Sunteți pe pagina 1din 25

Subiecte de examen

la disciplina Analiz a Numerica


Cira Octavian
21 decembrie 2011
Biletul 1
1. S a se precizeze c ate r ad acini are funct
,
ia f s
,
i s a se determine cu 5 zeci-
male exacte, toate r adacinile, minimile s
,
i maximele locale ale funct
,
iei:
f : [1, 1] R , f(x) =
_
49
_
7x sin(11x)
_
2

41 .
2. S a se calculeze centrul de greutate al pl acii omogene cu frontierele
definite de funct
,
iile: f, g : [1, 1] R ,
f(x) = x
5
11x
4
+ x
3
+ 10x
2
+ 1 ,
g(x) =
_
9
_
3x cos(2x)
_
2
,
unde formulele centrului de greutate sunt:
(f, g, a, b) =
_
b
a
x (f(x) g(x)) dx
_
b
a
f(x) g(x)dx
,
(f, g, a, b) =
1
2
_
b
a
f(x)
2
g(x)
2
dx
_
b
a
f(x) g(x)dx
.
3. S a se calculeze pret
,
ul t
,
it
,
eiului din ziua examenului n lei/litru.
Titular curs,
Prof. univ. dr. Octavian Cira
1
Biletul 2
1. S a se determine coeficent
,
ii a
0
, a
1
, . . . , a
9
, ai polinomului dat de formula:
P(x) = a
0
+ a
1
x + a
2
x
2
+ . . . + a
9
x
9
, care ndeplines
,
te urm atoarele
condit
,
ii: P(1) = 1, P(2) = 2, P(3) = 3, P(4) = 5, P(5) = 7, P(6) =
11, P(7) = 13, P(8) = 17, P(9) = 19, P(10) = 23 .
2. Sa se reprezinte grafic funct
,
ia f : [0, 6] R, f(x) = sin(x)
2
ln(x).
3. Sa se calculeze lungimea curbei definite de funct
,
ia f (de la punctul 2)
s
,
i volumul corpului ce se obt
,
ine prin rotirea funct
,
iei f n jurul axei OX
ntre limitele 1 s
,
i 5.
Lungimea curbei este dat a de formula:
L(f, a, b) =
_
b
a
_
1 + f

(x)
2
dx ,
iar formula volumului corpului de rotat
,
ie este
V (f, a, b) =
_
b
a
f(x)
2
dx .
Titular curs,
Prof. univ. dr. Octavian Cira
2
Biletul 3
1. S a se reprezinte grafic funct
,
ia:
f : [, 2] [, 3] R, f(x, y) =
_
|x
2
+ y
2
5| + sin(x)
s
,
i sa se precizeze punctele (x, y) pentru care f(x, y) = 0.
2. Fie matricile
A =
_
_
1 0 3
0 5 6
7 0 9
_
_
, B =
_
_
_
_
_
_
10 12
14 16
18 20
22 24
26 28
_
_
_
_
_
_
s
,
i
C =
_
29 32 35
38 41 44
_
.
S a se determine matricea N s
,
i M, unde N este matricea A concatenat a
cu matricea C s
,
i M este matricea N concatenat a cu matricea B iar
pentru matricea M s a se calculeze determinatul s
,
i inversa.
3. Sa se rezolve pentru , R dat
,
i sistemul:
x +
2
y + 2z = 1 ,
x + 2y 3z = 1 ,
x + 3y 2z = 1 .
Titular curs,
Prof. univ. dr. Octavian Cira
3
Biletul 4
1. S a se afle maximul funct
,
iei f(t) = (t
1
+

t
2
)(
3

t
3
+
4

t
4
+
5

t
5
), unde
variabilele funct
,
iei verific a urm atoarele condit
,
ii:
t
1
+ t
2
+ t
3
+ t
4
+ t
5
= 1000 ,
t
1
t
2
+ t
3
t
4
+ t
5
> 0 ,
t
1
+ t
2
t
3
+ t
4
t
5
> 0 ,
t
1
+ t
2
+ t
3
t
4
+ t
5
> 0 ,
t
1
t
2
+ t
3
+ t
4
t
5
> 0 ,
2. Sa se afle toate rad acinile polinomului:
P(z) = z
9

