Sunteți pe pagina 1din 32

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURETI

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRIC

GHIDUL MASTERANDULUI
-STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT-

Ghidul este redactat de Decanatul Facultii de Inginerie Electric din UPB

- 2013 -

Ghidul Masterandului Planul de nva mnt pentru programul de masterat M6 NANO NANO- I MICROSISTEME ELECTROMAGNETICE Anul I - semestrul I Semestrul 1 - 14 sptmni
Cod 01.01.O.06-01 01.01.O.06-02 01.01.O.06-03 01.01.O.06-04 01.01.O.06-05 01.01.O.06-06 01.01.O.06-07 Denumirea disciplinei Tehnici de modelare matematic Comunicare tiinific i tehnic n limba englez Nano-metrologie electric Managementul datelor experimentale n investigarea materialelor electrotehnice Materiale micro- si nanostructurate pentru Inginerie Electric Tehnici experimentale pentru nano- i microstructuri Cercetare tiinific 1 Total Total C 1 1 1 1 2 1 7 S L 2 1 1 1 2 P 1 Preg. indiv. 1 2 2 4 3 3 p.c. 4 3 3 5 5 5 5 30 Evaluare (E/C) E1 C1 C1 E1 E1 E1 C1

1 9 0 7 2 24 40 ore/sptmn (din care 16 ore didactice)

Anul I - semestrul II
Cod 01.02.O.06-08 01.02.O.06-09 01.02.O.06-10 01.02.O.06-11 01.02.O.06-12 01.02.O.06-13 Denumirea disciplinei Probleme de cmp electromagnetic n nanostructuri Materiale emergente Caracterizarea experimental i modelarea microstructurilor magnetice Nanomagnetism: materiale, tehnologii i aplicaii Sisteme microelectromecanice Cercetare tiinific 2 Total Total C 2 2 2 2 2 10 Semestrul 2 - 14 sptmni S L P Preg. p.c. indiv. 1 1 1 2 2 3 4 2 5 5 6 5 4 5 30 Evaluare (E/C) E2 E2 E2 E2 E2 C2

1 3 1 9 1 5 1 23 40 ore/sptmn (din care 17 ore didactice)

Anul II - semestrul I
Cod 01.03.O.06-14 01.03.O.06-15 01.03.O.06-16 01.03.O.06-17 01.03.O.06-18 01.03.O.06-19 Denumirea disciplinei Microsenzori i microactuatori Mecatronic i micromaini Software pentru analiza modelelor de circuit ale microsistemelor Magnei permaneni pentru sisteme microelectromecanice Compatibilitate electromagnetic pentru microsisteme Cercetare tiinific 3 Total Total C Semestrul 3 - 14 sptmni S L P Preg. p.c. indiv. 2 1 3 5 1 1 1 2 5 2 2 2 9 1 1 1 3 3 3 5 5 5 5 30 Evaluare (E/C) E3 C3 E3 E3 E3 C3

1 9 0 5 2 23 40 ore/sptmn (din care 17 ore didactice)

Anul II - semestrul II
Cod 01.04.O.06-20 Denumirea disciplinei Elaborare lucrare de disertaie Total C Semestrul 3 - 14 sptmni S L P Preg. p.c. indiv. 28 ore/sptmn 30 28 ore/sptmn 30 (din care 0 ore didactice) Evaluare (E/C) C4

29

Ghidul Masterandului

10. DESCRIEREA DISCIPLINELOR DIN PLANURILE DE NVMNT ALE FACULTII


Aceast descriere cuprinde disciplinele obligatorii (O) care apar n planurile de nvmnt ale tuturor programelor de masterat n care Facultatea de Inginerie Electric preg tete masteranzi. 01.01.O.01-01 Complemente de matematic (EPA) 5 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 5 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: EPA; sem. 1; 1C, 2S Titular disciplin : Conf. dr. Gheorghe LINC Departamentul: Matematici Aplicate, Facultatea de tiine Aplicate A. Obiectivul disciplinei: Predarea unor noiuni de matematic aplicat la studiul unor fenomene din ingineria electric. B. Coninutul cursului: 1. Elemente avansate de calcul matriceal i funcii de matrice. n aplicaii tehnice; 2. Formule integrale (Green, gradientului, divergenei, rotorului), n aplicaii tehnice; 3. Transformate (Fourier, Laplace, Z) aplicate n ingineria electric; 4. Metode probabilistice i statistice aplicate n inginerie; 5. Tehnici de soluionare ale ecuaiilor difereniale i sistemelor de ecuaii difereniale de ordin 1; 6. Metoda reprezentrilor conforme. Coninutul aplicaiilor: 1. Calcul matriceal i funcii de matrice n aplicaii tehnice; 2. Formule integrale (Green, gradientului, divergenei, rotorului), n aplicaii tehnice; 3. Transformate (Fourier, Laplace, Z) aplicate n ingineria electric; 4. Metode probabilistice i statistice aplicate n inginerie; 5. Ecuaii difereniale i sisteme de ecuaii difereniale de ordin 1 (tehnici de soluionare); 6. Metoda reprezentrilor conforme. C. Bibliografie minimal: 1. Gh. Linc. Calcul diferenial i integral. Ecuaii difereniale i integrale. Elemente de calcul variaional, Editura Matrix-Rom, Bucureti, 1998, ISBN 973-9390-48-X; 2. V. Sima. Metode noi de matematic aplicat, Editura tiinific Bucureti 1980; 3. Robert A. Adams. Calculus a complete course 1990; 4. M. Ghinea, V Fireeanu. Matlab. Calcul numeric, grafic, aplicaii. Editura Teora, 2003; 5. Gh. Linc, Cristins Bercia, R. Bercia. Ecuaii i sisteme de ecuaii difereniale. Editura Printeh, Bucureti, 2004. D. Discipline anterioare necesare: Algebra, Analiza matematica, Matematici speciale. E. Modul de evaluare: Activitate semestrial 50% (activitate seminar 10%, teste 40%); Examen final 50%. Cerine minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.01.O.01-02 Chestiuni speciale de electrotehnic (EPA) 6 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 6 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: EPA; sem. 1; 2C, 2S Titular disciplin : Prof. dr. ing. Mihai IORDACHE Departamentul: Electrotehnic A. Obiectivul disciplinei: Aprofundarea noiunilor privind analiza i proiectarea pe calculator a sistemelor electrice i tehnici de dezvoltare i mbuntire ale procedurilor i programelor de soluionare a problemelor privind simularea i analiza calitativ a sistemelor electrice. B. Coninutul cursului: 1. Descrierea procesului de simulare numeric i simbolic a sistemelor electrice; 2. Capabilitile oferite de programele performante de simulare a sistemelor electrice; 3. Descrierea avantajelor metodei simbolice de simulare a sistemelor electrice; 4. Calculatorul digital instrument indispensabil proiectrii circuitelor i sistemelor. Structura datelor de intrare; 5. Soluionarea numeric a sistemelor de ecuaii algebrice liniare i neliniare; 6. Soluionarea numeric a sistemelor de ecuaii difereniale ordinare liniare i neliniare; 7. Funcii de circuit. Definiii. Polii i zerourile funciei de circuit; 8. Caracteristicile de frecven Bode ale unei funcii de circuit. Metode de generare simbolic sau numeric a funciilor de circuit; 9. Analiza filtrelor analogice; 10. Calculul senzitivitilor cu metoda circuitului incremental; 11. Calculul senzitivitilor cu metoda circuitului adjunct; 12. Analiza toleranelor. Generaliti; 13. Analiza toleranelor cu metoda Monte Carlo; 14. Analiza toleranelor cu metoda Monte Carlo rapid. Coninutul aplicaiilor: 1. Analiza pe calculator a circuitelor electrice rezistive (liniare i neliniare) ; 2. Simularea cu programul Pacen a sistemelor electrice n regim dinamic; 3. Analiza pe calculator a circuitelor electrice de comutaie; 4. Generarea simbolic sau parial simbolic a funciilor de circuit; 5. Elaborarea unui program n Maple pentru generarea simbolic a funciilor de circuit; 6. Formularea automat pe calculator a ecuaiilor de stare n form normal; 7. Generarea matricei de stare, a valorilor proprii, a polilor i zerourilor unei funcii de circuit; 8. Generarea automat a caracteristicile de frecven Bode ale unei funcii de circuit; 9. Studiul filtrului universal; 10. Calculul direct al senzitivitilor; 11. Calculul senzitivitilor cu ajutorul circuitelor auxiliare; 12. Analiza toleranelor cu metoda celor mai defavorabile cazuri; 13. Analiza toleranelor cu metoda Monte Carlo; 14. Test final. C. Bibliografie minimal: 1. Lucia Dumitriu, M. Iordache, Numerical Simulation of Analog Circuits with SPICE Program (in RO), MATRIX ROM, Bucureti, 2006, ISBN (10) 973 755 054 4, ISBN (13) 978 773 755 054 5 (133 pag.), www.dragos.elth.pub.ro; 2. M. Iordache, Lucia Dumitriu, Electric Circuit Theory (in RO), 30

Ghidul Masterandului Editura Matrix ROM, Bucureti, 2007, ISBN: 979 973 755 174 - 0 (289 pag.), www.dragos.elth.pub.ro; 3. M. Iordache, Fundamentals Electrotechnics (in RO), Editura Matrix ROM, Bucureti, 2008, ISBN: 978 973 755 296 - 9 (281 pag.), www.dragos.elth.pub.ro. D. Discipline anterioare necesare: Bazele Electrotehnicii, Teoria Circuitelor Electrice, Simularea Circuitelor Electrice, Convertoare Electromecanice, Convertoare Statice, Limbaje de Programare. E. Modul de evaluare: Activitate lucrri de cas 20%; Activitate la seminar 30%; Examen final 50%. Cerinte minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.01.O.01-03 Modelarea convertoarelor electromecanice (EPA) 7 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 7 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: EPA; sem. 1; 2C, 2L Titular disciplin : Prof. dr. ing. Constantin GHI Departamentul: Maini, Materiale i Acionri electrice A. Obiectivul disciplinei: Cunoaterea elementelor de baz ale convertoarelor electromecanice, modelarea regimurilor de funcionare ale acestora i studiul metodelor de determinare a parametrilor funcionali. B. Coninutul cursului: 1. Modele matematice ale convertoarelor electromecanice. Noiuni introductive despre fazorul reprezentativ. Modul matematic al motorului asincron trifazat. Modul matematic al motorului sincron trifazat. Modul matematic al motorului de curent continuu cu excitaie independent; 2. Parametrii electrici ai convertoarelor electromecanice. Rezistenele i reactanele nfurrilor convertoarelor electromecanice. Metode generale de m surare a parametrilor electrici ai convertoarelor electromecanice; 3. Parametrii mecanici i termici ai convertoarelor electromecanice. Parametrii mecanici: momentul de inerie, turaia, constanta electromecanic de timp. Parametrii termici: Constantele termice de timp de nclzire, constantele termice de timp de nclzire. nclzirea convertoarelor electromecanice dup teoria celor 2 corpuri. Metode generale de m surare a parametrilor mecanici i termici ai convertoarelor electromecanice; 4. Locul convertoarelor electromecanice n sistemele de acionare electric. Structura unui sistem de acionare electric. Caracteristicile mainilor electrice i de lucru dintrun sistem de acionare electric. Stabilitatea static. Regimuri dinamice. Coninutul aplicatiilor: 1. Prezentarea laboratorului i a Normelor de Tehnica i Securitatea Muncii; 2. Mediul MATLAB/Simulink. Prezentarea caracteristicilor de baz ale programului; 3. Modelul MATLAB/Simulink al mainii de curent continuu I; 4. Modelul MATLAB/Simulink al mainii de curent continuu II; 5. Determinarea parametrilor mainii de curent continuu; 6. Modelul MATLAB/Simulink al mainii asincrone I; 7. Modelul MATLAB/Simulink al mainii asincrone II; 8. Modelul MATLAB/Simulink al mainii asincrone III; 9. Determinarea parametrilor mainii asincrone; 10. Modelul MATLAB/Simulink al mainii sincrone I; 11. Modelul MATLAB/Simulink al mainii sincrone II; 12. Modelul MATLAB/Simulink al mainii sincrone III; 13. Determinarea parametrilor mainii sincrone; 14. Colocviu final Test individual. C. Bibliografie minimal: 1. Ghi C., Modelarea i parametrii convertoarelor, Editura Printech Bucureti, 2003; 2. Ghi C., Regimuri permanente ale convertoarelor electromecanice, Editura MATRIXROM, Bucuresti, 2008; 3. MATLAB cu SIMULINK Users Guide, 2003. D. Discipline anterioare necesare: Convertoare electromecanice. E. Modul de evaluare: Activitate in timpul semestrului 50% (laborator 30%, teme de cas 20%); Examen final 50%; Cerine minimale: efectuarea laboratorului, obinerea a 50% din punctajul total. 01.01.O.01-04 Analiz spectral i filtrare numeric (EPA) 7 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 7 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: EPA; sem. 1; 2C, 2S Titular disciplin : Prof. dr. ing. Marin SRCIN Departamentul: Msurri, Aparate electrice i Convertoare statice A. Obiectivul disciplinei: Prezentarea metodelor de prelucrare a semnalelor numerice; studiul interfeelor de comunicaie; cunoaterea elementelor de baz n proiectarea filtrelor digitale; cunoaterea metodelor de analiz spectral a diferitelor semnale numerice. B. Coninutul cursului: 1. Semnale i sisteme numerice; 2. Transformata n Z; 3. Analiza Fourier discret; 4. Transformata Fourier rapid; 5. Interfee de comunicaie (seriale, paralele); 6. Filtre numerice; 7. Analiza spectral a semnalelor unidimensionale; 8. Analiza spectral a semnalelor bidimensionale; 9. Analiza spectral parametric; 10. 11. Analiza spectral prin corelaie; 12. Analiza spectral bidimensional. Coninutul aplicatiilor: 1. Cuantificarea i achiziia semnalelor; 2. Transformata Fourier discret. Calcul. Interpretare; 3. Utilizarea interfeelor de comunicaie n transmisia semnalelor numerice; 4. Filtre numerice.Ferestre de date; 5. Filtre numerice cu rspuns la impuls de durat finit; 6. Filtre numerice cu rspuns la impuls de durat infinit; 7. Corelaia semnalelor.Determinarea periodicitilor dintr-un semnal; 8. Convoluia semnalelor. Msurarea intrzierilor dintre semnalul original i semnalul ecou; 9. Estimarea semnalelor cu modelele AR i ARMA; 10. Reprezentri timp-frecven. Transformata Fourier de scurt durat; 11. Reprezentri timp-frecven. Spectrograma i periodgrama; 12. Transformata Wigner-Ville; 13. Filtre numerice bidimensionale; 14. Analiza spectral a semnalelor periodice 31

Ghidul Masterandului C. Bibliografie minimal: 1. Bellanger,M.: Traitement numerique du signal,Masson,ISBN2-225-81175-X; 2. Srcin, M., Andrei, t.: Sisteme automate de msurare i achiziie de date, Ed. ICPE, Bucureti, 1994; 3. Srcin, C.G., Srcin, M., Golea, V.V: Sisteme de telemsurare, Ed. Matrix, Bucureti, 2004; 4. Mihaela Albu: Prelucrarea numerica a semnalelor din sistemele de masurare, Ed.Printech,Bucureti, 2002; 5. Tran Tien Lang: Acquisition et traitement des signaux de mesure a l'aide de microprocesseur, Techniques de l'ingenieur, Mesures et Controle, R 525-1 SUPELEC, Paris 1989. D. Discipline anterioare necesare: Analiz matematic, Matematici speciale, Arhitectura sistemelor de calcul, Electronic, Sisteme de msurare. E. Modul de evaluare: Activitate pe parcurs 20%; Evaluare la seminar 30%; Examen final 50%; Cerine minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.01.O.01-05 Cercetare stiintifica 1 (EPA) 5 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 5 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: EPA; sem. 1; 10 Titular disciplin : Conductorul lucrrii de disertaie Departamentul: Electrotehnic; Maini, Materiale i Acionri electrice; Msurri, Aparate electrice i Convertoare statice A. Obiectivul disciplinei: nsuirea de ctre student a instrumentelor specifice activitii de cercetare tiinific: tehnici de documentare, tehnici de achiziie, procesare i interpretare a datelor experimentale, principii ale elaborrii rapoartelor de cercetare, tehnici de prezentare multimedia etc.. B. Coninutul disciplinei: 1. Alegerea temei i conductorului lucrrii de dizertaie; 2. Realizarea independent a unei documentri pe o tem legat de subiectul disertaiei; 3. Realizarea unor experimente legate de tema dat; 4. Redactarea unui raport de cercetare; 5. Realizarea unei lucrri tiinifice publicabil; 6. Realizarea unei prezentri publice a lucrrii realizate. C. Bibliografie minimal: Cea recomandat de ctre conductorul proiectului de disertaie, completat cu cea cutat, gsit i parcurs de ctre autor. D. Discipline anterioare necesare: Nu este cazul. E. Modul de evaluare: Evaluarea se face prin susinerea raportului de cercetare n faa unei comisii. Nota acordat va ine cont i de aprecierea ndrumtorului asupra activitii de cercetare din timpul semestrului. 01.02.O.01-06 Estimarea parametrilor n acionri electrice (EPA) 5 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 5 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: EPA; sem. 2; 2C, 1L Titular disciplin : .l. dr. ing. Valeriu BOSTAN Departamentul: Maini, Materiale i Acionri electrice A. Obiectivul disciplinei: S furnizeze elementele de baz necesare nelegerii metodelor de identificare a parametrilor i a structurilor adaptive de reglare a masinilor electrice construite pe baza lor. S prezinte principalele metode de estimare a parametrilor mainilor electrice utilizate n sistemele de actionare electric att n variant off_line ct i n variant on_line. B. Coninutul cursului: 1. Problematica identificrii strilor i a parametrilor n acionrile electrice; 2. Modele matematice utilizate n estimarea sistemelor; 3. Modelul autoregresiv AR; 4. Modelul autoregresiv cu intrare externa ARX; 5. Estimarea parametrilor in cazul sistemelor discrete; 6. Estimarea parametrilor in cazul sistemelor continue; 7. Modele lineare cu parametrii constanti pentru masinile electrice; 8. Metoda celor mai mici patrate (m.c.m.p); 9. Identificarea sistemelor cu parametrii variabili; 10. Metoda celor mai mici patrate pt. sisteme cu parametrii variabili; 11. Metode adaptive de estimare a parametrilor; 12. Metode adaptive de estimare a parametrilor cu estimatoare extinse; 13. Metode adaptive de estimare a parametrilor tip MRAS; 14. Sisteme de actionare electrica cu parametrii variabili. Coninutul aplicatiilor: 1. Modele matematice generale.Cazuri particulare: ARX, ARMAX, OE, BJ; 2. Estimarea off-line a parametrilor ARX - cazul sistemelor discrete; 3. Estimarea off-line a parametrilor ARX - cazul sistemelor continue; 4. Estimarea parametrilor electrici (R, L) i mecanici (F, J) pentru un motor de curent continuu; 5. Identificarea on-line a parametrilor prin metoda celor mai mici ptrate; 6. Estimarea vitezei prin metoda MRAS pentru maina asincron cu estimator Luenberger i mecanism de adaptare; 7. Verificare final laborator. C. Bibliografie minimal: 1. K. Koesman: System Identification An Introduction, Springer-Verlag, 2011; 2. E. Ikonen, K. Najim: Advanced Process Identification and Control, Marcell Dekker, 2002; 3. L. Ljung: System Identification Theory for the User, Prentice Hall, 1999; 4. P. Vas: Parameter estimation, condition monitoring, and diagnosis of electrical machines, Oxford University Press,1993; 5. C. Ila, V. Bostan: Tehnici adaptive de control a motorului asincron. Comanda vectorial fr msurarea vitezei, Litografia U.P.B., 2001; 6. C. Ilas: Teoria Sistemelor de Reglare Automat, Matrix-Rom, 2001; 7. K. Ogata: Discrete Time Control Systems, Prentice-Hall, Inc, 2001; 8. W. Levine: The Control Handbook Control System Fundamentals, CRC Press, 2011;. D. Discipline anterioare necesare: Acionari electrice, Teoria sistemelor i reglaj automat /Regulatoare automate. 32

