Sunteți pe pagina 1din 117

ROMNIA JUDEUL BISTRIA-NSUD

CONSILIUL JUDEEAN BISTRIA-NSUD RAPORT DE ACTIVITATE ANUL 2012

CUPRINS

I Cadru legal II Misiunea, obiectivele i valorile promovate III Activitatea consiliului judeean-organ deliberativ IV Activitatea aparatului de specialitate al consiliului judeean IV.1 Organizare intern 1.1 Dispoziiile emise de Preedintele Consiliului judeean BistriaNsud 1.2 Organigrama i statul de funcii 1.3 Regulamentul de organizare i funcionare, regulamentul intern IV.2 Managementul resurselor umane 2.1 Acte administrative emise n vederea desfurrii activitii de resurse umane, recrutare, promovare, evaluare, stabilire drepturi salariale 2.2 Planul de ocupare a funciilor publice pentru anul 2012 2.3 Cu privire la formarea profesional a persoanelor pe anul 2012 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeean Bistria-Nsud 2.4 Organizarea concursurilor de recrutare/promovare 2.5. Evidena declaraiilor de avere i de interese 2.6. Activitatea comisiei paritare i a comisiei de disciplin 2.7. Propuneri de mbuntire a managementului resurselor umane IV.3. Activitatea Biroului audit public intern i control 3.1 Informaii generale 3.2 Organizarea i funcionarea biroului de audit public 3.3 Planificarea i derularea misiunilor de audit intern 3.4 Urmrirea recomandrilor 3.5 Planificarea i derularea altor activiti 3.6 Concluzii 3.6.1 Contribuia auditului la adugarea de valoare n cadrul entitilor publice 3.6.2 Contribuia auditului intern la procesul de management al riscurilor 3.6.3 Contribuia auditului intern la mbuntirea controlului intern

IV.4 Activitatea Biroului achiziii publice urmrire contracte lucrri publice 4.1. Cadrul juridic de organizare a activitii i de funcionare a Biroului de achiziii publice 4.2. Termeni utilizai n prezentul Raport 4.3. Valorile promovate i nsuite de ctre Biroul de achiziii publice 4.4. Obiectivele generale ale activitii Biroul de achiziii publice pentru anul 2012 4.5. Structura Biroul de achiziii publice 4.6. Principalele activiti desfurate de ctre Biroul de achiziii publice 4.7. Neajunsuri n procedurile de achiziii publice 4.8. Msuri i propuneri pentru mbuntirea activitii Biroul de achiziii publice IV.5. Activitatea Direciei administraie local 5.1. Obiective generale ale activitii direciei 5.2. Cu privire la activitatea de asisten juridic, contencios: 5.2.1 Activitatea de asisten juridic, avizare acte administrative i contracte 5.2.2 Cu privire la aprarea intereselor i reprezentarea n instan a Judeului Bistria-Nsud, Consiliului Judeean Bistria-Nsud i Preedintelui Consiliului Judeean Bistria-Nsud 5.2.3 Cu privire la activitatea Comisiei interne pentru analizarea notificrilor nregistrate la Consiliul Judeean Bistria-Nsud n temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 06 martie 1945-22 decembrie 1989 5.2.4 ntocmirea i naintarea spre aprobare a proiectelor de acte normative 5.2.5 Cu privire la acordarea de consultant si asistenta juridic, la cerere, consiliilor locale si primarilor 5.3. Activitatea serviciului administraie i relaii publice 5.3.1 Obiective 5.3.2 Cu privire la activitatea de registratur 5.3.3 Activitatea de relaii publice 5.3.4 Cu privire la activitatea de arhiv 5.3.5 Cu privire la activitatea de tehnologia informaiei (IT) 5.3.6 Activitatea privind editarea Monitorului Oficial al judeului 5.3.7 Cu privire la activitatea de relaii externe
3

IV.6. Activitatea Direciei economice 6.1 Activitatea serviciului buget finane contabilitate, taxe, impozite 6.1.1 Execuia bugetar pe anul 2012 6.2.2 Organizarea i conducerea contabilitii 6.2.3 Cu privire la coordonarea instituiilor subordonate i administrare domeniu public i privat al judeului 6.2 Activitatea biroului logistic IV.7. Activitatea Serviciului salvamont IV.8. Activitatea Direciei dezvoltare durabil, proiecte europene 8.1. Structura 8.2. Obiective generale 8.2.1 Serviciul dezvoltare durabil, mediu, utiliti publice 8.2.2 Compartimentul turism 8.3.3 Compartimentul unitatea de proiecte europene 8.3. Proiecte derulate n cadrul Serviciului dezvoltare durabil, mediu, utiliti publice n anul 2012 8.3.1 Proiecte finanate din fonduri europene finalizate 8.3.2 Proiecte finanate din fonduri europene aflate n implementare 8.3.3 Proiecte finanate din fonduri europene n evaluare 8.3.4 Proiecte finanate din fonduri guvernamentale aflate n implementare 8.4. Activitatea mediu, utiliti publice 8.5. Parteneriate n proiecte europene 8.5.1 Proiectul Programul de Practic n Management de Project JACQUES DEL ORS fundament al tranziiei de la sistemul de educaie la viaa activ 8.5.2 Proiectul"Consolidarea capacitii instituionale a Consoriului Regional (CR) al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest" 8.5.3 Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) Bistria-Nsud IV.9 Activitate Arhitect-ef 9.1. Activitatea compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului 9.1.1 Activitatea privind emiterea certificatelor de urbanism i a autorizaiilor de construire 9.1.2 Cu privire la activitatea de instrumentarea i soluionare 9.1.3 Cu privire la activitatea privind regularizri de taxe ale autorizaiilor de construire
4

9.1.4 Activitatea de participare n comisiile de recepie 9.1.5 Activitatea de verificare i avizare documentaii 9.1.6 Activitatea cu privire la colaborarea, coordonarea i asistena tehnic de specialitate pentru consiliile locale 9.1.7 Activitatea cu privire la colaborare cu alte instituii 9.1.8 Cu privire la activitatea de arhivare a documentelor emise 9.1.9 Sugestii, propuneri pentru mai buna funcionare a compartimentului 9.2. Activitatea serviciului administrare drumuri judeene lucrri publice 9.2.1 Serviciul de administrare drumuri judeene lucrri publice 9.2.2 Activitatea Compartimentul Autoritatea Jude ean de Transport

RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI JUDEEAN BISTRIA-NSUD PE ANUL 2012 I. CADRU LEGAL

a. Legea nr. 215/2001 privind administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; b. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcionarilor publici, republicat ( r2), cu modificrile i completrile ulterioare; c. Legea nr. 672/2002, privind auditul public intern, republicat; d. O.U.G. nr. 34/2006 pentru atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii; e. Legea nr. 544/2001 privind accesul liber la informaiile de interes public, cu modificrile i completrile ulterioare; f. Legea nr. 52/2003 privind transparena decizional n administraia public; g. Legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali; h. Legea nr. 176/2010 privind integritatea n exercitarea funciilor i demnitilor publice, pentru modificarea i completarea Legii nr. 144/2007 privind nfiintarea, organizarea i funcionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum i pentru modificarea si completarea altor acte normative; i. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic legislativ pentru elaborarea actelor normative, republicat; j. Legea nr. 213/1998, privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare; k. Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare; l. Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare; m. Legea nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utiliti publice, cu modificrile i completrile ulterioare; n. Legea nr. 229/2003 privind aprobarea O.G. nr.5/2003, pentru modificarea art. 33 din O.G. nr.58/1998 privind organizarea i desfurarea activitii de turism n Romnia; o. Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regional n Romnia; p. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, cu modificrile i completrile ulterioare; q. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
6

r. Legea nr. 422/2001, republicat, privind protejarea monumentelor istorice, cu modificrile i completrile ulterioare; s. Legea nr.7/1996, republicat, legea cadastrului i a publicitii imobiliare, cu modificrile i completrile ulterioare; t. O.G. nr. 43/ 1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; u. Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificrile i completrile ulterioare; v. H.G. nr.77/2003 privind instituirea unor msuri pentru prevenirea accidentelor montane i organizarea activitii de salvare n muni. II. MISIUNEA, OBIECTIVELE I VALORILE PROMOVATE

Consiliul judeean este autoritatea administraiei publice locale, constituit la nivel judeean pentru coordonarea activitii consiliilor comunale, oreneti i municipale, n vederea realizrii serviciilor publice de interes judeean. Misiunea consiliului judeean este de a soluiona i de a gestiona, n numele i n interesul colectivitii locale pe care o reprezint, treburile publice, n condiiile legii. Consiliul judeean ndeplinete urmtoarele categorii principale de atribuii: a) atribuii privind organizarea i funcionarea aparatului de specialitate al consiliului judeean, ale instituiilor i serviciilor publice de interes judeean i ale societilor comerciale i regiilor autonome de interes judeean; b) atribuii privind dezvoltarea economico-social a judeului; c) atribuii privind gestionarea patrimoniului judeului; d) atribuii privind gestionarea serviciilor publice din subordine; e) atribuii privind cooperarea interinstituional; f) alte atribuii prevzute de lege. VALORILE ESENIALE PROMOVATE DE CONSILIUL JUDEEAN : Orientare ctre cetean Transparen Promptitudine Performan Eficien i eficacitate Integritate Egalitate de tratament Egalitate de anse Respect fa de cetean Accesibilitate OBIECTIVE GENERALE (cu titlu de exemplu):
7

creterea calitii actului administrativ asigurarea unor servicii de calitate orientate spre cetean desfurarea unei activiti transparente i eficiente, cu respectarea cadrului legal creterea gradului de implicare n realizarea obiectivelor la nivel judeean creterea gradului de absorbie a fondurilor europene III. ACTIVITATEA CONSILIULUI JUDEEAN ORGAN DELIBERATIV n conformitate cu prevederile art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind administraie public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru ndeplinirea atribuiilor ce i revin, consiliul judeean adopt hotrri. n cursul anului 2012, Consiliul Judeean Bistria-Nsud s-a ntrunit n 16 edine, din care 7 extraordinare, 8 ordinare i edina de constituire a Consiliului Judeean din data de 24 iunie 2012. n desfurarea edinelor s-au respectat procedurile prevzute n Seciunea a 3-a, art. 93-100 din Legea nr. 215/2001 privind administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare i de Regulamentul de organizare i funcionare al Consiliului Judeean BistriaNsud, dndu-se posibilitatea consilierilor judeeni i altor participani la edine s formuleze ntrebri i interpelri, s-i exprime opiniile sau argumentele n legtur cu proiectele de hotrri supuse dezbaterii, precum i a exercitrii votului n cunotin de cauz. Au fost adoptate un numr de 102 hotrri care au vizat urmtoarele domenii de activitate: Organizarea i funcionarea aparatului de specialitate al consiliului judeean, ale instituiilor i serviciilor publice de interes judeean i ale societilor comerciale - 26 hotrri; Economic (aprobarea bugetului propriu al judeului i al unitilor administrativ-teritoriale, rectificri de buget, impozite i taxe de interes judeean, contractri de mprumuturi) - 20 hotrri; Gestionarea patrimoniului judeului - 13 hotrri; Constituirea consiliului judeean (comisia de validare, validri consilieri, alegerea vicepreedinilor, comisii de specialitate, regulamentul de organizare i funcionare al consiliului judeean) - 13 hotrri; Desemnri reprezentani ai consiliului judeean n structurile de conducere ale societilor comerciale, asociaii de dezvoltare intercomunitare i alte organisme de cooperare sau parteneriat - 18 hotrri; Proiecte cu finanare european - 2 hotrri;
8

Infrastructur drumuri - 2 hotrri; Alte domenii de activitate - 8 hotrri.

Proiecte cu finanare european 2%

Infrastructur drumuri 2%

HOTRRI 2012

Alte domenii de activitate 8%

Organizare i funcionare 25%

Reprezentani ai CJ n structurile de conducere 18%

Economic 19%

Constituirea CJ B-N 13% Gestionare patrimoniu 13%

Din numrul total de hotrri adoptate, 2 hotrri au fost abrogate, o hotrre din anii anteriori a fost revocat, iar un numr de 13 hotrri vizeaz modificri ale unor hotrri adoptate n anii anteriori. n anul 2012 o singur hotrre a fost atacat n instana de contenciosadministrativ, ea fiind ulterior abrogat printr-o alt hotrre a consiliului judeean. De asemenea, au fost organizate 65 de edine ale comisiilor de specialitate, astfel: 16 edine ale Comisiei de administraie; 17 edine ale Comisiei economice; 16 edine ale Comisiei de urbanism; 16 edine ale Comisiei de cultur. Activitatea desfurat de comisiile de specialitate i de ctre fiecare consilier judeean n exercitarea mandatului, face obiectul unor rapoarte separate, acestea fiind depuse la Serviciul comunicare, relaii publice i relaii externe.
9

Aparatul de specialitate al consiliului judeean a asigurat secretariatul la toate edinele de consiliu judeean. Dezbaterile din edinele consiliului judeean au fost consemnate n procesele-verbale ale edinelor, care au fost postate pe site-ul www.portalbn.ro . Acestea, mpreun cu documentele de edin, au fost arhivate n dosare speciale ale edinei respective. n ceea ce privete aplicarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea n exercitarea funciilor i demnitilor publice, pentru modificarea i completarea Legii nr. 144/2007 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Ageniei Naionale de Integritate, precum i pentru modificarea i completarea altor acte normative, n legtur cu declaraiile de avere i de interese ale funcionarilor publici, n anul 2012 s-au centralizat i transmis ctre Agenia Naional de Integritate 27 de declaraii de avere i de interese depuse de ctre consilierii judeeni la ncetarea mandatului. Tot n anul 2012, s-au centralizat i transmis ctre Agenia Naional de Integritate 33 de declaraii de avere i 32 de declaraii de interese depuse de ctre consilierii judeeni i preedintele consiliului judeean, mandatul 20122016. n conformitate cu prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleilor locali, au fost depuse de ctre consilierii judeeni 31 de declaraii privind interesele personale, iar cte un exemplar din acestea au fost transmise ctre Instituia Prefectului judeului Bistria-Nsud.

IV.

ACTIVITATEA APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEEAN

IV.1 ORGANIZARE INTERN 1.1 Dispoziiile emise de Preedintele Consiliului Judeean Bistria Nsud n exercitarea atribuiilor conferite de Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, Preedintele Consiliului Judeean Bistria-Nsud a emis un numr de 361 de dispoziii care au reglementat activitatea desfurat la nivelul aparatului de specialitate al consiliului judeean i a instituiilor subordonate. Dispoziiile emise au vizat, n principal, urmtoarele domenii: Convocarea edinelor consiliului judeean - 18 dispoziii; Resursele umane (comisii de concurs i comisii de soluionare a contestaiilor, acordarea unor drepturi salariale, stabilirea indemnizaiilor demnitarilor alei, numiri n funcii publice de conducere/execuie, ncetare raport de munc/contract de munc) 161 dispoziii;
10

Eliberarea unor licene de traseu pentru servicii de transport public judeean de persoane prin curse regulate speciale - 19 dispoziii; Constituirea unor comisii (negociere oferte, evaluare oferte, recepie la terminarea lucrrilor, casare mijloace fixe i bunuri materiale, etc.) 57 dispoziii; Aprobare Documentaii de Atribuire contracte 7 dispoziii; Schimbarea pe cale administrativ a numelui i prenumelui unor persoane fizice - 33 dispoziii; Exercitarea/ndeplinirea unor drepturi i obligaii printeti pentru copiii aflai n sistemele de ocrotire social (DGASPC BN) - 15 dispoziii; Alte domenii - 51 dispoziii.
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Convocarea edinelor CJ B-N Resursele umane Servicii de transport public Constituire comisii Aprobare Documentaii de atribuire contracte Schimbarea numelor persoanelor fizice pe cale administrativ Protecia i promovarea drepturilor copilului Alte domenii 33 18 19 7 15 57

161

DISPOZIII 2012

51

1.2. Organigrama i statul de funcii Prin Hotrrea Consiliului Judeean nr. 41/2012 s-a aprobat organigrama si statul de funcii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeean, conform prevederilor actelor normative specifice activitii. Conform acelorai dispoziii legale, s-a procedat la rencadrarea funcionarilor publici i personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Judeean. Avnd in vedere necesitatea mbuntirii managementului resurselor umane s11

au operat modificri n structura organizatorica a aparatului de specialitate al Consiliului Judeean, cu actualizarea fielor posturilor cuprinznd obligaiile, competenele si rspunderile personalului. Potrivit atribuiilor legale ce revin Consiliului Judeean, s-au aprobat organigramele, numrul de personal si statele de funcii la instituiile si serviciile publice din subordine. Numrul de posturi aprobate prin actele administrative este prevzut n tabelul anexat: NR. CRT. AUTORITATEA - INSTITUIA PUBLIC TOTAL POSTURI APROBATE

1. 2. 3. 4. 5.

CONSILIUL JUDEEAN BISTRIA-NSUD BIBLIOTECA JUDEEAN BISTRIANSUD COMPLEXUL MUZEAL JUDEEAN BISTRIANSUD CENTRUL JUDEEAN PENTRU CULTUR BISTRIA-NSUD CAMERA AGRICOL JUDEEAN BISTRIANSUD TOTAL ETAPA I i III OUG 63/2010 SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDEN A PERSOANEI PUNCTUL 2 OUG 63/2010 TOTAL

134 29 84 90 25 362

6.

21 383

Total posturi aprobate la 31.12.2012 - 134, din care ocupate - 87: - Funcii publice: aprobate 92, ocupate 60. - Funcii contractuale: aprobate - 39, ocupate 24. - Funcii de demnitate public alese: aprobate - 3, ocupate - 2. Numrul de funcionari publici pe grade profesionale este 60 din care: - conducere 12 persoane; - grad superior -33 persoane; - grad principal - 9 persoane; - grad asistent - 4 persoane; - grad debutant 2 persoane.

12

Numr funcionari/grade profesionale


Grad principal 15% Grad asistent 7% Debutant 3% Conducere 20%

Grad superior 55%

Situaia fluctuaiei personalului n anul 2012: Angajri 13 persoane din care: - alei - 3 persoane; - angajai consilieri la cabinet preedinte - 4 persoane; - concurs 2 persoane; - transfer - 3 persoane; - detaare 1 persoan. ncetarea raporturilor de munc/serviciu 11 persoane, din care: - pensionare - 2 persoane; - ncetat activitatea 8 persoane; - transfer - 1 persoan.

Situaia statistic a angajailor pe vrst: Vrsta Numr persoane 20-40 ani 18 40-50 ani 28 50-60 ani 34 peste 60 ani 7 TOTAL 87

13

Situaia angajailor pe vrst


8% 21%

20-40 ani 39% 32% 40-50 ani 50-60 ani peste 60 ani

Situaia statistic a angajailor pe sexe: din totalul de 87 angajai, 38 persoane sunt brbai iar 49 persoane sunt femei.

Situaia statistic a angajailor pe sexe


44% Brbai 56% Femei

Situaia statistic a angajailor pe studii: din totalul de 87 angajai, cu studii superioare sunt 70 persoane iar cu studii medii -17 persoane.

14

Situaia statistic a angajailor pe studii


20% Studii superioare Studii medii 80%

1.3. Regulamentul de organizare si funcionare, regulamentul intern Regulamentul de organizare i funcionare a fost aprobat prin Hotrrea Consiliului Judeean Bistria-Nsud nr. 89/2012, iar Regulamentul intern a fost aprobat prin Dispoziia Preedintelui Consiliului Judeean Bistria-Nsud nr. 53/2012. IV.2 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 2.1. Acte administrative emise n vederea desfurrii activitii de resurse umane, recrutare, promovare, evaluare, stabilire drepturi salariale n cursul anului 2012 pentru activitatea de resurse umane s-au ntocmit un numr de 22 proiecte de hotrri i un numr de 144 dispoziii privind numirea, ncadrarea, salarizarea, promovarea, transferarea, detaarea, pensionarea sau ncetarea raporturilor de serviciu/munca pentru personalul aparatului de specialitate al Consiliului Judeean si conductorii unitilor subordonate, respectiv au fost elaborate documente (rapoarte sau referate) privind numirea, ncadrarea, salarizarea, promovarea, transferarea, detaarea, pensionarea sau ncetarea raporturilor de serviciu/munca pentru personalul aparatului de specialitate al Consiliului Judeean si conductorii unitilor subordonate. De asemenea, s-a acordat asisten de specialitate n problemele privind gestionarea resurselor umane si aplicarea legislaiei specifice funciilor si funcionarilor publici pe probleme de gestiune a resurselor umane din cadrul consiliilor locale i instituiilor i serviciilor publice subordonate Consiliului Judeean i s-a administrat i actualizat baza de date a funciilor publice i
15

funciilor contractuale din aparatul de specialitate n formatul standard stabilit de Agenia Naionala a Funcionarilor Publici i de legislaia n vigoare. S-a efectuat evaluarea performanelor profesionale individuale ale funcionarilor publici i personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Judeean. 2.2. Planul de ocupare a funciilor publice pentru anul 2012 a fost aprobat prin Hotrrea Consiliului Judeean Bistria-Nsud nr. 6/2012 pentru structura organizatoric anterioar alegerilor din iunie 2012 i prin Hotrrea Consiliului Judeean Bistria-Nsud nr. 42/2012 n urma aprobrii organigramei i statului de funcii prin Hotrrea Consiliului Judeean Bistria-Nsud nr. 41/2012. 2.3. Cu privire la formarea profesional a personalului pe anul 2012 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeean Bistria-Nsud A fost elaborat raportul privind evaluarea anual a procesului de mbuntire continu a pregtirii profesionale a funcionarilor publici i a personalului contractual n scopul organizrii activitilor necesare exercitrii prerogativelor de putere public, n vederea dezvoltrii unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient i imparial, n interesul cetenilor i al autoritii administraiei publice judeene. Avnd n vedere prevederile art. 21 alin (1) din Hotrrea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesional, cu modificrile i completrile ulterioare, prevederile art. 193-195 din Legea nr. 53/2001 Codul muncii, republicat, n baza Dispoziiei nr. 40 din 21.02.2012 privind aprobarea msurilor privind pregtirea profesional a funcionarilor publici pe anul 2012, a planului de perfecionare profesional pe anul 2012 i a raportului anual privind formarea profesional a personalului pe anul 2011 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeean Bistria-Nsud i Hotrrea CJ B-N nr. 3/2012 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeean Bistria-Nsud pe anul 2012, prezentm situaia perfecionrilor profesionale ale angajailor pe anul 2012, cu evidenierea urmtoarelor elemente: - numrul participrilor prevzute n planul de perfecionare profesional pe anul 2012: 112, din care 9 participri pentru funcionari publici de conducere, 87 pentru funcionari publici de execuie, 2 participri pentru posturi contractuale de conducere i 14 participri pentru posturi contractuale de execuie. - numrul participrilor efective la programe de formare profesional pe anul 2012: 127, din care funcionari publici 48 i personal contractual 10. Numrul mare de participri efective se justific prin faptul c unii dintre
16

angajai au participat la dou sau mai multe cursuri (n unele cazuri, chiar 5 cursuri). Prin proiectul implementat de Consiliul Judeean Bistria-Nsud n anul 2012, denumit Pregtirea profesional a resurselor umane, prioritatea Consiliului Judeean Bistria-Nsud SMIS 33182, finanat din FSE prin PODCA au fost organizate 14 sesiuni de formare i specializare profesional, avnd ca grup int angajai din cadrul Consiliului Judeean Bistria-Nsud, instituiilor subordonate ale Consiliului Judeean Bistria-Nsud i de la nivelul unitilor administrative teritoriale din judeul Bistria-Nsud. Angajaii din cadrul Consiliului Judeean Bistria-Nsud au participat la toate cele 14 sesiuni de formare i specializare profesional, nregistrndu-se un numr de 121 de participri, ntruct, datorit complexitii activitilor desfurate i importanei atribuiilor de serviciu deinute, a fost apreciat ca oportun participarea la mai multe sesiuni de instruire. a) tipurile de formare profesional de care au beneficiat angajaii: programe i cursuri de perfecionare; b) furnizorii de programe de formare profesional i modalitatea de realizare a formrii profesionale: 1) Furnizorii de programe: U.E. Fondul Social European - M.A.I.,, Fondul social european, PODezvoltarea Capacitii Administrative, MMFPS si MECTS, ECDL ROMANIA, ECDL Foundation, SMART EVENT CONSULTING i Asociaia Naional a Salvatorilor Montani din Romnia. 2) Modalitatea de realizare a formrii profesionale: - programe de formare profesional organizate i desfurate la sediul furnizorului de formare; - programe de formare profesional organizate i desfurate n localitatea de domiciliu a beneficiarului; - programe de formare profesional organizate i desfurate n alte locaii stabilite de furnizorul de formare. Programele de formare profesional sunt finalizate cu certificate, diplome de participare i diplome de absolvire. Elementele susmenionate sunt prezentate n situaia urmtoare:
Nr. crt. Denumirea programelor de perfecionare - anul 2012 Managementul resurselor umane Managementul instituiilor publice Numr participri Prevzut Realizat Furnizori programe Cheltuieli cu perfecionarea

1 2

1 5

0 20 - UE Fondul Social 13.512 lei European MAI; - MMFPS si MECTS.


17

Drept i legislaie

Protecia, 3 securitatea i sntatea n munc - Comunicare i 13 transparen decizional/ Optimizarea comunicrii intrainstituionale

850 lei

13

Management financiar proiectelor contabilitate bugetar

4 al i

Managementul serviciilor sociale

Managementul contractelor investiii publice

4 i

Elaborare, evaluare 8 i implementare de proiecte cu finanare nerambursabile/POR

10

Formator

15

UE, Fondul European, Programul Operaional Dezvoltarea capacitii Administrative MAI UE, Fondul European, Programul Operaional Dezvoltarea capacitii Administrative MAI UE, Fondul European, Programul Operaional Dezvoltarea capacitii Administrative MAI UE, Fondul European, Programul Operaional Dezvoltarea capacitii Administrative UE, Fondul European, Programul Operaional Dezvoltarea capacitii Administrative UE, Fondul European, Programul Operaional Dezvoltarea

Social 9.188 lei

i Social 5.580 lei

i Social 1.240 lei

i Social 5.642 lei

Social 1.860 lei

Social 9.750 lei

18

11

12 13

14

Comunicare n limbi strine n administraie Audit public intern Urbanism, amenajarea teritoriului Expert achiziii publice

capacitii Administrative i MAI MMFPS si MECTS 4.800 lei

5 3

0 0

10

MMFPS si MECTS

15

16

Program de 48 perfecionare specializat ECDL COMPLET Curs salvatori 2 montani

26

5.952 lei 2.850 lei Total: 8.802lei ECDL ROMANIA, 29.016 lei ECDL Foundation

17 18

Director de program Managementul proiectelor culturale

0 0

8 3

TOTAL:

112*

127**

Asociaia Naional 1.785 lei a Salvatorilor Montani din Romnia MMFPS si MECTS 7.600 lei UE, Fondul Social 2.418 lei European, Programul Operaional Dezvoltarea capacitii Administrative i MAI 102.043 lei

Not: Mai multor funcionari publici i angajai cu contract de munc le-au fost indicate n rapoartele de evaluare a performanelor profesionale individuale mai multe programe de perfecionare ** Conform planificrii, o parte dintre funcionarii publici i angajaii cu contract de munc au participat la mai multe programe de perfecionare.
*

19

Denumirea si numarul participarilor la cursurile de perfectionare profesionala


Managmentul instituiilor publice 30 Protecia, securitatea si sntatea n munc Optimizarea comunicrii intrainstituionale Managmentul financiar al proiectelor Managementul serviciilor sociale Investitii publice Implementarea proiectelor prin finanare POR Formator Limba engelz 10 Expert achiziii publice ECDL Complet 5 Curs salvatori montani Director de program 0 Nr. de cursuri Managementul proiectelor culturale

25

20

15

c) gradul de corelare dintre planificarea aprobat, msurile efectiv implementate i rezultatele obinute: Planul de msuri privind formarea profesional a angajailor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeean Bistria-Nsud pentru anul 2012 a fost realizat ca numr de participri (127 raportat la 112 prevzute in plan), ns nu au fost respectate criteriile de repartizare pe domenii, gradul de corelare sub acest aspect fiind unul mediu, chiar sczut. Astfel, s-au identificat un numr de 4 domenii in care nu s-au efectuat cursuri (managementul resurselor umane, drept si legislaie, audit public intern si urbanism, amenajarea teritoriului) respectiv un numr de 2 domenii care nu au fost prevzute in planul anual ns au fost efectuate cursuri (director de program si managementul proiectelor culturale).

20

Perfectionarea profesionala a angajatilor Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in perioada 2008 - 2012

150% 106.73% 100% 63% 50% 0% Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 41.90% 42.60% 5.88%

d) n luna august 2012 nu au fost actualizri/modificri la planul de msuri, planul anual de perfecionare profesional i la fondurile alocate pentru perfecionare profesional, conform art. 20 din H.G. nr. 1066/2008; f) propuneri de mbuntire a sistemului de formare a funcionarilor publici: 1. Funcionarii publici/personalul contractual de conducere vor identifica anual, la evaluarea performanelor profesionale individuale, domeniile n care angajaii necesit formare profesional n perioada urmtoare i vor elabora un raport privind necesarul de formare profesional a personalului din subordine, cu evidenierea domeniilor considerate prioritare, precum si a criteriilor ce stau la baza identificrii prioritilor. Propunerile efilor de structuri, cuprinse n rapoartele/fiele de evaluare vor fi supuse aprobrii Preedintelui CJ B-N prin dispoziie. n planul anual de perfecionare profesional pe anul 2013 se vor stabili, dintre domeniile aprobate de ANFP (in cazul funcionarilor publici) sau cele recomandate de seful ierarhic superior (in cazul personalului contractual), pentru fiecare angajat, un singur curs de perfecionare profesional i doar n cazul n care se apreciaz ca fiind necesar, lund n considerare i prevederile bugetare. 2. Introducerea, n oferta de formare i perfecionare profesional, a unor cursuri n domeniul transportului public. 3. Organizarea cursurilor de formare i perfecionare profesional, la sediul instituiei publice beneficiare, n scopul reducerii costurilor suplimentare.

21

4. Identificarea nevoilor reale ale autoritii si efectuarea unei analize cost-beneficiu, pentru creterea gradului de corelare dintre planificarea aprobat, msurile efectiv implementate i rezultatele obinute. 5. Orientarea spre furnizorii de formare profesional care rspund eficient nevoilor autoritii publice. 6. Elaborarea de ctre Direcia Dezvoltare Durabil, Proiecte Europene de proiecte privind dezvoltarea resurselor umane ce vor fi finanate prin fonduri europene, n cadrul programelor operaionale pentru perioada 2014-2020. 7. Achiziionarea de programe informatice i instruirea personalului n utilizarea acestora. 2.4. Organizarea concursurilor de recrutare/promovare Au fost organizate examene pentru promovarea n grade profesionale superioare pentru 3 funcionari publici din cadrul aparatului de specialitate. Au fost organizate 3 concursuri de recrutare n vederea ocuprii unei funcii publice de conducere i a 2 funcii publice de execuie din cadrul aparatului de specialitate. n anul 2012 s-au organizat concursuri de proiecte de management n vederea ocuprii postului contractual de administrator public din cadrul Consiliului Judeean Bistria-Nsud i pentru postul de manager la Complexul Muzeal Bistria-Nsud. n primul trimestru al anului 2012 s-a realizat evaluarea managementului la instituiile publice de cultur subordonate Consiliului Judeean BistriaNsud, respectiv la Centrul Judeean pentru Cultur Bistria-Nsud i Biblioteca Judeean Bistria-Nsud. 2.5. Evidena declaraiilor de avere i de interese Au fost realizate atribuiile prevzute de Legea nr. 176/2010 privind integritatea n exercitarea funciilor i demnitilor publice, pentru modificarea i completarea Legii nr. 144/2007 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Ageniei Naionale de Integritate, precum i pentru modificarea i completarea altor acte normative, n legtur cu declaraiile de avere i de interese ale funcionarilor publici. n anul 2012 s-au centralizat i transmis ctre Agenia Naional de Integritate 66 de declaraii de avere i de interese pentru funcionarii publici i 5 declaraii de avere i de interese pentru personalul din cadrul compartimentului Cabinet Preedinte i administratorul public din cadr ul aparatului de specialitate al Consiliului Judeean Bistria-Nsud.

