Sunteți pe pagina 1din 19

TEMA 6. PARTICULARITĂŢILE DETERMINĂRII

PREŢURILOR ÎN UNELE RAMURI A ECONOMIEI NAŢIONALE

 • 1. SPECIFICUL DETERMINĂRII PREŢURILOR ÎN COMERŢ.

 • 2. PREŢURILE PRODUSELOR IMPORTATE.

 • 3. PARTICULARITĂŢILE FORMĂRII

PREŢURILOR

LA

PRODUSELE

AGRICOLE,

LA

PAMÂNT

ŞI

RESURSE

NATURALE.

 • 4. PREŢURILE ÎN CONSTRUCŢII-MONTAJ.

 • 5. TARIFELE

PREŢURI.

PARTE

COMPONENTĂ A SISTEMULUI DE

Preţurile de comercializare – preţurile la care se vând mărfurile prin unităţile comerciale specializate sau prin

Preţurile de comercializare – preţurile la care se vând mărfurile prin unităţile comerciale specializate sau prin magazinele proprii de desfacere ale unităţilor producătoare. Categoriile preţurilor de comercializare:

Preţurile de comercializare – preţurile la care se vând mărfurile prin unităţile comerciale specializate sau prin
 • 1. PREŢUL PRODUCĂTORULUI – se calculează de către unitatea producătoare.

  • Preţul net al producătorului include costul de producţie şi marja de profit;

  • Preţul brut al producătorului include preţul net şi TVA.

   • 2. PREŢUL CU RIDICATA – se aplică la comercializarea mărfurilor în cantităţi mari, se calculează de către unităţile comerciale specializate în desfacerea mărfurilor en-gros.

    • Preţul net cu ridicata include preţul net al furnizorului (unitatea de producţie autohtonă sau importatorul) şi adaosul comercial aferent vânzărilor cu ridicata;

    • Preţul brut cu ridicata include preţul net cu ridicata şi TVA.

     • 3. PREŢUL CU AMĂNUNTUL - se aplică la comercializarea mărfurilor în cantităţi reduse, se calculează de către unităţile comerciale specializate în desfacerea mărfurilor cu bucata.

      • Preţul net cu amănuntul include preţul net al furnizorului (unitatea de producţie autohtonă, unitatea de comerţ cu ridicata sau importatorul) şi adaosul comercial aferent vânzărilor cu amănuntul;

      • Preţul brut cu amănuntul include preţul net cu amănuntul şi TVA.

Tehnica determinării preţurilor de comercializare pentru produse autohtone ce nu figurează pe lista accizelor (toţi participanţii

Tehnica determinării preţurilor de comercializare pentru produse autohtone ce nu figurează pe lista accizelor (toţi participanţii la tranzacţii sunt înregistraţi ca subiecţi

plătitori al TVA).

1)

PP fără TVA = ATC x (1 + Mp)

2)

PP cu TVA = PP fărăTVA x (1 + cota TVA)

3)

PR fără TVA = PP fără TVA x (1 + cota ACr)

4)

PR cu TVA = PR fără TVA x (1 + cota TVA)

5)

PA fără TVA = PR fără TVA x (1+cota ACa)

6)

PA cu TVA = PA fără TVA x (1 + cota TVA)

Tehnica determinării preţurilor de comercializare pentru produse autohtone ce nu figurează pe lista accizelor (unitatea de

Tehnica determinării preţurilor de comercializare pentru produse autohtone ce nu figurează pe lista accizelor (unitatea de comerţ cu amănuntul nu este înregistrată ca

subiect plătitor al TVA).

1)

PP fără TVA = ATC x (1 + Mp)

2)

PP cu TVA = PP fărăTVA x (1 + cota TVA)

3)

PR fără TVA = PP fără TVA x (1 + cota ACr)

4)

PR cu TVA = PR fără TVA x (1 + cota TVA)

5)

PA fără TVA = PR cu TVA x (1+cota ACa)

Tehnica determinării preţurilor de comercializare pentru produse autohtone ce figurează pe lista accizelor (toţi participanţii la

Tehnica determinării preţurilor de comercializare pentru

produse autohtone ce figurează pe lista accizelor

(toţi participanţii la tranzacţii sunt înregistraţi ca subiecţi plătitori al TVA).

