Sunteți pe pagina 1din 16

DR.Fiscal 1.Raporturile juridice fiscale.

Raporturile juridice fiscale sunt reglementate in temeiul normelor juridice referitoare la corelarea veniturilor viscale ale statului.Aceasta categorie de raporturi juridice se particularizeaza prin specificul continutului lor,adica a drepturilor si a obligatiilor subiectelor participante. Rapoartele juridice fiscale sunt formate din relatii de impunere care iau nastere in procesul repartizarii unei parti din venitul national si in redistribuirea unor venituri ale persoanelor juridice si fizice ,in scopul constituirii fondurilor banesti ale bugetului de stat. Raporturile juridice fiscale sunte de 2 categorii: raporturi juridice de drept material raporturi juridice de drept procedual fiscal.

Raportul juridic fiscal poate avea ca obiect: sursa veniturilor contribuabilului natura juridical a venitului stabilirea creantei financiare emiterea titlului de creantza fiscala

Titlul de creantz fiscala este actul ultim! care finalizeaza activitatea desfasurata sub imperiul raportului juridic de drept material fical. Raportul de drept material fiscal are in continutul sau dreptul si obligatiile partilor legate de perceperea impozitelor ,perceperea dobanzilor si penalitatilor ,dreptul la restituirea impozitelor si ta"elor ,dreptul la rambursarea T.#.A. si obligatiile corelative de declararea a materiei impozitabile ,a bunurilor detinute si veniturilor realizate impozabile ori ta"abile etc. Raportul de drept procedual fiscal are in continutul sau acele drepturi si obligatii legate de drepturile administrative ,administrativ-jurisdictionale si procedual-civile legate de activitate de administrare a impozitelor si ta"elor . 2. Clasificarea impozitelor

Data fiind diversitatea formelor pe care le au imbracat si le imbraca impozitele ,acestea se pot grupa dupa diferite criterii: - dupa forma in care se percep : impozite in natura- caracteristice oranduirilor trecute ,imbracau forma prestatiilor sau darilor in natura impozite in banireprezinta forma moderna si actuala de impunere in statele cu economie dezvoltata dupa obiectul impunerii : - impozite pe avere - impozite pe venit - impozite pe c$eltuieli Deosebita importanta teoretica si practica prezinta gruparea impozitelor in: directe si indirecte %lasificarea impozitelor directe si indirecte &mpozitele directe reale: impozitul funciar impozitul pe cladiri impozitul pe activitati industriale impozitul pe activitati comerciale si profesii libere impozit pe avere

&mpozitele directe personale: impozit pe succesiuni impozit pe donatiuni impozit pe suflet'capitatie( impozit pe obiecte de consum

&mpozite indirecte Ta"e de consumatie'accize(:

pe obiecte de lu" pe alte bunuri impozit pe cifra de afaceri

)onopoluri fiscale: Ta"e vamale: de import de transit asupra productiei asupra vanzarii asupra productiei si vanzarii de import

Dupa scopul urmarit: impozite financiare impozite de ordine

Dupa frecventa cu care se realizeaza: permanente incidente'intamplatoare(

Dupa institutia care le administreaza : federale * locale ale statului * impozite locale

3 .Politici fiscale +rin politica fiscala se intelege volumu ,-,u2.,/b l si provenienta surselor de alimentare a fondurilor publice ,metodele de prelevare care urmeaza a fi utilizate ,obiectivele urmarite,precum si mijloacele de realizare a acestora!.

&ntre politica economica sic ea fiscala s-au creat puternice interdependente ,politica fiscala implicandu-se in rezolvarea cerintelor economiei prin actiunea de interventie a statului cu ajutorul instrumentelor fiscale in procesele economice. +olitica fiscale se interfereaza puternic si cu politicele sectoriale'industrie,comert,agricultura,etc(,cu politicele financiarmonetare,sociale precum si cu strategiile legislativ-institutionale. &nterventionalismul fiscal poate avea obiective diferite,cum sunt: stimularea agentilor economici spre realizarea de investitii in anumute domenii cresterea calitatii si a competitivitatii produselor 0timularea e"portului +rotejarea mediului inconjurator,etc

+rin politica fiscala se stabileste,in primul rand ,volumul resurselor financiareale statului necesare realizarii functiilor si sarcinilor sale1marimea lor este data de cuantumul c$ieltuielilor publice aferente perioadei respective.&n practica,de cele mai multe ori ,intre cererea si oferta de resurse financiare nu se stabileste o concordanta deplina ,ceea ce conducefie la e"ecedente ,fie la deficite fiscale. 2 concordanta importanta a politicii fiscale vizeaza provenienta resurselor financiare ,principalele componenta fiind data de resursele interne si numai in completarea acestora de resurse e"terne. &mprumutul de stat ridica unele probleme legate de: scopul in care se contracteaza imprumuturile resursele de rambursare a imprumuturilor termenul si conditiile contractarii imprumuturilor

