Sunteți pe pagina 1din 159

Capitolul 1 CONINUTUL SI FUNCIILE MONEDEI...........................................................

6
1.1 Concept............................................................................................................................6
1.2 Definiia instituional a monedei...................................................................................7
1.2.1 Schimbul de mrfuri i costurile sale....................................................................7
1.2.2 Trocul i economia monetar................................................................................8
1.3 Funciile monedei..........................................................................................................10
1.3.1 Moneda, instrument unic de schimb...................................................................10
1.3.2 Funcia de msurare !etalon" a #alorii bunurilor schimbate.............................11
1.3.3 Moneda ca mi$loc de transfer al #alorilor...........................................................11
1.3.% Moneda, ba& a creditului....................................................................................11
1.4 Semnele monetare.........................................................................................................11
1.5 uterea de cumprare a !anilor.....................................................................................12
Capitolul 2 MASA MONETAR..............................................................................................14
2.1 Criterii formale "i instituionale de delimitare #ntre di$erse cate%orii de moned........14
2.1.1 'nstrumentele de (lat aflate la dis(o&iia sectorului nebancar.........................1%
2.1.1.1 &oneda fiduciar...........................................................................................15
2.1.1.2 &oneda scriptural 'de !anc(.......................................................................16
2.1.2 )cti#ele c#asimonetare aflate la dis(o&iia sectorului nebancar........................17
2.1.3 *e(o&itele i (lasamentele +n #alut....................................................................17
2.1.% Moneda ,de facto-...............................................................................................18
2.1.. Moneda aflat la dis(o&iia sectorului bancar/ ,moneda (rimar- !moneda central-,-ba&a
monetar-"..............................................................................................................................10
2.2 )%re%atele monetare &1* &2* &3 "i &4......................................................................21
2.2.1 Masa monetar +n sens restr1ns !instrumentele de (lat" 2 M1. 3ite&a de circulaie a
monedei...................................................................................................................................21
2.2.2 Masa monetar +n sens lar4 !de(o&itele la termen i alte (lasamente lichide" 2 M2, M3, i
M%............................................................................................................................................22
2.2.3 5omenclatura a4re4atelor monetare +n 6om1nia..............................................23
Capitolul 3 POLITICI MONETARE........................................................................................24
3.1 +!iecti$ele politicii monetare.......................................................................................24
3.2 )ciunea asupra ratei do!,n-ii......................................................................................27
3.2.1 7rinci(alele ti(uri de rate ale dob1n&ii................................................................27
3.2.2 6ata dob1n&ii ca #ariabil o(eraional i intermediar....................................28
3.3 Controlul a%re%atelor monetare.....................................................................................31
3.3.1 )le4erea a4re4atelor su(use controlului.............................................................31
3.3.2 Modalitati de control al a4re4atelor monefare...................................................32
3.3.3 Stabilirea #ite&ei de circulaie a monedei............................................................3%
3.4 .nstrumentele politicii monetare....................................................................................35
3.%.1 7olitica ta8ei de rescont.......................................................................................3.
3.4.1.1 /e0nica rescontului........................................................................................36
3.4.1.2 /a1a de rescont "i politic ta1ei de rescont...................................................36
3.%.2 7olitic de o(en mar9et........................................................................................37
3.4.2.1 Suportul operaiunilor de open mar2et..........................................................33
1
3.4.2.2 )ciunea politicii de open mar2et..................................................................33
3.%.3 7olitic re&er#elor obli4atorii...............................................................................30
3.4.3.1 4fectele %enerale ale politicii re-er$elor o!li%atorii......................................40
3.4.3.2 .mpactul politicii re-er$elor o!li%atorii "i %radul de independen al sistemului !ancar. .40
3.%.% 'nter#enionismul direct.......................................................................................%1
3.4.4.1 Selecti$itatea 'diri5area( creditelor.................................................................41
3.4.4.2 Controlul 'plafonarea( creditelor...................................................................42
3.%.. :ontractele selecti#e.............................................................................................%3
3.%.; :on#in4erea moral.............................................................................................%3
3.%.7 7ublicitate i consiliere........................................................................................%3
3.5 olitica monetare #n 6omania "i #n lume.......................................................................43
Capitolul 4 CREAIA MONETAR I OFERTA DE MONED............................................4!
4.1 Contraposturile monedei...............................................................................................45
%.1.1 :ontra(osturile monedei scri(turale...................................................................%.
4.1.1.1 Crearea monedei scripturale..........................................................................45
4.1.1.2 7ene-a monedei scripturale...........................................................................45
4.1.1.3 8atura contraposturilor de moned scriptural..............................................46
%.1.2 :ontra(osturile monedei (rimare........................................................................%7
4.1.2.1 Crearea monedei primare...............................................................................47
4.1.2.2 8atura contraposturilor emisiunii de moned primar..................................47
4.1.2.3 Semnificaia acti$elor !ncii centrale............................................................43
%.1.3 contra(osturile <masei monetare +n sens restr1ns< M1 i ale <masei monetare +n sens lar4<
2 M2.........................................................................................................................................%0
%.1.% :ontra(osturile a4re4atelor M3 i M%. Finanarea monetar i finanarea nemonetar.....0
4.1.4.1 Creaia acti$elor lic0ide.................................................................................50
4.1.4.2 8atura contraposturilor a%re%atelor &3 "i &4..............................................51
4.2 Creaia monetar a !ncilor comerciale........................................................................52
%.2.1 )cordarea i utili&area creditelor..........................................................................3
%.2.2 6olul (ieei interbancare.......................................................................................3
%.2.3 5e#oia de lichiditi a sistemului bancar comercial............................................3
4.3 Creaia monetar a !ncii centrale................................................................................53
%.3.1 :rearea de <moned (rimar ne+m(rumutat< !non borro=ed reser#es".........%
%.3.2 :rearea de <moned (rimar +m(rumutat< !borro=ed reser#es"......................
%.3.3 Semnificaia distinciei +ntre <moneda (rimar +m(rumutat< i <moneda (rimar
ne+m(rumutat<........................................................................................................................
4.4 +ferta de moned..........................................................................................................56
%.%.1 Multi(licatorul de(o&itelor i al creditelor...........................................................7
%.%.2 'nfluena ratei dob1n&ii asu(ra ofertei de moned..............................................8
%.%.3 6olul monetar al Tre&oreriei (ublice....................................................................8
Capitolul ! SISTEMUL "ANCAR #N ROM$NIA #N PERIOADA DE TRAN%IIE LA ECONOMIA DE
PIA......................................................................................................................................6&
2
5.1 6estructurarea sistemului !ancar...................................................................................60
5.2 6e%lementarea* autori-area "i supra$e%0erea acti$itii !ancare..................................61
5.3 9ncile comerciale........................................................................................................63
5.4 +peraii !ancare............................................................................................................64
Capitolul 6 "ANCA NAIONAL A ROM$NIEI....................................................................66
6.1 Statutul 5uridic "i o!iecti$ele 9ncii 8aionale a 6om,niei .........................................66
6.2 olitica monetar "i $alutar a 9.8.6...........................................................................66
6.3 4misiunea monetar......................................................................................................63
6.4 6olul sistemului naional de pli al 9.8.6. +peraiunile 986 cu !ncile. Supra$e%0erea !ancar.
..................................................................................................................................................63
6.5 +peraiunile 986 pe contul statului.............................................................................70
6.6 +peraiunile 986 cu aur "i acti$ele e1terne.................................................................70
6.7 Situaiile financiare ale 986.........................................................................................70
6.3 Conducerea "i administrarea 986................................................................................71
Capitolul ' OPERAIUNILE "ANCARE DE CREDIT...........................................................'2
7.1 +peraiunile !ancare de credit. 7eneraliti. ................................................................72
7.2 Sferele creditului...........................................................................................................72
7.2.1 :reditul comercial................................................................................................72
7.2.2 :reditul obli4atar.................................................................................................73
7.2.3 :reditul i(otecar...................................................................................................7%
7.3 Contractul !ancar de credit............................................................................................77
7.3.1 5oiune i re4lementare le4al. ..........................................................................77
7.3.2 Tehnici $uridice utili&ate (entru creditare. .........................................................78
7.3.3 :ererea de acordare a creditului. .......................................................................70
7.3.% *ocumentaia de credit. ......................................................................................70
7.4 Cate%orii de credite.......................................................................................................30
7.%.1 :lasificri ale creditelor bancare. .......................................................................80
7.%.2 Forme s(eciale ale creditului bancar. >numerare. ...........................................83
7.%.3 :reditul (rin scontarea cambiei sau a biletului la ordin. ..................................83
7.%.% :reditele acordate (e ba&a cecurilor remise s(re +ncasare. ...............................8%
7.%.. :reditele de factorin4. .........................................................................................8%
7.%.; :reditele (entru acti#itatea de leasin4. ...............................................................8.
7.%.7 :reditele de forfetare. ..........................................................................................8;
7.%.8 :reditele (rin semntur. Scrisoarea de 4aranie bancar. ..............................87
7.%.0 :reditele (rin semntur. )#alul cambiei sau a1 biletului la ordin. ................80
Capitolul ( COSTUL CREDITULUI. .....................................................................................)1
3.1 Comisionul ...................................................................................................................:1
3.2 Do!,nda.........................................................................................................................:2
8.2.1 Factorii determinani ai ratei dob1n&ii................................................................02
3.2.1.1 6ata real a do!,n-ii "i rata nominal a do!,n-ii..........................................:3
3
3.2.1.2 Factorii determinani ai ratei reale a do!,n-ii................................................:3
3.2.1.3 6ata nominal a do!,n-ii "i relaia lui Fis0er................................................:4
3.2.1.4 Factorii e1terni ai ratei do!,n-ii....................................................................:4
8.2.2 7luralitatea ratelor dob1n&ii................................................................................0.
3.2.2.1 Factorii determinani ai diferenierii ratelor do!,n-ii....................................:5
Capitolul ) RISCUL #N ACTI*ITATEA "ANCAR................................................................)'
:.1 .ndicatorii de performan !ancar................................................................................:3
:.2 6olul %estiunii riscului !ancar.....................................................................................101
:.3 4$oluia preocuprilor referitoare la %estiunea riscurilor !ancare..............................104
:.4 Clasificarea riscurilor !ancare #n funcie de e1punerea la risc....................................106
:.5 Clasificarea riscurilor !ancare #n funcie de caracteristica !ancar............................107
0...1 :lasificarea riscurilor bancare +n funcie de cau&a i forma lor.....................108
:.6 Clasificarea riscurilor #n funcie de alocarea lor #n cadrul sistemului financiar..........111
:.7 7estiunea %lo!ala a riscurilor !ancare........................................................................113
:.3 .dentificarea "i e$aluarea riscurilor !ancare...............................................................113
:.: Controlul riscurilor......................................................................................................114
:.10 4liminarea ; e$itarea riscurilor..................................................................................114
:.11 Finanarea riscurilor..................................................................................................116
:.12 )coperirea 'reinerea( riscurilor................................................................................116
:.13 /ransferarea riscurilor...............................................................................................117
:.14 7araniile creditelor !ancare.....................................................................................117
0.1%.1 5oiunea, clasificarea i rolul 4araniilor. .....................................................117
0.1%.2 Fide$usiunea !cauiunea". ...............................................................................118
0.1%.3 ?araniile reale mobiliare. ..............................................................................110
0.1%.% )fectarea ca 4aranie a soldului creditor al unui cont bancar !escro= account".............120
0.1%.. '(oteca. .............................................................................................................120
:.15 6ecuperarea creditelor !ancare.................................................................................121
0.1..1 :ontractu1 bancar de credit @ titlu e8ecutoriu. ..............................................121
0.1..2 >8ecutorii bancari. ..........................................................................................122
Capitolul 1& CREDITUL INTERNAIONAL. CREDITELE PENTRU FINANAREA OPERAIUNILOR
DE COMER INTERNAIONAL..........................................................................................12!
10.1 Creditele acordate e1portatorilor pentru finanarea operaiunilor de comer internaional. .........125
10.2 Creditele acordate importatorilor pentru finanarea operaiunilor de comer internaional. ........125
Capitolul 11 CREDITUL DOCUMENTAR...........................................................................12'
11.1 8oiune "i re%lementare. ...........................................................................................127
11.2 rile "i funcia creditului documentar. ...................................................................127
11.3 Formele de !a- ale creditului documentar. .............................................................123
11.3.1 :reditul la #edere. ............................................................................................120
4
11.3.2 :reditul de acce(tare. ......................................................................................120
11.3.3 :reditul cu (lat la termen !diferred (aAment". .............................................120
11.3.% :reditul red clause. ..........................................................................................120
11.3.. :reditul re#ol#in4. ...........................................................................................120
11.3.; Scrisoarea comercial de credit !commercial BC:". .......................................130
11.3.7 :reditul stand bA. .............................................................................................130
11.3.8 :reditul transferabil. .......................................................................................130
11.3.0 7lata creditului documentar. ..........................................................................131
11.4 .ncasso<ul documentar...............................................................................................132
11.%.1 5oiune i re4lementare. .................................................................................132
11.%.2 >ta(ele o(eraiunii de incasso. .......................................................................132
11.%.3 )cordul asu(ra condiiilor de efectuare a o(eraiunii de incasso documentar. 133
11.%.% Drdinul de +ncasare i (redarea documentelor. .............................................133
Capitolul 12 FENOMENUL INFLAIONIST.......................................................................136
12.1 Definiii ale inflaiei ca fenomen cuantifica!il. /ipuri de inflaii #n funcie de cau-ele apariiei "i
de-$oltrii fenomenului inflaionist.......................................................................................136
12.2 4fectele inflaiei. .ndicatorii de cuantificare a inflaiei.............................................146
12.3 &odele teoretice de e1plicare a fenomenului inflaionist.........................................150
5
:a(itolul 1 CONINUTUL SI FUNCIILE MONEDEI
1.1 :once(t
9anii repre-int !unuri ca oricare altele* indiferent c se pre-int su! forma $ariat de la
#nceput* sau su! forma lor proprie. Cu toate acestea su!liniem #nc de la #nceput c este o mare deose!ire
#ntre !ani "i celelalte !unuri. Cele mai multe !unuri sunt destinate consumului* #ntre!uinrii permanente
sau temporare* pe c,nd !anii au ca destinaie sc0im!ul celorlalte !unuri. 9anii circul permanent "i
continuu. Cu c,t !anii sunt mai mult folosii =* cu at,t ei a5ut desf"urrii normale a sc0im!ului de
mrfuri.
9anii au aprut ca urmare a unei #ndelun%ate e$oluii economice.
>a #nceputuri* !anii erau constituii din unele !unuri economice cu o circulaie mai intens "i
mai recunoscut pe -one %eo%rafice c,t mai mari. )ceste !unuri #ndeplineau "i funcia lor de sc0im!* de
!ani* dar "i pe cea normal lor* "i anume de utili-are sau de consum.
Dup un timp #ndelun%at* !anii au luat forma lor proprie "i precis* de$enind moned.
&oneda a fost reali-at la #nceput din metale "i a cptat forma ei consacrat prin metale preioase ? aur
sau ar%int.
@ntr<o prim definiie e1tensi$* moneda este constituit de ansam!lul mi5loacelor de plat
utili-a!ile pentru a efectua plile pe pieele de !unuri "i ser$icii* adic ansam!lul de acti$e acceptate
pretutindeni* de ctre toi "i totdeauna pentru a re%la datoriile %enerate prin sc0im!ul de mrfuri. &oneda
apare deci ca un acti$ care poate fi deinut* sc0im!at* #mprumutat* conser$at. entru a fi acceptat de ctre
toi* $aloarea monedei tre!uie s se !a-e-e pe #ncrederea acelora care o $or deine* #ncredere circumscris
unei anumite comuniti naionale sau internaionale.
6
1.2 *efiniia instituional a monedei
@ntr<o economie comple1 "i #n care deci-iile se adopt descentrali-at de ctre participanii la
$iaa economic 'economie de pia(* moneda este sin%urul instrument de sc0im!* cu a5utorul cruia se
tran-acionea- toate celelalte !unuri.
@ntr<o economie de autoconsum sau c0iar #ntr<o economie domenial sau comunitar* #n care
ne$oile sunt satisfcute direct prin munca unui %rup de oameni aflai su! controlul unei autoriti centrale*
utili-area monedei nu este necesar. )ceast necesitate apare e1clusi$ #ntr<o economie de sc0im!. /otu"i*
o economie de sc0im! poate funciona "i fr moned* cci #ntre a%enii economici se pot sta!ili relaii de
sc0im! #n natur 'troc(* prin care !unurile se sc0im! #n mod direct unul pe altul* fr utili-area monedei.
Se poate #ns demonstra c aceast form de sc0im! 'trocul( este neraional "i c recursul la moned
constituie momentul esenial al a"e-rii funcionrii economiei de sc0im! pe !a-e raionale.
1.2.1 Sc0im!ul de mrfuri "i costurile sale
4conomia de sc0im! poate fi descris simplificat lu,nd ca e1emplu ca-ul unei populaii care
trie"te #ntr<o insul i-olat* relati$ #ntins "i cu relief $ariat. S mai presupunem c acti$itatea economic
a indi$i-ilor care compun populaia respecti$ este descentrali-at 'economia este o Aeconomie de pia(
"i c ne$oile lor sunt difereniate. Ca urmare* indi$i-ii doresc s sc0im!e #ntre ei !unurile pe care le au*
#ns se confrunt cu dificulti atunci c,nd #ncearc s intre unii cu alii #n relaii care s le permit
procurarea !unurilor de care au ne$oie. )ceast situaie este caracteristic oricrei economii de sc0im!B
di$ersificarea ne$oilor "i a procedeelor de producie* de unde necesitatea* dar "i dificultatea sc0im!ului.
4a determin #n mod o!iecti$ or%ani-area spontan* treptat* a efecturii tran-aciilor.
)stfel* indi$i-ii care locuiesc #ntr<o anumit parte a insulei tre!uie s efectue-e* la inter$ale
re%ulate* deplasri #n cealalt parte a teritoriului* pentru a o!ine !unurile de care au ne$oie #n sc0im!ul
propriilor produse. @ns asemenea deplasri presupun eforturi* timp "i c0eltuieli* care aici #m!rac forma
consumrii unei pri din !unurile proprii. Cu alte cu$inte* sc0im!ul implic anumite costuri* care sunt
costuri ale sc0im!ului ca atare* nu ale produciei !unurilor respecti$e.
Costurile %enerate de sc0im!ul de mrfuri se pot %rupa #n dou mari cate%oriiB
Costurile implicate de efectuarea ca atare a tran-aciilor* care cuprind
costurile implicate de transportul mrfurilor* precum "i timpul "i eforturile necesare pentru
a reali-a du!la coinciden #ntre dorinele $,n-torilor "i ale cumprtorilorB fiecare
participant la sc0im! tre!uie s posede e1act !unul de care are ne$oie partenerul su "i s
doreasc e1act !unul de care dispune acesta din urmC
Costurile a"teptrii* care cuprind* pe de o parte* costurile o!iecti$e* %enerate
de stocarea "i deteriorarea mrfurilor #n timpul pstrrii "i al transportului* iar pe de alt
parte* costurile su!iecti$e* suportate de indi$i-i prin faptul c tre!uie s<"i am,ne
satisfacerea dorinelor.
)%enii economici din comunitatea uman luat spre e1emplificare tre!uie* deci* s ia o
deci-ie economic* "i anume s sta!ileasc inter$alul de timp #ntre dou e1pediii* astfel #nc,t costurile
o!iecti$e "i su!iecti$e implicate de sc0im!ul de mrfuri s fie minime.
Costurile implicate de efectuarea ca atare a tran-aciilor sunt le%ate de
e1pediia #n sine* iar ca urmare nu depind de cantitatea de !unuri tran-acionate. &rimea
pe unitatea de timp a acestor costuri este cu at,t mai redus* cu c,t inter$alul de timp care
se scur%e #ntre dou e1pediii este mai mare* iar cantitatea de !unuri tran-acionate este
mai ridicat. Costurile respecti$e sunt* deci* descresctoare #n raport de durata perioadei
de timp #ntre dou e1pediii.
Costurile a"teptrii cresc #n raport cu mrimea inter$alului de timp #ntre
dou e1pediii.
7
1.2.2 /rocul "i economia monetar
)%enii economic care intr #n relaii de sc0im! pot ale%e #ntre di$erse forme de or%ani-are a
sc0im!uluiC forma cea mai simpl este sc0im!ul #n natur 'trocul sau trampa(* iar cea mai de-$oltat este
economia monetar.
@ntr<o economie de troc pur* a%enii suport costuri comerciale ridicate* deoarece tre!uie nu
numai s asi%ure amintita du!l coinciden #ntre dorinele "i posi!ilitile lor de sc0im!* ci "i s
sta!ileasc* #n cadrul fiecrei tran-acii #n parte* raportul de sc0im! adec$at. De asemenea* sc0im!ul unui
!un pe altul comport un risc important* "i anume cel de a ac0i-iiona un o!iect a crui $aloare se
modific la fiecare nou tran-acie. )%enii economici $or e-ita* deci* s fac sc0im!urile pe care le
doresc* p,n ce $or fi si%uri c raporturile de sc0im! sunt suficient de sta!ile pentru a putea fi considerate
corecte.
@ntr<o economie de pia primiti$* #n care sc0im!urile se efectuea- cu oca-ia t,r%urilor*
iarmaroacelor etc.* situaia a%enilor economic se ameliorea- mult. @n acest ca-* $,n-torii "i
cumprtorii se adun #ntr<un loc anume "i la dat precis* cunoscute cu anticipaie* ceea ce permite
concentrarea actelor de cerere "i ofert indi$iduale "i* deci* cre"terea pro!a!ilitii ca acestea s se
#nt,lneasc. Ca urmare* at,t reali-area du!lei coincidene amintite* c,t "i sta!ilirea unor raporturi de
sc0im! adec$ate de$in mai u"oare. Sc0im!urile sunt "i mai mult facilitate #n ca-ul #n care pentru fiecare
cuplu de !unuri se or%ani-ea- un sector anumit* iar fiecare din sectoarele respecti$e de$ine* la r,ndul
su* etalon. )stfel* #ntr<o economie #n care e1ist n !unuri* $or e1ista 1;2n'n<1( sectoare de acest tip "i*
deci* tot at,tea preuri ArealeD sau Arelati$eD* e1primate su! forma altor !unuri.
+ #m!untire considera!il se o!ine* #ns* numai prin ale%erea unui !un care pre-int
caliti intrinseci at,t de e$idente* #nc,t orice a%ent #l accept #n sc0im!ul propriilor !unuri. )ceast
moned ? marf de$ine* pe de o parte* instrument curent de sc0im!* iar pe de alt parte* etalon de natur
s permit simplificarea sistemului de preuri. @ntr<ade$r* #n ca-ul a n !unuri* dintre care unul ser$e"te
drept etalon pentru e1primarea $alorii celorlalte !unuri* $or e1ista doar 'n<1( preuri. 4ste* #ns* e$ident c
nu $a putea fi utili-at ca moned dec,t un !un a crui $aloare este suficient de sta!il pentru ca a%enii
economici s #l accepte #n permanen ca intermediar de sc0im!. &oneda ? marf tre!uie* deci* s fie
apt s<"i conser$e puterea de cumprare #ntre dou acte de sc0im!. )ceast etap marc0ea- trecerea la
economia modern.
@n final* !unul ales ca moned nu $a mai fi dorit #n primul r,nd pentru utilitatea sa proprie* ci
pentru utilitatea repre-entat de funciile sale pentru cei care #l folosesc. 4ste* deci* deplin posi!il ca* la un
moment dat* utili-atorii s alea% drept instrument de sc0im! un !un fr $aloare intrinsecC acesta este
stadiul monedei fiduciare.
)!ordarea monedei #n e$oluia sa istoric e$ideniat tendina de demateriali-are a monedei*
metamorfo-a acesteia* de la moneda metalic p,n la crile de credit* p,n la moneda electronic.
De<a lun%ul timpului* %enerali-,ndu<se* trocul impune un anumit element* #n cadrul tuturor
celorlalte* care s ser$easc drept element de comparaie* ca etalon al $alorilor* etalon care nu putea fi
dec,t o moned a!stract* fr repre-entare concret.
Spr%,nd trocul* moneda material a cunoscut* #n e$oluia sa* mai multe fa-e succesi$eB
&oneda ? marfB iniial* pentru efectuarea plilor sau re%larea
sc0im!urilor* a fost utili-at un !un material* o marf aleas din multe altele* a$,nd caliti
adec$ate 'conser$are* di$i-i!ilitate* #ncredere* $aloare de #ntre!uinare(C
&oneda metalicB prin calitile lor 'frumusee* di$i-i!ilitate* raritate*
inaltera!ilitate(* metalele preioase au fost uni$ersal acceptate "i u"or conser$ate. .niial
Ac,ntritD "i AsocotitD* moneda metalic a fost apoi A!tutD* puterea politic
re-er$,ndu<"i treptat dreptul emiterii semnelor monetare "i definirii etalonului monetar.
4mis de AprinD 'de su$eran( moneda a$ea un coninut de metal %arantat "i poseda
puterea de a Aeli!eraD pe indi$id de datorii 'impo-ite datorate(. @n -ilele noastre aceast
form de moned su!-ist su! forma monedei di$i-ionare.
De la moneda care a$ea $aloare intrinsec 'aur sau ar%int(* s<a a5uns* #n e$oluia sc0im!urilor*
la o moned fr $aloare #n sine sau cu o $aloare pur sim!olic* fi1at de ctre autoritatea pu!lic*
moned care se pre-int su! forme din ce #n ce mai Ademateriali-ateD.
3
9iletul sau !ancnota 'moneda fiduciar(. >a ori%ine* un simplu certificat de
depo-it de moned metalic la o !anc 'suma !iletelor neput,nd dep"i pe aceea a stocului
de metal(* !iletul se transform #ntr<o $erita!il moned fiduciar* emi,ndu<se !ilete #ntr<
o $aloare mult mai mare dec,t aceea conser$at de metal* a$,nd la !a- #ncrederea c nu
toi deintorii de !ilete $or solicita* #n acela"i timp* con$ersia acestora #n metalul din
depo-itele !ancare. 6eali-at la #nceput de particulari "i de ctre !nci* emisiunea acestor
!ilete a de$enit treptat pri$ile%iul statului* pri$ile%iu #ncredinat 9ncii Centrale. @n
pre-ent* !iletul nu mai poate fi con$ertit #n metal* neput,nd fi refu-at 'curs forat(.
Contul 'moneda scriptural(. Similar apariiei A!iletuluiD* depo-itarea
!iletelor la !anc a condus la utili-area acestor depo-ite pentru a se efectua re%lementarea
datoriei prin $irament 'transfer #ntre conturi(. 6iscul ca cererea de !ancnote din depo-ite
s fie manifestat simultan de ctre toi deponenii fiind minim* moneda scriptural $a fi
creat de !nci* alimentarea conturilor fc,ndu<se prin acordarea de #mprumuturi 'credite
!ancare(.
Cartelele ma%netice 'moneda electronic(. .no$aia te0nolo%ic* aceasta
permite stocarea unei puteri de cumprare #ntr<o cartel Apltit anteriorD* cartelele
eli!erate de ctre !nci titularilor de conturi fiind utili-ate pentru efectuarea plilor. Suma
stocat #ntr<o cartel ma%netic 'e$entual #ntr<un semn electronic( pre-int o diferen
esenial fa de moneda scriptural* deoarece AsediulD monedei nu mai este un depo-it la
$edere* indi$iduali-at* ci c0iar cartela #ns"i* a crei simpl deinere este do$ada creanei
purttorului asupra emitentului '!anca(.
)ceast caracteristic apropie aceast sum stocat de monedele de aur sau ar%int*
difereniindu<se* totu"i* su! dou aspecteB
8u au curs le%alC
8u pot fi reutili-ate 'precum* de e1emplu* !ancnotele(.
4$oluia monedei a condus la apariia monedei imateriale 'dispariia total a suportului
material(* su! forma crilor de credit* facilitilor de cas* linii automate de credit* creditele confirmate*
permi,nd efectuarea de cumprri sau re%larea datoriilor #n acela"i fel ca !iletele sau conturile* frontiera
dintre creditul automat "i moned de$ine foarte fluent.
Succesiunea cronolo%ic a formelor sc0im!urilor monetare* utili-at din moti$e didactice* nu
corespunde totu"i unei realiti istorice. @n acest sens* #n forma sa pur* trocul nu pare c ar fi e1istat*
sc0im!urile #n comunitile primiti$e fc,ndu<se #n modaliti comple1e. De e1emplu* operaiunile #n
cont curent sunt cunoscute #n 9a!ilonul secolului E.. #nainte de CristosC !imetalismul aur sau ar%int
e1ista #n >i!ia* fiind introdus de Cresus #n secolul E. #nainte de CristosC moneda ? 0,rtie a fost emis #n
C0ina secolului ... #nainte de Cristos.
:
1.3 Funciile monedei
1.3.1 &oneda* instrument unic de sc0im!
)ceast funcie a monedei a aprut ca urmare a necesitii crerii unui instrument care s
mi5loceasc sc0im!ul economic. )cest instrument de sc0im! ser$e"te #n acela"i timp ca msur a $alorii
!unurilor sc0im!ate.
roducia* circulaia* consumul sunt reali-ate prin mai multe cicluri de operaiuniB
& ? 9 ? &
9 & 9
)cestea se reali-ea- continuu prin inter$enia monedei.
&i5locirea sc0im!ului este cea mai important funcie a monedei* pentru c "i economia de
pia se !a-ea- #n cel mai #nalt %rad pe sc0im!. 4conomia de sc0im! este o economie a !anului.
&oneda poate #ndeplini funcia de sc0im!* pentru c este sin%ura marf %eneral acceptat.
Fiecare dintre participanii la sc0im! "tie c o poate ceda pentru a o!ine un alt !un de care are ne$oie.
&oneda nu numai c mi5loce"te sc0im!ul* dar #l "i simplific.
rin pre-ena monedei nu mai este ne$oie de pre-ena simultan a dou produse. Cu a5utorul
monedei* sc0im!ul se descompune #n dou acteB $,n-are "i cumprare* desprite #n timp "i spaiu. rin
moned* sc0im!ul are mult mai mult li!ertate de aciune "i de mi"care.
ro%resul omenirii se datorea- #n !un parte inter$eniei monedei #n sc0im!ul produselor "i
ser$iciilor.
Funcia de instrument unic de sc0im! a monedei d posi!ilitatea disocierii flu1urilor reale
'specifice trocului(* #n flu1uri reale "i monetare '$,n-are(* iar apoi #n flu1uri monetare "i flu1uri reale
'cumprare(.
)!ord,nd funcia de mi5loc unic de sc0im! a monedei* nu putem face a!stracie de rolul
finanator al acesteia. articipanii la pia au ne$oie #n preala!il de #ncasri #n moned pentru a a$ea
capacitatea de a cumpra produsele "i ser$iciile de care au ne$oie 'inclusi$ produse de in$estiii(.
10
1.3.2 Funcia de msurare 'etalon( a $alorii !unurilor sc0im!ate
&i5locind sc0im!ul* moneda ser$e"te la msurarea $alorii acestor !unuri ce se sc0im!.
Ealoarea !unurilor sc0im!ate este e1primat #n !ani* #n moned. Deci* #n mod firesc
instrumentul de msurare a $alorii mrfurilor este moneda* pentru c ea este un numitor comun #ntre
!unuri etero%ene.
)ceast funcie a de$enit tot mai necesar o dat cu de-$oltarea economic "i implicit
di$ersificarea "i multiplicarea !unurilor.
&oneda este in$aria!il* numai puterea ei de cumprare cre"te sau scade pentru asi%urarea
unei ec0i$alene pe pia. Dac o moned se deprecia-* dunea- celor ce o posed "i folose"te celor ce o
datorea-. Dac puterea de cumprare a monedei cre"te* folose"te celor ce o posed "i dunea- celor ce o
datorea-.
Eariaia puterii de cumprare a monedei este #n contradicie cu funcia acesteia de etalon al
$alorii "i cea de sc0im! de !unuri.
Dac moneda ca msur a $alorii nu este fi1* sta!il* apare de-ordinea #n economie*
cumprtorii fiind mereu pclii* de-a$anta5ai.
@n calitatea de msur a $alorii mrfurilor ce se sc0im!* moneda este "i instrument de plat.
)utoritatea statului tre!uie s cree-e o moned le%al* unanim acceptat de toi AactoriiD de pe
pia. rin mi5locirea acestei monede sunt lic0idate toate o!li%aiile #ntre ace"ti actori. &oneda naional
unic tre!uie s constituie sin%urul mi5loc le%al de plat. Statul "i autoritile* a%enii economici "i
persoanele fi-ice sunt datoare s o accepte la plat.
Statul se #n%ri5e"te ca moneda naional s fie sta!il "i pentru aceasta ela!orea- politica
monetar.
1.3.3 &oneda ca mi5loc de transfer al $alorilor
)ceast funcie poate fi #ndeplinit* #ntruc,t moneda poate cuprinde o $aloare mare #ntru<un
$olum mic. De asemenea* moneda are o $aloare mai constant* mai sta!il "i care poate fi sc0im!at pe
alte $alori. rin aceast funcie* moneda permite transferul de $alori dintr<un loc #n altul. De asemenea*
c,nd sc0im!urile de mrfuri sunt ine%ale* se poate face compensarea $alorilor rmase neac0itate.
C0iar a$uia unei persoane fi-ice poate fi mai u"or transfera!il #n !ani* dec,t #n !unuri.
1.3.% &oneda* !a- a creditului
Creditul este de multe ori emisiune monetar. + dat ce a fost apro!at creditul* se desc0ide un
cont clientului solicitant* iar acesta face din acest cont* pli di$erse.
9anii din cont sunt !ani reali* moned scriptural.
De asemenea* moneda ser$e"te pentru efectuarea unor pli am,nate. &oneda mi5loce"te*
deci* creditul. )c0itarea unor !unuri se poate face ulterior* conform contractelor #nc0eiate #ntre parteneri.
@n al treilea r,nd* moneda st la !a-a emisiunii "i circulaiei titlurilor de credit 'o!li%aiuni*
cam!ii* !ilete la ordin(. /oate acestea au o $aloare nominal* una de pia* etc.* dar e1primate #n moned.
@n aceste tran-acii este indicat ca moneda s ai! o $aloare c,t mai constant* !a-at pe o putere de
cumprare relati$ ridicat.
1.4 Semnele monetare
+ dat cu de-$oltarea economiilor a crescut cantitatea de !unuri supuse sc0im!ului* pe c,nd
producerea de moned ? marf sau metalic 'metalele preioase( era limitat. ) aprut un de-ec0ili!ru
#ntre cererea "i oferta de moned marf* ceea ce a a$ut drept efect apariia monedei de 0,rtie 'fiduciare(.
&oneda de 0,rtie se pre-int su! dou formeB
9ancnotele '!iletele de !anc(C
&oneda de cont 'scriptural(.
)pariia monedei de 0,rtie a a$ut precedente #n efecte de comer sau scrisori de sc0im!. 4a a
aprut prima dat #n 4uropa la sf,r"itul secolului al F.. ? lea "i a a$ut drept cau-* limitarea pericolului
11
transportului de moned metalic. 4fectele de comer propriu<-ise sau tratele comerciale au aprut de fapt
#n secolele FE.. ? FE....
Scrisoarea de sc0im! "i tratele nu au o $aloare intrinsec. 4le sunt doar un an%a5ament de
plat al celui ce le emite* pentru o anumit dat.
@n aceea"i perioad apar primele !ilete de !anc "i moned de cont.
&oneda de 0,rtie sau !iletele de !anc puteau fi sc0im!ate oric,nd #n moned metalic* la
%0i"eele !ncii "i era %arantat de re-er$a de aur ? moned pe care o deinea !anca emitent. &oneda de
0,rtie s<a %enerali-at #n secolul al F.F ? lea.
&oneda de cont sau scriptural a aprut ca urmare a de-$oltrii !ncilor comerciale* #n a doua
5umtate a secolului al F.F ? lea.
9ncile comerciale au creat moneda de cont* adic #nscriau #ntr<un cont suma de !ani deinut
de un client al su ? titular de cont. )ctualmente* sunt mult mai multe forme ale monedei scripturale
printre care amintim aici cecurile "i $iramentele 'ordinul de $irament* de plat(.
&oneda scriptural "i moneda de 0,rtie sunt forme ale monedei semn* "i au acelea"i funcii "i
$aloare precum moneda marf.
4misiunea monedei este un drept al statului* care delea% #n acest scop* o instituie de
emisiune* care de re%ul este !anca central.
/reptat* moneda semn $a lua locul monedei marf.
Su! form de $alut* moneda semn preia "i rolul de a reali-a tran-aciile pe plan internaional*
a$,ndu<se #n $edere #ns* con$erti!ilitatea.
@n epoca modern* se face "i emisiune de moned internaional de ctre F&. 'DS/( sau
Sistemul &onetar 4uropean '4CG* 4G6+(.
S<a a5uns "i la dispariia '#n unele ca-uri( a suportului de 0,rtie al monedei scripturale prin
apariia crilor electronice de plat "i de credit* care #nlocuiesc cecurile clasice.
1.5 7uterea de cum(rare a banilor
uterea de cumprare este dat de $aloarea monedei. )ceast $aloare se calculea- la r,ndul
ei pe !a-a cantitii de !unuri ce pot fi procurate cu o unitate monetar* deci pe !a-a preurilor.
uterea de cumprare a unei monede este $aria!il* deoarece cantitatea "i $aloarea !unurilor
ce pot fi procurate difer "i ele.
Eariaia $alorii monedei "i deci a puterii ei de cumprare este #n funcie deB
erioadeC
>ocC
Situaii con5ucturale.
6e-ultatul se concreti-ea- #n fluctuaiile de pre.
@ntr<o economie insta!il* caracteri-at prin inflaie* e$ident c aceast fluctuaie este de fapt*
o cre"tere permanent a preurilor* care de multe ori ia forme %alopante. @n aceste perioade* puterea de
cumprare a monedei naionale este %reu de determinat "i se sc0im! rapid #n sensul descre"terii ei.
)sanarea monetar din perioadele de cri- are mare #nsemntate pentru sta!ilirea puterii de
cumprare a monedei naionale.
)ceast asanare poate fi efectuat "i prin limitarea circulaiei monedei de 0,rtie. @n orice
moment tre!uie fi1at un raport raional #ntre circulaia monetar "i cantitatea de produse "i ser$icii
reali-ate de economia real. C,nd moneda a$ea acoperire #n aur sau ar%int* puterea ei de cumprare era
apropiat de $aloarea intrinsec a aurului sau ar%intului coninut de fiecare moned. Cu at,t mai mult
e1ista aceast acoperire* c,nd monedele erau confecionate din aur sau ar%int.
uterea de cumprare a monedei poate cre"te prin aplicarea unor msuri deflaioniste. Deflaia
presupune #n primul r,nd restr,n%erea semnelor monetare aflate #n circulaie. De asemenea* tre!uie a$ut
#n $edere a!u-ul de credit* care alturi de a!u-ul de 0,rtie moned constituie cau-e principale ale inflaiei
ridicate "i deci ale puterii reduse de cumprare a monedei. Statul tre!uie s<"i ec0ili!re-e !u%etul numai
prin $enituri normale* nu prin emisiune de moned. Deflaia este #n mare parte sinonim #n aceast
situaie cu re$alori-area sau aprecierea monetar.
12
rin inflaie* preurile cresc "i se creea- o situaie economic de fapt* care nu poate fi
sc0im!at dintr<o dat. Cre"terea preurilor poate fi !rusc "i #nalt. Scderea lor* deci re$enirea la situaia
iniial* este foarte comple1 "i aproape imposi!il de reali-at.
+ putere de cumprare sta!il se poate reali-a prin e1istena e1cedentelor !u%etare "i a
!alanei de pli e1terne.
@n sf,r"it* o reform monetar profund poate redimensiona puterea de cumprare a monedei.
13
:a(itolul 2 MASA MONETAR
@ncercarea de a msura cantitatea de moned se traduce* #n ali termeni* #ntr<un demers de
constituire a a%re%atelor monetare. +!iectul unui astfel de demers re-id #n efortul determinrii capacitii
poteniale de a c0eltui a su!iecilor economici* a cror acti$itate principal este de a inter$eni pe piaa
!unurilor "i ser$iciilor* de a produce* de a ac0i-iiona* de a $inde* de a economisi* adic su!iecii
economici care* prin aciunile lor* 5oac un rol ma5or #n cre"terea economic "i inflaie.
&surarea cantitii de moned depinde de ale%erea criteriilor pe !a-a crora* pe de o parte* se
#nre%istrea- deintorii "i formele de moned considerat* iar* pe de alt parte* se sta!ile"te distincia
dintre acti$ele financiare monetare "i nonmonetare.
&oneda este o crean* o form de a$ere. Dar nu toate creanele sunt moned* dintr<un moti$
foarte simplu "i anume c ele nu pot circula li!ere 'de e1. Depo-itele !ancare(.
)$erea monetar este utili-at pentru sc0im!* pentru procurarea altor acti$e #n $ederea
o!inerii unui profit. De pild* sunt cuprinse aici depo-itele pe diferite termene sau procurarea de $alut.
@n practic* de multe ori este dificil s separm acti$ele monetare de cele nemonetare.
&oneda apare ca o crean #n !ilanurile firmelor* a%enilor economici.
)cti$ele monetare sunt formate #n primul r,nd din numerar "i depo-ite* dar "i re-er$ele #n
numerar ale !ncilor "i depo-itele !ncilor la !anca central "i de emisiune. Cele de mai sus sunt creane
monetare pentru c sunt creane asupra unor !nci* fie ele !nci centrale sau !nci de depo-ite.
&asa monetar este format din totalitatea acti$elor care pot fi utili-ate pentru o!inerea de
!unuri "i ser$icii* c,t "i pentru ac0itarea datoriilor. 4a mai poate fi definit ca totalitatea produselor
monetare create la un moment dat "i puse la dispo-iia economiei "i societii dintr<o ar.
Formele monedei sunt la fel de di$erse ca "i ne$oile practice ale sc0im!ului monetar pe care
acestea le satisfac. De aceea* nu e1ist nici un principiu aprioric #n funcie de care o form monetar s
poat fi considerat mai autentic dec,t altele. Cu toate acestea* p,n #n anul 1:14* moneda metalic* din
aur sau ar%int* era considerat ca fiind sin%ura form monetar $ala!il* #n timp ce toate celelalte forme
'!ancnote* depo-ite #n conturile !ancare* etc.( a$eau $aloare doar dac erau con$erti!ile oric,nd #n
aceast moned ? marf.
Dup a!andonarea %enerali-at a con$erti!ilitii #n aur '#nceput #n anul 1:14 "i #nc0eiat #n
anul 1:71* prin deci-ia autoritilor americane de a deta"a dolarul de aur(* a de$enit c,t se poate de
limpede c moneda #"i #ndepline"te funciile independent de suportul su material. @ncrederea #n moned*
care p,n #n anul 1:14 se !a-a pe con$erti!ilitatea sa #n aur* a de$enit o #ncredere #n #nsu"i sistemul de
emisiune a monedei "i #n capacitatea autoritilor de a disciplina acest sistem.
@n economiile moderne* moneda este un fenomen social* cu caracter deopotri$ instituional "i
con$enional. )ceast e$oluie istoric este surs de comple1itate* iar ca urmare* este necesar
in$entarierea mai precis a formelor monetare "i a modului lor de reflectare #n sistemele de clasificare cu
care operea- anali-a economic "i monetar actual.
2.1 :riterii formale i instituionale de delimitare +ntre di#erse cate4orii de moned
@n ca-ul #n care moneda ar #ndeplini doar funcia de instrument de sc0im!* numrul formelor
monetare ar fi foarte redus. @n realitate* moneda #ndepline"te "i alte funcii* iar ca urmare sunt AmonedD
"i sunt considerate ca atare "i anumite acti$e foarte apropiate de moneda tradiional* care #ndeplinesc "i
ele rolul de acti$e lipsite de risc ? rol specific monedei.
2.1.1 .nstrumentele de plat aflate la dispo-iia sectorului ne!ancar
&oneda #n sens strict sunt considerate doar instrumentele de plat deinute de a%enii
economici nefinanciar 'populaia* #ntreprinderi "i or%anisme ale administraiei de stat(. )cti$ele monetare
deinute de !nci "i utili-ate pentru plile proprii ale acestora constituie o moned special* care nu este
inclus #n di$ersele definiii ale conceptului de AmonedD. 4le sunt cuprinse #ns #n statisticile monetare
mai comple1e.
Formele monetare cele mai rsp,ndite sunt !ancnota '!iletul de !anc( "i moneda scriptural
'de cont(* e1istent su! form de depo-ite !ancare la $edere. e l,n% acestea* mai e1ist mone-i
14
di$i-ionare sau alte tipuri de mone-i metalice* care permit efectuarea plilor mrunte* precum "i* #n unele
ri* moned a /re-oreriei pu!lice* constituit din !ilete de 0,rtie emise de /re-oreria pu!lic sau fin
moned de cont creat de aceasta 'depo-ite e1istente #n conturile desc0ise la /re-oreria pu!lic(. De
asemenea* #n unele ri* e1ist moned de cont su! form de depo-ite la $edere #n conturile de cecuri
po"tale* #n conturile desc0ise la casele de economii* etc.
9ancnotele "i mone-ile metalice constituie numerarul sau moneda fiduciar* iar toate
cate%oriile de depo-ite la $edere formea- moneda scriptural* de cont sau de !anc.
2.1.1.1 Moneda fiduia!"
Denumirea de Amoned fiduciarD se e1plic prin ori%inea istoric a formei monetare
respecti$e. )stfel* #nc din 4$ul &ediu* !anc0erii au #nceput s remit clienilor lor* care le #ncredinau
mone-i din aur sau ar%int* respecti$ metale preioase su! form de !i5uterii* lin%ouri* etc.* recipise
'c0itane( nominati$e* care constatau e1istena Adepo-ituluiD "i pe care titularii le puteau transfera altor
persoane. @n modul acesta* circulaia ArecipiselorD s<a %enerali-at #n mod treptat* de"i mult $reme ea a
rmas re-er$at tran-aciilor efectuate de comerciani.
+ mutaie important apare apro1imati$ #n secolul al FE.. ? lea* c,nd !ncile au #nceput s
pun #n circulaie ArecipiseD care constatau nu un depo-it constituit #n preala!il de client* ci pur "i simplu
creditul acordat de !anc clientului su. @n modul acesta* practica !ancar a de%a5at #n mod treptat
principiul emisiunii !iletelor pe calea creditului.
@n secolul al F.F ? lea* se produce o nou mutaie important* "i anume #ncredinarea
emisiunii !ancnotelor !ncilor centrale* numite* de aceea* "i A!nci de emisiuneD. /otodat* emisiunea
!ancnotelor a fost re%lementat foarte strict. &one-ile de aur "i de ar%int au continuat s fie forma de
moned cea mai cutat* #ns !ancnotele se utili-au de5a pe scar lar%* fiind admise #n plat pentru
acelea"i moti$e pentru care erau admise ArecipiseleD #n 4$ul &ediu "i #n epoca 6ena"teriiB comoditatea
utili-rii* #ncrederea inspirat de emitentul lor "i raritatea mone-ilor metalice. Din acest punct de $edere*
de e1emplu* este raional a a$ea un tip de moned a crei cantitate poate cre"te odat cu amplificarea
$olumului afacerilor.
@n anul 1:14* odat cu i-!ucnirea primului r-!oi mondial* rile europene au fost ne$oite s
suspende con$erti!ilitatea #n aur a !ancnotelor. @n modul acesta* caracterul fiduciar al !ancnotelor s<a
accentuat* iar a%enii economici s<au o!i"nuit treptat ca moneda s nu mai fie marf "i s nu mai ai! o
$aloare intrinsec* ci doar o $aloare de sc0im!.
@n sistemele monetare contemporane* !ancnotele "i mone-ile metalice sunt emise de
Ainstitutul de emisiuneD* mai precis de !anca central* de unde "i denumirea lor de Amoned centralD.
9anca 8aional a 6om,niei* de e1emplu* dispune de propria sa fa!ric de !ancnote '.mprimeria( "i de
propria sa fa!ric de mone-i '&onetria(* care confecionea- semnele monetare folosite pe teritoriul
rii. )ceasta #nseamn c #ntre Afa!ricareaD "i Aemisiunea de monedD e1ist o anumit deose!ire.
)stfel* un !ilet Afa!ricatD de .mprimerie este AemisD* adic de$ine oficial moned* doar #n
momentul #n care este pus #n circulaie de ctre 9anca 8aional* #n calitate de A!anc de emisiuneD
'!anca central(. + asemenea !anc nu are '#n principiu( clieni din sectorul ne!ancar al economieiB ea nu
furni-ea- #n mod direct !ancnotele sale #ntreprinderilor* instituiilor "i populaiei. Clienii !ncii de
emisiunea '!ncii centrale( sunt !ncile comerciale "i /re-oreria statuluiC necesarul de !ancnote al
pu!licului este satisfcut prin intermediul acestora din urm.
9anca de emisiune '!anca central( este o!li%at s respecte anumite re%uli de emisiuneB ea
acord credite /re-oreriei statului* #ns $olumul acestor credite este limitat prin le%eC de asemenea* !anca
de emisiune cedea- moneda sa !ncilor comerciale #n sc0im!ul titlurilor sau celorlalte %aranii pe care le
pretinde pentru creditele de refinanare pe care le acord acestora din urmC operaiunile de apro$i-ionare
cu !ancnote sunt* a"adar* %eneratoare de costuri pentru !ncile comerciale* cci acestea din urm tre!uie
s plteasc o anumit do!,nd pentru #mprumuturile prin care #"i procur !ancnotele necesare.
Formalismul "i controlul pe care !anca central #ncearc s #l e1ercite tot timpul asupra
monedei sale %arantea- raritatea acesteia* ceea ce permite meninerea #ncrederii #n moneda respecti$.
&one-ile metalice ? di$i-ionare sau nu ? sunt "i ele moned fiduciar* deoarece $aloarea lor
nominal este mult mai mare dec,t $aloarea lor intrinsec '$aloarea comercial a metalului din care sunt
15
confecionate(. De re%ul* ele sunt fa!ricate "i emise tot de ctre !anca central* #ns #n unele ri 'ca* de
e1emplu* Frana( anumite tipuri de mone-i sunt emise de /re-oreria pu!licC aceasta constituie o
reminiscen material a dreptului de a !ate moned* care* #n trecut* era pri$ile%iul su$eranilor* #ns nu
are nici un fel de importan practic. 9anca central '"i* e$entual* /re-oreria pu!lic(* Amoneti-ea-D
piesele metalice e1act la fel ca "i !iletele de 0,rtie* "i anume pun,ndu<le #n circulaie prin operaiunile pe
care le efectuea- cu !ncile comerciale "i cu /re-oreria statului* care* la r,ndul lor* satisfac ne$oile
pu!licului.
9ancnotele "i mone-ile confecionate din metal o!i"nuit sunt actualmente sin%urele forme de
moned care au un caracter le%al "i oficial* deoarece cealalt form principal de moned ? moneda
scriptural ? este* de fapt* o moned a !ncilor* folosit e1clusi$ #n circuitul inter!ancar al acestora.
2.1.1.2 Moneda #!i$%u!a&" 'de (an")
&oneda scriptural 'de !anc( este mult mai recent dec,t moneda scriptural. 4a s<a
%enerali-at #n )n%lia #n secolul al F.F ? lea* dup ce* prin Aeel actD* emisiunea de !ancnote a 9ncii
)n%liei a fost foarte strict re%lementat. Ca urmare a acestei re%lementri restricti$e* con5u%ate cu
cre"terea $olumului comerului* care a a$ut loc #n )n%lia #n a doua 5umtate a secolului al F.F ? lea*
circulaia fiduciar a de$enit insuficient* iar !ncile en%le-e au #nceput s desc0id conturi clienilor lor
"i s alimente-e aceste conturi nu numai "i nu #n primul r,nd prin depunerile efectuate de titulari* ci* din
ce #n ce mai mult* prin creditele acordate de !nci clienilor lor pentru a facilita tran-aciile acestora din
urm. ) aprut* astfel* un nou fenomenB Acreditele fac depo-iteleD* nu Adepo-itele fac crediteleD ? cum se
#nt,mplau lucrurile de secole #ntre%i. &ai tre!uie adu%at c aceste depo-ite erau oric,nd con$erti!ile #n
!ancnote.
@n alte ri* moneda fiduciar era mult mai important* iar marile !nci #nfiinate #n secolul al
F.F ? lea "i<au #nceput acti$itatea prin colectarea de depo-ite de la pu!lic. Cci* #n epoca respecti$*
a%enii economici puteau ceda !ncii centrale aur contra !ancnote* iar apoi puteau AdepuneD !ancnotele
respecti$e la !ncile comerciale. De e1emplu* #n 6om,nia* unde primele !nci au aprut la sf,r"itul
secolului al F.F ? lea "i #n primele decenii ale secolului al FF ? lea* moneda scriptural a do!,ndit o
oarecare importan a!ia #n perioada inter!elic. De fapt* #n 6om,nia* c0iar "i la ora actual* o !un parte
a societii #nele%e prin AmonedD doar moneda fiduciar* care are o form su!stanial concret "i pe
care* de aceea* prefer s o primeasc #n plat.
Cu toate acestea* depo-itele la $edere e1istente la !ncile comerciale sunt #ntotdeauna
re-ultatul propriei creaii monetare a acestora* la fel cum !ancnotele sunt creaia !ncii centrale.
Depo-itele la $edere sunt perfect lic0ide* deoarece permit efectuarea imediat a unei pli prin
una sau mai multe din urmtoarele te0niciB
1. 6emiterea unui cecC
2. +rdin de $iramentC
3. Gtili-area unei cri de credit.
/re!uie #ns preci-at c cecul* ordinul de $irament "i cartea de credit nu sunt ele #nsele
moned scriptural* ci simple instrumente de punere #n mi"care a monedei e1istente su! form de
#nre%istrri conta!ile 'solduri creditoare( #n conturile pltitorilor. .ar do$ada #n acest sens este faptul c #n
ca-ul #n care #n conturile respecti$e nu e1ist disponi!il 'alimentat #n preala!il de titular #nsu"i prin
depuneri sau de !anc printr<un credit acordat titularului(* cecul sau cartea de credit sunt #n sine lipsite de
putere de plat.
@n rile de-$oltate* moneda scriptural este la ora actual forma monetar principal 'cca. 30
H din totalul plilor(. referina pentru moneda scriptural se e1plic prin cultura !ancar a populaiei "i
prin natura plilor a%enilor care compun tipul respecti$ de economieC !ancnotele sau mone-ile se
folosesc doar pentru plile curente* #n timp ce toate plile cu caracter comercial sau financiar se
efectuea- cu cecuri* cri de credit 'foarte rsp,ndite mai ales #n SG)( sau prin $iramente automatice.
@n 6om,nia* #n perioada comunismului* moneda scriptural a #m!rcat forma disponi!ilitilor
e1istente #n conturile curente desc0ise la !nci #ntreprinderilor socialiste. 4a era utili-at e1clusi$ #n
relaiile dintre unitile socialiste* precum "i #n relaiile dintre acestea "i !u%etul statului* pentru pli
efectuate #n conformitate cu pre$ederile planului. @n ceea ce pri$e"te numerarul* acesta era re-er$at
16
e1clusi$ populaiei. >a ora actual* !ncile comerciale "i alte tipuri de instituii financiare primesc
depo-ite inclusi$ de la populaie* ceea ce face ca moneda scriptural s fie utili-at pe scar ce$a mai
lar%. onderea sa #n totalul plilor continu #ns s fie mult su! standardele rilor de-$oltate.
2.1.2 )cti$ele c$asimonetare aflate la dispo-iia sectorului ne!ancar
)%enii economici* care dispun temporar de $enituri mai mari dec,t c0eltuielile* pot s
fructifice surplusul respecti$ prin plasarea lui la !nci sau la alte a"e-minte de plat* #n momentul #n care
au de fcut anumite pli. )cti$ele c$asimonetare se pre-int* deci* ca su!stitueni foarte apropiai ai
monedei. Dintre formele de plasament pe termen scurt* considerate cel mai adesea c$asimoned* amintim
urmtoareleB
Disponi!ilitile e1istente #n conturile de economii desc0ise la instituiile
financiare* materiali-ate prin li!rete* care permit titularilor s !eneficie-e de do!,nda
specific acestor conturi "i* totodat* s<"i pre-er$e posi!ilitatea de a transforma oric,nd
economiile respecti$e #n monedC
Depo-itele la termen* constituite la !nci* care permit deponenilor s
!eneficie-e de o remuneraie mai mare* cu condiia s<"i pstre-e economiile #n forma
respecti$ p,n la termenul pre$-utC
/itlurile pe termen scurt pro$enite de la Ade!itori de cate%oria a #nt,iaD
'/re-oreria pu!lic* instituiile financiare* etc.(.
)cti$ele lic0ide* de %enul celor menionate* pot fi AemiseD de !nci* de instituiile financiare
ne!ancare 'casele de economii* societile de in$estiii* companiile de asi%urri* etc.(* de /re-oreria
pu!lic* ".a.m.d. @n unele ri* e1ist anumite cate%orii de acti$e lic0ide cu caracter c$asimonetar emise
c0iar de #ntreprinderi.
&oti$ele e1istenei* alturi de moned* a unor asemenea acti$e lic0ide ? ceea ce face necesar
in$entarierea lor* la fel ca #n ca-ul formelor monedei ? re-id #n a$anta5ele practice pe care acti$ele
lic0ide respecti$e le confer pu!licului. )stfel* faptul c #n economie e1ist asemenea acti$e lic0ide
permite populaiei s<"i renta!ili-e-e %estionarea disponi!ilitilor !ne"ti* iar sistemului financiar s
dispun de o surs mai sta!il dec,t simplele depo-ite !ancare la $edere. @ntr<ade$r* e1periena arat c
A$ite-a de circulaieD a acti$elor lic0ide este mai mic dec,t cea a monedei #n sens strict.
.n$entarierea ri%uroas de ctre autoritile monetare a acti$elor lic0ide cu caracter
c$asimonetar este necesar* deoarece* #n %eneral* moneda nu are $aloare dec,t prin disciplina impus
sistemului care o emite. +ri* aceasta presupune controlul nu numai asupra cantitii de moned #n sens
strict* ci "i asupra cantitii de acti$e lic0ide* suscepti!ile s se transforme oric,nd #n moned. .ar cu c,t
su!stitua!ilitatea dintre di$erse forme de a$ere lic0id este mai intens* cu at,t luarea #n considerare a
formelor de a$ere lic0id este mai util.
@n conclu-ie* principalele acti$e lic0ide aflate la dispo-iia pu!licului* considerate* de o!icei*
c$asimoneda* sunt urmtoareleB
lasamentele la $edere 'pe li!rete(C
Depo-itele la termen* constituite la !nci "i la instituiile financiareC
/itlurile pe termen scurt* emise de /re-oreria pu!lic* instituiile financiare
"i #ntreprinderi.
2.1.3 Depo-itele "i plasamentele #n $alut
Gnele depo-ite "i plasamente lic0ide sunt li!elate nu #n moneda naional* ci #n monede
strine. )ceast practic a aprut #n anii I60* odat cu formarea AeuropieelorD 'piaa euro$alutelor* piaa
euro<creditelor !ancare "i piaa creditelor o!li%atare(.
@n 6om,nia* depo-itele "i celelalte tipuri de plasamente #n $alut au aprut #n anii I:0* odat
cu li!erali-area deinerilor de $alut ale populaiei. 4le s<au amplificat de fiecare dat c,nd inflaia a
su!minat #ncrederea #n leu 'a"a<numitul fenomen de Adolari-are a economieiD(.
17
2.1.% &oneda Ade factoD
)ceast form monetar corespunde unor situaii particulare* apr,nd #n mod spontan de
fiecare dat c,nd* dintr<un moti$ sau altul* sistemul normal de pli se de-or%ani-ea- sau c0iar dispare
complet* ceea ce o!li% a%enii economici s in$ente-e noi forme de moned. Gn e1emplu tipic de
moned Ade factoD este #nsu"i aurulB de fiecare dat c,nd situaia monetar sau politica internaional
pro$oac #n%ri5orri %ra$e* a%enii economici #ncearc s<"i procure aur* care $a #ndeplini funcia de
mi5loc de re-er$ "i de etalon de $aloare sta!il mai !ine dec,t monedele naionale. De asemenea* #n
situaiile #n care moneda nu mai e1ist sau nu e1ist #nc* drept intermediar de sc0im! se folosesc #n mod
spontan !unuri u"or di$i-i!ileB amfore de $in* ulei de msline sau !uci de estur ? #n ci$ili-aiile
preelenice din )sia &ic* i%rile ? #n #nc0isori "i #n la%rele de concentrare* pac0etul de i%ri AJentD ?
#n 6om,nia ultimelor decenii de comunism* 5etoanele* tic0etele* !ulinele ? #n clu!urile de distracie* etc.
Forma instrumentelor de sc0im! este u-ul comun "i #ncrederea partenerilor. Specific
sistemelor monetare e$oluate* e1istente #n pre-ent #n rile de-$oltate* este doar faptul c ele ofer
a%enilor economici formele monetare care sunt cel mai !ine adaptate la ne$oile lor.
13
2.1.. &oneda aflat la dispo-iia sectorului !ancarB Amoneda primarD 'moneda centralD*D!a-a
monetarD(
&oneda este un instrument de plat uni$ersal* iar ca urmare #n lista elementelor monetare
intr doar instrumentele de plat "i acti$ele lic0ide aflate la dispo-iia a%enilor nefinanciari.
Cu toate acestea* !ncile comerciale "i celelalte instituii financiare au "i ele de fcut pliC
aceste a"e-minte efectuea- plile lor cu a5utorul unei monede scripturale emise de !anca central* care*
de"i nu face parte din masa monetar #n sens strict* constituie condiia e1istenei tuturor celorlalte forme
de moned scriptural 'de !anc sau* e$entual* a /re-oreriei pu!lice(.
+ form de moned primar 'central( este constituit de !ancnotele "i mone-ile pe care
!anca central le emite pentru a fi puse la dispo-iia a%enilor economici. ) doua form* mai puin
cunoscut* const #n disponi!ilitile e1istente #n conturile desc0ise la !anca central pe numele !ncilor
comerciale* instituiilor financiare strine* naionale sau internaionale* "i /re-oreriei pu!lice.
@ntr<ade$r* a"a cum persoanele particulare "i #ntreprinderile dispun de disponi!ilitile din
contul lor de la !anc pentru a efectua pli ctre ali a%eni ai economiei* !ncile comerciale "i celelalte
instituii financiare* care au cont la !anca central* utili-ea- disponi!ilitile respecti$e pentru a face pli
una ctre alta. De fapt* !anca central ser$e"te drept cas de compensaie #ntre di$erse !nci comerciale*
iar soldul pe care o anumit !anc #l are fa de toate celelalte !nci 'sau pe care toate celelalte !nci #l au
fa de !anca #n cau-( face o!iectul unei pli cu a5utorul amintitului cont desc0is la !anca central "i
inut #n moned primar 'central(.
Conturile #n moned primar 'central( au anumite particulariti* #n funcie de natura
titularului lor.
). Contul curent al !ncilor comerciale "i al altor a"e-minte financiare
asimilate. 9ncile comerciale tre!uie s dein la !anca central conturi al cror sold
creditor minim este sta!ilit de aceasta din urm #n cadrul politicii sale monetare. Conturile
respecti$e ser$esc pentru efectuarea plilor -ilnice su! toate formele acestoraB !ncile
titulare pot cere con$ersiunea #n !ancnote a disponi!ilitilor e1istente #n contul lor sau
pot folosi aceste disponi!iliti #n c0iar forma scriptural #n care se afl* efectu,nd
$iramente ctre alte !nci comerciale. Disponi!ilitile e1istente #n conturile desc0ise
!ncilor comerciale la !anca central constituie* deci* acti$ele lor lic0ide* care le
condiionea- #ntrea%a acti$itate* inclusi$ cea de creare a propriei monede scripturale. De
aceea* disponi!ilitile respecti$e* #mpreun cu !ancnotele "i mone-ile emise de !anca
central* se mai numesc "i A!a-a monetarDC
E. Contul curent al /re-oreriei u!lice. 9anca central ine contul curent al
/re-oreriei u!lice* instituie care este personificarea financiar a statului* cruia #i
colectea- $eniturile* #i efectuea- c0eltuielile "i #i operea- creditele acordate "i primite.
/re-oreria pu!lic este "i ea un intermediar financiar de un %en aparte* deoarece
redistri!uie un mare $olum de fonduri #ntre di$er"i actori ai scenei economice. Contul
/re-oreriei u!lice* e1istent la !anca central* permite reali-area acestor $enituri "i
c0eltuieli. De asemenea* #n ca- de deficit* contul respecti$ poate fi alimentat de !anca
central* ceea ce permite statului s dep"easc o cri- temporar de tre-orerieC
:. Conturile instituiilor financiare strine "i internaionale. >a fel ca !ncile "i
/re-oreria statului* instituiile financiare strine "i internaionale sunt ne$oite s fac pli
#n moned auto0ton 'dac aceasta e con$erti!il pe plan internaional( ctre alte instituii
financiare similare. 4ste lo%ic* deci* ca ele s dispun de moneda naional respecti$ #n
$ederea efecturii plilor* iar ca urmare aceste instituii $or desc0ide "i ele conturi #n
moneda primar 'central(C
*. Conturile a%enilor nefinanciari. 9anca central nu are* #n principiu* contact
cu pu!licul* #ns #n unele ri 'nu "i #n 6om,nia(* ea pstrea- o anumit clientel pri$at*
ceea ce constituie o reminiscen a epocii #n care !anca central era ea #ns"i o !anc
comercial. 4ste $or!a* de re%ul* despre firme de importan naional* #ns* deoarece
$olumul depo-itelor la $edere ale acestora este mic* se pare c ade$ratul moti$ al acestei
1:
e1cepii este dorina !ncilor centrale respecti$e de a pstra un anumit contact cu practica
financiar<!ancar curent.
20
2.2 )4re4atele monetare M1, M2, M3 i M%
Definirea teoretic a a%re%atelor monetare este o operaiune lo%ic de natur s permit
delimitarea di$erselor forme monetare.
2.2.1 &asa monetar #n sens restr,ns 'instrumentele de plat( ? &1. Eite-a de circulaie a monedei
&asa monetar #n sens restr,ns* sim!oli-at* de o!icei* cu &1* cuprinde totalul instrumentelor
de plat* aflate ? fr nici un fel de formaliti "i fr nici un cost ? la dispo-iia pu!licului. )cest %en de
moned* constituit din !ancnote 'mone-i( "i din depo-itele la $edere la !ncile comerciale "i la alte
instituii financiare asimilate* este utili-at #n mod direct ca mi5loc de plat.
@n cursul unei perioade de timp date* fiecare unitate monetar este utili-at de mai multe ori.
8oiunea de A$ite- de circulaie a monedeiD* sim!oli-at de o!icei cu Eenituri* e1prim numrul mediu
al utili-rilor unei uniti monetare #n perioade de timp de referin. 4a permite calcularea capacitii
tran-acionale a masei monetare e1istente* &
1
$enituri* care e1prim $olumul tran-aciilor care pot fi
efectuate cu a5utorul cantitii de moned e1istente* &
1.
/re!uie #ns preci-at c &
1
este un stoc* iar
tran-aciile sunt un flu1C $ite-a de circulaie a monedei* E* este* deci* raportul dintre un flu1 "i un stoc.
Eite-a de circulaie a monedei poate fi calculat prin dou metode. @n prima din ele* se
porne"te de la ecuaia sc0im!uluiB
&
1
EKL
GndeB
&
1
B masa monetar #n sens restr,nsC
EB $ite-a de circulaie a monedeiC
B ni$elul preurilorC
LB $olumul produciei 'nete( sau mrimea $enitului naional real 'nu
nominal(C
LB $aloarea !unurilor tran-acionate #n perioada considerat* adic
produsul intern !rut '.9( #n preuri curente.
Ca urmare* $ite-a de circulaie ? $enit este dac de relaiaB
21
) doua moned #"i propune sta!ilirea numrului de mi"cri pe care moneda le permite
realmente. @ntr<ade$r* mrimea L este $aloarea final a produciei* care nu cuprinde* deci* tran-aciile
intermediare* efectuate #n diferite fa-e ale circulaiei mrfurilor 'comer cu ridicata* comer cu amnuntul*
etc.(. +ri* aceste tran-acii efectuate #n di$erse stadii ale produciei "i circulaiei necesit "i ele moned.
)cest raport #ntre $aloarea tuturor tran-aciilor "i masa monetar* &
1
se nume"te A$ite- de
tran-acionareD. @n fapt* $ite-a de tran-acionare nu poate fi calculat dec,t #n mod indirect.
9.8.6. pu!lic dou $alori pentru $ite-a de circulaie a monedeiB o $aloare la sf,r"itul
perioadei "i o $aloare medie a perioadei 'an* trimestru* lun(.
)%re%atul &
1
#nmulit cu $ite-a sa rele$ puterea de cumprare imediat a a%enilor
economici. /otu"i* el nu poate caracteri-a de unul sin%ur cererea sol$a!il e1istent #n economie* cci
aceast cerere depinde "i de lic0iditile plasate pe termen scurt "i foarte scurt* care constituie a%re%atele
&
2
"i &
3
.
2.2.2 &asa monetar #n sens lar% 'depo-itele la termen "i alte plasamente lic0ide( ? &
2
* &
3
* "i &
4
&asa monetar #n sens lar%* sim!oli-at* de o!icei* cu &
2
* cuprinde pe l,n% elementele
incluse #n &
1
* depunerile la termen* #n $ederea economisirii* precum "i alte plasamente lic0ide* pe
termene scurte "i foarte scurte.
Similar se pot construi "i alte a%re%ate monetare* din ce #n ce mai cuprin-toare* conform
sc0emei de mai 5osB
&
4
&
3
&
2
&
1
&
1
'&
2
? &
1
(
'&
3
? &
2
(
'&
4
? &
3
(
@n economiile contemporane* coninutul acestor a%re%ate "i criteriile de clasificare a
elementelor incluse #n ele se modific rapid* ca urmare a e$oluiilor #n ceea ce pri$e"te %ama o!iecti$elor
financiare lic0ide "i a instituiilor financiare care creea- acti$ele respecti$e.
)stfel* dac acti$ele lic0ide reflectate de diferena '&
2
? &
1
( par a se deose!i ce$a mai mult
dec,t cele cuprinse #n &
1
* acti$ele lic0ide care intr #n componena diferenei '&
2
? &
1
( "i a diferenei
'&
3
? &
2
( se deose!esc destul de puin unele de altele. /otu"i* am!ele cate%orii de acti$e lic0ide sunt
remunerate "i u"or mo!ili-a!ile* ceea ce #nseamn c se pot transforma oric,nd #n instrumentele de plat
cuprinse #n &
1
.
@n aceste condiii* delimitarea acti$elor lic0ide cuprinse #ntr<un a%re%at monetar sau altul se
face #n funcie de costul pe care #l implic tran-acionarea lor "i de %radul de risc al acestora.
)stfel* diferena '&
2
? &
1
( cuprinde acti$ele Ala $edereD* altele dec,t depo-itele !ancare la
$edere care sunt cuprinse #n &
1
C ele se caracteri-ea- printr<un %rad de risc practic e%al cu -ero. @ntr<
ade$r* un plasament la $edere este #ntotdeauna lipsit de risc* deoarece a%entul economic #n cau- poate
oric,nd lic0ida acti$ul respecti$ la $aloarea sa iniial* #ncas,nd do!,nda corespun-toare duratei
plasamentului. 4l suport doar un Acost al opiuniiD 'opportunitM cost(* pro$ocat de timpul consumat
pentru efectuarea plasamentului* iar apoi de timpul necesar pentru lic0idarea sa* precum "i* #n unele
ca-uri* comisionul pretins de instituia financiar prin care se efectuea- operaiunile respecti$e.
)cti$ele incluse #n diferena '&
3
? &
2
( sunt plasamente la termen* altele dec,t depo-itele
!ancare la termen* care sunt cuprinse #n &
2
C ele se caracteri-ea- printr<un cost mai ridicat. )stfel*
plasamentele la termen implic o perioad de a"teptare p,n la scadena pre$-ut* fr de care titularul
nu poate pretinde remuneraia mai mare* specific acestui tip de plasament. )ceste condiii se #nspresc #n
ca-ul !onurilor de te-aur* a cror $aloare se modific #n funcie de situaia pieei pe care se
tran-acionea- 'piaa monetar(* pentru depo-itele "i plasamentele #n $alut* a cror $aloare fluctuea- #n
funcie de cursul $alutar* etc. acti$ele pe termen scurt de %enul celor amintite comport* a"adar* un anumit
%rad de risc* deoarece titularul lor poate suferi o anumit pierdere. Cu toate acestea* at,t costurile de
tran-acionare* c,t "i riscurile aferente sunt* #n mod normal* mai mici dec,t remuneraiile pe care le aduc
acti$ele respecti$e. De altfel* #n economiile moderne* e1ist numeroase te0nici de protecie #mpotri$a
acestor riscuri.
22
@n unele ri* se folose"te "i un a%re%at &
4
* care e1prim totalul lic0iditilor e1istente #n
economie. @n coninutul diferenei '&4 ? &
3
( sunt cuprinse anumite tipuri de plasamente lic0ide* care se
pot con$erti u"or #n moned '#n sens restr,ns(* #ns se deose!esc de elementele incluse #n &
3
prin una sau
alta din urmtoarele trsturiB
Sunt emise de ali a%eni economici dec,t instituiile financiareC
)u o natur contractual* care comport anumite an%a5amente specifice ale
celor dou priB instituia financiar "i clientul su.
De asemenea* #n unele ri se folosesc "i alte a%re%ate monetare '&
5
* &
6
* etc.(* definite #n
funcie de condiiile concrete e1istente #n ceea ce pri$e"te structura instituiilor financiare "i %ama
acti$elor financiare lic0ide care se utili-ea-.