2
iz
8
+ 45z
7
+ (12.3057 2359i)z
6

79

2
iz
5
+ ln(1 +

2 +

3)z
4
+ (

2 + e

37
i)z
3

12345z
2
+
e
iz
_
1 +

5
2
_
9
3. S a se calculeze

A A
T

s
,
i

A
T
A

unde matricea A are 6 linii s


,
i 4
coloane iar valorile elementelor matricii A sunt:
A
k,j
= (1)
k+j
f(x
k
, y
j
) ,
unde
f :
_
0,
7
3
_

2,

5 + 1
_
R , f(x, y) = 1 + xy + y
2
iar punctele sunt echidistante din domeniul de definit
,
ie al funct
,
iei.
Titular curs,
Prof. univ. dr. Octavian Cira
4
Biletul 5
1. S a se rezolve problema de programare liniara:
min(x
1
+ x
2
3x
3
+ x
4
+ 2x
5
x
6
) ,
cu restrict
,
iile,
_

_
x
1
+ 3x
2
x
3
+ 2x
5
+ x
6
7 ,
x
1
+ 2x
2
+ 4x
3
+ x
4
x
5
x
6
12 ,
x
1
4x
2
+ 3x
3
+ 8x
5
+ x
6
10 ,
x
1
, x
2
, x
3
, x
4
, x
5
, x
6
0 .
2. Sa se calculeze expresiile:
1.(4) + 2.(43) + 3.0(57) + 4.00(61) + 5.14(152) + 6.987(6543);
_
1 +
_
2 +

3 +
3
_
1 +
3
_
2 +
3

3 +
4
_
1 +
4
_
2 +
4

3;

_
1 +
3

_
2 +
4

3 +
5
_
4 +
6
_
5 +
7

6;
sin
_
_
sin
_

_
2
_
_
+ cos
_
cos
_

__
2
+ sin
_
cos
_

__
;
ln(ln(11)) + log
7
(log
5
(13)) + ln(log
11
(17)) + log
13
(ln(19)) .
3. S a se determine coeficent
,
ii a
0
, a
1
, . . . , a
9
, ai polinomului dat de formula:
P(x) = a
0
+ a
1
x + a
2
x
2
+ . . . + a
9
x
9
, care ndeplines
,
te urm atoarele
condit
,
ii: P(c
k
) = b
k
, k = 0, 1, . . . , 9, unde vectorii b s
,
i c sunt dat
,
i.
Rezolvat
,
i un exemplu concret.
Titular curs,
Prof. univ. dr. Octavian Cira
5
Biletul 6
1. S a se rezolve problema de programare neliniara:
min
_
x
0.8
1
x
1.4
2
+ x
2
3
x

3
4
_
,
cu restrict
,
iile,
_

_
x
2
1
x
1
3
+ x
2
x
3
1 ,
x
1
x
1
4
+ x
1
2
x
1
4
1 ,
x
1
x
2
+ x
2
x
1
3
x
4
0 ,
x
1
, x
2
, x
3
, x
4
> 0 .
2. S a se calculeze:
110101101.101011
(2)
+ 3457.234
(8)
+ acef
(16)
,
unde prin 110101101.101011
(2)
, 3457.234
(8)
s
,
i acef
(16)
nt
,
elegem numarul
precizat n baza 2, 8 respectiv 16 ;
e

+
e
+

2
3

3
+
3

2
+
_
1 +

5
2
_
ln(2)
+ ln(2)
1+

5
2
;
1
3!
+
1 +

5
4!
+
log
7
(5!)
5!
+
sin(6!)

2
cos(7!)
+ sin(e
2
) + cos(e
3
) .
3. S a se transforme din unit at
,
i de m asura ale sistemului SI n unit at
,
i
echivalente de m asur a ale sistemului US (sistemul anglosaxon).
Exemple: 2.54 cm=1 in, 28.34952312 g=1 oz, 0.02957353 L=1 fl oz.
0.3048m =? 9.144m =? 120m =? 1500m =? 160.934km =?
0.454kg =? 0.028kg =? 907.185kg =?
4.546L =? 3.875L =? 190.936L =?
Titular curs,
Prof. univ. dr. Octavian Cira
6
Biletul 7
1. S a se rezolve sistemul neliniar:
_

