Sunteți pe pagina 1din 12

Calculul expresiilor matematice

Forma de afiare a rezultatelor


Activnd paleta de calcul aritmetic (Calculator) se pot construi expresii
matematice care se vor calcula doar prin acionarea tastei =. n mod implicit se
afieaz rezultatele cu 3 zecimale; activnd comanda Result din meniul Format se
poate alege forma de afiase a rezultatelor cu autorul fiei Number Format avnd la
dispoziie !n zona Format opiunile " General# Decimal# Scientific# Engineering i
Fraction.
$orma de afiare General d posi%ilitatea s se afieze zerourile
nesemnificative prin activarea opiuni Show trailing zeros i s se afieze forma
exponenial pentru forma de afiare inginereasc cu autorul opiunii Show
exponents in engineering format. $ereastra Number of ecimal places (cu valoarea
implicit 3) ne permite alegerea numrului (!ntre &'()) de cifre afiate ale rezultatului.
$ereastra Exponential threshol (cu valoarea implicit 3) ne permite precizarea
numrului (!ntre &'()) de cifre ale mantisei din forma de afiare exponenial.
$orma de afiare Decimal are fereastra Number of ecimal places i
opiunea Show trailing zeros. $ormele de afiare Scientific i Engineering au fa de
forma Decimal opiunea suplimentar Show exponents as E!""# *entru forma de
afiare Fraction programul ne pune la dispoziie ferestra $e%el of accurac& (nivelul
de preciziei cu valoarea implicit (+)) i opiunea $e%el mixe numbers de afiare a
rezultatului su% form de fracie mixt# ca !n exemplu de mai os"
(+3,
(.)
,33,-
./(-/
+0,.0(

(
$ia Displa& 'ptions ofer cu autorul ferestrei (atrix ispla& st&le
urmtoarele forme de afiare a matricelor i a vectorilor" )utomatic (ta%el numerotat
pe vertical i orizontal; cu un cursor pe vertical i cu unul pe orizontal# afiate
dac pe direcia respectiv dimensiunea este mai mare sau egal cu () i respectiv
(&)* (atrix (su% form de matrice) i +abel (cu un cap de ta%el pe vertical i un cap
de ta%el pe orizontal numerotate). 1piunea Expan neste arra&s dac este
activat avem posi%ilitatea s definim matrice ce are elemente matrice# ca !n exemplu
de mai os.
2 A v ( ) : 2
(
+
+
(
(
0
3
(
.

,
(
(
3

1
1
1
]

$ereastra ,maginar& %alue permite alegerea caracterului ce se va afia pentru unitatea


complex (valoarea implicit este i). n cel de al doilea caz s'a ales caracterul - pentru
unitatea complex.
3 +i + ( )
+
) (+i + 3 +i + ( )
+
) (+ +
$ereastra Raix ne d posi%ilitatea s alegem %aza de numeraie !n care se va afia
rezultatul. Avem la dispoziie opiunile Decimal (pentru %aza (&)# .inar& (pentru
%aza +# dup fiecare numr afiat !n %inar apare caracterul b)# 'ctal (pentru %aza -#
dup fiecare numr afiat !n octal apare caracterul o) i /exaecimal (pentru %aza (0#
dup fiecare numr afiat !n 3exa apare caracterul h).
+3 (+ +/0 +3 (+ (&&&(&(&&% +3 (+ ,+,o +3 (+ ((,3
+
$ia 0nit Displa& are dou opiuni" Format units pentru afiarea i a
unitilor de msur i opiunea Simplif& units when possible care dac este activat
va simplifica unitile de msur unde este posi%il.
$erestrele de pe fia +olerance sunt" Complex threshol 12"3# cu valoarea implicit
(& are urmtoarea semnificaie" dac modulul rezultatului (numr complex) este mai
mare ca
n
(&
sau mai mic dect
n
(&

rezultatul se va afia su% form exponenial.