2.2.3 8omenclatura a%re%atelor monetare #n 6om,nia
8omenclatura a%re%atelor monetare utili-ate #n 6om,nia este de dat recent* fiind conceput
dup edictarea le%ii care a permis transformarea 9ncii 8aionale #n !anc central de tip modern '>e%ea
nr. 34 ; 1::1(. >a ora actual* 986 calculea- "i pu!lic periodic date pri$ind urmtoarele a%re%ate
monetareB
a( &asa monetar #n sens restr,ns 'cantitatea de instrumente de plat(* &
1
* care cuprindeB
numerarul #n afara sistemului !ancar "i depo-itele la $edereC
!( &asa monetar #n sens lar%* &
2
* care cuprinde* pe l,n% &
1
* "i urmtoarele elementeB
economiile populaiei* depo-itele #n lei Ala termenD "i condiionate "i depo-itele #n $alut
ale re-idenilor.
c( C$asimoneda* '&
2
? &
1
(
@n fine* 986 calculea- "i pu!lic periodic date cu pri$ire la a%re%atul monetar aflat su!
influena sa direct "i #n le%tur cu care se sta!ilesc cel mai adesea o!iecti$ele imediate ale politicii
monetareB A!a-a monetar 'moneda primar(. )ceasta cuprindeB
8umerarul #n casieriile !ncilorC
8umerarul #n afara sistemului !ancarC
Disponi!ilitile !ncilor la 986.
23
:a(itolul 3 *OLITICI MONETARE
olitica monetar const #n aciunea %lo!al asupra principalelor $aria!ile economiceB ni$elul
preurilor* produsul intern !rut* %radul de ocupare a m,inii de lucru 'rata "oma5ului(* soldul !alanei de
pli e1terne* etc. aceast aciune se e1ercit prin mane$rarea $aria!ilelor monetare* adic a unor mrimi
care sunt ele #nsele %reu de controlat* dar pe care politica monetar #"i propune s le influene-e. Ninta
politicii monetare este constituit de a"a<-isele Ao!iecti$e intermediareDB rata do!,n-ii* a%re%atele
monetare* $olumul creditului !ancar "i ni$elul cursului $alutar.
olitica monetar #nseamn a recunoa"te posi!ilitile de a aciona prin moned asupra
monedei.
@n epoca contemporan s<a renunat de mult la conceptul de neutralitate monetar care #n
trecut ascundea esena relaiilor monetare astfel c* acum* politica monetar este recunoscut ca o
component esenial a politicii economice.
@n economia de pia* politica este o inter$enie deli!erat a statului #n domeniul economic #n
scopul de a #nfptui anumite o!iecti$e de ordin structural sau con5unctural.
@n condiiile #n care statul este considerat centrul de deci-ie "i promotorul acestei politici* su!
controlul parlamentului* #nsrcinea- administraia s e1ecute aceste ordine.
1
Deoarece Ao!iecti$ele intermediareD sunt destul de di$erse* este necesar ale%erea din r,ndul
acestora a unor Ao!iecti$e operaionaleD* adic a unor $aria!ile monetare pe care autoritile le pot
influena #ntr<o manier eficace cu a5utorul instrumentelor de care dispun. )stfel* rata do!,n-ii
inter!ancare sau A!a-a monetar e1o%enD sunt o!iecti$e care se afl #n mai mare msur su! incidena
aciunii autoritii monetare dec,t* de e1emplu* rata do!,n-ii la #mprumuturile o!li%atare sau a%re%atul
&
3
.
@n fine* autoritile monetare dispun de anumite instrumente* adic de procedee care le permit
s acione-e asupra $aria!ilelor monetare. Gnele dintre aceste instrumente sunt directe "i constr,n%toare
'controlul creditelor* controlul $alutar* etc.(* #ns* #n %eneral* se consider c ele tre!uie s se !a-e-e pe
mecanisme indirecte* care pre-er$ aciunea le%ilor pieei "i las s su!-iste o anumit capacitate de
adaptare a sistemului financiar<!ancar #n ansam!lul su.
olitica monetar acionea-* deci* cu a5utorul instrumentelor* asupra o!iecti$elor
operaionale* care* la r,ndul lor* e1ercit anumite efecte asupra o!iecti$elor intermediare* ceea ce permite
atin%erea unor o!iecti$e finale.
.nstrumente
3.1 Dbiecti#ele (oliticii monetare
41periena unor ri de-$oltate arat c politica monetar are urmtoarele scopuriB
- sta!ilitatea preurilor "i deci a monedei naionaleC
- asi%urarea #n mai mare msur a an%a5rilorC
- o rat adec$at a sc0im!ului $alutarC
- o rat ridicat a cre"terii economice.
entru reali-area acestor o!iecti$e sunt necesare unele constr,n%eri* care sunt tot patruB
- s pre$in panicile financiareC
- s e$ite insta!ilitatea e1cesi$ a ratei do!,n-iiC
- s pre$in ca anumite sectoare ale economiei s suporte po$ara politicii restricti$eC
- s c,"ti%e "i s menin #ncrederea in$estitorilor strini. Scopurile sau o!iecti$ele suntB
1. Sta!ilitatea preurilor
)cest o!iecti$ pare e$ident #n orice economie modern* dar este departe de a fi reali-at.
.nflaia repre-int un mare pericol pentru c nu se redistri!uie corect $eniturile. &ai e1act* toate salariile*
1
9asno* C.* Dardac* 8.* Floricel* C<tin ? AMo+,-./ C0,-it/ ".+1i2/ 4d. Didactic "i eda%o%ic* 9ucure"ti* 2001
24
9anca
central
+!iecti$e
operaionale
+!iecti$e
intermediare
+!iecti$e
finale
contractele* le%islaia* impo-itele "i procedeele conta!ile sunt adaptate inflaiei.
De e1emplu* dac inflaia este de 100H* iar producti$itatea muncii cre"te cu 2H* salariile
cresc cu 102H* rata do!,n-ii cu 103H #n loc de 3H etc.
Cre"terea inflaiei are trei incon$enienteB
- tre!uie s modificm frec$ent preul ma1im "i catalo%ul preurilorC
- at,t timp c,t preurile nu pot fi modificate continuu* ele se afl #n afara ec0ili!rului pe
perioadele scurte de timp dintre dou modificriC
- inflaia #ndeamn la pstrarea unei cantiti foarte reduse de $alut pentru c $aluta
pstrat #"i pierde $aloarea* fr a !eneficia de o rat nominal a do!,n-ii mai mare dec,t
alte acti$e.
olitica monetar are #n $edere c inflaia nu poate fi totdeauna anticipat corect* iar
economic nu poate nici ea s fie inde1at #n #ntre%ime. De e1emplu* $enitul nominal 'salariul etc.( este
mai supus ta1elor dec,t $enitul pro$enit din do!,nda real.
olitica monetar #ncearc s reduc alocarea ineficient a fondului de in$estiii pe perioade
de inflaie.
olitica monetar are #n $edere s reduc impactul inflaiei asupra distri!uirii $enitului "i
a$uiei. 8eanticiparea inflaiei deran5ea- pe creditori* pe cei pensionai "i este #n fa$oarea de!itorilor.
.mpactul inflaiei de-a$anta5ea- pe salariai dac salariile se afl #n urma preurilor.
olitica monetar poate a5uta totu"i pe cei sraci c,nd dispune ca distri!uirea $eniturilor s fie
mai puin ine%al. Distri!uirea $eniturilor are loc "i prin faptul c unele familii sunt doar solicitante de
#mprumuturi* iar altele doar ofertante.
.nflaia pro$oac nesi%uran "i incertitudine. Familiile nu #"i pot planifica $iitorul pentru o
perioad mai lun% pentru c nu cunosc ce $aloare real $or a$ea acti$ele lor fi1e. +amenii sunt #nclinai
s economiseasc* dar neanticiparea inflaiei #i pedepse"te aspru.
.nec0itatea #i face s<"i piard #ncrederea #n puterea politic. 4fectele coro-i$e ale inflaiei #i
cople"e"te pe toi.
.nflaia mre"te $eniturile %u$ernului fa de c0eltuieli.
olitica monetar tre!uie s sta!ileasc cu c,t. 8u tre!uie rupt ec0ili!rul. 7u$ernul este cel
mai mare de!itor din economie "i deci el c,"ti% din inflaie. olitica monetar este cea care tre!uie s
sta!ileasc acest c,"ti%.
C,nd rata inflaiei cre"te* $aloarea real a datoriilor statului "i do!,n-ile ce tre!uie s le
plteasc se reduc.
Statul mai deine pri$ile%ii #n perioade de inflaie "i pentru c este deintor de $alut "i
re-er$e !ancare 'e1.B 9ancore1* ca !anc de stat a re-istat muli ani* doar ca urmare a ree$alurii
fondurilor sale #n $alut(.
2. )n%a5ri mai multe
olitica monetar are drept o!iecti$ "i cre"terea de an%a5ri 's e$ite "oma5ul(. ro!lema
principal care se ridic este determinarea ni$elului cel mai indicat al "oma5ului.
41ist dou criterii de ale%ereB
- rata "oma5ului s fie eficienta din punct de $edere al ma1imi-rii producieiC
- o rat minim a "oma5ului* sta!ilit pe !a-a urmririi lunare a familiilor.
Gltima este incert "i mai puin eficient* deci conduce #n final la accelerarea inflaiei.
)ceasta "i pentru c datele pri$ind "oma5ul nu pot fi e1acte. De e1emplu* sunt eliminai cei care au
renunat s mai caute de lucru sau cei care lucrea- cu pro%ram redus nu sunt socotii pariali "omeri.
8umrul de "omeri depinde "i de ni$elul "i de durata plilor compensatorii.
3. + rat adec$at de sc0im! $alutar
Desi%ur c politica monetar tre!uie s ai! #n $edere cre"terea ratei de sc0im! a monedei
naionale 'deci a cursului $alutar(. )ceasta conduce "i la scderea ratei inflaiei. 41portatorii c,"ti%* iar
urmarea direct este intrarea #n ar a unei cantiti mai mari de $alut.
olitica monetar tre!uie s manifeste "i aici un ec0ili!ru 'al cursului $alutar(.
4. Cre"terea economic
25
olitica monetar contri!uie 0otr,tor la o rat permanent a cre"terii economice. 8u este
!ine ca rata cre"terii economice s fie mic.
olitica monetar poate promo$a cre"terea creditelor "i c0iar cre"terea monetar pentru
cre"terea economic. entru a promo$a in$estiiile* politica monetar are #n $edere o rat real a do!,n-ii
foarte reduse.
)ceast msur tre!uie s fie #nsoit de o politic fiscal restricti$* inclusi$ meninerea unui
deficit !u%etar mai mic.
.n$estitorii tre!uie s ai! #n $edere #n primul r,nd* ec0ipamente noi. + rat mai mare a
in$estiiilor s #nsemne neaprat mai mult capital producti$ pe muncitor.
Constr,n%erileB
1. re$enirea panicii financiare
anica financiar "i recesiunea economic conduc la cre"terea "oma5ului* deci nicidecum la
cre"terea numrului de salariai* care s<a $-ut c este un o!iecti$ al politicii monetare. De e1emplu* se
produce panic atunci c,nd* dup ce au crescut spectaculos preurile* urmea- perioada de reducere a lor.
Cei care au cumprat acti$e pe credit* le pot $inde ac0it,ndu<"i o!li%aiile ctre creditori. e
msur ce unii din solicitanii de credite dau faliment* pentru c nu<"i pot ac0ita creditele* unii dintre
creditorii acestora dau "i ei faliment 'de e1emplu* !ncile(. Falimentele !ancare "i incapacitatea lor
temporar de a<"i reface depo-itele au constituit principalele trsturi ale panicilor financiare. entru
pre$enirea panicilor financiare* #n rile cu economie de pia de-$oltat au fost create re-er$e 'e1.B #n
SG) < 6e-er$ele Federale(.
2. Sta!ilitatea ratei do!,n-ii
&eninerea relati$ sta!il a ratelor do!,n-ii este o politic monetar a ec0ili!rului* dar tre!uie
pre$enite $,rfurile prea ridicate ale ratei do!,n-ii. ieele financiare operea- mai eficient dac do!,n-ile
sunt sta!ile. Dac ratele do!,n-ii cresc foarte mult* scade $aloarea portofoliilor !ncilor "i societilor de
asi%urare* ceea ce ec0i$alea- cu o pierdere de capital. anicile financiare se reali-ea- "i pentru c
oamenii au a$ersiune fa de riscuri. De aceea* prefer s<"i $,nd acti$ele la preuri care se afl su!
$aloarea lor. 6atele insta!ile de do!,n-i conduc "i la fluctuaii ale cursurilor de sc0im! $alutar. Dac
ratele do!,n-ilor $or cre"te #n SG)* strinii $or cumpra dolari pentru a ac0i-iiona titluri de asi%urri #n
SG). Datorit cererii mai mare de dolari* cursul acestei monede $a cre"te. )cest lucru creea- pro!leme*
at,t economiei americane* c,t "i celei strine.
u!licul $ociferea- "i panica financiar cre"te. @n %eneral* panicile financiare cresc #n
perioade de insta!ilitate monetar. olitica monetar este cea care ia deci-ia ca rata do!,n-ii s fie la
ni$elul la care oferta "i cererea de !ani sunt e%ale. &ai concret* statul poate re%la oferta de !ani* o dat cu
sc0im!area cererii de !ani.
3. Suportarea sarcinii politicii restricti$e de ctre unele sectoare economice
olitica monetar restricti$ face ca unele sectoare s ai! mai mult de suferit dec,t altele.
Cele mai afectate sunt sectoarele care e1port.
De asemenea* sectorul construciei de locuine este mai afectat.
Scopul politicii restricti$e este de a reduce cererea de resurse* c,nd aceast cerere este
e1cesi$ "i prea inflaionist.
4. @ncrederea in$estitorilor strini tre!uie meninut
olitica monetar tre!uie s acorde o mai mare atenie modului #n care in$estitorii strini
rspund la modificrile aduse #n circulaia monetar "i pe piaa financiar. Dac acti$ele unei ri sunt #n
declin* in$estitorii strini #"i $or retra%e capitalul. 4i $or $inde "i stocurile "i o!li%aiile deinute #n tara
respecti$. De aceea* preurile stocurilor "i o!li%aiunilor se reduc 'cre"te oferta(. )ceast reducere a
preurilor conduce la reducerea a$uiei "i cre"terea Ocostului in$estitiilor "i #n final* la recesiune
economic.
olitica monetar se e1ercit #n dou modaliti principaleB
1. )ciunea asupra costului credituluiC
26
2. )ciunea asupra cantitii de moned furni-ate economiei.
+!iecti$ele corespun-toare acestor dou modaliti de aciune sunt* deciB
a( 6atele do!,n-ilorC "i !( a%re%atele monetare 'respecti$ a%re%atele
credituluiB $olumul creditului !ancar* $olumul creditului ne%u$ernamental* $olumul
creditului %u$ernamental etc.(
3.2 )ciunea asu(ra ratei dob1n&ii
Do!,nda este $aria!ila de a5ustare a pieelor de capital. Deoarece e1ist o mare di$ersitate a
acestor piee* e1ist o #ntrea% %am de rate ale do!,n-ii. &sura #n care autoritile pot influena una sau
alta din do!,n-ile care constituie %ama respecti$ difer de la un tip de do!,n-i la altul.
3.2.1 rincipalele tipuri de rate ale do!,n-ii
Do!,nda este suma de !ani pe care de!itorul o plte"te creditorului pentru #mprumutarea unei
alte sume de !ani mai mari. De o!icei* mrimea do!,n-ii se e1prim su! form de rata do!,n-ii* adic #n
procente din suma #mprumutat pe timp de 1 an.
&odalitile de sta!ilire a do!,n-ilor difer de* la un %en de operaiuni la altul. @n %eneral* se
deose!esc urmtoarele cate%orii de do!,n-iB
A3 Rat,l, -o45+6ilo0 -, p, pi,7,l, -, 1apitalu0i/ 1a0, 8u+t9
a3 0ata -o45+6ii -, p, pia7a :o+,ta0./ care repre-int do!,nda la care !ncile se
#mprumut reciproc pentru a<"i procura lic0iditile necesare. De re%ul* se distin% urmtoarele
cate%orii de do!,n-iB
- rata do!,n-ii la #mprumuturile de a-i pe m,ine 'daM to daM(C
- rata do!,n-ii la #mprumuturile cu scadent deB 0 lunC
- rata do!,n-ii la #mprumuturile cu scadent de 3 luniC
- rata do!,n-ii la #mprumuturile cu scadent de 6 luniC
- rata de emisiune a titlurilor ne%ocia!ileC etc.
/re!uie preci-at c #ntre tipurile de do!,n-i menionate nu e1ist o ierar0ie. @n mod normal*
ratele do!,n-ilor pe termene mai lun%i sunt mai mari dec,t ratele do!,n-ilor aferente unor termene mai
scurte* #ns adeseori se #nt,lne"te situaia in$ers. @n ceea ce pri$e"te rata. do!,n-ii la #mprumuturile de
a-i pe m,ine 'daM to daM(* ea este #n mod normal mai mare dec,t rata do!,n-ii la termen* deoarece
reflect dificultile de tre-orerie cu care se confrunt unele !nci.
/oate aceste rate $aria- #n funcie de condiiile pieei* de situaia tre-oreriei !ncilor
comerciale* de mi"crile de capital internaionale* de inter$eniile !ncii centrale etc. De asemenea* ele
sunt influenate de ratele do!,n-ilor practicate #n strintate* de cursul $alutar "i de ratele do!,n-ilor
practicate la eurocredite.
@n trecut* #n ma5oritatea rilor* a e1istat o rat a do!,n-ii oficial* fi1 ta1a de rescont* care a
fost mult $reme do!,nda directoare din economie. @n pre-ent* ta1a de rescont se pstrea- doar pentru
anumite cate%orii de titluri 'repre-ent,nd* de e1emplu* credite pe termen mediu pentru e1port spre
anumite ri(* a$,nd o influent redus asupra e"afoda5ului ratelor do!,n-ii e1istente #n economie. De
fapt* la ora actual* #ntr<o serie de ri* printre care "i 6om,nia* nici nu mai e1ist o do!,nd fi1 de
refinanare* ci doar o rat medie de referina a pieei* care se modific de la o -i la alta.
!( 0ata -o45+6ii -, p, pia7a o4li;ata0./ care repre-int do!,nda o!li%aiunilor nou emise pe piaa
primar. @n mod normal* aceast do!,nd este mai mic la titlurile pu!lice dec,t la alte $alori
mo!iliare* deoarece un anumit rol #n sta!ilirea do!,n-ilor 5oac "i calitatea de!itorului.
c( 0ata -o45+6ii -, p, pia7a ipot,1a0a/ care repre-int do!,nda practicat #n operaiunile de credit
ipotecar* materiali-ate* de re%ul* #n titluri ipotecare cu scadent de peste 10 ani. )ceste titluri se
ne%ocia- pe o pia specific << piaa ipotecar< * a crei do!,nd se situea- la un ni$el intermediar
#ntr<o piaa monetar "i piaa o!li%atar.
9. Rat,l, -o45+6ilo0 la 10,-it,l, 4a+1a0, 8u+t sta!ilite de !ncile comerciale #n funcie de cererea "i
oferta de credite. @n mod practic* !ncile sta!ilesc rata de !a-* care este do!,nda minim pe care o
27
percep de la clieni. >a aceast rat de !a-* se adau% mar5a de profit 'spread( a !ncii* care depinde*
la r,ndul su* de felul creditului* de calitatea de!itorului etc.* sta!ilindu<se* astfel* #ntrea%a %am a
do!,n-ilor !ancare. Costul creditului mai cuprinde o prim de risc* difereniat #n funcie de acelea"i
criterii.
6ata do!,n-ii de !a- a !ncilor este influenat de rata do!,n-ii de pe piaa inter!ancar "i
de rata inflaiei.
.nstituiile financiare speciali-ate sunt supuse adesea unor dispo-iii le%ale* care fi1ea- cu
anticipaie "i #n mod autoritar do!,n-ile practicate 'do!,n-ile administrati$e(. entru unele cate%orii de
credite* instituiile financiare ne!ancare #"i sta!ilesc #ns do!,n-ile #n acela"i mod ca !ncile.
C3 Rat,l, -o45+6ii <i=at, a-:i+i8t0ati> constituie o!iectul unor re%lementri "i sunt
fi1ate #n mod direct de ctre autoriti. .ar aceasta* at,t #n ceea ce pri$esc ratele creditoare
'acti$e(* c,t "i ratele de!itoare 'pasi$e(.
1. Rat,l, -o45+6ilo0 10,-itoa0, ?a1ti>,3 8u+t cele aplicate la creditele acordate
clienilor de ctre instituiile financiare ne!ancare 'case de economii* cooperati$e de credit etc.(. @n
unele ri* aceste do!,n-i sunt fi1ate de autoritile monetare din dou moti$eB pe de o parte* pentru a
e$ita o supraimplicare a !ncilor #n colectarea de economii ale populaiei* iar pe de alt parte* pentru
a asi%ura o remuneraie minimal anumitor deponeni sau anumitor %enuri de depuneri.
@n ceea ce pri$e"te /re-oreria pu!lic* aceasta sta!ile"te rata do!,n-ii la !onurile de te-aur
destinate populaiei.
Fi1area administrati$ a unor do!,n-i creditoare urmre"te scopuri economice* sociale "i
normati$e.
Scopurile economice in de faptul c do!,n-ile respecti$e procur* !ncilor "i celorlalte
instituii financiare care le practic* resurse sta!ile "i puin costisitoare* pe care a"e-mintele respecti$e le
transform #n in$estiii. Scopurile sociale in de faptul c aceste do!,n-i remunerea- micii depuntori*
crora tre!uie s le conser$e puterea de cumprare real. @n fine* scopurile normati$e in de faptul c
aceste do!,n-i orientea- resursele pro$enite din economii spre anumite tipuri de utili-ri. De aceea* #n
ipote-a c se practic do!,n-i administrati$e* orice #ncercare de de-$oltare a economisirii ca sin%ur cale
de formare a capitalului necesit ma5orarea do!,n-ilor fi1ate administrati$ pentru micii depuntori.
2. 6atele do!,n-ilor de!itoare 'pasi$e( sunt fi1ate administrati$ #n ca-ul unor
proceduri speciale de finanare a #ntreprinderilor* ele sunt* deci* mai mici dec,t do!,n-ile e1istente pe
pia. Dintre aceste do!,n-i prefereniale* pot fi amintite urmtoareleB Aratele !onificateD* care permit
acordarea de credite cu do!,nd redus pentru anumite acti$iti 'a%ricultur* e1port* etc.(* fr ca
instituia financiar creditoare s fie de-a$anta5at* deoarece ea #ncasea- diferena de la stat sau de la
o alt instituie financiar cu capital de statC ratele do!,n-ii reduse la creditele pentru locuine* care
sunt meninute la un ni$el sc-ut din moti$e sociale* etc.
4ste de notat c la ora actual se manifest o tendin de renunare la creditele cu do!,n-i
prefereniale 'fenomen cunoscut "i su! denumirea de Adere%lementareD sau A!anali-areaD creditului.
3.2.2 6ata do!,n-ii ca $aria!il operaional "i intermediar
9anca central nu poate aciona dec,t asupra ratei do!,n-ii utili-ate #n operaiunile sale de
refinanare a !ncilor comerciale. /otu"i* aceast aciune* care se situea- la ori%inea #ntre%ii acti$iti
monetare naionale* se difu-ea- ? prin rea5ustrile portofoliului de acti$e operate de !ncile comerciale*
de instituiile financiare ne!ancare "i de marele pu!lic ? asupra tuturor pieelor de capitaluri. @ntr<ade$r*
aceste rea5ustri de portofoliu pot transmite o cre"tere iniial a ratei do!,n-ii inter$enit pe piaa
inter!ancar asupra tuturor pieelor de capital* inclusi$ asupra pieei financiare "i asupra pieei $alutare.
&ecanismul de transmitere prin canalul do!,n-ilor este urmtorulB
1. cre"terea sau scderea do!,n-ilor de refinanare influenea- #n primul r,nd comportamentul
!ncilor comerciale. )stfel* #n ca-ul #n care !anca central $inde titluri pe piaa monetar* ea
determin scderea cursurilor titlurilor ne%ociate pe aceast pia. Ca urmare* !ncile comerciale*
participante actuale sau poteniale la piaa monetar* $or fi stimulate s cumpere titlurile
respecti$e* ceea ce duce la diminuarea sumelor pe care !ncile #n cau- le pot pune la dispo-iia
propriei clientele sau la dispo-iia altor !nci. e de alt parte* rarefierea monedei primare "i
cre"terea ratei do!,n-ii de referin afectea- profitul !ncilor comerciale* determin,ndu<le* astfel*
23
s ma5ore-e propria rat a do!,n-ii practicat #n relaiile cu clienii "i* mai %eneral* s ma5ore-e
preul creditului. 9ncile comerciale $or #ncerca s<"i procure resurse pe alte ci* cum ar fi
emisiunea de titluri pe termen scurt ne%ocia!ile sau emisiunea de titluri pe termen lun%
'o!li%aiuni* aciuni(. Cre"terea do!,n-ilor se transmite* deci* #n mod treptat* asupra pieei
financiare.
2. Cre"terea sau scderea ratei do!,n-ii practicate de !ncile comerciale #n relaiile cu clienii
afectea- #n continuare comportamentul acestora din urm. )stfel* cre"terea costului creditului
determin reducerea profitului #ntreprinderilor* determin,ndu<le #n mod normal s<"i reduc
cererea de credite. De asemenea* fenomenul amintit poate incita #ntreprinderile s #ncerce s<"i
procure resurse complementare de pe pieele de capitaluri disponi!ile pe termen scurt sau pe
termen lun%* ceea ce $a intensifica tendina cre"terii ratelor do!,n-ii de pe toate pieele de
capitaluri disponi!ile pe termen scurt sau pe termen lun%* ceea ce $a intensifica tendina cre"terii
ratelor do!,n-ii de pe toate pieele de capital. .nfluena rarefierii lic0iditii pieei monetare se $a
e1ercita* pro!a!il* mai rapid asupra ratelor do!,n-ii pe termen scurt* dec,t asupra ratelor do!,n-ii
pe termen lun%. Dar pentru a profita de aceast cre"tere* persoanele fi-ice "i 5uridice #"i $or
reamena5a portofoliul lor de titluri* diminu,ndu<"i plasamentele pe termen lun%. >a r,ndul su*
rarefierea ofertei pe piaa o!li%atar $a contri!ui la cre"terea ratelor do!,n-ii pe termen lun%.
3. Cre"terea sau scderea ratelor do!,n-ilor naionale influenea- cursul $alutar* precum "i
do!,n-ile internaionale. )stfel* cre"terea ratelor do!,n-ii la plasamentele pe termen scurt #ntr<o
anumit ar e1ercit un efect important asupra pieei $alutare din ara respecti$ "i* e$entual*
asupra do!,n-ilor internaionale. @ntr<ade$r* cre"terea ratei do!,n-ii pe piaa monetar naional
creea- un diferenial de do!,n-i fa de strintate* ceea ce atra%e lic0iditile internaionale #n
cutare de plasamente remuneratorii. Ca urmare* in$estitorii strini $or sc0im!a di$erse $alute "i
euro$alute pe moned naional* ceea ce $a duce la cre"terea cursului de sc0im! al acesteia din
urm.
@n ca-ul #n care capacitatea de #ndatorare e1tern a rii #n cau- este foarte mare* poate a$ea
loc o mi"care masi$ de capitaluri spre aceast ar* ceea ce diminuea- nota!il c0iar $olumul
lic0iditilor internaionale. Ca urmare* pot fi afectate #ns"i ratele do!,n-ii practicate pe plan
internaional.
6e-ult c o!iecti$ul operaional repre-entat de rata do!,n-ii e1istent pe piaa inter!ancar
permite atin%erea tuturor o!iecti$elor intermediare $i-ateB atele do!,n-ii pe termen scurt naionale* ratele
do!,n-ii pe termen lun% naionale "i ni$elul cursului $alutar 'precum si* e$entual* ca #n ca-ul S.G.).*
ratele do!,n-ii internaionale(.
Cu toate acestea* mecanismul de transmisie descris mai sus nu are o eficacitate a!solut "i nu
este #ntotdeauna u"or de utili-at.
@ntr<ade$r* #n anii O70* politica ratelor do!,n-ii a fost se$er criticat. n cursul de-!aterilor* au
fost e$ocate urmtoarele limite ale acesteiaB
1 ( rocesul de transmitere a efectelor unei cre"teri sau scderi a ratei do!,n-ii de
referin pentru refinanarea !ancar se poate !loca #ntr<o fa- sau alta.
)stfel* s<a constatat c #n ca-ul #n care cre"terea ratei do!,n-ii nu este #nsoit de diminuarea
lic0iditiiPsistemului !ancar comercial* msura de politic monetar respecti$ este ineficace. /otu"i* o
politic de open mar2et adec$at permite o!inerea unor re-ultate satisfctoare c0iar "i #n acest ca-.
De asemenea* s<a o!ser$at c* procesul de transmisie poate fi !locat de a%enii ne!ancari. Gn
asemenea !loca5 apare #n ca-ul #n care a%enii nefinanciari sunt puin sensi!ili la cre"terea do!,n-ilor* fie
din cau-a anticipaiilor lor inflaioniste* care diminuea- rata real a do!,n-ii e1istent #n pre-ent* fie din
cau- c* fiind #ntreprinderi de stat* ca #n 6omania post < comunist* do!,n-ile ma5orate sunt suportate din
fonduri pu!lice* nu din propriul !u-unar al directorilor.
Se preci-ea- c rata real a do!,n-ii este rata nominal a do!,n-ii minus rata inflaiei. @n ca-
de puternice anticipaii inflaioniste* ratele nominale ale do!,n-ii e1ercit o sla! influen asupra cererii
de credite.
+ alt situaie este cea #n care a%enii economici anticipea- c $a a$ea loc scderea
do!,n-ilor. @n acest ca-* ei prefer s se #mprumute mai de%ra! pe termen scurt* dec,t pe termen lun%*
2:
ceea ce face ca ratele do!,n-ii pe termen scurt s fie* #n mod dura!il mai mari dec,t ratele do!,n-ii pe
termen lun%* fr ca acestea din urm s sufere* deci* influena politicii do!,n-ilor #nalte.
@n toate situaiile menionate* transmisia efectelor cre"terii ratelor este #ntrerupt* iar $olumul
creditelor pe termen scurt nu scade* cel puin pentru moment. Ca urmare* politica do!,n-ilor #nalte tre!uie
continuat* ceea ce rele$ o alt limit a politicii respecti$eB $olatilitatea ratelor do!,n-ii pro$ocat de
#ns"i politica respecti$.
2( olitica ratelor do!,n-ii impune* #ntr<ade$r* o puternic fluctuaie a ratelor do!,n-ii*
#ndeose!i #n ca-u1 #n care a%enii economici re-ist iniial la incitaiile %enerate de modificarea acestor
rate. Cci* pentru a influena efecti$ comportamentele "i a o!ine re-ultatul dorit* autoritile sunt ne$oite
s acione-e timp #ndelun%at* ori s lase do!,n-ile s fluctue-e puternic #n sus "i #n 5os.
Earia!ilitatea ratelor do!,n-ii are drept consecin insta!ilitatea am!ianei #n care se adopt
deci-iile economice ma5ore.
3( olitica do!,n-ilor poate fi incompati!il cu alte politici macroeconomiceC de asemenea*
o!iecti$ele interne "i e1terne ale politicii ratelor do!,n-ii pot intra #n conflict. )stfel* deci-ia
autoritilor dintr<o anumit ar de a ma5ora ni$elul do!,n-ilor* #n scopul susinerii* cursului $alutar al
monedei naionale* descura5ea- acti$itatea economic internC deci-ia de rela1are a constr,n%erii
interne impuse asupra costului creditului determin* dimpotri$* ie"irea capitalului din ar* ceea ce
a%ra$ea- situaia !alanei de pli "i accentuea- tendina de depreciere a monedei naionale.
6estricia e1tern constituie* a"adar* un puternic o!stacol pentru practicarea unei anumite
politici a do!,n-ilor. @n plus* atenuarea sau dispariia controlului $alutar face ca aceast presiune a
constr,n%erii e1terne s creasc.
@n anii O70* ar%umentele de acest %en au contri!uit la trecerea politicii ratelor do!,n-ii #ntr<un
plan secundar "i #nlocuirea sa cu o politic de tip cantitati$B aciunea asupra !a-ei monetare* respecti$
asupra $olumului creditului. @n ultimul timp* aceast tendin #ns s<a in$ersat* iar ca urmare #n pre-ent
are loc o reno$are a politicii ratelor do!,n-ii.
osi!ilitatea reno$rii politicii ratelor do!,n-ii ine de e$oluia recent a sistemului financiar
"i a produselor financiare oferite de acesta* e$oluie care este de natur s sporeasc eficacitatea politicii
do!,n-ilor.
1 ( Gn prim factor de acest %en este aciunea e1ercitat de procesul de ino$are financiar*
care* determin,nd apariia unor noi produse financiare* face ca politica de control a a%re%atelor monetare
s fie inoperant.
Dup cum $om arta #n continuare* politica de control al a%re%atelor monetare #"i propune s
limite-e ratele de cre"tere a acestor a%re%ate. @ns"i aceast limitare* de$enit predominant #n anii O70* a
dat na"tere unor noi modaliti de colectare a economiilor* de natur s %enere-e noi acti$e lic0ide* de
%enul celor care nu intr #n structura a%re%atelor monetare tradiionale '&
1
"i* e$entual* &
2
(.
/otodat* aceste ino$aii* de natur s procure instituiilor financiare un $olum sporit de
lic0iditi* au dat na"tere la noi modaliti de finanare a economiei* pe care autoritile nu le pot controla
printr<o simpl politic a a%re%atelor 'monetare "i ale creditului(.
&ultiplicarea ino$aiilor financiare este #ns de natur s sporeasc eficacitatea politicii
ratelor do!,n-ii* deoarece accelerea- procesul de transmisie a efectelor acestei politici. )stfel* #n ca-ul #n
care a%enii economici dispun de o %am lar% de titluri cu di$erse scadene* procesul de su!stituire a
unor titluri cu altele este mai u"or* iar transmisia efectelor unei cre"teri a ratei do!,n-ii este mai lin "i
mai rapid. Ca urmare* nu mai este necesar ca autoritile monetare . s prese-e puternic "i timp
#ndelun%at asupra pieei monetare pentru a o!ine efectul dorit asupra e"afoda5ului ratelor do!,n-ii.
@n 6om,nia* apariia "i rsp,ndirea titlurilor de stat "i a efectelor comerciale 'trate* !ilete la
ordin* cecuri( este de natur s fa$ori-e-e utili-area politicii ratelor do!,n-ii. Cci* aceast politic se
!a-ea- #n mare msur pe su!stituirea reciproc a titlurilor cu di$erse scadene.
2( )l doilea factor care re$i%orea- efectele politicii ratelor do!,n-ii este de-$oltarea
"i internaionali-area pieei financiare. @ntr<ade$r* la ora actual* finanarea #ntreprinderilor se
reali-ea- #n tot mai mare msur prin intermediul di$erselor compartimente ale pieei financiare*
iar ca urmare este util s se acione-e asupra sin%urei $aria!ile suscepti!ile s influene-e piaa
respecti$* respecti$ s re%le-e cererea "i oferta de capitaluriB rata do!,n-ii. De asemenea* faptul
30
c do!,n-ile internaionale influenea- mrimea capitalurilor plasate #ntr<o anumit ar face
necesar ca autoritile monetare din ara respecti$ s poat aciona asupra do!,n-ilor naionale
pentru a ani0ila intrrile sau ie"irile inde-ira!ile de capitaluri.
olitica ratelor do!,n-ii este* deci* se pare* cea mai !ine adaptat la caracteristicile actuale ale
sistemului financiar.
>a urma urmelor* a$anta5ele politicii ratelor do!,n-ii in de e1i%enele raionalitii financiare.
@ntr<ade$r* modificarea naturii resurselor financiare "i e$oluia metodelor de finanare o!li%
!ncile s<"i raionali-e-e acti$itatea* ca o condiie pentru cre"terea profiturilor !ancare. rin aceast
prisma* politica ratelor do!,n-ii* care afectea- #n mod direct profiturile !ncilor* se poate do$edi foarte
eficace.
De asemenea* o politic acti$ a do!,n-ilor este de natur s sporeasc $i%ilena "i
dinamismul in$estitorilor de pe piaa financiar* determin,nd* astfel* #ntreprinderile s<"i %estione-e optim
resursele "i s adopte msuri adec$ate de protecie #mpotri$a riscurilor.
>a fel ca oricare opiune de politic macroeconomic* opiunea pentru politica ratelor
do!,n-ii depinde de cadrul instituional e1istent* care face ca politica respecti$ s fie sau nu eficace. De
asemenea* opiunea respecti$ depinde de con5uctura economic* deoarece eficacitatea politicii ratelor
do!,n-ii difer de la o fa- la alta a ciclului economic.
3.3 :ontrolul a4re4atelor monetare
Controlul a%re%atelor monetare presupune ca o!iecti$ul intermediar este de ordin cantitati$.
)stfel* pornind de la premisa c masa monetar e1ercit #n sine '"i independent de costul creditului( o
aciune asupra economiei* autoritatea monetar #"i propune ca o!iecti$ intermediar s controle-e unul sau
mai multe a%re%ate monetare.
De aici* re-ult trei pro!leme. rima este cea a ale%erii a%re%atului 'a%re%atelor( care urmea-
a fi controlate. ) doua este cea a modalitilor de control a a%re%atului 'a%re%atelor( ales 'alese(. @n fine*
cea de<a treia pro!lem este sta!ilitatea $ite-ei de circulaie a elementelor cuprinse #n a%re%atul
'a%re%atele( ales 'alese(* de care depinde eficacitatea aciunii asupra a%re%atului 'a%re%atelor(
respecti$'e(.
3.3.1 )le%erea a%re%atelor supuse controlului
)$,nd #n $edere ca o!iecti$ul intermediar este cantitatea de moned "i ca aceast cantitate
poate fi e1primat cu a5utorul mai multor a%re%ate monetare '&
1
* &
2
* &
3
etc.(* o prim pro!lem care se
pune este cea a ale%erii a%re%atului 'a%re%atelor( care urmea- a fi controlat'e(.
+ $arianta este ca autoritatea monetar s<"i concentre-e atenia asupra cantitii de moned
#n sens strict* adic asupra cantitii de mi5loace de plat create de sistemul !ancar* &
1
.
+ alt $ariant este ca autoritatea monetar s #ncerce s controle-e ansam!lul lic0iditilor
din economie* ceea ce presupune orientarea ateniei asupra unor a%re%ate monetare mai lar%i* de tipul &
1
*
&
2
&
3
etc. .ntroducerea unor a%re%ate mai lar%i conduce la e1tinderea domeniului politicii monetare* #ns
#i diminuea- eficacitatea.
/radiional* su! incidena politicii monetare s<au aflat !ncile comerciale* deoarece acestea au
capacitatea de a crea moned. /endina de a elimina speciali-area !ancar "i de a crea !nci uni$ersale*
pe de o parte* precum "i tendina de a supune le%islaiei !ancare %enerale instituiile de credit cu caracter
special 'casele de economii* cooperati$ele de credit etc.(* pe de alt parte* au dus la lr%irea treptat a
posi!ilitilor de control ale autoritilor monetare* fenomen a crui e1presie este adoptarea a%re%atelor de
tipul &
2
sau &
3
ca principal o!iecti$ intermediar. Se rele$* astfel* dorina autoritilor monetare de a
controla #ntre%ul sistem financiar* nu numai sistemul !ancar.
rincipalele ar%umente de natur s 5ustifice adoptarea lui &
2
sau &
3
sunt urmtoareleB
1( )cti$ele lic0ide se pot su!stitui u"or #ntre ele. @n ca-ul #n care autoritatea monetar #"i
propune s controle-e doar &
1
* limitarea cre"terii acestui a%re%at poate determine !ncile
"i celelalte instituii financiare s oriente-e clienii lor spre #nlocuitori ai elementelor
cuprinse #n &
1
* adic spre elementele care fac parte din &
2
* &
3
C etc. Ca urmare* de"i
a%re%atul &
1
este strict controlat* a%enii economici pot oric,nd transforma acti$ele lor
31
lic0ide #n mi5loace de plat* ceea ce determin cre"terea lui &
1
. Controlul unui sin%ur
a%re%at monetar* definit #n mod restricti$* poate fi* deci* complet ineficace.
2( @n condiiile unei suprastructuri financiare de-$oltate* noiunea de Qcreaie monetarQ se
e1tinde* cuprin-,nd #n sfera sa "i alte tipuri de instituii financiare dec,t !ncile. )cestei
e1tensiuni #i corespunde* de altfel* "i o semnificati$ ino$are terminolo%icB termenul de
Qa"e-m,nt financiarQ este folosit #n pre-ent pentru a desemna toate tipurile de instituii
financiare* !ancare sau ne!ancare* iar termenul de Qfinanare monetarQ este folosit pentru
a desemna toate formele de credite acordate pornind de la lic0iditile #n sens lar% de &
2
sau &
3
. Se rele$* astfel* tendina autoritilor monetare de a trata #n acela"i mod creaia
de moned "i simpla intermediere financiarC !a-a o!iecti$ a acestui procedeu este faptul
c simpla intermediere financiar se reali-ea- tot pe seama unor resurse disponi!ile pe
termen scurt. )doptarea a%re%atelor de tipul &
2
sau &
3
corespunde* a"adar* acestei
e1tinderi a competenelor de control ale autoritilor monetare.
6e$ersul acestei e1tinderi a domeniului politicii monetare este diminuarea impactului
controlului a%re%atelor monetare. &ai precis* prin aceast e1tindere* politica de control al a%re%atelor
monetare de$ine un simplu complement al celeilalte politiciB politic ratelor do!,n-ii.
@ntr<ade$r* raportul dintre $olumul elementelor cuprinse #n &
2
si* respecti$ &
3
* pe de o parteC
"i $olumul altor %enuri de plasamente ale a%enilor economici 'plasamentele financiare propriu < -ise(* pe
de alt parte* e$oluea-* de o!icei.* foarte lent. Factorii care determin aceast e$oluie sunt factori
e1o%eni* cum ar fiB modificarea istoric a sistemelor financiar<!ancare* modificarea mentalitilor etc.
Ca urmare* a%re%atele de tipul &
2
* &
3
etc.* nu pot fi* prin natura lor* instrumente de control a1
con5uncturii economice. )utoritile monetare pot* desi%ur* $e%0ea ca tendina pe termen lun% a acestor
a%re%ate s fie conform cu parametrii dorii* #ns nu pot controla cu a5utorul lor fenomenele con5ucturale
'pe termen scurt(* cum ar fi formarea unei anumite mrimi a cererii sol$a!ile sau reali-area unui anumit
ritm de cre"tere economic.
Cau-a este faptul c de"i a%re%atele &
2
&
3
etc.* permit caracteri-area lic0iditii economiei "i
a finanrii monetare* nu ele* ci masa monetar #n sens restr,ns* &
1
* constituie factorul care determin
puterea de cumprare a a%enilor economici "i* deci* cererea sol$a!il din economie. Ca urmare* #n ca-ul
#n care autoritile monetare #"i e1ercit controlul asupra lui &
1
* ele controlea- #n mod direct $olumul
tran-aciilor cu mrfuri* ser$icii* titluri etc.* care se efectuea- #n economieC #n ca-ul #n care autoritile
monetare #"i e1ercit controlul asupra lui &
2
* &
3
etc.* puterea lor* desi%ur* se e1tinde* #ns totodat se
diluea-* cci autoritile nu mai controlea- altce$a dec,t structura plasamentelor a%enilor economici.
Din acest moti$* #n ma5oritatea rilor* de"i autoritile monetare afi"ea- o!iecti$e mai lar%i* de tipul &
2
*
&
3
etc.* supra$e%0erea discret a lui &
1
rm,ne un o!iecti$ esenial al politicii monetare.
3.3.2 &odalitati de control al a%re%atelor monefare
41ist dou modaliti de control direct 'independent de politica do!,n-ilor( al a%re%atelor
monetareB
1( utili-area ca o!iecti$ operaional a RR!a-ei monetareQC "i*
2( raionali-area 'plafonarea( creditului.
@n primul ca-* politica monetar acionea- asupra sistemului !ancar comercial "i #n %eneral
asupra sistemului financiar prin intermediu1 mecanismului creaiei monetare. @n
ca-ul al doilea* se utili-ea- un procedeu mai coerciti$ "i mai autoritar.
@n ca-ul controlului !a-ei monetare* autoritatea monetar controlea- propria ofert de
moned primar* #n scopul influenrii #n modul acesta a ansam!lului creaiei monetare. entru a fi pe
deplin eficace* controlul !a-ei monetare tre!uie s fie suscepti!il de a aciona #n primul r,nd asupra
cantitii de monede puse la dispo-iia a%enilor economici #n $ederea efecturii plilor* &
1
* iar #n al
doilea r,nd asupra lui &
2
* &
3
etc.* adic asupra $olumului ansam!lului lic0iditilor care ser$esc pentru
asi%urarea Qfinanrii monetareQ.
1( Controlul lui &
1
prin Q!a-a monetarQ se #ntemeia- pe relaia care e1ista #ntre cantitatea
de moned primar pe care !anca central o pune la dispo-iia !ncilor comerciale "i masa monetar #n
sens restr,ns* &
1.
Dup cum am artat* dac se notea- cu 9 Q!a-a monetarQ "i cu &
1
Qmasa monetar #n
32
sens strictQ 'cantitatea de mi5loace de plat(* relaia dintre aceste dou mrimi esteB
&
1
Km9
unde QmQ este un multiplicator.
+!iecti$ul operaional al politicii monetare este #n acest ca- Q!a-a monetarQ* 9. entru ca
aceast politic s fie eficace* este necesar #ndeplinirea a dou condiiiB
1( !anca central s fie realmente capa!il s sta!ileasc mrimea propriei creaii de moned
primarC "i
2( multiplicatorul QmQ s fie o mrime constant.
Dup cum am artat* monetari"tii* care sunt #n %eneral parti-anii politici de control a !a-ei
monetare* au ela!orat conceptul de Q!a- monetar e1o%enD tocmai pentru a desemna partea din
mrimea 9 care depinde e1clusi$ de !anca central. De asemenea* ei consider c preferina a%enilor
economici pentru di$erse forme monetare '!ancnote* depo-ite( este sta!il "i c #ntre resursele !ncilor
comerciale "i creditele acordate de acestea e1ist o relaie !ine definit. @n consecin* *monetari"tii sunt
de prere c* de re%ul* condiiile pentru controlul lui &
1
prin intermediul Q!a-ei monetareQ sunt
#ndeplinite.
olitica !a-ei monetare se #ntemeia-* deci* pe aceast certitudine c* prin controlul lui 9*
!anca central poate controla mrimea &
1
.
Faptul ca !anca central este realmente capa!il s controle-e propria sa creaie de moned
primar presupune c societatea ci$il are suficiente mi5loace de control asupra statului* astfel #nc,t s se
limite-e finanarea monetar a datoriei pu!lice. De asemenea* faptul amintit presupune c e1ist
suficiente mi5loace de control asupra intrrilor "i ie"irilor de capitaluri internaionale* care pot determina
$ariaii e1o%ene ale lic0iditii !ancare. #n practic* pentru a neutrali-a efectele e1ercitate de intrrile "i
ie"irile de capitaluri asupra lic0iditii sistemului !ancar comercial* politica Q!a-ei monetareQ se com!in
adesea cu politica do!,n-ilor 'care are o aciune direct asupra intrrilor "i ie"irilor de capitaluri din ar(.
) doua condiie a eficacitii politicii !a-ei monetare este sta!ilitatea multiplicatorului QmQ.
Cu alte cu$inte* eficacitatea acestei politici depinde* de fapt* de comportamentul !ncilor "i al
a%enilor ne!ancari. @ntr<ade$r* mrimea multiplicatorului QmQ poate fi modificat de ctre fluctuaiile
necesarului de numerar '!ancnote* mone-i(* precum "i de ctre aciunea pe care rata do!,n-ii o e1ercit
asupra ofertei de credite din partea !ncilor 'factor insuficient luat #n considerare de ctre monetari"tii(.
Factorii respecti$i pot* deci* neutrali-a aciunea e1ercitat de Q!a-a monetarQ.
2( Controlul a%re%atelor &
2
* &
3
etc.* prin intermediul a%re%atului &
1
* se !a-ea- pe ideea ?
conform cu Qteoria portofoliului optimQ S c a%enii economici au o anumit structur a patrimoniului "i*
deci* a lic0iditilor lor* structur care este $ala!il at,t pe termen scurt* c,t "i pe termen lun%. +r* o
modificare a masei monetare* &
1
* afectea- aceast structur. )stfel* o cre"tere a cantitii de moned #n
sens restr,ns* &
1
* fa$ori-ea- cre"terea $olumului plasamentelor lic0ide ale a%enilor economiei* adic
cre"terea $olumului elementelor cuprinse #n &
2
* &
3
etc.* $aria- #n acela"i sens "i #n aceia"i msur ca &
1.
@n ca-ul #n care se do$ede"te c elementele cuprinse #n di$erse a%re%ate monetare sunt
su!stitui!ile unele cu altele* $ala!ilitatea anali-ei de mai sus este simitor diminuat. @ntr<ade$r*
controlul a%re%atului &
1
incit #n acest ca- !ncile comerciale s ofere clienilor lor alte forme de
plasament lic0ide* ceea ce determin cre"terea a%re%atelor &
2
* &
3
etc.* nu reducerea acestora. e de alt
parte* tre!uie menionat c orice restricie monetar este #nsoit de o cre"tere a ratei do!,n-ii pe termen
scurtC aceast cre"tere a ratei do!,n-ii pe termen scurt atra%e capitalurile spre plasamentele lic0ide*
contri!uind* astfel* la cre"terea $olumului lic0iditilor e1istente #n economie.
.nterferena politicii Q!a-ei monetareQ cu politica ratei do!,n-ii* precum "i faptul c* pe
termen scurt* comportamentele monetare "i financiare ale !ncilor* instituiilor financiare ne!ancare "i
a%enilor economiei reale sunt adesea insta!ile au condus autoritile monetare din unele ri s acione-e
#n manier autoritar asupra #ns"i sursei creaiei monetareB creditul.
) doua modalitate de control direct al a%re%atelor monetare este deci* controlul creditului.
Controlul creditului repre-int o modalitate de aciune asupra creaiei monetare caracteri-at
prin lips de suplee* #n sensul c nu las sistemului !ancar comercial "i #n %eneral sistemului financiar
nici o posi!ilitate de adaptare. Cu toate acestea* el este uneori folosit tocmai din cau-a acestor
caracteristici ale sale* care #1 fac s fie foarte eficace.
33
@ntr<ade$r* este e$ident c #n ca-ul #n care ceea ce se urmre"te este meninerea a%re%atelor
monetare la un ni$el c$asiconstant* respecti$ doar o u"oar cre"tere a acestora* cea mai !un cale este
limitarea direct a principalei surse a creaiei monetareB creditul !ancar.
@n plus* controlul direct al creditului permite e$itarea efectului secundar al politicii de control
al Q!a-ei monetareQ B cre"terea ratei do!,n-ii. Dup cum am artat* un o!iecti$ cantitati$ reali-at printr<o
politic a Q!a-ei monetareQ poate determina o rarefiere a lic0iditii !ancare* ceea ce duce la cre"terea
ratei do!,n-ii pe termen scurt* cu efectele de5a amintite ale acestui fenomenB cre"terea $olumului altor
forme de credit* !ancare sau ne!ancare. Spre deose!ire de acestea* politica de control a1 creditului* care
determin restr,n%erea %lo!al a acestuia* nu este #nsoit de o cre"tere a ratei do!,n-ii.
4conomia nu sufer* deci* o cre"tere a costului creditului* ins at,t %estionarea !ncilor
comerciale "i a celorlalte instituii financiare* c,t "i %estionarea a%enilor economiei reale de$in mai puin
raionale* din cau-a caracterului artificial al do!,n-ilor e1istente.
>imitele politicii de control al creditului pro$in tocmai din aceast diminuare a raionalitii
acti$itilor economice. Distri!uirea creditelor nu se mai face #n acest ca- prin mecanismele pieei* ci #n
mod autoritar sau c0iar ar!itrar. +r* aceasta fa$ori-ea- alocarea creditelor ctre sau mai ales ctre
#ntreprinderile cu pierderi* cu stocuri ne$anda!ile etc.* adic meninerea unor acti$iti neraionale* care*
#n condiii normale* ar fi eliminate de pia.
olitica de control al creditelor este eficace #n ceea ce pri$e"te !ncile comerciale* #ns #"i
#ndepline"te pe deplin funciile numai #n msura #n care poate fi aplicat asupra tuturor finanrilor
monetare. 4a conduce* deci* la e1tinderea puterii de control direct al !ncii centrale asupra tuturor
instituiilor financiare care %estionea- resursele populaiei. @ns aceasta #nseamn controlul direct al
!ncii centrale asupra tuturor aspectelor financiare ale acti$itii economice "i* deci* transformarea !ncii
centrale #ntr<o $eri% a !irocraiei statale omnipotente.
De altfel* aceast e1tindere a puterii de control a !ncii centrale poate duce la conflicte cu
/re-oreria pu!lic* cu alte a%enii %u$ernamentale "i c0iar cu %u$ernul #n ansam!lul su. Cci* fiecare din
aceste or%anisme are propriile sale o!iecti$e "i propriile sale responsa!iliti* iar e1tinderea puterilor
!ncii centrale poate afecta capacitatea altor instituii ale statului de a<"i #ndeplinii sarcinile.
@n fine* controlul creditului face ca repercutarea efectelor $ariaiilor a%re%atului &
1
* asupra
a%re%atelor &
2*
&
3
* etc.* s fie insuficient sau c0iar complet !locat* iar su!stituirile efectuate de a%enii
economici #ntre acti$ele lor lic0ide s contracare-e scopurile urmrite prin limitarea cre"terii creditului.
3.3.3 Sta!ilirea $ite-ei de circulaie a monedei
)ciunea asupra a%re%atelor monetare este inoperant #n ca-ul #n care este contra!alansat de
$ariaiile $ite-ei cu care circul "i sunt utili-ate pe pia elementele cuprinse #n a%re%atele respecti$e. +r*
aceast $ite- depinde e1clusi$ de comportamentele a%enilor din sectorul nefinanciar al economiei "i*
prin urmare* nu poate fi utili-at de ctre autoriti. 4ste necesar* deci* determinarea caracteristicilor pe
termen scurt "i pe termen lun% ale $ite-ei de circulaie a monedei.
rimul autor care a studiat comportamentul $ite-ei de circulaie a monedei* calculat #n
funcie de $enitul naional* a fost economistul american &ilton Friedman. 6elaia de calcul utili-at de
acesta esteB
GndeB
- EB $ite-a de circulaie ? $enit a monedeiC
- LB $enitul naional nominal 'monetar(C
- B ni$elul %eneral al preurilorC
- LB $enitul naional real.
e !a-a unor serii statistice lun%i '1370 ? 1:54(* referitoare la economia american* Friedman
a formulat urmtoarele o!ser$aii contradictoriiB
1( e termen lun%* trendul $enitului naional este cresctor* iar ca urmare se constat o
reducere treptat a $ite-ei ? $enitC
34
M
P@
* =
2( e termen scurt* se constat c #n fa-ele de e1pansiune ale ciclului economic $ite- ? $enit
cre"te* iar #n fa-ele de depresiune $ite-a ? $enit scade.
)ceste re-ultate contradictorii* $ala!ile primele #ntr<un ori-ont de timp scurt* iar ultimele #ntr<
un ori-ont de timp lun%* l<au condus pe Friedman la calcularea $ite-ei de circulaie a monedei nu pe !a-a
$enitului constatat sau curent al a%enilor economici* ci a A$enitului permanentD. rin definiie* A$enitul
permanentD 'ermanent .ncome( este $enitul aferent unei perioade de timp #ndelun%ate* anticipat de
a%enii economici la un moment dat. 4l corespunde a$erii totale a unui a%ent economic* a$ere care poate
fi e$aluat ea #ns"i prin $enitul anticipat la un moment dat c #l $a aduce a$erea respecti$B
3.4 'nstrumentele (oliticii monetare
+!iecti$ele politicii monetare se suprapun #n mare parte cu cele ale politicii fiscale #n msura
#n care am!ele repre-int instrumente de sta!ili-are macroeconomic. + alt posi!ilitate pe care o are
politica monetar pentru #m!untirea circulaiei monetare este constr,n%erea !u%etului "i anume*
posi!ilitatea acestuia de a se finana din #mprumuturi.
Datoria* adic deficitul !u%etar poate fi moneti-at 'de e1empluB emisiunea monetar "i
sta!ili-area ratei do!,n-ii(.
.n %eneral* #ntr<o economie de pia de-$oltat* politica monetar nu impune le%i prin care s
creasc sau s reduc cererea %lo!al.
41ist dou tipuri de instrumente ale politicii monetareB
1( 7enerale "i indirecteC "i
2( Specifice "i directe
rimele sunt utili-ate #n ma5oritatea economiilor contemporane "i acionea- asupra
mecanismelor monetare fr a le !loca funcionarea. )stfel* mane$rarea ta1ei de rescont* politica de open
mar2et "i politica re-er$elor o!li%atorii sunt instrumente %enerale de inter$enieC ele se !a-ea- fiecare pe
o anumit lo%ic* inerent unui anumit mecanism economico ? monetarB creditul "i forma sa istoric ?
scontul '#n ca-ul rescontului(* piaa financiar '#n ca-ul politicii de open mar2et(* creaia monetar '#n
ca-ul politicii re-er$elor o!li%atorii(. @n ipote-a c autoritile inter$in cu a5utorul instrumentelor amintite*
ele adopt lo%ica respecti$* #ns modific anumite elemente ale mecanismului* ls,nd totu"i sistemul
economic #n ansam!lul su s reacione-e la modificarea pe care au pro$ocat<o #n mod intenionat.
.nstrumentele indirecte sunt compati!ile* deci* cu le%ile pieei* mai precis cu independena !ncilor
comerciale fa de !anca central.
) doua cate%orie de instrumente sunt utili-ate numai #n anumite ri "i perioade "i acionea-
nemi5locit asupra situaiei financiare a !ncilor comerciale* impun,ndu<le o anumit conduit. )stfel*
selecti$itatea 'diri5area( "i raionali-area 'plafonarea( creditelor sunt procedee coerciti$e* care transform
!ncile comerciale #n simplii distri!uitori de credite* #n proporii sta!ilite pe cale administrati$* ctre
sectoarele "i ramurile economice desemnate de puterea de stat. @n rile occidentale* diri5area creditelor
datea- din anii premer%tori celui de<al doilea r-!oi mondial* iar plafonarea creditelor a fost introdus
#n anii O70. @n 6om,nia comunist* aceste procedee au fost instituite* #ntr<o form specific economiei
planificate* #n anii O50* la scurt timp dup naionali-area principalelor mi5loace de producie. Com!inate
cu planificarea %eneral a economiei* diri5area "i limitarea prin plan a creditelor < reali-ate cu a5utorul
unui instrument de planificare specific 'Qplanul de credite al economieiQ( < au dus la transformarea
!ncilor Qspeciali-ateQ #n simple $eri%i ale !irocraiei statale* lipsite de orice preocupare fa de criteriul
profitului. @n pofida reformei sistemului !ancar din anul 1::1* aceast situaie s<a meninut p,n la
#nceputul anului 1::7* c,nd 9anca 8aional a renunat la ultima form de diri5are a creditelor* reali-at
prin a"a<numitele Qcredite structuraleQ.
>a ora actual* e$oluia %eneral a politicii monetare se caracteri-ea- prin re$enirea la
instrumentele indirecte* #ndeose!i la cele care se !a-ea- pe mecanismele pieelor de capitaluri "i* deci* pe
aciunea ratei do!,n-ii.
3.%.1 olitica ta1ei de rescont
/a1a scontului repre-int do!,nda u-ual pentru creditele acordate de ctre !anca de
35
emisiune #n cadrul operaiunilor de rescontare.
Denumirea specific este dat de faptul c o perioad #ndelun%at principala form de
acordare a creditului de ctre !anca de emisiune era rescontarea !a-at pe operaiunile de scont. )st-i
operaiunile de creditare ale !ncii de emisiune s<au di$ersificat "i au alte structuri* dar !anca de emisiune
continu s #ndeplineasc #n economie rolul de i-$or al creditului* le%at de funcia sa principal de
emisiune.
olitic ta1ei de rescont se !a-ea- pe o modalitate de refinanare rescontul < "i pe rata
do!,n-ii aferent acestei refinanri << ta1a de rescont oficial a !ncii centrale.
3.4.1.1 Te+nia !e#on%u&ui
6escontul se poate defini* pentru !anca de emisiune* ca o ac0i-iie ferm* cu plata imediat* a
unor creane* #n termen* pre-entate de !ncile comerciale. Gn re%im similar au "i pensiunile* respecti$
ac0i-iiile #nsoite de an%a5amentul de rscumprare la un anumit termen a creanelor de ctre !anca
pre-entatoare.
2
6escontul este o te0nic de refinanare* care pune #n le%tur direct !ncile comerciale cu
!anca central* fr a se recur%e pentru aceasta la piaa monetar. )stfel* prin rescont* !ncile comerciale
#mprumut direct lic0iditi de la !anca central* creia #i cedea- #n sc0im! titlurile pri$ate 'trate* !ilete
la ordin( pe care le dein #n portofoliul lor "i pe care le<au o!inut prin operaiuni de scont efectuate
anterior cu clienii lor 'de unde "i denumirea de QrescontQ(. /itlurile respecti$e repre-int* a"adar* credite
cu do!,nda pieei 'ta1a de scont(* acordate de !ncile comerciale economici. 6ata do!,n-ii la care !anca
comercial* care a acordat de5a credite economiei* se refinanea- 'ta1a de rescont(* este sta!ilit cu
anticipaie "i #n mod unilateral de ctre !anca central* care de$ine* prin rescontarea titlurilor* finanatorul
final a1 creditelor respecti$e.
@n trecut* rescontul a constituit principala cale de refinanare a !ncilor comerciale. @n pre-ent*
ponderea acestei forme de refinanare nu dep"e"te* #n rile de-$oltate* cca. 2H<3H. 41plicaia reducerii
importanei rescontului "i #nlocuirii sale treptate cu operaiunile efectuate de !anca central pe piaa
monetar 'open mar2et( se e1plic prin modificarea #n epoca post!elic a rolului !ncii centrale. Dac* #n
trecut* !anca central a fost #n principal o Q!anc a !ncilorQ* #nsrcinat cu alimentarea cu lic0iditi a
!ncilor comerciale* #n pre-ent* ea a de$enit #n primul r,nd Qautoritatea monetarQ a rii respecti$e* adic
un for #nsrcinat cu conceperea "i aplicarea politicii monetare. +r* !anca central nu poate #ndeplini
corect rolul de Qautoritate monetarQ dec,t #n msura #n care controlea- propria sa producie de moned
'primar(. entru aceasta* #n ma5oritatea rilor* ea tre!uie s re-iste presiunilor /re-oreriei pu!lice* care
#ncearc s<"i finane-e datoria prin emisiune de moned. De asemenea* #n rile #n care rescontul se
menine "i are o oarecare pondere* !anca central tre!uie s fac fa cerinei de a se pre-enta la rescont a
!ncilor comerciale.
@n 6om,nia* titlurile pri$ate se folosesc #nc pe scar redus* iar ca urmare procedura
scontului "i a rescontului este practic ine1istent. @n aceste conditii* o modalitate de refinanare a !ncilor
comerciale cu funcii asemntoare a fost #n ultimii ani Qcreditele structuraleQ* care au repre-entat totodat
principala cale de diri5are a creditelor spre ramurile considerate prioritare de ctre autoritile pu!liceB
a%ricultura 'de stat(* importul "i producia de com!usti!ili etc. )ceast form de refinanare a !ncilor
comerciale a fost desfiinat de ctre 9anca 8aional #n anul 1::7.
3.4.1.2 Ta,a de !e#on% -i $o&i%i" %a,ei de !e#on%
@n calitatea sa de rat a do!,n-ii oficial a !ncii centrale* ta1a de rescont este o rat a
do!,n-ii directoare #n economie.
)stfel* ca rat a do!,n-ii oficial* ta1a de rescont prote5ea- !ncile comerciale #mpotri$a
fluctuaiilor $alorii titlurilor pe care le dein #n portofoliu* asi%ur,nd* pentru portofoliul respecti$* un
profit cunoscut cu anticipaie. @ntr<ade$r* faptul c o !anc comercial posed #n permanen un anumit
portofoliu de titluri pri$ate resconta!ile este suficient pentru ca !anca respecti$ s ai! o surs de
2
9asno* C.* Dardac* 8.* Floricel* C<tin ? AMo+,-./ C0,-it/ ".+1i2/ 4d. Didactic "i eda%o%ic* 9ucure"ti* 2001
36
refinanare cu un cost !ine definit.
@n consecin* cre"terea ta1ei de rescont de$ine un instrument de politic monetar eficace*
deoarece determin* pe de o parte* de$alori-area ansam!lului portofoliului de titluri pri$ate al !ncilor
comerciale* iar pe de alt parte* refinanarea #n condiii mai puin a$anta5oase a titlurilor $ec0i deinute #n
portofoliu.
Cu toate acestea* nu este si%ur c cre"terea ta1ei de rescont duce* #ntr<ade$r* la limitarea
acti$itii !ncilor comerciale. Cci* !ncile comerciale pot repercuta cre"terea ta1ei de rescont asupra
costului creditelor pe care le acord clienilor* ceea ce face ca msura amintit* adoptat de !anca
central* s nu e1ercite nici o presiune asupra capacitii de creditare a !ncilor comerciale.
@nseamn c ceea ce se are #n $edere ca factor de limitare a acti$itii !ncilor comerciale este
at,t costul refinanri* repre-entat de ta1a de rescont* c,t "i rolul acesteia de rat a do!,n-ii directoare
pentru creditele din economie. )stfel* prin faptul c repercutea- cre"terea ta1ei de rescont asupra
costului creditului* !ncile comerciale modific parametrii #n care se reali-ea- finanarea economiei.
De e1emplu* #n ca-ul #n care #ntreprinderile au o mare ne$oie de credite "i nu e1ist alte surse
de finanare 'cum este ca-ul #n pre-ent #n 6om,nia(* cre"terea ta1ei de rescont este la #nceput ineficace.
)ceasta* deoarece a!sena altor surse de finanare constr,n%e #ntreprinderile s se #mprumute la !nci*
c0iar dac #mprumuturile respecti$e au un cost ridicat. Glterior* #ncepe #ns s se resimt presiunea
e1ercitat de cre"terea do!,n-ilor pltite asupra costurilor de e1ploatare ale #ntreprinderilor* iar ca urmare
#ntreprinderile sunt ne$oite s<"i restr,n% acti$itatea. .neficacitatea iniial* iar apoi !rutalitatea efectelor
resimite #n fa-a a doua par a fi* astfel* cele dou caracteristici ale politicii ta1ei de rescont. .
Ca urmare* politica ta1ei de rescont este #nsoit adesea de di$erse practici menite s<i
atenue-e impactulB ta1e de rescont multiple* inter$enii ale !ncii centrale pe piaa monetar 'open
mar2et( etc.
Fapt este c de-$oltarea pieei monetare duce lo%ic la mar%inali-area sau c0iar la suprimarea
rescontului.
3.%.2 olitic de open mar2et
+peraiunile de open mar2et sunt operaiunile prin care !anca central cumpr "i $inde titluri
pe piaa monetar. Spre deose!ire de rescont* care pune #n relaie direct !ncile comerciale cu !anca
central* la iniiati$a celor dint,i* operaiunile de open mar2et permit !ncii centrale s ia iniiati$a "i s
inter$in pe piaa monetar* de pe care !ncile comerciale se apro$i-ionea- cu lic0iditi. 6ata do!,n-ii
aferent operaiunilor respecti$e se formea- pe amintita pia monetar* pe care !anca central o poate
#ns influenta* "i anume prin modularea aportului su de lic0iditi < reali-at prin cumprrile de titluri pe
care le efectuea-* precum "i prin modularea retra%erii de lic0iditi < reali-at prin $,n-rile de titluri pe
care le efectuea-.
olitica open mar2et este istorice"te #nsoitoarea fireasc a politicii de rescont* am!ele
a$,ndu<"i ori%inea #n economia en%le-* unde se foloseau complementar pentru asi%urarea sensului dorit
de e$oluia lic0iditii* creditului "i do!,n-ii.
)cest instrument este aplicat prin 9anca 8aional a 6om,niei care cunoa"te tot timpul preul
"i rata do!,n-ii. De asemenea* 986 acord credite !ncilor pentru relansarea economiei* #n primul r,nd a
in$estitiilor.
986 conduce operaiunile de pe piaa li!er 'de e1.B operaiunile cu efecte de comer sau
titluri financiare "i de credit(. /ot 986 poate cre"te sau reduce re-er$ele de stat sau $alutare. 986 poate
diri5a operaiunile cu titluri de stat '!onuri de te-aur* !ilete de tre-orerie etc.(.
/rsturile specifice operaiunilor la piaa li!er suntB
8i$elul do!,n-ii practicate* $aria- funcie de e$oluia pieei "i #ndeose!i
sunt determinate de orientarea pe care !anca central o dore"te s o impunC
@n desf"urarea operaiunilor !anca central are un rol acti$. )ceasta
iniia- alimentarea pieei monetare cu lic0iditi* #n special prin oferte propriiC
+peraiunile la piaa li!er au un du!lu sens. @n timp ce operaiile de
rescont se limitea- numai la alimentarea cu lic0iditi a !ncilor comerciale* operaiile la
piaa li!er permit !ncii de emisiune* deopotri$ s acorde credite* dar "i s #mprumute
37
pe aceast pia* reduc,nd astfel lic0iditile !ncilor "i prin aceasta ale economiei
naionale.
3.4.2.1 Su$o!%u& o$e!a.iuni&o! de o$en /a!0e%
Suportul operaiunilor de open mar2et este constituit* de re%ul* de titlurile pu!lice. Dup cum
s<a artat* #n ma5oritatea rilor* un contrapost important al emisiunii monetare este datoria pu!lic* ceea
ce face ca at,t !anca central* c,t "i !ncile comerciale s dispun de un important portofoliu cu titluri
pu!lice cu di$erse scadente. +r* aceasta permite !ncii centrale s acione-e eficace nu numai asupra
$olumului* ci "i asupra structurii lic0iditilor !ncilor comerciale. @ntr<ade$r* !anca central poate
decide s $,nd sau s cumpere numai anumite cate%orii de titluri* cu scaden determinat* ceea ce #i
orientea- aciunea asupra ratei do!,n-ii care se aplic la operaiunile corespun-toare scadenei
respecti$e.
De asemenea* ceea ce se urmre"te prin operaiunile de open mar2et este adesea facilitarea
emisiunii de noi titluri pu!lice. )stfel* !anca central propune !ncilor *comerciale s compere de la ele
titlurile $ec0i pe care le dein #n portofoliu* furni-,ndu<le* #n modul acesta* lic0iditi* pe care !ncile
comerciale le utili-ea- pentru a cumpra titluri noi.
@n %eneral* e1ist dou modaliti de inter$enie a !ncii centrale pe piaa monetarB a(
periodic* ceea ce o!li% !ncile comerciale s<"i pre$i-ione-e corect ne$oile de lic0iditi "i !( #n
permanen.
/itlurile folosite "i operaiunile efectuate cu acestea sunt foarte di$erseB !onuri de te-aur*
certificate de datorie* o!li%aiuni de stat etc.* $,n-ri sau cumprri la $edere* la termen ' 1 lun* 3 luni(
etc. De asemenea* uneori se folosesc "i titluri pri$ate '#n %eneral* de acela"i tip cu cele primite la rescontul
!ncii centrale(. .
@n 6om,nia* #n perioada 1::1<1:::* nu s<au efectuat operaiuni de open mar2et* din cau-a
a!senei titlurilor de stat "i a pieei lor secundare. @n aceste conditii* 9anca 8aional a utili-at o
modalitate de refinanare a !ncilor comercialeC cu funcii oarecum asemntoareB Qcreditele de licitaieQ.
6ecent* acest instrument de politic monetar a fost introdus "i #n 6om,nia.
3.4.2.2 A.iunea $o&i%iii de o$en /a!0e%
+peraiunile de open mar2et sunt at,t o practic -ilnic a !ncii centrale* c,t "i o te0nic de
producere a monedei primare si* respecti$* un instrument de reali-are a unei anumite politici monetare.
rin efectuarea de operaiuni de pia* !anca central urmre"te atin%erea o!iecti$elor intermediare ale
politicii monetare.
olitica de open mar2et acionea- #n primul r,nd asupra Q!a-ei monetareQ si* deci* a cantitii
de moned.
)stfel* #n ca-ul #n care !anca central este complet li!er s<"i impun strate%ia cu pri$ire la
mrimea adec$at a lic0iditii sistemului !ancar comercial* ea poate < prin $,n-ri "i cumprri de titluri
pu!lice < s controle-e #n mod direct mrimea Q!a-ei monetareQ aflate la dispo-iia !ncilor comerciale.
+r* dup cum s<a artat* Q!a-a monetarQ ser$e"te drept suport pentru creaia monetar a acestora din
urm. De aceea* #n msura #n care !anca central controlea- cu ade$rat Q!a-a monetarQ* politica de
open mar2et este suscepti!il s declan"e-e < prin aciunea sa asupra Q!a-ei monetareQ si* prin intermediul
acesteia* asupra a%re%atelor monetare &
1
* &
2
etc. < o contracie sau o e1pansiune a masei monetare. 23
@n realitate* aceast putere a !ncii centrale este destul de relati$.
)stfel* #n rile an%lo<sa1one* !ncile comerciale dispun de re-er$e e1cedentare* ceea ce
#nseamn c A!a-a monetarQ e1istent este utili-at incomplet pentru crearea de moned. De aceea*
!ncile comerciale pot foarte !ine s compense-e restr,n%erea lic0iditii printr<o diminuare a re-er$elor
lor e1cedentare "i in$ers. Ca urmare* politica de open mar2et nu $a a$ea influen* dec,t dac $a fi
#nsoit de* o ma5orare a coeficientului re-er$elor o!li%atorii* msur suscepti!il s !loc0e-e re-er$ele
e1cedentare ale !ncilor comerciale.
@n alte ri ca Frana* 6om,nia etc.* !ncile comerciale nu dispun de re-er$e e1cedentare* iar
ca urmare !anca central are o putere* teoretic* mai mare. .ns* nici #n acest ca- puterea respecti$ nu
poate fi e1ercitat #n mod eficace* deoarece tocmai din cau- c !ncile comerciale sunt dependente de
!anca central #n ceea ce pri$e"te asi%urarea lic0iditii* !anca central nu poate refu-a s furni-e-e
33
!ncilor comerciale lic0iditatea care le este necesar.
De asemenea* !anca central este #mpiedicat s<"i #ndeplineasc funcia de control a Q!a-ei
monetareQ de e1isten la ni$elul !ncilor comerciale a unor Qresurse ne#mprumutateQ importanta. +
asemenea situaie apare* de e1emplu* #n ca-ul #n care intrrile de $alut din e1terior ameliorea- situaia
tre-oreriei !ncilor* deoarece !anca central nu dispune imediat ele informaiile care s<i permit s
reacione-e #n mod corespun-tor.
