Sunteți pe pagina 1din 22

Ministerul Educaiei al Republicii Moldova Colegiul Tehnic Feroviar din Bli Catedra Disciplini fundamentale

CURRICULUM
La disciplina: Protecia mediului nconjurtor

Specialitatea: 1851 Informatica 2051 Transport auto 2052 Transport feroviar

Bli - 2013

Ministerul Educaiei al Republicii Moldova Colegiul Tehnic Feroviar din Bli Catedra Disciplini fundamentale

COORDONAT Facultatea_____________ ______________________ Decanul Facultii _____ _____________2013 ef catedr _____________ _______________________ _____ _____________ 2013

APROB Director CTF A. Beleacov ______________________ ____ _____________2013

CURRICULUM
La disciplina: Protecia mediului nconjurtor

Specialitatea: 1851 Informatica 2051 Transport auto 2052 Transport feroviar

Elaborat: Creu Olga; profesor de biologie i chimie Diaconu Liliana; profesor de ecologie Examinat la edina catedrei Disciplini fundamentale

Procesul verbal nr.____ din _____________ 2013 ef catedr _________________ Borisova I. Bli - 2013

I. ACTIVITI DIDACTICE, ACTIVITI INDIVIDUALE, EVALURI Tabelul 1


Activiti Sem. I Ore / sptmni 2 15 30 30 da 1 Sem. II Ore / sptmni 2 15 30 30 da 1 Sem. I Total
Direct Individual Direct

Sem.II Total
Individual Direct

Total
Individual

Total Ore teoretice Total ore pe semestru Examene Credite

15 15 50% 50% 15 15 50% 50% 30 (100%) 50%

15 15 50% 50% 15 15 50% 50% 30 (100%) 50%

30 50% 30 50%

30 50% 30 50%

60(100%)

II.NOTA EXPLICATIV
Prezenta program este destinat pentru nvmntul mediu de specialitate (colegii), specialitatea ????? anul II de studii i este prevzut pentru 600 ore de nvmnt, dintre care 30 ore lucru individual. Educatia pentru protectia mediului ambiant constituie unul dintre obiectivele vizate de politicile si strategiile guvernamentale din intreaga lume, datorita imenselor implicatii personale, sociale, regionale, nationale, globale si chiar cosmice. Curriculumul Protectia mediului nconjurtor reprezinta o disciplina optionala, construita pe dimensiunile inter/transdisciplinare si se sprijina pe cunostintele fundamentale obtinute prin studiul biologiei, geograei, zicii, chimiei, materiilor socioumane etc. Aceasta disciplina, cu orientare practica pe tot parcursul de formare, repereaza pe propriile concepte, principii, legi si studiaza relatiile Om-Mediul ambiant-Om si consecintele acestora in formarea comportamentului de constientizare si de responsabilitate fata de mediul ambiant. Curriculumul este elaborat in beniciul cadrelor didactice din invatamintul preuniversitar, acelora care vor sa-si atribuie misiunea de formare a cetatenilor civilizati, responsabili de sine si de mediu. Aceasta disciplina avanseaza promovarea cunostintelor privind diverse aspecte ale ecologiei /si mediului nconjurtor si formarea la elevi a deprinderilor si atitudinilor inerente comportamentului responsabil fata de mediul de viata in care exista. Scoala, prin misiunea si functia pe care le are, poate contribui substantial la achizitionarea de catre elevi a cunostintelor, capacitatilor, atitudinilor si valorilor raportate la un mediu sanatos de existenta, la formarea comportamentului adecvat al absolventilor invatamintului preuniversitar in conditiile impactului antropic actual si constientizarea de catre ei a necesitatii valoricarii rationale, conservarii si protectiei ecologice a mediului ambiant la nivel local, regional si global. Curriculumul Protectia mediului nconjurtor este destinat cadrelor didactice care vor realiza obiectivele acestei discipline (profesorilor de geograe, biologie, zica, chimie etc.), dirigintilor, parintilor, tuturor acelora care sunt implicate direct sau tangential in educatia pentru o viata intr-un mediu ecologic sanatos. In scopul implementarii eciente a curriculumului optional, de rind cu manualele si ghidurile care vor elaborate, pot elaborate si suporturi didactice care vor inlesni calitatea in predarea-invatareaevaluarea performantelor elevilor. Din acest context rezulta scopul acestei discipline optionale care consta in formarea la elevi a unei viziuni integrate relativ de mediul ambiant in raport cu noile tendinte de dezvoltare a civilizatiei, in raport cu relatiile Om-Mediul ambiant-Om si consecintele acestora, in raport cu problemele ecologice si caile lor de solutionare, prin manifestarea unui comportament responsabil fata de mentinerea optima a mediului ambiant. Din scopul disciplinei rezulta urmatoarele obiective generale care vizeaza: 1. Utilizarea cunostintelor (notiuni, legi, principii si conceptii) referitoare la ecologia mediului nconjurtor. 2. Dezvoltarea abilitatilor de comunicare intr-un limbaj adecvat disciplinei. 3. Constientizarea anumitor comportamente de protectie a mediului ambiant. 4. Manifestarea competentelor de investigare si de solutionare a problemelor ecologice ale mediului ambiant.