4ac n5(& atunci pentru numrul complex
i (& (
(+
+
# ca valoarea a unei expresii#
3
se va afia rezultatul egal cu (. 6aloarea lui n este un !ntreg !ntre & i 03. $ereastra
4ero threshol 1253 cu valoarea implicit () are urmtoarea semnificaie" orice
rezultat !n modul# ce este mai mic ca
n
(&

este considerat egal cu &. 6aloarea lui n


este un !ntreg !ntre & i 3&/.
Inserarea funciilor
*entru calculul unor expresii putem apela la posi%ilitatea de a se insera !n
expresie funcii. nserarea de funcii se poate face de pe paletele Calculator*
Calculus sau (atrix sau apelnd din meniul ,nsert iar !n cadrul ei la comanda ,nsert
Fuction sau la %utonul cu aciune rapid . *aleta ,nsert Function permite afiarea
tuturor funciilor ()ll)# a funciilor .essel# a funciilor pentru numere complexe#
funciilor Cur%e Fitting# a metodelor de rezolvare numeric a ecuaiilor difereniale#
a funciilor Expresion +&pe# funcii pentru citire i scriere de fiiere# funcii pentru
operaiuni financiare# funcii Fourier etc. n cele dou zone se afieaz sintaxa
funciei !n prima zon i un text explicativ !n cea de a doua zon. *entru
exemplificare prezentm cteva expresii matematice calculate urmnd s calculai
expresia matematic de care avei nevoie.
,
Exemple rezol%ate6
e

+3.(,&0.+03+//.3
e
++.,).()//(-30(
( ) +
+
(.0(-&33.--/,.-.
+
( )

1
]
3
0.).(.+(,+/+/-,+
e

( ) +
+

1
1
1
1
]
3
) ln + ( ) ln 3 ( ) ln , ( ) ln ) ( ) ( )
+
3
+ &.)&0
ln )0 ( ) sin cos ,,.0/
( ) ( )
+
3
ln 0/- ( ) log ++3..- ( ) + tan sin

e

+.,0,).0(&(/-,3-
(
(
+
(
3
(
+
(
)
( 0 +
+
+
+
+
&.))-
sin ( ( ) sin + ( ) + sin 3 ( ) + sin , ( ) +
cos ( ( ) cos + ( ) + cos 3 ( ) +
tan ( ( ) tan + ( ) +
,!

,
&.&3,
+
( )
3
3

1
]
,
,

1
1
]
)
)
+.0)+&&+3330-,(,
7robleme propuse6
6 propunem s se calculeze expresiile"
75).&&+&3333-)---.3 75&.)3(&/+.-((0.--3 75&.+/&+0&(-3)/+-//
*entru calcul diferitelor expresii putem avea nevoie de lista operatorilor i
lista funciilor.
Lista operatorilor
8otaii folosite"
) i . reprezint o matrice sau un vector.
)
( )

,
_


+
/
( 9
( 9 ) 9 sin(
3
9
(
/
tg
) - ln

,
_

(&
( 9
9
( 9
ln 9

(&
( 9
( 9 +
9 +
+(
(
u i % reprezint vectori cu componente reale sau complexe.
( reprezint o matrice ptrat.
z i w reprezint numere reale sau complexe.
x i & reprezint numere reale.
m i n reprezint numere !ntregi.
8 reprezint rangul unei varia%ile.
S sau orice nume ce !ncepe cu s reprezint un ir sau o expresie ir.
t reprezint o varia%il oarecare.
f reprezint o funcie.
9 i : reprezint orice varia%il sau expresie
7aleta Calculator
'peratorul ;izualizare +ast<
e
apelare
Descrierea
*aranteze ( : ) ; <n grup de operatori
=um :>? > =uma lui 9 cu :
@ontinuarea
sumei
?
:
+
A@trlB
Cnter
@ontinuarea sumei pe rndul urmtor.
Cxemplu"
a ( + + 3 + , +
) 0 + +
... :
a (&.-3+

4iferen :'? ' 9 minus ?
8egaia ': ' =e !nmulete cu D( expresia 9#
nmulirea
? :
E nmulirea lui 9 cu :
7aportul
z
:
F mprirea expresiei 9 la scalarul z
diferit de zero.
7aportul
masivului :
la scalarul z
:Gz A@trlB F mparte fiecare element al lui : (vector
sau matrice) la scalarul z diferit de zero
$actorial nH H
@alculeaz produsul n + ( # unde n
este numr natural.
@omplex
conugat
:
I 6aloarea lui 9 este a>i%; a'i% fiind
complex conugatul lui a>i%.
Jodulul
unui numr
z Jodulul numrului real sau pentru z
complex se calculeaz valoarea
( ) ( )
+ +
z Km z 7e +
7adical de
z
L @alculeaz radicalul de ordinul +.
0
ordinul +
7adicalul de
ordinul n
n
z
A@trlB L @alculeaz radicalul de ordinul n.
Knversa
z
(
F( Knversa unui numr real sau complex !n
raport cu operaia de !nmulire. *entru o
matrice nesingular se face inversa.
7idicarea la
putere
z
M
N 2aza z se ridic la puterea w#
Cvaluare
numeric
z5 5 Afieaz valoarea lui z dac este o
varia%il sau o varia%il glo%al sau o
funcie ce a fost anterior definit !n
document.
Atri%uire z6=c# f(x#O..)
6=expresie
6 6aria%ilei z i se atri%uie valoarea lui c;
funcia f este definit
$racie
mixt
n
m
9
A@trlB
A=3iftB >
9# m i n sunt !ntregi# valoarea ce se
genereaz este 9>mFn
7aleta (atrix
'peratorul ;izualizare +ast<
e
apelare
Descrierea
Knserare
matrice