.n fine* puterea !ncii centrale este limitat de lansarea unor noi #mprumuturi pu!lice de ctre
/re-oreria statului. @ntr<ade$r* este c,t se poate de dificil pentru !anca central s diminue-e mrirea
lic0iditii sistemului !ancar comercial tocmai #n momentul #n care !ncile comerciale au ne$oie de
aceste lic0iditi pentru a su!scrie o nou emisiune de titluri pu!lic.
olitica de open mar2et permite* deci* re%larea pieei monetare* #ns aciunea sa asupra Q!a-ei
monetareQ este adesea destul deC redus.
olitica de open mar2et acionea- #n al doilea r,nd asupra ratei do!,n-ii de pe piaa
inter!ancar.
)stfel* dac politic de open mar2et are o aciune relati$ puin intens asupra mrimii Q!a-ei
monetareQ* ea este e1trem de eficace prin prisma aciunii asupra costului monedei primare. @ntr<ade$r*
orice inter$enie a !ncii centrale asupra cererii sau ofertei de titluri de pe piaa monetar determin
imediat o modificare a ratei do!,n-ii de pe piaa respecti$. Cu alte cu$inte* de"i !anca central
controlea- #n mic msur mrimea A!a-ei monetareD* ea poate determina costul T!a-ei monetareD puse
la dispo-iia !ncilor comerciale. @ns* modific,nd renta!ilitatea monedei primare pe care o furni-ea-
sistemului !ancar comercial* !anca central modific renta!ilitatea %lo!al a portofoliului de acti$e al
!ncilor comerciale* ceea ce le determin s<"i reconsidere politica de creditare.
&oti$ul pentru care !anca central a5un%e s modifice ? prin aciunea sa asupra pieei
monetare ? renta!ilitatea !ncilor comerciale ine de faptul c acestea din urm nu pot s<"i modifice
do!,nda de !a- pe care o aplic #n relaiile cu clienii de fiecare dat c,nd are loc cre"terea do!,n-ii de
pe piaa monetar. 9ncile sunt o!li%ate* deci* s suporte ele #nsele presiunile care se e1ercit asupra ratei
do!,n-ii de pe piaa monetar* ceea ce le poate determina s reduc $olumul creditelor pe care le acord
economiei.
ro!lema efectelor pe care le e1ercit politica de open mar2et asupra ratei do!,n-ii la
creditele pe termen lun% este #ns contro$ersat.
Se poate totu"i afirma c #n ca-ul #n care #ntr<o anumit ar e1ist pia financiar* care face
posi!il transmisia efectelor cre"terii ratei do!,n-ii pe termen scurt* aceast cre"tere se repercutea- rapid
asupra ratei do!,n-ii pe termen lun%. Eite-a procesului de transmisie depinde de %radul de desc0idere a
pieei monetare* a$,nd #n $edere c o mai mare desc0idere facilitea- transferul capitalurilor de pe piaa
financiar pe piaa monetar* "i in$ers.
De asemenea* tre!uie artat c #n msura #n care operaiunile de open mar2et au ca suport
titlurile pu!lice* politica de open mar2et poate aciona eficace asupra ratei do!,n-ii aferente
#mprumuturilor pu!lice pe termen lun%. @ntr<ade$r* prin faptul c face ca finanarea monetar a datoriei
pu!lice s fie mai dificil* !anca central incit emitentul de titluri pu!lice '/re-oreria statului( s se
oriente-e spre piaa o!li%atar 'care este o pia pe termen lun%( pe care rata do!,n-ii $a cre"te
inelucta!il.
olitica de open mar2et pre-int* deci* numeroase a$anta5e comparati$ cu politica de rescont.
)stfel* li!ertatea !ncii centrale este #n acest ca- mai mare* aciunea asupra sistemului !ancar comercial
completea- aciunea asupra ratei do!,n-ii* iar transmisia efectelor politicii respecti$e are un spectru mai
cuprin-tor.
Cu toate acestea* aciunea politicii de open mar2et are caracterul unui re%la5 fin 'fine tunin%(.
Ca urmare* este necesar ca* #n ca-ul #n care situaia impune o inter$enie mai eficace asupra acti$itii
!ncilor comerciale* politica de open mar2et s fie #nsoit de utili-area altor instrumente.
3.%.3 olitic re-er$elor o!li%atorii
.nstituite #n SG) spre sf,r"itul secolului al F.F<lea* re-er$ele o!li%atorii au fost la #nceput un
3:
fond de lic0iditi pe care !ncile comerciale erau o!li%ate s le conser$e pentru a se prote5a #mpotri$a
retra%erilor masi$e de numerar* care a$ea loc #n timpul frec$entelor perioade de panic financiar*
caracteristice acelei epoci. @n pre-ent* c,nd !ncile comerciale au de$enit foarte prudente* iar !anca
central este #ntotdeauna dispus s le asi%ure lic0iditile necesare #n ca- de cri- de sistem* re-er$ele
o!li%atorii se 5ustific #n principal prin faptul c ofer !ncii centrale un puternic instrument de politic
monetar. /re!uie totu"i artat c modul de utili-are a politicii re-er$elor o!li%atorii depinde de %radul de
dependen a sistemului !ancar comercial fa de !anca central* precum "i de %radul de desc0idere a
pieei monetare.
6e-er$ele o!li%atorii sunt disponi!iliti #n moned primar pe car !ncile comerciale tre!uie
s le conser$e #n acti$ul lor* proporional cu depo-itele sau cu un alt a%re%at sta!ilit de autoritile
monetare. Determinarea ni$elului re-er$elor o!li%atorii se poate face prin aplicarea unui sin%ur coeficient
sau a mai multor coeficieni difereniai #n funcie de !a-a de calcul a$ut #n $edere. )stfel* de re%ul* se
utili-ea- un coeficient pentru depo-itele la $edere* un alt coeficient pentru depo-itele la termen* etc.
4ficacitatea politicii re-er$elor o!li%atorii depinde de %radul de dependen al sistemului
!ancar comercial fa de !anca central.
986 are puterea de a $aria necesarul de re-er$e #n cadrul anumitor limite. Cre"terea
necesarului de re-er$e afectea- stocul de !ani 'de e1.B dac re-er$ele sunt e1cedentare* se apelea- la
emisiunea monetar(.
Dac re-er$ele sunt mari* !ncile nu mai constituie depo-ite ale persoanelor fi-ice "i 5uridice
sau scad do!,n-ile. @n rile de-$oltate* necesarul de re-er$e nu se modific -eci de ani.
3.4.3.1 Efe%e&e 1ene!a&e a&e $o&i%iii !e2e!3e&o! o(&i1a%o!ii
Cre"terea coeficientului re-er$elor o!li%atorii are dou efecteB
a) e termen scurt* #n sistemul !ancar comercial se produce o cri- de lic0iditiC
() e termen lun%* se diminuea- capacitatea de creaie monetar a sistemului !ancar comercial.
Cre"terea coeficientului re-er$elor o!li%atorii determin* #n primul r,nd* apariia unei ne$oi
nete de lic0iditi #n sistemul !ancar comercial.
)stfel* cre"terea coeficientului re-er$elor o!li%atorii constr,n%e !ncile s<"i procure o
anumit cantitate de moned primar. Deoarece ele nu pot re-ilia contractele de credit aflate #n derulare
sunt o!li%ate din numeroase alte moti$e s menin un anumit ni$el de acti$itate* !ncile comerciale $or
tre!ui s suporte #n primul moment inte%ral efectele pe care cre"terea coeficientului re-er$elor le are
asupra tre-oreriei lor.
>e%at de aceste efecte* este de notat ideea potri$it creia cre"terea coeficientului mediu al
re-er$elor nu ofer dec,t o ima%ine apro1imati$ asupra presiunii care este e1ercitat de aceast msur
asupra tre-oreriei !ncilor comerciale. Studiul factorilor %enerali ai lic0iditii !ancare arat c o cre"tere
cu c,te$a puncte procentuale a coeficientului re-er$elor determin o cre"tere mult mai mare a ratei
mar%inale a re-er$elor respecti$e. Ca urmare* efectul resimit de !ncile comerciale poate mer%e p,n la
neutrali-area complete a resurselor noi pe care le procur acestora un e1cedent e1tern sau un deficit al
sectorului pu!lic. Cu a5utorul acestui instrument* autoritile monetare pot* deci* neutrali-a efectele
monetare interne ale intrrilor de capitaluri speculati$e sau efectele monetare ale crUCst4Urii datoriei
pu!lice.
Cre"terea coeficientului re-er$elor o!li%atorii determin #n al doilea r,nd reducerea
multiplicatorului. e termen lun%* cri-a de tre-orerie a !ncilor se repercutea- treptat asupra economiei*
deoarece faptul c !ncile comerciale sunt o!li%ate s sterili-e-e o parte mai mare din resursele lor
diminuea- puterea acestora de a crea moned. @ntr<ade$r* prin ma5orarea coeficientului re-er$elor
o!li%atorii* numitorul funciei ofertei de moned cre"te* ceea ce duce la scderea mrimii
multiplicatorului si* deci* la reducerea cantitii e1istenta de moned care re$ine cantitii e1istenta de
moned primar 'care a fost "i ea diminuat(.
3.4.3.2 I/$a%u& $o&i%iii !e2e!3e&o! o(&i1a%o!ii -i 1!adu& de inde$enden." a& #i#%e/u&ui (ana!
Cre"terea coeficientului re-er$elor o!li%atorii acionea- asupra unor o!iecti$e intermediare
diferite* #n funcie de %radul de independen al sistemului !ancar comercial fa de !anca central.
40
@n ca-ul #n care sistemul !ancar comercial este independent* adic #n situaia #n care !ncile
comerciale dispun de re-er$e e1cedentare 'ca #n ca-ul* de e1emplu* al !ncilor americane(* politica
re-er$elor o!li%atorii este deose!it de eficace* deoarece acionea- ca o $erita!il puncie de lic0iditi.
&a5orarea coeficientului re-er$elor o!li%atorii face ca !ncile comerciale s piard ceea ce s<au o!i"nuit
s considere a fi $erita!ila lor re-er$ de tre-orerieB re-er$ele e1cedentareC ca urmare* ele $or #ncerca s<"i
reconstituie re-er$ele respecti$e* diminu,ndu<"i acti$itatea. )parent* e1istena unor re-er$e e1cedentare
confer !ncilor comerciale o mai mare li!ertate fa de !anca central. @n realitate* nu este a"a* deoarece
e1istena unor re-er$e e1cedentare este re-ultatul propriilor re%uli de %estionare a tre-orerieiC #n ca-ul #n
care re-er$ele e1cedentare dispar* !ncile comerciale se $or supune acelora"i re%uli raionale de
%estionare a tre-oreriei "i $or #ncerca s reconstituie re-er$ele respecti$e. +!iecti$ul operaional afectat
aici este* a"adar* A!a-a monetarD.
@n ca-ul unui sistem !ancar comercial dependent* adic #n situaia #n care !ncile comerciale
se apro$i-ionea- cu lic0iditi de pe piaa monetar* al crei ec0ili!ru este asi%urat prin furni-area de
moned primar de ctre !anca central 'ca* de e1emplu* #n 6om,nia(* !ncile nu dispun de o re-er$ de
tre-orerie la care pot face apel. Ca urmare* orice ne$oie de lic0iditi suplimentare determin cre"terea
cererii pe piaa monetar. Satisfacerea acestei cereri se reali-ea- prin procedeele curente "i #ndeose!i
prin emisiunea unei noi cantiti de moned primar. &a5orarea coeficientului re-er$elor o!li%atorii $a
duce* a"adar* la o cre"tere a produciei de moned primar din partea !ncii centrale* ceea ce pare
parado1al. @n realitate* cre"terea cererii de re-er$e e1cedentare e1ercit inclusi$ un efect asupra preului
lic0iditilor* iar ca urmare o!iecti$ul operaional atins #n final este #n acest ca- rata do!,n-ii de pe piaa
monetar.
3.%.% .nter$enionismul direct
.nter$enia direct a !ncii centrale #n acti$itatea de creditare a !ncilor comerciale se
reali-ea- cu a5utorul a dou instrumente de politic monetarB
1( selecti$itatea 'diri5area( creditelorC "i
2( controlul 'plafonarea( creditelor.
3.4.4.1 Se&e%i3i%a%ea 'di!i4a!ea) !edi%e&o!
Selecti$itatea 'diri5area( creditelor urmre"te controlul nu a $olumului creditelor !ancare.* ci
al orientrii acestora #n direcia dorit de stat. @n 6om,nia* diri5area creditelor < instrument conform cu
tradiia centralist a economiei socialiste < s<a folosit pe scar lar% "i dup reforma sistemului !ancar din
anul 1::1 'Qcreditele structuraleQ(. @ncep,nd din anul 1::7* s<a renunat #ns la aceast practic.
entru a #ncura5a !ncile "i celelalte instituii financiare s finane-e sectoarele "i ramurile
economice considerate prioritare 'la ni$el naional sau re%ional(* statul utili-ea- di$erse formuleB
a$anta5e fiscale* do!,n-i !onificate* desc0iderea de faciliti de refinanare* %arantarea creditelor de ctre
or%anismele oficiale* afectarea de resurse cu do!,nd redus etc.
)stfel* do!,n-ile !onificate sunt do!,n-i mai mici dec,t do!,n-ile pieei. 9ncile care acord
credite cu do!,n-i !onificate primesc o alocaie din partea statului de e%al $aloare cu diferena dintre
do!,nda pe care o percep de la clientela lor pri$ile%iat "i do!,nda curent practicat la operaiunile
compara!ile. De e1emplu* #n 6omania* aceast metod s<a folosit pe scar lar% #n anul 1::6 pentru
creditarea a%riculturii 'de stat(.
+ alt metod este %arantarea de ctre stat a creditelor acordate de !nci* ceea ce
neutrali-ea- riscurile pe care !ncile comerciale "i le asum prin creditarea unor #ntreprinderi cart nu
dispun de fonduri proprii. @n modul acesta* !ncile #"i pot permite s acorde credite re%iilor autonome "i
#ntreprinderilor de stat care lucrea- cu pierderi* pe stoc etc.
Diri5area creditelor reflect* a"adar* controlul statului asupra modului #n care se aloc
resursele e1istente #n economie* ceea de determin !irocrati-area modalitilor de finanare a acti$itii
economice.
Selecti$itatea 'diri5area( creditelor nu poate fi respins #n sine* deoarece permite #ncura5area
unor sectoare "i ramuri considerate eseniale pentru $iata economic. De e1emplu* #n 6omania* diri5area
creditelor spre sectorul pri$at ar permite susinerea financiar a acestui sector* a crai de-$oltare
constituie sin%ura cale de dep"ire a marasmului economic #n care se afl tara.
41
Cu toate acestea* !ilanul %eneral al diri5rii creditelor este departe de a fi po-iti$* deoarece
aceast practic ani0ilea- at,t funcionarea pieelor de capital* c,t "i principiile de %estionare a !ncilor.
@n primul r,nd* diri5area creditelor duce la ceea ce se nume"te Qstratificarea procedurilorQ*
adic la utili-area unei proceduri de creditare sau a alteia #n funcie de destinatarul "i destinaia
creditului. +r* diferenierea procedurilor creea-* prin suprapunere* QdreptulQ de a !eneficia de
Qa5utoareQ si* deci* o!li%aia !ncilor de a acorda credite #n mod automat. De asemenea* fiind
costisitoare "i comple1* modalitatea de finanare respecti$ este puin eficace din punct de $edere
%eneral economicC ea denaturea- at,t concurena dintre #ntreprinderi* c,t "i concurenta dintre !nci*
transform,nd preul creditului 'do!,nda( #ntr<un pre administrat.
Din aceste cau-e* diri5area creditelor accentuea- Qfra%mentareaQ pieelor de capital*
#mpiedic,nd formarea unei $i-iuni de ansam!lu asupra ne$oilor financiare ale economiei "i asupra
potenialului financiar naional.
@n al doilea r,nd* diri5area creditelor diminuea- calitatea mana%ementului !ncilor
comerciale. @ntr<ade$r* acti$itatea unei !nci comerciale se !a-ea- #n mare msur pe e$aluarea
riscului pe care aceasta poate s "i<l asume. +r* fie din cau-a presiunii care se e1ercit asupra lor* fie din
cau- ca riscul este asumat de altcine$a 'statul* care se o!li% s acopere e$entualele pierderi(* diri5area
creditelor face ca !ncile comerciale s<"i asume riscuri mai mari dec,t cele pe care "i le<ar asuma prin
propria lor deci-ie.Ca urmare* are loc cre"terea ponderii plasamentelor neperformante #n totalul
plasamentelor !ncilor comerciale* ceea ce duce la scderea eficacitii acti$itii !ancare.
3.4.4.2 Con%!o&u& '$&afona!ea) !edi%e&o!
.n lo%ica inter$eniilor cantitati$e asupra ratei de cre"tere a masei monetare* autoritile pot
utili-a di$erse modaliti de control direct al creditelor !ancare* dintre care cea mai des folosit este
plafonarea creditelor. Creditul !ancar nu este #ns sin%ura surs a emisiunii monetare* iar ca urmare
plafonarea creditelor este #nsoit adesea de plafonarea ansam!lului contraposturilor masei monetare.
lafonarea creditului se reali-ea- prin sta!ilirea pe cale re%lementati$ a unei limite ma1ime
pentru rata de cre"tere a $olumului creditelor acordate de !nci. >imita se sta!ile"te #n funcie de rata de
cre"tere pro%ramat pentru alte contraposturi ale a%re%atelor monetare 'soldul !u%etului de stat* soldul
!alanei de plti e1terne etc.(.
>imitarea ratei de cre"tere a $olumului creditelor !ancare nu poate fi o!inut* desi%ur* dec,t
dac e1ist o sanciune pentru !ncile comerciale care nu respect plafonul prescris. .ar fiind $or!a
despre !nci* sanciunea nu poate fi dec,t financiar. De e1emplu* se poate stipula c !ncile comerciale
care dep"esc plafonul sta!ilit sunt o!li%ate s constituie re-er$e suplimentare* al cror mod de calcul le
face rapid intolera!ile. @ntr<ade$r* constituirea acestor re-er$e suplimentare implic o imo!ili-are de
fonduri* care %enerea- un anumit cost financiar pentru !nci* descura5,ndu<le s acorde noi credite.
lafonarea '#ncadrarea( creditelor este modulat uneori #n funcie de natura a"e-m,ntului
financiar care acord creditul respecti$ '!anc comercial uni$ersal* !anc speciali-at #n deser$irea
unui anumit sector* instituie financiar ne!ancar cu capital de stat etc.(* precum "i de natura acti$itii
creditate 'in$estiii* e1port* etc.(. De asemenea* caracterul su coerciti$ poate fi atenuat prin di$erse
dero%ri 'credite pentru e1port* credite #n $alut* credite finanate din fondurile proprii ale !ncilor etc.(.
De altfel* aceste modulri "i e1cepii sunt conforme cu politica de diri5are a creditelor* #ns constituie
modaliti de intensificare a inter$enionismului.
rincipalul a$anta5 al plafonrii '#ncadrrii( creditului este e1trema sa eficacitateB dac este
ade$rat c #mpotri$a unor de-ec0ili!re ale economiei se poate lupta prin #ncetinirea ratei de cre"tere a
masei monetare* atunci limitarea cre"terii $olumului creditelor acordate de !nci economiei este cu
si%uran cel mai adec$at instrument pentru reali-area acestui o!iecti$. De asemenea* restricia cantitati$
amintit acionea- parial "i asupra costului refinanrii !ncilor comerciale* ceea ce face ca plafonarea
creditului s permit e$itarea unei cre"teri prea puternice a ratelor do!,n-ii. De fapt* costul creditului este
deconectat de mecanismul cererii "i ofertei 'de credite(* printr<o operaie de Qraionali-areQ a creditului*
asemntoare cu Qraionali-areaQ consumului unor !unuri '$,n-area pe cartel* raii fi1e etc.(. Ca urmare
a acestei decuplri a do!,n-ii de mecanismele pieei creditului* ea poate fi utili-at ca un instrument de
control al intrrilor "i ie"irilor de capital din ar "i al cursului $alutar.
42
Cu toate acestea* plafonarea creditului are numeroase de-a$anta5e* care dep"esc adeseori ca
important amintitele a$anta5e. Dintre aceste de-a$anta5e* amintim urmtoareleB
- rata de cre"tere a $olumului creditelor este* la fel ca orice mrime economic sta!ilit de
autoriti* un parametru artificial* care nu ine seama nici de ne$oile financiare ale
economiei "i nici de potenialul de creditare al !ncilorC
- plafonarea denaturea- concurena dintre !ncile comerciale* #mpiedic,nd !ncile !ine
conduse s<"i sporeasc se%mentul de pia care le re$ineC
- prin fi1area de norme de creditare diferite de la un sector la altul* plafonarea creditului
parali-ea- li!era iniiati$ a !ncilorB acestea sunt constr,nse s fr,ne-e acti$itatea
#ntreprinderilor dinamice pentru a susine #ntreprinderile puin renta!ile sau care lucrea-
cu pierderiC prin aceast politic* se afectea-* deci* ansam!lul economiei.
3.%.. Contractele selecti$e
Cele trei instrumente pre-entate mai sus acionea- asupra cererii %lo!ale prin modificarea
re-er$elor "i a ratei do!,n-ii "i afect,nd #n acest fel*
#ntrea%a economie.
Controalele se efectuea- mai cu seam pe pieele financiare mai i-olate* unde rolul factorilor
locali este mai mare. Controlul are ca principal rol*
depistarea pro!lemelor nedorite care apar c,nd cererea este e1cesi$. De e1emplu* se
controlea- cu deose!ireB
< creditul destinat procurrii stocurilor 'se sta!ile"te un cost mar%inal al acestui
#mprumut(C
- creditul consumatorului 'de consum(.
3.%.; Con$in%erea moral
4a const #n faptul c 986 '!anca central #n %eneral( #"i folose"te puterea sa de con$in%ere
asupra !ncilor sau asupra lumii financiare #n %eneral pentru ca acestea s<"i sc0im!e comportamentul
'e1.B limitarea #mprumuturilor strine sau #ncura5area cumprrii de titluri de stat(.
3.%.7 u!licitate "i consiliere
Cre"te atenia acestor !nci* !ncile centrale sunt mai solicitate de ctre pres. )ceasta a5ut
la promo$area politicii monetare. 41ist consilieri de afaceri care a5ut #n promo$area politicii monetare.
3.5 7olitica monetare +n 6omania i +n lume
oliticile monetare din toate rile "i din toate perioadele au $i-at #n primul r,nd* sta!ilitatea
monedei* meninerea ei la un ni$el relati$ constant de $aloare* deci de putere de cumprare. olitica
monetar nu poate conduce #n mod direct la sta!ilitatea monedei* oric,t ar fi de !un le%islaia.
olitica monetar se desf"oar #n funcie de 5ocul forelor economice "i pe !a-a principiului
autore%lrii.
oliticile monetare eficiente pornesc de la ideea c moneda repre-int flu1uri !ne"ti care
apar #n timpul tran-aciilor "i proceselor economice interne "i internaionale. /oate aceste flu1uri "i
sc0im!uri se #nt,lnesc #n sta!ilitatea "i cre"terea economic* !alana de pli e1terne* !alana comercial*
e1cedentul sau deficitul !u%etului statului. >a r,ndul lor* toate aceste fenomene "i procese economice au
le%tur cu !anca central "i de emisiune a unei riC #ntruc,t aceast instituie are #nsemnate atri!uii #n
reali-area politicii monetare. +rice de-ec0ili!ru ma5or #ntre tran-acii* flu1uri !ne"ti* fie pe plan intern*
fie #ntre dou sau mai multe ri* deci pe plan internaional* conduce la o re-ol$are pe !a- de moned*
care afectea- nu numai sta!ilitatea "i puterea de cumprare a acestei monede* dar "i re-er$e $alutare "i
puterea economic ale celei ce suport operaiunile nefa$ora!ile.
@n orice perioad "i #n orice tar* !anca central $e%0ea- meninerea sta!ilitii monedei
naionale.
>a noi a e1istat o perioad* #ndeose!i intre cele dou r-!oaie mondiale* c,nd e1ista o
43
puternic sta!ilitate monetar "i pentru c era o politic monetar foarte ri%uroas. @n primul r,nd* #n
aceast perioad* moneda noastr a$ea acoperire #n aur "i era con$erti!il. 41ista o paritate le%al a leului*
adic o cantitate de aur pe care o coninea. C,nd paritatea scdea sau cre"tea* ca urmare a flu1urilor
monetare "i situaiei economice* !anca central inter$enea "i ec0ili!ra cererea cu oferta de !ani. >a acea
$reme* ec0ili!rarea se fcea #ndeose!i prin importul sau producerea aurului. + moned con$erti!il
presupunea meninerea ec0ili!rului "i sta!ilitii monetare #ntre punctele de ie"ire "i de intrare ale aurului.
C,nd !alana de plti e1terne era defa$ora!il* !anca central inter$enea prompt* pun,nd la
dispo-iia pieei monetare "i $alutare aur sau de$i-e. Dar stocul ei de acoperire era #n pericol* din care
cau- !anca central tre!uia s recupere-e aceast e$entual pierdere. Dac nu e1istau alte posi!iliti*
!anca central era ne$oit s restr,n% emisiunea "i circulaia !anilor de 0,rtie* care a$eau acoperire #n
aur "i deci cre"tea 'relati$( re-er$a de aur "i de$i-e. 6etr%,nd o parte din !anii '!ancnotele( din
circulaie* procentul de acoperire #n aur fat de !anii din circulaie se meninea. + alt soluie era ca
!anca central sa nu mai acorde credite de scont pe piaa intern* dec,t cu mare precauie. )cest lucru
se reali-a simplu "i anume prin ridicarea ratei scontului la !anca central "i printr<o %estionare mai
ri%uroas a cam!iilor "i a altor titluri de credit "i de plti. 6idicarea do!,n-ii 'ta1ei scontului(
tempori-ea- unele iniiati$e* unele tran-acii "i deci reducerea creditelor. + dat cu cre"terea ta1ei de
scont* moneda de$ine mai cutat* deci cre"te puterea de cumprare. @nseamn c preurile #ncep s
scad* ceea ce #ncura5ea- e1porturile "i limitea- importurile. Se poate o!ine #n acest fel o
#m!untire a !alanei comerciale "i se poate ec0ili!ra re-er$a $alutar.
Cre"terea ta1ei scontului are influente "i #n pri$ina flu1urilor monetare pe care o tar le are cu
strintatea. Cre"terea do!,n-ilor #nseamn scumpirea capitalurilor. 6e-ulta c #n mai mare msur*
capitalurile strine sunt atrase #n tar* pentru c $or reali-a profituri mai mari 'do!,n-ile fiind mai mari(.
)ceste capitaluri strine au efect po-iti$ asupra economiei 'aceasta se #n$iorea-(* ceea ce d posi!ilitatea
relurii creditrii "i #n totalitate a acti$itilor economice.
.mportanta foarte mare pe care o are politic monetar #n orice economie a condus #n
permanent la aplicarea unor msuri de protecie a monedei "i de #nlturare a factorilor de de-ec0ili!ru.
oliticile monetare au de cele mai multe on #n $edere "i un control asupra flu1urilor "i
tran-aciilor monetare interne "i internaionale #n care este implicat fiecare tar. sunt impuse de
asemenea* msuri de supra$e%0ere a cursului de sc0im! "i a comerului cu de$i-e "i titluri.
&ulte dintre instrumentele politicii monetare dintre cele dou r-!oaie mondiale sunt utili-are
"i acum #n tara noastr.
De"i de la #nceputul perioadei actuale de tran-iie* promo$area unei politici monetare eficiente
a fost unul din o!iecti$ele prioritare* totu"i aceast eficient roc nu s<a do$edit dec,t parial. uterea de
cumprare a leului a sc-ut enorm* deprecierea fat de monedele de referin a* fost "i ea foarte mare*
con$erti!ilitatea nu s<a reali-at #n cea mai mare parte* inflaia a fost de multe on %alopant* do!,n-ile
mari* iar msurile fiscale e1cesi$e.
Cu toate c 9anca 8aional a 6om,niei* una dintre cele mai serioase instituii ale rii* a
inter$enit deseori* politica monetar nu a putut s suplineasc deficientele mari e1istente #n economia
real.
e plan internaional* politicile monetare se caracteri-ea- #n ultimul timp printr<o rela1are pe
plan coerciti$* le%islati$ "i inter$enionist. oliticile protecioniste nu mai repre-int factorul numrul 1 #n
sta!ilitatea monedelor naionale. &ult mai importante sunt politicile de desc0idere* de a5ustare* de
determinare a puterilor de cumprare ale monedelor naionale pe !a-a unor calcule "i modele comple1e
cu un %rad ridicat de e1actitate "i ri%uro-itate. )u loc de-$oltri re%ionale ale politicilor monetare "i
crearea de uniuni monetare. Cea mai recent "i mai spectaculoas este crearea Gniunii &onetare
4uropene (sau -ona 4G6+(. &onedele sla!e depind tot mai mult de monedele de referin "i de monedele
internaionale* implicit de or%anismele financiare "i monetare internaionale.
44
:a(itolul % CREAIA MONETAR 5I OFERTA DE MONED
iaa monetar repre-int cadrul necesar #n care se desf"oar -ilnic raporturile dintre !nci #n
le%tur cu lic0idarea soldurilor pro$enind din operaiuni reciproce.
e de o parte* !ncile #"i acord #mprumuturi sau #"i ram!ursea- credite acordate anterior. e
de alt parte* din ordinul clienilor lor* titularii de depo-ite* !ncile* efectuea- pli prin unele !nci "i
sunt !eneficiare de #ncasri de la acelea"i* sau alte !nci. )stfel* din fiecare operaiune efectuat o !anc
de$ine creditoare sau de!itoare fa de alt !anc.
&oneda este creat de trei cate%orii de a%eni economiciB !ncile comerciale* !anca central
"i* #n unele ri* /re-oreria pu!lic. Creaia monetar const #n transformarea #n instrumente de plat a
unor creane fr putere circulatorieC aceste creane constituie Acontraposturile monedeiD .
4.1 :ontra(osturile monedei
/ermenul de AcontraposturiD 'contrapartide( are #n primul r,nd o semnificaie conta!il.
astfel* !ilanul unei !nci tre!uie s fie ec0ili!rat. @ns* prin primirea unei depuneri* prin emiterea unui
certificat de depo-it etc.* !anca #"i mre"te pasi$ul* iar ca urmare tre!uie s<"i mreasc "i acti$ul cu o
sum de e%al $aloare. rincipala acti$itate a !ncilor este acordarea de credite economiei* operaiune
din care se nasc creane ale !ncii asupra clienilor care !eneficia- de creditele respecti$e. De aceea* de
fiecare data c,nd #"i mresc pasi$ul prin primirea de depo-ite #n conturile clienilor* prin emiterea de
certificate de depo-it etc.* !ncile tre!uie s<"i au%mente-e creanele asupra economiei* adic creditele
acordate clienilor din sectorul ne!ancar. 6eciproc* de fiecare dat c,nd acord un credit* sporindu<"i*
astfel* creanele asupra economiei* !ncile tre!uie s<"i mreasc pasi$ul. Vi* de fapt* prin creditele
acordate* !ncile alimentea- disponi!ilitile e1istente #n conturile !eneficiarilor creditelor respecti$e.
@n al doilea r,nd* termenul de Qcontraposturi 'QcontrapartideQ( are o semnificaie monetar.
Creanele fr putere circulatorie* transformate #n instrumente de plat "i fi%ur,nd #n acti$ul !ilanului
!ncilor* constituie sursele creaiei monetare.
%.1.1 Contraposturile monedei scripturale
9ncile comerciale creea- moned scriptural prin moneti-area acti$elor care iniial nu sunt
moned "i pe care le ac0i-iionea- de la a%enii ne!ancari care au ne$oie de credite.
4.1.1.1 C!ea!ea /onedei #!i$%u!a&e
)cordarea unui credit de ctre o !anc determin cre"terea concomitent "i cu aceea"i sum a
acti$ului "i pasi$ului !ilanului !ncii #n cau-. )stfel* acti$ul se ma5orea- deoarece creditul acordat d
na"tere unei creane asupra de!itorului* aceast crean este pentru !anc un acti$ financiar ca oricare
altul pe care l<ar deine 'titluri de stat* aciuni ale #ntreprinderilor* etc.(. asi$ul se ma5orea- deoarece
creditul acordat determin cre"terea disponi!ilitilor e1istente #n contul curent al !eneficiarului creditului
respecti$C aceste disponi!iliti la $edere sunt moned scriptural.
6e-ult c orice credit acordat de !ncile comerciale duce la cre"terea masei monetare
'scripturale(C altfel spus* orice credit creea- un nou depo-it 'la $edere(.
9anca nu 5oac acest rol de finanare monetar #n toate ca-urile. De e1emplu* ea nu 5oac
acest rol #n ca-ul #n care finanea- economia cu a5utorul capitalului propriu sau a1 capitalului
#mprumutat de pe piaa financiar. 4ste necesar* deci* s se fac distincie #ntre acti$itatea monetar a unei
!nci "i acti$itatea sa de simplu intermediar financiar. 9anca este un intermediar financiar simplu #n ca-ul
#n care colectea- resurse disponi!ile pe termen lun% de la anumii a%eni ai economiei pentru a le
#mprumuta pe termen lun% altor a%eni. @ns* ea este* pe de alt parte* un centru creator de moned* pe
care o folose"te* de asemenea* pentru a finana economia. 4ste #ns e$ident c #n studiul contraposturilor
monedei interesea- numai aspectul monetar a1 acti$itii !ancare.
4.1.1.2 6ene2a /onedei #!i$%u!a&e
Creaia monedei scripturale are loc su! impulsul diferiilor a%eni economic '#ntreprinderi*
persoane particulare* /e-aurul pu!lic( care solicit credite sectorului !ancar.
45
)cord,nd aceste credite !anca ac0i-iionea- un acti$ nemonetar* de e1emplu prin scontarea
unei cam!ii* prin cumprarea de de$i-e* sau de !onuri de te-aur "i ea plte"te aceste ac0i-iii printr<o
simpl inscripie #n contul $,n-torului.
@n al doilea r,nd* are loc la iniiati$a !ncilor* prin politica lor de credit.
)stfel* moneda scriptural este compus din creana asupra sistemului !ancar* din care unele
pro$in din depo-ite "i altele din #nre%istrrile efectuate de !nci #n conturi* #n funcie de creditele acordate
clientelei lor. )ceste tendine se con5u% #n e$oluie* ceea ce e1plic de-$oltarea ampl a acestei metode.
4.1.1.3 Na%u!a on%!a$o#%u!i&o! de /oned" #!i$%u!a&"
Dup cum s<a mai menionat* acti$itatea !ancar const #n principal #n acordarea de credite
a%enilor din sectorul ne!ancar "i nefinanciar al economiei* adic populaiei "i #ntreprinderilor. Cu aceast
oca-ie* !ncile comerciale do!,ndesc titluri de creana asupra economiei.
De asemenea* !ncile desf"oar o acti$itate de intermediere a plilor internaionale* ceea ce
le pune #n situaia de a de$eni di$erse monede strine '$alute(* pe care le utili-ea- pe piee strine. @n
modul acesta* !ncile comerciale do!,ndesc creane asupra strintii.
@n fine* !ncile ac0i-iionea- titluri pu!lice* #n principal !onuri de te-aur* de$enind* astfel*
creditoare ale statului. @ntr<ade$r* titlurile pu!lice u"or ne%ocia!ile sunt pentru !nci instrumente
adec$ate de %estionare a tre-oreriei* deoarece pot fi $,ndute pe piaa financiar sau pe piaa inter!ancar*
ori pot fi cedate !ncii centrale < #n ca-ul #n care aceasta din urm decide s pun #n circulaie o cantitate
suplimentar de moned primar 'central(.
@n statistica monetar actual din 6om,nia* aceste trei cate%orii de acti$e sunt reflectate #n
urmtoarele dou posturi principaleB
1( )cti$e Qe1terneQ* care cuprind disponi!iliti !ne"ti "i titluri li!elate #n monede strine
deinute de ctre !nciC
2( )cti$e QinterneQ* care cuprindB
a( creditele interne Qne%u$ernamentaleQ* adic creanele asupra economiei* materiali-ate sau
nu #n titluri ac0i-iionate de la #ntreprinderi "i de la populaieC
!( credite interne Q%u$ernamentaleQ* adic creanele asupra statului* materiali-ate sau nu #n
titluri pu!lice* ac0i-iionate de la /re-oreria pu!lic.
9ilanul monetar al unei !nci comerciale arat* a"adar* #n principiu* astfelB
46
):T'3 7)S'3
6e-er$e Depo-ite la $edere
)cti$e interneB Depo-ite la termen* condiionate* #n $alut* etc.
< creane asupra economiei
< creane asupra /re-oreriei pu!lice
%.1.2 Contraposturile monedei primare
)cti$itatea monetar a !ncii centrale are "i ea ca suport do!,ndirea de titluri de crean.
)stfel* !anca central posed o anumit re-er$ de aur* care constituie unul din contraposturile creaiei
sale monetare. )cest contrapost este a reminiscen a unui $ec0i sistem de emisiune monetar* denumit
Qsistemul etalon<aurQ.
@ntr<o economie modern* !anca central emite moneda sa 'moned primar sau central( prin
do!,ndirea de creane asupra !ncilor comerciale "i asupra /re-oreriei pu!lice. &ai precis* !anca central
ac0i-iionea-* la r,ndul su* titluri de crean asupra economiei* asupra /re-oreriei pu!lice "i asupra
strintii.
4.1.2.1 C!ea!ea /onedei $!i/a!e
9ncile comerciale tre!uie s fac fa diminurii resurselor lor si* deci* ne$oilor de tre-orerie
pe care acest fenomen le pro$oac. Cau-ele apariiei acestui necesar de lic0iditi sunt urmtoareleB
1( !ncile tre!uie s satisfac cererile de retra%ere de numerar adresate lor de ctre clieniC
2( ele tre!uie s efectue-e decontrile cu alte !nci dispuse de clieniC
3( !ncile tre!uie s<"i reconstituie re-er$ele de moned primar 'central(.
entru a satisface acest necesar de lic0iditi* !ncile comerciale tre!uie fie s dispun de
moned primar 'central(* fie s o poat o!ine de la !anca central 'institutul de emisiune(. @n mod
practic* ele $,nd !ncii centrale di$erse cate%orii de titluri pe care le dein #n portofoliuB titluri pri$ate*
titluri pu!lice* $alute etc. 9anca central ac0i-iionea- titlurile respecti$e de la !ncile comerciale "i
creditea- contul acestora din urm desc0is #n propria sa conta!ilitate. e !a-a disponi!ilitilor aprute #n
modal acesta #n conturile !ncilor comerciale desc0ise la !anca central* !ncile comerciale furni-ea-
clienilor lor numerar '!ancnote "i mone-i( sau efectuea- pli #n moned primar 'central( ctre alte
!nci comerciale* e1ecut,nd* astfel* ordinele de $irament !ancar dispuse de clieni.
@n ceea ce pri$e"te /re-oreria pu!lic* aceasta este* dup cum s<a mai menionat*
personificarea financiar a statuluiC ea colectea- $eniturile "i efectuea- c0eltuielile statului* tre!uind*
deci* s fac fat inclusi$ nesincroni-rii #ncasrilor "i plilor. Ca urmare* la fel ca oricare alt actor al
$ieii economice* /re-oreria pu!lic poate #nre%istra un deficit temporar sau pentru #ntre%ul e1erciiu
!u%etar. @n ca-ul #n care contul curent al /re-oreriei pu!lice este #n deficit* !anca central tre!uie* #n
sc0im!ul pri$ile%iului emisiunii care i<a fost acordat* s alimente-e contul respecti$. +r* proced,nd #n
modal acesta* ea acord un credit statului 'Rcredit %u$ernamentalO(* materiali-at sau nu #n titluri de crean
asupra /re-oreriei u!lice.
rin acordarea unui credit statului* !anca central #"i spore"te cu aceia"i sum 'de e1emplu* 10
milioane u.m.( at,t $aloarea postului de pasi$ numit QContul curent al /re-oreriei pu!liceQ* c,t "i $aloarea
postului de acti$ numit QCreditele %u$ernamentaleQ. 6e%ula Qcreditele fac depo-iteleQ se aplic* a"adar* "i
#n ca-ul !ncii centrale.
@n conclu-ie* emisiunea de moned primar 'central(* su! cele dou forme ale sale < numerar
'!ancnote "i mone-i( "i moned primar 'central( scriptural < are drept contraparte creanele !ncii
centrale* materiali-ate sau nu #n titluri* asupra !ncilor comerciale "i asupra /re-oreriei pu!lice.
4.1.2.2 Na%u!a on%!a$o#%u!i&o! e/i#iunii de /oned" $!i/a!"
@n economiile moderne* %ama creanelor* materiali-ate sau nu #n titluri* pe care !anca central
accept s le dein #n portofoliu su este foarte di$ers.
@n primul r,nd* !anca central accept s ac0i-iione-e de la !ncile comerciale anumite titluri
pri$ate* pe termen scurt sau pe termen mediu 'Qefecte comercialeQB trate* !ilete la ordin etc.(.
)c0i-iionarea de titluri pri$ate* cunoscut su! denumirea de rescont* este una din operaiunile
tradiionale ale principalelor !nci centrale ale lumii* care au permis acestora s asi%ure o finanare
47
monetar a acti$itii producti$e. )stfel* #n ca-ul 9ncii 8aionale a 6om,niei* le%ea sa de #nfiinare
'11;23 aprilie 1330( definea acest a"e-m,nt ca fiind Qo !anc de scont "i circulatiuneQ. @n pre-ent* #n
ma5oritatea rilor* ponderea acestei operaiuni este redus 'cea.2H(.
@n al doilea r,nd* !anca central accept s ac0i-iione-e de la !ncile comerciale titluri
pu!lice pe termen scurt '!onuri de te-aur* o!li%aiuni de stat etc.(* deoarece* #n modul acesta* se
fa$ori-ea- su!scrierea titlurilor respecti$e. )ceste titluri se adau% la creanele asupra statului nscute
din creditele directe acordate de !anca central /re-oreriei pu!lice.
@n al treilea r,nd* !anca central ac0i-iionea- de la !ncile comerciale instrumente de plat
internaionale '$alute* de$i-e( precum "i titluri de crean asupra strintii. )ceste operaiuni sunt
%enerate de inter$eniile !ncii centrale #n spi5inul cursului $alutar al monedei naionaleB !anca central
cumpr sau $inde pe piaa $alutar* #n funcie de situaia acestei piee* moned strin* #n sc0im!ul
monedei naionale* re%l,nd* astfel* cursul $alutar.
Q41teriorulQ 5oac* a"adar* un anumit rol #n emisiunea !ncii centrale. #n ca-ul #n care !alana
de plti e1terne a unei ri este e1cedentar* !ncile comerciale dispun de $alut* procurat anterior de la
clienii lor* pe care o $inde !ncii centraleC aceasta din urm* pe de o parte* #"i spore"te re-er$ele $alutare
iar pe de alt parte* emite moned primar central #n folosul !ncilor comerciale. .n$ers* #n ca-ul #n care
!alana de pli e1terne este deficitar* !anca central tre!uie s $,nd $alut pentru a apro$i-iona !ncile
comerciale* ceea ce face ca o anumit cantitate de moned primar 'central( s fie desfiinat.
6e-ult c de"i acti$itatea sa monetar este foarte specific* !anca central are #n acti$ul su
acelea"i %enuri de creane* materiali-ate sau nu #n titluri* ca "i !ncile comerciale.
4.1.2.3 Se/nifia.ia a%i3e&o! ("nii en%!a&e
Confi%uraia actual a !ilanului unei !nci centrale moderne este reflectarea monetar a. unui
sistem de emisiune monetar care este el #nsu"i produsul e$oluiei istorice.
)stfel* #n secolul al F.F<lea* acest !ilan cuprindea #n acti$ul su aur "i titluri pri$ate '#n
Frana( sau aur "i titluri pu!lice '#n .)n%lia(. )ceasta* deoarece cele dou ri < cele mai de-$oltate din
epoc < au adoptat principii diferite pentru emisiunea de moned a !ncii centrale 'cunoscut #n epoc "i
su! denumirea de Amoned le%alQ(. )stfel* 9anca Franei a acceptat s ac0i-iione-e titluri pri$ate de la
!ncile comerciale* pe c,nd #n )n%lia le%ea nu permite 9ncii )n%liei dec,t cumprarea de aur si* #ntr<un
mod cu total "i cu totul e1cepional* cumprarea de titluri pu!lice.
)ceste sisteme istorice influenea- "i #n pre-ent creaia monedei primare 'centrale(. )stfel*
!ilanul 9ncii )n%liei sau !ilanul QSistemelor 6e-er$elor FederaleQ'or%anismul cu rol de !anc central
#n S.G.).(* care se #nscrie #n aceea"i tradiie* cuprinde #n portofoliu mult mai multe titluri pu!lice dec,t
pri$ate. @n 6omania* unde at,t titlurile pri$ate* c,t "i titlurile pu!lice se folosesc pe scar redus* !ilanul
9ncii 8aionale cuprinde #n acti$ul su #n principal creditele acordate #n mod direct statului "i !ncilor
comerciale 'Qcreditele de refinanareQ(.
Gn alt factor care influenea- confi%uraia !ilanului !ncii centrale este con5unctura
economic.
)stfel* e1istena unei datorii pu!lice importante* acoperite prin credite acordate de !anca
central* determin cre"terea $olumului portofoliului de efecte pu!lice al acesteia si* #n %eneral* cre"terea
$olumului creanelor !ncii centrale asupra statului. Ca urmare* are loc o amplificare a creaiei de moned
primar 'central( aferente. 4ste e$ident c pentru ca masa monedei primare 'centrale( aflate la dispo-iia
economiei s se menin #n 1imite compati!ile cu sta!ilitatea monetar* este necesar ca alte contraposturi
ale monedei create de !anca central s se reduc.
Situaia este similar #n ceea ce pri$e"te portofoliul de creane e1terne* ale crei $ariaii tre!uiesc "i
ele compensate prin $ariaii de sens in$ers ale altor contraposturi ale monedei primare. ro!lema este aici
mai complicat* deoarece* de"i este clar c sta!ilitatea monetar a unei ri nu poate fi lsat la discreia
$ariaiilor cantitii de moned naional pro$ocat de mi"crile internaionale de capitaluri* !anca
central a rii #n cau- a1e puine mi5loace de control asupra flu1urilor financiare internaionale.
Conclu-ia este ca mrimea "i structura contraposturilor monedei primare 'centrale.( sunt
suscepti!ile de a se modifica #n permanent su! influenta e$enimentelor e1tramonetare.
43
%.1.3 contraposturile Qmasei monetare #n sens restr,nsQ &
1
"i ale Qmasei monetare #n sens lar%Q ? &
2
41presia sintetic sistematic a contraposturilor Qmasei monetare #n sens restr,nsQ < &l "i
respecti$* a contraposturilor Qmasei monetare #n sens lar%Q < UR$1- este !ilanul consolidat al sistemului
!ancar* #n care di$erse posturi sunt clasificate dup un. du!lu criteriuB tipul creanelor "i natura
instituional a !eneficiarilor< creditelor !ancare din care s<au nscut creanele respecti$e . Din aceast
cau-* nomenclatura e1act a contraposturilor masei monetare '#n sens restr,ns "i #n. sens lar%( difer de
la o tar la alta* #n funcie de condiiile concrete e1istente #n domeniile amintite.
4:
%.1.% Contraposturile a%re%atelor &
3
"i &
4
. Finanarea monetar "i finanarea nemonetar
,n #n anul 1:14* pro!lema contraposturilor monedei < cunoscut #n mod tradiional su!
denumirea de pro!lema Qacoperirii monedeiQ < s<a pus numai pentru !ancnote. +dat cu apariia
elementelor cuprinse #n a%re%atele monetare &
1
"i &
2
* pro!lema a de$enit $ala!il pentru toate aceste
elemente* adic pentru toate resursele lic0ide ale !ncilor 'depo-ite la $edere* la termen etc.(. De
asemenea* prin apariia elementelor cuprinse la ora actual #n a%re%atele &
3
* &
4
etc.* pro!lema
contraposturilor se pune pentru toate resursele lic0ide din economie* indiferent de or%anismul care le
colectea-B !nci sau alte instituii financiare. )$,nd #n $edere c resursele lic0ide ale !ncilor "i ale
celorlalte instituii financiare constituie acti$e lic0ide pentru a%enii din sectorul nefinanciar* pro!lema
contraposturilor se pune* deci* pentru toate acti$ele lic0ide din economie* indiferent de tipul de instituii
financiare de la care pro$in aceste acti$eB !ncile 'comerciale( sau instituiile financiare cu caracter
ne!ancar. ro!lema este* a"adar* mai %enerala dec,t simpla pro!lem a Qacoperirii monedeiQ. 6ecen-area
tuturor acestor acti$e lic0ide "i a contraposturilor aferente permite e$idenierea ponderii Qfinanrii
monetareQ "i a Qfinanrii nemonetareQ #n totalul fondurilor utili-ate #n economie #ntr<o anumit perioad.
rincipala noutate adus de aceast optic este tratarea asemntoare a !ncilor comerciale
"i a celorlalte tipuri de instituii financiare care %estionea- lic0iditi. Se consider ca toate acti$ele
lic0ide create de suprastructura financiar de-$oltat a economiilor moderne au contraposturi similare cu
cele menionate #n ca-ul a%re%atelor monetare &i "i &2. Cci* aceste acti$e lic0ide #nse"i se aseamn
foarte mult cu Qmoneda #n sens strictQ "i cu Qmoneda #n sens lar%Q.
rincipalul studiu prin care se demonstrea- c suprastructura financiar de-$oltat a
economiilor moderne creea- o %am lar% de acti$e financiare cu %rad mare de lic0iditate < foarte
asemntoare cu moneda propriu<-is < "i c intermediarii financiari ne!ancari 'fonduri de in$estiii*
societi de asi%urare* /re-oreria pu!lic etc.(* care emit "i %estionea- acti$ele lic0ide respecti$e* 5oac
un anumit rol RQmonetarQ* este Q6aportul 6adcliffeQ* ela!orat #n anul 1:5: su! e%ida 9ncii )n%liei .
.deile cuprinse #n acest studiu au fost ample discutate* contestate "i apro!ateC oricum* difu-area lor a
contri!uit la adoptarea unor a%re%ate monetare din ce #n ce mai lar%i* precum "i la e1tinderea controlului
e1ercitat prin politica monetar asupra e$oluiei a%re%atelor respecti$e. Cu toate acestea* numero"i autori
au respins ideea asimilrii per "i simplu a acti$elor lic0ide cu moneda.
4.1.4.1 C!ea.ia a%i3e&o! &i+ide
@n primul r,nd* aparitia contraposturilor a%re%atelor &3* &4 etc.* nu este le%ata de un
mecanism de creaie compara!il cu cel descris pentru &i* mecanism. care poate fi sinteti-at prin re%ulaB
Qcreditele fac depo-iteleQ.
@ntr<ade$r* o !anc comercial creea- ea #ns"i o parte din propriile sale resurse* cci* dup
cum s<a artat* un depo-it suplimentar re-ult dintr<o operaiune de creditare efectuat de ctre !anca
respecti$. Spre deose!ire de !nci* instituiile financiare ne!ancare nu dispun dec,t de resursele
pro$enite din atra%erea de economii lic0ide de la a%enii nefinanciari. De e1emplu* desc0iderea unui cont
de economii re-ult din $oina unui a%ent nefinanciar "i este e$ident c nici o cas de economii nu are
posi!ilitatea de a desc0ide* doar pentru ca ea dore"te* conturi de economii suplimentare* de natur s #i
sporeasc resursele. Desi%ur* unele instituii financiare ne!ancare pot emite* pentru a<"i spori resursele*
certificate de in$estitor* o!li%aiuni etc.* #ns procedeele respecti$e le permit doar s colecte-e
disponi!ilitile pu!licului* nu s cree-e resurse noi. entru a ac0i-iiona 0,rtiile de $aloare respecti$e*
a%enii economici din sectorul nefinanciar sunt ne$oii fie s $,nd #n preala!il alte 0,rtii de $aloare* fie
s utili-e-e Qmoneda #n sens strictQ pe care o dein. Deoarece toate tran-aciile* inclusi$ ac0i-iionarea de
acti$e lic0ide* pro$enite de la intermediarii financiari ne!ancari* necesit Qmoned #n sens strictQ <&1* un
acti$ lic0id de tipul color cuprinse #n diferenele '&3 < &**(* '&BU < &3( etc.* nu poate e1ista fr ca #n
preala!il s e1ista o cantitate suficient de. Qmoned #n sens strictQ < &* 'instrumente de plat(* pe care
!ncile "i numai !ncile o pot crea. Ca urmare* toate instituiile financiare ne!ancare #"i !a-ea-
acti$itatea pe creaia monetar preala!il a !ncilor* #n timp ce !ncile nu au ne$oie de instituiile
financiare ne!ancare pentru a crea moned. @n al doilea r,nd* lic0iditatea unui acti$ financiar nu este
compara!il cu lic0iditatea Qmonedei #n sens strictQ. 8oiunea de Qlic0iditateQ este destul de $a% "i
intuiti$* iar ca urmare se poate utili-a cu sensuri diferite* at,t la ni$elul microeconomic al unui acti$
50
particular sau al unui a%ent economic luat #n mod indi$idual* c,t "i la ni$elul macroeconomic al
economiei pri$ite #n ansam!lu. >a ni$elul #ntre%ii economii* noiunea de Qlic0iditateQ este #n mare msur
o ilu-ie. @ntr<ade$r* #n ca-ul #n care toi a%enii economici sau cea mai mare parte a acestora ar dori s<"i
transforme acti$ele lor lic0ide #n moned* o asemenea con$ersiune ar fi imposi!il* cci nu. e1ist nici un
mecanism economic sau monetar care s o!li%e !ncile s cree-e cantitatea de moned respecti$e.
)5ustarea s<ar face prin scderea $alorii acti$elor ne%ocia!ile sau* #n ca-ul unora dintre ele
'economiile depuse pe li!rete* certificatele de depo-it nominale etc.(* ar aprea o cri- de lic0iditate* care
nu s<ar putea soluiona dec,t prin msuri de natur s. permit statului s sal$e-e instituiile financiare #n
cau- < msuri care sunt ins e1terioare proceselor economic "i monetare normale. @nseamn c
sin%urele acti$e lic0ide cu ade$rat con$erti!ile #n moned sunt cele create de !nci pentru clienii lor*
precum "i acti$ele lic0ide pe care !ncile se an%a5ea- #n mod e1pres s le transforme #n moned. +r*
certificatele de in$estitor* o!li%aiunile la purttor etc.* n fac parte din aceast cate%orie.
Conclu-ia este c acti$ele lic0ide emise de instituiile financiare ne!ancare si* #ndeose!i*
acti$ele ne%ocia!ile 'la purttor(* sunt re-ultatul unui proces de #nlocuire de ctre a%enii din sectorul
nefinanciar a monedei cu acti$e Qlic0ideQC instituiile financiare nu fac #n acest ca- altce$a dec,t s ofere o
%am #ntrea% de AproduseD financiare suscepti!ile s #i interese-e pe a%enii din sectorul nefinanciar. "i
nu pare s e1iste o deose!ire profund de natur #ntre un !on ne%ocia!il emis de o instituie financiar
ne!ancar* o o!li%aiune de stat emis de /re-oreria pu!lic sau o o!li%aiune emis de o #ntreprindere*
de"i doar primul fi%urea- #n a%re%atul &
3
.
Distincia dintre resursele monetare ale !ncilor* pe de o parte* "i celelalte resurse proprii sau
#mprumutate pe termen lun% de pe piaa financiar < ale !ncilor "i ale instituiilor financiare ne!ancare*
pe de alt parte* permite rele$area a dou tipuri de finanareB
a(finanarea monetar* reali-at de !nci pe !a-a resurselor lor la $edere "i pe termen scurtC
!(finanarea nemonetar* reali-ata de !nci "i de instituiile financiare ne!ancare pe !a-a resurselor lor
sta!ile* proprii sau #mprumutate pe termen lun%. onderea acestor dou forme de finanare nu depinde
de $oina instituiilor financiare '!ancare sau ne!ancare(* ci de comportamentele financiare "i monetare
ale a%enilor economici. &ai precis* factorul care determin structura finanrii economiei de ctre
instituiile financiare '!ancare "i ne!ancare( este structura plasamentelor efectuate de a%enii din sectorul
nefinanciar.
@n mod practic* pentru a calcula ponderea finanrii monetare '"i c$asimonetare( asi%urate de
!nci a%enilor economici din sectorul nefinanciar* este suficient s se e$idenie-e* #n pasi$ul !ilanului
consolidat al sectorului financiar 'resursele(* urmtoarele dou cate%orii de elementeB
a( resurse sta!ile* constituite din fondurile proprii 'emisiune de aciuni* profituri anterior
acumulate etc.(C
!( #mprumuturi o!li%atare reali-ate pe pieele financiare
4.1.4.2 Na%u!a on%!a$o#%u!i&o! a1!e1a%e&o! M
3
-i M
4
entru a #n$edera natura contraposturilor a%re%atelor &C* &4 etc.* este suficient s se
%enerali-e-e cele artate #n ca-ul a%re%atelor &
1
"i &
2
. )stfel* "i #n ca-ul instituiilor financiare
ne!ancare* cate%oria Aacti$e e1terneD cuprinde* la el ca #n ca-ul !ncilor* soldul tuturor operaiunilor cu
titluri efectuate de a"e-mintele financiare auto0tone cu strintatea. Disponi!ilitile instituiilor
financiare ne!ancare #n strintate* adic plasamentele acestora #n. strintate* sunt #nre%istrate #n acti$ul
!ilanului instituiilor respecti$e* iar an%a5amentele* adic resursele atrase de instituiile financiare
ne!ancare auto0tone de la a%enii economici strini 'depo-ite* o!li%aiuni su!scrise etc.(* sunt #nre%istrate
n pasi$.
De asemenea* cate%oria Acredit intern netD cuprinde $olumul tuturor finanrilor nemonetare
reali-ate de or%anismele colectoare de lic0iditiB case de economii* fonduri de in$estiii etc. Desi%ur*
#ns* c aspectele concrete ale finanrii 'durat* do!,n-i* %aranii* materiali-ate sau nu #n titluri etc.(
difer de la o cate%orie de instituii financiare ne!ancare la alto 'fonduri de in$estiii #nc0ise* desc0ise*
societi le asi%urare etc.(* de la o ar la alta* de la o perioad de timp la alta etc.
@n conclu-ie* studiul. contraposturilor monedei permite e$idenierea a trei fenomeneB
a( creaia monetar 'contraposturile a%re%atului &
1
(C
!( finanarea monetar "i c$asimonetar 'contraposturile lui &
1
"i &
2
(C
51
c( finanarea nemonetar 'contraposturile unor titluri cuprinse #n &
3
* &
4
etc. sau care* #n mod
o!i"nuit* nu sunt cuprinse #n a%re%atele #n care operea- practica "i anali-a monetar(. ro!lema
creaiei monetare "i a formrii ofertei de moned < se #ncadrea-* desi%ur* #n conte1tul mai %eneral
repre-entat de celelalte dou fenomene amintite.
4.2 :reaia monetar a bncilor comerciale
Creaia monetar a !ncilor comerciale este re-ultatul acti$itii sucursalelor "i filialelor
acestor !nci* a ser$iciului central de tre-orerie al fiecrei !nci* precum "i a circuitului !ancar #n
ansam!lul su.
52
%.2.1 )cordarea "i utili-area creditelor
)cti$itatea unei !nci comerciale const* #n mare msur* #n acordarea de credite economici*
ceea ce* dup cum am artat* ec0i$alea- cu crearea concomitent a unor resurse proprii ale !ncii de
e%al $aloare.
4ste e$ident c* deoarece este an%a5at #ntr<o acti$itate producti$* client !eneficiar al
creditului are ne$oie de fondurile #mprumutate pentru a face anumite pli* "i anume fie prin $irament
!ancar sau cu a5utorul cecurilor* c,t furni-orii si etc.* fie #n numerar '!ancnote* mone-i(* ctre salariai
etc. @n ceea ce #i pri$e"te* furni-orii* la r,ndul lor* folosesc sumele #ncasate pentru plata propriilor
furni-ori* a propriilor salariai ".a.m.d.
@n modul acesta* destinaia final a creditului !ancar este de a ser$i inte%ral pentru formarea
$eniturilor distri!uite #n economie* "i anume dup o le%e de pro%resie %eometric simplC #ntr<ade$r* #n
fiecare stadiu al producie plata di$erselor $enituri formate #n stadiul respecti$ constituie cea mai
important cate%orie de c0eltuieli efectuate de #ntreprinderi.
&odul de utili-are a monedei nou create de ctre #ntreprinderile care !eneficia- iniial de
creditele !ancare care dau na"tere monedei respecti$ precum "i de ctre populaie* care este !eneficiara
final a #ntre%ii cantiti de moned nou create* constituie* a"adar* un factor esenial de care depinde
e$oluia masei monetare. ro!lema aciunii acestui factor dep"e"te sfera de interes a acti$itii unei
sucursale sau filiale !ancare* #ns pre-int o important ma5or pentru %estionarea unei !nci #n
ansam!lul su.
%.2.2 6olul pieei inter!ancare
@ntreprinderile "i populaia* care intr #n posesia monedei nou create utili-ea- aceast
moned fie #n forma scriptural #n care se afl* fie modific,nd forma monedei* prin transformarea total
sau parial #n numerar '!ancnote* mone-i( a disponi!ilitilor e1istente #n conturile lor !ancare. @ntr<
ade$r* unii a%eni ai economiei '#ntreprinderile( $or plti prin $iramente !ancare* cu a5utorul cecurilor
etc.* furni-orii lor* care au cont desc0is la aceea !anc sau la alt !anc* $or ac0ita prin $irament !ancar
impo-itele "i celelalte datorii ctre !u%etul statului etc.* $or cere con$ersia disponi!ilitilor pe care au #n
contul lor la !anc #n numerar* pe care #l $or folosi apoi pentru plata salariilor* di$idendelor etc.C ali
a%eni ai economiei 'populaia( $or utili-a numerarul respecti$ primit de la #ntreprinderi cu titlul de
salarii* di$idende etc. pentru a efectua pli #n c0iar aceast form 'numerar( ctre alta indi$i-i* pentru a<"i
constitui re-er$e !ne"ti etc.* ori $or depune numerarul la o !anc < aceea sau alta < transform,ndu<l din
nou #n moned scriptural ".a.m.d.
Consecina tuturor acestor modaliti de utili-are a monedei nou create* consecin e1ercitat
asupra !ncii care a acordat iniial creditul* este necesitatea ca !anca respecti$ s recur% la re-er$ele
sale lic0ide. 9anca este ne$oit apele-e la re-er$ele sale lic0ide fie pentru a furni-a clienilor si numerar
'!ancnote* mone-i( solicitat* fie pentru a e1ecuta plile dispuse de clientel ctre alte !nci sau instituii
financiare.
%.2.3 8e$oia de lic0iditi a sistemului !ancar comercial
+ anumit !anc comercial poate acorda credite fr a recur%e la !anca central* #ns
sistemul !ancar comercial #n ansam!lul su nu se poate dispensa de Aa5utorulD !ncii centrale. 6e%ula
Acreditele fac depo-iteleD este ade$rat* #ns procesul de creaie monetar implic nu numai participarea
!ncilor comerciale* care acord credite economiei* ci "i participarea !ncii centrale* care emite moned
primar* utili-at pentru constituirea re-er$elor "i efectuarea de pli ctre alte circuite monetare dec,t
circuitul !ancar.
4.3 :reaia monetar a bncii centrale
9anca central 'institutul de emisiune( creea- moned primar #n cele dou forme ale saleB
1 ( numerar '!ancnote "i mone-i(C "i 2( moned scriptural* e1istenta su! form de depo-ite #n conturile
desc0ise la !anca central pe numele !ncilor comerciale. + parte din moneda scriptural e1istent #n
aceste conturi* adic o fraciune din soldurile creditoare ale conturilor respecti$e* repre-int re-er$ele
!ncilor comerciale.
53
9anca central poate emite moned primar fr le%tur direct cu ne$oile de tre-orerie ale
!ncilor comercialeC aceasta este o creaie monetar e1o%en* d,nd na"tere la a"a<numita Amoned
primar ne#mprumutatD 'Anon !orroWed reser$esD(. De asemenea* !anca central poate emite moned
primar #n funcie de ne$oile !ncilor comercialeC aceasta este o creaie monetar endo%en* d,nd na"tere
la a"a<numita Qmoned primar #mprumutatQ '!orroWed reser$es(.
%.3.1 Crearea de Qmoned p0i:a0. +,A:p0u:utat.B 'non !orroWed reser$es(
41ist dou ca-uri #n care alimentarea !ncilor comerciale cu moned primar este totalmente
e1o%en. rimul este cel #n care c0eltuielile pu!lice* #n cel mai lar% sens al termenului 'c0eltuieli de
funcionare "i c0eltuieli de in$estiiiC c0eltuieli ale administraiei centrale de stat "i c0eltuieli ale
administraiei localeC c0eltuieli ale statului ca persoan 5uridic "i c0eltuieli ale #ntreprinderilor de stat
etc.(* sunt finanate prin credite acordate #n mod direct de !anca central /re-oreriei pu!lice* ori prin
cumprarea de titluri pu!lice de ctre !anca central. )1 doilea ca- este cel #n care !alana de plti
e1terne < de asemenea* #n cel mai lar% sens al termenului 'importurile "i e1porturile de mrfuriC intrrile "i
ie"irile de capitaluri etc.( < este e1cedentar.
.n ca-ul #n care !u%etul consolidat al statului #nre%istrea- un deficit* !anca central este
adesea o!li%at s inter$in* fie prin credite directe acordate /re-oreriei pu!lice* fie prin cumprare de
titluri pu!lice.
1( Creditele directe acordate /re-oreriei pu!lice de ctre !anca central determin
alimentarea contului /re-oreriei pu!lice desc0is la !anca central. Ca urmare* /re-oreria pu!lic $a
efectua $olum sporit de pli* care $or ma5ora #ncasrile a%enilor economici. &oneda creat de !anca
central #n fa$oarea /re-oreriei pu!lice se $a reparti-a* deci* #n !ancnote "i mone-i* pe de o parte* "i #n
disponi!iliti #n cont* pe de alt parte* #n funcie de preferinele a%enilor economici. @n msura #n care
aceast moned nou creat de ctre !anca central nu #m!rac forma numerarului '!ancnote "i
mone-i(* ci rm,ne #n form scriptural* ea alimentea- depo-itele e1istente la !ncile comerciale*
adic resursele sistemului !ancar comercial. @n modul acesta* creaia monetar a !ncii centrale #n
folosul /re-oreriei pu!lice Qcreea-Q depo-ite la !ncile comerciale* ceea ce duce la ameliorarea
lic0iditii acestora din urm.
2( Cumprrile de titluri pu!lice de pe piaa monetar de ctre !anca central
constituie a doua modalitate prin care !anca central poate a5uta /re-oreria pu!lic. #n economiile
moderne* !anca central nu cumpr* de re%ul* titluri pu!lice #n mod direct de la /re-oreria statului*
#ns ea poate ac0i-iiona asemenea titluri de la !ncile comerciale. )ceast practic* de-$oltat mai
ales #n rile an%lo<sa1one* este numit Qopen mar2etQ.
)stfel* !anca central iniia- cumprarea de titluri pu!lice de pe piaa monetar* adic de pe
piaa monedei primare. Deoarece aceast pia este foarte sensi!il* cererea de titluri din partea !ncii
centrale face ca preul titlurilor pu!lice aflate #n patrimonial !ncilor comerciale s creasc imediat. Ca
urmare* !ncile comerciale $or #ncerca s $,nd titluri !ncii centrale* ceea ce le permite s<"i procure
moneda primar necesar pentru alimentarea re-er$elor* operaiune care interesea- "i /re-oreria pu!lic.
@ntr<ade$r* !ncile comerciale $or utili-a #n mod cent lic0iditile suplimentare* o!inute de
la !anca central* pentru a acorda noi credite #ntreprinderilor )i a ac0i-iiona noi titluri de la /re-oreria
pu!lic. Ca urmare* #n ca-ul #n care /re-oreria pu!lic intenionea- s lanse-e noi titluri de stat* faptul ca
!anca central a efectuat de5a cumprri de titluri de la !ncile comerciale #i $a permite s plase-e mai
u"or la !nci noile titluri.
e de alt parte* creditele acordate de !ncile comerciale #ntreprinderilor sau /re-oreriei
pu!lice $or permite !eneficiarilor creditelor respecti$e s efectue-e di$erse pli* ceea ce face ca moneda
nou creat de !anca central s a5un% #n final #n posesia a%enilor economici.
@n am!ele ca-uri* !ncile comerciale a5un%* a"adar* #n posesia unor resurse suplimentare* ceea
ce le incit s<"i sporeasc propriile credite acordate economici. Cre"terea $olumului creditelor acordate
de !ncile comerciale economiei ec0i$alea-* #ns* cu cre"terea propriei creaii monetare* care se rele$*
astfel* a fi prelun%irea creaiei monetare a !ncii centrale.
41cedentul !alanei de plti cu strintatea influenea- ere r monetar a !ncii centrale #n
mod asemntor.
)stfel* #n ca-ul #n care operaiunile comercial "i financiare efectuate strintatea dau na"tere
54
unui e1cedent al !alanei de plti e1terne* !ncile comerciale !eneficia- de un aport de $alut pro$enit
din e1terior. @ntr<ade$r* o mare parte din operaiunile #n $alut ale re-idenilor se derulea- prin !nci*
care !eneficia- #n modul acesta de intrri de monede strine '$alute( "i de titluri de crean asupra
strintii 'de$i-e(.
9ncile comerciale pot s pstre-e aceast $alut* ori pot s o $,nd pe piaa $alutar altor
!nci sau !ncii centrale* care cumpr $alut #n cadrul operaiunilor sale de susinere a cursului monedei
naionale "i al operaiunilor de %estionare a re-er$ei $alutare oficiale etc. @n situaia #n care !anca central
cumpr $alut* ea cedea- #n sc0im! moned naional* care alimentea- re-er$ele !ncilor comerciale.
Ca urmare* la fel ca #n ca-ul anterior* !ncile comerciale $or fi incitate s acorde noi credite* ceea ce $a
face ca #n final s !eneficie-e de noi depo-ite 'resurse(* corespun-tor po-iiei lor pe pia. >ic0iditatea
!nci comerciale este* deci* "i #n acest ca-* ameliorat* iar aceasta fr ca !ncile comerciale s fie ne$oite
s #mprumute direct resurse de la !anca central.
Creaia monetar iniiat de !anca central #n cele dou ca-uri pre-entate mai sus este
calificat ca fiind e1o%en* cci nu are le%tur direct cu necesarul de moned "i de credite al economiei.
%.3.2 Crearea de Qmoned primar #mprumutatQ '!orroWed reser$es(
@n situaia #n care apro$i-ionarea e1o%en cu moned primar a !nci comerciale este
insuficient* acestea sunt ne$oite s #mprumute lic0iditi de !anca central. )ceste #mprumuturi de
refinanare pot fi contractate fie #n mod direct* fie indirect* prin tran-aciile efectuate pe o pia controlat
de !anca centralB piaa monetar. )stfel* #n primul r,nd* !ncile comerciale pot resconta parte din
portofoliul lor de titluri emise de #ntreprinderi* adic pot $inde titlurile respecti$e !ncii centrale.
.Do!,nda practicat #n aceste operaiuni este fi1at unilateral de !anca central "i se nume"te Qta1a de
rescontQ. De re%ul* operaiunile de rescont sunt limitate la anumite cate%orii de titluri* iar $olumul lor
este plafonat. De asemenea* !ncile comerciale pot #mprumuta #n mod direct de la !anca central
resursele lic0ide de care au ne$oie 'a"a numitele credite de refinanare(* su! form de credite #n cont.
@n al doilea rind* !anca central poate inter$eni pe piaa monetar* cumpr,nd de la !ncile
comerciale titlurile pri$ate << resconta!ile sau nu < pe care acestea din urm le dein #n portofoliu. 4ste
e$ident c #n ca-ul #n care cumpr titluri de la !ncile comerciale* !anca central alimentea- sistemul
!ancar comercial cu lic0iditi suplimentare. Do!,nda practicat #n aceste operaiuni este o do!,nd
$aria!il* #n funcie de situaia pieei.
%.3.3 Semnificaia distinciei #ntre Qmoneda primar #mprumutatQ "i Qmoneda primar ne#mprumutatQ
Denumirile de Qmoned primar #mprumutatQ 'Q!orroWed reser$esQ( "i Qmoned primar
ne#mprumutatQ 'Qnon !orroWed reser$esQ( s<au impus ca urmare a practicii din S.G.).* unde cele dou
tipuri de operaiuni<descrise mai sus se distin% destul de net. )stfel* #n aceast ar* toate operaiunile
dePcumprare de titluri pu!lice de pe piaa monetar* numite operaiuni de Qopen mar2etQ* se efectuea- la
iniiati$a !ncii centrale* procur,nd !ncilor comerciale Qre-er$e ne#mprumutateQ 'Qnon !orroWed
reser$esQ(. Spre deose!ire de acestea* operaiunile de rescontare a titlurilor pri$ate la !anca central
'Qdiscount WindoWQ(* efectuate de !ncile comerciale* sunt considerate a fi la ori%inea Qre-er$elor
#mprumutateQ 'Q!orroWed reser$esQ( ale acestora din urm.
@n alte ri* distincia dintre cele dou tipuri de operaiuni este mai puin net. @n 6om,nia* de
e1emplu* at,t titlurile pri$ate* c,t "i titlurile pu!lice se folosesc pe scar redus. Ca urmare* #n perioada
1::1<1::3* !ncile comerciale au o!inut lic0iditi de la !anca central e1clusi$ su! forma creditelor
directeB a( credite structuraleC !( credite de licitaieC c( credite specialeC d( credite lom!ard. @n pre-ent* #n
conte1tul e$oluiilor #nre%istrate #n ultima perioad de piaa monetar inter!ancar "i de piaa secundar a
titlurilor de stat* operaiunile de refinanare a !ncilor comerciale la !anca central sunt de dou tipuriB a(
credite directe 'credite speciale "i credite lom!ard(C !( operaiuni de piaa 'open mar2et(. @n aceste
conditii* caracterul e1o%en al creaiei monetar a 9ncii 8aionale a 6om,niei a fost #n perioada 1::1<
1::3 mai puin net dec,t #n ca-ul rilor an%lo<sa1one* deoarece aceast creaie monetar a fort mai le%at
de ne$oile de lic0iditi ale !ncilor comerciale* dec,t de ne$oile O1Ore-oreriei pu!lice. +ricum* #n ca-ul
6om,niei* p,n acum a fost dificil* deci* s se deose!easc Qre-er$ele #mprumutateQ de Qre-er$ele
ne#mprumutateQ. Situaia este similar "i cu alta ri 'de e1emplu* Frana(.
