Sunteți pe pagina 1din 9

1 OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.74/2013privindunelemsuripentrumbuntireai reorganizareaactivitiiAgenieiNaionaledeAdministrareFiscal,precumipentrumodificareai completareaunoractenormative,publicatnMonitorulOficialnr.

389din29iunie2013 Avndnvederenecesitateaconsolidriicadruluilegalprivindluptampotrivaevaziunii, inndseamadeimportanaexisteneiunuimecanismunicdecontrolcaresnltureparalelismele iselimineastfelevaluareafiscaldiferitsauchiarcontraraaceleiaioperaiunieconomice, apreciindcneluareadeurgenaunormsuridembuntireaactivitiiMinisteruluiFinanelor Publice Agenia Naional de Administrare Fiscal i a structurilor sale conduce la nendeplinirea obiectivelorasumatedeRomnia,legatederezolvareaproblemeiarieratelor,reducereaevaziuniifiscalei cretereaveniturilorcolectate, avnd n vedere angajamentul asumat de Romnia n raport cu Fondul Monetar Internaional prin Scrisoarea suplimentar de intenie transmis n data de 8 iunie 2012, ratificat prin Legeanr. 205/2012privind ratificareaScrisoriide intenie semnate de autoritile romne la Bucureti la 9 iunie 2011, aprobat prin Decizia Consiliului directorilor executiviai FonduluiMonetar Internaional din 27 iunie 2011, aScrisoriide intenie semnate de autoritile romne la Bucureti la 14 septembrie 2011, aprobat prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaional din 29 septembrie 2011, aScrisoriide intenie semnate de autoritile romne la Bucureti la 2 decembrie 2011, aprobat prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaional din 19 decembrie 2011, aScrisoriide intenie semnate de autoritile romne la Bucureti la 28 februarie 2012, aprobat prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaional din 21 martie 2012, i aScrisoriide intenie semnate de autoritile romne la Bucureti la 8 iunie 2012, aprobat prin Decizia ConsiliuluidirectorilorexecutiviaiFonduluiMonetarInternaionaldin22iunie2012, pentru a facilita implementarea proiectului de modernizare a administrrii fiscale derulat cu sprijinul unui mprumut acordat de Banca Internaional pentru Reconstrucie i Dezvoltare, precum i pentrurespectareaangajamentelorasumateprinDPLDDODevelopmentPolicyLoanDeferredDrawdown Option ratificat prin Ordonana de urgen a Guvernuluinr. 51/2012privind ratificareaAcorduluide mprumut (mprumut pentru politici de dezvoltare cu opiune de amnare a tragerii) ntre Romnia i Banca Internaional pentru Reconstrucie i Dezvoltare, semnat la Bucureti la 11 septembrie 2012, aprobatcumodificriprinLegeanr.11/2013, innd seama c elementele susmenionate constituie premisele unei situaii extraordinare care impune adoptarea de msuri imediate n vederea stabilirii cadrului normativ adecvat i c neadoptarea acestor msuri ar avea consecine negative asupra bugetului consolidat, reorganizarea fiind absolut necesarpentrureglementareanmodunitariidentificareaunorsoluiiviabiledeadministraredecares profiteattcontribuabilii,ctiadministraiafiscal, n considerarea faptului c toate aceste elemente vizeaz interesul publici constituie o situaie de urgen, ntemeiulart.115alin.(4)dinConstituiaRomniei,republicat, GuvernulRomnieiadoptprezentaordonandeurgen. Art. 1. Agenia Naional de Administrare Fiscal, denumit n continuare Agenia, se reorganizeaz ca urmare a fuziunii prin absorbiei preluarea activitii Autoritii Naionale a Vmilori prinpreluareaactivitiiGrziiFinanciare,instituiepubliccaresedesfiineaz. Art.2. (1)Preluarea personalului Autoritii Naionale a Vmilor n cadrul Ageniei sau n structurile subordonate,dupcaz,sevafacenlimitanumruluideposturiaprobat,ncondiiilelegii. (2)Personalul din cadrul Autoritii Naionale a Vmilor va fi ncadrat pe funcii publice generale sau specifice, n limita numrului de posturi aprobat pentru Agenie aparat propriu i structuri subordonate,ncondiiilelegii.

