere iertare (i <gduie(te ia are s9$(i dea toat osteneala pentru a doua zi" 8nainte de a$% bate) mister CreaMle <ace o glum) (i noi) biete Na7re pctoase) r8dem) i Idem albi ca 7arul) cu inima c8t un purice" Iat$m9 din nou 8n banc) 8ntr$o toropitoare dup$amiaz de 7ara" 1n zumzet (i un z7on surd se ridic 8n Nurul meu) de parc bie0ii ar <i ni(te muscoi" ustul neplcut de grsime sleit 8mi Niaruie 8n gur 2luasem masa cu un ceas sau dou 8nainte3 (i 8mi Ninit capul ca de plumb" A( da orice de pe lume numai s m pot 5,lca2 -tau cu ochii la mister CreaMle (i clipesc din c8nd 8n c8nd ipre el ca un pui de huhurezF c8nd a0ipesc o clip) mi se pare c tot ii mai zresc printre gene cum liniaz9 caietele de matematic) p8n9 i c 7ine tiptil) pe la spate) (i) plesnindu$m peste cea<) m treze(te) \ )i sa pot 7edea mai limpede" lat$m din nou pe terenul de Noc" .e(i nu$% am 8naintea ochilor) uii 8nc 7rNit de el" Bereastra care se a<l la o mic deprtare de l"cul unde (tiu c st la mas 8i 0ine locul (i pri7esc 0int la ea" I 3acR 8i 7d chipul l8ng9 geam) 8ndat m schimb la <a0) pri7indu$% F,):t"r (i supus" .ac se 8nt8mpl cum7a s se uite pe geam) chiar 0i cei mai 8ndrzne0i 28n a<ar de -teer<orth3 amu0esc 8n miNlocul ,nui chiot sau al unui strigt (i deodat de7in 7istori" 8ntr$o bun [ i ) Traddles 2cel mai nenorocos copil din lume3 a spart geamul m ela cu mingea" Tremur (i azi c8nd 8mi aduc aminte de impresia i utnplit <cut de aceast 8nt8mplare (i de g8ndul c mingea a c9$ Bll in capul sacrosanct al lui mister CreaMle" 'ietul TraddlesX Cu hainele$i strimte) sinilii) care <ceau ca I Vi "i0ele (i picioarele lui s semene cu ni(te c8rna0i sau cu ni(te rula$ ili i $ ra cel mai 7esel (i cel mai ne<ericit dintre to0i bie0ii" Mereu lua btaie E cred c n$a <ost zi 8n tot semestrul acela 8n care s nu simt nuiaua) 8n a<ar de lunea aceea c8nd era srbtoare (i c8nd a

%%#

C+AR,!- .IC/!N-

<ost croit numai cu linia peste degetele ambelor m8ini E (i mereu se pregtea s$i scrie unchiului su (i s i se pl8ng9) dar de scris nu i$a scris niciodat" .up ce sttea un timp cu capul pe pupitru) se lini(tea (i) de(i lacrimile 8nc nu i se uscaser pe obraNi) 8nce $ pea s r8d din nou (i se apuca s deseneze schelete pe tbli0" M9 8ntrebam ce m8ng8iere poate gsi Traddles 8n desenarea scheletelor (i) o bun bucat de 7reme) l$am socotit ca pe un <el de schi7nic) care) desen8nd aceste simboluri ale caducit0ii) 8(i amintea c le desena pentru c9$i 7enea mai lesne) cci nu era ne7oie s$(i bat capul cu amnuntele" Tare era cumsecade Traddles sta (i socotea c bie0ii au datoria s<8nt9 de a <i solidari" .in pricina aceasta a (i a7ut de su<erit 8n mai multe r8nduriF 8ndeosebi o dat) c8nd -teer<orth a r8s 8n biseric (i paracliserul %$a crezut 7ino7at pe Traddles (i %$a scos a<ar" 8l ad 7d parc (i acum) ie(ind sub escort) 8nso0it de pri7irile ire dispre0uitoare ale enoriei" N$a spus niciodat cine a <ost & & ade7ratul 7ino7at) de(i doua zi a ptimit) st8nd la carcer at8tea ceasuri) 8nc8t a ie(it acolo a78nd pe <ilele dic0ionarului su latin mai multe schelete dec8t 8ntr$un cimitir" ! drept 8ns c a <ost (i rspltit pentru asta" -teer<orth a declarat c Traddles este departe de a <i o pu(lama (i to0i am gsit ca era o laud cum nu se poate mai mare" 8n ce ma pri7e(te 2de(i eram mult mai pu0in curaNos dec8t Traddles (i nici mi eram de 78rsta lui3) a( <i <ost gata s 8ndur multe pentru o asemenea rsplat" Pentru mine era o ade7rat plcere s$% 7d pe -teer<orth la bra0 cu miss CreaMle) 8ndrept8ndu$se spre biseric" N$o socoteam pe miss CreaMle la <el de <rumoasa ca micu0a !mGly (i nici n$o iubeam 2cci nu 8ndrzneam3) dar gseam c era nespus de atrgtoare (i dl o ne8ntrecut bun cu7iin0" C8nd -teer<orth) purt8nd pantaloni albi) 8i ducea umbrela de soare) m sim0eam m8ndru c eram prietenul lui" i eram sigur c nu se putea s nu$% iubeasc din toat inima" 8n ochii mei) mister -harp (i mister Meii erau) desigur) oameni de seam) dar) <a0 de ei) -teer<orth era ceea ce e soarele <a0 de stele" -teer<orth a continuat s$mi arate o griN bine7oitoare (i s$a do7edit un prieten <oarte util) cci nimeni n$ar <i 8ndrznit sa st ating de acela care a7ea cinstea s se bucure de ocrotirea lui" N$a putut E sau) mai bine zis E nici n$a 8ncercat E s m apere 8mpotri7a

.AII. COPP!RBI!,.

%%6

lui mister CreaMle) care era <oarte aspru cu mineF ori de c8te ori eram admonestat mai ru ca de obicei) 8mi spunea c n$ar <i stricat sa am din 8ndrzneala lui (i c el n$ar <i 8ndurat at8teaF interpretam iiceste cu7inte drept o 8ncuraNare (i 8i eram recunosctor" Asprimea lui mister CreaMle a a7ut (i o parte bun) singura de care mi$am putut da seama" .e <iecare dat c8nd trecea pe ling banca mea (i 7oia s$mi ard una cu nuiaua) tbli0a de pe spinarea mea 8i sttea Iu drumF de aceea) nu dup mult timp a pus s mi$o scoat) (i a(a iini scpat de ea" O 8mpreNurare nepre7zut a cimentat (i mai mult prietenia din$ Ire -teer<orth (i mine) o<erindu$mi mari satis<ac0ii) 8n ciuda neaNun $ surilor pe care le$am a7ut uneori din pricina ei" Odat) c8nd mi$a fftcut cinstea s$mi 7orbeasc pe terenul de Noc) m$am 8ncumetat sii$i spun c cine7a sau ce7a E nu mai (tiu despre ce era 7orba E 8mi "idiicea aminte de cine7a sau de ce7a din Pere&rine Pic,le. Nu mi$a ["is nimic atunci) dar seara) c8nd m pregteam de culcare) m$a luirebat dac a7eam cartea de care pomenisem" I$am spus c n$o a7eam (i i$am po7estit 8n ce 8mpreNurri o Citisem, 8mpreun cu toate celelalte cr0i de care am amintit mai iuFiinte" i mai (tii despre ce era 7orba 8n eleY m$a 8ntrebat -teer<orth" O) daX i$am rspuns" Am memorie bun (i cred c mai (tiu f"arte bine" Atunci) (tii ce7a) tinere Copper<ieldY - mi le po7este(ti" Adorm greu (i) de obicei) diminea0a m trezesc de7reme" O s mi le po7este(ti pe r8nd" A(a) ca 8n > mie 3i una de nopi. M$am sim0it c8t se poate de mgulit de aceast propunere (i am pus$o 8n aplicare chiar 8n seara aceea" Nu s8nt 8n msur s spun (i nici n$a( 7rea s$mi aduc aminte cum i$am masacrat pe autorii mei fa!"ri i cu prileNul interpretrii operelor respecti7eF dar credeam cu A%e!rat 8n ei (i a7eam un <el serios (i simplu de a istorisiF (i aceste 8nsu(iri mi$au <ost de mult <olos" NeaNunsul era c deseori) seara) picam de somn sau eram plic$ l i s i l (i nu$mi ardea s reiau po7estirea (i atunci era o ade7rat \ "i["ua) dar n$a7eam 8ncotroF cci) <ire(te) nici prin g8nd nu mi$ar <i trecut s9$l dezamgesc sau s9$% supr pe -teer<orth" .e asemenea) iliminea0a) c8nd m sim0eam mole(it (i c8nd a( <i a7ut po<t s

%%&

C+AR,!- .IC/!N-

mai dorm un ceas) mi$era tare neplcut s m 79d trezit din somn ca eherezada (i s <iu silit s9$i 8n(ir o po7este lunga p8n ce suna de(teptareaF dar -teer<orth era ne8nduplecatF (i cum) 8n schimb) m aNuta s$mi <ac adunrile (i temele (i orice lucru care 8mi prea prea greu) nu ie(eam pgubit din aceast a<acere" Nu se cade 8ns s <iu nedrept cu mine 8nsumi" Nu am <ost m8nat s$o <ac nici de interes) N nici de moti7e egoiste (i nici de teama lui -teer<orth" 8l admiram) 8l iubeam (i pentru mine pre0uirea lui era cea mai mare rsplat" Cineam at8t de mult la ea) 8nc8t (i acum) c8nd m g8ndesc la aceste <leacuri) m simt ad8nc mi(cat" -teer<orth era (i <oarte atent (i) 8ntr$o anumit 8mpreNurare) .i=aC mani<estat aceast trstur cu o duritate care bnuiesc c i$a cam <cut s su<ere pe bietul Traddles (i pe ceila0i" -crisoarea <g$ duit de Peggotty E o scrisoare nespus de 8ncuraNatoare E a sosit 8n primele sptm9ni ale semestrului (i o dat cu ea am primit un ca,e' multe portocale (i dou sticle de sirop de anglice" Am depus aceast comoar) precum se cu7enea) la picioarele lui -teer<orth (i l$am rugat s hotrasc" E Ascult) tinere Copper<ield) s$0i spun ce7a E a zis -teer<orth E I siropul o s9$% pstrm ca s$0i uzi g8tleNul c8nd 8mi istorise(ti" Propunerea lui m$a <cut s ro(esc (i l$am rugat) s<ios) s nu struie" .ar mi$a rspuns c 8ntruc8t bgase de seam c adesea 7orbeam cam rgu(it) cam g8N8it E acestea au <ost cu7intele lui E <iecare pictur a7ea s <ie <olosit a(a cum a hotr8t" Prin urmare) N siropul a <ost 8nchis 8n ldi0a lui) de unde scotea c8te pu0in 8ntr$o sti$ clu0 (i) printr$un pai 8n<ipt 8n dop) 8mi ddea s beau ori de c8te ori i se prea c a( a7ea ne7oie de un 8ntritor" 1neori) ca butura sa <ie mai e<icace) a7ea bun7oin0a s stoarc c8te7a picturi de zeam de portocal 8n sirop sau s9$I mai 8n7ioreze cu ghimbir sau s toarne o pictur de piperment" i de(i n$a( putea spune ca prin aceste adugiri cpta o arom mai bun sau c$ar <i <ost butura cea mai potri7it diminea0a) pe stomacul gol) sau seara) 8nainte de culcare) totu(i o sorbeam cu recuno(tin0 (i eram <oarte mi(cat de aten0ia lui" Mi s$a prut c Pere&rine Pic,le a durat c8te7a luni de zile (i ca celelalte istorisiri au cerut 8nc (i mai mult 7reme" 8ndeplinirea 8n7oielii n$a su<erit niciodat din lips de material (i siropul a durat

.AII. COPP!RBI!,.

%%@

i$Fim tot at8t c8t (i po7estirile" 'ietul Traddles $ nu pot s m g8n$ ilesc la biatul acesta <r s nu$mi 7in s r8d (i <r ca) 8n iicela(i timp) s nu simt umezindu$mi$se ochii E Nuca) de obicei) rolul corului anticD se pre<cea c se prpde(te de r8s la pr0ile &a*lii (i c e cuprins de groaz ori de c8te ori aNungeam la un pasaN sinistru (i <oarte adesea m punea 8n mare 8ncurctur" 8mi amintesc c una din glumele lui pre<erate era s cln0ne din din0i %e c8te ori) po7estind de a7enturile lui il 'las) pomeneam de un ul&uaBif24 (i 0in bine minte c atunci c8nd il 'las s$a 8nt8lnit la Madrid cu cpetenia ho0ilor) bietul Traddles a mimat cu at8ta <oc un acces de spaim) 8nc8t a <ost auzit de mister CreaMle) care toc$ mai trecea pe coridor) (i s$a ales cu o btaie stra(nic pentru tul$ #urarea lini(tii 8n dormitor" Ce 8nclina0ii spre romantism (i 7isare 7oi <i a7ut din nscare au losl stimulate de at8ta po7estit pe 8ntunericF (i din acest punct de 7Z$dere se prea poate ca aceast 8ndeletnicire s nu$mi <i <ost de prea mare <olos" .ar <aptul c 8n dormitorul nostru eram rs<0at (i V i i$ram con(tient de pre0uirea de care m bucuram 8n r8ndul bie$ l i l o r) de(i eram cel mai mic dintre ei) m$a 8ndemnat s$mi dau cea mai mare silin0" 8ntr$o (coal 8n care domne(te cruzimea) <ie c di rectorul e un neghiob sau nu) nu se poate 8n70a mare lucru" Nu @ re% s9 <i e:istat 7reo (coal ai crei ele7i s <ie mai ne(tiutori dec8t i "n.c"larii meiF prea erau hr0ui0i) prea erau des btu0i ca s9 aib i apul la 8n70turF nu puteau 8n70a cu <olos) a(a cum nimeni nu se nlege cu 7reun <olos c8nd 8n permanen0 se abat asupra lui nenoro$ \ n i ) su<erin0e (i griNi" .ar orgoliul meu copilresc (i aNutorul lui -iccr<orth mi$au dat oarecare imboldF (i cu toate c asta nu m$a ferii de pedepse) am izbutit) spre deosebire de ceilal0i bie0i) s pi nul) c8t am urmat acolo) c8te7a <irimituri de 8n70tur" 8n aceast pri7in0) mister Meii) care mi$a artat o simpatie de J are 8mi amintesc cu recuno(tin0) mi$a dat un deosebit aNutor" Am f"ii 8ntotdeauna m8hnit de <elul cum se purta -teer<orth cu el) c9u$ I li ui 8n mod sistematic s$% <ac de r8s (i rareori l9s8nd s$i scape I peun prileN de a$% Nigni sau de a$i 8ndemna pe al0ii s$o <ac" ,ucrul Z I " I m$a tulburat mult 7reme) mai ales c 8i po7estisem lui
AlftuuBi9 2sau) mai e:act) al&uadl) $ agent de poli0ie 8n -pania"

%%A

C+AR,!- .IC/!N-

-teer<orth E <a0 de care nu eram 8n stare s pstrez nici un secret) dup cum nu puteam ascunde de el nici o prNitur sau 7reun alt bun lumesc E despre cele dou btr8ne la care m dusese mister Meii (i mi$era team ca nu cum7a) 8n dorin0a de a$% 8nNosi pe mister Meii) s lase s$i scape 7reo 7orb" A( putea spune c nici unuia dintre noi nu i$a dat prin g8nd 8n diminea0a aceea) c8nd am m8ncat acolo (i am a0ipit la umbra pe$ nelor de pun) 8n sunetul piculinei) ce urmri 7a a7ea trecerea ne8nsemnatei mele persoane prin acel azil" i 7izita aceea a a7ut totu(i urmri nepre7zute (i destul de gra7e) 8n <elul lor" 8ntr$o zi) c8nd mister CreaMle n$a putut s ias din cas) <iind I bolna7 E ceea ce) <ire(te) a st8rnit 7eselie 8n toat (coala E s$a <cui mare trboi 8n timpul orelor de diminea0" 'ie0ii se sim0eau at8l de 7oio(i (i at8t de mul0umi0i) 8nc8t nu era chip s9$i potole(ti" .e(i temutul Tungay) cu piciorul lui de lemn) (i$a <cut apari0ia de doua sau de trei ori (i a 8nsemnat numele celor mai de seam 7ino7a0i) nimeni nu s$a sinchisit) cci) (tiind c 8n orice caz a doua zi 7om <i pedepsi0i cu to0ii) socoteam c este mai 8n0elept s petrecem acuma" .e <apt) 8n ziua aceea nu 8n70am dec8t diminea0a) <iind s8m$ bt" .ar pentru c glgia de pe terenul de Noc l$ar <i indispus pe mister CreaMle (i pentru c 7remea nu era prielnic pentru plim$ bare) s$a hot9r8t s r9m8nem 8n clas (i dup$amiaz9) d8ndu$ni$s0 teme mai u(oare) anume ticluite pentru acea 8mpreNurare" !ra *iui 8n care mister -harp obi(nuia s se duc la ora( ca s$(i onduleze perucaF de aceea) sarcina de a supra7eghea clasa 8i re7eni lui mister Meii) asupra cruia cdeau toate cor7ezile" .ac a( putea gsi cea mai slab asemnare 8ntre o <ptur atu de bl8nd cum era mister Meii (i un taur sau un urs) atunci) 7orbind despre clipele 8n care trboiul a aNuns la culme 8n dup$amiaza cu pricina) a( spune c era ca un taur sau ca un urs 8ncol0it de o mie do c8ini de 78ntoare" Parc 8l 7d cum) 0in8ndu$(i <runtea 8ndurerat cu m8na aceea osoas) 8(i pleca pri7irea asupra cr0ii pe care o a7ea In <a0) strduindu$se din rsputeri s$(i urmeze munca isto7itoare In miNlocul unui 7acarm care l$ar <i nucit (i pe pre(edintele Camerei Comunelor" 1nii bie0i ie(eau de la locurile lor) Nuc8nd leap(a cu I al0i bie0iF al0ii r8deu zgomotos) c8ntau) <lecreau) 0op9iau) urlauF al0ii bteau din picioare) al0ii se 8n78rteau 8n Nurul lui r8nNincl)

.AII. COPP!RBI!,.

%%?

sir8mb8ndu$se) imit8ndu$%) bt8ndu$(i Noc de srcia lui) de ghetele iui, de hainele lui) de maic$sa) de tot ceea ce a7ea (i <a0 de care s ar <i cu7enit s arate respect" E ,ini(teX a strigat mister Meii) ridic8ndu$se (i lo7ind cu cartea %e catedr" Ce 8nseamn astaY A0i 8ntrecut msura" ! e:asperant" I 3c ce 7 purta0i a(a cu mine) bie0iY ,o7ise catedra cu cartea meaF m a<lam l8ng el (i) urm9rindu$i pri!irile care cercetau clasa) am bgat de seam cum to0i bie0ii au 8nlemnit brusc) unii mira0i) al0ii pe Numtate 8n<rico(a0i) iar c80i7a rt)rettn% parc cele 8nt8mplate" -teer<orth 8(i a7ea locul 8n <undul clasei) la cellalt capt al lungii 8ncperi" C8nd pri7irea lui mister Meii s$a oprit asupra lui) tatea cu spatele rezemat de zid) cu m8inile 8n buzunare (i se uita la mister Meii 0in8ndu$(i buzele 0uguiate ca (i cum ar <i <luierat" E Tcere) mister -teer<orth E i$a zis" 'a s taci dumneata E i$a 8ntors 7orba -teer<orth) 8nro(indu$se" c 2 n cine crezi c 7orbe(tiY -tai Nos E i$a zis mister Meii" J 'a s stai Nos dumneata (i s <aci bine s$0i 7ezi de treab" -$au auzit c8te7a chicoteli (i c8te7a aplauzeF dar mister Meii era iii ii de palid) 8nc8t tcerea s$a a(ternut deodat 8n toat clasa) iar un #i al care se repezise 8n dosul lui ca s$i imite 8n btaie de Noc mama s$a rzg8ndit (i s$a pre<cut c$ar 7rea s$(i ascut pana" .ac 80i 8nchipui c nu (tiu ce putere ai asupra bie0ilor de iliGi sau c n$am 7zut cum de c8te7a minute 8i asmu0i pe cei mici I `ii ina insulte 8n <el (i chip) te 8n(eli E a spus mister Meii (i) <r s9$(i I lira seama 2bnuiesc eu3) mi$a pus m8na pe cap" $ Nici nu$mi dau osteneala s m ocup de dumneata) a(a c I n itm cum s m 8n(el E i$a rspuns -teer<orth rece" $ i c8nd pro<i0i de situa0ia de pri7ilegiat de care te bucuri aici E it minat mister Meii) cruia 8i tremurau buzele E ca s insul0i un I yiMitlcman""" 1n ceY""" -$% 7d (i eu) unde$iY i$a tiat 7orba -teer<orth" I /Godat9 cine7a a strigatD -a$0i <ie ru(ine) -teer<orthX ! ur8t ce <aciX I M a Traddles" .ar mister Meii %$a dezamgit) po<tindu$% s9$(i I ^lnZi limba"

%%H

C+AR,!- .IC/!N-

""" ca s insul0i un om care n$a a7ut noroc 8n 7ia0 si care nu te$a Nignit niciodat cu nimic) mai ales c e(ti de aNuns de 78rstnic (i de 8n0elept ca s$0i dai seama c s8nt destule moti7e pentru care n$ar trebui s$% insul0i E a urmat mister Meii) (i buzele 8i tremurau din ce 8n ce mai tare E atunci s78r(e(ti o <apt Nosnic) o m8r(97ieX Po0i sa stai Nos sau s rm8i 8n picioare) cum po<te(tiX Copper<ield) cite(te mai departeX -tai pu0in) tinere Copper<ield E mi$a zis -teer<orth 8naint8nd ctre miNlocul clasei" !ister Meii) 7reau s$0i spun ce7a o dat pentru totdeauna" .ac 80i permi0i s spui despre mine c s8nt Nos nic sau m8r(a7 sau cam a(a ce7a) e(ti un cer(etor neru(inatX tii bine c) oricum) e(ti un cer(etor" .ar c8nd 7orbe(ti ast<el) e(ti un coate$goale (i un neru(inatX Nici acum nu s8nt lmurit dac -teer<orth era c8t pe$aci s$% lo$ 7easc pe mister Meii sau dac mister Meii era c8t pe$aci s9$% lo7eas$ c pe -teer<orth sau dac am8ndoi se pregteau s se 8ncaiere" .ar am 7zut deodat c to0i bie0ii 8ncremeniser) de parc s$ar <i pre<cut 8n stane de piatr) (i atunci l$am 7zut pe mister CreaMle 8n miNlocul nostru) cu Tungay alturi) (i am zrit$o pe missis CreaMle cu <ata ei la u() cu un aer 8n<rico(at" !ister Meii a rmas c8te7a clipe nemi(cat) cu capul 8n m8ini (i coatele spriNinite pe catedr" !ister MeiiX %$a interpelat mister CreaMle) scutur8ndu$% de bra0) (i de ast dat glasul lui s$a auzit at8t de bine) 8nc8t Tungay a gsit c nu mai era ne7oie s$i repete cu7intele" -per c nu 0i$ ai pierdut cumptulX Nu) sir' nuX i$a rspuns) ridic8ndu$(i capul din palme) cl9ti$ n8ndu$% (i <r8ng8ndu$(i manile <oarte agitat" Nu) mister CreaMle) nu mi l$am pierdut""" mi$am""" mi$am pstrat cumptul) sir. Numai c ar <i <ost""" ar <i <ost mai bine) mister CreaMle) s 7 <i g8ndit la mine ce7a mai de7reme" Ar""" ar <i <ost mult mai bine) sir' (i mult mai nimerit) sir. M$ar <i <erit de neplceri) sir. !ister CreaMle %$a pri7it cu se7eritate) apoi a pus m8na pe um$ rul lui Tungay (i) urc8ndu$se cu picioarele pe o banc) s$a a(ezat pi I un pupitru" .e pe acest tron s$a mai uitat o dat se7er la mistetI Meii) care) tot at8t de agitat) 8(i cltina capul (i 8(i <r8ngea m8inileF i dup care) 8ntorc8ndu$se ctre -teer<orth) i$a spusD

.AII. COPP!RBI!,.

%%>

E Pentru c d8nsul nu bine7oie(te s m lmureasc) spune$ mi dumneata ce s$a 8nt8mplatY -teer<orth a ocolit c8t7a timp 8ntrebarea) rm8n8nd tcut (i pri 7i ndu$(i cu dispre0 (i m8nie ad7ersarul" Cin bine minte c p8n9 (i 8n i l i p a aceea m$am g8ndit) <r s 7reau) c8t de m8ndru arta -teer$ lorth (i c8t de plouat (i necioplit prea mister Meii) alturi de el" Ce$a 7rut s spun c8nd a 7orbit de pri7ilegia0iY a 8ntrebat) 8n cele din urm) -teer<orth" Pri7ilegia0iY a repetat mister CreaMle) (i pe loc 7inele de pe <runte i s$au um<lat" Cine a 7orbit de pri7ilegia0iY .umnealui E a rspuns -teer<orth" i) m rog) ce ai 7rut s spui cu astaY a izbucnit mister CreaMle) Intorc8ndu$se suprat ctre asistentul su" Am 7rut s spun E a dat s rspund acesta cu glasul stins E uni 7rut s spun ceea ce am spusD c nici un ele7 nu are dreptul s loloseasc pozi0ia pri7ilegiat pe care o are ca s m 8nNoseasc" - te 8nNoseasc pe dumneata* a e:clamat mister CreaMle" Asta$i culmeaX .ar d$mi 7oie s te 8ntreb) cum dracu te cheam E si aici mister CreaMle (i$a 8ncruci(at bra0ele pe piept) cu nuia cu tot) _i si$a 8ncruntat at8t de tare spr8ncenele) 8nc8t abia i se mai 7edeau Oc&ii mici 8n dosul lor E d$mi 7oie s te 8ntreb dac atunci c8nd ai pomenit de pri7ilegia0i) mi$ai pstrat (i mie respectul datorat" /cspectul ce mi$e datorat mie) ca director al acestei institu0ii (i ca patr"n al dumitale E a adugat mister CreaMle) 8ntorc8nd subit capul in direc0ia lui mister Meii" -8nt gata s recunosc c am gre(it E a zis mister Meii" I V"i ca mi$a( <i pstrat s8ngele rece) n$a( <i <cut$o" Aici -teer<orth Inter!eniD E A mai zis c s8nt Nosnic (i c s8nt m8r(a7) (i atunci eu i$ am Npiis c e un cer(etor" .ac mi$a( <i pstrat s8ngele rece) poate c
II a_ <i rostit acest cu78nt" .ar l$am spus (i s8nt gata s trag toate

i iiiisecin0ele" l FFir9 s m g8ndesc c nu risca) pesemne) nimic) aceste cu7inte M$iiic0e m$au 8n<lcrat" I$au impresionat (i pe bie0i) cci s$a auzit un murmur de aprobare) cu toate c n$a scos nimeni o 7orb" .e(i sinceritatea dumitale 80i <ace cinste E a zis mister CreaMle E i " n " i 8ndoial c 80i <ace cinste""" m mir) trebuie s 0i$o spun)

%#5

C+AR,!- .IC/!N-

-teer<orth) c ai putut arunca un asemenea epitet unei persoane care lucreaz la -alem +ouse" -teer<orth chicoti" E fsta) sir' nu$i un rspuns la obser7a0ia mea $ i$a zis mister CreaMle" Trebuie s$0i spun) -teer<orth) c a(tept de la dumneata mai mult dec8t at8t" .ac alturi de chipe(ul -teer<orth mister Meii mi se prea necioplit) ce s mai spun cum mi se prea mister CreaMleY N$are dec8t s m dezmint E a zis -teer<orth" Ce s dezmintY s$a rstit mister CreaMle" C e cer(etorY Cum adic) 7rei s spui c se duce pe unde7a s cer(eascY .ac nu e el 8nsu(i cer(etor) atunci o rud apropiat de$a lui este E a struit -teer<orth" i e totunaX Mi$a aruncat o pri7ire (i) 8n acela(i timp) mister Meii m$a btut prietene(te pe umr" M$am uitat la mister Meii (i am sim0it cum ro(eam (i cum inima 8mi era co78r(it de mustrri) dar ochii lui mister Meii erau a0inti0i asupra lui -teer<orth" A continuat s m bat prietene(te pe umr) <r a$(i lua pri7irea de la el" E .eoarece a(tepta0i s m Nusti<ic E a urmat -teer<orth E (i s lmuresc ce am 8n0eles prin aceste cu7inte) n$am de spus dec8t at8t) mister CreaMleD maic$sa trie(te 8ntr$un azil) din pomana altora" Pri7indu$% 8n ochi mai departe pe -teer<orth (i bt8ndu$m9 prie$ tene(te pe umr) mister Meii a murmurat ce7aF dac nu m 8n(el) a spus ca pentru sineD E .a) asta era" 8ncruntat) dar cu pre<cut polite0e) mister CreaMle s$a 8ntors c9tre subalternul su" Ai auzit) mister Meii) ce a spus acest gentleman" Te rog) dac 7rei) s ai buntatea (i s dezmin0i aici) 8n <a0a clasei) acest lucru" ! ade7rat) sir' (i n$am nimic de dezmin0it E declar mister Meii 8n miNlocul unei tceri de moarte" Ceea ce a spus e ade7rat" Atunci) te rog E a urmat mister CreaMle) plec8ndu$(i capul 8ntr$o parte (i rotindu$(i ochii prin clas E <ii at8t de bun (i mr turise(te aici) 8n <a0a tuturor) c p8n9 8n clipa de <a0 acest <apt n J aNuns la cuno(tin0a mea" 8n mod direct) cred c nu E a rspuns mister Meii" Precis nu (tiiY 8ntr$ade7r nu (tiiY

.AII. COPP!RBI!,.

%#%

8mi 8nchipui c niciodat n$a0i crezut c9 a( a7ea o situa0ie material e:celent" I este cunoscut situa0ia mea aici) acum (i 8ntotdeauna" .ac ridici aceast chestiune E a zis mister CreaMle) (i 7inele i s$au um<lat mai tare ca oric8nd E m9 tem c ai a7ut o situa0ie <als JVi c9 te$ai 8n(elat) con<und8nd aceast (coal cu un or<elinat" !ister Meii) s nu 7 <ie cu suprare) trebuie s ne despr0im" Cu c8t mai n$pede) cu at8t mai bine" Cel mai bine ar <i s$o <acem chiar acum E 8i rspunse mister Meii) ridic8ndu$se" Cum po<te(tiX a e:clamat mister CreaMle" 8mi iau rmas$bun de la dumenata) mister CreaMle) (i de la 7oi to0i $ a spus mister Meii) plimb8ndu$(i pri7irea prin clas (i Mii8ndu$m din nou) prietene(te) pe umr" Cie) Kames -teer<orth) nu i^i pot ura) acum) la plecare) altce7a dec8t s aNungi c8nd7a s te i ,Eine*i de ceea ce ai <cut azi" .eocamdat) n$a( putea s consider i "% mi$ai <i prieten mie sau 7reunuia dintre cei ce$mi s8nt dragi" Mi$a mai pus 8nc o dat m8na pe umrF apoi (i$a luat piculina (i cele c8te7a cr0i pe care le a7ea 8n sertarul catedrei (i) l9s8nd i &eia 8n broasc) pentru urma(ul su) a prsit clasa cu mica$i a7ere sul3 bra0" .up aceea) prin miNlocirea lui Tungay) mister CreaMle a 2 i n ut o cu78ntare) mul0umindu$i lui -teer<orth pentru c9 aprase $%e.i, poate) cu prea mult cldur3 <iin0a (i bunul renume al (colii \ li$ la -alem +ouseF (i a 8ncheiat str8ng8ndu$i m8na lui -teer<orth) 8n l i i n p ce noi am strigat) nu prea (tiu de ce) dar cred c pentru -teer$ f"rt&, de trei ori ura) (i de aceea) de(i eram <oarte m8hnit) am luat (i cu parte cu 8n<lcrare la aceste o7a0ii" Apoi mister CreaMle %$a lumi pe Tommy Traddles) care) 8n loc s se bucure) ca ceilal0i #ie i, pl8ngea din pricina plecrii lui mister Meii (i) 8n cele din urma, mister CreaMle s$a dus s9$(i reia locul pe di7anul sau patul pe i 5re=8 prsise" Rma(i singuri) ne$am uitat) dup c8te$mi amintesc) cam <8st8ci0i unii la al0ii" 8n ce m pri7e(te) m sim0eam at8t de m8hnit (i at8t de \ I n i i i i i t de remu(c9ri pentru rolul pe care$% Nucasem 8n aceast iiiiiinplare) 8nc8t pentru nimic 8n lume nu mi$a( <i putut st9p8ni I"ic liniile dac nu mi$ar <i <ost team c -teer<orth) care 7edeam c9 mereu se uita la mine) mi le 7a lua 8n nume de r9u) socotindu$le

%##

C+AR,!- .IC/!N-

ca un gest neprietenesc) sau c) <inind seama de deosebirea de 78rst dintre noi (i de sentimentul pe care le a7eam pentru el) 7a considera ca nelalocul ei mani<estarea emo0iei care m cople(ea -teer<orth se arta <oarte suprat pe Traddles (i spunea c 8i p9$^ rea bine c$o p0ise" 'ietul Traddles) care dep(ise prima <az a dezndeNdii sale (iN nu$(i mai 0inea capul pe banc) ci se consola) ca de obicei) desen8nd schelete) i$a rspuns c pu0in 8i pas" .up prerea lui) mister Meii <usese nedrept0it" Cine %$a nedrept0it) <eti0oY a 8ntrebat -teer<orth" Chiar dumneata" .ar ce i$am <cutY Ce i$ai <cutY ,$ai Nignit (i l$ai <cut s9$(i piard sluNba" ,$am NignitY a repetat) dispre0uitor) -teer<orth" -8nt sigur c o s9$i treac repedeX Nu e at8t de ginga( ca dumneata) miss Trad dles" C8t despre sluNba lui E care era <oarte bun) nu$i a(aY E crezi) oare) c n$o s scriu acas (i n$o s am griN s i se trimit ce7a baniY A(a crezi) Polly%Y Am socotit cu to0ii c -teer<orth era c8t se poate de mrinimos) cci maic$sa era 7du7 (i bogat (i) dup c8te se zicea) era tot$ deauna gata s$i 8ndeplineasc orice dorin0" A(adar) am <ost <oarte mul0umi0i c Traddles (i$a primit lec0ia cu7enit Ui l$am ridicat 8n sl7i pe -teer<orthF mai ales dup ce a bine7oit s ne spun c tot ceea ce <cuse era numai pentru binele (i de dragul nostru (i c) prin <apta lui dezinteresat) ne <cuse un mare ser7iciu" .ar trebuie s mrturisesc c 8n seara aceea) pe 8ntuneric) 8n 7reme ce istoriseam po7estiri) mi s$a prut de c8te7a ori c$mi sun Nalnic 8n urechi piculina lui mister MeiiF (i c atunci c8nd) 8n cele din urm) -teer<orth obosind) m$am culcat) mi s$a nzrit ca zicea unde7a at8t de trist) 8nc8t m$am sim0it <oarte ne<ericit" Cur8nd 8ns l$am dat uitrii) cci am czut 8n e:taz 8n <a0a lui -teer<orth) care) p8n9 s i se gseasc un 8nlocuitor lui mister Meii) a preluat cu non(alan0 (i dezin7oltur c8te7a din orele acestuia) pred8nd <r carte 2a7eam impresia c (tie totul pe de rost3" 8nainte de a$(i lua ser7iciul 8n primire) noul pro<esor) care
1

Nume de <atF aici <olosit 8n batNocur"

.AII. COPP!RBI!,.

%#6

mai 8nainte <usese la o (coal secundar) a <ost po<tit 8ntr$o zi la mas) ca s$i <ie prezentat lui -teer<orth" Acesta %$a plcut (i ne$a spus c era un om de ispra7" Br a pricepe 8ntocmai ce 7oia s spun) bizuindu$m9 pe aprecierea lui) i$am artat o mare stim (i II $am pus nici o clip la 8ndoial cuno(tin0ele sale e:cep0ionale) ile(i cu mine nu (i$a dat nici pe departe osteneala pe care (i$o d$ %use mister Meii" 8n cursul semestrului nu s$a mai 8nt8mplat dec8t un singur e7e $ niment ie(it din <ga(ul banal al 7ie0ii (colare de <iece zi) un e7eni $ ment care mi$a lsat o impresie ne(tears p8n 8n ziua de azi" Multe smt pricinile pentru care a rmas ne(tears9" 8ntr$o dup9$amiaz9) c8nd eram cu to0ii buimaci de oboseal) iar mister CreaMle croia nemilos 8n dreapta (i 8n st8nga) Tungay a intrat in clas (i a strigat cu 7ocea lui rsuntoareD $ Iizit pentru Copper<ieldX A schimbat apoi c8te7a cu7inte cu mister CreaMle) in<orm8ndu$% ii ne erau 7izitatorii (i 8ntreb8ndu$% unde s$i primeascF potri7it obiceiului) de 8ndat ce auzisem acesta 7este) m sculasem 8n picioare (i m sim0eam aproape le(inat de spaim (i uimire) c8nd " u n <ost po<tit s m duc pe scara din dos (i s$mi pun un gulera( curat 8nainte de a m prezenta 8n su<ragerie" Am 8ndeplinit degrab aceste porunci) 8ntr$o <ierbere cum nu mai cunoscusemF (i c8nd am "i Nuns Ia u(a su<rageriei (i mi$a dat 8n minte c ar putea <i mama E pln6 atunci socotisem c nu putea <i dec8t mister Murdstone sau sor$sa E m$am oprit) am luat m8na de pe clan0 (i am pl8ns o #ucat de 7reme) 8nainte de a intra" ,a 8nceput n$am 7zut pe nimeniF dar sim0ind c u(a se 8mpiedi$ ca de cine7a) m$am uitat dup u( (i) spre uimirea mea) i$am 7zut pe mister Peggotty (i pe +am) care) 8nghesuindu$se unul 8ntr$altul ling perete) 8mi <ceau pNecciuni cu plriile 8n m8n9" Nu m$am putut stp8ni (i am pu<nit 8n r8sF dar am r8s nu at8t de 8n<0i(area lor) i ii de bucurie c$i 7edeam" Ne$am str8ns m8inile cu mult cldurF ^N am r8s (i am r8s p8n ce am <ost ne7oit s$mi scot batista ca s$mi (icrg lacrimile" !ister Peggotty 2care) 0in minte) a stat cu gura cscat tot tim pul 7izitei3 s$a artat <oarte 8ngriNorat 79z8ndu$m9 cum 8mi (ter$ lacrimile (i %$a 8mboldit pe +am s spun ce7a"

%#&

C+AR,!- .IC/!N-

-us inima) mas(r .a7yX mi$a zis +am) z8mbind) cum 8i era obiceiul" !tete com a mai crescut GnealuiX Ade7rat) am crescutY am 8ntrebat) (terg8ndu$mi ochii" Nu (tiu s <i pl8ns pentru ce7a anumeF pesemne 8mi ddeau lacrimile numai pentru c re7edeam ni(te 7echi prieteni" A crescut mas(r .a7yX !tete com a mai crescut GnealuiX a stri gat +am" Com a mai crescutX a repetat mister Peggotty" Au 8nceput s r8d9 pri7indu$se unul pe cellalt (i m$au <cut (i pe mine s r8d din nou (i) apoi) to0i trei am r8s) mai$mai s$mi 7in din nou a pl8nge" Nu cum7a (ti0i ce <ace mama) mister PeggottyY l$am 8ntrebat" i ce <ace scumpa) scumpa (i buna mea PeggottyY -tra(nicX mi$a rspuns mister Peggotty" i micu0a !mGly) (i missis ummidgeY -tra(nicX a zis mister Peggotty" A urmat o tcere" Ca s$i pun capt) mister Peggotty a scos din buzunare doi homari uria(i) un crab enorm (i un sac mare de p8nz9 plin cu cre7ete) pe care i le$a pus 8n bra0e lui +am" $ M9$n0elege0i E a zis mister Peggotty E c8nd a0i stat la noi) am 7zut c 7 plceau bunt0ile astea) a(a c$am 8ndrznit""" Mmuca i$o <iert chiar ea" !issis ummidge i$o <iert" .aX""" E a zis mister Peggotty) 7orbind rar (i 8nt8rziind parc anume) pentru c nu gsea alt subiect de con7ersa0ie" !issis ummidge) zu) 7 spun) chiar ea i$o <iert" I$am mul0umit" .up ce i$a aruncat o pri7ire lui +am) care sttea Ui se uita z8mbind la raci) <r s caute s$i 7in 8n aNutor) mister Peggotty a urmatD $ Iede0i) mul0umit 78ntului (i <lu:ului care ne$au <ost priel nice) am aNuns la ra7esenG % cu una din brcile noastre din Lar$ mouth" -or9$mea mi$o scris com se chem locul sta de aici (i mi$o spus c dac o s aNung com7a) din 8nt8mplare) la ra7esenG) s m9 duc neaprat s 7d ce <ace mas(r .a7y (i s9$i dau salutrile cu7e nite gi tare smerite orari de bine din parte$i (i s$i dau (tire c <amelia o duce stra(nic de bine" Chiar a(aX Iede0i) c8nd m$oi 8ntoarce) micu0a
!ste 7orba de ra7esend) un mic port situat la intrarea 8n estuarul Tamisei"

.AII. COPP!RBI!,.

%#@

EmFl/ o s$i scrie sor$mi c 7$am 7zut (i c$o duce0i (i Gnea7oastr9 stra(nic de bine (i a(a mai departe) roat) ca la clu(ei" A trebuit s stau (i s chibzuiesc pu0in p8n s pricep ce 7oia sa spun mister Peggotty prin aceast meta<or) care desemna lan0ul coresponden0ei" .up aceea i$am mul0umit clduros (i am adugat E de(i 8mi ddeam seama cum m 8nro(eam E c (i micu0a !mGly s$o li schimbat de c8nd mergeam 8mpreun s culegem scoici (i pietri $ cele de pe plaN" E -$o <cut aproape c8t o <emeie) at8t de mult o crescut E a zis mister Peggotty" 8ntreba0i$% (i pe el. Ioia s spun s$% 8ntreb pe +am) care) cu punga cu cre7ete 8n la^a) 8ncu7iin0a (i r8dea 8ne8ntat" i ce obraz <rumosX a zis mister Peggotty) cu <a0a 8mbuNorat" i com mai 8n7a0X a adugat +am" i ce scris areX a zis mister Peggotty" -crisul ei e negru ca tciuneleX i mare) c$% po0i 7edea de la orice deprtareX !ra o 8ne8ntare s 7ezi c8t de 8n<lcrat de7enea mister Peggotty i In% 8(i amintea de mica lui <a7orit" II 7d (i acum cu <a0a$i des$ i Ii i sa (i proas) radiind de o dragoste (i de o m8ndrie indescrip$ i i l V i l e " Ochii lui) care te pri7esc drept 8n <a0) se aprind (i scapr 0nsufle i i parc de o <lacr din ad8ncuri" Pieptul lat i se um<l de pi Acere2 .e emo0ie) m8inile$i mari (i puternice se 8ncle(teazF (i nhliniaz ceea ce spune mi(c8nd bra0ul drept) care) 7zut cu ochii mei de pitic) pare c8t un baros" +am prea aproape tot at8t de 8n<lcrat" Cred c am8ndoi mi$ar li 7orbit mult mai mult despre ea dac nu i$ar <i tulburat apari0ia nea(teptat a lui -teer<orth) care) 79z8ndu$m9 c stteam de 7orb Inti$un col0 cu doi strini) a 8ncetat s <redoneze c8ntecul cu care l i n i a se pe buze (i) d8nd s ias) mi$a zisD E Nu (tiam c erai aici) tinere Copper<ieldX 2Cci) de obicei) nu ! olo erau primi0i oaspe0ii"3 Nu s8nt sigur dac l$am chemat 8napoi spre a m m8ndri c am mi prieten ca -teer<orth sau din dorin0a de a$i e:plica acestuia cum d_ a7eam un prieten ca mister Peggotty" I$am zis) cu s<ial 2.oam$ ur .umnezeule) cum 8mi aduc aminte de aceste amnunte) dup Ittta amar de 7remeX3D

#A

C+AR,!- .IC/!N-

E Te rog) -teer<orth) nu pleca" .umnealor s8nt doi pescari din Garmourth E oameni buni (i cumsecade E rude ale ddacei mele) are au 7enit de la ra7esend s9 m9 7ad" $A) ahX a e:clamat -teer<orth) 8ntorc8ndu$se" 8mi pare bine s$i unosc" Cum 7 sim0i0iY A7ea un <el de a se purta at8t de plcut) de 7esel) <iresc) dar nici$ ecum insolent) 8nc8t mai cred (i acum c e:ercita un ade7rat irmec" i mai cred c datorit 0inutei (i snt0ii sale) glasului su Varte armonios (i <rumuse0ii chipului (i a siluetei) precum (i) pe c8t iu) datorit unei 8nnscute puteri de atrac0ie 2pe care cred c9 nu$ ai pu0ini oameni o au3) emana o 7raN creia era c8t se poate de resc s i te supui (i creia nu mul0i puteau s9$i 0in piept" Mi$am it seama c9 (i prietenii mei s$au sim0it la largul lor (i c9 8ndat au I st gata s$(i deschis inima 8n <a0a lor" I rog) mister Pieggotty) s le spune0i (i celor de acas) c8nd 7e0i trimite scrisoarea) c9 mister -teer<orth e <oarte drgu0 cu ne (i nu (tiu ce m$a( <i <cut aici <r el E am zis eu" CopilriiX rosti -teer<orth) r8z8nd" Nici s nu le pomeni0i de i ce7a" i dac mister -teer<orth o s9 7in 7reodat 8n Nor<olM sau 8n <<olM) 8n timp ce 7oi <i (i eu acolo) atunci pute0i <i sigur) mister ggotty) c o s9$% aduc) <ire(te) cu 7oia lui) la Larmouth) s 7ad9 Fa dumnea7oastr E am adugat" Crede$m) -teer<orth) de c8nd i n$ai 7zut o cas mai nostim" ! <cut dintr$un barcazX Chiar dintr$un barcazY s$a mirat -teer<orth" Nici c s$ar putea as9 mai potri7it pentru un marinar des978r(it ca acesta" Chiar a(a) sir' chiar a(aX 8ntri +am) r8nNind" A7e0i dreptate) sre domn" !as(r .a7y) are dreptate Gnealui" 1n marinar des9$ iitX +o$hoX 8ntr$ade7r) asta (i eX .e(i modestia 8l oprea s9$(i 8nsu(easc at8t de zgomotos lauda ce 1 adusese) mister Peggotty era tot at8t de 8nc8ntat ca (i nepotul su" $ Com s9 7 spun) sir; a zis el sur8ztor) <c8nd o plecciune (i szind e:tremit0ile <ularului pe piept E 7 mul0umesc) sir' 7"i 0umescX 8mi dau (i eu osteneala) sir' 8n meseria mea" $ Nici cel mai 7rednic om nu poate <ace mai mult) mister Pe)= N y E i$a zis -teer<orth) care 8i re0inuse numele"

.AII. COPP!RBI!,.

%#?

Pon r9NNNT(T ca (N Gnea7oastr9) sir' <ace0i la <el E a rspus mister Peggotty cltin8nd din cap $ (i 8nc <oaGte bine) <oaGte bine) sir. Ia mul0um esC0 s 5 r I r9m8n <oaGte 8ndatorat) sir' c m$a0i primit ii ii de bine" -8nt cam necioplit) sir' dar plin de r87n9) cel pu0in @i.nln5duiescciC sNnt piin de r87n) m$n0elege0i" N$a7e0i cine (tie ce M 7zut 8n casa mea) sir' dar 7 stau din toat inima la dispozi0ie dac$o s 7eriN0N 7reodat cu mas(r .a7y s$o 7ede0i" -8nt ca o scoic) C&iar a(a" arNs [n[s<er Peggotty 7oind s spun de <apt c era ca un melc) cci <Neea aluzie la <aptul c nu se 8ndura s plece) de(i dduse s se rerra ga dup <iecare <raz" i 7 doresc tot binele (i 7 ,re* am8ndurora <ericireX +am a rep etat acelea(i urri (i ne$am despr0it <oarte buni prie$ Irm2 In seara aceea am <ost C<t pe$aci s$i po7estesc lui -teer<orth ilrspre micu0 a ! mGly) dar m$am s<iit s$i pomenesc numele (i mi$a losl team sg nu rhd9 de mine" 8mi aduc aminte c am rmas mult e icme g8nditiduima oarecum st8nNenit la 7orbele lui mister Peggotty) G Giu == mi sP1-ese ca micu0a !mGly de7enise aproape o <emeieF p8n In urm 8ns tnN"Nun zis ca era o prostie" Ne7zu0i de nimeni) am dus racii (i homarii sau ;micile bun$ IM^I ) cum le +umise cu modestie mister Peggotty) 8n dormitorul nos$ IMI (i am m8nCat stra(nic 8n seara aceea" .ar p8n la urm) Traddles I pft it="2 !ra prea ghinionist ca s9$i poat prii) ca (i celorlal0i) o m"isa bun" Toata noaptea i$a <ost ru din pricina crabilorF (i dup ce G G= G=dopat cu o mul0ime de ceaiuri negre (i pilule albastre) 8ne8t I =i$ mple 2al chrui tat era medic3 a zis c 9t8tea doctorii ar <i dat gata %%% un cal) l$au ma N .atut (N cu nuiaua (i l$au pedepsit s 8n7e0e pe de G=GJG Uase caP+ole din 7ersiunea greceasc a Vechiului Testament' pruiru <aptul ca a re<uzat s mrturiseasc din ce i s$a tras" .in restul semestrului mi$a rmas doar un 7lm(ag de amin$ i i n despre strdaniile (i luptele noastre de <iece ziF despre 7ara % G=G era P e s <8r(ite (i 7enirea toamnei) despre dimine0ile <rigu$ 2\\"ist$) c8nd erT m sNii0i sa ne sculm din pat) (i despre aerul tios) n i i i de tios) al nop0ilor 8ntunecateF despre clasa ne8nc9lzit (i slab luminat, 8n c are m7 90am dup9$amiaza) (i despre cea rece) ca o ni Ir 7 arat ghe0T rNeV m care ne petreceam dimine0ileF despre ciclul Iniiiii#il de Ia r aso i N a <riptur de 7it (i de la carnea de oaie <iart G= G $===ea de oT e <riptF despre grmezile de p8ine cu untF despre

%#H

C+AR,!- .IC/!N-

c9rti cu col0urile 8ndoite) tbli0e sparte) caiete ptate de lacrimi) b9t9i cu nuiaua) b9t9i cu linia peste degete) tunderea pruluiF despre duminicile ploioase) budincile cu seu (i mirosul acela respingtor de cerneal) care 8n7luia totul" 8mi amintesc 8ns <oarte deslu(it cum) dup ce mult 7reme D s$ a prut ca un punct nemi(cat) g8ndul la 7acan0 a 8nceput s apropie (i s creasc) s creasc 7z8nd cu ochii" 8mi aduc amint cum) dup ce am socotit timpul ce ne despr0ea de 7acan0 8n am aNuns apoi s$% msurm 8n sptm8ni (i) 8n cele din urm) 8n zileF (i cum mi$a <ost team c nu m 7or chema acas) (i cum apoi am a<lat de la -teer<orth c totu(i m chemaserF (i c8nd n$am mai a7ut nici o 8ndoial 8n aceast pri7in0) am a7ut presim0iri c o s$mi rup piciorul" i 8mi amintesc cum) 8n cele din urm) ziua 7acan0ei a 8nceput s se apropie 7ertiginos) peste dou spt9m8ni) sptm8na 7iitoare) apoi s9pt9m8na asta) poim8ine) m8ine) azi) disear9""" p8n9 ce b m$am trezit 8n diligenta de Larmouth) 8n drum spre cas" Nu o dat m$am trezit din somn 8n diligenta care gonea spre Larmouth (i nu o dat am 7isat 7isuri incoerente despre toate acesteaX .ar c8nd m trezeam) pri7eli(tea pe care$o zream pe <e$ reastr nu mai era aceea a terenului de Noc al (colii -alem +ouse) iar zgomotul ce$% auzeam nu mai era acela al lo7iturilor de nuia administrate lui Traddles de mister CreaMle) ci (uierul biciului cu care 7izitiul 8ndemna caii"

'

CAPITO,1, IIII
Iacan0a" O dup$amiaz <ericit
8nainte de a se lumina de ziu) c8nd am aNuns la hanul la care$a oprit diligenta E alt han) nu acela unde lucra prietenul meu) r8n$ dFi_ul E am <ost po<tit 8ntr$un iatac drgu0) pe u(a cruia era pictat 1n del<in" 8mi adup aminte c) de(i busem un ceai <ierbinte 8n sala de Nos) 8n <a0a cminului 8n care ardea un <oc mare) eram 8nghe0atF JNi ca am <ost <oarte <ericit s m cuibresc 8n patul ;.el<inului=%) s tra) peste cap plapuma ;.el<inului= (i s dorm" !ister 'arMis) harabagiul) trebuia s 7in s m ia diminea0a la nou" M$am de(teptat pe la opt) cam mahmur) pentru c m odih$ nisem prea pu0in) (i am <ost gata 8mbrcat 8nainte de ora hotr8t" M$a 8nt8mpinat ca (i cum n$ar <i trecut nici cinci minute de c8nd ne 7"i["userm ultima oar) ca (i cum n$a( <i intrat la han dec8t ca s ic&im# o moned de (ase peni sau a(a ce7a" 8ndat dup9 ce mi$am 8ncrcat cu<ra(ul (i am luat loc 8n haraba 0i dup ce harabagiul s$a a(ezat pe capr) m8r0oaga cea lene( a p"rnit 8n pasul ei obi(nuit" $ Arta0i <oarte bine) mister 'arMis E i$am zis) socotind c9$i 7a Fftce plcere s a<le acest lucru" !ister 'arMis (i$a <recat obrazul cu m8neca) apoi s$a uitat la ea dc parc ar <i 7rut s 7ad dac nu i s$a luat rumeneala de pe <a0F il"ii nu mi$a rspuns la compliment"
Numele (i emblema hanului"

%65

C+AR,!- .IC/!N-

- (ti0i) mister 'arMis) c9 n$am uitat" I$am scris lui Peggotty" AhX <cu mister 'arMis" Prea morocnos (i 8mi rspundea cam sec" N$am <cut bine) mister 'arMisY l$am 8ntrebat) dup o clip de codire" Nu prea" N$am scris cum7a ce trebuiaY 'a 9i <i scris dumneata ce trebuia E mi$a zis mister 'arMis E dar a rmas <r urmare" Nepricep8nd ce 7oia s spun) am repetat interogati7D A r9mas <r urmare) mister 'arMisY Nu s$a ales nimic E m$a lmurit) pri7indu$m9 cu coada ochiu lui" Nici un rspuns" Adic a0i a(teptat un rspuns) mister 'arMisY am zis eu <9c8nd ochii mari) cci la asta nu m g8ndisem" C8nd un brbat spune c9 ar 7rea E mi$a declarat mister 'arMis pri7indu$m9 lung E 8nseamn c$a(teapt (i un rspuns" i atunci) mister 'arMisY .e atunci E a zis mister 'arMis) 8ntorc8ndu$(i din nou pri7i rea asupra urechilor m8r0oagei $ brbatul cu pricina tot a(teapt un rspuns" Nu i$a0i spus asta) mister 'arMisY Nu$u$uX a mormit mister 'arMis) chibzuind" N$am nici o che mare s m duc s i$o spun" .e c8nd s8nt) n$am schimbat nici (ase 7orbe cu ea" Nici prin g8nd nu$mi trece s i o spun" A0i dori s9$i 7orbesc eu) mister 'arMisY l$am 8ntrebat) (o7itor" Po0i s$i spui) dac dore(ti $ a 8ncu7iin0at mister 'arMis) pri7indu$m din nou cu 8n0eles E c 'arMis a(teapt un rspuns" Cum ziceai c o cheamY Cum o cheamY 8h8X a <cut mister 'arMis) d8nd din cap" Peggotty" Nume de botezY -au nume de <amilieY a 7rut s (tie mister 'arMis" O) nu) nu$i nume de botez" Numele ei de botez e Clara" Nu zuY s$a mirat 'arMis"

.AII. COPP!RBI!,.

%6%

Aceast noutate i s$a prut pesemne <oarte tulburtoare) cci a rmas o 7reme pe g8nduri) <luier8nd 8nceti(or" $ 'ineX a reluat el <irul 8n cele din urm" A(a s$i spuiD ;PeggottyX +arMis a(teapt rspuns=" !a poate o s$0i zicD ;Rspuns la ceY= @ft=i spuiD ;,a ce 0i$am spus=" ;Ce mi$ai spusY= o s te 8ntrebe" .umneata s9$i rspunziD ;'arMis r 7rea=" Aceast sugestie) deosebit de ingenioas) mister 'arMis a sub$ liniat$o 8nghiontindu$m9 at8t de tare) 8nc8t m$au durut coastele" -$a nplecat apoi asupra calului) cum 8i era obiceiulF (i n$a mai re7enit asupra ei dec8t o singur dat) peste o Numtate de ceas) c8nd) sco$ 1nd o bucat de cret din buzunar) a scris pe partea dinuntru a co$ 7iltirului ;Clara Peggotty=) pesemne ca s nu uite" Ah) ce straniu sentiment 8ncercam acum) c8nd) 8ndrept8ndu$m spre cas) 8mi ddeam seama c) de <apt) nu mai era casa mea (i i ind <iecare lucru la care m uitam 8mi amintea de 7remurile <eri $ ri l e ce le apucasem 8n 7echiul cmin) ca de un 7is pe care nu$% 7oi mai tri niciodatX Pe drum mi$am adus aminte cu amrciune de mele zile) c8nd mama) eu (i Peggotty eram at8t de uni0i (i 8ntre noi nu se gsea nimeni care s ne dezbine) 8nc8t nici nu mai (tiam dac s"i m bucur c m 8ntorceam sau dac n$ar <i <ost mai bine s <i i"iiniis departe) cut8nd s uit totul) 8n to7r(ia lui -teer<orth" !ra i n s a prea t8rziuF cur8nd am (i aNuns 8n preaNma casei) de unde se e cdeau btr8nii ulmi care 8(i <r8ngeau bra0ele 8n peisaNul cenu(iu de iarna (i 78ntul smulg8nd 7reascuri din 7echile cuiburi de ciori" +arabagiul m$a lsat cu cu<ra(ul 8n <a0a porti0ei grdinii (i (i$a 7ii["ut de drum" Am apucat$o pe crruie) 8ndrept8ndu$m spre cas) 0i ma uitam mereu la <erestre) tem8ndu$m c pe 7reuna din ele ar putea s scoat capul mister Murdstone sau miss Murdstone" .ar n$a aprut nimeni la <erestreF (i c8nd am aNuns 8n dreptul u(ii) am intrat l u a s bat) cci (tiam s$o deschis (i singur) cu pas s<ios) <r zgomot" lasul mamei) care se auzea din salona() mi$a trezit amintiri din l G i una copilrie" C8nta 8n surdin" Cred c a(a 8mi c8nta c8nd eram f"arte mic (i m purta 8n bra0e" Nu cuno(team melodia) mi s$a prut insa 7eche (i m$a 8nduio(at cum te 8nduio(eaz re7ederea unui prie$ lrn care s$a 8ntors dup o lips 8ndelungat" .up <elul melancolic cum 8ng8na melodia) am presupus c se lila singur 8n salona(" Am intrat tiptil 8n odaie" edea l8ng9 cmin

%6#

C+AR,!- .IC/!N-

(i alpta un copila( a crui m8nu09 ginga( o str8ngea la piept" Cu pri7irea a0intit asupra <e0ei lui) 8i c8nta" 8ntr$o pri7in0 totu(i nu m 8n(elasem E 8n salona( nu se mai a<la nimeni" I$am 7orbit (i mama a tresrit (i a dat un 0ipt" Apoi) c8nd m$a 7zut) a strigatD ;.a7y) iubitul meuX 'ie0a(ul meuX= (i a 7enit ctre mine 8n miNlocul salona(ului (i) 8ngenunchind) m$a srutat (i mi$a str8ns capul la piept) alturi de pruncul cuibrit acolo) apoi i$a dus m8nu0a la buzele mele" 'ine$ar <i <ost de$a( <i murit atunciX A( <i murit cu inima plin de sim09m8ntul acelaX Niciodat n$am <ost mai aproape de cer ca atunci" E fsta$i <r0iorul tu E mi$a zis mama) dezmierd8ndu$m" .a7y) 8ngera(ul meuX -rmanul meu copilX Apoi) 0in8ndu$m9 8mbr0i(at) n$a mai contenit cu srutrile" A(a ne$a gsit Peggotty c8nd a dat buzna 8n salona( (i) a(ez8ndu$se l8ng noi pe podea) timp de un s<ert de or) (i$a re7rsat asupra noastr <ocul dragostei ei" Pare$se c nu eram a(teptat s sosesc la ora aceea" +arabagiul 7enise mai de7reme ca de obicei" !ister Murdstone (i sor$sa se duseser s <ac o 7izit unor 7ecini (i nu urmau s se 8ntoarc dec8t seara" Nici c$a( <i 7isat una ca asta" Nu mi$a( <i 8nchipuit c ne 7a D dat s mai stm 7reodat to0i trei laolalt) nestingheri0i de nimeniF mi s$a prut) o clip) c re7eniser <rumoasele zile de odinioar" Am luat cina 8mpreun) l8ng9 cmin" Peggotty a 7rut s ne ser$ 7easc) dar mama n$a lsat$o (i a silit$o s ia masa cu noi" Am m8ncat 8n 7echea mea <ar<urie cu poze) aceea ca<enie) 8n<0i(8nd o corabie de rzboi cu p8nzele 8ntinse) pe care) 8n absen0a mea) Peg$ gotty o 0inuse ascuns) <iindc n$ar <i 7rut) pentru nimic 8n lume) sa se sparg" Cni0a de odinioar) pe care era gra7at numele meu) pre$ cum (i <urculi0a (i cu0ita(ul meu) care nu tia) se a<lau 8n <a0a mea" 8n timpul mesei mi s$a prut nimerit s$i po7estesc lui Peggotty despre mister 'arMis) dar) 8nainte s s<8r(esc) d8nsa a pu<nit 8n r8s) acoperindu$(i <a0a cu (or0ul" $ Peggotty E a 8ntrebat mama E ce s$a 8nt8mplatY Br s$i rspund) Peggotty a continuat s r8d) cu (or0ul la <a0) (i cu toate c mama a 8ncercat s i$% dea la o parte) 8(i ascun$ dea capul ca 8ntr$un sac"

.AII. COPP!RBI!,.

%66

Ce te$a apucat) proastoY a insistat mama) r8z8nd (i ea" O) bat$% pustiaX Irea s m ia de ne7astY Ar <i un so0 <oarte potri7it pentru tineF nu creziY OX Nu (tiu E a zis Peggotty" Pe mine s nu m 8ntreba0i" .e aur s <ie) (i tot nu l$a( lua" Nici pe el) nici pe nimeni altul" Atunci de ce nu$i spui a(a) proastoY .e ce i$a( spune$oY i$a 8ntors$o Peggotty) uit8ndu$se peste sor0" Nu mi$a su<lat nici un cu78nt despre asta" tie ce$% a(teapt" % In singur cu7in0el dac$ar 8ndrzni s scoat) i$a( trage o palm" Cred c n$am 7zut pe nimeni cu <a0a at8t de aprins cum o n7ca Peggotty 8n clipa aceeaF apoi a izbucnit 8n r8s (i (i$a ascuns % I%% % nou <a0a 8n (or0 (i) dup dou$trei asemenea accese de r8s) a continuat s mn8nce" Am bgat de seam c mama) de(i z8mbea c8nd Peggotty se uita l " i d8nsa) czuse pe g8nduri (i prea 8ngriNorat" .e cum o 7zusem) l i n i ddusem seama c era schimbat" Chipul mai era <rumos) dar prea palid (i mcinat de necazuriF m8inile 8i erau at8t de albe (i de :ubtiri) 8nc8t preau str7ezii" Acum) 8ns) se petrecea o nou schimbareD o schimbare 8n <elul ei de a <i) cci se arta nelini(tit (i Iiernata" 8n cele din urm) 8ntinz8nd m8na (i pun8nd$o a<ectuos pe X Vi a2ul credincioasei slugi) i$a spusD $ .rag Peggotty) n$ai de g8nd s te mri0i (i tu odatY !u) ma(am* a rspuns Peggotty) pri7ind$o" Nu) <ereasc I 3innnezeuX $Poate mai t8rziuY a struit mama) cu duio(ie" NiciodatX a srit Peggotty" Atunci mama i$a luat m8na (i i$a spusD Nu m prsi" Rm8i cu mine) Peggotty" Poate n$o s mai am nr7oie mult 7reme" Ce m$a( <ace <r tineY E !u s te prsesc) scumpetea meaYX a protestat Peggotty" Pen ii II nimic 8n lumeX Cine 0i$a bgat 8n cp(or nzb8tiile asteaY 2Gaci Peggotty obi(nuia s$i 7orbeasc mamei ca unui copil" Mama n$a mai zis nimic) ci doar i$a mul0umit (i Peggotty a con$Iliuiiit s 7orbeascD E !u s te prsescY M (i 7dX Peggotty s pleceY -$o prind eu i II hice una ca astaX Nu) nu) nu E a repetat Peggotty) cl9tin8nd din t iip (i 8ncruci(8nd bra0ele E nu e 8n stare de a(a ce7a) draga mea" Nu

%6&

C+AR,!- .IC/!N-

c n$ar <i ni(te a<urisi0i care n$ar mai putea de bucurie s$o 7ad ple $ cat) dar nu le <ace ea plcerea astaX - plesneasc <ierea 8n eiX Rm8n l8ng dumneata p8n oi 8mbtr8ni (i oi aNunge o bab slab (i smintit" i c8nd) <iind prea surd (i prea hodorogit) (i prea chioa r (i prea (tirb) (i n$oi mai <i bun de nimic) nici ca s m ocr(ti) atunci m$oi duce la .a7y al meu (i l$oi ruga s m ia la elX O s <iu <oarte <ericit) Peggotty E i$am zis E (i o s te primesc ca pe o reginX .oamne .umnezeuleX a strigat Peggotty" tiu eu c$o s m prime(ti" i) ca s m rsplteasc dinainte pentru ospitalitate) m$a srutat" Apoi din nou (i$a acoperit capul cu (or0ul (i a mai r8s de mister 'arMis" .up care) a luat copila(ul din leagn (i %$a primenit" Pe urm a str8ns masaF s$a 8ntors apoi cu alt bonet pe cap) aduc8ndu$(i cutia de lucru) iardul (i mucul de luminare) totul 8ntocmai ca odinioar" Ne$am a(ezat 8n Nurul <ocului (i am stat de 7orb) <erici0i" ,e$am po7estit c8t de aspru pro<esor era mister CreaMle) (i ele m$au comptimit din toat inima" ,e$am po7estit ce biat minunat era -teer<orth (i cum m ocrotea) (i Peggotty a zis c ar <i 8n stare sa <ac (i douzeci de mile pe Nos numai s9$% 7ad" C8nd copila(ul s$i trezit) l$am luat 8n bra0e (i l$am legnat cu drag" C8nd a a0ipit iar) m$ am a(ezat l8ng mama) cum obi(nuiam altdat (i cum de multa 7reme nu mai <cusem) am cuprins$o de miNloc) mi$am lsat <a0` rumen pe umrul ei (i am sim0it prul ei care m atingea E ca aripa unui 8nger) a(a 8mi ziceam) pe c8t 8mi aduc aminte E (i eram cu ade7rat <ericit" Pe c8nd stteam a(a) uit8ndu$m9 8n <oc (i 7z8nd <el de <el de chipuri 8n<irip8ndu$se din Nratic) mi s$a prut c nici nu <usesem plecat de acasF c mister Murdstone (i sor$sa nu erau dec8t ni(M asemenea 8nchipuiri (i 7or pieri de 8ndat ce se 7a stinge <oculF ^N c din tot ce$mi aduceam aminte) a<ar de mama) de Peggotty (i de mine) nimic nu e:ista aie7ea" C8t a mai <ost lumin) Peggotty a c8rpit un ciorap) apoi a r9ma` cu el tras pe m8na st8ng9 ca o m9nu( (i cu acul 8n dreapta) gata t<ti mai treac un <ir 8ndat ce s$ar 8nte0i <ocul" Nu$mi dau seama ai cui erau to0i ciorapii ia pe care Peggotty 8i c8rpea toat ziua) nici dt unde se apro7iziona totdeauna cu at80ia ciorapi care trebuiau c8rpi0i"

.AII. COPP!RBI!,.

%6@

.in <rageda$mi copilrie) mereu am pomenit$o 8ndeletnicindu$se cu acest soi de lucru de m8n (i niciodat cu altce7a" M 8ntreb E a zis deodat Peggotty) care) uneori a7ea accese Zlc curiozitate dintre cele mai nstru(nice E ce s$o mai <i 8nt8mplat C1 mtu(a lui .a7yY !i) .oamne) PeggottyX a certat$o mama) tresrind din 7isarea ci" Ce prostii 80i mai trec prin minteX .ar zu) ma(am' c m 8ntreb E a struit Peggotty" Cum de 0i$ai adus aminte tocmai de eaY a 8ntrebat mama" Nu mai ai la cine s te g8nde(ti pe lumea astaY Nu (tiu cum se <ace E a zis Peggotty E pricina se prea poate s l i e c s8nt eu proast) dar mintea mea nu$i niciodat 8n stare s9$(i aleag g8ndurile" Iin (i se duc sau nu 7in (i nu pleac) dup corn p"ftesc2 Wu) m 8ntreb) ce s$o <i 8nt8mplat cu d8nsaY Ce nebun e(ti) PeggottyX i$a rspuns mama" Nu cum7a ai 7 rea s$o mai 7ezi 7enind 8n 7izit pe aiciY Bereasc .umnezeuX a strigat Peggotty" Atunci nu mai 7orbi de lucruri at8t de neplcute E a zis ma ma" Br 8ndoial c,miss 'etsey s$a 8ncuiat 8n csu0a ei de la mar ginea mrii (i c n$o s mai ias de acolo" 8n orice caz) nu mi se pare c$are s ne mai tulbure 7reodat" NuX a 8ncu7iin0at Peggotty) 8ng8ndurat" Asta$i drept""" M Inlreb 8ns c8nd o muri) 8i 7a lsa ce7a mo(tenire lui .a7yY .oamne .umnezeule) Peggotty E i$a rspuns mama E tare mai e(ti nebunX .oar (tii bine c s$a <cut <oc (i par c8nd a 7enit Inetul biat pe lume" Cred c nici acom nu poate s i$o ierte E (i$a dat Peggotty cu prerea" i) m rog) de ce l$ar ierta acumY a 8ntrebat$o cam 8n0epat mama" ) Acom) c mai are un <r0ior) asta 7oiam s spun E a e:plicat IIggotty" Mama a 8nceput s pl8ng 8ndat (i se mira cum de 8ndrznise IIggotty s spun acest lucru" Iorbe(ti ca (i cum copilul sta ne7ino7at) care$i 8n leagn) 0i$ar h lacut 7reun ru 0ie sau altcui7a) geloasoX i$a zis" 'ine ai <ace dac ir ai duce s te mri0i cu mister 'arMis) harabagiul" .e ce n$o <aciY

%6A

C+AR,!- .IC/!N-

Prea ar <i <ericit miss Murdstone dac a( <ace$oX a rspuns Peggotty" Ce rea e(ti) PeggottyX a mustrat$o mama" !(ti geloas pe miss Murdstone (i nu$0i dai seama c e(ti caraghioas" Pare$mi$se c$ai 7rea s 0ii tu cheile casei (i s 8mpr0i bucateleX Nu m$a( mira daca 0i$ar trece prin minte (i una ca astaX C8nd (tii bine c miss Murd stone <ace ce <ace numai din buntate (i cu cele mai curate inten0iiX tii prea bine) Peggotty""" (tii prea bine lucrul staX Peggotty a bombnit ce7a care 8nsemna ;s ne mai slbeasc cu inten0iile ei curate= (i 8nc ce7a care 8nsemna ;c nu mai poate omul s rsu<le de at8tea inten0ii bune=" 8n0eleg eu ce 7rei s spui) rutate ce e(tiX i$a zis mama" Te cunosc cum nu se poate mai bine) PeggottyX tii prea bine lucrul sta (i m mir c nu$0i ard obraNii de ru(ine" .ar s lum

lucr urile pe r8nd" -$o lu m mai 8nt8i pe miss Mur dsto ne" .e asta nu scap i) Peg gott yX N$ai auzit $o spun 8nd de at8te a ori c prea s8nt nepr icep ut (i prea """ prea """ Prea drg u0 Ea zis Peg gott y" !i (i Ea urm at ma ma) pe Num tate r8z8n

d E dac ea spune prostii) ce$s eu de 7inY Nici nu zice cine7a c e(ti $ a lini(tit$o Peggotty" -per c nici nu ziceX a rspuns mama" N$ai auzit$o de at8tea ori spun8nd c tocmai de aceea 7rea s m cru0e de o mul0ime de greut0i) pentru care socote(te c a( <i nepregtit) (i m 8ntreb daca n$are dreptateF nu se scoal ea dis$de$diminea0) (i nu alearg de colo p8n colo toat ziulica p8n noaptea t8rziu) (i nu <ace <el de <el de treburi) (i nu cotrobie(te pretutindeni 8n pi7ni0e (i 8n cmri) si mai (tiu eu 8n ce locuri) unde nu cred s <ie prea plcut E (i 7rn totu(i s spui c asta nu 8nseamn Nert<ire de sineY Nu 7reau s spun nimic E s$a suprat Peggotty" 'a 7rei) PeggottyX a ripostat mama" 8n a<ar de treaba pe care o ai) altce7a nici nu <aci" Mereu bagi <itiluri" Asta$i plcerea ta" "i c8nd te legi de bunele inten0ii ale lui mister Murdstone""" Nicic8nd nu m$am legat de ele E a obiectat Peggotty" Nu) Peggotty E i$a rspuns mama E dar ai lsat s se 8n0o` leag" Asta$0i spuneam adineauri" fsta$i (i cusurul tu cel mai maro) 80i place s insinuezi" 80i spuneam adineauri c te cunosc (i 7ezi ca

.AII. COPP!RBI!,.

%6?

%%$am gre(it" C8nd 7orbe(ti despre bunele inten0ii ale lui mister Murdstone) pre<c8ndu$te c nu le iei 8n serios 2cci nu cred) Peg $ gotty) ca 8n <undul inimii tale ai a7ea 7reo 8ndoial3) s8nt con7ins C9 e(ti tot at8t de 8ncredin0at ca (i mine c inten0iile lui s8nt cu ade7rat bune (i c este cluzit de ele 8n tot ce <ace" .ac 8n aparen se poart aspru cu o anume persoan E (i s8nt sigur c 80i %ai seama) Peggotty) (i tu) .a7y) c nu <ac aluzie la nici unul dintre cei de <a0 E o <ace numai <iindc e sigur c este spre binele per $ soanei respecti7e" .e dragul meu) 0ine) <ire(te) la o anumit per $ soanF (i tot ce <ace e numai spre binele ei" .8nsul e mai 8n msur iM$c8t mine s Nudece ce$i poate <i de <olosF cci (tiu c s8nt o <iin0 nehot9r8t) u(uratic (i copilroas) pe c8t 7reme el e un brbat Imn) gra7 (i serios" i el 8(i d toat silin0a E a urmat mama) 8n li mp ce lacrimile i se prelingeau pe <a0) cci era o <ire <oarte im $ presionabil E toat silin0a cu mineF (i eu trebuie s$i <iu <oarte re$ i unosctoare (i <oarte supus p8n (i 8n g8ndurile mele" i c8nd nu suit) m <rm8nt) Peggotty) (i am mustrri de con(tiin0) (i mi$e inima grea (i nu mai (tiu ce s mai 8ncep" Cu brbia pe clc8iul ciorapului) tras pe m8n9) Peggotty pri7ea locul) tcut" $ +ai) Peggotty E a adugat mama schimb8nd tonul E s nu ne mai certm) nu pot s suport asta" tiu c$mi e(ti o prieten sincer i um n$am alta pe lume" C8nd 80i spun c e(ti o caraghioas sau c r ( t i o pisloag9 (i alte 7orbe Nignitoare de <elul sta) s (tii) Peg$ /a3tty) c nu 7reau s spun dec8t c$mi e(ti o prieten ade7rat) cum mi$ai <ost 8ntotdeauna) din seara c8nd mister Copper<ield m$a adus pentru prima oar 8n casa asta (i ai ie(it s m 8nt8mpini la poart" Peggotty n$a pregetat (i a 8ntrit acest leg9m8nt de prietenie linbr90i(8ndu$m9 cu cldur" Cred c 8n clipa aceea doar am bnuit ade7ratul sens al discu0ieiF astzi 8ns s8nt sigur c Peggotty o in nise anume) pentru ca 8n cursul ei mama s aib prileNul s$(i !erse <ocul) (i rezultatul dorit a <ost ob0inut) cci) precum 8mi aduc aminte) mama s$a sim0it mai 8n largul ei tot restul serii) iar Peggot$ i7 n$a mai 0inut$o chiar a(a din scurt" .up ce am luat ceaiul (i dup ce Peggotty a scos cenu(a din e ana (i a tiat mucul luminrilor) ca s ne aducem aminte de 7re $ murile de altdat i$am citit un capitol din cartea cu crocodili) pe

%6H

C+AR,!- .IC/!N-

care a scos$o din buzunar $ m 8ntreb daca nu cum7a o 0inea acolo de c8nd 8i citisem ultima oar $ (i pe urm le$am po7estit din nou despre -alem +ouse (i despre -teer<orth) de care 8mi plcea at8t de mult s le 7orbesc" Am <ost c8t se poate de <erici0iF (i seara asta) cea din urma sear 8n <elul ei) care) de alt<el) era sortit s 8ncheie aceast parte a 7ie0ii mele) nu o 7oi uita niciodat" !ra aproape ceasul zece c8nd am auzit de a<ar huruit de ro0i" Ne$am ridicat to0i treiF (i mama mi$a zis 8n grab c era <oarte t8rziu (i c) 8ntruc8t mister Murdstone (i sor$sa erau de prere c cei tineri trebuie s se culce de7reme) ar <i poate mai bine s m duc la cul $ care" Am srutat$o (i) 8nainte ca d8n(ii s intre 8n cas) am zbughit$o pe scri) cu luminarea 8n m8n" i 8n timp ce suiam spre dormitorul unde <usesem 0inut sub cheie) mi s$a prut) 8n 8nchipuirea$mi copi$ lroas) c o dat cu ei ptrunsese 8n cas un 7al de aer rece) care a risipit) 8ntr$o clipita) acea atmos<er cald (i prietenoas" .iminea0a) c8nd a trebuit s cobor la mas) m$am sim0it cam nelini(tit) cci nu mai ddusem ochii cu mister Murdstone din ziua c8nd s978r(isem crima de neiertat" Totu(i) nea78nd 8ncotro) dup ce) de 7reo dou9$trei ori m$am r9zg8ndit la Numtatea drumului (i m$am 8ntors tiptil 8n odaia mea) am cobor8t (i am intrat 8n salon" -ttea 8n picioare) cu spatele la cmin) 8n 7reme ce miss Murd$ stone 8i turna ceaiul" C8nd am intrat) m$a pri7it drept 8n <a0) <r sa arate totu(i c m$ar <i recunoscut" .up o clip de zpceal) m$am apropiat de el (i i$am spusD I cer iertare) sir. 8mi pare <oarte ru de ce am <cut (i ndNduiesc c m 7e0i ierta" M bucur) .a7id) s te aud c 80i pare r9u E a rspuns mister Murdstone" M8na pe care mi$a 8ntins$o era cea pe care o mu(casem" Br sFi 7reau) m$am uitat o clip la cicatricea ro(ie de pe dosul palmeiF dar c8nd i$am 7zut e:presia ur8cioas9) mi$a n7lit s8ngele 8n obraNi (i m$am <cut mai ro(u dec8t cicatricea" 'un ziua) ma(am E i$am zis lui miss Murdstone" Iai) .oamneX a o<tat miss Murdstone) 8ntinz8ndu$mi cle(tele de zahr 8n loc s$mi dea m8na" C8t 0ine 7acan0aY j O lun) ma(am. D 8ncep8nd de c8ndY

.AII. COPP!RBI!,.

%6>

.e astzi) ma(am. OhX a zis miss Murdstone" Atunci) o zi a (i trecut" 8n <elul sta mi$a 0inut tot timpul socoteala zilelor de 7acan0) (i 8n <iece diminea0 mai (tergea o zi din calendar" P8n9 la a ze $ cea zi s$a artat morocnoas) dar c8nd a aNuns la zilele cu dou ci<re) a mai prins oarecare ndeNde) (i pe msur ce trecea 7re $ mea) se arta tot mai optimist" Chiar 8n prima zi am a7ut ne<ericirea s$o bag 8n sperie0i) cu luate c) de obicei) nu$(i pierdea <irea cu una) cu dou" Am intrat 8n odaia unde sttea 8mpreun cu mama (i am luat cu griN 8n bra0e) din poalele mamei) copila(ul 2care nu a7ea dec8t c8te7a s9ptam8ni3" I 3eodat) miss Murdstone a dat un 0ipt at8t de ascu0it) 8nc8t am <ost NG"ata$gata s scap copilul din bra0e" E Kane dragX a strigat mama" .oamne .umnezeule) Clara) nu 7eziY a e:clamat miss Murdstone" Ce s 7d) drag KaneY a 8ntrebat mama" 1ndeY A pus m8na pe elX a strigat miss Murdstone" A pus m8na pe

copila(X
!ra paralizat de spaimF dar) adun8ndu$(i toate puterile) s$a repezit la mine (i mi %$a luat din bra0e" Apoi a czut 8n le(in (i i$a lust at8t de r9u) c a <ost ne7oie s i se dea o 7i(inat" C8nd (i$a re7enit) mi$a interzis 8n mod solemn s m mai ating de <r0iorul meuF (i biata mama care) mi$am dat seama) era de alt prere a ]ntrit opreli(tea) bolborosindD E Bire(te) ai dreptate) drag KaneX Alt dat) c8nd ne a<lam to0i trei 8mpreun) copila(ul) pe care) de dragul mamei) 8l iubeam cu ade7rat) i$a prileNuit) <r 7oie) lui miss Murdstone o spaim stra(nic" Mama) care) 0in8ndu$% 8n bra0e) ii pri7ise ochii) m$a chematD E .a7yX Iino aiciX (i apoi s$a uitat la ochii mei" Am 7zut$o pe miss Murdstone c$a lsat din m8n9 mt9niile" 8ntr$ade7r) s8nt la <el $ a zis mama cu duio(ie" Cred c nmindoi 8i au de la mine" Au aceea(i culoare ca ai mei" !:traordi nar cum seamnX ,a ce te re<eri) ClaraY a 8ntrebat miss Murdstone"

%&5

C+AR,!- .IC/!N-

.rag Kane $ a 8ngimat mama) speriat de tonul rstit al 8ntrebrii E gsesc c bie0a(ul are aceia(i ochi ca .a7y" ClaraX a apostro<at$o miss Murdstone) ridic8ndu$se m8nioas9" 1neori e(ti de$a dreptul neroad9X .rag KaneX a protestat mama" .a) de$a dreptul neroadX a urmat miss Murdstone" Cui i$ar da 8n g8nd s asemene pe copila(ul <ratelui meu cu biatul tuY Nu seamn delocX .impotri7) se deosebesc <oarte mult" -e deosebesc 8n toate pri7in0ele" i sper c se 7or deosebi 8ntotdeauna" Nu pot s aud <c8ndu$se ast<el de compara0ii" i) rostind aceste cu7inte) ie(i tr8nt8nd u(a" Pe scurt) nu eram pe placul lui miss Murdstone" Pe scurt) aici nu eram pe placul nimnui) nici mcar pe placul meuF cci cei care m iubeau nu puteau s$(i arate dragostea pe <a0) iar cei care nu m iubeau mi$o artau at8t de limpede) 8nc8t 8mi ddeam bine sea$ ma c tot timpul eram posomorit) ursuz (i posac" -im0eam c 8i tulbur tot at8t c8t m tulburau (i ei pe mine" C8nd intram 8ntr$o odaie unde stteau de 7orba) 7edeam 8ndat c pe chipul mamei) care prea plin de 7oio(ie) se a(ternea un 7l de neli$ ni(te" .ac mister Murdstone era 8n toane bune) 8i stricam dispo$ zi0ia" C8nd miss Murdstone era 8n toane rele) o <ceam s <ie (i mai morocnoas" A7eam destul discern9m8nt ca s9$mi dau seama ca toate ponoasele le trgea mamaF c se temea s9$mi 7orbeasc sau sa <ie drgu0 cu mine) ca nu cum7a s9$i Nigneasc prin purtarea ei (i s se aleag apoi cu 7reun perda<F c se temea nu numai s nu$i supere ea) dar s nu cum7a s9$i supr eu) (i urmrea 8ngriNorata orice gest pe care$% <ceam" .e aceea.' m$am hotr8t s$i e7it c8t mai mult cu putin0F (i de aceea am petrecut multe ceasuri 8n<rigurat 8n odi0a mea mohor8t) 8n7elit 8n palton) aplecat asupra unei cr0i) ascult8nd btile orologiului bisericii" -eara m duceam uneori 8n buctrie (i stteam de 7orb cu Peggotty" M sim0eam bine acolo (i 7orbeam <r s<ial" .ar nici una din aceste distrac0ii nu era pe placul celor din salon" Plcerea lor de a chinui le$a pus capt am8ndurora" Prezen0a mea era socoti1 necesar pentru mu(truluirea bietei mame (i) pentru a o pune la 8ncercare) nu mi$a mai <ost 8ngduit sa lipsesc din miNlocul lor"

.AI%. COPP!RBI!,. E .a7id E mi$a zis mister Murdstone 8ntr$o bun zi) dup cin) nud tocmai m9 pregteam s prsesc) ca de obicei) odaia E 8mi pare r9u s constat c e(ti cam posac" E ! morocnos ca un ursX a spus miss Murdstone" Am rmas tcut) cu capul 8n pm8nt" - (tii) .a7id E a urmat mister Murdstone E e tot ce poate <i mai ru s ai o <ire posomorit (i 8ndrtnic" Am 7zut eu bie0i posaci (i 8ndrtnici) dar nu ca asta E a "nlaugat sor9$sa" Cred) drag Clara) c 80i dai (i tu seamaX Te rog s m ier0i) drag Kane E i$a rspuns mama E dar e(ti c&iar a(a de sigur) s nu$mi iei) te rog) 8n nume de ru aceast 8ntrebare) drag Kane) e(ti sigur c$% 8n0elegi pe .a7yY Ar <i o ru(ine) Clara $ s$a o0r8t miss Murdstone $ dac n$a( <i In stare s$% 8n0eleg pe biatul sta sau pe oricare altul" Nu pretind V I s8nt prea de(teapt) dar cred c am bun$sim0" Nu 8ncape 8ndoial) drag Kane E a zis mama E c ai o Nude$ i "na <oarte ascu0it" O) nu) dragX Te rog nu spune una ca asta) ClaraX i$a tiat 7orba miss Murdstone 8n0epat" -8nt sigur c9 a(a e E a reluat mama E toat lumea o (tie" 8n J m pri7e(te) trag sau cel pu0in ar trebui s trag at8tea <oloase de pe urma ei (i 8n at8tea <eluri) 8nc8t nimeni nu poate <i mai con7ins %eclt mine de acest lucruF de aceea) te rog s m crezi) drag Kane) i "% nu 7orbesc cu u(urin0" - admitem) Clara) c nu$% 8n0eleg pe biat E a cedat miss Murdstone) potri7indu$(i ln0i(oarele la 8ncheietura m8inii" .ac9$0i I II c plcere) s8nt gata s declar c nu$% 8n0eleg deloc" ! mult prea piodind pentru mine" .r poate c <ratele meu) cu mintea lui p"iiriinztoare) e 8n msur s9$(i dea seama de <irea biatului" i p"ne$mi$se c <ratele meu tocmai despre asta 7orbea c8nd) nu prea cu7iincioase) noi l$am 8ntrerupt" -8nt de prere) Clara E a zis) 7orbind gros (i gra7) mister Murdstone E c 8n aceast pri7in0 s$ar putea ca al0ii s Nudece mai #ine (i mai neprtinitor dec8t tine" !dPard) i$a zis mama speriat E <ire(te) tu e(ti 8n msur s Eu%eci mult mai bine dec8t mine 8n toate pri7in0ele" Am8ndoi s8nte0i in msur) (i tu) (i Kane" !u am 7rut numai s spun c"""

%&#

C+AR,!- .IC/!N-

E Ai spus ce7a necugetat (i <r rost E i$a retezat el 7orba" Iezi s nu mai <aci asta (i alt dat) Clara) (i te rog s$0i masori cu7inteleX 'uzele mamei au <rem9tat parc pentru a spuneD ;'ine) draga !dPard=) dar <r glas" Cum 80i spuneam) .a7id) a urmat mister Murdstone) 8ntorc8n$ du$(i capul (i pri7irea spre mine E 8mi pare ru s constat c e(ti cam posac" Nu pot s te las a(a) cu <irea pe care o ai) <r s 8ncerc s 0i$o 8ndrept" Trebuie s$0i dai osteneala s te schimbi" i noi tre buie s ne strduim s 0i$o schimbm) spre binele tu" I9 cer iertare) sir' am 8ngimat eu" .e c8nd m$am 8ntors) n$am a7ut niciodat inten0ia s <iu posac" Nu 8ncerca s scapi printr$o minciunX s$a rstit la mine at8t de <ioros) 8nc8t am 7zut$o pe mama cum) <r 7oie) ridicase m8na$i tremur8nd) s ne despart" Te$ai retras 8mbu<nat 8n odaia dumitale" Ai rmas 8n odaie) c8nd ar <i trebuit s stai aici" - (tii) o dat pen tru totdeauna) c9$0i cer s stai aici) nu 8n odaia dumitale" i 80i mai cer s <ii asculttor" M cuno(ti) .a7idX - <aci ce 0i$am spusX !iss Murdstone a chicotit rgu(it" E Ireau s ai o purtare respectuoas) supus (i 8ndatoritoare <a0a de mine) <a0 de Kane Murdstone Ui <a0 de maic$ta) a urmat el" Nu admit s <ii 08<nos (i s ocole(ti odaia aceasta ca (i cum ar <i ciu mat" -tai NosX Mi$a poruncit ca unui c8ine (i l$am ascultat ca un c8ine" 8nc ce7aX mi$a zis" 'ag de seam c9$0i place to7r(ia oame nilor de r8nd" N$ai 7oie s te amesteci cu slugile" 'uctria nu$0i 7a <i de nici un <olos pentru 8ndreptarea numeroaselor tale cusururi" C8t despre <emeia care te 8ncuraNeaz) nu spun nimic" i apoi) adres8ndu$se mamei cu glas mai sczut) adugD .eoarece 7d ci nici tu) Clara) din pricina 7echilor legturi (i predilec0ii) n$ai izbutit 8nc s te dezbari de slbiciunea pe care o ai <a0 de ea" ! un capriciu c8t se poate de nesntosX s$a amestecat 8n 7orb<c miss Murdstone" 1n singur lucru 80i spun E a urmat mister Murdstone) 7orbin du$mi mie de ast dat E nu s8nt de acord s pre<eri to7r(ia unui persoane ca miss Peggotty (i trebuie s renun0i la asemenea pre <erin0e" i acum) .a7id) m$ai 8n0eles (i (tii ce te a(teapt daca nu m ascul0i 8ntocmaiX

.AII. COPP!RBI!,.

%&6

tiam prea bine E poate mai bine dec8t 8(i 8nchipuia el) cci era ni Noc mama E (i l$am ascultat 8ntocmai" Nu m$am mai retras 8n odaia mea) n$am mai cutat un re<ugiu l8ng Peggotty) ci am stat 8n salon zi dup zi) murind de plictiseal (i a(tept8nd s 7in mai repede seara (i ora de culcare" Ce chin era pentru mine s stau ceasuri 8ntregi 8n aceea(i po $ zi0ie) tem8ndu$m s mi(c o m8n sau un picior) ca nu cum7a miss Murdstone s spun c s8nt neast8mprat 2nu scpa nici cel mai mic prileN s mi$o spun3 sau <r s$mi ridic ochii) de team ca nu ium7a s surprind 8n ei o umbr de 8ndoial sau de repro( care s dea loc altor 8n7inuiri" Ce plictiseala insuportabil m npdea siind (i ascult8nd tic$tacul pendulei sau uit8ndu$m9 la mrgelele strlucitoare de o0el pe care le 8n(ira miss Murdstone) 8ntreb8ndu$m9 dac se 7a mrita 7reodat (i peste cine o s cad npasta de a$i <i so0F num9r8nd despr0iturile dintre ciubucele ce ornamentau pri$ cliiciul cminului (i plimb8ndu$mi apoi pri7irile pe ta7an (i printre li/ol9citurile (i spiralele de pe tapet" .e c8te ori n$am rtcit singur prin 7i<orni0) pe uli0ele noro $ ioase) purt8nd pretutindeni cu mine imaginea salonului (i aceea a lui mister Murdstone (i a surorii luiF o po7ar 8ngrozitoare) pe care lu$huia s$o port) o obsesie de care nu puteam scpa) care$mi apsa mintea (i$mi tocea sim0urileX .e c8te ori n$am stat la mas) tcut (i st8nNenit) cu sentimentul i i un cu0it (i o <urculi0) (i anume ale mele) erau de prisosF c o p"ft de m8ncare) (i anume a mea) era de prisosF c o <ar<urie (i un . aun, (i anume ale mele) erau de prisosF c se a<la acolo o <iin0 de prisos) (i aceea eram euX Cum petreceam acele seri) c8nd) dup ce se aduceau luminrile) lu$huia s <ac ce7a) dar ne8ndrznind s citesc o carte distracti7) ina holbam la 7reo carte de aritmetic rece (i plictisitoareF c8nd I ii Z$ am tabelele de msuri (i greut0i pe melodii ca +ule' 7ritanniaE mm A#ay #ith !elancholy % 4 c8nd ci<rele nu 7oiau s stea lini(tite
%

Hnle.7ritannia. "8tFplne3te' 7ritannia.) scris 8n %?6H de poetul Kames Thomson 0i ile compozitorul Thomas Arne pentru un spectacol muzical) acest c8ntec s$a #ucurat de o deosebit popularitate) de7enind al doilea imn na0ional englez" G 8i piar melancolia' c8ntec popular englez pe o arie din opera Flautul fermecat de H"*art

%&&

C+AR,!- .IC/!N-

ca s le pot 8n70a) ci ptrundeau ca a0a 8n acul bunicii) intr8ndu$r printr$o ureche (i ie(ind prin altaX i cum cscam (i mo0iam) 8n ciuda strdaniei mele de a stp8niF (i cum tresream din aceste <uri(e clipe de toropealF (i cum nu primeam nici un rspuns c8nd rareori m 8ncumetam (i eu s spun ce7aF (i cum m sim0eam ca un nimic) pe care nimeni nu$% lua 8n seama (i care totu(i sttea 8n drumul tuturorF (i cum rsu<lm u(urat c8nd o auzeam pe miss Murdstone salut8nd cea dint8i btaie a pen$ dulei care 7estea ora nou (i poruncindu$mi s9 m duc la culcareX Ast<el s$au scurs zilele p8n a 7enit (i diminea0a 8n care miss Murdstone mi$a dat cea(ca de ceai cu care se 8ncheia 7acan0a) zic8ndu$miD $ Iat) a 7enit (i ultima ziX Nu$mi prea ru c plec" Czusem 8ntr$o ad8nc apatieF dar am 8nceput s9 m9 trezesc la g8ndul c$% 7oi re7edea pe -teer<orth) de(i unde7a) 8n umbra lui) se pro<ila mister CreaMle" !ister 'arMis a tras din nou 8n <a0a porti0ei (i din nou) c8nd mama a dat s se aplece s$mi ureze drum bun) miss Murdstone s$a rstit la eaD ;ClaraX= Am srutat$o pe mama) mi$am srutat <r0iorul (i m$a cuprins o mare triste0eF nu eram trist c plecam) cci) cu 8ncetul) se spase o prpastie 8ntre noi (i ne 8nstrinasem zi cu zi" 8n minte 8ns nu mi$a rmas at8t aceast 8mbr0i(are) de(i a <ost c8t se poate de calda) c8t ce a urmat dup 8mbr0i(are" Tocmai m a(ezasem sub co7iltir) c8nd am auzit$o pe mama strig8ndu$m9" M$am uitat a<ar (i am 7zut$o cum sttea singura l8ng porti0a grdinii) 0in8nd bie0a(ul 8n bra0e) a(a ca s$% pot 7edea" !ra o 7reme <riguroas) dar lini(titF (i nu i se clintea nici nu <ir de pr pe <runte) nici o cut a rochiei) (i se uita 8ncordat la mine) 0in8nd sus copilul" A(a am 7zut$o ultima oar" i a(a am 7zut$o dup aceea) 8n 7is) la (coal) ca o artare mut l8ng patul meu) pri7indu$m9 cu aceea(i 8ncordare (i 0in8nd sus copilul) 8n bra0e"

CAPITO,1, IS
O Nalnic ani7ersare a zilei mele de na(tere
Trec peste c8te s$au 8nt8mplat la (coal p8n9 8n acea zi de martie rare cade ziua mea de na(tere" Nu$mi amintesc nimic) 8n a<ar de "ulmira0ia cresc8nd pentru -teer<orth" 1rma s prseasc (coala la iflr.itul semestrului) dac nu chiar mai de7reme) (i$mi prea mai inimos) mai independent ca 8nainte (i de aceea 8l (i gseam mai \ iiig9torF dar 8n a<ar de asta nu$mi mai amintesc nimic" Puternica "miintire care (i$a pus pecetea asupra acestei perioade parc le$a 0n)&i it pe cele mai mrunte (i a supra7ie0uit ea singur" Nici nu$mi 7ine s cred c de c8nd m 8napoiasem la -alem I luuse (i p8n la ziua mea de na(tere s$ar <i scurs dou luni" Recu $ nosc totu(i c a(a e) deoarece 8mi dau seama c trebuie s se <i J urs; alt<el a( <i con7ins c n$a <ost nici un intre7al 8ntre aceste i$ 7t$nimente (i c s$ar <i petrecut unul dup altul" Ce bine$mi aduc aminte de ziua aceeaX Mai simt (i acum 8n nri i i 0 a care 8n7luia pri7eli(teaF ca 8ntr$o nlucire) deslu(esc prin ea i npacii 8mbrca0i 8n chiciurF simt cum p9rul brumat mi se lipse(te i l c obraNiF 8mi rotesc pri7irea prin clasa 8ntunecoas (i 7d ici$colo i Ite o luminare care s<8r8ie) 8ncerc8nd s lumineze acea diminea0 niolior8t9) (i 7d cum se rostogolesc (i se 8ncolcesc 8n aerul rece i i l u i i i i ie(i0i din gura bie0ilor) care$(i su<l 8n palme (i tropie" !ra G l u p a gustarea de diminea0 (i tocmai <usesem chema0i 8n clas) i h u i ) deodat) (i$a <cut apari0ia mister -harp) care a zisD
IM

%&A

C+AR,!- .IC/!N-

E .a7id Copper<ield s treac 8n salon" A(teptam un co( de la Peggotty (i m$am luminat la <a0 auzind aceste cu7inte" C8nd am dat s ies) 7ecinii mei de banc mi$au su<lat s nu$i uit la 8mpr0irea bunt0ilor" E Nu te zori) .a7id) mi$a spus mister -harp" Ai timp destul) N biete) nu te zori" .ac a( <i stat s m g8ndesc) ar <i trebuit s m mire tonul lui comptimitorF dar abia mai t8rziu mi$am dat seama" M$am 8ndreptat 1 grbit spre salonF acolo l$am gsit pe mister CreaMle) care$(i lua gustarea) cu nuiaua (i cu ziarul 8n <a0) (i pe missis CreaMle) cu O I scrisoare deschis 8n m8n9" .e co() nici urm" E .a7id Copper<ield) mi$a zis missis CreaMle) po<tindu$m9 pe I canapea (i a(ez8ndu$se l8ng9 mine" Trebuie s$0i 7orbesc 8ntr$o ches$ % tiune care te pri7e(te 8ndeaproape" Am s$0i spun ce7a) dragul meu" !ister CreaMle) la care) <ire(te) m$am uitat cu coada ochiului) a % cltinat din cap) <r s se uite la mine) (i (i$a oprit un o<tat) 8mbuc8nd o uria( bucat de p8ine prNit cu unt" E !(ti 8nc prea t8nr ca s (tii c toate s8nt trectoare pe lumea asta $ a urmat missis CreaMle $ (i c oamenii s8nt (i ei muritori" .ar de a<lat a<lm cu to0ii) .a7idD unii mai de7reme) c8nd s8ntem tineri) al0ii mai t8rziu) c8nd s8ntem b9tr8ni) al0ii de$a lungul 8ntregii lor 7ie0i" M$am uitat lung la ea" E C8nd ai plecat de$acas la s<8r(itul 7acan0ei E m$a 8ntrebat missis CreaMle) dup o scurt pauz E i$ai lsat pe to0i snto(iY Apoi) dup o noua pauzD Mama dumitale era sntoasY Br s$mi dau bine seama de ce) m$a trecut un <ior (i am rmas cu pri7irea a0intit asupra eiF de rspuns) nici n$am 8ncercat s9$i N rspund" E Te 8ntreb E a urmat ea E pentru c am a<lat azi$diminea0) 8mi pare ru c trebuie s$0i spun) c mama dumitale e <oarte bolna7a" 8ntre mine (i missis CreaMle s$a ridicat o cea0 8n care chipul ei a plutit o clip" Apoi am sim0it lacrimi <ierbin0i curg8ndu$mi pe obraNi) (i chipul ei mi$a aprut din nou limpede 8n <a0" ! <oarte gra7 bolna7 E a adugat" Am ghicit deodat totulD A murit"

.AII. COPP!RBI!,.

%&?

Nici nu mai era ne7oie s mi$o spun" Izbucnisem 8ntr$un pl8ns dezndNduit (i m sim0eam or<an pe lume" !issis CreaMle s$a purtat c8t se poate de <rumos" M$a oprit toat ziua acolo (i aproape c nu m$a lsat singur" Am pl8ns) am a0ipit) "ipoi m$ara trezit (i iar m$am pornit pe pl8ns" C8nd mi$au secat lacrimile) am 8nceput s m g8ndescF (i atunci mi$am sim0it (i mai C"iea inima) (i Nalea s$a pre<cut 8ntr$o durere surd) pe care nimic n$o putea alina" .ar g8ndurile$mi erau 8nc8lciteF nu se concentraser asupra npastei care$mi zdrobea inima) ci rtceau con<uze 8n Nurul ei" M$am g8ndit la casa noastr) z7orit (i cu<undat 8n tcere" M$am <"indit la copila(ul care) dup cum 8mi spusese missis CreaMle) IMiNea de c8t7a timp (i se credea c se 7a prpdi (i el" M$am g8ndit la morm8ntul tatei) din curtea bisericii de l8ng cas) (i c mama se 7a odihni (i ea acolo) la umbra copacului aceluia pe care$% (tiam al ii de bine" C8nd m$a lsat singur) m$am urcat 8n picioare pe un siaun (i m$am pri7it 8n oglind) s 7d c8t de ro(ii 8mi erau ochii (i i ii de r7(it eram la <a0" .up c8te7a ceasuri) d8ndu$mi seama c lai$rimile 8mi secaser aproape E cel pu0in a(a mi se prea E am stat (i am chibzuit ce g8nd anume m tulbura mai mult 8n legtur cu pierderea su<erit) ca s (tiu) c8nd m 7oi apropia de cas) cci urina s plec pentru a lua parte la 8nmorm8ntare" Am sim0it c #ie ii se uitau cu al0i ochi la mine (i mi se prea c durerea 8mi sporise importan0a" .ac a e:istat 7reodat un copil s<8(iat de durere) acela am <ost J ii 8mi aduc 8ns aminte c aten0ia care mi s$a artat 8n dup$ amiaza aceea) c8nd m$am plimbat pe terenul de Noc) 8n timp ce bie0ii ii7cau ore) m$a mgulit" C8nd i$am 7zut cum) 8n drum spre clas) 8mi aruncau c8te o pri7ire pe <ereastr) m$am sim0it alt<el dec8t toat lumeaF (i lu8nd un aer mai melancolic) am 8ncetinit pasul" C8nd) la IrTirea din clas) bie0ii s$au apropiat de mine (i au 8nceput s$mi 7orbeasc) am socotit c$i <rumos din partea mea c nu m$am artat mindru (i c m$am purtat cu ei la <el ca mai 8nainte" 1rma s plec a doua zi) seara) dar nu cu diligenta) ci cu o curs iii noapte) <oarte aglomerat) denumit ;0rneasc=) <iindc era F"l"sit mai ales de oamenii de la 0ar) pentru distan0e scurte" Nu li$ ani mai istorisit nimic 8n seara aceea (i Traddles a 7rut cu tot

%&H

C+AR,!- .IC/!N-

dinadinsul s$mi 8mprumute perna lui" Nu (tiu la ce credea c mi$ar putea <olosi) cci pern a7eam (i eu) dar bietul biat n$a7ea nimic altce7a) 8n a<ar de o <oaie de h8rtie plin cu scheleteF iar pe aia) ca s$mi u(ureze su<erin0a (i s m9 aNute s9$mi lini(tesc g8ndurile) mi$a druit$o la despr0ire" Am plecat de la -alem +ouse a doua zi dup$amiaz" 8n clipa c8nd am plecat) nici nu bnuiam c nu m 7oi mai 8napoia nicio$ dat" Am cltorit <oarte 8ncet) toat noaptea) (i n$am aNuns la Larmouth dec8t diminea0a pe la nou sau zece" ,$am cutat din ochi pe mister 'arMis) dar nu l$am zrit nicieriF 8n schimb) s$a apropiat) g8<8ind) de <ereastra diligentei un btr8nel roto<ei) 7ioi) 8mbrcat 8n negru) cu pantaloni scur0i) 8mpodobi0i sub genunchi cu mici legturi de panglici soioase) cu ciorapi negri (i cu o plrie cu boruri late) care m$a 8ntrebatD .umnea7oastr s8nte0i t8n9rul Copper<ieldY .a) sir. N$a0i 7rea s 7eni0i cu mine) sir* mi$a zis) deschiz8nd por tiera" N$a0i 7rea s9$mi <ace0i plcerea s po<ti0i la mineY M$a luat de min (i am pornit 8mpreun pe o uli0 8ngust" Ma 8ntrebam cine o <i" Ne$am oprit 8n <a0a unei pr7lii) pe a crei <irm sttea scrisD OM!R) MAN1BACT1Rf) CROITORI!) MfR1NCI1RI) POMP! B1N!'R! !TC" !ra o dughean str8mt9) 8nbu(itoare) plin de tot <elul de haine gata sau abia croite) a78nd (i o 7itrin cu plrii de <etru (i bonete" Am trecut 8ntr$o odi0) 8n dosul pr7liei) unde am dat peste tr% <emei tinere) care lucrau la o sumedenie de articole din materiale negre) grmdite pe mas) (i unde podeaua era acoperit de buc0ele (i de rm(i0e" Ardea un <oc bun 8n cmin (i 8n odaie dom$ nea o duhoare nesu<erit de crep negru p8rlit" N$am (tiut atunci ce mirosea a(a) dar acuma (tiu" Cele trei tinere) care preau <oarte harnice (i 7oioase) si mi ridicat pri7irile ca s se uite la mine) (i apoi (i$au 7zut mai de$ parte de treab" Coseau) coseau) coseau de zor" .e a<ar) dintr$un

.AII. COPP!RBI!,.

