Sunteți pe pagina 1din 1

ORDONAN de recunoatere n calitate de succesor al prii vtmate or. Simleu silvaniei 22 Ianuarie 2 !

"

Procuror n Procuratura Simleu Silvaniei, jurist de rangul II Boieriu Matei Alexandru , studiind materialele existente n dosarul penal nr. 2006 !206 privind pe "arostic Aurel, nvinuit de s#v$r%irea in&rac'iunii de omor inten'ionat, prev#(ut# n art. )* alin. +!, lit. -, din "odul penal, #ONS$A$% .a ) ianuarie 20 ), n jurul orei /.00, "arostic Aurel, locuitor al satului Pericei , orasul Simleu Silvaniei, &iind n stare de e0rietate, a venit in vi(it# la tat#l s#u "iortea "ornel, care locuie%te n acela%i sat. Intrand n ograd#, l1a v#(ut acolo pe cons#teanul s#u 2odirel Matvei cu care se a&l a n rela'ii ostile discutand cu mama sa "arostic Maria. Peste pu'in timp ntre "arostic Aurel %i 2odirel Matvei s1a iscat o ceart#. Inten'ionat, cu scopul de a1l omori pe 2odirel Matvei cu o deose0it# cru(ime, "arostic Aurel i1a aplicat acestuia cu o vergea metalic# %i cu cu'itul multiple lovituri peste di&erite p#r'i ale corpului, cau(andu1i v#t#m#ri grave periculoase pentru via'#, ca urmare 2odirel Matvei a decedat pe loc. Avand in vedere cele expuse %i &aptul c# so'ia p#r'ii v#t#mate decedate 2alos Aurora Mi-aela a mani&estat dorin'a s# exercite drepturile %i o0liga'iile p#r'ii v#t#mate, n con&ormitate cu prevederile art. / din "odul de procedur# penal#, DIS&'N% A recunoa%te pe 2alos Aurora Mi-aela, so'ia p#r'ii v#t#mate decedate, in calitate de succesor al p#r'ii v#t#mate. &rocuror n &rocuratura raionuluiSimleu Silvaniei( )urist de ran*ul II semntura Ale-andru +oieriu ,atei

3rdonan'a mi1a &ost adus# la cuno%tin'# de c#tre procuror la 22 ianuarie 20 ). Mi1au &ost explicate drepturile %i o0liga'iile p#r'ii v#t#mate, prev#(ute n art. 60 din "odul de procedur# penal#, %i mi1a &ost inmanat# in&orma'ia n scris +pe dou# pagini, despre aceste drepturi %i o0liga'ii. 4e asemenea mi s1a comunicat c#, potrivit art. / din "odul de procedur# penal#, succesorul p#r'ii v#t#mate5 1 este in drept s# renun'e la imputerniciri in orice moment al des&#%ur#rii procesului penal6 1 poate &i citat %i audiat n calitate de martor6 1 are alte drepturi %i o0liga'ii prev#(ute de "odul de procedur# penal#. semntura &rocuror n &rocuratura raionului Simleu Silvaniei( )urist de ran*ul II semntura $alos Aurora ,i.aela +oieriu ,atei Ale-andru