2 Art.3. (1)n cadrul Ageniei se nfiineaz Direcia general antifraud fiscal, structur fr personalitate juridic, cu atribuii de prevenirei combatere a actelori faptelor de evaziune fiscali fraud fiscali vamal. (2)Direcia general antifraud fiscal este coordonat de un vicepreedinte, cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a primministrului,i condus de un inspector general antifraud, ajutatdeinspectorigeneraliadjunciantifraud. (3)n cadrul structurii centrale a Direciei generale antifraud fiscal funcioneaz pe lng structurile de prevenire i control Direcia de combatere a fraudelor, care acord suport tehnic de specialitate procurorului n efectuarea urmririi penale n cauzele avnd ca obiect infraciuni economico financiare.nacestscopinspectoriiantifrauddincadrulacesteidireciisuntdetaaincadrulparchetelor, ncondiiilelegii,peposturidespecialiti. (4)n exercitarea atribuiilor de serviciu, inspectorii antifraud din cadrul Direciei de combatere a fraudelorefectueaz,dindispoziiaprocurorului: a)constatritehnicotiinifice,careconstituiemijloacedeprob,ncondiiilelegii; b)investigaiifinanciarenvedereaindisponibilizriidebunuri; c)oricealteverificrinmateriefiscaldispusedeprocuror. Art.4. (1)FunciileutilizatedeDireciageneralantifraudfiscalnrealizareaatribuiilorstabilitedelege suntfunciipublicespecificedeinspectorantifraudifunciipublicegenerale. (2)Personalul care ocup funcii publice de inspector antifraud are drepturii ndatoriri specifice deserviciucaresestabilescprinstatutspecial,aprobatprinlege. (3)Personalul care ocup funcii publice de inspector antifraud beneficiaz de toate drepturile prevzutedelegepentrufuncionariipublici.PrinhotrreaGuvernuluisevorstabilimoduldeconstituire i criteriile de repartizare a unui fond de stimulente salariale pe seama sumelor atrase suplimentar la bugetuldestatdinactivitateadesfurat. (4)Poate fi numit n funcia de inspector antifraud persoana care ndeplinete condiiile prevzutelaalin.(5)i(7). (5)Numirea personalului antifraud se face pe baz de concurs sau examen, ncepnd cu data intrrii n vigoare a hotrrii Guvernului prevzute la art. 13alin. (1), organizat potrivit regulamentului aprobat prin hotrre a Guvernului. Preedintelei vicepreedintele comisiilor de concurs sau de examen vorfivicepreedinteleAgenieicarecoordoneazDireciageneralantifraudfiscaliinspectorulgeneral antifraud. (6)Numirea personalului antifraud se face potrivit Legiinr. 188/1999privind Statutul funcionarilorpublici,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare. (7)Ocuparea funciilor publice n cadrul structurii antifraud se face cu respectarea urmtoarelor condiiiminime: a)absolvirea de studii universitare de licen cu diplom, respectiv studii superioare, juridice sau economice,delungdurat,cudiplomdelicenoriechivalent; b)promovarea evalurilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unitilor specializate acreditatencondiiilelegii; c)promovarea evalurilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direciei generale antifraud fiscal din punct de vedere psihologic i al comportamentului simulat, de ctre personal sau cabinetedespecialitate,autorizatencondiiilelegii. (8)Funcionarilor publici care ocup funcii publice n cadrul structurii antifraud li se consider vechime n specialitatea studiilor absolvite ntreaga perioad n care i desfoar activitatea n structura antifraud. (9)nscopulefecturiicuceleritateinmodtemeinicaactivitilordedescoperireideurmrirea infraciunilor economicofinanciare, pentru clarificarea unor aspecte tehnice n activitatea de urmrire