_
sin(x) + x
2
2yz =
1 +

5
2
,
cos(y) y
2
+ 3xz =

2 ,
sinh(z) + z
3
+ 2xy =
3

3 .
2. S a se precizeze cate r adacini are funct
,
ia f s
,
i sa se determine cu 5
zecimale exacte o r adacin a, un minim s
,
i un maxim local al funct
,
iei:
f : [1, 1] R , f(x) =
_
49
_
7x sin(11x)
_
2

41 .
3. S a se determine, prin calcul direct, care dintre constantele urm atoare
este mai mare,
_
9
5
+
_
9
5
_
165

164
33
;
e
;
_
+ +
1

_37

7
32
;
_

2 +

3
_
e
;
_
1 +

_6
5

2
;
_
22
17
+
37
47
+
88
83
_
3

5
63
;
_
6

4
+
5
_ 4

; e

,
unde = (1 +

5)/2 este num arul de aur, este constanta Euler


Mascheroni iar este constanta ce reprezint a raportul dintre lungimea
cercului s
,
i diametrul s au.
Titular curs,
Prof. univ. dr. Octavian Cira
7
Biletul 8
1. Componentele vectorului a sunt dat
,
i de formulele a
2k
= b
k
pentru k =
0, 1, . . . , 6 s
,
i a
2k+1
= 0 pentru k = 0, 1, . . . , 5, iar vectorul b este:
b =
_

_
25937424601
2013290651222784
2505062311720673792
797726698866658379776
7449488310131083100160
2958015038376958230528
72405670285649161617408
_

_
.
Determinat
,
i rad acina reala pozitiva a polinomului determinat de vec-
torul a.
2. S a se determine care din constantele de mai jos aproximeaz a cel mai
bine pe e, num arul lui Napier, baza logaritmului natural,
2 +
54
2
+ 41
2
80
2
;
163

163
32
;
7
_
1097
55
5
+ 311
3
11
3
68
5
;
4
300
4
100
4
1291
2
+ 9
2
91
5
;
5
_
150
87
3
+ 12
5
83
3
;
271801
99990
;
6

4
+
5
; 3
_
5
63
.
3. S a se reprezinte pe acelas
,
i grafic urm atoarele funct
,
iile f, g : [2, 5] R
date de formulele:
f(x) =
x
2
+ 7 cos(2x)
11
s
,
i g(x) =
x
2
+ 11 sin(x)
7
.
Titular curs,
Prof. univ. dr. Octavian Cira
8
Biletul 9
1. Fie funct
,
iile f, g : [0, 1.5] R date de formulele:
f(x) =
tan
_
cos(x)
_
+ cos
_
tan(x)
_
3
,
g(x) =
tan
_
sin(x)
_
+ sin
_
tan(x)
_
3
.
Pentru funct
,
iile continue, cu ajutorul formulei:
L(f, a, b) =
_
b
a
_
1 + f

(x)
2
dx ,
s a se calculeze lungimea curbei apoi aria delimitat a de curb a ntre cele
dou a r ad acini consecutive.
2. Cosinusul unghiului /17 este cea mai mare r ad acina pozitiv a a poli-
nomului definit de vectorul a
a =
_
1 8 40 80 240 192 448 128 256
_
T
.
Acest fapt demonstreaz a ca num arul cos(/17) este un num ar algebric.
Calculat
,
i r adacinile polinomului definit de vectorul a, determinat
,
i cea
mai mare r ad acina pozitiv a s
,
i comparat
,
i-o cu numarul cos(/17).
3. Spirala cilindric a este definit a de ecuat
,
iile parametrice:
_
_
_
x(t) = r cos(t) ,
y(t) = r sin(t) ,
z(t) = ct ,
unde r > 0 este raza cilindrului iar c > 0 este pasul spiralei. S a se
reprezinte grafic aceast a curba s
,
i sa se calculeze lungimea curbei cu
formula:
L(x, y, z, , ) =
_

_
x

(t)
2
+ y

(t)
2
+ z

(t)
2
dt .
Titular curs,
Prof. univ. dr. Octavian Cira
9
Biletul 10
1. Spirala conic a este definit a de ecuat
,
iile parametrice:
_

_
x(t) =
h t
h
r cos(at) ,
y(t) =
h t
h
r sin(at) ,
z(t) = t ,
cu parametri reali h > 0, r > 0 s
,
i a > 0. S a se reprezinte grafic aceast a
curb a s
,
i sa se calculeze lungimea curbei cu formula:
L(x, y, z, , ) =
_

