Sunteți pe pagina 1din 20

Contabilitate- Mates Dorel

1. Societatea Alfa achizitioneaz la 1.01.N un echipament la pretul de 10.000 u.m.


Managerii estimeaz o durat de viat util de 8 ani si o valoare rezidual de 1.000 u.m.
Metoda de amortizare utilizat este metoda degresiv (coeficientul de degresie este 2. !a
sf"rsitul e#ercitiului N$ Alfa reevalueaz echipamentul la valoarea %ust de &.000 u.m. !a
sf"rsitul e#ercitiului N'1 managementul reestimeaz durata de viat util a 10 ani si
valoarea rezidual la (00 u.m. si trece la metoda liniar de amortizare. !a sf"rsitul
e#ercitiului N'2 Alfa procedeaz la un test de depreciere )n urma cruia se determin o
valoare recupera*il de +.000 u.m. Alfa utilizeaz tratamentul alternativ din ,AS 1- pentru
evaluarea echipamentelor. .eterminati valoarea la care este evaluat )n *ilant echipamentul
la sf"rsitul e#ercitiilor N$ N'1 si N'2.
Exercitiul N
1achizitia utila%ului
/ 0 101 10.000
21+ 2.-00
112- 2.100
2 amortizarea echipamentului
3al amortiza*ila 0 10.000 4 1.000 0 &.000
.urata de amortizare 0 8 ani
Metoda 5 amortizare degresiva
nad 0 168 # 2 0 0$2( 0 2(/
Amortizare N 0 &.000 # 2(/ 0 2.2(0 u.m.
-811 0 281+ 2.2(0
+ reevaluarea valorii ramase neamortizate
3al ramasa 0 10.000 4 2.(00 0 2.2(0 u.m.
3al reevaluata 0 &.000 78N
7eevaluarea valorii ramase
21+1 0 10( 1.2(0
3al echipament in *ilantul e#ercitiului N 0 &.000
Exercitiul N +1, N+2
3al amortiza*ila 0 &.0009(00 0 8.(00
.urata reestimata 0 10 ani
Metoda 5 amortizare liniara
.urata trecuta 0 1 an
.urata ramasa de amortizat 0 & ani
:ota de amortizare liniara 01006&011$11
Amoritizare anuala liniara 0 8.(006&0&11$11
,nregistrarea amortizarii pt e#ercitiile N'1$ N'2
-811 0 281+ &11$11
3al echipament in *ilantul e#ercitiului N'1 0 &.000 4 &11$11 0 8.0(($(-
3al echipament in *ilantul e#ercitiului N'2 0 8.0(($(- 4 &11$11 0 2.111$12
2. :e optiuni tre*uie s ai* )n vedere managementul )n selectarea unei politici conta*ile;
(a dac politica este rezona*il )n termenii descrisi de cadrul de reglementare<
(b) dac exist un standard, o interpretare, o anex sau un gid care prescrie
trata!entul ele!entului pentru care trebuie selectat politica atunci acesta trebuie
aplicat"
(c) dac nu exist un standard sau o interpretare, !anage!entul #a selecta !etoda
care conduce la in$or!atie rele#ant si $iabil"
(d dac nu e#ist un standard sau o interpretare$ managementul va tre*ui s consulte
,AS= pentru a selecta o politic<
(e niciuna din afirmatiile de mai sus.
+. :are din urmtoarele sunt schim*ri de politici conta*ile si care sunt sci!bri de
esti!ri;
(a) sci!barea gradului de recuperare al creantelor"
(* schim*area metodei de amortizare<
(c schim*area metodei de evaluare la iesire a stocurilor de la :M> la ?,?8<
(d reevaluarea imo*ilizrilor corporale evaluate la cost<
(e) sci!barea duratei de utilitate a acti#elor a!orti%abile&
1. @nainte de ianuarie 200($ societatea A!?A evalua stocurile de mrfuri cu a%utorul
metodei costului mediu ponderat. @ncep"nd cu aceast dat$ dup o analiz mai atent
managementul consider c ?,?8 ar fi mai potrivit pentru evaluarea mrfurilor aflate )n
stoc$ deoarece A!?A comercializeaz computere care sunt afectate de progresul tehnic.
>otrivit metodei ?,?8 mrfurile aflate )n stoc la sf"rsitul perioadei sunt ultimele
achizitionate. Aste permis aceast schim*are potrivit ,AS 8;
(a) da, '() * per!ite o sci!bare a politicii contabile, dac este i!pus de un
standard sau conduce la o repre%entare !ai $iabil si rele#ant a tran%actiilor sau
e#eni!entelor unei +ntreprinderi"
(* )n cazul de fat ,AS 8 interzice acest lucru<
(c da$ )n acest caz schim*area este permis deoarece este rezona*il si nu va afecta
forma %uridic a tranzactiilor financiare prezentate<
(d da$ deoarece nu depseste pragul de semnificatie<
(e nu$ metoda de evaluare a stocurilor nu tre*uie schim*at niciodat.
