Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECŢIE

CLASA: a VIII- a B
UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnaziala „Gheorghe Bibescu” Craiova
DISCIPLINA: CULTURA CIVICĂ
LECTIA: TIPURI DE DREPTATE
TIPUL/ CATEGORIA TIP DE LECŢIE: mixtă
DURATA: 50 minute
PROFESOR: SIMONA MARICA
OBIECTIVE OPERAŢIONALE (COMPETENŢE SPECIFICE)
1. Să definească dreptatea
2. Să cunoască tipurile de dreptăţi
3. Să caracterizeze tipurile de dreptăţi
STRATEGIA DIDACTICĂ
1. RESURSE PROCEDURALE
 SISTEM METODOLOGIC: conversaţia euristică, expunerea, modelarea,
explicaţia, problematizarea, feed-back-ul, algoritmizarea, generalizarea
 FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual
2. RESURSE MATERIALE: catalog, tablă, cretă colorată, manual.

3. MODALITĂŢI DE EVALUARE: observaţia sistemică, evaluare orală

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Sala de clasă


BIBLIOGRAFIE:
1. Manual
2. Cărţi de specialitate
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Modalităţi
Momentele Metode şi Forme de Resurse
CS Activitatea profesorului Activitatea elevilor de
instruirii (timp) procedee organizare materiale
evaluare
Moment - Verifică prezenţa elevilor şi disponibilitatea colectivului Elevii spun absenţii şi se Conversaţie Frontal Catalog Observaţia
organizatoric clasei pentru începerea orei. pregătesc de lecţie.
(2 min)
- Elevii notează în caiet titlul Expunerea Frontal Tablă, -
Captarea atenţiei Profesorul prezintă elevilor tema lecţiei şi precizează lecţiei, ascultă şi devin atenţi cretă
(1 min) obiectivele urmărite la competenţele specifice
urmărite.
Evaluare
Reactualizarea Profesorul solicită elevilor să răspundă la întrebări din Elevii răspund la întrebări Conversaţia Frontal Manual orală
cunoştinţelor lecţia anterioară. expunându-şi punctele de euristică
asimilate anterior vedere
(7 min)

O1 Notează titlul lecţiei pe tablă. Elevii răspund cu ajutorul Conversaţia Evaluare


O2 Explică elevilor ce înseamnă dreptatea după care face o profesorului, dacă va fi nece- Expunerea Frontal Manual orală
Dirijarea învăţării. O3 clasificare a tipurilor de dreptate şi care sunt sar. Modelarea
caracteristicile esenţaile pentru fiecare tip în parte.
Obţinerea Adresează elevilor întrebări cu privire la lecţia predată şi Elevii răspund. Pun întrebări. Exerciţiul Individual Manual Evaluare
performanţei fixează cunoştinţele. Apoi explică elevilor eventualele Feed-back- scrisă
neînţelegeri. ul
Încheierea lecţiei Explică elevilor ce au de pregătit pentru ora următoare. Sunt atenţi la cerinţe -
Schiţa tablei

Tipuri de dreptate

1. Dreptate distriburivă: - accesul la resurse, poziţii în societate.


- distribuirii unor avantaje, obligaţii între
persoane
- avantaje includ ceea ce paote fi distribuit şi este
considerat util, de dorit.
- Obligaţiile includ ceea ce poate fi distribuit, sunt
considerate de nedorit
2. Dreptate procedurală: - presupune respectarea legilor şi înfăptuirea
justiţiei
3. Dreptate corectivă sau reparatorie – se referă la repararea nedreptăţii.