%&>

Mlelier a<lat peste drum) 8n curticic9) se auzeau pe <ereastr cioc$ niluri caden0ateD 'OC$boc$boc) 'OC$boc$boc) 'OC$boc$boc) care parc marcau o melodie in7ariabil" +ei) Minnie) s$a adresat 8nso0itorul meu uneia dintre cele trei linere" Cum merge lucrulY O s <ie gata de prob la 7reme) i$a rspuns ea 7esel) <r s ridice ochii" N$a7ea nici o griN) tat" !ister Omer (i$a scos plria cu boruri mari (i s$a a(ezat) lrFig8ndu$(i rsu<larea" !ra at8t de gras) 8nc8t a trebuit s se odih$ neasc pu0in 8nainte s poat spuneD 'ineX Tat E i$a zis Minnie glumind E o s aNungi c8t un marsuin %X +m) nici eu nu 8n0eleg de ce) draga mea E a recunoscut el) MI 2Gindurat" A( zice c a(a s2nt eu <cut" $ Poate c unde e(ti at8t de <legmatic) (i$a dat Minnie cu prerea" 1nde le iei pe toate a(a u(or" Nici nu$i ne7oie s le iei alt<el) draga mea) a zis mister Omer" Nici 7orb) a 8ncu7iin0at <iic$sa" i) sla7 .omnului) s8ntem i II t" ii destul de 7eseli din <ireX Nu$i a(a) tatY -per c da) draga mea) a zis mister Omer" Acum) c m$am oililinit) s iau msura acestui t8nr 8n70at" Ire0i s po<ti0i 8n pr$ I fclie, ma3ter Cooper<ieldY .8nd urmare in7ita0iei) am trecut 8n pr7lieF dup ce mi$a ar$ i n i " bucat de sto< despre care mi$a spus c e e:tra$prima (i c ar li pcat s <ie 8ntrebuin0at pentru hainele de doliu ale cui7a care (i$a pier%ut alte rude dec8t prin0ii) mi$a luat msura) pe care (i$a 8n$ I iunat$o 8n catasti<" Pe c8nd scria) mi$a atras luarea$aminte asupra aoriimeritelor din pr7lie (i asupra anumitor modele) despre care Ol "i spus c ;tocmai 8ncepuser s <ie la moda=) (i asupra altora) di spre care mi$a spus c ;tocmai ie(iser din mod=" .in pricina unor <leacuri ca astea ni se 8nt8mpl9 adesea s pierdem o a7ere E a adugat mister Omer" .ar modele s8nt ca li inienii" Apar <r ca nimeni s (tie c8nd) de ce (i cumF (i apoi dis$^iiu lot <r ca nimeni s (tie c8nd) de ce) cum" .up prerea mea)
1

M.i

nilGer marin din ordinul cetaceelor) cunoscut si sub numele de purcel$de$ mare"

%@5

C+AR,!- .IC/!N-

daca le pri7e(ti din acest punct de 7edere) lucrurile astea se petrec 8ntocmai ca 8n 7ia0" Prea eram cople(it de durere ca s stau sa discut aceast pro$ blem) care m tem c (i 8n alte 8mpreNurri m$ar <i dep(it) dup care mister Omer m$a condus 8napoi 8n atelier) g8<8ind din greu pe drum" Apoi a deschis o u( (i) 8n dreptul unei scri 8nguste de puteai s$0i <r8ngi g8tul pe ea) a strigatD E Adu ceaiul (i p8inea cu untX i dup un rstimp) 8n care m$am uitat 8n Nurul meu (i am chib$ zuit ascult8nd 8mpunsturile custurilor (i zgomotul ciocanului ce se auzea din cealalt parte a cur0ii) iat c s$a adus un ceai (i p8ine cu unt) (i atunci am bgat de seam c erau pentru mine" !u pe dumnea7oastr 7 cunosc E mi$a zis mister Omer) dupn ce m$a pri7it c8te7a minute) timp 8n care aproape c nu m$am atins de ceai) cci materialele acelea cernite 8mi tiaser po<ta de m8n$ care" I (tiu de mult) tinere domn" M (ti0i de multY .e c8nd 7$a0i nscut E a precizat mister Omer" Chiar de mai demult" ,$am cunoscut pe tatl dumnea7oastr" A7ea cinci picioare (i (apte 0oii Numtate (i odihne(te 8ntr$o groap de cinci picioare si douzeci de 0oii" 'OC$boc$boc) 'OC$boc$boc) 'OC$boc$boc) se auzea din curticic9" E Odihne(te 8ntr$o groap de cinci picioare (i douzeci de 0oii) nici at8tica mai multX a urmat glume0 mister Omer" Nu$mi mai aduc aminte dac groapa a comandat$o chiar el sau dac$a <ost <cut la cererea ei" E ti0i cum7a) sir' ce <ace <r0iorul meuY l$am 8ntrebat" !ister Omer a cltinat din cap" 'OC$boc$boc) 'OC$boc$boc) 'OC$boc$boc""" ! 8n bra0ele maic$sii) mi$a rspuns" Iai) bietul copilX -$a prpdit" E Nu$0i <ace s8nge ru) c tot nu aNut $ mi$a zis mister Omer" .a" -$a prpdit" C8nd am auzit acest lucru) rnile mele s$au redeschis" Am la(ul ceaiul (i p8inea cu unt din care abia gustasem) m$am dus 8ntr$un ungher (i mi$am lsat capul pe o mas) pe care Minnie) de team<l

.AII. COPP!RBI!,.

%@%

2"$am s ptez cu lacrimile mele 7e(mintele de doliu) a golit$o 8n )ra#2 !ra o <at drgla( (i inimoas (i) cu un gest delicat (i iluios) mi$a dat la o parte prul care$mi cdea pe ochiF radia 8ns de bucurie) cci lucrul ei era pe s<8r(ite (i a7ea s <ie gata la 7reme) (i a7ea cu totul alt dispozi0ie dec8t a7eam eu" .eodat) bocnitul acela 8ncet (i) 7enind din curticic9) un Ilac9u chipe( intr 8n odi0" A7ea un ciocan 8n m8n (i 0inea 8ntre liuze cui(oare) pe care a <ost ne7oit a le scoate ca s poat 7orbi" +ei) KoramX i$a zis mister Omer" Cum staiY Boarte bine E a rspuns Koram" Am ispr7it" Minnie a ro(it pu0in) iar celelalte <ete (i$au z8mbit una alteia" CumYX Nu cum7a ai lucrat la lum8nare azi$noapte) c8t am <ost la clubY Nu$i a(aY %$a 8ntrebat mister Omer) miNindu$(i un ochi" .a E a mrturisit Koram" Mi$a0i <gduit c) dac 7oi <i gata) ne lua0i (i pe noi acolo s <acem o plimbare) Minnie (i eu""" (i dumnea7oastr" OX Pe mine credeam c m$a0i uitat de tot E a zis mister Omer) lac8nd un haz de %$a apucat tu(ea" i pentru c$a0i <ost at8t de bun s$mi <ace0i aceast <9gduial E n urmat <lcul E mi$am dat toat silin0a" Nu 7re0i s 7ede0i (i dum nea7oastr cum a ie(itY Ireau E a zis mister Omer) ridic8ndu$se" .ragul meu E mi$a Npus el dup9 o scurt (o7ire E 7rei s 7ii (i dumneata s 7ezi""" Nu) tatX s$a opus Minnie" Credeam c$ar putea s9$i <ac plcere E a zis mister Omer" .ar p"ate ai dreptate" Nu (tiu cum) dar am ghicit c era 7orba de sicriul mamei) al l umpei mele mame" Niciodat nu auzisem cum se lucra un sicriu) 0i) pe c8t 8mi amintesc) nici mcar nu 7zusem un sicriu p8n9 atunciF i l " i i c8nd am auzit zgomotul acela) mi$am dat seama (i) 8n clipa 8n i "II c a intrat 8n odaie <lcul) 8ndat am (tiu la ce lucrase" .up9 ce au ispr7it treaba) cele dou <ete) al cror nume nu$% mi[isem) s$au scuturat de a0e (i scame (i s$au dus 8n dughean s l " n a r8nduial9 acolo (i s a(tepte clien0ii" Minnie a rmas s 8mptureasc cele cusute de ele (i s le 8mpacheteze 8n dou co(uri" A I acut acest lucru st8nd 8n genunchi (i <redon8nd 7oioas" 8n timp Z r ca trebluia) Koram) care) <r 8ndoial) era drgu0ul ei) a intrat (i

%@#

C+AR,!- .IC/!N-

2<r s se sinchiseasc de<el c m a<lam de <a03 a srutat$o" Minnie i$a spus c tatl ei se dusese dup cabrioleta (i c trebuia s9 se zoreasc s <ie (i el gata" Apoi Koram a ie(it) iar ea (i$a bgat <oar<ecele (i degetarul 8n buzunar) (i$a 8n<ipt un ac cu at neagra la piept) (i$a pus mantaua (i s$a uitat 8ntr$o oglinNoar din dosul u(ii) 8n care i$am 7zut chipul radios" Am urmrit toate acestea de la masa din col0) unde stteam cu capul spriNinit pe m8n) 8n timp ce g8ndurile$mi alergau znatice de la una la alta" Cur8nd) cabrioleta a tras 8n <a0a dughenei (i) dup ce au 8ncrcat co(urile (i m$au suit (i pe mine) s$au urcat (i ceilal0i trei" Cin minte c era un 7ehicul ciudat) pe Numtate cabriolet) pe Numtate haraba) zugr7it 8ntr$o culoare 8nchis (i tras de un cal negru) cu coada lung" !ra destul de 8ncptor pentru to0i" Nu cred s <i 8ncercat 7reodat 8n 7ia0 un sentiment mai ciudat 2acum) poate) s8nt mai 8n0elept3 dec8t acela care m$a stp8nit c8t am cltorit cu ei) 7z8ndu$i cum se bucurau de plimbare (i amintin$ du$mi la ce lucraser p8n9 mai adineauri" Nu eram suprat pe eiF mai degrab a( spune c eram 8ngrozit) ca (i cum a( <i <ost aruncat 8n miNlocul unor <pturi cu care nu a7eam nimic comun" !rau to0i <oarte 7oio(i" 'tr8nul (edea 8n <a0 (i m8na calul) iar cei doi tineri stteau 8n spatele lui (i) de c8te ori le 7orbea) se aplecau 8nainte) unul de o parte) altul de cealalt parte a obrazului su roto<ei) art8ndu$i o deosebit aten0ie" Ar <i 7orbit ei (i cu mine) dar stteam posomorit deoparte) 8n col0ul meu) indignat c se giugiuleau (i c erau 7eseli) cu toate c nu erau prea zgomoto(i) (i m minunam cum de nu se abate 7reo pedeaps asupra lor pentru c li$s inimile 8mpietrite" C8nd s$au oprit s dea nutre0 calului) au m8ncat (i$au but (i s$ au 7eselit) dar eu nu m$am putut atinge de nimic (i am postit mai departe" C8nd am aNuns acas) am srit repede din cabriolet) ca s9 nu <iu 8mpreun cu ei 8n <a0a acelor <erestre gra7e care se uitau la mine cu pri7iri oarbe) ca ni(te ochi 8nchi(i) c8nd7a strlucitori" i) 7ai) cum am aNuns) n$am mai a7ut ne7oie s9 m g8ndesc la ce7a care s9 m <ac s pl8ng""" a <ost destul s 7d <ereastra mamei) l8ng aceea a odii care 8n 7remurile mai bune <usese a meaX 8nainte de a aNunge la u() m$am trezit 8n bra0ele lui Peggotty (i d8nsa m$a dus 8n cas" 8n primul moment) c8nd m$a 7zut) a dat <r8u liber dureriiF dar cur8nd s$a stp8nit (i mi$a 7orbit 8n (oapta"

.AII. COPP!RBI!,.

%@6

merg8nd 8n 78r<ul picioarelor) ca (i cum zgomotul i$ar <i putut tul$ luira pe mor0i" .up cum am a<lat) Peggotty nu mai dormise de multe zile" O 7eghease noapte de noapte" E N$o las singur pe srmana (i scumpa mea micu0 at8ta 7reme iit mai e p8n s$o pogoare 8n morm8nt) mi$a zis ea" C8nd am intrat 8n salon) mister Murdstone nici nu m$a bgat 8n scam) ci a rmas 8n Nil0ul su de l8ng cmin) pl8ng8nd 8n tcere (i ud8ncit 8n g8nduri" !iss Murdstone) <oarte ocupat la biroul ei 8ncrcat de h8rtii (i de scrisori) mi$a 8ntins 78r<urile reci ale dege$ lelor (i m$a 8ntrebat) 7orbind 8n (oapt) dar metalic) dac mi s$a luat msura pentru hainele de doliu" I$am rspunsD $.a" E i cm(ile E m$a 8ntrebat miss Murdstone E le$ai adus acasY E .a) ma(am' am adus acas toat 8mbrcmintea (i ru<9ria" Asta a <ost singura 7orb de m8ng8iere pe care) 8n d8rzenia ei) mi=a adresat$o miss Murdstone" Nu m 8ndoiesc c sim0ea o plcere deosebit s$(i arate cu acest prileN ceea ce numea st9p8nirea de sine) <ermitatea) inteligen0a) bunul$sim0 (i 8ntreaga list a blestema$ tel"r ei 7irtu0i" !ra <oarte m8ndr de dibcia ei negustoreasc) pe i Fire (i$a ar9tat$o de ast dat 8nregistr8nd <iecare <leac 8ntr$un ca$ l"isii< (i nel9s8ndu$se mi(cat de nimic" 8n tot restul zilei (i a doua zi din zori (i p8n 8n noapte) a stat la biroul ei) zg8riind h8rtia metodic C1 o peni0 tare) 7orbindu$le tuturor 8n (oapt) cu glas egal) <r ca mcar o clip s9$(i destind mu(chii <e0ei) s9$(i 8ndulceasc tonul sau s lase s i se deranNeze c8tu(i de pu0in 0inuta" .in c8nd 8n c8nd) <ratele ei lua 8n m8n o carte) dar) dup cum "un obser7at) nu citea" O deschidea) se uita la ea) ca (i cum ar <i l ii ii ) dar sttea c8te un ceas <r s 8ntoarc pagina) apoi o lsa Nos (i 8ncepea s se plimbe 8n lung (i 8n lat prin odaie" Am stat ceasuri inIregi cu bra0ele 8ncruci(ate) urm9rindu$% (i numr8ndu$i pa(ii" Rare"ri 8i spunea un cu78nt sor9$sii) mie 8ns nu mi$a 7orbit de $ loc" A<ar de pendule) prea singurul care nu$(i gsea ast8mp9r 8n casa 8ncremenit" 8n zilele care au precedat 8nmorm8ntarea) am 7zut$o <oarte rar pe PeggottyF n$am 7zut$o dec8t atunci c8nd) cobor8nd sau suind J"Z ara, o gseam mai totdeauna 8n preaNma odii 8n care zceau 5lama (i copila(ul ei) precum (i 8n <iecare sear c8nd 7enea (i sttea

%@&

C+AR,!- .IC/!N-

la c9pt8iul meu p8n ce adormeam" O zi) doua 8nainte de 8nmor$ m8ntare E mi se pare c s$a 8nt8mplat cu o zi sau dou 8nainte) dar 8mi dau seama c eram prea tulburat 8n acele zile ca s pot 0ine socoteala 7remii $ m$a condus 8n odaia unde se a<la mama" 8mi amintesc numai c sub giulgiul alb) proaspt (i imaculat) 8ntins pe pat) mi s$a prut c zace 8ntrupat 8ns(i lini(tea aceea solemn care domnea 8n toat casaF (i c) 8n clipa 8n care Peggotty a dat s ridice giulgiul) am strigatD ;O) nuX O) nuX= (i i$am oprit m8na" Nici de$ar <i a7ut loc ieri) nu cred c mi$a( putea aminti mai limpede 8nmorm8ntarea E atmos<era care domnea 8n salonul cel mare c8nd am intrat) <ocul care p8lp8ia 8n cmin) 7inul ce sclipea 8n gara<e) <orma paharelor (i a <ar<uriilor) mirosul u(or (i dulceag al turtei) par<umul rochiei lui miss Murdstone (i hainele noastre de doliu" !ister Chillip e 8n salon (i se apropie s$mi 7orbeasc" E Ce mai <ace mister .a7yY m 8ntreab el bl8nd" Nu pot s$i rspund ;bine=" 8i dau m8na (i d8nsul o 0ine 8ntr$a lui" E .oamne) .oamneX spune mister Chillip) z8mbind cu lacrimi 8n ochi" Cum cresc micii no(tri prieteniX Mai$mai s nu$i putem recunoa(te) nu$i a3a ma(am* Aceste cu7inte) adresate lui miss Murdstone) rm8n <r rspuns" E -$a schimbat 8n bine biatul) ma(am' urmeaz mister Chillip" !iss Murdstone abia 8i rspunde) 8ncrunt8ndu$se (i 8nclin8n$ du$se u(orF <r a mai scoate o 7orb) mister Chillip se retrage <8st8cit 8ntr$un col0 (i m ia cu el" Cin minte aceast scen) pentru c de c8nd s8nt iar acas nimic nu$mi scap) de(i nu$mi mai pas de nimic" -e aude apoi dangtul clopotului (i mister Omer) 8nso0it de nu (tiu cine) 7ine s ne r8n$ duiasc9" .up cum 8mi po7estise Peggotty cu mult 8nainte) 8n aceea(i odaie au a(teptat (i cei care l$au urmat pe tata ctre acela(i morm8nt" -8nt de <a0 mister Murdstone) 7ecinul nostru) mister rayper) mister Chillip (i cu mine" C8nd ie(im 8n prag) cei care poart sicriul se a<l 8n grdinF p(esc 8naintea noastr pe potec) printre ulmi) trec de porti0 (i intr 8n curtea bisericii) unde de at8tea ori) 8n dimine0ile de 7ar) am auzit c8ntecul psrelelor" -tm 8n Nurul gropii" Wiua aceea 8mi apare cu totul deosebit de toate celelalte) p8n (i lumina parc$i deosebit) s$ar zice c are o

%@@

.AII. COPP!RBI!,. culoare mai mohoi adus$o de acas) o 0G^ t9 .omne(te o tcere solemn) pe care am ce stm descoperi0iG ata cu aceea care odihne(te 8n 09r8nF (i 8n timp lui) care 7ine parc` auc N cum rsun sub cerul liber glasul preotu$spuneD ;Cci eu s8r30N e departe) (i totu(i deslu(esc <oarte limpede ce Aud apoi hohote d0e 8n7ierea (i Iia0a) a grit .omnul .umnezeuX= parte) pe buna (i cr0_ pi ms F (i printre cei de <a0 o zresc) st8nd deo$pe oricine pe acest elincioasa slug) pe care o iubesc mai mult dec8t c 8ntr$o bun zi .ilim8nt) (i 8n inima mea de copil s8nt 8ncredin0at Printre cei de <^i mnezeu 8i 7a spuneD ;'ine ai <cut=) seric) pe 7remea e se a <l a mul0i cunoscu0i) chipuri 7zute la bi$ oameni care o (ti 2 e n2 N nu ma mai sturam pri7ind lumea din Nur) linere0ii" Nu m s`k pe ma ma de c8nd 7enise 8n sat) 8n <loarea dec8t de durerea m) Wisese de ei $ nu m sinchisesc de nimic altce7a unde7a) departe) 8T a i (N totu(i 8i 7d (i 8i recunosc pe to0iF (i chiar uit (i cum) din ci= ultimele r8nduri) o 7d pe Minnie cum st (i se care se a<l l8ng led 8n c8nd) arunc o pri7ire 8nspre drgu0ul ei) -$a s<8r(it) ultT ne deprtm" A7em 8AyN bulgri cad 8n groap) ne 8ntoarcem (i ne bat (i at8t de str8rT < a 0 a casa noastr) la <el de <rumoas) neschim$ pierderii 8ncercaturi i egat 8n su<letul meu de amintirea proaspt a durerea nou pe caT 8nc N t durerea de p8n9 acum pare nimic <a0 de Chillip 8mi !"r#e:I o e7oc" .ar ceilal0i m duc mai departeF mister pahar cu apF (i c0e eF c8n d aNungem acas) 8mi moi buzele 8ntr$un ["iua bun de la mied 8i cer 7oie s m duc sus) 8n odaia mea) 8(i ia Toate acestea e e cu o duio(ie <eminin" 8nt8mpl9ri mai relei se pare ) cum am spus) c s$au petrecut ieri" cele uitate se 7oT nte s " au risipit) plutind ctre 0rmul unde toate neclintite) ca o st8T ma N ara t a c8nd7a) 8n 7reme ce acestea r9m8n Presim0isem cT ca malt 8n miNlocul oceanului) sabat ce domnea 1 p e ggotty 7a 7eni 8n odaia mea" ,ini(tea de nu$mi amintesc A casa 2 se mna at8t de mult cu o duminicX dar mine) pe ptucul aM z N era 3 ne pr ia (i mie) (i ei" -$a a(ezat l8ng9 ori) mi$a m8ng8iaTe euF m ii a i ua t m8na) mi$a srutat$o de mai multe pe <r0iorul meu) e 5 din c8nd 8n c8nd) ca (i cum l$ar <i dezmierdat despre cele 8nt8n7`^i m N" a po7estit) 8n <elul ei) tot ce a7ea de spus late"

%@A

C+AR,!- .IC/!N-

$ .e mult 7reme $ mi$a zis Peggotty $ nu se sim0ea bine" Nu (tia 8ncotro s$apuce (i era ne<ericita" C8nd s$a nscut copila(ul) am crezut) la 8nceput) c o s se mai 8ntremeze) dar) dimpotri7) a slbit (i s$a sim0it din zi 8n zi mai r9u" 8nainte de na(tere sttea mereu sin gur (i pl8ngeaF dup aceea 8i c8nta copila(ului) (i 7ocea$i era at8t de delicat) 8nc8t o dat) c8nd am auzit$o) mi s$a prut c era un glas care 7enea de unde7a) de sus) din 7zduh) (i se pierdea 8n deprtri) 8n 7remea din urm de7enise (i mai s<ioas) (i mai speriat) (i orice 7orb mai aspr era o lo7itur pentru ea" Ba0 de mine a rmas 8ns aceea(i" Ba0 de proasta de Peggotty nu s$a schimbat nicio dat) draga de ea""" Aici) Peggotty s$a oprit (i m$a m8ng8iat duios pe m8n c8t7a timpD E 8n seara aceea) c8nd te$ai 8ntors acas) dragul meu) am 7zut$ O pentru ultima oar a(a com <usese altdat" C8nd ai plecat) mi$a zisD ))N$o s$% mai 7d niciodat pe bie0a(ul meu iubit" Am o pre sim0ire care nu 8n(al9=" .up aceea a 8ncercat s se apereF (i de multe ori) c8nd 8i spuneam c e u(uratic (i nesocotit) se pre<cea c recunoa(teF dar era prea t8rziu" -o0ului ei nu i$a zis niciodat nimic din toate astea E 8i era team s se destinuiasc altcui7a E p8n ce 8ntr$o sear) cam la 7reo sptm8n 8nainte de a se prpdi) i$a zisD ;.ragul meu) cred c s8nt 8n pragul mor0ii=" C8nd am culcat$O 8n noaptea aceea) mi$a zisD ;Acum) Peggotty) mi$am descrcat su<letul" Pe zi ce trece o s se 8ncredin0eze (i el) sracul) c a(a eF pe urma o s treac" -8nt tare obosit" .ac 7oi adormi) rm8i l8ng<t mine) s$mi 7eghezi somnulF s nu m prse(ti" .omnul sa$i binecu78nteze pe am8ndoi copiii meiX .omnul s$% pzeasc (i s9$% ocroteasc pe bie0a(ul meu or<an de tatX= .up aceea n$am mai plecat de l8ng ea $ a urmat Peggotty" 1neori sttea de 7ob9 (i cu cei de Nos) cci 0inea la ei" Nu putea s nu$i 8ndrgeasc pe cei din Nur" .ar dup ce plecau de l8ng9 patul ei) se 8ntorcea 8ntotdeauna spre mine) ca (i com numai l8ng9 Peggotty 8(i putea a<la lini(tea U% b numai atunci adormea" 8n cea din urm seara m$a srutat (i mi i zisD ;Peggotty) dac o s moar (i copila(ul) s mi$% pui 8n bra0i <i s <im 8nmorm8nta0i 8mpreun" 2A(a am (i <cut" 'ietul mielu(el) n I mai trit dec8t o zi dup ea"3 i biatul meu iubit s ne petreac I + locul de 7eci) mi$a zis) (i s$i spui c mama lui) c8nd z9cea bolna7a) %$a binecu78ntat nu o dat) ci de mii de ori"""=

.AII. COPP!RBI!,.

%@?

A tcut (i din nou m$a m8ng8iat duios pe m8n9D E !ra noapte t8rziu E a urmat Peggotty E c8nd mi$a cerut ce7a %e butF (i c8nd a luat paharul) mi$a z8mbit at8t de bl8nd) drgu0a de ea) at8t de <rumosX -e crpa de ziua) (i soarele tocmai se ridi$ i a" Mi$a spus atunci c8t de bun (i c8t de 8ngduitor a <ost 8ntot $ deauna mister Copper<ield cu ea (i c8t de <rumos s$a purtat) (i cum IM clipele ei de 8ndoial 8i spunea c o inim plin de iubire pre0u$ icsle mai mult dec8t orice 8n0elepciune) (i c ea 8l <cuse <ericit" ;Peggotty) scumpa mea) mi$a zis apoi) trage$m9 mai aproape de l i n e 2cci era <oarte slbit3" Pune bra0ul sub grumazul meu) mi$a [is) (i 8ntoarce$m spre tine) cci <a0a ta mi se pare at8t de departe (i "XJ_ 7rea s te 7d l8ng mine"= Am a(ezat$o cum mi$a cerutF (i) 7ai) I Va7yX a 7enit (i clipa c8nd s$au ade7erit 7orbele pe care 0i le$am \"^iiis atunci c8nd mi$am luat rmas$bun de la tine 8nt8ia oar E c o J""i <ie <ericit s$(i poat spriNini capul pe bra0ul btr8nei Peggotty E M a murit ca un copil care a adormit" Ast<el (i$a 8ncheiat Peggotty istorisirea" .e c8nd a<lasem de moartea mamei) 8mi pierise din amintire chipul ei a(a cum <usese 8n iu m" i 8n clipa aceea mi$a re7enit 8n minte chipul tineresc al ma $ mei) din anii copilriei mele) c8nd obi(nuia s9$(i rsuceasc pe %e)ete buclele strlucitoare (i s danseze cu mine 8n salon pe 8nse$ i " i i e " Cele po7estite de Peggotty n$au izbutit c8tu(i de pu0in s n$ 8n7ie chipul ei din ultima 7reme) ci) dimpotri7) %$a 8ntrit (i mai umil pe cel de odinioar" Poate s par ciudat) dar a(a eX Moartea i$a %ai aripi pentru a zbura 8napoi spre tinere0ea ei netulburat (i a (ters lOJte celelalte amintiri" Mama care odihnea 8n morm8nt era mama din anii copilriei Rtele, iar mica <ptur din bra0ele ei eram eu) a(a cum <usesem inimioar) ghemuit pentru totdeauna la s8nul ei"

CAPITO,1, S
Nu se mai sinchisesc de mine) dar 8mi <ac rost de o sluNb
Prima msur pe care a luat$o miss Murdstone a doua zi dup 8nmorm8ntare) c8nd lumina a ptruns din nou 8n cas) a <ost s9$i dea de (tire lui Peggotty c peste o lun urmeaz s prseasc ser7i$ ciul" Oric8t de neplcut 8i era s le sluNeasc) Peggotty ar <i rmas) de dragul meu) chiar dac i s$ar <i o<erit cea mai bun sluNb din lume" Mi$a spus c 7a trebui s9 plece (i mi$a dez7luit (i pricinaF (i am8ndoi am <ost sincer 8ndurera0i" 8n pri7in0a mea (i a 7iitorului meu n$au su<lat nici un cu78nt n$au luat nici o msur" Presupun c$ar <i <ost <oarte <erici0i daca m$ar <i putut concedia (i pe mine cu un prea7iz de o lun" 8ntr$o bun zi mi$am luat inima 8n din0i (i am 8ntrebat$o pe miss Murd$ stone c8nd m 7oi duce din nou la scoalF mi$a rspuns sec c nu crede c$o s m mai duc" Mai mult nu mi s$a spus nimic" !ram <oarte nerbdtor s9 (tiu ce a7eau de g8nd cu mineF la <el era (i Peg$ gotty) dar nici ea) nici eu n$am putut a<la nimic 8n aceast pri7in0a" 8n situa0ia mea s$a petrecut 8ns o schimbare) care) de(i m$a scutit de multe neaNunsuri) ar <i trebuit) dac a( <i <ost 8n stan c8ntresc mai bine lucrurile) s9 m nelini(teasc 8n pri7in0a 7iitoru$ lui" -chimbarea a <ost urmtoarea" Constr8ngerea la care eram supu` a disprut cu totul" Nu mi se mai impunea s9 stau s m plictisesc

.AII. COPP!RBI!,.

%@>

in salon) dimpotri7) de c8te7a ori) c8nd m$am a(ezat acolo) miss Murdstone m$a gonit) 8ncrunt8ndu$se la mine" Nu mai eram 8mpie $ dicat s stau de 7orb cu PeggottyF (i nimeni nu se mai ostenea s nia caute sau s 8ntrebe de mine ori de c8te ori se 8nt8mpla s nu <iu in preaNma lui mister Murdstone" ,a 8nceput m temeam 8n <iecare ["i ca nu cum7a mister Murdstone s se ocupe iar personal de edu$ ca0ia mea sau ca nu cum7a miss Murdstone s se dedice acestui ic"p; dar <oarte cur8nd mi$am dat seama c temerile mele erau ne8ntemeiate (i c singurul lucru la care m puteam a(tepta era c mi se 7or mai ocupa de mine" Nu$mi aduc aminte s <i <ost cine (tie ce amr8t c8nd am <cut iceast6 descoperire" !ram 8nc nucit de moartea mamei (i toate Celelalte 8nt8mplri mi$erau total indi<erente" .e c8te7a ori m$am +indit la e7entualitatea c nu 7oi mai <i trimis la 8n70tur) (i c 7oi <i lsat 8n plata .omnului) (i c 7oi aNunge un amr8t (i un Ner $ pelit (i$mi 7oi irosi 7ia0a hoinrind pe uli0ele satuluiF m$am g8ndit) %e asemenea) c$a( putea scpa de aceast soart pornind 8n lume sil$mi caut norocul) ca eroul nu (tiu crei po7estiriF dar acestea nu rrau altce7a nluciri trectoare) halucina0ii) a cror des<(urare o ui muream uneori ca (i cum ar <i <ost scrise sau zugr7ite pe pere0ii O%fti ei mele (i care se mistuiau) l9s8nd pere0ii goi ca mai 8nainte" $ Peggotty E i$am spus 8ntr$o sear pe (optite) 8nclzindu$mi mpiidurat m8inile la <ocul din buctrie E mister Murdstone nu m mai poate su<eri" Nici 8nainte nu prea m 8ndrgea) dar acum) Peg$ +ZVtty) ar <i bucuros s nu m mai 7ad 8n ochi dac s$ar putea" $ -e prea poate s <ie din cauza durerii E mi$a zis Peggotty) ming8indu$mi p9rul" Crede$m9) Peggotty) c s8nt (i eu tare m8hnit" .ac$a( (ti c lutul e numai din pricina durerii) nici nu mi$ar psa" .ar e altce7a l)i miNloc) cu totul altce7a" .e unde (tiiY m$a 8ntrebat Peggotty) dup o clip de tcere" Necazul lui e de alt soi) cu totul di<erit" ! el necNit (i 8n clipa I i i ) c8nd st cu miss Murdstone l8ng9 cminF dar) dac$a( intra (i II <i ce7a pe deasupra" $ i ce anume ar <i pe deasupraY

%A5

C+AR,!- .IC/!N-

E Ar <i <urios E i$am rspuns) imit8ndu$%) <r 7oie) cum 8(i 8ncrunt spr8ncenele 8ntunecate" .ac n$ar <i dec8t necNit) nu s$ar uita a(a la mine" -8nt (i eu necNit) dar asta m <ace s <iu mai milos" Peggotty n$a mai zis nimic un timpF iar eu) 8nclzindu$mi m8i$ nile la <oc) am rmas tcut" .a7yX mi$a zis 8n cele din urm" .a) Peggotty) ce$iY Am 8ncercat tot ce mi$a putut trece prin minte) am recurs la toate miNloacele posibile (i imposibile ca s$mi gsesc o sluNba acceptabil aici) la 'lunderstone) dar n$am izbutit) iubitule" i ce ai de g8nd s9 <aciY am 8ntrebat$o) <oarte m8hnit" Irei sa te duci (i s$0i 8ncerci norocul 8n alt parteY Cred c$o s <iu ne7oit s plec la Larmouth (i c$am s9 m9 sta tornicesc acolo) mi$a rspuns Peggotty" -$ar <i putut s pleci unde7a mai departe) (i atunci te$a( <i pierdut de tot) i$am zis) 8n7ior8ndu$m pu0in" Acolo) 8ns9) o s9 te mai pot 7edea din c8nd 8n c8nd) drag Peggotty" N$o s <ii chiar la cellalt capt al Pm8ntului) nu$i a(aY .impotri7) sla7 .omnuluiX a e:clamat Peggotty cu 8nsu <le0ire" C8t timp 7ei r9m8ne aici) 7oi 7eni 8n <iecare sptm8n 99 te 7d" O zi pe sp9m8n) c8t oi tri" Aceast <9gduial mi$a luat parc o po7ar de pe inim" .ar Peggotty nu s$a mul0umit cu at8t) ci a urmatD E Pentru 8nceput) m duc s9 stau 7reo dou s9ptm8ni la <ra$ te$meu) ca s m 8ntremez (i ca s$mi mai 7in 8n <ire" i m9 g8ndesc c poate te$or lsa s9 7ii cu mine) c tot nu 0in ei prea mult s9 te aib aici" 8n clipa aceea) nimic nu mi$ar <i putut <ace mai multa plcera dec8t aceast perspecti7 de a a7ea alt<el de rela0ii cu to0i cei din Nurul meu) 8n a<ar de Peggotty" 8ndul c 7oi <i din nou 8nconNurai de acele chipuri deschise) pe care 7oi citi c s8nt bine 7enit printn eiF c 7oi retri bucuria pa(nic a acelei dimine0i de duminica) i'iN care rsuna dangtul clopotelor) 8n care pietrele cdeau 8n ap9) iar corbiile s<8(iau cea0a ca ni(te umbreF c 7oi hoinri cu micu0ii !mGly) 8mp9rt(indu$i nenorocirile mele (i a<l8nd alinare 8n pie $ tricelele (i scoicile de pe 0rm E treptat) g8ndul la toate acestea mi$a redat lini(tea su<leteasc" Peste o clipa m$a tulburat 8ns temen

.AII. COPP!RBI!,.

%A%

miss Murdstone nu 7a consim0iF dar asta s$a risipit <oarte cur8nd) taci chiar pe c8nd mai stteam de 7orb cu Peggotty) miss Murd$ stone a 7enit s cerceteze dulapul cu pro7izii) cum obi(nuia 8n <iecare sear) iar Peggotty) cu o 8ndrzneal care m$a uimit) i$a spus pe Ioc totul" E 'iatul o s tr8nd97easc acolo E 8ncepu miss Murdstone) pri7ind cu aten0ie la un borcan cu murturi E (i tr8nd7ia$i muma luluror rut0ilor" .ar) de <apt) de tr8nd97it) cred c$o s tr8nd97easc el (i aici (i oriunde ar <i" Am 7zut$o pe Peggotty gata s$i dea un rspuns tiosF dar de dragul meu (i$a 8nghi0it 7orba (i a tcut" E .eX a urmat miss Murdstone) cu pri7irile a0intite asupra mur$ i uri lor" 1n lucru 8ns are o importan0 co78r(itoare) o importan0 mai presus de oriceD <ratele meu nu se cade s <ie tulburat sau siinNenit" .e aceea cred c$ar <i mai bine s$mi dau 8ncu7iin0area" I$am mul0umit) 8ns <r s$mi art bucuria) ca nu cum7a s se iFi["g8ndeasc" i am socotit c bine am <cut) cci 8ndat (i$a ridicat pri7irile de la borcanul de murturi (i s$a uitat la mine at8t de acru) Incit ai <i zis c ochii ei negri absorbiser tot o0etul din borcan" ]n7oirea dat n$a <ost totu(i retras (i) ast<el) c8nd s$a 8mplinit o lun %fl ca moartea mamei) Peggotty (i cu mine ne$am pregtit de drum" !ister 'arMis a intrat 8n cas spre a lua cu<erele lui Peggotty" Niciodat 8nainte nu (tiu s <i trecut poarta grdinii noastre) dar cu in est prileN a intrat 8n cas" i c8nd a ridicat cu<rul cel mare (i a dat _n ias cu el) mi$a aruncat o pri7ire plin de 8n0eles) dac se poate npune despre mister 'arMis c a <ost 7reodat capabil s pri7easc 10r cine7a cu 8n0eles" Peggotty era) <ire(te) m8hnit) cci prsea locul unde timp de i i i i ^ i F i ani se sim0ise ca la ea acas (i unde legase cele dou mari A<ec0iuni ale 7ie0ii ei E aceea pentru mama (i aceea pentru mine" 8n = i i i zilei <usese la cimitirF (i c8nd s$a urcat 8n haraba) (i$a dus lGiiiisla la ochi" 2G8 t a pstrat batista la ochi) mister 'arMis n$a dat nici un semn ilr 7ia0" A stat nemi(cat la locul lui) 8n pozi0ia obi(nuit) ca un manechin" .ar c8nd Peggotty a 8nceput s se uite 8n Nur (i s$mi 7nilu$asc) mister 'arMis a dat din cap (i a r8nNit de c8te7a ori" N$am 2nu cput 8ns nici cui 8i r8nNea) nici ce 7oia s spun"

%A#

C+AR,!- .IC/!N-

Brumoas 7reme) mister 'arMis) i$am zis) 7r8nd s <iu curtenitor" Nu$i ur8t9 $ mi$a rspuns mister 'arMis) care de obicei era scump la 7orb (i numai rareori se 8ncumeta s <ie categoric" Peggotty e <oarte mul0umit acum) mister 'arMis) am adugat) ca s$i <ac plcere" .aY a 8ntrebat mister 'arMis" .up ce a mai chibzuit pu0in) mister 'arMis a pri7it$o cu un aer ptrunBtor (i a 8ntrebat$oD $ /3ti' 8ntr$ade7r) destul de mul0umitY Peggotty a r8s (i i$a rspuns c da" $ Ade7rat (i cu m8na pe inimY !(ti mul0umitY a mormit mister 'arMis) trg8ndu$se mai aproape (i 8mpung8nd$o cu cotul" !(ti mul0umitY Iorbe(ti ade7rat) cu m8na pe inimY !(ti mul0u mitY Wu e(tiY !iY !ister 'arMis se tot trgea mai aproape de ea (i$o 8mpungea cu cotul) p8n9 ce am aNuns to0i trei 8n marginea din st8nga a harabalei) at8t de 8nghesui0i c abia mai puteam rsu<la" Peggotty i$a atras aten0ia c m stri7ea (i atunci mister 'arMis mi$a mai <cut pu0in loc) apoi s$a deprtat 8ncetul cu 8ncetul" Mi$am dat seama 8ns c prea s cread c descoperise un miNloc minu$ nat de a$(i e:prima sentimentele 8n mod simplu) plcut (i colorat" care$% scutea de ostenelile con7ersa0iei" Idit 8nc8ntat de aceasta ispra7) a chicotit o bun bucat de 7reme" .in c8nd 8n c8nd se 8ntorcea ctre Peggotty (i repetaD ;!(ti totu(i destul de mul0umitY= (i se 8nghesuia ca mai 8nainte) de sim0eam c mi se taie rsu<larea" Re7enea apoi cu aceea(i 8ntrebare (i cu acelea(i urmri" 8n cele din urm) cum 8l 7edeam c se porne(te) m ridicam (i stteam IM picioare pe scar) prete:t8nd c admir pri7eli(teaF (i 8n <elul acest` n$am mai a7ut nici un <el de neplceri" Boarte 8ndatoritor) a oprit la un han) numai pentru a ne face plcere) (i ne$a cinstit cu <ripturi de berbec (i cu bere" i biata Pe)K gotty) pentru c mister 'arMis s$a tras prea aproape de ea) a <ost cit pe$aci s se 8nece cu berea" .ar pe msur ce ne$am apropiat de destina0ie) mister 'arMis a <ost mereu mai ocupat) a(a c a a7ut tot mai pu0in rgaz pentru galanterii (i) c8nd am aNuns pe caldar8mul

.AII. COPP!RBI!,.

%A6

Larmouth$ului) harabaua ne$a hurducat at8t de tare) 8nc8t nici c ue$am mai putut g8ndi la altce7a" !ister Peggotty (i +am ne a(teptau" Pe mine (i pe Peggotty ne$au primit <oarte clduros) iar lui mister 'arMis i$au str8ns m8na) (i$mi aduc aminte c acesta) cu plria pe cea<) cu o cuttur (i o 2mut ru(inat) care se re<lecta p8n (i 8n pozi0ia crcnat a picioa $ relor) a7ea un aer buimac" Apoi au luat <iecare unul din cu<erele lui Peggotty) dar 8n clipa c8nd am dat s plecm) mister 'arMis) <oarte C"ra7) mi$a <cut semn cu degetul s$% urmez 8ntr$un gang" E Cred E a mormit E c$a mers bine" Am ridicat pri7irea (i) cut8nd s par <oarte 8n0elept) i$am iM"spunsD $ O X N$am aNuns 8nc E a urmat mister 'arMis) d8nd din cap ca (i cum mi$ar <i 8ncredin0at o mare tain" .ar a mers bine" OX i$am rspuns din nou" I aminti0i cine a spus c$ar 7rea E mi$a zis" 'arMis (i numai Am 8ncu7iin0at) d8nd din cap" $ 'ine E a zis mister 'arMis) str8ng8ndu$mi m8na" - (ti0i) 7 i"mi8n prieten" .umnea7oastr a0i pus lucrurile pe roate" Merge n unaX Cu toat strdania lui de a 7orbi deslu(it) mister 'arMis era tare misteri"s (i) dac Peggotty nu m$ar <i strigat) a( <i putut s m uit la rl (i un ceas 8ntreg (i pe chipul lui tot n$a( <i a<lat nimic) cum nimic un po0i a<la pri7ind un ceas care st" 8n timp ce ne 8ndreptam spre i "isa) Peggotty m$a 8ntrebat ce$mi spuseseF (i atunci i$am po7estit J i mi spusese c totul merge strun" $ Ce neobrzareX a izbucnit Peggotty" .ar nu$mi pasX Ce$ai llce, drag .a7y) dac$a( a7ea de g8nd s m mritY Pi""" cred) Peggotty) c (i atunci m$ai iubi tot at8t de mult c8t mi iube(ti (i acum $ i$am rspuns dup ce m$am g8ndit pu0in" -pre marea mirare a trectorilor (i a rudelor ei) care mergeau n i " mite) Peggotty s$a oprit din drum (i m$a str8ns la piept) <c8n$ ihi mi Nurminte de dragoste nestrmutat" $ -pune$mi) iubitule) ce$ai ziceY m$a 8ntrebat din nou) c8nd am mai departe) dup aceast 8mbr0i(are"

%A&

C+AR,!- .IC/!N-

Ce$a( zice dac$ai a7ea de g8nd s te mri0i cu mister 'arMis) PeggottyY .a) mi$a zis" A( zice c bine ai <ace" Cci atunci ai a7ea totdeauna calul (i cru0a la 8ndem8n (i ai putea s 7ii s m 7ezi <r nici o cheltuiala (i atunci sigur c ai 7eni" .e(tept mai e drgu0ul de elX a strigat Peggotty 8nc8ntat" ,a asta m g8ndesc (i eu de o lun 8ncoaceX .a) scumpuleD (i) (tii) cred c n$a( mai <i la cheremul nimnuiF <r s mai pun la soco teal <aptul c la casa mea a( munci cu mai mult tragere de inima dec8t la al0ii" Nici nu (tiu dac a( mai <i 8n stare acom s sluNesc la un strin" i 8n <elul acesta $ a adugat Peggotty 7istoare $ o s9 <iu aproape de morm8ntul iubitei mele (i o s9 m pot duce s$% 7d oric8ndF iar c8nd mi$o 7eni (i mie 7remea s9 m odihnesc) o s pot <i 8ngropat aproape de dulcea0a mea iubit" O bucat de 7reme n$am mai scos o 7orb nici eu) nici ea" .ac dac .a7y al meu ar a7ea 7reo 8mpotri7ire E a izbucnii deodat Peggotty E nici c m$a( g8ndi s9 m mrit nici dac mi s$ar <i <cut (i o sut de strigri 8n biseric) nici chiar dac$ar <i s9 mi se toceasc inelul de mireas 8n buzunarX 1it9$te 8n ochii mei) Peggotty E i$am rspuns E (i te 8ncredin 0eaz daca nu s8nt cu ade7rat <ericit (i dac nu doresc din toata inima s9 te mri0iX i de <apt doream din toat inima lucrul acesta" E 'ine) su<le0elul meu) mi$a zis Peggoty) str8ng8ndu$mi m8na" Wi (i noapte m$am g8ndit 8n <el (i chip (i ndNduiesc c am chibzuit bineF am s9 mai 7d eu (i am s9 m s<tuiesc (i cu <ratele) dar p8n$atunci) .a7y) asta rm8ne 8ntre noi" 'arMis e un om dintr$o bucat E a urmat ea E (i dac$am s9 m silesc s m port com se cu7ine cu el) cred c 7a <i numai 7ina mea dac n$am s9 <iu""" daca n$am s <iu totu(i destul de mul0umit E a 8ncheiat Peggotty) r8z8nd din toat inima" !ra at8t de nimerit citarea acestor cu7inte ale lui mister 'arMis) 8nc8t am pu<nit 8n r8s am8ndoi) (i am tot r8s p8n9 am aNuns 8n <a0a csu0ei lui mister Peggotty" Prea neschimbat) cu singura deosebire c9 acum 8mi prea ce7a mai micF missis ummidge) ca (i cum nici nu s$ar <i clintit

.AII. COPP!RBI!,.

%A@

de c8nd plecasem) ne a(tepta 8n prag" 8nuntru) totul) p8n9 (i bu$ ihetul de alge din 7aza albastr) care$mi 8n7eselea iatacul) era a(a iGiim 8l (tiam" Am dat o rait p8n la (opron (i am 7zut) grmdi0i 8n acela(i col0) aceia(i homari) crabi (i raci) care 7oiau parc s prind 8n cle(te lumea 8ntreag" .ar cum pe micu0a !mGly n$o 7edeam nicieri) l$am 8ntrebat pe mister Peggotty unde se a<la" E ,a (coal) sir' mi$a rspuns mister Peggotty) (terg8ndu$ (i n"ulu(eala de pe <runte) cci obosise duc8nd cu<rul sor$sii" .ar sc$ntoarce ea peste 7reo douzeci de minute) cel mult o NumaG de \ eas, a urmat el) uit8ndu$se la pendula nem0easc din perete" 2Grede0i$m9) 8i sim0im cu to0ii lipsa" !issis ummidge a o<tat" CuraN) mmucX a 8ndemnat$o mister Peggotty" .ar eu 8i simt lipsa mai mult dec8t to0i) a zis missis um$ iniclge" Mi$s o biat <ptur or<an (i oropsit (i ea e singurul om \u care 8ntotdeauna m$mpac bine" i tot gem8nd (i cltin8nd din cap) missis ummidge s$a apu$ C5l s su<le 8n <oc" 8n timp ce d8nsa se 8ndeletnicea cu aceast treab) mister Peggotty s$a 8ntors ctre noi (i) duc8nd m8na la gura) ne$a (optitD E 'tr8nuG eiX .e aici am tras concluzia c de la ultima mea 7izit nu inter $ 7enise nici o 8mbunt0ire 8n starea hF. missis ummidge" Casa era sau ar <i trebuit s <ie la <el de 8ne8nt9toare ca (i 8nainteF iul u(i nu$mi mai <cea aceea(i impresie" Aproape c m$a dezamgit" P"ate din pricin c lipsea micu0a !mGly" tiam drumul pe care tre$ liui"i s 7in (i m$am trezit p(ind pe crare) 8n 8nt8mpinarea ei" Cur8nd) am zrit o siluet (i 8ndat mi$am dat seama c era l i n G l y ) care) de(i crescuse) tot mic de statur rmsese" .ar c8nd i apropiat (i am 7zut c ochii 8i erau mai alba(tri) c obrazu$i cu +i npi0e de7enise (i mai rumen (i c toat era mai <rumoas (i mai 7esel) m$a cuprins un sim09m8nt ciudat (i) pre<9c8ndu$m c n$am ftCun"scut=>, am trecut pe l8ng ea) uit8ndu$m9 unde7a) departe" I Iaca nu m 8n(el) am mai <cut eu treaba asta (i c8nd m$am <cut in" II mare"

C+AR,!- .IC/!NMicu0a !mGly nici nu s$a sinchisit" M$a 7zut destul de bineF dar 8n loc s se 8ntoarc (i s m cheme) a <ugit) r8z8nd" A(a c9 m$am 79zut silit s$alerg dup ea (i) pentru c <ugea <oarte repede) n$am putut s$o aNung dec8t aproape de cas" Ah) tu eraiY m$a apostro<at micu0a !mGly" .ar ce) 7rei s spui c tu nu (tiai c9$s euY m$a 8ntrebat !mGly" Am 7rut s$o srut) dar (i$a acoperit cu m8inile buzele ca 7i(ina (i) r8z8nd) mi$a spus c nu mai era copil (i a <ugit 8n casa" Ai <i zis c$i <cea o plcere nespus s m tachineze (i aceasta schimbare 8n <elul ei de a se purta m$a mirat <oarte mult" Ceaiul era pregtit (i l9di0a noastr se a<la la locul ei obi(nuit) dar) 8n loc s 7in s se a(eze alturi de mine) !mGly s$a a(ezat l8ng poso$ morita de missis ummidgeF iar c8nd mister Peggotty a 8ntrebat$o de ce m9 ocole(te) (i$a ciu<ulit tot p9rul ca s9$(i ascund <a0a (i a 8nceput s r8d" !(ti o pisicu09X i$a spus mister Peggotty) m8ng8ind$o cu m8na lui uria(" A(a$iX A(a$iX a 8ntrit +am" Chiar a(a$i) mas(r .a7yX i) cuprins de o admira0ie (i de o 8nc8ntare care l$au <cut s ro (easc9) a stat c8t7a timp uit8ndu$se la ea (i chicotind" .e <apt) toat lumea o rs<a0 pe micu0a !mGly (i) mai cu sea$ m) mister Peggotty) cci era de aNuns ca ea s$(i lipeasc obr9Norul de <a7ori0ii lui 0epo(i) pentru ca acesta s9$i 8ndeplineasc orice dorin0" Cel pu0in a(a am crezut c8nd am 79zut cum 8l dezmierdaF (i) <ire(te) 8i ddeam deplin dreptate lui mister Peggotty" !ra atlt de dulce (i de a<ectuoasa (i 8mbina cu at8ta <armec s<iala cu iste $ 0imea) 8nc8t m$a subNugat mai mult ca oric8nd" A7ea (i o inima sim0itoareF dup ce am luat ceaiul) am rmas cu to0ii 8n Nurul cminului (i) c8nd mister Peggotty) cu pipa 8n gura) a <cut o aluzie la pierderea ce$o su<erisem) ochii ei s$au umplut de lacrimi (i mi$a aruncat peste mas o pri7ire at8t de duioas) 8nc8t m$am sim0it plin de recuno(tin0" AhX a zis mister Peggotty) trec8ndu$(i m8na prin zulu<ii ei) C+ prin ap" Iede0i) sir' (i ea$i or<an" $sta E a urmat mister Peggotty) bt8ndu$% pe +am cu dosul m8inii pe piept $ ($9sta$i tot or<an) %efl nu prea arat" .aca mi$a0i <i tutore $ am zis) cl9tin8nd din cap $ cred c nici eu nu m$a( simi or<an"

.AII. COPP!RBI!,.

%A?

'ine$a0i zis) mas(r .a7yX 1rraX 'ine$a0i zisX Mai bine nici c se poateX +oX +oX a strigat +am entuziasmat (i i$a dat 8napoi lui mister Peggotty pumnul pe care$% primise) iar micu0a !mGly s$a ridicat de la loc s$% srute pe mister Peggotty" .ar prietenul Gmnea7oastr ce mai <ace) sir* m$a 8ntrebat mister Peggotty" CineY -teer<orthY Iezi) c$a(a$% cheamX a strigat mister Peggotty) 8ntorc8ndu$se cfttre +am" tiam eu c$i ce7a 8n legtur cu meseria noastr" Pi ziceai c$% cheam Rudder<ord) a obiectat +am r8z8nd" !iX i$a 8ntors$o mister Peggotty" Ce mi$e -teer<orth) ce mi$e /udder<ordY Nu e mare deosebire % " Ce mai <ace prietenul Gmnea 7oastr) sir* C8nd am plecat) era bine) sntos" fsta prieten) zic (i euX a proclamat mister Peggotty ridic8nd iar 8n aer pipa" Prieten 8ntre prieteniX Pe cinstea mea) numai s$ % 7ezi (i$0i <ace plcereX ! <oarte chipe() nu$i a(aY l$am 8ntrebat eu) mgulit de aceste laude" Chipe() nici 7orbX a con<irmat mister Peggotty" -t m8ndru ia un""" ca un""" ei) nu m pricep s9 spun" i tare$i 7iteaz" .aX A(a$i) am 8ncu7iin0at" ! 7iteaz ca un leu (i nici nu 7 8nchipui0i c8t e de sincer) mister Peggotty" Cred c$i bate pe to0i la$n70at) a adugat mister Peggotty) pri7indu$m printr$un nor de <um" A(a$i E am ade7erit 8nc8ntat E pe toate le (tie" i e uimitor de %e.tept2 fsta prietenX a repetat mister Peggotty) d8nd din cap cu gra7itate" i parc nimic nu$i 7ine greu) am urmat" ! de aNuns s arunce o pri7ire pe carte (i a (i 8n70at lec0ia" i e cel mai stra(nic Nuctor ilr 2"Tichet # care s$a pomenit 7reodat" Iar la Nocul de ;dame=) 80i d ni ic8te piese 7rei (i te bate u(or"
%

In limba engleza) 8n0elesul e aproape acela(i "rudder (i steer s8nt practic sinonime) Im Intre forth (i ford nu e dec8t o di<eren0a de pronun0ie3" IOC sporti7 <oarte r9sp8ndit 8n AngliaF membrii echipelor a<late <a0 8n <a0 caut s Intr"%uc mingea 8n poarta ad7ersa) lo7ind$o cu ni(te be0e speciale"

%AH

C+AR,!- .IC/!N-

!ister Peggotty a mai dat o dat din cap) parc pentru a spuneD ;I credX= E Iorbe(te at8t de <rumos E am adugat E 8nc8t poate c8(tiga de partea lui pe oricine 7reaF (i zu c nu (tiu ce$a0i mai zice dac l$a0i auzi c8nt8ndX !ister Peggotty a mai dat 8nc o dat din cap) parc pentru a spuneD ;N$am nici cea mai mic 8ndoial=" E Apoi e at8t de mrinimos) de bun) de nobil E i$am dat 8nainte) <urat de acest subiect pre<erat $ 8nc8t nici nu$i cu putin0 s$i aduci toate laudele ce i se cu7in" -8nt sigur c niciodat n$am s <iu 8n stare s$i art destul recuno(tin0 pentru mrinimia cu care m$a ocrotit) de(i eram mult mai t8n9r (i cu mult 8n urma lui la (coal" Iorbeam <oarte 8n<lcrat) c8nd) deodat) pri7irea mi s$a oprit pe <a0a micu0ei !mGly) care) aplecat 8nainte) asculta cu luare$aminte) 0in8ndu$(i rsu<larea) cu ochii sc8nteietori ca ni(te pietre pre0ioase (i cu <a0a aprins" !ra at8t de 8ng9ndurat (i at8t de <rumoas) 8nc8t m$am oprit ca 7rNitF (i to0i au bgat de seam) cci) atunci c8nd am tcut) au 8nceput s r8d (i s$au uitat la ea" E !mGly 8mi seamn mie $ a zis Peggotty $ (i$ar 7rea (i ea s9$% 7ad o dat" C8nd a 7zut c to0i se uitau la ea) !mGly s$a tulburat) (i$a lsat capul 8n Nos (i obraNii i s$au aprins (i mai tare" -trecur8nd c8te o pri7ire <uri( prin zulu<ii ei r7(i0i (i d8ndu$(i seama c tot ne mai uitam la ea 2eu) unul) mrturisesc c$a( <i <ost 8n stare s m uit la ea ceasuri 8ntregi3) a <ugit a<ar (i nu s$a mai 8ntors p8n ce a 7enit 7remea s mergem la culcare" M$am culcat (i eu 8n btr8nul ptuc din iatacul meu de la pupa (i 78ntul iar a prins a su<la) t8nguindu$se peste (esul acela" N$am putut alunga de ast dat g8ndul c9$i boce(te pe cei pleca0i dintre 7ii) (i) 8n loc s 7isez c apele mrii s$ar putea ridica peste noapte 0i ar putea lua cu ele barcazul) 8mi 8nchipuiam c) de c8nd auzisem ultima oar acest 7uiet) marea se re7rsase (i 8necase cminul In care m sim0isem <ericit" 8mi aduc aminte c 8n rugciunea pe cart i am rostit$o 8n timp ce urletul apelor (i al 78ntului de7enea tot mal slab) am adugat o cerere nouD m$am rugat s cresc mare) ca sft m pot cstori cu micu0a !mGly) (i apoi am adormit 8namorat"

.AII. COPP!RBI!,.

%A>

Wilele treceau tot at8t de u(or ca r8ndul trecut) cu singura deose$ Iiire E o deosebire <oarte 8nsemnat E c de ast dat nu m mai plimbam cu !mGly pe plaN dec8t <oarte rar" A7ea mereu de 8n70at sau de cusutF 8n <iecare zi) cea mai mare parte a timpului lipsea de acas" .ar chiar dac n$ar <i <ost aceste piedici) 8mi ddeam seama C' n$am mai hoinri ca altdat" .e(i mai era slbatic (i plin de Ioane copilre(ti) !mGly se schimbase mai mult dec8t m$a( <i putut a(tepta) de7enind o <emeiu(c" 8n mai pu0in de un an) m lsase mult 8n urm" 8i plceam) dar r8dea de mine (i m tachinaF c8nd icneam s$o 8nt8mpin) apuca pe alt drum (i) c8nd m 8ntorceam dezamgit) o gseam 8n u() r8z8nd" Cele mai <rumoase clipe erau acelea c8nd (edea lini(tit 8n prag (i cosea) iar eu) a(ezat la picioa $ rele ei) pe treptele de lemn) 8i citeam" Cred (i 8n ziua de azi c niciodat n$am 7zut un soare mai strlucitor ca 8n dup9$amiezele acelea luminoase de aprilieF c niciodat nu mi$a <ost dat s 7d o I i i n 0 9 mai luminoas dec8t aceea pe care) sear de sear) o 7edeam in u(a barcazuluiF c niciodat n$am a7ut prileNul s pri7esc un cer )%%+ de senin) o mare at8t de <rumoas (i corbii at8t de m8ndre mis$ luindu$se 8n deprtrile aurii" 8n prima sear de la sosirea noastr) mister 'arMis (i$a <cut upari0ia) <oarte st8ngaci (i uluit) cu c8te7a portocale legate 8ntr$o liaiist" Cum nu ne$a spus nimic de acest pache0el) am crezut cu t" ii c %$a uitat la plecare (i) c8nd +am a dat <uga dup el s i$% dea) i 8ntors cu rspuns c era pentru Peggotty" .up aceast 8nt8m$ plare, a 7enit 8n <iecare sear e:act la aceea(i or) totdeauna cu un pache0el despre care nu pomenea nici un cu78nt) pe care$% lsa l8ng M )i si$% uita acolo" Aceste semne de dragoste erau c8t se poate de Vtriate (i nstru(nice" 8mi aduc aminte) 8ntre altele) de o pereche de picioare de porc) de o pern neobi(nuit de mare pentru ace) o Nu $ mtate de bu(el % de mere) o pereche de cercei de oni: negru) c80i7a #ul#i de zambile) un Noc de domino) un canar cu coli7ie cu tot (i o 0unc a<umat" !ister 'arMis) pe c8t 8mi amintesc) a7ea un <el cu totul neobi( $ n u i t de a <ace curte" Rareori scotea c8te o 7orbF sttea l8ng cmin)
%

Msur de capacitate) <olosita 8n 0rile anglo$sa:one) at8t pentru cereale) c8t (i i=$ ulm <ructeF % $ushel este egal cu 6A)6? %"

%?5

C+AR,!- .IC/!N-

8n aceea(i pozi0ie ca (i 8n cru0) (i se uita 0int la Peggotty) care (edea 8n <a0a lui" 8ntr$o sear) 8mpins de dragoste) cred) s$a repezit la mucul de luminare 8ntrebuin0at de Peggotty ca s bage a0a 8n ac (i %$a 78r8t 8n buzunarul Niletcii) plec8nd cu el" .e atunci) plcerea lui cea mai mare era ca) la ne7oie) s scoat mucul acela) dezlipindu$% de cptu(eala buzuranului 8n care aproape c se topise (i) apoi) dup ce Peggotty 8l <olosea) s$% pun cu griN la loc" Prea c se sim0ea <oarte bine) <r a mai 7orbi" Cred c nici atunci c8nd se ducea cu Peggotty s se plimbe pe dune nu prea 8(i btea gura) ci se mul0u$ mea s$o 8ntrebe numai din c8nd 8n c8nd dac este destul de mul0umit" Cin minte c) uneori) dup ce pleca 'arMis) Peggotty 8(i ascundea <a0a 8n (or0 (i r8dea c8te o Numtate de ceas" .e <apt) to0i <ceam mai mult sau mai pu0in haz) 8n a<ar de ne<ericita missis ummidge) creia pare$se c brbatu$su 8i <cuse curte e:act 8n acela(i <el (i creia toate acestea 8i aminteau de btr8nul ei" 8n cele din urm) 8ntr$o zi) pe la s<8r(itul 7izitei noastre) am <ost 8n(tiin0at c Peggotty (i mister 'arMis a7eau s <ac 8mpreun 5 e:cursie de o zi (i c micu0a !mGly (i cu mine 8i 7om 8nso0i" 8ndindu$m9 la plcerea de a <i o zi 8ntreag cu !mGly) am petre$ cut o noapte agitat" Ne$am sculat cu to0ii de7reme diminea0a (i no mai a<lam la ceai) c8nd mister 'arMis s$a i7it departe) m8n8nd o cabriolet ctre aceea pe care o iubea" Ca de obicei) Peggotty purta rochia ei de doliu) simpl (i curata) 8n schimb) mister 'arMis strlucea 8ntr$o hain nou) albastr) pe care croitorul i$o <cuse at8t de mare) 8nc8t) datorit m8necilor prea lungi) n$ar mai <i a7ut ne7oie de mnu(i nici chiar pe 7remea cea mai <ri$ guroas) iar datorit gulerului prea 8nalt) prul 8i sttea ridicat 8n cre(tetul capului" Nasturii) strlucitori) erau (i ei c8t se poate de mari" 8n haina asta) la care purta pantaloni cenu(ii (i o Niletc de un gal$ ben$deschis) mister 'arMis mi s$a prut o personi<icare a elegan0ei" A<ar) 8n <a0a casei) unde ne 8n78rteam de zor cu to0ii) 8n mare <ierbere) l$am 7zut pe mister Peggotty cu o gheat 7eche 8n m8na) care urma s <ie aruncat dup noi) ca s ne aduc noroc %) (i pe care i$a o<erit$o lui missis ummidge 8n acest scop"
% Pentru ca mirii s <ie <erici0i 8n csnicie) este obiceiul) 8n unele pr0i ale Angliei) ca 8n urma lor) c8nd pornesc la cununie) sa se arunce o gheat 7eche"

.AII. COPP!RBI!,.

%?%

Nu" Ar <i mai bine s$o arunce altcine7a" .anGl) a zis missis 2iummidge" !u mi$s o <ptur or<an (i oropsit (i m tulbur tot re$mi aminte(te c$n lumea asta e:ist <iin0e care nu$s or<ane (i oropsite" +ai) bbu0o E a 8ndemnat$o mister Peggotty E ia gheata (i irunc="' Nu) .anGl) a rspuns missis ummidge) t8nguindu$se (i cl9ti$ i i 8 n d din cap" .ac$a( <i mai pu0in sim0itoare) ar <i mai bine" Tu nu cVii sim0itor ca mine) .anGl) de$aia nu$0i ies toate anapodaF ai <ace mai bine s$o arunci tu" 8n clipa aceea) Peggotty) care trecuse) grbit) de la un membru ui <amiliei la altul) s9rut8ndu$se cu <iecare) a strigat din cabrioleta 8n care ne suiserm to0i patru 2!mGly (i cu mine (edeam alturi pe dou scuna(e3) c gheata trebuie s$o arunce missis ummidge" i iiiunci missis ummidge a aruncat$o" i 8mi pare ru c trebuie s$o spun) dar o dat cu gheata a aruncat (i o umbr asupra atmos<erei festi!e ce 8nconNura plecarea noastr) cci 8ndat a 8nceput s pl8ng C1 hohote (i a czut 8n bra0ele lui +am) declar8nd din nou c$(i d seama c$i o po7ar pentru to0i (i c$ar <i mai bine s intre 8n azil de 8ndat" Asta mi s$a prut o idee bun) pe care +am ar <i trebuit s$o duc la 8ndeplinire <r nici o zba7" Am plecat totu(i 8n e:cursie (i cel dint8i lucru pe care l$am <cut I <ost s oprim 8n <a0a unei biserici) unde mister 'arMis a priponit ralul (i a intrat cu Peggotty) ls8ndu$ne) pe !mGly (i pe mine) sin $ guri 8n cabriolet" Am <olosit acest prileN (i) trec8ndu$i bra0ul 8n imul taliei) i$am propus ca) deoarece se apropia ziua plecrii mele) sa ne purtm ca doi <oarte buni prieteni (i s petrecem toat ziua" Micu0a !mGly 8n7oindu$se (i 8ngduindu$mi s$o srut) mi$am ie(it %in min0i (i i$am spus) 0in bine minte) c niciodat n$o s pot iubi pe altcine7a (i c s8nt gata s <ac 7rsare de s8nge dac 7reun altul 7a 8ndrzni s nzuiasc la dragostea ei" Ce haz a mai <cut micu0a !mGly de toate acesteaX i cu ce If"se mi$a zis mica z8n) care se credea mult mai mare (i mai 8n0eleapt dec8t mine) c a( <i ;un bie0a( prostu0=F apoi 8ns mi$a [Imbit at8t de <ermector) 8nc8t plcerea de a o pri7i m$a <cut s uit ilurerea pricinuit de acest epitet batNocoritor"

%?#

C+AR,!- .IC/!N-

Peggotty (i mister 'arMis au zbo7it cam mult 8n biseric) dar 8n cele din urm au ie(it (i am pornit a<ar din ora(" Pe drum) mister 'arMis s$a 8ntors ctre mine (i) <9c8ndu$mi cu ochiul E 8n paranteza <ie spus c nu mi$a( <i 8nchipuit niciodat c mister 'arMis ar fi 2n stare s <ac semn cu ochiul E mi$a zisD Ce nume am scris pe co7iltirY Clara Peggotty) am rspuns" i ce nume a( scrie acum dac am a7ea co7iltirY Tot Clara Peggotty) mi$am dat cu prerea" 'a Clara Peggotty 'AR/I-X mi$a zis (i a izbucnit 8n hohote de r8s care au cutremurat cabrioleta" 8ntr$un cu78nt) se opriser la biseric spre a se cununa" Peggotty hotr8se s <ac ceremonia pe tcuteF o dusese la altar paracliserul) (i cununia se celebrase <r nici un martor" Peggotty s$a sim0it pu0in cam st8nNenit c8nd mister 'arMis ne$a anun0at a(a) de$a drep$ tul) c se cstoriser (i nu se mai stura str8ng8ndu$m la piept ca s$mi do7edeasc dragostea ei nestrmutatF dar peste pu0in s$> potolit (i ne$a zis c era <oarte <ericit c trecuse (i acest hop" Ne$am oprit la un mic han) pe un drum lturalnic) unde eram a(tepta0i) am m8ncat <oarte bine (i am petrecut o zi c8t se poate de plcut" Nici chiar dac 8n ultimii zece ani Peggotty s$ar <i mritat 8n <iecare zi) n$ar <i putut s <ie mai pu0in stingheritF se purta ca (i cum nu s$ar <i 8nt8mplat nimic neobi(nuitD era aceea(i ca 8ntotdeau $ na (i 8nainte de ceai a mers s se plimbe pu0in cu !mGly (i cu mine) 8n 7reme ce mister 'arMis a continuat s trag senin din lulea (i sa mediteze) bnuiesc) asupra <ericirii lui" Aceast 8ndeletnicire i$a a080at) dac nu m 8n(el) po<ta de m8ncareF 8mi aduc bine aminte c9) de(i se 8ndopase la pr8nz cu <riptur de porc cu legume (i cu 7reo dou psri) la ceai a mai comandat costi0 <iart (i s$a ser7it lini(tii cu o por0ie respectabil" .e atunci m$am g8ndit nu o dat ce ciudat) simpl (i neobi( $ nuit a <ost nunta astaX Pu0in dup ce s$a lsat 8ntunericul) ne$am suit 8n cabriolet (i ne$am 8ntors domol spre cas) 7orbind despre stelele la care ne uitam" Biind principalul lor interpret) i$am deschis lui mister 'arMis orizonturi neobi(nuite" I$am spus tot ce (tiam) dar el lesne ar <i crezut orice mi$ar <i trecut prin minte) cci a7ea %%%% ad8nc respect pentru priceperea mea) (i i$a zis ne7estei sale chiar 8n

.AII. COPP!RBI!,.

%?6

fa a mea c eram ;un t8nr Roeshus= % ) 7oind s spun cred) c eram un copil$minune" C8nd am aNuns la captul cuno(tin0elor mele despre lumea ste$ lelor sau poate c8nd am aNuns la captul posibilit0ilor de 8n0elegere iile lui m[ster 'arMis) micu0a !mGly (i cu mine ne$am <cut o manta dintr$o prelat 7eche) sub care ne$am cuibrit tot restul drumului" Ah) cum o mai iubeamX Ce <erici0i am <i <ost 2m g8ndeam eu3 dac ne$am <i cstorit (i am <i plecat s trim unde7a) oriunde) la umbra OOpacil"r sau 8n c8mp) (i n$am cre(te niciodat mari) (i n$am de7eni niciodat mai 8n0elep0i) ci am r9m8ne 8n 7eci copii (i am hoinri lin8ndu$ne de m8n 8n btaia soarelui) peste paNi(ti 8n<lorite) noaptea mlihnindu$ne capul pe un pat de mu(chi (i dormind somn dulce) I/i(nic (i neprihnit) (i dac atunci c8nd am muri am <i 8ngropa0i de pasrile ceruluiX Tot drumul mi$au struit 8n minte asemenea 8nchipuiri ireale) strlucitoare 8n lumina ne7ino70iei noastre (i tre$ inur8nde ca stelele 8ndeprtate" i 8n ziua de azi s8nt bucuros c8nd i n i i aduc aminte c la nunta lui Peggotty au <ost de <a0 dou su<le$ i Z $ candide cum erau l lui !mGly (i al meu" -8nt bucuros c8nd m +indesc c 8n alaiul lor de nunt at8t de simplu) gra0iile (i di7ini$ l<i^ile iubirii au 8mbrcat <orme at8t de dia<ane" C8nd am aNuns 8napoi acas) la 7echiul barcaz) se 8nnoptase de$a ImieleaF aici missis 'arMis (i so0ul ei (i$au luat rmas$bun (i au pornit nai departe) ghemui0i unul 8ntr$altul) spre cminul lor" Atunci) pentru muia oar) am sim0it c am pierdut$o pe Peggotty" .ac m$a( <i a<lat in orice alt cas dec8t aceea care o adpostea pe micu0a !mGly) m$a( li ilus la culcare cu inima plin de amrciune" !ister Peggotty (i +am) care$mi cuno(teau g8ndurile la <el de In ne ca mine) m a(teptau cu o mas bun (i cu <e0ele lor deschise) ^ n $ n t r u a le alunga" Pentru 8nt8ia oar de c8nd 7enisem la ei) micu0a I n i G l y s$a a(ezat l8ng mine) pe ldi0a noastr de odinioar) (i am 0nc&eiat ast<el 8n chip minunat o zi minunat" !ra o noapte de <lu:F (i 8n scurt timp dup ce ne$am culcat) mister Peggotty (i +am au ie(it la pescuit" !ram <oarte m8ndru c
rtnftr precoce) Quintus Roscius allus a <ost un actor comic roman (i numele lui <olosit pentru a denumi un talent precoce" Gilliam 7etty 2%?>%$%H?&3) un J \ i u l actor care %$a Nucat pe +amlet la 78rsta de doisprezece ani) era cunoscut ca i inimii Roscius="
I"I

%?&

C+AR,!- .IC/!N-

<usesem lsat singur acas s$o ocrotesc pe micu0a !mGly (i pemis sis ummidge) (i tare$a( <i 7rut s ne atace un leu sau un (arpe sau orice monstru ru<ctor) ca s am prileNul de a$% nimici (i a ma acoperi de glorie" .ar cum 8n noaptea aceea pe (esul de la Lar$ mouth nu se a<lau asemenea dihnii) m$am mul0umit s 7isez ba$ lauri p8n 8n zori" .iminea0a a 7enit Peggotty) care) ca de obicei) m$a strigat de sub <ereastr) ca (i cum po7estea cu mister 'arMis) harabagiul) n$ar <i <ost) de la 8nceput p8n la s<8r(it) dec8t un 7is" .up gustare) m$i luat (i m$a dus la d8nsa acas (i a7ea o csu0 8ntr$ade7r <oarte <ru$ moas" .intre toate mobilele) cred c m$a impresionat cel mai muli scrinul cel 7echi de lemn a<umat din salona( 2buctria pardosit cu 0igl ser7ea (i drept odaie de primire3) care a7ea un capac culisant (i care) c8nd se deschidea) se lsa 8n Nos (i ser7ea drept pupitru) (i pe pupitru se a<la un e:emplar 7oluminos in cvarto al CFrfii mucenicilor de Bo:e%" Cum am dat peste aceast carte nepre0uit $din care astzi nu$mi amintesc nici un cu78nt E m$am apucat s$o citescF (i dup aceea) de c8te ori i$am mai 7izitat) m$a(ezam 8n genunchi pe un scaun) deschideam scrinul 8n care era pstrau aceast nestemat) 8mi rezemam bra0ele pe pupitru (i) de <lecari dat) luam cartea de la 8nceput (i o rs<oiam cu nesa0" Cred c ma atrgeau mai ales pozele) cci a7ea numeroase ilustra0ii) 8n<0i(8nd tot <elul de groz7iiF de atunci) 8n mintea mea) Cartea mucenici Hci (i csu0a bunei mele Peggotty au rmas) cum 8mi apar (i acum) indisolubil legate" Chiar 8n ziua aceea mi$am luat rmas$bun de la mister Peg$ gotty) de la +am) de la missis ummidge (i de la micu0a !mGlyF noaptea am petrecut$o la Peggotty) 8ntr$o odi0 de la masardFi) odi0a despre care Peggotty mi$a zis c 7a <i totdeauna a mea (i c 7a <i pstrat a(a cum este pentru mine 2cu cartea despre cro$ codili pe o poli0) deasupra patului3" E T8nr9 sau btr8n) c8t oi tri) dragul meu .a7y) (i c8t oi mai a7ea acoperi(ul sta deasupra capului $ mi$a zis Peggotty $ totdeauna
%

Culegere de po7estiri despre 7ia0a mucenicilor cre(tini din toate timpurile 2li) 8ndeosebi) a protestan0ilor englezi) 7ictime ale persecu0iilor religioase3) alctuii"i %% scriitorul ecleziastic 9ohn FoEe 2%@%A$%@H?3F s$a bucurat de o mare popularii a cunoscut numeroase edi0ii"

.AII. COPP!RBI!,.

%?@

Fii s9 gse(ti odi0a asta pregtit ca (i cum ar trebui s pici 8n orice rlip9" Am s$o deretic) iubitule) 8n <iecare zi) a(a cum 0i$am dereticat 7echea ta odi0" i chiar de$ar <i s pleci 8n China) s <ii sigur c$am s o pstrez a(a p8n te$i 8ntoarce" Mi$am dat seama c8t de credincioas (i c8t de statornic era scumpa mea ddac (i i$am mul0umit cum m$am priceput mai bine" N u mi$a <ost u(or) cci diminea0a mi$a 7orbit cu bra0ele dup g8tul meu) (i tot atunci) diminea0a) urma s plec acas) cu harabaua) 8nso$ 2 i i de Peggotty (i de mister 'arMis" ,e$a 7enit (i lor greu c8nd m$au l"isat 8n <a0a por0iiF (i mi s$a prut ciudat s 7d deprt8ndu$se hara$ /uia cu Peggotty (i ls8ndu$m singur sub ulmii cei btr8ni) cu OC&ii a0inti0i asupra casei unde nu se mai gsea nimeni care s9 m ^ii i7easc cu dragoste sau bun7oin0" i de atunci a 8nceput o perioad 8n care nimeni nu s$a mai sin$ i hisit de mine) o perioad de care nu$mi pot aduce aminte <r s inFi cuprind m8hnirea" M$am trezit brusc 8ntr$o Nalnic 8nsingurare E Inra nici un semn de prietenie de nicieri) departe de bie0ii de 78rsta mea) singur) cu g8ndurile mele negre E o Nalnic 8nsingurare) a crei tim#ra 8ntunecat se a(terne parc asupra <ilei pe care o scriu" Ce n$a( <i dat s m trimit chiar la cea mai aspr (coal de pe lumeX -9 8n70 ce7a) oricum) oriundeX .ar o asemenea ndeNde nu puteam nutri" Nu m iubeauF (i m ignorau cu bun$(tiin0) cu cru$ + ne) cu 8nc9p08nare" Cred c pe 7remea aceea mister Murdstone n"i str8mtorat cu baniiF dar nu asta era pricina" Nu m putea su<eriF i mdeprt8ndu$m) a 8ncercat) presupun) s 8nlture p8n (i umbra r nulului c$a( a7ea dreptul s$i cer ce7a) (i asta i$a reu(it" .e <apt) nu am <ost maltratat" N$am <ost btut) n$am <ost 8n<o$ mriatF dar m nedrept0eau <r 8ncetare) m nedrept0eau sistematic) Impasibili" Wile) sptm8ni (i luni de$a r8ndul nu s$a sinchisit nimeni de mine" 1neori) c8nd 8mi aduc aminte de aceast pe$ i l"a%6, m 8ntreb ce$ar <i <cut dac$a( <i czut bolna7F m$ar <i lsat) Dare, s zac singur 8n odaia mea ca de obicei sau mi$ar <i 8ntins J Ine!a o m8n9 de aNutorY C8nd mister Murdstone (i sor$sa erau acas) luam masa cu J i i 8nd lipseau) m8ncam singur" Toat ziua stteam de poman pun cas sau prin 8mpreNurimi) <r ca s le pese) a<ar doar c se trttau gelo(i (i 7egheau s nu m 8mprietenesc cu nimeni) de

%?A

C+AR,!- .IC/!N-

team) pesemne) c) dac m$a( <i 8mprietenit cu cine7a) a( <i putut s m pl8ng" .e aceea) cu toate c mister Chillip m$a po<tit la el destul de des 2rmsese 7du7) cci cu c80i7a ani 8n urm 8(i pierduse so0ia E o <emeie <ira7) mic) blond) de care$mi aduc aminte c mi se prea c seamn cu o pisic ro(cat3) n$am a7ut dec8t rareori <ericirea de a petrece o dup$amiaza 8n cabinetul l ui medical) citind 7reo carte necunoscut mie) 8n 7reme ce mirosul de <armacie 8mi g8dila nrile) sau pis8nd ce7a 8ntr$o piuli0) c$ luzit de s<aturile sale bl8nde" .in aceea(i pricin) care 7enea s se adauge desigur unei 7echi 7rNm(ii) nu mi se 8ngduia dec8t rareori s m duc s$o 7d pe Peggotty" Cin8ndu$(i <g9duiala) d8nsa 7enea o dat pe spt9m8na) <ie c m 7izita acas) <ie c ne 8nt8lneam unde7a) prin preaNm) (i nu 7enea cu m8na goal niciodatF eu 8ns am <ost amarnic deza$ mgit) 8n repetate r8nduri) pentru c nu mi s$a dat 7oie s m duc la ea acas" Totu(i) mi s$a 8ngduit s$o 7izitez de c8te7a ori) la inter7ale destul de lungi) (i cu acest prileN am bgat de seam ca mister 'arMis era cam zg8rcit) sau) cum se e:prima respectuos Peg$ gotty) ;pu0intel cam scump=) (i am a<lat c sub pat) 8ntr$o ldi0 unde pretindea c n$ar a7ea dec8t haine (i pantaloni) 0inea grmad de bani" Comorile intrate 8n aceast lad erau at8t de s< oase) 8nc8t pentru a <ace s ias p8n (i cea mai ne8nsemnat sumi din ascunzi(ul acela era ne7oie de tot <elul de (iretlicuriF a(a ca pentru a ob0ine bani pentru acoperirea cheltuielilor sptm8nale) Peggotty era ne7oit s urzeasc un plan complicat) un ade79 complot al pra<ului de pu(c%" 8n tot acest timp 8mi ddeam at8t de limpede seama c za $ darnice erau toate leg9mintele ce le <cusem (i c nimeni nu sinchisea de mine) 8nc8t a( <i <ost <oarte ne<ericit dac n$ar <i f"ii cr0ile acelea 7echi" !le au constituit unica mea m8ng8iereF i`i le$am rmas tot at8t de credincios) pe c8t mi$au rmas (i ele (i nici nu mai (tiu de c8te ori le$am recitit"
%

Conspiraia prafului de pu3c "6unpo#derPlot) ; 8n0elegere secret) cu 7aste ttp1 mi<ica0ii) pus la cale 8n noiembrie %A5@ de catolicii din Anglia) care) spre a pun` m8na pe <r8iele statului) pregtiser aruncarea 8n aer at8t a Camerei Comunelor) cil ^l a Camerei ,orzilor (i asasinarea regelui Iacob I"

.AII. COPP!RBI!,.

%??

M apropii acum de o perioad a 7ie0ii mele pe care desigur c n$o 7oi uita at8ta timp) c8t 7oi <i 8n stare s$mi amintesc ce7aF (i de multe ori imaginea ei mi$a re7enit <r 7oie 8n minte) ca o sta<ie) Intunec8ndu$mi clipele cele mai <ericite" 8ntr$o bun zi) c8nd ie(isem (i colindam) g8nditor (i apatic) cum de7enisem din pricina 7ie0ii pe care o duceam) deodat) d8nd col0ul unei uli0e din preaNma casei) m$am 8nt8lnit <a0 8n <a0 cu mister Murdstone) care se plimba 8nso0it de un alt domn" Tulburat) tocmai ilFideam s trec mai departe) c8nd domnul acela m$a strigatD $+eiX 'rooMsX Nu) sir' numele meu este .a7id Copper<ield" ,as) nu$mi spune mieX .umneata e(ti 'rooMs) mi$a zis" !(ti +moMs din -he<<ield" fsta 0i$e numele" C8nd am auzit aceste cu7inte) m$am uitat mai bine la el" i) dup Belul cum r8dea) l$am recunoscutD era mister Quinion) pe care$% 7izi$ lnsem la ,oPesto<t) 8mpreun cu mister Murdstone) pu0in 8nainte de""" dar data n$are importan0) a(a c nici nu$i ne7oie s spun c8nd" $ Cum o mai duci) 'rooMs) (i la ce (coal mergiY m$a 8ntrebat mister Quinion" i) pun8ndu$mi m8na pe umr) m$a silit s m 8ntorc) s m plimb cu ei" N$am (tiut ce s9$i rspund (i m$am uitat cu nehot9r8re li mister Murdstone" $ .eocamdat st acas) i$a spus acesta" Nu merge la (coal" i n i " i nu (tiu ce s m <ac cu el" ! un copil 8ndrtnic" i pri7irea lui sa(ie s$a oprit iar o clip asupra mea) apoi ochii ni 8ntunecat (i) 8ncrunt8ndu$se) (i$a 8ntors pri7irea 8n alt parte) i "u i nu m putea su<eri" $ +mX +mX a <cut mister Quinion) pri7indu$ne pe am8ndoi) dup cum mi s$a prut" Brumoas 7remeX A urmat o tcere (i tocmai m 8ntrebam cum a( <ace s scap de mina pe care (i$o a(ezase pe umrul meu (i s$o (terg) c8nd mi$a zisD $ Presupun totu(i c e(ti un biat destul de iste0" Nu$i a(a) +n"uMsY $ .aX .e iste0) e el destul de iste0) a inter7enit mister Murd$ inii<) pierz8ndu$(i rbdarea" Ai <ace mai bine s9$% la(i 8n 7oia lui" I Gi -a nu a(tep0i recuno(tin0 pentru <aptul c te$ai ocupat de el"

%?H

C+AR,!- .IC/!N-

8n urma acestei obser7a0ii) mister Quinion mi$a dat drumul) i eu m$am grbit s alerg acas" C8nd am intrat 8n grdina din <a0a casei) m$am uitat 8napoi (i l$am 7zut pe mister Murdstone rezem de porti0a cimitirului) ascult8ndu$% pe mister Quinion" Am8ndoi se uitau dup mine (i am sim0it c despre mine 7orbeau" 8n noaptea aceea) mister Quinion a <ost gzduit la noi" A doua zi diminea0) dup gustare) tocmai m ridicasem de pe scaun (i d$ deam s ies din salona() c8nd mister Murdstone m$a strigat" Apoi) cu un aer <oarte gra7) s$a 8ndreptat spre pupitrul la care (edea miss Murdstone" !ister Quinion) cu m8inile 8n buzunare) se uita pe <e$ reastrF iar eu) holb8ndu$m9 la to0i trei) a(teptam" .a7id E mi$a zis mister Murdstone E tinerii trebuie s mun ceasc pe lumea asta) nu s 7iseze (i s lene7easc" A(a ca tine E a adugat sor9$sa" Kane Murdstone) te rog) nu te amestecaX Cum 80i spuneam) .a7id) tinerii trebuie s munceasc pe lumea asta) nu s 7iseze (i s9 lene7easc" Mai ales un biat a78nd nra7uri ane7oie de 8ndreptat (i cruia nici c i s$ar putea <ace un bine mai mare dec8t silindu$% s se deprind cu 7ia0a ordonat a oamenilor muncitori) dec8t descoto$ rosindu$% de ele" Acolo) cu 8ndrtnicia nu mergeX a srit miss Murdstone" -e cere smuls din rdcini" Trebuie smulsX i nici 7orb c 7a <iX !ister Murdstone 8i arunc o pri7ire se7er (i aprobatoare 8n acela(i timp (i urmD E Cred c (tii) .a7id) c nu s8nt bogat" 8n orice caz) o a<li acum" Ai primit o cre(tere 8ngriNit" coala e <oarte costisitoareF (i chiar dac n$ar <i (i mi$a( putea permite (i de$aici 8nainte o aseme nea cheltuial) cred c nu 0i$a( <ace nici un ser7iciu dac te$a( 0ine la (coal" Te a(teapt tr8nta cu 7ia0aF (i cu c8t 7ei 8ncepe mal de7reme) cu at8t mai bine" Cred c mi$am zis atunci 8n g8nd c 8ncepusem eu tr8nta m demult) cu slabele mele puteriF 8n orice caz) astzi 8mi dau seF de acest lucru" Presupun c ai auzit amintindu$se de ;Contuar=" .e ;Contuar=) sir* am repetat eu" .e <irma ;Murdstone R rinby=) comercian0i de 7inuri mi$a rspuns el"

.AII. COPP!RBI!,.

%?>

Pesemne c9 a7eam un aer nedumerit) cci d8nsul a urmat pripitD .esigur c$ai auzit amintindu$se de ;Contuar=) de casa de c"mer , de pi7ni0ele sau depozitele de 7inuri sau ce7a 8n legtur cu ele" Ara auzit) mi se pare) amintindu$se de casa de comer0) sir E i am zis re<erindu$m9 la (tirile destul de 7agi ce le a7eam despre 7eniturile lui (i ale surorii sale" .ar nu$mi aduc aminte c8nd" N$are importan0 c8nd ai auzitX m$a repezit el" Casa este con dus de mister Quinion" M$am uitat cu respect la acest domn) care continua s pri7easc pe <ereastr" !ister Quinion 8mi spune c <irma are 8n ser7iciu c80i7a Miie0i de seama ta (i crede c9 nimic nu se opune angaNrii tale 8n c"n%i ii i%entice2 Biindc) s <im 8n0ele(i) Murdstone E a precizat mister Qui nion cu 7oce 8nceat) 8ntorc8ndu$se pe Numtate E biatul alte per specti7e n$are" Cu un gest de nerbdare) de m8nie chiar) mister Murdstone a minat <r a lua 8n seam cele spuseD Aceste condi0ii 80i asigur acoperirea cheltuielilor de 8ntre 0inere (i ce7a bani de buzunar" Chiria locuin0ei 2pe care 0i$am g$ Jiil$o3 o 7oi suporta eu" ,a <el) (i splatul ru<elor" Nu se cade 8ns s dep(easc suma hotr8t de mine E a Inter!enit sor$sa" 8mbrcmintea) de asemenea) 80i 7a <i procurat $ a urmat mis iri Murdstone E cci) deocamdat) nu 7ei <i 8n stare s 0i$o cumperi :iii/iir" A(adar) .a7id) 7ei pleca la ,ondra cu mister Quinion (i I i 8ncepe s$0i c8(tigi singur e:isten0a" 8ntr$un cu78nt E a inter7enit din nou miss Murdstone E 0i s$a i "%% un rost" Rm8ne acum s bine7oie(ti a$0i <ace datoria" Cu toate c mi$am dat seama c urmreau s scape de mine) nu ini amintesc precis dac aceast 7este mi$a <cut plcere sau in )i 8n<rico(at" Presupun c9) ne(tiind ce s cred (i st8nd 8n cumpna Ini ie cele dou e:treme) n$am 8ncercat nici unul dintre aceste senti$ 8nrule" i nici n$am a7ut rgaz s$mi limpezesc g8ndurile) c9ci mis Gi Quinion urma s plece chiar a doua zi"

C+AR,!.IC/!N-

8nchipui0i$7 cum artam a doua zi) cu o plrie alb) 7eche) mo(it) cu panglic de doliu dup mama) cu o hain neagr (i o reche de pantaloni de cati<ea reiat) 0epeni (i scor0o(i E care) ip prerea lui miss Murdstone) reprezenta aprtoarea cea mai itri7it pentru picioare 8n lupta cu 7ia0a care m a(tepta E 8n$ ipui0i$79 cum artam ast<el 8mbrcat) a78nd 8n <a0) 8ntr$un <ra() pu0inul ce$mi apar0inea pe lume (i (ez8nd) un biet copil <an (i oropsit 2cum ar <i spus missis ummidge3) 8n po(talionul re$% ducea pe mister Quinion la Larmouth) s prind diligenta re ,ondraX i) iat) acum) casa noastr (i biserica par micu0e in prtare) morm8ntul de sub copac nu se mai 7ede deloc) ascuns da " de <el de lucruri care se ridic 8n calea pri7irilor meleF iat) n i c i Npotni0a nu se mai zre(te 8nl08ndu$se deasupra locului unde nia Fam c8nd7a (i cerul este pustiuX

- ! .*&

i *

CAPITO,1, SI
8ncep s triesc din munca mea (i nu s8nt 8nc8ntat
Cunosc destul de bine lumea azi) ca s nu m mai mir de nimicF li un(i) nici acum nu 8n0eleg cum a <ost cu putin0 s <iu aruncat pe %rumuri cu at8ta nepsare la o 78rst at8t de <raged" Mi se pare de necrezut c nu s$a a<lat nimeni s <ac mcar un gest 8n aprarea mea) cu toate c eram un copil deosebit de 8nzestrat) perspicace) iiTtT) 7ioi) ginga() de timpuriu 8ncercat trupe(te (i su<lete(te" Bapt e J "% nimeni n$a ridicat mcar un degetF (i ast<el m$ara trezit) la 78rsta \ Ir zece ani) arg90ind la <irma ;Murdstone R rinby=" .epozitul ;Murdstone R rinby= se a<la pe malul Tamisei) unde7a) l8ng 'lacM<riars %" Astzi) datorit 8mbunt0irilor recente) nspectul locurilor acelora este schimbatF era 8n ultima cas) la cap$ i II I de Nos al unei uli0e care cobora (erpuind spre <lu7iu) 8n prelun$ )irca creia se a<lau c8te7a trepte) <olosite ca debarcader" !ra o I hulire 7eche) drpnat) plin de (obolani) cu schel proprie) care in Iimpui <lu:ului 8nainta 8n ap) iar 8n orele re<lu:ului rm8nea 0nc"nEurat de nmol" Odile cu pere0ii 8mbrca0i cu panouri de Itmn a<umate (i 8mb8csite de murdrie de mai bine de un 7eacF ...."isiire dominicana) a(ezata mai demult pe acele locuri 28n traducere)
$lac,friars J i Z imn9 ;clugri negri=3" G G iriier 8n inima ,ondrei) pe malul Tamisei) al crui nume se trage de la o

%H#

C+AR,!- .IC/!N-

podelele (i scrile) putredeF chi0citul b9tr8nilor (obolani cenu(ii care <or<oteau pretutindeni s8nt prezente 8n mintea mea nu ca ni(te imagini ale unui trecut 8ndeprtat) ci 7ii ca senza0iile clipei de <a0" ,e am pe toate aie7ea 8naintea ochilor) a(a cum le$am a7ut 8n cea$ sul blestemat c8nd am p(it 8n miNlocul lor 8nt8ia oar) cu m8na$mi tremur8nd9 8n m8na lui mister Quinion" Clientela <irmei ;Murdstone R rinby= era alctuit din <el de <el de oameni) 8ns 8n a<acerile ei un loc de seam 8l ocupa apro7izionarea cu 7inuri (i spirtoase a anumitor 7ase care e<ectu$ au curse regulate" Nu mai 0in minte care era destina0ia lor) dar pare$mi$se c unele dintre ele luau drumul Indiilor Occidentale) iar altele) drumul Indiilor Orientale" tiu 8ns c de pe urma acestui comer0 se aduna o mare mul0ime de sticle goale) pe care c80i7a brba0i (i copii trebuiau s le cerceteze la lumin pentru a le da deoparte pe cele crpate (i pentru a le spla (i clti pe celelalte" C8nd lipseau sticlele goale) <ie c trebuiau etichetate) astupate (i pecetluite sticlele umplute) <ie c9 trebuiau a(ezate 8n lzi sticlele gata dichisite" Asta era munca mea) eu <iind unul dintre bie0ii plti0i s$o <ac" !ram trei sau patru bie0i) cu mine inclusi7" ,ucram 8ntr$un ungher al depozitului) unde mister Quinion) dac se coco0a pe stinghia de Nos a scaunului) putea oric8nd s m9 7ad prin <ereastra din <a0a biroului" Acolo a <ost chemat) 8n prima zi c8nd) sub auspicii at8t de prielnice) am 8nceput s triesc din munca mea) cel mui 78rstnic dintre bie0ii angaNa0i mai demult (i i s$a dat porunc s$mi arate ce a7eam de <cut" -e numea MicM OalMer (i purta un (or0 peticit (i o tichie de h8rtie" Mi$a spus c tatl su lucra pe un ceam (i c lua parte la procesiunea ,ordului$primar%) gtit cu o plrie neagr de cati<ea" .e asemenea) mi$a adus la cuno(tin0 c 7om lucra 8mpreun cu un alt biat) pe care mi %$a prezentat sub nume <oarte ciudat de Mealy Potatoes#" Am a<lat mai t8rziu c acesta nu$ era numele) ci o porecl dat aici) la depozit) pentru c a7ea <a0i palid) albicioas" Taic9$su era sacagiu (i a7ea (i cinstea de a slu
%

Procesiune care se organizeaz 8n <iecare an la ,ondra pe > noiembrie) cu prileNu alegerii noului ,ord$primar al ora(ului" # ;Cartoa<a <inoas="

.AII. COPP!RBI!,.

%H6

ca pompier la un teatru mai de seamF un teatru la care o t8n9r rubedenie a lui Mealy E chiar surioara lui) pare$mi$se ENuca roluri de spiridu() 8n spectacolele de pantomim9" 8mi lipsesc cu7intele ca s descriu m8hnirea ascuns de care am lost cuprins c8nd m$am pomenit 8n aceast societateF c8nd i$am iGomparat pe ace(ti oameni) 8n miNlocul crora urma s triesc zi de ["i) cu to7ar(ii copilriei mele <ericite) ca s9 nu mai 7orbesc de -teer<orth) de Traddles (i de ceilal0i bie0iF c8nd mi$am dat seama C' orice ndeNde de a aNunge un om 8n70at (i cu 7az s$a spul $ berat" Iar amintirea sim09m8ntului c nu$mi r9m8ne nici o licrire de speran0) a sim09m8ntului de ru(ine c am aNuns 8n aceast situa0ie) a durerii ce$o 8ncercam 8n inima mea copilreasc la g8ndul ca) treptat) tot ceea ce 8n70asem (i cugetasem (i 8ndrgisem) precum U% tot ce$mi 8mboldise 8nchipuirea (i ambi0ia se 7a (terge pentru tot $ deauna nu poate <i e:primat 8n scris" .e c8te ori) 8n diminea0a aceea) MicM OalMer s$a deprtat pu0in) lacrimile mele s$au rosto$ y"iilit 8n apa 8n care splam sticlele (i$am gemut) ca (i cum inima 5iea ar <i stat s plesneasc" Pendula din birou arta ora dousprezece (i Numtate) (i toat lumea se pregtea s se duc la mas) c8nd mister Quinion a btut 8n fereastr (i mi$a <cut semn s po<tesc 8nuntru" Intr8nd) am 7zut un brbat 8ndesat) 8ntre dou 78rste) cu o redingot ca<enie) cu pan$ inloni (i ghete negre) care nu a7ea nici un <ir de p9r pe cap 2un cap 5ure (i lucios3 (i a crui <a0 <oarte lat era 8ntoars spre mine" I ,iinele 8i erau Nerpelite) dar purta un plastron impuntor" A7ea (i un baston nostim) 8mpodobit cu doi ciucuri mari) ruginiiF (i de redin$ 3 Ota at8rna un lornion E ornamental) dup cum am constatat mai in ["iu) cci nu$% <olosea dec8t <oarte rar (i atunci nu 7edea nimic" fsta e) i$a zis mister Quinion) art8nd ctre mine" fsta$i ma3ter Copper<ield) a spus strinul) cu o anumita in<le$ liune bine7oitoare (i cu o indescriptibil distinc0ie) care m$ au Impresionat ad8nc" NdNduiesc c 7 sim0i0i bine) sir* I$am rspuns c m sim0eam <oarte bine (i mi$am e:primat tperan a c (i d8nsul se sim0ea la <el" .umnezeu (tie c8t de nenoro$ 0 ii eram) dar pe atunci nu prea a7eam obiceiul s9 m pl8ng) de meca i$am zis c m sim0eam <oarte bine (i mi$am e:primat spe$i c9 (i d8nsul se sim0ea la <el"

%H&

C+AR,!- .IC/!N-

-la7 .omnului $ mi$a zis strinul $ s8nt bine sntosX Am primit o scrisoare de la mister Murdstone) prin care$mi 8mprt (e(te dorin0a s adpostesc pe t8nrul 8nceptor) cu care am a7ut acum plcerea""") 8ntr$un apartament care tocmai e liber) 8n partea din <und a caselor mele) (i care) 8ntr$un cu78nt) e de 8nchiriat ca""" i aici strinul z8mbi (i) 8ntr$un subit acces de comunicati7itate) adu gD 8ntr$un cu78nt) ca dormitor""" E (i strinul <cu un gest larg cu m8na (i 8(i 78r8 brbia 8n plastron" Acesta$i mister MicaPber) mi$a zis mister Quinion" 8h8X a 8ntrit strinul" A(a m cheam" !ister MicaPber) a urmat mister Quinion) este o cuno(tin0 a lui mister Murdstone" Ia comenzi pe baz de comision) pentru noi) c8nd are ocazia" !ister Murdstone i$a scris) cer8ndu$i s te gz duiasc) a(a c 7ei <i chiria(ul lui" Adresa mea E a spus mister MicaPber E e Oindsor Terrace) City Road" 8ntr$un cu78nt E a adugat mister MicaPber) cu aceea(i distinc0ie (i cuprins de un nou acces de sinceritate E acolo locuiesc" I$am <cut o plecciune" E 8ntruc8t) pare$mi$se) a continuat mister MicaPber) n$a0i a7ut 8nc prileNul s cunoa(te0i prea bine aceast metropol (i 8ntruc8t s$ar putea s nu reu(i0i a rzbate) <r unele greut0i) prin labirintul acestui 'abilon modern) 8n direc0ia lui City Road""" i aici mister MicaPber) cuprins de un nou acces de comunicati7itate) mi$a zisD 8ntr$un cu78nt) ca s nu 7 rtci0i) 7oi <i <ericit s 7in s 7 iau di$ sear9 (i s 7 art drumul cel mai scurt" I$am mul0umit din tot su<letul) cci era <oarte <rumos din partea lui c 7oia s9$(i dea at8ta osteneal" ,a ce or s"""Y a 8ntrebat mister MicaPber" Pe la opt) i$a rspuns mister Quinion" Pe la opt) a repetat mister MicaPber" .a0i$mi 7oie s 7 salm) mister Quinion" N$a( 7rea s 7 mai re0in" i (i$a pus plria (i a ie(it) cu bastonul sub bra0F umbla f"arte 0an0o( (i) cum a trecut pragul) a 8nceput s <redoneze" !ister Quinion m$a 8ndemnat apoi <oarte solemn s lucrez cu r87n9 pentru <irma ;Murdstone R rinby=) urm8nd s primesc) mi se pare) (ase (ilingi pe spt9m8n9" Nu mai (tiu sigur dac erau .aat E sau (apte (ilingi" 8ndoielile ce le am 8n aceast pri7in0 m 8mpinNN

.AII. COPP!RBI!,.

%H@

sa cred c la 8nceput mi s$au pltit (ase) iar mai t8rziu (apte" Mi$a dat lea<a pe o s9ptm8n9 8nainte 2cred c din buzunarul su3) din care (ase peni i$am dat lui Mealy ca s$mi duc seara cu<rul p8n9 la Oindsor Terrace) cci) pirpiriu cum eram) nu m sim0eam 8n stare s car o po7ar at8t de grea" Am cheltuit al0i (ase peni cu masa de pr8nz) alctuit dintr$o plcint cu carne (i ap rece de la o ci( $ mea din apropiereF (i am petrecut pauza de un ceas ce ni se ddea pentru mas hoinrind pe strzi" -eara) la ora hotr8t) mister MicaPber s$a 8n<iin0at din nou" M$am splat pe m8ini (i pe <a0) ca s m art 7rednic de ama $ bilit0ile lui) (i am pornit 8mpreun spre casa noastr) cum socotesc c$o pot numi de aici 8nainte" Pe c8nd mergeam 8mpreun) mister MicaPber mi$a atras aten0ia asupra numelui strzilor (i asupra <ormei cldirilor de la col0uri) ca s le 0in minte (i diminea0a ( pot nimeri u(or 8napoi" C8nd am aNuns la locuin0a sa din Oind(or Terrace 2care am bgat de seam c era Nerpelit ca (i el) de(i) la <el ca d8n(ul) dorea sa par artoas3) m$a prezentat lui missis MicaPber) o <emeie tre$ cut) usc0i7 (i 7e(teNit) care) cu un copil la s8n) sttea 8n salon 2parterul cldirii nu era mobilat) dar) pentru a$i amgi pe 7ecini) obloanele erau lsate3" Copilul era unul din doi gemeni (i trebuie s spun c tot timpul c8t am stat la aceast <amilie) nu cred s$o <i 7zut 7reodat pe missis MicaPber <r unul din gemeni 8n bra0e" 8ntot$ deauna unul se a<la la pieptul ei" Mai a7eau 8nc doi copiiD ma3ter MicaPber) 8n 78rst9 de 7reo patru ani) (i miss MicaPber) de 7reo trei" Ace(tia) 8mpreun cu sluNnica <amiliei) o t8nr oache( E care a7ea obiceiul s pu<neasc (i care) 8n prima Numtate de ceas c8nd m$a cunoscut) mi$a po7estit c9 era ;or<elin= (i c scpase din casa de munc % ;-t" ,uMe=) a<lat 8n 7ecintate E 8ntregeau gospodria" Odaia mea se a<la la mansard) 8n partea dinapoi a caseiF o odaie strimt) zugr7it cu un moti7 ornamental care) pentru <rageda$mi 8nchi $ puire) reprezenta o chi<l albastrF <oarte srccios mobilat"
G Casele de munc "#or,houses)' organizate 8n Anglia 8ncep8nd din %H6&) a7eau menirea s o<ere adpost (i lucru (omerilor) (i azil btr8nilor (i celor incapabili de muncF 8n practic 8ns au aNuns ade7rate 8nchisori) pe care poporul le$a numit) Toarte plastic) ;bastilii ale legii de asisten0 social="

%HA

C+AR,!- .IC/!N-

8nainte de$a m9 mrita E mi$a zis missis MicaPber) c8nd a 7enit sus) cu gemeni cu tot) s$mi arate apartamentul) (i s$a a(ezat s$(i trag su<larea E pe c8nd locuiam cu tticuG (i cu mmica) n$ a( <i crezut c$am s <iu 7reodat ne7oit s iau un chiria(" .ar acum) mister MicaPber <iind la str8mtoare) trebuie s las la o parte suscep tibilit0ile personale" A(a$i) ma(aml i$am zis" reut0ile lui mister MicaPber s8nt acum mai mari ca nicio dat) a urmat missis MicaPber) (i nu (tiu dac are s reu(easc s le <ac <a0" Pe 7remea c8nd locuiam acas) cu tticuG (i cu mmica) nici n$a( <i priceput ce 8nseamn cu78ntul greut0i 8n 8n0elesul pe care i$% dau astzi) dar cum obi(nuia s zic t9ticu) eEperientia) te$n7a0" Nu$mi amintesc dac d8nsa mi$a spus c mister MicaPber a <ost o<i0er de Marin sau dac acest amnunt este rodul imagina0iei mele" -ingurul lucru pe care$% (tiu este c 8n ziua de azi cred) <9ra s$mi dau seama de ce) c a ser7it c8nd7a 8n Marin" Acum era un <el de agent de pia0 care lucra pentru mai multe <irmeF dar mi si$ pare c nu <cea prea mare sco<al" E .ac au s refuBe s$% psuiasc) mi$a mai zis missis Mi caPber) creditorii 7or a7ea de su<erit urmrileF cci) cu c8t mal repede se 7or 8n7oi cu el) cu at8t 7a <i mai bine" Nu se pot scoate bani din piatr seac (i) a(a cum stau lucrurile acum) nu 7or scoate nimic de la mister MicaPber 2de cheltuieli de Nudecat nici nu mai 7orbesc3" N$am reu(it niciodat s$mi dau seama dac <aptul c$mi c8($ tigam e:isten0a a 8n(elat$o pe missis MicaPber asupra 78rstei mele sau dac nu cum7a era at8t de obsedat de aceast problem) 8nclt) nea78nd pe nimeni altul care s$o asulte) n$ar <i <ost 8n stare s discute chiar (i cu cei doi gemeniF 8n orice caz) mie astea mi le$a spus din prima zi) (i) de c8te ori am 7orbit cu ea) mereu a reluat subiectul" 'iata missis MicaPberX Mi$a spus E (i nu$i pun 7orba la 8ndoial $c 8(i dduse toat osteneala s c8(tige (i ea un ban" 8n miNlocul u(ii dinspre strad era o <irm de alam pe care erau gra7ate cu7inteleD ;Pensionul pentru tinere domni(oare al lui !rs. MicaPber=) dar
%

;!:perien0=) ;practica= 2lat"3F ca multe alte <ormulri din romanele lui .icMenn) e:presia 'IEperientia te$n7a0a= a cptat 7aloare de pro7erb"

.AII. COPP!RBI!,.

