Sunteți pe pagina 1din 7

Grup colar Agricol Oravia Catedra de cultur tehnic Prof. ing. BRBULESCU DIMITRIE Programa colar: O !C" #$%&'&(.(#.

)(($ Cla+a: a X-a C S.A.M. dom !iu"# M ca!ic Ca"ificar a# "ucr'(or )! m ca!ic' a*rico"' +i for ,(i r' ,r. ore ' +pt.: & ore'+pt. - $ ore'+pt. la.orator tehnologic ,r. ore ' an: #( ore'an /#( +ptm0ni1 2 teorie - &)( ore'an la.orator tehnologic ,r. ore'+em. 5: &6 - 6$7 ,r. ore'+em. 55: &$ - %6 A!u" +co"ar# -../ -..0 MODULUL 1# TE2&OLO%II 3& MECA&IC A%RICOL

Aviz director, prof. Aurica LAZAROV Aviz director ad*unct, prof. Da!i "-Io!u$ BO%DA& Aviz re+pon+a.il arie curricular 3"ehnologii4, prof. Dimi(ri BRBULESCU

4LA&I5ICARE CALE&DARISTIC , m. I
&r. cr(. Comp ( !$ 6i7a( Modu"8 ari ( ma(ic'8 ( m'8 capi(o"8 co!$i!u( Co!$i!u(uri &r. d or a"oca( S'p('m9!a R ,ur, proc dura" R ,ur, ma( ria" E6a"uar O:,.

&

)2 %

8tilizarea lim.a*ului +pecific de +pecialitate Adaptarea lim.a*ului de +pecialitate 9n prezentarea con+truciei i funcionarea m.a.i.

;pt. &: &< : )&.(=.(< Prile principale ale tractoarelor i motoarelor otoare cu ardere intern /m.a.i1 Prezentarea programei & &>.(=

$ .a.i. : +chem funcional

)(.(=

;pt. ): )$ : )>.(= 4rac(ic' coma,a('

?e+coperirea O.+ervaia independent Pro.lematizarea ;tudiul de caz @ocul de rol Comparaia Conver+aia euri+tic Conver+aia eAaminatoare ?e+coperirea !Aplicaia, !Aerciiul

?iapozitive, notie tehnice maini agricole Pie+e, di+pozitive, Plane, ?iferite organe de lucru ale tractoarelor i mainilor agricole, Pliante

O.+ervarea +i+tematic 5nve+tigarea Portofoliul elevului Autoevaluarea et. notrii reciproce et aprecierii o.iective /Bapan1 et. pro.ei cu itemi Guttman1 Cucrare +cri+ curent Pro.e practice Die de o.+ervaie

Ca.orator tehnologic

&

&r. cr(.

Comp ( !$ 6i7a(

5dentific diferite tipuri de tractoare

Modu"8 ari ( ma(ic'8 ( m'8 capi(o"8 co!$i!u( Prile principale ale tractoarelor i motoarelor

Co!$i!u(uri

&r. d or a"oca(

S'p('m9!a

R ,ur, proc dura"

R ,ur, ma( ria"

E6a"uar

O:,.

6 <: &(

Cla+ificarea tractoarelor folo+ite agricultur. "ipuri i modele de motoare i tractoare

;pt. #: (& : (%.&( 9n & $ ().&( ($.&(

"ipuri de tractoare folo+ite 9n agricultur ;pt. $: (> : &).&( && Prile principale ale tractoarelor i motoarelor i rolul lor &) 2 &% 5dentific diferite tipuri de tractoare Prile principale ale tractoarelor pe roi i pe enile & (=.&(

Aplicaie practic ?e+coperirea O.+ervaia independent Pro.lematizarea ;tudiul de caz @ocul de rol Comparaia Conver+aia euri+tic Conver+aia eAaminatoare ?e+coperirea !Aplicaia, !Aerciiul

?iapozitive, notie tehnice maini agricole Pie+e, di+pozitive, Plane, ?iferite organe de lucru ale tractoarelor i mainilor agricole, Pliante

Die de documentare Die de lucru Pro.e de evaluare i autoevaluare te+te cu cele # tipuri de itemi /o.iectivi, +emio.iectivi i +u.iectivi1 Pro.e practice Die de o.+ervaie Die de documentare Die de lucru Pro.e de evaluare i autoevaluare te+te cu cele # tipuri de itemi /o.iectivi, +emio.iectivi i +u.iectivi1

Ca.orator tehnologic

Prile principale ale tractoarelor i motoarelor

&&.&(

Ca.orator tehnologic

;pt. %: &% : &=.&( &6 Duncionarea & &6.&(

&r. cr(.

Comp ( !$ 6i7a(

&< : )(

Prezint con+trucia, funcionarea m. a. i

Modu"8 ari ( ma(ic'8 ( m'8 capi(o"8 co!$i!u( Prile principale ale tractoarelor i motoarelor

Co!$i!u(uri

&r. d or a"oca(

S'p('m9!a

R ,ur, proc dura"

R ,ur, ma( ria"

E6a"uar

O:,.

tractoarelor pe roi i pe enile $ &>.&( Ca.orator tehnologic

;pt. 6: )) : )6.&( )& )) : )% )6. Prezint con+trucia, funcionarea m. a. i Prile principale ale tractoarelor i motoarelor otorul: mecani+mul motor otorul: mecani+mul de di+tri.uie & )#.&( Ca.orator tehnologic

)%.&( ;pt. <: )=.&( : ().&&

)<. : #(.