&mprumuturile de stat prezinta unele avantaje: reprezinta un mijloc de procurare a resurselor financiare mai rapid decat impozitele prin aceste imprumuturi,categoriile sociale instarite au acces plasament remunerator pt disponibilitatile lor banesti

la un

contractarea de imprumuturi este singura modalitate de finantare a deficitului fiscal cu un nivel ridicat de fiscalitate

&mprumuturile prezinta si dezavantaje,cum ar fi: agreneaza c$eltuieli suplimentare care,in timp,urmeaza sa fie acoperite tot pe seama majorarii impozitelor usureaza sarcina fiscala a generatiei actuale in detrimental celor viitoare afecteaza capitalul natiunii ,in timp ce impozitele diminuezadoar veniturile acestuia

+rincipiile politicii fiscale: ,. +rincipiul impunerii ec$itabile &n functie de gradul de cuprindere a subiectelor si a materiei impozitabile,impunerea poate fi clificata ca fiind generala- atunci cand se intinde asupra tuturor claselor si paturilor sociale in ce priveste veniturile ori averea acestora- sau partiala ,atunci cand unele clase sau paturi sociale beneficiaza de anumite facilitati fiscale. 3galitatea in fata impozitului presupune ca impunerea sa se faca in acelasi mod pentru toate persoanele fizice si juridice ,indifferent de locul unde domiciliaza sau isi au sediul ,san u e"iste,deci, deosebire de tratament fiscal de la o zona la alta a tarii. &n opozitie cu egalitatea in fata impozitului, egalitatea prin impozit presupune diferentierea sarcinilor fiscale de la o persoana la alta. &n cadrul egalitatii orizontale ,se analizeaza marirea relativa a sarcinilor fiscale la care este supusa o pers fizica sau juridica ,pt veniturile realizate dintr o anumita sursa . &n cazul egalitatii verticale ,se analizeaza marirea relativa a sarcinii fiscale corespunzatoare unor venituri diferite in cuantum,realizate de catre pers diferite ,dar care au aceeasi sursa de provenienta. 2. +rincipiul politicii financiare Atunci cand introduce un nou impozit ,statul urmareste ca aceasta sa aiba un randament fiscal ridicat,sa fie stabil si sa fie elastic.

+entru ca un impozit sa fie considerat ca avand randament fiscal ridicat,este necesar ca acesta sa fie universal ,adica sa fie platit de catre toate pers care realizeaza venituri din aceeasi sursa sau care poseda acelasi gen de avere sis a cuprinda intreaga materie impozabila,san u fie susceptibil de evaziuni ori fraude fiscale si sa nu reclame c$eltuieli mari de percepere. 4n impozit este stabil atunci cand nu este influentat de oscilatiile provocate de conjuncturile socio-economice. &mpozitul este elastic atunci cand este capabil sa se adapteze nevoilor fiscale ,adica sa fie la dispozitia! bugetului: sa fie majorat cand c$eltuielile fiscale cresc si sa fie micsorat cand c$eltuielile fiscale se reduce. 5 +rincipilu politicii economice

0tatul utilizeaza impozitele nu numai ca mijloc de procurare a veniturilor fiscale,ci si pt a influienta dezvoltarea sau restrangerea unor ramuri economice ,pt a stimula sporirea productiei sau consumul unui anumit produs. &nstrumentele de realizare a politicii fiscale &mpozitele directe : impozitul pe veniturile persoanelor fizice impozitul pe veniturile persoanelor juridice impozitul pe avere impozitul asupra averii propriu-zise impozitul pe circulatia averii

&mpozitele indirecte: ta"ele de consumatie pe produs 'accizele( ta"ele vamale monopolurile fiscale

Taxele

Ta"a reprezinta plata efectuata de pers fizice sa juridice pt serviciile prestate acestora de catre institutii sau autoritati publice.+rin urmare,ta"ele sunt reglementate ca obligatii fiscale datorate de pers fizice sau juridice reprezentand plata neec$ivalenta a unor servicii ,dupa principiul recompensei speciale. %u alte cuvinte ,ta"ele sunt incasate de la persoanele care solicita o anumita activitate din partea unor institutii de stat sau care beneficiaza de servicii publice altele decat cele cu caracter productiv. Trasaturi specifice: reprezinta o plata neec$ivalenta pentru servicii sau lucrari efectuate de organe sau institutii care primesc ,intocmesc sau elibereaza diferite acte subiectul platilor este precis determinat din momentul cand solicita efectuarea unei activitati din partea unui organ sau institutii de stat ta"ele reprezinta o contributie de acoperire a c$eltuielilor necesare serviciilor solicitate de diferite personae ta"ele reprezinta plati facute de pers fizice sau juridice pentru servicii sau lucrari efectuate in mod direct si imediat acestora de catre orgenele sau institutiile de stat specializate

