Sunteți pe pagina 1din 20

Proiect Baze de date II Client BI Date prsonale:

- Nume - Adresa - Telefon

structura de grup

Disk-uri Cod Cod copie Caracteristici (titlu,producator,categorie,hard are,an!aparitie" #tare Imprumut Cod Cod copie BI Data!i Data!r Cheile identificate sunt: BI pentru Clienti, Cod si Cod_copie pentru Disk-uri, BI,Cod,Cod!copie si Data!i pentru Imprumut. Dupa eliminarea campurilor repetiti$e structura Disk se $a di$iza in doua ta%ele:Dis& si Dis&!c' DI#(: Cod,Titlu,Producator,Categorie,)ard are,An!aparitie* DI#(!c:Cod,Cod!c,#tare' #e elimina structurile de grup din ta%ela Client : +#,-:BI,Nume,Adresa,Telefon' Datorita faptului ca intre campurile ta%elelor nu mai e.ista dependente de nici un alt fel (functionale, incomplete sau tranziti$e" putem considera ta%elele ca fiind in /N0' In acest moment schema sistemului arata astfel: User BI Loan Cod

Nume Cod-c Disk-c Cod

Adresa BI Cod-c Producator

Telefon Data-i Data-r #tare Categorie )ard are An-ap

Disk Cod

Titlu

1. Structura tabelelor ce compun BD


Nume Tip cheie Val. imp. Check Tab. Care ref. Tip data Lungime Not null/unic

USER.DBF BI Nume $dre%a Telefon LOAN.DBF Cod Cod(c BI )ata(I )ata(r DISK_C.DBF Cod Cod(c *tare DISK.DBF Cod Titlu Categorie Producator 2ard3are $n(ap

Ch. Externa C-E$-E Ch. Primara )I*+ ,-I

Caracter Caracter Caracter Numeric

!" #" #" &

Not null/ unic Not null Not null

LI*T$ )I*+ ,-I I4P-,4,T$TE Ch. Primara


Ch. Primara Ch. Primara Ch. Primara

)I*+(C ,*E)ate./ )ate./1#

Caracter Caracter Caracter )ata )ata

' ' !" 0 0

Ch. Primara Ch. Externa Ch. Primara

)I*+

Caracter Caracter Caracter

' ' !!

Not null/ unic

LIBE-$

Ch. Externa Ch. Primara

Caracter Caracter Caracter Caracter 4emo Numeric

' #" !' !' 5

Not null/ unic

2. #chema interna a BD USER.DBF; USER.ID . L!"#.DBF; I$.ID ;I%.ID ; I&.ID ;I'.ID . DIS(.DBF; DIS(.ID . DIS(_C.DBF; DIS(_C$.ID ; DIS(_C%.ID .

I4P-,4,T

CLIENTI

VI7,$LI7$-E

$)$,8$-E

*TE-8E-E

8E*TI,NE

IE*I-I LI*T$ )I*+ ,-I -$P9$-TE

INT-$-I

INT-$-I

IE*I-I

3. Listarea programului
close all deactivate wind command set deleted on set talk off set clock on clear set safety off set procedure to pr.prg close databases use disk index on cod to disk.idx use disk_c index on cod to disk_c1.idx index on cod_c to disk_c2.idx use user index on bi to user.idx use loan index on bi to i1.idx index on data_i to i2.idx index on cod_c to i3.idx index on cod to i4.idx close databases define window sis from 1,0 to 24, ! double close activate window sis set sysmenu to define menu _msysmenu define define define define define on on on on on pad pad pad pad pad p1 p2 p3 p4 p) of of of of of _msysmenu _msysmenu _msysmenu _msysmenu _msysmenu prompt prompt prompt prompt prompt "#$%ctuali&are" "#$'mprumuturi" "#$(estituiri" "(a#$poarte" "'#$esire"

pad p1 of pad p4 of selection selection selection

_msysmenu _msysmenu pad p) of pad p2 of pad p3 of

activate popup popact activate popup poprap _msysmenu do iesire _msysmenu do impr _msysmenu do rest

defi popup poprap defi bar 1 of poprap prompt "#$*ista +isk,urilor" defi bar 2 of poprap prompt "#$*ista disk,uri inc-iriate" defi bar 3 of poprap prompt "*#$ista clienti intar&iati" defi bar 4 of poprap prompt "*ista #$.ocurilor" on selection bar 1 of poprap do rep) on selection bar 2 of poprap do rep4 on selection bar 3 of poprap do rep1 on bar 4 of poprap activate popup poprap1