Conceptualizarea acestei discipline scolare se bazeaza pe principiile metodologice ale evolutiei sistemului Natura-Societate, acestea insemnind coordonarea dezvoltarii, reciprocitatea si interdependenta acestui sistem. In esenta, educatia ecologica si pentru mediu reprezinta un proces orientat spre formarea la elevi a unor competente, atitudini, comportamente responsabile si valorizarea relatiilor Om-Mediul ambiant si Mediul ambiant-Om, care ii vor orienta spre o activitate vitala rationala de existenta in prezent si in viitor. Protectia mediului ambiant orienteaza elevii la cunoasterea unicitatii mediului ambiant, conditiilor de dezvoltare durabila a vietii pe Pamint. Procesul educational trebuie sa includa cele trei domenii de formare a personalitatii elevului: cognitiv, afectiv si psihomotor. Disciplina Protectia mediului ambiant se bazeaza pe urmatoarele principii: - coerenta si continuitatea demersului didactic, ce consta in proiectarea in ansamblu a obiectivelor-cadru i a celor de referinta si a continuturilor din perspectiva inter/transdisciplinara; - accesibilitatea in raport cu perioadele de virsta realizata prin modul de formulare a obiectivelor, elaborare a unitatilor de continut si a activitatilor didactice; - comutarea sistemica dintre cunostintele fundamentale, cunostintele functionale, constientizarea unor situatii si aplicarea competentelor specice de investigare si de solutionare a problemelor referitoare la ecologia mediului ambiant; - integralizarea/interdisciplinaritatea care antreneaza toate componentele curriculumului (obiectivele generale, continuturile, sugestiile metodologice si cele de evaluare) si utilizeaza unicitatea cunoasterii stiintice comune in formarea personalitatii elevului la toate treptele de invatamint, in ansamblu, pentru disciplinele scolare: Stiinte, Fizica, Biologia, Geograa, Chimia etc. In procesul de elaborare a Curriculumului Protectia mediului nconjurtor s-au luat in considerare trei repere de baza: raportarea cunostintelor fundamentale ale elevilor la dinamica si necesitatile actuale ale omenirii si la cele de perspectiva privind constientizarea de catre ei a inuentei dezvoltari civilizatiei contemporane asupra starii ecologice a mediului ambiant in care traiesc semenii si consecintele acestuia; raportarea cunostintelor fundamentale ale elevilor la tendintele actuale si de perspectiva in prevenirea si combaterea degradarii mediului ambiant provocata de om; raportarea formarii elevilor la exigentele lumii aate in continua schimbare, coraportata la ritmul multiplicarii permanente a domeniilor cunoasterii si, respectiv, a nevoilor de educatie ecologica in acest context. Continutul informatiei stiintice din acest Curriculum este centrat pe trei directii: I. Ecologia si mediile de viata. II. Relatiile Om-Mediul ambiant-Om si consecintele acestora. III. Protectia mediului ambiant. Disciplina optionala Protectia mediului nconjurtor promoveaza urmatoarele valori si atitudini: formarea stilului exigent in relatiile elevului cu mediile de viata; dobindirea comportamentului responsabil referitor la starea ecologica a mediului in care locuiesc; manifestarea spiritului de initiativa privind protectia mediului de viata; formarea responsabilitatii motivate in protectia mediului ambiant; manifestarea/demonstrarea comportamentului constient privind prevenirea dezechilibrului ecologic in mediul ambiant care se creeaza. Termenii cheie pe care se bazeaza disciplina scolara optionala Protectia mediului nconjurtor: educatie ecologica, educatie pentru mediu, ecologie, mediu, mediu natural, mediu de trai/viata, mediu antropic, conditii naturale, monitorizarea mediului, resurse naturale, poluare, degradarea mediului, protectia mediului, conservarea mediului, dezvoltarea durabila, modicarea climei. Competena general a cursului este cunoaterea componentelor mediului ambiant de pe teritoriul Republicii Moldova. S sezvolte comportamentul responsabil privind protecia mediului ambiant, cu formarea competenei de soluionare a unor situaii problem referitoare la starea ecologic a mediului ambiant. Studiul acestei discipline urmrete urmtoarele competente specifice:

Competene specifice Tabelul 2


Competenta de a utiliza cunostinte de baza din domeniul biologiei in diverse situatii CS1 de comunicare, referitoare la Structuri morfoanatomice, procese si fenomene vitale, legitati biologice si la rolul acestora in supravietuirea organizmelor. Competenta de a investiga procese biologice cu ajutorul aparatelor si ustensilelor de CS2 laborator. Competenta de a aplica tehnici interactive de acumulare, inregistrare, reprezentare, CS3 interpretare si comunicare a informatiei referitoare la organizme, procese si fenomene biologice si a corelatiei dintre ele. Competenta de a proiecta actiuni de ocrotire a biodiversitatii si a ecosistemelor. CS4 Competenta de a se implica personal in activitati de mentinere a propriei stari de CS5 sanatate si a celor din jur. Leciile vor avea un profund caracter practic prin exemplificri, aplicaii i un bogat material didactic. Pentru atingerea scopului leciilor se va utiliza material didactic adecvat (plane, scheme, machete, modele etc.), profesorul avnd obligaia de a confeciona cu elevii i a procura material didactic necesar. Pe parcursul leciilor profesorul are obligaia de a familiariza elevii cu noutile determinate de progresul tehnic, cu apariia produselor noi fcnd referiri asupra performanelor produselor realizate de industria autohton. La sfritul leciei profesorul va da indicaii privind utilizarea de ctre elevi a literaturii i a manualelor n vigoare. Numrul de ore preconizat fiecrei teme este orientativ, profesorul fiind apt s-l modifice cu aprobarea catedrei de specialitate fr ns a modifica numrul total de ore prevzut.

III. PLANUL TEMATIC Tabelul 3


Total ore Studiu individual 1 1 1 3 Contact direct

Denumirea temelor

Total

Capitolul 1. ntroducere n obiectul proteciei mediului 6 ore 1.1. Introducere. Scurt istoric. Protecia mediului ambiant: rol i 1 importan. 1 1.2. Mediul i factorul antropic. Ocrotirea mediului ambiant 1 1.3. Conservarea mediului ambiant. Globalizarea mediului ambiant Total 3 Capitolul 2. Elemente naturale de mediu 6 ore 2.1. Mediu: tipuri i factori de mediu. Problemele mediului ambiant. 2.2. Dinamica influienei activitii umane asupra mediului natural (vnat, pescuit, agricultur, industrie). Sistemul ecosferei: circuitul global al materiei. 2.3. Resursele naturale- patrimoniul naional. Surse neconvenionale de energie i mediul. Total Capitolul 3. Deteriorarea mediului prin poluare 8 ore 3.1. Poluarea: surse i cauze. Poluarea atmosferei. 3.2. Smogul- poluare atmosferic cu aerosoli. Stratul de ozon din stratosfer. 3.3. Precipitaiile acide. Emisii de gaze cu efect de ser 3.4. Poluarea apei. Poluarea solului. Total Capitolul 4. Protecia mediului ambiant 6 ore 4.1. Dezvoltarea durabil. Protecia atmosferei. 4.2. Protecia resurselor de ap. Protecia solului i subsolului. 4.3. Reciclarea materialelor reciclabile. Ecologia i protecia mediului nconjurtor la nivel european Total Capitolul 5. Protecia i calitatea vieii- 4 ore 5.1. Protecia afectiv. Protecia consumatorului 5.2. Calitatea vieii i sntatea mediului. Codul de reguli ale comportamentului omului n mediul antropic Total Contact direct 30 ore Studiul individual 30 ore TOTAL 60 ore