55
Se poate totu"i consider #n mod con$enional ca acele inter$enii alt !ncii centrale care
constau #n cumprri de efecte pu!lice pe piaa monetari sunt la ori%inea unei emisiuni de Qmoned
primar ne#mprumutatQ 'Qnor !orroWed reser$esQ(* iar acele inter$enii care constau #n cumprri de
efecte pri$ate sunt la ori%inea Qmonedei primare #mprumutateQ 'Q!orroWed reser$esQ(.
4.4 Dferta de moned
Gna din pro!lemele cele mai contro$ersate ale anali-ei creaiei monetar este cea a iniiati$ei
acestui proces. &ai precis* pro!lema care se pune este a "ti dac oferta de moned este declan"at de o
ne$oie a economiei* pe care !ncile comerciale o sesi-ea- "i la care ele reacionea-* ceea ce le o!li%e s
recur% la r,ndul lor* la !anca central* pentru a<"i asi%ura lic0iditatea* ori oferta de moned este e1o%en
"i* deci* controlat #n #ntre%ime de !anca central* care furni-,nd lic0iditi !ncilor comerciale*
determin accelerarea sau #ncetinirea #ntre%ii creaii monetare.
@n realitate* crearea monedei presupune conlucrarea #ntre !ncile comerciale "i !anca centralB
primele accept s acorde credite economiei* iar cea din urm accepta s emit moned primar #n folosul
!ncilor comerciale sau al /re-oreriei pu!lice. &oneda scriptural* creat de !ncile comerciale "i
moneda primar* creat de !anca central sunt* a"adar* forme monetare str,ns le%ate.
56
%.%.1 &ultiplicatorul depo-itelor "i al creditelor
Q&ultiplicatorul depo-itelor "i al creditelorQ este un concept "i un instrument analitic care a
dominat mult timp anali-a ofertei de moned. @n pre-ent* el este adesea contestat ca e1plicafic a
procesului de creaie monetar* #ns continu s fie folosit pe scar destul de lar% at,t #n teoria monetar*
c,t "i #n anali-a monetar aplicati$. Cci* #n pofida limitelor sale* Qmultiplicatorul depo-itelor "i al
creditelorQ are a$anta5ul c e$idenia- faptul c "i atunci c,nd !ncile comerciale acord credite pe !a-a
resurselor lor preala!ile 'Qdepo-itele fac crediteleQ(* se a5un%e* p,n la urm* #n situaia #n care are loc
fenomenul in$ers 'Qcreditele fac depo-iteleQ(.
S presupunem c iniial are loc o cre"tere a depo-itelor !ancare* "i anume #n mod
independent de acti$itatea !ncilor comerciale. 41ist dou #mpre5urri care pot duce la aparitia acestei
cre"teri Ae1o%eneQ a depo-itelorB 1 ( finanarea de ctre !anca central a deficitului /re-oreriei pu!liceC
aceasta din urm #"i ac0it 1Ourni-orii* creditorii etc.* ceea ce alimentea-* la r,ndul su* conturile !ancare
ale a%enilor economici respecti$iC "i 2( intrrile de $alut* pro$enite de la cumprtorii strini de mrfuri
auto0tone* care ac0it #n modal acesta !unurile e1portate de tara #n cau-C $aluta este $,ndut !ncilor*
care* la r,ndul lor* o $,nd !ncii centraleC pe de alt parte* !ncile comerciale alimentea- contul
clienilor lor cu ec0i$alentul #n moned naional al $alutei cumprate de la ace"tia.
S mai presupunem c a%enii economici menin un raport constant #ntre numerar '!ancnote*
mone-i( "i moned scriptural 'depo-ite( "i c !ncile comerciale constituie doar un $olum de re-er$e
lic0ide e%al cu $olumul o!li%atoriu 'altfel spus* !ncile comerciale nu dispun de re-er$e facultati$e(.
&ecanismu1 procesului de multiplicare poate fi descris dup cum urmea-B
1( 9ncile comerciale* care #nre%istrea- #n e$identele lor aparitia unui nou depo-it* #"i constituie
re-er$ele o!li%atorii aferenteC
2( Deoarece re-er$ele o!li%atorii repre-int doar o fraciune din depo-itele suplimentare* !ncile
comerciale pot utili-a diferena pentru a acorda noi crediteC
3( Creditele duc la creaia de moned scriptural suplimentar* pe care !eneficiarii creditelor respecti$e o
menin parial #n aceast form* iar parial o transform #n numerar '!ancnote* mone-i(C
4( 9ncile comerciale #nre%istrea-* deci* apariia unui nou $al de depo-iteC ele tre!uie s constituie
re-er$e o!li%atorii "i pot s acorde cu #mprumut diferena ".a.m.d.
rocesul se amorti-ea- #ns #n timp* cci fiecare $al de credite creea- !ncilor un $olum de
resurse din ce #n ce mai mic.
)nali-a Qmultiplicatorului depo-itelor "i al creditelorQ pre-int numeroase a$anta5eB
1( 6ele$ rolul creator de moned al !ncilor comerciale* rol care nu apare cu claritate #n
comportamentul fiecrei !nci #n parte* ci doar #n #nsu"i procesul de e1pansiune a creditului !ancar. .ntr<
ade$r* anali-a multiplicatorului arat c creditele acordate de fiecare !anc sunt limitate de resursele
!ncii respecti$e* #ns aceste resurse dau na"tere* la fel ca "i creaia iniial de moned primar a !ncii
centrale* nu numai la creditele proprii ale !ncii #n cau-* ci "i la creditele acordate de alte !nci
clienilor lor. uterea de a crea moned a !ncilor comerciale apare* a"adar* cu toat claritatea.
2( @n$ederea- c importanta e1pansiunii monetare depinde #n principal de %radul de maturitate monetar
a a%enilor economici. De e1emplu* sistemul !ancar en%le- a do!,ndit o mare putere #n secolul al F.F<
lea* #n cadrul unui sistem de credit naional "i internaional a crui formare a fost #n contradicie cu
mecanismul de emisiune a monedei le%ale e1istent la aceea dat #n )n%lia* mecanism care era foarte
le%at de aur. +r* pu!licul en%le- a acceptat* cu mult timp #nainte de cel din alte ri* plile fr numerar*
ceea ce a adus la un coeficient QeQ mic si* deci* la un multiplicator mare.
3( )rat rolul autoritii monetare* care* pe de o parte* emite moned primar* iar pe de alt parte*
sta!ile"te coeficientul re-er$elor o!li%atorii* a$,nd astfel* at,t puterea de a declan"a procesul de creaie
monetar* c,t "i puterea de a<i modula amploarea.
Cu toate acestea* $aloarea e1plicati$ a conceptului "i instrumentului analitic repre-entat de
Qmultiplicatorul depo-itelor "i al creditelor Q a fost puternic contestat* mai ales #n ceea ce pri$e"te
aptitudinea sa de a constitui o e1plicaie e10austi$ a creaiei monetareB
1( Dup cum s<a artat* la ori%inea procesului de creaie monetar se afl 0 operaiune a !ncii
centrale* care spore"te cantitatea de moned pus la dispo-iia populaiei. >a r,ndul su*
populaia #"i spore"te depo-itele constituite la !nci* care reacionea- la amintita cre"tere a
57
depo-itelor.
re-entarea de mai sus estompea- ins rolul !ncilor comerciale* deoarece insist asupra
automatismului procesului* ne%li5,nd comportamentul !ncilor* care este mult mai comple1 dec,t
su%erea- simpla descriere de mai sus a reaciei mecanice la cre"terea depo-itelor. @ntr<ade$r* !ncile pot
decide s acorde sau nu credite* #n funcie de condiiile de pe piaa creditului* conditii care pot s fie sau
s nu fie a$anta5oase pentru ele. Cu alte cu$inte* un anumit rol #n procesul de creaie monetar 5oac "i
rata do!,n-ii* ceea ce #n anali-a efectuat cu a5utorul multiplicatorului se estompea-.
2( 4ste puin realist s se considere c acti$itatea de creditare este 9oar re-ultanta automatic a
situaiei tre-oreriei !ncilor comerciale. @n realitate* !nci1e comerciale rspund cererilor
clienilor lor "i au o<anumit mar5 de mane$r #n ale%erea cilor prin care #"i procur
lic0iditile. Ca urmare* #n numeroase ca-uri* moneda 'scriptural( creat de !ncile comerciale
este cea care declansea-M recursul la moneda primar* nu in$ers.
3( @n fine* #ns"i e1istena unui proces presupune c acesta se desf"oar #n timp. Nin,nd seama de
interesul !ncilor comerciale de a a$ea un !ilan ec0ili!rat* precum "i de faptul c ele #ncearc
#n primul r,nd sa dein un $olum c,t mai redus de lic0iditi neproducti$e* #nseamn ca #ntre
re-er$ele "i depo-itele !ncilor comerciale e1ist #ntotdeauna o relaie destul de strict. +r*
multiplicatorul este o msur a intensitii acestei le%turi la un moment dat* nu o e1plicaie a
creaie monetare reali-ate #ntr<o perioad de timp. Cu alte cu$inte* conceptul "i instrumentul
analitic repre-entat de Qmultiplicatorul depo-itelor "i al creditelorQ constituie o a!ordare static*
nu dinamic* a creaiei monetare 4la!orarea unei e1plicaii dinamice a procesului de creaie
monetar necesit adoptarea unor ipote-e mai comple1e cu pri$ire la comportamentul !ncilor.
%.%.2 .nfluena ratei do!,n-ii asupra ofertei de moned
+ !anc comercial tre!uie s ai! o acti$itate renta!il. 4a urmre"te s o!in profit* iar #n
acest scop operea- cu scadentele creditelor pe care le acord* cu termenele depo-itelor pe care le
prime"te* cu do!,n-ile respecti$e* cu ta1ele "i comisioanele percepute etc. 9ncile comerciale nu au* deci*
un comportament pasi$ fat de !anca central.
9ncile comerciale acord credite economiei* pentru care percep o anumit do!,ndC de
asemenea ele an%a5ea- credite de refinanare de la !anca central 'prin $,n-area unor titluriC #n mod
directC su! form de credite #n contC etc.(* care le permit s<"i procure lic0iditile necesare "i pentru care
pltesc o anumit do!,nd.
)cti$itatea unei !nci comerciale este renta!il doar #n ca-ul #n care $aloarea do!,n-ilor
#ncasate de aceasta este mai mare dec,t $aloarea do!,n-ilor pltite. Ca urmare* anali-a microeconomic*
!a-at pe mrimi mar%inale* poate fi e1tins "i la ca-ul unei !nci comerciale. @n termenii acestei anali-e*
costurile mar%inale sunt la #nceput descresctoare* iar apoi cresctoare* pe c,nd $eniturile mar%inale sunt
constante* deoarece depind de preul e1istent pe pia* pre care* #n ca-ul unei !nci comerciale* este
repre-entat de rata do!,n-ii
%.%.3 6olul monetar al /re-oreriei pu!lice
/re-oreria pu!lic are o cert putere monetar. )nali-a acestei puteri se confrunt #ns cu
dou dificulti.
rima se refer la definirea relaiilor dintre /re-oreria pu!lic* #n calitatea sa de personificare
financiar a statului* pe de o parte* "i sistemul !ancar* #n calitatea sa de centru creator de moned* pe de
alt parte. @ntr<ade$r* principala funcie a /re-oreriei pu!lice este reali-area $eniturilor "i efectuarea
c0eltuielilor statuluiC acest rol este important* #ns este unul pur fiscal* nu monetar. @n ca- de deficit
!u%etar* acest rol fiscal do!,nde"te totu"i "i un aspect monetar. @ntr<ade$r* #n acest din urm ca-*
/re-oreria pu!lic determin* prin #mprumuturile pe care le contractea-* at,t o creaie de moned
primar* c,t "i o creaie de moned scriptural. Cu toate acestea* ar fi eronat s se considere c* #n ca-ul
respecti$ /re-oreria pu!lic este ea #ns"i centrul creator al formelor monetare amintite. C0iar dac nici
!anca central "i nici !ncile comerciale nu au posi!ilitatea s refu-e finanarea monetar solicitat de
/re-oreria pu!lic* o!iecti$ele* criteriile de aciune "i funciile !ncii centrale "i ale !ncilor comerciale*
pe de o parte* "i o!iecti$ele* criteriile de aciune "i funciile /re-oreriei pu!lice* pe de alt parte* sunt net
53
diferite. )stfel* #n timp ce /re-oreria pu!lic #ncearc s acopere #n !une condiiuni c0eltuielile statului*
!anca central are misiunea de a prote5a $aloarea intern "i e1tern a monedei naionale. @n ceea ce
pri$e"te !ncile comerciale* ele se preocup #n primul r,nd de propriul lor profit. @n plus recursul
/re-orerie pu!lice la !anca central este limitat* de re%ul* de pre$ederi le%ale destul de stricte.
@n consecin* modelul ofertei de moned tre!uie s permit deose!irea clar a rolului
/re-oreriei pu!lice ca de!itor "i rolul sistemului !ancar ca productor de moned.
) doua dificultate ine de faptul c* #n unele ri 'SG)* Frana etc.(* /re-oreria u!lic
desc0ide anumite tipuri de conturi asemntoare cu conturile !ancare la $edere 'de e1emplu* conturile de
cecuri po"tale* conturile speciale d tre-orerie* desc0ise unor re%ii pu!lice autonome etc.( sau emite ea
#ns"i unele tipuri de semne monetare. Depo-itele e1istente #n conturile respecti$e sunt depo-ite la $edere
"i* deci* fac parte din masa monetar* la fel cum fac parte din masa monetar "i cate%oriile de numerar
emise de /re-oreria pu!lic.
5:
:a(itolul . SISTEMUL 7ANCAR 8N ROM9NIA 8N *ERIOADA DE TRAN:IIE
LA ECONOMIA DE *IA
re%tirea mediului unei economii de pia presupune remodelarea "i #nlocuirea $ec0iului
sistem economic cu unul nou* !a-at pe un cadru instituional cu sisteme financiare* !ancare* monetare "i
$alutare specifice economiei de pia.
rocesul de remodelare a sistemului !ancar a $i-at* pe de o parte* crearea unui sistem !ancar
specific economiei de pia* iar pe de alt parte armoni-area le%islaiei rom,ne"ti cu aceea a rilor din
Gniunea 4uropean.
6emodelarea sistemului !ancar rom,nesc a $i-at #n principal urmtoarele aspecteB
- 6estructurarea sistemului !ancarC
- 6e%lementarea* autori-area "i supra$e%0erea acti$itii !ancare.
5.1 6estructurarea sistemului bancar
rocesul de restructurare a sistemului !ancar a de!utat #nc de la sf,r"itul anului 1::0* c,nd
9anca Comercial 6om,n '9.C.6.( nou #nfiinat a preluat funcia comercial pe care o desf"ura p,n
atunci 9anca 8aional.
Fostele !nci de stat speciali-ate '"a+1a Ro:5+. p,+t0u Co:,07 E=t,0io0/ "a+1a A;0i1ol./
"a+1a -, I+>,8ti7ii3 au fost transformate #n !nci comerciale* put,nd efectua toate operaiunile !ancare
fr a mai ine cont de speciali-area sectorial a$ut.
+dat cu adoptarea celor dou le%i !ancare ? Be4ea (ri#ind acti#itatea bancar "i Be4ea
(ri#ind Statutul Encii 5aionale* care au intrat #n $i%oare la 3 mai 1::1 'modificate ulterior prin L,;,a
+0. !( C 1))( p0i>i+- a1ti>itat,a 4a+1a0. "i L,;,a 1&1 C 1))( p0i>i+- Statutul ".+1ii Na7io+al, a
Ro:5+i,i* s<a consfinit crearea unui sistem !ancar pe dou ni$eluri* de tip occidental* !a-at pe principiul
uni$ersalitii !ncilor.
rin le%e* 9anca 8aional a 6om,niei a cptat autonomie fa de puterea e1ecuti$* astfelB
)re personalitate 5uridicC
4ste unicul or%an de emisiune* ela!orea-* aplic "i rspunde de politica monetar*
$alutar* de credit* de plat* precum "i de autori-area "i supra$e%0erea prudenial a
societilor !ancareC
4ste un or%an consultati$ #n procesul de ela!orare a actelor normati$e ale autoritilor
pu!lice* care pri$esc direct politica monetar* acti$itatea !ancar* re%imul $alutar "i
datoria pu!licC
Conducerea 9ncii 8aionale este asi%urat de un Consiliu de )dministraie numit de
arlament* mem!rii Consiliului de administraie nu pot fi parlamentari sau mem!rii
unui partid politic.
9ncile comerciale au statut de societi comerciale pe aciuni "i funcionea- #n !a-a >e%ii nr.
31 ; 1::0 p0i>i+- 8o1i,t.7il, 1o:,01ial, i Di a L,;,a +0. !( C 1))( E L,;,a 4a+1a0..
9ncile comerciale se pot constitui cu aport parial sau total de capital auto0ton* pri$at sau
strin. 9ncile comerciale sunt independente* a$,nd dreptul s se implice #n di$erse operaiuni !ancare cu
condiia respectrii re%lementrilor !ancare emise de 9anca 8aional a 6om,niei.
rocesul de pri$ati-are a !ncilor comerciale cu capital de stat s<a do$edit a fi un proces
ane$oios* a!ia #n luna mai 1::7 fiind adoptat >e%ea pri$ind pri$ati-area !ncilor comerciale cu capital
de stat.
@n luna au%ust 1::3 s<a declan"at procesul de pri$ati-are a 9ncii 6om,ne pentru De-$oltare
'96D( ? proces #nc0eiat #n decem!rie 1::3 prin preluarea a 51 H din aciuni de ctre SociXtX 7XnXrale "i
a 9an2post* urm,nd a fi pri$ati-at 9anca )%ricol* 9anca Comercial "i 9ancore1.
rocesul de restructurare a $i-at "i Casa de 4conomii "i Consemnaiuni 'C4C(* care a fost
reor%ani-at #ncep,nd din iulie 1::6 ca societate !ancar pe aciuni* a$,nd ca o!iect de acti$itate
atra%erea* pstrarea "i fructificarea economiilor populaiei "i a disponi!ilitilor persoanelor 5uridice.
60
&oderni-area sistemului de pli prin introducerea unor instrumente specifice economiei de
piaB cam!ia* cecul "i !iletul la ordin a fost #nsoit de desc0iderea Casei de compensaie inter!ancar de
ctre 9anca 8aional* prin care sc0im!ul de pli inter!ancare este intermediat de ctre 9anca 8aional*
care coordonea- "i administrea- 41 de Case de compensaii 5udeene "i Centrul informatic al
compensrii "i decontrii.
Vedinele de compensare se in -ilnic. &ecanismul a asi%urat o #m!untire a sistemului de
decontri inter!ancare prin cre"terea $ite-ei de decontare* si%urana decontrilor "i reducerea costurilor de
operare.
entru eliminarea riscului #n procesul de decontri inter!ancare 'emiterea de instrumente de
plat fr acoperire sau cecuri fr autori-area trasului* #ncasarea unor instrumente furate* anulate*
pierdute( s<a or%ani-at "i funcionea-* la 9anca 8aional* Centrala .ncidentelor de pli 'C.( #ncep,nd
cu luna fe!ruarie 1::7.
C. %estionea- Fi"ierul 8aional de li 'F8.( pe trei componenteB
* Fi"ierul 8aional de CecuriC
* Fi"ierul 8aional de Cam!iiC
* Fi"ierul 8aional de 9ilete la ordin.
Ca urmare a recomandrilor Gniunii 4uropene #n cursul anului 1::6 s<a #nfiinat Fondul de
%arantare a depo-itelor populaiei #n sistemul !ancar. Spre deose!ire de C4C* la care depo-itele sunt
%arantate inte%ral de stat* depo-itele populaiei la !nci sunt %arantate #n limita unui plafon care este
modificat semestrial prin inde1area acestuia cu indicele preurilor de consum* #n limita plafonului
inclu-,ndu<se "i do!,nda aferent depo-itului.
@ncep,nd cu anul 1::3 s<a introdus un nou plan de conturi !a-at pe principii conta!ile
moderne* care corespunde le%islaiei Comunitare #n domeniu* precum "i unele norme metodolo%ice de
inere a e$idenei conta!ile de ctre !nci.
5.2 6e4lementarea, autori&area i su(ra#e4herea acti#itii bancare
)cti$itatea de autori-are* re%lementare "i supra$e%0ere prudenial a societilor !ancare are
ca o!iecti$ central meninerea sta!ilitii "i $ia!ilitii #ntre%ului sistem !ancar.
6e%lementrile ela!orate de 9anca 8aional sunt aliniate la standardele internaionale #n
materie* fiind #n concordan at,t cu principiile %enerale sta!ilite de Comitetul de la 9asel
3
pri$ind
acti$itatea de supra$e%0ere !ancar* c,t "i cu Directi$ele Gniunii 4uropene pri$ind re%lementrile
acti$itii instituiilor financiare "i de credit.
)nsam!lul acestor re%lementri are un caracter deose!it* #ntruc,t se porne"te de la o a!ordare
a rolului 9ncii 8aionale fundamental diferit de acel practicat #n economiile centrali-ate.
@n economiile de pia* re%lementarea "i supra$e%0erea acti$itii !ancare fie c este e1ecutat
de 9anca Central* fie de o entitate distinct* nu se aseamn cu funcia de control ierar0ic.
9ncile comerciale sunt entiti autonome* care desf"oar o acti$itate cu scop lucrati$ #n
limitele le%ilor rii. Spre deose!ire de alte tipuri de #ntreprinderi !ancare* !ncilor li se #ncredinea-
resurse !ne"ti de ctre ali a%eni economici "i de ctre populaie ? de aceea re%lementarea acti$itii
!ncilor este mai se$er* mai ri%uroas* dar nu se #ndeprtea- de la principiile %enerale care %u$ernea-
economia de pia.
9anca 8aional a 6om,niei a finali-at practic la finele anului 1::5 acti$itatea de
re%lementare prudenial prin apro!area 8ormelor nr. 2 ; 1::6 pri$ind procedura decderii din calitatea
de fondator* administrator "i cen-or al societilor !ancare "i normele nr. 3 ; 1::6 pri$ind procedura
reor%ani-rii "i lic0idrii 5udiciare a societilor !ancare.
@n perioada 1::2 ? 1::6 9anca 8aional a ela!orat o serie de norme necesare instituirii
prudenei #n domeniul !ancarB
Ade3a!ea a$i%a&u&ui 'sol$a!ilitatea(B fondurile proprii ale unei societi
!ancare* formate din capitalul propriu "i capitalul suplimentar tre!uie s
3
Comitetul de la 9asel a fost creat #n 1:74 de ctre !ncile centrale din rile mem!re ale Y7rupului celor 10D
61
repre-inte cel puin 3 H din totalul acti$elor "i al elementelor din afara !ilanului
ponderate #n funcie de %radul de riscC
E,$une!i&e /a!i; #mprumuturile acordate unui sin%ur de!itor nu pot dep"i*
cumulate* 20 H din totalul fondurilor proprii ale !ncii* #mprumuturile acordate
persoanelor aflate #n relaii speciale cu !anca nu pot dep"i* pe total* 20 H din
totalul fondurilor proprii ale !nciiC
E,$une!ea 3a&u%a!"; la sf,r"itul fiecrei -ile lucrtoare* po-iia $alutar total nu
poate dep"i 10 H din totalul fondurilor proprii ale !nciiC
*a!%ii$a!ea unei #oie%".i (ana!e &a a$i%a&u& #oia& a& #oie%".i&o!
ne(ana!eB nu poate dep"i 20 H din capitalul unei firme care nu are le%tur cu
acti$itatea !ancarC
*a!%ii$a!ea unei #oie%".i (ana!e &a a$i%a&u& a&%ei ("ni; p,n la ma1imum
5 H din capitalul acesteia* cu condiia participrii "i a unei societi !ancare
persoan 5uridic strin sau a unei instituii financiare internaionaleC
C&a#ifia!ea </$!u/u%u!i&o! '!edi%e&o!) ao!da%e; #n funcie de riscul
acestora* pe 5 cate%oriiB Y8ta+-a0-2/ FA+ o48,0>a7i,2/ F8u48ta+ta0-2/
FA+-oi,l+i12/ Fpi,0-,0,2C
Re2e!3a 1ene!a&" $en%!u !i#u& de !edi% -i $!o3i2ioane&e #$eifie de !i#;
pri$esc ne$oile de asi%urare a !ncilor #mpotri$a riscurilor la creditele acordateC
Re1u&a/en% $!i3ind </$!u/u%u!i&e ao!da%e de(i%o!i&o! af&a.i <n !e&a.ii
#$eia&e u #oie%".i&e (ana!e=
Re1u&i $!i3ind $!e1"%i!ea -i e,$e!ien.a $!ofe#iona&" necesare asi%urrii
calitii "i acti$itii eficiente a conductorilor de !anc.
@n domeniul autori-rii constituirii de noi societi !ancare s<a pus accent pe latura calitati$*
au fost autori-ate numai !ncile care au #ndeplinit e1i%enele impuse de 9anca 8aional.
@n $ederea intensificrii concurenei #n sistemul !ancar a fost autori-at #nfiinarea unor
sucursale "i filiale ale unor presti%ioase societi !ancare strine. )stfel* la data de 31 decem!rie 1::7
funcionau un numr de 43 societi !ancare.
olitica e1i%ent #n domeniul autori-rii a permis #n linii mari e$itarea cri-elor financiare*
sistemul !ancar rm,n,nd relati$ solid #n ciuda unor pro!leme ale unor !nciB Dacia Feli1* Credit 9an2* a
cror situaie financiar a dus la #ncetare de pli* precum "i cel al 9ncii )%ricole care a fost e1pus
riscului de credit ca urmare a o!li%rii acesteia* prin acte normati$e* s credite-e a%riculturaC #n aceea"i
situaie este "i 9ancore1* care a finanat prioritar sectorul ener%etic.
)$,nd #n $edere e1i%enele pri$ind $olumul capitalului social* 9anca 8aional a decis* #nc
din 1::2* ca ni$elul minim al capitalului su!scris s fie ec0i$alentul a 5 mil. 4CG* aliniat standardelor
comunitare
@n consecin* ni$elul minim al capitalului* e1primat #n lei* a fost ma5orat la 50 mld. >ei
#ncep,nd cu luna mai 1::7. aceast orientare a e$itat proliferarea de !nci sla!e* cu o !a- de capital
insuficient* care ar fi putut pune #n pericol $ia!ilitatea sistemului !ancar.
@n paralel cu apariia de noi !nci* cu capital pri$at* a a$ut loc "i ma5orarea capitalului !ncilor
de stat* prin emisiuni de aciuni. @n 1::4 capitalul acestor !nci a crescut pe !a-a unor in5ecii din partea
statului de circa 77 mld. lei* ceea ce a condus la cre"terea fondurilor proprii cu peste 136 H fa de anul
anterior* fiind anul cu cea mai mare cre"tere real din perioada 1::0 ? 1::4.
Supra$e%0erea prudenial a societilor !ancare s<a fcut de ctre 9anca 8aional* at,t pe
!a-a raportrilor !ncilor comerciale* dar mai ales prin inspecii la faa locului* care repre-int cea mai
comple1 form de supra$e%0ere.
+!iecti$ele urmrite de ec0ipele de control sunt asemntoare cu cele folosite #n practica
internaionalB calitatea acti$elor* calitatea mana%ementului* sol$a!ilitatea* lic0iditatea* adec$area
capitalului* c,"ti%urile.
De"i deficienele constatate nu au fost de natur s pun #n pericol sta!ilitatea "i po-iia
financiar a societilor !ancare* acestea au scos la i$eal lipsa de maturitate "i loialitate a
62
mana%ementului !ancar* situaie care a determinat ca 9anca 8aional s emit noi norme mai stricte cu
pri$ire la autori-area societilor !ancare '8ormele nr. 6 ; 1::5(.
rin normele emise* 9anca 8aional pune condiii e1i%ente conducerii !ncilor referitoare la
onora!ilitatea* calificarea "i e1periena profesional* a fondatorilor "i acionarilor care tre!uie s
constituie ade$raii %irani ai %estiunii sntoase "i prudente a societii !ancare.
5.3 Encile comerciale.
9ncile comerciale au aprut #n accepiune modern #n le%tura cu desf"urarea comerului "i
acumularea de mari capitaluri !ne"ti* e1presie a desf"urrii produciei* intensificrii sc0im!urilor
comerciale "i e1pansiunilor economice. articip,nd la de-$oltarea operaiilor comerciale prin intermediul
titlurilor cam!iale #n mod firesc aceste !nci s<au numit !nci comerciale.
@n epoca contemporan locul "i rolul !ncilor comerciale sunt str,ns le%ate de calitatea lor de
intermediari* #n perspecti$a relaiei economii<in$estiii* fundamental pentru cre"terea economic.
&o!ili-area resurselor !ne"ti ale a%enilor economici "i ale populaiei la dispo-iia "i prin intermediul
!ncilor comerciale este premi-a economic primordial a reali-rii de economii care se constituie #n
du!l iposta-B
a( 8econsumate* ale perioadei curenteC
!( Ca o cerere potenial pentru producia $iitoare.
)%enii economici recur% la capitaluri proprii "i la credite !ancare* #n procesul de reciclare "i
$alorificare a capitalurilor !ne"ti de economie. Deci !anii sunt materie prim pentru producerea !anilor.
@n acest mod se creea- premi-ele unei ample redistri!uiri a capitalurilor !ne"ti printr<o reea
de intermediari care #n e1clusi$itate* sau cu preponderen #n cadrul sistemului !ancar* s<au constituit #n
reeaua !ncilor comerciale sau de depo-it.
63
5.4 D(eraii bancare.
9ncile comerciale efectuea- urmtoarele operaiuniB
1. Op,0a7ii pa8i>,* care constau #n formarea capitalului propriu* atra%erea depunerilor "i rescontulC
2. Op,0a7ii a1ti>,/ op,0a7ii -, 10,-ita0, Di -, pla8a:,+t care se derulea- pe !a-a depo-itelor !ancare
constituiteC
3. Op,0a7ii 1o:,01ial, Di -, 1o:i8io+ constituie un %rup special de operaii ale !ncilor comerciale care
pri$esc tran-aciile de $,n-are<cumprare de de$i-e efectuate cu prile5ul mi5locirii de pli
internaionale
1. Op,0a7ii pa8i>,B A) >formarea capitalurilor proprii
9ncile comerciale* ca persoane 5uridice* sunt societi pe aciuni care #"i constituie capitalul
prin 3 modalitiB
a( e !a-a capitalului socialC
!( e !a-a fondului de re-er$C
c( e !a-a pro$i-ioanelor.

rincipala caracteristic a !ncilor comerciale este c #n cadrul resurselor proprii* capitalul
propriu deine cea mai mare pondere. 4ste mai puin semnificati$ capitali-area profitului !ancar* ca
modalitate de reciclare "i $alorificare capitalurilor !ne"ti depuse. 9anca comercial #"i constituie fond de
re-er$ pentru acoperirea unor pierderi* %enerate #n principal de insol$a!ilitatea unor de!itori. 6esursele
proprii* constituite su! forma fondului de re-er$* atin% la !ncile comerciale o mrime e%al cu capitalul
social. )ceast dimensiune a fondului de re-er$ se 5ustific prin $arietatea riscurilor !ancare. entru
meninerea unui anumit plafon de lic0iditi corelat cu o stare prudenial* !ncile recur% la constituirea
de pro$i-ioane 'ele pot fi re%lementate "i se constituie #n !a-a unor acte normati$e care urmresc
amplificarea capitalurilor proprii( sau pot fi pro$i-ioane de risc pe !a-a lor put,nd fi acoperite pierderi
!ancare care pot fi anticipate nerecunosc,ndu<se mrimea "i momentul producerii acestor pierderi.
Op,0a7ii pa8i>,B 7) ?atra%erea depo-itelor
Distin%em 3 feluri de depo-iteB
a< >a $edereC
!< >a termenC
c< rin cont curent.
a< Se caracteri-ea- prin fle1i!ilitate #n sensul c depuntorii pot dispune oric,nd utili-area lor su!
forma plilor sau retra%erilor din cont. Suma lor este constant pentru c plile din anumite conturi
se constituie ca depo-ite #n alte conturi* put,ndu<se $or!i #n acest sens de un depo-it la termen.
!< Sunt o con$enie #ntre deponent "i !anc referitor la sum* durat "i ni$el al do!,n-ii !onificate. @n
6om,nia instrumentele cele mai utili-ate pentru constituirea depo-itelor la termen sunt certificatele de
depo-ite. De e1emplu la 9C6 certificatele de depo-it se emit pentru sume de 100.000* 300.000*
500.000 "i 1.000.000 pe termene de 3 luni* 6 luni sau 1 an* #n condiiile unor do!,n-i fi1e pentru toat
perioada de depo-itare. entru sume mai mari !ncile comerciale folosesc ca instrument de depunere
la termen conturi de depo-ite. Clau-ele de retra%ere "i ni$elul do!,n-ilor difer de la !anc la !anc.
c< rin intermediul contului curent se e$idenia- o multitudine de operaii de #ncasri "i pli* folosindu<
se diferite instrumente de decontareB C4C* ordin de plat* foi de $rsm,nt. /oate operaiunile de cont
curent au loc numai la solicitarea clienilor "i necesit un efort deose!it din partea or%anului !ancar*
ceea ce face ca !ncile s !onifice #n mod diferit soldurile de disponi!iliti din acest cont 'se acord
do!,n-i mai mari ca la depo-itele pe termen(.
R,81o+tul ? modalitate de procurare de noi resurse de creditare prin cedarea portofoliului de efecte
comerciale unei alte !nci comerciale de scont dar de re%ula de emisiune. )lturi de rescont* !ncile
64
comerciale practic Alom!ardareaD 'acele operaii de #mprumut %arantate cu efecte pu!liceB o!li%aiuni*
!onuri de te-aur(* #n acest fel !ncile comerciale o!in de la !anca de emisiune resurse pe termen scurt.
6escontul "i Alom!ardareaD sunt operaii specifice recreditrii "i refinanrii.
2. +peraii acti$e ? sunt operaii de creditare "i plasament pe !a-a depo-itelor !ancare
a" :reditarea (ersoanelor fi&ice/
- Credite pentru constituirea de acti$e fi1e* acordate pe termen scurt* credite pentru
e1ploatare acordate pentru acti$e curente. )ici distin%emB 10,-ita0,a 10,a+7,lo0 E operaii specifice cum
ar fi operaii cam!iale* #mprumutul pe %a5 de aciuni* efecte pu!lice* operaii de reportC
- Creditele de tre-orerie ? sunt acordate pe termen scurt* mai mic de 1 an* pentru necesiti
le%ate de ciclul de e1ploatare "i comerciali-are. )$em 2 formeB a$ansul #n contul curent < apare su! forma
cinci de credit sau plafon de creditare "i creditul pe termen mi5lociu* mo!ili-a!il* este o refinanare
!( creditarea (ersoanelor $uridice ? se utili-ea- frec$ent* pentru ne$oi %enerale de ordin social* cum
ar fi construcia* introducerea %a-elor naturale.
3. +peraiuni comerciale "i de comision ? pri$esc tran-acii #n de$i-e pe pieele internaionale
9anca comercial acionea- #n numele "i contul clientului fc,nd operaii de pli* remiteri*
acrediti$e .8C)SS+. R,:it,0il, sunt operaii de transfer la solicitarea clienilor a unor documente* titluri*
sume ctre teri. A10,-iti>ul este operaia de plat condiionat* efectuat #n !a-a documentului de
#ncrcare "i e1pediere a mrfurilor. T0a+8<,0 -, 8u:./ urmare a unei in$estiri de suma pe care clientul o
acord !ncii comerciale. I+1a88o efectuarea ser$iciilor de #ncasare de o !anc a diferitelor creane
apartenente clienilor siB cam!ii* facturi* 0,rtii de $aloare. Ma+-ato0i sunt operaii efectuate #n numele
!ncii* dar #n contul clientului* se refer la administrarea 0,rtiilor de $aloare 'e1ecutori testamentari*
%estionarea fondului de tutel(. Se percep comisioane de !anc pentru acoperirea c0eltuielilor oca-ionate
de prestrile de ser$icii "i reali-are de profit !ancar.
65
:a(itolul ; 7ANCA NAIONAL A ROM9NIEI
?.1 Statutul $uridic i obiecti#ele Encii 5aionale a 6om1niei
Datorit monopoli-rii dreptului de emisiune monetar* de<a lun%ul timpului* !anca central s<
a transformat #ntr<o instituie de supra$e%0ere* control "i susinere a sistemului !ancar #n ansam!lul su*
do!,ndind de aceea denumirea de A!anc0erul celorlalte !nciD sau A!anc a !ncilorD.
Sarcina principal a !ncii centrale este de a re%lementa "i influena comportamentul
economic al celorlalte !nci* conform o!iecti$elor politicii economice* prin utili-area unor instrumente
specifice '$,n-ri cumprri de titluri "i de$i-e( "i prin msuri de control selecti$ al creditelor. rin aceste
instrumente* !anca central supra$e%0ea- lic0iditatea !ncilor "i acionea- ca un creditor #n ultim
instan pentru acestea* refinan,ndu<le. De asemeni* asi%ur o serie de ser$icii comune pentru
profesiunea !ancar 'centrali-area incidentelor de plat* compensrile inter!ancare ".a.( "i are calitatea de
!anc0er "i casier al statului.
S%a%u%u& &e1a& a& 7NR este re%lementat de >e%ea nr. 101;1::3 pri$ind Statutul 986. >e%ea
nr. 101;1::3 art. 1 "i >e%ea !ancar* art. 3 lit. a* pre$d c 986 este !anca central a statului rom,n*
a$,nd personalitate 5uridic. 986 are sediul central la 9ucure"ti "i poate a$ea sucursale "i a%enii #n
capital "i #n alte localiti din ar* a$,nd statutul unei autoriti administrati$e autonome de specialitate*
fiind independent fa de e1ecuti$ "i desf"ur,ndu<"i acti$itatea su! supra$e%0erea arlamentului
6om,niei.
O(ie%i3u& funda/en%a& a& 7NR este sta!ilit #n >e%ea pri$ind statutul !ncii* art. 2* ca fiind
asi%urarea sta!ilitii monedei naionale* pentru a contri!ui la sta!ilitatea preurilor. entru #ndeplinirea
acestui o!iecti$* 986 ela!orea-* aplic "i rspunde de politica monetar* $alutar* de credit* de pli* de
autori-area "i supra$e%0erea prudenial !ancar* #n cadrul politicii %enerale a statului* urmrind
funcionarea normal a sistemului !ancar "i participarea la promo$area unui sistem financiar specific
economiei de pia.
*!ini$ii&e !a$o!%u!i&o! in%e!ne -i in%e!na.iona&e a&e 7NR sunt sta!ilite* conform le%ii* #n
scopul atin%erii o!iecti$elor sta!ilite. P, pla+ i+t,0+ 986 cola!orea- cu autoritile pu!lice centrale "i
locale pentru #ndeplinirea o!iecti$elor sale. @n temeiul >e%ii 101;1::3* art. 3 alin. 2* 986 i se $a solicita
punctul de $edere asupra actelor normati$e ale autoritilor pu!lice* care pri$esc direct politica "i
acti$itatea monetar* re%imul $alutar "i datoria pu!lic. 986 este consultat #n ceea ce pri$e"te sta!ilirea
condiiilor #mprumuturilor sectorului pu!lic 'referitor la ela!orarea proiectelor !u%etelor administraiei
pu!lice centrale( "i ela!orea- studii "i anali-e pri$ind moneda* re%imul $alutar "i operaiunile sistemului
!ancar "i de pli.
P, pla+ ,=t,0+* 986 este #mputernicit de ctre arlament #n ceea ce pri$e"teB
< participarea la or%ani-aii internaionale cu caracter financiar* !ancar* monetar sau de pliC
< participarea la tratati$e "i ne%ocieri e1terne #n pro!leme financiare* monetare* $alutare* de
credit "i de pli "i #n domeniul autori-rii "i supra$e%0erii !ancare* #n numele statuluiC
< e1ercitarea drepturilor "i #ndeplinirea o!li%aiilor care re$in 6om,niei #n calitate de mem!ru
al F&.* inclusi$ utili-area facilitilor acestei instituii de finanare pe termen mediu "i lun% pentru
ne$oile !alanei de pli "i consolidarea re-er$elor internaionale ale riiC
< ne%ocierea "i #nc0eierea acordurilor* con$eniilor sau altor #nele%eri pri$ind #mprumuturi pe
termen scurt "i alte operaiuni financiar !ancare cu instituii financiare internaionale* societi !ancare "i
ne!ancare* cu condiia ram!ursrii acestora #n termen de un anC
< #nc0eierea* #n nume propriu sau #n numele statului* #n contul "i din dispo-iia acestuia* de
acorduri "i contracte de decontare "i de pli cu instituii pu!lice sau pri$ate care #"i au sediul #n
strintate.
?.2 7olitica monetar i #alutar a E.5.6.
986 utili-ea-* conform >e%ii nr. 101;1::3 art. 5* proceduri "i instrumente specifice pentru
operaiuni de pia monetar* de creditare a !ncilor "i de control al lic0iditii prin re-er$e minime
o!li%atorii.
66
+peraiunile 986 pe piaa monetar suntB scontareaC do!,ndireaC luarea #n %a5C $,n-area de
creane* titluri sau alte $alori asupra statului* !ncilor sau altor persoane 5uridiceC atra%erea de depo-ite de
la !nci* #n condiiile pe care le consider necesare pentru a reali-a o!iecti$ele politicii monetare. )cestea
se efectuea-* potri$it art. 7 din 6e%ulamentul nr. 1;2000 pri$ind operaiunile de pia monetar efectuate
de 986 "i facilitile de creditare "i depo-it acordate de acestea !ncilor* pe !a-a urmtoarelor tipu0i -,
t0a+6a17iiB
a( cumprri<$,n-ri re$ersi!ile '0,poC0,>,08, 0,po( de acti$e eli%i!ile pentru tran-acionare.
Cumprrile re$ersi!ile '0,po( sunt tran-acii #n cadrul crora* #n scopul in5ectrii de
lic0iditate* 986 cumpr de la !nci acti$e eli%i!ile pentru tran-acionare* cu an%a5amentul acestora de a
rscumpra respecti$ele acti$e la o dat ulterioar "i la un pre sta!ilit #n momentul tran-acionrii.
E,n-rile re$ersi!ile '0,>,08, 0,po( sunt tran-acii re$ersi!ile #n cadrul crora 986 $inde
!ncilor acti$e eli%i!ile pentru tran-acionare* an%a5,ndu<se s rscumpere acti$ele la o dat ulterioar "i
la un pre sta!ilit.
!( acordare de credite colaterali-ate cu acti$e eli%i!ile pentru %arantare* tran-acii re$ersi!ile
#n scopul in5ectrii de lic0iditate* #n cadrul crora 986 acord credite !ncilor* acestea pstr,nd
proprietatea asupra acti$elor eli%i!ile aduse #n %aranieC
c( $,n-ri<cumprri de acti$e eli%i!ile pentru tran-acionare cu scopul a!sor!iei sau al
cre"terilor de lic0iditate* conform crora 986 $inde;cumpr acti$e eli%i!ile pentru tran-acionare* care
implic transferul proprietii asupra acti$elor eli%i!ile respecti$e de la $,n-tor la cumprtor prin
mecanismul li>0a0, 1o+t0a plat.C
d( emitere de certificate de depo-it* #n scopul a!sor!iei de lic0iditateC
e( 8Gap $alutar 'dou tran-acii simultane* #nc0eiate cu aceea"i contrapartid* prin care 986
cumpr la $edere $alut con$erti!il contra lei* #n scopul cre"terii lic0iditilor* "i $inde la o dat
ulterioar aceea"i sum #n $alut con$erti!il contra leiC respecti$ $inde la $edere $alut con$erti!il
contra lei ? pentru a!sor!ia de lic0iditate ? "i cumpr la o dat ulterioar aceea"i sum #n $alut
con$erti!il contra leiC
f( atra%ere de depo-ite ? pentru cre"terea lic0iditilor < de la !ncile participani eli%i!ili* cu
scaden presta!ilit.
Criterii de eli%i!ilitate 'conform art. 2 din 6e%ulamentul nr. 1;2000(B
< #n ca-ul !ncilor* persoane 5uridice rom,ne* constituirea de re-er$e minime o!li%atorii "i
#ncadrarea #n pre$ederile re%lementrilor 986 pri$ind indicatorii de sol$a!ilitateC
< #n ca-ul sucursalelor !ncilor din 6om,nia* persoane 5uridice strine* constituirea de re-er$e
minime o!li%atorii "i certificarea de ctre autoritatea de supra$e%0ere !ancar din ara de ori%ine a
#ncadrrii !ncii strine #n pre$ederile re%lementrilor de pruden !ancar #n $i%oare #n ara respecti$.
+peraiunile de creditare ale 986 ? conform >e%ii nr. 101;1::3 ? se reali-ea- prin acordarea
de credite #n condiii de ram!ursare* %arantare "i do!,nd* sta!ilite prin re%lementri proprii. >e%ea
inter-ice creditarea de ctre 986 a societilor !ancare su! forma autori-rii descoperirii de cont.
*o&i%ia 3a&u%a!" a 7NR. otri$it art. : >. 101;1::3* 986 are calitatea de a%ent al statului #n
ceea ce pri$e"te aplicarea re%lementrilor le%ale $i-,nd controlul $alutar la persoanele 5uridice crora le<a
acordat autori-aie "i de la care este #n drept s solicite toate informaiile "i documentele necesare
#ndeplinirii atri!uiilor care #i re$in* fiind #mputernicit a lua msuri pentru impunerea respectrii
re%lementrilor sale.
@n administrarea re%imului $alutar* 986 rspunde deB
a. emiterea re%lementrilor referitoare la operaiunile cu acti$e e1terne "i aur* pentru prote5area
monedei naionaleC
!. ela!orarea !alanei de pli "i a altor lucrri pri$ind po-iia in$estiional internaional a
riiC
c. sta!ilirea cursurilor de sc0im!* calcularea "i pu!licarea cursurilor medii pentru e$idena
statisticC
d. autori-area "i retra%erea autori-aiei* supra$e%0erea persoanelor 5uridice care au o!inut
autori-aia de a efectua tran-acii $alutareC
67
e. sta!ilirea de plafoane "i alte limite pentru deinerea de acti$e e1terne "i operaiuni cu aur "i
acti$e e1terne pentru persoane 5uridice "i fi-iceC
f. sta!ilirea plafonului "i a condiiilor #ndatorrii e1terne a persoanelor 5uridice "i fi-ice care
intr su! incidena re%imului $alutarC
%. pstrarea "i administrarea re-er$elor internaionale ale statului.
0. ela!orea- re%lementri pri$ind monitori-area "i controlul tran-aciilor $alutare pe teritoriul
riiC emite autori-aii pentru transferuri #n strintate.
?.3 >misiunea monetar
otri$it dispo-iiilor art. 13 din >. 101;1::3* 986 este u+i1a i+8titu7i, auto0i6at. 8. ,:it.
A+8,:+, :o+,ta0, ca mi5loace le%ale de plat pe teritoriul 6om,niei* fiind sin%ura #n drept s sta!ileasc
$aloarea nominal* dimensiunile* %reutatea* desenul "i alte caracteristici te0nice ale !ancnotelor "i
monedelor metalice.
986 ela!orea- pro%ramul de emisiune astfel #nc,t s se asi%ure necesarul de numerar #n
strict concordan cu ne$oile reale ale circulaiei !ne"ti* iar suma total a !ancnotelor "i monedelor
aflate #n circulaie ? e1clusi$ re-er$a de numerar ? se e$idenia- ca pasi$ #n conta!ilitatea 986.
4miterea monedei se face pe !a-a a trei tipuri de creaneB titluri pu!liceC $alute "i de$i-eC
anumite tipuri de titluri pri$ate. >e%ea pre$ede c tran"a de numerar #n circulaie* emis de 986 peste
ni$elul re-er$elor internaionale sta!ilite "i meninute conform pre$ederilor >. 101;1::3* tre!uie acoperit
inte%ral de urmtoarele acti$eB
a. titluri de stat #n portofoliul de in$estiiiC
!. acti$e re-ultate din credite acordate !ncilor "i altor persoane 5uridiceC
c. cecuri* cam!ii "i alte titluri de credit scontate sau deinute #n portofoliu.
>e%ea nr. 101;1::3 instituie #n sarcina 986 o!li%aia de a retra%e din circulaie "i a distru%e
!ancnotele "i monedele metalice u-ate sau necorespun-toare sau de a le #nlocui cu altele noi* fr ta1e "i
comisioane.
De asemeni* 986 poate 0otr# ? sc0im!area #nsemnelor monetare < anularea sau retra%erea
din circulaie a oricror !ancnote sau monede metalice "i punerea #n circulaie a altor tipuri de #nsemne
monetare. otri$it art. 1: din >. 101;1::3* la e1pirarea perioadei de presc0im!are* #nsemnele monetare
retrase din circulaie nu mai pot fi utili-ate pentru plata o!li%aiilor pu!lice sau pri$ate.
Suma total a !ancnotelor "i monedelor metalice retrase din circulaie* dar nepresc0im!ate la
momentul sta!ilit* se scade din totalul numerarului #n circulaie* #nre%istrat #n e$idenele conta!ile "i se
#nre%istrea- ca $enit al 986.
?.4 6olul sistemului naional de (li al E.5.6. D(eraiunile E56 cu bncile. Su(ra#e4herea
bancar.
rintre operaiunile !ancare enumerate de art.3 din >e%ea nr. 53 ; 1::3 se %sesc emiterea "i
%estiunea instrumentelor de plat 'instrumente care* indiferent de suportul "i procedeul te0nic utili-at*
permit unei persoane s transfere fonduriC plile "i decontrileC transferurile de fonduri. 4ste indiferent
dac instrumentul de plat este unu materiali-at #ntr<un anumit suport '#nscris sau suport ma%netic( sau
nuC dac transferul de fonduri se face #n !eneficiul persoanei care dispune efectuarea sa ori #n !eneficiul
unui terC dac transferul de fonduri are loc la iniiati$a creditorului 'ca #n ca-ul a$i-ului de prele$are( sau
cel al de!itorului 'cecul* $iramentul* cardul !ancar(.
Se afirm* #n mod tradiional* c !anca are rolul de casier al clientului su. +peraiunile numite
Yde casierieD constau #n preluarea fondurilor !ne"ti de ctre !anc "i distri!uirea acestora* la cerere*
clienilor* fie #n numerar* fie #n moned scriptural.
Depunerile de numerar se fac #n !a-a unui document numit not 'foaie( de depunere
'$rsm,nt(. Formularul conine data* denumirea !ncii* sediul acesteia* contul #n care se face depunerea
"i titularul acesteia* precum "i un monetar al tipurilor de !ancnote "i monede depuse.
@n ca-ul #ncasrilor fcute pe !a- de instrumente de plat #n moned scriptural* respecti$ul
instrument este remis* de re%ul* !ncii la care !eneficiarul sumei este titular de cont* urm,nd ca
63
operaiunile specifice de #ncasare s se desf"oare #n cadrul circuitului intra!ancar sau inter!ancar* dup
cum pltitorul are sau nu un cont !ancar la !anca !eneficiarului.
+peraiunile de plat #n numerar se efectuea- fie ctre titularii conturilor !ancare desc0ise la
!anca respecti$ "i care urmea- s #ncase-e cecuri emise de ei asupra propriului cont* fie ctre persoane
care #ncasea- cecuri emise de clienii !ncii respecti$e.
Cele mai frec$ente pli se efectuea-* #ns* prin de!itarea contului !ancar al pltitorului "i
creditarea contului !eneficiarului plii* #n cadrul aceleia"i !nci* respecti$ prin intermediul reelei
inter!ancare. /ransferul de moned scriptural presupune o simpl operaie scriptic* !a-at fie pe
mecanismul $iramentului* #n e1ecutarea unui ordin de plat* fie prin remiterea de titluri de credit 'cam!ii*
!ilete la ordin( sau cecuri spre #ncasare.
+peraiunile de #ncasri "i pli se desf"oar* de re%ul* prin intermediul contului curent.
Cadrul contractual al operaiunilor de #ncasri "i pli #l constituie contractul !ancar de cont curent "i de
disponi!iliti.
@n ca-ul #n care !ncile au ne$oie de lic0iditi* 986 le asi%ur refinanarea prin intermediul a
trei cate%orii de operaiuniB rescontulC operaiunile pe piaa monetarC creditele #n cont.
R,81o+tul este modalitatea tradiional de refinanare a !ncilor "i const #n $,n-area* la
iniiati$a !ncii* a unor titluri de crean pe termen scurt sau mediu* ctre !anca central* #n sc0im!ul unei
sume de !ani repre-ent,nd $aloarea nominal a creanei* diminuat cu o ta1 de rescont sta!ilit anticipat.
C0,-it,l, A+ 1o+t pot fi acordate !ncilor astfelB su! forma liniilor de credit 'limita ma1im
sta!ilit de !anca central pentru soldul de!itor al contului curent al !ncii comerciale(C su! forma
a$ansurilor #n cont 'prin creditarea de ctre !anca central a contului !ncii respecti$e cu o anumit
sum(.
D, l,;, lata* !anca central nu poate credita !ncile su! forma autori-rii descoperirii de cont.
986 poate acorda* potri$it le%ii* dou tipuri de credite de refinanareB creditul special 'acordat #n mod
e1cepional "i %arantat cu titluri acceptate de !anca central* condiionat de pre-entarea unui pro%ram de
redresare financiar( "i creditul lom!ard 'o>,0-0a<t( ? pentru asi%urarea efectelor plilor e1i%i!ile ale
unei !nci aflate #n cri- de lic0iditi* prin acordarea unui credit e%al cu soldul de!itor #nre%istrat la
sf,r"itul -ilei de contul curent al !ncii respecti$e* desc0is la 986.
986 nu poate acorda !ncilor credite pe termene ce dep"esc :0 de -ile* conform art. 20 din
>. 101;1::3. )stfel* pentru a o!ine credite pe termen foarte scurt* !ncile pot apela la creditul lom!ard
'acordat o>,0+i;Ht "i cu o do!,nd a$,nd* de re%ul* ni$elul ma1im al ratei do!,n-ii practicate #n sistemul
!ancar(* cu condiia de a a$ea calitatea de participani eli%i!ili* conform 6e%ulamentului nr. 1;2000.
)ceste credite $or fi %arantate cu acti$e eli%i!ile const,nd #nB titluri de statB cam!ii "i !ilete la ordin*
Warante sau recipise de depo-it* depo-ite constituite la 986 sau la alte persoane 5uridice a%reate de
aceasta.
@n $ederea reali-rii acestor operaiuni de creditare a !ncilor* 986 sta!ile"te "i face pu!lice
condiiile de creditare* ni$elul ma1im al ratei do!,n-ii "i condiiile ce tre!uie #ndeplinite de !nci pentru a
solicita aceste tipuri de credite.
986 are o!li%aia de a desc0ide c,te un cont curent pentru /re-oreria statului* pentru fiecare
!anc "i pentru fiecare sucursal a unei !nci* persoan 5uridic strin* autori-at s funcione-e #n
6om,nia. P,0 a 1o+t0a0io* !ncile persoane 5uridice strine "i casele de compensaii inter!ancare
nere-idente nu pot a$ea conturi curente la !anca central a statului rom,n.
)tri!uiile 986 pri$ind sistemele de pli #un%; e/i%e !e1&e/en%"!i 1ene!a&e $!i3ind
in#%!u/en%e&e de $&a%"@ oo!donea2" -i #u$!a3e1+ea2" #i#%e/e&e de $&".i de in%e!e# na.iona& -i
#%a(i&e-%e /"#u!i&e 1ene!a&e $en%!u $!e3eni!ea -i e&i/ina!ea o!i"!ei #i%ua.ii a!e $e!i&i%ea2" (una
fun.iona!e a #i#%e/e&o! de $&".i.
7ana en%!a&" $oa%e a#i1u!a ser$icii de compensare* depo-itare "i plat $!in in%e!/ediu&
on%u!i&o! de#+i#e <n e3iden.e&e #a&e.
*en%!u $!e3eni!ea -i &i/i%a!ea !i#u!i&o! de $&a%" -i de !edi%@ 7NR $!e#%ea2" #e!3iii de
o&e%a!e -i difu2a!e@ &a e!e!e@ on%!a o#%@ de da%e -i info!/a.ii $!i3ind iniden%e&e de $&".i -i
!i#u!i&e de !edi%a!e <n #i#%e/u& (ana!@ o$e!a.iuni 1e#%iona%e de Cen%!a&a Ri#u!i&o! 7ana!e.
6:
Le1ea n!. 1A1B1CCD@ a!%. 2?@ ao!d" 7NR o/$e%en.a e,&u#i3" de autori-are a
fun.ion"!ii ("ni&o! "i rspunderea pentru supra$e%0erea prudenial a ("ni&o! $e a!e &e>a au%o!i2a%
#" fun.ione2e <n Ro/Enia.
7NR e#%e </$u%e!nii%";
> #" e/i%" !e1&e/en%"!i@ #" ia /"#u!i $en%!u i/$une!ea !e#$e%"!ii ae#%o!a -i #" a$&ie
#an.iuni&e &e1a&e=
> #" on%!o&e2e@ #" 3e!ifie $!in in#$e.ii &a fa.a &ou&ui !e1i#%!e&e@ on%u!i&e -i o!ie a&%e
dou/en%e a&e ("ni&o! au%o!i2a%e.
?.5 D(eraiunile E56 (e contul statului
986 ine #n e$idenele sale contul curent al /re-oreriei statului* desc0is pe numele
&inisterului Finanelor "i pe seama ser$iciilor pu!lice descentrali-ate ale &inisterului Finanelor*
conform >. 101;1::3 art. 23* raportat la art. 3 din +.7. nr. 66;1::4. 986 nu percepe comisioane la
decontarea operaiunilor prin contul curent %eneral al /re-oreriei statului* dar plte"te do!,n-i la
disponi!ilitile din acest cont.
De asemeni* disponi!ilitile #n $alut care pri$esc fondurile pu!lice ce se %estionea- de
&inisterul Finanelor se pstrea- #n conturi distincte la 986.
986 poate aciona ca a%ent pe contul statului* conform art. 30 din >. 101;1::3* #n !a-a
con$eniilor #nc0eiate cu &inisterul de Finane* #n ceea ce pri$e"teB
1. plasarea emisiunilor de titluri de statC
2. e1ercitarea funciilor de a%ent de #nre%istrare* depo-itare "i transfer al titlurilor de statC
3. plata capitalului* do!,n-ilor* comisioanelor "i spe-elor aferenteC
4. e1ecutarea decontrilor #n contul curent %eneral al /re-oreriei statuluiC
5. alte operaiuni #n conformitate cu o!iecti$ele "i responsa!ilitile principale ale 986C
6. efectuarea de pli aferente celor de mai sus prin conturi desc0ise #n e$idenele sale* inclusi$
a celor aferente ser$iciului datoriei emitenilor "i altor costuri de tran-acionare "i operare.
?.? D(eraiunile E56 cu aur i acti#ele e8terne
986 sta!ile"te "i menine re-er$ele internaionale* alctuite cumulati$ sau selecti$* potri$it
art. 31 din >. 101;1::3* din urmtoarele elementeB
a( aur deinut #n te-aur #n ar dau depo-itat #n strintateC
!( acti$e e1terne* su! form de !ancnote* monede metalice* disponi!il #n conturi la !nci sau
alte instituii financiare #n strintate* e1primate #n aceste monedeC
c( orice alte acti$e de re-er$ necunoscute pe plan internaionalC
d( cam!ii* cecuri* !ilete la ordin* o!li%aiuni "i alte $alori mo!iliare* ne%ocia!ile sau nuC
e( !onuri de te-aur* o!li%aiuni "i alte titluri de stat* emise sau %arantate de %u$erne strine sau
de instituii financiare inter%u$ernamentale* ne%ocia!ile sau nu.
rin dispo-iiile art. 32 din >. 101;1::3* 986 este autori-at s efectue-e urmtoarele
operaiuniB
a. s tran-acione-e lin%ouri "i monede din aur sau alte metale preioase* $alute cu !onuri de
te-aur* o!li%aiuni "i alte titluri emise sau %arantate de %u$erne strine sau de instituii financiare
inter%u$ernametale* cu $alori mo!iliare emise sau %arantate de !nci centrale sau alte instituiiC
!. s desc0id "i s menin conturi la !nci centrale "i autoriti monetare* societi !ancare "i
la alte instituii financiare internaionaleC
c. s desc0id "i s in conturi "i s efectue-e operaiuni de corespondent pentru instituii
financiare internaionale* !nci centrale* societi financiare "i !ancare etc.
?.F Situaiile financiare ale E56
Capitalul 986 este de 100 mld lei "i aparine #n #ntre%ime statului* ma5orarea acestuia $a fi
efectuat prin utili-area parial a profitului net anual* p,n la un ni$el de 5H din pasi$ele monetare
a%re%ate din !ilanul de la sf,r"itul fiecrui e1erciiu financiar anual. Fondul de re-er$ a 986 este 20H
70
din profitul !rut* p,n c,nd acesta a5un%e s fie e%al cu capitalul propriu* dup care cota se reduce la 10H*
iar c,nd a5un%e s fie e%al cu du!lul capitalului propriu ? la 5H.
lanul de conturi* !u%etul de $enituri "i c0eltuieli* contul de profit "i pierderi ale 986.
986 are o!li%aia de a menine conturi "i e$idene* de a #ntocmi rapoarte anuale care s
reflecte operaiunile "i re-ultatele financiare* conta!ili-ate potri$it planului propriu de conturi* a$i-at de
&inisterul Finanelor* pe e1erciii financiare anuale '1 ianuarie ? 31 decem!rie(.
@n ca-ul c,nd #n !ilanul 986 $aloarea acti$elor scade su! suma an%a5amentelor* fondului
de re-er$ "i a capitalului propriu* &inisterul Finanelor $a transfera 986* la cerere* titluri de stat
ne%ocia!ile la preul pieei. @n termen de 5 ani titlurile $or fi rscumprate prin utili-area profiturilor
nete reali-ate de 986 sau $or fi rene%ociate.
?.D :onducerea i administrarea E56
986 este condus de un consiliu de administraie 'a crui acti$itate este re%lementat de
pre$ederile >. 101;1::3 "i de re%ulamentele 986(C conducerea e1ecuti$ este e1ercitat de ctre
%u$ernator* prim<$ice%u$ernator "i doi $ice%u$ernatori* #n condiiile sta!ilite #n re%ulamentul intern.
Co+8iliul -, a-:i+i8t0a7i, a !ncii 0otr"te #n principalB
a. politicile #n domeniul monetar* $alutar* de credit "i de pli "i #ndeplinirea acestoraC
!. msurile #n domeniul autori-rii "i supra$e%0erii prudeniale a !ncilor pe care le<a
autori-atC
c. or%ani-area intern* rspunderile personaluluiC
d. dele%area personal a competenelor sale ctre conducerea e1ecuti$ ? c,nd situaiile
speciale impun aceast soluie.
Consiliul este alctuit din : mem!ri* numii de arlament pe o perioad de 6 ani* "i cuprindeB
un pre"edinte ? %u$ernator al 986* un $icepre"edinte ? prim<$ice%u$ernator* "apte mem!ri* dintre care
doi sunt "i $ice%u$ernatori* iar ceilali cinci nu sunt salariai ai 986. De semeni* re$ocarea din funcie a
oricrui mem!ru se face de ctre arlament* la propunerea comisiilor permanente de specialitate ale celor
dou camere ale arlamentului.
&em!ri Consiliului de administraie al 986 nu pot fi parlamentari sau mem!ri ai unui partid
politic "i nu pot face parte din autoritatea 5udectoreasc sau din administraia pu!lic. De semeni* fr
apro!area e1pres a Consiliului de administraie* pe timpul mandatului lor* %u$ernatorul sau
$ice%u$ernatorii nu pot ocupa o alt funcie* remunerat sau onorific* #n societi comerciale financiare*
!ancare sau ne!ancare* cu e1cepia acti$itii didacticeC nici un salariat al 986 nu $a putea deine
concomitent o alt funcie* remunerat sau onorific* la o alt societate comercial sau la alt a%ent
economic care urmre"te o!inerea de profit.
7u$ernatorul 986 dispune msuri pentru e1ecutarea dispo-iiilor le%ale a 0otr,rilor
Consiliului de administraie* precum "i a altor re%lementri pri$ind !anca central* put,nd fi* #n ca-ul
a!senei sau imposi!ilitii de a aciona* de prim<$ice%u$ernator.
7u$ernatorul nume"te #n funcie personalul din aparatul central al 986 "i pe directorii
sucursalelor "i ai a%eniilor* repre-int !anca central #n relaiile cu terii* pre-int arlamentului* p,n la
data de 30 iunie a anului urmtor* raportul anual al 986* care cuprinde principalele e$oluii economice*
financiare* monetare "i $alutare* politica monetar #n anul precedent etc.
Comisia de cen-ori a 986 este format din 5 mem!ri* cu un pre"edinte* numit de arlament*
conform procedurii de numire a Consiliului de administraie. )ceasta $erific respectarea normelor le%ale
pri$ind e$aluarea patrimoniului 986* a #ntocmirii !ilanului conta!il* a contului de profit "i pierderi* a
e1ecuiei !u%etului de $enituri "i c0eltuieli ".a.
)nual* Comisia de cen-ori #ntocme"te un raport asupra !ilanului conta!il* contului de profit "i
pierderi "i asupra e1ecuiei !u%etului de $enituri "i c0eltuieli.
71
:a(itolul 7 O*ERAIUNILE 7ANCARE DE CREDIT
F.1 D(eraiunile bancare de credit. ?eneraliti.
>e%ea !ancar enumer* #n art. 3* printre acti$itile care pot fi desf"urate de !nci*
contractarea de credite* operaiunile de factorin% "i scontarea efectelor de comer* inclusi$ forfetare*
leasin%ul financiar* emiterea de %aranii "i asumarea de an%a5amente.
Creditul este operaiunea prin care se ia #n stp,nire imediat resurse* #n sc0im!ul unei
promisiuni de ram!ursare $iitoare* #n mod normal #nsoit de plata unei do!,n-i ce remunerea- pe
#mprumuttor.
Creditul* ca "i moneda* instrumentele de plat "i de credit sau modalitile de plat* ser$e"te
la re-ol$area at,t a unor pro!leme economice* c,t "i de sc0im!. +peraiunea de creditare pri$e"te dou
priB o parte acord creditul. Cealalt parte #l prime"te* sau altfel spus* se #ndatorea-.
Creditul a aprut dup sc0im!ul #n natur "i ca o consecin imediat a acestuia. Creditul
este tot un sc0im!* #ns are particularitatea c #ntre momentele de sc0im! se intercalea- factorul timp.
+peraiunea de creditare este operaiunea de sc0im! #n care transferul mrfii are loc #n momentul tB de
e1emplu* cumprtorul unui automo!il pleac cu acesta fr a plti nimic. @n orice form de credit*
de!itorul nu d nimic* "i cu toate acestea intr nu numai #n posesia* ci "i #n proprietatea o!iectului
#mprumutat. Cu alte cu$inte* de"i #n momentul t are loc prestaia* contraprestaia este am,nat pentru
momentul tZ1. @n momentul t* de!itorul #"i asum doar un an%a5ament de plat* adic un an%a5ament de
a $rsa ulterior o anumit sum de !ani* fie o sin%ur dat* fie de mai multe ori* #n rate lunare*
semestriale* anuale* etc.
)ceast implicare a factorului timp confer operaiunii de creditare un caracter dinamic.
Caracterul oneros "i dinamic al operaiunii de creditare implic cea de a treia caracteristic a acestuiaB
#ncrederea 'termenul de credit $ine din lim!a latin* de la 10,-itu:* participiul trecut al $er!ului
10,-,0,* semnific,nd #ncrederea celui care d unei persoane anumite !unuri* lucrri sau ser$icii* c $a
primi #n sc0im! $alori corespun-toare(.
)cordarea de credite prin punerea la dispo-iie de fonduri !ne"ti repre-int mi5locul
principal de fructificare a disponi!ilitilor !ne"ti proprii "i a celor atrase de la clieni. Cu toate acestea*
a"a dup cum $om arta* creditul !ancar poate #m!rca o di$ersitate de forme. Suportul te0nic principal
al operaiunilor de creditare este contul curent* iar cadrul contractual este asi%urat de contractul !ancar
de credit.
F.2 Sferele creditului
@n literatura de specialitate* lu,ndu<se #n considerare natura "i coninutul creditului* au fost
delimitate cinci forme fundamentale de credit.
7.2.1 Creditul comercial
)cordarea de credite su! form de marf este o practic secular care #"i are ori%inea #n
procesul di$i-iunii primare a muncii* atunci c,nd* din masa productorilor s<au desprins comerciani*
a%eni economici speciali-ai #n desfacerea mrfurilor.
Creditul comercial este forma cea mai repre-entati$ a creditului #n economia de pia*
const,nd #n acordarea reciproc a unei am,nri a plii* de ctre a%enii economici acti$i* cu prile5ul
$,n-rii mrfurilor. 4l apare din faptul c* #n timp ce unii a%eni economici dispun de mrfuri de5a
fa!ricate* %ata spre a fi $,ndute* ali a%eni care au ne$oie de aceste mrfuri nu dispun Ao perioad de
timpD de mi5loace !ne"ti pentru a le cumpra. 6e-ult c prin intermediul creditului comercial este
fa$ori-at procesul de transformare a mrfii #n !ani* pun,nd #n e$iden capacitatea acestei forme de credit
de a accelera circulaia mrfurilor. @n economia de pia* instrumentul specific creditului comercial #l
constituie cam!ia.
e msur ce producia mrfurilor s<a di$ersificat "i reelele comerciale* credite #ntre
#ntreprinderi* acoper o parte semnificati$ din resursele financiare ale #ntreprinderilor* implic,nd o %am
lar% de $ariaii.
&rfurile primite pe credit comercial 'indiferent dac sunt formulari-ate prin instrumente de
credit e1prese* sau fac parte dintr<un contract %eneral '#ntre a%eni( repre-int* pentru !eneficiari* datorii
e1i%i!ile "i implic o am,nare* mai scurt sau #ndelun%at* a termenului de plat. @n acest fel* creditul
72
comercial acionea- #n economia !eneficiarului ca o surs suplimentar de capital circulant* scutindu<l
pe acesta de a recur%e* #n acest scop* la alte surse* de pild la creditul !ancar.
@n pre-ent* #n rile de-$oltate* creditele comerciale* credite #ntre #ntreprinderi* acoper o
important parte din resursele financiare ale #ntreprinderilor* acoper important parte din resursele
financiare ale #ntreprinderilor* implic,nd o %am semnificati$ de $ariaii.
&oti$aia am,nrii termenelor de plat "i respecti$ durata "i dimensiunile creditului comercial
sunt determinate de trei factori intercondiionai* cu aciune con$er%entB
Factorul economic* decur%,nd din interesele comune ale prilor #n cre"terea fluiditii sc0im!urilor "i
diminuarea costurilor de or%ani-are. 4lasticitatea do$edit de furni-ori* prin creditul comercial*
ser$e"te intereselor am!elor pri "i facilitea- circulaia mrfurilorC
Factorul comercial implic utili-area creditului ca form de promo$are a $,n-rilor* practicat de
ctre furni-or #n condiii concrete* %ener,nd o $arietate de termene de plat "i de dimensiuni ale
creditului. Clientul* !eneficiar al prelun%irii termenului de plat* preia efectul po-iti$* care acionea-
pentru el ca o reducere de pre* scutindu<l de e$entuale costuri pri$ind procurarea mi5loacelor de platC
Factorul financiar implic punerea la dispo-iia clientului* de ctre furni-or* pentru o perioad dat* a
unei pri a capitalului su* su! form de marf* a crei plat este am,nat. )cest factor are o
importan cresc,nd* at,t #n acti$itatea cumprtorului* c,t "i #n cea a furni-orului.
7.2.2 Creditul o!li%atar
Creditul o!li%atar e1prim relaii #ntre uniti economice "i instituii #n calitate de de!itori*
care emit o!li%aiuni* pe de o parte* iar* pe de alt parte* su!scriptorii de o!li%aiuni* #n calitate de
creditori* care #"i a$ansea- capitalul #n scopul o!inerii unei $enit si%ur su! form principal de do!,n-i.
+!li%aiunea este #nscrisul care consemnea- raportul de credit "i forma prin care* #n
principal* se desf"oar.
+!li%aia este un titlu de recunoa"tere a datoriei care repre-int o crean financiar* pe care
deintorul 'creditorul( o are asupra emitentului 'de!itorul(.
De-$oltarea pe scar lar% a creditului o!li%atar a e1tins acti$itatea instituiilor de e$aluare
mo!iliar.
Fiind un proces de e$aluare a po-iiei financiare a unui titlu de #mprumut* ratin%ul e1prim o
apreciere asupra riscurilor le%ate de ram!ursare sau plat a do!,n-ilor. Desf"ur,nd o acti$itate de
e1perti-are #n fa$oarea in$estitorilor* instituiile de ratin% pot consolida !una apreciere a emitenilor de
o!li%aiuni* promo$,nd prin aceasta emisiunea $alorilor mo!iliare.
73
7.2.3 Creditul ipotecar
Creditul ipotecar este re%lementat prin >e%ea nr. 1:0;1::: pri$ind creditul ipotecar pentru
in$estiii imo!iliare "i prin 8ormele metodolo%ice nr. 3;2000 emise #n aplicarea acestei le%i de ctre
9anca 8aional a 6om,niei "i Comisia 8aional a Ealorilor &o!iliare.
Creditul ipotecar pentru in$estiii imo!iliare este definit de art. 1 din >e%ea nr. 1:0;1::: ca fiind
creditul acordat de instituii financiare autori-ate* destinat s finane-e construirea* cumprarea*
rea!ilitarea* consolidarea sau e1tinderea imo!ilelor cu destinaie locati$* industrial sau comercial.
