Sunteți pe pagina 1din 35

Sisteme in Timp Real

Semestrul I 2013 2014 Curs 1

Cuprinsul cursului 1
Scopul cursulului:

cum scriem Object Oriented Real-Time software - introducere

Suport:

IBM Rational Rhapsody -

!i"m!com

Cunostinte ce vor fi aprofundate:


#"$ect #riented %nalysis and &esi'n usin' the (M) scurta introducere in *a+a,

Metodolo'ii de proiectare a sistemelor in timp-real -Object Oriented Design si UML. SysML si de/+oltare pe "a/a de model Model Driven Development. procesul 0armony. anali/a cerintelor sistemelor in timp-real. ca/uri de utili/are. proiectare arhitectura. testare. +alidare1
4 Octombrie 2013 Sisteme in Timp Real 2

Data

C rs ! " # $ % & ' ( ) !* !! !" !# !$

Contin t c rs Introducere de/+oltarea pe "a/a de model a sistemelor in timp real Introducere in ##2 Concepte ##2 si ##&. (M) si *a+a Introducere in (M) (M) - &ia'rama ca/urilor de utili/are (M) - &ia'rama de clase! &ia'rame statice (M) (M) - &ia'rama de sec+ente! &ia'rame dinamice (M) Introducere in *a+a sinta3a *a+a! Constructia claselor *a+a mostenire. inter4ete (M) dia'rame de stari 2roiectare ## pentru implementare - asocieri 2roiectare ## pentru implementare - mostenire *a+a - 5ire de e3ecutie si sincroni/are 6 e3emple !!!
Sisteme in Timp Real 3

4 Octombrie 2013

#r'ani/are

C rs+ ,C!*"

Monica &ra'oicea. cont2d2"7yahoo!co!u8 Birou: 9& 20: acces plat4orma Moodle. inre'istrare la curs

Laborator+ ,D !*"

sl! 5lorin Stoican. 4lorin!stoican7acse!pu"!ro

,val are activitate semestr +


;0< acti+itate in timpul semestrului -slide-ul urmator1: ;0< e3amen 4inal nota 4inala pentru studentii care au pre/enta la curs se +a a$usta in plus. pana la ma3 1 punct

4 Octombrie 2013

Sisteme in Timp Real

#r'ani/are:

9+aluarea acti+itatii din timpul semestrului: Materialele pentru la"orator a4isate pe site-ul de cursuri http:==acs!curs!pu"!ro=2013= . impreuna cu plani4icarea la"oratoarelor

)ista de pro"leme a4isate pe site-ul de cursuri 2e site se +a a4isa plani4icarea temelor care tre"uie predate >emele inseamna pro"leme re/ol+ate con4orm e3emplelor pre/entate la curs si la"orator. care +or 4i predate la la"orator in saptamina plani4icata. si trimise prin e-mail la adresa cont2d2"7yahoo!co!u8 pana la ora 24 in /iua plani4icata 2e site +a 4i pu"licat un model pentru re/ol+area temelor

-redarea temelor la laborator inseamna+ .plicatia care implementea/a problema prop sa treb ie sa f nctione/e corect0 conform cerintelor specificate in te1t2 St dent l treb ie sa poata e1plica aplicatia pe care o pre/inta2 St dent l va primi n p nctaj pentr pre/entarea temei3

?ota 4inala la tema se +a sta"ili dupa ce +a 4i anali/at materialul complet trimis prin e-mail. con4orm unei 'rile de puncta$ ce +a 4i a4isata pe site la inceputul semestrului! )ucrarile copiate +or 4i anulate si puncta$ul pierdut! )ucrarile copiate nu se pot re4ace!

