Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA DE VEST FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE I GEOGRAFIE TIMISOARA

INDUSTRIA METALURGIC

GEOGRAFIA TURISMULUI ANUL I GRUPA I FLOREA ROXANA MOTOC ROXANA


Pag. 1

CUPRINS

1.Minereurile de fier i clasificare zcamintelor 2 Rezervele de fier i repartiia prduciei mondiale 3.Minereurile feroase i ajutatoare n siderurgie 4. ndustria !iderrgic ". ndustria e#tractiv$ a minereurilor feroase %i siderurgia in Romania &. ndustria e#tractiv$ a minereurilor neferoase %i metalurgia neferoas$. '. ndustria e#tractiv$ a minereurilor neferoase %i metalurgia neferoas$ n Rom(nia

Pag. 2

ndustria metalurgic$
Industria metalurgic este o ramur a industriei grele, principala productoare de mijloace de producie. Cuprinde: 1. Industria extractiv a minereurilor feroase i siderurgia 2. Industria extractiv a minereurilor neferoase i metalurgia neferoas 3. Industria constuciilor de maini i a prelucrrii metalelor 1.Minereurile de fier i clasificare zcamintelor )ierul este cel mai r sp!ndit element dintre metalele grele din scoar"a terestr , av!nd o pondere de #,2$#,% &, dupa oxigen, sliciu 'i aluminiu.(ocile cu un continut de peste 2)& fier sunt considerate minereur de fier, da pentr exploatare cele mai renta*ile sunt +acamintele ce con"in peste #,& -e cum ar fi: magnetitul.)/$%2& -e0, 1ematitul.su*%2& -e0, limonitul 'i sideritul.3)$)3&-e0. Magnetitul repre+inta 1,& din totalul re+ervelor mondiale, de aceea este cel mai renta*il pentru o*"inerea fontei 'i a o"elului.Cele mai mari + caminte se gasesc 3n -ed. (us .4agnitnaia,5urs6,Cusins60, India .7i1ar, 8rissa0, 9uedia.5iruna0, :ene+uala.Cerro 7olivar0. *ematitul este mai r sp!ndit, exploat rile importante sunt cele din: 7ra+ilia.4inas ;erais0,<craina.5rivoi rog0.
Pag. 3

