Sunteți pe pagina 1din 190

Vasile NEAMU

ELECTROTEHNIC
Suport de curs
U.T.PRESS
CLUJ-NAPOCA, 2013
Editura U.T.PRESS
Str. Observatorului nr. 34
C.P. 42, O.P. 2, 400775 Cluj-Napoca
Tel.:0264-401999; Fax: 0264 - 430408
e-mail: utpress@biblio.utcluj.ro
http://www.utcluj.ro/editura

Director: Prof.dr.ing. Daniela Manea
Consilier editorial: Ing. Clin D. Cmpean


Recenzia: Prof.dr.ing. Eugeniu ManCopyright 2013 Editura U.T.PRESS
Toate drepturile asupra versiunii n limba romn aparin Editurii U.T.PRESS.
Reproducerea integral sau parial a textului sau ilustraiilor din aceast carte este
posibil numai cu acordul prealabil scris al editurii U.T.PRESS.
Multiplicarea executatn la Editura U.T.PRESS.

ISBN 978-973-662-838-2
Tiraj: 100 exemplare
ELECTROTEHNIC i MAINI ELECTRICE
(2 ore curs + 1 ore laborator / sptmn)
Responsabil disciplin: prof.dr.ing. Vasile NEAMU
- departamentul: Electrotehnic i Msurri
- facultatea: Inginerie Electric
Vasile.Neamtu@et.utcluj.ro
Bibliografie obligatorie pentru curs:
R. Morar .a., Electrotehnic i maini electrice,
curs, vol. 1, Litografia UTC-N, 1989;
V. Neamu, Maini electrice,
curs, editura MEDIAMIRA, Cluj-Napoca, 2007
Cunotine teoretrice, (ce trebuie sa cunoasca)
Sa cunoasca problemele fundamentale ale electromagnetismului;
Sa cunoasca (la nivel de utilizator) principiile de functionare ale principalelor aplicatii in
tehnica a fenomenelor electrice si magnetice; Sa stie sa calculeze valorile marimilor si
parametrilor electrici pentru un circuit electric simplu.
Abiliti dobndite: (ce tie s fac)
Sa cunoasca principalele semne conventionale din schemele electrice si electronice;
Sa stie sa citeasca o schema electrica desfasurata;
Sa stie sa treaca o schema electrica din simbolizarea veche in simbolizarea noua (actuala);
Sa utilizeze indicatorul de tensiune si multimetrul (digital sau analogic) la masurarea marimilor
si parametrilor electrici, precum si la depanare unui montaj electric simplu;
Sa cunoasca construcia i funcionarea principalelor aparate si maini electrice;
Sa poata sa identifice caracteristicilor aparatelor si consumatorilor electrici dupa scala
aparatului sau placuta sa indicatoare;
Sa-si creeze deprinderi practice de a deservi un montaj electric in deplina siguranta.
Semes-
trul
Tipul
disciplinei
Curs Aplicaii Curs Aplicaii Studiu
indiv.
TOTAL Credite Forma de
verificare
[ore/sptamina] [ore/semestru]
C
L L
3 Fundamentala 2 2 28 28 42 98 3 examen
FIA DISCIPLINEI (extras)
Modul de examinare i atribuire a notei
Modul de
examinare
Prezena la examen este condiionat de obinerea notei L 5.
Examen scris, cu i fr bibliografie la vedere (50+50).
Componentele
notei
Nota la examen E este suma punctelor alocate subiectelor de pe bilet.
Nota la laborator L este media notelor testelor de laborator plus
bonificaia de activitate i susinere map.
Nota final
Nota final: N = 0,5(E + L) + Bonificaia de prezen la curs*
_______
*Bonificatia (max. 1 punct) se acorda la o prezenta 7 cursuri.
A. Coninutul cursului
C1, C2 - Marimi electrice i magnetice. (4 ore).
C3 C5 - Legile i teoremele electromagnetismului. (6 ore).
C6 C8 - Bazele teoriei circuitelor electrice (6 ore).
C9 - Elemente de circuit electric n regim sinusoidal (2 ore).
C10 C12 - Rezolvarea circuitelor electrice liniare de c.a. monofazat (6 ore).
C13, C14 - Circuite electrice trifazate (4 ore).
B1. Coninutul aplicaiilor (lucrri de laborator):
vezi: Fia activitii de laborator
B2. Sala laborator: C 202
Sapt. nr.
data
Denumirea lucrarii de laborator Bibliografie Conspect
prealabil
Tema de casa Observatii
1 Aparate de masura analogice si numerice. Indicatoare de tensiune.
Masurarea marimilor si parametrilor electrici cu un multimetru.
B1:
p.18-36
NU T1: Calculul unui
aparat de masura
lucrare comuna
cu semigrupa
2 Norme privind securitatea muncii in laboratoarele de
Electrotehnica. Masurarea rezistentei electrice a corpului uman.
B1:
p.1-7
NU T2: 5 concluzii
justificate
3 Reguli de intocmire si citire a schemelor electrice: STAS 7070/78
si 1590.
B1:
p.254-259
NU T3: Puneti intrebari
si raspundeti
4 Principii de intocmire si citire a schemelor electrice: SR EN 60.617
si SR EN 61.082 -1: 2007.
B3: p.5-28 /
sau B2: p.7-30
NU T4: Completati tab.
1.3 / B3: p.14-15
5 Scheme electrice comentate. Repartizarea temelor testului nr. 1.
Fig. . / B3. Detalii B1: p..
B3:
p.35 - 43
NU NU
6 L 2.1 Primul montaj practice cu un contactor.
Aparate electrice de conectare, comutatie si protectie.
B1:
p.37-46
NU T5: Schema
electrica transpusa
lucrare realizata
la 3 standuri
7 L 2.5 Actionarea unui motor electric reversibil. B1
p.58-62
XEROX
B3: p.36
T6:Completare lista
echipament
lucrare comuna
cu semigrupa
8 Testul nr.1: Citirea unei scheme electrice.
Identificarea aparatelor unui montaj electric realizat in laborator.
Schema desenata de candidat, conformstandardelor SR EN 60.617 si
SR EN 61.082 -1: 2007 vezi precizarile atasate prezentei fise.
9
10
11
12
L 2.6
Comanda unui motor electric cu doua turatii.
B1: p. 62-70 DA Schema electrica in
SR EN 60.617
ciclu de 4
lucrari, realizate
pe grupe de 3 -
4 studenti, prin
permutari,
pe parcursul
saptaminilor 9-
12
L 2.7
Pornirea automata Y/ a motorului electric asincron trifazat.
B1:
p.70-76
DA Schema electrica in
SR EN 60.617
L 2.4
Studiul rezonantei electrice (L3).
B2:
p.54-60
XEROX
p.54-60
Diagrama fazoriala
(un regimde funct.)
L 3.4 Imbunatatirea factorului de putere la consumatori prin
condensatoare.
B1:
p.135-142
DA Schema electrica in
SR EN 60.617
13 / 14 Testul nr. 2: Test teoretic si practic.
Prezentarea mapei lucrarilor de laborator
Intrebari teoretice si test practic ( verificarea, corectarea si experimentarea
unui montaj): lucrarile de laborator din ciclu de lucrari
NOTA LA ACTIVITATEA DE LABORATOR: 0,5( nota testului 1 + nota testului 2) + bonificatia de activitate pe parcurs si sustinere mapa.
Fia activitatii de laborator
Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor Nume si prenume/grupa: /.........
An II
Specializarile: Ingineria si Protectia Mediului in Industrie; Stiinta Materialelor
Disciplina: Electrotehnica si Masini Electrice

Tematica activitatii de laborator
An universitar 2011/2012; semestrul 1

Nr.
sedintei
Tematica lucrarii de laborator Bibliografie* Conspect
prealabil
Tema de
casa
Observatii
1 Aparate de masura analogice si numerice. Indicatoare de
tensiune. Masurarea marimilor si parametrilor electrici.
B1
p.18-36;294
NU DA lucrare comuna cu
semigrupa
2 Norme privind sanatatea si securitatea muncii in laboratoarele
de Electrotehnica.
Masurarea rezistentei corpului uman.
B1
p.1-7
NU DA lucrare comuna cu
semigrupa
3 Principii de intocmire si citire a schemelor electrice: STAS
12120/83 si 11381. Scheme electrice commentate.
B3/B2
p.5 -43
NU DA lucrare comuna cu
semigrupa
4 L 2.1 Primul montaj practic cu un contactor.
Aparate electrice de conectare si comutatie.
B1
p.37-46
NU DA lucrare realizata la 2
standuri
5 L 2.5 Actionarea unui motor electric reversibil.
L 2.6 Comanda unui motor electric cu doua turatii.
B1 - p.58-62
B1 - p. 62-70
XEROX

NU
6 L 3.4 Imbunatatirea factorului de putere la consumatori.
L 2.4 Studiul rezonantei electrice.
B1 - p.135-142
B2 - p.54-60
XEROX

NU
ciclu de 4 lucrari,
realizate pe grupe de
2 - 3 studenti, prin
permutari circulare
7 TEST - citirea unei scheme electrice (intocmita de student) obligatoriu si prezentarea mapei lucrarilor de laborator - facultativ
NOTA LA ACTIVITATEA DE LABORATOR: nota testului + bonificatia de teme si activitate pe parcursul sedintelor de laborator

BIBLIOGRAFIE
B1: R. Morar; Electrotehnica si masini electrice lucrari practice, vol. 1; 621.3/M89.1
B2: R. Morar; Electrotehnica si masini electrice lucrari practice, vol. 2; 621.3/E35.
B3: A. Iuga; Scheme electrice principii de intocmire, seria M/E; 621.3/I62.s

Responsabil disciplina,


Prof.dr.ing. Vasile NEAMTU
521.097
621.3 / E35C
R. Morar .a., Electrotehnic i maini electrice, curs, editura UTC-N, 1989
V. Neamu, Maini electrice, curs, editura MEDIAMIRA, Cluj-Napoca, 2007
c u r s
621.3 / E35
621.3 / I 62s
B1: R. Morar, .a., Electrotehnic i maini electrice lucrri practice, vol. 1;
621.3 / M89 -1
B2: R. Morar, .a., Electrotehnic i maini electrice lucrri practice, vol. 2
621.3 / E35.
B3: A. Iuga, .a., Scheme electrice principii de ntocmire, seria M/E
621.3 / 62s
621.3 / M89-1
laborator
621.3 / E35S
V. Neamu, Bazele electrotehnicii probleme; Editura UTPres Cluj-Napoca, 2003
R. Morar, .a., Electrotehnic i maini electrice probleme; Lito UTC-N. 1990
probleme
621.3 / E35S
621.3 / E35
621.3 / E35C
621.3
E 35
curs
ndrumator de laborator
probleme
Bibliografie complet i actualizat
SUPORT de CURS
INTRODUCERE 17 slides
Cap.1 MARIMI ELECTRICE i MAGNETICE 34 slides
1.1 MARIMI PRIMITIVE
1.2 MARIMI DERIVATE 1 problema rezolvata + 4 probleme propuse
Cap.2 LEGILE ELECTROMAGNETISMULUI 39 slides
2.1 LEGI de MATERIAL
2.2 LEGI GENERALE 9 probleme rezolvate + 10 probleme propuse
Cap.3 BAZELE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE 50 slides
3.1 TOPOLOGIE i MARIMI
3.2 ECUATIILE CIRCUITELOR ELECTRICE
3.3 ELEMENTE DIPOLARE 13 probleme rezolvate + 17 probleme propuse
Cap.4 CIRCUITE ELECTRICE LINIARE IN REGIM PERMANENT 46 slides
4.1 CIRCUITE MONOFAZATE
4.2 CIRCUITE TRIFAZATE 11 probleme rezolvate + 13 probleme propuse
______________________________________________
186 slides + 34 probleme rezolvate + 44 probleme propuse
Studiul aplicaiilor n tehnic a fenomenelor electrice i
magnetice se face n conformitate cu teoria macroscopic:
se face abstracie de structura discontinu a materiei;
ntre corpurile electrizate i magnetizate se exercit
interaciuni electromagnetice (fore si cupluri de forte) prin
cmp electromagnetic*;
interaciunile se transmit instantaneu (cu viteza luminii**)
n timp i spaiu.
Fenomenele electromagnetice se pot desfsura n 4 regimuri:
static, staionar, cvasistaionar i nestaionar (variabil).
ELECTROMAGNETISM
---------------
* Cimpul electromagnetic este o forma de manifestare a materiei, diferita de substanta
corpurilor, care poseda energie si impus, exista in interiorul corpurilor si in afara lor si
constituie suportul fizic al interactiunilor electromagnetice. Cimpul electric si magnetic
sint aspecte particulare ale cimpului electromagnetic.
** viteza luminii c = 310
8
[m/s].
Cap. 1 MRIMI ELECTRICE i MAGNETICE pag. B1*
1.1 MRIMI PRIMITIVE 2
1.1.1 Sarcina electric i intensitatea cmpului electric n vid 2
1.1.2 Momentul electric 5
1.1.3 Inducia magnetic 6
1.1.4 Intensitatea curentului electric de conducie 7
1.1.5 Momentul magnetic 8
1.2 MRIMI DERIVATE 11
1.2.1 Densiti de sarcin electric 11
1.2.2 Polarizaia electric i magnetizaia 12
1.2.3 Densitatea curentului electric de conducie 13
1.2.4 Tensiune electric, tensiune electromotoare i flux electric 14
1.2.5 Tensiune magnetic, solenaie i flux magnetic 19
1 problem rezolvat + 4 probleme propuse
___________
* - R. Morar .a.; Electrotehnic i maini electrice curs, vol. 1;Lito UTC-N; 621.3/E35c
Cap. 2 LEGILE ELECTROMAGNETISMULUI pag. B1*
2.1 LEGI de MATERIAL 24
2.1.1 Legea conduciei electrice (Ohm) 24
2.1.2 Legea polarizaiei temporare 28
2.1.3 Legea magnetizaiei temporare 29
2.2 LEGI GENERALE 30
2.2.1 Legile de legtur (constitutive) 30
2.2.2 Legile fluxurilor 32
2.2.3 Legea induciei electromagnetice 34
2.2.4 Legea circuitului magnetic 46
2.2.5 Legea conservrii sarcinii electrice 51
2.2.6 Legea efectului electrocaloric 54
9 probleme rezolvate + 10 probleme propuse
___________
* - R. Morar .a.; Electrotehnic i maini electrice curs, vol.1; Lito UTC-N; 621.3/E35c
Cap. 3 BAZELE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE pag. B1*
3.1 TOPOLOGIE i MRIMI 152
3.1.1 Topologia circuitelor 152
3.1.2 Clasificarea circuitelor 153
3.1.3 Mrimi sinusoidate 155
3.1.4 Caracterizarea dipolului electric pasiv 159
3.1.5 Puteri electrice n regim permanent sinusoidal 162
3.2 ECUAIILE CIRCUITELOR ELECTRICE 164
3.2.1 Teorema lui Joubert 164
3.2.2 Teoremele lui Kirchhoff 166
3.2.3 Teorema conservrii puterilor 167
3.3 ELEMENTE DIPOLARE 170
3.3.1 Elemente active (surse, generatoare) 170
3.3.2 Rezistoare electrice 172
3.3.3 Bobine electrice 174
3.3.4 Condensatoare electrice 177
13 probleme rezolvate + 17 probleme propuse
___________
* - R. Morar .a.; Electrotehnic i maini electrice curs, vol.1; Lito UTC-N; 621.3/E35c
Cap. 4 CIRCUITE ELECTRICE LINIARE N REGIM PERMANENT
4.1 CIRCUITE MONOFAZATE pag. B1*
4.1.1 Metode de rezolvare 185
4.1.2 Metode de transfigurare 188
4.1.3 Rezonana electric 213
4.1.4 Imbuntirea factorului de putere 219
4.1.5 Circuite electrice simple 216
4.2 CIRCUITE TRIFAZATE
4.2.1 Sisteme trifazate 201
4.2.2 Conexiunile circuitelor trifazate 203
4.2.3 Rezolvarea sistemelor trifazate conectate n stea 205
4.2.4 Rezolvarea sistemelor trifazate conectate n triunghi 206
4.2.5 Puteri electrice n reele trifazate 207
4.2.6 Metoda componentelor simetrice ----
11 probleme rezolvate + 13 probleme propuse
___________
* - R. Morar .a.; Electrotehnic i maini electrice curs, vol.1; Lito UTC-N; 621.3/E35c
PRECIZARI privind testele de laborator
Prezentarea: cu semigrupa, la data si ora programata, saptaminile 13-14;
Materiale: fisa activitatii de laborator (obligatoriu), schema electrica
repartizata (obligatoriu), mapa lucrarilor de laborator (facultativ);
Fiecare student are alocate 10 minute: 7 la dispozitia studentului si
3 pentru raspuns la intrebari (daca e cazul);
Studentul care a efectuat numai 9 lucrari, nu-si poate incheia activitatea
de laborator si nu se poate prezenta la lucrarea scrisa in sesiunea
programata recupereaza cel putin 2 din lucrarile lipsa (cu plata) si se
prezinta la examenul scris in sesiunea de restante;
Studentul care are mai putin de 9 lucrari efectuate, va contracta
disciplina anul universitar viitor;
Schema electrica, poate fi sustinuta, dac indeplineaste conditiile:
- desenata pe format A4;
- eventualele greseli, gasite in schema, corectate cu rosu;
- lista de echipament (legenda), completata din bibliografie cu
principalele caracteristici ale aparatelor, se trece pe verso-ul formatului;
- deasupra schemei electrice se trec, cu pix sau cerneala, numele si
semigrupa;
- sub schema se trece denumirea acesteia.
Programarea sustinerii mapei lucrarilor de laborator se face in data
sustinerii testului; ordonarea lucrarilor in mapa se face conform fisei de
laborator, iar localizarea (reperarea) tip repertoriu.
Precizri privind examenul scris
un singur bilet, cu punctajul afiat;
50 - fr bibliografie se pred lucrarea (rmne biletul);
50 - cu bibliografie:
crti, notie, suport de curs etc.;
fr PC, notebook sau laptop;
cu calculator profesional de birou pentru calcule.
prezentarea cu grupa, la ora i sala din planificare;
fr telefoane active;
cu un act de identitate;
nu se mprumut bibliografia (se poate calculatorul);
frauda sau ncercarea de fraud atrage exmatricularea;
rezultatele pe SIMAC sau la secretariat (pentru restantieri).
Cap. 1 MRIMI ELECTRICE i MAGNETICE pag. B1*
1.1 MRIMI PRIMITIVE 2
1.1.1 Sarcina electric i intensitatea cmpului electric n vid 2
1.1.2 Momentul electric 5
1.1.3 Inducia magnetic 6
1.1.4 Intensitatea curentului electric de conducie 7
1.1.5 Momentul magnetic 8
1.2 MRIMI DERIVATE 11
1.2.1 Densiti de sarcin electric 11
1.2.2 Polarizaia electric i magnetizaia 12
1.2.3 Densitatea curentului electric de conducie 13
1.2.4 Tensiune electric, tensiune electromotoare i flux electric 14
1.2.5 Tensiune magnetic, solenaie i flux magnetic 19
1 problem rezolvat + 4 probleme propuse
___________
* - R. Morar .a.; Electrotehnic i maini electrice curs, vol. 1;Lito UTC-N; 621.3/E35c
Cap. 1. MRIMI ELECTRICE i MAGNETICE
MRIMI PRIMITIVE MRIMI DERIVATE
Se introduc pe baza
experienei
Se definesc cu ajutorul mrimilor
primitive, prin operaii matematice
fenomen;
relaie de definiie;
unitate de msur (UM).
derivare, sau integrare
mrimile electrice i magnetice caracterizeaz att cmpul
electromagnetic ct i corpurile (substana)
- local: la nivelul unui punct
- global: pe o curb, arie sau volum
componenta electric -
componenta magnetic -
1.1. MRIMI PRIMITIVE
Se introduc pe
baza experienei
Caracterizeaz global
CORPURILE
Caracterizeaz local
CMPUL
stare
ELECTRIC
sarcina electric
q [C]
intensitatea cmpului
electric n vid
E
v
[V/m]
momentul electric
p [Cm]
stare
MAGNETIC
intensitatea curentului
electric i [A]
inducia magnetic
n vid
B
v
[T]
momentul magnetic
m [Am
2
]
[C] Coulomb; [m] metru; [V] Volt; [A] Amper; [T] - Tesla
Mrimile primitive se introduc direct, pe cale experimental, cu
ajutorul forelor i cuplurilor de fore (aciuni ponderomotoare)
_
_
_
_
1.1.1. SARCINA ELECTRIC i
INTENSITATEA CMPULUI ELECTRIC n vid
q - sarcina electric
caracterizeaz global
starea de ncrcare
electric a corpurilor;
[q]
SI
= [q] = C;
q
electron
= -1,610
-19
[C].
- intensitatea cmpului electric n vid
caracterizeaz local cmpul electric;
[ ]
SI
= [ ] = V/m;
E
corona
= 31 [kV/cm] = 3110
3
/ 10
-2
[V/m]
= 3110
5
[V/m] = 3,1 [MV/m] .
Fig. 1.1 Fora exercitat de cmpul
electric asupra corpului electrizat
v
E
v
E
v
E
v E q F =
q >0
r
) r ( Ev
F
corp ncarcat electric
prin frecare
corp de proba,
electrizat prin contact
linii de cimp electric
Fig. 1.3 Reprezentarea cmpului electric
prin vectori locali i linii de cmp
Fig. 1.2 Linie de cmp electric
Ev
Ev
Ev
linii de cmp paralele i echidistante
Ev = const.
Fig. 1.4 Cmp electric omogen
Fig. 1.5 Cmp electric neomogen
+
_
+ sensul liniei de cmp electric =
sensul deplasrii sarcinii pozitive
E // dl
v
(C) = l.c.
Ev
dl
Ev x dl = 0
linii de cmp
vectori locali
intensitatea cmpului - proporional
cu densitatea liniilor de cmp
E3
E1
E2
E1 > E2 > E3
q
1
>0
q
2
>0
E
1
(r,q
1
)
F
12
= q
2
E
1
r
Rezolvare:
Cmpul electric produs, la distana r, de sarcina unui corp punctiform:
;
r 4
r q
) q , r ( E
3
0
1
1
1


