Sunteți pe pagina 1din 2

PROGRAMA ANALITICA Denumirea disciplinei Codul disciplinei Facultatea Profilul Specializarea PRACTIC LA INSTANELE JUDECTORETI

Semestrul Facultatea de Drept Simion Brnuiu Sibiu

Numrul de credite Numrul orelor pe semestru/activitati Total SI 5 TC !" AT # AA $ DS DI

Cate%oria formativ a disciplinei DF$fundamental& DG$%eneral& DS$de specialitate& DE$economic/mana%erial& DU$umanist Cate%oria de op'ionalitate a disciplinei( DI$impus& DO$op'ional& DL$liber aleas )facultativ*

Discipline Anterioare

Obligatorii
)condi'ionate*

Reco a!"ate

Drept procesual civil +r%anizare ,udectoreasc

+biective

-nsu.irea sistematic a cuno.tin'elor fundamentale privind sistemul instan'elor ,udectore.ti& precum .i a principiilor .i re%ulilor ,uridice de baz care ac'ioneaz /n interiorul acestui sistem0 -n'ele%erea specificit'ii ,uridice a sistemului ,udiciar& ierar1ia instan'elor& circuitul dosarelor0 20Structura instan'elor ,udectore.ti !0 3udectoria 40 Tribunalul 50 Curtea de Apel 50 -nalta Curte de Casa'ie .i 3usti'ie 0 Compartimentele au6iliare ale instan'elor 70 8e%istrele instan'ei #0 Circuitul dosarelor

Con'inut )descriptori*

Forma de evaluare )E$e6amen& C$colocviu/test final& LP$lucrari de control* Stabilirea notei $ rspunsurile la e6amen/colocviu/lucrari practice $ activitati aplicative atestate /laborator/lucrri practice/proiect etc

C
5"9 !"9

$ teste pe parcursul semestrului finale )procenta,e* :iblio%rafia ;ista materialelor didactice necesare Coordonator de Disciplin $ teme de control

59 !59

:iblio%rafie minimal abli%atorie( 20 I0;<=& Tratat de drept procesual civil& <d0 All :ec>& :ucure.ti& !""5 !0 I0 Deleanu& Tratat de procedur civil& !""5 Suport de curs al titularului de disciplin

?rad didactic& titlul& prenume& numele ;ect0univ0dr0 Codru'a @a%eanu

Semntura

;e%enda( SI$studiu individual& TC$teme de control& AT$activitati tutoriale& AA$activitati aplicative aplicate