Creditori ipotecari pot fi* conform art. 6 din >e%ea nr. 1:0;1:::* !ncile* persoane 5uridice
rom,ne* sucursalele !ncilor* persoane 5uridice strine* )%enia 8aional pentru >ocuine* Casa de
4conomii "i Consemnaiuni "i alte instituii financiare a!ilitate prin le%e* inclusi$ fondurile ipotecare*
toate aceste instituii afl,ndu<se su! supra$e%0erea prudenial a 9ncii 8aionale a 6om,niei.
ot !eneficia de credite ipotecare persoanele fi-ice care au cetenia rom,n "i domiciliul #n
6om,nia "i persoanele 5uridice rom,ne care au ca o!iect de acti$itate construirea* rea!ilitarea*
consolidarea sau e1tinderea imo!ilelor cu destinaie locati$* industrial sau comercial* precum "i
persoanele 5uridice rom,ne care doresc s construiasc locuine de ser$iciu sau de inter$enie pentru
salariaii lor.
)cordarea* %arantarea "i derularea creditelor ipotecare se $or reali-a pe !a-a unor norme
interne de creditare ale #mprumuttorilor* re%lement,nd* potri$it art. 4 din 8ormele metodolo%ice nr.
3;2000* or%ani-area acti$itii* condiiile de acordare a creditelor 'rata do!,n-ii* $aloarea ma1im a
creditului acordat unui #mprumutat etc.(C documentaia care tre!uie s #nsoeasc cererea de acordare a
credituluiC competenele de apro!are a creditelorC indicatorii de e$aluare a !onitii solicitanilor de
crediteC criteriile de e$aluare a de$i-elor estimati$e "i a de$i-elor ce urmea- a fi ipotecate.
Creditul ipotecar se acord #n lei* pe o perioad de minimum 5 ani pentru persoanele 5uridice
"i de minimum 10 ani pentru persoanele fi-ice. otri$it art. 3 din >e%ea nr. 1:0;1:::* el $a fi %arantat prin
ipoteci sau pri$ile%ii* astfel cum sunt definite la art. 1737 C.ci$.* asupra imo!ilului < teren sau construcii <
pentru care se acord creditul. .poteca astfel constituit poate a$ea ca o!iect terenul "i construciile
ridicate pe acesta ulterior constituirii sale* #n limita $alorii sta!ilite prin contract "i pe msura utili-rii
creditului* dero%,ndu<se e1pres de la pre$ederile art. 1775 C.ci$.* potri$it crora !unurile $iitoare ale
de!itorului nu pot fi o!iectul ipotecii. otri$it art. : din 8ormele metodolo%ice nr. 3;2000* $aloarea
%araniilor nu poate fi mai mic de 120H din $aloarea creditului ipotecar.
.potecile sau pri$ile%iile constituite pentru %arantarea #mprumuturilor ipotecare durea- p,n
la ram!ursarea inte%ral a creditului pentru %arantarea cruia au fost #nfiinate* nefiind aplica!ile
dispo-iiile art. 1736 C.ci$.* pri$ind conser$area inscripiilor imo!iliare. @n ca-ul #n care prile
contractului de credit sunt de acord* ipoteca $a putea fi transferat asupra altui imo!il cu o $aloare cel
puin e%al cu cea a imo!ilului ipotecat anterior. Dup #nscrierea ipotecii asupra noului imo!il* %araniile
anterior constituite asupra acestuia #"i #ncetea- de drept efectele.
rin art. 5 din >e%ea nr. 1:0;1::: se #n%rde"te dreptul proprietarului imo!ilului de a<l
#nstrinaB p,n la ram!ursarea inte%ral a creditului* imo!ilele ipotecate $or putea fi #nstrinate numai cu
acordul preala!il al creditorului ipotecar* contractele #nc0eiate cu nerespectarea acestei dispo-iii fiind
lo$ite de nulitate a!solut.
>e%ea nr. 1:0;1::: "i 8ormele nr. 3;2000 sta!ilesc clau-ele o!li%atorii #ntr<un contract de
credit ipotecar* #n scopul proteciei #mprumutailor* "i condiiile #n care se #nc0eie aceste contracte. )stfel*
pentru o!inerea unui credit solicitanii tre!uie s depun o cerere #nsoit de o serie de documente*
atest,nd destinaia creditului "i !onitatea financiar. .nspectorii de credite ai instituiei financiare $or
#ntocmi un referat cuprin-,nd datele de identificare ale solicitantuluiC informaii referitoare la creditul
solicitat 'suma* scadena* destinaia* %araniile(C informaii despre !onitatea solicitantului etc. e !a-a
referatului apro!at* cu cel puin 10 -ile #nainte de semnarea contractului* #mprumuttorul $a pune la
dispo-iie #mprumutatului o ofert scris* cuprin-,nd toate condiiile contractului* precum "i termenul de
$ala!ilitate a acestuia. Contractul de credit ipotecar $a cuprinde condiiile de scaden* do!,nda* $aloarea
%araniilor* clau-e pri$ind neonorarea la scaden a creditului "i a do!,n-iiC contractul nu $a putea fi
modificat dec,t prin acordul scris al prilor.
)rt. 11 din >e%ea nr. 1:0;1::: inter-ice e1pres condiionarea acordrii unui credit ipotecar de
74
o!li%aia !eneficiarului creditului de a cumpra sau de a su!scrie $alori mo!iliare ale #mprumuttorului*
indiferent su! ce form* cu e1cepia ac0i-iionrii de titluri de participare ale fondurilor ipotecare.
otri$it art. 10 din >e%ea nr. 1:0;1:::* suma creditului acordat $a fi pus la dispo-iie
!eneficiarului e"alonat sau inte%ral* plata fc,ndu<se direct ctre $,n-tor* #n ca-ul cumprrii unui
imo!il* respecti$ ctre constructor* #n celelalte ca-uri. @n ca-ul #n care lucrrile pentru care s<a acordat
creditul ipotecar $or fi efectuate #n re%ie proprie de ctre !eneficiarii acestuia* sumele de !ani se $or
transmite acestora conform unui plan de finanare sta!ilit prin contract.
@n ca-ul #n care prin contractul de credit ipotecar s<a sta!ilit ca rata do!,n-ii s fie $aria!il*
se $or aplica* potri$it art. 14 din le%e* urmtoarele re%uliB
a. $ariaia ratei do!,n-ii tre!uie s fie le%at de fluctuaiile unui indice de referin* ales
dintr<o serie de indici de referin a cror list "i mod de calcul $or fi sta!ilite prin
0otr,re a 7u$ernului* dup a$i-area de ctre 9anca 8aional a 6om,nieiC
!. contractul poate s pre$ad c $ariaia ratei do!,n-ii este limitat* #n sens cresctor "i
descresctor* la un anumit ni$el fa de rata iniial a do!,n-ii. Contractul poate s
pre$ad* de asemenea* ca rata do!,n-ii nu $aria- dec,t atunci c,nd modificarea #n sens
cresctor sau descresctor #nre%istrea-* fa de rata iniial a do!,n-ii* o diferen
minimal determinateC
c. modificarea ratei do!,n-ii tre!uie comunicat #mprumutatului cel mai t,r-iu la data
aplicrii noii rate.
De asemenea* >e%ea nr. 1:0;1::: instituie o!li%ati$itatea #nc0eierii de ctre #mprumutat a
unui contract de asi%urare pri$ind !unurile ipotecate* $ala!il pe toat durata creditului ipotecar* #n care
#mprumuttorul $a fi%ura ca !eneficiar al poliei de asi%urare. rimele de asi%urare $or fi ac0itate de
ctre #mprumutat* odat cu ram!ursarea ratelor pri$ind creditul ipotecar primit.
@n ca-ul #n care #mprumutatul este o persoan 5uridic* el $a tre!ui s #nc0eie* pe l,n%
contractul de asi%urare amintit* un contract de asi%urare pentru riscul nefinali-rii construciilor pentru
care s<a acordat creditul ipotecar* !eneficiarul fiind #mprumuttorul.
Contractele de asi%urare se $or #nc0eia cu o societate de asi%urri* #mprumuttorul nea$,nd
dreptul s impun #mprumutatului un anumit asi%urtor.
>e%ea nr. 1:0;1::: instituie o procedur special de e1ecutare a creanelor
instituiilor care acord credite ipotecare. )stfel* potri$it art. 1:* #n ca-ul #nt,r-ierii la plate*
#mprumuttorul $a trimite !eneficiarului #mprumutului o notificare prin scrisoare
recomandat* pre$enindu<l asupra consecinelor #nclcrii clau-elor contractului. @n ca-ul #n
care* #n termen de 30 de -ile de la primirea notificrii* !eneficiarul creditului nu e1ecute
o!li%aiile* contractul de credit ipotecar se consider re-iliat de plin drept* iar #ntrea%a sum a
ratelor de credit cu do!,n-ile aferente de$ine e1i%i!il.
Contractul de credit ipotecar constituie* la fel ca orice contract de credit !ancar*
titlu e1ecutoriu* urm,nd s fie in$estit cu formul e1ecutorie de ctre instana locului unde
este situat imo!ilul.
otri$it art. 23 din >e%ea nr. 1:0;1:::* e1ecutarea creanelor ipotecare sau
pri$ile%iate conform art. 1737 C.ci$. se $a face de ctre e1ecutorii proprii ai instituiilor
financiare autori-ate sau de ctre e1ecutorii 5udectore"ti* dup ca-.
@n scopul mo!ili-rii creanelor ipotecare "i pri$ile%iate* le%ea re%lementea-
cesiunea acestora "i transformarea lor #n titluri de $aloare. )stfel* potri$it art. 24 din >e%ea
nr. 1:0;1:::* creanele ipotecare "i pri$ile%iate* care fac parte din portofoliul unei instituii
financiare autori-ate prin le%e* pot fi cesionate unor instituii financiare autori-ate s
acione-e pe pieele de capital. Cesiunea pri$e"te numai creanele ipotecare din portofoliul
deinut* care au caractere comune cu pri$ire la natura* ori%inea "i riscurile lor.
Cesiunea creanelor ipotecare $a fi notificat* #n termen de 10 -ile de la efectuarea
ei* prin scrisoare recomandat* de ctre instituia financiar cedent de!itorului cedat. otri$it
art. 27 din >e%ea nr. 1:0;1:::* #n ca-ul #n care instituia financiar autori-at cedent "i cea
cesionar nu 0otrsc altfel* ram!ursarea creditelor ipotecare $a fi efectuat #n continuare
prin instituia cedent* care $a transmite instituiei financiare cesionare sumele astfel o!inute.
75
C0eltuielile %enerate de aceast operaiune $or fi suportate de cesionar #n limita sumelor
sta!ilite prin actul de cesiune a portofoliului respecti$. /otodat* #n ca-ul #n care instituia
cedent $a continua se primeasc sumele ram!ursate* e1ecutarea ipotecilor "i a pri$ile%iilor
$a fi fcut de ctre aceasta #n numele "i pentru instituia cesionar* pe c0eltuiala acesteia din
urm.
De asemenea* conform art. 25 din le%e* #n !a-a portofoliului creanelor ipotecare
"i pri$ile%iate* instituiile financiare a!ilitate $or putea emite titluri de $aloare ne%ocia!ile pe
piaa de capital 'numite titluri ipotecare(* #n limita a 75H din $aloarea portofoliului deinut
'$aloarea nominal total a creanelor ipotecare deinute la momentul emisiunii(. )cestor
titluri* care au calitatea de $alori mo!iliare emise #n form demateriali-at* li se aplic
dispo-iiile >e%ii nr. 52;1::4 pri$ind $alorile mo!iliare "i !ursele de $alori.
@n scopul atra%erii de fonduri destinate creditului ipotecar* >e%ea nr. 1:0;1:::
re%lementea- instituia o!li%aiunii ipotecare. )stfel* potri$it art. 2: din le%e* instituiile
financiare autori-ate pot emite* #n condiiile >e%ii nr. 52;1::4* o!li%aiuni #n !a-a
portofoliului de creane ipotecare sau pri$ile%iate deinut* #n limita a 60H din $aloarea
portofoliului. +!li%aiunile ipotecare sunt $alori mo!iliare emise #n form demateriali-at "i
$or fi tran-acionate pe pieele de capital autori-ate* instituiile financiare afl,ndu<se* din
acest punct de $edere* su! supra$e%0erea Comisiei 8aionale a Ealorilor &o!iliare. Conform
at. 32 din >e%ea nr. 1:0;1:::* instituiile financiare autori-ate $or constitui un fond de
%arantare a o!li%aiunilor ipotecare.
otri$it art. 20 din 8ormele metodolo%ice nr. 3;2000* titlurile de $aloare "i
o!li%aiunile ipotecare emise de acela"i titular de creane ipotecare nu pot dep"i #mpreun
75H din $aloarea nominal total a creanelor ipotecare deinute la momentul ultimei
emisiuni.
76
F.3 :ontractul bancar de credit
7.3.1 8oiune "i re%lementare le%al.
>e%ea !ancar ofer definiia le%al a creditului !ancar. otri$it art.
3 lit. % din >e%ea nr. 53;1::3* creditul !ancar repre-int orice an%a5ament de
plat a unei sume de !ani #n sc0im!ul dreptului la ram!ursarea sumei pltite*
precum "i la plata unei do!,n-i sau a altor c0eltuieli le%ate de aceast sum sau
orice prelun%ire a scadenei unei datorii "i orice an%a5ament de ac0i-iionare a
unui titlu care #ncorporea- o crean sau a altui drept la plata unei sume de
!ani.
41ist* deci* #n pre-ent trei modaliti le%ale ale creditului !ancar*
sinteti-ate de doctrin astfelB
#mprumutul de fonduriC
prelun%irea scadentei unei datoriiC
scontul.
e cale de consecin* operaiunile de credit nu se limitea- la
#mprumutul de fonduri clasic* ci pot #m!rca o serie de alte forme* pe care le
$om anali-a #n cele ce urmea-.
)ceea"i dispo-iie le%al enumer trei cate%orii de credite !ancare* #n
funcie de scadenB
a) credite pe termen scurt* cu durat de ram!ursare ce nu dep"e"te 12 luni ?
aceast form de credit este le%at de o serie de fenomene monetare "i #n
primul r,nd de crearea monedeiC
() credite pe termen mediu* cu durat de ram!ursare cuprins #ntre 1 "i 5 ani ?
aceast form de credit s<a de-$oltat #ndeose!i #n perioada post!elic* fiind
le%at #n primul r,nd de sectorul construciilor imo!iliare* inclusi$ de
locuine* care necesit un anumit numr de ani pentru a fi reali-ateC
) credite pe termen lun%* cu durat de ram!ursare peste 5 ani.
8u e1ist unitate de opinii #n pri$ina elementelor eseniale care
definesc creditul !ancar. )stfel* #ntr<o opinie creditul !ancar presupune
e1istenta cumulati$ a urmtoarelor elementeB timpul care separ punerea la
dispo-iie a fondurilor de restituirea acestoraC #ncrederea !ncii #n ram!ursarea
credituluiC riscul asumat de ctre !anc prin acordarea creditului. + alt te-
consider ca fundamentale punerea la dispo-iie de fonduri "i remunerarea
creditului
4
.
Creditul !ancar nu tre!uie confundat cu #mprumutul ci$il* cu
creditul comercial sau cu creditul o!li%atar
5
. )stfel* #n ca-ul #mprumutului ci$il
#mprumuttorul pune la dispo-iia #mprumutatului proprii si !ani* iar
#mprumutul este unul* de re%ul* %ratuit* #n timp ce !ncile #mprumut
fondurile deponenilor sau* e$entual* cele #mprumutate de la 9anca 8aional a
6om,niei* #n sc0im!ul unei remuneraii. @n ca-ul creditului comercial*
comerciantul pune la dispo-iia altui comerciant propriile fonduri* cu titlu de
#mprumut* sau #i ofer !eneficiul am,nrii pltii* utili-,nd titlurile de credit '#n
acest din urm ca-* creditul comercial %ate fi transformat #n credit !ancar* prin
scontarea titlului(. Creditul o!li%atar pre-int o modalitate de finanare e1tern
pe termen lun% a societii comerciale* #n emisiunea de o!li%aiuni.
4
C0ristian 7a$alda* [ean Stoufflet* op. 1it/ p. 13C /0ierrM 9onneau* op. 1it/ p. 34<35
5
e lar%* despre deose!irile dintre aceste tipuri de credit* .on /urcu* +peraiuni...* p. 101<10:.
77
@n fine* amintim aici calificarea dat contractului !ancar de credit #n
$arianta #mprumutului de fonduriB este $or!a despre un antecontract de
#mprumut de consumaie* #ntruc,t contractul de #mprumut este unul real* deci
#nc0eiat $ala!il doar prin remiterea !unului
6
.
7.3.2 /e0nici 5uridice utili-ate pentru creditare.
9ncile comerciale "i<au di$ersificat te0nicile de creditare pentru a
rspunde solicitrilor #ntreprinderilor "i pentru a face fa cerinelor de-$oltrii
acestora* funcie de profilul "i posi!ilitile lor de creditare.
/e0nicile de creditare au e$oluat #n ultima perioad* #n sensul c*
dup ce mult $reme scontul efectelor de comer a fost dominant* mai ales
datorit posi!ilitii de mo!ili-are a creditului prin rescont* #n ultimul timp el
"i<a diminuat importana* datorit costului relucrrii. 4fectul a fost de-$oltarea
te0nicilor de a$ans de fonduri "i de descoperit de cont* care corespund mai !ine
creditelor pe termen mediu "i lun% destinate rete0nolo%i-rii "i a te0nicilor de
leasin% financiar pentru procurarea de ec0ipament industrial
7
.
)le%erea tipului de credit adec$at depinde at,t de necesitrile
clientului* c,t "i de interesele !ncii. 8e$oia de lic0iditi pentru tre-oreria
clientului determin solicitarea unui credit pe termen scurt* #n timp ce
procurarea de ec0ipament te0nolo%ic presupune ale%erea unui credit pe termen
mediu sau lun%. Dac clientul !ncii dore"te s o!in un credit* dar totodat "i
o selecie a clientelei pe criteriul sol$a!ilitii* $a utili-a te0nica de factorin%
3
.
>a r,ndul su* !anca #"i $a determina opiunea #n funcie de
securitatea "i mo!ili-area creditului. Securitatea presupune e$itarea riscului
neram!ursrii* iar mo!ili-area asi%ur refinanarea !ncii. Dac riscul
neram!ursrii este e$ident sau dac posi!ilitile de mo!ili-are nu sunt
satisfctoare* !anca $a refu-a acordarea creditului* fr a fi o!li%at s<"i
5ustifice refu-ul
:
.
/e0nicile 5uridice prin care se acord creditele sunt adaptate
necesitilor finanrii diferitelor acte de comer. )stfel* creditul pe termen scurt
poate fi acordat fie su! forma scontului efectelor de comer 'cam!ie* !ilet la
ordin(* fie su! forma leasin%ului financiar. Creditul pe termen mediu se poate
acorda su! forma a$ansului de fonduri* a descoperitului de cont* a facilitilor
de casierie etc.
Contractul de credit poate repre-enta temeiul "i premisa emiterii
unor efecte de comer 'cam!ii* !ilete la ordin(* care permit mo!ili-area creanei
prin scont "i refinanarea !ncii pentru re#ntre%irea fondurilor de creditare.
@n ultimii ani* practica !ancar european utili-ea- o nou te0nic
de creditare
10
* :ultipl, optio+I<i+a+1i+; <a1ilitJ '&.+.F.(* repre-ent,nd o
desc0idere de credit cu opiuni multiple* un ansam!lu de faciliti pe care
clientul !ncii le poate utili-a #ntr<o perioad determinat "i #n cadrul unui
plafon limitat "i care poate cuprindeB creditul confirmat multi<de$i-e* a$ansuri
6
Francisc Dea2* Drept ci$il. Contracte speciale* 4d. )ctami* 9ucure"ti* 1::3* p. 363.
7
.on /urcu* Drept !ancar* $ol. ...* p. 31C .on /urcu* Co+t0a1tul 4a+1a0 -, 10,-it i+t,0+/ p. 13
3
.on /urcu* Drept !ancar* $ol. >..* p. 31C .on /urcu* Co+t0a1tul 4a+1a0 -, 10,-it i+t,0+/ p. 14.
:
C0ristian 7a$alda* [ean Stoufflet* op. 1it/ p. 173C .on /urcu* Drept !ancar* $ol. ..l* p. 32C .on
/urcu* Co+t0a1tul 4a+1a0 -, 10,-it i+t,0+/ p. 14.
10
.on /urcu* Drept !ancar* $ol. ...* p. 31C .on /urcu* Co+t0a1tul 4a+1a0 -, 10,-it i+t,0+/ p. 13.
73
de fonduri pe termen scurt* acceptri de cam!ii trase asupra !ncii* linii de
credit de su!stituie* emisiune de !ilete de tre-orerie etc.
8u tre!uie pierdut din $edere faptul c noiunea de creditare este
una economic* fiind acoperit de diferite te0nici 5uridiceB #mprumut* descoperit
de cont* scont* acceptare* a$al* %aranie autonom* cauiune etc. @n fiecare ca-*
este fundamental operaiunea economic* mecanismul 5uridic adec$,ndu<se
reali-rii acesteia.
Ca operaiune economic* potri$it literaturii de specialitate* creditul
reune"te trei elemente* care se re%sesc* #n pre-ent* "i #n definiia le%al a
credituluiB a$ansul de moned fiduciar sau scripturalC remunerarea !nciiC
ram!ursarea.
Finalitatea economic a creditrii !ancare fundamentea- "i
necesitatea menionrii #n contract a destinaiei creditului. )ceasta meniune
confer !ncii dreptul de a controla utili-area fondurilor conform destinaiei
pre$-ute "i dreptul de a re-ilia contractul #n ca-ul deturnrii fondurilor* cu
o!li%aia pentru client de a ram!ursa imediat sumele utili-ate
11
.
7.3.3 Cererea de acordare a creditului.
Fr #ndoial* e1aminarea unei solicitri de credit "i e$aluarea
eficienei reali-rii afacerii pentru care clientul cere un credit* implic o mare
responsa!ilitate din partea !ncii comerciale* at,t din cau-a riscurilor* a
realitii %araniilor oferite de client* c,t "i a Asituaiei delicateD a relaiilor
!anc<client #n ca-ul respin%erii cererii.
\otr,rea mana%erului !ncii tre!uie s fie !ine moti$at fie #n
situaia apro!rii creditului* fie #n respin%erea acestuiaC mana%erul tre!uie s
procede-e cu pruden "i elasticitate* at,t #n ceea ce pri$e"te %arantarea
ram!ursrii creditului "i a ac0itrii do!,n-ilor la scaden* c,t "i meninerea
clientelei sau atra%erea de clieni noi.
Creditul se acord la iniiati$a clientului* iniiati$ const,nd #ntr<o
manifestare de $oin #ncorporate #n cererea de acordare a creditului. )ceasta se
adresea- !ncii "i cuprinde datele informati$e ale solicitantului 'numele "i
prenumele* data "i locul na"terii* actul de identitate* codul numeric personal*
domiciliul* declaraia pe proprie rspundere pri$ind e$entuala #ncadrare #n
cate%oria persoanelor aflate #n relaii speciale cu !anca sau #n cea a personalului
propriu al !ncii(* date pri$ind creditul solicitat 'tipul creditului* cuantumul*
destinaia "i perioada de acordare* modalitatea de acoperire a e$entualelor
diferene #ntre $aloarea o!iectului de creditat "i suma creditului* modalitatea de
ram!ursare a creditului "i cea de %arantare a acestuia(* declaraia pe proprie
rspundere pri$ind e$entualele credite contractate la data depunerii cererii "i
semntura solicitantului.
7.3.% Documentaia de credit.
otri$it art. 3 lit. s din >e%ea nr. 53;1::3* documentaia de credit
cuprinde cel puin urmtoareleB
situaii financiare curente ale solicitantului de credit "i ale oricrui %arant al
acestuia* inclusi$ proiecia flu1urilor financiare* pentru perioada de
ram!ursare a creditului "i de plat a do!,n-ilorC
descriere a modalitilor de %arantare pentru plata inte%ral a datoriei "i* dup
ca-* o e$aluare a !unurilor care fac o!iectul %aranieiC
11
.on /urcu* Drept !ancar* $ol. ...* p. 32C .on /urcu* Co+t0a1tul 4a+1a0 -, 10,-it i+t,0+/ p. 14.
7:
descriere a Condiiilor creditului* cuprin-,nd $aloarea creditului* plata
do!,n-ilor* sc0ema de ram!ursare "i o!iecti$ul de!itorului sau scopul pentru
care a solicitat creditulC
semntura fiecrei persoane care a autori-at creditul #n numele !ncii. 9anca
efectuea- anali-a !ilanului "i contului de profit "i pierdere al solicitantului
de credit* utili-,nd o serie de indicatori specifici* potri$it normelor interne de
creditare. Cei mai importani indicatori suntB e1cedentul sau deficitul !rut
prin e1ploatare* e1cedentul sau deficitul !rut financiar* e1cedentul sau
deficitul !rut e1cepional "i capacitatea de autofinanare.
e !a-a aceleia"i documentaii se determine "i !onitatea solicitantului
de credit* utili-,ndu<se dou cate%orii de indicatori
12
B
a) indicatori de ni$el "i structur* cuprin-,ndB
cifra de afaceriC
capitalurile propriiC
re-ultatul e1erciiului 'profit sau pierdere(C
fondul de rulmentC necesarul de fond de rulmentC
tre-oreria netC
lic0iditatea 'imediat* curent "i $iitoare(C
sol$a!ilitateaC
%radul de #ndatorare '%eneral "i financiar(C
$ite-a de circulaie 'a acti$elor circulanteC a
documentelor de materii prime* a stocurilor de produse #n curs de
fa!ricaie sau finiteC durata medie de #ncasare a preturilor datorate de
clieni "i durata medie de efectuare a preturilor ctre furni-ori(.C
() indicatori de performant* cuprin-,ndB
renta!ilitatea 'de e1ploatare* economic*
financiar(C
riscul financiarC
rata $alorii adu%ateC
politica de di$idende.
Concomitent cu determinarea !onitii* se anali-ea- "i
credi!ilitatea solicitantului de credit* #n funcie de anumite criterii nefinanciare*
cum sunt
13
B calitatea conducerii 'calificare profesional* e1perien* participare
la capitalul social* moralitate etc.(C calitatea acti$itii "i domeniul #n care se
e1ercit 'producie industrial* ser$icii* distri!uia mrfurilor(C piaa pe care
acti$ea- "i tendina acestei pieeC strate%ia "i "ansele de reali-are a acesteia etc.
@n acordarea creditelor* !anca tre!uie s respecte anumite Condiii de
ordin cantitati$ "i calitati$
14
* pre$-ute de >e%ea !ancar #n materia cerinelor
prudeniale.
F.4 :ate4orii de credite
7.%.1 Clasificri ale creditelor !ancare.
)lturi de clasificrile le%ale ale creditelor* amintite anterior*
doctrina
15
a sinteti-at o serie de alte criterii de clasificareB
dup %araniile care #nsoesc crediteleB 10,-it, BA+ al4B ?p,08o+al,3 "i 10,-it,
12
.on /urcu* Drept !ancar* $ol. ...* p. 43C ton /urcu* Co+t0a1tul 4a+1a0 -, 10,-it i+t,0+/ p. 22<
13
.on /urcu* Drept !ancar* $ol. ...* p. 43C .on /urcu* Co+t0a1tul 4a+1a0 -, 10,-it i+t,0+/ p. 23.
14
Fran]oise De2euWer<Defosse-* op. 1it./ p. 22<23
30
1u ;a0a+7ii 0,al,C
dup creditorB 10,-it, 1o+8o07ial, ?a1o0-at, -, u+ ;0up -, 4.+1i3 "i 10,-it,
a1o0-at, -, o 8i+;u0. 4a+1.C
dup locul utili-rii credituluiB 10,-it, i+t,0+, "i 10,-it, i+t,0+a7io+al,C
dup te0nicile 5uridice utili-ate
16
B A:p0u:utu0i -, <o+-u0i 4.+,Dti* 10,-it,
A+t,:,iat, p, t0a+8<,0ul u+,i 10,a+7, ?81o+ta0,a ,<,1t,lo0 -, 1o:,07/
<a1to0i+;3 "i 10,-it, p0i+ 8,:+.tu0. ?a11,pta0,a 8au a>alul u+ui ,<,1t, -,
1o:,07/ 1au7iu+,a/ ;a0a+7ia 4a+1a0. auto+o:.3C
dup destinaia fondurilorB 10,-it, p,+t0u <u0+i6o0i ?-, <i+a+7a0, a
p0o-u17i,i3 "i 10,-it, p,+t0u 1u:p.0.to0iC
dup posi!ilitatea !ncii de a se refinanaB 10,-it, :o4ili6a4il, ?-, pil-./ p0i+
0,81o+ta0,a ,<,1t,lo0 -, 1o:,07 81o+tat,
17
( "i 10,-it, +,:o4ili6a4il,.
@n funcie de modalitatea acordrii* creditele !ancare pot #m!rca
forma punerii la dispo-iie a fondurilor 'credit #nre%istrat #n !ilanurile conta!ile(
sau pe cea a asumrii unui an%a5ament prin semntur 'operat #n conturi #n afara
!ilanului(
13
.
Creditele pe termen scurt 'p,n la 12 luni( se acord #n moneda
naional sau #n $alut.
@n funcie de destinaia lor* creditele pe termen scurt #n lei pot fiB
credite %lo!ale de e1ploatareC
linii de crediteC
credite pentru stocuri temporare "i se-oniereC
credite pentru e1portC
credite de tre-orerie pentru produse cu ciclu lun%
de fa!ricaieC
credite de scontC
credite pentru cecuri remise spre #ncasareC
credite de factorin%C credite pentru faciliti de
contC
credite pentru ec0ipamentC
credite pentru mrfuri $,ndute cu plata #n rateC
credite acordate unor persoane fi-ice pentru
consum etc.
Creditele pe termen scurt #n $alut pot fiB
credite acordate importatorilor pentru !unuri
determinate indi$idualC
desc0ideri de credite pentru importul de materii
primeC
credite acordate importatorilor de !unuri "i ser$icii*
pe !a- de finanare e1ternC
credite %arantate cu creane asupra strintiiC
15
.on /urcu* Drept !ancar* $ol. ...* p. 30C .on /urcu* Co+t0a1tul 4a+1a0 -, 10,-it i+t,0+/ p. 12<13.
16
Francoise De2euWer<Defosse-* op. 1it./ p. :3.
17
Francoise De2euWer<Defosse-* op. 1it./ p. 120.
13
.on /urcu* Drept !ancar* $ol. ...* p. 43C .on /urcu* Di>,08itat,a <o0:,lo0 10,-itului 4a+1a0/ #n
6e$ista de drept comercial nr. 2;2000* p. 15.
31
credite de factorin% etc.
Creditele pe termen mediu '1<5 ani( "i lun% '5<25 ani( se acord* #n
lei* pentruB ec0ipamenteC leasin%C in$estiii imo!iliareC procurarea de in$entar
a%ricol* mi5loace de transport* !unuri de folosin #ndelun%at etc.* iar #n $alut
pentruB import destinat moderni-rii "i de-$oltrii capacitilor de producieC
import destinat rete0nolo%i-riiC ac0i-iionarea din import de ma"ini* utila5e*
instalaii etc.
re-entm* #n cele ce urmea-* c,te$a dintre tipurile de credit
const,nd #n punerea la dispo-iie a fondurilor* a"a cum au fost sinteti-ate de
doctrin
1:
.
C0,-it,l, ;lo4al, -, ,=ploata0, ?0,>ol>i+;3 se acord #n limita unui
plafon %lo!al* determinat periodic pe !a-a anali-ei flu1ului de lic0iditi ?1a8H
<loG3 const,nd #n #ncasri "i pli. 6e-ultatul anali-ei poate fi sau po-iti$
'acti$itatea solicitantului de credit %enerea- disponi!iliti( sau ne%ati$
'aceast acti$itate necesit lic0iditi(. Su! aspectul e$identei conta!ile*
acordarea acestor credite se #nre%istrea- #n contul 10,-it, ;lo4al, -,
,=ploata0,/ care se de!itea- pe !a-a notelor conta!ile* concomitent cu
creditarea contului curent al de!itorului* din disponi!ilul cruia se efectuea-
plile ctre tere persoane* pe !a-a ordinelor de plat semnate de titularul
contului. Creditul 0,>ol>i+; permite clientului s utili-e-e #mprumutul numai #n
msura #n care #i este necesar* cu efecte po-iti$e asupra costului operaiunii
20
.
D,81Hi-,0il, -, 10,-it, p,0:a+,+t, 'linii de credite( funcionea-
tot pe principiul 0,>ol>i+;9 !anca se o!li% s acorde* pe o durat de timp
determinate* cu titlu de #mprumut* fonduri utili-a!ile #n mod fracionat* #n
limita unui plafon* astfel #nc,t soldul -ilnic al an%a5amentelor s nu dep"easc
$olumul liniei de credite apro!at.
C0,-it,l, p,+t0u <a1ilit.7i -, 1o+t sunt acordate pe perioade de timp
scurte 'p,n la 15 -ile( clienilor cu o !un situaie financiar* pentru acoperirea
unor lipsuri temporare de lic0iditi* #n limita unor plafoane sta!ilite prin
normele fiecrei !nci.
C0,-it,l, p,+t0u <i+a+7a0,a 8to1u0ilo0 t,:po0a0, Di a 8to1u0ilo0
8,6o+i,0, sunt acordate productorilor a$,nd o acti$itate ciclic* pe !a-a
documentaiei care 5ustific formarea acestor stocuri sau* dup ca-* a%enilor
economici care constituie* stocuri de produse a%ricole.
C0,-it,l, A+ >alut. p, t,0:,+ 81u0t se acord pentru finanarea
operaiunii de import efectuat de clienii proprii* care derulea- aceste
operaiuni prin conturi desc0ise la !anca creditoare. Documentaia depus de
solicitanii de credite #n $alut $a cuprinde* pe l,n% documentele u-uale*
contractele de import pentru care se cere finanarea "i e$entualele contracte de
e1port ale cror #ncasri #n $alut se $or cesiona !ncii finanatoare ca %aranie
a ram!ursrii creditului. )ceste credite sunt acordate* cu precdere* clienilor
care efectuea- at,t operaiuni de import* c,t "i operaiuni de e1port* #n ca-
contrar creditul fiind ram!ursat prin cumprare de $alut pe piaa inter!ancar.
C0,-it,l, p,+t0u ,=po0t sunt acordate pe !a-a documentaiei
%enerale de creditare* precum "i a contractelor de e1port care pre$d o!iectul
e1portului* condiiile "i termenele de li$rare* modalitile "i scadenele plii
1:
.on /urcu* Drept !ancar* $ol. ...* p. 43<53C .on /urcu* Di>,08itat,a <o0:,lo0 10,-itului 4a+1a0/ p. 16<2!C o
anali- e10austi$ a #mprumutului !ancar de fonduri* #n /0ierrM 9onneau* op. 1it./ p. 312<31:.
20
Fran]oise De2euWer<Defosse-* op. 1it./ p. :7.
32
etc. Creditele pentru finanarea e1porturilor se acord numai dac solicitantul
pre-int confirmarea unei alte !nci* rom,ne sau strine* pri$ind desc0iderea
unui acrediti$ ire$oca!il #n fa$oarea acestuia* sau un alt document similar
'scrisoare de %aranie !ancar* a$alul unui efect de comer etc.(* eman,nd de la
o asemenea !anc* a%reat de !anca creditoare* care poate pretinde "i
contractarea unei asi%urri contra riscului de neplat.
C0,-it,l, p,+t0u :.0<u0i 1u plata A+ 0at, sunt destinate finanrii
comercianilor care $,nd* cu plata #n rate* !unuri de folosin #ndelun%at*
pentru acoperirea necesitilor de lic0iditi #n perioada de timp pan la
#ncasarea inte%ral a preului.
C0,-it,l, p, t,0:,+ :,-iu Di lu+; p,+t0u ,1Hipa:,+t sunt acordate
#n completarea resurselor !ne"ti proprii ale clienilor* pentru reali-area de
in$estiii. e l,n% documentaia u-ual* ace"tia pre-int !ncilor "i
documentaia te0nic aferent in$estiiei pentru care se solicit finanarea*
studiul de fe-a!ilitate* proiecia flu1urilor de lic0iditi pentru #ntrea%a
acti$itate economic* memoriul de fundamentare inclu-,nd re-ultatele
financiare scontate etc. .ndicatorii specifici ai in$estiiei* care sunt anali-ai de
!anc #nainte de adoptarea deci-iei pri$ind acordarea creditului sunt* printre
aliiB in$estiia total* in$estiia specific pentru care se acord finanarea prin
credit* durata medie a plii furni-orilor* pra%ul de renta!ilitate* rata intern de
renta!ilitate* durata recuperrii in$estiiei.
7.%.2 Forme speciale ale creditului !ancar. 4numerare.
)lturi de creditele tradiionale* acordate de !anc su! forma punerii
la dispo-iia clienilor* #n mod direct "i efecti$* de fonduri* cu o!li%aia de
restituire* fr implicarea unor titluri sau te0nici speciale* operaiunile de
creditare pot #m!rca o serie de forme speciale
21
* const,nd #n mo!ili-area 5uridic
a creanelor sau asumarea unui an%a5ament pentru clientB factorin%ulC creditele de
forfetareC scontarea cam!iei "i a !iletului la ordinC creditele acordate pe !a-a
cecurilor remise spre #ncasareC creditele pentru operaiunile de leasin%C creditele
prin semntur 'scrisoarea de %aranie !ancar "i a$alul titlurilor de credit(.
7.%.3 Creditul prin scontarea cam!iei sau a !iletului la ordin.
Scontarea se reali-ea- prin %irarea efectului de comer de ctre
client #n fa$oarea !ncii* care creditea- imediat* sau la termenul con$enit* contul
curent al %irantului cu o sum inferioar celei #nscrise pe efectul de comer.
Diferena repre-int rata scontului "i este alctuit din do!,nda corespun-toare
sumei "i timpului rmas p,n la scadenta efectului de comer* la care se adau%
comisionul !ncii 'comisionul de scont* e$entual comisionul de acceptare(
22
.
Creditarea contului curent al %irantului se face su! condiia re-olutorie a #ncasrii
creanei la scaden de ctre !anc* de la tras sau emitent. 8atura 5uridic a
operaiunii este contro$ersatB scontul este pri$it at,t ca #mprumut %arantat prin
remiterea de efecte de comer* c,t "i ca cesiune de crean. 8u se poate contesta*
totu"i* faptul c !anca anticipea- plata unei creane* pun,nd la dispo-iia
clientului fondurile de care are ne$oie la momentul respecti$
23
.
@n mod u-ual
24
* !ncile scontea- numai !ilete la ordin sau cam!ii
care sunt acceptate de tras "i numai dac scadena este su! un an. @n plus* #n ca-ul
21
.on /urcu* Drept !ancar* $ol. ...* p. 46<67C .on /urcu* Di>,08itat,a <o0:,lo0 10,-itului 4a+1a0/ p. 17<33.
22
/0ierrM 9onneau* op/ 1it/ p. 341C Fran]oise De2euWer<Defosse-* op. 1it9/ p. 101.
23
C0ristian 7a$alda* [ean Stoufflet* op. 1it/ p. 202<203C /0ierrM 9onneau* op. 1it/ p. 343<344.
33
#n care trasul sau emitentul nu sunt clieni ai !ncii %iratare* de re%ul se pretinde
ca efectul de comer s fie a$ali-at pentru tras 'emitent( de !anca acestuia.
@nainte de acceptarea %irului de scont* !ncile anali-ea- !onitatea trasului
'emitentului( "i e$aluea- riscul creditului de scont* consult,nd "i Fi"ierul
8aional al incidentelor de plti. +!iect al scontului pot fi titlurile de credit
'#ndeose!i cam!ia(. 8u poate fi scontat un cec* #ntruc,t este plti!il la $edere.
/otu"i* se admite c se efectuea- o operaiune de creditare "i #n ca-ul cecurilor
remise !ncii spre #ncasare
25
.
7.%.% Creditele acordate pe !a-a cecurilor remise spre #ncasare.
)ceste credite repre-int anticipri ale creditrilor conturilor curente
ale clienilor remiteni fa de data #ncasrii efecti$e a cecurilor. Creditarea se
face su! re-er$a #ncasrii sumei #nscrise #n cec de la emitent "i se stornea- dac
cecurile se restituie nepltite. 9anca mandatar $erific data "i locul emiterii
cecurilor* pentru a se #ncadra #n termenele de pre-entare* precum "i dac
emitentul cecului nu este #nre%istrat #n Fi"ierul 8aional al incidentelor de pli.
7.%.. Creditele de factorin%.
+peraiunea de factorin% presupune plata de ctre o !anc sau o alt
instituie financiar a facturilor transmise de ctre un comerciant* urm,nd ca
pltitorul s #ncase-e el #nsu"i facturile respecti$e de la de!itorii
comerciantului. Factorin%ul poate fi e1plicat pe !a-a mecanismului su!ro%aiei
con$enionale a !ncii #n drepturile creditorului prin plata creanelor acestuia
26
*
#ns* din punctul de $edere al dreptului !ancar* este un transfer de creane urmat
de punerea la dispo-iie a fondurilor respecti$e* diminuate cu comisioanele "i
do!,n-ile percepute de !anc
27
.
Factorin%ul este definit de art. 2 din +rdonana de ur%ent a
7u$ernului nr. 10;1::7 pri$ind diminuarea !loca5ului financiar "i a pierderilor
#n economie
23
ca fiind un contract #nc0eiat #ntre o parte* denumit aderent*
furni-oare de mrfuri sau prestatoare de ser$icii* "i o societate !ancar sau o
instituie financiar speciali-at* denumit factor* prin care aceasta din urm
asi%ur finanarea* urmrirea creanelor "i protecia riscurilor de credit* iar
aderentul cedea- factorului* cu titlu de $,n-are sau de %a5* creanele din
$,n-area de !unuri sau prestarea de ser$icii pentru teri.
@n calitate de factor* !anca poate acorda aderenilor credite pentru
creanele comerciale do!,ndite* dac sunt repre-entate prin facturi emise pentru
plata li$rrilor de mrfuri "i prestrilor de ser$icii. )ceste creane* cu scadenta
su! 130 de -ile* acceptate de de!itori* sunt recapitulate #ntr<un !orderou "i se
preiau selecti$ de ctre !anc* criteriul fiind !onitatea de!itorului "i
24
.on /urcu* Drept !ancar* $ol. ... p. 46C .on /urcu* Di>,08itat,a <o0:,lo0 10,-itului 4a+1a0/ p.
17.
25
Fran]oise De2euWer<Defosse-* op/ 1it./ p. 101.
26
Fran]oise De2euWer<Defosse-* op. 1it./ p. 103<10:.
27
+ anali- a instituiei #n le%islaia france-* #n C0ristian 7a$alda* [ean Stoufflet* op. 1it/ p. 211<
216C /0ierrM 9onneau* op. 1it./ p. 345 "i urm.
23
u!licat #n &onitorul +ficial nr. 72 din 22 aprilie 1::7C apro!at prin >e%ea nr. 151;1::7*
pu!licat #n &onitorul +ficial nr. 172 din 23 iulie 1::7.
34
performantele lui financiare. Gnele !nci #"i re-er$ dreptul de a #"i re$oca
acceptarea anumitor de!itori sau de a refu-a anumite creane asupra unor
de!itori acceptai* dar nu pot re$oca acceptarea unei creane determinate*
%arantat de aderent prin e1ecutarea inte%ral a propriilor o!li%aii contractuale
fa de partenerul care a acceptat factura. 8ormele interne ale fiecrei !nci
sta!ilesc plafoanele ma1ime de e1punere pentru fiecare de!itor. 9orderourile se
#ntocmesc de aderent separat pentru fiecare de!itor* ane1,ndu<se contractele*
declaraia de transmitere a creanelor ctre factor "i c0itana su!ro%atorie care
cuprinde "i indi$iduali-area facturilor acceptate de !anc.
Creanele preluate #n proprietatea !ncii sunt urmrite "i #ncasate de
aceasta* cu cola!orarea aderentului. ractic* !anca nu suport riscul ne#ncasrii
dec,t #n situaia insol$enei sau insol$a!ilitii de!itorului. @n ipote-a #n care
ne#ncasarea se datorea- refu-ului de plat din partea de!itorului* 5ustificat cu
nee1ecutarea o!li%aiilor contractuale asumate de aderent* !anca $a notifica
acest refu- aderentului "i* dac #n inter$alul de timp sta!ilit prin normele
interne ale !ncii* aderentul nu re-ol$ incidentul #n sensul plii ctre de!itor*
!anca de!itea- cu suma ne#ncasat contul <a1to0i+; i+-i8po+i4il al aderentului
"i creditea-* cu aceea"i sum* contul 10,-it, -, <a1to0i+; A+ l,i.
Creditele de factorin% #n $alut au ca o!iect creane comerciale #n
$alut constatate prin facturi acceptate pentru li$rri de mrfuri la e1port sau
pentru e1ecutri de lucrri sau prestri de ser$icii #n $alut* cu scadenta pltii
de p,n la 130 de -ile. e l,n% documentaia de credit u-ual* !ncile factor
solicit aderenilor !orderoul facturilor oferite. 9ncile accept selecti$
de!itorii aderenilor* prin aceea c #"i re-er$ dreptul de a<"i retra%e acordul
pentru anumii de!itori* fr a afecta ire$oca!ilitatea #n pri$ina facturilor de5a
acceptate. Facturile sunt #nsoite de contractele #nc0eiate #ntre adereni "i
de!itori* #n care sunt stipulate inclusi$ modalitile de plat* de declaraia de
transmitere a creanelor "i de c0itana su!ro%atorie. @n anumite ca-uri* !ncile
pretind "i asi%urarea contra riscului de ar* contractat de aderent cu o instituie
financiar speciali-at
2:
.
7.%.; Creditele pentru acti$itatea de leasin%.
9ncile se pot implica #n acti$itatea de leasin% fie prin creditarea
leasin%ului operaional* fie prin constituirea societilor de leasin% financiar*
potri$it art. 3 din >e%ea !ancar.
+peraiunea de leasin% este definit de art. 1 al +rdonanei
7u$ernului nr. 51;1::7
30
* ca fiind operaiunea prin care o parte* denumit
locator sau finanator* transmite pentru o perioad determinat dreptul de
folosin asupra unui !un* al crui proprietar este* celeilalte pri* denumit
utili-ator* la solicitarea acesteia* contra unei pli periodice* denumit rat de
leasin% 'rede$en(* iar la sf,r"itul perioadei de leasin%* locatorul 'finanatorul(
se o!li% s respecte dreptul de opiune al utili-atorului de a cumpra !unul* de
a prelun%i contractul de leasin% ori de a #nceta raporturile contractuale.
Gtili-atorul poate opta pentru cumprarea !unului #nainte de sf,r"itul perioadei
2:
.on /urcu* Drept !ancar* $ol. ...* p. 43<4:C 51<52C .on /urcu* Di>,08itat,a <o0:,lo0 10,-itului
4a+1a0/ p. 13<l:* 21.
30
)pro!at "i modificat prin >e%ea nr. :0;1::3* pu!licat #n &onitorul +ficial nr. 170 din 37 aprilie 1::3.
"i prin >e%ea nr. ::;1::: pri$ind unele msuri pentru accelerarea reformei economice* pu!licat #n &onitorul
+ficial nr. 236 din 27 mai 1:::.
35
de leasin%* dac prile con$in astfel "i dac utili-atorul ac0it o!li%aiile
asumate prin contract.
9ncile pot acorda societilor de leasin% credite pe termen mediu*
pentru ac0i-iionarea !unurilor care fac o!iectul contractelor de leasin%
financiar sau operaional. @n mod u-ual* $olumul creditului nu dep"e"te 35H
din preul de cumprare a !unului
31
. Determinarea cuantumului total al
creditului se efectuea- #n concordant cu cuantumul rede$enei* deoarece
aceasta repre-int principala surs de ram!ursare a creditului. De aceea* !anca
$erific dac rede$ena acoper costul !unului dat #n leasin% 'mai puin
$aloarea re-idual( "i do!,nda cu$enit !ncii pentru creditul acordat* plus
celelalte c0eltuieli* "i dac* totodat* asi%ur un profit pentru locator* at,t la
fiecare contract* c,t "i pe ansam!lul acti$itii societii de leasin%. >a
acordarea creditului* !ncile $erific dac !unul este asi%urat "i stipulea-
cesionarea #n fa$oarea !ncii a drepturilor asi%uratei care decur% din polia de
asi%urare. Durata pentru care se acord creditul nu dep"e"te durata contractului
de leasin%. @n acest scop* contractul de leasin% $a conine clau-a conform creia
contractul nu $a putea fi re-iliat #nainte de e1pirarea duratei pentru care s<a
#nc0eiat. De asemenea* !ncile creditoare pre$d* #n contractele de credit*
clau-a conform creia plata ratelor de leasin% de ctre utili-ator s fie efectuata
numai prin contul curent al locatorului desc0is la !anca creditoare. 7arantarea
ram!ursrii creditului !ancar const* prioritar* #n %a5ul asupra !unurilor care fac
o!iectul leasin%ului "i #n cesiunea creanei de rede$en.
7.%.7 Creditele de forfetare.
Creditele de forfetare* amintite e1pres de art. 3 din >e%ea nr.
53;1::3 printre operaiunile !ancare de creditare* se reali-ea- prin cumprarea
de ctre !anc a unor creane comerciale* preul fiind determinat su! forma unei
ta1e de forfetare. De$enit cesionar a creanei* !anca renun la re%res contra
cedentului.
@n mod u-ual* #n ca-ul creditelor de forfetare #n $alut* creanele
sunt incorporate #n titluri de credit pe termen mediu 'ma1imum trei ani(* cam!ii
acceptate* !ilete la ordin* %irate odat cu cesionarea creanelor "i a$ali-ate de o
!anc strin* a%reat de !anca cesionar
32
. 41portatorul cedent adresea-
!ncii cesionare oferta de forfetare #n una dintre urmtoarele $arianteB oferta
Qfr o!li%oQ* opiunea ferm sau oferta ferm. @n primul ca-* cedentul solicit
!ncii comunicarea costului forfetarii la un moment dat sau #ntr<un inter$al de
timp determinat* fr o!li%aia !ncii cesionare de a menine cota procentual
indicat* dac se reali-ea- forfetarea* iar dac nu se reali-ea-* cedentul nu are
o!li%aia plii comisionului. @n cel de<al doilea ca-* cedentul solicit !ncii o
opiune ferm de forfetare* iar !anca #i comunic acestuia condiiile de
forfetare* pe care este o!li%ate s le menin un anumit inter$al de timp. 9anca
percepe* #n acest ca-* un comision de opiune* care nu se restituie dac renun
la opiune. rimele dou ipote-e se refer la perioada anterioar do!,ndirii de
ctre cedent a titlurilor de credit emise de partenerul su strin. ) treia ipote-
este aplica!il dup do!,ndirea de ctre cedent a titlurilor de credit. rin oferta
ferm* !anca cesionar e1prim ire$oca!il condiiile de forfetare* ca rspuns la
31
.on /urcu Drept !ancar* $ol. ...* p. 53<56C .on /urcu* Di>,08itat,a <o0:,lo0 10,-itului 4a+1a0/
p. 24.
32
.on /urcu Drept !ancar* $ol. ...* p. 57C .on /urcu* Di>,08itat,a <o0:,lo0 10,-itului 4a+1a0/ p.
36
solicitarea cedentului. /itlurile de credit acceptate la forfetare sunt fie a$ali-ate
de o !anc strin a%reat de !anca cesionar* fie #nsoite de o scrisoare de
%aranie din partea unei asemenea !nci. /a1a de forfetare cu$enit !ncii se
calculea- #n funcie de $aloarea creanei cedate* de do!,nda perceput de
!anc la creditele #n $aluta respecti$ "i de numrul de -ile rmase p,n la
scadenta titlului acceptat la forfetare* la care se adau% o mar5 %lo!al de risc
"i* e$entual* comisionul de opiune "i comisionul de an%a5ament.
7.%.8 Creditele prin semntur. Scrisoarea de %aranie !ancar.
Creditele !ancare prin semntur #m!rac forme di$erse* #n care
!anca se o!li%* pentru clientul su* fa de un ter* #n principiu fr a pune la
dispo-iie fonduri #n mod efecti$
33
. Cele mai importante sunt scrisorile de
%aranie !ancar "i a$alul titlurilor de credit.
Scrisoarea de %aranie !ancar const #n asumarea de ctre !anc a
an%a5amentului de a plti o sum determinate* #n considerarea unui contract
fundamental "i #n $ederea e1ecutrii acestuia* o!li%aia de plat fiind pri$it ca
independent de acel contract* #n sensul c creditorului nu<i $or fi opo-a!ile
e1cepiile !a-ate pe clau-ele contractului. >a cererea clientului !ncii* furni-or
de !unuri sau de ser$icii* !anca se an%a5ea- fa de partenerul comercial
solicitantului* denumit !eneficiar* s plteasc sumele con$enite* dac $or
pretinse* fr a pune #n discuie contractul fundamental dintre client "i !eneficiar.
4ste frec$ent practica asi%urrii unei contra<%aranii #n fa$oarea !ncii %arante
ctre o alt instituie de credit. )"a dup cum s<a artat #n doctrin
34
* #n a!sena
unei re%lementri interne* re%ulile aplica!ile scrisorilor de %aranie !ancar sunt
cele ela!orate de Camera de comer internaional.
&ecanismul scrisorii de %aranie funcionea- astfelB !eneficiarul cere
plata* pre$al,ndu<se de %aranie* iar !anca plte"te fr discuie "i apoi acionea-
#n re%res contra clientului. )cesta poate cere !eneficiarului restituirea sumei
#ncasate de la !anc* in$oc,nd nee1ecutarea o!li%aiilor contractuale. Scrisoarea
%aranie !ancar #nsoe"te di$ersele o!li%aii ale clientului care o solicit*
restituirea aconto<ului #ncasat* e1ecutarea unui contract de furni-are de !unuri
sau de e1ecutare de lucrri* plata unor ta1e $amale* ram!ursarea unui credit. 4a
poate #m!rca forma %araniei documentare '!eneficiarul tre!uie s pre-inte
documente pre$-ute #n scrisoarea de %aranie(* cea a %araniei la prima cerere
pre-entat termenul pre$-ut sau cea a %araniei la prima cerere 5ustificat
'!eneficiarul e1plic moti$ul cererii* !a-at pe nee1ecutarea contractului
fundamental* fr a fi o!li%at s pre-inte do$e-i(. 7arania oferit prin scrisoarea
de %aranie !ancar se caracteri-ea- prin faptul c
35
B
O este o %aranie prin semntur* fr de!locare de fonduri. 9anca $a plti
numai dac "i numai c,nd !eneficiarul o $a cere "i apoi $a aciona #n re%res
contra clientului %arantatC
O #nsoe"te un contract principal 'fundamental( "i adeseori este completat cu o
contra<%aranie #n fa$oarea !ncii semnatareC
O este o %aranie autonom* spre deose!ire de cauiune. 9anca nu an%a5ea- s
plteasc o datorie a clientului %arantat* ci propria o!li%aie* moti$ pentru
33
Francoise De2euWer<Defosse-* op. 1it./ p. 140
34
.on /urcu* Drept !ancar* $ol. ...* p. 53C .on /urcu* Di>,08itat,a <o0:,lo0 10,-itului 4a+1a0. 26.
35
.on /urcu* Drept !ancar* $ol. ...* p. 5:C .on /urcu* Di>,08itat,a <o0:,lo0 10,-itului 4a+1a0/ 27
37
care actul este calificat drept a!stract #n doctrin
36
. De aceea* !anca nu poate
in$oca e1cepiile care aparin clientuluiC ea $a plti dac sunt #ntrunite
Condiiile pre$-ute #n scrisoare* cu e1cepia ca-ului fraudei sau al a!u-ului.
remisele contractuale ale scrisorii de %aranie !ancar sunt
contract fundamental #ntre !eneficiar "i clientul !ncii* prin care acesta din
urm se o!li% s furni-e-e !eneficiarului o scrisoare de %aranie !ancar* #n
condiii determinate "i contractul dintre !anc "i clientul ei* care repre-int un
credit prin semntura remunerat cu un comision. 9anca pretinde #n mod u-ual
clientului solicitant constituirea unor %aranii ale e$entualului re%res. /otodat*
!anca ofer clientului su consiliere pentru formularea clau-elor din contractul
fundamental referitoare la scrisoarea de %aranie. Dup semnare* scrisoarea de
%aranie !ancar tre!uie s fie meninut pe toat durata pre$-ut* o re$ocare
intempesti$ put,nd atra%e rspunderea !ncii pentru daune<interese. 4ste
u-ual ca cuantumul %araniei s fie $aria!il* #n sensul diminurii sale pe msura
e1ecutrii o!li%aiilor din contractul fundamental.
Su! aspectul formei* %arania !ancar autonom se materiali-ea-
#ntr<o scrisoare adresat de !anc !eneficiarului. >a e1pirarea duratei* %arania
#"i #ncetea- efectele. e durata pre$-ut* %arania independent nu
funcionea- automat. 4ste necesar ca !eneficiarul s cear #n scris "i e1pres
!ncii s plteasc* iar do$ada de primire a cererii s fie cert. @n practic* se
recomand ca !anca s #"i informe-e clientul %arantat despre e1istenta cererii
de plat a !eneficiarului* pentru a pre$eni urmrile unor cereri a!u-i$e sau
frauduloase
37
.
9anca %arant tre!uie s plteasc fr s discute* dar nu "i fr s
$erifice #ndeplinirea condiiilor stipulateB documente* cuantum* durat de
$ala!ilitate etc. 9anca nu poate refu-a plata in$oc,nd e1cepii proprii
de!itorului din contractul fundamental* cum ar fi* de pild* nee1ecutarea
o!li%aiilor de ctre !eneficiar* nulitatea contractului* re-oluiunea sau re-ilierea
contractului* e1ecutarea inte%ral a o!li%aiilor de!itorului fa de !eneficiar*
compensaia #ntre creana !eneficiarului fa de !anc "i datoria acestuia fa de
de!itor sau #ntre creana din %arania autonom "i o crean a !ncii fa de
!eneficiar. 9eneficiarului nu #i pot fi opuse nici e1cepiile decur%,nd din
raportul 5uridic dintre !anc "i clientului %arantat* cum ar fi* de e1emplu*
neplata comisionului sau neconstituirea %araniilor promise ori imposi!ilitatea
re%resului fa de de!itor. Sin%urele e1cepii care pot fi in$ocate de !anca
%arant sunt cele !a-ate pe contractul de %aranie autonom* materiali-at #n
scrisoarea de %aranie 'de e1emplu* dolul !eneficiarului* ne#ndeplinirea
condiiilor pre$-ute #n scrisoarea de %aranie* frauda* a!u-ul* e1pirarea duratei
de $ala!ilitate a %araniei(.
Dup ce a pltit !eneficiarului* !anca %arant are re%res contra
de!itorului pentru care a emis scrisoarea de %aranie. @n unele ca-uri* contractul
dintre !anc "i clientul %arant stipulea- posi!ilitatea re%resului anticipat plii.
9ncile rom,ne"ti emit* #n mod u-ual
33
* %aranii !ancare #n lei* #n
urmtoarele situaiiB
36
/0ierrM 9onneau* op. 1it/ p. 407C Francoise De2euWer<Defosse-* op. 1it./ p. 143
37
.on /urcu Drept !ancar* $ol. ...* p. 61C .on /urcu* Di>,08itat,a <o0:,lo0 10,-itului 4a+1a0/ p.
23.
33
.on /urcu* Drept !ancar* $ol. ...* p. 64C .on /urcu Di>,08itat,a <o0:,lo0 10,-itului 4a+1a0/ p.
30<31.
33
%aranii de !un e1ecuie a licenelor de e1port pentru produse nesupuse
re%imului de contin%enteC
%aranii pentru plata ta1elor $amale "i a altor creane !u%etare aferente
acestora* #n ca-ul importurilor temporareC
%aranii de restituire a a$ansurilor acordate de !eneficiari !u%etari unor
e1ecutani de lucrri sau furni-ori de !unuri ori ser$icii* #n ca-ul
ne#ndeplinirii o!li%aiilor contractualeC
%aranii pentru plata ratelor de leasin% de ctre utili-atori.
De asemenea* !ncile emit scrisori de %aranie #n $alut pentru plata
!unurilor importate* participri la licitaii internaionale etc.
@n toate ca-urile* scrisorile de %aranie !ancar conin cel puin
urmtoarele elementeB !anca emitent* societatea comercial %arantat*
!eneficiarul %araniei* o!iectul %araniei* $aloarea ma1im %arantat* durata
ma1im a %araniei* clau-a de renunare la !eneficiul opo-iiei* discuiunii "i
di$i-iunii* clau-a prelun%irii $ala!ilitii %araniei* clau-a diminurii $alorii
%araniei* condiiile #n care* !eneficiarul poate cere plata* semnturile
repre-entanilor !ncii emitente.
Cu toate c prin emiterea scrisorii de %aranie !ancar nu se
de!loc0ea- fonduri* riscurile asumate sunt acelea"i ca ale unui credit o!i"nuitC
de aceea* riscul ram!ursrii se e$aluea- dup acelea"i criterii. entru scrisorile
de %aranie* !ncile percep un comision calculat procentual #n funcie de
$aloare "i durat. Comisionul aferent perioadei de neutili-are se poate restitui.
@n scopul limitrii riscului asumat prin emiterea scrisorilor de %aranie* !anca
poate apela la o contra<%aranie din partea altei !nci sau a unei societi de
asi%urri. Contra<%arania este autonom fa de %arania !ancar de ran%ul
#nt,i.
7.%.0 Creditele prin semntur. )$alul cam!iei sau a1 !iletului la ordin.
)$alul titlurilor de credit constituie o alt form a creditului !ancar
prin semntur. rincipalul rol al a$alului este de a spori $aloarea o!li%aiei
cam!iale* prin solidaritatea unei pluraliti de de!itori. Cel mai interesat #n
o!inerea a$alului este tr%torul cam!iei "i respecti$ emitentul !iletului la
ordin. /eoretic* cam!ia sau !iletul la ordin $a putea cuprinde mai multe a$aluri*
date pentru acela"i a$ali-at sau pentru a$ali-ai deose!iiC practic* formularul
tipi-at nu are dec,t o sin%ur ru!ric de a$al.
)$alul poate fi dat de un ter sau c0iar de un semnatar al cam!iei*
p,n #n momentul dresrii protestului de neplat* respecti$ al e1pirrii
termenului pentru dresarea protestului. Formula a$alului se scrie pe faa
cam!iei sau a !iletului la ordin* #n ru!rica destinat acestei meniuniB Qa$ali-at
de ... pentru ...Q* urmat de semntura a$alistului. +!li%aia a$alistului este
identic cu o!li%aia de!itorului cam!ial pentru care a acordat a$alul. )$alistul
este o!li%at fa de creditorul cam!ial c0iar "i #n ca-ul #n care o!li%aia
a$ali-atului ar fi nul* cu e1cepia ca-ului #n care nulitatea este efectul unor
$icii de form. @n acest sens* o!li%aia a$alistului este autonom.
@n concordan cu normele proprii* !ncile primesc* pentru a fi
a$ali-ate* cam!ii "i !ilete la ordin care #ndeplinesc condiiile le%ale de form*
pre-entate de tr%tori* tra"i acceptani sau emiteni care sunt clieni ai !ncii*
dac scadena nu dep"e"te un inter$al de timp anumit 'de re%ul cinci ani( de la
3:
data cererii de a$ali-are
3:
. 6iscul de neram!ursare fiind acela"i ca "i #n ca-ul
#mprumutului de fonduri* metodolo%ia de e$aluare a riscului este "i ea aceea"i.
)$alul acordat de !anc este remunerat cu un comision* calculat procentual* #n
funcie de $aloarea #nscris #n titlu "i de inter$alul de timp p,n la scadenta
titlului.
3:
.on /urcu* Drept !ancar* $ol. ...* p. 67C .on /urcu* Di$ersitatea formelor creditului !ancar* p.
33.
:0
:a(itolul 8 COSTUL CREDITULUI.
@n sc0im!ul punerii la dispo-iie a creditului* !anca percepe o
remuneraie* pe care prile* #n principiu* sunt li!ere s o sta!ileasc de comun
acord* c0iar dac #n practic ea este impus de !anc. 6emuneraia !ncii* care
pentru client repre-int costul creditului* cuprinde dou componente principale
'comisionul "i do!,nda(* la care se poate adu%a penali-area pentru ram!ursarea
cu #nt,r-iere a creditului sau plata cu #nt,r-iere a do!,n-ilor
40
.
D.1 :omisionul
Comisionul poate a$ea trei iposta-e* #n funcie de fundamentul su
economicB
a) comisionul iniial de an%a5ament* perceput de !anc pentru punerea la
dispo-iia clientului a fondurilor* calculat procentual la $aloarea credituluiC
() comisionul de neutili-are* total sau parial* a creditului acordat. 9anca #"i
re-er$ prin contract dreptul de a fi remunerat c0iar dac clientul nu a
utili-at creditul* total sau parial* #ntruc,t* pun,nd la dispo-iia acestuia suma
respecti$* !anca a fost #n imposi!ilitate de a o fructifica #ntr<un alt mod.
Comisionul de neutili-are a creditului se e1prim fie #ntr<un procent anual
raportat la suma neutili-at 'soldul creditului( "i la perioada de neutili-are* fie
#ntr<o sum forfetarC
) comisionul de urmrire '%estionare( a respectrii Condiiilor contractuale*
perceput pentru operaiunile !ncii #n le%tur cu utili-area creditului* care
cunoa"te* la r,ndul sau* mai multe iposta-eB comisionul de mi"care 'calculat
pe !a-a $alorii totale a remiterilor( "i comisionul pentru cea mai ridicat
descoperire lunar sau trimestrial '#n ca-ul contractului de desc0idere de
credit #n cont curent(C comisionul pentru #ncasarea titlurilor de credit
scontateC comisionul pentru ser$iciile de casierie pe care le implic utili-area
creditului etc.C
40
/0ierrM 9onneau* op. cit* p. 3:<42* 2::<300C C0ristian 7a$alda* [ean Stoufflet* op. 1it/ p. 131<
133C Francoise De2euWer<Defosse- op/ 1it./ p. :1C .on /urcu* +peraiuni...* p. 361<362C .on /urcu* Drept !ancar*
$ol. ...* p. 67<72C 6adu .. &otica* Easile opa* op. citB* p. 407C .on /urcu* R,1up,0a0,a 10,-itului 4a+1a0/ #n
6e$ista de drept comercial nr. 3;2000* p. 16
:1
D.2 *ob1nda
Do!,nda poate fi pre$-ut #n contract #n una dintre urmtoarele
$ariante
41
B
a) rat fi1 a do!,n-ii pentru #ntrea%a perioad de ram!ursareC
() plafon ma1im pentru #ntrea%a perioad de utili-are a creditului cu do!,nd
$aria!ilC
) modificarea unilateral a do!,n-ii de ctre !anc* #n funcie de anumii
factoriB costul sursei de creditareC do!,nda pieeiC rata inflaieiC ta1a de
rescont a 9ncii 8aionale a 6om,niei etc.C
d) rene%ocierea do!,n-ii de ctre pri* care poate fi reali-at prin manifestri de
$oin e1prese ale am!elor pri sau prin manifestarea de $oin e1pres a
!ncii* notificat clientului* care ac0iesea- tacit 'spre e1emplu* #n ca-ul #n
care !anca aduce la cuno"tina clientului noul ni$el al do!,n-ii* se consider
c acesta a acceptat tacit noua do!,nd dac nu ram!ursea- restul creditului
"i do!,n-ile aferente #ntr<un anumit termen* pre$-ut #n contract* calculat de
la data lurii la cuno"tin(.
rin definiie* do!,nda este remuneraia pentru capitalul pus la
dispo-iie. 6ata do!,n-ii este do!,nda anual e1primat #n procente* adicB
100 =
C
D
i
undeB
i ? rata do!,n-iiC
D ? do!,nda anualC
C ? capitalul.
Dac se cunoa"te rata do!,n-ii* do!,nda cu$enit se calculea- dup
formulaB

100 360

=
t i C
D
care poate fi adus #n formaB
i
t C i
t C D
000 . 36
000 . 360

= =
undeB
t ? perioada de timp pentru care este acordat creditul '#n luni(C
CFt ? numrC
i
000 . 36
< di$i-or fi1
8.2.1 Factorii determinani ai ratei do!,n-ii
)$,nd #n $edere conte1tul inflaionist care a fost "i continu s
caracteristic pentru o serie de ri ? printre care "i 6om,nia ? o distincie
important care se impune este cea dintre rata real a do!,n-ii "i rata nominal a
do!,n-ii* care sunt le%ate #ntre ele prin rata inflaiei.
De asemenea* in,nd seama de interdependena economiilor
contemporane* at,t la ni$elul mi"crilor de mrfuri* c,t "i la ni$elul mi"crilor de
capitaluri* nu se poate ne%li5a impactul pe care #l au factorii e1terni asupra
ni$elului ratei do!,n-ii interne. )cest impact este deose!it de puternic #n ca-ul
unei economii desc0ise sau care aparin unor spaii monetare unificate* cum este*
41
.on /urcu* +peraiuni...* p. 362C .on /urcu* R,1up,0a0,a 10,-itului 4a+1a0/ p. 16.
:2
de e1emplu* Gniunea 4conomic "i &onetar 4uropean 'G.4.&.(.
D.2.1.1 Ra%a !ea&" a do(En2ii -i !a%a no/ina&" a do(En2ii
Eariaia ni$elului %eneral al preurilor impune deose!irea a dou rate
ale do!,n-iiB
Gna care ine de sc0im!ul unor cantiti
ec0i$alente de !unuri fi-ice sau* mai %eneral* a unor puteri de
cumprare ec0i$alenteC ea se nume"te Arata real a do!,n-iiD "i se
sim!oli-ea-* de re%ul* cu ArDC
)lta care ine de sc0im!ul unor sume de !aniC ea se
nume"te Arata nominal a do!,n-iiD* "i se sim!oli-ea-* de
re%ul* cu AiD.
Diferena dintre cele dou rate este e1act rata inflaiei.
u!licaiile financiare "i monetare ofer* de o!icei* rata nominal a
do!,n-ii. 6ata real a do!,n-ii se calculea- sc-,nd din acesta rata inflaiei #n
perioada respecti$* adicB
r K i ? ^
D.2.1.2 Fa%o!ii de%e!/inan.i ai !a%ei !ea&e a do(En2ii
Factorii care determin rata real a do!,n-ii pot fi %rupai #n dou
mari cate%oriiB
1. Factorii care in de comportamentul cererii "i
ofertei de capitaluriC
Cererea de capitaluri este re-ultatul faptului c #ntreprinderile au
ne$oie de fonduri pentru a<"i finana proiectele de producie sau de in$estiii.
+ferta de capitaluri este re-ultatul faptului c unele #ntreprinderi
acumulea- o parte din $enituri* precum "i a faptului c populaia economise"te*
ceea ce permite a%enilor economici respecti$i s ac0i-iione-e noi titluri. )utorii
clasici presupuneau c #ntre%ul $olum al economiilor se #ndreapt spre piaa de
capitaluri "i c acest $olum cre"te pe msur ce cre"te rata do!,n-ii. ) economisi
#nseamn* de fapt* a renuna la consumul imediat* iar do!,nda este recompensa
pentru aceast a!inere de la consum.
2. Factorii care in de politica economic dus de stat.
Se "tie c dac !u%etul de stat #nre%istrea- un deficit* statul tre!uie
s acopere #ntr<un mod sau altul deficitul respecti$. )stfel* el poate recur%e la
#mprumuturi directe de la !anca central* ori poate emite !onuri de te-aur pe care
le ofer !ncile comerciale* #ns #n am!ele ca-uri e1ist creaie monetar "i* deci*
riscul inflaiei. + alt soluie este ca statul s se #mprumute pe piaa financiar*
$,n-,nd titluri populaiei "i #ntreprinderilor. @ns* manifest,ndu<se ca solicitator
de fonduri* statul determin cre"terea ratei reale a do!,n-ii* ceea ce are ca efect
#mpiedicarea in$estiiilor pri$ate 'efectul de e$iciune ? croWdin% out(.
)mploarea acestui efect parali-ant asupra in$estiiilor pri$ate este
apreciat diferit. )stfel* conform autorilor clasici* !loca5ul in$estiiilor pri$ate
este totalC cre"terea ratei reale a do!,n-ii diminuea- c0eltuielile pu!lice
suplimentare. Cci* #n concepia acestor autori* ni$elul $eniturilor distri!uite #n
economie rm,n acelea"i* indiferent de reparti-area lor #ntre sectorul pri$at "i
tre-oreria pu!lic. otri$it autorilor 2eMnesieni* !loca5ul in$estiiilor este doar
parialB dac rata real a do!,n-ii cre"te* in$estiiile pri$ate se diminuea-* #ns
re-ultatul net rm,ne po-iti$* deoarece c0eltuielile pu!lice suplimentare
repre-int $enituri suplimentare pentru a%enii economici care !eneficia- de
:3
alocaiile !u%etare respecti$e* ceea ce face ca ni$elul $eniturilor distri!uite #n
economie s creasc.
Dincolo de deose!irile de apreciere cantitati$* care in de $i-iunile
diferite cu pri$ire la funcionarea economiei de pia 'autorii clasici au #n $edere
o situaie de ec0ili!ru pe termen lun%* #n care m,na de lucru este deplin ocupat*
iar $enitul naional este la ni$elul su ma1im "i care* deci* nu mai poate fi
dep"itC autorii 2eMnesieni au #n $edere o situaie de ec0ili!ru pe termen scurt* #n
care poate e1ista "oma5* iar $enitul naional poate $aria #n funcie de %radul de
ocupare a factorilor de producie(* important este faptul c ma5oritatea autorilor
recunosc efectul parali-ant al cre"terii c0eltuielilor pu!lice. Fenomenul se
manifest* de altfel* "i #n 6om,nia* unde cre"terea deficitelor !u%etare "i
finanarea acestora prin #mprumuturi pu!lice constituie #n mod incontesta!il
factori determinani importani ai cre"terii ratei reale a do!,n-ii o!ser$ate #n
ultimul timp.
@n ceea ce pri$e"te efectele politicii monetare* po-iiile sunt mult mai
tran"ante. otri$it autorilor clasici* $ariaiile masei monetare se traduc* pe termen
lun%* doar printr<o $ariaie proporional a ni$elului %eneral al preurilor. Ca
urmare* rata real a do!,n-ii "i $olumul acti$itii economice nu sunt afectate.
D.2.1.3 Ra%a no/ina&" a do(En2ii -i !e&a.ia &ui Fi#+e!
rimul economist care a descoperit relaia e1istent #ntre rata real "i
rata nominal a do!,n-ii a fost .. Fis0er '1367 ? 1:47(.