#r'ani/are:

9+aluarea cunostintelor la e3amenul 4inal:

93amenul 4inal se sustine su" 4orma de 'rila cu 20 de intre"ari

Intre"arile sunt 4ormulate pe "a/a cursului si la"oratorului

# 'rila 4ormata din ; intre"ari +a 4i a4isata ca si e3emplu pe site-ul de cursuri

&urata testului -minute1 apro3! @0 ?umar intre"ari apro3! 20 Scor minim promo+are - ;0<

Bi"lio'ra4ie

Monica &ra'oicea. ASisteme 4n Timp Real3 De/voltare pe 5a/a de ModelB. 9d! (ni+ersitara. 2010

cartea este disponi"ila la "i"lioteca 4acultatii

4 Octombrie 2013

Sisteme in Timp Real

!!! proiectare sistem: IBM Rational Rhapsody www.ibm.com

4 Octombrie 2013

Sisteme in Timp Real

!!! proiectare sistem: IBM Rational Rhapsody www.ibm.com

4 Octombrie 2013

Sisteme in Timp Real

!!! proiectare sistem: standard #MC SysM) !om'sysml!or'

4 Octombrie 2013

Sisteme in Timp Real

10

(nde suntem !!!

4 Octombrie 2013

Sisteme in Timp Real

11

!!! tele4oane mo"ile

Microprocesoare

32 "iti pentru (-ser1 I-nter4ace1 &S2 pentru procesare de semnale 32 "iti pentru Bluetooth si port IR D-100 MB memorie cipuri dedicate consumul de ener'ie si +iata "ateriei depind de so4t are-ul instalat

4 Octombrie 2013

Sisteme in Timp Real

12

!!! tele4oane mo"ile

4 Octombrie 2013

Sisteme in Timp Real

13

(nde aplicam ce in+atamE

Sisteme incorporate 6embedded7 F sisteme in care componenta de procesare de in4ormatie. in particular so4t are-ul. 4ace parte dintr-un sistem in'ineresc mai mare. si este inter4atata cu dispo/iti+e 4i/ice monitori/ate si comandate prin so4t are de 4apt. este un tip special de sistem de calcul -computer system1 cite+a de4initii traditionale:

un sistem em"edded este proiectat pentru a e3ecuta 4unctii dedicate sistemele em"edded sunt mult mai limitate su" aspect al 4unctionalitatii hard are si = sau so4t are decat un 2C asta/i. dispo/iti+ele electronice din aproape orice se'ment de piata sunt clasi4icate ca si sisteme em"edded nu e3ista o de4initie unica sau un mod de caracteri/are 'lo"ala a tuturor acestor dispo/iti+e
Sisteme in Timp Real 14

4 Octombrie 2013

93emple sisteme em"edded:

4 Octombrie 2013

Sisteme in Timp Real

15

&e/+oltare sisteme in timp-real


un sistem in timp-real -S>R1 poate 4i reali/at in mai multe etape F ciclul de +iata al sistemului = produsului #BS: putem +or"i de sisteme so4t are software engineering sau de sisteme in 'eneral systems engineering -hard are si so4t are1

a"ordam de/+oltarea sistemelor in timp-real din punct de +edere al in'ineriei de sistem -systems en'ineerin'1

de/+oltarea pe "a/a de model in toate etapele ciclului de +iata al sistemului MDD 6Model Driven Development7. MD, 6Model Driven ,ngineering7 permite o a"ordare Gstandardi/ataG. modelare (M) -SysM)1. creare de arte4acte -dia'rame de ca/uri de utili/are. etc1 si de/+oltare orientata spre o"iecte a+em ne+oie de o GproceduraG care sa ne spuna pasii pe care tre"uie sa-i urmam G"est practicesG cum sa 4acemEE

RU- the Rational Unified -rocess de la IBM -utili/ea/a (M)1 RO-,S - the Rapid Object-Oriented -rocess for ,mbedded Systems de la >elelo'ic -utili/ea/a (M)1 8R the 8armony -rocess -utili/ea/a (M) si SysM)1 de la IBM
Sisteme in Timp Real 16

4 Octombrie 2013

&e/+oltare sisteme in timp-real

Management l cerintelor 6Re9 irements Management7

estimari: :1< din numarul total al proiectelor so4t are esuea/a din cau/a proastei anali/e a cerintelor

cum capturam si cum 'estionam cerinteleE site-ul IBM.