1)

PP = ATC x (1 + Mp)

2)

PP cu ACZ fără TVA = PP + ACZ sau PP x (1 + cota ACZ)

3)

PP cu TVA = PP cu ACZ fărăTVA x (1 + cota TVA)

4)

PR fără TVA = PP cu ACZ fără TVA x (1 + cota ACr)

5)

PR cu TVA = PR fără TVA x (1 + cota TVA)

6)

PA fără TVA = PR fără TVA x (1+cota ACa)

7)

PA cu TVA = PA fără TVA x (1 + cota TVA)

INCOTERMS – un set de reguli unice, de interpretare a termenilor comerciali, ce definesc obligaţiunile respectate,

INCOTERMS un set de reguli unice, de interpretare a termenilor comerciali, ce definesc obligaţiunile respectate, atât de cumpărător, cât şi de vânzător, în cadrul tranzacţiilor internaţionale, în ceea ce priveşte locul şi termenii de transmitere a responsabilităţilor comerciale, juridice şi de asigurare

GRUPA “E” (plecarea de la uzină)

Momentul transferării costurilor şi riscurilor, de la vânzător la cumpărător, este acelaşi.

EXW (EXWORKS) – franco uzină (oricare tip de transport)

INCOTERMS – un set de reguli unice, de interpretare a termenilor comerciali, ce definesc obligaţiunile respectate,
Vânzător (furnizor) costuri de Uzina (depozitul) furnizorului depozitare Transportul cumpărătorului
Vânzător
(furnizor)
costuri de
Uzina (depozitul) furnizorului
depozitare
Transportul cumpărătorului

Cumpărător:

costuri de încărcare,

transportare, depozitare,

asigurare, perfectare a procedurilor vamale, plata taxelor vamale, riscuri de

pierdere/deteriorare a

mărfurilor etc., din momentul

preluării lor de la depozitul

furnizorului, până la punctul de destinaţie.

GRUPA “F” (transportare neachitată, vânzătorul nu poartă răspundere pentru transport) Momentul transferării costurilor şi riscurilor, de

GRUPA “F” (transportare neachitată, vânzătorul nu poartă răspundere pentru transport) Momentul transferării costurilor şi riscurilor, de la vânzător la cumpărător, este acelaşi. 1. FAS (FREE ALONGSIDE SHIP) livrat de-a lungul bordului

Vânzător

(furnizor)

costuri de

încărcare,

transportare, riscuri de pierdere deteriorare a

mărfurilor până la

descărcare în locul

convenit, în portul convenit, de-a lungul bordului navei nominalizate

Portul convenit
Portul convenit

Cumpărător:

costuri de încărcare,

transportare, depozitare, asigurare, perfectare a procedurilor vamale, plata taxelor vamale, riscuri de

pierdere/deteriorare a

mărfurilor etc., de la momentul

preluării lor, din portul convenit, până la punctul de destinaţie.

GRUPA “С” (transportare achitată, vânzătorul poartă răspundere pentru transport) Momentul transferării costurilor şi riscurilor, de la

GRUPA “С” (transportare achitată, vânzătorul poartă răspundere pentru transport) Momentul transferării costurilor şi riscurilor, de la vânzător la cumpărător, este diferit 1. CFR (COST AND FREIGHT) - cost şi navlu (transport naval)

Vânzător (furnizor)

costuri de încărcare/descărcare pe

bordul navei nominalizate

şi transportul pe navă până în portul convenit;

riscuri de pierdere/deteriorare a

mărfurilor, până la

momentul plasării lor, pe

bordul navei nominalizate, în portul convenit.

Nava nominalizată Agenţia de transport
Nava nominalizată
Agenţia de transport

Cumpărător:

costuri de transportare, depozitare, asigurare,

perfectare a procedurilor

vamale, plata taxelor vamale,

din momentul descărcării mărfurilor de pe bordul navei;

riscuri de pierdere/deteriorare a mărfurilor etc., din momentul

preluării lor, de pe nava

nominalizată, în portul convenit, până la punctul de destinaţie.

GRUPA „D” (sosirea) Momentul transferării costurilor şi riscurilor, de la vânzător la cumpărător, este acelaşi .