(. Situatiile comparative nu pot fi retratate$ deoarece efortul pentru a colecta informatia
necesar este foarte mare. :e tre*uie s fac o societate aflat )n aceast situatie;
(a schim*area tre*uie efectuat )n conformitate cu prevederile tranzitorii ale ,AS 2<
(* schim*area tre*uie aplicat prospectiv$ adic orice schim*are va afecta perioadele
viitoare<
(c soldul initial al rezultatului reportat pentru cea mai recent perioad prezentat tre*uie
a%ustat ca si cum noua politic ar fi fost aplicat. ,nformatiile comparative nu tre*uie
retratate )n acest caz<
(d) soldul initial al re%ultatului reportat pentru cea !ai recent perioad pre%entat,
ca si su!ele co!parati#e pentru $iecare perioad anterioar trebuie a,ustate ca si
cu! noua politic ar $i $ost aplicat"
(e societatea tre*uie s renunte la schim*area de politic.
-. !a +1.12.N$ societatea M achizitioneaz 2(/ din actiunile societtii A la costul de
(0.000 u.m. !a data achizitiei capitalurile proprii ale societtii ? au o valoare de 120.000
u.m. :u ocazia achizitiei se identific un plus de valoare pentru un teren de 10.000 u.m.
>lusul de valoare identificat genereaz diferente temporare impoza*ile (deoarece
valoarea conta*il a terenului este cu 10.000 u.m. mai mare dec"t *aza sa fiscal si
implicit o datorie de impozit am"nat de 1-/ # 10.000 0 1.-00 u.m.
?ondul comercial rezultat )n urma achizitiei este de5
(a) 1-&.// u&!&"
(* 18.000 u.m.<
(c 20.000 u.m.<
(d +0.000 u.m.<
(e 2.100 u.m.
7aspuns 5a
9 :alculul activului net )n valoare %ustB5
:apitaluri proprii 120.000 u.m.
( ' >lusul de valoare aferent terenului 10.000 u.m.
( 9 .atorii de impozit am"nat 1.-00 u.m.
0 Activ net )n valoare %ustB 128.100 u.m.
9 :alculul diferen ei de achizi ie5
:ost de achizi ie (0.000 u.m.
( 9 >artea lui M )n activul net )n valoare
%ustB a lui ? ( 2(/ # 128.100 u.m. +2.100 u.m.
0 ?ond comercial 17.900 u.m.
2. Societatea M a achizitionat la data constituirii societtii SA 2(/ din actiunile sale la
costul de 2(.000 u.m. !a +1.12.N$ capitalurile proprii ale societtii SA dup eliminarea
operatiilor reciproce se prezint astfel5
:apital social 100.000
>ierdere (1-0.000
Cotal capitaluri proprii (-0.000
Societatea M nu are intentia de a se dezanga%a financiar pentru partea negativ a
capitalurilor proprii. >rovizionul pentru riscuri si cheltuieli recunoscut de investitor este
de5
(a 21.000 u.m.<
(b) 10&/// u&!&"
(c 10.000 u.m.<
(d 2(.000 u.m.<
(e 1-0.000 u.m.
8. Societatea :omercialB DAE a*soar*e Societatea :omercialB D=E prelu"nd
)ntreaga avere a acesteia. :apitalul social al societBFii D=E$ )n funcFie de valoarea nominalB
a acFiunilor$ se ridicB la (0.000 u.m.n. :u ocazia negocierilor dintre cele douB societBFi se
preiau urmBtoarele elemente5
9 utila%e )n valoare de +0.000 u.m.n
9 materii prime )n valoare de 2.000 u.m.n
9 mBrfuri )n valoare de 20.000 u.m.n
>rimele rezultate cu ocazia fuziunii se transferB la rezerve
>rima de fuziune 0 3aloare de aport 0 (2.000
9 3al. :apital social 9 (0.000 0 2.000
.