Ghidul Masterandului E. Modul de evaluare: Referate laborator 20%; Verificare final laborator 30%; Examen final 50%; Cerine minimale: promovarea laboratorului (obtinerea a 50% din punctajul asociat acestuia), obinerea a 50% din punctajul total. 01.02.O.01-07 Modelarea i comanda convertoarelor statice (EPA) 7 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 7 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: EPA; sem. 2; 2C, 1L, 1P Titular disciplin : Prof. dr. ing. Dan FLORICU Departamentul: Msurri, Aparate electrice i Convertoare statice A. Obiectivul disciplinei: Formarea specialitilor n vederea dezvoltrii i proiectrii unor structuri avansate de electronic de putere. Sunt prezentate elemente specifice pentru modelarea i comanda avansat a structurilor de conversie static. Aceste elemente sunt aprofundate prin modelarea diferitelor convertoare statice moderne, utile n dezvoltarea unor acionri electrice inteligente de mic i medie tensiune, n dezvoltarea unor surse noi de energie electric (energie solar, energie eolian, utilizarea celulelor de combustie etc.) i a aplicaiilor specifice domeniului energetic (compensatoare de putere reactiv, controlul circulaiei de putere pe linie etc.). n ultima parte se studiaz cele mai recente convertoare statice multinivel (DC-DC, DC-AC, AC-AC, corectoare multinivel ale factorului de putere), punndu-se accent pe creterea eficienei conversiei statice, a factorului de putere i a tehnicilor de implementare a comenzilor multinivel. Pe tot parcursul cursului se urmrete dezvoltarea aptitudinilor de analiz i elaborare a unor soluii inovative. B. Coninutul cursului: 1. Concepte de conversie static electronic; 2. Modelarea structurilor de conversie matriciale; 3. Aplicaii la modelarea structurilor matriciale clasice; 4. Comenzi avansate pentru convertoarele statice; 5. Aplicaii la modelarea comenzii; 6. Convertoare multinivel avansate i strategii de comand asociate; 7. Tehnici avansate pentru implementarea comenzilor multinivel. Coninutul aplicatiilor: 1. Utilizarea blocurilor DLL programabile n C pentru implementarea comenzilor numerice n cadrul programului PSIM; 2. Comanda numeric DPWM a unui convertor 2/3 implementare PSIM cu blocuri DLL; 3. Modelarea Matlab-Simulink a convertorului 2/2 cu absorbie sinusoidal; 4. Modelarea convertorului 3/2 cu absorbie sinusoidal; 5. Modelarea unor structuri avansate de conversie multinivel; 6. Calculul pierderilor totale n cadrul unui convertor multinivel; 7. Colocviu de laborator; 8. Proiectarea i implementarea FPGA a comenzilor PWM multinivel. C. Bibliografie minimal: 1. D.Floricu, J.C. Hapiot, Convertoare statice de putere Structuri i comenzi, Editura Printech, Bucureti, ISBN 973-652-248-2, 2000; 2. J.-P.Hautier, J.-P.Caron, Convertisseurs statiques Mthodologie causale de modlisation et de commande, Ed. Technip, Paris, ISBN 2-7108-0745-9, 1999; 3. F.Ionescu, D.Floricu i alii, Electronic de putere: Modelare i Simulare. Ed.Tehnic, Bucureti, ISBN 973-311086-8, 1997. D. Discipline anterioare necesare: Bazele electrotehnicii, Convertoare statice II, Teoria sistemelor i reglaj automat, Structuri optime de conversie static, Sisteme cu microprocesoare. E. Modul de evaluare: Referate de laborator 10%; Colocviu de laborator 15%; Proiect 25%; Examen final lucrare scris 50%; Cerine minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.02.O.01-08 Controlere DSP pentru sisteme de actionare electrice (EPA) 5 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 5 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: EPA; sem. 2; 2C, 1P Titular disciplin : Prof. dr. ing. Liviu KREINDLER Departamentul: Maini, Materiale i Acionri electrice A. Obiectivul disciplinei: Cunoasterea elementelor fundamentale privind utilizarea controlerelor DSP in sistemele de actionari electrice industriale. Dezvoltarea, prin aplicatii de caz, a metodologiei de implementare completa, in pasi succesivi, a unui sistem de actionare cu controler DSP (control vectorial al unui motor sincron cu magneti permanenti). B. Coninutul cursului: 1. Structuri de control in timp real al unui SAE; Utilizarea sistemului de intreruperi. Rate de esantionare. Bucla de curent. Bucla de viteza. Configuratii; 2. Controlere DSP pentru controlul actionarilor electrice. Tipuri. Caracteristici. Perfomante. Interfete. Familia C2000. Controlerul TMS320F2812; 3. Controlul vectorial al masinii sincrone trifazate (PMSM). Nucleul de intreruperi. Structura invertorului. Comanda PWM; 4. Controlul cuplului. Masura curentului. Transformari de coordonate. Regulatoare de curent. Implementare; 5. Controlul vitezei. Masura vitezei. Estimatoare de viteza. Regulatoare de viteza. Implementare; 6. Controlul pozitiei. Masura pozitiei. Regulatoare de pozitie. Implementare; 7. Controlul motorului sincron fara perii cu tensiune trapezoidala (BLDC). Detectia pozitiei. Sonde Hall. Comutatia. Schema de control. Implementare. Coninutul aplicatiilor: Proiect: Sistem de control vectorial al masinii sincrone cu magneti permanenti, cu controler DSP in virgula fixa: 1. Implementari si operatii in virgula fixa. Reprezentari IQ-Math; 2. Nucleu de timp real. Bucla lenta/rapida; 3. Comanda invertorului trifazat. Programarea generatorului PWM; 4. Masura pozitiei. Transformarea de coordonate abc -> dq; 5. Regulatoare PI; 6. Masura curentilor. Regulatoare de curent. Transformarea de coordonate dq-> abc; 7. Estimarea vitezei. Regulatorul de viteza. 33

Ghidul Masterandului C. Bibliografie minimal: 1. S. Mitra, Digital Signal Processing A Computer-based Approach, McGraw Hill, 2001; 2. Yasuhiko Dote, Servo Motor and Motion Control Using Digital Signal Processors, Prentice-Hall, 1990; 3. D. Williamson, Digital Control and Implementation Finite Wordlength Considerations, Prentice Hall International, 1991; 4. C. Marven, G. Ewers, A simple approach to Digital Signal Processing; 5. Texas Instruments, 1994; ***, TMS320F2812 DSP Controllers Reference Guide, Texas Instruments, 2005; 6. L.Kreindler, R.Giuclea, Digital Motion Control implementation using TMS320F28xx DSP Controllers, workshop material, 2004. D. Discipline anterioare necesare: Electronica, Sisteme digitale, Sisteme cu microprocesoare, Convertoare electromecanice, Actionari electrice, Convertoare statice, Comanda actionarilor electrice. E. Modul de evaluare: Activitate proiect 50%; Examen final 50%; Cerine minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.02.O.01-09 Stabilitatea termic a sistemelor electronice si electrice (EPA) 5 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 5 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: EPA; sem. 2; 2C, 1L Titular disciplin : Prof. dr. ing. Alexandru MOREGA Departamentul: Maini, Materiale i Acionri electrice A. Obiectivul disciplinei: Asigurarea stabilitii termice este o etap important n proiectarea echipamentelor electrice i electronice de putere, cu efecte directe n creterea fiabilitii lor. Progresele nregistrate n domeniile fundamentrii teoretice a designului structural al sistemelor finite, supuse unor restricii interne i externe (de ex., condiii termice), n domeniile metodelor i mijloacelor de calcul actuale permit o nou abordare a optimizrii sistemelor electromecanice, electronicii de putere, acionrilor electrice. Cursul prezint principii generale n designului i analiza stabilitii termice a sistemelor electrice i electronice, precum i elemente de optimizarea funcional a echipamentelor electrice, electronicii de putere, acionri electrice. Materialul prezentat demonstreaz aplicarea unor elemente fundamentale de transfer de cldur n sisteme electrice i electronice (circuite i sisteme electronice, electronica de putere, acionri electrice). Aplicaiile sunt derivate din probleme tehnice curente (scheme de izolaie, stabilitatea sistemelor electrice i electronice, radiatori, cabluri electrice, circuite, dispozitive i structuri electronice, etc.). Se evideniaz utilitatea soluiilor termice optime. n rezolvarea lor se face apel att la experiment ct i la metode analitice i numerice. B. Coninutul cursului: 1. Chestiuni fundamentale de transfer de cldur; 2. Conducia termic; 3. Convecia cldurii; 4. Alte procese de transfer de cldur; 5. Stabilitatea termic a circuite imprimate electrice i electronice; 6. Suprafee extinse radiatoare; 7. Rcirea cu fluide lichide; 8. Sisteme de rcire speciale pentru sisteme electrice i electronice; 9. Modelarea n analiza i proiectarea rcirii sistemelor electrice i electronice. Coninutul aplicatiilor: 1. Prezentarea laboratorului, protecia muncii; Metode practice de msurare a mrimilor electrice i mecanice folosite n laborator; Instrumente hardware/software utilizate in laborator; 2. Stabilitatea termic a unui pachet de circuite imprimate rcite prin convecie forat; 3. Analiza termic a unui radiator cu lamele; 4. Optimizarea structural a unui sistem disipativ termic; 5. Analiza termic a unui sistem de rcire cu termoelemente; 6. Analiza termo-mecanic a unui element rezistiv; 7. Analiza termic a unui radiator cu microcanale. C. Bibliografie minimal: 1. Morega, Al. M., Transfer de cldur n construcii electromecanice i electronica de putere, notie de curs, http://cursuri.iem.pub.ro/moodle; 2. Bejan, A., Shape and structure from engineering to nature, Cambridge Univ. Press, 2000 (tradus n lb. romn, Ed. Academiei, 2005); 3. Morega A. M., Realizri actuale n rcirea structurilor electronice, monografie, 2008; 4. A.M. Morega, Heat transfer principles in Mechanical Engineers Handbook, Irwin. J.D., Academic Press, 2001; 5. Bejan, A. Heat Transfer, John Wiley & Sons, New York, NY, 1993, 2006 (tradus n lb. romn); Incropera, F. P., Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley & Sons, New York, NY, 1990, 2001; 6. Morega, Al. M., Notie de curs: http://cursuri.iem.pub.ro/2012; 7. Comsol Multiphysics, v.3.5a (2010), v.4.3a (2012). D. Discipline anterioare necesare: Matematici generale, Bazele Electrotehnicii circuite i cmp electromagnetic. E. Modul de evaluare: Laborator 40%; Teme de cas 10%; Examen final 50%; Cerine minimale: predarea temelor de casa, obinerea a 50% din punctajul total. 01.02.O.01-10 Automobilul electric (EPA) 3 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 3 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: EPA; sem. 2; 2C, 1L Titular disciplin : Dr. ing. Virgil RACICOVSCHI Departamentul: ICPE-SA A. Obiectivul disciplinei: Cunoaterea problematicii specifice automobilului electric solutii constructive, bilant energetic, performante dinamice. B. Coninutul cursului: 1. Introducere; 2. Mecanica vehiculului. Structuri de sisteme de transport cu vehicule electrice; 3. Sursa de energie-bateria. Managementul bateriei; 4. Surse alternative; 5. Soluii de implementare a transportului cu vehicule electrice. Prezent i perspective; 6. Sisteme de propulsie: Masini de cc sau de ca; Masini cu magneti 34

Ghidul Masterandului permanenti si cu reluctanta variabila; Electronica de putere; Actionarea electrica; 7. Vehicule electrice hibride: Masini cu combustie interna; Proiectare sistemelor hibride. Coninutul aplicatiilor: 1. Modelarea si simularea ansamblului; 2. Studiul unor modele experimentale; 3. Studiu ansamblu electromecanic autonom. Proiectarea sistemului de propulsie a unui automobil. C. Bibliografie minimal: 1. Hussein Iqbal Electric and Hibrid Vehicles . design fundamentals, CRC Press, 2003; 2. Emadi A., u.a. Vehicular Electric Power System, Marcel Dekker, 2006; 3. Racicovschi v, s.a Automobile electrice si hibride, Ed.Electra, 2005. D. Discipline anterioare necesare: Actionari electrice. E. Modul de evaluare: Laborator 50%; Examen final 50%; Cerine minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.02.O.01-11 Cercetare stiintifica 2 (EPA) 5 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 5 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: EPA; sem. 2; 10 Titular disciplin : Conductorul lucrrii de disertaie Departamentul: Electrotehnic; Maini, Materiale i Acionri electrice; Msurri, Aparate electrice i Convertoare statice A. Obiectivul disciplinei: nsuirea de ctre student a cunotinelor specifice din domeniul corespunztor temei de disertaie, ordonarea, sinteza i analiza critic a acestor cunotine. Studentul va nva s lucreze n echip i va fi capabil s identifice i s formuleze specificaia detaliat a lucrrii de disertaie. B. Coninutul disciplinei: 1. Documentare n domeniul lucrrii de dizertaie; 2. Ordonarea, completarea i sintetizarea informaiilor; 3. Redactarea unui raport de cercetare privind stadiul actual al cunoaterii n domeniul temei de disertaie; 4. Completarea raportului n urma dezbaterii n cadrul echipei i definitivarea specificaiei lucrrii de disertaie; 5. Realizarea unei lucrri tiinifice publicabil; 6. Realizarea unei prezentri publice a lucrrii realizate. C. Bibliografie minimal: Cea recomandat de ctre conductorul proiectului de disertaie, completat cu cea cutat, gsit i parcurs de ctre autor. D. Discipline anterioare necesare: Cercetare tiinific 1. E. Modul de evaluare: Evaluarea se face prin susinerea raportului de cercetare n faa unei comisii. Nota acordat va ine cont i de aprecierea ndrumtorului asupra activitii de cercetare din timpul semestrului. 01.03.O.01-12 Tehnici si echipamente pentru calitatea energiei (EPA) 7 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 7 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: EPA; sem. 3; 2C, 2L Titular disciplin : .l. dr. ing. Valeriu BOSTAN Departamentul: Maini, Materiale i Acionri electrice A. Obiectivul disciplinei: Calitatea energiei electrice: prezentarea noiunilor de baz asociate, a perturbaiilor ce o pot afecta, precum i a metodelor i echipamentelor ce pot fi utilizate pentru meninerea ei. S prezinte principalele metode i strategii de reglare utilizate n comanda echipamentelor pentru meninerea calitii energiei electrice. B. Coninutul cursului: 1. Calitatea energiei electrice; 2. Perturbatii ce pot afecta calitatea energiei electrice; 3. Armonici de curent si tensiune; 4. Rezonanta armonica; 5. Poluarea armonica; 6. Filtre pasive; 7. Filtre active de putere; 8. Metode de estimare a semnalului de referinta pentru filtre active; 9. Strategii de reglare a curentului pentru filtre active; 10. Regulatoare armonice utilizate in comanda filtrelor active; 11. Modelarea matematica a filtrului activ paralel; 12. Elemete de baza privind proiectarea filtrului activ paralel; 13. Filtru activ paralel descriere stand experimental; 14. Echilibrarea sistemelor trifazate asimetrice. Coninutul aplicatiilor: 1. Analiza sarcinilor lineare/nelineare; 2. Sarcini nelineare. Analiza armonica; 3. Compensatoare de tensiune; 4. Corector dinamic de tensiune; 5. Corector serial de tensiune; 6. Filtru activ cu comanda in reper d-q; 7. Filtru activ cu comanda pe principiul puterilor instantanee (p-q); 8. Filtru activ comandat cu regulatoare rezonante; 9. Filtru activ hibrid serial; 10. Filtru activ hibrid paralel; 11. Comanda filtrelor active pe baza descompunerii in serie Fourier; 12. Compensator static de putere reactiva; 13. Influena variatiei de frecvent si posibiliti de compensare; 14. Verificare finala laborator. C. Bibliografie minimal: 1. Roger C. Dugan, Mark F. McGranaghan, Surya Santoso, H. Wayne Beaty, Electrical Power Systems Quality, McGraw-Hill, 2003, New York; 2. Angelo Baggini, Handbook of Power Quality, John Wiley & sons, LTD, 2008; 3. K. Sankaran: Power Quality, CRC Press, 2002; 4. Carmen Golovanov, Mihaela Albu si colectivul Probleme moderne de msurare n electroenergetic, Editura Tehnic, Bucureti, 2001; 5. R. Mgureanu (editor) - TEQREP workshop proceedings Techniques and Equipments for Quality and Reliability of Electrical Power, April 2004, Printech Press, Bucureti, ISBN 973-652-961-4; 6. Math H. J. Bollen, Understanding Power Quality Problems Voltage Sags and Interruptions, IEEE Pres Series on Power Engineering, 2000; 7. A. Emadi: Uninterruptible Power Suppliers and Active Filters, CRC Press, 2005; 8. D. Creanga: Contribuii la funcionarea optimal energetica a sistemelor de acionri electrice, Teza de doctorat, UPB, 2004. D. Discipline anterioare necesare: Convertoare statice, Teoria sistemelor i reglaj automat /Regulatoare automate. E. Modul de evaluare: Referate laborator 20%; Verificare finala laborator 30%; Examen final 50%; Cerine minimale: promovarea laboratorului (obtinerea a 50% din punctajul asociat acestuia), obinerea a 50% din punctajul total. 35

Ghidul Masterandului 01.03.O.01-13 Comanda numeric a micrii (EPA) 5 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 5 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: EPA; sem. 3; 2C, 1L Titular disciplin : .l. dr. ing. Aurelian SARCA Departamentul: Maini, Materiale i Acionri electrice A. Obiectivul disciplinei: Cunoaterea principalelor componente software ale unui bloc de control al micarii. nsuirea noiunilor de profil de micare, interpolare liniar, interpolare PVT, transmisie electronic, cam electronic. nelegerea cerintelor unui generator de referin integrat ntr-un sistem de acionare. Generarea referinei de poziie cu restricii de oc, acceleraie i vitez maxime. Prezentarea conceptelor care stau la baza implementrii practice. nsuirea conceptelor care stau la baza executrii micrilor coordonate i sincronizate pe mai multe axe. Executarea comenzilor vectoriale. Descompunerea micrii pe fiecare ax. nelegerea diferenelor dintre un sistem de control centralizat i respectiv unul distribuit. Familiarizarea cu sistemele de comunicaie de tip reea de teren: RS-485, CANbus, Sercos, Ethernet. Cunoaterea principalelor protocolalele standard de comunicatie folosite n reelele de teren n aplicaii industriale incluznd acionri electrice: CANopen, EtherCAT, Ethernet Powerlink, DeviceNet, ControlNet, Ethernet/IP, Profibus, Profinet, Sercos. nelegerea conceptului de drive profile. Familiarizarea cu principalele 4 profile standard pentru sistemele de acionare: CiA DS-402, CIP, PROFIdrive i Sercos. Folosirea protocoalelor de comunicaie pe cele 4 profilele standard. Familiarizarea cu standardul PLCOpen folosit pentru comanda sistemelor de acionare electrica similar cu modul de programare al controlerelor logice programabile (PLC). B. Coninutul cursului: 1. Prezentarea cursului. Componente software ale unui bloc de control al micarii; 2. Profile de micare, interpolare liniar, interpolare PVT, transmisie electronic, cam electronic. Cerintele unui generator de referin integrat ntr-un sistem de acionare. Generarea referinei de poziie cu restricii de oc, acceleraie i vitez maxime. Modalitati de implementare practic; 3. Executarea micrilor coordonate i sincronizate pe mai multe axe. Comenzi vectoriale. Descompunerea micrii pe fiecare ax. Sisteme de control centralizat. Sisteme de control distribuit; 4. Sistemele de comunicaie de tip reea de teren: RS-485, CANbus, Sercos, Ethernet. Cunoaterea principalelor protocolalele standard de comunicatie folosite n reelele de teren n aplicaii industriale incluznd acionri electrice: CANopen, EtherCAT, Ethernet Powerlink, DeviceNet, ControlNet, Ethernet/IP, Profibus, Profinet, Sercos; 5. Conceptul drive profile. Familiarizarea cu principalele 4 profile standard pentru sistemele de acionare: CiA DS-402, CIP, PROFIdrive i Sercos. Folosirea protocoalelor de comunicaie pe cele 4 profile standard; 6. Standardul PLCOpen folosit pentru comanda sistemelor de acionare electrica similar cu modul de programare al controlerelor logice programabile (PLC). Coninutul aplicatiilor: 1. Proiectarea si realizarea practica a unui modul de program reprezentand un generator de referin pentru o ax capabil s execute profile de poziie cu acceleraia / deceleraia i viteza maxim impuse (partea 1); 2. Proiectarea si realizarea practica a unui modul de program reprezantand un generator 2D cu interpolare liniar i circular n plan; 3. Proiectarea si realizarea practica unui sistem de control 2D capabil s piloteze 2 sisteme de acionare (puse la dispoziie) utiliznd comenzi de tip PVT si comunicatie CANbus intre axe. C. Bibliografie minimal: 1. L.Kreindler, R.Giuclea, Digital Motion Control implementation using TMS320F28xx DSP Controllers, material workshop, 2004; 2. A.Sarca, S. Paturca, Teoria sistemelor de reglare automata Indrumar de laborator si seminar, Printech, 2008, ISBN 978-973-718-870-0; 3. G. Blujdea, A. Sarca, R. Giuclea, Distributed control applications with intelligent drives, ATEE, Bucureti, 2008, ISBN 978-606-521-137-7, p. 3942; 4. A. Ignat, A. Sarca, I. Iacob, L. Kreindler, A new cost-optimized approach for multi-axis motion control applications, ATEE, Bucureti, 2008, ISBN 978-606-521-137-7, p. 43-46; 5. IEC 61800-7-201 and IEC 61800-7301: CiA 402: device profile for drives and motion control; 6. www.can-cia.org prezentri CANopen; 7. www.ethercat.org prezentri EtherCAT; 8. www.plcopen.org prezentri PLCopen | TC2 Motion Control. D. Discipline anterioare necesare: Noiuni de baz de programare: C, Matlab, Regulatoare Automate / Teoria sistemelor i reglaj automat, Acionri electrice, Sisteme cu microprocesoare. E. Modul de evaluare: Laborator 50%; Examen final 50%; Cerine minimale: obinerea a 20% la temele de laborator, obinerea a 50% din punctajul total. 01.03.O.01-14 Controlul, monitorizarea i diagnosticarea acionrilor electrice (EPA) 7 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 7 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: EPA; sem. 3; 2C, 2L Titular disciplin : Prof. dr. ing. Valentin NVRPESCU Departamentul: Maini, Materiale i Acionri electrice A. Obiectivul disciplinei: Cursul, prin tematica abordat, se adreseaz celor interesai n a se specializa n: sistemele de monitorizare i diagnoz a acionrilor electrice; n domeniul acionrilor i automatizrilor industriale bazate pe utilizarea circuitelor integrate specializate de tip ASIC sau DS, ct i pe dispozitive numerice cu procesoare numerice de semnal, procesoare de tip RISC/CISC, sau PLC-uri. Acest curs poate fi urmat de absolvenii Facultii de Inginerie Electric i nu numai. Dup parcurgerea acestuia, cursanii vor fi n stare s deserveasc, s efectueze operaiuni de ntreinere, s proiecteze i s simuleze diferite sisteme de monitorizare i/sau diagnoz a unor acionri electrice, s proiecteze sisteme de comand i control pentru diverse aplicaii industriale. Cursanii vor 36