5 defi popup poprap1 defi bar 1 of poprap1 prompt "#$+upa categorie" defi bar 2 of poprap1 prompt "#$+upa producator" on selection bar 1 of poprap1 do rep3 on selection bar 2 of poprap1 do rep2 defi popup popact defi bar 1 of popact prompt "#$+isk,uri " defi bar 2 of popact prompt "/#$lienti " on bar 1 of popact activate popup cd on bar 2 of popact activate popup client define popup cd defi bar 1 of cd prompt "#$%daugare date" defi bar 2 of cd prompt "#$0odificare date " defi bar 3 of cd prompt "#$1tergere date " on bar 1 of cd activate popup cd1 on bar 2 of cd activate popup mod on bar 3 of cd activate popup ste defi popup cd1 defi bar 1 of cd1 prompt "#$+isk nou" defi bar 2 of cd1 prompt "#$/opie noua" on selection bar 1 of cd1 do adaug1 on selection bar 2 of cd1 do adaug12 defi popup mod defi bar 1 of mod prompt "#$+isk" defi bar 2 of mod prompt "/#$opie +isk" on selection bar 1 of mod do modif1 on selection bar 2 of mod do modif12 defi popup ste defi bar 1 of ste prompt "#$+isk" defi bar 2 of ste prompt "/#$opie +isk" on selection bar 1 of ste do sterg1 on selection bar 2 of ste do sterg12 define popup client defi bar 1 of client prompt "#$%daugare client in 2+" defi bar 2 of client prompt "#$0odificare date client" defi bar 3 of client prompt "#$1tergere date client" on selection bar 1 of client do adaug2 on selection bar 2 of client do modif2 on selection bar 3 of client do sterg2 activate menu _msysmenu 333333333333333333333333333333333333333 procedure iesire set sysmenu to default close databases deactivate window sis

' set clock off clear return 333333333333333333333333333333333333333 proc adaug1 clear use disk set index to disk.idx reindex c4space5)6 a41 b42 do w-ile b42 7 2,2 say "+isk,uri" 7 ),) say "/od disk 58,'esire6 " get c valid not empty5c6 error "/odul nu poate fi nul" read if upper5c694"8" seek c if found56 7 ,) say "/od duplicat" 7 20,4 get b function "3- #$'esire:#$(eluare" si&e 2,12,3 read c4space5)6 else append blank scatter memvar m.cod4c 7 ,) say ";iltu " get m.titlu 7 <,) say "=ardware" 7 !,) edit -ardware si&e ),21 7 1),) say "/ategorie " get m.categorie function "> #$(?@:#$%(/%+A:#$3+ 1-ooter:3#$+ %ction:1;(%;A@'A:+A1B;C?" valid not empty5m.categorie6 7 1<,) say "?roducator " get m.producator 7 1!,) say "%n aparitie " get m.an_ap D%*'+ 5m.an_apE1!)06 .and. 5m.an_ap$20006 error "%n incorect.(eintroduceti" read 7 20,4 get a function "3- #$1alvare:#$%nulare" si&e 2,12,3 read 7 20,4 say " " if a41 gat-er memvar do adaug11 sele 1 7 20,4 get b function "3- #$'esire:#$/ontinuare" si&e 2,12,3 read clea else delete endif c4space5)6

endif else b41 endif clea enddo pack

; clea return 333333333333333333333333333333333 procedure adaug11 clea n4c sele 2 use disk_c set index to disk_c2.idx reindex c14space5)6 a141 b142 do w-ile b142 7 1,10 say "/opii +isk,uri" style "2'" font "/ourier" , 20 7 ,) say "/od +isk F" GG n 7 10,) say "/od copie " get c1 valid not empty5c16 error "/odul nu poate fi nul" read seek c1 if found56 7 1 ,) say "/od duplicat" 7 20,4 get b1 function "3- #$'esire:#$(eluare" si&e 2,12,3 read c14space5)6 else append blank scatter memvar m.cod_c4c1 m.cod4n 7 12,) say "1tare *'2A( " style "b" m.stare4"*'2A(" 7 20,4 get a1 function "3- #$1alvare:#$%nulare" si&e 2,12,3 read 7 20,4 say " " 7 20,4 get b1 function "3- #$'esire:#$/ontinuare" si&e 2,12,3 read if a141 gat-er memvar clea else delete endif c14space5)6 endif clea enddo pack clea return 333333333333333333333333333333333 proc adaug12 clea use disk set index to disk.idx