+imonitul i sideritul sunt exloatate din -ed. (us .=en. 5erci, 9 4$"ii <rali0, India .<ttar$=rades10, 4area 7ritanie .>ales0 etc. 2 Rezervele de fier i repartiia prduciei mondiale (e+ervele mondiale sigure de minereu de fier sunt de /,2$?22mld. @one, la care se adaug 'i concentra"iile feromagnetice ale 8ceanului =lanetar, aproximativ 2,2mld. tone. (e+ervele de minereu de fier snt inegale astfel in Auropa se gasesc peste jum tate, urmat de Bmerica, Bsia, Bustralia, si Bfrica. Cele mai importante re+erve de minereu de fier sunt de"inute de: -ed. (us .32#mld.t, #2& din totalul mondial0, Canada.12,mld.t0, 9<B.12,mld.t0, 7ra+ilia, 7olivia, C1ina, India 'i :ene+uela. Cre'terea consumului de produse feroase a impus o cre'tere a produc"iei mondialede minereu de fier, de la 12%mil.t 3n 1?3/, la )32 mil.t 3n 2222. Cin )2 de "ari produc toare, doar 12 au o produc"ie peste 12 mil.t : ,razilia.4inas ;erais: Bahia, Santa Barbara, 4atto ;rosso patrulaterul de fier, =ara : Serra das Carajas ) -ustralia.D: 'i 9, Doua Eeelanda 'i insula@asmania0 Rusia i /craina.5urs6 7elgorod, 5rivoi (og, 5erci 4agnitnaia, ;ora, Fipe"6, 9i*eria0, 01ina.Bns1an 7enxi, 7os1an >uxi, CaGe0, India.=odi'ul Ceccan, 9tatele 7i1ar, 8rissa0, !./.- 9 'i : Facului 9uperior.4ic1igan, 4inessota,>isconsin0,9: 'i A 4$"ii Bppalac1i, -frica de !2 .@ransvaal 'i Cap0, Canada.=en Fa*rador, D Facului 9uperior0 9uedia.5iruna, ;allivare, ;ranges*erg, Cannemar0 :ene+uela.7a+inul fluviului 8rinoco,D =od. ;uGanei0 3.Minereurile feroase i ajutatoare n siderurgie 4inereurile feroase ajut toare con"in metale utili+ate 3n siderurgie pentru 3m*un t "irea calit "ii fontei 'i o"elului, acestea acapar!nd calita"i speciale.duritate, flexi*ilitate, re+isten" la temperaturi 3nalte etc.0 Cei mai importan"i 3nno*ilatori sunt : manganul, nic1elul, cromul, Holframul, moli*denul, vanadiul,co*altul, titanul. Manganul metal important pentru industria siderurgic , folosit 3n producerea o"elurilor demare re+isten" . 3ic1elul e utli+at la fa*ricararea o"elurilor specale, re+istente la atacurile aci+ilor. 0romul ridic re+isten" la coro+iune 'i oxidare a o"elurilor, fero$aliajelor 'i aliajelor neferoase, fiind si unul dn cele mai *une materiale refractate utili+ate 3n siderurgie. Moli4denul, co*altul, vanadiul, Holframul, sunt alte resurse folosite 3n produc"ia o"elurilor speciale. 4. ndustria !iderrgic !iderurgia mai este cunoscuta 'i su* denumirea de metalurgie neagr , inclu+!nd un proces te1nologic complex de extrac"ie a minereurilor de fier, o*"inerea fontei 'i a o"elurilor, , p!na la o*"inerea produselor laminate semfinite 'i finite.ta*le, s!rm 0. Bl turi de minereruri de fier se folosesc si minereuri ajut toare.mangan, crom, nic1el, Holfram etc.0, cocs metalurgic.prin cocsificarea 1uilei0, surse de energie.energie electric , ga+e naturale0 'i materiale fondante.calcare, domolite0. Metalurgia feroas implic 3 faze: o*"inerea fontei 3n furnale, iar ca su*produs +gura de furnal, flosit 3n industria cimentului, o*"inerea o"elului, 3n cuptoare 9imens$4atin, 3n o"el rii electrice 'i 3n converti+oare cu insuflare direct a oxigenului0 'i laminarea ofer produse plate, sau cu profil rotund.