,
A@trlB J =e creeaz un vector sau o matrice.
Kndice de
vector
v
n
A Clementul n din vectorul %
Kndici de
matrice
A
m#n
A Clementul de pe linia m i coloana n a
matricii )
<n set de
valori
m..n = =e genereaz valorile progresie
aritmetice cu primul element m cu raia
implicit ( (poate fi sc3im%at) pn la
valoarea n
*rodus
scalar
v u >
@alculeaz


9 9
v u
*rodus
vectorial
u x v A@trlB - *rodus vectorial !ntre vectori numai de
dimensiune 3.
=um de
vector

v
A@trlB , @alculeaz suma elementelor vectorului
%.
Jatricea la J
n
N @alculeaz puterea n a matricei (.
/
puterea n 4ac n5'( matricea nesingular se
inverseaz.
8orma unui
vector
v
@alculeaz
v v
P

pentru vectori reali


sau v v pentru vectori compleci.
4eterminat J 4eterminantul matricei J
Kndici la
putere
A
QnR
A@trlB 0 Cxtrage coloana n din matricea )
Pranspusa A
P
A@trlB ( =c3im% liniile cu coloanele la matricea
)#
6ectorizare
:
A@trlB ' 1peraiile din 9 se execut element cu
element. Poi vectorii sau matricile din
9 tre%uie s ai% aceeai dimensiune.
6izualizare
grafic a
matricei
A@trlB P *entru fiecare valoare a elementului
matricei J i se asociaz o nuan de gri
de la &'+)) (al% este & iar negru +)))
7aleta Calculus
'peratorul ;izualizare +ast<
e
apelare
Descrierea
=um

n
m 9
:
A@trlB
A=3iftB ,
=um de expresia 9 pentru 8 de la m
pn la n.
*rodus

n
m 9
:
A@trlB
A=3iftB 3
*rodus de expresia 9 pentru 8 de la m
pn la n.
=um dup
rang

9
:
S =um dup rangul 8 al expresiei 9.
*rodus dup
rang

9
:
T *rodus dup rangul 8 al expresie 9.
Kntegral

%
a
dt ) t ( f
U Kntegral definit de la a la b din f1t3t
*rimitivare

dt ) t ( f
A@trlB i *rimitiva funciei f
4erivata
( ) t f
dt
d
V 4erivata funciei f !n raport cu varia%ila
t.
-
4erivata de
ordinul n
) t ( f
dt
d
n
n
A@trlB V 4erivata de ordinul n a funciei f !n
raport cu varia%ila t.
Wimit
) t ( f lim
a t
A@trlB W Wimit cnd t tinde la a din f1t3
Wimit la
dreapta
) t ( f lim
a t
+

A@trlB
A=3iftBA
Wimit cnd t tinde la a cu t?a din f1t3
Wimit la
stnga
) t ( f lim
a t