< reindex c4space5)6 a41 b42 do w-ile b42 7 1,10 say "+isk,uri" 7 1),) say "/od disk a carui copie doriti sa o introduceti 58, 'esire6 " get c valid not empty5c6 error "/odul nu poate fi nul" read if upper5c694"8" seek c if not found56 7 ,) say "/od inexistent" 7 20,4 get b function "3- #$'esire:#$(eluare" si&e 2,12,3 read c4space5)6 else do adaug11 sele 1 7 20,4 get b function "3- #$'esire:#$/ontinuare" si&e 2,12,3 read clea c4space5)6 endif else b41 endif clea enddo pack clea return 333333333333333333333333333333333 proc modif1 clea use disk set index to disk.idx reindex c4space5)6 a41 b42 do w-ile b42 7 1,10 say "0odificare date disk,uri" 7 ),) say "/od disk " get c valid not empty5c6 error "/odul nu poate fi nul" read seek c if not found56 7 ,) say "/od inexistent" 7 20,4 get b function "3- #$'esire:#$(eluare" si&e 2,12,3 read c4space5)6 else scatter memvar m.cod4c 7 4,) say ";itluF " GG titlu 7 H,) say "/ategorieF " GG categorie 7 10,) say "?roducatorF "

0 GG producator 7 12,) say "%nul %paritiei " GG an_ap 7 ),) say ";itlul modificat " color "wIJb" get m.titlu valid not empty5m.titlu6 error "Kume vid.(eintroduceti" 7 ,) say "/ategoria modificata " color "wIJb" get m.categorie function "> #$(?@:#$%(/%+A:#$3+ 1-ooter:3#$+ %ction:1;(%;A@'A:+A1B;C?" valid not empty5m.categorie6 7 11,) say "?roducator modificat " color "wIJb" get m.producator 7 13,) say "%n aparitie modificat" color "wIJb" get m.an_ap D%*'+ 5m.an_apE1!)06 .and. 5m.an_ap$20006 error "%n incorect.(eintroduceti" read 7 14,) say "=ardware" 7 1),) edit -ardware si&e 4,21 7 20,4 get a function "3- #$0odificare:#$%nulare" si&e 2,12,3 read 7 20,4 say " " 7 20,4 get b function "3- #$'esire:#$/ontinuare" si&e 2,12,3 read if a41 gat-er memvar endif c4space5)6 endif clea

enddo clea close databases return 333333333333333333333333333333333 proc modif12 clea use disk_c set index to disk_c2.idx reindex c4space5)6 a41 b42 do w-ile b42 7 1,10 say "0odificare date copie disk" 7 ),) say "/od copie " get c valid not empty5c6 error "/odul nu poate fi nul" read seek c if not found56 7 ,) say "/od inexistent" 7 20,4 get b function "3- #$'esire:#$(eluare" si&e 2,12,3 read c4space5)6 else 7 20,4 say " " scatter memvar m.cod_c4c 7 ,) say "1tarea disk,uluiF " style "b" GG m.stare 7 10,) say "1tarea modificata " color "wIJb" get m.stare function "> #$*'2A(:#$+'1;(L1%:#'#$0?(L0L;%;%"

& read 7 20,4 get a function "3- #$0odificare:#$%nulare" si&e 2,12,3 read 7 20,4 say " " 7 20,4 get b function "3- #$'esire:#$/ontinuare" si&e 2,12,3 read if a41 gat-er memvar endif c4space5)6 endif clea

enddo clea close databases return 333333333333333333333333333333333 proc sterg1 close databases clea use disk if eof56 7 10,10 say "Ku exista disk,uri introduse in 2+" wait window "%pasati o tasta" else set index to disk.idx reindex c4space5)6 a41 b42 do w-ile b42 sele 1 7 1,10 say "1tergere date disk" 7 ),) say "/od disk " get c valid not empty5c6 error "/odul nu poate fi nul" read seek c if not found56 7 ,) say "/od inexistent" 7 20,4 get b function "3- #$'esire:#$(eluare" si&e 2,12,3 read c4space5)6 else 7 20,4 say " " 7 ,) say ";itluF " color "wIJb" GG titlu 7 10,) say "/ategorieF " color "wIJb" GG categorie 7 13,) say "?roducatorF " color "wIJb" GG producator use sele 1 use disk set index to disk.idx reindex sele 2 use disk_c set index to disk_c1.idx sele 1 set relation to cod into disk_c

!" set skip to disk_c seek c sele 2 if not eof56 7 1 ,4 say "%cest disk are copii inregistrate in 2+" color

"MIJb"

7 1<,4 say "1tergerea lui va determina stergerea copiilor999" color "wIJb" 7 20,4 get a function "3- #$1tergere:#$%nulare" si&e 2,12,3 read 7 20,4 get b function "3- #$'esire:#$/ontinuare" si&e 2,12,3 read if a41 go top do w-ile 5not eof566 .and. 5cod4c6 delete skip 1 enddo pack sele 1 seek c delete pack else sele 1 endif else 7 20,4 say "%ceast disk nu mai are nici o copie in 2+" color 7 20,4 get a function "3- #$1tergere:#$%nulare" si&e 2,12,3 read 7 20,4 say " " 7 20,4 get b function "3- #$'esire:#$/ontinuare" si&e 2,12,3 read if a41 delete pack endif endif c4space5)6 endif clea enddo endif clea close databases return 333333333333333333333333333333333 proc sterg12 close databases clea use disk_c set index to disk_c2.idx reindex c4space5)6 a41 b42 do w-ile b42

"MIJ2"

!! 7 1,10 say "1tergere date copii disk,uri" 7 ),) say "/od copie disk " get c valid not empty5c6 error "/odul nu poate fi nul" read seek c if not found56 7 ,) say "/od inexistent" 7 20,4 get b function "3- #$'esire:#$(eluare" si&e 2,12,3 read c4space5)6 else 7 20,4 say " " 7 10,) say "/od diskF" color "wIJb" GG cod style "b" 7 11,) say "1tareF " color "wIJb" GG stare style "b" 7 20,4 get a function "3- #$1tergere:#$%nulare" si&e 2,12,3 read 7 20,4 say " " 7 20,4 get b function "3- #$'esire:#$/ontinuare" si&e 2,12,3 read if a41 delete pack endif c4space5)6 endif clea

enddo clea close databases return

333333333333333333333333333333333 proc adaug2 clea clea use user set index to user.idx reindex c4space5)6 a41 b42 do w-ile b42 7 1,10 say "/lienti" style "2'" 7 ),) say "1erie buletin " get c valid not empty5c6 error "1eria nu poate fi nula" read seek c if found56 7 ,) say "1erie existenta" 7 20,4 get b function "3- #$'esire:#$(eluare" si&e 2,12,3 read c4space5)6 else 7 20,4 say " " append blank scatter memvar m.bi4c

!: 7 ,) say "Kume " get m.nume valid not empty5m.nume6 error "Kume vid.(eintroduceti" 7 !,) say "%dresa " get m.adresa valid not empty5m.adresa6 error "%dresa vida.(eintroduceti" 7 11,) say ";elefon " get m.telefon read 7 20,4 get a function "3- #$1alvare:#$%nulare" si&e 2,12,3 read 7 20,4 say " " 7 20,4 get b function "3- #$'esire:#$/ontinuare" si&e 2,12,3 read if a41 gat-er memvar else delete endif c4space5)6 endif clea enddo pack clea close databases return 333333333333333333333333333333 proc modif2 clea use user set index to user.idx reindex c4space5)6 a41 b42 do w-ile b42 7 1,10 say "0odificare date clienti" 7 ),) say "1erie buletin " get c valid not empty5c6 error "1eria nu poate fi nula" read seek c if not found56 7 ,) say "1erie inexistenta" 7 20,4 get b function "3- #$'esire:#$(eluare" si&e 2,12,3 read c4space5)6 else 7 20,4 say " " scatter memvar m.bi4c 7 ,) say "KumeF " GG nume 7 11,) say "%dresaF " GG adresa 7 1),) say ";elefonF " GG telefon 7 <,) say "Kumele modificat " color "wIJb" get m.nume valid not empty5m.nume6 error "Kume vid.(eintroduceti" default "" 7 12,) say "%dresa modificata" color "wIJb" get m.adresa valid not empty5m.adresa6 error "%dresa vida.(eintroduceti" default ""

!# default 0 7 1H,) say ";elefon modificat" color "wIJb" get m.telefon read 7 20,4 get a function "3- #$0odificare:#$%nulare" si&e 2,12,3 read 7 20,4 say " " 7 20,4 get b function "3- #$'esire:#$/ontinuare" si&e 2,12,3 read if a41 gat-er memvar endif c4space5)6 endif clea

enddo clea close databases return

333333333333333333333333333333333 proc sterg2 close databases clea use user set index to user.idx reindex c4space5)6 a41 b42 do w-ile b42 7 1,10 say "1tergere date clienti" 7 ),) say "1erie buletin " get c valid not empty5c6 error "1eria nu poate fi nula" read seek c if not found56 7 ,) say "1erie inexistenta" 7 20,4 get b function "3- #$'esire:#$(eluare" si&e 2,12,3 read c4space5)6 else 7 20,4 say " " 7 ,) say "KumeF " color "wIJb" GG nume style "b" 7 11,) say "%dresaF " color "wIJb" GG adresa style "b" 7 1),) say ";elefonF " color "wIJb" GG telefon style "b" use sele 1 use user set index to user.idx reindex sele 2 use loan set index to i1.idx reindex sele 1 set relation to bi into loan set skip to loan

!5 seek c sele 2 if not eof56 7 20,4 say "%cest client are disk,uri imprumutate" color "MIJb" 7 23,4 say "0ergeti intai la restituiri" color "wIJb" wait window "%pasati o tasta" b41 else 7 20,4 get a function "3- #$1tergere:#$%nulare" si&e 2,12,3 read 7 20,4 say " " 7 20,4 get b function "3- #$'esire:#$/ontinuare" si&e 2,12,3 read if a41 delete pack endif endif c4space5)6 endif clea enddo clea close databases return 33333333333333333333333333333333 proc impr clea sele 1 use user set index to reindex sele 2 use loan set index to reindex sele 3 use disk set index to reindex sele 4 use disk_c set index to reindex

user.idx

i1.idx

disk.idx

disk_c1.idx

c4space5)6 c14space5)6 a41 b42 do w-ile b42 sele 1 7 1,10 say "'mprumuturi" 7 ),) say "1erie buletin client " get c valid not empty5c6 error "1eria nu poate fi nula" read reindex seek c if not found56 7 ,) say "1erie inexistenta"

!' 7 <,) say "'ntroduceti intai datele clientului" 7 20,4 get b function "3- #$'esire:#$(eluare introducere" si&e 2,12,3 else read c4space5)6

7 ,) say "/od disk" get c1 valid not empty5c16 error "/odul nu poate fi nul" read sele 3 reindex seek c1 if not found56 7 ,) say " " 7 ,) say "/od inexistent" 7 20,4 get b function "3- #$'esire:#$(eluare introducere" si&e 2,12,3 read else sele 3 set relation to cod into disk_c set skip to disk_c seek c1 sele 4 if eof56 7 12,) say "Ku exista copii pentru aceast disk" else go top .40 for i41 to reccount56 go i if cod4c1 .and. stare4"*'2A(" .41 nr4recno56 i4reccount56 endif endfor if .940 go nr c14cod c24cod_c sele 2 appe blank scatter memvar m.cod_c4c2 m.cod4c1 m.bi4c m.data_i4date56 m.data_r4date56I3 7 10,) say "/od copieF " GGm.cod_c 7 12,) say "+ata imprumutF " GGm.data_i 7 14,) say "+ata restituireF" GGm.data_r style "b" 7 20,4 get a function "3- #$1alvare:#$%nulare" si&e 2,12,3 read 7 20,4 say " " 7 20,4 get b function "3- #$'esire:#$/ontinuare" si&e 2,12,3 read