Pag. 4

0riterii de amplasare a industriei siderurgice:amplasare 3n marile *a+ine ca*onifere, locali+area 3n apropierea + camintelor de minereu de fier, amplasarea 3n apropierea 1idrocentralelor, furni+ator de energie electric ieftin , 3n porturile speciali+ate 3n exportul 'i importul materiei prime, 3n apropierea pie"elor de desfacere, cum ar fi centrele constructoare de masini sau centre industrial complexe. 5roducia mondial de oel a crescut la ?22mil.t 3n 2222, sta*i'ind un adev rat record istoric. 01ina$ Bns1an ,7enxi, -us1un, 7aotou, CaGe, 91ang1ai, Dan Iing, @ianjin, ;uang+1ou, C1ang Iiang : >u1an, 4aana1an. 6aponia$ Insula Jons1u: 8sa6a, DagoGa, 5o*e, 9a6ai, >a6amaGa, @o6Go, Insula 5Gus1u: 4uroran !/-$ =ennsGlvania : =etts*urg, KoungstoHn, >1eeling, " rmul 4arilor Facuri : C1icago ,Cetroit, Culut1, coasta DA Btlantic : 9parroHLs =oint, 7et1leem, Jarris*urg , + central : 'i : : 9alt Fa6e CitG, =ue*lo, =rovo, -ontana . California0 Rusia i /craina $ + european : 5rovoi (og, Cone"6, :oronej, 5erci, Cnepropetrovs6a, Eaporoje, Dicopo, + contral 'i 9 a m"ilor <rali : 4agnitogors6, Celea*ins6, Dijn3i @ag1il, Dovotroi"6, Acaterin*urg, reg 4oscova : 4oscova, 9t =eters*urg, @ula, Duovolipe"6, 5urs6, Cerepove", reg si*erian : Dovosi*irs6, :olvograd, Dovo6u+ne"6, 5rasnoiars6 7ermania : Assen, 7oc1um, Cortmund, Cuis*urg1, Cusseldorf, 9olingen, 8*er1ausen ,razilia : 7elo Jori+onate, :olta (edonda, Bc1aminas ndia : Bssansol, 71ilai talia : Cornigliana, 7agnoli, =iom*ino,4ilano, @orino, :erona )rana : DancG, @1ionville, 4et+, 9tetienne, =as$de$Calais, Fe Javre Marea ,ritanie : 91effield, 7irming1am, Feicester Dotting1am, Cer*G, Fondra ". ndustria e#tractiv$ a minereurilor feroase %i siderurgia in Romania 4ateriile prime de *a+ sunt minereurile de fier. Cele mai mari cantit "i se extrag din minele ;1elari i @eliuc .A 4unilor =oiana (usc0, cantiti mai mici la 8cna de -ier .4unii Cognecei0, la Fueta.4unii Jarg1itei0 i la 7ioara .Cluj0.4are parte din minereu se import 9e mai folosesc la fa*ricarea fontelor: manganul, vanadiul, cromul etc Axploatri de mangan l!nga :atra Cornei .Iaco*eni, aru Cornei0.Com*usti*ili: cocsul metalurgic se extrage din 1uia de la =etroani, insuficent de aceea se import Centre siderurgice cu furnale: ;alai, Junedoara, Clan, (eia, :la1ia.Fa ;ala"i este cel mai mare centru siderurgic din ar , materiile prime de import sunt aduse pe Cun re.Junedoara import minereu de fier din apropiere .minele ;1elari si @eliuc0 dar i din import. Fa C lan se produce font de turn torie 'i semicocs din 1uil din A depresiunii =etroani. (eia M font, oeluri, laminate de calitateN u+in de cocs pe *a+a car*unelui de la BninaN minereuri de fier de la 8cna de -ier i din import. :la1ia produce font de turntorie, import minereu de la Fueta. Blte centre mai puin importante: C!mpia @ur+ii, @ulcea, 7ucureti, (oman, Iai, 7u+u, @!rgovite, Clrai. &. ndustria e#tractiv$ a minereurilor neferoase %i metalurgia neferoas$. Metalurgia neferoas se ocup cu extrac"ia minereurilor neferoase.ce nu con"in fier0 'i produc"ia unor metale neferoase cu diferite proprieta"i fi+ice 'i 3ntre*uin" ri,grupate astfel : 4etalele colorate, 4etalele u'oare, 4etalele pre"ioase, 4etalele radioactive, 4etalele rare. Metalele colorate: cuprul este un metal de culoare ro'cat ,utili+at pentru calita"ile sale: conducti*ilitate termic 'i electric mare, ductilitate 'i malea*ilitate.Aste utili+at pentru