%H?

n$am auzit ca 7reo t8nr domni(oara sa <i 8n70at 7reodat la acest pensionF sau c 7reo domni(oar ar <i clcat sau ar <i a7ut de g8nd s i aice pe acoloF dup cum n$am 7zut s se <i <cut pregtiri pentru a gzdui 7reo domni(oar" -ingurii 7izitatori pe care i$am 7zut sau %espre care am auzit c$au <ost pe acolo erau creditorii" .deau buz $ na la orice or (i unii dintre ei erau de$a dreptul <ioro(i" 1n indi7id O1 <a0a murdar) care cred c era cizmar) luase obiceiul s se stre$ i.are 8n gangul de la intrare) diminea0a la (apte) (i s$i strige lui mister MicaPber) de la captul scriiD E +eiX tiu bine c n$ai plecat 8ncX N$ai de g8nd s ne plte(tiY AuziY Nu te mai ascunde) e Nosnic ce <aciX .ac$a( <i 8n locul tu) nu m$a( purta a(a" N$ai de g8nd s ne plte(tiY +ai) plte(te$ne odatX +aiX Neprimind rspuns) se m8nia (i arunca 7orbe grele) ca ;t8lha$ i ule= (i ;punga(ule=) (i) c8nd 7edea c (i aceste ocri erau zadarnice) u7sea uneori 8n strad (i 8ncepea s 7oci<ereze 8n <a0a <erestrelor de hi catul 8nt8i) unde (tia c locuie(te mister MicaPber" 8n asemenea Oca*ii, mister MicaPber cdea prad unei dezndeNdi (i unei m8h$ niri at8t de ad8nci) 8ne8t punea m8na pe brici 2cum am a<lat 8ntr$un mul datorit 0ipetelor ne7estei sale3) mai$mai s$(i taie beregataF i l " i i o Numtate de ceas mai t8rziu) 8(i lustruia ghetele cu un zel lu$ maipomenit (i apoi ie(ea 8n ora( <redon8nd o melodie) cu un aer mai distins ca orie8nd" =imissis MicaPber a7ea o <ire la <el de elas$ tica) 8ntr$o zi) la ora trei) am 7zut$o le(in8nd pentru c n$a7ea cu ce pla i impozitul) iar la ceasurile patru) m8nc8nd cu po<t costi0e de miel pe p8ine prNit (i b8nd bere 2pltit cu banii lua0i pe dou lin$ c"iii i0e amanetate3" Cu alt prileN) 8ntore8ndu$m9 acas) nu mai (tiu de ce) pe la ceasurile (ase) am gsit$o prbu(it l8ng9 cmin) cu prul J ft*ut pe <a0 (i r7(it 2(i) <ire(te) cu unul din gemeni 8n bra0e3) l G n i i r u c primise o publica0ie de 78nzareF dar 8n aceea(i sear) mai 5sel6 ca orie8nd) (i$a prNit un cotlet de 7i0el 8n buctrie) po7es$ inulu$mi despre ;tticuG (i mmica= (i despre mesele ce le ddeau" 8n casa asta (i 8n miNlocul acestei <amilii 8mi petreceam tot tim $ pul liber" 8mi cumpram singur p8ine (i lapte de c8te un peni pentru IG II siarea de diminea0 (i) 8ntr$un col0 anume al bu<etului) puneam %e"parte o p8ini09 (i o buc0ic de br8nz9) ca s am ce m8nca seara) i lut3 m 8ntorceam acas" Asta reprezenta) (tiu bine) o cheltuial i n " ne <a0 de cei (ase sau (apte (ilingi ai meiF (i doar munceam

%HH

C+AR,!- .IC/!N-

toat ziua la depozit (i banii (tia trebuiau s$mi aNung pe toata s9ptm8na" .e luni diminea0 p8n s8mb9t9 sear nu auzeam nici o 7orb bun) nici un s<at) nu primeam nici o 8mbrbtare) nici un spriNin) nici un aNutor de nici un <el de la nimeni) s m bat .um $ nezeu dac mintX !ram at8t de necopt) at8t de copilros (i at8t de nepregtit pentru 7ia0 E (i era oare de a(teptat s <iu alt<elY E 8nc8t uneori) diminea0a) 8n drum spre ;Murdstone R rinby=) nu puteam 0ine piept ispitei de a cumpra o prNitur r8nced) e:pus cu Numtate pre0 8n <a0a co<etriilor) cheltuind ast<el banii pe care ar <i trebuit s$i pstrez pentru masa de pr8nz" i atunci posteam sau 8mi cumpram o chi<la sau o por0ie de budinc" 8mi amintesc de dou dughene unde se 7indea budinc) 8ntre care oscilam 8n raport cu starea <inan0elor mele" 1na se a<la 8ntr$o curticic) l8ng biserica -t" Martin $ 8n spatele bisericii E care nu mai e:ist astzi" Acolo) budinca era cu coacze (i <oarte gustoas) dar scump) cci costa doi peni por0ia) de(i nu era mai mare dec8t o por0ie de un peni de budinc obi(nuit" Cealalt dughean) unde se 7indea budinc obi(nuit) se a<la pe trand %) 8n partea care a <ost recldit 8ntre timp" !ra o budinc deas) de culoare deschis) lipicioas (i greu de mistuit) cu sta<ide din alea mari) 8ntregi) dar destul de rare" !ra cald) proaspt scoasa din cuptor la ora c8nd ie(eam (i) de multe ori) cu asta m sturam la pr8nz" C8nd m8ncam ca lumea) pe sturate) 8mi cumpram un c8rnat (i o p8ini09 de un peni sau o por0ie de <riptur de 7ac de patru peni de la un birtF sau o por0ie de br8nz cu p8ine (i un pahar cu bere de la o circium 7eche (i prpdit) numit ;,a ,eu= sau ;,a ,eul (i"""= ce7a ce am uitat) care se a<la peste drum de depozit" 8mi aduc aminte c) 8ntr$un r8nd) am intrat 8ntr$un local de l8ng .rury ,ane #) pe atunci <oarte F la mode' unde se ser7eau <ripturi de 7aca) 0in8nd sub bra0) 8n7elit 8n h8rtie) o p8ine 2luat de$acas de di$ minea03) (i am cerut o mic por0ie de roast$eef^. Nu (tiu ce$o li
%

1na dintre principalele artere comerciale ale capitalei englezeF numele ei) cari m traducere 8nseamn ;malul=) se e:plic prin <aptul c aceast arter este paraleli i u malul Tamisei" # -trad pe care se <l9 Drury Cane Theatre' unul dintre cele mai 7echi (i mai 7estite teatre ale ,ondrei" 6 Mu(chi de 7ac) <oarte pu0in <ript) aproape crud la miNloc"

.AII. COPP!RBI!,.

%H>

g8ndit chelnerul de ciudata apari0ie a unui bie0el care 7ine s man8nce singur$singurel la birtF dar parc 8l 7d (i acum cum se holba la mine 8n timp ce m8ncam (i cum %$a chemat (i pe cellalt chelner) s m 7ad" I$am dat o NumaG de peni bac(i( (i tare a( mai I i <ost bucuros dac$ar <i re<uzat s9$% primeasc" .ac$mi aduc bine aminte) mi se ddea o Numtate de ceas pentru ceai" C8nd a7eam bani) luam o cea(c de ca<ea gata <cut (i o <elie de p8ine cu unt" C8nd n$a7eam) m duceam s m uit 8n 7itrina unui magazin cu 78nat de pe Bleet -treet sau p8n 8n pia0a de pe Co7ent arden % ) s m satur pri7ind anana(ii" 8mi plcea s hoinresc de$a lungul terasei ;Adelphi= # ) ale crei bol0i 8ntune$ I oase <ceau ca locul acela s$mi par plin de tain" Parc m 7d icnind 8ntr$o sear de sub una dintre aceste bol0i (i d8nd peste o i neiumioar) a(ezat pe malul Tamisei (i a78nd 8n <a0 un maidan) pe care dansau c80i7a hamali crbunari) (i parc m 7d iar(i cum) I% sa$i pri7esc) m$am a(ezat pe o banc" M 8ntreb ce$or <i g8ndit ilcspre mineX !ram 8nc un copil (i at8t de mic) 8nc8t uneori) c8nd intram 8ntr$o i n7ium al crei prag 8l treceam 8nt8ia oar (i ceream la teNghea un pahar de bere blond sau neagr) ca s$mi ud g8tleNul dup mas) se temeau s m ser7easc" 8mi aduc aminte c 8ntr$o sear clduroas ni am apropiat de barul unei c8rciumi (i m$am adresat patronuluiD $ C8t cost o halb din berea cea mai bun E cea mai bun E pe i "ne o a7e0iY !ra un prileN deosebit" Nu mai (tiu ce" Poate s <i <ost ziua mea" $ .oi peni (i Numtate halba de enuine -tunning 6 ) mi$a i ispuns" $ Atunci) i$am spus eu) sco08nd banii) pune0i$mi o halb de \ i<iiuine -tunning) cu guler" Cu un z8mbet ciudat) patronul s$a uitat la mine peste bar) m9su$ iindu$m din cap p8n 8n picioareF (i) 8n loc s$mi toarne berea) a ni uniat o pri7ire dup para7an (i i$a spus ce7a ne7este$sii" Aceasta
8

Pia a londonez de zarza7aturi) de <ructe (i de <lori" G 2 F"mple1 arhitectonic) cu <rumoase porticuri (i terase pri7ind spre Tamisa" G ;Ame0itoare 7eritabil="

%>5

C+AR,!- .IC/!N-

a ie(it cu lucrul 8n m8n (i s$a apucat (i ea s m msoare" Parca 7d (i acum cum stteam to0i trei" Patronul) cu m8necile su<lecate) spriNinindu$se de geaml8cul baruluiF so0ia lui) uit8ndu$se la mine peste u(i0a batantF iar eu) 8n <a0a barului) holb8ndu$m la ei cam <8st8cit" Mi$au pus o sumedenie de 8ntrebriD cum m cheam) c80i ani am) unde locuiesc) ce sluNb am (i cum de nimerisem acolo" Pentru a nu compromite pe nimeni) la toate aceste 8ntrebri am nscocit rspunsuri potri7ite" Mi$au ser7it (i halba) ara 8ns bnu $ ieli c nu mi$au dat enuine -tunningF apoi ne7asta patronului) deschiz8nd u(i0a) s$a aplecat) mi$a 8napoiat banii (i m$a srutat cu o admira0ie amestecat cu mil (i) s8nt 8ncredin0at de asta) cu o du $ io(ie matern iz7or8t din ad8ncul inimii" -8nt sigur c nu e:agerez) <r 7oie sau <r s$mi dau seama) nici srcia 8n care m$am zbtut) nici greut0ile 8n<runtate" tiu ca) ori de c8te ori se 8nt8mpla ca mister Quinion s$mi druiasc un (iling) 8l cheltuiam pe m8ncare sau ceai" tiu c eram un copil plp8nd) care din zori p8n9 8n noapte munceam cot la cot cu brba0i (i bie0i de r8nd" tiu c bteam uli0ele pe Numtate <lm8nd" tiu i numai din mila lui .umnezeu n$am aNuns ho0 sau 7agabond) c9 nu era nimeni care s$mi poarte de griN" Cu toate acestea) m bucuram de oarecare considera0ie la ;Murdstone R rinby=" A<ar de <aptul c mister Quinion <cea tot ce e 8n stare s 8ntreprind un om nepstor (i <oarte ocupat c8nd are a <ace cu un caz at8t de neobi(nuit) purt8ndu$se cu mine alt<el dec8t se purta cu ceilal0i) eu) unul) n$ara spus niciodat nimnui) mare sau mic) cum de aNunsesem acolo (i n$am lsat nici mcar sa se 8ntre7ad c nu m$a( <i sim0it bine" i ast<el) nimeni) a<ar de N mine) n$a (tiut c su<eream 8n ascuns (i c su<eream stra(nic" Cum am mai spus) mi$e cu neputin0 s po7estesc c8t am su<erit" .ar mi$am 0inut gura (i mi$am 7zut de treab" Am (tiut de la bun 8nceput c) dac nu$mi 7oi 8ndeplini munca la <el de bine ca JK ceilal0i bie0i) 7oi <i dispre0uit (i batNocorit" 8n scurt timp) am de7enit cel pu0in tot at8t de 8ndem8natic (i de priceput ca (i ei" .ea^ m artam <oarte prietenos) totu(i <elul meu de a <i (i de a m purtn se deosebea at8t de mult de al lor) 8nc8t a creat o barier 8ntre noi" C8nd 7orbeau despre mine) bie0ii (i oamenii m numeau ;micul gentleman= sau ;t8nrul din -u<<olM=" 1n anume regory) care era

.AII. COPP!RBI!,.

%>%

(e<ul 8mpachetatorilor) (i un altul) pe nume Tipp) care era cru0a( (i purta o li7rea ro(ie) 8mi spuneau uneori ;.a7id=F dar asta nu s$a mt8mplat dec8t dup ce ne$am mai 8mprietenit (i c8nd) <r a m opri din munc) m sileam s9$i 8n7eselesc cu amintiri din 7echile inele lecturi) care mi se (tergeau tot mai mult din amintire" 8ntr$o zi) Mealy Potatoes a izbucnit re7oltat) pentru c <ceam pe distinsulF %ai imediat MicM OalMer %$a pus la locul lui" -ocoteam c$i e:clus s scap 7reodat de aceast 7ia0 (i) prin urinare) pierdusem orice ndeNde" -8nt 8ns con7ins c nici o clip nu m$am 8mpcat cu aceast situa0ie (i c tot timpul m$am sim0it nespus de ne<ericit" Totu(i am 8ndurat$o (i nici mcar lui Peggotty dle(i i$am e:pediat (i am primit de la ea destul de multe scrisori3 nu i$am dez7luit 7reodat ade7rul) pe de o parte) pentru c o iubeam) iar pe de alta) pentru c mi$era ru(ine" 'elelele lui mister MicaPber constituiau 8nc un moti7 de am9$ rftciune2 -ingur <iind) am aNuns s m simt str8ns legat de <amilia iui (i mergeam pe strad) absorbit de planurile lui missis MicaPber i l e a gsi o ie(ire din impas (i 8nco7oiat sub po7ara datoriilor lui mister MicaPber" -8mbt seara E care pentru mine era o ade7$ i " i t a srbtoare) pe de o parte) <iindc 8mi <cea mare plcere s merg spre cas cu (ase sau (apte (ilingi 8n buzunar) uit8ndu$m9 8n !itrine (i chibzuind ce s$ar putea cumpra cu ace(ti bani) iar pe de llta, pentru c s8mbt prseam lucrul mai de7reme E missis MuaPber obi(nuia s$mi <ac cele mai s<8(ietoare destinuiriF la I c i se 8nt8mpla (i duminica diminea0a) c8nd 8mi pregteam ceaiul in por0ia de ca<ea) cumprat de cu sear) 8ntr$un mic 7as de #ftr#ierit (i zbo7eam p8n t8rziu cu gustarea" Nu era nicidecum fB"#i.nuit ca la 8nceputul acestor tai<asuri de s8mbt seara) mister MicaPber s pl8ng cu hohote) pentru ca spre s<8r(itul lor s c8nte r"man a despre <rumoasa Nan) m8ng8ierea (i <ericirea lui KacM_" Nu . G l i l a l$am 7zdt 7enind acas la cin 79rs8nd (u7oaie de lacrimi aI 7aic9rindu$se c a7ea s$% mn8nce pu(criaF ca apoi s se duc i i a nlcare socotind c8t ar costa amenaNarea unor $o# #indo# uh % ' \ l u a o s$i sur8d9 norocul=) cum 8i plcea s spun" ,a <el era (i missis MicaPber"
mice de Charles Di$din 2%?&@$%H%&3) poet) compozitor (i dramaturg englez" iTii care prelunge(te) spre e:terior) o 8ncpere 2engl"3"

%>#

C+AR,!- .IC/!N-

8n ciuda uria(ei di<eren0e de 78rst9) 8ntre mine (i ace(ti oameni s$a statornicit o bizar prietenie pe picior de egalitate) care pre $ supun c se datora <aptului c ne a<lam 8n situa0ii similare" .ar niciodat n$am acceptat 7reo in7ita0ie de a m8nca (i a bea la masa lor 2cci (tiam c erau 8n con<lict cu mcelarul (i brutarul (i c<t deseori n$a7eau de aNuns nici pentru ei3) p8n9 ce tnissis MicaPber mi s$a destinuit <r nici o rezer7" Asta s$a 8nt8mplat 8ntr$o seara) (i anume 8n <elul urmtorD E !a3ter Copper<ield) mi$a zis) nu te socotesc strin (i de aceea nici nu ezit s$0i dez7lui c 8ncurcturile lui mister MicaPber apropie de deznodm8nt" Boarte m8hnit de cele auzite) m$am uitat cu Nale 8n ochii ei 8rP ro(i0i de pl8ns" A<ar de o coaN de br8nz9 de Olanda) care nu reprezint un aliment potri7it pentru cei mici) nu ne$a mai rmas absolut nimic 8n cmar E mi$a zis missis MicaPber" M$am deprins s 7orbesc despre cmar de pe 7remea c8nd triam cu tticuG (i cu mmica (i <olosesc mereu acest cu78nt) <r s 7reau" Ceea ce doresc s spun i c nu mai a7em nimic de m8ncare" IaiX am e:clamat) <oarte m8hnit" Mai a7eam doi sau trei (ilingi din lea<a mea s9pt9m8nal E c ce m <ace s presupun c discu0ia a a7ut loc 8ntr$o miercuri s (i 8ndat i$am scos din buzunar (i) cu sincer emo0ie) am rugat$o F missis MicaPber s$i ia cu 8mprumut" .ar d8nsa) srut8ndu$m9 silindu$ m9 s$i pun la loc) mi$a zis c nu$i poate accepta sub nici un cu78nt" E Nu se poate) ma3ter Copper<ield) mi$a spus) departe de mim$ asemenea g8nd" .umneata ai 8ns tact (i discernm8nt mai pre de 78rsta dumitale (i) dac ai 7rea) ai <i 8n msur s$mi 7ii 8ntr$a tor 8n alt <el) ceea ce a( primi cu recuno(tin0" Am rugat$o pe missis MicaPber s$mi spun despre ce 7orba" E Argintria am dat$o cu m8na mea) a zis missis MicaPber" a linguri0e de ceai) dou solni0e (i un cle(te pentru zahr le$am ar netat pe ascuns) 8n mai multe r8nduri" .ar gemenii m 0in lega acasF pentru mine) cu amintirile mele despre tticuG (i despre D mica) asemenea tranzac0ii s8nt <oarte dureroase" Ne$au mai r9mi

.AII. COPP!RBI!,.

%>6

c8te7a <leacuri de care ne putem despr0i" ,ui mister MicaPber) sensibilitatea nu i$ar 8ngdui niciodat s le 8nstrineze) iar ClicMett 2Fi(a se numea sluNnica lor care <usese c8nd7a 8ntr$o cas de munc3 r o necioplit (i (i$ar lua nasul la purtare dac i$a( arta prea mult 8ncredere" !a3ter Copper<ield) pot 8ndrzni s$0i cer""" Am ghicit 8ndat ce 7oia missis MicaPber (i am rugat$o s$mi Oear orice" i chiar 8n seara aceea m$am dus s 78nd c8te7a m$ run0i(uriF iar apoi) mai 8n <iecare diminea0) 8nainte de a m prezenta la ;Murdstone R rinby=) <ceam c8te un drum de ncest <el" !ister MicaPber a7ea c8te7a cr0i deasupra unui (i<onier) cruia li zicea ;biblioteca lui=" Acestea au <ost sacri<icate 8nt8i (i$nt8i" 1na c8te una) le$am dus unui anticar pe City Road E din care) pe 7remea aceea) o por0iune) 8n apropiere de casa noastr) era ocupat de gheretele unor anticari (i ale unor negustori psrari E (i le$am 7indut la orice pre0" Anticarul locuia 8ntr$o csu0 unde7a) 8n dosul gheretei sale (i se 8mbta 8n <iecare sear) iar ne7asta 8l ocra Itra.nic 8n <iecare diminea0" i de multe ori) c8nd m prezentam MC olo de7reme) diminea0a) m primea 8ntins pe un pat pliant) cu o i icatrice la <runte sau cu un ochi um<lat) care atestau e:cesele lui nocturne 2pare$mi$se c era cam certre0 la be0ie3) (i cu o m8n 2icinur8nd scotocea prin buzunarele hainelor) aruncate pe Nos) i "mt8nd cei c80i7a (ilingi de care a7ea ne7oie) 8n timp ce ne7ast9$sa) tu un prunc 8n bra0e (i 8ncl0at cu panto<i sc8lcia0i) nu contenea s$% i cile" 1neori nu gsea banii (i$mi spunea s trec mai t8rziuF dar nr7ast9$sa a7ea 8ntotdeauna bani E 8mi 7ine s cred c 8i lua chiar II c8nd era beat E (i atunci 8ncheiam t8rgul pe ascuns) pe scar) unde cobora dup mine" 8ncepusem s <iu binecunoscut (i 8n dugheana cmtarului care c i " idea bani pe amanet) pomnul care o<icia la teNghea 8mi acorda o %e"se#it aten0ieF 0in bine minte c deseori m punea s$i declin la ,rec&e un substanti7 sau un adNecti7 latinesc sau s$i conNug 7reun 7erb) 8n timp ce$mi <cea socoteala" C8nd m 8ntorceam cu banii) missis MicaPber organiza un mic osp0) de obicei) searaF (i aceste mese a7eau o deosebit sa7oare) de care 8mi aduc bine aminte" In cele din urm) greut0ile <inanciare ale lui mister MicaPber tui atins punctul culminant" 8ntr$o bun diminea0 l$au arestat (i

%>&

C+AR,!- .IC/!N-

l$au dus la 8nchisoarea din 'orough a tribunalului /ingGs 'ench % " 8nainte de a prsi casa) mi$a zis c .umnezeu (i$a 8ntors <a0a de la el (i am crezut c inima 8i era tot at8t de zdrobit ca (i a mea" .up9 aceea am auzit 8ns c a <ost 7zut 8n diminea0a aceea chiar Nuc8nd) <oarte bine dispus) o partid de popice" 8n prima duminic dup arestare urma s m duc s9$% 7d si s<t iau pr8nzul cu el" Mi s$a spus s 8ntreb cum s aNung p8n 8n cu $ tare loc (i de acolo 7oi 7edea cutare alt loc (i pu0in 8nainte de locul acesta 7oi 7edea un maidan pe care urma s9$% strbat (i sa merg drept 8nainte) p8n 7oi zri un gardian" Am urmat 8ntocmai toate aceste indica0ii (i) c8nd) 8n cele din urm) l$am gsit pe gar $ dian) mi$am amintit 2ce copilros mai eramX3 de RodericM Ran$ dom (i de <aptul c) atunci c8nd l$au bgat la 8nchisoare pentru datorii) a dat peste un om care n$a7ea alt 8mbrcminte dec8t o ptur zdren0uit (i atunci nu l$am mai 7zut pe gardian) pentru c9 inima a 8nceput a$mi bate (i ochii mi s$au umplut de lacrimi" !ister MicaPber m a(tepta l8ng poart (i ne$am suit 8n odi0a sa 2situat la penultimul cat3 (i am pl8ns am8ndoi" Cin bine minte cft m$a rugat solemn s trag 8n70mintele cu7enite din p0ania saF (i s nu uit niciodat c9 cine are douzeci de lire 7enit pe an 7a li <ericit de nu 7a cheltui dec8t nousprezece lire (i nousprezece (ilingi (i (ase peni) iar de 7a cheltui douzeci de lire (i un (iling) 7a <i nenorocit" .up9 care mi$a cerut s$i 8mprumut un (iling pentru bere (i mi$a dat un odin de plat ctre missis MicaPber pentru aceat9 sumF apoi (i$a pus batista deoparte (i s$a 8nseninat" Am stat 8n <a0a cminului) pe al crui grtar ruginit se a<lau dou crmizi) c8te una de <iecare parte) ca s nu se ard pre mul0i crbuniF p8n ce a 7enit de la buctrie datornicul cu cari mister MicaPber 8mpr0ea odi0a) cu pulpa de berbec din care urma s m8ncm to0i trei" .up aceea) mister MicaPber m$a trimll la cpitanul +opMins) care locuia 8n odaia de deasupra) cruia s9$% spun c eram prietenul cel t8nr al lui mister MicaPber (i s9$l transmit salutri din partea lui (i s9$i cer cu 8mprumut un cu0it yt o <urculi0"
G -uprema instan0 Nudectoreasca englez 8n pri7in0a proceselor iz7or8te din c"n tracte (i obliga0ii"

.AII. COPP!RBI!,.

%>@

Cpitanul +opMins mi$a 8mprumutat cu0itul (i <urculi0a (i) la i mdul (u) i$a trimis salutri lui mister MicaPber" 8n odi0a sa am 1 a["ut o doamn <oarte murdar (i dou <eti0e Nigrite) <iicele sale) Care a7eau c8te o claie de pr 8n cap" i mi$am zis c$i pre<erabil s$i ieri cpitanului +opMins s$0i 8mprumute un cu0it (i o <urculi0) %eclt s$i ceri un pieptene" Cpitanul era c8t se poate de Nerpelit) n7ea <a7ori0i lungi (i purta o manta 7eche$7eche) ca<enie) <r hain di$desbut" Patul pliant se a<la 8ntr$un col0 (i toate <ar<uriile (i str$ lunile pe care le a7ea erau 8ngrmdite pe o policioarF (i am ghicit 2I 3umnezeu (tie cum3 c) de(i cele dou <eti0e ciu<ulite erau <iicele ipitanului +opMins) totu(i doamna cea murdar nu era so0ia lui" @fi"s, n$am stat 8n pragul odii cpitanului mai mult de dou minuteF dar c8nd am cobor8t) eram tot at8t de 8ncredin0at de acest lucru pe c8t eram de sigur c 0ineam 8n m8n cu0itul (i <urculi0a" ,a mas a domnit o atmos<er boem (i plcut" .up pr8nz i Fmi dus 8napoi cpitanului +opMins cu0itul (i <urculi0a (i am ple$ i ui acas) s$o lini(tesc pe missis MicaPber (i s$i po7estesc cum a %ecurs 7izita" C8nd m$a 7zut 8napoindu$m) a le(inat) iar dup in cea a pregtit o can de e&&hot ) ' ca s ne 8ntreasc 8n timpul i mi 7orbirii" Nu (tiu cum s$a 78ndut mobila din cas 8n <olosul <amiliei) nici i Ine a 78ndut$o) 8n orice caz) eu n$am a7ut nici un amestec" -$a 7indut totu(i (i s$a crat de acolo cu camionul totul) 8n a<ar de paturi, c8te7a scaune (i masa de buctrie" Cu lucrurile r9mase) missis MicaPber) copiii) ;or<elina= (i cu mine ne$am retras 8n dou "%ai ale casei pustii din Oindsor TerraceF (i acolo am locuit (i ziua `i noaptea" Nu 8mi mai dau seama c8t a durat aceast situa0ie) dar nu se pare c a 0inut destul de mult" 8n cele din urm) missis Mi$ \ iiPber s$a hotr8t s se mute la 8nchisoare) unde mister MicaPber J i l V 2 i n u s e o odaie numai pentru el" I$am dus proprietarului cheia i nsei (i d8nsul a primit$o <oarte bucuros" Paturile au <ost trimise tri #unalului /ingGs 'ench) a<ar de al meu) care a <ost transportat inn o odi0 luat cu chirie 8n 7ecintatea 8nchisorii) spre mare mea mul0umire) cci) datorit ne<ericirilor noastre comune) m obi(nui$ ocm at8t de bine cu membrii <amiliei MicaPber (i ei cu mine) 8nc8t
Itutura preparat din bere <ierbinte) amestecat cu ou) zahr (i nuc(oar"

%>A

C+AR,!- .IC/!N-

nu ne mai puteam despr0i" ;Or<elina= (i$a gsit (i ea o locuin0a ie<tin prin apropiere" Odi0a mea) cu ta7anul 8nclinat) destul de tihnit) se a<la 8ntr$o mansard) de unde a7eam o 7edere plcut asupra unui depozit de cheresteaF c8nd m$am mutat 8n ea) m$a g8ndit c acum necazurile lui mister MicaPber atinseser punctul culminant (i mi s$a prut un ade7rat paradis" 8n tot acest rstimp am continuat s lucrez ca mai 8nainte la ;Murdstone R rinby=) alturi de aceia(i neciopli0i to7ar(i de munc) stp8nit de acela(i sentiment de nemeritat 8nNosire) ca 8n prima zi" .ar) din <ericire pentru mine) n$am <cut cuno(tin0 (i n$am stat de 7orb cu nici unul dintre nenumra0ii bie0i pe care$i 8nt8lneam zilnic 8n drum spre depozit (i de la depozit acas sau 8n timpul pauzei de pr8nz) c8nd hoinream pe strzi" .uceam aceea(i 7ia0 lipsit de orice bucuriiF dar triam mai departe singur) 8nchis 8n mine 8nsumi" -ingurele schimbri de care$mi ddeam seama erau urmtoareleD mai 8nt8i) c de7enisem tot mai Nerpelit (i apoi) cil sc9pasem) 8n mare msur) de po7ara griNilor ce$i apsau pe so0ii MicaPberF cci) 8n greaua 8ncercare prin care treceau) c8te7a rude sau prieteni 8ncepuser s9$i aNute) a(a c 8n 8nchisoare o duceau mai bine dec8t o duseser mult 7reme liberi <iind" ustarea de dimi $ nea0 o luam cu ei) pe baza unei 8n7oieli) ale crei amnunte 8mi scap" .e asemenea) am uitat ora la care se deschideau por0ile 8nchisorii (i puteam intra diminea0aF dar 8mi aduc aminte c adesea eram 8n picioare la (ase) (i c) p8n se deschideau por0ile) a(teptam pe btr8nul ,ondon 'ridge) unde) a(ezat 8ntr$una din <iridele de piatr care$% 8mpodobesc) pri7eam trectorii sau contemplam pesir balustrad soarele care$(i re7rsa razele asupra <lu7iului (i aprindea <lacra de aur din 78r<ul Monumentului %" 1neori m a(tepta aici ;Or<elina=) ca s9$i istorisesc 8nt8mpl9ri ciudate 8n legtur cu docurile (i cu Turnul ,ondrei#) despre care nu pot spune dec8t un singur lucru) (i anume c le credeam ade7rate) cel pu0in a(a sper" -erile obi(nuiam s trec pe la 8nchisoare (i s m plimb pe alee cu
_ Coloan dorica) 8nalta de A%)@ m) ridicat 8n amintirea <ocului ce a mistuit ,ondri 8n %AAAF 8n 78r<ul coloanei se a<l o urn din care se 8nal0 o <lacr de aur" # Condon To#er 7echea citadel a ,ondrei) construit de desclectorii normanzi In secolul al Sl$leaF a <ost <olosit 7eacuri de$a r8ndul ca temni0 pentru in<ractorii politici) pentru ca la s<8r(itul secolului al SlS$lea s <ie trans<ormat 8n muzeu"

.AII. COPP!RBI!,.

%>?

mister MicaPberF sau s Noc o partid de casino ) cu missis MicaP$ I +T (i s$o ascult depn8ndu$(i amintirile despre tticuG (i mmica" N$a( putea spune dac mister Murdstone (tia mcar unde locuiam" 2Gaci celor de la ;Murdstone R rinby= niciodat nu le$am pomenit despre toate acestea" .e(i momentul cel mai greu trecuse) situa0ia lui mister MicaP$ l i t $ r era <oarte 8ncurcat din pricina unui anumit ;document=) de iGiire am auzit 7orbindu$se adesea (i care E presupun acum E trebuie an <i <ost o 8n7oial mai 7eche cu creditorii siF pe 7remea aceea nu 8n0elegeam ce putea <i acest ;document= (i$mi dau seama c mi se pnrea c trebuie s <ie 7orba de acele pergamente 8ntrind legmin$ Irlc dia7ole(ti) <oarte r9sp8ndite 8n ermania pe 7remuri" 8n cele i l m urm) nu (tiu cum) acest act a <ost dat deoparteD 8n orice caz) n$a Riai constituit un obstacol insurmontabil) ca mai 8nainteF (i missis MicaPber mi$a spus c ;<amilia ei= luase hotr8rea ca mister MicaPber s cear punerea 8n libertate) potri7it legii cu pri7ire la ilnlornicii insol7abili) a(a c se a(tepta ca p8n9 8n cel mult (ase anpl9m8ni s i se dea drumul" $ i atunci) mi$a zis mister MicaPber) care era de <a0) nu m 8ndoiesc c 7oi 8ncepe) cu aNutorul lui .umnezeu) s m descurc i eu (i s duc o cu totul alt 7ia0) dac""" 8ntr$un cu78nt) dac o M mi sur8d norocul" Pentru orice e7entualitate) trebuie s amintesc aici c mister MicaPber a redactat o peti0ie ctre Camera Comunelor) cer8nd iinicndarea legii cu pri7ire la 8nchisoarea pentru datorii" M opresc i upra acestei 8nt8mplri) pentru c 8n7edereaz cum 8mbinam I ic&ile mele lecturi cu noul meu <el de 7ia0 (i cum) cu <aptele de ^ M $ uli0 (i cu brba0ii (i <emeile pe care 8i 8nt8lneam) 0eseam <el de i$ I de po7e(tiF (i cum treptat s$au <ormat unele trsturi de caracter i n " II de seam) care presupun c) 7r8nd$ne7r8nd) 7or ie(i la i7eal 8n i in sul acestei descrieri a 7ie0ii mele" In 8nchisoare era un club unde mister MicaPber) 8n calitatea lui ilr c"cntleman) a7ea mare trecere" !ister MicaPber supusese mem$ hrllor clubului ideea de a 8ntocmi aceast peti0ie (i ei o aprobaser J II entuziasm" Atunci mister MicaPber 2care era un om c8t se poate
i

ile cr0i"

%>H

C+AR,!- .IC/!N-

de bun (i de o energie <r seamn 8n toate pri7in0ele) 8n a<ar doar de propriile treburi) (i se sim0ea nespus de <ericit ori de c8te ori se 8ndeletnicea cu ce7a din care nu putea trage nici un <olos personal3 s$a pus pe scris peti0ia) a redactat$o) a transcris$o pe curat pe o coala de h8rtie uria() a 8ntins$o pe mas (i a <i:at ora la care to0i membrii clubului (i to0i cei a<la0i 8n 8nchisoare s po<teasc) dac 7or) 8n odaia sa (i s$o semneze" C8nd am auzit de ceremonia care trebuia s aib loc) am <ost at8t de curios s$i 7d 7enind unul dup altul s semneze) cu toate ca 8i cuno(team mai pe to0i (i m (tiau (i ei pe mine) 8nc8t am cerut 8n7oire un ceas de la ;Murdstone R rinby= (i m$am postat 8ntr$un col0 al odii) ca s asist la e7eniment" Membrii cei mai de seama ai clubului) at80ia c80i 8ncpuser 8n odi0) luaser loc alturi de mister MicaPber) iar 7echiul meu prieten) cpitanul +opMins 2care se splase 8n cinstea acestei solemnit0i3) s$a a(ezat l8ng mas ca s"i le poat citi peti0ia tuturor acelora care nu$i cuno(teau cuprinsul" 1(a a <ost apoi larg deschis (i oamenii au 8nceput s intre pe r8ndD intra unul) iar) p8n ce semna (i ie(ea) ceilal0i a(teptau a<ara" Cpitanul +opMins punea <iecruia 8ntrebareaD A0i citit$oY Nu" A0i 7rea s 7 <ie cititY i dac acela care era la r8nd se arta c8t de c8t dornic s9$i <ie citit) cpitanul +opMins i$o citea cu glas tare) rsuntor) de la cap la altul" Cpitanul) dac s$ar <i gsit douzeci de mii de oamen doritori s$o asculte) bucuros ar <i citit$o de douzeci de mii de or <iecruia 8n parte" 8mi amintesc de 7oluptatea cu care intona anu $ mite cr8mpeie de <raz) cum ar <i) de pildD ;Reprezentan0ii poporu$ lui aduna0i 8n Parlament= sauD ;.e aceea) noi) cei mai Nos semna0i) 7enim cu smerenie 8n <a0a acestei preaonorate adunri= sauD ;Ni <erici0ii supu(i ai augustei sale maiest0i=F auzindu$%) ai <i zis aceste cu7inte a7eau pentru el o sa7oare realF la r8ndul lui) mi3te MicaPber asculta cu orgoliul autorului (i pri7ea 2nu prea se7er cuiele btute 8n peretele din <a0" Bc8nd zilnic drumul de la -outhParM la 'lacM<riars (i 8napc sau colind8nd la pr8nz uli0ele acelea 8ntunecoase) al cror cldriiG poate mai poart (i astzi) cine (tie) urmele pa(ilor mei de copil

.AII. COPP!RBI!,.

%>>

ma 8ntrebam adesea c80i dintre cei care se 8mbulziser atunci s semneze peti0ia nu$mi 7or re7eni 8n amintire) o data cu ecourile 7ocii cpitanului +opMinsX Iar astzi) c8nd m 8ntorc cu g8ndul la ucel lung cortegiu de su<erin0e ale tinere0ii mele) m 8ntreb c8te din I ni 7e(tile pe care le$am 8n<iripat 8n Nurul acestor oameni mai 8n7luie ca negurile 8nchipuirii <aptele de care$mi aduc at8t de bine nminteX i c8nd pa(ii m poart iar pe acest t9r8m al trecutului) nu$i ilc mirare c parc 7d merg8nd 8n <a0a mea un bie0a( romantic (i ne7ino7at) care$(i <ure(te o lume imaginar din asemenea ciudate i i"ilnice 8nt8mplri) (i nu$i de mirare c m 8nduio(ez"

'+'& ' ; ; , . & -

'-'. -''-

CAPITO,1, SII
Br s <iu mai 8nc8ntat dec8t 8nainte c s8nt pe picioarele mele) iau o hotr8re de mare 8nsemntate
8n ziua sorocit) cererea lui mister MicaPber a <ost ascultat i spre marea mea bucurie) potri7it legii) s$a hotr8t punerea lui 8n lib tate" Creditorii s$au artat oameni de 8n0elesF iar missis MicaPber mi$a spus c p8n (i cizmarul cel hain declarase 8n <a0a Nudec0ii ca nu$i purta pic) dar c) atunci c8nd i se datorau bani) 8i plcea s fie pltit" .up prerea lui) asta$i <irea omeneasc" .up Nudecat) mister MicaPber s$a 8ntors la 8nchisoareX /ingGs 'ench) unde mai a7ea de 8ndeplinit anumite <ormalit0i si de pltit unele onorarii 8nainte de a <i eliberat" Membrii clubului l$au primit cu entuziasm (i) 8n cinstea lui) au organizat 8n seara aceea o reuniune muzicalF eu am rmas cu missis MicaPber (i am m8ncat 8mpreun <riptur de miel) 8nconNura0i de ceilal0i membri al <amiliei) care dormeau" E !a3ter Copper<ield) mi$a zis ea) acum) c8nd srbtorim un asemenea e7eniment) am s$0i mai torn pu0in flip) 2cci mai 8nchi nasem un r8nd3) ca s bem 8n amintirea lui tticuG (i a mmichii"
Amestec de bere) alcool (i zahr) care se bea <ierbinte"

.AII. COPP!RBI!,.

#5%

Au murit) ma(am* am 8ntrebat$o) dup ce am golit paharul 8n Care=mi turnase flip vl. Mmica a rposat cu pu0in 8nainte de$a <i 8nceput mister MicaPber s aib greut0i sau) 8n orice caz) 8nainte ca ele s de 7in <oarte mari) mi$a rspuns" TticuG 8ns a mai trit (i de c8te7a o i i s$a pus cheza( pentru mister MicaPber) apoi a murit) regretat de un larg cerc de prieteni" !issis MicaPber a dat din cap (i o lacrim pioas %$a stropit pe unul dintre gemeni) care) 8nt8mpltor) se a<la 8n bra0ele ei" Cum n$a( <i putut lesne gsi un prileN mai nimerit pentru a$i ^ nme o 8ntrebare care m interesa 8ndeaproape) i$am spusD A( 7rea s 7 8ntreb) ma(am' ce a7e0i de g8nd s <ace0i acum) Z In% mister MicaPber a scpat din 8ncurcturi (i a <ost pus 8n libertateY A0i luat 7reo hot9r8reY Bamilia mea) mi$a spus missis MicaPber) care 8ntotdeauna rostea cu i<os aceste dou cu7inte) de(i niciodat n$am putut a<la la I II ic se re<ereau) <amilia mea e de prere ca mister MicaPber s p"i ruseasc ,ondra (i s$(i e:ercite talentele 8n pro7incie" !ister MicaPber este un om cu mari 8nsu(iri) ma3ter Copper<ield" Am asigurat$o c nu m 8ndoiam de acest lucru" Cu mari 8nsu(iri) a repetat ea" Bamilia mea e de prere c) i l " u a (i$ar da cine7a pu0in osteneal) pentru un om at8t de iscusit \ i el, s$ar putea u(or gsi o sluNb 8n Administra0ia Imilor" Bamilia Riea, nea78nd legturi dec8t 8n pro7incie) dore(te ca mister MicaP$ lin s se mute la Plymouth" Bamilia socote(te c e neaprat necesar aiii 7in acolo" Ca s <ie gata s ia sluNbaY 8ntocmai" Ca s <ie gata) dac s$ar i7i ce7a" $ i a7e0i de g8nd s pleca0i (i dumnea7oastr) ma(am* 8nt8mplrile zilei) la_ care se adugaser9 gemenii (i flip ul' 8i l,#iser6 ner7ii (i) izbucnind 8n pl8ns) mi$a rspunsD $ Niciodat nu$% 7oi prsi pe mister MicaPberX ! drept c la Ln i put mister MicaPber mi$a ascuns greut0ile pe care le a7ea) dar isr prea poate ca) <iind 8ncreztor din <ire) s <i <ost sigur c le 7a #irui2 iragul de perle (i br0rile pe care le$am mo(tenit de la m9$ 5lica le$am 78ndut pe Numtate pre0) iar podoabele de mrgean) i i " u n i t e de tticuG la nunt) le$am dat pe nimic" Totu(i) pe mister

202

C+AR,!- .IC/!N-

MicaPber nu$% 7oi prsi niciodat" NiciodatX a e:clamat missis MicaPber (i mai surescitat dec8t la 8nceput" Nu) niciodat nu 7c <ace una ca astaX - nu$mi cear nimeni una ca astaX M$am sim0it tare st8nNenit E missis MicaPber 7orbea ca (i cum ar <i crezut c$i cerusem acest lucru E (i am 8ncremenit) uit8ndu$m la ea alarmat" E !ister MicaPber are (i el pcatele lui" Nu tgduiesc c9 e ne $ pre7ztor" i nici nu tgduiesc c mi$a ascuns at8t 7eniturile) cit (i datoriile pe care le a7ea) a urmat ea) pri7ind peretele) dar nicio $ dat nu$% 7oi prsi pe mister MicaPberX 8ntruc8t) de ast dat) missis MicaPber (i$a ridicat glasul (i strigat) m$am speriat at8t de tare) 8nc8t am dat <uga la club (i %$a deranNat pe mister MicaPber) care) a(ezat 8n capul mesei) conducea corulD ;+i) m9i) .obbin%) +i) mi) .obbinD +i) mi .obbin) +i) mi) hi$hiX=# I$am spus c starea so0iei sale era 8ngriNortoare" ,$au podidit pe dat lacrimile (i a 7enit dup mine) cu poalele hainei pline cil capetele (i cozile cre7etelor din care se 8n<ruptase" !mma) 8ngera(ul meuX a strigat mister MicaPber) d8nd buzni 8n odaie" Ce s$a 8nt8mplatY Niciodat nu te 7oi prsi) MicaPber) 8i rspunse ea" Iia0a meaX a zis mister MicaPber) lu8nd$o 8n bra0e" Nu m$a 8ndoit nici o clip de astaX ! tatl copiilor meiX ! tatl gemenilor meiX ! so0ul mei drag) a strigat missis MicaPber) zb9t8ndu$se) (i niciodat nu$% 7c prsi pe mister MicaPberX !ister MicaPber a <ost at8t de mi(cat de aceast mrturie de7otament 2eu) unul) pl8ngeam de m topeam3) 8nc8t a str8ns$o pi tima( 8n bra0e (i a rugat$o s se uite 8n ochii lui (i s se lini(teascl
G 8n Anglia) nume dat 8n mod obi(nuit cailor 0rne(ti" # C8ntec popular englez"

.AII. COPP!RBI!,.

203

I Var cu c8t se ruga mai mult de ea) cu at8t mai abitir missis MicaP$ I /T 8(i a0intea pri7irea 8n gol) (i cu c8t mai insistent 8i cerea s se lini(teasc) cu at8t mai a7an se zbtea" Cur8nd) mister MicaPber s$a sim0it at8t de cople(it) 8nc8t a 8nceput (i el s pl8ng) 8mpreun cu noi" 8n cele din urm) m$a rugat s <iu bun s$mi iau un scaun (i s NI au pe palier p8n9 8(i 7a culca ne7asta 8n pat" Am 7rut s$i spun seara (i s plec) dar a struit s r9m8n p8n9 ce clopotul 8nchi$ ii 7a da semnalul pentru plecarea 7izitatorilor" A(adar) am a(tep$lul pe palier 8n dreptul <erestrei) p8n ce) aduc8ndu$(i (i el un scaun) II 7enit s se a(eze l8ng mine" Cum se simte missis MicaPberY l$am 8ntrebat" .estul de prost) mi$a zis) cltin8nd din cap" ! reac0iaX Ah) ce i 8ngrozitoareX Am rmas singuri""" nu mai a7em nimicX !ister MicaPber mi$a str8ns m8na) a gemut (i a 8nceput iar s 7erse lacrimi" !ram <oarte mi(cat (i dezamgit) cci crezusem c II sa ne bucurm 8mpreun de aceast zi <ericit (i at8t de mult n(icptat" .ar so0ii MicaPber erau at8t de deprin(i cu 7echile lor neca*uri, 8nc8t acum) c8nd scpaser de ele) se sim0eau ca ni(te n"mlragia0i" 8(i pierduser cu totul elasticitatea (i niciodat nu i$am 7a[ut mai deprima0i ca 8n seara aceea" i c8nd a sunat clopotul (i mister MicaPber m$a 8nso0it p8n9 la poarta (i s$a despr0it de mine) binecu78nt8ndu$m) mi$a <ost team s9$% las singur) at8t lG"nca de ne<ericit" .ar) 8n ciuda zpcelii (i a descuraNrii care) 8n chip nea(teptat I\\ ntru mine) se abtuse asupra noastr) mi$am dat <oarte limpede Hama c so0ii MicaPber) cu <amilia lor) a7eau s prseasc ,on$ i l i " i (i c 8n cur8nd 7a trebui s9 ne despr0im" 8n seara aceea) 8n i l i u i n spre cas (i apoi 8n ceasurile de nesomn care au urmat) mi$a 0nc"l it E nici eu nu (tiu cum E 8nt8ia oar 8n minte g8ndul care mai in [ i u a7ea s se pre<ac 8ntr$o hotr8re de nezdruncinat" l G 8 n 8ntr$at8t m obi(nuisem cu MicaPberii) at8t de aproape fll i$sem de ei 8n toate nenorocirile lor (i a( <i <ost at8t de singur i MI de ei) 8nc8t) la g8ndul c 7oi <i ne7oit s$mi caut alt adpost (i iFft % i n nou 7oi <i aruncat printre strini) m sim0eam ca (i cum i I n a r 8n clipa aceea ar <i trebuit s iau lucrurile de la capt (i 0iiuni prea bine din e:perien0 ce m a(tepta" ,a acest g8nd) toat drnsibilitatea crunt Nignit de aceast 7ia0) 8ntreaga ru(ine (i

#5&

C+AR,!- .IC/!N-

su<erin0 pe care ea le st8rnea 8n su<letul meu au de7enit (i mai s<8(ietoareF (i am 8n0eles c o asemenea 7ia0 este insuportabil" .e scpare) alt<el dec8t prin propriile <or0e) (tiam prea bine c nu poate <i 7orba" Nu primeam dec8t rareori 7e(ti din partea lui Kane Murdstone (i nu primisem niciodat nici un cu78nt din partea lui mister MurdstoneF nu$mi trimiseser dec8t dou sau trei colete cu haine de gata sau c8rpite) e:pediate pe numele lui mister Qui$ nion) con0in8nd <iecare c8te un bile0el 8n care K"M" 8(i e:prima ndeNdea c ."C" lucreaz cu r87n9 (i c se dedic <r rezer7a 8ndeplinirii 8ndatoririlor ce$i re7eneauF 8n aceste bile0ele nu era 8ns nici cea mai 7ag aluzie c a( putea aNunge 7reodat altce7a dec8t un salahor) ceea ce) 8n mod ine7itabil) a7ea s se 8nt8mple 8ntr$un timp <oarte scurt" Chiar a doua zi) 8n timp ce mintea mi$era 8n<ierb8ntat9 de planul pe care$% concepusem) mi$am dat seama c ce$mi spusese missis MicaPber despre mutarea lor era ade7rat" Au 8nchiriat) 8n casa 8n care locuiam) o odaie pentru o sptm8n) la s<8r(itul creia urmau s plece la Plymouth" !ister MicaPber s$a prezentat 8n persoan la depozit) ca s9$% 8n(tiin0eze pe mister Quinion c) din cauza plecrii) nu se mai putea ocupa de mine (i pentru a m luda precum meri$ tam" !ister Quinion %$a chemat pe Tipp) cru0a(ul) care era 8nsurat (i a7ea o odaie de 8nchiriat) (i a aranNat s m ia la el E cu con$ sim0m8ntul nostru) al am8ndurora) pe care era 8n drept s$% pre$ supun) cci) de(i luasem o hot9r8re) n$am su<lat nici un cu78nt" C8t timp am mai locuit sub acela(i acoperi() am petrecut serile cu so0ii MicaPberF (i) cu c8t se apropia ziua despr0irii) cu at8t ne sim0eam mai str8ns lega0i" 8n ultima duminic m$au po<tit la masaF am m8ncat o <riptur de porc cu sos de mere (i o budinc" 8n aNun cumprasem un cal b9l0at de lemn) pe care s$% druiesc la despr$ 0ire micu0ului OilMins MicaPber E bie0a(ul E (i o ppu( pentru micu0a !mma" ;Or<elinei=) care a7ea s rm8n <r sluNb) i$am dat un (iling" Am petrecut o zi <oarte plcut) de(i) la g8ndul apropiatei des` pr0iri) eram cu to0ii <oarte 8nduio(a0i" E !a3ter Copper<ield) mi$a zis missis MicaPber) o s$mi aduc aminte de dumneata ori de c8te ori o s m g8ndesc la 7remea in care mister MicaPber s$a a<lat la str8mtoare" Purtarea dumitale

.AII. COPP!RBI!,.

#5@

lost 8ntotdeauna nespus de delicat (i mai presus de orice laud" I Gcntru noi n$ai <ost niciodat un chiria(" Ai <ost un prieten" $ .raga mea) a zis mister MicaPber) Copper<ield E cci 8n ultimul timp a(a obi(nuia s$mi spun E are o inim care 8n0elege su<erin0ele semenilor si) apsa0i de norii ne7oilorF are o minte istea0 (i o m8n9 gata s""" 8ntr$un cu78nt) se pricepe s 78nd9 acele mrun0i(uri de care te po0i lipsi" ,e$am spus c m mguleau aceste laude (i c$mi prea r9u c no 7om despr0i$ -cumpul meu prieten) mi$a zis mister MicaPber) s8nt mai Imtr8n dec8t dumneataF am oarecare e:perien0 de 7ia0 (i""" (i am i larecare e:perien0) 8ntr$un cu78nt) s8nt trecut prin greut0i) 7orbind Iu mare" .eocamdat) p8n ce s$o i7i ce7a 2ceea ce a( spune c$a($ i<pt s se 8nt8mple de la un ceas la altul3) nu$0i pot o<eri altce7a %ectt un s<at" i s<atul meu merit s <ie luat 8n seam) cu toate c""" luir$un cu78nt) cu toate c eu nu l$am urmat (i am aNuns""" =i mister MicaPber) care p8n9 atunci) <usese radios (i cu z8mbetul pe buze) s$a iprit (i s$a 8ncruntatD Am aNuns) precum 7ezi) un biet nenorocitX -cumpul meu MicaPberX %$a 8ntrerupt so0ia" Am zis) a urmat mister MicaPber) din nou deta(at (i z8mbitor) iun aNuns) precum 7ezi) un biet nenorocit" -<atul meu eD lucrul de l tazi nu$% lsa pe m8ine" Timpul pierdut nu se mai 8ntoarceX tuslac9$lX $ .e7iza bunului papa. a remarcat missis MicaPber" $ -cumpa mea) a zis mister MicaPber) papa al tu a <ost) 8n felul lui) un om <oarte cumsecade (i) <erit$a s<8ntul) nu 7reau s$% Jibesc de ruX A(a cum era) probabil c niciodat nu 7om mai imi l n i om care""" 8ntr$un cu78nt) la 78rsta lui) s aib picioare at8t J Ic bine <cute pentru Nambiere (i 8n stare s citeasc at8t de u(or o tipritur <r ochelari" _.ar) scumpa mea) de7iza (i$a pus$o 8n /plicare (i la cununia noastrF (i urmarea a <ost c ne$am cstorit M1 de pretimpuriu) c nici p8n9 azi nu mi$am acoperit cheltu$ ^ i Ii l e " !ister MicaPber s$a uitat cu coada ochiului la so0ia sa (i V l = V i a adugatD Nu$mi pare ru" .impotri7) iubitoX .up aceea s$a recules 7reun minut" Cel de al doilea s<at pe care 7reau s 0i$% dau) Copper<ield) a iai mister MicaPber) 8l cuno(tiD 7enit anual douzeci de lire)

#5A

C+AR,!- .IC/!N-

cheltuial nousprezece lire nousprezece (ilingi (i (ase peni) rezul $ tatulD <ericire" Ienit anual douzeci de lire) cheltuial douzeci de lire (i (ase peni) rezultatulD nenorocire" Bloarea se o<ile(te) <runza si$ usuc) zeul luminii prse(te scena mohor8t (i""" (i) 8ntr$un cu78nt) e(ti la pm8nt pentru totdeaunaX Ca mineX Ir8nd ca pilda pe care o o<erea s <ie (i mai sugesti7) mister MicaPber) <oarte 7esel (i mul0umit) a dat pe g8t un phrel de punch ) (i a 8nceput s <luiere The Colle&e Hompipe % . ,$am asigurat c po7e0ele lui 8mi 7or r9m8ne 8ntiprite 8n minte) de(i) de <apt) nu era ne7oie s$o spun) cci se 7edea bine c8t ma mi(caser9" A doua zi diminea0 am petrecut <amilia la sta0ia dili $ gentei (i) cu inima zdrobit) i$am 7zut pe to0i lu8ndu$(i locuril a<ar) 8n spate" $ !a3ter Copper<ield) mi$a zis missis MicaPber) .umnezeu ^ s te aib 8n pazX Niciodat n$am s pot uita toate astea (i) chia dac$a( putea) tot n$am s le uit 7reodat" E Copper<ield) mi$a zis mister MicaPber) rm8i cu bine" 'el(ug (i <ericireX .ac) de$a lungul anilor) care trec unii dup al0ii) 7oi 8ncredin0a c trista$mi soart 0i$a putut sluNi ca un a7ertisment) 7oi putea spune c n$am <cut 8n zadar umbr pm8ntului" .aca i s$mi sur8d norocul 2(i nu m 8ndoiesc c$are s$mi sur8d93) 7oiN nespus de <ericit s <ac tot ce$mi 7a sta 8n putere ca s te aNut ie(i la lumin" !issis MicaPber) cu copiii se a(ezase pe locurile dinapoia dili $ gentei) iar eu) rmas singur 8n miNlocul drumului) m uitam la c8nd) pri7indu$m) (i$a dat) cred) brusc seama c8t de micu0 eram) .e aceea presupun c mi$a <cut semn s m ca0r l8ng ea (i de aceea) cercet8ndu$m cu al0i ochi) m$a str8ns la piept cu o duio(ia matern (i m$a srutat ca pe propriul copil" Abia am a7ut 7reme s cobor) c diligenta a (i pornit (i abia am apucat s$i 8ntrezresc 8ndrtul batistelor pe care le <luturau" Pesttb o clip) diligenta s$a <cut ne7zut" ;Or<elina= (i cu mine am rmas 8n miNlocul drumului) uit8ndu$ne abtu0i unul la altul) dup<t
% #

'utur cald) preparata dintr$un amestec de rom) zahr) lam8ie) <ructe (i mirodenii) C8ntec studen0escF sub numele de hompipe 2instrument speci<ic englezesc) asem9nata< K cu cimpoiul) s8nt cunoscute (i anumite Nocuri 7esele marinre(ti) 8n doi timpi) pe mu<lT^ e:ecutat la acest instrument"

.AII. COPP!RBI!,.

207

i are ne$am str8ns m8na (i ne$am despr0it E d8nsa 8napoindu$se) J te%, la casa de munc ;-t" ,uMe=) iar eu duc8ndu$m s 8ncep o nou zi de trud la ;Murdstone R rinby=" .ar nu a7eam de g8nd s mai trudesc multe zile acolo" Nu" I loiar8sem sa <ug" - <ug cu orice pre0 (i s m duc la 0ar) la singu$ i )i rud pe care o mai a7eam pe lume) la mtu(a mea) miss 'etsey) 0N sa$i po7estesc p0aniile mele" Nu (tiu cum mi$a 8ncol0it 8n minte acest g8nd disperat" .ar 8ndat a prins rdciniF (i s$a trans<ormat 8ntr$o hotr8re de neclintit) 5 hot9r8re mai <erm dec8t luasem 7reodat" !ram departe de a cre$ ilc c$mi <cusem mari iluzii) dar 8mi pusesem 8n minte c planul 'Nla trebuia 8n<ptuit" i din noaptea c8nd g8ndul acesta s$a i7it 8nt8ia oar 8n mintea mea) gonindu$mi somnul) mi$am reamintit de sute de ori 7echea po7este despre 8mpreNurrile na(terii mele) pe care mi$o istorisise #iata mama (i pe care o (tiam pe de rost) <iindc a o asculta <usese una din marile bucurii ale copilriei mele" !pisodul apari0iei (i al %ispari iei m9tu(ii o 8n<0i(a ca pe un personaN 8nspim8nttor (i V iiinplitF era totu(i 8n purtarea ei un mic amnunt asupra cruia 8mi plcea s strui (i care$mi ddea o licrire de ndeNde" Nu puteam ,ita c9 mamei i s$a prut c o clip m8na mtu(ii 8i atinsese prul cu \ li rele m8ng8ioaseF (i de(i se prea poate s nu <i <ost dec8t o 8n$ ) &lpuire lipsit de orice temei) 8n mintea mea se 8n<iripase o scen 8n i mc mtu(a cu inima de piatr era 8nduio(at de <rumuse0ea copi$ l6reasc6 a mamei) care mi$a rmas at8t de scump (i at8t de proas$ lG"iu 8n amintire (i asta 8ndulcea 8ntru c8t7a 8ntreaga po7este" -e prea poale ca imaginea s se <i i7it cu mult 8nainte 8n mintea mea (i s i n 2i li 8mpins) 8ncetul cu 8ncetul) s iau aceast hotr8re" 8ntruc8t nici nu (tiam unde locuia miss 'etsey) i$am trimis lui lGrggotty o lung scrisoare (i am 8ntrebat$o) 8n treact) dac$(i mai i%ucea aminteF asta) sub prete:tul c$a( <i auzit de o doamn purt8nd J la(i nume dintr$o localitate pe care am numit$o la 8nt8mplare (i i a( li <ost curios s (tiu dac nu era chiar una (i aceea(i persoan) 8n aceea(i scrisoare i$am spus lui Peggotty c$a7eam mare ne7oie de II plintate de guinee (i c i$a( rm8ne tare 8ndatorat dac ar putea 1 I I I i$o 8mprumute p8n9 ce 7oi <i 8n stare s i$o restitui (i c$am s9$i apun alt dat de ce mi$au trebuit ace(ti bani"

#5H

C+AR,!- .IC/!N-

Rspunsul lui Peggotty a 7enit ne8nt9rziat (i) ca de obicei) plin de dragoste (i de7otament" 8n plic am gsit (i Numtate do guinee 28mi 8nchipui cu c8t9 btaie de cap o <i scos$o din ldi0a lui mister 'arMis3) iar 8n scrisoare 8mi spunea c miss 'etsey locuia unde7a l8ng9 .o7er%) dar c nu (tia daca locuia chiar la .o7er) sau la +ythe# sau la BolMestone6 sau la -andgate&" Interes8ndu$m des$ pre aceste localit0i) unul dintre muncitorii de la depozit m$a lmu $ rit c se a<lau una l8ng alta) (i) socotind c asta$mi aNunge) am luai hot9r8rea s plec chiar la s<8r(itul sptm8nii aceleia" Biind un bie0a( <oarte cinstit (i ne7r8nd s las o amintire proast ^ la ;Murdstone R rinby=) am gsit c e de datoria mea s rnim p8n9 s8mb9t searaF (i 8ntruc8t la 7enire mi se pltise lea<a 8nainte pM o s9ptm8n) s nu m mai prezint la birou s$mi ridic banii" Tocmai de aceea cerusem cu 8mprumut o Numtate de guinee) c9ci nu pu$ team pleca <r bani de drum" A(adar) s8mbt9 seara) c8nd a(teptam cu to0ii plata) (i c8nd Tipp) cru0a(ul) care a7ea totdeauna precdere) a intrat primul s$(i primeasc salariul) i$am str8ns m8na lui MicM OalMer (i l$am rugat ca atunci c8nd i$o 7eni r8ndul la lea<) s&al spun lui mister Quinion c m$am dus s$mi mut cu<rul la Tipp apoi) spun8ndu$i bun seara lui Mealy Potatoes) am (ters$o" Cu<ra(ul se a<la la 7echea locuin0) pe cellalt mal al <lu7iului) (i) pe dosul unui cartona() pe care obi(nuiam s 8nsemnm adresa destinatarilor butoaielor) scrisesemD '9vlaster .a7id) cu rugminteI de a se pstra la sta0ia diligentelor) pentru .o7er) p8n 7a <i cerut"= A7eam cartona(ul pregtit 8n buzunar pentru a$% lipi pe cu<9ra( dll 8ndat ce$% 7oi scoate din cas" i 8ndrept8ndu$m spre locuin0) ml uitam 8n st8nga (i 8n dreapta s 7d dac nu gsesc pe cine7a care 8l ^ m aNute s$% duc p8n la sta0ia diligentelor" Pe 'lacM<riars Road) 8n dreptul Obeliscului @) am zrit un luna gan care a(tepta l8ng o tr9suric9 la care era 8nhmat un mga<l
Pe coasta Canalului M8necii 2la %%& Mm de ,ondra3) portul englez cel mai apr4 piat de Bran0a" # Or(el 8n 7ecintatea portului .o7er" 6 Port (i sta0iune pescreasc englez) la sud$7est de .o7er" =_ PlaN 8n apropiere de BolMestone" @ Coloan comemorati7a) ridicata 8ntr$o pia0et din sudul ,ondrei 8n cinstea I 9ohn Cros$y 2?$%&?@3) <ost ,ord$primar al ora(ului"
%

.AII. COPP!RBI!,.

#5>

Cln% am trecut prin <a0a lui) pri7irile noastre s$au 8ncruci(at (i) sirig8ndu$mD ;') para chioarX=) mi$a spusD ;Te$n70 eu minte s mai 8nNuriX=) <c8nd aluzie la <aptul c m uitasem lung la el" M$am Oprit (i l$am 8ncredin0at c n$o <cusem din necu7iin0) ci pentru c iui eram sigur dac$ar <i 7rut sau nu s$mi <ac o treab" Corn) ce treabY m$a 8ntrebat lunganul" -$mi cari un cu<ra() i$am rspuns" $ Corn) ce co<ra(Y m$a 8ntrebat lunganul" l$am spus c era 7orba de cu<ra(ul meu) care se a<la ce7a mai ]ncolo) chiar pe strada aceea) (i c$i o<eream (ase peni ca s mi$% iluc9 p8n la sta0ia diligentelor pentru .o7er" $ .ai un tanner ) (i s$a <cutX a zis lunganul (i$a srit 8n trsuri$ I i lui) care nu era altce7a dec8t o podi(c de lemn pe dou ro0i) (i a pornit at8t de repede) 8nc8t a trebuit s m silesc din rsputeri s pot line pasul cu mgarul" ,unganul a7ea un aer ar0gos (i) mai ales) mi$a displcut <aptul \ i in timp ce$mi 7orbea) mesteca paieF dar) de 7reme ce m 8n7oi$ icm cu el) l$am luat sus 8n odaia pe care o prseam (i 8mpreun O carat cu<ra(ul p8n9 Nos (i l$am a(ezat 8n tr9suric9" M$am s<iit s lipesc chiar acolo cartona(ul pe ldi0) de team ca nu cum7a 7reun membru al <amiliei proprietarului s$mi ghiceasc g8ndurile (i s m"i opreascF de aceea) c8nd am aNuns sub zidurile 8nchisorii /ingGs Ilench) l$am rugat pe t8narul cru0a( s opreasc o clip" .ar abia io(tisem aceste cu7inte) c a (i pornit$o la goan) ca (i cum d8nsul) l i n l i 2 a mea) tr9suric9 (i mgarul ar <i cpiat pe nea(teptateF c8nd) 8n if r.it, i$am aNuns) abia 8mi trgeam su<letul de c8t <ugisem (i stri$ 3 tiem dup el" liram <oarte tulburat (i aprins la <a0 (i) c8nd mi$am scos din #u*unar cartona(ul)Gmi$a picat (i Numtatea de guinee" Pentru i n " ii mult siguran0) am bgat$o 8n gur" i tocmai eram <oarte mul umit c) de(i 8mi tremurau m8inile) izbutisem s prind car$ l"na.ul de cu<ra() c8nd deodat m$am trezit c lunganul m i lVeste cu pumnul 8n brbie (i c Numtatea de guinee din gur J $nIc 8n m8na lui"
peni"

#%5

C+AR,!- .IC/!N-

ComY a rcnit lunganul) lu8ndu$m de guler (i r8nNind" O s te dau pe m8na boli0ieiX Irei s$o (tergi) a(a$iY +ai la boli0ie) 7erm9$ nosule) hai la boli0ieX .9$mi banii 8napoi) te rog) i$am zis eu) <oarte 8nspim8ntat) (i las$m 8n paceX +ai la boli0ieX mi$a 8ntors$o lunganul" - do7ede(ti la boli0ie c$s ai tiX .$mi 8napoi ldi0a (i banii) n$auziY am strigat eu) izbucnind 8n pl8ns" +ai la boli0ie) mi$a repetat lunganul) t8r8ndu$m spre mgar) ca (i cum ar <i <ost 7reo legtur 8ntre bietul animal (i un poli0ai" Rzg8ndindu$se subit) a srit 8n trsuric9) s$a a(ezat pe cu<ra(ul meu (i) strig8nd c se duce de$a dreptul la ;boli0ie=) a pornit$o 8ntr$o goan (i mai turbat ca 8nainte" M$am luat dup el) <ugind din rsputeri) dar nu mai eram 8n stare s strig (i) chiar dac a( <i <ost) cred c tot n$a( <i 8ndrznit s9 strig" Pe o distan0 de 7reo Numtate de mil) cel pu0in de douzeci de ori am scpat ca prin minune de primeNdia de a <i clcat" Aci ii pierdeam din ochi) aci 8l zream din nou) aci iar 8l pierdeam) aci m9 alegeam cu un bici) aci se rstea cine7a la mineF aci alunecam 8n noroi) aci m9 ridicamF aci m npusteam 8n bra0ele cui7a) aci nimeream 8ntr$un st8lp" 8n cele din urm) 8n<ierb8ntat (i buimac do <ric (i presupun8nd c) 8ntre timp) Numtate din ,ondra se pregtea s ias ca s m prind) l$am lsat pe lungan s mearg 8n plata .omnului) cu cu<ra(ul (i cu banii meiF (i g8<8ind (i pl8ng8nd) am apucat$o spre reenPich % ) care) dup c8te (tiam) se a<la pe drumul .o7er$uluiF a(a am pornit spre locul unde se retrsese mtu(a mea) miss 'etsey) aproape la <el de srac ca 8n noaptea c8nd) 7enind pe lume) 8i pricinuisem o dezamgire at8t de crunt"

Or(el pe malul Tamisei) la ?$H Mm 8n a7al de ,ondraF pe aici trece meridia zero 2numit (i meridianul reenPich3) 8n raport cu care se socotesc gradele de loriG gitudine estica (i 7estic"

CAPITO,1, SIII
1rmrile hotr8rii mele
-e prea poate c) atunci c8nd am 8ncetat s$% urmresc pe lun$ ganul acela cu trsurica (i cu mgarul lui (i am pornit spre reen$ Pieh) nutream g8ndul nstru(nic de a alerga p8n la .o7er" .ar i ui8nd mi$am 7enit 8n <ire (i m$am potolit) cci m$am oprit unde7a) pe /ent Road) 8ntr$o pia0et care a7ea 8n <a0 un bazin cu o statuie nostim 8n miNloc) 8n<90i(8nd un personaN care su<la 8ntr$o scoic" E1tenuat de s<or0rile <cute) m$am a(ezat pe treptele unei case (i nu mai a7eam putere nici ca s pl8ng pierderea ldi0ei (i a Numt0ii ilr guinee" 8ntre timp se 8ntunecaseF (i) cum stteam (i m odihneam) am l,*it orologiile bt8nd ceasurile zece" .in <ericire) era o noapte i II in a de 7ar" .up ce mi$am re7enit (i am 8nghi0it nodurile ce le a7cam 8n g8t) m$am ridicat (i am pornit mai departe" .e(i eram 8n i uimea dezndeNdii) nu m$am g8ndit nici o clip s m 8ntorc" i i &iar dac pe /ent Road ar <i czut o a7alan( ca 8n !l7e0ia) tot nu i re% c m$a( <i g8ndit la una ca asta" .e(i 8mi 7edeam de drum) <aptul c a7erea mea se mrginea la li ci monede de o Numtate de peni 2cum de mai a7eam (i ace3ti Imni la s<8r(it de sptm8n9 nu$mi pot e:plicaX3 m cam tulbura" Am 8nceput s$mi 8nchipui c peste o zi sau dou ziarele 7or Insera la rubrica <aptelor di7erse (tirea c murisem unde7a) l8ng9 un gardF abtut) am mers 8nainte) iu0ind pasul c8t puteam) p8n9 ce

#%#

C+AR,!- .IC/!N-

am trecut prin dreptul unei dughene) 8n <a0a creia se a<la o <irma care anun0a ca se cumpr 7e(minte at8t brbte(ti) c8t (i <emeie(ti (i c9 se plteau pre0uri bune pentru zdren0e) oase (i articole de buctrie" Patronul) 8n cma() sttea 8n u() <um8ndF din ta7anul scund at8rnau o puzderie de surtucuri (i de pantaloni) luminate de <lacra palid a dou lum8n9rele" i mi$am 8nchipuit c stp8nul dughenei prea un om rzbuntor) care$(i sp8nzurase to0i du(manii (i se bucura de moartea lor" !:perien0a recent) dob8ndit pe lin& mister MicaPber (i s" ia lui) mi$a sugerat ideea c$a( putea a<la aici un miNloc de a 8nde $ prta spectrul <oamei pentru un timp" Am luat$o pe prima strada lturalnic) mi$am scos Niletca) am <cut$o sul (i) cu ea sub bra0) m$am 8ntors la u(a dughenei" E .ac nu 7 e cu suprare) sir' i$am zis negustorului) a( !rei sa 78nd asta pe un pre0 bun" !ister .olloby $ .olloby era numele 8nscris pe <irma ce at8rna deasupra u(ii E mi$a luat Niletca) (i$a rezemat pipa de st8lpul u(ii (i) urmat de mine) a intrat 8n dughean) a scurtat cu degetele mucul luminrii) a 8ntins Niletca pe teNghea (i a cercetat$o cu griNF apoi a pri7it$o la lumin) s$a mai uitat o dat la ea (i) 8n cele din urma mi$a zisD Ce 8n0elegi printr$un pre0 bun pentru Niletca astaY OX .umnea7oastr) sir' (ti0i desigur mai bine dec8t mine) i$am rspuns) s<ios" Nu pot <i cumprtor (i 78nztor 8n acela(i timp E mi$a repli cat mister .olloby" -pune c8t ceri pentru Niletca astaX Ce$a0i zice de optsprezece peniY am 8ntrebat) dup o "areciH (o7ire" !ister .olloby a <cut$o sul (i mi$a dat$o 8napoi) zic8ndu$miD E .ac$a( da nou peni pe a(a ce7a ar 8nsemna s iau p8inea dt la gura <amiliei mele" Belul acesta de a pune problema era cam neplcut) cci mu silea pe mine) om strin) s9$i cer lui mister .olloby ca) de dragul meu) s ia p8inea de la gura <amiliei" .ar ne7oia d8ndu$mi ghes) i$am spus c9 m$a( 8n7oi (i cu nou peni" 'ombnind) mister .ol$ loby mi$a numrat nou peni" I$am urat noapte bun (i am ie(it din

.AII. COPP!RBI!,.

#%6

dughean cu banii 8n buzunar) dar <r Niletca" C8nd mi$am 8ncheiat surtucul) am 7zut c pierderea nu era prea 8nsemnat" .e <apt) pre7edeam c 8n cur8nd (i surtucul a7ea s ia acela(i %rum (i c 7oi <i silit s parcurg 8n pantaloni (i cma( cea mai mare parte a drumului p8n la .o7er (i c$ar trebui s m socotesc Irricit dac mcar a( aNunge p8n acolo 8n aceast 0inut" 8ndurile mele nu struiau 8ns asupra acestei probleme at8t c8t s$ar putea i iede" C8nd am pornit mai departe cu cei nou peni 8n buzunar) nu$mi ddeam tocmai bine seama de greut0ile care m a(teptau) II Iar doar c a7eam o idee 7ag despre distan0a de strbtut (i c lusesem amgit (i prdat cu neru(inare de lunganul acela cu tr9$ i i i i) a (i cu mgarul lui" 8mi <urisem un plan cum s$mi petrec noaptea (i am 8ncercat `n$l pun 8n aplicare" 8mi pusesem 8n g8nd s m culc l8ng9 zidul din dosul 7echii mele (coli) 8n col0ul unde de obicei se a<la o claie i i i $ l i n " -ocoteam c) aproape de <o(tii mei colegi (i de dormitorul in care le istorisisem c8nd7a at8tea po7e(ti) nu m 7oi sim0i at8t de In)ur, de(i bie0ii habar nu 7or a7ea c m a<lam acolo) iar dor$ milorul nu$mi 7a putea ser7i de adpost" Muncisem din greu 8n ziua aceea (i eram sleit de oboseal) i tn%, 8n cele din urm) am ie(it sus) pe platou) la 'lacMheath" A <ost %estul de greu s regsesc -alem +ouse" .ar l$am regsit (i am n l l a i o claie de <8n 8n col0ul (tiut (i m$am 8ntins l8ng ea) dup ce mu <cut mai 8nt8i 8nconNurul zidurilor (i m$am uitat la <erestrele 8n %"sul crora domneau tcerea (i 8ntunericul" Niciodat nu 7oi uita J II de singur m$am sim0it c8nd) 8nt8ia oar 8n 7ia0a mea) m$am cul$ i MI sub cerul liberX M$a prins (i pe mine somnul ca (i pe at80ia al0i proscri(i) 8n <a0a V II ura por0ile caselor rm8neau z7orite (i pe care 8i l9trau c8inii 8n . . .iptea aceea) (i am 7isat c eram culcat 8n patul cel 7echi de la ai oala (i c le 7orbeam bie0ilor din dormitorul meu (i m$am trezit at 8n capul oaselor) rostind numele lui -teer<orth (i uit8ndu$m9 II im la stelele care sc8nteiau (i clipeau deasupra mea" C8nd mi$am MI I n s aminte unde m a<lam la ora aceea at8t de nepotri7it) m$a ui un <ior) care m$a <cut s m ridic 8n picioare) speriat nu (tiu i l i n ce pricin) (i s umblu de colo$colo" .ar licrirea tot mai slab ti Molelor (i lumina palid ce se i7ise pe zarea dinspre rsrit m$au

21

C+AR,!- .IC/!N-

lini(titF (i) ochii <iindu$mi grei de somn) m$am culcat la loc (i am dormit E de(i sim0eam c m ptrunde rcoarea nop0ii E p8n9 ce m$au trezit razele calde ale soarelui (i clopotul care suna de(tep$ tarea la -alem +ouse" .ac$a( <i (tiut c -teer<orth se mai a<la acolo) a( <i dat t8rcoale (colii p8n ce l$a( <i 8nt8lnit singurF (tiam 8ns c de mult trebuie s <i prsit (coala" Poate c Traddles se mai a<la acolo) dar (i asta era 8ndoielnicF (i) a<ar de asta) de(i pu $ neam mult temei pe <irea lui at8t de bun) n$a7eam destul 8ncre$ dere 8n discre0ia sa ca s$i dest9inuiesc 8n ce situa0ie m a<lam) A(adar) m$am deprtat de zidul 8n dosul cruia 8n70ceii lui mis ter CreaMle abia se ridicau din paturile lor (i am apucat$o pe (leaul cel lung (i colbuit despre care a<lasem c duce la .o7er) 8nc pe 7remea c8nd eram (i eu (colar ca ei (i nici nu 7isam c 7oi aNunge 7reodat s9$% urmez ca un biet 7agabond" C8t de di<erit era aceast duminic diminea0 de duminicii petrecute odinioar la LarmouthX ,a ceasul r8nduit) am auzit clc potele bisericilor (i) merg8nd mai departe) am 8nt8lnit oamenii a se duceau la sluNb (i am trecut prin <a0a uneia sau mai multor hi serici) pline de credincio(i) ale cror imnuri n7leau a<ar lumina soarelui) 8n 7reme ce paracliserul sttea 8n prid7or la ur br9 sau sub o tis (i) cu m8na la ochi) se holba la mine cum tr ceam" Ca (i altdat) pacea (i tihna duminical domneau asupri tuturor) numai asupra mea) nu" Asta era singura deosebire" Murdar) plin de pra<) cu prul r7(it) m sim0eam tare pctos" i daci n$a( <i a7ut mereu 8n <a0a ochilor acea scen lini(titoare) 8n care i 7edeam pe mama) <rumoas (i t8nr9) pl8ng8nd l8ng cmin) (i mtu(a aplec8ndu$se cu duio(ie asupra ei) nu cred c$a( <i a7e^ puterea de a merge mai departe" .ar icoana aceasta p(ea mereu I <a0a mea (i eu o urmam" 8n duminica aceea am strbtut 7reo douzeci (i trei de mile cu toate c nu mi$a 7enit u(or) cci nu eram deprins s umblu Fit de mult" M 7d (i acum trec8nd podul (i intr8nd pe 8nserate Rochester %) <r8nt de oboseal) cu picioarele 8ns8ngerate (i opr du$m s mn8nc p8inea cumprat pentru cin" .ou sau
%

Port pe malul r8ului MedPay) a<luent na7igabil al Tamisei) la &@ Mm sud$7est I ,ondra) pe drumul .o7er$ului"

.AII. COPP!RBI!,.

#%@

Csu e cu tbli0eD ;Adpost pentru cltori= m ispitiserF dar mi$a f"st team s cheltuiesc cei c80i7a peni pe care$i mai a7eam (i eram mai ales 8nspim8ntat de mutra <ioroas a 7agabonzilor pe rare$i 8nt8lnisem sau 8i dep(isem pe drum" .e aceea m$am mul$ lumit s m adpostesc sub bolta ceruluiF (i c8nd) abia t8r8ndu$m9) am aNuns la Chatham % E care) 7zut noaptea) prea un 7is de piatr de 7ar) de pun0i mi(ctoare (i corbii <r catarge) ce aminteau ftrea lui Noe) r8nduite de$a lungul <lu7iului noroios E m$am c0rat pe taluzul acoperit cu iarb al unei pozi0ii de artilerie) deasupra unei ulicioare pe care se plimba 8n sus (i 8n Nos o santinel" Acolo m$am culcat) l8ng un tun) <ericit c auzeam pa(ii santine $ lei) de(i nu bnuia c m a<lam sus) dup cum bie0ii de la -alem I L"use nu bnuiser c dormisem lipit de zidul lor (i ast<el am tras un pui de somn stra(nic p8n diminea0" C8nd m$am trezit 8n zori) eram 0eapn (i m dureau picioarele) H i ' cobor8nd uli0a lung (i 8ngust) am <ost nucit de rpitul tubelor (i de pasul) apsat al unit0ilor militare care preau c m 8nconNoar din toate pr0ile" .8ndu$mi seama c n$am s pot umbla p i c a mult 8n ziua aceea) ca s$mi cru0 puterile pentru a aNunge la J spatul cltoriei) am luat hotr8rea s stau locului (i s caut s$mi 7lnd surtucul" Ca s m 8n70 <r el) l$am dezbrcat (i) lu8ndu$% nuli bra0) am pornit s colind di<eritele pr7lii de haine 7echi" Imra un loc prielnic pentru 78nzarea surtucului) <iindc negus$ t"rii de haine 7echi erau numero(i (i stteau 8n u(a pr7liilor) lGMulind mu(teriii" .ar 7z8nd c) printre altele) mul0i dintre ei ti7eau 8n pr7lie (i c8te o tunic sau dou cu epole0i o<i0ere(ti (i cu ini dichisul) mi$am zis c s8nt deprin(i cu a<aceri mai importante (i de aceea m$am plimbat mult 7reme <r a 8ndrzni s le o<er nul la mea" _ 8n loc s m adresez negustorilor mai mari) s<iala m$a <cut in ini 8ndrept pa(ii spre magazinele cu articole marinre(ti (i spre %u)&enele de <elul celei a lui mister .olloby" 8n cele din urm) 8n i nl$ul unei uli0e murdare) la captul creia se a<lau tu<i(uri de
G Ciul pe malul MedPay$ului) la c80i7a Milometri de RochesterF unul din principalele i p i i nr de instruc0ie ale armatei de uscat (i ale Marinei britanice) mare arsenal (i
I i i i i l i r r na!al2

#%A

C+AR,!- .IC/!N-

urzici) am gsit o dughean care mi s$a prut mai atrgtoare" Pe gardul din <a0a u(ii se legnau) 8n btaia 78ntului) c8te7a costume de marinar) care parc nu mai 8ncpeau 8n dughean) <lancate de pu(ti ruginite) de hamacuri) de plrii de p8nz ceruit (i de t7i pline cu <el de <el de chei ruginite) care ai <i zis c pot deschide toate u(ile de pe lume" 8mi z78cnea inima cu putere c8nd am cobor8t cele c8te7a trepte care duceau 8n dugheana aceea scund (i 8nghesuit) luminat sau) mai bine zis) 8ntunecat de o <erestruic acoperit de 7echiturile ag0ate 8n <a0a eiF (i m$am sim0it (i mai tulburat c8nd un b9tr8n slut) cu barba cenu(ie) tiata scurt) s$a repezit la mine) ie(ind din <undul unei 7izuini murdare) (i m$a luat de pr" !ra un mo(neag respin $ gtor) purta o 7est de <lanel murdar (i duhnea stra(nic a rom" Patul lui) acoperit cu o zdrean0 peticit) se a<la 8n 7izuina din care ie(ise (i de unde) printr$o alt <erestruic) se 7edeau urzici (i un mgru( (chiop" E O<) ce cau0i aiciY m$a 8ntrebat mo(neagul) g8ng7ind sinistru) monoton" O<) 7ai de ochii (i de mdularele meleX Ce cau0i aiciY Z 3l) 7ai de <ica0ii (i de plm8nii meiX Ce cau0i aiciY O<) guruu) guruuX Aceste cu7inte (i mai ales repetarea sunetelor din urm) pe care nu le cuno(team (i care preau mai degrab un h8r8it din g8tleN) m$au speriat at8t de tare) 8nc8t mi$a <ost cu neputin0 sa i rspund" Iar mo(neagul) tot 0in8ndu$m de pr) a repetatD E O<) ce cau0i aiciY O<) 7ai de ochii (i de mdularele mele) ce cau0i aiciY O<) 7ai de <ica0ii (i de plm8nii mei) ce cau0i aiciY Ol" guruu""" i at8t de tare a horcit) c mai$mai i$au srit ochii din cap" A( 7rea s (tiu) i$am zis) tremur8nd) dac nu cum7a a0i cum pra un surtucY O<) d surtucul 8ncoaceX s$a rstit mo(neagul" O<) inima$nil arde de parc$ar <i pe NraticX Arat$mi surtucul) s$% 7d" O<) 7ai dl ochii (i de mdularele mele) adu surtucul 8ncoaceX i) rostind aceste cu7inte) (i$a scos m8inile tremur8nde) rcelii rate ca ghearele unei psri uria(e) din prul meu (i (i$a pus pe nun o pereche de ochelari) care nu$% 8mpodobeau c8tu(i de pu0in) ca s<i aNute ochii inNecta0i"

.AII. COPP!RBI!,.

#%?

O<) c8t ceri pe surtucY a strigat) dup ce %$a cercetat" O<""" guruuX""" C8t ceri pe surtucY Kumtate de coroan) i$am rspuns) 7enindu$mi 8n <ire" O<) 7ai de <ica0ii (i de pl9m8nii meiX O<) 7ai de ochii mei) nuX O<) 7ai de mdularele mele) nuX Optsprezece peni" uruuX i de c8te ori scotea acest sunet) mai$mai c$i sreau ochii din capF (i <iecare <raz a lui urma o anumit schem melodic) aceea(i 8ntotdeauna) care) cam ca (uierul 78ntului) pornea de la notele gra7e (i urca pentru a cobor8 apoi din nou" 'ine) i$am zis) mul0umit s 8nchei mai repede t8rgul) <ie (i optsprezece peni" O<) 7ai de <ica0ii meiX a rcnit btr8nul) z78rlind haina pe poli0" Ie(i a<ar din pr7lieX Oh) 7ai de pl9m8nii mei) ie(i a<ar din pr7lieX Oh) 7ai de ochii (i de mdularele mele E guruuX E s nu$mi ceri baniF s <acem un schimb" Niciodat 8n 7ia0a mea) nici 8nainte) nici dup aceea) n$am <ost at8t de 8nspim8ntatF i$am zis <oarte smerit c am ne7oie de bani (i c9 nimic altce7a n$ar putea s$mi <ie de <olos) dar c) dac dore(te) 7oi a(tepta a<ar) <r s$% zoresc" Am ie(it din pi7ni0a aceea (i in$am a(ezat 8ntr$un col0) la umbr" i am stat a(a ceasuri 8ntregi) p8n ce 8n locul umbrei a 7enit lumina soarelui) (i apoi iar s$a <cut umbr) (i tot acolo eram) a(tept8ndu$mi banii" Cred c niciodat n$a e:istat be0i7 mai znatic 8n aceast bran(" Boarte cur8nd mi$am dat seama c era binecunoscut de 7ecini (i c$i mergea 7estea c (i$ar <i 78ndut su<letul dia7olului) ceea ce am a<lat de la (trengarii care ddeau t8rcoale dughenei) debit8nd 8n gura mare aceast legend (i cer8ndu$i s scoat aurul" E +ei) Charley) nu e(ti tu at8t de srac c8t 7rei s te ar0iX -coate aurulX -coate mcar o parte din aurul ce 0i %$a dat dia7olul iG8nd i te$ai 78ndutX +aiX ,$ai ascuns 8n saltea) CharleyX Tai$o (i da$ne (i nou ce7a aurX Aceste interpelri (i propunerile de a$i da un cu0it ca s taie salteaua 8l e:asperau 8n a(a hal) 8nc8t n$a <cut nimic altce7a toat [iua dec8t s se repead s goneasc bie0ii" Nu o dat) 8n <uria lui) in$a luat drept unul dintre ace(ti (trengari (i s$a npustit la mine ocrind) gata s m s<8(ie) dar) recunosc8ndu$m 8n ultima clip) s$a 8ntors 8n dughean) s$a tr8ntit pe pat (i s$a apucat s urle ca un

#%H

C+AR,!- .IC/!N-

nebun c8ntecul Death ofMelson ) ' introduc8nd c8te un ;o< la 8nce$ putul <iecrui 7ers (i presr8nd 8n te:t nenumrate ;guruu=" Ca (i cum toate acestea n$ar <i <ost de aNuns) (trengarii) 7z8nd cu c8ta rbdare (i struin0 (edeam 8n <a0a dughenei) pe Numtate dezbr $ cat) au presupus c s8nt un trepdu( de$al lui (i s$au legat (i de mine) chinuindu$m toat ziua" A 8ncercat de mai multe ori s m con7ing s primesc un schimbF 8ntr$un r8nd a ie(it cu o undi0) 8n alt r8nd cu o 7ioar) apoi cu un tricorn (i) 8n s<8r(it) cu un <laut" .ar am rmas ne8nduplecat In <a0a tuturor acestor ispite) a(tept8nd dezndNduitF (i de <iecare data 8l rugam cu lacrimi 8n ochi s$mi dea banii sau surtucul" 8n cele din urm) a 8nceput s$mi plteasc 8n cont c8te o Numtate de peni a dat (i) p8n9 s adun cu 08r8ita un (iling) au trecut dou ceasuri" O<) 7ai de ochii (i de mdularele meleX a rcnit el) dup o tcere mai lung) arunc8ndu$mi din <undul dughenei o pri7ire 8n<rico(toare" .ac9$0i mai dau doi peni) pleciY Nu potX i$am zis" O s mor de <oame" O<) 7ai de <ica0ii (i de plm8nii meiX .ar dac 0i$a( mai da trei peni) ai plecaY .ac$a( putea) a( pleca <r s mai cer nimic) i$am zis" M am mare ne7oie de bani" O<) guruuX 2! cu neputin0 s redau cum modula acest rcnet) uit8ndu$se la mine de dup usciorul u(ii) <r s9$i pot 7edea altce7a dec8t capul de btr8n 7iclean"3 .ar dac 0i$a( mai du patru peni) ai plecaY !ram at8t de slbit (i de obosit) 8nc8t am primit aceast u l t i m o<ertF (i) tremur8nd) am luat banii din ghearele sale (i) mul 8n<ometat (i mai 8nsetat ca oric8nd) am plecat mai departe pu0in 8nainte de apusul soarelui" M8nc8nd 8ns de trei peni) m$am re8ntremat pe datF (i) ce7a mai bine dispus) am parcurs) (chi0<l pt8nd 8nc (apte mile" 8n noaptea aceea mi$am <cut culcu(ul l8ng9 o alt claie de <in) unde) dup ce mi$am spllat picioarele b(icate 8n apa unui p i i l u (i le$am obloNit cum m$am priceput cu <runze rcoritoare) m$a<l<l
G !oartea )ui Melson' c8ntec popular 8nchinat lui Horace Melson 2%?@H$%H5@3) al ral englez) eroul btliilor na7ale de la AbuMir (i Tra<algar"

.AII. COPP!RBI!,.

#%>

odihnit bine" A doua zi de diminea0) c8nd am pornit mai departe) am 7zut c drumul ducea printre li7ezi (i culturi de hamei" Iara 5ra pe s<8r(ite (i li7ezile gemeau de mere p8rguite) iar pe alocuri 8ncepuse culesul hameiului" Pri7eli(tea mi s$a prut minunat (i m$am hotr8t s$mi petrec noaptea urmtoare 8n miNlocul unei Z nituri de hamei) p9r8ndu$mi$se plcut to7r(ia acelor lungi (iruri de araci) 8n Nurul crora se 8ncolceau <runze gra0ios din0ate" Iagabonzii 8nt8lni0i 8n ziua aceea mi s$au prut 8n<rico(tori (i p0na (i astzi m g8ndesc cu groaz la ei" 1nii a7eau o 8n<0i(are <ioroas) de ade7ra0i t8lhari) (i) c8nd treceam pe l8ng ei) se opreau) i n " i chemau 8napoi ca s$mi 7orbeasc) iar c8nd o luam la goan) MI uneau cu pietre dup mine" 8mi aduc aminte mai ales de unul mai lliuir E cld9rar de meserie) Nudec8nd dup geanta (i mangalul lui E 8nso0it de o <emeie) care s$a 8ntors (i s$a uitat lung la mine (i apoi a ticnit at8t de tare s 7in 8napoi) 8nc8t m$am oprit (i am 8ntors capul" $ Iino) c8nd te chem) mi$a zis) c) de nu) te spintecX Am socotit c$i mai prudent s m 8ntorc" i pe c8nd m apro$ ptam, 8ncerc8nd sN l 8nduplec cu pri7irea) am bgat de seam c Irineia a7ea un ochi 78nt" $ 8ncotroY m$a 8ntrebat cld9rarul) apuc8ndu$m de cma( cu mliia$i 8nnegrit" M duc la .o7er) i$am zis" i de unde 7iiY m$a 8ntrebat) r9sucindu$mi cma(a) ca s <ie H)ur c n$o s$i scap" $ .e la ,ondra) i$am zis" Ce 8n78rte(tiY !(ti bor<a(Y N""" n""" nuX i$am zis" IaG zic) nu e(ti bor<a() <ir$ai al dracului s <iiX Nu <ace pe i i n s t i t u i cu mine) c$0i 7rs creieriiX 2Gu m8na liber) m$ amenin0at) gata s m lo7easc (i apoi m$a msurat din cap p8n9 8n picioare" $ Ai cum7a la tine bani pentru o halb de bereY m$a 8ntrebat J lldararul" .ac ai) scoate$i) p8n nu 0i$i scot euX I 3ac9 n$a( <i 8nt8lnit pri7irea <emeii (i n$a( <i 7zut$o <c8n$ \ lu mi un semn discret cu capul (i mi(c8ndu$(i buzele ca pentru a IpiuicD ;NuX=) <r 8ndoial i$a( <i dat banii"

##5

C+AR,!- .IC/!N-

-8nt srac lipit $ i$am rspuns) 8ncerc8nd s z8mbesc $ (i n$am nici un ban" Ce 7rei s spuiY m$a 8ntrebat) arunc8ndu$mi o pri7ire at8t de crunt (i ptrunztoare) 8nc8t m$am temut c$ar putea s 7ad banii ce$i a7eam 8n buzunar" 8ir...' am bolborosit" .e ce por0i la g8t batista de mtase a <ratelui meuY s$a rstit atunci c9ldrarul" .$o$ncoaGX i 8ntr$o clipit mi$a smuls batista de la g8t (i i$a aruncat$o <emeii" Bemeia a izbucnit 8n r8s) ca (i cum ar <i <ost o glum) mi$a arun$ cat 8napoi batista (i din nou mi$a <cut un semn discret cu capul (i (i$a mi(cat buzele ca pentru a spuneD ;NuX= .ar) 8nainte de a$i li urmat 8ndemnul) cld9rarul mi$a smucit$o din m8n cu asemenea 7iolen0) 8nc8t m$a su<lat la o parte ca pe un <ulg (i) dup ce (i$a legat batista la g8t) s$a npustit asupra <emeii (i) 8nNur8nd$o) a dobor8t$o Ifl pm8nt" Nu 7oi uita niciodat cum s$a prbu(it pe (leaul bttoritX cum a rmas 8ntins pe spate) cu prul alb de pra<) 8n timp ce bonetl i se rostogolise pe (oseaF nu 7oi uita niciodat nici <aptul c) uit8n$ du$m9 8napoi din deprtare) am 7zut$o (ez8nd pe poteca de picior de la marginea (oselei (i (terg8ndu$(i s8ngele de pe <a0 cu un col0 i (alului) 8n timp ce c9ldrarul 8(i continua drumul" Aceast p0anie m$a 8nspim8ntat at8t de tare) 8nc8t dup aceea c8nd zream oameni 8n deprtare) m 8ntorceam din drum p8nl gseam o ascunztoare) unde rm8neam p8n9 treceau) (i asta sd 8nt8mpla at8t de des) 8nc8t am pierdut o mul0ime de 7reme" .ar da$ torit imaginii pe care 8nchipuirea mea (i$o <urise despre mama) a(a cum <usese 8n tinere0e) 8nainte de 7enirea mea pe lume) ant<N izbutit s birui (i aceast greutate) ca (i toate celelalte pe carfl le$am 8nt8mpinat 8n timpul cltoriei" Aceast icoan m$a 8nso0ii <r 8ncetare E 8n lanul de hamei) unde am dormitF diminea0a) c8nd m$am trezitF (i a mers 8naintea mea c8t a <ost ziua de lung" .e atunci) aceast imagine a rmas legat 8n mintea mea de acea strad 8nsorit din Canterbury%) care prea toropit de clduraF fiM
G Iechi (i pitoresc or(el englez) la sud$7est de ,ondra) 8n comitatul /entF 8n !eiE ta catedrala de la Canterbury) cldit 8ntre %5?5 (i 888N, sluNe(te primatul biserle1b anglicane) al crui titlu o<icial este acela de arhiepiscop de Canterbury"

.AII. COPP!RBI!,.

##%

al e pri7eli(tea 7echilor cldiri (i portaluri (i a maiestuoasei cate $ drale cenu(ii (i a ciorilor care se roteau 8n Nurul turnurilor ei" C8nd) ni cele din urma) am aNuns pe dunele 8ntinse (i gola(e din Nurul I 3o7er$ului) aceast icoan mi$a dat ndeNde) 8ndulcind pustietatea tcel"r locuri" i nu m$a prsit nici o clip p8n9 ce) 8n cea de$a yisea zi) am atins 8nt8iul 0el al cltoriei mele) p(ind 8n acest ora(" I Var) lucru de necrezut) atunci c8nd) cu ghetele rupte) pr<uit) ars de Joare (i 8mbrcat ca 7ai de lume) am aNuns 8n locul acela spre care nu["uisem at8ta amar de 7reme) ea s$a risipit ca un 7is) ls8ndu$m singur (i abtut" Mai 8nt8i am 8ntrebat ni(te pescari dac nu cum7a o cuno(teau ^M$ mtu(a (i am primit rspunsuri <elurite" 1nul mi$a zis c9 locuia ni Iar la -outh Boreland ,ight % (i c din pricina asta (i$ar <i ars must0ileF un altul) c$ar <i legat de geamandura a mare din largul ^uV i t ului (i c9 nu puteai aNunge la ea dec8t 8ntre <lu: (i re<lu:F un al ln$ilea) c$ar <i <ost aruncat 8n temni0a de la Maidstone # ) pentru I u n de copiiF un al patrulea) c9 8n timpul ultimei <urtuni <usese e ) i [ u t a 8nc9lec8nd pe un t8rn (i pornind$o spre Calais" 'irNarii) pe J II c i$am iscodit mai apoi) s$au artat la <el de glume0i (i de lipsi0i de respectF iar negustorii) 7z8ndu$m a(a p8rlit) m$au go ii i i ) <r a$(i da mcar osteneala s m asculte) spun8ndu$mi c9 n a7eau nimic de dat" M$am sim0it mai nenorocit (i mai singur ca niciodat de c8nd <ugisem" Rmsesem <r nici o le0caie (i nu mai li7ram nimic de 78ndutF mi$era <oame (i sete (i m sim0eam <r8nt t i r obosealF (i mi se prea c nu eram mai aproape de 0elul meu ^ _ ii dac$a( <i rmas la ,ondra" Imi irosisem diminea0a cu aceste in7estiga0ii (i (edeam pe lirpiele unei pr7lii prsite) 8n col0ul unei strzi) l8ng pia0) i ii<"rl8nd s$o pornesc mai departe) s cercetez celelalte localit0i pomenite de Peggotty) c8nd deodat a trecut prin <a0a mea un bir$ K MI " cruia i$a czut din trsur o ptur de cal" Cuttura lui bl8nd9 \ nul i$am 8nm8nat$o m$a 8ndemnat s9$% 8ntreb dac nu cum7a ar 2 i i i i c a s$mi spun unde locuia miss TrotPoodF de at8tea ori pu$ J G +I aceast 8ntrebare) 8ne8t abia mi s$a desprins de pe buze"

i pe coasta Canalului M8necii) nu departe de .o7erF aici se a<la un <ar" II Ml a comitatului /ent) la sud$7est de Rochester"

222

C+AR,!- .IC/!N-

TrotPood) a repetat el" - m9 g8ndesc" Mi$e cunoscut numele sta" '9tr8n9Y .a) i$am zis) cam btr8n9" Cam 0eapnY m$a 8ntrebat) 8ndrept8ndu$(i spinarea" .a) i$am zis" A(a mi se pare" $ Poart o saco(Y O saco( 8ncptoareY 1rsuz (i repezitY C8nd mi$am dat seama c semnalmentele se potri7eau per<ect) am sim0it c inima mi se <ace c8t un purice" $ Atunci o s$0i spun ce$ai de <cut) mi$a zis" 1rci 8ntr$acolo) (i$mi art cu biciul ctre coline E (i mergi drept 8nainte) p8n9 dai de un p8lc de case cu <a0a spre mare" Acolo cred c$o s gse(ti pe cine7a care s te$ndrepte la ea" .ar) pe c8t o cunosc) n$o s$0i dea nimic) a(a c ia un peni de la mine" Am acceptat darul (i i$am mul0umit <rumos) dup care) cu acest peni) mi$am cumprat o bucat de p8ine" Mu(c8nd din ea) m$am 8ndreptat spre colinele pe care mi le artase (i am mers mult (i bine) <r s dau peste casele de care 8mi 7orbise" 8n cele din urm) am zrit un grup de case 8n <a0a mea (i) apropiindu$m) am intrat 8ntr$o pr7lioar 2era un magazin uni7ersal) a(a cum ziceam noi acas3 (i am 8ntrebat dac$ar a7ea buntatea s$mi spun unde locuia miss TrotPood" M$am adresat unui brbat care sttea la te ghea (i$i c8ntrea ni(te orez unei tinereF aceasta s$a 8ntors ctD mine) ca (i cum pe ea a( <i 8ntrebat$o" -tp8na meaY Ce 7rei cu ea) bie0a(uleY A( 7rea s9$i 7orbesc) dac se poate" Irei s cer(e(ti ce7a de la eaY mi$a zis tinerica" NuX i$am rspuns" C8tu(i de pu0in" .ar deodat) amintindu$mi c) de <apt) tocmai pentru asta G nisem) am tcut 8ncurcat) sim0ind c$mi ardeau obraNii" -luNnica mtu(ii) cci) Nudecind dup spusele ei) am presupt c asta era) (i$a pus orezul 8ntr$un co(ule0 (i a ie(it din pr7li spun8ndu$mi c) dac 7oiam s a<lu unde locuie(te miss TrotPoc n$ a7eam dec8t s$o urmez" .e(i eram at8t de <rm8ntat (i de nuc 8ne8t 8mi tremurau picioarele) n$am a(teptat s m9 po<teasc dou ori" Am 8nso0it$o (i) cur8nd) am aNuns 8n dreptul unei c9su^ mici (i curate) cu $o# #indo# uri 7esele) a78nd 8n <a0 o curtici

.AII. COPP!RBI!,.

223

\""ui o grdini0 ptrat) cu o alee pietruit) plin de <lori bine 8ngri$ 3 lte, cu mireasm 8mbttoare" $ Asta$i casa lui miss TrotPood) mi$a zis" Acuma (tiiF altce7a nu mai am a$0i spune" i) rostind aceste cu7inte) a intrat zorit 8n cas) ca (i cum ar <i 7 i u l s se scuture de orice rspundere pentru prezen0a mea acoloF ti m$a lsat 8n dreptul porti0ei) peste care m$am uitat) plin de am$ iiuiune) spre <ereastra unei odi) a crei perdea de muselin) tras pr Numtate) (i un ecran 7erde) mare rotund) sau o aprtoare de J G i i e) a(ezat pe per7az) precum (i msu0a (i <otoliul impuntor) ^ / $ care le$am 8ntrezrit) m$au <cut s cred c mtu(a se a<la aco lo) se7er (i solemn) ca de obicei" 8ncl0mintea mea aNunsese 8ntr$o stare de pl8ns" Tlpile se mpseser) buc0ic cu buc0ic) cputele erau crpate (i plesnite) <iNl<el c ghetele 8(i pierduser cu totul <orma" Plria 2care$mi apr7ise (i de scu<ie de noapte3 era at8t de mototolit (i de bo0it) i n " ii nici o tinichea 7eche) <r toarte) aruncat la gunoi) nu s$ar li ru(inat s stea alturi de ea" Cma(a (i pantalonii) pta0i de 3 u%"are, de rou (i de iarb (i m8nNi0i cu 0r8na meleagurilor din /rui) pe unde 8nnoptasem) (i) pe deasupra) (i rup0i) ar <i <ost 8n Itare s sperie toate psrile din grdina mtu(ii" .e c8nd ple$ i nscm din ,ondra nu$mi trecusem pieptenele sau peria prin p9r" Mniute de soare (i de 78nt) <a0a) g8tul (i m8inile mi$erau negre ca J J nml de mure" !ram acoperit din cap p8n 8n picioare de pra< 1b) ca (i cum a( <i <ost scos dintr$un cuptor de 7ar" 8n acest hal <ma 2le hal) de care$mi ddeam <oarte bine seama) m pregteam `a i n a prezint 8n<rico(toarei mele m9tu(i (i a(teptam s 7d ce Impresie 8i 7oi <ace" Iaz8nd c la <ereastr nu se arat nimeni) mi$am zis dup un llmp ca mtu(a) pesemne) nu se a<la 8n odaie (i mi$am ridicat Hi!lrea spre <ereastra de la catul de sus) unde am 7zut un domn i II par crunt) simpatic (i rumen la <a0) care) 8nchiz8nd un ochi) M1 "% <cut semn de c8te7a ori) apoi tot de at8tea ori a cltinat din l u p ) a r8s (i dup aceea s$a <cut ne7zut" Pusesem destul de speriat (i p8n atunciF purtarea lui neo$ fel iuiit6 m$a speriat 8ns (i mai tare (i tocmai eram gata s <ug ca \n I I I " I duc s chibzuiesc ce era de <cut) c8nd am 7zut ie(ind din

22

C+AR,!- .IC/!N-

cas o doamn) cu o batist legat peste bonet (i cu mnu(i de grdinrie trase pe m8ini) purt8nd sub bra0 ce7a ce semna cu o ta(c de 7ame( (i 8narmat cu un cu0it <oarte mare" Mi$am dat seama numaidec8t c era miss 'etsey) cci umbla cu acel pas se$ me0) descris de at8tea ori de biata mama) cu care 8(i <cuse intrarea 8n grdina casei noastre de la 'lunderstone" E terge$oX mi$a zis miss 'etsey) cltin8nd din cap (i spintec8nd aerul cu cu0itul" Iezi$0i de drumX 'ie0ii n$au ce cuta aiciX Cu su<letul la gur) m$am uitat dup ea cum) cu pa(i mari) s$iN dus 8ntr$un col0 al grdinii (i s$a aplecat s smulg ni(te rdcini" Apoi) <oarte speriat) dar 8mpins de disperare) am intrat tiptil) m$N apropiat de ea (i am atins$o cu degetul" I rog) ma(am...' am 8nceput" A tresrit (i (i$a ridicat pri7irile" Te rog) mtu(""" CeY a e:clamat d8nsa) cu o uimire 8n glas cum nu mi$a <ol dat s mai aud 7reodat" Te rog) mtu() s8nt nepotul matale""" E Iai) .umnezeuleX a strigat mtu(a" i s$a prbu(it 8n miNlocul aleii" E -8nt .a7id Copper<ield din 'lunderstone) comitatul -u<<olM) unde ai 7enit 8n noaptea c8nd m$am nscut (i ai <cut cuno(tin0a cu scumpa mea mam" .e c8nd s$a prpdit) s8nt <oarte nenorocit" Am su<erit 8nNosiri) n$am <ost dat la 8n70tur) m$au lsat 8n 7oii sor0ii (i m$au silit s <ac o munc cu totul nepotri7it" .e acetl am <ugit (i am 7enit la matale" Am <ost Ne<uit de cum am pornii J i m$am 7zut ne7oit s <ac tot drumul pe Nos (i din clipa plecrii n$a<li dormit nici o singur noapte 8n pat" 'rusc) nu m$am mai putut st9p8niF (i <c8nd un gest cu mina) spre a$i arta 8n ce hal aNunsesem (i spre a 8n7edera tot ce 8ndu $ rasem) am izbucnit 8n hohote de pl8ns) acumulate de o s9ptniin i 8ntreag" A(ezat pe pietri(ul aleii) mtu(a) pe chipul creia nu se puici 7edea nici un alt sentiment dec8t uimirea) s$a holbat la mine <<tl<l nici o 8ntrerupere p8n9 8n clipa c8nd am 8nceput s pl8ngF atunci M sculat 8n mare grab) m$a luat de guler (i m$a dus 8n cas" Prima J griN a <ost s descuie dulapul 8nalt din perete (i s scoat c8t

.AII. COPP!RBI!,.

##@

sticle (i s$mi toarne pe g8t c8te pu0in din <iecare" Presupun c le$a luat la 8nt8mplare) cci) dup gust) am recunoscut) pe r8nd) lichior de anason) salat de heringi (i o0et pentru salat" .up ce mi$a iidministrat aceste 8ntritoare) 7z8nd c tot mai eram agitat (i nu$mi puteam stp8ni pl8nsul) m$a culcat pe so<a) a(tern8ndu$mi o Misma sub cap (i o batist sub picioare) ca nu cum7a s mur$ ilaresc cu7erturaF apoi s$a a(ezat 8n a(a <el 8n dosul para7anului sau ecranului 7erde) de care am pomenit) 8nc8t s nu$i pot 7edea <a0a) e:clam8nd din c8nd 8n c8ndD ;Miluie(te$ne) .oamneX=) aceste e:clama0ii rsun8nd ca ni(te mici detunturi" .up c8t7a timp a tras clopo0elul" $ KanetX i$a zis mtu(a sluNnicei) c8nd aceasta a intrat 8n Odaie" .u$te susF salut$% din partea mea pe mister .icM (i spune$i i Fi 7reau s$i 7orbesc" Kanet a prut cam surprins c8nd m$a 7zut 8ntins) neclintit) pe i l i 7 a n 2mi$era team s m mi(c) ca nu cum7a s$o sup9r pe m<ttu(a3) dar s$a dus s 8ndeplineasc porunca" Mtu(a) cu m8inile l " i spate) s$a plimbat de$a lungul (i de$a latul odii) p8n ce domnul I 're adineauri 8mi <cuse cu ochiul de la <ereastra de sus a intrat 8n ui laie r8z8nd" $ !ister .icM) i$a zis mtu(a) nu mai <ace pe prostul) cci nimeni nu$i mai priceput dec8t dumneata c8nd 7rei s$0i dai oste$ Iteala" tim noi asta" A(a c) orice ar <i) s nu mai <aci pe prostulX .omnul a de7enit 8ndat serios (i s$a uitat la mine) rug8ndu$m parca s nu pomenesc nimic despre scena de la <ereastr" $ !ister .icM) i$a zis mtu(a) 80i aduci aminte c m$ai auzit IM uiicnind de .a7id Copper<ieldY - nu pretinzi c n$ai memorie) pentru c (tim am8ndoi cum stau lucrurile" .a7id Copper<ieldY a 8ng8nat mister .icM) care nu prea s9$(i iiiimteasc acest nume" David Copper<ieldY O) da) desigurX Nici 7orba) .a7idX $ 'ine) i$a zis mtu(a" fsta$i biatul lui) <iul lui" .ac n$ar se ni an a at8t de mult cu maic9$sa) ar <i leit taic9$su" Biul luiY s$a mirat mister .icM" Biul lui .a7idY Nu se poateX $ 'a da) a urmat mtu(a) (i a <cut o ispra7 stra(nicX A <ugitX Mi +etsey TrotPood) sora lui) niciodat n$ar <i <ugit de acasX

##A

C+AR,!- .IC/!N-

i mtu(a 8ntri aceste cu7inte d8nd energic din cap) cci a7ea deplin 8ncredere 8n <irea (i 8n purtarea <etei care nu se nscuse" Ah) crezi c n$ar <i <ugit de acasY a 8ntrebat$o mister .icM" Iart$%) .oamne) c nu (tie ce spuneX a e:clamat indignata mtu(a" Cum poate 7orbi a(aY -8nt sigur c n$ar <i <ugit" Ar <i trit l8ng na(a ei (i am <i <ost cele mai bune prietene" i) pentru numele lui .umnezeu) de unde ar <i putut s <ug 'etsey TrotPood (i unde s$ar <i putut duceY Nicieri) i$a rspuns mister .icM" 'ine) atunci) a urmat mtu(a) ls8ndu$se 8mbunat de acest rspuns) cum po0i s pretinzi c e(ti distrat) .icM) c8nd 0i$e mintea ascu0it ca un bisturiuY Iat$% deci pe .a7id Copper<ield$Nunior (i 8ntrebarea pe care 0i$o pun eD ce s <ac cu elY Ce s <aci cu elY a bolborosit mister .icM) scrpin8ndu$se 8n i cap" OX Ce s <aci cu elY .aX i$a zis mtu(a) arunc8ndu$i o pri7ire gra7 (i ridic8nd arttorul" +aiX Am ne7oie de un s<at 8n0elept" Pi) dac$a( <i 8n locul dumitale) a zis mister .icM) chibzuind (i uit8ndu$se la mine dezorientat) i$a( <ace""" i) 7enindu$i subit o idee) a adugat repedeD I$a( <ace o baieX KanetX a e:clamat mtu(a) 8ntorc8ndu$se ctre ea trium<toare 2de ce) n$am putut pricepe3" !ister .icM ne$a scos din 8ncurctura" B <ocul la baieX .e(i dialogul lor m interesa <oarte mult) nu m$ara putut reaV 0ine ca) pe msur ce se des<(ura) s$o msor din ochi pe mtu(a) [ precum (i pe mister .icM (i pe Kanet (i s cercetez mai departt< odaia 8n care m a<lam" Mtu(a era o <emeie 8nalt) cu trsturi dure) dar nu era nicide$ cum ur8t" 8n chipul (i 8n glasul ei) precum (i 8n 0inut (i 8n mers IM oglindea o hotr8re nestrmutat) care e:plica pe deplin impresii ce$o <cuse asupra <iin0ei blaNine care era mamaF trsturile ei) deM se7ere (i rigide) erau mai degrab <rumoase" Am bgat de seama mai ales c pri7irea$i era ager (i luminoas" .easupra p9rului crunt) pieptnat cu crare la miNloc) purta o bonet de cas E bonet cu panglici ce se legau sub brbie) care pe 7remea ac erau mult mai rsp8ndite dec8t astzi" Rochia ei) de culoa le7n0ic9i) era <oarte 8ngriNitF croiala era simpl) parc anume i

.AII. COPP!RBI!,.