Aceste trasaturi sunt consacreate si de legislatia in viguare referitoare la ta"ele de timbru . +rincipiile aplicarii ta"elor: unicitatea ta"arii raspunderea pt neindeplinirea obligatiei de plata revine functionarului saupersoanei incadrate de la institutia sau organul de stat respective,sin u debitorului nulitatea actelor nelegal ta"ate ta"ele sunt anticipate

Functiile ta"elor si impozitelor

&mpozitele si ta"ele la care sunt obligate subiectele platitoare indeplinesc,in principiu,5 functii: contributia la formarea fondurilor generale de dezvoltare a societatii redistribuirea unor venituri primare sau derivate reglarea unor fenomene economice sau sociale

%ontributia la formarea fondurilor generale de dezvoltare a societatii este o obligatie a tuturor persoanelor fizice si juridice care realizeaza venituri impozabile sau ta"abile. Redistribuirea unor venituri primare sau derivate este operatiunea de preluare a unor resurse in vederea repartizarii lor,pt satisfacerea unor trebuinte acceptate in folosul altora decat posesorii initiali ai resurselor. 6 Impozitul pe profit

+rin impozitul pep refit intelegem acea suma de bani calculate ca diferenta intre veniturile realizate de un agent economic din desfasurarea orcarei activitati premise de lege si c$eltuielile efectuate pt realizarea acestor venituri. &mpozitul pe profit este impozitul direct aplicat asupra beneficiului obtinut dintr o activitate economica. %ategorii de contribuabili definite de lege 0unt considerati contribuabili: pers juridice romane- pt profilul impozitabil obtinut din orice sursa,ata din Romania,cat si din strainatate pers juridice straine- pt profilul impozabil aferent acelui sediu permanent pers juridice straine si pers fizice nerezidente- care desfasoara activitati in Romania intr-o asociere fara personalitate juridica pers juridice straine care realizeaza venituri din7sau in legatura cu propietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea7cesionarea titlurilor de participare detinute la o pers juridical romana.

0unt scutite de la plata impozitului pe profil urmatoarele categorii de contribuabili: a( b( c( Trezoreria statului 8anca 9ationala a Romaniei &nstitutiile politice ,pentru fondurile publice constituite,inclusive pt veniturile proprii si disponibilitatile realizate si utilizate +ers juridice romane care platesc impozit pe veniturile microintreprinderilor 2rganizatiile de nevazatori ,de invalizi si ale pers cu $andicap Fundatiile romane constituite ca urmare a unor legate %ultele religioase ,pt veniturile obtinute din producerea si valorificarea obiectelor si produselor necesare activitatii de cult &nstitutiile de invatamant particular acresitate,precum si cele autorizate ,pt veniturile utilizate Asociatiile de proprietari constituite ca pers juridice si asociatiile de locatari recunoscute ca asociatiile de prioprietari Fondul Roman de :arantare a Depozitelor in 0istemul 8ancar Fondul de %ompensare a &nstitutiilor ,infiintat potrivit legii

d(

e( f( g(

$(

i(

j( ;(

6 Impozitul pe dividende Aspectele procedurale ale calcularii si platii impozitului pe dividende datorat de pers fizice si juridice: Aspecte comune Dividendele sunt supuse impozitarii prin retinere la sursa.&n cazul dividendelor distribuite,dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s a aprobat bilantul contabil ,termenul de plata este pana la data de 5, decembrie a anului respectiv.)oneda de palta a impozitului este intodeauna leul. Termenul de prescriptie pt stabilirea impoziutlui pe dividende este de 6 ani de la sfarsitul anului fiscal in care a fost distribuit dividendul.