Ghidul Masterandului avea posibilitatea simulrii, a implementrii i studierii comportamentului algoritmilor studiai direct pe dispozitivelor aflate n dotarea Laboratorului de Controlere Logic Programabile. Cu ajutorul PLC-urilor din laborator se pot implementa sisteme de monitorizare a strii unei acionri sau a unei automatizri industriale, dar i de diagnosticare a acestora. Studenii au la dispoziie echipamente de ultim generaie din domenii precum: achiziii de date, maini electrice fr perii, maini asincrone, convertizoare de frecven, controlere logic programabile, precum i toate instrumentele software necesare. De asemenea, cei interesai, vor avea posibilitatea efecturii i a unor activiti de cercetare n cadrul colectivului acestui laborator. B. Coninutul cursului, aplicatiilor: 1. Automatizri industriale digitale; 2. Sisteme avansate de comand i monitorizare; 3. Sisteme de tip SCADA centralizate i ierarhizate, distribuite i ierarhizate; 4. Controlul i monitorizarea de la distan a acionrilor electrice prin intermediul unor dispozitive specializate de tip RTU; 5. Monitorizarea i diagnoza unor acionri electrice secveniale, de tipul celulelor flexibile de fabricaie cu roboi industriali; 6. Studierea de modele matematice adecvate sistemelor de monitorizare i control pentru diverse tipuri de maini electrice i convertoare statice de putere; 7. Monitorizarea diferiilor parametrii ai mainilor electrice (rezistene i reactane) prin utilizarea metodelor convenionale sau prin utilizarea unor estimatori recursivi; 8. Softuri dedicate sistemelor de monitorizare i control a acionrilor electrice inteligente; 9. Controlul i monitorizarea unor sisteme inteligente de acionri electrice; 10. Comanda sensorless i comanda fuzzy. C. Bibliografie minimal: 1. R. Krishnan, Electric Motor Drives: modeling, analysis and control. Prentice Hall, 2001; 2. Th. BORANGIU, Structuri moderne de comand a mainilor-unelte automate, Ed. Tehnic 1982; 3. D. MIHAI, Comenzi numerice pentru sisteme electromecanice, Ed. Didactica Nou 1996; 4. D.W. Novotny and T.A. Lipo, Vector control and dynamics of AC drives, Clarendon Press - Oxford, 1996; 5. V. NAVRAPESCU, s.a., Comanda numerica a vitezei mainii asincrone, Editura ICPE 1999; 6. V. NAVRAPESCU, s.a., Acionari electrice de curent continuu, Printech 1999; 7. V. NAVRAPESCU, Controlere Industriale Arhitecturi si algoritmi de comanda, Ed. UPB, 1997, www.plc.pub.ro. D. Discipline anterioare necesare: Sisteme Digitale, Acionri Electrice, Microcontrolere i Automate Programabile, Sisteme cu Microprocesoare. E. Modul de evaluare: Activitate laborator 15%; Teme de cas 35%; Examen final 50%; Cerine minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.03.O.01-15 Sisteme virtuale de analiz a parametrilor convertoarelor statice (EPA) 3 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 3 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: EPA; sem. 3; 1C, 1L Titular disciplin : .l. dr. ing. Cristinel Puiu MIHALACHE Departamentul: Msurri, Aparate electrice i Convertoare statice A. Obiectivul disciplinei: Prezentarea unei noi abordri, interdisciplinare, prin prisma conceptului de Instrumentaie Virtual, care s permit corelarea cunotinelor dobndite n cadrul programului de licen din domeniul Programrii Calculatoarelor, Msurrilor Electrice i Electronice i Convertoarelor Statice pentru dezvoltarea de instrumente specifice destinate controlului i analizei funcionrii Convertoarelor statice. B. Coninutul cursului: 1. Noiunea de Instrument Virtual (I.V); Crearea de I.V. i de subI.V; Arhitecturi i elemente de baz de programare n LabView; 2. Achiziia de date i controlul instrumentelor de msur (instruciuni de programare specifice aparatelor de msur, tehnici de programare aplicate la IV); 3. Tehnici de prezentare a rezultatelor msurtorilor; 4. Tehnici de control a Convertoarelor Statice prin intermediul I.V. 5. Corelarea i interpretarea datelor. Coninutul aplicatiilor: 1. Dezvoltarea de aplicaii pentru analiza parametrilor convertoarelor statice; crearea de module (subinstrumente virtuale) pentru analiza diferiilor parametri; 2. Dezvoltarea de aplicaii pariale (pe subgrupe) pentru analiza diferiilor parametri ai convertoarelor statice; 3. Implementarea unor aplicatii generale prin corelarea aplicaiilor pariale elaborate anterior care s permit pentru studiul si analiza funcionrii diferitelor tipuri de Convertoare Statice: redresoare, invertoare, variatoare de c.a., variatoare de c.c.. C. Bibliografie minimal: 1. Ionescu Fl., Nitu S., Floricau D., Mihalache C. : Electronica de putere II :"Convertoare statice" Editura Electra, Bucuresti 2004, 389 pag., ISBN 973-8067-15-4; 2. Ionescu Fl., Nitu S., Floricau D., Mihalache C.: Convertoare statice de putere. Indrumar de laborator, Lit UPB, Bucureti, 1997; 3. National Instruments : Manual de Utilizare LabView. D. Discipline anterioare necesare: Limbaje de programare; Convertoare Statice, Msurri Electrice i electronice. E. Modul de evaluare: Activitate laborator 40%; Tema de cas 40%; Colocviu final 20%; Cerine minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.03.O.01-16 Legislaie i norme specifice n ingineria electric (EPA) 3 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 3 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: EPA; sem. 3; 1C, 1S Titular disciplin : .l. dr. ing. jurist. Daniel ILINA Departamentul: Maini, Materiale i Acionri electrice A. Obiectivul disciplinei: nsuirea elementelor fundamentale de teorie general a dreptului i a relaiilor juridice dintre subiectele raportului juridic. Dobndirea cunotinelor necesare ntocmirii unui act constitutiv i a procedurii 37

Ghidul Masterandului de nfiinare a unei societi comerciale. Cunoaterea elementelor specifice dreptului de proprietate industrial i posibilitatea realizrii documentaiei de nregistrare a unei invenii. Prezentarea legislaiei specifice domeniului energiei electrice, respectiv a reglementrilor legislative din domeniul proteciei mediului i dezvoltrii durabile. B. Coninutul cursului: 1. Noiuni de teoria general a dreptului; 2. Drept comercial societile comerciale; 3. Relaii juridice dintre persoane fizice i/sau juridice; 4. Dreptul proprietii industriale i intelectuale; 5. Mediu economicosocial; 6. Reglementri legislative din domeniul energiei electrice. Coninutul aplicatiilor: 1. Elemente de drept civil; 2. Societile comerciale; 3. Contracte civile i comerciale. Relaii de munc; 4. Proprietatea industrial i intelectual; 5. Mediu economico-social; 6. Legislaie din domeniul energiei electrice. C. Bibliografie minimal: 1. Stanciu Dumitru Tehnologiile i protecia mediului, Ed. MEDC. 2005; 2. Stanciu Dumitru Metodologie pentru evaluarea impactului activitilor umane asupra mediului, Ed. MEDC. 2007; 3. Stanciu Dumitru, Lucia Stanciu Managementul privatizrii, Ed. Niculescu, 2006; 4. Ilina Ion Daniel Drept i legislaie. Elemente fundamentale i reglementri specifice ingineriei electrice. Editura Matrix Rom, Bucureti 2008; 5. Nicolae Popa Teoria general a dreptului. Bucureti, 1996; 6. Francisc Deak Tratat de Drept civil. Contracte speciale. Editura Actami, Bucureti, 1998; 7. Crpenaru St. D. - Drept comercial romn, Editura Atlas Lex, Bucureti, 2001; 8. Sanda Ghimpu, Alexandru iclea Dreptul Muncii. Editura ansa, Bucureti, 1995; 9. Viorel Ros, Dragos Sebastian Bogdan - Dreptul proprietii intelectuale. Dreptul proprietii industriale. Mrcile i indicaiile geografice. Editura ALL Beck, Bucureti 2003; 10. Parlamentul Romniei, Camera Deputailor Legislaia mediului, 1996; 11. Monitorul Oficial al Romniei. D. Discipline anterioare necesare: Economie i analiz economic, Antreprenoriat / Drept i legislaie, Managementul proiectelor. E. Modul de evaluare: Teme de cas 20%; Prezenta activa la curs si seminar 20%; Lucrari de verificare 40%; Colocviu final 20%; Cerine minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.03.O.01-17 Cercetare stiintifica 3 (EPA) 5 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 5 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: EPA; sem. 3; 10 Titular disciplin : Conductorul lucrrii de disertaie Departamentul: Electrotehnic; Maini, Materiale i Acionri electrice; Msurri, Aparate electrice i Convertoare statice A. Obiectivul disciplinei: Formarea studentului ca cercettor n domeniul temei de disertaie. Studentul va nva s aplice cunotinele acumulate n semestrele anterioare pentru rezolvarea temei de disertaie, parcurgnd toate etapele necesare: modelarea (analiza) problemei, proiectarea (concepia) sistemului, implementarea proiectului, verificarea, validarea i testarea sa. Studentul va interaciona n toate fazele cercetrii cu restul echipei, sub coordonarea conductorului lucrrii de disertaie, opernd coreciile care se impun. B. Coninutul disciplinei: 1. Analiza i modelarea sistemului tratat n lucrarea de disertaie; 2. Proiectarea (concepia) sistemului; 3. Implementarea proiectului; 4. Verificarea, validarea i testarea proiectului; 5. Realizarea unei lucrri tiinifice publicabil, care s prezinte cercetrile efectuate; 6. Realizarea unei prezentri publice a lucrrii realizate. C. Bibliografie minimal: Cea recomandat de ctre conductorul proiectului de disertaie, completat cu cea cutat, gsit i parcurs de ctre autor. D. Discipline anterioare necesare: Cercetare tiinific 1, Cercetare tiinific 2. E. Modul de evaluare: Evaluarea se face prin susinerea raportului de cercetare n faa unei comisii. Nota acordat va ine cont i de aprecierea ndrumtorului asupra activitii de cercetare din timpul semestrului. 01.04.O.01-18 Elaborare lucrare de disertaie (EPA) 30 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 30 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: EPA; sem. 4; 28 Titular disciplin : Conductorul lucrrii de disertaie Departamentul: Electrotehnic; Maini, Materiale i Acionri electrice; Msurri, Aparate electrice i Convertoare statice A. Obiectivul disciplinei: Realizarea unei lucrri de disertaie documentat care s aib elemente de aprofundare teoretic, cercetare bibliografic, calcule numerice, experimentri, simulri etc.. B. Coninutul disciplinei: 1. Elemente specifice de documentare n domeniul lucrrii de disertaie: stadiul actual al domeniul temei, realizri importante practice i teoretice din domeniul temei; 2. Realizarea unei pri de calcul/simulare/experimentare n legtur cu tema lucrrii de disertaie: calculul elementelor de baz, simulri/experimentri pentru validarea rezultatelor, analiza critic a rezultatelor obinute; 3. Realizarea unei pri grafice corespunztoare: schie explicative n text, desene de componente/subansamble, tabele cu caracteristici, valori simulate sau msurate, desene ale ansamblului (acolo unde este cazul), diagrame explicative; 4. Redactarea unitar a ntregului material aferent lucrrii de disertaie i realizarea prezentrii grafice pentru susinerea public; 5. Formularea concluziilor generale i specifice aferente temei lucrrii de disertaie. C. Bibliografie minimal: Cea recomandat prin tema lucrrii de disertaie, completat cu cea cutat, gsit i parcurs de ctre autor. 38

Ghidul Masterandului D. Discipline anterioare necesare: Toate disciplinele din Planul de nvmnt al programului de masterat respectiv. E. Modul de evaluare: Evaluarea se face prin acordarea a dou note n urma susinerii lucrrii de disertaie n faa unei comisii: Prima not este acordat pentru lucrare i pentru modul de susinere al acestuia; A doua not se acord pentru rspunsurile la ntrebrile comisiei i reflect nivelul de cunotine al absolventului. Calculul notei finale se va face prin efectuarea mediei aritmetice a celor dou note. 01.01.O.02-01 Tehnici de modelare matematic (INF) 4 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 4 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: INF; sem. 1; 1C, 2L Titular disciplin : Prof. dr. Mircea CRNU Departamentul: Matematici Aplicate, Facultatea de tiine Aplicate A. Obiectivul disciplinei: nsuirea unor noiuni de matematic avansat; Dezvoltarea aptitudinilor de analizare a unor fenomene i procese din inginerie, de modelare a acestora folosind aparat matematic avansat i tehnici moderne de calcul. B. Coninutul cursului: 1. Sisteme liniare discrete variabile in timp modelate ca operatori matriceali; 2. Sisteme liniare discrete invariante in timp modelate ca operatori de convoluie; 3. Derivarea automat a funciilor; 4. Estimarea erorilor prin aritmetica intervalelor; 5. Fenomene periodice studiate pe baza convoluiei circulare si a transformrii Fourier discrete; 6. Sisteme liniare i neliniare continue guvernate de ecuaii difereniale; 7. Sisteme liniare i neliniare discrete guvernate de ecuaii cu diferene; 8. Utilizarea transformrii Laplace a functiilor la rezolvarea a diverse tipuri de ecuaii; 9. Modele ARMA studiate cu transformarea Laplace distribuional; 10. Studiul sistemelor discrete cu ajutorul transformrii Z; 11. Rezolvarea ecuatiilor difereniale neliniare prin metoda transformarii Taylor; 12. Rezolvarea in functii speciale a ecuatiilor diferentiale liniare cu coeficienti variabili; 13. Rezolvarea ecuatiilor cu derivate pariale liniare si neliniare prin separarea variabilelor; 14. Prognozri prin metoda celor mai mici ptrate. Coninutul aplicatiilor: 1. Sisteme liniare discrete variabile in timp modelate ca operatori matriceali; 2. Sisteme liniare discrete invariante in timp modelate ca operatori de convoluie; 3. Derivarea automat a funciilor; 4. Estimarea erorilor prin aritmetica intervalelor; 5. Fenomene periodice studiate pe baza convoluiei circulare si a transformrii Fourier discrete; 6. Sisteme liniare i neliniare continue guvernate de ecuaii difereniale; 7. Sisteme liniare i neliniare discrete guvernate de ecuaii cu diferene; 8. Utilizarea transformrii Laplace a functiilor la rezolvarea a diverse tipuri de ecuaii; 9. Modele ARMA studiate cu transformarea Laplace distribuional; 10. Studiul sistemelor discrete cu ajutorul transformrii Z; 11. Rezolvarea ecuatiilor difereniale neliniare prin metoda transformarii Taylor; 12. Rezolvarea in functii speciale a ecuatiilor diferentiale liniare cu coeficienti variabili; 13. Rezolvarea ecuatiilor cu derivate pariale liniare si neliniare prin separarea variabilelor; 14. Prognozri prin metoda celor mai mici ptrate. C. Bibliografie minimal: 1. Romeo Bercia, Dan Larionescu, Matematici speciale pentru ingineri, Editura Printeh, Bucuresti, 2002; 2. Mircea Cirnu, Functii de variabila complexa, Fair Partner Press, Bucuresti, 2008; 3. Mircea Cirnu, Teoria campurilor, UPB Press, 2007; 4. Mircea Cirnu, Introducere in algebra liniara, Fair Partner Press, Bucuresti, 2007; 5. Mircea Cirnu, Ecuatii diferentiale, IPB, Vol. 1, 1991, Vol. 2, 1992; 6. Mariana Craiu, Calculul probabilitatilor si statistica matematica, IPB, 1991; 7. R. Dautray, J. L. Lions, Mathematical analysis and numerical methods for science and technology, Springer Verlag, 2000; 8. A. C. Fowler, Mathematical models in the applied sciences, Cambridge University Press, 1997; 9. Lucian Jude, Ecuatii cu derivate partiale, IPB, 1998; 10. Dumitru Stanomir, Semnale si sisteme discrete, UPB, 1997. D. Discipline anterioare necesare: Analiz matematic, Algebr, Matematici Avansate. E. Modul de evaluare: Teme de casa 20%; Activitate pe parcurs 30%; Examen final 50%. Cerinte minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.01.O.02-02 Electromagnetism tehnic (INF) 6 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 6 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: INF; sem. 1; 2C, 2S Titular disciplin : Prof. dr. ing. Ioan Florea H NIL Departamentul: Electrotehnic A. Obiectivul disciplinei: Completarea i dezvoltarea cunotinelor de electromagnetism, cu sublinierea aspectelor tehnice ale problemelor studiate. Abordarea creativ a unor probleme de tehnic avansat n domeniul ingineriei electrice. B. Coninutul cursului: 1. Condiii tehnice pentru formularea corect a unei problemei de cmp electromagnetic: Condiii de frontier tehnice. Surse. Probleme cuplate; 2. Modele electrostatice: Potenialul electric scalar. Condiii de frontier pentru potenialul electric scalar. Echipoteniale. Calculul capacitilor. Aproximaiile modelului. 3. Modele electrocinetice: Poteniale electrice scalar si vector. Condiii de frontier pentru potenialele electrice scalar i vector. Echipoteniale. Linii de cmp. Calculul pierderilor i al rezistenelor. Cuplarea cu probleme de nclzire. Aproximaiile modelului. Structuri 2D.; 4. Modele de cmp magnetic staionar: Potenialul magnetic scalar i vector. Condiii de frontier pentru potenialul magnetic vector. Calculul energiei cmpului magnetic, al inductivitilor i al forelor. Aproximaiile modelului; 5. Modele de cmp magnetic cvasitaionar: Potenialul magnetic vector. Ecuaia 39

Ghidul Masterandului integral a curenilor turbionari. Calculul pierderilor prin cureni turbionari. Cuplarea cu probleme de nclzire. Aproximaiile modelului. Structuri 2D. Coninutul aplicatiilor: 1. Exemple de modele electrostatice adoptate n tehnic. Calculul numeric al parametrilor din modelul electrostatic; 2. Exemple de modele electrocinetice adoptate n tehnic. Calculul numeric al parametrilor din modelul electrocinetic; 3. Exemple de modele cmp magnetic staionar adoptate n tehnic. Calculul numeric al parametrilor din modelul de cmp magnetic staionar; 4. Exemple de modele de cureni turbionari adoptate n tehnic. nclzirea n cureni turbionari. Soluionarea numeric a problemelor de cureni turbionari i de nclzire. C. Bibliografie minimal: 1. F.Hantila, T.Leuca, C.Ifrim, Electrotehnica teoretica, vol. I, Editura Electra, 2002, ISBN 973-8067-69-3; 2. F.Hantila, Campul magnetic in structuri cu magneti permanenti, Editura Electra, 2004, ISBN 973-7728-22-X 3. F.Hantila, M.Vasiliu, Campul electromagnetic variabil in timp, Editura Electra, 2005, ISBN 973-7728-48-3. D. Discipline anterioare necesare: Matematica, Bazele electrotehnicii. E. Modul de evaluare: Activitate aplicaii 40%; Alte notri 10%; Examen final 50%. Cerine minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.01.O.02-03 Algoritmi numerici (INF) 5 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 5 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: INF; sem. 1; 2C, 2L Titular disciplin : Prof. dr. ing. Daniel IOAN, Conf. dr. ing. Gabriela CIUPRINA Departamentul: Electrotehnic A. Obiectivul disciplinei: Dezvoltarea gndirii algoritmice structurate, nelegerea modului de concepere a algoritmilor numerici avansai pentru rezolvarea problemelor de inginerie electric. Conceperea, implementarea, testarea i validarea unor algoritmi pentru rezolvarea unor probleme de inginerie electric. B. Coninutul cursului: 1. Concepte de baz: descrierea, evaluarea i erori n algoritmii numerici; 2. Rezolvarea sistemelor algebrice liniare: metode directe, iterative, semiiterative, tehnici de matrice rare, precondiionare; aplicaie algoritmi numerici pentru rezolvarea circuitelor rezistive liniare; 3. Interpolarea i aproximarea numeric a funciilor; 4. Derivarea i integrarea numerica a funciilor; 5. Rezolvarea sistemelor de ecuaii cu derivate pariale: metoda diferenelor finite, tehnici multigrid; aplicaie algoritmi numerici pentru analiza problemelor de cmp electromagnetic static i staionar cu diferene finite; 6. Rezolvarea sistemelor de ecuaii cu derivate ordinare; aplicaie algoritmi numerici pentru rezolvarea circuitelor liniare n regim tranzitoriu; 7. Algoritmi numerici pentru optimizare; metode deterministe, stocastice, optimizarea automat a dispozitivelor electromagnetice; 8. Sisteme algebrice neliniare: metode de rezolvare; aplicaie algoritm numeric pentru analiza circuitelor rezistive neliniare. Coninutul aplicatiilor: 1. Familiarizarea cu mediul de lucru (matlab); Implementarea i testarea unor algoritmi simpli de post-procesare; 2. Implementarea, testarea i validarea unui algoritm numeric pentru analiza circuitelor liniare n regim tranzitoriu. Compararea cu un software de referinta; 3. Implementarea, testarea i validarea unui algoritm numeric pentru metoda diferentelor finite; 4. Implementarea, testarea i validarea unui algoritm numeric pentru optimizare; C. Bibliografie minimal: 1. G. Ciuprina, et al., Optimizarea numeric a dispozitivelor electromagnetice, Editura Printech, 2002; 2. D.Ioan, et al., Metode numerice n ingineria electric, Editura MATRIX-ROM, Bucureti, 1998; 3. W.H. Press, S.A. Teukolsky, W.T. Vetterling, B.P. Flannery, Numerical Recipes in C, The Art of Scientific Computing, Cambridge University Press, 1992, disponibil online http://en.wikipedia.org/wiki/Numerical_Recipes; 4. Netlib home page (contine software i documentaie n domeniul algoritmilor numerici) http://www.netlib.org. 5. Pagina web a cursului http://an.lmn.pub.ro conine slide-uri, ndrumar pentru exercitiile de laborator, notite de curs (user:algoritmi, parola:numerici09). D. Discipline anterioare necesare: Algebr, Analiz matematic, Limbaje de programare, Teoria circuitelor electrice, Teoria cmpului electromagnetic. E. Modul de evaluare: Activitate la laborator 50%; Examen final 50%. Cerinte minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.01.O.02-04 Tehnici de dezvoltare software (INF) 6 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 6 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: INF; sem. 1; 2C, 1L, 1P Titular disciplin : .l. dr. ing. Anton DUCA Departamentul: Electrotehnic A. Obiectivul disciplinei: Insusirea de cunostinte teoretice si practice legate de tehnicile de dezvoltare a aplicatiilor informatice si limbajul de modelare unificat (UML). B. Coninutul cursului: 1. Introducere in tehnici de dezvoltare software si UML; 2. Tehnici de dezvoltare software: modelul cascadei, modelul spiralei, modele iterative. Fazele de dezvoltare ale unui proiect software; 3. Diagramele UML; 4. Faza incipienta, faza de elaborare, diagrame de utilizare; 5. Modelare conceptuala, calsificarea diagramelor de utilizare; 6. Faza de constructie (analiza si design), diagrame de colaborare; 7. Diagrame de clase: metode, navigabilitate, atribute, vizibilitate, agregare si compozitie; 8. Mostenire si polimorfism; 9. Arhitectura sistemelor 40