_
x

(t)
2
+ y

(t)
2
+ z

(t)
2
dt .
2. S a se determine numarul care aproximeaz a cel mai bine constanta uni-
versal a , unde este num arul de aur s
,
i este egal cu (1 +

5)/2.
4

;
19

7
16
;
9
5
+
_
9
5
;
7
3
_
1 +

3
5
_
; 4
3
_
105
166
;
66

2
33

29 148
;
ln
_
10691
462
_
;
63
25
_
17 + 15

5
7 + 15

5
_
;
12
7
_
2

2 1
_
;
24
_
2

2
4 +
_
2 +

2
.
3. Curba Slinky este definita de ecuat
,
iile parametrice:
_
_
_
x(t) =
_
1 + a cos(t)
_
cos(t) ,
y(t) =
_
1 + a cos(t)
_
sin(t) ,
z(t) = ht + a sin(t) ,
cu parametri reali h > 0, > 0 s
,
i a > 0. S a se reprezinte grafic aceast a
curb a s
,
i sa se calculeze lungimea curbei cu formula:
L(x, y, z, , ) =
_

_
x

(t)
2
+ y

(t)
2
+ z

(t)
2
dt .
Titular curs,
Prof. univ. dr. Octavian Cira
10
Biletul 11
1. Curba Viviani este definita de ecuat
,
iile parametrice:
_
_
_
x(t) = a
_
1 + cos(t)
_
,
y(t) = a sin(t) ,
z(t) = 2a sin(
t
n
) ,
cu parametrul real a > 0 s
,
i n N. S a se reprezinte grafic aceast a curba
s
,
i sa se calculeze lungimea curbei cu formula:
L(x, y, z, , ) =
_

_
x

(t)
2
+ y

(t)
2
+ z

(t)
2
dt .
2. S a se rezolve urm atoarele probleme de programare liniar a:
min(16x
1
+ 4x
2
+ 20x
3
+ 4x
4
+ 18x
5
+ 3x
6
+ 15x
7
)
cu restrict
,
iile
_
_
_
4x
1
+ 2x
2
+ 3x
3
+ 4x
5
+ 3x
7
99 ,
3x
1
+ 4x
3
+ x
4
+ 2x
5
+ 2x
7
88 ,
2x
1
+ 3x
3
+ x
5
+ 3x
6
+ 4x
7
111 ,
cu x
k
1 pentru k I
7
1
.
3. S a se reprezinte pe acelas
,
i grafic urmatoarele funct
,
ii f, g : [0, 10] R
date de formulele:
f(x) = ln(x) + 2 sin(x)
2
+ 3 cos(x)
3
s
,
i
g(x) = ln(x)
2
+ sin(x)
3
+ cos(x)
3
.
Titular curs,
Prof. univ. dr. Octavian Cira
1
I
n
este mult
,
imea de indici {1, 2, . . . , n}
11
Biletul 12
1. S a se rezolve urm atoarea problema de programare liniara:
max(1.9x
1
+ 2.8x
2
+ 3.7x
3
+ 4.6x
4
+ 5.5x
5
+ 6.4x
6
+ 7.3x
7
+ 8.2x
8
+ 9.1x
9
) ,
cu restrict
,
iile,
_

_
x
1
+ x
3
+ x
5
+ x
7
+ x
9
60 ,
9x
1
+ 8x
2
+ 7x
3
+ 6x
4
+ 5x
5
+ 4x
6
+ 3x
7
+ 2x
8
+ x
9
440 ,
x
2
+ x
4
+ x
6
+ x
8
50 ,
x
1
+ 2x
2
+ 3x
3
+ 4x
4
+ 5x
5
+ 6x
6
+ 7x
7
+ 8x
8
+ 9x
9
450 .
2. Fie funct
,
ia f : [1, 10] R dat a de formula: f(x) = ln(x) + 2 sin(x)
2
+
3 cos(x)
3
. Pentru funct
,
ia f, cu ajutorul formulei:
L(f, a, b) =
_
b
a
_
1 + f

(x)
2
dx ,
s a se calculeze lungimea curbei s
,
i apoi aria delimitat a de curb a ntre
cele doua r adacini consecutive ale funct
,
iei.
3. Constanta Catalan este
C = lim
n
C
n
, unde C
n
=
n

k=0
(1)
k
(2k + 1)
2
.
Fie aproximarea C C
1000000
. S a se determine constanta care aproxi-
meaz a cel mai bine constanta Catalan,
11