=
Fora lui Coulomb:
Problema 1.1
Calculai fora exercitat ntre sarcini electrice punctiforme (fora Coulomb).
Tema 1.1
Utiliznd principiul superpoziiei spectrelor liniilor de cmp electric,
demonstrai existena cmpului electric numai n spaiu dintre armturile
condensatorului electric plan.
(vezi problema 2.3)
F
21
21
3
0
2 1
1
2
12 F
r 4
r q q
E q F =


= =
2
0
2 1
21 12
r 4
q q
F F


= =
Fig. 1.6. Fora coulombian
ncrcare electric prin:
frecare (triboelectrizare);
contact electric;
iradiere;
efect corona;
nclzire.
corpuri
conductoare;
semiconductoare;
izolatoare.
timp de transfer
ELECTROTEHNOLOGII
(tehnologii bazate pe cmpuri
electrice intese)
xerocopiere;
filtrarea electrostatic;
vopsire electrostatic;
electroseparare etc
descrcare corona
Fig. 1.7 Descrcarea corona pozitiv
vrfuri - plan
+
1 strat de seleniu (semiconductor);
2 cilindru metalic de aluminiu;
3 electrod corona de incarcare;
4 original destinat copierii;
5 cartus de toner - developer
6 coala de hirtie pentru xerococie;
7 electrod corona de transfer;
8 incalzitor pentru fixare;
9 electrod corona de neutralizare;
10 perie de stergere.
Fig. 1.8 Fazele xerocopierii pe strat
cilindric fotoconductor
Stratul de seleniu 1 se incarca uniform cu sarcina pozitiva, in cimp corona 3; prin inductie
conductiva, suportul de aluminiul 2 obtine sarcina negativa.
Printr-un sistem optic, originalul 4 se expune pe suprafata fotoconductoare electrizata; prin
fotoconductie se obtine imaginea latenta prin reducerea sarcinii electrice din zonele expuse;
Particulele developer - toner 5, incarcate negativ, refac imaginea vizibila a originalului;
Transferul imaginii se efectueaza incarcind uniform cu sarcina pozitiva acea fata a hirtiei 6 care
nu intra in contact cu cilindru;
Imaginea se fixeaza termic 8 (tonerul fiind termoplastic) pe hirtie;
Dupa fiecare copiere, suprafata cilindrului rotativ se regenereaza prin neutralizarea sarcinii
reziduale in c.a. 9 si stergerea tonerului cu peria 10.
Xerocopierea
Vopsirea electrostatic
1 aer comprimat;
2 vopsea (lac, email);
3 ajutaje coaxiale;
4 electrod corona;
5 particule de vopsea, electrizate;
6 piesa de vopsit.
Fig. 1.9 Principiul vopsirii in cimp electric intens
Cimpul electric de descarcare corona, dintre pistolul de vopsit si piesa,
incarca cu sarcina negativa particulele de vopsea;
Pulverizarea se face pneumatic prin frecarea intre aer si vopsea; viteza
fluxului de aer controleaza dimensiunile particulelor de vopsea;
Traiectoriile particulelor electrizate urmeaza liniile cimpului electric;
Fig. 1.10 Filtru vertical cu scuturare: 1 electrod corona (de emisie); 2 electrod de
depunere (colectare); 3 sursa de inalta tensiune (IT); 4 dispozitiv de scuturare
Curairea gazelor prin electrofiltrare
Gazele uzate strabat vertical zona de cimp
electric intens produsa intre electrozii 1 si 2,
alimentati cu inalta tensiune (mentinuta la nivelul
valorii de strapungere) de la sursa 3;
Prin bombardament cu electronii generati de
firul corona 1, particulele de praf in suspensie se
incarca cu sarcina negativa;
Sub actiunea fortei electrostatice F = qE,
praful se depune pe electrodul de colectare;
Prin scuturare mecanica, praful fixat pe
electrodul tubular (de forta imagine F
i
), praful
cade in buncarul de colectare;
Comanda prin P a inaltei tensiuni, permite
obtinerea unui efect maxim de electrizare a
particulelor si de limitare a descarcarilor in
scintei.
Fig. 1.11 Principiul electrosepararii
materialelor granulare: 1 alimentator;
2 electrod corona cu ace; 3 electrod
electrostatic; 4 particule conductoare;
5 particule neconductoare; 6 perie
de stergere; 7 cilindru purtator.
In zona cimpului electric intens, generat cu electrodul corona 2, particulele
amestecului granular se incaraca cu sarcina electrica pozitiva, prin
bombardament ionic (in cimp electric cu descarcare corona).
La iesirea din zona de cimp, particulele conductoare 4 se descarca (cedind
sarcina) in contact cu cilindrul metalic legat la pamint 7 si sint deviate de forta
centrifuga si forta cimpului electrostatic 3.
Particulele neconductoare 5 (care se descarca lent) ramin fixate, prin forta
imagine, pe suprafata cilindrului rotitor, fiind desprinde de peria de stergere 6.
1
2
3
4
5
6
7
n
neconductor mixt conductor
Fimagine
Electrosepararea
1.1.2. MOMENTUL ELECTRIC
mrime vectorial ce
caracterizeaz global starea de
polarizare electric a corpurilor;
[ ] = Cm;
polarizare electric: - temporar
- permanent;
p
p t
p ) E ( p p + =
v
E ) p ( F grad =
Fig. 1.12 Cuplul exercitat de cmpul electric
omogen asupra corpului polarizat electric
Fig. 1.13 Fora cmpului electric neomogen
p
v 0
E p M =
deformare mecanic efect piezoelectric
nclzire efect piroelectric;
solidificare n cmp electric efect de electret
1.1.3. INDUCIA MAGNETIC n vid
mrime vectorial ce
caracterizeaz local
cmpul magnetic;
[ ] =T;
B
Fig. 1.14 Fora Lorentz
Fig. 1.15 Reprezentarea cmpului magnetic
prin vectori locali i linii de cmp
magnei permaneni;
bobine electrice parcurse
de cureni electrici.
) B v q( F
v
=
q
v
F
B
v

----------------
T = Tesla
v
produs
de
pol magnetic NORD
pol magnetic SUD
Aplicaiile forei Lorentz generalizat:
- comanda fluxurilor de electroni prin cmp electromagnetic:
osciloscop, microscop electronic, accelerator de particule, display;
- sonda Hall.
) B v E q( F
L
+ =
Fig. 1.16 Tub cinescop pentru display i TV cu
deflexie magnetica (CRT- Cathode Ray Tube)
a
b
U
H
= f(I,B)
Fig. 1.17 Efectul Hall (a) i simbolul sondei Hall (b).
1 - ecran;
2 - tun electronic;
3 anod de postaccelerare.
1, 2 electrozi de comand; 3, 4 electrozi Hall;
U
h
tensiune Hall.
1.1.4. INTENSITATEA CURENTULUI ELECTRIC de
CONDUCIE
mrime scalar ce
caracterizeaz global starea
electrocinetic a conductoarelor;
[i] = A.
Fig. 1.18 Fora Laplace
Fora electromagnetic (Laplace): interaciunea
cmpului magnetic asupra curenilor electrici
- aplicaii: maini electrice
(generatoare, motoare, frine),
difuzoare,
pompe electromagnetice;
etc.
Fig. 1.19 Principiul motorului c.c.
) B l i( F
v
=
B
v
F

i
i
mecanic fore i cupluri de forte (aciuni ponderomotoare) asupra
corpurilor aflate n stare electrocinetic;
magnetic cmp magnetic propriu n jurul conductoarelor
parcurse de curent electric;
termic dezvoltare de cldur la trecerea curentului electric
prin conductoare;
optic emisia de lumin prin incandescen sau descrcare
n gaze;
chimic separarea purttorilor de sarcin electric.
Fig. 1.20 Curentul electric de conducie
interpretat ca viteza de transmitere
a sarcinii electrice prin conductoare
1A
1s
1C
] [
] [
[i] = = =
dt
dq
Efectele strii electrocinetice:
pamint
conductor
comutator
1.1.5. MOMENTUL MAGNETIC
mrime vectorial ce
caracterizeaz global starea
de magnetizare a corpurilor;
[ ] = Am
2
;
m
v 0
B m M =
Stare de magnetizare: - temporar (electromagneti);
- permanent (magnei permaneni).
p t
m ) B ( m m + =
Fig. 1.21 Cuplul de orientare a corpului magnetizat
m
CONCLUZII asupra mrimilor primitive
Cele 6 mrimi primitive se introduc experimental cu ajutorul aciunilor
ponderomotoare (fore i cupluri de fore).
Corpurile se pot afla n 4 stri electromagnetice:
- ncarcare electric; - electrocinetic;
- polarizare electric; - magnetizare.
Mrimile q, , i, descriu global (la nivelul ntregului corp) starea corpurilor.
Mrimile , descriu local (n fiecare punct) starea cmpului electromagnetic.
p m
E B
Tema 1.2.
Utiliznd expresia unei aciuni ponderomotoare (for sau cuplu de fore)
s se arate c, dimensional, [T] = [N / Am].
1.2. MRIMI DERIVATE
MRIMI
PRIMITIVE
Caracterizeaz global
CORPURILE
Caracterizeaz local
CMPUL
stare
ELECTRIC
sarcina electric q intensitatea cmpului
electric n vid
momentul electric
stare
MAGNETIC
intensitatea curentului i inducia magnetic
n vid
momentul magnetic
MRIMI
DERIVATE
Caracterizeaz local
CORPURILE
Caracterizeaz global
CMPUL
stare
ELECTRIC
densiti de sarcin electric

v
[C/m
3
],
A
[C/m
2
],
L
[C/m]
tensiunea electric u
12
[V]
t.e.m. e

[V]
fluxul electric
A
[C]
polarizaia electric [C/m
2
]
stare
MAGNETIC
densitatea curentului electric
de conducie [A/m
2
]
tensiunea magnetic u
m12
[A]
t.m.m. u
mm
[A]
fluxul magnetic
A
[Wb]
magnetizaia [A.m]
P
M
j
m
p
v
E
v
B
derivare sau
integrare
1.2.1. DENSITTI de SARCIN ELECTRIC
densitatea volumetric (de volum):

V
= dq/dv [C/m
3
] - caracterizeaz gazele;
densitatea superficial (de suprafat):

A
= dq/dA [C/m
2
] - caracterizeaz suprafetele;
densitatea liniara (lineic):

L
= dq/d [C/m] - caracterizeaz firele subiri;
Fig. 1.22 Repartizarea densitaii de
sarcin electric pe suprafaa
corpurilor conductoare.
}

}} }}}
=
+ + + =
C
n
1 k
k
L A
A
v
V
q dl dA dV q
- Polarizaia electric
descrie starea de
polarizare local (ntr-un
punct) din interiorul
corpului polarizat electric;
1.2.2. POLARIZAIA ELECTRIC i MAGNETIZAIA
- Magnetizaia
descrie starea de
magnetizare local (ntr-
un punct) din interiorul
corpului magnetizat;
P
M
p t
M ) B ( M M + =
p t
P ) E ( P P + =
] [
dV
m d
M
3
2
m
A
m
m A
=

=
] [
dV
p d
P
2 3
m
C
m
m C
=

=
descrie local starea
electrocinetic a corpurilor
conductoare;
dac: j = i/A = constant,
conductorul se consider
filiform;
mrime important n
activitatea de proiectare.
1.2.3. DENSITATEA CURENTULUI
ELECTRIC de CONDUCIE
] / [
dA
di
u j
2
j
m A =
}}
=
A
dA j i
Fig. 1.23 Densitatea curentului electric
de conducie
j
i
i
conductor
intensitatea curentului = fluxul densitii de curent prin
sectiunea transversal a conductorului
______________
uj versorul densitii curentului electric
Tab. 2.1 Conductoare de cupru cu izolatie de PVC
Sectiune standardizat
A[mm
2
]
0,50
0,75 1,00 1,50 2,50 4,00 6,00 10,0
Diametru d[mm]
1,00 1,13 1,40 1,80 2,25 2,75 3,57
Curenti maximi admisibili n regim permanent:[A]
Conductoare
FY in tub
2 conductoare - - 14 17 24 31 40 55
3 conductoare - - 12 14 20 26 36 49
Cablu CYY cu 2 conductoare 12 16 18 23 33 43 55 75
3 conductoare - 14 16 20 28 36 45 60
n vid, cmpul electric este descris, la nivel local, de ;
n corpuri, starea cmpului electric este descris de 2 vectori:
- inducia electric;
- intensitatea cmpului electric: ;
n materiale cu neomogeniti fizico-chimice apare i
cmp electric imprimat, descris local de intensitatea
n vid (aer): , unde:
1.2.4. MRIMI DERIVATE ale CMPULUI ELECTRIC
v
E
s c
E (q) E E + =
[V/m] E
] [C/m D
2
[V/m] E
i
v 0 v
E D =
[F/m];
10 9 4
1

9
0

=
-------------
F = farad
Tip Denumire Cauza fizica de aparitie
Cmpuri
imprimate de
volum
de concentraie
(de difuzie)
Neomogenitatea concentraiei electrolitului
termoelectric Inclzirea neuniform a unui corp metalic
Cmpuri
imprimate de
contact
voltaic Contactul a dou metale diferite
termoelectric Diferena de temperatur la capete sudate
a dou metale diferite (efect Seebeck)
galvanic Diferena dintre presiunile osmotice i de
dizolvare la contactul metal - electrolit
fotovoltaic Conductibilitatea diferit a contactului metal
semiconductor iluminat
Tab. 2.2 Cmpuri electrice imprimate
1.2.4 a) TENSIUNEA ELECTRIC
; cos dl E u
2
1(C)
2
1
12
} }
= = o dl E
u
12
= - u
21
; [u
12
]= V
} }
= = =
2
1(C)
12
2
1(C)
12
u q dl E q dl F L
interpretare energetica: u
12
= L
12
/q ;
tensiunea = diferen de potenial: u
12
= V
1
V
2
valorile tensiunii electrice: milioane V (10
+6
V) microV (V = 10
-6
V)
Fig. 1.24 Definiia tensiunii electrice: a) - n cazul
general; b) pentru o linie de cmp electric
u12 u12
a b
a
b
Fig. 1.25 Tensiunea ca diferen de
potenial (a) i suprafaa echipotenial (b).
1.2.4 b) POTENIALUL ELECTRIC
} } } }
= = =
P
P
P
P
0 0
P
P
0 0 0 0
. dl E - ) V(P V(P) dl E ) V(P - V(P) dl E - dV
P
P
gradV - E =
dl dV/ gradV =
{

dl E - dV =
- ecuaia diferenial a potenialului
V(P
0
) potenial de referin
} }
= = =
B
A
B
A
B A AB
V - V dV dl E u
Ecuaia diferenial a
suprafeei echipotentiale:
{
V(x,y,z) = const.
dl E - dV =
0 dl E =
= 90 - liniile de cmp sint normale
la suprafaa echipotenial
Alegerea originii de potenial electric
Potenialul de referin, de obicei, se consider nul V(P0) = 0, iar
punctul P0 devine origine de potenial.
Poziia originii de pontenial se alege convenabil aplicaiei tehnice:
electrostatic (sarcini pe domenii limitate): P0 = ; V() = 0;
traciune electric: P0 = calea de rulare (ina); V(ina) = 0;
energetic: P0 = pmntul ( ); V( ) = 0;
electronic: P0 = punctul de mas ( ); V( ) = 0.
Tema 1.3
Pornind de la interpretarea energetic a tensiunii electrice, calculai ci
Ws = J reprezint eV.
Tema 1.4
Artai c dimensional [BH] = J/m
3
.
______________
W watt; s secunda; J joule; eV electron-volt (unitatea de msur a energiilor foarte mici).
1.2.4 c) TENSIUNEA ELECTROMOTOARE - t.e.m.
stabilete i menine curentul electric ntr-un circuit nchis;
caracterizeaz sursele de energie electric;
definiie: ;
unitate de masur:
interpretare energetic:
e

= L

/q.
dl ) E E ( e
i
}
I
I
+ =
; e q dl ) E E ( q dl ) F F ( L
i neel el I
I I
I
= + = + =
} }
[e

] = V;
caracterizeaz comportarea cmpului electric pe o suprafa;
definiie:
unitate de msur:
1.2.4 d) FLUXUL ELECTRIC
, cos dA D dA D
A A
A
o = = +
}} }}
[] = C;
Fig. 1.26 Fluxul electric pentru suprafea deschis A

i pentru suprafaa nchisa


Fig. 1.27 Regula burghiului
drept (RBD)
dl dA n dA = n
n
dA
dA
n vid, cmpul magnetic este descris local de vectorul ;
n corpuri, starea cmpului magnetic trebuie descris de 2
vectori: - inductia magnetic;
- intensitatea cimpului magnetic;
n vid (aer) , unde:
1.2.5. MRIMI DERIVATE ale CMPULUI MAGNETIC
v
B
[T] B
0
v
v