3 penal, inspectorii antifraud din cadrul Direciei de combatere a fraudelor i vor desfura activitatea n cadrulparchetelor,prindetaare. (10)Inspectorii antifraud prevzui la alin. (9) i desfoar activitatea sub autoritatea exclusiv a conductoruluiparchetuluincadrulcruiafuncioneaz. (11)NumireainspectorilorantifraudncadrulDirecieidecombatereafraudelorsefaceprinordin al preedintelui Ageniei, cu avizul vicepreedintelui Ageniei care conduce Direcia general antifraud fiscali al procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaiei Justiie, iar detaarea acestora n funcii se face prin ordin comun al procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte deCasaieiJustiieialpreedinteluiAgeniei. (12)Inspectorii antifraud sunt detaai n interesul serviciului pe o perioad de 3 ani, cu posibilitateaprelungiriidetariinfuncie,cuacordulacestora. (13)Detaarea nceteaz naintea mplinirii perioadei prevzute la alin. (12) prin revocarea din funciedispusprinordincomunmotivatalprocuroruluigeneralalParchetuluidepelngnaltaCurtede CasaieiJustiieialpreedinteluiAgeniei. (14)Pe durata detarii la parchet inspectorii antifraud din cadrul Direciei generale antifraud fiscalnupotprimidelaorganeleierarhicsuperioaredincadrulAgenieinicionsrcinare. (15)Modul de exercitare a atribuiilor privind cariera inspectorilor antifraud pe durata detarii la parchetesestabileteprinlegeaprivindstatutulacesteicategoriidefuncionaripublici. Art.5. (1)Personalul Ageniei care ocup funcii publice de inspector antifraud poart, n timpul serviciului, uniform, nsemne distinctive, ecusoane i, dup caz, armament i alte mijloace tehnice utilizate ca mijloc individual de aprare, protecie i comunicare, care se atribuie gratuit. n anumite situaii,nrealizareaatribuiilordeserviciu,inspectoriiantifraudpotmbrcainutacivil. (2)Dotarea cu armament se face n conformitate cu dispoziiile Legiinr. 295/2004privind regimul armelorialmuniiilor,republicat,cumodificrileulterioare. (3)Personalulprevzutlaalin.(1)estenpermanenladispoziiaserviciului. (4)Normele generale i speciale de dotare a personalului care ocup funcii publice de inspector antifraud, nsemnele distinctive, modelul ecusonului, uniformei, al legitimaiei de control/serviciu i al ordinuluideserviciusestabilescprinhotrreaGuvernuluiprevzutlaart.13alin.(1). Art.6. (1)nexercitareaatribuiilordeserviciu,personaluldincadrulAgenieicareocupfunciipublicede inspectorantifraudestenvestitcuexerciiulautoritiipubliceibeneficiazdeprotecie,potrivitlegii. (2)nndeplinireaatribuiilorceirevin,personalulprevzutlaalin.(1)aredreptul: a)s efectueze controale n toate spaiile n care se produc, se depoziteaz sau se comercializeaz bunuri i servicii ori se desfoar activiti care cad sub incidena actelor normative naionale, inclusiv transpusedinlegislaiacomunitar,nvigoarecuprivirelaprevenirea,descoperireaicombatereaoricror acteifaptecaresuntinterzisedeacestea; b)s verifice, n condiiile legii, respectarea reglementrilor legale privind circulaia mrfurilor pe drumurilepublice,peciferateifluviale,nporturi,gri,autogri,aeroporturi,interiorulzonelorlibere,n vecintatea unitilor vamale, antrepozite, precum i n alte locuri n care se desfoar activiti economice; c)s verifice legalitatea activitilor desfurate, existena i autenticitatea documentelor justificative n activitile de producie i prestri de servicii ori pe timpul transportului, depozitrii i comercializriibunurilorisaplicesigiliipentruasigurareaintegritiibunurilor; d)s dispun msuri, n condiiile legislaiei fiscale, cu privire la confiscarea, n condiiile legii, a bunuriloracrorfabricaie,depozitare,transportsaudesfacereesteilicit,precumiaveniturilorrealizate din activiti comerciale ori prestri de servicii nelegalei s ridice documentele financiarcontabilei de altnaturcarepotserviladovedireacontraveniilorsau,dupcaz,ainfraciunilor; e)s dispun, n condiiile Ordonanei Guvernuluinr. 92/2003privindCodul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare (Codul de procedur fiscal), luarea msurilor