_
5353
177
_
3
, unde =
1 +

5
2
,
7
9
7

;
ln(ln(892));
6

0.9
5
;
29
_
4
51
;
52
_
1
96
; ln
_
53
21
_

1
102
;
693
496
ln().
Titular curs,
Prof. univ. dr. Octavian Cira
12
Biletul 13
1. S a se determine polinomul ce are r ad acinile 1, 2, 3, 4, 5 s
,
i sa se repre-
zinte grafic acest polinom pe segmentul [a, b], unde a este cea mai mic a
r adacin a a polinomului iar b este cea mai mare r adacin a a polinomului.
S a se calculeze aria determinat a de axa OX s
,
i de graficul de deasupra
axei OX a polinomului pe segmentul [a, b].
2. S a se transforme din sistemul SI n sistemul US recordurile lumii din
atletism ale anglosaxonilor:
(a) Lungime b arbat
,
i 8.95m=?
(b) Aruncarea greut at
,
ii barbat
,
i 23.12m=?
(c) Triplu salt b arbat
,
i 18.29m=?
3. S a se determine cel put
,
in o solut
,
ie a sistemului neliniar:
_
x = sin(x + 1) cosh(y)
y = cos(x) sinh(y 1)
S a se reprezinte grafic cu linii de nivel funct
,
ia:
h(x, y) = x sin(x + 1) cosh(y) y + cos(x) sinh(y 1) ,
pe domeniul [2, 1] [2.5, 1.5].
Titular curs,
Prof. univ. dr. Octavian Cira
13
Biletul 14
1. Cu ajutorul considerentelor geometrice se poate calcula c a aria A a hep-
tadecagonului este egal a cu 17 cot(/17)/4,
_
unde cot() este funct
,
ia
cotangent a
_
. Aceast a arie este radical din cea mai mare r ad acina po-
zitiv a a polinomului definit de vectorul a
a =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
2862423051509815793
21552361799603318912
20881180982314634240
6011468019822067712
653743432704327680
28954726431195136
510054948143104
3103113871360
4294967296
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
.
Acest fapt demonstreaz a c a num arul 17 cot(/17)/4 este un num ar al-
gebric. Calculat
,
i r adacinile polinomului definit de vectorul a, determi-
nat
,
i radicalul celei mai mari r adacini pozitive s
,
i comparat
,
i-o cu num arul
17 cot(/17)/4.
2. S a se reprezinte grafic funct
,
ia f : [0, 8] R date de formula:
f(x) =
_
x
3
_
+ 1.7 sin(x)
2
+ 1.6 cos(x)
3
,
unde [] este funct
,
ia trunchiere.
3. S a se calculeze aria determinata de curb a de la punctul 2, axa OX s
,
i
verticalele x = 0 s
,
i x = .
Titular curs,
Prof. univ. dr. Octavian Cira
14
Biletul 15
1. Constanta Champernowne, este num arul subunitar care dup a virgula
are numerele cresc atoare, diferite de zero, ale bazei de numerat
,
ie b.
Constanta se noteaza cu C
b
. De exemplu, C
10
este
C
10
= 0.123456789101112131415161718192
(10)
. . . .
Num arul C
2
exprimat n baza de numerat
,
ie 2 este
C
2
= 0.110111001011101111000100110101
(2)
. . . .
Transformarea lui n baza 10 ne precizeaz a c at este C
2
n baza de nu-
merat
,
ie 10
C
2
= 0.86224012586
(10)
.
S a se calculeze, n baza de numerat
,
ie 10, aceste constante pentru b =
3, 4, 5 cu precizia maxima posibil a fat
,
a de cele 30 de cifre ale numarului
exprimate n baza b.
2. Volumul elipsoidului de semiaxe a, b s
,
i c este dat de formula:
V (a, b, c) =
4abc
3
.
Planeta Pam ant (Terra) este considerat a a fi un elipsoid cu semiaxele a
s
,
i b egale cu raza ecuatorial a a P am antului iar semiaxa c este egal a cu
raza polar a a Pam antului. S
,
tiind c a raza ecuatoril a a Pam antului este
6378.137km s
,
i raza polara este 6356.752km s a se afle volumul planetei
P amant. Masa unui corp este data de formula: M = V d unde d este
densitatea medie a corpului. Densitatea medie a Pam antului este de
5515.3kg/m
3
, sa se afle masa planetei Pam ant n kg.
3. Reprezent
,
at
,
i grafic funct
,
iile f, g : [0, 10] R date de formulele:
f(x) = x
0.3
|
sin(x)+cos(x)
3
|
s
,
i g(x) = x
0.35
|
sin(x)
3
+cos(x)
|
.
Titular curs,
Prof. univ. dr. Octavian Cira
15
Biletul 16
1. S a se rezolve ecuat
,
ia diferent
,
ial a:
_
_
_
y

