Sunteți pe pagina 1din 100
Gheorghe Brezeanu Florin Mitu Florin Draghici Gheorghe Dilimot PROBLEME DE DISPOZITIVE SI CIRCUITE ELECTRONICE PARTEATI . IR, Q Rs Dy, of | % t tt ©. no He. Rs re Editura IT GRUP CUVANT iNAINTE acd ecw! este ghidil vitor stun progesle majore gi dinaica circuits legrate ce expe reali ara egal da lume calelatoaelor, a comnicilce mobile sau Ssemelor elecuoaice aalfo i veo = au fist posible pin cunogseten puolunld ziti 9 ‘Sovonicé digporitvelor semiconductor, Tats de c, orion coutibuie I acestscunontere ~ cum se Jory gi caren pe eae 0 ropmem~cteitdeauna neces. Sista leerini rupnarine very ae, dak te compar eu conn eijiorderelerins din demeni (wea joie thie indicate Te bibliograte “Acese cin, serse de care didactcw de a universitii de press, la eae proces de invijne are In baz stud indvidoa, desea i analiza concep zvs, compote elecich, rnodelele de ura ale dispoitvelor semiconductare, preci si tence de piece si fiunsionares cgcuielor elementare din compoaenia. swocturlor iatpate. Probleme de It sfigilfeerui capitol sunt, tb mule siti, simple exerci ee sole fie demonstaea nor formule sau atitmali din eprinsul capil, fe taster de Gagrate, casei lecce, alc, ee. mete $8 faitezeinelegera coil paca, Asst oblene mst ceca ‘Se eonltuind ales ome de cats pete sien. Lr wot In jr, Scoala de Eleevenied folosete inc, pia tai dar 9 din pica subictive, sbtomel dnifint Ta clara Lao diseiping cat este Dispose wi Circule Electronics, de mare complestae i indore, camosinjale predate In cuts so Gxsa7h Hse completeast ria seminar, proicctc yi Iueriri de laorsor, tn acest coutet clegere de ‘robles nen ocala de ten ‘Volum de ft lat laa tela edie, est prima parte euleget de Dispasitive Cireuite Hleetronie co cuprinde probleme rznvate de diodes Wanzistore, se de ure $1 etaje de amplificare, Sunt tastate prin date mumeice si comentai pexTomanl, emmportarea secre, modelele si circle echivaleate porta aese dispoive modal lor de folsice In fcuit. Dispartvele de putee,yeoNemele de rgomol si eomporarc it temporturs nu suit shot, Lecraes are ase capitole ca un mumir de peste 110 probleme, complexe fn mares lo ‘msjnitaté Un beewar teoreue eu formule gi model, oe Tace pos floes eh 9% deco fare trav audit cusunile de Dispodtive Eleetronice sf cel de Cirelte Flectronoce Fundamentale de fa faults de Hlecanict, Teleceanicau 91 Tehoologi Inoue Bucuresti precede Recut epi Ti Capita 1 etterl ete famiiarzat ow nojiomi ca: semiconductor gp, pie mobil, eeisivitte, ectlbre terme, dingramt de banr, caren de cinp Wiis, gona recombine, emi de contin (Cuptlele 2-4 sunt dediat fii eleetenicidndlor,tanistorl bipolar si TEC (© tapi spacial se acors metodelor de determinare a panctul state de funcioare (PSF) si 4 uti regimuti de polerizare a disperser, ts vat eica de apr ees de Sheiteuscmle de caper pert eas PSF. Neliniarats eval de dsp imgune th clea tery exempt fm rare in mle sai Se pecizeazt de asemenen caries font cind deduces SF se pone sinpliien semen pin lista eellor de Stspoctiv vei dod Zoe yaa tenor iol). ‘Modul de lias linitle moellr cielo nate de sera ie sunt wate pena tute disporivele mentors. Un ak 8 do peoloine shordesel cat movklle de ‘Rnial ma pot io 9 nso opfla 5olerd pill determin into mnie ita a exes ana 5 ‘ator pee penta paraneri-crent suisse ins, renstea de sre sul Ub earet cu want plas MOS. Stale de cent a iniods aes prin pst a Caleger dia el puin Gout mosve Ps do pate, pen ema ct perforant Sesto Stbcueule prezenein stra ttiror ection eulgice, sont sins Teste de linidnle Gancisouclr ce ints ta component ar po de al pate, poste determinate Fert de ij et an onsale floss # evita ehvaent de Sema m5 frente jane waist ‘Una apt! pein compara param ttre ajo de ampfcare cu triste vipolar si TEC, simple fea srcin dsb, le eo veri mre de iar sunt de Semes intie iy haste stonbo se vdesjuad tence de polarize wandsor opis caret contr il ine ce ponte sigs 9 excrie maxima ema ihe, La wate potlonce unt clans apis de esi, ress de inte ie ‘pris cj prope "es nnalias lucrii contin pina end, tm sci yi ordoaceaproblemeor din iccare capitl, Mae din cuteleco inde wi sthemele de et de ampifcare sit nei Pura rand est ttt pin exeple sumerceermportare i egim sonar § la eel ‘nica tnzsoralsi MOS eu do por eu sutstatl acti). De asemenca webuleFemaest ch, into, pent satis de eg i cheer flo alleen bua po tesla resents i toda ge Teosse cent condos, cre sem epinen Sn ators a alii Cane se ntoscn tur ior cave aust sau vor sia crs de Dispetve st Ciruite Electronic. Nu se tesomaadhleetrengeoblemelr, chia i eslorrearae foot Student sneer resolve singun, In bron, problemele dite cup Inlegeren futur one priate Ta us, Probleme de crate ce ind, see cet tela de plicated fle pra » nesta rezlire prope, dco, Ai fezlatleobjinte se sep ew et dat i elo, Noein eet mod silence Sepnderea, doe ssoad, de areola ngnererte « rolend de disporiive 1 ecule {Tecnica site acs need se pot lds ch sme comporttes elec «un Sispct sau fancfonare a et lsc Bucuresti 2006 Auto CUPRINS Canin introductv. mt CAPITOLUL 1 Gopi z s aE ee eee EM FIZICA SEMICONDUCTORILOR Prolene. : w ele Captlu 2. Diode. Circite eu diode * Semlcondactral ese nate ul de bavi peor filwicarea dispositive 5 ov. = 2 z B : ‘eure a poi tte ie ea pe noel G)_ = np ciety semienditr ee eget de Cou tui de prt soo econ! tr eet ede eee act Li stintescondtor ont lie in ini la? = 10 6 cnc Fe pros coat 2 leon in secondtr pot oeua muna ane nivel energie erapte in ere 1 Sens pring spurte pn Da ieee ints pay faeces Sat ‘pil permis de ner mar denumitebond cd condneficy! respect banda de wef Cupttt 4 Tranalstoare ea fe de hmp Fuss eared probate x tons cc ie carl Fee Bre ° J} uw Frobieme os aaa atta vient pobaie ca aca ive ne capt (fg ete: revi oy 1 Probleme we y cu eof FFs) i Capitola 6 Btae de amplieare Test tempera, & constants Hoan a sna nivel Fermi, dep ive aoe 1s Scenic eu prota eat de ocepare asap as + La eh terme, Sd semicon nc aft sub aan epi cp elec Probe 18s sat magn, ada mince sv asker, nivel Fe i tenperaa nat const tt rates = ‘volumul si. in eazul eiteal, concent de stn si plu au expec (129) 125) Mans~ 25407) 129 Disoortve si Cireute Eectronice- Probleme repress denition de sti energstce din bands de condjie (valu); my, ete mash slectonuli (gual fm te masa eectronali ber iat7,= 300K tempera de rion 'N #4, au valor spropiat, repre nivellenerasti nie al bea ae sunny ‘marines suptoard« beazi de val. Ca umuse, y= FE, consti linen (enegetes) Prods concentra do proc mobil la ehiibew termi: Po =07 2N.N, oof - £2) este const pesto un semiconductor dh. Reais (1,0 ansein le schnit maseo, consiuiecoia decir Misimes et concent nasa La tec mp ce +) Rezststatessenicondacioruatanc capes, 1 Tawa) une ered motile pent eecreni (gla). Modicare ern se reaiea prin dope contol en impart. Se inode sm de mparate petra (Geneahce bein sustain stomilrteavelen si semieondcrsh, aed elect de canoe De asemenes,s lized impr tvaens cep) care ime clestnl pata ashe, ler oat cud gol we inlcude de ae seco, Neweaates anu semicouduc,l xii, dtat cu input dur yore (do concenai ue epee) seein in tai frst tN pote as $2 cumsidrt ionize complet» ipuirPrin done (acess) wi let, aaah ‘vin ion piv (nega) eosin sarc spl a, censors ele Rezslvare sistema de ecu (3) (1) conde done Sl sone penta conentatite de cir us) ay, = W¥4) (mt (ue) 70=(4-¥o) b(begt a} ae {su conceal py pet aati, pitt mma sma ais ai, Felder sue nga n chee czas one (@=semicondcor ise; crank stoi in care ,~ Np ccm. Din lite 0. shine enh 0.79 Diagto energet a semisndaconi inte ete repent oe 1 Net Fermi nimi ave! mie, Fy Ftc poo ae sac Ree ne Gi at cay (i) semiconductor m wobln cd > Nm. Re dn (1.5 Nas 7) ‘CAPITOLUL 1 Flea Semieondusterion . i Me >> Poo dei, condufin se velizzazt In pipe prin electron, cate Sunt puro Imajnitai, P diagram energetic a semiconducterui nda ia fig. 1b $e consath ed ive Farm plist in jumtatea de usu henai inter ver cliile 1.3), (Gi) ~ semiconductor p; reli ezal in cate > N,>> m, cn W-No ‘Acum, Py > yA tansprtl cunt se realizes esa pin gu (pdr mje Diagram energetics este reprezenath Is fig 1; nivel Ferm este sta in juntas de js a benz ntezise (sub £). Nivelol eneweliesnecontiage (ver fi. 1 Tb st Lle) se nels soci inpriilordanoar (acceptors), (ie) ~ seniconductor compensa; so ojine stincicind NW =Np 3», Pleind de la ‘ale (1.6) 50 refine egaltatoa (1.72). Diagram energtis in aes cag ese data ig U1 set de cen x semiccnductoaliiinse pn niveleeascin nnpuraier yi, (ey Po Nene My ——. o “@ Pgh La un semiconductor nedegeneratnivelal Fermi este plist in banda interist, Cin nivel Fenn ese stat In banda de condvefc sau cen de Valen semiconductrul se cmaderd Seger *Beuale decurent au ees dosti cro de ton’ asa yn cua fo Iac Sag = aE + QD, as) J,- won, F—aD,p (8) s. (use) Fecare cure are © component de cmp (i), Jays Sao unui cmp eectic de intensite F, si una de dtwie Jn». cauzats de rewilormitats concent de puto Ya(Yp) cin volumul semiconducimfu. D reperints consanta de difucie eleewanor (qoluite legas ce mobili prin eat li Finstin (alle uml pet un semieamductor sodegsner Paar hana os wie Vg =2E coannm wis grin enc 124107714) + Elwes connate ering varia inp cosa prior ot mothe ay aot 0 Dispose f Cireute Blctronee - Probleme & m unde Gest itera de guerre de prec lston ~ gol sub acme uni geet (imi sexempla, iat Ry repeal vita neth de recombine pet let ae) Peni ico modell rocombida adete (intr woe cent de cpr de concent Nit pen ive enrgt n aprparon nivel inte) eee ce 2-5-0: 8Aonnt) aan oeferneel GP or[renen( SS] ‘ude oy st secjianea eficace de captur pent lectoni (glu, ia vy vite termi * Eeusfia lui Poisson dé dependenja cimpuli F) si potenialull cece (@) de scina dn sotmiconductr: sy N) ana Ly? 6-305, R, (1.108) Fa-v0 are unde ¢, este pemitvitateasemisonduetoru PRoDLEME Pentru o proba semiconducoare alt In ecilbru temic, prokaiitetea on a nivelul E, este egal eu probabiitatea de neccipare 4 veh Ee ‘Detrminai pavijia nivel Fermi pent seas prob REZOLvARE Probubilitates ea un elecron 34 oeupe nivel energetic F este conlarm statis etm -Diae dat de elaia (1-1). ln eazl rob date se presto Il B= 1~SyfE,) ups caleulele clementare folosind (1.1) x obfine fr Ae unde ruts ec niveul Fermi este plasat chiar a milocul nz interzive. Probl 1.2. Si se detormie porta nivel Fer ininse (in banda iris expresite concentra Je_purtiteri mobili la edhlbma termic in fncjie de la un Semiconductor dopat eu impurit Rezowvane [Lan semicondictor iatrinsee ny = py semieondactoralininse bine olosind eeu (1.2) pentre CAPITOLUL 1 Fisica Semicondustoriloe un Remit: By otee ee selina: 2 pry Cum densi de sisi, au valor propia (veri elas 1.29, ata ermen din meme deepesie web Ca ura Bade +8 GEE) Dac ie ints pls proximate boc nt ae emiondsar 0 ‘aaj alan anit St bind lie das coil 2) sbi to=mea( HEL) Ls techies nil Fe ede in dau Cave: Ey, Bye da suite pes cncnaie de purr potas fm Er non, exp{ =F. p=nen| onl = pene Proplefia 13. 88 se determine concent de echt ale cect gigolo x reziniviats, poco probs do slicks afl Ta trpertse cumerel si avind arnsiowle concen de mpi 8) 310” atom de boven 1) 1310" stom de beim st 10! stm de foto ) 10" atom de baie’ 1.5«10" 310" stom de foseien’ 10 sori de gluten’ 10" mown de asin Seeanose: nj =1-5%10! an idatte din tbl (Ny 1,4 8) tori de Coster Nlor') sx? | asx | ane ‘ama x0 0 alee) 490 wo | va | euviae 18) Boru find wn dopautaccepoe reals, = 210" en? Wy =0 $i probe ede tip iyo he sxs0" on™ Resistvitatn se determin cu expreia (14) la care prim terme do a utr ose eghiait ooatee tty, <& Bo Se determin ‘Din relajile (1.70) 50 cine! py =N, =3%10" en 2 Dispoziive i Cireuite Electronice- Probleme Sa cxsiet in bet, =450 2" salon ce corse consents de impart Ny 2310" on 1 Cam bral cle acepor it feel donors bine Ny = 1109 on? i Ny =10" on? prods ete tot de ip Foosing exes (1.70) raul: in tabel reams: ye, = 90052 gi = 90077 CConcontraja tall este: Ny By =300 om Ca mars, p= Pye ©) In asest az: Wg =10! cn i Np = 13x10" om5i proba est de tp n. Din rail (1.76) 2 oie Np=Nq= 3x10" on? Pm 45010" on No Concetta de impurity 5 mobili a vaorit do a punctl Reza di (1.4 dup segljara emenulu seund de numitor 4223.00 tin Gata este acceptor, ir seni este dopant de ip reat: Ny Nip "3x10" on™, Np = 10" om, Foosind (1.75) se determin me jor lt Np -Nq = 3x10 cm 4.5510 om Wo*No Cones dy = 203500 oh seat, = 00 9 y= 199° rt este dep» Co urmare Observatie DMinimile (concen de putter mobili, mobili, ete.) c= enacterizear® an semiconductor ni) poart indice ip). La echlbra se ada nicl 0. Problsina 1.4 Si so ordonezo dup rzistivate wmtoaroe probe de sli nedogencrat, compet ona, le a ebb tere dapat uniform eu mpc ate: "Py ca ly mpucii seeepoare Pca, impuri danors Pen 2N,impuria aeceptore si, impuitas dnote ‘CAPITOLUL 1 ~Fiziea Semiconduetortor 13 Secunoaste N= Np Rezowvane Penuu FP, probe de ip prespeavn,sserie(v problema (1.3 i “ais a > sce, >. rb Pav conceit ds inp Na=2M-No ” ste doi p. Revives sues: py = UN La cast probit concentra tot de imu 1M, este mai mare de a rma prob real 2, « fn eonscen eobine: > p> ps Frobn LS, Deering conse de lect’ igor In civ tmp pra din Spat a 10" np nat tape SOON, 30K 9 SO Dea ‘cipune probe evniie® Se nec: = 11 e, constant cu temper yi a, = 15x10" on" I 300K. Rezo ARs Avind in vedere Np) =10"¥ cm monday eoaree ls vie 7 ,= 300 K proba ecompltionizat CConcenaainrinseca depinde de espeatrd prin rela (1.3), Folosnd acess relic se poaeexprina i emperatirs cares in fete de cancer tins a nUr)-nto) To [1-2] La Tym 300K, (Ty <6 No ise cin HN =0 din compe (1.6) eau 0 2235510 on" em! <6 Np ae 10% ems pastes valouress concern de go tet Py = 1883110" om Le P= 600K, »,=275%10" em" devine compurabils eu Ny Ca urmare, in expres ‘comes de electro numa pate negli ni’ un trmen, Se ealealeci eu (1) Fr s0M em, pay =229%10% on™ Valerie peta nm i nt apcopite darn contin, 4 Dispoctiv sf irs Blecroalee- Probleme Semiconductral devin inrinse la emperaura pus Gre ny alt) = n, Pent sce, webuie ean(T) >> Ny Impunind 0 Se dtemink P= 725K. Laven emperatrk ny © py =n, =2% 10! Problema 1.6, 0 bart de hungine @ din $i asapenera, In ech tems Nols) =War cui dopat ew impart da 2) Dato xr srt Zetex s ecko ompoen ae, Reronvane BBRBBBB a esto de tip m Find scmplet ina lib erie are expe to 27= Nats Nod) ‘eneentayin de elect a Cum maf) seae,apare proses maul do due elodtronilr -tIungul bre Desc cucil deduce acl este (ver tela 1) Jaa “(010 aa Sie seal aoe alate Sa csi ef perm © back © poste Glo mod ‘nidmenso 1a ection termic caren de elecuoni este nul (problema 1.8, Din egaiats Ia day ‘eal ps compo de cmp ei ™ tga = 90, NOE Jap =I = 90, ‘Aceast conponents datoratscampulu it Fy eprit th bar peta se opune ist toro moi: yrs cpu eon flo ecu cuenta de it Ie Wink CCombinind expres de mai sss obj epee Sea ela (1.9. J, iF nsensl piv al ani Problems 1.7. Sise reprint (ata) diagram energetics pentru bare de so din problema pees Rezowvane Din eli ext CCAPITOLUL 1 ise Senennductr “ Ber) 6p ern gy oa of (1-2) me Fig P17 Problema 18 Si sedelich expres densi curenilor de electrons polar fanstie de ovssnivelele Fei, REZOIVARE BBBOB erste eucnul de leconi stein cal guneal dats de (18 2), unde conconeia te ocuoni depinds de evasnivell erm penta ction pn relia (vee pblema 12} nonae( Ez) vod Diteenind fare men dn aces cot bin: i vn= (VE, -V8)-n i VEm-VE)m Pe de aft parte, este cunoscu legatura dine cémpul electric in semiconductor si vai sivelelor eergtie FE, sau By F vB, =LvE, 4 See one ee Tea a te VER, a pent eta ea ee eel Ieee B® J, 20H? Dispuztve yi Circuits Flectronice- Probleme In concazc, act evasnivelele Feu vrai cu pz exist eur semiconductor. La ech termic cvasinivelele-ccincid cu hivelul Ferm care © censlant In tot smizondactoral (Bj, By,= By). Cama, Vp, = VE py =O si Jp= On es ea Problema 19. Si 2 detemnine concentia maxing do impurti pint la are iotern ‘isi omplets ete vali Ino probt o Side ip alla la terperatars emer emi de csi temic. Proba st va consider dopatt et impurit donare eu nivel 2, pasa la (0.505 e¥deasupeanivelu inwinse. Se cunose:KP'= 25,86 meV sin 1.3 10" Rezo.vare BBBOBE (Grodldeionizare se apesiaa pin probabiltates ca nivelal donor (E,) sina feocupet pobebiiate exprinat pin rela (1.1. In eonseeinfeancentraia de om dono lone [Np -depnde de canenaia ttl pein ela NB ‘Selimpune pet ienizare complet de expla: 3 209: Np. Rez din ecujia de mai sus: gs 2k 097 eV seal: By -E, = EE (En Ey) = 0.45 eV. Carma: 2,-5,) AF sp5e10" en! woof Ee ese Ponta concentra total de impure odin: Ny <5,6 x10" om ae NB gl itn ae sneer ico Pena om eae . ibe, seta teal 5.86 mT. B 505. ‘Rezouvane BEEBE 2) Penta Np =70 em, vind in vedere tertile din problems precedent proba © complet ienzat Din cea essa lie: Ey B= 0,388 6¥. te No 1b) La.vy~ 5.10" cn proba mu mai e complet ionizat a tempat camera Determinaren povtet pear En conceauapsi de impustitienzate so fae prin teat sucesve fn pia iterajie se consider: ee, 7 all =p o Rent Eb CAPITOLUL 1 -Fisiea Semleonduetorior 0 38310! a 2 In a dous iterate 2! =! si din ecuatn (1) zu: £7! ~B, = 0488eV . Se obine =f = 328350" em tn continuae: £f2”— F, =0497eV. (05 =29x10%en, Bil ~B,=0498ev nl) = Nj =305%10"em™, Ei! E, = 0495eV. ‘Aving in vedere diferente dine reztiatle obit a utile doa tera ier eo msi pia de 59% proesul erty so. stopeazi. Tn conclusie, Ep~E;=0495eV, iar ™ 195 10"%cn”* ea ear ef msm 6296> py Mal ml: nemo EEE somo {£.=8:) trol sa cum 5 sta ner, vel, webu fe saat prope e pei iene pecs eosin ase con, dm tla (11) reat pei Stead ecombine a glut pee 18 Dispoztve sl Cireute Electronic - Probleme Simi, la un semicaadctr dp p pen vite net de combine 4 election se tie: R ‘ane se simpl de vi al eectromir. Tipit de vil si purtitonlor minoitri deinii mai sus sunt independeny de Soncertaile purtsioe. Acest, pet cd ecombiores ete nad de proce caps ¢ ai parator mineritar (de abeea (5), denn de, i o,f) simu de concernant partite, Problema 1120 bert dn Si eden unin depts c coneentai input No= 10% te ani sual din expe ee eespnds r= Aven fg BL) Iuneme de nd ce mt permite pens prin tak, produce e's = 0 0 consents 10 en be pert ecw gl tse deta 4) denna de inp acon arin exces la °= 0, vai concent gluon exces dss ungulbare! a en tone Se ama ing Sova a gaie Sa Rg Pin Rezowvane ‘ews de continatate penta concen de glut exces 47.=P, Po es: 24r) 5 Flap, ar a Spl de i (1109 set einen pean lt 2, «222 alaj z #9) Para x=0 dp pid men da men dog neg sn ad Pena dterminace consti Ase consider amiaaresieepe l= 0. Reza Arb) Gury [rn a] Inregim tation (12) x bine AP.9=Git, =10" on problems (11) qi J, =-9 Dy ie: Arb CCAPITOLUL 1 ~ Fisica Semicondutorior 1 Cum 4 7.¢<< Ns verted conta de nivel ned. ') Decale lumina e absarbth la x, pas x> 0 rus G, = 0. Aste, ecuafa de contin in regim sii me eave la 8) Are 4 a Rerolvnd acest eof e conti a ii 4Pilso = APmy Si APy| ou =! spate sree = }-6.r,--2) Dy ee lungines de dite goeitor », nde 1, Problema 113. 