4 asigurtoriioridecteoriexistpericolulcadebitorulssesustragdelaurmriresausiascund,si nstrinezeorisirisipeascpatrimoniul,iardacndesfurareaactivitiispecificeconstatmprejurri privind svrirea unor fapte prevzute de legea penal n domeniul evaziunii fiscale, s sesizeze organele deurmrirepenal; f)s legitimeze i s stabileasc identitatea administratorilor entitilor controlate, precum i a oricror persoane implicate n svrirea faptelor de fraud i evaziune fiscal i vamal constatate i s soliciteacestoraexplicaiiscrise,dupcaz; g)s rein documente, n condiiileCodului de procedur fiscal, s solicite copii certificate de pe documentele originale, s preleveze probe, eantioane, mostre i alte asemenea specimene i s solicite efectuarea expertizelor tehnice necesare finalizrii actului de control. Analiza i examinarea probelor, eantioanelor i mostrelor, precum i expertizele tehnice se fac n laboratoare de specialitate agreate, cheltuielile privind efectuarea acestora, inclusiv cele legate de depozitarea i manipularea mrfurilor confiscatefiindsuportatedinfondurilespecialalocateprinbugetuldevenituriicheltuieli; h)s constate contraveniile i s aplice sanciunile corespunztoare, potrivit competenelor prevzutedelege; i)s aplice msurile prevzute de normele legale, s verifice din punct de vedere fiscal, s documenteze, s ntocmeasc acte de control operativ planificat sau inopinat privind rezultatele verificrilor, s aplice msurile prevzute de normele legalei s sesizeze organele competente n vederea valorificriiconstatrilor; j)sopreascmijloaceledetransport,ncondiiilelegii,pentruverificareadocumentelordensoire abunuriloripersoanelortransportate; k)s solicite, n condiiile legii, date sau, dup caz, documente, de la orice entitate privat i/sau public, n scopul instrumentrii i fundamentrii constatrilor cu privire la svrirea unor fapte care contravinlegislaieinvigoarendomeniulfinanciarfiscalivamal; l)ntimpulexercitriiatribuiilordeserviciuspoarteuniform,spstreze,sfoloseascisfac uzdearmamentulimijloaceledeapraredindotare,ncondiiilelegii; m)s utilizeze mijloacele auto purtnd nsemne i dispozitive de avertizare sonore i luminoase specifice,ncondiiilelegii; n)s constituie i s utilizeze baze de date, inclusiv ale altor instituii publice, necesare pentru prevenirea evaziunii fiscale, infraciunilor economicofinanciarei a altor fapte ilicite n domeniul fiscali vamal. Accesul la bazele de date ale altor instituii sau persoane juridice se face pentru ndeplinirea atribuiilor prevzute de prezenta ordonan de urgen i cu respectarea dispoziiilor legale privind protecia datelor cu caracter personal i informaiile clasificate, condiiile concrete urmnd a fi stabilite prinprotocoalencheiatecurespectiveleinstituiisaupersoane; o)s efectueze verificri necesare preveniriii descoperirii faptelor de fraudi evaziune fiscali vamal; p)sefectuezeoperaiunidecontroltematic. Art.7. (1) Funciile publice de execuie specifice utilizate n cadrul Ageniei, pentru birourile vamale de frontierideinterior,sunturmtoarele: a)funciipublicedeexecuiedinclasaI:inspectorvamal; b)funciipublicedeexecuiedinclasaaIIa:agentvamal; c)funciipublicedeexecuiedinclasaaIIIa:controlorvamal. (2)Funciilepublicespecificedeconduceresunt: a)efbirouvamal; b)efadjunctbirouvamal; c)efdetur. (3)Funciile publice specifice utilizate n cadrul Ageniei pentru Direcia general antifraud fiscal sunturmtoarele:

5 a)funciideexecuiedinclasaI:inspectorantifraud; b)funcii publice de conducere: inspector general antifraud, inspector general adjunct antifraud, inspectorefantifraud. (4)Prin derogare de la prevederile Legiinr. 188/1999, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, inspectorul general antifraudi inspectorii generali adjunci antifraud se numesc prin decizie aprimministrului. Art.8. (1)Laoriceaciunedecontrolparticipminimum2inspectoriantifraud. (2)La aciunile de control cu grad sporit de periculozitate, echipele de control pot fi nsoite de membri ai subunitilor specializate de intervenie rapid aflate n subordinea Ministerului Afacerilor Interne,ncondiiilestabiliteprinprotocolncheiatntreacestaiAgenie. (3)La constatarea unor mprejurri privind svrirea unor fapte prevzute de legea penal n domeniul financiarfiscal sau vamal se ntocmesc proceseverbale i acte de control n baza crora sesizeazorganeledeurmrirepenalcuprivirelafapteleconstatate. (4)mpreun cu actul de sesizare se trimit organelor de urmrire penal: procesulverbal sau actul de control ncheiat potrivit prevederilor alin. (3), documentele ridicate n condiiile art. 6 alin. (2)lit. d)i explicaiile scrise solicitate n condiiile art. 6 alin. (2)lit. f), precum i alte nscrisuri care au valoare probatoriedenscrisurinprocesulpenal. Art.9. Agenia, n cazurile n care exist indicii temeinice de svrire a unor fapte prevzute de legea penal, poate s solicite Ministerului Afacerilor Interne s asigure personalul necesar pentru protecia i sigurana operaiunilor desfurate de funcionarii publici n realizarea actului de control. Personalul necesar se asigur din cadrul subunitilor specializate de intervenie rapid. Condiiile concrete i modalitile n care personalul subunitilor specializate de intervenie rapid particip la aciunile de controlsestabilescprinprotocoldeMinisterulAfacerilorInterneiAgenie. Art.10. (1)ncepnd cu data intrrii n vigoare a hotrrii Guvernului prevzut la art. 13alin. (1)se nfiineaz n subordinea Ageniei direciile generale regionale ale finanelor publice, instituii publice cu personalitate juridic,i care sunt conduse, prin derogare de la dispoziiile Legiinr. 188/1999, republicat, cumodificrileicompletrileulterioare,deundirectorgeneral,funcionarpublic. (2)Direciile generale regionale ale finanelor publice se nfiineaz prin transformarea direciei generale a finanelor publice a judeului n care va fi stabilit sediul direciei generale regionale, prin fuziuneaprinabsorbieacelorlaltedireciigeneralejudeenealefinanelorpublicedinariadecompeten stabilitpotrivitprevederiloralin.(3). (3)Oraele n care au sediul direciile generale regionale ale finanelor publice, aria de competen a acestora, precum i lista direciilor generale judeene ale finanelor publice care se reorganizeaz ca direciigeneraleregionalealefinanelorpublicesestabilescprinhotrreaGuvernului. (4)Direciilegeneraleregionalealefinanelorpublice,nfiinatepotrivitprevederiloralin.(3),preiau activitateaicompeteneletuturordireciilorgeneralejudeenealefinanelorpubliceabsorbitedinariade competen,precumiatuturorstructurilorteritorialesubordonateacestora. (5)Direciile generale regionale ale finanelor publice preiau prin fuziune prin absorbie direciile regionale pentru accizei operaiuni vamale, direciile judeenei a municipiului Bucureti pentru accizei operaiunivamaledinariadecompetenstabilitpotrivitprevederiloralin.(3). (6)Modul de organizare i funcionare a direciilor generale regionale ale finanelor publice, precumiastructurilorsubordonatealeacestorasestabileteprinordinalpreedinteluiAgeniei,cuavizul Ministerului Finanelor Publice, n cazul structurilor coordonate metodologic de structurile de specialitate dinaparatulpropriualministerului. (7)Direciile generale judeene ale finanelor publice care se reorganizeaz prin fuziune prin absorbiencadruldireciilorgeneraleregionalealefinanelorpubliceipierdpersonalitateajuridic.