227

sa n$o stinghereasc 8n mi(cri" Cin minte c mi s$a prut c seamn cu un costum de clrie) cruia i se retezase trena inutil de lung" Purta la br8u un ceas de aur) care) dup <orm (i mrime) prea a <i un ceas brbtesc) pre7zut cu lan0 (i brelocuriF la g8t purta ni(te benti0e de oland 8n chip de guler) iar la m8neci) un <el de man(ete" !ister .icM) dup cum am spus mai 8nainte) era crunt (i a7ea obraNi rumeniF 8ncolo) n$a( mai <i a7ut nimic de spus) a<ar doar de I aptul c$(i 0inea capul plecat) nu din pricina 78rstei) 8ntr$un chip c8t J"ZJ poate de ciudatF 8mi amintea cum 8(i 0inea capul 8n piept unul dintre ele7ii lui mister CreaMle dup ce m8nca btaieF iar ochii lui) i mu(ii) mari (i bulbuca0i) care a7eau o ciudat lucire apoas) pre$ i uni (i e:presia lui absent (i <aptul c nu ie(ea din 7orba mtu(ii) _i copilreasca 8ne8ntare pe care o arta atunci c8nd d8nsa 8l luda in au <cut s bnuiesc c ar <i pu0in cam nebunF cu toate c) dac ni li <ost 8ntr$ade7r nebun) nu 8n0elegeam de<el cum de aNunsese 8n i "isa m9tu(ii" Ca orice gentleman care se respect) purta o redingot lar)a, gri) o Niletc de aceea(i culoare (i pantaloni albi" A7ea un i c$as 8n buzunarul Niletcii) iar 8n buzunarele pantalonilor a7ea ni(te luni pe care$i zorn9ia) ca (i cum ar <i <ost <oarte m8ndru de ei" "lanet) o <at drgu0) 8n <loarea tinere0ii) a7ea 7reo nou$ npiezece$douzeci de ani (i era 8ntruchiparea spiritului de ordine" I V Z$ (i ) 8n pri7in0a ei) cercetrile mele n$au mers mai departe atunci put spune aici un lucru ce l$am a<lat abia mai t8rziu) (i anume c I II una dintr$un (ir 8ntreg de <ete luate 8n ser7iciu de mtu(a mea pre a le cre(te 8n spiritul renun0rii la 7ia0a lumeasc (i care mai Icnite au dezamgit$o) cstorindu$se cu primul brbat care le$a i cru0 de ne7ast" 2Ga (i Kanet sau mtu(a) 8ncperea era <oarte ordonat" Adineauri) iHln% pana din m8n) ca s$mi aduc aminte cum era) am sim0it adie$ J ( marii) 8ncrcat cu miresmele <lorilor) p9trunz8nd 8n odaie ca Mlindat9 (i am 7zut aie7ea mobilierul ei 7echi) <recat (i lustruit) ^i nunul mtu(ii) pe care n$a7ea 7oie s se a(eze nimeni) (i masa de l i n < a aprtoarea de soare din ni() co7orul acoperit cu un pre() ^ + n a) suportul ceainicului) cei doi canari) 7esela 7eche din por$ 3Klim, 7asul pentru punch' plin cu petale uscate de tranda<iri) dulapul t r l 8nalt din perete) 8n care erau pstrate <el de <el de sticle (i

##H

C+AR,!- .IC/!N-

borcane (i) <9c8nd o not <oarte discordant 8n miNlocul lor) m 7# (i pe mine) plin de pra<) culcat pe di7an) 8nregistr8nd totul" Kanet se dusese s pregteasc baia) c8nd deodat) spre stupoarea mea) mtu(a) 8n0epenit de indignare) a strigat cu 7oce sugrumatD E KanetX MgariiX Auzind acest strigt) Kanet a cobor8t 8n goan) ca (i cum s$ar <l aprins casa) (i s$a repezit spre mica paNi(te din <a0a casei) de unde a alungat doi mgru(i) care) cu c8te o cucoan 8n spinare) se 8ncu $ metaser s calce iarba cu copitele lor) 8n 7reme ce mtu(a) ie(iiul din cas ca o 7iNelie) a apucat de cpstru un al treilea mgru() pe care clrea un bie0a() (i) 8ntorc8ndu$%)%$a silit s prseasc acele locuri sacrosancte) arz8ndu$i (i c8te7a scatoalce unui alt b9iV care$ % 8nso0ea pe Nos (i cutezase s pro<aneze acel pm8nt s<in0it" Nici p8n azi nu (tiu dac mtu(a a7ea sau nu 7reun drept asupra acestei paNi(tiF dar hot9r8se ea singur c$ar a7ea un asemea nea drept (i asta$i era de aNuns" Trecerea unui mgar peste acesl loc neprihnit era cea mai mare ocar ce i se putea aduce (i nu putea <i lsat nepedepsit9" Orice treab s <i a7ut) oric8t de intere $ sant s <i <ost con7ersa0ia la care lua parte) de 8ndat ce 7edea un mgar) lsa totul balt (i se npustea asupra lui" Cldri (i 7asM pline cu ap stteau pregtite 8n locuri ascunse) spre a$i 8mpro(ca pe bie0ii 7ino7a0i de o asemenea nelegiuireF 8n dosul u(ii erau pitite ni(te ciomegeF e:pedi0iile de acet <el se 0ineau lan0 (i 8n casl domnea 8n permanen0 o atmos<er de rzboi" -e prea poate treaba asta s9$i <i distrat pe bie0ii care pzeau mgru(iiF poate c mgarii) mai iste0i) 8n0eleg8nd cum stteau lucrurile) des<tau) 8ncp08n8ndu$se E dup cum le este <irea E s o apuc mereu 8ntr$ acolo" 1n singur lucru (tiu sigur) (i anume c p8na <ie gata baia) s$ a dat alarma de trei ori) (i c) 8n timpul ultimei celei mai 8n7er(unate dintre ciocniri) am 7zut$o pe mtu(a 8ncl ier8ndu$se cu un biat de 7reo cincisprezece ani) cu prul blond$chis) (i d8ndu$ % cu capul lui cel blond de poart mai 8nainte acesta s <i priceput despre ce era 7orba" Mie aceste 8ntrerup 8mi preau deosebit de caraghioase) cci mtu(a tocmai 8mi d- sup cu lingura 2<iind 8ncredin0at c eram <lm8nd (i deci tret s m hrneasc numai pu0in c8te pu0in3 (i) pe c8nd stteam I

.AII. COPP!RBI!,.

##>

deschis ca s$mi toarne supa) o 7rsa 8napoi 8n castron) sirig8ndD ;KanetX MgariiX= (i se npustea la atac" 'aia m$a 8n7iorat" .in pricin c petrecusem nop0ile pe c8mp) sub cerul liber) 8ncepusem s simt Nunghiuri ascu0ite 8n toate mdularele (i eram at8t de obosit (i de slbit) 8nc8t abia mai puteam 2ine ochii deschi(i cinci minute 8n (ir" .up ce am <cut baie) ilinsele 2adic mtu(a (i Kanet3 m$au 8mbrcat cu o cma( (i o pereche de pantaloni de$ai lui mister .icM (i m$au 8n7elit 8n dou _"m trei (aluri mari" Nu (tiu cum artam ast<el 8mpachetat) (tiu %"ar c mi$era cald (i bine" -leit de oboseal (i somnoros) m$am culcat iar pe so<a (i am adormit" -e prea poate c n$a <ost dec8t un 7is) iz7or8t din acea imagine i n $ struise at8ta timp 8n mintea mea) dar <apt este c9 m$am trezit i II impresia c) pe c8nd dormeam) mtu(a s$ar <i apropiat (i s$ar <i 2iplccat peste mine (i) ridic8nd prul care$mi czuse 8n obraz) mi$ar li potri7it perna (i m$ar <i pri7it lung" 8mi rsunau parc 8n urechi J i u7inteleD ;.rgu0 biat= sauD ;'ietul biat=F dar c8nd m$am ni7"il) n$am 7zut nimic care s m <ac s cred c9 le$ar <i rostit in"iiu($mea) care sttea 8n ni(a <erestrei) la adpostul ecranului 7 =$ i d e) <i:at pe un pi7ot) ce putea <i mane7rat 8n orice pozi0ie) cu IPI i7irea a0intit departe) spre larg" 8ndat dup ce m$am trezit) ne$am a(ezat la mas (i am m8ncat II Iriptur de gin (i budincF 8n<(at cum m a<lam) eram 8mpie$ itli "ii ca un pui la ta7 (i abia 8mi puteam mi(ca bra0ele" .ar nu in nm pl8ns) cci de 8n<(at m 8n<(ase mtu(a" Ardeam de nriahdare s 7d ce hot9r8ri a7ea s ia 8n pri7in0a meaF dar tot tim pul mesei a tcut) a0intindu$(i numai din c8nd 8n c8nd ochii asupra im$ " i si spun8ndD ;Miluie(te$ne) .oamneX=) ceea ce n$a a7ut nicide$ """""i darul s m lini(teasc" I 3up ce s$a str8ns <a0a de mas (i s$a ser7it 7in de Seres 2mi s$a ilnl si mie un pahar3) mtu(a a trimis din nou dup mister .icM) i 2 i i r a 7enit (i s$a strduit s par c8t se poate de cuminte atunci t i n d d8nsa i$a cerut s$asculte po7estea 7ie0ii mele) pe care) trep$ ied Ireptat) pun8ndu$mi o 8ntrebare dup alta) mtu(a m$a 8mboldit ai i 1_$o spun" 8n timp ce po7esteam) mtu(a a stat tot timpul cu IM l u i asupra lui mister .icM) care) alt<el) cred c$ar <i adormit) (i) de rum ii 7edea z8mbind) 8ndat se 8ncrunta la el"

230

C+AR,!- .IC/!N-

Nu pot pricepe ce$a 8mpins$o pe biata <eti0a s se mrite din nouX s$a minunat mtu(a) c8nd am ispr7it po7estirea" Poate c sjo <i 8ndrgostit de so0ul ei de$al doilea) (i$a dat eu prerea mister .icM" -$o <i 8ndrgostitX %$a 8ng8nat mtu(a" Ce 7rei s spuiY Ce ne7oie a a7ut s se 8ndrgosteascY Poate) a zis mister .icM) sur8z8nd proste(te) dup ce a chib zuit o clip) poate c$a <cut$o de plcere" Auzi) de plcereX i$a 8ntors$o mtu(a" -tra(nic plcere pen tru biata <eti0 s$(i pun toat 8ncrederea 8ntr$o Na7ra de b9rbui) care) <r doar (i poate) a7ea s$o maltrateze 8ntr$un <el sau altul" A` 7rea s (tiuD ce (i$o <i 8nchipuitYX .oar a <ost mritat o dat" ,$t^ 8nmorm8ntat pe .a7id Copper<ield care) de c8nd s$a nscut) a aler gat numai dup ppu(i de cear" Copil a7ea""" de <apt) chiar doi) 8n noaptea aceea de 7ineri) c8nd a dat na(tere acestui bie0elX""" Ce$e mai <i po<titY Pe <uri() mister .icM mi$a <cut un semn cu capul) 7r8nd parei s$mi dea de 8n0eles c a7ea (i ea o idee <i:" E i nici mcar n$a <ost 8n stare s aib un copil ca toata lumea) a urmat mtu(a" 1nde a rmas 'etsey TrotPood) surioara acestui bie0a(Y Nici n$a 7enit pe lumeX Nu$mi spune mie po7e(tiX !ister .icM mi s$a prut <oarte speriat" E i omule0ul acela) care$(i 0inea capul 8ntr$o parte) doctorul Kellips% sau cum l$o <i chemat) ce 8n78rtea pe acoloY Altce7a n$i N (tiut dec8t s ciripeasc a(a) ca un pi0igoi""" ca un pi0igoi ce est ;! biatX 'iatX= Oh) ce neghiobi mai s8nt cu to0iiX Iiolen0a acestei izbucniri %$a tulburat din cale$a<ar9 pe mister .icM (i) ca s spun ade7rul) (i pe mine" E i apoi) ca (i cum toate astea n$ar <i <ost de aNuns) ca (i cum nu i$ar <i aNuns c i$a stat 8n cale lui 'etsey TrotPood) adic surioaPNl bie0a(ului acestuia) dumneaei s$a apucat s se mrite a doua oara ni (i$a gsit s se mrite cu un oarecare Murderer # sau cu un domn care poart un nume asemntor (i s$i ia lumina copilului stuia. ^
%

!ste 7orba de doctorul Chillip 27ezi capitolul %3) al crui nume) dup at80ia i m9tusa 8l uitase" # 8n traducereD ;uciga(="

.AII. COPP!RBI!,.

#6%

urmarea <ireasca) pe care numai un copil n$ar <i putut s$o pre7ad) e Cfi bie0a(ul a aNuns pribeag (i <ugar pe lumeX i) iat) a aNuns sa semene cu Cain % 8nc 8nainte de a <i crescut mareX !ister .icM m$a pri7it cu luare$aminte) de parc$ar <i 7rut s re$ i unoasc9 8n mine trsturile acestui personaN" E Mai e apoi (i <emeia aia cu nume p9g8n) Peggotty aia) care n a gsit nici ea nimic mai bun de <cut dec8t s se mriteX Nu i$a MNuns c$a 7zut cu ochii ei nenorocirile ce se trag din cstorie (i) dup cum po7este(te bie0a(ul) s$a apucat (i ea s se mrite" Ireau s"Gi ndNduiesc c 7a <i dat peste un so0 dintre aceia care 8(i stru $ nesc so0iile cu 7traiul) despre care adesea se scrie la gazet) (i c u bute mr" N$am putut rbda ca iubita mea ddac s <ie ponegrit 8n acest f"l (i s i se doreasc asemenea soart" i 8ndat i$am spus mtu(ii G "% se 8n(ela" C Peggotty era cea mai bun) cea mai sincer) cea mai credincioas (i mai dezinteresat prieten (i sluNnic din lumea 8ntreagF c 8ntotdeauna m iubise din toat inima) a(a cum II iubise (i pe mamaF c i$a 0inut capul mamei c8nd a <ost pe patul de moarte (i c mama) 8nainte de a muri) ultima srutare plin de iei uno(tin0 ei i$a dat$o" i amintindu$mi de ele dou) am sim0it c i i i " ` 8nbu( (i c9 nu mai pot 7orbi) tocmai 8n momentul c8nd 8ncer$ i "u n s9$i relatez c9) dup spusele ei) casa lui Peggotty era (i a mea) i "i iot a7utul ei era (i al meu) (i c) dac nu m$a( <i temut s9$i <iu o p"!ar, m$a( <i dus la ea s$i cer adpostF dar c8nd am 7rut s$i npiin toate astea) am sim0it c nu mai pot 7orbi (i) 8ngrop8ndu$mi f"ta 8n m8ini) mi$am lsat capul pe mas" .a) da) a zis mtu(a) are tot dreptul biatul s sar 8n ap$ i "nea celor care l$au apratX""" KanetX MgariiX .ac n$ar <i <ost a<urisi0ii aceia de m9gari) cred c$a( <i aNuns s i n"i 8n0eleg <oarte bine cu mtu(a) c9ci tocmai 8mi pusese m8na pe limar (i eram c8t pe$aci s$i sar de g8t) s$o 8mbr0i(ez (i s$o rog s i n " i ocroteasc" .ar 8ntreruperea aceea nea(teptat (i tulburarea inu7ocat de 8ncierarea de a<ar au risipit pentru moment inten $ 0 i i l e duioase) (i p8n la ora ceaiului mtu(a (i$a re7rsat indignarea iGuu8ndu$i lui mister .icM c9 era hot9r8t9 s ceara ocrotirea legilor
lGrrsonaN biblic) <iul lui Adam (i al !7ei) <ratele (i uciga(ul lui Abel"

#6#

C+AR,!- .IC/!N-

09rii (i s$i cheme 8n Nudecat pe st9p8nii tuturor mgarilor din .o7er) pentru 8nclcarea propriet0ii" .up ceai) am stat la <ereastr) a(tept8nd s se i7easc al0i cotropitori) cel pu0in a(a am presupus eu Nudecind dup cuttura se7era a mtu(ii) (i am stat a(a p8n9 s$a lsat 8ntunericul (i Kanet a adus luminrile) a pus pe mas cutia de table (i a lsat storurile" !ister .icM) a zis mtu(a) cu pri7irea ei gra7 (i cu art torul ridicat ca (i mai 8nainte) 7reau s$0i mai pun o 8ntrebare" Pri$ 7e(te$% pe bie0a(ul staX Pe <iul lui .a7idY a zis mister .icM) atent) dar nedumerit" Chiar pe el) i$a rspuns mtu(a" Ce ai <ace cu el acumaY Ce$a( <ace cu <iul lui .a7idY .a) i$a rspuns mtu(a" Cu <iul lui .a7id" OX a zis mister .icM" .a" Ce$a( <ace cu el""" ,$a( trimite la culcare" KanetX a e:clamat mtu(a cu acel aer trium<tor pe care l$am obser7at (i ce7a mai 8nainte" !ister .icM ne cluze(te pe drumul cel bunX .ac9$i gata patul) s ducem bie0a(ul sus) la culcareX .up ce Kanet a spus c totul era pregtit) m$au dus susF cu bl8nde0e) dar trat8ndu$m9 8ntr$un <el ca pe un de0inutF mtu(a mer$ g8nd 8nainte) iar Kanet escort8ndu$m" Pe scri) mtu(a s$a oprit ca K s 8ntrebe de ce mirosea a ars) iar Kanet i$a rspuns c pusese pe <oc cma(a mea cea 7eche (i asta mi$a dat o umbr de ndeNde) i .ar 8n odaia mea n$am gsit alte 7e(minte dec8t 7echile mele straie) a(ezate grmadF (i c8nd m$au lsat singur) cu un muc de luminare) care) dup cum m$a pre7enit mtu(a) nu putea 0ine mai mult de cinci minute) le$am auzit 8ncuind u(a pe dina<ar" Tot 8ntreb8n$ du$m9 de ce se purtase ast<el) mi$am zis c se prea putea ca) nea78nd de unde s m cunoasc) mtu(a s cread c$a7eam obi$ ceiul de a <ugi (i de aceea luase msuri de pre7edere (i m 0ine` I sub cheie" Odaia) a<lat la mansard) era plcut) (i pe <ereastr se 7edrn marea) care strlucea sub razele lunii" 8mi aduc aminte c dup<t I ce mi$am <cut rugciunea de sear (i dup ce s$a stins luminarea) I am rmas mult 7reme pri7ind lumina lunii pe 8ntinsul apelor) ca <t<l cum a( <i ndNduit ca 8n licririle ei s$mi pot citi norocul ca 8ntr$M carte strlucitoareF sau a( <i a(teptat s$o 7d pe mama) cu pruncu'

.AII. COPP!RBI!,.

233

i$i 8n bra0e) cobor8nd din ceruri pe o raza (i pri7indu$m9) ca atunci Cln% i$am 7zut pentru ultima oar <a0a bl8nd9" 8mi aduc aminte 0 II in) 8n clipa c8nd) 8n cele din urma) mi$am 8ntors ochii de la pri$ 7eli(te) aceast pro<und emo0ie a <cut loc unui sentiment de ii+iino(tin09 (i de tihn c8nd am 7zut patul cu polog alb (i c8nd) uiiinz8ndu$m bini(or 8n el) m$am cuibrit 8ntre cear(a<urile albe i Fi zpadaX 8mi aduc aminte cum am trecut 8n re7ist to0i coclaurii pe unde dormisem sub bolta 8nstelat (i cum m$am rugat s nu mai Im niciodat un biet pribeag lipsit de adpost (i s nu$i uit nicio $ dat pe cei <r c9p9t8i" i$mi aduc aminte cum) alunec8nd de7ale pe nostalgica strlucire a acestui co7or de lumin) des<(urat pe Inlinsul apelor) am cobor8t 8n lumea 7iselor"

, * ' . ' - '

v4

CAPITO,1, SII
Mtu(a hotr(te ce s <ac cu mine
Cobor8nd s iau gustarea de diminea0) am gsit$o pe mtu(a lFi I mas) cu cotul pe ta7) at8t de ad8ncit 8n g8nduri) 8nc8t nici nu bgase de seam c se re7rsase cana (i c ceainicul (i <a0a de mas pluteau 8n ap (i abia c8nd m$am apropiat s$a trezit din 7i sare" Am <ost sigur c se g8ndea la mine (i tare$a( <i 7rut s (tiu ce inten0ii a7ea 8n pri7in0a mea" Totu(i) tem8ndu$m s n$o supr) n$am 8ndrznit s$i pun nici o 8ntrebare" C8t am stat la mas) ochii mei <iind ce7a mai ane7oie de sta` p8nit dec8t limba) s$au oprit nu o dat asupra mtu(ii) (i de c8te ori am <i:at$o c8te7a clipe) i$am 8nt8lnit pri7irea E o pri7ire 7istoare) care 7enea parc de <oarte departe) de(i d8nsa sttea 8n <a0a mea) de I cealalt parte a msu0ei rotunde" C8nd a ispr7it de m8ncat) mtu(M s$a rezemat de speteaza scaunului) s$a 8ncruntat (i) 8ncruci(8ndu$(l bra0ele) m$a msurat cu o asemenea struin0 (i luare$aminte) 8ncl0 m$am sim0it prost" Cum nu$mi ispr7isem gustarea) am 8ncercat s$mi ascund tulburarea continu8nd s mn8nc) dar cu0itul mi s$% 8mpiedicat de <urculi0) <urculi0a de cu0it) iar c8nd am dat s tul slnina) buc0elele mi$au srit din <ar<urie (i m$am 8necat cu ceaiul) pe care tocmai 8l beam) a(a c m$am lsat pguba( (i) ro(ind) rmas st8nNenit sub pri7irea scruttoare a m9tu(ii" E AscultX mi$a zis mtu(a) dup o bucat de 7reme"

.AII. COPP!RBI!,.

23!

Mi$am ridicat respectuos ochii (i i$am 8nt8lnit pri7irea ager (i luminoas" E I$am scrisX a urmat mtu(a" $CuiY E Tatlui tu 7itreg" I$am scris o scrisoare la care a(tept rspuns) c) de nu) o s aib de$a <ace mineX .espre asta poate s fie sigurX tie cum7a unde m a<lu) mtu(icoY am 8ntrebat$o) alarmat" I$am dat de (tire) mi$a rspuns) d8nd din cap" i""" 7oi <i din nou dat pe m8na luiY am bolborosit eu" Nu (tiu" O s 7edem" OX Nu (tiu ce$o s m <ac daca o s <iu silit s m 8ntorc la mister MurdstoneX .eocamdat nu (tiu nimic) mi$a zis mtu(a) cltin8nd din iGiip" 8nc nu pot s$0i spun" O s 7edem" C8nd am auzit aceste cu7inte) toate speran0ele s$au risipit (i in am sim0it <oarte abtut) cu inima grea" Br a prea c se sin$ i hise(te prea mult de mine) mtu(a (i$a legat un (or0 de p8nz9 cu pieptar) pe care %$a scos din dulap) (i a splat cu m8na ei ce(tileF ^ %) dup ce le$a splat (i le$a r8nduit pe toate la loc pe ta7 (i$a 0mpturit <a0a de mas) pun8nd$o deasupra) a chemat$o pe Kanet I le ia a<ar" Apoi) pun8nd m8na pe mtur 2dup ce mai 8nt8i i ' pus o pereche de mnu(i3) a str8ns <irimiturile) p8n ce n$a mai rmas pe co7or nici o urm microscopic de murdrieF apoi n $Niers pra<ul (i a dereticat prin odaie) cu toate c <usese dereti$ i a i a 8nainte (i nu mai rmsese nici un <iricel de pra<" C8nd (i$a i n " i i treaba) mtu(a (i$a scos (or0ul (i m9nu(ile) le$a pus la loc in dulapul din perete) 8n col0ul unde le era locul) (i$a luat cutia de lucru (i s$a dus la masa din <a0a <erestrei larg deschise) unde s$a I r/2at, (i) potri7ind ecranul 7erde ca s$o apere de lumin) s$a ipucat s coas" A( 7rea) mi$a zis mtu(a) b9g8nd a0a 8n ac) s te rog s te duci `u7 sa$i prezin0i salutrile mele lui mister .icM (i s9$i spui c$a( <i hm uroas9 s a<lu cum merge cu lucrul la memoriul su" M$am ridicat 8n grab s 8ndeplinesc acest comision"

#6A

C+AR,!- .IC/!N-

E Presupun) mi$a zis mtu(a) chior8ndu$se la mine cum se chior9(te omul la ac 8nainte de a petrece a0a) presupun c 0i$ai dat seama c mister .icM e numele lui mic) nuY Mi s$a prut (i mie ieri c$i un nume cam scurt) i$am mrturisit" - nu$0i 8nchipui c n$ar a7ea (i un nume mai lung) pe care ar N putea s9$% poarte dac ar 7rea) mi$a zis mtu(a) cu un aer distins" 'abley""" mister Richard 'abley""" 9sta$i numele lui ade7rat%" Cin8nd seama cu modestie de 78rsta mea (i regret8nd necu7iin0a I de care m <cusem 7ino7at) tocmai 7oiam s$i spun mtu(ii c$ar <i mai bine s$% chem pe numele lui ade7rat) c8nd d8nsa a urmatD E .ar nu cum7a s$i zici a(a" Nu poate su<eri acest nume" Asta$i o ciud0enie a lui" .e <apt) nu (tiu dac$i o ciud0enie) cci a a7ut at8t de multe de su<erit de la unii care poart numele acesta) 8nc8t 8l ur(te de moarte" .umnezeu (tieX Aici i se spune mister .icM (i la <el i s$ar zice oriunde s$ar duce) daca i$ar trece prin min te s plece) ceea ce nu se 7a 8nt8mpla" Ia seama deci s nu cum7i s$i spui alt<el dec8t mister .icM" I$am <gduit s nu$i spun alt<el (i am pornit sus) pe scri) s9$% transmit mesaNul) g8ndindu$m9 pe drum c) dac mister .icM Iu$ N crase mult 7reme la memoriul su cu tot at8ta s8rguin0 cu c8t<t lucra adineauri c8nd) cobor8nd) 8l zrisem prin u(a 8ntredeschisa) atunci) <r 8ndoial) treaba mergea <oarte bine" ,$am gsit oste$ nind din greu cu o pan lung) 0in8ndu$(i capul aproape culcat b h8rtie" !ra at8t de ad8ncit) 8nc8t) p8n s m bage de seam) am a7ui destul rgaz s e:aminez zmeul mare de h8rtie aruncat 8ntr$un col0) grmada de manuscrise aruncate talme($balme() mul0imea pem$lVVi (i) 8n s<8r(it) pro7iziile de cerneal 2mi s$a prut c$a7ea 7reo c8te7i duzini de (ipuri de c8te o Numtate de galon# <iecare3" E +aX PhoebusX a e:clamat mister .icM) ls8nd condeiul diti m8n9" Ce mai e nou pe lumeY Am s$0i spun ce7a) a urmai cu glas sczut) dar n$a( 7rea s repe0i acest lucru" i) <c8ndu$mi semn) s$a aplecat (i mi$a (optit la urecheD ,umea a 8nnebunit" ! un
_ .icM este <orma prescurtat de alintare pentru Richard" 1nitate de msur pentru lichide) <olosita 8n 0rile anglo$sa:oneF % galon este egal 2 &)@&A %"
#

.AII. COPP!RBI!,.

237

balamuc) bieteX mi$a zis) r8z8nd cu po<t (i lu8nd o priz de tutun 2lintr$o cutie rotund de pe mas" Br a 8ndrzni s m pronun0 asupra acestei chestiuni) i$am transmis mesaNul" E Mul0umesc) mi$a rspuns mister .icM" .u$i salutri din par$ l Z $ a mea (i spune$i c""" spune$i c mi se pare c merge" Mi se pare i a merge) a repetat mister .icM) trec8ndu$(i m8na prin p9rul crunt i uunc8nd o pri7ire nu tocmai satis<cut asupra manuscrisului" Ai 8n70at carteY .a) sir' i$am rspuns) am 8n70at pu0in" 80i aminte(ti) m$a 8ntrebat mister .icM) uit8ndu$se <oarte se$ i l"s la mine (i lu8ndu$(i condeiul pentru a$(i 8nsemna rspunsul) 80i iiininte(ti data decapitrii regelui Carol I%Y I$am rspuns c) dup c8te 8mi aminteam) s$a 8nt8mplat 8n anul
1"y1O.

'ine) mi$a rspuns mister .icM) sc9rpin8ndu$se cu condeiul %up ureche (i pri7indu$m9 cu oarecare 8ndoial" A(a scrie la i "%% ieF dar nu cred c poate <i ade7rat" Cci dac de atunci a trecut nuia 7reme) cum de au putut cei din preaNma lui s s78r(easc lGic(eala de a trece 8n capul meu o parte din zpceala ce domnea tu al lui* 8ntrebarea m$a uluitF (i nu i$am putut da nici un rspuns" ! <oarte ciudat) a urmat mister .icM) pri7ind descuraNat h8rti$ llr (i trec8ndu$(i iar m8na prin pr) dar treaba asta nu izbutesc s$o 8n0eleg prea bine" Nu reu(esc s$o clari<ic p8n9 la capt" .ar n$are M1 i o importan0) n$are nici o importan0X a urmat) redres8ndu$se (i iG i ipat8ndu$(i 7oia bun" Am timp destulX Transmite$i salutrile mele l u i miss TrotPood (i spune$i c merge <oarte bine" 2 ind am dat s plec) mi$a atras aten0ia asupra zmeuluiD Ce zici de zmeul staY m$a 8ntrebat" I=am rspuns c era <oarte <rumos" Cred c era lung de 7reo `"i^iiik picioare"
%

i 1iiol ) 8tuart 2%A55$%A&>3 $ rege al Angliei 2%A#@$%A&>3F 8nlturat de la tron de ^` / V l i i 2 i F i burghez (i decapitat sub presiunea maselor) care cereau proclamarea $hi$ii"

#6H

C+AR,!- .IC/!N-

E !u l$am <cutX Mergem 8mpreun s$% 8nl0m) mi$ aD ter .icM" .ar asta ai 7zutY i mi$a artat c zmeul era acoperit cu un scris <oarte mrunt (ib chinuit) dar at8t de cite0) 8nc8t) uit8ndu$m 8n treact peste el) mi s$a X prut c 8n unul sau dou locuri era 7orba despre capul regelui Carol I" E -<oar a7em berechet) mi$a zis mister .icM (i) c8nd se 8nal0 8n 7zduh) poart p8n <oarte departe (tirile despre acele e7eni$ G mente" fsta$i sistemul meu de a le di<uza" Nu pot (ti dinainte unde o s nimereasc" .epinde de 8mpreNurri) de 78nt (i a(a mal departeF dar primesc acest risc" A7ea o cuttur <oarte bl8nd (i <oarte plcut (i) de(i <a0a ti era rumen (i sntoas) prea at8t de respectabil) 8nc8t nu eram tocmai sigur c nu glume(te cu mine" .e aceea am r8s) a r8s (i el "(i ne$am despr0it <oarte buni prieteni" E !i) bie0a(X m$a interpelat mtu(a c8nd m$am 8ntors" Ce mai <ace mister .icM azi$diminea0Y I$am spus c i$a trimis salutari (i c treaba merge bine" E Ce crezi despre elY m$a 8ntrebat mtu(a" M pregteam s ocolesc 8ntrebarea) r9spunz8nd c e un om N <oarte drgu0F dar pe mtu(a n$a <ost chip s$o amgesc) cci (i$i lsat lucrul 8n poal (i) 8ncruci(8nd bra0ele) mi$a zisD +aiX -ora ta) 'etsey TrotPood) mi$ar <i spus <r 8nconNur tot ce crede despre oricine" .$0i silin0a s9$i semeni c8t mai mult U%^ spune ce ai de spusX Nu cum7a""" (tii) mtu(""" mister .icM""" te 8ntreb pentru cV nu$mi dau seama) nu cum7a e sritY am b8iguit eu) cci sim0eam ol subiectul pe care$% atingeam era delicat" Nici g8ndX mi$a zis mtu(a" O) ce bine 8mi pareX am (optit eu" -e poate spune orice pe lume despre mister .icM) mi$a zi mtu(a pe un ton (i cu un aer c8t se poate de hotr8te) dar asta) nuX Ne(tiind ce s spun) am murmurat din nouD O) ce bine 8mi pareX -$a Bis despre el c e nebun) a urmat mtu(a" -pun ace(ti lucru cu o bucurie egoist) cci dac nu s$ar <i zis despre el c e nra bun) n$a( <i a7ut plcerea s9$% am aici (i s bene<iciez de s<aturil<l

.AII. COPP!RBI!,.

#6>

l u i 8n ace(ti zece ani din urm (i chiar mai demult""" de <apt) din liua 8n care sora ta) 'etsey TrotPood) mi$a 8n(elat a(teptrile" Chiar de at8ta 7remeY i aceia care au 8ndrznit s spun c$i nebun erau oameni #ine, a urmat mtu(a" !ister .icM mi$e un <el de rud mai ilrpartatF cum) nu intereseaz) (i nici nu$i ne7oie s intru 8n de$ I n l i i " .ac n$a( <i <ost eu) propriul <rate l$ar <i z7orit pe 7ia0" Asia$i totX Cred c$am <ost cam <0arnic) dar c8nd am 7zut c8t de indignat " II mtu(a 8n legtur cu po7estea asta) am 8ncercat s par (i eu il%i)nat2 $ 1n om prost (i tru<a(X Pentru c <rate$su era pu0in cam e:cen$ %% n de(i nici pe Numtate at8t de e:centric ca mul0i al0ii E ne7r8nd an mai <ie 7zut 8n casa lui) %$a internat 8ntr$o cas de sntate) cu ii mic c tatl lor) care 8l socotea normal) 8i ceruse cu limb de nui"i i l e s$i poarte de griN" 8n0elept) n$am ce zice) trebuie s <i <ost 0i @l insul' ca s$i treac prin minte a(a ce7aX Nu 8ncape 8ndoial c II li <ost scr8ntitX i 8ntruc8t mtu(a prea <oarte con7ins de acest lucru) m$am M l l i i _i eu s par con7ins" Atunci am inter7enit (i i$am <cut o propunere" I$am zisD ;+alele dumitale e sntos la minte) mult mai sntos) sper) dec8t (Mi sau 7ei <i dumneata 7reodat" ,as$i micul 7enit pe care$% are 0i lrimite$% s locuiasc la mine" !ie nu mi$e <ric de elX Nu$s l i u l " i ( a (i$% 7oi 8ngriNi) nu m 7oi purta ru cu el) a(a cum s$au pur$ Ii i i u n i i 28n a<ar de aceia de la casa de sntate3=" .up ce ne$am i li nu 7ait bine) a urmat mtu(a) mi %$a dat" i de atunci n$a mai 0drrul de aici" ! omul cel mai prietenos (i mai cumsecade din c80i cunoscutF iar c8nd e 7orba s$0i dea un s<at"""X .ar) a<ar de r) nu$i nimeni 8n msur s (tie c8t de de(tept e acest omX Mtu(a (i$ a scuturat rochia (i a cltinat din cap) ca (i cum cu .....ui gest ar <i 7rut s resping s<idarea 8ntregii lumi) iar cu al i ar <i 7rut s$alunge din minte p8n (i g8ndul acesta" A7ea o sor la care 0inea <oarte mult) a urmat mtu(a) o cumsecade) care se purta <rumos cu el" .ar a <cut (i ea ce <ui luate E s$a mritat" Iar d2nsul i$a <cut ceea ce <ac to0i brba0ii E + iipiiorocit$o" Aceast 8nt8mplare) care a 7enit s se adauge <ricii

#&5

C+AR,!- .IC/!N-

ce i$o insu<la <ratele su (i sentimentului c acesta 8l persecut) %$t impresionat at8t de mult pe mister .icM) 8nc8t p8n la urm a czut bolna7 "asta nu cred c este nebunie3" ,ucrurile s$au petrec ui 8nainte de 7enirea lui aici) dar (i azi tot 8l mai tulbura amintire` acestor 8nt8mpl9ri" -pune$mi) nu cum7a 0i$a 7orbit de Carol IY 'a da) mtu(" AhX a e:clamat d8nsa) <rec8ndu$(i nasul) pu0in cam contrariata" Asta$i o alegorie prin care caut s se e:prime" Bace) <ire(te) o apropiere 8ntre boala lui (i ni(te mari <rm8ntri (i rscoliri) (i asta J meta<ora sau compara0ia sau cum 8i mai zice pe care o <olose(te de obicei" i de ce n$ar <olosi$o dac socote(te c e nimeritY .esigur) mtu(" Nu$i un limbaN obi(nuit) nu$i limbaNul o<icial" Recunoso Tocmai de aceea strui ca 8n memoriu s nu pomeneasc nimt despre treaba asta" -crie un memoriu despre 7ia0a lui) mtu(Y .a) puiule) mi$a rspuns mtu(a) <rec8ndu$(i iar nasul" IrdN s supun memoriul ,ordului$c ancei ar sau nu mai (tiu crui lord) 8n orice caz) unuia dintre oamenii plti0i s citeasc memor NdNduiesc c o s9$% e:pedieze zilele astea" N$a <ost 8n stare scrie <r s recurg la acest mod de a se e:primaF n$are nici importan0F are o ocupa0ie" Am a<lat) mai t8rziu) c de mai bine de zece ani mister .icM i strduia s$% scoat pe regele Carol I din memoriul su) cci me amintea despre el) dar c numele lui mai era prezent (i acum" E Repet) a urmat mtu(a) nimeni) a<ar de mine) nu (tie pre0uie(te mintea acestui omF (i e omul cel mai prietenos (i cel cumsecade din lume" Ce importan0 are dac 8i place s 8nal0e ^ zmeu din c8nd 8n c8ndY .oar (i BranMlin 8nl0a zmeieX .ac nu D 8n(el) era Pua,er^ sau cam a(a ce7a (i e mult mai caraghios s 7i un Pua,er 8n9l08nd un zmeuX .ac$a( <i putut crede c mtu(a 8mi dest9inuise toate acei0 amnunte de dragul meu (i ca s$mi arate 8ncrederea ei) m$M
%

Membru al unei secte protestante care) socotind c ade7rul sl(luie(te 8n in credincio(ilor) neag orice ser7iciu di7in organizat (i) prin urmare) tainele (i cil Pua,er ii propo7duiesc toleran0a religioas (i <r0ia uni7ersal"

.AII. COPP!RBI!,.

#&%

sim0it mgulit (i a( <i socotit c aceast 8nalt pre0uire este un semn bun" .ar 8mi ddeam bine seama c se a78ntase numai pen $ ii u c problema i se i7ise 8n minte (i c n$a7ea nici o legtur cu mineF 8mi 7orbise mie 8n lipsa altcui7a" 8n acela(i timp trebuie s mrturisesc aici c mrinimia de care iladea do7ad) lu8nd aprarea bietului mister .icM) care nu <cea nimnui nici un ru) n$a aprins numai unele speran0e egoiste 8n ulletul meu) ci a trezit o oarecare simpatie pentru d8nsa" Am 8nceput s bag de seam c mtu(a) de(i a7ea multe ciud0enii (i in"ine) era o <emeie stimabil (i de ndeNde" Cu toate c era tot at8t %e 8n0epat ca 8n aNun) cu toate c mereu ddea <uga a<ar s goneasc mgarii) cu toate c$a <ost cuprins de indignare c8nd un Iliicau) trec8nd prin <a0a casei) s$a apropiat de <ereastr (i i$a <cut Oc&i dulci lui Kanet 2ceea ce constituia una dintre cele mai gra7e 3 l)niri ce 8i puteau <i aduse mtu(ii3) 8mi inspira tot mai mult irspect) de(i nu$mi insu<la nicidecum mai pu0in team" Am <ost nespus de nelini(tit tot timpul p8n la sosirea rspun $ sului la scrisoarea trimis lui mister MurdstoneF m$am silit 8ns N<i mi ascund tulburarea (i s m port c8t mai <rumos cu mtu(a (i i II mister .icM" Acesta (i cu mine bucuro(i ne$am <i dus s In:l 6m zmeulF dar) nea78nd alt 8mbrcminte dec8t acele 0oale prea pu0in artoase cu care <usesem dichisit 8n ziua sosirii mele) c i " un ne7oit s stau 8n cas toat ziulica (i abia dup lsarea 8ntu$ I= i icului mtu(a m scotea (i m plimba 7reun ceas) 8n sus (i 8n ^ oi) pe <alez) ca s iau aer 8nainte de a merge la culcare" 8n cele %in urm) a sosit rspuns din partea lui mister Murdstone (i m$ I I I )i mi$a dat 7estea 8nsp9im8nttaore c a doua zi d8nsul a7ea s e nui 8n persoan s$i 7orbeasc" A doua zi) 8n<o<olit 8n acelea(i i i n e ciudate) am stat (i am urmrit acele ceasului (i 8mi dogo$ M$)ni obraNii) cci 8n su<letul meu se 8n<runtau ndeNdile care m prseau (i temerile care cre(teauF (i m a(teptam 8n orice clip s ic 7ad chipul sumbru al lui mister Murdstone (i <aptul c 8nt8rzia `n 7in m bga 8n sperie0i" Mtu(a era ce7a mai imperioas (i mai se7er ca de obicei) I I M I ) a<ar de asta) n$am 7zut nici un alt semn c s$ar pregti 8n GIcrea primirii oaspetelui care$mi pro7oca at8ta spaim" -ttea la li n$"islr (i lucra) iar eu (edeam l8ng9 ea (i cercetam cu g8ndul

2 2

C+AR,!- .IC/!N-

toate urmrile posibile (i imposibile ale 7izitei lui mister Murd$ stone (i a(a am rmas p8n9 t8rziu dup$amiaz" Masa de pr8nz <usese am8nat9F dar) 8n cele din urm) timpul <iind <oarte 8naintat) mtu(a tocmai poruncise s se ser7easc masa) c8nd) deodat) a dat alarma 8mpotri7a mgarilor (i) spre uimirea (i consternarea mea) am 7zut$o pe miss Murdstone 8ntr$o (a de dam pe spina$ rea unui mgar pe care$% m8na cu bun$(tiin09 peste paNi(tea sa$ crosanct) pentru ca apoi s se opreasc 8n <a0a casei (i s se uite Nur$8mpreNur" E Iezi$0i de drumX s$a rstit la ea mtu(a) cltin8nd din cap (i amenin08nd$o cu pumnul pe <ereastr" N$ai ce cuta aiciX Cum de$ai 8ndrznit s dai buzna pe paNi(tea meaY PleacX Neru(inatoX Calmul cu care miss Murdstone se uita Nur$8mpreNur a scos$o p8n 8ntr$at8t din <ire pe mtu(a) 8nc8t o clip a rmas 8nlemnit) incapabil s se npusteasc a<ar) ca de obicei" Am pro<itat de ocazie (i i$am spus cine era) adugind c domnul care) urcu(ul <iind piepti() rmsese 8n urm (i tocmai acum se apropia de in<rac$ toare era mister Murdstone 8n persoan" E Nu$mi pas cine eX a strigat mtu(a de la <ereastr) cltin8nd din cap (i gesticul8nd 8ntr$un <el care numai bun 7enit nu putea sAC 8nsemne" Nu admit s mi se 8ncalce proprietateaX N$am s tolerez acest lucruX Pleca0iX 8ntoarce$% din drum) Kanet" one(te$%X i) pitit 8n spatele mtu(ii) am asistat la o scurt) dar <renetic_ 8ncierare) 8n care mgarul) cu cele patru picioare proptite <iecare 8n alt direc0ie) se 8mpotri7ea tuturor) iar Kanet) trg8ndu$% de cft l p9stru) 8ncerca s$% 8ntoarc" !ister Murdstone 8l 8ndemna s9 % mearg 8nainte) miss Murdstone o croia pe Kanet cu umbrela de soare) 8n 7reme ce c80i7a bie0i) 7eni0i s urmreasc lupta) 0ipau c8t 8i 0inea gura" .eodat) recunosc8ndu$% 8ntre bie0i pe t8n9rul ru<ctor care era pzitorul mgarului (i care n$a7ea dec8t 7reo zece ani) dar care era unul dintre in<ractorii cei mai 8nri0i) mtu(a s$a repezit a<ar (i) n9pustindu$se asupra lui) %$a prins) %$a t8r8t In grdin) 8n ciuda <aptului c bie0a(ul) cu haina peste cap) t8r(ea picioarele (i %$a 0inut acolo) strig8ndu$i lui Kanet s cheme poli0ia U%% magistra0ii) ca s$% aresteze) s$% Nudece (i s9$% e:ecute pe l""C Acest episod n$a durat 8ns prea mult) cci (trengarul) pricii p8ndu$se la tot <elul de tertipuri (i 7icle(uguri) care nici prin minlc

.AII. COPP!RBI!,.

2 3

nu=i treceau mtu(ii) a scpat cur8nd din m8inile ei (i) chiuind) a lugit peste straturile de <lori) 8n care ghetele lui cu cuie au lsat ,rme adinei) lu8ndu$(i (i mgarul" !iss Murdstone) care desclecase 8n timpul ultimei <aze a 8ncierrii) a(tepta acum) 8mpreun cu <rate$su) 8n dreptul scrii) ia mtu(a s$i poat primi" Cam r7(it de 8ncierare) mtu(a meu <oarte demn pe l8ng ei) intr 8n cas (i) p8n9 ce Kanet nu 7rni s$i anun0e) nici c le ddu 7reo aten0ie" - plecY am 8ntrebat$o eu) tremur8nd) pe mtu(a" NuX NicidecumX mi$a rspuns mtu(a) 8mping8ndu$m9 8ntr$un D"l , l8ng ea) (i trg8nd 8n <a0a mea un scaun" M$am trezit ca la 8nchisoare sau ca 8n bo:a acuza0ilor" Acolo mii rmas tot timpul 8ntre7ederii (i de acolo i$am 7zut intr8nd 8n D%aie pe mister Murdstone (i pe sor9$sa" $ IaiX a e:clamat mtu(a" 8n primul moment nu mi$am putut i l " i seama pe cine am plcerea s spunesc" Nu 8ngdui nimnui s Iul re pe paNi(te clare" i nu <ac nici o e:cep0ie" Nu 8ngdui acest lucru nimnui" 1nor strini o asemnea opreli(te le poate prea cam stra $ n i e ) i$a 8ntors$o miss Murdstone" -tranieY <cu mtu(a" Tem8ndu$se ca nu cum7a s re8nceap ostilit0ile) mister Murd$ It"ne se rugD !iss TrotPoodX Ierta0i$m9) 7 rog) 8l 8ntrerupse mtu(a) s<redelindu$% cu pri$ Irea2 .umnea7oastr s8nte0i mister Murdstone) care s$a 8nsurat cu e ) i Z l u 7 a rposatului meu nepot) .a7id Copper<ield) proprietarul I ;Cr8ngului$Ciorilor= din 'lunderstoneY .e(i) de ce$i zice a(a) eu' u n i " nu pot 8n0elegeX Chiar euX a rspuns mister Murdstone" I rog) sir' s nu mi$o lua0i 8n nume de ru) a urmat mtu(a) i i " II rred c$ar <i <ost mai bine (i mai sntos dac a0i <i lsat$o 8n iG M c pe biata copil" -8nt de acord cu miss TrotPood) a remarcat <oarte 8n0epat Oi["7"7 Murdstone" -8nt (i eu de prere c) 8n mai toate pri7in0ele) nuli regretata noastr Clara era) 8ntr$ade7r) un copil"
'

C+AR,!- .IC/!N-

Pentru dumneata (i pentru mine) care s8ntem ce7a mai 78rst (i am scpat de primeNdia de a ne atrage su<erin0e din pricina <armecului nostru personal) este) desigur) o m8ng8iere ca nimeri n$ar putea spune acela(i lucru despre noi" Nici 7orbX a 8ncu7iin0at miss Murdstone) de(i nu mi s$a prut prea 8nc8ntat" i) desigur) a(a cum a0i spus) pentru <ratele meu ar <i <ost mai bine (i mai sntos dac nu s$ar <i cstorit) Aceasta a <ost prerea mea 8ntotdeauna" .e asta nici nu m 8ndoiesc) a mormit mtu(a" .up care) agit8nd clopo0elul) porunciD Kanet) salut$% din partea mea pe mister .icM (i roag$% s coboare" i) 8n a(teptarea lui) mtu(a a rmas 8n picioare) nemi(cat) 8n$ crunt8ndu$se la perete" Apoi) c8nd a intrat mister .icM) a <cui prezentrileD E !ister .icM" 1n 7echi (i apropiat prieten" i 7r8nd parc<t N s$% doNeneasc pe mister .icM) care$(i mu(ca degetul arttor (l a7ea o pri7ire cam buimac) a adugat) accentu8nd <iecare cu78ntD 1n prieten pe a crui Nudecat pun temei" !ister .icM 8ndat (i$a scos degetul din gur (i s$a apropiat C1 I o e:presie gra7 (i atent" Mtu(a i$a <cut semn lui mister Murdstone) care 8ncepuD !iss TrotPood) cum am primit scrisoarea dumnea7oastr) am socotit c$ar <i mai potri7it din punctul meu de 7edere (i ar <i) poate) mai cu7iincios <a0 de dumnea7oastr")" Mul0umesc) i$a tiat 7orba mtu(a) cu aceea(i pri7ire stras nic" Nu$i ne7oie s 7 sinchisi0i de mine" """ - nu 7 rspund 8n scris) a urmat mister Murdstone) (N oric8t ar <i de ane7oios drumul) s 7in s 7orbesc personal cu dumnea7oastr" Acest ne<ericit biat) care (i$a prsit sluNba prietenii""" i a crui 0inut e de$a dreptul nedemn (i scandaloasaX I srit cu gura sora lui) atrg8nd aten0ia celor de <a0 asupra straielor mele de nedescris" Kane Murdstone) a mustrat$o <ratele ei) te rog s nu mii i n "u 8ntrerupi" I rog s m crede0i) miss TrotPood) c acest ne<eri<lN biat mi$a pricinuit multe neplceri (i tulburri 8n cas) at8t pe 7i mea c8nd mai tria scumpa mea so0ie) c8t (i de la moartea

.AII. COPP!RBI!,.

#&@

]ncoace" ! 8ncp08nat (i 8ndrtnic) are o <ire 7iolent) e recalci$ I rant (i nu ascult de nimeni" i eu) (i sora mea ne$am strduit s9$% ]ndreptm) dar degeaba" Am socotit E pot spune c am8ndoi am socotit) cci 8i 8mprt(esc surorii mele tot ce ce g8ndesc E c se i u 7ine s auzi0i chiar din gura noastr aceast 8ncredin0are gra7) dar neprtinitoare" Cred c nu$i ne7oie s mai 8ntresc cele spuse de <ratele meu) II ["is miss Murdstone" .ar a( 7rea s adaug c) dup prerea mea) mi e:ist pe lume biat mai r9u ca acesta" -8nte0i asprX s$a pronun0at scurt mtu(a" E Prea pu0in aspr pentru c8te a <cutX i$a ripostat miss Murdstone" Asta$i bunX a e:clamat mtu(a" Ce a7e0i de spus) sir* 8n ce pri7e(te educa0ia lui) am prerile mele) a urmat mister Murdstone) a crui <a0 se 8ntuneca tot mai mult) pe msur ce illnsul (i mtu(a se scrutau reciproc) ceea ce am8ndoi <ceau cu mare struin0" i aceste preri s8nt 8ntemeiate) pe de o parte) pe hipiul c 8l cunosc) iar) pe de alt parte) pe <aptul c (tiu de ce miNloace (i posibilit0i dispun" Rspund <a0 de mine 8nsumi de tu este preri) ac0ionez pe baza lor) (i 8n pri7in0a lor nu am nimic i l r adugat" ! destul c i$am gsit acestui biat o sluNb la o <irm icspectabil) sub supra7egherea unui prietenF c nu i$a plcut MI "l"; c (i$a luat tlp(i0aF c$a aNuns un 7agabond) rtcind pe iliumuri de 0arF (i c a 7enit) 8n zdren0e) aici) la dumnea7oastr) miss TrotPood) s 7 cear aNutor" Ireau s 8n<0i(ez) <r oco l i ( u r i $ 8n msura cuno(tin0elor mele E urmrile ce le$ar putea a7ea ftfice 8ncuraNare i$a0i acorda" Iorbi0i$mi mai 8nt8i de <irma aia respectabilX i$a retezat$o $lifilu.a2 .ac ar <i <ost <iul dumitale) tot acolo l$ai <i trimis) 8n " 8(i sluNbY .ac$ar <i <ost <iul <ratelui meu) a srit miss Murdstone) nu Im ape 8ndoial c ar <i a7ut cu totul alt <ireX -au dac acea ne<ericit copil) care a <ost mama lui) ar mai li lost 8n 7ia0) oare tot la 8ntreprinderea aia respectabil l$ai <i It l i ni sY %$a mai 8ntrebat mtu(a"

#&A

C+AR,!- .IC/!N-

E -8nt con7ins) i$a rspuns mister Murdstone) <c8nd o mica plecciune) c niciodat Clara nu s$ar <i 8mpotri7it unei msuri pe care eu (i sora mea) Kane Murdstone) am <i gsit$o potri7it" !iss Murdstone 8l aprob) emi08nd ni(te sunete nedeslu(ite" E Iai) 7aiX a zis mtu(a mea" Ne<ericit copilX !ister .icM) care tot timpul 8(i zornise banii 8n buzunar) de dat i$a <cut s zornie at8t de tare) 8nc8t mtu(a s$a 7zut ne7oii s$i arunce o pri7ire 8nainte de a spuneD i renta bietei copile s$a stins o dat cu eaY -$a stins o dat cu ea) a rspuns mister Murdstone" i 8n pri7in0a acelei mici propriet0i $ casa (i grdina ;Cr8ngu$Ciorilor= <r ciori) cum i$o mai zice E nu e:ist nici dispozi0ie testamentar 8n <a7oarea <iului eiY I$a <ost lsat mo(tenire de primul so0 <r nici o condi0ie) 8ncepu mister Murdstone" .ar) scoas din rbdri) mtu(a 8i tie 7orbaD .oamne .umnezeule) asta nu era ne7oie s mi$o spuiX CI i$a l9sat$o <r nici o rezer7X 8l (i 7d pe .a7id Copper<iel g8ndindu$se s pre7ad 7reo rezer7) de(i era limpede c$ar <i buit s pre7adX Bire(te c i$a lsat$o <r nici o rezer7" .ar atunci c8nd s$a recstorit) atunci c8nd) m9rit8ndu$se cu dumneata) a <cut acel pas cum nu se poate mai ne<ast) pe scurt) ca s spunem lucrurilor pe nume) nu s$a gsit nimeni s se g8ndeasc9 interesele biatuluiY Rposata mea so0ie) doamn) 8(i iubea al doilea brbat a7ea deplin 8ncredere 8n elX i$a ripostat mister Murdstone" Rposata dumitale so0ie "a <ost o copil pe c8t de ne7ino 7at) pe at8t de ne<ericit (i de nenorocoasX i$a replicat mtu(a) pri7indu$% (i cl9tin8nd din cap" Asta a <ost" i acum) ce mai a7M de spusY 1n singur lucru am s 7 spun) miss TrotPood) i$a rspuns) Am 7enit s9$% iau pe .a7idF s9$% iau 8napoi necondi0ionat (i s <ii ce 7reau cu el) s m port cu el a(a cum 7oi gsi cu cale" N$am 7enit aici nici ca s <ac promisiuni) nici ca s$mi iau angaNamenteT -e prea poate) miss TrotPood) ca dumnea7oastr s a7e0i de ginii s$i da0i adpost <ugarului (i s da0i crezare pl8ngerilor sale" Purt dumnea7oastr) care) trebuie s$o spun) nu pare deloc 8mpciuito

.AII. COPP!RBI!,.

2 7

m a <ace s cred c este posibil acest lucru" .ar trebuie s 7 atrag aien0ia c) dac 8l 7e0i acoperi de ast dat) 7e0i <i silit s$% acoperi0i 8ntotdeauna de aici 8nainteF dac 7 pune0i de$a curme $ zi(ul 8ntre mine (i el de ast dat) nu 7e0i mai a7ea dreptul) miss TrotPood) s 7 retrage0i niciodat" Nu glumesc (i nu admit s <iu luat 8n glum" Am 7enit aici pentru prima (i ultima oar) ca s$% i a u 8napoi" Irea s m urmezeY .ac nu E iar dumnea7oastr 8mi spune0i c nu 7rea (i) oricare ar <i prete:tul) nu$mi pasX E atunci uDVa mea 8i 7a <i pentru totdeauna 8nchis) iar a dumnea7oastr tre $ buie s presupun c$i este deschis" Mtu(a a ascultat cu mare luare$aminte cu78ntarea) st8nd 0ea$ pana pe scaun) cu m8inile 8mpreunate pe genunchi (i pri7indu$% cu uiinie pe 7orbitor" C8nd acesta s<8r(i 7orba) d8nsa) <r a se clinti din loc) s$a uitat la miss Murdstone (i i$a spusD Dumneavoastr' doamna mea) a7e0i ce7a de adugatY $ Bratele meu) miss TrotPood) a e:primat at8t de bine tot ceea i( <i a7ut de spus (i a 8n<0i(at at8t de limpede lucrurile a(a c mu s8nt) 8nc8t nu$mi rm8ne nimic altce7a de <cut dec8t s 7 l G i r z i n t mul0umiri pentru polite0ea dumnea7oastr" Pentru deose$ I n i a dumnea7oastr polite0e) desigur E a 8ncheiat miss Murdstone) i II o ironie care pe mtu(a n$a atins$o) a(a cum) desigur) n$a atins nici tunul l8ng care am dormit la Chatham" $ .ar biatul ce prere areY Irei s pleci) .a7idY m$a 8ntrebat
L(l6tu.a2

I$am rspuns c nu (i am implorat$o s nu m lase s plec" I$am apus c nici mister Murdstone) nici sor$sa nu m$au iubit (i nu l$tiu purtat <rumos cu mine niciodat" C pe biata mama) care m$a Iu#it at8t de mult) au <cut$o s ptimeasc din pricina mea) (i c iu csi lucru 8l (tiam nu numai eu) dar (i Peggotty" I$am mai spus J " u n su<erit mai mult dec8t (i$ar 8nchipui cine7a c9 poate su<eri nu copil at8t de mic" i am rugat$o (i am implorat$o pe mtu(a E In cu7inte pe care le$am uitat acum) dar care 0in bine minte c9 ni "ui 8nduio(at ad8nc E ca) de dragul tatii) s$mi dea adpost (i s i n a ocroteasc" $ !ister .icM) ce s m <ac cu copilul staY a 8ntrebat atunci malu(a"

#&H

C+AR,!- .IC/!N-

!ister .icM a chibzuit) a (o7it) apoi s$a luminat la <a0 (i i$a rspunsD .a0i ordin numaidec8t s i se ia msur pentru un r8nd de haine" !ister .icM) a izbucnit mtu(a) trium<toare) d$mi 7oie s$0i str8ng mina) cci ai un bun$sim0 de nepre0uitX .up ce i$a scuturat cordial m8na) m$a tras l8ng d8nsa (i) 8ntor$ c8ndu$se ctre mister Murdstone) i$a zisD E Pute0i pleca oric8nd 7e0i doriF am s$mi 8ncerc norocul cu acest biat" .ac) 8ntr$ade7r) e cum spune0i dumnea7oastr) nu m 8ndoiesc c$am s <iu 8n stare s <ac pentru el cel pu0in tot at8t c8t a0i <cut (i dumnea7oastr" .ar nu cred nici un cu78ntX !iss TrotPood) i$a rspuns mister Murdstone) d8nd din umeri (i ridic8ndu$se) dac a0i <i <ost un brbat""" +aitX Mo<turi (i prostiiX i$a tiat 7orba mtu(a" -cuti0i$mX Ce incomparabil polite0eX a e:clamat miss Murdstone) ridi c8ndu$se (i ea" Cople(itoare polite0eX Crede0i c nu (tiu ce 7ia0 amar i$a0i <cut bietei <eti0e pe care a0i amgit$oY a urmat mtu(a) nelu8nd 8n seam cele spuse do miss Murdstone (i adres8ndu$se <ratelui ei) cl9tin8nd din cap cu ZV mimic <oarte e:presi7" Crede0i) oare) c nu (tiu c8t a <ost do ne<ast ziua c8nd pentru prima oar i$a0i ie(it 8n cale acelei <pturi bl8nde (i <ira7e (i a( putea s Nur c atunci i$a0i z8mbit (i a0i pri 7it$o cu ochi mari) rotunzi) de parc n$a0i <i <ost 8n stare s spune0i ;du$te= nici mcar unei g8(teY .e c8nd s8nt n$am auzit 7orbe mai aleseX a srit din nou C1b gura miss Murdstone" Crede0i) oare) a urmat mtu(a mea) c nu$mi dau seama E mau ales acum) c8nd 7 7d (i 7 aud) ceea ce) 7 spun sincer) nu$mi <ace nici o plcere E cum s$au petrecut lucrurile) ca (i cum as <i <ost de <a0Y .a) da) martor mi$e .umnezeuX Mai bl8nd (i mai a<a$ bil dec8t a <ost mister Murdstone la 8nceput nici c se poato 8nchipuiX -rmana copil) ne7ino7at (i amgit) nu mai 79zil<l niciodat un asemenea brbatX !ra numai z8mbete (i dulcea0a) O adora" 8i rs<0a biatul) 8l rs<0a (i$% alintaX A7ea s$i <ie un al doilea tat (i a7eau s triasc laolalt to0i trei) ca 8ntr$o gradin plin de tranda<iri) nu$i a(aY 1<X Pleca0i din <a0a mea) pleca0iX

.AII. COPP!RBI!,.

#&>

.e c8nd s8nt n$am 8nt8lnit o <emeie ca astaX a proclamat miss Murdstone" i dup ce a0i reu(it s$o 8mbrobodi0i pe biata prostu09 E s m u$rte .umnezeu c9$i spun a(a) c8nd d8nsa a plecat 8ntr$alt lume) unde dumneavoastr nu 7 grbi0i c8tu(i de pu0in s$o urma0i) ca (i i II in nu i$a0i <i <cut destul r9u ei (i alor ei E 7$a0i apucat s9$i <ace0i rduca0ia) nu$i a(aY A0i 8nceput s$o dresa0i ca pe o biat psric 0nc&is 8n coli7ie) a0i cutat s$o sili0i s$(i uite 7ia0a dinainte (i s$o 8n70a0i s c8nte numai cum 7oia0i dumneavoastr. -au e nebun) sau s$a 8mbtatX a e:clamat miss Murdstone) Iiirioas c nu izbute(te s abat asupra ei aten0ia mtu(ii" i a( cre%e mai degrab c s$a 8mbtat" Br a lua 8n seam aceast 8ntrerupere (i ignor8nd$o cu %es6!0r.ire, miss 'etsey a continuat s i se adreseze lui mister MurdstoneD $ !ister Murdstone) i$a zis) amenin08ndu$% cu degetul) te$ai purtat ca un tiran cu biata copil (i i$ai zdrobit inima" A7ea su<let #un, asta o (tiuF am cunoscut$o cu ani 8nainte ca dumneata s$o <i Ifltllnit; (i pentru a$i da lo7itura de moarte) te$ai <olosit de latura ei huna) de slbiciunea ei" fsta$i ade7rul) <ie c$0i place) <ie c nu" i acest ade7r dumneata (i uneltele dumitale n$a7e0i dec8t s$% lu"i^i cum 7re0iX 8ngdui0i$mi) 7 rog) miss TrotPood) s 7 8ntreb la cine 7 referi i, c8nd) <olosind un limbaN cu care nu$s deprins) 7orbi0i de uneltele <ratelui meuY a e:clamat din nou miss Murdstone" -urd (i nepstoare la 7orbele ei) miss 'etsey a urmatD $ Cum 7 spuneam) era destul de limpede) cu ani 8nainte ca iliinineata s$o <i 8nt8lnit E (i mintea omeneasc nu poate pricepe de i r i$aile tainice ale pro7iden0ei au <cut ca s$o 8nt8lne(ti $ era destul ilc limpede spun) c) mai de7reme sau mai t8rziu) aceast <ptur llclicat6 se 7a remritaF dar ndNduiam c n$o s$o p0easc at8t de i n i i cum a p0it$o" !ra) mister Murdstone) pe 7remea c8nd a dat 8mbiere biatului aici de <a0) acestui biet copil de care) dup aceea) II <olosit de at8tea ori ca s$o chinuie(ti (i asta$i) desigur) o amin$ Ilir neplcut) care 0i$% <ace nesu<erit" Iai) 7ai) nu$i ne7oie s tre$ MVii iX tiu eu (i <r asta c a(a stau lucrurile"

#@5

C+AR,!- .IC/!N-

8n tot acest timp) mister Murdstone sttuse l8ng u() pri7ind$o z8mbitor) cu toate c spr8ncenele$i negre erau 8ncruntate" .ar 8n clipa aceea am bgat de seam c) de(i z8mbetul 8i mai struia pe <a0) plise brusc (i 8ncepuse s g8<8ie ca (i cum ar <i alergat" E -alutare (i adio) sir. a 8ncheiat mtu(a" Apoi) 8ntorc8ndu$ se brusc spre sora lui) i$a zisD Adio (i dumitale) adio) doamnX i nu cum7a s te mai prind n7lind clare pe mgar peste paNi(tea mea' c a(a cum m 7ezi (i te cum 7d) am s$0i smulg boneta de pe cap (i am s$o calc 8n picioareX Numai un pictor) (i nu un pictor de r8nd) ar <i <ost 8n stare s<t zugr7easc e:presia mtu(ii c8nd (i$a e:teriorizat sentimentele in N aceast <orm at8t de nea(teptat) precum (i mutra pe care V^ <cut$o miss Murdstone c8nd a auzit$o" Cci nu numai 8n cu7inte) I ci (i 8n intona0ia mtu(ii era at8ta pornire) 8nc8t) <r a mai spune nimic) miss Murdstone %$a luat de bra0 pe <ratele ei (i) <oarte 8n0epat) a prsit casaF mtu(a i$a urmrit cu pri7irea de la <eK reastr) gata E 8n pri7in0a asta n$am nici o 8ndoial E s9$(i pun IM practic amenin0area) dac mgarul s$ar <i i7it din nou pe paNi(te" Iz8nd c nu se produce nici o nou 8nclcare) s$a destina) I 8ncetul cu 8ncetul (i a de7enit at8t de tandr) 8nc8t mi$a 7enit s$ol srut (i s$i mul0umescF ceea ce am <cut din toat inima) cuprin$ z8nd$o cu am8ndou bra0ele" .up aceea) i$am str8ns m8na Iul I mister .icM) care) la r8ndul lui) mi$a str8ns m8na de mai multe salut8nd cu repetate hohote de r8s <ericitul deznod9m8nt" !ister .icM) i$a zis mtu(a) trebuie) 8mpreun cu mine) s F tutorele acestui biat" -8nt 8nc8ntat s <iu tutorele <iului lui .a7id) a rspuns mis .icM" Prea bineX i$a replicat mtu(a" Iaszic) ne$am 8n0eles) ce m$am g8ndit) mister .icMY C$a( putea s$i dau numele TrotPood" .esigur) desigurX .$i numele de TrotPood) desigurX a mister .icM" TrotPood) <iul lui .a7id" TrotPood Copper<ield) 7rei s spui) a precizat mtu(a" .a) <ire(te" .a" TrotPood Copper<ield) a 8ncu7iin0at .icM) cam st8nNenit"

.AII. COPP!RBI!,.

#@%

Mtu(a mea a <ost at8t de entuziasmat de aceast idee) 8nc8t) 8nainte de a m 8mbrca cu hainele de gata pe care mi le$a cumprat In dup$amiaza aceea) a scris pe ele cu m8na eiD ;TrotPood Copper$ fiel%O, <olosind o cerneal special indelebilF (i a hotr8t ca toate hFiinele ce urmau s mi se <ac 2mi$a comandat (i un costum com $ plet 8n dup9$amiaza aceea3 s poarte aceea(i men0iune" i ast<el) cu un nume nou) am 8nceput o 7iat nou (i 8ntr$o mnbian0 cu totul nou" Acum) dup ce temerile mele se risipiser) i i i n p de c8te7a zile am trit ca 8n 7is" Niciodat nu mi$a dat prin minte c 8n persoana mtu(ii (i a lui mister .icM a7eam o pereche Zlr tutori cam ciuda0i" .e alt<el) 8n 7remea aceea niciodat nu m$am N i n d i t ) alt<el dec8t 8n treact) la situa0ia mea" Nu$mi ddeam bine rama dec8t de dou lucruriD c peste 7echile amintiri de la 'lun$ ilrrstone) care pluteau 8n negura unor deprtri <r margini) parc `c lsase un 7lF (i c asupra 7ie0ii ce$o dusesem la ;Murdstone R i " i n i b y= czuse de<initi7 cortin" .e atunci n$a mai ridicat$o ni$ meni nicic8nd" Chiar (i 8n aceast po7estire n$am dat$o la o parte ilri it pentru o clip (i cu o m8n9 (o7itoare (i am <ost bucuros s$o l"is sa cad c8t mai repede" !7ocarea acestei perioade treze(te 8n mine at8ta durere) at8tea su<erin0e (i dezndeNdi) 8nc8t niciodat nu in am 8ncumetat s stabilesc e:act c8t am trit sub blestemul ei" Nu a l i n dac a 0inut un an) ce7a mai mult sau mai pu0in de un an" tiu numai c am trit$o (i am dep(it$oF (i) iat) am scris despre ea) (i i II asta) bastaX

CAPITO,1, SI
Iau totul de la 8nceput
8n scurt timp) mister .icM (i cu mine am de7enit cei ma buni prieteni) (i adesea) dup ce ispr7ea lucrul) ie(eam 8mpreu s 8nl0m zmeul cel mare" 8n <iecare zi sttea (i lucra la memo0G riu) dar) de(i muncea din greu) n$a7ea nici un spor) cci) de7reme sau mai t8rziu) Carol I tot se strecura 8n cele scrise) a( c trebuia aruncat la co( (i o lua de la 8nceput" Rbdarea (i 8ncre$ derea cu care suporta aceste necontenite dezamgiri) bnuiala li 7ag c era ce7a necurat cu regele Carol I) osteneala) nu pr mare) ce$(i ddea ca s e7ite a$i pomeni numele) precum (i st9 ruin0a cu care acesta se i7ea 8n memoriu) d8ndu$% peste cap)D impresionau ad8nc" Ce a7ea s 8ntreprind cu acest memoriu c8nZ^ 7a <i gata) cui a7ea s$% 8nainteze (i 8n ce scop) cred c nici mis$ .icM nu prea (tia" .e alt<el) nici n$ar <i a7ut rost s se <r9m8nte i asemenea probleme) cci) dac e:ist lucruri sigure pe lur asta) se putea spune cu certitudine c memoriul nu a7ea s fie Z la bun s<8r(it niciodat" Mi se prea emo0ionant c8nd 8l 7edeam 0in8nd zmeul care plu$ tea sus) 8n 7zduh" Ceea ce$mi spusese c8nd7a) 8n odaia sa) %espre credin0a lui c 8n <elul acesta 8(i r9sp8ndea ideile scrise pe h8rtiile din care con<ec0ionase zmeul) h8rtii ce nu erau altce7a dec8t 7echi ciorne pentru oropsitul su memoriu) nu era) pesemne) dec8t o simpl <antezieF dar c8nd era a<ar (i pri7ea zmeul care plutea pe

.AII. COPP!RBI!,.

#@6

bolta cerului (i sim0ea cum 8l trage (i$% smuce(te de m8n9) era cu totul altce7a" Niciodat nu prea mai senin ca 8n clipele acelea" Intr$un amurg) pe c8nd (edeam l8ng el pe o coast 8n7erzit (i m uitam cum urmrea zmeul) care zbura sus) 8n aerul lini(tit) mi s$a prut c Nocul acesta 8i limpezea mintea) ridic8ndu$i$o 8n 8nchi$ puirea mea copilreasc p8n la ceruri" i) pe msur ce rsucea i<oara (i zmeul cobora 8ncet din lumina strlucitoare a 8nserrii) pln9 ce) cu o ultim <8l<8ire) se a(ternea pe iarb) unde rm8nea ca un simplu obiect neanimat) mi s$a prut c d8nsul se treze(te dintr$un 7isF 8mi aduc aminte c %$a ridicat de Nos rotind 8n Nur o pri7ire pierdut) ca (i cum ar <i cobor8t 8mpreun) (i l$am comptimit din toat inima" i 8n 7reme ce m 8mprieteneam treptat cu mister .icM) m bucuram tot mai mult de bun7oin0a credincioasei lui prietene) mtu(a mea" -e 8n7oia at8t de bine cu mine) 8nc8t) dup c8te7a laptm8ni) mi$a scurtat numele adopti7 de TrotPood 8n Trot (i mi$a dat a 8n0elege c) dac m 7oi purta (i mai departe a(a cum 8ncepusem) s$ar putea s aNung s m bucur de aceea(i dragoste pe care i$o purta surorii mele) 'etsey TrotPood" E Trot) mi$a zis 8ntr$o sear mtu(a) c8nd) ca de obicei) i se aduseser tablele ca s Noace cu mister .icM) s nu uitm c trebuie ia <ii dat la 8n70tur" !ra tocmai singurul lucru care m nelini(tea (i am <ost 8nc8ntat na adusese 7orba despre aceast problem" E N$ai 7rea s mergi la (coal la CanterburyY m$a 8ntrebat mtu(a" I$am rspuns c$a( merge bucuros) mai ales c nu era prea departe" E 'ine) a 8ncu7iin0at mtu(a" Ai 7rea s 8ncepi a merge la Ncoal9 chiar de m8ineY .eprins cu repeziciunea cu care mtu(a lua 8ndeob(te orice hot9r8re) n$am <ost mirat de aceast propunere nea(teptat (i i$am rspunsD A( 7rea" p 'ine) a zis din nou mtu(a" Kanet) tocme(te pentru m8ine$di$ minea0 la zece trsura cu poneiul sur (i disear 8mpacheteaz hainele lui ma3ter TrotPood"

#@&

C+AR,!- .IC/!N-

M$am bucurat <oarte mult c8nd am auzit aceste porunciF am a7ut mustrri de con(tiin0 pentru egoismul meu) cci 7zut c) la g8ndul c ne 7om despr0i) mister .icM s$a tulburat (i a Nucat at8t de prost) 8nc8t mtu(a) dup ce %$a certat de c8te7a ori) lo7indu$% peste m8n cu cornetul de zaruri) a 8nchis tablele (i a re<uzat s mai Noace" C8nd a auzit$o 8ns pe mtu(a spun8nd c9 din c8nd 8n c8nd 7oi 7eni acas s8mb9ta (i c din c8nd 8n c8nd) miercurea) d8nsul 7a putea merge s m 7ad la (coal) mi3te .icM s$a mai 8n7iorat (i mi$a <gduit c 7a construi) pentru aceste ocazii) un zmeu mult mai mare dec8t cel pe care$% a7ea acum" A doua zi diminea0 a <ost din nou abtut (i) ca s se con$ soleze) mi$ar <i dat to0i banii de aur (i de argint pe care$i a7ea) dac n$ar <i inter7enit mtu(a s reduc darul la cinci (ilingi) pentru ca apoi) la struin0ele lui) s$i 8ngduie s$mi dea zece) Ne$am despr0it c8t se poate de clduros) l8ng porti0a grdinii) mister .icM nu s$a clintit din loc p8n ce trsura cu mtu(a (i cu mine n$a ie(it din raza lui 7izual" Mtu(a) creia pu0in 8i psa de prerea lumii) 0in8ndu$se Z t9 (i 0eapn pe banchet ca un 7izitiu de cas mare) a m8nat deosebit miestrie poneiul cel sur prin .o7er) urm9rindu$i cu griN mi(crile) hotr8t s nu$% lase s ias din 7oia ei nici o clip C8nd am p(it pe (osea) a mai slbit totu(i pu0in h0urile (i) pri7ind 8n Nos spre mine) care stteam l8ng9 d8nsa 8ntre dou perne) 8ntrebat dac eram mul0umit" E Boarte) mtu(ico) (i 80i mul0umesc) i$am zis" A <ost c8t se poate de satis<cut (i) deoarece m8inile ocupate) m$a m8ng8iat pe cap cu biciul" E ! mare (coala aceeaY am 8ntrebat$o" QR<S Nu (tiu nici eu) mi$a rspuns" Nu ducem mai 8nt8i la" OicM<ield" D2nsul 0ine (coalaY Nu) Trot) mi$a zis mtu(a" Are un birou" Alte lmuriri despre mister OicM<ield nu i$am mai cerut) N c9 nu prea dispus s$mi dea 7reuna) (i am 7orbit despre altele p8n am aNuns la Canterbury) unde) <iind zi de t8rg) mtu(a a a7ut posibilitatea s m8ne poneiul cel sur printre cru0e) co(uri) grmezi de zarza7at (i mr<urile precupe0ilor" !:ecutarea ocolirilor si

.AII. COPP!RBI!,.

#@@

7iraNelor cu o 8nalt precizie ne$a atras din partea celor a<la0i pe acolo <el de <el de comentarii) nu 8ntotdeauna plcuteF dar mtu(a m8na 8nainte) per<ect impasibil) (i cred c$ar <i <ost 8n stare s itr9bat cu acela(i s8nge rece chiar (i un teritoriu inamic" 8n cele din urm) ne$am oprit 8n <a0a unei cldiri <oarte 7echi) Ie(it din aliniereF o cas cu <erestre lungi) Noase) cu 7itralii 8n $o# #indo# utiTe. ce 8naintau 8nc (i mai mult (i cu grinzi cioplite ta capt) care (i ele ie(eau 8n a<ar) ast<el c mi s$a prut c toat Casa se apleca 8nainte) 7r8nd parc s 7ad cine trece pe trotuarul 8ngust" !ra de o cur0enie e:emplar" Pe u(a de lemn) Noas (i arcuit) 8mpodobit cu ghirlande de <lori (i <ructe <rumos dltuite) Itralucea ca ob(tea un ciocna( de aram de mod 7echeF cele dou trepte de piatr care coborau spre u( erau at8t de albe) de parc ar <i <ost acoperite cu o p8nz imaculatF (i toate col0urile (i unghiu$<ile) toate sculpturile (i panourile (i micile ochiuri de geam (i Ciudatele <erestre Noase) 7echi de c8nd lumea) erau curate ca zpada ce se a(terne pe dealuri" C8nd tr9surica a oprit 8n <a0a u(ii) mi$am 8ndreptat pri7irea iiupra cldirii (i am zrit i7indu$se la <erestruica de la catul de Kos al turnule0ului rotund) care <lanca o latur a casei) un chip +7id ca de mort) care a disprut 8n grab" .up aceea) u(a cea Koasa) arcuit) s$a deschis (i chipul acela s$a i7it din nou" !ra chiar at8t de li7id cum 8mi pruse la <ereastr) de(i pielea a7ea o nuan0 ro(iatic) cum au de obicei oamenii cu prul ro(u" !ra Intr$ade7r <a0a unui ro(co7an) un biat de 7reo cincisprezece 1ni E dup cum a<lat mai t8rziu) dar care prea mult mai 8n 78rst E -1 parul tiat <oarte scurt) ca ogorul dup secerF n$a7ea aproape deloc nici gene) nici spr8ncene) iar ochii) cprui$ro(ca0i) 8i erau +ttt de lipsi0i de orice umbr (i aprare) 8nc8t 8mi amintesc c in$am 8ntrebat cum de reu(ea s doarm" !ra lat 8n umeri (i PlolanosF purta o hain neagr) 8ngriNit) 8nchis cu nasturi p8n la glt) unde miNea un col0i(or de cra7at albF (i cum sttea l8ng ho0ul poneiului) uit8ndu$se la noi) cei din trsur) pri7irile mele au <ont atrase 8ndeosebi de m8na$i lung) uscat) scheletic) cu care ^^l <reca brbia" K $ ! acas mister OicM<ieldY -pune) 1riah +eepY %$a 8ntrebat i<ttu(a"

#@A

C+AR,!- .IC/!N-

$ !ister OicM<ield e acas) ma(am' i$a rspuns" Po<ti0i tru) 7 rog) a adugat) arat8nd cu m8na$i lung spre odaia urma s <im primi0i$ Am cobor8t (i) l9s8ndu$i 8n griN poneiul) am intrat 8ntr$ur lona( scund (i lung) care ddea spre strad (i prin <ereastra cruia l$am zrit pe 1riah +eep su<l8nd 8n nrile poneiului (i imediFii dup aceea astup8ndu$le cu mina) de parc ar <i 7rut s <ac nu (tiu ce 7raN asupra lui" 8n <a0a 7echiului cmin 8nalt se a<lau doua portreteD unul 8n<0i(8nd un brbat cu spr8ncene negre (i crunt 2de(i nu prea deloc btr8n3) care pri7ea ni(te h8rtii legate Z o panglica ro(ie) iar cellalt 8n<0i(8nd o doamn cu un aer <oarte placid (i duios) care parc se uita la mine" Cred c tocmai 8ntorsesem capul) c9ut8nd portretul lui 1rian) c8nd u(a din celalalt capt al 8ncperii s$a deschis (i a intrat un brbat care semna leit cu cel din portret) ceea ce m$a <cut s m uit dac nu cum7a cobor8se din ram" -e a<la 8ns la locul lui) tai c8nd domnul s$a apropiat (i l$am 7zut 8n plin lumin) mi$am dat seama c trecuser c80i7a ani de c8nd i se <cuse portretul" R' ^ $ !iss 'etsey TrotPood) 7 rog) po<ti0i 8nuntru) a zis dom nul" I cer iertare) am <ost ocupat o clip" ti0i cu ce" Alt scop n$aK 8n 7ia0" !iss 'etsey i$a mul0umit (i am intrat 8n odaia lui) mobilat ca un birou) plin de cr0i) de h8rtii) de cutii de tinichea (i a(a mai departe" .dea 8ntr$o grdin (i a7ea o cas de <ier zidit 8n pZ at8t de aproape de cmin) 8nc8t) 8n timp ce m a(ezam) m$am 8ntrebat cum s$or <i descurc8nd oare co(arii c8nd cur0au co(ul" !i) miss Trot) ce 78nt 7$aduce pe la noiY NdNduiesc c nu$i 7reun 78nt ruY a 8ntrebat$o mister OicM<ield) cci am 8n0eles in dat c el era (i apoi mi$am dat seama c era a7ocat (i adminisii "% mo(iile unui bogat gentleman din 0inut" Nu) i$a rspuns mtu(a) n$am 7enit pentru 7reo pricin de Nudecata" -8nt <oarte bucuros) ma(am. ! mai bine c 7eni0i pentru orii N altce7a" .e(i spr8ncenele mai erau 8nc negre) parul 8i albise cu desa 78r(ire" !ra <oarte plcut la <a0a (i mi s$a prut) 8n general) chipe(i Tenul lui rumen l$am pus) a(a cum 8nc de mult obi(nuisem s<l

.AII. COPP!RBI!,.

#@?

Nudec la (coala lui Peggotty) pe seama 7inului de PortoF de aseme$ nea) am pus pe socoteala 7inului (i glasul (i corpolen0a lui" !ra <oarte 8ngriNit 8mbrcat) cu 7eston albastru) Niletc 7rgat (i pan$ taloni de nanchinF iar <rumoasa cma( plisat9 (i cra7ata de batist) nespus de albe (i ginga(e) au e7ocat) 8n 8nchipuirea mea a78ntat9) penaNul de pe pieptul lebedelor" Acesta e nepotul meu) m$a prezentat mtu(a" Nici nu (tiam c$a7e0i un nepot) miss TrotPood) a obser7at mister OicM<8eld" 1n nepot de <rate) a precizat mtu(a" Pe cu78ntul meu) nu (tiam c$a7e0i un nepot de <rate) a struit mister OicM<ield" ,$am 8n<iat) a urmat mtu(a) cu un gest menit s arate c 8i era totuna dac (tiuse sau nu de acest <apt) (i l$am adus aici ca s9$% dau la o (coal unde s 8n7e0e carte (i s <ie bine 8ngriNit" -pune$ 0l$mi la ce (coal s$% dau (i cum (i ce <el cu aceast (coal" 8nainte de a 7 da un s<at) i$a spus mister OicM<ield) trebuie ia 7 pun 7echea`8ntrebare pe care o (ti0i" Ce 0el urmri0iY !i) drcia draculuiX a e:clamat mtu(a mea" Totdeauna 8n cutarea unor 0eluri ascunse) c8nd totul e limpede ca lumina zileiX Ireau ca biatul s <ie <ericit (i s aNung un om <olositorX Cred c or mai <i (i alte moti7e) moti7e mi:te) (i$a dat cu prerea mister OicM<ield) cltin8nd din cap (i z8mbind sceptic" Mo<turi) mo<turi) mister. i$a replicat mtu(a" -us0ine0i c In tot ceea ce <ace0i urmri0i un 0el unic (i precis" Nu 7 8nchi pui0i) sper) c a0i <i unicul om pe lume care pri7e(te lucrurile cu luciditate" $ Iai) miss TrotPood) dar eu n$am dec8t un singur 0el 8n Iiu0a) a struit el) z8mbind" Al0ii au duzini) zeci) sute de 0eluri" !u n$um dec8t unul" Asta$i deosebirea" .ar n$are a <ace" Ire0i s (ti0i uure$i cea mai bun (coalY .ori0i s <ie cea mai bun) indi<erent de scopul urmritY Mtu(a 8ncu7iin0) d8nd din cap` $ ,a cea mai bun dintre (colile noastre) a spus mister OicM$ <leld dup ce a chibzuit un moment) nepotul dumnea7oastr riu 7a putea <i primit intern chiar acum"

#@H

C+AR,!- .IC/!N- Y

$ 'ine) dar presupun c$ar putea <i gzduit (i 8n alt parte) a struit mtu(a" !ister OicM<ield a 8ncu7iin0at" .up o scurt discu0ie) i$a pro_ pus mtu(ii s 7iziteze 8mpreun (coala) ca s poat lua o hot9r8re 8n cuno(tin0 de cauz) iar dup aceea s mearg s 7ad dou9$trei case unde a( putea <i gzduit" Mtu(a 8n7oindu$se) tocmai ne pregteam s$o pornim 8mpre$ un tustrei) c8nd deodat d8nsul s$a oprit (i a spusD E -$ar putea ca micul nostru prieten s aib 7reun moti7 de nemul0umire 8n legtur cu condi0iile" .e aceea cred c$ar <i mai bine s nu$% lum cu noi" Mi s$a prut c mtu(a ar <i 7rut s$% contrazicF atunci) ca sa u(urez lucrurile) le$am zis c dac 7or) eu) unul) bucuros rnim acas) (i m$am 8napoiat 8n biroul lui mister OicM<ield) unde m$am a(ezat din nou pe scaunul pe care (ezusem la 8nceput (i am a(tep$ tat s se 8ntoarc" .in 8nt8mplare) scaunul se a<la cu <a0a 8nspre coridorul 8ngust care ducea la odaia circular la a crei <ereastr 7zusem chipul palid al lui 1riah +eep" 1riah) dup ce dusese poneiul la un graNd din 7ecintate) se 8ntorsese (i acum lucra 8n aceasta odaie la un pupitru pre7zut cu o ram de alam) de care era ag0at un document pe care$% copia" .e(i stteam <a0 8n <a0a) li 8nceput am crezut c documentul la care lucra 8l 8mpiedit m 7adF dar uit8ndu$m9 mai cu luare$aminte) am bgat do seam) cu destul neplcere) c) din c8nd 8n c8nd) ochii si neo dihni0i) ca doi a(tri ro(ii) se i7eau bini(or sub marginea de h8rtiei (i se a0inteau asupra mea uneori (i c8te un minut) 8n caro timp condeiul 8i alerga sau doar se pre<cea c alearg cu act iscusin0a ca (i mai 8nainte" Am 8ncercat de mai multe ori s scap de pri7irea lor) suindu$ma pe un scaun ca s m uit l o hart a<lat 8n cellalt capai ii 8ncperii sau cercet8nd cu luare$aminte coloanele unui ziar local din /ent) dar parc m chemau 8napoiF (i de c8te ori m 8ntorceam spre cei doi a(tri ro(ii) eram sigur c$i 7oi gsi <ie rsrind) <ie apun8nd" 8n cele din urm) spre <ericirea mea) dup ce au lipsit destul ilr mult) mtu(a (i mister OicM<ield s$au 8napoiat" .ar nu izbutis<lTl 8n toate pri7in0ele) a(a cum a( <i dorit) cci) de(i a7antaNele (cola

.AII. COPP!RBI!,.

#@>

erau de netgduit) mtu(a nu gsise pe placul ei nici una din case$ le 8n care a( <i putut s <iu primit 8n gazd" 8mi pare <oarte r9u) Trot) mi$a zis mtu(a" Nu (tiu) zu) ce s
ma fa c 2 ;-O---

8ntr$ade7r) a3a e' din nenorocire) a spus mister OicM<ield" .ar am s 7 spun eu ce a0i putea <ace) miss TrotPood" -pune0i$mi ceY a 8ntrebat mtu(a" .eocamdat lsa0i$79 nepotul aici) la mine" Pare un biat cuminte" N$o s m deranNeze de<el" Casa asta parc$ar <i <cut ca ia tot 8n7e0i 8n ea" ! loc berechet (i lini(te ca 8ntr$o mnstire" ,asa0i$% aici) la mine" -$a 7zut 8ndat c aceast propunere i$a sur8s mtu(ii) cu toate ca s$a codit s$o accepte" .e alt<el) (i eu m$am codit" Wu) miss TrotPood) a struit mister OicM<ield" Alt miNloc de R ie(i din 8ncurctur nu 7d" A<ar de asta) (ti0i bine c nu$i dec8t 5 solu0ie temporar" .ac n$are s mearg sau dac n$are s9 ne con7in) 7om putea oric8nd s cutm altce7a" Iom a7ea rgaz) Intre timp) s9 gsim o gazd mai bun" .eocamdat) n$a7e0i altce 7a mai bun de <cut dec8t s$% lsa0i aiciX I s8nt <oarte 8ndatorat) i$a zis mtu(a) la <el (i biatul) numai c""" ,sa0i) lsa0iX tiu la ce 7 g8ndi0iX a e:clamat mister OicM <ield" Nu 7 place s9 primi0i nimic pe degeaba" .ac dori0i) pute0i pla0i pentru gzduire" Nu$i ne7oie s ne tocmim (i) dac o s 7re0i) o sa$mi plti0i" 8n <elul acesta) de(i tot 7 rm8n 8ndatorat) s8nt <oarte <eri cita s9$% las la dumnea7oastr" $ Atunci po<ti0i s$o 7ede0i pe mica mea menaNer" 1rm8ndu$i 8ndemnul) am suit o scar 7eche) minunat) cu o balustrad at8t de lat) 8nc8t ne$am <i putut urca pe ea aproape la <el rtt u(or ca pe scar) (i am dat apoi 8ntr$un 7echi salona() 8ntu$ I necos) 8nTeare lumina ptrundea prin trei sau patru dintre acele I <erestruici ciudate pe care le zrisem din strad) 8n <a0a crora se I i<lnu scaune de steNar) care preau croite din acela(i lemn ca gi J pardoseala de steNar <rumos lustruit (i grinzile groase din ta7an" J1ra o 8ncpere mobilat cu gust) 8n care se a<lau un pian) mobilier JItpisat cu ro(u (i 7erde (i 7ase cu <lori" Peste tot unde te uitai erau

#A5

C+AR,!- .IC/!N-

unghere (i <iride plcute (i 8n <iecare ungher (i 8n <iecare <irida si$ gsea sau o msu0 sau un scrin sau ni(te poli0e cu cr0i sau un Nil0 ciudat) sau 7reun alt obiect care m <cea s cred c alt col0 la <el de <rumos nici c$ar putea e:ista) dar numai p8n9 ce) d8nd cu ochii de un altul) 8l gseam deopotri7 de drgu0) dac nu chiar (i mai 8ne8nttor" i pretutindeni domneau acea tihn (i cur0enie care caracterizau (i aspectul e:terior al casei" !ister OicM<ield a ciocnit la o u( a<lat 8ntr$un col0 al peretelui lambrisat (i din 8ncperea alturat a dat buzna o <eti0a cam de 78rsta mea) care %$a srutat" Pe chipul ei am recunoscui numaidec8t e:presia bl8nd (i duioas a doamnei care m pri7i(iG din portretul ce$% 7zusem la parter" i 8n 8nchipuirea mea 8n<iripat g8ndul c) 8n 7reme ce imaginea din portret crescuse (i aNunsese <emeie) modelul rmsese copil" Cu toate cl0l radioas (i <ericit) chipul ei (i 8ntreaga$i <ptur respirau c ni(te) o pace su<leteasc (i o buntate pe care nu le$am uitat Ie 7oi uita niciodat" Aceasta era mica menaNer) <iic9$sa) Agnes) ne$a spus mii OicM<ield" .up ce am auzit cum a rostit aceste cu7inte (i c8nd 7zut cum o 0inea de m8n9) 8ndat am ghicit care era singurul 7ie0ii sale" Purta at8rnat9 la (old o pungu0 anume) plin cu tot <elul chei) (i prea cea mai cumptat (i cea mai priceput menaNera C<l s$ar <i putut 7isa pentru aceast 7eche gospodrie" ,$a ascultat) bucuroas) pe tatl ei) c8t acesta i$a e:plicat de$ spre mine) iar dup aceea i$a propus mtu(ii s mergem sus) sM 7izitm odaia ce$mi era destinat" Cu d8nsa 8n <runte) am purces ci1 to0ii s$o 7edem" !ra o camer minunat) prietenoas) cu grinzi de steNar (i geamuri romboidaleF (i balustrada cea lat ducea p8n su Nu$mi pot aminti unde (i c8nd) 8n anii copilriei) mai 7zus un 7itraliu 8ntr$o biseric" Nici nu 0in minte ce anume reprezent tiu 8ns c 7z8nd$o pe Agnes sus) pe palier) cum s$a 8ntors s i a(tepte) 8n lumina solemn ce se pre<ira asupra acelei scri 7^ nerabile) mi$am adus aminte de acel 7itraliuF (i de atunci) 8nchipuirea mea) Agnes OicM<ield a rmas de$a pururi legat pa(nica strlucire a acestuia"

.AII. COPP!RBI!,.

#A%

Mtu(a era tot at8t de 8nc8ntat9 ca (i mine de <elul cum 7oi <i gzduit (i) <oarte mul0umi0i (i bine dispu(i) ne$am 8ntors 8n sa $ lona() 8ntruc8t mtu(a se grbea s aNung acas) cu poneiul cel sur) 8nainte de lsarea 8ntunericului) n$a 7rut cu nici un pre0 s ram8n la cinF (i 8ntruc8t mister OicM<ield o cuno(tea prea bine ca s$o contrazic) i$au ser7it o gustare) dup care Agnes s$a 8ntors la gu7ernanta ei) iar mister OicM<ield s$a retras 8n birou) ls8n$ du$ne singuri) s ne lum rmas$bun nestingheri0i de nimeni" Mtu(a mi$a spus c mister OicM<ield se 7a 8ngriNi de toate (i ca nu 7oi duce lips de nimic (i) 7orbindu$mi cu prietenie) mi$a dat cele mai bune s<aturi" $ Trot) a 8ncheiat ea) s te por0i ast<el 8nc8t s po0i <i m8ndru de tine) iar m8ndria ta s se rs<r8ng9 (i asupra mea (i a lui mister .icM" .umnezeu s te aib 8n pazX !ram <oarte mi(cat (i n$am putut <ace altce7a dec8t s9$i mul0umesc iar (i iar (i s$o rog s9$i transmit lui mister .icM sen$ timentele mele cele mai a<ectuoase" $ - nu <ii niciodat Nosnic) mi$a zis mtu(a) s nu min0i) s nu asupre(ti pe nimeni" Bere(te$te de aceste trei pcate) Trot) (i atunci 8ncrederea pe care o am 8n 7iitorul tu nu se 7a clinti niciodatX Am asigurat$o cu trie c m 7oi arta 7rednic de dragostea ei ti c nu$i 7oi uita po7e0ele" $ Plec) poneiul m$a(teapt la u() a zis mtu(a" Tu rm8i aiciX i) rostind aceste cu7inte) m$a 8mbr0i(at iute) dup care a prsit 8ncperea) 8nchiz8nd u(a dup ea" 8n primul moment) am r<tmas uluit de plecarea$i at8t de precipitat (i m$am 8ntrebat dac nu cum7a am suprat$o cu ce7aF dar c8nd) pri7ind 8n strad) +m 7zut c8t de m8hnit s$a urcat 8n trsur (i cum a pornit <r ^ l se uite 8napoi)F amG8n0eles$o (i am lsat deoparte presupune$ rlle$mi nedrepte" P8n la cinci) adic p8n9 la ora la care mister OicM<ield obi($ nuia s cineze) miTam 7enit 8n <ire (i am <ost 8n stare s pun m8na -e cu0it (i pe <urculi0" Masa nu era a(ternut dec8t pentru noi dpi" 8nainte de cin) Agnes %$a a(teptat 8ns pe tatl ei 8n salona(ul de I1-) a cobor8t cu el) (i la mas a stat pe un scaun 8n <a0a lui" .e <laar <i <ost (i ea de <a0) m 8ndoiesc poate c$ar <i m8ncat ce7a"

#A#

C+AR,!- .IC/!N-

.up cin n$am rmas 8n su<ragerie) ci ne$am 8ntors 8n sa$ lona(ul de susF aici) 8ntr$un col0i(or dintre cele mai plcute) Agnes pregtise pentru tatl ei o gara< cu 7in de Porto (i c8te7a pah -8nt con7ins c) de$ar <i <ost pregtit de altcine7a) pentru el 7i (i$ ar <i pierdut buchetul obi(nuit" !ister OicM<ield a rmas 8n salona( 7reo dou ceasuri (i a cam multi(or) 8n care 7reme Agnes a c8ntat la pian) a lucrat stat de 7orb cu el (i cu mine" -$a artat 7esel (i bine dispus tot timpulF dar uneori pri7irile lui se opreau asupra <eti0ei (i atui cdea 8ntr$un <el de melancolie (i tcea" .ar d8nsa bga de seF numaidec8t (i 8l trezea din 7isare m8ng8indu$% sau pun8ndu$i yF 8ntrebare" i atunci lsa deoparte g8ndurile (i iar mai bea 7in" Agnes a pregtit (i apoi a ser7it ceaiul) iar dup aceea am de 7orb) cum e obiceiul dup cin) p8n9 a 7enit 7remea ca d8nsi s mearg la culcareF atunci mister OicM<ield a 8mbr90i(at$o (i$ srutat$o) iar dup plecarea ei a poruncit s se aprind lum8ni 8n biroul su" .up aceea m$am dus (i eu s m culc" 8n cursul dupa$amiezei ie(isem 8ns 8n <a0a por0ii (i <9cus c80i7a pa(i pe strad) s9 mai arunc o pri7ire asupra 7echilor ci (i asupra catedralei cenu(ii (i s$mi aduc aminte c strbtu acest btr8n ora( 8n cursul cltoriei mele (i c atunci trecusZ <r a m uita la ea) prin <a0a casei unde locuiam acum" ,a 8napoiere) l$ am zrit pe 1riah +eep) care tocmai 8nchidea biroul) (i) 8nsu<le0it de o cald prietenie pentru to0i oamenii de pe luim$) m$am apropiat de el) am stat pu0in de 7orb) iar la despr0ire i$am str8ns m8na" .ar) 7ai) ce m8n umed a7eaX Ai <i zis ca era minFi unei sta<ii) at8t c8nd te uitai la ea) c8t (i c8nd o atingeaiF dup a mi$am <recat singur m8na) ca s$o 8nclzesc 3i ca s 3ter& orice urm.t lsat de a lui. !ra at8t de neplcuta m8na lui) 8nc8t nici c8nd am aNuns 8n ouai"i mea nu se risipise 8nc senza0ia aceea de rceal (i umezeai"i Aplec8ndu$m9 pe <ereastr (i zrind unul din chipurile cioplite "%" la captul grinzilor uit8ndu$se piezi( la mine) mi s$a prut c ai %% 1riah +eep care se c909rase acolo nu (tiu cum (i repede am 8nchin geamul) ca s nu poat intra"

CAPITO,1, SII
M schimb 8n multe pri7in0e
A doua zi) dup gustarea de diminea0) am re8nceput 7ia0a de 0colar" 8nso0it de mister OicM<ield) am p(it 8n loca(ul unde a7eam s$mi urmez 8n70tura E o cldire solemn) 8n miNlocul unei cur0i) 8n care domnea o atmos<er sa7ant) <oarte potri7it cu elorile (i st9ncu0ele singuratice care cobor8ser de pe turnurile catedralei pentru a se plimba) g8nditoare) pe peluz E (i am <ost pre*entat noului meu dascl) doctorul -trong" .octorul -trong mi s$a prut aproape la <el de ruginit ca (i grilaNul 8nalt (i por0ile de <ier din <a0a cldiriiF (i aproape la <el de Cenp6n (i de greoi ca urnele mari de piatr care <lancau por0ile) He*ate <iind la distan0e egale pe zidul de crmid aparent care 8ncingea curtea) urne care preau ni(te popice sublime) anume 0nl ate pentru ca Timpul s se Noace cu ele" ,$am gsit 8n biblio$ teca sa 2m re<er) bine8n0eles) la doctorul -trong3) purt8nd haine nu 3 Grea bine peri8<te) cu prul nu tocmai pieptnatF Nartierele panta$ lonilor si nu erau 8nchise sub genunchi) Nambierele$i negre) lungi) Pruu descheiate) iar pe co7orul din <a0a cminului) larg csca0i) ca l3te pe(teri) zceau panto<ii lui" 8ndrept8nd spre mine o pri7ire insa $ care mi$a amintit de un cal b9tr8n (i orb) de mult uitat) pe 7remuri p(tea 8n curtea bisericii din 'lunderstone) potic$ in%u=se printre morminte E doctorul -trong mi$a spus c9$i

2"

C+AR,!- .IC/!N-

bucuros sa m cunoasc (i mi$a 8ntins m8na) dar n$am (tiut ce i <ac cu ea) cci era inert) lipsit de ini0iati7" 8n preaNma doctorului -trong) sttea pe un scaun (i cos t8n9r9 <oarte drgu0) creia 8i zicea Annie (i despre care am supus c este <iica lui) (i d8nsa m$a scos din 8ncurctur) c ls8ndu$se 8n genunchi 8n <a0a doctorului -trong) s$a apucat) cu deosebit 8ndem8nare (i 7oio(ie) s$% 8ncal0e (i s$i 8ncheie Na bierele" C8nd a ispr7it (i am dat s ie(im) spre a ne clas) am rmas mirat c la plecare) lu8ndu$(i ziua bun de la ea mister OicM<ield i s$a adresat numind$o '5nissis -trong=) (i ma 8ntrebam oare dac o <i so0ia 7reunui <iu al doctorului -trong sa chiar ne7asta lui) c8nd deodat) <r s 7rea) acesta m$a lmurit" -pune$mi) OicM<ield) a zis) oprindu$se pe coridor) cu m8r pe umrul meu) 8nc n$ai gsit o sluNb pentru 7rul so0iei meleY Nu) i$a rspuns mister OicM<ield" Nu" 8nc nu) ETare$a( dori s$i gse(ti o sluNb c8t mai degrab) i$a zis de torul -trong) cci KacM Maldon e srac (i <r ocupa0ie) iar aceste dou rele se trag uneori nenorociri (i mai mari" Cum e e ba ceea a doctorului Oatts %Y i$apoi) uit8ndu$se la mine (i clan n8nd din cap 8n caden0a citatului) a adugatD ;.ia7olul pe lene( pricepe <oarte lesne s$% 8mping la blestem0iiX= A(a$i) doctore) i$a rspuns mister OicM<ield" .ar) dac ar 1 cunoscut mai bine oamenii) doctorul Oatts ar <i putut scrie cu te at8ta dreptate cD ;.ia7olul pe oricine se pricepe <oarte lesne 8mping la blestem0iiX= Crede$m9) oamenii ocupa0i au (i ei par tea lor 8n relele lumii" .e un 7eac (i mai bine) ce au <cut oame nii care n$au a7ut o clip de rgaz) lupt8nd cu 8n7er(unare c8(tige c8t mai mul0i bani sau c8t mai mult putereY N$au destule releY KacM Maldon n$o s$(i dea osteneal) pare$mi$se) nici pentru bani) nici pentru putere) a zis doctorul -trong) <ree8ndu$(i b9rbin 8ng8ndurat" " E -e prea poate) a 8ncu7iin0at mister OicM<ield" Iart$( m$am deprtat de ceea ce 7orbeam" Nu) p8n acum n$am % Hsaac G,tts 2%A?&$%?&H3 $Tpastor (i poet englezF a scris 7ersuri pro<aiiePi
#iserice.ti2 G - - - 2 =2, ; \" D2 2 22

.AII. COPP!RBI!,.

#A@

stare s$i gsesc de lucru lui KacM Maldon" Cred c$am 8n0eles scopul pe care$% urmre(ti (i asta <ace ca situa0ia s <ie mai grea) a adugat el) (o7ind" $ -copul meu) i$a rspuns doctorul -trong) e s gsesc o ocupa0ie potri7it pentru 7rul (i prietenul din copilrie al scumpei mele Annie" .a) (tiu) a zis mister OicM<ield" 8n 0ar sau 8n strintate" MdaX a mormit doctorul -trong) mirat) pesemne) c apsase asupra cu7intelorD ;8n 0ar sau 8n strintate=" -8nt 7orbele dumitale) (tii prea bine) a subliniat mister OicM$ leld" -au 8n strintate" .a) desigur) a recunoscut doctorul" .esigur" Indi<erentD una sau alt" 1na sau altaY Cum adic) n$ai nici o pre<erin0Y %$a 8ntre$ Vat mister OicM<ield" \= Nici una) i$a rspuns doctorul" Nici unaY a struit mister OicM<ield" Nici cea mai mic" N$ai nici un moti7 s pre<eri 8n alt 0ar (i nu aiciY a insistat mister OicM<ield) NuX i$ rspuns doctorul" $ Atunci trebuie s te cred (i chiar te cred) a 8ncheiat mister McM<ield" .ac$a( <i (tiut asta mai demult) sarcina mea ar <i <ost nult mai u(oar" .ar mrturisesc c alta era impresia mea" .octorul -trong %$a pri7it cu mirare (i 8ndoial) pentru ca ndat9 dup aceea s z8mbeasc) <apt care mie mi$a dat curaNF i<tci z8mbetul lui era plin de bl8nde0e (i de buntate (i din tot Gilul lui de a <i E 8ndat ce se topea rceala ce i$o ddeau 8ng8n$ lltrarea (i 8ndeletnicirile$i sa7ante E se desprindea o simplitate barte atrgtoare) care era normal s umple de ndeNde su<letul inui t8n9r (colar ca mine" Repet8nd mereu ;nu= (i ;c8tu(i de \pu0in= (i d8nd (i alte asigurri 8n aceea(i pri7in0) doctorul itrong p(ea 8nainte 8ncet) cu un pas ciudat) inegal) iar noi 8l ur mamF mister OicM<ield mergea cu<undat 8n g8nduri (i ddea din +p) <r s (tie c9$% 7edeam" $ i")F -ala de clas era mareF se a<la 8n aripa cea mai lini(tit a Itdirii (i a7ea 8n <a0 (ase urne mari) solemne) (i o grdin ce

#AA

C+AR,!- .IC/!N-

apar0inea doctorului) unde piersicile se p8rguiau pe zidul 8nsoi dinspre miazzi" -e mai a<lau acolo) pe iarb (i 8n <a0a <erestrelor) 8n ni(te ldi0e) (i dou aloe mari) iar <runzele late (i crnoase 2cF preau de tinichea 7opsit3 ale acestei plante mi$au rmas 8n ca un simbol al tcerii (i al singurt0ii" C8nd am intrat 8n clas) douzeci (i cinci de ele7i) care 8n70au cu cr0ile 8n <a0) s$au ridi$ cat s$% salute pe doctor (i) 79z8ndu$ne pe mister OicM<ield (i mine) au rmas 8n picioare" $ I$am adus un coleg nou) le$a spus doctorul" -e nume(te TrotPood Copper<ield" 1n anume Adams) care era monitorul clasei) a ie(it de la loc su (i mi$a urat bun 7enit" Cu cra7ata sa alb) arta ca un seminarist) dar era <oarte 8nda$ toritor (i bine dispusF mi$a artat banca pe care urma s$o ocup (N ca un ade7rat om de lume) m$a prezentat pro<esorilor) ceea m$ a <cut s m simt 8n largul meu" Trecuse 8ns at8ta 7reme de c8nd nu mai <usesem 8mpreun ci bie0i de seama mea sau de c8nd nu mai a7usesem colegi de aci 78rst9) 8n a<ar de MicM OalMer (i Mealy Potatoes) 8nc8t m$sim0it nemaipomenit de stingherit" 8mi ddeam seama c tr9isei lucruri de care ei habar n$a7eau (i c dob8ndisem o e:perien0 mi presus de 78rsta mea (i at8t de nepotri7it cu 8n<0i(area mea (i calitatea mea de coleg al lor) 8nc8t mi se prea c) 7enind miNlocul lor ca un (colar obi(nuit) m9 purtam) de <apt) ca un imposti C8t lucrasem la ;Murdstone R rinby=) pierdusem deprindei Nocurilor bie0e(ti (i eram nespus de st8ngaci (i nepriceput 8n tot pri7ea aceste 8ndeletniciri" .in pricina ticloaselor griNi care co78r(iser9 din zori p8n9 8n noapte) tot ce 8n70asem 8mi pierise minte) a(a c) atunci c8nd am <ost e:aminat) 7z8ndu$se c nu nimic) am <ost trecut 8n clasa 8nt8i" .ar de(i eram tulburat dl ne8ndem8narea mea la Nocuri (i de ne(tiin0a mea de carte) nia sim0eam mult mai prost la g8ndul c eram mult mai strin do colegii mei prin lucrurile pe care le (tiam dec8t prin cele ce$nil erau necunoscute" Mereu m9 8ntrebam ce ar spune dac$ar a<la cit de 8ndeaproape cuno(team 8nchisoarea /ingGs 'enchY Oare nu era nimic 8n <elul meu de a <i care s dea 8n 7ileag toate c8te le <cusem

.AII. COPP!RBI!,.