0 burt dia Si nadegonect © doputuniorm cu Ny = 2.25% 10" en! impuviji accepts. Sa se repecintc diagrams eutgsich bail la temperatva came In brmiearele tai: 3) a etl tris 1 rae iuminat uniform pe toa Iunginca sa, pres pin care ecreaz® Gy 10" en pete electron ara lumina numa La apace coespune i Seeunose: nj =15%10 om, = Ihe, £y- = SOmeV AT 0 (vez fg PID, 25 me. RezowvAne 2 Valoara rss dopa ines complet pb. C rma Pm 2Ny=225610% em ny =A on Dinssini mee Perm w se dtemind£,-E,= 0,3 e¥: Diagrama energetica ce cotespundeecilbuluereperenai ii Pia 1) tuminareaertao static de neccilibu; concentra do electron i gol eese {in sepim stajonar eu maim (, problema 112), Bigg” ye Gyh,= 10 exe! Caurmare Se obtne Pp * P04 Ayo 2 Py =225K10%5 cm y= [ivell Fermi se despct tn dows evasinivee: Zip evasaivlul Ferm! pena golusi care cincde ou nivelul Festi de la eshte emia, =P 2B. visiniell Fermi pent electron, Poti a se detente elie +g = dy = 10 om 20 Dispos s Create Electronic - Probleme Renu E,-B,= 475 meV. Cum neste constant de lng bare rel cE este ovo Diagram carga pent cal rina uaorme a bart erepreretat in fg. 1.136, Fig. Phas ©) In cazal abso lumi ax = 0 concentatn parole mobil in exces sea cu stan de-a ungulbre (ve problems 112), Folosind rental da seeast problema se seri: pe Geka of 4 x urmare i evasiniveul Fermi peat clacton vara do ngul bac Ein 5) = EAT n= De remarcat ef pe dstana misurats de la = 0 pe ete concentra dees in exes ine mult mal rare det, sad line Inada ac osu z po E_( x26 > em, th 1,3 mp aps Pent © josine mimes SSN,)cubarasubjiecoresl rela deduce et dag = 4 Ayn (250) CAPITOLUL ? Diode. Crete cu diode 2 ln eae de mai sus A, este arin onc, /D, gi, /D, este lungimea! constanta de ize pena got ia zona neta eospecty pon lection it na net Pemucalcule ingineryt in Lot real conpexe (233) Floste ei fae) a Unde J, Jyp + eto een de statis rida! al nde Ganetani, ar m este demu factor de idealioe + Dioda Zener ese 0 din po ce se poasizae, de obo, inver in stpungere, Ca Uumare,fensivnea ta bomele dspoctvaui (Vp) = Vag =V, este proce constant Ia via unt ne Lit agi (1) € [Fela eda cum et ifusat pe caraceistca dn fg. 3, y we 4 @ ® Fig23 Dioda Schottky se_bazeazi pe un contact metal - semiconductor redese CComporttea elected a una asfel de cantat esto Similar cu cea ube jonctun! abrupt s ssimotice, Regunes de stcinhspailt so exGnde numai in semconducte. Ligne el ate © urls sats eo (228); 22) ac semiconductor act ex ait contact tai est de dp. Cartciica cre mie vet oa (26), secure do sai ae met egl ee Pa buen hd Pe -$e) esn ade 4, este consana Richardson pent secu ar dy est ie Sheth peat ecto inca incor contact metalic ee tesla vo senior p formule deal rain ‘abi; bu est newex pg oy Pune stale de funciona (7 a od ee dfn de perechea de val ce seyecin caret penance pctv (7) neg soa Se lone pie Penis Dey Toh m4 Dispuctive si CireniteFectronice Probleme iad Vp >0, lads oe poet i conte 5 cuenta ae Vlei semis entry Vp <0 dda ete polit tn Woewe WV] <07 Yan), eid, 1, ‘nic, saa insttspangere(sabilizare, Wp = Vag 1, ae valor foste ‘Simbolurite pent dodcle mencnte sunt date fig. 24 PSip DAM nfl ola raith SD SS) ese Eh Np Ye % ® © © Fig24 Diods pm i dis Schotky se polrizeard suai in conduc si Hoeate. La seeste AFsportve ecuaile (2.5) gisou (2.6) srvese peau delennnaten PSF” Diola Zea se Polerizci in majorite stil tn stabizare Peniy PSF-ul diel Zener in sedpungee se foloseste notin Dil) si cicual din fg. 23h. Ca cricare dod, gi oda Zener tte polit n bloat su conduc + Gineuitalechivalent de soma mic l didi pr este dat fg 2 a, Serna sematv pe diodt (u) se consierd mie dacd vy <> ¥),ou bare din relapile (2.5b.d) se objine: Eee Oa eas Ore eae 5) deat ths ep mal To No 5 Wie aD Regine de ast seine racic nana Bee (-2y ade et ines one de are la polasizare cate ol oocund relia pentru xn ectaia x expe rp componente se determing zg )- in (2.2) real Jos Loy, “Fo ~Vy = 9 ealeaenrd LO. 1125 972 Fein MoM = 9Y eae 7 = 112510". Depends scr pon de ‘ers cote rst In polarize inves ‘a plate directs Vy =7, 6%) din reaie(25abd) si cunilede mw ts rez vey a) en | esi rsportalcomponsnielorcurentului varia exponen cu tension dice Pentru Fy 0,3V ve detesming 208. — 4 ) La tensiuni directo mii, components de gensrar-ocombire ete predominant 0 oa Geemeet fay >> tg Imgunind 724. $0) din cousin (1) se objine O< Vp $0,2V. Pena tow aces domenia de asi Jp Ing CAPITOLUL 2 - Diode, Cireutte eu doe a ‘La nivel mari components do dizi ese predominant dato variate mai masi cu Jos > 9 este indeplinits pera tenstnen (Veoi roan 258). Condiia 0345 V Vp < Ogg =0.9V Pena aces tension JT Dich 0.2V- On fig. P2Sa ‘Deoarece tensunea Interna pe rginnea de srcint spas este modifica tn exzu pave joni chiar cuvaloate tensa exer V,cvasiivelul Feri pent letoni i Fesiuncs nut na ft doplest fi do evsinivelal Fermi petra gol din zona nour pc 6 nergie ce erespundefensini xine: Bg By =0Vo Candie latins Shockey daw concentrate putitorilor mineitar la marine regiunii de sarcint spatials. Se pleat de la slaile foe concentaile purtorior mobi 9 vasinvelele Fermi (vezi problema 2: CAPITOLUL 2 Dive. Cireuite ew diode » (8-6 pen, ea = in care reat (vei fg, 2-5: 0 Desi, posal conccntefio hy regia de savin safest constant Is fl cx a echilibea temic funde w- ile 1a pani eu zona neu p (x ~~, euain de vase sete $n?) uaa do ml sus reprezints contin de ves apbrph rolay Cum Ia sivele miei de injotie 76x) = ry= Ny 56 obine pena conceatala elestonior miner o a 1s) th senl ° rls = BEenf fo) > elit) 8) epee Shock, ©) Le eehilieu tunic Docu innportnte de panto aso daze ive zncle reuite; de gar le zap pre ao n 9 de secon dia n spe p. le sunt dara vale phar grade purterior mot fo sepimen de sarcind papas de mirimurn 10" ely Snel pm din ercuele integrate (concen de purtaion mobi variza de Te minim 10° fn Ta una din grail git do rein spl la 10" co I cealalh marge a ijinen ‘ctl rogin este a eitea 10° em), Ca tat, densitateaeueapilordedifue este mai mae de Ur Avan "Aes eareg sunt lens de sure dara impulse din reps de arcing sui, tf nett neh tein ~~ 2 [E polrizarca jontiuai ape wx tyordezecilib faze componeatete de dies inp ale cgeior de electron glu. Rez cre et pein jeune de dentate reds (Go, 5 10 Aen’) e eprezint mick pra aide sit de ech ‘esis onjuespoltzal I aivele mci de init poste fe considers in vasiceilibr vind in volar tabltl distibufel parton mobil in reianes de nzcing sap care ete, prctc cl dea eile. ‘Ninel Fermi te depict ta dout orasinvele care rimin orizntals, dar dcaate x energie corespuncoar ensue polaizare, Se jostliclaneleoniia de evasoclibeu (1). 4) Modal de variate al concentupet de purttor minottri in zovele neue este ‘rezenatin fig. P25, ‘Seat cont de conde iit (2) (3) sai Te pone (hi atl ek jonjunen ete gral Din ues ty concent yp, vara de la aloe date de ‘cule (2) 31) asrploea valor de elite, espe 7, 30 Dispostive Circuits Etestronice ~ Probleme ono ee eo Fig. P25 Problema 26. 0 diodl (D) eu jenetine, rezistene R~ 10K2 yo surst de trite ‘ontnas(E) sunt dspuse tn sere int-am cueuit Prin mosifcara lui E pe dl se misoara PSF tne indicate in tbelul P26. Pe haza acestr date dattinali parame iodis Jp 91 Vy 5 "aloril tension # cerespurzitoare fiers PSF. ol W ov. 100¥" S00 a ia ona [ona SA Rezonvane upd valorteeureotor tensor din abel rer ck dia este poarza inves Jn zona de Boca, f,~ 10a, find paeic independent de Vp. La SOOV, 1, >> fp dec, doa ese in tipungere. Rezal: Vag 5007, Teorema a doua i ai Kircho apliat eicutal seie impliea B= Wol + Rp Se one: B= LY, 10¥, 1007 gi SS0¥. Problema 27. Diodele din lig. 2.7 au parame: Dy = Ds: (fy =10nd, m=2, Cy=S0ph Pqg= 1, mj=5); Dy: Weim SV, I= Im, Ry 2022): Das Vap™ TAY, eg 100 4 Inge Id ‘ 022).Rezstrul Rare valoarea: R= J KA Circuit exe slimentat ao teasiune Voc ~ 20V. Se ceuoaste: Yq = 25m Ste doternine 2) Punctole atce de funcionae al diodeler (PSF) ody) es he Pre ® val @ © CAPITOLUL 2 Diode, Cire a Rezowane 1) Ponta determinaea PSF -ilr se fblesete seems de exon comin a sit in ig P27, care eal din eeu din Gy P2.7a pin elimiarea rami ce confine C. Decaee Vy + Vag = Vg reall ch Dy ete (ol timp bloc. Pe deal pane Ve® Voy * Vek exist premisle ea D, se rspung. Presupuncm Di sablivate§ in locare, Ca urmare Yoo = R:l tz; #Vp2 Va toz~Ios~hozs # a baz +e Din ecuafile de mai sus s¢ obi: ns» Sms Lyng 8 Io: vem 2) ° Pentru elelara PSF = ali dni Ds ace un call tral feos wkimete rl Mai in in couatia (1) 46 £866 Vyy = OV. Realty = ZSmd gc coutia (2) se deterns oq O.71V.Foosind sees alone in evaia (1) se ecalelea yg ~ 1nd apo eu) $2 okie Ygy~ 27087. Nera tone ox mek roti valle kerawtepet ay P “Te ied i 2-7 ete: Vis = Yea = Va ~Yin =97 Ca urmare PSF ail sun: Dy (= 10nd, 5,71V ji Ds (4,34, O71V): Dy (14.34 5V Dy (100 nA, 5.71 Yi Se wen: Vagal = 571 < 07a Inseam ca Destin stabilize 128, di, Dy one Blot fy > Ig c008 Procizare 120 diods Zonerpolavizat in sbilizare se flosese noteile Vz =Vps Lz =~ly ent mariile din PSF: Hse carl D,y (Gig. P2.7). Cind dioda Zener este tn Hovare se Uulizeank convengile de la dodaredkesoare 8! neaile Jy Vay Fil care vor I meat Inttdeaun. Hse stvajia Dz din fg, P27. 1b) Curtain (2.7) se determin petra, , Cy, avind in vedere ch, Y= © ,71¥. Se ine 193 Cael (2.70 reas poor rezstena itera i Dy me 2 350. Paalen 6) Schema de repim dimamic Ia joss facvenfs ete dati in Big. P27. Diode Dy 91 Dex sunt blocate i au reaistenja dinamicd Infiniti. D, st D,, se ilocuese ty regim dinante et tevin or dnamioe iat se pasivizeazs Pe ceast shen deduce: 15a, ral = "02 Problema 2.8 Pent civil din ig. P28 se cunose: D) =D, = Dy fy 2004, w ~2, y= 100pE, LV, my~ 05): Dy (Ve 1OY Lae Sd Re= D0) Revistei i gu au valve: 2 Disportve gl Cireulte Bectronice Probleme ‘A IRA By ~ Ry = 10802 Circutol et alimentat ta 0 tense Viz = 20V gi se cong V=25n¥ tse determine 8) Pua sttice de faneonare ale dela (ASF); > Capaciten de brea diodlor iD, tezitents de seranal mic a ad, Rezouvane 8) Diodele Dy D, sunt poarizate inves, in blocae, ir D, eta conduct. in aceast situa eaenal rin dideleD, Dy wa ly= Jar= 2 20d Tinind seams de cbseropite de mai ss cst din ig. P24% se reduce Ia cca din fig, 2b, inca a flout mean: = Ry + Ry Plesod den presupunerea ci dod Ds ft in regim ds stable, pentax din fig, P20 se sci sale 12 Ip) © rue de diosa dnd’ D te Yon amv bf ® Fi PLs Peni calles PSP ul diel D, se face un ena tratv (eosin (1) 9 (2). Mk {aida ccutia () se thee Yor = OY. Reali Jyp~ 10nd si ch ecmie (2) se datoniad Yous 0433 ¥. Folin aceast aloare in ecu (1) se eelcleuss y= B2Sact hi opsnce Sedat Vy = 0.45 V- Ui aie mv mafic practic valor detrsnte panty Pengudeerminares curenuli pein, in scan di fig 2.8 rca Me a uate PSF-wile sun: Dy (34nd: 651): D; (20 ndSY): Dy 20eA, -51): Dy (ma, 10). Se verified, ,> J, cea ee coins faim la Din sii Obsersatie Tensiunes pe diodle DD, este fx de divin exis Foomatic in ivizor este cu etova onde de mivine mat mare dec caren pin diode) Cam Mao, ‘exsiumie pe ele da rezstenge au sce vale. fu conseengs Faas Ven CAPITOLUL 2 ~Dinde, Cireulte eu diode 2 1) Carel (2.7) se dtemins pent, si Ds iG; (Careatia (2.8) s bine pent D, Me 2 5350, Ton Problema 2, Dicdsle din fg. P29 au parameti Dj=D, = Dy fy F0nd, m-2): Dy (y= 12V,1¢=100 nd l= Id, BywO.Q) Se eu: SV, T= 2nd, Rend KD, Ay {2 3. Vq=25mV 'SH've determine puncte statice de fuejionare (PSP) ale didele panes ()k dsehis (6) nei Rezowvane 9) Pee determinacea PSF uo eu comin k deh, folesete schema di Hg. P29, Se conta e dindele D, Dy se aft in eonducte. Aviad Invade eh E> V, reac ‘, est polaizat duce. Tensianen pedis Zeer st Fig P29 (Ca uamareD, est polasizatt avers, nHocare. ta aest cm se poate sri stem eect pe eeu in fg. P29 [los =1-+p) Le) = Ry 10) Vor Vos +¥on + By ton Pent ncept seams Vy = Vp = Vn OV. RE: Igy =.StA Ing ‘Cu ecufa dade se po cela tease ce ad pe dose aflatin conde: Vat ( $22) 08975 Vass mm -Yy of) nav Vo Cu aceste va, losin (1) se recalls Jy i Vy 1 Vy Se Oi Ind, Ine md. Vor= 06644, Va 0,865 VO no ie ae cu teas val apopate Tensitne a tornle didei Zener ext (Fig 2.9 Dispositive CireniteElectroniee— Probleme Vax =Vna—¥os~Ry Iz =-7350 Cauwmare PSP sun: D, (4 m4, 06469): Dy, (md, 0.6650): D, (100 nd, 7.339) (Cum We] < 027, Bete in boar, 1) Pentru detrminaren PSF -uior eu comutstoral ich, se floss schema din i. Page. Anatiznd circuit din Fig, P29 se observ sure de ensiane Fine wn poi ‘ix in catodl diode D, Dac D, sar alain condi, aan potential in anne, Ey at depisi Vz Tn conscint D, ese Hocath iat D, seals regi de stabilize. D, sD atin conduc Se deduce Vpy =V> -E, = 3V. In aeste cont po ciel din fig, P2Se se ars reli (cuenta edu prin D, 6 uel}: Ey=RloitVortVes te=1 lor, Ey=Ratos+Vps eu de ma sus Se competazt cu ceunile de dsp per Dy Dy Vous = mV. 1 22) Un calc tert conduce la wrntoarele rez: D, (246d, 062V): Ds (1054, 39) Dy (14.3, 0710}: Dy (8nd, 12), Se vent: fy Iq, di, D encioncazs in Sabilizare Problems 2.10, Dispociivele din etc dia fig. 2.104 ay veto parame: (a= 100, Ing IA, By~ 08%, fg 80): Dy Vey =18Y, Ig ld, B= O12 fe = 80 0 Di Dy Dy f= 20nd, m ~2).Tessanca lrrzata de uta Fete 207, Rezistn din etc valcke: R/=2.582 RTE Ry 4,712 Se canoigle Vg =25inV SA se determine 3} Puncclestatice de uncionre se dotelor (PSF), 1) Punesia de transfer “2 Rezonvane Pent determinara PSP suo se folsegte schema de cuentcontinus ciel in fig F210, Pentru objneres sees scheme se pasivizeard generator de Sema (4). Pig P10 8) Add in vedere poltatea suse iodele Dy D, sunt plait in blocte sD a ‘onder, In acess condi Jpg = py =~Jay =~208A, Ast cuent ete negli a apt ca Joy, Dine Zener sunt polurizate avers, CAPITOLUL2- Diode. Cireuite ex dade s Se consider mi ini ci cit oud ids st Mocs, In acs ioe clelars patel neal ds peti ev date visa fama din By DR vias Re f Comporin sest pote ou Testi de suipungere ale clr douk diode Zener se const Vgrey E Renal, Vp 15V atodol neste diode se af la un Pe cite da fg, P2.11h se pot sere retail tay mA, ty 0h << tg) @ era Petru Duet in conde see Ing = YD Vy, =m Vg of 102 & h ups cll ierativ ver eb 2.7) 5 obi: Ipg = 377 mA: gs 51y~Iyg =423mA 6 umare PSE ile sun: Dy Dy (4.23 mA. 12¥). ee Se Yeh > Dae i> subite eet 11): Dy (B.77mA, 0.6950): Dy 5nd, $0) 80860 conti fanjonaes diodlor Dy $ Dy CAPITOLUL 2~ Diode. Cireuite eu diode a Problema 2.12, Disele din fg, P2128 au parametils Dy) =D: (Y= 10¥, lyin Rez 00, y= Bnd): Dy: Und, =2.- So eanase: B= DEO, Ryo OL, B=2OY gig = 25 av. Sie determine 1) Punctle statce de hunejonare ae doelor (PSF); 1) Raponal tsa mi ost seventh RezOLVARE 4) Peat detrminares P9Fuilr so fooseste schema de cuent ecu a crest sin fg 2.125, objina din ical din ig 2.24 prin liana rami ee canine C= ‘Devaneee yt Vp ~ By Sodale Dy, 8D, a po simulan in sbilzare. Dac Dele owaa ve limita eet dat dessa a valouen fy sufceataperafunconares diode Dy Insablare Co urmate ote plauaiaiptea.D, inability D. locas, ‘Din analiza cre, se observe, ftsinea pe D ested de ramura ce conine Dy serioou Re Fig PLD “inn sea de cle nates, pons De ei lies Evaro, vf 224] mek Ne Dp call iterate pms 27 ral varie gy = fyy = SAN ~ OBS. Teasanea pe Dy ocr =n Ry Tyy =-1590 Steal st (85d, 109) Dy 80nd, 1.39) (BATA, 9. Se vr > fy crac eatin Dy a sabia t Vr] J, ceea ce impli fanctionaea ll Dy asain, ig PRIS Nami de dec pont n sre a cn tp Mee tVoVe ® Se bins ms Hoe—ae BYE A155. So ia pa ieagh a ss sur ae =H Sapna Zp mise mitra rere und de dos Problema 2.14 Diodsle din cireitl mY: Dos Wy ah ig PRL4a, au parumetr: Dyaye dy = $n WO) Do! a= 33¥, a 25m se determine 9) Puncele staice de funsionare ae didele; CAPITOLUL 2~Diede, Crete ex diode by Report de senna ie Rezovane sm 2) Pentru determinarea PSP at ae Fleets schema de cron continu ie ing Paternal ts a pn ae phan yy >1> Fy Sh Dy eps. De > Vg sais Dy 2 i Das ait ebite,Desroee Vey Veo > Yo 3 ete de presumes et 91D Ye va int diet stead conte diet «dlr DD, in in ara crc Pine ocd dela aeste iposere se pot ssi fil Vos =m-Va (te) Ver" Retr tps Vea» ‘up an cael eri ver eoblera 2.7) bjn penta D, vane: Jp Fig Pad f ae =15mA tld eco on pa Ger a Te te! Oh Se Ty by es Dy Stone Dy Se tails tena 4 ea pvt see cet otis $8 shat deange casts ene Patera ase Zo +a lost pn emeReue cn nD pon eins Siac 0 Dispnativ i CirelteEletronice~ Probleme Problema 218. Pentru schema din Hg P215 se eunete: By: le 6 nd, m= 2h, Pale= 12 Inp= Sd, Ry $20 0), Suse de wrong cent di celta valle: Vo =20Y, B-SY, = 100d, ly=4 mA Renton sa urmitearee val Ry-04 HO. Ryn 2.9 BD. B10 422 Sa se determine punctele tice de onions le dadsor (P82), Rezowvane Axalizind ciccial din fig. P2.1S, se detains potefilul minim, in nodal 4, a2 Apt =8AV. Cum (V,> 8), dod D, este Boca Pe de apt, deoaece Voc >V,, >Vy_ reaals , in condos sD tn sabilizae. Big 2215 Plein de a acest observa, sept serie ecu: Va Vorttor Ri +(ns #1s)-Re, Voy =m Un ealou teat (vez probloms 27) peste D, candace Ia sola: Ip) 21d: Vp) 208 ‘Se ecaleleas petcatiallpuncili fina seaa de cuenta pin Dy Va=Aylly Hp))=L Din eeu: 1, = fy Epp Feu Ly = 9nd Ca umare PSF diode st D (md, 0,80): Ds - 6a, 6: Dy me, 128) Severed J fy (Dy in stablizr) Problema 2.16, Pent cite din fig P2164 diodele Zener wu acisi parame: ¥~ 58, ‘gr Ima, Ry~ 082 Diol relresoave sunt de ascmenca ionic gh ate h= 10 nd yi 2, Se cans > SER By = 25RD Ry = 18 Voe=20V. = 2nd $i Va 25 nV. Sie deermine 1) Panctletatice de Fanyomre ale siete (PSF oy RezoLvant: #) Pena dterminarca PSF utr se flee scoma de cent contin actu din fig, 2.163, ce a remain schema penal dpi elminarea remai ce conineC~- Se considerd dodcle Zener inregim de sabiliare yi diode D,,polaviaats divct. Se sev retail wmatoare ‘CAPITOLUL 2— Dice, Cireuite ew diode a Yeo=Ya yy = ets Wan Ve sama % ji Priva Ba Yeo ~Was +V2 me Din utimele dows ceuaiseobjne, ura unui eau eri (vei problem 2.7) ima gio emane Vp = O60 Se oat ela in aces memnt valour eure prin dioda Dy Tegal Ip lz3 = 600 Vy tel Iy), Y it © Fig, P26 ‘Caren prin Dy 5 determin eu ai: Tey =tyy Hlgs = 9d PSF san: Dia (51m, 0.665 VI: Dy (91d, 3¥) Dy 2m, $V): Dy (OMA, 51) Se eid Uy Jn, del Dy, satin tbe by Schema de rei dna a jous even ate dat tng P2.16. Dindale Zener. Cut sarsa Ve din sehema general (ig. P2 16a) sau Scurereuat iar, Sau elt pin rete Tor Sinan n= tenana e iret din ig 2.16 ve dace ee Rifra tn ta) tra ta = 252 Prblana 217, Panty Gc dh hei dn i: PTs pia gma de futons caleba. PSPoal, Se cose: Ry = [9822 Ry ~0.242 R, ~4,7L0, 207, Vy 26 Diode din iret a parameti-D,s" (y= 10nd sim =3); Dy (Vy = 13Y a= Im, fy = 100d, Re= OF Das We = 5Y, Inmlmd, Re = OR). Se vor eomsiera dead swap: @) E, =6V, Oe= Hav, 2 Dispodidve i Circute Eleetronice Probleme Rezouvane 8) Peatru F; - 6Y trebuie remareat 65, deoarece E,>Vp)>Vzo=£) nua sursa £, beara caren in encuit Api, sinnd cont de polaiile surselor 51 Ey reas D, D, D, polarize ia conduc, iar D, bloat. Digdele Zener sun inves. polarzate- Se comers ah ‘Da $1 Dp poarizae in Zona destabilise. In aes car din i. 217590 Godse Voy =Vea Yon WVp34 Ra: Cam yee Rely AEE, = 2220 ($l unt ean de prin Respect R) lar Foy 1¥ reli epalitates desu mv ended mai preci: Ver? Van +¥a WV + Ral (Ca rare munai Dj est tn stabilzre.D, este plarizat invers, tn Mca, Pe de att parte, deoaree Ve; +p) +Vys+Vpy > Bp, Dy estan bear Big P2I7 Prati dae sei gene ea Vinay pt i a ete, Toa ca ed eosctme) fret 0 hits ct pea Yoram) @ Pei (D9) ein PSP esl a ea once La se sent ba a pa a a me shin vr atara Fad snd ae aa aac aL Sit sc) ie Vy cB" Cine pc eh oe mie elma Cte (ud as). Dal oma BV Can ae se en a le Fem Ng Og in) Bytom BY {In consocings, Dy (-10 ud; 8.53V), Dy -10 WA; -0,865V) . D (-10nA, - 20) Ca BM mvt ch tty ae Se wen CAPITOLUL.2— inde, Cireuite ou dade 4 b) ind £; ~ 187 ambele sure debitewa cwenyi in crew Diodn este scum parent diet, ia conduc, pene a> Vex +Vps Va Vos, Reaultsshema din iz. 2.17. Cuca prin diodle Dy sD, poatizate in Moca, a efet negli. Fig P2176 Pesceasit iui se sri aie: By Vas = (B+ Ra) Ly 13M py eo Ea—Van = Bs los##-Vnn Vos @ Son =Aon tos = bros o cule de mai sos se completes cu eusile de dispovtiv peat Dy sespeetv 2, Clea iteratv porneste co neulires tensile pede, Din (3) ssc 1) = Yad yin (9) Ty" 258 me Fosind ecuaile de dapat se determin: Vy = QS%BV gi Vox = 022Y. Ca acete alo sin ee (3) (se obtine: ne 6 ma Ju 2 md, Rectan tenis pe diode renulth: Vp,~ 0.87. Vy = 0.61V. Nos valoda tension pe iode mics pes coc To, $y dein in Keain anton Co tumiate Parte dodeler sunt, nA O58), Dy (-10nA, 0689), 2m QV), De (Sin, 1). PSP dod Dy has et deterainat a ancl anterior. Cas gs se vec Fmetionaresin-rona de stabiizae aides Dy Problema 2.18. Si se determine PSPuriedingelor din ciel din fig, P18 peat sous valor le tensun B: (a) £)~ 7 V:() Bj-IS¥. Se cannes Ry 215 42. Ref 4, Ey 10¥, Yyn23 mV. Diode din eeu au paraeti: Dy (he= Snd. m=). Dre Oar 10nd. Vs, = Vig IOV Fag 1 9A, R= OD) Dy nh Vg = BV Dm, By eoarse crit ar o struct sia eu retain tg. 92.179 se va proved ca ‘in probtems precedents, Polar valle suselor 651 £, determin plarizareainvers4 Ail Zener Ss diode Ds det slate dispoztve. 