S presupunem c r
e
este rata real a do!,n-ii corespun-toare
ec0ili!rului #ntre cerere "i oferta de capitaluri. De re%ul* creditorii "i de!itorii nu
cunosc rata inflaiei aferente perioadei #n curs* ci pot doar s o anticipe-e. S
admitem c toi a%enii economici au aceea"i anticipaie "i s notm cu ^
a
rata
anticipat a inflaiei.
Creditorii $or reclama* desi%ur* o rat nominal a do!,n-ii* i* care s
permit acoperirea pierderilor pro$ocate de inflaie "i o!inerea unei rate reale a
do!,n-ii r
e
. aceast idee se poate e1prima astfelB
'1 Z i( K '1Z ^
a
('1Zr
e
(
e de alt parte* de!itorii $or fi dispu"i "i ei s plteasc o rat
nominal i* care* dup scderea efectului inflaiei* corespunde unei rate reale a
do!,n-ii de ec0ili!ru* r
e
. Cu alte cu$inte* relaia este $ala!il "i din punct de
$edere al de!itorilor.
rin de-$oltare "i apro1imare* relaia de mai sus de$ineB
i K r
e
Z ^
a
'relaia lui Fis0er(
de unde re-ult c rata nominal a do!,n-ii este e%al cu rata real a
do!,n-ii plus rata anticipat a inflaiei.
D.2.1.4 Fa%o!ii e,%e!ni ai !a%ei do(En2ii
@n economiile desc0ise* $ariaia ratei nominale a do!,n-ii determin
mi"cri de capitaluri dintr<o ar #n alta "i* prin #nsu"i acest fapt* mi"cri ale
cursurilor $alutare. 6eciproc* modificarea cursurilor $alutare constituie* #ntr<o
economie desc0is* un factor e1plicati$ esenial al ni$elului ratei do!,n-ii.
.nfluena factorilor e1terni asupra ratei do!,n-ii #n rile de-$oltate
pre-int anumite particulariti* deoarece economiile de-$oltate sunt la ora
actual economii lar% desc0ise spre e1terior* #n care mi"crile de capitaluri sunt
li!ere. )ceste mi"cri influenea- cursurile $alutare* ceea ce autoritile
monetare doresc* #n %eneral* s e$ite din raiuni interne 'riscul inflaiei importate*
:4
impactul asupra soldului !alanei comerciale( sau din raiuni de asi%urare a
sta!ilitii cursurilor $alutare.
8.2.2 luralitatea ratelor do!,n-ii
@n economie e1ist o multitudine de rate ale do!,n-ii* nu una sin%ur.
Dintre cele mai semnificati$e rate ale do!,n-ii* reamintimB rata pieei monetare*
rata de !a- a do!,n-ii !ancare* mulimea de rate ale do!,n-ii acti$e "i pasi$e
practicate de !nci "i de celelalte instituii financiare* rata do!,n-ii de pe piaa
o!li%aiunilor 'pri$ate "i de stat( etc.
D.2.2.1 Fa%o!ii de%e!/inan.i ai dife!en.ie!ii !a%e&o! do(En2ii
rincipalii factori determinani ai diferenierii ratelor do!,n-ii suntB
maturitatea 'scaden( creditului sau titlului #n cau-* fiscalitatea* riscul
insol$a!ilitii de!itorului* %radul de ne%ocia!ilitate al creanei* posi!ilitatea sau
imposi!ilitatea ram!ursrii anticipate* etc.
1. rincipiul e%ali-rii randamentelor
6andamentul unui acti$ financiar cuprinde dou elementeB un
element pecuniar "i un element nepecuniar* repre-entat de prima de asi%urare
#mpotri$a riscului pe care #l incum! acti$ul respecti$. De e1emplu* un depo-it la
o cas de economii %enerea- nu numai o anumit do!,nd* ci "i alte a$anta5e* #n
msura #n care se poate transforma u"or #n mi5loace de plat "i ; sau nu comport
nici un risc de nerestituire sau de $ariaie a $alorii sale nominale.
)%enii economici #"i compun portofoliul de acti$e financiare astfel
#nc,t randamentul %lo!al* pecuniar sau nepecuniar* al unui anumit acti$ s fie
e%al cu randamentul %lo!al al tuturor celorlalte acti$e. Cu alte cu$inte* dac un
acti$ ) are un randament pecuniar mai mare ca acti$ul 9* este necesar ca
randamentul nepecuniar al acti$ului ) s fie mai mic dec,t cel al acti$ului 9C
diferena de do!,nd #n fa$oarea lui ) permite* a"adar* compensarea
de-a$anta5elor sale din punct de $edere al riscului. )cest principiu foarte %eneral
permite #nele%erea impactului pe care #l au caracteristicile di$erselor acti$e
asupra ratelor do!,n-ii specifice acti$elor respecti$e.
2. 6ata do!,n-ii "i fiscalitatea
6ata randamentului pecuniar* de care ine seama un a%ent economic
oarecare* este rata randamentului calculat dup plata impo-itului. Diferenele
dintre randamentele nete 'calculate dup plata impo-itelor( "i diferenelor dintre
randamentele !rute 'calculate #nainte de plata impo-itelor( ale di$erselor acti$e
nu sunt e%ale. De e1emplu* #n ca-ul o!li%aiunilor "i depo-itelor la termen* ratele
do!,n-ilor !rute difer cu 2 H <3 H* #n timp ce ratele do!,n-ilor nete 'rmase
dup plata impo-itului pe $enitul repre-entat de do!,n-i( sunt* de o!icei* e%ale.
@n pri$ina impactului fiscalitii* un rol esenial au urmtoarele dou
elementeB
&sura #n care randamentul unui titlu pro$ine din do!,nd sau din modificarea
cursului titlului respecti$* a$,nd #n $edere c modul de impunere a acestor dou
surse de $enituri este diferitC
Statutul fiscal al a%entului economic care plasea- sau #mprumut fonduri*
a$,nd #n $edere c persoanele fi-ice* firmele producti$e* !ncile* societile de
asi%urare* asociaiile* societile de in$estiii etc.* sunt supuse unor re%uli de
impo-itare diferite.
3. 6ata do!,n-ii "i riscul insol$a!ilitii de!itorului
)cti$ele financiare sunt* #n ma5oritatea ca-urilor* acti$e riscante*
deoarece emitenii lor se pot do$edi incapa!ili s ac0ite do!,nda sau s
:5
ram!urse-e fondurile pe care le<au o!inut prin emiterea acti$ului respecti$. @n
consecin* #n msura #n care si%urana fondurilor #ncorporate #ntr<un anumit
acti$ este mai mic* randamentul su pecuniar tre!uie s fie* #n compensaie* mai
mare.
Gn factor esenial al di$ersificrii ratelor do!,n-ii este* a"adar* faptul
c fiecare rat #ncorporea- o anumit prim de insol$a!ilitate a de!itorului ca
atare* c,t "i riscofo!ia 'a$ersiunea fa de risc( a in$estitorului.
rimele de risc e$oluea-* de re%ul* #n funcie de ciclul economic.
)stfel* #n perioadele de puternic cre"tere economic* riscofo!ia in$estitorilor se
diminuea-* ceea ce face ca ecartul #ntre ratele do!,n-ilor aferente titlurilor de
!un calitate "i ratele aferente titlurilor de calitate mediocr s se reduc. @n
perioadele de recesiune sau de cre"tere economic lent* primele de risc se
ma5orea-. &ai %eneral* primele de risc depind de situaiile financiare
comparati$e ale principalilor a%eni economici.
4. )li factori care determin di$ersificarea ratelor
do!,n-ilor
4ste imposi!il de enumerat toi factorii suscepti!ili s influene-e
randamentul pecuniar al titlurilor. Dintre ace"tiaB ne%ocia!ilitatea titlurilor "i
clau-a de ram!ursare anticipat.
Gn titlu mai %reu ne%ocia!il $a a$ea o rat a do!,n-ii mai mare. De
e1emplu* ratele do!,n-ii aferente creditelor pe termen scurt acordate de !ncile
comerciale difer #n funcie de posi!ilitatea sau imposi!ilitatea rescontrii la
!anca central a titlurilor care concreti-ea- creditele respecti$eC #n ca-ul #n care
titlurile nu sunt primite la rescontul !ncii centrale "i* deci* au un %rad de
ne%ocia!ilitate redus* rata do!,n-ii este* de re%ul* mai mare.
De asemenea* creditele cu clau-a ram!ursrii anticipate* care* #n
ca-ul scderii ratei do!,n-ii* incum! un risc pentru creditor* au o do!,nd mai
mare dec,t creditele normale.
@n termeni %enerali se poate* a"adar* spune c principiul e%ali-rii
randamentelor %lo!ale permite #nele%erea faptului c orice de-a$anta5 de natur
nepecuniar tre!uie compensat printr<un a$anta5 #n ceea ce pri$e"te rata do!,n-ii.
:6
:a(itolul 0 RISCUL 8N ACTIGITATEA 7ANCAR
erformanele unei !nci depind #ntotdeauna de calitatea
mana%ementului* calitate care este e$aluat prin re-ultatele o!inute #n urma
deci-iilor mana%eriale. entru a a$ea performane* mana%ementul tre!uie s ai!
#n $edere urmtoarele elementeB
1. Sistem de informaii competiti$C
2. Selecia pieelor "i produselor potri$iteC
3. 6ecompensarea personalului !ncii #n funcie de performaneC
4. Cunoa"terea te0nicilor "i instrumentelor financiareC
5. 7estionarea financiar !unC
6. 4la!orarea de strate%ii ec0ili!rate pornind de la performanele anterioare.
Dup cum se "tie o!iecti$ul fundamental al mana%ementului este
ma1imi-area $alorii in$estiiei proprietarilor #n !anc. Deci rata de renta!ilitate
$a tre!ui sta!ilit la un ni$el care $a permite atin%erea o!iecti$ului fundamental.
Sta!ilirea ratei de renta!ilitate este str,ns le%at de e$aluarea
riscurilor pe care !anca este dispus s le %estione-e. Desi%ur* renta!ilitatea
cre"te prin asumarea unor riscuri mai mari* dar mana%erii prefer o!inerea unei
renta!iliti mari prin asumarea unor riscuri con$ena!ile.
@n procesul sta!ilirii ni$elului ratei de renta!ilitate* mana%erii #"i
pun #ntre!areaB c,t din fiecare tip de risc tre!uie asumat pentru a cre"te
renta!ilitatea S
6spunsurile la aceast #ntre!are sunt multiple* dificile "i
ine1acte. @nainte de a sta!ili ce riscuri tre!uie asumate* este esenial raportarea
!ncii la e$oluia $iitoare a factorilor de mediu "i e$aluarea efectelor acestor
e$oluii asupra ratei de renta!ilitate "i a riscului* plec,nd de la po-iia actual a
!ncii.
)nul financiar al !ncii #ncepe la 1 ianuarie "i se termin la 31
decem!rie.
Comitetul de Direcie asi%ur #ntocmirea #n termenul pre$-ut de
le%e a !ilanului "i a contului de profit "i pierderi pe care le pre-int* cu cel puin
o lun #nainte de data sta!ilit pentru "edina )dunrii 7enerale* Comisiei de
cen-ori* iar dup #nsu"irea de ctre ace"tia* Consiliului de )dministraie.
9ilanul* #mpreun cu raportul Comisiei de cen-ori* #nsu"ite de
Consiliul de )dministraie* $or rm,ne depuse #n copie la sediul central "i cel al
sucursalelor* #n cele 15 -ile care preced #ntrunirea )dunrii 7enerale* pentru a fi
cercetate de acionari.
Consiliul de administraie* #n termen de 10 -ile de la data )dunrii
7enerale* depune la or%anele de drept copii ale !ilanului "i contului de profit "i
pierdere.
Din !eneficiile !rute se $a reine #n fiecare an* #n $ederea formrii
fondului de re-er$* o parte care $a fi 0otr,t de )dunarea 7eneral* dar nu mai
mic de 10 H* p,n ce fondurile de re-er$ $or fi du!lul capitalului social.
De asemenea* din !eneficiul !rut se $a constitui fondul de de-$oltare
al !ncii #n limitele sta!ilite de )dunarea 7eneral.
9eneficiile nete* rmase dup constituirea fondului de risc "i a altor
fonduri* $or fi distri!uite pe !a-a apro!rii )dunrii 7enerale* su! form deB
a) Di$idende ce se acord acionarilor !nciiC
() /antieme pentru mem!rii Consiliului de )dministraieC
:7
) 7ratificaii ce se acord personalului !ncii* sta!ilite pe fiecare salariat*
de Consiliul de )dministraieC
d) )lte destinaii sta!ilite de )dunarea 7eneral.
C.1 'ndicatorii de (erforman bancar
rofitul este* #n final* scopul esenial al #ntreprin-torului !ancar* pe
care acesta #l urmre"te de<a lun%ul #ntre%ii sale acti$iti. rofitul tre!uie s fie
raportat la principalele lui determinante pentru a e$idenia interdependenele #n
e$oluia performanelor !ancare "i a pune #n lumin p,r%0iile de acionare pentru
#m!untirea acestora.
rofitul net se calculea- de la $eniturile !ancare !rute formate dinB
$eniturile din do!,n-i "i alte $enituri* din care se scad c0eltuielile aferente
do!,n-ilor pltite de !anc pentru sursele atrase "i c0eltuielile operati$e sau de
funcionare a societii !ancare respecti$e.
)cesta este profitul impo-a!il la care se aplic cota de impo-it pe
profit* o!in,nd impo-itul pe profitul societilor !ancare.
rofitul net $a fi e%al cu profitul impo-a!il din care se scade
impo-itul pe profit. rofitul net astfel calculat poate fi reparti-at su! form de
di$idende acionarilor* sau pentru alimentarea fondurilor !ancare 'profit
rein$estit(.
&rimea di$idendelor pentru o aciune K 'profit net ? profit
rein$estit( ; numrul de aciuni #n circulaie
6aportul dintre mrimea di$idendelor pentru o aciune "i $aloarea
nominal a unei aciuni repre-int rata di$idendului "i $aria- #n acela"i sens cu
$ariaia ratei renta!ilitii financiare. &rimea di$idendelor #ncasate de un
acionar depinde de rata di$idendelor "i de numrul de aciuni pe care le posed.
&a1imi-area $eniturilor #ncasate de acionari se poate reali-a de
!anc prin cre"terea ratei renta!ilitii financiare #n condiiile #n care se pstrea-
aceea"i structur a profitului net.
entru calculul indicatorilor se $a porni de la !ilanul simplificat* cu
date apro1imati$eB
SG&4
'&.. >4.(
)C/.E
SG&4
'&.. >4.(
)S.E
3.600.000 Disponi!iliti la alte
!nci "i numerar
5.250.000 Capital
4.:20.000 Credite acordate 2.520.000 Depo-ite ale
clienilor
3.120.000 )lte acti$e* din careB 600.000 < la $edere
1.300.000 < c0eltuieli 24.000 < pe termen
mi5lociu
120.000 )lte pasi$e* din
careB
113.000 < $enituri reali-ate
3.640.000 /+/)> )C/.E 3.640.000 /+/)> )S.E
Date suplimentare necesareB
- )cti$e sensi!ileB 1.43:.:23
- asi$e sensi!ileB 1.300.000
- Credite de calitate < medieB 1.7::.734
< superioarB 720.216
:3
'ndicatori ai rentabilitii bancare
a. 6ata rentabilitii financiare !66f"
4ste cea mai semnificati$ e1presie a profitului* care msoar
re-ultatele mana%ementului !ancar* #n ansam!lul su* "i arat* pentru acionari*
efectul an%a5rii lor #n acti$itatea !ancar.
'H( 100 _
.
1apital
+,t p0o<it
RR< =
rofitul net este considerat dup deducerea tuturor c0eltuielilor "i
ta1elor* iar capitalul este considerat ca sum a capitalului nominal* a profitului
nereparti-at "i a fondurilor de re-er$.
)cest indicator are o mare e1presi$itate* demonstr,nd prin el #nsu"i o
multitudine de aspecteB %radul de %enerare a profitului* eficiena operaional*
etc.
H 3 * 2 100 _
000 . 000 . 600 . 3
000 . 300 . 32
= = RR<
(. 6ata rentabilitii economice !6re"
4ste profitul la acti$e "i reflect efectul capacitii mana%eriale de a
utili-a resursele financiare "i reale ale !ncii pentru a %enera profit.
Se aprecia- c rata renta!ilitii este cea mai !un msur a eficienei
!ancare* pentru a e1prima direct re-ultatul* #n funcie de mana%ementul specific
al intermedierii !ancare* de optimi-are a operaiunilor acti$e* #n funcie de un
$olum de resurse date.
'H( 100 _
.
a1ti>,
+,t p0o<it
RR1 =
un ni$el de 1 H sau mai mare de 1 H este considerat po-iti$.
H :6 * 0 100 _
000 . 000 . 600 . 3
000 . 300 . 32
= = RR1
)ceast $aloare su! 1 H este mic "i se poate datora c0eltuielilor
efectuate pentru #nfiinarea "i utilarea !ncii.
. >fectul de (1r4hie
4ste un indicator de mare e1presi$itate pentru o !ancB repre-int
%radul #n care utili-area unor resurse suplimentare ser$e"te cre"terii renta!ilitii
capitalului propriu.
1apital
total, a1ti>,
Ep
.
=
)cest indicator $aria- proporional cu ponderea capitalului #n total
pasi$e !ancare. Cu c,t ponderea capitalului este mai mare* cu at,t riscul !ancar
este mai mic "i efectul de p,r%0ie de asemenea. @n condiiile #n care ponderea
capitalului este mai mic* riscul !ancar "i efectul de p,r%0ie sunt mai mari.
d. 6ata (rofitului !6(r"
&rimea acestui indicator depinde #n primul r,nd de raportul #ntre
$eniturile "i c0eltuielile !ancare* "i #n al doilea r,nd de structura $eniturilor "i
costurilor !ancare.
@n msura #n care tarifarea ser$iciilor !ancare se face e1plicit*
indicatorul poate fi calculat pe diferite %rupe de acti$iti !ancare.
6epre-int principalul indicator de anali-* #n ca-ul #n care se
urmre"te reducerea costurilor !ancare.
::
'H( 100 _
.
.
total, >,+itu0i
+,t p0o<it
Rp0 =
e. ?radul de utili&are a acti#elor !?F)"
&rimea acestui indicator depinde de mrimea ratei do!,n-ii pe pia
"i de structura acti$elor !ancare.
&a1imi-area indicatorului se reali-ea- pentru un ni$el dat al ratei
do!,n-ii prin cre"terea ponderii acti$elor ce aduc cele mai mari $enituri 'cele
mai renta!ile(.
)ceste acti$e sunt "i cele mai riscanteB cre"terea ponderii lor implic
"i o cre"tere a ni$elului de risc !ancar* cre"tere care nu poate fi nelimitat* pentru
c "i posturile de acti$ care nu aduc $enituri sunt necesare pentru desf"urarea
unei acti$iti !ancare normale.
100 _
At
*t
KUA =
unde Et K $enituri totale
)t K acti$e totale
:orelaia +ntre indicatorii de rentabilitate bancar
a) 66f K 66e _ 4p
() 66e K 6pr _ 7G)
100
C.2 6olul 4estiunii riscului bancar
8oiunea de risc poate fi definit ca un an%a5ament care poart o
incertitudine datorit pro!a!ilitii de c,"ti% sau pierdere.
6'S:FBB etimolo%ic* termenul pro$ine din latina A re<secare D care
#nseamn ruptur #ntr<un ec0ili!ru.
@n acti$itatea !ancar* asumarea riscurilor poate fi cercetat pentru
posi!ilele sale a$anta5e $iitoare* cum este ca-ul operaiunilor speculati$e pe
pieele financiare sau de sc0im!* dar "i a posi!ilelor pierderi impre$i-i!ile.
Cel mai adesea* riscurile !ancare sunt considerate din dou puncte de
$edere sensi!il diferiteB punctul de $edere teoretic "i cel practic.
)tunci c,nd definesc riscul "i %estiunea riscului* cei mai muli autori
se concentrea- asupra funciei clasice a !ncilor* de intermediere #n sfera
riscurilor financiare prin di$i-iunea acestoraC din acest punct de $edere este
tratat #ndeose!i pro!lema unor pierderi nepre$-ute la acti$ele !ancare* pierderi
cau-ate de riscuri de pia* de credit sau de lic0iditate.
)li autori se concentrea- asupra unor pierderi<poteniale sau
efecti$e<cau-ate de riscuri cu totul aleatoare "i necontrola!ile* ca de e1emplu
frauda* incendiul sau catastrofele naturale. Cei mai muli practicieni a!ordea- o
sin%ur %rup sau clas de riscuri* cel mai adesea su! aspectul te0nicilor de
%estiune "i doar foarte rar sunt anali-ate "i mecanismele de
transmisie;amplificare a riscului suportat de instituia financiar.
6iscul poate a$ea un impact considera!il asupra $alorii !ncii sau
instituiei financiare #n c0estiune* at,t un impact #n sine 'de re%ul su! forma
pierderilor directe suportate(* cat "i un impact indus* cau-at de efectele asupra
clientelei* personalului* partenerilor "i c0iar asupra autoritii !ancare.
)dopt,nd ca definiie standard pe cea lin%$istic* $om considera
drept risc pro!a!ilitatea de producere a unui e$eniment cu consecine ad$erse
pentru su!iect. @n acela"i conte1t* prin e1punere la risc $om #nele%e $aloarea
actual a tuturor pierderilor sau c0eltuielilor suplimentare pe care le suport
instituia financiar #n cau-. Din aceast definiie re-ult c e1punerea la risc
poate fi efecti$ sau potenial.
De"i perspecti$a celor mai mult anali-e !ancare asupra riscului este
#n%ust* se o!ser$ c acesta este %enerat de o mulime de operaii "i proceduri.
Cel puin #n domeniul financiar riscul tre!uie pri$it ca un con%lomerat sau
comple1 de riscuri* de cele mai multe ori interdependente prin aceea c pot a$ea
cau-e comune sau c producerea unuia poate %enera #n lan "i alte riscuri.
e tot parcursul acestei lucrri $om considera riscurile !ancare ca
fiind acele riscuri cu care se confrunt !ncile #n operaiile lor curente "i nu doar
riscurile specifice acti$itii !ancare clasice.
Ca a%eni care operea- pe di$erse piee financiare* !ncile se
confrunt "i cu riscuri ce nu le sunt specifice 'de e1emplu riscul $alutar(* dar pe
care tre!uie s le %estione-e.
@n %eneral* asumarea riscurilor este le%at de funcia de !a- pe care
o au !ncile #n economie* "i anume funcia de in$estiie. 9ncile in$estesc
resurse #mprumutate ? care sunt un multiplu su!stanial al propriului capital.
6ecuperarea cu #nt,r-iere a resurselor in$estite pro$oac o serie de de-ec0ili!re
la ni$elul !ncii care pot #m!rca diferite forme "i se pot alimenta reciproc.
erioada actual este denumit Yera mana%ementului de riscA #n
domeniul !ancar* iar mana%ementul riscului constituie o sarcina e1trem de
101
comple1 "i important a mana%ementului !ancar. De o!icei* asumarea unor
riscuri atra%e dup sine "i c,"ti%uri mai mari.
>iteratura de specialitate clasific riscurile specifice acti$itii
!ancare #n trei cate%oriiB
1) 6iscuri financiare
Sunt riscuri specifice operaiunilor de creditare* cele mai multe dintre
aceste riscuri fc,nd o!iectul unor re%lementri !ancare. Formele su! care se
manifest sunt urmtoareleB
6iscul de creditC
6iscul ratei do!,n-iiC
6iscul de lic0iditateC
6iscul de sc0im! $alutarC
6iscul insol$a!ilitii.
6iscurile financiare sunt strict le%ate de structura !ilanului conta!il
al !ncii* sunt foarte sensi!ile la de-ec0ili!rele care pot s apar #n compo-iia
resurselor "i plasamentelor !ncii.
6iscurile financiare sunt sin%urele riscuri care pot fi %enerate*
%estionate* amplificate sau eliminate de ctre mana%ementul !ancar.
2) 6iscuri comerciale
Sunt riscuri %enerate de inadapta!ilitatea !ncii la noile ser$icii "i
produse ca urmare a unui sla! ser$iciu de mar2etin% "i lipsa de talent mana%erial
pentru noile piee.
Formele su! care se manifest sunt urmtoareleB
a) Ri81ul -, p0o-u8 C 8,0>i1iu
4ste re-ultatul unei e$oluii nefa$ora!ile a $alorificrii unui produs
nou sau ser$iciu* ca urmare a lipsei de a!ilitate a !ncii pri$ind distri!uirea
produselor.
() Ri81ul -, pia7.
4ste efectul dependenei de pia a !ncii. Dac acesta nu este
Y#mpritD #ntre mai multe piee* renta!ilitatea !ncii este dependent direct de
e$oluia unei sin%ure piee.
) Ri81ul -, i:a;i+, 1o:,01ial.
Const #n percepia ne%ati$ a unei !nci de ctre clienii ei ca
urmare a unei caliti %enerale proaste de ser$ire a clienilor* tratament prost al
reclamaiilor clienilor culmin,nd cu articole de pres #n defa$oarea !ncii.
3) 6iscuri de mediu
Sunt riscuri asupra crora !anca fie nu are control* fie are un control
limitat. Formele su! care se manifest sunt urmtoareleB
- 6iscul de deficit ? produs de 0oi* sau fraud comis de
an%a5aii !nciiC
- 6iscul economic ? determinat de con5unctura economic
la ni$el naional "i re%ionalC
- 6iscul competiional ? determinat de similitudinea
produselor "i ser$iciilor oferite de celelalte !nci sau instituii financiareC
102
- 6iscul de re%lementare ? determinat de deci-iile luate de
autoritile !ancare* de cele mai multe ori #ntr<o manier nefa$ora!il
pentru !anc.
+ strate%ie !ancar performant tre!uie s cuprind at,t pro%rama*
c,t "i proceduri de %estionare a riscurilor !ancare care $i-ea-* de fapt*
minimi-area pro!a!ilitii producerii acestor riscuri "i a e1punerii poteniale a
!ncii. Susinem c este e$ident deoarece o!iecti$ul principal al acestor politici
este acela de minimi-are a pierderilor sau c0eltuielilor suplimentare suportate de
!anc* iar o!iecti$ul central al acti$itii !ancare #l repre-int o!inerea unui
profit c,t mai mare pentru acionari.
8umai c nu #ntotdeauna aceste dou o!iecti$e? cel %eneral "i cel
sectorial ?se afl #n concordan. S<ar putea ca #n anumite situaii* costul
implementrii "i e1ploatrii procedurilor care $i-ea- %estiunea riscurilor s fie
mai mare dec,t e1punerea potenial la risc. De aici re-ult c "i aceste pro%rame
tre!uie selectate #n funcie de criterii de eficien. @n alte ca-uri s<ar putea ca
strate%ia !ncii s implice asumarea unor riscuri sporite sau a unor riscuri noi.
@n acest ca- deci-ia tre!uie luat #ntotdeauna a$,nd #n $edere "i
c0eltuielile suplimentare necesare pentru asi%urarea unei protecii
corespun-toare "i pierderile poteniale mai mari. Dar dac deci-ia este de a"a
natur* atunci minimi-area riscurilor !ancare nu tre!uie #n nici un ca- s se
transforme #ntr<un o!iecti$ #n sine. De altfel o!iecti$ele mana%ementului !ancar
sunt treiB ma1imi-area renta!ilitii* minimi-area e1punerii la risc "i respectarea
re%lementrilor !ancare #n $i%oare.
Dintre acestea nici unul nu are un primat a!solut* una dintre sarcinile
conducerii !ncii fiind "i aceea de a sta!ili o!iecti$ul mana%erial central al
fiecrei perioade.
.mportana %estiunii riscurilor !ancare nu se re-um totu"i doar la
minimi-area c0eltuielilor. reocuparea permanent a conducerii pentru
minimi-area e1punerii la risc are efecte po-iti$e "i asupra comportamentului
salariailor* care de$in mai ri%uro"i "i mai con"tiincio"i #n #ndeplinirea sarcinilor
de ser$iciuC nu este de ne%li5at nici efectul psi0olo%ic de descura5are a unor
acti$iti frauduloase. 41istena unor pro%rame adec$ate pentru pre$enire "i
controlul riscurilor !ancare contri!uie "i la impunerea instituiei #n cadrul
comunitii !ancare* nu de puine ori e1istena unor astfel de pro%rame
condiion,nd admiterea sau participarea !ncii respecti$e la asociaii
inter!ancare '#ndeose!i de pli( sau o!inerea unor calificati$e superioare din
partea autoritii !ancare.
+ %estiune eficace a riscurilor !ancare #"i $a pune amprenta "i asupra
ima%inii pu!lice a !ncii. Clienii #"i doresc o !anc si%ur "i acionarii la fel.
Soliditatea unei !nci #i atra%e #ns pe deponeni #n condiiile #n care depo-itele
nu sunt asi%urate #n mod o!li%atoriu. Dac !ncile sunt o!li%ate s se asi%ure de
rspunderea ci$il fa de deponeni* atunci interesul acestora pentru ale%erea
celor mai si%ure instituii este diminuatC principalul criteriu de$ine renta!ilitatea
plasamentului. oate s apar atunci o selecie ad$ers pentru c este foarte
pro!a!il ca !ncile cu cele mai mari pro!leme* #n lips de lic0iditate* s acorde
cele mai ridicate do!,n-i. entru e$itarea acestei selecii ad$erse este prefera!il
ca asi%urtorul s perceap prime de asi%urare difereniate* mai ridicate pentru
!ncile cu o %estiune deficitar a riscurilor 'ca-ul S.G.).( astfel #nc,t s e1iste o
penali-are e1plicit pentru acestea.
103
C.3 >#oluia (reocu(rilor referitoare la 4estiunea riscurilor bancare
ro!lema %estiunii riscurilor nu a a$ut dintotdeauna pentru !nci
importana pe care o are #n pre-ent. e plan mondial* p,n #n anii I30* %estiunea
riscurilor !ancare se re-uma aproape e1clusi$ la %estiunea riscului de creditare*
#n relaiile cu clienii !ncii "i #n cadrul sistemului de pli. )cest fapt se datora
sta!ilitii relati$e a sistemului financiar "i a pieelor financiare. Sta!ilitatea ce a
caracteri-at acea perioad a fost re-ultatul aciunii a doi factori ma5oriB primul a
fost acela c riscurile efecti$e erau relati$ reduse* iar cel de<al doilea factor de
sta!ilitate l<au repre-entat mar5ele do!,n-ii relati$ mari.
Condiiile o!iecti$e care au %enerat acest climat de sta!ilitate au fost
#n primul r,nd condiiile de pia "i apoi cadrul le%islati$ de desf"urare a
acti$itii !ancare. Fluctuaiile ratei do!,n-ii pe pia nu erau foarte pronunate
'datorit* intre altele* "i politicii monetare duse de !ncile centrale #n
conformitate cu interesele imediate ale statelor de!itoare(* fluctuaiile cursurilor
$alutare erau controlate de mecanismul sistemului monetar internaional de la
9reton `oods* iar re%lementrile* practicile anticoncureniale de tip cartel "i
ineria deponenilor au contri!uit la limitarea concurenei pe piaa depo-itelor
!ancare* fapt ce a fcut ca ratele do!,n-ii la depo-ite s fie sc-ute "i relati$
sta!ile. &ar5ele su!staniale ale do!,n-ii puteau fi folosite pentru a amorti-a
"ocul fluctuaiei 'cel mai adesea ciclice(* a renta!ilitii plasamentelor "i pentru a
reconstitui fondurile !ancare fr a se apela la pia.
De la sf,r"itul anilor T70 insta!ilitatea de$ine o trstura a mediului
#n care operea- instituiile financiare. 4a este %enerat de un comple1 de
factori care $i-ea- acelea"i trei domenii. @n primul r,nd procesul inflaionist
%enerat de locurile petroliere a fcut ca fluctuaiile ratelor nominale ale
do!,n-ii s fie cele mai pronunate din acest secol.
+dat cu a!olirea sistemului de la 9retton `oods* fluctuaiile
cursurilor $alutare au de$enit semnificati$e "i au a5uns s ai! un efect
semnificati$ asupra performanelor %lo!ale ale clienilor "i ale !ncilor cu o
acti$itate internaional. @n al treilea r,nd* #ncep,nd cu anii I30* s<a intensificat
concurena #n cadrul sistemului financiar. rincipalele cau-e ale sc0im!rii
mediului concurenial au fostB suprimarea controlului asupra transferurilor
internaionale de capital* li!erali-area cadrului normati$ de desf"urare a
acti$itii !ancare "i apariia intermediarilor ne!ancari "i* #n cele din urm* noile
te0nolo%ii de comunicaii "i de prelucrare a datelor care au redus ineria clienilor
"i au sc0im!at structura costurilor !ancare #n fa$oarea celor fi1e 'determin,nd
$olumul de acti$itate sau cifra de afaceri s de$in e1trem de important pentru
acoperirea c0eltuielilor %enerale(.
Drept urmare* !ncile au suportat riscuri mai mari #n condiiile #n
care concurena le erodea- puternic mar5ele. )ceste condiii de operare au mrit
$ulnera!ilitatea !ncilor la "ocuri ne%ati$e succesi$e "i au dus la cre"terea*
pretutindeni #n lume* a numrului falimentelor !ancare. entru a supra$ieui "i
pentru a prospera* !ncile au asimilat noi instrumente "i te0nici de %estiune a
riscurilor. @n 6om,nia !ncile au de fcut fa tuturor acestor factori de
insta!ilitate financiar #ntru<un conte1t de insta!ilitate %eneral %enerat de
procesul de tran-iie. /ran-iia a #nsemnat pentru !ncile rom,ne"ti modificarea
statutelor ' le%ea permi,nd an%a5area #ntr<o %am lar% de operaii financiare(*
li!ertate #n ale%erea partenerilor interni "i e1terni* concurena din partea altor
104
instituii financiare 'fondurile de plasamente( "i a altor !nci 'rom,ne"ti* create
dup 1::0 "i strine(* reducerea refinanrii directe de ctre !anca central*
sc0im!area permanent a normelor prudeniale de ctre 986 "i deteriorarea
situaiei financiare a ma5oritii clienilor mari. @n aceste condiii* pentru
conducerea !ncilor* implementarea unor politici adec$ate de %estiune a
riscurilor de$ine o necesitate* ca "i asimilarea de ctre salariai a unor noi te0nici
"i instrumente de %estiune a riscurilor.
@n sectorul !ancar cre"terea a de$enit un atri!ut esenial al
performanei !ancare. 4a nu este un scop #n sine* ci este impus de renta!ili-area
in$estiiilor #n te0nolo%ii noi* posi!il doar #n condiiile a produciei de
mas b.rocesul de cre"tere #n sectorul !ancar are dou componenteB cre"terea #n
domeniul ser$iciilor !ancare tradiionale 'creditarea clienilor* efectuarea
$iramentelor* %estiunea patrimoniului ( "i cre"terea #n -ona noilor ser$icii
!ancare '%estiunea de tre-orerie* operaii pe piaa de capital* ser$icii informatice
"i de informare* asi%urri(. 4l este caracteri-at de faptul c are loc #ntr<un conte1t
concurenial "i are drept re-ultat prestarea de ctre instituia financiar a unei
%ame lar%i de ser$icii. Gnele dintre ele sunt noi "i personalul este lipsit de
e1perien* iar altele presupun operarea pe piee cu care !ncile nu sunt familiare
"i atunci personalul apare ca fiind lipsit de profesionalism.
)stfel ima%inea !ncilor pe pieele financiare tinde s fie una
deficitar* pentru c ele risc s fie tratate de ctre parteneri mai speciali-ai drept
con%lomerate formate la $oia #nt,mplrii* conduse de persoane i%norante #n noile
domenii "i incon"tiente de capacitatea net de c,"ti% sau riscurile specifice
'e1emplul !ncii 9arrin%Is(.
@n condiiile unui mana%ement corect* cre"terea operaiilor #n cele
dou arii mari ?ser$icii tradiionale "i ser$icii noi ? ar tre!ui s ai! un efect
siner%etic. @ns pierderile suportate de unii acionari "i $olatilitatea $eniturilor
duc la diminuarea $alorii de pia a !ncilor* ceea ce face e1trem de scump
procurarea de capital suplimentar 'necesar pentru protecia %eneral a instituiei
#n condiii de cre"tere(. Deoarece comunicarea !ncilor cu pu!licul "i c0iar cu
acionarii* #n ceea ce pri$e"te %estiunea riscurilor !ancare* este deficient '#n
6om,nia #n special(* piaa tinde s trate-e toate !ncile la fel. roasta %estiune a
c,tor$a !nci poate influena ne%ati$ "i ima%inea pu!lic a celorlalte.
@n conclu-ie* deoarece riscurile !ancare sunt o sursa de c0eltuieli
nepre$-ute* %estiunea lor adec$at poate sta!ili-a $eniturile #n timp* a$,nd rolul
unui amorti-or de "oc. @n acela"i timp* consolidarea $alorii aciunilor !ancare se
poate reali-a printr<o comunicare real cu pieele financiare "i implementarea
unor pro%rame adec$ate de %estiune a riscurilor !ancare. /oate !ncile "i
instituiile financiare tre!uie s<"i #m!unteasc #nele%erea "i practica %estiunii
riscurilor !ancare pentru a<"i putea %estiona cu succes diferite %ame de produse
#n anii I:0. Dac procesul de %estiune al riscurilor !ancare "i sistemul %lo!al de
mana%ement sunt efecti$e* atunci !anca $a a$ea succes. 9ncile pot %estiona cu
succes riscurile !ancare dac recunosc rolul strate%ic al %estiunii riscurilor* dac
folosesc paradi%ma de anali- "i %estiune #n $ederea cre"terii eficientei* dac
adopt msuri precise de adaptare a performanei la risc "i dac $or crea
mecanisme de raportare a performanei #n funcie de risc* pentru a se asi%ura c
in$estitorii #nele% impactul %estiunii riscului asupra $alorii firmei !ancare.
105
C.4 :lasificarea riscurilor bancare +n funcie de e8(unerea la risc
41punerea la risc a unei instituii financiare* de"i %enerat de acela"i
ansam!lu de acti$iti* poate fi pri$it din dou puncte de $edereB ca e1punere
inerent "i ca e1punere suplimentar sau su!iecti$.
Se poate spune astfel c 0i81u0il, pu0, se caracteri-ea- prin aceea c
e1punerea este %enerat de acti$itile "i procesele !ancare cu potenial de a
produce e$enimente care s se solde-e cu pierderi.
)stfel pot fi considerate fraudele #n efectuarea unor pli*
accidentarea #n cdere a unui client #ntr<una din a%eniile !ncii 'ce d na"tere
unei rspunderi ci$ile a !ncii( sau de%radarea mediului am!iant de ctre
o!iecti$e do!,ndite de !anc #n urma e1ercitrii unor drepturi de ipotec
'#nclcarea normelor de poluare( etc. >a r,ndul lor* riscurile pure se pot #mpri
#nB riscuri fi-ice* riscuri financiare* riscuri criminale "i frauduloase* riscuri de
rspundere.
Ri81u0il, <i6i1, se pot manifesta ca distru%ere a cldirilor* a$ariere a
cldirilor #n curs de construire* distru%ere a liniilor de telecomunicaii* a$ariere a
ma"inilor "i materialelor di$erse* distru%ere a materialului #n cursul transportului*
accidente de circulaie.
Ri81u0il, <i+a+1ia0, pot apare ca pierderi complete de date* pierderi
de cecuri #n curs de #ncasare* pierderi de efecte 'inclusi$ informatice(* distru%ere
a ar0i$elor* nerecuperare a pierderilor.
Ri81u0il, 10i:i+al, Di <0au-uloa8,9 ptrunderi #n fi"ierele informatice*
utili-area frauduloasa a mi5loacelor de plat* duplicarea "i contrafacerea crilor
"i a cecurilor* utili-area frauduloas a unei operaii de ctre teri* #ntocmirea
dosarului de credit pe !a-a de falsuri* toate tipurile de deturnri de fonduri
'inclusi$ informatice(* furt* deturnare de fonduri de ctre un salariat* !ancnote
false* atac armat* rpiri de persoane '#n timpul transportului(* furt #n urma lurii
unor ostatici la domiciliul unui salariat* t,l0rii 'furt din seifuri(* cereri de
rscumprare* furt de $alori pe parcursul transportului* furt de $alori la ali
prestatori.
Ri81u0i -, 0.8pu+-,0,9 nerespectarea normelor pri$ind desc0iderea de
conturi* pierderi de efecte #n contul clienilor* acti$iti proprii filialelor* punerea
#n discuie a mi5loacelor folosite* rspunderea cen-orilor* erori de %estiune a
conturilor "i ser$iciilor de fructificare a economiilor* erori de ordin !ursier #n
operaiile cu titluri* pierderi de cecuri returnate de a%enii* acordri a!u-i$e de
credite* suspendri a!u-i$e de credite* %re"eli de consultan #n in%ineria
financiar.
entru cea de<a doua cate%orie* 0i81u0il, lu10ati>, 8au 8p,1ulati>,/
e1punerea este %enerat de #ncercarea de a o!ine profit mai mare. )ceast
e1punere poate %enera "i c0eltuieli suplimentare* deci 'potenial( "i pierderi.
C0eltuielile suplimentare pot re-ulta din credite neram!ursate la scaden*
pierderi la portofoliul de titluri sau o structur defectuoas a acti$elor !ancare.
Demarcaia dintre cele dou tipuri de riscuri nu este net* dup cum $om o!ser$a
#n urmtorul ta!elB
/ipuri de
riscuri
Speculati$' pierdere ; c,"ti%( ur 'doar pierdere(
iaa )facere >ic0iditate erforman @nt,mplare
106
Cate%orie de
riscuri
<titluri
<mrfuri
<$alute
<strate%ii
<or%ani-are
<personal
<te0nolo%ie
<ima%ine "i mar2etin%
<piee
<companii
<contrapartida
<asi%urare
'o!li%aii(
<acti$e "i
pa%u!e
<$ia "i
sntate
Cau-e
principale
<modificri ale
raportului cerere;
oferta <condiiile
de pia anticipate
<aprecierea mana%erial
<informarea limitat
<aciunile concurenei
<modificarea ne$oilor
consumatorilor
<restricii de
capacitate
'$olum(
<cderea
sistemelor
<informarea
ine%ala
<erori ale an%a5ailor
sau furt
<aciunile
conducerii
<e"ecul #n afaceri
<#m!oln$irea
an%a5ailor
<catastrofe
naturale
<accidente
Consideraii de for ma5or olitica economic* re%lementri "i alte acte normati$e
C.5 :lasificarea riscurilor bancare +n funcie de caracteristica bancar
+ alt clasificare a riscurilor !ancare este cea care are la !a- %ama de
operaii !ancare ce pot %enera riscuri "i forma acestor riscuri.
@n urmtorul ta!el $om pre-enta o clasificare succint a principalelor
tipuri de riscuri asumate de o !anc uni$ersal #n desf"urarea operaiilor propriiB
riscuri financiare asumate #n %estiunea !ilanului* riscuri de prestare caracteristice
pentru sfera ser$iciilor !ancare "i riscuri am!ientale care sunt %enerate de
operarea !ncii #ntr<un mediu concurenial strict re%lementat de autoritatea
!ancar "i #ntr<un spaiu economic caracteri-at de propria sa dinamic.
Ca!a%e!i#%ia (ana!a 6!u$a de !i# Ti$u& de !i#
+peraii !ilaniere Financiar
6isc de creditare 6isc de lic0iditate 6isc de pia
6isc de faliment
Ser$icii !ancare De prestare
6isc operaional 6isc te0nolo%ic 6isc al
produselor noi 6isc strate%ic
Cadrul de acti$itate )m!iental
6isc de frauda 6isc economic 6isc
concurenial 6isc le%al
107
0...1 Clasificarea riscurilor !ancare #n funcie de cau-a "i forma lor.
Ri81u0il, <i+a+1ia0, pot fi considerate drept cel mai important %rup de
riscuri !ancare* dat fiind c proasta lor %estiune produce cele mai multe falimente
!ancare. @n acest %rup de riscuri se includeB
6iscul de creditare* denumit "i risc de insol$a!ilitate a de!itorilor* risc de
neram!ursare sau risc al deteriorrii calitii acti$elor !ancare '#n condiiile #n
care alte acti$e au o pondere redus #n !ilanul !ncii(. 41prim
pro!a!ilitatea #ncasrii efecti$e* la scaden* a flu1ului de $enituri anticipat
'capital a$ansat plus do!,n-i(C
6iscul de lichiditate sau riscul de finanare. 41prim pro!a!ilitatea finanrii
efecti$e a operaiilor !ancare. entru cei care au #mprumutat !anca* poate
apare ca risc de creditare* dar aceasta este doar o component a saC
6iscul de (ia sau de $ariaie a $alorii acti$elor financiare apare ca risc de
$ariaie a ratei do!,n-ii* risc $alutar "i risc de $ariaie a cursului acti$elor
financiare. 41prim pro!a!ilitatea ca o $ariaie a condiiilor de pia s
afecte-e ne%ati$ profitul !ancarC
6iscul de faliment* riscul de capital sau riscul de #ndatorare e1prim
pro!a!ilitatea ca fondurile proprii ale !ncii s fie insuficiente pentru a
acoperi pierderile re-ultate din acti$itatea curent "i ca aceste pierderi s
afecte-e #n mod ne%ati$ plasamentele creditorilor !ncii.
@ntre toate aceste %rupe de risc se e1ercit o interaciune permanent*
deoarece ele e1prim doar aspecte diferite ale aceluia"i potenial risc ?
operaiunile !ancare curente. )"a* spre e1emplu* o e1punere real e1cesi$ la
riscul de creditare poate %enera un risc de lic0iditate* dac !anca nu are suficiente
acti$e lic0ide pentru a face fa o!li%aiilor sale scadente fr aportul sumelor
re-ultate din ram!ursarea creditului primit de ctre client. 6iscul de lic0iditate* la
r,ndul su* poate %enera risc de faliment dac !anca nu #"i poate procura rapid
resursele deficitare. 9a mai mult* #n sistemul !ancar* pro!lemele cu care se
confrunt o !anc pot afecta ne%ati$ "i !nci partenere 'creditoare fa de ea(
e1ist,nd un permanent pericol de conta%iune. )cest risc specific ansam!lului
!ncilor este numit "i risc sistemic "i %estionarea lui este asi%urat de ctre !anca
central. )ceasta nu #nseamn #ns c fiecare !anc nu tre!uie s urmreasc #n
permanen soliditatea partenerilor si* #n !a-a tuturor informaiilor de care poate
dispune.
6iscurile de (restare sunt asociate operaiilor din sfera ser$iciilor
financiare. Grmtoarele tipuri de riscuri sunt cuprinse aiciB
6iscul o(eraional sau riscul de sarcin e1prim
pro!a!ilitatea ca !anca s de$in incapa!il s mai asi%ure
ser$irea clienilor #ntr<un mod renta!il. Sunt astfel importante at,t
oferta de ser$icii* c,t "i capacitatea conducerii de a e$alua "i
controla c0eltuielile %enerate de prestarea acestor ser$iciiC
6iscul tehnolo4ic este asociat calitii "i structurii ofertei
de produse financiare care au "i ele un ciclu de $ia propriu "i
tind s fie #nlocuite de produse mai performante. )le%erea
incorect a momentului scoaterii de pe pia a unui produs sau a
momentului introducerii unuia nou poate %enera pierderi
semnificati$e "i e1ist #n permanen riscul ca momentul ales s
nu fie cel mai adec$at din punct de $edere al ma1imi-rii
profitului !ancarC
103
6iscul (rodusului nou este asociat ino$rilor #n sfera
produselor financiare. 41prim pro!a!ilitatea cumulat a
producerii mai multor e$enimente ad$erse* precumB situarea
cererii su! ni$elul anticipat* dep"irea ni$elului planificat al
costurilor specifice* lipsa de profesionalism a ec0ipei mana%eriale*
etc.C
6iscul strate4ic e1prim pro!a!ilitatea de a nu ale%e
strate%ia optim #n condiiile date. 4l este inerent oricrei selecii
de piee* produse "i -one %eo%rafice pe care o implic definirea
strate%iei !ncii #ntr<un mediu comple1.
7rupa riscurilor ambientale cuprinde o clas de riscuri cu un puternic
potenial de impact asupra performanei !ancare* dar asupra crora !anca are* #n
cel mai !un ca-* un control limitat. @n esen aceste riscuri e1prim pro!a!ilitatea
ca o sc0im!are ad$ers de mediu s afecte-e ne%ati$ profitul !nciiB
6iscul de fraud este un risc de ordin intern ce a fost inclus #n aceast %rup
deoarece pentru !anc* pri$it ca entitate* actele "i mai ales inteniile
salariailor repre-int o $aria!il e1tern %reu controla!ila. 6iscul de fraud
este un risc de ordin intern "i e1prim pro!a!ilitatea comiterii unor furturi sau
a unor alte acte contrare intereselor !ncii de ctre an%a5aii acesteia.
Fraudele pot afecta sensi!il renta!ilitatea !ncii* atunci c,nd nu pot fi
detectate din $reme "i recuperateC
6iscul economic este asociat e$oluiei mediului economic #n care acionea-
!anca "i clienii acesteia. Se poate manifesta la ni$el sectorial* re%ional*
naional sau internaional. 41prim pro!a!ilitatea diminurii performanei
!ncii ca urmare a unei e$oluii ad$erse a condiiilor de mediu. )cestea
influenea- calitatea plasamentelor* $olatilitatea resurselor "i potenialul de
riscC
6iscul concurenial e1prim pro!a!ilitatea reducerii profitului #n condiiile
modificrii raporturilor de pia #n defa$oarea !ncii. 4l este inerent
acti$itii !ancare deoarece ma5oritatea produselor financiare oferite pe pia
de o !anc sunt oferite "i de alte instituii financiare.
6iscul le4al reflect faptul c !ncile tre!uie s opere-e #n conte1tul sta!ilit
de re%lementrile le%ale #n $i%oare* c0iar dac acestea le creea- un
de-a$anta5 competiti$ fa de alte instituii financiare concurente. Gn alt
aspect al acestui risc este acela c e1ist o permanent incertitudine at,t #n
ceea ce pri$e"te e$oluia $iitoare a cadrului normati$ de desf"urare a
acti$itii !ancare* c,t "i referitor la momentul implementrii unor noi
re%lementri.
Ca inciden "i amploare a pierderilor pe care le %enerea-* riscurile
cuprinse #n prima %rup sunt de departe cele mai semnificati$e pentru !nci* "i de
aceea %estiunea lor poate aduce un plus semnificati$ de soliditate !ncii. @n
urmtorul ta!el $om pre-enta principalii indicatori "i te0nicile de %estiune pentru
e$aluarea "i controlul riscurilor financiare.
7rupa de risc
financiar
.ndicatori tradiionali .ndicatori o!iecti$i /e0nici de %estiune
10:
6isc de creditare
C!edi%eBA%i3e
C!edi%e a&i%a%e
/edieBTo%a& !edi%e
*ie!de!i !edi%eB
To%a& !edi%e
Re2e!3eBC!edi%e
Conen%!a!ea !edi%e&o!
C!e-%e!ea !edi%e&o!
*onde!ea
</$!u/u%u!i&o!
in%e!(ana!e
Re2e!3eBC!edi%e de
a&i%a%e /edie
Ana&i2a !edi%e&o!
Dou/en%a!ea !edi%e&o!
Con%!o&u& !edi%e&o!
E3a&ua!ea !i#u!i&o! #$eia&e
6isc de lic0iditate
C!edi%eBDe$o2i%e
A%i3e
&i+ideBDe$o2i%e
C!edi%e in%e!(ana!e
on%!a%a%e
Co#%u& !e#u!#e&o!
</$!u/u%a%e
A%i3e &i+ide
8/$!u/u%u!i B De$o2i%e
*o2i.ia &i+idi%".ii
*&anu& de &i+idi%a%e
Mode&e o#%BE3a&ua!e
De23o&%a!ea !e#u!#e&o! de
finan.a!e
6isc de pia
6!adu& de
#en#i(i&i%a%e
7!e-a'1a$>u&ui)
7!e-e&e 1!u$a%e
Du!a%a
7!e-e&e dina/ie
6e#%iunea (!e-ei dina/ie
Ana&i2a du!a%ei
6isc de capital
Ca$i%a& #oia&B
De$o2i%e Ca$i%a&
#oia&B A%i3e
Fondu!i (ana!eB
A%i3e
A%i3e !i#BCa$i%a& #oia&
Dina/ia a%i3e&o!
!e&a%i3 &a dina/ia
a$i%a&u&ui #oia&
*&anifia!ea nee#a!u&ui a$i%a&
Ana&i2a !e-%e!ii $o#i(i&e
*o&i%ia de di3idende
Ca$i%a&i2a!ea fun.ie de !i#
.ndicatorii "i te0nicile de %estiune a riscurilor financiare.
Ri81ul -, 10,-ita0, este asumat de toate !ncile "i poate %enera
pro!leme serioase dac e1punerea la risc este su!stanial. .ndicatorii tradiionali
sunt mai puin folosii deoarece ei afectea- ne%ati$ renta!ilitatea !ncii. 4i se
pot do$edi utili #n anali-e temporale "i comparaii inter!ancare. .ndicatorii
o!iecti$* monitori-ai atent* pot semnali-a #n a$ans apariia unor pro!leme pe
parcursul procesului de creditare* mai ales dac limitele sunt dep"ite pentru mai
muli dintre ei.
.ndicatorii tradiionali ai 0i81ului -, li1Hi-itat, tind s se concentre-e
asupra lic0iditii acti$elor !ancare. .ndicatorii o!iecti$ urmresc #ndeose!i
e$oluia corelat a acti$elor lic0ide "i a pasi$elor imediate. Din practic re-ult
c cel mai !un este indicatorul deri$at ce raportea- diferena dintre acti$ele
lic0ide "i #mprumuturi' de pe pia "i de la !anca Central( la o mrime care s
repre-inte ne$oile poteniale de lic0iditate 'de e1emplu depo-itele $olatile(.
6iscul >a0ia7i,i 0at,i -o45+6ii p, pia7. este msurat tradiional prin
%radul de sensi!ilitate 'relati$( sau %ap 'a!solut(. rincipalele nea5unsuri ale
acestor indicatori sunt %enerate de %reutatea ale%erii scadenei de folosit drept
criteriu pentru sensi!ilitate* precum "i de neluarea #n considerare a efectelor pe
care $ariaia ratei do!,n-ii le are asupra $alorii actuale a plasamentelor.
.ndicatorii clasici ai 0i81ului -, 1apital sunt indicatori relati$i prin
care se poate determina $aloarea raportului dintre diferite cate%orii de
110
acti$e;pasi$e "i capital. )ce"ti indicatori sunt statici "i nu pun #n e$iden
diferenele referitoare la riscul diferitelor plasamente. 9a mai mult* folosesc
$alori din conta!ilitate pentru elemente* #n $aloarea de pia a acestora. )ceste
nea5unsuri sunt compensate de indicatori mai noi care in cont "i de elementele
din afara !ilanului "i de %radul diferit de risc.
C.? :lasificarea riscurilor +n funcie de alocarea lor +n cadrul sistemului
financiar
Din acest punct de $edere riscurile apar ca di$ersifica!ile sau
nedi$ersifica!ile. 6iscurile -i>,08i<i1a4il, sunt acele riscuri care a5un% s fie
relati$ nesemnificati$e atunci c,nd sunt com!inate suficient de multe po-iii
' !ilaniere( pentru c le%ea numerelor mari s fie acti$at. ro!lema principal
este c niciodat nu putem spune ce #nseamn Asuficient de multe po-iiiD* dar
este demn de reinut faptul c putem reduce e1punerea %lo!al a unei !nci la un
anume tip de risc* mrind suficient numrul operaiilor "i partenerilor suscepti!ili
a %enera acel risc.
Ri81u0il, +,-i>,08i<i1a4il, sunt cele care rm,n relati$ semnificati$e
ca e1punere* c0iar "i dup ce toate posi!ilitile de a folosi le%ea numerelor mari
au fost e1ploatate. @n practic orice po-iie ' !ilanier sau e1tra!ilanier(
comport de re%ul at,t elemente di$ersifica!ile c,t "i elemente nedi$ersifica!ile.
Spre e1emplu* riscul de neram!ursare a unui #mprumut contractat de ctre un
client la !anc are o component nedi$ersifica!il ? cea %enerat de riscul
economic* de incertitudinea intrrii #n urmtoarea fa- a ciclului economic ? "i o
component di$ersifica!il* specific fiecrui client. Cu c,t !anca are mai muli
de!itori "i cu c,t $aloarea creditelor acordate fiecruia dintre ei este mai redus
relati$ la capitalul !ncii* cu at,t mai redus $a fi "i pro!a!ilitatea ca
neram!ursarea unuia dintre aceste credite s cree-e !ncii pro!leme de lic0iditate
sau de capital.
6iscurile nedi$ersifica!ile au puini factori determinani* #n esen
$aria!ile preB rate ale do!,n-ii* cursuri $alutare* preuri ale materiilor prime*
indicatori macroeconomici. #n fond* aceste $aria!ile sunt endo%ene cci reflect
$ariaii ale preferinelor consumatorilor* sc0im!ri de te0nolo%ie* politici
%u$ernamentale. Din punctul de $edere al %estiunii riscurilor* sursa lor e1act
este mai puin important dec,t canalul de transmisie care este preul.
Sistemul financiar ' ansam!lul instituiilor* instrumentelor "i pieelor
financiare( are un rol important la ni$el macroeconomic #n ceea ce pri$e"te
alocarea eficient a riscurilor #n cadrul sistemului economic. /eoretic un
mecanism de alocare eficient a riscului se poate construi pornind de la un sistem
de piee directe "i fr un apel la instituiile financiare. )ceast construcie este
foarte solid doar #n lipsa pro!lemelor reale de informare 'acces la informaie( a
costurilor tran-acionale "i a altora asemenea. @n realitate* odat ce structura
in$estiiilor reale "i renta!ilitatea acestora au fost sta!ilite* sistemul financiar
poate doar s aloce riscurile inerente acestei structuriC el nu poate nici ani0ila
riscuri date 'nedi$ersifica!ile( nici crea altele noi.
Din punct de $edere al %estiunii riscurilor !ancare* o protecie
specific se poate concepe doar #n ca-ul riscurilor di$ersifica!ile. Dac definim
riscul ca fiind pro!a!ilitatea de producere a unui e$eniment incert pentru care
este cunoscut repartiia efectelor producerii lui sau pentru care aceasta poate fi
apro1imat prin studiul efectelor aleatoare de5a produse* atunci incertitudinea
'a!solut( este asociat e$enimentelor pentru care repartiia efectelor este
complet necunoscut.
111
@n ca-ul riscurilor* protecia se asi%ur prin %estiunea unor te0nici "i
instrumente specifice 'riscuri di$ersifica!ile( "i prin capital 'riscuri
nedi$ersifica!ile(. .ncertitudinea necesit #ntotdeauna un capital suficient "i nu
poate fi %estionat prin te0nici specifice. )ceast ultim remarc este demn de
reinut cci #n cea mai mare parte a acestei lucrri ne $om concentra asupra unor
modaliti de %estiune specifice care pot fi folosite cu succes doar pentru riscuri
di$ersifica!ile. entru a asi%ura protecia !ncii #n ca-ul riscurilor
nedi$ersifica!ile "i al incertitudinii pure* nimic nu poate #nlocui capitalul !ancar
"i nici o te0nic sau instrument* oric,t de sofisticate* nu pot asi%ura o protecie
suficient.
112
C.F ?estiunea 4lobala a riscurilor bancare
De re%ul* pro!lema %estiunii riscurilor !ancare este a!ordat dintr<o
perspecti$ #n%ust* pentru tipuri de riscuri specifice. )ceasta deoarece riscurile
!ancare sunt di$erse "i comple1e. 8u tre!uie uitat faptul c pentru toate aceste
riscuri e1punerea este a !ncii "i c* #n plus* multe riscuri sunt interdependente.
7estiunea %lo!al a acestor riscuri se impune ca o necesitate "i tre!uie or%ani-ata
la ni$elul central al !ncii.
+ %estiune %lo!al adec$at a riscurilor tre!uie s asi%ure !ncii
capacitatea de a identifica "i aprecia riscurile !ancare* de a le controla* de a le
elimina sau e$ita "i de a le finana. )lte prioriti de a$ut #n $edere se refer la
anticiparea pierderilor* constituirea re-er$elor* transferul e$entual al riscurilor
'asi%urare(* inte%rarea %estiunii riscurilor !ancare #n sistemul %lo!al de %estiune
al !ncii.
4tapele procesului de %estiune %lo!al a riscurilor !ancare pot fi
re%site "i #n %estiunea riscurilor indi$iduale* doar c la ni$el %lo!al toate au un
caracter o!li%atoriu. @n succesiunea lor lo%ic aceste etape sunt urmtoareleB
identificarea "i e$aluarea riscurilor* controlul riscurilor* eliminarea;e$itarea
riscurilor "i finanarea riscurilor.
C.D 'dentificarea i e#aluarea riscurilor bancare
.nte%rarea e$alurii riscurilor #n planificarea strate%ic a !ncii $a
asi%ura %estiunii riscurilor !ancare $i-i!ilitatea necesar "i focali-are strate%ic.
6iscul este o component esenial a profilului unei instituii financiareC de aceea
e$oluia ulterioar a strate%iei "i or%ani-rii !ancare $or fi afectate dac profilul
risc actual "i de perspecti$ nu sunt luate #n considerare.
entru a inte%ra identificarea "i e$aluarea riscurilor !ancare #n
procesul de planificare* !anca tre!uie s<"i identifice mai #nt,i principalele linii
de acti$itate. + linie de acti$itate include uniti "i proceduri.
Gnitile cuprinse #ntr<o linie de acti$itate au un set inte%rat de
sisteme de li$rare a produselor "i piee consacrate. rocedurile includ at,t
ansam!lul sarcinilor asociate li$rrii produselor pe pia c,t "i sarcinile asociate
acti$itilor au1iliare.
rocesul de %estiune a riscurilor #ncepe prin descifrarea profilului risc
al diferitelor %ame de produse !ancare pentru principalele acti$iti !ancare.
)poi acestea tre!uie comparate cu profilul risc al !ncii. Dac profilul risc al
!ncii este mai puin #ndr-ne dec,t suma profilurilor risc identificate* atunci
con%lomeratul !ancar '!anca #n ansam!lul su(* are o $aloare siner%etic*
po-iti$ pentru acionari.
entru a identifica "i e$alua ni$elul de risc al unei %ame de produse
!ancare sau al unei acti$iti !ancare* mana%erii tre!uie s identifice toate
situaiile semnificati$e care pot %enera o pierdere financiar.
&ana%ementul poate reali-a acest lucru prin ela!orarea unor scenarii
de pierdere pentru acti$itile* tran-aciile "i interfeele !ancare. C,nd ela!orm
profilul risc este util s se aloce e1punerile risc diferitelor componente ale
riscului. De asemeni tre!uie s identificm frec$ena "i mrimea pierderilor care
pot fi %enerate de e1puneri. Frec$ena se refer la numrul de apariii al
e$enimentelor asociate unei e1puneri pe parcursul ori-ontului de planificare.
113
7ra$itatea pierderilor msoar impactul financiar care re-ult din producerea
e$enimentelor asociate e1punerii la risc.
Gn mana%er poate do!,ndi o !un perspecti$ asupra ni$elului
riscului asociat unei anumite e1puneri com!in,nd frec$ena cu amplitudinea
riscului. Deoarece o anumit e1punere poate %enera riscuri de mai multe feluri*
ni$elul de risc tre!uie a%re%at pentru fiecare e1punere "i pentru fiecare cate%orie
de risc pentru a identifica profilul risc al unei uniti !ancare.
&etodolo%iile de identificare "i e$aluare a riscurilor pot asi%ura o
estimare efecti$ "i eficient a profilului risc pentru sucursale* filiale* a%enii "i
#ntrea%a !anc. @n lipsa unei a!ordri sistematice a e$alurii riscului* u"or de
implementat* o !anc nu dispune de nici un mi5loc de a<"i reduce c0eltuielile
le%ate de riscuri printr<un control mai ri%uros "i o finanare adec$at a riscurilor.
@n plus este dificil pentru o !anc s determine $eniturile corectate #n funcie de
risc pentru o %am de produse !ancare sau o acti$itate "i s transmit pieei
financiare riscul produs propriu "i eficacitatea mana%ementului riscurilor
!ancare.
C.C :ontrolul riscurilor
+!iecti$ul controlului riscurilor este de a minimi-a c0eltuielile
asociate riscurilor pentru toate e1punerile care au fost identificate* dar nu e$itate
sau eliminate. Dup ce au fundamentat profilul risc al unitii lor !ancare*
mana%erii tre!uie s identifice "i s e$alue-e acti$itile de control al riscurilor
e1istente din punct de $edere al e1punerii "i ni$elurilor de risc identificate*
pentru fiecare cate%orie de riscuri.
entru a controla riscul de pia* o !anc poate a$ea #n $edere mai
multe te0nici de %estiune a !ilanului sau de di$ersificare a portofoliului. @ntre
modalitile de a %estiona riscul de lic0iditate se #nscriu "i titulari-area unor
credite sau cre"terea frec$enei ne%ocierilor. @n domeniul riscului operaional
!anca poate #m!unti controalele #n domeniul calitii produselor !ancare* pe
l,n% %estiunea creditelor "i anali-a creditelor neperformante.
C.1A >liminarea C e#itarea riscurilor
/re!uie su!liniat importana primei etape de identificare "i e$aluare
a riscurilor. 4ste dificil de eliminat sau e$itat un risc daca el nu a fost identificat
"i cuantificat corespun-tor. 6iscul poate fi eliminat prin #ndeprtarea cau-ei care
#l produce. @n %eneral* mana%erii pot face acest lucru prin reproiectarea
acti$itilor asociate "i a Flu1urilor de +peraii. &ai recent* #ns* !ncile au
adoptat soluii mai radicale* elimin,nd complet %amele de produse pe care le
aprecia- e1trem de riscante. &ana%erii !ancari* a cror e1perien este le%at de
acti$itile !ancare comerciale* reacionea- la pierderi care apar #n acti$iti
despre care nu "tiu multe* ca* de e1emplu* #n domeniul operaiilor cu instrumente
deri$ate 'contracte la termen "i cu opiuni( prin suprimarea acestor acti$iti.
4liminarea "i e$itarea riscurilor poate a$ea un efect asupra reducerii
costurilor totale ale !ncii* costuri asociate riscurilor dac !anca a apreciat corect
c0eltuielile asociate riscurilor "i $eniturile a5ustate #n funcie de risc asociate
fiecrei %ame de produse sau acti$iti. )ltfel s<ar putea ca mana%ementul s
reduc $aloarea aciunilor prin eliminarea unor acti$iti care ar fi putut produce
#n timp $enituri fa$ora!ile a5ustate #n funcie de risc.
114
115
C.11 Finanarea riscurilor
Din punct de $edere al %estiunii riscurilor !ancare* finanarea
riscurilor !ancare presupune at,t acoperirea riscurilor 'prin re-er$e %enerale sau
specifice(* c,t "i transferul riscurilor 'prin asi%urare sau operaii cu instrumente
deri$ate(. )coperirea riscurilor funcionea- cel mai !ine #n ca-ul unor riscuri a
cror frec$en "i amplitudine a e1punerii sunt foarte pre$i-i!ile sau atunci c,nd
nu e1ist asi%urri pe pia. /ransferul riscului este mai adec$at atunci c,nd
e1punerea nu este foarte pre$i-i!il sau atunci c,nd %ra$itatea potenial a
pa%u!elor este catastrofal.
@n conclu-ie* transferul riscurilor este foarte dificil dac nu e1ist
piee de asi%urri con$enionale. Dac rm,n riscuri mari care nu pot fi nici
acoperite 'reinute( nici transferate* pentru mana%er este foarte dificil s
foloseasc controlul riscurilor pentru a le elimina sau e$ita. @n ultim instan
mana%erii !ancari tre!uie s fie capa!ili s identifice "i s e$alue-e %radul de
risc. Doar riscurile neidentificate sunt reinute din i%noranta.
C.12 )co(erirea !reinerea" riscurilor
6iscul poate fi acoperit at,t printr<un pro%ram formal de finanare*
ela!orat pe !a-a pro%no-elor pri$ind pierderile anticipate* c,t "i prin prele$ri
pentru fondurile de re-er$ pentru pierderi din creditare. @n plus* !ncile pot
acoperi riscuri #n afara unor pro%rame formale de finanare* dac trec pierderile
pe c0eltuieli sau le acoper din capital* #n msura #n care aceste pierderi se
produc. )ceste pro%rame de tip TIpaM ? as Mou ?%oII %enerea- #n mod ine$ita!il
un anumit %rad de incertitudine asociata $eniturilor "i o cerere incert de capital
!ancar. e de alt parte* e1istena pro%ramelor formale autofinanate repre-int
un mesa5 pentru pieele financiare* cci presupune identificarea "i e$aluarea
riscurilor* precum "i reducerea %radului de incertitudine #n ceea ce pri$e"te
$eniturile $iitoare.
6einerea riscurilor tre!uie s se fac pe !a-a urmtoarelor dou
criteriiB acoperirea unor familii de riscuri "i e1istena unei !a-e proprii de date
statistice referitoare la frec$ena "i amploarea riscurilor. @n lipsa acestor condiii*
riscurile nu pot fi autofinanate #n mod corect.
116
C.13 Transferarea riscurilor
/ransferarea riscului este mult mai eficace atunci c,nd frec$ena "i
%ra$itatea sunt specifice unor riscuri catastrofale "i atunci c,nd riscurile nu pot fi
identificate "i e$aluate precis.
Structura unui pro%ram de asi%urare pentru o !anc se poate face
a$,nd #n $edere urmtoarele trei posi!ilitiB
< 8e%ocierea centrali-at cu limitarea numrului de polie de tipul TI toate
riscurile* mai puincIIC
< 8e%ocierea descentrali-at* poliele fiind #nc0eiate separatC fie de fiecare
unitate cu personalitate 5uridic* fie dup criteriul teritorialitii 'al -onei de
operare(C
< ro%rame specifice pentru diferite acti$iti !ancare.
De"i transferarea riscurilor poate fi eficient* ea tre!uie s fie ultimul
dintre elementele luate #n considerare de paradi%ma %estiunii riscurilor !ancareC
oricum* practica curent face ca transferarea riscului s fie prima si* adesea*
sin%ura modalitate de a!ordare a %estiunii riscurilor !ancare.
Strate%ia ordinar ar tre!ui s fieB transferul riscurilor %ra$e "i
reinerea riscurilor frec$ente.
&ana%ementul riscurilor !ancare ar tre!ui s fie una dintre
componentele sistemului %lo!al de mana%ement !ancar. Gn !un mana%er #n
pro!leme de risc $a o!ser$a "i folosi felul #n care %estiunea riscurilor !ancare
interacionea- cu alte componente ale sistemului mana%ementului !ancar. rin
implementarea %estiunii riscurilor !ancare ca o component $ital a sistemului
%lo!al de mana%ement !ancar* conducerea !ncii poate comunica pieelor
financiare eficacitatea sa #n %estiunea !ncii pentru a produce efecte de siner%ie.
C.14 ?araniile creditelor bancare
0.1%.1 8oiunea* clasificarea "i rolul %araniilor.
6iscul neram!ursrii creditelor poate fi diminuat pe !a-a unui
instrument 5uridic tradiionalB %arania. 9anca nu #"i poate permite s apele-e* #n
ipote-a incidentelor #n restituirea creditului* doar la %a5ul %eneral al creditorilor
c0iro%rafari* care ofer tuturor creditorilor o e%al $ocaie la distri!uirea
emolumentului urmririi silite a a$erii de!itorului comun. rero%ati$ele
conferite creditorilor c0iro%rafari* #n comun "i #n mod e%al 'dreptul de a cere
luarea unor msuri de conser$areB sec0estrul asi%urtor* #ntreruperea cursului
prescripiei etc.C dreptul de a e1ercita aciunea o!lic sau paulianC dreptul de a
urmri silit !unurile din a$erea de!itorului(* nu ofer o protecie eficace contra
riscului insol$a!ilitii de!itorului.
entru a a$ea "anse reale #n ca-ul insol$a!ilitii de!itorului* !anca
creditoare poate solicita constituirea de %aranii* reale "i personale* sau poate
apela la alte mi5loace* cum sunt solidaritatea "i indi$i-i!ilitatea. Cea mai mare
parte dintre %araniile utili-ate #n practica !ancar nu repre-int %aranii !ancare
specifice* ci sunt #mprumutate din dreptul ci$il sau dreptul comercial
42
.
7arania este mi5locul 5uridic care confer creditorului titular fie
prioritatea fa de ceilali creditori cu pri$ire la urmrirea silit a unui !un
determinat din a$erea de!itorului* fie posi!ilitatea de a urmri silit "i o alt
persoan care s<a an%a5at #mpreun cu de!itorul.
Funcia esenial a %araniilor este de a atenua sau de a elimina
42
Francoise De2euWer<Defosse-* op. 1it/ p. 154.
117
riscul care decur%e pentru creditor din insol$a!ilitatea de!itorului. )ceea"i
funcie o #ndeplinesc "i alte mi5loace 5uridice* care nu sunt %aranii propriu<-iseB
solidaritatea* indi$i-i!ilitatea* re-er$a dreptului de proprietate* dreptul de
retenie* ar$una* clau-a penal* contul curent* creditul documentar etc.
6e%lementarea de !a- a %araniilor se afl #n Codul ci$il* Codul
comercial "i >e%ea nr. ::;1:::.
Clasificarea fundamental a %araniilor este aceea care face
diferena #ntre %araniile personale "i %araniile reale. Gnica %aranie personal
propriu<-is este cauiunea* dar acela"i rol #l #ndepline"te "i solidaritatea
code!itorilor* de"i nu este o %aranie #n sensul strict al termenului. 7araniile
reale '%araniile reale mo!iliare* ipoteca "i pri$ile%iile reale( constau #n
afectarea unui !un pentru %arantarea e1ecutrii unei o!li%aii. 7araniile reale
mo!iliare sau ipoteca pot fi constituite nu numai asupra !unurilor din a$erea
de!itorului* ci "i asupra !unurilor altei persoane 'cauiuni reale(.
)lturi de rolul tradiional* de asi%urare a e1ecutrii o!li%aiei
de!itorului* %araniile au do!,ndit noi funciiB ele contri!uie la securitatea
creditului "i #nlocuiesc uneori creditul efecti$* su!stituindu<se transferului de
fonduri ca* de e1emplu* #n ca-ul scrisorii de %aranie !ancar
43
.