Ghidul Masterandului complexe, diagrame de librarii. Sablonul de dezvoltare tip fatada, tratarea diagramelor de utilizare complexe; 10. Modelarea starilor: diagrame de stare. Stari, substari, evenimente; 11. Tranzitia la cod: implementarea. Coninutul aplicatiilor: 1. Instalare, configurare Java, Eclipse. Familiarizare cu mediul Eclipse; 2. Diagrame de utilizare si colaborare; 3. Diagramele colaborare; 4. Diagrame de clase: metode, navigabilitate, atribute, vizibilitate, agregare si compozitie; 5. Diagrame care modeleaza mostenirea si polimorfismul; 6. Diagrame de librarii; 7. Diagrame de stare. C. Bibliografie minimal: 1. Site oficial UML (Unified Modelling Language) http://www.uml.org; 2. UML-Lab plugin pentru Eclipse, http://www.uml-lab.com/en/uml-lab/; 3. Eclipse site oficial, http://www.eclipse.org; 4. A. Duca, curs online de Programare Orientata pe Obiecte, http://itee.elth.pub.ro/~anton.duca/poo; 5. Site oficial Java, http://java.oracle.com. D. Discipline anterioare necesare: Limbaje de programare, Programare orientata pe obiecte. E. Modul de evaluare: Laborator 25%; Proiect 25%; Examen final 50%. Cerinte minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.01.O.02-05 Software pentru analiza circuitelor electrice (INF) 4 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 4 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: INF; sem. 1; 2C, 1L Titular disciplin : Prof. dr. ing. Florin CONSTANTINESCU Departamentul: Electrotehnic A. Obiectivul disciplinei: Intelegerea algoritmilor de analiza a circuitelor in domeniul timpului si in domeniul frecventei, implementati in pachetele de programe comerciale SPICE, SPECTRE (CADENCE), ADS. Formularea si rezolvarea unor probleme de simulare a circuitelor. B. Coninutul cursului: 1. Analiza in current continuu; 2. Analiza in curent alternativ; 3. Analiza in regim tranzitoriu; 4. Determinarea polilor si zerourilor; 5. Analiza in domeniul frecventei a circuitelor neliniare; 6. Urmarirea infasuratoarei; 7. Analiza zgomotului; 8. Determinarea raspunsului periodic prin metoda shooting; 9. Calculul castigului de conversie utilizand modele liniare si neliniare de circuit. Coninutul aplicatiilor: 1. Circuite liniare si neliniare de curent continuu; 2. Calculul caracteristicilor de frecventa ale filtrelor; 3. Analiza regimului tranzitoriu utilizand modele de semnal mare si de semnal mic; 4. Comportarea calitativa a circuitelor de ordinul II; 5. Comportarea obisnuit si comportarea neobisnuit a circuitele electrice neautonome si autonome; 6. Calculul parametrilor S; 7. Analiza regimurior tranzitorii ale circuitelor cu excitatii modulate in amplitudine si in frecventa; 8. Regimul periodic al amplificatoarelor neliniare si mixerelor; 9. Calculul castigului de conversie al mixerelor, aproximatia de semnal mic si analiza de semnal mare; 10. Analiza circuitelor neliniare cu balanta armonica; C. Bibliografie minimal: 1. F. Constantinescu, M. Nitescu, Teoria Circuitelor, http://ferrari.lce.pub.ro/studenti. 2. Ken Kundert, Introduction to RF Simulation and its Application; Journal of the Solid State Circuits, 1999, updated on 23 April 2003, http://www.designers-guide.com; 3. Manuale CADENCE (SPECTRE); 3. Manuale 4. Manuale ADS; 4. F. Constantinescu, A. G. Gheorghe, M. Nitescu, C. V. Marin, A. Ionescu, Simularea circuitelor electrice lucrari de laborator, Editura Printech, 2011, http://ferrari.lce.pub.ro/studenti. D. Discipline anterioare necesare: Matematica, Bazele Electrotehnicii. E. Modul de evaluare: Activitatea la curs - 10%; Activitatea la seminar - 20%; Activitatea la laborator - 20%; Examen final - 50%. Cerinte minimale: efectuarea lucrarilor de laborator si obinerea a 50% din punctajul total. 01.01.O.02-06 Cercetare stiintifica 1 (INF) 5 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 5 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: INF; sem. 1; 10 Titular disciplin : Conductorul lucrrii de disertaie Departamentul: Electrotehnic; Maini, Materiale i Acionri electrice; Msurri, Aparate electrice i Convertoare statice A. Obiectivul disciplinei: nsuirea de ctre student a instrumentelor specifice activitii de cercetare tiinific: tehnici de documentare, tehnici de achiziie, procesare i interpretare a datelor experimentale, principii ale elaborrii rapoartelor de cercetare, tehnici de prezentare multimedia etc.. B. Coninutul disciplinei: 1. Alegerea temei i conductorului lucrrii de dizertaie; 2. Realizarea independent a unei documentri pe o tem legat de subiectul disertaiei; 3. Realizarea unor experimente legate de tema dat; 4. Redactarea unui raport de cercetare; 5. Realizarea unei lucrri tiinifice publicabil; 6. Realizarea unei prezentri publice a lucrrii realizate. C. Bibliografie minimal: Cea recomandat de ctre conductorul proiectului de disertaie, completat cu cea cutat, gsit i parcurs de ctre autor. D. Discipline anterioare necesare: Nu este cazul. E. Modul de evaluare: Evaluarea se face prin susinerea raportului de cercetare n faa unei comisii. Nota acordat va ine cont i de aprecierea ndrumtorului asupra activitii de cercetare din timpul semestrului. 01.02.O.02-07 Modelarea problemelor cuplate (INF) 5 p.c. 41

Ghidul Masterandului Num rul de puncte credit acordate: 5 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: INF; sem. 2; 2C, 1L Titular disciplin : .l. dr. ing. Alina MACHEDON Departamentul: Maini, Materiale i Acionri electrice A. Obiectivul disciplinei: Cursul prezint etape i tehnici de rezolvare pentru problemele cuplate, care descriu procese i interaciuni n care intervin, simultan, mai multe fenomene fizice (fenomene electrice, magnetice, chimice, mecanice, etc.), sau legi constitutive care introduc cuplaje ntre mrimi fizice de naturi diferite. Sunt prezentate etapele necesare n rezolvarea problemelor cuplate: identificarea modelelor fizice care descriu fenomenele cuplate, construirea unor modele matematice consistente, modelarea numeric, i postprocesarea rezultatelor de simulare. Sunt discutate probleme descrise prin modele matematice de tipuri diferite sau la scri de timp. Aplicaiile urmresc problematica abordat la curs prin rezolvarea unor simulari concrete de probleme cuplate. Vor fi abordate cuplaje termo-electrice, transfer de cldur, termo-mecanice. Rezolvarea problemelor va impune folosirea unor tehnici de discretizare diferit- retele de discretizare dinamice. B. Coninutul cursului: 1. Elemente de modelare fizic i matematic; 2. Interaciuni termo-electrice; 3. Probleme cu cuplaje de tip fluxuri- gradieni conjugati; 4. Probleme cuplate termo-structurale; 5. Probleme cuplate acusticstructur; 6. Probleme cuplate cmp electric- transfer de caldur- structur; 7. Probleme cuplate electric- magneticmicare-termic. Coninutul aplicatiilor: 1. Prezentarea laboratorului; Prezentarea instrumentelor hard- software folosite in laborator; 2. Introducere: efectul termoelectric; 3. Transferul de caldur ntr-un circuit electric; 4. Analiza termomecanic a unui element rezistiv; 5. Cuplajul cmp magnetic -micare ; cmp electric-micare; 6. Problema interaciune cmp electromagnetic- esut biologic; 7. Tema rezolvat n clas. Incheierea situaiei la laborator. C. Bibliografie minimal: 1. Bejan A, Shape and Structure- from engineering to nature, Cambridge Univ.Press, 2000 (tradusa in lb. romana, Ed Academiei, 2005); 2. Morega A.M. Realizari actuale in racirea structurilor electronice, monografie, 2008; 3. Bejan A, Heat Transfer, John Wiley&Sons, Ney York, NY, 2006; 4. Incropera, F P. ,Fundamentals of heat and Mass Transfer, John Wiley&Sons, New York, NY, 1990, 2001; 5. O.Craiu, A.Machedon, T.Tudorache, M. Morega, M. Modreanu, 3D Finite Element Thermal Analysis of a Small Power PM DC Motor, Optim 2010. D. Discipline anterioare necesare: Matematici generale, Bazele Electrotehnicii. E. Modul de evaluare: Laborator 30%; Tema rezolvata in clasa 20%; Examen final 50%. Cerinte minimale: efectuarea laboratorului; predarea referatelor; rezolvarea temei n clas; obinerea a 50% din punctajul total. 01.02.O.02-08 Sisteme informatice n acionri electrice (INF) 5 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 5 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: INF; sem. 2; 2C, 1L Titular disciplin : Prof. dr. ing. Valentin NVRPESCU Departamentul: Maini, Materiale i Acionri electrice A. Obiectivul disciplinei: Cursul se adreseaz celor interesai n a se specializa n domeniul sistemelor informatice moderne utilizate n sistemele de acionri electrice, al acionrilor i automatizrilor industriale bazate pe utilizarea controlerelor logic programabile (PLC-uri) i al controlerelor industriale. Dup parcurgerea acestuia, cursanii vor fi n stare s efectueze operaiuni de ntreinere i s proiecteze diferite tipuri de automatizri / comenzi numerice industriale. Absolvenii acestui curs vor cpta cunotine importante n urmtoarele domenii: algoritmi specifici sistemelor de comand numeric; structura sistemelor informatice i aspectele particulare generate de un anumit tip de acionare electric; arhitecturi specifice sistemelor numerice de comand i de control; utilizarea controlerelor industriale; utilizarea releelor inteligente; utilizarea automatelor programabile de complexitate medie i mare. Cursanii vor avea posibilitatea simulrii, a implementrii i studierii comportamentului algoritmilor studiai direct pe dispozitivelor aflate n dotarea Laboratorului de Controlere Logic Programabile. B. Coninutul cursului, aplicatiilor: Aspecte generale legate de sistemele informatice implementate cu automate programabile i controlere industriale din domeniul acionrilor electrice. Structuri tipice de comand. Factorii ce influeneaz tipul i structura unui sistem informatic. Prezentare general a principalelor categorii de echipamente utilizate n sistemele de comand numeric a acionrilor electrice. Automate numerice. Reprezentarea numeric a informaiei n sistemele informatice moderne. Coduri numerice uzuale pentru domeniul acionrilor electrice. Convertoare de cod. Circuite logice secveniale i combinaionale utilizate pentru implementarea discret a sistemelor informatice i de comand numeric. Structuri de automate bazate pe utilizarea memoriilor PROM, EPROM i EEPROM. Automate programabile. Structura clasic a unui automat programabil simplu. Domenii de aplicaii. Exemple de aplicaii. Limbaje de programare conform standardului IEC 61131. Conversii ntre diferite limbaje de programare. Alegerea unui limbaj de programare n funcie de aplicaia considerat i de structura hardware a acesteia. Reprezentarea unei aplicaii cu ajutorul reelelor Petri, a unui grafcet sau a unei organigrame. Proiectarea unei sistem informatic bazat pe utilizarea PLC-urilor. Structura clasic a unui automat programabil complex. Structura unui sistem informatic ierarhizat. Reele de automate programabile. Protocoale de comunicaie. Structura hardware i software a unui sistem SCADA. Comunicarea, interfaarea i funcionarea unui asemenea sistem. Sistemul OPC.. 42

Ghidul Masterandului C. Bibliografie minimal: 1. D. MIHAI, Sisteme discrete i comenzi numerice, Ed. Sitech, 2000; J. Wakerley, Digital design. Principles and practices, Prentice Hall, 1994; 2. G. DUNNING, Introduction to Programmable Logic Controllers, Thomson, 2005; 3. V. NAVRAPESCU, s.a., Acionari electrice de curent continuu, Printech 1999; 4. V. NAVRAPESCU, Controlere Industriale Arhitecturi si algoritmi de comanda, Ed. UPB, 1997; 5. V. NAVRAPESCU, Relee de comanda si control EASY 500/700, Ed. Printech 2006; 6. V. NAVRAPESCU, Introducere n PLC Controlere Logic Programabile, Editura Electra 2007; www.plc.pub.ro. D. Discipline anterioare necesare: Sisteme Digitale, Acionri Electrice, Microcontrolere i Automate Programabile, Sisteme cu Microprocesoare. E. Modul de evaluare: Activitatea la laborator 15%; Teme de casa 35%; Examen final 50%. Cerinte minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.02.O.02-09 Sisteme informatice de gestiune a instalaiilor electrice (INF) 6 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 6 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: INF; sem. 2; 1C, 2P Titular disciplin : Conf. dr. ing. Emil CAZACU Departamentul: Electrotehnic A. Obiectivul disciplinei: Cursul urmrete nsuirea de ctre masteranzi a cunotinelor privind problematica sistemelor informatice de gestiune a instalaiilor electrice domestice i industriale alimentate n joas tensiune. n principal, sunt tratate probleme de proiectare i de exploatare optimal ale acestora. Sunt analizate, intr-o abordare integrat, aspecte eseniale din instalaiile electrice moderne: interaciunea instalaiei electrice cu reeaua, calitatea energiei electrice absorbite i eficiena energetic a instalaiei. Elemente privind mentenana predictiv n instalaiile electrice sunt de asemenea prezentate. Cursanii primesc, astfel, competenele necesare proiectrii CAD a sistemelor de instalaii electrice, a verificrii funcionale, reviziei i exploatrii n regim tehnico economic optim a acestora. B. Coninutul cursului: 1. Instalaiile electrice - noiuni generale de gestiunea informatic a acestora; 2. Selecia arhitecturi de alimentare cu energie electric a receptoarelor domestice i industriale 3. Predeterminarea informatizat a sarcinilor electrice n instalaii. 4. Selecia aparatelor de comutaie i protecie din instalaiile de joas tensiune. Corelarea informatizat a caracteristicilor acestora n reeaua de joas tensiune; 5. Gestiunea informatizat a circulaiei de putere reactiv n instalaii-dimensionarea sistemelor electrice pentru compensarea puterii reactive funcie de parametrii calitii energiei electrice; 6. Gestiunea informatic a pierderi de tensiune i putere n reelele electrice de joas tensiune. Eficiena energetic a instalaiilor; 7 Elemente de mentenan predictiv i electrosecuritate n instalaiile electrice de joas tensiune. Coninutul aplicaiilor: 1. Prezentarea principalelor programelor de gestiune informatic a instalaiilor de joas tensiune; 2. Analiza solicitrilor termice i electrodinamice a conductoarelor ntr-o instalaie de alimentare de joas tensiune selecia conductoarelor cu verificarea la pierderea de tensiune impus; 3. Selecia asistat de calculator a aparatajului de comutaie i protecie n instalaiile interioare de joas tensiune; 4. Analiza compensrii puterii reactive ntr-o instalaie electric- Dimensionarea sistemului de corecie a factorului de putere; 5. Evaluarea pierderilor de tensiune i putere pentru o instalaie electric eficiena energetic a instalaiei. 6. Elemente de calitate a energiei n instalaii: Analiza polurii cu armonici superioare a instalaiilor de joas tensiune; 7. Sisteme de protecie a utilizatorului instalaiei la contactul electric accidental i supratensiuni atmosferice; 8. Mentenan predictiv n instalaiile de joas tensiune prin inspecia de termoviziune 9. Studiul documentaiei (standarde, normative i legi n vigoare) necesare realizrii proiectelor de instalaii electrice de joas tensiune; 10. Realizarea complet a unui proiect de instalaie electric pentru alimentarea cu energie electric a unui consumator de joas tensiune. C. Bibliografie minimal: 1. P. Dinculescu, Instalaii Electrice industriale de joas tensiune- Ed. Matrix-Rom, Bucureti, 2003; 2. E. Cazacu (coordonator), Chestiuni speciale de teoria circuitelor electrice; Elemente de teorie i aplicaii, vol 1+2, Ed. Matrix Rom, Bucureti 2005; 3. Group Schneider, Electrical Installation Guide, Schneider Electric, 2007, I. Kasikci, Analysis and Design of Low-Voltage Power Systems: An Engineer's Field Guide, J. W. and Sons -VCH; 2004. D. Discipline anterioare necesare: Bazele electrotehnicii, Aparate i Echipamente Electrice, Msurri electrice, Maini i Acionri Electrice, Materiale electrotehnice, Reele i Instalaii Electrice, Informatic aplicat. E. Modul de evaluare: Proiect 50%; Examen final 50%. Cerinte minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.02.O.02-10 Analiza software a fenomenelor de comutaie (INF) 3 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 3 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: INF; sem. 2; 1C, 1L Titular disciplin : .l. dr. ing. Florin CLIN Departamentul: Msurri, Aparate electrice i Convertoare statice A. Obiectivul disciplinei: Cunoasterea fenomenelor de comutaie (curent de scurtcircuit, tensiune oscilant de restabilire, curent limitat, supratensiuni de comutatie, interaciunea aparat reea, asigurarea stabilitii in reele electrice); integrarea aparatelor de comutaie i protecie ntr-un sistem energetic; modelarea fenomenelor de comutaie cu ajutorul pachetelor de programe specifice (EDSA, NEPLAN, MathCAD, MATLAB-SIMULINK, etc).. 43