(t) + y

(t)
1
7
y(t) = 2t sin(3t) ,
y(0) =
1

2
,
y

(0) =

2 ,
pe intervalul [0, 10].
2. S a se realizeze graficele funct
,
iilor y(t) s
,
i y

(t) pe domeniul [0, 10], unde


y(t) este solut
,
ia ecuat
,
iei diferent
,
iale de la punctul 1.
3. S a se calculeze aria delimitat a de curba y(t), solut
,
ia ecuat
,
iei difent
,
iale
de la punctul 1, s
,
i de axa OX pe intervalul [0, 10].
Titular curs,
Prof. univ. dr. Octavian Cira
16
Biletul 17
1. S a se rezolve sistemul diferent
,
ial:
_
_
_
f

(t) =

5f(t) +

7g(t) ,
g

(t) =

21f(t) +

2g(t) lg(3)f(t)g(t) ,
h

(t) = ln(2)f(t)g(t)

5h(t) ,
cu valorile init
,
iale
_
_
_
f(0) =
1
3
,
g(0) =
1
5
,
h(0) =
1
2
,
pe intervalul [0, 10].
2. Sa reprezinte pe acelas
,
i grafic solut
,
iile f(t), g(t) s
,
i h(t), ale sistemului
diferent
,
ial de la punctul 1.
3. S a se calculeze ariile delimitate de curbele f s
,
i g, solut
,
iile sistemului
diferent
,
ial de la punctul 1, s
,
i de axa OX pe intervalul [1,
2
]. Care din
aceste arii este mai mare?
Titular curs,
Prof. univ. dr. Octavian Cira
17
Biletul 18
1. S a se reprezinte grafic, n acelas
,
i reper cartezian, funct
,
iile:
f(x, n) =
2n+1

x
2n
+

a
2n
x
2n
,
g(x, n) =
2n+1

x
2n

a
2n
x
2n
,
pentru un a precizat s
,
i n = 1.
2. S a se calculeze aria determinata de cele doua curbe, aria lateral a s
,
i
volumul corpului obt
,
inut prin rotat
,
ia celor dou a curbe n jurul axei
OY. Formule utile: aria lateral a a corpului generat de curba f ntre
limitele a s
,
i b
2
_
b
a
f(x)
_
1 + f

(x)
2
dx
s
,
i volumul corpului generat de curba f ntre limitele a s
,
i b

_
b
a
f(x)
2
dx .
3. S a se determine diferent
,
a minim a dintre aria unui dreptunghi de la-
turi a s
,
i b (0 < b < a) s
,
i aria cercului de raz a (R + r)/2 cu centru
n intersect
,
ia diagonalelor dreptunghiului. R este raza cercului circum-
scris dreptunghiului iar r este raza cercului nscris n dreptunghi (cercul
de raza b/2 s
,
i cu centrul n intersect
,
ia diagonalelor dreptunghiului).
Titular curs,
Prof. univ. dr. Octavian Cira
18
Biletul 19
1. S a se reprezinte grafic, n acelas
,
i reper cartezian, funct
,
iile:
f(x) = a +
3

x
2
+

a
2
x
2
,
g(x) = a +
3

x
2

a
2
x
2
,
pentru a = 1.
2. S a se calculeze aria determinat a de cele dou a curbe, lungimea curbei
generate de funct
,
iile f s
,
i g s
,
i centrul de greutate al pl acii omogene care
are contorul delimitat de curbele f s
,
i g, pentru a =

