Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti Facultatea de Automatica si Calculatoare

Actionari
Tema de casa
An II, Seria AA 2012

Cerinte:
Sa se intocmeasca un referat de 15-20 pagini (cu informatie utila) despre echipamente electronice (numerice) de comanda pentru actionarea motoarelor de curent alternativ. Titlul lucrarii va fi ales de fiecare student in parte in functie de tematica sugerata mai sus si de continutul efectiv al documentului.

Specificatii
La intocmirea temei de casa se va face referire la urmatoarele aspecte: 1. Tipuri de motoare de curent alternativ Se vor alege cel putin trei tipuri de motoare electrice pentru care se vor specifica: Schema de principiu si descrierea functionala; Particularitati specifice; Modalitati de comanda (cum se pot realizeaza: pornirea, varierea turatiei - la nivel principial - , inversarea sensului de rotatie); Scheme electrice pentru comanda pornirii si alte tipuri de scheme (daca este cazul); Aplicatii specifice pentru tipul de motor analizat.

2. Dispozitive electronice utilizate in aplicatiile de comanda ale motoarelor de curent alternativ. Se vor avea in vedere urmatoarele: Principiu de functionare pentru tipul de dispozitiv ales; Diagrame de structura si/sau functionare; Modul in care se realizeza sinteza semnalului de comanda (cel cu care urmeaza sa fie alimentat motorul) si forma acestuia. Modul in care se realizeaza varierea turatiei.

3. Studiu de caz Alegeti un caz practic de utilizare a motoarelor de curent alternativ in care comanda se face prin intermediul unor dispozitive electronice specializate. Alternativ, realizati o descriere detaliata a unui circuit electronic (schema completa) particular in care sa includeti o prezentare a modulului din punct de vedere al structurii si al modului de functionare (puneti-i in evidenta secventa de lucru).

Observatii
1. Tema este individuala. Posesorii temelor identice vor impartii punctajul obtinut pe acea lucrare. 2. Nu se accepta predarea temei la o data ulterioara celei stabilite mai jos. 3. Schemele electrice se vor realiza intr-un program "specializat" (Proteus, orCad, Eagle, Altium Designer) sau alte soft-uri mai simple pe care le gasiti pe Internet. 4. Punctajul alocat este de 30p din nota finala (100p).

Termenul de predare
Predarea temelor de casa se va face in ziua de colocviu pentru grupa din care studentul face parte.

Redactare
Documentul va fi tehnoredactat si va avea urmatoarele caracteristici minimale de formatare a continutului: Documentul trebuie sa contina: Pagina de titlu; Introducere; Cuprins; Lista de figuri; Bibliografie. Atentie la Wikipedia! Textul trebuie sa fie aliniat stanga-dreapta (justified); Fontul: Times New Roman sau Calibri ; Corp de litera de dimensiune 12; Paragrafe indentate; Tabelele si imaginile trebuie sa fie aliniate la centrul paginii si sa contina o descriere succinta (caption) si un index. (Fig 1. Sectiunde prin motorul de curent alternativ); La editare se vor folosi diacritice (, , , , ); Documentul final va fi tiparit si introdus intr-un dosar (de plastic) cu sina, prin perforarea paginilor (nu in tiple).

Se recomanda sa se utilizeze LaTeX pentru editarea temei de casa pentru a scapa de grija formatarii si pentru a va familiariza cu modalitatea de editare a materialelor cu continut stiintific.