9) B= PY, Deowece Vz, =Vzz$i Bz > E), Dyfi Dz st plaza in boeate. Cun Vay Ey se consist Dyn stilt. a acest eoniirelh stoma dn fig P28 ‘Negi feet eres rezideal Jif oot ccs Jeu ena ¥, aio) oy los Fa Var~ Relay + F¥an “ Dispostive si CirelteFlectronice- Probleme S-aavutin vedo ensue pe diode diet poarzate sant gal, deoerece on aes paranet incl cent, Un calcul itera, can problema precedent, pe taza primer dou cus, permite etrminutes PSFulutdiodelor iv conduct gh a diadet Dy. Se obine: Dy, (md, 0588), Dad ind. 50, Fig P28 cust: Voz ®~Ev+¥x- Vanes =Vner Yes Vo Yoa =Ves-Vor serves la datrminarea PSP diodeloe boca, Recut Dyy (100nA, 6 33), Dy (100A, 0.670), Dy (Ind, 5.85). Vere: y= 3 md > fy Dy te Sailizee. Vn Voeal Vs be, 1 7¥ja, Dy enon sili ie Dz sdmine tn bloeue (oeesupuneres ef yi sceast dod este plaza in 2000 de tibiae implied aceas ensiune pe 2 $iDyn conta cua dn estile dea sus) epimul de polarizare celerale diode riméne nemodificat. Rezu circuit din fi, Pa.lte pec ssc rail Yoo Yous = Var *V2s +¥o) (CAPITOLUL 2 Dinde. Crit ew diode rs Sa aa ae oh fy = Yr Din i pts, ii cel toi aura aoe Pus (8 Gea, fm 400). Dem OP Dy SeeThru cate wn psa sen Roa 3 C304, HOT open oe > law (rah A Dy i Dyk sin Pe de pate oxs|<07-Vey enuf presopunarea cD, este loca, CaprroLuL 3 TRANZISTORUL BIPCLAR Breviar “+ ‘Tranzstoral bipolar sau, cum site ml mi canoe, train, stun dso Semiconductor ew tet elect, emia, har colctar ce crespua le zone seicuiare in soccesiunea np sauprp (He 31-32), ~ a af ow i is [tie Be oo Fig. 3.4, prosint simbole celordout pu de wanzistote si sess earenfior pin ispociv ls fictonare normal. Dia pct de vet al eurelertranzstn 8 comport et un ods astil ob [lp =a +e + Conti de tranzstr sprint resi pase rst ap sappy pani aso comport ca aso Pen npr acta su: “s ispasiive x Circute Eestrosice- Probleme weely NaeeNng on aie, grosimes Zone neue a bez (w,) si fe malt mal mick det lungimes de diuzie ‘puto mobi inert pein ex (2), tespectt,doparen bz (N,) x fe ml mai ried ‘Seca a mito (Nay) (ver i. 3.2. + Sonefunile trauzistoralui, denumite joneiunea emitorui GE) respectiv a colectoru(C) baz commun "Revimel de Tancinare al nzstorseiestabilit de modal de poslarzare a jones. fa ig, 3.3 sot prostate, in plan Vng~ Vp tate zegirurle de Taneionare.penru o struct ip, Se observ corespondeta: Seairenil 1 regim de saturaies * eairanal IL regia activ vers (RAN 1 cain — reine de Bocare, 1 eal IV — regi act normal (RAN). Tinind cont ef peo onetnne direct polarzal tnsiunea yariaz tn gama (0,5Y 0759) RAN’ 3 [Rafe limited la vonse agurte din fg. 33, lar regiul de ature la zona inept. = inves “il orate : a Mig. 33 1+ Bfetul de transistor inscamnl controlal JE asm caret ce strate JC, conto co permite strut de anzstr sh umpliie. Un kanzistor amplifies dat este polurizat in regi Sav normal (dret) ~ RAN. Tn aostrepim jonciunes emitrul © poaizats dtet i cen ‘Sectoral inves: O wich mosilcare «teal pr JE elit cu un consum mic de ute, produce 0 moiaresennficsivs a curentului pia JC, ve dezvel peo sarin dissin seric raceutljonejivne 0 fensune io tere mal mai tas dec cele earacterstice JE. + Creuital Bbers = Moll medclre4 comportreavaazistorl tn eegim stajona, Fig, ese ie oa» f tent tlt oxy ( x Can doe Spe» enum curep de ansport, doping de tensive pe jnetun pein aie (CAPITOLUL 3~Transstorul bipolar » 30) 630) Fig 34 Tnmodell EMI - 2 wav carci owl prme se: - een de sere: tq Pal (34) Nave ‘Be cit static neuen, rec, Stl statin curent,invers ei do itor de mpliticatedepind de port clog 9 onset pia aie: n b-— aan) Mh Poe we Ma 2h” Dy we Noe Be t 649 nee Ma 2D Tne Noe Fmulle (04) cores uasisructurnpn avin yoncle de onto, tas colctr ifr dopa ea eulela sobi (we << Ly sve y (ig 3.29) 3h eestor os (lye <0) Wee Wns We Hi dgalDga Dye Dye REE rosie omer wee (Lg 3.2), reaqetvlnginie de de eonstaile de fre ale puri minor nae din ele lepine tanzistr. No ete dopavacoletora, i si joc emir, 1 unetuloatie de funchonre = PSF exe defini de peechea devastate Q ro in cele (ecrtinerced sy | eo Penta calle inginareg Th Toca! Zependefel nels dine eure aniston $V xprinatederclale G5) se flosete pena PSF, ealiaca Vg ~ 0. 73¥. Sear in wed ‘Ea Vy est ltt demon meron peat gama azul de vale ale eure Secaectr (0 TOmd}, Dispenitive si Cireuite Electronice- Probleme [Natematic, amctionarea in RAN se expec prin come: Veg 2Vge >0 lanpn; Vac 2Veq >0 lapnp 6o + Circuitulechivalent de semnal mi af wanisierli polrza in RAY et dat nie 315. Este un ert liniar valu it par npn et i penta pp acd ndeplina confi de Scnmal ic, bg = Ye > Mag) ena vloed I Ma tt tabl; po bza cue din fig. 2:2 se deuce Fg, = 310° /onm. Cu acasth valores caleueara Vago 141. senitora ina Vgc) este esa de Vanes» Obeeratie a seuss valour tesiul Vy inca ep de base 2 JC (RSS pe fg 32) ete 2b. f Noe colectr ete mi redusd dec Ijin eset Deci JC au este ptunst Vine (Guspungtes jovani precede parade). ‘Tenumes de srgungere either cx colcterl ina Vigan, et termina de joooimes entra, Proven sins oie z ‘anno? =9Atun We. Se ete fatal eb etinderes SS In 2 Dispocitive si Clrcute Blectronie- Probleme 2a, S-a avut in vedere cl 21, << Nig (i Jonetunen emitoruui este ssimevi). Din fig. 22 rezaltl pentru valoare lui dat fa tbel, Fig, =5-10°V /m. flocuind in formula de mai 536 obtine Figg = 7.8. “Tensiunea de stpungere coleciorenitr cu baza in gol (Yancy) este determina de stripungereajonejunitcoletorau. Rela dinire cuenit de ealetor'f emir in RAN petra so Fs rt ean aa ge wlio Beat y rf Ven ] Veesene lund fete factor de mtiplicare in avelans in epiunea de bavier a JC ont a nde ait Yn Fagin een pe i 1286 objine: Vinnyane JeoM om le de unde reat ci J tnde a iti pentru Mit exprimat ein egalitates Bett Fett oe ‘Aceash cestere abruptd a euretul de coletr (peniry Ip dat) ate foe Ia V~Vogcee Di ‘egalareaexpesilor de mi sus, pene factorl de muliplicre se deduce (se presupune 1 Cu date numerics, consideriad n= 5 se ealelene8 Vago» 45 ¥: Observatie ‘Relaja de mai sus arate notdeauna Vgg}ay < Vj: Aceats erent se explick ‘rin fetal de wanzistr cate determina amplitcarescurentui de srapungse. Penta Fy constant, ‘tslten curt de eofector se face pin multiplicarea In avalansgsimultan pein eee Ia Be ufo. Ca wrmare, Vance Sade ©) Freeventa de tire ete dah de express ( valoreacureatul de colector (ce determin punta tarot ale jonetionilor pot negate Cy4 Cy = bake Cie * Cyc Bate Folesnd acest groximare fn reais 3.8) se deduce 1 cs 4) Valoarea sa maxim se bine ta aia 37a) penieu eae capaci de Stns pal de watt dret este practi inp detrnzitar ari de sleet “2p, {Cu dutle din wel se cleus (CAPITOLUL 3~‘Tranzstorul bipolar s Fe =02n8 $1 Fpngs =740 Problema 32. Si se determine ers crenirrezidusl ue Pe za ec de wancsor expla inegsbtates Jay Hoy Rezo1vans CCursntl fest ere de oletr fa RAN, ind azo are esitoralin gol Tem “Felyca {In RAN, jonfunenceastrlu ste invers plait; pana o stactrd mp revat Fye < 0. Din cuit 3b) se deduce Lge 1. Conia Jy= 0 oles in relia 320) (phe Uilcnd cgaliiile de mi sus fo expesiacurntak de eoletar (328) dup caeule cementare obj Feel Jem = ts C 7 a] oy te va foarte uc ical ein jonsiumencolectruu del bu see easter, Find anspll de golrile generte ta zona neuedsealectoulat. Cac fy ete col prin wan s RAN cd baza este gol Teo = lye Din ei 3.29 1 Br Ba Br a ewe Creu Joo ciel e aera emia gi ete de (Pp +1) mai mare det Joy Accasté muliplcaes cuenta og poate expat oa referee Hi. P32 7 PLE zane s Dispoaiive sl CreuiteEletronice- Probleme Golurile, generate in 2ona newt 2 colecterlul suit tansprtate de tensanes Vy pia repiunes de bare x jonctiuni coletorfu in zona neutra bazel, Cum fn aceast regione sunt ‘majority, ei var inject mai departe spre zona near a eitoralui. Meare rj a eohurloe onstiue eurental Je, cre ese ako pind apeoxmate, chiar crea Hl etc acum fate lector emitrdesarecehaza ests in go Po de all pare, tensiunea exter Voy poluizea direct JE (Vye0), Se produce 0 injctc importants do clecvoni din emitor,favoriat i de daparea patent s acess zane (Np, DDN, vex condiile de tanzstor (3.1). Negifind recombsnarea in baz, practic tof electron sgn colecorformindcarentul (ig. P32) Pantry Se poate serie: ese "Teg * Hen = lene Hen a Conparind retail (1) 5 (2) reli Tew by =tes. ey casts epaitae se justiok acd se are in vedere 8 e.g eo +e cuenta de baz «emit ng, arf, 8 apeonimasi caren de eolecte eu baza in go. Pode alt parte By ‘techie raportl dice cue de colectar i bad in RAN. Problema 3.3. In fig. P33 se pczint cin posiblitayi de conectae u unui tranzistor penirw a fanefonsea dods. Calcul in fiecae situa, parame sate i diode exhivalente (J, fin) infant de paramos wanton ff. AT Nite # is . °. Q Q Q @ « K, x « 8 o o o © o Fig. P33 Rezowvane Ia primal caz (ig. P33), bara ete legal colectr; ca urmare, Vac ~ Oe = Beuafile 3.2.33) se simpli sone} tented) ui arate sret-teasune a diode este dl de (CAPITOLUIL.3—Tranvistoral bipalae 8 wel Din fig 3a teat Jp ~ Ip Je = le # Vo Vou Titind cont do real serine mai sas se a Be ; ° 5 © =1,(2 - Problema 3.4. Trazisturle din cri din fg. 3.4 a aca parame sal. Determina dc se cost: y= $i Vay ~ Vou ~ IDV. Perse nszoerats Tr ep 0 8 Vn 09 Yon ter = 0. immer inc a eed ci Rak cual tat ane pe Bg) et cou 0) sla (1) w(t) UF) Trmifrl yep) ee plata AM, Cu pep #0, in sna 20 se ine: % Dispoitve si Crvuite Electronic - Probleme eco Pr Din eel sez y= Fo. Flin sailed i ss 9 esate (32) sere pei tunis pps dtr dup cele eat fee Paar ae Va Problema 3.5, Si se determine exprosa tsi Vo 00. Ba cult valour cesst te teu penta uo tno pn cae me: FE =25, Bp = REZOLWARE In saturate Vac > Vic 3¥q > 0. Din eounile Bbors— Moll (3.2 ~ 3.3) se obin penta csc de transport expres tees tae = GP Ute ale tao nt eof Hs Vota Pent esins colctor= emo (ot aura 5 ose sci esac “Vas Vac Din ceil cree fr us determin expres telat Yeon afr te, Butt entra Va i Pe ere noite tn Folosnd datee numeric din coun se ealeleart Vogue 59m. Problema 3, Sse deduckexrsi sini rd ~ emo Fanci de tempera (1, mun wanaistor polit io RAN act cletr esa eu: Rezonvane actin rai 35), vail a RAY louie expesia areal de saa 3.48) se obtine asp trpreml WE fon ee Palti nev te) de vei tla (13 p f(t)= ar? exf 2) b,=at~ (e)=ar? oof $2) $a folosit relafa: Vy 4. ice are( act) 3 sian unde = 3 ai =A yy epind de 7. Pin lopitace se deduce intel) = ink v bine M8 O)~ Eo, i {a tempratira defen, Tain de ai ss ste: Inet) =a, Mea) =Ea un = 1 seems 1 yltyt ae to) ebb vind in wasere oer ce VaeTe) 4 itm fermen din membra cep ese neil. Rela dice ay Tse sete sub forme Vect™)= Vuelta» 2] vats) (=n) ¢ indicS o varafc liniar a tensiunit baz = emifor eu temperatura. Aceast varitie se verified pono gam angi de valor ale cael Je 58 ese inten Tost in apigjis em este {eememeir elceone Rata de variate ¢ [vs (ro) al ‘ste negativs sf extrem de predicts Covsidertnd Vop~ 0,65F aT, = 300K, se caleutear eu £2. 7 av mv 1K ar {nuncio de valoaren cuenta fo (Ce fiea2i Voy Tl) pana de sede a tensa) Vg et temperatura se senza In gamar-.6 2.4 (mV). Problema 37. SS se deduct reaile co exprins elect Bly aspen pramatilo static 4s $i) si aspen transl, Cael x caret a Vey ~ $8 da BAO) ~ 00 she 0) = 1m (vane penta fl Veg 0) = 100 7 Rezouvane Efeetul Farly Incamnd moditicarea grosinit bari (vp) pein varia tensianié de prize « janetnnl colectorl (Vs) Ino prmt aproximate se consider o depeadesit ita de Vy deforma (pena ua tani ps mall) = 0{ 1-222), w ss DispeitvesClreute Electronic - Probleme ane este tenses Ealy cu valor fn gs 50.150. teeta any este Important nomi fa RAN cd Voy > O are vals de rin olin, Chinen acest condi Voy <= Lea umate, se Sade: Dida 249 on 1, ETc hme 1 ae ‘aies=150)(10 1) ® In RAN cuenta de colton se determin eureaia 3.8). Se poste series p= Fy sii cout (3) rez tees! Citi state in erent dep dew pia reaia (3.46) Pelosnd (1) se pote serie @ wal0)-Wen) cal), Js 2 Pye Now. Me Noe waObe -Avint in vedere cl dole termen dn a dows parantea este mult i mie dest unitata, aia ‘dai ss se pote aproxia prin fe Wen) Brlod{ 10%) o Pence a, pind Sa xi. ind cont (2) 3) 5 oti 1alVeq)= tee «1(0) , o Cama RAN, Tyee oy cist do ete %. Ye) eo) = 10) 14%82) Dini, (4) (8 el rem ti U8 eri ee re tina Foy. m8 depine de esi pe JC. [Naete sv ealeulenzt pe baz eal 4)-(7 Bel 3)» Be (Ol (1+ 093 glo) = 1y0)~ 10 pa cV) +19) ‘CAPYTOLUL 3 —‘Teanzstorul bipslar Problema 3.8, Dedaceli express revsene sere a haze lo semnal mis fineie de echo tebuts Haci() eo apts neha slr (BS cantactal Je ba (BY (is. P38) exon Din fg. P38 de Meee Rate in ieee sen lai se obfne ete ia Ridig tree In ar deriva se determin in PSF al wana “Tec la vari fine (dys 9 Yn ig Ply ge Yoe) owte Sra trent ‘omponenteor de Sema mic vn a, arts arly cum Resting crn de sect rine mai sunsorescie: + ae ae Ba i anal el yer Be a Helodaly "Br atc ane Beate Bo TE represinth ciygal static teopestv dinsmie al tansstculs in conexianen FC. Dooarece Ry scale flere, Ry Problema 39, Peat un aie se ined fo cables urmtiowcle valori pon paraetthiteie (ans in Conctunes EC a feewente jase fx PSF (2 md, Vox SP) rte hi ig 2 = 908 sce lemenee iret ceivateat tara de emma mic freevene jase, o Disportive i Cireite Electronie- Probleme REZOLVARE La tensor, evens sen strat (este consider just dae ndeplinste cone (9 problema 3.1) r LS Fr Baty La seestefecvene ese valabil circuit echivalent de senna mic di i. 3.84 reeset in fig. P3.90( Baree = fatale = Boe Ceuta edivlent co parttri este dsenat in fig. PS (ra nell eel ih atc vale fourterfse sea poral) Patti sunt sara in coi de smal {ie lesen joare. Compara cicutele din fig, P39, se dedu rail deceiving eB Ie 15! big P39 ‘ede li part, flosind eli (3.745), se dedce Ben 8OMA/V, 1 ISK Crea de ehivatens se caleleit Bn10. 1 =1000, 7, =4040 Problema 3.10 $4 se determine clemensle ict schivatnt de asmmal ie reve na tla ig 3.0) pot oz co Sansone In RAN In PSE De= 2d Ve wey ature arama, 1000, By 160, > 100, = 207. Ca Cox OSPF. har BV Fue 7¥ hy =mc™ OS RezOLvARE Panta trnzistorull so calcula cx ria (374) reas (0.70) $8 dace: fy = 2K, 1, = SOLD capaci de bari ale onetime se determing ou ela Cyc ‘Fini cont ob Vey ~ Vor~ Vou ™ 44V se cae Cy, Ce= bute Cpe =2479F, Cy Che =O19PF - Rezstents 75-1002 are valares dst cm CAPITOLUL 3—Trancstral bipolar o Problema 311. Pena ciel din ig 3.113 sh se cael: 8) Panctl siti de tncionre al tanzistorali pentru X= #70802, ) Valearea minima reastenfei , pena care tanzisorul imine ta regal de functionaredtrmina a punta ), Sceunose: Vo 10V, R=2. O° (By 10° A}, Y= 250, ig. P3106 Rezo.vane a ai gt ar al ee es Sere ee eee ea aerate centr eae Ceara Oe are en ete oe ees Se ara cate pastas nararsiae ea ses See eee ee ere ene se Sa Ua alee eee nae as Se ee a rag a eae ea Se re ee eee eee Re «70k CCunotile in fig. P3.11, poste ers ecuain eure Vee fan te si prespanind Qn RAN (ve rll (3.3): Yeo —Yas. on in aceasta ceva se poate expina Vax in fnetie de enrol iE iden, ezovarea sister ompus din (1) (2s pate fice doar pe ele era, ferapia I: Vue =O, Te = Br Foc T te 425m sowie tif] -08, enn8bt art Yet cass acs ii it 9) st Observant: 1. Condiia (3.6) de fonetionare fa RAN, Ver Vag (Pentru np) este mal estv ect contin eld, Vor 2 Vou source ntutdeauna Vag >Vepas Vesa fopezat teusianca tse enc n sti dint pa pom 3), De ae (6.6) floss inate stan eare Fug nb ei pci "2 De eele mai alte ori, in cleat inginereys, se preferdilzarea unl rude Aina de egim state pena visto bipolar in RAN. Acests considera, pe Tanga rat Ten Bey seslitatn Vng™ cone o Yaloars ural lind Yqg= (OY (pnt np) plc acest modell rezolvarea probleme! de mai sss cjne malt ml gor Fuh ven" Br ty = Bp LER mth, Vex =2V e= Br n= Be ‘lorie reltte st foarte apropiae de cele objinste pin cle esi, mult ml lborios, 4 Valoarea minim arsistnt Ry evafia eueniuli fy, ind 0 eusie de cri, ee vlabilsidierent de regina de Fancjionae a onestrl, Examinind-o, se pate observa seaderea valor eit dae Ia reterca I Jp cee ce condace In resietea I Jen fia a sehdsren Wu Vey cBe8 ‘Surin apreperes tannin de zo Je satrjis ‘Admin ci Limit, tranvintoral s plstucaxt ix RAW pentru Veg =Vgp, aceatt salou este bf pent R, = Ry Atl, din ecu Yoo Vas Vos =Veo “Ba By “8 se deduce valour i Ran Rae =BeR; 400K Problema 312, $a eleulece pul aie de fueonare a wanzstorut increta ing, P3. 124 fn wnitoreesitasi (CAPITOLUL 3 ~Tranzistoral bipolar 2) RP RAIL by RP R= 10042 Secanose: Y= 1OY, R224. 200, Vg O6V. Ae q & Rs Pig P3128 Rezowvane Circuit dn Gi. P3.12 este cunosct sub demunitea de circuit de polarizare eu divzor ‘ecistv bud. Freevenf hide uilizare fo aplieaile cu trezistone discrete face wd aac ‘eli, Presupuaint surs de tense Voc ideal (cu reson inter nl), subeieuital format in Yeo. Re, poate echivala Theva cia fig. P. 12). y= Bra) =e Fig Pe pei cul lott ips sivas Teen. ea Kiso safer ea en Ya hasle Va ly Cnn 1, =(P +1 i Te Bl em epee dol Qs pronpesin Van-Y, "Rag HT Be IR te o Disporitive fCireiteEletronie- Probleme (© simpliicare importants a aciiei relat are Toe stun cin (+f, )R, >> Ryn. reali: cum do bie f,>> 1, oinco spice suplinena: joel lan cute! Neglinen (1 BM >> gg ste css nels eer de ese Ra saportu Ri Dot, pst epcarn come slit oni (+ By a> Rap % efecto un ma esto: Fy, = YE 9> Fy oe 8 tat ae Fin beet et R+Ry ivi srs Ry Rye considera eli aa cana ene pona >> ess Vg ne ln pe cua in fe mite Vou 8Voc~Bile Vee Rie Alia monerict 2) RrR= IOLA R-2.2KA- Rue = ify = SRO << fh, = 400 % Ve RR Sn ineplinite come pit oul simpli Vn ~Yse ® Vos #Voc~ Rate = 38> Yap Ulta rele contirn unctionres in RAN a i Q (Yel condiia (3.0. Seber ch Voc = 5 pei fe 2m te Yas Ve Ree relate exalt 179m Alien formaln smplifeus,valouren cuentli Je arf fost de 2m, eu 0 eroare de «ale semifcativa (rai mare de 10%). CAPITOLUL3 ~‘Tranaisorul bial Oberoi 1, Bea ul ara 3 at imp ct Q este In RAN, curentl de eolector depinde dose de elementele laste pe: cchi bazi emia, cieuitl comportadase, relly’ ly odd ‘cecal ca sus de cure! coastant 1 2, Seadmie echivalnja: Ryy <<, Ry © Ryy SEB Has Vae Rk Petra orice combinajc de clomente de poluizare cae respecth acasttinccatc, ‘raat se pises in RAN deoarece Veg 20, indterent de varie pent. Ra Vee 3% Problema 2.13. Si se determine punctlesatce de fancionare pentru anvisoarele din sivoutel “din fig. PRIS, Se canose Veg=20¥, R30 Ry TOA RIK Ke-2280 Re 12682 Re see. Tensile ou aeig pacametr: 0,41"! 06Y, Be 200) We Soveym Jey = 2A, Very = HOV, Tey = 3A, Vacs 2 46V. Problema 314. Pet ceil din fg P3.4a, ts alate: a) PSP tanesorul, penta B= 55 1) Valowes marta csi asl inc fn el ele ©) Raportal de sorna mie 8, = "2 a feewnts nae Se cumase: HyA15Y, Disa (ROOY, m Vir 00Y), R664, B06 2, By, @ (Ven Rezowvane: a) Paced staie de foncttonare 6 Dispoave sl Clreulte Eleetrontes- Probleme Presupunind cele tel diode semicondusoure in cence grist Qn RAN, pe seems din fig 3.14 se pate sre: 2a Vat ama nde jm cunt ef. teste~ ic Fig. Pi40 Vgc #Vce ~~ ele =8SV > Vey, rin ume, 2 uereaz8 in RAN, (Cro! pin diode este Mp Je 22m gh Dy = AE 10 ph cel, i 0 Pig 88 é Observe 1.Se pote alin metodn dereolvae de probe P12, ehivalind Thevenin grape [Wee Ry Djs ae punt (4) 4 (B) (we fig 3.140; ‘sei rele: Yin =Viesdn Mo ae Rual. “RPK #28 CAPITOLUL 3 ~Tranzstorul bipolar @ 2 Patan opt a motel iri eg tana (i, P14, me ste nell Fig, Phd 2) Valoarea maxima tension Din express IJ s deduce cd acest cuen nu depnde de B it imp trazisteul este in RAN. Tessin nim Po Inca Wanrstorl inc se mt afd in RAN ese (ver conan.) penrupmp) Vee =Vac., =Van Ase se obo Vac, Esa “Veo"Ven™ Role» 132 Porta orice Be [0:132]V , I rimine practic constant, egal cu 2m. Acest fap arash «ine nodal de colector al iO mst, ceils compen ao sur de curent constant ~ Fag ~Ril 9 © dnaica de regim dnemie a obfne prin pasviare surselr de ensiune contin Voc siz, Schema de regim dinamie pen calcul ceristenjei R, prezentté i fg. P3.\4e 2 shina jo arms pasiviari sursclor de Sesion contin Wee gt E.Trnzistrul sa lout prin ‘rei su de seaual mic, fcevene jase din fig 35a, ar diodele pin orstena lor diaries (Cu formula (2.70, seer AV _ 2-25nV re 3 ie a5 Este evident ole Ay >> ry, ctea.ce impli; r, « Dispasiive i CireiteEtetronise- Probleme Pena un calcul fail al ror de serial mic R, =22, gupul (gon. 1%) v0 fh hivalat Theveni, ne puncte (A) gi (8), rei ela nd cel in ig. P3.14 lementsi eu ecivaleat evening aloe aT: ‘ensign Hy vor exprimat nino de, vy tofaa ass Halle +3 7 a mre (Coninkdecusie de mai su, se oye et + Rilite +S hte Ste Mi rs tenet eae k, rl Bad fk reggie tse) Paranei de semsal mic i rancisteu a valerie (ved sla 3.7 tan fee eimt/¥ soma ‘So observ ek rz>> rg bzn tans este practic la mas a Sena mic) cea ee emi pear hs ders Rani lB file =198ska = 2M Dees fri >> 1s >> Mille (oproximiisroape atetdcaa ndepiite a stipes pi seme ia sre Big tsi aig Problema 318, Tronzsteal din fg, P3158 are: y= 07, Vans Vonene30 Ic 100 me Pe sy 00M Se en Fur RENE 2 RESO Da, Diy Ve 6AV. I= ld), Day Dye 36 Ve ly led). Reisen ‘nascar se negara ‘st se eleuleze PSP! tvistoras Q ia unottoarle st au tancionsren sigur a dpc 1) commutator K pe pain} 51 R200 a3, i, wesitiindu-se de feeare 4) comutatora K pe pozifa sR 130. CAPITOLUL 3 Tranzstoral bipolar « No) Veet er Fig PLS comulatrel K pe pain 3 este destin de scheme din fg ‘xamindng acastschems teva servi sunt medi. Ast, joneianea emir ste polurizatn direct, far elle Zener sun, cel mal probabil, in 50a de suspangere decarce Veer >Vzy Veo. Nalearea curatlui J, callin ipotea of Jy << Ty contem acs preset: te Validrea ipotezsi de paste @ wanzstrlui Q Jn RAV se fice calculi valoars tensa Fe Vor =Vocr “Rye = 201 Ptrea dspat de wanzistor este: PolQ)= Vee te-= 15m Veen ide: Yea Ver psyt-cc Fea isabel 1) Pont co-s des dows configure do polarizar naz (emulator K pe pois 1 4 R-SOLD, cir real ete preva a P15. Din nou este limpode e JE este cnet poariza. Deosebiie fa de imap descr [pata 2} sun: Valoaea mai mare a tessiunt disponbile pant pulatvres bard ~ emer ‘eacisirali in cazul def Vy) 8 valatea na nila ersten: din bazar, ‘Acete dou modifier sua ambele varie eee cure de baat de elector gi ser testi 7. Este natal sf presupunem in acest caz cf ranzisorl se glseste fn satura, region th care ccuia Te=Bple Bi pitde valabiliaea, Corel de enlestordepine neum dae ds ‘lore ensinit ealineatare Fey de cot a ozs, de terunes de staaie Vp 0 Dispeatve i Cireuite Electronic - Probleme Fig, PLAS (Curetal de ar est ty =e Yat oa ine cuenta pin diode Zener, pespus sre x: Nec Vaso yah Fae CContemare situ triste fice cel rapa dre caret ff uit ueor$ frat’) Aces pt bul ie amie det pein anzstae aa inate te teenie py= In Pr Datrt alr il # tens Ye pteea dsp de tnnzso a act epi exe tus mich duit ecn de lapel Uc ts pga apd eval ater), pe ea id neces Compare esti cui maxi ab te 200 esa oe vada caleulul puactuu state de Fanefoeae Observe: Presupuneres ca ranrsorl sas in RAN condue a obzerea uns valor canta de coletor Gal te~ Bela = By sau tens Yo Ver =Vec)~ Rye = 20-5-376 =-I65V 1 Valores neverosimii a scsi tensiant cominue art e8 trunzistorl na se afin RAN cin cell rogim de fanfionsre car JE este elrizaa det, adi tn satursi ©) Fig. PSA prez’ structure ireuiului pena comatoral K pe pocitia 4 3 Re-1St02 Deoarece Vzz~ -207 ar Ry~ Ry, diode Dz iD pot presupuse in stapungers, he clr in ees eae e¥ onefinea de comand wancisoalie polovizatinvers iat Vig, = 3.60 (CAPITOLUL 3 ~Tranzstorul bipolar n Yo =7¥ ee exlie posite stpungeri jonni enitori JC et ca inves pela dei wana Qe pista cea. haces eg, can tevin au cdl msn l cue esata 0) Din ect Herel er ecusile (32), peMey Fay Ve = Oe \ 1 ligt te att tpa-dt, pet Zod] Behe Ca cm J a valor in gma 10" — 104 ap dd cn bls sun pin waz sunt epi stemperai normale dele. ‘Ase ciel der pate fe a scien ea’ pen aca in ode % Ciderca de easioe determina de cet de tz pe seis Ry ext, sal i, fete mil ib compra ou ele tas! dee ocil (Day Ry Yl, e8 wx {es Fe ost ss sb oma Ven = Hey Ry ly = Hay =—36V [Nel cet de eolestor se bf: Ver =Yeer Re le-2Ven) = 200 Sit Ven *Ver “Vae =Vccs Vaz 238V I 4) Phasing comuatorul K pe pozifa 2 (ig. 3.15, ensuneninvers aplicata iteitl be poarigare al jejuni emir depdpeste valeurs tnsunl de sapungere pena ceasa Jonejiue. Inova, psd ipeezastapunger diodler Di Dyp din ig PS 1Se, se ele: Vas *¥ 4 =10V > Van ao ‘Carta rin bzatrazistoal poate calcula pe bazaaelelai scheme. Ves =Vee Var Ver Vou *Vi ono jy = avez Van ® Sa finut cont ch, dat insets stripungeren le nivelol joneiugii emit, ma Mer Mee walle, Ie De es 1] Oy Fig 3.156 Pent erifca ck dodele Zener min in srSpungere se caleuezz cunt pin aceste Aispwstve, Aste (ve fis 3.150 Probleme n Dispasiive dt Cirealte Electron 1a fal ea in puncte poate considera fc sisiernzstrl sieulin exlasivprin jones strips. Ca urmars, tne a Vy Calculate la punta precedent i pasted vsloaot: Vog = 20V , Veg = 27V < Vanco caret care sibs fn aceats Obserapt [Curent pia buza sanzsiorulel in cul stapungeri JE wedie tims (ansie Indepinitd de rersioru R,) Iso walote msi med dect valoutea Limit absolut Jaye SE ‘observ ein configura de polarizer del punt Jy < Face 2. Disipajia de pure Ia enzsto funetinind fn aceste condi are le suai ta sivelljoefuniemitoru. Se oat serie 2,10) Woe I earns Fa|= 24m” Problema 216. Coleulfi panicle stiioe de fiofionace pont tanzstoarele din iri grezeat in ig. P36. Geupul Oy Os Ry sprints wa toazistor compas, canceeut sub demumiren de anziste super -G. Ponies tanita ehivaent, deduce weston ') ipa scents (op sau pp 1B Prechivatent (fh 6} onifle penta monaco i regi activ normal, 4) slomentole srceitaliechivalnt inl semtal mie sous feewenl ‘eanzistourele ws wing paramet: Wal 067, y= f=200. 