GRUPA „D” (sosirea)

Momentul transferării costurilor şi riscurilor, de la vânzător la cumpărător, este acelaşi. DDP (DELIVERED DUTY PAID) - livrat cu formalități vamale achitate, cu indicarea punctului livrării (oricare tip de transport)

Vânzător (furnizor)

costuri de încărcare/

descărcare, transportare şi riscuri de

pierdere/deteriorare a

mărfurilor, perfectare a

procedurilor vamale,

plata taxelor vamale,

până în locul convenit, la frontieră (termenul „frontieră” desemnează

orice frontieră, inclusiv cea a ţării exportatoare)

Locul convenit la frontieră Agenţia de transport
Locul convenit la
frontieră
Agenţia de transport

Cumpărător:

costuri de transportare, depozitare, asigurare, riscuri de pierdere/deteriorare a

mărfurilor etc., din

momentul preluării lor, de la

frontiera convenită, până la punctul de destinaţie.

Determinarea elementelor structurale şi a preţului produselor de import  Valoarea în vamă (VV);  Taxa

Determinarea elementelor structurale şi a

preţului produselor de import

 • Valoarea în vamă (VV);

 • Taxa vamală (TV):

TV = VV x cota TV; TV = TV(abs)/Q;

 • Taxa pentru perfectarea procedurilor vamale (TPV):

TPV = VV x cota TPV;

 • Accizul, pentru mărfurile specificate în titlul IV al Codului fiscal (ACZ):

ACZ = (VV + TV + TPV) x cota ACZ; ACZ = ACZ(abs)/Q;

 • Taxa pe valoare adăugată (TVA):

TVA = (VV + TV + TPV + ACZ (după caz) ) x cota TVA

PI = VV + TV + TPV + ACZ (după caz) + TVA)

Agricultura - ramura care întruneşte în cea mai mare măsură caracteristicile specifice concurenţei perfecte. O particularitate

Agricultura - ramura care întruneşte în cea mai mare măsură caracteristicile specifice concurenţei

perfecte.

O particularitate specifică agriculturii –

Efectul KING

Direcţii de intervenţie a statului în domeniul agrar:

 • a) Asigurarea alimentar);

preţului

garantat

(în

special,

pentru

grâul

 • b) Subvenţionarea producătorilor agricoli;

 • c) Politica de creditare cu dobânzi reduse;

 • d) Politica fiscală preferenţială;

 • e) Limitarea suprafeţelor agricole.

Subvenţiile reprezintă ajutorul bănesc nerambursabil acordat unei ramuri economice sau unei entităţi economice în scopul atenuării

Subvenţiile reprezintă ajutorul bănesc nerambursabil acordat unei ramuri economice sau unei entităţi economice în scopul atenuării efectelor sociale ale modificărilor economice de structură.

 • a) subvenţiile băneşti – statul plăteşte subvenţii direct producătorilor agricoli;

 • b) subvenţiile creditare – credite oferite de stat fără dobândă sau dobândă redusă;

 • c) subvenţiile fiscale – reducerea sau eliberarea de plata unor impozite;

 • d) subvenţiile în produse – statul oferă mărfuri, servicii la un preţ mai jos decât cel de pe piaţă;

 • e) subvenţiile de procurare – statul procură mărfuri, servicii la un preţ mai mare decât cel de pe piaţă;

 • f) subvenţiile regulatorii – statul întreprinde acţiuni regulatorii, ce influenţează accesul şi preţul de piaţă.

Mărimea fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli în 2013 a constituit 400 mln. lei. Agenţia Intervenţii şi

Mărimea fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli în 2013 a constituit 400 mln. lei. Agenţia Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură - instituţia de gestionare şi monitorizare a utilizării subvenţiilor

în R. Moldova Direcţiile de subvenţionare:

 • stimularea creditării producătorilor agricoli de către instituţiile financiare;

 • stimularea asigurării riscurilor de producţie în agricultură;

 • stimularea investiţiilor pentru defrişarea plantaţiilor multianuale supuse casării, pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale şi promovarea producţiei vitivinicole;

 • stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri);

 • stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, echipamentului ce formează sisteme de irigare, sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină;

 • stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;

 • stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora;

 • stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare;

 • stimularea consolidării terenurilor agricole;

 • stimularea irigării terenurilor agricole.

Preţul normativ al păm ântului constituie o măsură de estimare a valorii lui echivalente cu potenţialul

Preţul normativ al pământului constituie o măsură de estimare a valorii lui echivalente cu potenţialul natural şi economic al acestuia, exprimate în valută naţională (în conformitate cu Legea R.Moldova nr.1308-XIII din 25-07-1997 „Privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului”.

Factorii ce determină evoluţia preţului pământului:

 • cererea şi oferta de terenuri agricole;

 • cererea de produse agricole;

 • posibilitatea folosirii alternative a pământului;

 • gradul de amenajare;

 • rata dobânzii.