22

2.6. Activitatea comisiei paritare i a comisiei de disciplin Comisia paritar din cadrul aparatului de specialitate s-a ntrunit ntr-o singur edin la data stabilit de preedintele comisiei i comunicat de secretarul acesteia prin adresa de convocare. Lucrrile comisiei paritare au fost consemnate n proces-verbal, comisia acordnd AVIZ FAVORABIL nr. 1 pentru: - Planul anual de perfecionare profesional pentru anul 2012; - Procedurile interne de identificare a necesitilor de instruire; - Msurile privind formarea profesional a personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeean Bistria-Nsud; - Formatul standard de transmitere a datelor i informaiilor privind planul anual de perfecionare, care se transmite online ctre ANFP. 2.7. Propuneri de mbuntire a managementului resurselor umane Probleme identificate: Analiza factorilor care afecteaz procesul evideniaz urmtoarele problemele existente n sistemul privind gestionarea resurselor umane: 1. Starea de instabilitate i fluctuaiile legislative referitoare la funcia public au condus la de-motivarea personalului, scderea productivitii i calitii lucrului efectuat. 2. Evaluarea performanelor profesionale, practicat n prezent nu contribuie la depistarea la timp i obiectiv a punctelor forte i slabe ale activitii funcionarilor publici, nu permite efectuarea unor intervenii la moment i, ca rezultat, nu favorizeaz ameliorarea activitii n totalitate. 3. Perfecionarea profesional are un caracter ocazional, n cele mai multe cazuri programele de instruire nu conin obiective corespunztoare necesitilor reale de instruire. Finanarea procesului de dezvoltare profesional a funcionarilor publici este insuficient. 4. Sistemul de salarizare existent este, n cea mai mare parte, lipsit de flexibilitate, stabilind condiii i restricii dure condiionate de funcia deinut; nu favorizeaz atragerea n serviciu a cadrelor tinere, cu o pregtire modern; nu ine cont de performanele profesionale individuale; diferenierea salariului ntre funcii cu responsabiliti diferite este neesenial. 5. Posibilitile funcionarilor publici de a face carier sunt reduse, ceea ce conduce la reducerea interesului fa de munc, la scderea creativitii, la lipsa motivaiei funcionarilor publici pentru obinerea unor performane de serviciu. 6. n prezent, serviciul nu dispune de un sistem informaional de gestionare a resurselor umane, utilizarea cruia ar putea s ofere informaii
23

operative i de bun calitate pentru decizii manageriale adecvate referitoare la personal. Pentru crearea unui corp de funcionari publici profesionist, responsabil, imparial, onest, stabil i eficient, accesibil pentru ceteni, se impune realizarea urmtoarelor obiective: 1.Optimizarea managementului funciei publice i al funcionarilor publici. 2.mbuntirea procedurilor existente privind managementul resurselor umane. 3.Formarea unui corp de funcionari publici profesioniti. 4.Perfecionarea sistemului de motivare (financiar i nonfinanciar) a funcionarilor publici. Pentru realizarea obiectivelor menionate, urmeaz a fi ntreprinse un ir de aciuni, inclusiv: Majorarea capacitii serviciului de resurse umane pentru a putea implementa proceduri moderne de lucru cu personalul. Crearea i administrarea sistemului informaional privind managementul personalului, care va contribui la mbuntirea calitii deciziilor privind personalul . Perfecionarea sistemului de motivare, inclusiv a celui de salarizare a funcionarilor publici. IV.3. ACTIVITATEA BIROULUI AUDIT PUBLIC INTERN I CONTROL 3.1. Informaii generale n anul 2012 la nivelul Consiliului Judeean Bistria-Nsud, auditul public intern a fost organizat ca i compartiment iar din data de 01.09.2012 este organizat ca i birou, aflat n subordinea directa a Preedintelui Consiliului Judeean Bistria-Nsud i coordonarea Administratorului Public ca urmare a delegrii unor atribuii din sarcina conductorului entitii, prin Dispoziia nr. 212 din 20.09.2012. Auditul public intern se exercit asupra tuturor activitilor desfurate de ctre consiliul judeean i de ctre entitile publice aflate n subordonarea sau finanarea acestuia. La nivelul entitilor subordonate nu sunt constituite structuri de audit public intern, cu excepia Spitalului Judeean de Urgen BN care are structura proprie de audit, organizat ca i compartiment cu un singur auditor i a DGASPC BN care are structura de audit numai la nivel de organigram, postul fiind neocupat.

24

3.2. Organizarea i funcionarea biroului de audit public n organigrama aparatului propriu al Consiliului Judeean Bistria-Nsud, Biroul Audit Public Intern funcioneaz n directa subordonare a Preedintelui Consiliului Judeean Bistria-Nsud i coordonarea Administratorului Public. n activitile desfurate de structura de audit intern este asigurat independena auditorilor n ceea ce privete planificarea, realizarea i raportarea misiunilor de audit intern. Poziia Biroului Audit public Intern n cadrul Consiliului Judeean BistriaNsud este n conformitate cu organigrama. Auditorii interni din cadrul biroului au fost independeni fa de entitile i compartimentele unde au desfurat misiuni de audit intern i dein, prin pregtirea profesional pe care o au, competene adecvate pentru realizarea misiunilor de audit intern n bune condiii. n cursul anului 2012, activitatea de audit s-a desfurat n baza Normelor metodologice specifice proprii de audit intern privind exercitarea acestei activiti la nivelul Consiliului Judeean Bistria-Nsud, precum i a Procedurilor operaionale elaborate la nivelul biroului. Normele metodologice proprii sunt aprobate de Preedintele Consiliului Judeean, sunt avizate de ctre Direcia General a Finanelor Publice a judeului Bistria-Nsud i utilizate n derularea misiunilor de audit intern. Biroul Audit Public Intern a actualizat n anul 2012 Carta auditului intern, care cuprinde drepturile i obligaiile auditorilor interni. Carta este aprobat de Preedintele consiliului judeean i a fost comunicat structurilor auditate cu ocazia demarrii misiunilor de audit. n activitatea de audit intern se aplic i se respect prevederile Codului privind conduita etic a auditorului intern, iar prin activitile de supervizare se urmrete i modul de respectare a acestuia. La nivelul biroului se monitorizeaz permanent respectarea normelor de conduit etic a auditorului intern, n anul 2012 nu au fost semnalate probleme n acest sens. n anul 2012 nu au fost semnalate abateri de la respectarea Codului privind conduita etic a auditorului intern. S-au ntmpinat probleme datorate lipsei de personal n cadrul entitilor auditate deoarece s-au pensionat multe persoane i datorit blocajului posturilor nu au putut fi angajate alte persoane n locul acestora, ceea ce face dificil desfurarea activitii curente ct i desfurarea misiuni de audit. S-a recomandat n toate cazurile, ca prin fia postului fiecrui angajat s fie repartizate toate activitile care trebuie desfurate conform procedurilor operaionale, astfel nct activitatea s se desfoare n condiii normale i s se evite eventuale fraude datorate lipsei unei evidene sau gestionri corespunztoare.
25

Se impune necesitatea existenei unei structuri minime de personal adecvat fiecrei activiti. Prin gestionarea incorect a fondurilor se pot nregistra pagube mult mai mari dect cheltuielile cu un personal bine pregtit i dimensionat dup necesiti. A fost elaborat Programul de asigurare i mbuntire a calitii activitii de audit intern cu scopul de a facilita coordonarea aciunilor implementate la nivelul biroului de audit intern, pentru meninerea i promovarea continu a calitii activitii de audit. Programul s-a aplicat tuturor activitilor funciei de audit intern, sub toate aspectele activitii. Prin Program se urmrete dac normele, instruciunile i codul etic au fost respectate de ctre auditorii interni. Obiectivele Programul de asigurare i mbuntire a calitii activitii de audit intern sunt oferirea unui grad adecvat de asigurare ca activitatea desfurat de ctre auditorii interni adaug valoare i contribuie la mbuntirea proceselor i operaiunilor instituiei i din furnizarea unei asigurri suplimentare asupra faptului c activitatea este desfurat n conformitate cu cadrul legislativ i Codul de conduit etic. Au fost stabilii indicatori de rezultat/performan i intele stabilite pentru msurarea performanelor: Rata de cuprindere a personalului compartimentului n procesul de instruire i pregtire profesional; Numrul mediu de zile pe persoana care a participat la cursuri de pregtire profesional; Numr mediu de zile pe persoana care a efectuat pregtire individual; Numrul erorilor identificate n etapa de supervizare; Numrul de nclcri ale procedurilor; Numrul controalelor de supraveghere efectuate n cursul unui an. Obiectivele Programului de asigurare i mbuntire a calitii activitii de audit intern sunt oferirea unui grad adecvat de asigurare ca activitatea desfurat de ctre auditorul intern adaug valoare i contribuie la mbuntirea proceselor i operaiunilor instituiei i din furnizarea unei asigurri suplimentare asupra faptului c activitatea este desfurat n conformitate cu cadrul legislativ i Codul de conduit etic. n cadrul Biroului Audit Public Intern, evaluarea interna s-a concretizat prin intermediul mai multor proceduri: - supervizarea efectuat de coordonatorul/eful de birou, a asigurat c obiectivele misiunilor de audit au fost atinse n condiii de calitate, s-au oferit instruciunile necesare derulrii misiunilor, s-a verificat realizarea corect a programului misiunii i existena elementelor probante, dac redactarea raportului intermediar i final este clar, concis i s-a efectuat la termen;
26

- evaluarea interna a performanelor individuale a auditorilor interni s-a efectuat prin identificarea activitii desfurate i s-a discutat cu fiecare n parte mijloacele cele mai eficiente pentru mbuntirea calitii activitii; - s-a efectuat evaluarea periodic a stadiului lucrrilor repartizate n cadrul biroului, pentru a se anticipa eventuale dificulti n soluionarea acestora prin discutarea aspectelor specifice fiecrei misiuni; - pentru fiecare misiune de audit realizat, eful biroului audit public intern a ntocmit Fie de evaluare a misiunii de audit intern, care au fost arhivate la dosarul permanent al misiunii; - s-au evaluat anual performanele profesionale individuale. n urma evalurii, tuturor auditorilor din cadrul biroului li s-a acordat calificativul foarte bine. Activitatea conductorului structurii de audit a fost evaluat de ctre Preedintele Consiliului Judeean, calificativul obinut fiind foarte bine. Evaluarea auditului intern a ajutat la alinierea obiectivelor auditului intern la obiectivele entitilor auditate, furnizeaz o imagine fidel asupra calitii auditului intern n comparaie cu cea mai bun practic. Evaluarea a clarificat gradul de ndeplinire de ctre funcia de audit intern a ateptrilor i cerinelor, crend premisele dezvoltrii planurilor de aciune pentru maximizarea valorii adugate asupra activitii entitii. Nevoile de instruire ale auditorilor interni pentru anul 2012, au fost identificate prin monitorizarea permanent a realizrii misiunilor de audit intern, raportat la cerinele stabilite prin cadrul legal, normele metodologice n vigoare i specificul misiunilor derulate. Temele de instruire ale auditorilor interni pentru anul 2012, au fost stabilite n urma activitilor de monitorizare a realizrii misiunilor de audit intern, raportat la domeniile auditate i n urma discuiilor purtate cu auditorii din cadrul biroului privind necesitile de instruire a fiecruia i a modificrilor survenite n cadrul legislativ. n cursul anului 2012 la Consiliul Judeean s-a derulat n cadrul Programului Operaional Dezvoltarea Capacitii Administrative, proiectul cu finanare nerambursabil Pregtirea profesional a resurselor umane prioritate a Consiliului Judeean Bistria-Nsud, de care au beneficiat toi auditorii din cadrul biroului. Domeniile de competen n care auditorii au urmat cursuri au fost: - Management (Responsabil de proces) competene care asigur auditorului cunoaterea conceptului, a principiilor i funciilor managementului; - Finane publice (Expert Achiziii publice) competene care asigur auditorului nelegerea modului de atribuire, finanare i derulare a contractelor publice;

27

- Tehnologia informaiei (ECDL - complet) competene care asigur auditorului nelegerea conceptelor de baz ale IT, utilizarea computerului, organizarea fiierelor, utilizarea aplicaiilor; - Audit intern (Formator) competene care asigur mbuntirea tehnicilor de audit n realizarea misiunilor de consiliere. Studiul individual al auditorilor se realizeaz n permanen prin aprofundarea continu a cadrului legislativ aplicabil domeniilor auditabile i a altor materiale i publicaii, considerate de auditorii din cadrul Consiliului Judeean Bistria-Nsud. Prin diversitatea temelor abordate n cadrul cursurilor de pregtire profesional, considerm c acestea au condus la mbuntirea cunotinelor necesare n desfurarea activitii de audit. 3.3. Planificarea i derularea misiunilor de audit intern La elaborarea Planului multianual s-a avut n vedere gradul de acoperire a auditrii activitilor obligatorii (o dat la 3 ani) i, dup caz, a evalurii activitii compartimentelor din cadrul entitilor subordonate, aflate n coordonare sau sub autoritate (o dat la 5 ani). Tipul misiunilor selectate n planul multianual a fost stabilit n funcie de riscurile asociate activitilor/domeniilor auditabile. n planul multianual predomina misiunile de asigurare (regularitate, performan, sistem), n proporie de 70%, de consiliere 20% i 10% de evaluare. Planul multianual a fost elaborat i aprobat de conducerea Consiliului Judeean Bistria Nsud, i nregistrat sub nr. 8672/23.11.2012. La ntocmirea Planului anual de audit pentru anul 2012 s-au avut n vedere misiunile planificate n Planul multianual elaborat. Obiectivele aciunii de auditare au fost stabilite n funcie de tipul misiunii selectate. Durata aciunii de auditare s-a stabilit n funcie de complexitatea misiunii i perioada auditat. Pentru desfurarea misiunilor planificate au fost implicai auditorii interni din cadrul biroului, fr a fi utilizate resurse umane externe. Au fost planificate misiuni de audit, structurate astfel: misiuni de audit de sistem privind evaluarea stadiului de implementare a sistemului de control intern/managerial (27%); o misiune de audit de regularitate privind evaluarea implementrii proiectelor cu fonduri nerambursabile (5%); misiuni de audit ad-hoc de regularitate realizate la solicitarea i n baza tematicii transmise de auditorii externi din cadrul Camerei de Conturi a judeului BN (47%); misiuni de audit ad-hoc de regularitate realizate la solicitarea ordonatorului de credite;
28

misiuni de audit de consiliere informal realizate la solicitarea ordonatorului principal de credite (16%); o misiune intersectorial de evaluare a controlului intern/managerial (5%). Planul pentru anul 2012 a fost elaborat, aprobat de ctre conducere i nregistrat cu numrul 7206 n data de 30.11.2011. Planul de audit intern a fost revizuit de mai multe ori n anul 2012, ca urmare a necesitii cuprinderii n acesta a misiunilor solicitate de ctre Camera de Conturi Bistria-Nsud, a misiunii de audit intersectoriale privind evaluarea stadiului de implementare a sistemului de control intern managerial n administraia public i a misiunii privind verificarea cheltuielilor efectuate n perioada 2008-2012. Fondul de timp alocat iniial misiunilor ad-hoc a fost suplimentat ntruct n cursul anului 2012, ponderea misiunilor ad-hoc a fost de 57,9%, din totalul misiunilor planificate, motiv pentru care s-a procedat la revizuirea Planului de audit pentru anul 2012. n cursul anului 2012 au fost realizate un numr de 18 misiuni de audit intern, structurate astfel: - 5 misiuni de audit de sistem privind evaluarea stadiului de implementare a sistemului de control intern managerial - realizate la un numr de 5 entiti aflate in subordonarea Consiliului Judeean Bistria-Nsud, respectiv Centrul Judeean pentru Cultura, Biblioteca Judeean, Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului Bistria-Nsud, Camera Agricol Judeean, Centrul colar pentru Educaie Incluziv nr. 1 Bistria; - o misiune intersectorial realizat la solicitarea MFP - UCAAPI - o misiune de audit de regularitate privind Evaluarea stadiului implementrii proiectul nr. 1385 Sistem de management integrat al deeurilor solide n judeul Bistria-Nsud; - 9 misiuni de audit ad-hoc de regularitate realizate la solicitarea i n baza tematicii transmise de auditorii externi din cadrul Curii de Conturi a RomnieiCamera de Conturi a judeului Bistria-Nsud cu ocazia realizrii de ctre acetia a misiunii de audit public extern n cadrul Consiliului Judeean BistriaNsud; misiunile au fost realizate la urmtoarele entiti: - Biblioteca Judeean, - Camera Agricol Judeean, - Centrul colar pentru Educaie Incluziv nr. 1 Bistria, - Centrul colar pentru Educaie Incluziv nr. 2 Bistria, - Centrul colar pentru Educaie Incluziv Beclean, - Centrul colar pentru Educaie Incluziva Lacrima Unirea, - Liceul Tehnologic Special Sf. Maria Bistria, - Serviciul Public Comunitar de Eviden a Persoanelor Bistria-Nsud, - Serviciul Judeean de Ambulan;
29

- o misiune de audit de regularitate ad-hoc efectuat la Consiliul Judeean, pe o perioada de 4 ani, pentru verificarea cheltuielilor efectuate n cadrul Consiliului Judeean Bistria-Nsud n intervalul 01.07.2008-30.06.2012; - o misiune de consiliere, cu caracter informal cu tema Verificarea modului de utilizare a fondurilor publice de care a beneficiat Cminul pentru Persoane Vrstnice Nueni din cadrul Direciei Generale de Asisten Social i Protecia Copilului Bistria-Nsud; La finele anului 2012 era n derulare: - o misiune de audit de regularitate ad-hoc, pentru verificarea cheltuielilor derulate la Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului Bistria-Nsud, pe o perioad de 3 ani, la solicitarea Preedintelui Consiliului Judeean Bistria-Nsud. 3.4. Urmrirea recomandrilor Din verificrile efectuate asupra activitilor desfurate n cadrul consiliului judeean i a entitilor finanate, care nu au organizate compartimente de audit intern proprii, au rezultat o serie de deficiene, pentru remedierea crora au fost stabilite recomandri i s-au propus soluii pentru care s-au stabilit de comun acord termene de implementare. Recomandrile formulate de ctre auditori n urma derulrii misiunilor de audit au fost transpuse de structurile auditate n Planul de aciune i Calendarul de implementare. S-a procedat la urmrirea stadiului implementrii recomandrilor pentru fiecare recomandare stabilit. Toate activitile i resursele entitilor au fost ndreptate i concentrate pentru a conduce la realizarea obiectivelor fiecreia. Eforturile au fost ndreptate n vederea utilizrii eficiente a fondurilor alocate din bugete i obinerea rezultatelor programate. Avnd n vedere schimbrile frecvente ale cadrului economic i legislativ n care entitile i desfoar activitile, rolul auditului intern este ntr-o permanent evoluie, de la rolul bazat n principal pe evaluarea conformitii operaiunilor, la o funcie pro-activ care urmrete s adauge valoare activitilor prin mbuntirea continu a sistemelor de control intern. Contribuia auditului intern se manifest prin sprijinul acordat managementului, n creterea eficienei i eficacitii operaiunilor entitilor. O funcie de audit intern care s furnizeze servicii adecvate managementului superior va fi aceea care va avea n primul rnd o imagine clara asupra propriilor valori, precum i o viziune asupra modalitilor de cretere calitativ a acestora. n vederea realizrii unor misiuni de calitate, Biroul Audit Public Intern din cadrul Consiliului Judeean a desfurat o permanent activitate de mbuntire a capacitii profesionale i a cunotinelor n domeniul auditului
30

prin edine proprii de instruire precum i participarea la diverse aciuni cum ar fi: - constituirea bazei legislative pe tipuri de misiuni; - mbuntirea permanent a pregtirii profesionale; - participarea la cursurile de pregtire profesional n funcie de posibilitile financiare actuale, - dotarea biroului cu calculatoare i soft adecvat. Activitatea de audit intern a contribuit la ndeplinirea obiectivelor entitilor, prin prezentarea sistematic de rapoarte i recomandri cu privire la eficiena sistemului de control intern, a procesului de administrare a riscurilor i a proceselor de conducere. Conducerea structurilor auditate n baza recomandrilor formulate de auditul intern a luat msurile care se impuneau pentru eficientizarea activitii. 3.5. Planificarea i derularea altor activiti n planul anual de audit s-a rezervat un fond de timp pentru realizarea diferitelor aciuni, la solicitarea ordonatorului de credite. n cursul anului 2012 a fost realizat o misiune de consiliere de tipul consultan, cu caracter informal cu tema Verificarea modului de utilizare a fondurilor publice de care a beneficiat Cminul pentru Persoane Vrstnice Nueni din cadrul Direciei Generale de Asisten Social i Protecia Copilului Bistria-Nsud. La solicitarea ordonatorului principal de credite au fost realizate aciuni n urma crora s-au ntocmit note de constatare privind clarificarea unor aspecte semnalate n cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeean BistriaNsud i unitilor finanate din bugetul local. Caracterul aciunilor realizate au fost cu titlu informativ. Motivul pentru care au fost realizate, a fost clarificarea unor aspecte n vederea lurii de msuri oportune. Rezultatele obinute au fost de natur a clarifica aspectele semnalate. 3.6. CONCLUZII 3.6.1. Contribuia auditului la adugarea de valoare n cadrul entitilor publice Activitatea de audit intern este considerat valoare adugat ntruct ajut la schimbarea mentalitii salariailor din cadrul entitilor auditate, iar recomandrile formulate contribuie la diminuarea riscurilor i la organizarea corespunztoare a sistemului de control intern. Se adaug valoare ntregii activiti prin consilierea conducerii, prin asigurarea faptului c toate activitile desfurate sunt conforme, adecvate i eficiente. Valoarea adugat este reprezentat de capacitatea de a mbunti sistemul de control intern.
31

n urma implementrii recomandrilor formulate pierderile i cheltuielile ineficiente pot fi diminuate sau anulate i contribuie la eficientizarea ntregii activiti. Prin misiunile de audit efectuate au fost contientizai ordonatorii de credite din cadrul entitilor auditate de prioritatea cunoaterii i limitrii riscurilor. Este necesar, ca toi ordonatorii de credite, s neleag c recomandrile formulate n rapoartele de audit trebuie implementate i respectate pentru evitarea eventualelor riscuri care le pot afecta activitile. 3.6.2. Contribuia auditului intern la procesul de management al riscurilor Obiectivul de audit este de a oferi un serviciu pentru toate nivelurile de management prin efectuarea de evaluri i analize independente a mecanismelor de control al riscului i fcnd recomandri pentru mbuntirea eficacitii i eficienei activitilor i procedurile de operare sub controlul managementului. Auditul a acordat consiliere pentru implementarea managementului riscului la nivelul acestora, precum i modul de abordare a riscurilor n activitile curente. Prin misiunile realizate de evaluare a stadiului implementrii controlului intern/managerial, auditorii din cadrul Consiliului Judeean Bistria-Nsud au analizat aciunile ntreprinse de entiti n vederea gestionrii adecvate a riscurilor, constatnd c paii realizai de ctre acestea sunt nesiguri, ntruct nu neleg foarte bine noiunile utilizate n cadrul legal referitor la managementul riscului, avnd tendina de a solicita prezentarea unui model concret de gestionare a riscului, cu toate componentele sale i nu de a identifica din activitile desfurate aspectele negative care le-ar putea afecta activitatea. n desfurarea activitii de audit intern se ia n considerare n primul rnd dac gestionarea riscurilor, este adecvat, pentru a asigura corectitudinea, eficiena, economicitatea i eficacitatea. Prin gestionarea riscurilor, se urmrete reducerea probabilitii apariiei unui risc sau pentru a limita consecinele acestuia, punerea n aplicare a unor mecanisme de control. 3.6.3. Contribuia auditului intern la mbuntirea controlului intern Activitatea de audit public intern a contribuit la adugarea de valoare n cadrul entitilor publice, prin recomandrile formulate cu ocazia misiunilor de asigurare i consiliere realizate.
32

Aceste recomandri au determinat structurile auditate s-i perfecioneze activitile i s-i mbunteasc sistemul de control intern, astfel c de la un audit la altul s-au remarcat progrese semnificative. La nivelul Consiliului Judeean Bistria-Nsud, n anul 2012, s-au derulat misiuni de audit care au avut drept scop procesul de evaluare a stadiului de implementare a sistemului de control intern/managerial, ceea ce a readus n prim plan problematica controlului intern i rolul auditului n evaluarea proceselor de management al riscurilor, de control i de guvernan. Contribuia auditului la dezvoltarea sistemului de control intern, structurat pe cele ase dispozitive de control intern, respectiv obiectivele, mijloacele, organizarea, sistemele de informare, procedurile i supervizarea continu i n anul 2013. De asemenea eful biroului de audit intern, la solicitarea ordonatorului de credite a desfurat activiti privind examinarea operaiunilor i formularea de recomandri, cu privire la verificarea modului de realizare a unor activiti, procese, programe la nivelul entitilor subordonate i verificarea modului de atribuire a unor contracte de prestri servicii la entitile subordonate Consiliului Judeean Bistria-Nsud, n vederea stabilirii msurilor oportune care se impun. Auditul intern a avut, o contribuie important la mbuntirea proceselor de management al riscurilor, de control i de guvernan, prin formularea de recomandri adecvate, fiind o prezen activ n cadrul activitilor entitilor publice. Cu toate c evalurile realizate n domeniul managementului riscurilor i procesului de guvernan sunt n faza de debut, din punct de vedere al strategiilor i al abordrilor, rezultatele activitii de audit intern se nscriu pe o linie ascendent. IV.4. ACTIVITATEA BIROULUI ACHIZIII PUBLICE URMRIRE CONTRACTE LUCRRI PUBLICE 4.1. Cadrul juridic de organizare a activitii i de funcionare a Biroului de achiziii publice n conformitate cu prevederile art. 304^1 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 n vederea atribuirii contractelor, autoritatea contractant are obligaia de a nfiina un compartiment intern specializat n domeniul achiziiilor publice. Principalele acte normative care reglementeaz achiziiile publice sunt: Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii cu toate modificrile i completrile ulterioare;
33

HG. 925/2006 - pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii; Ordonana de urgen a Guvernului nr. 30/12.04.2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public cu toate modificrile i completrile ulterioare; Hotrrea de Guvern nr. 921/2011 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 30/12.04.2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public; Ordinul nr. 509 din 14.09.2011, Ordinul nr. 302 din 01.06.2011, Ordinul nr. 314 din 12 Octombrie 2010 al Preedintelui ANRMAP; Notificri publicate pe site-ul www.anrmap.ro. 4.2. Termeni utilizai n prezentul Raport documentaie de atribuire - documentaia ce cuprinde toate informaiile legate de obiectul contractului de achiziie public i de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini; fia de date - document al documentaiei de atribuire ce cuprinde informaii generale privind autoritatea contractant, n special cu privire la adres - inclusiv telefon, fax, e-mail, persoane de contact, mijloace de comunicare, formaliti care trebuie ndeplinite n legtur cu participarea la procedura de atribuire, dac sunt solicitate de autoritatea contractant, toate cerinele minime de calificare, precum i toate documentele care urmeaz s fie prezentate de ofertani/candidai pentru dovedirea ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie, instruciuni privind modul de elaborare i de prezentare a propunerii tehnice i financiare, informaii detaliate i complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei ctigtoare, instruciuni privind cile de atac prevzute de lege, precum i orice alte informaii prevzute de legislaia n domeniu; procedur de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractant i de ctre ofertani pentru ca acordul prilor privind angajarea n contractul de achiziie public s fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitaia deschis, licitaia restrns, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluii; licitaia deschis - procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta; negocierea - procedura prin care autoritatea contractant negociaz clauzele contractuale, inclusiv preul, cu unul sau mai muli ofertani;
34

cererea de oferte de pre - procedura simplificat prin care autoritatea contractant public in SEAP o invitaie de participare la licitaie; cumprri directe - procedura prin care autoritatea contractant achiziioneaz direct produse, servicii sau lucrri, n msura n care valoarea achiziiei, estimat conform prevederilor legale, nu depete echivalentul n lei a 15.000 euro pentru fiecare achiziie de produse, servicii ori lucrri. SEAP - Sistemul Electronic de Achiziii Publice ANRMAP - Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice UCVAP - Unitatea pentru Coordonarea i Verificarea Achiziiilor Publice, care ndeplinete funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public. ofert - actul juridic prin care operatorul economic i manifest voina de a se angaja din punct de vedere juridic ntr-un contract de achiziie public; oferta cuprinde propunerea financiar i propunerea tehnic; operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrri - persoan fizic/juridic, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate n domeniul care ofer pe pia produse, servicii i/sau execuie de lucrri. 4.3. Valorile promovate i nsuite de ctre Biroul de achiziii publice: - promptitudine; - performan; - integritate; - promovarea concurenei ntre operatorii economici; - garantarea tratamentului egal i nediscriminarea operatorilor economici; - asigurarea transparenei i integritii procesului de achiziie public; - asigurarea utilizrii eficiente a fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire; - accesibilitate; - lucru n echip; - respect; - recunoatere reciproc; - egalitate de anse. 4.4. Obiectivele generale ale activitii Biroul de achiziii publice pentru anul 2012 ntocmete planul anual al achiziiilor publice pe baza necesitilor transmise de celelalte compartimente ale autoritii contractante, ca instrument managerial pe baza cruia se planific procesul de achiziie public;
35

Asigur asisten de specialitate direciilor/serviciilor/birourilor din cadrul consiliului judeean cu privire la ntocmirea documentaiilor de atribuire; Pentru fiecare procedur de atribuire ntocmete Notele justificative i le nainteaz spre aprobare conductorului autoritii contractante. Notele justificative cuprind criteriile de calificare i selecie pe care trebuie s le ndeplineasc operatorii economici ce particip la licitaie precum i tipul procedurii de atribuire care se aplic n conformitate cu valoarea estimat a licitaiei; ntocmete Fia de date a achiziiei publice pentru fiecare procedur de achiziie; Public n SEAP Documentaiile de atribuire; ntocmete i supune aprobrii Referatul de numire a comisiilor de evaluare; Redacteaz i supune aprobrii Dispoziiile de numire a comisiilor de evaluare; Particip la evaluarea ofertelor ca membru sau preedinte al comisiei de evaluare i ntocmete, dup caz urmtoarele documente:transmite observatorilor UCVAP n cazul nominalizrii acestora pentru verificarea procedurii de atribuire toate documentele ntocmite de biroul de achiziii publice i respectiv comisia de evaluare inclusiv Raportul procedurii i i ntiineaz despre depunerea contestaiilor i a modului de soluionare a acestora atunci cnd situaia o impune; mpreun cu compartimentul care a solicitat demararea achiziiei publice rspunde solicitrilor de clarificare adresate de ofertani cu privire la documentele solicitate de autoritatea contractant sau a modului de prezentare a unor documente; procesul verbal de deschidere al ofertelor - proces verbal n care sunt enumerate principalele documente depuse n ofert de fiecare ofertant n parte; - procesele verbale intermediare ntocmite de comisia de evaluare n care sunt stipulate n detaliu documentele depuse de ofertani i eventualele clarificri care urmeaz a fi solicitate de la ofertai despre i n legtur cu oferta depus; - redacteaz i transmite ofertanilor solicitrile de clarificare ale comisiei de evaluare cu privire la oferta depus; - Raportul procedurii de atribuie se elaboreaz nainte de ncheierea contractului i cuprinde cel puin urmtoarele elemente: a) denumirea i sediul autoritii contractante; b) obiectul contractului; c) dac este cazul, denumirea/numele candidailor participani la procedur;
36

d) dac este cazul, denumirea/numele candidailor selectai i neselectai, precum i motivele care au stat la baza selectrii sau neselectrii respectivilor candidai; e) denumirea/numele ofertanilor participani la procedur; f) denumirea/numele ofertanilor respini i motivele care au stat la baza acestei decizii; g) dac este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerrii preurilor prezentate ca fiind neobinuit de sczute; h) denumirea/numele ofertantului/ofertanilor a crui/cror ofert a fost declarat ctigtoare i motivele care au stat la baza acestei decizii; i) n cazul ofertantului/ofertanilor ctigtori, partea din contract pe care acesta/acetia au declarat c o subcontracteaz, mpreun cu denumirea/numele subcontractanilor; j) dac este cazul, justificarea hotrrii de anulare a procedurii de atribuire. - Comunic ofertanilor rezultatul procedurii de atribuire att ofertanilor declarai ctigtori ct i ofertanilor a cror oferta a fost declarat nectigtoare. Ofertanilor a cror oferta a fost declarat nectigtoare li se comunica motivele pentru care oferta depus de ei nu a fost declarat ctigtoare, ofertantul declarat ctigtor , valoarea ofertei declarate ctigtoare, durata contractului precum i termenul n care poate depune eventualele contestaii. Ofertanilor a cror oferta a fost declarat ctigtoare li se comunic data la care se semneaz contractul; - conlucreaz cu Serviciul juridic, contencios, resurse umane n vederea emiterii punctului de vedere cu privire la aspectele contestate de ctre ofertani n cazul n depunerii eventualelor contestaii; - transmite la ANRMAP spre publicare anunurile cu privire la semnarea contractelor de atribuire; - publica n SEAP anunul de atribuire care cuprinde numele i datele de identificare a operatorului economic cu care a fost ncheiat contractul, valoarea contractului i durata contractului. 4.5. Structura Biroul de achiziii publice Biroul este subordonat direct Preedintelui Consiliului Judeean, activitatea fiind coordonat de eful de birou. n data de 01.10.2012 structura organizatoric s-a modificat prin transformarea Compartimentului de achiziii n Birou de achiziii publice.