5-0, ro. Elemente scheme’ a valerie: j= SOL2 Ry 100A, R=2. 240 RFA, Voc 1S V. He ! [Jp U B, is Fig P3160 Rezouvane Punctul suatc de fcfonare Pe schema circuit, redesenatl In Fig P3.1Gh, ve fi facut 0 eezolvae rigurasd de ‘orent contin, ir in final Vor pase tb evident simpliicinile care pot fl aduse relator ‘btu ‘Cu nota din tig, PS.16b, pot sie eeu: 2d tn care 8 negli cue yin rapt eu 66 va sta aceasta nein) (CAPITOLUL 3~Tranzstorul bipolar n Voss 1 0Yit2 0204 acd tranzstoarelesuat in RAN: o 1 2 Substiind expesia(1) in ecutia (2, se objine expres caret fe vd] Ez) Fig PIG liar apoicoa a curently ® dnt deteminl eure de eolectr, wensomile Vey completeazd calcul de reins Vega =Vee~ Rly = 1060 >Vnea. Vacs Vows = Yess Vas = 10V >Vens ‘or cae conten plasaren in RAV x ambelor azo. Cureatl pin divin eit din bra tvistorali , oe calelese ast tye 2 type Hehe eR Ber alien de mn su ind justicaes lit caret de bcd ela de caleu! simplifcate penta caren ey fe De cele mi multe eri fn anal inginerease a calla eu tanvisowe bipolar samt ppefeate rela simplieae, bute pe neg ale unor mini ca ponders outers ” Dispozitiv s Circuit Eletronice - Probleme ‘recizn fina calculi. Marle avant al elair semi fee fae font porivte petra lize ca reli de prectane Asif, pentru circuit din Fig P3.16b, presupunres i J << Z, conde la obintea exysilsimpliicate peste ean 0.2m4 o este caractnl Jo mal intuit, Vasa fers torte = Considerind Ze; © Fey (egaltate vaabils pentru once valeare a tui >>) se objine ent cure 1 nley hyp = hima o din () poate fi obinut i din 3), observind 4, pont fi. 3>> termenil1/f, 1/8, devin nell ta rapoet eu unites Observaie race tlative de calcul dtorate ili relailor proximate pete cei doi curso 920902 109 0 4.35, ‘valor care juste utilizaresecusilr (5) (6) in ocul perehii(2), (4), Analiza tanzisiorubechivalent Ciruitele ta care par tranzstoare conectte cum sunt ele din i. P3.16a pot i rrnvate ‘mult mai simp dae in locu grpulu {QQ Ry} se utlizeaa un razor ehivaent. 1) Primal pas cre webuie fut pers echivalare este dterminare tial tantra ohivalet si idetlicaeatetminlclor acest. Anliznd fg. P3160, se poate observa ef fra ‘eanisterluechvalente brza lui Q, Dap sensl Ii Jy ~ py eval cd tancistoal exhivalent este de sels tip cu tanzistorl Q, adic pp ‘Apate cla acum eave sunt termilele echivalente de emitor si colt: peneu 8, > 0 cn sensi din figura reals ef nodal nota ov E sete mitral echivaent ar el ut uC ca ocr echivalet. by Pentra detrminave li ponte trancistorleehivalent vom fae ael la aoaite ia ig. 13.16 Oiservaie Reristena R, este ulizati in circuit poneu cxeterea vali eurntalui de coletor pene (care in abseota et ar fi chiar J) apare natural inchulerea ei la ealeulul mnie Sancleristcetrenzivorlu ehivaent ‘Neglfind compet eect rezistng’ de iepir (7,) atranzistomelor Q $i Qy (implicit ‘exh ecivalen, euaja de defiafe pena, ete Pr ate o (CAPITOLUL 3 ~ Tranastoral bipolar 8 Veo “fle Shave elite Fig Pe Conform fig. 73.16, expesile curefloe de coletor i baz penta wanzisorul cian sn Te= la lag = tes thea = Bor tas + Bra Tae ® tents a Deoureee Igy = Ley ~Le = Bralas He Sesiind (8) (9) in, sayin: 1 - = Ary te By 1200 co) Be = Br Bos Bro Pare B Observe a fetipsa fu creat Dieta (10) se simplifies, reltind igi cent Be = Bri Ber Bez = Bev Bez In aces ex” Bry << fra deorsee eign caret al uni tranzisoedepnde de fo. De cee fare sn cent caz ova de sels nda de mitime a «Traitor echivlent se menjne in RAW ait np eit smbeo wanzisoar QQ, sant In RAN. Deoutece Vy ~ Ven coin de piste ix RAN ai Oy Veg) Vas ~OV »ssiguch sausfacerea conde de polarize iaverst x joneiunit #-C a Ini Q, Adsugind si pelaizaren {zc a eelor douk jonfini buzl itor fmplicte, condipile Ge RAN pens wanelstrul ‘cant st Ven =Veur 0 Voc =Vecr +Vass 2Vens*Voes =12V ) aramett de sermal mic jah Sresveni a elec doud wanzstare se esleleart tate de PSF ou reaile 3.7 As bealV Bos sk 4Otcskaa/V]=72nA/¥ Bes 28k 16 DispositivesClreulte Bleronlce-Peableme in Gg. P3.164 exe reprecentat ict echvalent in Ia semail mics recvene jonse Inypeouni cu ciel oohivalent de semi ie (spies) penta tranristruecivant (veri Fe 35. Fig. P3I6d Primul porametn echivalen de somal mic calcul va fi tansconductanls, Conform ini, ste tere an (Curent echivalent de colctor de seme mic este (vei i, P3164: Bier ~Sya ed aa, Folsing (12) (13) U1) obi Sead! Rall et tea Bhat Rolla) ay an Relea) Bop = (ote) oo Se observ edz, reprints peace 2, muipicst cu factor sopauniter. De fat. de ele mai leo, termes eu ly in porntea relat Fle) eso ma mre ca uniaia, rst Leal Ry Migs + T nin “Tranzistru echivalent este unl eu tansconductany de smal nic foarte mare, aves {ap justified denumien de “nyper>1 sac By = Bra Bp ext exhivalon de seal med jon fever pnts asi! shivalest ete rere nig, 7% Dispezitv s Cireuite Electronic - Probleme Rela de defini se parmetilor de semis mic peut tanzistrul echivaent sunt lpi aed pena age pram ec aa 0 pot feast eu ajutral cic din fig 3.176. Adnutiad cd Irunzistoare ify >> rel foe en Te at ay iy Beat Bat Ba! 9 By Day Beal Pent ealeull ig rebuie observe dae e ares v= Os ane eet prin ‘ezine condi pe fig. P.17e 3 poate erie vrata meas a ig. B3.17e Combis ukimele do esis bjs fina [edeel = Tap bast cateul ct 42 = p,, BH! tensa se pote sre Tanainca fe, PHL in ages ps ‘CAPITOLUL 3 ~Teanavoral bipolar ~ 1 r(te Voy se ( ie) fu plage pa 2 etait) Pent, coi decal gg 0 ede: Met afta henna eo sem mikes din parte ete sit poset 1 Yea 0 si dest smbele generator de creat comandhte se aula, Se cine Bo = Fon = Bar + ier 82 = BB * 1) observa 1, La duucctes exptsilor pont ry 9g, folosit umitare ele fire pane elor do anes: fon tay Bes tan_Ber__ Ba _Br_ Va Yn Bes Vg Brs*? Bea Bes #7 2 Deonrece toy GEO are ciiga in cueat mult mai mic decit Qs Bor << Bor (veri observe def peoblems 3.46). Co wmare, tg fa eure ol tranzistra comps ee omparabl eu. fy. Pei crete edsigus tazistoul echivalens, se aduce Je, Me aceas onda mime een sli de iit prezectt nf. P3.174 * [7 1@ Big PIA CConsiden generator de cute del cwtehnica prez mai ts ve dee: Te = Dover» Bax = Ba» Bo Bato S-navutin vedere fy, fg >> Dispartive si ClreutteEletronee-Peableme Problema 318 Caleulai punctele saice Ge fineionare pentrs trncisoarele in ici din ig. PS 18a Subeicuil (Q,,Qq-R,) dlinitt de puncte B.C, F se poate echivala eu un tans termina pram diame i seminal mic jon sven peice anv De Ve “ransstoarle apart Vl“ 0.60. By A200, 5-0 = rps oy ~SORLD ine ZV, Iam Id, y= r~ 0. Flementel schorsiaavaloile B22 RH RHR ve, Fig Pi lta Sous Jey £02MA, Fey £2mA, Ly 230A, Vac) =7V sVec> = 847 Penta calelul parmstilr de seminal mic ae aplics realy obyiaute a P3.17 ou smerarentl eb pata Oy Se acai eu : (Leesa sm attr 6 sated 4 1 Kata 3) me Gea Gate eres +B 1) aR) 29842 tunately gB—a21 TB ea WR) Problema 319, Penira cecil diodd mulipllead din Big 73.19 se cunose a, Be DOV, ry), Ren 24R, Ry BLO. FA. ‘Sse determine 1) PSPaulwanzstorl qi valare esi ontina aor: 1) valerea minima rasta Ry pom care eet Ranconou 6) eitenje de semnl mi de cite Rezouvane 2) Fig P3.19 puzint schema de caren! cominay 2 eicitlul, Pe acest ciel se eer CCAPYTOLUL 3 -"Teansstorul bipolar si 1, =" =OlmA $i y= In he ocd se neliezd eurentul de bz Me e, ve sie 2 In, o Fig, PLP pat Remits te= 19m $i Ip Lyn ce 10H. Br Br Neglect pera sie teal frm Yo=Byty Rtg 88+) = (ho) Y= Vp (14 Bt) av % Re vent YF BV > Yn conch me are I A, obserate Beiter Vy evae(J-S) jae domi de doa matt a co cies, © aun rs st pli nV pn ie a ce si pent orice eistege care satis coniile R, #0 si Ry > “HE pian neal penta essing. Cr fon lig i ig > 0D Amp a ia RAN fe 0 rer R= 0.3402 © Inf 3.19 este prezona schema ée epi dnamic a ciel care tzistorulw fo nlc prin eel sia echivaleat de semoal mic fceven jouse, Pe seas schon se ssinexuaile ‘Dispociives Create Electrol - Problesie ig 7.196 Prin eiminarea tensa vy © bins 1 Sapintseamacd 54> 1 Lao RR jms Cunoscd sablema 320. Cicuital din fi. P32 reprint 0 refers de tens Problema 3.20. Ci ie oa Pea pant pts Be Op 0 fend. RO QO, Yo Pett glct0r smd hb Rand "yes lm otc Fo “Tt end pie de seal is Oe eet tls ements Ve psupnind as de cet ie De) Fig 1200 reroute a resco ei at imp D, se tn sipangt ans Q2 soci a tas Peep oe Zee pins ant st Pine caiescme pu Mea"at = na ake a a Se efi Snore dos a ein dsp: Vo= Role qe gylte ae — (CAPITOLUL3 ~ Tranzistorul bipolar ® o Dispecive pl CireulteBlecronice «Probleme 1 Ig et-ty =1=5nA> yg, (oangliatcuoatl ty =! = Syt Ver =02V A ecarve Ry 22 Ober ; Poti Yes pin wrmare fa, eit imp ei D ete srapunsh 52 est tn RA ©) Penrose de curent contol ese cansderath ell, singur conic ene oe asa erm ein de jie ine vind apr cx tempera sem pea as pele SPAREN TOR ales Catal wna AN cali Vee ®Veenie “Vetus =02¥ Wy By (MaMa unc aR +R dt a? Veen =Verae +Ve Vas =52¥ eo wy, Considering vats tipics Ht =—2nv °C, wa rertta M2=0 dacs rensiuns iter ict a 6, wa waits B= a Problema 321. La intrarea cic din fg. P3210, se ali otensiune yy, 2 cre Zener ae 0 deriva temic satisficind condita = AYRE. <—am (°C. Czuial cae ete ‘vatiajie in timp este prezcniaté in fig. P3.21b, Tranzistorel Q are parametit Vse =0.6¥. annie Fr OY oa plored abatbed eau eet vas ora ame nei et tee Yet 80 pos sem RE meats astra ie nasa ae vcd rats Been tcm sem inFi 3 Spies rg ren deen S a ea aecoaeaes 2 AN are 1) Schema de regi dinsmic ene repre in fig. P3200, bint dup pasiviile surselor continue de tnsiune (Vee - scurtcircuit) si curent (I - intrerupere) i tnlocvires Nec “ Shpontivelroniondctue ot Seite ele sen mi hie wi Bor Hee «GN o ” rg P20 rg P21 Prune inamic a rezisrat Rezouvats ceadle= amar o Rewia: ne Pe ne Conportarea pe pale y= ¥~8V ‘Ciouitl din fig, P3.20b, sata tensiunes la bomnele generator comandateate yy, C2 In aceste condi, prosupuniad Q in RAN, pe cisuital din fig, P3.2La, se pot serie unat,s ecivlne ere Fe, Disc ol dest se ce in Ry spt ein si rel yatta Se in Vo “Ver "Voo~Rale Sevverifed fetionare in RAN a teazistoull: Veg >Veow = 02¥ Comportara pe pier v;=0¥ Inaceste condi, trazistoal Q est bloc (x=, Veg*0), do! Se po serie eae: — (CAPITOLUL 3 ‘Transistor bipolar as 1c 203V4 20 Vo =Vee =Vex =10V Forma de und a tensiunii de la iesire este reezeott in fg. P3.2€ Impreunl ea b) Rsk; CCamportarea pe paler = Yo=S¥ In aceasta site, traisorl Q este stra, Presupunerea ed wanstorl ar fneions Va. = 8m, ds R der de tensiune pe, de 176, valor rmposibil de bj neun ecu alinetat dela Ye SOY Ta acete condi, tenses I ite ste independeth de varie tension fa invare: Vo “Verne “02 AN, ar duce le 0 valoate a caretai de colector Le = Poly CComportaree pe paler »/=07 Sita ose analogs penal a) Tans este cat i prin urmare Vp 2V¥ec = 10¥ Ferma de ud a tensive ele este prezena i ig. 3.216. “I | Fig P3216 Fig PLE 6 Dispostve yi Crvuite Bectronlee Probleme Obzerats {In fiz. P3.21ed se poate ves of ensomen de ei, vy est fn aii cu teninnes entra, (eet nversc) 2 fn realiate,fonturlesemnalulu a igre nu suat abrupt, comutatia tantra din [RAN sual in bloare inverse fae in inp nel 3 Tensumle ma au fost oprezentte It sea in figure ass probleme, Problema 3.22. La inrares circuit din fig. P3223 se aplicsemnulul» atin Fig P22, SU se eaealece forma de und atersiunit de Lyi (,) dash se canose: Q: Voy =O6Y, =100, Vera“ O2V. Vagasy =79).Dey De (V9 3,60), Dey Det). Yoo 10V. Vou 20, RHR B15 My=242 Tose diodele au J de valoae aegis i tensa in ‘eanévejiedtets Y= 0,6¥, dierent valoaen cunt Yee REZOLVARE so In acest condi D, este polrizata diet iat Daves. Se obser ed amble joni ‘uuitru sunt polrizateinver, aesa find tn consent Hoc ‘Tein la se este in west vy =¥zy+Vng =7V at crea pein dodo dol ye are valour eg MeemHes=Yo0« 15h de Yen eines dh pe dite Dye Se ston var f= O(Q est oe, ig. P3220 =—— (CAPITOLUL.3 ~Tranalstoru bipolar co Obserate Ceeterea in valoare absolut a fensinit poate determin inranea in sirpungere a indi Zener Ds care exe polaris nves, Irieadevie penta ¥y <{¥z3 +Vp,)=—42 diods ‘Dg $e eipunge fxind poenjall ¥; la 4,2¥ ews ee impidicl seipungerea JE. Fig P3226 in aces caz exist tel siafi distinc care webuie trate din punct de vedere al ‘comport circitli I gir. Tn continuare va detemisatdomenil de ale pnt easiunes ‘yearespuncstoare aestor sf 9, pee Heat din el, va determina expresia tessa Datorits configura circuit, colori simati dtacte sum: Dn steSpungere, Dt conduefs (cu uanzstorul bocat san in RN); diodele Dy Dy Bloeate si rarstorl in RAN 5 respectiv dindele Dy, boeate si tanzisiorl in satura 4) Dz in srpungere, D,, conduc; ‘Tensianen de intare tebe satisfied condia O-<¥) $V, unde ox ¥), #2 otal leintare petra care diodele de aa se Nochouz, lore tension ig P3224 Deoutee pe misurt ce eee, uanzistorul se deschide (plasinduse in RAN), res tt 4p lt si J tomlin ey seade pad ia atngerea Vala ya, ~ On cad diodcle Dy Dy Se blocheaa iar tensiunea vy oepe sd sea. Valoarea esi de nate (Vj) la ere Dy i Du Se ‘laches coincide eu jungerea cureatuli prin Qa valor Aan: 38 Dispaative sl ClreuiteElectronice- Probleme Remit: Vj, = “EL(R, +8) +Vae = Da lB #8) +Var = OM, ') Diodete Dp, Dy blocate transistor fn RAN: Poni V,, $v; €Vj_ Q'50 mengiae in RAN. VY; reprints alee ensue inare ovr care tans satueaz, cae se deters dup cum ume Yer “Veo Rite = Venu =02V Ren Vesus =Veo~ By Bp Y2— VEE = 0.20 de unde Rares aay oe Bt Re Yin =Wee —Vesne) EB + Vp 1 6 DEL EBS oe a5" fn tot acest interval de vara a a tensions a epic cade propos cu tensiuiew bo intare dap ecu foo Ral 6 Diodele Dy, Dy locate 9 tanasterl satura Pentru Viz Vezne 2. Neel de tensie ns sunt seperentate laser, po fg P3.226 5 Amuias precedents penny, > 0 ee valu ip ample povive deseesestowe ale ters, CAPITOLUL 4 TRANZISTOARE CU EFECT DE CAMP BREVIAR ‘+ Tranzistoaree eu feet de emp (TEC) au carat pencil () conzoat de ua np elec, Curent, cial ine sus (5) ren (D)prinran can a cru onde ste melt pen map de conel. Caren ese transport de putter major in cal, ‘Cimpul elected conta xe modifica prin tnsanen apenas (Gs substat (8). * Simbolurlle pon cele dud pu de TEC eagosete, eu poartdjncjiune (TEC) 5 x por [2lata (TBC-MOS sv, mal spo MOS) sua ate in ig. 41. La TEC-J subsea © oncetat In poartt (= G) neal anzistouii MOS substrates fi legal sus t= 8) Fe cjontr ca pear secundaré (MOS cx dou oc. Se conser nama ranzistral MOS cu cals (ate) ce aoreaz i cal, 3 me Mos. MOS ex 2 por i oy e cats | get te? | cet eo | o <8 Veg Vero]. Meo 5 5 \ fe t || cote | op Pert | oop a ae | Veer Meet Nee \ 3 5 5 2 BgAL ay In fie 4.1 sont indicate sensul real al curentului de drend si polerititile tensiunilor plies pe chester) pentru finefonares norilt in eowducie. Aceste tenshnkporzeak intotdowuna inversjoneiuile TEC. Din acost motiv cue do poart gi ce suhsat sunt ugh n ropa Sajionar i dine esvene jose In Hg. 42 Se prez sutra pu TC sponta MOS, ex eal + Tensiunen de prag (V4) exe paramere TEC oe machouzt lite ire Hosa conductie, la titel 4.1 sit dle expresilelemunil de prog pent TEC: N, (¥,) yo sunt Alopares, respectv wrosimen cans (ig, 42a), it yy este ceca inter de poeapial 8 Jove posr-canl 92 Dispostive pl Clrculte Eleetonies- Probleme pong tater MOS co dou pasion do ages ona de ne aps Neotrot (Ye +Mesl V0) an Tabet 4.1 | canal canal unde este tensinea de pag in absenapoarzii sates (Fy-O), a # este pei I ‘uprai semniconductorla tn inversi patency yest fatal de subsea (cu vali poave la CAPITOLUL 4 Transistoare eu fee de efmp 2 nMOS, 7, >0 si nogatve la p-MOS, 7, <0), Cind wanzistora ae subsea lepat a sur evident Vy slecodul Vro- Yop depiade de ¢ de exidal de pout side ratua mall ex comtiuie Tell? aaa Ei maa ] Tiana aie me TEC Tevez TT, TECHOS Veg oV 30 Ver Ope TEC cia). De sce ea (snk a aE a Fn-¥) Ace splice nese fe apres pn ny ined de ese de Daversa Peds apt pl eve ee toss Aol, 0 Din ean 2 se objine pont Vi © ha -Vr insect Hote) a Comparind ecusile (5) gi (6) rez Ing ky st proporioale cu conducts ac 7 yasmin o fig, Pata se grein Sopendenta 122 tunic de portal 282, Sy comida Sinaia el cat ey <¥y. Seemt hs mali et 10% it (dart egisloe ieate end a recut de a oxpesia (8) In (5) poi a. @ o Fig Pat In fig, PA se art modal de varia cy tensiunea de polrizare aprile (ror la ‘ensiunes de raz) earentli de deen f bint pe za ecu real de dispzin 2 espectv Folosind velai apronimativs (1). In peimul ez J, sa nermat la Jy au considera 3 valor os Ieee nce tina) pe hei en pao noose j Ter pear a a le re patthanmti's sets ep ace Srna pan ICN TET Age Ges de un ale parame satis (Var gid factor de einai pin intrmedia ents valoarearpoctului 222 cube determinate cu cele dou ecu sant foarte apropiate, call) 42. Si se calelezetensiunea de prag 4 TEC cu canal m, respect p. In aie siti oparea canal ese 1,510" em, mea sa este ju iar doparea ori est 2.5410" cm, Se canes: P= 25aV.n,~ 1 Se10" em” = 10" Rezo1vane Se flose falls din taelul 4.1. Dien inter do potential se deteming x selaia( probles 21) Fm “Vin MAP «0700 ude 2), sy eprint concen de mpuriin canal espectv in poart. And in vedere cha~ Lyon se ealeleizi¥;~ -2¥ pentrw TEC ex anal» iF = 2V pentru TEC-T eu canal (CAPITOLUL 4~ Transistare eu fest de chimp ” Problema 4.3. Peni un MOS sa massratcartcttsiea de transfer din fig, PA3. Si se recizeze tipal canal st regimul de fungioaare. Calcul Tensamen de pag, tensanes do polrizae a Subsatul i facterul oometc Fig, P43 Rezowvane Teor conduc pen Y> 0 del etal ested pp (vai aba 4.1), Cum flo, wie sia en esi de pon, dace carla ce coresprade ence dn figure (vi bal 3) Folosnd eu de mai sus si datcle precizte pe fig. PA se obfine: (@) 1, Vos Vo =2V 5 0) pms! poner =a. Di cui de ma es wea ¥ 39, Cu ocr (4.1) s ealolens Vas = 14,60V (wa fost penta Vg, 7 i valerie din abla 4, Problema 44. Deteminaj oft ozstenslr serie de sus dren asepinslemsitelor ‘rei echivaent de sen nic, even jms ‘Exemplu,Caleulaiconductan de transfers de sire penta un MOS cu canal» avid 202, polariat in stra I (4) Zp = 504A; (0) Jy = Sma. Rezisenjoe serie de srs (R) si dread (i) completeaz czcuiulechivalent de somal ani, teevenje jose al TEC cum este usta in fg: PAu Sa considrat cazal TEC-I san MOS. ud sigur pear, Peateu af flostcircuitulelasc de semnal mic in fig PAu webuie evaluat efictal sezitnjelr sei asupeyparametloe diam gr. Din etal: Yye =¥ ge + Rug Ma UR, +R) ia ti be Bake) serve pe schoma in i PAA ea pt lini i in fu Treg taelktR) "Teak + sal eR) 100 Dispotve s Cleelte Elect “ pha be % 2 Big Pat (Cum .2>u iar 5 yu