Pag. 5

producera podoa*elor,si a uneltelor, monedelor sau a armelor,3n pre+ent se foloseste 3n industriile electrote1nic , constructoare de ma'ini, c1imic , de armament. Aste folosit 'i su* forma diferitelor aliaje:*ron+, alam , alpaca. (e+ervele de cupru sunt estimate la )22mil t si se gasesc su* forma de sulfuri,minereuri complexe, si rar cupru nativ, unde s adaug cantita"i 3nsemnate 3n domenil marin, su* forma nodurilor polimetrici. 5lum4ul i zincul frecvent 3nt!lnite 3mpreun , 3n principal su* form de sulfuri : galen 'i *lend . 5lum4ul metal greu ,malea*il, f re+istent la coro+iune, conducta*ilitate termic 'i electric f redus , utili+at 3n: industria c1imic , centre nucleare, fa*ricarea de tu*uri 'i ca*luri i+olante, 3n medicin , te1nic militar 'i tipografie =roduc"ia mondial 3n 2222 : , mil t O ri produc toare : Bustralia, C1ina, 9<B, =eru, 4exic, Canada, (usia, Iaponia, 9uedia 8incul: metal greu,malea*il,culoarea al*$argintie re+istent la coro+iune $P fa*ricarea ta*lei =roduc"ia mondial 3n 2222 : /,/ mil t O ri produc toare :Bustralia, C1ina, 9<B, =eru, 4exic, Canada, (usia, Iaponia, 9uedia, 9pania !taniu.cositorul9 :$ metal u'or al*$argintiu foarte malea*il, duritate mic 3ns re+isten" mare la oxidare, u'or lamina*il . ta*l al* 'i staniol0, se utili+ea+ 3n industria constructoare de ma'ini, c1imic . culori 'i emailuri0, alimentar (e+ervele mondiale : ,2 mil t O ri produc toare : C1ina, @1ainalda, 4alaGsia, Indone+ia, C9I, Bustralia, Bmerica 9ud Metalele uoare: -lumiuniul $ metal u'or, al*$cenu'iu ,u'or ductil, malea*il *un conduc tor de electricitate 'i c ldur , aliajele sale .duraluminiu, siluminiu, magnalin0 sunt folosite 3n industria aeronautic , mijloacelor de transport, pt fa*ricarea reactoarelor nucleare, a conductorilor electrici, a articolelor de menaj ,am*alajelor, ind mo*ilei 'i 3n construc"ii.9e o*"ine din *auxit (e+ervele mondiale de *auxit : 2,$32 mld t ,din care )$% mld t Bl O ri produc toare : Bustralia. ,,3 mil t #2& din totalul mondial0, ;uineea ,7ra+ilia, C1ina .1 mil t0,-ran"a, C9I ,(om!nia. Magneziul : $ metal al*$argintiu, mai u'or dec!t aluminiu, aliajele sale sunt utili+ate 3n industia automo*ilelor 'i aeronautic , se exploatea+ din C1ina, C9I, 9lovacia, 9pania ,-ran"a, Dorvegia, ;recia, (om!nia, (ep Bfrica de 9ud, Bustralia Metalele preioase: -urul : $ metal gal*en$str lucitor, foarte malea*il 'i ductil, *un conduc tor de c ldur 'i electricitate cu propriet "i anticoro+ive, utili+at pt confec"ionarea podoa*elor, monedelor, se folose'te ca o*iect de te+auri+are dar 'i 3n ind electronic ,aerospa"ial ,ceramic ,sticl rie,c1imie 'i medicin , se g se'te 3n natur su* form de aur nativ =roduc"ia mondial de aur : dep 'e'te 2222 t anual. =roduc tori : (ep Bfrica de 9ud, 9<B, Bustralia, C9I, Indone+ia -rgintul : $ metal al*$ str lucitor, ductil, malea*il 'i mai dur dec!t aurul, se utili+ea+ 3n confec"ionarea *ijuteriilor,o*iectelor de art , monedelor, 3n ind electrote1nic , c1imic , aerospa"ial ,medicin ,cinematografie, fa*ricarea oglin+ilor 'i materialelor fotografice =roduc"ia mondial de Bg 2221: 1/33# t 5latina i metale platinice.iridiu,osmiu,paladiu,r1odiu 'i rut1eniu0, metale pre"ioase de culoare al*$cenu'ie, luciu puternic, densitate mare, re+isten" la coro+iune mai mare dec!t aurul 'i o *un malea*ilitate, exploatate 3n stare nativ sau su* form de minereuri al turi de alte metale, utili+at 3n industria c1imic , electronic , electrote1nic , te1nic aerospa"ial ,pt confec"ionarea *ijuteriilor