6 (8)Personalul direciilor generale ale finanelor publice, precum i personalul direciilor regionale pentru accize i operaiuni vamale, direciilor judeene i a municipiului Bucureti pentru accize i operaiuni vamale, care se reorganizeaz prin fuziune prin absorbie, se preia n cadrul direciilor generale regionalealefinanelorpublice,nlimitanumruluideposturiaprobat,ncondiiilelegii. Art.11. (1)Patrimoniul, arhiva, prevederile bugetare, execuia bugetar pn la data reorganizriii orice altebunurialeAutoritiiNaionaleaVmilorialedireciilorgeneralealefinanelorpublicejudeenesunt preluatedeAgenieidireciilegeneraleregionalealefinanelorpublice,dupcaz. (2)Procedurile aflate n derulare la nivelul Autoritii Naionale a Vmilor, precum i la nivelul direciilor generale ale finanelor publice care se reorganizeaz vor fi continuate de Agenie, respectiv de direciile generale regionale ale finanelor publice, dup caz, care se subrog n drepturile i obligaiile acestora,actelendepliniteanteriorrmnndvalabile. (3)Pentru litigiile aflatepe rolul instanelor judectoreti, indiferent de faza de judecat, Ageniai direciile generale regionale ale finanelor publice se subrog n toate drepturile i obligaiile Autoritii Naionale a Vmilor i ale direciilor generale ale finanelor publice, dup caz, i dobndesc calitatea procesual a acestora, ncepnd cu data intrrii n vigoare a hotrrii Guvernului prevzut la art. 13alin. (1). De la aceeai dat, n litigiile n care direciile generale ale finanelor publice judeene au fost mandatate s asigure reprezentarea structurilor ierarhic superioare, calitatea de reprezentant al acestora se transmite ctre direcia general regional a finanelor publice care a preluat activitatea direciilor generalealefinanelorpublicejudeenerespective. (4)Protocoalele de predarepreluare vizeaz predareapreluarea patrimoniului, arhivei, prevederilor bugetare, execuiei bugetarei se ncheien termen de 45 de zile de la data intrrii n vigoare ahotrriiGuvernuluiprevzutelaart.13alin.(1).Protocoluldepredareprimireprivindexecuiabugetar se efectueaz pe baza instruciunilor aprobate prin ordin al preedintelui Ageniei, cu avizul Ministerului FinanelorPublice. Art.12. Pn la ncheierea protocoalelor prevzute la art. 11alin. (4), finanarea autoritilori instituiilor publice care fac obiectul prezentei ordonane de urgen se asigur din bugetele ordonatorilor de credite existeninaintedereorganizareaAgeniei,potrivitprezenteiordonanedeurgen. Art.13. (1)Organizarea, modul de funcionare, numrul de posturi al Ageniei, inclusiv cele aferente structurii antifraud, precumi alteaspecte determinate de aplicarea msurilor de reorganizareprevzute deprezentaordonandeurgensereglementeazprinhotrreaGuvernuluintermende30dezilede ladataintrriinvigoareaprezenteiordonanedeurgen. (2)ncadrarea personalului Ageniei n numrul maxim de posturi aprobat i n noua structur organizatoricsefacentermeneleicurespectareacondiiilorprevzutedelegislaianvigoare. Art.14. n vederea realizrii atribuiilor, pentru prevenirea actelori faptelor de evaziunei fraud fiscal, Ageniaefectueazcontroluloperativiinopinatcuprivirela: a)respectareaactelornormativenscopulprevenirii,descopeririiicombateriioricroracteifapte deevaziunefiscalifraudfiscalivamal; b)respectarea normelor de comer, urmrind prevenirea, depistareai nlturarea evaziunii fiscale ifraudelorfiscaleivamale; c)moduldeproducere,depozitare,circulaieivalorificareabunurilor,ntoatelocurileispaiilen caresedesfoaractivitateaoperatoriloreconomici; d)participarea, n colaborare cu organele de specialitate ale altor ministerei instituii specializate, la aciuni de depistarei combatere a activitilor ilicite care genereaz fenomene de evaziune i fraud fiscalivamal. Art.15.