2 2 2 6

VII. PROIECT DIDACTIC DE LUNG DURAT


Tabelul 5
Nr. CS SUBCOMPETENE CONINUTURILE CONCEPTUALE OBIECTIVELE OPERAIONALE Total ore ACTIVITI DIDACTICE i practice de predare- nvareevaluare. - Lucrul cu manualul. - Cercetarea unei probleme locale. - Chestionar Problemele de mediu -Complectarea Fiei de lucru- Test A-Fcu alegere dual. - Interconexiuni disciplinare Eu nu strivesc corola de minuni a lumii -Vizionarea secvenelor video la tem.(TIC), GREENPEACE, aciune Verzilor, etc. - Lucrul cu manualul. - Caracterizarea omului ca factor n cadrul mediului poluat. - Abordarea prin eseu liber a temei Omul este un mic univers, s nu-l polum. -Shem domeniile fundamentale cu cel mai mare impact asupra mediului. - Lucrul n 3 grupuri Procesul de judecat a efectelor umane asupra mediului -Evaluare curent conform fiei-recomandare din manual. Interconexiuni disciplinare + manual. -Vizionarea secvenelor Data Note

Capitolul 1. ntroducere n obiectul proteciei mediului.


1. 1. Cunoaterea evoluiei istorice a conceptului de protecie a mediului. 2. Utilizarea corect a terminologiei specifice domeniului proteciei mediului ambiant. 3. Susinerea principiilor de protecie a mediului ambiant. 4. Investigaia unui exemplu de dezechilibru ecologic n zona de trai. Protecia mediului ambiant: rol i importan. 1. S defineasc noiunile de: mediu, protecie a mediului, dezvoltare durabil, tiin ecologic, ecologie. 2. S delimiteze conceptele protecia mediului i ecologie 3. S reprezinte sistemul de msuri orientat spre meninerea raional a interaciunilor ommediu-neotehnologii printr-o schem. 4. S elucideze asemnrile i deosebirile ntre protecia mediului i ecologie. 5. S estimeze importana proteciei mediului i formele ei. 1. S defineasc noiunile: ecosfer, ecosistem, biocenoz, biotop, factorii de mediu, mediu ambiant, exploatarea resurselor , noosfera, relaii om-mediu, probleme globale ale omenirii. 2. S cunoasc domeniile fundamentale considerate cu cel mai mare impact asupra mediului. 3. S estimeze consecinele negative ale poluanilor la nivel local, global, planetar. 4. S identifice soluii pentru ameliorarea aspectelor polurii n comunitate.

2.

1. Cunoaterea relaiilor ommediu. 2. Analiza impactului omului asupra mediului.(i pozitiv i negativ) 3. Asumarea responsabilitilor privind ocrotirea i conservarea mediului ambiant.

Mediul i antropic.

factorul

video la tem.(TIC), GREENPEACE, aciune Verzilor, etc. 3. 1. Cunoaterea imfluienei omului asupra mediului ambiant . 2. Analiza impactului negativ al omului asupra mediului. 3. Asumarea responsabilitilor privind ocrotirea i conservarea mediului ambiant. Ocrotirea ambiant mediului 1. S defineasc noiunile: rezervaii naturale, galerii subterane, terenuri ocrotite, monumente geologice, arii protejate . 2. S cunoasc categoriile de obiecte i complexe naturale din RMoldova, incluse n fondul ariilor naturale protejate. 3. S caracterizeze succint Rezervaiile naturale din Republica Moldova i unele monumente ale naturii, protejate de Stat. 4. S estimeze importana proteciei monumentelor naturii n Republica Moldova. - Lucrul cu manualul. - Elaborarea unui minieseu cu tematic la alegere Grdinile botanice, Grdinile dendrologice, Grdini zoologice din n R.Moldova sau alte state ale lumii. - Colecionarea frunzelor de diferite specii de arbori i arbuti i alctuirea unui Album ierbarizat. - Complectarea tabelului Caracteristica rezervaiilor naturale din R.Moldova. - Conexiuni interdisciplinare. -Vizionarea secvenelor video la tem.(TIC), GREENPEACE, aciune Verzilor, etc. - Lucrul cu manualul. - Studierea Legislaiei RMoldova cu privire la conservarea mediului. - Formularea argumentelor Un singur model Natura - Activitatea cu Fia de lucru. - Aplicaie practic S construim singuri un termometru - Interconexiuni disciplinare. - Vizionarea secvenelor video la tem.(TIC), GREENPEACE, aciune Verzilor, etc. - Lucrul cu manualul. - Elaborarea unui minieseu Conceptul de globalizare se refer la micorarea lumii i

4.

1.Cunoaterea formelor de ocrotire i conservare a mediului. 2. Comunicarea ntr-un limbaj biologic despre problemele locale ale mediului. 3. Asumarea responsabilitilor privind ocrotirea i conservarea mediului ambiant.

Conservarea ambiant

mediului

1. S defineasc noiunile : legile conservrii, fondul forestier, surse de resurse naturale, degradarea mediului, acorduri internaionale. 2. S cunoasc unele evenimente cronologice cu privire la conservarea mediului , Cadrul Legislativ. 3. S descrie pe scurt, care este rolul benefic al pdurii.

5.

1. Definirea formelor de ocrotire i conservare a mediului. 2. Investigarea unui exemplu

Globalizarea ambiant

mediului

1. S defineasc noiunile: globalizare, cretere economic, epuizarea resurselor naturale, degradarea mediului, politici interne

de dezechilibru cu global asupra mediului.

efect

de protecie a mediului, problemele mediului. 2. S caracterizeze succint procesul de globalizare i s cunoasc cele 5 dimensiuni ale procesului de globalizare. 3. S estimeze ,care este impactul globalizrii asupra mediului ambiant.

la mrirea gradului de contientizare a lumii ca un ntreg. Aplicaie practic Recuperarea argintului din soluii - Interconexiuni disciplinare. - Vizionarea secvenelor video la tem.(TIC), GREENPEACE, aciune Verzilor, etc.

EVALUARE sumativ.

Capitolul 2. Elemente naturale de mediu.


