Sunteți pe pagina 1din 2

Capitolul II MIJLOACELE DE PROB Seciunea VIII Ridicarea de obiecte i n!cri!uri" E#ectuarea perc$e%iiilor Art. 100 Percheziia C&nd per!

oana c'reia i !(a cerut !' predea )reun obiect !au )reun n!cri! dintre cele ar'tate n art" *+ t','duiete e-i!tena !au deinerea ace!tora. precu/ i ori de c&te ori e-i!t' indicii te/einice c' e#ectuarea unei perc$e%iii e!te nece!ar' pentru de!coperirea i !tr&n,erea probelor. !e poate di!pune e#ectuarea ace!teia" Perc$e%iia poate #i do/iciliar' !au corporal'" Perc$e%iia do/iciliar' poate #i di!pu!' nu/ai de 0udec'tor. prin nc$eiere /oti)at'. n cur!ul ur/'ririi penale. la cererea procurorului. !au n cur!ul 0udec'ii" 1n cur!ul ur/'ririi penale. perc$e%iia do/iciliar' !e di!pune de 0udec'torul de la in!tana c'reia i(ar re)eni co/petena !' 0udece cau%a n pri/' in!tan' !au de la in!tana core!pun%'toare n ,rad ace!teia n a c'rei circu/!cripie !e a#l' !ediul parc$etului din care #ace parte procurorul care e#ectuea%' !au !upra)e,$ea%' ur/'rirea penal'" Perc$e%iia do/iciliar' !e di!pune n cur!ul ur/'ririi penale n ca/era de con!iliu. #'r' citarea p'rilor" Participarea procurorului e!te obli,atorie" 1n ba%a nc$eierii. 0udec'torul e/ite de ndat' autori%aia de perc$e%iie. care trebuie !' cuprind'2 a3 denu/irea in!tanei4 b3 data. ora i locul e/iterii4 c3 nu/ele. prenu/ele i calitatea per!oanei care a e/i! autori%aia de perc$e%iie4 d3 perioada pentru care !(a e/i! autori%aia4 e3 locul unde ur/ea%' a !e e#ectua perc$e%iia4 #3 nu/ele per!oanei la do/iciliul !au reedina c'reia !e e#ectuea%' perc$e%iia4 ,3 nu/ele n)inuitului !au inculpatului" Autori%aia poate #i #olo!it' o !in,ur' dat'" Perc$e%iia corporal' !au a!upra )e$iculelor poate #i di!pu!'. dup' ca%. de or,anul de cercetare penal'. de procuror !au de 0udec'tor" Perc$e%iia do/iciliar' nu poate #i di!pu!' nainte de nceperea ur/'ririi penale" Art. 101 ( Perc$e%itia do/iciliara in cur!ul ur/aririi penale Perc$e%itia di!pu!a in cur!ul ur/aririi penale. potri)it art" 566. !e e#ectuea%a de procuror !au de or,anul de cercetare penala. in!otit. dupa ca%. de lucratori operati)i" Art. 102 ( Perc$e%itia do/iciliara in cur!ul 0udecatii

In!tanta poate proceda la e#ectuarea perc$e%itiei cu oca%ia unei cercetari locale" In celelalte ca%uri. di!po%itia in!tantei de 0udecata de a !e e#ectua o perc$e%itie !e co/unica procurorului. in )ederea e#ectuarii ace!teia" Art. 103 - 7i/pul de e#ectuare a perc$e%itiei Ridicarea de obiecte !i in!cri!uri. precu/ !i perc$e%itia do/iciliara !e pot #ace intre orele 8.66 ( 96.66. iar in celelalte ore nu/ai in ca% de in#ractiune #la,ranta !au cand perc$e%itia ur/ea%a !a !e e#ectue%e intr(un local public" Perc$e%itia inceputa intre orele 8.66 ( 96.66 poate continua !i in ti/pul noptii" Art. 104 - Procedura perc$e%itiei Or,anul 0udiciar care ur/ea%a a e#ectua perc$e%itia e!te obli,at ca. in prealabil. !a !e le,iti/e%e !i. in ca%urile pre)a%ute de le,e. !a pre%inte autori%atia data de 0udecator" Ridicarea de obiecte !i in!cri!uri precu/ !i perc$e%itia do/iciliara !e #ac in pre%enta per!oanei de la care !e ridica obiecte ori in!cri!uri. !au la care !e e#ectuea%a perc$e%itia. iar in lip!a ace!teia. in pre%enta unui repre%entant. a unui /e/bru al #a/iliei. !au a unui )ecin. a)and capacitate de e-ercitiu" Ace!te operatiuni !e e#ectuea%a de or,anul 0udiciar in pre%enta unor /artori a!i!tenti" Cand per!oana la care !e #ace perc$e%itia e!te retinuta ori are!tata. )a #i adu!a la perc$e%itie" In ca%ul in care nu poate #i adu!a. ridicarea de obiecte !i in!cri!uri. precu/ !i perc$e%itia do/iciliara !e #ac in pre%enta unui repre%entant ori a unui /e/bru de #a/ilie. iar in lip!a ace!tora. a unui )ecin. a)and capacitate de e-ercitiu" E!te inter%i!a e#ectuarea in acela!i ti/p cu perc$e%itia a oricaror acte procedurale in aceea!i cau%a. care prin natura lor i/piedica per!oana la care !e #ace perc$e%itia !a participe la perc$e%itie" Art. 105 ( E#ectuarea perc$e%itiei do/iciliare Or,anul 0udiciar care e#ectuea%a perc$e%itia are dreptul !a de!c$ida incaperile !au alte /i0loace de pa!trare in care !(ar putea ,a!i obiectele !au in!cri!urile cautate. daca cel in /a!ura !a le de!c$ida re#u%a acea!ta" Or,anul 0udiciar e!te obli,at !a !e li/ite%e la ridicarea nu/ai a obiectelor !i in!cri!urilor care au le,atura cu #apta !a)ar!ita4 obiectele !au in!cri!urile a caror circulatie !au detinere e!te inter%i!a !e ridica totdeauna" Or,anul 0udiciar trebuie !a ia /a!uri ca #aptele !i i/pre0urarile din )iata per!onala a celui la care !e e#ectuea%a perc$e%itia !i care nu au le,atura cu cau%a. !a nu de)ina publice"