!i"m!com

reHuirements li4ecycle mana'ement

G>en Steps to Better ReHuirements Mana'ementG

&ominic >a+assoli. IBM Company

4 Octombrie 2013

Sisteme in Timp Real

17

Importanta RMI9:
metodele RMI9 sunt indispensa"ile pentru or'ani/atii care de/+olta produse sau ser+icii comple3e utili/and separatia acti+itatilor
Erori aparute

Costurile modificarilor proiectului

Timp Cerinte Implementare Proiectare Testare pentru acceptare

Testare dezvoltare

Functionare

4 Octombrie 2013

Sisteme in Costul Timp Real

relativ al corectarii erorilor

18

4 Octombrie 2013

Procent din num ar total erori

41% CERINTE

28% PROIECTARE LOGICA 7% ALTELE

distri"utia erorilor intr-un proiect:

6% 6% 5% 5%

INTERFATA DATE MEDIU FACTOR UMAN

Importanta RMI9:

Sisteme in Timp Real

2%

DOCUMENTARE

19

&e/+oltare sisteme in timp-real

abordarea cascada -waterfall


lifecycle1 se "a/ea/a pe seriali/area etapelor de de/+oltare intr-o ordine stricta arte4actele produse intr-o etapa tre"uie sa atin'a o anumita maturitate inainte de a se putea trece la alta etapa

4 Octombrie 2013

Sisteme in Timp Real

20

&e/+oltare sisteme in timp-real

abordarea iterativa -iterative lifecycles1

4iecare ciclu cascada se poate e3ecuta de mai multe ori. la 4iecare iteratie re/ultand un prototip permite testarea rapida a modelelor de anali/a chiar atunci cand acestea nu sunt complete

4 Octombrie 2013

Sisteme in Timp Real

21

2rocesul 0armony -IBM1:


System C$an%es equirements Models

Requiremen ! "n"#$!i!

Te! !/en"ri*! SYSTEM ENGINEE ING

Model /requirements repository

%$! em A//e) "n/e

E*ecuta)le +se case Models #rc$itectural #nalysis Models E*ecuta)le System #rc$itecture Model

%$! em An"#$!i! "n& De!i'n

,%u-.%$! em In e'r" i*n + Te!

%( An"#$!i! "n& De!i'n

M*&u#e In e'r" i*n + Te!

So&t'are implementation model

%( Im)#emen " i*n + Uni e!

S!FT"# E ENGINEE ING

top(do'n desi%n &lo'

)ottom(up inte%ration

4 Octombrie 2013 Sisteme in Timp Real Inte%rated Systems/,Em)eddedSo&t'are .evelopment Process /armony

22

1! Structura

Cum descriem structura unui sistem utili/and (M)E

o"iecte

4 Octombrie 2013

Sisteme in Timp Real

23

#"iecte

o"iectul repre/inta unul dintre elementele de "a/a ale unui model (M) un o"iect poate repre/enta un sistem. un su"sistem. sau o clasa so4t are speciala intr-un lim"a$ de pro'ramare Definitii

(n o"iect repre/inta ce+a din lumea reala sau un concept. care are autonomie (n o"iect este o entitate 4ormata din date si operatiile care actionea/a asupra acestor date (n o"iect este un lucru care are o inter4ata care asi'ura protectia incapsularii structurii sale interne
4 Octombrie 2013 Sisteme in Timp Real 24

#"iecte

5iecare o"iect are:

Responsabilitati

Ce 4ace o"iectulE &e ce e3ista o"iectulE %cestea sunt datele interne ale o"iectului -pot a+ea o +aloarea 4i3a sau +aria"ila1 %cestea sunt actiunile pe care le poate e3ecuta o"iectul pentru a-si indeplini responsa"ilitatile

.trib te

Comportament

4 Octombrie 2013

Sisteme in Timp Real

25

93emplu - radio

Responsabilitati

2ermite utili/atorului sa asculte un post de radio pe o anumita 4rec+enta )un'imea de unda 5rec+enta Jolum Schim"a 4rec+enta Memorea/a = recall o 4rec+enta Modi4ica +olumul #preste = porneste
Sisteme in Timp Real 26

.trib te

Comportamente

4 Octombrie 2013

93emplu aparat 4oto di'ital

Responsabilitati

5ace 4oto'ra4ii in 4ormat di'ital Memoria disponi"ila Re/olutia ima'inii ?i+elul "ateriei Selectarea re/olutiei 5ocali/are 5ace po/a Incarca 4oto'ra4ii
Sisteme in Timp Real 27

.trib te

Comportamente

4 Octombrie 2013

93emplu cuptor cu microunde

Responsabilitati

!!!! !!!! !!! !!! !!! !!!! !!! !!!