voi compaabil,expresa de mai ss se simpli (prin nepiarea ‘shims emen a mfru yey, Trawk, "” "Teak, ‘Comparind ecu demai ss cu exproi (44a) deduce . fa Trai, Teak, care artic practic na reistena serie de sud afeteara paretritdinamici, de jos Freevent TEC. Exempla Ca forlele (4S) si (4.54) gi datele din tahelul 4.4 se caleaena eq =200KA/V sty OSUALY pat Jy =S0KA y= 2A/V §h ge, =S0MA/Y pica Ig ~SmA.Prodasl este 4-107 respect 4.10. Erect else serie pare numa in camlal dole Ca reat de misisus scales: gg =192MA/V, gag =$8HA/Y vale ce fr cu nasi #9 ite i cle determinate nord reson sre do sus Problema 4. Trnvstral MOS ex tal do comutator este des uiizat fn cicuitle integrate, © configu cu sting vrs ete dat in Gg PAS Determita factorl goes wah at Vo ob] We 1082, Fig Pas Rezowvans Comuoral este OFF (desc) cind Q este Moeat, situtic in cae Vas $Vp = Vqg = O75V (veri bela 4), Insares ON, Q webuie st funsiocze cao ersten (R,) de valoare fort mich, pent a ssigars ‘turin era a fens ace Inept Pe chara din iPS seine cai 101 de unde zal Rg <<, Conia vy =», impune vali she ale tensun Fy, Ca urmane, (Qeeaduce in zn nian, Se poste serie (and fs rei pent on nar in ab 43 in ae a Vy) Crbnnd elle de sv ebjie ot Eevee, enn Fg~ SY aelen ou dae din abl 4 ijt teen i Woot 1 Mh 52H sco valor minind pent factor de geome oe 7 pnt factral de geomet al tranzstoru Problema 4.6. Un n MOS ex posts lps a dren (ig P46) se Flossie ca dot’ sev activk ty elvcuite integrate. Sige anainere iajicnaros acente! conga in Yeon Stina a Semaal mi, even jonse. ae Fig. Pea Rezowvane {nrogim sons, penta Vay >Vz>0, Q te politi ta sauae dnrece inenin Van =Vos =Yox >Vex “Vr arcs iodine at de ei sl 43 ‘ | v I= 28 as -VeP + Ag), By YE Cent te combat i pin tess de oie # svi (oei renin). Clad Von Vp 20. Dene bet {rein vacibil (polit in sata se molec ck civaent de sel ie dn ih Pan et rent cho fg. PG. Cenrortdeeaat omportrestivdevaree wt cures debit et teasing la bomen cunosette tn fies are ‘ca rmare, re modelena pri» reise ce are expres: am Dispoaitivey Create Eleetrosice- Probleme in Baa Bk Bn Rats Samolinvoleted fy ky + $n ge ey, toll lls Fix Peo ‘Problema 47,81 serepete problema precedent pen va TECH avid poata sath la sours So = lass AY) Problema 48, Coleli cucu! de deen pinta TBC cu cand » peat cae set te enstuni din tabe, Se canose gy; = Zou4,V, =—3V . Seneca efectl seri canaute Vat ° a ' >| Fa o I = 2 ores Se flosesc formule di hell 3g oud din ob 42, eons 49 A en i MOS) i nee ™ pi in atu se toc dt ee ea a $490 ‘eames eal. Se nepjens ecu seuti nll Mikmea & pot i ri vale ae eovvas Pe circ din fig, 24.9 se dace: Vesi=Vos Voss ty oslo a (Cum Quer n suture iQ; nsepianea activa dia taba 4.3 cera (CAPITOLUL 4~ ‘ranzistoare cu efet de cmp 103 toy = Es -Yro? ° ‘nk Ito Yd ¥nn Mi] ® Combinind reli) -(3) se deduce dl cles slemetar Vier E=t4y Vex ~ Yd nat = Es Vo? Folosind egaltaten relat th expeesia (3) 20 obtine oo seanzistoral de easter pena 6s Ya¥ cor confi ehivalae erat Problema 4.10, Cireuitl din fg, P410 se comport ca un reise controls pein ssa Vg Si se determin Jomenal de val tens V pent care depeadeas = 1) et iia, Seeunose: Fag SY, R= IMO. - ‘REZOLvARE Pe ig P810 sede, P= Vy i= (tt valor iat a rezistnfloeK). ae F ay ate Vp teat @ 108 Dispoaitive 9 Circuit Blestrnlee-Prubleme se olin o dependent Inara erent de tonsa: fa 1! V0 ~249}¥ ° dev cue eis de mine: Meee 1 EeWag Wr) 7 Limi de viliae pent rl (3) st inpase de cane de income ‘ranzistorulai fn regiunea cvasiliniard (vezi tabelele 4.1 gi 4.3): : : : =V os Sos “Vso. Ves Vr ° Folosndegaiatea 2) din (4) (5) ert Tinie poses tensanea la bonne rezistrut Woo ~2ep)Ves ~V.» deci Q fanefinears fn satura, PSF = vl ete notte pe fis site xe ee % Aig Palle Avalze de regim diane fn fig PA.td este repezenat schema de rep diam; Qa fos iocuit pein esta sau echivalent de semnal mi, fteevenfe Jose, it suse Voy 91 Vig, pasiviat (vel fg Pai, Fig. Pad Amplifier de tensame este defini pein ele: 6 Disportve i Circute Electronie - Probleme a Pe Gig. 4.114 se observ tenses la Borel generatonui comands ga 88 chin vie Ca urmare, acest generator se comport exo reziseta de valeate Ie. Cella senator injecieazieurent in 3 reristenfe dispose Ia pate Se poate ser: Cu formule (4.5) se adele: fy =12654% yy = 313824 06, deci ceil nu amit in tense ferrule mai sus ede, roblema 412. Si se caleulze clementle ciccutuul eehivalent de semnal mic eevee ale (a: 43 pnt a ‘CaLTEC-T eu canal n plait a Jy ~ 29 Vyy~ SY, Parenti nvr sa fy = 400, Fem 28, A= 10°V", Cag = Con = 0.50, fy = SY sim, = 1/3 peneaamiboe joni 1) MOS eu canal » plait J, =100 a, y= 2, Vg $V. Pate de dspociv suns W~ Ojon, = Spm, Ly = 0.25400, Cyo~ Cup ~ O1EBF. m,= 0, By ~ 78. C= Dosim Cc Rezoxrinn 2) Ceri (450) 94S seen Gently *OD0nA/¥ tg 3040) Folosind eapresin ui fp din bell 43 entra TEC polaizat i satuic se dete Voq=~1023Y. Se cleulezz2 ap capac ier alt fon b) Cu formule (45) dtl din tabu 4.4 se detria: Bg =200KA/V yy =SHALY T= Ce relia Ct) eeacuensh V= 1427, jae exes bp dn abel 43 penta astra ‘MOS plaza ta situa se eine P= 237. ‘Unmear ealell capt inte ee (tg (ref lle (4.6) 94.6) se dete C= 56 Cy = 6 (CAPITOLUL 4- Tranaistoare eu eee de cmp To Problema 413, Si se determine expres Heevenfel de tier (f) a TEC. Caleuaif, pent: (Dvn THE pobariat ta Fog 1, Yay “SV cate pararetiy~ Icy Vy = 3. Cop IF C= OPE, y= OY sh = 16: i un MOS" eu subs leat a suse, polrizat eu Vig = “.75Y, Vy = SY eu parametis W= 80m, L= Sh, y= 0.200, C= 03 REzOLVARE recvenfa de tiene (f) caracterien24 performance la ict fiveven ale TEC si onsite o maou coven saxine deli a travsorl ea ampliicatr f 8 define ‘evaloaes neve senna mic cate cgtigl Tn cure. a eonexiune sus comund (SC) SEade In una In fig. P41} este desnt TTC! in copeiunea SC: Pena tranzistar sa folsit Sire chivent de seminal mi, fesvene Talc din fig. PAS, efigl Tn caret se defines Inttdesuna i eon de seurcici Ta isire. : Fig PAIS ‘Sopoate sre pe fig. P43. fi fate ao Moe TOE, Cg hey Oy Ha) oc se neha era oss Gy at incon [21 Ia oy se onesies fa Feld, Oa) 6 fxm simlr se bine ptr razistorl MOS cusubstatalconett ss pe za cru din fia. PAS Peni caleule numeice se determing vloile mitiiler gq, C, si C,y pentru cele dow tipu de TEC (cae cup parame dat sunt eu canal) [a TEC} eu expesia (450) se determing = 4m /% Apo fatal ata (ig) (2) Fonmal dst atwf; = 212 Mi {a cazal wanzistoui p-MOS cu wlja (456) se ele OSPF ra = 10 689 (4.66) 5 determin Gy 1009", Ga = OFF << Cy Cu este Valeri se calle f= 189 Mi 18 Dispraltve yi Clreuite Eletronice- Probleme Problema 414 3 a compute expres emp Rrblem 414,86 compre exes ere de se ent aise iar Revowvane Frecveafa de ee In wanisonl bipolar ane expres (3.8) Jin sae ae BiCe+G,)” Talents +e 4G) laey eos i mute stabi patie eal capcsor Csi Cee waist Timp do ‘waz diet pin bax (+) dap de go bw c i ima mol neat a bazei (i) constant de die (©) pantonoe minora prin e(leevoni in cazal une suse np) ona 2, Inlocuind expresa Iii yn ran lif ifn cet dre at fii ain i iste (1,9), se o Pena tx MOS cu subst legate ss leat Is surs expresia por f «fot stabi in peobome 413, Comsdetind Cay << Ci olin formal (4.80) n espacitii Cs (n eae se relia nib tren a) f jms ee a Sn atts «crac oc et ‘amulii de wanzistoace, pajin mai mare la tranzistorul bipolar oe Peoblems 415. Sse cakuleve PSF tanned din Fg. DL Yoo 20Y, Rr MRD. ROD ae Q axe penmeel Os, og Oa, Os mine Au a ae pes vse aa pn 2k ty ttl. Me ‘Rezowvane Tranrstoa este un TEC-1 cu canal» pe eare presspatem in saa, Cuca fg £0 (arora jeans poars-sus oli inver), pin ware 1 id | CAPITOLUL 4- Teansstaarec sect de efmp 109 ‘Seer eons deceit pesca din fig P15, respect de disposi (Vos =-Rilo = Inst Yo fast IF Cele dout ecunfiiformeavat un Sistem de gradul 2, eu necunoscutele Vix Jy. Este mat {ails exprimiren umes e7stenpor, in (4, cain cre tensive Ys Sexi (7, ar eri J Ss nel Sistema vie liminind se obi oeuatie de grad 2, eu neeunoneta Vay Vex.» H2¥q5 8, Solute aes cua st ftow “v wv Se slog soja ce erespande canal dschis. Petra un TEC) eu canal, eb ca Vp Vatn =Ves “Ve =1¥ ‘Catena se meine constant da kanrntorel Q re a sata. La fit regen de saturaie Vog =Vpzan =V sete evden in relia de ra us ef aceasta se oie penbu = Rn de Problema 416 Si so dotennine ASF tensor din fy. PAI6. Se canase: ig FR TM Re 2M. Re rovers Potengi ei, Ve este Fat de dvizrl Ry la valosres Vo Se objine PSP; Vy 1Y, ym ind, Vg=2¥. uo Disportve gi Create Eectronice- Probleme Fig Pass 4 (Peama tilts tame ra meee di maint ere de semual mie R, =", dic se cumos:), Voy=10¥, R/=3,240, 2.380, O° 20 Ia, AAD, Des V3, 5V, lend, RD zy ute Jie i Dz [IR ve RD. Tp, @ Fig P67 Rezouvans Alea de cirent continua Pasir srs de seal mi ‘bye sea i, Pa. 17, Presupunind diods Zener th yvipangere gi wanzstorul TRCGF tn sui, se seriv si punind ta evident tensinie gi cusni prin crit, se rept Ve-Vos + Ralo b= tno AP Proce a robles Ps ric ee . ic soba sie de ral 2. ‘tn care nccuncscutele Vos $i fy sunt exprimate in|], respect [md]: ee vos ©3823 : to 911 Map Se rezlvt sista fe reine seal de valor ‘tunzistrlu este desc, Se CAPITOLUL4- Tranzstoare eu elect de eimp m Se detemith Voy =Vpp~Rel =5AV > Voss =Vos “Vp IV si este coin anconaea Ia saturate a tanzistoeuli . Cuenta rin io este: mat 31D, Soetonoa in sabiiace Aaisa de eg dina Diode Zener ace rezistnj ecivaent de semnal mie ical (R~0), gla uanzisrul slungind peaceas cale a mast inschema dereyim diam. In uma "pasivieidi susei do tenine continu Vy eon schema de ogi diam, dia fi. A 17 & ol] w T? Ory, Fig. PAT ‘Se noeiesewanzistral Q en ceil echivalent de regim dinar. Rezalt schema din fn acest condi, j,=0 ia eeitnja vat indent este eit: (Obervne.Raportalde semua mic cleat i conde nel fest Kacy (de seurtre a cau). fn caval tp cate acest fier mu rai est nest, creutl chile do Senml mie i joashfecvent al wanzsiorlul trie compli co raises, 8 nf Pete mere Le te Fig Pate Ry ~ ra tRe+ Rls ~ (T+ Rs ERS 2 Fal + BR) o Daca f=0, express spite R= o mz Disportive s Create Eeetronice «Probleme Problema 418 Pei iui dng P4.84 8 D) PSF -ul wansistorului; ce 5) Raportl desert mie, =. Se canoe Yay™l0¥, R3KA Oy = Ys 1 OI, Ing, A002), Oy Op Ib AR DOD i OPW inh SeO2P) Den ie obene pe Fig Peis Rezouvane 1) Anaiza de curen continua nig, Seba de caret contin din Hi. P4180 sa obfnut rn pasvizaren suc de senna Presopuniad wanzistorele insti, ods cat etna weal in sae, dele conde aed fal Eat a Vass = 0, I= Ines = nA Mest By =127 fy = Iga «aa Foy = Ips = 2m Folosnd rlan anterior ecu de dispotiy 0 rez Deoarece Vp, < Very <0, 5 lege sla ear “Vel d~ FAO Tote cel i P46 da: Waxl= Yoo Rta, =47 >) =Wany Vp] 1V Wore * Van *Vass Vest =p =58¥ > Vases Vega “Vpn =12¥ Yass Yon “Vins ~My =3¥ Varna Von yy Set inns assur, By Anaize de reine dinate CAPITOLUL 4~ Tranzistoare cu eft de cfmmp 13 Pe sha din ig, 4.18, se pasivizea sus de tense conus, reali cru din fie Pete @ %9 Qe anf) | Riles Fig. Pe. 186 Inschema de mai sis, diode an fost nlocat eu eistejle lr diame Ms 250 Toe Taser eto 0 inp xe Italo tp vg eal eld el micas eve eters mets dna ten a eer alo 01 lols 408. bag = Al 333m 1 =25k0 Resisteas de semsal mic, 8,20 objine exten de simply aplisiad recursv cela (1) din pobloma 4.17. Aste By B= Roy = taal 1+ Baron oe 8 Rae = Faal E+ ta 2h J ty © Foal ae 2) CCombinaea exprsilor de mst sus s)nepiatea ulin Yemen din ecuia tai, (Geoarece termentl care canine pe r, domi valorearezisefe) do la cjiereaexpresiel aproximaive: Ry Staal Ba Fold + boa 2% 29M Problema 4.19, Pon citi fig. 4.19, s secteur ay PSF waazitcarclor, 1) Raporal de senna me 22 iy Se cumose: Oy (FIV, IBA, 24-0020"), Os Vm22F, IBA 40,020") D Gy OGV, m2), De Vr 36¥, Iyer lmd, RO), Rr OSD. RAHA RETO, RD = DY. Vag RozoLvané 1) Analza de curen continu Traistearcle Q, i, se pesupun in state, D, in sabilzare si Din conduct. Se obser ma Dispodtivest Crsite Electonice- Probleme ImA, coca ce confirms factonarss in stungste a Fig Pasa euile de circuit side dspoziv penta, suit (nepljind eft Ealy in curt conn) Vos Yeo “Rulon % fon = Fogyi{ 1~P2 (Hap Cole dou sci de ma sn se ade le form eu cen nus problemele 4.15 gi 4.17): 7 : eae 2p, v i a1 Ne or Yen ¢ ‘a ster pita sent, petnos sl pet ct cx ete Uschi Ves2~—WV ily, = 2mA; cer ae 4 mod analog gi ptind pote simpler ‘ais se pate cas sae Moore et feta Ey, pons tor = Foss 1 YL, it Ven coe we asa fom Vege = LBL na) Ya 9 3 TEC, eu canal p, © tn conduc dich (0< Vos, asta Vos =¥s5 “Vp ~Riln = SAV >Vosiny =Vosi~Vra = V Sa fima cont ef fy = O implies Vp = 0, unde Vest poten cosinus de a apie (in ea aise. 2) Analiza de regin nami Schema deregin dimmic (Sig, P4.19) se objine In uma pasiviztsrslor de ensiane tin 9 locui diodiseszonductoare a ode Zener ea rvistnel oe de sera mic. ‘Pacamtrit diam sunt idenici pneu tanvisiar, Jecarece a) acces panel Loa hy semen? torte ag Tag 9 25K ay Obmerajie Exaninnd fig, P4.19b, se obser 8 Un parle cu cornea R apaedout sarcniaeive, ecu dia ele campus diateun TEC gto rezsten in aeceagtcoofguratie (ns ontezi pul decal al tranaisorl. Resistenla aes enfigurafi a fost eta in problema 4.17 (ez exeesia (1). ‘Aap seas rele pen cle dou sarc active dni. PS 19, real: Rn tual 1 kyaRy* Ra Fug ByaR)= 22542 Ras = Fas + Bay PPR) © Pas Bh) 7D Rezistea oe tebue calculate post estima direct pe schema simplifies prerenta fig Mave = eft Rs = 14880 5 Ral] Rol] Fig Phe yi sca) co) 1 3) Patna emt cst cots 1) Rapetul doses eR, =¥*, dad cuneate rar AOE ‘lementl scheme wy vali: ROM, K-40 By TEE Y= 107%, ne Daposive si Chet Eerie Pre Qn. Hs. 3 De fu. “ 7 Fig. Pa.20 ie Rezorvine 9) dnalize de ewret continua oid alg de esivae foi In rblele sei po tapes port pe scama deregim sae eon inte Bane Vo =Ves* Rly bow, to eV Yoe? Pe? a sriten eu ds dips peso Sa 2 zor att ft seams cd Yo, ~ 8 dea Yp= Voy De asees, reper poten cain al gr wees a stat de dive alae: Vig = 22 yng ay Ber cui de Pin fsloue neni sabe poems 4.5) eet sl pate de ‘mai sus pstrindu-se solujia: iz y " Boe” Woy = V >Vry p= Im ‘ate satisfac condi de existent ena Tensiunea Vj pti tunis ste Vas =Vag~Rilp = 9V >V pony Ves ~Vry =2¥ ‘oofinmindu-se incioarea aces in eiaes de satura 2 dnatza de rein dnamic Schema de regi dinamic este pez a fig. 4.20, Cite in i 208 hime inouiea asian ey excl st Seale de schol mie ie eee ramet de sonnal mice anasto eres eee A, ay ana CAPITOLULA~ Tranzltoure ct efet de cmp ww eam, [J.P @ Fig. P420 Problems 421, Sse caleleze pet sie defajionare pet tumssra din cicuint preening. 21a Ce neglpeaeh fect Tar). Dipl are par in W100 3H Hlemetele shee salle R= 22 Re 8d By JV, De eA Bp O,Dis y= 00 abel 4 eo Ix: ia Dp, ED, Dy @ Fig PA21 Rezowvane Fig. P42ib pune in evident poze sara zn I 0 tense Yay const de capes Vp = 29127 Tncostu, ume pags MOS ua are valor vera (4. Ve =¥ Ao Vaal —vols 127 eld el aps pens renin a2, 20 Yes AW. 7 fe Wey Vy)? li (Vas Ye Jp =4e Ia iat Vos Voor 20 ~Bil ~My =48>Vosay eae 20> te lo care contin. uri srspungerea pea Q, rape Dy 118 Dispostive si Cireute lectronice - Probleme Problees 422. In cic preena in fig. P4.22 wanistoeree ay wend parame: (ua) Ww _ 1258 W325 Onn, =f), MSH | W254 Met} oe yr oe Voy -1V 4, =002V"1), i scaler 2) PSP acistoreler 1b) Recistenya de serna ie 8, = Flemetteleschomei a valoile: R-30L2 Fy, Fig ps2 Sour Io op = 050, Voss “Vag: = 50 ban © 28640 Problema 423. Tranzstewele din crcl prezenat in Gig. P4238 a embers vane (4, =2( 48), Ho WI. 8 Oe pmo «a(t, Ha HI Os art BODE Or O20, Ind, 802%) Nein eee Emly gin soy 2) PSPoul anise, 1) Resistenfa de senaal mie, mene scheme a vali: 2-80, RSM. 2542 RSE Ya = a 100 sezonvans €) Anata de caren comin Detain cater de den eae assole, Qs 46 Ace ind een din problema P15, pfs de ei dele pe shan dere sein ae ee sn iptec et toate dispoctivele su saturate, ‘Astle, pent CAPITOLUL 4~ Tranzlstoure cu efet de cimp 9 ig. 423, ater ere volar treat ste pin rein y Gees pm anon Gott = anaes De wane oy €88ph yy Nc ae ent me ent eicwide At fasta rl et ye in ei de pi aio MOS pee Yo =Vs0+ “Tensile drenssursd pena uanvistoure au exqesie (ver fi P4230) fan =10¥ > Vines v oo —leRa fees se $2) 6° Ha Disportiv i Circle Elestronice- Probleme 0 Vase = 118s +¥a5 “Vass ~lop By =1V > Voz Vous Veo = V Sind stl contin prespunera nil despre sate snout, dna dried Sen ep a scrnurnetne Snar Han at ie Oe BR (On Bw Preeti fig. P.2%. Coal sos, szsena de tate Roy Rr $i respectv (0) Parumetide seminal mic peat eae ei ispvitive sat Ro [ess [ks % Pig P4280 20 thie i Ce Pal aia tole 2 turf plTnvlanss = 2ma/¥, a i Eh Flas Raz Ry s¢caleuench cu expresile (1) (2) dade in poblema 4.17, obyinadse Foy Fas 252 8 Res =a 14 4Re Re = Pa DY Goal =H De schema din fig. P4234, in ere wanasicrul , s+ inloeuiteu cuit sivas Fig. Pete Dull este mai eomed de estat faveral alert tpotopst tei element tn reais cate Py (CAPITOLUL 4 Tranalstoare eu efet de emp 1, Batt Rg Yas Relais re cele dou tensina care apa in uliml rapt se deduce apicnd regula 1 mek viz de ensune: ali +R renltand 1 1 1 Baya MR +85) —$2 Pea Rok ORR ‘in fina: Rent =RyllRgllR Ryo) 10780 CAPITOLUL 5 SURSE DE CURENT BREVIAR + Sursele de curent fines carentlin-uneicit dat. © sues dealt ssigurd un cua consent, nent de foniune Ia horele sale. La susle rele, crentl are o varie dust penta domeni lang de vies tension de ijt. Fig. 5.1 preinth movil tn care poste fi listo sured de curt de ceil sir este dasa Hig. 51 ln tiga sunt seprerentate caracteiscile de iyie i~ JV) ale exer dot contigusii de use real, Pe ues carts san defn perametri sursler: 2) ip eireatl nominal ssi 1), tension minima It bon ©) rs teaistenpe dei Problemele legate de vesbiltatea cre suse fa de tempat side vara teasunlor surelor de alimentare nu sun watate fn acest era 4 Disportve | Clrcute Fleetronice - Probleme PRoBLeme Problema 81 St se ealculezeparametil surelr simple de caren din fg. 5.1 abe: Secunose 8) Fog=2V, = SE i catete din abet $45 tse 1b) Ref Qs paramatet wncisoal O: arn. Ve-2V Be vor considera dou vali R= 42 gi Ry 00 ©) Dy: Fe-3.V, IggV.2A. ROD; Q: fy f° 200, Vue OF, Vem 1008, Vor 017" Rena Rese Ke 10bke, Rsk ko lo ls * i ay v *¥be @ ” @ Fig PS 2) Sra sinpl de curen eu ronsisor MOS ‘Se consider tanzstral Q ese in suture (72 Vo.) Hema de dsp ee ‘ensunea minim pentru care usa furizeai cuca const este ViVi ForV. VextasV Pont cvauare escae de ies ewilizeaza sehen deren Sinamic presenta in fig, S.1d Transistor Q ae poate mand dooarece a psiviat sce deonsane Von Fg PAL CAPITOLUL 5 —Surse de curent Bs Se obsersé cS tensinnea vy~0F, coon co implich anlares generator de curt comandat in ensiune gy Rez schema din i. PS Le Revises de efi a suse est: 1 a osma eT Ded, 1, =08Ma. 1) Sus simpli de curent cu TEC ‘Se considers el aniston ese in satarape (2 Vc) Beis de dispose: ne (ty (+4-Vp) o lol satura (2 est foarte mic) evan (1) devine Prin glares ofetai suri can fone (1-H) @ Se observ c rezisoral Ry ete parcus de curentul de dren al wavistoraui Q. In acest conde Vos =-Rylp o Rezlvnd ister de cui (2) (3 fa apt J Voy olin do set de val: Vort¥ "ymin Vomav ims Conde de fuefonate in cde pent TEC-J, date in abet 4.2, impun ea sole sums primi set do valor. Cand Vgg =-4V- Jay es, oda Zener ete im stbilzar ‘Tensivnen tinimd peo acest suns ext imped de Suncnaree ta limite AN 5-067 si VogS0) waren fo My = 38 Pentru calcula ese deere euler schema de regi dina din fi Vlg Psa ig. PS 2+ bu Me Hi Ball) Rly Fliminid v, din ecuaile de iss res: Mh ALP tg IRI ots +R lg) roth au (Rall Seealoulenss gy =40-te 4040", Reaita: 7, 370M. Problema 52. 