2 +

3. Formule
utile: lungimea curbei f ntre limitele a s
,
i b
_
b
a
_
1 + f

(x)
2
dx ,
coordonatele centrului de greutate a pl acii omogene avand contururile
determinate de curbele f s
,
i g s
,
i limitele a s
,
i b:
_
_
_
_
_
b
a
x (f(x) g(x)) dx
_
b
a
f(x) g(x)dx
,
1
2
_
b
a
f(x)
2
g(x)
2
dx
_
b
a
f(x) g(x)dx
_
_
_
_
.
3. S a se calculeze volumul corpului generat prin rotirea curbelor f s
,
i g
n jurul axei OY pentru a =

2 +
3

3 +
5

5. Consider and c a a este


m asurat n inch s a se calculeze volumul de apa, n litri, care ncape
n corpul generat de curbele f s
,
i g prin rotirea lor n jurul axei OY.
Volumul corpului de rotat
,
ie este dat de formula:

_
b
a
f(x)
2
dx .
Titular curs,
Prof. univ. dr. Octavian Cira
19
Biletul 20
1. S a se arate c a E
1
24 s
,
i E
2
> 40.67, unde
E
1
=
1
(log
12
5)
3
+
1
(log
20
3)
3
+
1
(log
15
4)
3
E
2
=
1
(log
13
6)
5
+
2
(log
11
5)
4
+
3
(log
7
4)
3
+
4
(log
5
3)
2
+
5
log
3
2
.
2. S a se rezolve numeric ecuat
,
ia diferent
,
ial a de ordinul 3 liniara neomo-
gen a
_

_
x

2x

+ 6x

2x = 5t
5
3t
3
+ 2t 1 ,
x(0) = 1 ,
x

(0) =

2 ,
x

(0) =

3 .
3. Constanta Conway este singura r ad acina reala pozitiva a ecuat
,
iei P(x) =
0, unde polinomul P, de grad 71, este definit de vectorul:
a = (6, 3, 6, 12, 4, 7, 7, 1, 0, 5, 2, 4, 12, 2, 7, 12, 7, 10,
4, 3, 9, 7, 0, 8, 14, 3, 9, 2, 3, 10, 2, 6, 1, 10, 3, 1,
7, 7, 7, 12, 5, 8, 6, 10, 8, 8, 7, 3, 9, 1, 6, 6, 2, 3,
10, 2, 3, 5, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 0, 1)
T
S a se determine o aproximare, cu precizia de 10
11
, a constantei Conway.
Titular curs,
Prof. univ. dr. Octavian Cira
20
Biletul 21
1. S a se calculeze inversa matricii A = B
2
+ C
3
+ D
4
, unde matriciile B,
C s
,
i D sunt:
B =
_
_
_
_
4 1 0 0
1 4 1 0
0 1 4 1
0 0 1 4
_
_
_
_
, C =
_
_
_
_
2 1 0 0
1 2 1 0
0 1 2 1
0 0 1 2
_
_
_
_
,
D =
_
_
_
_
1 1 0 0
1 2 1 0
0 1 2 1
0 0 1 1
_
_
_
_
.
2. S a se realizeze animat
,
ia gener arii elipsei, av and n vedere urmatoarea
definit
,
ie: elipsa este locul geometric a punctelor egal departate de doua
puncte fixe, numite focarele elipsei.
3. S a se determine numeric o solut
,
ie a ecuat
,
iei:
[2 sin(x)
2
+ 3 sin(x) + 1]
2
[4 sin(x)
2
+ 3 sin(x) + 3]
3
= 8[sin(x)
2
+ 4]
4
,
din intervalul real (0,

2
). S a se compare aceasta solut
,
ie aproximativa
cu num arul arcsin(0.593).
Titular curs,
Prof. univ. dr. Octavian Cira
21
Biletul 22
1. S a se arate c a
13

k=1
cos(1

+ 2

k) +
13

k=1
cos(33

+ 2

k) < 14

3 .
2. S a se calculeze urm atoarele integrale definite:
_
2
1
ln(3x + 5)
x
2
+ 7
dx ,
_
2
3
2
ln(x 1)
x
2
2x + 2
dx ,
_
3
2
ln(x 1)
x
2
2x + 2
dx .
Rezultatul primei integrale s a se compare cu num arul

7 ln(88)
14
_
arctg
_
2

7
7
_
arctg
_

7
7
__
,
iar pentru integrala 2 s
,
i 3 s a se compare rezultatele ntre ele.
3. Realizat
,
i graficul n spat
,
iu al curbei Vivianni cu constantele a = lg(3)+
lg(4), n = 5, = 0 s
,
i = 10 s
,
i ecuat
,
iile parametrice:
x(t) = a
_
1 + cos(t)
_
, y(t) = a sin(t) , z(t) = 2a sin
_
t
n
_
.
Calculat
,
i lungimea acestei curbe cu ajutorul formulei:
_