Sisteme in Timp Real 28

.trib te

Comportamente

4 Octombrie 2013

#"iectele pot 4i !!!

So4t are thin's #ccupy memory at some point in time

5or e3ample. CustomerRecord. 9CCSample. Kindo . 5ont

9lectronic thin's #ccupy physical space at some point in time

5or e3ample. >hermometer. )C&&isplay. MotionSensor. &CMotor

Mechanical thin's #ccupy physical space at some point in time

5or e3ample. Kin'Sur4ace. Cear. &oor. 0ydraulic2ress

Chemical thin's #ccupy physical space at some point in time

5or e3ample. Battery. CasMi3ture. 0alothane

System thin's #ccupy physical space at some point in time


Sisteme in Timp Real 29

4 Octombrie 2013

Identitatea o"iectelor

>oate o"iectele sunt unice chiar daca atri"utele lor sunt de acelasi tip e!'! in aceasta camera sunt mai multe tele4oane mo"ile. unele dintre ele 4iind identice

Chiar daca sunt identice. ele sunt unice

>ele4onul lui Mihai

>ele4onul lui Ci'i

>ele4onul lui %lin

4 Octombrie 2013

Sisteme in Timp Real

30

2erspecti+e asupra o"iectelor

In 'eneral sunt doua perspecti+e asupra o"iectelor:

2erspecti+a pu"lica

Ce se +ede din a4ara o"iectului

2erspecti+a pri+ata

Interiorul o"iectului. accesul este controlat si ascuns 4ata de lumea e3terioara

4 Octombrie 2013

Sisteme in Timp Real

31

93emplu 0ello Korld

4 Octombrie 2013

Sisteme in Timp Real

32

93emplu 0ello Korld

Sursa *a+a
pu"lic class 0ello L pu"lic static +oid main-Strin'MN ar's1 L System!out!println-G0ello KorldOG1P Q Q

Model Rational Rhapsody (M) -+e/i la"oratorul 11

4 Octombrie 2013

Sisteme in Timp Real

33

93emple IBM site -11

Rational Rhapsody and the Math or8s Simulin8 inte'ration

)earn ho to import a Math or8s Simulin8 model into Rational Rhapsody and then simulate the t o models to'ether! Many em"edded and real-time systems ha+e to interact ith a physical system that contains comple3 dynamic "eha+ior! >he MathKor8s Simulin8 is the leadin' tool 4or dynamic control systems desi'n. and Rational Rhapsody is a leadin' tool 4or em"edded and real-time systems de+elopment! Inte'ratin' Simulin8 models into Rational Rhapsody lets you include control al'orithms and plant models de+eloped in Simulin8 into a Rational Rhapsody desi'n. there"y ena"lin' a true hy"rid modelin'. e3ecution. and code 'eneration en+ironment!

)in8 la IBM site

http:==do nload!"oulder!i"m!com=i"mdl=pu"=so4t are=d =demos=rhapsodysim=RhapsodyandSimulin80R200R+2!html

4 Octombrie 2013

Sisteme in Timp Real

34

93emple IBM site -21

Cettin' started: &e+elopin' %ndroid applications

ith Rational Rhapsody

)in8 to IBM site

http:==pic!dhe!i"m!com=in4ocenter=rhaphlp=+:r@=inde3!$spEtopicF<25com!i"m!rhp!o+er+ie !doc<25topics<25rhpStSpoS'sSusin'SrhpSandroidSde+!html

IBM Kor8li'ht ad+anced mo"ile de+elopment plat4orm

use Kor8li'ht J@!0 to "uild. test. deploy. and mana'e your smartphone and ta"let apps 4or i#S. %ndroid. Blac8"erry. and Kindo s 2hone de+ices

Cettin' started
http:== !i"m!com=de+eloper or8s=mo"ile= or8li'ht='ettin'-started!html 14!so4t are!i"m!com= e"app=i m= e"=si'nup!doEsourceFs '- or8li'ht

&o nload - https:==

4 Octombrie 2013

Sisteme in Timp Real

35