Contabilizarea la societatea absorbant:
a) Majorarea capitalului social:
456 Decontri cu asociaii ! " 5#.000
pri$in% capitalul 101# Capital subscris $rsat 50.000
104# &rime %e 'uziune #.000
b) &rimirea aportului %e la societatea absorbit:

" ! 456
5#.000
#1( )tilaje
(0.000
(01 Materii prime #.000
(71 Mr'uri #0.000
c >reluarea primelor de fuziune la rezerve
1012 0 10- 2.000
G>rime de fuziune G7ezerveE
privind capitalulE
Contabilitate- 1orga 2etru
1. @n a*senta unui standard sau a unei interpretri aplica*il(e$ managementul tre*uie s
utilizeze rationamentul profesional )n alegerea unei politici conta*ile care s conduc la
informatii relevate pentru utilizatori si fia*ile astfel )nc"t situatiile financiare5
(i s reprezinte pozitia financiar$ performanta si flu#urile de trezorerie<
(ii s reflecte su*stanta economic a tranzactiilor sau evenimentelor si nu doar forma
lor %uridic<
(iii s fie neprtinitoare<
(iv s fie prudente<
(v s fie complete )n toate aspectele semnificative<
(vi s se conformeze reglementrilor fiscale.
(a i ' ii<
(* i ' ii ' iii<
(c i ' ii ' iii ' iv<
(d i ' ii ' iii ' iv ' v<
(e) i + ii + iii + i# + # + #i&
2. !a 1.01.N )ntreprinderea achizitioneaz un utila% la costul de 10.000 lei. Managerii
estimeaz o durat de utilitate de ( ani si o valoare rezidual de 2.000 lei. Metoda de
amortizare este cea liniar. !a sf"rsitul e#ercitiului N'2 managerii estimeaz c durata
de utilitate care corespunde cel mai *ine noilor conditii de e#ploatare ale activului este
de 2 ani. @n acelasi timp$ valoarea rezidual este reestimat la +.000 lei. Se decide
trecerea la metoda degresiv$ iar coeficientul de degresie este 1$(. @n urma schim*rilor
de estimare$ amortizarea e#ercitiului N'2 este5
(a 2.010 lei<
(* 1.-00 lei<
(c 2-0 lei<
(d) 1&13/ lei"
(e --( lei.
7ezolvare5
@nregistrBrile e#ercitiului N5
1achizitia utila%ului5
/ 0 101 11.&00
21+ 10.000
112- 1.&00
2amortizarea echipamentului5
3aloarea amortiza*ilB 0 10.000 4 2.000 0 8.000 lei
.urata de amortizare 0 ( ani
Metoda utilizatB 0 liniarB
Amortizarea N 0 8.000 lei6( ani 0 1.-00 lei
-811 0 281+ 1.-00
@nregistrBrile aferente e#ercitiului N'15
1 amortizarea utila%ului5
-811 0 281+ 1.-00
@nregistrBrile aferente e#ercitiului N'25
1la +1.12.N'2 se reestimeazB durata de utilitateHi valoarea rezidualBHi se schim*B
metoda
de amortizare5
3aloarea netB conta*ilB la 1.01.N'2 0 10.000 4 2#1.-00 0 -.800 lei
3aloarea amortiza*ilB 0 -.800 4 +.000 0 +.800 lei
.urata reestimatB 0 2 ani
.urata trecutB 0 2 ani
.urata rBmasB de amortizat 0 ( ani
:ota de amortizare liniarB 0 1006(0 20/
:ota de amortizare degresivB 0 20/# 1$( 0 +0/
Ani Amortizare
degresiva
3al ramasa de amorizat
la sf anului
Amorizarea liniara
N'2 +.800#+0/01.110 +.8009 1.1100 2.--0 2.--0510--(
N'+ 2.--0#+0/02&2 2.--092&201.8-+ 1.8-+5+0-21
N'1 -21 1.8-+9-2101.212 -21
N'( -21 1.2129-210-21 -21
N'- -21 -219-2100 -21
I +.800 I I
+. @n cursul e#ercitiului N$ societatea9mam M vinde un stoc de marf filialei sale ? la
pretul de &00.000 u.m. :ostul de achizitie al mrfurilor v"ndute a fost de (00.000 u.m.
Mrfurile sunt v"ndute de ctre societatea ? unui client din e#teriorul grupului la pretul
de v"nzare de 1.200.000 u.m. !a +1.12.N )n *ilantul lui ? e#ist o datorie nepltit ctre
M de 100.000 u.m. :e )nregistrri sunt necesare )n vederea )ntocmirii situatiilor
financiare consolidate stiind c se utilizeaz metoda pe flu#uri; Justificati necesitatea
acestora.
7elatiile comerciale sunt reprezentate in urmatoarea figura5
8peratiile de vanzare9cumparare duc la urmatoarea situatie a profitului in grup 5
9 !a societatea9mama M 5 &00.000 4 (00.000 0100.000
9 !a filiala ? 5 1.200.000 4 &00.000 0 +00.000
,n situatiile financiare cumulate$ se inregisreaza un profit cumulat de 200.000 u.m.