0 modilias de cress 4 rezistnjei de fire pouu ssa simpli 6x [MOS (ig. 5:18) ese olsen coniguapDoosstrap din ig. 5.2 Taisouete wu date di WY 32e (W) 10x ny sabato gi (| =O 6 cxnose Yo 5¥, Determinal «(F)-% ()-%-« BV 5 Vags¥. i arent suse de euret 5’, peutu PV, Rezowane Din eet e deduce Jo=loy Vest (CAPITOLUL 5 -Surse de curent a Pent curentl de eit ena sunt cole fot n prclena $1 (pt shen din fig, P5.10). Cum tranzsiourele Q din fig PS.2a si Q din i, PS.la au aceiagt parame, rela ‘g-125ph, valor elealat in problema 8.1 ede alt part, pe ccutl fig PS. se sri cual V=Vou Van. op = Fon * los Fig 132 Dane ¥=Fa.09 si mene aaa ips Re Vest Vasa Vos Vir 1.23V. ri Din ecuatia de disporitiv pentru Q, se objine (se neglijeazi efectal scurtirii canalului): toy =4E() eV? =6254A 7a), Carat, fa 142544, Foosind coun vanzistruli Qs cleus Vg (Oi P5.28% re Vp, + | 18 = 256y a Yea =o “Yn + fete Rema Veg =Vonton *V ston = Yo ‘Vre*Ves Ye =3V O wate reds ponies slic Jyy@ 1254, I fel ca problemele 5.15152. Teasanen de yr ste (i. PS 4) Ve Vags +¥asa se valoares minima end ambeleranzistatefincionezt a sti incipient. Mig =Vostan *Vasaue = Wa ~Vro)+ Wars Vos) Folesind ecu de dispentv se oie: fos: ~Vao =Vou “Yo eunde, Yq =2Wog —Vop)= 250 Pent calcull tensity oosete esata (ig S42) 130 Disposiive s Cireutte Electronics -Prebleme unde, Ya 8 detce din evade dsptiy pete Q, [ety Voss “Vin + | ‘Se determin ait, ensunes de pag wavistovul, Yr 2Vrat 7s Wael 6—¥9) ‘Avion vd Fag Ti lind dt in wl 44 ne tes 7 = 1220 pases Far! 20s edwin rece ee e pler schea de repin inaien i 54h Tratsoue auf ce nec decom is eens Uh tmstor MOS car ei oi, at I gn ech in raisons yet obese 519521 Be vee Gro ia po a he pam cael ee T= Bana Yoo Ra“ Hg) eke gag ~ fo as ‘i nine tin yo Rar Ye tan -U as tats Bas) tue) a elatile 5) fi datele din ubelal 44 se calealesch ggy = 2048/0, Beis =S88HAY , 84, = Bua ™ 125HA/V ,Caacee val formula ui se simpli 1 = (bua + Bas) Fas Fad Numetic, se ealulesa = 6402 Problema 8. Sursa de cucot in config anced dpa are sche din i. PS Ww) _ 10. IO, si Vax au dle din problema 54 ae (MC) = OH 2. Osi Hema 4, (1) = 0H on EH Ngo LIV, S50 5 seermive lV gr, pos gi vilonen esa Pg, CAPITOLUL S~ Surse de eurent cry Rezowvane Confguatseaeod adapt are Bn pis, de soma cased standard (iPS), icant in Oy 0, cea esheets ten hen 2. iasrn Pe (Ga por ssa ccd simp etl de ee ete determina de 0, icici de police pois Rez, 15 este ‘i uae ty tse batced enn fn fvblema recent, muna ef, pe contri ni 55, Yr ot avalos de rae nel de esas Re ona ‘tncttonte 9. Mens *Vosina "Vac Yo=1257 Scan oan ¥pot rove tera in sata epi st (ia) he 4 mosien ponte in dec ui Oy Pe mide tora omelet sede, area Caren dents mentne erst pin ero ll Ve che 2) Reel cece ‘Shiv ict canisters ee concn sce ft Ya ose pole seade pind la o valcare mult mai mici decit Vpyz.y pentra a minimiza V,, Alegind Wears 01 chiae Vou =Vasisne Vase = 135 nner inp tabla 3 iw EE) WonVeabVinse tne tne depen valores determine in probleme procoden, Di ccna mss bine Fee 9 ‘Bi exis de dsportiy ponte Oy to =F) Wan -vo¥ Se bin Jay = 6.2544. Find eoat SEE) Well : ret p= 12 ‘Se verified fnctonarea uj Of saturate, e schema di i. PSS se cbjne: Vane =Von~Vers Vers fn cazl cal mai defvorsbil cind ¥ ~Vy, Vy este maxim. Rez Voy tinny cu valoatea Vay = 0757, Cun, Jor z Votan = Ver ‘anzstoral Q ste pelaiza in satura Pom detemiarearezistnel dey we are in vedere in ogi dni travis (0 se comport eso rezsensr, cum a demoesat in problema precedent, De aseeaca, ‘unload tn zonular racine stems Se dent Torte mi), se eshvaleara oO recisten de acount valoare in eg stajionrg dinar: 1 2 Wasa In acest com rezisena de esr va Mhindependentd de, 51. Se alelenat rg~ 08402 sou valores dterninas pene rn pubes prods 132 Dispostve si Cireuite Hlectronice-Probleme se objine y= 0860 Problema 8.6 Sis calelecepuaneti pent sus de caret in conic cascod adapt (Og, P55) consent et tte tanta cjenten inate head Compan parameti suse in configura crcl andar rapt coced sda ezovans (Cnd tone tranzistoarete funcfioneazA fn satura, tensiunea minim la igi ae expresic dust in problem 5 pena coutrincannd oe ropa Yu =Vorion Vartan =2'Wos Vg) 257 Peni deteminarea recistenei de iejice st inlocuiese tanistoaele cu citcuitele shivalnte de sempal mic, eevee joa, ia, liege alia 0 surst hes detest). Se shine schema dn fiz PS Pe aces cet se ser rfl Perse wr Yes tas Ban ena *Y—s)=0 f= Ba "Vasa + 82 You2 + Ra + Y pa] Prin eliminurca mérimilor v,» $1 v4. $e obfine: verter tn (Barat sty 4240) for he Caurmare, ren Hatter arts) a] 0, dp negli sine cu cete cute in problema 5.4 t atin) Se cileueass (cu reajile (45) si datcle din tabelul 4.4) gyy=2504/V, Sas “ODO2HA/Y » kaye ™O.124A/ ; res parameter au vaorte determinate la. problema $4. Cu geese valor se obine, = 176.0 ‘norte pic configura eascod adapt paren pas aide carl sure raat [Bu CAPITOLUL 5 —Surse de carent bs tea Bart Bue ~eciste de oi pata, conduc la cretres spectcaloaeh rez dee In tabsul PS. se dau expresie valle pent 7, determinate in problemele S- 56 pent sursele de eurent in congue case ‘Avantjle configura’ caseod adapt sunt evident Dac a acest cntiurati tate traaistoarele funtioneza in suture, rertenja de Sepive erste semmficaiy dati reafish spate introduse de, fd aaltra tensiunen Y. Sursaeascod alayait poate era siping a trun de iyire de cites dout xi mi reduse dec ciel cased standard, dct tanasoelQ. ests poarzat in rep linia. In sees Susie rezvenia de fs este redusi dass, peace, la Valoatea risen ss simple ct on censed simp (veri expesia Ini», din problema 5.4) rapoetal c= miles de tants wana 33), Tabet 5.5 Ta Z =a5 z eee [ome [297] 2 Wario) [vaca [talons Ron) fas ecu Tint [TH [Wasi | WR Probleme 8.7. Pent oglida de caren simpli cu tanzistarebipolare din fig. PS.7a se 3IKQ. Ve =25n¥.Q, $1 Q, au aosasi parameti: Jy 2. 10 “A 10. Sb se determine parame srs, CH devin 1A y= 4-15? fo o ng 137 REzoLvané Pe circuit din ig. PS7a se deduce VauVoe (Ci atiistoazle sunt idetive (se mela eft (ver rela 5) 14 Dispoative sl Cireulte Electronic - Probleme ‘Cure prin Q, este ogni de Qe il derumien suse). Tot pe fg. BS7a se seri rele (searetn vedere ch Lp) =f = 222 (142) 2 Yoo=Vaeo ty (14-2) eran ei a) ne, ste cen de tent al sae Res he Ser Vare a rs Din ecuaile (1) si (2) einen cau! itera, se determin Je yi Va» Se considers ‘al ini Fu OF fn ean (2) sez Ie apo eta (1) se caleuleash Vg 0.77 92) Se deter 2,94 mA. Renu Jpn = L204 A. Evan (2) ara ct, depinde de oi parameui static aj razistorull: Ve (suf, vei ‘cuss (1) si fat-o mlsurd msi odd de" gp Disponia tebnolgicd. sisou dependena de Tempeaturaesto parame aleteaa costo cure Inzla that ly Dac in xpress 2) se gen terme ec nent ignores cue ect se obfinef~3 ma. Ezote pos pin ascastl nope entered (de 2.5%) 9 sade prin eroperea citigu ‘O modalte de mlilicae a earetuli de iepr este eretrea cunt de sturaie al ttancisoralu Q, (cae tehnoloic so obvi prin multpicrea ait de emir). Cid yt «$e bine lg=tey=4 leq =22ma dct ne acplieazh fecal cuter de bar. Tensancn de lege P-¥oay (vedi Fig P578) ste ‘nim ind O, ets satraiincipont Reals a= Vga” Vopr 0.7 Pent determinara razisione de ier se apeleard a schema de regi dinate din fg $b, Pe subeirultal din poten slang rzalt ela: Baa ea ta Yas + ss Oe a 1 “tha tea thas +h) vn =O (600 ¥ tates Bas #2) ‘cum flrs din paren et tt po 6 decry =O general comand os Yay Bt6 cuenta, i, pin urmare Problema 58, Calcul de I problema 57 $2 fict In poteza tn cate efcrd arly, se neglita. Si se determine iafoenfa cesta efect astra cureatlul de iegue. Sa se expeime Dprocentual vviia cuentulul de tei penta 0 varatie tensianii ¥ dela Vee plat os 7: (esas impush deo szcind canetah din exterior. Se vor fotos datele dia problema caprronuy ~Surse de carent 135 Rezovvane Lud tn considera efecto Early, ecua de dispnitiv penny trancistra bipor were) Pe circuitul din fg. PS.8a 50 observe tensile colete-emitr ale eslor douk uanziscre dior, Ast, Vows =Vaes Vegi =¥ Tensiunen V este fsa de ciel exturio in ear srs absorb curently Desist Pott serie ein Zp, fy “U4 ¥ nt Ae Te devine IV = cost mn Ve Se oat eee 14420 3 Vea eV) Re laa epi dete de leosies Fal cent de pie lgaTaalé (4) Jolvaaw = 1166-1 Inconcuze, se objneo vrai de 166% a caetuli de epi. Dereon est ap cl accasi valoare died 15 de cea tn care fetal avy ora igneat etc 1, este fant de fensiuner V=Vop. eee eb deeemind 0 variate cireaiiti nominal eu tnsunes ly bornle suse. © modatitte de atenuae(climiaare ass fet ext atin problema 5.2, Problema 59. Efecl caer de Dizi la susta din problema 57 se reduce prin intndecea ut tanvstr fn schothd, com a dnd fa fig. Pu. Se canose: Vie IOV. 28642 Vem25mV. Q, Qs HQ; a acl pram 1,=2-10-%4, p= B= 100, V—= 1207, 02 Sse determine part sts. 136 Dispazitive Chreute Electronice- Probleme Ruzo.vane ail (ti robema 5.7 ‘i 0 Bena de dispoctv pena Q, et E ta shve a) 5 imiaeies vs Vers Voc ~Vees Vacs Voc Wass —Vaes, o R {» E Br “avs Oro es aio crn hr lanier 0, 0,08 Bp mas a cpa y fy sa pm Ppa pe geo yy * O5uA << Iy dec se justified exits in caret de fins si caret de esi). Foloxind un proces de caleuliteratv (de tpul celui explict in problema P 57) eu cunile(1), 2) 53) se angel soli: To 83d, Voes =07V, Vos ‘Tensinea de iesie are expreiaobinat in probe precadent Ve =Vetion "Vans = 2.72 Determinazea rezstenei de ics impuneutlizareaschemisi de regim dinamic, eezentatd ing 5.86, Fig P59 Print-unrsfinamest simile cu el deta problema P57 se ace: gy = gy “Vey =O.» Revista dei vat Ya -s01a Ter CAPITOLUL 5 Sursede curent wr Problema 510. n problomele $7 si $9 sau considrattnavistoaree identice paste le scsi femperatrh. In multe staf tnastorle no au acoagi parame O soe petra jeder eeeelor date Je neimperecheroa tanzsoaclr este loud de curen! cu degensrare in emtor, prezeatath tn Hg. P5102. Se eunose: Vor~ 1OV, R~2,782 B,~ 0240 Ry= 04K TranastoritQ iQ, an aceeasi parame I, = 2-10°A, y= 100, Vj=1200, r 02 Rezouvane ‘Considerindu-se earentul de baz sufcent de mie, potr a nega, se poate serie cou Vou “Vas Inutes ‘RR; Dar, % Jeg = Ise) “2 tel CCupind eee dou eeu de mai sus relzind wee itera de pul eal din problem 57 se deduce: fe= 3nd yi Fas 0.77. Pe ochial e cupode col densi banS-mitor deduce: Mis —Vasr + Rate a Vues “Ya (te) fo Fig P5100 Pein-un pres iterative deuce: Vy ~ 0,717V p= 5 915d euafa (1) sem poate ei Varo Vast 8 « Me Bg o Ry Rg ROR Dien de cele dv rnrisoue (whalpic, de ompunt,t) nen8 uma trmenal “W.cest terme este negli fn eaprsia caret de iyi, Ca umare tp ie scald ite, pind ade cea efi apr, Ppa dO Opes fore reds par pein Jy Reza: 2s Dispaztive yi Clreuite Etetronse- Probleme “Tensunea deg (er fig, B.105) exe VR lo Veer Acca ensue este minima cdnd Q, est a straint Vig Rito +Vote = 10 Se obser iY, depts de . Dec, peti a hineica de otensiune Vd valeare valle tliat pentr R vr fxeduse (de orn steeds ohm). Pentru determinarea Foistenjc dees se lalociea raniiorle eu eteicke ‘echvalente de sem mic, tzevene Joos, ila pire so aplico urs ideal de tet (9). Se ‘bite schema din ig, P5105, eccptai Fig P10 9) = MOLD" 8g = 12080" ry = 418; Primal pas est calcula rezstnjeidinamice r, Pete acca x lien sueituiul ini. P5106, Pe sbeircui din fig. PS 10e se observ cl, genortorul de caren comands in fensione ‘%e ae tensiunes labore vg; ea urmae el se comport cao rite de vleare 1. Cam Thea raptyy Ws scr se reduce la ea din Gig. PS 104 ps cae se deduce Ras ry RAR, 0.2480 ig P10 (Circuital din fig. PS.10b se reduce la cel prezentt i fig. PS.10e, pe ere se sera cease: CAPITOLUL $~Surse de curent Ls a Jota + roa Problema S11, Obintea unc cron mic deigice ta oglnie de caret preasnate in ‘probleme precedente arimpliceutlzaea anor resene pe rama de efiinh de Valare mate. ‘Acts hea este convent in tees crestor integrate deaatece tr deena un eons, Inare de aie. soujie penta curen miei doijire eto ofa idl pezenah tn fig. PS Secmose: Voo~ 10¥, R31 210A, fe B30, ¥, Big, PSI Rezouvane (Consiterandusecuentul debe sutcent de mi, ptr 6 epi, per cust de refine coat ezta=tastan sae, cup cu cout de dispocv penta Q,condues, pa un cle itera de til ela din ‘oben 5.719 sol Iy= 3d Ts 07¥. Bin circuit dia Sg. 5.11 rez iar eusia de spon petra Q, se sei ub fa: aca! Print-un pose itary ew itm do es obi: Jp 304 $i Vay ~ 0.8857, Obert ‘Ga ogling simpli (ig. PS:7) un caren do sie de 3014 se lyin fold wn seit ma dereferin de 3702, valoareinaecepil de mare per sire ites. 140 i ClreuiteElectronice- Probleme ‘Tensanee de gis ext By ly+Ven) Valoatea aesteitcsiun sie minim cad 0, exe la sate incipicns: Vn = RT + Vetta 507V Reriseta de iyire x sus se deduce pe schoma de creo alten cae este similar a ‘4 del problema 5.10 (ver fi. 5.106). In acest caz rp =. Aceastéexpresic se deduce faa ‘jurnl pe schema din Fig PS.104 ia cae se ice Ry = 002 Rez ry Se caleleazd params dinamic: gy = 1260p © 120K sry = 2208023 43 = 25K ty = 4M CCuaceste vate! se obi Problema 5.12. In fig. P5.128 este peers eglinda casced. Se ease: Fi R276 Vg ~250Y. Oy Qs, Qs Q, au esa paramett: 12-10, Be £00. Sis determine parame suse tal] @ o Fig, PSD Rezouvae Pe fig. PS.128 se obcrv cd, opindscotcod cu tacistone bipolar, este reacts pein cascadarea «dout ogling simple. ‘Pe ramuraeu refers se sere ecu Veo =2-%y I= leg = eg = CEm Ea, R cae, cuplati eu eeuaia de dsporitiv, vate) cenfoce, dup un proces itrtiv, ile: fy= 3d gi Vag 0.78. CAPITOLUL S~ Surse de eureat a1 Devito Teasiunea de iepre V-=Vegs +Vegy (veri figPS12s) ste minim cind Q, ot sstraiinipes. Recut: Vy = Very + Verney =2-Vae =14Y Pentru doterminarea rezisonpi de ice se apeleazi la schema de regi dinanic sinplineati din fig $.126.Aceast schema a fest consult cnsdorindase 3, vanzsoarle O, si Qy ce sunt in conesiue de diodl, ao resets dinanicd forte mica, apremimativ egal cx (vei oerdau din probla 5.1), nasa sie a eg dna aa leg pace as. TranzstorlQ, ate recs echivalent ry. Fest dn Font Me =e Crlfor) de unde: reser tea UE ena ea 12080" ey = OBR rg Fg HOLD + Incest endif ela pont, Se caleulcust parame linac: 43 Se abservt eb typ << fy cst cpl sy Aesine Peas LE Bs tes) tes #B ty = AMD Observe rin cneadare se obi 4 creyierea reise deste de aproximativ Bois bles veri mine a tensiunt de epi: iminuarea varie carenuli de egie datoraaefectuui Easy (eat problems $8); eoarece Vees = Vag = constans (veri ig. P5.125), ath via tensiual se replseste po 0, (vaio cate nu sooo in eaentl dep (f) Prskans 618, Topi on eae pe il oi i se single GE Eh Sit pet cd ves MOE tg PAIS SS le Yoo 29% R= 7348 tenet pel pn he 441 ©2224 cx evi wa dese st leone aie ee 5-4 Rezowvans Transistor dod (0), are tensanen de pour (Vi) eal pein caren de refering (Ups Ps crea din fig. PS.13u rou lai T= Ig = Yon Vase 0) Yess =Yose (0,58 Q, a reas parameti, Ca urmar: To= Jor loa = In eu de disposi penta tensor O, implies 1 Disportve sl Cireute Eectronice- Probleme ase —VroP (t+ Ay Voss) @ Fig PS Ita Fe Psa Dace mepitzt foctlde crt cla tn ei sou inn prs es ea ew stn, Rerovind situa eel) Daas dud pce lee 4p2 = 100uA By, = Oma Vere = 175 Yorg=-1257 st sce ums rina ie se sgn Vs, >Vjy (el el 42). scm = y= Fag = Ia = 1p Tene min Ieee desi de fein stu ania 2 ¥, stom = Voss Vas Observatie {Cuenta de retains fy mu este pact afi ce seaara canal enzo in suwafe, deonete, zeny “Vaya =, -Veyz = O17 ee 16 negli in eeu (2), {in shi, else scat: canaluu, poate det diferenle ire Iy si fy si dopendeng urn dg de tenia de ie Ash dc se nel eet de scree Oy sel w Bo = log =A ayy Vogl U4 SE Westra (4 A-¥) o Din @) (3) rez eye tet. ig TAR Ves Pentru ¥=10¥ se opine o diferent de 23% ine csi di caren, mai mcd dec cou steoemioat te oglinda simpli cu warzone ipa (vei poblema 8) carrroLut Surse de curent ia uae (2) arate principal conseeins a efectui Early este varia cucu de ici (cu modiicare ensiani de eye (9, nejuns major dad eae in vedere cl schimbatea ‘éreutul unde ese folosita sursa candace neva a schibaren fens Rezistena de ispire se deen pe schema de regi dinar dia fig. PS.198 dup com zat din ‘rast, se echivaleazd cu o recienji Ryy =—!—. Ba tBaa Bao Fg. P36 ‘Pe seem din ig. P5.13) se determing Problema $14. Oxlnda Wilbon MOS este o posite de crete a sz de lejre. Fig PS 4a peezinut schema oplinli MOS in variant Wilson ibang. Calla Peancut ogi det refering ae f= 100) gi ezstena intern X~ SOK iar ancistoarele Ws sal ~ #24 date precizate ina aad beh AA, Rezonvane ealitatea Vos) =Vps; = Vase sbjinuh pe cet i dentitatenerazistoateor deen scl curent de dren pent tate trastoarle si y= Fy = 100A. Din ecu dap eral (lac ke ipnort sft desert a canal atari): WV Vesa -Vro = Vesa ~¥r0 =Vess~Vas ig. P54 Su folositrezatanl deteminat ta problema prolents dearece Jy side pent ‘tazistate sunt accleayi. In varanta Wilson ibundtss, Q, ele iro pent 9 iin fl de seurare cana. Acetefect este, pci, cimiaat diel Vag = Vog)- Ia aes rr Dispoaitiv ft Cireulte Electronics -Prableme condi, aul (vezi ig. P5148): Vass =Vise Voss reat (4.0) $1 Vos) = Voss = 236 “Tensanes La ire ese minim cd Q, ete in satus incipient. Ca are, Vue =Voss +V nsnen =Vog) #Vesa Vrs =275¥ Reristena do er se determind pe schema do regi dnamie din fig. PS.14b. Pentru Q, ¥1Q; sau folosit exeuitele de semnal mic ash tecvenj. Sus derelerin 3 substiuit rin rep a ie en vec (y= pn 313 Oy (Rqe=—1—), Le acest tanzstor #2 adiygat in paalel generatorul comandat Fart Fa ‘ass Mes deoarece In calli O, substrata este activ "Tensunca le homele reise Rese (Ypq + Ya) Coase press pe etal i fig, B.14b rez couse 4 em pt ~ Baas Ye + 84s ‘lH =%92) ‘Sa fiat conto ug =¥2+ Din rail de mai sus, dup elimina tnsunlor vy, si ve obi: Parties sak % Fas | Boat haart Bas Get But RT| Roy FT WR RaT a, Bane Res +l ‘Se determin’ purametrit dimici ai wmv, Cu formulcle (4.5) se bine: nd = But = Bat = 200HA/V 5 Baus = Bud = Bas = Bos "MALY Folosnd valores poste R se coastatc8 mumitorl din wtimal terme al lave sproximaty egal cv unitate. Co aceast proximare ret penrarezistenja de iepre express: ar Al to “R) + Bas tts fat Problems 5.15, Ostinda cascod eu ranvstoare MOS este arta in ig. PS 15a. Caleta poramett acest suse dachtrenzsoarele i cureatldereferins a dale dia problema 5.13, RezOLVaRe Pe circu dia ig. PS.1Suse dedue: CAPITOLUL 5 —Surse de curent as Folosnd eeu de dispose deduce: Voss —Vrs =Vesa Va ~ Yost Vio in celal de ma sus cova (4.1) ree Voss Vis =Mrsi Vos = Vase Egaltateatensiumlor de dental tazistoarclr Og elimins dierent int $f Aintrate efsctlai Paty (veri peobloma 513). De aserenes. Foy ete pin dependent do ‘ensues de ee (varifil acess emia prelate de Vg) Ca unre, caret deine ate practic independ de noiiara esi ‘Teasiunes deep este minim ind Q este satura incipient, are valores; Vu =Vosi +Vosiaw =Vasr +Vasa ~Vex = 2-Voss -Vro = 275 Pentru calubl ersten’ de igre se aplesrk In echo de rg dinanic din fg PS.1Sh,Tranisoarce Q, fi Q, -20tnlocit pin Fezsenala Ry zspectiv Ry, (veri problema 513) Tn carul warzstruhi Q, +a adSogat si geoeratral dateratefetlu de sulsbat (er ‘rok 5.14). Revistn urse y 0 coierat Pe subeiruia dia siaga schemel se sri ecuia (+ poate» Tensiune diamicd ‘bonne revitenel ee ae aes Big Pisa de unde se deduce cu upurinf ¥=Yyg =O. Com vg Png =O. schema se ree Ia steal in fig, P5.Se, Sa avut i vedere ch Y=0, implich ¥,y=vyy si 6a folost nota: ecitoutl din fg 5.15 se ery aie: b= mses Yass + Rass (0s + Mp3) = Ra Yt Prin elininares mdr ya deters ether lleltas thar eas) Co difcle din tell 44 se enlenlensis tay © tay =/MQ, 2A/Y tan Tis (es + Ba) 16 Dispostive yi Crests leetronice- Probleme (san [ee aly : a (= o o Mig. PSS Optinds in configura cascod aig si o rezstnlt mare de ie in comprajic ou glint sin Problema $.16. O variants inbunatpia a oplirst cascod eu umzisoare MOS ce ‘eamiteexcursa maxim esi de ie este dt fn fg. BS I3a, Sk se detrmine parm cass (©) ot fp = 104 itm lo esa de wes (7) 8 ce exec i Se (stesepti 2), Rezowvane ‘Cum (ez fi. PS.160) Ver ssteoatndt de Q, si Q, pe mus Voss Si Qs Os iO; st iemtice we deduce fy 1 Gui ce confine aceste uanzisore. Ca mate tot Soren de dren au ace valor si fg = 1p = 1004 Folosnd ecu de disper rea, dae se neon fica de curare «canal: : Vou Vou =e Wese “Veo CAPITOLUL 5 —Surse de cutent wr ade, (= 123,56, sis nowt « ‘Paw dteaninrcafatruli geometic al uansisorl Oe wtlizcas ecu Vesa +Vase = Voss Voss *Yast ‘sist peti dit fg, PS. 16a. Actas ecu poate ser sub fxm Wesz ~Vro)* Wass -Vro) = Wass ~¥re)* Wass ~Yr0)* Wasi -Vro) ve vit in vedere, Ire a stra nip Tindnd cmt do (1) 2 cin: Vese~Vro = VWs) ~Vro)=2-Wess ~Vro) in caerenns o= Commas, (1) =H. Lh 5a Je be ents s Peas es[ feo © | an Ral foimres fs $a ig Ps. Prin subsite din tiga se obit: |R+ Ro, + hyp) #=0 de unde rez 1=O5i pn pa =0 (eg i Roy st ceil cgi dium ale wanrtarlor QQ). Ca amar, iit se stick (veri a. P5.16). Generator ug yg 88 ecbiale prin rete ures abr ee py Fig PIS Grup parse ras tn ste iat de ses crcl. In conse, caren prinHieare rezistenf este nl i sire din fg. PS.16e se simples cominare, com saat ing 5. 