Sunteți pe pagina 1din 20

Plan de lecţie

- gramatică-
Data: 11-12-2012
Student: Agoşton Carmen Claudia
Unitatea de învăţământ: Şcoala cu clasele I – VIII, Nr. 11
„Nicolae Iorga”, Baia Mare

Aria curriculară: Limbă şi comunicare


Disciplină: Limba şi literatura română
Clasa: a V – a B
Durata lecţiei: 50 de minute
Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoştiinţe de gramatică
Subiectul lecţiei: Substantivul (Felul, numărul şi genul )
Obiective operaţionale: (la sfârşitul lecţiei elevii vor f
capabili)

a). Cognitive
 O1- sa cunoasca defnitia substantivului
 O2- sa deosebeasca substantivul de alte parti de vorbire
 O3- sa diferentieze substantivele comune de cele proprii ( sa
exemplifce )
 O4- sa precizeze felul, genul , numarul unor substantive date
 O5- sa gaseasca pluralul unor substantive
 O6- sa-si dezvolte deprinderile de munca independenta

b). Psihomotorii
 O7- să utilizeze corect mijloacele auxiliare
 O8- să ortografeze corect cuvinele

c). Afective
 să manifeste spirit de iniţiativă şi cooperare în cadrul clasei

1
 să participe activ la activităţile desfăşurate

Resurse
a). Procedurale
 Metode şi procedee:
1. de comunicare orală:
 Expozitive: explicaţia, expunerea, instructajul verbal
 Conversative: conversaţia euristică, discuţia colectivă
2. de explorare:
 Directă: observaţia dirijată, jocul didactic, exerciţiul, analiza
gramaticală
 Forme de organizare: indivdual, frontal

b). Materiale
 Manualul, tabla, creta, caietele elevilor, fşele cu exerciţii, rebusul

c). Resurse şi managementul timpului


 Spaţiul de lucru – sala de clasă
 Timpul de lcuru – 50 de minute
 Capacităţi normale de învăţare ale elevilor, cunoştiinţele lor
anterioare

Forme şi tehnici de evaluare:


 observarea sistematică
 aprecieri verbale

Bibliografie
 Limba română, manual pentru clasa a V-a, Ed. Humanitas
Educaţional, Bucureşti 2009
 Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programa şcolară pentru
limba şi literatura română. Clasa a V-a, Bucureşti, 2009.
 www.didactic.ro
 www.ro.vikipedia.org

2
3
Scenariul didactic
Strategii
Ob didactice
Momente . Forme Resurs Evaluar

Timp
Activitatea profesorului Activitatea elevilor
le lecţiei Op de e e
. organi proced
zare urale
1). Pregăteşte materialele necesare
Se pregătesc pentru ora
Moment lecţiei, asigură disciplina si Conversaţ
2’ de limba şi literatura Frontal
organizat ordinea în clasă, notează ia
română
oric absenţele.
Elevii numiţi citesc
Numeşte câţiva elevi care citesc
2). rezolvarea exerciţiilor,iar Conversaţ
selectiv exerciţiile avute ca temă.
Verificar 3’ ceilalţi intervin, se Frontal ia Aprecieri
Face unele corecturi şi observaţii
ea temei corectează dacă este Explicaţia
dacă este cazul.
cazul.

4
Profesorul le împarte elevilor
nişte fşe pe care se află un rebus
(Anexa 1), le explică acestora că
au la dispoziţie 5 minute pentru
3).
a-l rezolva, şi le mai spune că
Verificar dacă îl vor completa corect, pe Aprecieri
ea Frontal
coloana A-B vor descoperi titlul Elevii rezolvă rebusul, iar Conversaţ Observar
cunoştinţ 5’ lecţiei pe care urmează să o mai apoi scriu titlul ia ea
Individu
elor facă: substantivul. lecţiei în caiete. Explicaţia sistemati
al
Verifică rebusul (care contine că
anterioar
cerinţe ce necesită cunoştinţele
e
anterioare ale elevilor), notează
titlul lecţiei pe tablă şi le
spune şi elevilor să il scrie în
caiete.
Strategii
Ob didactice
Momente . Forme Resurs Evaluar
Timp

Activitatea profesorului Activitatea elevilor


le lecţiei Op de e e
. organi proced
zare urale

5
Anunţă tema lecţiei şi obiectivele
4).
propuse.
Anunţare Tema lecţiei – Substantivul
a temei (Felul, genul şi numărul) Ascultă cu atenţie noua Conversaţ
2’ Frontal
noi şi a Obiectivele operaţionale: O1, temă şi obiectivele. ia

obiective O2, O3, O4, O5, O6, O7,O8.