Ghidul Masterandului B. Coninutul cursului: 1. Introducere; 2. Modelarea proceselor de conectare folosind EDSA; 3. Modelarea proceselor de deconectare folosind EDSA; 4. Limitarea curenilor de scurtcircuit; 5. Limitarea supratensiunilor de comutaie; 6. Studiul interaciunii aparat de comutaie reea folosind programe specifice (EDSA, NEPLAN, MathCAD, MATLAB-SIMULINK); 7. Asigurarea stabilitii in reele electrice. Coninutul aplicatiilor: 1. Prezentarea pachetelor de programe specifice analizei software a fenomenelor de comutaie (EDSA, NEPLAN, etc.); 2. Modelarea proceselor de conectare folosind EDSA; 3. Modelarea proceselor de deconectare folosind EDSA; 4. Optimizarea performanei reelei electrice; Alegerea i dimensionarea liniilor i a aparatelor de comutaie cu ajutorul pachetelor de programe EDSA si NEPLAN; 5. Proiectarea si reglarea protectiilor folosind EDSA; Reducerea pierderilor pe linii; Reducerea poluari armonice din retea; 6. Optimizarea costurilor de mentenan a sistemului electric folosind EDSA; Reducerea apariiei i severiti intreruperii alimentarii. C. Bibliografie minimal: 1. Hortopan, Gh.; Aparate electrice de comutatie, vol. 1, Ed. Tehnica, 2003; 2. Hortopan, Gh.; Aparate electrice de comutatie, vol. 2, Ed. Tehnica, 1996; 3. Olaru, D.; Tehnici numerice de protectie la supracurent, Ed. Electra, 2002; 4. Product Tutorials & User Guide EDSA (www.edsa.com); 5. Product Tutorials & User Guide NEPLAN (www.neplan.ch). D. Discipline anterioare necesare: Bazele electrotehnicii, Medii de calcul ingineresc, Echipamente electrice de comutaie i protecie, Tehnici moderne de comutaie, Concepia asistat de calculator a echipamentelor electrice, Instalaii electrice. E. Modul de evaluare: Laborator 40%; Tema de casa 40%; Colocviu final 20%. Cerinte minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.02.O.02-11 Software profesional pentru aplicaii cu baze de date (INF) 6 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 6 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: INF; sem. 2; 2C, 1L Titular disciplin : .l. dr. ing. Gabriel PREDA Departamentul: Electrotehnic A. Obiectivul disciplinei: Familiarizarea cu metodele de proiectare, dezvoltare, testare a unei aplicaii software de baze de date; invarea principiilor de proiectare pentru baze de date, invarea sintaxei limbajului de interogare a datelor SQL, experiena direct privind implementarea unor aplicaii tipice de baze de date. B. Coninutul cursului: 1. Introducere. Sisteme de gestiune a bazelor de date: limbaje de modelare a datelor, modele de date. Modelul relational: concepte de baza, constrngeri de integritate; structuri de date: tabele, cmpuri, inregistrri; 2. Proiectarea bazelor de date relationale. Schema conceptuala, design logic al bazei de date, normalizare. Formele normale; 3. Securitatea bazelor de date relationale. Privilegii, roluri, utilizatori, managementul rolurilor, privilegiilor, utilizatorilor. Organizarea logica a bazelor de date: tabele, view-uri (vederi), indecsi, chei primare, chei straine. Constrangeri de integritate: integritate referentiala, integritate functionala. Tranzactii, acces concurent la date; 4. Limbajul SQL: Limbajul SQL. Limbajul de definire a structurii datelor. Limbajul de modificare a datelor: modificare, adaugare, stergere a datelor. Limbajul de interogare a datelor: instructiuni de selectie, functii agregate, selectii multiple, subselectii. Elemente de limbaj procedural: functii, proceduri, instructiuni de control al fluxului de date. Utilizarea triggerelor, contoarelor, tranzactiilor; 5. Aplicatii avansate; 6. Organizarea unui proiect complex de dezoltare a unei aplicatii de baze de date. C. Bibliografie minimal: 1. Larry Ulman, PHP si MySQL, Teora, Bucuresti 2006; 2. Florentin Eugen Ipate, Monica Popescu, Dezvoltarea aplicatiilor de baze de date in Oracle 8, All, 2000. D. Discipline anterioare necesare: Noiuni elementare de programare, de calcul procedural. Cteva noiuni de matematic combinatoric. E. Modul de evaluare: Tema individuala 30%; Activitatea la curs si aplicatii 20%; Examen final 50%. Cerinte minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.02.O.02-12 Cercetare stiintifica 2 (INF) 5 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 5 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: INF; sem. 2; 10 Titular disciplin : Conductorul lucrrii de disertaie Departamentul: Electrotehnic; Maini, Materiale i Acionri electrice; Msurri, Aparate electrice i Convertoare statice A. Obiectivul disciplinei: nsuirea de ctre student a cunotinelor specifice din domeniul corespunztor temei de disertaie, ordonarea, sinteza i analiza critic a acestor cunotine. Studentul va nva s lucreze n echip i va fi capabil s identifice i s formuleze specificaia detaliat a lucrrii de disertaie. B. Coninutul disciplinei: 1. Documentare n domeniul lucrrii de dizertaie; 2. Ordonarea, completarea i sintetizarea informaiilor; 3. Redactarea unui raport de cercetare privind stadiul actual al cunoaterii n domeniul temei de disertaie; 4. Completarea raportului n urma dezbaterii n cadrul echipei i definitivarea specificaiei lucrrii de disertaie; 5. Realizarea unei lucrri tiinifice publicabil; 6. Realizarea unei prezentri publice a lucrrii realizate. C. Bibliografie minimal: Cea recomandat de ctre conductorul proiectului de disertaie, completat cu cea cutat, gsit i parcurs de ctre autor. D. Discipline anterioare necesare: Cercetare tiinific 1. 44

Ghidul Masterandului E. Modul de evaluare: Evaluarea se face prin susinerea raportului de cercetare n faa unei comisii. Nota acordat va ine cont i de aprecierea ndrumtorului asupra activitii de cercetare din timpul semestrului. 01.03.O.02-13 Software pentru analiza cmpului electromagnetic (INF) 7 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 7 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: INF; sem. 3; 2C, 1L, 1P Titular disciplin : Prof. dr. ing. Ioan Florea H NIL , .l. dr. ing. Mihai MARICARU Departamentul: Electrotehnic A. Obiectivul disciplinei: Utilizarea produselor software pentru analiza cmpului electromagnetic i determinarea parametrilor unor componente din ingineria electric. Calculul cmpului electromagnetic, al liniilor de cmp, a liniilor echiponteniale, al parametrilor componentelor. B. Coninutul cursului: 1. Structura i particularitile modulelor unui produs software pentru analiza cmpului electromagnetic; 2. Software FEM (metoda elemetului finit) 2D; 3. Software FEM 3D; 4. Software BEM (metoda elementelor de frontier); 5. Software cu metode hibride FEM-BEM; 6. Ecuaia integral a densitii de curent; 7. Ecuaia integral a polarizaiei. Coninutul aplicaiilor: Laborator: 1. Utilizarea FEMM (gratuit); 2. Generatorul de reea GID (gratuit); 3. Utilizarea altor produse software (sub licen); 5. Utilizarea software BEM (elaborat in catedra); 6. Utilizarea software FEM-BEM (elaborat in catedra); 7. Utilizarea software pentru ecuatia integrala a densitatii de curent (elaborat in catedra); 8. Utilizarea software pentru ecuaia integrala a polarizaiei (elaborat in catedra); Proiect: Modelarea si calculul unor dispozitive electrotehnice utilizand modele 2D i 3D. C. Bibliografie minimal: 1. F. Hantila, Campul magnetic in structuri cu magneti permanenti, Editura Electra, 2004, ISBN 973-7728-22-X; *** Manualele de utilizare ale produselor software. D. Discipline anterioare necesare: Matematica, Bazele electrotehnicii, Algoritmi numerici, Tehnici de dezvoltare software. E. Modul de evaluare: Activitatea la laborator 20%; Proiect 30%; Examen final scris i oral 50%. Cerine minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.03.O.02-14 Tehnici de inteligen artificial (INF) 6 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 6 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: INF; sem. 3; 2C, 1L Titular disciplin : Prof. dr. ing. Corneliu MARINOV, .l. dr. ing. Ruxandra COSTEA Departamentul: Electrotehnic A. Obiectivul disciplinei: Prezentarea ctorva principii ale sistemelor software i hardware, care nva, memoreaz i iau decizii n relaia cu datele i semnalele lumii reale. B. Coninutul cursului: 1. Arhitecturi de reele neurale i sisteme adaptive; 2. Reguli de nvare pentru reelele neurale; 3. Probleme de complexitate i rata de convergen a nvrii; 4. Circuite CMOS fundamentale n aplicaii hardware neurale; 5. Probleme specifice ale unor aplicaii ca procesarea imaginilor, micarea roboilor, ghidarea vehiculelor, prelucrarea semnalelor medicale, procesarea vorbirii. Coninutul aplicatiilor: Aplicaiile vor consta n elaborarea unor programe simple de nvare i prelucrare neural precum i n folosirea unor programe specializate n aplicaii de prelucrarea imaginilor i a semnalelor. C. Bibliografie minimal: 1. K. Gurney, An Introduction to Neural Networks, CRC Press, 1997. D. Discipline anterioare necesare: Circuite electrice , Algebra si Analiza Matematica. E. Modul de evaluare: Activitatea la laborator 50%; Examen final 50%. Cerinte minimale: efectuarea lucrrilor de laborator si obinerea a 50% din punctajul total. 01.03.O.02-15 Administrarea reelelor de calculatoare (INF) 7 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 7 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: INF; sem. 3; 2C, 2L Titular disciplin : .l. dr. ing. Anton DUCA Departamentul: Electrotehnic A. Obiectivul disciplinei: Definirea conceptelor teoretice de baza ale proiectarii, implementarii, testarii, administrarii si mentenantei retelelor de calculatoare precum si implicatiile privind utilizarea lor, corespunzatoare diferitelor sisteme de operare in retea. Insusirea de cunostinte si practici legate de administrarea si configurarea celor mai folosite servicii specifice retelelor (sisteme de operare Windows si Linux) precum si de functionalitati de securitate integrate la nivelul acestora. B. Coninutul cursului: 1. Functionarea si proiectarea retelelor de calculatoare; 2. Managementul retelelor. Realizarea unui server; 3. Elemente de securitate a retelelor de calculatoare. Coninutul aplicatiilor: 1. Identificarea cablurilor si echipamentelor de interconectare: tipuri de cabluri, repetor, bridge, router, hub, switch, module wireless; 2. IP Address Subnetting: clase de adrese IP, calcularea adresei de retea si broadcast, a numarului de host-uri; 3. Instalare si configurare adaptoarelor de retea sub Linux si Windows; 4. Instalarea sistemului de operare Linux pentru server; 5. Notiuni de administrare useri, grupuri, drepturi de accesare a 45

Ghidul Masterandului resurselor; 6. Adresarea IP: reele i subreele, configurarea calculatoarelor pentru conectare n reea (Static, DHCP). Utilitare de depanare a retelelor: ping, traceroute, netstat, route; 7. Configurare practica a Bind (DNS), utilitare de depanare (host, dig, nslookup); 8. Comenzi de baza pentru configurarea practica a routarii; 9. Configurarea unui firewall; 10. Instalarea si configurarea unui server de Web, FTP, e-mail; 11. Instalarea si configurarea unui server de ssh, mysql, samba; 12. Utilitare de monitorizare trafic, utilitare de acces la distanta; 13. Administrarea cu sistem de conturi centralizat (domeniu samba, NIS). C. Bibliografie minimal: 1. T. Fox, Red Hat Enterprise Linux Administration, Sams Publishing, 2007; 2. C. Hunt, Linux Servere de retea, Ed. Teora, Bucuresti 2003; 3. A. Tanenbaum , Retele de calculatoare, Ed.a IV-a, Ed. Agora 2004; 4. Peter Norton, Retele de calculatoare, Ed. Teora, 2001, 5. CentOS site oficial, http://www.centos.org . D. Discipline anterioare necesare: Informatica aplicata, Arhitectura sistemelor de calcul, Sisteme de operare i limbaje n timp real, Reele informatice, Tehnici de dezvoltare software. E. Modul de evaluare: Activitate la laborator, teme pe parcurs 50%; Examen final 50%. Cerinte minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.03.O.02-16 Interferene i protecie electromagnetic (INF) 5 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 5 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: INF; sem. 3; 2C, 1L Titular disciplin : Prof. dr. ing. Claudia POPESCU Departamentul: Msurri, Aparate electrice i Convertoare statice A. Obiectivul disciplinei: Cunoaterea modului de producere a interferenelor electromagnetice, evaluarea nivelului de perturbaii emise, determinarea cerintelor privind imunitatea - metode de calcul i de ncercare, standarde specifice; cunoasterea si aplicarea metodelor de protectie antiperturbativa in domeniul frecventa (filtre de semnal si de retea) si prin ecranare electromagnetica. Studiul mecanismelor de cuplaj electromagnetic intre echipamente prin determinari experimentale, in laborator; elaborarea de metode de protectie antiperturbativa si experimentarea lor (filtre si ecrane). B. Coninutul cursului: 1. Procese fizice de producere a interferentelor electromagnetice. Caracterizarea surselor de interferenta. Analiza si cuantificarea fenomenelor de interferenta. Studiul mecanismelor de cuplaj electromagnetic(galvanic, inductiv, capacitiv si prin radiatie electromagnetica); 2. Masuri de protectie antiperturbativa. Filtre de semnal util. Filtre de retea. Ecrane si cabine ecranate. Separarea optoelectronica. Coninutul aplicatiilor: 1. Studiul experimental al mecanismelor de cuplaj; 2. Filtre de semnal si de retea; 3. Ecrane si cabine ecranate; 4. Separare optoelectronica. C. Bibliografie minimal: 1. Hortopan G, .- Principii si tehnici de compatibilitate electromagnetica Ed Tehnica Bucuresti 2004; 2. Popescu Cl. s.a Compatibilitate electromagnetica sinteze si aplicatii, Ed Ars Docendi Bucuresti 2004. D. Discipline anterioare necesare: Bazele electrotehnicii, Teoria circuitelor, Electromagnetism tehnic. E. Modul de evaluare: Activitatea la laborator 50%; Examen final 50%. Cerinte minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.03.O.02-17 Cercetare stiintifica 3 (INF) 5 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 5 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: INF; sem. 3; 10 Titular disciplin : Conductorul lucrrii de disertaie Departamentul: Electrotehnic; Maini, Materiale i Acionri electrice; Msurri, Aparate electrice i Convertoare statice A. Obiectivul disciplinei: Formarea studentului ca cercettor n domeniul temei de disertaie. Studentul va nva s aplice cunotinele acumulate n semestrele anterioare pentru rezolvarea temei de disertaie, parcurgnd toate etapele necesare: modelarea (analiza) problemei, proiectarea (concepia) sistemului, implementarea proiectului, verificarea, validarea i testarea sa. Studentul va interaciona n toate fazele cercetrii cu restul echipei, sub coordonarea conductorului lucrrii de disertaie, opernd coreciile care se impun. B. Coninutul disciplinei: 1. Analiza i modelarea sistemului tratat n lucrarea de disertaie; 2. Proiectarea (concepia) sistemului; 3. Implementarea proiectului; 4. Verificarea, validarea i testarea proiectului; 5. Realizarea unei lucrri tiinifice publicabil, care s prezinte cercetrile efectuate; 6. Realizarea unei prezentri publice a lucrrii realizate. C. Bibliografie minimal: Cea recomandat de ctre conductorul proiectului de disertaie, completat cu cea cutat, gsit i parcurs de ctre autor. D. Discipline anterioare necesare: Cercetare tiinific 1, Cercetare tiinific 2. E. Modul de evaluare: Evaluarea se face prin susinerea raportului de cercetare n faa unei comisii. Nota acordat va ine cont i de aprecierea ndrumtorului asupra activitii de cercetare din timpul semestrului. 01.04.O.02-18 Elaborare lucrare de disertaie (INF) 30 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 30 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: INF; sem. 4; 28 46

Ghidul Masterandului Titular disciplin : Conductorul lucrrii de disertaie Departamentul: Electrotehnic; Maini, Materiale i Acionri electrice; Msurri, Aparate electrice i Convertoare statice A. Obiectivul disciplinei: Realizarea unei lucrri de disertaie documentat care s aib elemente de aprofundare teoretic, cercetare bibliografic, calcule numerice, experimentri, simulri etc.. B. Coninutul disciplinei: 1. Elemente specifice de documentare n domeniul lucrrii de disertaie: stadiul actual al domeniul temei, realizri importante practice i teoretice din domeniul temei; 2. Realizarea unei pri de calcul/simulare/experimentare n legtur cu tema lucrrii de disertaie: calculul elementelor de baz, simulri/experimentri pentru validarea rezultatelor, analiza critic a rezultatelor obinute; 3. Realizarea unei pri grafice corespunztoare: schie explicative n text, desene de componente/subansamble, tabele cu caracteristici, valori simulate sau msurate, desene ale ansamblului (acolo unde este cazul), diagrame explicative; 4. Redactarea unitar a ntregului material aferent lucrrii de disertaie i realizarea prezentrii grafice pentru susinerea public; 5. Formularea concluziilor generale i specifice aferente temei lucrrii de disertaie. C. Bibliografie minimal: Cea recomandat prin tema lucrrii de disertaie, completat cu cea cutat, gsit i parcurs de ctre autor. D. Discipline anterioare necesare: Toate disciplinele din Planul de nvmnt al programului de masterat respectiv. E. Modul de evaluare: Evaluarea se face prin acordarea a dou note n urma susinerii lucrrii de disertaie n faa unei comisii: Prima not este acordat pentru lucrare i pentru modul de susinere al acestuia; A doua not se acord pentru rspunsurile la ntrebrile comisiei i reflect nivelul de cunotine al absolventului. Calculul notei finale se va face prin efectuarea mediei aritmetice a celor dou note. 01.01.O.03-01 Complemente de matematic (SEA) 5 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 5 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: SEA; sem. 1; 1C, 2S Titular disciplin : Conf. dr. Gheorghe LINC Departamentul: Matematici Aplicate, Facultatea de tiine Aplicate A. Obiectivul disciplinei: Predarea unor noiuni de matematic aplicat la studiul unor fenomene din ingineria electric. B. Coninutul cursului: 1. Elemente avansate de calcul matriceal i funcii de matrice n aplicaii tehnice; 2. Formule integrale (Green, gradientului, divergenei, rotorului), n aplicaii tehnice; 3. Transformate (Fourier, Laplace, Z) aplicate n ingineria electric; 4. Metode probabilistice i statistice aplicate n inginerie; 5. Tehnici de soluionare ale ecuaiilor difereniale i sistemelor de ecuaii difereniale de ordin 1; 6. Metoda reprezentrilor conforme. Coninutul aplicaiilor: 1. Calcul matriceal i funcii de matrice n aplicaii tehnice; 2. Formule integrale (Green, gradientului, divergenei, rotorului), n aplicaii tehnice; 3. Transformate (Fourier, Laplace, Z) aplicate n ingineria electric; 4. Metode probabilistice i statistice aplicate n inginerie; 5. Ecuaii difereniale i sisteme de ecuaii difereniale de ordin 1 (tehnici de soluionare); 6. Metoda reprezentrilor conforme. C. Bibliografie minimal: 1. Gh. Linc. Calcul diferenial i integral. Ecuaii difereniale i integrale. Elemente de calcul variaional, Editura Matrix-Rom, Bucureti, 1998, ISBN 973-9390-48-X; 2. V. Sima. Metode noi de matematic aplicat, Editura tiinific Bucureti 1980; 3. Robert A. Adams. Calculus a complete course 1990; 4. M. Ghinea, V Fireeanu. Matlab. Calcul numeric, grafic, aplicaii. Editura Teora, 2003; 5. Gh. Linc, Cristins Bercia, R. Bercia. Ecuaii i sisteme de ecuaii difereniale. Editura Printeh, Bucureti, 2004.. D. Discipline anterioare necesare: Algebra, Analiza matematic, Matematici speciale. E. Modul de evaluare: Activitate semestrial 50% (activitate seminar 10%, teste 40%); Examen final 50%. Cerine minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.01.O.03-02 Chestiuni speciale de electrotehnic (SEA) 6 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 6 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: SEA; sem. 1; 2C, 2S Titular disciplin : Prof. dr. ing. Mihai IORDACHE Departamentul: Electrotehnic A. Obiectivul disciplinei: Cunoaterea proceselor electromagnetice care au loc n reelele electrice de distribuie i a regimurilor lor de funcionare normal i de avarie. B. Coninutul cursului: 1. Descrierea procesului de simulare numeric i simbolic a sistemelor electrice; 2. Capabilitile oferite de programele performante de simulare a sistemelor electrice; 3. Descrierea avantajelor metodei simbolice de simulare a sistemelor electrice; 4. Calculatorul digital instrument indispensabil proiectrii circuitelor i sistemelor. Structura datelor de intrare; 5. Soluionarea numeric a sistemelor de ecuaii algebrice liniare i neliniare; 6. Soluionarea numeric a sistemelor de ecuaii difereniale ordinare liniare i neliniare; 7. Funcii de circuit. Definiii. Polii i zerourile funciei de circuit; 8. Caracteristicile de frecven Bode ale unei funcii de circuit. Metode de generare simbolic sau numeric a funciilor de circuit; 9. Analiza filtrelor analogice; 10. Calculul senzitivitilor cu metoda circuitului incremental; 11. Calculul senzitivitilor cu metoda circuitului adjunct; 12. Analiza toleranelor. Generaliti; 13. Analiza toleranelor cu metoda Monte Carlo; 14. Analiza toleranelor cu metoda Monte Carlo rapid. 47