B
H =
[H/m] 10 4
7
0

=
[A/m] H
______
H - henry
1.2.5 a) TENSIUNEA MAGNETIC i
TENSIUNEA MAGNETOMOTOARE (t.m.m.)
Tensiunea magnetic
mrime scalar ce
caracterizeaz global,
starea cmpului magnetic,
n lungul unei curbe;
Tensiunea magnetomotoare
circulaia vectorului intensitate
cmp magnetic n lungul unei
curbe nchise ;
caracterizeaz sursele de
cmp magnetic bobinele
electrice;
[u
m12
] =[u
mm
] = A
. cos dl H dl H u
2
1(C)
2
1(C)
m12
= =
} }
dl H u
mm
}
I
=
um12
Fig. 1.28 Definirea tensiunii magnetice
caracterizeaz comportarea cmpului magnetic pe o suprafat;
definiie:
unitatea de masur a fluxului magnetic este weberul: [] = Wb;
cnd inductia este normal, n fiecare punct, la suprafat :
dac inducia B este constant (cmp omogen) B = const:
= BA
dac inducia B este constant i normala la suprafata A:
= BA [Tm
2
= Wb]
1.2.5b) FLUXUL MAGNETIC
o cos dA B dA B = = u
}} }}
dl B
}}
= dA B
-------------
Wb weber
MRIMI
DERIVATE
Caracterizeaz local
CORPURILE
Caracterizeaz global
CMPUL
stare
ELECTRIC
densiti de sarcin electric

v
[C/m
3
],
A
[C/m
2
],
L
[C/m]
potenialul electric V [V]
tensiunea electric u
12
[V]
t.e.m. e

[V]
fluxul electric
A
[C]
polarizaia electric [C/m
2
]
stare
MAGNETIC
densitatea curentului electric
de conducie [A/m
2
]
tensiunea magnetic u
m12
[A]
t.m.m. u
mm
[A]
fluxul magnetic
A
[Wb]
magnetizaia [Am]
P
j
M
CONCLUZII
asupra mrimilor derivate
Cele 4 stri electromagnetice ale corpurilor (ncrcare electric,
electrocinetic, polarizare electric, magnetizare) snt caracterizate local
prin mrimi derivate.
Cmpul electromagnetic, cu cele doua componente: electric i magnetic,
este caractezizat global de mrimi derivate: tensiuni n lungul curbelor i
flux pe suprafee.
Cap. 2 LEGILE ELECTROMAGNETISMULUI pag. B1*
2.1 LEGI de MATERIAL 24
2.1.1 Legea conduciei electrice (Ohm) 24
2.1.2 Legea polarizaiei temporare 28
2.1.3 Legea magnetizaiei temporare 29
2.2 LEGI GENERALE 30
2.2.1 Legile de legtur (constitutive) 30
2.2.2 Legile fluxurilor 32
2.2.3 Legea induciei electromagnetice 34
2.2.4 Legea circuitului magnetic 46
2.2.5 Legea conservrii sarcinii electrice 51
2.2.6 Legea efectului electrocaloric 54
9 probleme rezolvate + 10 probleme propuse
___________
* - R. Morar .a.; Electrotehnic i maini electrice curs, vol.1; Lito UTC-N; 621.3/E35c
legile electromagnetismului se introduc axiomatic (nu se
demonstreaz);
teoria macroscopic* are la baz un sistem de dou categorii
de legi: legi generale i legi de material;
legile de material au n expresia lor constante (parametri) de
material;
legile generale snt valabile n orice regim** electromagnetic
i n orice material;
Teoremele - cazuri particulare ale legilor, constitue baza
teoretic i de calcul a aplicaiilor n tehnica a fenomenelor
electrice i magnetice.
Cap.2. LEGILE ELECTROMAGNETISMULUI
----------------------------------
* Teoria macroscopic (fenomenologic) face abstractie de structura atomic, discontinu a
materiei i consider c ntre corpurile electrizate i magnetizate se exercit interaciuni
electromagnetice (fore i cupluri de fore).
** Regimurile de desfsurare a fenomenelor electromagnetice snt: static, stationar,
cuasistationar i nestationar (variabil).
LEGEA
conduciei electrice (Ohm)
Legi de
material
polarizaiei temporare
magnetizaiei temporare
legaturii n cmp electric
Legi
generale
cmp magnetic
fluxului electric
magnetic
induciei electromagnetice
circuitului magnetic
conservrii sarcinii electrice
transformrii energetice n
conductoare (Joule-Lenz)
j = +
i
E E
E
e
= _ c
0 t
P
H
m
= _
t
M
P E + =
0
D c
M B
0 0
+ = H
}}
E
E
= q dA D
}}
E
= 0 dA B
dt
I
I
u
=
A
d
- e
dt
I
I I
+
+ O =
A
A mm
d
u
dt
q
E
E
=
d
i
j E p =
Tab.2.1 Principalele legi ale electromagnetismului
2.1 LEGI de MATERIAL
a) forma local
2.1.1 LEGEA CONDUCTIEI ELECTRICE (Ohm)
- conductor liniar, izotrop, neomogen:
- conductor liniar, izotrop, omogen ( ):
0 E
i
=
j E E
i
= +
; j E = E j =
parametri de material:
uniti de msur (U.M.): [] = [V]/[A]; [S] = 1/[] = [
-1
];

metal pur
= 10
-12
[m]
izolator bun
= 10
+20
[m].
[m] rezistivitate electric;
1/ = [S/m] conductivitate electric
----------------
Ohm; S Siemens.
E i Ei cmp electric = cauza strii electrocinetice a corpurilor conductoare;
lege = legtura dintre cauz i efect;
J curent electric = efectul strii electrocinetice.

Cu
= 5610
6
[S/m];
Al
= 3410
6
[S/m];
valori:
b) forma global (integral)
i R e u
i f
= +
Fig. 2.1 Conductor filiform i
neomogen parcurs de curent
electric (a); sensurile de
referin la scrierea legii
conduciei electrice (b).
pentru conductorul filiform:
e
i
1 2
R
i
u
12
= u
f
R[] rezisten electric
; dl j dl ) E E (
2
1(C)
i
2
1(C)
= +
} }
u; u u dl E
12 f
2
1(C)
= = =
}
; e dl E
i
2
1(C)
i
=
}
} } }
=

= =
2
1(C)
2
1(C)
2
1(C)
R i
A
dl
i dl j dl j
parametru de circuit electric
u
12
= i ;e
i
= i
1
2
A (C)

d j
ei
u
12
= u
f
= u
i
i
j d; j = const. = i / A
i
uf > 0 ei > 0
uf + ei = Ri
a
b
j = const. = i/A E
i
0
R
I
U
E
R
I
U
E
I
R
U + E = RI
U = RI
E = RI
a b c
Fig. 2.2 Forme particulare ale legii lui Ohm n c. c.
(u U; e
i
E; i I ): a - latur activ;
b - circuit nchis; c latur pasiv
Precizri:
mrimi variabile n timp (mrimi instantanee): u(t), i(t), e(t), p(t);
mrimi constante n timp (curent continuu = c.c.): U, I, E, P.
U= 0
E = 0
Legea lui Ohm pentru o latur pasiv de circuit electric n c.c.
Problema 2.1
S se calculeze lungimea conductorului filiform, din cupru, cu seciunea 1mm
2
care are rezistena electric de 1.
Rezolvare:
conductor de cupru omogen:
Cu
= 5610
6
[S/m];
seciune constant: A = 1[mm
2
];
;
A
l
A
l
A
dl
R
2
1(C)
=

=
}
56[m] 1 10 1 10 56 R A l
6 6
= = =

Problema 2.2
S se deduc forma global a legii conductiei electrice (legea lui Ohm) pentru o
latur receptoare cu tensiune contraelectromotoare.
Rezolvare:
latur receptoare: u
12
= i ;
tensiune contraelectromotoare (tcem): e
i
i;
1 2
R
i
u
12
= u
f
e
i
i R e u
i f
=
Tema 2.1:
Un conductor de lungine i sectiune constanta A are, ntre capete, rezistena
electric R. Ce valoare are rezistena electric a ansamblului dac firul se
ndoaie prin njumtirea lungimii acestuia? Justificai rspunsul ales.
0,25R; 0,5R; 2R; 4R
2.1.2 LEGEA POLARIZAIEI TEMPORARE
material dielectric izotrop:
- susceptivitate electric: parametru de material:
- dielectric liniar:
- dielectric neliniar:
2.1.3 LEGEA MAGNETIZAIEI TEMPORARE
material magnetic izotrop:
- susceptivitate magnetic parametru de material
- diamagnetice:
- paramagnetice:
- feromagnetice i ferimagnetice:
H M
m t
=
e

constant;
e
=
). E (
e
E P
e 0 t
=
m

; 10 -10 : Cu ; H M 0;
-6
m t m
= |+ s
; 10 22 : Al ; H M 0;
-6
m t m
= || >
). H (
m
Fig. 2.4 Clasificarea materialelor
dup susceptivitatea magnetic
Fig. 2.3 Legile de material pentru medii liniare: a) - conduciei electrice, b) - polarizaiei
temporare; c) - magnetizaiei temporare.
Mt
H
0
a b c
H
0
0
0
a) legea legturii n cmp electric:
pentru materiale fr polarizaie permanent ( ):
- permitivitate relativ [-];
- permitivitate absolut a materialului dielectric [F/m];
pentru vid (aer):
2.2.1 LEGILE de LEGATUR (CONSTITUTIVE)
0 P
p
=
E E ) (1 E E P E ) P P ( E D
r 0 e 0 e 0 0 t 0 p t 0
= + = + = + = + + =
r 0
=
e r
1 + =
. E E D 1;
v 0 v 0 r v r
= = =
P E D
0
+ =
Materialul dielectric [.m] [-] E
str
*
[MV/m]
Ulei de transformator 10
12
10
13
2,1 2,4 15 30
Textolit 10
8
10
10
6 8 6 16
Policlorur de vinil (PVC) 10
10
10
12
6 8 6 15
Polietilen (PE) 10
13
10
15
2,2 2,4 35 60
Aer (vid) 10
8
10
10
1 3,1
r

Tab.2.2 Caracteristici electrice ale materialelor electroizolante


* E
str
ridigitate dielectric = valoarea cmpului electric la care materialul i pierde calitatea de izolant
a) legea legturii n cmp magnetic:
pentru materiale fr magnetizaie permanent ( ):
- permeabilitate magnetic relativ[-];
- permeabilitate magnetic absolut a materialului [H/m];
valori: pentru aer, materiale dia- i para-magnerice;
pentru materiale fero- i feri-magnetice
M H B
0 0
+ =
0 M
p
=
m r
1 + =

r 0
=
. H H ) 1 ( H H ) M M ( H B
r 0 m 0 m 0 0 t p 0 0
= + = + = + + =
1
r
~
) ( 10 - 100
4
r
H f = =
Fig. 2.5 Caracteristica de magnetizare a
materialelor feromagnetice
B
s
- inducie magnetic de saturaie;
B
r
inducie magnetic remanent;
H
c
cmp magnetic coercitiv;
0-1-2-3: curb de prim magnetizare;
3-4-5-6-7-8-3: ciclu de histerezis magnetic.
-Br
Materiale
feromagnetice
moi
Permeabilitate
relativ
r
Inducie de
saturaie B
s
Cmp
coercitiv H
c
Destinaie
5.000 50.000 1,9 2,2 [T] <100 [A/m] circuite
magnetice
Materiale
feromagnetice
dure
Indice de
calitate (BH)
max
Inducie
remanenta B
r
Cmp
coercitiv H
c
Destinaie
> 2500 [J/m
3
] 0,7 1,1 [T] > 400 [A/m] magnei
permaneni
Fig. 2.6 Bucla de histerezis pentru materialele
magnetice moi (a) i magnetice dure (b).
a b
0
0
Br
Bs
a) Legea fluxului electric
- forma integral (global);
- forma local
2.2.2 LEGILE FLUXURILOR
}}
=


q dA D
b) Legea fluxului magnetic
- forma integral (global);
- forma local.
}}
=

0 dA B
Fig. 2.7 Liniile cmpului magnetic snt linii nchise
0 B div =
}}}
=
V
V
dV q
}}} }}}
=
V V
V
dV; dV D div
}}} }}
=
V
dV D div dA D
v
D div = orice
orice
E
v
dA
r
= sfera
+q
Problema 2.3
S se caracterizeze local cmpul electric coulombian, produs n vid, de un
corp punctiform, ncrcat cu sarcina electric +q.
r
=
0
4
q
V(r)
c t
2
0
v
4
q
(r) E
r
=
c t
3
0
v
r 4
r q
(r) E


=
c t
dr r cos dl r dl r = =
r
r
0
q
P
0
P
(C)
dl
r
dr

Problema 2.4. Calculul capacitii condensatorului electric plan


+
_

u
+q
- q
A
d
d
A
C
0 r
=
Legea fluxului electric D
Legea de legatur n cmp electric E
Definiia tensiunii electrice u
12
Definiia capacitii electrice C
proprietile dielectricului:
r
;
dimensiunile geometrice: d, A.
C[F]
Element de circuit electric: condendator
Parametru de circuit electric: capacitate
caracterizat de
C
Tema 2.2: Verificai dimensional expresia capacitii condensatorulu plan.
--------------
F = Farad
Tema 2.3. Calculul capacitii condensatorului electric cilindric
(cablu electric coaxial).

r
2
1
a
b
r
+q
-q

r
armturi: 2 cilindri coaxiali de
lungime si raze a, respectiv b;
dielectric omogen i liniar, de
permitivitate relativ
r
;
suprafata nchis este cilindric,
de raza r (a< r< b);
tensiunea dintre armturi u
12
,
calculat n lungul unei linii de cmp
electric (neomogen).
a
b
ln
l 2
C
0 r

=
Tema 2.4 Calculai valoarea fluxului electric prin suprafaa unei sfere cu r = 1[cm],
dac n centrul sferei se afl sarcina punctiform q = 10[mC]. Ct devine fluxul
dac sarcina electric se nlocuiete cu un mic corp polarizat, cu p =1[Cm] ?
Tema 2.5 Ce valoarea are fluxul magnetic, produs de un cmp magnetic omogen,
de inductie B = 10
-2
[T], prin suprafaa sferei cu raza r = 1[cm] ?
Tema 2.6 Se pot separa polii magnetici prin sectionarea unui magnet permanent?
2.2.3 LEGEA INDUCIEI ELECTROMAGNETICE
a) Baza experimental
Fig. 2.8 Inducia electromagnetic de micare (a) i de transformare (b).
inductor = sursa de cmp magnetic variabil in timp;
indus = traseul nchis n care apare t.e.m indus;
micare: translaie, rotaie, deformare;
transformare: B(t), respectiv (t).
vitez relativ v o
N
S
v
e
indus
inductor
inductor = MP n micare
indus = spira curba nchis
~
V
(t)
B(t)
inductor
indus
e
N
1
N
2
i
1
(t)
a b
bobine fixe
D. Leonida, Michael Faraday; Ed. Tehnica, 1959
Iata cine a fost parintele Electrotehnicii: cel mai mare
experimentator pe care la avut vreodata omenirea Tyndall
fiul unui potcovar;
a invatat la, o scoala elementara, numai sa
citeasca, sa scrie si sa faca socoteli simple;
citea noaptea toate cartile aduse la legatoria
unde era ucenic;
in primul sau laborator (din podul unui grajd) si-
a construit singur aparate simple pentru
experiente de chimie si electricitate;
niciodata nu a folosit calcule matematice;
nu a vrut sa patenteze nicio descoperire sau
inventie, pentru a putea fi folosite de toata
lumea;
nu a acceptat nici o distinctie, voind sa ramina
mereu simplul Michael Faraday;
a murit sarac.
b) Forma integral nedezvoltat
dt
d
- e
A

=
{
e

- t.e.m. indus pe conturul nchis ;

A
flux magnetic inductor
}} }
=
A
dA B
dt
d
- dl E
c) Regula lui Lenz
Fig. 2.9 Efectele induciei electromagnetice (e

flux indus) se
opun cauzei care a produs-o (variaia n timp a fluxului inductor
A
).
Fig. 2.10 Regula burghiului drept
RBD
d) Forma integral dezvoltat
dA )] v B rot( B div v
t
B
[ dA B
dt
d

A A
+ +
c
c
=
}} }}
} }}
I I
= dl ) v B ( dA ) v B rot(
A
Teorema rotorului
0 B div =
; dA
t
B
- e
A
t

c
c
=
}}
t.e.m. de transformare: B(t)
t.e.m. de micare: v 0
Transformatoare electrice Maini electrice
- forma integral
APLICAII
} }} }
+
c
c
=
A
dl ) B v ( dA
t
B
- dl E
}
=

m
dl ) B v ( e
e) Forma local (diferenial)
} }} }
+
c
c
=
A
dl B) v ( dA
t
B
- dl E
dA ) B v rot( dl ) B v (
A
=
}} } }} }
I
=
A
dl E rot dl E
dA )] B v rot(
t
B
[- dl E rot
A A
+
c
c
=
}} }}
I
). B v rot(
t
B
- E rot +
c
c
=
Teorema rotorului
- forma diferenial
: - forma integral
Cazuri particulare:
- medii imobile (v=0): - a doua ecuaia a lui Maxwell;
- cmp constant (B = const.): ). B v ( E ); B v rot( E rot = =
t
B
- E rot
c
c
=
MAINI ELECTRICE
Main electric = main rotativ ce
transform puterea electric n putere mecanic
sau invers (convertor de energie electric).
Funcioneaz pe baza fenomenului de
inducie electromagnetic.
Pari componente:
- inductor partea mainii care produce
fluxul magnetic inductor;
- indus partea mainii n care se induc
tensiuni electromotoare i cureni electrici.
Regimurile de functionare ale unei maini
electrice sint: motor, generator i frn.
Clasificarea (dup felul curentului) mainilor
electrice :
maini de c.c.;
maini asincrone;
maini sincrone.
M n
P electric
P mecanic
MOTOR
FRN
M
n
P mecanic
P electric
GENERATOR M
n
P mecanic
P electric
Motorul electric convertete puterea
electric, primit pe la bornele de
alimentare, n putere mecanic la arbore.
In reele trifazate puterea electric absorbit
de motor este P
e
= 3UIcos, iar puterea
mecanic debitat P
m
= M = M2n.
Generatorul electric transform puterea
mecanic (primit pe la arbore) n putere
electric (debitat la borne).
M n
P electric
P mecanic
MOTOR
M[Nm] cuplu la arbore
[rad/s] vitez unghiular
n[rot/s] turaie
GENERATOR M
n
P mecanic
P electric
n cazul mainii ideale puterea absorbit este egal cu puterea debitat; n masina
real au loc pierderi electrice (n nfurri i n miezul feromagnetic) i mecanice
(prin frecare si ventilaie). Pierderile n mainsint egale cu diferena dintre puterea
absorbit (primit, consumat) i puterea debitat (produs, util). Raportul dintre
puterea debitat i puterea primit reprezint randamentul mainii electrice.
Majoritatea mainilor electrice sint reversibile; aceeai maina poate functiona att
ca motor ct i ca generator
) B l i( F =