#A?

pentru biata <amilie MicaPber""" opera0ii de amanet) 78nz9ri (i par$ ticipare la ospe0eY Ce s$ar 8nt8mpla dac m$ar recunoa(te bie0ii care 8nt8mpltor m 7zuser) isto7it (i 8n zdren0e) c8nd trecusem prin CanterburyY Ce ar zice ei) care se Nucau cu banii) dac$ar (ti cum 8mi socotisem <iecare prlu0 ca s$mi pot plti zilnic un ctrncior (i o bere sau o <elie de budincY Ce ar g8ndi despre mine ei) care ignorau 7ia0a ,ondrei (i strzile ,ondrei) dac$ar a<la c8t de bine cuno(team 2(i 8mi era ru(ine c le cunosc3 aspectele lor cele mai m8r(a7eY 8n prima zi petrecut la (coala doctorului -trong) toate aceste 8ntrebri m$au nelini(tit 8ntr$at8t) 8nc8t mi$am supra $ 7egheat <iece pri7ire (i <iece gestF (i) ori de c8te ori 7reunul dintre noii mei colegi a dat s se apropie de mine) m$am artat tcut (i ursuzF iar c8nd au luat s<8r(it orele) m$am grbit s plec) de team ca nu cum7a) rspunz8nd unui semn bine7oitor sau unui gest prie$ tenos) s m trdez" Ienerabila cas a lui mister OicM<ield e:ercita 8ns o 8nr8urire `tXt de bine<ctoare) 8nc8t 8n clipa c8nd) cu noile mele cr0i de ^ COal sub bra0) am btut la u() am sim0it c mi se risipe(te tul$ burarea" i urc8nd spre odaia mea btr8n9 (i spa0ioas) mi s$a p<trut c umbra solemn a scrii se a(terne asupra temerilor (i 8ndoielilor mele) ls8nd parc o negur asupra trecutului" Am r$ mas acolo sus p8n la 7remea cinei 2(coala se ispr7ea la trei3) pitind de zor din cr0ile de (coalF apoi am cobor8t) cu ndeNdea CA 7oi aNunge (i eu cu timpul un biat la <el cu to0i ceilal0i" Agnes se a<la 8n salona() a(tept8ndu$(i tatl) care discuta cu cine7a 8n birou" 8nt8mpin8ndu$m cu sur8sul ei <ermector) m$a 8ntrebat cum 8mi plcuse la (coal" I$am rspuns c sper c$are Ii$mi plac <oarte mult) dar c) pentru 8nceput) m sim0eam cam Ntingherit" Dumneata n$ai mers niciodat la (coal) nu$i a(aY am 8ntrebat$o" E Cum s nuX Wi de zi" ) $ Irei s spui c 8n7e0i acas" NuY Tata nu se poate lipsi de mine) mi$a rspuns ea z8mbind (i it<ttinlnd din cap" 8n0elegi) o menaNer se cade s stea acas" Cred c te iube(te <oarte mult) i$am zis"

#AH

C+AR,!- .IC/!N-

A 8ncu7iin0at din cap (i s$a dus la u( s9 asculte dac nu suia) cci 7oia s$i ias 8nainte pe scar" .ar 79z8nd c nu s$a 8napoiat" E Mama s$a prpdit 8ndat dup ce m$am nscut) mi$ a cat ea) cu glas domol" N$o cunosc dec8t dup portretul de Nos" 7zut pri7indu$% ieri" Ci$ai dat seama al cui esteY I$am rspuns c da) pentru c$i semna tare mult") $ i tata spune asta) mi$a zis ea) 8nc8ntat9" .ar) ascultX Ii tataX Ba0a$i plcut se lumin de bucurie c8nd se duse s$% 8nt8mpin apoi se 8napoie cu el) 0in8ndu$% de m8n" !ister OicM<ield m salutat cordial (i m$a asigurat c m 7oi sim0i c8t se poate de bi la (coala doctorului -trong) care e un om nespus de bun" E Or <i) poate) unii E dar eu nu (tiu s9 <ie E care iau 8n de buntatea lui" Tu) TrotPood) s nu le urmezi pilda) m$a s<tuD mister OicM<ield" ! omul cel mai pu0in bnuitor de pe lume" (tiu dac9$i o 8nsu(ire sau un cusur) dar trebuie s9 0ii seama de acei lucru ori de c8te ori ai de$a <ace cu el" Mi s$a prut c 7orbe(te ca un om plictisit sau nemul0umit ce7aF <iind po<ti0i la mas (i cobor8nd 8iOu<ragerie) unde ne$ luat <iecare locul) nu m$am mai g8ndit la asta" Abia ne a(ezasem la mas) c8nd) deodat) 1riah +eep (i$a 7ii pe u( capul ro(co7an (i m8na$i ciolnoas) ca s9 anun0eD $ A 7enit mister Maldon (i y roag s" rl primi0i) 7rea sa 7 spun un cu78nt j 'ine) dar mister Maldon de$abia a plecatX i$a rspuns K OicM<ield" $ .a) sir' dar mister Maldon s$a 8ntors (i 7rea s 7N spun un cu78nt" Mi s$a prut c) 0in8nd cu m8na u(a deschis) 1riah se i mine) la Agnes) la ta7a cu <elurile de m8ncare de pe mas) la <ar<ui la tot ce se a<la 8n odaie (i totu(i ai <i zis c nu se uit la nimic) se pre<cea c$(i 0ine ochii ro(ii a0inti0i asupra stp8nului" E I rog s m ierta0i" Nu 7reau s9 7 spun dec8t c m$ a rzg8ndit E a rsunat un glas din spatele lui 1riah (i) d8ndu$ parte) cel care 7orbea se i7i 8n prag) 8n locul lui" I ierta0i c dau buzna peste$ dumnea7oastr) dar) de

.AII. COPP!RBI!,.

#A>

ie(ire nu e:ist) cred e$ar <i bine s prsesc 0ara c8t mai degrab" Clnd am discutat aceast chestiune) 7eri(oara mea) Annie) mi$a gpus c$ar pre<era s9$(i aib prietenii 8n preaNm dec8t s9$i 7ad Jurghiuni0i) iar btr8nul doctor""" Adic doctorul -trongY %$a 8ntrerupt cu gra7itate mister OicM<ield" .a) <ire(te) doctorul -trong" A(a$i spun eu) btr8nul doctor" ! cam acela(i lucru) cred" Mu cred' %$a contrazis mister OicM<ield" 'ine) s$i zicem doctorul -trong" Mi s$a prut c (i el era de aceea(i prere" .ar) Nudecind dup cele spuse de dumnea7oastr) l`ar prea c s$a rzg8ndit) a(a c nu mai am nimic de spus dec8t C$ar <i bine s plec c8t mai degrab" .e aceea m$am 8ntors s 79 ipunD cu c8t am s plec mai repede) cu at8t o s <ie mai bine" C8nd n_ai 8ncotro (i trebuie s te arunci 8n 78ltoare) n$are rost s z bo7e(ti pe mal" $ 8n cazul apesta) pute0i <i sigur c nu 7e0i zbo7i dec8t <oarte I pu0in) i$a rspuns mister OicM<ield" $ Mul0umesc" I9 s8nt <oarte recunosctor" Calul de dar nu se Jut9 la din0i) c nu$i <rumosF dar nu m$a( s<ii s a<irm c <oarte <or 7eri(oara Annie ar putea aranNa lucrurile dup placul ei" Cred +r <i de aNuns s pun o 7orb pe l8ng b9tr8nul doctor""" Cu alte cu7inte) crede0i c$ar <i de aNuns ca missis -trong s una o 7orb bun pe l8ng so0ul ei) dac 7$am 8n0eles bineY i$ a II "ii 7orba mister OicM<ield" 8ntocmai) ar <i de aNuns s$i spun c$ar dori cutare (i cutare ucru (i nu 8ncape nici o 8ndoial c totul s$ar 8nt8mpla dup
a e i 2
;

D - ' 2 - -

, D 7 ; - - ;

- 2 , 2 2 ,

2= 22

2 - G Q

; G D 2 - , = 2 2 = 2

i de ce nu 8ncape nici o 8ndoialY %$a 8ntrebat mister OicM$ eld) m8nc8nd <oarte lini(tit mai departe" Penru c Annie e o t8nr 8nc8nt9toare) iar b9tr8nul doctor $ OiGtorul -trong) 7reau s spun $ nu prea e un tinerel 8nc8nttor) rspuns) r8z8nd) KacM Maldon" N$a( 7rea s Nignesc pe nimeni) tfster OicM<ield" Ireau numai s spun c 8ntr$o asemenea csnicie drept (i normal s se o<ere anumite compensa0ii" $ -9 se o<ere compensa0ii doamneiY a 8ntrebat <oarte serios 1tater OicM<ield"

270

C+AR,!- .IC/!N-

$ .a) <ire(te) doamneiX a rspuns r8z8nd KacM Maldon" .ar 79z8nd apoi c mister OicM<ield mn8nc mai depa placid (i per<ect imperturbabil) (i c nu era nici o ndeNde s$i clin$ teasc mcar un mu(chi al <e0ei) a adugatD I$am spus tot ceea ce am a7ut de spus) a(a c m retrag) Z du$7 din nou iertare c 7$am deranNat" Bire(te c 7oi urma turile pe care mi le$a0i dat (i 7oi 0ine seama c aceast chestii urmeaz s <ie rezol7at numai 8ntre dumnea7oastr (i mine) amestecul doctorului" A0i luat cinaY %$a 8ntrebat mister OicM<ield) < c8ndu$i se ia loc la mas" $ Mul0umesc" M9 duc s cinez cu 7eri(oara Annie" 'un sea Br a se ridica) mister OicM<ield s$a uitat lung dup el" KacM Maldon mi$a <cut impresia unui t8nr cam u(uratic) chipe( 7olubil (i sigur pe sine" i era 8nt8ia oar c ddeam ochii cu elF ibN^ diminea0a aceea) c8nd 8l auzisem pe doctor 7orbind despre el) m a(teptam s$% 8nt8lnesc at8t de cur8nd" .up cin ne$am 8ntors sus) 8n salona() unde lucruril decurs ]ntocmai ca 8n aNun" Agnes a pus paharele (i gara<a cu v)! 8n acela(i col0) iar mister OicM<ield s$a a(ezat s bea (i a but) im glum" Agnes i$a c8ntat la pian) apoi a stat l8ng9 el) a cusut) a 7or$ bit (i a Nucat cu mine c8te7a partide de domino" A pregtit ceaiul (i) dup aceea) c8nd mi$am adus cr0ile) le$a rs<oit) art8ndu$r (tia 2(tia destul de multe) de(i sus0inea contrariul3 (i m$a s<9ti cum s procedez ca s 8n70 (i s 8n0eleg mai lesne" Acum) scriind aceste r8nduri) o 7d aie7ea) modest) cumptat) domoal9 (i glasul ei molcom) at8t de plcut" Am 8nceput chiar din clipa acee s simt 8nr8urirea bine<ctoare pe care a7ea sTo e:ercite asup<l<l mea" Pe micu0a !mGly o iubesc) dar pe Agnes) nu E 8n orice ca<l nu 8n acela(i <el $ dar simt c oriunde se arat Agnes) radi pace) buntate (i ade7r (i c acea lumin bl8nd a 7itraliului) pr care o 7zusem c8nd7a la biseric) o 8n7luie 8ntotdeauna (i mn 8n7luie (i pe mine) precum (i toate lucrurile din Nur) ori de cil ori m a<lu 8n preaNma ei" Ienind 7remea s se duc la culcare) Agnes a plecat) iar eu i$l 8ntins m8na lui mister OicM<ield) pregtindu$m s m retrag) d8nsul m$a oprit (i miT$a spusD

.AII. COPP!RBI!,.

#?%

$ Ce zici) TrotPood) 7rei s r9m8i la noi sau 7rei s9 te duci s locuie(ti 8n alt parteY Ireau s r9m8n) i$am rspuns pe loc" !(ti sigurY $ .ac n$a7e0i nimic 8mpotri7) dac$mi da0i 7oie""" M tem doar) biete) c 7ia0a pe care o ducem ar putea s9$0i par cam monoton" Nu$i mai monoton pentru mine dec8t pentru Agnes) sir. Nu$mi pare plicticoas delocX $ .ec8t pentru Agnes""") a repetat) 8ndrept8ndu$se 8ncet spre C<tminul 8nalt) de care s$a rezemat" .ec8t pentru AgnesX 8n seara aceea buse at8t de mult 7in 2cel pu0in a(a mi s$a p<trut3) 8nc8t 8i sticleau ochii" 8n clipa aceea nu$i 7edeam) cci 8i linea pleca0i) umbrindu$i cu m8na) dar bgasem de seam acest lucru pu0in mai 8nainte" E M 8ntreb) a (optit el) dac nu cum7a (i Agnes se 7a plictisi de mine" C i eu de ea nu m 7oi plictisi niciodatX .ar asta$i altce7a) cu totul altce7aX 8ndea cu glas tare) nu mi se adresa mieF de aceea nici nu i$am <Mpuns" $ O cas 7eche (i posomorit (i o 7ia0 monoton E continu \I) .ar trebuie s$o am l8ng mine" Nu m pot lipsi de ea" i ori de 5Ite ori) 8n clipele mele cele mai <ericite) ca un strigoi) mi se stre$ oara 8n su<let g8ndul c$a( putea s mor (i s$o prsesc pe <eti0a mea iubit su c9 s$ar putea ca d8nsa s9 moar (i s9 m9 pr$ Mttsca) nu$mi rm8ne altce7a de <cut dec8t s9$% 8nec 8n""" 1ltimul cu78nt nu %$a mai rostit 8nsF s$a 8ndreptat cu pa(i rari re locul unde (ezuse (i dup ce) 8n mod mecanic) a dat s9$(i ame 7in din sticla goal) a pus$o Nos (i a pornit 8napoi" $ .ac 7ia0a$i at8t de greu de suportat c8nd ea e aici) m$ntreb) 're) ce se 7a 8nt8mpla dac$ar plecaY Nu) nu) nuX Asemenea 8ncer$ lire e peste puterile meleX -$a rezemat de cmin (i a r9mas pe g8nduri at8ta 7reme) 8nc8t II m$am putut hotr8 dac9$i mai bine s$% tulbur plec8nd sau s9 nu locului p8n ce s$o trezi din 7isare" 8n cele din urm) (i$a 7enit J <ire (i) rotindu$(i pri7irea prin odaie) (i$a oprit$o asupra mea"

272

C+AR,!- .IC/!N-

$ Rm8i deci cu noi) TrotPood) mi$a spus apoi cu glas obi( nuit) continu8nd parc un dialog" -8nt <oarte mul0umit c r9m8i" O s ne 0ii de ur8t am8ndurora" ! o plcere c$ai s9 stai cu noi" cere pentru mine) o plcere pentru Agnes (i) poate) o pi pentru noi to0i" -8nt sigur) sir' c 7a <i (i pentru mine) i$am zis" -8nt <eric m a<lu aiciX !(ti un biat de ispra7X mi$a zis mister OicM<ield" Ai si aici at8ta timp c8t ai s9 te sim0i bine" Apoi mi$a str8ns m8na) m$a btut prietene(te pe umr (i mi$l spus c 8n orice sear) dup ce Agnes s$a dus la culcare) dac cum7a de 8n70at sau 7reau s9 citesc 7reo carte (i 8mi <ace pl9cer s9 nu <iu singur) s9 7in Nos) 8n odaia lui) s stau cuTel" I$am i 0umit pentru aceast aten0ie (i c8nd) dup aceea) a cobor8t) 8ntruct nu eram obosit) mi$am luat o carte (i am cobor8t (i eu) cu g8ndul si pro<it o Numtate de ceas de aceast 8ngduin0" .ar 79z8nd c arde lumina 8n odaia circular) m$am sim0it 8r dat atras de 1riah +eep) care e:ercita asupra mea un <el de <asci na0ie) (i) schimb8ndu$mi g8ndul) am intrat s$% 7d" ,$am gsit 1riah citind cu luare$aminte dintr$o carte mare (i groas) urmrind cu degetul arttor <iecare r8nd (i ls8nd pe h8rtie 2cel pu0in a(a 1 s$a prut3 urme lipicioase) ca un melc" ,ucrezi cam t8rziu ast9$sear9) i$am zis" .a) ma3ter Copper<ield) mi$a rspuns 1riah" Jr A(ez8ndu$m pe un scaun 8n <a0a lui) ca s9 pot 7orbi 8n i el) am b9gat de seama c nu era 8n stare s9 z8mbeasc9 (i c puteu doar) schimonosindu$(i gura) s <ac s i se i7easc pe obraz cute ad8nci) c8te una de <iecare parte) care la el 0ineau loc deF - nu crede0i 8ns ca lucrez pentru birou) ma3ter Ce <ield) a adugat" .ar atunci la ce lucreziY 8mi lrgesc cuno(tin0ele Nuridice) ma3ter Copper<ield` Practica 5udiciar a lui Tidd%" -tra(nic scriitor mai e mister( sta) ma3ter Copper<ieldX
%

!ste 7orba de manualul Practice ofthe Court ofUin&(s 7ench 2%?>@3 de Oilli_ Tidd) <olosit multa 7reme 8n 8n7909mtntul Nuridic englez" i

.AII. COPP!RBI!,.

273

1rmrind de la locul meu) care era un e:celent turn de obser$ 7a0ie) cum) dup aceasta e:plozie entuziast) a re8nceput s citeasc) plimb8nd degetul arttor de$a lungul r8ndurilor) am bgat de seam ca nrile lui delicate (i ascu0ite) cu crestturi adinei pe margini) se um<lau (i se str8ngeau 8ntr$un chip ciudat (i neplcut) clipind parc In locul ochilor lui) care nu clipeau mai niciodat" .up ce l$am pri7it c8t7a timp) i$am zisD 8mi 8nchipui c e(ti un <oarte bun cunosctor al legiiX !u) ma3ter Copper<ieldY Iai) nuX -8nt o <iin0 cu totuG umil <i ne8nsemnat" Mi$am dat seama c nu gre(isem 8n pri7in0a m8inilor luiF cci deseori 8(i <reca palmele) ca (i cum ar <i 7rut s le stoarc de ume zeal) s le usuce (i s le 8nclzeasc) (i c) a<ar de asta) le (tergea mereu) pe ascuns) cu batistaF "D D )F tiu bine c s8nt <iin0a cea mai ne8nsemnat de pe lume) a urmat 1riah +eep) modest" Al0ii n$au dec8t s se ridice c8t or putea" Maic$mea e (i ea o <emeie cu totuG ne8nsemnat" ,ocuim Intr$o cociRab nenorocit) ma3ter Copper<ield) dar ne mul0u mim cu ce a7em" i taic$meu a a7ut o 8ndeletnicire ne8nsem nata" A <ost paracliser" i acum ce eY l$am 8ntrebat" Acum e 8n lumea celor drep0i) ma3ter Copper<ield" .ar s8nt ttttea alte lucruri pentru care trebuie s mul0umim din su<let" .e pild) trebuie s mul0umesc din su<let c mi$a <ost hrzit s lucrez la mister OicM<ield" ,$am 8ntrebat dac era de mult 7reme 8n ser7iciul lui mister OicM<ield" i $ -8nt la el de aproape patru ani) ma3ter Copper<ield) mi$a N <lipuns) 8nchiz8nd cartea) dup ce (i$a 8nsemnat locul unde rm$ c aine" ,a un an dup moartea tatei) am intrat la el" Trebuie s mul$ N lumesc din tot su<letul pentru astaX i trebuie s$i mul0umesc din lot su<letul lui mister OicM<ield) care a bine7oit s m ia ucenic (i pl9$mi dea putin0a s 8n70) ceea ce) altminteri) cu ne8nsemnatele 1lNloace ale mamei (i ale mele) n$a( <i putut <ace" f RRR Presupun c atunci c8nd ai s$0i ispr7e(ti ucenicia) ai s <aci yocatur pe cont propriu" Cu 7oia sor0ii) da) ma3ter Copper<ield"

27

C+AR,!- .IC/!N-

Poate c9) 8ntr$o bun zi) o s aNungi to7ar( cu mister OicM$ <ield) i$am zis) ca s9$% mgulesc) (i <irma se 7a numi ;OicM<ield R +eep= sau ;+eep) succesor al <irmei OicM<ield=" Iai) nu) ma3ter Copper<ieldX mi$a rspuns 1riah) cl9tin8nd din cap" Prea s8nt ne8nsemnat pentru una ca astaX A(a cum (edea) cu gura schimonosit (i cu obrazul brzc cute (i arunc8ndu$mi pri7iri <uri(e) semna nespus de mult cu chipul cioplit la captul grinzii de l8ng <ereastra odii mele" $ !ister OicM<ield e un om c8t se poate de bun) a ur 1riah" .ac l$a0i cunoa(te mai de mult) ma3ter Copper<ield) s8nt sigur c 7$a0i da singur seama) mult mai bine dec8t s8nt 8n stare i 7 spun eu" I$am rspuns c nu m 8ndoiesc de acest lucru) dar c9) unul dintre prietenii mtu(ii) nu$% cunosc de prea mult 7reme" $ Iai) desigur) ma3ter Copper<ieldX a e:clamat 1riah" dumnea7oastr e o doamn c8t se poate de amabil" C8nd 7oia s$(i mani<este entuziasmul) a7ea un <el de a D care era <oarte ur8t (i) urmrind z78rcolirile ca de (arpe ale g8tu$lui (i ale trupului sau) nici n$am luat 8n seam complimentu adresat mtu(ii" $ O doamn <oarte amabil) ma3ter Copper<ield) a repet 1riah +eep" A(a$i c$o admir <oarte mult pe miss AgnesY .e(i habar n$a7eam) i$am zis din toat inima ;da=) .umnez s m ierteX r7 -per c9 (i dumnea7oastr) ma3ter Copper<ield) o adi -8nt sigur c9 o admira0i"

To0i o admir) i$am rspuns" Iai) 7 mul0umesc) ma3ter Copper<ield) 7 mul0umesc pent aceste cu7inte" -8nt at8t de ade7rateX .e(i nu$s dec8t o <iin0 c totuG ne8nsemnat) (tiu c$s ade7rateX O) 7 mul0umesc) ma Copper<ieldX !ra at8t de 8n<lcrat) 8nc8t s$a rsucit) ridic8ndu$se de pe (i a 8nceput s se pregteasc de plecare" $ M$a(teapt9 mama) trebuie s <ie 8ngriNorat) mi$a uit8ndu$se la un ceas cu cadran (ters (i 8mb8csit) pe care %$a din buzunar" Cu toate c9 s8ntem oameni umili (i neGnsen totu(i s8ntem o <amilie <oarte str8ns unit) ma3ter Copper<ie

.AII. COPP!RBI!,.

#?@

.ac$a0i primi s 7eni0i la noi 8ntr$o dup$amiaz) s9 lua0i ceaiul 8n aaraccioasa noastr locuin0a) mama ar <i nu mai pu0in 8nc8ntat dec8t mine" I$am spus c primesc cu plcere" $ I mul0umesc) ma3ter Copper<ield) mi$a rspuns 1riah) pun8nd cartea la locul ei" Nu$i a(a c rm8ne0i aici mai mult 7re me) ma3ter Copper<ieldY I$am spus c socotesc s rm8n aici c8t 7oi urma la (coal" $ Ade7ratX a e:clamat 1riah" Atunci nu m 8ndoiesc c pe dumneavoastr' ma3ter Copper<ield) 7 7a lua ca asociat mister OicM<ield" ,$am asigurat nu numai c nu nutream acest g8nd) dar) mai mult) c9 nimeni nu <cuse asemenea planuri 8n pri7in0a mea) dar 1riah nu s$a lsat) repet8ndu$mi mereu) 8n ciuda tuturor asigu$ rrilor meleD ;.a) da) ma3ter Copper<ield) cred c 8ntr$ade7r o s 7<t ia ca asociatX= sauD ;Nu 8ncape 8ndoial) ma3ter Copper<ield) u$are s 7 ia ea asociatX= 8n cele din urm) <iind gata de plecare) m$a 8ntrebat dac n$am nimic 8mpotri7 s sting lumina (i) c8nd i$am spus c n$am) a Itins$o numaidec8t" .up ce mi$a str8ns m8na E pe 8ntuneric) m8na lui mi s$a prut ca un pe(te $ a 8ntredeschis u(a care ddea 8n Itrad9) s$a <uri(at a<ar) tr9g8nd$o dup el (i ls8ndu$m9 s9 m 8ntorc 8n cas pe dibuite) ceea ce n$a <ost u(or deloc) (i din aceast pricin m$am 8mpiedicat de scaunul lui (i am czut" .e aceea cred CA l$am 7isat toat noapteaD am 7isat) 8ntre altele) c pornise 8ntr$o i:pedi0ie piratereasc) cu barcazul 8n care locuia mister Peggotty) <idic8nd 8n 78r<ul catargului un pa7ilion negru) pe care era 8nscris drept de7iz Practica 5udiciar a lui Tidd) (i c sub acest steag dia$ bolic ne ducea) pe micu0a !mGly (i pe mine) ca s ne 8nece 8n Murea Caraibilor" A doua zi diminea0) la (coal) am reu(it) 8ntruc8t7a) s$mi birui timiditatea) iar a treia zi) ce7a mai mult) (i apoi m$am desco$ torosit de ea treptat) ast<el 8nc8t) 8n mai pu0in de dou sptm8ni) 2im aNuns s m simt bine (i 8n largul meu printre noii mei colegi" Mai eram destul de ne8ndem8natic la Nocuri (i destul de 8napoiat 8n pri7in0a (tiin0ei de carte) dar trgeam ndeNdea c) obi(nuindu$m ^ 1 Nocul) s <ac progrese la sport) (i c) 8n708nd cu r87n) a7eam

27"

C+AR,!- .IC/!N-

s$i aNung (i la carte" A(adar) m$am pus pe munc) at8t la Nc (i la carte (i mi$am c8(tigat pre0uirea tuturor" Peste pu0in) 7ia0a dus la ;Murdstone R rinby= mi s$a prut at8t de 8ndeprtat) 8nc8t abia 8mi 7enea a crede c$o trisem 7reodat (i) 8n acela timp) at8t de bine m$am deprins cu traiul ce$% duceam acum) 8nci mi se prea c dinuia de 7reme 8ndelungat" coala doctorului -trong era o (coal e:celentF 8ntre ea aceea a lui mister CreaMle era o deosebire ca de la cer la !ra condus cu discernm8nt (i seriozitate) pe baza unor princip <oarte sntoase) bizuindu$se) 8n toate pri7in0ele) pe sim0ul onoare (i pe buna$credin0 a bie0ilor) presupun8nd) p8n la probi contrarie) c nu le lipse(te nici una) nici cealalt) (i aceste principi <ceau ade7rate minuni" Ne consideram cu to0ii rspunztori pen$ tru bunul mers al institu0iei (i pentru pstrarea reputa0iei (i pre( tigiului ei" .e aceea o iubeam cil to0ii E eu) unul) s8nt sigur cG iubeam (i nu (tiu s <i <ost printre noi 7reun biat care s n$ iubeasc9 E (i 8n70am cu tragere de inim) dorind s$i <acem cin$ ste) 8n recrea0ie Nucam tot <elul de Nocuri <rumoase (i ne bucunim de mult libertateF totu(i) 0in minte c a7eam nume bun 8n ora( ^ c rareori se 8nt8mpla ca prin 0inuta sau prin purtrile noastre (tirbim <aima doctorului -trong (i a (colarilor si" 1nii dintre bie0ii mai 78rstnici erau interni (i de la ei am a<lY anumite amnunte pri7ind 7ia0a doctorului" .e pild) c nu 8mplinise nici un an de c8nd se 8nsurase din dragoste cu t8nra <rumoasa doamn pe care o 7zusem 8n biroul suF c d8nsa n$a70 nici o le0caie) dar a7ea) 8n schimb 2a(a spuneau bie0ii3) o droa de rude srace) gata s$% scoat pe doctor din casa (i cminul li .e asemenea) c moti7ul pentru care doctorul prea at8t de distra era c se a<la mereu 8n cutare de rdcini grece(tiF din care cF 8n nai7itatea (i ignoran0a mea) am crezut c docotrul era un botanist pasionat) mai ales c totdeauna umbla cu capul 8n p p8n ce mi$am dat seama c era 7orba de rdcinile unor cu7ii pentru un dic0ionar pe care$% pregtea" Mi s$a spus c Ada monitorul clasei noastre) care era tare la matematici) 0in8nd i de planul lucrrii (i de ritmul 8n care lucra) calculase c8t 8i bui doctorului ca s termine acest dic0ionar (i aNunsese la conclua

.AII. COPP!RBI!,.

277

ea$% 7a s<8r(i peste o mie (ase sute patruzeci (i nou de ani) socoti0i de la ultima sa ani7ersare) la care 8mplinise (aizeci (i doi de ani" Cu toate acestea) doctorul era idolul 8ntregii (coliF numai 8ntr$o (coal tare pctoas ar <i putut s nu <ie) cci era omul cel mai bun din lume (i era 8nsu<le0it de o credin0 sincer) 8n stare s mi(te (i inimile de piatr ale urnelor de pe zid" C8nd se plimba 8n I1- (i 8n Nos 8n acea parte a cur0ii a<lat 8n <a0a locuin0ei sale) cio$ rile (i stncu0ele singuratice 8ntorceau capul dup el) pri7indu$% lurcastic) ca (i cum ar <i (tiut cu c8t erau mai pricepute dec8t d8nsul In treburile lume(ti) cci) dac 7reun cer(etor reu(ea s se apropie 8ndestul de 8ncl0mintea$i sc8r08itoare (i s9$i atrag luarea$aminte mcar asupra unui cr8mpei din po7estea nenorocirilor sale) 7a$ g<tbondul acela era un om <cut cel pu0in pentru 7reo dou zile" Baptul era <oarte bine cunoscut de toat (coala (i pro<esorii (i monitorii 8(i ddeau silin0a s alunge haimanalele care$% a(teptau pe la col0uri) (i chiar sreau pe <erestre ca s9 le goneasc din curte 8nainte ca doctorul s le <i 7zut) ceea ce uneori reu(eau s <ac la doar c80i7a iarzi distan0) 8n timp ce d8nsul se plimba 8n sus (i 8n Nos) <r a bnui nimic" C8nd ie(ea din curtea (colii) lipsit de Ocrotire) se lsa 8nduio(at de primul 7enit" i$ar <i dat (i Nam$ bierele din picioare" 1mbla 7orba 8n (coal 2nu (tiu (i n$am a<lat niciodat pe ce se bizuia) dar am crezut$o at80ia ani) 8nc8t nu m 8ndoiesc c era ade7rat3 c 8ntr$o geroas zi de iarn 8i druise 1nei cer(etoare Nambierele din picioare (i aceasta st8rnise indig$ lirea 8ntregii 7ecint0i) duc8ndu$se din cas 8n cas cu copilul l7elit 8n Nambiere ca 8n ni(te scutece) acestea <iind cunoscute de iuta lumea de prin 8mpreNurimi) la <el de bine cum era cunoscut catedrala" ,egenda aduga c singurul care n$a recunoscut imbierele a <ost doctorul (i c) dup c8t7a timp) c8nd le$a gsit Kltpuse la u(a dughenei unui negustor de 7echituri care cumpra Inemenea obiecte pltindu$le cu gin %) a <ost 7zut nu o dat cer$ litlndu$le admirati7) ca (i cum ar <i apreciat un model nou de 28mbiere) superioare alor sale" !ra 8nduio(tor s$% 7ezi pe doctor 8mpreun cu t8nra (i <ru$ +Oasa lui so0ie" 8(i mani<esta a<ec0iunea <a0 de d8nsa printe(te (i
l6utur6 preparat din must de cereale distilat (i condimentat cu ienupr"

27#

C+AR,!- .IC/!N-

cu o bl8nde0e care 8n7edera buntatea lui 8nnscut" Am a7ut sea prileNul s$i 7d plimb8ndu$se prin grdina cu piersici (i a7ut uneori ocazia s$i urmresc mai 8ndeaproape 8n bibliotec sau 8n salon" Mi s$a prut c d8nsa 8l 8ngriNea cu de7otament (i c 0inea mult la el) de(i niciodat n$am a7ut impresia c ar interesa$o peste msur dic0ionarul) cci) 8n buzunarele hainei (i 8n cptu $ (eala plriei) doctorul a7ea 8ntotdeauna materiale destinate dic0io narului) iar c8nd se plimbau) prea c9$i 7orbe(te despre ele" m Pe missis -trong o 7edeam <oarte des) pe de o parte) pentru ca m 8ndrgise din ziua c8nd 8i <usesem prezentat doctorului (i se purtase dup aceea <oarte drgu0 cu mine) art8ndu$mi un deosebii interesF pe de alt parte) pentru c o iubea pe Agnes (i mereu 7enea pe la noi" Cu mister OicM<ield cred c nu prea se 8mpac "% 2mi s$a prut c se teme de el3" .e c8te ori rm8nea seara la noi) re<uza propunerea lui de a o 8nso0i (i pleca 8n grab) lu8ndu$m9 pe mine s$o conduc p8n acas" Iar c8teodat9) c8nd) alerg8nd) str$ bteam 7oio(i 8mpreun curtea catedralei) unde ne a(teptam s nu 8nt8lnim pe nimeni) ne pomeneam cu KacM Maldon) care de <ii dat c8nd ne 7edea se arta <oarte mirat" Bceam <oarte mult haz de soacra doctorului -trong" O missis MarMlehamF dar bie0ii o porecliser C9tana$'9tr8n) din pricin c d8nsa luase comanda (i conducea cu dibcie numeroasi o(tire de rubedenii 8mpotri7a doctorului" !ra o <emeie mrun0ica) cu ochi ageri) care) c8nd ie(ea 8n ora() purta 8n mod in7ariabil a bonet 8mpodobit cu <lori arti<iciale (i cu doi <luturi) al cror rol era s zboare deasupra <lorilor" Credeam cu to0ii c boneta astl <usese adus din Bran0a) cci nu putea <i dec8t opera acestui popor ingenios) dar singurul lucru pe care$% (tiu precis e c) ori de c8te ie(ea seara) missis MarMleham purta bonetaF iar c8nd mergea 7izit pe la prieteni) o lua cu sine 8ntr$un co(ule0 indianF c <iu parc tremurau tot timpul (i c 8n orele 8nsorite 8i o<ereai des<tare suplimentar doctorului -trong" Pe C9tana$'9tr8n E nu <olosesc aceast porecl 8n der8deD am putut$o obser7a mai 8ndeaproape 8ntr$o sear care mi$a n 8ntiprit 8n amintire din pricina unei alte 8nt8mplri pe care o po7esti" !ra 8n seara c8nd 8n casa doctorului s$a dat o mic seF cu prileNul plecrii lui KacM Maldon 8n India) unde acesta 1K

.AII. COPP!RBI!,.

#?>

intre cadet 8ntr$un regiment sau cam a(a ce7a) cci mister OicM$ <ield 8i gsise) 8n s<8r(it) o sluNb" -e nimerise ca tocmai ziua aceea s9 <ie (i ani7ersarea zilei de na(tere a doctorului" Busese zi de srbtoare la (coalF diminea0a) 8i 8nm8nasem darurile pregtite) monitorul a 0inut o cu78ntare 8n numele nostru (i l$am aclamat p8n am rgu(it) iar lui i$au dat lacrimile" Iar dup9$amiaz) mister OicM<ield) Agnes (i cu mine am mers s9 lum ceaiul la d8nsul) ca prieteni ai casei" KacM Maldon sosise 8naintea noastr" C8nd am intrat) missis -trong) 8ntr$o rochie alb) 8mpodobit cu ni(te panglici 7i(inii) ctnta la pian) iar el sttea aplecat asupra notelor) 8ntorc8nd <ilele" !issis -trong mi s$a prut schimbat la <a0) obraNii ei albi$tran$ da<irii n$a7eau prospe0imea (i strlucirea obi(nuitF dar era totu(i <rumoas) nespus de <rumoas" Am uitat s te <elicit de ziua dumitale) doctore) a zis missis MarMleham) dup ce toat lumea s$a a(ezat" Precum bnuie(ti) desigur) urrile mele s8nt c8t se poate de sincere" .$mi 7oie s$0i ipunD ,a mul0i aniX I mul0umesc) ma(am' i$a rspuns doctorul" - trie(ti mul0i) mul0i) mul0i ani) a adugat Ctana$'tr8n" Ci$o spun nu numai pentru dumneata) ci (i pentru Annie) (i pentru K`cM Maldon) (i pentru mul0i al0ii" Ca ieri nu erai dec8t un bie0a() I<lcM) cu un cap mai mic dec8t ma3ter Copper<ield) (i 8i <ceai declara0ii de dragoste lui Annie 8n dosul tu<elor de coacze din <1ndul grdinii" Mam drag) a rugat$o missis -trong) las astea acum" Nu <i proast) AnnieX a rspuns maic$sa" .ac mai ro(e(ti mGiim) c8nd e(ti o btr8n9 <emeie mritat) c 0i se amintesc aseme nea lucruri) oare) c8nd ai s le mai po0i asculta <r s9 te ru(ineziY 'tr8nY AnnieY a e:clamat KacM Maldon" .aG de undeX $ .a) da) Kohn % ) a struit C9tana$'9tr8n9" !ste) de <apt) o c %Vatrtn9 <emeie mritat" Nu ca 78rst $ cci cine ar putea spune c <i <<tta de douzeci de ani e btr8nY E dar) <iind ne7asta doctorului) rIirl(oara ta e precum am zis" i e un noroc pentru tine) Kohn) c JNriUoara ta s$a mritat cu doctorul" Ai gsit 8n el un prieten
<umele din care deri7 <orma diminuti7al (i <amiliar KacM"

#H5

C+AR,!- .IC/!N-

bine7oitor (i cu trecere) care) dac te 7ei arta 7rednic) s8nt sigura c 7a <i (i mai bine7oitor" N$am <ost orgolioas niciodatX 8ntot$ deauna am recunoscut deschis c anumi0i membri ai <amiliei noas$ tre au ne7oie de un prieten" i tu ai <ost unul dintre ei) p8n9 ce 7eri(oara ta 0i$a gsit un spriNin" Om cu ade7rat generos) doctorul a <cut un gest) 7r8nd bagatelizeze lucrurile (i s$% scuteasc pe KacM Maldon amnunte" .ar missis MarMleham s$a ridicat de la locul ei pentru i se a(eza alturi de doctor (i) ating8ndu$% cu e7antaiul pe m8 i$ azisD ; E Nu) 8ntr$ade7r) scumpe doctor) s m ier0i dac strui asupra acestui subiect) dar s8nt <oarte mi(cat" M preocup 8n a(a m sur) 8nc8t a( spune chiar c a de7enit o idee <i:" Pentru noi e(ti o binecu78ntare" !(ti o binecu78ntare cereasc) zu) 80i spunX T Bleacuri) <leacuri""") a 8ngimat doctorul" E Nu) nu) s am iertare) a insistat Ctana$'9tr8n" Biindc i de <a0 dec8t scumpul nostru prieten) mister OicM<ield) care (tie toate secretele) nu pot <i de acord s tac" .ac ai s con0inu s te por0i ast<el) am s <ac uz de prerogati7ele mele de soacr i o s te cert" Iorbesc cinstit (i <r ocoli(uri" Ceea ce spun aci am mai spus (i atunci c8nd m$ai uluit E 80i mai aminte(ti c8t surprins am <ostY E c8nd mi$ai cerut$o 8n cstorie pe Annie" N0^ c) cererea 8n sine ar <i <ost neobi(nuit E ar <i caraghios pretind una ca asta E ci pentru c$ai <ost prieten cu srmanul tat (i pentru c pe d8nsa ai cunoscut$o de c8nd a7ea (ase lur nici prin g8nd nu mi$a dat s te pri7esc 7reodat sub acest aspee sau s bnuiesc mcar c$ai umbla s te 8nsori) doar de asta <ost surprins" """ ) $ .a) da) i$a spus doctorul) bine dispus) n$are nici o important E 'a are. %$a contrazis Ctana$'9tr8n9) pun8ndu$i e7antaiul buze" Are chiar o mare importan0" Am 7orbit de toate acest` s mi se spun dac gre(esc" A(aX M$am dus atunci la Annie ti i$am po7estit ce s$a 8nt8mplat" I$am zisD ;.raga mea) a 7enit doc$ torul -trong (i) <oarte <rumos) te$a cerut 8n cstorie=" Am in +M en0at$o cu ce7aY Nu" Am rugat$oD ;Ascult) Annie) spum ml ade7rulD 0i$e liber inimaY= ;Mam) mi$a rspuns ea pl8ngla s8nt at8t de t8nr $ asta era c8t se poate de ade7rat $ (ii

.AII. COPP!RBI!,.

#H%

(i iu dac am inim"= ;.ac$i a(a) draga mea) i$am zis) po0i <i si$ gura c9$i liber" Odorul meu) i$am zis) 8n orice caz) doctorul -lrong e <oarte tulburat (i trebuie s$i dm un rspuns" Nu$% pu$ tem lsa s a(tepte"= ;Mam) mi$a zis Annie pl8ng8nd) crezi c9 l$ar sim0i tare ne<ericit <r mineY .ac da) 8l pre0uiesc (i$% respect prea mult ca s$% las s su<ere (i s8nt gata s9$% iau"= Ast<el l$a hotr8t cstoria" i atunci) abia atunci i$am zisD ;Annie) doc$ torul -trong n$o s$0i <ie numai so0) ci o s$0i 0in loc (i de tatD o li<t <ie capul <amiliei noastre) o s reprezinte 8n0elepciunea (i pres$ ctlgiul <amiliei noastre (i) a( putea spune) a7erea <amiliei noastreF ^lntr$un cu78nt) o s <ie pentru ea o binecu78ntare cereasc"= Am 8losit atunci aceste cu7inte (i le <olosesc (i astzi" .ac am (i eu ^o calitate) aceea e consec7en0a" Tot timpul c8t a durat aceast cu78ntare) Annie a stat nemi(cat) ctcut) cu pri7irile 8n pm8nt) iar 7rul ei a stat l8ng9 ea) cu ochii J pleca0i" Acum) <ata a (optit cu glas tremurtorD $ Mama) sper c$ai ispr7it) nuY $ Nu) scumpa mea Annie) i$a rspuns Ctana$'tr8n) n$am c1pr97it 8nc" Pentru c m 8ntrebi) odorule) 80i spun eh nu' n$am Nupr97it" Ireau s m pl8ng c nu te por0i cum s$ar cu7eni cu <a milia ta (i) pentru c9 ar <i zadarnic s m pl8ng 0ie) m pl8ng ciotului tu" i acum) drag doctore) ia te uit la prostu0a asta de cne7ast a dumitaleX .ar 8n timp ce doctorul) cu z8mbetul lui sincer (i duios) 8(i c8ntorcea spre ea chipul plin de buntate) Annie (i$a lsat (i mai Ilare capul 8n pm8nt" Am bgat de seam c mister OicM<ield n$o I lllbea din ochi nici o clip" $ Wilele trecute) a urmat maic$sa) cltin8nd din cap (i amenin$ c0tnd$o cu e7aritaiul) c8nd i$am Wis acestui copil r9u c <amilia lliou"str9 se a<l 8ntr$o situa0ie pe care ar putea s 0i$o aduc la ccuno(tin0a E socotesc chiar c era datoare s 0i$o aduc la cuno( tin0a $ mi$a rspuns c a <ace acest lucru e totuna cu a$0i cere o g7oare (i c9) deoarece e(ti prea mrinimos (i 8i 8ndepline(ti toate lorin0ele) se code(te" $ Annie) scumpa mea) i$a zis atunci doctorul) ru ai <cut" M$ai lit de o plcere"

2#2

C+AR,!- .IC/!N-

Asta i$am spus (i euX a strigat maic9$sa" - (tii c de acu 8nainte) c8nd o s a<lu c$0i ascunde ce7a din aceast pricin) 7in de$a dreptul la dumneata) drag doctore" Ioi <i <ericit) i$a rspuns doctorul" 8mi dai 7oieY .esigur" 'ine) atunci a(a am s <acX a 8ncheiat Ctana$'9tr8n" Ne$am 8n0elesX K i) dup c8te mi$am dat seama) dob8ndind ceea ce urmrise) \ atins de c8te7a ori m8na doctorului cu e7antaiul 2dup ce) mai 8ntii" 8l dusese la buze3 (i s$a 8ntors) trium<toare) la locul ei" .up sosirea altor oaspe0i) 8ntre care doi pro<esori (i Adams) s$au discutat lucruri de interes generalF discu0ia s$a oprit) <i $ re(te) asupra persoanei lui KacM Maldon (i asupra cltoriei salt$" asupra 0rii 8n care pleca) asupra di<eritelor sale proiecte (i per $ specti7e" Trebuia s9 plece chiar 8n noaptea aceea) dup ce 7a %% luat masa) cu diligenta la ra7esend) unde era ancorat 7asul cu care a7ea s cltoreasc) (i E a<ar de cazul c s$ar 8ntoarce in concediu sau pentru moti7e de sntate E urma s lipseasc nu (tiu c80i ani" 8mi amintesc c toat lumea a <ost de acord c Indii e o 0ar mult ponegrit (i c) 8n a<ar de 7reun tigru sau doi (i dK oarecare zpu(eal 8n timpul zilei) n$a7ea nimic neplcut" 8n ceea ce m9 pri7e(te) 8l pri7eam pe KacM Maldon ca pe un <el d -indbad% modern (i mi$% 8nchipuiam prieten la cataram cu to0i raNahii Orientului) care (edeau sub baldachine) trg8nd din rsucite narghilele de aur) care) dac le$ar <i 8ntins cine7a) msurat o mil" !issis -trong a7ea o 7oce <oarte <rumoasF (tiam acest lucru) cci nu o dat o auzisem c8nt8nd" .ar 8n seara aceea) <ie din ditate) deoarece era mult lume de <a0) <ie c nu era 8n 7 <ost 8n stare s c8nte de<el" A atacat un duet cu 7rul ei Maldon dar nu %$ a dus p8n9 la capt) (i mai t8rziu) c8nd a 8ncercat s c8nli singur) de(i a 8nceput <rumos) 7ocea i s$a stins deodat) (i d8nsai
%

-indbad MarinarulD unul dintre eroii po7estirilor arabe 8nmnuncheate 8n 7ZNT+ culegere cunoscut sub numele de Halima sau > mie 3i una de nopi4 -imlhml 8mbin) ca (i eroul >diseii lui +omer) spiritul de a7entur cuMste0imea"

.AII. COPP!RBI!,.

2#3

rmas <oarte m8hnit9) cu <runtea plecata peste cla7iatura pianului" Amabil) doctorul ne$a spus c9 e ner7oas (i) ca s$o scape din 8ncurctur) ne$a propus s Nucm o partid de cr0i) cu toate c nu Itia s Noace cr0i) cum nu (tia nici s c8nte la trombon" Am bgat Ins de seam cum Ctana$'tr8n9 8ndat %$a luat sub ocrotirea ei) 8n calitate de partener) (i) 8nainte de a 8ncepe ini0ierea) i$a poruncit s9$i 8ncredin0eze toate monedele de argint pe care le a7ea 8n buzunar" Kocul a <ost amuzant (i nenumratele gre(eli s78r(ite de doc$ tor) 8n ciuda supra7egherii atente (i spre marea suprare a <lu $ turilor) l$au <cut 8nc (i mai amuzant" !issis -trong a re<uzat s Noace) sub cu78nt c nu se sim0ea prea bine) iar 7rul ei) Maldon) ceruse 7oie s se retrag) a78nd de 8mpachetat" .up ce a ispr7it) Maldon s$a 8napoiat (i au stat de 7orb pe so<a" .in c8nd 8n c8nd) ea se apropia de mas (i se uita la cr0ile doctorului) s<tuindu$% ce I<t Noace" !ra <oarte palid (i c8nd s$a aplecat peste umrul lui) mi I$a prut c9 degetul cu care$i arta cr0ile 8i tremuraF dar doctorul) mi(cat de drgl(enia ei) n$a obser7at dac 8ntr$ade7r tremura" ,a mas n$am mai <ost at8t de 7oio(i" Ai <i zis c9 ne ddeam Mama cu to0ii c o asemenea despr0ire era neplcut (i) cu c8t se apropia) cu at8t era mai neplcut" KacM Maldon se strduia s <ie <oarte 7orbre0) dar nu se sim0ea 8n largul su) ceea ce 8ngreuna lltua0ia" i nici Ctana$'tr8n nu contribuise) cred) la u(urarea ei amin0ind mereu episoade din tinere0ea lui KacM Maldon" .octorul 8ns) care socotea) s8nt sigur) c9 mul0umit lui toat lumea era <ericit) prea 8nc8ntat (i nu se 8ndoia c8tu(i de pu0in c to2i petreceam de minune" $ Annie) draga mea) a zis uit8ndu$se la ceas (i umpl8ndu$(i paharul) 7remea 7rului tu KacM s$a 8mplinit (i nu se cade s$% <ucem s 8nt8rzie) cci nici 7remea) nici <lu:ul nu a(teapt pe nimeni) iar 8n cazul de <a0 e 7orba de am8ndou9" !ister Maldon) ^^l stau 8n <a0 o lung cltorie (i o 0ar necunoscutF dar mul0i 8naintea dumitale s$au msurat cu am8ndou (i dup dumneata) c8t 7a <i lumea asta) 7or 7eni al0ii care le 7or 8n<runta" I8nturile crora la 7ei 8ncredin0a soarta au purtat pe calea norocului (i au adus cu i One 8napoi mii (i mii de oameni" $ Oricum ai pri7i lucrurile) e dureros) (i$a dat cu prerea missis iMarMleham) e dureros s 7ezi un t8nar minunat) care a crescut sub

#H&

C+AR,!- .IC/!N-

ochii ti) pornind spre cellalt capt al lumii) prsindu$(i to0i prie$ tenii) <r a (ti ce$% a(teapt" i arunc8ndu$i o pri7ire doctorului) adugatD 1n t8nr care <ace asemenea sacri<icii e) cu ade7 7rednic s primeasc mereu spriNin (i ocrotire" $ Iremea 7a trece repede) at8t pentru dumneata) mister(. don) c8t (i pentru noi to0i) a urmat doctorul" Cin8nd seama de i sul <iresc al lucrurilor) unii dintre noi nu pot crede c 7or putea i te salute la 8napoiere" .ar nu ne r9m8ne altce7a mai bun de <cui dec8t s nu pierdem ndeNdea) (i eu) unul) nu mi$o pierd" Nu te 7oi obosi cu po7e0e" Ai a7ut mult 7reme 8n <a0 o pild minunat I persoana 7eri(oarei dumitale) Annie" Imit$i 7irtu0ile c8t deaproape cu putin0" !issis MarMleham (i$a <cut 78nt cu e7antaiul (i a cli din cap" $ .rum bun) auster KacM) a 8ncheiat doctorul) ridic8ndu$s to0i i$am urmat e:emplul" 80i doresc cltorie bun) succese c8t mai strlucite peste mare (i s te 8ntorci cu bine" Am 8nchinat cu to0ii 8n cinstea lui KacM Maldon (i i$am m8naF apoi acesta (i$a luat r9mas$bun de la doamne (i) cu pa grbi0i) s$a 8ndreptat spre ie(ire) unde) c8nd s$a urcat 8n trsur) <ost salutat cu urale de ele7ii (colii) care a(teptau 8n curte" M$m repezit (i eu printre ei) a<l8ndu$m <oarte aproape de trsur clipa c8nd s$a pus 8n mi(careF (i 8n zgomotul (i 8n pra<ul din Nur) s$ a prut c l$am 7zut pe KacM Maldon <oarte tulburat la <a0 0in8nd 8n m8n ce7a 7i(iniu" .up o o7a0ie 8n cinstea doctorului (i 8nc una 8n cinst so0iei sale) bie0ii s$au risipit) iar eu m$am 8ntors 8n cas) unde i gsit oaspe0ii str8n(i 8n Nurul doctorului) discut8nd despre pleca lui KacM Maldon) despre <elul cum suportase despr0irea) des ceea ce trebuie s <i <ost 8n inima lui (i toate celelalte" 8n toii Rm discu0iei) missis MarMleham a strigat deodatD $ 1nde$i AnnieY Annie nu era acoloF (i toate chemrile noastre au <ost za nice) Annie n$a rspuns" .8nd buzna a<ar din su<ragerie s 7ede ce se 8nt8mplase) am g9sit$o zc8nd pe du(umea) 8n hol" Am <oarte alarma0i) p8n ne$am dat seama c le(inase (i am 7zut Z administr8ndu$i$se 8ngriNirile obi(nuite 8n asemenea cazuri)

.AII. COPP!RBI!,.

#H@

!ine 8n <ire" .octorul i$a luat capul pe genunchi (i) d8nd deoparte buclele r7(ite) a spus) uit8ndu$se 8n NurD $ 'iata AnnieX ! at8t de de7otat (i are un su<let at8t de bunX .e 7in9$i despr0irea de 7echiul ei prieten (i to7ar( de Noac) de !arul la care 0ine at8t de multX Iai) ce pcatX 8mi pare <oarte r9uX C8nd a deschis ochii (i a 7zut unde se a<l (i c eram cu to0ii I In Nurul ei) Annie s$a ridicat cu aNutorul nostru) 8ntorc8nd totodat I <i capul) ca s$% rezeme de umrul doctorului sau) cine (tie) ca I R=.i ascund <a0a" Ne$am 8ntors 8n salon) ca s$o lsm singur cu I %"ct"rul (i cu maic$saF dar d8nsa a zis pare$se c se simte mai I #ine dec8t se sim0ise toat ziua (i c dore(te s stea cu noi (i atunci I iu adus$o 8n salon $ <oarte palid (i slbit) mi s$a prut $ (i$au - iie*at=" pe so<a" $ Annie) draga mea) i$a zis miss2s MarMleham) potri7indu$i r"c&ia, ia te uitX Ai pierdut o <undX N$ar 7rea cine7a s9 <ie at8t de #un s$o cauteY ! din panglic 7i(inie" !ra <unda pe care o purtase la piept" Ne$am apucat cu to0i s$o Pfcut6m; s8nt sigur c (i eu m$am uitat dup ea peste tot) dar de n$a gsit$o nimeni" $ Nu$0i mai aminte(ti c8nd ai a7ut$o ultima oar) AnnieY a Intre#at=" maic$sa" M$am minunat singur cum de putuse s$mi par palid mai In dinte) at8t de tare s$a aprins la <a0 c8nd a rspuns c mai adineauri fun%a era 8nc la locul ei) dar c nu merit s$o mai cutm" Totu(i am cutat$o mai departe cu to0ii) dar n$am gsit$o" Ne$a tu)at %e c8te7a ori s 8ncetm) dar tot am mai cutat$o) <r zel) e %fept, p8n ce i$a re7enit de$a bineleaF 8n cele din urm) musa<irii tu plecat2 Am pornit 8ncet spre cas) mister OicM<ield) Agnes (i cu mineF )nes (i cu mine admi<8nd luna) iar mister OicM<ield cu pri7irile intite 8n pm8nt" C8nd am aNuns 8n <a0a casei) Agnes a bgat de ana c9$(i uitase scule0ul" 8nc8ntat c puteam s9$i <ac un ser7i$^u) am alergat 8napoi s9 i$% aduc" Am intrat 8n su<ragerie) unde$% lsaseF era pustie (i cu<undat 2p tuneric2 Iz8nd c u(a care ddea spre biroul doctorului era des$ 1a (i c acolo era lumin) am intrat s spun ce cutam (i s9 cer luminare2

#HA

C+AR,!- .IC/!N-

.octorul (edea 8ntr$un <otoliu) l8ng9 cmin) iar t8nra$i so0ie sttea pe un sc9una() la picioarele lui" W8mbind) mul0umit de sine) doctorul citea cu glas tare din manuscris o not e:plicati7a sau e:punerea unei teorii din interminabilul su dic0ionar) iar d8nsa pri7ea 8n sus la el" Chipul ei a7ea 8ns o e:presie cum nu mai 7zusem niciodat" !ra nespus de <rumos) dar li7id (i a7i$Fi un aer absent (i 7dea o groaz slbatic) de co(mar) insu<latX de nu (tiu ce" Ochii 8i erau mri0i) iar prul castaniu) str8ns 8n dou cozi bogate) 8i cdea pe umeri (i pe rochia alb) a a<T^ armonie era (tirbit de lipsa <undei pierdute" 8mi amintesc <oarte bine de cuttura ei) dar nici acum) c8nd Nudec lucrurile ci minte matur) nu s8nt 8n stare s spun ce e:prima" ' C, l4 Cin0)K^ renie) ru(ine) m8ndrie) dragoste) 8ncredere) toate acestea le reg9 sesc 8n pri7irea eiF dar) mai presus de V toate) regsesc acea grQT+ inspirat de nu (tiu ce anume" reea$ C8nd am intrat (i le$am spus de ce 7enisem) a tresrit" .oc torul) de asemenea) a <ost tulburat) cci atunci c8nd am adus 8napoi luminarea luat de pe mas l$am gsit m8ng8ind$o prin te(te pe cap) spun8ndu$i c era un pislog nesim0itor) pentru c i lsase ispitit de ea s9$i citeasc mai departe) (i po<tind$o mearg la culcare" ZDUJ .8nsa %$a rugat struitor s$o mai lase s stea" -$o lase s si c se bucura de 8ncrederea lui 8n noaptea aceea 2am auzit$o 8ng- m8nd c8te7a cu7inte izolate 8n acest sens3" i dup ce m$a petrecu cu pri7irea p8n am ie(it pe u() am 7zut$o cum s$a 8ntors ctre 2 (i cum) 8mpreun8ndu$(i m8inile pe genunchiul lui) s$a uitat la el i aceea(i e:presie) dar pu0in mai lini(tit 8n clipa c8nd a reluat le tura" Aceast scen m$a tulburat ad8nc (i mult 7reme mi$a rinFi 8ntiprit 8n memorie) cum 7oi a7ea prileNul s po7estesc momentul potri7it"

//01/

CAPITO,1, SIII
O 8nt8lnire nea(teptat
N$am mai pomenit de Peggotty de la <uga mea din ,ondraF dar bine8n0eles c 8ndat ce am <ost primit la .o7er) i$am trimis o pcrisoare (i apoi) c8nd mtu(a a hot9r8t s m ia sub ocrotirea ei) I l$nrn scris alta) mai lung) 8n care i$am po7estit totul de$a <ir a pr" I C<nd am <ost dat la (coala doctorului -trong) i$am scris din nou) '1gr97indu$i 7ia0a <ericit pe care o duceam (i perspecti7ele de J Iiitor" Niciodat n$a( <i putut s$mi procur o mai mare plcere Jheltuind banii drui0i de mister .icM dec8t aceea pe care am bim0it$o trimi08ndu$i prin po(t lui Peggotty) 8n ultima scrisoare) o JKumtate de guinee de aur) ca s$mi pltesc datoriaF (i abia 8n Jceasta scrisoare i$am po7estit despre lunganul cu cruciorul tras +t un mgar" ,a toate acestea) Peggotty mi$a rspuns dac nu cu conci$ Jiunea) cel pu0in cu promptitudinea unui <unc0ionar comercial" +i$u cheltuit toate resursele 2care) 8n scris) <ire(te) erau destul de <codeste3 strduindu$se s9$(i e:prime sentimentele 8n legtur cu J-latoria mea" Patru <e0e pline de 8nceputuri de <raze incoerente JM1 e:clamati7e) rmase <r alt 8ncheiere dec8t pete) n$au <ost 8n Mire s9$i u(ureze ndu<ul" .ar pentru mine petele erau mai gr9i$ JMre dec8t cea mai des78r(it compunere) cci <ceau do7ada c 'ltggotty pl8nsese tot timpul c8t a7usese h8rtia 8n <a0a (i) oare) ce Mtce7a mi$a( <i putut doriY

#HH

C+AR,!- .IC/!N-

Mi$am dat seama destul de lesne c sim0mintele ei <a0 mtu(a nu erau 8nc prea amicale" Pornirea 8mpotri7a ei prea ei ad8nc 8nrdcinat (i 7e(tile prea erau proaspete" Niciodat cunoa(tem oamenii) mi$a scris eaF <aptul c miss 'etsey se at8t de deosebit de cum ni se pruse are o MoralX Acesta chiar cu78ntul ei" .e bun seam se mai temea de miss cci 8n salutrile respectuoase ce i le trimitea era mult s<iiciuneF (i) Nudecind dup repetatele ei aluzii cum c) la cerere) era orie uni gata s$mi trimit bani de diligent ca s 7in la Larmouth) 8ncape 8ndoial c se temea (i de mine) pr8ndu$i$se c$ar \ putin0 ca <oarte cur8nd s$o (terg din nou" Mi$a dat 8ntre altele o 7este care m$a m8hnit ad8nc) (i anu mobila din casa printeasc <usese 78ndut9 (i c mister Murdstor (i sor9$sa plecaser (i c 8ncuiaser9 casa) urm8nd s$o dea cu chim sau s$o 78nd" .umnezeu mi$e martor c) de c8nd se mutaser acolo) nu mai a7usesem parte de casa aceea) dar m durea su<let la g8ndul c btr8na locuin0 <usese prsit) c 8n grdin cre(te blriile (i c un strat gros (i Nila7 de <runze 7e(tede 8i acoper potecile" Auzeam parc 7i<orul url8nd 8n preaNma ei) 8mi 8nchipi ploaia rece bt8nd 8n geamuri (i luna plimb8ndu$(i <antomele pere0ii odilor pustii (i 7eghind asupra singurt0ii lor toat" i m$am g8ndit din nou la morm8ntul a<lat 8n curtea bis (i mi s$a prut c (i casa printeasc murise (i c toate c8te legate de tata (i mama se spulberaser 8n 78nt" Alte nout0i n$am gsit 8n scrisorile lui Peggotty" !ister 'i Mis) spunea ea) era un so0 cum nu se poate mai bun) de(i cam stD la pungF dar oameni <r cusur nu e:ist (i cusururi a7ea (i destule 2eu) unul) 8ns) zu) nu$i (tiu nici unul3F (i mister 'a 8mi trimitea salutri (i$mi ddea de (tire c odi0a mea m a(t orie8nd" !ister Peggotty era sntos) (i +am era sntos) (i mis ummidge era su<erind) iar micu0a !mGly n$a 7rut s$mi salutare drgstoas) spun8nd c Peggotty n$a7ea dec8t s$mit dac 7rea" I$am 8mprt(it mtu(ii toate 7e(tile primite) 8n a<ar de i pri7ire la !mGly) <iindc instincul 8mi spunea c <a0 de d8i s$ar <i artat prea 8ngduitoare" C8t timp am <ost nou la doctorului -trong) mtu( a 7enit de mai multe ori la Canterh

.AII. COPP!RBI!,.

#H>

aa m 7ad) dar 8ntotdeauna la ceasurile cele mai nepotri7ite) 7r8nd) pesemne) s m ia pe nea(teptate" 8ncredin08ndu$se 8ns c eram silitor (i m purtam bine (i auzind de peste tot c <ceam progrese 8nsemnate la 8n70tur) (i$a 8ntrerupt cur8nd aceste 7izite" O 7edeam s8mbta) la trei sau patru sptm8ni o dat) c8nd mergeam s m osptez la .o7er) iar pe mister .icM miercurea) din dou 8n dou sptm8ni) c8nd sosea cu diligenta la pr8nz (i r9m8nea cu mine p8n9 a doua zi diminea0" !ister .icM nu pornea niciodat la drum <r o map de piele) On0in8nd pro7izii de h8rtie de scris (i memoriulF cci 8n pri7in0a \cestui document aNunsese la concluzia c nu mai a7ea timp de pierdut (i trebuia neaprat s$% termine" !ister .icM a7ea o slbiciune pentru turta dulce" Pentru ca Iizitele pe care mi le <cea s$i <ie mai plcute) mtu(a 8mi spusese ^ 9 m9 8n0eleg cu stp8nul unei co<etrii s$i dea 8n cont) cu condi0ia

C' niciodat s nu$i ser7easc turt dulce de mai mult de un (iling pe zi" Aceast 8mpreNurare) precum (i <aptul c toate notele de plut de la micul han unde trgea erau prezentate spre achitare <lNQtu(ii m$au <cut s cred c lui mister .icM nu 8i era 8ngduit declt s$(i zornie banii 8n buzunar) nu 8ns s$i (i cheltuiasc" Am +ll ut ulterior c) 8ntr$ade7r) a(a stteau lucrurile sau cel pu0in c dlnsul se 8n0elesese cu mtu(a s$i dea socoteal de orice ban chel$ tuit) 8ntruc8t nici prin g8nd nu$i trecea sTo trag pe s<oar (i mereu ^e strduia s$i <ac pe plac) aNunsese <oarte chibzuit 8n m8nuirea banilor" 8n aceast pri7in0) ca (i 8n toate celelalte) mister .icM era <on7ins c mtu(a era cea mai 8n0eleapt (i cea mai e:traordinar meie din lumeF de alt<el) mi$a spus acest lucru 8n repetate r8nduri) cea mai mare tain (i totdeauna 8n (oapt" $ TrotPood) mi$a zis cu un aer misterios mister .icM 8ntr$o lercuri) dup ce$mi <cuse iar aceast destinuire) cine$i brbatul ela care se ascunde 8n preaNma casei noastre (i o sperieY $ O sperie pe mtu(aY !ister .icM a dat din capD $ Credeam c nimic n$ar putea s$o sperie) cci e""" nde aici ilnte a urmat 8n (oapt3 s nu o spui mai departe""" e cea mai 2\leapt (i cea mai e:traordinar <emeie din lume"

#>5

C+AR,!- .IC/!N-

i dup ce a rostit aceste cu7inte) s$a tras 8napoi) s ob e<ectul <cut asupra mea de aceast descriere" ` .e 7enit 8nt8ia oar) mi$a zis mister .icM) a 7enit prin") 7d""" %A&> este anul c8nd a <ost e:ecutat regele Carol I" P" c a(a mi$ai spus) %A&>) nuY .a) sir. Nu prea se potri7e(te) mi$a rspuns mister .icM) cltin8nd cap) nedumerit" Nu$mi 7ine s cred c$a( putea <i at8t de btr8n" Nu cum7a 8n anul acela s$a i7it (i brbatul despre care 7orbitY l$am 8ntrebat" Bire(teX a ade7erit mister .icM" Nu prea 7d cum s$ar <i p 8nt8mpla chiar 8n anul acela) TrotPood" .ata ai luat$o di manual de istorieY .a) sir. i _$ Presupun c istoria nu minte niciodat sau m 8n oareY m$a 8ntrebat mister .icM) cu o licrire de ndeNde" S<R Iai) sir' sigur c nuX i$am rspuns eu) <oarte hotr8t" !ram t8nr (i nai7) (i chiar credeam c istoria nu minte" Nu pricep) mi$a zis mister .icM) cl9tin8nd din cap" care nu merge" 8n orice caz) brbatul acela a 7enit 8nt8ia o scurt timp dup ce s$a s978r(it gre(eala de a se trece 8n capul meu parte din zpceala ce domnea 8n mintea lui Carol I" Tocmai ie(i sem s m plimb pe 8nserate) dup ceai) cu miss TrotPood) c8n2 l$am zrit l8ng9 cas" -e plimba de colo p8n coloY .ac se plimba de colo p8n coloY a repetat mister -tai ni0el" -$mi aduc aminte" Nu""" nuX Nu se plimba de puia colo" Ca s$o scurtez) l$am 8ntrebat ce anume fcea omul cu priciF $ Pi) nici nu era acolo) mi$a rspuns mister .icM) p8n c8n deodat s$a i7it 8n spatele mtu(ii (i i$a (optit ce7a" .8nsa M 8ntors (i a le(inat) iar eu am rmas neclintit (i m$am uitat la el Vi atunci a plecatF ceea ce mi se pare de ne8n0eles e c9 aceea s$a ascuns 28n pm8nt sau altunde7a3 (i c nu s$a m niciodatX $ i de atunci a rmas ascunsY l$am 8ntrebat"

.AII. COPP!RBI!,.

#>%

$ Nu 8ncape 8ndoialaX mi$a rspuns mister .icM) d8nd din cap cu un aer gra7" Nu s$a mai artat niciodat p8n asearX Tocmai ne t plimbam asear) c8nd iar(i s$a i7it 8n spatele ei (i l$am recunoscut" i din nou a speriat$o pe mtu(aY A apucat$o tremuriciul) mi$a zis mister .icM) prinz8nd a tremura (i a cln0ni din din0i" -$a 0inut de uluci" A pl8ns" .ar licult) TrotPood) 7ino mai aproape) a adugat" i m$a tras l8n$ ^t el ca s m 8ntrebe 8n (oaptD Oare de ce i$o <i dat bani) la amina luniiY $ O <i <ost) poate) 7reun cer(etor" !ister .icM a cltinat din cap) resping8nd aceast sugestie) dup a repetat de mai multe ori) <oarte hotr8tD ;Nu) nu era cer(etor) i era cer(etor) nu era cer(etorX= Mi$a po7estit apoi c) pe la miezul Vp2ii) la lumina lunii) o 7zuse de la <ereastr pe mtu(a cum 8i Kuse bani omului cu pricina) care se a<la 8n <a0a gardului grdinii) % cum omul se <cuse ne7zut E intr8nd pesemne 8n pm8nt E cci ae mai artase dup9 aceea) iar mtu(a se 8napoiase grbit (i se ecurase pe <uri( 8n cas) (i c nici diminea0a nu <usese 8n apele ^F U% asta nu$i ddea pace lui mister .icM" ,a 8nceput n$am a7ut nici o 8ndoial c necunoscutul trebuia s 7reo 8nchipuire de$a lui mister .icM) cum era (i aceea cu ne$ icitul rege de la care i se trseser at8tea necazuriF dar c8nd m$am <ldit mai bine) m$am 8ntrebat dac nu cum7a) 8n dou r8nduri) se 'une 8ncercarea sau doar se schi0ase 8ncercarea de a$% rpi pe llul mister .icM de sub ocrotirea mtu(ii (i dac nu cum7a +usa) care) precum singur mrturisise) 0inea at8t de mult la el) <usese silit s$i rscumpere cu bani lini(tea (i pacea" i <iindc (i eu <oarte ata(at de mister .icM (i 0ineam la mul0umirea lui) narile mele au 8ntrit aceast bnuial) (i mult 7reme dup IR) In <iecare a doua miercuri c8nd trebuia s 7in) mi se strecu$ l In su<let o nelini(te ce m <cea s m 8ndoiesc c 7a 7eni ca de Icel" .e <iecare dat 8ns cobora din diligent) crunt) z8mbitor 2"Mul0umit (i niciodat nu mi$a mai pomenit de brbatul acela i era 8n stare s$o sperie pe mtu(a" <t Miercurile acestea erau cele mai <ericite zile din 7ia0a lui mis G.icMF de alt<el) erau <oarte plcute (i pentru mine" Cur8nd l$au hicut to0i ele7ii (colii (i) cu toate c nu lua parte la nici unul

#>#

C+AR,!- .IC/!N-

din Nocurile noastre) 8n a<ar de 8nl0area zmeului) urmrea cu acela(i interes ca oricare dintre noi 8ntrecerile noastre" .e c8te ori nu l$am 7zut asist8nd cu su<letul la gur la o partid de bile sau do titirez) abia 0in8ndu$(i su<larea 8n momentele criticeX .e c8te ori) c8nd ne Nucam de$a ho0ii (i 7ardi(tii) nu l$am zrit coco0at pe a mo7ilit) <lutur8ndu$(i plria deasupra capului crunt (i 8ndNT+ n8ndu$ne s nu ne lsm) <r a se mai g8ndi la capul regelui C martirul) cu des978r(ire <urat de Noaca noastrX .e c8te ori) 7ara) orele petrecute pe terenul de crichet nu J pre<cut pentru el 8n clipe de <ericireX .e c8te ori nu l$am 7zi iarna) cu nasul 78nt) 8n<runt8nd zpada (i 78ntul de rsrit) pri7iri 8n e:taz bie0ii care se ddeau cu sniu0ele pe costi( (i bt8nd dl palme cu mnu(i de l8n cu totX Toat lumea 8l 8ndrgea (i in7enti7itatea (i 8ndem8narea lui I lucrurile mrunte dep(ea orice 8nchipuireX tia <eluri (i chipuri d a tia portocalele) pe care nici c le bnuise 7reunul dintre noi" pricepea s <ac un 7apora( din orice) chiar (i dintr$o surcea" Put` s me(tereasc din oase de pe(te <iguri de (ahF din cr0i 7echi d Noc) care romaneF din mosorele) ro0i cu spi0e) iar din s8rm coli7ii" .ar mai ales era ne8ntrecut 8n pri7in0a obiectelor din sD (i paieF aNunseserm s credem cu to0ii c din s<oar (i din p 8n stare s <ac orice" 8n scurt timp) <aima lui mister .icM s$a r9sp8ndit pretut .up c8te7a zile) doctorul -trong m$a 8ntrebat despre el spus tot ce a<lasem din gura mtu(ii) ceea ce %$a <cut curios) 8nc8t m$a rugat s i$% prezint c8nd 7a 7eni s m r8ndul 7iitor" .up ce i$am <cut cuno(tin0 cu mister .icM) torul po<tind$% ca) ori de c8te ori nu m 7a gsi la sta0ia d8lig s 7in la (coal (i) a(tept8nd 8ncheierea programului) sR neasc) mister .icM s$a obi(nuit s 7in la (coal (i s se prin curte) a(tept8ndu$m) cci miercurea se 8nt8mpla adese ie(im mai t8rziu din clas" Ast<el a cunoscut$o (i pe t8nra (i moa(a so0ie a doctorului 2care prea mai palid acumF se arat mult mai rar (i nu mai era 7esel) ca 8nainte) dar rmsese la <el Zl <rumoas3 (i) 8ncetul cu 8ncetul) a legat prietenie cu toat lumea 2 s$a 8ncumetat s intre chiar 8n cldirea (colii (i s m a(tepte" I a(eza 8ntotdeauna 8n acela(i col0) pe acela(i taburet) care 8n cinn

.AII. COPP!RBI!,.

#>6

lui a <ost poreclit ;.icM=) (i sttea 0in8ndu$(i capul crunt plecat 8nainte) trg8nd cu urechea (i art8nd o ad8nc 7enera0ie pentru 8n70tura pe care niciodat nu <usese 8n stare s (i$o 8nsu(easc" Aceea(i 7enera0ie o mani<esta mister .icM (i <a0 de doctorul I Itr"n), socotindu$% cel mai subtil (i mai des78r(it <ilozo< din c80i LI, <ost 7reodat" A trecut 7reme 8ndelungat 8nainte ca mister Dick s 8ndrzneasc a$i 7orbi doctorului alt<el dec8t cu capul L%esc"perit; (i chiar atunci c8nd s$au 8mprietenit (i au 8nceput s se falim#e 8mpreun prin acea parte a grdinii pe care o numeau LAleea doctorului=) mister .icM tot 8(i mai scotea din c8nd 8n c8nd -6laria ca s9$(i arate respctul <a0 de 8n0elepciune (i (tiin0" Cum J\a Int8mplat c 8n cursul acestor plimbri doctorul s$a apucat s$i -i easc <ragmente din <aimosul dic0ionar) nu am reu(it s a<lu -ici"%at6; se prea poate c) la 8nceput) a a7ut impresia c le cite(te -"ar pentru sine" 8n orice caz) (i acest lucru a de7enit un obicei) iar WfUster .icM) care$% asculta cu <a0a strlucitoare de m8ndrie (i 5ficlntare, era 8ncredin0at c nu e:ista nici o carte mai 8nc8nttoare -7Cit dic0ionarul" Clnd 8mi aduc aminte cum se plimbau 8n sus (i 8n Nos prin 5itS <erestrelor clasei E doctorul) cu z8mbetul su blaNin) agit8nd lin c0n% 8n c8nd manuscrisul sau d8nd gra7 din cap) 8n timp ce 5ll"u, iar mister .icM ascult8nd) capti7at cu biata lui minte purtat Bim"l, .umnezeu (tie unde) pe aripile cu7intelor ne8n0elese E mi -I pare c aceasta e una dintre scenele cele mai plcute (i mai 5p,tit"are din c8te mi$a <ost dat s 7d" Mi se pare c$ar <i putut s -Onlinue a se plimba a(a 8n sus (i 8n Nos de$a pururi (i omenirea ar I <ost mai <ericit" .e <apt) miile de 8nt8mplri 8n Nurul crora se -te at8ta zar7 nu prezint pentru ea sau pentru mine nici pe -trintate at8ta interes" ) Boarte cur8nd) mister .icM s$a 8mprietenit (i cu Agnes (i) 7enind 5ireu pe la noi) a <cut cuno(tin0 (i cu 1riah" Amici0ia noastr) JN) pe zi ce trecea) de7enea mai str8ns9) se bizuia pe urmtoarea -lIBtle <oarte ciudatD cu toate c9 7enea s mii 7ad 8n calitate de B"re, mister .icM) ori de c8te ori a7ea cea mai mic 8ndoial) 8n BH pri7in0) 8mi cerea (i 8mi urma po7a0aF nu numai pentru c9 BH,ia mult 8nnscuta agerime a min0ii mele) ci (i pentru c9 so$ -ti ca mo(tenisem o bun parte din 8n0elepciunea mtu(ii"

#>&

C+AR,!- .IC/!N-

8ntr$o Noi diminea0) pe uli0) c8nd 8l petreceam pe i .icM de la han la sta0ia diligentei) 8nainte de a m duce la D 2cci a7usesem o or 8nainte de gustarea de diminea03) am dai nas 8n nas cu 1riah) care mi$a amintit <gduiala c 7oi 7eni 8nti o zi s iau ceaiul cu d8nsul (i cu maic$saF (i 8nclin8ndu$se <oarte ad8nc) a adugatD $ .e alt<el) ma3ter Copper<ield) nici nu m$am a(teptat s 7 0ine0i <9gduiala) <iindc s8ntem oameni at8t de umili (i de ne8nsemna0i" Nu m dumirisem 8nc dac 1riah mi$era simpatic sau daca mi$era nesu<eritF cum stteam a(a pe uli0) pri7indu$% drept 8n <Fi^a) a7eam mari 8ndoieli 8n aceast pri7in0" .ar) ne7r8nd s m cread<l 8ng8m<at) i$am rspuns c nu a(teptam dec8t s m po<teasc" $ O) dac9$i a(a) ma(ter Copper<ield) mi$a zis 1riah) (i dac) 8ntr$< de79r) <aptul c s8ntem at8t de ne8nsemna0i nu 7 8mpiedic) n i! 7rea s po<ti0i azi dup$amiaz9Y .ar) dac s8ntem prea ne8nsem na0i) 7 rog s nu 7 s<ii0i) ma3ter Copper<ield) (i s$mi spune0iF o! dm prea bine seama de situa0ie" I$am spus c$i 7oi cere 7oie lui mister OicM<ield (i) dai a acesta nu 7a a7ea nimic 8mpotri7) lucru de care nu m 8ndoiam) 7oi 7eni cu plcere" i dup9$amiaz9) pe la (ase) <iind una din zilele c8nd biroul se 8nchidea mai de7reme) m$am dus la i$am spus c eram gata de plecare" I asigur c mama 7a <i <oarte m8ndr) mi$a zis el) c8nd i pornit 8mpreun" Ireau s spun c s$ar sim0i m8ndr) dac m8ndrl n$ar <i un pcat) ma3ter Copper<ield" Azi$diminea0 totu(i n$ai pregetat s presupui c m8ndruX i$am ripostat" Iai) nu) ma3ter Copper<ieldX a protestat 1riah" Iai) s m crede0iX Nici prin g8nd nu mi$a trecut una ca astaX Nu <i socotit c8tusi de pu0in m8ndru dac$a0i <i gsit c s8ntem ne8nsemna0i pentru dumnea7oastr" Pentru c statem) 8nt tare umili (i ne8nsemna0i" 7" [ Ai mai studiat tot at8t de mult 8n ultima 7remeY l$am 8ntrebai ca s schimb 7orba" $ Iai) ma3ter Copper<ield) mi$a rspuns 1riah) plec8ndu I pri7irea) lecturile mele nu 8nseamn nici pe departe studiu" Mi$a<li mai petrecut (i eu un ceas sau dou) seara) cu cartea lui mister Tid<l

.AII. COPP!RBI!,.

#>@

8mi 8nchipui c trebuie s9 <ie cam greu" Pentru mine e uneori greu) mi$a rspuns el" Nu (tiu 8ns unui om 8nzestrat cum i$ar prea" '9t8nd pe brbie cu dou degete ale dreptei sale scheletice tac$ tul unei melodii) a urmat 8n timp ce mergeamD Iede0i) ma3ter Copper<ield) s8nt 8n cartea lui mister Tidd cu7inte (i termeni latine(ti care pun la grea 8ncercare un cititor ca mine) a78nd cuno(tin0e at8t de ne8nsemate" Ai 7rea s9 8n7e0i latinaY l$am 8ntrebat pe nea(teptate" Ci$a( da cu plcere lec0ii) pe msur ce 8n70 (i eu" Iai) 7 mul0umesc) ma3ter Copper<ield) mi$a rspuns) d8nd i din cap" !) 8ntr$ade7r) <oarte drgu0 c$mi <ace0i aceast propu nere) dar prea s8nt ne8nsemnat ca s$o pot primi" Ce prostie) 1riahX $ Iai) 7 rog s9 m ierta0i) ma3ter Copper<ield) 7 s8nt <oarte 8ndatorat (i mi$ar <ace o deosebit plcere) 7 asigur) dar s8nt mult prea ne8nsemnat" -e gsesc (i a(a destui care m calc 8n picioare i numai pentru c s8nt de Nos) darmite c8nd o s$i Nignesc (i cu 8n70turaY Nu$i de nasul meu 8n70tura" Pentru unul ca mine e mai sntos s9 nu nzuiasc prea sus) ma3ter Copper<ield" .ac 7rea s9 triasc lini(tit) trebuie s9 rm8n umil) ne8nsemnat" Niciodat nu l$am 7zut cu gura mai r8nNit (i cu cele dou cute i din obraz mai ad8nci dec8t 8n clipa c8nd mi$a <cut aceast decla$ie" i tot timpul ddea din cap) 8nclin8ndu$se cu modestie" Cred c gre(e(ti) 1riah) i$am zis" 8ndrznesc s spun c) dac c aI 7rea) te$a( putea 8n70a c8te ce7a" Iai) nu m 8ndoiesc c8tu(i de pu0in) ma3ter Copper<ield" Nu$ i <<itti c9 dumnea7oastr) ne<iind o persoan ne8nsemnat ca mine) ) nu slnte0i 8n stare s 7ede0i lucrurile cum s8nt pentru cei ne8nsem$ i fia i2 Nu 7reau ca) 8n708nd) s$i st8rnesc pe cei care s8nt mai presus " t3+ mine" I mul0umesc" -8nt prea umil (i ne8nsemnat" Iat) mas Kfcr Copper<ield) umila$mi locuin0X Am intrat de$a dreptul din strada 8ntr$o 8ncpere scund) demo$ NtitA (i am gsit$o acolo pe missis +eep) care semna leit cu 1riah) cnumai c9 era mai mic" M$a primit cu ad8nci plecciuni (i m$a 1gat s$o iert c$(i srut <iul 8n <a0a mea) adugind c) de(i erau Mmeni de Nos) se iubeau unul pe altul) ceea ce nu putea c(una

#>A

C+AR,!- .IC/!N-

nici un ru nimnui" 8ncperea) <oarte curat) era despr0it 8n douD Numtate) buctrie) Numtate) su<ragerie" .ar nu era deloc plcut" Ce(tile de ceai erau pregtite pe mas) iar ceainicul <ie bea pe sob" -e mai a<lau 8n odaieD un scrin cu pupitru) la ca seara) c8teodat) citea sau scria 1riahF mapa albastr a lui 1riN din care se re7rsau tot <elul de h8rtii pe NosF un teanc de cr0i) <runte cu cartea lui mister TiddF 8ntr$un col0 se a<la un bu<etF de asta) mobilele obi(nuite" Nu$mi amintesc s <i <ost 7reun c anume care s <i dat o impresie de str8mtoare) de calicie sa mizerieF 8ntreaga 8ncpere 8ns ddea aceast impresie" .in umilin0) pare$se) missis +eep mai purta doliu" .e(i cuse mult 7reme de la moartea lui mister +eep) mai purta doliu" Bcuse un oarecare compromis numai 8n ce pri7ea bonetaF purta haine cernite) ca 8n primele zile ale 7du7iei" @ $ Wiua asta) c8nd ma3ter Copper<ield a 7enit 8n 7izit la i Bis ea) turn8nd ceaiul) nu se cade s <ie uitat) 1riah" F"\_\ Am zis eu) mam) c$a(a 7ei socoti) i$a rspuns el" $ T$ A( <i 7rut ca taic$tu s mai <i trit s 7ad (i el ce a7em astzi) a zis missis +eep" M$am sim0it st8nNenit de aceste cu7inteF dar 8n acela(i timpFX <cut plcere s <iu tratat ca un oaspete de 7az (i mi s$a p9 missis +eep este o <emeie agreabil" 1riah al meu de mult 7reme a(teapt ziua asta) a 7 missis +eep" -e temea c n$o sF 7eni0i) pentru c prea umili (i ne8nsemna0i) (i aceast temere am 8mprt(it$o (i e Ne8nsemna0i s8ntem) ne8nsemna0i am <ost (i ne8nsemna0i 7or mine 8n Iecii 7ecilor" -8nt sigur) doamn) c n$a7e0i nici un moti7 s 7 descona dera0i) i$am rspuns) a<ar doar dac 7 <ace plcere" $aI mul0umesc) sir' mi$a zis missis +eep" Ne cuno8 gul nasului (i nu ne pl8ngem de<el" Mi$am dat seama c) treptat) missis +eep se apropia mine) iar c 1riah trecuse 8n3 <a0a mea (i am8ndoi 8ncepuser ai m ser7easc cu tot ce e0mai bun pe mas" ,a drept 7orbind) nu prea erau cine (tie ce delicatese pe mas) dar) pre0uind mai mull g8ndul dec8t <apta) am gsit c erau <oarte aten0i cu mine" Apoi 8ndat au 8nceput s 7orbeasc despre mtu(i (i atunci :0

.AII. COPP!RBI!,.

#>?

po7estit de mtu(a meaF (i despre prin0i) (i atunci le$am po7estit despre ai meiF dup aceea) missis +eep a 8nceput s 7orbeasc despre ta0i 7itregi (i atunci am 8nceput s le 7orbesc de al meuF dur 8ndat mi$am luat seama) pentru c mi$am adus aminte de N -<atul mtu(ii de a nu atinge acest subiect" .ar a(a cum un do$`u(or nu poate sta 8mpotri7 unei perechi de tirbu(oane sau a(a un dinte de lapte este pierdut 8n <a0a unei perechi de denti(ti IA1 a(a cum o biat mingiu0 cu pene% nu poate <ace nimic 8n <a0a dou palete) nici eu n$am putut 0ine piept atacurilor lui 1riah (i te mamei sale" Au <cut cu mine ce au 7rutF cu at8ta iscusin0 au scos de la line lucruri pe care n$a( <i 7rut s le spun) 8nc8t mi$e (i ru(ine llnd m g8ndescF mai ales c) 8n nai7itatea mea de copil) eram Itruc8t7a m8ndru de 8ncrederea ce le artam (i m consideram 3tectorul prea respectuoaselor mele gazde" -e iubeau cu ade7rat) asta era limpede" Br nici o 8ndoial) Ita m$a impresionatF dar 8mpotri7a miestriei cu care unul ducea mi departe 7orba 8nceput de cellalt eram lipsit de orice aprare" Vupa ce au a<lat tot ce au po<tit despre mine 2numai despre episodul TMurdstone R rinby= (i despre <uga mea din ,ondra n$am su<lat 'ilei un cu78nt3) au trecut la mister OicM<ield (i la Agnes" 1riah +<lniitea mingea mamei sale) missis +eep o prindea (i i$o arunca 'hMpoi lui 1riah) care o pstra un moment) pentru ca dup aceea JIr sa i$o arunce mamei sale (i a(a mai departe) de la unul la altul) 'ina ce n$am (tiut la cine se a<l mingea (i m$am zpcit de$a JMnelea" .e alt<el) (i mingea se schimba mereu" 'a era mister MIlcM<ield) ba era Agnes) ba era buntatea <r pereche a lui mister I[lcM<ield) ba era admira0ia mea pentru AgnesF ba era clientela (i 'enitul lui mister OicM<ield) ba era 7ia0a noastr 8n <amilie) seara) J1pa cinF ba era 7inul ce$% bea mister OicM<ield (i pricina care$% liceu s9 bea (i prerea de ru c bea peste msuraF ba una) ba alta) +^ apoi toate la un locF (i <r a a7ea impresia c$a( 7orbi prea mult 'tli us <ace altce7a dec8t s$i 8ncuraNez din c8nd 8n c8nd) de team J% nu se arate iar cople(i0i de nimicnicia lor (i de marea cinste ce o
te 7orba de mingea de plut cu coroni0 de pene <olosit 8n Nocul sporti7 cunos$In t:rile anglo$sa:one sub numele de badminton"

#>H

C+AR,!- .IC/!N-

constituia prezen0a mea) m$am pomenit c le dest9inuisem <el <el de lucruri pe care n$ar <i trebuit s le destinuiesc (i am <ost msur s Nudec e<ectul dup <reamtul nrilor lui 1riah" Am 8nceput s m simt cam prost (i a( <i 7rut s$mi 7izita) c8nd cine7a) dup ce trecuse pe strad prin <a0a u(ii l2 larg deschise) s se aeriseasc odaia) 8n care era cald) 7remea D <oarte bl8nd pentru acel anotimp) s$a 8ntors din drum) a aruncat Z pri7ire 8nuntru (i a intrat) e:clam8nd cu glas tareD $ Copper<ieldX - <ie oare cu putin0Y !ra mister MicaPberX !ister MicaPber) cu monoclul (i tonul (i cu gulerul su) cu aerul su 8ndatoritor (i cu acela(i protector 8n glas) mister MicaPber 8n persoanX $ .ragul meu Copper<ield) mi$a zis mister MicaPber) 8nt z8ndu$mi m8na) aceasta$i o 8nt8lnire menit s 8n7edereze tornicia (i nesiguran0a celor lume(ti""" 8ntr$un cu78nt) e o 8nt8 e:traordinarX Mergeam a(a) pe strad (i chibzuiam c nu poate s nu$mi sur8d (i mie norocul 2s8nt optimist 8n clipa <a03) c8nd) deodat) dau peste un t8n9r) dar scump prieten) leN de perioada cea mai zbuciumat a 7ie0ii meleF a( putea spune N momentul crucial al 7ie0ii mele" Copper<ield) dragul meu priet ce mai <aciY " N$a( putea spune $ 8ntr$ade7r) n a3 putea spune $ c$am <o bucuros s9$% 8nt8lnesc pe mister MicaPber acoloF totu(i) am <l bucuros s$% 7d (i i$am str8ns clduros m8na) 8ntreb8ndu$% de) sis MicaPber" $ Mul0umesc) mi$a rspuns mister MicaPber) cu acela(i ga ca (i altdat) cuibrindu$(i brbia 8n guler" ! pe cale s se X meze" 8ntr$un cu78nt) gemenii nu$(i mai trag hrana de la iz7oa naturii) mi$a destinuit mister MicaPber 8ntr$un acces de since tate) i$a 8n0rcat (i acuml[mG@s[s)MicaPber m 8nso0e(te 8n cl9tc mea" O s se bucure mult sNr<e8nnoiasc9 prietenia cu un om ca 8n toate pri7in0ele) s$a do7edit un 7rednic 8nchintor la s<8nt al prieteniei" I$am spus c$a( <i 8nc8ntat s$o 7d" $ !(ti <oarte drgu0) mi$a zis mister MicaPber" W8mbind) mister MicaPber (i$a cuibrit din nou brbia 8n pli tron (i (i$a rotit ochii Nur$8mpreNur"

.AII. COPP!RBI!,.

#>>

$ Pe t8nrul meu prieten Copper<ield nu l$am gsit singur) a 1rmat <oarte 8ndatoritor mister MicaPber) <r a se adresa cui7a \nume) ci la mas) 8n to7r(ia unei doamne 7du7e (i a unui l8n<tr care pesemne este odrasla ei) 8ntr$un cu78nt) a zis mister MicaPber) 8ntr$un nou acces de sinceritate) <iul ei" Ia <i o cinste pentru mine s le <iu prezentat" N$am a7ut alt ie(ire 8n aceast situa0ie dec8t s$i <ac lui mister MicaPber cuno(tin0 cu 1riah +eep (i cu maic$saF (i asta am <9cut" 8n 7reme ce ei se ploconeau ad8nc 8n <a0a lui) mister MicaP$ ber a luat loc (i) <oarte curtenitor) le$a <cut un semn cu m8na" Orice prieten al prietenului meu Copper<ield) a zis mister TlicaPber) este 8n drept s$mi cear orice" -8ntem prea ne8nsemna0i) sir' <iul meu (i cu mine) i$a zis mis Fls +eep) ca s ne putem numi prietenii lui ma3ter Copper<ield" A a7ut buntatea s po<teasc s ia ceaiul cu noi (i 8i s8ntem <oarte recunosctori pentru astaF cum 7 s8ntem (i dumnea7oastr) sir' pentru aten0ia pe ne$a0i acordat" !a( am' s8nte0i c8t se poate de 8ndatoritoare) i$a rspuns mis Wr MicaPber) <c8ndu$i o plecciune" i tu) Copper<ield) cu ce te OcupiY Tot cu nego0ul de 7inuriY !ram <oarte nerbdtor s$% scot pe mister MicaPber de acoloF <i cu plria 8n m8n9 (i 8mbuNorat la <a0) i$am rspuns c eram Ile7 la (coala doctorului -trong" $ !le7Y s$a mirat mister MicaPber) ridic8nd spr8ncenele" -8nt <oarte <ericit s$aud acest lucru" Cu toate c un spirit ca acela al prietenului meu Copper<ield) a urmat el) adres8ndu$se lui 1riah (i <tnica$sii) un spirit care a dob8ndit o cunoa(tere ad8nc9 a oame nilor (i a 7ie0ii) n$ar mai a7ea ne7oie de 8n70tur) totu(i e ca un p`mXnt bogat) din care poate rsri o 7egeta0ie lu:uriant""" 8ntr$un pn7lnt) a 8ncheiat mister MicaPber) z8mbind) cuprins de un nou liGccs de sinceritate) 8ntr$un cu78nt) e un spirit capabil s$i asimi$ ^p[)c pe clasici) 8n toate pri7in0ele" Impreun8ndu$(i 8ncet m8inile lungi (i de(irate) 1riah se 8ndoi c<e miNloc) ca s arate c 8mprt(ea 8ntru totul aceast 8nalt pre$ire a 8nsu(irilor mele" $ N$a0i 7rea s mergem s$o 7edem pe missis MicaPberY %$arn 8ntrebat) sper8nd s$% <ac s se urneasc"

655

C+AR,!- .IC/!N-

E -9 mergem) Copper<ield) dac 7rei s$i <aci aceast plcere)i mi$a rspuns mister MicaPber) ridic8ndu$se" Nu m s<iesc s a<irm aici) 8n <a0a prietenilor no(tri) c s8nt un om care) 7reme de c80i7g ani) a a7ut de 8n<runtat mari greut0i bne(ti" !ram sigur c nu 7a scpa prileNul de a spune ce7a staF totdeauna 8i plcea s se laude cu greut0ile lui" $ 1neori) m$am ridicat deasupra acestor greut0i" Alteo greut0ile m$au""" 8ntr$un cu78nt) m$au dobor8t" Au <ost 8mpre Nurri c8nd am izbutit s9 le lo7esc 8n <a0F au <ost (i 8mp<eN c8nd) co78r(it de mul0imea lor) m$am 7zut ne7oit s dau 8na (i s$i spun so0iei) <olosind cu7intele lui Cato%D ;Ai dreptate) ton" Acum totul s$a s<8r(it" Nu mai s8nt 8n stare s luptX= niciodat 8n 7ia0a mea) a adugat mister MicaPber) n$am ae mul0umire mai mare dec8t c8nd am putut s$mi 7rs amarul 2daca acest cu78nt este 8n msur s9 8mbr0i(eze toate suprrile ce pot ! pricinuite de ni(te ordonan0e de sechestru sau de ni(te polile pltibile 8n termen de dou sau patru luni3" N$am a7ut mul0umire mai mare zic) dec8t c8nd am putut s$mi 7rs amarul la pieptul prietenului meu Copper<ield" i mister MicaPber (i$a 8ncheiat acest <rumos omagiu) spun8ndD 'un seara) mister +eepX Al dumnea7oastr ser7itor) missis +eepX si apoi) 8mpreun cu mine) a ie<t< <oarte ceremonios din cas (i) c9lc8nd <oarte apsat pe caldar8m) i pornit$ o 8nainte) <redon8nd un c8ntec" !ister MicaPber trsese la un mic han) unde ocupa o oZlai2"i care duhnea a tutun (i nu era despr0it de sala de consuma0ii dec8t printr$un perete de paiant" Cred c se a<la chiar deasupra buctriei) pentru ca prin crpturile du(umelei ptrundea un miros de grsime 8ncins9riarTpere0ii erau 8mbrobona0i" Mi$am alui seama) dup mirosul de alcool (i dup clinchetul paharelor) o<l teNgheaua trebuie s <ie (i ea pe aproape" 8n aceast odi0) culcat<l pe o mic so<a) deasupra creia sp8nzura un tablou 8n<0i(8nd un cal de curse) am gsit$o pe missis MicaPber) cu capul l8ng9 cmin (i ating8nd cu picioarele borcanul de mu(tar a<lat pe msu0a Zl ni
%

!urcus Porci us Cato din 1tica 2>@$&A 8"+r"3 $ <ilozo< roman" Citat din pf0Efl de Koseph Addison" 1mm

.AII. COPP!RBI!,.

65%

I eel9lalt capt al 8ncperii" !ister MicaPber) care a intrat cel dint8i) I l$a spusD $ .raga mea) d$mi 7oie s$0i prezint un ele7 al doctorului < -trong" Cu timpul) mi$am dat seama c mister MicaPber) cu toate c Tniciodat n$a reu(it s retin ce 78rst9 (i ce stare ci7il am) a 0inut sarte bine minte c eram ele7ul doctorului -trong) pentru c i Ie p9rea distins (i semni<icati7" !issis MicaPber a rmas uluit) dar s$a bucurat <oarte mult 'ind m$a 7zut" i eu eram 8nc8ntat s$o 7d (i) dup ce ne$am salu$ clt se poate de a<ectuos) am luat loc l8ng9 ea) pe so<a" $ .raga mea) i$a zis mister MicaPber) dac 7rei s$i e:plici tu Copper<ield actuala noastr situa0ie) cci nu 8ncape 8ndoial c dornic s$o cunoascF eu am s m duc pu0in s citesc ziarul) Rotite gsesc ce7a la mica publicitate" !ram 8ncredin0at c s8nte0i la Plymouth) i$am spus) dup ce !stcr MicaPber a ie(it" .ragul meu Copper<ield) mi$a rspuns ea) am <ost la Plymouth" -pre a <i la <a0a locului" Chiar a(a) mi$a zis missis MicaPber" -pre a <i la <a0a locului" V+r ade7rul e c Iama n$are ne7oie de oameni talenta0i" Cu ItttA in<luen0a de care se bucur acolo) <amilia mea n$a izbutit ^$i <ac rost de o sluNb la Iam unui om capabil ca mister llcuPber" Au pre<erat s nu aib printre ei un om at8t de capabil I mister MicaPber" Prezen0a lui ar <i scos la i7eal lipsurile celor$ %2%" i nu 7reau s$0i ascund) drag Copper<ield) c acea ramur a liliei mele care e stabilit la Plymouth) c8nd %$a 7zut pe mister ilcuPber sosind) 8nso0it de mine) de micu0ul OilMins) de surioara 2tutuia (i de cei doi gemeni) nu %$a primit cu cldura la care era idropt90it s se a(tepte) ca unul care abia <usese eliberat din lllGhisoare" .e <apt) a adugat 8n (oapt missis MicaPber) dar s i ipui mai departe) am <ost primi0i cu rceal" $ 8mi pare ruX am e:clamat" $ .a) a 8ncu7iin0at missis MicaPber" ! dureros s 7ezi ome$ la In aceast lumin) ma3ter Copper<ield) dar primirea ce ni s$a Kt a <ost c8t se poate de rece" Nu 8ncape nici o 8ndoial" .e <apt)

302

C+AR,!- .IC/!N-

nu trecuse nici o s9ptm8n9 de la sosirea noastr) c8nd membrii acelei ramuri a <amiliei mele care locuie(te la Plymouth 8nceput s9 se ia la har0 cu mister MicaPber" I$am zis c) dup prerea mea sincer) acestora ar trebui <ie ru(ine obrazului" E Totu(i) a(a s$au petrecut lucrurile) a urmat missis Mica7 i 8n asemenea 8mpreNurri) ce$i rm8nea de <cut unui om ca)& ter MicaPberY 1n singur lucru" - cear cu 8mprumut de la ramu ra respecti7 a <amiliei mele banii necesari pentru a ne 8ntoarce la ,ondra (i s ne 8napoiem cu orice pre0" A(adar) 7$a0i 8ntors cu to0ii la ,ondraY .a) ne$am 8ntors cu to0ii) mi$a rspuns missis MicaPber) b M$am s<tuit 8ntre timp cu celelalte ramuri ale <amiliei mele care ar <i cea mai nimerit cale pe care s$o aleag mister MicaPln$i) cci eu sus0in) ma3ter Copper<ield) c neaprat trebuie s se apuce de ce7a) a 8ncheiat missis MicaPber) 7r8nd s m con7ing" ! lim pede c o <amilie de (ase persoane) <r a mai pune la socc ser7itoarea) nu poate tri din 78nt" E .esigur) ma(am' am 8ncu7iin0at eu" Celelalte ramuri ale <amiliei mele au <ost de prere c : MicaPber ar trebui s9$(i 8ndrepte imediat aten0ia asupra c lor) a urmat missis MicaPber" Asupra cui) ma(am* E Asupra crbunilor) mi$a zis missis MicaPber" Asupra mer0ului cu crbuni" !ister MicaPber a a<lat) dup mai cercetri) c un om 8nzestrat ca el (i$ar putea g9si o 8ntrebuin0at 8n legtur cu des<acerea crbunilor din 7alea MedPay$i apoi) cum) cu drept cu78nt) a spus mister MicaPber) primul pas trebuia <cut era s 7enim (i s vedem (i noi MedPay$ul" AX 7enit (i am 7zut" -pun ;am= 7enit) pentru c) ma3ter Copper<ield) a adugat ihissis MicaPber) <oarte mi(cat) eu pe mister MicaPbel n$o s$% prsesc niciodat" Mi$am e:primat admira0ia (i aprobarea abia murmur8nd" E Am 7enit) a urmat missis MicaPber) (i am 7zut ce$i c MedPay$ul" .up prerea mea) comer0ul cu crbuni 8n regiun m MedPay cere nu numai iscusin0) ci (i un anumit capital" lscusin^A mister MicaPber are destul" Capital 8ns n$are deloc" Am 7azim

.AII. COPP!RBI!,.

303

ered) 8mpreun mai tot ce era de 7zut 8n MedPay (i aceasta e concluzia personal la care am aNuns" A<l8ndu$ne 8n apropiere) mister MicaPber a <ost de prere c$ar <i pcat s nu ne abatem (i pe aici) s 7edem catedrala" 8n primul r8nd) pentru c toat lumea ce c e un lucru care merit 7zut (i noi 8nc nu l$am 7zut" i) al doilea r8nd) pentru c 8ntr$un ora( cu catedral e mult mai babil s$0i sur8d norocul" -8ntem aici de trei zile) mi$a zis mis MicaPber" P8n9 acum 8ns nu ne$a sur8sF (i dumneata) drag 1ster Copper<ield) s$ar putea s nu te miri E c doar ne cuno(ti E a$0i 7oi spune c s8ntem 8n a(teptarea unui mandat de la ,ondra na ne pltim hotelul" i p8n9 nu 7a sosi mandatul) mi$a zis mis MicaPber) <oarte tulburat) nu pot s m 8ntorc acas 2adic la uin0a mea din Penton7ille %3) unde m a(teapt biatul) <eti0a 5 (i gemenii" Am luat parte) din toat inima) la grelele 8ncercri prin care eau so0ii MicaPber (i i$am spus lui mister MicaPber) care emai se 8napoiase) c se poate bizui pe toat simpatia mea (i g( <i 7rut s am destui bani ca s9$i pot 8mprumuta suma de e a7ea ne7oie" Rspunsul lui mister MicaPber a do7edit c8t era de tulburat" i$' zis) str8ng8ndu$mi m8naD $ Copper<ield) e(ti un ade7rat prieten" .ar c8nd situa0ia e dis$ +ta) dac ai unelte de brbierit) tot 80i mai rm8ne un prieten" 8n0eleg8nd aceast sinistr aluzie) missis MicaPber (i$a aruncat i0ele 8n Nurul g8tului so0ului ei) implor8ndu$% s$(i pstreze gele rece" !l a 8nceput s pl8ng" .ar aproape imediat dup ia s$a lini(tit) a sunat clopo0elul) a chemat chelnerul (i (i$a undat pentru a doua zi diminea0 o budinc cu rinichi (i o le de cre7ete" Clnd am 7rut s plec) at8ta au struit am8ndoi s 7in s iau I+ cu ei 8nainte de plecare) 8nc8t n$am putut re<uza" ,e$am spus % ca nu 7oi putea 7eni a doua zi) cci 7oi a7ea multe lec0ii de g<ttit (i atunci m$am 8n0eles cu mister MicaPber ca 8n cursul Ine0ii s treac pe la (coal 2cci a7ea o presim0ire c9$i 7a 7eni 2lutul3) ca s 7ad dac 7oi putea 7eni seara" 8n diminea0a zilei
r de locuin0e ie<tine) construit la ,ondra ctre s<tr(itul secolului al SIIII$lea"

30

C+AR,!- .IC/!N-

urmtoare) am <ost chemat din clas (i l$am gsit 8n salor mister MicaPber) care 7enise s$mi spun c) dup cum ne I sesem) m a(teapt la cin a doua zi" C8nd l$am 8ntrebat da sosit banii) mi$a str8ns m8na (i a plecat" 8n aceea(i sear) uit8ndu$m pe <ereastr) am rmas <o mirat (i cam nemul0umit 7z8ndu$% pe mister MicaPber la bra0 i 1riah +eepF 1riah prea <oarte umil (i mgulit de cinstea ce ii <cea) iar mister MicaPber) <oarte 8nc8ntat c putea Nuca D ocrotitor al lui 1riah" .ar a doua zi) c8nd) la ora con7enit) pe la ceasurile patru) m$am dus la hanul cel mic s iau mas ei) am <ost (i mai mirat s a<lu de la mister MicaPber csVd la 1riah acas (i buse coniac cu missis +eep" E i s$0i spun ce7a) drag Copper<ield) mi$a zis mister b ber) prietenul dumitale) 1riah) e un t8nr care ar trebui s aNi procuror general" .ac l$a( <i cunoscut pe 7remea c8nd greut90 mele bne(ti aNunseser la punctul critic) nu 8ncape 8ndoia creditorii ar <i <ost lichida0i 8n condi0ii mult mai a7antaNos tru mine" N$am prea 8n0eles aceast a<irma0ie) cci creditorii lui a MicaPber nu se aleseser cu nimicF dar nu$mi place D 8ntrebri" Nici n$am 8ndrznit s$i spun c$a( dori s cred <cut prea multe con<iden0e lui 1riahF (i nici nu l$am mai des ca s a<lu dac nu cum7a 7orbiser prea mult despre mine" Mi$i team s nu$% Nignesc pe mister MicaPber (i mai ales MicaPber) care era <oarte sensibilF dar treburile astea indispus (i deseori dup aceea m$am g8ndit la ele" Masa a <ost delicioas" O por0ie stra(nic de pe(teF rinichi d 7i0elF c8rna0i <rip0iF o pot8rniche (i o budinc" i 7in (i bere buni iar dup mas) missis MicaPber ne$a preparat chiar cu m8inilc i un castron cu punch <ierbinte" !ister MicaPber era neobi(nuit de 7esel" Niciodat nu l=al 7zut at8t de bine dispus" .atorit punch ului' <a0a$i strlucea" I parc$ar <i <ost dat cu lac" -$a arta 8ndrgostit de aceste meleagul (i a 8nchinat$rNentru prop(irea ora(ului) ar9t8nd c at8t el) cil i missis MicaPbet s$au sim0it c8t se poate de bine aici (i c nu 7o uita niciodat plcutele ceasuri petrecute la Canterbury" Ap"i but 8n sntatea mea (i 8mpreun cu missis MicaPber (i cu nun

.AII. COPP!RBI!,.