%ota de impozit pe dividende in cazul actionarilor sau asociatilor pers juridice sau fizice este de ,/<. Aspecte specifice 2bligatia calcularii,retinerii si varsarii impozitului pe dividende revine pers juridice care distribuie dividendul,odata cu plata dividendelor catre actionari sau cel mai tarziu pana la data de 2. a lunii urmatoare celei in care s-a facut plata dividendelor in cazul actionarilor pers juridice. +ersoanele juridice sunt obligate sa depuna declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat Dividendele unei plati in numerar ,a unei plati in natura * adica o distribuire concreta de bunuri materiale * sau a alocarii de noi actiuni ale societatii &n cazul dividendelor in natura ,evaluarea produselor acordate ca plata in natura se face: la pretul de vanzare practicata de unitate pentru produsele din productia proprie pretul de ac$izitie pt alte produse tariful practicat la data efectuarii platii in natura ,in cazul serviciilor

&n privinta impartirii beneficiilor intre asociati ,legea consacra libertatea acestora de a decide. 0ubiectele impozitului pe dividende Trebuie facuta o delimitare clara intre debitorii impozitului pe dividende si platitorii acestuia. Debitorii acestuia sunt asociatii sau actionarii carora le-au fost distribuite dividende din benefiociul net al societatii comerciale. Asociatii sunt persoanele fizice sau juridice care au calitatea de parte in contractul de societate. Fondatorii sunt pers care au initiativa de a infiinta o societate comerciala.

%alitatea de acceptanti revine,in cadrul acelorasi tipuri de societati ,pers care subscriu prospectele de emisiune a actiunilorsi se oblige sa faca varsamintele corespunzatoare Actionarul este detinatorul unei actiuni reprezentant o fractiune din capitalul unei societati pe actiuni sau in comandita pe actiuni ,actionarii fiind asociatii in aceste societati. Termenii de comanditar!si comanditat! se refera la asociatii societatilor in comandita simpla si in comandita pe actiuni,deosebindu-se prin gradul diferit de raspundere pt pasivul social. Impozitarea microintreprinderilor )icrointreprinderea este o pers juridical romana care indeplineste comulativ urmatoarele conditii ,la data de 5, dec a anului fiscal precedent: a( are inscris in obiectul de activitate productia de bunuri materiale ,prestarea de servicii si7sau comertul are de la , pana la = salariati inclusive a realizat venituri care au deposit ec$ivalentul in lei a ,...... euro d" capitalul social al pers juridice este detinut de pers fizice sau juridice de drept privat.)icrointrprinderea nu poate avea asociati statul ,autoritatile locale ori institutiile publice &mpozitul reglementat de %odul Fiscal la capitolul didecat impozitarii microintreprinderilor este un impozit optional. )icrointreprinderile platitoare de impozit pe venitul intreprinderilor nu mai aplica acest s>stem de impunere incepand cu anul fiscal urmator anului in care nu mai indeplinesc una dintre conditiile prevazute mai sus. Desi este un s>stem de impunere optional pt orice intreprindere indeplineste cumulative conditiile stabilite de codul fiscal,totusi legiutorul nu permite anumitor entitati sa opteze pt acest s>stem de impunere.Astfel de entitati sunt pers juridice romane care: a( desfasoara activitati in domeniul bancar

!" c"

b(

desfasoara activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor ,al pietei de capital,cu e"ceptia pers juridice care desfasoara activitati de intermediere in acest domeniu desfasoara activitati in domeniile jocurilor de noroc,pariuri sportive,cazinouri

c(

8aza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din acea sursa ,din care se scad: a( b( c( d( e( veniturile din variatia stocurilor veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale veniturile din e"ploatare veniturile din provizionare veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetuluistatului veniturile realizate din despagubiri ,de la societatiile de asigurare Impozitul pe cladiri

f(

Debitor al impozitului pe cladiri este orice pers fizica sau juridica care are in proprietate o cladire siutuata in Romania.0ubiectul impozabil datoreaza annual impozit pt acea cladire. +entru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori al unitatilor administrative-teritoriale,concesionate,inc$iriate ,date in administrare ori in folosinta,dupa caz,impozitul pe cladiri nu reprezinta sarcina fiscala a proprietarului ,ci sar cina fiscala a concesionarului ,locatarilor ,titularilor drepturilor de administrare sau de folosinta,dupa caz. 9u sunt supuse impozitului : ,( cladirile proprietate a statului ,a unitatilor administrativteritorielesau a orcarui institutii publice cladiri care,potrivit legislatiei in vigoare ,sunt considerate monumente istorice ,de ar$itectura sau ar$eologie ,muzee ori case memoriale