R
vBl
R
e
I i = = =

2 2
R
l vB
B l i F = =

e; i
e; i
e; i
B
E
V

F
). B v ( E =
Problema 2.5.
Bara conductoare, de lungine , se
deplaseaz, pe cadrul conductor
dreptunghiular, cu viteza constant v, n
cmp magnetic omogen i invariabil n
timp. S se calculeze fora de reacie a
sistemului (fora care se opune micrii).
Solutie:
n bar se induce t.e.m. de micare e:
e produce un curent i, pe traseul nchis :
fora Laplace:
l B v dl B v dl E dl E dl ) B v ( e
l
0
l
0
= = = = =
} } } }
Tema 2.7 Utiliznd expresia matematic a unei legi a electromagnetismului s
se arate c dimendional [V] = [Wb] / [s].
inducie electromagnetic
f) Cureni turbionari (Foucault)
Fig. 2.11 a) conductor masiv n cmp magnetic variabil; b) corp conductor nclzit prin
inducie; c) tahometru cu inducie; d) transformator cu miez feromagnetic din tole.
conductor masiv
n
cmp magnetic variabil: B(t)
t
B
- E rot
c
c
=
legea conducei E j =
Efectele curenilor turbionari:
- nclzirea conductorului masiv;
- fore Laplace, datorate interaniunii acestor cureni electrici cu cmpul
magnetic inductor.
E cmp electric
Fig. 2.12 Instalaie de clire prin inducie: a) pri componente; b) schema electric.
CLIREA PRIN INDUCIE
NCLZIREA PRIN INDUCIE - nclzirea
n volum a materialelor electroconductoare,
prin cureni turbionari;
.
CLIREA - tratament termic prin nclzire
superficial a pieselor feromagnetice;
PRINCIPIUL CLIRII: piesa se introduce n
cmpul magnetic al inductorului.
r
f
0,503
[mm]

=
P [W/kg] = k
T
f
2
B
2
f = 500Hz 1MHz
adncime de
ptrundere:
C
TRANSFORMATORUL ELECTRIC
Fig. 2.13 Inducie proprie i mutual n primarul, respectiv n secundarul transformatorului
.
dt
d
N
dt
) d(N
- e
f f

= =
Flux magnetic total: =
A-bobina
;
Flux magnetic fascicular:
f
=
A-spira

A
= = N
f
;
1
2
Tensiune electromotoare de
inducie proprie (autoinducie):
Tensiune electromotoare de
inducie mutual (inducie reciproc):
;
dt
) (i d
N e e
1 f
1 1 1
= =
;
dt
) (i d
N e e
1 f
2 2 2
= =
miez feromagnetic
primar
secundar
Tema 2.8 Cnd t.e.m. de contur e
I
= e
m
+ e
t
este nenul:
a) B = constant i v = 0;
b) B = constant i v=0;
c) B = B(t) i v = 0;
d) B = B(t) i v = 0;
e) B = 0 i v = 0. Justificai alegerea facut.
sistem de rcire forat
conservator de ulei
cuv cu ulei
izolatori de trecere
Fig. 2.13 Prile electromagnetice
(a) i anexe (b) transformatorului
electric de putere
miez feromagnetic
bobine concentrice a
b
2.2.4 LEGEA CIRCUITULUI MAGNETIC
a) Forma global (integral)
dt
d
u
A
A mm
+ =
; dl H u

mm
}
= ; dA j
A
A
}}
= . dA D
A
A
}}
=
}} }} }
+ =
A A
dA D
dt
d
dA j dl H
Fig. 2.14 Sensuri de referin (a) i
solenaia unei bobine electrice (b).
pentru corpuri n repaus (v = 0):
}} }} }

c
c
+ =
A A
dA
t
D
dA j dl H
D
j
t
D
=
c
c
}} }}
=
c
c
=
A
D
A
D
dA j dA
t
D
i
- densitatea curentului electric de deplasare;
- intensitatea curentului de deplasare.
a b
Teorema lui Ampre legea circuitului magnetic, pentru medii
imobile (v=0), n regim cuasistaionar (j
D
<< j):
; dA
t
D
dA j dl H
A A
}} }} }

c
c
+ =
}} }
=
A
dA j dl H
Aplicaii ale teoremei lui Ampre: calculul cmpului magnetic
Problema 2.6.
S se calculeze cmpul magnetic, produs n aer, de un conductor filiform,
liniar, n regim electrocinetic (parcurs de curentul electric de intensitate i).
i
i
H
H
r
= linie de cmp
d
d
;
r 2
i
H(r)

=
r 2
i
H B(r)
0
0 r

= =
Tema 2.9 S se calculeze valoarea induciei
magnetice n aer, la distanta d =1cm fa de
conductorul liniar i filiform, parcurs de 1[kA].
----------------
Regim cuasistaionar = regimul n care densitatea curentului de deplasare se poate neglija, n
ntreg volumul, cu excepia dielectricilor condensatoarelor, din acel volum
2
i
a 2
r i
H

=
r 2
i
H
e

=
Fig. 2.15 Cmpului magnetic pentru conductorul masiv (a) i pentru bobina toroidal (b)
Problema 2.7.
S se calculeze intensitatea cmpului magnetic n interiorul i n exteriorul:
a) unui conductor masiv, parcurs de curentul electric i;
b) unei bobine electrice, cu miez feromagnetic toroidal.
2
Tema 2.10
La ce distan de suprafaa conductorului masiv, cu seciunea circular,
inducia magnetic are valoarea jumatate din valoarea maxim. Se d:
r = 5[mm]; I = 10[A];
r
= 1.
Fe
2
l
I N
r 2
i N
H

=

=
Problema 2.8.
Calculul inductivitii unei bobine electrice, cu miez feromagnetic toroidal.
Fe
2 Fe
l
I N
r 2
i N
H H H

=

= = =
;
l
I N
H H B
Fe
0 r 0 r

= = =
A B dA B dA B
A spira
f
= = =
}} }}
Fe
2
0 r
f
l
A N

I
N
I

L

=

= =
const.
r
=
. H B
r 0
=
proprietile miezului feromagnetic:
r
;
numrul de spire: N;
dimensiunile geometrice: , A.
H
linie de cimp magnetic
b) Forma local (diferenial)
Fig. 2.16 Condensator electric n c.a.
(regim cuasistationar).
pentru corpuri n repaus:
}} }} }

c
c
+ =
A A
dA
t
D
dA j dl H
}} }
=
A
dA H rot dl H
}} }}

c
c
+ =
A A
dA )
t
D
j ( dA H rot
t
D
j H rot
c
c
+ =
j H rot =
teorema rotorului
- forma local
orice orice A

prima ecuaie a lui Maxwell


regim cuasistaionar (j
D
<< j):
intersecteaz numai izolatori: i

= 0 sau q

= const.
intersecteaz izolatori i conductori: sau
i

= -i
D
.
2.2.5 LEGEA CONSERVRII SARCINII ELECTRICE
a) Forma integral:
dt
dq
i

=
. q dA D


}}
= ; dA j i

}}
=
; 0
dt
dq

=
}} }}

c
c
=

dA
t
D
dA j
Fig. 2.17 a) curent de neutralizare; b) - nod electrostatic;
c) - curent de deplasare prin dielectricul condensatorului.
a
b
c
n
n
-
-
0
regim cuasistaionar (j
D
<< j): sau i

=0;
, 0 dA j

=
}}
teorema continuitii linilor de curent
&
nod de circuit
prima teorema
a lui Kirchhoff
b) Forma local (diferenial)
Fig. 2.18 Nod electrocinetic
0 dV j div
V
=
}}}
0 dA j

=
}}
0 j div =
n regim cuasistaionar:
teorema divergentei
orice orice V

2.2.6 LEGEA EFECTULUI ELECTROCALORIC


a) Forma local:
[p] = [E][j] = V/m A/m
2
= W/m
3
.
; j E
dV
dP
p = =
conductor omogen
j E E
i
= +
0 E
i
=
2 2
E j p = =
Fig. 2.19 Conductor filiform n
regim electrocinetic
b) Forma integral:
P = u
f
i - putere primit de conductor din exterior, de la cmpul electric;
P
R
= Ri
2
putere transformat ireversibil n cldur;
P
G
= ie
i
putere schimbat de sursa de energie cu cmpul electric exterior.
P = Ri
2
ie
i
; dV j E dV p
V V
}}} }}}
=
}}} } }
= = = =
V
2
1(fir)
2
1(fir)
f
i u dl E i dl A j E dV j E P
1 2
R
i
u
12
= u
f
i R e u
i f
= +
u
f
i = Ri
2
ie
i
e
i
u
12
i
J = i/A
Problema 2.9
Rezistena unui conductor filiform este R = 20[], iar curentul care l parcurge
i=5[A]. S se calculeze puterea dezvoltat n conductor, precum i cantitatea de
cldur produs n timp de o or (n joule
1
, kilowatt-or
2
i kilocalorii
3
).
Rezolvare:
P
R
= Ri
2
= 205
2
= 500 [W];
W
a
= P
R
t = 5003600 [Ws] = 1810
5
[J];
W
a
= P
R
t = 5001 [Wh] = 0,5 [kWh];
W
a
= P
R
t = 0,245003600 [cal] = 432 000 [cal] = 432 [kcal].
________
1
J = Joule; [J] = [Ws]
2
kWh = 10
3
W3600s = 3,610
6
J
3
kcal = 10
3
cal; cal = 0,24Ws = 0,24J
energie = putere x timp
Concluzii
Ecuaiile lui Maxwell = forma local, pentru medii imobile (v=0),
a legilor:
circuitului magnetic:
induciei electromagnetice:
fluxului electric:
fluxului magnetic:
t
D
j H rot
c
c
+ =
t
B
- E rot
c
c
=
v
D div =
0 B div =
Unde electromagnetice = cmp electromagnetic, desprins de
corpuri, produs prin interaciunea dintre cmpul electric variabil
n timp i cmpul magnetic variabil n timp, ce se propag cu
viteza:
Undele electromagnetice stau la baza telecomunicaiilor,
radiolocaiei, radionavigaiei, radiogeodeziei, radioastrologiei etc
[m/s]. 10 3

1
c unde ,

c

1
v
8
0 0
0
r r
0
=

=
Cap. 3 BAZELE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE pag. B1*
3.1 TOPOLOGIE i MRIMI 152
3.1.1 Topologia circuitelor 152
3.1.2 Clasificarea circuitelor 153
3.1.3 Mrimi sinusoidate 155
3.1.4 Caracterizarea dipolului electric pasiv 159
3.1.5 Puteri electrice n regim permanent sinusoidal 162
3.2 ECUAIILE CIRCUITELOR ELECTRICE 164
3.2.1 Teorema lui Joubert 164
3.2.2 Teoremele lui Kirchhoff 166
3.2.3 Teorema conservrii puterilor 167
3.3 ELEMENTE DIPOLARE 170
3.3.1 Elemente active (surse, generatoare) 170
3.3.2 Rezistoare electrice 172
3.3.3 Bobine electrice 174
3.3.4 Condensatoare electrice 177
13 probleme rezolvate + 17 probleme propuse
___________
* - R. Morar .a.; Electrotehnic i maini electrice curs, vol.1; Lito UTC-N; 621.3/E35c
3.1 TOPOLOGIE i MRIMI
3.1.1 TOPOLOGIA CIRCUITELOR
Fig. 3.1 Reea electric (a) i schema sa topologic (b)
latur poriune neramificat de circuit, pe care curentul rmne constant;
nod punct de intersecie a cel puin trei laturi, sau punctul n care se
unesc extremitile unei laturi nchise cu ea nsi;
ochi (bucl, ciclu) o succesiune de laturi formnd o curb nchis;
pentru orice reea conex (oricare dou noduri
pot fi unite printr-o curb care trece numai prin laturi),
numrul de ochiuri independente:
o = n + 1;
fa de un sistem dat de ochiuri, un ochi este
independent dac conine cel puin o latur
necomun la acel sistem.
3.1.2 CLASIFICAREA CIRCUITELOR
a) natura elementelor de circuit:
- liniare;
- neliniare.
b) regimul de funcionare:
- staionar (c.c.);
- cuasistaionar (c.a.);
- nestaionar (variabil).
c) legtura cu exteriorul:
- izolate;
- neizolate:
- dipol (latur);
- cuadripol;
- multipol.
frecvena f = 0
regimul permanent sinusoidal al circuitelor liniare de c.a.
fenomene stabilizate mrimile de stare varieaz periodic
ce vom
studia ?
Fig. 3.2 Laturi active (a, b, c); pasiv (d); generatoare (a); receptoare (b, c, d)
latur
- activ: e o
- pasiv: e = 0
latur
- receptoare: p = ui > 0 (primete putere pe la borne);
- generatoare: p = ui < 0 (cedeaz putere pe la borne);
latur activ receptoare: i u si i e; u + e = iR
p = ui > 0
u
e
i
R
u
e
i
R
p = ui < 0
p = ui > 0
u
e
i
R p = ui > 0
u
i
R
a
b
c d
d) clasificarea laturilor* de circuit
------------
Latur de circuit electric = circuit electric (neizolat) dipolar
) t sin( E ) t sin( NBA
dt
d
N e
m
f
+ = + = =
3.1.3 MRIMI SINUSOIDATE
Fig. 3.3 Producerea t.e.m. sinusoidale, prin rotirea
unei bobine ntr-un cmp magnetic exterior
= constant;
B = constant;
(t) =
a) producere
N +e
A
B
N
-e
O


flux magnetic fascicular
f
=
A-spir
:
) t cos( BA A B
f
+ e = = u
flux magnetic total: =
A-bobin
:

A
= = N
f
;
t.e.m. de micare:
NBA = const. =
Em
. t +
Fig. 3.4 Caracterizarea mrimii periodice i(t)
0 sau 0 dt ) t ( i
T
1
I
T t
t
med
1
1
< > =
}
+
0 dt ) t ( i
T
1
I
T t
t
2
1
1
> =
}
+
valoarea medie ptratic = valoarea efectiv (eficace):
frecvena: f = 1/T [s
-1
] = [Hz]
pulsaia: = 2/T = 2f
valoarea medie:
b) caracterizare
perioada: T [s]
- valoarea indicat de aparatele de msur
); t sin( I i
m
+ =
) t sin( I 2 i + e =
] , ( t t e
] , ( t t e
defazajul:
12
= -
21
=
Fig. 3.5 Faze iniiale i defazaje
faza: [rad]
faza iniial:
= 0: mrimi n faz;
= : mrimi n opoziie de faz.
0
1 2 21
> =
0
1 3 31
< =
0
m
m
I 0,707
2
I
I = =
t +
-
2 1
2
I
dt ) t ( sin I
T
1
dt (t) i
T
1
I
m
T
0
2 2
m
T
0
2
= + = =
} }
Problema 3.1.
Caracterizai sinusoida tensiunii reelei monofazate de j.t. dac valoarea
instantanee are expresia: u(t) = 2220 sin(100t) [V].
) t sin( U 2 u(t) + =
U = 220[V];
U
m
= 2220 =311[V].
= 100 = 314 [rad/s];
f = /2 =50 [Hz];
T = 1/f = 0,02 [s]
Tema 3.1
Calculai frecvena i pulsaia mrimii sinusoidale dac T = 20[ms].
Tema 3.2.
Scriei ecuaia i reprezentai sinusoida tensiunii u(t), dac T = 2[ms] i valoarea
maxim (de vrf) U
m
= 331[V] este atins la t = 0,2[ms].
Tema 3.3
Demonstrai c valoarea medie a mrimilor sinusoidale este nul.
Tema 3.4
Scriei expresia sinusoidei curentului electric, dac ampermetrul indic 2[A] iar
frecvenmetrul 100[Hz]. Alegei faza iniial a curentului sinusoidal egal cu un
sfert de perioad.
1 j =

= + e =
j
e I I ) t sin( I 2 i
} I { Im } I { Re I
2 2
+ =
c) reprezentarea n complex (prin fazori)
valoare efectiv modul
faz iniial argument
fazor: segment orientat ataat numrului complex I
) sin j I(cos e I I
j
+ = =
} I Re{
} I Im{
arctg =
Fig. 3.6 Planul complex (planul Gauss).
} I e 2 Im{ i
t je
=
) exp(j I I =
Problema 3.2.
/3) t sin( 4,24 u(t) + =
2 U 4,24 =
j2,6 1,5 )
2
3
j
2
1
3( )
3

jsin
3

3(cos e
2
4,24
U
3

j
+ = + = + = =
j2,6 1,5 U + =
3 2,6 1,5 U
2 2
= + =
/3[rad] 1,05[rad] 60
1,5
2,6
arctg
} I Re{
} I Im{
arctg
0
= = = = =
+j
+1
I
0
I

d) operaii cu mrimi sinusoidale reprezentate n complex


ADUNAREA
) t sin( I 2 ) t sin( I 2 ) t sin( I 2
2 2 1 1
+ e + + e + e
2 2 1 1
2 2 1 1
cos I cos I
sin I sin I
arctg
+
+
=
) cos( I 2I I I I
2 1 2 1
2
2
2
1
+ + =
2 1 2 2 1 1 2 2 1 1
j
I I ) sin I sin j(I cos I cos I jIsin Icos Ie I + = + + + = + = =
i = i
1
+ i
2
:

= +
= +
sin I sin I sin I
cos I cos I cos I
2 2 1 1
2 2 1 1
Fig. 3.7 Adunarea mrimilor sinusoidale
reprezentate n complex
I = I
1
+I
2
I
1
I
2
1
2


0
+1
+j
AMPLIFICAREA CU UN SCALAR
I e I ) t sin( I 2 i
j
= + =
DERIVAREA
INTEGRAREA
I j e I )
2

t sin( I 2 ) t cos( I 2
dt
di
/2) j(
= + + = + =
+
j
I
e

I
)
2

t sin(

I
2 ) t cos(

1
I 2 dt i
/2) j(
= + = + =

}
j 1 j 0 )
2

sin j
2

(cos e
/2 j
= + = + =
t
j
j
1
e
1
e
/2 j
/2 j -
= = =
t
t
Fig. 3.8 Operaii cu mrimi sinusoidale reprezentate
n complex (operaii cu fazori).
0
+1
+j

I
I +/2
-/2
jI
I / j
- amplificare cu scalarul i rotire cu +/2 [rad] = +90
0
- inmultirea fazorului cu j
derivare =
- amplificare cu scalarul 1/ i rotire cu -/2[rad] = -90
0
- mprirea fazorului cu j
integrare=
>1
>1
Avantajul operaiilor cu fazori: transformarea ecuaiilor integro - difereniale
(funcie de timp) n ecuaii algebrice (cu numere complexe).
(t); u (t) u (t) u u(t)
C L R
+ + =
i(t); R (t) u
R
=
;
dt
di
L (t) u
L
= ; dt i
C
1
(t) u
C
}
=
dt i
C
1
dt
di
L i(t) R u(t)
}
+ + =
)]
C
1
L j( [R I I
C
1
j I L j I R U