65@

nm trecut 8n re7ist amintirile noastre comune) cu care prileN am 7lndut 8nc o dat toate bunurile <amiliei" .up aceea) am ridicat paharul 8n sntatea lui missis MicaPber) spun8ndu$i s<iosD $ .ac$mi 7e0i 8ngdui) missis MicaPber) 7oi a7ea plcerea s c8nchin un pahar 8n sntatea dumneavoastr. ,a care mister MicaPber a 8nceput s <ac elogiul so0iei sale) ipun8nd c i$a <ost 8ntotdeauna cluz) s<etnic 8n0elept (i prie$ ^ tn (i c$mi dore(te (i mie) c8nd 7oi aNunge la 78rsta cstoriei) 3 i$mi gsesc o <emeie ca ea) dac s$ar mai a<la pe lume una pe Vtri7a ei" .up ce s$a ispr7it punch ul' mister MicaPber a de7enit mai `ios (i mai e:pansi7" !issis MicaPber s$a 8n<lcrat (i ea (i ipreun am intonat Auld Can& 8yne ) . C8nd am aNuns la 7ersulD Ia$mi m8na) credincios prieten=) ne$am prins de m8n9 8n Nurul leneiF iar c8nd am c8ntatD ;A<l$0i o cluz bun) Oillie Oaught=) l^l habar n$a7eam despre ce era 7orba) am <ost <oarte mi(ca0i" Pe scurt) n$am 7zut niciodat 7reun om at8t de 7esel cum a 1t mister MicaPber p8n 8n ultima clip a acelei seri) c8nd mi$am I+t <oarte a<ectuos rmas$bun de la el (i de la blinda sa so0ie" Prin lare) a doua zi diminea0 la (apte eram cu totul nepregtit s Imesc urmtoarea epistol) cu men0iunea ;scris la nou (i Nu$ IMate seara=) adic la un s<ert de or dup plecarea meai

;-cumpe (i tinere prieten) Warul a <ost aruncat) totul s$a s<8r(it" Ascunz8nd sub masca 1nei boln7icioase 7eselii pustiirile necazurilor) nu 0i$am spus 8n loara asta c orice ndeNde de a primi banii a(tepta0i a pieritX 8n Rceast situa0ie at8t de greu de 8ndurat) at8t de greu de pri7it) at8t de umilitoare de po7estitF mi$am achitat datoriile bne(ti pe care le u7eam aici) d8nd o poli0 pltibil la domicilul meu) la Pen$ ton7ille) ,ondra) 8n termen de paisprezece zile de la data emiterii" ,a scaden0) poli0a nu 7a <i pltit" Ia urma prpdulX Trsnetul lo7e(te (i copacul (i trebuie s se prbu(easc"
< mult de atunci 28n dialect sco0ian 8n original3D c8ntec popular sco0ian) cules de Ile poet Robert 'urns 2%?@>$%?>A3"

65A

C+AR,!- .IC/!NBie ca pilda ne<ericitului care$0i scrie acum s$0i calea 8n 7ia0a) scumpul meu Copper<ield" Cu acest g8nd (i aceasta ndeNde 80i scrie" .e$ar <i 8ncredin0at c$ar putea <i de <olos mcar cu at8ta) o raz de lumin ar ptrunde poate 8n temni0a trist 8n care$(i 7a petrece zilele ce$i mai rm8n de trit) de(i 8n clipa aceasta este 8nc <oarte problematic 2pentru a nu spune mai mu dac 7a supra7ie0ui" Aceasta) scumpul meu Copper<ield) este ultima scrisoare b care o 7ei mai primi de la dezmo(tenitul aNuns cer(etor) OilMins MicaPt

Am <ost at8t de zguduit de con0inutul acestei s<8(ietoare se sori) 8ne8t pe loc am dat <uga la han) cu g8ndul ca 8n drum (coal s caut s9$% 8mbrbtez pe mister MicaPber" .ar Numtatea drumului am 8nt8lnit diligenta de ,ondra) iar sus imperial) i$am 7zut pe so0ii MicaPberF mister MicaPber) ci 8ntruchipare a calmului (i a bunei dispozi0ii) m8nc8nd nuci din0i pung de h8rtie (i cu o sticl 8n buzunarul de la piept al hainei asculta z8mbind pe missis MicaPber" .eoarece nu m 7zuser) m$am g8ndit c) a78nd 8n 7e 8mpreNurrile) ar <i mai bine s nu$i 7d nici eu" A(adar) sim0ind mi s$a luat o piatr de pe inim) am pornit$o pe o uli0 laterala a apuc8nd pe drumul cel mai scurt) m$am 8ndreptat spre (cc rsu<l8nd u(urat la g8ndul c plecaserF de(i) 8n ciuda celor 8ntX plate) 0ineam <oarte mult la ei"

CAPITO,1, SIIII
Pri7ire retrospecti7
Wilele trite la (coalX .es<(urarea molcom a e:isten0ei mele $laintarea lin) pe nesim0ite) pe <ga(ul 7ie0ii E de la 78rsta copi$ riei la adolescen0X Acum) c8nd pri7esc acest (u7oi) a crui albie secat astzi e llpadit9 de blrii) <ie$mi 8ngduit s stau oleac s$mi amintesc c<t nu cum7a a( putea gsi de$a lungul ei anumite semne dup s9$i pot reconstitui cursul" O clip doar (i m 7d la locul meu 8n catedral) unde) 8n 2care duminic diminea0) mergeam cu to0ii) dup ce mai 8nt8i adunam la (coal" Mirosul acela de pm8nt rea7n) lumina ihor8t9) sentimentul de izolare de cele lume(ti) glasul sonor al tgil str9bt8nd naosul (i galeriile arcuite) zugr7ite 8n alb (i INNru) ca ni(te aripi m poart 8n trecut (i m <ac s plutesc pe ^niniute adormit) pe Numtate treaz) ca 8n 7is) deasupra acelor +puse" ,a scoal nu eram coda(" 8n c8te7a luni izbutisem s le$o iau lltora 8nainte" Brunta(ul clasei 8mi prea 8ns o <iin0 suprana$ 2%) a<lat unde7a) departe) pe culmi ame0itoare) de neatins" c) Agnes ziceD ;Nu=) dar eu struiD ;'a da= (i 8i spun c nici P<l 8nchipuie c8te cuno(tin0e 8(i 8nsu(ise acel nzdr7an) pe care) prerea ei) chiar eu) un biet 8nceptor) l$a( putea aNunge cu ii" Brunta(ul clasei nu mi$e 8ns prieten (i protector) cum 8mi

65H

C+AR,!- .IC/!N-

<usese -teer<orth" .ar 8i port un <oarte re7eren0ios respect" i 8ntreb ce 7a aNunge dup ce 7a prsi (coala doctorului -tror ce anume ar putea <ace omenirea ca s9$i poat sta 8mpotri7" .ar cine este) oare) aceast <ptur care s$a i7it deodat 8n meaY ! miss -hepherd) pe care o iubesc" !iss -hepherd e intern la (coala surorilor Nettingall" O ador pe miss -hepherd" ! o <eti0 cu <a0a rotund (i prul blond) buclat) care poart un spen0er" !le7ele surorilor Nettingall 7in (i ele la catedral" Nu s8nt 8n stare s m uit 8n cartea mea de rugciuni) pentru c pri7irea$mi <uge spre miss -hepherd" C8nd corul 8nc s c8nte) nu aud dec8t glasul lui miss -hepherd" Adaug 8n g8nd numele ei 8n tipicul liturghieiF 8l trec alturi de acela ale membrilor <amiliei regale" Acas) 8n odi0a mea) mi se 8nt8mpl9 c8teodat9 ca) 8ntr$un acces de dragoste) s strigD ;O) miss -hepherdX= C8t7a timp am a7ut 8ndoieli cu pri7ire la sentimentele ei) dar ir cele din urm) soarta <iind prielnic) ne$am 8nt8lnit la (coala d dans" Am dansat cu miss -hepherdX 8i ating mnu(a (i simt un <ior care$mi strbate bra0ul dre< pentru a ie(i 8n cele din urm prin <irele de pr din cre(tet" Nu$i spun nici o 7orb duioas) dar ne 8n0elegem unul pe altul !iss -hepherd (i cu mine s8ntem sorti0i s trim unul l8ng altul" M 8ntreb (i acum de ce i$am druit pe ascuns dousprez nuci de 'raziliaY Nu$s semnul cel mai potri7it al dragostei) pot <ace pachet cum se cade) s8nt greu de spart) chiar cu u(a) pe deasupra) mai s8nt (i uleioaseF (i totu(i am sim0it c i$ plcut" I$am mai dat (i biscui0i (i nenumrate portocale" 8nt r8nd) la garderob) am (i srutat$o pe miss -hepherd" Am al noulea cerX i c8t de <urios (i dezndNduit am <ost a doua i c8nd mi$a aNuns la urechi z7onul c surorile Nettingall au 8n butuci pe miss -hepherd pentru c umblase cu picioa 8ntoarse 8nuntru" A78nd 8n 7edere c miss -hepherd era idolul (i 7isul mele) m 8ntreb cum de$am aNuns s rupem prieteniaY ! de 0eles" i totu(i 8ntre mine (i miss -hepherd s$a strecurat o i Mi$au aNus la urechi anumite z7onuri) cum c miss -hepherd spus c$ar dori s9j$nu m mai holbez la ea (i c (i$ar <i mrtur pre<erin0a pentru Piaster Kones $ pentru KonesX Pentru u

.AII. COPP!RBI!,.

65>

lipsit de orice 8nsu(iriX Prpastia dintre mine (i miss -hepherd s$a n%0ncit2 8n cele din urm) 8ntr$o bun zi le 8nt8lnesc pe ele7ele pen$ lionului 0inut de domni(oarele Nettingall la plimbare" C8nd trece pe lin) mine) miss -hepherd se str8mb9 la mine (i) 8ntorc8ndu$se ctre C"le)a ei) pu<ne(te 8n r8s" Atunci s$a s<8r(it totul" .ragostea unei Vie i E cci o 7ia0 8ntreag 8mi pare c$am iubit$o) (i asta$i totuna E laa stins" !iss -hepherd a <ost scoas din cuprinsul liturghiei (i nu \A mai a<lat printre membrii <amiliei regale" Bac progrese la (coal (i nimeni nu$mi tulbur lini(tea" Nu mai Cnt deloc curtenitor cu ele7ele surorilor Nettingall (i nu mi s$ar $lai aprinde clc8iele dup nici una din ele) nici de$ar <i de dou <i mai multe sau de douzeci de ori mai <rumoase" coala de dans Iii se pare plicticoas (i m 8ntreb de ce <etele nu danseaz singure %e ce nu ne las 8n pace" Am de7enit un as 8n pri7in0a poeziei Itine (i nu$mi mai leg (ireturile de la ghete" .octorul -trong pune despre mine 8n public c s8nt un t8nr sa7ant care promite" ister .icM e nebun de bucurie) iar cu po(ta urmtoare mtu(a 8mi Imite o guinee" lat 8ns c se ridic umbra unui t8nr ucenic mcelar) ca ar$) cu capul 8ncoi<at din !ac$eth). .ar cine$i acest t8nr ucenic icelarY ! spaima bie0ilor din Canterbury" 1mbl oarecare 7orbe i leul de 7it cu care$(i unge prul 8i d o putere ne<ireasc (i c9 I In stare s 0in piept (i unui brbat 8n toat puterea cu78ntului" un <lcu cu <a0a aspr) turtit) cu grumaz de taur) rumen 8n r`z) hain din <ire (i spurcat la gur" i aceast gur o <olose(te Iii ales pentru a$i de<ima pe ele7ii doctorului -trong" -e laud ^2<t %e toat lumea c9 dac <ac g8t) le$arat el lorX Pomene(te de I l!a anume 28ntre care m numr (i eu3) pe care i$ar putea E&"r0 numai cu o singur m8n (i cu cealalt legat la spate) ine calea bie0ilor mai mici) lipsi0i de aprare) pentru a le da c8te pumn 8n cap (i) c8nd m 8nt8lne(te pe strad) m s<ideaz" Pen$uceste moti7e <oarte temeinice m hotrsc s m bat cu Inicul mcelar"
Hu/2lu are menirea sa e7oce decorul) atmos<era (i personaNele scenei respecti7e E u, ca*anul In clocot) tunetele (i 7rNitoarele 27eziD !ac$eth' Actul II) scena %3"

6%5

C+AR,!- .IC/!N-

! o sear de 7ar) pe o alee 8n7erzit) l8ng col0ul unui zidt Acolo) dup cum ne$am 8n0eles) m 8nt8lnesc cu ucenicul mcelar" -8nt 8nso0it de c80i7a bie0i ale(i pe sprinceanF ucenicui mcelar se 8n<0i(eaz 8mpreun cu al0i doi ucenici mcelari ucenic osptar (i cu un co(ar" -e stabilesc condi0iile luptei (N iat9$m <a0 8n <a0 cu mcelarul" 8ntr$o clipit m izbe(te t<l t8mpla st8ng) de m <ace s 7d stele 7erzi" 8n clipa urmtoare nu mai (tiu nici unde e zidul) nici unde m a<lu) nici ce se 8n$ t8mpl 8n Nur" Aproape c nu$mi mai dau seama care$i mcelarul (i care$s eu) at8t s8ntem de 8ncle(ta0i) z78rcolindu$ne 8n lupt corp la corp pe iarba btucit" 1neori) 8l deslu(esc pe ucenicul m9V celar) plin de s8nge) dar sigur de elF alteori) nu mai 7d nimic (i) g8<8ind) m odihnesc pe genunchiul secundului meuF alteori) ma reped nebune(te asupra lui (i$mi Nulesc pumnii lo7indu$% 8n obraz) dar nu pare deloc zdruncinat" 8n cele din urm) m trezeM buimcit) ca dintr$un somn greu) (i$% 7d pe ucenicul mcelar) care se deprteaz) 8mbr9c8nd haina din mers (i primind <elicitri din partea celorlal0i doi mcelari) de la ucenicul osptar (i din partea co(arului) (i de aici trag concluzia Nust c izb8nda a <osl de partea lui" -8nt dus acas 8ntr$o stare de pl8ns (i mi se pun bi<tecuri 'crudX pe ochi (i s8nt <recat cu o0et (i cu rachiu (i constat c) 8ntr$un lol unde$i crpat) buza de sus se um<l 7z8nd cu ochii" Ireo trei p tru zile stau acas) art ca 7ai de lume (i port un cozoroc 7erde) c^ s$mi <ereasc ochii de luminF (i$a( <i cople(it de amrciune dl n$ar <i Agnes) care se poart cu mine ca o sor) (i m comptime(te) (i$mi cite(te) (i <ace ca 7remea s treac u(or (i s m sinii <ericit" 8ntotdeauna Agnes s$a bucurat de 8ncrederea mea ne0rmu ritF a(adar) 8i po7estesc 8nt8mplarea cu mcelarul (i Nignirile ce na le$a adusF (i d8nsa e de prere c n$a7eam alt ie(ire dec8t s9 eo! bat cu el) dar se cutremur (i se 8n<ioar9 c8nd se g8nde(te c m$Fnn msurat cu el" IremeaT trecut pe nesim0ite) cci acum Adams nu n tasul (coliiF de mult a 8ncetat s9 <ie" .e c8nd Adams a p9raill (coala) a trecut at8ta 7reme) 8nc8t acum) 7enind s9$% 7iziteze <l doctorul -trong) 8n a<ar de mine) pu0ini s8nt aceia care$% cunoM Boarte cur8nd) Adams 7a <i primit 8n barou) 7a de7eni a7ocat i

.AII. COPP!RBI!,.

6%%

7a purta peruc%" M mir descoperind c e mult mai bl8nd (i mult mai pu0in impozant dec8t mi$% 8nchipuiam" N$a cucerit lumea p8n9 acum (i totul se petrece 2pe c8t 8mi dau eu seama3 ca (i cum nici 3 n+ar <i intrat 8n ea" 1rmeaz un gol) 8n care de<ileaz) 8ntr$un impuntor (i parc 2iM<8r(it alai) eroii epopeilor (i ai istoriei""" (i apoi ce mai urmeazY <runta(ul (colii s8nt eu. Arunc asupra bie0ilor mai mici o pri7ire care se opre(te cu 8ngduin0 (i curiozitate asupra acelora irc=mi amintesc de bie0a(ul ce$am <ost eu 8nsumi c8nd am 7enit pi" Pu(tiul acesta parc$i strin de mineF 8mi amintesc de el ca de T <<tptur9 lsat 8n urm pe calea 7ie0ii) nu ca de bie0a(ul ce$am It odat) ci ca de o <ptur pe l8ng care am trecut) (i m g8ndesc ^ li de parc ar <i 7orba de altcine7a" /) Dar ce s$a ales de <eti0a cu care am <cut cuno(tin0 8n ziua Bfl% am p(it pentru 8nt8ia oar 8n casa lui mister OicM<ieldY -$a -H5 Ui ea" 8n locul ei umbl <or<ota prin cas o <iin0 care nu$i o 5plic6 copilreasc a portretului din salona() ci parc 8ntruchi$ 5lJa 7ie a acestuiaF cci Agnes) scumpa mea surioar) cum 8i 5un tn g8ndurile mele) s<etnica (i prietena mea) 8ngerul bine<$ 5t"r care) cu buntatea) bl8nde0ea (i abnega0ia lui) 8nr8ure(te 7ia0a iror celor din Nur) e acum o <emeie 8n toat puterea cu78ntului" Dar, 8n ce m pri7e(te) ce oare s$a mai schimbat 8n a<ar de -Hura (i de 8n<0i(area mea (i 8n a<ar de <aptul c 8ntre timp am 5!fttnt multeY Am un ceas de aur cu lan0 (i un inel pe degetul mic) J p"rt o redingotF (i <olosesc din bel(ug pomda) ceea ce) 0in8nd lima c am (i inel) e un semn prost" -8nt) oare) din nou 8ndrgos$ Gp Da, s8nt" O ador pe cea mai mare dintre surorile ,arMins" Cea mai mare dintre surorile ,arMins nu$i o <eti0" ! 8nalt) Fa) cu ochi negri) 8ntr$un cu78nt) o <emeie 8nc8nt9toare" Cci i mai mare dintre surorile ,arMins nu$i o <eti(canF nici sora ei mic) de(i este cu trei sau patru ani mai t8nr) nu mai e o Ricana" Cea ma8 mare dintre surorile ,arMins s$ar putea s aib i treizeci de ani" i o iubesc la nebunie"

^ Anglia) (i In zilele noastre) in <a0a anumitor instan0e) a7oca0ii) ca (i magistra0ii) I peruca"

6%#

C+AR,!- .IC/!N-

Cea mai mare dintre surorile ,arMins cunoa(te o mult o<i0eri" i asta$i nespus de greu de suportat" 8i 7d st8nd de cu ea pe strad" 8i 7d cum trec drumul ca s$o 8nt8mpine de 8nc ce zresc i7indu$se departe) pe trotuar) boneta ei 28i plac bonet 0iptoare3) 8nso0it de aceea a sor9$sii" R8de (i 7orbe(te (i se pare c$i <ace plcere" 8mi irosesc o bun parte din timpul liber plimb8ndu$m9 8n sus (i 8n Nos pe strad) ca s$o 8nt8lnesc" .ac9$i pot <ace o plecciune pe zi 2(i) de 7reme ce$% cunosc pe mister ,arMins) am dreptul s9$i <ac plecciuni3) m simt <ericit" i din c8nd 8n c8nd m cinste(te (i ea cu un salut" Cumplitele chinuri c le 8ndur 8n seara zilei c8nd are loc balul hipic) (tiind c ,arMins danseaz cu o<i0erii) ar merita o rsplat de$ar dreptate pe lumea aceasta" .atorit acestei pasiuni) mi$am pierdut po<ta de m8ncare+N tot timpul cra7ata mea de mtase cea nou" Nu$mi gsesc alinri dec8t 8mbr9c8nd hainele cele bune (i lustruindu$mi mereu ghetele Ast<el) am impresia c s8nt mai 7rednic de cea mai mare dintrt surorile ,arMins" Tot ce$i apar0ine) tot ce e 8n legtur cu ea mi^ pare deosebit de pre0ios" !ister ,arMins 2un btr8n ursuz) cu i brbie (i cu pri7ire chior8(3 m intereseaz nespus de mult" naQ 8nt8lnesc pe <iica sa) m duc pe unde (tiu c$% pot gsi" X 8i spunD ;'un ziua) mister ,arMins) ce mai <ac <etele (i <amilieY=) mi se pare c s8nt <oarte temerar (i ro(esc" 7 Ne8ncetat m g8ndesc la 78rsta mea" - zicem c$a( a7ea sapi) sprezece ani (i s presupunem c) a78nd (aptesprezece ani) sini cam t8nr pentru cea mai mare dintre surorile ,arMins" !i) Nin Boarte cur8nd 7oi 8mplini douzeci (i unu de ani" -ear de sei<l m plimb prin <a0a casei lui mister ,arMins) cu toate c$mi slM gereaz inima c8nd 7d o<i0erii cum intr sau c8nd 8i aud c1)! 7orbesc 8n salon) unde cea mai mare dintre surorile ,arMins cliO<l la harp" 8n dou sau trei r8nduri mi s$a 8nt8mplat chiar ca) abat ui Vi apatic) s dau t8rcoale casei) dup ce toat <amilia se culZ 8ntreb8ndu$m care o <i odaia ei 2(i acum pot mrturisi c am lu<l odaia lui mister ,arMins drept a ei3) dorind s izbucneasc un Im (i mul0imea s pri7easc 8ncremenit) 8n 7reme ce eu) croindu$t<l' drum prin 8mbulzeal) m$a( repezi cu o scar la <ereastra ei (i +^^ sal7a$o) purt8nd$o 8n bar0e) (i apoi m$a( 8napoia s caut un o l V V G

.AII. COPP!RBI!,.

6%6

uitat de d8nsa) dup care s$mi gsesc s<8r(itul 8n <lcri" Cci) 8n general) dragostea mea este dezinteresat (i a( <i mul0umit s I<t78r(esc o <apt eroic 8n <a0a ei (i s mor" 8n general) dar nu 8ntotdeauna" 1neori 7isez scene mai 8mbucurtoare" Pe c8nd stau (i m<t gtesc 2asta dureaz dou ceasuri3 ca s m duc la un mare bal ,<1t de <amilia ,arMins 2pe care$% a(tept de trei s9ptm8ni3) 8mi JImaginez <el de <el de situa0ii plcute" M 7d lu8ndu$mi inima 8n cdin0i (i <c8ndu$i o declara0ie de dragoste" O 7d pe miss ,arMins l9llnd capul pe umrul meu (i spun8ndu$miD ;O) mister Copper$ +eld) s cred oare ce$mi aud urechileY= 8l 7d pe mister ,arMins JOtept8ndu$m (i spun8ndu$mi a doua ziD ;.rag Copper<ield) <iica Mea mi$a po7estit totul" I8rsta nu$i o piedic" Iat douzeci de mii J\ lire" Bi0i <erici0iX= O 7d pe mtu(a plec8ndu$se 8nduio(at (i +lndu$ne binecu78ntarea) (i pe mister .icM (i pe doctorul -trong J0intind la cstoria noastr" Cred c nu s8nt lipsit de bun$sim0 E '<<eau s spun c a(a mi se pare c8nd pri7esc 8napoi E (i s8nt con$ JIns c s8nt (i un om la locul lui (i totu(i lucrurile s$au petrecut J1m 7 po7estesc" P(esc 8n casa <ermecat) plin de lumini) de larm) de muzic) 'l <lori (i 28mi pare ru s constat3 de o<i0eri (i o gsesc pe miss ,<trMins strlucitor de <rumoas" Poart o rochie albastr (i <lori nici albastre $ <lori de nu$m$uita $ 8n pr" Ca (i cum d2nsa ar JItu ne7oie s poarte nu$m$uitaX ! 8nt8ia oar c s8nt po<tit la o J^mta la care particip oameni 8n toat <irea (i m simt pu0in cam JInNenit) deoarece nu cunosc pe nimeni (i parc nimeni nu 7rea s J<i de 7orb cu mine) 8n a<ar de mister ,arMins) care m 8ntreab +^$mi mai <ac colegii de (coal) ceea ce n$ar <i trebuit s <ac) cci Jy 7enisem acolo ca s <iu Nignit" .up ce am stat c8t7a timp 8n prag (i mi$am des<tat pri7irea cu Ml^ 1 inimii mele) d8nsa E miss ,arMins 8n persoana E s$a apropiat JK mine (i) plin de bun7oin0) m$a 8ntrebat dac nu dansez" Inclin8ndu$m) 8i spun b8lb8indu$mD $ Cu dumnea7oastr) miss ,arMinsY K' E Cu altcine7a n$ai 7rea s danseziY m$a 8ntrebat miss ,arMins" $ Cu altcine7a nu mi$ar <ace nici o plcere" J !iss ,arMins r8de (i se ro(e(te 2cel pu0in a(a cred3" Apoi 8mi

-Ipun%eD

6%&

C+AR,!- .IC/!N-

E Cu plcere) nu dansul acesta) ci urmtorul" i) iat) a 7enit 7remea" E ! un 7als) pare$mi$se) obser7 (o7ind miss ,arMins) 8n<0i(ez" tii s 7alseziY .ac nu) cpitanul 'ailey""" tiu s 7alsez 2din 8nt8mplare) chiar destul de bine3 (i) <oi hot9r8t) o iau pe miss ,arMins de l8ng cpitanul 'ailey" ! c plouat) <r 8ndoial) dar nu$mi pasX Am <ost (i eu plouat) d9t9" Acum dansez cu cea mai mare dintre surorile ,arMinsX sez nu (tiu unde) <r s bag 8n seam pe nimeni (i <r a sim cerea timpului" tiu doar c) 8ntr$un delir de <ericire) plutesc spa0iu cu un 8nger albastru (i c deodat m trezesc d8nsa) pe o so<a) 8ntr$o odi0" 8i place <loarea pe care o port t butonier 2o camelie Naponez) care a costat o Numtate de coroa n3" I$o o<er) spun8ndu$iD E Cer un pre0 e:orbitant pentru ea) miss ,arMins" $Z$ WuX Ce$mi ceri 8n schimbY m 8ntreab miss ,arMins" ` O <loare de$a dumnea7oastr) ca s$o pstrez) a(a cum (i$i pstra un a7ar aurul" !(ti 8ndrzne0) zice miss ,arMins" Po<tim" 8mi d o <loare (i nu pare deloc nemul0umitF o duc la buze i apoi mi$o pun la piept" !iss ,arMins r8de) m ia la bra0 (i$mi spunZ J __\ Acum condu$m 8napoi la cpitanul 'ailey" -tau locului) absorbit de amintirea acestui dialog <ermector a 7alsului) c8nd) deodat) o 7d apropiindu$se la bra0 cu tr8ior) care toat seara Nucase Phist) (i o aud zic8ndD $T IaiX Iat9$% pe 8ndrzne0ul meu prietenX !ister Chestie s te cunoasc) mister Copper<ield" 'nuiesc numaidec8t c trebuie s <ie 7reun prieten al (i s8nt <oarte mgulit" E Am pre0uit bunul dumnea7oastr gust) sir' 8mi spune Chestie" I <ace cinste" Presupun c nu 7 prea intereseaz cultura hameiului" -8nt culti7ator de hamei (i dac 7reodat 7$ar <ao^ plcere s 7izita0i 0inutul nostru $ 8mpreNurimile Ash<ord$ului $ 8l 7 7e0i repezi (i pe la noi) 7om <i bucuro(i s 7 gzduim orictl timp 7 7a <ace plcere" 8i mul0umesc clduros lui mister Chestie (i ne str8ngem mm Mi se pare c triesc un 7is <ericit" Mai 7alsez o dat cu

.AII. COPP!RBI!,.

6%@

mure dintre surorile ,arMins" 8mi spune c dansez <oarte <rumosX N Nespus de 8nc8ntat) pornesc spre cas (i toat noaptea 7alsez 8n ^lnd) cu bra0ul petrecut 8n Nurul taliei albastre a scumpei mele leite" C8te7a zile 8n (ir nutresc speran0e e:taticeF dar pe strad ^a5 mai 8nt8lnesc (i) c8nd o caut acas) nu m prime(te" 8ntr$o I<tsur9) gsesc m8ng8iere 8n chez(ia pstrat cu s<in0enie $ 8n loarea o<ilit" 8ntr$o bun zi) dup cin" Agnes 8mi spuneD hici cine se cstore(te m8ineY Cine7a la care 0ii mult" Nu cum7a tu) AgnesY Nu) nu euX 8mi rspunde ea) ridic8ndu$(i <a0a 7oioas de pe Mele pe care le copiaz" Ai auzit ce zice) papaY""" ! 7orba de <ata ^<ti mare a lui mister ,arMins" Cu""" cu cpitanul 'aileyY 8ntreb eu) adun8ndu$mi puterile" $ Nu) nu) cu nici un cpitan" Cu mister Chestie) culti7atorul de iei" O s9ptm8n) dou am <ost groza7 de abtut" Mi$am scos inelul i pe deget) am purtat haiele mele cele mai Nerpelite) nu m$am mai Tmadat (i)_8n repetate r8nduri) am pl8ns pri7ind <loarea o<ilit i de <osta miss ,arMins" -im0indu$m 8ns obosit de acest <el Iia0 (i <iind din nou pro7ocat de ucenicul mcelar) am aruncat -urea (i m$am dus s m bat cu ucenicul mcelar) pe care l$am Nit) acoperindu$m de glorie" Acest e7eniment (i <aptul c$am re8nceput s port inelul (i s 8iesc pomad9 mai cu msur s8nt ultimele 8nt8mplri de care$mi li aduc aminte acum) din 7remea c8nd stteam s 8mplinesc Ktesprezece ani"

CAPITO,1, SIS
M uit 8n Nur (i 7d pe cine7a
Nu (tiu dac 8n ad8ncul su<letului am <ost bucuros sau am9rttb c8nd) la s<8r(itul ultimului an de 8n70tura) a 7enit 7remea i prsesc (coala doctorului -trong" Busesem c8t se poate de <ericit acolo) 8i purtam o a<ec0iune deosebita doctorului (i eram 8n aceea mic un personaN de 7az) un personaN respectat" Pent toate aceste pricini 8mi prea ru c 7oi plecaF dar pentru pricini) destul de <lu(turatice) eram bucuros" M ispiteau anur iluzii nedeslu(ite) iluzia c 7oi <i un t8nr independent) iluzia lumea st la picioarele tinerilor independen0i) c aceste <apt nstru(nice ar <i chemate s 7ad (i s s978r(easc9 lucruri mir nate (i s e:ercite negre(it o 8nr8urire nemaipomenit asupra soc ta0ii" At8t de puternice au <ost 8n mintea$mi copilreasc ace 8nchipuiri) 8nc8t) pri7ind lucrurile cu Nudecata mea de acuma) mD pare c$am prsit (coala <r a 8ncerca o <ireasc prere de r^ .espr0irea nu m$a impresionat c8t m$au impresionat alte des0 0iri" 8n zadar caut s$mi aduc aminte 8mpreNurrile 8n care a a7 loc despr0irea (i ce$am sim0it cu prileNul eiF dar n$a lsat ad8nci 8n memoria mea" Presupun c eram uluit de perspecti7e ce$mi stteau 8n <a0" tiu c) pe atunci) nu 0ineam seama de <oarte pu0in sau deloc de e:perien0a copilriei mele (i c 7ia0a l mi se prea nimic altce7a dec8t un basm 8nc8nt9tor) pe care tocr) m pregteam s$% citesc"

.AII. COPP!RBI!,.

6%?

M9 s<tuisem de multe ori cu mtu(a ce meserie s 8mbr0i(ez" ^<3e un an (i mai bine m str9duisem s a<lu un rspuns satis<ctor In 8ntrebarea ce mi$o pusese de at8tea oriD ;Ce$ai 7rea s <iiY= .ar I1 mi$am putut descoperi nici o predilec0ie special pentru 7reo neserie anume" .ac soarta m$ar <i druit cu (tiin0a artei de a na$ Iga) dac mi$ar <i <ost 8ncredin0at comanda unei e:pedi0ii iu0i ca cIntui (i a( <i putut porni 8n Nurul lumii 8ntr$o cltorie) s <ac icoperiri trium<ale) cred c m$a( <i sim0it c8t se poate de potri7it pntru o asemenea ispra7" ,ipsindu$mi 8ns asemenea daruri Nraculoase) nu doream dec8t s m dedic unei acti7it0i care s nu ie o po7ar prea grea pentru mtu( (i s$mi <ac datoria) ori$ar <i <ost ea" ,a cons<tuirile noastre) mister .icM asistase 8ntotdeauna cu un % Ing8ndurat (i 8n0elept" Nu s$a 8ncumetat 8ns s prezinte su$Itii dec8t o singur datF (i atunci 2nu (tiu cum de i$a trecut prin 1te3) din senin) a propus s de7in ;c9ld9rar=" Acestei propuneri &Ua i$a <cut o primire at8t de proast) 8nc8t mister .icM n$a mai Ir9znit s deschid gura niciodat (i de atunci 8nainte s$a mr$ s9$(i sune banii 8n buzunar) a(tept8nd cu luare$aminte ca m$^+ sa$(i spun prerea" $ Trot) dragul meu) 7reau s$0i spun ce7a) mi$a zis mtu(a 8ntr$o nea09) 8n preaNma Crciunului) dup ce prsisem (coala) 8ntruc8t IA acum n$am putut lua nici o hotr8re asupra acestei probleme Inoase (i cum trebuie s ne <erim) c8t putem) de orice gre(eal) c9 n$ar strica un mic rgaz" Trebuie s 8ncerci acum s pri$<ti lucrurile din alt punct de 7edere) nu (colre(te" $ Am s 8ncerc" _ Cred) a urmat mtu(a) c9 o mic schimbare (i un prileN de a Klica o pri7ire asupra 7ie0ii dina<ar 0i$ar prinde bine (i te$ar nN te reculegi (i s Nudeci lucrurile cu mai mult luciditate" \/ <i dac ai <ace un mic 7oiaNY Ce$ar <i dac te$ai duce s 7izi$ meleagurile natale) s$o 7ezi pe <emeia aia ciudat) cu nume I+ticY mi$a zis mtu(a) <rec8ndu$(i nasul) cci nu$i putea ierta ) hggotty numele pe care$% purta" <c J Nimic pe lume nu mi$ar <ace mai mare plcereX

6%H

C+AR,!- .IC/!N-

$ 'ine) <oarte bine) a zis mtu(a) cci (i mie mi$ar <ace piF i e <iresc (i rezonabil s$0i <ac plcere" -8nt con7ins) Trot) c te ce 7ei 8ntreprinde 7a <i 8ntotdeauna <iresc (i rezonabil" E NdNduiesc (i eu) mtu(ico" $ -ora ta) 'etsey TrotPood) a urmat mtu(a) ar <i <ost cea n rezonabil (i cea mai <ireasc <at din c8te au <ost 7reodat" Ai <ii 7rednic de ea) nu$i a(a) TrotY NdNduiesc s <iu 7rednic de dumneata' mtu(ico" M$ mul0umi cu at8t" Noroc c biata (i scumpa <eti0 care era maic$ta nu mai e 7ia0) mi$a zis pri7indu$m admirati7) cci alt<el ar <i <ost at8t m8ndr acum de biatul ei) c (i$ar <i pierdut (i pu0ina minte care o a7eaX 2Mtu(a obi(nuia s$(i scuze slbiciunea pentru mi atribuind$o bietei mame"3 .oamne$.umnezeule) TrotPood) cu semeni cu eaX -per c$0i <ace plcere) mtu(""" y$ ! leit maic9$sa) .icMX a e:clamat mtu(a" ! leit maic9$ a(a cum am 7zut$o 8n dup9$amaiza aceea) 8nainte s$o api durerile" .oamne .umnezeule) seamn cu maic$sa) c picturi de apX $ Ade7ratY a 8ntrebat mister .icM" )E .a) (i seamn (i cu .a7id) a 8ntrit mtu(a" -eamn <oarte mult cu .a7idX a 8ncu7iin0at mister .icM .orin0a mea) Trot) e s aNungi un om zdra7n) a mtu(a) nu at8t trupe(te) cci e(ti destul de zdra7n trupe(te su<lete(te" 1n om zdra7n) un om care (tie ce 7rea" 1n om a zis mtu(a) d8nd din cap (i str8ng8nd pumnul" 1n om ho caracter) Trot" 1n om cu un caracter puternic) care s nu in<luen0at de nimeni (i de nimic dec8t pentru moti7e temei Asta a( 7rea s aNungi" i dac tatl (i mama ta ar <i <ost <i mers mai bine" Mi$am e:primat ndeNdea c am s aNung un om pe pi E Pentru 8nceput) ca s dob8nde(ti 8ncredere 8n propriile putei ca s te obi(nuie(ti s iei hotr8ri de unul singur) mi$a zis m90i am s te las s pleci singur 8n aceast cltorie" ,a un moment m g8ndisem s te trimit cu mister .icMF dar m$am rzg8nditF c rm8n aici) s aib griN de mine"

.AII. COPP!RBI!,.

6%>

O clip) mister .icM a prut pu0in cam tristF apoi 8ns la g8ndul ea 7a a7ea cinstea s poarte de griN celei mai e:traordinare <emei i %in lume) <a0a i s$a luminat" $ A<ar de asta) a adugat mtu(a) are de lucru la memoriu" E O) desigurX s$a grbit s spun mister .icM" Am de g8nd s$ % ipra7esc <r 8nt8rziere) neaprat trebuie s$% ispr7esc <r 8nt8r$ 5re2 Apoi am s$% trimit) (tii""" dup care""" i aici) mister .icM \/ st9p8nit (i) dup o pauz mai lung) a 8ncheiatD - 7ezi atunci i 8ncurctur o s mai iasX -curt timp dup aceea) potri7it planului 8ntocmit cu at8ta bun7oin0 de mtu(a$mea) am primit o pung plin cu bani (i un gea$ Iftntan (i am pornit 8n e:pedi0ie" ,a despr0ire) mtu(a mi$a dat pte!a s<aturi bune (i <oarte multe srutri (i mi$a spus c) 8ntruc8t Gchii ei scopul cltoriei este s$mi o<ere prileNul s 7d c8te a (i s cuget) n$ar <i ru s <ac un popas de c8te7a zile la ,on$<ie 8n drum spre -u<<olM) <ie la 8napoiere" 8ntr$un cu78nt) eram r sa <ac ce po<tesc timp de trei sptm8ni sau o lunF singurele Mltric0ii impuse acestei libert0i erau obliga0ia de a cugeta asupra B3lur 7zute (i promisiunea de a scrie de trei ori pe s9ptm8n) Hu in% cu e:actitate 8nt8mpl9rile cltoriei" Mai 8nt8i m$am dus la Canterbury ca s$mi iau rmas$bun de la Lnes (i de la mister OicM<ield 28nc nu renun0asem la odi0a pe fen=> ocupasem 8n casa lui3) precum (i de la bunul doctor -trong" B)nes s$a bucurat <oarte mult c8nd m$a 7zut (i mi$a spus c) de cVd plecasem) casa parc nu mai era aceea(i" $ Nici eu nu mai s8nt acela(i om de c8nd am plecat) i$am ipuns2 Br tine m simt ca (i cum mi$ar lipsi m8na dreapt" i li=8 8nc pu0in spus) pentru c m8na mea dreapt n$are nici Il,ft, nici cap" To0i cei care te cunosc) Agnes) se s<tuiesc cu tine `1 cer 8ndrumare" E To0i cei care m cunosc m rs<a0) mi$a rspuns) z8mbind" \\ Nu" Alta$i pricinaD e(ti <r seamn pe lume" !(ti at8t de bun ^ ,it de bl8nd (i ai o Nudecat care nu d gre( niciodat" $ Iorbe(ti ca (i cum a( <i <osta miss ,arMins) mi$a zis Agnes) lucnin% 8ntr$un r8s cristalin (i apuc8ndu$se din nou de cusut" E!iX Nu$i <rumos s pro<i0i de 8ncrederea mea) i$am rspuns) in% la amintirea <etei 8n albastru care m robise" Totu(i) Agnes)

320

C+AR,!- .IC/!N-

80i 7oi 8ncredin0a (i de aici 8nainte secretele mele" Niciodat nu m` 7oi putea lipsi de tine" i ori de c8te ori m 7oi a<la la grea ciun pn9) ori de c8te ori m 7oi 8ndrgosti) 7oi 7eni s$0i spun) dac dai 7oie) chiar dac 7a <i 7orba de o dragoste serioas" Pi) la tine 8ntotdeauna a <ost 7orba de dragoste se mi$a zis Agnes) r8z8nd din nou" Iai) nu) a <ost o dragoste de copil sau de (colarX i$am r8z8nd la r8ndul meu) nu <r a ro(i pu0in" ,ucrurile s$au schir acum (i m tem c 8ntr$o bun zi 7a <i 7orba de ce7a <oarte seriol Ceea ce m mir e c p8n aeum tu) Agnes) nu te$ai 8ndrgostii serios de nimeni" Agnes a r8s iar (i cltinat din cap" E O) (tiu c nu e(ti 8ndrgostit cu ade7rat) pentru c) daca ai <i <ost) mi$ai <i spus" -au) cel pu0in) am adugat) 79z8nd cum i sZ 8mbuNorau obraNii) m$ai <i lsat s$o ghicesc singur" .ar nu (tiu nimeni care s <ie 7rednic s te iubeac9 pe tine' Agnes" P8n9 nu i 7a i7i un pretendent mai nobil din <ire) mai 7rednic dec8t to0i pe care i$am 7zut perind8ndu$se pe aici) consim0m8ntul meu n$ s$% prime(ti" .e aici 8nainte nu 7oi pierde din ochi pe nici un dintre admiratorii tiF (i cu acela care$0i 7a cuceri inima 7oi <oarte e:igent) de asta po0i <i 8ncredin0at" P8n acum discu0ia se des<(urase pe acel ton) 8mbin8nd ze< meaua (i seriozitatea) care era rezultatul <iresc al 7echilor noast legturi de prietenie) 8n<iripate 8nc pe 7remea c8nd eram cop .eodat 8ns Agnes (i$a ridicat pri7irile spre mine (i) cu glast schimbat) mi$a zisD E TrotPood) 7reau s$0i pun o 8ntrebare pe care se prea pe nu mai am prileNul s 0i$o pun 7reme 8ndelungat" O 8ntreba care cred c n$a( putea s$o pun nimnui dec8t 0ie" -pune$r bgat de seam 7reo schimbare la tataY 'gasem de seam o schimbare (i nu o dat m 8r dac nii cum7a bgase de seam (i ea" Agnes a citit peser <a0a mea aceste g8nduri) cci 8ndat (i$a plecat ochii (i am erau 8nlcrima0i" -pune$mi) ce creziY m$a 8ntrebat cu glas sczut" Cred""" -pune$mi) Agnes) (tii c8t de mult 0in la el< 7orbesc deschisY

.AII. COPP!RBI!,.

6#%

.a) mi$a zis" Cred c nu$i prie(te deloc nra7ul lui) care s$a agra7at mult ^ de c8nd am 7enit aici 8nt8ia oar" Adesea e <oarte ner7os sau cel I pu0in a(a mi se pare mie" Nu$i o simpl prere) a zis Agnes) d8nd din cap" 8i tremur m8na) 7orbe(te nedeslu(it (i are uneori o lucire ciu$ lat<t 8n pri7ire" Am bgat de seam c mai totdeauna c8nd nu e R<cptn pe sine) se nimere(te s <ie chemat s rezol7e 7reo problem" .a) de 1riah) a zis Agnes" $ .aF (i con(tiin0a <aptului c nu poate <ace <a0 situa0iei sau c 8n0eles problema sau c) <r s 7rea) a lsat s se 7ad 8n ce ^ire se a<l) pare$se c 8l tulbur at8t de mult) 8nc8t a doua zi se Ite mai r9u) iar 8n ziua urmtoare (i mai ru (i rezultatul este c It9 obosit (i pri7e(te 8n gol" Nu trebuie s te sperii de ce$0i spun) Mgnes) dar asear l$am 7zut l9s8nd capul pe masa lui de lucru (i llng<nd ca un copil" 8n timp ce mai 7orbeam 8nc) mi$a atins u(or buzele cu m8na (i Itr$ o clipit s$a dus la u( s$% 8nt8mpine pe tatl ei (i %$a luat de ^nt" C8nd am8ndoi s$au 8ntors ctre mine) m$a mi(cat e:presia li ei" Pri7irea$i luminoas era plin de dragoste (i de recu$lltin09 pentru iubirea (i griNa pe care d8nsul i le purta) (i 8mi lltsa o rug nespus de <ierbinte s nu$% Nudec prea aspru nici In g8ndurile mele cele mai tainice (i s nu$mi <ac o prere Kanta despre elF era at8t de m8ndr9 de el (i 8i era at8t de de7otat) In acela(i timp) era at8t de 8nduio(at (i nelini(tit) <iind toto$^tl con7ins c la <el 7oi <i (i eu) 8nc8t orice ar <i 8ncercat s$mi Nn<t prin 7iu grai n$ar <i <ost nici pe departe at8t de eloc7ent (i nu bir <i putut mi(ca mai mult" 1rma s mergem s lum ceaiul la doctorul -trong" Ne$am dus Om obi(nuit (i 8n Nurul cminului i$am gsit pe doctor) pe t8n9ra I lo0ie (i pe mama ei" .octorul a <cut at8ta caz de cltoria mea) I parca a( <i plecat 8n China) si m$a primit ca pe un oaspete de ) ^i a poruncit s se arunce pe <oc o buturug mare) ca sa poat IR chipul <ostului su ele7 luminat de 78l7ti" Nu 7oi mai apuca s 7d mul0i bie0i lu8nd locul lui TrotPood) l doctorul) 8nclzindu$(i m8inile" M simt obosit) OicM<ield) (i

322

C+AR,!- .IC/!N-

am ne7oie de lini(te" P8n 8n (ase luni 8mi 7oi prsi ele7ii duce o 7ia0a mai tihnit" Mi$ai mai spus de c8te7a ori lucrul sta 8n ultimii zece rspuns mister OicM<ield" .a) dar de ast dat s8nt hotr8t) %$a asigurat doctorul" 8n loc pe aNutorul meu) 7orbesc <oarte serios) a(a c <oarte cu r8nd 7a trebui s ne 8ntocme(ti un contract cu clauze) s9 ae lege ca pe (arlatani" E i s9 am griN s nu te treze(ti pclit) nu$i a(aY i$a zis mii ter OicM<ield" A(a cum) desigur) te$ai trezi dac 0i$ai <ace sing contractul" 'ine" -8nt gataX 8n meseria mea e:ist (i sarcini i neplcute dec8t asta" __J .up aceea) a spus doctorul) z8mbind E 7oi putea s9$r 7d numai de dic0ionar (i de cellalt partener cu contr9ct"U5X^Tl de Annie" C8nd mister OicM<ield s$a uitat la Annie) care (edea la masa Z ceai alturi de Agnes) ea i$a ocolit pri7irea cu at8ta s<iiciune team) 8nc8t d8nsul (i$a a0intit pri7irea asupra ei (i mi s$a prut i 8(i amintise de ce7a" Id c$a0i primit po(t din India) a obser7at mister OicM<ieli dup o scurt pauza" .a) tocmaiX Ni(te scrisori de la mister KacM Maldon) a i mat doctorul" Ade7ratY 'ietul KacMX s$a amestecat 8n 7orb missis MarMleham) ci tin8nd din cap" Ce clim a<urisitX Mi s$a spus c$i ca (i cum ai I pe o mo7il de nisip sub razele de <oc ale unei lentile con Prea robust) dar nu era" .rag doctore) s (tii c mai) spiritul lui curaNos dec8t constitu0ia lui %$a <cut s se arunce aceast a7entur" Tu) Annie drag) desigur c$0i aminte(ti ca 7anii tu n$a <ost niciodat 7oinicF 8n orice caz) n$a <ost niciodat cd+ ce se nume(te un om ro$ust' a adugat missis MarMleham) 7oi bi<l apsat (i rotindu$(i pri7irea asupra celor de <a0" tiu asta 8nc al_ pe 7remea c8nd at8t el) c8t (i <iica mea mai erau copii (i se pliinb"u toat ziulica 8mpreun) bra0 la bra0" Annie) creia i se adresase) nu i$a rspuns nici un cue

.AII. COPP!R+!,.

323

.in spusele dumnea7oastr trebuie s 8n0eleg) oare) c KacM Maldon ar <i bolan7Y a 8ntrebat mister OicM<ield" 'olna7X a e:clamat C9tana$'tr8n" ! tot ce po<te(ti) sir. Numai zdra7n nu eY a struit mister OicM<ield" Asta$i) zdra7n nu eX a recunoscut C9tana$'9tr8n9" A su<erit) Miigur) de insola0ii 8ngrozitoare) a su<erit de <ebr tropical) de III uri (i de tot ce 7reiX Iar <icatul %$a lsat chiar din clipa c8nd s$a ) a 8ncheiat cu resemnare C9tana$'tr8n" i a scris el toate asteaY a cutat s$o descoas9 mister +cM<ield" $ Ce s scrieY .ac 8mi pute0i pune o asemenea 8ntrebare) mi$% MOa(te0i pe KacM MaldonX i$a rspuns missis MarMleham) leg9$ du$(i capul (i agit8nd e7antaiul" - scrieY Nu) niciodatX Mai 2grab s$ar lsa s<8rtecat de patru armsari slbaticiX MamX a inter7enit missis -trong" Annie) draga mea) te rog s nu m mai 8ntrerupi) dec8t pentru <ntari spusele mele" tii tot at8t de bine ca (i mine c 7rul tu) llldon) mai degrab s$ar lsa s<8rtecat de armsari slbatici""" de + Oare a( spune c numai de patruY Nu) nici n$am s m opresc la mm""" opt) (aisprezece) treizeci (i doi de armsari slbatici) mai 'grub9 dec8t s rstoarne planurile doctoruluiX Planurile lui OicM<ield) a corectat$o doctorul) trec8ndu$(i lina pe <a0 (i pri7indu$% nu <r remu(care pe s<etnicul su" IMM1 s spun 8mpotri7a celor ce le$am pus la cale 8mpreun 'ntru binele lui" .oar am zis eu 8nsumiD ;Aici sau unde7a peste

KreO2

$ Iar eu am zisD ;Peste mare=) a adugat solemn mister OicM$ 1d" !u l$am <cut s plece peste mare" 8mi asum aceast Tperisabilitate" Po<timX Ce responsabilitateY a e:clamat Ctana$'9tr8n" .oar ii JSN <cut cu cele mai bune inten0ii) drag mister OicM<ieldF ii a$a <cut cu cea mai mare bun7oin0 (i cu cele mai bune I0ii" .ar dac bietul biat nu poate tri acolo) nu poate) (i ^ l i dac nu poate tri acolo) mai degrab o s moar acolo It I<t rstoarne planurile doctorului" 8l cunosc) a adugat C$ J'<ttrln) <9c8ndu$(i 78nt cu e7antaiul) cu un aer pro<etic) dar

32

C+AR,!- .IC/!N-

resemnat) (i (tiu c mai degrab o s9$(i dea 7ia0a dec8t s rstc planurile doctoruluiX E 'ine) bine) i$a spus amabil doctorul) nu 0in mor0i( la pla nurile mele (i s8nt gata s le rstorn (i singur" Pot <ace alte planuri" .ac mister KacM Maldon se 7a 8ntoarce 8n 0ar din moti7e d<l sntate) nu trebuie s9$% lsm s mai plece 8napoi (i trebuie sa no silim s$i <acem rost de o situa0ie bun (i potri7it 8n 0ar" !issis MarMleham a <ost 8n a(a msur co78r(it de aceast<t m9rinimoas declara0ie 2la care nu e ne7oie s spun c nu se a(te< tase deloc3) 8nc8t n$a <ost 8n stare s$i spun doctorului dec8t nu$ (i dezmin0ise buntatea (i s$(i srute de mai multe ori 8n e7antaiul) pentru ca apoi s$% lo7easc prietene(te) pe m8n9) cu) .up aceea a doNenit$o pe Annie c nu era destul de recunc c9toare pentru bun7oin0a pe care) de dragul ei) doctorul i$o 7echiului ei to7ar( de Noac (i apoi ne$a po7estit <el de <el des0 al0i 7rednici membri ai <amiliei sale) care ar <i <ost de dorit s9 D aNuta0i s stea pe 7rednicele lor picioare" 8n tot acest timp) Annie n$a scos un cu78nt (i n$a ridicat ocr din pm8nt" 8n tot acest timp) mister OicM<iled (i$a 0inut pri7ir a0intit asupra lui Annie) care sttea l8ng <iica lui" Nici prin gX nu$i trecea c s$ar putea s$% obser7e cine7a) at8t era de cu<undat I g8ndurile sale) (i o pri7ea cu at8ta 8ncordare) 8nc8t uitase de lur Apoi a 8ntrebat dac mister KacM Maldon scrisese ce7a 8n aceai pri7in0 (i anume cui" Po<tim) aiciX a spus missis MarMleham) lu8nd peste cab doctorului un plic de pe cmin" .ragul de el) i$a scris chiar de torului""" unde eY IatD ;8mi pare ru c trebuie s 7 8n(tiin0ez c<t duc <oarte r9u cu sntatea (i m tem c 7oi <i silit s m 8nt acas pentru c8t7a timp) aceasta <iind singura ndeNde de 7 i m care=" Mai limpede nici c$ar putea s <ie) bietul de elX -ingura li ndeNde de 7indecareX -crisoarea ctre Annie e 8nc (i mai l i n pede" Annie) d$mi scrisoarea" Nu acum) mam) a rugat$o ea) cu glas sczut" .raga mea) 8n anumite pri7in0e e(ti cea mai caraghioasT de sub soare) i$a rspuns maic9$sa) iar <a0 de ne7oile <amiliei putea spune c ai o atitudine de$a dreptul denaturat" Cred ca i aceast scrisoare n$am <i a<lat niciodat dac nu 0i$a( <i cerut$o t

.AII. COPP!RBI!,.

6#@

A a 8n0elegi tu) iubita mea) 8ncrederea ce i$o datorezi doctorului @tr"n); -8nt uimit" Ar trebui s$0i dai seama de lucrurile asteaX .up oarecare codeal) scrisoarea a <ost adusF (i c8nd i$am 8m8nat$o btr8nei doamne) am 7zut c m8na din care " luasem rniura" E - gsim acum pasaNul acela, a zis missis MarMleham) ridi$pln% lornieta" ;Amintirea 7remurilor de odinoiar) iubita mea e=) (i a(a mai departe""" nu) nu$i asta" ;'tr8nul (i amabilul r...Q fsta cine mai eY .oamne) Annie) tare necite0 scris mai 5fc !arul tu Maldon (i tare proast mai s8ntX .a) <ire(te) st scris -%"ct"rO' IaiX Amabil) 8ntr$ade7rX Aici a <cut o pauz) ca s$(i Trute din nou e7antaiul (i s$% agite 8n <a0a doctorului) care ne cu o placid mul0umire" Iat) am gsitX ;N$ar trebui s <ii pi nisa) Annie) c8nd 7ei a<la= E <ire(te c n$ar trebui) doar (tim prea robust n$a <ost niciodatX Ce 7 spuneam eu adineauriY E c0n% 7ei a<la c am su<erit at8t de mult pe aceste meleaguri p6rtate, 8nc8t m$am hotr8t s plec cu orice pre0F <ie 8n concediu I #"al, dac 7a <i cu putin0F <ie demision8nd) dac nu 7oi ob0ine mce%iu2 Ce am 8ndurat (i 8ndur aici e insuportabil"= i eu) una) Cft rspunsul prompt dat de aceast <ptur de o buntate <r ftc&e, a 8ncheiat missis MarMleham) <c8nd din nou semne tele$ce doctorului (i 8mpturind scrisoarea) mrturisesc deschis c la m g8ndesc n$a( putea la sensul cu7intelor lui" De.i btr8na s$a uitat la el) a(tept8nd s$i aud comentariile) or OicM<ield n$a scos un cu78nt (i a stat neclintit) cu pri7irile ,ite In pm8nt" i chiar dup ce s$a schimbat subiectul (i ne$am lent s 7orbim despre altele) a rmas a(a 7reme 8ndelungat) Itln%u=.i numai rareori ochii) pentru ca) 8ncruntat (i 8ng8ndurat) i uite " clip la doctor sau la so0ia acestuia sau la am8ndoi" D"ct"rul era un mare iubitor de muzic" Agnes a7ea un glas I1I (i e:presi7) iar missis -trong) de asemenea" Au c8ntat la ru mtini (i au e:ecutat 8mpreun duete) d8nd un ade7rat con$^i Dar am bgat de seam dou lucruriD 8n primul r8nd) c) de(i llf U.i redob8ndise st9p8nirea de sine (i se purta ca de obicei) O+ (i mister OicM<ield e:ista totu(i o prpastieF 80i al doilea ca lui mister OicM<ield prea s9$i displac prietenia dintre i <i Agnes) pe care o pri7ea cu team" i trebuie s mrturisesc

6#A

C+AR,!- .IC/!N-

c pentru mine amintirea celor petrecute 8n seara plecrii lui misia Maldon abia acum 8ncepea s9 aib un t8lc) nebnuit p8n atunci) (i s m tulbure pro<und" Brumuse0ea ne7ino7at a chipului ei mi a prut mai pu0in ne7ino7at ca p8n9 acumF am 8nceput s pri7esc cu ne8ncredere gra0ia 8nnscut (i <armecul persoanei eiF (i c8i uitat la Agnes) care sttea l8ng9 ea) (i m$am g8ndit c8t de bun (i cinstit era Agnes) s$a trezit 8n su<letul meu bnuiala ca prietenii lor era nepotri7it" At8t de <ericit se sim0ea 8ns Agnes (i la <el (i Annie) 8nc8t a <cut ca seara s treac de parc n$ar <i durat dec8t un ceas" I Val seara s$a 8ncheiat cu un incident care mi$a rmsa 8ntiprit <<l amintire" Tocmai 8(i luau r9mas$bun una de la alta (i AN ddea s$o 8mbr0i(eze (i s$o srute pe Annie) c8nd) ca din 8nt8m$ N plare) mister OicM<ield le$a despr0it (i repede a tras$o pe Agne` dup el" i atunci) pe <a0a <rumoasei missis -trong s$a i7it din nou $ ca (i cum timpul ar <i <ost brusc anulat) iar eu m$a( <i gsit din nou 8n prag) ca atunci E e:presia ce$o a7usese (i 8n noapt plecrii lui KacM Maldon) c8nd mister OicM<ield n$o slbise ochi nici o clip" N$am cu7inte s spun ce impresie mi$a <cut acest incident nici de ce de atunci 8ncoace mi$a <ost cu neputin0 s uit pri7ire a ei (i s$mi mai aduc aminte 7reodat de <rumuse0ea ne7ino7at" M$a urmrit (i c8nd am aNuns acas" Mi se prea nori negri coborau asupra cminului doctorului" Respectul ce$% b tam p9rului su crunt era amestecat cu comptimire pent <aptul c se 8ncredea 8n cei ce$% amgeau (i cu resentir 8mpotri7a celor care 8l batNocoreau" 1mbra amenin0toare a ui mari npaste (i a unei mari nelegiuiri) care n$a7ea 8nc <or deslu(it) se a(ternea ca o pat 8ntunecat asupra locurilor ^ nice unde 8n70asem (i petrecusem c8nd eram copil (i mi prea c 7a 8nsemna o nedreptate strigtoare la cer" Nu m puteam g8ndi cu plcere nici la b9tr8nii (i impuntorii arbori i aloe) cu <runzele lor late) care 8n<loreau o dat la o sut de nici la peluza 8ngriNit) nici la urnele de piatr) nici la aleea i torului) nici la dangtul <amiliar al clopotului catedralei) c plutea peste toate acestea" !ra ca (i cum altarul senin al adolescer

.AIT. COPP!RBI!,.

327

nr <i <ost p8ng9rit sub ochii mei) iar pacea (i demnitatea lui ar <i <ost spulberate" A doua zi diminea0a a urmat despr0irea de acea cas 7enera bil a<lat sub in<luen0a e:ercitat de Agnes) (i nu m$am mai gtndit la nimic altce7a" Br 8ndoial) m 7oi 8ntoarce cur8ndF 7oi l dormi din nou E adesea) poate E 8n odi0a meaF dar zilele c8nd locuiam statornic acolo trecuser (i pieriser pentru totdeauna 7re$ c<nurile de altdat" C8nd mi$am 8mpachetat cr0ile (i hainele ce le lai a7eam acolo (i care urmau s <ie trimise la .o7er) am <ost mai lihnit dec8t l$am lsat pe 1riah s 7adF iar acesta s$a artat at8t de 'los s m aNute) 8nc8t mi s$a strecurat 8n minte g8ndul hain c plecarea mea 8i <cea o deosebit plcere" Mi$am luat rmas$bun de la Agnes (i de la tatl ei) 8ncerc8nd) Ira cine (tie ce succes) s m art brbat) (i m$am suit pe capra llllgen0ei pentru ,ondra" 8ntr$at8t eram de 8nduio(at (i 8nclinat s irt totul) 8nc8t) c8nd am trecut prin ora() pu0in a lipsit s9$% salut pe +chiul meu du(man) ucenicul mcelar) (i s$i arunc cinci (ilingi itru butur" .ar) cum cur0a butucul cel mare din dughean (i im 8n<0i(area lui se schimbase prea pu0in 8n bine de c8nd 8i Ipiea dintele din <a0) pe care chiar eu i$% scosesem) mi s$a prut li prea era un mcelar 8nrit (i mi$am zis c$ar <i mai nimerit s $i <ac a7ansuri" 0mi aduc aminte c atunci c8nd) 8n cele din urm) am ie(it pe liea) m stp8nea un singur g8ndD s par c8t mai 78rstnic cu Ktln09 8n ochii surugiului (i s <iu c8t se poate de acru" Asta mi$a Inlt destul de greu) dar nu m$am lsat) cci socoteam c a(a 7or$ IBu oamenii mari" Merge0i p8n la punctul terminus) sir* m$a 8ntrebat surugiul" .a) Oilliam) i$am rspuns bine7oitor 2cci 8l cuno(team3" M VIC la ,ondra" .up aceea am s plec 8n -u<<olM" ,a 78n9toare) sir* m$a 8ntrebat surugiul" tia la <el de bine cum (tiam (i eu c 8n anotimpul acela nu s$ar N< putut 78na dec8t baleneF m$am sim0it totu(i <oarte mgulit" $ Nu (tiu) i$am zis) pre<9c8ndu$m c a( <i nehot9r8t) dac 7oi la iau nu" \\ Wice$se c de la o 7reme$ncoace psrile e <oarte sperioase) ) ipus Oilliam"

32#

C+AR,!- .IC/!N-

T$ Am auzit (i eu" -8nte0i din -u<<olM) sir* m$a 8ntrebat Oilliam" .a) i$am rspuns) m8ndru" M$am nscut 8n -u<<olM$ Am auzit c9 pe$acolo se face ni(te glu(te stra(niceX mi Oilliam" Nu (tiam acest lucru) dar m$am sim0it dator s sporesc mele institu0iilor comitatului meu de ba(tin (i s dau a 8n0elege c le cunoscF de aceea am 8ncu7iin0at din capD ;Te credX= .ar caii de po7arX a e:clamat Oilliam" Cai) nu glumX C8nd e bun) un cal de po7ar de -u<<olM pre0uie(te greutatea lui 8n aur Ii s$a 8nt8mplat 7rodatG s cre(te0i cai de -u<<olM) sir* N"""uuX i$am zis" Nu prea" Aici) 8n spate) sade un gentleman care m$a( prinde c$a i cut cai d$9(tia cu toptanul) mi$a zis Oilliam` .omnul de care 7orbea era un brbat <lcos) cu pri7ire cru$ ci() amenin0toare) care purta un cilindru alb) cu boruri 8nguste) (i ni(te pantaloni ca<enii) str8n(i pe picior) care preau 8ncheia0i cu nasturi de la gheat p8n9 la (old" '9rbia$i pro0pit pesta amrul surugiului era at8t de aproape de mine) 8nc8t rsu<larea lui m g8dila pe cea<F (i c8nd m$am 8ntors ctre d8nsul) se holba ci ochiul care nu era sa(iu la caii 8nainta(i) m9sur8ndu$i cu un de cunosctor" A(a$iY %$a 8ntrebat Oilliam" $Ce s <ie a(aY C$a0i crescut cai de -u<<olM cu toptanulY Cred (i euX i$a rspuns" Nu s$a<l ras de armsari sau d durli s9 nu o <i crescut (i eu" 1nora) armsarii (i durlii le sini o petrecere" Pentru mine 8ns ei 8s totul) 8mi 0in loc de m8ncare (i N<l butur) de cas) de ne7ast (i de copii) de (tiin0 de carte (i ila arGtmetic) de tabac) de tutun (i de somn" fsta$i om s stea pe locul din spatele caprei) ce zic su<lat la ureche Oilliam) agit8nd h0urile" Am socotit c$mi spune acest lucru ca s$mi dea a 8n0elege c 7rea s9$i cedez domnului locul (i) de aceea) ro(ind) i$am artat ca s8nt gata s i$% dau"

.AII. COPP!RBI!,.

6#>

$ .ac nu 7 supra0i) sir' a zis Oilliam) Cred c9 a(a s$ar cdea" Am considerat 8ntotdeauna c aceasta a <ost 8nt8ia umilin0 pe -V`re am su<erit$o 8n 7ia0" C8nd mi$am re0inut locul la sta0ia dili$ gentelor) i$am dat o Numtate de coroan <unc0ionarului (i am primit un bilet pe care scria ;loc pe capr=" Am 8mbrcat anume Nin palton mare (i un (al) ca sa <iu 7rednic de acel loc 8nalt (i IesF eram c8t se poate de m8ndru de elF (i m$am legnat cu iluzia 'l <ceam cinste diligentei" i iat c) la prima sta0ie) m$am +pmenit c$mi ia locul un sa(iu (i un zdren0ros) care n$a7ea alt Terit dec8t acela c mirosea ca un graNd (i care) 8n 7reme ce caii la trap) a trecut peste mine de parc n$a( <i <ost <iin0 meneasc) ci muscX Acest ne8nsemnat incident) petrecut pe capra diligentei de la 1terbury) <ire(te) nTa a7ut darul s9 m lecuiasc de acea 7eche ]ncredere de care nu o dat 8n 7ia0 m$am sim0it stingherit 8n 8mpreNurri mrunte) 8n care bine ar <i <ost s m <i desco$8sit de ea" .egeaba m$am strduit s <iu acru" Tot restul drumu$am 7orbit din <undul stomacului) dar) cu toate acestea) m$am i0it cu des78r(ire compromis (i 8ngrozitor de t8n9r" !ra totu(i straniu (i interesant s stau coco0at acolo sus) 8n spatele dou perechi Mor de cai E binecrescut) bine 8mbrcat) cu buzu$rul plin de bani $ (i s9 caut locurile unde dormisem 8n trista$mi i<ttorie de odinioar" Orice pri7eli(te mai deosebit de$a lungul '`elci 8mi trezea amintiri" C8nd m uitam la 7agabonzii pe care$i (i$i 7edeam pri7ind 8n sus cu acele mutre de care$mi ceam at8t de bine aminte) parc sim0eam din nou m8na 8nnegrit Ti<cld9rarului apue8ndu$m de cma(" Iar c8nd diligenta a trecut iorogind pe strzile 8nguste ale Chatham$ului) am aruncat 8n 3+cat o pri7ire pe uli0a unde locuia monstrul care$mi cumprase lltucul (i$am 8ntins g8tul s9 re7d locul unde a(teptasem) 8n btaia IM<elui (i 8n umbr) s$mi dea banii cu7eni0i" C8nd) 8n cele din IA) am aNuns 8n apropiere de ,ondra (i am trecut chiar prin drep$tui -alem +ouse) unde mister CreaMle altoia <r mil pe cine irea) a( <i dat to0i banii ce$i a7eam la mine ca s9 po0 cobor8)

330

C+AR,!- .IC/!N-

s$i trag o s<8nt de btaie (i s dau drumul bie0ilor) ca unor din coli7ie" $ Am tras la ;Crucea de aur= din Charing Cross %) care pe 7remeg aceea era un han ce mirosea a mucegai) 8ntr$un cartier <oarte aglomerat" 1n chelner m$a po<tit 8n restaurantF apoi o sluNnic m$^ condus 8ntr$o odi0 cu un pat) unde duhnea ca 8ntr$o birN (i % aerul era 8nchis ca 8ntr$un ca7ou" Cu durere 8mi ddeam seama i pream <oarte t8n9r) cci nimeni nu m lua 8n seriosD sluNnica cu totul nepstoare la orice 8i spuneam) iar chelnerul nu i artat respectul cu7enit (i s$a apucat s$mi dea s<aturi ca saG b neasc9 lipsa mea de e:perien0" EIa spune$mi acum) ce$ai 7rea s mn8nciY m$a <amiliar chelnerul" Tinerilor le place de obicei psrileD comanc o ginX I$am rspuns c8t mai seme0 cu putin0 c n$a7eam gin" E N$ai che<Y mi$a zis" Tinerii e de obicei stui de carne sau de berbec" Ia un cotlet de 7i0elX Ne(tiind ce s$i cer altce7a) am acceptat aceast propunere" E 80i plac carto<iiY m$a 8ntrebat chelnerul) z8mbind mieros aplec8nd capul 8ntr$o parte" 8n general) tinerii se 8ndoap cu ca ,$am rugat apoi cu 7oce <oarte gra7 s comande un cotle 7i0el cu carto<i (i s se intereseze la bar dac nu se primis scrisori pentru TrotPood Copper<ield) /sPuire%' de(i (tiam ca i primiser (i nici n$ar <i putut s primeasc) dar asta pentru a(tepta scrisori mi se prea un lucru <oarte brbtesc" -$a 8napoiat cur8nd s$mi spun c nu 2la care m$am <oarte mirat3 (i a 8nceput s 8ntind masa 8ntr$o ni() l8ng c9 C8t <cea aceast treab) m$a 8ntrebat ce 7reau s beauF (i c8nd i rspunsD ;1n s<ert de Seres=) am bnuiala c a socotit <oarte merit s$adune aceast cantitate str8ng8nd droNdiile rmase pe <unc
%

Cartier londonez situat pe locurile unde se 8ntindea altdat satul CharingF regele /duard H 2%#?#$%65?3 a ridicat o cruce gotic 8n locul 8n care a <ost i sicriul so0iei sale) !leanor" # Titlu dat 8n Anglia 8n coresponden0a adresata persoanelor care) <r a apa bilimii) se bucur de oarecare 7az datorit pozi0iei lor socialeD liber$pro<esio comercian0i) proprietari etc"

.AII. COPP!RBI!,.

66%

cltor7a sticle" Cred acest lucru <iindc) pe c8nd citeam ziarul) l$am !<trit 8n dosul para7anului de lemn) unde$(i a7ea col0i(orul) cum golea de Bar con0inutul mai multor sticle 8n una singur) ca un t tpi0er c8nd prepar o re0et" Iar c8nd mi$a adus 7inul) am gsit c i<lG'7ea nici un gustF (i) pe deasupra) con0inea (i at8tea <irimituri de Jtine englezeasc cum n$ar <i putut con0ine un 7in strin mai mult Jau mai pu0in curatF <iind 8ns s<ios) l$am but (i n$am spus nimic" -im0indu$m bine dispus 2de unde trag concluzia c) 8n unele J1ze ale lor) otr7irile nu$s totdeauna neplcute3) am hot9r8t s m J1C la un spectacol" M$am dus la Co7ent arden Theatre %) unde) +ln spatele uneia dintre loNile centrale) am 7zut Huliu CeBar% (i o JOltomim nou" Baptul de a$i 7edea 8n carne (i oase pe to0i acei Jobili romani intr8nd (i ie(ind din scen ca s m distreze) 8n loc JI <ie ni(te dascli se7eri ca la (coal) era ce7a nou (i nespus de J1cut pentru mine" .ar 8mpletirea de tain (i realitate a 8ntregului Jpectacol) (i poezia) luminile) muzica) publicul) uluitoarele schim$ J<tri de decoruri minunate (i strlucitoare m$au ame0it at8t de tare) Jtschiz8ndu$mi noi t9r8muri de des<tare) 8nc8t atunci c8nd) la mie$ Jul nop0ii) am ie(it pe strad) 8n ploaie) m$am sim0it ca (i cum a( <i J<tzut din nori) unde trisem o 7ia0 romantic) peste 7eacuri tre$ Jule) (i m$am pomenit deodat 8ntr$o lume luminat de <clii) 8n Jire oamenii strigau) se stropeau) se lo7eau cu umbrelele) se b$ Mau pentru o birN (i tropiau 8n 8ncl0rile lor cu tlpi de lemn 6) JIlr$o lume Nalnic) plin de noroi" Ie(isem pe alt u( (i am stat c8t7a timp 8n miNlocul strzii) de Jurca a( <i <ost cu ade7rat strin de acest tr8mF dar 8ndat ghion$ '^l ^i Imbr8nceala m$au trezit la realitate (i m$au 8ndemnat s$mi J/lrept pa(ii spre hanF (i de$a lungul drumului p8n acolo mi s$au J'tlt In minte acele strlucitoare imagini) iar la han) dup ce am Jtincat stridii (i am but ni(te Porto) am rmas nemi(cat 8n restau$ Mnt pln9 dup ora %) cu ochii a0inti0i asupra <ocului ce ardea 8n plmln) pritocind mai departe acele scene"
I TlRtru londonez 8ntemeiat 8n %?6#) care$(i trage numele de la pia0a Co7ent en) tn a crei 7ecintate este situat "N @ istoric de -haMespeare" I original pattens 8ncl0minte cu talpa de lemn ce se purta) pe 7reme de ploaie) I panto<i sau ghete) spre a le <eri de noroi"

332

C+AR,!- .IC/!N-

8n a(a msur eram cople(it de spectacolul 7zut (i de amintiri E care erau) 8ntr$un <el) ca un strlucit tablou str7eziu pe cai proiecta 7ia0a mea trecut E 8nc8t nici nu$mi aduc aminte c8nd am bgat de seam prezen0a acelui t8n9r <rumos) bine<9cut) 8mbrac)ii cu un gust ra<inat) dar pu0in negliNent) pe care am moti7e s nu I uit" 8mi aduc aminte 8ns c) <r s9$% <i 7zut intr8nd) am sim0ii ci se a<la l8ng mine (i c$am stat mai departe) dus pe g8nduri) pri7ind <ocul din cmin" D 8n cele din urm) m$am ridicat s m duc la culcare) spre marea u(urare a chelnerului somnoros) care parc <usese apucat de bi^i ial) cci) st8nd 8n col0i(orul lui) 8(i 8ncruci(a picioarele) le btea) Ie sucea (i le rsucea 8n <el (i chip" 8n drum spre u() am trecut pe l8ng nou$7enit (i l$am 7zut <oarte bine" Pe loc m$am 8ntors) ani <cut c80i7a pa(i 8napoi (i l$am pri7it din nou" Nu m$a recunoscut) dar eu l$am recunoscut din prima clip" 8n alte 8mpreNurri poate c nu m$a( <i 8ncumetat (i nu m$a( <i N hotr8t s$i 7orbesc (i poate c$a( <i lsat lucrurile pe a doua zi) <l poate c) ast<el) l$a( <i pierdut" .ar 8n starea de spirit 8n care ma a<lam) sub impresia spectacolului) am sim0it c pentru ocrotirei N acordat odinioar merit toat recuno(tin0a) iar 7echea mea dra$ goste pentru el s$a re7rsat at8t de sincer (i n7alnic) 8nc8t m$a dus de$a dreptul la el (i) cu inima z78cnind puternic) i$am spusD E -teer<orthX Nu m recuno(tiY -$a uitat la mine a(a cum se uita el uneori) dar pe <a0a 8iiXN 7zut nici un semn c m$ar <i recunoscut" Pare$mi$se c nu$0i mai aduci aminte de mine) i$am zis" .oamneX a izbucnit deodat" fsta$i micul Copper<ieldX I$am luat am8ndou9 m8inile (i nu le$am mai dat drumul" nu mi$ar <i <ost ru(ine (i nu mi$ar <i <ost team c$a( putea s supr) i$a( <i srit de g8t (i a( <i pl8ns" Niciodat) niciodat) niciodat n$am <ost mai <ericitX -cumpul meu -teer<orth) m bucur at8t de mult c te 7dX i eu m bucur c te 7d) mi$a zis d8nsul) str8ng8ndu$mi ci duros m8na" +ei) Copper<ield) lini(te(te$teX -im0eam totu(i c era bucuros s 7ad c8t m emo0ionai aceast 8nt8lnire"

.AII. COPP!RBI!,.

333

Mi$am (ters lacrimile) pe care nici cea mai aprig hot9r8re nu le % putuse opri) am r8s st8ngaci (i ne$am a(ezat unul l8ng altul" $ !i) cum se <ace c e(ti aiciY m$a 8ntrebat -teer<orth) b9t8n$ Nu$m9 pe umr" $ Am sosit chiar azi cu diligenta de la Canterbury" M$a 8n<iat o I<ltu(9) care locuie(te 8n partea locului) (i tocmai am ispr7it Nala acolo" .ar cum se <ace c e(ti (i tu aici) -teer<orthY $ Pi) studiez la O:<ord) mi$a rspuns) adic trebuie s m duc c8nd 8n c8nd s m plictisesc de moarte acolo) (i acum m 8n$ V<c acas la mama" tii) Copper<ield) te$ai <cut un biat al naibii i drgu0X M uit la tine (i 7d c e(ti e:act curn erai pe 7remuriX l te$ai schimbat delocX $ i eu te$am recunoscut din prima clip) i$am zis) doar ai un $lip care se uit mai greu" A r8s) trec8ndu$(i m8na prin prul c8rlion0at) (i mi$a spus 7eselD $ .a" Am pornit la drum) s$mi <ac datoria" Mama locuie(te nu Curte, la marginea ora(ului) dar drumurile s8nt at8t de proaste (i VHa e at8t de plictisitor) 8nc8t m$am hotr8t s nu plec mai departe ia ]nnoptez aici" M a<lu 8n ora( de 7reo c8te7a ore) pe care \'m petrecut mo0ind la un teatru" $ i eu am <ost la teatru ast$sear9) i$am zis" ,a Co7en0 ar$ 0) Ce spectacol minunat (i 8nc8nttor) -teer<orthX -teer<orth a r8s din toat inima" $ -cumpul meu .a7y) mi$a spus) b9t8ndu$m din nou pe umr) III ca o .aisy%) ca o margaretX Nici margareta slbatic 8n re7r$ ^lul zorilor nu$i mai candid dec8t tine" Am <ost (i eu la Co7ent irden (i niciodat nu mi$a <ost dat s 7d un spectacol mai ne$ t" +ei) sir. Chemarea <usese adresat chelnerului) care) dup ce) de de$ le) urmrise <oarte atent scena 8nt8lnirii noastre) acum se apro$1 respectuos" 1nde l$ai plasat pe prietenul meu) mister Copper<ieldY %$a ibat -teer<orth"
garet) prlu0F se <olose(te (i la <igurat) cum e cazul aici) pentru a desemna ne ne7ino7ate) 8nc8nttoareF 8n ce pri7e(te pronun0area) Daisy este <oarte lini de David (i) mai ales) de diminuti7ul Davy.

33

C+AR,!- .IC/!N-

E Ierta0i$m) sir' ce$a0i spusY $ 1nde doarmeY ,a ce numrY Cred c9 pricepi ce$0i sp .a) sir' a zis chelnerul sp(it" .eocamdat) mister <ield st la patruzeci si patru) sir. Ce dracu 0i$a 7enit s9$% plasezi pe mister Copper<ieOsl 8n podul graNduluiY i$a ripostat -teer<orth" $ Iede0i) sir' nu ne$am dat seama) s$a scuzat chelner mister Copper<ield ar <i cine7a mai a(a" .ac 7re0i) putem s trecem pe mister Copper<ield la (aptezeci (i doi" Alturi de i nea7oastr) sir. $ -igur c9 7reauX i$a zis -teer<orth" i numaidec8tX Chelnerul s$a retras 8n grab) pentru a e<ectua mutarea" -t <orth) amuzat c9 mi se dduse camera patruzeci (i patru) a r8s i nou) m$a mai btut 8nc o dat pe umr (i m$a po<tit pentru F zi diminea0 s9 iau cu el gustarea la ora zece) in7ita0ie pe care <ost <oarte m8ndru (i 8nc8ntat s$o primesc" Biind <oarte t8rziu) ne$ luat luminrile (i ne$am dus sus) unde ne$am despr0it clduros 8n <a0a u(ii sale" Am gsit c noua mea odaie era mult i bun dec8t cea 7eche) cci nu duhnea de<el (i a7ea un pat ime aproape c8t o mic mo(ie) cu baldachin spriNinit pe patru st8lp Printre pernele care ar <i aNuns (i pentru (ase persoane) am ador cur8rid (i am 7isat despre Roma antic) despre -teer<orth (i desp prietenie) p8n ce) 8n zori) diligentele care au ie(it) hodorogind) sub poarta boltit) m$au <cut s9 aud 8n 7is tunete (i s 7a

CAPITO,1, SS
,a -teer<orth acas
,a opt) c8nd sluNnica mi$a btut la u( (i mi$a spus c9 mi$a It In prag apa pentru brbierit) mi$a prut <oarte ru c n$a7eam suin09 de ea (i am ro(it" Tot timpul c8t m$am 8mbrcat) m$a +ncit bnuiala c sluNnica m luase peste picior) din care pricin) i' cobor8nd ca s iau micul deNun) am 8nt8lnit$o pe scar) m$am ICiirat pe l8ng d8nsa cu un aer 7ino7at" .eoarece 8mi ddeam ia c9 eram mai t8n9r dec8t a( <i 7rut) am (o7it un timp 8nainte %% m9 putea hotr8 s trec prin <a0a eiF auzind$o c mtura) am locului (i am pri7it prin <ereastr statuia ec7estr a regelui 8lG) prins 8n centrul unui labirint de birNe) lipsit de mre0ie) ilt<t de ploaia mrunt (i 8n7luit 8n p8cla glbuie) p8n a 7enit li%erul (i mi$a spus c9 eram a(teptat" i -teer<orth nu l$am gsit 8n restaurant) ci 8ntr$un separeu) cu talc ro(ii (i co7oare turce(ti) unde <ocul ardea 7esel 8n cmin) masa a(ternut cu o <a0 alb) curat) era pregtit micul iin <irebinteF (i cmru0a) <ocul) bucatele) -teer<orth (i toate Ittlte erau re<lectate 8n miniatur 8n oglinNoara rotund ce at8rna lupra bu<etului" ,a 8nceput) -teer<orth <iind at8t de sigur de de elegant (i superior mie 8n toate pri7in0ele 2inclusi7
lui Carol I) lucrare a sculptorului +ubert ,e -ueur) ridicat 8n %A?& la ng Cross) pe locul unde au <ost e:ecuta0i regicizii"

66A

C+AR,!- .IC/!N-

78rsta3) m$am sim0it cam st8nNenitF dar <oarte cur8nd) prin puri lui degaNata (i plin de bun7oin0) m$a <cut s m simt 8n largul meu" Admira0ia mea pentru re7olu0ia ce s78r(ise la ;Crucea aur= era <r s<8r(itF singurtatea Nalnic din aNun nici nu su<eroi compara0ie cu plcuta to7r(ie din diminea0a aceea" C8t des chelner) nu m mai trata c8tu(i de pu0in cu <amiliaritate" Ne se plecat (i pocit) parc (i$ar <i pus cenu( pe cap" $ !i) Copper<ield) mi$a zis -teer<orth) c8nd am rmas singu a( 7rea s$mi spui ce mai <aci) unde te duci) 8ntr$un cu78nt) a( s$mi spui totul despre tine" Nu (tiu de ce) dar mi se pare c e^ al meu" C8nd am 7zut c$mi mai arat acela(i interes ca altdat) m$ 8n<l9c9rat de bucurie (i i$am po7estit cum <usese pus Ia aceast scurt cltorie de ctre mtu(a (i ce scop a7ea" Atunci) dac n$ai nici un <el de grab) mi$a zis -teer<or 7ino cu mine la +ighgate% pentru o zi) dou" Are s$0i plac mFi m""" e ea cam 7anitoas (i cam prozaic 8n pri7in0a mea) dar asta ^ s9$i treci cu 7ederea) iar d8nsa o s se bucure s te cunoasc) G< T9re$a( 7rea s <iu sigur c$i a(a cum ai a7ut bi s$mi -pui) i$am rspuns z8mbind" O) m$a asigurat -teer<orth) mama$i iube(te pe to0i m iubescX 8n pri7in0a asta nu 8ncape 8ndoial" Atunci cred c$am s de7in pre<eratul ei" $T Boarte bineX Po<te(te (i < do7ada" Mergem mai 8nt8iN dem leii) un ceas sau dou) este o plcere s9$i po0i prez biat candid ca tine) Copper<ield) iar dup aceea lum dillN mergem la +ighgate" Mi se p9rea c 7isez (i c 8ndat m 7oi trezi h_ patruzeci (i patru) cu perspecti7a de a m8nca 8ntr$un col^ ratic al restaurantului) ser7it de chelnerul care din nou 7 ire7eren0ios" .up ce i$am scris mtu(ii despre prea<er 8nt8lnire cu colegul de (coal) pe care$% admiram at8t de mu c primisem in7ita0ia) ne$am urcat 8ntr$o birN) ne$arial
)

8n prima Numtate a secolului al WlW=lea, +ighgate se a<la 8n a<ara ,ondrei) i o suburbie a ora(ului"

.AII. COPP!RBI!,.

337

I Iedem Panorama % (i alte c8te7a curiozit0i (i am cutreierat mu$ leul #) unde mi$am putut da seama c8t de multe (tia -teer<orth ^dospre subiecte in<init de 7ariate (i c8t de pu0in pre0 punea pe <cuno(tin0ele sale" $ Ai s ob0ii un 8nalt titlu uni7ersitar) -teer<orth) dac nu T1<n7a ai (i ob0inut) (i 7or a7ea de ce s <ie m8ndri de tineX /u s ob0in un titlu uni7ersitarX a e:clamat -teer<orth" Nu$i , mine) .aisyX Nu te superi dac$0i spun a(aY C8tu(i de pu0inX i$am zis" $ !(ti un biat de treabX mi$a spus -teer<orth) r8z8nd" N$am 'l cea mai mic nzuin0 sau po<t s m disting 8n acest dome$ lu" 8mi aNunge c8t am 8n70at" i a(a mi se pare c am de7enit ^ m plicticos" $ .ar <aima""" am obiectat eu" $ !(ti romantic) .aisyX m$a oprit -teer<orth) r8z8nd (i mai tare" Ce m$as) obosi pentru ca o droaie de neghiobi s ca(te gura la line (i s m aclameY - aclame pe altcine7a" Cine are ne7oie de im<t) s9$i <ie de bineX Mi$a <ost ru(ine c s78r(isem o gre(eal at8t de grosolan (i J+ cutat s schimb 7orba" .in <ericire) nu era prea greu) cci Meer<orth trecea lesne de la un subiect la altul) cu o nepsare (i 1rln09 <r pereche" .up ce am 7izitat ora(ul) am luat deNunul) (i at8t de iute a tre$ MCurta zi de iarn) 8nc8t) atunci c8nd diligenta s$a oprit 8n <a0a +il 7echi cldiri de crmid ro(ie a(ezate 8n 78r<ul dealului) la Nghgate) se lsa 8nserarea" O doamn mai 8n 78rst9) totu(i nu irte b9tr8n9) cu o 0inut impozant (i cu chip <rumos) se a<la 8n Itrta c8nd am cobor8t (i %$a 8mbr0i(at pe -teer<orth) spun8ndu$iD p1bltul meu KamesX= -teer<orth m$a prezentat acestei doamne) i era mama lui) (i d8nsa) <oarte solemn) mi$a uratD ;'un 7enitX=
rfliFA un mare tablou circular) e:pus 8ntr$o 8ncpere rotund) luminat anume u da spectatorului iluzia unei imagini realeF la ,ondra) primele tablouri nice au <ost e:puse In anul %H#?" I V"r#a %e Muzeul 'ritanic 2'ritish Museum3) 8ntemeiat 8n %?@6) care de0inea) 8nc9 I Hunci, <oarte bogate (i 7ariate colec0ii de obiecte de arta (i piese etnogra<ice"

33#

C+AR,!- .IC/!N-

!ra o cldire de mod 7eche) <oarte elegant (i bine 8ngriNit) i la <erestrele odii mele 7edeam 8n deprtare ,ondra 8ntreag) uria( p8nz de cea0) prin care licreau) ici$colo) c8te7a lumini) i m$am schimbat) abia am a7ut rgazul s9$mi arunc pri7irile asu0 mobilierului masi7) asupra broderiilor 8nrmate 2lucrate) b9nuiesZ de mama lui -teer<orth c8nd era <eti03) asupra c8tor7a des creion) ag0ate pe pere0i) care 8n<0i(au <emei cu prul pudrat) str8nso 8n corsaNe) 8n 7reme ce <ocul) aprins de cur8nd) trosnea 8n 7atr am (i <ost po<tit la cin" 8n su<ragerie se gsea o doamn slbu0) mrun0ic) oache(i)X nu prea plcut) dar nelipsit parc de oarecare <armec) care mi V atras aten0ia) poate pentru c nu m a(teptasem s$o 7dF poate pen tru c la mas am stat <a0 8n <a0F sau poate pentru c a7ea ce7a cfl totul remarcabil" Prul 8i era negru (i ochii negri) aprigi) (i eifl slab (i a7ea o cicatrice pe buz" O cicatrice 7eche $ mai %e)rati5 un semn) a( zice) cci se 7indecase de mul0i ani (i a7ea culoare"i buzei E urma unei tieturi de$a curmezi(ul gurii) 8n Nos) spr brbie) care) de la locul meu) de cealalt parte a mesei) aproape cil nu se obser7a) a<ar doar la buza de sus (i deasupra ei) deoarc de<ormase" Am presupus c 7a <i a78nd 7reo treizeci de ani (i ci r87nea s se mrite" !ra cam drpnat $ ca o cas rmas mult 7reme neocupat9F (i totu(i cum am spus) a7ea parc un anumll <armec" Iar slbiciunea ei 80i 7enea a crede c se datora unui <i luntric) mistuitor) ce$i rbu<nea 8n ochii 8ntuneca0i" Mi$a <ost prezentat sub numele de miss .artle%) dar at8tX <orth c8t (i maic9$sa 8i spuneau Ro(a" Am a<lat c locuia acolo i mult 7reme) <iind doamn de companie pe 1ng missis -tee <orth" Niciodat nu spunea de$a dreptul ceea ce dorea s spun) N numai pe ocolite) (i reu(ea 8n <elul acesta s <ac impresie" .l pild) c8nd missis -teer<orth a zis) mai mult 8n glum dec8l In serios) c i se pare c <iul ei duce o 7ia0 cam dezm0at la uni72 sitate) miss .artle a inter7enit ast<elD
%

i acest nume are t8lcF prin tonalit0ile sale) el e7oc cititorului cu7inte $ deat 2suli03 (i stsrtle 2a speria) a 8n<iora3 $ care) 8n linii trasaturile dominante ale personaNului"

.AII. COPP!RBI!,.

66>

$ .a) 8ntr$ade7rY ti0i c8t s8nt de nepriceput (i c totdeauna i 8ntreb) a(a) numai ca s m in<ormez) dar credeam c <elul sta de c7iat e de la sine 8n0eles""" re(esc oareY $ Irei s spui) Ro(a) c acolo s8nt pregti0i pentru o pro<esiune -arte serioas) i$a rspuns missis -teer<orth) cu o anumit rceal" $ IaiX .esigur) e <oarte ade7rat) a 8ntors$o miss .artle" .ar (i poate 8n realitate nu$i a(a""" A( 7rea s mi se spun dac '(esc""" 8ntr$ade7r) nu$i a(aY $ Ce s <ie a(a 8ntr$ade7rY $ IaiX Ia s zic nu i a(a) a urmat miss .artle" -8nt <oarte Ilicita s aud acest lucru" Acum (tiu ce am de <cutX Iat la ce 'lose(te s 8ntrebi" .e aici 8nainte nu 7oi mai 8ngdui nimnui s Kbrbeasc9 8n <a0a mea de de(ertciune (i risip (i a(a mai departe legtur cu 7ia0a pe care o duc acolo" NiciodatX $ Boarte bineX i$a zis missis -teer<orth" Pro<esorul <iului meu e con(tiincios (i) dac n$a( a7ea o 8ncredere nelimitat 8n <iul I1) a( a7ea 8ncredere 8n el" Ai a7eaY a 8ntrebat miss .artle" .oamneX ! con(tiinciosY ^tr$ude79r) con(tiinciosY .a) s8nt con7ins c este) i$a rspuns missis -teer<orth" Ce <rumosX a e:clamat miss .artle" Ce binecu78ntareX Con$ s) 8ntr$ade7rY Atunci nu e""" <ire(te c nu poate <i) de 7reme \l Intr$ade7r con(tiincios" .a) de aici 8nainte 7oi <i pe deplin Ki<tita 8n pri7in0a lui" Nici nu 7 pute0i 8nchipui c8t 8l ridic 8n i mei <aptul c (tiu precis c$i 8ntr$ade7r con(tiincios" P<trerile ei asupra unei chestiuni sau amendamentele ce le a7ea i adus celor e:primate de al0ii) miss .artle le strecura 8n acela(i ^^ ^% trebuie s recunosc c uneori <cea acest lucru cu deosebita irgie) chiar c8nd se contrazicea cu -teer<orth" 1n asemenea caz Inttmplat 8nainte de s<8r(itul cinei" !issis -teer<orth 7orbea cu X\ despre cltoria pe care inten0ionam s o <ac 8n -u<<olM) (i c ipus) 8n treact) c$a( <i tare bucuros dac -teer<orth ar 7rea s 8nso0eascF (i) adres8ndu$m9 apoi lui -teer<orth (i spun8ndu$i II duceam s$ mi 7d ddaca (i <amilia lui mister Peggotty) i$am <llit de marinarul pe care 8l cunoscuse c8nd7a la (coal"

3 0

C+AR,!.IC/!N-

F $< AhaX Necioplitul laX a e:clamat -teer<orth" Ienise cu <iul) nu$i a(aY $ Nu) i$am rspuns" Acela era un nepot) pe care %$a adop Are (i o nepo0ic <oarte drgu0) pe care a 8n<iat$o" 8ntr$un cu7 casa lui 2sau) mai degrab) barcazul) cci locuie(te 8ntr$un tras pe uscat3 e plin de oameni pe care$i 8nconNoar cu marin (i buntatea lui" -8nt sigur c 0i$ar <ace plcere s <aci cuno(tin0N cu aceast <amilie" $ .aY CreziY tiu euY Poate" - 7edem dac 7a <i cu putin0a" Ar merita s m reped p8n acolo 2<r a mai pune la socoteal pla cerea de a cltori cu tine) .aisy drag3) ca s 7d (i eu cum trie7 laolalt oamenii de teapa asta (i s m port ca oricare dintre ei" 8ntre7z8nd noi speran0e de des<tare) inima a 8nceput sa mi tresalte" .ar miss .artle) care ne urmrise cu ochii ei <oco(i) i inter7enit din nou) re<erindu$se la tonul pe care 7orbise de ;ou$ menii de teapa asta=" Iai) a(a$i) 8ntr$ade7rY -pune$mi) te rog) s8nt chiar a(aY K Cum s <ieY Cine s <ie a(aY i$a 8ntors$o -teer<orth"=" Oamenii de teapa asta" -8nt) 8ntr$ade7r) animalici (i neghii (i at8t de deosebi0i la <pturY Tare a3 mai 7rea s (tiuX Bire(te) 8ntre ei (i noi e:ist o distan0 destul de mare rspuns <legmatic -teer<orth" Nu se cade s ne a(teptm s sibili ca noi" Nici nu$(i pierd <irea) nici nu se simt Nigni0i c cu dou" .ar s8nt <oarte 7irtuo(i" Cel pu0in) unii sus0in c eu) unul) nu 7reau s$i contrazic" Nu s8nt prea ra<ina0i) dar o binecu78ntare) cci la <el ca (i pielea lor) tare (i groas) le este greu 7ulnerabil" $ 8ntr$ade7rX a e:clamat miss .artle" M bucur n<eF mult s aud asta" ! o consolareX -8nt 8nc8ntat9 s a<lu c c8nd su<er) nici nu simt" 1neori m$am sim0it prost c8nd m gll deam la oamenii de teapa astaF dar de aici 8nainte n$am s m n sinchisesc de ei" C8t trie(ti) 8n7e0i" Mrturisesc c a7eam i 8ndoieli) dar acum s$au risipit" Nu (tiam) dar acum (tiu) do7ede(te c e bine s 8ntrebi) nu$i a(aY Credeam c -teer<orth 7orbise doar 8n glum sau n st8rneasc pe miss .artle (i m a(teptam s$mi spun

.AII. COPP!RBI!,.

6&%

dup ce d8nsa s$a retras (i am rmas am8ndoi l8ng <ocul din 7atr" ar nu m$a 8ntrebat dec8t ce credeam despre miss .artle" ! de(teapt) nu$i a(aY i$am zis" .e(teaptY a e:clamat -teer<orth" Biecare lucru 8l trage pe il (i$% ascute cum (i$a ascu0it 8n anii din urm propria$i <a0 (i tur" i tot ascu0indu$se mereu) s$a sub0iat" A aNuns ca un brici" Ce ciudat cicatrice are la buzX am zis eu" -teer<orth s$a schimbat la <a0 (i a rmas tcut c8t7a timp" .e <apt) mi$a rspuns) eu i$am <cut$o" O 8nt8mplare ne<ericit) nuY Nu" !ram bie0a( (i 8ntr$un r8nd m$a scos din <ire (i i$am ncat ciocanul 8n <a0" Ce mai 8ngera( trebuie s <i <ost pe 7re$ + aceeaX V Mi$a prut <oarte ru c atinsesem un subiect at8t de neplcut) era prea t8rziu acum" ) $ .e atunci s$a ales cu semnul pe care l$ai 7zut) a urmat el) (i J% ram8n9"cu el p8n9 la groap) dac$(i 7a a<la 7reuna 8n care s odihneascF de(i nu$mi prea 7ine a crede c se 7a odihni unde7a at9" ! copilul or<an de mam al unui 7r al tatei" 8ntr$o bun zi 1<it (i acesta" Maic$mea) care era 7du7) a luat$o aici) ca s9$i de ur8t" Are 7reo c8te7a mii de lire (i 8n <iecare an 8(i spore(te Italul) adugind la el dob8nzile" Ci$am spus toat po7estea lui (!! Ro(a .artle) ca s$o (tii" $ Nu m 8ndoiesc c te iube(te ca pe un <rate) i$am zis" Ii $ +mX mi$a rspuns -teer<orth) a0intindu$(i pri7irea asupra J1lui" 1nii <ra0i nu se bucur de prea mult iubire (i al0ii iubesc GC' dur ser7e(te$te) te rog) Copper<ieldX - 8nchinm pentru tine) J cinstea margaretelor de pe c8mp) iar pentru mine) 8n cinstea Inilor) care E spre ru(inea mea E nici nu torc) nici nu 0es" I <i dup ce a rostit) 7esel) aceste cu7inte) z8mbetul trist) ce$i JJpase chipul) s$a risipit (i a rede7enit spontan (i cuceritor ca J'ldeauna" 7Ctnd am luat ceaiul) nu m$am putut ab0ine (i) cu o curiozitate <lbtt7icioas) am pri7it cicatricea lui miss .artle" i 8ndat mi$am J Mama c era punctul cel mai ginga( de pe <a0a ei (i c atunci GF pilea) semnul acela 8(i schimba culoarea cel din0ii) pe toat

-P" %

6&#

C+AR,!- .IC/!N-

lungimea cicatricei i7indu$se o d8r sumbr) plumburie) cum scrisul cu cerneal simpatic atunci c8nd apropii h8rtia de 8ntr$un r8nd) cert8ndu$se cu -teer<orth la table pentru ni(te D am 7zut$o <urioasF (i atunci semnul i s$a deta(at pe <a0a Z 7eche inscrip0ie pe un zid" Nu mi se prea ne<iresc c missis -teer<orth 8(i iubea mult <iul" Ai <i zis c nu poate 7orbi (i g8ndi la altce7a" Mi$a artal portretul lui c8nd era copil) 8nchis 8ntr$un medalion) cu o (u7i0 de prF mi$a artat un portret de pe 7remea c8nd 8l cunoscusem) iar la piept purta un al treilea) care$% 8n<0i(a cum era acum" Pstra 8ntr$un scrin) l8ng9 Nil0ul din <a0a cminului) toate scrisorile pe care le primise de la elF (i) <r 8ndoial) mi$ar <i citit 7reo c8te7a) (i <oart+ bucuros a( <i ascultat$o) dac n$ar <i inter7enit -teer<orth) ca sV con7ing s renun0e la aceast idee" Biul meu 8mi spune c 7$a0i cunoscut la mister CreaMle) mi$l zis missis -teer<orth pe c8nd stteam de 7orb la o mas) 8n 7reme ce ei Nucau table la alta" 8ntr$ade7r) 8mi aduc aminte c pe 7rer aceea mi$a po7estit de un ele7 mai t8n9r) care$i de7enise <oa drag) dar numele) precum bnuie(ti) nu l$am re0inut" A <ost <oarte mrinimos (i <oarte bun cu mine 8n zilele aer lea) 7 asigur) ma(am' (i a7eam mare ne7oie atunci de un asemo_ nea prieten" Br el) cred c m$a( <i prpdit" E ! totdeauna bun (i mrinimos) a 8ntrit missis -teer<orth) ^ m8ndrie" Am artat din toat inima c s8nt de aceea(i prereNNt<l mi$e .umnezeu" i$a dat seama c eram sincer de aceea s$a purliil mai pu0in solemn cu mine) (i doar c8nd 8l luda) 8(i lua un aer pim de em<az" E N$a prea <ost o (coal potri7it pentru <iul meu) mi departe de astaX .ar pe 7remea aceea a trebuit s 0inem seama 2<l anumite 8mpreNurri mai importante chiar dec8t alegerea (col+ -piritul independent al <iului meu cerea s <ie dat pe m8nFi + persoane care s$i recunoasc superioritatea (i s se plece 8n M luiF (i acolo am gsit omul care ne trebuia" tiam c a(a era) cci pe indi7idul acela 8l cuno(team" Totul nu l$am dispre0uit mai tare) ci) dimpotri7) <aptul c nu s$a 8mpZ itrM

.AII. COPP!RBI!,.

3 3

unei personalit0i at8t de irezistibile ca aceea a lui -teer<orth mi l$a prut un merit (i o scuz" E Acolo) deosebitele aptitudini ale <iului meu au <ost stimulate I de atmos<era de emula0ie liber) nesilit (i de m8ndrie con(tient) a curmat mama iubitoare" -$ar <i ridicat 8mpotri7a oricrei constr8n$ iF acolo 8ns s$a sim0it mai presus de to0i (i asta l$a <cut s se Mate 7rednic de situa0ia sa" !ra tocmai ceea ce$i trebuia" B9c8ndu$m ecoul ei) am repetat) din toat inima) c era tocmai ia ce$i trebuia" $ 8n <elul acesta) <iul meu (i$a ales de bun7oie (i nesilit de Imeni o carier 8n care poate) oric8nd dore(te) s 8ntreac orice -ticurent" Biul meu 8mi spune) mister Copper<ield) c i$a0i <ost KOte de7otat (i c ieri) c8nd 7$a0i 8nt8lnit) a7ea0i lacrimi de Ncurie 8n ochi" Ar <i o <0rnicie din partea mea dac a( 8ncerca s II arat surprins c <iul meu treze(te sentimente at8t de puterniceF nu pot rm8ne neps9toare <a0 de cine7a care (tie s$i pre$ Il1sc9 8nsu(irile (i s8nt <oarte bucuroas c a0i 7enit la noi" Pot s asigur c (i el 7 poart o deosebit prietenie (i c 7 pute0i 2gut pe spriNinul lui" !iss .artle Nuca table cu acela(i zel cu care <cea toate cele" i .9 n$a( <i 7zut$o 8nainte de a se <i a(ezat la table) mi$a( <i llshipuit c <a0a i se Nigrise (i ochii i se bulbucaser Nuc8nd acest 6) Cred 8ns c a( gre(i amarnic dac a( presupune c a pierdut o Igur9 7orbuli0 din aceast con7ersa0ie sau 7reuna mcar din 27irile mele pe c8nd ascultam cu cea mai mare plcere (i <oarte Niorat de 8ncrederea lui missis -teer<orth) sim0indu$m mai 78rst$ ca niciodat de c8nd plecasem din Canterbury" Tlrziu de tot) c8nd ni s$au adus pe o ta7 c8te7a sticle (i pahare) Nr<orth mi$a <gduit solemn c 7a e:amina cu toat aten0ia opunerea de a merge la 0ar cu mine" Nu era 8ns nici o grab) `2 zisF am putea pleca (i peste o sptm8nF (i) <oarte ospitalier) io<t$sa mi$a spus acela(i lucru" i 8n timpul con7orbirii "noastre l$a adresat de mai multe ori) numindu$m9 .aisyF ceea ce a lt$5 pe miss .artle s se amestece din nou 8n 7orbD

C+AR,!- .IC/!N-

$ Chiar a(a) mister Copper<ield) asta$i oare o poreclY i de ce 7$a dat$oY Nu cum7a pentru c""" eh""" pentru ca 7 socote(te t8nai (i lipsit de e:perien0Y -8nt <oarte nepriceput 8n lucrurile asteaX I$am rspuns c a(a cred (i am sim0it c m$am 8mbuNorat" $ IaiX a zis miss .artle" Ce <ericit s8nt c am a<latX 8ntreb ' numai ca s m lmuresc (i$s mul0umit c$am a<lat" I socote(ic t8nr (i lipsit de e:perien0" A(adar) s8nte0i prietenul luiY !i bine) asta$i 8nc8nttorX .up aceea s$a dus la culcare) iar missis -teer<orth s$a retras si ea" Am mai zbo7it 7reo Numtate de ceas) trncnind despre Trad$ dles (i despre to0i ceilal0i colegi de la -alem +ouse) dup care -teer$ <orth (i cu mine ne$am dus sus 8mpreun" Camera lui -teer<orth t! a<la alturi de a mea (i am intrat s$o 7d" !ra o 8ntruchipare a con$ i <ortului) plin de <otolii) de taburete (i de perne lucrate de nim"i mamei) 8ntr$un cu78nt) nu$i lipsea nimic" .intr$o rama at8rnat9 in perete) chipul ei) cu trsturi <rumoase) 8(i pri7ea <iul iubit) ca M cum ar <i 0inut neaprat ca imaginea ei s$% 7egheze (i 8n somn" Am gsit un <oc destul de bun 8n odaia mea) iar draperiile) tra$ se "la <erestre (i 8n Nurul patului) 8i ddeau o 8n<0i(are <oarte con <ortabil" M$am a(ezat 8ntr$un Nil0 din <a0a cminului) ca s6E chibzuiesc 8n tihn asupra <ericirii meleF gustasem c8t7a timp <armecul acestei medita0ii) c8nd deodat am zrit deasupra cmi$ nului un portret al lui miss .artle) care m9 <i:a cu ochi scruttori" Asemnarea era tulburtoare (i) <ire(te) portretul a7ea o pri7ir0 ciudat" Pictorul nu consemnase cicatricea) dar i$am adugat$o t (i p 7edeam ba apr8nd) ba dispr8ndF uneori numai pe sus) $%i cum o 7zusem la mas) alteori pe toat 8ntinderea pricinuite de ciocan) cum o 7zusem c8nd se m8niase" M$am 8ntrebat plictisit de ce nu$i gsiser alt loc dec8t i mea" Ca s scap de ea) m$am dezbrcat repede) am stins la m$am bgat 8n pat" .ar nici c8nd eram gata s a0ipesc n$am uitat era acolo (i m9 pri7eaD ;Oare 8ntr$ade7r a(a eY A( 7rea s (tiu"" i c8nd m$am trezit 8n toiul nop0ii) mi$am adus aminte cftTT5 8ntrebasem tot soiul de oameni dac9$i 8ntr$ade7r a(a sau (ti de <apt ce 7oiam"

CAPITO,1, SSI
Micu0a !mGly
3 A!eau 0n cas un ser!it"r care, %in c0te am 0n eles, se afla mai -,it 0n sluE#a lui @teerf"rt&; <usese angaNat de acesta c8nd era la I!ersitate .i prea un m"%el %e respecta#ilitate2 Cre% c6 n=a e1is= nici"%at 0n meseria lui "m care s ai# " 0nf i.are mai ipecta#il62 V"r#ea pu in, um#la fr a face nici un *)"m"t, era Iurte p"t"lit %in fire, cu!iinci"s, 0n%at"rit"r, t"t%eauna la 0n%e= I<t c0n% a!eai ne!"ie %e el .i nu inc"m"%a nici"%at cu pre*en a atunci c0n% era %e pris"s; %ar marele lui merit era respecta#ili=Bltll2 <= a!ea " mutr prea amabil) g8tul (i$% 0inea cam 0eapn) Bpul li era mai mult prelun) .i nete%, 0nca%rat cu pr scurt %e 5tin%"u pr ile, !"r#ea %"m"l, %ar a!ea "#iceiul %e a accentua Btf5 s, %in care cau* ai fi zis c9 " <olose(te mult mai des dec8t 5ltft lumea; a!ea 0ns %arul s %ea un aspect respectabil tuturor Hnicularit6 il"r sale2 C&iar %e ar fi a!ut nasul a(ezat de$a$n$ Bialea2 s=ar fi priceput s=i %ea un aer respecta#il2 Furise " T-n"nfer6 %e respecta#ilitate 8n Nurul su) 8n miNlocul creia e7o$ B3, +I)ur %e sine2 Apr"ape c nici nu$% puteai bnui de 7reo Blieala, at0ta era %e respecta#il2 A7ea un aer at8t de respectabil) T-tl nimeni n=ar fi 0n%r*nit 7reodat s$i dea sa 8mbrace o li7rea" B Hre s6 fac " trea# 0nE"sit"are, ar fi 0nsemnat sa a%uci " 5fl,A Ei)nire sim mintel"r unui "m c0t se p"ate %e respecta#il2 T-H?it lucru am #)at %e seam c p0n6 .i sluEnicele erau at8t de

6&A

C+AR,!- .IC/!N-

con7inse) 8nc8t <ceau singure asemenea treburi) 8n 7reme d8nsul sttea l8ng9 <ocul din buctrie (i citea ziarul" N$am 7zut niciodat om mai stp8nit" i aceast 8nsu(it l8ng9 celelalte cu care era 8nzestrat) 8l <cea s par (i mai resp tabil" P8n9 (i <aptul c nimeni nu$i (tia numele de botez prea M contribuie la respectul de care se bucura" !ra cunoscut sub numele su de <amilie) ,ittimer) (i nimeni nu se putea lega de acest nume" Po0i s$% 8nNuri pe Peter sau s$% oc9r(ti pe TomF numele de ,N^ timer impune 8ns un respect necondi0ionat" Presupun c acest sentiment se datora naturii abstracte a pectabilit90ii 8n general" Bapt este c 8n prezenta lui m sir <oarte t8nr" N$a( putea spune ce 78rst9 a7ea" i asta se 8ntorcea i 8n <olosul lui) cci) dat <iind calmul su respectabil) putea s N tot at8t de bine de @5 ca (i de 65 de ani" .iminea0a) 8nainte de a m <i trezit) ,ittimer intrase 8n odall mea ca s$mi aduc ap pentru brbierit) de care nu a7eam ne7e (i pentru a$mi pregti hainele" C8nd am tras la o parte perdea patului) l$am 7zut) respectabil ca totdeauna) netulburat de 78nti rece de ianuarie (i <r s scoat aburi c8nd rsu<la) r8nduindu$ ghetele) una la dreapta (i alta la st8nga) ca 8ntr$un pas de dans) scutur8nd <irele de pra< de pe hain) 8n 7reme ce o a(eza bini( loc) ca pe un nou$n9scut" I$am zis bun diminea0a (i am 8ntrebat c8t era ceasul" i a0 a scos din buzunar cel mai respectabil ceas cu capac din c8te i <ost dat s 7d 7reodat (i) 0in8nd capacul cu degetul cel mare t s nu se deschid de tot) s$a uitat la cadran) cum c90i 8ntr$un ghlZ ca s cite(ti 7iitorul) apoi %$a 8nchis la loc (i mi$a spus c"N n$am nimic 8mpotri7) era opt (i Numtate" !ister -teer<orth 7a <i bucuros dac am s9$i pot spui 7$a0i odihnit) sir. Mul0umesc) m$am odihnit c8t se poate de bine" Cum^ mister -teer<orthY E Ia mul0umesc) sir. !ister -teer<orth se simte destul de % Aceasta era 8nc una dintre caracteristicile lui" Nu <ol perlati7e" !ra 8ntotdeauna rece) sobru) calm"

.AII. COPP!RBI!,.

