Sunteți pe pagina 1din 2

Reflectarea costului indatorarii in contabilitatea agentilor economici Costurile indatorarii se refera in primul rand la dobanzi, fara a se limita la acestea;

ele contin si alte cheltuieli ocazionate de imprumutul de fonduri. Inregistrarea in contabilitate se face de regula pe cheltuielile exercitiului, dar se pot si capitaliza in costul de productie al activelor. Regula sau tratamentul contabil de baza Conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.75 ! ""5 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, costurile indatorarii se recunosc ca o cheltuiala in perioada in care ele au aparut, fara a se tine cont de felul in care imprumuturile sunt utilizate, dupa cum urmeaza# $$$ % & 1$( ')obanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, creditelor bancare pe termen lung, datoriilor fata de entitatile afiliate sau legate de interesele de participare, precum si dobanzile aferente altor imprumuturi si datorii asimilate, cum ar fi, de exemplu, dobanzile datorate aferente contractelor de leasing financiar

'Cheltuieli privind dobanzile'

51*( +)obanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt, 51($ +)obanzi de platit, -55( +.ctionari!asociati / dobanzi la conturi, ATENTIE!

dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt

dobanzi aferente creditelor de descoperit de cont dobanzi aferente sumelor datorate de societate actionarilor sau asociatilor conform contractelor de imprumut

)obanzile inregistrate de o societate trebuie sa fie cele aferente exercitiului curent in care acestea sunt anga0ate, si nu intregii perioade de creditare. 1rebuie inregistrate dobanzile anga0ate 2prorata temporis3 si nu cele platite, conform principiului contabilitatii de anga0ament.

Exceptia sau tratamentul contabil alternativ In cadrul Ordinului 4inistrului 5inantelor 6ublice nr. 1.75 ! ""5 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, in cadrul subsectiunii 7.1.1. +7valuarea la data intrarii in entitate,, la paragraful 5$ se prevede ca +dobanda la capitalul imprumutat pentru finantarea achizitiei, constructiei sau productiei de active cu ciclu lung de fabricatie poate fi inclusa in costurile de productie, in masura in care aceasta este legata de perioada de productie.

In cazul includerii dobanzii in valoarea activelor, aceasta trebuie prezentata in notele explicative. 6rin activ cu ciclu lung de fabricatie se intelege un activ care solicita in mod necesar o perioada substantiala de timp pentru a fi gata in vederea utilizarii sau pentru vanzare...