+ =

+ =
Fig. 3.9 Circuit RLC serie
)
C
1
L j( R Z
I
U

+ = =
Fig. 3.11 Semiplanul impedanei Z
Fig. 3.10 Diagrama fazorial
mprire cu fazorul I = Ie
ji
(mprire cu I i rotire cu -
i
)
R L
C
u(t)
i(t)
u
R u
L
u
C
+1
+j
0
I
U
U
L
=jCI
U
R
=RI
+j
0
<0
-j/C
jL
Z
R +1
Problema 3.3.
Ce valoare indic ampermetrul, dac i
1
(t) = 32 sin(314t+/3)[A] i
i
2
(t) = 5,65 sin(100t+/6)[A]. Scriei expresia sinusoidei
curentului ce parcurge ampermetrul.
Rezolvare
indentificnd sinusoidele: I
1
= 3[A];
1
= /3[rad] i I
2
= 5,65/2 = 4[A];
2
= /6[rad];
fazorii curenilor:
prima teorema a lui Kirchhoff: i
1
+i
2
i = 0;
i(t) = 6,762 sin(314t+0,74)[A].

j2,6[A]; 1,5 )
2
3
j
2
1
3( )
3

jsin
3

3(cos e 3 I
3

j
1
+ = + = + = =
j2[A]; 3,46 )
2
1
j
2
3
4( )
6

jsin
6

4(cos e 4 I
6

j
2
+ = + = + = =
; I I I 0; I I I
2 1 2 1
= + = +
6,76[A] 4,6 4,96 I
2 2
= + =
0
43 0,74[rad]
4,96
4,6
arctg = = =
[A] e 6,76 e 6,76 j4,6 4,96 I I I
0
j43 j0,74
2 1
= = + = + =
A
i
1
i
2
i
Tema 3.5
Determinai, cu ajutorul fazorilor, valoarea efectiv, faza iniial a curentului i = i
1
i
2
i
scriei expresia valorii instantanee i(t), dac i
1
(t)= 2I
1
sin(t+/3),
i
2
(t)= 2I
2
sin(t+2/3) i I
1
= 2I
2
= 3[A].
Tema 3.6
Deducei forma canonic n sinus a t.e.m. autoinduse n bobina de inductivitate L=3[mH]
parcurs de curentul i
1
(t) = 32 sin(314t+/3)[A].
u
j
u
e U U ) t sin( U 2 u

= + e =
i
j
i
e I I ) t sin( I 2 i

= + e =
dipol pasiv
e
k
=0
u
i
p
3.1.4 CARACTERIZAREA DIPOLULUI PASIV
Fig. 3.12 Dipol electric pasiv (receptor)
- excitaie:
- rspuns:
parametri dipolului:
?
Caracterizare = cunoaterea valoriilor parametrilor electrici echivaleni;
Parametri electrici pot fi determinai experimental, prin ncercri electrice
(ncercarea de mers n gol i ncercarea la scurtcircuit de prob).
4 grupe de cte 2 parametri reali;
2 parametri complexi.
a) Impedan Z i defazaj

t t
e =
O > =
] rad [ ,
2
,
2
] [ , 0
I
U
Z
i u
) t sin(
Z
U
2 i
u
+ e =

O < > =
O > =
] [ , 0 sau 0 sin Z X
] [ , 0 cos Z R

=
+ =
R
X
arctg
X R Z
2 2
)
R
X
arctg t sin(
X R
U
2 i
u
2 2
+ e
+
=
>0 dipol cu caracter inductiv;
=0 dipol cu caracter rezistiv;
<0 dipol cu caracter capacitiv.
X>0 dipol cu caracter inductiv;
X=0 dipol cu caracter rezistiv;
X<0 dipol cu caracter capacitiv.
b) Rezisten R i reactan X
Z
U
I =
Fig. 3.13 Planul complex al fazorilor tensiune i curent (a) i semiplanele
parametrilor impedan (b) i admitan (c).
j ) j(
j
j
e Z e
I
U
e I
e U
I
U
Z
i u
i
u
= =

= =

Z = Ze
j
= Z(cos +jsin) = R + j X
c) Impedan complexa Z Nu este fazor, ci operator complex
I i(t)
0
0
0
c) Admitan Y i defazaj

e =
> = =
[rad] ,
2

,
2


[S] 0,
Z
1
U
I
Y
i u

) t sin( UY 2 i
u
+ e =
d) Conductan G i susceptan B

< > =
> =
] S [ , 0 sau 0 sin Y B
] S [ , 0 cos Y G
|
.
|

\
|
+ e + =
G
B
arctg t sin B G U 2 i
u
2 2

=
+ =
G
B
arctg
B G Y
2 2
jB G sin jY cos Y Ye
e Z
1
Z
1
U
I
Y
j
j
= = = = = =

Y U I =
c) Admitan complex Y
Fig. 3.14 Planul complex al fazorilor tensiune i curent (a) i semiplanele
parametrilor impedan (b) i admitan (c).
Nu este fazor, ci operator complex
I i(t)
0
0
0
Problema 3.4.
Ce caracter (inductiv, capacitiv sau rezistiv) are dipolul electric caracterizat de
impedana complex Z = 3 + j4[].
Soluie: Z = R +jX = 3 +j4; R = 3; X = +4 >0 caracter inductiv.
Problema 3.5.
Curentul sinusoidal, de pulsatie = 2f, frecven f = 50[Hz] i valoare
efectiv I = 2[mA], parcurge rezistorul de rezisten R = 1500[]. S se
calculeze:
valoarea instantanee a curentului: i(t)=2Isin(t+) = 2,8310
-3
sin(314t+ )[A];
valoarea instantanee a tensiunii, la bornele rezistorului:
u(t)=Ri =2IRsin(t+) = 4,24sin(314t+ )[V];
valoarea efectiv a tensiunii: U = RI =1500210
-3
= 3[V].
Problema 3.6
S se calculeze curentul prin bobina de inductivitate L = 5[H], alimentat la
tensiunea sinusoidal cu valoare efectiv de 3[V] i frecvena f = 20[kHz].
valoarea instantanee a tensiunii : u(t) = 2Usin(t+) = 23sin(125,710
3
t+)[V];
admitana bobinei: Y
L
= 1/ Z
L
= 1/ L =1/(2fL) = 1,59[S];
valoarea instantanee a curentului:
i(t) =2UY
L
sin(t+ - /2) = 24,77sin(125,710
3
t+ - /2)[A].
Tema 3.7
Calculai impedana complex, impedana i admitana condensatorului cu
capacitatea C = 33[nF], la frecvena f = 100[Hz]. Se d: X = -1/C.
Tema 3.8
Ce caracter are dipolul electric caracterizat de admitana Y = 3 + j4[S].
Justificai rspunsul.
) t sin( U 2 u
u
+ e =
) t sin( I 2 i
i
+ e =
3.1.5 PUTERI ELECTRICE n REGIM SINUSOIDAL
a) Puterea instantanee p(t):
b) Puterea aparent S:
) t (2 c UI ) cos( UI
) t Isin( 2 ) t Usin( 2 i(t) u(t) p(t)
i u i u
i u
+ + =
= + + = =
os
dipol pasiv
e
k
=0
u
i
p
] VA [ , 0 U Y I Z I U S
2 2
> = = =
amplitudinea puterii instantanee;
putere disponibil.
Se dau:
Se definesc:

Fig. 3.15 Dipol electric pasiv


(dipol receptor)
- excitaia;
- rspunsul;
0
S=U
I
S=U
I
P=UIcos
t
p(t)
u(t)
i(t)
>0
p(t)
i(t)
u(t)
Fig. 3.16 Puterea instantanee p(t), activ P i aparent S.
Observaii:
Dac u(t) i i(t) au frecvena f, puterea p(t) are frecvena dubl: 2f.
Dac 0 exist momente n care p(t)<0, adic dipolul, dei este pasiv,
cedeaz sursei de alimentare o parte din energia nmagazinat n cmpul
magnetic al bobilelor i/sau energia nmagazinat n cmpul electric al
condensatoarelor.
] W [ , 0 GU cos YU I R cos I Z
cos I U pdt
T
1
P
2 2 2 2
T t
t
1
1
> = = = =
= = =
}
+
P0 absorbit;
putere util.
c) Puterea activ P:
]; [ , cos
S
P
k
p
= = factor de putere:
- factor de utilizare a puterii disponibile;
- caracterizeaz eficacitatea sistemului de distribuie a energiei electrice;
- distribuitorul de energie electric doreste k
P
ct mai mare, adic k
P
1.
[0,1]; k
P
e
d) Puterea reactiv Q
] VAR [ , 0 sau 0 BU sin YU I X sin I Z
P S sin I U Q
2 2 2 2
2 2
< > = = = =
= = =
dipol inductiv: Q > 0, absoarbe putere reactiv;
dipol rezistiv: Q = 0; transfer ntre elementele circuitului
dipol capacitiv: Q < 0, debiteaz putere reactiv.
2 2
*
j j
* * *
2 2 j j
* *
jB)U (G U Y e U e U Y U Y U
jX)I (R I Z e I e I Z I I Z I U S
u u
i i
+ = = = =
= + = = = = =

Fig. 3.17 Semiplanul puterii complexe S.


d) Puterea complex S
Q j P Ssin j Scos e S e I U e I Ue I U S
j ) j( j j
*
i u i u
+ = + = = = = =

0
>0
Nu este fazor, ci operator complex
Problema 3.7.
Un motor asincron monofazat este alimentat la tensiunea de 220[V],
frecvena 50[Hz]. Motorul este receptor inductiv, care poate fi reprezentat
prin impedana complex Z = R + jX = 42 + j26[]. Calculai puterile electrice
absorbite de motor.
Rezolvare
]; [ 49,4 26 42 X R Z
2 2 2 2
= + = + =
4,45[A];
49,6
220
Z
U
I = = =
516[var]; 4,45 26 I X Q 833[W]; 4,45 42 I R P
2 2 2 2
= = = = = =
0,85.
980
833
S
P
cos k 980[VA]; 4,45 220 I U S
P
= = = = = = =
Tema 3.9
Problema precedent rezolvat n complex. Calculai i inductivitatea
motorului.
Tema 3.10
Rezistorul cu R = 3[] disip P = 675[W]. Care este valoarea maxim a
curentului i valoarea efectiv a tensiunii la bornele rezistorului?
Tema 3.11
Ce caracter (rezistiv, inductiv sau capacitiv) are dipolul care absoarbe att
putere activ ct i putere reactiv. Justificai rspunsul.

Problema 3.8.
O bobin real cu rezistena R = 6[] i inductivitatea L = 15[mH] este
alimentat cu tensiunea u(t) = 224sin(314t)[V]. Calculai parametrii electrici
ai bobinei i puterile electrice absorbite de aceasta.
Rezolvare:
Valoarea efectiv, pulsaia, frecvena i faza iniial a tensiunii snt:
U = 24[V]; = 100 = 314[rad/s]; f = /2 = 50[Hz];
u
= 0.
Reactana: X=L= 1001510
-3
= 4,71[], permite calculul impedanei i defajazului:
Z = (R
2
+X
2
)
1/2
= 7,63[]; = arctgX/R = arctg4,71/6 = 0,66[rad] = 38
0
.
Valoarea efectiv, faza iniial i expresia curentului absorbit:
I = U/Z = 24/7,63 = 3,13[A];
i
=
u
- = -0,66[rad]; i(t) = 23,14sin(314t-0,66)[A].
Puterile activ i reactiv consumate de bobin:
P = RI
2
= UIcos = 59,3[W]; Q = XI
2
= UIsin = 46,6[var].
Utiliznd simbolurile complexe ale mrimilor i parametrilor:
U = Ue
ju
= 24[V]; I = Ie
ji
= 3,14e
-j0,66
= 2,47-j1,94[A];
Z = Ze
j
= R+jX = 6+j4,71[];
S = ZI
2
= UI* = 24(2,47+j1,94) = 59,3 + j46,6[VA].
Tema 3.12
Calculai impedana i admitana unui condensator de capacitate C =47[nF], la
frecvena f = 100[kHz]. Repetai calculele pentru bobina cu inductivitatea
L = 3,3[H]. Calculai valorile maxime ale tensiunii la bornele acestor elemente
ideale de circuit parcurse de curentul sinusoidal de frecvena f i valoare
efectiv I = 5[mA].
Tema 3.13
La ce tensiune se poate alimenta un rezistor cu caracteristicile: P = 1[W] i
R =10[kO]?
Tema 3.14
Un motor de c.a. monofazat, alimentat la tensiunea U = 220 [V], absoarbe
puterea activ P = 2 [kW], la cos = 0,8. S se calculeze parametri dipolului
receptor constituit de motor, puterea reactiv i puterea aparent.
3.2.1 FORMA COMPLEX a LEGII lui OHM
Teorema lui Joubert legea conduciei electrice, n regim
cuasistaionar, pentru o latur de circuit electric.
Fig. 3.18 Latur activ i receptoare.
);
dt
di
L ( e dl E

k
k k
}
+ =
}
+ + = +
t
0
k
k
k
k k k k k
dt i
C
1
dt
di
L i R u e
} }
+ = + =
t
0
k k

k
k k k C R
u dt i
C
1
i R u u u dl E
k
k+1
k k k k
Z I U E = +
( )
( )
( )
( )
corespondena operatiilor
+U
k
u
k
i
k
;
+E
k
e
k
i
k
;
k k
k
k k k
k
k
k k k k k
Z I )]
C
1
L j( [R I
C j
I
I L j I R U E = + =

+ + = +
k
3.2.2 TEOREMELE lui KIRCHHOFF
; 0 i
(n) k
k
e
=
0 i i i i
n k 2 1
= + +
; 0 I
(n) k
k
e
=
0 I I I I
n k 2 1
= + +
+I
k
i
k
iese din nod
; V V u
1 k k k +
=
e
=
(o) k
k
0 u

e
=
(o) k
k
0 U
+U
k
u
k
o;
+E
k
e
k
o;
+I
k
i
k
o;
k k k k
Z I U E = +

e e
=
(o) k (o) k
k k k
I Z E
a) prima teorem nodul (n)
b) a doua teorem ochiul (o)
Fig. 3.19 Nod electrocinetic
Fig. 3.20 Ochi de circuit electric
+I
1
- I
2
+ I
k
I
n
= 0
o
n
n
Fig. 3.21 Calculul tensiunii ntre dou noduri
APLICAIE

e
= =
(o) k
k k k BA AB
) E I Z ( U U

e
= +
(o) k
k BA
0 U U

e
=
(o) k
k
0 U
k k k k
Z I U E = +
Problema 3.9
Aplicati teorema lui Joubert laturii active formate din impedana Z = R + jX,
nseriat cu o sursa de tensiune contraelectromotoare (t.c.e.m.).
Soluie
1 2
Z=R+jX
I
U
12
E
U
12
E = I(R + jX)
k
U
k
= +U
12
u
12
i;
E
k
= - E e i;
k k k k
Z I U E = +
3.2.3 TEOREMA CONSERVRII PUTERILOR
; 0 I
k) ( j
j
e
= ; 0 I
k) ( j
*
j
e
=
; 0 I V
k) ( j
*
j k
e
=
; 0 I V
k) ( j
*
j
n
1 k
k
e =
= 0. I ) V V (
*
k 1 k
l
1 k
k
=
+
=

0; I U
*
k
l
1 k
k
=

=
0; S
l
1 k
k
=

=
k k k
jQ P S + =
; jX R Z
k k k
+ =

= =
=
l
1 k
2
k k
l
1 k
*
k k
I Z I E
0 Q
l
1 k
k
=

=
0 P
l
1 k
k
=

=
- se conserv att puterile
active ct i cele reactive
Fig. 3.22 Latur activ i receptoare
(reea izolat: -laturi; o -ochiuri independente)
V
k
V
k+1
( )
( )
3.3. ELEMENTE de CIRCUIT DIPOLARE
3.3.1. ELEMENTE ACTIVE (SURSE, GENERATOARE)
3.3.2. REZISTOARE ELECTRICE
3.3.3. BOBINE ELECTRICE
3.3.4. CONDENSATOARE ELECTRICE
element
activ (e 0)
pasiv (e = 0)
rezistor;
bobin;
condensator.
3.3.1. ELEMENTE ACTIVE (SURSE, GENERATOARE)
Fig. 3.23 Generator ideal de tensiune (a), ideal de curent (b)
i generator real (c).
n c.a. sinusoidal:
- generatorul real are caracter inductiv;
- este caracterizat de t.e.m. sinusoidal E = Ee
j
i de impedana complex Z
g
= 1/Y
g
E
Z
g
U
I
g
Z I U E =
0
e
i
u
u = constant
e
u
i
i
sc
u
i
^
^
u
i
sc
i = constant
i
0
a
b
e
i
u
R
g
i
sc
u
i
^
^
G
g
u
i
0
e
i
sc
= e/R
g
= eG
g
u = e - iR
g
i = i
sc
- uG
g
c
3.3.2. REZISTOARE ELECTRICE
a) rezistor liniar: R = const. f(u,i)
I R U i R u = =
0 X =
0
R
X
arctg = =
Fig. 3.24 Rezistor liniar n c.a.
R
U
U Y I R I Z jQ P S
2
2
*
2 2
= = = = + =
P = RI
2
= U
2
/R;
Q = 0.
R
I
U
Z
R
= =
R;
R
= Z
Impedana este
independent de f
p = ui
u
i
R
u
i
0
+1
+j
= 0
U
I
a b
c
t
0
u
i
u(t) i(t)
= 0
rezistorul liniar absoarbe numai putere activ

u
= 0
b) rezistor neliniar: R const. = f(u,i)
Fig. 3.25 Caracteristica volt-amper a rezistoarelor neliniare:
a) termistor; b) varistor; c) diod semiconductoare.
U
0
u
i
varistor
t
0
0
i
u
termistor
0
u
i
diod
semiconductoare
+
-
-
+
a b c
culoare
a
banda
1
banda
2
banda
3
banda 4
banda
5
Negru 0 0 0 x 1
Maro 1 1 1 x 10 1%
Rosu 2 2 2 x 100 2%
Portoca
liu
3 3 3 x 1,000
Galben 4 4 4 x 10,000
Verde 5 5 5 x 100,000 0.50%
Albastr
u
6 6 6 x 10
6
0.25%
Violet 7 7 7 x 10
7
0.10%
Gri 8 8 8 x 10
8
0.05%
Alb 9 9 9 x 10
9
Auriu x 0.1 5%
Argintiu x 0.01 10%
Fig. 3.26 Codul de culori pentru marcarea
rezistoarelor electronice
Categorii de rezistoare:
fixe;
variabile;
neliniare
Utilizare:
producerea local unei cderi de tensiune;
transformarea energiei electrice n energie termic (cldur).
Tehnologie:
rezistoare chimice;
rezistoare bobinate;
rezistoare cu pelicul.
Mrimi caracteristice:
puterea disipat;
rezistena;
tolerana.
3.3.3. BOBINE ELECTRICE
a) bobina ideal (fr pierderi): L = const. f(,i); R = 0.
inductivitate = inductan: L = /i; [H = Wb/A]
Ri e u = +
0 R =
dt
di
L e =
I L j U
dt
di
L u e = =
R = 0;
X = +L;
= +/2;
Z
L
= L
L
U
j U Y I L j I Z jQ P S
2
2
*
2 2
e
= = e = = + =
P = 0;
Q = LI
2
> 0; absorbita
L j
I
U
Z
L
= =
impedana bobinei variaza liniar cu frecventa f;
la f = 0 (c.c.) impedana este nul (scurtcircuit).
t
=+/2
2
u(t) i(t)
0
u
i
p = ui
u
i
L

i
0
+1
+j
= +/2
U
I
a b
c
Fig. 3.27 Bobina electric ideal n c.a. sinusoidal

u
= 0
Bobine fr miez ( cu aer:
r
= 1):
inductivitate perfect liniar;
frecven mare, care ar cauza pierderi exagerate n miez feromagnetic.
Bobine cu miez feromagnetic (nchis, sau cu ntrefier):
tol silicioas de oel electrotehnic:
r
= 10
3
10
5
;
ntrefierul liniarizeaz caracteristica de magnerizare;
utilizate la frecvene industriale (sute Hz): p
1,0/50
=1[W/kg].
Bobine cu miez ferimagnetic:
ferite = materiale semiconductoare sinterizate: MeO Fe
2
O
3
;
utilizate la frecvene mari i foarte mari (kHz GHz).
B = 1[T];
f = 50[Hz].
b) bobina cu pierderi (real): L const. = f(,i); R 0.
Fig. 3.28 Schemele echivalente serie (a) i paralel
(b) ale bobinei reale i diagramele fazoriale.
- n rezistena proprie p
R
;
- prin histerezis magnetic p
H
;
- prin cureni turbionari p
T
pierderi:
U =U
R
+U
L
= R
s
I+jL
s
I
= /2 - ;
= unghi de pierderi.
P = UIcos = p
R
+p
H
+p
T
p
R
= p
CU
: pierderi n nfurare
p
H
+ p
T
= p
Fe
: pierderi n miez
;
I
P
R
2
S
= .
I f 2
P - I U
L
2
2 2 2
S

