Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNC

ncheiat i nregistrat sub nr. 9

/ 28.02.2013 n registrul general de eviden a salariailor *)

A. Prile contractului Angajator - persoan juridic: S.C.YE MK SECURITY S.R.L. cu sediul n Trgovite, nregistrat la registrul comerului autoritii administraiei publice din !udeul Dmbovi ! sub nr."#$%&'()%&*#'" cod #iscal RO &&**()" tele#on 0245-213920 repre$entat legal prin d-na+U,ESCU ALINA" n calitate de m!-!ger ge-er!." i salariatul salariata - domnul doamna CIOCA C!"!#I domiciliat domiciliat n "$r%o&i'te" %tr. Ionel (ernic" bl 38" sc A" ap 11) ) !udeul *$+,o&ia posesor posesoare al a buletinului crii de identitate paaportului seria ** nr. 198-81 eliberat eliberat de Poliia .unici/iului "$r%o&i'te la data de 19.01.2004" &'(: 18-0120152403 permis de munc seria )) nr. )))))din data)))))))))... am ncheiat pre$entul contract de munc n urmatoarele condiii asupra crora am convenit : 1. O,iectul contractului2 Prestarea de ctre salariat pentru i sub autoritatea angajatorului, n schimbul unui salariu, a funciei/meserieide CASIER C. *urata contractului a - nedeterminat" salariatul salariata urm*nd s nceap activitatea la data de 01.03.2013 b - determinat" de))) luni" pe perioada cuprins ntre data ))))))).. i data de)))))).. pe perioada suspendrii contractului individual de munc al titularului de post" pe perioada e+ecutrii unor lucrri oca$ionale se$oniere *. #ocul de +unc ,. Activitatea se des#oar la : S.C.YE MK SECURITY S.R.L. -. n lipsa unui loc de munc #i+ salariatul va des#ura activitatea ast#el : ))))))))))))))))))))))))). 3. (elul +uncii .uncia /meseria) : CA4I3R) cod 421101) con#orm &lasi#icrii ocupaiilor din 0om*nia. (. Criteriile de e&aluare - (regtire i e+perien pro#esional 1 - 2isponibilitate la e#ort suplimentar i n condiii de stres 1 - 0eali$area volumului de munc cerut la nivelul #unciei 1 - 0eali$area n cele mai bune condiii de calitate a lucrrilor ncredinate 1 - &apacitatea de a nelege uor i n pro#un$ime 1 - 3perativitate" reali$area lucrrilor n timpul stabilit 1 - 4#iciena economic asupra #irmei" a lucrrilor e+ecutate 1 - Aptitudini organi$atorice cu re$ultate bune 1 5. Atri,uiile /o6tului Atribuiile postului sunt prev$ute n #ia postului" ane+ la contractul individual de munc *). 7. Condiii de +unc 1. Activitatea se des#oar n con#ormitate cu prevederile 5egii nr. 31 / 1991. 2. Activitatea prestat se des#oar n condiii normale deosebite speciale de munc" potrivit 5egii nr. 2-3/2010 privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale" cu modi#icrile i completrile ulterioare. I. *urata +uncii 1. 3 norm ntreag" durata timpului de lucru #iind de 8 ore/8i) 40 ore /6/t+$n. a9 0eparti$area programului de lucru se #ace dup cum urmea$: 8 ore/8i ,9 (rogramul de lucru se poate modi#ica n condiiile regulamentului intern contractului colectiv de munc aplicabil. 2. 3 #ractiune de norm de)). /cel puin - ore $i)" ::: ore sptm*n. a9 0eparti$area programului de lucru se #ace dup cum urmea$ : ))/ore $i ore noapte inegal). ,9 (rogramul de lucru se poate modi#ic n condiiile regulamentului intern contractului colectiv de munc aplicabil. c9 'u se vor e#ectua ore suplimentare" cu e+cepia ca$urilor de #or major sau pentru alte lucrri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau nlturrii consecinelor acestora. ;. Concediul 2urata concediului de odihn anual este de 23 $ile lucrtoare" n raport cu durata muncii /norm ntreag" #raciune de norm). 2e asemenea" bene#icia$ de un concediu suplimentar de ))))) <. 4alari8are 1. %alariul de ba$ lunar brut: 800 lei. 2. Alte elemante constitutive: a9 sporuri : 19 2 6/or /entru &ec=i+e >n +unc inclu6 >n 6alariu1 ,9 indemni$aii ))))))))))))))))))))))))))))))). 1 c9 alte adaosuri ))))))))))))))))))))))))))))))) 1