Ghidul Masterandului Coninutul aplicatiilor: 1. Analiza pe calculator a circuitelor electrice rezistive (liniare i neliniare) ; 2. Simularea cu programul Pacen a sistemelor electrice n regim dinamic; 3. Analiza pe calculator a circuitelor electrice de comutaie; 4. Generarea simbolic sau parial simbolic a funciilor de circuit; 5. Elaborarea unui program n Maple pentru generarea simbolic a funciilor de circuit; 6. Formularea automat pe calculator a ecuaiilor de stare n form normal; 7. Generarea matricei de stare, a valorilor proprii, a polilor i zerourilor unei funcii de circuit; 8. Generarea automat a caracteristicile de frecven Bode ale unei funcii de circuit; 9. Studiul filtrului universal; 10. Calculul direct al senzitivitilor; 11. Calculul senzitivitilor cu ajutorul circuitelor auxiliare; 12. Analiza toleranelor cu metoda celor mai defavorabile cazuri; 13. Analiza toleranelor cu metoda Monte Carlo; 14. Test final. C. Bibliografie minimal: 1. Lucia Dumitriu, M. Iordache, Numerical Simulation of Analog Circuits with SPICE Program (in RO), MATRIX ROM, Bucureti, 2006, ISBN (10) 973 755 054 4, ISBN (13) 978 773 755 054 5 (133 pag.), www.dragos.elth.pub.ro; 2. M. Iordache, Lucia Dumitriu, Electric Circuit Theory (in RO), Editura Matrix ROM, Bucureti, 2007, ISBN: 979 973 755 174 - 0 (289 pag.), www.dragos.elth.pub.ro; 3. M. Iordache, Fundamentals Electrotechnics (in RO), Editura Matrix ROM, Bucureti, 2008, ISBN: 978 973 755 296 - 9 (281 pag.), www.dragos.elth.pub.ro. D. Discipline anterioare necesare: Bazele Electrotehnicii, Teoria Circuitelor Electrice, Simularea Circuitelor Electrice, Convertoare Electromecanice, Convertoare Statice, Limbaje de Programare. E. Modul de evaluare: Activitate lucrri de cas 20%; Activitate la seminar 30%; Examen final 50%. Cerinte minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.01.O.03-03 Surse de energie regenerabile (SEA) 7 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 7 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: SEA; sem. 1; 2C, 2L Titular disciplin : Prof. dr. ing. Aurelian CR CIUNESCU Departamentul: Maini, Materiale i Acionri electrice A. Obiectivul disciplinei: Cunoaterea instalaiilor de captare si conversie n energie electric a energiilor solar, eolian i hidraulic, mpreun cu prezentarea bazelor tehnicii pilelor electrice cu hidrogen. B. Coninutul cursului: 1. Instalaii solare de producere a energiei electrice. Elemente de dimensionare a unei centrale fotovoltaice; 2. Instalaii eoliene de producere a energiei electrice. Generatoare electrice, sisteme de reglare i comand automat. Parcuri eoliene; 3. Pile cu hidrogen pentru producerea energiei electrice. Procedeelor de producere si stocare a hidrogenului; 4. Instalaii de captare a energiei altor surse regenerabile; 5. Integrarea surselor regenerabile de energie in sistemul energetic. Promovarea energiilor regenerabile, legislaie, posibiliti de finanare. Coninutul aplicatiilor: 1. Determinarea experimental a caracteristicilor celulelor fotovoltaice; 2. Determinarea caracteristicilor bateriilor electrice de stocare; 3. Determinarea caracteristicilor unei pile electrice cu hidrogen; 4. Determinarea randamentului unei pile cu hidrogen; 5. Pierderile de energie ale unei pile electrice cu hidrogen; 6. Comportarea pilei cu hidrogen cu diverse tipuri de sarcin; 7. Funcionarea tandemului baterie - pil cu hydrogen; 8. Alimentarea n caz de urgenta cu o pil cu hidrogen; 9. Funcionarea unui sistem hibrid eolian-fotovoltaic. C. Bibliografie minimal: 1. I.. Bostan s.a., Sisteme de conversie a energiilor regenerabile, Editura Tehnica-Info, Chisinau, 2007; 2. F. A. Farret si M. Godoy Simoes, Integration of alternative sources of energy, WileyInterscience, New Jersey, 2006. D. Discipline anterioare necesare: Surse de energie, Convertoare electromecanice, Acionri electrice, Convertoare statice de putere. E. Modul de evaluare: Activitate la laborator 50%; Examen final 50%. Cerinte minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.01.O.03-04 Reele inteligente de distribuie a energiei electrice (SEA) 7 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 7 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: SEA; sem. 1; 2C, 1L Titular disciplin : Prof. dr. ing. Mihaela ALBU Departamentul: Msurri, Aparate electrice i Convertoare statice A. Obiectivul disciplinei: Cunoaterea problemelor de conectare la reeaua electric a surselor distribuite, a tehnicilor de asigurare a calitii serviciului de furnizare i a procedeelor de simulare a comportrii noilor sisteme de distribuie a energiei electrice. Functiile retelelor active de distributie a enerigiei electrice in contextul Smart Grids. B. Coninutul cursului: 1. Soluii de generare distribuit a energiei electrice; 2. Structuri inteligente de distribuie a energiei electrice; 3. Sisteme de comand i protecie pentru reele electrice; 4. Monitorizarea la distan. Msurri sincronizate. Protocoale de transmitere securizat a datelor; 5. Contorizare inteligenta a energiei (Smart Metering); 6. Soluii eficiente de stocare a energiei; 7. Microreele; 8. Reglarea tensiunii n reelele active de distribuie a energiei; 9. Elemente de proiectare SCADA. Standardul IEC 61850. Coninutul aplicatiilor: 1. Biblioteci dedicate simulrii numerice si controlului interfeelor de reea n Matlab Simulink, PSCAD, DigSilent; 2. Aplicaie PSCAD de calcul al regimurilor de funcionare i al curenilor de scurtcircuit n dou reele de test; 3. Aplicatie Matlab reglarea tensiunii cu echipamentul TriPhase; 4. Experimentare local cu sisteme versatile de achiziii de date i contoare numerice complexe. Vizit de studiu n locaii Electrica S.A.. 48

Ghidul Masterandului C. Bibliografie minimal: 1. Gregory W. Massey, Essentials of Distributed Generation Systems, Jones & Bartlett Pub; 2009; 2. Carmen Golovanov, Mihaela Albu. Probleme moderne de msurare n electroenergetica, Ed. Tehnic, Bucuresti, 2001; 3. http://smartgrid.ieee.org/; 4. http://www.leonardo-energy.org/. D. Discipline anterioare necesare: Prelucrarea semnalelor, Msurri electrice i electronice, Msurri numerice, Transportul i distribuia energiei electrice. E. Modul de evaluare: Activitate la laborator 50%; Examen final 50%. Cerinte minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.01.O.03-05 Cercetare stiintifica 1 (SEA) 5 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 5 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: SEA; sem. 1; 10 Titular disciplin : Conductorul lucrrii de disertaie Departamentul: Electrotehnic; Maini, Materiale i Acionri electrice; Msurri, Aparate electrice i Convertoare statice A. Obiectivul disciplinei: nsuirea de ctre student a instrumentelor specifice activitii de cercetare tiinific: tehnici de documentare, tehnici de achiziie, procesare i interpretare a datelor experimentale, principii ale elaborrii rapoartelor de cercetare, tehnici de prezentare multimedia etc.. B. Coninutul disciplinei: 1. Alegerea temei i conductorului lucrrii de dizertaie; 2. Realizarea independent a unei documentri pe o tem legat de subiectul disertaiei; 3. Realizarea unor experimente legate de tema dat; 4. Redactarea unui raport de cercetare; 5. Realizarea unei lucrri tiinifice publicabil; 6. Realizarea unei prezentri publice a lucrrii realizate. C. Bibliografie minimal: Cea recomandat de ctre conductorul proiectului de disertaie, completat cu cea cutat, gsit i parcurs de ctre autor. D. Discipline anterioare necesare: Nu este cazul. E. Modul de evaluare: Evaluarea se face prin susinerea raportului de cercetare n faa unei comisii. Nota acordat va ine cont i de aprecierea ndrumtorului asupra activitii de cercetare din timpul semestrului. 01.02.O.03-06 Proiectarea optimala a mainilor electrice (SEA) 6 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 6 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: SEA; sem. 2; 2C, 2P Titular disciplin : Conf. dr. ing. Tiberiu TUDORACHE Departamentul: Maini, Materiale i Acionri electrice A. Obiectivul disciplinei: Dobndirea cunotinelor de baz privind metodele clasice de proiectare a mainilor electrice ct i tehnicile moderne de optimizare constructiv-funcional, utiliznd mijloace avansate de analiz n element finit. B. Coninutul cursului: 1. Elemente de baz n proiectarea mainilor electrice; 2. Metode de dimensionare i optimizare a mainilor electrice; 3. Rezolvarea prin MEF a problemelor de cmp electromagnetic i termic; 4. Proiectarea optimal a mainilor asincrone; 5. Dimensionarea i optimizarea mainilor sincrone. Coninutul aplicatiilor: 1. Elaborarea i testarea algoritmilor de optimizare. Analiza performanelor numerice pe aplicaii test; 2. Calculul electromagnetic al unei maini asincrone cu rotor n scurtcircuit. Studiul influenei parametrilor constructivi specifici asupra performanelor mainii; 3. Metode de reducere a cuplurilor parazite la mainile sincrone cu magnei permaneni. C. Bibliografie minimal: 1. I. Cioc, C. Nica: Proiectarea mainilor electrice, EDP, Bucureti, 1994; 2. Fireeanu, M. Popa, T. Tudorache: Modele numerice n studiul i concepia dispozitivelor electrotehnice, Matrix-Rom, Bucureti, 2004; 3. T. Tudorache: Medii de calcul n inginerie electric - MATLAB, Matrix-Rom, Bucureti, 2006; 4. T. Tudorache, L. Melcescu, V. Petre: High Efficiency Squirrel Cage Induction Machines, International Conference ICREPQ 2009, Valencia, Spain, 2009; 5. S. Brisset, T. Tudorache, P. Brochet, V. Fireteanu: Finite Element Analysis of a Brushless DC Wheel Motor with Concentrated Winding, International Conference ACEMP 2007, Bodrum, Turkey, 2007. D. Discipline anterioare necesare: Convertoare electromecanice i Informatic Aplicat II. E. Modul de evaluare: Aplicaii 50%; Examen final 50%. Cerinte minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.02.O.03-07 Proiectarea integrata a instalaiilor electrice (SEA) 5 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 5 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: SEA; sem. 2; 1C, 2P Titular disciplin : .l. dr. ing. Cristina Gabriela SRCIN Departamentul: Msurri, Aparate electrice i Convertoare statice A. Obiectivul disciplinei: ntocmirea documentelor necesare privind racordarea instalaiilor electrice ale consumatorilor la reelele de interes public. Proiectarea integrat utiliznd diverse aplicaii software. Cunoaterea activitii de proiectare a sistemelor de comand, monitorizare i protecie cu automate programabile a instalaiilor electrice industriale moderne i a modalitilor de evaluare tehnico-economic a acestora. 49

Ghidul Masterandului B. Coninutul cursului: 1. Documente necesare proiectrii integrate a instalaiilor electrice, principii de racordare; 2. Cerine de proiectare pentru instalaii electrice industriale; 3. Alimentarea cu energie electric a consumatorilor de joas tensiune respectiv medie tensiune; 4. Studiul fenomenelor de suprasarcin i scurtcircuit n instalaiile electrice industriale; 5 Alegerea aparatelor electrice de comutaie i de protecie; 6. Arhitecturi hardware i software specifice instalaiilor electrice; 7. Sisteme de telecomand i telesemnalizare pentru instalaii electrice; 8. Documentaia de proiectare i de evaluare tehnico-economic. Coninutul aplicatiilor: 1. Formularea temelor de proiectare pentru instalaiile electrice industriale. Norme i standarde; 2. Proiectarea integrat a instalaiilor electrice de joas tensiune cu ajutorul software-ului ABB DOC; 3. Dimensionarea i alegerea elementelor de comutaie i protecie; 4 Calculul curenilor de scurtcircuit, alegerea aparatelor de protecie i corelarea parametrilor acestora; 5. Proiectarea integrat a unei instalaii electrice de comand la distan a unui separator din linia de contact; 6. Alegerea automatelor programabile i configurarea lor n vederea realizrii comenzii la distan a separatoarelor; 7. Elaborarea sistemului de telecomand i telesemnalizare; 8. Redactarea documentaiei de proiectare. C. Bibliografie minimal: 1. Srcin, C.G., Instalaii electrice, Bucureti, Ed. Matrix Rom, 2009; 2. Srcin, C.G, Srcin, M, Golea, V.V., Sisteme de telemsurare, Bucureti, Ed. Matrix Rom, 2004; 3. Dinculescu, P., Schemele instalaiilor electrice, Bucureti, Ed. Matrix Rom, 2005; 4. Normativul de proiectare I7/2011; 5. Schneider Electric, Manualul instalaiilor electrice, 1999. D. Discipline anterioare necesare: Bazele electrotehnicii, Convertoare electromecanice, Materiale electrotehnice, Echipamente electrice, Acionari electrice, Instalaii electrice. E. Modul de evaluare: Teme impuse 20%; Proiect 30%; Examen final 50%. Cerinte minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.02.O.03-08 Sisteme avansate de electronic de putere (SEA) 5 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 5 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: SEA; sem. 2; 2C, 1L Titular disciplin : Prof. dr. ing. Dan FLORICU Departamentul: Msurri, Aparate electrice i Convertoare statice A. Obiectivul disciplinei: Cunoaterea funcionrii unor convertoare statice speciale, a modului lor de proiectare i de utilizare n cadrul sistemelor electrice moderne. B. Coninutul cursului: 1. Principii de sintez a convertoarelor statice; 2. Surse de tensiune continu funcionnd n comutaie; 3. Strategii de comand PWM cu funcionare discontinu pentru invertoarele trifazate de tensiune; 4. Sinteza conversiei statice multinivel; 5. Structuri avansate de redresoare unidirecionale/bidirecionale cu absorbie sinusoidal; 6. Sinteza conversiei directe alternativ-alternativ cu parametri energetici ridicai. Coninutul aplicatiilor: 1. Analiza funcionrii celulelor de comutaie elementare: implementare PSIM, 2. Studiul i simularea strategiilor de comand numerice PWM cu funcionare discontinu; 3. Studiul i simularea numeric a unui invertor de tensiune multinivel cu celule de comutaie serie; 4. Studiul si simularea numeric a unui invertor de tensiune multinivel cu celule de comutaie paralele; 5. Analiza i modelarea unui corector monofazat al factorului de putere; 6. Analiza funcionrii unui redresor trifazat cu absorbie de cureni sinusoidali. C. Bibliografie minimal: 1. D.Floricu, Sisteme de comand pentru convertoare statice de putere, Editura Printech, Bucureti, ISBN 973-98225-0-9, 1997; 2. D.Fodor, P.Delarue, F.Ionescu, D.Floricu, Convertoare statice de putere speciale, Editura Printech, Bucureti, ISBN 973-98225-1-7, 1997; 3. D. Floricu, F. Richardeau, New Multilevel Converters Based on Stacked Commutation Cells with Shared Power Devices, IEEE Trans. on Ind. Electronics, Vol.58, No.10, pp. 4675 - 4682, Oct.2011. D. Discipline anterioare necesare: Surse de energie, Teoria circuitelor electrice, Convertoare statice, Echipamente electrice. E. Modul de evaluare: Referate de laborator 10%; Colocviu de laborator 40%; Examen final lucrare scris 50%; Cerine minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.02.O.03-09 Echipamente de comutaie n sisteme electrice (SEA) 5 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 5 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: SEA; sem. 2; 2C, 1L Titular disciplin : Conf. dr. ing. Dan OLARU Departamentul: Msurri, Aparate electrice i Convertoare statice A. Obiectivul disciplinei: Cunoaterea unor probleme speciale ale teoriei moderne a aparatelor electrice de comutaie, ale interaciunii lor cu reeaua i ale procedeelor de determinarea a performanelor. B. Coninutul cursului: 1. Rolul acumulatoarelor de energie n ntreruperea circuitelor electrice; 2. Procesul de deconectare a sarcinilor inductive mici; 3. Procese de comutaie la liniile electrice n gol; 4. Analiza defectului n linie i a defectului kilometric; 5. Rolul ntreruptoarelor n asigurarea stabilitii reelelor; 6. Analiza supratensiunilor reelelor electrice; 7. Construcia i utilizarea descrctoarelor electrice. Coninutul aplicatiilor: 1. Utilizarea programului EDSA la studiul influenei acumulatoarelor de energie asupra ntreruperii circuitelor electrice; 2. Studiul instabilitii arcului electric; 3. Utilizarea programului EDSA n studiul procesului de comutaie la liniile electrice n gol; 4. Studiul defectului kilometric; 5. Utilizarea programului Femlab 50

Ghidul Masterandului n studiul descrctoarelor electrice cu oxid de zinc; 6. Analiza rolului nreruptoarelor n asigurarea stabilitii circuitelor electrice; 7. Determinarea timpului de acionare al ntreruptoarelor. C. Bibliografie minimal: 1. Hortopan, Gh., Aparate electrice. Ed. didactic i pedagogic, Bucureti, 2004. D. Discipline anterioare necesare: Bazele electrotehnicii, Tehnici moderne de comutaie, Echipamente electrice, Instalaii electrice. E. Modul de evaluare: Activitate semestrial 50%; Examen final 50%. Cerinte minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.02.O.03-10 Mentenana si monitorizarea echipamentelor electrice industriale (SEA) 4 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 4 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: SEA; sem. 2; 2C, 1L Titular disciplin : Prof. dr. ing. Constantin VLAICU Departamentul: Msurri, Aparate electrice i Convertoare statice A. Obiectivul disciplinei: Cunoaterea metodelor i procedurilor de mentenan a echipamentelor industriale, a avantajelor mentenanei predictive bazat pe achiziia de date i monitorizarea echipamentelor, a bazelor de date i a metodelor statistice de evaluare. B. Coninutul cursului: 1. Metode de mentenan utilizate n exploatarea echipamentelor industriale; 2. Mentenana predictiv i avantajele ei. Baze statistice. Monitorizarea on-line; 3. Monitorizarea echipamentelor bazat pe sisteme de achiziii de date; 4. Metode statistice utilizate n stabilirea intervalelor de mentenan. Coninutul aplicatiilor: 1. Sisteme de achiziii de date utilizate n monitorizarea echipamentelor. Plci de achiziii bazate pe PC; 2. Sisteme de achiziie a datelor cu microcontroler; 3. Structurarea bazelor de date utilizate n mentenana predictiv. Program de aplicaie pentru un echipament electric; 4. Sistem de monitorizare a unui echipament electric complex i structurarea bazei de date aferent. C. Bibliografie minimal: 1. C. Vlaicu, Sisteme de msurare informatizate. Editura ICPE, Bucureti, 2000; 2. C. Vlaicu, Sisteme distribuite de msurare. Editura SECOREX, Bucureti, 2001; 3. C. D. Oancea, C. Vlaicu, Sisteme de msurare informatizate. ndrumar de laborator. Universitatea Politehnica Bucureti, Facultatea de Inginerie Electric, 2005. D. Discipline anterioare necesare: Echipamente electrice. Msurri electrice i electronice. Traductoare, interfee i achiziii de date. E. Modul de evaluare: Activitate semestrial 50%; Examen final 50%. Cerinte minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.02.O.03-11 Cercetare stiintifica 2 (SEA) 5 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 5 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: SEA; sem. 2; 10 Titular disciplin : Conductorul lucrrii de disertaie Departamentul: Electrotehnic; Maini, Materiale i Acionri electrice; Msurri, Aparate electrice i Convertoare statice A. Obiectivul disciplinei: nsuirea de ctre student a cunotinelor specifice din domeniul corespunztor temei de disertaie, ordonarea, sinteza i analiza critic a acestor cunotine. Studentul va nva s lucreze n echip i va fi capabil s identifice i s formuleze specificaia detaliat a lucrrii de disertaie. B. Coninutul disciplinei: 1. Documentare n domeniul lucrrii de dizertaie; 2. Ordonarea, completarea i sintetizarea informaiilor; 3. Redactarea unui raport de cercetare privind stadiul actual al cunoaterii n domeniul temei de disertaie; 4. Completarea raportului n urma dezbaterii n cadrul echipei i definitivarea specificaiei lucrrii de disertaie; 5. Realizarea unei lucrri tiinifice publicabil; 6. Realizarea unei prezentri publice a lucrrii realizate. C. Bibliografie minimal: Cea recomandat de ctre conductorul proiectului de disertaie, completat cu cea cutat, gsit i parcurs de ctre autor. D. Discipline anterioare necesare: Cercetare tiinific 1. E. Modul de evaluare: Evaluarea se face prin susinerea raportului de cercetare n faa unei comisii. Nota acordat va ine cont i de aprecierea ndrumtorului asupra activitii de cercetare din timpul semestrului. 01.03.O.03-12 Acionri electrice avansate (SEA) 5 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 5 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: SEA; sem. 3; 2C, 1L Titular disciplin : Prof. dr. ing. Drago Ovidiu KISCK Departamentul: Maini, Materiale i Acionri electrice A. Obiectivul disciplinei: Analiza sistemelor de acionare electric prin prezentarea unor tehnici de control avansate, cum ar fi: controlul vectorial, controlul sensorless al sistemelor de acionare cu maini de curent alternativ, controlul Fuzzy. Tehnicile de control se vor prezenta prin prisma utilizrii procesoarelor digitale de semnal pentru comanda sistemelor de acionare electric. 51