=
metoda celor 3 aparate:
P[W]; U[V]; I[A]
Z
s
= R
s
+ jL
s
P = UIcos = UIsin
a b
scheme echivalente:
Z
A
V
W
U
I
P1
P2
P3
Problema 3.10.
Calculul parametrilor unei bobine reale, prin metoda celor 3 aparate. Se dau
valorile msurate: I = 1[A]; U = 100[V]; P = 10[W]; f = 50[Hz].
Soluie: alegem schema echivalenta serie: Z = R
s
+ jL
s
R
s
= P/I
2
= 10[]; L
s
=U
2
I
2
- P
2
/(2fI
2
) = 0,316[H];
X = 2fL = 99,5[]; k
P
= cos = P/UI = 0,1
Problema 3.11.
O bobin cu miez de fier are rezistena ohmic (n c.c.) R = 6,4[]. Alimentat
cu tensiunea sinusoidal cu valoarea efectiv U = 220[V] i frecvena f =50[Hz],
bobina absoarbe puterea activ P = 400[W], la un curent I = 4[A]. Se cer:
a) parametri schemei echivalente serie;
b) factorul de putere i puterea reactiv absorbit;
c) pierderile de putere n nfurarea bobinei i pierderile n miez.
Rezolvare:
a) R
s
= P/I
2
= 400/4
2
= 25[]; L
s
=U
2
I
2
- P
2
/(2fI
2
) = 0,138[H]; De precizat c rezistena
echivalent R
s
nglobeaz att rezistena ohmic ct i rezistena datorat pierderilor
n miezul feromagnetic (R
s
= R + R
Fe
; 25[] = 6,4[] + R
Fe
).
Tema 3.14
Care din valorile impedanelor de mai jos, caracterizeaz o bobin real i
care o bobin ideal: Z=1+j2[], Z= 1-j2[], Z= 1[], Z= +j2[], Z= -j2[].
Justificai alegerea fcut.
b) k
P
= cos = P/(UI) = 400/(2204) = 0,45; Q = S
2
-P
2
= U
2
I
2
-P
2
= 693[var].
c) - pierderile n nfurri = pierderi n rezistena ohmic; p
Cu
= RI
2
= 6,44
2
= 102,4[W];
- pierderile n miez: p
Fe
= P - p
Cu
= R
Fe
I
2
= (400 102,4) = (18,64
2
) = 197,6[W].
3.3.4. CONDENSATOARE ELECTRICE
a) condensatorul liniar (fr pierderi): C = const. f(q,u).
capacitate: C = q/u; [F = C/V]
dt
dq
i =
u C q =
const. C=
U C j I
dt
du
C
dt
dq
i e = = =
2
;
C
1
X ; 0 R
t
=
e
= =
2 2
*
2
2
CU j U Y
C
I
j I Z jQ P S e = =
e
= = + =
P = 0;
Q = -CU
2
< 0; debitata
Fig. 3.29 Condensator liniar (fr pierderi)
C
1
j
C j
1
I
U
Z
C

= =
C
1
Z
C

=
impedana condensatorului variaz invers proporional cu frecvena;
la f=0 (c.c.) impedana condensatorului este infinit (ntrerupere de circuit).
p = ui
u
i
C
q
u
0
+1
+j
= -/2
U
I
a b
c
t
u
i
u(t) i(t)
=-/2

u
=0
0
Clasificarea condensatoarelor dup:
geometria armturilor: rulate, plane, tubulare, plachete;
tipul dielectricului: aer, hrtie, ceramic, mic, oxid metalic (Al
2
O
3
; Ta
2
O
5
);
domeniu de utilizare: electronic, electrotehnic, nalt tensiune.
Familii de condensatoare:
fixe neelectrolitice: hrtie mpregnat, mic, film termoplastic (poliester,
policarbonat, polipropilen, poliester), sticl, ceramic, ulei, gaz;
fixe electrolitice: oxid metalic, polarizate / nepolarizate;
variabile / ajustabile (trimer): aer, ceramic, film plastic;
neliniare: diode varicap - folosite n automatizri.
b) condensatorul real (cu pierderi): P 0; -/2
- imperfeciunilor dielectricului;
- polarizrii ciclice a dielectricului
pierderi datorate:
I = I
R
+I
C
= U/R
P
+jC
P
U
= -/2 + ;
= unghi de pierderi.
metoda celor 3 aparate:
P[W]; U[V]; I[A]
Fig. 3.30 Scheme echivalente serie (a) i paralel (b)
ale condensatorului real i diagramele fazoriale.
;
P
U
R
2
P
=
.
U f 2
P - I U
C
2
2 2 2
P

=
aplicaii nclzirea dielectric
tg C U f 2 sin
cos
I
U cos UI P
2
C
= = =
Y
p
= 1/R
p
+jC
scheme echivalente:
Fig. 3.31 Pierderi n dielectricul condensatorul (a). Instalaia de nclzire dielectric (b).
tg C U f 2 P
2
=
d
A
C
r 0

= ] [W/m tg f 2 E
V
P
p
3
0 r
2
= =
d E U =
- uscarea n volum a materialelor izolatoare (lemn, piese abrazive etc.);
- lipirea maselor plastice;
- cuptorul cu microunde.
Utilizri:
nclzirea dielectric
Problema 3.12.
Care din valorile admitanelor de mai jos, caracterizeaz un condensator real
i care un condensator ideal: Y = 1 + j2[S], Y =1 - j2[S], Y = 1[S], Y = +j2[S], Y
= - j2[S]. Justificai rspunsul ales.
Problema 3.13
n vederea determinrii experimentale a parametrilor unui condensator, acesta
se alimenteaz cu tensiunea U = 50[V] de frecven f = 50[Hz], absorbind
curentul I = 0,28[A] i puterea activ P = 850[mW]. S se calculeze unghiul de
pierderi n dielectricul condensatorului i parametrii schemei echivalente
paralel.
Rezolvare:
cos = sin = P/(UI) = 0,85/(500,28) = 0,061; = arcsin0,061 = 3
0
30= 0,06[rad].
R
P
= U
2
/P = 50
2
/0,85 = 2941[] = 2,941[k];
C
P
= (U
2
I
2
-P
2
)
1/2
/(2fU
2
) = 17,810
-6
[F] = 17,8[F].
Element de circuit Rezistor Bobin Condensator
Ecuaia tensiunii funcie de timp
u = Ri u = Ldi/dt u =1/Cidt
Ecuaia tensiunii n complex
U
R
= RI U
L
= jLI U
C
= I / jC
Impedana complex Z = R + jX Z
R
= R Z
L
= jL Z
C
= -j / C
Admitana complex Y = G - jB Y
R
= 1/ R Y
L
= -j / L Y
C
= jC
Defazajul
R
= 0
L
= +/2
R
= /2
Impedana Z Z
R
= R Z
L
= L Z
C
= L
Admitana Y Y
R
= 1/ R Y
L
= 1 / L Y
C
= C
Rezistena R R
R
= R R
L
= 0 (serie) R
C
= 0 (serie)
Reactana X X
R
= 0 X
L
= +L X
C
= -1/C
Conductana G G
R
= 1/ R G
L
= 0 (paralel) G
C
= 0 (paralel)
Susceptana B B
R
= 0 B
L
= -1 / L B
C
= +C
Puterea complex S = P + jQ S
R
= RI
2
+ j0 S
L
= 0 + jLI
2
S
C
= 0
jCU
2
Factorul de putere k
P
= cos cos = 1 cos = 0 cos = 0
Caracterizarea elementelor ideale de circuit
Tema 3.15
Reprezentai variaia rezistenei electrice cu frecvena, pentru elementele de
circuit ideale: rezistor, bobin i condensator.
Tema 3.16
Explicai comportarea bobinei i condensatorului n c.a., dac frecvena f.
Tema 3.17
Un condensator plan are caracteristicile: suprafaa armturilor A = 1[m
2
],
distana dintre armturi d = 5[mm], permitivitatea relativ a dielectricului c
r
= 2,5
i tangenta unghiului de pierderi n dielectric tgo = 10
-3
. Care snt capacitatea
condensatorului i pierderile n dielectric, dac este alimentat cu tensiunea
U = 1[kV] i frecvena f = 1[kHz]?
Cap. 4 CIRCUITE ELECTRICE LINIARE N REGIM PERMANENT
4.1 CIRCUITE MONOFAZATE pag. B1*
4.1.1 Metode de rezolvare 185
4.1.2 Metode de transfigurare 188
4.1.3 Rezonana electric 213
4.1.4 Imbuntirea factorului de putere 219
4.1.5 Circuite electrice simple 216
4.2 CIRCUITE TRIFAZATE
4.2.1 Sisteme trifazate 201
4.2.2 Conexiunile circuitelor trifazate 203
4.2.3 Rezolvarea sistemelor trifazate conectate n stea 205
4.2.4 Rezolvarea sistemelor trifazate conectate n triunghi 206
4.2.5 Puteri electrice n reele trifazate 207
4.2.6 Metoda componentelor simetrice ----
11 probleme rezolvate + 13 probleme propuse
___________
* - R. Morar .a.; Electrotehnic i maini electrice curs, vol.1; Lito UTC-N; 621.3/E35c
Metoda teoremelor lui Kirchhoff
4.1.1. METODE de REZOLVARE
4.1. CIRCUITE MONOFAZATE
Etape:
1. Analiza topologic: = 6; n = 4; o = -n+1= 3;
2. Alegerea arbitrar a sensului curentilor i
k
, k = 1;
3. Calculul fazorilor t.e.m. din laturile active:
E
k
= E
k
e
j
, k = 1;
4. Calculul impedantelor complexe ale laturilor:
Z
k
= R
k
+jX
k
, k = 1;
5. Aplicarea teoremei nti a lui Kirchhoff pentru n-1 noduri;
6. Aplicarea teoremei a doua a lui Kirchhoff pentru o ochiuri;
7. Rezolvarea modelului matematic (sistem neomogen ( x ) compatibil determinat)
pentru determinarea curentilor I
k
, k = 1;
8. Verificarea soluiei, aplicnd teorema conservrii puterilor:

= =
=
l
1 k
2
k k
l
1 k
*
k k
I Z I E
; 0 I
(n) k
k
e
=

e e
=
(o) k (o) k
k k k
I Z E
Fig.4.1 Circuit electric izolat
Alte metode au la baz teoremele lui Kirchhoff, aplicate unor circuite simplificate:
Metoda curenilor ciclici (de bucl): I
cj
, j = 1( n +1);
Metoda potenialelor la noduri: V
j
, j = 1(n -1), V
n
=0;
Metoda superpoziiei: suma curenilor injectai, n retea, de fiecare surs;
Metoda generatoarelor echivalente:
de tensiune (Thevenin) valoarea tensiunii ntre 2 noduri;
de curent (Norton) valoarea curentului dintr-o latur.
k k 1 k k k
Y ) E V V ( I + =
+

e
=
(k) j
j k
I I
; E - E I Z : ) (o T2K
; E I Z I Z : ) (o T2K
; E I Z I Z I Z : ) (o T2K
0; I I I - : (3) T1K
0; I I I - : (2) T1K
0; I I I : (1) T1K
3 2 3 3 3
2 5 4 2 2 2
1 2 2 3 3 1 1 1
6 3 1
4 3 2
5 2 1
=
=
=
= +
= + +
= + +
5
6
Z
1
I
1
2
+ Z
2
I
2
2
+ Z
3
I
3
2
+ Z
4
I
5
2
= E
1
I
1
* + E
2
I
4
* +
E
3
I
6
*
8
Aplicaia 1
4.1.2. METODE de TRANSFIGURARE
a) transfigurarea serie:
Fig. 4.3 Divizorul
de tensiune
Fig.4.2 Transfigurarea laturilor active
conectate n serie
s
s
; I const. I
k
= =
; U U
n
1 k
k
=
=
; Z I U E
k k k k
= +
. E Z I ) E Z I ( U
n
1 k
n
1 k
k k
n
1 k
k k k
= = =
= =
s s
E Z I U =

=
=
n
1 k
k s
E E

=
=
n
1 k
k s
Z Z
) Z Z ( I U
2 1
+ =
2 2
Z I U =
U
Z Z
Z
U
2 1
2
2
+
=
U
2
= f(U)
Aplicaia 2
Problema 4.1. Calculul capacitii echivalente a
condensatoarelor conectate n serie.
n 2 1
n
1 k
k S
C
1
...
C
1
C
1
C
1
C
1
+ + + = =

=
Rspuns:
b) transfigurarea paralel:
Fig. 4.4 Transfigurarea laturilor
active conectate n paralel
p
p
I
Z Z
Z
I
2 1
2
1
+
=
I
1
= f(I)
2 2 1 1
Z I Z I U = =
2 1
I I I + =
); E U ( Y ) E U (
Z
1
I
k k k k k
k
k
+ = + =
k k k k
Z I U E = +

=
=
n
1 k
k
I I
; U const. U
k
= =

= = =
+ = + =
n
1 k
k k
n
1 k
n
1 k
k k k k
E Y Y U ) E U ( Y I
) E U ( Y I
p p
+ =

=
=
=
n
1 k
k
n
1 k
k k
p
Y
E Y
E

= =
= = =
n
1 k k
n
1 k
k p
p
Z
1
Y Y
Z
1
Problema 4.2. Calculul rezistenei echivalente a
rezistoarelor conectate n paralel.
n 2 1
n
1
k P
R
1
...
R
1
R
1
R
1
R
1
+ + + = =

Aplicaia 3
Fig. 4.5 Divizorul de curent
Rspuns:
Problema 4.3.
Circuitul format dintr-un rezistor nseriat cu un condensator ideal are factorul de
putere cos
s
=0,8. Calculai factorul de putere al dipolului format prin
conectarea n paralel ale acelorai componente, la aceeai frecvena a tensiunii
de alimentare. Care este raportul puterilor active absorbite de cei doi dipoli?
I
U
R C
I
1
I
2
U
I
U
1
U
2
R
C

S
+1
I U
1
=RI
U
I
C
1
j U
2
=
0
i
=

P
+1
U
I
0
u
=
R
U
I
1
=
I
2
=jCU
a
b
0,36
0,64
RC) ( ; 8 , 0
RC) ( 1
RC
C
1
R
R
cos
2
2
2 2
2
S
= =
+
=
+
=
0,6
0,36
0,64
1
1
RC) ( 1
1
R
R
1
1/R
cos
2
2 2
2
P
=
+
=
+
=
+
=
0,64
RC) (
1
1
1
C
1
R
R
R
U
C) 1/( R
U
I R
I R
P
P
2 2 2
2
2
2
2
2 2
2
1
2
P
S

+
=
+
=
+
=

=
Soluie
R
1
=10[]
R
2
=33[]
L
1
=16[mH]
L
2
=42[mH]
C
1
=353[F]
Problema 4.4.
Calculai impedana, rezistena i reactana dipolului din figura de mai jos,
dac frecvena are valoarea f = 50Hz.
Z
1
Z
3
Z
2
Z
Z
12
Z
3
Soluie
Z
1
= Z
R1
+Z
L1
= R
1
+jL
1
= 10+j2501610
-3
= 10+j5[];
Z
2
= Z
C
= -j/C
1
= -j/(25035310
-6
) = -j9[];
Z
3
= Z
R2
+Z
L2
= R
2
+jL
2
= 33+j2504210
-3
= 33+j13,2[];
Z
12
= Z
1
Z
2
/(Z
1
+Z
2
) =-j9(10+j5)/(-j9+10+j5)=(45-j90)/(10-j4)=
= (10+j4)(45-j90)/(10
2
+4
2
) = (810-j720)/116 = 7 j6,2[];
Z = Z
12
+Z
3
= 17 + j7[]; R = 17[]; X = +7[].
Tema 4.1
a) Ce caracter are dipolul din problema 4.4? Justificai rspunsul.
b) Calculai valoarea factorului de putere i valoarea inductivitii echivalente a
dipolului din problema 4.4.
Problema 4.5
S se rezolve circuitul din figura a) i s se verifice soluia. Se d: R
1
=20[],
R
2
= 30[], L = 45[mH], C = 60[F], E = 220[V], f = 50[Hz], = /6[rad].
e
i
i
1
i
2
L
R
1
R
2
C
E
I
I
1
I
2
Z
L
Z
1
Z
2
U
2
U
1
a
b
Rezolvare:
= 2f = 100 = 314[rad/s];
E=Eej