16d Pe acest circuit we dedce m= ra V+ as + 80) Ya tan Tas at = 20082 143 Dispaztive Cireulte Electronic - Probleme Laren substatluitanzstorti Q; a sus a condus Is 0 femulb pene», putin iris expresia ded etry oping casco standaid (ez problema S15), Problems $17, Recall ficial geometrical vawvsteul Oy 9 einen Se inpire penta variant de ogindcascod fnbuniz dat se ouside sitaia reall in eae Os, Qt fu substauilfga! Ta poten cel mai coborit din crout(fig. P5.17). Dale presi It problema 8.16. nu ne mis Weel ie Nig Ps.17 Rezonvane Incr tog MOS nsec cu ana ip de cml a etl om. ta ainsi fig. PSs tno osc o cal ary ya atl et isi Cl unre est rans ou ost ip! nas, Shona desea ha 515 pcan nodal pacts de tmplomenae configu olin asad nul MOS emit in ote cent olan in opontcu sre, x who I zsosle On QQ tensile (vei PSM Vass Youre Vou = Moors Vo ae icaue 6 odie es de ng cer nto (vex rain 4.1) aia) da pole 310 uae val pc in ig S17. a pone You Wars Vrs) = Wess Voo)* ess Vos) *Vis Vee Vo Hoss Folsind ol reid ma sce q varrs Fold rere dn poblense 313 S14 wets Uy ==IY.Vuue=-1750. Vous ==? Vian Vee =BI4Y (pen eli, flost li (4.1) dtl in ‘abla 44, CAPITOLUL 5—Surse de curent ry Inroducind dale Je ma sus si yaloile pout gi 7 din abelul 44 se caleleazt 7,86, Rezlts pent factorul somatic al wamzstorlui Q, (%-] = 285 4 1 Rep td pms dea (1) = 28 waar ce pote Ai roaizat teologie. ‘Gu tania de detsrmiare a rrisansi de ipite presenti in probleme £15, $16 se ‘tfne pont, acing Foul i valore eu ele determinate tn problems P51. Dec, variants Imbunsisis 2 cplinr eancodpsceaa exreile pont Jy, dela contiguraia standard ace svanajl uel excursit mai mai penis tensiones de ici (Vy acade ou Vy, valeuren nits pos petra «penitefunfonarea in strain tutor azar) Problem S18, Opin coco adipotd MOS exe dh tn fig, PS.188, Deermia (HE), strstr cautnan () = A Li, parame st, nme HO ire cx eal p ao (32) =20 44) = MEE. cat de fin ae voles dn pee scent (= 104 op pa Tn Lj Vax Vaan th + ahusted, oe m 4 Voot = Ios Ins] A , [Pom TlL a, vase 4 aes | te oh : Q ds ad Sb ase [- Vaz: Voss: Vosi~| L. ig 15180 Fig P5185 ReZOLV ARE Din cuit se consti c& Voy) = Vasa ~Veas $1 cum Qt, Qs $1 Q, sunt ence rezalts 4 Jy se “copia” im ramurile citcuituui ce conn tanzisearcle Q, i Q.. Se objne 150 Dispoztive i CirciteEletronice- Probleme ly = 100A, cu 4 =12A56. Folsind coujia de dipacitv se deuce: Vo ~¥59 =Vass—Yrs =Vste =I a unde ia mma vloile 1.2 5 (valores pentry Wy fst cleat In pwoblema $13) Ye eal pre Ye Yr (HP seta inet (2) «20 (2) real By = yg = us = 5WA , Pe bnzn ecuasoi de dspocitv a tanzistrului Q, se determina: Bey Mais = Vacs =o Me Conc es cased aa ot apt apt 56. Tens dn pos ba9, tua ere pn tani sbioaot Py inva de me. Doce tones Vey Vpn eager in ei ote Felon cae opine nec de eps «aris, se ee: a 1), Ee Was VooF 5H Tease Vee nin chad sel atioe de lel st place noi ince Rea Vou = Yost *¥ 83.00 = 2-Vosiae “asin yap in Pa cape: Yao =Vs07 + Voss +V ost see iid 0 st inion Yarn ening called de cua) losin aa (4. Meat Vina Win = 2087 tn eee gs = Vy CHASE ale i Vong = 424V Pour wsan Se gies alinct srs de rpin ran init din Sian Fohind expres blenelr 53> S16 sau lat taatone Os Oy 2.8 fens omubiesb marae 0910 cre din Pte ale Bot it te # Bar) Way Pg 8 i= Rays = Bat Mt Ban Vp Ba Yea) a nine yn teri hav ye tae Ra ee fan Ear Canes, gy ty lle Ba are Cte a2) Se calcleastpuranetli —dinamiel ai uanastarelor, Se obyine Sag = 200K gg = 90K Bugs = B2IYAY Boy = Bas = HAL» Bou 2O05KA/V, fyy =0.UA/V. Tin con do aces vale fomla iy, se simpli: CAPITOLUL - Surse de curent 151 Hs ne Jan ar Otinds MOS cascod adapts are aciagitensiune minim la icp ca oplindseasco ‘mbunstits (problema 5.17) asd © rezitnla de iesie mult mal mare dati . tats ween 3.17) sea de iesire mult atric reac negative Fe Pas = 82362 CAPITOLUL 6 ETAJE DE AMPLIFICARE BREVIAR “Etajele de ampliieare sunt cise I care fan de amplifier este realzas de un singur‘unssioe Tn general, cele includ alte cispoaitve ce servese In polaizares ‘Fanzistnlu amplficator, x "ln fig. 61-63 se ara schema de regim dinamic a eajelor eu tanzsioare bipolar, respect TEC (au pefeat scitle eu MOS) @ Fes = Probleme 154 Dispositive st Cireite Electro _Denmmits sais simple (fig, 6-62) vine de I electro coman iui oi esi eoieat direct ast. Sunt, dei 3 ete simple ex polar emitorcomun EC. coector onan (CC) Bard comund (BC) si respactiv 3 bj simple cu TEC, sur comunl (SC) drend ‘ond (DO) st srt comund, Eee in fig. 6.3 sunt EC ~ cu degencrare in enitr yi SC cu Ulegenerare in sursd,decarece elected comin ess lepat la mast pinuco Yezitenst. Pent ‘Sule in fg 63 0 flosete yi denumisea do etaje cw saved dsb ‘Ue amplifieator in generals an ede ampliicare in ariularpresupuns, sa cum stele in fg 6a ur generator (6s) de sermnal ce furyzeae semnalu year tebuie mplificat gio Src (2) pe care se culege sernal]ampiia. Semaalol la inate. taj ‘nt, de bic, frit de small sursel (#1, ) datrt reise interne a generatoull (8) Sunt suai in care A are eft reliably Satins, poate valor exteme: ‘6 R= Octal in scurteicut a este Ss, el crea go + Param princi i slr aust coun i oie crit amplifier. Eset odin eu oer i: 613: ‘+ Amplifiares de tensian: a i) (te) fi wan oh tienes [al-eatefe,) 6a sn cs nr aii Tica apelin nc de A, Kf Dessonpl e-60 Antes A, (630) (630) @ acne aera ee "e Sestaileste seema de creat cmt (cc) eau, din schema genaa, pin psivizare generator desert liminarea ramurilor ce eon condenstcare. "¢ Sedeteanint pe schoma de ce, PSF al dispocitvelr (eu chi dese probleme din cap. 2-9), "eSe_sbilese_ schema de regim dinamic, din schema general, pin psviare srselor de tense continu i susclar de curent, si scurtirutirea condenstbarelor (Ca Se ienifie ranzstonu anpleator pe baza schemes di ig 6 ~6.3,tipul etl CAPITOLUL 6 —Btaje de ampifeare 155 ‘+ In schema de regi dimmic se iloeiose dspozivele pein crcuitele selivalene de semnal mig neevenfe jae (fig. 25, 3.5, 44), Soasle de eorent constant 96 ‘ustituie prin existent de oie (ep. 5). Se cals parametidinamici ai dipovitvelor si este do iyire slesunlor de curent 4 Pe schems reultatsl puntl anterior se determing, folsing real (6.1: AR i Ry Co esi de ipa (6.3) se calealeark alt amplify PROBLEME. % Grabloma 61)Pentn cir dia fig, P6.1a se canoe: VooVop SY, Ry 2208O, ROMA Re In Tranzistorad ae params Vqr~O.V, B= fi=100, 760, = Ryo 3k Generated frnisazt an somnal eo amplitainen mai mick ds 2.3m” Condensatoarle au reoctenja aut la frecvenja Seminal. Sé se detrmine PSP-al wanisicelu, amplicaes de ‘ensiun,amplifiarea de curent resem de nari iyie my pats Ea) urea de soninal et egal la Cy srcna este eupat Ta Cela) BC cu degenerate in miter, Hg. 76.10), 1b) sure sana sarcina sunt capt ean cazal 2), ar Cy este cuplt fn pra eu (Bj EC) ©) sur de smal este legit la Cy, saci este euplatl fa Car Cp este cuplt in palel eu Re(Eta} CC), 1) sursa de semnal ete lgstt la C,, saci este cuplali Ia Cy at Cy ete euplat in pall ou Ry (Ha) BC Fig PO REZOLYARE Anata in envont coins Pe schema esi sun din i618 rn ail: My-tn tag Re ty Var= Os Rede Veg Rete Yor *Yag ca chint eu efile isp Sn RAN el 1 de fp HEE se Vee #Voc Mer ~(Re + Re Te ree Pr Nui ein fd V. Traitor este polrizat in RAY. 156 DispoztivesCireuite Hletronie -Prableme Analica de regi dinamo 2) Pécénd conenunie indicate fa pune ), pe schema din fg. Pea read eat ing. PA, cae area epi dimamie schema dn fig. P61. @ es ts he Ke o Re PI ‘randsonal ete stat fn avd 9 rapande im colectr. Entra, lant la mast pin reais partie st inc cic, csr. Flajul este de Up emir comun (BC) cu Cegencrave in onir. Tranzistra lsreni In tem mie deoarece v2, ca In ema, ssigurly, < | segeerst Lap! ra se a ay | ee degenerat raph ry } " Re | tats re Last ae sc = ralRolRs) - Bo | be Es ah B.+7-(Rele) re+(8,+2)Rebee Axo, ec | ipamtefa)! | * veel.) bt Ash sal) = «| 4S = Te eulRST.) inet A>, | me | fen he aa a sulPolts) aa fila! ke | Ae Be aul) te Jao Tans ese scat srs spun a ed. Gi, legit amas eomunt a inna tie Bil exe dp grrconund GC. "panacea ene oot arn, bine i BD, A= 027. TOLUL 6~Etaje de amplifcare 4p Tabcul P62, sunt emmersteexpesile parsmetrlor A, R, (Rl By peat tate ‘tse de amplitcare fn font situ, feel rerinei de eis avant Iont hepa o Problema 63) Pent stjle AC si CC din probe 6.15 respoetv $C yi DC dix Dwoblema 62 sf se determine valourea maxim tasangeneriosh per car Seal le ler ese nedisorsioast Calulji amplitudes musing a fensiuni de wy. Se Somiderd od evertoralfuizeaz un senna sinsoidal (4, =, nat), ezowvans aun amplicator, sem del egie este neistesont(pstreaz forma semral e intare) da elaine v, x stn In eazal nie de arplitcare, nelnaih ponte intodaee numsai anzstoru smplifcte. Pena un senna! trial ireagstorl se comport Tne daa est respect conta de sera is Ca urmare,condipile pent cae semmalul de i jer uni eta) de amplitcare este edstsionat, cincd cu Tittle de valabilite ale ccuitiki natal de sett i ce nodelazdtravistorl anplilistee. Aste limit sunt ‘Condi de ser mi: << pons eestor ipa iv << Voy) por TEL, 4 Revimul de fmetionare si fe RAN pena ranzistrl bina, respect satura era TE. sremeltComtiute, vor ft expat acse cont penta suis proszte problems, rung Hal EC Peschemn de opim dinamo a ej (ig. P18) se deduce mele] R,) o Remit o rims reste penta fnejcnarea tsa a elu dat de conifade semnat mic petra. 1 SY “Vien = 25m o 1 ¥, 51 Vs amplitdinessemnaolr sinuoidle vy, (a considera e& y << Fg = 29m" implied Vj, $“). Amplivdinca semua de iesie vf imitt avaloarea io Vo O @ Yee Vee +e 2 Vag > Veta 6 Indeptinies condtici (4 evi inte ia bloare a waazistru, ia condi (5) ete ‘necesar pet ita Ia stati, Cerin elie (1) (0) (8) dace 166 Disportive si Ciraite Electruntee - Pree vole RiMe si ~%6 $Vee~Vae oars eeu semana unte componente de emo Yor fl sini, Co umar pent ities Sena de ice (7,), in ios de ma ss ers V5 Vaz = (Ref c= 247 © Vs Ves = Wee Vie) =24¥ o tune sau lost atl cafes fa problema 6.1. Din), (5) (790 ebine! Va ae = MWg Vag Veal = O2¥ Senmalul enerstonului este Tmt de Rancjonares la semual mic a taazistoruh ls oar Y, Fama NA,|= Vics =2-500¥ Bait CC eschema derogio dinamiea esl din ie P61 se dd reli wy eres Mel). ® (fou conte i, j,i pe schema detain dn fig. P61 se obgine: eB HRT) [isa dah, Condi ero me candi 7 <[owenftele © Cum ejul CCare a, = 1 real penta ampli Vor #¥ gas = O15V ay Funefionace in RAW a tanzistoruu este asguraté de ineplitsile (4) si (5). Tid cont de reli (8, e determing ve <[Re Rule v5 $e Var Aces condi esse peur apes sera de i fas: Ve <¥og=Ule| alle = 150 ay vi Shon “Ves ~Vae = 24 oy Din negate (10) ~ (12,0 dtu: Vous = ina VoaVar)® O15 Vp Si pene jul C lmitarca este dat de fancionare a Sema mica wanzistorl Boj SC Se urmaresteprocedura de Sig, P62h se oie: ajl £C, Pe schema deregim dnamie a etjulu SC din CAPITOLUL 6—Etaje de ampiificare 1 % isRollRe) a onda de Serna mie pena TEC ve << Nes Ys @ os —Vrl (4 cmd Vag = PL Ampltatines seat de ee va Ha In Ve Vas = AW ne = O98 ° Menineres natura TE a pos componente de snnlete post da ‘natn tty 20 “ ns “Vas +e ®Vesan “Yor “Yr 6 Combine (1. (9 (5s ded ingle: ves lhoLR Vor —% S¥oe~Wer Yr) car, peau anpltudine I, se resi Ys 2 © Ve S15 =¥o9 Vos Hy =2V o ude su liza date cleat npoblema 62. Din (1), (6) 9 (7 weal: Vaymar = irl Maa Vos] = 0.96V (Ca urmare, tot funjonares le semnal mie Hiniten2i amplitalinen emma. Petru eenerater wes TE Ve OAV fal ou oc rmind mod acl lit, esr celtie: Meme Hes Me avy Hh RSAR, M4 < Masullo Ref) Vonaue = mil Naa Vos) = 0.6 ¥, Obeervat 1 Clete din aeast prcblems au aria valor ampli seal urizat de generator, preczate pin emus In prablele 6.1 gi 6.2, sir funcionaea la senate 2 ‘eanistaull amplifier. 2) La probleme ec umearl se cmsidert generator sign wn seminal le are ‘eanzistral amplifieatortuereazs la sera mic. 168 Dispotve st Cireuite Blectronice~ Probleme (Problema 6A)In fig 64a se prezintd 4 variante de etaje SC. Caleulaji PSF ~ ul ais Te Be pcre pent MOS, amplifies de ens revi ds ae Bu we sr, (©) = 2H si ek cujul mw (2) Sa as continue. Rest parametilor warzisorice sut dain Tela 4 1 0 feo % 2 wet x 2 wo he, f “6 * we Pig, Pada si sie penta care az. Se camnse: Fuge 2F, Var ‘modifies nivel tenia ezowvane Anaica cure continu nf é.Ab se peeznts schema do sopin staionar penta variant Fd erst (fig 6s), Eis momified nivel tenvuni’— continue daek V-Vy, Ca tumare-Vess = Voss = Vox Fig, Pos Din ecuta de dispositive obj taper te (ya «258 (4) ee Bey mn, ha ky Waca-Wrulh 2H Rezultate idemfice se obfin pentru varianta II de circuit (fig. P6.46). In exzul celorlalte seni se dete sito aor pny PSF: riots poe (i) =e The ere CAPITOLUL. 6 tae de ampli Variana IY 169 ton Ina = OYA, Voss =175V Vion Anaiza de regio dinamic Fig, Péteprzins schema de regimdiamic pent fate versunie de evel 1 2 cll rte ie eealed a i m v et % ie Gi te re * Y Pee z ig Pe ‘La varianta 1 sunt dou elje SC cuplte in paras In cual varimieor If si HT rans amplfictor este Qjz Q avid dos electors lesa mpreund, se comport ca 0 eit Varonta ete inlaws 8 rll tranteror se inversearl In ie A se ‘Srschome dinamiol care srvete determines paravateloe 4 9, poteevarianele I 1a wt Variamial — = M1 (Bur + Bua) pt HBr t Bar) Yo _ i Remit petra ampliicare: Eas +a ‘hao +a Yoriaal A, 10 Disposiive gi Cirealte Electronics - Probleme Verianall =fat Veriata I aaa Vorianca Sa svut fn vedere lun wanyistor MOS ou poarta legaté a den’ se echvaleza 4, iarin eau inearepoarta se cuplazt la sust Ry =. cst formule ve clin eu ujurait pe tara cist cchivalent de seal mie, heevenfe jose al tanvisocl MOS (ig 44 La toate versiunile j=0 (ver fig POA), Ca mare Ri Pentru determinate rezitenjei de ier se aploazt la schemele din igo pe car se sesin ela: cay = nn Fig Pate Yovinta 1 0 4 Vora S01 yy =O, 5, tas vol tr Rem penises ei: Vain Ng 7 Rw Fart fas Varianta I i aa Bua ha Numer, determin ma ini paraetai dua txarisioortr (eu formule gi atle din bela 44) apo‘ 4, cu reli de mai sus, Se obinrezulutsle Veriania Sag = Baa =200KANV yp = L2SHA/V gga = 2S UAV, A, = 057, Ry = 267402 Variana cs a Bar = Baa = 200KANV y= L2SHANV, tun = 25UAIV A, =-0.98, R= 4.940 Vartana I CCAPITOLUL 6~Btajede ampliicare m Sar = Baz ~200H/V « 84) = 125UANV, 50 =25H8IV A, =—383, R= 20780 Varianta 1° Ba = Buz = IOOIANY Be SHAN, ker =1OHAN . 8, =-667, R, = 41740 Problema 65. Tianzstouleciruitelor din fig. P6Sa} au datele din tbe 44 Ww) _ sow is Se eanase: Voy 3, My 2Y, (, on ia i=250u,s pote conti aise ejlor edn; (api cima nt ie pice Pin Pas Rezouvane In circuitee din fg. P60, O, sO, constitu o oglinda simp MOS (vei probleme 5.13) ce poarizeailacuor constnt vanzistoral amplifiatr Analiza de cure continua, ‘Schema de eurent continu, comun’ cicitelr di i. PSS ese detent a fg 6S, @ FigPss Optnda de curen esc echipats cu tazistoae iMesticeiat VogrVeas Ca uae, urentlrefesiai ete coat niet py =f pp = ps = lq = 230HA in eusite de aisporitv se obin (se neplieas elect Early) m Dispositive 4 Ciruite Electronic - Probleme or ww) Zyoin Vosr =Ysoe =Vaor =Wnl+ | PE = av, to le (2) KW ~Vo 5H eG), ‘Scaavutin vedere Voss =Voq fig PSS) Prin cay preci pote a sgt et ul real. Vass = Vig =2V Vana =Von = 3V. ‘eateranzisarcle sunt polaizate in satunpe (pent fecare se verifich conti: Wos\> Vos —Vro)- Oberate cai de ipozty comple (ea neg esta seu ani sis pent O; Ww P Foy ata) (ace—Wrall? (0A, Voor) andes dict pefet a uence de iid tans Qs (fy int ce fost ealizats pent circuit in i Pe. Se produce nun 8 Vin) = Varo Pe de att parte, dacs se considers efeetul Facly in detrminarea PSP penten 0p © ceaeulearit Vic = Veco 92, valoare ee dileré cu mumai 2% de cen determina Jgnordnd aes ef Von Analze de regina 2) Schama de egim dnami a cruitui din fig. P6Sa este dain ig P65 Ogtinda de ‘eure a echivat prin rezsena su de isise (>To, veri problema $13}. Ccui este ea GC 5 manisiorl smpitcaior Q, primes seminal in suet (se spice surs 9 po) spn in dren (1 se culege ine dens i pars), iar pata ete comund la nares Daci se subse Q, prio eizcital natural de serinal mics eevee Jose, se objne schema din i P6 Se SZ] car i fe Figrss Pens dterminarea paramewilo 4, x pe asst cite ede reli: Merten inn bs Mpa Bas YoY Prin combinaen acestor ei se obi: tp ty Bat Ebay, Bad Bas fart Ban Pan ar gaat Baa Tr Bas le unde se determin ppt tban 9 lua tas M1 Baa * Bas Bat Pa CAPITOLUL 6~Btaje de amplifier 13, Pentru evston de cpr soa reprecentt Schema din Gig POS. Pasivizare generator , condce It vay. Ca rare efectul generator comanat este aul i cent detest dsbie numa pig aa has Peouu ele mic se determin mi in practi imi i want AOA tan =S4A)V buy 251A coe lls tn Comat eft a os awa: 4,-3.9, 37540, 13380 ) Schema de regim dinamic a circutuui dia fi P6Sg, Et ete SC deomece 0; rimste semua pe pont i spun pe dent @ WOt | [fe z z Fig P65e Repetind peocedura del pants), s bine Aste aass3, oe, 133k faa * Bas Baa tRas Din compari ezlstelor objinte pony caste GC si SC se onsat ea performance sitet sunt aecleayt fn exea ce piveyle ampiicarea de tensune [in valent abso 3p ‘ezistna de esr. Ca diferent, eremared pn eajl SC revistat deitrare mult ma mae gh zal in tesiune de aruda (, ete in antl v,ceea co expied valoneanepativa pont Aslascest ea), Problem 64 Eu DC din Pe pc tase ee pra a ahd 4 MAO 5 ae P4257 eel we ad eteminaji PSF wile ranzistoreor, ampliiare de ensue, rezistena de inter ici. Rezowvane encin de ampliiare este realizat de 0, polaizat a euren eons pin oglinds MOS, simp consti din Q, sO (rei problema 513), Anaiza eure continu Pe schema de curent continu dia fig P66, so deduce ct J, este aclsi ta tote seanisonee to ny == 04 ” 8 Disporitive i Cireate Bectronee~ Probleme Tyg o Fig. P66 evan de dispoiti as ° Vest “Vou =Vos2 ~Yrw Remit: Voss =Vase “Voss =125V - Penta determinarea tensiuilor Vay $i Ve 88 feoseie ecuaia (4.1 elaile:V5g = Vess + Voss 1 Vass =Vnsr- sete pe ical in Hi ‘6.60, Combinind ase lai se Obi: 220, Vg 229Y, Vg 1287. Per calcul esi Py ett dn iP. ea 0 Voy Vos) 522 ° ch hate tanznoucle sunt pariate ia satuai Vors Valorle objinate Anatza de regi dina ‘Sehenta de regi dinamic este desenalt in ig. P66. Olinda de eure 5- substi prin reristngs 8 de tei, (ork problema 5.13). rapist Q, ese fn eonexines DC (vei hig 62), Fig. P66 Spal PS ; j wah He OE TY smut ; @ Fig P86 (CAPITOLUL 6~ aj de amplinears ns {noeuind 2, prin cirvial natural de semasl mic (in Hig PAA, se obine hema din fig, P6.63, Generator comands hy, 3 oshivalezt eu ese . date ensue ae boenlesle est vy: Pe schema dia fig 6.6 se expr, ince de mirimes de comand & senzratarul gaan Seovin rail Boa realty Ayw left __, a" ge (ra matin veoh 0, 1 kar Baas Baa Pal Revs de ei se detent pf. P64 oj dn crcl din i 6. pin pasvizatea gentry aplees ln gies gencraah de tt vp Se Obne pe Aa tena ts Ges Hats Has + Bas hg Real 1 nd Baad Baa Bat Nancis 8 eal co tame 3) ty -2008, arta =H arcu si ss ede A, =077. R238 Problema 6:7. Si arte peir un ea sip de mplifears ste valabi relia: [4ul= em (RolRs) RezoLvane alta din enunt pote fi demonstrat ta dou modu. O prim nto se area pe rezaltaele objinute in probleme anteioare (6.1 ~ 6.6) Formule deduse pent 4 i Ry I tate Sil spe es waza tlt (EC, BC 8 CO penn 6a TEC (9C, GC wT wes nia ete demonstra “A dousthaicsfolosyt sehoma bloe a eauli de smpliicare simp din Hig P87. El ste tat a un euadripol petra eae se ulizeaa purametity. La frevenfe jase, parametty sunt conducanfe pure. Inue aeste conduc 9i mrimile de inarefiyie din. cipal (ea) xs aie BG) Y, 46, Vy 26,95. ig Gy WAGs vy 16 Digpentve si Cirouite lectrnice-Prebleme Pe baz lor #8 complett schema bloc din P67 cu Ry =G7!.R, = G5" si gsneratoul Gx, Calalat yeneratoe (6) este nepal etal simple daorit comport widizctionle a tranistoreer, mai ales penta seminal mie de Teevet josh (vex! absevajia de Islnd east) ane cite din fig S.7 se dtm eat: Gy Ala). [A=6, ARR) fn continua se va ato c8 Gy, neg, este pnts tamisorli ampli, La tranzistoral bipolar, gq este valoarea absolut w raportulsi “<-, jar 1a TEC, g, este valoarea solu araporutat 2, = 2 Pe cet din ig. P67 se deduce {cuz etajelreu transistor Bipolar (vez problem 6.1 =0 confuse It ¥5, = Me) ‘Tinind cont ci. in railed mai sus, se deduce: Ga tte jlo ou TEC au (vei problema 62: \ Ye IASC iss ty WGC Baty WH0_, IDC Rez: gate fs concusie, Gg, , indiferent de tip vanzstoruut ampliliator 5 lea, Relais din em este demonstrat Observe Un Sema de eevensjoustampiiat in coleciondeend mw se transite practi se cnitorure repectiv spre baz. Acesé fimuie ne fanied avdad iu vote citcuele "atrte de sal mi, ecvenajoask pete tavisoralbpole (ig 3.5) eespctv TEC (ig 444), Din acest msi, ae un ead amplifcare nu ae Ta invarecolectoruews wanna (vee fig 6163), CAPITOLUL 6 Etaje de amplifcare m toc din ig. PS Ba se emose: 0, Qs Oe Ve“. (hg =3.¥, I= MA, RO), BIRD. BL SEQ B= HOLA. RAL 207 Sa se determine: 3) Pact ste de fanejenares ') Amplicares d ensone 4, rezone de nae eines ©) Amplicarea de cuca, amplificaes detain apott agence, A Rezouiane 1) Analg de caren conten Schema ie cuest contin este pozena fn ig. P68. £ Fig PS Qs Q, Cormerzt 0 oglinds de ewent. Cele dowi trnsisteare sunt idence gi au Voi = ars -Preupantnd (,, Q, in RAN i neglijind emenide b rera Y=Veer ee Penta 0, spate set: Tere stipes ‘Serif tay thes ContmaceaFneyioniei in RAN wanzistoatle bipolar ete dat de eae Ver Vor =Ver Vans 23 > Vass oe 1% Dispoaive sf Clreulte Electronlee- Prableme Avatica cure eleraty (regi dna) Schena de regi diamic a circuit din Hig. P6.8a este prezenat in fig. P68e. S-2 Vint cout vezistenja de epi de etna ies opin de ears est aii ae ry -> = Cicuitl roprecints un eu do anplficae tip BC eu dapencrave in emstr (ersias sib, smc el sud in prblems 6.1 Cate A, BR Deoareee fay ==, pot ft flosie reauatle din tbelal P62, panea un eu) BC ex Aegencrareinemiter,cusubsttuile Re “rR, Ry ~> Ry Re Ry. Se determin succes Be SOMA, 12,58 ig se RAR gs % gies *( By +1 = 203540 ae Rty = 1010 © Anolicrca A, Se fos frmu (63 "e eB a, 0385 Ba =02 * 2 (CPrttena EDDPenr cx dni. 76.9 cans: Oy Va 26. fo 20 11007, Os Ug mds yD Her OLD) Day op 10, ovine Ry SHR Hela Far 20F Seeder Punta tc noms, 8) Aap de aie aes eo 8 Ample decane pou 01k Th RezoLvane Circuit rprernt un et de amplifcae de tp CC, fn care tranzistrul eae amplifcs este polarizat la cutest constat de ete Q,ce eae oll une suse de eure CAPITOLUL. 