lor

6
5). 6’ O1 Elevii raspund întrebarii Frontal Conversaţ Aprecieri

Dirijarea Profesorul îi întreabă pe elevi profesorului şi sunt ia


dacă îşi mai aduc aminte din atenţi la raspunsul Explicaţia
învăţării
clasele mai mici, ce este colegului care dă
substantivul. Numeşte un elev, defniţia.
care va da defniţia
substantivului:(Profesorul face
unele completări) Substantivul
este partea de vorbire care
denumeste obiecte in sens
larg: lucruri<covor, stilou,
calculator, scoala>, fiinte
<furnica, sora, elev, marinar>,
fenomene ale naturii <tunet,
ploaie, arsita, cutremur,
ninsoare>, sentimente
<dragoste, ura, dor, admiratie>,
stari sufletesti <bucurie,
tristete, fericire, jale,
melancolie>, relatii umane
<familie, prietenie, casnicie,
fratie>.

7
Strategii
Ob didactice
Momente . Forme Resurs Evaluar
Timp

Activitatea profesorului Activitatea elevilor


le lecţiei Op de e e
. organi proced
zare urale

8
5). 5’ O2 Elevii sunt atenţi la Frontal Explicaţia Aprecieri

Dirijarea O3 În continuare, profesorul solicită explicaţiile profesorului, Conversţi


elevii să îi spună dacă ştiu de raspund întrebărilor a
învăţării
câte feluri poate f substantivul. acestuia şi scriu în
Numeşte un elev, care va spune caiete ceea ce
că substantivul poate f de 2 profesorul a scris pe
feluri: comun şi propriu. tabla.
Profesorul va scrie pe tablă şi va
face precizarea ca: substantivele
comune <exprima obiecte de
acelasi fel> drum, catel, soata,
munte, iar cele proprii <exprima
anumite obiecte spre a le
deosebi de altele de acelasi fel>
Marta,
Andrei,America,Brasov,Tisa,Pluto.
Substantivele proprii se scriu
cu majuscula-litera mare-
indiferent de locul lor in
propozitie.

9
Strategii
Ob didactice
. Forme Resurs Evaluar
Timp

Momente Activitatea profesorului Activitatea elevilor


Op de e e
le lecţiei
. organi proced
zare urale
5). 5’ O4 Mai departe profesorul îi întreabă Elevii răspund Frontal Explicaţia Aprecieri

Dirijarea O5 pe elvii dacă ştiu ce număr pot întrebărilor profesorului Conversa


O7 avea substantivele. Numeşe un şi scriu în caiete ce se ţia
învăţării
elev care va spune ca află pe tablă.
substantivele pot fi la numarul
singular sau plural. Profesorul va
scrie pe tablă şi va face
precizarea:
Numarul substantivelor .-
Substantivele pot fi la numarul
singular <substantivul

10
denumeste o singura fiinta, un
singur obiect sau fenomen al
naturii> sau la plural
<substantivul deumeste mai
multe fiinte, obiecte sau
fenomene ale naturii>profesorul
le scrie la tabla cu liniuta si elevii
dau exemple de substantive la
sg-pl.

Strategii
Ob didactice
Momentel . Activitatea Forme Resurs Evaluar
Timp

Activitatea profesorului
e lecţiei Op elevilor de e e
. organi proced
zare urale

11
5’ O4 Ultima parte teoretică a lecţiei se Raspund întrebărilor Frontal Explicaţia s
referă la genul substantivelor. profesorului, dau Conversaţ
5). Profesorul întreabă din nou elevii exemple şi scriu în ia
Dirijarea
daca îşi aduc aminte din clasele caiete ce se află pe Aprecieri
învăţării
mai mici , câte genuri are tablă.
substantivul. Numeşte un elev
care va spune ca substantivul
poate f la genul masculin-
feminin-neutru. Profesorul scrie la
tabla şi face in plus precizarea:
Genul subst.-cu liniuta si
exemple de la copii –
Masculin- un-doi- baiat,
soarece, Feminin – o-doua- fata,
casa, furnica, Neutru- un-doua –
tren, stilou, pix. Exista
substantive care au aceeasi
forma la singular si la plural:
arici, vietuitoare, zic copiii
exemple.