Precizeaz rolul funcional al organelor de maini Prezint prile componente i funcionarea motorului etodele de tran+mitere a micrii de la motor la elementele con+tructive

Prile principale ale tractoarelor i motoarelor

otorul: +i+temul de alimentare7 +i+temul de ungere, +i+temul de rcire "ipuri de angrena*e : rol funcional, operaii de montare i verificare

& $

#(.&( (&.&& Ca.orator tehnologic

#& #)

Prezint prile componente i funcionarea

Prile principale ale tractoarelor i motoarelor

"ran+mi+ia: ;chema tran+mi+iei pentru tractoarele pe roi

;pt. >: (% : (=.&& & (6.&& Ca.orator

&r. cr(.

Comp ( !$ 6i7a(

Modu"8 ari ( ma(ic'8 ( m'8 capi(o"8 co!$i!u(

Co!$i!u(uri

: #%

tractorului

i pe enile.

&r. d or a"oca( $

S'p('m9!a

R ,ur, proc dura"

R ,ur, ma( ria"

E6a"uar

O:,.

(>.&& ;pt. =: &) : &6.&& 4rac(ic' coma,a(' ;pt. &(: &= : )#.&&

tehnologic

#6

#< : $(

Prezint prile componente i funcionarea tractorului

Prile principale ale tractoarelor i motoarelor

Organele de rulare /depla+are1 i conducere /mecani+mul de direcie i mecani+mul de fr0nare1. Pri componente i rolul lor

&

)(.&& Ca.orator tehnologic

)).&&

;pt. &&: )6 : #(.&& $& Prezint prile componente i funcionarea tractorului Prile principale ale tractoarelor i motoarelor ?i+pozitive de traciune: Pri componente i rolul lor Priza de putere: Pri componente i rolul lor & )<.&&

$) 2 $%

)=.&&

Ca.orator tehnologic

;pt. &): (# : (<.&) $6 $< : %( Prezint prile componente i funcionarea tractorului Prile principale ale tractoarelor i motoarelor 5n+talaia hidraulic: Pri componente i rolul lor & $ ($.&) (6.&) Ca.orator tehnologic

&r. cr(.

Comp ( !$ 6i7a(

Modu"8 ari ( ma(ic'8 ( m'8 capi(o"8 co!$i!u(

Co!$i!u(uri

&r. d or a"oca(

S'p('m9!a

R ,ur, proc dura"

R ,ur, ma( ria"

E6a"uar

O:,.

;pt. &#: &( : &$.&) %& %) : %% Prezint prile componente i funcionarea tractorului Prile principale ale tractoarelor i motoarelor ecani+mul de +u+pendare: Pri componente i rolul lor & $ &&.&) &#.&) Ca.orator tehnologic

%6

%< : 6(

Eecunoate valorile optime de funcionare 5dentificarea particularitilor tehnologice 9n+cri+e 9n documentaia tehnic

;pt. &$: &< : )&.&).(< aini i in+talaii agricole Pluguri: de+tinaie, pri componente i rolul lor & $ &>.&) )(.&) Ca.orator tehnologic

6&

Eecunoate valorile optime de funcionare

;pt. &%: (< : &&.(&.(> aini i Pluguri: de+tinaie, pri componente i & (>.(&

&r. cr(.

Comp ( !$ 6i7a(

6) : 6%

5dentificarea particularitilor tehnologice 9n+cri+e 9n documentaia tehnic

Modu"8 ari ( ma(ic'8 ( m'8 capi(o"8 co!$i!u( in+talaii agricole

Co!$i!u(uri

&r. d or a"oca( $

S'p('m9!a

R ,ur, proc dura"

R ,ur, ma( ria"

E6a"uar

O:,.

rolul lor

Ca.orator tehnologic &(.(&

66

6< : <( <&

Prezint mainile i in+talaiile folo+ite 9n agricultur !Aplic funcionarea mainilor i in+talaiilor folo+ite 9n agricultur Eecunoate valorile optime de funcionare

;pt. &6: &$ : &>.(& aini agricole de lucrat +olul Grape: de+tinaie, pri componente i rolul lor & $ &%.(& &<.(& Ca.orator tehnologic

;pt. &<: )& : )%.(& 5dentificarea particularitilor tehnologice 9n+cri+e 9n documentaia tehnic. particularitile con+tructive. 2 Eecapitularea, +i+tematizarea i con+olidarea cunotinelor7 2 Ameliorarea rezultatelor 9nvrii: Fm.untirea performanei7 programe de recuperare7 & aini agricole de lucrat +olul Grape: de+tinaie, pri componente i rolul lor $ )$.(& Ca.orator tehnologic )).(&

<) : <% <6

otoare cu ardere intern: pri componente i rolul lor Eecapitularea i con+olidarea cunotinelor. "ipuri con+tructive de tractoare Prile principale ale

;pt. &>: )>.(& : (&.()

&

)=.(&

&r. cr(.

Comp ( !$ 6i7a(

<< : >(

2 verificarea realizrii principalelor o.iective curriculare7 2 verificarea progre+ului +au regre+ului 9n performanele elevilor7 2 +timularea motivaiei elevilor7 2 formarea calitilor pentru autoevaluare i autoeducaie7

Modu"8 ari ( ma(ic'8 ( m'8 capi(o"8 co!$i!u( !valuare +umativ

Co!$i!u(uri

&r. d or a"oca(

S'p('m9!a

R ,ur, proc dura"

R ,ur, ma( ria"

E6a"uar

O:,.

tractorului !chipamentul de lucru al tractorului aini agricole de lucrat +olul Pluguri: de+tinaie, pri componente i rolul lor Grape: de+tinaie, pri componente i rolul lor

#&.(&

Ca.orator tehnologic

<