= 220e
j /6
= 220(3/2+j/2) = 190,5+j110[V];
Z
L
= jL = j3144510
-3
= j14,14 = 14,14e
j/2
[];
Z
1
= R
1
-j/C = 20-j/(1006010
-6
) = 20 - j53,05 =
56,7e
-j0,36
[]; Z
2
= R
2
= 30[].
-I +I
1
+I
2
= 0 -I + I
1
+ I
2
= 0
Z
1
I
1
Z
2
I
2
= 0 (20 - j53,05)I
1
30I
2
= 0
Z
L
I + Z
2
I
2
= E j14,14I +30I
2
= 190,5+j110
Z=Z
L
+Z
1
Z
2
/(Z
1
+Z
2
) = j14,14+30(20-j53,05)/(20-j53,05+30) = 21,53 +j5,16 = 22,2e
j0,23
[].
I = E/Z= 220e
j/6
/ 22,2e
j0,23
= 9,93e
j0,29
= 9,53+j2,78[A].
U
1
= IZ
L
= 9,93e
j0,29
14,14e
j1,57
= 140,47e
j1,86
= - 40 + j134,6[V];
U
2
= E - U
1
= 190,5+j110 (-40+j134,6) = 230,5 j24,6 = 231,8ej
0,1
[V];
I
1
= U
2
/Z
1
= 231,8e
j0,1
/56,7e
-j0,36
= 4,08e
j0,46
[A]; I
2
= U
2
/Z
2
= 231,8e
j0,1
/30 = 7,73e
j0,1
[A];
S
G
=EI* = 220e
j/6
9,93e
-j0,29
= 2184,6e
j0,23
= 2127 +j 498[VA];
P = R
1
I
1
2
+R
2
I
2
2
= 204,08
2
+ 307,73
2
= 2126[W];
Q = X
L
I
2
+X
C
I
1
2
=14,149,93
2
+(-53,05)4,08
2
= 1394 883 = 511[VAR].
Tema 4.2. S se calculeze impedana complex, rezistena i reactana
conexiunii serie, respectiv paralel a impedanelor: Z
1
= 1 j2[] i Z
2
= 3 + j3[].
Tema 4.3. Cum conectai dou rezistoare astfel nct dipolul format s aib
resistena mai mic dect oricare din valorile celor dou rezistoare? Calculai
rezistena dipolului astfel obinut, dac R
1
=10[] si R
2
=15[].
Tema 4.4. Rezistoarele cu R
1
<R
2
snt conectate n paralel. Cum este
rezistena dipolului format: a) R <R
1
<R
2
; b) R
1
<R<R
2
; c) R>R
2
.
Tema 4.5. Condensatorul ideal de capacitate C = 30[F] este conectat n
paralel cu un dipol format prin legarea n serie a bobinei de inductivitate L=
83[mH] i a rezistorului cu rezistena R = 42[]. Reprezentai schema circuitului
i calculai impedana echivalent i factorul de putere, dac f = 100[Hz].
Tema 4.6. Un divizor de tensiune este format prin nserierea a dou
impedane Z
1
si Z
2
, fiecare format dintr-un rezistor ideal n paralel cu un
condensator ideal. Reprezentai schema electric a divizorului i determinai
condiia n care raportul tensiunilor la bornele celor dou impedane U
2
/ U este
egal cu 1/10, indiferent de valoarea frecvenei tensiunii de alimentare.
Tema 4.7. Rezistorul cu rezistena de 200[O] i condensatorul cu
capacitatea de 1,06[mF] sunt legate n serie i alimentate la reteaua
monofazat: 220[V] / 50[Hz]. S se calculeze: impedana echivalent Z
s
,
valoarea efectiv a curentului i valoarea puterii complexe S absorbite de dipol.
Schema electric Impedana Z = R + jX Admitana Y = G - jB
L j R +
2 2 2
L R
L j R
L j R
1
+

=
+
C
1
j R
C j
1
R

+
2 2 2
2 2
C R 1
C j RC
+
+
C
1 - LC
j )
C
1
L j(
2
=


1 - LC
C
j
2
)
C
1
L j( R

+
2 2
C) 1/ L ( R
C) 1/ L j( R


2 2 2
2 2 2
L R
R L j L R
+
+
L
1
j
R
1

2 2 2
2
C R 1
CR j R
+
+
C j
R
1
+
LC 1
L
j
2


)
L
1
C j(


2 2
2
L) 1/ C ( R 1
L) 1/ C ( jR R
+

)
C
1
L j(
R
1

+
R
R
R
R
R
R
L
L
L
L
L
L
C
C
C
C
C
C
4.1.3. REZONANA ELECTRIC
Condiia de rezonan: dipolul nu absoarbe putere reactiv
0 ) , C , L , R ( f = e
X = Zsin = 0;
B = Ysin = 0;
Q = XI
2
= BU
2
= 0
= 0
Fig. 4.6 Dipol pasiv (a) i diagrama fazorial la rezonan (b).
X
e
= 0
2 2
R
L
L
1
C + =
(

+ =
+

+

=
+

+ = + =
C
1
L R
L R
j R
L j R
L j R
C
1
j
Z Z
Z Z
Z Z Z Z
2 2 2
2
e
2 1
2 1
c 12 c
- regim de funcionare a circuitelor electrice de c.a.
- circuitul trebuie s conin obligatoriu att bobine ct i condensatoare

u2
= 0
a b
circuit cu reactane
compensate
Aplicaia 4
e e
2 2 2 2 2 2
e
jB G C
L R
L
j
L R
R
C j
L j R
1
Y =
|
.
|

\
|
e
e +
e

e +
= e +
e +
=
B
e
= 0
?? L =
; L L/C R
2 2
=
;
L
R
CL
1

2
2
=
;
L R
L
C
2 2 2
+
=
Z
1
= Z
R
+ Z
L
= R + jL; Y
1
= 1/Z
1
= 1/(R +jL);
Z
2
= 1/(jC); Y
2
= 1/Z
2
= jC; Y
e
= Y
P
= Y
1
+Y
2
Fig. 4.7 Circuit RLC mixt (a) i diagrama fazorial la rezonan (b).

i1
= 0

2
LC < 1
R
2
C < L
Aplicaia 5
; cos
S
P
k
P
= =

2 2
2
L
2
2 2
L
2
2
L
2
L
cos U
P
R
U
Q P
R
U
S
R I R P =
+
= = =
const. cos UI cos UI P
2 2 1 1
= = =
I
1
> i cos
1
<
I
2
< i cos
2
> ;
U
trans
>>;
Q
trans
<<;
cos >>.
Q
transportat
+ Q
produs local
= Q
necesar
4.1.4. IMBUNTIREA FACTORULUI de PUTERE
(compensarea puterii reactive)
k
P
= 0,93 - 0,97 (de ce nu k
P
= 1 ?)
majoritatea consumatorilor mari snt inductivi: Q>0 (absorbit):
folosirea condensatoarelor;
supraexcitarea mainilor sincrone.
<<
transportat la:
pierderi ct mai reduse n linia de transport:
mbuntire

Q
trans
<<
C 1 2
I I I + =
( ); sin I sin I
U
1
I
U
1
C
2 2 1 1 C

e
=
e
=
; sin
Ucos
P
sin
Ucos
P
U
1
C
2
2
1
1
|
|
.
|

\
|
=

( )
2 1
2
tg tg
U
P
C
e
=

2
<
1
cos
2
> cos
1
; sin
2
< sin
1
; I
2
< I
1
; I
1
cos
1
= I
2
cos
2
I
C
= jCU
supracompensare
a) n reele monofazate

2
< 0
>0
I
2
sin
2
< I
1
sin
1
|U
P
2
= P
1
Q
2
< Q
1
Fig.4.8 Imbuntirea factorului de putere prin condensatoare
Fig.4.9 Conectarea condensatoare n stea (a) i n triunghi (b).
; U
3
1
U
Y
=
Y
C 3 C =
3
C
) tg (tg
U 3
P
C
Y
2 1
2

=
b) n reele trifazate
U
U/3
Concluzie:
- la conectarea n stea (Y) snt necesare condensatoare de capacitate mare,
dar cu tensiunea nominal mic;
- la conectarea n triunghi () snt necesare condensatoare de capacitate
mic, dar cu tensiunea nominal mare.
Problema 4.6
Un motor electric (dipol inductiv) absoarbe, din reteaua monofazat cu
U = 220[V] i f = 50[Hz], puterea P = 1,5[kW], la cos
1
= 0,7. S se calculeze:
a) valoarea condensatorului care mreste factorul de putere la valoarea 0,95;
b) valoarea capacitii la care curentul absorbit din reea este minim.
Rezolvare:
a) Motorul fiind dipol inductiv,
1
= 45
0
35, tg
1
= 1,02, iar
ansamblul poate rezulta inductiv sau capacitiv:
2
= 18
0
10,
tg
2
= 0,328.
Pentru a reduce consumul de putere reactiva de la Q
1
= Ptg
1
la Q
2
= Ptg
2
, diferenta de putere reactiva va fi furnizata de
condensatorul avind capacitatea:
0,328)[F], (1,02
220 50 2
1500
) tg (tg
U
P
U
Q Q
C
2
2 1
2 2
2 1


= =

=
cu solutiile C = 66,9[F] si C = 130,3[F]. In ambele cazuri
curentul absorbit din retea se reduce de la valoarea I
1
=
P/(Ucos
1
) = 1500/(2200,7) = 9,74[A] la valoarea
I
2
=I
2
=P/(Ucos
2
) = 1500/(2200,95) = 7,18[A], cu deosebirea
U
I
2

I
C

I
20
I
C0
I
1
I
2

I
C

I
1
I
2
I
C
U
M
a
b
ca la conectarea capacitatii C comportarea circuitului este inductiva (
2

= +18
0
10), iar
pentru C intervine supracompensarea, comportarea fiind capacitiva (
2

= -18
0
10).
b) Curentul absorbit din retea este minim la rezonanta:
20
= 0; I
20
= P/(Ucos
20
) =
1500/220 = 6,82[A] si se obtine la conectarea condensatorului cu capacitatea:
98,6[F]. 1,02
220 50 2
1500
) tg (tg
U
P
C
2
2 1
2
0
=

= =
4.1.5. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE
a) Circuit RLC serie
Fig.4.10 Circuit RLC serie (a) i diagramele fazoriale
n regim inductiv (b), respectiv la rezonan (c).
rezonana tensiunilor
U
C
= U
L
>> U
; dt i
C
1
dt
di
L i R u u u u
t
0
C L R
}
+ + = + + =
)];
C
1
L j( [R I I
C
1
j I L j I R U U U U
C L R

+ =

+ = + + =
2 2
)
C
1
L ( R Z

+ =
R
C
1
L
arctg


=
);
C
1
L j( R
I
U
Z

+ = =
R L
C
U
R
U
L
U
C
U
I
U
C
U
L
U
R
=U
I
U
L
U
C
U
R
U
I
>0
a b c
0
C
1
L =


condiia de rezonan: X = 0;
proprietile circuitului RLC serie la rezonan:
- curent maxim:
- factor de putere maxim:
- putere activ maxim:
- rezonan de tensiuni: U
L0
= U
C
0
>> U
max.
R
U
Z
U
I
0
0
= = =
1 cos0 cos 0;
0 0
= = =
. max
R
U
1
R
U
U cos UI P
2
0 0 0
= = = =
f
L
C
NU prin R
b) Circuit RLC paralel
Fig.4.11 Circuit RLC paralel (a) i diagramele fazoriale (b, c).
rezonana curentilor
I
C
= I
L
>> I
;
dt
du
C dt u
L
1
R
u
i i i i
t
0
C L R
+ + = + + =
}
C)]; -
L
1
j(
R
1
[ U U C j U
L
1
j
R
U
I I I I
C L R

= +

= + + =
C); -
L
1
j(
R
1
U
I
Y

= =
; C) -
L
1
(
R
1
Y
2
2

+ =
1/R
C
L
1
arctg

=
I
C
I
L
I
R
=I U
a b c
R L
C
I
R
I
L
I
C
U
I
I
L
I
C
I
R U
I
>0
condiia de rezonan: B = 0;
proprietile circuitului RLC paralel la rezonan:
- curent minim:
- factor de putere maxim:
- rezonan de cureni: I
L0
= I
C0
>> I
max. 1 cos0 cos 0;
o
0 0
= = = =
f
L
C
0 C -
L
1
=

min.
R
U
Y U I
0 0
= = =
NU prin R
4.2.1. SISTEME TRIFAZATE
Fig.4.12 Producerea sistemului trifazat
de tensiuni electromotoare
) t cos( A B A B
1 1
1
1
+ e = = u
) t sin( E 2
) t sin( A B N
dt
d
N e
1 1
1 1 1
1
1 1
+ e =
= + e e =
=
u
=

+ e =
+ e =
+ e =
) t sin( E 2 e
) t sin( E 2 e
) t sin( E 2 e
3 3 3
2 2 2
1 1 1
E
m
= NBA = 2fNBA;
E = E
m
/2 = 4,44fNBA;
4. 2. CIRCUITE TRIFAZATE
sistem trifazat de t.e.m:
(3 mrimi electrice de acelai tip i aceeai frecven)
sistem trifazat simetric (STS):
Fig.4.13 Sistem trifazat simetric n valori instantanee (a) i fazori (b).
. ;
3
2
sin 2
3
4
sin 2
3
2
sin 2
) sin( 2
1
3
2
1
3
4
2
1
3
2
1

=
=
=

|
.
|

\
|
+ + =
|
.
|

\
|
+ + =
|
.
|

\
|
+ =
+ =
E e E
E e E
Ee E
t E e
t E t E e
t E e
j
j
j
t
t

t
e
t
e
t
e
e
3
E
1
= E
2
= E
3
= E;

12
=
23
=
31
= 2/3.
2
3
j
2
1
e a ;
2
3
j
2
1
e a
3
4
j
2
3
2
j
= = + = =
t t
2 2 3
a * a ; 0 a a 1 ; 1 a = = + + =
1 3 1
2
2 1
E a E ; E a E ; E = =
1
2
3 1 2 1
E a E ; E a E ; E = =
direct (rotire spre dreapta):
invers (rotire spre stinga):
- operator de rotatie:
Fig.4.14 Sistem trifazat simetric direct i invers.
STSI
+1
+j
0
E
1
aE
1
= E
3
a
2
E
1
= E
2
dreapta
+1
+j
0
E
1
aE
1
= E
2
a
2
E
1
= E
3
stinga
STSD
a
3
=1
a
a
2
- sistem trifazat simetric:
( )
6
j
1 1
2
1 2 1 12
e E 3
2
3
j
2
3
E a 1 E E E E
t
=
|
|
.
|

\
|
+ = = =
( )
|
.
|

\
|
t
+ + e =
|
.
|

\
|
t
+ e
t
=
=
(

|
.
|

\
|
t
+ e + e = =
6
t sin E 3 2
3
t cos
3
sin 2 E 2
3
2
t sin ) t sin( E 2 e e e
2 1 12
Fig.4.15 Sisteme trifazate simetrice
directe (de faz i de linie).
E
1
, E
2
, E
3
: sistemul mrimilor de faz;
E
12
, E
23
, E
31
: sistemul mrimilor de linie.
diferena a dou mrimi:
suma mrimilor sistemului simetric:
0 ) a a (1 E E E E
2
1 3 2 1
= + + = + +
E
1
Z
1
A X 1 1
I
1
E
2
Z
2
B Y 2 2
I
2
E
3
Z
3
C Z 3 3
I
3
Fig.4.16 Sistem trifazat neconectat (3 linii monofazate independente)
4.2.2. CONEXIUNILE SISTEMELOR TRIFAZATE
6 conductoate de legatur
E
k
A-X;
B-Y;
C-Z
faze generatoare:
Z
k
faze receptoare:
1-1;
2-2;
3-3
Receptor trifazat:
echilibrat: Z
1
= Z
2
= Z
3
=
Ze
j
;
dezechilibrat.
N
2
3
E
1
Z
1
X 1 1
I
1
I
2
I
3
I
0
=I
1
+I
2
+I
3
2
3
C
A
B
Y
Z
O
Z
2
Z
3
E
2
E
3
U
A
U
B
U
A
-U
B
= U
AB
U
12
E
1
Z
1
A
X
1
1
I
1
I
3
E
2
Z
2
B
Y
2
2
I
2
I
1
E
3
Z
3
C
Z
3
3
I
3
I
2
I
2
I
3
I
1
U
AB
=U
A
E
1
A
E
2
B
E
3
C
O
Z
1
1
Z
2
2
Z
3
3
N
E
1
A
E
2
E
3
C B
Z
1
1
Z
2
2
Z
3
3
conexiune stea (Y):
I
linie
= I
faza
;
U
linie
U
faza
conexiune triunghi ():
I
linie
I
faza
;
U
linie
= U
faza
Fig.4.17 Reea trifazat n conexiune stea.
Fig.4.18 Reea trifazat n conexiune triunghi.
A, B, C bornele generatorului;
1, 2, 3 - bornele receptorului
Problema 4.7
Aratai c tensiunile electrice cu valorile instantanee:
u
1
(t) = 102sin(100t)[V], u
2
(t) = u
3
(t) = 102sin(100t+/2)[V] nu formeaza
un sistem trifazat simetric.
Rezolvare:
U
1
= U
2
= U
3
=10[V];

12
=
1
-
2
= 0 - /2 = -/2 2/3[rad];
23
=
2
-
3
= /2 - /2 = 0 2/3[rad].
Problema 4.8
Receptorul trifazat caracterizat de: Z
1
=3e
j/2
[], Z
2
=+j3 [], si (R
3
=0, X=3[]),
este :
a) echilibrat;
b) dezechilibrat. Justificai varianta aleas.
Rezolvare:
Z
1
=3[];
1
= /2[rad];
Z
2
=3[];
2
=arctg3/0 =/2[rad];
Z
3
= 3[];
3
= arctg3/0 =/2[rad];
Z
1
= Z
2
= Z
3
= 3[];
1
=
2
=
3
= +/2[rad]; RTE / varianta (a).
Z=Ze
j
Z=R + jX
4.2.3. REZOLVAREA SISTEMULUI TRIFAZAT n Y
Fig.4.20 Diagrama fazorial pentru U
0
0.
( ) ( ) ( )
0 0 3 0 3 2 0 2 1 0 1
0 0 3
'
3 2
'
2 1
'
1
0 3 2 1
Y U Y U U Y U U Y U U
Y U Y U Y U Y U
I I I I
= + +
= + +
= + +
3 2 1 0
3 3 2 2 1 1
0
Y Y Y Y
Y U Y U Y U
U
+ + +
+ +
=
( )
( )
( )
3 0 3 3
2 0 2 2
1 0 1 1
Y U U I
Y U U I
Y U U I
=
=
=
0 0 3 2 1 0
Y U I I I I = + + =
Fig.4.19 Circuit trifazat n Y cu nul
B
A
0
C
2
0
1
3
N
U
0
U
2

U
1

U
3

U
A
U
B
U
C
Z
2
Z
1
Z
3
Z
0
I
1
I
2
I
3
I
0
U
2
U
0
U
3
U
1
A 1
C 3 B 2
U
1

U
3

U
2

U
23
U
31
U
12
O
N
tensiuni de faz: U
A
= U
1
; U
B
= U
2
; U
C
= U
3;
tensiuni de linie: U
AB
= U
12
; U
BC
= U
23
; U
CA
=
U
31
;
cureni de linie = cureni de faz: I
1
; I
2
; I
3
Circuit trifazat simetric i echilibrat n conexiune stea
1 3 1
2
2 1
U a U ; U a U ; U = =

= = =
= = =
j
3 2 1
j
3 2 1
e
Z
1
Y Y Y
Ze Z Z Z
( )
0
Y 3 Y
a a 1 Y U
U
1 0
2
1 1
0
=
+
+ +
=
0 U Y I
0 0 0
= =
( )
1 3 3 3
1
2
2 2 2
j 1
1 1 1 0 1 1
I a Y U I
I a Y U I
e
Z
U
Y U Y U U I
= =
= =
= = =

Fig.4.21 Diagrama fazorial a circuitului
simetric i echilibrat, n conexiune stea.
f f
I I ; U 3 U = =

sistem trifazat simetric de cureni
U
1
= U
1

U
31
U
23
U
12
I
1
I
2
I
3
U
2
= U
2

U
3
= U
3

O = N

+j
+1
Se dau: - tensiunile de linie: U
AB
, U
BC
(U
CA
se poate calcula);
- impedanele receptoare: Z
12
, Z
23
si Z
31
.
Se calculeaz: - curenii de faz:
- curenii de linie:
4.2.4. REZOLVAREA SISTEMULUI TRIFAZAT n
Fig.4.22 Circuit trifazat n conexiune triunghi (a) i diagrama sa fazorial (b).
31
31
31
23
23
23
12
12
12
Z
U
I ;
Z
U
I ;
Z
U
I = = =
; I I I ; I I I ; I I I
23 31 3 12 3 2 2 31 12 1
= = =
0 I I I
3 2 1
= + +
2
1
3
U
AB
U
CA
U
BC
I
2
I
1
I
3
B
A
C
I
31
I
12
I
23
Z
12
Z
31
Z
23
2B
U
12
=U
AB
I
2
I
1
I
3
I
31
I
12
I
23
U
23
=U
BC
U
31
=U
CA
3C
1A
+j
+1
12
>0