6. 1. Cunoaterea tipurilor de mediu i factorilor de mediu. 2. Caracterizarea factorilor de mediu. Mediu: tipuri i factori de mediu. 1. S defineasc noiunile: mediu natural, mediu artificial, mediu biochimic, factori de mediu, unitile mediului, mediu acvatic, mediu terestru, mediu aerian. 2. S caracterizeze tipurile de medii definite anterior. 3. S alctuiasc schema Mediul natural cu ajutorul manualului, artnd componentele mediului. 1. S defineasc noiunile: poluarea, schimbarea climei, efectul de ser, epuizarea resurselor, defriarea pdurilor, distrugerea ecosistemelor. 2. S caracterizeze problemele majore ale mediului. 3. S cunoasc, care factori duc la distrugerea mediului ambiant. 4. S disting categoriile de probleme specifice componentelor de mediu. 1. S defineasc noiunile: migraie biogen, circuit biogeochimic, autoreglarea biosferei, rezervor, circuite gazoase, circuite sedimentare, circuitele Oxigenului, - Lucrul cu manualul. - Confecionarea unei brri sau a unui colier din scoici. - Exerciiu, construire PRES n baza fiei propuse de manual. - Interconexiuni disciplinare. - Vizionarea secvenelor video la tem.(TIC), GREENPEACE, aciune Verzilor, etc. - Lucrul cu manualul. - Scrierea unui minieseu SOS disperat al mrilor i oceanelor Terrei. - Activitatea n echipe de realizare a unor materiale poster, n baza sarcinii propuse de manual, pag.62. -Interconexiuni disciplinare.nva de la toate - Vizionarea secvenelor video la tem.(TIC), GREENPEACE, aciune Verzilor, etc. - Lucrul cu manualul. - Alctuirea unui eseu Impactul activitii umane asupra ciclului unui element n natur

7.

1. Elucidarea problemelor prioritare ale mediului ambiant. 2. Stabilirea relaiilor de colaborare pentru a organiza i implementa un proiect ecologic cu referire la mediu n comunitate.

Problemele mediului ambiant.

8.

1. Cunoaterea procesului circuitului biogeochimic al elementelor n natur. 2. Salubrizarea locurilor de agrement public.

Sistemul ecosferei: circuitul global al materiei.

Azotului, Carbonului ;cauzele perturbrii circuitelor. 2. S cunoasc,i s descrie circuitul mare al materiei pe Terra. 3. S estimeze importana circuitelor elementelor n natur. 4. S argumenteze nceputul de idee: n natur exist o unitate fundamental... 5. S estimeze importana ( pozitiv sau negativ ) a efectelor activitii umane asupra ciclurilor elementelor n natur.

9.

1. Cunoaterea rolului resurselor naturale renovabile i nerenovabile pentru starea mediului. 2. Contribuirea la crearea unei zone de trai a spaiilor verzi ngrijite (spre exemplu - a colii).

Resursele naturalepatrimoniul naional.

10.

1. Argumentarea avantajelor i dezavantajelor surselor alternative de energie. 2. Contientizarea i contribuirea la sensibilizarea opiniei publice asupra necesitii utilizrii surselor de energie alternativ cu

Surse neconvenionale de energie i mediul.

1. S defineasc noiunile: resurse naturale renovabile, resurse naturale nerenovabile, resurse acvatice, resurse minerale, resurse faunistice, faun, flor, resurse funciare, i m de sol. 2. S caracterizeze toate tipurile de resurse. 3. S clasifice i s schematizeze resursele naturale renovabile i irenovabile. 4. S descrie pe scurt resursele Republicii Moldova. 5. S estimeze importana ocrotirii resurselor naturale. 6. S estimeze importana Crii Roii n pstrarea patrimoniului vegetal i faunistic al Republicii Moldova. 1. S explice cuvintele- cheie: forme de energie, energie eolian, energie nuclear, energie geotermic, energie solar, surse convenionale, surse neconvenionale. 2. S caracterizeze fiecare dintre tipurile surselor de energie.

Postere Circuitul elementelor ( unuia dintre ele) n natur - Schematizri i desene asupra caracterizrii circuitului elementelor n natur ( pentru fiecvare element aparte) - Rezolvarea testului , pag.76. - Studiu de caz Acvariumul. - Interconexiuni disciplinare. - Vizionarea secvenelor video la tem.(TIC), GREENPEACE, aciune Verzilor, etc. - Lucrul cu manualul. -Alctuirea posterelor cu diferite caracteristici, schematizri. - Poster- Clustering Resursele naturale ale R.Moldova. -Abordri interdisciplinare. - Aplicaii practice, pag.83. - Rezolvarea fiei de lucru ,pag.84. - Vizionarea secvenelor video la tem.(TIC), GREENPEACE, aciune Verzilor, etc.

- Lucrul cu manualul la stidiul teoriei. - Alctuirea posterelor cu scheme, Piangen, Clustering, Graficul T, despre diverse surse de enerie , utilizarea lor, efectele pozitive i negative, necesitatea pstrrii

scopul proteciei ambiant .

mediului

3. S cunoasc modurile de utilizare a energiei solare, i a altor tipuri de energie. 4. S cunoasc modul de utilizare a energiei nucleare i s estimeze impactul negativ al catastrofei de la Cernobl asupra mediului , inclusiv omului. 5. S estimeze efectele pozitive i negative a utilizrii fiecrei surse de energie asupra mediului, i asupra omului.

fondurilor naturale... - Aplicaie practic: studierea producerii biogazului ca surs purttoare de emnergie. - Rezolvarea situaiei de evaluare, pag.94. Aplicaie practic, Construcia unei turbine eoliene. - Interconexiuni disciplinare. -- Vizionarea secvenelor video la tem.(TIC), GREENPEACE, aciune Verzilor, etc.

EVALUARE sumativ.

Capitolul 3. Deteriorarea mediului prin poluare.