3 7

$ A( mai putea a7ea cinstea s 7 <iu de <olos cu ce7a) sir* Oongul sun la ceasurile nouF <amilia ia gustarea de diminea0 la ^ nou (i Numtate" $ Nu) mul0umesc" $ Cu 7oia dumnea7oastr) sir' de mul0umit eu trebuie s 7 l1l0umesc" i rostind aceste cu7inte) (i 8nclin8nd pu0in capul c8nd a trecut <in <a0a patului meu) parc pentru a cere iertare c m$a contrazis) I ie(it) 8nchiz8nd u(a cu mare bgare de seam) ca (i cum chiar 8n llipa aceea a( <i a0ipit 8n <iecare diminea0 se des<(ura aceea(i con7ersa0ieD nici un ii7lnt mai mult) nici un cu78nt mai pu0inF (i cu toate acestea) ori l clte ori m a<lam 8n <a0a acestui om <oarte respectabil) m sim$^ am) cum spun unii dintre poe0ii no(tri mai mrun0i) ;din nou Ile0a(=) chiar dac 8n aNun) datorit to7r(iei lui -teer<orth) It<tinuirile <cute de missis -teer<orth sau discu0iilor purtate cu 5&s .artle) m sim0isem mai matur" ,ittimer ne <cea rost de caiF iar -teer<orth) priceput la toate) 8mi i lec0ii de clrie" Ne aducea <lorete (i -teer<orth 8mi ddea lec0ii JcrimF ne aducea mnu(i (i) sub 8ndrumarea aceluia(i pro<esor) 1epeam s <ac progrese la bo:" Nu m sinchiseam dac -teer<orth ) c s8nt ageamiu 8n aceste (tiin0e) dar nu puteam su<eri g8ndul i$mi arta lipsa de 8ndem8nare 8n <a0a respectabilului domn ,it$'r" N$ a7eam nici un temei s cred c ,ittimer s$ar <i priceput la Nnul dintre aceste me(te(uguriF niciodat n$a dat loc unei aseme$l b<tnuieli) nici mcar printr$o tresrire a respectabilelor sale geneF c lotu(i de c8te ori era de <a0 c8nd ne antrenam) m sim0eam cel mai <iguri (i mai nepriceput dintre muritori" -t<irui mai mult asupra acestui personaN pentru c pe 7remea I+ a e:ercitat o deosebit 8nr8urire asupra mea (i pentru c a ptt un rol 8n cele ce s$au 8nt8mplat dup aceea" Am petrecut o sptm8n9 minunat" A trecut 8ns <ire(te) nes$I de repede) cci triam 8ntr$un ade7rat e:tazF totu(i mi$a$ o<erit lumRrate prileNuri s$% cunosc mai bine (i s$% admir (i mai mult) ei (i zeci de pri7in0e) pe -teer<orth) a(a c la s<8r(itul sp$llnii am a7ut impresia c <usesem 8mpreun 7reme mult mai

6&H

C+AR,!- .IC/!N-

8ndelungat" Maniera No7ial 8n care ma trata ca pe o Nucrie !m plcea mai mult dec8t orice alt purtare pe care ar <i putut$o adopta) 8mi amintea de prietenia noastr de odinioarF era parca a <ireasc urmare a acesteiaF 8mi do7edea c rmsese neschimbat nJ 8nltura orice s<ial a( <i putut a7ea dac m$a( <i g8ndit la deosoK birea dintre 8nsu(irile lui (i ale mele (i a( <i msurat drepturile mele la prietenia lui cu un etalon c8t de c8t echitabilF dar mai pre$ sus de toate era <aptul c 8mi arta o 8ncredere) o cldur (i m a<ec0iune pe care nu le arta nimnui altuia" .up cum la (coala \J purtase cu mine alt<el dec8t cu to0i ceilal0i) m9 bucuram s 7ad >L (i 8n 7ia0 8mi acorda mai mult aten0ie dec8t oricrui alt prieten) N Credeam c9 eram mai aproape dec8t oricine de inima lui si su<letul mi$era plin de dragoste pentru el" -$a hot9r8t s mearg cu mine la 0ar) (i) 8n cele din urma" N 7enit ziua plecrii" ,a 8nceput sttuse la 8ndoial dac s9$% ia sau nu (i pe ,ittimer) dar s$a decis s$% lase acas" Acest respectabil personaN) 8mpcat cu orice i$ar <i hrzit soarta) ne$a a(ezat cu at<<l griN bagaNele 8n trsura care a7ea s ne duca la ,ondra) de parc<l ar <i a7ut de 8n<runtat hurducturile 7eacurilorF (i a primit <oazl<l lini(tit bac(i(ul ce i l$am o<erit cu s<ial" Ne$am luat rmas$bun de la missis -teer<orth (i de la miss I V"n tle) eu mul0umindu$i clduros gazdei) iar d8nsa) mama de7otata) ar9t8ndu$se <oarte 8nduio(at" 1ltimul lucru pe care l$am re0inuta <ost pri7irea placid a lui ,ittimerF o pri7ire 8n care mi s$a prut ?1 se oglindea con7ingerea tcut c eram) 8ntr$ade7r) <oarte t8n9r" Nici nu 8ncerc s9 descriu ce am sim0it re7z8nd) 8n 8mpreN7 at8t de prielnice) acele meleaguri dragi (i bine cunoscute) cltorit cu po(talionul" 8mi amintesc c9 doream at8t de mult i Larmouth$ ul s$i <ac o bun impresie lui -teer<orth) 8nc8t am i <oarte 8nc8ntat c8nd) 8n timp ce strbteam uli0ele 8ntunecoase) I drum spre han) mi$a spus c) dup c8te 8(i putea da seama) era i t8rgu(or drgu0) ciudat) cam peste m8n" .e 8ndat ce am soi ne$am dus la culcare 28n trecere) pe coridor) am 7zut o pereche i ghete murdare (i ni(te Nambiere 8n dreptul unei u(i pe care era pli tat 7echiul meu prieten) ;.el<inul= %) (i a doua zi am luat &v

Iezi Capitolul IIII din acest 7olum"

.AII. COPP!RBI!,.

6&>

ZKe diminea0 cam t8rziu" -teer<orth) <oarte bine dispus) mi$a po$ \<<itit c a <cut o plimbare pe plaN p8n9 m$am trezit (i c <cuse Juno(tin0 cu mai bine de Numtate dintre pescarii din partea locu$ miit A<ar de asta) mi$a mai spus c zrise din deprtare o cas din Mornul creia ie(ea <um (i care era 8ncredin0at c nu putea <i dec8t pcuin0a lui mister PeggottyF (i c9$% btuse g8ndul s se duca acolo J aa se Nure c el era .a7id Copper<ield) dar c 8ntre timp crescuse pil de mult 8nc8t nu$% puteau recunoa(te" [ ) $ C8nd 7rei s mergem s m prezin0i) .aisyY m$a 8ntrebat" Jni la dispozi0ia ta" +otr(te cum 7reiX c E Pi) m g8ndeam c ar <i potri7it s9 mergem acolo disear9) pier<orth) c8nd se adun cu to0ii 8n Nurul <ocului" A( 7rea s9 7ezi \ c8nd e cald (i luminat" $ BieX a 8ncu7iin0at -teer<orth" .isear9X G $ N$am s le dau de (tire c s8nt aiciX -9$i lum prin surprin$ pre" i$am zis 8nc8ntat" Trebuie s9$i 7edem pe b(tina(i 8n starea lor Jtural 9" .a) desigurX Alt<el n$are nici un hazX -$i lum prin sur$ Indere" Trebuie s$i 7edem pe b(tina(i 8n starea lor natural" Cu toate c s2nt' a(a cum ai spus) oameni de teapa aia) i$am

puns"
$ AhaX N$ai uitat ciondnelile mele cu Ro(a) nu$i a(aY a ciumat el) arunc8ndu$mi o pri7ire <ugar" Bir$ar a<urisit s <ie) i$mai c mi$e <ric de ea" ! ca un duh necurat pentru mineX .ar I<t mai 7orbim de eaY !i) ce ai de g8nd s <aci acumY Presupun Irei s te duci s$o 7ezi pe ddaca ta" Bire(te) 8nt8i (i 8nt8i trebuie s9 m duc s$o 7d pe Peggotty" 'ine) mi$a spus -teer<orth) uit8ndu$se la ceas" - zicem c$am <i las c8te7a ore) s9 pl8nge0i pe sturate" O s <ie de$aNunsY Rtzlnd) i$am rspuns c socoteam c$are s ne aNung) dar c p<lrat trebuia s9 7in cu mine) cci a7ea s se con7ing c <ai$ II precedase (i c de7enise un personaN aproape tot at8t Fde rtant ca mine" JV -tnt gata s merg oriunde po<te(ti (i s <ac tot ce 7rei) mi$a zis -pune$mi unde s 7in) (i peste dou ceasuri m 7oi ta In ce stare su<leteasc ai s dore(tiD ghidu( sau sentimental"

6@5

C+AR,!- .IC/!N-

I$am dat 8ndrumri precise cum s gseasc locuin0a lui mis 'arMis) harabagiul) pe (oseaua ce duce la 'lunderstone (i 8n direc0iiF apoi) dup ce ne$am 8n0eles) am plecat" Aerul era " tareF drumul era uscatF marea era u(or 8ncre0it (i limpede) soarele) de(i nu prea 8nclzea) lumina din bel(ugF (i totul proaspt (i 7esel" M sim0eam (i eu at8t de proaspt (i 7esel c X a<lam acolo) 8nc8t a( <i oprit trectorii pe uli0 ca s le str8ng m8na) 1li0ele mi se preau) <ire(te) 8nguste" Cred c a(a ne par 8nt deauna uli0ele copilriei c8nd le re7edem" Nu uitasem nici amnunt (i n$am gsit nimic schimbat) p8n c8nd am aNuns 8n D pr7liei lui mister Omer" -us) pe <irm) unde altdat ser OM!R) am citit acumD OM!R (i KORAM) dar inscrip0ia dedesubt rmsese aceea(i ca (i 8nainteD MAN1BACT1Rf CROITORI!) MfR1NCI1RI) POMP! B1N!'R! etc" .up ce am citit aceste cu7inte de peste drum) pa(ii 8ndrept8ndu$se parc de la sine spre u(a pr7liei) am trecut uli0a m$am uitat 8nuntru" 8n <undul pr7liei am zrit o <emeie drgu0 care$(i legna pruncul 8n bra0e) 8n timp ce un bie0a( se ag0a i (or0ul ei" Nu mi$a <ost greu s$o recunosc nici pe Minnie) nici copiii ei" 1(a cu geam) care ddea 8n odaia din <und) nu era de chis9F dar din atelierul a<lat peste drum) 8n curticic) se auzea sil 7echea melodie) care parc nu s$ar <i 8ntrerupt niciodat" !ister Omer e acasY am 8ntrebat) intr8nd 8n pr7lie" .l este) a( 7rea s$i 7orbesc o clip" .a) sir' e acas) mi$a zis Minnie" -u<er de astm) (i pe mea asta nu$i prie(te s ias" Koe) cheam9$% pe buniculX 'ie0a(ul care se 0inea de (or0ul ei a scos un 0ipt atll ascu0it) 8nc8t s$a ru(inat singur (i (i$a ascuns <a0a 8n <usta mamr iar aceasta s$a artat tare m8ndr de odrasla ei" Am auzit cum apropia cine7a su<l8nd (i g8<8ind (i peste o clip s$a i7it mister Or care nu 8mb9tr8nise prea tare) dar a7ea respira0ia mult ca odinioar" $ Cu ce 7 pot ser7i) sir* m$a 8ntrebat mister Omer" $ .a0i$mi 7oie) mister Omer) s 7 str8ng m8na) i$am 8ntinz8ndu$i$o pe a mea" Mi$a0i artat o deosebit bun97c

.AII. COPP!RBI!,.

6@%

JInd7a (i presupun c 8n acea 8mpreNurare n$am <ost 8n stare s 79 J lniiII recuno(tin0a" Ade7ratY 8mi pare bine) dar nu$mi aduc aminte de nimic" Ptnte0i sigur c nu 7 8n(ela0iY AbsolutX Pare$mi$se c o dat cu rsu<larea mi s$a scurtat (i memoria) Ja zis mister Omer) pri7indu$m (i cltin8nd din cap) pentru c Jmi aduc aminte de dumnea7oastr" Nu 7 mai aminti0iY M$a0i a(teptat la sta0ia po(talionului) am ^t o gustare aici (i apoi am mers 8mpreun la 'lunderstoneD NNmnea7oastr) eu) missis Koram) precum (i mister Koram) care pe Fi 8nc nu era so0ul ei" $ !i) nu mai spune0iX .oamne .umnezeuleX a e:clamat mister er) dup ce) de uimire) %$a apucat un nou acces de tuse" Minnie ) 0i$aduci aminteY .a) desigurX !ra 7orba de o doamn) nu$i a(aY $ Mama mea E am precizat eu" $ A(a$iX mi$a zis mister Omer) pun8nd degetul arttor pe 7esta I) O doamn (i un copila(X !rj7erbgide dou persoane" Per ina (i copila(ul au <ost a(eza0i 8n aceea(i groap cu cealalt" .a) llgur) la 'lunderstone" .oamne) .oamneX i cum 7$a mai mers I atunciY $ Boarte bine) i$am mul0umit eu (i mi$am e:primat speran0a c i tners (i lui la <el" Iai) n$am de ce m pl8ngeX mi$a zis mister Omer" Cu 8nec$ %C1 stau ce7a mai prost) dar astea$s pcatele btr8ne0ii" .ar iau gurile a(a cum s8nt" Altce7a ce$a( putea <ace) nu$i a(aY Pu<nindu$% r8sul) mister Omer a 8nceput din nou s tu(easc) de ast dat i$a srit 8ntr$aNutor <iica lui) care se apropiase de 0i$gi Nuca pe teNghea copilul cel mai mic" XJ !i) .oamneX a zis mister Omer" .a) desigurX !rau dou per$ nei i 79 rog s m crede0i) cu prileNul acela s$a hotr8t (i ziua Minnie (i Koram a7eau s se cstoreasc" ;+otr80i ziua) sirQ' i gis Koram" ;.a) tat) te rogX= mi$a zis Minnie" i acum l$am ^ prta( 8n a<acere" i po<tim) pri7i0iX fsta$i cel mai mic"

6@#

C+AR,!- .IC/!N-

Minnie a r8s (i (i$a netezit prul pe t8mple) 8n timp ce tatl e pus unul dintre degetele sale butucnoase 8n m8nu0a copila care Nuca pe teNghea" E A(a$i) dou persoane erauX a repetat mister Omer) d8nd cap retrospecti7" Pre$cisX i chiar 8n clipa asta Koram lucrea unul cenu(iu) cu cuie de argint) dar nu msura asta 2(i aceasta s$a uitat la copila(ul care Nuca pe teNghea3) ci cu I< 0oii mai mare" N$a0i 7rea s lua0i o gustareY I$am mul0umit) dar am re<uzat" E Ia sta0iX m$a interpelat mister Omer" Ne7asta lui 'a harabagiul) sora lui Peggotty pescarul) a7ea ea nu (tiu ce legat cu <amilia dumnea7oastr" .ac nu m 8n(el) era 8n sluNb acolo? A <ost nespus de <ericit c8nd i$am spus c era" -per c (i cu 8nec9ciunile am s$o duc mai bine 8n cur8nd) i 7reme ce cu memoria 7d c s$au 8ndreptat lucrurile" ti0i) t8nr rud de$a ei 8(i <ace ucenicia la noi (i are un gust ra<inatG ale croitoriei 8nc8t) 7 rog s m crede0i) nici o duces n$o 8ntrecX Nu cum7a e micu0a !mGlyY am 8ntrebat <r s 7reau" !mGly o cheam) a con<irmat mister Omer) (i e (i micul .ar nu (tiu dac o s m crede0i) at8ta$i de chipe() c Numtate i <emeile din ora( s8nt <oc (i par pe ea" Astea$s prostii) tatX a srit Minnie" j .raga mea) i$a rspuns mister Omer) <c8ndu$mi cu ochii nu spun c$ai <i (i tu printre ele) spun doar c Numtate din fer, din Larmouth) (i pe o raz de cinci mile 8n Nur) s8nt <oc (i para <ata asta" N$a7ea dec8t s$(i 7ad de treab) tat) i$a ripostat Mit s nu le dea prileN de 7orb (i atunci nimeni nu s$ar <i putut ^ de eaX Po<tim) nimeni nu s$ar <i putut ag0a de eaX i$a 8ntors mister Omer" Po<tim) nimeni nu s$ar <i putut ag0a de eaX cuno(ti tu 7ia0aY !:ist) oare) lucru pe care s nu$% poat <ac <emeie) mai ales c8nd e 7orba de <rumuse0ea altei <emeiY .up aceast glum calomnioas) am crezut c s$a s<8r(i mister Omer" A tu(it at8t de puternic (i 8necciunea s$a prelung cu at8ta 8ndrtnicie) 8nc8t m a(teptam s$% 7d prbu(indu s< J

.AII. COPP!RBI!,.

6@6

capul 8nainte 8n dosul teNghelei) dup care) pantalonii si negri icur0i) cu <unde din panglic ruginie la genunchi) s se 8nal0e (i s9 ctrasar 8ntr$o ultim (i zadarnic z78cnire" 8n cele din urm (i$a K<i7enit 8ns) de(i mai g8<8ia) (i era at8t de isto7it) 8nc8t a trebuit s9 i a(eze pe scunelul a<lat 8n dreptul teNghelei" $ Iede0i dumnea7oastr) mi$a e:plicat el) (terg8ndu$(i <runtea F abia tr9g8ndu$(i su<larea) <eti(cana asta nu se prea uit la nimeni i aici (i n$a legat cuno(tin0e (i prietenii) ca s nu mai spun c n$a .CuraNat nici un curtezan" .e aceea s$a scornit z7onul rutcios c iGly ar 7rea s aNung o lady. !u) unul) cred c i se trage mi K<el din aceea c9 uneori) pe 7remea c8nd mergea la (coal) spunea dac$ar aNunge 7reodat o lady' ar 7rea s <ac rost unchiului ei Cutare sau cutare lucru (i ar 7rea s$i cumpere cutare (i cutare ruri scumpe" 8n0elege0iY $ I rog s m crede0i) mister Omer) i$am mrturisit eu) <oarte lu<le0it) c la <el 8mi spunea (i mie c8nd eram copii" !ister Omer a dat din cap (i (i$a <recat brbia" $ A(a$iX A<ar de asta) 7ede0i) d8nsa) dint<$eTiimica toat) reu$ I<te s9 se 8mbrace mult mai elegant dec8t altele care au de toate la lipozi0ie) (i asta a agra7at lucrurile" i apoi) s$ar putea spune c e ^ 'am mo<turoas" A( zice chiar c9 s8nt (i eu de prere c$i mo<$ I<oasa) a adugat mister Omer" Nu prea (tie ce 7reaF e cam r9s<$ IIF la 8nceput nu prea izbutea s se adapteze" .up9 c8te (tiu) pe 1Oteala ei nu s$a spus nimic altce7a) a(a$i) MinnieY A(a e) tat) a 8ntrit missis Koram" Cred c9 nu lipse(te nimic i ce s$a spus mai ru pe socoleala ei" C8nd a gsit un loc) a urmat mister Omer) ca doamn de com$ ile pe l8ng o btr8n ar0goas) nu s$au prea 8n0eles (i a prsit biciul" 8n cele din urm a intrat ucenic la noi pe trei ani" .oi mpe c9 au trecut (i s$a do7edit c$i 7rednic de n$are pereche" Pa cit (aseX -pune) Minnie) nu <ace c8t (aseY y aJ 'a <ace) tat) a rspuns Minnie" i eu) una) niciodat n$am Kit$o de ru" 'Y \ Boarte bine) a zis mister Omer" A(a e" i acum) tinere domn) a ie lut mister Omer) <rec8ndu$(i din nou brbia) ca s nu crede0i

6@&

C+AR,!- .IC/!N-

c) pe c8t mi$e rsu<larea de scurt) pe at8t mi$e de lung trebuie s 7 spun c9 asta$i tot ce (tiu" 8ntruc8t) de c8te ori pomeniser de !mGly) 7orbiser pe (opt mi$am dat seama c9 se a<la unde7a pe aproape" C8nd l$am 8ntreb mister Omer a dat din cap) <c8nd semn ctre u(a locuin0ei) 8ntrebat 8ndat dac am 7oie s arunc o pri7ire (i pe loc am prir 8ncu7iin0areF (i uit8ndu$m pe <ereastr) am 7zut$o pe !mGly cum (edea (i lucra" Am 7zut$o E era <iin0a delicat) <ermectoare) ai crei ochi alba(tri) limpezi) care$mi robiser inima de copil) urm$ reau acum radio(i mi(crile unui alt copil al lui Minnie) care se Nuca 8n preaNma eiF pe <a0a$i luminoas se citea destul 8ncp908nare ca s 8ntreasc cele auziteF (i mai struia 8nc acea s<ial capi i cioas9 de odinioarF s8nt sigur 8ns c9 trsturile chipului ei <ru$ mos nu oglindeau dec8t buntate (i <ericire) pre7estind o 7is<l a(ezat (i <ericit" i 8n tot acest timp) de peste drum) din curticic) se auzoi aceea(i melodie) ca (i cum n$ar <i 8ncetat nici o clip $ 7ai) melodia care nu 8nceteaz niciodat $ se auzea tot timpul bocnitul acela" $ N$a0i 7rea s intra0i s sta0i de 7orb cu eaY m$a 8mbiat misttt Omer" Po<ti0i 8nuntru) sir' (i 7orbi0i$iX I rog) ca la dumnea7oa' tr9 acasX M$am s<iit s intru) mi$a <ost team s n$o tulbur (i) nu m"i pu0in) sa nu m trezesc eu 8nsumi prea tulburatF am 8ntrebat 8r ce or obi(nuie(te s plece seara) ca s putem <i:a ora 7iz tre 8n mod corespunztorF apoi) dup ce mi$am luat rmas$bi la mister Omer) de la <rumoasa lui <iic (i de la copila(ii plecat s$o 7d pe scumpa mea Peggotty" Am gsit$o 8n buctria pardosit cu crmid) pregtind zul" C8nd am btut la u() mi$a deschis (i m$a 8ntrebat ce po<ti M$am uitat la ea) z8mbind) dar d8nsa nu mi$a 8ntors z8mb Niciodat nu 8ncetasem a$i scrie) cred 8ns c9 trecuser 7reo (a<l ani de c8nd nu ne mai 79zuser9m" ! acas mister 'arMis) ma(am* am 8ntrebat$o) silindu$ma sZM 7orbesc aspru" ! acas) sir' mi$a rspuns Peggotty) dar e 0intuit la pal ! reumatism"

.AII. COPP!RBI!,.

6@@

Pe la 'lunderstone nu se mai duceY am 8ntrebat$o" C8nd se simte bine) se duce) mi$a rspuns" .ar dumneavoastr' missis 'arMis) 7 mai duce0i acoloY M$a pri7it cu mai mult luare$aminte (i am bgat de seam t<m m8inile ei s$au apropiat cu iu0eal una de cealalt" $ A( 7rea s 7 8ntreb despre o cas de acolo) numit) dac nu i 8n(el) ;Cr8ngu$Ciorilor=""" i$am zis" A <cut un pas 8napoi (i) speriat) a 8ntins m8inile) ca (i cum ar < 7rut s m opreasc" $ PeggottyX am strigat"G r $ -cumpul meu biatX a e:clamat d8nsa (i am8ndoi am izbucnit J 1crimi (i ne$am trezit str8ns 8mbr0i(a0i" I N$am inim s po7estesc ce nzdr7nii a <cutF cum a r8s (i +m a pl8nsF c8t de m8ndr9 s$a artat) c8t9 bucurie (i c8t m8hnire a 'bercat amintindu$(i c aceea a crei m8ndrie (i bucurie a( <i putut ' <iu nu se mai a<la printre noi (i niciodat n$a7ea s m mai +ping cu drag la pieptul ei" Nu m$a oprit nici o clip teama s nu +N< copilros rspunz8nd la <el emo0iilor ei" Pot spune c niciodat J 7ia0a mea n$am r8s (i n$am pl8ns mai 8n 7oie ca 8n ziua aceea" $ 'arMis o s <ie <oarte <ericitX mi$a zis Peggotty) (terg8ndu$(i Jlill cu (or0ul" Asta o s$i <ac mai bine dec8t <un0i 8ntregi de ali$ +^) -a m duc sus s9$i spun c$ai 7enitY Nu 7rei s 7ii sus s9$% 7ezi) +uitul meuY .esigur c 7oiam" .ar Peggotty n$a reu(it s prseasc odaia I una cu douD de c8te ori aNungea la u( (i se uita 8napoi la mine) c]ntorcea ca s pl8ng9 (i s r8d9 cu capul pe umrul meu" 8n cele urma) ca s$o aNut) m$am dus cu ea susF (i dup ce am a(teptat ^ un minut a<ar) c8t d8nsa %$a pregtit pe mister 'arMis) m$am Mentat (i eu 8n <a0a bolna7ului" M$a primit cu un entuziasm ne0rmurit" Biind prea reumatic ca 2<ie cazul s9$i str8ng (i s$i scutur m8na) m$a rugat s9$i str8ng (i Ncutur ciucurele scu<iei) ceea ce am <cut din toat ir0ima" i m$am a(ezat l8ng patul lui) mi$a zis c$i <ace mare plcere i simte iar ca atunci c8nd m ducea cu harabaua ctre 'lunder$%" Cum zcea 8ntins pe pat) cu <a0a 8n sus) 8n7elit p8n sub brbie)

6@A

C+AR,!- .IC/!N-

ai <i zis c n$are dec8t cap) ca heru7imii din poze) ceea ce$i 8n<0i(are c8t se poate de ciudat" Ce nume am scris eu pe co7iltirul harabalei) sir* m$a mister 'arMis) 8n<irip8nd ane7oie un z8mbet reumatic" A) mister 'arMis) am purtat c8te7a discu0ii serioase 8n acei pri7in0) nu$i a(aY Nu$i a(a) sir' c mult 7reme am tot spus c$a( 7reaY m$a trebat mister 'arMis" Multa) am 8ncu7iin0at eu" i nu$mi pare r9u) a zis mister 'arMis" I9 mai aminti0i mi$a0i spus 8ntr$un r8nd c9 d8nsa <ace toate prNiturile (i m8nc9rurileY .a) 8mi amintesc c8t se poate de bine) i$am rspuns" i sta era ade7rul ade7rat) a zis mister 'arMis" Ade7 cum e birurile) a adugat mister 'aris) cl9tin8ndu$(i scu<ia) acesta singurul lui miNloc de a$(i 8ntri spusele" i dec80 bT nici c se poate ce7a mai ade7rat" !ister 'arMis (i$a 8ndreptat pri7irea asupra mea) ceD parc s 8ntresc aceste roade ale medita0iilor ce <cuse de a<la 8n patF (i eu le$am 8ntrit" Nimic mai ade7rat dec8t birurile) a repetat mister 'arMis" om srac cum mi$s eu) abia c8nd cade la pat 8(i d seama ade7r" i eu) sir' mi$s un om <oarte sracX 8mi pare <oarte ru) mister 'arMis" .a) mi$s un om <oarte srac) a adugat mister 'arMis" i <n clipa aceea' m8na lui dreapt s$a i7it 8ncet (i (o7itor sub plapum (i) <r pic de 7lag) a apucat un b0 legat la ginea patului" .up ce) de c8te7a ori) a lo7it 8n gol cu acei unealt) 8n care timp pe <a0a$i s$au perindat e:presii de dispeD mister 'arMis a nimerit ldi0a a crei e:tremitate o 7zusem timpul" i atunci s$a 8nseninat Ia <a0" IechituriX m$a lmurit mister 'arMis" $AhaX am e:clamat eu" A( dori s <ie plin cu bani) sir. a zis mister 'arMis" A( dori (i eu) i$am zis" .ar nu e' mi$a zis mister 'arMis) holb8ndu$se la

.AII. COPP!RBI!,.

6@?

,$am asigurat c nici nu m 8ndoiam de acest lucru) dup care 9ster 'arMis) arunc8nd o pri7ire mai bl8nd so0iei sale) a declaratD $ CP" 'arMis e a mai 7rednic (i a mai bun dintre <emeiX -)P" 'arMis merit cu 78r< (i 8ndesat orice laud i s$ar aduceX 5raga mea) pregte(te <rumos masa penru musa<irul nostruF <aci X de m8ncare (i butur bun) nuY Ar <i trebuit s protestez) s nu <ac pregtiri deosebite) 8n cin$ mea) dar la cellalt capt al patului am 7zut$o pe Peggotty) '$mi <cea semn s nu re<uz" .e aceea am tcut $ Mai am eu ce7a bani pe$aici pe unde7a) drag) a zis mister cis) dar m simt cam obosit acum" .ac tu (i mister .a7id m Iti sa dorm pu0in) 8i caut (i 8i gsesc eu c8nd m$oi trezi" Ca s9$i <acem pe plac) am ie(it am8ndoi din odaie" .up ce am t) Peggotty mi$a spus c mister 'arMis se <cuse ;pu0intel mai lip= ca 8nainte (i c recurgea la acest 7echi (iretlic) ori de c8te ori JVuia s scoat o moned din ascunztoarea saF (i c rbda dureri tplite cobor8nd singur din pat (i t8r8ndu$se p8n la blestemata aia 1 1di09" 8n0r$ade79r) peste o clip) am auzit 8n<iortoare gemete iuUite) cci aceste mi(cri 8i pricinuiau cumplite dureri 8n toate IheieturileF dar Pegotty) cu ochii umezi de comptimire) mTa 'din0at c aceast mrinimoas9 pornire 8i 7a prii (i c nu se i g9$l oprim" i a(a a continuat s geam p8n9 s$a 8ntors 8n pat) <urind) nu m 8ndoiesc) un ade7rat supliciuF dup care ne$a \mat 8nuntru (i) pretinz8nd c tocmai s$a trezit dintr$un somn t<actor) a scos de sub pern o guinee" -atis<ac0ia c) pclin$ \ne) reu(ise s pstreze intact taina ldi0ei era) pare$se) destul i ca s9 rscumpere toate chinurile 8ndurate" i pre7enit$o pe Peggotty c urma s 7in (i -teer<orth) (i nu ) mult 7reme a sosit (i el" -8nt con7ins c Peggotty niciodat <i <cut 7reo deosebire 8ntre un om care i$ar <i dat aNutor ei snal (i un bun prieten al meu (i c) 8n orice caz) i$ar <i artat ttltti 7ie recuno(tin0 (i cel mai mare de7otament" .ar 7ioi$Ita (i buna lui dispozi0ie natural) purtarea lui prietenoas) iti<urea$i plcut) darul lui de a se adapta oricrui interlocutor (i i minge) ori de c8te ori 8(i ddea osteneala) coarda sensibil 8n II oricui au cueerit$o pe Peggotty 8n mai pu0in de cinci minute"

6@H

C+AR,!- .IC/!N-

.e <apt) ca s9$i c8(tige inima bietei Peggotty) ar <i <ost de aNun numai <elul cum se purta -teer<orth cu mine" P8n ce a plecai in seara aceea) toate astea laolalt au <9cut$o pe Peggotty s$% adore" A rmas cu noi la mas (i) dac a( spune c$a primit bucuros s^^ rm8n9) n$ag izbuti s sugerez nici pe Numtate c8t de u(or 0i0TT+ plcere a <cut$o" A ptruns 8n odaia lui mister 'arMis cum ptrund aerul (i lumina) 8mprospt8nd (i lumin8nd toate) ca (i cum ar <i <on o personi<icare a 7remii <rumoase" 8n gesturile lui nu era ninu" silit) nimic zgomotos sau 7oitF <cea totul cu o u(urin0 de nedeM cris) 8nc8t ai <i zis c alt<el sau mai bine nici c s$ar putea E <ce<l totul cu o naturale0e) cu o gra0ie (i cu un <armec de a cror amin` tire s8nt (i astzi 7rNit" Am <cut haz 8n salona() unde) pe pupitrul de odinioa dat peste Cartea mucenicilor' pe care de la plecarea mea n$o mai deschisese nimeni (i) apuc8ndu$m s rs<oiesc pozele ei i (toare) mi$am amintit de emo0iile ce mi le trezeau altdat9 care acum erau absente" C8nd Peggotty a adus 7orba de od- mea) spun8nd c era gata pregtit pentru noapte) (i mi$a spus dorea s rm8n acolo) mai 8nainte ca eu s <i apucat s$i arunc pri7ire (o7itoare) -teer<orth (i 8n0elesese despre ce era 7orba" .esigur) a zis) o s dormi aici c8t timp rm8nem 8n Larmoi iar eu o s stau mai departe la han" Mi se pare c dup ce te$am adus at8t de departe) nu se c s te prsesc) i$am rspuns" 8nde(te$te) pentru numele lui .umnezeu) unde este l Z V Z tu <irescX 8n raport cu asta) ce importan0 pot a7ea ;prerile=%"GX i ast<el problema a <ost pe loc tran(at" -teer<orth (i$a des<(urat neobosit toate 8nsu(irile$i minunii p8n la opt) c8nd am pornit spre barcazul lui mister Peggotty" mult chiar) pe msur ce treceau ceasurile) ie(eau la i7eala i i mai mult strlucireF mi s$a prut atunci (i acum nu mai ani i""""""""" 8ndoiala 8n aceast pri7in0) c datorit succesului de care au I= 8ncununate e<oturile sale con(tiente de a plcea) sensibilitatea I (i a(a <oarte ra<inat) a dob8ndit un ascu0i( nou" .ac cine7a rr <i spus atunci c toate acestea nu erau dec8t un Noc des<(urat de dragul unei plceri de o clip) pentru satis<ai

.AII. COPP!RBI!,.

6@>

unei toane) dintr$un impuls de a$(i arta superioritatea) de a cu$ i Ceri lucruri ce nu prezentau nici un interes pentru el (i de care) te o clip) a7ea s se lepede) dac cine7a mi$ar <i spus una ca lita 8n seara aceea) a( <i <ost at8t de indignat) 8nc8t) zu) nu (tiu 5um a( <i reac0ionatX "FF \GJ Poate c asemenea insinuri n$ar <i <cut dec8t s intensi<ice E lica asta ar mai <i <ost cu putin0 $ romanticele sim0minte de lalitate (i prietenie care m 8nsu<le0eau 8n 7reme ce p(eam) al$ iri de el) pe dunele 8ntunecate) pustiite de iarn) 8ndrept8ndu$ne 7enerabilul barcazF 8n Nurul nostru 78ntul (uiera mai lugubru ctt (uierase (i gemuse 8n noaptea c8nd am trecut pentru 8nt8ia r pragul lui mister Peggotty" Cam slbatice locuri) nu$i a(a) -teer<orthY Par destul de sinistre 8n bezn (i marea url de parc ar a7ea N<t<t s ne 8nghit" 'arcazul e acolo unde se 7ede luminaY Acolo) i$am zis" $ AtunciGe la pe care l$am zrit azi$diminea09" M$am dus de$a iptul spre el) m8nat parc de instinct" Am tcut am8ndoi) cci ne apropiasem de lumin) (i ne$ara 8n$ 'ptat 8nceti(or spre u(" Am pus m8na pe clan0F (i dup ce i$am 3ptlt lui -teer<orth s 7in dup mine) am intrat" Auzisem de a<ar z7on de 7oci) iar 8n clipa c8nd am intrat) am lllit pe cine7a aplaud8ndF spre marea mea mirare) persoana care Iteu din palme era 7e(nic nem8ng8iata missis ummidge" .ar 15nsis ummidge nu era singura persoan din cas care era 3 bi(nuit de 8n<ierb8ntat" !ister Peggotty) cu <a0a radiind de e) r8dea din toat inima (i 0inea larg deschise bra0ele lui Koase) gata parc s$o str8ng9 la pieptul lui pe micu0a !mGlyF 3) cu o e:presie 8n care se 8mbinau parc admira0ia (i entuziasm ^% cu un <el de timiditate care$i sttea <oarte bine) o 0inea[ae ft pe micu0a !mGly) ca (i cum ar <i 7rut s$o prezinte lysrmister ^OttyF iar micu0a !mGly) s<ioas (i 8mbuNorat) dar) dup cum Pp1tea citi 8n ochii ei) bucuroas de bucuria lui mister Peggotty) I tocmai gata s lase m8na lui +am) ca s se arunce la pieptul lui Peggotty) c8nd apari0ia noastr a <cut$o s$(i mute g8ndul i cea dint8i care ne$a zrit d8nsa a <ost3" Asta <ceau (i a(a i$am

6A5

C+AR,!- .IC/!N-

7zut pe to0i 8n clipa c8nd) din bezna acelei nop0i geroase) cut 8n lumina cald a odiiF iar mai 8n <und missis ur btea din palme ca o smintit" ) .up ce am intrat) acest mic tablou s$a (ters (i s$a ris at8ta iu0eal) 8nc8t ai <i putut s te 8ndoie(ti c l$ai 7zut aie7ea" M$a pomenit 8n miNlocul <amiliei uimite) <a0 8n <a0 cu mister Peggot cu m8na 8ntins spre el) c8nd deodat +am a e:clamatD $ !as(r .a7yX ! "masGr .a7yX R O clip mai t8rziu am 8nceput s dm m8na unii cu al0ii) 8ntrebm de sntate (i s spunem <iecare c8t eram de bucuro(i i re7edere (i ne$am trezit 7orbind cu to0ii deodat" !ister Pegm era at8t de m8ndru (i at8t de <ericit de 7izita noastr) 8nc8t nu 1 nici ce s spun) nici ce s <ac (i mereu 8mi str8ngea m8na mie i lui -teer<orth) dup care iar(i o str8ngea pe a mea) pentru ca ap s9$(i ciu<uleasc chica zburlit (i s r8d cu at8ta po<t (i miD mire) c era o des<tare s$% pri7e(ti" $ Ce minunat 8nt8mplare ca Gnea7oastr9 E doi domni 8n puterea cu78ntului E s 7eni0i sub acoperi(ul meu tocmai noaptea asta) a mai <ericit noapte din 7ia0a meaX a zis mister 1 gotty" ! nemaipomenit) pe cinstea meaX !mGly) draga mea) 7inG aiciX IinG aici) mica mea 7rNitoareX fsta$i prietenul .a7y) draga meaX fsta$i domni(orul de care 0i$am 7orbit i iat c$a 7enit s te 7ad) 8mpreun cu mas(r .a7y) 8n a <ericit noapte din 7ia0a lui unchiu$tu) o noapte cum n$a i (i n$o s mai <ie altaX -tra(nic 8nt8mplareX .up ce a rostit dintr$o su<lare acest discurs) cu o e:t 8nsu<le0ire (i bucurie) mister Peggotty a prins obrazul nepoat 8ntre palmele lui bttorite) %$a srutat de 7reo dousprezece ori ^ cu nespus dragoste (i m8ndrie) i$a luat cp(orul) %$a str8ns la pi tu$i 78nNos (i %$a m8ng8iat cu delicate0e) ca (i cum ar <i <ost in ui unei prea distinse doamne" Apoi i$a dat drumul (i) dup ce du s$a re<ugiat 8n odi0a 8n care dormisem odinioar) mister PeggottK g8<8ind) 8n<ierb8ntat de at8ta neobi(nuit bucurie) (i$a 8ntors pri7im spre noi" $ .ac Gnea7oastr) doi domni $ domni 8n toat puterd cu78ntului acum E (i ce mai domni""" a 8nceput mister Peggotty"

.AII. COPP!RBI!,.

6A%

$ A(a$i) chiar a(aX 'ine$ai gritX %$a 8ntrerupt +am" A(a$i) is(r .a7y e domn mare acuGX Chiar a(a" $ .ac Gnea7oastr) care a0i aNuns mari acum) a urmat mister .ggotty) o s9 8n0elege0i corn stau lucrurile) m9 7e0i ierta c$s at8t zpcit" 8n orice caz) 7 rog s m ierta0i" !mGly) draga meaX i ea ce 7reau s spun) de$aia a (ters$oX Aici mister Peggotty a7u ^ nou e:plozie de bucurieD Bii bun) mmuco) (i du$te o clip s ^zi ce <aceX !issis ummidge a dat din cap (i a ie(it" $ -$mi zice0i pe(te) ba chiar pe(te cu <iere) a declarat mister hgotty) a(ez8ndu$se alturi de noi 8n <a0a cminului) dac seara 1 nu$i a mai <ericit din 7ia0a meaX Apoi) adres8ndu$se lui -teer$ th) i$a spus 8n (oaptD Micu0a !mGly) a(a com a0i 7zut$o adi$ luri) cu obraNii 8mbuNora0i""" -teer<orth s$a mrginit s9 dea din cap) cu o asemenea e:presie i participare la sim0mintele lui mister Peggotty) 8nc8t acesta din ) i$a rspuns ca (i cum -teer<orth ar <i 7orbitD $ Br 8ndoial) i$a zis mister Peggotty" A(a e ea" Mul0umesc) sir. 1' +am mi$a <cut de c8te7a ori semn cu capul) 7oind parc s$mi ia (i el acela(i lucru" $ Micu0a noastr !mGly) a urmat mister Peggotty) a adus 8n I' asta) a noastr) ceea ce presupun 2cci nu$s dec8t un biet dioplit) dar asta cred3 c numai o <ptur micu0) cu ochi mari (i INnuna0i) poate aduce 8ntr$o cas" Nu$i copilul meuF eu) unul) n$am J1t copiiF dar de iubit o iubesc ne8nchipuit de mult" M9$n0elege0iY J]nchipuit de mult" I $ 8n0eleg <oarte bine) a zis -teer<orth" I \$ tiu c m$n0elegi) sir' (i 7 mul0umesc din nou) i$a rspuns mHter PeggottyD !as(r .a7y poate s9$(i" aduc aminte com arta J%2% era micF Gnea7oastr9 7 da0i singur seama com e astzi" .ar JI unul dintre Gnea7oastr nu$i 8n stare s priceap ce$a <ost) ce e M< 7a <i pentru inima$mi plin de dragoste" -8nt un om necioplit) !) necioplit ca un arici$de$mareF dar nimeni E a<ar) poTte) de un J\t de <emeie $ nimeni nu poate s priceap ce$nseanln9 pentru J\ micu0a !mGly" .ar <ie 7orba$ntre noi) a urmat el 7orbind mai

6A#

C+AR,!- .IC/!N-

8ncet) missis ummidge) cu toate c are mari 8nsu(iri) nu e <ei care s priceap aceste lucruri" Apoi) dup ce) pregtindu$se parc pentru ceea ce a7ea i spun) (i$a trecut din nou degetele prin chic) r7(ind$o) mis1 Peggotty a urmat) pun8ndu$(i m8inile pe genunchiD E ! cine7a care o cunoa(te pe micu0a !mGly de c8nd s$a$ necd taic$suF care de atunci a 7zut$o necontenitF a 7zut$o copil 7zut$o <eti0) a 7zut$o <emeie" Nu$i cine (tie ce artos) e cam ia mine la stat E greoi (i aspru E are ce7a de lup$de$mare) murat d 7alurile mrii) dar biat cinstit (i cu inima la locul e8" Cred c pe +am nu l$am mai 7zut r8nNind niciodat ca aceea" F E Ce$a <cut) ce$a dres a<urisitul sta de marinar) a ci mister Peggotty cu <a0a strlucitoare de bucurie) <apt e c s$a$gostit de micu0a noastr !mGly" -e 0ine scai de ea) 8i <ace pe 7i ca O slug credincioas) 8(i pierde 8n mare msur po<ta de mii care) pentru ca) 8n cele din urm) s$mi spun care$i buba" $7ede0i Gnea7oastr9) doresc (i eu ca micu0a noastr !mGly sa mrite com se cu7ine" .oresc (i eu s$o 7d 8nso0it ca un om cir stit) 8n stare s$o ocroteasc" Nu (tiu c8t o s mai triesc sau c8l Zle cur8nd mi$o suna ceasulF dar (tiu c) de s$ar 8nt8mpla 8ntr$o noapM ca <urtuna s$mi rstoarne barca 8n largul Larmouth$ului) zariinl pentru ultima oar peste cre(tetele talazurilor <urioase luminii_ ora(ului) m 7oi 8neca cu su<letul mai 8mpcat) zic8ndu$miD ;Col<l pe 0rm) se a<l un brbat neclintit) credincios micu0ei mele !mGlNO GMnezeu s$o aib 8n paz) (i c8t timp 7a tri brbatul acela 7Fi li <erit de orice rutate=" .up care mister Peggotty (i$a <luturat solemn m8na dreapta) parc spre a$(i lua un ultim rmas$bun de la luminile ora(ului) aI apoi) dup ce a schimbat o pri7ire cu +am) a urmat pe acela(i luni E ,$am s<tuit atunci s 7orbeasc <9r$nt8rziere cu !mGly I i destul de mare) dar e mai ru(inos dec8t un pu(ti (i n$a 7rut" Aluni l i$am 7orbit eu. ;ComYX Pe el s9$% iauY a srit !mGly" Pe el' pe iem i cunosc de at80ia ani (i la care 0in at8t de multY Iai) unchiuleX N"""""" dat n$am s$% pot lua pe el. ! un biat at8t de cumsecadeX= A<l

.AII. COPP!RBI!,.

6A6

pupat$o (i nu i$am zis dec8t at8tD ;.raga mea) bine <aci c$mi F Iorbe(ti deschis) singur s$0i alegi brbatul) slobod ca o ps$ Irlca=" M$ara dus apoi la el (i i$am zisD ;Tare$a( <i 7rut s <ie a(a) cdar nu se poate" R9m8ne0i 8ns prieteni ca (i p8n acum (i ascult -$0i spunD Poart9$te cu ea ca un brbat=" Mi$a str8ns m8na (i mi$a IiiD ;A(a am s <acX= i doi ani au dus$o a(a mai departe) 7rednic 1 cinstit) (i nimic nu s$a schimbat 8n cminul nostru) 8n clipa aceea) pe chipul lui mister Peggotty) care$(i schimbase clte7a ori e:presia 8n raport cu etapele po7estirii) s$a i7it din 61 acea 8nc8ntare trium<toare de mai 8nainte (i) pun8nd o m8n genunchiul meu) iar cealalt pe al lui -teer<orth 2dup ce mai (i le <recase) ca s sublinieze 8nsemntatea episodului3) ne$a pui) adres8ndu$se c8nd unuia) c8nd celuilalt) cele ce urmeazD $ Pe nea(teptate) 8ntr$o sear E corn ar <i seara asta E mica 'mGly 7ine de la lucru 8mpreun cu biatulX Nu$i cine (tie ce mare Jle<al) o s$mi spune0i Gnea7oastr" Nu) pentru c d8nsul o plite ca un <rate) (i dup lsarea 8ntunericului) (i 8nainte) (i toat lua" .ar) ce s 7ezi) Gnealui) marinarul sta) mi$o ia de m8na (i$mi rig<t 7oiosD ;Po<tim) pri7i0iX -$a 8n7oit s$mi <ie ne7astX= i /a) cu un amestec de cutezan0 (i timiditate (i r8z8nd (i pl8ng8nd i acela(i timp) 8mi ziceD ;.a) unchiuleX .ac$ai 7rea s$0i dai con$Itam8ntul=" Auzi 7orb) dac 7reauX a e:clamat mister Peggotty) I capul pe spate) <ericit" i a urmatD .oamne) altce7a nici c$mi ilteam doriX ;Rogu$te) mi$a zis) acum s8nt hotr8t9D m$am g8ndit lelnic (i o s <iu o ne7ast c8t se poate de bun) cci e un biat Inie (i cumsecadeX= Atunci missis umidge a$nceput s bat palme ca la teatru (i 8n clipa aceea a0i intrat Gnea7oastr9" Asta$iX dat lucrurile pe <a0X Tocmai atunci a0i intrat" i toate c8te 7i _lltK po7estit s$au petrecut aici) adineauri) (i iat$% pe brbatul i o s$o ia de ne7ast pe !mGly c8nd (i$o s<8r(i ucenicia" +am a 8ndurat cum a putut mai bine lo7itura pe% care mister^ ^gotty i$a dat$o ca semn de prietenie (i de 8ncredereF apoi)^ idu$se dator s spun (i el ce7a) cu mare greutate a 8ng9imat i ce urmeazD

3"

C+AR,!- .IC/!N-

$ Nu era mai Gnalt dec8t era0i dumnea7oastr) mas(r c8nd a0i 7enit la noi 8nt8ia oar""" i mi$am dat seama corn o c8nd o cre(te mare" $am 7zut$o cresc8nd""" ca o <loare" i 7i mi$a( da$o pentru ea""" mas(r .a7y" Iai) bucuros (i mul0umit m da$oX Pentru mine d8nsa$i mai mult dec8t""" mai mult dec8t a( li putut cere" O iubesc""" o iubesc cu ade7rat" i nu se a<l 8n toatl lumea (i nici chiar pe 8ntinsul mrilor""" domn care s9$(i iubc mai <ierbinte aleasa dec8t o iubesc eu) cu toate c s$or gsi mul0i pricepu0i a spune mai bine""" ceea ce au de spus" Am <ost 8nduio(at c8nd am 7zut co(cogeamite <lcu ca +am 7ibr8nd sub impulsul sentimentelor ce le nutrea pentru delicata <ptur care$i cucerise inima" Mi s$a prut emo0ionant 8ncredc$n$"i sincer pe care mister Peggotty (i +am ne$o artau" i toai9 aceast po7este m$a mi(cat" N$a( putea spune 8n ce msur amin$ tirile mele din copilrie au contribuit la tulburarea mea" i nici n$a( putea spune dac nu cum7a 7enisem acolo cu niscai7a secre0i iluzii c$a( mai iubi$o pe micu0a !mGly" tiu doar c m$am bucurai din toat inima de cele 8nt8mplateF numai c) la 8nceput) acea` bucurie a <ost at8t de ginga() 8nc8t pu0in a lipsit ca s nu ! preschimbe 8n durere" .e aceea) dac mie mi$ar <i re7enit sarcina s ating cu discernm8nt coarda sensibil a celor de <a0) a( <i dat gre(" rolul acesta i$a re7enit lui -teer<orthF (i d8nsul a <cut$o cu atftt iscusin0) 8nc8t imediat ne$am sim0it cu to0ii c8t se poate de de <erici0i" $ -tra(nic de bun om s8nte0i dumnea7oastr) mister Peggoli7 i$a zis) (i merita0i din plin <ericirea pe care o tri0i 8n ast seaNN^ .a0i$mi 7oie s 7 str8ng m8na" +am) biete) s <ii <ericitX .a$ m8naX .aisy) tu a080 <ocul) s trosneasc" Iar dumnea7oastr) ter Peggotty) s (ti0i c dac n$o <ace0i pe <rumoasa dumnea7o nepoat 2creia 8i las locul din col03 s se 8ntoarc 8n miNlocul tru) eu) unul) plec" Nu 7reau ca din pricina mea) 8ntr$o sear) asta) l8ng9 <oc s rm8n un loc gol) mai ales un loc ca sta) # nici un pre0) nici pentru toate bog0iile IndieiX

.AII. COPP!RBI!,.

6A@

Atunci mister Peggotty s$a dus 8n <osta mea odi0a s$o cheme !mGly" ,a 8nceput n$a 7rut s 7in (i atunci s$a dus (i +am lupa ea" Peste pu0in au reu(it s$o aducF era <oarte tulburat (i loasa) dar (i$a redob8ndit treptat stp8nirea de sine 7z8nd c8t de Igu0 (i de respectuos 8i 7orbea -teer<orthF cu c8t9 dibcie ocolea ice subiect care ar <i pus$o 8n 8ncurcturF cum se 8ntre0inea cu Zater Peggotty despre brci) despre corbii) despre <lu: (i despre <tiF cum po7estea 8nt8lnirea sa cu mister Peggotty la -alem -useF c8t de 8nc8ntat se arta de barca aceea trans<ormat 8n cas ^ de tot ce se a<la acoloF (i cu ce de:teritate ne$a atras pe nesim0ite G Cercul <ermecat) <c8ndu$ne pe to0i s lum parte) <r nici o ^ MIQ) la discu0ia general" ! drept c 8n seara aceea !mGly n$a prea 7orbitF a stat (i s$a Mut) (i <a0a$i a prins 7ia0 (i era <ermectoare" -teer<orth ne$a is$ +ri<llt 2legat de con7ersa0ia dusa cu mister Peggotty3 un nau<ragiu +p<ozitor) descriindu$% <oarte amnun0it) de parc s$ar <i petrecut +<b ochii lui) iar micu0a !mGly a stat tot timpul cu ochii 0inta la el) +<nA<ind episoadele nau<ragiului" Ca schimbare) ne$a po7estit apoi itlta 7er7 o p0anie de$a sa) 8nc8t ai <i zis c s$a 8nt8mplat chiar <lei) (i micu0a !mGly a r8s) <9c8nd s 7ibreze tot barcazul de 'iletele cristaline ale r8sului ei) (i am <cut haz cu to0ii) cu -teer$'rlh 8mpreun) 7rNi0i 8n chip irezistibil de umorul lui" ,$a <cut tnlster Peggotty s c8nte sau mai degrab s urle) 7echiul c8ntec vlntul sufla viforos...)' (i) la r8ndul lui) a c8ntat at8t de <rumos cit<t de patetic o melodie marinreasc) 8nc8t mi s$a prut c 0iul) care ddea t8rcoale casei (i ici$colo tulbura tcerea cu mur$ sau) se oprise (i el ca s$% asculte" A Izbutit s$o 8n7eseleasc p8n (i pe missis ummidge) 7ictima el) cum nu mai reu(ise nimeni de la moartea b9tr8nului ei 2cel liga mi$a spus mister Peggotty3" Nu i$a dat rgaz s se simt ii nici o singur clipF a doua zi) d8nsa (i$a zis c pesemne fa <i 7rNita"

-rG88XX42

unei balade din secolul al SIII$lea) prelucrata de Thomas Camtiell

6AA

C+AR,!- .IC/!N-

.ar -teer<orth n$a monopolizat nici aten0ia) nici con7ersa0ia C8nd micu0a !mGly a prins curaN (i a 8nceput s$mi 7orbeasc 2ce drept) destul de s<ioas3 despre plimbrile noastre pe plaN) dup scoici (i pietricele) (i c8nd i$am amintit c8t de mult 0ineam la ea) c8nd am8ndoi am r8s (i am ro(it e7oe8nd <rumoasele 7remuri odinioar) care azi preau at8t de ireale) -teer<orth a tcut (i) trgnul cu urechea) ne$a pri7it cu luare$aminte" Toat seara !mGly a stat m 7echea l9di0) 8n col0i(orul de altdat) l8ng9 cmin) cu +am alturi) pe locul care pe 7remuri <usese al meu" A stat lipit de perete) departe de el) dar n$a( putea spune dac a <cut acest lucru din <eciorelnic s<ial <a0 de noi sau dup 7echiul ei nra7 de a tachina I oamenii" Am bgat 8ns de seam c a stat a(a toat seara) N "# .up c8te 8mi amintesc) n$am plecat dec8t pe la miezul nop0ii" ,a mas am m8ncat pe(te srat (i pesme0i) iar -teer<orth a scos din buzunar o sticl de gin olandez) pe care noi) brba0ii 2aci team spune ;noi) brba0ii=) <r s ro(esc3) am golit$o" .espK a <ost cordialF (i) 8n timp ce to0i ai casei stteau grmad) 8n I ca s ne lumineze c8t mai departe drumul) am zrit ochii alba(tri3 <ermectori) ai micu0ei !mGly) care ne urmrea) din spatele li +am) (i i$am auzit glasul melodios s<tuindu$ne s mergem i gare de seam" $ .eosebit de atrgtoare <atX mi$a zis -teer<orth) lu8nc de bra0" Nostim cas (i nostimi oameni" ! o senza0ie cu to0 nou pentru mine s stau de 7orb cu asemenea oameniX Mare noroc am a7ut s picm 8n clipa acelei e:plozii Z l Z bucurie 8n legtur cu logodna lor" Niciodat n$am 7zut oametlM mai <erici0iX ! o plcere s$i 7ezi (i s 8mprt(e(ti bucuriile Ic curateX Cam nerod <lcul pentru <ata asta) mi$a zis -teer<orth" gse(tiY -e artase at8t de sincer cu +am (i cu to0i ceilal0i) 8nc8t ai obser7a0ie cinic (i nea(teptat m$a uimit" .ar 8ntorc8ndu$m^^ brusc spre el (i 79z8nd c 8i r8deau ochii) i$am rspuns u(uratD $ Iai) -teer<orthX .egeaba glume(ti pe socoteala bie0ilor a I meniX N$ai dec8t s$o 8mpungi pe m5ss .artle (i s 8ncerci sa$^

.AII. COPP!RBI!,.

6A?

NMeunzi simpatiile cu o glum) c eu) unul) te cunosc" C8nd 7d c8t bine 8i pricepi) cu c8t delicate0e 8mprt(e(ti <ericirea acestui Met pescar (i 8n0elegi o a<ec0iune ca aceea a b9tr8nei mele ddace) dau prea bine seama c nici o bucurie) nici un necaz) nici o so0ie a acestor oameni nu 0i$e strin" i pentru asta) -teer<orth) I admir (i te iubesc de douzeci de ori mai multX -$a oprit (i) pri7indu$m drept 8n <a0) mi$a zisD $ Cred c e(ti sincer) .aisy) (i c ai un su<let bun" A( dori ca s <im ca tineX In clipa urmtoare a 8nceput s <redoneze 7esel c8ntecul lui mister ^ gotty (i am pornit cu pa(i mari pe drumul ce ducea la Larmouth"

CAPITO,1, SSII
C8te7a pri7eli(ti 7echi (i noi personaNe
-teer<orth (i cu mine am stat mai bine de dou sptmiin I pr0ile acelea" !ram 8mpreun) <ire(te) mai tot timpulF se 8ntlmpl<l 8ns c8teodat s ne despr0im pentru c8te7a ceasuri" 8n 7reme ce c era 8ndrgostit de mare) eu) unul) nu prea eramF (i) de cele T+ multe ori) c8nd d8nsul ie(ea cu barca 8mpreun cu mister Peggotty K ceea ce era una dintre distrac0iile lui <a7orite E pre<eram s rai""""" pe uscat" Baptul c locuiam la Peggotty) 8n odi0a aceea) unX impunea 8ndatoriri de care d8nsul era liberD (tiind c8t se obosol Peggotty 8ngriNindu$% toat ziua pe mister 'arMis) seara m si ni 0eam dator s m 8ntorc mai de7reme acasF 8n schimb) -teer<oiiii care locuia la han) 8(i petrecea serile dup plac" Ast<el) de pilii J am auzit c 8n 7reme ce eu dormeam) el 8(i cinstea prietenii pescM la ;'iatul de 7ia0=) localul pre<erat al lui mister Peggotty) UN %% petrecea nop0i 8ntregi sub clar de lun) pe mare) 8n costum da pescar) (i nu se 8ntorcea acas dec8t o dat cu mareea de dimiii$ tiam 8ns de pe atunci c pentru <irea$i neast8mp9rat (i mintii 8ndrznea0) munca aspr (i 7remea rea) precum (i orice alt luc<lN palpitant care a7ea <armecul nout0ii 8l atrgea (i 8i <cea pl9ce< de aceea purtarea lui nu m$a mirat c8tu(i de pu0in" Alt pricin datorit creia uneori nu eram 8mpreun era <aplil c) <ire(te) m duceam deseori la 'lunderstone) pentru a n locurile dragi ale copilrieiF <ire(te c) dup ce m$a 8nso0it o Z l "

.AII. COPP!RBI!,.

6A>

i Iteer<c<tth n$a mai sim0it ne7oia s repete cltoria" Ast<el) dup I elte 8mi amintesc) s$a 8nt8mplat de 7reo trei sau patru ori ca) dup J gustarea de diminea0) s apucm drumuri di<erite (i s nu ne JIedem dec8t t8rziu seara) la cin" A<ar de <aptul c (tiam c) bu$ <curlndu$se de multe simpatii) putea gsi douzeci de <eluri de a se J<iltra acolo unde se prea poate ca altul 8n locul lui s nu <i gsit Jici unul) n$a7eam idee ce <cea 8n acest rstimp" C8t despre mine) 8n cursul acestor singuratice pelerinaNe) c9u$n s9$mi 8ntipresc 8n memorie <iecare iard al 7echiului drum (i m9 mai sturam 7izit8nd locurile dragi ale copilriei" ,e 7izitam lin de at8tea ori <cusem 8n g8nd (i zbo7eam acum 8n preaNma ca 8n anii copilriei) c8nd m a<lam departe) (i g8ndurile mele ibo7eau 8n preaNma acestor locuri" Petreceam ceasuri 8ntregi ga morm8ntul de sub copac) unde odihneau prin0ii mei am8n$% E morm8ntul la care pri7isem cu un ciudat sentiment de mil 7remea c8nd nu era dec8t al tatei (i l8ng care sttusem at8t de d9Nduit c8nd a <ost deschis spre a primi trupul ne8nsu<le0it al ioasei mele marne (i al pruncului ei E morm8ntul care) datorit Gnei neclintite a bunei Peggotty) <usese totdeauna bine 8ngriNit) inglnd ca o grdin" -e a<la 8ntr$un col0 retras al cimitirului) nu ipnrte de potec) a(a c puteam deslu(i numele spate pe lespede mei c8nd) tulburat de orologiul care) bt8nd ceasurile) 8mi amin$ un glas ce amu0ise) m9 plimbam 8n sus (i$n Nos de$a lungul ei" +Cele clipe m g8ndeam mereu ce 7oi aNunge 8n 7ia0 (i la <ap$ de seam ce a7eam de g8nd s s78r(esc" Pa(ii mei se 8mbinau ritmul acestor medita0ii (i erau at8t de statornici) 8ne8t ai <i zis e 8ntorsesem acas) pentru a$mi 0ese 7isurile alturi de o mam I<tta Intre 7ii" 1 Casa printeasc cunoscuse mari schimbri" Cuiburile de ciori) G1ite de at8ta 7reme) se risipiserF iar copacii tun(i pe laturi (i i la 78r< erau de nerecunoscut" rdina czuse 8n paragin) lumatate din <erestrele casei erau astupate" Nu locuia acolo dec8t biet gentleman nebun) 8mpreuna cu" cei care$% 8ngriNeau" Toat ilicit sttea la <ereastra odi0ei mele (i pri7ea spre cimitirF (i 8ntrebat dac g8ndurile sale rtcite nu se 8nt8lneau cum7a m1 irile care$mi <r9m8ntaser mintea ta acele dimine0i tranda<irii)

370

C+AR,!- .IC/!N-

c8nd) 8n cma( de noapte) de la aceea(i <erestruic) m uitam (i 7edeam oile cum p(teau) lini(tite) 8n lumina rsritului" Iecinii no(tri de altdat) mister (i missis rayper) emi 8n America de -ud) (i ploaia ptrundea prin acoperi(ul casei prsite (i umpluse de igrasie zidurile e:terioare" !ister Chillip recstorise cu o <emeie 8nalt) ciolnoas9) 8ng8m<at) (i a7eau copila( slbnog) cu un cap mare (i greu) pe care abia (i$% pu 0ine) (i cu ni(te ochi stin(i) care 8ntrebau parc 8ntotdeauna d <usese adus pe lume" Cu un ciudat amestec de plcere (i amrciune) zbo7eam In preaNma locurilor natale p8n ce soarele purpuriu de iarn """"" amintea c era timpul s$o pornesc 8ndrt" .ar dup ce le pa r9seam) (i mai ales seara) c8nd) alturi de -teer<orth) stteam lini(tit la cin) l8ng9 cminul 8n care duduia <ocul) eram <ericii %% le re7zusem" ,a <el E de(i 8ntr$o mai mic msur E m sim0eam noaptea c8nd m 8ntorceam 8n odi0a mea curatF (i c8nd) rs<oind cartea despre crocodili 2care se a<la acolo) pe o msu03) m9 N=n deam cu recuno(tin0 8n su<let la soarta binecu78ntat9) mul0umi t9 creia a7eam prieteni ca -teer<orth (i ca Peggotty (i o <iin0 ut <i de mrinimoas9 (i de bun ca mtu(a) ca s 8mplineasc pierdere_ ce 8ncercasem" C8nd m9 8napoiam din aceste lungi plimbri) pentru a aNung` mai repede la Larmouth) luam bacul" Acesta m lsa pe dunei despr0eau ora(ul de mare) peste care) tind) scurtam o bun l V n cat de drum pe (osea" Casa lui mister Peggotty se a<la la mi pu0in de o sut de iarzi de calea mea) (i de aceea 8ntotdeaG intram s9$i 7d" !ram aproape sigur c$% 7oi a<la acolo pe <orth) care m9 a(tepta s pornim 8mpreun) prin cea0a (i <rigul se 8nte0eau) spre luminile or(elului" ` 8ntr$o dup$amiaz9 mohor8t) c8nd am 8nt8rziat mai mult ca obicei E 8mi luasem r9mas$bun de la 'lunderstone) <iindc sori plecrii se apropiase E l$am gsit pe -teer<orth 8n csu0a lui Peggotty) st8nd singur 8n <a0a cminului (i medit8nd" At8t era de ad8ncit) 8nc8t nici n$a bgat de seam c8nd apropiat" Asta s$ar <i putut 8nt8mpla chiar de n=ar <i <i absorbit) cci nisipul de a<ar 8nbu(ea zgomotul pa(ilorF dar

.AII. COPP!RBI!,.

6?%

eln% am intrat nu s$a trezit din 7isare" -tteam l8ng d8nsul (i <l i pri7eamF iar el) neclintit (i 8ncruntat) era pierdut 8n g8nduri" C8nd i$am pus m8na pe umr) a tresrit at8t de tare) 8nc8t m$am liperiat (i eu" .ai buzna peste mine ca o nluc a remu(c9riiX mi$a zis) roape suprat" 8ntr$un <el trebuia s$0i dau de 7este c$am sosit) i$am rspuns) $am <cut s cazi din noriY Nu) mi$a rspuns el" Nu" Atunci) de undeY l$am 8ntrebat) a(ez8ndu$m l8ng9 el" M uitam la chipurile plsmuite de <lcri" $ i acum le strici) ca s nu le 7d eu) i$am zis) c8nd am bgat # leam6 c a080 <ocul cu un lemn aprins) st8rnind o sumedenie de 5fntei ro(ii) care) p8r8ind) s$au ridicat pe horn (i au izbucnit a<ar I !*%u&2 $ ("t nu le$ai <i 7zut" 1rsc ceasul acesta corcit) c8nd nu$i nici nici noapte" Ai 8nt8rziatX 1nde ai <ostY $ -$mi iau rmas$bun de la locurile pe unde m$am plimbat de Icei2 j i eu am stat aici) mi$a zis -teer<orth) pri7ind Nur 8mpreNur " odaie) g8ndindu$m c) Nudecind dup pustietatea ce domne(te pi E ai putea crede c oamenii pe care i$am a<lat at8t de <erici0i 8n Iftptea 7enirii noastre s$au risipit sau au murit sau c asupra lor s$a M1 ut nu (tiu ce nenorocire" .a7id) bine ar <i <ost dac) 8n ultimii C,6*eci de ani) prin 7oia .omnului) a( <i a7ut un tat luminat sa=mi <i cluzit pa(iiX $ Dar ce s$a 8nt8mplat) dragul meu -teer<orthY $ Re)ret din tot su<letul c n$am <ost mai bine strunitX A( dori t"t su<letul s <iu 8n stare s m strunesc mai bine" Atitudinea lui 7dea o stare de depresie 7iolent) care m uluia" ,Fl nu=mi 7enea a crede) at8ta era de schimbat" $ Mai bine a( <i <ost 8n pielea bietului Peggotty sau a necio$ Ilului luia de nepot al lui) a urmat el) ridic8ndu$se (i rezem8n$ \X\ posomorit de marginea cminului E dec8t s <iu cel ce s8nt) (i i %"u*eci de ori mai bogat (i de douzeci de ori mai de(tept

372

C+AR,!- .IC/!N-

dec8t ei) (i s m canonesc cum m$am canonit 8n ultima Nur de ceas 8n a<urisitul asta de barcazX !ram at8t de buimcit de aceast schimbare) 8nc8t 8n prir moment n$am putut <ace altce7a dec8t s9$% pri7esc 8n tcere cu cu capul spriNinit 8n palm) sttea (i pri7ea melancolic <ocul) cele din urm) l$am rugat <oarte struitor s$mi spun ce$% ti burase at8t de mult (i) dac nu crede c$a( putea s$% aNut ciyN s<at) s$mi 8ngduie mcar s 8mprt(esc m8hnirea lui" Mai 8nainit s9$mi <i ispr7it 7orba) a 8nceput s r8d) mai 8nt8i acru) dar curtM (i$a redob8ndit 7oio(iaD ,as) nu$i nimic) .aisy) nu$i nimicX mi$a zis" ,a ,ondi han) 0i$am spus c uneori nu m pot su<eri" Adineauri m$am speri<l de mine 8nsumi ca de un 7is ur8t E am a7ut) cred) un co(mar" Cited<l dat) 8n clipele de plictiseal) ne re7in 8n minte basmele copilriiX (i nu ne dm seama c$s basme" Pare$mi$se c m$am con<undat cm biatul din po7este cruia ;nu$i psa de nimic=) pe care l$au mim "ii ^ leii%) ceea ce) cred eu) nu este altce7a dec8t un mod de a spune o<l s$a dus de r8p" M$a plit) cum zic babele) o spaim cumplita) din cap Gp8ria$n picioare" M$am speriat de mine 8nsumi" Nu cred s e:iste nimic altce7a care s te 8nsp9irnmii i$am zis" $ Poate c9 nu) cu toate C ar <i destule care m$ar putea 8nsp9N m8nta) mi$a rspuns" 'ineX A trecutX N$o s9 m mai apuce) .a7i dar 80i repet) dragul meu) c$ar <i <ost mai bine pentru mine 2(i b tru mul0i al0ii3 dac$a( <i a7ut un tat se7er (i luminatX Ba0a lui era totdeauna e:presi7) dar nu mi$a <ost dat niciod s$o 7d mai sumbr (i mai serioas dec8t 8n clipa c8nd) cu pri7 a0intita asupra <ocului) a rostit aceste cu7inte" $ -9 nu mai 7orbim de astaX a urmat el) <9c8nd un gest Z <i aruncat ce7a" Cum spune MacbethD ;-$a dus""" M9 simt iar omX=#
%

Re<erire la o po7estire moralizatoare inclusa 8ntr$un abecedar <olosit 8n (colili i Anglia 8ntre %?@A (i %H&?" # Cu7inte rostite de Macbeth la osp0 dup dispari0ia duhului lui 'anlu Actul III) scena &3" G RR ..S

.AII. COPP!RBI!,.

373

^l acum s9 mergem la mas" .ac nu cum7a 2ca Macbeth3 am stri$ PMt si eu osp0ul cu cea mai minunat nebunie) .aisyX .ar unde or <i ai casei) m 8ntrebY .umnezeu (tieX .up ce te$am a(teptat la bac) am 7enit aici I n$am gsit pe nimeni" Asta m$a pus pe g8nduri (i a(a m$ai gsit id ai intrat" -osind 8n clipa aceea cu un co( 8n m8n) missis ummidge ne$a <turit cum de rmsese casa pustie" Plecase 8n grab s t8rguiasc 'ruri de care a7ea ne7oie) cci mister Peggotty era a(teptat s se Karc9 o dat cu <lu:ul) (i lsase u(a deschis) s9 poat intra +am cmicu0a !mGly) dac s$ar <i 8napoiat 8n lipsa ei" .up ce a <cut$o <lda pe missis ummidge salut8nd$o (i 8mbr0i(8nd$o glume0) <orth m$a luat de bra0 (i am plecat repede" In7eselind$o pe missis ummidge) 8(i regsise (i el buna dis$ii0ie) cci) <iind din nou 8n apele lui) a <ost 7orbre0 ca de obicei i drum a sporo7it cu 8nsu<le0ire" $ M8ine) 7aszic9) se termin cu 7ia0a asta a7enturoas) nu$i IY m$a 8ntrebat el 7oios" A(a ne$am 8n0eles) i$am rspuns" Precum (tii) am (i luat bi$ I de diligent" Iai) atunci nu mai e nimic de <cutX a zis -teer<orth" 1itasem 8tipe c pe lume mai e:ist (i altce7a de <cut dec8t s te la(i ^<tnat de 7aluri" !u) unul) a( dori s9 nu mai e:iste" At8ta 7reme c8t treaba asta 8(i 7a pstra <armecul nout0ii) i gpus) r8z8nd" """ JJ Boarte posibil) 8n ciuda <aptului c obser7a0ia asta) care 7ine Itt o persoan amabil (i ne7ino7at ca t8n9rul meu prieten) are sarcastic" A(a$i) .a7id) nu m <eresc s9 spun c s8nt un om clos" tiu c s8ntF dar (tiu (i s bat <ierul c8t e cald" Cred c$a( la trece cu bine un e:amen de pilot 8n apele acestea" I ZJV !ister Peggotty spupe c e(ti nemaipomenit" <0 1n <enomen nautic) nu$i a(aY mi$a ripostat -teer<orth) Kr8z8nd" i A(a te socote(te (i (tii bine c are dreptateF s8nt cunoscute (i C1 care urmre(ti tot ceea ce$0i pui 8n g8nd s9 <aci) (i %25 cu care izbute(ti" .ar ceea ce m uime(te cel mai mult la

37

C+AR,!- .IC/!N-

tine) -teer<orth) e <aptul c te mul0ume(ti a$0i irosi <or0ele <a o noim" M mul0umescY mi$a 8ntors el 7orba" .aisy drag) a<ar nai7itatea ta) nimic nu m mul0ume(te" C8t despre lipsa mea dl noim) n$am 8n70at niciodat arta de a m lega de bun7oie 7reuna din ro0ile pe care le tot 8n78rtesc I:ionii % zilelor) NiN Am pierdut momentul potri7it pentru c nu mi$am ales me(te care trebuia (i acum nu$mi mai pas""" tii c mi$am cumpnii = ambarca0ie aiciY !(ti un om e:traordinar) -teer<orthX am e:clamat) oprindu$ma cci auzeam pentru prima oar aceast noutate" Ci$ai cumprat aici o ambarca0ie) de(i s$ar putea s nu mai calci niciodat pe leagurile asteaY Asta nu (tiu) mi$a rspuns" 8mi plac aceste locuri" Oriei urmat apoi) grbind pasul) era de 78nzare o ambarcatie) un clip. cum 8i zice mister Peggotty) (i am cump9rat$o (i i$am lsat$o <olosin0 8n lipsa mea" Acum te$n0eleg) -teer<orth) i$am spus) 8ne8ntat" Ai ci prat$o) chipurile) pentru tine) dar) de <apt) ai 7rut s$% aNu0i mister Peggotty" Trebuia de la 8nceput s$mi dau seama de .ragul (i bunul meu -teer<orth) cum s$0i spun ce g8ndesc des mrinimia taY TaciX m$a oprit el) ro(indu$se deodat" 'ine$i a 7orbi) i bine a tcea" Nu 0i$am spus euY Nu 0i$am spus c nu po0i rm8ne nep9s9 la nici o bucurie) la nici un necaz) la nici o emo0ie a acestor su<le curateY .a) da) mi$ai spus toate astea" .ar s nu mai 7orbim de as ANungeX .e team s9 nu$% supr struind asupra acestui subiect) de i nici nu 7oia s$aud) mi$am depnat mai departe) 8n tcere) gl rile) 8n timp ce ne urmam drumul cu pa(i grbi0i"
%

I:ion $ erou al mitologiei grece(ti) os8ndit de Weus sa <ie aruncat 8n in<ern (i i legat de o roat 8nro(it 8n <oc) ce a7ea s9 se 8n78rteasc9 de$a pururi" # Tip de 7elier cu linii simple) dez7oltat la s<8r(itul secolului al SIIII$lea de 2 americani"

.AII. COPP!RBI!,.

6?@

E Clipper ul trebuie armat din nou) a zis -teer<orth" O s$% las i pe ,ittimer aici) s 7ad de treaba asta) ca s (tiu c$i <cut cum ^ le cu7ine" Nu 0i$am spus c$a 7enit ,ittimerY

E,

=<u'

E A sosit azi$diminea0) cu o scrisoare din partea mamei" Pri7irile ni s$au 8nt8lnitF am bgat de seam c era palid) iar ^buzele$i erau li7ide) de(i se uita <oarte hot9r8t la mine" M$am te $ mut s nu se <i i7it 7reo ceart 8ntre el (i mama sa) care s9$% <i adus M atarea 8n care$% gsisem 8n <a0a cminului" I$am 7orbit pe ocolite Je acest lucru" O) nuX a zis el) cltin8nd din cap (i z8mbind" .aG de undeX i J1m 80i spuneam) a 7enit (i omul meuX NeschimbatY Neschimbat" ,ini(tit (i rece ca Polul Nord" O s9 aib griN pt i se dea un alt nume ambarca0iei" Acum 8i zice Pasrea furtu ni Ce$i pas lui mister Peggotty de psrile <urtuniiY O s$i Jehimb numele" Ce nuirie ai s9$i daiY !icua /m(ly. Continua s se uite <i: la mine) ceea ce m$a <cut s cred c nu l<rea s9 <ie ludat pentru aceast delicat aten0ie" N$am putut Jatunde c8t eram de 8nc8ntat) cci mi se citea bucuria pe <a0) dar Jm <ost zg8rcit la 7orb (i atunci a prut u(urat (i a 8nceput s JImbeasc9" E Ia te uitX mi$a zis el) pri7ind 8nainte" Micu0a !mGly 8n carne Ji oaseX Cu <lcul dup eaX Pe cinstea mea) e un ca7aler autenticX Jt$o slbe(te nici o clipX Pe atunci) +am lucra la (antierul na7al) cci) urm8ndu$(i 8ncli$ JNrea <ireasc pentru aceast meserie) aNunsese un me(ter maran$ mtt. <oarte priceput" Purta haina de lucru (i arta cam din topor) Jir) brbat 7oinic cum era) nici c se putea un aprtor mai potri$ pil pentru delicata (i 8n<loritoarea <ptur alturi de care p(ea" 'ltteai citi pe <a0a lui c era sincer (i cinstit (i c se m8ndrea cu JInia (i cu dragostea ce i$o purta) ceea ce 8n ochii mei 8l <cea s J1ra <oarte <rumos" i pri7indu$i cum 7eneau spre noi) am gsit c Jiu si In aceast pri7in0 o pereche potri7it"

6?A

C+AR,!- .IC/!N-

C8nd ne$am oprit s stm de 7orb) !mGly (i$a tras timid de sub bra0ul lui (i s$a ro(it c8nd ne$a 8ntins$o mie (i lui -te <orth" ,a plecare) dup ce am schimbat c8te7a cu7inte) nu %$a mi luat de bra0) ci a mers singur) pr8nd timid (i st8nNenit" 1rmU rindu$i cum se deprtau sub razele lunii noi) am gsit c purtare ei era plin de ging(ie (i mi s$a prut c (i -teer<orth 8mprt9(e aceast prere" .eodat) <r 7este) a trecut pe l8ng noi o tineric) pe care n$ 7zusem apropiindu$se E nu 8ncpea nici o 8ndoial c se 0ine dup ei E (i) 8n treact) zrindu$i <a0a) mi s$a prut cunoscut) sub0irel 8mbrcat) a7ea cuttura 8ndrznea0) dar 7lguit amr8tF ai <i zis c$(i lsase toate griNile 8n seama 78ntului (i n$a7ea dec8t un singur g8ndD acela de a$i urmri" i c8nd umbrei lor s$au pierdut pe 0rmul neted) deprtat) care singur ne despr0ea de mare (i de nori) silueta ei s$a <cut (i ea ne79zut<c) <r s$i <i aNuns" $ ! urmrit de o umbr neagr) mi$a zis -teer<orth) care i oprise$n loc" Asta ce$o mai <iY A rostit aceste cu7inte 8n (oapt) cu un glas care mi$a pru ciuda0i )F T Irea s le cear de poman) cred) i$am rspuns" n ! drept) cer(itul nu$i lucru neobi(nuit" !ste straniu 8ns i cer(etoare s umble noaptea 8n halul sta" $ .e ceY Pentru c) tocmai c8nd ne$am 8ncruci(at cu ea) m g8ndeam I o asemenea artare) mi$a rspuns) dup o scurt pauz" Nu pe 8n0elege de unde dracuG a ie(itX .in umbra zidului stuia) i$am zis 8n clipa urmtoare) aNun% g8nd 8ntr$un loc unde drumul mergea de$a lungul unui zM<eXY^ $V -$a dusX mi$a rspuns -teer<orth) pri7ind 8napoi" .uc9$se pa(tii tot r9ul cu ea o datX Acum) hai s cinm" .ar din nou s$a uitat peste umr) departe) spre orizont) luceau apele mriiF s$a mai uitat o dat" Pe drum (i$a mai e:p de c8te7a ori tulburarea prin cr8mpeie de <raze (i e:clama0iiF (i n dat uitrii aceast 8nt8mplare dec8t dup ce) lumina0i de <ocul din cmin (i de <lacra luminrilor) ne$am a(ezat 7eseli la mas"

.AII. COPP!RBI!,.

377

,ittimer se a<la (i el acolo) (i prezen0a lui a a7ut asupra$mi II im irea obi(nuit" C8nd l$am 8ntrebat de missis -teer<orth (i miss 0irtle) mi$a rspuns respectuos 2(i) <ire(te) respectabil3 c o duceau +iatul de bine cu sntatea (i mi$a mul0umit) transmi08ndu$mi sa$pt<tri din partea lor" At8t) (i nimic mai multF totu(i mi s$a prut ii zice c8t se poate de limpedeD ;-8nte0i <oarte t8nr) sir' nemai$nenit de t8nr=" Aproape s<8r(isem cina) c8nd ,ittimer a ie(it din col0ul de unde I lupra7eghease sau) mai degrab) cci mie a(a mi s$a prut) m Tra7eghease pe mine) (i) <c8nd un pas sau doi spre mas) ioa st9p8nului suD V $ I cer iertare) sir' dar trebuie s 7 anun0 c miss MoPcher

Vei2
CineY a e:clamat -teer<orth) mirat" !iss MoPcher) sir. Ce naiba caut aiciY \J Pare$se c9$i nscut prin partea locului) sir. Mi$a spus c 8n an 7ine aici 8n interes pro<esional" Am 8nt8lnit$o pe strad dup9$ amiaz (i m$a 8ntrebat) sir' dac n$ar putea a7ea cinstea cI9 ser7easc dup cin" $ O cuno(ti pe uria(a asta) .aisyY I Am <ost ne7oit s recunosc E (i m$am sim0it <oarte ru(inat s turisesc aceast lips de <a0 cu ,ittimer $ c n$o cuno(team pe ft MoPcher" I JJ Atunci) trebuie neaprat s <aci cuno(tin0 cu ea) cci e una <lhtre cele (apte minuni ale lumii) mi$a zis -teer<orth" C8nd 7ine TJ<_ MoPcher) po<te(te$o aici" , 1rnm curios (i nerbdtor s$o cunosc) mai ales pentru c atunci +3il am 8ncercat s9$% descos 8n pri7in0a ei) -teer<orth a pu<nit 8n r8s J re<uzat categoric s$mi dea 7reo lmurire" Am rmas deci 8ntr$o 'ipture 8ncordat) p8n ce) la 7reo Numtate de ceas dup ce s$a +i masa) c8nd stteam cu sticla d<c7in ta <a0a cminului) u(a s$a ghia brusc (i ,ittimer) cu obi(nuita lui senintate) pe care nimic I putea tulbura) a anun0atD Q!iss MoPcherX Z_

6?H

C+AR,!- .IC/!N-

M$am uitat spre u() dar n$am 7zut nimic" M mai zg8iam la u() gsind c.miss MoPcher se lsa cam mult a(teptat) c8nd) spn nemrginita mea mirare) am 7zut apropiindu$se cu mers lega nu d8nd ocol so<alei ce sttea 8ntre mine (i u() o pitic buhita) n 78rst de patruzeci sau patruzeci (i cinci de ani) cu capul (i <att <oarte mari) cu ochii cenu(ii) (ire0i) (i cu bra0e at8t de scurte) 8ntii) 8n 7reme ce se holba la -teer<orth) pentru a$(i duce degetul la nasul c8rn) era ne7oit s plece capul) spre a 8nt8lni degetul la Numtatea drumului" A7ea o brbie dubl) at8t de groas) 8nc8t acoperea pan" glica bonetei cu <und cu tot" 8t n$a7eaF talie n$a7eaF n$atg(g nN<l picioare 7rednice de acest numeF cci) de(i p8n unde s$ar <i cuy<l nit s <ie talia) de ar <i a7ut talie) a7ea o con<orma0ie normala al de(i) ca toate <pturile omene(ti) trunchiul se termina cu doua p<l cioare) era at8t de scund) 8nc8t atunci c8nd s$a oprit 8n dreptul unul scaun obi(nuit (i (i$a pus geanta pe el) ai <i zis c st 8n <a0a una mese" Bemeia asta) cam original (i 8ndrzne0 8mbrcata) dup o! biruind greut0ile amintite) (i$a dus degetul arttor la nas) a apt<l cat capul pu0in 8ntr$o parte (i) 8nchiz8nd unul din ochii ei (ire0i) CL cellalt %$a pri7it lung pe -teer<orth cu un aer iste0 (i a dat drumul unei ade7rate cascade de 7orbeD E A(aX OdoruleX a 8nceput ea glume0) cltin8nd capul cad d8nsul" Iaszic) aici e(tiX Iai) nu 0i$ar <i ru(ine) (trengarule) ca cau0i departe de casaY Br 8ndoial) pui la cale niscai nzbltlll !(ti o pu(lama) -teer<orth) zu c e(ti) cum s8nt (i eu) de alt<el) nu a(aY +a) ha) haX Ai <i putut pune rm(ag o sut de lire contra ciut I c n$ai s dai peste mine aici" .ar) bat$m9 s m bata) eu 8s pir tutindeni" i ici) si colo) (i dracu mai (tie unde) ca moneda scaTTK torului 8n batistele doamnelor" i pentru c 7eni 7orba de batiste de doamne $ mare m8ng8iere 8i mai aduci maic$tii) drag bie0ii dar mai bine nu spun 8n ce <elX 8n acest punct al cu78nt9rii sale miss MoPcher (i$a dezice 0@ boneta) arunc8nd pe spate cele dou panglici) (i s$a a(ezat) g8<iiiul pe un scunel) 8n <a0a cminului) <olosind masa) care$i 7enea i supra capului ei) ca un <el de chio(c de mahon" $ Iai de steaua meaX a urmat ea) bt8ndu$se cu m8na nunchi (i pri7indu$m9 cu 8n0eles" Tare m$am mai 8ngr(at) aitl

.AII. COPP!RBI!,.

6?>

i buba) -teer<orth" Cum urc c8te7a scri) abia 8mi trag su<letul) parc ^ <t^ scoate o gleat cu ap la <iecare rsu<lare" Ia spune) de m$ai ri la <ereastr sus) la etaN) ai zice c9$s <emeie <rumoas) nu$i a(aY Asta a( gsi oriunde 7$a( 7edea) i$a rspuns -teer<orth" Bugi de$aici) mincinosuleX s$a rstit la el mrun0ica) amenin$ tdu$% cu batista cu care$(i (tersese <a0a" Nu te obrzniciX Pe cu ltul meu de cinste) s9pt9m8na trecut am <ost la lady Mithers $ ce ra(nic9 <emeieX ce bine se 0ineX E (i Mithers a intrat (i el 8n odaia a(teptam E ce stra(nic brbatX ce bine se 0ineX (i ce bine se 0ine Iruca lui) de(i are 7reo zece ani E (i s$a apucat s$mi <ac a(a o te) 8nc8t am crezut c$am s <iu ne7oit s trag clopo0elul" +a) ha) .rgu0 sectur) dar cam lipsit de principii" $ Ce$a0i <cut la lady MithersY a 8ntrebat -teer<orth" $Asta ar 8nsemna s trncnesc) puiule) i$a 8ntors$o ea) duc8nd nou degetulla nas) str8mb8ndu$se (i clipind ca un drcu(or N^^tept <oc" Nu$0i bga nasul unde nu$0i <ierbe oalaX Ai 7rea s %% de i$am cnNt prul sau de i$am <cut ce7a ca s nu$i mai ca$ I) dac i$am dat cu suliman pe <a0 sau de i$am 8ndreptat spr8n$ Mnele) nu$i a(aY A<li tu) iubitule""" c8nd 0i$oi spuneX tii cum 8l " pe buniculY $ Nu) nu (tiu) i$a rspuns -teer<orth" $ 8i zicea OalMer%) puiule) (i cobora dintr$un lung (ir de OalMeri) Iu care am mo(tenit toate mo(iile de la +ooMey#" Niciodat n$am 7zut pe cine7a <c8nd cu ochiul ca miss MoP$\r) nici pe cine7a care s aib o mai mare stp8nire de sine dec8t %N1" A7ea) de asemenea) c8nd asculta ceea ce i se spunea sau a(tepta s i se dea un rspuns) un <el deosebit de a sta cu li plecat 8ntr$o parte (i de a pri7i piezi( cu un singur ochi ca o 2o<tuia" !ram at8t de uluit) 8nc8t stteam (i m holbam la ea) llnd cu des78r(ire cerin0ele bunei$cu7iin0e" 8ntre timp trsese un scaun l8ng ea (i se apucase s scoat din 2bra0ul ei scurt intr8nd 8n geant p8n la umr3 <el de <el de
lim#a englez) numele de Gal,er $ <ie izolat) <ie asociat cu Hoo,ey 8n sin$ Hookey Gal,er $ are 7aloarea unei interNec0ii e:prim8nd ne8ncredereD ill Fu)i de$aici) nu credX=

6H5

C+AR,!- .IC/!N-

sticlu0e) bure0i) piepteni) perii) buc0ele de <lanel) mici <iare c ondulat (i alte unelte) pe care le arunca grmad pe scaun) s$a 8ntrerupt (i) spre marea mea tulburare) i$a spus lui -teer<o $ Cine$i prietenulY ^!ister Copper<ield 8l cheam) i$a zis -teer<orth) Ui do_ 7 cunoasc" $ 'ine) atunci s <acem cuno(tin0X Mi s$a prut mie c dor acest lucruX a rspuns r8z8nd miss MoPcher (i) cu geanta 8n m8na) s$a apropiat de mine leg9n8ndu$se" Are <a0a ca piersicaX a ad9ugal apoi) ridic8ndu$se 8n 78r<ul picioarelor) ca s m ciupeasc de obraz C8t se poate de ispititor" Mor dup piersici" 8mi <ace plcere s2T^ cunosc) mister Copper<ield" I$am rspuns c eram <oarte 8nc8ntat de a a7ea cunosc (i c9 plcerea era reciproc" $ Iai) .oamne) ce bine crescu0i mai s8ntemX a e:clamat mi' MoPcher) <9c8nd o 8ncercare de(art de a$(i acoperi <a0a lt9rea09 CI m8nu0a$i de copil" Ce de mo<turi (i ce de spanac pe lume) nu$i a( Ne$a spus asta pe un ton con<iden0ial (i) lu8ndu$(i m8nu0a de 1 <a0) din nou a cu<undat$o) cu bra0 cu tot) 8n geant" Ce 7re0i s spune0i cu asta) miss MoPcherY a 8ntrebatG -teer<orth" +a) ha) haX Ce mai (leaht de (arlatani caraghio(i mai sm tem) nu$i a(a) puiuleY a rspuns mrun0ica) scotocind prin gean t) cu capul 8ntr$o parte" i) pri7ind piezi() a scos un pache0el zisD Ia uita0i$79X Birimituri din unghiile prin0ului rusX Prin0ul Al<abet$Anapoda) a(a$i zic eu' pentru c9 numele lui cuprinde l me($balme( toate literele al<abetului" Prin0ul rus e clientul dumitaleY a 8ntrebat -teer<orth" EJ Cred (i eu) 8ngera(uleX i$a rspuns miss MoPcher" 8i unghiile" .e dou ori pe s9ptm8n9X i la m8ini) 3i la picioare" Plte(te bine) sperY Iorbe(te <ornit) dar) de pltit) plte(te cu 78r< (i$ndesa Nu& zg8rcit) Ca de$alde 7oi" 8ndat 0i$ai da seama dac$ai 7edea i must0i mai are" Ro(co7ane din nscare) negre prin me(te(ug" $ Prin me(te(ugul dumitale) <ire(te) a obser7at -teer<orth" !iss MoPcher a 8ncu7iin0at din cap"

.AII. COPP!RBI!,.

6H%

$ A <ost ne7oit s m cheme" N$a a7ut 8ncotro" Cneala lui nu ie aiciF 8n Rusia 0inea <oarte bine) dar aici nu$i bun de nimic" .e 'lnd e(ti n$ai 7zut prin0 ro(co7an ca sta" Ruginiu ca <ierul 7echiX .e$aia zicea0i adineauri c$i un (arlatanY a 8ntrebat -teer<orth" Iai) c$a<urisit mai e(tiX i$a 8ntors miss MoPcher) cltin8nd ihement din cap" Am zis c s8ntem cu to0ii o (leaht de (arlatani) I drept mrturie 7$am artat <irimiturile din unghiile prin0ului" 8n uite <amilii distinse) <irimiturile astea pre0uiesc mai mult dec8t 8nsu(irile mele la un loc" ,e port cu mine pretutindeni" -8nt mai bun recomanda0ie" .ac miss MoPcher <ace unghiile i0ului) 8nseamn c tre$uie s <ie <emeie de ispra7" ,e druiesc .9relor cucoane" i acestea le pun) pare$se) 8n albume" +a) ha) ^l Pe 7ia0a mea) ;8ntregul sistem social= 2cum spun brba0ii care I cu78ntri 8n Parlament3 e un sistem bazat pe unghii princiareX a .heiat <emeia 8n miniatur) 8ncerc8nd s$(i 8ncruci(eze bra0ele (i id din cap" -teer<orth a r8s din toat inima (i eu la <el) iar miss MoPcher a <ltinuat a da din cap) 0in8ndu$% plecat 8ntr$o parte (i pri7ind 8n sus un ochi) 8n timp ce ne <cea semn cu cellalt" $ .a) da) a zis) bt8ndu$se pe genunchii ei micu0i) nu mai e de itX +ai) -teer<orth) s lsm totul balt (i s pornim la e:plo$ @H regiunilor polare" Apoi (i$a luat dou$trei dintre uneltele ei minuscule (i o sti$^u<<t (i 2spre mirarea mea3 a 8ntrebat dac masa e rezistent" -teer$th r9spunz8ndu$i a<irmati7) a tras un scaun) mi$a cerut s9$i dau nu) ca s$o aNut) (i) sprinten) s$a suit pe mas ca pe un podium" $ .ac 7reunul dintre 7oi mi$a 7zut gleznele) ne$a zis ea) Kp<l ce a aNuns cu bine sus pe mas) s$mi spun) c 8ndat m 55 acas (i$mi iau 7ia0a" /u n$am 7zut nimic) a 8ncredin0at$o -teer<orth" N$am 7zut nimic) am repetat eu" $ 'ineX a e:clamat miss MoPcher" Atunci consimt s rm8n 8n 2I" i acum) pui$pui$pui) 7inG lNmissis 'ond% s te taieX
ele <pta(ei unol$ crime senza0ionale s978r(ite la ,ondra 8n preaNma anu$
1130.

3#2

C+AR,!- .IC/!N-

Asta 8nsemna c9$% po<tea pe -teer<orth s se dea pe mina(i d8nsul s$a a(ezat cu spatele la mas (i cu <a0a sur8ztoare mine (i a lsat$o s$i cerceteze capul) desigur numai a(a) pentru i s <acem haz" !ra) 8ntr$ade7r) un spectacol bizar s$o 7ezi pe miss MoPcher 8nclinat asupra lui (i scrut8ndu$i prul castaniu) bogai cu o lup mare) pe care o scosese din buzunar" E /3ti biat <rumosX a proclamat miss MoPcher dup o scur0i cercetare" .ar <r aNutorul meu) 8n mai pu0in de un an te$ai trezi cu o chelie de clugr 8n cre(tetul capului" Ai rbdare un minut) tinei0N 80i <ac o <rec0ie care zece ani o s te apere de cderea prului" i rostind aceste cu7inte) a turnat ce7a din sticlu0 pe o bucata de <lanel) apoi a turnat (i pe una dintre periu0e pu0in din ace preparat miraculos (i a 8nceput s$% <rece (i s9$% perie pe -teer<c cu am8ndou deodat 8n cre(tetul capului) cu o r87n cum nu$r mai <usese dat s 7d p8n atunci) <r a conteni s 7orbeasc nic o clip" Mai am eu un client) pe Charley Pyegra7e) <iul ducelui" 8^ cuno(ti pe CharleyY %$a 8ntrebat pe -teer<orth) aplee8ndu$se ca si pri7easc 8n <a0" .in 7edere) i$a rspuns -teer<orth" E -tra(nic brbatX Ce <a7ori0i mai areX C8t despre picioarele Iul Charley) dac ar <i egale 2ceea ce nu$s3) nu l$ar 8ntrece nimeni" Al s m crezi c8nd o s$0i spun c$a 8ncercat s se lipseasc de ser7ici ile mele) cu toate c ser7e(te 8n regimentul de gardY $ Nebunie curatX i$a zis -teer<orth" E Cam a(a ce7a" Bapt e c) nebun sau 8ntreg la minte) a 8ncer` b cat) i$a rspuns miss MoPcher" i ce s$a apucat s <acY - 7ezi i s nu creziX A intrat 8ntr$o par<umerie (i a cerut o sticl de esi de Madagascar" A <cut Charley una ca astaY s$a minunat -teer<orth" Charley a <cut$o" .ar n$a7eau esen0 de Madagascar" Asta ce mai esteY Ce7a de butY a 8ntrebat -teer<orth" .e butY a e:clamat miss MoPcher) oprindu$se ca s$i don peste obraz" Nu) ce7a cu care s$(i 8ngriNeasc musta0a) (tii tu. l G n 8n pr7lie o <emeie $ o <emeie mai 8n 78rst9) o ade7rat zgrip 0uroaic9 $ care de c8nd era n$auzise de produsul sta" ;I roF

.AI%. COPP!RBI!,.

3#3

tna ierta0i) sit' i$a zis zgrip0uroaica lui Charley) 7re0i""" 7re0i cum7a 1tl ru5*Q ;RuNY a 8ntrebat$o Charley pe zgrip0uroaic" Ce) .oamne 8srt9$m) crede0i c$a( putea <ace eu cu ruNY= ;N$am 7rut sa 7 <eupr) sir' s$a scuzat zgrip0uroaica" Articolul sta mi se cere sub btltea denumiri) 8nc8t am crezut ca de el e 7orbaX= Iat) bie0a() Inca o pild de caraghioas (arlatanie de care$0i 7orbeam) a urmat miss MoPcher) <rec8ndu$% de zor pe cre(tet" Mi se 8nt8mpl (i mie m <ac c8te o bucat de <elul sta $ (i una mai boacn $ 7reo Jnecherie) biete) ca s 7orbim pe (leauX i $ Ce <el de (mecherieY Ca aia cu ruNulY ) ; Kudec (i tu singur) scumpule) i$a rspuns 7icleana MoPcher) 'lctndu$(i degetul la nas) (i 8n orice meserie) dac 7ei lucra Jltrtndu$0i secretele) 7ei ob0ine rezultatul dorit" Recunosc c (i eu Jcurg la pu0in (mecherie" O anumit 7du7 2i zice ali<ie de Jize" Alta <i zice mnu(i" Alta[i zice broderie" Alta) e7antai" i eu Jicareia 8i zic cum li place" ,e <ac rost de toate cele) dar 8ntre noi +t<trm secretul (i se pre<ac at8t de bine) 8nc8t mai degrab s$ar Jtemeni 8ntr$un salon plin de lume dec8t 8n <a0a mea" i uneori) hd le ser7esc) m 8ntreab chiar pe mine $ cu ru5 pe fa $ chiar Jt un strat at8t de gros) 8nc8t nu 8ncape 8ndoial c n$o <ac din JIieal9D ;Cum art) MoPcherY -8nt palidY= +a) ha) ha) haX -pu$ JJItii) tinere) sta nu$i un caraghiosl8cY .e c8nd eram) nu 7zusem ce7a asemntorD MoPcher) pe mas) +en cu po<t de acest caraghiosl8c) <rec8ndu$% de zor pe -teer<orth J <lclndu$mi cu ochiul peste capul lui" IaiX a urmat ea" Nu prea am cutare pe aici" .in pricina asta I ^$o iau din loc" .e c8nd am 7enit) n$am 7zut nici o singur Jnieie <rumoas) Kemmy %" NuY Nici umbra unei <emei <rumoase) a 8ntrit miss MoPcher" Am putea noi s$i artm una 8n carne (i oase) ce ziciY a spus Jier<orth) uit8ndu$se la mine" Ce zici) .aisyY c $ Am putea) am 8ncu7iin0at eu" t
ilnuti! al lui Cames2

6H&

C+AR,!- .IC/!N-

$C AiY a strigat mrun0ica) pri7indu$m9 drept 8n ochi" .up cai` R s$a 8ntors 8ntrebtor ctre -teer<orthD +mY " _FiN Prima e:clama0ie sunase ca o 8ntrebare adresat am8ndurora" "% doua prea 8ns destinat numai lui -teer<orth" Neprimind r<l<l puns nici la una) nici la alta) (i$a 7zut mai departe de <recat) am capul plecat 8ntr$o parte (i ct8nd 8n sus cu un ochi) ea si c33^! a(teptat ca rspunsul s9$i yin9) din 7zduh) 8ncredin0at c se % i7i <r 8nt8rziere" Cum7a o sor a dumitale) mister Copper<ieldY m$a interpt d8nsa dup o scurt pauz) <r a$(i schimba pozi0ia" AiY AiY Nu) i$a zis -teer<orth) 8nainte s <i apucat s9$i rspund .impotri7) mister Copper<ield a a7ut) dac nu m 8n(el) o mi admira0ie pentru eT" CumY i n$o mai areY a srit miss MoPcher" ! cum7a nesii tornicY O) ce ru(ineX Oare a sorbit din <iecare <loare) srind de le una la alta) p8n ce Polly s$a 8ndrgostit%F Oare o cheam PollyY Mi$a pus aceast 8ntrebare cu o iu0eal de el< (i cu o prie de scruttoare) 8nc8t am <ost tulburat o clip" Nu) miss MoPcher) i$am rspuns" O cheam !mily" AiY a strigat d8nsa) e:act ca prima dat" +mY Ce moara si cat mai s8ntY !ister Copper<ield) nu gse(ti c$s cam znaticY T Tonul (i pri7irea ei insinuau) 8n legtur cu subiectul) un Iul % cam neplcut pentru mine" .e aceea i$am spus mai serios deal Iorbiserm p8n atunciD Pe c8t e de <rumoas) pe at8ta$i de cuminte" ! logodit ( i n 7 se mrite cu un brbat bun) 7rednic (i potri7it cu ea" Pr bunul ei sim0 tot at8t c8t admir <rumuse0ea ei" 'ine zisX a e:clamat -teer<orth" Auzi) auziX i acum) s potolesc curiozitatea acestei mici Batima # ) spun8nd A<la0i) miss MoPcher) c <ata lucreaz ca ucenic sau ca eu ce) la ;Omer (i Koram=) negustori de mode (i mrun0i(G
%

Para<raza a 8nceputului unei arii din The 7e&&ar(s >pera ">pera de trei [ural\ de 9ohn 6ay 2%AH@$%?6#3F Polly este numele eroinei principale din aceasta pt muzical" # A (aptea so0ie a lui 'arb9$Albastr) eroul po7estirii cu acela(i nume a lui 2G[VM' Perrault 2%A#H$%?563) st9p8nit9 de o curiozitate din pricina creia risc s$(i piard V n

.AII. COPP!RBI!,.