37

n cadrul Biroului de achiziii publice i-au desfurat activitatea un numr de 3 funcionari publici, iar ncepnd cu 03.12.2012 a mai fost angajat un funcionar public debutant. Situaia la sfritul anului 2012 se prezint astfel: 1 funcie public de conducere ef birou - ocupat temporar; 6 posturi de consilieri din care 3 ocupate. 4.6. Principalele activiti desfurate de ctre Biroul de achiziii publice 1. n conformitate cu Programul anual al achiziiilor publice aprobat de Preedintele Consiliului Judeean Bistria Nsud, achiziiile publice derulate de ctre compartimentul de achiziii/Biroul de achiziii publice au fost: Licitaii deschise: 22 valoarea contractelor semnate este de 22.382.808 lei; Cereri de oferte de pre: 18 valoarea contractelor semnate este de 20.822.113 lei; Achiziii cumprri directe: 6 valoarea contractelor semnate este de 119.871,60 lei; Concesionri: 1 - valoarea redevenei este de 20% din valoarea anual a contractului de concesiune, dar nu mai puin de 200.000 (doua sute mii) Euro; Achiziii anulate: 3 - din care 2 pe motiv c nu a fost depus nici o ofert care s poat fi declarat ctigtoare iar 1 la care a fost contestat documentaia de atribuire i a crei decizie emis de CNSC nu a putut fi pus n aplicare din motive tehnice (SEAP). Toate cele 3 achiziii anulate au fost reluate printr-un nou anun publicitar. Negociere fr publicare anun de participare 2.

38

Situaia licitaiilor din punct de vedere al procedurilor aplicate


Licitaii deschise 2% 11% 6% 4% Cereri de oferte de pre 42% Cumparri directe Concesionri 35% Achizitii anulate Negociere fr publicare anunt de participare

Fig. 1 Situaia licitaiilor din punct de vede real procedurilor aplicate pe anul 2012

2. Proceduri la care au participat observatori UCVAP n baza OUG. 30/2006, privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 228/2007, cu modificrile i completrile ulterioare: Licitaii deschise Cereri de oferte de pre Achiziii cumprri directe Achiziii anulate Concesionare Negociere fr publicare anun de participare - 4 din 22 - 4 din 18 - 0 din 6 - 2 din 3 - 0 din 1 - 1 din 2

39

Situaia licitaiilor din punct de vedere al participrii observatorilor UCVAP


0% 9% 18% 37% 0% Licitaii deschise Cereri de oferte de pre Cumparri directe Achiziii anulate 0% 36% Concesionare Negociere fr publicare anunt de participare

Fig. 2 Situaia licitaiilor din punct de vedere al participrii observatorilor UCVAP 3. Contestaii depuse la Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor: - la documentaia de atribuire : - 3 - din care 2 au fost soluionate n favoarea consiliului judeean iar una numai parial n favoarea consiliului dar care nu a putut fi pus n aplicare din motive tehnice independente de voina Consiliului Judeean, motiv pentru care aceast decizie a fost atacat la Curtea de Apel i ctigat de ctre consiliul judeean. - la rezultatul procedurii de atribuire: - 6 - toate contestaiile au fost soluionate n favoarea Consiliului Judeean 4. Numr Decizii ale Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor atacate la curtea de apel: - de ctre autoritatea contractant: 1 - de ctre operatorii economici: 2 Toate contestaiile atacate la curtea de apel au fost soluionate n favoarea consiliului judeean. 5. Numrul contractelor ncheiate n anul 2012 este de 53 iar valoarea total a contractelor ncheiate este de 43.324.792 lei. 6. Procedurile de achiziie: licitaii deschise, cererile de ofer de pre i concesionarea au fost publicate n SEAP i n concluzie au fost verificate de ctre Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice.

40

Comisiile de evaluare a ofertelor au fost numite prin dispoziia Preedintelui Consiliului Judeean iar membrii comisiei de evaluare au fost n principal din cadrul Compartimentul de achiziii/Biroul de achiziii publice i din alte compartimente n funcie de specificul achiziiei publice. Alte activiti: Doamna Coldea Raveca i doamna Ungureanu Elisabeta au participat ca membrii n comisia de evaluare a ofertelor la 3 proceduri de achiziii publice organizate de S.C. AQUABIS S.A. Bistria. 4.7. Neajunsuri n procedurile de achiziii publice: - volumul mare de dosare de achiziii gestionate de un funcionar public din cadru Biroului de achiziii publice; - imposibilitatea stabilirii unui calendar corect al achiziiilor publice datorat faptului c documentaiile de atribuire se verific de ctre ANRMAP i nu poate fi apreciat termenul n care aceste documentaii sunt acceptate pentru a fi publicat n SEAP anunul de participare i /sau dup caz invitaia de participare; - contestaiile depuse de ctre operatorii economici pe parcursul derulrii procedurilor de achiziie ducnd la ntrzierea semnrii contractelor de achiziie public; - pentru achiziiile la care sunt desemnai observatori UCVAP toate documentele trebuie transmise observatorilor UCVAP n copie pe format de hrtie. 4.8. Msuri i propuneri pentru mbuntirea activitii Biroul de achiziii publice Pentru ntrirea capacitii biroului de a ndeplini atribuiile specifice ce i revin, n condiii de eficien i responsabilitate, se va avea n vedere: - ocuparea posturilor aferente biroului conform organigramei aprobate; - programarea achiziiilor publice n termen util pentru a nu se suprapune calendarul desfurrii acestora.

IV.5. ACTIVITATEA DIRECIEI ADMINISTRAIE LOCAL 5.1. Obiective generale ale activitii direciei: - creterea gradului de respectare a reglementarilor legale,de ctre structurile de specialitate ale consiliului judeean, prin asigurarea conformitii actelor administrative ale autoritii publice cu legile, actele normative subsecvente n vigoare, regulamentele i politicile interne al Consiliului Judeean Bistria-Nsud; - creterea performanei profesionale a aparatului de specialitate prin utilizarea unor instrumente moderne de planificare i evaluare
41

- creterea nivelului de contientizare a personalului din aparatul de specialitate cu privire la respectarea normelor cu caracter general referitoare la arhivarea i circuitul documentelor, comunicarea intern - reducerea costurilor administrative prin utilizarea eficient a resurselor cu privire la organizarea i desfurarea edinelor de consiliu judeean - implementarea unui mod de lucru unitar cu privire la elaborarea proiectelor de acte administrative - reducerea termenului de soluionare a petiiilor de la 30 de zile la 20 de zile - creterea numrului de parteneriate cu ONG-urile din jude - reducerea la 30 de zile de la depunerea documentaiei a termenului de ntocmire i transmitere a proiectelor de hotrre de guvern privind domeniul public al U.A.T - reducerea abaterilor financiare constatate prin actele de control

5.2. Cu privire la activitatea de asisten juridic, contencios: 5.2.1 Activitatea de administrative i contracte asisten juridic, avizare acte

In vederea desfurrii eficiente i operative a activitii de asisten juridic, avizare acte administrative i contracte a fost stabilit prin not intern repartizarea pe structuri a consilierilor juridici responsabili i procedura de lucru. De asemenea, a fost stabilit un termen de acordare a avizului de legalitate de 24-48 de ore de la depunerea spre avizare a proiectului dispoziiei sau contractului, (nsoit de documentele justificative) de ctre structurile de specialitate ale consiliului judeean la Serviciul juridic, contencios, resurse umane. Activitatea s-a concretizat n avizarea legalitii unui numr de 335 dispoziii ale preedintelui Consiliului Judeean Bistria-Nsud n anul 2012, fa de 222 dispoziii emise n anul 2011, respectiv 305 dispoziii n anul 2010.

42

Serie1, Anul 2010, 305

DISPOZITII
Serie1, anul 2011, 222

Serie1, anul 2012, 335

Scopul activitii de avizare a contractelor/operaiunilor este acela de a identifica proiectele de operaiuni aferente angajamentelor legale i a contractelor de gestiune care nu respect condiiile de legalitate i prin a cror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public i/sau fondurile publice. Se urmrete ncadrarea actelor administrative (angajamentele legale) i a contractelor de gestiune care privesc operaiuni prin care se afecteaz fondurile publice i/sau patrimoniul public al judeului Bistria Nsud n toate prevederile legale care le sunt aplicabile i care sunt n vigoare la data ncheierii/emiterii/adoptrii acestora. Activitatea de asisten juridic in cadrul proiectelor finanate din fonduri europene sau cofinanate din fonduri guvernamentale (activitate deosebit de important i cu un caracter aparte ) se desfoar potrivit procedurii stabilite prin dispoziie a preedintelui consiliului judeean, i const n: a) avizarea legalitii proiectelor dispoziiilor Preedintelui Consiliului Judeean Bistria-Nsud referitoare la numirea echipelor de proiect, aprobarea documentaiilor de atribuire a contractelor de achiziie public aferente proiectului, numirea comisiilor de recepie a lucrrilor executate n cadrul proiectului; b) studierea proiectelor de contracte de achiziie public anterior publicrii acestora pe SEAP; c) avizarea legalitii notelor justificative, a adreselor de comunicare a rezultatelor procedurilor de achiziie public desfurate in vederea ncheierii contractelor de achiziie public; d) participarea la procedura concilierii directe avnd ca obiect contractele ncheiate in cadrul proiectului; e) verificarea, sub aspectul formei i coninutului juridic, a punctelor de vedere asupra contestaiilor adresate Consiliului Naional de Soluionare a

43

Contestaiilor, respectiv asupra proiectelor Notelor de constatare ntocmite de autoritile de audit; f) ntocmirea contestaiilor, aciunilor n contencios administrativ i a altor cereri de chemare n judecat, pe baza referatului ntocmit de managerul de proiect, aprobat de preedintele Consiliului Judeean Bistria-Nsud; g) formularea aprrilor i reprezentarea n instan a autoritii n litigiile aprute n legtur cu proiectele finanate din fonduri europene sau cofinanate din fonduri guvernamentale; h) informarea directorului executiv al Direciei administraie local, prin raportul de activitate sptmnal, asupra problemelor de ordin juridic aprute n legtur cu proiectele repartizate. 5.2.2 Cu privire la aprarea intereselor i reprezentarea n instan a Judeului Bistria-Nsud, Consiliului Judeean BistriaNsud i Preedintelui Consiliului Judeean Bistria-Nsud: Aceast activitate vizeaz ntocmirea aciunilor, formularea aprrilor, cilor de atac, depunerea documentelor/actelor n dosarele procesuale, reprezentarea in instan a Consiliului Judeean Bistria-Nsud/judeului Bistria-Nsud/preedintelui Consiliului Judeean Bistria-Nsud ct i urmrirea executrii efective a hotrrilor judectoreti. La nivelul serviciului a fost elaborat procedura operaional Gestionarea dosarelor de instan, circuitul actelor i a documentelor din dosare, accesul la dosare, coninutul acestora i conducerea la zi a lor (nregistrare, repartizare, constituire, eviden i urmrire) in anul 2011, procedur care se impune a fi revizuit ca urmare a modificrii cadrului legal (intrarea n vigoare a Noului Cod de procedur Civil, Noului Cod Civil) ct i a organigramei aparatului de specialitate al consiliului judeean. n anul 2012 au fost nregistrate un numr de 28 dosare procesuale, pe rolul instanelor judectoreti aflndu-se n curs de soluionare un numr de 17 dosare procesuale din ani anteriori.

Situaia dosarelor procesuale dup obiectul cauzei


25% 36%
Cauze civile Cauze penale

21% 11% 7%

Litigii achiziii publice Contencios administrativ OUG66/2011

44

Situaia dosarelor procesuale dup calitatea procesual

25%
Prt Parte civil

7% 68%

Reclamant

Pentru monitorizarea activitii de reprezentare n instan s-au ntocmit sptmnal, ncepnd cu semestrul 2, situaii privind lista i stadiul soluionrii cauzelor aflate pe rol. De asemenea, a fost ntocmit situaia cuprinznd cauzele aflate pe rol, cu evidenierea obiectului, prilor n proces i a instanei nvestite cu soluionarea cauzei. 5.2.3 Cu privire la activitatea Comisiei interne pentru analizarea notificrilor nregistrate la Consiliul Judeean Bistria-Nsud n temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 06 martie 1945-22 decembrie 1989: Comisia asigur punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 10/2001, cu modificrile si completrile ulterioare precum si prevederile H.G.nr.250/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare unitara a Legii nr.10/2001, sens n care analizeaz notificrile i documentele justificative anexate acestora, verific starea de fapt si de drept a fiecrei notificri in parte, i ntocmete un raport cu propuneri de soluionare care s stea la baza emiterii dispoziiei de soluionare a notificrii. Pe anul 2012, activitatea comisiei s-a concretizat n emiterea Dispoziiei preedintelui Consiliului Judeean Bistria-Nsud nr. 91/26.04.2012, alte 3 notificri fiind n curs de soluionare. La acest punct a fost identificat o deficien constnd n colaborarea defectuoas cu celelalte structuri din aparatul de specialitate.
45

n vederea mbuntirii activitii i urgentrii soluionrii notificrilor, propunem adoptarea unui regulament de lucru operaional i cooptarea unor funcionari publici din cadrul compartimentului administrare domeniu public in cadrul comisiei. 5.2.4 ntocmirea i naintarea spre aprobare a proiectelor de acte normative Activitatea de verificare a documentaiilor depuse de consiliile locale i de elaborare a proiectelor de hotrre de guvern privind nsuirea/completarea/ modificarea inventarului bunurilor ce alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale s-a concretizat prin promovarea a 2 proiecte de hotrri de guvern care au fost aprobate: - Hotrre de Guvern nr.922/12.09.2012 privind completarea domeniului public al comunei Romuli, judeul Bistria-Nsud; - Hotrre de Guvern nr. 923/12.09.2012 privind completarea domeniului public al judeului Bistria-Nsud (Casa Argintarului); De asemenea, au fost aprobate 2 proiecte de hotrre de guvern privind aprobarea stemelor UAT: - Hotrre de Guvern 388/11.05.2012 privind aprobarea stemei oraului Nsud, judeul Bistria-Nsud; - Hotrre de Guvern 388/11.05.2012 privind aprobarea stemei comunei Lechina, judeul Bistria-Nsud. Au fost depuse spre verificare 28 de hotrri ale consiliilor locale i documentaiile aferente, n vederea verificrii i ntocmirii unor proiecte de hotrre de guvern privind modificarea/completarea domeniului public al comunelor. Pentru respectarea prevederilor legale la ntocmirea proiectelor de hotrre de guvern au fost comunicate consiliilor locale circularele M.A.I privind obligativitatea depunerii extrasului de carte funciar n form actualizat pentru bunurile imobile ce fac obiectul nscrierii n domeniul public al UAT. La acest punct se constat o deficien generat de comunicarea defectuoas cu reprezentanii UAT, aspect pentru remedierea cruia propunem constituirea unui colectiv de lucru i organizarea de edine de lucru cu reprezentanii instituiilor/autoritilor implicate. De asemenea, propunem stabilirea de termene realiste n vederea urgentrii ntocmirii proiectelor de hotrre de guvern. 5.2.5 Cu privire la acordarea de consultant si asistenta juridic, la cerere, consiliilor locale si primarilor Aceast activitate se desfoar n limitele stabilite de Legea nr. 215/2001 privind administraia public local, cu modificrile i completrile ulterioare, cu respectarea principiului autonomiei locale, i const n acordarea, fr plat,
46

prin aparatul de specialitate al consiliului judeean, de sprijin, asisten tehnic, juridic i de orice alt natur consiliilor locale sau primarilor, la cererea expres a acestora, adresat preedintelui consiliului judeean. Solicitrile din partea consiliilor locale si primarilor nregistrate n anul 2012 au vizat n principal acordarea de asisten juridic la ntocmirea proiectelor de acte normative (ndeosebi proiecte de hotrri privind modificarea/completarea domeniului public al U.A.T).

5.3. Activitatea serviciului administraie i relaii publice 5.3.1 Obiective Au fost vizate urmtoarelor obiective: - mbuntirea calitii serviciilor cu impact asupra ceteanului; - desfurarea unei activiti transparente i eficiente, cu respectarea cadrului legal; - dezvoltarea noilor tehnologii de informare i comunicare. Activitile desfurate au avut ca rezultat: - comunicarea operativ i eficient; - mbuntirea relaiei dintre consiliul judeean i ceteni, ntre mediul economic i autoritile locale. 5.3.2 Cu privire la activitatea de registratur nregistrarea i urmrirea documentelor se face printr-un program informatic unitar, ce permite identificarea n timp real a stadiului de rezolvare a documentelor. n anul 2012 au fost nregistrate un numr de 9988 documente. 5.3.3 Activitatea de relaii publice a) cu privire la activitatea de soluionare a petiiilor Modul de soluionare a petiiilor n cadrul consiliului judeean a fost mbuntit i reglementat prin Dispoziia Preedintelui nr. 201/2012 privind organizarea i desfurarea activitii de primire, evideniere i rezolvare a petiiilor n cadrul Consiliului Judeean Bistria-Nsud. Evidena i soluionarea petiiilor este urmrit prin intermediul unui program informatic. Transmiterea petiiilor de ctre ceteni se poate face i on-line, prin intermediul site-ului www.portalbn.ro . n cursul anului 2012 au fost primite i nregistrate un numr de 54 petiii, din care: 10 au fost redirecionate, 19 au fost soluionate favorabil, 10 soluionate nefavorabil, n 8 cazuri au fost comunicate petenilor precizrile necesare privind posibilitatea legal de soluionare, o petiie a fost clasat, iar la un numr de 6 petiii au fost ntmpinate dificulti n rezolvare.
47

Problemele abordate de ctre ceteni au vizat domeniile: social, transport public, urbanism, infrastructur drumuri i altele. Pentru respectarea prevederilor legale au fost ntocmite 8 notificri privind soluionarea n termen a petiiilor prin care au fost avertizai funcionarii publici care au avut petiii spre soluionare i a fost ntiinat conducerea instituiei pentru luarea de msuri. n urma notificrilor, 2 petiii au fost soluionate. b) cu privire la activitatea de primire n audiene Audienele se desfoar sptmnal, de ctre conducerea instituiei, conform programului de audiene. nscrierea persoanelor se face prin intermediul Serviciului comunicare, relaii publice i relaii externe. n perioada la care facem referire au fost nscrise n audien un numr de 193 persoane din care s-au prezentat 172 persoane. Problemele abordate de ceteni au vizat: ajutorul social, gsirea unui loc de munc, locuine, sponsorizri, asigurare servicii de utiliti publice, fond funciar i altele. n cazul n care problemele solicitate nu au fost de competena consiliului judeean, persoanele au primit consiliere i au fost ndrumate ctre instituiile abilitate. c) cu privire la asigurarea liberului acces la informaiile de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 n cursul anului 2012 la nivelul consiliului judeean au fost nregistrate un numr de 17 cereri privind solicitri informaii de interes public. Domeniile de interes au fost departajate dup cum urmeaz: informaii privind utilizarea banilor publici 2 cereri, informaii privind modul de ndeplinire a atribuiilor instituiei publice 4 cereri, informaii privind acte normative, reglementri - 4 cereri, informaii privind modul de aplicare a Legii nr.544/2001 4 cereri. Din totalul de cereri: 14 au fost soluionate favorabil, iar 3 au fost redirecionate ctre alte instituii. Cererile au fost primite pe suport de hrtie n numr de 14, iar pe suport electronic un numr de 3 cereri. d) cu privire la implementarea msurilor privind transparena decizional n administraia public n aplicare prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparena decizional n administraia public, consiliul judeean a publicat anunuri referitoare la elaborarea unui numr de 4 proiecte de hotrri cu caracter normativ, aceste proiecte putnd fi consultate pe site-ul propriu sau la afiierul de la sediul instituiei. La publicarea anunului s-a asigurat perioada legal de cel puin 10 zile pentru primirea propunerilor. 5.3.4 Cu privire la activitatea de arhiv La cererea persoanelor fizice i juridice s-a eliberat un numr de 39 adeverine i copii de pe documentele deinute n arhiva instituiei. Cu privire la activitatea de depunere a documentelor la Serviciul Jude ean Bistria-Nsud al Arhivelor Naionale s-au inventariat i predat, pe baz de
48

proces verbal, 527 de uniti arhivistice din Fondul Consiliului Popular Judeean Bistria-Nsud create n perioada 1968-1989. 5.3.5 Cu privire la activitatea de tehnologia informaiei (IT) n domeniul informatic personalul angajat a asigurat pe tot parcursul anului 2012, coordonarea, sprijinul permanent i a deservit toate structurile din aparatul de specialitate al consiliul judeean, pentru asigurarea cerinelor de prelucrare a datelor pe echipamentele din dotare. Totodat, au fost actualizate sau modificate programele informatice care ruleaz pe calculatoarele aflate n cadrul structurilor din aparatul de specialitate al consiliului judeean. Permanent s-a actualizat pagina de web a instituiei www.portalbn.ro , prin postarea de documente i informaii de interes public. Pentru creterea transparenei n exercitarea funciilor de demnitate public i a funciilor publice, precum i pentru intensificarea msurilor de prevenire i combatere a corupiei, i-au fost ncredinate la nceputul anului i apoi ori de cte ori a fost necesar, prelucrarea n vederea publicrii pe pagina web a instituiei a declaraiilor de avere i a celor de interese ale salariailor i consilierilor judeeni. S-a asigurat suportul logistic la toate prezentrile care au necesitat aparatura IT, a fost asigurat asisten de specialitate pentru achiziionarea echipamentelor i a softurilor necesare Consiliului Judeean Bistria-Nsud. Au fost achiziionate echipamente informatice pentru dotarea structurilor din cadrul aparatul de specialitate al consiliului jude ean i a consilierilor judeeni pentru eficientizarea pregtirii edinelor de consiliu. Echipamentele informatice au fost meninute n stare de funcionare i permanent s-a efectuat instruirea personalului asupra modului de ntreinere al acestora. S-a asigurat folosirea mediilor de comunicaii i informare tip INTRANET/INTERNET i generalizarea treptat a schimbului de informaii bazat pe documente electronice. n cazul unor incidente informatice a fost asigurat un timp de rspuns scurt, realizarea periodic de activiti de ntreinere i prevenire a pierderilor de date accidentale, asigurarea, implementarea i administrarea msurilor de securitate spre/dinspre instituie. A fost asigurat funcionalitatea sistemului de vot electronic. 5.3.6 Activitatea privind editarea Monitorului Oficial al judeului n cursul anului 2012 au fost tiprite 14 Monitoare Oficiale ale Judeului Bistria-Nsud prin tipografia SC. REVOX INTERNAIONAL SRL. Pentru Consiliul Judeean Bistria-Nsud au fost tiprite 5 Monitoare Oficiale ale judeului, n care au fost publicate 67 hotrri ale Consiliului Judeean Bistria-Nsud i 2 dispoziii ale preedintelui Consiliului Judeean Bistria-Nsud.
49

n Monitorul Oficial al Judeului Bistria-Nsud au mai fost publicate Ordine ale Prefectului judeului Bistria-Nsud, Procese verbale ale Biroului Electoral de Circumscripie Judeean Nr. 6 Bistria-Nsud i acte normative ale Consiliului Local Josenii Brgului, Consiliului Local Tiha Brgului, Consiliului Local ieu Mgheru i ale Consiliului Local Nsud. 5.3.7 Cu privire la activitatea de relaii externe a) Aciuni desfurate n cadrul parteneriatelor externe existente 1. Parteneriatul cu judeul Kassel din Germania n afara corespondenei curente obinuite, inclusiv felicitrile cu ocazia srbtorilor tradiionale (Pati, Ziua Unitii Germane, Crciun, Anul Nou), s-au efectuat tatonri n privina gsirii unei surse de finanare din fonduri europene n scopul promovrii valorilor culturale din regiunile celor dou judee nfrite. Din pcate, datorit cotei de finanare foarte ridicate (cca. 40.000 Euro de partener), s-a renunat depunerea proiectului pe linia de finanare a programului Cultura 2007 2013, cutndu-se alte soluii, ceea ce s-a i ntmplat, prin depunerea n parteneriat a proiectului de cooperare internaional Via Fabula n luna februarie 2013. De asemenea, s-a convenit cu partenerii germani ca preedintele Consiliului Judeean Kassel s efectueze o vizit la Bistria n cursul anului 2013, perioada perfectat fiind 23 25.08.2013, cu ocazia Zilelor Municipiului Bistria i a re-sfinirii Bisericii Evanghelice din municipiu. 2. Parteneriatul cu judeul Kyffhuser din Germania Schimburile ntre tinerii din cele dou judee, devenite deja tradiionale, au continuat i n anul 2012. Astfel, un grup de 25 tineri i cadre didactice nsoitoare a participat la programul oferit de partenerii notri n cadrul Taberei Internaionale de Tineret din localitatea Allmenhausen, judeul Kyffhuser, Germania. De asemenea, un grup de tineri din judeul partener german a participat, n reciprocitate, la un program oferit de Consiliul Judeean BistriaNsud, n colaborare cu Palatul Copiilor Bistria, n perioada 20 29.08.2012. Programul a cuprins vizitarea centrului istoric al municipiului Bistria, a Centrului Cultural - Spiritual Sf. Pahomie de la Gledin, Fabrica de viori din Reghin, mnstirile Toplia, Podul Conei, staiunea Vatra Dornei, etc. Reuita aciunii i n anul 2012, constituie o bun premis pentru continuarea schimburilor i n cursul anului 2013. 3. Parteneriatul cu judeul Harz din Germania n vederea impulsionrii relaiei de colaborare i parteneriat ntre judeul Bistria-Nsud i judeul Harz, Germania, n data de 26.09.2012 a sosit la Bistria d-na dr. Birgit Schliewenz, reprezentanta firmelor de consultan ManCom GmbH din Germania i respectiv MANCOM CENTRU SRL din Romnia, avnd nsrcinarea din partea preedintelui Consiliului Judeean Harz, dl. dr. Michael Ermrich de a sonda la faa locului interesul nostru de continuare a
50

relaiei de colaborare cu judeul Harz. n cadrul ntlnirii avute, Preedintele Consiliului Judeean Bistria-Nsud i-a manifestat ntreaga disponibilitate de a revitaliza aceast relaie, prin proiecte concrete, care s vizeze interesele ambelor pri i s aib impact asupra dezvoltrii economice a judeelor partenere. Dup aceast prim ntrevedere, firma de consultan a trimis un concept de rennodare a relaiei de colaborare, prin dou proiecte care s fie abordate n anul 2013. Primul dintre ele, de facilitare a practicii unor categorii de elevi din nvmntul profesional a dat deja roade, prin aceea c a fost iniiat un proiect de mobiliti pentru elevii Liceului Tehnologic de Servicii Bistria, Secia alimentaie public, ce presupune efectuarea unor stagii de practic la centre de pregtire specializate din Germania. Proiectul, care a fost depus n cadrul Programului Leonadro da Vinci Seciunea Mobiliti, este n prezent n evaluare. Cea de-a doua propunere se refer la organizarea vizitei unui grup de oameni de afaceri din judeul partener Harz i judeele nvecinate n judeele Mure i Bistria-Nsud, aciune ce depinde de o finanare din partea Landului Saxonia Anhalt. 4. Parteneriatul cu Asociaia de utilitate public Internationales Bildungsund Sozialwerk e.V. din Germania Colaborarea cu asociaia german s-a materializat n cursul anului 2012 n primul rnd prin primirea de transporturi umanitare cu mobilier destinat unitilor sanitare i instituiilor publice din jude n datele de 28 februarie, 26 martie, 3 mai, 19 iulie 2012. n afara acestor aciuni, n cursul anului 2012 au fost primite vizitele administratorului asociaiei partenere germane 6-9 mai, 10-13 iunie i 3-5 decembrie 2012, ocazii cu care au fost discutate diferite aspecte privind continuarea colaborrii partenerului german cu noua echip instalat la conducerea judeului, dup alegerile locale din 2012. n cadrul ultimei vizite din decembrie preedintele consiliului judeean a propus invitarea preedinilor consiliilor judeene din Germania, care au stabilit acorduri de cooperare cu judeul nostru, la evenimentele legate de srbtorirea Zilelor Bistriei n perioada 23-25.08.2013. 5. Parteneriatul cu Administraia local judeean SzabolcsSzatmrBereg, Ungaria Aciunile cu partenerii maghiari s-au rezumat la schimbul de coresponden cu ocazia srbtorilor tradiionale (Pati, Crciun, Anul Nou). b) Aciuni de cooperare i parteneriat desfurate cu alte persoane juridice din strintate, inclusiv organizaii din societatea civil Relaia de colaborare cu Ambasada R.P.Chineze la Bucureti n cursul anului 2012, cu ocazia evenimentelor legate de implementarea proiectului Art i miestrie chinez la Bistria, promovat de Asociaia Romn de Prietenie cu R.P.Chinez Filiala Judeean Bistria-Nsud, la sediul
51