6 ~Etaje de ampliieare 1” 1) Analiza de curen comity Pasivizind sus de semaal mic, inloevind condesstoarele eu inteupei i pun in ven tesiunie utenti tanzstoarlr, se ebine schema din fi. 26.9, @ o Fg P69 Se presapen Qin RAN, Q, Im suusie iD, in stilt. Tindal cont e& Vos =O. eats eel = oss = 2m Peni Q, nen curentl de bar, rem ei =los =2m Curent prin sods Zener et: ty, teem Ne eh c94mt> Ing =0d $y lnetionea in sebilzar, Br CConGimarea fansoniit in R40 a ranzistrua bipolar, respect in satraje pene soe tee Vase =Vey~ Ry EVs OV > Vora = Y Be oer =Vee Ve = 10V > Vary Analica de caret atcrnats regindinamic) Schema de repim diac acireutuli din fig P69 ese prezetas in ig. P69. Suse Ae curent consti realzath ca, fist inlocuith ca rezone de sera mi F, = faa. Inlesind mi depart in shona de i ss rans Q, cm ceil echvalent Je sera mie reve joss ajnge a cresting P63. DARE, Paremtri ina a wunvisoarclr st Sait BOMATY 2 ER SORE 10OKD. De icutel di ig. P694, se exp 8h fneie ey Rez: CAPITOLUL 6—Etaje de amplincare 1 pein cet ig se CealaalR B+ Di br +a Pairs Bt al sed hy=0.1K0, ste’ A.~0.94. ae pena Ry 1K sans A 0.094 Resisena de inate a ict ete dt de ela: R= RifRon = Riese Pa Xa t Sn ale: 2940 RB 4.2182 sa 6) Ampificarea d, Folosind formula (630), obi: Problema GTi Pentre cincital din fig. P60, se cxose Qs Os: (Vax [00 Be= 1750, Ver 100V), Dy Wy 10Y, I RUA R12 Re 180, Voe=207. Si se determine 43) Punctl sate de ineionare; 1) Amplilicaren dense ,xvistafle de interes esr ©) Amplicarea de curt 4, amphiieaea de tnsune raparale generator, 4, berate Fg Pores teas de sen mie vena wt wanzitor cae ae bara la musi in segim dinami reprernt rezistenga de semnal mi viz ine beat lui Q, i mash (su, in gence, re ‘leu in Bera unti anisior care are ine emir si mas Gomera I sannal mic fete ‘aalfadR Determinarcarezistnjei R, se va rei pe schema din ig. 6.9, cae eat ehivaleats 4 oni de defini: Mities raft = neste 4( 0 By Mal) & ig. 6.100 Rezouvane CCrcuitl reprint 0 versune a eujeui CC, in are tanzistorul Q, ese polaiat la ‘urent constant do lina de went 0, O, 4) Anallza de erent continu In Sig. 6. 10 ext epezentat schema decurent continua circuit. Presupunind Q, ‘Bilal carer in nal de iste este (0; Quin RAW negli euro de bard seal Fig. P69 st Dispoditive si CireiteEletronice- Probleme CVs ond Pig P5106 a Jey =7Ain > yy c00a ce arth doa Zeno ee stripe ‘Tensile Vy av expres: Vers =Vac) "86 5 Yeas “Vay +R HE Vig 2990 >V pcs Br Veus Ver Vega "10.50 valor cae conta fasion in RAN a eaistoaco Amalie de cent ahernati regi dinamic) ‘Schema de seminal mie a eau amalizat este pezsrat ini. P6.10, Big Pte Oplindn de cuteat 0), 0, are oerisenh deep de scans mi 7, 1) Caleutl 4, RR, Pin le ei ech de ena mie et Qe shana dn. P05 nso nse pon BT Peecuadn umd oat R= Abb: Pea Or 2 adn CAPITOLUL 6 Ftaje de amplitcare 183 e sche dtomint r5 =CR IR, Boss +i) R aL, le + % y “ & te B I*. “Ow vain Hoole: [Jo Balle + 2 ig P04 aes Ritts ea tRilres me CRPRL HT Bs 4 i erate: 7 1 Ca IT Ba Observanie Formula de mai sus e poate sproxims: Antes Aceastivalare used denumieasltemativl'a elu Se reper pe emir dicing a ‘nly HERB Diy) & Ritts rally RRB eR sae Determinant se veel pe chem in fi. 6.108 R “a . a * bai JR Ove Pi P.106 14 Dispaztve sl ClreuiteBlectrontce- Probleme Se poate serie: i a Carat eed lai Obverva: 1. Fade cieuita din fg. P69, col nai in fig, P6104 ate o reise R at mat mare, Acct eylte se torent chet de cient mimita Bootrap, uals sutra tall 2. Condensatorul Cas care leaps terminal eomun al ui 5 Ia eitoral ace ea 4a sermal mic, eueatl prin Hy sf Be fate mic (amplilerea de tnsiune find practi unr, potent de semua ne in baz emir sua egal) fa pis, 6 vee cones a epi la sees md, recitenga yy (care in elicit din problema 6.9 ete Ay 91 sparen parle ca nares sera mic) au tm yunica rzistenp de Valoae maze pe cize 0 fe fernnall bat )Amplificirie Ay Ag Observe O anplificre 4, demonsrcazl cl semmaul y se replsste practic eu accesi apie pe A, Dae sci a 1st eps dc I snr, stnch “= RA ‘Aceantavaloate aa cd lliazea un ta) CC ca “adaptor de ipedas” penite ofinetea unc Tensuni yy =¥, pani © gumd larg de valod 2, pent care sindne valbléinecuaia RR, JAD. Deseo, etaul reper po mor, evn reitenta de ite eativ mae si ce 4 ire mis, ese flosit ca sdapor de impeda inte un genertor de sera cu elt mare ‘osc de vloae reds, S-u olsitreaite (63,8) GPrablema ETD Penta suit din fg, P 6. BeBe rots Ascine 2) Pvc a de fines 5 eusose Oy Qu Qe: Wae-BY, TED, R= 10K Vo 20. 8 2 CAPITOLUL 6 Etaje de amplifcare 185 0) 96s se ok Vpn! (7 ee pel ste ete Geen tranistorali 2), petra rice Fe cre pene ranvistoarele fn RAN; ©) Ampliicarea de ensiune 4, reastencle de inate i iesie 4) Amplitictie 4 iy Revonvane Circuit repreznt un eta de ampliiar tip BC, in care trenzistnalQ, este polaizat la uret constant 6 clue oplinds de erent, 0» 4) Anatiza de cent continu In fig P6.116, este reprozentata schema de curt coninas a citcuitali dn ig P11 Fig POL Presupundndtanzsturlebpolare in RAN, pe acess scheme deter SR eriee a PentraQ, 6 ponte sre ey # hay Jen =3mA Teniuile Vee le waazistoareloe st Veei=Vaci =06V Vege *Voei Riles “Vans = LAV >Vagz Yeas =Veo~ Riles “Vera = 105V > Vues tatla ‘cota cx confras fanefonare eanzstoarlorhipolar fn RAN. 1) Tense stated de iesire entr determinareatensini satice de est, se feloses rea (ig. P6.118) Vo =Ver~Riley 196 Dispontive sk Chreute Flectrnice- Probleme Ver—Vaen RR ack valor tensani Vg, este nla i porte Vo (Ponte 0 eroare de 20% est esos ea Veo) tun, din cette de ma sus, se dedace Terex +k Anais ncuron alert (rege diac) ‘Schema de regio diaamie eeccitulul din fig P6.La este presenta in fi. PO.1Te. Sa tint cont eisena de sire desea mea olin de eet este infin da Fy => Fig Pole Giri dn fg. P61 ese smr eu etal BC stuiat in problems 6.1, ©) Caleull 4, RR, eoaece 1, =, pot fi flose rezulatele din Tabell P62, pentru un eta) AC, ct substinile Re Ry, Ry >, Se determing succes: oh Amplifcrile $i Ay Se ses Formalele (63) CAPITOLUL 6—Rise de ampiinenre 187 (robin 22 Ponra scsi dia fig. PS.12, we emote: QQ (Ie I-20 = 0,0, P=TSOP, Dy War BAY, ig, RD) RIA RIM RTE TR IR R= MER Vee 207-0 Stine $) Bunt stile de fnconare 1) Anplicarc de ensue 1 reteflede mare ii ©) Arplicre cure 4nd enstaetpor la great, A Rezowvane CCireitul repent un ela} de amplieae BC; in care taazistrul ampliistr, este Polarizatlcurent constant de ear sursa de crea ormaté deans fD, yy) 4) Anatiza de curent continua Ine. P6.12, ese rerezennt schema de curet contin a ctcuuli din ig, 26.12 Se presujun wayvistoarele tn RAN si dla Zener th reyim de stbtvare” Negi ‘ure de haz, se acrin wmtoarl esa Vie & 1 @ Fig P62 Yer“Veno Yeo-Vs Jay = LEENA = 164A > yy = mA $a Zone ete eins entra verifiearea function in RAN a azisoarstor bipolar, se folosei eal: 1 Veer = Vacs + (Re + Ry)! 107 >Vpgy Br Vee feo“ Riley “Vers =64V > Vers Anaiza ncuron alternasi (regio dinaic) 188 Dispositie yi CireulteFletronice- Probleme Schama de rpm dna, prevents P12 ele sche tiie Ue C (ee fh POD, Su den went se achivaeegh eu triton 1 aol Ba AL rl =505M0 (et problema 5.1, He apne in patel cu fezitinys Rp=2MA2. Geaparea pacalel se tnlocigste ev rezistnja e_echivaent Ko= Kiln = sama Py Caeulu A, R, Ry ac in fg. P6.12e se flocuese Qo circuite echivalint de emus] mie wi events ood, seajunge a citeuitul in fig, P6128, Parameti diam a anzstortu considert st = 120A, re SRO Py” SOR Pind in dy pe ae oe se din nde AHO alg oso Reiss de ntere a irctaes (vea Tabla P62 Ratha alRig = Rely =O8IO Pig Patz Determinarea ezstneiR se areata pe circuit din ig. P6. 126, Fig. P622e {In aceasts configura 0 yin conchzi,geneatra de curcit coasts anuleaza emt R, Me Relay rp = SOLD CAPYTOLUL. 6~Ftaje de amplifeate 189 e)Anpliciril ag $A, Se folosese formule (6.3), objininduse: Aa RR A EA, Otero ‘Aces cireuit_ese un amplifiator de cst mare in femiune si caren, Dezavanil const in valor neptrivite penne . y Folsteaacasul tip de ety este posibils pumal in ‘combinaie eu alte eae adapare de impedana. Perrmanfcle in anpiiare sant cu att mai Dee, act yar 0 valoare mi mae. I act cuz, ampliarea do tense ests, ish crest resin desire ini re i et ino 9B a 20 ren D6 Os (Vee |=0.6V, B= A,=400, 1 RyRy TOLD, ‘lito ha vst Sse mins 3) Pcl a de crus EE (y, este pote sate de ise (in calectort 8) SE ae ante BV trazistoruli Qs caportt la mas, potty ove Va cate pstrosel wanrstourl biplae in RAN Si TECurile in saturate: ‘)_Anpllfieara de ensure 4,,rezsenole de ita ogi ©) Ampliieanie 4, $h due ee Pei (1 Ly] Ie Flip, Hpac, I, | oats i, : et Fig Pha ReZOLVARE a) Analioa de cen! continue In ig. P6.13, este reprezetat schema Se pesupun Q,- Qs in saturate si Oe 2, os = Haga = A curent contin sre din 8g. P5128. TRAN, Tin coat 8 Vege ~ 0, rel 190 Dispostivest CireulteHletronice- Probleme a ht 9, "Vs oe "Voss ‘TranzisterulQ, are: tn Ing = 2m Neal cireoi deb, dorcel a >>I emt eg ay =24 = Ina ~lea =m Seve: 4p fy Hoh ce tayo toy Wl ce ‘Contimares function in RAN azteca bipolre 9 in sturaje x tierce co ofct de emp este dats de lai: Vacs av By 1 Vows = Et Vor (Ry + RHEE Vene Var 810V > Von =2V tk Br “Voc —Yose = Ver 10V > Vos, Yor = Voc ~ Blox —Vasa~Voza = 84V > Vos ‘a neat efectl curl de bard asupa divizorlu Ry, Ry dose: Jet. spp-cx YE (65 OO Rak 2) Tensianea stated de ii Se foseste reais: tt i Vo Vise =e Vee (Rr Rs Mee Bek *r CAPITOLUL 6 Biaje de itcare at Obseranie ‘Atscalate tensiui de ise la jumdtatea sursei de ‘maxim randament a acest (permite oexersie maxim small de iyi ‘egim static. In acerteazfenementl menjionat se ha7ei7a pe compensateatesianlor Vy slo ltanisousr ppmapn din ea} Mai ml, anristorl O, Tinonsszs vind JC polrizat eb @ Temi practic nui. Acest gon de polarizare pormite ublizaren unui tamaisoe “superbe (acest tinzistnare nu beza foarte subje gi i comsecings, JC are 0 teosune do srdpungere extem de mie) Avaliza in caren alernatiy(regim diva) ‘Schoma de regia dinamic a circuit din fg. P6138 ese preening. PH, tn wns amliz’ circuit, se consis ob ansanblal Q, Q, se poate considera un wasvisor sivalent. Inlseuirsn celor dost iranisicare cu schemele lor de semal mic, oust Groover ‘ondoce la schema din Fig 6.13 Pig, P63 Fig Pod Parameti dinamic ai celor do vanzisioare sunt: Sar S2ONAM, r=, 2IEL = BOAL, rg SKD ‘Plame eanzstorl eshivlet son Fe Fue Bog 2) Fy = 60080 B= Bas Bog 1) 160000 be = 264ma/V Observale Problems se ponte rezolva gi fr acest echivalare prin cael casi. tune end st ‘ni posible echival, ele canfuc in general rezalvare mai simpli a proleme!. Nu se pole eterna up ip np su pp) pentru acest razistrechivalent,deoarecetesiunea de desc dere fchvaenta Ini ese apeoximativ O (din rezolvarea #SP>ulul). Aceast echivaae este valibla wr Disponitive gl CirculteFlectronice- Probleme sit in regina dinumi, Pesta a avex tous simbol al acest anzstoe, se va flosi in ‘omnure oo al anzistruls npn Dp defniteatranvstrulsi chalet, schema de regim diamic » eel devine ‘eran ig, P6.13e in care oi Q, su speiiatwanistorleeivalent de mai ss Fig Pale Circialprecinth un la tp CC ew Boastrap, analiza dja in problems 6.10 by Cala 4, RR, Foloind farulele dejo objinute in problems menor, ot subsutte 4 Re Big Barn Pha 8 Oe: ve, BRR, ate BARN) Te BOOB) reat tet e1etey PL 237Ma re MORN Bal gi = 237 poate whi 0.956 Lessa a Amplifcaile $14, Se folosseformulee (63): A, #2370, Any Bek, ena circuit din fig. P64a, se etmose: QO ain. V2¥, 16, Be Ae~300, ren0, = 22), R-ROIKD, RSME. RoR 1M ks R,~ OMA Vi 20V. Sse determine! 2) Punclal state de fey, 1) Amplificore de tensiane 4, sezisene dinar gi mrstena do site; 8) Ampliciile A, $day Rezouvane ‘2 Analize de eurent conta Schema de curt contin crest di ig. PS. 1a este prezentat in fi, P64. Sepresupun QQ; insatuaie si Q, in RAN. Tn cont ef Vy =O, rer ee ey 93 ig Pata Fig P6186 Nein eurenul de bah yy << Fp satus Igy 8 2A gi Yogy == md - nega caret in Ry, Ry, Ry de odin), Peni verifcarearegimulu de fancionar atranzstoerelo, se floses eae: Bilon + Vacs Voss Vous = Aes Vest (Ry 48) Rilon HBV >Vpuy in pate 0: ey Vase =Veo “Vers ~ Kiln) =O > Vossen =2V Analiza coven aterm (eg namic) Seema de regim dinamic a iru ete preensi n Hz P6.Me, O;Cuctonea ‘eg stfionar ea 0 sursl de cure, poavizind sal unplilinte, In ezine dina, aces ‘anise eehvaleaz eas sv pl leat lass. ws Dispoative sl Cireulte Electronic - Probleme Fig, Pe Ansarblul Q Oy s2 poste considera un traaisor eu efec de cin eshivalet, 0 5 com este strat in fig, P61, re 2 eee +O. he 3 5 Fig Ped Params doa i clor dou transistors st: Se HOMAM, r= ISR, gamtn. ‘nau determinarea pncl wunvistorui TECI ehivaen, seria urntoarel rei es ORs Ea Bnet Bl Din formlele de mai sus, ez Dupi defniea wanzstorula; echivaley, schema de rgim dinsmnic a crcitul devine coud ig. P64 20mA/¥ Pig. Pb He Cteuita este un eta le arplifcare ip SC standard, rezenta in pcblema 62: CAPITOLUL 6—Etsje de amplificare ) Cateuut 4, BR, Folesind resulutele din Tabelol P62, pentru an taj SC, eu mutta By Ry Rg > Refs . 8 obhin: Acs rpa( Ri )= 00000 f= RRs ~RolR = S000 y= Ri=sMa Otservate ‘Aces ta) ae sso triste de intare et gio ampliicare fy tesune foarte ma ‘Avesta se diloearapropeeailortanzistrullechivslent, eu compote de TEC: a tite 9 ‘wanscunductan de wanzsur polar )Anphiirle 4 Any (Cu fomulle (6.3), 0 determing Frama 2p cies din, P61S1ge cane: Op Ol Im, P= ge ST SIMBL Rr 2Mea Ror hI ge 20. Selteine 9) Punts facie 8) Sone enous stich e+ ampli 7) os apoxinay mse nex al lnc, ne algae aspx oie Baal Fink dr lo tel Pp pa ch soe osetia) “hones ee se een deine cen dee 8} Aisi se Fig P6150 RezoLvans Circuinl ete un eta}, al cdi tanrsoranpliesor, Q, ests plait fa un earent consant de etre ssa de cient Format oO. 196 Dispoztive si Cireuite Electronic - Probleme «2 Analia de ewent continua Schema de corent continu a ecuituli din fig. P.1Sa ene presenta a fig PS +59 | torte 0M % Phe Fig, PIS Presypundnd wanzstorle in satura pe schems di ig. P61 Sb se po serie lai: prin ume Ppp = Enya = oy=To2 = SA = Ips si desi Voss =O Coniszareafanjionii in regi de satura est dat de BL Vag = 10¥ > Vista =20 Rr Vost “Yoo ~Vosz = 10V > Vpstay 2 Vass 1 Tension saticd de iesire ‘easunca stated de ire se aoscaleazd a jumtatea tersuni de alimentare dates april dine reciseste Ry, R sia modu de polarizar a tanzstoarlce (Por Yon Analica in caren alernati (vegim diac) Schema echivalent de regim dnamic 4 eruiul ese repezentatt Ia ig, P6156 ‘ranustral Qyavdnd gis Legals Ia sua a echivaloarh in regan dinamie prin hea, find infin intervie in Scher. Fig P6.186 Circuit repress un eta de amplicae tip DC standard, studio in problems 6.2 gi peau eave se pot flo! fmt rez in Tabelut P62, ca undoarcle sibs Re > Ril CAPITOLUL 6 Btaje de aml wr 6) Cateutl 4. RR Paata racial este gy Sml/¥ Bau 2 Tt Revises de intac et: IR 2083 =AifR, <2 2000 Amplify $1 Ay Cu formulele (63), se objin expresie ampliictiiin tensune rapoitd Te gsnecato, respec amplifciri in eurent, rebloma 616 Pentru cecal din fia. P6163, se eunose: Oy Os VyB6Y. B= B= 200,150, =) Tp UIpss=8mA, VRAD, r=, RSL Re 1 TRA, RAD, RVD, ROI Re 10082 Voy 30¥. Sect: 1) Panctl state de fncionares, 1b) Amplifcara de insane, eit de nae persia deep; ©} Amplifiers de cure, #amplifcaes de tensa rape a generale Ay RezoLvane CCireitl seprozints un ta} de amplifeare ox trnzstor in coniguratia GC, in eae ‘wavistoalampliiatr este polarizat a un cuca constant de ete oglinda de eutent Comat de 0: Disposiive si Cireulte leetronce- Probleme a) Anica de cwrent continue Oy O; famenst 0 oplinds de cure. Cele Souk tauzistre sunt elise yi au /s-Presupurtind Q), Qs in RAW negiind eure de ba rzul Yon =Vatt o 2mA AR, Pentru Qe sie: py = leg = 2A: Voss =I [Neblinrea cursnjior do baz se spin po umstoacle Vas fa=le= Int Ng. P6166 Peau vericwen reginuhi e fncjonare sl wazsartor se loses rile Year =Yaci 06" ae +ates “Vn Rates “3V >Vasy Yaa =¥a0 ~Raos~Roles Vers =7V>Vpsing =I Analiza neuen alternate (ein dinamic) ‘Schema de regi dinamic a cruitull din fiz P.16a este pera in ig, P6.15, $9 sinu conte ezstenja de epi de emnal mica oglnai de curent este nis ac fy >. ig P6166 Circ reprozins un taj do amplifiers tip GC. Diferea {8d etal stadt a P62 cons in eistena feztenge Ry al citi efee no a fost inlas Ia deduces Tnullor penta ‘taal standard. Duc in fig. P6.16e se inlouiete Q, eu model do sonnal mic gi reeves as, Seung la ciccitl din fig POL, CAPITOLUL 6~Etaje de ampliiare wo Fig. Pa 16d Py Caleuld dy, RR, Panis eansisoral este gayi Pe circuit din fig. 6. 16d se deduce ampliicarca de tensiune: fast IR) ts AR py oS eaahgRe=Mpt Ena Rosse de inate accta est & tt Rig = Ry 12880 Determinarenrezistete Rs va reali pe schema din Fig B6. Ise, cate este echvalen cone de defini: Re gto i we [Ow ii Fig. P6.16 {In accast coniguat, v0 sin concur, generator se anulerd, Rezul Ratak, ako 6) Amplificrie Ay $1 Ay Se slosose formule (6.3) gi se bjin: ry ema G17. Pon cireuil din Fig. P67, se eumsse: Of Upy~Gnd, Vor-2P, HO6P, Bm Bm400, rend, ry ©), Dy War LP. ewlond, BO), BPRERARAIMA RROILD Re OOKA RTA R012 RRIk Voen20V. Si se determine: =) Punctul sate de funjonare; 1) Sse arte 2 tensiumca stated de ieire a amplifies (V,) este proximativ jumatat din tensiunea suse de alimeatare, indfrent de vlooreaacesea (se va considera nama 200 Disportive gl Crclte Electrontee- Probleme ls de valor tensiuit Ps peta ear tanzstourele bpolre funtion in RAN iar ele eu ect de cp in stage, ©) Amplifcarea de tensiun 4, rezistenfa de nares rerstena de sire; 4) Amplifcaen de urea, ampere rportate In generator, 4 914, ©) Sse compare performaniele acest cic cu ex din problem 6.13. oe 1. tte. Fig. P6178 Recovare a) Anolze de caren continu ‘Seema de curent continua crcl din fg P.17a ese reece in i 6.17. tee, 0, [lis [Jr tap I ee ig PAE Prosupunind vanvstatle bipolce fanctenind in RAN, cl ex eft de cimp in sari, respon diods Zener fa stbilizare, poachers din Fig PET, v0 Pos oie ail M82 = 6m =I py elif cure de bac i, prin ume: Ves) = OV Ry Inte 201 CAPITOLUL 6—Etaje de amplicare ag = Veeco «20m Re ent O36 ey =Hea= lpn = Hm, Confieaeenfceficni arg de tripped Zener re dn 18 44> tog = Se verified aprox ute: Penta veritcarearegimull de fantionar atranzistoarler, se foloses lai R Yew —Vasi~Ralea =9¥ >Varx Analza i caren aernai (regi dina) ‘Schema deregimdinamic ciel dn ig. PS 1a este prezenta in fig. P17 Bg Pate ‘Ansamblul Q,, 0, e poate considera un tarvsto TECI echivalent.Inloeuite cele dou sramistoare ev cruise Tor echivalente de semnal mie jas feevenlconduce a schema din fig. 6.1%. pte peop om ine 9r me fae 3 Mg Pol7d 202 Dispositive # Cireuite Rlectronice- Probleme aramori inamiei i clor dou tanzisore sun BSA, B= S5ORAY, Por O,TRD ‘emu determinarea pate warisirlai TECYechvalet, se svi urmtouree reli Bay = Baths ~Bot begat Byte Dune ea 1B Bu ball Ba ups defines Ganrisorsaieshivalent, schema de regi dinamic cireitl devine condin ig PO.17: Hig P6176 iret este un es de amplifies e aniston conexiune DC eu bootsrap acd in fg. Po.17e se inlocueste Q cu movslul de sernal mie i ffeeven joa, siunge accu dia Gg PS.17C Fig POI 6) Calcul dB, Ry Pe civil dn fig. P6.17Fse poate deuce amplificarea de tense: 7 etiam tattle) bat mR (24 Rf) RT eR ARR) enisena de intrate ae expres CAPITOLUL. 6 Btale de amplifieare 203 ven al RL) ay rg HRD 2 37 Ry Determinrearevistentei se va alia pe schema din fig, PO.17p, ere este ecivaents couliilor de define he ~ Fig. Pars ‘Bilan carer in nodul de egies: P24 yy, do unde vera aia ttt i ots RR 2 Amphitrite A, Ang Sefolosos formule (6.3) pe oti: + SA, = 0.997 ha alge 2h 98 fo Beano 2) Dine toate etajle de tip repetor pe eile sau sus suite pin in prevent, acest este de depart cel mai perforant, data siprapuneitexclentlceperormane ae TECH, Tegate de rerinton de ntrare patel mrt species tranistearclor poi. “Problema GIR )Pensu circuit din Hg P6180, se emnose: Gy Magma, TH=2¥, rae Oe BBR, Vay 0.6Y. nergy Dey Ory 35V. Ny IMA, BO Ry O.S SEO R108 Re 0,]RBVe 207 Ste detenmine 2) Punt ite de funejionsce; 1) Amplicares 6 ensiane 4, sasen de inte enon de eis ©) Amplitcaren de cueat, si amplificaea do tnsiune fy Recohere CCciu este un etajamplifiator SC in care ancstorl mplifcator este poarizat f u cuit constant de ete sua de curent femal de apsimblul (Dy, QR Seem de erent oni ee repeocana in ig. P18, se i | Dispustive sl CireniteBlctronice- Probleme CAPITOLUL 6Reaje de ampificare 208 Ae Pans tanzstrui este gam SY. Se foloses rerlatle din Tabsul Pé.2, tnd substi Ie Re 2e.Ry oe Ampliticues de tensiune: is 4, sahil, =-30 i Rezistena de intareincreuit est 5 Valearea rezstentel de nie ext % Observe ‘Acet et are rezistnfle de intare yd epi inte. leyirea acest cru este practic a o sun de cura eae oackrezisten desta, Fig, P6186 ej Ampliieite 4 $y (a) Analioad curent conta nici irciisay on ycote ai ‘Se pesupun transistor bipolar In AN, wanistoral TECY in stuaie dos Zener a es regim de sibiare: Cansidernd curso de bar3 mit In raprt cu ee de clei, se sri ‘mileoel ola Vora =0, do unde ez: Ip, = Ips) =. Yoc=aL ant hy = Ink doe Zane oa ena Sensi gle Vins = Rales~ton)* 10 Vo Vi v Vaca =Yoo~Vosi~ Rilex Anaiza caren alternate (ei dinate) Schema de regim ciamic «iru din ig, P6.18a este prezenta tn fi. 6.18 Revista chive suse decent exe, daoarece 1,5 > Fig P6186 CCireuitl este un fa) amplificatee cu tavistor fn conexine SC standard, stadt tn problema 62. by Catena, R, By