Sunteți pe pagina 1din 3

Curs 3 Politici economice financiare

24.02.2009

Principiile analizei spatiului


In construirea strategiilor de dezvoltare regionala, precum si in gestionarea programelor ce urmaresc eliminarea disparitiilor dintre zonele geografice se aplica cateva principii esentiale pentru buna implementare a obiectivelor politicii respective. Cele mai importante principii sunt: 1. activitatile desfasurate intr un teritoriu sunt activitati interdependente si proiectarea programelor de dezvoltare regionala trebuie sa identifice relatiile dintre respectivele activitati. 2. relatiile spatiale sunt asimetrice in sensul ca bunurile si serviciile sunt in general realizate in mod concentrat intr un loc si sunt distribuite ulterior pe intreg spatiul geografic vizat. !"ista, de asemenea, servicii ce se realizeaza e"clusiv intr un anumit loc #serviciile cu caracter militar$ si de aceste servicii beneficiaza intreg teritoriul. 3. depistarea fenomenului alotropic % evenimentele care se produc intr un loc au cauze dintr un alt spatiu. 4. efectul de antrenare are in vedere realizarea unui obiectiv care se presunune ca va atrage agenti economici din alte domenii de activitate care se vor alatura activitatii initiale. &. caracteristicile topologice ale spatiului descriu locul. 'e refera la densitatea populatiei, la distante, la elementele natural geografice. (. structura socio umana: structura de varste, de profesii, de cultura si de educatie. 'trategiile de dezvoltare regionala trebuie sa cuprinda doua aspecte principale: sa defineasca cadrul geografic, precum si cel economico social si sa puna in evidenta gradul de omogenitate a spatiului geografic vizat. 'istemul de obiective % pentru ca alaturi de obiectivul de baza e"ista intotdeauna mai multe obiective de dimensiuni mai mici care trebuie sa fie corelate intre ele. )laturi de aceste obiective trebuie sa se defineasca metodele si te*nicile posibil de utilizat si adecvate obiectivelor si conditiile de antrenare a populatiei #a resursei umane$ in realizarea obiectivelor. Componentele proiectului de dezvoltare regionala 1. dezvoltarea institutionala % inseamna crearea capacitatii unei institutii de a antrena si folosi resursele posibil de moblilzat in vederea atingerii obiectivelor pe care si le a propus proiectul in cauza. +resupune e"istenta autoritailor publice centrale, locale, unor unitati organizatorice care sa gestioneze proiectul si a agentiilor economice indiferent de tipul de capital social #privat, public, mi"t$, care sa fie capabili sa realizeze obiectivele propuse. +roiectele pot fi de mai multe tipuri: pentru elaborarea unor strategii si planuri de dezvoltare,

de gestionare a resurselor, de implementare a unor activitati. 2. dezvoltarea economico sociala % in proiectul de dezvoltare economica la nivelul -! are intotdeauna un aspect de protectie a mediului, cele doua aspecte, respectiv dezvoltarea economico sociala si protectia mediului formeaza dezvoltarea durabila. )ceasta dezvoltare economica urmareste mai multe directii: o supraveg*ere regulata a modului de desfasurare a proiectului, instrumentele financiare folosite: nationale sau comunitare, -n alt aspect il reprezinta definirea domeniilor c*eie de interventie #industrie, agricultura, energie, turism$, identificare temelor specifice, eligibile pentru finantarea comunitara #gestionare de deseuri, calitatea apei si a aerului, mediul urban, gestionarea resurselor de apa$. .ot in cadrul dezvoliatrii economice trebuie puse in vedere domeniile cu risc #industrial, de emisii radioactive$. 3. dezvoltarea locala % potrivit principiului subsidiaritatii de administratiei publice care sa sustina teoria dezvoltarii endogene potrivit careia in situatii de criza reluarea dezvoltarii economice poate fi realizata pornind de la comunitatile mici locale, rurale etc catre marile aglomerari urbane. 4. managementul si amena/area teritoriului % poate fi de doua feluri: strategic % urmareste dezvoltarea teritoriala pe o perioada medie % lunga de timp, operational % inseamna gestionarea pe termen scurt a teritoriului respectiv, +roiectele de dezvoltare regionala sunt comple"e, multidimensionale ce urmaresc dezvoltarea durabila. )mena/area teritoriului are ca principale obiective: dezvoltarea economico sociala respectand specificul zonei geografice, obtinerea unei anumite calitati a vietii, utilizarea rationala a resurselor naturale, utilizarea rationala a pamantului. )mena/area teritoriului are mai multe directii: sistematizarea, planificarea teritoriului presupune operatiuni speciale de cadastrare, de diagnostic al teritoriului, etc. )mena/area teritoriului cuprinde doua tipuri de activitati: analiza caracteristicilor teritoriului, planificarea propriu zisa a teritoriului. -n proiect de amena/are a teritoriului trebuie sa parcurga mai multe etape: 1. definirea obiectivelor cu a/utorul unor indicatori masurabili astfel incat sa poata fi precizate tinte ale proiectului in corelatie cu costurile pe care le implica, 2. analiza diagnostic a teritoriului cuprinde toate aspectele #resurse umane, geografice, dezvoltare economica$. 0iagnosticul se inc*eie cu analiza '12. #puncte tari si puncte slabe$, 3. elaborarea de alternative care sa duca la realizarea obiectivelor cu costuri deosebite, cu avanta/e deosebite, 4. evaluare e" ante a efectelor pe care le produce implementarea proiectului, &. elaborarea planului de actiune cu precizarea resurselor,

(. e"ecutia propriu zisa a planului, 3. analiza rezultatelor obtinute in urma e"ecutiei planului % in cazul in care se constata ca rezultatele nu corespund in intregime obiectivelor se elaboreaza o metoda de corectare care sa aduca rezultatele la nivelul cerut. 2peratiunea se numeste feed bac4. Cerintele pentru formularea obiectivelor unui proiect de amena/are a teritoriului sunt: obiectivele care compun sistemul de obiective sa fie compatibile, planurile sa fie febzbile, sa e"iste mai multe alternative, analiza efectelor. Conditiile pentru a realiza un plan de amena/are a teritoriului: sa fie delimiat spatiul, sa fie alese metodele si te*nicile adecvate obiectivelor si zonei geografice, evaluarea masurilor, te*nicilor, conditiilor. Instrumentele ce pot fi folosite pentru proiectele de amena/are a teritoriului: toata gama de instrumente pe care o ofera politicile publice, respectiv politica fiscal bugetara, politici sectoriale, politici sociale #impozite si ta"e$, realizarea unor centre de activitate industriala, agricola, care sa atraga investitiile publice sau private, dar stimulate public, etc.