Sunteți pe pagina 1din 2

Nume curs Sisteme de Conducere a Proceselor Industriale

Numar module

Profesor

38 Prof. Dr. Ing. Dumitru Popescu

Nume modul 1. Proces tehnologic variabile de descriere, grade de libertate, modelare 2. Solutii de automatizare si implementare 3. Arhitecturi si niveluri de automatizare 4. Interfata de proces 5. Achizitie si prelucrare de date 6. Design scheme de automatizare 7. Sinteza comanda PID 8. Sisteme pentru reglarea automata a debitului de fluid 9. Sisteme pentru reglarea automata a nivelului in procese de umplere-golire 10. Sisteme pentru reglarea automata a presiunii intr-o capacitate pneumatica 11. Reglare automata a debitului, simulare in bucla inchisa (modelare proces) 12. Reglare automata a debitului de fluid intr-o conducta tehnologica (proiectarea comenzii) 13. Reglare automata a nivelului, simulare in bucla inchisa (modelare proces) 14. Reglare automata a nivelului intr-un rezervor (proiectarea comenzii) 15. Reglare automata a presiunii, simulare in bucla inchisa (modelare proces) 16. Reglare automata a presiunii intr-o capacitate pneumatica (proiectarea comenzii) 17. Sisteme pentru reglarea automata a temperaturii, procese cu parametri concentrati 18. Sisteme pentru reglarea automata a temperaturii, procese cu parametri distribuiti 19. Sisteme pentru reglarea automata a concentratiei in amestecuri multicomponent 20. Reglare automata a temperaturii, simulare in bucla inchisa (modelare proces) 21. Reglare automata a temperaturii intr-un schimbator de caldura cu parametri concentrati (proiectare comanda) 22. Reglare automata a concentratiei, simulare in bucla inchisa (modelare proces) 23. Reglare automata a concentratiei intr-un reactor chimic (proiectare comanda) 24. Descrierea calitativa a proceselor cu transfer de masa 25. Modele de cunoastere si de comportament dinamic 26. Solutii de automatizare 27. Descrierea calitativa a proceselor cu transfer de energie 28. Modele de cunoastere si de comportament dinamic 29. Solutii de automatizare 30. Descrierea calitativa a turbinelor eoliene 31. Modele de cunoastere si de comportament dinamic 32. Solutii de automatizare 33. Optimizarea proceselor industriale cazul liniar (Comanda supervizata, caz determinist) 34. Optimizarea proceselor industriale cazul neliniar(Comanda supervizata, caz stocastic) 35. Diagnoza in automatizarile industriale 36. Tehnici de optimizare: probleme de programare liniara (Studiu de caz: Automatizare punct termic) 37. Tehnici de optimizare: probleme de programare nelinara (Studiu de caz: Automatizare proces siderurgic) 38. Tehnici de diagnosticare industriala (Produse software pentru identificarea asistat i proiectarea comenzii numerice)