Pag. 6

=roduc"ia mondial de platin : 232 t Metalele radioactive: sunt utili+ate ca surs energetic 3n atomocentrale, dar 'i 3n industria armamentului, electronic , aeronautic , c1imic .Cele mai importante sunt uraniul, radiul 'i t1oriul. /raniul : $ metal de culoare al*$argintie, se g se'te 3n scoar"a terestr , pe l!ng utili+area drept com*usti*il 3n centralele nucleare mai e folosit 'i 3n ind armamentului =roduc"ia mondial 2222: 31 222 t$cel mai mare produc tor e Canada.11 2,2 t0,Bustralia .% %22t0 Radiul: $ metal de culoare al*$argintie , asociat 3n natur cu uraniul 3ns mult mai radioactiv dec!t acesta, utili+at 3n medicin 'i ind electronic ;1oriul : $metal greu de culoare al* mai r sp!ndit 3n natur dec! uraniul, se g se'te 3n principal 3n roci granitice, folosit drept com*usti*il 3n atomocentrale,medicin ,ind aeronautic =rincipalii produc tori : Bustralia, India, 7ra+ilia, (ep Bfrica 9ud, C9I, 9<B, Canada Metalele rare: sunt pu"in r sp!ndite 3n scoar"a terestr 'i se extrag ca su*produse din diverse
minereuri.Cele cu importan" economic sunt :mercurul, +irconiul,germaniul,*eriliul, cadmiul, indiul, taliul, galiul, nio*iul, tantalul,seleniul 'i *ismutul. 4ercurul : $ singurul metal su* form lic1id , se extrage din + c minte de origine 1idrotermal .cina*ru0 'i mai rar 3n stare nativ , utili+ ri : ind metalurgiei neferoase,te1nic

medical 'i industrial =rincipalii produc tori : C9I,Bustralia,9pania,=ortugalia, Italia 8irconiul :$ metal re+istent la coro+iune 'i cu punct de topire la 3222QC, aliajele sale utili+ate 3n ind aerospa"ial 'i nuclear 'i 3n ind electronic =rincipalii produc tori : Bustralia .peste ,2& prod mond0, 9<B,7ra+ilia,India,9enegal,;ermania,(ep Bfrica 9ud 7ermaniul:$folosit 3n ind electronic sau pt fa*ricarea sticlei optice 'i a unor aliaje cu Bl =rincipali produc tori : ;ermania, 7olivia, 9<B, C9I, =ortugalia, Dami*ia ,eriliul :$metal f u'or 'i f re+istent folosit 3n te1nica nuclear 'i fa*ricarea avioanelor supersonice =rincipalii produc tori : 9<B, C9I, 7ra+ilia, Brgentina, Eair, <g1anda, 4o+am*ic 0admiul : $metal de culoare al* argintie re+istent la cori+iune, se utili+ea+ 3n ind c1imic .galvanoplastie0 =rincipalii produc tori : Iaponia, 9<B, C9I, C1ina, Canada,germania, -ran"a, 7elgia, 4exic, =olonia ndiul :$su*produs din diverse sulfuri metalice, se folose'te la fa*ricarea aliajelor u'or fu+i*ile, a semiconductorilor sau 3n ind electronic 'i a sticlei =roduc tori : Canada, 9uedia, Iaponia, India, C1ina, 9<B, C9I, ;ermania ;aliul : $ metal al*$cenu'iu re+ultat 3n urma prelucr rii minereurilor altor neferoase, se utili+ea+ 3n ind c1imic .insecticide0, cea a sticlei =roduc toare : Iaponia, C9I, ;ermania, =olonia, Canada, 4exic 7aliul : $utili+ 3n ind electrote1nic .Canada, 9<B, India0 3io4iul i tantalul: Canada,C9I,7ra+ilia,Eair$pt te1nica nuclear !eleniul: Iaponia, 9<B, Canada, 9uedia$ ind siderurgic 'i cea a sticlei