0.1%.2 Fide5usiunea 'cauiunea(.
e !a-a dispo-iiilor art. 1652 C.ci$. '**cel care %arantea- o
o!li%aie se lea% ctre creditor a #ndeplini #nsu"i o!li%aia pe care de!itorul nu
o #ndepline"teQ( "i ale art. 42 alin. 2 C.com.* 'Qpre-umia de solidaritate e1ist "i
contra fide5usorului* c0iar necomerciant* care %arantea- o o!li%aiune
comercialQ(* cauiunea a fost definit #n doctrin* #n sens restr,ns* ca un
contract #ntre creditor "i fide5usor* "i #n sens lar%* ca o operaiune tripartit #ntre
persoane le%ate c,te dou prin contracte distincte
44
.
Caracterul accesoriu este de esena cauiunii. 4a nu poate e1ista fr
o!li%aia principal* fa de care se afl #ntr<o str,ns dependen "i nu poate fi
mai #ntins* nici mai oneroas dec,t aceasta. Cauiunea este un contract
unilateral pentru c numai fide5usorul se o!li% fa de creditor. Caracterul
unilateral nefiind #ns de esena cauiunii* prile pot conferi contractului "i un
caracter sinala%matic. C0iar "i atunci c,nd rm,ne unilateral* creditorul este
o!li%at s nu diminue-e celelalte %aranii* #n care s<ar putea su!ro%a fide5usorul.
Cauiunea este un contract consensual* #nscrisul fiind cerut numai pentru
do$ada actului 5uridic. 4a are caracter %ratuit #ntre fide5usor "i creditor* su!
sanciunea nulitii cauiunii consimite #n perioada suspect* anterioar
falimentului. @n raportul #ntre fide5usor "i de!itor* cauiunea este adeseori cu
titlu oneros. Cauiunea este un contract i+tuitu p,08o+a,. 4a poate a$ea ca
o!iect datorii nscute anterior* care tre!uie s fie determinate* sau datorii
$iitoare* care tre!uie s fie determina!ile. Cu toate acestea* cauiunea poate
pri$i un cuantum $aloric precis determinat sau poate fi acordat fr limit. Su!
aspectul duratei* cauiunea poate fi pe timp determinat sau nedeterminat* #n cea
de a doua ipote- fide5usorul a$,nd dreptul s cear re-ilierea contractului.
@n ceea ce pri$e"te constituirea cauiunii* fide5usorul persoan fi-ic
tre!uie s posede capacitate de e1erciiu deplin* iar fide5usorul societate
comercial poate da cauiune numai dac acest act este compati!il cu
capacitatea ei special. De asemenea* fide5usorul tre!uie s ai! domiciliul #n
43
44
.on /urcu* +peraiuni...* p. 371C .on /urcu* Drept !ancar* $ol. ...* p. 36.
113
circumscripia tri!unalului locului plii o!li%aiei principale "i s fie sol$a!il.
)n%a5amentul fide5usorului tre!uie s fie e1pres "i luat #n deplin cuno"tin #n
ceea ce pri$e"te natura "i #ntinderea sa.
+!iectul contractului de cauiune este plata datoriei de!itorului.
Cauiunea presupune* deci* e1istena unei o!li%aii principale $alide "i
determinate* put,nd* #ns* fi nee1i%i!il "i c0iar e$entual.
C,t pri$e"te efectele cauiunii #n raportul dintre creditor "i fide5usor*
#n ca-ul #n care de!itorul nu<"i e1ecut o!li%aia* potri$it art. 1663 C.ci$.*
creditorul #l poate urmri pe fide5usor* fr a fi o!li%at s<l urmreasc mai #nt,i
pe de!itor. Fide5usorul poate in$oca* #n principiu* !eneficiul de discuiune "i
!eneficiul de di$i-iune. Cu toate acestea* fide5usorul unei o!li%aii comerciale
le poate in$oca numai dac contractul de cauiune pre$ede e1pres c fide5usorul
nu este o!li%at solidar cu de!itorul fa de creditor* #ntruc,t pre-umia de
solidaritate instituit de art. 42 alin. 2 C.com. operea- "i contra fide5usorului
unei o!li%aii comerciale.
Fide5usorul poate opune creditorului at,t e1cepiile personale
i-$or,te din contractul de cauiune '$aliditatea* #ntinderea o!li%aiei* termene "i
condiii* stin%erea o!li%aiei etc.(* c,t "i e1cepiile ce pri$esc o!li%aia
de!itorului* afar de cele pur personale de!itorului.
e de alt parte* #n ceea ce pri$e"te efectele cauiunii #ntre fide5usor
"i de!itor* #n ca-ul #n care a pltit o!li%aia de!itorului fa de creditor*
fide5usorul are re%res contra de!itorului* pentru suma efecti$ pltit "i
c0eltuielile efectuate dup ce l<a #n"tiinat pe acesta c este urmrit de creditor.
Fide5usorul pierde dreptul de re%res contra de!itorului* a$,nd doar dreptul de a
cere restituirea sumei de la creditor* #n ca-ul #n care a omis s<l #n"tiine-e pe
de!itor despre efectuarea plii "i din acest moti$ a pltit "i de!itorul aceea"i
datorie* respecti$ dac a pltit creditorului fr s fi fost urmrit "i fr a<l
#n"tiina pe de!itor* care ar fi fost #n msur s opun creditorului e1cepia de
stin%ere a datoriei #ntr<un alt mod.
@n ca-ul pluralitii de fide5usori* %arantul care a pltit datoria are
re%res contra celorlali %arani* aciunea #n re%res fiind* #ns* di$i-i!il #ntre
ceilali fide5usori* iar fraciunea ce re$ine fiecruia < direct proporional cu
an%a5amentul iniial.
Fide5usiunea se stin%e odat cu o!li%aia %arantat* pe cale
accesorie* iar pe cale principal* prin e1pirarea duratei pentru care s<a o!li%at
fide5usorul* respecti$ prin re$ocarea de ctre acesta a cauiunii stipulate pe o
durat nedeterminat
45
.
0.1%.3 7araniile reale mo!iliare.
Codul ci$il define"te amanetul* #n art. 1635 "i 1636* ca fiind
contractul prin care de!itorul remite creditorului su un !un mo!il pentru
%arantarea e1ecutrii o!li%aiei* creditorul a$,nd dreptul de a fi pltit din
$,n-area !unului cu preferin fa de ali creditori* #n ca-ul nee1ecutrii
o!li%aiei de!itorului la scadent.
6e%lementarea %a5ului comercial din art. 473<43: C.com. a fost
a!ro%at prin >e%ea nr. ::;1::: pri$ind unele msuri pentru accelerarea
reformei economice
46
* care a consacrat o nou re%lementare domeniului* su!
forma %araniilor reale mo!iliare* studiate #n materia dreptului comercial.
45
.on /urcu* Drept !ancar* $ol. ...* p. :3<:6.
46
u!licat #n &onitorul +ficial nr. 236 din 27 mai 1:::.
11:
0.1%.% )fectarea ca %aranie a soldului creditor al unui cont !ancar ?,810oG
a11ou+t3.
Soldul creditor al unui cont curent !ancar constituie un drept de
crean al titularului contului fa de !anc. )ceast crean* al crei cuantum
$aria- #n permanen* su! influena creditrilor "i a de!itrilor* poate fi
destinat ca %aranie fa de !anc pentru o!li%aiile titularului contului
47
.
De asemenea* soldul 'prin ipote- < creditor( al unui cont de depo-it
!ancar poate fi constituit ca %aranie. rile unui contract de furni-are* cu
li$rri e"alonate* pot stipula o clau- de %aranie* potri$it art. 6 alin. 5 lit. ! din
/itlul E. al >e%ii nr. ::;1:::* conform creia sumele pltite cu titlu de a$ans de
cumprtor $or fi pstrate #ntr<un cont !ancar de depo-it* cu titlu de %aranie a
e1ecutrii o!li%aiilor $,n-torului* p,n c,nd prile $or da ordin !ncii ca
aceste sume s fie $rsate $,n-torului
43
.
0.1%.. .poteca.
.poteca repre-int o %aranie real imo!iliar fr deposedare*
definit de art. 1746 C.ci$. ca fiind un drept real asupra imo!ilelor afectate
pentru %arantarea plii unei o!li%aii. @n ca-ul #n care o!li%aia #"i are i-$orul
direct #ntr<o norm le%al* ipoteca se na"te printr<o dispo-iie a le%ii* conform
art. 174: alin.1 C.ci$. "i este o ipotec le%al* iar c,nd ipoteca se constituie prin
con$enie* potri$it art. 174: alin.2 C.ci$.* ea repre-int o ipotec con$enional.
@n am!ele ca-uri* ipoteca are urmtoarele caractere
4:
B
a) este un drept real accesoriu* conferind titularului at,t prero%ati$a de a urmri
!unul #n m,na oricui s<ar afla* c,t "i prero%ati$a de a<"i reali-a dreptul
principal* de crean* cu preferin fa de ali creditori care ar urmri acela"i
!unC
() este o %aranie real imo!iliar* aplica!il* deci* numai dreptului de
proprietate asupra imo!ilelor aflate #n circuitul ci$il* #mpreun cu accesoriile
lor 'imo!ile prin destinaie( precum "i dreptului de u-ufruct asupra acestoraC
) se constituie numai #n ca-urile "i cu formele pre$-ute de le%eC
d) este speciali-at* #n sensul indi$iduali-rii imo!ilului "i a creanei %arantateC
e) este indi$i-i!il* #n sensul c su!-ist asupra #ntre%ului imo!il "i dup ce o
parte din datorie s<a stins* precum "i c0iar dup ce imo!ilul a fost parta5at
#ntre fo"tii coproprietariB cel cruia #i $a re$eni dreptul e1clusi$ de proprietate
$a suporta "i ipoteca.
.poteca con$enional se constituie* su! sanciunea nulitii
a!solute* prin act autentic. otri$it re%ulilor de pu!licitate a ipotecii* pentru a fi
opo-a!il terelor persoane* ea tre!uie s fie #nscris #n re%istrul special sau*
dup ca-* #n foaia de sarcini a crii funciare #n care este inta!ulat imo!ilul
ipotecat. rin #nscriere se determin totodat "i ran%ul de preferin al ipotecii*
ipotecile #nscrise #n aceea"i -i a$,nd ran% e%al. @n re%imul de carte funciar
%u$ernat de >e%ea nr. 115;1:33* #nscrierea ipotecii are efect constituti$ 'art.
17(* #n timp ce #n noul re%im de carte funciar* re%lementat de >e%ea
cadastrului "i a pu!licitii imo!iliare nr. 7;1::6 aceasta asi%ur doar efectul
opo-a!ilitii fa de teri 'art. 27(. @nscrierea este opo-a!il fa de toi ceilali
do!,nditori de drepturi asupra imo!ilului* inclusi$ fa de creditorii de ran%
47
.on /urcu* Drept !ancar* $ol. ...* p. 147.
43
.on /urcu* Drept !ancar* $ol. ...* p. 147.
4:
.on /urcu* +peraiuni...* p. 405C .on /urcu* Drept !ancar* $ol. ...* p. 143<14:.
120
inferior.
.nscripia poate fi radiat dup stin%erea creanei prin plata inte%ral
sau poate fi restr,ns ca urmare a plii pariale. 6adierea sau reducerea pot fi
consecina acordului dintre creditor "i de!itor sau poate fi dispus de instan.
Din punct de $edere al efectelor constituirii ipotecii* de!itorul
proprietar al imo!ilului conser$ posesia "i folosina acestuia. Cu e1cepia
situaiilor e1pres pre$-ute de le%e* el poate #nstrina imo!ilul* do!,nditorul
suport,nd actul de %re$are a imo!ilului pentru c creditorii Q#1 urmresc #n
orice m,n ar treceQ* conform art. 17:0 C.ci$. /otodat* creditorul ipotecar $a
conser$a #n acela"i mod "i dreptul de preferin.
Do!,nditorul imo!ilului are posi!ilitatea s opun creditorului
urmritor unele e1cepii 'nulitatea contractului de ipotec sau a inscripiei sau
%arania de e$iciune atunci c,nd creditorul l<a mo"tenit pe $,n-torul de la care
a do!,ndit imo!ilul urmritul( sau poate utili-a pur%a ipotecii* oferind
creditorului o sum e%al cu preul sau $aloarea estimat la do!,ndirea
imo!ilului. De asemenea* do!,nditorul poate stin%e prin plat creana
urmritorului fa de de!itor* do!,ndind prin su!ro%aie dreptul creditorului sau
poate opta pentru QdelsareaQ imo!ilului #n m,na creditorului. Gltima soluie
este finali-area procedurii e1ecutrii silite. @n toate situaiile* do!,nditorul are
re%res contra de!itorului principal.
.poteca se stin%e odat cu o!li%aia %arantat* pe cale accesorie. e
cale principal* ipoteca se stin%e prinB renunarea creditorului la ipotecC pur%C
prescripie ac0i-iti$C constatarea nulitii sau anularea contractului constituti$C
re-oluiunea actului de do!,ndire a dreptului de proprietate de ctre
do!,nditorul care a constituit ipoteca asupra imo!iluluiC distru%erea imo!ilului*
cu consecina strmutrii ipotecii asupra indemni-aiei de asi%urare "i a altor
desp%u!iri cu$enite.
C.15 6ecu(erarea creditelor bancare
0.1..1 Contractu1 !ancar de credit < titlu e1ecutoriu.
Su! imperiul le%ii !ancare anterioare '>e%ea nr. 33;1::1 pri$ind
acti$itatea !ancar(* formularele contractelor de credit utili-ate de !nci
cuprindeau clau-a potri$it creia contractul are $aloarea unui #nscris autentic "i
constituie titlu e1ecutoriu. @n lipsa unor pre$ederi le%ale e1prese care s<i confere
contractului aceste caractere* clau-ele respecti$e au fost calificate drept nele%ale
at,t de doctrin
50
* c,t "i de 5urispruden
51
.
)ctuala >e%e !ancar* #n art. 56 alin. 2* calific e1pres contractul de
credit !ancar ca fiind titlu e1ecutoriu. /e1tul le%al nu conine* #ns* o dero%are
e1pres de la formalitatea #n$estirii cu formul e1ecutorie a contractului* astfel
#nc,t !anca are o!li%aia de a #ndeplini aceast e1i%en #nainte de a iniia
procedura e1ecutrii silite a de!itorului.
50
.on /urcu* +peraiuni...* p. 403<410C Dorin Clocotici* P0o4l,:, -, -0,pt 0,6ultat, -i+ a+ali6a
L,;ii +0. '6 -i+ 1' iuli, 1))2/ #n 6e$ista de drept comercial nr. 1;1::3* p. 23C .. /urcu* S. Deleanu* E=,1uta0,a
8ili1. a 1o+t0a1t,lo0 -, 10,-it/ #n Dreptul nr. 12;1::3* p. 54C 6adu .. &otica* Easile opa* op. 1it p. 407<403 .on
/urcu* R,1up,0a0,a 10,-itului 4a+1a0 p. 1:<21.
51
Curtea Suprem de [ustiie* Secia comercial* Deci-ia nr. 20: din 22 fe!ruarie 1::6* #n Dreptul
nr. 3; 1::6.
121
Doctrina a remarcat
52
* #ntemeiat* c norma amintit pre-int o serie
de incon$eniente pentru societatea !ancar care cere e1ecutarea silit #n temeiul
acestui titlu e1ecutoriu. )stfel* $a putea fi e1ecutat silit* pe !a-a #nscrisului
respecti$* numai suma menionat #n #nscris* "i anume creditul acordat* care nu
repre-int suma pe care o datorea- de!itorul !ncii* #ntruc,t nu cuprinde
comisioanele* do!,n-ile "i penalitile de #nt,r-iere. e cale de consecin* #n
ca-ul #n care !anca cere e1ecutarea silit pentru #ntrea%a sum datorat 'dar alta
dec,t cea #nscris #n contractul de credit #n$estit cu formul e1ecutorie(* de!itorul
este #ndreptit s formule-e contestaie la e1ecutare* #n temeiul art. 400 alin. 1
C.proc.ci$.* cu pri$ire la #nelesul* #ntinderea "i aplicarea titlului e1ecutoriu.
@n literatura de specialitate
53
au ost anali-ate "i celelalte dispo-iii
ale art. 56 alin. 2 din >e%ea nr. 53;1::3* potri$it crora constituie titluri
e1ecutorii "i %araniile reale "i personale constituite #n scopul %arantrii creditului
!ancar. )cest te1t a fost calificat* cu temei* drept o eroare a le%iuitorului* fa de
faptul c ceea ce se e1ecut silit este creana nscut din contractul de credit* iar
nu contractele de %aranie* care nu sunt dec,t contracte accesorii contractului de
credit* constituite #n scopul afectrii unor !unuri '%araniile reale( sau patrimonii
'%araniile personale( ca o!iect al e1ecutrii silite #n temeiul titlului e1ecutoriu
'contractul de credit sau 0otr,rea 5udectoreasc(.
9anca !eneficia- "i de o facilitate fiscal #n materia contractelor de
credit* #ntruc,t* potri$it art. 56 alin. 3 din >e%ea nr. 53;1::3* de la data #n$estirii
cu formul e1ecutorie a contractului de credit* do!,n-ile se $or calcula #n
continuare "i se $or e$idenia de ctre !anc* #n afara !ilanului conta!il*
#mpreun cu creditele respecti$e. Facilitatea poate fi 5ustificat fie prin po-iia
special pe care !ncile o ocup #ntre societile comerciale* fie* mai de%ra!*
prin transformarea unei po-iii economice dominante #ntr<o po-iie 5uridic
similar.
0.1..2 41ecutorii !ancari.
>e%ea !ancar autori-ea- !ncile* prin art. 33 alin. 2 "i 3* ca* separat
sau #n cadrul or%ani-aiilor profesionale* s<"i or%ani-e-e un corp propriu de
e1ecutori* a cror acti$itate $a fi strict le%at de punerea #n e1ecutare a titlurilor
e1ecutorii aparin,nd !ncilor.
@n temeiul acestor dispo-iii de principiu* a fost emis +rdinul
&inistrului [ustiiei 2623;C;1::: pentru apro!area Statutului Corpului
e1ecutorilor !ancari. otri$it art. 1 alin. 2 din ordin* corpul e1ecutorilor !ancari
poate fi #nfiinat #n fiecare !anc* persoan 5uridic autori-at de 9anca
8aional a 6om,niei* sau #n cadrul asociaiilor profesionale.
41ecutorii !ancari sunt #n$estii s #ndeplineasc orice acti$iti
le%ale #n scopul reali-rii $oluntare sau* c,nd este ca-ul* prin e1ecutare silit a
o!li%aiilor sta!ilite prin titlurile e1ecutorii ce aparin !ncilor. )stfel* e1ecutorii
!ancari au urmtoarele atri!uiiB
a) pun #n e1ecutare titlurile e1ecutorii aparin,nd !ncii #n care #"i desf"oar
acti$itatea "i efectuea- actele de e1ecutare necesare #n toate formele de
e1ecutare silit* pre$-ute de Codul de procedur silit "i celelalte le%i #n
materieC
() notific actele 5udiciare "i e1tra5udiciareC
52
.on /urcu* Drept !ancar* $ol. .* p. 302<304C .on /urcu* R,1up,0a0,a 10,-itului 4a+1a0/ p. 21<22
53
.on /urcu* Drept !ancar* $ol. .* p. 304C .on /urcu* R,1up,0a0,a 10,-itului 4a+1a0/ p. 23.
122
) comunic actele de procedurC
d) recuperea-* pe cale amia!il* creanele !nciiC
e) aplic msurile asi%urtorii dispuse de instan 5udectoreasc #n fa$oarea
!nciiC
f) #ntocmesc procesele<$er!ale de constatare #n ca-ul ofertei reale urmate de
consemnarea sumei de ctre de!itorul !ncii* conform Codului de procedur
ci$ilC
1) #ntocmesc* potri$it le%ii* protestul de neplat a cam!iilor* !iletelor la ordin "i
cecurilorC
+) constat starea de insol$a!ilitate a de!itorului urmritC
i) efectuea- orice alte acte sau operaiuni pre$-ute de le%e* aplica!ile
e1ecutrii silite #n !a-a titlurilor e1ecutorii aparin,nd !ncilor.
41ecutorii !ancari #"i desf"oar acti$itatea pe #ntre% teritoriul
6om,niei. )ctul #ndeplinit de e1ecutorul !ancar este de autoritate pu!lic "i are
for pro!ant pre$-ut de le%e.
e !a-a datelor pre-entate de e1ecutorul !ancar* conducerea !ncii
creditoare se poate adresa instanei de e1ecutare* solicit,ndu<i s o!in* potri$it
le%ii* informaiile necesare pentru efectuarea e1ecutrii silite de la cei care
datorea- sume de !ani de!itorului urmrit sau care dein alte !unuri ale
acestuia* supuse urmririi* inclusi$ de la !nci ori de la alte instituii la care
de!itorii urmrii sunt titulari de conturi. )ceste dispo-iii sunt aplica!ile "i #n
ca-ul #n care* pentru #ndeplinirea efecti$ a e1ecutrii silite* e1ecutorul !ancar
consider necesar concursul or%anelor de politie* al 5andarmeriei sau al altor
a%eni ai forei pu!lice.
@n ca-ul concursului de e1ecutri silite asupra acelora"i !unuri
efectuate de e1ecutori !ancari ai unor !nci diferite* e1ecutarea se $a reuni la
e1ecutorul !ancar care a #nceput cel dint,i e1ecutarea. Dac acelea"i !unuri
sunt urmrite "i pentru reali-area unei e1ecutri silite de competenta
e1ecutorului 5udectoresc sau al altor or%ane de e1ecutare pre$-ute de le%e*
re%ula este c #ntrea%a e1ecutare se $a reuni la e1ecutorul 5udectoresc #n$estit.
Corpul e1ecutorilor !ancari al unei !nci se #nfiinea- "i este
or%ani-at de ctre or%anul de conducere al !ncii. 41ecutor !ancar poate fi
persoana care #ndepline"te condiiile %enerale pentru numirea #n funcia de
e1ecutor 5udectoresc* precum "i condiiile de an%a5are sta!ilite de conducerea
!ncii. @n termen de 10 -ile de la numirea unei persoane #n aceast funcie*
conducerea !ncii $a solicita &inisterului [ustiiei #nre%istrarea e1ecutorului #n
e$idena special. Dup confirmarea #n scris a #nre%istrrii* e1ecutorul !ancar
#"i poate e1ercita efecti$ atri!uiile. 41ecutorul !ancar #"i desf"oar acti$itatea
#n temeiul unui contract de munc sau al unei alte con$enii #nc0eiate cu !anca*
a$,nd o!li%aia de a pstra secretul profesional* inclusi$ secretul !ancar.
Controlul profesional curent al acti$itii e1ecutorilor !ancari "i a$i-area asupra
le%alitii actelor #ntocmite de ace"tia se asi%ur de ctre compartimentul 5uridic
al !ncii. Veful Corpului e1ecutorilor !ancari este su!ordonat direct "efului
compartimentului 5uridic. 41ecutorul=!ancar #ndepline"te actele de e1ecutare
silit "i celelalte acte care sunt de competenta sa #n !a-a dispo-iiei scrise a
"efului Corpului e1ecutorilor !ancari "i a a$i-ului preala!il o!li%atoriu al
compartimentului 5uridic al !ncii.
@n #ndeplinirea atri!uiilor lor* e1ecutorii !ancari #ntocmesc
procese<$er!ale despre msurile luate "i constatrile fcute* dac re%lementrile
#n materie nu pre$d altfel* un e1emplar al acestora comunic,ndu<se persoanei
123
interesate.
)ctele care pre-int erori materiale sau omisiuni $dite $or fi
corectate sau completate de ctre e1ecutorul !ancar* la cererea prilor sau din
oficiu.
)ctele e1ecutorilor !ancari sunt supuse* #n Condiiile le%ii*
controlului 5udectoresc. ersoanele interesate sau $tmate prin actele de
e1ecutare pot formula contestaii la e1ecutare #n condiiile pre$-ute de Codul
de procedur ci$il* dac prin le%e nu se dispune altfel.
41ecutorilor !ancari le este inter-is s efectue-e acte de e1ecutare
#n temeiul unor titluri e1ecutorii aparin,nd persoanelor fi-ice sau 5uridice*
altele dec,t !anca #n care #"i desf"oar acti$itatea. entru #nclcarea
dispo-iiilor le%ale* #n sarcina e1ecutorului !ancar poate fi an%a5at* dup ca-*
rspunderea ci$il* disciplinar* material* administrati$ sau penal* #n
condiiile le%ii.
124
:a(itolul 10 CREDITUL INTERNAIONAL. CREDITELE
*ENTRU FINANAREA O*ERAIUNILOR DE COMER
INTERNAIONAL
1A.1 :reditele acordate e8(ortatorilor (entru finanarea o(eraiunilor de
comer internaional.
Creditele !ancare pentru operaiunile comercial internaionale pot fi
acordate at,t e1portatorilor* c,t "i importatorilor. Dup cum s<a artat #n literatura
de specialitate* creditele acordate e1portatorilor pot fi credit de finanare a
produciei sau credite de mo!ili-are a creanelor asupra cumprtorului strin
dup li$rarea mrfii.
Creditele de finanare a produciei se pot acorda #n dou modalitiB
e1portatorul su!scrie !ilete la ordin !ncii finanatoare* care le scontea- la
!anc central a statului sau la o alt !ancC e1portatorul tra%e dou cam!ii
asupra a dou !nci care le accept* apoi fiecare !anc scontea- cam!ia
acceptat de cealalt !anc 'creditul astfel acordat este stins prin plate fcut de
cumprtor i momentul li$rrii sau prin rescontul cam!iilor de ctre !nci
#nainte de ace moment(.
&o!ili-area creditelor acordate cumprtorului strin se efectuea-
prin te0nici diferite* #n funcie de durata creditului. @n ca-ul creditului pe termen
scurt e1portatorul su!scrie un !ilet la ordin !ncii sale sau tra%e o cam!ie asupra
acestei !nci* care o accept. lata facturii* efectuat de cumprtorul strin* $a
repre-enta pentru !anc o ram!ursare a creditului acordat acestuia. + alt
modalitate const #n su!scrierea de ctre e1portator a unui !ilet la ordinul !ncii
sale* #nsoit de emiterea unei cam!ii asupra cumprtorului strin* la ordinul
aceleia"i !nci. De"i cam!ia nu este pre-entat la acceptare* ea transfer totu"i
!ncii creana e1portatorului fa de cumprtor* %arant,nd astfel ram!ursarea
creditului mo!ili-at. @n ca-ul creditului pe termen mediu "i lun%* este necesar
inter$enia unui or%anism de asi%urare contra riscului de neplat* pentru a fi
posi!il mo!ili-area acestor creane.
Creditele acordate cumprtorilor strini sunt repre-entate prin !ilete
la ordin su!scrise de cumprtor la ordinul !ncii e1portatorului care acord
creditul. &o!ili-area acestora este posi!il numai printr<un mecanism comple1
care se finali-ea- prin emisiunea unor o!li%aiuni ale !ncii centrale.
1A.2 :reditele acordate im(ortatorilor (entru finanarea o(eraiunilor de
comer internaional.
Creditele acordate importatorilor* destinate plilor e1terne* #n $alut
sau #n lei* sunt re%lementate de 8ormele pri$ind efectuarea plilor e1terne
pentru importurile de mrfuri* e1ecutarea de lucrri "i prestrile de ser$icii <
8.6.E.4* care fac parte inte%rant din 6e%ulamentul 9ncii 8aionale a
6om,niei nr. 3;1::7 pri$ind efectuarea operaiunilor $alutare.
otri$it acestor norme* plile e1terne pentru importul de mrfuri pot
fi dispuse de persoane re-idente care au dreptul s efectue-e operaiuni de comer
e1terior* care au calitatea de importatori "i sunt titularii facturilor e1terne #n !a-a
crora efectuea- aceste pli* prin completarea formularului QDispo-iie de plat
$alutar e1ternQ 'DE4( sau a formularului QCerere de desc0idere acrediti$Q
'CD)(. 9ncile $or efectua plile e1terne pe !a- de documente ori%inale* cu
e1cepia plilor efectuate pe !a-a datelor transmise prin sistem computeri-at
125
'4lectronic 9an2in%( sau alte modaliti de teletransmisie 'fa1* S`.F/ etc.(*
c,nd $or intra #n posesia documentelor respecti$e #n termen de 5 -ile. 9ncile $or
#nscrie pe ori%inalul documentelor ce 5ustific plat e1tern suma "i data
efecturii pltii* confirm,ndu<le prin semntur "i stampil. 9anca $a reine la
dosarul de pli fotocopii de pe documentele ori%inale care au 5ustificat plata. @n
ca-ul plilor contra documente la incasso* se $a reine doar copia de pe
centrali-atorul facturilor.
)ceste re%uli tre!uie respectate de !anc la efectuarea urmtoarelor
cate%orii de pli e1terneB
1. Pl.7i A+ a>a+8 p, 4a6. -, o0-i+ -, plat.. +rdinele de plat la e1tern
#n a$ans pentru importuri de mrfuri* e1ecutri de lucrri "i prestri
de ser$icii sunt dispuse de ctre client prin formularul DE4;CD)*
pe !a- de contract e1tern sau alt document ec0i$alent. @n termen de
15 -ile de la intrarea mrfii pe teritoriul 6om,niei* de la e1ecutarea
lucrrii sau prestarea ser$iciului* tre!uie s pre-inte !ncii* spre
5ustificare* documentele care fac do$ada operaiunii respecti$e
'factura e1tern "i documentul care s ateste intrarea mrfurilor #n
tars* respecti$ declaraia $amal de import* sau* dup ca-*
documentele specifice -onelor li!ere* respecti$ alte documente
5ustificati$e specifice e1ecutrii de lucrri sau prestrii de ser$icii(.
@n ca-ul neefecturii operaiunii #n termenul contractual sta!ilit sau al
nerestituirii a$ansului pltit* repatrierea sumelor* respecti$
5ustificarea a$ansurilor se $a efectua #n termen de 15 -ile de la data
ultimului termen contractual de li$rare* iar #n lipsa unui asemenea
termen* #n :0 de -ile de la data efecturii pltii.
2. Pl.7i A+ 1a-0ul a10,-iti>,lo0 -o1u:,+ta0, -o:i1iliat, A+ Ro:5+ia/ Di
al 810i8o0ilo0 -, ;a0a+7i, 4a+1a0.. 9ncile $or efectua plile pentru
aceste importuri pe !a-a documentelor pre$-ute #n acrediti$e care
s asi%ure li$rarea mrfii pe teritoriul 6om,niei* din care o!li%atorii
sunt factura e1tern "i documentul de transport. @n ca-ul #n care
acrediti$ele documentare sau scrisorile de %aranie pre$d efectuarea
unor pli e1terne fr pre-entarea documentelor de transport care s
ateste li$rarea mrfii pe teritoriul 6om,niei 'de e1emplu* plata contra
recipise de depo-itare a mrfurilor #n strintate* contra certificate de
preluare sau e1pediere Qprise en c0ar%eQ sau pe !a- de Qletter of
indemnitMQ(* acestea $or fi considerate pli #n a$ans.
3. Pl.7i 1o+t0a -o1u:,+t, la i+1a88o. lile e1terne efectuate #n !a-a
documentelor transmise la incasso $or fi efectuate de !nci numai
contra acestor documente* #ntre care documente de transport care s
ateste li$rarea mrfii* iar #n lipsa acestora* numai pe !a-a pre-entrii
de ctre ordonatorul pltii a facturii e1terne "i a declaraiei $amale de
import.
4. Pl.7i p0i+ o0-i+ -, plat. a i:po0tu0ilo0 8o8it, C a1Hi6i7iilo0. 9ncile
$or efectua plata numai dup pre-entarea documentelor care s ateste
sosirea mrfii pe teritoriul 6om,niei* dintre care* #n mod o!li%atoriu*
factura e1tern "i declaraia $amal de import ori documentele
specifice -onelor li!ere* respecti$ alte documente 5ustificati$e
specifice e1ecutrii de lucrri sau prestrii de ser$icii.
!. Pl.7il, p,+t0u :.0<u0i 1u:p.0at, p,+t0u 0,>5+6a0,/ <.0. t0a+6ita0,a
t,0ito0iului Ro:5+i,i. Dac operaiunea de comer internaional
126
#ncepe printr<o plat la e1tern* pe !a-a facturii e1terne* aceasta $a fi
e$ideniat de !nci ca plat #n a$ans* 5ustificarea fc,ndu<se pe !a-a
facturii interne definiti$e "i a documentului $amal sau a
documentului care atest intrarea sau recepia mrfii #n ara de
destinaie. @n ca-ul #n care derularea operaiunii de comer
internaional #ncepe prin #ncasarea inte%ral #n a$ans de la e1tern*
aceasta $a fi e$ideniat de !nci ca #ncasare anticipate pe !a-a
contractului e1tern sau a facturii p0o <o0:a/ iar efectuarea plii la
e1tern a contra$alorii mrfii respecti$e se $a efectua pe !a-a facturii
e1terne definiti$e.
:a(itolul 11 CREDITUL DOCUMENTAR
11.1 5oiune i re4lementare.
entru diminuarea riscurilor inerente comerului internaional*
!ncile ofer* a"a dup cum s<a artat #n doctrin* dou instrumente de %aranieB
creditul documentar "i incasso<ul documentar.
Creditul documentar este actul prin care !anca se an%a5ea- fa de
clientul care i<a dat mandat #n acest sens s plteasc !eneficiarului o sum
determinate* #ntr<o anumit moned* dac acesta din urm pre-int* #n termenul
sta!ilit* documentele con$enite. Consecina este c $,n-torul nu mai depinde de
posi!ilitile de plat ale cumprtorului* a$,nd %arania c $a fi pltit de ctre
!anc. >a r,ndul su* cumprtorul este %arantat c nu $a tre!ui s plteasc
marfa comandat #nainte ca aceasta s<i fi fost efecti$ e1pediat.
.nstituia creditului documentar este o creaie a practicii comerciale
internaionale* fiind re%lementat de 6e%ulile "i u-anele uniforme relati$e la
creditul documentar '6.G.G.(* adoptate #n anul 1:33 la Conferina de la Eiena a
Camerei de comer internaional "i re$i-uite de mai multe ori* ultima data #n
1::3. Eersiunea actual '6.G.G. 500( a intrat #n $i%oare la 1 ianuarie 1::4.
Doctrina o anali-ea-* uneori* #n materia creditului prin asumarea unui
an%a5ament de ctre !anc pentru client* alturi de scrisoarea de %aranie "i a$alul
efectelor de comer.
11.2 7rile i funcia creditului documentar.
rile implicate #n creditul documentar suntB cumprtorul*
importator* emitent al ordinuluiC !anca emitent* al crei client este
cumprtorulC $,n-torul* e1portator* !eneficiar al creditului documentarC
corespondentul !ancar* !anca $,n-torului* aflat #n relaie cu !anca
importatorului.
+peraiunea are la !a- trei contracteB contractul dintre importator "i
e1portator pentru $,n-area mrfurilorC contractul #ntre importator "i !anca sa
pentru emiterea creditului documentarC contractul #ntre !anca emitent "i
!eneficiar.
Doctrina 5ustific funcia de creditare #ndeplinit de !nci #n creditul
documentar prin urmtoarele ar%umenteB
a. an%a5amentul de plat pe care "i<l asum !anca importatorului facilitea-
e1portatorului o!inerea creditului necesar* din partea propriei sale !nci*
pentru a produce sau pentru a cumpra marfa destinat e1portuluiC
!. dac importatorul nu dispune de fonduri pentru plat preului* el poate
o!ine credit din partea !ncii emitenteC aceasta se $a !a-a pe %arania
127
oferit de creditul documentar pentru c* #n derularea operaiunii* ea se $a
afla #n situaia de a dispune de documentele care repre-int #nsu"i dreptul
de proprietate asupra mrfiiC
c. !anca $,n-torului se poate re-uma la simpla notificare 'transmitere( a
creditului documentar de ctre clientul ei* #ns #"i poate asuma "i rolul de
a confirma creditul documentarC #n acest ca-* ea #"i $a asuma un
an%a5ament propriu* independent de cel asumat de !anca emitent*
asi%ur,nd* totodat* domicilierea plii ctre $,n-torul<e1portatorC
d. #n ca-ul #n care importatorul este #n relaii cu o !anc din ara
e1portatorului* el poate ordona direct acesteia desc0iderea creditului
documentar.
11.3 Formele de ba& ale creditului documentar.
@n funcie de #ntinderea %araniei "i de momentul asumrii riscului*
formele de !a- ale creditului documentar suntB creditul re$oca!il* creditul
ire$oca!il "i creditul ire$oca!il confirmat.
Creditul re$oca!il* form care nu mai este utili-at* presupune
acordul !ncii emitente de a<l re$oca oric,nd* #nainte de a<l onora* fr
notificarea preala!il ctre !eneficiar. @n a!sena preci-rii c creditul
documentar este re$oca!il* se pre-um c el este ire$oca!il.
Creditul ire$oca!il d na"tere unui an%a5ament de plat #n sarcina
!ncii emitente. 4l este ire$oca!il at,t pentru importator* c,t "i pentru
e1portatorB
a. pentru importator* #n sensul c orice modificare a condiiilor creditului
necesit acordul e1portatorului "i al !ncii acestuia care a confirmat
creditulC
!. pentru e1portator* #n sensul c modificarea condiiilor creditului poate fi
reali-at numai cu acordul importatorului* care $a ordona !ncii emitente
modificarea corespun-toare.
@n practic* desc0iderea creditului documentar este #ntotdeauna
notificat !eneficiarului e1portator prin !anca acestuia. 9anca emitent poate
cere !ncii corespondente fie doar s<l #n"tiine-e pe e1portator 'credit
neconfirmat(* fie s "i confirme acestuia creditul documentar 'credit confirmat(.
Creditul documentar ire$oca!il neconfirmat o!li% !anca
e1portatorului la o simpl #n"tiinare a acestuia despre desc0iderea creditului*
!anca neasum,ndu<"i nici o o!li%aie de a plti. e cale de consecin*
e1portatorul se !a-ea- e1clusi$ pe an%a5amentul !ncii importatorului. De
aceea* creditul neconfirmat este utili-a!il numai atunci c,nd riscul politic "i
riscul !ancar sunt minime. /otu"i* dac #ntre cele dou !nci e1ist relaii de
#ncredere* iar situaia politic "i economic din ara importatorului este sta!il*
!anca e1portatorului $a onora documentele pre-entate de acesta pentru a facilita
reali-area operaiunii* #n interesul propriului client.
Creditul documentar ire$oca!il confirmat adau% an%a5amentului
!ncii emitente o o!li%aie independent* asumat de !anca e1portatorului* de a
plti pe !a-a documentelor pre-entate #n termen. entru acest moti$* este #n
interesul e1portatorului s consulte #n preala!il !anca sa dac $a confirma sau nu
un credit documentar emis #n tara importatorului sau de !anca importatorului.
re-entm* #n continuare* c,te$a forme ale creditului documentar "i
operaiuni deri$ate* a"a cum au fost ele sinteti-ate #n doctrin.
123
11.3.1 Creditul la $edere.
Creditul la $edere repre-int forma cea mai u-itat de credit
documentar. 41portatorul #ncasea- plata imediat ce pre-int documentele
sta!ilite. Cu toate acestea* !anca are la dispo-iie un termen re-ona!il pentru
$erificarea acestor documente. Data la care !anca creditea- contul
e1portatorului depinde de moneda #n care este stipulat creditul documentarB dac
este stipulat #n moneda rii e1portatorului* creditarea contului are loc imediatC
dac este o alt moned* operaiunea se $a prelun%i #n timp* pentru c se $a
derula prin mai multe !nci.
11.3.2 Creditul de acceptare.
41portatorul !eneficiar al unui credit de acceptare poate pretinde
acceptarea cam!iei trase de el asupra importatorului* asupra !ncii emitente a
creditului documentar sau asupra propriei sale !nci* dup ce au fost #ndeplinite
Condiiile creditului documentar. )cceptarea cam!iei #nlocuie"te plata.
41portatorul poate remite cam!ia !ncii sale la scadent sau o poate sconta
#nainte de scaden. @n %eneral* cam!iile utili-ate #n creditul documentar au o
scaden cuprins #ntre 60 "i 130 de -ile "i de o!icei sunt %irate uneia dintre
!ncile participante pan la scaden. 6olul creditului de acceptare este de a
acorda importatorului un termen de plat* #n care el poate re$inde marfa* iar din
preul o!inut plte"te cam!ia* e$it,nd recur%erea la credit !ancarC totodat*
e1portatorul care dispune de cam!ia acceptat poate mo!ili-a creana scont,nd
cam!ia* dac $rea s dispun imediat de fonduri.
11.3.3 Creditul cu plat la termen ?-i<,00,- paJ:,+t3.
@n aceast ipote-* e1portatorul nu #ncasea- plata la data pre-entrii
documentelor* ci la o dat ulterioar* menionat #n creditul documentar. Dup
$erificarea documentelor* !anca e1portatorului se o!li% s plteasc suma la
acel termen. )$anta5ul importatorului #l repre-int faptul c intr #n posesia
mrfii #nainte de a<i fi de!itat contul cu preul acesteia. Deose!irea esenial fa
de creditul de acceptare const #n aceea c e1portatorul nu mai poate mo!ili-a
prin scont creana sa. /otu"i* !anca e1portatorului* care a confirmat creditul
documentar* sau !anca emitent pot acorda e1portatorului* #n anumite condiii*
un a$ans 'credit( asupra creanei.
11.3.% C!edi%u& red clause.
@n acest ca-* e1portatorul poate cere !ncii sale un a$ans #ntr<un
cuantum determinat pentru a finana producia sau pentru cumprarea mrfii pe
care s<a o!li%at s o<li$re-e* astfel c o parte din credit este a$ansat #nainte de
remiterea documentelor definiti$e. @ncas,nd a$ansul* e1portatorul se o!li% s
pre-inte #ntr<un termen sta!ilit documentele de e1pediere a mrfii.
6iscul pltii a$ansului este suportat de importator. Dac e1portatorul
nu #"i respect an%a5amentul "i nu restituie a$ansul* !anca e1portatorului
de!itea- contul !ncii emitente cu suma repre-ent,nd a$ansul "i do!,n-ile
aferente. )ceasta se #ndreapt contra importatorului* deoarece a$ansul a fost
acordat #n temeiul mandatului conferit !ncii corespondente de ctre !anca
emitent la ordinul importatorului.
11.3.. Creditul re$ol$in%.
@n ca-ul li$rrilor care se efectuea- #n tran"e succesi$e* plata se
12:
poate efectua de ctre importator prin utili-area unui credit 0,>ol>i+; care
acoper succesi$ $aloarea fiecrei tran"e. De re%ul* sunt menionate "i
perioadele de timp #n care pot fi utili-ate transele creditului. Creditul 0,>ol>i+;
poate fi cumulati$ 'dac tran"ele neutili-ate pot fi adu%ate "i utili-ate #mpreun
cu cele su!sec$ente( sau necumulati$ 'situaie #n care tran"ele neutili-ate #n
perioadele sta!ilite nu mai pot fi utili-ate(.
11.3.; Scrisoarea comercial de credit ?1o::,01ial LCC3.
Scrisoarea comercial de credit* #ntocmit de !anca importatorului
pentru o sum e1primat #n moneda sa naional* este adresat direct
e1portatorului "i transmis acestuia prin !anca corespondent. )ceast scrisoare
#l autori-ea- pe e1portator s tra% o cam!ie asupra !ncii emitente* asupra
importatorului sau asupra altui tras indicat #n cuprinsul scrisorii. 41portatorul
poate pre-enta cam!ia* #mpreun cu scrisoarea de credit ori%inal "i cu
documentele acolo menionate* pentru ne%ociere* la orice !anc* deoarece !anca
emitent %arantea- plat cam!iei. Dac plata ctre e1portator se efectuea- de
ctre o !anc din ara acestuia* comisionul !ncii este suportat de ctre
e1portator.
11.3.7 Creditul stand !M.
Creditul 8ta+- 4J/ utili-at mai frec$ent #n Statele Gnite ale )mericii*
#ndepline"te rolul de %aranie* dar a$,nd caracter documentar este supus 6.G.G.
Creditul 8ta+- 4J %arantea- urmtoarele pli "i prestaiiB plata cam!iei la un
anumit termen de la $edereC ram!ursarea creditelor !ancareC plata mrfurilor
li$rateC e1ecutarea li$rrilor de mrfuri %arantateC e1ecutarea contractelor de
antrepri-. @n ca-ul #n care prestaia %arantat nu s<a e1ecutat* !eneficiarul poate
cere !ncii emitente s<"i asume an%a5amentul de plat* ane1,nd o declaraie care
s ateste ne#ndeplinirea o!li%aiilor importatorului* "i* e$entual* documentele de
e1pediie.
11.3.8 Creditul transfera!il.
Creditul transfera!il ofer e1portatorului posi!ilitatea de a transfera
furni-orului su drepturile do!,ndite printr<un credit documentar ire$oca!il.
)stfel* e1portatorul* care #ndepline"te rolul de intermediar* poate s<"i an%a5e-e
#ntr<o limit determinat propriile mi5loace financiare #n e1ecutarea operaiunilor
comerciale respecti$e. entru a fi putea fi utili-at #n acest scop* creditul
documentar tre!uie s poarte meniunea e1pres c este transfera!il. Dup
primirea creditului documentar confirmat de la !anca sa* e1portatorul <
intermediar poate ordona acesteia transferul creditului documentar ctre
furni-orul su* care #ndepline"te rolul de al doilea !eneficiar. 9anca este o!li%at
s efectue-e transferul numai #n condiiile con$enite anterior. Comisionul !ancar
pentru transfer este* #n principiu* suportat de intermediarul e1portator* !anca
fiind autori-at s<i de!ite-e contul cu suma corespun-toare.
41pedierea mrfii se efectuea-* #n acest ca-* de ctre furni-or. Dup
e1pediere* furni-orul pre-int documentele !ncii care a confirmat creditul docu<
mentar "i #ncasea- de la aceasta plata. Documentele sunt apoi transmise de
aceast !anc la societatea !ancar care a efectuat transferul "i care $a de!ita cu
suma corespun-toare contul intermediarului.
.ntermediarul pred factura sa ctre importator !ncii care a efectuat
transferul "i prime"te #n sc0im! factura #ntocmit de ctre furni-or. Contul su
este creditat cu cuantumul facturii emise de intermediar 'superior $alorii facturii
130
furni-orului* #ntruc,t cuprinde "i comisionul e1portatorului(. Factura
intermediarului* #mpreun cu celelalte documente* sunt remise !ncii
importatorului.
Documentele pri$ind creditul transferat furni-orului tre!uie s
permit plata creditului de !a-* acordat de !anca emitent importatorului. De
aceea* condiiile creditului transferat tre!uie s coincid cu cele ale creditului de
!a-* fiind admise doar urmtoarele difereneB cuantumul creditului transferat "i
preul unitar al mrfii pot fi inferioare $alorii creditului de !a-C durata
$ala!ilitii creditului transfera!il poate fi mai redus dec,t durata creditului de
!a-C data p,n la care tre!uie pre-entate documentele poate fi mai apropiatC
termenul pentru #ncrcarea mi5locului de transport poate fi scurtat* afar de ca-ul
#n care creditul de !a- pre$ede o dat fi1 pentru e1pediieC intermediarul poate
pretinde "i pstra pentru sine documente suplimentare fa de cele pre$-ute #n
creditul de !a-.
@ntruc,t intermediarul #nlocuie"te #n !anc factura furni-orului cu
propria sa factur* furni-orul nu cunoa"te comisionul intermediarului. @nlocuirea
facturilor tre!uie s fie efectuat #n termenul sta!ilit de !anc. Dace
intermediarul nu se conformea-* !anca de transfer poate trimite !ncii emitente
factura furni-orului* pentru c !anca este constr,ns de condiiile creditului
documentar de !a-. Gneori* !anca poate pretinde intermediarului s<"i depun
factura* e$entual #n al!* odat cu ordinul de transfer.
@n principiu* e1pirarea creditului documentar de !a- produce acela"i
efect "i pentru creditul transferat* astfel c furni-orul poate depune* la societatea
!ancar care i<a a$i-at transferul* documentele prescrise* pan la data scadentei
creditului de !a-. )t,t creditul de !a-* c,t "i creditul transferat tre!uie s poat
fi ne%ociate pe !a-a acelora"i documente.
Dac intermediarul este interesat ca furni-orul "i importatorul s nu
se cunoasc reciproc* $a pretinde furni-orului ca documentele s nu cuprind
datele pri$ind identificarea lui "i se $a asi%ura ca creditul de !a- s nu stipule-e
nici un document care s conin numele cumprtorului final.
Creditul transfera!il este suscepti!il de un sin%ur transfer. Furni-orul
nu #l poate transfera #n continuare ctre un al treilea !eneficiar* cu e1cepia
ca-ului #n care creditul de !a- conine clau-a e1pres Qtransfera!il de dou oriQ.
4ste #ns posi!il ca unicul transfer s fie fracionat ctre mai muli furni-ori* dac
li$rrile pariale sunt autori-ate.
11.3.0 lata creditului documentar.
lata creditului documentar poate fi efectuat de !anca
e1portatorului #n urmtoarele modalitiB creditarea contului e1portatoruluiC
acceptarea cam!iei* #n acest ca- e1portatorul put,nd #ncasa cam!ia la scaden
sau cere !ncii s o sconte-eC acordarea unui credit e1portatorului* cu plata
am,nat su! forma promisiunii de plat.
9anca e1portatorului transmite documentele !ncii importatorului*
cer,ndu<i plata imediat sau la termen* #n raport de condiiile stipulate #n creditul
documentar. Dac creditul documentar stipulea- plata #n moneda rii
e1portatorului* !anca corespondent $a de!ita contul !ncii emitente cu suma
corespun-toare. @n ca-ul #n care creditul documentar este emis #n moneda rii
importatorului* !anca emitent $a credita contul !ncii corespondente. Daca
creditul documentar pre$ede o moned a unei alte ri* !anca emitent $a
autori-a o !anc din -ona monetar respecti$ s onore-e ordinul !ncii
131
e1portatorului. rimind de la !anca emitent documentele* importatorul plte"te
suma corespun-toare imediat sau la termen* #n funcie de con$enia cu !anca sa.
e !a-a documentelor* importatorul poate #ndeplini formalitile de
import "i poate intra #n posesia mrfii. Dac prile implicate #n creditul
documentar nu au con$enit altfel* importatorul suport toate c0eltuielile* alctuite
dinB
- comisionul !ncii emitente* calculat trimestrial* pentru toat durata de
$ala!ilitate a creditului documentarC
- comisionul !ncii corespondente pentru notificarea ctre e1portator a
desc0iderii creditului documentarC
- comisionul !ncii corespondente pentru confirmarea creditului documentar*
calculat trimestrial* pe toat durata de $ala!ilitateC
- comisionul de plat datorat !ncii corespondente pentru plata efectuat ctre
e1portator.
Comisionul pltit pentru un credit utili-at parial sau neutili-at nu
$a fi restituit.
11.4 'ncasso@ul documentar
11.%.1 8oiune "i re%lementare.
.ncasso<ul documentar repre-int #ncasarea de ctre !anc a sumei
cu$enite pe !a-a remiterii documentelor corespun-toare. Spre deose!ire de
creditul documentar* !eneficiarul pltii tre!uie s a"tepte ca mai #nt,i !anca s
primeasc suma de la cumprtor. e cale de consecin* #n momentul
e1pedierii mrfii* el nu are certitudinea c destinatarul cumprtor "i !anca
acestuia $or plti. 41pediind marfa* e1 se !a-ea- pe #ncrederea #n
corectitudinea "i sol$a!ilitatea partenerului cumprtor. De aceea* procedeul
este utili-at numai #ntre parteneri tradiionali de afaceri. @ncasarea documentar
nu repre-int* #n sine* o form de creditare de ctre !nci a comerului
internaional* ci doar un mi5loc de inter$enie a !ncilor #n derularea acestor
operaiuni.
Dac #n creditul documentar !ncile #"i asum rolul de a plti* #n
ca-ul incasso<ului documentar ele #"i re-er$ rolul opus* acela de a #ncasa.
@ncasarea documentar const* #n esen* #n aceea c o !anc se ofer s #ncase-e*
pentru e1portator* suma datorat de importator.
)$anta5ele procedeului constau #n aceea cB importatorul nu poate
intra #n posesia mrfii #nainte de a fi pltit sau de a fi acceptat cam!ia tras de
e1portatorC !ncile nu<"i asum nici o o!li%aie proprie de plat* iar procedeul
#nsu"i este mai puin costisitor "i mai puin strict su! aspect formal dec,t creditul
documentar.
4l este adec$at mai ales atunci c,rd e1portatorul contea- pe
importator ca pe un !un platnic* tara importatorului se !ucur de o !un
sta!ilitate politic* economic "i 5uridic* iar statul #n care se e1port marfa nu
impune restricii importurilor sau a eli!erat toate autori-aiile necesare.
.nstituia incasso<ului documentar este re%lementat de 6e%ulile
uniforme pri$ind incasso<ul* $ersiunea actual '6.G.4. 322( fiind ela!orat #n
1:73 "i intr,nd #n $i%oare la 1 ianuarie 1:7:.
11.%.2 4tapele operaiunii de incasso.
Condiiile de plat sunt sta!ilite #n oferta e1portatorului acceptat de
importator sau #n contractul de $,n-are #nc0eiat de pri. Dup ce e1pedia-
132
marfa fie direct pe adresa importatorului* fie pe adresa !ncii acestuia*
e1portatorul pred !ncii sale toate documentele 'factura comercial* factura
consular* conosamentul* polia de asi%urare* certificatul de ori%ine etc.(
#mpreun cu ordinul de incasso. 9anca e1portatorului transmite toate aceste
documente !ncii importatorului* #mpreun cu instruciunile necesare.
9anca importatorului #l informea- pe acesta despre sosirea
documentelor "i despre Condiiile de plat. 4a #ncasea- plata sau prime"te
acceptarea de ctre importator a cam!iei tras asupra lui de ctre e1portator "i* #n
sc0im!ul pltii sau al acceptrii cam!iei* #i pred documentele. Glterior* !anca
importatorului transfer suma #ncasat !ncii e1portatorului care creditea-
contul acestuia.
11.%.3 )cordul asupra condiiilor de efectuare a operaiunii de incasso
documentar.
Clau-a de plat din contractul de $,n-are internaional se poate
formula #n urmtoarele $arianteB
1. P0,-a0,a -o1u:,+t,lo0 1o+t0a plat. ?-o1u:,+t8 a;ai+8t paJ:,+t/
DCP3. 9anca pred importatorului documentele numai contra pltii
imediate. Sinta%ma Qplat imediatQ este interpretat conform u-urilor
!ancare internaionale #n sensul c plata se efectuea- cel mai t,r-iu
la sosirea mrfii. 41portatorul poate meniona e1pres #n ordinul de
incasso Qplata la prima pre-entare a documentelorQ. @n acest ca-* at,t
contractul de $,n-are internaional* c,t "i factura $or conine o
pre$edere #n sensul c !anca $a pre-enta importatorului documentele
imediat dup ce le<a primit.
2. P0,-a0,a -o1u:,+t,lo0 1o+t0a a11,pt.0ii 1a:4i,i ?-o1u:,+t8
a;ai+8t a11,pta+1,/ DCA3. 9anca pred importatorului documentele
contra acceptrii cam!iei trase de e1portator asupra importatorului.
Cam!ia este tras la 30<130 de -ile de $edere sau la o dat fi1. 9anca
$erific numai dac acceptarea este menionat pe cam!ie #n forma
pre$-ut de le%e. 4a nu rspunde pentru autenticitatea semnturilor*
nici de #ndrituirea autorului semnturii de a accepta cam!ia* nici de
sol$a!ilitatea importatorului acceptant. .mportatorul intr #n posesia
mrfii #nainte de a fi pltit efecti$ "i o poate $inde imediat pentru a<"i
procura fondurile necesare pltii cam!iei. 41portatorul #"i asum un
risc* unica %aranie a pltii fiind cam!ia acceptat de importator.
entru a<"i consolida %arania plii* e1portatorul poate pretinde
a$ali-area cam!iei de ctre !anca #n$estit s #ncase-e plata sau de
ctre o alt !anc. )$alul $a meniona e1pres c este dat pentru
importatorul tras* #n ca- contrar interpret,ndu<se ca fiind dat pentru
e1portatorul tr%tor.
3. A11,pta0,a 1a:4i,i 1u p0,-a0,a -o1u:,+t,lo0 1o+t0a plat.. @n
momentul #nfi"rii documentelor* importatorul tre!uie s accepte
cam!ia tras la un anumit numr de -ile de la $edere. Documentele #i
sunt predate de ctre !anc #n momentul pltii cam!iei.
11.%.% +rdinul de #ncasare "i predarea documentelor.
@n practica !ancar* ordinul se #ntocme"te pe formularul !ncii "i
cuprinde urmtoarele meniuniB
- e1ecutarea ordinului este supus 6.G.4.C
133
- denumirea "i adresa importatoruluiC
- clau-a de plat 'predarea documentelor contra plat sau contra
acceptare(C
- documentele predate de e1portator* #n funcie de re%lementarea
aplica!il #n ara importatorului. Sunt menionate fie #n oferta de
cumprare a importatorului* fie #n contractul de $,n-are
internaional. @n situaiile #n care marfa este e1pediat cu un
transportator fero$iar* rutier sau aerian* importatorul o poate
prelua indiferent dac a onorat sau nu o!li%aia de plat. De aceea*
e1portatorul are o!li%aia s apele-e la a5utorul !ncii din ara
importatorului* e1pediind marfa pe adresa acesteia* numai cu
asentimentul ei preala!il. C0iar "i #n acest ca-* !anca nu #"i asum
nici o o!li%aie de plat. 4a este o!li%at s #n"tiine-e !anca
e1portatorului despre neonorarea o!li%aiei de plat a
importatorului. De aceea* e1portatorul tre!uie s ai! #n ara
importatoare un repre-entant care s procede-e* dup ca-* la
depo-itarea* $,n-area sau returnarea mrfii. 8umele* adresa "i
puterile acordate acestui repre-entant $or fi menionate pe ordinul
de #ncasareC
- !anca desemnat s efectue-e #ncasareaC
- cam!ia tras de e1portator asupra importatorului* care #nsoe"te
celelalte documente* iar dup ce a fost acceptat de tras este
restituit de !anca din ara importatorului !ncii e1portatorului
sau este pstrat "i #ncasat la scadent* dup cum a ordonat
tr%torul. Dup ce !anca din ara importatorului a efectuat
#ncasarea cam!iei* transfer suma !ncii e1portatorului care
creditea- contul acestuiaC
- comisionul* suportat sau de e1portator* sau de importator*
conform contractului de $,n-are internaional. De re%ul* !anca
importatorului de!itea- contul acestuia cu comisionul am!elor
!nciC
- o!ser$aii speciale. 41portatorul indic !ncii sale* dup ca-* s
proteste-e cam!ia #n ca-ul neacceptrii de ctre tras sau #n ca-ul
neplii la termen a cam!iei acceptateC s transmit !ncii
#ncasatoare c importatorul poate $erifica marfa* inclusi$ prin
luare de pro!e etc.C
- contul care s fie creditat cu suma #ncasat "i moneda pliiC
- semntura "i stampila e1portatorului.
9anca e1portatorului nu este o!li%at s $erifice ordinul su!
aspectele de mai sus* cu o sin%ur e1cepieB ea se $a asi%ura ca toate
documentele menionate #n ordin i<au fost efecti$ predate.
9anca e1portatorului transmite documentele* #mpreun cu
instruciunile necesare* !ncii #ncasatoare din tara importatorului '!anca
pre-entatoare(. De re%ul* aceasta din urm pre-int nemi5locit importatorului
aceste documente* dar $a putea mandata o alt !anc.
9anca pre-entatoare trimite importatorului a$i-ul redactat pe
formularul propriu* #nstiint,ndu<l c au sosit documentele. )$i-ul cuprinde
meniuni cu pri$ire la marf "i cu pri$ire la documente. .mportatorul poate
controla #n acest fel dac documentele #i permit s intre #n posesia mrfii "i s
134
#ndeplineasc formalitile $amale. )cela"i a$i- #l #n"tiinea- pe importator c
!anca pre-entatoare este autori-at s<i remit documentele contra plii imediate
a sumei menionate sau* dup ca-* contra acceptrii cam!iei.
.mportatorul poate $erifica documentele la sediul !ncii
pre-entatoare. @n ceea ce pri$e"te $erificarea mrfii* !anca #i $a #n%dui sau nu
aceast e1aminare* #n raport de instruciunile primite de la emitentul ordinului.
Dac importatorul a primit suma datorat* !anca pre-entatoare o
transmite imediat !ncii e1portatorului. )tunci c,rd ordinul de #ncasare o permite
e1pres* plata poate fi efectuat* #n lips de de$i-e* "i #n moneda trii
importatorului* cu adu%area unei sume determinate cu titlu de %aranie a riscului
de sc0im!. @n acest ca-* !anca pre-entatoare $a efectua sc0im!ul "i $a transmite
de$i-ele !ncii e1portatorului. /oat diferena nefa$ora!il de curs de sc0im!
este suportat de importator.
Dac importatorul a acceptat cam!ia* !anca* pre-entatoare pstrea-
cam!ia sau o transmite !ncii e1portatorului* #n funcie de pre$ederile ordinului
de #ncasare. Dac a fost remis e1portatorului* cam!ia poate fi scontat sau poate
fi #ncasat la scadent.
Comisionul !ncilor participante se refer la urmtoarele ser$icii
!ancareB remiterea documentelor ctre importator contra plat sau contra
acceptrii cam!ieiC #ncasarea cam!ieiC e$entual preluarea* depo-itarea "i predarea
mrfiiC alte ser$icii 'protestul cam!iei* ta1e portuare etc.(.
135
:a(itolul 12 FENOMENUL INFLAIONIST
12.1 *efiniii ale inflaiei ca fenomen cuantificabil. Ti(uri de inflaii +n
funcie de cau&ele a(ariiei i de&#oltrii fenomenului inflaionist
'nflaia este un fenomen cotidian. 4a face parte din $iaa noastr
economic. @ntr<o lume raional* inflaia este anticipat #n deci-iile economice
"i financiare. + parte a acestui fenomen rm,ne totu"i impre$i-i!il cu
influene po-iti$e sau ne%ati$e* mai mult sau mai puin importante #n re-ultatele
economice "i #n a$erea proprietarilor.
Cu$,ntul inflaie pro$ine din latinescul YinflareD care #nseamn a
umfla* a e1a%era.
'nflaia ,8t, u+ <,+o:,+ Di u+ p0o1,8 ,1o+o:i1oL 8o1ial 1o:pl,=*
care a de$enit %eneral "i persistent #n epoca noastr. /ermenul a intrat #n lim!a5ul
curent al oamenilor de afaceri* a !anc0erilor #n special* pe la sf,r"itul secolului
F.F* fiind asociat* #n e1clusi$itate* dere%lrilor #n circulaia monetar.
Fenomenul se caracteri-ea- prin 10,Dt,0,a 0,lati> put,0+i1. Di
1u:ulati>. a p0,tu0ilo0 Di -,p0,1i,0,a :o+,ta0.. .nflaia este un de-ec0ili!ru*
caracteri-at printr<o cre"tere %eneral a preurilor. 4a pro$ine din e1cesul de
cumprare a masei de cumprtori* #n raport cu cantitatea de !unuri "i ser$icii
puse la dispo-iia lor. 4conomistul france- 4mile [ames este de prere c
Ai+<la7ia ,8t, u+ ,=1,8 al 1,0,0ii -, :.0<u0i A+ 0apo0t 1u o<,0ta/ 1a0, p0o>oa1. o
:iD1a0, autoA+t0,7i+ut. Di i0,>,08i4il. a p0,7u0ilo0/ p0,1u: Di o ,pui6a0, a
0,8u08,lo0 +a7io+al, -, >alut.D. Samuelson d o definiie mai lapidar inflaiei*
art,nd c aceasta ,8t, o 8ta0, -, 10,Dt,0, ;,+,0ali6at. a p0,7u0ilo0 4u+u0ilo0 -,
1o+8u: Di a <a1to0ilo0 -, p0o-u17i,.
@n perioada secolului F.F sistemele monetare se !a-au pe circulaia
simultan a monedelor din metale preioase "i a semnelor $alorii* respecti$ a
!ancnotelor* care oric,nd se puteau con$erti #n aur;ar%int. @n aceast situaie* o
emisie suplimentar de !ancnote* peste re-er$a de metal preios deinut de
!anca de emisie* ducea #n mod ine$ita!il la nerespectarea acestei re%uli.
9ancnotele nu mai repre-entau $aloarea iniial* se Y-,>alo0i6au2 "i prin aceasta
atr%eau dup sine cre"terea preurilor* iar dere%larea descris a cptat
denumirea de inflaie.
)ceast e1plicaie a inflaiei numai cu a5utorul elementelor
cantitati$e* a fost posi!il #ntruc,t aceasta era determinat doar de doi factori
esenialiB mi"carea aurului monetar "i modificarea produciei a%ricole. )cest mod
de a e1plica inflaia a fost acceptat p,n la declan"area cri-ei economice din
1:2:<1:33. Dup aceast dat* formularea cantitati$ a fenomenului nu a mai
fost suficient* factorul monetar nu a mai repre-entat sin%ura cau- a inflaiei*
moneda de$enise #ntre timp* mi5locul prin care se reali-au toate celelalte cau-e.
&ai mult* e1plicarea fenomenului inflaionist* a"a cum s<a manifestat el #n
perioada post!elic* lua #n considerare influena factorului psi0olo%ic* element de
anticipare "i de impulsionare pe aceast cale a inflaiei.
@n realitate* toate r-!oaiele mari din istoria omenirii au fost urmate
de cre"teri inflaioniste ale preurilor. /oate aceste momente cruciale au
repre-entat etape semnificati$e #n procesul de depreciere a puterii de cumprare a
principalelor monede care alctuiesc #n pre-ent lic0iditatea mondial.
Secolul FF a dat mai mult continuitate procesului de depreciere
monetar din economiile de pia. Dup al doilea r-!oi mondial* aceste
economii au cunoscut o sta!ilitate relati$ a preurilor p,n #n 5urul anilor 1:60*
136
dup care procesul de cre"tere a preurilor s<a accelerat* fr a se mai putea
re$eni la sta!ilitatea de altdat. Cau-ele care au declan"at acest fenomen
nemai#nt,lnit #n istoria economiei mondiale au fostB renunarea complet la
utili-area etalonului aur* ca msur a puterii de cumprare a !anilor "i
desta!ili-area psi0olo%ic a su!iecilor economici internaionali.
.nflaia anilor I70<I30 nu poate fi e1plicat suficient de !ine prin cei
doi factori* #ntruc,t modul ei de manifestare* prin e$oluie "i prin consecine*
do$ede"te c anali-at la ni$elul economiilor naionale* s<a manifestat ca un
fenomen cu particulariti* de la un ca- la altul.
.nflaia nu se manifest pretutindeni "i #ntotdeauna #n acela"i fel.
41ist numeroase forme "i %rade de intensitate ale inflaiei. Fiecare clasificare se
!a-ea- pe un anumit criteriuB form de manifestare* ritmul e$oluiei sale*
cau-ele sau continuitatea inflaiei #n timp "i contri!uie la o #nele%ere mai lar% a
fenomenului* a efectelor sale economice "i sociale.
Gneori se define"te inflaia prin efectele saleB cre"terea preurilor.
Cre"terea preturilor este de fapt c0iar una din formele de manifestare ale inflaiei.
)lteori se aprecia- c inflaia const #n faptul de a emite moned fr
contrapartid* ceea ce repre-int de fapt o cau- a inflaiei.
No7iu+,a :o-,0+. -, i+<la7i, 8, 0,<,0. la 10,Dt,0,a +o:i+al. a
,l,:,+t,lo0 p0,7/ 8ala0ii/ p0o<itu0i/ 1a u0:a0, a -,6,1Hili40,lo0
:a10o,1o+o:i1,. lec,nd de la considerentele teoretice enunate* apare limpede
c inflaia nu poate fi e1primat altfel dec,t prin 10,Dt,0,a p0o1,+tual. a
p0,7u0ilo0/ 1,,a 1, 0,p0,6i+t. 0ata i+<la7i,i Fenomenele inflaioniste* atunci c,nd
sunt minore "i pariale* se denumesc tensiuni.
/ensiunile inflaioniste #n unele sectoare pot fi compensate de
tensiuni deflaioniste din alte sectoare "i se pot astfel reec0ili!ra. )lteori
tensiunile se de-$olt se corelea- "i iau alura unui proces.
Gn concept cuprin-tor asupra inflaiei tre!uie s cuprind "i cau-ele
"i efectele enunate mai sus.
De"i inflaia este un de-ec0ili!ru sau mai precis o sum de
de-ec0ili!re* cre"terea preurilor rm,ne o caracteristic esenial care pune #n
e$iden implicit dimensiunile acestui proces.
Cre"terea %eneral a preurilor are ca efect diminuarea puterii de
cumprare. Sunt de fapt dou laturi ale aceluia"i fenomen. e msur ce preurile
cresc puterea de cumprare scade* #n relaie direct.
ro!lematica asociat inflaiei nu #ncepe cu e1plicarea fenomenului*
ci c0iar cu #ncercarea de a<l defini. #n literatura economic* o definiie pra%matic
este #ndeo!"te acceptat. De"i #i lipse"te preci-ia* urmtoarea definiie este
a$anta5oas pentru c ea se apropie de lim!a5ul comun "i corespunde unei lar%i
utili-riB Yi+<la7ia ,8t, u+ p0o1,8 -, 10,Dt,0, 1o+ti+u. a p0,7u0ilo0 8au/ p0i+
,1Hi>al,+7./ -, -,p0,1i,0, 1o+ti+u. a >alo0ii 4a+ilo0.2'>aidler "i ar2in* 1:75*
pa%.741(. )ceast definiie descrie simptomele inflaiei* dar nu spune nimic
despre cau-ele sau consecinele ei.
&. 9ronfen!renner "i F.D. \ol-man au delimitat patru tipuri de
delimitri ale inflaieiB
- .nflaia este o stare de %enerali-are a
e1cesului de cerere* #n care Yprea muli !ani alear% dup prea puine !unuriC
- .nflaia repre-int o cre"tere a re-er$elor
!ne"ti sau a $eniturilor* fie #n sum total* fie pe cap de locuitorC
137
- .nflaia repre-int o cre"tere a ni$elului
preurilor a$,nd "i urmtoarele caracteristici sau condiii adiionaleB este
anticipat cu lips de preci-ie* duce 'prin cre"terea costurilor( la noi cre"teri de
preuri* nu spore"te %radul de ocupare a forei de munc "i nici producia real*
este mai rapid dec,t o a"a<numit Yrat inofensi$D* se manifest ca Yfenomen
!nescD* se msoar prin preuri nete* adic* preuri din care au fost sc-ute
impo-itele indirecte "i;sau este ire$ersi!ilC
- .nflaia repre-int o scdere a $alorii
!anilor #n raport cu alte monede* msurat prin cursurile de sc0im! $alutar ori
prin preul aurului sau indicat de un e1ces de cerere pentru aur sau pentru
$alut la cursurile oficiale.
rimele dou definiii sunt de tip cau-al. @n prima* inflaia se pune #n
le%tur cu cererea manifestat pe piaa !unurilor de consum* iar #n a doua* ea
este e1plicat ca fiind re-ultatul modificrii de !ani. ) treia definiie este o
$ersiune e1tins a definiiei !a-ate pe simptomeC cre"terea %eneral a preurilor
tre!uie s #ndeplineasc anumite condiii pentru a fi considerat inflaie. Cea de<a
patra definiie su!linia- rolul e$oluiile e1terne #n e$oluia ni$elului %eneral al
preurilor. .nflaia se msoar prin mi"crile cursului $alutar.
@n unele de-!ateri mai recente* &. Friedman a fcut cunoscut
definiia cau-al de tip monetaristB YI+<la7ia ,8t, p0,tuti+-,+i Di A+tot-,au+a u+
<,+o:,+ :o+,ta0MDi poat, <i -,t,0:i+at. +u:ai -, o 10,Dt,0, :ai 0api-. a
1a+tit.7ii -, 4a+i -,15t a p0o-u17i,i.2
Clasificrile inflaiei sunt numeroase* dintre care se pot su!linia
c,te$a cate%oriiB
*u( funcionarea mecanismului (ieei/
< -,81Hi8. B economia de pia continu s funcione-e ca un
mecanism #n care preurile sunt fi1e. +rice e1ces de cerere 'insuficien a
!unurilor sau forei de munc( conduce la o cre"tere a preurilor "i a salariilor.
< 0,p0i:at. apare atunci c,nd controlul %u$ernamental #mpiedic
cre"terea preurilor !unurilor de consum "i a salariilor* astfel #nc,t e1cesul de
cerere este doar reprimat* nu "i redus* #ns tre!uie s ne a"teptm la cre"teri de
preuri "i de salarii.
*u( ritmul de cretere al (reurilor/
< I+<la7ia t505toa0,/ l,+t. 'rampante sau creepin% inflation(* c,nd
cre"terile de preuri sunt de circa 2<4H anual "i se e1prim "i prin termenul
ero-iune monetarC
< I+<la7i, :o-,0at.< cre"terea preurilor p,n la 6H
< I+<la7ia -,1la0at. / c,nd cre"terile de preuri se e1prim #n dou
cifreC
< I+<la7ia ;alopa+t. / la o cre"tere a preurilor peste 10HC
< Nip,0i+<la7i, / la o cre"tere a preurilor de peste 50H.
)ceast clasificare dup ritm are un caracter unilateral "i nu spune
nimic #n le%tur cu modul ei de formare "i nici despre fenomenele care o
#nsoesc* #n sc0im! delimitarea acestor tipuri a5ut la sta!ilirea limitelor #ntre care
inflaia este acceptat ca #nsoitor al cre"terii economice. Dup sta!ilirea ritmului*
se preci-ea- "i momentul inter$eniilor antiinflaioniste. /oate economiile de
pia au procedat #n acest felB inflaia a fost tolerat o perioad de timp* fiind
preferat* ca o alternati$* altor fenomene. C,nd inflaia a atins o anumit limit
133
E
C
A
O
A
a crei dep"ire de$enea periculoas pentru acti$itile economice "i sociale* a
fost temperat cu fermitate* prin aciuni con5u%ateB fiscale "i monetare.
c( dup a"teptrile inflaioniste* a"teptri care repre-int criteriul folosit
pentru clasificarea inflaiei.