11. 1. Cunoaterea tipurilor de ageni poluani i tipuri de poluare a mediului nconjurtor. 2. Manifestarea spiritului de echip n luarea deciziilor locale cu scopul proteciei mediului nconjurtor la nivel local. Poluarea: cauze. surse i 1. S explice cuvintele cheie: poluare, poluant, poluare natural, poluare artificial, poluare fizic, poluare biologic, poluare sonor, poluare chimic, poluarea apei, poluarea atmosferei, poluarea solului. 2. S descrie sursele fiecrui tip de poluare. 3. S explice lupt omul cu fiecare agent poluant. 4. S caracterizeze factorii poluani dup originea factorilor, natura poluanilor, mediul n care acioneaz. 5. S estimeze rolul omului n lupta cu factorii poluani ai mediului. 6. S efectueze aplicaie practic Dauna fumului de igar , coninutul substanelor nocive. Demonstrare practic . 7. S clasifice i s caracterizeze poluanii fizici, chimici, biologici. 1. S defineasc noiunile: nveli aerian, poluani atmosferici, - Lucrul cu manualul. - Postere: tipurile poluanilor, clasificarea poluanilor, efectele poluanilor asupra mediului m i omului, clasificarea factorilor poluani pri Clustering... - Minieseu cu dezvoltarea ideii Tot ceea ce este viu produce zgomot.. - Aplicaie practic: , pag 106.Analiza fumului de igar.... - Legturi interdisciplinare Cuminenia pmntului. -Vizionarea secvenelor video la tem.(TIC), GREENPEACE, aciune Verzilor, etc.

12.

1.Elucidarea surselor i cauzelor polurii factorilor de

Poluarea atmosferei.

- Lucrul cu manualul. - Alctuirea posterelor.

mediu i contientizarea necesitii prevenirii polurii atmosferei la nivel local, regional, global. 2. Manifestarea spiritului de echip n luarea deciziilor locale pentru prevenirea polurii atmosferei la nivel local, regional, global. 3. Efectuarea investigaiilor primare n scopul controlului polurii atmosferei.

concentraia maxim admis, doz letal, oxizii de azot, oxizii de sulf, poluani cancerogeni, saturnizm, particule, monoxid de carbon. 2. Estimarea importanei nveliului aerian al pmntului pentru viaa pe Terra 3. S caracterizeze principalii poluani atmosferici 4. S numeasc criteriile de clasificare a poluanilor . 5. S cunoasc aciunea poluanilor asupra organizmelor vii pe Terra. Smogulatmosferic aerosoli. poluare cu 1.S explice noiunile: smog , reductor, smog oxidant, ozonul, oxizii de azot, cea, praf, peroxiacetilnitrat. 2. S descrie aciunile smogului ca poluant atmosferic. 3. S determine cantitatea de praf atmosferic 4. S formuleze modaliti concrete ale comportamentului ecologic privind respectarea unor reguli de protecie a calitii aerului, n diferite mprejurri: la coal, pe strad, n drumeii etc. 5. S formuleze argumente privind aciunea nociv a fumului de igar asupra sntii omului. 1. S explice noiunile: carbocluorofluoruri, radiaii ultrafiolete, ozon stratosferic, ozon troposferic, fotoliz.. 2. S descrie stratul de ozon atmosferic n baza cercetrilor savanilor, exemplificrilor. 3. S estimeze rolurile eseniale ale ozonului atmosferic. 4. S estimeze rolul negativ al fluorcarburilor i derivaii acestora asupra stratului de ozon. 5. S cunoasc Ziua Internaional

13.

1. Caracterizarea surselor de poluare a atmosferei. 2. Contientizarea necesitii luptei cu izvoarele poluante ale aerului

14.

1.Cunoaterea conceptelor de schimbare a climei . 2. Stabilirea relaiilor de colaborare ntre autoritile publice locale din comunitate, ONG-uri ce se ocup cu problemele de mediu, agenii economici , etc. cu scopul prevenirii impactului negativ al activitii omului asupra naturii.

Stratul de stratosfer.

ozon

din

Schemelor, diagramelor de clasificri... - Alctuirea unui minieseu: Natura este plapuma lumiis-o aerisim cum trebuie. Aplicaie practic: Determinarea unor poluani din aerul atmosferic - Fi de lucru i evaluare, pag.122. - Interconexiuni disciplinare. -Vizionarea secvenelor video la tem.(TIC), GREENPEACE, aciune Verzilor, etc. - Lucrul cu manualul. - Postere. - Activitate n grup: desenarea unei imagini, ce ar reda poluarea atmosferic cu aerosoli i impactul polurii asupra mediului ambiant. -Realizarea unei expoziii de desene. Aplicaie practic: Determinarea cantitii de praf din atmosfer -Vizionarea secvenelor video la tem.(TIC), GREENPEACE, aciune Verzilor, etc. - Lucrul cu manualul. - Alctuirea posterelor, schemelor, diagramelor. - Studii de caz. - Aplicaii practice Poluarea cu noxe detectabile organoleptic Gndeteperechiprezint, pag.139. - Vizionarea secvenelor video la tem.(TIC), GREENPEACE, aciune Verzilor, etc.

15.

1. Cunoaterea cauzelor precipitaiilor acide i contientizarea impactului negativ al lor asupra organizmelor vii de pe Terra. 2. Scrierea eseelor, crearea unui film documentar despre sursele de poluare din zon i necesitatea luptei cu ele.

Precipitaiile acide

16.

1. Argumentarea impactului polurii asupra mediului ambiant. 2. Contribuirea la extinderea spaiilor verzi n zona de trai .

Emisii de gaze efect de ser

cu

Salvai stratul de ozon- 16 septembrie. 6. S contientizeze impactul distrugerii stratului de ozon al Terrei asupra organizmelor vii. 7. S argumenteze necesitatea i existena surselor alternative de CFC. 8. S efectueze aplicaii practice, pag.138. 1. S explice noiunile: ploi acide, oxizii de azot, oxizii de sulf, Ph, combustia carburanilor, acidul azotic, acidul sulfuric. 2. S cunoasc principalele surse de oxizi de azot i de sulfai n deversele activiti umane i ponderea emisiilor lor, deasemenea a princiupalilor poluani care contribuie la formarea precipitaiilor acide. 3. S estimeze importana negativ a depunerilor ( ploilor) acide pentru natur, om, organizmele vii. 4. S cunoasc compoziia apei de poaie acid i s o compare cu compoziia apei normale. 5. S contientizeze impactul negativ al surplusului de sruri n apa din ploi acide. 6. S Determine Ph-ul precipitaiilor locale. 1. S explice cuvintele cheie: ecran de ozon , poluani atmosferici, nclzire global, schimbri climatice, radiaii, razele solare. 2. S cunoasc gazele poluante care contribuie la nclzirea global a atmosferei. 3. S descrie CO2, CH4, NO2, H2O,CFC, SF6,O3 dup algoritmul propus: ( descriere, formare, descompunere). 4. S estimeze consecinele posibile

-Lucrul cu manualul. - Postere, scheme, diagrame, ...ect. Aplicaie practic Determinarea Ph-ului precipitaiilor locale. -Vizionarea secvenelor video la tem.(TIC), GREENPEACE, aciune Verzilor, etc.