12
Strategii
Ob didactice
Momentel . Activitatea Forme Resurs Evaluar
Timp

Activitatea profesorului
e lecţiei Op elevilor de e e
. organi proced
zare urale

13
Profesorul le spune elevilor că s
despre cazurile substantivului vor

5). 2 învăţa doar în orele următoare, Scriu de pe tablă, sunt


Frontal Explicaţia
Dirijarea ’ astfel, acesta doa enumeră atenţi la profesor.
învăţării cazurile la tablă:
Cazul subst. Nominativ,
Acuzativ,Genitiv, Dativ, Vocativ

Momentel Ob Activitatea profesorului Activitatea Strategii Evaluar


Timp

e lecţiei . elevilor didactice e

14
Forme Resurs
Op de e
. organi proced
zare urale
Profesorul îi întreabă pe diverşi
elevi din clasă:

6).Asigur  ce este substantivul?


area
 de câte feluri poate f
feedback 4’
substantivul?
ului şi
 ce gen au substantivele?
Aprecieri
evaluarea O6 Frontal
Răspund întrebărilor, Conversaţ Observar
O7  câte numere au
Individu ea
- rezolvă exerciţiile. ia
substantivele? sistematic
O8 al
exersarea ă
In continuare profesorul le dă
noţiunilor 1
elevilor nişte fşe cu exerciţii
învăţate 0’
(Anexa 2), le explică ce au de
făcut şi că au la dispoziţie
minute să rezolve exerciţiile.
Verifcarea exerciţiilor prin
numirea a câtorva elevi din clasă.

15
7).
Asigurare
a
retenţiei Tema pentru acasă: Din Manual
Conversaţ
şi a 1’ de la Pagina: 143 Notează tema de casă Frontal ia
Explicaţia
Exerciţiile: 1, 3, 6
transferul
ui

16
Anexa 1
SUBSTANTIVUL

1. Scrie câte 3 substantive care denumesc:


 fiinţe.....................................................................................................
 lucruri...................................................................................................
 însuşiri .................................................................................................
 fenomene ale naturii ...........................................................................
 stări sufleteşti ......................................................................................
2. Scrie câte 3 substantive, la singular, pentru fiecare gen:
 masculin...............................................................................................
 feminin.................................................................................................
 neutru..................................................................................................
3. Pune la plural substantivele:
 frunză................................... vale..............................
praf......................................
 nufăr.................................... stradă...........................
învăţătoare..........................
 soare.................................... teatru..........................
mamă...................................
4. Indică genul substantivelor: (Masculin= M, Feminin= F, Neutru= N)
 basma.............................. leu.......................................
 chip................................. plug....................................
 cocoş............................... saltea...................................
 fiu.................................... ziar......................................
 zăpadă............................. măr......................................

6. Se dă textul:

17
„Într-o poiană, în mijlocul unei păduri, găsi urma copitei unui cerb, plină
ochi, de apa ploilor. Vru să se strecoare în unda rece dar, în clipa aceea, un
biet lup, de i se vedeau coastele, dădu buzna dintr-un desiş, se repezi, sorbi
apa, tulbure ce mai rămăsese, apoi se prăbuşi în cealaltă margine a pădurii
după o căprioară care tocmai trecea.”
(Emil Gârleanu - Raza)

 Specifica pentru fiecare substantiv subliniat genul şi numărul, iar daca au


ramas substantive nesubliniate enumerati-le si pe acelea.

 -o poiană-.......................................................................

 urma-.............................................................................

 copitei-...........................................................................

 unui cerb- .......................................................................

 un (biet) lup-....................................................................

 coastele-..........................................................................

 -un desiş-.........................................................................

 apa-.................................................................................

 a pădurii-.........................................................................

 o căprioară- ....................................................................

18
Anexa 2 - Rebus

 Rezolvând corect rebusul următor, pe verticala A - B veţi descoperi titlul


lecţiei de astăzi.
1. Mod de expunere dominant în poezia "Sfârşit de toamnă".
2. Parte de vorbire flexibilă care arată starea, acţiunea, existenţa.
3. Pasăre funerară.
4. Sunet adăugat după radical pentru a forma un cuvânt nou.
5. Figură de stil din versurile: "Ziua ninge, noaptea ninge, dimineaţa ninge
iară”.
6. Sunetul sau grupul de sunete care se pronunţă printr-un singur efort
expirator.
7. Modul care exprimă o acţiune sigură.
8. Imagine artistică din versul: "Vântul şuieră prin hornuri."
9. Cuvânt care exprimă o însuşire deosebită.
10. Timpul verbului din enunţul: În sfârşit voi termina rebusul!
A
D E S C R I E R E

V E R B U L

C O R B

S U F I X

R E P E T I T I E

S I L A B A

I N D I C A T I V

A U D I T I V A

E P I T E T
19
V I I T O R
B

20

S-ar putea să vă placă și