6H@

I acest ora(" A0i auziY ;Omer (i Koram=" Cum 7$a spus prietenul '1) e logodita cu un 7r al eiF numele lui de botez e +amF nu$ <Nele de <amilieD PeggottyF ocupa0iaD marangozF domiciliat (i el 8n 'est ora(" ,ocuie(te la o rudF numele de botezD necunoscutF nu$ lele de <amilieD PeggottyF ocupa0iaD pescarF domiciliat (i el 8n gest ora(" ! cea mai <rumoas (i mai atr9g9toare z8n din lume" _+ (i prietenul meu) (i eu o admir din toat inima" .e nu mi$ar <i Ittma s nu cread c9$% 7orbesc de ru pe logodnicul ei E ceea ce Iu c9 l$ar supra pe prietenul meu $ a( zice c mie' unul) mi se c <ace o prostieF cred c9 ar putea s se mrite mai bineF (i Nur 1 e nscut s <ie o lady. Cin8nd capul plecat 8ntr$o parte (i pri7ind 8n sus) miss MoPcher I Ascultat aceste cu7inte) rostite 8ncet) dar limpede) ca (i cum ar J a(teptat anume acest rspuns" C8nd -teer<orth a s<8r(it) d8nsa P_R recptat pe loc 7oio(ia (i a re8nceput a sporo7i cu o uimi$ 7olubilitate" $ IaiX iTasta$i tot ce$mi pute0i spune despre ea) nu$i a(aY a e:cla$ IMl miss MoPcher) retez8ndu$i <a7ori0ii lui -teer<orth cu o <or<ecu0 r<tlucitoare) pe care o m8nuia cu repeziciune 8n toate direc0iile" '<larte bine) foarte bineX ! o po7este destul de lung" Ar trebui s Jl$ncheie cu cu7inteleD ;i 7ie0uir de$a pururi 8n <ericire) cu dra$ JORte nes<8r(it9 unul ctre altul=) nu$i a(aY AhX Cum 7ine Nocul cu J9NuriY Iubesc o <at care se cheam cu litera /' pentru c$i ca o 'lgieF ursc o <at care se cheam cu /' <iindc$i logodit cu un ^^ OistF am cutat s$i st8rnesc un elan (i s$o 8ndemn s se elibereze" i a(a c o cheam !mily (i locuie(te pe 0rmul de estY +a) ha) haX piine0i$mi) mister Copper<ield) nu gsi0i c9$s cam znaticY Mi$a aruncat o pri7ire (ireat (i) <r a a(tepta rspuns) a ur$ I) pe nersu<lateD E ataX .ac 7reodat un derbedeu a <ost tuns (i dichisit <r I) acela e(ti tu) -teer<orth" i dac$am aNuns s cunosc o sc<8r$ npoi aceea e a ta" Auzi ce$0i spun) scumpuleY O cunosc ca li altulX a adugat) pri7indu$% 8n <a0" Acum po0i s te cari) imy 2cum spunem noi la curte3) (i dac mister Copper<ield 7rea ia locul) 8l dichisesc (i pe el" F

6HA

C+AR,!.IC/!N-

D E$Ce zici) .aisyY m$a 8ntrebat -teer<orth) r8z8nd (i ridic8ndu$M de pe scaun" Irei s te <ac <rumosY Mul0umesc) miss MoPcher) nu ast9$sear9" ,sa0i mo<turileX mi$a zis mititica) arunc8ndu$mi e:pert" - 7 alungesc pu0in spr8nceneleY Mul0umesc) i$am rspuns" Alt dat" Ar trebui s 7i le trag cu 7reun s<ert de 0ol mai spre timp a struit miss MoPcher" 8n dou sptm8ni s$a <cut treaba" Nu) nu acum) mul0umesc" - 7 potri7esc mo0ulX a struit ea" NuY Atunci s[7 gtesc o pereche de <a7ori0i" +aiY Am ro(it <r s 7reau c8nd am re<uzat din nou) cci de asii dat m atinsese 8n punctul 7ulnerabil" .ar 7z8nd c deocamdat nu 7oiam cu nici un pre0 s m las 8n<rumuse0at prin me(te(ugul el (i c rezistam atrac0iilor sticlu0ei pe care o ridicase 8n dreptul lor) pentru a$(i spori puterea de persuasiune) miss MoPcher D zis c o s mai stm de 7orb 8n cur8nd (i mi$a cerut s$i dau m8nii) ca s coboare de la 8nl0imea la care se a<la" Cu aNutorul meu) srit sprinten Nos (i a dat s$(i lege brbia dubl 8n bonet" C8t 7 datorezY a 8ntrebat -teer<orth" Cinci (ilingi) i$a rspuns miss MoPcher" ! aproape de %%%% man) pui(or" Nu gsi0i c$s cam znatic) mister Copper<ieldY I$am rspuns <oarte politicosD E C8tu(i de pu0inX .ar 8n g8ndul meu) c8nd am 7zut$o cum a az78rlit 8n sus) ca l prestidigitator) cele dou monede de c8te o Numtate de coroa cum le$a prins (i le$a 78r8t 8n buzunar (i s$a lo7it cu palma pe_ buzunar) mi$am zis c era znatic de$a binelea" E Asta$i pu(culi0aX a zis miss MoPcher) apropiindu$se iar i scaun (i pun8nd la loc 8n geant colec0ia de <elurite mrun0i(uri care o scosese" Mi$am luat toate drco7eniileY A(a se pareX mi$ar sta bine s <ac ca lunganul de Ned 'eadPood) care) c8nd %` dus la biseric ;ca s$% cunune cu cine7a=) cum po7este(te el) trezit c$(i uitase mireasa acas" +a) ha) haX 1n derbedeu Ned dar nostim" Acuma (tiu c$am s 7 rup inima) dar n$am b trebuie s 7 prsesc" Aduna0i$7 puterile (i cuta0i s supra7ie0

.AII. COPP!RBI!,.

6H?

'estei 8ncercriX ,a re7edere) mister Copper<ieldX Pze(te$te) 8tlogarule de Nor<olMX%" .estul am trncnitX .ar 7ina e a 7oatr9) cato(ilorX I iert) totu(iX 7o$ s#ore%l cum zice englezul 8n loc ;bun seara=) c8nd) dup prima lec0ie de <rancez) gse(te c /man9 cu engleza" 7o$ s#ore' pui(orilorX Cu geanta$i zornitoare de bra0) a pornit blbnindu$se spre I) unde s$a oprit s ne 8ntrebe dac n$am 7rea s ne lase o (u7i0 par" ; si0i c$s cam znatic=) a adugat drept comentariu la I<tst9 o<ert (i) duc8ndu$(i degetul la nas) a ie(it" -teer<orth r8dea at8t de tare) 8nc8t nu m$am putut opri s r8d (i IF nu cred 8ns c$a( <i <9cut$o de nu m$a( <i molipsit de la el" .up I ne$am sturat de r8s) ceea ce s$a 8nt8mplat dup c8t7a timp) mi$a I ca miss MoPcher a7ea nenumrate cuno(tin0e (i c se pricepea ^ <9c9 <el de <el de ser7icii la tot soiul de oameni" 1nii 8(i bteau de ea ca de o nebunF dar a7ea un spirit de obser7a0ie ascu0it (i <unz9tor ca nimeni altul (i pe c8t 8i erau bra0ele de scurte) pe at8t ra mintea de lung" Mi$a zis c spunea ade7rul c8nd a<irma c pretutindeni) c8nd ici) c8nd coloF <iindc mereu se ducea 8n N7incie) recrut8ndu$(i de peste tot clien0ii (i cunosc8nd pe toat nea" ,$am 8ntrebat ce <el de om eraD dac nu cum7a era pericu$ %A (i dac a7ea Nudecat sntoasF dar) dup 7reo dou$trei b<rcari) 7z8nd c nici nu lua 8n seam aceste 8ntrebri) n$am mai C1lt" 8n schimb) mi$a po7estit multe despre dibcia ei (i despre % iturile eiF (i mi$a atras aten0ia) pentru e7entualitatea c a( a7ea i 7reodat) c pune stra(nic 7entuze" In seara aceea am 7orbit mai tot timpul numai despre miss IOcher) iar la despr0ire) c8nd coboram scrile) -teer<orth mi$a NutD '97o$ s#ore.Q 2 lnd am aNuns 8n dreptul locuin0ei lui mister 'arMis) am <ost <tl 7Rz8ndu$l pe +am) care se plimba 8n sus (i 8n Nos 8n <a0a casei) tea (i mai mirat a<l8nd c micu0a !mGly era 8nuntru" ,$am
i Iu " replica din +ichaid al HH lea' Actul I) scena 6" I cu7inte 2care) 8n traducere) 8nseamnD )6ob a 8nNurat=3 s8nt <oarte apropiate 8n ninrea l"r englez "$o$ suor) de e:presia <ran0uzeasca $on soir 2bun seara3"

6HH

C+AR,!- .IC/!N-

8ntrebat) <ire(te) de ce n$a intrat (i el) 8n loc s9 msoare sing 8n lung (i 8n lat" Iede0i) mas(r .a7y) mi$a zis el) (o7ind) !mGly st @S 8nuntru cu cine7a" Cu at8t mai mult cred ca trebuia s intri (i tu) +a spus) z8mbind" .a) mas(r .a7y) a(a s$ar <i cu7enit) mi$a rspuns 7ede0i) a urmat el) 8n (oapt) e o <emeie t8nr) sir' e o t8n9r9 ^ care !mGly a cunoscut$o mai demult (i cu care acum n$ar trebui mai 7orbeasc" C8nd am auzit aceste cu7inte) parc a picat o raz de li asupra umbrei pe care o 7zusem urmrindu$i cu c8te7a ceas mai 8nainte" ! o biat <emeie) mas(r .a7y) a urmat +am) pe care ora(ul o dispre0uie(te" .e la mic la mare" Nici de strigoiul din Z mitir nu se <ere(te lumea cu at8ta sc8rb9" Nu cum7a e <emeia pe care am zrit$o ast$sear pe pla dup ce 7$am 8nt8lnitY -e 0inea dup noiY m$a 8ntrebat +am" -e prea poate) mi .a7y" Nu c$a( <i bgat de seam= c se 0inea dup noi) sir' corind dup$aceea s$a strecurat p8n sub <erestruica lui !mGly c8nd a 7zut c s$a aprins lumina) a chemat$o 8n (oaptD ;!m_ !mGly) pentru numele lui .umnezeu) <ie$0i mil" C8nd7a am <os eu ca tineX= Wguduitoare 7orbe) mas(r .a7yX A(a$i) +am" i ce$a <cut !mGlyY !mGly a zisD ;Martha) tu e(tiY Iai) Martha) e oare cu put s <ii tuYX= Biindc) (ti0i) mas(r .a7y) au lucrat mult 7reme 8mp un la mister Omer" 8mi amintesc acumX am e:clamat) aduc8ndu$mi aminte de i din cele dou <ete pe care le 7zusem c8nd 7enisem pentru pr oar acolo" 8mi amintesc chiar <oarte bine de eaX Martha !ndellX mi$a zis +am" ! cu doi sau trei ani l dec8t !mGly) dar au mers 8mpreun la (coal" Nu i$am auzit niciodat numele) i$am spus" .ar ia 7oiam s9 te 8ntrerup"

.AII. COPP!RBI!,.

6H>

$ Apoi) mas(r .a7y) cu7intele astea spun totulD ;!mGly) !mGly) Ipentru numele lui .umnezeu) <ie$0i mila de mine" C8nd7a am <ost I eu ca tine=" Ioia s9 stea de 7orb cu !mGly" .ar acolo !mGly nu 0tltea sta de 7orb cu ea) <iindc unchiul) care o iube(te at8t de +uit) era acas (i n$ar <i""" nu) mas(r .a7y) a urmat +am <oarte II) cci a(a corn 8l (ti0i) bun la su<let (i milos) nici pentru toate uorile ce zac scu<undate pe <undul mrilor n$ar <i rbdat s9 le la alturi" Am sim0it c8t era de ade7rat acest lucru" Pe loc am 8n0eles la I de limpede ca (i +am c a(a stteau lucrurile" $ !mGly a scris atunci ce7a cu creionul pe o h8rtiu0) pe care i dat$o pe <ereastr) s$o duc aici) a continuat +am" ;Arat$i asta Itu(ii mele) missis 'arMis) i$a zis) (i de dragul meu o s te lase ^^tep0i la ea) l8ng9 <oc) p8n$o pleca unchiul (i oi putea s9 7in (i 8i= Apoi mi$a po7estit ce 7$am spus) mas(r .a7y) (i mi$a cerut petrec aici" Ce puteam <aceY Nici n$ar trebui s 7orbeasc cu I ca asta) dar nu$s 8n stare s$i stau 8mpotri7 c8nd 8i (iroiesc -rlmile pe <a0" i$a 78r8t m8na 8n buzunarul de la piept al surtucului mototolit I icos cu mare griN o punguli0 <rumoas" $ i chiar dac$a( <i putut s nu$i <ac pe 7oie) c8nd am 7zut li (iroiau lacrimile pe obraz) mas(r .a7y) a adugat +am) npanind cu drag punga 8n palma$i aspr) oare) m$a( <i putut potri7i c8nd mi$a dat$o s9 i$o duc (i c8nd am pricepot de ce o lua ^ taY O nimica toat) a zis +am) pri7ind$o dus pe g8nduri" Cu a(a 3^ tni bani 8n eaX 'iata mea !mGlyX .up ce a pus$o la loc) i$am str8ns clduros m8na $ cci asta$mi leu mai la 8ndem8n dec8t s$i spun ce7a E (i) tcu0i) ne$am ibat 8n sus (i 8n Nos 7reun minut sau dou" Apoi u(a s$a deschis 'ggotty a ie(it 8n prag) <c8ndu$i lui +am semn s intre" A( <i II na r9m8n a<ar) dar Peggotty a 7enit dup mine) struind s 0i eu" i atunci a( <i dorit s9 ocolesc odaia unde se a<lau cu l' dar erau aduna0i 8n buc9trioara curat) pardosit cu 0igl) de +m mai pomenit nu o dat" 1(a ddea 8ns 8n buctrie) a(a c trezit 8n miNlocul lor) 8nainte de a <i a7ut rgaz s m g8n$ Incotro s$o apuc"

6>5

C+AR,!- .IC/!N-

Bata $ cea pe care o 7zusem pe plaN $ se a<la l8ng9 cmi<l edea pe podea) cu <runtea pe un bra0 care se spriNinea pe ut` scaun" Am dedus) dup pozi0ia ei) c !mGly tocmai se ridicase dJ1 pe scaun (i c) poate) 0inuse 8n poale capul acelei <pturi disperate) Chipul <etei nu l$am putut 7edea) cci p9rul) despletit (i r7(it) rscolit parc de m8na ei) 8i acoperea <a0aF dar mi$am putut du seama c era t8nr9 (i <rumoas" Peggotty se 7edea c pl8nse+' Micu0a !mGly) la <el" C8nd am intrat) nimeni n$a scos o 7orbaF FVi in I tcerea aceea) pendula nem0easca de pe poli0 btea parc de dou<l ori mai tare ca de obicei" !mGly a 7orbit cea dint8iD $ Martha 7rea s plece la ,ondra) i$a spus ea lui +am" " $ .e ce la ,ondraY a 8ntrebat +am" -ttea 8ntre ele dou (i se uita la t8n9ra pr7lit cu o pri7in$ I care erau amestecate comptimirea (i gelozia st8rnit de prietenii ce i$o arta aceea pe care el o iubea at8t de mult) cu o pri7ire ce$^ rmas bine 8ntiprit 8n mintea mea" Iorbeau am8ndoi ca (i cu<ll <ata ar <i <ost bolna7) 7orbeau cu glas sczut) dar ce spuneau si auzea deslu(it) de(i abia (opteau" Mai bine acolo dec8t aici) a inter7enit energic o a treia 7oi i 7ocea Marthei) care nici nu se clintise" Acolo nu m cunoaX`l2 nimeni" Aici m9 (tie toat lumea" Ce$o s <ac acoloY a 8ntrebat +am" Bata (i$a 8nl0at capul (i) cu o pri7ire 8ntunecat) s$a uitai i clip la +amF apoi (i$a rezemat din nou <runtea (i (i$a petrecX bra0ul drept 8n Nurul g8tului) crisp8ndu$se ca o <emeie cuprins"i I <riguri sau sgetat de durere dup ce a <ost lo7it de un glonu$ G E O s9 8ncerce s duc o 7ia0 cinstit) a zis micu0a !mGly" N (tii ce ne$a spus" Nu$i a(a) mtu() d8nsul""" ei""" nu (tiuY""" Peggotty a dat din cap) cu mil" $ Am s9 8ncerc) dac o s m9 aNuta0i s plec) a spus MarilutiN ! cu neputin0 s$o duc mai r9u dec8t am dus$o aici" -$ar put` %` 8ns s$o duc mai bine" Iai) a adugat apoi) zguduit de un I n ` scoate0i$m de pe uli0ele astea) unde toat lumea m9 cun c8nd eram copilX !mGly a 8ntins m8na ctre +am (i l$am 7zut cum i$a dai t pung mic de p8nz" Crez8nd c era a ei) a luat$o (i a <cut unul

.AII. COPP!RBI!,.

6>%

+ttu doi pa(i 8nainteF d8ndu$(i apoi seama de gre(eal) s$a 8ntors i e<ttre d8nsul) care 8ntre timp se trsese l8ng9 mine) (i i$a ar9tat$o" $ ! a ta) !mGly) l$am auzit spun8nd" Tot ce am pe lume al tu e) I draga mea" N$am alt bucurie 8n 7ia0 dec8t pe tine" Ochii micu0ei !mGly s$au umplut din nou de lacrimi) dar s$a 8ntors (i s$a apropiat de Martha" Ce i$a dat) nu (tiu" Am 7zut$o doar J% s$a aplecat l8ng ea (i c i$a pus ni(te bani 8n s8n" A 8ntrebat$o Jpoi In (oapt dac erau de aNuns" $ Mai mult dec8t de aNuns) i$a rspuns Martha) lu8ndu$i m8na (i '<trutindu$i$o" Apoi s$a ridicat) (i$a str8ns broboada pe umeri) (i$a acoperit <a0a l ea (i) pl8ng8nd 8n hohote) s$a 8ndreptat 8ncet spre u(" 8nainte de 0i) s$a oprit o clip) ca (i cum ar <i 7rut s mai spun ce7a sau s i 8ntoarcF dar n$a rostit nici un singur cu78nt" i cu acela(i geamt %) lugubru) dezndNduit) a plecat 8n7luit 8n broboad" C8nd u(a s$a 8nchis 8n urma ei) micu0a !mGly ne$a pri7it iute pe ^2i trei (i) ascunz8ndu$(i <a0a 8n palme) a izbucnit 8n pl8ns" $ ,as) !mGlyX i$a zis +am) bt8nd$o u(or pe umr" ,as) draga tal ,as) nu maiGpl8nge a(a) <rumoasoX $ Iai) +amX Nu$s at8t de bun c8t ar trebui s <iuX a izbucnit ea) Itnglnd amarnic" tiu c uneori nu s8nt at8t de recunosctoare c8t J cu7eniX 'a daX 'a daX -igur c e(ti) a zis +am" NuX NuX NuX a strigat micu0a !mGly) sughi08nd (i cltin8nd In cap" Nu$s at8t de bun c8t ar trebui s <iuX Nici pe departeX Nici i departeX i pl8ngea de pare$ar <i stat s$i plesneasc inima" $ Prea 80i pun dragostea la 8ncercare" O (tiuX a suspinat ea" -8nt mea ur8cioas cu tine (i nestatornic) de(i ar trebui s m port totul alt<el" Tu niciodat nu e(ti ru cu mine" Nu$n0eleg de ce i port a(a cu tine) c8nd n$ar trebui s m g8ndesc la nimic altce7a -<t sa$0i art recuno(tin0 (i s te <ac <ericitX $ 8ntotdeauna m <aci) draga meaX a srit +am" C8nd te 7d) 8s leit" Toat ziua$s <ericit) cu g8ndul la tine" $Iai) asta nu$i de$aNunsX s$a Nelit !mGly" Asta$i pentru c tu bunF nu pentru c a( <i eu" Iai) dragul meu) ar <i <ost <tiai ^t pentru tine de te$ai <i 8ndrgostit de o alta""" de o <at mai

6>#

C+AR,!- .IC/!N-

statornic (i mai 7rednic dec8t mine) care sa <ie pe de$a$nt ta (i niciodat s nu se arate tru<a( (i schimbtoare ca mine" 'iata$i inimioar duioasX a (optit +am" A tolborat$o Ma peste msur" Te rog) mtu(ico) a 8ngimat !mGly) 7in$aici (i las$m9 pun capul 8n poala taX O) s8nt at8t de ne<ericit 8n seara asta) mt sicoX O) nu$s at8t de bun c8t ar trebui s <iuX Nu$s) (tiu euX Peggotty s$a grbit s se a(eze pe scaunul de l8ng cmin Cuprinz8nd$o cu bra0ele 8n Nurul g8tului) !mGly a 8ngenunchea l8ng d8nsa (i a pri7it$o <oarte serios drept 8n ochi" J $_ O) te rog) mtu(ico) aNut9$mX +am) dragul meu) 8ncearc dZ m aNutX !ister .a7id) 8n amintirea 7remurilor de odinioar) ^ 8ncearc) rogu$te) de m aNutX A( 7rea s <iu mai bun dec8t s8ntl A( 7rea s <iu de o sut de ori mai recunosctoareX A( 7rea s9$inl dau mai bine seama ce binecu78ntare e s ai un brbat bun (i 7red= nic (i s9 duci o 7ia0 pa(nic" Iai de mineX Iai de mineX IaiNVaT^ mea) inima meaX Apoi (i$a ascuns <a0a la pieptul iubitei mele ddace (i) punnul capt acestor t8nguiri) a cror Nale (i durere erau pe Numtate d<l <emeie 8n toat <irea) pe Numtate de copil) a(a cum) de alt<el) 8i ei 8ntreaga purtare 2care se potri7ea) cred) cu <rumuse0ea ei mai 1 dec8t orice alt purtare3) pl8nse 8n tcere mai departe) 8n Peggotty 8i m8ng8ia u(or prul) ca unui prunc" Treptat s$a potolit (i noi am 8ncercat s$o m8ng8iemF ba i$a curaN) ba am glumit cu ea) p8n9 ce a 8nceput s9$(i 8nal0e capul (i ne 7orbeasc" Am continuat a(a p8n ce am <cut$o s9 z8mbeascTK apoi s9 r8d (i apoi s9 se ridice (i s (ad pe scaun) cam ru(inatl^N 8ntre timp) Peggotty i$a potri7it buclele) i$a (ters ochii (i i$a netei rochia) pentru ca nu cum7a unchiul s9 se 8ntrebe) c8nd s$o 8ntoa acas) de ce pl8nsese <eti0a lui iubit" 8n noaptea aceea) am 7zut$o <9c8nd ce7a ce p8n9 atunci nici<l dat nu o 7zusem <c8nd" Am 7zut$o s9rut8ndu$% pe obraz) ginga( ne7ino70ie) pe logodnicul ei (i cuib9rindu$se la lui 78nNos) care$i era cel mai bun spriNin" Iar c8nd au plecat 8mpr un) sub razele lunii care as<in0ea) i$am urmrit cu pri7irea (D amintindu$mi de plecarea Marthei $ am 7zut c !mGly 8 am8ndou9 m8inile de bra0 (i c mergea str8ns lipit de el"

CAPITO,1, SSIII
Constat c[##[ster.icM a7ea dreptate (i$mi aleg o pro<esie
Clnd m$am trezit a doua zi diminea0) m$am g8ndit <oarte mult micu0a !mGly (i la tulburarea ei dup plecarea Marthei" Mi s$a t c) 8ntruc8t a<lasem de aceste sim0minte (i slbiciuni ne(tiute b semnul unei 8ncrederi sacre) nu$mi era 8ngduit s le dez7lui pi mcar lui -teer<orth" Nutream sentimentele cele mai delicate tru ginga(a <ptur care$mi <usese to7ar( de Noac (i pe care <ost totdeauna con7ins (i a(a 7oi rm8ne p8n la s<8r(itul zilelor Jle c$o iubisem cu ade7rat" A repeta altora (i chiar lui -teer$ h ceea ce auzisem din 8nt8mplare) c8nd d8nsa) 8ntr$o pornire <ltR7ilit) 8(i deschisese inima 8n <a0a mea) mi se prea o <apt ta) ne7rednic de mine) ne7rednic de aureola copilriei noastre rih9nite) care 8n ochii mei totdeauna plana 8n Nurul chipului ei" ttceea am decis s z97orsc aceast tain 8n inima meaF (i acolo M dat imaginii ei o nou strlucire" 8n timp ce luam gustarea) am primit o scrisoare din partea tu(ii" 8mi 7orbea 8n ea de probleme asupra crora socoteam c er<orth ar putea s m s<tuiasc mai bine ca oricine (i (tiam c I <i tnc8ntat s$i cer prerea) ast<el c m$am hotr8t s le discut 8n I1l cltoriei spre cas" .eocamdat) a7eam destul de multe de 1t) cci trebuia s ne lum rmas$bun de la to0i prietenii no(tri"

6>&

C+AR,!- .IC/!N-

Printre cei crora le prea r9u c plecm) mister 'arMis ocupa loc de <runteF cred chiar c$ar <i <ost 8n stare s mai deschid o dain l9di0a (i s Nert<easc 8nc o guinee doar ca s ne re0in 8nc<l patruzeci (i opt de ore la Larmouth" Peggotty (i 8ntreaga ei <amilie erau tare amr80i" To0i cei de la <irma ;Omer (i Koram= au 7enit JJ ne ureze drum bunF iar 8n Nurul lui -teer<orth s$au 8mbulzit at8^in marinari s9$i care 7alizele la diligent) 8nc8t chiar dac am <i a7a bagaNe c8t un regiment) n$am <i dus lips de hamali" 8ntr$un cu78nt) am plecat 8nconNura0i de prerea de r9u (i de admira0ia tuturor J am lsat 8n urm o sumedenie de oameni <oarte m8hni0i" R9m8i mult 7reme aici) ,ittimerY l$am 8ntrebat 8n ultimulX moment) c8nd a(tepta s porneasc diligenta" Nu) sir. Nu cred c 7oi rm8ne mult 7reme) sir. .eocamdat 8nc nu putem (ti c8t) a zis -teer<orth) 8n X tie ce are de <cut (i o s$(i <ac el datoria" E .espre asta nici nu m 8ndoiesc) am 8ntrit eu" ,ittimer (i$a dus m8na la plrie) spre a$mi mul0umi pent aceast apreciere) (i asta m$a <cut s m simt ca un bie0a( de i ani" A repetat apoi acest gest ca s ne ureze drum bunF (i a r9mi acolo) pe trotuar) la <el de respectabil (i de misterios ca (i o pir^ mid9 egiptean" C8t7a timp n$am schimbat nici un cu78nt) -teer<orth neobi(nuit de tcut) iar eu 8ntreb8ndu$m9 c8nd 7oi mai aceste 7echi pri7eli(ti (i ce se 7a mai 8nt8mpla 8ntre timp cu n sau cu ele" 8n cele din urm) -teer<orth s$a 8nseninat (i a de7enN deodat 7orbre0) cci a7ea darul de a trece 8ntr$o clipit de Iu i stare de spirit la alta) (i) apuc8ndu$m de bra0) mi$a zisD Wi (i tu ce7a) .a7id" Ce$i cu scrisoarea de care mi la masY G OX i$am rspuns) sco08nd$o din buzunar" ! de la mtu(a" i ce lucruri de seam 80i scrieY 8mi aminte(te c$am <cut aceast cltorie ca sa 7d li s mai chibzuiesc pu0in" Ceea ce) <ire(te) ai (i <cut) nuY N$a( putea zice c am <cut acest lucru" ,a drept 7c cred c$am uitat de treaba asta"

.AII. COPP!RBI!,.

6>@

$ 'ineX Ca s$0i 8ndrep0i gre(eala) mi$a zis -teer<orth) n$ai dcc8t s$o <aci acum" Pri7e(te la dreapta) (i o s9 7ezi un (es 8ntins) eu numeroase mla(tiniF arunc9$0i pri7irea la st8nga (i o s9 gse(ti Jceea(i pri7eli(te" 1it$te 8nainte (i o s consta0i acela(i lucruD 1ita$te 8napoi (i tot aia 7ei a<la" Am r8s (i i$am rspuns c) at8t c8t puteam cuprinde cu ochii) nu 8ntrezream nici o pro<esie potri7itF ceea ce se datora pesemne aptului c de Nur$8mpreNur era doar (es) i ce spune mtu(a 8n pri7in0a astaY m$a 8ntrebat -teer<orth) Ilinc8nd o ochire asupra scrisorii pe care o 0ineam 8n m8n" Bace Jreo sugestieY .a) <ace) i$am rspuns" M 8ntreab dac a( 7rea s de7in 7roctor. Ce prere aiY .e) (tiu euY Po0i s alegi aceast pro<esie tot at8t de bine ca <crlcare alta" Nu m$am putut opri s r8d din nou) 79z8nd c punea 8n aceea(i bla toate meseriile (i pro<esiile) <r nici o deosebireF (i i$am spus ftlrereamea2 m E .ar) spune$mi) -teer<orth) ce e un proctor* $ 1n <el de a7ocat specializat 8n cauzele de drept bisericesc $ Jh_a lmurit -teer<orth" 8ndepline(te 8n <a0a unor instan0e rsu<late) Jtre$(i au sediul la .octorsG Commons % ) str7echea cldire de Iriga catedrala -t" Paul) rolul ce re7ine solicitor ilov % 8n <a0a itan0elor ci7ile" ! o tagm care 8n mod <iresc ar <i trebuit s gr9 8n urm cu 7reo dou sute de ani" Ca s 8n0elegi mai bine ce + proctor' cred c cel mai nimerit ar <i s$0i descriu .octorsG Gommons" ! un loca( retras) unde se aplic a(a$numitul drept onic (i unde se nscocesc tot <elul de chi0ibu(uri cu aNutorul or st8rpituri de legi 8ntrite c8nd7a de Parlament (i ie(ite din uz)
C"mple1 de cldiri dat8nd din secolul al SII$Iea) 8n care 8(i a7eau sediul eltt0ia doctorilor 8n drept din ,ondra 2%@5>$%H@H3 (i o serie de instan0e bise$ <<li <i maritimeF a <ost d9rimat 8n %HA?" I An)lia, aprarea intereselor Nuridice ale persoanelor este 8mpr0it 8ntre dou cate$ PM de Nuri(tiD de o parte) solicitor ii' care se mrginesc s dea a7ize) s 8ntocmeasc ele, s str8ng probe (i s9 pregteasc acte procedurale) iar de alt parte) $aris il) lin)urii care au dreptul s reprezinte (i s9 pledeze 8n numele p9rtilor 8n <a0a ntel"r %e Nudecat"

6>A

C+AR,!- .IC/!N-

despre care trei s<erturi din oamenii ce triesc 8n ziua de azi n$au) iar cellalt s<ert crede c ar <i <ost descoperite 8n stare da <osile 8n perioada eduardian9 %" ! un tribunal care de0ine un stri 7echi monopol asupra proceselor cu pri7ire la testamente) % cstorii (i la litigiile i7ite 8ntre na7e (i corbii" $ Bugi de$aici) -teer<orthX am e:clamat eu" .oar nu 7rei li spui c litigiile maritime ar a7ea ce7a comun cu cele ecleziast i Nu) nicidecum) dragul meu) 7reau s spun doar c9 ai litigii s8nt dezbtute (i Nudecate la .octorsG Commons de unii aceia(i oameni" Ar trebui sa te duci acolo 8ntr$o zi (i s$i auzi c <olosesc anapoda mai bine de Numtate din termenii de speciali din dic0ionarul lui Loung 8n legtur cu abordaNul corbiei 9ane de ctre Mancy sau 8n legtur cu <aptul c mister PeT pescarii din Larmouth au ie(it 8n larg pe 7reme de <urtunT duc o ancor (i un cablu 7asului Melson' a<lat 8n drum spreF care se gsea 8n primeNdieF iar 8n alt zi) s te duci s9$i prinzi cut8nd cu aprindere probele pro sau contra unui pastor 8n7inuit ^ purtri necu7iincioaseF (i o s consta0i c cel care Nudecase pricini de drept maritim 8ndepline(te rolul de a7ocat 8n procesul pastorii` lui sau in7ers" -8nt ca actoriiD aci e Nudector (i aci nu mai eF c8ml i una) c8nd e alta) (i apoi schimb) (i iar schimb rolurileF totdeauim 8ns e un spectacol de amatori plcut (i bnos) prezentat 8n I n"i unui public deosebit de ales" .ar a7oca0ii (i proctor ii nu$s umil (i acela(i lucruY 8ntrebat eu) cam nedumerit" $ Nu) mi$a rspuns -teer<orth) a7oca0ii s8nt laici care au oh mit o diploma de doctor 8n drept de la o uni7ersitate) de alt<el se <ace c s8nt 8n msur s9 (tiu c8te ce7a despre treaba asta" Pn tor ii dau de lucru a7oca0ilor" Primesc (N unii (i al0ii onorarii )ri (i) 8n genere) triesc <oarte bine" 8n concluzie) te s<tuiesc) .a7i s9 intri la .octorsG Commons" Pot s$0i mai spun) dac te ir seaz cum7a) c se <udulesc <oarte cu rangul lor"
%

Perioada domniei celor sase regi cu numele de !dPard) care au domnit % 8n secolele SII$SII"

.AII. COPP!RBI!,.

6>?

Cin8nd seama de obiceiul lui -teer<orth de a ze<lemisi ase $ menea lucruri (i a78nd 8n 7edere atmos<era gra7 (i tradi0iile i Ienerabile e7ocate de a acea ;str7eche cldire de l8ng9 catedrala ^ lt" Paul=) m$am sim0it atras de sugestia m9tu(ii) sugestie 8n pri$ 7in0a creia m lsa s hotrsc singur) <r a$mi ascunde c iKeea 8i 7enise cu prileNul unei recente 7izite <cute proctor ului la .octorsG Commons) 8n legtur cu redactarea unui testa$ Ilent 8n <a7oarea mea" $ 8n orice caz) gestul mtu(ii e 7rednic de laud) (i$a dat cu p$ 'a -teer<orth c8nd i$am relatat acest amnunt) (i merit s <ie 8ncu$ Nat din plin" .aisy) te s<tuiesc s intri la .octorsG Commons" Am luat hotr8rea <erm s <ac acest lucru" I$am spus apoi lui Kteer<orth c 2dup cum 8mi scrisese3 mtu(a m9 a(tepta la ,ondra C<t luase pentru o sptm8n9 un apartament 8ntr$un imobil din incolnGs Inn Bields %) care a7ea o scar de piatr (i o ie(ire de 1cendiu pe acoperi() mtu(a mea <iind con7ins c la ,ondra rlce cas era 8n primeNdie s ia <oc 8n <iecare noapte" Cltoria a decurs c8t se poate de plcut (i am mai 7orbit de llte7a ori despre .octorsG Commons) anticip8nd 7iitorul 8ndeprtat ld 7oi aNunge s <iu proctor acolo) pe care -teer<orth %$a zugr7it <antezie (i umor 8ntr$o serie de scene care ne$au 8n7eselit pe clllndoi" C8nd am aNuns la destina0ie) -teer<orth s$a dus acas) ^ <lduindu$mi c 7a 7eni s m 7ad peste 7reo dou zile) iar eu luat o trsur p8n9 la ,inconlnGs Inn Bields) unde am gsit$o pe ^ <ltu(a) care m a(tepta cu cina" Nici dac) 8ntre timp) a( <i <cut o cltorie 8n Nurul lumii) tot ne$am <i putut bucura mai mult re79z8ndu$ne" C8nd m$a 8m$at) mtu(a) a 8nceput s pl8ng de$a binelea (i mi$a zis) glu$lllld) c) dac biata mama ar <i trit) <r 8ndoial c$ar <i 7rsat un ptop de lacrimi) prostu0a de ea" $ A(adar) l$ai lsat acas pe mister .icM) mtu(ico) i$am zis eu" li pare ru" Ah) Kanet) ce mai <aciY
i pia0a 8n CityF 8(i trage numele de la una dintre cele patru mari asocia0ii pro$ 'rtale ale Nuri(tilor englezi) ,incolnGs Inn) 8ntemeiat <n secolul al SlI$lea) care 1plt 5 latur a pie0ei"

6>H

C+AR,!- .IC/!N-

8n timp ce Kanet 8mi <cea o re7eren0) 8ntreb8ndu$m de s9n9$ tate) am bgat de seam ca obrazul m9tu(ii se lunge(te" $ 8mi pare (i mie r9u) mi$a zis mtu(a) <rec8ndu$(i c8nd s8nt aici) n$am pace) Trot" 8nainte de a putea s$o 8ntreb de ce) m$a lmuritD $ -8nt con7ins) mi$a zis) pun8nd cu triste0e) dar (i cu hot m8na pe mas) c .icM nu$i 8n stare s 8ndeprteze mgarii" N$a tria de caracter necesar" Ar <i trebuit s$o las pe Kanet acas) locul luiF a(a poate a( <i <ost lini(tit" .ac 7reodat un mgar i izbutit s$mi calce paNi(tea) a adugat mtu(a <oarte apsat) asi s$a 8nt8mplat azi dup$amiaz la patru" M$a trecut un <ior rece 3tiu c$a <ost un mgarX Am 8ncercat s$o lini(tesc) dar a re<uzat orice consolare" $ A <ost un mgar) a struit mtu(a) (i anume acela cu coa retezat) pe care a 7enit clare sora lui Murdering 2a(a$i ziZN 8ntotdeauna mtu(a lui Kane Murdstone3" Nu se a<l la .o7i mgar mai obraznic (i mai nesu<eirt dec8t acelaX a 8ncheiat mat izbind cu pumnul 8n mas" Kanet s$a 8ncumetat s lase s se 8n0eleag c mtu(a se ne Ne(te degeaba) cci mgarul cu pricina) <iind 8nchiriat pentru a i nisip (i pietri() nu a7ea c8nd s mai 8ncalce propriet0ile altora" I mtu(a nici n$a 7rut s aud" Cina a <ost bun (i ni s$a ser7it cald) de(i odile m9tu(ii sus) tocmai la ultimul cat E nu (tiu dac le alesese anume ca pent banii ei s aib de urcat c8t mai multe trepte de piatr sau ca s % mai aproape de ie(irea de incendiu E (i aceast cin a <ost alc9ti dintr$ o gin <ript) un bi<tec (i legume <oarte gustoase) din ci m$am ser7it de dou ori" Mtu(a) a78nd 8ns idei preconcepute I pri7in0a alimentelor londoneze) a m8ncat <oarte pu0in" Cred c pasrea asta prpdit s$a nscut (i a crescut Ini pi7ni0 (i n$a ie(it s rsu<le dec8t 8ntr$o sta0ie de trsuri) a clarat mtu(a" C8t despre bi<tecul sta) sper c o <i de 7ac) d nu prea cred" .up prerea mea) aici nu$i nimic 7eritabil) 8n doar de gunoi" Nu crezi c s$ar putea ca gina s <i <ost adus de la 0ai cutezat s$o 8ntreb"

.AII. COPP!RBI!,.

6>>

$ Nici g8ndX mi$a rspuns ea" Negustorilor din ,ondra nu le De plcere s 78nd9 o mar<a care s <ie ceea ce spun c ar <i" N$am 8ndrznit s$o contrazic) dar am m8ncat cu po<t) ceea ce a curat$o groza7" .up ce a str8ns masa) Kanet a aNutat$o s se piep$s) s9$(i pun scu<ia de noapte) care a7ea o croial mai elegant ca obicei 2;pentru caz de incendiu=) a e:plicat mtu(a3) (i s$(i ig9 <usta 8n Nurul genunchilor ca s se 8nclzeasc) acestea <iind 'i(nuitele ei pregtiri 8nainte de a se duce la culcare" .up aceea i preparat) potri7it unor r8nduieli de la care nu era 8ngduit nici i mai mic abatere) un pahar de punch din 7in alb amestecat cu IA (i o bucat de p8ine prNit) tiat 8n <eliu0e lungi (i sub0iri" C8nd late aceste preparati7e au luat s<8r(it) am rmas singuri) (i mtu(a) Jre (edea 8n <a0a mea) (i$a sorbit 8ncet 7inul amestecat cu ap) Jtllnd pe r8nd <iecare <eliu0 de p8ine prNit 8nainte de a o m8nca (i idu$se cu duio(ie la mine pe sub marginile scu<iei" $ !i) Trot) a 8nceput ea) 80i sur8de ideea de a te <ace proctor* ) 8nc n$ai a7ut 7reme s te g8nde(ti la astaY J 'a tn$am g8ndit) drag mtu(ica) (i am (i 7orbit cu -teer<orth ipre asta" 8mi sur8de" 8mi sur8de chiar <oarte mult" Nu mai spuneY Asta m bucurX Am 8ns o singura rezer7) mtu(ica) -pune despre ce$i 7orba) Trot" A( 7rea s 8ntreb) mtu(ica) pentru c) dup c8te 8n0eleg) acce$ 1 aceast pro<esie este 8ngrdit) dac admiterea mea 8n r8ndu$ i ei n$ar cere prea multe cheltuieli" JV Admiterea ta n$o s coste mai mult de o mie de lire) mi$a Nuns mtu(a" Ascult) mtu(ico drag) i$am zis trg8ndu$mi scaunul mai mpe) nu m pot 8mpca de<el cu g8ndul acesta" ! o sum <oarte Ai cheltuit o mul0ime cu 8n70tura mea (i ai <ost 8n toate K7tntele c8t se poate de mrinimoas cu mine" Ai <ost mrinimia ichipat" !:ist) desigur) (i alte pro<esii 8n care mi$a( putea i acti7itatea <r nici o cheltuial (i 8n care a( putea ndNdui ebesc prin munc (i struin0" Crezi c n$ar <i mai nimerit s Im aceast caleY !(ti 8ncredin0at c po0i cheltui at8t de mul0i ii c9 <ace s$i cheltuie(ti ast<elY !u doar at8t 80i cer dumitale)

00

C+AR,!- .IC/!N-

care$mi e(ti ca o a doua mam) s chibzuie(ti" !(ti 8ncredin0at i aceste lucruriY Mtu(a) care tot timpul m pri7ise drept 8n ochi) s<8r(i de D tecat bucata de p8ine prNit ce o a7ea 8n gurF apoi a pus pa pe consola cminului (i) 8mpreun8ndu$(i m8inile pe <usta sur 8n Nurul genunchilor) mi$a rspunsD r Trot) copilul meu) n$am dec8t un singur 0el 8n 7ia0) (i ani acela de a te aNuta s de7ii un om bun) cu Nudecata sntoasa <ericit" Asta urmresc (i acela(i lucru 8l urmre(te (i .icM" A( de ca anumite persoane) pe care le cunosc) s aud prerile lui .i 8n aceast pri7in0" 8n0elepciunea lui e minunat" .ar nimeni) a<ar de mine) nu cunoa(te puterea min0ii acestui omX -$a oprit o clip (i) lu8ndu$mi m8na 8ntr$a ei) a urmatD E N$are nici un rost s e7ocm trecutul) Trot) dec8t atunci c poate a7ea 7reo 8nr8urire asupra prezentului" -$ar <i cu7enit) poate) i <i legat o prietenie mai str8ns cu srmanul tu tat" Ar <i treb poate) s m <i apropiat mai mult de biata maic$ta) care nu era 2 un copil) chiar dup ce sor$ta) 'etsey TrotPood) m$a dezamgii ziua c8nd ai 7enit la mine) un mic <ugar isto7it (i murdar) cred ca m "% g8ndit la toate astea" .e atunci (i p8n 8n ziua de azi mi$ai <cut iuti deauna cinste) drag Trot) (i ai <ost pentru mine un iz7or de bucui<l de m8ndrie" Nu e:ist nimeni altul care s aib 7reun drept asd a7erii mele""" 2aici) spre mirarea mea) a (o7it (i a prut 8ncurca %"%3 e:ist nimeni altul care s aib 7reun drept asupra a7erii mele) a<ar de tine""" cci tu e(ti <iul meu adopti7" Nu$0i cer dec8t) ca la I tr8ne0e) s$mi ar0i o dragoste <ilial (i s <ii 8ndguitor cu toane1 cu ciud0eniile meleF 8n <elul acesta 7ei drui unei btr8ne) a ol tinere0e n$a <ost nici at8t de <ericit) nici at8t de plcut) mult mai % dec8t tot ceea ce d8nsa 7a putea <ace 7reodat pentru tine" !ra 8nt8ia oar c8nd o auzeam pe mtu(a pomenind de trecutul I 8 o <cea cu at8ta mrinimie (i senintate) 8nc8t) de$ar mai <i <ol putin0) ar <i sporit (i mai mult dragostea (i respectul ce i le b $ Acuma ne$am 8n0eles (i ne$am 8n7oit 8ntru totul mtu(a E a(a c nu mai e ne7oie s 7orbim despre asta" (i m8ine$diminea0) dup deNun) 7om merge 8mprei tOTsG Commons"

.AIT. COPP!RBI!,.

&5%

Am mai stat mult de 7orb 8nainte de a ne duce la culcare" Am lormit 8ntr$o odaie alturi de aceea a mtu(ii (i peste noapte m$a izit de c8te7a ori) bt8ndu$mi la u() tulburat de zgomotul Vartat al 7reunei trsuri sau al cru0elor care se duceau la pia0 (i Itreb8ndu$m dac nu auzisem ;tulumbele=" -pre diminea0 a G1t (i ea un somn mai lini(tit (i m$a lsat (i pe mine s dorm" Pe la pr8nz am pornit spre biroul <irmei ;-penloP R KorMins=) i .octorsG Commons" Mtu(a) care a7ea despre ,ondra o aseme$Jl prere) 8nc8t 8n <iecare om de pe strada 7edea un ho0 de buzu$ 0) mi$a dat s$i 0in geanta) 8n care se a<lau 7reo zece guinee (i i7 a monede de argint) Ne$am oprit pu0in la pr7lia cu Nucrii de pe Bleet -treet) ca s lem cum uria(ii de la biserica -t" .unstan bteau clopotele $ ne Itri7isem plecarea ca s <im acolo la dousprezece $ (i apoi am ltao spre ,udgate +ill (i apoi spre catedrala -t" Paul" ANunsese$ +tt aproape de catedrala -t" Paul) c8nd deodat am 7zut$o pe +<ttu(a iu0ind <oarte tare pasul (i pri7ind 8n Nur cu o cuttur spe$ +ll<t" 8n acela(i timp am bgat de seam c un brbat prost 8mbr9$ 'ti C1 o mutr respingtoare) care se oprise (i se uitase la noi c8nd +h trecut) se 0inea dup noi (i se apropiase at8t de mult) 8nc8t ai <i
B4 ca !rea s=" atin) pe mtu.a2 - - - - = - , ,: , ,

i $ TrotX -cumpul meu) TrotX mi$a (optit d8nsa 8n<rico(at) \inglndu$m de bra0" Nu (tiu ce s <ac" m E Nu$0i <ie <ric) i$am zis" N$ai nici un moti7 s te sperii" Intra I pr<t79lie (i m descotorosesc eu 8ndat de indi7idul sta" I $ Nu) nu) bieteX Pentru nimic 8n lume s nu 7orbe(ti cu el" ' rogX 80i poruncescX % \$ .oamne .umnezeule) mtu(icoX i$am zis" Nu$i dec8t un +<tttor obraznic" I $J Nu (tii ce eX Nu (tii cine eX Nu (tii ce spuiX I Ca sa 7orbim) ne opriserm 8n dreptul unei por0i) (i d8nsul se Ine (i el" \\ Nu te uita la elX mi$a ordonat mtu(a) c8nd) indignat) am Ji capul spre el" Adu$mi o trsur (i a(teapt$m la catedrala GOll" -ate a(teptY )"J)$Z Z

.AII. COPP!RBI!,.

03

lGiilrunde aprin oberlihturiF 8n 7estibulul acestui templu) 8n care pelerinii intrau <r a 8ndeplini ceremonia de a bate la u() trei$patru `rcretari copiau ni(te acte" 1nul dintre ei) mrun0el (i usc0i7) care `rdea singur la o mas (i purta o peruc 0eapn) castanie) <cut piirca din turt dulce) s$a ridicat s$o 8nt8mpine pe mtu(a (i ne$ a J <lit 8n biroul lui mister -penloP" !ister -penloP e la tribunal) ma(am' a grit omul cel usc0i7) zi de Nudecat la ;Arches Court= % F dar tribunalul se a<l la doi 0ii (i trimit imediat s$% cheme" I "as8ndu$ne singuri p8n la 7enirea lui mister -penloP) am pro$I ii I sa arunc o pri7ire 8nNur" Mobila era 7eche (i pr<uitF po(talii 7erde de pe birou era decolorat) 7e(ted (i ros ca un btr8n rimelor" Pe birou zceau nenumrate documente <cute sul) dintre nrr unele purtau inscrip0iaD Ale&aii' iar unele) spre uimirea mea) Nrrip0iaD Aciuni4 pe unele sta scrisD Pendinte la Consistoriu % ' pe Irle la Arches Court (i la Prero&ative Court ] ' iar pe altele la (ui leu Amiralitii Z (i la Curtea Dele&ailor ^4 asta m$a <cut s m neh c8te instan0e or <i e:ist8nd 8n total (i c8t9 7reme 7a trece p8n 3 A Ic dau de rost" -e mai a<lau pe birou (i c8te7a 7olumioase do$ J in de !rturii luate su$ 5urm2nt 8n manuscris) (nuruite (i stra($Rlr legate) care <ormau colec0ii masi7e) c8te o asemenea colec0ie Kirului <iecare proces) ca (i cum <iecare ar <i <ost o istorie 8n zece INII douzeci de 7olume" Toate astea mi s$au prut destul de costi$ JIiiiirr (i mi$au permis s$mi <ac o idee destul de plcut cu K i i i 7 i i e la treburile unui proctor. .in ce 8n ce mai 8ne8ntat) zbo$ Iciiin cu pri7irea asupra acestor obiecte (i asupra altora de acela(i Im i nul am auzit pa(i zori0i 8n camera de alturi (i apoi a intrat NNi i i G i i ) sco08ndu$(i plria) mister -penloP) care purta o rob nea$ ii7 i l a cu blan alb" & 23
)ui^Fi ecleziastic de apel a eparhiei de Canterbury" uisiiinul bisericii anglicane "Consistory Court). IMI " I bisericeasc) a78nd Nurisdic0ie special asupra testamentelor (i a <oilor de

I<+luinuliil maritim "AdmiraltyCourt). iGirin"i instan0 ecleziastic a bisericii anglicane "Dele&ates( Court).

.AII. COPP!RBI!,.

&5@

$ i indemniza0ia dumnea7oastr) sir' l$am 8ntrebat) este de o nuc de lireY Indemniza0ia) inclusi7 ta:ele de timbru) este de o mie de lire) i J Z in<irmat[mGs<er -penloP" Cum i$am spus (i lui miss TrotPood) nu urmresc interese bne(tiF cred c pu0ini oameni s8nt mai dezin$ i ca mineF dar mister KorMins are prerile lui 8n aceast pri$7 i i i 2 a (i s8nt ne7oit s le respect" !ister KorMins gse(te c o mie de ir e prea pu0in" Prespun) sir' am insistat) tot cu g8ndul s cru0 punga mtu(ii) la dumnea7oastr nu se practic obiceiul ca atunci c8nd un sta$ liir se do7ede(te deosebit de <olositor (i aNunge s stp8neasc rseria la per<ec0ie""" 2aNung8nd aici am ro(it) pentru c asta sem$ P II laud de sine3 presupun c nu se practic obiceiul ca 8n hunii ani ai uceniciei s i se acorde un""" Cu o mare s<or0are) mister -penloP (i$a 8nl0at capul deasupra rii7Nnei) at8t c8t s$% poat cltina) (i mi$a rspuns 8nainte ca eu s msiit cu78ntul ;salariu=" Nu" i n$a( 7rea s 7 spun) mister Copper<ield) cum a( solu$ inii aceast problem dac a( a7ea m8n9 liber" .ar mister KorMins Ir ne8nduplecat" 5r"m de$a dreptul 8ngrozit de imaginea teribilului KorMins" Mai li [ I I I am a7ut 8ns prileNul s m con7ing c era un om blaNin) cam I P I I de cap) al crui rol era s stea 8n umbr) ca s poat <i nun^at mereu drept cel mai cp08nos (i cel mai ru7oitor dintre Miucni" .ac un <unc0ionar cerea o sporire a salariului) mister I / I I I - nici nu 7oia s aud de a(a ce7a" .ac un client 8nt8rzia s hilr nota de cheltuieli) mister KorMins era acela care 7oia s9$% M1 ii ing9 s plteascF (i oric8t de neplcute ar <i <ost toate aces$ J ptntru sim0mintele lui mister -penloP) mister KorMins rm8nea [K2ie" Inima (i punga lui -penloP cel bun ca un 8nger ar <i _i luideauna larg deschise dac nu s$ar <i 8mpotri7it dia7olul de i M u i s " Pe msur ce am 8naintat 8n 78rst) am a7ut prileNul s iu IM $ (i alte <irme a cror acti7itate se des<(ura dup metoda pi i i l u P R KorMins=X stabilit c$mi 7oi putea 8ncepe c8nd 7oi dori luna de prob i i nu era ne7oie ca mtu(a s rm8n9 la ,ondra) nici s se 8ntoarc

.AII. COPP!RBI!,.

07

In O reuniune de <amilie at8t de plcut (i somnolent) at8t de pr9$In i i a (i demodat (i at8t de 7istoare (i mi$am dat seama c aparte$nen0a la aceast <amilie trebuie s aib un agreabil e<ect sopori<ic asupra oricui E e:cep0ie <c8nd) poate) reclaman0ii" 8nc8ntat de atmos<era de re7erie ce domnea 8n acest col0 retras) I uni declarat lui mister -penloP c am 7zut destul deocamdat (i lir$am 8ntors la mtu(aF apoi) 8mpreun cu ea) am prsit .octorsG Coinmons) sim0indu$m <oarte t8nr c8nd am ie(it din birourile In nici ;-penloP R KorMins=) urmrit de pri7irile <unc0ionarilor) t tiic$(i <ceau unul altuia semn cu condeiele) s se uite la mine" Am aNuns 8napoi la ,incolnGs Inn Bields <r nici o alt a7en$ I t i i n ) 8n a<ar de 8nt8lnirea cu un mgru( ne<ericit) 8nhmat la im uia unui precupe0) care i$a trezit m9tu(ii amintiri dureroase" .up <i_ am aNuns cu bine 8n odile noastre) am mai discutat 8ndelung planurile mele de 7iitorF (i (tiind c mtu(a era nerbdtoare s se Itiluarc mai repede acas) cci) din pricina m8nc9rii) a pericolului llr incendiu (i a ho0ilor de buzunare) la ,ondra nu se putea sim0i I MMC nici o Numtate de ceas) am 8ndemnat$o s nu se mai deran$ Kp[r pentru mine (i s plece) ls8ndu$m s$mi port singur de griN" M8ine se 8mpline(te o sptm8n9 de c8nd am 7enit (i n$a tre$ i ui o zi <r s m g8ndesc la 8ntoarcere) mi$a rspuns mtu(a" Am +" IMI ling Adelphi ni(te odi mobilate) care cred c 0i$ar con7eni ih minune) TrotX I Kupa aceast mic introducere) a scos din buzunar un anun0 ilri upat cu griN dintr$un ziar) 8n care se arta c 8n 'ucMingham -ncei) ling Adelphi) era de 8nchiriat un mic apartament mobilat) i II 7rdere asupra Tamisei) potri7it pentru un t8nr distins) apar0in8nd Iirmieia dintre asocia0iile Nuri(tilor sau a78nd alt 8ndeletnicire E lui uin09 liber imediat" Chiria modest) e7entual contract lunar" Tocmai ce$mi trebuie) mtu(icoX i$am zis) ro(indu$m la g8ndul i_ putea locui 8ntr$un apartament" Atunci) hai s mergemX mi$a zis) pun8ndu$(i boneta) pe care ^tn mai o scosese" - mergem s$% 7edem" Ui am pornit" Anun0ul preciza c trebuie s ne adresm unei MMiriGiire missis Crupp) care locuia la aceea(i adres) (i am tras imul soneriei de la subsol) unde presupuneam c o 7om gsi

.AII. COPP!RBI!,.

&5>

Asta' Trot) nu$i molipsitor 8n nici un caz) a obser7at mtu(a) Mihos8ndu$mi$se" $ .esigur c nu) am zis" Pe scurt) 7z8nd c8t de 8nc8ntat eram de acest apartament) m$ %$a 8nchiriat pe o lun) cu dreptul ca la e:pirarea termenului s t TI cin prelungirea contractului pe 8nc dousprezece" !issis Crupp I nuna s$mi procure ru<rie de pat (i s$mi gteascF toate celelalte 2ihiocte casnice de care a( <i a7ut ne7oie se gseau 8n apartamentF ^l missis Crupp a dat asigurri <ormale c 7a a7ea griN de mine ca propriul copil" Peste trei zile urma s m mut 8n apartament (i 1ii["7"sG["sG Crupp a mul0umit cerurilor c) 8n s<8r(it) gsise (i ea pe ci$7a de care s aib griNX In drum spre cas) mtu(a mi$a spus c) precum ndNduia) NIln^u pe care o 7oi duce de$aici 8nainte m 7a 8ntri (i 8mi 7a da 8ncredere 8n mine" A doua zi) pe c8nd <ceam pregtirile pentru 2iliucrea hainelor (i a cr0ilor mele rmase la mister OicM<ield) n II u repetat de mai multe ori aceste cu7inte" I$am scris o lung I li u(oare lui Agnes) po7estindu$i cum am petrecut 8n 7acan0) (i i inii dat$o mtu(ii) care urma s plece 8n ziua urmtoare" Pentru a li urla po7estirea) e destul s adaug c mtu(a mi$a lsat bani brirchet pentru a <ace <a0 ne7oilor 8n cursul lunii de 8ncercareF c) l^ur marea mea dezamgire) precum (i a m9tu(ii) -teer<orth nu s$a u i i " i i 8nainte de plecarea eiF c am a(ezat$o) cu Kanet alturi) 8n lllliN$Gt$n0a de .o7er (i c tresalt de bucurie la g8ndul iminentei Inlimgeri a mgarilor care bteau drumurile <r rostF (i c) dup ^ ili$i "nea diligentei) m$am 8ntors ctre Adelphi) g8ndindu$m9 la < l i r i c de odinioar) c8nd hoinream pe sub boltele$i subterane) (i la <uicilele schimbri care m scoseser la supra<a0"
.

.AII. COPP!RBI!,.

&%%

hunuluiF (i mai c$a( <i dorit s <i bine7oit a rm8ne 8n 7ia0 (i s nu nia lulbure cu moartea lui" .ou zile (i dou nop0i m$am sim0it de parc$a( <i locuit acolo \ IG un an) de(i nu 8mbtr8nisem nici cu un ceas) iar <aptul c eram MI n de t8n9r m s8c8ia ca de obicei" A treia zi) 79z8nd c -teer<orth tot nu se artase) am presupus t i s$a 8mboln7it (i) plec8nd mai de7reme de la birou) din .octorsG 2Gi3inmons) m$am dus pe Nos p8n la +ighgate" !issis -teer<orth s$a Inii urat c8nd m$a 7zut (i mi$a zis c <iul ei) 8mpreun cu un coleg llr la O:<ord) plecaser 8n 7izit la un prieten comun) care locuia llii00a -t" Albans %) (i c$% a(tepta s9 se 8ntoarc a doua zi" Cineam im de mult la el) 8nc8t am <ost de$a dreptul gelos pe prietenii lui de In O:<ord" !issis -teer<orth struind s stau la mas) am primit) (i tot tim $ pul n$am 7orbit dec8t despre el" I$am po7estit c8t de mult 8l 8ndr$ N+r loat9 lumea la Larmouth (i ce to7ar( de drum <ermector <usese" !iss .artle nu mai contenea cu <el de <el de aluzii (i Iniicbari misterioase (i) curioas s a<le tot ce <cusem acolo) m$a Lit descusutD ;Chiar a(a s$a 8nt8mplatY= p8n9 a a<lat tot ce 7oia" Inl " i l i sarea ei era e:act a(a cum am descris$o dup ce am 7zut$o < n i i i M oarF dar to7r(ia celor dou doamne a <ost at8t de agreabil ti mi s$au prut at8t de bine7oitoare) 8nc8t am <ost c8t pe$aci s m <liilingostesc de miss .artle" .e c8te7a ori 8n cursul serii (i) mai <clrs noaptea) 8n drum spre cas) m$am g8ndit) <r s 7reau) ce Itcut ar <i s9 stea s$mi 0in de ur8t 8n 'ucMingham -treet" I Viininea09 tocmai luam ca<eaua (i m8ncam o chi<l 8nainte de a <tiA aluce la birou) 8n .octorsG Commons E (i e cazul s spun aici <<l na de mirare c8t de mult ca<ea 8ntrebuin0a missis Crupp (i ce Ihilm era ca<eaua E c8nd) spre marea mea bucurie) m$am trezit cu PH8 lorth" .ragul meu -teer<orthX am strigat eu" 8ncepusem s cred c 2% uni sa mai am parte s te 7d niciodatX Am <ost luat pe sus chiar a doua zi dup ce am aNuns acas)

""""""[ i s -teer<orth" Ah) .aisy) e(ti ca un ade7rat holtei aiciX


Iu or(el la nord$7est de ,ondra"

.AII. COPP!RBI!,.

&%6

\ ii ar lua o asemenea <atY i missis Crupp mi$a rspuns emi08nd pi l$supunerea c cu optsprezece peni 8n plus sau 8n minus nici nu Mia 7oi 8mbog0i) nici nu 7oi aNunge la sap de lemn" Am 8ncu7i $ in0ai (i am tran(at (i aceast problem" Apoi missis Crupp mi$a zisD Acum s ne ocupm de mas" Constructorul ma(inii de gtit pe care o a7ea missis Crupp d9$ ilusiG do7ad de o gra7 lips de pre7edere) cci pe ea se puteau ^n"i^i doar cotlete (i pregti carto<i piure" C8nd am pomenit de o n l a cu pe(te) missis Crupp a zisD ;Asta$iX N$a0i 7rea s9 po<ti0i s nlc0i plitaY= A7ea drepate" .ar s m duc s$o 7dY A78nd 8n 7ede$ J i" de m a3 fi dus s$o 7d) tot n$a( <i c8(tigat nimic) i$am zisD $ Ne descurcm <r pe(te" .ar missis Crupp a obiectatD Nu 7orbi0i a(aF se gsesc stridii) de ce n$am lua stridiiY A(adar) asta s$a tran(at" Apoi missis Crupp (i$a dat cu prerea uni sa <ie 8ntocmit meniul" O pereche de gini <ripte E de la pa iri ieF un rasol de$7ac cu legume E de la patiserieF dou <eluri l i "i i u"(oare) ca) de pild) o omlet (i rinichi E de la patiserieF o l i i i " i (i 2dac doresc3 o gelatin""" de la patiserie" 8n <elul acesta) in "i ["is missis Crupp) 7a a7ea posibilitatea s9$(i concentreze I < M i l i a asupra carto<ilor (i s ser7easc br8nza (i salata de 0elin in cum (tia d8nsa" Ani urmat 8ntocmai s<aturile lui missis Crupp (i m$am dus sin$ I I I la patiserie s9 dau comanda" Ie(ind apoi pe trand) am 7zut 8n <llmia unei mezelarii un platou cu nu (tiu ce m8ncare pestri0) care ii i n ) ma cu marmura) dar care purta eticheta ;MocM Turtle= % " Am i h " i l (i am cumprat o por0ie) care) dup cum am constatat mai li nu" ar <i <ost de aNuns pentru cincisprezece persoane" .up ce a <+i ui oarecare nazuri) missis Crupp a consim0it s9 8nclzeasc =\V produsF aNung8nd 8n stare lichid) a sczut at8t de mult) 8nc8t) i i um s$a e:primat -teer<orth) n$a rmas dec8t ;o gustare ca I' u l u i pasarele=" I lupa ce am dus la bun s<8r(it toate aceste pregtiri) am mai cum$ ni un mic desert 8n pia0a Co7ent arden (i am <cut o comand
Itr !i el2

.AII. COPP!RBI!,.

&%@

umile r8nduri peste 7esel 2pe care o a(ezase cu mare griN pe du$yumea3) pro7oc8nd pagube considerabile" Acestea n$au <ost 8ns dec8t mici neplceri) pe care le$am dat iniarii dup ce s$a str8ns masa (i s$a adus desertulF 8n clipa aceea mu bgat de seam c ;t8nrul 8ndem8natic= 8(i pierduse graiul" A M c abia dup ce l$am luat deoparte (i l$am po70uit s se duc In tnissis Crupp) (i s$o ia cu el la subsol (i pe ;<ata cea t8nr=) am Hitut s petrec 8n 7oie" Am 8nceput s <iu deosebit de 7esel (i de zburdalnicF 8mi n9$ ileau 8n minte <el de <el de lucruri pe Numtate uitate) despre care dlmleam o ne7oie irezistibil s 7orbesc <r nici o noim" R8deam iu po<t at8t de propriile glume) c8t (i de ale celorlal0iF l$ am mustrat ^tr -teer<orth c nu turna 7inF am <cut mai multe legminte s 7i["ilez O:<ord$ulF am declarat c) p8n9 la noi dispozi0ii) am s dau In <iecare spt9m8n o mas ca astaF (i am prizat proste(te at8ta tulim din tabachera lui rainger) 8nc8t m$am 7zut obligat s trec 8n \J I n i u ) unde am strnutat zece minute 8n (ir" Apoi m$am apucat s umplu paharele din ce 8n ce mai repede) li umblam cu tirbu(onul) s destup sticlele mult 8nainte de a <i IM 7oie" Am 8nchinat 8n sntatea lui -teer<orth" Am spus c mi$era i rl mai drag prieten) c$mi <usese protector (i coleg de (coal 8n \=iVilarie" Am declarat c eram 8nc8ntat s beau 8n sntatea lui" Am adugat c niciodat nu m 7oi putea plti de tot ce$i datoram ti i a niciodat nu 7oi <i 8n stare s$mi e:prim 8ntreaga admira0ie pe <iiir i$o purtam" Am 8ncheiat strig8ndD 8n sntatea lui -teer<orthX .umnezeu s$% binecu78ntezeX 1naX Am but 8n cinstea lui de trei ori c8te trei pahare (i apoi 8nc unul J li a 7an pentru a s<8r(i" Mi$am spart apoi paharul pe c8nd ddeam s .....Iese masa) ca s$i str8ng m8na) (i i$am spus 28n dou cu7inte3D -teer<orth) e(tisteauac9l9uzitoarea7ie0iimeleX _Ni am 0inut$o tot a(a) p8n ce deodat mi$am dat seama c ci$X\\$ 7 a i[8nt9" C8ntre0ul era MarMham (i c8ntaD ;C8nd inima omului e " .up ce a ispr7i t ne$a cerut s bem 8n ci nstea
IG Aur din The 7e&&ar(s >pera de Kohn ay"

.AII. COPP!RBI!,.

&%?

.eodat n$am mai 7zut dormitorul 8n <a0a ochilor) ci masa m operit9 de pahare zornitoareF lampaF pe rainger la dreapta 5iea, pe MarMham la st8nga (i pe -teer<orth 8n <a0) to0i 8n7lui0i in cea0) unde7a <oarte departe" ,a teatruY .esigur" !:celent I%ee2 +aidemX .ar s m ierte c rm8n 8n urm s sting lampa""" m putea s ia <oc" .atorit 8ntunericului) m$am zpcit (i n$am mai gsit u(a" '8N$ I I I I I / X 8n <a0a perdelelor de la <ereastr) am cutat$o p8n ce -teer$ I uri li s$a apropiat r8z8nd (i) apuc8ndu$m de bra0) m$a dus a<ar" Am cobor8t scrile unul dup altul" C8nd s aNungem la parter) lGiirc7a a czut (i s$a rostogolit p8n Nos" Cine7a a spus c ar putea ii Copper<ield" M$a iritat aceast scorneal) p8n ce) d8ndu$mi anima c m a<lam 8n gang) 8ntins pe spate) am 8nceput s cred c nlmna0ia ar putea s cuprind o umbr de ade7r" lira o noapte <oarte ce0oas) iar <elinarele de pe strad a7eau 8n Kurul lor aureole de lumin" Am auzit parc pe cine7a spun8nd c$ar li umed" /u gseam c era 7reme geroas" ,8ng9 un <elinar) -teer$ h i i i h m$a scuturat de pra< (i mi$a potri7it pe cap plria) pe care) I= nea(teptate) cine7a a scos$o de unde7a 8n mod cu totul miracu$ ^ Ins) cci n$o a7usesem p8n9 atunci" Apoi -teer<orth m$a interpelatD Te sim0i bine) Copper<ieldY Lar eu i$am rspunsD MinunatdebbbineX In cea0 apare la un ghi(eu un om care se uit a<ar (i ia ni(te huni de la cine7a (i 8ntreab dac s8nt (i eu unul dintre gentlemenii 2irnlru care i se pltise) apoi 2dup c8te 8mi amintesc din pri7irea ^ IP rare i$am aruncat$o3 parc (o7ie dac s primeasc banii sau mi -curt timp dup aceea ne trezim cu to0ii unde7a pe sus de tot) I n i i un teatru 8n care este <oarte cald) (i pri7im Nos 8n stal) de unde ^ mi7Fi se ridic <um) at8t de nedeslu(it 7edem lumea ce se 8nghesuie NI ulo" !ra 8n acel teatru (i o scen mare) <oarte neted (i curat) 8n %%miNcira0ie cu strzile pe care le strbtusemF (i pe scen se a<l ni i c $ oameni care tot 7orbesc despre ce7a) dar nu prea lmurit" ! un ++yig de lumini (i muzic (i Nos) 8n loNi) s8nt doamne (i nu mai ^ Mu ce" 8ntregul edi<iciu mi se pare c plute(te) ca (i cum ar lua h i ^n de 8not) (i reac0ioneaz <oarte ciudat c8nd dau s9$% 0in pe loc"

.AII. COPP!RBI!,.

&%>

l"ra mea (i 8l imploram s aduc tirbu(onul ca s mai deschid o Iticl6 de 7in" Noaptea toat cine7a a zcut 8n patul meu (i 8ntr$un 7is <ebril a n$petat alandala toate astea) 8n timp ce patul se legna ne8ncetat) ca = mare dezln0uitX Treptat) a ie(it la i7eal c acel ;cine7a= eram I II 8nsumi (i am 8nceput s9 simt c$mi dogore(te tot trupul (i c pielea$mi de7enise tare ca sc8nduraF limba o sim0eam ca <undul unui ceainic gol) ponosit de 7reme) a(ezat peste o <lacr micF iar palmele 8mi <rigeau ca ni(te plci de metal 8ncins) pe care nici 2Nhca0a nu le putea rcoriX .ar ce canon pe mine) ce ru(ine (i ce mustrri de cuget a doua rl) Z$G8nd m$am dezmeticitX roaza c s78r(isem mii de nelegiuiri) pr care cu nimic nu le 7oi putea rscumpra 7reodat) amintirea turlei pri7iri de neuitat pe care mi$o aruncase Agnes) <r9m8ntarea i Innuitoare pricinuit de <aptul c n$a7eam cum s$o gsesc) cci) netrebnicul de mine) nu (tiam nici cum 7enise la ,ondra) nici unde locuia) oroarea ce mi$o <cea odaia 8n care a7usese loc che<ul) i npul care$mi plesnea de durere) mirosul acru de <um) 7ederea pa$ limelor) slbiciunea care nu$mi 8ngduia s ies din cas) nici chiar un ina scolX Iai) ce zi 8ngrozitoare a <ostX Iai) (i ce mai sear am petrecut c8nd) a(ezat l8ng cmin) cu o hii linie de ciorb de berbec 8n <a0) m$am g8ndit c apucasem pe i ulea <ostului chiria( (i c$i 7oi mo(teni soarta) a(a cum 8i mo(tenisem apartamentul" M$a btut g8ndul s <ug la .o7er (i s in iiiurisesc totulX Ce mai searX C8nd a 7enit s ia castronul de i lorb) missis Crupp mi$a adus un rinichi pe o <ar<urie de desert) riiGindu$mi c era tot ce mai rmsese de asear" M$am sim0it sin$ i ci pocit s$i spunD ;O) missis Crupp) missis Crupp) lsa0i$le$n$ <olo de rm(i0eX -8nt c8t se poate de ne<ericitX=) numai c m$am 0n%"it, chiar (i 8n clipa aceea) c missis Crupp ar <i o <emeie 8n <a0a i ,rcSia s$0i descarci su<letul"

.AII. COPP!RBI!,. &#% ;.rag TrotPood) ,ocuiesc la mister OaterbrooM) corespondentul tatei) 8n !ly Place) +olborn" N$ai 7rea s treci s m 7ezi 8n cursul zilei de azi) la ora pe care o 7ei alegeY Cu aceea(i dragoste prieteneasca) Agnes"= At8ta am zbo7it p8n am ticluit un rspuns c8t de c8t mul0umi$ l u i ) 8nc8t nu (tiu ce altce7a (i$o <i 8nchipuit comisionarul dec8t c +M apucasem s 8n70 s scriu" Cred c$am scris cel pu0in o Numtate de duzin de rspunsuri" 1nul l$am 8nceput ast<elD ;Oare i uni a( putea s ndNduiesc) scump Agnes) c 7oi izbuti 7reo$ J I i i i s (terg din amintirea ta dezgusttoarea impresie"""=) dar) c8nd Mm aNuns aici) nu mi$a plcut (i l$am rupt" M$am apucat s scriu + I I " I D ;-haMespeare spunea) drag Agnes) c8t de ciudat este <aptul i )i uneori omul 8(i 78r singur un du(man pe gur"""=_) dar asta im a amintit de MarMham (i m$am lsat pguba(" Am 8ncercat c hiur s <ac o poezie" Am 8nceput un bile0el 8n 7ersuri de (ase si l i i Iu$D ;O) las) las) nu da uitrii=) dar mi s$a prut o neghiobie) Jii i rima cuD ;Acel cinci noiembrie al pierzrii= # " .up multe Im creri) i$am scrisD ;-cumpa mea Agnes) -crisoarea te caracterizeaz) (i ce laud mai mare a( putea s$i mlucY Iin la patru" Cu dragoste (i m8hnire) al tu) T"C"= 8n cele din urm) cu acest rspuns 2pe care) de 8ndat ce l$am i l " i i al i n m8n) am 7rut de 7reo douzeci de ori s i$% cer 8napoi3) i "misi"narul a plecat" &&&&&&&&&&
Alu*ie la o replic din >thello' Actul II) scena 6" +rmcmber) remember [ The <i<th o< No7ember= $ cunoscut 7ers dintr$o poezie ^ni^ II ilara 8n legtur cu Conspira0ia pra<ului de pu(c descoperita la @ noiembrie %A5@"

.AII. COPP!RBI!,.

23

$ .ac a( <i 8ntr$ade7r) a( 0ine <oarte mult) TrotPood) la un lucru2 M$am uitat 8ntrebtor la eaF dar presim0eam ceea ce 7oia s$mi ipun62 A( 7rea s te pre7in) s te rog s te <ere(ti de geniul tu ru) mi$a zis Agnes) pri7indu$m9 8n ochi"

-cumpa mea Agnes) am 8nceput) dac 7rei s 7orbe(ti de Iteerf"rt&222 .e el 7orbesc""" Atunci) Agnes) 8l nedrept0e(ti <oarte mult" -teer<orth) geniul fnu) al meu sau al altcui7aX !l) care mi$e s<etnic) prieten (i reazemX ATnes dragX Nu$i oare nedrept (i nedemn de tine s$% Nudeci pe el priiiru c mai deunzi m$ai 7zut 8n halul acelaY Nu$% Nudec pentru c te$am 7zut mai deunzi 8n halul acela) M I I a rspuns <oarte calm" $ Atunci) pentru ceY Pentru multe lucruri) <leacuri 8n aparen0) dar care) adunate la l i n loc) mie nu mi se mai par <leacuri" 8l Nudec) TrotPood) mai ales ilupa 7orbele tale) (i dup caracterul tu) (i dup 8nr8urirea ce$o are aMipra ta" lasul ei s<ielnic a7usese 8ntotdeauna ce7a care <cea s 7i$ hrrze 8n su<letul meu o coard ce nu rspundea dec8t acelui lunet2 lasul ei era 8ntotdeauna gra7F dar c8nd de7enea <oarte K K I I I I ) cum era 8n clipa aceea) 8mi transmitea un <ior care m 7r$ ^ r"i Am stat (i am pri7it$o) 8n timp ce$(i pleca ochii asupra lucru $ l u i de m8n9" Am stat ca (i cum a( <i continuat s$o ascultF (i) 8n i luda dragostei pe care i$o purtam lui -teer<orth) peste chipul lui _ n a(ternut o umbra" + o 8ndrzneal din partea mea) care am trit at8t de retras (i \ iinosc at8t de pu0in lumea) a urmat Agnes) ridic8nd pri7irea) s$0i l i n i i cu at8ta siguran0 o po7a0 sau chiar s am o prere at8t de ca$ nic9" .ar (tiu de unde iz7or(te aceast 8ndrzneal) Trot$ _ I M " C I D din amintirile 7ii ale copilriei petrecute 8mpreun (i din 3 ii32i sincer pe care dintotdeauna am purtat$o tuturor lucrurilor ce I_ pri7esc" Iat ce$mi d acest curaN" -8nt sigur c nu m 8n(el" >tnt c8t se poate de sigur" Mi se pare c nu eu) ci altcine7a 80i

.AII. COPP!RBI!,.

&#@

Totu(i) o <i cine7a) TrotPood) a zis Agnes) r8z8nd (i amenin$ 2iiulu$m9 cu degetul" Nu) Agnes) pe cu78ntul meuX Cunosc o doamn <oarte de($ Irapt9) care locuie(te la missis -teer<orth (i cu care 8mi place s aIau de 7orb ; miss .artle E dar n$o iubesc" Agnes a r8s din nou de propria perspicacitate (i mi$a zis c dac li 7oi 8ncredin0a 8ntotdeauna tainele mele) crede c ar putea 8ntoc $ mi un mic tablou al pasiunilor mele) not8nd 8nceputul) durata (i Iflr.tul <iecreia) dup modelul listelor cu anii de domnie ai regilor I`I reginelor din istoria Angliei" M$a 8ntrebat apoi dac$% 7zusem ^ Vr 1riah" Pe 1riah +eepY am 8ntrebat" Nu" ! la ,ondraY $ Iine zilnic Nos la birou) mi$a rspuns Agnes" A sosit aici cu o `+^ilm8n 8naintea mea" Presupun c nu$i a bine" $ Ni(te treburi care 7d c te nelini(tesc) i$am zis" Ce treburiY Agnes a lsat lucrul (i) 8mpreun8ndu$(i m8inile (i pri7indu$m Thulitoare cu ochii ei bl8nzi (i <rumo(i) mi$a rspunsD $ Cred c$i pe cale s de7in asociatul tatei" $ CineY 1riahY Indi7idul sta Nosnic (i lingu(itor a reu(it s se i mere at8t de susY am izbucnit eu) indignat" i tu nu te$ai 8mpotri 7 i i ) AgnesY 8nde(te$te la urmrile acestui <apt" Trebuie s$0i spui I G ) nnea" Nu trebuie s9$% la(i pe tata s <ac un asemenea pas IM " ngetat" Trebuie s zdrnice(ti planul sta c8t mai e timpX Tot uit8ndu$se la mine) 8n timp ce 7orbeam) Agnes a cltinat i l i n cap r8z8nd de 8n<ierb8ntarea meaF (i$apoi mi$a rspunsD 80i aminte(ti ce am 7orbit despre tata ultima oarY Nu mult i l u ^ u aceea E cel mult dou sau trei zile mai t8rziu E tata mi$a dat II II itelege 8nt8ia oar acest lucru" !ra trist s$% 7ezi cum se llrn%uia s m <ac s cred c de bun7oie se hotr8se la acest l G i e " Iar a izbuti s ascund c <usese constr8ns s$% <ac" Am <ost I="M1$ 8ndurerat" Constr8ns) AgnesX Cine %$a constr8nsY 1riah) mi$a rspuns ea) dup o clip de (o7ire" 1riah a h n i l s9$i de7in indispensabil" ! (iret (i ptrunztor" A desco$ I+MI I slbiciunile tatei) le$a stimulat (i 8n a(a msur a (tiut s le

.AII. COPP!RBI!,.

27

Niciodat p8n atunci n$o 7zusem pe Agnes pl8ng8nd" 8i 7a[usem ochii 8nroura0i de lacrimi de c8te ori dob8ndeam noi suc$ iGcse la (coal (i apoi ultima oar c8nd 7orbisem despre tatl ei (i o 0 usem 8ntorc8nd s<ioas capul c8nd ne luaserm rmas$bunF dar MlII de 8ndurerat ca acum n$o 7zusem niciodat" i mi$a prut i rau c n$am <ost 8n stare dec8t s$i spun cu st8ng9cie) proste(teD $ Te rog) Agnes) nu mai pl8ngeX Nu mai pl8nge) scumpa mea Miiioar9" .ar) precum bine 8mi ddeam seama E cci ce (tiam sau nu i 2+am pe 7remea aceea nu mai are nici o 8nsemntate E Agnes) 8n i iGp pri7e(te caracterul (i 0inuta) era mult mai presus dec8t mine (i li a7ea ne7oie de 8ndemnul meu" Cci) pe nesim0ite) cum se N1sipe(te un nor pe cerul senin) (i$a redob8ndit acel calm (i acel (i Iiilibru prin care) 8n amintirea mea) se deosebe(te at8t de mult de 0i ceilal0i oameni pe care i$am cunoscut" Nu cred c 7om mai rm8ne mult 7reme singuri) mi$a zis AT"ncs) de aceea) c8t mai e timp) 7reau) TrotPood) s te rog <oarte l8nniitor s te por0i amical cu 1riah" Nu$% 8ndeprta" Nu te indigna D 2rum cred c$0i st 8n <ire3 de acele trsturi ale lui care nu$0i s8nt ^ VZ$ plac" -e poate nici s nu <ie cazul) p8n9 acum precis nu (tim s <i lacut 7reun ru" 8n orice caz) g8nde(te$te 8n primul r8nd la tata (i In mineX Agnes n$a a7ut rgaz s spun mai mult) deoarece u(a s$a i l < M his (i (i$a <cut apari0ia missis OaterbrooM) o cucoan <oarte e =luminoas sau care purta o rochie <oarte 7oluminoas) nu (tiu +uit) pentru c nu m$am putut dumeri c8t era rochia (i c8t era t +I nana" Mi$am adus 7ag aminte c o 7zusem la teatru) ca pe o Ninliila imagine proiectat de lanterna magic) ea 8ns mi s$a 2uniit c nu m uitase de<el (i b9nuia c$a( mai <i (i acum 8n stare ilt$ ebrietate" I 3up9 ce s$a con7ins c eram treaz (i dup ce (i$a dat seama 2i rl pu0in a(a sper3 c eram un t8nr la locul meu) missis Oater$ IiimiM s$a 8mbl8nzit considerabil (i m$a 8ntrebat) 8n primul r8nd) I I I + "% obi(nuiesc s m plimb prin parcuri) (i) 8n al doilea r8nd) dac ^ <^pi 7entez 8nalta societate" .up ce am rspuns negati7 la am8n$ il V ni aceste 8ntrebri) am bgat de seam c m discreditasem din

.AII. COPP!RBI!,.

&#>

7orb cu Agnes) eram sigur c se uit pe <uri( la noi) cu chipul ftcela cada7eric (i cu ochii lui <r gene" Mai erau (i al0i oaspe0i (i parc$ar <i <ost cu to0ii <rapa0i 8n 7e $ derea acestei mese) ca 7inul" 1nul dintre ei mi$a atras 8n mod %e"se#it luarea$aminte 8nainte chiar de a intra) c8nd am auzit anun$ lindu$se sosirea lui mister TraddlesX 8ndurile mi$au zburat spre -iilem +ouseF o <i cum7a Tommy) m$am 8ntrebat) care obi(nuia s tlrseneze scheleteY Am a(teptat cu 7iu interes apari0ia lui mister Traddles" !ra un l i m i r cumptat) serios) cu purtri discrete) cu o caraghioas claie tir par (i cu ochi cam holba0i) (i at8t de repede s$a retras 8ntr$un i ol2 8ntunecat) 8ne8t abia 8l puteam 7edea" 8n cele din urm) a ie(it Iu lumin (i mi$am dat seama c) dac nu m 8n(elau ochii) era Inelul Tommy) 8n persoan" M$am apropiat de mister OaterbrooM (i i$am spus c mi se pure c am plcerea s recunosc un 7echi coleg de (coal" A(aYX a e:clamat mister OaterbrooM) cu mirare" Totu(i) nu ^ n prea t8nr ca s <i <ost la (coal 8mpreun cu mister +enry -piker; $ Iai) dar nici nu m re<eream la elX i$am rspuns" M re<e$ + mi la gentlemanul care se nume(te Traddles" IaiX .a) daX A(aX mi$a zis gazda) cu un interes mult sczut" -e prea poate""" .ac$i 8ntr$ade7r el) i$am spus) 8ndrept8ndu$mi pri7irea spre I t"uldles) atunci am <ost 8mpreun la o (coal numit -alem +ouse) 0i trebuie s spun c era un biat e:celent" .a) desigur) Traddles e un biat bun) a 8ncu7iin0at gazda) iliml din cap cu 8ngduin0" Traddles e un biat <oarte bun" Ce ciudat coinciden0X am comentat eu" ! 8ntr$ade7r o coinciden0 c e (i Traddles aici ast$sear) ^.l a zis gazda" N$a <ost po<tit dec8t azi$diminea0) c8nd a rmas un loc liber la mas) dup ce <ratele lui missis +enry -piMer a 8nmuiat c nu poate 7eni) <iind bolna7" Trebuie s 7 spun) mister i opper<ield) c <ratele lui missis +enry -piMer e un gentleman l uni l e distins"

.AII. COPP!RBI!,.

&6%

in cati<ea ro(ie) iar eu 8n umbra mtu(ii lui +amlet" Masa a <ost hiiirte lung (i s$a 7orbit mult despre aristocra0ie (i despre ;s8nge li#astruO2 !issis OaterbrooM ne$a repetat c nu are dec8t o singur J"l"ibiciune) (i anume pentru ;s8nge albastru=" Nu o dat m$am g8ndit c$am <i petrecut mai bine dac n$am <i In(i at8t de bine crescu0i" !ram at8t de e:cesi7 de bine crescu0i) 8nc8t anbiectele de con7ersa0ie erau <oarte limitate" Printre in7ita0i se /llau (i mister (i missis ulpidge) care a7eau nu (tiu ce legtur Indirect "mister ulpidge cel pu0in3 cu contenciosul 'ncii AnglieiF de o parte) Trezoreria) de alta) 'anca Angliei <ceau ca ailunarea noastr s <ie la <el de select ca o recep0ie la curtea liVFFila" Colac peste pupz) mtu(a lui +amlet a7ea (i ea nra7ul Imniliei de a monologa (i 7orbea singur cam <r (ir despre toate Mnhicctele abordate" Acestea) e drept) nu prea erau multeF dar cum 7riiea mereu 7orba despre s8nge) a7ea la dispozi0ie un c8mp de ipnula0ie abstract la <el de larg ca nepotul ei) +amlet" At8t de mult s$a 7orbit despre s8nge) 8nc8t ai <i putut crede c la Inasa nu erau dec8t cpcuni" Mrturisesc c s8nt de aceea(i prere cu missis OaterbrooM) i declarat mister OaterbrooM) ridic8nd paharul de 7in 8n dreptul IM Iu lor" !:ist multe lucruri bune 8n <elul lorF pentru mine 8ns) tlnTele$i totulX IaiX Nimic pe lume nu poate o<eri asemenea satis<ac0iiX s$a iimrsiecat 8n 7orb mtu(a lui +amlet" Nu e:ist nimic pe lume .ure sa 8ntrupeze mai bine no0iunea de $eau ideal^ 8n pri7in0a""" 8n pii7in0a asta) 8n general 7orbind" -8nt unele spirite 7ulgare 2din h mire nu prea numeroase) dar s8nt c2teva) care pre<er) ca s tL rin a(a) s se 8nchine 8n <a0a unor idoli" Chiar 8n <a0a unor idoliX de pild) meritele) inteligen0a (i a(a mai departe" .ar acestea t i n i lucruri impalpabile" -8ngele e cu totul altce7a" Iedem s8nge la I I I " (i (tim c9$i s8nge" 8l gsim pe brbie (i spunemD ;IatX f(ta$i `iii3G"cX= ! ce7a concret" Putem pune m8na pe el" 8n pri7in0a lui nu ipe nici o 8ndoial"
ine ideala 2<r"3"

.AII. COPP!RBI!,.

33

/" a re<uzat pur (i simplu s semneze" Pentru asta au mers c i u p i i el la NePmarMetl (i a re<uzat categoric" !ister -piMer) numai ochi (i urechi) 8ncremenise" $ A(a stau lucrurile (i 8n clipa de <a0) a 8ncheiat mister ulii i Z I NG e) l9s8ndu$se pe sptarul scaunului" Prietenul nostru Oater$limoM o s m ierte dac) 0in8nd seama de importan0a intereselor 8n Kor" m 7oi ab0ine s dau alte lmuriri" M, s$a prut c mister OaterbrooM era c8t se poate de <ericit c l ) i masa lui se 7orbea) <ie chiar (i pe ocolite) de asemenea interese ^l se pomeneau asemenea nume" 1rmrise discu0ia cu o e:presie llr misterioas comprehensiune 2de(i s8nt 8ncredin0at c nu (tia mai I tini li dec8t mine despre ce era 7orba3 (i aprobase <r rezer7e dis$ Jrrtiu pstrat" .up ce a primit o asemenea destinuire) mister JpiMer s$a sim0it) <ire(te) dator s9$i 8ncredin0eze (i el prietenului unii un secret" i) ast<el) prima discu0ie a <ost urmat de alta) 8n / +IC mister ulpidge) la r8ndul lui) s$a artat <oarte mirat) (i apoi o i li ci a) 8n care mister -piMer a <ost c8t se poate de surprins) (i a(a nu departe) tot schimb8nd rolurile" 8ntre timp) noi) cei dina<ar l l l l si u0iei) eram cople(i0i de uria(a importan0 a intereselor 8n Noc) Im gazda ne pri7ea cu m8ndrie) consider8ndu$ne drept 7ictime ale Muci uimiri (i temeri salutare" Ani <ost 8nc8ntat c8nd am putut s m duc sus la Agnes) s stau llr 7orb cu ea 8ntr$un col0 (i s i$% prezint pe Traddles) care rm$ \\GJ\Z\ acela(i biat de treab) timid) dar plcut" N$am putut 7orbi cu <i " ii a( <i 7rut) cci a trebuit s plece mai de7reme) 8ntruc8t a doua t1 iliininea09 urma s porneasc 8ntr$o cltorie ce a7ea s dureze o l i i n "i ) ne$am luat 8ns adresele (i am promis c ne 7om 8nt8lni dup Iiiicucerea sa" -$a bucurat <oarte mult c8nd a auzit c m 7edeam i -u$er<orth (i a 7orbit cu at8ta cldur de el) 8nc8t l$am pus s ^^ ninDi Zle <a0 cu Agnes ce credea despre el" .ar Agnes s$a mul$ 0umii sa se uite la mine 8n timp ce$% asculta (i s dea u(or din cap i Iml numai eu o 7edeam"
isrl l " i nord$est de ,ondra) unde au loc anual reuniuni hipice care atrag specta$%ln t"ate col0urile Angliei"

.AII. COPP!RBI!,.

&6@

aperietoare de ciori) 8nc8t) atunci c8nd am aNuns 8n <a0a casei) mai Ir<tgea de ele (i prea s mai aib 8nc mult de <urc" Pentru ca s nu dea cu capul de ce7a pe scara 8ntunecoas) l "un luat de m8n) creia) <iind rece (i lipicioas) ca o broasc) 8mi 7rnea s9$i dau drumul (i s <ug" .ar rugmintea <cut de Agnes Hi ospitalitatea au biruit 8n cele din urm (i l$am condus p8n sus" .up ce am aprins luminrile) a czut 8n e:taz 79z8nd odaiaF iar plnd am 8nclzit ca<eaua 8ntr$un ibric simplu de cositor) 8n care$i plcea lui missis Crupp s$o pregteasc 2pesemne) pentru c a7ea u l m destina0ie) <iind un 7as de brbierit) (i pentru c a7ea un 7as Ipecial) model bre7etat) care costase o grmad de bani (i ruginea tir poman 8n o<iciu3) 1riah s$a artat at8t de emo0ionat) 8nc8t l$a( <i oprit cu plcere" $ O) zu) ma3ter Copper<ield""" 7oiam s spun mister Cop$pnTield E a 8nceput 1riah E niciodat nu m$a( <i a(teptat s 7 i l u ^ i at8ta osteneal pentru mineX .ar nu (tiu cum) se petrec ml i r a lucruri la care) cu totuG ne8nsemnat cum s8nt) nu m$a( <i I leptat niciodat) 8nc8t 8mi 7ine s cred c$a dat norocul peste i npul meu" Cred c$ a0i auzit) poate) de schimbarea ce$a sur7enit In perspecti7ele mele) ma3ter Copper<ield) ar trebuie s 7 spun ititstcr Copper<ield""" 2Gura (edea pe so<a) cu genunchii lunguie0i str8n(i sub cea(ca ilr ia<ea) cu plria (i mnu(ile pe Nos) l8ng el) 8n78rtind bini(or linguri0a) cu ochii si ro(ii) ai cror gene preau arse) a0inti0i 1Mipra mea) <r a m pri7i) cu crestturile respingtoare de pe II ni i) pe care le$am descris mai 8nainte) um<l8ndu$se la <iecare r9su$iX nr" Ui cu tot trupul <oindu$se (i sucindu$se (erpe(te din cap (i p8n In i "ilc8ie) mi$ am dat seama c$mi era tare nesu<erit" M sim0eam pnisi ca a7eam un asemenea musa<ir) cci eram t8nr pe atunci (i nZ ilrprins s$mi ascund prea bine sim0mintele 7iolente" Cred c$a0i auzit poate de schimbarea ce$a sur7enit 8n "per $ ieri ii 7ele mele) ma3ter Copper<ield) ar trebui s 7 spun mister CGiGiGper<ield""" a repetat 1riah" .a) i$am zis) ce7a am auzit"

.AII. COPP!RBI!,.

37

miluire (i c8t 7$am <ost de recunosctor atunciX Nu$i a(a c$a0i uitat ftCest lucru) ma3ter Copper<ieldY E Nu) i$am rspuns sec" $ O) ce bucuros s8nt c n$a0i uitatX a e:clamat 1riah" 'ucuros J 1i <ost cel dint8i care a0i aprins sc8nteile nzuin0ei 8n su<letul meu de om ne8nsemnat (i c n$a0i uitat acest lucruX Iai""" N$o s 7 RtpAra i dac$am s 7 cer 8nc o cea(c de ca<eaY Nu (tiu ce anume 8n <elul cum a accentuat aprinsul sc8nteilor (i In pri7irea ce mi$a aruncat$o c8nd a rostit aceste cu7inte m$a <cut `n Iresar) ca (i cum subit l$a( <i 7zut 8ntr$o izbucnire de lumin" ^3nr c8nd mi$a cerut) cu 7ocea$i obi(nuit) s$i mai dau o cea(c de \ i l r a ) mi$am re7enit (i i$am <cut onorurile 7asului de brbieritF Ir )im <cut 8ns cu o m8n9 nesigur) cuprins deodat de sentimen$ l u l ca nu eram 8n stare s$i <ac <a0 (i de o nelini(te plin de apre $ hensiuni cu pri7ire la ce 7a mai spune) nelini(te care eram con7ins Ji nu putea s$i scape" N$a zis absolut nimic" i$a amestecat mai departe ca<eaua) a N aorbit din ea) (i$a m8ng8iat brbia cu m8na$i hidoas) s$a uitat 8n I <i iiG) a pri7it apoi prin odaie) a cscat gura 8n chip de sur8s) s$a <oit ZJX N a rsucit) cu de<erent slugarnic) din nou a mai amestecat I rnlruua (i din nou a mai sorbit din ea) dar sarcina de a redeschide VOr#a mi$a l9sat$o mie" A(adar) am zis 8n cele din urm) mister OicM<ield) care <ace i II cinci sute de oameni ca dumneata sau""" ca mine""" 2(i cred c pentru nimic 8n lume n$a( <i renun0at la aceast pauz cu t8lc3 MIiiilar) mister OicM<ield a <ost imprudent) nu$i a(a) mister +eepY Iai) a <ost chiar <oarte imprudent) ma3ter Copper<ield) mi$a Iflupuns 1riah) o<t8nd" Iai) c8t se poate de imprudentX .ar a( dori Hi1 !fl rog s$mi spune0i pe nume" Ca pe 7remuri" 'ine) 1riah) i$am zis) clc8ndu$mi pe su<let" I mul0umesc) mi$a rspuns el cu ardoare" I mul0umesc) HimhT Copper<ieldX C8nd v aud spun8ndu$mi 1riah) parc simt o ailiric a 7remurilor de altdat (i parc aud clopotele de demult" I ' rcr iertare" I spuneam ce7aY I 3espre mister OicM<ield) i$am amintit"

.AII. COPP!RBI!,.

&6>

O) nu) i$am zis) <c8nd o s<or0are" I mul0umescX i sco08nd batista) a 8nceput s$(i (tearg lGnlinele" Iede0i) ma3ter Copper<ield) miss Agnes""" Ce$i cu ea) 1riahY O) ce plcere s 7 aud spun8ndu$mi pe nume 8n mod spon$ i " m X a e:clamat) smucindu$se ca un pe(te pe uscat" N$a0i gsit c na <oarte <rumoas 8n ast searY Am gsit c din toate punctele de 7edere era) ca 8ntotdeauna) luai presus dec8t to0i cei din Nurul ei) i$am rspuns" Iai) 7 mul0umescX ! at8t de ade7ratX a e:clamat" Iai) 79 mul0umesc din toat inimaX N$ai de ce) i$am zis) 8n0epat" Nu 7d de ce mi$ai mul0umi" $ Pentru c tocmai asta$i destinuirea pe care 7oiam s 7$o <ac) ^ nutster Copper<ield" Cu toate c s8nt at8t de umil (i de ne8nsem$ IIn i ) a urmat 1riah) (terg8ndu$(i energic m8inile (i pri7ind pe r8nd ciGliul la ele) c8nd la 78l7t9ile <ocului din cmin E cu toate c inaic9$mea e (i ea ne8nsemnat) (i cu toate c locuin0a noastr I<tnic9) dar cinstit) e cam drpnat) ani de$a r8ndul am purtat 8n lulGlet chipul lui miss Agnes 27 8ncredin0ez secretul meu) mas Hrr Copper<ield) <r (o7ire) cci m$am sim0it atras de dumnea$ 7u"isir9 din prima zi) c8nd am a7ut plcerea s 7 7d 8n <aetonul +I +a tras de un ponei3" Iai) ma3ter Copper<ield) cu ce curat /lnliune 8ndrgesc 0r8na pe care p(e(te Agnes a meaX Cred c9 m$a btut g8ndul smintit de a 8n(<ca 7traiul 8nro(it ^ n Coc (i de a$% strpunge cu el" .ar <ulgertor) ca din pu(c) " I M ) i u i acesta m$a prsitF iar chipul lui Agnes) p8ngrit mcar (i iii 8nchipuirile acestei bestii ro(co7ane 2pe care o 7edeam (ez8nd +1I de str8mb) de parc su<letu$i Nosnic s$ar <i 8ncolcit 8n Nurul trupului su3) mi$a struit 8n minte (i$mi ddea ame0eal" Mi se Ni<ltra c9 1riah se um<l (i cre(te sub ochii meiF odaia rsuna puica de ecourile glasului suF (i m$a cuprins sim09m8ntul ciudat ^^ Vr care) poate) %$a 8ncercat oricine 8n 7ia03 c9 toate acestea se ^n nccuser demult) 8n 7remuri deprtate) (i c (tiam dinainte ce '7ra sa spun acum" .ar) mai mult dec8t toate e<orturile pe care le$a( <i <cut) 8ncre$ ^ drea 8n sine ce i$am citit$o pe <a0 mi$a amintit de rugmintea lui

.AII. COPP!RBI!,.

&&%

iiidatorat c m$a0i ascultatX Iai) nici nu 7 8nchipui0i ce u(urare e I/Giitru mine s (tiu c 8n0elege0i situa0ia noastr (i s <iu 8ncredi0at I )i nici be0e 8n roate n$o s$mi pune0i) <iindc s8nt sigur c nici prin gind nu 7 trece s pricinui0i neplceri <amilieiX Mi$a apucat 8n palma$i lipicioas m8na) pe care n$am 8ndrznit ml mi$o trag 8napoi) (i) dup ce mi$a str8ns$o) s$a uitat la ceasul lui iu cadranul (ters" E Iai) .oamne) a e:clamat) e unu trecuteX At8t de iute trec cli pele) ma3ter Copper<ield) c8nd 7orbe(ti de 7remurile de altdat) Incit nici nu ne$am dat seama c$i aproape unu (i NumtateX I$am rspuns c mi se pruse c$ar <i mai t8rziu" Nu pentru c iiilr$ade7r mi s$ar <i prut) dar pentru c sim0eam c nu mai eram I I I stare s stau de 7orb cu el" Iai) .oamne) ma3ter Copper<ieldX mi$a zis 8ng8ndurat" ,a =i "% asta) 8n casa unde locuiesc $ un <el de pensiune) l8ng NeP Ri$ 7rr $ toat lumea 7a <i dormind de 7reo dou ceasuri" 8mi pare r9u) i$am rspuns) dar n$am dec8t un singur pat) Iai) ma3ter Copper<ield) n$am ne7oie de patX mi$a zis) 8nc8n$ i " i i ) ridic8nd un picior" Ai avea ce7a 8mpotri7 dac m$a( culca pe Nos) 8n <a0a cminuluiY .ac nu se poate alt<el) te rog) i$am zis) culc$te 8n patul meu _i am s dorm eu pe Nos) l8ng cmin" Cuprins de o e:cesi7 uimire (i umilin0) a respins at8t de zgo$ Rt"t"s aceast o<ert) 8nc8t cred c glasul lui 7a <i rzbtut p8n la ,rec&ile lui missis Crupp) care la ora aceea pesemne c dormea %tparte, 8ntr$o odaie situat cam la ni7elul minim al apelor <lu7iu$ l u i ) legnat 8n somnul ei de tic$tacul unei pendule incorigibile) pe \ nre o in7oca ori de c8te ori a7eam o mic discu0ie 8n legtur cu IMiiRtualitatea) cci totdeauna rm8nea cu 7reo trei s<erturi de or In urin) de(i 8n <iecare diminea0 era pus dup cele mai de 8n$ i redere surse" I9z8nd c argumentele pe care am <ost 8n stare s le pre*int 8n starea de tulburare 8n care m a<lam r9m8n zadarnice (i J i mi$I pot determina s renun0e la modestie (i s se culce 8n patul meu, am <ost silit s iau toate msurile posibile ca s poat dormi lln)a cmin" Cu salteaua de pe so<a 2care era mult prea scurt

i
CAPITO,1, SSII
Cad 8n robie
Pe 1riah +eep nu l$am mai 7zut p8n 8n ziua c8nd Agnes a t<trnsit ora(ul" M a<lam 8n sta0ie) s9$mi iau r9mas$bun de la ea) (i ai ulo l$am gsit pe 1riah) care se 8napoia la Canterbury cu aceea(i %ili)ent2 Am a7ut o mic satis<ac0ie 79z8ndu$% 8n paltonul lui ponosit) de culoarea dudei) cu talia prea scurt (i cu umerii prea liiiil^i) coco0at) sub o umbrel c8t un cort) a<ara) 8n col0ul dinapoi al Imperialei) 8n 7reme ce Agnes a7ea) <ire(te) un loc 8nuntruF dar ni c i i i a m poate aceast mic rsplat pentru s<or0rile ce le$am ilrpus s m port amical cu el) sub ochii lui Agnes) care pri7ea" ,a <rirastra diligentei) ca (i mai deunzi) la mas) 1riah ne$a dat ne$ Inntenit t8rcoale) ca un 7ultur uria() prinz8nd din zbor <iecare ii ilV"i adresat de mine lui Agnes sau de Agnes mie" Tulburat de destinuirile pe care d8nsul mi le <cuse 8n <a0a c9$ niiiiului) c8nt9risem 8ndelung cu7intele <olosite de Agnes 8n leg$ Ini"i cu proiectata asocia0ieD ;Am <cut) sper) ceea ce se cu7enea s <m " Con7ins <iind c pentru lini(tea tatei sacri<iciul trebuie <cut) %% tun 8ndemnat s$% <ac=" .e atunci m$a apsat necontenit o Nal$ +liG<i presim0ire c9) sub imboldul aceluia(i sim09m8nt) Agnes 7a ^ <lai lAria s s978r(easc9 orice sacri<iciu de dragul lui" tiam c8t de
'(M )

D""""ii 2I iubea" tiam de c8t9 Nert<ire de sine era 8n stare" tiam chiar +ln gura ei c se socotea pricina gre(elilor lui (i c a7ea <a0 de el t mare datorie) pe care ardea de dorin0a s$o 8mplineasc" Baptul c

.AII. COPP!RBI!,.

\tcrile 8mi preau <oarte lungi) m resemnasem s triesc 8ntr$o It:re de melancolie permanent (i s$mi caut o consolare 8n ca<ea) i acum, c8nd 8mi amintesc) mi se pare c 8n epoca aceea am but galoane 8ntregi de ca<ea" Cam tot pe atunci am descoperit trei lucruriD primul) c9 missis Crupp era 7ictima unor tulburri ciu$ %ftte, crora le zicea ;spassme=) 8nso0ite) de obicei) de in<lamarea Rasului, tulburri care necesitau un tratament ne8ntrerupt cu <ttchiu de izmF al doilea) c datorit nu (tiu crei ciud0enii a Irmperaturii) sticlele de coniac pstrate 8n o<iciu se sprgeauF iar M I Ireilea) c9 eram singur pe lume (i <oarte 8nclinat sa consemnez ru cast trist 8mpreNurare 8n cr8mpeie 7ersi<icate dup regulile prozodiei engleze" Wiua primirii mele ca stagiar la .octorsG Commons n$a <ost Hr#t"rit6, a<ara doar de <aptul c am o<erit c8te7a sand7i(uri (i un paluir de 7in de Seres colegilor mei de birou) iar seara m$am dus ungur la teatru" Am <ost s 7d 8trinul^' o pies care se potri7ea G I G minune cu atmos<era ce domnea la .octorsG Commons (i care in "% tulburat at8t de tare) 8nc8t) c8nd m$am 8ntors acas) mai$mai s nu nia recunosc 8n propria oglind" Cu acest prileN) mister -penloP) dup ce s$au 8ncheiat <or$ malit0ile) ar <i <ost <oarte bucuros s m in7ite la el) la NorPood) Ipre a srbtori 8nceputul colaborrii noastre) din pcate 8ns nu I $ I " I cu putin0) pentru c tocmai o a(tepta pe <iica sa) care urma s I mloarc9 de la Paris) unde$(i ispr7ise studiile" A adugat 8ns Z i" ilup9 sosirea ei) sper c 7a a7ea plcerea s m aib ca oaspe$ Ir "_Ntiam c9 era 7du7) c9 nu a7ea dec8t o singur <at (i i$am e:pri$ iiui mul0umirile mele" !ister -penloP s$a 0inut de cu78nt" Peste 7reo s9pt9m8n9 sau %"ua mi$a amintit de aceast in7ita0ie (i mi$a zis c$ar <i 8nc8ntat i i ` Fi i$a( <ace plcerea s 7in s8mbta 7iitoare (i s r9m8n la el p8n9 Imn Bire(te) i$am rspuns c am s$i <ac plcerea) (i ne$am 8n0eles i i!ea s m ia (i s m aduc 8napoi cu <aetonul lui"
G H hc 8tmn&er' titlul unei adaptri engleze(ti a piesei !iBantropie 3i cin "!enschen JM mul +eue) a dramaturgului german Au&ust von UotBe$ue 2%?A%$%H%>3"

.AII. COPP!RBI!,.

ini$a spus) luam lucrurile mult mai u(or dec8t erau luate la oricare nlle instan0e (i prin asta eram o clas pri7ilegiat) cu totul special" A recunoscut c era de netgduit <aptul neplcut c) 8n maNori $ tatea cazurilor) primeam procese de la solicitor i4 dar mi$a dat s 8n0eleg c ace(tia reprezentau o ras in<erioar) pe care to0i proc 3 "r=ii care se respect o pri7esc de sus" ,$am 8ntrebat pe mister -penloP care erau) dup prerea lui) Cele mai a7antaNoase procese" Mi$a rspuns c procesele 8n Nurul ,nui testament contestat) care are drept obiect o mo(ioar <rumu(ic) I I I 7aloare de treizeci$patruzeci de mii de lire) erau) poate) cele mai a7antaNoase" Mi$a zis c 8n asemenea procese nu numai c era rost %e c8(tiguri destul de <rumoase 8n toate <azele procesului) <iind ne7oie de nenumrate probe cu interogatorii (i contrainterogatorii $fftr6 a mai pune la socoteal c e:ista dreptul de apel la Curtea delega0ilor (i Camera ,orzilor3) dar c) 8ntruc8t toat lumea (tie c) In cele din urm) cheltuielile 7or <i acoperite din 7aloarea mo(iei) l ui iile s8nt entuziaste (i 8ntreprinztoare (i nu se uit la bani" Apoi ^V' pornit s <ac elogiul lui .octorsG Commons) 8n general" Ceea i c ora de admirat mai mult ca orice la .octorsG Commons 2mi$a iii el3 era concentra0ia" .octorsG Commons era tribunalul cel mai Iiine organizat din lume" !ra o 8ntruchipare a no0iunii de con<ort" A7eai totul la 8ndem8n" .e pildD introduceai o ac0iune de di7or0 ^ gu de restituire de dot la Consistoriu" Prea bine" 80i 8ncercai n"r"cul la Consistoriu) conduceai procesul bini(or) 8n <amilie) lucin% tacticos cr0ile" Presupun8nd c erai nemul0umit de sentin0) G ^ a7eai de <cutY -implu) n$a7eai dec8t s te pl8ngi la Arches 2Gc nirt" Ce era Arches CourtY !ra aceea(i instan0) 8n aceea(i sal dr (edin0) cu aceea(i bar (i cu aceia(i a7oca0i) numai c Nude$ i @t"rul era altul) cci 8n zilele c8nd se Nudec apelurile) Nudectorii i l r la Consistoriu pledeaz ca a7oca0i la Arches Court" Prea bine) kli i partida se lua de la 8nceput" .ar dac nici de ast dat nu erai imil^umitY -implu" Ce$0i r9m8nea de <cutY - mergi la Curtea de$ li 2ta0ilor" .ar delega0ii cine mai erauY Pi) delega0ii ecleziastici J im a7oca0i <r procese) care urmriser <azele Nocului 8n mnln%"u6 instan0ele) 7zuser cum s$au amestecat) s$au tiat (i _ au Nucat cr0ile) discutaser cu to0i Nuctorii) (i care acum 7eneau

.AII. COPP!RBI!,.

&&>

O grdin <rumoas 8nconNura casa lui mister -penloP (i) cu luate c nu era anotimpul cel mai potri7it pentru a Nudeca o gradin) era at8t de bine 8ngriNit) 8nc8t am <ost de$a dreptul 8nc8n$ i " i i " A7ea o paNi(te minunat (i p8lcuri de copaci (i alei cu pergole) i Fue abia se deslu(eau pe 8ntuneric (i care 8n perioada de 7egeta0ie pesemne c erau acoperite de 7erdea0 (i <lori" ;Iai) .oamne) mi$am zis) pe aici se plimb miss -penloPX= Am p(it 8n casa luminat 7esel (i am intrat 8n 7estibul) unde ne gseau <el de <el de plrii) (epci) paltoane) pleduri) m9nu(i) i r7a(e (i bastoane" E 1nde$i miss .oraY %$a 8ntrebat mister -penloP pe <ecior" ;.oraX mi$am zis" Ce nume <rumosX= Am trecut 8ntr$o odaie adiacent 2pare$mi$se c era su<rageria mic) aceea care$(i datora <aima 7inului de Seres adus din I