_
x

(t)
2
+ y

(t)
2
+ z

(t)
2
dt .
Titular curs,
Prof. univ. dr. Octavian Cira
22
Biletul 23
1. S a se rezolve sistemul diferent
,
ial Goryachev-Chaplygin,
_

_
x
1
(t) = 3x
2
(t)x
3
(t) ,
x
2
(t) = 3x
1
(t)x
3
(t) 2y
3
(t) ,
x
2
(t) = 2y
2
(t) ,
y
1
(t) = 4x
3
(t)y
2
(t) x
2
(t)y
2
(t) ,
y
2
(t) = x
1
(t)y
3
(t) 4x
3
(t)y
1
(t) ,
y
3
(t) = x
2
(t)y
1
(t) x
1
(t)y
2
(t) ,
_

_
x
1
() = m ,
x
2
() = 0 ,
x
3
() = n ,
y
1
() =
3
8
,
y
2
() = 0 ,
y
3
() =
3mn
2
,
unde [, ] este intervalul de definit
,
ie al funct
,
iilor x
1
, x
2
, x
3
, y
1
, y
2
s
,
i
y
3
, iar m s
,
i n sunt dou a constante reale.
2. S a se realizeze graficele funct
,
iilor x
1
, x
2
s
,
i x
3
pe un reper cartezian s
,
i
graficele funct
,
iilor y
1
, y
2
s
,
i y
3
pe un alt reper cartezian pe intervalul
[, ] = [0, 10] cu m = 2 s
,
i n =
1
2
. Num arul punctelor din intervalul
[, ] s a fie as
,
a ales ca distant
,
a dintre nodurile calculate de metoda
numeric a din funct
,
ia Mathcad Odesolve s a fie la distant
,
e de 0.01.
3. S a se relizeze graficele traiectoriilor spat
,
iale ale celor doua puncte de-
finite de tripletele
_
x
1
(t), x
2
(t), x
3
(t)
_
s
,
i
_
y
1
(t), y
2
(t), y
3
(t)
_
. S a se cal-
culeze lungimea celor dou a orbite cu ajutorul formulei:
_

_
x

(t)
2
+ y

(t)
2
+ z

(t)
2
dt ,
unde orbita este definit a de tripleta
_
x(x), y(t), z(t)
_
.
Titular curs,
Prof. univ. dr. Octavian Cira
23
Biletul 24
1. S a se calculeze primi doi termeni ai s
,
irului sumelor part
,
iale a seriei lui
Ramanujan
2

2
3
4
11
2

k=0
(2
2
k)! (1103 + 2 5 7 13 29k)
2
8k
3
8k
11
4k
(k!)
4
s
,
i pentru fiecare sum a part
,
ial a sa se calculeze diferent
,
a absolut a fat
,
a
de constanta
1

.
2. S a se determine cea mai mare r adacina reala pozitiv a a polinomului
x
8
+ 8x
7
40x
6
80x
5
+ 240x
4
+ 192x
3
448x
2
128x + 256
s
,
i s a compare (s a se faca diferent
,
a n valoare absolut a) cu constanta
cos(

17
).
3. Sa se realizeze cu ajutorul interpolarii 2D o harta 3D. Pentru a realiza
harta 3D s-au f acut, cu ajutorul unui altimetru, urmatoarele deter-
min ari de altitudini n m:
_
_
_
_
_
_
_
_
89.5 87.7 85.6 84.4 88.8 90.1
90.6 90.1 91.3 92.2 93.4 95.5
90.1 87.8 85.7 84.5 86.6 87.9
88.0 89.9 87.6 86.8 84.3 83.8
87.5 88.8 89.9 88.1 88.5 87.3
90.0 90.3 90.7 91.2 91.5 92.2
_
_
_
_
_
_
_
_
.
Aceste valori s-au m asurat n ret
,
eaua de puncte definit a de valorile:
_
80 0 10 60 20 35
_
T
de pe axa OX s
,
i
_
0 20 40 10 30 50
_
T
de pe axa OY.
Titular curs,
Prof. univ. dr. Octavian Cira
24