Sunteți pe pagina 1din 216

P A R T E A I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE


S U M A R
Anul 173 (XVII) Nr. 479 bis
Pagina
Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construciilor
i turismului nr. 217/2005 pentru aprobarea
Reglementrii tehnice Normativ pentru proiectarea,
executarea i exploatarea instalaiilor de stingere a
incendiilor, indicativ NP 086-05 .............................. 2215
Mari, 7 iunie 2005
A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E
A L E A D M I N I S T R A I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCIILOR I TURISMULUI
O R D I N
pentru aprobarea Reglementrii tehnice Normativ pentru proiectarea, executarea
i exploatarea instalaiilor de stingere a incendiilor, indicativ NP 086-05*)
n conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare,
n temeiul art. 2 pct. 45 i al art. 5 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea i
funcionarea Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, cu modificrile i completrile ulterioare,
avnd n vedere Procesul-verbal de avizare nr. 40 din 28 august 2003 al Comitetului tehnic de specialitate
CTS 11 i Avizul nr. 7 din 29 decembrie 2004, eliberat de Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen din cadrul
Ministerului Administraiei i Internelor,
ministrul transporturilor, construciilor i turismului emite urmtorul ordin:
Art. 1. Se aprob Reglementarea tehnic Normativ
pentru proiectarea, executarea i exploatarea instalaiilor de
stingere a incendiilor, indicativ NP 086-05, elaborat de
Universitatea Tehnic de Construcii Bucureti, prevzut n
anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, i intr n vigoare n termen de
30 de zile de la data publicrii.
Art. 3. La data intrrii n vigoare a prezentului
ordin, capitolul 14 din Normativul pentru proiectarea i
executarea instalaiilor sanitare, indicativ I 9-94, aprobat
prin Ordinul ministrului lucrrilor publice i amenajrii
teritoriului nr. 17/1994 i publicat n Buletinul Construciilor
nr . 2/ 1997, capi t ol ul 8 di n Nor mat i vul pent r u
expl oatarea i nstal ai i l or sani tare, i ndi cati v I 9/1-96,
aprobat pri n Ordi nul mi ni strul ui l ucrri l or publ i ce i
amenaj ri i t eri t ori ul ui nr. 69/ N/ 1997 i publ i cat n
Buletinul Construciilor nr. 12/1997, Ordinul ministrului
l ucrri l or publ i ce, t ransport uri l or i l ocui n ei
nr. 1.057/2002 pentru aprobarea reglementrii tehnice
Normativ pentru exploatarea sistemelor i instalaiilor
de st i ngere a i ncendi i l or cu subst an e speci al e,
indicativ NP 072-02, publicat n Buletinul Construciilor
nr. 4/ 2003, Ordi nul mi ni st rul ui l ucrri l or publ i ce,
t r anspor t ur i l or i l ocui n ei nr . 1. 619/ 2001 pent r u
apr obar ea r egl ement r i i t ehni ce Nor mat i v pent r u
*) Ordinul nr. 217/2005 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 479 din 7 iunie 2005 i este reprodus i n acest numr bis.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
2
proiectarea i executarea instalaiilor de stingere a
incendiilor cu substane speciale, indicativ NP 052-01,
publicat n Buletinul Construciilor nr. 7/2002, precum i
orice alte dispoziii contrare i nceteaz aplicabilitatea.
*) Anexa este reprodus n facsimil.
Ministrul transporturilor, construciilor i turismului,
Gheorghe Dobre
Bucureti, 17 februarie 2005.
Nr. 217.
ANEX*)
N O R M A T I V
pentru proiectarea, executarea i exploatarea instalaiilor de stingere a incendiilor, indicativ NP 086-05
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
3
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
4
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
5
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
6
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
7
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
8
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
9
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
10
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
11
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
12
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
13
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
14
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
15
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
16
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
17
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
18
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
19
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
20
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
21
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
22
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
23
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
24
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
25
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
26
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
27
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
28
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
29
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
30
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
31
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
32
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
33
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
34
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
35
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
36
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
37
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
38
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
39
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
40
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
41
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
42
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
43
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
44
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
45
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
46
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
47
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
48
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
49
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
50
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
51
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
52
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
53
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
54
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
55
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
56
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
57
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
58
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
59
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
60
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
61
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
62
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
63
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
64
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
65
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
66
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
67
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
68
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
69
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
70
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
71
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
72
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
73
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
74
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
75
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
76
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
77
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
78
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
79
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
80
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
81
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
82
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
83
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
84
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
85
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
86
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
87
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
88
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
89
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
90
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
91
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
92
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
93
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
94
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
95
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
96
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
97
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
98
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
99
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
100
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
101
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
102
TABEL 21.3
Volumul specific, v [m
3
/kg] de substan de stingere a incendiului HCFC/A, la diferite
temperaturi t [C] i ale raportului m/V [kg HCFC/A/m
3
], n funcie de concentraia
volumic de proiectare pentru stingerea incendiului C [%]
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
103
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
104
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
105
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
106
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
107
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
108
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
109
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
110
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
111
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
112
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
113
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
114
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
115
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
116
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
117
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
118
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
119
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
120
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
121
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
122
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
123
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
124
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
125
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
126
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
127
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
128
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
129
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
130
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
131
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
132
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
133
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
134
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
135
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
136
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
137
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
138
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
139
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
140
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
141
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
142
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
143
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
144
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
145
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
146
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
147
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
148
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
149
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
150
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
151
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
152
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
153
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
154
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
155
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
156
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
157
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
158
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
159
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
160
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
161
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
162
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
163
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
164
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
165
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
166
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
167
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
168
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
169
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
170
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
171
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
172
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
173
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
174
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
175
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
176
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
177
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
178
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
179
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
180
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
181
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
182
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
183
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
184
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
185
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
186
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
187
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
188
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
189
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
190
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
191
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
192
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
193
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
194
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
195
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
196
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
197
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
198
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
199
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
200
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
201
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
202
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
203
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
204
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
205
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
206
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
207
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
208
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
209
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
210
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
211
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
212
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
213
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
214
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005
215
P R E U R I L E
publicaiilor legislative pentru anul 2005
pe suport tradiional
Valoarea Valoarea
Nr.