2
3

31
a b
U
AB
=U
12
; U
BC
=U
23
; U
CA
=U
31
Circuit trifazat simetric i echilibrat n conexiune triunghi

= = =
j
31 23 12
Ze Z Z Z
12
2
23 12
U a U ; U =
( )
12 12
2
23 12 31
U a U a 1 U U U = + = =
12
j 31
31 12
2 j 23
23
j 12
12
I a e
Z
U
I ; I a e
Z
U
I ; e
Z
U
I = = = = =

12 1 31 12 1
I 3 I ; I I I = =
f f
I 3 I ; U U = =

sistem trifazat simetric de cureni
intrerupere
accidentala
B
C
A
O
Z
12
Z
31
Z
23
I
23
I
31
I
12
I
B
I
A
I
N
I
C
I
2
I
3
I
1
Z
3 Z
2
N
U
NO
Sursa de
tensiune
trifazata
simetrica
directa
380/220V
Z
1
Z
1
= 260[]
Z
2
=-j150[]
Z
3
= j150[]
Z
12
= 190[]
Z
23
= -j38[]
Z
31
= -j38[]
Problema 4.9
Dou sarcini trifazate nesimetrice snt conectate la o retea trifazat simetric
380/220[V].
1. Pentru un sistem trifazat simetric direct, care snt valorile curenilor de linie i
curentului de echilibrare?
2. In cazul unei ntreruperi accidentale a conductorului de nul, calculai valoarea
tensiunii de deplasare a nulului, precum i noile valori ale curenilor de linie.
Rezolvare
Fie sistemul trifazat simetric direct al tensiunilor de faz la generator (cu tensiunea U
A
origine de faz):
U
A
= U
f
= 220[V]; U
B
= a
2
U
f
= a220[V]; U
C
= aU
f
= a220[V].
Rezult sistemul tensiunilor de linie:
U
AB
= 3U
A
e
j/6
= 380e
j/6
[V]; U
BC
= a
2
U
AB
; U
CA
= aU
AB
.
Tema 4.8
O cas este alimentat la reeaua trifazat de joas tensiune 380/220[V], 50[Hz].
Urmtorii consumatori monofazai snt conectati n stea cu nul accesibil:
pe faza 1, o plit electric cu puterea activ 1980[W] i cos = 1;
pe faza 2, o masin de splat cu puterea aparent 3300[VA] i cos = 0,8 (inductiv);
pe faza 3, ansamblul de prize i corpuri de iluminat. Iluminatul (incandescent i
fluorescent) consum o putere activ de 1320[W], la cos = 0,6 (inductiv).
1.Desenai schema de principiu a instalaiei.
2.Calculai tensiunile de faz, curentii de faz, impedanele echivalente ale sarcinilor.
3.Calculai curentii de linie i reprezentai diagrama fazorial a tensiunilor i curenilor.
4.Calculai valoarea curentului de echilibrare (prin conductorul de nul).
I
1
= U
A
/Z
1
= 220/260 = 0,846[A]
I
2
= U
B
/Z
2
= a
2
220/-j150 = ja
2
220/150 = j(-1/2 - j3/2)1,466 = 1,27 j0,733[A]
I
3
= U
C
/Z
3
= a220/j150 = -ja220/150 = -j(1/2 - j3/2)1,466 = -1,27 - j0,733[A]
I
12
= U
AB
/Z
12
= 380e
j/6
/190 = 2(3/2 + j/2) = 1,732 + j1[A]
I
23
= U
BC
/Z
23
= a
2
380e
j/6
/-j38 = (-1/2 - j3/2)10j(3/2 + j/2) = 10[A]
I
31
= U
CA
/Z
13
= a380e
j/6
/j38 = (1/2 - j3/2)(-j10) (3/2 + j/2) = -5(1+j3)[A]
I
A
= I
1
+ (I
12
I
31
) = 0,846+ 3 + j1+ 5(1+j3) = 7,578 +j2,732[A]; I
1
= 8,055[A]
I
B
= I
2
+ (I
23
I
12
) = 1,27+ j0,733 +10 - 3 - j = 9,538 -j1,732[A]; I
2
= 9,848[A]
I
C
= I
3
+ (I
31
I
23
) = -1,27-j0,733 -5(1+j3) -10 = -16,27 j9,4[A]; I
3
= 18,79[A]
I
N
=I
1
+I
2
+I
3
= 0,846 j1,766[A]; I
N
= 1,958[A].
U
NO
= 439[V]
j380[V] 220
1/j150 j150 1/ 1/260
a/j150) j150 / a 220(1/260
Y Y Y
Y U Y U Y U
U
2
3 2 1
3 C 2 B 1 A
NO
=
+ +
+ +
=
+ +
+ +
=
*
3
*
2
*
1
*
0 3 2 1 0
I I I I ; I I I I + + = + + =
( ) ( ) ( )
*
3
'
3
*
2
'
2
*
1
'
1
*
3 0 3
*
2 0 2
*
1 0 1
*
0 0
*
3 3
*
2 2
*
1 1
I U I U I U I U U I U U I U U
I U I U I U I U S
+ + = + + =
= + + =
Fig.4.23 Msurarea puterii active n
reele trifazate cu 4 conductoare
4.2.5. PUTERI ELECTRICE n RETELE TRIFAZATE
a) Reea cu conductor neutru (reea cu 4 conductoare)
B
A
0
C
2
1
3
N
U
0
U
2
U
1

U
3

U
A
U
B
U
C
Z
2
Z
1
Z
3
Z
0
I
1
I
2
I
3
I
0
*
*
*
*
*
*
P1
P2
P3
Observatii:
putere activ se absoarbe numai pe faze (nu i prin conductorul de nul);
puterea total este suma puterilor pe cele trei faze.
( ) ( ) ( )
. P P P
I , U cos I U I , U cos I U I , U cos I U P
3 2 1
3
'
3 3
'
3 2
'
2 2
'
2 1
'
1 1
'
1
+ + =
= + + =
b) Reea fr conductor neutru (reea cu 3 conductoare)
Fig.4.24 Msurarea puterii active n
reele trifazate fr conductor neutru
0 I I I ; 0 I I I
*
3
*
2
*
1 3 2 1
= + + = + +
( ) ( )
*
3 32
*
1 12
*
3 2 3
*
1 2 1
*
3 3
*
2 2
*
1 1
I U I U I U U I U U I U I U I U S + = + = + + =
( ) ( )
2 1 3 32 3 32 1 12 1 12
P P I , U cos I U I , U cos I U P + = + =
Observaii:
P
1
si P
2
au semnificaia unor puteri active (dar nu snt puteri active);
P
1
si P
2
pot avea i valori negative;
wattmetrele snt prevazute cu comutator de semn.
B
A
C
2
1
3
U
12
U
32
U
AB
U
BC
U
CA
I
1
I
2
I
3
*
*
*
*
P1
P2
Y
sau

U
AB
= U
12
; U
BC
= -U
32
f f 3 f
2
f 2 f f 1
aU U ; U a U ; U U = = =
Reea trifazat simetric i echilibrat

= = =
j
3 2 1
Ze Z Z Z=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
j
f
2
*
j f
*
3
f 3 *
f 3
j
f
*
j f 2
*
2
f 2 *
f 2
j
f
*
j f
*
1
f 1 *
f 1
e I a e
Z
U
a
Z
U
I
e aI e
Z
U
a
Z
U
I
e I e
Z
U
Z
U
I
. e I U 3 e I a aU e aI U a e I U
I U I U I U S
j
f f
j
f
2
f
j
f f
2 j
f f
*
f 3 f 3
*
f 2 f 2
*
f 1 f 1

= + + =
= + + =
1 f f
P 3 cos I U 3 P = =
Concluzie: reelele simetrice i echilibrate au fazele uniform ncarcate
], W [ , cos UI 3 P =
]. VA [ , UI 3 S ; ] VAR [ , sin UI 3 Q = =
Fig.4.25 Msurarea puterii active n reele simetrice i echilibrate
cu (a) i fr (b) conductor neutru.

cos I U 3
cos
3
I
3U
cos I
3
U
3
cos I 3U P
f f

= =
mai utilizat, deoarece nu totdeauna
este accesibil nulul reelei
L2
L1
N
L3
U
f
Z
Z
Z
Z
0
I
f
*
*
P1
N
L2
L1
L3
U
f
I
f
*
*
P1
RTE
a b
C C C
N nul artificial
Notatii: U

=U i I

=I:
Problema 4.10
Un receptor trifazat, conectat in triunghi, cu impedanta de faza Z,
caracterizata de R = 15[] si L= 32[mH], este alimentat la reteaua trifazata si
simetrica, cu tensiunea de linie de 380[V] si frecventa 50[Hz]. Sa se calculeze
puterea activa absorbita.
Rezolvare:
Pentru conexiunea : U

= U
f
; I

= 3I
f
=3U
f
/Z; si cos = R/Z, unde:
Z =R
2
+X
2
= R
2
+(L)
2
= R
2
+(2fL)
2
Inlocuid valorile cunoscute rezulta:
Z = 15
2
+(2503210
-3
)
2
=10[];
I
f
= 380/18 = 21,1[A]; I

= 321,1 = 36,6[A];
cos = 15/18 = 0,83;
Reteaua fiind simetrica si echilibrata si cunoscindu-se marimile de linie:
P = 3U

cos = 338036,60,83 = 19994[W] 20[kW].


Tema 4.9
Pentru receptorul trifazat din problema 4.9, calculati puterea reactiva si
justificati ca aceasta putere este absorbita (nu debitata) de receptor.
Tema 4.10
Daca sarcina trifazata, din problema 4.9, este conectata in stea in loc de
triunghi, calculati valoarea curentului si o puterii active absorbite.
Tema 4.11
O sarcina echilibrata, conectata la o retea trifazata simetrica, cu tensiunea
de linie de 6[kV], absoarbe o putere activa de 48[kW], la un factor de putere
cos = 0,94. Calculati valoarea efectiva a curentului de linie. Repetati calculul
in cazul in care sarcina ar fi conectata in triunghi (aceeasi putere activa
consumata si la acelasi cos) si determinati si valoarea efectiva a curentului
prin fazele consumatorului.
Tema 4.12
Impedanta de faza a unui consumator trifazat echilibrat este formata dintr-
o rezistenta R = 15[] in serie cu o capacitate C = 185[F]. Acest consumator,
in conexiune stea, este alimentat la o retea de 50[hz], a carei tensiuni de linie
are valoarea 380[V]. Calculati tensiunea de faza, curentul de faza, defazajul,
puterile active si reactive ce caracterizeaza acest receptor trifazat.
Tema 4.13
La o retea trifazata si simetrica directa, cu tensiunea de 380[v], este legat
in stea, o sarcina dezechilibrata formata dintr-un condensator C, o bobina L si
un rezistor R. Neutrul stelei N este legat la nulul sursei O. Cunoscind ca
L=1/ C = R =100[], se cere sa reprezentati diagrama fazoriala a tensiunilor
si a curentilor pe fazele receptoare, precum si curentul prin conductorul de nul
I
NO
. In cazul intreruperii conductorului de nul, care este tensiunea U
NO
si care
sint curentii prin fazele receptoare? Repetari calculele pentru aceeasi sarcina
dar alimentata la o retea trifazata simetrica inversa.
4.2.6 CONVERSIA TRIUNGHI STEA
Modificarea conexiunii impedantelor din triunghi in stea este utilizata pentru:
reducerea temporara a puterii (exemplu pornirea motoarelor asincrone);
alimentarea consumatorului trifazat la o retea cu tensiunea de 3 mai mare.
a) Reducerea puterii absorbite
Daca tensiunea retelei si impedanta sarcinii ramin nemodificate, conversia conexiunii din
triunghi in stea, conduce la urmatoarele modificari:
tensiunea de faza se reduce de 3;
curentul de faza se reduce de 3 ori;
curentul de linie se reduce de 3 ori.
Ca atare puterea obsorbita de sarcina devine de 3 ori mai mica:
b) Adaptarea la o tensiune mai mare
In SUA tensiunea de linie are valoarea de 220V (tensiunea de faza 127V).
Daca consumatorul are conexiunea va putea fi utilizat in UE, unde tensiunea de linie
are valoarea 380V ( tensiunea de faza 220V), prin modificarea conexiunii din in Y.
Tensiunea, curentul si puterea de faza nu se modifica, deci consumatorul nu este
suprasolicitat.
Y
P
3
1
P =
Studiul regimurilor nesimetrice in retele cu numar mare de linii de transport,
transformatoare, generatoare si motoare trifazate se face dificil prin metode
clasice, in special datorita prezentei cuplajelor magnetice intre elementele
mobile (rotor si stator) ale masinilor electrice.
Metoda componentelor simetrice, recomandata pentru rezolvarea
regimurilor trifazate nesimetrice ale circuite liniare, consta in calculul a trei
regimuri simetrice.
4.2.7 METODA COMPONENTELOR SIMETRICE
a) descompunerea sistemului nesimetric in trei sisteme simetrice
E
h1
= E
h2
= E
h3
= E
h
simetric homopolar
E
d1
= E
d
E
d2
= a
2
E
d
E
d3
= a E
d
E
i1
= E
i
E
i2
= a E
i
E
i3
= a
2
E
i
E
1
= E
h
+ E
d
+ E
i
E
2
= E
h
+ a
2
E
d2
+ aE
i2
E
3
= E
h
+ aE
d3
+ a
2
E
i3
E
1
= E
h1
+ E
d1
+ E
i1
E
2
= E
h2
+ E
d2
+ E
i2
E
3
= E
h3
+ E
d3
+ E
i3
&
simetric
direct
simetric
invers
nesimetric
j 3 3
a a 1
a a 1
1 1 1

2
2
= =
sistem compatibil determinat
Fig.4.26 Reprezentarea geometric a descompunerii sistemului trifazat nesimetric
n componente trifazate simetrice
+

+
nesimetric simetric
homopolar
simetric
direct
simetric
invers
E
1
E
3
E
2
E
i1
= E
i
E
i2
= aE
i
E
i3
= a
2
E
i
E
d3
= aE
d
E
d2
= a
2
E
d
E
d1
= E
d
E
h1
= E
h2
= E
h3
= E
h
E
1
E
2
E
3
E
i1
E
i2
E
i3
E
d3
E
d2
E
d1
E
h
E
h
E
h
E
i1
= E
i
E
i2
= a E
i
E
i3
= a
2
E
i
E
1
= E
h1
+ E
d1
+ E
i1
E
2
= E
h2
+ E
d2
+ E
i2
E
3
= E
h3
+ E
d3
+ E
i3
E
d1
= E
d
E
d2
= a
2
E
d
E
d3
= a E
d
b) calculul componentelor simetrice
E
h
= ( E
1
+ E
2
+ E
3
)
E
d
= ( E
1
+ aE
2
+ a
2
E
3
)
E
i
= ( E
1
+ a
2
E
2
+ aE
3
)
se cunosc marimile sistemului trifazat nesimetric: E
1
, E
2
si E
3
;
componentele sistemelor simetrice E
h
, E
d
si E
i
se calculeaza cu relatiile:
3
1
3
1
3
1
Problema 4.11
Sa se calculeze componentele simetrice ale sistemului nesimetric de tensiuni
electrice cu valorile instantanee: u
1
(t) = 102sin(100t)[V], u
2
(t) = u
3
(t) =
102sin(100t+/2)[V].
Rezolvare:
Fazorii acestor tensiuni sint: U
1
= 10[V]; U
2
= U
3
= 10e
j/2
= j10[V].
Valorile complexe (fazorii) componentelor simetrice ale tensiunilor sint:
U
h
= 1/3(10 +j10 +j10) = 10/3(1+j2) [V];
U
d
= 1/3(10 +aj10 +a
2
j10) = 10/3[1+(-1/2+j3/2)j+ (-1/2-j3/2)j] = 10/3(1- j) [V];
U
i
= 1/3(10 +a
2
j10 +aj10) = 10/3[1+(a
2
+a)j] = 10/3(1- j) [V];
c) calculul puterilor cu ajutorul componentelor simetrice
S = U
1
I
1
* + U
2
I
2
* + U
3
I
3
*,
unde: U
1
, U
2
, U
3
sint tensiunile de faza, iar I
1
, I
2
, I
3
curentii de faza.
Functie de componentele simetrice:
U
1
= U
h
+ U
d
+ U
i
; U
2
= U
h
+ a
2
U
d
+ aU
i
; U
3
= U
h
+ aU
d
+a
2
U
i
,
expresia puterii compleze devine:
S= U
h
(I
1
* + I
2
* + I
3
*) + U
d
(I
1
* + a
2
I
2
* + aI
3
*) + U
i
(I
1
* + aI
2
* +a
2
I
3
*).
Deoarece; a* = a
2
si a
2
* = a, rezulta:
S = 3U
h
I
h
* + 3U
d
I
d
* + 3U
i
I
i
*.
d) transformator de nul
O retea de joasa tensiune (j.t.) este alimentata printr-un transformator trifazat T1
alimentat la o retea de inalta tensiune (i.t.). Ambele infasurari sint conectate in stea, cu
nul accesibil in secundar (j.t.) si cu nulul izolat in primar (i.t.). Aceasta ultima conditie
implica:
I
A
+ I
B
+ I
C
= 0.
Conform teoriei transformatorului, curentii din infasurarile corespunzatoare ale primarului
(i.t.) si secundarului (j.t.) sint proportionali, diferind numai prin numarul de spire. Ca atare
relatia este adevarata si pentru curentii de linie din reteaua de j.t.:
I
R
+ I
S
+ I
T
= 0.
Deoarece suma curentilor de linie este nula, obligatoriu si componenta homopolara va fi
tot nula. Astfel, in cazul conectarii unei sarcini dezechilibrate, nu se poate garanta
mentinerea tensiunii de faza.
In cazul particular al conectarii unei sarcini monofazate Z (de exemplu intre faza T si
nulul N), conditia I
R
= I
S
= 0 conduce la I
T
= 0 si U
TN
= 0.
Pentru garantarea unei alimentari corecte a sarcinii trebuie conectat, in reteaua de joasa
tensiune, un al doilea transformator, numit transformator de nul, cu primarul in stea cu
nul accesibil si secundarul in triunghi. Acest transformator este capabil sa furnizeze
componenta homopolara I
h
ceruta. Conexiunea in triunghi a secundarului
transformatorului T2 asigura egalitatea curentilor din primar.
In cazul sarcinii monofazate unice Z, curentii ceruti sint I
1
= I
2
= 0 si I
3
= I = U
TN
/Z.
Descompunerea in componente simetrice arata ca transformatorul T2 se comporta ca
un circuit deschis (impedanta infinita) pentru componentele directa si inversa si ca un
scurtcircuit (impedanta nula) pentru componenta homopolara.
teoria
transformatorului
Fig. 4.27 Tratarea nulului ntr-o reea de joas tensiune
I
2
I
1
I
3
I
B
I
A
I
C
I
T
I
S
I
R I
h
S
R
T
N
I
h
I
h
I
R
+I
S
+I
T
=0
3I
h
Z
T1
T2
retea de inalta tensiune retea de joasa tensiune
I
A
+I
B
+I
C
=0