Ghidul Masterandului B. Coninutul cursului: 1. Introducere. Stadiul actual i tendinele de dezvoltare ale acionrile electrice. Indici de performan specifici; 2. Utilizarea convertoarelor PWM pentru comanda la factor de putere unitar al motoarelor de current alternative pentru traciune electric, in regim de traciune - frnare recuperativ algoritmi de comand; 3. Comanda motorului de inducie. Unitatea de control. Metode de modulare specifice comenzii cu procesoare digitale de semnal; 4. Algoritmi de comand ai motorului de inducie. Bucla deschis, U-f. U-f cu senzor de c.c.. Optimizarea alunecrii. Controlul frecvenei de alunecare. Controlul vectorial direct al motorului de inducie. Controlul vectorial indirect al motorului de inducie; 5. Metode de control fr traductoare de turaie-poziie /sensorless pentru motorul de inducie. Estimatoare n bucl deschis. Estimatoare cu model de referin adaptiv; 6. Tehnici de programare a procesoarelor digitale de semnal; 7. Comanda motorului sincron cu magnei permaneni. Comanda motorului sincron cu magnei permaneni interiori. Comanda motorului sincron cu magnei permaneni plasai la suprafaa rotorului; 8. Comanda motorului cu reluctan variabil cu comutaie electronic. Scheme tipice. Metode de reducere a cuplului pulsatoriu; 9. Introducere n controlul Fuzzy. Controlul Fuzzy n perspective acionrilor electrice. Beneficiile controlului Fuzzy. Alegerea procedurilor de defuzificare; 10. Aplicaii de implementare a controlului Fuzzy la controlul vectorial al motorului de inducie; 11. Aplicaii de implementare a controlului Fuzzy la controlul motorului cu reluctan variabil cu comutaie electronic. Coninutul aplicatiilor: 1. Prezentarea laboratorului; Procesoare digitale de semnal n virgul fix i virgul mobil; 2. Comanda numeric a motorului asincron orientat direct dup fluxul rotoric; 3. Comanda numeric a motorului asincron orientat indirect dup fluxul rotoric; 4. Comanda numeric sensorless a motorului asincron cu estimator cu model de referin adaptiv; 5. Comanda numeric a motorului cu magnei permaneni cu traductor de poziie absolute utiliznd traductoarele Hall; 6. Sistemul de comand cu logic Fuzzy pentru controlul vitezei motorului asincron orientat direct dup fluxul rotoric; 7. Sistemul de comand al motorului sincron autopilotat pentru propulsia trenurilor de mare vitez. C. Bibliografie minimal: 1. Drago Ovidiu Kisck, Reglarea vectorial a mainilor de curent alternativ, Editura ICPE Bucureti, ISBN 973- 97863-6-7/1997, 216 pag.; 2. Drago Ovidiu Kisck, Monitorizarea fazorilor spaiali ai mainilor de curent alternativ i sisteme adaptive, Editura ICPE Bucureti, ISBN 973- 8067-03-0/1999, 152 pag.; 3. Driankov, H. Hellendoom, M. Reinrank, An Introduction to Fuzzy Control, Springler Berlin, 1995, 307 pag.; 4. I. Boldea, S. Nasar, Vector control of a.c. drives, CRC Press, Inc., 2000, Florida,1992, 235 pag.; 5. N. Mohan, T.M. Undeland, W. Robbins, Power Electronics, John Willey & Sons, Inc., 2003, 797 pag.; 6. Note de curs si indrumar de aplicatii - format electronic, http://www.dsp-control.pub.ro. D. Discipline anterioare necesare: Matematici speciale, Bazele electrotehnicii, Medii de calcul ingineresc, Arhitectura sistemelor de calcul, Electronica, Convertoare statice, Masurari electrice si electronice, Teoria sistemelor si reglaj automat, Convertoare electromecanice, Actionari Electrice. E. Modul de evaluare: Laborator 30%; Prezen la curs 20%; Examen final 50%. Cerinte minimale: promovarea laboratorului (efectaurea a minim cinci lucrri de laborator); obinerea a 50% din punctajul total. 01.03.O.03-13 Sisteme electrice autonome (SEA) 5 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 5 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: SEA; sem. 3; 2C, 1L Titular disciplin : Prof. dr. ing. Mihai Octavian POPESCU Departamentul: Msurri, Aparate electrice i Convertoare statice A. Obiectivul disciplinei: Cunoaterea sistemelor electrice de putere autonome cu care sunt echipate vehiculele terestre, navale i aeriene. B. Coninutul cursului: 1. Problemele fundamentale ale sistemelor electrice de putere autonome; 2. Sisteme electrice de putere pentru automobile; 3. Automobile electrice i hibride; 4. Sisteme electrice de putere pentru avioane; 5. Sisteme electrice de putere pentru vapoare i submarine; 6. Dispozitive de stocare a energiei pentru vehicule; 7. Managementul energiei la vehiculele electrice. Coninutul aplicatiilor: 1. Modele matematice i simularea componentelor mecanice; 2. Modele matematice ale dispozitivelor de stocare a energiei; 3. Modele matematice i simularea mainilor electrice; 4. Modele matematice i simularea convertoarelor statice de putere; 5. Simularea sistemelor electrice de propulsie. C. Bibliografie minimal: 1. Ehmadi, A; .a. Vehicular Electric Power Systems, Marcel Dekker, New York, 2006; 2. Husain, I., Electric and Hybrid Vehicles Design fundamentals, CRC Press, 2003. D. Discipline anterioare necesare: Bazele electrotehnicii, Convertoare electromecanice, Convertoare statice, Echipamente electrice, Acionri electrice. E. Modul de evaluare: Activitate semestrial 50%; Examen final 50%. Cerinte minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.03.O.03-14 Echipamente electrice biomedicale (SEA) 3 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 3 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: SEA; sem. 3; 1C, 1L Titular disciplin : Conf. dr. ing. Vasile MANOLIU Departamentul: Maini, Materiale i Acionri electrice 52

Ghidul Masterandului A. Obiectivul disciplinei: Dobndirea cunotinelor de baz privind principiile constructive, funcionale i de mentenan ale echipamentelor pentru investigaii i proceduri medicale. Informaiile prezentate vor include i noiuni de fiziologie, biomecanic i tehnici de terapie, protezare i asisten computerizat, utiliznd principii specifice ingineriei electrice. Dobndirea cunotinelor cu caracter practic privind ncercrile de laborator i modelarea numeric a sistemelor de monitorizare i diagnoz, a sistemelor de terapie, protezare i asisten computerizat asociate echipamentelor electromedicale. B. Coninutul cursului: 1. Bioinginerie i inginerie clinic. Principii deterministe n abordarea sistemelor fiziologice. Rolul bioinginerului i a inginerului clinic n mbuntirea actului medical, i implicit a calitii vieii; 2. Principii ale electromagnetismului i ale conversiei electromecanice n funcionarea echipamentelor electromedicale. Echipamente de monitorizare i diagnoz. Echipamente de terapie; 3. Sisteme de monitorizare si diagnoz. Echipamente pentru monitorizarea parametrilor hemodinamici i cardiaci. Echipamente de imagistic medical (ecografice, RMN, scintigrafice); 4. Sisteme de terapie i protezare. Echipamente de stimulare i defibrilare. Actuatori electrici i sisteme de asisten cardiac. Electrosecuritate i standarde specifice. Coninutul aplicatiilor: 1. Principii de modelare a sistemului cardiovascular; 2. Monitorizarea parametrilor hemodinamici utiliznd echipamente ecografice si pentru masurarea rigiditatii arteriale; 3. Determinarea parametrilor cardiovasculari, hemodinamici i analiza compoziiei corporale; 4. Elemente de proiectare ale defibrilatoarelor i stimulatoarelor cardiace; 5. Analiza i principii funcionale ale sistemelor de asisten cardiac; 6. Analiza functionalitatii MEMS-urilor si ale altor dispozitive utilizate in ingineria clinica. C. Bibliografie minimal: 1. J.G. Webster (ed.), Medical instrumentation Application and design, 1998; 2. V. Manoliu, Elemente de proiectare si modelare n bioinginerie, Lit. UPB, 1999; 3. ***** - IEEE Trans. on Biomedical Engineering; 4. Documentaii de firm (Baxter, Kontron, Siemens, Novacor, BTL, Storz, etc). D. Discipline anterioare necesare: Metode numerice n ingineria electric, Msurri electrice i electronice, Acionri electrice. E. Modul de evaluare: Activitate laborator 40%; Prezenta curs 10%; Examen final 50%. Cerinte minimale: promovarea laboratorului, obinerea a 50% din punctajul total. 01.03.O.03-15 Tehnica tensiunilor nalte (SEA) 3 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 3 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: SEA; sem. 3; 1C, 1L Titular disciplin : Prof. dr. ing. Sorin COATU Departamentul: Sisteme Electroenergetice, Facultatea de Energetic A. Obiectivul disciplinei: nsuirea noiunilor specifice domeniului tehnicii tensiunilor nalte. Cunoaterea i evaluarea solicitrilor de natur electric i de alt natur, asociate, la care sunt supuse, n exploatare, izolaiile instalaiilor i echipamentelor de nalt tensiune. nsuirea metodelor de determinare a comportrii echipamentelor electrice de nalt tensiune, la solicitri cu tensiuni nalte i cureni de impuls inteni. B. Coninutul cursului: 1. Supratensiuni temporare, tranzitorii i combinate. Comportarea izolaiilor echipamentelor electrice la solicitri cu tensiuni nalte; 2. Coordonarea izolaiei n instalaiile de nalt tensiune; 3. Supratensiuni tranzitorii produse de trsnete. Protecia echipamentelor din staiile electrice contra aciunii trsnetelor; 4. Solicitri ale izolaiilor nfurrilor echipamentelor electrice, n regim de supratensiune tranzitorie. Ecuaiile distribuiilor solicitrilor izolaiei transversale i izolaiei longitudinale. Metode de reducere a solicitrilor. ncercarea transformatoarelor cu tensiuni de impuls nalte; metode de detectare a defectelor n izolaii; 5. Aciunea agenilor meteorologici i a polurii asupra izolaiilor echipamentelor electrice de nalt tensiune. Mijloace de mbuntire a comportrii izolaiilor. Coninutul aplicatiilor: 1. Metode de ncercare a izolaiilor cu tensiuni alternative nalte; 2. Metode de ncercare a izolaiilor cu tensiuni de impuls nalte; 3. Caracteristica U I a unui descrctor cu rezisten neliniar; 4. Distribuia solicitrilor izolaiei unei nfurri de transformator n regim de supratensiune tranzitorie; 5. Distribuia potenialului electric n lungul unei izolaii de nalt tensiune; 6. Protecia echipamentelor contra loviturilor directe de trsnet; 7. Studiul descrcrii corona; perturbaii de radio-frecven. C. Bibliografie minimal: 1. G. Drgan si S. Coatu. Tehnica tensiunilor nalte, vol. III, Ed. Academiei Romne, 2003; 2. D. Cristescu (coord.). Tehnica tensiunilor nalte ndrumar de laborator, U.P.B., 1992. D. Discipline anterioare necesare: Bazele electrotehnicii, Convertoare electromecanice, Transportul si distribuia energiei electrice. E. Modul de evaluare: Activitate semestrial 50%; Examen final 50%. Cerinte minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.03.O.03-16a Evaluarea impactului sistemelor electrice asupra mediului Modulul 1: Mediul electromagnetic (SEA) 6 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 6 p.c. (mpreun cu modulul 2) Programul, semestrul, structur de ore: SEA; sem. 3; 2C, 2L; 7 sptmni Titular disciplin : Prof. dr. ing. Mihaela MOREGA Departamentul: Maini, Materiale i Acionri electrice 53

Ghidul Masterandului A. Obiectivul disciplinei: Modulul 1 are n vedere evaluarea surselor de cmp electromagnetic n gama de frecvene a radiaiei neionizante (prin msurtori directe i prin modelare numeric), identificarea i punerea n practic a unor metode de limitare a expunerii umane la cmp electromagnetic. Se urmrete dobndirea de ctre studeni a cunotinelor cu caracter practic privind, pe de o parte, msurarea mrimilor de cmp electric i magnetic (n vecintatea surselor i la distan), iar pe de alt parte analiza numeric n probleme de repartiie a cmpului electromagnetic n vecintatea surselor i n medii biologice expuse, n cadrul unor studii dozimetrice. Cunoaterea cadrului normativ actual, a bazei fenomenologice luate n considerare i a tendinelor de evoluie a standardizrii n privina limitrii expunerii umane la cmp electromagnetic permit diseminarea informaiei la zi i discutarea unor aciuni i practici n cadrul UE i la nivel internaional, n problema evalurii, comunicrii i managementului riscului n acest context. B. Coninutul cursului: 1. Caracterizarea mediului electromagnetic natural si artificial. Spectrul campului electromagnetic neionizant. Surse si niveluri ale campurilor electrice si magnetice naturale i artificiale clasificare, niveluri, expunerea umana, efecte biologice si cuantificarea lor. Metode si tehnici de reducere a emisiilor electromagnetice si a nivelurilor de expunere umana; 2. Cadrul legislativ de limitare a expunerii umane la camp electromagnetic. Baza stiintifica a stabilirii normelor restrictii de baza, niveluri de referinta. Expunerea necontrolata, expunerea profesionala, expunerea controlata. Standardizare pentru asigurarea si verificarea conformitatii echipamentelor emitatoare de camp electromagnetic; 3. Analiza numerica a campului electromagnetic in vecinatatea surselor si in corpurile expuse aspecte fizice si numerice in modelarea surselor, dozimetrie; 4. Masurarea si monitorizarea emisiilor electromagnetice - expozimetrie. Echipamente si instrumentatie de masura pentru cmp electric i magnetic n diferite game de frecven. Coninutul aplicatiilor: 1. Analiza numeric a cmpului electromagnetic produs de instalaii de joas frecven; 2. Analiza numeric a cmpului electromagnetic n jurul antenelor de nalt frecven i aspecte dozimetrice ale expunerii umane; 3. Msurarea mrimilor de cmp electromagnetic la frecven joas i radiofrecven (aparatura de msur, tehnici de msurare i raportare la normative). C. Bibliografie minimal: 1. Morega Mihaela, Note de curs i foi de platform pentru aplicaii accesibile in format electronic, http://electro.curs.pub.ro/2011; 2. Morega Mihaela, Bioelectromagnetism, Ed. Matrix-Rom, Bucureti, 2000; 3. M. Morega articole publicate (www.iem.pub.ro/~mihaela/LL_selectie.htm). D. Discipline anterioare necesare: Fizic, Bazele electrotehnicii, Teoria cmpului electromagnetic, Unde electromagnetice, Msurri electrice si electronice, Materiale electrotehnice. E. Modul de evaluare: Aplicaii: participare la lucrri, elaborarea rapoartelor finale pentru fiecare aplicaie 50%; Examen final 50%. Cerinte minimale: obinerea a 50% din punctajul total corespunztor fiecrui modul. 01.03.O.03-16b Evaluarea impactului sistemelor electrice asupra mediului Modulul 2: Interaciunea echipamentelor cu mediul (SEA) 6 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 6 p.c. (mpreun cu modulul 1) Programul, semestrul, structur de ore: SEA; sem. 3; 2C, 2L; 7 sptmni Titular disciplin : Prof. dr. ing. Claudia POPESCU Departamentul: Msurri, Aparate electrice i Convertoare statice A. Obiectivul disciplinei: Modulul 2 are n vedere cunoaterea i evaluarea impactului electromagnetic al componentelor sistemelor electrice asupra altor echipamente, cunoaterea modului de producere a interferenelor, imunitatea i nivelul perturbaiilor emise, cunoaterea metodelor de calcul i de ncercare, a prevederilor standardelor i ale directivelor europene, cum i cunoaterea experimental a mecanismelor de cuplaj electromagnetic dintre echipamente (prin cuplaj galvanic, cuplaj inductiv, cuplaj capacitiv sau prin radiaie). B. Coninutul cursului: 1. Interaciunea intrasistem i intersisteme; 2. Studiul mecanismelor de cuplaj electromagnetic (galvanic, inductiv, capacitiv, prin radiaie electromagnetic); 3. Msuri antiperturbative; 4. Interaciunea echipamentelor cu mediul ambiant; Evaluarea energiei consumate; norme europene; 5. Evaluarea emisiilor de CO2; 6. Evaluarea impactului cu ajutorul tehnicilor de analiz bazate pe analiza ciclului de via (LCA - life cycle analysis). Coninutul aplicatiilor: 1. Studiul experimental si prin modelare numeric al mecanismelor de cuplaj electromagnetic; 2. Evaluarea impactului asupra mediului prin metoda analizei ciclului de via (metoda LCA). C. Bibliografie minimal: 1. Hortopan Gh, Principii i tehnici de Compatibilitate electromagnetica, Editura Tehnic, Bucureti, 2004; 2. Popescu Claudia. .a., Compatibilitate electromagnetic sinteze i aplicaii, Editura Ars Docendi, Bucureti, 2004; 3. Popescu Claudia, .a., Impactul cmpurilor magnetice antropice asupra ecosistemelor, Ed. Printech, Bucuresti, 2007. D. Discipline anterioare necesare: Bazele Electrotehnicii, Teoria cmpului electromagnetic, Chestiuni speciale de electrotehnic, Complemente de matematic. E. Modul de evaluare: Activitate semestrial 50%; Examen final 50%. Cerinte minimale: obinerea a 50% din punctajul total corespunztor fiecrui modul. 01.03.O.03-17 Legislaie i norme specifice n ingineria electric (SEA) 3 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 3 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: SEA; sem. 3; 1C, 1S 54

Ghidul Masterandului Titular disciplin : .l. dr. ing. Daniel ILINA Departamentul: Maini, Materiale i Acionri electrice A. Obiectivul disciplinei: nsuirea elementelor fundamentale de teorie general a dreptului i a relaiilor juridice dintre subiectele raportului juridic. Dobndirea cunotinelor necesare ntocmirii unui act constitutiv i a procedurii de nfiinare a unei societi comerciale. Cunoaterea elementelor specifice dreptului de proprietate industrial i posibilitatea realizrii documentaiei de nregistrare a unei invenii. Prezentarea legislaiei specifice domeniului energiei electrice, respectiv a reglementrilor legislative din domeniul proteciei mediului i dezvoltrii durabile. B. Coninutul cursului: 1. Noiuni de teoria general a dreptului; 2. Drept comercial societile comerciale; 3. Relaii juridice dintre persoane fizice i/sau juridice; 4. Dreptul proprietii industriale i intelectuale; 5. Mediu economicosocial; 6. Reglementri legislative din domeniul energiei electrice. Coninutul aplicatiilor: 1. Elemente de drept civil; 2. Societile comerciale; 3. Contracte civile i comerciale. Relaii de munc; 4. Proprietatea industrial i intelectual; 5. Mediu economico-social; 6. Legislaie din domeniul energiei electrice. C. Bibliografie minimal: 1. Stanciu Dumitru Tehnologiile i protecia mediului, Ed. MEDC. 2005; 2. Stanciu Dumitru Metodologie pentru evaluarea impactului activitilor umane asupra mediului, Ed. MEDC. 2007; 3. Stanciu Dumitru, Lucia Stanciu Managementul privatizrii, Ed. Niculescu, 2006; 4. Ilina Ion Daniel Drept i legislaie. Elemente fundamentale i reglementri specifice ingineriei electrice. Editura Matrix Rom, Bucureti 2008; 5. Nicolae Popa Teoria general a dreptului. Bucureti, 1996; 6. Francisc Deak Tratat de Drept civil. Contracte speciale. Editura Actami, Bucureti, 1998; 7. Crpenaru St. D. - Drept comercial romn, Editura Atlas Lex, Bucureti, 2001; 8. Sanda Ghimpu, Alexandru iclea Dreptul Muncii. Editura ansa, Bucureti, 1995; 9. Viorel Ros, Dragos Sebastian Bogdan - Dreptul proprietii intelectuale. Dreptul proprietii industriale. Mrcile i indicaiile geografice. Editura ALL Beck, Bucureti 2003; 10. Parlamentul Romniei, Camera Deputailor Legislaia mediului, 1996; 11. Monitorul Oficial al Romniei. D. Discipline anterioare necesare: Economie i analiz economic, Antreprenoriat / Drept i legislaie, Managementul proiectelor. E. Modul de evaluare: Teme de cas 20%; Prezenta activa la curs si seminar 20%; Lucrari de verificare 40%; Colocviu final 20%; Cerine minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.03.O.03-18 Cercetare stiintifica 3 (SEA) 5 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 5 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: SEA; sem. 3; 10 Titular disciplin : Conductorul lucrrii de disertaie Departamentul: Electrotehnic; Maini, Materiale i Acionri electrice; Msurri, Aparate electrice i Convertoare statice A. Obiectivul disciplinei: Formarea studentului ca cercettor n domeniul temei de disertaie. Studentul va nva s aplice cunotinele acumulate n semestrele anterioare pentru rezolvarea temei de disertaie, parcurgnd toate etapele necesare: modelarea (analiza) problemei, proiectarea (concepia) sistemului, implementarea proiectului, verificarea, validarea i testarea sa. Studentul va interaciona n toate fazele cercetrii cu restul echipei, sub coordonarea conductorului lucrrii de disertaie, opernd coreciile care se impun. B. Coninutul disciplinei: 1. Analiza i modelarea sistemului tratat n lucrarea de disertaie; 2. Proiectarea (concepia) sistemului; 3. Implementarea proiectului; 4. Verificarea, validarea i testarea proiectului; 5. Realizarea unei lucrri tiinifice publicabil, care s prezinte cercetrile efectuate; 6. Realizarea unei prezentri publice a lucrrii realizate. C. Bibliografie minimal: Cea recomandat de ctre conductorul proiectului de disertaie, completat cu cea cutat, gsit i parcurs de ctre autor. D. Discipline anterioare necesare: Cercetare tiinific 1, Cercetare tiinific 2. E. Modul de evaluare: Evaluarea se face prin susinerea raportului de cercetare n faa unei comisii. Nota acordat va ine cont i de aprecierea ndrumtorului asupra activitii de cercetare din timpul semestrului. 01.04.O.03-19 Elaborare lucrare de disertaie (SEA) 30 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 30 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: SEA; sem. 4; 28 Titular disciplin : Conductorul lucrrii de disertaie Departamentul: Electrotehnic; Maini, Materiale i Acionri electrice; Msurri, Aparate electrice i Convertoare statice A. Obiectivul disciplinei: Realizarea unei lucrri de disertaie documentat care s aib elemente de aprofundare teoretic, cercetare bibliografic, calcule numerice, experimentri, simulri etc.. B. Coninutul disciplinei: 1. Elemente specifice de documentare n domeniul lucrrii de disertaie: stadiul actual al domeniul temei, realizri importante practice i teoretice din domeniul temei; 2. Realizarea unei pri de calcul/simulare/experimentare n legtur cu tema lucrrii de disertaie: calculul elementelor de baz, simulri/experimentri pentru validarea rezultatelor, analiza critic a rezultatelor obinute; 3. Realizarea unei pri grafice corespunztoare: schie explicative n text, desene de componente/subansamble, tabele cu caracteristici, valori simulate sau msurate, desene ale ansamblului (acolo unde este cazul), diagrame explicative; 4. Redactarea 55

