Sunteți pe pagina 1din 5

Contracte swap pe rata dobnzii ntr-un contract swap pe rata dobnzii, fiecare contraparte se angajeaz s plteasc o rat a dobnzii

fix sau variabil ntr-o anumit valut pe o anumit durat de timp ctre cealalt contraparte. Rata dobnzii fix sau flotant se aplic la o anumit valoare no ional. !ceast valoare no ional nu se sc"imb, de obicei, de participan ii la contract, este doar utilizat pentru a calcula fluxurile de numerar ce trebuie sc"imbate. Tipuri de contracte swap pe rata dobnzii a# swap fix-contra-variabil, aceea$i valut %&plain vanilla swap'# ( cumprtorul de swap se angajeaz sa plteasc o rat fix de dobnd, iar vnztorul de angajeaz s plteasc o rat variabil de dobnd %de obicei raportat la o rat a dobnzii de referin cum ar fi )*+,R, -.R*+,R, R,+,R etc.#. !mbele fluxuri de numerar sunt denominate n aceea$i valut. !cesta este cel mai cunoscut tip de swap $i este cel pe care l vom studia mai detaliat n sec iunile urmtoare. b# swap fix-contra-variabil, valute diferite ( la fel ca cel de la punctul a#, dar fluxurile de numerar sunt denominate n valute diferite. /e exemplu, ! se angajeaz s plteasc o rat fix de 01 aplicat la valoarea no ional de 23 mil .4/ $i s primeasc o rat variabil 5*+,R67 aplicat la valoarea no ional de 833 mil 9:; %la un curs ini ial 2.4/<83 9:;#. c# 4wap variabil-contra-variabil, aceea$i valut ( cumprtorul se angajeaz s plteasc o rat variabil de dobnd raportat la o anumit rat de referin , iar vnztorul se angajeaz s plteasc o rat variabil de dobnd ancorat la o alt rat de referin . !mbele fluxuri de numerar se pltesc n aceea$i valut, iar cele dou rate de referin se refer la aceea$i valut, dar se formeaz pe pie e diferite. /e exemplu, ! plte$te 9:; )*+,R27 $i prime$te 9:; 5*+,R27, ambele aplicate la o valoare no ional de 2 mld 9:;2. d# 4wap variabil-contra-variabil, valute diferite ( la fel ca la c# ns valoarea no ional este exprimat n valute diferite, iar ratele variabile se refer la valute diferite. /e exemplu, ! plte$te .4/ )*+,R27 la o valoare no ional de 23 mil .4/ $i prime$te -.R*+,R27 la o valoare no ional de =,8> mil -.R %curs de sc"imb ini ial de 2 -.R<2,0? .4/#. e# 4wap fix-contra-fix, valute diferite ( cumprtorul se angajeaz s plteasc o rat fix de dobnd cu valoare no ional ntr-o anumit valut, n timp ce vnztorul se angajeaz s plteasc o rat fix de dobnd cu valoare no ional o alt valut. /e exemplu, ! plte$te 01 la o valoare no ional de 23 mil .4/ $i prime$te 0,@1 la o valoare no ional de =,8> mil -.R %curs de sc"imb ini ial de 2 -.R<2,0? .4/#. Aontractele swap sunt instrumente tranzac ionate ,5A, implicnd existen a dealerilor de swap, care au rolul de formatori de pia %eng. &marBet maBer'#. /e exemplu, pentru un swap pe @ ani rat fix contra )*+,R?7 cota ia unui dealer esteC 0, 0@1 { , semnificnd faptul c acesta va intra pe pozi ia de cumprtor 12 3 0,@1
BID ASK % OFFER #

ntr-un swap la 0,0@1 $i pe pozi ia de vnztor la 0,@1.


2

*storicul )*+,R pe toate scaden ele $i toate valutele pentru care se calculeaz poate fi analizat la urmtoarea adresC "ttpCDDwww.bba.org.uBDbbaDjspDpolopolE.jspFd<2>2Ga<?0=

Ex1. , banc comercial nc"eie un contract swap din pozi ia de cumprtor cu un dealer care are afi$at cota ia 0,=@1-61. Aontractul swap este inc"eiat pe 0 ani, rata variabil este -.R*+,R?7, decontrile se fac semestrial, iar valoarea no ional este egal cu 23 mil -.R. :reciza i ce sume se deconteaz la fiecare scaden , dac -.R*+,R?7 la cele > date de fixing a fost egal cuC 6,0@1, 61, 0,=@1, respectiv 0,@1. /ac banca comercial este cumprtoare de swap, atunci dealer-ul este vnztor de swap la cota ia asB %offer# de 61 - aceasta este rata fix din swap. Rata variabil este -.R*+,R?7. 2. :rima scaden ( dupa ? luni de la nc"eierea contractuluiC banca plte$te rata fix %61# $i prime$te rata variabil %care la data fixing-ului este egal cu 6,0@1#. /eci banca prime$te %implicit dealer-ul plte$te# o sum egal cu ? %6, 0@1 61# 23.333.333 = 20.@33 EUR . 20 0. ! doua scaden ( dupa 2 an de la nc"eierea contractuluiC banca plte$te rata fix %61# $i prime$te rata variabil %care la data fixing-ului este egal cu 61#. Hu se sc"imb nici un flux de numerar. 6. ! treia scaden ( dupa 2 an $i jumtate de la nc"eierea contractuluiC banca plte$te rata fix %61# $i prime$te rata variabil %care la data fixing-ului este egal cu 0,=@1#. /eci banca plte$te %dealer-ul prime$te# o sum egal cu ? %61 0, =@1# 23.333.333 = 20.@33 EUR . 20 >. ! patra scaden ( dupa 0 ani de la nc"eierea contractuluiC banca plte$te rata fix %61# $i prime$te rata variabil %care la data fixing-ului este egal cu 0,@1#. /eci banca plte$te %dealer-ul prime$te# o sum egal cu ? %61 0,@1# 23.333.333 = 0@.333 EUR 20 Utilizarea contractelor swap: a) acoperirea riscului de rat a dobnzii sau/i de curs de schimb (hed in ) a.2. 4e pot transforma active sau datorii cu rate variabile de dobnd n active $i datorii cu rate fixe de dobnd $i invers, n func ie de necesit iC - activele cu rat variabil se transform n active cu rat fix prin vnzare de swap, iar activele cu rat fix se pot transforma n active cu rat variabil prin cumprare de swapI - datoriile cu rat variabil se pot transforma n active cu rat fix prin cumprare de swap, iar datoriile cu rat fix se pot transforma n datorii cu rat variabil prin vnzare de swap. a.0. n cazul n care valorile no ionale sunt denominate n valute diferite, se pot transforma active sau datorii exprimate ntr-o valut n active sau datorii exprimate n alt valut. Ex!. +anca ! se finan eaz de la banca J prin mprumuturi la o rat variabil a dobnzii pe termen de @ ani cu dobnda )*+,R?7K3,2@1. +anca anticipeaz o cre$tere a ratelor dobnzii n urmtorii ani $i dore$te transformarea dobnzii variabile n dobnd fix. !cest lucru l poate face pltind anticipat datoria $i contractnd simultan un mprumut la rat fix. :lata anticipat a datoriei cu rat variabil se poate dovedi foarte costisitoare. , solu ie alternativ este acoperirea mpotriva riscului de rat a dobnzii utiliznd un swap cu rata variabil )*+,R?7. .n dealer de swap i

ofer urmtoarele cota iiC >,0@1D>,@1. Ae pozi ie va lua banca ! n contract $i ce rat fix va ob ineF /eoarece banca ! plte$te o rat variabil de dobnd n contractul de mprumut, va alege s primeasc din swap o rat variabil de dobnd $i s plteasc o rat fix, deci va fi cumprtoare de swap. n consecin , dealer-ul de swap va fi vnztor la o rat a dobnzii de >,@1. +anca !
>,@1 )*+,R?7 )*+,R?7K3,2@1

/ealer de swap

+anca J, creditorul lui ! Aostul strategiei mprumutKswap pentru banca ! va fiC ->,@1K)*+,R?7-%)*+,R?7K3,2@1#<->,?@1, adic va plti o rat fix de >,?@1 indiferent de ceea ce se va intmpla cu )*+,R?7. b) "pecula#ie $ dac se anticipeaz cre$terea ratelor dobnzii se cumpr contractul swapI - dac se anticipeaz scderea ratelor dobnzii se vinde contractul swap. c) %rbitra& d# 'ene(icierea de a)anta&ul comparati) pe care l poate avea o banc n termeni de dobnd fix $iDsau variabil fa de o alt banc Ex*. :resupunem c banca ! are un rating evaluat de agen ia 4tandard G:oors la !!!, iar baca + are un rating +++. +anca ! se poate mprumuta pe pia la o rat fix de >,@1 $i la rata variabil )*+,R, iar banca + se poate mprumuta la o rat fix de @,=@1 sau la o rat variabil )*+,RK>@bp. +anca ! are nevoie de finan are pe @ ani cu rat variabil, iar + are nevoie de finan are pe @ ani cu rat fix. !rta i cum se pot cele dou bnci s $i reduc costurile de finan are mprumutndu-se contrar nevoii lor de finan are $i intrnd simultan ntr-un contract de swap la rata fix >,81 $i rata variabil )*+,R astfel nct s beneficieze de avantajul comparativ pe care l au. 4itua ia n care se afl cele 0 bnci poate fi sintetizat n urmtorul tabelC +anca ! +anca + /iferen Rat fix >,@1 @,=@1 2,0@1 Rat variabil )*+,R )*+,RK3,>@1 3,>@1 diferen 3,L1 4e observ c banca ! are avantaj absolut, adic se poate finan a mai ieftin dect + att pe pia a mprumuturilor cu rat variabil ct $i pe pia a mprumuturilor cu rat fix. :entru + este mai avantajos s se mprumute la o rat variabil deoarece diferen a de cost fa de ! n acest caz este de doar 3,>@1. + are ns nevoie de finan are la rat fix de dobnd. /e aceea, cele dou bnci se finan eaz contrar nevoii lor $i intr simultan ntr-un contract de swap. 4e observ c n strategia aceasta este necesar ca ! s fie vnztoare de swap %plte$te rata variabil $i prime$te rata fix#, iar + cumprtoare de swap %plte$te rata fix $i prime$te rata variabil#.

+anca !

>,81 )*+,R >,@1

+anca +

)*+,RK3,>@1

Areditorul lui !

Areditorul lui +

Rezultatul net pentru ! esteC K>,81-)*+,R->,@1<-%)*+,R-3,>1#, deci ! $i reduce costurile de finan are cu 3,>1 Rezultatul net pentru + esteC K)*+,R->,81-%)*+,RK3,>@1#<-@,6@1, deci + $i reduce costurile de finan are cu 3,>1 4uma economiilor de finan are pe care le realizeaz ! $i + mpreun 3,>1K3,>1 este exact egal cu avantajul comparativ de 3,L1 pe care cele dou bnci $i l-au mpr it @31-@31. %plica#ii 1. /ou companii !!!corp %cu rating !!!# $i +++corp %cu rating +++#, vor s se finan eze pe o perioad de @ ani la urmtoarele rate ale dobnziiC Rat fix Rat variabil !!!corp 231 )*+,R?7K3,61 +++Aorp 22,01 )*+,R?7K21

+++corp are nevoie de finan are la o rat fix a dobnzii, iar !!!corp de finan are la o rat variabil a dobnzii. :entru a beneficia de avantajul comparativ, cele dou companii se finan eaz contrar nevoii lor, $i apoi intr ntr-un swap pe rata dobnzii. 4tabili i ce pozi ie iau cele dou bnci $i care este rata fix din swap dac bncile $i mpart avantajul comparativ L31 pentru ! $i 031 pentru +. RC !!!Aorp este vnztoare de swap, iar +++Aorp este cumprtoare. Rata fix din swap este 23,21. !. , banc comercial a acordat un credit n valoare de 2.333.333 .4/ pe o perioad de 6 ani, la o rat de dobnd variabil )*+,R?7K>3 bp. +anca observ c rata dobnzii pe pia ncepe s scad $i de aceea intr ntr-un swap pe rata dobnzii cu un dealer de swap care are afi$ate urmtoarele cota ii 6,@1D6,=@1. 4 se determine suma care se deconteaz dac la o anumit scaden a contractului de swap, )*+,R?7 este 0,6@1. RCbanca vinde contractul swap. Rata fix din swap este 6,@1. +anca plte$te dealerului de swap rata variabil )*+,R?7 adic 0,6@1 $i plte$te rata fix 6,@1, primind $i de la debitorul su )*+,R?7K>3bp, adic 0,=@1. n concluzie banca prime$te 28.@33 .4/. *. , banc comercial prezint urmtoarea situa ie a activelor $i a pasivelor sensibile la varia ia ratei dobnzii pe benzi de scaden C 4caden a 3 z ( 6 luni 6l(?l > ? l ( 20 l 20 l ( @ ani :este @ ani

:asive sensibile 83 L3 233 203 >3 !ctive sensibile =3 ?3 223 2>3 @3 4 se determineC a# modificarea veniturilor nete din dobnzi dac ratele de dobnd pe termen de max 2 an scad cu 23 bp. b# banca comercial vrea s $i acopere riscul de rat a dobnzii pe urmtorul an intrnd ntr-un contract de swap pe rata dobnzii cu un formator de pia a care afi$eaz urmtoarele cota iiC ?,@1D?,=1. 4 se determine suma ce va fi decontat dac rata de dobnd variabil la data fixing-ului este ?,L1. RCa# scad cu 3,36 b# vinde swap la rata fix ?,@1 cu valoarea no ional 63. /ac la data fixing-ului rata fix este ?,L1, banca c$tig 63 %?,L1-?,@1#<3,38. +. , banc comercial prime$te un credit n valoare de 0.333.333 pe o perioad de ? luni, la o rat fix a dobnzii de ?1. +anca anticipeaz scderea ratelor dobnzii pe pia a $i pentru a profita de aceast scdere intr ntr-un contract swap pe rata dobnzii cu un dealer de swap care are afi$ate cota iile @,@1D@,=@1, rata variabil din contractul swap )*+,R?7. 4tabili i care este rezultatul net mprumutKswap dac la data decontrii )*+,R?7<@1.