7 (1)Agenia, n exercitarea atribuiilor proprii, ncheie, ca urmare a controalelor efectuate, procese verbale de control/acte de control pentru stabilirea strii de fapt fiscale, pentru constatarea i sancionarea contraveniilor, precum i pentru constatarea mprejurrilor privind svrirea unor fapte prevzutedelegeapenal. (2)Bunurile intrate n proprietatea privat a statului ca urmare a activitii Ageniei se valorific potrivit prevederilor Ordonanei Guvernuluinr. 14/2007pentru reglementarea modului i condiiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului, republicat, cu modificrile icompletrileulterioare. (3)Agenia va delega reprezentani n comisiile constituite conform Ordonanei Guvernuluinr. 14/2007, republicat, cu modificrilei completrile ulterioare,i particip la activitatea de valorificare a bunurilorconfiscate. Art.16. Proceduradentocmire,formaiconinutulproceselorverbalencheiatedestructuraantifraudse stabilescprinordinalpreedinteluiAgeniei. Art.17. (1)n cuprinsul actelor normative n vigoare urmtoarele denumiri se nlocuiesc, dup cum urmeaz: a)"AutoritateaNaionalaVmilor"cu"AgeniaNaionaldeAdministrareFiscal"; b)"direciile generale ale finanelor publice judeene, Direcia general a finanelor publice a municipiului Bucureti, direciile regionale pentru accize i operaiuni vamale, direciile judeene i a municipiului Bucureti pentru accize i operaiuni vamale" cu "direciile generale regionale ale finanelor publice". (2)Actele normative n care sunt prevzute instituiile publice care se reorganizeaz ori i schimb raporturile de subordonare sau de coordonare, dup caz, potrivit prevederilor prezentei ordonane de urgen,semodificnmodcorespunztor. Art.18. Pn la data intrrii n vigoare a hotrrii Guvernului prevzute la art. 13alin. (1), activitatea Autoritii Naionale a Vmilor este supus dispoziiilor cuprinse n actele normative privind organizareai funcionareaacesteia. Art.19. (1)n termen de 90 de zile de la data intrrii n vigoare a hotrrii Guvernului prevzut la art. 13alin.(1)seabrogOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.91/2003privindorganizareaGrziiFinanciare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 712 din 13 octombrie 2003, aprobat cu modificri prin Legeanr. 132/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, i Hotrrea Guvernuluinr. 1.324/2009privindorganizareaifuncionareaGrziiFinanciare,publicatnMonitorulOficialalRomniei, ParteaI,nr.800din24noiembrie2009,cumodificrileicompletrileulterioare. (2)Cudataprevzutlaalin.(1),GardaFinanciarsedesfiineaz. (3)Eliberarea din funcie a personalului se va realiza cu respectarea procedurilor prevzute de lege pentrufiecarecategoriedepersonal. (4)Patrimoniul,arhiva,prevederilebugetare,execuiabugetarpnladatadesfiinriiioricealte bunurialeGrziiFinanciaresuntpreluatedeAgenie,pebazadeprotocol,ncheiatntermenulprevzutla alin.(1). (5)Procedurile aflate n derulare la nivelul Grzii Financiare vor fi continuate de Agenie, care se subrogndrepturileiobligaiileacesteia,actelendepliniteanteriorrmnndvalabile. (6)Pentrulitigiileaflateperolulinstanelorjudectoreti,indiferentdefazadejudecat,Ageniase subrogntoatedrepturileiobligaiileGrziiFinanciareidobndetecalitateaprocesualaacesteia. Art.20. (1)Ordinele i instruciunile emise n temeiul actelor normative de organizare i funcionare a Ageniei,aAutoritiiNaionaleaVmiloriaGrziiFinanciareipstreazvalabilitatea,nmsurancare nucontravindispoziiilorprezenteiordonanedeurgen.

8 (2)Oricealteactenormativesemodificcorespunztor,conformprezenteiordonanedeurgen. (3)Agenia se subrog n drepturilei obligaiile Autoritii Naionale a Vmilori Grzii Financiare delamomentulfuziuniiprinabsorbie,respectivdelamomentuldesfiinrii. (4)Direciile generale regionale ale finanelor publice se subrog n drepturile i obligaiile structurilorabsorbiteprinfuziune,delamomentulfuziunii. Art.21. Legeanr. 86/2006privindCodul vamalal Romniei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific dup cum urmeaz: 1.Laarticolul5,alineatul(1)vaaveaurmtorulcuprins: "Art.5. (1)Activitatea autoritii vamale se exercit prin Agenia Naional de Administrare Fiscal i structurilesubordonate." 2.Laarticolul6,alineatul(1)seabrog. Art.22. Ordonana Guvernuluinr. 