Consiliului Judeean s-a organizat o ntlnire a delegaiei chineze condus de E.S. d-na Ambasador Huo Yuzhen cu oameni de afaceri din jude. ntlnirea a fost urmat de o conferin de pres susinut de d-na Ambasador i dl. Preedinte Radu Moldovan. Cu aceast ocazie, Preedintele Consiliului Judeean Bistria-Nsud i-a prezentat d-nei Ambasador oportunitile pe care judeul Bistria-Nsud le ofer investitorilor din Republica Popular Chinez, de la investiii n turism, pn la cele n agricultur. De asemenea, Preedintele Consiliului Judeean a transmis prii chineze rugmintea de a ne sprijini n stabilirea unei relaii de nfrire sau parteneriat ntre judeul Bistria-Nsud i o provincie din Republica Popular Chinez. Reprezentanii Ambasadei au acceptat cu plcere propunerea de a se implica n identificarea unei provincii din China, cu care judeul nostru s stabileasc o relaie de parteneriat sau nfrire. Relaia de colaborare cu Ambasada Republicii Austria n Romnia n data de 14.07.2012, E.S. Ambasadorul Republicii Austria la Bucureti, dl. dr. Michael Schwarzinger, a efectuat o vizit mpreun cu soia, d-na Rosemaria Schwarzinger, la sediul consiliului judeean. Ambasadorul a fost primit de domnul Preedinte, la ntlnire mai participnd i primarii oraelor Beclean i Nsud. Probleme discutate s-au referit la iniierea unor colaborri cu parteneri austrieci n domeniile energie regenerabil, agricultur i turism. n mod concret, s-au considerat ca proiecte posibile instalarea de microhidrocentrale pe Valea Someului, un parc industrial n zona oraului Nsud, investiii n dezvoltarea turismului medical n staiunea Sngeorz-Bi i dezvoltarea parcului balnear Bile Figa prin dezvoltarea infrastructurii de cazare, la care se adaug i posibilitatea investiiilor n cultura i reconversia viei de vie. n urma acestei vizite a fost trimis la Ambasada Republicii Austria din Bucureti un documentar privind oportunitile de afaceri n domeniul prelucrrii masei lemnoase i a turismului balnear. Relaia de colaborare cu Fundaia St. Roemeniagruppa Schoonebeek, Olanda Aciunile de colaborare cu aceast fundaie din Olanda, care este principalul furnizor de motoscutere pentru persoanele cu probleme motorii din judeul nostru au continuat i n anul 2012. Astfel n luna iulie 2012 a fost primit un nou transport umanitar de la aceast fundaie, constnd din motoscutere i mobilier destinat Spitalului Judeean. Reprezentanii fundaiei au fost primii de dl. vicepreedinte Alexandru Pugna n data de 09.11.2012, ocazie cu care s-au discutat nevoile din domeniul social ce ar putea fi sprijinite de fundaia din Olanda. Relaia de colaborare cu Republica Moldova n cursul anului 2012 s-au nregistrat dou aciuni de colaborare cu fraii romni de peste Prut, ambele la iniiativa Asociaiunii Transilvane pentru Literatura Romn i Cultura Poporului Romn ASTRA, la care
52

Desprmntul Nsud a avut un rol activ. Prima aciune a constat din primirea unui numr de cca. 50 persoane, elevi i cadre didactice nsoitoare de la liceele teoretice Principesa Natalia Dadiani din Chiinu, respectiv Alexandru cel Bun din oraul Bender (Tighina), n perioada 24.06 01.07.2012, n cadrul ediiei 2012 a Taberei de Cultur i Civilizaie Romneasc, sub genericul Acas la noi i dedicat copiilor de origine romn care triesc n afara granielor rii. Oaspeii moldoveni au fost cazai la Grupul colar Sf. Maria din Bistria, unitate colar special aflat n subordinea direct a consiliului judeean. Programul taberei a cuprins vizite la puncte de atracie turistic din jude, ca i o serie de activiti educative. n data de 28.06.2012, grupul a fost primit la Palatul Administrativ din Bistria, pentru un cuvnt de bun venit din partea Preedintelui Consiliului Judeean Bistria-Nsud, a d-nei Prefect. Cu aceast ocazie, tinerii de la cele dou licee teoretice din Republica Moldova au dat un recital de poezie de nalt simire romneasc ce a impresionat pe toi cei prezeni. Acestei aciuni i-a urmat vizita n judeul nostru a unui grup de cadre didactice de la Universitatea Bogdan Petriceicu Hadeu din Cahul, n perioada 30.07 01.08.2013. c) Aciuni privitoare la relaiile externe cu organisme internaionale la care CJ BN este afiliat Aciuni ce deriv din calitatea de membru a Consiliului Judeean BistriaNsud n cadrul Adunrii Regiunilor Europene (ARE) n cadrul acestui tip de relaii se ncadreaz doar afilierea judeului Bistria-Nsud la Adunarea Regiunilor Europene, al crei membru este judeul nostru nc din anul 1993. Organismul european transmite periodic informri privind aciunile desfurate. Pentru meninerea calitii de membru, este necesar plata unei cotizaii anuale de cca. 3.000 Euro. d) Alte aciuni de cooperare i parteneriat viznd consolidarea relaiilor europene ale CJ BN ncheierea Acordului de Parteneriat ntre Consiliul Judeean BistriaNsud i Camera de Comer i Industrie Bistria-Nsud n vederea implementrii Planului de aciuni al Centrului de Informare Europe Direct n cursul anului 2012, Consiliul Judeean Bistria-Nsud a adoptat Hotrrea nr.60 din 17.09.2012 prin care consiliul judeean acord susinere financiar n vederea funcionrii n continuare a Centrului de Informare Europe Direct, n cadrul unui proiect cu finanare european, iniiat de Camera de Comer i Industrie Bistria-Nsud. Importana existenei unui astfel de Centru de Informare Europe Direct n municipiul Bistria este dat de facilitile deosebite de informare n probleme europene oferite cetenilor judeului Bistria-Nsud.
53

Primirea delegaiei oficiale a Camerei Agricole Malopolska din Polonia n perioada 09 11 octombrie Camera de Comer i Industrie a judeului Bistria-Nsud a primit vizita unei delegaii a Camerei Agricole Malopolska (Polonia). Din delegaie au fcut parte reprezentani ai Prefecturii din Malopolska, cadre didactice ale Universitii de Agricultur din Cracovia i eful Seciei de promovare a comerului i investiiilor din cadrul Ambasadei Poloniei n Romnia, doamna Halina Golebicka. n data de 10.09.2012, delegaia polon a fost primit la Palatul Administrativ de Preedintele Consiliului Judeean, de reprezentanii Instituiei Prefectului i ai Camerei de Comer i Industrie BistriaNsud. Cu aceast ocazie, Preedintele Consiliului Judeean a propus iniierea unor parteneriate concrete n domeniul agricol ntre Consiliul Judeean BistriaNsud, Universitatea de Agricultur din Cracovia i instituiile publice i private din regiunea Malopolska. Partea polon i-a confirmat interesul de a consolida o astfel de colaborare. Scopul vizitei delegaiei polone l-a reprezentat un schimb de experien n domeniul pomiculturii i creterii animalelor, fiind vizitate n acest sens mai multe ferme din jude.

IV.6. ACTIVITATEA DIRECIEI ECONOMICE Prezentarea programelor desfurate i a modului de raportare a acestora la obiectivele instituiei (raportarea cheltuielilor defalcate pe programe) 6.1 Activitatea serviciului buget finane contabilitate, taxe, impozite n conformitate cu art. 104 aliniat (4) litera b) din Legea nr.215/2001 a administraiei publice locale, republicat potrivit cruia preedintele consiliului judeean: ntocmete proiectul bugetului judeului i contul de ncheiere a exerciiului bugetar i le supune spre aprobare consiliului judeean, n condiiile i la termenele prevzute de lege, bugetul judeului pe anul 2012 a fost elaborat n conformitate cu prevederile Legii nr. 293/2011 Legea bugetului de stat pe anul 2012 i a fost aprobat prin Hotrrea Consiliului Judeean nr. 3/02.02.2012. n anul 2012 au fost efectuate un numr de 4 rectificri ale bugetului judeului care au fost aprobate prin hotrrile consiliului judeean cu numerele: 25/2012, 39/2012, 59/2012, 85/2012. 6.1.1 Execuia bugetar pe anul 2012 Bugetul judeean consolidat al Consiliului Judeean Bistria-Nsud pe anul 2012 a fost format din: A. Bugetul judeean care cuprinde bugetele instituiilor publice finanate integral din bugetul judeean.
54

B. Bugetul instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii de la bugetul judeean. A. Bugetul judeean Execuia bugetar pentru instituiile finanate integral din bugetul judeean propriu pe anul 2012 s-a realizat astfel: Cap. I VENITURI Veniturile totale ale bugetului judeean pe anul 2012 au fost planificate n sum de 314.493.000 lei i s-au realizat n sum de 228.087.886 lei, la care se adaug suma de 2.477.116 lei reprezentnd excedentul anului 2011 i care este venit al seciunii de dezvoltare, n total venituri 230.565.002 lei, adic 73,31 % din care: 1) Veniturile seciunii de funcionare au fost planificate n sum de 115.180.000 lei i s-au realizat n sum de 112.406.587 lei, adic 97,59 % din care: 1.1 Venituri proprii, planificate n sum de 38.807.700 lei i realizate n sum de 38.454.070 lei adic n proporie de 99,09%, din care: - venituri proprii ncasate din impozite i taxe, planificate n sum de 2.051.000 lei i realizate n sum de 1.973.484 lei, adic n proporie de 96,22 %. - cote defalcate din impozitul pe venit (cota de 11,25% pentru jude), planificate n sum de 18.197.700 lei i realizate n sum de 17.294.089 lei, adic 95,03%. - sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit de ctre D.G.F.P. pentru echilibrarea bugetelor locale, planificate n sum de 8.559.000 lei i realizate n sum de 7.821.256 lei, adic 91,38 % (27 % din cota de 18,50 % pentru echilibrare). - mprumuturi temporare din trezoreria statului - pentru decontarea lucrrilor la obiectivul cu finanare de la Uniunea European Reabilitare DJ 151 limit de jude Mure-Bistria-Nsud, planificate n sum de 10.000.000 lei i realizate n sum de 9.502.258 lei, adic 95,02 %. mprumutul angajat din trezoreria statului a fost acordat n baza conveniei de mprumut nr. 612228/30.08.2013, ncheiate ntre Ministerul Finanelor Publice i Consiliul Judeean i aprobat prin Hotrrea Consiliului Judeean nr. 36 din 24 august 2012. Diferena, n sum de 497.742 lei, neangajat a fost restituit la Ministerul Finanelor Publice. - diverse venituri-suma de 1.862.983 lei, ncasat ca i venit reprezint Disponibilul din fondul pentru garantarea mprumuturilor externeconstituit de ctre Consiliul Judeean pentru garantarea mprumutului BERD angajat de ctre SC AQUABIS SA pentru obiectivul de investiii Modernizare staie captare i staie epurare-Bistria, mprumut ncheiat n anul 2012. 1.2 Transferuri voluntare, altele dect subveniile, din care:
55

- vrsminte din seciunea de funcionare pentru sectiunea de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus), planificate n sum de 53.344.000 lei i realizate n sum de -52.052.258 lei, sume ce se scad de pe seciunea de funcionare i se adun la seciunea de dezvoltare. - alte transferuri voluntare, planificate n sum de 27.859.000 lei i realizate n sum de 27.858.653 lei, adic 99,99%. Suma ncasat reprezint TVA recuperat de la Ministerul Finanelor Publice, aferent proiectului de investiii ISPA realizat de SC AQUABIS SA Bistria -Reabilitarea i extinderea sistemului de alimentare cu ap i canalizare n zona oraului Bistria n baza contractului 2003/RO/16/PE/025-02. 1.3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru bugetele locale, planificate n sum de 58.627.300 lei i realizate n sum de 57.115.736 lei, adic 97,42% din care: - sume defalcate din TVA pentru, finanarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeelor i municipiului Bucureti, planificate n sum de 41.164.000 lei i realizate n sum de 39.652.436 lei, adic 96,33 %. - sume defalcate din TVA pentru drumuri judeene i comunale, planificate n sum de 6.647.000 lei i realizate n sum de 6.647.000 lei, adic 100,00 %. - sume defalcate din TVA pentru, echilibrarea bugetelor locale, planificate n sum de 10.816.300 lei i realizate n sum de 10.816.300 lei, adic 100,00%. 1.4. Subvenii primite de la alte nivele ale administraiei publice, planificate n sum de 43.230.000 lei i realizate n sum de 41.030.386 lei, adic 94,91 %, din care: a) Subvenii primite de la bugetul de stat, repartizate astfel: - subvenii primite pentru finanarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, planificate n sum de 42.000.000 lei i realizate n sum de 39.775.541 lei, adic 94,70 %. - subvenii primite de administraiile locale n cadrul programelor FEGA implementate de APIA, planificate n sum de 120.000 lei i realizate n sum de 49.774 lei, adic 41,48 %. - subvenii primite pentru finanarea camerelor agricole planificate n sum de 660.000 lei i realizate n sum de 660.000 lei, adic 100,00 %. b) subvenii primite de la alte bugete locale, repartizate astfel: - subvenii primate pentru instituiile de asisten social pentru persoane cu handicap, planificate n sum de 450.000 lei i realizate n sum de 511.857 lei, adic 113,75 %. - subvenii primite de la administraia central - Administrarea Fondului de Mediu-pentru finanarea programului de mpduriri Dumitria n sum de 33.214 lei.
56

2) Veniturile seciunii de dezvoltare au fost planificate n sum de 199.313.000 lei i s-au realizat n sum de 115.681.299 lei, adic 58,04 % din care: 2.1) Venituri proprii - venituri din capital - (valorificri de bunuri ale instituiilor publice) n sum planificat de 211.000 lei i ncasat de 227.538 lei, adic 107,84 %. 2.2) Vrsmintele din seciunea de funcionare, au fost planificate n sum de 53.344.000 lei i s-au realizat n sum de 52.052.258 lei, adic, 97,58 % sum cu care a fost acoperit deficitul seciunii de dezvoltare n cursul anului. 2.3) Subvenii primite de la alte nivele ale administraiei publice, din care subvenii de la bugetul de stat n sum planificat de 7.464.000 lei i realizat n sum de 29.700.237 lei, din care: 25.530.987 lei sum ncasat i neplanificat, reprezint subvenii de la bugetul de stat pentru susinerea proiectelor finanate din FEN i TVA ncadrat aferent proiectelor n derulare. - subvenii primite pentru finanarea programului de pietruire a drumurilor comunale i judeene, planificate n sum de 5.000.000 lei i realizate n sum de 2.763.250 lei, adic 55,26 %. - subvenii primite din venituri proprii ale Ministerului Sntii pentru finanarea investiiilor n sntate pentru aparatur medical, planificate n sum de 1.406.000 lei i realizate n sum de 1.406.000 lei, adic 100,00%. - subvenii primite pentru finanarea investiiilor n sntate pentru reparaii capitale, planificate n sum de 1.058.000 lei i nerealizate. - subvenii primite pentru susinerea derulrii proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile (FEN) post-aderare, realizate n sum de 25.530.987 lei. 2.4. Subvenii primite de la UE, planificate n sum de 138.294.000 lei i realizate n sum de 33.701.266 lei, adic 24,37 %, din care: a) Fondul European de Dezvoltare Regional - planificate n sum de 137.464.000 lei i realizate n sum de 33.680.980 lei, adic 24,50 %, din care: - sume primite n contul plilor efectuate n anul curent - ncasate n sum de 14.506.045 lei. - sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori ncasate n sum de 19.022.660 lei. - pre-finanare - Fondul European de Dezvoltare Regional (Reabilitare Complex Nueni-103.182 lei i 49.093 pentru Proiect Petera Tuoare)- ncasat n sum de 152.275 lei. b) Fondul Social European - planificate n sum de 830.000 lei i realizate n sum de 20.286 lei, adic 2,44 %, din care: - sume primite n contul plilor efectuate n anul curent - planificate n sum de 772.000 lei i nencasate. - sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori - ncasate n sum de 20.286 lei.
57

2.5. Excedentul anului 2011 n sum de 2.477.116 lei a fost utilizat n anul 2012 pentru finanarea cheltuielilor seciunii de dezvoltare. Cap. II CHELTUIELI Cheltuielile totale ale bugetului judeean pe anul 2012 au fost planificate n sum de 316.970.000 lei i s-au realizat n sum de 219.470.958 lei din care: 1. Cheltuielile seciunii de funcionare au fost planificate n sum de 115.180.000 lei i s-au realizat n sum de 109.116.001 lei, adic 94,74% din care: - cheltuieli de personal au fost prevzute n sum de 27.761.000 lei i plile nete s-au efectuat n sum de 27.499.078 lei, adic 99,06 %. - bunuri i servicii au fost prevzute n sum de 26.577.000 lei i s-au realizat n sum de 24.659.581 lei, adic 92,79 %. - transferuri curente ctre instituii publice (transferuri pentru unitile de cultur, transferuri pentru Spitalul Judeean, Serviciul de Ambulan i transferuri ctre Camera Agricol ) au fost prevzute credite n sum de 8.172.000 lei i s-au realizat n sum de 7.491.384 lei, adic 91,67 %. - asisten social ajutoare sociale pentru plata indemnizaiilor acordate persoanelor cu handicap i programul Corn i lapte - au fost prevzute n sum planificat de 49.831.000 lei i plile nete s-au realizat n sum de 46.671.924 lei, adic 93,66 %; - alte cheltuieli - au fost prevzute credite bugetare n sum de 2.764.000 lei i plile nete s-au efectuat n sum de 2.724.264 lei, adic 98,56 %, sume alocate pentru salariile personalului neclerical pe culte religioase. 2. Cheltuielile seciunii de dezvoltare au fost planificate n sum de 201.790.000 lei i s-au realizat n sum de 110.354.957 lei, adic 54,69% din care: - transferuri de capital - planificate n sum de 4.979.000 lei i realizate n sum de 3.020.977 lei, adic 60,67 %, sume alocate pentru Spitalul Judeean i pentru unitile se cultur (Muzeul Judeean). - proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile planificate n sum de 129.837.000 lei i realizate n sum de 51.387.161 lei, adic 39,58 % - cheltuieli de capital - planificate n sum de 56.974.000 lei i realizate n sum de 46.827.004 lei, adic 82,19 %, din care 120.000 lei reprezint active financiare-participare la capitalul social al Consiliului Judeean la SC AQUABIS SA Bistria. - operaiuni financiare - rambursri de credite-mprumut contractat pentru finanarea proiectelor cu finanare UE-de la Ministerul Finanelor Publice, n sum planificat de 10.000.000 lei i utilizat n sum de
58

9.502.258 lei, adic 95,02%. Diferena neutilizat de 497.742 lei, din mprumutul contractat, a fost restituit M.F.P. - pli efectuate n anii precedeni i recuperate n anul curent, realizate n valoare de 382.443 lei, sum cu care se diminueaz pe total plile nete ale cap. 61.02.05 Protecie civil. Excedentul execuiei bugetare la 31 decembrie 2012 la bugetul propriu al judeului este de 11.094.044 lei, sum ce reprezint diferena ntre veniturile totale ncasate i plile nete realizate n anul 2012. Astfel execuia bugetar pe anul 2012 s-a realizat n proporie de 69,24 % din totalul cheltuielilor planificate. Din bugetul judeean pe anul 2012 s-au finanat urmtoarele capitole de cheltuieli: Cap. 51.02 Autoriti publice - subcap. 51.02.01.03 Autoriti executive Aparatul propriu al Consiliului Judeean Bistria-Nsud Cap. 54.02 ,,Alte servicii publice generale - subcap. 54.02.07 Fond pentru garantarea mprumuturilor externe, contractate/garantate de administraiile publice locale (constituire fond garantare mprumuturi BERD); - subcap. 54.02.10 Servicii publice comunitare pentru evidena persoanelor - Serviciul public comunitar pentru evidena persoanelor Bistria. - subcap. 54.02.50 Alte servicii publice generale (cheltuieli PSI, cheltuieli Salvamont, burse pentru studeni); Cap. 60.02 Aprare din care: - subcap.60.02.02 Aprare naional (cheltuieli de ntreinere pentru Centrul Militar Judeean) Cap. 61.02 Ordine public i siguran naional din care: - subcap.61.02.05 Protecie civil i protecia contra incendiilor. Cap. 65.02 nvmnt - subcap. 65.02.07.04 nvmnt special (CSEI Nr.1 Bistria, CSEI nr.2 Bistria, Liceul Tehnologic Special Sfnta Maria Bistria, CSEI Lacrima Unirea, CSEI Beclean, Centrul Judeean de Resurse i Asisten Educaional) - subcap. 65.02.50 Alte cheltuieli n domeniul nvmntului (Produse lactate i de panificaie acordate elevilor conform H.G. nr.1076 / 2002). Cap. 66.02 Sntate - subcap.66.02.06.01 Spitale Generale (Spitalul Judeean Bistria Nsud) - subcap. 66.02.50.50 Alte instituii i aciuni sanitare (Serviciul de Ambulan Bistria).
59

Cap. 67.02 Cultur, recreere i religie din care: instituii finanate din bugetul judeean: - subcap.67.02.03.02 Biblioteca Judeean Bistria - subcap.67.02.03.30 Alte servicii culturale (transferuri acordate pentru Muzeul Judeean i Centrul Judeean pentru Cultur); - subcap.67.02.03.12 Consolidarea i restaurarea monumentelor istorice - subcap.67.02.05.01 Sport - subcap.67.02.06 Servicii religioase (contribuii salariale pentru personalul neclerical) - subcap.67.02.50 Alte servicii n domeniul culturii, recreerii i religiei; Cap.68.02 Asigurri i asisten social - subcap.68.02.05.02 Asisten social n caz de invaliditi - subcap.68.02.06 Asisten social pentru familie i copii - subcap.68.02.50 Alte cheltuieli n domeniul asistenei socialeProiect - Reabilitare Complex Nueni Cap.70.02 Locuine, servicii i dezvoltare public din care: - subcap.70.02.50 Alte servicii n domeniul locuinelor, serviciilor i dezvoltrii comunale cheltuieli efectuate prin aparatul propriu al Consiliului Judeean (aport la capitalul social i extindere reele ap ctre SC AQUABIS SA, inclusiv cont rezerv pentru garantare mprumuturi externe). Cap.74.02 Protecia mediului - subcap.74.02.05.02 Colectarea, tratarea i distrugerea deeurilor - subcap.74.02.06 Canalizarea i tratarea apelor Cap.80.02 Aciuni generale economice - subcap. 80.02.01.06 Prevenire i combatere inundaii i gheuri - subcap. 80.02.01.10 Programe de dezvoltare regional Cap.83.02 Agricultur, silvicultur, piscicultur i vntoare - subcap. 83.02.03.07 Camera agricole Cap. 84.02 Transporturi - subcap. 84.02.03.01 Drumuri i poduri Pe capitole de cheltuieli situaia execuiei bugetare se prezint astfel: 1. Cap.51.02 Autoriti publice La acest capitol pe anul 2012 au fost prevzute credite bugetare n sum de 6.207.000 lei i plile nete s-au efectuat n sum de 5.668.968 lei, adic 91,33 % astfel: Subcap. 51.02.01.03 Autoriti executive din care:
60

a) Cheltuieli pentru seciunea de funcionare planificate n sum de 5.237.000 lei i realizate n sum de 5.097.508 lei, adic 97,34 % din care: - cheltuieli de personal au fost prevzute n sum de 3.578.000 lei i plile nete s-au efectuat n sum de 3.541.932 lei, adic 98,99 %. - bunuri i servicii au fost prevzute n sum de 1.659.000 lei i sau realizat n sum de 1.555.576 lei, adic 93,77 %. b) Cheltuieli pentru seciunea de dezvoltare planificate n sum de 970.000 lei i realizate n sum de 571.460 lei, adic 58,91 % din care: - proiecte cu finanare UE nerambursabile Proiect Resurse umane-pregtire profesional au fost prevzute credite bugetare n sum de 670.000 lei i s-au realizat n sum de 359.223 lei, adic 53,62 %. - cheltuieli de capital au fost prevzute n sum de 300.000 lei i s-au realizat n sum de 212.237 lei, adic 70,75 %; Aciunile finanate la acest capitol au fost: - reparaii capitale cldire strada Odobescu-punct TRAFO-41.963 lei i dirigenie antier-4.522 lei; - achiziie sistem de vot electronic sala de edine Consiliul Judeean Bistria-Nsud-29.357 lei; - dotri cu tehnic de calcul LAPTOP - uri pentru consilierii judeeni136.395 lei. Cap. 54.02 Alte servicii publice generale La acest capitol pe anul 2012 au fost prevzute credite bugetare n sum de 2.708.000 lei i plile nete au fost n sum de 2.121.733 lei, adic 78,35 %, astfel: -subcap.54.02.07 Fond pentru garantarea mprumuturilor externe, contractate/ garantate de administraiile publice locale . Conform prevederilor Acordului de mprumut privind Programul de dezvoltare a utilitilor municipale, etapa II a, aprobat prin O.G. nr. 37/1997, Consiliul Judeean Bistria-Nsud are obligaia de a garanta plata sumei pentru investiiile finanate parial din mprumuturi externe BERD, a dobnzilor i comisioanelor n procent de 10% anual din valoarea ratei de rambursare a mprumutului i care se constituie anual pn la rambursarea integral a mprumutului. n bugetul propriu al Consiliului Judeean Bistria-Nsud pe anul 2012, la cheltuielile sanciunii de funcionare s-a constituit Fondul pentru garantarea mprumuturilor externe, dobnzilor i comisioanelor aferente n sum planificat de 105.000 lei i utilizat n sum de 65.971 lei, adic 62,83 %, n funcie de suma comunicat de BCR Bucureti ca obligaie de plat pe anul 2012.-subcap. 54.02.10 Servicii publice comunitare pentru evidena persoanelor .

61

La acest subcapitol pe anul 2012 au fost prevzute credite bugetare n sum de 483.000 lei i plile nete s -au efectuat n sum de 443.059 lei, adic 91,73 % astfel: Cheltuieli pentru seciunea de funcionare din care: - cheltuieli de personal au fost prevzute n sum de 400.000 lei i plile nete s-au efectuat n sum de 387.295 lei, adic 96,82 %; - bunuri i servicii au fost prevzute n sum de 83.000 lei i s-au realizat n sum de 55.764 lei, adic 67,19 %; -subcap. 54.02.50 Alte servicii publice generale La acest subcapitol cheltuielile de la buget au fost n sum planificat de 2.120.000 lei i utilizate n sum de 1.612.703 lei, adic 76,07%. Cheltuielile pentru seciunea de funcionare planificate n sum de 1.580.000 lei i realizate n sum de 1.428.124 lei, adic 90,39 % din care: - cheltuieli de personal (cheltuieli cu alegerile locale 2012) au fost prevzute n sum de 211.000 lei i plile nete s-au efectuat n sum de 210.940 lei, adic 99,97 %; - cheltuielile cu bunurile i serviciile efectuate de Formaia Judeean de Salvamont i cotizaii pltite de Consiliul Judeean n sum planificat de 1.369.000 lei i realizat n sum de 1.217.184 lei, adic 88,91%. Aciunile finanate la acest capitol au fost: - burse acordate pentru studeni pe anul 2012 n sum de 82.800 lei; - cheltuieli cu Formaia Judeean de Salvamont (carburani, medicamente, hran, echipament, pregtire profesional, reparaii curente, material i prestri servicii, prime de asigurare, alte bunuri i servicii)-125.383 lei; - cheltuieli cu alegerile locale 2012- tiprire buletine de vot, liste consilieri locali i alte cheltuieli cu alegerile-200.317 lei; - cotizaie jude pe anul 2012 la Agenia de Dezvoltare a Regiunilor de Nord-Vest, Uniunea Naional a Consiliilor Judeene i alte asociaii n sum de 759.088 lei; - program PEAD (cheltuieli cu manipulare i depozitare produse alimentare din fonduri europene ca ajutoare pentru populaie) 49.596 lei; b) Cheltuieli pentru seciunea de dezvoltare planificate n sum de 540.000 lei i realizate n sum de 184.579 lei, adic 34,18 % din care: - cheltuieli de capital reprezentnd cheltuieli construcie Cabana Salvamont Piatra Fntnele-182.099 lei i dirigenie antier-2.480 lei. 2. Cap.60.02 -Aprare naional-C.M.J. - subcap.60.02.02 Aprare naional La acest subcapitol de cheltuieli creditele bugetare au fost n sum planificat de 250.000 lei i utilizat de 240.459 lei, adic 96,18 %, din care:
62

- cheltuieli pentru seciunea de funcionare-cheltuieli cu bunurile i serviciile (nclzire, energie termic, ap canal salubritate, convorbiri telefonice, rechizite de birou, carburani i piese auto, reparaii curente, obiecte de inventar). 3. Cap.61.02 Ordine public i siguran naional-ISU - subcap.61.02.05 Protecie civil i protecia contra incendiilor. La acest subcapitol cheltuielile de la buget au fost n sum planificat de 905.000 lei i realizate n sum de 308.845 lei. Plile nete s-au diminuat cu suma restituit, (n valoare de 382.443 lei), de ctre Agenia de Dezvoltare Intercomunitar Transilvania de Nord Cluj-Napoca reprezentnd contribuia Consiliului Judeean, n anul 2011 de 2%, contravaloarea TVA, i sprijinul financiar la Proiectul mbuntirea dotrii cu echipamente a bazelor operaionale pentru intervenii n situaii de urgen din Transilvania de Nord. a) Cheltuieli pentru seciunea de funcionare planificate n sum de 250.000 lei i realizate n sum de 234.100 lei, adic 93,64 % din care aciunile finanate la acest capitol au fost: cheltuieli cu bunurile i serviciile pentru ntreinere, carburani i lubrefiani, piese de schimb, cheltuieli potale i telecomunicaii, cheltuieli cu reparaiile curente i alte cheltuieli cu bunurile i serviciile pentru funcionare. b) Cheltuieli pentru seciunea de dezvoltare planificate n sum de 655.000 lei i realizate n sum de 307.698 lei (cu semnul minus), din care: - cheltuieli de capital - au fost prevzute credite bugetare n sum de 75.000 lei i s-au realizat n sum de 74.745 lei, adic 99,66 % reprezentnd: - achiziionare tehnic de calcul-5.999 lei; - achiziie generator electricitate-68.746 lei. - proiecte cu finanare UE nerambursabile Proiect mbuntirea dotrii cu echipamente a bazelor operaionale pentru intervenii n situaii de urgen din Transilvania de Nord au fost prevzute credite bugetare n sum de 580.000 lei i realizate n sum de 203.969 lei, reprezentnd contribuia judeului de 2 % din valoarea eligibil a proiectului i contravaloare TVA. Suma pltit n cursul anului a fost restituit integral la finele anului 2012 de ctre ADI Transilvania de Nord Cluj-Napoca. Tot n anul 2012 a fost recuperat suma de 382.443 lei reprezentnd pli efectuate n anii precedeni, sum cu care se diminueaz pe total plile nete. 4. Cap. 65.02 nvmnt La acest capitol pe anul 2012 au fost prevzute credite bugetare n sum de 23.998.000 lei i plile nete au fost n sum de 22.786.144 lei, adic 94,95 %, astfel: a) Cheltuieli pentru seciunea de funcionare planificate n sum de 23.517.000 lei i realizate n sum de 22.323.161 lei, adic 94,92 % din care:
63

- cheltuieli de personal au fost prevzute n sum de 12.092.000 lei i plile nete s-au efectuat n sum de 12.019.422 lei, adic 99,40 %. - bunuri i servicii au fost prevzute n sum de 3.756.000 lei i sau realizat n sum de 3.564.960 lei, adic 94,91 %. - asisten social au fost prevzute credite n sum de 7.669.000 lei i s-au realizat n sum de 6.738.779 lei, adic 87,87 %. b) Cheltuieli pentru seciunea de dezvoltare planificate n sum de 481.000 lei i realizate n sum de 462.983 lei, adic 96,25 % din care: - proiect din Fondul Social European (implementat la coala Special nr.2)-n sum planificat de 32.000 lei i plile nete n sum de 30.442 lei, adic 95,13 %. - cheltuieli de capital au fost prevzute n sum de 449.000 lei i s-au realizat n sum de 432.541 lei, adic 96,33 %; 5.1 Subcap.65 .02.07.04 nvmnt special La acest subcapitol pe anul 2012 au fost prevzute credite planificate n sum de 16.440.000 lei i pli efectuate n sum de 16.155.032 lei, adic 98,26 %, astfel: - C.S.E.I. nr. 1 Bistria credite planificate n sum de 3.529.000 lei i pli efectuate n sum 3.497.620 de lei, adic 99,11 %. - C.S.E.I. nr. 2 Bistria credite planificate n sum de 3.878.000 lei i pli efectuate n sum de 3.857.535 lei, adic 99,47 %. - Liceul Tehnologic Special Sfnta Maria Bistria credite planificate n sum de 3.073.000 lei i pli efectuate n sum de 2.980.717 lei, adic 97,00 %. - C.S.E.I. Lacrima Unirea credite planificate n sum de 2.175.000 lei i pli efectuate n sum de 2.147.970 lei, adic 98,76 %. - C.S.E.I. Beclean credite planificate n sum de 2.168.000 lei i pli efectuate n sum de 2.110.106 lei, adic 97,33 %. - C.J.R.A.E. credite planificate n sum de 1.617.000 lei i pli efectuate n sum de 1.561.084 lei, adic 96,54 %. 5.2 Subcap. 65.02.50 Alte cheltuieli n domeniul nvmntului (produse lactate i de panificaie pentru elevii din clasele I-VIII din nvmntul de stat precum i pentru copiii precolari din grdiniele de stat cu program normal de 4 ore i programul de ncurajare a consumului de fructe n coli). La acest subcapitol pe anul 2012 au fost prevzute credite planificate n sum de 7.558.000 lei i pli efectuate n sum de 6.631.112 lei, adic 87,74 %.

6.Cap.66.02 Sntate La acest capitol pe anul 2012 au fost prevzute credite bugetare sub form de transferuri curente i de capital n sum de 8.494.000
64

lei i plile nete au fost n sum de 5.564.161 lei, adic 65,51 %, astfel:
a) Cheltuieli pentru seciunea de funcionare - transferuri curente planificate n sum de 2.300.000 lei i realizate n sum de 2.300.000 lei, adic 100,00 % din care transferuri curente pentru Spitalul Judeean BN n sum de 1.500.000 lei i pentru Serviciul de Ambulan 800.000 lei. b) Cheltuieli pentru seciunea de dezvoltare transferuri de capital planificate n sum de 6.194.000 lei i realizate n sum de 3.264.161 lei, adic 52,70 % din care: - transferuri de capital-acordate din bugetul judeean propriu pentru Spitalul Judeean BN planificate n sum de 2.500.000 lei i plile nete n sum de 1.600.000 lei, adic 64,00 %. - transferuri de capital pentru finanarea investiiilor n spitale-acordate din bugetul Ministerului Sntii pentru Spitalul Judeean BN n sum planificat de 2.464.000 lei i plile nete n sum de 1.406.000 lei, adic 57,06 %, sume utilizate pentru dotarea spitalelor cu aparatur medical (1.406.000 lei) i pentru finanarea reparaiilor capitale n sntate sume planificate (1.058.000 lei) i nerealizate prin nealocarea sumelor planificate. - cheltuieli de capital (cofinanare Consiliului Judeean la reabilitarea Spitalului Judeean) au fost prevzute n sum de 1.230.000 lei i s-au realizat n sum de 258.161 lei, adic 21,00 %; 6.1 Subcap.66.02.06.01 Spitale Generale-Spitalul Judeean Bistria-Nsud. La acest subcapitol pe anul 2012 au fost prevzute credite planificate n sum de 7.694.000 lei i pli efectuate n sum de 4.764.161 lei, adic 61,92 %. 6.2 Subcap.66.02.50.50 Alte instituii i aciuni sanitare-Serviciul Judeean de Ambulan Bistria. La acest subcapitol pe anul 2012 au fost prevzute credite planificate n sum de 800.000 lei i pli efectuate n sum de 800.000 lei, adic 100,00 %. 7.Cap.67.02 Cultur, recreere i religie La acest capitol pe anul 2012 au fost prevzute credite bugetare n sum de 12.611.000 lei i plile nete au fost n sum de 10.284.257 lei, adic 81,55 % astfel: a) Cheltuieli pentru seciunea de funcionare planificate n sum de 10.596.000 lei i realizate n sum de 9.846.611 lei, adic 92,93 % din care: - cheltuieli de personal au fost prevzute n sum de 540.000 lei i plile nete s-au efectuat n sum de 538.148 lei, adic 99,65 %.
65

- bunuri i servicii au fost prevzute n sum de 2.100.000 lei i sau realizat n sum de 2.053.414 lei, adic 97,78 %. - transferuri curente ctre instituii publice (subvenii pentru unitile de cultur) au fost prevzute credite n sum de 5.192.000 lei i s-au realizat n sum de 4.530.785 lei, adic 87,26 %. - alte cheltuieli au fost prevzute n sum de 2.764.000 lei i s-au realizat n sum de 2.724.264 lei, adic 98,56 %. b) Cheltuieli pentru seciunea de dezvoltare planificate n sum de 2.015.000 lei i realizate n sum de 437.646 lei, adic 21,72 % din care: - transferuri de capital ctre instituii publice (subvenii pentru unitile de cultur - Muzeul Judeean) au fost prevzute credite n sum de 15.000 lei i s-au realizat n sum de 14.977 lei, adic 99,85 %. - cheltuieli de capital au fost prevzute n sum de 2.000.000 lei i s-au realizat n sum de 422.669 lei, adic 21,13 %; 7.1. Subcap.67.02.03.02 Biblioteca Judeean La acest subcapitol pe anul 2012 au fost prevzute credite bugetare n sum de 1.540.000 lei i plile nete s-au efectuat n sum de 1.537.872 lei, adic 99,86 % astfel: Cheltuieli pentru seciunea de funcionare din care: - cheltuieli de personal au fost prevzute n sum de 540.000 lei i s-au realizat n sum de 538.148 lei, adic 99,66 %; - bunuri i servicii au fost prevzute n sum de 1.000.000 lei i sau realizat n sum de 999.724 lei, adic 99,97 %; 7.2.Subcap.67.02.03.12 Consolidarea i restaurarea monumentelor istorice La acest subcapitol de cheltuieli cuprinse la seciune de dezvoltare-pe anul 2012 au fost prevzute credite bugetare n sum de 2.000.000 lei i plile nete s-au efectuat n sum de 422.669 lei, adic 21,13 %, din care: - 290.930 lei pentru expertiz tehnic a castelului de la Posmu n cadrul proiectului Conservarea patrimoniului cultural; - 33.752 lei pentru servicii incinerare ecologic castel Posmu - 78.731 lei pentru expertiz tehnic sala A i C cinematograf Dacia; - 19.256 lei pentru reactualizare proiect reabilitare Casa Argintarului. 7.3. Subcap.67.02.03.30 Alte servicii culturale La acest subcapitol sunt cuprinse transferuri ctre instituii publice planificate n sum de 5.207.000 lei i realizate n sum de 4.545.762 lei, adic 87,30 %, conform Anexei nr. 22, pentru: a) Muzeul Judeean Bistriatransferuri n sume planificate de 2.500.000 lei i realizate n sume de 1.838.762 lei, adic 73,55 %
66

b) Centrul Judeean pentru Cultur transferuri n sume planificate de 2.707.000 lei i realizate n sume de 2.707.000 lei, adic 100,00 %. 7.4. Subcap. 67.02.05.01 Sport La acest subcapitol pe anul 2012 sunt cuprinse contribuii ale administraiei publice locale la realizarea unor lucrri i servicii de interes public local planificate n sum de 400.000 lei i realizate n sum de 384.994 lei, adic 96,25%, sume alocate sub form de sprijin financiar pentru aciuni sportive. 7.5.Subcap.67.02.06 Servicii religioasecontribuie pentru personalul neclerical. La acest subcapitol pe anul 2012 au fost prevzute credite bugetare n sum de 2.764.000 lei i plile nete s-au efectuat n sum de 2.724.264 lei, adic 98,56 %, sume alocate pentru salariile personalului neclerical pe culte religioase. 7.6. Subcap. 67.02.50 Alte servicii n domeniul culturii, recreerii i religiei La acest subcapitol pe anul 2012 sunt cuprinse contribuii ale administraiei publice locale la realizarea unor lucrri de interes public local n domeniul religiei, sume acordate sub form de sprijin financiar, planificate n sum de 700.000 lei i realizate n sum de 668.696 lei, adic 95,53%. 8. Cap.68.02 Asigurri i Asisten Social La acest capitol pe anul 2012 au fost prevzute credite bugetare n sum de 67.120.000 lei i plile nete au fost n sum de 61.647.980 lei, adic 91,85 % astfel: a) Cheltuielile seciunii de funcionare planificate n sum de 61.700.000 lei i realizate n sum de 58.839.345 lei, adic 95,36 % din care: - cheltuieli de personal au fost prevzute n sum de 10.940.000 lei i plile nete s-au efectuat n sum de 10.801.341 lei, adic 98,73 %. - bunuri i servicii au fost prevzute n sum de 8.598.000 lei i sau realizat n sum de 8.104.859 lei, adic 94,26 %. - asisten social ajutoare sociale pentru plata indemnizaiilor acordate persoanelor cu handicap - au fost prevzute n sum planificat de 42.162.000 lei i plile nete s-au realizat n sum de 39.933.145 lei, adic 94,71 %; b) Cheltuielile seciunii de dezvoltare planificate n sum de 5.420.000 lei i realizate n sum de 2.808.635 lei, adic 51,82 %. 8.1 Subcap. 68.02.05.02 Asisten social n caz de invaliditi

La acest subcapitol pe anul 2012 au fost prevzute credite bugetare n sum de 51.140.000 lei i plile nete s-au efectuat n sum de 47.694.581 lei, adic 93,26 %:
67

a) Cheltuielile seciunii de funcionare astfel:


- cheltuieli de personal au fost prevzute n sum de 3.990.000 lei i s-au realizat n sum de 3.935.719 lei, adic 98,59 %, - bunuri i servicii au fost prevzute n sum de 3.293.000 lei i sau realizat n sum de 3.140.529 lei, adic 95,37 %. - asisten social ajutoare sociale pentru plata indemnizaiilor acordate persoanelor cu handicap - au fost prevzute n sum planificat de 41.732.000 lei i plile nete s-au realizat n sum de 39.515.708 lei, adic 94,69 %;

b) Cheltuielile seciunii de dezvoltare astfel:


- cheltuieli de capital au fost prevzute n sum de 2.125.000 lei i s-au realizat n sum de 1.102.625 lei, adic 51,89 %.

8.2 Subcap. 68.02.06. Asisten social pentru familie i copii La acest subcapitol pe anul 2012 au fost prevzute credite bugetare n sum de 13.580.000 lei i plile nete s-au efectuat n sum de 12.828.578 lei, adic 94,47 %: a) Cheltuielile seciunii de funcionare astfel: - cheltuieli de personal au fost prevzute n sum de 6.950.000 lei i s-au realizat n sum de 6.865.622 lei, adic 98,78 %, - bunuri i servicii au fost prevzute n sum de 5.305.000 lei i sau realizat n sum de 4.964.330 lei, adic 93,58 %. - asisten social - ajutoare sociale au fost prevzute n sum planificat de 430.000 lei i plile nete s-au realizat n sum de 417.437 lei, adic 97,08 %; b) Cheltuielile seciunii de dezvoltare astfel: - cheltuieli de capital au fost prevzute n sum de 895.000 lei i s-au realizat n sum de 581.189 lei, adic 64,94 %. 8.3 Subcap. 68.02.50. Alte cheltuieli n domeniul asistenei sociale La acest subcapitol la cheltuielile seciunii de dezvoltare, pe anul 2012 au fost prevzute credite bugetare n sum de 2.400.000 lei i plile nete s-au efectuat n sum de 1.124.821 lei, adic 46,87% pentru proiectul privind reabilitarea Complexului Nueni. 9. Cap. 70.02 Locuine servicii i dezvoltare public Subcap.70.02.50 Alte servicii n domeniul locuinelor serviciilor i dezvoltrii comunale La acest subcapitol pe anul 2012 au fost prevzute credite bugetare n sum de 650.000 lei i plile nete s-au efectuat n sum de 544.117 lei, adic 83,71%: a) Cheltuielile seciunii de funcionare astfel:
68

- bunuri i servicii-reprezentnd cheltuieli privind constituirea contului de rezerv pentru garantarea mprumuturilor BERD, n sum planificat de 150.000 lei i realizat n sum de 44.117 lei adic 29,41 %. n conformitate cu Acordul de mprumut nr. 569/1997, aprobat prin O.G. nr. 37/1997 art. 4, Consiliul Judeean Bistria-Nsud are obligaia de a constitui i alimenta un cont de rezerv pentru garantarea mprumuturilor externe BERD n valoare cel puin egal cu suma prevzut a se ncasa din impozitul pe profit i din vrsmintele din profitul net al SC AQUABIS SA Bistria, nregistrat ca venit la bugetul propriu al Consiliului Judeean Bistria-Nsud. b) Cheltuielile seciunii de dezvoltare astfel: - cheltuieli de capital participare la capitalul social al societilor comerciale n sum planificat de 120.000 lei i realizat n sum de 120.000 lei, adic 100,00% pentru plata de ctre SC AQUABIS SA Bistria a lucrrilor de reabilitare reele de ap, racordarea la reeaua de canalizare a blocurilor ANL cartier Viioara, achiziii tehnice calculatoare. - cheltuieli de capital - cofinanare proiect Extindere i modernizare infrastructur de ap i ap uzat n jud. Bistria-Nsud, n sum planificat de 380.000 lei i realizat n sum de 380.000 lei, adic 100,00%. 10. Cap. 74.02 Protecia mediului La acest subcapitol, la cheltuielile seciunii de dezvoltare, pe anul 2012 au fost prevzute credite bugetare n sum de 129.924.000 lei i plile nete s-au realizat n sum de 60.689.261 lei, adic 46,71% astfel: Subcap.74.02.05.02 Colectarea, tratarea i distrugerea deeurilor La acest subcapitol pe anul 2012, la cheltuielile seciunii de dezvoltare, au fost prevzute credite bugetare n sum de 102.065.000 lei i plile nete s-au efectuat n sum de 32.830.608 lei, adic 32,17%: - pentru proiectul Sistem integrat de management a deeurilor n sum planificat de 100.727.000 lei i plile nete au fost n sum de 32.545.533 lei, adic 32,31%. Din totalul plilor nete, suma de 2.060.651 lei a fost utilizat pentru plata amenajrii drumului de acces ctre staia Valea Boilor. - pentru proiectul Petera Tuoare i Refacere ecologic mpduriri Dumitria- n sum planificat de 1.338.000 lei i plile nete au fost n sum de 285.075 lei, adic 21,31% din care 56.245 lei pentru mpduriri Dumitria i 228.830 lei pentru petera Tuoare. Subcap.74.02.06 Canalizarea i tratarea apelor La acest subcapitol pe anul 2012, la cheltuielile seciunii de dezvoltare, au fost prevzute credite bugetare n sum de 27.859.000 lei i plile nete s-au efectuat n sum de 27.858.653 lei, adic 99,99%, sum pltit ctre SC Aquabis SA Bistria. Suma reprezint TVA recuperat de la Ministerul Finanelor Publice, aferent proiectului de investiii ISPA realizat de SC AQUABIS SA Bistria 69

Reabilitarea i extinderea sistemului de alimentare cu ap i canalizare n zona oraului Bistria n baza contractului 2003/RO/16/PE/025-02. 11. Capitolul 80.02 Aciuni generale economice La acest capitol pe anul 2012 au fost prevzute credite bugetare n sum de 2.269.000 lei i neutilizate astfel: Subcap. 80.02.01.06 Prevenire i combatere inundaii i gheuri De la acest subcapitol din bugetul judeean s-au asigurat pentru cheltuielile seciunii de funcionare, credite bugetare planificate n sum de 165.000 lei i nerealizate. Subcap. 80.02.01.10 Programe de dezvoltare regional De la acest subcapitol din bugetul judeean s-au asigurat pentru cheltuielile seciunii de dezvoltare, credite bugetare planificate n sum de 2.104.000 lei i nerealizate. 12. Capitolul 83.02 Agricultur, silvicultur Subcap.83.02.03.07 Camere agricole La acest subcapitol sunt cuprinse transferuri de la bugetul de stat pentru finanarea camerelor agricole, planificate n sum de 680.000 lei i realizate n sum de 660.599 lei, adic 97,15 %. 13. Capitolul 84.02 Transporturi Subcap. 84.02.03.01 Drumuri i Poduri De la acest subcapitol din bugetul judeean s-au asigurat credite bugetare planificate n sum de 61.154.000 lei i s-au realizat n sum de 49.336.877 lei, adic n proporie de 80,68 %, astfel: a) Cheltuielile seciunii de funcionare n sum planificat de 8.167.000 lei i plile nete s-au realizat n sum de 7.592.947 lei, adic 92,97% din care: - cheltuieli cu reparaiile curente pentru ntreinerea drumurilor judeene n sum planificat de 8.092.000 lei i plile nete s-au realizat n sum de 7.523.177 lei, adic 92,97 %. - dobnzi aferente mprumuturilor temporare din trezoreria statului (dobnd aferent mprumutului contractat de ctre Consiliul Judeean de la Ministerul Finanelor Publice), n sum planificat de 75.000 lei i plile nete sau realizat n sum de 69.770 lei, adic 93,03 %. b) Cheltuielile seciunii de dezvoltare - n sum planificat de 52.987.000 lei i plile nete s-au realizat n sum de 41.743.930 lei, adic 78,78% din care: - cheltuieli de capital n sum planificat de 15.159.000 lei i plile nete s-au realizat n sum de 13.789.709 lei, adic 90,97%.
70

- sume primite din fonduri cu finanare extern nerambursabilede la Uniunea European, n sum planificat de 27.828.000 lei pentru proiectul Reabilitare i modernizare DJ 151, Bistria-limit jude Mure, i plile nete sau realizat n sum de 25.900.805 lei, adic n proporie de 93,07 %. Plile nete s-au diminuat cu valoarea ncasat n sum de 7.448.842 lei, reprezentnd scrisoarea de garanie executat la cererea Consiliului Judeean pentru nendeplinirea obligaiilor contractuale de ctre S.C. Romstrade S.R.L. n realizarea proiectului. - rambursarea mprumutului contractat pentru finanarea proiectelor cu finanare UE- n sum planificat de 10.000.000 lei i plile nete s-au realizat n sum de 9.502.258 lei, adic 95,02%, mprumut angajat pentru decontarea lucrrilor la obiectivul cu finanare de la Uniunea European Reabilitare DJ 151 limit de jude Mure-Bistria-Nsud. mprumutul angajat din trezoreria statului a fost acordat n baza conveniei de mprumut nr. 612228/30.08.2013, ncheiate ntre Ministerul Finanelor Publice i Consiliul Judeean i aprobat prin Hotrrea Consiliului Judeean nr. 36 din 24 august 2012. Diferena, n sum de 497.742 lei, neangajat a fost restituit la Ministerul Finanelor Publice. B. Bugetul instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii de la bugetul local judeean Execuia bugetar a instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii de la bugetul local judeean pe anul 2012 s-a realizat astfel: Cap. I VENITURI Veniturile totale ale bugetului instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii de la bugetul local judeean pe anul 2012 au fost planificate n sum de 89.553.000 lei i s-au realizat n sum de 74.092.558 lei, adic 82,73 % din care: 1) Veniturile seciunii de funcionare au fost planificate n sum de 83.263.000 lei i s-au realizat n sum de 70.822.545 lei, adic 85,06 % din care: 1.1 Venituri proprii, planificate n sum de 69.607.000 lei i realizate n sum de 55.832.483 lei adic n proporie de 80,21 %, din care: a) Muzeul Judeean-venituri proprii planificate n sum de 100.000 lei i realizate n sum de 59.189 lei, adic 59,19 %, b) Centrul Judeean de Cultur - venituri proprii planificate n sum de 100.000 lei i realizate n sum de 68.404 lei, adic 68,40 %. c) Camera Agricol-venituri proprii planificate n sum de 75.000 lei i realizate n sum de 73.650 lei, adic 98,20 %,
71

d) nvmnt special - C..E.I - venituri proprii planificate n sum de 51.000 lei i realizate n sum de 54.032 lei, adic 105,95 %, e) Spitalul Judeean-venituri proprii planificate n sum de 74.765.000 lei i realizate n sum de 63.075.886 lei, adic 84,36 %. f) Vrsminte din seciunea de funcionare pentru finanarea seciunii de dezvoltare (sume care se scad din totalul veniturilor proprii), planificate n sum de 1.311.000 lei i realizate n sum de 229.110 lei. Aceast sum a acoperit deficitul rezultat la seciunea de dezvoltare ca diferen ntre veniturile i cheltuielile acestei seciuni. 1.2 Transferuri curente de la bugetul judeean propriu, planificate n sum 8.172.000 lei i realizate n sum de 7.491.384 lei adic n proporie de 91,67 %, din care: a) Muzeul Judeean - transferuri planificate n sum de 2.485.000 lei i realizate n sum de 1.823.785 lei, adic 73,39 %. b) Centrul Judeean de Cultur transferuri planificate n sum de 2.707.000 lei i realizate n sum de 2.707.000 lei, adic 100,00 %. c) Camera Agricol transferuri planificate n sum de 680.000 lei i realizate n sum de 660.599 lei, adic 97,15 %. d) Sntate (Spitalul Judeean i Serviciul de Ambulan) transferuri planificate n sum de 2.300.000 lei i realizate n sum de 2.300.000 lei, adic 100,00 % din care: 1.500.000 lei pentru Spitalul Judeean i 800.000 lei pentru Serviciul de Ambulan. 2) Veniturile seciunii de dezvoltare au fost planificate n sum de 6.290.000 lei i s-au realizat n sum de 3.270.013 lei, adic 51,99 % din care: 2.1 Venituri proprii - venituri din valorificarea unor bunuri ale instituiilor publice - realizate n sum de 19.926 lei. 2.2 Vrsminte din seciunea de funcionare - planificate n sum de 1.311.000 lei i realizate n sum de 229.110 lei adic n proporie de 17,47 %. 2.3 Transferuri de capital de la bugetul de stat i bugetul judeean propriu, planificate n sum 4.979.000 lei i realizate n sum de 3.020.977 lei adic n proporie de 60,67 %, din care: a) Muzeul Judeean - transferuri planificate n sum de 15.000 lei i realizate n sum de 14.977 lei, adic 99,85 %. b) Sntate - Spitalul Judeean-transferuri planificate n sum de 4.964.000 lei i realizate n sum de 3.006.000 lei, adic 60,56 % din care: - transferuri de capital din bugetul propriu judeean-1.600.000 lei; - transferuri de capital din bugetul de stat, din venituri proprii ale Ministerului Sntii, pentru finanarea aparaturii medicale n sntate 1.406.000 lei; Cap. II CHELTUIELI Cheltuielile totale ale bugetului instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii de la bugetul judeean pe anul 2012 au fost planificate n
72

sum de 90.242.000 lei i s-au realizat n sum de 73.795.576 lei, adic 81,77 %. Din bugetul instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii de la bugetul judeean propriu pe anul 2012 s-au finanat urmtoarele subcapitole: 1) Subcapitolul 65.10.07.04 nvmnt special - C.c.E.I. 2) Subcapitolul 66.10.06.01 Sntate - Spitalul Judeean 3) Subcapitolul 66.10.50.50 Sntate - Serviciul de Ambulan 4) Subcapitolul 67.10.03.03 - Muzeul Judeean 5)Subcapitolul 67.10.03.30 - Centrul Judeean de Cultur 6)Subcapitolul 83.10.03.07 - Camere Agricole Situaia financiar a instituiilor autofinanate i subvenionate parial din bugetul judeean se prezint astfel: a) Subcapitolul 65.10.07.04 - nvmnt special La acest subcapitol pe anul 2012 au fost prevzute cheltuieli pentru seciune de funcionare (bunuri i servicii), credite bugetare n sum de 99.000 lei i plile nete s-au efectuat n sum de 49.748 lei, adic 50,25%. b) Subcapitolul 66.10.06.01-Spitalul Judeean Bistria a beneficiat de transferuri n sum de 4.506.000 lei i a realizat venituri proprii n sum de 63.324.922 lei, adic total venituri realizate n sum de 67.830.922 lei i cheltuieli n sum de 67.538.224 lei din care: - cheltuieli de personal - 36.203.354 lei - cheltuieli cu bunuri i servicii - 28.079.834 lei - cheltuieli de capital - 3.255.036 lei c) Subcapitolul 66.10.50.50-Serviciul de Ambulan - a beneficiat de transferuri n sum de 800.000 lei iar plile nete au fost n sum de 800.000 lei din care: - cheltuieli cu bunuri i servicii - 850.000 lei d) Subcapitolul 67.10.03.03-Muzeul Judeean Bistria a beneficiat de transferuri n sum de 1.838.762 lei i a realizat venituri proprii n sum de 59.189 lei, adic total venituri realizate n sum de 1.897.951 lei i cheltuieli n sum de 1.897.951 lei din care: - cheltuieli de personal 970.289 lei - cheltuieli cu bunuri i servicii 912.685 lei - cheltuieli de capital 14.977 lei e) Subcapitolul 67.10.03.30- Centrul Judeean pentru Cultur a beneficiat de subvenii n sum de 2.707.000 lei i a realizat venituri proprii n sum de 68.404 lei, adic total venituri realizate 2.775.404 lei i cheltuieli n sum de 2.775.404 lei din care: - cheltuieli de personal - 1.141.109 lei - cheltuieli cu bunuri i servicii - 1.634.295 lei f) Subcapitolul 83.10.03.07-Camera Agricol a beneficiat de subvenii n sum de 660.599 lei i a realizat venituri proprii n sum de 73.650
73

lei, adic total venituri realizate 734.249 lei i cheltuieli n sum de 734.249 lei din care: - cheltuieli de personal - 664.999 lei - cheltuieli cu bunuri i servicii 69.250 lei Excedentul execuiei bugetare la 31 decembrie 2012 la bugetul propriu al judeului pentru unitile finanate din venituri proprii i subvenii este de 296.982 lei, sum ce reprezint diferena ntre veniturile totale ncasate i plile nete realizate n anul 2012. 6.2.2 Organizarea i conducerea contabilitii In conformitate cu Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, conducerea Consiliului Judeului BistriaNsud a procedat la elaborarea politicilor contabile un set de proceduri pentru toate operaiunile derulate, pornind de la ntocmirea documentelor justificative pn la ntocmirea situaiilor financiare trimestriale i anuale, cu respectarea principiilor de baz ale contabilitii de angajamente. Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de evaluare, msurare, i constatare) alese dintr-un cadru general acceptate de legislaia n vigoare, care s fie utilizate permanent i care s ofere o imagine fidela a instituiei publice, a poziiei sale financiare, a performanelor sale i a evoluiei poziiei sale financiare. n acest context, conducerea Consiliului Judeean Bistria-Nsud consider c aceste aspecte trebuie s se reflecte i n modul de lucru al instituiei respectnd anumite reguli i practici specifice activitii sale n scopul de a reflecta cu fidelitate efectele tranzaciilor desfurate. Astfel, s-au stabilit urmtoarele: 1. Toate operaiile economice i financiare se nregistreaz n contabilitate pe baza unor documente justificative (prevzute de lege pentru diferite operaiuni), documente ce angajeaz rspunderea persoanelor care le-au ntocmit, vizat i aprobat, precum i a celor care le-au nregistrat n contabilitate. 2. Forma de nregistrare n contabilitate a operaiunilor economicofinanciare este maestru-sah, iar principalele registre i formulare care se utilizeaz este: Registru-jurnal, Registru-inventar, Cartea Mare, Balana de verificare. 3. Situaiile financiare anuale i trimestriale utilizate sunt: bilanul, contul de rezultat patrimonial, situaia fluxurilor de trezorerie, situaia modificrilor n structura activelor, contul de execuie bugetar i alte anexe la situaiile financiare. 4. Inventarierea patrimoniului instituiei se face cel puin o dat pe an, naintea situaiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ i pasiv, cu
74

ocazia inventarierii, se face la valoarea actual a fiecrui element, denumit valoarea de inventar. 5. Evaluarea i nregistrarea n contabilitate a bunurilor la data intrrii n patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabil), care se stabilete: - la cost de achiziie-pentru bunuri procurate cu titlu oneros; - la cost de producie-pentru bunurile produse n instituie; - la valoarea just-pentru bunurile obinute cu titlu gratuit. 6. Activele fixe corporale i necorporale se prezint n bilan la valoarea de intrare. Amortizarea se calculeaz folosind metoda amortizrii liniare. Valorificarea i scoaterea din funciune a activelor fixe se face numai cu aprobarea Consiliului Judeean. 7. Stocurile se nregistreaz n contabilitate la costul de achiziie. Stocurile cuprind materii prime, materiale i alte consumabile ce urmeaz s fie folosite n desfurarea activitii curente a instituiei (rechizite, hrtie de scris, hrtie xerox, materiale cu caracter funcional, alte bunuri pentru ntreinere i funcionar), precum i cele de ntreinere i curenie, iar lunar se ntocmesc bonuri de consum i se nregistreaz funcie de natura cheltuielii pe capitole i articole bugetare. Costul bunurilor de natura stocurilor se recunosc n momentul consumului acestora, cu excepia materialelor de natura obiectelor de inventar al cror cost se recunoate n momentul scoaterii din folosin. 8. Creanele instituiei se nregistreaz n contabilitate la valoarea nominal. Operaiunile privind ncasrile i plile n valut se nregistreaz n contabilitate la cursul zilei, comunicat de BNR, iar operaiunile de vnzarecumprare de valut se nregistreaz la cursul utilizat de banca comercial la care se efectueaz schimbul valutar. 9. Datoriile instituiei publice se nregistreaz n contabilitate la valoarea nominal. In activitatea instituiei nu exist - datorii pe termen scurt (sub un an), - datorii pe termen lung (peste un an). 10. ntocmirea lunar a statele de plat a salariilor, transmiterea n format electronic ctre bnci a drepturilor angajailor, verificarea notelor contabile aferente salariilor, calcularea i plata viramentelor salariale, ntocmirea i depunerea declaraiilor aferente salariilor precum i a drilor de seam statistice. 11. Capitalurile instituiei cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare. Fondurile instituiei se includ n categoria fondurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ teritoriale, domeniul public al statului, domeniul public al unitii administrativ teritoriale.
75

Rezultatul patrimonial se stabilete lunar prin nchiderea conturilor de venituri - finanri i a conturilor de cheltuieli. La nceputul exerciiului, soldul contului de rezultat patrimonial de la sfritul anului se transfer asupra rezultatului reportat. Rezultatul reportat, exprima rezultatul patrimonial al exerciiilor financiare anterioare. Reevaluarea activelor fixe se face la valoarea determinat, n baza metodelor i procedurilor de evaluare i conform reglementrilor legale. 12. Proiecte finanate din fonduri europene: s-a asigurat managementul financiar pentru un numr de 5 proiecte cu finanare nerambursabil, ntocmindu-se cereri de pre-finanare i de rambursare a cheltuielilor efectuate pentru asigurarea fluxului de numerar necesar n vederea implementrii acestor proiecte. Modificarea politicilor contabile se va face doar dac sunt cerute de lege sau au ca rezultat informaii mai relevante referitoare la instituie. Aceast modificare va fi menionat n notele explicative care nsoesc situaiile financiare. In situaiile financiare sunt incluse rezultatele financiare ale instituiilor publice subordonate Consiliului Judeean, centralizate pe baza situaiilor financiare prezentate de ctre fiecare instituie. Toate situaiile financiare centralizate la nivelul Consiliului Judeean Bistria-Nsud au fost ntocmite i verificate pe baza balanelor sintetice i analitice care se constituie prin centralizarea situaiilor financiare ale instituiilor subordonate Consiliului Judeean. 6.2.3 Cu privire la coordonarea instituiilor subordonate i administrare domeniu public i privat al judeului Pe parcursul anului 2012, inventarul bunurilor care alctuiesc domeniul public, dar i inventarul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al judeului Bistria-Nsud, au fost actualizate, inndu-se o eviden clar a patrimoniului judeului. Alte aciuni ntreprinse pe parcursul anului 2012 n sfera administrrii domeniului public i privat au vizat identificarea, din punct de vedere al publicitii imobiliare, a bunurilor imobile, proprietate public/privat a judeului Bistria-Nsud, n vederea nscrierii proprietii, precum i a drepturilor reale n Cartea Funciar; actualizarea valorii de inventar a bunurilor din patrimoniul judeului Bistria-Nsud, calcularea i verificarea plii redevenelor i chiriilor ce revin Consiliului Judeean Bistria-Nsud. De asemenea pentru contractele de concesiune, comodat sau contractele de administrare sau dare n folosin expirate, s-a prelungit perioada prin proiecte de hotrri care aprob aceste contracte, precum i ntocmirea altora noi dup caz prin hotrre de consiliu judeean.
76

La nceputul anului au fost demarate procedurile privind stabilirea nivelului taxelor locale, speciale i a preurilor medii pe produsele agricole. Compartimentul i-a ndeplinit i n anul 2012 toate responsabilitile n aplicarea i derularea Planului Anual European de furnizare de ajutoare alimentare n beneficiul persoanelor cele mai defavorizate, i anume a distribuit 1823 tone produse alimentare (fin alb, mlai, paste finoase, biscuii, orez, ulei, fasole, mazre, bulion, roii i zahr) n valoare total de 162993,57 lei. n cadrul compartimentului s-au efectuat raportrile operative sptmnale ctre APIA Bucureti (situaia intrrilor i ieirilor i stocurile zilnice), i graficele zilnice i lunare de distribuire de ctre Consiliul Judeean Bistria-Nsud ctre primriile de pe raza judeului. De asemenea, s-a depus lunar la APIA Bucureti, un dosar de rambursare, cu toate anexele aferente, a cheltuielilor de depozitare, gestiune, manipulare i transport pe care Consiliul Judeean Bistria-Nsud le-a efectuat n vederea bunei desfurri a programului, cheltuieli care se ramburseaz de ctre APIA Bucureti n limita a 4 % din valoarea ajutoarelor alimentare recepionate i distribuite. n cursul anului 2012 s-a inut o eviden clar a ajutoarelor umanitare materiale care s-au distribuit spre uniti subordonate, precum i spre persoane fizice. S-a asigurat necesarul de Certificate de productor de la C. N. Imprimeria Naional S.C. Bucureti, care apoi au fost redistribuite contracost primriilor de pe raza judeului. S-a ntocmit calendarul pieelor i trgurilor, care a fost adus la cunotina factorilor de publicitate, precum i celor interesai. La nceputul anului colar 2012-2013 s-a realizat procedura de acordare a burselor de merit i alocaii bneti acordate de Consiliul Judeean BistriaNsud pentru anul universitar 2012-2013. Consiliul Judeean Bistria-Nsud susine un numr de 8 studeni cu merite deosebite i un numr de 16 studeni provenii din complexele sociale din cadrul judeului nostru. 6.2. Activitatea biroului logistic Obiectivele generale ale activitii biroului sunt: - activitatea de administrativ, gospodrire i de deservire a spaiilor n care i desfoar activitatea aparatul de specialitate al Consiliului Judeean; - gestionarea i administrarea parcului auto; - gestionarea materialelor i obiectelor de inventar; - gestionarea activitii n domeniul securitii i sntii n munc i n domeniul proteciei mpotriva incendiilor; In vederea desfurrii eficiente i operative a activitii de transport au fost elaborate proceduri operaionale privind gestionarea i administrarea
77

parcului auto al Consiliului Judeean. Se urmrete optimizarea transportului la nivelul instituiei, innd cont de ncadrarea n prevederile legale privind consumul de carburani i limita maxim privind numrul de autoturisme prevzut de legislaia n vigoare, dar si de resursele limitate, astfel ncat costurile sa fie optimizate maximal. n scopul reducerii cheltuielilor cu serviciile de reparaii i ntreinere a autovehiculelor, s-a prevzut n proiectul programului anual al achiziiilor publice ntocmit n luna noiembrie 2012 pentru anul bugetar 2013, achiziionarea a dou autoturisme noi care vor nlocui dou autoturisme uzate din parcul auto al Consiliului Judeean. Pentru buna desfurare a activitilor structurilor funcionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeean au fost ncheiate contracte de servicii de telefonie mobil, servicii de telefonie fix, asigurarea service-ului centralei i al aparatelor de multiplicat, urmrindu-se reducerea cheltuielilor cu respectivele prestri de servicii fa de anul precedent, innd cont de asemenea de legislaia n vigoare privind interdicia achiziiilor de mobilier i aparatur birotic i reducerea cheltuielilor bugetare. In activitatea privind gestionarea materialelor si obiectelor de inventar se urmrete eficiena prin utilizarea programelor informatice de Gestiune bugetar. Au fost, de asemenea, elaborate proceduri operaionale privind gestionarea materialelor i a obiectelor de inventar. In scopul stabilirii situaiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii ale Consiliului Judeean Bistria-Nsud s-au elaborat i revizuit proceduri de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii precum i proceduri privind scoaterea din funciune a mijloacelor fixe, declasarea i casarea unor bunuri materiale, altele dect mijloacele fixe, din gestiunile aparinnd Consiliului Judeean. Activitatea privind respectarea normelor n domeniul securitii i sntii n munc se desfoar potrivit procedurii operaionale privind sntatea i securitatea n munc i este urmrit de personal desemnat cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii n munc la Consiliul Judeean Bistria-Nsud, care a urmat pe parcursul anului 2012 cursuri de perfecionare organizate de Inspectoratul Teritorial de Munc Bistria-Nsud. Prin personalul de deservire se asigur ntreinerea i curenia spaiilor aflate n administrarea Consiliului Judeean. In scopul respectrii prevederilor legii 132/2010 privind colectarea selective a deeurilor in instituiile publice care urmrete reciclarea si valorificarea deeurilor din hrtie i carton, sticla, plastic i metal, au fost elaborate proceduri operaionale privind gestionarea activitii de colectare selectiv a deeurilor la nivelul Consiliului Judeean i un Plan de masuri privind colectarea selectiv a deeurilor care s-a adus la cunotina personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeean.
78

IV.7. ACTIVITATEA SERVICIULUI SALVAMONT n baza prevederilor H.G.R. nr.77 /2003, privind instituirea unor msuri pentru prevenirea accidentelor montane si organizarea activitii de salvare in muni, prin Hotrrea Consiliului Judeean Nr. 46/2003, s-a aprobat nfiinarea Serviciului Public Judeean SALVAMONT Bistria-Nsud, fr personalitate juridic, n subordinea Consiliului Judeean Bistria-Nsud, cu sediul n municipiul Bistria, Piaa Petru Rare, nr. 1, judeul Bistria-Nsud, Romnia. Prin Hotrrea Consiliului Judeean Bistria-Nsud nr.89/28/11/2012, s-a aprobat Regulamentul de organizare i funcionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeean Bistria-Nsud , Anexa 1A, Regulamentul de organizare i funcionare al Serviciului Salvamont. Conform organigramei, serviciul are 8 posturi, din care 5 angajai, i un numr de 10 salvatori montani voluntari, care rspund de activitatea de salvare montan i prevenire a accidentelor montane. Serviciul Salvamont Bistria Nsud are n componen personal angajat, sef serviciu, trei salvatori montani angajai i un referent. Obiectivele specifice activitii de salvare montana sunt: Obiectul de activitate al Serviciului SALVAMONT l constituie operaiunile de salvare n munii de pe raza administrativ teritorial a Judeului BistriaNsud, constnd n patrulare preventiv, asigurarea permanentei la punctele SALVAMONT, cutarea i recuperarea persoanelor disprute, rtcite sau a celor izolate n urma calamitailor naturale, acordarea primului ajutor de baz i transportul acestora la prima unitate sanitar (ambulanta, SMURD). Totodat particip la organizarea aciunilor de salvare n mediul subteran speologic al judeului Bistria-Nsud. Activitatea de prevenire a accidentelor turistice montane cuprinde: amenajarea, omologarea, marcarea, ntreinerea i reabilitarea traseelor turistice montane; amenajarea i construirea refugiilor i a bazelor SALVAMONT, desfurarea de campanii de prevenire a accidentelor montane; Activitatea Serviciului , pe perioada anului 2012, a fost mai intens, fa de ultimii ani, datorit nmulirii competiiilor sportive i aciunilor recreative organizate n zona montan, precum i a unui trafic turistic mai intens. Numrul de intervenii la accidente nu a fost mai mare dect n ali ani, dar zilele de patrulare s-au nmulit datorit mbuntirii posibilitilor de staionare n teren i a celor doua refugii unde se efectueaz permanenta, Cldarea Bistricior M-ii Climan i pasul Tihua M-ii Brgului, ct i refugiul din aua Curel M-ii Rodnei. Analiznd pe domenii de activitate pot fi menionate cteva aciuni i rezultate mai semnificative: Activitatea de salvare n muni
79

Cutarea, salvarea i transportul persoanelor rtcite, bolnave sau accidentate n zona montan. 1. Patrulare preventiv i supravegherea zonelor montane Sa efectuat pe tot parcursul ntregului an, asigurnd permanena la punctele Salvamont ct i patrularea la fiecare sfrit de sptmn, n vacane sau la manifestri organizate, nsumnd aproximativ 200 zile /salvator montan n parte. - n perioada de primvar existnd mai multe zone unde zpada persist pn n mai-iunie, frecventate de amatorii de schi i snowboard extrem, se supravegheaz aceste zone i cele care prezint pericol de declanare a avalanelor. - vara i toamna s-a patrulat n special pe trasee de creast, s-a asigurat asisten Salvamont n zonele aglomerate, n zona staiunii Colibia, cldarea Bistricior, traseele din creasta Munilor Rodnei, ct i asigurarea asistenei la concursuri i aciuni organizate n zona montan a judeului. 2. Cutarea, salvarea, acordarea primului ajutor medical i transportul persoanelor bolnave sau accidentate Pe parcursul anului 2012 s-au nregistrat un numr de 27 de intervenii, din care: - 9 persoane rtcite, - 18 persoane accidentate cu diverse afeciuni (fracturi, luxaii, rupturi ligamentare, comoii cerebrale, contuzii i plgi), dintre care 11 cazuri transportabile (cu mijloace de transport specifice pentru zona montan, targa cu roata sau targa de iarna Akja) Sintetiznd activitatea de salvare, evenimentele mai semnificative la care a acionat Serviciul Salvamont n acest an au fost: - n perioada de iarn, accidentele cele mai frecvente au constat n fracuri membre inferioare, bazin, fracturi costale, comoii cerebrale, zpada abundent i viscolul puternic au dus la rtcirea unor de turiti n zone izolate, Serviciul Salvamont fiind solicitat pentru cutarea i asigurarea revenirii acestora n siguran pn n cea mai apropiat localitate; - din cauza nerespectrii traseelor marcate, n special pentru a folosi scurtturi, au cauzat mai multe rtciri ale unor grupuri de turiti care au fost gsii de Serviciul Salvamont; - aciuni de intervenie cu/i n sprijinul Serviciului Judeean de Ambulanta Bistria i a SMURD Bistria. Prevenirea accidentelor turistice 1) Reamenajarea, ntreinerea i marcarea a traseelor turistice montane: - amenajarea i degajarea de vegetaie a potecilor cu marcaj turistic; - ntreinerea si remarcarea aproximativ a 128 Km de traseu din totalul celor 675 de km de trasee cu certificate de omologare ct i cartarea GPS a acestora.
80

2) Lucrri la refugii i baze Salvamont: - S-a finalizat amenajarea punctului salvamont Piatra Fntnele M-ii Brgului; - S-a continuat amenajarea Bazei salvamont Bistricior M-ii Climan, finalizndu-se i construcia refugiului de supravieuire din cldarea Bistricior. 3). Publicaii cu scop de prevenire a accidentelor turistice: editare de pliante cu sistemul reelei de alarmare, campanii de prevenire a accidentelor i mbolnviri prin intoxicaii cu ciuperci otrvitoare i mucturi de erpi veninoi; s-au elaborat, de ctre personalul angajat al serviciului, harta turistic a judeului, hrile munilor Rodnei, Brgu i Climani; Pliante turistice si de Salvamont, sfaturi utile, numere de telefon pentru alarmarea Serviciul Salvamont. Alte activiti: Pentru pregtirea salvatorilor montani s-au organizat: cursuri de schi i de alpinism pentru nceptori i pentru perfecionarea salvamontitilor; stagii de pregtire, verificare a pregtirii i de perfecionare, mai ales n perioada de iarn, n zonele izolate i de creast; exerciii specifice salvrii din zona de abrupt, perete stncos i zone mpdurite, greu accesibile n sezonul de var. MARCAJE TURISTICE EFECTUATE N ANUL 2012
UNITATEA MONTAN TRASEUL, LOCAIA Pasul Pietrii - Pasul etref (creast) Pasul Pietrii Vf. Btrna Tarnia La Cruce Tarnia Negoieselor (creast) Dealu tefniei V. Frumuica La Jgheaburi MARCAJ EFECTUAT 16 km 15 km STLPI ECHIPAI 3 buc. 4 buc. Din Tarnia La Cruce, materialele au fost transportate manual pn la aua ntre Izvoare Din captul vii Frumuica, materialele au fost transportate manual OBS.

7 km

1 buc.

Romuli Pasul Pietrii Romuli - V. Strmba - Zvoaiele

12 km 8 km

2 buc. 1 buc.
81

Borcutului Telciu Gura Rebrii - Parva Parva V. Rebrii Izv. Ursului Sngeorz Bi Cormaia V. Cormii Cabana Cormaia Anie ntre Aniee - aua ntre Izvoare Anie ntre Izvoare Tarnia Brsanului 4 km 1 buc. De la captul drumului forestier i pn n creast, materialele au fost transportate manual pn n creast 6 km 5 buc. 1 buc. 1 buc. 2 buc.

M-ii RODNEI

1 buc.

Valea Vinului Rodna an TOTAL Colibia baraj Capul Dealului Colibia sat Colibia P-na Sltinia Piatra lui Orban Colibia Fntnele M-ii CLIMAN Piatra 6 km 68 km 4 km

1 buc. 1 buc. 1 buc. 25 buc. 1 buc. 3 buc.

7 km 22 km

1 buc. 2 buc.

Colibia P-na Cofuri P-na Calului V. Repedea Irimie de Jos Poiana Lung

7 km

1 buc.

82

Poiana Bistricior Vf. Bistricior Vf. Strcior TOTAL M-ii IBLE Fiad Fiadului Valea 46 km

7 buc.

15 buc. 4 buc.

Accidente 2012 Un total de 27 de accidente, din care: - 9 persoane rtcite - 18 persoane accidentate cu diverse afeciuni (fracturi, luxaii, rupturi ligamentare, comoii cerebrale, contuzii i plgi), dintre care 11 cazuri transportabile (cu mijloace de transport specifice pentru zona montan, targ cu roat sau targ de iarna Akja) La acestea sa intervenit cu acordarea primului ajutor, imobilizare i transport, finalizat cu predarea persoanelor accidentate ctre serviciile de urgen specializate, SMURD i ambulan sau aparintorilor care au fcut transportul cu auto personale.

83

SITUAIA STATISTIC A ACCIDENTELOR MONTANE PE ANUL 2012 BISTRITA - NASAUD

TOTAL (toate cazurile asistate, transportabile sau netransportabile) DIN CARE Rubrica trebuie s fie egal cu totalul. DIN CARE Rubrica trebuie s fie egal cu totalul. VRST Rubrica trebuie s fie egal cu totalul. ROMNI STRINI MASCULIN FEMININ < 8 ANI 8-15 ANI 16-20 ANI 21-30 ANI > 30 ANI NEDECLARAT IARN VAR PRTIE DE SCHI AMENAJAT PRTIE DE SCHI NEAMENAJAT ZON ALPIN POTECI TURISTICE CAZURI DIN PERETE AVALAN ALTE LOCURI GSII NEGSII RODNEI CALIMAN SUHARD BARGAULUI TIBLES Alte zone FRACTURI MEMBRE SUPERIOARE FRACTURI MEMBRE INFERIOARE FRACTURI CLAVICULA ALTE FRACTURI ENTORSE MEMBRE SUPERIOARE ENTORSE MEMBRE INFERIOARE PLGI NGHE LIPOTIMII COMOII CEREBRALE ALTE MBOLNVIRI DECEDAI RTCII GSII, FR AFECIUNI ADECVAT NEADECVAT

27 26 1 17 10 2 1 2 14 8 15 12 14 11

SEZON Rubrica trebuie s fie egal cu totalul. LOCUL PRODUCERII ACCIDENTULUI Rubrica trebuie s fie egal cu totalul rtcii negsii.

RTCII (dac a-i avut) Acetia se regasesc n total. MASIV Masivi, nu zone. Rubrica trebuie s fie egal cu totalul. Dac avei ali masivi, tiaii pe cei trecui i trecei masivii pe care-i avei. TIPUL ACCIDENTULUI Rubrica trebuie s fie egal cu totalul rtcii negsii Deci, nu trecei o persoan cu dou sau mai multe afeciuni. Alegei afeciunea cea mai grav sau trecei accidentatul la alte mbolnviri.

2 9 13 4 1 7 2 1 2 2

6 4

1 2 9 21 6 11

ECHIPAMENT Rubrica = total rtcii negsii CAZURI TRANSPORTABILE

84

IV.8 ACTIVITATEA DIRECIEI DEZVOLTARE DURABIL, PROIECTE EUROPENE 8.1. Structura Direcia dezvoltare durabil, proiecte europene are n subordine: 1.1. Serviciul dezvoltare durabil, mediu, utiliti publice care cuprinde: 1.1.1. Compartimentul fonduri structurale; 1.1.2. Compartimentul mediu, utiliti publice; 1.1.3. Compartimentul unitatea de implementare a proiectului Sistem de management integrat al deeurilor solide n judeul BistriaNsud. 1.2. Compartiment turism 1.3. Compartiment unitatea de proiecte europene 8.2. Obiective generale 8.2.1 Serviciul dezvoltare durabil, mediu, utiliti publice, asigur coordonarea activitilor de implementare a programelor i a proiectelor finanate din fonduri europene i/sau naionale i a activitilor specifice problematicii de mediu i utiliti publice. Prin compartimentele din structura sa: Compartimentul fonduri structurale; Compartimentul mediu, utiliti publice; Compartimentul unitatea de implementare a proiectului Sistem de management integrat al deeurilor solide n judeul Bistria-Nsud; Echipa de implementare a proiectului Responsabilitate Social Durabil - prin modernizarea, dezvoltarea si echiparea cldirii Centrului de ngrijire si Asisten pentru Persoane cu Handicap din cadrul Complexului de Servicii Sociale Comunitare pentru Aduli Nueni; Unitatea de implementare a proiectului Sistem de management eficient al sitului de importan comunitar i ariei protejate de interes naional Petera Tuoare, particip la implementarea i monitorizarea proiectelor contractate la nivel judeean, n calitate de manageri sau membri n echipele de proiect. 8.2.2 Compartimentul turism este un compartiment nou nfiinat n cadrul Direciei dezvoltare durabil, proiecte europene n vederea promovrii turismului i agroturismului din judeul Bistria-Nsud prin aciuni de promovare a valorilor judeului: expoziii, trguri, spectacole, manifestri culturale, n colaborare cu alte instituii, asociaii, fundaii din domeniul turistic i cultural i proiecte cu finanare intern sau internaional n domeniul turismului. 8.2.3 Compartimentul unitatea de proiecte europene - este un compartiment nou nfiinat n cadrul Direciei dezvoltare durabil, proiecte europene n vederea identificrii i elaborrii de proiecte eligibile pentru finanare din fondurile structurale i fondul de coeziune, pe baza prioritilor din
85

Programul Operaional Regional i din alte documente programatice, respectiv prin Programele Operaionale Sectoriale pentru domeniile Transport, Mediu, Dezvoltarea Resurselor Umane, Competitivitate Economic i Dezvoltarea Capacitii Administrative, prin Programul Naional de Dezvoltare Rural, n conformitate cu Planul de Dezvoltare Judeean i Strategia de Dezvoltare a judeului Bistria-Nsud. 8.3. Proiecte derulate n cadrul Serviciului dezvoltare durabil, mediu, utiliti publice n anul 2012 8.3.1 Proiecte finanate din fonduri europene finalizate a) Pregtirea profesional a resurselor umane, prioritate a Consiliului Judeean Bistria-Nsud, SMIS 33182 Sursa de finanare: FSE, PO DCA, AXA PRIORITARA 1. mbuntiri de structur i proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniu de intervenie 1.3, mbuntirea eficacitii organizaionale, Operaiunea Module de pregtire n domenii ca achiziiile publice, ECDL, limbi strine, dezvoltarea de proiecte, licitarea i managementul proiectelor etc. Valoare: 750.000 lei Durata de implementare: Martie 2011- Septembrie 2012 Obiective generale i specifice: ntrirea capacitii administrative a Consiliului Judeean Bistria-Nsud, a instituiilor subordonate i a unitilor administrativ teritoriale pentru implementarea strategiei de dezvoltare socio-economic a judeului i mbuntirea calitii actului administrativ, cu scopul de a crete eficacitatea organizaional a Consiliului judeean, a instituiilor subordonate i a unitilor administrativ teritoriale, prin formarea i perfecionarea profesional a personalului. Stadiul implementrii: Finalizat Activiti realizate, rezultate obinute: Activitile proiectului: Managementul proiectului: Lansarea oficial; Organizarea i desfurarea procedurilor de achiziie public; Asigurarea bazei materiale a proiectului; Desfurarea sesiunilor de formare i perfecionare a grupului int; Desfurarea vizitei de studii pentru analizarea modelelor de bun practic n gestionarea proiectelor europene i dezvoltarea de parteneriate; Diseminarea rezultatelor obinute; Realizarea auditului financiar a proiectului.
86

Rezultate: 14 sesiuni de formare i specializare profesional organizate i desfurate, n domeniile identificate, la care au participat 349 de persoane care au beneficiat de 349 de diplome de participare; 97.42 % de absolveni ai sesiunilor de instruire susinute, n urma examenelor, conform standardelor de examinare CNFPA i a procedurilor de obinere a certificrii ECDL (340 certificate de absolvire); 245 persoane participante la sesiunile de formare i specializare organizate n cadrul proiectului; Echipament IT pentru dotarea slii de instruire a personalului Consiliului Judeean Bistria (5 buci birou modular, 30 buci scaun cu suport pentru scris, 2 buci videoproiector (cu ecran de proiecie inclus), 10 buci laptop i 1 bucat tabl predare interactiv) achiziionate, livrate, recepionate i utilizate corespunztor; 100 de brouri de prezentare a rezultatelor i a experienei obinute prin implementarea proiectului, realizate i distribuite n cadrul unui eveniment de diseminare. b) Realizarea i implementarea unui sistem informatic integrat la nivelul Consiliului Judeean Bistria-Nsud pentru oferirea de servicii publice electronice cetenilor i instituiilor, SMIS 4948. Sursa de finanare: POS CCE, Axa Prioritar III "Tehnologia Informaiei i Comunicaiilor pentru sectoarele privat i public ", Domeniul Major de Intervenie 2 Dezvoltarea i creterea eficienei serviciilor publice electronice, Operaiunea 1 Susinerea implementrii de soluii de e-guvernare i asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. Valoare: 4.336.077,55 lei Durata de implementare: - implementare 12 luni (25 august 2009 - 24 august 2010) - monitorizare 2010-2015 Obiective generale i specifice: Realizarea unui sistem informatic integrat, ce ofer servicii electronice att cetenilor ct i instituiilor administraiei publice locale ale judeului. Crearea unui sistem electronic de tip e-administraie prin care cetenii i operatorii vor avea acces facil la 9 servicii electronice interactive (Urbanism, Asisten Social, Pli online, Petiii i Reclamaii, Formulare i Cereri, Avize online, Contestaii, servicii unidirecionale, fluxuri de informaii/mesaje/notificri/comunicri ntre seciuni aferente instituiilor publice (comunicare interinstituional);
87

Crearea unei platforme de legtur ntre instituiile publice din judeul Bistria-Nsud, orice alt instituie public i ceteni, la un nivel mare de sofisticare, n vederea eficientizrii comunicrii prin utilizarea mijloacelor TIC. Stadiul implementrii: Finalizat Activiti realizate, rezultate obinute: Achiziie infrastructur hardware: 63 calculatoare legate n reea Consiliul Judeean i 62 primrii din jude; 4 servere pentru : bazele de date, mesagerie, sistem aplicativ, securitate s.a.; 2 e-chiocuri. Achiziie i realizare infrastructur software: sisteme de operare; aplicaii ale sistemului pentru fiecare serviciu furnizat n parte; program portal. Cursuri de instruire personal i ceteni: elaborarea a 78 de manuale de curs de utilizare a sistemului pentru administratorii de sistem i utilizatori ; manual de utilizare pentru ceteni; 74 utilizatori instruii funcionari publici din cadrul primriilor; 4 administratori ai sistemului instruii. Audit: realizarea auditului de securitate a reelei; realizarea auditului financiar al proiectului. Aciuni de publicitate i informare: 2 conferine de pres; 4 anunuri de pres. Realizarea unui sistem informatic funcional, vizibil public prin platforma www.portalbn.ro Activiti continuate n anul 2012: Pentru asigurarea durabilitii investiiei s-a urmrit s nu intervin modificri substaniale fa de proiectul iniial, dup cum urmeaz: respectarea indicatorului privind ponderea serviciilor electronice implementate; mrirea numrului de utilizatori ai sistemului (att ceteni ct i personalul CJ BN, instituiilor subordonate, primrii ale judeului); pstrarea cel puin a celor 7 servicii electronice disponibile prin intermediul portalului. S-a asigurat continuarea mentenanei sistemului conform contractului de finanare. n privina utilizrii i dezvoltrii sistemului aplicativ s-a determinat:
88

extinderea bazelor de date care au permis afiarea mai multor informaii publice n portal; folosirea tuturor facilitilor oferite de sistem, ne referim la Subsistemul de Mesagerie, a Subsistemului de administrare (administrarea coninutului de ctre funcionarii din unitile beneficiare, cu precdere cei din CJBN) S-a ntocmit Raportul anual de durabilitate. c) mbuntirea dotrii cu echipamente a bazelor operaionale pentru intervenii n situaii de urgen din Transilvania de Nord Sursa de finanare: Programul Operaional Regional 2007 2013, Axa prioritar 3, DMI 3.3; Beneficiar: Asociaia de Dezvoltare Intercomunitar Transilvania de Nord (Consiliul Judeean Bistria Nsud este membru n aceast asociaie) Valoare: 49.868.560,78 lei Durata: 01.07.2010 30.11.2012 Obiectiv principal: mbuntirea calitii serviciilor publice de urgen din Regiunea Nord Vest prin creterea capacitii de rspuns adecvat situaiilor de urgen i prin sporirea gradului de siguran i sntate a cetenilor, resurselor materiale i proprietii. Stadiu implementrii: finalizat Activiti principale realizate: Activitatea 1 - Managementul general al proiectului: 27 de edine de monitorizare; 8 rapoarte de progres nsoite de rapoartele de informare i publicitate; 5 cereri de rambursare. Activitatea 2 - Achiziii publice: Atribuirea i semnarea contractelor de achiziie public a echipamentelor Atribuirea i semnarea contractelor de furnizare/prestri servicii de informare i publicitate Atribuirea i semnarea contractului de servicii de audit Activitatea 3 - Livrarea echipamentelor, punerea lor n funciune, recepia i instruirea personalului din cadrul I.S.U.: Desemnarea comisiilor de recepie; Livrarea, repartizarea i punerea n funciune a echipamentelor: 30 autospeciale pentru lucrul cu ap i spum, 1 autospecial de intervenie la accidente colective i salvri urbane, 2 autospeciale de cercetare NBCR, 6 autospeciale pentru descarcerri grele, 21 ambulane de prim ajutor, 3 ambulane de reanimare, centrul de comand i control;
89

1.136 de persoane selectate i pregtite pentru a lucra cu echipamentele achiziionate n cadrul proiectului. Activitatea 4 - Publicitate i informare: 18 Conferine de pres judeean i comunicate de pres; 1 conferin regional; 18 anunuri de pres; 100 buc. autocolante; 100 buc. afie; 1.200 buc. pliante; Realizarea i instalarea de plci permanente. Activitatea 5 - Audit financiar: 1 raport de audit intermediar; 1 raport de audit final. Activitatea 6 - Evaluare proiect: Rezultatul aciunii l va constitui un raport de evaluare ntocmit de ctre Asociaia de Dezvoltare Intercomunitar Transilvania de Nord, n scopul identificrii msurii n care au fost atinse obiectivele propuse, n care au fost respectate termenele stabilite n planul de activiti, analiza imaginii proiectului reflectat n mass-media. Se va pune accent pe eficacitate, eficien, impact i sustenabilitate. 8.3.2 Proiecte implementare finanate din fonduri europene aflate n

a) Sistem de management integrat al deeurilor solide n judeul Bistria-Nsud Nr. CCI 2007 RO 161 PR 013 SMIS-CSNR 1385 Sursa de finanare: Proiectul este finanat prin Programul Operaional Sectorial Mediu, Axa Prioritar 2 "Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deeurilor i reabilitarea siturilor contaminate istoric". Valoare: Valoarea totala a proiectului, fr TVA, este de 156.636.438 lei, din care: - valoarea eligibil a Proiectului conform POS Mediu - 141.709.850 lei valoarea eligibil nerambursabil FEDR i bugetul de stat - 138.875.655 lei 98% - contribuia beneficiarului din bugetul local 2.834.195 lei - 2% Durata de implementare: 50 de luni, respectiv 25.05.2009 - 24.07.2013. Obiectivele proiectului: Asigurarea unui grad de acoperire a colectrii deeurilor de 100% n zonele urbane i de 90% n zonele rurale, prin dotarea cu pubele i containere i construirea de centre i puncte de colectare; Asigurarea conformrii cu legislaia Uniunii Europene n ceea ce privete depozitarea deeurilor biodegradabile i colectarea deeurilor din ambalaje n scopul reciclrii acestora, prin construirea de staii de
90

transfer i de compostare a deeurilor, precum i prin implementarea unui sistem de colectare selectiv; Realizarea unei depozitri eficiente i conforme din punct de vedere ecologic, prin construirea unui centru de management integrat al deeurilor; Minimizarea impactului depozitelor urbane i rurale asupra mediului prin nchiderea i reabilitarea depozitelor rurale i urbane existente n judeul Bistria-Nsud. Componentele proiectului: Sistemul de management al deeurilor este proiectat s cuprind att circuitul deeurilor de la generare, transfer, depozitare i reciclare/procesare, ecologizarea zonelor i nchiderea depozitelor neconforme ct i asigurarea asistenei tehnice, informarea public i contientizarea publicului n ceea ce privete protecia mediului i beneficiile proiectului, dup cum urmeaz: Componenta 1: Colectarea deeurilor Componenta 2: Transferul i transportul deeurilor Componenta 3: Centrul Integrat de Management al Deeurilor i Depozitul Ecologic de Deeuri Componenta 4: nchiderea depozitelor de deeuri neconforme existente din zonele urbane i rurale Componenta 5: Informarea public, asistena tehnic i supervizare Stadiul implementrii proiectului - n implementare. Activiti realizate, rezultate obinute: Construirea Centrului de Management Integrat al Deeurilor n comuna Dumitra, sat Trpiu; Construirea a 5 Staii de Transfer i a 5 Centre de Colectare a deeurilor n localitile Bistria, Nsud, Beclean, Sngeorz-Bi i Galaii Bistriei; nchiderea i ecologizarea depozitelor urbane i a depozitelor rurale neconforme existente pe raza judeului. De asemenea, n cadrul proiectului a fost prevzut i achiziia echipamentelor pentru Sistemul de management integrat al deeurilor, respectiv echipamentele pentru manevrarea deeurilor la Centrul de la Trpiu toctor, ciur rotativ i main de ntors brazda i echipamentele pentru manevrarea deeurilor din staiile de transfer i centrele de colectare, respectiv buldozer, compactor, ncrctor frontal i motostivuitor, maini pentru transportul deeurilor, containere de 32 mc, containere pentru deeuri periculoase, prese cu plnii ataate din dotarea staiilor de transfer. n perioada urmtoare, dup finalizarea procedurii de achiziie public, se va ncepe activitatea de construire a punctelor de pre-colectare a deeurilor de pe raza judeului i achiziionarea containerelor semi-ngropate folosite pentru colectarea selectiv a deeurilor.
91

ncepnd cu data de 11.03.2013 a nceput i operarea Centrului de Management Integrat a Deeurilor. b) Responsabilitate social durabil - prin modernizarea, dezvoltarea i echiparea cldirii Centrului de ngrijire i Asisten pentru Persoane cu Handicap din cadrul Complexului de Servicii Sociale Comunitare pentru Aduli Nueni Sursa de finanare: FEDR prin POR 2007-2013, Axa 3, DMI 3.2 Valoare: 3.015.772,78 lei Durata de implementare: 22 luni (06.05.2011-06.03.2013) Obiectivul principal: Dezvoltarea infrastructurii sociale, durabile i echilibrate teritorial, potrivit nevoilor i resurselor specifice printr-o abordare integrat, bazat pe o combinare a investiiilor publice n infrastructura local, politici active de stimulare a activitilor sociale i sprijinirea valorificrii resurselor locale. Proiectul i propune s asigure, n principal, gzduire, ngrijire, recuperare, reabilitare i re-inserie social i profesional pentru persoane adulte cu handicap, pe o perioad determinat/nedeterminat, la standardele specifice de calitate, conform legislaiei naionale i europene, n vigoare. Pentru aceasta, prin implementarea activitilor propuse se preconizeaz, n principal, urmtoarele rezultate: A. Centru model, n curs de dotare i echipare, care va oferi servicii sociale specializate de calitate beneficiarilor, bun practic pentru zonele limitrofe; B. Dotarea complet cu echipamente i aparatur de specialitate, va permite accesul grupului int i responsabilizarea personalului privind implementarea programelor individuale de reabilitare i integrare social, elaborate de Comisiile de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Aduli, astfel nct: s asigure persoanelor adulte cu handicap fizic ngrijire n condiii de autonomie i siguran; s ofere condiii de ngrijire care respect identitatea, integritatea i demnitatea persoanei cu handicap fizic; s permit meninerea sau ameliorarea capacitilor fizice; s organizeze activiti de socializare, ncurajnd legturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor cu handicap fizic pentru o integrare/reintegrare social eficient; s previn i s trateze consecinele legate de procesul de mbtrnire. Stadiu implementrii: n implementare - 97% la 31.12.2012 Activiti principale realizate: Stabilirea premiselor privind organizarea proiectului - finalizat;
92

Reabilitarea/modernizarea i extinderea infrastructurii sociale finalizat: Lucrri de intervenie, de investiie i de modernizare a cldirii/obiectiv (lucrri de construcii, montaj instalaii, echipamente i organizare de antier). Achiziii i furnizare dotri de specialitate - finalizat: echipamente i instalaii funcionale; mobilier specific, sisteme i echipamente pentru recuperare, echipamente IT, lift, central termic, auto special microbuz 17 locuri, remorc, targ i rampe mobile pliabile. Auditul financiar intermediar i final n curs de finalizare: rapoarte de audit. Promovarea obiectivelor i rezultatelor proiectului - n curs de finalizare prin: anunuri de pres , panouri temporare i final, banner , pliante, brouri, DVD prezentri. Monitorizare, evaluare i arhivare permanent c) Sistem de management eficient al sitului de importan comunitar i ariei protejate de interes naional Petera Tuoare Sursa de finanare - FEDR prin POS Mediu, Axa prioritar 4, Domeniu major de intervenie: Dezvoltarea infrastructurii i a planurilor de management pentru protejarea biodiversitii i reelei Natura 2000 Valoare - 1.171.557,24 lei, din care valoare eligibil 981.861 lei Durata 30 luni (12.07.2012-12.01.2015) Obiectiv principal - realizarea unui cadru de management eficient al sitului de importan comunitar i ariei protejate de interes naional Petera Tuoare n vederea conservrii biodiversitii, a habitatelor naturale i a speciilor existente n areal. Stadiu implementrii (activiti principale realizate): Au fost ncheiate urmtoarele contracte: 1. Servicii de publicitate, realizare pagina website, relaii cu publicul, organizare evenimente, film reclam, materiale promoionale, valoare 43.560 lei. Contract nr.5009/14.08.2012 - n derulare. 2. Achiziii de echipamente de birou i mobilier, consumabile birou, valoare 11.465 lei. Contract nr.5008/ 14.08.2012 - finalizat

93

3. Achiziii de echipamente de protecie custode, protecie n galeriile cu ap i echipament de escalad, valoare 10.479 lei. Contract nr. 5007/14.08.2012 finalizat 4. Achiziii de servicii de audit, valoare 16.500 lei. Contract nr. 5010/14.08.2012 - n derulare 5. Anchet sociologic, valoare 22.900 lei. Contract nr.5676/07.09.2012 - n derulare 6. Achiziie servicii de proiectare i inginerie pentru reabilitarea infrastructurii de acces n Petera Tuoare, valoare 16.352 lei. Contract nr. 1785/25.03.2011 (nainte de data depunerii Cererii de finanare 31.03.2011) - finalizat 7. Achiziionare de echipament informatic i licene preinstalate pentru sistem operare i licene pachet tip Office, valoare 14.967 lei. Contract nr.5851/12.09.2012 finalizat 8. Lucrri de reabilitare tehnic a infrastructurii (nlocuire scri, mn curent, punte i verticale), valoare 131.187 lei. Contract nr. 7164/18.10.2012 - finalizat 9. Studii i plan de management, Lot 3: Servicii de elaborarea planului de management, valoare 7.900 lei. Contract nr. 9772/19.12.2012 - n derulare 10. Studii i plan de management, Lot 4: Realizarea de servicii de specialitate pentru Aprobarea i avizarea Planului de management al ariei protejate Petera Tuoare, conform legislaiei n vigoare, valoare 17.490 lei. Contract nr. 9773/19.12.2012 - n derulare Activiti cuprinse n proiect: Activitatea B.1. Reabilitarea tehnic a infrastructurii de acces n peter realizat Activiti de tip E - Activitatea E.2. Informarea i publicitatea proiectului : conferina de lansare a proiectului, banner, roll-up, material promoionale - Activitatea E 3.3 Analiza sociologic nr.1 realizat Activiti de tip F - Activitatea F.2: Creterea capacitii instituionale de gestionare a ariei protejate. Activiti de management de proiect (MP) - Activitatea MP1 Asigurarea Managementului proiectului d) mbuntirea dotrii cu echipamente a bazelor operaionale pentru intervenii n situaii de urgen din Transilvania de Nord Etapa a II-a Sursa de finanare: Programul Operaional Regional 2007 2013, Axa prioritar 3, DMI 3.3; Beneficiar: Asociaia de Dezvoltare Intercomunitar Transilvania de Nord (Consiliul Judeean Bistria-Nsud este membru n aceast asociaie)
94

Valoare: 10.108.356 lei Durata: 18 luni Obiectiv principal: mbuntirea calitii serviciilor publice de urgen din Regiunea NordVest prin creterea capacitii de rspuns adecvat situaiilor de urgen i prin sporirea gradului de siguran i sntate a cetenilor, se vor achiziiona: 12 autospeciale pentru intervenii n situaii de urgen: 6 autospeciale pentru lucrul cu ap i spum; 6 autospeciale complexe de intervenie, descarcerare i acordarea asistenei medicale de urgen. Stadiu implementrii: n implementare Activiti principale realizate: Activitatea 1 - Managementul general al proiectului 3 edine de monitorizare 1 raport de progres nsoit de raport de publicitate i informare Activitatea 2 - Achiziii publice definitivarea specificaiilor tehnice pentru autospeciale s-a publicat anunul de intenie nr. 25656 privind achiziia de autospeciale s-a transmis spre validare ANRMAP documentaia de atribuire a contractului de furnizare Autospeciale complexe pentru intervenii, descarcerare i acordare asistenei medicale de urgen s-a publicat anunul de participare 139212 s-a anulat anunul de participare 139212 ca urmare a unor erori s-a publicat anunul de participare cu nr. 140028 cu deschidere n 07.01.2013 Activitatea 3 - Publicitate i informare 6 comunicate de pres 6 conferine de pres judeene 8.3.3. Proiecte finanate din fonduri europene n evaluare a) Crearea Centrului German din Bistria prin reabilitarea cldirii istorice Casa Argintarului Sursa de finanare: POR 2007-2013; Axa prioritar: 5. Dezvoltarea durabil i promovarea turismului, Domeniu major de intervenie: 5.1 Restaurarea i valorificarea durabil a patrimoniului cultural, precum i crearea/modernizarea infrastructurilor conexe Valoare: 2.463.437,08 lei Durata: 22 luni Obiectiv principal: mbuntirea accesabilitii i mobilitii populaiei, bunurilor i serviciilor la reeaua naional de transport, mbuntirea legturilor rutiere ntre regiuni i n interiorul regiunii, n vederea stimulrii dezvoltrii economice durabile
95

Stadiu implementrii: n evaluare III.3.2. Modernizarea, dezvoltarea i echiparea Ambulatoriului Spitalului de Urgent al Judeului Bistria-Nsud Sursa de finanare: POR 2007-2013, Axa prioritar 3 mbuntirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenie 3.1 Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sntate Valoare: 36.133.011,70 lei Durata: 24 luni Obiectiv principal: mbuntirea infrastructurii serviciilor de sntate n judeul Bistria-Nsud, ca i cadru necesar pentru crearea premiselor asigurrii unor servicii publice eseniale pentru populaie, la standarde europene. Stadiu implementrii: n evaluare 8.3.4 Proiecte finanate din fonduri guvernamentale aflate n implementare Reconstrucia ecologic forestier pe terenuri degradate n perimetrul de ameliorare Dumitria (58,76 Ha), Comuna Dumitria, Judeul Bistria-Nsud Sursa de finanare Ministerul Mediului i Schimbrilor Climatice prin Administraia Fondului pentru Mediu Valoare - 1.883.793,13 lei, din care 1.789.603,47 lei - finanare nerambursabil (95%) 94.189,66 lei cofinanare (5%) Durata 5 ani Obiectiv principal - mpdurirea unor terenuri agricole degradate n suprafa total de 58,76 ha, aflate pe raza comunei Dumitria, n cadrul Programului de mbuntire a calitii mediului prin nfiinarea plantaiei prin plantarea puieilor din speciile stejar, frasin, gorun, tei, salcm i lucrri de ntreinere specifice pe cele dou perimetre de ameliorare : Mguricea : 50,41 ha teren degradat moderat Mua : 8,35 ha teren degradat accentuat Stadiu implementrii n implementare an 2 Activiti principale realizate: nfiinarea plantaiei Realizarea mprejmuirii cu gard Lucrri de ntreinere specifice anului I i II 8.4. Activitatea mediu, utiliti publice Activitile Compartimentului Mediu i Utiliti Publice - Reprezint totalitatea activitilor de utilitate i interes public general desfurat la nivelul judeului Bistria-Nsud, n scopul satisfacerii cerinelor comunitilor locale
96

privind asigurarea utilitilor (alimentarea cu ap; canalizarea i epurarea apelor uzate; colectarea, canalizarea i evacuarea apelor pluviale; salubrizarea localitilor i managementul deeurilor solide; alimentarea cu energie termic n sistem centralizat; transportul public local; iluminatul public). Activiti realizate: particip, n cadrul unor echipe mixte, la elaborarea de documente de interes judeean i/sau regional; raportul anual de monitorizare a Planului Regional de Gestionare a Deeurilor; Planul Local de Aciune pentru Protecia Mediului, la nivel judeean; coordoneaz echipa de monitorizare a Planului Judeean de Gestionare a Deeurilor; particip ca reprezentani ai consiliului judeean n cadrul unor comisii pe problematici de mediu i de utiliti publice alturi de reprezentanii altor instituii din jude i din regiune (de exemplu Colectivul de Analiz Tehnic din cadrul Ageniei pentru Protecia Mediului Bistria-Nsud, etc.); colaboreaz cu Agenia pentru Protecia Mediului Bistria-Nsud, Garda Naional de Mediu Comisariatul Judeean Bistria-Nsud, Sistemul de Gospodrire a Apelor Bistria-Nsud, precum i cu alte instituii de specialitate; particip atunci cnd este solicitat la recepia lucrrilor din domeniul proteciei mediului; acord sprijin i asisten privind problematica de mediu, consiliilor locale, instituiilor subordonate i altor compartimente din cadrul consiliului judeean; particip la dezbateri publice iniiate de instituii publice i ageni economici n vederea obinerii actelor de reglementare a activitii acestora din punct de vedere al proteciei mediului; asigur date i informaii care se refer la problematici de mediu i utiliti publice din cadrul Consiliului Judeean Bistria-Nsud;

8.5. Parteneriate n proiecte europene 8.5.1 Proiectul Programul de Practic n Management de Project JACQUES DEL ORS fundament al tranziiei de la sistemul de educaie la viaa activ, finanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, se adreseaz studenilor i masteranzilor interesai n management de proiect ca rut de carier. Acetia vor beneficia att de servicii de consiliere i orientare
97

profesional, ct i de participarea la stagii de practic specializat n judeele Cluj, Bistria i Iai. Consiliul Judeean, n calitate de partener de practic n managementul de proiect, ofer studenilor cursuri pentru 5 calupuri n domeniul scrierii, implementrii, monitorizrii i evalurii proiectelor, informaii utile n gestionarea proiectelor cu finanare nerambursabil. Date suplimentare gsii la adresa: http://jacquesdelors.euro.ubbcluj.ro/index.php?action=parteneri_de_practica 8.5.2 Proiectul"Consolidarea capacitii instituionale a Consoriului Regional (CR) al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest", proiect cofinanat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU), este o iniiativ a Universitii Babe-Bolyai i este implementat prin trei centre specializate (Centrul Lifelong Learning, Centrul de Dezvoltare Universitar i Oficiul de Accesare a Fondurilor Europene), n asociere cu doi parteneri transnaionali: Agenia Regionals de Dezvoltare a Teritoriilor din Auvergne i Universitatea Toulouse II le Mirail, Frana i doi parteneri naionali: Consoriile corespondente din regiunile de dezvoltare Vest i Bucureti-Ilfov. Consiliul Judeean Bistria-Nsud este partener n proiect, n calitate de membru al grupului int. Obiectivele/activitile proiectului: Dezvoltarea competenelor de aciune colectiv a membrilor CR n scopul creterii coeziunii i eficienei prin activiti de formare continu i schimb de experien cu structuri similare din ri i un stat membru UE. Activitile de formare vor promova alternative educaionale (LLL, ID) n condiiile respectrii cultivrii principiilor UE de diversitate; mbuntirea capacitii instituionale a CR prin activiti practice, respectiv prin realizarea, actualizarea i monitorizarea unor planuri strategice regionale i locale, care s rspund problemelor grupului int; Creterea gradului de participare a partenerilor sociali la decizia privind corelarea ofertei de formare cu cererea pieei muncii, prin schimb de experien cu un partener transnaional specializat n domeniu. Diseminarea rezultatelor programului n scopul mbuntirii capacitii de dezvoltare a forei de munc; Consolidarea organizaional i instituionalizarea CR pentru integrarea sa ntr-un schimb de contacte cu instituii similare din UE, creterea vizibilitii sale i a eficienei n aciune. Date suplimentare gsii la adresa: http://cmedia.ubbcluj.ro/posdruRpage_id=15
98

8.5.3 Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) Bistria-Nsud este o structur managerial consultativ care activeaz pentru creterea relevanei i calitii nvmntului profesional i tehnic n sprijinul Inspectoratului colar Bistria-Nsud. CLDPS Bistria-Nsud are n componen reprezentani ai: Consiliului Judeean Bistria-Nsud, Consiliului local Bistria, AJOFM-ului Bistria-Nsud, organizaiilor patronale, sindicatelor, Inspectoratului colar Bistria-Nsud i ai ONG-urilor. n prezent, Consiliul Judeean Bistria-Nsud, particip la implementarea proiectului: Corelarea ofertei educaionale a nvmntului profesional i tehnic cu cerinele pieei muncii", care are ca obiectiv general susinerea procesului de mbuntire a sistemului naional de educaie i formare profesional prin creterea relevanei ofertei de formare profesional iniial a nvmntului profesional i tehnic preuniversitar (IPT) n raport cu nevoile pieei muncii i cerinele de dezvoltare economic i social. Obiectivele proiectului: Creterea relevanei Planurilor Locale de Aciune pentru nvmnt (PLAI) n raport cu nevoile de educaie i formare profesional previzionate la nivel regional i judeean; Creterea coerenei ntre nivelurile regionale i judeene de planificare strategic printr-o mai bun integrare n PLAI a prioritilor stabilite la nivel regional n Planurile Regionale de Aciune pentru nvmnt (PRAI) i a recomandrilor rezultate din monitorizarea progresului n implementarea PLAI; Creterea coerenei ntre nivelurile judeene i locale (al colii) de planificare strategic prin monitorizarea de ctre Comitetele Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) a Planurilor de Aciune ale colilor (PAS); Creterea comparabilitii ntre PLAI prin adoptarea unor abordri comune facilitate de schimburile de experien transnaionale (vizite de studii in tri ale UE) i schimburile de experien interjudeene Trite CLDPS. Durata proiectului este de 29 luni avnd ca perioad de implementare 20092012. Date suplimentare gsii la adresa: http://www.tvet.ro/index.php/ro/parteneri/172.html

IV.9 ACTIVITATE ARHITECT-EF Instituia arhitectului ef este autoritatea tehnic n domeniul amenajrii teritoriului i al urbanismului din cadrul administraiei judeene i ndeplinete atribuiile conferite de lege ca ef al structurilor de specialitate (Art.10/3/ Ord.839/2009 al MDRL. M.Of.797 bis./2009), al aparatului tehnic al Consiliului
99

Judeean, destinat rezolvrii problemelor legate de dezvoltarea aezrilor din punct de vedere urbanistic, de dotarea corespunztoare necesar unei funcionri corecte a acestora. 9.1. Activitatea compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului Activitiile compartimentului au fost desfurate n conformitate cu atribuiile consemnate n regulamentul de organizare i funcionare al aparatului de specialitate al consiliului judeean. 9.1.1 Activitatea privind emiterea certificatelor de urbanism i a autorizaiilor de construire a) Cu privire la executarea lucrrilor de verificare, ntocmire, aprobare i eliberare a certificatelor de urbanism i a autorizaiilor de construire (desfiinare) precum evidena i arhivarea acestora (n registrul certificatelor de urbanism, respectiv a autorizaiilor de construire/desfiinare) Certificate de urbanism i autorizaii de construire emise i eliberate n cursul anului 2012 au fost: 12 certificate de urbanism 17 autorizaii de construire/desfiinare 4 prelungiri de certificate de urbanism VIRARE 50% la bugetele locale a 36 de comune beneficiare privind taxele ncasate-conform art. 30, alin.3 Hotrrii Guvernului nr. 1278/2002 b) Asigurarea caracterului public: listele actelor emise, noile reglementri/modificri legislative, formularele, ntiinrile de taxe i alte informaii au fost puse la dispoziia publicului, actualizate trimestrial, pe pagina propie de internet a instituiei www.portalbn.ro c) Cu privire la respectarea condiiilor legii n domeniul urbanismului i amenajrii teritoriului de ctre unitile administrativ teritoriale din jude, n cursul anului 2012 s-au efectuat 6 controale la primrii. Rezultate: s-au ntocmit 6 procese verbale de control. 9.1.2 Cu privire la activitatea de instrumentare i soluionare n termenele i n condiiile prevzute de lege, a tuturor solicitrilor-petiii, reclamaii persoanelor fizice/juridice. S-au soluionat 10 solicitri n urma verificrilor i a controlului la faa locului. 9.1.3 Cu privire la activitatea privind regularizri de taxe ale autorizaiilor de construire Conform legislaiei n domeniu, Consiliul Judeean BISTRIA-NSUD, prin Compartimentul de urbanism, amenajarea teritoriului, are obligaia de a face
100

regularizarea taxei pentru autorizaia de construire la terminarea lucrrilor autorizate n baza declarrii valorii reale a lucrrilor de ctre investitor. Pentru ndeplinirea acestei atribuiuni s-au efectuat demersuri; astfel n anul de referin au fost transmise adrese scrise i direct n teren la locul construirii obiectivului ce urma a se aplica taxa de regularizare. Rezultate: - s-au transmis 14 adrese privind regularizarea taxei - regularizare taxe de autorizare i elaborare procese verbale final recepie lucrri pentru: A.C. 36/2008, A.C. 37/2009, A.C.44/2006, A.C. 16/2009 n urma regularizrii taxei s-au ncasat o valoare de: 198,3+1662,29 RON n TOTAL: 1860,59 RON. 9.1.4 Activitatea de participare n comisiile de recepie Personalul din cadrul Compartimentului de Urbanism, Amenajarea Teritoriului a participat ca membru n comisiile de recepie la terminarea lucrrilor a 3 obiectivelor de investiii de pe teritoriul judeului, pentru A.C. eliberate de ctre CJ BN. 9.1.5 Activitatea de verificare i avizare documentaii a) Comisia socio-economic de examinare i avizare a implantrii structurilor de vnzare cu amnuntul cu suprafaa mare a verificat i avizat un numr de 2 documentaii ntocmite de diferite societi comerciale n baza Hotarrii Guvernului 1454/2004 privind criteriile de implantare a structurilor de vnzare cu amnuntul cu suprafaa mare i definirea tipologiei structurilor de vnzare, respectiv pentru: S.C. KAUFLAND ROMANIA S.C.S i S.C. DEDEMAN SRL. Valoare taxe ncasate: 5.495,49 lei, 7347 lei=TOTAL 12.842,49 RON b) Verificarea conformitii proiectelor la 2 obiective de investiii: Casa Argintarului i Castel Posmu. 9.1.6 Activitatea cu privire la colaborarea, coordonarea i asistena tehnic de specialitate pentru consiliile locale - n atribuiile ce-i revin personalul compartimentului asigur asisten tehnic de specialitate pentru compartimentele de urbanism din cadrul primriilor. n acest scop, periodic sau atunci cnd sunt publicate acte normative noi, se face informarea serviciilor de specialitate ale primriilor cu privire la prevederile acestora, legea nr.184/2001, Legea 350/2001, Legea 50/1991, adrese SNTGN-TRANSGAZ Media, SC PETROM SA, DRUMURI NAIONALE, etc. - termen permanent; - s-au fcut atenionri i informri ctre primriile comunelor n privina aplicrii noii legislaii pentru autorizarea lucrrilor de construcii, Legea 50/1991 cu privire la competenele de aprobare, de control la disciplina n construcii etc.; - transmitere primrii copii dup C.U. i A.C. emise, conform Ordinului 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii n temeiul
101

prevederilor art. 38, alin. (2), respectiv art. 51, alin. (2) are obligaia s asigure transmiterea ctre primari, spre tiin a actelor emise. 9.1.7 Activitatea cu privire la colaborare cu alte instituii S-au transmis adrese ctre INSTITUIA PREFECTULUI i AVAS, copii (scanate) dup documentaiile aferente HGR 834/1991 a 138 de societi comerciale cu 700 de amplasamente, avizate de ctre Consiliul Judeean BISTRIA-NSUD cuprinznd certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului societii comerciale, anexa privind evaluarea terenului. S-au centralizat propunerile de alocare de fonduri aferente introducerii cadastrului imobiliar-edilitar i transmiterea acestora la MDRAP pentru cuprinderea acestora n bugetul de stat pe anul 2013. Adrese de colaborare i constituire baze de date a Consiliului Judeean BISTRIA-NSUD i realizare hri de risc: SEARCH CORPORATION, E-ON GAZ, ROMTELECOM, primriile implicate, OCPI. Participarea la comisii de urbanism i arhitectur, comisia de avize i recepionare a lucrrilor. Raportri statistice n perioada cuprinznd anul 2012 au fost ntocmite i transmise celor interesai situaii statistice dup cum urmeaz: - situaii cu eliberarea autorizaiilor de construire - Direcia de statistic-lunar; - transmis situaia privind realizarea investiiilor a cror ordinator principal de credite este CJ B-N; - elaborarea planului de investiii pe anul 2012 cu rectificrile ulterioare. 9.1.8 Cu privire la activitatea de arhivare a documentelor emise - n registrul de arhiv pentru predarea primirea documentaiilor de certificate de urbanism i autorizaii de construire, planificarea investiiilor- personalul cu atribuii n acest domeniu a efectuat un numr de 42 operaiuni; - s-au arhivat documentaiile ale certificatelor de urbanism i autorizaiilor de construire, planificarea investiiilor aferente perioadei anilor 2003 2010, aflate n evidena Compartimentului de Urbanism, Amenajarea Teritoriului i au fost predate la Arhiva central a Consiliului Judeean BISTRIA-NSUD. - au fost eliberate un numr de 7 duplicate ale actelor administrative deinute n arhiva Compartimentului de Urbanism, Amenajarea Teritoriului. 9.1.9 Sugestii, propuneri pentru mai buna funcionare a compartimentului : Principalele probleme cu care s-a confruntat activitatea de urbanism sunt legate, n special, de dotarea DUAT i anume: - Lipsa mijloacelor de deplasare n teritoriu pentru verificarea situaiei amplasamentului nainte de eliberarea certificatului de urbanism.
102

- Lipsa mijlocului de transport are urmri i asupra activitii n teritoriu, fiind necesar pentru o activitate eficient de control, ndrumare i urmrirea abaterii de la disciplina n construcii. - Lipsa personalului tehnic de specialitate (n perioada aceasta activeaz numai 2 specialiti) - Slaba colaborare cu primriile comunale, deoarece, n general primarii nu cunosc procedura de autorizare, personalul tehnic de specialitate din cadrul acestora sau fiind angajai cu alte atribuii sau alt pregtire tehnic. Sperm s putem ndrepta disfuncionalitile aprute ca urmare a problemelor de mai sus prin: - angajarea conform schemei, prin concurs a unor specialiti, considernd necesar un numr de 3 arhiteci sau urbaniti - atribuirea (alocarea) unui mijloc de transport i planificarea deplasrilor n jude conform unui program aprobat, sau n caz de reclamaii, fiind singura direcie care nu dispune de un mijloc de transport - instruirea continu a personalului existent la primriile comunale, care se ocup cu autorizarea i controlul construciilor. 9.2. Activitatea serviciului administrare drumuri judeene lucrri publice 9.2.1 Serviciul de administrare drumuri judeene lucrri publice i desfoar activitatea n conformitate cu atribuiile consemnate n regulamentul de organizare i funcionare, a activitilor specifice n anul 2012. Serviciul coordoneaz i activitatea Compartimentului Autoritatea Judeean de Transport. Serviciul de drumuri are in administrare 754 km de drumuri judeene, din care 418 km cu mbrcmini modernizate, 250 km pietruite si 86 km drumuri de pmnt si 99 buc. poduri peste 10 m i 90 buc. poduri ntre 5 i 10 m. Activitatea de administrare a constat n general in totalitatea aciunilor tehnice, economice i decizionale ntreprinse n scopul gestionrii, meninerii i mbuntirii performanelor tehnice ale drumurilor, podurilor i construciilor aferente. Principalele aciuni care definesc aceasta activitate sunt: - asigurarea calitii i controlul tehnic al calitii lucrrilor; - gestionarea bunurilor publice din administrare; - coordonarea dezvoltrii unitare a reelei de drumuri publice; - studii, cercetri, experimentri; - ntocmirea documentaiilor tehnico-economice pentru lucrrile de ntreinere i reparaii curente drumuri i poduri, n scopul satisfacerii cerinelor desfurrii traficului rutier n condiii de siguran i confort precum i pentru conservarea patrimoniului rutier.
103

Pe parcursul anului 2012 , personalul de specialitate din cadrul Serviciului de administrare a drumurilor judeene lucrri publice a desfurat activiti de administrare, care au constat in: - Participarea la elaborarea, ntocmirea si prezentarea la timp de studii, strategii si prognoze i ntocmirea programului anual i de perspectiva pentru lucrrile de interes judeean din competenta judeului precum i participarea la ntocmirea de studii i prognoze pentru dezvoltarea i modernizarea reelei de drumuri din jude si a altor obiective de interes judeean. - Elaborarea Programului lucrrilor de reabilitare, modernizare si/sau asfaltare a drumurilor de interes judeean si de interes local conform HG 577/1997 cu modificrile si completrile ulterioare si supunerea acestuia aprobrii Ministerului Dezvoltrii Regionale si Transporturilor (actual - Ministerul Dezvoltrii Regionale si Administraiei Publice). - Transmiterea Programului lucrrilor de reabilitare, modernizare si/sau asfaltare a drumurilor de interes judeean si de interes local conform HG 577/1997 cu modificrile si completrile ulterioare consiliilor locale si Serviciului de buget finane din cadrul Consiliului Judeean. - Participarea la ntocmirea i prezentarea la timp a propunerilor, a rapoartelor despre starea drumurilor si despre prioritile de intervenie, a situaiilor, rapoartelor statistice , solicitate de Consiliul Judeean, ministere, autoriti publice centrale. - Participarea n comisiile de achiziii publice i comisiile de recepie la adjudecarea i recepionarea lucrrilor. - Asigurarea i demararea proiectelor noi (fazele de studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, DDE, CS), ntocmirea documentaiilor tehnico-economice, asigurarea ndrumarea i controlul de specialitate a lucrrilor privind administrarea drumurilor, pentru toate categoriile de lucrri de interes judeean, precum si a celorlalte investiii si lucrri publice de interes judeean, precum i obinerea avizelor i acordurilor prevzute de lege inclusiv certificatele de urbanism i autorizaiile de construire pentru obiectivele de investiii. - Coordonarea activitilor legate de meninerea drumurilor n circulaie pe timp de iarna sau n cazul calamitilor naturale. - Coordonarea echipei de proiect Reabilitare DJ 151, km 45+810126+712, lim. jud. Mure-Bistria, jud. Bistria-Nsud. - Colaborarea cu unitile subordonate i consiliile locale la pregtirea i promovarea unor investiii noi i n rezolvarea unor probleme legate de derularea unor investiii n continuare. - Colaborarea cu organele de poliie pentru semnalizarea rutiera, marcaje, restricii de circulaie. - Urmrirea execuiei lucrrilor la obiectivele de investiii, a stadiului fizic al obiectivelor, a respectrii documentaiei i caietelor de sarcini, stabilind
104

mpreun cu executantul lucrrilor graficul de execuie n concordan cu sumele alocate prin buget i dispunerea i oprirea executrii lucrrilor executate necorespunztor sau a celor realizate nelegal i dup caz, sesizarea conducerii direciei n scris despre toate abaterile aprute n cursul execuiei proiectelor lucrrilor (exemplu: nerespectarea unor clauze contractuale) i naintarea preedintelui propunerile de reglementare a situaiei. - Asigurarea controlului privind respectarea disciplinei n urbanism i autorizarea executrii lucrrilor de construcii, n zona drumurilor judeene, n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicata, cu completrile i modificrile ulterioare i ale procedurilor de control aprobate. - Participarea la predarea frontului de lucru. - ntocmirea caietelor de sarcini pentru lucrrile de ntreinere i reparaii pe drumurile judeene i urmrirea permanenta privind comportarea lucrrilor executate i sesizarea modificrilor de stare ale acestora. - Asigurarea legturii cu contractanii pentru clarificri, i precizri aprute n timpul derulrii contractelor de lucrri si sprijinirea consiliilor locale n derularea diverselor proiecte care au ca scop mbuntirea reelelor de drumuri comunale. - Cooperarea cu serviciul contabil cu privire la situaia fondurilor bneti destinate lucrrilor de ntreinere i reparaii pe drumurile judeene i urmrirea plilor pe baza contractelor. - Participarea la activitatea de revizie a drumurilor i podurilor. - Analizarea i supunerea aprobrii documentaiilor privind amplasarea unor construcii n zona drumurilor. - Eliberarea autorizaiilor pentru transporturi agabaritice pe drumurile judetene. - Organizarea i urmarirea efectuarii recensamantului circulatiei pe drumurile publice judetene, centralizarea datelor i trimiterea lor la Compania Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale din Romnia SA Bucureti (CNADNR SA). - Msurarea intensitii circulaiei pe diferite trasee ale drumurilor judeene, elaborarea studiilor privind dezvoltarea n perspectiva a retelei de drumuri judetene n vederea satisfacerii cerintelor traficului. - Propunerea ncadrarii drumurilor pe categorii i asigurarea publicitii hotrrii Consiliului Judetean pentru utilizarea acesteia de catre participantii la trafic i propunerea de modificari, de clasare si declasare a drumurilor de interes local, cu aprobarea Consiliului Judetean. - Actualizarea permanent a evidentelor operative, adica: cartea tehnica a drumurilor, cartea podurilor, cartea semnalizarii rutiere i cartea plantatiei rutiere. - Asigurarea i arhivarea actelor.
105

- Colaborarea cu celelalte servicii din cadrul consiliului judeean pentru rezolvarea problemelor legate de realizarea lucrrilor si a sarcinilor de servici. 1) Rezultate privind activitatea Serviciului de administare drumuri judetene lucrri publice Pe parcursul anului 2012 , att eful serviciului cat i o parte din personalul de specialitate din cadrul Serviciului de Administrare Drumuri Judetene Lucrri Publice a fost numit prin Dispoziii ale Presedintelui Consiliului Judeean n comisiile de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de servicii si a contractelor de lucrari, pentru unele activitati prevazute in Programul Lucrarilor de Intretinere, Reparaii i Modernizri Drumuri Judetene. a) Rezultate privind programul lucrarilor de intreinere, reparaii i modernizri drumuri judetene Programul lucrarilor de intretinere, reparatii si modernizari drumuri judetene a fost structurat, conform Nomenclatorului de drumuri n doua mari capitole respectiv: CHELTUIELI DE FUNCTIONARE i CHELTUIELI DEZVOLTARE, la rndul lor acestea fiind structurate pe subcapitole astfel: CHELTUIELI DE FUNCIONARE: A. Servicii pregtitoare aferente ntreinerii i reparrii drumurilor publice B. Lucrri i servicii privind ntreinerea curent a drumurilor publice C. Lucrri i servicii privind ntreinerea periodic a drumurilor publice D. Lucrri privind reparaii curente la drumurile publice CHELTUIELI DEZVOLTARE Pentru anul 2012 au fost propuse lucrari in cuatum valoric de 8,941,000 mii lei , dupa adjudecarea lucrarilor acesta fiind modificat la valoarea de 8,167,000 mii lei. La finele anului realizarile au fost de 7,523,176.51 mii lei. CHELTUIELI DE FUNCIONARE: La capitolul A. Servicii pregtitoare aferente ntreinerii i reparrii drumurilor publice, au fost elaborate un numar de 4(patru) documentatii privind modernizarea i amenajarea drumurilor astfel: -Modernizare DJ 162, km 0+000-8+300, Teaca-Archiud; -Modernizare DJ 172, km 6+440-10+636, Agrisu de Sus-DN 17; -Modernizare DJ 173, km 54+100-60+300, Ocnita-Milas; -Amenajare si consolidare DJ 173 B km 2+125-12+150, Bistrita-Tarpiu; Au fost elaborate un numar de 3(trei) expertize tehnice pentru : pod pe DJ 173 , km 25+951 , n localitatea ieu; Pod pe DJ 154, km 30+986, in localitatea Sieu; Pod pe DJ 172 , km 31+664, n localitatea Zagra;
106

Pentru intocmirea acestor documentatii au fost puse la dispozitia proiectantilor toate datele legate de starea de viabilitate a drumurilor, regimul juridic, precum i temele de proiectare. La capitolul B. Lucrri i servicii privind ntreinerea curent a drumurilor publice, rezultatele au fost urmtoarele: Pentru toate lucrarile prevazute la acest capitol, respectiv: 101.1. ntreinerea prii carosabile, specific tipului de mbrcminte (strat de rulare) 101.1.1. ntreinerea mbrcmintei asfaltice, din care: 101.1.2. ntreinerea mbrcmintei cu liani hidraulici cuprinde: 101.1.5. ntreinerea drumurilor pietruite 101.2. ntreinerea comun a tuturor drumurilor 101.2.1. ntreinerea platformei drumului 101.2.2. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum i prevenirea efectelor inundatiilor 101.2.3. ntreinerea mijloacelor pentru sigurana circulaiei rutiere i de informare 101.2.4. Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor 101.2.5. ntreinerea drumurilor laterale 101.3. ntreinerea curent a podurilor, pasajelor,podeelor i a tunelurilor, Au fost elaborate documentatiile tehnice cuprinzand: Evaluarea tuturor activitatilor specifice necesare, elaborarea Caietelor de sarcini i a Listelor de cantiti, acestea fiind naintate Biroului de Achizitii Publice n vederea atribuirii contractelor de execuie. Pe parcursul derulrii contractelor de lucrri/servicii, diriginii de antier au monitorizat realizrile din punct de vedere cantitativ, valoric i calitativ n conformitate cu ofertele, caietele de sarcini i a normelor i legilor n vigoare; Subcapitolul privind : ntreinerea curent pe timp de iarn (specific tuturor categoriilor de drumuri) n conformitate cu Ordinul Nr.1025/16 din decembrie 2011 pentru aprobarea reglementarii tehnice Normativ privind prevenirea si combaterea nzpezirii drumurilor publice, indicativ AND 525-2011, pentru sezonul de iarna 2011-2012 si 2012-2013, Serviciul de drumuri, prin personalul sau de specialitate a ntocmit documentaia de atribuire a serviciului (evaluarea serviciilor necesare asigurrii pe timpul iernii desfurrii traficului rutier n condiii de siguran, elaborarea Caietelor de sarcini si a Listelor de cantiti pentru materialele antiderapante, orele necesare deszpezirii drumurilor, orele necesare patrulrii i mobilizrii utilajelor i personalului nsrcinat cu activitile specifice sezonului de iarna); Reeaua de drumuri judeene a fost mprit n cinci loturi.
107

In sezonul de iarna 2011-212, activitatea de prevenirea si combaterea poleiului pe reeaua de drumuri judeene a fost asigurata de trei firme specializate pentru serviciile necesare, respectiv de ctre: SCLDPSA Bistria, SCDIFERITSRL Cluj-Napoca i SCFRASINULSRL Anie. In sezonul de iarna 2012-2013, aceasta activitate a fost asigurata de ctre SCLDPSA Bistria pentru toate cele cinci loturi. Activitatea a fost monitorizata de personalul din cadrul serviciului de drumuri cu atribuii de diriginte de antier; Seful Serviciul de Drumuri sau dup caz delegaii acestuia din cadrul serviciului au participat la toate ntrunirile Comandamentului de iarna, n vederea informrii i analizrii msurilor luate sau necesar a se lua pentru desfurarea traficului rutier n condiii de siguran. In sezonul de iarna al anului 2012 nu s-au nregistrat evenimente rutiere soldate cu victime sau nzpeziri ale drumurilor datorate Serviciului de Drumuri din cadrul Consiliului Judeean. La capitolul C. Lucrri i servicii privind ntreinerea periodic a drumurilor publice i capitolul D. Lucrri privind reparaii curente la drumurile publice Pentru toate lucrrile prevzute la aceste capitole, respectiv: 103. Tratamente bituminoase 107. Sigurana rutier cuprinde: 113. Lucrri accidentale; refaceri dup inundaii, alunecri de terenuri, afluieri de poduri, au fost elaborate documentaiile tehnice cuprinznd: Evaluarea tuturor activitilor specifice necesare, elaborarea Caietelor de sarcini i a Listelor de cantiti, acestea fiind naintate Biroului de Achiziii Publice n vederea atribuirii contractelor de execuie. Pe parcursul derulrii contractelor de lucrri/servicii, diriginii de antier au monitorizat realizrile din punct de vedere cantitativ, valoric i calitativ n conformitate cu ofertele, caietele de sarcini i a normelor i legilor n vigoare; CAPITOLUL: CHELTUIELI DEZVOLTARE n cursul anului 2012 s-au executat lucrri n continuare, de modernizare, amenajare i consolidare, reabilitare drumuri i s-au continuat lucrrile de construcie la poduri conform Listei prezentate mai jos: a) Execuia lucrrilor a fost monitorizata de personalul din cadrul serviciului cu atribuii privind dirigenia de antier. - Amen.si consolid. DJ 173 km 49+300-60+300, Ocnia-Mila - Amenajare si consolidare DJ 172 C, Ilva Mic-Leu - Modernizare DJ 154 C, km 0+000-6+117, ieu-Sebi
108

- Amenajare i consolidare DJ 171, km 19+000-22+000, Spermezeu-Lunca Borlesei - I.B.U. PE DJ 154B, km 14+646-15+400, Lim. Jud. Mure-Monor - I.B.U. Pe DJ 154 D, km 20+000-23+000 - Modernizare DJ 172 G, Satu Nou - Cuma-Livezile - Reabilitare DJ 172 K, km 6+110-8+810, Branite-Cireoaia - I.B.U DJ 173C, Bistria-Budu - Reabilitare DJ 173 A, km 11+300-24+000, Bistria Brgului-Colibia - Pod pe DJ 154, km20+250, lim. Jud. Mure-Monor - Pod pe DJ 172, km 44+093, Poienile Zagrei-Suplai - Pod pe DJ 173B, km 25+392, n Mintiu - Amenajare i consolidare DJ 172 C, km 0+000-9+000, Joseni-Strmba b) Rezultate privind gestionarea programului de alimentare cu apa la sate conform prevederilor HG nr. 577/1997 cu modificarile si completarile ulterioare. n Programul de alimentare cu apa la sate pe anul 2012 aprobat de Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului au fost cuprinse mai multe obiective de investiii aflate pe raza comunelor: Matei, Poiana Ilvei, Mgura Ilvei, Zagra, Budacu de Jos, Ciceu Giurgeti, Nueni, Ilva Mica, Snmihaiu de Cmpie i Micetii de Cmpie; Suma alocat n anul 2012 , a fost de 3.487.355 lei, din care s -a utilizat 3.424.703,23 lei. La finele anului au rmas fonduri neutilizate n cuantum de: 62.651,77 lei Lucrrile finanate n anul 2012 sunt urmtoarele: *Extindere alimentare cu ap a comunei Matei, etapa II-a, sate: Matei, Corvineti *Alimentarea cu ap a comunei Poiana Ilvei, sat: Poiana Ilvei *Extindere alimentare cu ap a comunei Mgura Ilvei, etapa II-a, sate: Mgura Ilvei, Aria *Alimentarea cu ap a comunei Zagra, sate: Zagra, Poienile Zagrei, Suplai *Alimentarea cu ap a comunei Budacu de Jos, sate: Monariu, Simioneti *Alimentarea cu ap a comunei Budacu de Jos, sat: Jelna, etapa I *Alimentarea cu ap a comunei Budacu de Jos, sat: Jelna, etapa II-a *Alimentarea cu ap a comunei Ciceu Giurgeti, sat: Ciceu Giurgeti *Alimentarea cu ap a comunei Nueni, sate: Rusu de Sus, Malin, Beudiu, Via *Extindere alimentare cu ap a comunei Ilva Mic, sat: Ilva Mic *Alimentarea cu ap a comunei Snmihaiu de Cmpie, sate: Zoreni, Stupini, Brteni, Slcua, La Curte, Snmihaiu de Cmpie *Alimentarea cu ap a comunei Micetii de Cmpie, sate: Visuia, Fntnia, Micetii de Cmpie
109

c) Rezultate privind gestionarea programului de reabilitare, modernizare si/sau asfaltare a drumurilor de interes judetean si de interes local clasate desfasurat conform HG nr. 577/1997 cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru anul 2012, suma alocata pentru realizarea lucrrilor de modernizare(asfaltare) a drumurilor judeene si comunale in cadrul acestui program a fost in cuantum de 12.440,05 mii RON, din care: Lucrri in continuare in cuantum de 10.155,29 mii RON, iar Lucrri noi n cuantum de 2.284,76 mii RON. Fondurile au fost utilizate dup cum urmeaz: Lucrari in continuare : *Pietruire/Asfaltare DC 1, Telciu(DN 17 C-Telcisor, km 0+000-10+200 *Pietruire/Asfaltare DC 2 F, Nsud Luca , km 0+000-3+000 *Pietruire DC 4 B, Ilva Mare - Ivneasa ,km 0+000-5+500 *Pietruire/Asfaltare DC 34, Ciceu Mihieti-Ciceu C., km1+300-8+400 *Modernizare DC 15, Mgurele-Jeica, km 0+000-6+250 *IBU ,DJ 154 D, Brteni-DJ 151, km 20+000-23+000 *Reabilitare DJ 173 A, Bistria Brgului - Colibia , km 17+053-18+553 *Reabilitare DJ 173 A, Bistria Brgului - Colibia , 18+553-20+554 *Reabilitare strada n Loc. Orosfaia, km 0+000-3+700 *Modernizare DC 4 A, Mgura Ilvei - Aria, km 0+000-5+000 *Pietruire/Asfaltare DC 7, Jelna(DJ173)- Satu Nou, km 4+000-4+860 *Pietruire/Asfaltare DC 39, Piatra-Mires, km 0+000-4+000 *Pietruire/Asfaltare DC 18 A, Brteni(DJ 154D)- Stupini - La Curte ,km 0+0006+286 *Modernizare DC 38, DJ 171-Dumbravita, km 0+000-2+180 *Amenajare si consolidare DJ 172 C, Ilva Mica-Lesu ,km 19+727-21+227 *Modernizare DC 28, DN 17-Coasta ,km 0+000-3+987 *Pietruire/Asfaltare DC 2, Rebrisoara-Gersa, km 4+000-6+200 *Modernizare strada in Comuna Bistrita Bargaului *Reabilitare strazi in Comuna Cetate *Modernizare strada in Comuna Dumitra *Pietruire/Asfaltare DC 24, Strugureni(DJ 172E)-Zoreni, km 0+000-12+700 *Modernizare strada in Comuna L.Ilvei , km 0+000-6+700 *Modernizare DC 31 B, Sieu Sf-Chintelnic , km 4+500-7+540 *Modernizare strada in Comuna Marisel 0+000-1+500 *Modernizare strazi in Comuna Romuli 0+000-2+600 *Modernizare strazi in Comuna Livezile 0+000-8+000 *Modernizare strazi in Comuna Dumitrita Lucrari noi: *Reabilitare DJ 172 K, Branite Cireoaia, km 6+110-8+810 *Pietruire/Asfaltare DC 7 B, DJ 172 G Simioneti , km 0+000-2+200 *Modernizare strzi n Comuna Budacu de Jos
110

*Modernizare strzi n Comuna Nueni Toate datele privind cuantumul valoric si fizic al realizrilor s-a centralizat lunar la Serviciul de Drumuri si s-a transmis la Minister in vederea obinerii fondurilor necesare pentru luna realizrilor. La finalul anului s-a transmis la Minister Decontul privind realizrile i Procesele verbale de recepie la terminarea lucrrilor sau dup caz Procesele verbale finale. Pe tot parcursul anului s-au fcut informri, atenionri, i s-a asigurat n unele cazuri asistenta tehnica de specialitate Consiliilor Locale n vederea desfurrii cu succes a programului aprobat. 2) Activitatea comisiilor de receptie Personalul din cadrul Serviciului de administrare drumuri judeene lucrri publice a participat n comisiile de recepie la terminarea lucrrilor sau la recepia finala, fie ca membri, fie asigurnd secretariatul comisiei de recepie, n conformitate cu Hotrrea Guvernului nr. 273/1994 cu modificrile i completrile ulterioare privind aprobarea Regulamentului de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora i a dispoziiilor Preedintelui Consiliului Judeean Bistria-Nsud privind componenta comisiilor de recepie. n cursul anului 2012 au fost recepionate la faza: Proces verbal de recepie la terminarea lucrrilor urmtoarele obiective: Reabilitare DJ 151, km 45+810-126+712, Lim. jud. Mure-Bistria; Pod peste rul Izvor pe DJ 171, km 28+302, n loc. Trliua; Refacere podee pe DJ 172 C, km 11+675 si km 18+421; Lucrri de ntreinere a drumurilor pietruite; Lucrrile privind sigurana rutiera(indicatoare rutiere i parapet de protecie) pe DJ 173 A, Prundu Brgului - Colibia; Lucrri de ntreinere a drumurilor din mbrcmini asfaltice; Lucrri privind curire anuri si acostamente ; Lucrri privind cosirea vegetaiei; Lucrri privind amenajarea drumurilor laterale; Protejarea corpului si a platformei drumului - Dren pe DJ 154 C, ieu Sebi Refacere dup calamiti DJ 173 A,- degajare platforma de mat. aduse de viituri; Refacere dup calamiti DJ 170 A, Dumbrvia - Paltineasa; Refacere dup calamiti DJ 171, Uriu - Lim. jud. Maramure; Refacere pode pe DJ 172, in Cociu; Refacere dup calamiti podee dalate pe DJ 172 B, n Rebra; IBU pe DJ 173 C, km 2+545-7+025, Bistria - Budu; Reabilitare DJ 173 A, km 18+553-20+554, Bistria Brgului - Colibia;
111

3) Activiti de control intern si extern la Serviciul de administare drumuri judetene lucrri publice In perioada anului 2012 s-a desfurat activitatea privind Misiunea de audit intern Evaluarea eficienei i eficacitii gestionarii cheltuielilor n cadrul Consiliului Judeean Bistria-Nsud, de ctre auditorii interni Roca Maria i Bugnar Daniela sub conducerea doamnei ef birou Nistor Florentina, pe parcursul creia personalul din serviciul de drumuri nsrcinat cu decontarea tuturor lucrrilor din: PROGRAMUL LUCRARILOR DE INTRETINERE, REPARATII SI MODERNIZARI DRUMURI JUDETENE, a ntocmit macheta privind evidenta tuturor lucrrilor executate si a pus la dispoziia auditorilor toata documentaia solicitata. Tot pe parcursul anului 2012, la Serviciul de Drumuri s-a desfurat aciunea privind Controlul Camerei de Conturi a judeului Bistria-Nsud. n timpul desfurrii aciunii de audit financiar personalul serviciului de drumuri a rspuns solicitrilor, punnd la dispoziie toate documentele solicitate de auditori i a rspuns ntrebrilor privind clarificarea unor aspecte legate de realizri, decontri, elaborare documentaii tehnice. 4) Cu privire la emiterea avizelor i acordurilor, soluionarea petiiilor Au fost eliberate un numr de 40 de ACORDURI PREALABILE si 1 AUTORIZATIE DE AMPLASARE A CONSTRUCTIILOR/INSTALATIILOR IN ZONA DRUMURILOR JUDETENE; Au fost avizate un numr de 5 solicitri privind nchiderea circulaiei rutiere pentru execuia lucrrilor in zona pasajelor CF; Au fost soluionate solicitrile/petiiile Instituiilor Publice, Consiliilor Locale, cetenilor cu privire la anumite evenimente rutiere, amplasri de construcii ilegale in zona drumurilor, a sesizrilor privind execuia lucrrilor de modernizare i reabilitare drumuri i poduri; S-a obinut certificatele de urbanism, avizele i autorizaiile de construire pentru lucrrile de modernizare/reabilitare care au fost demarate pentru execuie n 2012; Personalul din cadrul serviciului a participat la elaborarea documentaiei de urbanism pentru actualizare PUG, municipiul Bistria. 5) Raportari statistice In perioada cuprinznd anul 2012 au fost ntocmite i transmise celor interesai situaii statistice dup cum urmeaz: a) NOTA EXPLICATIVA privind lungimea drumurilor judeene si comunale la 31.11. 2011, dup cum urmeaz: 1. Modernizare DJ 154 C Sieut Sebis,
112

- km 0+500 1+075 - km 5+317 6+117 - km 6+117 7+000 2. Imbracaminte bituminoasa usoara pe DJ 154 D Brateni DJ 151, - km 20+000 20+500 - km 21+300 22+250 4. Amenajare si consolidare DJ 172 C, Josenii Bargaului Stramba, - km 0+000 5+000 5. Reabilitare DJ 172 K Branistea Ciresoaia, - km 6+710 9+050 2,340 km - km 10+450 10+600 6. Imbracaminte bituminoasa usoara in localitatea Branistea, - km 4+875 6+000(faza balastare) 7. Reabilitare DJ 173 A Bistrita Bargaului Colibita, - km 18+053 18+553 8. Pietruire DJ 162 Visuia Silivasu de Campie, - 28+633 35+883 9. Pietruire DJ 172 E Strugureni Matei, - km 1+000 6+307 5,307 km 10.Asfaltare DC 1 Telciu Telcisor, km 0+000 2+000 11.Asfaltare DC 2 F Nasaud - Lusca, km 2+000 2+500 12.Pietruire DC 4 B Ilva Mare Ivaneasa, km 3+000 5+500 13.Pietruire DC 7 Jelna Satu Nou, km 0+000 1+500 14.Asfaltare DC 7 Satu Nou, km 4+000 4+860 15.Asfaltare DC 8 A Bistrita Sigmir, km 1+671 3+003 16.Asfaltare DC 8 B Bistrita Viisoara, km 2+347 2+723 15.Asfaltare DC 18 A Stupini La Curte, km 4+410 6+010 16.Pietruire DC 21 B, Lim.jud.CJ-Tagu, km 6+800 7+500 17.Asfaltare DC 22 A DJ 151 Tagsoru, km 0+000 2+000 18.Asfaltare DC 31 B Chintelnic DN 17, km 4+500 7+540 19.Asfaltare DC 31 C Blajenii de Jos DJ 173 B, km 0+000 5+000 20.Pietruire DC 36 Uriu Hasmasu Ciceului, km 0+000 3+600 21.Asfaltare DC 44 Lunca Ilvei Sant, km 0+000 12+700 Amenajare si consolidare DJ 162 Micestii de Campie Visuia, - km 24+633 25+633 (asfalt executat in anul 1994) - km 25+633 27+824 (beton executat in anul 1996) - km 27+824 28+633 (asfalt executat in anul 2004) mbracminte asfaltica uoara pe DJ 172 G Monariu, - km 26+888 27+486 (executat in anul 1983)

0,575 km 0,800 km 0,883 km 0,500 km 0,950 km 5,000 km

0,150 km 1,125 km 0,500 km 7,200 km

2,000 km 0,500 km 2,500 km 1,500 km 0,860 km 1,332 km 0,376 km 1,600 km 0,700 km 2,000 km 3,040 km 5,000 km 3,600 km 12,700km 1,000 km 2,191 km 0,809 km 0,598 km
113

Din cauza degradrii platformei drumului, sectorul de drum judeean 172 D km 37+200 39+000(L=1,800) Lunca Ilvei Lim. jud. SV, avnd mbrcminte pietruita, , a fost reclasificat in drum din pmnt. In conformitate cu art. 8 din Ordonana nr 43/1997 Republicata, privind regimul drumurilor, urmtoarele drumuri comunale au fost clasate/rekilometrate de ctre consiliile locale n a crui administrare se afla. 1. Drumuri comunale clasate - DC 8 G Bistria(DJ 173 C) Sarata(DC 8F), km 0+0005+830 (L= 5,830 km). - DC 44 Lunca Ilvei(DJ 172 D ) Sant(DN 17 D), km 0+00012+700 (L=12,700 km) 2. Drumuri comunale rekilometrate: - DC 23 A Bidiu DJ 172 H Enciu, km 0+000 2+786, de la lungimea de 1,600 km la lungimea de 2,145 km (intre km 0+345-0+986 suprapunere cu DJ 172 H). b) A fost actualizata Anexa 2 si 3 la HG 540/2000 privind ncadrarea n categorii funcionale a drumurilor publice si transmisa la MDRAP; c) A fost actualizata Starea de viabilitate a drumurilor judeene si comunale, a podurilor, pasajelor si viaductelor si transmisa la Consiliul judeean, ministere, autoriti publice centrale ; d) S-a transmis la MDRT DECONTUL privind realizri la Programul Lucrrilor de reabilitare, modernizare si/sau asfaltare a drumurilor de interes judeean i de interes local conform HG 577/1997 cu modificrile i completrile ulterioare e) S-a transmis la MDRT DECONTUL privind realizri la Subprogramul privind alimentarea cu ap a satelor 6) Alte activitati S-a arhivat si predat la arhiva un numr de 8 dosare cuprinznd documentele create in anul 2010; S-au luat in evidenta toate documentaiile tehnico-economice si s-au transmis executanilor; S-a ntocmit i supus aprobrii Proiectul de Hotrre privind aprobarea Studiului de fezabilitate i Indicatorii Tehnico-Economici afereni Proiectului MODERNIZARE DJ 173B, KM 2+125-12+150, BISTRITA - TARPIU , judeul Bistria-Nsud (Hotrrea Nr. 44 din 29.08.2012); S-a ntocmit i supus aprobrii Proiectul de Hotrre privind aprobarea Programul de msuri pentru deszpezirea i combaterea poleiului pe drumurile judeene, n perioada 15.11.2012-15.03.2013 (Hotrrea Consiliului Judeean Bistria-Nsud nr.95 din 28.11.2012).
114

9.2.2 Activitatea Compartimentul Autoritatea Judeean de Transport - Colaborarea cu autoritile competente la elaborarea programului judeean anual de transport rutier, ce urmeaz a fi aprobat de ctre autoritatea deliberativ; - Organizarea procedurilor de atribuire a traseelor de transport public n jude, n colaborare cu autoritile competente; - Participarea n comisia paritar de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public judeean de persoane prin curse regulate; - Verificarea respectarii programului de transport public aprobat; - Verificarea concordanei dintre datele declarate de operatorii de transport public i modul n care acetia respect angajamentele asumate; - Coordonarea activitatatii de transport public rutier de interes judeean; - Asigurarea asistenei tehnice de specialitate consiliilor locale la solicitarea acestora; - Asigurarea, organizeazarea, reglementarea, coordonarea i controlul prestarii serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate desfurat ntre localitile judeului; - Propunerea acordarii subveniilor de la bugetul jedeean dup caz, pentru acoperirea diferenei dintre costurile nregistrate de transportatori i sumele efectiv ncasate ca urmare a efecturii transportului public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate; - Evaluarea fluxului de transport de persoane i determinarea n baza studiilor de specialitate a cerinelor de transport public local, precum i anticiparea evoluiei acestora; - Stabilirea traseelor principale i secundare din programul privind transportul public de persoane prin curse regulate i atribuirea acestora odat cu atribuirea n gestiune a serviciului, n conformitate cu prevederile legii; - Elaborarea normelor locale i regulamentele serviciilor de transport public local, cu consultarea asociaiilor reprezentative profesionale i patronale ale operatorilor de transport rutier i a organizaiilor sindicale teritoriale din domeniu; - Intocmirea i propunerea spre aprobare a modificrilor survenite n programul de transport judeean printr-o hotrre a Consiliului Judeean; - Verificarea respectarii programului de transport public aprobat; - Verificarea concordanei dintre datele declarate de operatorii de transport public i modul in care acetia respect angajamentele asumate;

115

- Evaluarea fluxului de transport de persoane i determinarea n baza studiilor de specialitate a cerinelor de transport public local, precum i anticiparea evoluiei acestora; - Eliberarea licenelor de transport, n baza autorizatiei eliberate de ANRSC pentru cursele regulate speciale; - Participarea la conferine, dezbateri, seminarii sau alte evenimente n domeniul transportului public judeean Compartimentul autoritatea judeean de transport, la finele anului 2012 avea n structura lui: un program de transport judeean prin curse regulate, ce deine 80 de trasee liceniate cu un numr de 253 curse zilnice avnd un program de staii destinat efectiv acestei activiti, cartografiat i poziionat prin marcaje; un program de transport prin curse speciale, care are 223 licene cu un numr de 166 curse zilnice, cu program de staii separat de cel prin curse regulate. Pe parcursul anului 2012 s-au efectuat urmtoarele activiti: coresponden curent ( s-a soluionat un numr de 60 de cereri, sesizri, petiii) verificare dosare coresponden operator-administrator n vederea emiteri licenelor de transport pentru transportul public persoane prin curse regulate speciale ( pentru un numr de 56 licene ) emitere documentaie special n vederea eliberrii licenelor de transport pentru transportul public persoane prin curse regulate speciale ( caiete de sarcini) estimarea contravalorii licenelor transport de mai sus prelucrare date i corespondena n vederea ntocmirii Programului de transport persoane prin curse regulate stabilire staii pentru cursele speciale pe trasee suplimentare controale ncruciate cu Inspectoratul de Stat pentru control trafic rutier pregtirea Programului de atribuire a licenelor pe perioada 2013-2016 in format electronic dupa Normele 353/2007, ulterior suspendat Colaborare cu consiliile locale, insitutii publice, societati comerciale In cursul anului 2012 , specialitii din cadrul serviciului de drumuri au rspuns solicitrilor UAT-urilor, pe probleme de specialitate n domeniul administrrii i executrii lucrrilor de drumuri i poduri. In ceea ce privete colaborarea cu alte Instituii Publice (Ministere, Instituia Prefectului, Inspectoratul Judeean pentru Situaii de Urgenta, Inspectoratul de Politie al judeului, CFR, Drumuri Naionale, Administraia Naional Apele Romane, etc...) serviciul de drumuri a colaborat prin participarea la verificri i constatri n teren, la
116

elaborarea masurilor de combatere i prevenire a unor situaii care pot influena n mod negativ desfurarea traficului rutier pe reea de drumuri din administrare. Sugestii, propuneri pentru mai buna funcionare a serviciului: Principalele probleme cu care s-a confruntat activitatea serviciului de drumuri sunt legate, n special, de: - Lipsa mijloacelor de deplasare n teren pentru verificarea lucrrilor ce se executa; - Personal tehnic de specialitate insuficient pentru acoperirea tuturor activitilor desfurate n cadrul serviciului de drumuri; In cadrul serviciului se afla n derulare i monitorizare un numr foarte mare de lucrri, iar personalul de specialitate responsabil cu monitorizarea i urmrirea stadiilor fizice realizate are un grad mare de ncrcare pe persoana, ntruct lucrrile sunt dispersate n tot judeul, cu soluii tehnice diversificate ce implica deplasri dese in teren (la toate fazele ce impun acest lucru conform programului calitii) , acesta fiind responsabil din partea beneficiarului pentru cantitile de lucrri executate i calitatea acestora. Personalul de specialitate confirma periodic (lunar) situaii de lucrri de valori mari care provin de la executani diveri i care dein o responsabilitate foarte mare, raportat la realitatea si legalitatea celor confirmate si transmise la plata. - Lipsa personalului cu studii juridice care sa asigure in permanenta legalitatea actelor elaborate. Propuneri: Propunem o concentrare de fonduri pentru un numr mai mic de lucrri strict necesare i oportune, astfel nct finalizarea acestora s se realizeze ntrun timp cat mai scurt posibil, n vederea eliminrii /diminurii de costuri suplimentare prin actualizri repetate de preturi. Propunem totodat sistarea temporara a execuiei lucrrilor pe un interval de timp rezonabil, prin ntocmirea documentelor necesare ntre pri, n condiiile n care nu se poate asigura finanarea lucrrilor la nivelul valoric cuprins n contract i reluarea execuiei acestora n momentul asigurrii fondurilor. Propunem ca, la ntocmirea Programului anual de investiii i reparaii curente pentru drumurile judeene s fie prioritare lucrrile aflate n continuare sau sistate temporar (din lipsa de fonduri) pentru a se elimina prelungirea unui contract pe un timp foarte lung i efectuarea n timp util a recepiei lucrrilor. PREEDINTE EMIL RADU MOLDOVAN

117