3. 3rele suplimentare prestate n a#ara programului normal de lucru sau n $ilele n care nu se lucrea$ ori n $ilele de srbtori legale se compensea$ cu ore libere pltite sau se pltesc cu un spor la salariu" con#orm contractului colectiv de munc aplicabil sau 5egii nr. 40 / 2011 - &odul muncii. 4. 2ata datele la care se pltete salariul este sunt : 25 !.e ./-ii #. *re/turi 'i o,li%aii ale /rilor /ri&ind 6ntatea 'i 6ecuritatea >n +unc2 a9 echipament individual de protecie )))))))).............. ,9 echipament individual de lucru ))))))))))))) c9 materiale igienico - sanitare )))))))))))))). d9 alimente de protecie )))))))))))))))......... e9 alte drepturi i obligaii privind sntatea i securitatea n munc : ))))))))))))))))))))))))). .. Alte clau8e2 ?9 l9 (erioada de prob este de.: 90 / 8ile calendari6tice @ (erioada de preavi$ n ca$ul concedierii este de 20 8ile lucrtoare" con#orm 5egii nr. 40/2011 - &odul muncii sau contractului colectiv de munc1

+9 (erioada de preavi$ n ca$ul demisiei este de 20 8ile lucrtoare" con#orm 5egii nr. 40 / 2011 - &odul muncii sau contractului colectiv de munc1 n9 n ca$ul n care salariatul urmea$ s-i des#oare activitatea n strintate" in#ormaiile prev$ute la art. ,6 alin. /,) din 5egea 40 / 2011 - &odul muncii se vor regsi i n contractul individual de munc1 o9 Alte clau$e. . *re/turi 'i o,li%aii %enerale ale /rilor 2 1. 4alariatul are) >n /rinci/al) ur+toarele dre/turi2 a9 - dreptul la salari$are pentru munca depus1 ,9 - dreptul la repaus $ilnic i sptm*nal1 c9 - dreptul la concediul de odihn anual d9 - dreptul la egalitate de anse i de tratament1 e9 - dreptul la securitate i sntate A9 - dreptul la #ormare pro#esional" n condiiile actelor adiionale1 %9 - dreptul la demnitate n munc1 =9 - dreptul la in#ormare i consultare1 i9 - dreptul la protecie n ca$ de concediere1 B9 - dreptul la negociere colectiv i individual1 ?9 - alte drepturi prev$ute de lege sau contractul colectiv de munc1 2. 4alariatului >i re&in) >n /rinci/al) ur+toarele o,li%aii2 a9 - obligaia de a reali$a norma de munc sau" dup ca$" de a ndeplini atribuiile ce i revin con#orm #iei postului1 ,9 - obligaia de a respecta diciplina muncii" prevederile cuprinse n regulamentul intern" contractul colectiv de munc i n contractul individual de munc1 c9 - obligaia de #idelitate #a de angajator n e+ecutarea atribuiilor de serviciu1 d9 - obligaia de a respecta msurile de securitate i sntate a muncii n unitate1 e9 - obligaia de a respecta secretul de serviciu1 A9 - alte obligaii prev$ute de lege sau de contractul colectiv de munc1 3. An%aBatorul are) >n /rinci/al) ur+toarele dre/turi2 a9 - s dea dispo$iii cu caracter obligatoriu pentru salariat" sub re$erva legalitii lor1 ,9 - s e+ercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de serviciu1 c9 - s constate sv*rirea abaterilor disciplinare i s aplice sanciunile corespun$toare" potrivit legii" contractului colectiv de munc regulamentului intern1

aplicabil i

4. An%aBatorului >i re&in) >n /rinci/al) ur+toarele o,li%aii2 a9 - s acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munc" din contractul colectiv de munc aplicabil i din lege1 ,9 - s asigure permanent condiiile tehnice i organi$atorice avute n vedere la elaborarea normelor de munc i condiiile corespun$toare de munc1 c9 - s in#orme$e salariatul asupra condiiilor de munc i asupra elementelor care privesc des#urarea relaiilor de munc1 d9 - s elibere$e" la cerere" toate documentele care atest calitatea de salariat a solicitantului1 e9 - s asigure con#idenialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului1 O. *i6/o8iii Ainale2 (revederile pre$entului contract individual de munc se copletea$ cu dispo$iiile 5egii nr. 40 / 2011 - &odul muncii i ale contractului colectiv de munc aplicabil ncheiat la nivelul angajatorului" nregistrat sub nr. 77777777777 77777777777 la 2irecia general de munc i solidaritate social a judeului 2mbovia 3rice modi#icare privind clau$ele contractuale n timpul e+ecutrii contractului individual de munc impune ncheierea unui act adiional la contract" con#orm dispo$iiilor legale. (re$entul contract individual de munc s-a ncheiat n dou e+emplare" c*te unul pentru #iecare parte. P. ConAlictele n legtur cu ncheierea" e+ecutarea" modi#icarea" suspendarea sau ncetarea pre$entului contract individual de munc sunt soluionate de instana judectoreasc compatent material i teritorial" potrivit legii.

A 5A;A"OR) S.C.YE MK SECURITY S.R.L. Re/re8entant le%al)

4A#ARIA")

CIOCA C!"!#I

1CD34CC A#I A

(e data de)))))))) pre$entul contract ncetea$ n temeiul art. )) din 5egea nr. 40 / 2011 &odul muncii" n urma ndeplinirii procedurii legale.