Preţurile terenurilor arabile în unele ţări europene:  România - 700 USD/hectar;  Olanda - 14.800

Preţurile terenurilor arabile în unele ţări europene:

 • România - 700 USD/hectar;

 • Olanda - 14.800 euro/ha;

 • Franta - 8.300 euro;

 • Belgia - 8.500 euro;

 • Polonia - 6.500 euro;

 • Slovacia - 6.000 euro;

 • Cehia - 5.300 euro;

 • Rusia - 2.000 euro;

 • Ucraina - 1.600 euro.

Republica Moldova

 • municipiul Chişinău: de la10000 lei până la 300000 lei,

 • municipiul Bălţi: 9030-77400 lei/ha,

 • Orhei: 3000-15000 lei/ha,

 • Ialoveni: 8000-30000 lei/ha,

 • Criuleni: 3000-20000 lei/ha,

 • Ocniţa şi Donduşeni: 2000-5 000 lei,

 • Comrat: 1300-3250 lei/ha,

 • Sângerei, Căinari, Vulcăneşti, Ciadîr-Lunga: <5000 lei.

Resurse naturale su nt obiectele, fenomenele, condiţiile naturale şi alţi factori, utilizabili în trecut, prezent şi

Resurse naturale sunt obiectele, fenomenele, condiţiile naturale şi alţi factori, utilizabili în trecut, prezent şi viitor pentru consum direct sau indirect, care au valoare de consum şi contribuie la crearea de bunuri materiale şi spirituale (în conformitate cu Legea R. Moldova Nr. 1102

din 06.02.1997 Cu privire la resursele naturale)

Preţul resurselor naturale este expresia valorii lor economice reflectată în evaluarea economică şi extraeconomică, ce diferă în dependenţă de poziţia geografică şi calitatea resurselor.

În R. Moldova la categoria resurselor naturale se referă:

 • pămînturile;

 • pădurile;

 • apele freatice şi subterane;

 • apele rîurilor, lacurilor, acumulărilor, canalelor;

 • apele subterane minerale curative şi de masă;

 • nămolurile curative;

 • flora şi fauna (iclusiv ihtiofauna);

 • petrolul, gazele naturale, gazul condensat;

 • substanţele minerale utile solide.

Factorii ce determină evoluţia preţului în construcţii:  volumul mare, uneori foarte mare, a lucrărilor de

Factorii ce determină evoluţia preţului în

construcţii:

 • volumul mare, uneori foarte mare, a lucrărilor de construcţii;

 • fundamentarea preţurilor este un proces mult mai complex;

 • caracterul de unicat al lucrărilor de construcţii;

 • amplasamentul obiectivului;

 • fluctuaţiile raportului dintre cererea şi oferta de forţă de muncă de anumită calificare (în funcţie de stadiul în care se află lucrările);

 • caracterul sezonier al lucrărilor de construcţii.

Tarifele reprezintă o categorie specifică a preţurilor care se stabilesc şi se aplică în domeniul prestărilor

Tarifele reprezintă o categorie specifică a

preţurilor care se stabilesc şi se aplică în

domeniul prestărilor de servicii efectuate, atât pentru unităţile economice, cât şi pentru

populaţie.

Elementele structurale a tarifului:

1) Costul prestaţiei; 2) Profitul unităţii prestatoare de servicii; 3) TVA.

Grupele de clasificare a tarifelor:  Tarifele pentru serviciile personale tradiţionale sunt cele fixate pentru reparaţii,

Grupele de clasificare a tarifelor:

 • Tarifele pentru serviciile personale tradiţionale sunt cele fixate pentru reparaţii, pentru executarea de confecţii, pentru uşurarea muncii gospădăreşti etc.;

 • Tarifele pentru serviciile colective cuprind tarifele pentru transporturi şi telecomunicaţii, pentru activităţile gospodăriei comunale şi locative etc.;

 • Tarifele pentru serviciile de creaţie – inovaţie se aplică în cazul serviciilor de cercetare, de proiectare, de marketing, de implementare a unor tehnologii etc.;

 • Tarifele pentru serviciile de turism şi alimentaţie publică

cuprind tarifele de cazare, pentru serviciile de turism etc.;

 • Tarifele pentru serviciile efectuate în agricultură sunt acele percepute pentru lucrările agricole mecanizate.