A@trlB
A=3iftB2
Wimit cnd t tinde la a cu t@a din f1t3
7aleta E%aluation 'perators
'peratorul ;izualizare +ast<
e
apelare
Descrierea
Atri%uire
glo%al
zXc#
f(x#O..)Xexpr
A Atri%uire glo%al a varia%ile z sau a
funcii f.
Cvaluare
sim%olic
cY A@trlB # Cxpresia este evaluat sim%olic
*refix fx $uncia f precede varia%ila
*ostfix xf $uncia f urmeaz varia%ilei. . Cxemplu
funcia de transformare a gradelor !n
radiani.
o x ( ) x deg : (-&o 3.(,+
Knfix xfO 6aria%ila x este !n relaia f cu varia%ila O
d x O , ( ) x
+
O
+
+ : + d 3 3.0&0
Preefix
x
f
O
6aria%ila x este !n relaia f cu varia%ila O
7aleta .oolean 'perators
'peratorul ;izualizare +ast<
e
apelare
Descrierea
Jai mare xRO
=(R=+
R *entru x i & real expresia x?& are
valoarea ( dac este adevrat i & !n
caz contrar. n cazul irurilor# dac
codul A=@KK al lui S2 este mai mare ca
i codul lui SB# expresia are valoarea (
iar !n caz contrar &.
.
Jai mic xQO
=(Q=+
Q *entru x i & real# expresia x@& are
valoarea ( dac este adevrat i & !n
caz contrar. n cazul irurilor# dac
codul A=@KK al lui S2 este mai mic ca i
codul lui SB# expresia are valoarea ( iar
!n caz contrar &.
Jai mare
sau egal
+ = ( =
O x

A@trlB )
*entru x i & real# expresia x & are
valoarea ( dac este adevrat i & !n
caz contrar. n cazul irurilor# dac
codul A=@KK al lui S2 este mai mare sau
egal ca i codul lui SB# expresia are
valoarea ( iar !n caz contrar &.
Jai mic sau
egal
+ = ( =
O x

A@trlB (
*entru x i & real# expresia x

& are
valoarea ( dac este adevrat i & !n
caz contrar. n cazul irurilor# dac
codul A=@KK al lui S2 este mai mic sau
egal ca i codul lui SB# expresia are
valoarea ( iar !n caz contrar &.
4iferit
+ = ( =
M z

A@trlB 3 *entru z i w scalari# dac expresia


M z este adevrat valoarea ei este (
!n caz contrar este &. n cazul irurilor#
dac S2 este identic cu SB# valoarea
expresiei este & i ( !n caz contrar.
Cgal cu :5? A@trlB 5 Cxpresia :5? are valoarea ( dac este
adevrat i & !n caz contrar.
Zi
O x
A@trlB
A=3iftB /
1peratorul Ci
=au
O x
A@trlB
A=3iftB 0
1peratorul sau
=au exclusiv O x A@trlB
A=3iftB (
1peratorul sau exclusiv
8egaie
x
A@trlB
A=3iftB )
1peratorul de negaie
7aleta 7rogramming 'perators
'peratorul ;izualizare +ast<
e
apelare
Descrierea
Atri%uire
local
D [ =e atri%uie partea dreapt varia%ilei din
partea stng a semnului \
(&
Knserare line
program
Add line B =e insereaz o linie program !n locul
indicat de cursor
Knstruciunea
if
if ] Knstruciunea if cu spaiu pentru
condiie i pentru instruciunile de pe
ramura de P7<C.
Knstruciunea
ot3erMise
ot3erMise A@trlB
A=3iftB
Knstruciunea permite introducerea
instruciunilor de pe ramura de $AW=C
Knstruciunea
for
for A@trlB
A=3iftB ^
Knstruciunea for
Knstruciunea
M3ile
M3ile A@trlB B Knstruciunea while
Knstruciunea
%rea9
%rea9 A@trlB
A=3iftB [
Knstruciunea brea8 de salt forat !n
afara %uclei for sau while.
Knstruciunea
continue
continue A@trlB A @edeaz controlul urmtoarei
instruciuni din secven
Knstruciunea
return
return A@trlB
A=3iftB _
nc3ide programul i returneaz
valoarea calculat
Knstruciunea
on error
on error A@trlB ; Knstruciunea ce permite gestionarea
erorilor
f x ( ) x ( + ( ) x + + ( ) A B x ( < if
x ( + ( ) x ( ( ) A B x ( x ( if
x ( ( ) , x ( ) A B x ( > if
:
8eMton f x , , ( )
f x ( )
x
f x ( )
d
d

x x

f x ( )
x
f x ( )
d
d

> M3ile
x return
:
x 8eMton f &.- , (&
3
,
( )
:
x &..../--(3)).3(0+
f x ( ) &.&&&,+30-3.+/()
`orner a z , ( ) n last a ( )
* a
n

* * z a
n ( 9
+
9 & n ( .. for
* return
:
a
(
+
3
,
)i

,
: `orner a + i + , ( ) .- +3i +
((
(+