- Lucrul cu manualul. - Alctuirea posterelor i descrierea conform algoritmului propus a gazelor poluante ale atmosferei. - Desenarea pe foi A4 a unei imagini din viaa cotidian, ce ar reflecta efectul de sercu ajutorul cariocelor. Aplicaie practic: Determinarea efectului de

17.

1. Argumentarea impactului polurii apei asupra mediului ambiant i organizmelor vii. 2. Manifestarea spiritului de echip n luarea deciziilor personale i comune pentru protecia apelor i mediului ambiant. 3. Efectuarea investigaiilor primare n scopul controlului polurii apelor.

Poluarea apei.

ale activitii antropice asupra climatului terestru 5. S determine ( observe experimental) efectul de ser. 6. S estimeze efectele pozitive i necesitatea bronzrii , dar i efectele negative n cazul expunerii ndelungate la razele UV n timpul amezii. 1. S explice cuvintele- cheie : surse naturale, surse artificiale, poluanii apelor, contaminare, ape naturale, resursele hidrosferei, eutrofizare. 2. S cunoasc rolul apei n natur. 3. S clasifice apele naturale dup criteriile propuse de manual. 4. S cunoasc poluanii apei i s -i clasifice dup criteriile propuse. 5. S determine proprietile organoleptice ale apei.

ser - Scrierea unui minieseu Atmosfera este n pericol - Interconexiuni disciplinare. -Vizionarea secvenelor video la tem.(TIC), GREENPEACE, aciune Verzilor, etc. - Lucrul cu manualul. - Alctuirea posterelorRolul apei n natur, Clasificarea apelor naturale Sursele de poluare ale apelor. - Referat: Apei i-a fost dat puterea magic de a deveni seva vieii pe Pmnt - Studiu de caz, pag.161. Aplicaie practic Determinarea proprietilor organoleptice ale apei. - Interconexiuni disciplinare. -Vizionarea secvenelor video la tem.(TIC), GREENPEACE, aciune Verzilor, etc.

18.

1. Argumentarea impactului polurii asupra mediului ambiant. 2. Manifestarea spiritului de echip n luarea deciziilor locale pentru protecia solului. 3. Efectuarea investigaiilor primare n scopul controlului polurii solului.

Poluarea solului.

1.S explice cuvintele-cheie: acidifierea solului, eroziunea solului, fertilitatea solului, ngrminte chimice, degradarea solurilor, deflaia, salinizarea. 2. S clasifice solurile dup mai multe criterii i s caracterizeze solul. 3. S cunoasc cauzele principale ale degradrii i polurii solului. 4. S cunoasc principalii poluani ai solului. 5. S estimeze consecinele grave ale polurii i eroziunii solurilor, i metodele de prevenire a eroziunii

- Lucrul cu manualul. Alctuirea posterelorClasificarea solurilor, Caracteristica solurilor, Cauzele degradrii solurilor, Principalii poluani ai solului, Metodele de prevenire a eroziunii solurilor. - Lucrare practic: Analiza profilului de sol Clustering Poluarea solului. - Interconexiuni disciplinare.

solului.

- Vizionarea secvenelor video la tem.(TIC), GREENPEACE, aciune Verzilor, etc.

EVALUARE sumativ.

Capitolul 4. Protecia mediului ambiant.


19. 1. Propunerea soluiilor constructive referitoare la protecia calitii mediului. 2. ncurajarea gndirii critice referitor la problemele ecologice. Dezvoltarea durabil. - Lucrul cu manualul. Apltuirea posterelorDezvoltare Durabil, Aciuni durabile. - Eseu A gndi global i a aciona local - Eseu structurat la tema: Fiecare generaie trebuie s-i duc la ndeplinire sarcinile i nu trebuie s le lase n seama generaiilor ce vor veni- aceasta este ideea de baz a dezvoltrii durabile. Iar acest lucru include n mod expres i perspectiva global - Analiza i enumerarea similitudinilor i deosebirile dintre dezvoltarea durabil i strategia de protecie a mediului. -Vizionarea secvenelor video la tem.(TIC), GREENPEACE, aciune Verzilor, etc. 1. Lucrul cu manualul. 2.Alctuirea posterelor Msuri de protecie a atmosferei, Metode de prevenire a polurii atmosferei, Protecia calitii aerului, Criterii de poluare a aerului. 3. Lucrare practic: Controlul polurii aerului. 4. Eseu Pentru a asigura starea de sntate a organizmului, fiecare celul a

20.

1. Emiterea opiniilor critice i soluiilor constructive referitoare la protecia calitii aerului. 2. Identificarea activitii necesare conservrii aerului, aplicnd legitile formulate n Legislaia Naional i Internaional.

Protecia atmosferei.

1. S explice noiunile calitatea aerului, combaterea polurii aerului, controlul polurii aerului, protecia aerului, protocolul de la Montreal. 2.S cunoasc problemele aerului, prevenirea lor, limitarea i ameliorarea calitii atmosferei. 3. S cunoasc direciile prioritare de activitate i pstrare a calitii aerului la nivel local, Naional, regional, global. 4. S estimeze importana i necesitatea aerului curat pentru

21.

1. Identificarea alternativelor de prevenire i combatere a polurii ecosistemelor acvatice. 2. Identificarea activitii necesare conservrii apelor, aplicnd legitile formulate n Legislaia Naional i Internaional.

Protecia resurselor de ap.

sntatea organizmelor vii de pe Terra. 5. S analizeze i s cunoasc criteriile de calitate a aerului. 6. S cunoasc cum este controlat poluarea aerului, i cum se lupt cu poluanii lui. 1. S explice cuvintele- cheie: resurse de ap, poluarea apei, protecia apelor, surse de poluare a apei, tipuri de poluani ai apei, autoepurare, calitatea apei, ape de suprafa, ape subterane. 2. S cunoasc care snt sursele de ap n Republica Moldova i care snt msurile de protecie a lor. 3. S descrie problemele prioritare n protecia apelor i aciunile de prevenire a polurii apelor . 4. S disting obiectivele generale pentru protecia apei la nivel local, regional, global. 5. S exemplifice cum se poate contribui la economisirea rezervelor de ap potabil.