'. ndustria e#tractiv$ a minereurilor neferoase %i metalurgia neferoas$ n Rom(nia

Pag. 7

Metalele colorate:cuprul, plum*ul, +incul 4inereuri complexe la poalele munilor ;ut!i, 3n 3mprejurimile oraului 7aia 4are.9e extrag 3n minele de la 7aia 9prie, Cavnic, 7iu, Distru, 7aia 7ora, 3n depresiunea 4aramure Ecminte cuprifere se exploatea+ la: @oroiaga .jud. 4aramure0, Feu <rsului, Crucea, -undu 4oldovei .jud. 9uceava0, 7lan .jud. Jarg1ita0, 7ia i Ceva .jud. Junedoare0 i la 4ina Blt!n$@epe .jud. @ulcea0.Axtracia industrial se face prin procese te1nologice complexe la 7aia 4are, Elatna i (oia$=oieni Ecminte de plum* M munii ;ut!i, metalul se o*ine prin topire la 7aia 4are Blte centre de extracie: (usc1ia .m$ii =oiana (usc0 i 4uncelu 4ic, folosit la fa*iricarea camerelor de plum*, evi pentru ap pota*il, 3n tipografie este o industrie foarte nociv 8incul < fa*ricare de ta*l, electro+i pentru elemente galvanice, se extrage din minereurile de la Distru i Il*a, 4uncelu 4ic, se prelucrea+a la Copa 4ica -luminiul M mare rsp!ndire pe glo*, industrie aeronautic, aliaje uoare, conductori electrici, se o*ine din *auxit .oxid de aluminiu 1idratat0 care se gasete 3n munii =durea Craiului: (oia, :!rciorog , alumina se prelucrea+ la 8radea i @ulcea .de import0, aluminiul se o*ine la 9latina Metalele auro2argentifere -urul M exploatat de daci dinaintea stp!nirii romane M exploatri de+voltate 3nc din periaoda antic 1. 4unRii 4etaliferi M :alea Brieului M :alea 4ureului centre: Cricior$7rad, (oia 4ontan, 7aia de Brie, 7ucium, 9cr!m*, 7ia 7aia 4are MaurulSargint alturi de alte minereuri neferoase M ;ut!i, o*Rinerea si rafinarea se face la 7aia 4are i Elatna Matelele rare (e+erve cu totul reduse, in munii Bpuseni Mercurul M minele de la I+vorul Bmpoiului .jud. Bl*a0 Moli4den %i =olfram la 7ia .jud. 7i1or0 extragerea este dificil 1. ndustria constuc>iilor de ma%ini %i a prelucr$rii metalelor. $creat i de+voltat dupa al II$lea r+*oi mondial $noi ramuri care produc utilaj perolier, produse electronice, de mecanica fin i optic, maini$unelte diverse, locomotive, autove1icule $principalele ramuri ale industriei construciilor de maini pot fi grupate astfel: a. ndustria de utilaje si agregate te1nologice furni+ea+ ec1ipament pentru numeroase ramuri ale industriei i anume: $<tilaj petrolier pentru foraje i rafinrii care se fa*ric la =loieti M cel mai mare centru, @!rgovite, C!mpina, 7raov, 7acu M (om!nia este printre primele ri 3n acest domeniu $<tilaj minier M necesar activitii 3n su*teran i la +i .ciocane pneumatice, compresoare, excavatoare etc0. 9e fa*ric la 9atu 4are, 7aia 4are, =etroani, 9i*iu, @!rgu Iiu $4aini unelte M strunguri,fre+e etc M produse la 7ucureti, Brad, @!rgovite, (oman etc. Fa 8radea: maini$unelte i utilaj greu, la 9i*iu prese 1idraulice, la (eia reductoare, la (!nov scule, la 7raov, 7!rlad, Blexandria i =loieti rulmeni