Ghidul Masterandului unitar a ntregului material aferent lucrrii de disertaie i realizarea prezentrii grafice pentru susinerea public; 5. Formularea concluziilor generale i specifice aferente temei lucrrii de disertaie. C. Bibliografie minimal: Cea recomandat prin tema lucrrii de disertaie, completat cu cea cutat, gsit i parcurs de ctre autor. D. Discipline anterioare necesare: Toate disciplinele din Planul de nvmnt al programului de masterat respectiv. E. Modul de evaluare: Evaluarea se face prin acordarea a dou note n urma susinerii lucrrii de disertaie n faa unei comisii: Prima not este acordat pentru lucrare i pentru modul de susinere al acestuia; A doua not se acord pentru rspunsurile la ntrebrile comisiei i reflect nivelul de cunotine al absolventului. Calculul notei finale se va face prin efectuarea mediei aritmetice a celor dou note. 01.01.O.04-01 Matematici aplicate i statistic (ISM) 5 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 5 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: ISM; sem. 1; 1C, 2S Titular disciplin : Lect. dr. Manuela M GUREANU Departamentul: Matematici Aplicate, Facultatea de tiine Aplicate A. Obiectivul disciplinei: Insusirea de cunostinte si abilitati de calcul privind aplicarea diferitelor transformate in rezolvarea de probleme precum si a metodelor de modelare de fenomene aleatoare si de analiza a datelor experimentale. B. Coninutul cursului: 1. Repartitii discrete si continue; 2. Prezentarea datelor; Indicatori Statistici; 3. Estimarea parametrilor. Intervale de incredere; 4. Verificarea ipotezelor statistice. Tipuri de Erori; 5. Regresie si Corelatie; 6. Serii de timp; 7. Transformata Laplace, Transformata Z; 8. Transformata Fourier; 9. Rezolvari de ecuatii cu derivate partiale si integro diferentiale cu metoda transformarilor integrale. Coninutul aplicatiilor: 1. Probabilitati; 2. Repartitii discrete si continue; 3. Prezentari ale datelor experimentale si calculul indicatorilor de selectie; 4. Estimarea punctuala si prin Intervale de incredere pentru parametri necunoscuti. Gasirea volumului esantionului pentru o marja de eroare data; 5. Concordanta datelor experimentale cu repartitii specificate. Aplicatii; 6. Verificari de ipoteze. Aplicatii; 7. Probleme de determinare a regresiei liniare. Eroarea de predictie; 8. Studii de caz pentru analiza seriilor de timp; 9. Aplicatii ale transformatei Laplace si ale transformatei Z; 10. Aplicatii ale transformatei Fourier; 11. Studii de caz. C. Bibliografie minimal: 1. M. Craiu, Statistica Matematica, Ed.Matrix-Rom, Bucuresti, 2002; 2. M. Craiu, L. Panzar, Probabilitati si Statistica Aplicatii, Ed.Printech, 2005; 3. L. Jude, Serii Fourier si Transformari Integrale, Matrix-Rom, Bucuresti, 2001; 4. M. Dumitrescu, Bazele Matematice ale monitorizarii proceselor industriale, Ed. Academiei, 2000. D. Discipline anterioare necesare: Algebra, Analiza matematica, Matematici avansate. E. Modul de evaluare: Teme de casa 30%; Activitate seminar 20%; Examen final 50%. Cerinte minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.01.O.04-02 Probleme avansate de msurare i estimare n instrumentaie (ISM) 5 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 5 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: ISM; sem. 1; 2C, 1L Titular disciplin : Prof. dr. ing. Mihaela ALBU Departamentul: Msurri, Aparate electrice i Convertoare statice A. Obiectivul disciplinei: Asocierea informatiilor furnizate de echipamentele numerice instalate la capatul unui lant de masurare cu algoritmii folositi pentru estimarea starii unei retele electrice, din perspectiva increderii in rezultatul estimarii, descrisa de incertitudinea standard de masurare asociata. Studenii vor stpni tehnici de prelucrare numeric off-line i on-line (incluzind elemente de comunicatie) a semnalelor din instalaiile electrice pentru proiectarea algoritmelor de control specifice. B. Coninutul cursului: 1. Incertitudini de masurare; 2. Probleme de estimare in sisteme electrice complexe. Estimatori de stare in sistemele de transport al energiei electrice. Contingente; 3. Echipamente de masurare specializate in ingineria electrica. Phasor Management Units. Monitorizarea la distan. Metode AMR (Automated Meter Reading). Transmiterea informatiei de masurare cu elemente PLC (Power Line Carrier); 4. Elaborare algoritmi de estimare a variabilelor de stare pentru sisteme electrice; 5. Algoritmi de compresie a datelor si influenta acestora asupra incertitudinilor de masurare. Coninutul aplicatiilor: 1. Biblioteci dedicate simularii numerice si estimare n medii uzuale de pro-gramare Matlab Simulink, LabVIEW. Descriere si exemple de utilizare; 2. Experimentare locala cu sisteme versatile de achizitii de date si PLC; 3. Algoritm de estimare a incertitudinii de masurare prin metoda Monte Carlo. Exemplu (algoritm de reglare); 4. Algoritm de determinare a incertitudinii de masurare complexe pentru un lant de masurare cu PMU si transformatoare de masurare. Exemplu. C. Bibliografie minimal: 1. JCGM YYY: 2006, Evaluation of measurement data- supplement 1 to the Guide to the expression of uncertainty in measurement- propagation of distributions using a Monte Carlo method; 2. ISO-IECOIML-BIPM: Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, 1992. D. Discipline anterioare necesare: Prelucrarea semnalelor, M sur ri electrice i electronice, M sur ri numerice. 56

Ghidul Masterandului E. Modul de evaluare: Activitate laborator 30%; Teme de casa, teste la curs 20%; Examen final 50%. Cerinte minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.01.O.04-03 Cmpul electromagnetic n traductoare (ISM) 5 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 5 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: ISM; sem. 1; 2C, 2S Titular disciplin : .l. dr. ing. Iosif Vasile NEMOIANU Departamentul: Electrotehnic A. Obiectivul disciplinei: Capacitatea de a formula problemele de cmp electromagnetic specifice senzorilor i traductoarelor; alegerea metodei optime de rezolvare a problemei de cmp electromagnetic; utilizarea produselor software pentru analiza cmpului electromagnetic i determinarea parametrilor metrologici ai dispozitivelor. B. Coninutul cursului: 1. Introducere; 2. Formularea problemei de cmp electromagnetic; 3. Metode analitice de rezolvare; 4. Metode aproximative de rezolvare; 5. Metode numerice de rezolvare. Coninutul aplicatiilor: 1. Metode analitice de rezolvare; 2. Metode aproximative de rezolvare; 3. Utilizarea FEMM; 4. Generatorul de retea GID; 5. Utilizarea altor produse software; 6. Utilizarea software BEM; 7. Utilizarea software FEM-BEM. C. Bibliografie minimal: 1. F. Hnil, Rezolvarea numeric a problemelor de cmp electromagnetic, Editura Ari PRESS, Bucureti 1995; 2. V. Ioni, Analiza numeric a dispozitivelor electromagnetice modelarea materialelor cu histerezis, Editura MATRIX ROM 1998; 3. I. Nemoianu, Cmpul electromagnetic (regimurile static i staionar), Editura MATRIX ROM 2008; 4. C. Iliescu, B. Pantelimon, Senzori i traductoare, Litografia UPB 1993; 5. C. Iliescu, B. Pantelimon, Mesures lectriques et transducteurs - Tome 2, Editura Tritonic, 1999; 6. ***, Manualele de utilizare ale produselor software; 7. A. Tomescu, I. B. L. Tomescu, F. G. M. Modelarea numeric a cmpului electromagnetic, Editura MATRIX ROM 2003. D. Discipline anterioare necesare: Matematici speciale, Bazele electrotehnicii I+II, Msurri electrice i electronice, Senzori i traductoare, Tehnici de programare. E. Modul de evaluare: Activitate seminar 50%; Examen final 50%. Cerinte minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.01.O.04-04 Convertoare statice speciale (ISM) 5 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 5 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: ISM; sem. 1; 2C, 1L Titular disciplin : Prof. dr. ing. Florin IONESCU Departamentul: Msurri, Aparate electrice i Convertoare statice A. Obiectivul disciplinei: Insuirea unor cunotine de electronic de putere, de nivel postuniversitar, cu aplicaii n conceperea si dezvoltarea unor sisteme avansate de masurare; Cunoasterea modului de functionare si. de utilizare a unor convertoare statice speciale in cadrul unor sisteme avansate de masurare si a metodelor de determinare si optimizare a performantelor acestora. B. Coninutul cursului: 1. Progrese in domeniul componentelor semiconductoare de putere; 2. Redre- soare speciale utilizate in sursele de alimentare; 3. Regimul deformant introdus de convertoarele cu comutaie naturala; 4. Imbunatatirea factorului de putere in cadrul surselor de alimentare; 5. Alimentatoare de tensiune alternativ bazate pe conversia direct alternativ-alternativ; 6. Choppere serie si paralel cu ntreruptoare rezonante ZCS (comutaie la curent zero) sau ZVS (comutaie la tensiune zero) utilizate in sursele in comutatie. Coninutul aplicatiilor: 1. Redresor in punte complet comandata cu DRL; 2. Studiul regimului deformant produs de convertoarele cu comutatie naturala ; 3. Studiul unui corector de factor de putere (PFC); 4. Studiul efectului filtrrii pasive n cazul redresoarelor monofazate (msurare i simulare); 5. Studiul efectului filtrrii pasive n cazul redresoarelor trifazate (msurare i simulare); 6. Studiul redresorului trifazat n punte comandat PWM i simularea funcionrii lui; 7. Proba experimentala finala. C. Bibliografie minimal: 1. 1. Ionescu Fl., Floricu D., Niu M., Fodor D., Alexa D., Rou M.E., Milent E.: Electronic de putere. Modelare i simulare. Ed Tehnic 1997, 380 pag., ISBN 973-31-1086-8; 2. Ionescu Fl., Floricu D., Niu S., Six J.-P., Delarue Ph., Bogu C. : Electronic de putere. Convertoare statice. Ed Tehnic 1998, 493 pag., ISBN 973-31-1262; 3. Ionescu Fl.: "Convertisseurs statiques speciaux" Editura Printech, 2007, 182 pag., ISBN 978-973-718-868-7; Ionescu Fl., Rou E., Six Jean-Paul, Dakyo B., Milent E., Nichita C.: Exercices dlectronique de puissance". Ed.Tehnic , 2001, 230 pag., ISBN 973-31-2100-2. D. Discipline anterioare necesare: Surse de energie, Teoria circuitelor electrice, Convertoare statice, Sisteme digitale, Msurri electrice si electronice. E. Modul de evaluare: Laborator 45%; Alte activitati 5%; Examen final 50%. Cerinte minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.01.O.04-05 Instrumentaie asistat de calculator (ISM) 5 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 5 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: ISM; sem. 1; 2C, 1L 57

Ghidul Masterandului Titular disciplin : Prof. dr. ing. Sorin GRIGORESCU Departamentul: Msurri, Aparate electrice i Convertoare statice A. Obiectivul disciplinei: Cunoaterea instrumentelor asistate de calculator si cerinelor hardware si software pentru aceasta categorie de instrumente. Dobndirea abilitaii de identificare a cerinelor aplicaiei si de stabilire a arhitecturii si performantelor necesare instrumentelor sau sistemului virtual asociat. Asimilarea informaiilor in legtura cu utilizarea mediului de programare LabVIEW pentru instrumentaia virtuala. Cunoaterea si identificarea aplicaiilor tipice pentru instrumentaia asistata de calculator. B. Coninutul cursului: 1. Introducere n domeniul instrumentaie asistate de calculator. Studiul apariiei instrumentaiei asistate de calculator. Standarde de instrumentaie; 2. Principiile instrumentaiei asistate de calculator. Rolurile uP, microcontroloarelor si DSP-urilor in instrumentaie. Legtura intre modurile de msurare ale circuitelor electrice si teoremele de analiza a acestora; 3. Arhitectura instrumentaiei asistate de calculator. Arhitectura hardware. Arhitectura software mbarcat. Standarde de comunicaie pentru instrumentaie. Managementul evenimentelor si alarmrilor, aplicaii SCADA; 4. Circuite de intrare-ieire pentru instrumentaia asistata de calculator. Caracteristicile circuitelor analogice de I/O Separarea galvanica.. Optocuploare pentru intrri de c.c si c.a. Circuite I/O binare: relee, optocuploare, npn si pnp. Comunicaie inter-chip pentru periferice IO; 5. Software dedicat instrumentaiei asistate de calculator. Prezentarea programului LABVIEW. Achiziia de date, analiza, prezentarea datelor. Elemente de control si indicare. Interfee de distribuie a datelor prin reea. Baze de date in LabVIEW. Managementul erorilor. Programarea in flux de date. Generarea de rapoarte; 6. Reele de comunicaie pentru instrumentaia asistata de calculator. Soluii de comunicaie pentru mediu industrial. Standarde de comunicaie adecvate instrumentaiei virtuale. Comunicaii in sisteme SCADA; 7. Aplicaii ale instrumentaiei asistate de calculator. Monitorizarea proceselor in laboratoare, cldiri si industrie. Controlul aplicaiilor industriale. Coninutul aplicatiilor: 1. Designul unui instrument virtual in LabVIEW; 2. Arhitectura software a unui instrument virtual in LabVIEW. Drivere si comunicaii, programul; 3. Instrument virtual temperaturi realizat cu DAS cuplat prin USB; 4. Msurarea parametrilor electrico-mecanici ai diverselor tipuri de re-lee si contactoare utili-znd DAS NI USB 6251; 5. Msurarea regimurilor tranzitorii ai convertoarelor electrice cu un sistem generator-osciloscop numeric cuplat la calculator; 6. Aplicaie de monitorizare 2D cu ajutorul unui sonar asistat de calculator; 7. Studiul unei reele de monitorizare cu RS485 si protocol MODBUS. C. Bibliografie minimal: 1. Grigorescu S.D., Ghita M.O., Neacsu P., Instrumentaie virtual si distribuita, Ed. Electra (ICPE), Bucuresti, 2006, ISBN 973-7728-46-9, 209 pag.; 2. Grigorescu S.D., Intre senzori si calculator, Ed. Electra (ICPE), Bucuresti, 2005, ISBN 973-7728-46-7, 204 pag. D. Discipline anterioare necesare: Informatica aplicat, Msurri electrice i electronice, Simularea circuitelor electrice. E. Modul de evaluare: Laborator 30%; Tema de casa 10%; Test activitate la curs 10%; Examen final 50%. Cerinte minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.01.O.04-06 Cercetare stiintifica 1 (ISM) 5 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 5 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: ISM; sem. 1; 10 Titular disciplin : Conductorul lucrrii de disertaie Departamentul: Electrotehnic; Maini, Materiale i Acionri electrice; Msurri, Aparate electrice i Convertoare statice A. Obiectivul disciplinei: nsuirea de ctre student a instrumentelor specifice activitii de cercetare tiinific: tehnici de documentare, tehnici de achiziie, procesare i interpretare a datelor experimentale, principii ale elaborrii rapoartelor de cercetare, tehnici de prezentare multimedia etc.. B. Coninutul disciplinei: 1. Alegerea temei i conductorului lucrrii de dizertaie; 2. Realizarea independent a unei documentri pe o tem legat de subiectul disertaiei; 3. Realizarea unor experimente legate de tema dat; 4. Redactarea unui raport de cercetare; 5. Realizarea unei lucrri tiinifice publicabil; 6. Realizarea unei prezentri publice a lucrrii realizate. C. Bibliografie minimal: Cea recomandat de ctre conductorul proiectului de disertaie, completat cu cea cutat, gsit i parcurs de ctre autor. D. Discipline anterioare necesare: Nu este cazul. E. Modul de evaluare: Evaluarea se face prin susinerea raportului de cercetare n faa unei comisii. Nota acordat va ine cont i de aprecierea ndrumtorului asupra activitii de cercetare din timpul semestrului. 01.02.O.04-07 Senzori electromecanici pentru sisteme de msurare (ISM) 4 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 4 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: ISM; sem. 2; 1C, 1L Titular disciplin : Conf. dr. ing. Gloria CIUMBULEA Departamentul: Maini, Materiale i Acionri electrice A. Obiectivul disciplinei: Dobndirea cunotinelor privind principiile de functionare, caracteristicile si modalitatile de alegere si de integrare ale diverselor tipuri de senzori electromecanici in sistemele moderne de comand. 58

Ghidul Masterandului B. Coninutul cursului: 1. Senzori electromecanici n sistemele moderne de comand; 2. Caracteristicile si performantele traductoarelor (caracteristici si performante de regim stationar si dinamic; caracteristici energetice; caracteristici constructive; fiabilitatea traductoarelor); 3. Exemple de utilizare ale senzorilor n sistemele moderne de comand (utilizarea senzorilor de poziie, de vitez, de proximitate, de for i cuplu, electromagnetici de debit); 4. Convertoare electromecanice impuls poziie (convertoare cu magnei permaneni, cu reluctan variabil, hibride); 5. Principii generale de alegere (eficien economic; costuri de utilizare; alegerea traductoarelor). Coninutul aplicatiilor: 1. Studiul cmpului electromagnetic la un senzor de vitez cu reluctan variabil; 2. Caracteristici pentru: senzor de poziie inductiv, senzor piezoelectric de for, senzor de cuplu cu mrci tensometrice, convertor electromecanic impuls-poziie). C. Bibliografie minimal: 1. Gabriel IONESCU, Traductoare pentru automatizari industriale, Vol.I, Vol.II, Ed. Tehnic, Bucuresti, 1985; 2. Andrzej M. Pawlak, Sensors and actuators in mechatronics. Designand Applications, Ed. Taylor & Francis Group, London, 2007; 3. I.R. SINCLAIR, Sensors and Transducers, Newnes Oxford, 2001; 4. G. CIUMBULEA, Senzori electromecanici in sistemele moderne de comanda - suport de curs, UPB, 2009. D. Discipline anterioare necesare: Bazele electrotehnicii, Sisteme digitale, Msurri electrice i electronice, Convertoare electromecanice. E. Modul de evaluare: Aplicatii 50%; Tema de casa 30%; Colocviu final 20%. Cerinte minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.02.O.04-08 Semnale bioelectrice (ISM) 6 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 6 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: ISM; sem. 2; 2C, 1L Titular disciplin : Prof. dr. ing. Mihaela MOREGA Departamentul: Maini, Materiale i Acionri electrice A. Obiectivul disciplinei: Identificarea i analiza surselor naturale de cmp electric din organismul uman (caracteristicile semnalelor electrice generate de acestea, influena pe care structura anatomic o are asupra transmiterii semnalelor la distan de surs, instrumentele de recepionare i achiziie a semnalelor electrofiziologice i noiuni fundamentale de analiz numeric specific n diagnosticul medical, pentru extragerea informaiei utile). Sunt prezentate caracteristici specifice echipamentelor de achiziie i metodelor de procesare a principalelor semnale electrofiziologice utilizate n diagnostic: electrocardiograma, electroencefalograma, electromiograma, electrooculograma, potenialele evocate. O atenie deosebit este dat aspectelor inginereti: construcia i optimizarea echipamentului de achiziie, evidenierea caracteristicilor utile ale semnalelor, eliminarea sau minimizarea artefactelor i zgomotelor. B. Coninutul cursului: 1. Proprieti electrice ale esuturilor biologice umane; 2. Procese de transport ionic prin membranele celulare i cmpul electric produs; 3. Semnale electrofiziologice EEG, PE, ECG, EMG, EOG, s.a. (pentru fiecare tip de semnal se studiaza: semnificaia semnalelor electrice nregistrate, amplasarea electrozilor, morfologia semnalului); 4. Sisteme analog-digitale de achiziie si procesare a semnalelor fiziologice; 5. Procesarea numeric a semnalelor bioelectrice cu utilitate n diagnosticul medical. Coninutul aplicatiilor: 1. Transport ionic - Studiul fenomenelor de circulatie a ionilor prin membranele celulelor excitabile - autoinstruire cu ADAM Software Inc.; 2. Poteniale de aciune - analiza formei de unda si studiul legii excitabilitatii prin modelare matematic; 3. Procesare numeric de semnal - Operaii elementare n analiza numeric a semnalelor - familiarizarea cu mediul software BSL Pro; 4. Achiziia semnalelor fiziologice - Datele tehnice i componentele sistemului de achiziie si procesare Biopac MP30/35; 5. Poteniale evocate - Achiziia semnalelor de tip potenial evocat somato-motor pe nervul ulnar i determinarea vitezei de transmisie a potenialelor de aciune; 6. Semnalul ECG - Achiziia semnalelor ECG de la un generator de semnal i de la un subiect uman; analiza morfologic a semnalului i metode de eliminare a zgomotului; 7. Semnalul EMG - Achiziia semnalelor EMG la contracia musculaturii antebraului pentru un subiect uman i analiza semnalului. C. Bibliografie minimal: 1. Morega M., Note de curs i aplicaii accesibile in format electronic http://electro.curs.pub.ro/2011; 2. Morega M. - Bioelectromagnetism, Ed. MatrixRom, Bucuresti, 1999; 3. Malmivuo J., Plonsey R. - Bioelectromagnetism, Oxford Univ. Press, 1995 (format electronic http://butler.cc.tut.fi/~malmivuo/bem/bembook); 4. Morega M., s.a. - Probleme de Bioinginerie. Modele numerice, Ed. MatrixRom, Bucuresti, 2001; 5. M. Morega articole publicate (www.iem.pub.ro/~mihaela/LL_selectie.htm). D. Discipline anterioare necesare: Fizic, Bazele electrotehnicii, Teoria campului electromagnetic, Teoria circuitelor electrice, Msurri electrice, Materiale electrotehnice, Prelucrarea semnalelor. E. Modul de evaluare: Aplicaii practice: participare la lucrri, elaborarea rapoartelor finale pentru fiecare aplicaie 30%; Tem de cas personalizat coninnd ntrebri i probleme din Capitolele 1-3 20%; Examen final 50%. Cerine minimale: obinerea a 50% din punctajul total. 01.02.O.04-09 Senzori i traductoare modele numerice (ISM) 6 p.c.

Num rul de puncte credit acordate: 6 p.c. Programul, semestrul, structur de ore: ISM; sem. 2; 1C, 2P Titular disciplin : Prof. dr. ing. Virgiliu FIREEANU Departamentul: Maini, Materiale i Acionri electrice 59

S-ar putea să vă placă și