Denumirea publicaiei
abonamentului abonamentului trimestrial
crt. anual lei vechi/lei noi
lei vechi/lei noi
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
1. Monitorul Oficial, Partea I, n limba romn 12.340.000/1.234 3.085.000/308,5 3.085.000/308,5 3.085.000/308,5 3.085.000/308,5
2. Monitorul Oficial, Partea I, n limba romn, 2.135.000/213,5
numere bis*)
3. Monitorul Oficial, Partea I, n limba maghiar 9.480.000/948 2.370.000/237 2.370.000/237 2.370.000/237 2.370.000/237
4. Monitorul Oficial, Partea a II-a 15.000.000/1.500 3.750.000/375 3.750.000/375 3.750.000/375 3.750.000/375
5. Monitorul Oficial, Partea a III-a 3.040.000/304 760.000/76 760.000/76 760.000/76 760.000/76
6. Monitorul Oficial, Partea a IV-a 12.820.000/1.282 3.205.000/320,5 3.205.000/320,5 3.205.000/320,5 3.205.000/320,5
7. Monitorul Oficial, Partea a VI-a 11.820.000/1.182 2.955.000/295,5 2.955.000/295,5 2.955.000/295,5 2.955.000/295,5
8. Colecia Legislaia Romniei 3.130.000/313 782.500/78,25 782.500/78,25 782.500/78,25 782.500/78,25
9. Colecia de hotrri ale Guvernului i alte 5.190.000/519 1.297.500/129,75 1.297.500/129,75 1.297.500/129,75 1.297.500/129,75
acte normative
10. Repertoriul actelor normative 800.000/80
11. Decizii ale Curii Constituionale 565.000/56,5
12. Ediii trilingve 3.000.000/300
**) Cu excepia numerelor bis n care se public acte cu un volum extins i care intereseaz doar un numr restrns de utilizatori.
Toate publicaiile Regiei Autonome Monitorul Oficial sunt purttoare de T.V.A. n cot de 9%, aceasta fiind
inclus n preul de abonament.
Pentru sigurana clienilor, abonamentele la publicaiile Regiei Autonome Monitorul Oficial se pot efectua prin
urmtorii difuzori:
u COMPANIA NAIONAL POTA ROMN S.A. prin oficiile sale potale
u RODIPET S.A. prin toate filialele
u INTERPRESS SPORT S.R.L. Bucureti, str. Hristo Botev nr. 6
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
u PRESS EXPRES S.R.L. Otopeni, str. Flori de Cmp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
u M.T. PRESS IMPEX S.R.L. Bucureti, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
u INFO EUROTRADING S.A. Bucureti, Splaiul Independenei nr. 202A
(telefon/fax: 316.30.58)
u ACTA LEGIS S.R.L. Bucureti, str. Banul Udrea nr. 10,
(telefon/fax: 411.91.79)
u CURIER PRESS S.A. Braov, str. Traian Grozvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96)
u MIMPEX S.R.L. Hunedoara, str. Ion Creang nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
u CALLIOPE S.R.L. Ploieti, str. Candiano Popescu nr. 36
(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
u ASTOR-MED S.R.L. Iai, str. Sucidava nr. 2, bl. U2, sc. C, ap. 2
(telefon/fax: 0232/27.91.76, 0232/25.84.27)
u ART ADVERTISING S.R.L. Rmnicu Vlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(tel. 0250/73.54.75, 0744.50.90.99)
u ZIRKON MEDIA S.R.L. Bucureti, str. Clin Ottoi nr. 29
(tel. 250.52.77, 250.22.94, fax 250.56.30)
Acest numr al Monitorului Oficial al Romniei a fost tiprit n afara abonamentului.
Regia Autonom Monitorul Oficial, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti,
IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 i 410.47.23
Tiparul: Regia Autonom Monitorul Oficial
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 479 bis/7.VI.2005 conine 216 pagini. Preul: 481.000 lei vechi/48,10 lei noi ISSN 14534495
EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR
&JUYDGY|032033]