< anticipat "i neanticipatB su!liniind deose!irile dintre ele* noua teorie a inflaiei
difer #n mod considera!il. )ceast clasificare pre-int importan pentru
determinarea efectelor inflaiei. 8umai inflaia neanticipat produce efecte reale*
adic numai ea afectea- producia "i ocuparea.
d( dup cau-ele inflaieiB inflaie prin cerere* prin costuri* importat "i
structural.
Delimitarea tipurilor de inflaie dup cau-ele care o determin*
pre-int o prim importan pentru sta!ilirea aciunilor antiinflaioniste ce pot fi
utili-ate #n fiecare ca-. De-$oltarea proceselor inflaioniste conduce de cele mai
multe ori la corelarea "i aciunea reunit a acestor cau-e* fiind a5utat #n mod
direct de comportamente aferente unor mentaliti "i psi0olo%ii specifice.
Studiul inflaiei #ncepe cu cau-ele.
:)FG>B> 76'M)6> )B> FD6MH6'' '5FB)T'>'
&ecanismul de funcionare a inflaiei este nemi5locit le%at de cau-ele
care o pro$oac. @n esen este $or!a despre corelaiile ce se sta!ilesc #ntre
cererea a%re%at* oferta a%re%at "i ni$elul preurilor.
ornind de la considerentul c #ntr<o economie de pia ni$elul
preurilor la scar macroeconomic este determinat de ni$elul preurilor la scar
macroeconomic este determinat de interaciunea dintre cererea a%re%at 'C)( "i
oferta a%re%at '+)(* iar punctul de #nt,lnire 'de intersecie ( a celor dou
componente ale pieei macroeconomice $a determina ni$elul de ec0ili!ru %eneral
"i preul de ec0ili!ru %eneral '4(* acest pre $a oscila #n funcie de cererea "i
oferta a%re%ate. Situaia poate fi repre-entat prin e$oluia "i intersecia cur!elor
care repre-int cererea a%re%at "i oferta a%re%at.
Ni3e& a&
$!e.u!i&o!
*
E
*!odu# na.iona&
:ererea a4re4at este o cate%orie a%re%at macroeconomic "i
repre-int ni$elul total al c0eltuielilor din economie determinat de consumul
final 'consumul indi$idual* consumul pu!lic* in$estiii( plus c0eltuielile strinilor
'firme* persoane* or%anisme(. Cur!a acestei cereri are o pant ne%ati$ #n raport
cu cre"terea preurilor.
Dferta a4re4at este* de asemenea* o cate%orie macroeconomic "i
repre-int ni$elul total al !unurilor "i ser$iciilor din economie. Cur!a ofertei este
cresctoare #n raport cu sporirea preurilor* ceea ce #nseamn c un pre mai mare
stimulea- producia. 41plicaia este urmtoareaB o producie suplimentar "i
deci o cre"tere a ofertei implic 1o8tu0i :a0;i+al, mai mari "i drept urmare
firmele pentru a produce mai mult $or tre!ui s #ncase-e "i preuri mai mari.
13:
7reul de echilibru %eneral se formea- dup urmtorul mecanismB
dac cererea a%re%at este mai mare dec,t oferta a%re%at* apare o lips de
produse #n economie* iar preurile tind s creasc* ceea ce #i determin pe
productori s produc mai mult.
@n acela"i timp* deoarece $eniturile se afl la un anumit ni$el e1istent*
cre"terea preurilor face s scad cererea* p,n c,nd preurile a5un% la un
ec0ili!ru '*E(.
)cest mecanism poate fi urmrit fie prin deplasarea spre dreapta a
cur!ei CA 'c,nd aceasta cre"te(* fie prin deplasare prin st,n%a a cur!ei OA 'c,nd
acesta descre"te datorit sporirii costurilor(* fie prin mi"carea com!inat a
am!elor cur!e.
@nele%erea acestui mecanism permite deducerea cau-elor inflaiei.
8ecesitatea identificrii cau-elorB delimitarea mecanismului de
formare a inflaiei* #n intern "i #n e1tern* are numai caracter metodolo%ic.
4$oluia inflaionist a economiilor de pia* #n perioada care a urmat
dup r-!oi* a st,rnit discuii le%ate de noua form de manifestare a monedei #n
economie. 7ruparea inflaiei pe tipuri* dup ritm* nu a fost suficient pentru a
surprinde "i cau-ele formrii ei. De aceea* de-$oltrile teoretice ulterioare au
identificat alte patru tipuri de inflaie* dup cau-ele care o determinB inflaia prin
cerere* inflaia prin costuri* inflaia importat "i inflaia structural. Dintre
acestea* cele mai semnificati$e sunt primele dou* deoarece repre-int
mecanisme economice distincte* prin cau-ele care determin manifestarea lor.
Celelalte dou* sunt de fapt forme de manifestare ale primelor.
'nflaia (rin cerere #"i are %ene-a #ntr<un
de-ec0ili!ru ce se produce pe piaa !unurilor "i ser$iciilor.
Cre"terea preurilor se datorea- cre"terii cererii %lo!ale de !unuri "i
ser$icii* #n raport de o ofert %lo!al lipsit de elasticitate.
@n acest cadru cre"terea cererii 'de !unuri de consum* de !unuri de
in$estiii sau pentru e1port( poate a$ea urmri diferiteB
- dac oferta este perfect elastic* adic dac oferta poate fi ma5orat #n
preuri constante* are loc un fenomen de e1pansiune* e1cesul de cerere se
repercutea- inte%ral asupra $olumului cantitilor sc0im!ateC
- dac oferta este perfect ri%id* adic nu pot fi ma5orate cantitile
suscepti!ile de a fi puse pe pia* e1cesul de cerere se repercutea-
inte%ral asupra preurilor.
)depii monetarismului susin ideea c fenomenul cre"terii cererii are
de re%ul la !a- o ma$orare a ofertei de moned sau a creaiei de moned
datorat compartimentului !ncilor* #ntreprinderilor sau familiilor* ceea ce
conduce la sporirea creditelor din economie. Ceea ce doresc ei s pun #n
e$iden este faptul c emisia de moned suplimentar spore"te cererea "i
respecti$ consumul su! toate formele sale* ceea ce se repercutea- asupra
cre"terii cererii a%re%ate. )stfel* ceea ce se consider a fi Yinflaie prin !aniD*
deci o dere%lare #n circulaia monetar* este inte%rat #n teoria economic "i
anali-at ca o pro!lem de de-ec0ili!ru economic. )ceast teorie* transpus #n
politica economic* consider c inflaia poate fi stp,nit* dac autoritatea ine
su! control oferta de !ani #n economie.
Cau-e pot fi de asemeneaB u+ ,=1,-,+t al 4ala+7,i -, pl.7i 8au ,<,1t
al u+,i :.8u0i -, politi1. 4u;,ta0./ o 10,Dt,0, a alo1a7iilo0 A+t0Lu+ -o:,+iu -at
8au poat, p0o>,+i -i+t0Lu+ -,<i1it 1o+Ou+1tu0al.
Dac economia se %se"te #n imposi!ilitatea satisfacerii acestei
140
cereri* mai #nt,i se $a reali-a o cre"tere lent a preurilor* dup care* dac se
menine impulsul iniial* cre"terea se preconi-ea- transform,ndu<se #n inflaie.
@n economiile de pia* cre"terea cererii s<a reali-at pe de%radarea procesului de
economisire* li!erali-area creditului* cre"terea c0eltuielilor !u%etare.
:reterea cheltuielilor bu4etare contri!uie la retra%erea de pe pia a
unei cantiti de !unuri "i ser$icii. Fenomenul este mult amplificat* dac aceste
c0eltuieli ies din cadrul o!i"nuit al elementelor reale ale economiei. 41ist o alt
cate%orie de c0eltuieli* care a fost stimulata #n mod deose!it prin sistemul de
creditB in#estiiile. .ndiferent de caracterul lor ? pri$at sau de stat ? in$estiiile
sunt c0eltuieli "i mresc* astfel* cererea din economia naional. C0eltuielile
!u%etare* in$estiiile* c0eltuielile de consum precum "i alte forme de c0eltuial
alimentea-* #n timp* cererea %lo!al. Dac aceasta nu este susinut de o cre"tere
corespun-toare a producti$itii* ec0ili!rarea relaiilor de pia se reali-ea- prin
cre"terea preurilor. 41istena unui e1ces de cerere #n raport cu oferta poate
determina "i o cre"tere sectorial a preurilor.
.ndiferent de cau-e* atunci c,nd cererea a%re%at cre"te* firmele
reacionea-* pe de o parte* prin sporirea preurilor* iar pe de alt parte* prin
cre"terea produciei. )ceast cre"tere sectorial se propa% "i antrenea-
cre"terea salariilor "i a profiturilor* supliment,nd din nou cererea %lo!al* atunci
c,nd nu inter$in factori de contracarare. /recerea de la un efect la altul "i
cumularea acestora #ntr<un efect final* su! form de inflaie perpetu* au primit
denumirea de cerc $icios. .mpulsul inflaionist dintr<un anumit sector creea-
cereri suplimentare #n alte sectoare.
)stfel* pe msura cre"terii cererii* firmele rspund prin cre"terea
produciei "i a ofertei* drept urmare resursele se reduc "i cresc costurile* ceea ce
determin cre"terea preurilor. Cre"terea produciei este oprit #ns de cre"terea
costurilor care atin% plafonul preurilor* plafon determinat de $olumul
$eniturilor.
Din aceste considerente* inflaia determinat de cre"terea cererii
este o inflaie limitat +n tim( "i apreciat ca o inflaie I(e termen scurt-.
entru mai mult claritate* se poate preci-a c inflaia prin cerere* ca s poat
persista* ar fi necesar cre"terea continu a preurilor* lucru imposi!il pentru
moti$ul c e1ist o limit a $eniturilor.
De asemenea* modificrile utili-rii $enitului naional sau ale
orientrilor patrimoniale ale populaiei pot duce la modificri #n raportul #ntre
economie "i consum. Cre"terile de $enit ale unor cate%orii sau utili-area
economiilor pentru ac0i-iia unor !unuri de folosin #ndelun%at* de e1emplu*
pot ma5ora cererea de consum.
>a r,ndul su* i+,la8ti1itat,a o<,0t,i poate fi accidental pe termen
scurt sau mai #ndelun%at.
)!sena sau insuficiena stocurilor poate crea o lips trectoare pentru
unele produse. Discrepana apare atunci c,nd re#nnoirea stocurilor nu se poate
face #n ritmul necesar* fie din lips de capacitate sau resurse #n producie intern
"i mai ales prin insuficiena mi5loacelor de plat e1terne.
De re%ul* inflaia prin cerere* #nainte de a se manifesta #n cadrul
%eneral* se produce #ntr<un 1a-0u 8,1to0ial a$,nd* apoi* mecanisme de e1tindere
specifice.
Cadrul de inter$enie a ofertei inelastice poate fi accidental* ca efect al
unei producii a%ricole insuficiente din cau-a condiiilor atmosferice.
141
)lteori tensiunile inflaioniste sunt determinate "i de modificri sau
reorientri ale structurii cererii.
De pild orientarea cererii ctre produse electronice moderne nu
%se"te acoperire prin oferta limitat fie de posi!ilitatea intern de producie* fie
din insuficiena importului.
De-ec0ili!rele aprute #n unele ramuri "i sectoare se e1tind prin
canalele de transmisie specifice.
6elaiile interindustriale sunt o cale fireasc de transmitere a ma5orrilor
de preuri. >i$rrile unor firme repre-ent,nd apro$i-ionarea altora
creea- astfel premisa de a se cuprinde #n costurile altor ramuri aceste
elemente ma5orante "i a conduce astfel la proprii cre"teri de pre.
9ine#neles c ma5orarea preurilor la ener%ie electric $a influena diferit
preul #n industria aluminiului* unde are o pondere mare* #n raport de
a%ricultur sau construcii<monta5.
Gn alt mecanism de transmitere repre-int creterea cheltuielilor
(o(ulaiei re-ultat din cre"terea $eniturilor. )stfel spore"te cererea "i fat
de producia unor ramuri anterior ec0ili!rate.
>fectul de conta4iune pri$ind cre"terea $eniturilor acionea- deose!it
de eficient. Solicitrile a%enilor "i titularilor de $enit pri$ind cre"terea
$eniturilor se $or considera 5ustificate* pe de o parte* prin scderile puterii
lor de cumprare resimit prin cre"terile de preturi de5a inter$enite.
Mecanismul 4enerali&rii creterilor de (re se manifest prin #nsu"i
comportamentul a%enilor "i familiilor. 41tinderea "i cumularea acestor
modaliti de comportament speculati$ conduce la intensificarea procesului
inflaionist.
Fenomenele com(ortamentale s(eculati#e 8e desf"oar #n le%tur
cuB
- stocrile de mrfuri n reeaua de desfacere n
scopul de a profita de creterile succesive de
preuri;
- 1o+8titui0,a -, -,po6it, -, 1a0, 1u:p.0.to0i/ u0:.0i+-uL8, a8t<,l
p0,>,+i0,a u+o0 10,Dt,0i -, p0,7u0i -,6a>a+taOoa8,P
- accelerarea $ite-ei de circulaie a !anilor ca urmare a deprecierii
lor.
@n final* se poate o!ser$a c inflaia prin cerere este asociat unei
economii aflat #n plin a$,nt. Din acest moti$* sunt economi"ti care susin c ea
este opus "oma5ului "i #n consecin* o recomand factorilor politici ca remediu
pentru ie"irea din cri- "i cre"terea ocuprii. Se impune remarca urmtoareB
Ypoliti1a i+<la7io+i8t.2 nu este o a!eraie* cu o sin%ur condiie* "i anume s fie
#neles corect raportul dintre "oma5 "i inflaie.
'nflaia (rin costuri este un fenomen social<
economic* rele$at "i anali-at de teoreticieni #n ultima 5umtate de
secol "i este le%at de capacitatea de presiune a unor %rupuri sociale.
4a are la ori%ine $oina unui %rup social de a modifica #n profitul
su repartiia $enitului naional.
Inf&a.ia $!in o#%u!i* corelat cu oferta* se produce #n situaia #n care
costurile de producie cresc independent de cererea a%re%at* care rm,ne
constant.
142
Se poate constata c* fa de ca-ul inflaiei prin cerere* #n situaia
inflaiei prin costuri efectul asupra produciei "i al ocuprii este in$ers* respecti$
cre"terea costurilor #n condiiile unei cereri a%re%ate constante duce* #n mod
ine$ita!il* la reducerea produciei "i a locurilor de munc.
.nflaia prin costuri este proprie rilor aflate #n cre"tere economic.
4a este cau-a specific a inflaiei. @n aprecierea inflaiei prin costuri mai tre!uie
o!ser$at efectul diferit pe care #l $a a$ea o modificare sin%ular a ofertei* cum
ar fi "ocul cre"terii unui cost "i modificarea continu a costului #n direcia
sporirii lui. @n ca-ul unei modificri sin%ulare de cost* inflaia $a fi limitat #n
timp* pe c,nd #n ca-ul cellalt* fenomenul inflaionist se permanenti-ea-.
Factorii care pot determina cre"terea costurilor "i* deci* de$eni cau-e
ale inflaiei prin costuri sunt numero"i. Cei mai importani duc laB
= = 'nflaie (rin creterea salariilor. Se produce atunci c,nd se creea- o
discrepan #ntre sporirea sumelor pltite pentru salarii "i cre"terea numrului
de locuri de munc* respecti$ cre"terea salariilor nu este susinut de cererea de
muncC
= = 'nflaia (rin creterea (rofiturilor. Fenomenul se produce #n situaia
firmelor mari* de oli%opol* ceea ce le permit s impun preuri mari* relati$
independente de cerereC
Cel mai contro$ersat aspect al inflaiei a fost* #n anii post!elici*
cre"terea salariilor. &area ma5oritate a economi"tilor consider c acestea au
%enerat un efect direct de cre"tere a preurilor* c,t "i indirect* printr<un mecanism
de antrenare a cre"terii celorlalte elemente de $enit din economie.
De fapt* societatea prefer primordial 8olu7ia 10,Dt,0ii 8ala0ial, Di aici
apar unele distorsiuni. @n realitate p0,ti+- :aOo0.0i Di cei care +u o47i+ 10,Dt,0i
-, p0o-u1ti>itat, #n acti$itatea lor. @n consecin* #n multe sectoare cre"terile
remunerrii $or a$ea ca efect 10,Dt,0,a 1o8tu0ilo0 !unurilor "i ser$iciilor pe care
le produc.
6e$endicrile 5ustificate ale salariailor din sectoarele cu o puternic
cre"tere a producti$itii muncii sunt #m!ri"ate "i de cei care nu reali-ea-
asemenea modificri calitati$e* "i astfel cre"terea YaliniatD a salariilor conduce
pe economie la o ma5orare medie a $eniturilor care $a dep"i de fapt cre"terea
real a producti$itii muncii.
.nflaia prin costuri este o e1presie a de-ec0ili!ru.ui pe piaa
factorilor de producie.
Salariul* ca principal factor al preului de cost* creea- prin cre"terea
sa* premisa declan"rii cre"terii preurilor.
@n esen se aprecia- c mecanismul este impulsionat de po-iia
sindicatelor care spri5in pe salariai #n re$endicrile lor "i se a5un%e astfel la o
cre"tere a costurilor unitare transferate de firme asupra preurilor lor.
osi!ilitile normale de cre"tere a salariilor sunt a1ate pe cre"terea
producti$itii muncii. C,"ti%ul o!inut din cre"terea producti$itii muncii este
5ustificat s fie distri!uit factorilor de producie salariai "i patroni. Dar* #n timp
ce cre"terile reale de producti$itate sunt diferite "i $ariate #n #ntreprinderi "i
ramuri* cererile de ma5orare a salariilor tind spre o YaliniereD. )stfel* ma5orrile
prin aliniere duc* #n final* la o realitate ne%ati$ prin efectul suC 10,Dt,0,a -,
a+8a:4lu a 8ala0iilo0 -,p.D,Dt, 10,Dt,0,a :,-i, a p0o-u1ti>it.7ii.
.nflaia prin $enituri este determinat nu numai de salarii* dar "i de
profit.
143
@n desf"urarea ciclului inflaionist tre!uie s se in seama de faptul
c #n timp ce preurile tuturor mrfurilor cresc #n mod li!er* salariile se modific
numai dup ce factorii interesai 'patroni sau %u$ernul( consider c sunt
moti$aii !ine 5ustificate iar noile ni$eluri de salarii sunt ne%ocia!ile. )stfel c
at,t timp c,t #n cursul inflaiei declan"ate salariul rm,ne #n urma preurilor
celorlalte mrfuri patronul rm,ne cu un c,"ti% suplimentar decur%,nd din
aceast situaie.
Nin,nd seam c profitul ca "i salariile sunt componente ale structurii
de pre* participarea #n pre de$ine #ntr<o iposta- demonstrati$ 10H salarii "i
10H profit* fa de 12H Z 3H* anterior.
.nflaia prin costuri mai poate fi pro$ocat "i de alte cau-e* cum ar fiB
10,Dt,0,a i:po6it,lo0/ ,pui6a0,a 0,8u08,lo0 +atu0al,/ 1ala:it.7i +atu0al,/ ,t1./
respecti$ de tot ceea ce poate pro$oca cre"terea costurilor "i a preurilor.
'nflaia im(ortat . #n epoca contemporan relaiile
economice #ntre ri sunt ample "i multilaterale astfel c* fiecare
economie este influenat mai mult sau mai puin de flu1urile
internaionale de $alori "i de toate caracteristicile pe care acestea le
au "i flu1urile internaionale de $alori "i de toate caracteristicile pe
care acestea le au "i le aduc pe pieele naionale.
4ste $or!a* #n special* de cre"terea preurilor la materii prime* la
com!usti!il 'ener%ie( importate* ceea ce se repercutea- #n costul produciei
interne "i respecti$ #n a preurilor* independent de cererea de pe piaa intern.
Fiecare ar poate primi stimuli inflaioni"ti din e1terior #n funcie de
msura #n care economia lor se !a-ea- pe importul de materii prime "i produse
de completare din e1terior.
Su! presiunea preurilor de import* 1o8tu0il, -, p0o-u17i, 10,81
e1ercit,nd asupra economiei naionale influene ne%ati$e difereniat* #n funcie de
utili-are.
4ste cunoscut c produsele petroliere au a$ut un impact deose!it #n
economiile rilor de-$oltate reacion,nd "i intensific,nd procese inflaioniste
ma5ore.
4ste de su!liniat c #n ultimele dou decenii e1portatorii de materii
prime s<au coali-at #n #ncercarea lor de a asi%ura o e$oluie po-iti$ #n fa$oarea*
a preurilor materiilor prime "i de a o!ine astfel o parte tot mai ridicat pe
aceast cale* din re-ultatele cre"terii economice mondiale.
*a0ia7ia 1u08u0ilo0 -, 81Hi:4 Di* pe acest fundal* de%radarea
cursurilor de sc0im! pentru importatori a repre-entat o alt cale de influenare a
procesului inflaionist.
Gltimele decenii se caracteri-ea- prin continua depreciere monetar
#n ritmuri mai #nalte a marii ma5oriti a $alutelor. Deprecierea monetar
reflectat #n termenii cursului $alutar #nseamn continua* *scumpireQ a
importurilor "i* *ieftinireaQ pentru strini a mrfurilor naionale e1portate.
Ealoarea relati$ a diferitelor $alute "i mai ales e$oluia
neconcordant cu celelalte a constituit una din cile de transfer a cre"terilor de
producti$itate pe plan internaional.
)stfel inflaia prin import a de$enit un mecanism prin care se
desf"oar #n cadrul internaional lupta pentru #mprirea re-ultatelor cre"terii
economice difereniate "i deci ine%ale de la o ar la alta.
+ alt component a stimulilor inflaioni"ti din 1i01ula7i, li4,0. a
1apitalu0ilo0 Antre ri. Flu1urile de capital cu propriile lor determinante* care $in
144
adesea #n neconcordan cu factorii funcie de care decur%e circulaia monetar.
)prute #n momente specifice* adesea lipsite de cau-alitate monetar* aceste
pusee accelerea- deprecierea* se cumulea- "i intensific astfel procesul
inflaionist.
'nflaia structural este consecina apariiei unor
modificri de structur #n cerere sau ofert. De pild* #n unele
ramuri de acti$itate economic apare o cerere mai mare* #n timp ce
#n alte ramuri cererea rm,ne aceea"i sau c0iar poate s scad. @n
ramurile cu o cerere descresctoare* preurile 'meninute de firm( "i
salariile 'meninute de sindicate( rm,n infle1i!ile la scderea
cererii. 9ine#neles c #n ramurile cu cerere #n cre"tere* at,t
preurile* c,t "i salariile cresc* ceea ce influenea- ni$elul %eneral al
preurilor "i salariilor pe economie.
.nflaia structural este determinat primordial de dispariia
mecanismelor o!iecti$e "i e1terioare omului* cum ar fi #n domeniul monetar
etalonul<aur. )stfel cadrul disciplinator al unor posi!ile sanciuni cu efecte
ne%ati$e nu mai acionea-
Su!iecti$ismul #n politica economic acionea- pe deplin. Vi astfel
inflaia structural are drept resorturi principale o $oin social* materiali-at
printr<o anumit politic economic sau social.
4$ident aceste politici au drept #m!untiri ale structurii sau sunt un
efect al unei structuri mo"tenite.
.nflaia structural este considerat ca pre-ent #n numeroase ri ca
e1presie a faptului c acestea au ales calea unei -,6>olt.0i a11,l,0at,/ a unei
cre"teri economice rapide implic,nd o mo!ili-are intensi$ a factorilor de
producie.
Cre"terea creea- prin natura ei un de-ec0ili!ru #n economie* conduce
la crearea de noi capaciti de producie cu noi te0nolo%ii* apariia unor ramuri cu
rol conductor #n economie "i declinul unor sectoare "i ramuri dep"ite.
@n ma5oritatea lor aceste cre"teri impuse nu au pre%tire necesar nu
au fost reali-ate economii preala!ile "i deci nu e1ist fonduri de finanare.
6ecur%erea la credit intern sau* mai %ra$* la finanarea !u%etar implic
distri!uirea de $enituri fr contrapartid imediat "i duce la multiplicarea
cererii. Deci* inflaia este implicit. Cre"terea preurilor "i uneori economiile
forate sunt sin%urele modaliti de reconstituire a unui ec0ili!ru 'nominal( #n
economie.
rimordial promo$area cre"terii economice prin aceste metode de
finanare conduce la un aflu1 monetar #n economie "i creea- premisele unui
proces inflaionist tip cerere* prin crearea unei cereri multiplicate.
e de alt parte* cre"terea este* totodat* o surs de riscuri cresc,nde "i
de mutaii accelerate care sunt impuse societii.
Sarcinile fiscale "i sociale* fie c se reflect direct #n costuri* fie c
suscit noi re$endicri de la cate%oriile supuse presiunilor inflaioniste* crora le
afectea- $eniturile* duce la accentuarea procesului inflaionist prin procedee de
tipul inflaiei prin $enituri.
Su! un alt aspect inflaia structural este e1presie a faptului c #n
epoca actual toate corelaiile* inclusi$ aOu8t.0il, +,1,8a0, A+ pla+
:a10o,1o+o:i1 8, 0,ali6,a6. la +i>,lul lo0 8up,0io0.
145
@ntr<o economie li!er 5ocul relati$ al preurilor ar tre!ui s permit
transmiterea informaiilor cu pri$ire la cerere "i s oriente-e pe productori #n
dimensionarea ofertei lor.
Dar teama de scdere a preurilor* #ntr<o economie cu producie
a%ricol #ndeose!i* conduce la o puternic re-isten a celor afectai* #n ca-ul
acesta o mas important. De aici politica de 8u87i+,0, a p0,7u0ilo0 p,+t0u
p0o-u8,l, ,=1,-,+ta0, '"i implicit cre"terea mult mai accentuat a preurilor
!unurilor mai deficitare(.
@n anali-a inflaiei tre!uie luat #n consideraie "i influena <a1to0ului
p8iHolo;i1. /eama de inflaie amplific inflaia. /oi a%enii economici sunt
influenai #n deci-iile lor de relaia dintre aprecierile pri$ind e$oluia inflaiei "i
e$oluia propriu<-is a fenomenului. De e1emplu* at,t o firm* c,t "i un sindicat*
la ne%ocierea salariului in seama de cre"terea inflaiei. )m!ele pri estimea- o
anumit cre"tere a inflaiei* s -icem 10 H. @n aceast situaie* sindicatele $or
cere o cre"tere a salariilor cu mai mult de 10 H* iar patronii $or fi dispu"i s
accepte o cre"tere a salariilor su! 10 H* deoarece mi-ea- pe o cre"tere a preului
cu 10 H. @n final* prin ne%ocieri se a5un%e la o cre"tere a salariilor #n 5ur de 10 H*
de"i inflaia real nu ar fi a5uns la acest ni$el.
)stfel politica de susinere a unor sectoare este #n fapt %eneratoarea
unei inflaii continue. )5ustarea la ni$el ma5or este tipic "i la transferurile
specifice ale cre"terilor de producti$itate a muncii* pro!lem anali-at mai sus.
+ alt cau- a inflaiei structurale re-id din 0i;i-itat,a ,1o+o:i,i
care apare #n momentele de cre"tere economic atunci c,nd se tinde spre o
deplin utili-are a forei de munc. Situaiile pot fi diferite de la o economie la
alta*

esena const #n faptul c #n condiiile perioadei #n care se tinde spre
an%a5area total a formelor de producie a forei de munc primordial apare o
6o+. -, 1o8tu0i 10,815+-, Lefect al unor astfel de ri%iditi.
entru a lmuri concret #nelesul aciunii acestui factor tre!uie s
preci-m c se consider ri%iditate tot ceea ce se opune adapta!ilitii aparatului
producti$ la modificrile cererii.
)semenea ri%iditi se pot i$i #n le%tur cu procurarea capitalului sau
asi%urarea unor capaciti sau resurse materiale. Dar cele mai importante
ri%iditi pro$in din inadapta!ilitatea forei de munc din asemenea moti$e cum
suntB
ataDa:,+tul 8,+ti:,+tal la o p0o<,8i,/ lo1alitat,/ 6o+.P
i+8u<i1i,+7a i+8titu7iilo0 -, <o0:a0, Di 0,1i1la0,P
a48,+7a u+o0 0,6,0>, -, lo1ui+7, li4,0, 1a0, li:it,a6. :i;0a7ia <o07,i -,
:u+1.P
,=1,8i>. 8p,1iali6a0, a <o07,i -, :u+1.P
o48ta1ol,l, ,=i8t,+t, A+ <o0:a0,a Di autop0ot,17ia u+o0 p0o<,8io+iDti 1a0,
-,t,0:i+. u+ ,<,1ti> +u:,0u8 1lau8u8.
Dep"irea acestor ri%iditi cere eforturi financiare deose!ite* costuri
mult mai mari.
)stfel aciunile #ndreptate spre e$itarea "i limitarea "oma5ului #mpin%e
economia spre tensiuni inflaioniste.
12.2 >fectele inflaiei. 'ndicatorii de cuantificare a inflaiei
.nflaia are efecte asupra e$oluiei flu1urilor monetare "i* #n
146
consecin* asupra surplusului monetar* #ns ea are de asemenea consecine
asupra e$oluiei acti$elor. +ri* e$oluia acti$elor producti$e determin #n parte
costurile de producie prin intermediul amortismentelor. Ca urmare*
semnificaia autofinanrii este #n mare msur efectuat.
>fecte asu(ra formrii sur(lusului monetar
Consecinele pot fi mai #nt,i apreciate asupra formrii e1cedentului
!rut al e1ploatrii "i apoi asupra repartiiei.
Fo!/a!ea E.7.E.
Ci<0a -, a<a1,0i Co+8u:u0i
?+i>,lul p0,7u0ilo03 ?1o8tul <a1to0ilo03

3a&oa!ea ad"u1a%"
'$a!%ea $!e&e3a%" $en%!u #a&a!ii)
a) Cre"terea preurilor constituie forma de
manifestare a inflaiei. 4a re-ult din comportamentul actorilor
economici care se adaptea- mediului lor "i tind s anticipe-e
cre"terea costurilorC
() Cre"terea costurilor de producie re-ult din
acelea"i procese de adaptare "i de anticipare. )ceast e$oluie
depinde de piaa naional "i de sc0im!urile internaionale* precum
"i de cursul de sc0im! al monedelor.
)cest fenomen scap deci #n parte #ntreprinderii* care<l
suport.
) 4forturile de a menine partea salariilor prele$at
din $aloarea adu%at* conduce la inde1area salariilor la preuri.
6e-ult c #ntreprinderea suport efectele inflaiei ca un
simplu #nsoitor.
Re$a!%i.ia E.7.E.
E.7.E.
S%a% A/o!%i#/en%e C!edi%o!i 7enefiii
A.iona!i
(impozite) (dobnzi) nedistribuite
(dividende)
)fectarea 4.9.4. depinde at,t de politica de finanare a
#ntreprinderii* care determin remuneraia capitalului imo!ili-at* c,t "i de
restricia pu!lic* e1primat prin fiscalitate.
Do!,n-ile pltite creditorilor depind de $olumul
#mprumutului "i de rata do!,n-ii. 6am!ursarea capitalului
#mprumutat se efectuea- pe !a-a $alorii nominale* neinde1at.
.nflaia $a fa$ori-a deci #mprumutul #n condiii care depind de
147
ni$elul ratei do!,n-ii. 6ata do!,n-ii rm,ne adesea inferioar
ni$elului inflaiei* rata do!,n-ii reale fiind adesea nul sau ne%ati$.
)$anta5ul pentru cel care se #mprumut este e$ident* const,nd #n a
se YapelaD ulterior la c,"ti%ul monetarC
Dup prele$area do!,n-ilor care re-ult din
o!li%aii contractuale* ni$elul impo-itelor prele$ate statului depinde
de mrimea amortismentelor acceptate ca fiind deducti!ile fiscal.
)ceast mrime depinde de durata de $ia atri!uit acti$ului
producti$ "i de mrimea amorti-at. +ri* re%ula conta!il este costul
istoric. )morti-area este deci a<priori su!e$aluat "i impo-itul
suprae$aluat.
rele$area di$idendului ctre acionari depinde de
ale%erea lor. 8i$elul !eneficiilor nedistri!uite care rm,n la
dispo-iia #ntreprinderii depinde de aceast prele$are. .nter$enia
autoritii pu!lice pentru limitarea di$idendelor ar putea denatura
funcionarea normal a acestui mecanism.
>fecte asu(ra e#alurii acti#elor
6e%ula conta!il fundamental este #nre%istrarea $alorii acti$elor
fi-ice la costul lor de ac0i-iie "i a acti$elor financiare la $aloarea nominal.
Cre"terea nominal a $alorii stocurilor* ca urmare a cre"terii
preurilor la apro$i-ionare* influenea- direct re-ultatul acti$itii "i* #n
consecin* profitul impo-a!il "i impo-itul. Statul prele$ un impo-it pe profit
strict nominal.
Ealoarea acti$elor financiare este permanent determinat pe !a-a
$alorii nominale neinde1at.
4$aluarea capitalurilor proprii este #n mare parte falsificat* de
inflaie* #n sistemul conta!il. Consecinele directe nu sunt prea %ra$e* cci
e$aluarea conta!il nu este suportul e$alurii #ntreprinderii "i aciunilor sale*
care se reali-ea- pe piaa financiar sau printr<o tran-acie direct.
Din contr* consecinele inflaiei asupra e$alurii acti$elor poate
afecta puterea de cumprare a capitalurilor proprii* din cau-a insuficienei
capacitii #ntreprinderii de a<"i re#nnoi imo!ili-rile prin in$estiii.
>fecte asu(ra msurrii (erformanelor i asu(ra autofinanrii
&surarea performanei prin sistemul conta!il pierde din coerena
sa din cau-a decala5ului #n timp a e$alurii utili-ate* #n special datorit
amortismentelor calculate asupra $alorii istorice a acti$elor. erformana $a fi
deci at,t suprae$aluat* c,t "i su!e$aluat* fr a se cunoa"te maniera ri%uroas
a efectelor de compensaie. )ceast situaie poate fi a%ra$at #n primul r,nd
prin prele$rile e1cesi$e pe care partenerii sociali le pot efectua* "i care conduc
la autofinanare* adic la un surplus monetar conser$at de #ntreprindere. +ri
aceasta %enerea- dou modaliti prioritare care pot* #n acela"i timp* ameliora
"i a%ra$a situaia #ntreprinderii
'ndicatori de cuantificare a inflaiei
.nflaia se pune #n e$iden cu a5utorul unor indicatori principaliB
I+-i1,l, ;,+,0al 8au -, ;0up al p0,7u0ilo0L1a0a1t,0i6,a6.
-i+a:i1a p0,7ului A+ ;,+,0al 8au p, ;0upu0i -, :.0<u0i.
143
'4. (. J 4i1 7. i. cC7. i. 0
Igp=indicele general al preului
gi1=cantitatea vndut n perioada curent
P. i. c. =preul de vnzare n perioada curent
P. i. 0 = preul de vnzare n perioada de az
Put,0,a -, 1u:p.0a0, a 4a+ilo0Lpu+, A+ ,>i-,+7. -,p0,1i,0,a
put,0ii -, 1u:p.0a0, a 4a+ilo0
'. M. mJM1CMo 100 K '. (J71C70 100 K '. (. c. . bJ'. M. mC'(
I. M. m = indicele masei monetare
I. p = indicele preului
I. p. c. B = indicele puterii de cumprare a banilor
14:
12.3 Modele teoretice de e8(licare a fenomenului inflaionist
>8(licarea inflaiei (rin teoria cantitati#
Gna dintre metodele de e1plicare a inflaiei este e1plicarea inflaiei
prin teoria cantitati#.
8oua formulare a teoriei cantitati$e aparine marelui economist
american &ilton Friedman* care reali-ea- o distincie net #ntre cau-ele care
mresc cererea de moned "i cele care modific oferta de moned "i arat c
cererea de moned sau de orice alt acti$ particular depinde de 3 factoriB
- "o;.7ia total. ,=i8t,+t. 8u4 -i<,0it, <o0:,P
- P0,7ul a1,8t,i 4o;.7iiP
- Ku8tu0il, Di p0,<,0i+7,l, 8u4i,17ilo0 1a0,
po8,-. 4o;.7ia.
&odificarea ofertei de moned nu presupune "i modificarea
concomitent a cererii. Cre"terea cantitii de !ani poate influena ni$elul
preurilor* atunci c,nd cantitatea total de !o%ie e1primat prin aceste preuri*
rm,ne constant. e !a-a unei anali-e mai #ndelun%ate el a5un%e la conclu-ia
c modificrile seculare ale stocului de moned pe locuitor sunt #n str,ns
le%tur cu modificrile $enitului real pe locuitor. 8oua formulare a teoriei
cantitati$e $i-ea- #n cele din urm tot relaia dintre cantitatea de !ani "i ni$elul
preurilor.
6e$enirea la starea de ec0ili!ru se reali-ea- #n dou ca-uriB
= = P0i+ 10,Dt,0,a o<,0t,i -, 4u+u0i Di 8,0>i1iiP
= = P0i+ :o-i<i1a0,a +i>,lului p0,7u0ilo0.
@n urma anali-ei celor 4 formulri a teoriei cantitati$e a !anilor
constatm c toate $i-ea- acela"i aspectB
R,la7ia -i+t0, 1a+titat,a -, :o+,-. pu8. A+
1i01ula7i,P
Ni>,lul ;,+,0al al p0,7u0ilo0.
Dac oferta de moned %enerea- o cerere de !unuri "i ser$icii* pe
care producia nu o poate satisface imediat* aceasta se $a solda prin cre"terea
preurilor. >e%tura dintre moned "i inflaie* a"a cum apare ea #n noua formulare
a teoriei cantitati$e* #"i %se"te reflectarea numai #n realitile economiilor de
pia de-$oltate. @n economiile #n care preurile sunt sta!ilite #n mod
administrati$* de ctre instituii speciali-ate #n acest sens* moneda nu
influenea- preurile. reul mrfurilor "i al ser$iciilor care urmea- a se reali-a
determin cantitatea de !ani necesar circulaiei acestora. Decala5ul posi!il dintre
cererea "i oferta de mrfuri se poate ec0ili!ra prin redimensionarea ofertei s<au
prin ma5orri repetate de preuri. uterea de cumprare a !anilor este determinat
de ni$elul preurilor "i nu de masa de mrfuri disponi!il pentru $,n-are.
resiunile inflaioniste pot s apar din cau-a unei cereri e1cedentare de !unuri "i
ser$icii sau ca urmare a unei oferte reduse.
Fr moned* cre"terea inflaionist a preurilor n<ar fi posi!il #n
perioada post!elic. Cei mai reputai teoreticieni ai inflaiei au acceptat ideea
rolului decisi$ al monedei #n cre"terea preurilor. &a5oritatea economi"tilor care
au anali-at fenomenul inflaionist sunt de prere c stimularea cre"terii costurilor
se reali-ea- #n mod direct* prin intermediul sistemului !ancar.
150
Teorii monetariste contem(orane
)pariia "i rapida e1tindere a doctrinei 2eMnesiste a constituit un
moment de cotitur #n %,ndirea "i* deopotri$* #n aciunea economic acestea
fiind marcate pentru o perioad lun% de timp.
+dat cu lansarea teoriei lui JeMnes li!eralismul tradiional a primit o
puternic lo$itur* curentul diri5ist* inter$enionist* care<"i a$ea i-$oarele #n noua
teorie c,"ti%,nd tot mai mult teren.
Din acest moment* pentru o lun% perioad de timp* politica monetar
$a fi considerat un lucru dep"it iar monedei nu "i se acorda prea mult
importan* prioritate a$,nd politica !u%etar "i c0eltuielile pu!lice.
@ncep,nd cu anii I50* #n special a doua 5umtate* li!eralismul cunoa"te
o ade$rat re$itali-are teoretic* un moment semnificati$ l<a constituit
pu!licarea* #n aceast perioad* su! #n%ri5irea profesorului &ilton Friedman* a
unui $olum de AStudii de teorie calitati$ a !anilorD* care $a marca #nceputul
afirmrii unei noi concepii asupra mecanismului de funcionare a economiei.
ractic* are loc repunerea #n drepturi a monedei "i a politicii monetare.
Se dore"te a se demonstra c $ariaiile cantitii de !ani pot a$ea
efecte asupra cererii %lo!ale* c0iar dac nu afectea- rata do!,n-ii.
@ntr<o perioad destul de scurt* noua teorie monetarist a cptat o
lar% popularitate* #n pofida opo-iiei AQ,J+,8i,+ilo0 i0,-u1ti4iliD cum i<a numit
Friedman pe economi"tii ce au manifestat puternice reacii critice la adresa noii
doctrine* de$enind o pro!lem central a macroeconomiei. Discuiile au atins
intensitatea ma1im la #nceputul anilor I70 c,nd cele dou articole ale lui
Friedman AD schem teoretic a anali&ei monetareD '1:70( "i* respecti$*
ATeoria monetar a #enitului nominalD '1:71(* precum "i #n de-!aterile
teoretice referitoare la acestea. >a ora actual* monetarismul se %se"te #n
opo-iie direct cu neo2eMneismul ? #n centrul acelora"i discuii furtunoase
asupra politicii economice de urmat* #n ma5oritatea rilor de-$oltate.
@n aceste de-!ateri* 2eMnesi"tii s<au remarcat prin contri!uii deose!ite
J. 9runner* ). \. &elt-er* D. 4. `. >aidler* &. .. ar2in* Fridreric0 $on \aMe2
'laureat al premiului 8o!el( ".a.
&onetarismul nu este* dup cum se $a $edea* un curent al %,ndirii
monolitic* #n cadrul su indi$iduali-,ndu<se diferite "coli sau tendine unite
printr<o seam de principii 'ipote-e comune(.
De asemenea* monetarismul nu poate fi confundat cu li!eralismul
clasic* cu doctrina li!ertarienilor* e1ist,nd opinii recunoscut li!erale* #n sensul
clasic* fr a fi #n acela"i timp "i monetariste* dup cum este posi!il a su!scrie la
anumite te-e monetariste c0iar fiind ostil celor li!ertariene.
rincipala te- #n 5urul creia s<au i$it contro$erse #ntre "colile de
%,ndire economic a repre-entat<o e1plicarea inflaiei. @n ciuda a!ordrilor
teoretice diferite* trei ipote-e put fi considerate comuneB
o .nflaia este #n esen un fenomen monetar.
o /eoria 2eMnesian* pe care monetari"tii o ec0i$alea-
cu o cur! simpl a lui 0ilips* nea5ustat la a"teptri*
nu poate e1plica pro!lema inflaiei* #n special
accelerarea inflaiei.
o 6ata de cre"tere "i accelerare a ofertei de moned
e1plic rata inflaiei "i* respecti$* accelerarea acesteia.
151
&onetarismul 'termen ce #i aparine lui J. 9runner( a de$enit* #n
timp* mai mult dec,t o sin%ur teorie asupra inflaiei* el treptat de$enind o
#ncercare de a crea o alternati$ teoretic la punctul de $edere 2eMnesian. 4l are
la !a- $ec0ea teorie cantitati$ a monedei* potri$it creia* e1istena unui efect
direct proporional al modificrii masei monetare asupra ni$elului preurilor ?
de-$oltat de o serie de mari economi"ti ca `alras* .r$in% Fis0er sau
repre-entani ai "colii de la Cam!rid%eB )lfred &ars0all "i ). C. i%ou.
@n esen poate fi pri$it ca o teorie "i o politic monetar care atri!uie
modificrii masei !anilor #n circulaie o importan central* decisi$ #n cursul
acti$itii economice "i #n sta!ilirea ni$elului preurilor. /reptat* teoria
monetarist s<a concreti-at printr<un numr de propo-iii corelate* dintre care
dintre cele mai importante sunt urmtoareleB
S,1to0ul p0i>at al ,1o+o:i,i ,8t, i+,0,+t 8ta4il. Si8t,:ul ,1o+o:i,i 0,>i+,
auto:at la u+ ,1Hili40u A+ u0:a u+,i p,0tu04a7ii/ ia0 0ata Do:aOului 0,>i+,
la >aloa0,a ,i -, ,1Hili40u +atu0al ?NAIRU3P
O0i1, 0at. -, 10,Dt,0, a o<,0t,i -, 4a+i ,8t, 1o:pati4il. 1u o o1upa0,
-,pli+. a <o07,i -, :u+1./ -,Di 0,6ult. 0at, al, i+<la7i,i -i<,0it,P
:o-i<i1a0, A+ 0ata -, ,=pa+8iu+, :o+,ta0. :o-i<i1. :ai A+t5i 0ata
10,Dt,0ii ,1o+o:i1, 0,al, ?-, ai1i Di 0ata Do:aOului3P p, t,0:,+ lu+; a1,8t
,<,1t 0,al -i8pa0, Di 8, :,+7i+, +u:ai o 10,Dt,0, p,0:a+,+t. a t0,+-ului
0at,i i+<la7i,i ?p0i+1ipiul i+<la7i,i3P
politi1. a1ti>i8t. -, ;,8tio+a0, a 1,0,0ii/ <i81al. 8au :o+,ta0./ ,8t,
+,a-,1>at. p0,<,05+-uL8, R0,;uli2 politi1i :o+,ta0, p, t,0:,+ lu+; 8au
o4i,1ti>, p0,8ta4ilit,.
rima propo-iie* numit "i 7rinci(iul stabilitii* presupune e1istena
unui sistem economic inerent sta!il* deci* care rede$ine sta!il dup fiecare
pertur!aie suferit de acesta. rin aceast afirmaie monetarismul e opune
concepiei 2eMnesiene pri$ind insta!ilitatea economiei "i posi!ilitatea atin%erii
unui ec0ili!ru macroeconomic %eneral sta!il.
6aport,nd aceast afirmaie la economia real* monetari"tii afirm c
economia real este relati$ sta!il "i c ea poate fi desta!ili-at de e$oluiile
monetare. rin urmare tre!uie aplicat #n economie o politic monetar c,t mai
inteli%ent.
Cu alte cu$inte cri-ele periodice* fluctuaiile con5uncturale nu sunt
e1presia unor carene or%anice* a unor contradicii de ne#mpcat proprii tipului de
economie monetarist* ci ele se datorea- unui factor e1o%en mecanismului
economic propriu<-is "i anume politicilor monetariste inadec$ate.
.nter$enia statului #n mecanismul de autore%lare al economiei* un
mecanism #n esen monetar* nu face dec,t s dere%le-e %ener,nd insta!ilitate
economic. )cest principiu e1clude posi!ilitatea apariiei unui ec0ili!ru
economic de su!ocupare a forei de munc.
) doua propo-iie a monetarismului este o reformulare a teoriei
cantitii de !ani pe termen lun%. Dac economia se afl #ntr<o stare sta!il* deci*
toate $aria!ilele economice pot fi apreciate #n mod corect* atunci rata inflaiei
este determinat #n mod e1clusi$ de rata de cre"tere a ofertei de !ani. )stfel spus*
starea de ec0ili!ru la un ni$el al ocuprii depline a forei de munc nu este
influenat de o rat a inflaiei corect anticipat.
152
) treia propo-iie repre-int o formulare a teoriei cantitii de !ani pe
termen scurt. 4a susine c o accelerare a ratei de cre"tere a ofertei de !ani 'adic
o rat mai rapid a c0eltuielilor nominal cu !unurile finale( determin temporar*
o suplimentare a ratei cre"terii economice reale* deci o reducere a "oma5ului* dar
"i o cre"tere a ratei inflaiei. .nflaia re-ultat determin o a5ustare a sistemului
economic* #n cursul cruia rata cre"terii economice reale re$ine la $aloarea
iniial.
9runner a etic0etat acest principiu drept At,o0ia a11,l,0a7i,iD*
afirm,nd #n esen c accelerarea cre"terii economice reale determinat printr<o
e1pansiune monetar este doar temporar.
Cea de a patra propo-iie* denumit "i Ap0i+1ipiul i+,<i1i,+7,i
politi1,D* repre-int o respin%ere a politicii monetare "i fiscale discreionare.
oliticile acti$iste de orientare a cereri "i politicile anticiclice sunt o surs de
sta!ilitate economic.
&onetari"tii spun c producia "i ocuparea forei de munc pot fi
influenate prin politici economice numai atunci c,nd determin modificri ale
preurilor care nu unt anticipate de a%enii economici din sectorul pri$at. )stfel*
efectul acestor politici asupra $aria!ilelor reale poate fi eliminat treptat* dar
ni$ele mai #nalt al preurilor 'sau rata mai mare a inflaiei( se $a menine. 4i nu
unt de acord cu presupunerea c decidenii economici au a!ilitatea de a pro%no-a
modificrile $iitoare ale $aria!ilelor economice rele$ante "i* cu at,t mai puin* de
a pre$edea efectul al unor modificri curente inter$enite la ni$elul
instrumentelor de politic economic.
De aceea monetari"tii consider c pro!lema esenial a politicilor
macroeconomice ar tre!ui s fie #nlocuirea politicilor acti$iste prin Are%uliD
politice* de e1emplu re%ula ratei constante de cre"tere a ofertei de !ani sau
anumite re%uli de constan $ala!ile #n politica fiscal.
Eor fi e1puse #n continuare anumite teorii* opinii sau c0iar curente de
opinie #n ce pri$e"te monetarismul.
Mone%a!i#/u& f!ied/anian
Vcoala de la C0ica%o repre-int una din principalele %rup de %,ndire
economic "i surse teoretice de politic monetar nu numai pentru Statele Gnite*
ci "i pentru ansam!lul rilor cu economie de pia.
.niial a$,nd ca mentor pe Jni%0t "i apoi pe Friedman* ea a meninut
$ie tradiia cantitati$ a monedei #n SG)* d,ndu<i o e1presie modern #n cadrul
curentului monetarist.
&ilton Friedman* care s<a impus ca unul dintre cei mai remarca!ili
economi"ti contemporani* fiind distins cu premiul 8o!el #n 1:76* a "tiut s
specule-e o serie de nea5unsuri ale doctrinei 2eMnesiste* precum "i o serie de
e"ecuri ale unor politici economice de inspiraie 2eMnesist promo$ate de
numero"i discipoli* pro$oc,nd o ade$rat Dcontrare$oluieD #mpotri$a lui
JeMnes.
Spirit polemic* foarte consec$ent cu sine* el se declar fa$ora!il
recur%erii la mecanismul pieei "i ostil* #n limitele posi!ilului* inter$eniei
%u$ernamentale "tiut faptul c* #n %eneral economicul determin politicul*
li!ertatea economic fiind capa!il deci de a %enera "i susine li!ertatea politic.
Friedman susine c rolul dominant #n procesele economice re$ine
!anilor "i se declar adeptul unei cre"teri re%ulate de cantitate de moned. ractic
unt lansate noi te-e !a-ate pe Acererea de monedD. /eoria lui scoate #n e$iden
153
inter relaiile dintre capital* $enit "i rata do!,n-ii* consider,nd moneda un !un
alternati$ fa de toate celelalte !unuri. 4l consider funcia cererii de moned ca
fiind mai sta!il dec,t funcia de consum ce st la !a-a teoriei lui JeMnes.
&onetarismul friedmanian consider c ansam!lul tendinelor $ieii
economice* mai ales al $eniturilor nominale "i al preurilor pot fi diri5ate prin
simpla re%lare a $olumului masei monetare* aceasta a$,nd un rol mai important
dec,t politica !u%etar. 4l nu a!soluti-ea- rolul !anilorC insist asupra faptului
c au o importan mai mare #n ce pri$e"te ni$elul e$oluiei mrimilor nominale*
dar nu "i pentru mrimile reale pri$ite pe termen lun%. Cu alte cu$inte el
recunoa"te faptul c sta!ilitatea preurilor "i cre"terea economic armonioas nu
poate fi reali-at prin simpla msurare a masei monetare* ci sunt necesare msuri
comple1e la ni$elul #ntre%ii economii.
Gn principiu susinut de Friedman este acela c pe termen lun% e1ist
o str,ns le%tur #ntre cantitatea de !ani pe unitatea de produs* determinat #n
special de tran-aciile pe piaa li!er "i ni$elul preurilor* aceasta ec0i$al,nd cu
ideea c ni$elul produsului social nominal "i $enitul naional depind* #n !un
msur de e$oluia masei monetare aflate #n circulaie.
/ot pe termen lun% $ite-a de circulaie a $eniturilor !ne"ti este
relati$ sta!il* ea fiind in$ers proporional cu mrimea $enitului real.
+ alt idee important este aceea le%at de politicile anticicliceB
msurile pe care le iau autoritile monetare #n cadrul politicilor monetare pentru
a influena cererea au un efect #nt,r-iat* #nt,r-ierea neput,nd fi mai mare sau mai
mic de la un ciclu economic la altul* de aceea* din cau-a decala5elor de timp
politicile anticiclice nu pot duce la sta!ilitate.
4l propune ca alternati$* mrirea #n mod automat a masei monetare
#n circulaie* anual cu un anumit procent '5?6 H(* ce tre!uie susinut constant #n
idea manifestrii automatismului de-$oltrii economiei de pia. )cest
automatism pre-int #ns un risc dificil de reali-at "i anume acela al na"terii unor
fenomene sociale nedorite cum ar fi ameninarea sporirii "oma5ului.
Friedman a #ncercat s conture-e c,t mai precis le%ile consumului
datorit faptului c masa monetar acionea- asupra preurilor prin consum.
Consumul este considerat cu propriul su trend* fiind influenat de cre"terea
in$estiiilor reale. Dup el* consumul %eneral depinde de A$enitul permanentD
determinat ca medie ponderat a ni$elului curent "i a ni$elurilor trecute ale
$eniturilor.
@n ceea ce pri$e"te i+<la7ia/ ea ,8t, p0i>it. 1a u+ <,+o:,+ pu0
:o+,ta0. )st-i #ns este deplin admis idee e1istenei unui #ntre% lan de cau-e
ce %erea- fenomenul inflaionist* deci* aceast afirmaie nefiind #ntru<totul
ade$rat.
4l recunoa"te e1istena unei relaii pe termen scurt dintre inflaie "i
"oma5* de natur tran-itorie #ntre inflaie "i "oma5* dup el $ariaiile nepre$-ute
datorate inflaiei pro$oac* pe termen scurt* fluctuaii ale ni$elului "oma5uluiC
autoritile monetare pot spera #n a menine rata efecti$ a "oma5ului dincolo de
rata sa natural cu condiia ca ele s accepte inflaia accelerat fr #ncetare. @n
aceste condiii anticiprile cu pri$ire la rata inflaiei nu ar putea niciodat s
a5un% din urm rata inflaiei efecti$e* iar posi!ilitatea de a reduce "oma5ul #n
fa$oarea inflaiei este mult mai redus dec,t susinea JeMnes la $remea sa.
Friedman pledea- pentru apropierea A%radualD de control monetar
al inflaiei. Decelerarea monetar tre!uie fcut pro%resi$ #n preala!il* astfel
154
anticiprile inflaioniste A$or reacionaD pro$oc,nd un "oma5 mult superior celui
pe care economia #n cunoscuse altdat.
Sin%urul mi5loc la #ndem,na autoritilor monetare pentru controlarea
"oma5ului #l repre-int accelerarea permanent a inflaiei* ceea ce constituie un
tri!ut %reu pentru societate* date fiind implicaiile periculoase cum ar fi de
e1empluB o pr!u"ire monetar sau c0iar una politic.
Mone%a!i#/u& an%ii$"!i&o! !a.iona&e
&onetarismul anticiprilor raionale a aprut "i s<a fcut repede
cunoscut #n cursul anilor I70. Cel ce a e1pus primul aceast ipote- a fot [. F.
&ut0 '1:61( iar meritul de a fi procedat la primele aplicaii la car
macroeconomic #i re$ine profesorului 6. 4 >ucas.
)nali-a anticiprilor raionale s<a nscut din nemulumirile
cresc,nde pe care le ridica ipote-a anticiprilor adapti$e care susinea c
indi$i-ii* su!iecii economici "i<ar forma sau re$i-ui anticiprile lor asupra
inflaiei* estimrile* dup amploarea a!aterii dintre rata efecti$ a inflaiei "i
rata anticipat a acesteia. )cest lucru #nseamn c indi$i-ii s<ar conduce dup o
re%ul cu mari "anse de a fi fals* #n condiiile #n care inflaia accelerea-
continuu iar economia este supus unor pertur!aii %reu pre$i-i!ile.
.pote-a anticiprilor raionale ? dup cum arat "i denumirea pun,nd
accent pe raionalitate ? afirm* #n replic* c a!aterile dintre rata real "i cea
anticipat a inflaiei sunt tran-itorii "i aleatoare* iar indi$i-ii fiind ne$oii s<"i
conceap a"teptrile #n mod raional pe !a-a pre$i-iunile statistice optimale #n
funcie de informaiile disponi!ile.
4tic0etat "i su! numele de Anoua "coal clasicD monetarismul
anticiprilor raionale las "i mai puin c,mp de aciune* comparati$ cu $arianta
lui Friedman* autoritilor %u$ernamentale #n urmrire* re%larea "i controlul
proceselor din economie.
Conform acestei teorii* rata efecti$ a "oma5ului nu este capa!il s se
#ndeprte-e mai mult de rata sa natural "i nu $a face acest lucru dec,t ca urmare
a unor A"ocuriD impre$i-i!ile asupra ofertei sau cererii %lo!ale.
S<a artat mai sus c Friedman a5unsese la conclu-ia potri$it creia*
din cau-a #nt,r-ierilor lun%i* din cau-a #nt,r-ierilor lun%i ale efectelor msurilor
de politic monetar 'ca "i cele de politic !u%etar( adoptate de autoritile
monetare #n cadrul politicilor anticiclice acestea ar fi neadec$ate* risc,nd mai
de%ra! desta!ili-area economiei dec,t sta!ili-area ei. 6eferitor la aceast
afirmaie* teoreticienii anticiprilor raionale afirm c "i #n ca-ul unor #nt,r-ieri
mici "i* e$entual* pre$i-i!ile politicile de sta!ili-are tot nu ar putea ameliora
con5unctura economic.
)ceast ipote- a fost lar% confirmat prin cercetri empirice pri$ind
determinarea preului pe pieele acti$elor financiare* ea fiind din ce #n ce mai
#ncorporat #n construirea modelelor economice.
rincipalul nea5uns al acestei teorii este faptul c #n timp ce modelele
!a-ate pe aceast ipote- presupun ec0ili!rul permanent al pieei* #n realitate
salariile "i preurile se a5ustea- de cele mai multe ori foarte lent la sc0im!rile
de con5unctur.
Mone%a!i#/u& (u1e%a!
155
)ceast $ariant de monetarism pre-int "i ea un anumit specific.
.niiatorii ei* profesorii J. 9runner "i ). \. &elt-er su!linia- caracterul no$ator
al construciei lor. )ceast teorie se !a-ea- pe un model mai sofisticat dec,t cel
al lui Friedman* model ce #ncearc s surprind interaciunile dintre piaa
acti$elor* piaa produselor "i deficitul !u%etar.
rincipala diferen dintre acest monetarism "i monetarismul
friedmanian este c* #n timp ce Friedman nu atri!uie nici un rol formal preurilor
relati$e #n procesele de a5ustare macroeconomic* anali-a monetarist !u%etar
se !a-ea- !u%etar se !a-ea- pe o aplicaie a teoriei preurilor la ni$el
macroeconomic.
)depii monetarismului !u%etar #i repro"ea- lui Friedman faptul de a
fi ne%li5at $aria!ilele !u%etare* fiscale #n anali-a macroeconomic "i nu sunt de
acord cu ideea c sin%ur moneda este important* susin,nd c "i deficitul
!u%etar e1ercit o influen asupra ni$elului produciei "i preurilor* structura sa
afect,nd direct panta "i po-iia cur!ei 0ilips pe termen scurt.
&onetarismul friedmanian are tendina de a considera masa monetar
o $aria!il determinant #n mod autonom. Contrar* monetarismul !u%etar
consider c masa monetar e determinat #n cadrul unui AprocesD !u%etar. Cu
alte cu$inte $olumul deficitului !u%etar nu este indiferent #n lupta contra
inflaiei. )cumularea datoriei pu!lice $a alimenta inflaia pe cale ocolita* datorit
efectelor retroacti$e ale cre"terii datoriei pu!lice asupra pieelor financiare.
>a fel ca Friedman* adepii acestui tip de monetarism susin c inflaia
este #n esena un fenomen monetar* cu meniunea c* dac se dore"te limitarea
cre"terii masei monetare* este necesar limitarea deficitului !u%etar.
Meani#/u& au#%!ia
rincipalii repre-entani ai monetarismului austriac #n secolul FF
sunt >udWi% $on &ises "i Friedric0 $on \aMe2. )nali-a lor urmre"te pro!leme
de lar% interes "i intens de-!tute #n epoca contemporanB moned* inflaie*
"oma5.
Cei doi teoreticieni economi"ti pot fi considerai monetari"ti*
!ine#neles* de o factur aparte* Aa+ali6a au8t0ia1.D deose!indu<se de $ariantele
pre-entate anterior totu"i a$,nd un fundament monetarist* te-ele de !a- fiind
aceea"i.
9ine#neles* c tre!uie su!liniat un amnunt foarte important* acela c
"i pentru austrieci fenomenul inflaionist este de natur pur monetar.
Cei doi economi"ti sunt de acord cu Friedman #n ce pri$e"te faptul c
#n ca-ul #n care se duce o politic de reducere a "oma5ului su! ni$elul su de
ec0ili!ru 'rata sa natural( prin mi5loace monetare* aceasta nu $a face dec,t s
alimente-e escaladarea inflaionist.
4i #i repro"ea- lui Friedman* c,t "i lui JeMnes de altfel #n primul
r,nd faptul c anali-ele #ntreprinse sunt prea %lo!ale* i%nor,nd efectele
e1pansiunii monetare la ni$el macroeconomic* aceste efecte fiind importante
deoarece aflu1ul de moned #n economie nu are loc #n mod uniform la ni$elul
#ntre%ului teritoriu "i #n toate sectoarele de acti$itate "i nici simultan. Deci
cererea nu este stimulat #n mod uniform.
8umai un anumit numr de #ntreprinderi $or fi primele !eneficiare ale
unui nou aflu1 de resurse* fiind a$anta5ate fiindc pot cre"te in$estiiile "i %radul
de ocupare al m,inii de lucru* corespun-tor cresc,nd "i $eniturile. @n aceast
156
situaiile $or fi influenate alte sectoare #n care $a cre"te cererea de produse ce $a
determina o cre"tere a preurilor relati$e 'preuri ce au pre-entat un ni$el sc-ut
#n timpul declinului produciei(. Simultan se $a produce o scdere a preurilor #n
sectoarele ce fuseser primele atinse de e1pansiunea monetar* acestea intr,nd #n
declin.
Din dorina de a e$ita aceast situaie* autoritile monetare $or
promo$a din nou o e1pansiune monetar* destul de puternic* cu scopul de a
#ncura5a in$estiiile "i a reduce "i "oma5ul* urmarea fiind o accelerare
permanent a inflaiei. @n aceast teorie se e$idenia- impactul e1pansiunii
monetare asupra preurilor precum "i a structurii produciei* din acest punct de
$edere fiind asemntoare cu monetarismul anticiprilor raionale.
@n %eneral Friedman "i ali monetari"ti sunt fa$ora!ili ratelor de
sc0im! fle1i!ile* ei $-,nd #n aceasta o condiie a posi!ilitii de controlare din
interior a inflaiei. @n opo-iie \aMe2 este un fer$ent aprtor al sistemului de
sc0im!uri fi1e. &oti$aia sa fiindB %u$ernele ar fi constr,nse s nu mai lase masa
monetar s creasc foarte mult pentru ca s ser$easc interesul su politic pe
termen scurt. )de$rul este c multe %u$erne sunt tentate s practice un
comportament ne%li5ent pe termen lun%* 6om,nia trec,nd de altfel prin astfel de
e1periene mai ales #n trecutul destul de apropiat* profit,nd de li!ertatea de a
folosi acest instrument pentru a o!ine un efect imediat po-iti$* dar i%nor,nd*
cum am mai spus efectele pe termen mi5lociu "i lun%.
+ alt idee destul de interesant a monetari"tilor austrieci este
a!olirea !ncilor centrale controlate de ctre stat* o!in,ndu<se
Adenaionali-areaD monedei. Statul tre!uie s renune la monopolul determinrii
cursului le%al al monedei* permi,nd astfel concurena #ntre moneda !ncilor
centrale "i moneda de ori%ine pri$at astfel moneda A!unD o $a scoate pe cea
AreaD din circulaie.
Spre deose!ire de Friedman* adept al decelerrii propriu<-ise a
cre"terii monetare* \aMe2 susine c decelerarea tre!uie s fie rapid "i
nicidecum pro%resi$ "i !rut. Fenomenul ar fi urmtorulB decelerarea rapid face
s scad !rusc cererea "i in$estiiile "i s acreasc "oma5ul la cote foarte mari*
a$,nd astfel "ansa de a A%,tuiD inflaia. \aMe2 afirm c un %u$ern democratic
poate supra$ieui la o rat a "oma5ului de 20 H timp de "ase luni.
Dup cum se "tie* de cele mai multe ori %u$ernele nu risc "i atunci
adopt o decelerare !rut* pro%resi$ cu efecte ce se produc treptat* #n timp
o!in,ndu<se rate de "oma5 de 10 H timp de mai muli ani* e$it,nd astfel "ocuri
ce ar putea periclita po-iiile lor politice. )d$ersar al acestei politici* \aMe2
susine c sin%ura "ans de reu"it este aceea ca %u$ernele s<"i asume
rspunderea precum "i riscurile pe care le implic adoptarea unei decelerri
monetare rapide.
Neo&a#ii#/u& -i $o#%0eHne#i#/u&
6epre-entanii de frunte ai teoriei neoclasice* R. "a00o/ R. Lu1a Di N.
Sala+1,/ au adus critici at,t teoriei $eniturilor* c,t "i monetarismului*
apreciindu<le ca fiind dep"ite. reocuprile lor $i-ea- #ndeose!i e1plicarea
modificrilor care au loc #n produsul naional !rut. )$,nd #n $edere
comportamentul a%enilor economici* neoclasicii a!ordea- #ntr<o concepie
proprie teoria a"teptrilor "i mecanismul preurilor* respecti$ fle1i!ilitatea
acestora.
157
@n ce pri$e"te teoria a"teptrilor* ei formulea- prerea c a%enii
economici nu iau deci-ii pe !a-a a ceea ce se $a #nt,mpla* ci pe !a-a a ceea ce
a"teapt s se #nt,mple. Deci-ia de in$estire depinde* #n opinia lor* de faptul dac
aceasta $a fi profita!il "i dac in$estitorul crede c se $a produce acest lucru.
Deci* pentru a pre$edea c,t se $a in$esti tre!uie s se cunoasc modul #n care
a%enii economici #"i formulea- a"teptrile prin e1trapolarea trecutului "i prin
luarea #n considerare a tuturor informaiilor utile pentru proiectarea acestora #n
$iitor.
@n ce pri$e"te al doilea aspect "i anume mecanismul preurilor* ei
susin fle1i!ilitatea lor* fr a se lsa se #nelea% c tre!uie s se modifice
permanent. Dac raportul dintre cerere "i ofert nu se sc0im!* atunci nici
preurile nu se modific. )sta #nseamn c preurile se replia- rapid #n funcie
de sc0im!rile care au loc #n raportul cerere ? ofert. Dac preurile nu unt
elastice "i rm,n* de e1emplu* prea #nalte* atunci $,n-torii nu $or %si
cumprtori "i #n consecin $or fi ne$oii s le mic"ore-e.
+ alt component a teoriei neoclasice o repre-int "i mecanismul de
a5ustare a salariilor* modul de a!ordare fiind diferit de cel al 2eMnesi"tilor "i
monetari"tilor. JeMnesi"tii consider c salariile "i preurile tre!uie a5ustate
foarte lent #n raport cu scderea cererii %lo!ale #n condiiile #n care economia se
confrunt periodic cu un "oma5 ridicat timp de mai muli ani. 4$entual* salariile
"i preurile ar putea s scad suficient pentru a cre"te tocul real de moned* care
s determine o reducere a "oma5ului* dar acest proces este de durat.
Spre deose!ire de 2eMnesi"ti* care consider c #ntre a5ustrile
salariilor "i preurilor e1ist o discrepan relati$ mare* monetari"tii aprecia- c
aceasta este mult mai redus. Spre deose!ire de ei* neoclasicii consider c
diferena de a5utare este -ero. Gnii 2eMnesi"ti consider c #ntre monetarism "i
neoclasicism nu e1ist deose!iri* referindu<se la ultimul ca la Aun monetarism de
m,na a douaD. + asemenea apreciere nu este con$in%toare pentru c
monetari"tii susin "i pun accentul mai mult pe politica monetar* #n timp ce
neoclasicii situea- #n primplan politica fiscal.
ost<2eMnesismul. &uli economi"ti au apreciat c #n conceptele sale*
JeMnes a creat o anumit nesi%uran #n ela!orarea deci-iilor economice. De
altfel* JeMnes a fcut aprecieri pri$ind comportamentul pieei stocurilor* art,nd
c preurile diferitelor acti$e nu sunt numai re-ultatul deli!errilor raionale* ci
ele depind #ntr<o anume msur "i de #ncredere "i speran.
ornind de la aceste aprecieri* post<2eMnesi"tii #ncearc s e1plice
implicaiile pe care le are pra%ul #nalt de incertitudine #n care se iau deci-iile
asupra teoriei monetare. 4i respin% modelul clasic de anali- a ec0ili!rului
utili-at mult $reme de "tiina economic. @n concepia lor* modificrile cererii au
rol minor #n determinarea preurilor pe perioade scurte de timp. @ntreprinderile #"i
sta!ilesc preurile* adu%,nd o mar5 fi1 a c0eltuielilor cu fora de munc*
cre"terea salariilor fiind determinat* #ndeose!i* de factori sociolo%ici "i politici.
Ca atare* scderea cererii %lo!ale nu este un mi5loc eficient de st$ilire a inflaiei*
moti$ pentru care susin c acest lucru este posi!il prin politica $eniturilor
apreciind<o ca eficient* cu condiia s fac parte dintr<un set compact de msuri
sociale care reduc ine%alitatea #n repartiia $eniturilor.
Gn rol important #n distri!uia mai puin ine%al a $eniturilor #l are* #n
concepia lor* promo$area unor politici monetare ciclice. reurile depind de
atitudinea sindicatelor* iar producia de speranele care determin eficiena
mar%inal a capitalului. rin urmare* #n loc de a mane$ra rata do!,n-ii #n
153
perioada inflaiei* !anca central tre!uie s menin do!,n-i sc-ute* fapt ce a5ut
la reducerea "oma5ului "i face ca repartiia $eniturilor s fie mai ec0ita!il. Deci*
#n loc ca ritmul de cre"tere a masei monetare 'oferta de moned( s diri5e-e
cererea %lo!al* situaia este in$ers. )cest fenomen are loc pentru c
multiplicatorul monetar depinde de cantitatea de moned pe care indi$i-ii doresc
s o pstre-e "i de ni$elul re-er$elor suplimentare pe care !ncile doresc* de
asemenea s #l menin. &ai mult* c0iar !anca central modific re-er$ele
!ncilor pentru a se adapta la modificrile $enitului. Dac indi$i-ii economisesc
o parte din $enituri "i constat c preul diferitelor titluri financiare este #n
scdere* atunci pentru a elimina acest risc* $or pstra su! form de lic0iditi
aceste economii p,n c,nd $or a$ea o ima%ine concret asupra e$oluiei $iitoare
a acestora. )"adar* este posi!il ca cererea de moned s depind de e1tinderea
nesi%uranei "i deci* s nu fie o funcie pre$i-i!il "i sta!il a $enitului* a ratelor
de do!,nd sau a altor $aria!ile msura!ile.
Ceea ce contea-* de fapt* susin post<2eMnesi"tii* nu e $olumul
depo-itelor care se e$idenia- #n pasi$ul !ilanului unei !nci* ci acti$ele sale.
C,nd o !anc #"i creea- un depo-it* ea fie c face un #mprumut* fie c
ac0i-iionea- titluri* astfel #nc,t #n acti$ul !ilanului su $or cre"te fie
#mprumuturile* fie plasamentele su! form de titluri* odat cu cre"terea
depo-itelor. Depo-itele create prin efectuarea de #mprumuturi %enerea-* susin
ei* o cre"tere mai mare a produsului naional !rut dec,t depo-itele pe care le
creea- prin cumprarea de titluri de la pu!lic. Cei care primesc #mprumutul #l
c0eltuiesc rapid "i are ca efect o cre"tere a cererii %lo!ale. Dimpotri$* cei care
$,nd titluri !ncii $or fi mai puin tentai s c0eltuiasc !anii pe !unuri "i
ser$icii. )lii $,nd titlurile a"tept,nd ca rata do!,n-ii s creasc pentru a le
rscumpra la un pre mai mic* ceea ce este* #ns* o c0estiune incert.
ost<2eMnesi"tii susin* deci* c #mprumuturile !ancare repre-int un
%0id mai !un dec,t $olumul depo-itelor !ancare asupra a ceea ce se $a #nt,mpla
cu cererea %lo!al. Dealtfel* nu sunt sin%urii care consider c moneda creat
prin #mprumuturi !ancare are un efect mai mare asupra cererii %lo!ale dec,t cea
creat prin ac0i-iia de titluri de ctre !nci. Dar ma5oritatea economi"tilor
consider c diferen* dac e1ist* este prea mic pentru a a$ea $reo importan.
9anca central acionea- ca ofertant de #mprumuturi de ultim instan "i poate
5uca* deci* un rol important #n stoparea sau susinerea inflaiei.
Dincolo* #ns* de multitudinea de curente "i opinii formulate de
diferite "coli de %,ndire monetar* esenial este faptul c ultimele decenii au fost
marcate de disputa dintre monetari"ti "i 2eMnesi"ti. e de o parte se afl cei care
susin ideile lui &. Friedman* otri$it crora factorul cel mai puternic care
influenea- $iaa economic este repre-entat de modificrile care au loc #n
cantitatea de moned. De partea cealalt* se afl discipolii lui JeMnes care susin
c acti$itatea economic este condiionat de factorii determinani ai cererii
%lo!ale* consider,nd c modificarea c0eltuielilor afectea- ni$elul $enitului real
independent de cantitatea de moned. rimii nea% importana "i efectele politicii
fiscale* ultimii susin c at,t politica monetar c,t mai ales cea fiscal sunt
capa!ile s e1ercite o influen su!stanial asupra $enitului "i produciei.
15: