Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea din Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei Departamentul Psihologie

Curs optional : Psihologia Religiei Titular curs prof.univ.dr. Mihaela Roco

. !"iective: # $nitierea cursantilor cu teoriile clasice si moderne referitoare la psihologia religiei

# %argirea ori&ontului cultural si in special a celui psihologic prin pre&entarea unor teorii mai putin cunoscute asupra gandirii morale si religioase si a dinamicii evolutiei acestora. # Pre&entarea unor metode' tehnici si modele e(perimentale moderne pentru investigarea gandirii morale' gandirii religioase' motivarii si atitudinilor morale si religioase. # $nitierea studentilor cu pro"lematica psihologiei clinice si a psihologiei religioase. ). Continut tematic: $. *arile teorii referitoare la psihologia religiei +,ames' Dur-heim' ,ung' Freud' Eliade' !tto s.a. $$. Cercetari empirice efectuate dupa /01 in psihologia religiei +modele e(perimentale' directii ale cercetarilor si re&ultate.. $$$. De&voltarea gandirii morale in ontogene&a +Piaget' 2ohl"erg' 3i""s' Da4' 5oco' s.a... $6. De&voltarea credintei religioase in ontogene&a +Fo7ler.. 6. Structura gandirii religioase in ontogene&a +!ser si 3munder.. 6$. *etodologia investigarii si evaluarii gandirii morale' gandirii religioase' atitudinilor si valorilor morale si religioase. 6$$. Cercetari privind de&voltarea gandirii morale si religioase la copii' adolescenti' tineri si adulti in 5omania +*. 5oco.. 6$$$. Cele trei practici e(presive si performante ale religiei: rugaciunea' riturile si etica. $8. $mplicatiile psihopedagogice ale cercetarilor referitoare la etapele 9udecatilor morale si religioase in ontogene&a. 8. Psihologia religiei si psihologie clinica. 8$. Psihologia religiei si psihoterapie.

B$B%$!35:F$E SE%ECT$6: . :llport' 3.' The individual and his religion. A psychological Interpretation. ;e7<=or-' *ac. *illan' /0> ). Bologa' %.' Psihologia vietii religioase, Tip. Cartea 5omaneasca' Clu9 />1 >. Dur-heim. E.' Les formes elementaires de la vie religieuse, Paris' / )' /?/ @. Eliade *.' Le sacre et le profane, Paris' 3allimard' /?0 0. Fo7ler ,.A.' Stage of faith: the psychological of human development are the quest of meaning, ;e7 =or-' Barper and 5o7' /C ?. Freud S.' Totem si tabu, Paris' Pa4ot' /?0 D. ,ung C.3.' Psychologie et religion, Paris' Buchet<Chastel' /0C C. ,aspard ,.*.' Psychologie religieuse, Paris' /C/ /. *alon4 B.;.' Psychology of eligion. Personalities, Problems, Posibilities. *ichigan' Ba-er Boo- Bouse' Editia )11>' ?)C p.p. l1.;e7"erg *.D.' DE:Fuili * D.' 5ause 6.' !hy "od !on#t "o A$ay. %rain Science and the %iology of %elief, ;e7 =or-' Ballantine Boo-s' )11 ' ))? p.p. .!ser F.' 3munder P.,L#home, son development religieu&, Paris' Cerf.' // ).Pals D.%.' Seven Theories of eligion, ;e7 =or-' !(ford' !(ford Universit& Press' //? >.5oco *.' eligie si creatie. 'ercetari empirice in Glate +coord..' Psihologia vietii cotidiene, $asi' Polirom' //D' < >> @.5oco *.' The stages of moral and religious thin(ing to the overgifted teenagers )I*, 5ev. Psih.'@?';r. <)' )111'p. CD<// 0.Shafrans-e E.P.' eligion and the 'linical Practice of Psychology, Aashington' D.C.' :.P.:.' //?' ?01 p. ?.6ergote :.' eligion, foi, incroyance, Etude ps4chologiFue' Bru(elles' *ardaga' /C> D.Aulff D.*.' Psychology of religion, Classic and Contemporan4 6ie7s' ;e7<=or-' ,.Aile4HSons' // . :nul universitar )1 <)1 ) Prof.univ.dr. *ihaela 5oco