Sunteți pe pagina 1din 3

Catedra de management i informatic economic Disciplina managementul riscului Titular: prof. univ. dr.

Petrior Mandu

Metodologia elaborrii proiectului la disciplina M151:(M(5T39 204C3930

I. Probleme organizatorice Pn la 2 . !. 2 " # alege$i cte o tem dintre cele orientative sau alt tem care s se refere la o%iectul de studiu al disciplinei fr s obinei avizul subsemnatului. &Proiectul va fi ela%orat pn la ! . '.2 " . &(valuarea proiectelor se va face pn la ". ).2 " * &Cuprinsul acestuia se va +ntinde pe )&" pagini ,eventual cu sc-eme.* /0(C12( C32415T 670 81 19(:( 351 D05 32M;T<12(9( T(M( ,sau alt tem care s se refere la riscuri i amenin$ri.: II. Teme pentru proiect ".1nali=a de risc +n cadrul firmei. 2.<ptimi=area raportului venituri >c-eltuieli. !.2iscuri i amenin$ri ce se +ntlnesc +n procesul de adaptare a structurilor economice la mediul e?tern. @. 0nfluen$a factorilor de risc asupra deci=iilor manageriale. '.Modelarea matematic a procesului managerial factor de atenuare a riscurilor. ). 2iscuri i amenin$ri care generea= cri=a organi=a$ional. A./actorii de risc care influen$ea= pragul de renta%ilitate al firmei. B.2iscuri i amenin$ri generate de mediati=area negativ a firmei +n mass&media . C. 0dentificarea riscurilor +n cooperrile transfrontaliere. " . 3nele riscuri specifice activit$ii de construire a mesaDelor unei firme ctre mediul e?tern ,mediul de afaceri interna$ional.. "".4tudiu privind atitudinea managerului fa$ de risc. "2. Msurarea incertitudinii la firm "!. 4trategia de cretere a vn=rilor la firm# riscuri i amenin$ri. "@. (la%orarea i implementarea strategiei fa$ de risc la firm. "'. 1plicarea teoriei deservirii +n optimi=area numrului de angaDa$i la firm. "). 1plicarea teoriei deservirii +n optimi=area numrului de puncte de desfacere. "A. 0erar-i=area firmelor concuren$iale. "B. 0ntroducerea monedei (32< i consecin$e de ordin economico& financiar "C. 2iscuri i amenin$ri +n de=voltrile regionale ale viitorului. 2 . Te-nici de msurare a riscului +n afacerile interna$ionale.
"

2".Metode manageriale de gestionare a riscurilor +n afacerile interna$ionale. 22. <ptimi=area deci=iilor privind afacerile +n condi$ii de risc. 2!.Corela$ia dintre securitatea economic intern i cea interna$ional. 2@.2iscuri i amenin$ri asupra afacerilor interna$ionale ale 0MM&urilor din 2omnia generate de noul statut de mem%ru al 3.(. . 2'. 4tategiile economice i riscul social caracteristice spa$iului economic integrat 2). 4tudiu privind gestionarea riscului de creditare +n condi$iile intensificrii concuren$ei +n spa$iul european integrat. ! . 2iscurile vamale i impactul acestora asupra afacerilor interna$ionale. !".2iscuri i amenin$ri +n activitatea de aprovi=ionare i transport +n cadrul afacerilor interna$ionale !2. 2elansarea renta%ilit$ii firmelor +n afacerile interna$ionale# riscuri i amenin$ri. !! .2iscuri i amenin$ri generate de unele discontinuit$i e?istente +n politica resurselor umane +n afacerile interna$ionale !@. :estionarea cri=ei financiare prin msuri financiar&monetare i administrative. !' .2iscuri care modific raportul venituri >c-eltuieli +n afacerile interna$ionale. !) .2iscuri i amenin$ri +n procesul de adaptare a structurilor economice la mediul e?tern. '!. 0nfluen$a factorilor de risc i influen$a acestora asupra deci=iilor manageriale privind afacerile interna$ionale. !A. .Modelarea matematic a procesului concuren$ial +n afacerile interna$ionale# metod opera$ional de atenuare a riscurilor. !B .0erar-i=area i cuantificarea indicatorilor de e?primare a poten$ialului turistic +n afacerile interna$ionale# instrumente te-nice de evitare a riscurilor. !C. Mediati=area negativ a firmei +n mass&media# riscuri i amenin$ri. @ . (?isten$a %arierelor +n procesul de comunicare# riscuri i amenin$ri. @". 2iscuri generate de con$inutul mesaDelor transmise de firm ctre mediul interna$ional de afaceri. @2. 4trategia de cretere a v+n=rilor la firm +n afacerile inerna$ionale# riscuri i amenin$ri. @!. 1plicarea teoriei deservirii +n optimi=area afacerilor interna$ionale. <ptimi=area numrului de puncte de desfacere. @@ . 0erar-i=area firmelor concuren$iale. @'. 2iscul de pia$ pentru produsele originale. @). 2iscul de do%nd& manifestare a fluctua$iei ratei do%n=ii +n timp. @A. 0ndicatori care eviden$ia= influen$a factorului timp asupra cursului o%liga$iunii. @B. Posi%ilit$i de protec$ie +mpotriva riscului de do%nd.
2

' . (?punerea %ncilor la risc. '". 2iscuri generate de %urse i mecanismele sale. '2. 2iscul de e?ploatare i riscul de profit '!. Corela$ia renta%ilitate & risc '@. 1nali=a riscului de e?ploatare cu aDutorul pragului de renta%ilitate ''. Diagnosticul strategic al riscului '). 2iscul de $ar 'A. Protec$ia +mpotriva riscului de pre$ 'B. Clau=e contractuale +mpotriva riscului de pre$ 'C. 2iscul de proiect. Planificarea rspunsului la risc ) . 2iscuri care afectea= mediul de afaceri )". 1nali=a comparativ a regiunilor europene din perspectiva riscurilor )2. Profilul de risc al unei afaceri )!. 2iscul persisten$ei e?odului creierelor )@. 2iscul limitrii participrii la programele europene )'. vulnera%ilitate i risc +n conte?tul economic actual i de perspectiv III.Indicaii metodice Temele de mai sus sunt orientative. putei formula i alte teme referitoare la obiectul de studiu al disciplinei. Proiectul va con$ine o parte teoretic,2&@ pagini. i o parte aplicativ,@&) pagini. +n care se re=olv urmtoarele: &partea teoretic tre%uie s se refere la tema aleas i s cuprind: definirea conceptelor i a no$iunilor folosite* modelul matematic,algoritm# sc-em# ta%el# etc.. care s e?plice +n mod corect pro%lematica respectiv* &+n partea aplicativ este necesar s formula$i: o concep$ie situa$ional a unei firme,un studiu de ca=. su% forma unui enun$* s identifica$i sursele de risc i principalele efecte asupra firmei* pe aceast situa$ie s aplica$i +n mod concret modelul matematic# algoritmul# sc-ema# ta%elul etc..# deci s ave$i un mod de determinare# de anali=# de solu$ionare sau de interpretare a fenomenului din ca=ul respectiv , elemente care fac parte din managementul riscului# respectiv# 4T21T(:01 D( 2;4P354 65 C<5D0E00 D( 204C.. P2<0(CT39 81 18(1 < P<5D(2( 65 5<T1 /0519; # D( " F prof univ dr Petrior Mandu @. !.2 "