2(

5(

claridiri care,prin destinatie ,constituie lacasuri de cult ,apartinand cultelor religioaserecunoscute de lege si partile lor componente locale cladirile institutiilor de invatamant preuniversitar sau universitar,autorizate provizoriu sau acreditate. %ladirile unitatilor sanitare de interes national care trecut in patrimoniul autoritatiilor locale %ladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome %ladirile aflate in domeniul privat al statului si in administratia Regiei Autonome %onstructiile si amenajarile funerare din cimitire ,crematorii %ladirile sau constructiile din parcurile industriale ,stiintifice si te$nologice,potrivit legii %ladiri trecute in proprietatea statului sau a unitatiilor administrative-teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentar> 2rice dintre urmatoarele contructii speciale: a( b( c( d( aeriene e( f( cai de rulare ,de incinta sau e"terioare galerii subterane ,planuri inclinate subterane si rampe de put puturi de mina cosuri de fum tunuri de racier,etc sonde de titei,gaze,sare platforme de foraj marin orice centrala $idrologica ,termoelectrica,etc canalizari si retele de telecomunicatii subterane si nu au

-(

6(

/(

@(

?( =(

,.(

,,(

g( $( i(

Impozitul pe teren

2rice persoana fizica sau juridica ,care are in proprietate un teren situat in Romania datoreaza pt acesta un impozit anual. &mpozitul pe teren nu se datoreaza pt: orice teren degradat sau poluat terenul aferent unei cladiri,pt suprafata de teren care este acoperita de o cladire terenurile care prin natural or sin u prin destinatia data sunt improprii pt agricultura sau silvicultura terenurile legate de sistemele $idrote$nice,de navigatie etc terenurile ocupate de autostrazi,drumuri europene,nationale,principale terenurile parcurilor industriale,stiintificesi te$nologice,potrivit legii orice teren al unui cimitir,crematoriu T.$.%.

1#

Ta"a pe valoare adaugata este un impozit care se calculeaza pe baza lunara,ca diferenta intre T.#.A. aferenta operatiunilor impozabile si ta"a pe valoare adaugata aferenta ac$izitiei de bunuri si servicii de catre platitorul de T.#.A. T.#.A aferenta operatiunilor impozabile se numeste T.#.A colecatata,iar T.#.A. aferenta ac$izitiei de bunuri si servicii se numeste T.#.A. deductibila. +erioada fiscala a T.#.A. este luna calendaristica Rezultatul operatiunii matematice de scadere din T.#.A. colectata a T.#.A. deductibila,poate fi: pozitiv si atunci va rezulta T.#.A. de plata pt perioada fiscala de raportare negativ si atunci va rezulta o suma negativa a T.#.A.

+rincipiul legal este ca faptul generator al ta"ei intervine si ta"a devine e"igibila la data livrarii de bunuri sau la data prestarii de servicii.Faptul generator si e"igibilitatea sunt concomitente.De la aceasta regula e"ista doua e"ceptii importante reglementate de %odul fiscal. %ota standard a ta"e pe valoare adaugata este de ,=< si se aplica asupra bazei de impozitare pt orice operatiune impozabila care nu este scutita de ta"a pe valoare adaugata sau care nu este supusa cotei reduse a ta"ei pe valoare adaugata. %ota redusa a ta"ei pe valoare adaugata este de =< si se aplica asupra bazei de impozitare. %ota de ta"a pe valoare adaugata aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator al ta"ei pe valoare adaugata. %ota aplicabila pt un import de bunuri este cea aplicata in interiorul tarii pt livrarea aceluiasi bun. 2rice pers impozabila care realizeaza operatiuni ta"abile si7sau scutite de ta"a pe valoare adaugata cu drept de deducere trebuie trb sa solicite inregistrarea ca platilor de ta"a pe valoare adaugata la organul fiscal competent din subordinea Agentiei 9ationale de Administratie Fiscala. 2rice pers impozabila inregistrata ca platitor de ta"a pe valoare adaugata trb sa solicite scoaterea din evidenta ca platitor de ta"a pe valoare adaugata in caz de incetare a activitatii ,in termen de ,6 zile de la data actului in care se consemneaza situatia respectiva. ,, %ccizele

Accizele sunt ta"e de consumatie aplicate asupra producerii si comercializarii anumitor produse.&n sfera de aplicare a accizelor intra 5 categorii de ta"e desemnate ca atare de legiuitor. accizele armonizate accizele impozitul la titei si la gazelle naturale din productia interna

2bligatiile platitorilor de accize si conditiile producerii si comercializarii produselor accizabile sunt tratate de reglementarile legate separat pt cele trei categorii de ta"e de consumatie.

Accizele armonizate sunt ta"e speciale de consum care se datoreaza bugetului de stat,pt urmatoarele produse provenite din productia interna sau din import:vinuri bauturi fermentate ,altele decat bere si produse intermediare alcool etilicproduse din tutun uleiuri minerale si electricitate Acestea se numesc produse accizabile!. vinuri

S-ar putea să vă placă și