!; if a41 gat-er memvar sele 4 go nr replace stare wit- "'0?(L0L;%;" else delete pack endif else 7 10,) say "Ku exista copii disponibile" 7 20,4 get b function "3- #$'esire:#$/ontinuare" si&e 2,12,3 read endif

clea enddo clea close databases return

endif endif endif c4space5)6

33333333333333333333333333333333 proc rest close databases clea sele 1 use loan set index to i1.idx reindex sele 2 use disk_c set index to disk_c2.idx reindex sele 1 b42 c4space5)6 do w-ile b42 7 1,10 say "(estituiri" 7 ),) say "1erie buletin client " get c valid not empty5c6 error "1eria nu poate fi nula" read seek c if not found56 7 14,) say "%cest client nu are imprumutat nici un disk" 7 20,4 get b function "3- #$'esire:#$(eluare introducere" si&e 2,12,3 read c4space5)6 clea else 7 ,) say "%cest client a imprumutatF" for i41 to reccount56 sele 1 set index to i1.idx go i if bi4c

!< c14cod_c 7 !,) say "/od diskF " GGcod 7 11,) say "/od copieF " GGcod_c cc4cod_c nr4recno56 7 13,) say "+ata imprumutF " GGdata_i 7 1),) say "+ata la care trebuia restituitaF " GGdata_r pen4date56,data_r if penE0 7 1 ,) say "/lientul trebuie sa plateasca penali&ari deF" style "b" GGpen3)000," lei" style "b" else 7 1 ,) say " 7 1 ,) say "/lientul nu are penali&ari de platit" endif 7 1!,) say "(estituirea a fost inregistrata" use use loan index on cod_c to i3.idx use use loan set index to i3.idx sele 2 use use disk_c index on cod_c to disk_c2 set index to disk_c2.idx sele 1 set relation to cod_c into disk_c seek c1 sele 2 repl stare wit- "*'2A(" sele 1 delete wait window endif endfor 7 21,4 get b function "3- #$'esire:#$/ontinuare" si&e 2,12,3 read

"

endif c4space5)6 clea enddo sele 1 pack clea close databas return

33333333333333333333333333333333 proc rep1 clea use loan .40 for i41 to reccount56

!0 go i if date56Edata_r .41 i4reccount56 endif endfor if .40 clea 7 10,10 say "Ku exista clienti intar&iati 9" else repo form loan.frx for date56Edata_r endif wait window "C tasta pentru stergere" clea close databases return 33333333333333333333333333333 proc rep2 close databases clea use disk c24space51)6 a41 b42 do w-ile b42 7 1,10 say "Lrmea&a lista .ocurilor" 7 ),) say "'ntroduceti producatorul dorit F " get c2 valid not empty5c26 error "'ntroducere incorecta" read locate for producator4c2 if not found56 7 ,) say "?roducatorul acesta nu exista in 2+ 9" 7 20,4 get b function "3- #$'esire:#$(eluare" si&e 2,12,3 read c24space51)6 else clea go top repo form disk.frx for producator4c2 wait window ";asta pentru stergere" clea b41 endif clea enddo clea close databases return 33333333333333333333333333333 proc rep3 close databases clea use disk c4space5106 b42 do w-ile b42 7 1,10 say "Lrmea&a lista .ocurilor"

!& 7 1),) say "/ategoria dorita " get c function "> #$(?@:#$%(/%+A:#$3+ 1-ooter:3#$+ %ction:1;(%;A@'A:+A1B;C?" valid not empty5c6 read locate for categorie4c if not found56 7 ,) say "/ategoria aceasta nu exista in 2+" 7 20,4 get b function "3- #$'esire:#$(eluare" si&e 2,12,3 read c4space5106 else clea go top repo form disk.frx for categorie4c wait window ";asta pentru stergere" clea b41 endif clea enddo clea close databases return 33333333333333333333333333333 proc rep4 clea sele 1 use disk set index to disk.idx reindex sele 2 use disk_c set index to disk_c1.idx reindex set relation to cod into disk locate for stare4"'0?(L0L;%;" if found56 7 2,10 say "+isk,uri imprumutate" 7 4,10 say " " G ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,," G "N /od disk N /od copie N ;itlu N /ategorie N" G ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,," for i41 to reccount56 go i if stare4"'0?(L0L;%;" G "N ",cod," N ",cod_c," N ",a.titlu,"N",a.categorie,"N" G ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,," endif endfor wait window ";asta pentru stergere" else 7 10,10 say "Ku exista disk,uri imprumutate 99999" wait window ";asta pentru iesire"

:" endif clea close databases return 33333333333333333333333333333 proc rep) close databases clea use disk repo form disk.frx wait window ";asta pentru stergere" clea close databases return 33333333333333333333333333333