86/2003privind unele reglementri n domeniul financiar, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobat cu modificri i completri prinLegeanr.609/2003,cumodificrileicompletrileulterioare,semodificdupcumurmeaz: 1.Laarticolul18,alineatul(4)vaaveaurmtorulcuprins: "(4)Agenia este condus de un preedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim ministrului. Preedintele Ageniei este ajutat n activitatea sa de 3 vicepreedini cu rang de subsecretar de stat, numii prin decizie a primministrului. Vicepreedinii exercit atribuiile delegate de preedintele Ageniei. Rspunderile i atribuiile vicepreedinilor se stabilesc prin ordin al preedintelui Ageniei. Preedintele Ageniei beneficiaz de prevederileart. 2din Ordonana Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraia public central, aprobat cu modificri prin Legeanr. 760/2001, cu modificrilei completrile ulterioare, n sensul c n cadrul Ageniei, n subordinea preedintelui Ageniei se organizeazi funcioneaz cabinetul demnitarului. Prin derogare de laart. 2din Ordonana Guvernului nr. 32/1998, aprobat cu modificri prin Legeanr. 760/2001, cu modificrile i completrile ulterioare, n subordinea vicepreedinilor se organizeaz i funcioneaz cabinetul demnitarului. Numrul maxim de posturi din cabinetul preedintelui i vicepreedinilor Ageniei este cel prevzut de Ordonana Guvernuluinr. 32/1998, aprobat cu modificri prin Legeanr. 760/2001, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru funcia de secretar de stat din cadrul ministerelor, n cazul preedintelui,ipentruconductoriiorganelordespecialitatealeadministraieipublicecentrale,curangde secretardestat,ncazulvicepreedinilor." 2.Articolul21vaaveaurmtorulcuprins: "Art.21. (1)Prin atribuiile ncredinate, Agenia asigur: administrarea impozitelor, taxelor, contribuiilori a altor venituri bugetare date prin lege n competena sa, aplicarea politicii i legislaiei vamale i exercitarea atribuiilor de autoritate vamal, precum i controlul operativ i inopinat privind prevenirea, descoperireai combaterea oricror actei fapte care au ca efect fraudai evaziunea fiscal, precumi a altorfaptedateprinlegencompetenasa. (2)Agenia controleaz, de asemenea, modul de producere, depozitare, circulaie i valorificare a bunurilor,ntoatelocurileispaiilencaresedesfoaractivitateaoperatoriloreconomici. (3)Agenia poate, la solicitarea procurorului, s efectueze constatri cu privire la faptele care constituie nclcri ale dispoziiilor i obligaiilor a cror respectare o controleaz, ntocmind procese verbale, prin care poate estima prejudiciul cauzat aferent operaiunilor verificate, acte procedurale care constituiemijloacedeprob,potrivitlegii. (4)mpotriva procesuluiverbal de constatare i sancionare a contraveniilor se poate formula plngere potrivit prevederilor Ordonanei Guvernuluinr. 2/2001privind regimul juridic al contraveniilor, aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.180/2002,cumodificrileicompletrileulterioare."

9 Art.23. Prin derogare de la prevederileart. 22din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetar pe anul 2009i reglementarea unor msuri financiarfiscale, aprobat prin Legeanr. 227/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, se autorizeaz Agenia s ocupe prin recrutareposturilevacantenecesarefuncionriistructuriiantifraud. Art.24. Duparticolul 120din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificrilei completrile ulterioare, se introduceunnouarticol,articolul1201,cuurmtorulcuprins: "Art.1201. n cadrul parchetelor i pot desfura activitatea specialiti n domeniul economic, financiar, bancar,vamal,informatic,precuminaltedomenii,pentruclarificareaunoraspectetehnicenactivitatea deurmrirepenal." Art.25. (1)Oficiul Naional pentru Jocuri de Noroc preia, dup caz, n limita numrului de posturi aprobat, n condiiile legii, de la Ministerul Finanelor Publice, aparat central, de la Agenia Naional de Administrare Fiscal, precumi de la structurile teritorialei unitile subordonate acesteia un numr de pnla120persoane,precumiprevederilebugetareaferentecheltuielilordepersonal. (2)Drepturile salariale ale personalului preluat conform alin. (1) se stabilesc prin asimilare, n mod corespunztor,cucelealepersonaluluidincadrulstructurilordincareprovin. (3)Se autorizeaz Ministerul Finanelor Publice s introduc modificrile corespunztoare n bugetul propriu i n bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013, la propunerea ordonatorilorprincipalidecredite,pebazaprotocoluluidepredarepreluare. PRIMMINISTRU VICTORVIORELPONTA Contrasemneaz: Viceprimministru,ministrulfinanelorpublice, DanielChioiu p.Ministruldelegatpentrubuget, EnacheJiru, secretardestat Viceprimministru,ministruldezvoltriiregionale iadministraieipublice, NicolaeLiviuDragnea Ministrulmuncii, familiei,protecieisocialeipersoanelorvrstnice, MarianaCmpeanu Ministrulafacerilorinterne, RaduStroe Bucureti,26iunie2013. Nr.74.