Pag. 8

$<tilaj i ec1ipament industrial pentru dotarea altor ramuri .industria siderurgic, c1imic, materiale de contrucii, prelucrarea lemnului, industria textil i alimentar0, fa*ricat 3n numeroarea intreprinderi din 7ucureti .una dintre cele mai mari intreprinderi de maini grele din Auropa0, (eita, 7rila, Iai .maini grele0, Cluj$ Dapoca .maini grele0. Fa @!rgu 4ure utilaje pentru ind. textil. Fa 9i*iu aparate de control si msur, mecanic fin la 9inaia etc. 4. ndustria electote1nic$ %i electronic$ $producie de motoare electrice, transformatoare, generatoare, tur*oreactoare, motoare Ciesel etc. $mai produce: aparate de radio, acumulatoare, aparate de u+ casnic $intreprinderile cele mai mari sunt la 7ucureti .aparataj electric, televi+oare, centrale telefonice, ascensoare, motoare Ciesel, ec1ipament de automati+are, calculatoare electronice0, Craiova, @imioara, 9cele, =iteti $alte centre pentru industria electrote1ni: 7otoani, Ealu, IaI, Cluj$Dapoca, 7istria, :aslui, ;ieti, @!rgu$4ure ndustria de tractoare? ma%ini %i utilaje agricole produce tractoare agricole de mai multe tipuri la 7raov, tractoare speciale la Craiova i tractoare pe enile la 4iercurea$Ciuc. 9e fa*ric semntori i com*ine, grape, cultivatoare, secertori. =rincipalul centru este 7ucureti, urmat de Craiova, @imioara, 7oca, @ople, 7otoani, 4edgidia ndustria mijloacelor de transport $produce material rulant pentru ci ferate, autove1icule, nave i aparate de +*or $primele locomotive la (eia 3n 1/%2, apoi la 7ucureti $locomotive: Craiova, 7ucureti, (eia $vagoane: Brad, 7ucurti, Cro*eta$@urnu 9everin, Caracal $utilaje pentru material rulant: 7u+u, 7al, 7raov, =acani, 4iercurea$Ciuc $autove1icule: 7raov.autocamioane0,7ucureti .auto*u+e, micro*u+e, autoutilitare, trolei*u+e0, =iteti, Craiova, @imioara .autoturisme de ora0 i la C!mpulung .autoturisme de teren0. Fa 4!ra .9i*iu0 auto*asculante $transporturi navale: nave mineraliere, tancuri petroliere, cargouri, remorc1ere fluviale i maritime: ;alai, Cro*eta$@urnu 9everin, 8ltenia i 7rila. ;alai M cel mai mare antier fluvial din ar M se produc nave maritime de capaciti p!n la 32.222 tdH. Fa Constana este principalul antier naval maritim M nave mineraliere de p!n la ),.222 tdH i nave petroliere de mare tonaj .1),.222 tdH0. <n nou antier naval se afl la 4angalia. $aparate de +*or .avioane de pasageri, coal, utilitare, elicoptere i planoare0 se fa*ric la 7ucureti, 7raov, Craiova i 7acu

c.

d.

Fa cele de mai sus se adaug produc@ia 4unurilor metalice de uz gospod$resc : vase emailate produse la 4edia, maini de gtit la 9atu 4are

Pag. 9

, ,+ A7R-) B

;erra27eografie economic ?,e4e 3egoescu i 71eorg1e Clsceanu?ed ;eora 1DDE? ,ucureti Blemente de 7eografie economic mondial? ion )lorin Mi1ilescu i Casile 3icoar? ed B#ponto 2FFF? 0onstana 7eografia economic? )lorentina Miu i !maranda !imoni ?ed /niversitii din 5loieti 2FF' 7eoeconomia ;errei? ;eodor 5. !imion ?ed !fin# 2FFF? ;(rgovite ;erra2 7eografia resurselor? Calentin ;eodorescu i Caleria -le#andrescu? ed )undaiei Rom(nia de M(ine 2FF1? ,ucureti

Pag. 10