22.

1. Proiectarea investigaiilor referitoare la natura degradrii i gradul de poluare a unor probe de sol, corelnd comportarea fizicochimic a acestora cu condiiile geo- economice locale. 2 Aplicarea cunotinelor la reducerea polurii , eroziunii solurilor.

Protecia solului subsolului.

1. S explice cuvintele cheie: calitatea solului, autopurificarea solului, combaterea polurii solului, protecia solului, prelucrarea i amenajarea solului. 2. S cunoasc rolul solului ca suport i mediu de via i proprietile diferitor soluri, i necesitatea prevenirii polurii solurilor. i necesitatea prevenirii polurii . 3. S descrie msurile de prevenire a

corpului omenesc are nevoie de un aport continuu i proaspt de oxigen. 5.Vizionarea secvenelor video la tem.(TIC), GREENPEACE, aciune Verzilor, etc. - Aplicaie practic Tratarea apei cu clor. - Formularea modalitilor concrete ale comportamentului ecologic referitor la protecia calitii apei, n diferite mprejurri: la coal, acas, n drumeii... - Alctuirea posterelor Apaeste izvorul vieiiObiectivele generale pentru protecia apei Aciuni de prevenire a polurii apelorExemple de contribuii la economisirea rezervelor de ap potabil, diminuare a polurii i economisire a energiei. - Aplicaie practic Tratarea apei cu clor Conexiunile interdisciplinare. -Vizionarea secvenelor video la tem.(TIC), GREENPEACE, aciune Verzilor, etc. 1. Lucrul cu manualul. 2. Alctuirea posterelor Caracteristica solurilor, Proprietile solurilor, Prevenirea degradrii , acidifierii, carenei i excesului de elemente nutritive ale solului 3. Graficul T: Cauzele eroziunii solurilor i msurile de protecie de la

degradrii fizice, acidifierii, carenei i excesului de elemente nutritive, eroziunii solului. 4. S descrie impactul polurii chimice, biologice i cu metale radioactive ale solului. 5.S estimeze efectul negativ al poluanilor solului asupra sntii omului i s propun msuri de prevenire i combatere a polurii solului.

23.

1.Propunerea activitilor necesare conservrii bogiilor naturale din ecosistemele locale. 2. Contientizarea pericolului deeurilor nedegradabile i aplicarea cunotinelor la redresarea situaiei.

Reciclarea materialelor reciclabile.

1. S explice cuvintele- cheie: materiale reciclabile, deeuri, deeuri urbane, deeuri menagere, deeuri industriale, colectarea i sortarea deeurilor, incinerarea deeurilor. 2. S cunoasc clasificarea deeurilor dup provenena lor i caracteristicele deeurilor periculoase. 3.S enumere i s caracterizeze pe scurt care snt pericolele poteniale ale eliminrii necontrolate a deeurilor. 4. S cunoasc un sistem de marcare i identificare a produselor reciclabile . 5. S cunoasc principiile managementului deeurilor ce snt respectate la nivel mondial.

eroziune, Cauzele polurii solului i msurile de protecie a solurilor 4. Complectarea Fiei de lucru Formularea modalitilor concrete ale comportamentului ecologic la protecia calitii solului n diferite mprejurri. 5.Interconexiuni disciplinare. 6. Vizionarea secvenelor video la tem.(TIC), GREENPEACE, aciune Verzilor, etc. 1. Lucrul cu manualul. 2. Alctuirea posterelor:Provenena i clasificarea deeurilor, Caracteristicile deeurilor periculoase, Pericolele poteniale ale eliminrii necontrolate ale deeurilorMsurile de prevenire i reducere a generrii materialelor reciclabile . 3. Complectarea Jurnalului deeurilor, ( pag.209) 4. Aplicaie practic Identificarea deeurilor( trierea deeurilor). 5. Vizionarea secvenelor video la tem.(TIC), GREENPEACE, aciune Verzilor, etc.

EVALUARE

sumativ.

Capitolul 5. Protecia i calitatea vieii.


24. 1 Deosebirea starii de Protecia afectiv activitate n raport cu cea de odihn. 2.Cunoaterea msurilor de igien emoional ale activitii sau odihnei. 1. S explice noiunile: stres, poluare moral, biosistem, protecie afectiv, ecoturism, design ambiental, inteligen emoional. 2. S cunoasc i s respecte 1. Lucrul cu manualul. 2. Excursii cu elevii n natur, n cadril activitilor extracurriculare. 3.Alctuirea posterelor

3. Stimularea cunotinelor despre memorie , atenie, gndire.

25.

1. Formarea abilitilor Protecia necesare aplicrii unei consumatorului alimentaii corecte zilnice. 2. Cunoaterea rolului substanelor coninute de alimente pentru organizm. 3. Alctuirea unui meniu pentru alimentaie sntoas. 5. Participarea la confecionarea posterelor, pliantelor, publicaiilor pe

valorile fundamentale: BINE, ADEVR, FRUMOS, OMUL, LIBERTATEA, CULTURA, VIAA, PROPRIETATEA, BOGIA, DEMOCRAIA, PATRIA, MEDIUL, PLANETA.. 3. S cunoasc care snt msurile de protecie a strii afective, relaiilor interumane, omului i valorilor umane, calitii vieii i de combatere a strii de stres psihosocial i profesional. 4. S enumere i s exemplifice msurile de mbuntire a inteligenei emoionale. 5.S cunoasc importana ecoturizmului, turizmului verde pentru sntatea mintal i emoional. 6. S cunoasc importana focului n timpul turizmului i modurile de aranjare a vetrei pentru foc, i obligaia de a stinge focul corect dup utilizare. 7. S cunoasc termenul de nebulozitate i determinarea gradului de acoperire cu nori n atmosfer. 1. S explice cuvintele- cheie: alimente, piramid alimentar, etichet a produsului, drepturile consumatorilor, aditivi alimentari, alimentaie echilibrat. 2. S caracterizeze alimentele ca surs comestibil utilizat de om preponderent din mediul natural . 3. S estimeze importana alimentrii corecte i sntoase pentru om, i s evidenieze principiile alimentaiei echilibrate.

Protecia strii afective a sntii i valorilor umane, Msuri de mbuntire a sntii i inteligenei emoionaleLocurile impresionante ale fondului turistic al Republicii Moldova 4. Aplicaie practic n turizm Modurile de aranjare a vetrei pentru foc, ntocmirea traseelor pentru turizm Determinarea nebulozitii... 5. Interconexiuni disciplinare. 6. Utilizarea secvenelor video, de pe site, proiectului Power Point (cl.5 Focul.Importana lui

1. S alctuiasc Piramida alimentar n baza principiilor alimentaiei echilibrate. 2. S discute Mncm ca s trim, sau trim ca s mncm cu argumentare. 3. S-i alctuiasc regimul sntos alimentar al unei zile , utiliznd tabelul Coninutul de calorii ale diverselor produse

tema Protecia consumatorului.

4. S cunoasc vitaminele, sursele de provenire a lor i s estimeze importana lor pentru organizm. 5. S studieze i s cunoasc coninutul de calorii ale diverselor produse alimentare ( cal/ 100 gr.) 6. S cunoasc civa aditivi alimentari , dar i faptul c snt substane chimice, uneori toxice sau char cancerogene. 7. S cunoasc E-uri naturale i inofensive, i E-uri cu efecte negative asupra sntii.

26.

1.Dobndirea cunotinelor Calitatea vieii i 1. S explice cuvintele- cheie: despre oboseala i sntatea mediului. sntate uman, sntatea prevenirea acesteia. mediului, poluani, aciune nociv, 2.Determinarea aciunii de ap, aer, sol, ecocod. poluare a biosferei asupra 2. S cunoasc i s argumenteze strii sntii omului. aciunea aerului poluat, solului 3. Manifestarea spiritului poluat, apei poluate asupra de echip n soluionarea sntii populaiei. problemelor ambientale. 3. S estimeze necesitatea 4. Crearea colajelor/ aerului, apei, solului nepoluat posterelor cu genericul pentru sntatea mediului. Protecia valorilor umane. 4. S elaboreze un eseu 5. Contribuirea la crearea Sntatea nu este totul, dar fr spaiilor verzi i/sau sntate totul este nimic. ungheraului verde n . incinta colii.

alimentare , cal/ 100 gr. 4. S alctuiasc postere E-uri naturale i inofensive i E-uri cu efecte negative asupra sntii. 5. S studieze Drepturile copiilor i adulilor ca consumatori ai alimentelor sntoase i care snt obligaiunile de despgubire n cazurile nclcrii acestora. 6. Interconexiuni disciplinare. 7.Vizionarea secvenelor video la tem.(TIC), GREENPEACE, aciune Verzilor, etc. 1 . S elaboreze un eseu Sntatea nu este totul, dar fr sntate totul este nimic. 2. S cunoasc ecocodul pstrrii unui mediu curat de via. 3. S realizeze un referat cu tema Poluarea fonic i implicaiile ei asupra strii de sntate i confortul colectivitii umane, utiliznd planul pag. 237. 4.Realizarea unui test de asociere , pag.237. 5.Lucrul cu manualul i legturi interdisciplinare. 6. Vizionarea secvenelor video la tem.(TIC), GREENPEACE, aciune

Verzilor, etc. EVALUARE sumativ

VI. CHESTIONAR PENTRU EVALUARE (EXAMEN)

1. Generaii de calculatoare. 2. Componena i caracteristicile sistemelor de calcul. 3. Structura microprocesoarelor i microcontrolerelor. 4. Enumrai i explicai principalele tipuri de arhitectur ale procesoarelor i microcontrolerelor. 5. Transferul paralel al datelor. 6. Transferul secvenial asincron i sincron. 7. Protocoale de transfer: Microwire, SPI, I2C i a.. 8. PIC-controlere: structura, destinaia pinilor, RAM si ROM, registrele f0-f11. 9. Setul de instruciuni al MC PIC 16F84. 10.Organizarea ntreruperilor la microcontrolerul PIC 16F84. 11.Sursele de ntreruperi. Registrul INTCON. 12.Timerul/numaratorul MC PIC 16F84. Registrul OPTION. Timerul de supraveghere WDT. Cuvntul de configurare EEPROM. 13.Schemotehnica unei aplicaii concrete pe baza microcontrolerului PIC16F84. 14.Utilizarea in programatura unei aplicaii concrete cu PIC a registrelor speciale TrisA, TrisB, IntCon, OptionR, Status, etc. 15.Explicai destinaia i execuia procedurilor unei aplicaii concrete cu PIC. 16.Structura, destinaia i utilizarea dispozitivului PICKit1. 17.Structura, destinaia i utilizarea dispozitivului PICDEM 2 Plus. 18.Structura, destinaia pinilor, registrele, memoria MC AVR. 19.Metode de adresare si setul de instruciuni al MC AVR. 20.Registrele speciale i realizarea ntreruperilor la MC AVR. 21.Moduri de funcionare cu consum minim la MC AVR. 22.Schemotehnica unei aplicaii concrete pe baza MC AVR. 23.Programatura unei aplicaii concrete pe baza MC AVR. 24.Structura, destinaia i utilizarea dispozitivului AVR Butterfly. 25.Structura, destinaia i utilizarea dispozitivului STK- 500.

VIII. Bibliografie 1. V. Gaitan, A. Graur Familia de microcontrolere MCS 51. Suceava, Editura Universitii t. Cel Mare, 2000. 2. D. Grigora Arhitectura calculatoarelor. Curs intern. Iai, Universitatea Tehnic Gh. Asachi, 2002. 3. . . AVR PIC , -, 2006 4. D.F.Chiper Arhitectura sistemelor cu microprocesor. Curs intern. Iai, Universitatea Tehnic Gh. Asachi, 1995. 5. A. Petrescu, F. Iacob, Z. Racovi Iniiere n structura calculatoarelor electronice. Bucureti, EdituraTeora,1996. 6. D. Grigora Arhitectura calculatoarelor. Curs intern. Iai, Universitatea Tehnic Gh. Asachi, 1996 7. . . , . . AVR: . , -, 2004 8. . , , 2001 9. N. Secrieru, A. Gremalschi, I. Cornea Arhitectura i organizarea microprocesoarelor. Chiinu, Universitas, 1994

S-ar putea să vă placă și