.aca rationamentul se plaseaza la nivelul grupului$ pt care se constata cumpararea unui
stoc la cost de (00.00 u.m. si vanzarea sa la pret de 1.200.00 u.m$ profitul rezultat ar fi tot
200.000 u.m.$ rezulta din diferenta 51.200.000 9(00.000. Acest fapt indica netratatarea
(nemodificare situatiilor financiare individuale.
1. Societatea M a achizitionat la data constituirii societtii ? 20/ din actiunile sale la
?urnizor :lient M ?
&00.000 1.200.0 (00.00
costul de 200.000 u.m. !a +1.12.N$ capitalurile proprii ale societtii ? dup eliminarea
operatiilor reciproce se prezint astfel5
:apital social 1.000.000
>ierdere reportat (+00.000
>ierderea e#ercitiului (100.000
Cotal capitaluri proprii -00.000.
Afectuati parta%ul capitalurilor proprii ale societtii ? la +1.12.N.
&ier%erile e*erciiilor anterioare +i cea obinut ,n e*erciiul curent nu pot 'i
imputate intereselor minoritare peste cota-parte %e re$ine minoritarilor %in
capitalul social . (0" * 1.000.000 ! (00.000 u.m.
/nteresele minoritare sunt a'ectate:
-pentru partea ce re$ine minoritarilor %in pier%erea reportat (0" * (00.000
! 90.000 u.m.
- pentru partea ce re$ine minoritarilor %in pier%erea e*erciiului curent (0"
* 100.000 ! (0.000 u.m.
Capitaluri proprii
.
0alori 70"
1ocietatea
M
(0"
/nterese
minoritare
Capital social 1.000.000 200.000 +00.000
&ier%ere reportat (+00.000 (210.000 (&0.000
&ier%erea
e*erciiului
(100.000 (20.000 (+0.000
2otal capitaluri
proprii
-00.000 120.000 180.000
&artajul capitalurilor proprii . +i eliminarea titlurilor .:
1 .#30.000 " 1.#30.000 "
1.000.000 Capital social 700.000 2itluri %e participare
#10.000 4ezer$e consoli%ate (00.000 &ier%ere reportat
70.000 4ezultat consoli%at 100.000 &ier%erea e*erciiului
130.000 /nterese minoritare
(. !a +1.12.N$ societatea M achizitioneaz 2(/ din actiunile societtii A la costul de
20.000 u.m. !a data achizitiei capitalurile proprii ale societtii ? aveau o valoare de
120.000 u.m. :u ocazia achizitiei nu se identific diferente de valoare. ?ondul comercial
rezultat )n urma achizitiei este de5
(a (0.000 u.m.<
(* 20.000 u.m.<
(c 120.000 u.m.<
(d +0.000 u.m.<
(e) 3/&/// u&!&
?ondul comercial reprezinta diferenta dintre pretul de achizitie si valoarea de piata a
activului net achizitionat in urma fuziunii.
20.000 9 120.000#2(/ 0 10.000 u.m.
-. Societatea M detine 10/ din actiunile societtii SA care au fost achizitionate )n
momentul constituirii societtii la costul de 100.000 u.m. !a +1.12.N$ capitalurile proprii
ale societtii SA se prezint astfel5
Alemente
3alori
:apital social
1.000.000
7ezerve
200.000
7ezultat
100.000
Citlurile sunt evaluate )n *ilantul consolidat la5
(a) 02/&/// u&!&"
(* 100.000 u.m.<
(c 180.000 u.m.<
(d 200.000 u.m.<
(e 100.000 u.m.
7aspuns5 a
Cotal capitaluri proprii0 1.+00.000 um
10/K1.+00.000 um 0 (20.000 um.
2. Societatea M a achizitionat la data constituirii societtii SA 1(/ din actiunile sale la
costul de 1(.000 u.m. !a +1.12.N$ capitalurile proprii ale societtii SA dup eliminarea
operatiilor reciproce se prezint astfel5
:apital social 100.000
>ierdere (1((.000
Cotal capitaluri proprii (((.000
Societatea M nu are o*ligatia sau intentia de a se anga%a financiar pentru partea
negativ a capitalurilor proprii. >rin punerea )n echivalent a titlurilor SA rezultatul
consolidate este5
(a) di!inuat cu 4.&-0/ u&!&"
(* diminuat cu 1(.000 u.m.<
(c ma%orat cu -&.2(0 u.m.<
(d ma%orat cu 1(.000 u.m.<
(e) diminuat cu ((.000 u.m.
Capitaluri proprii )( 5otal M (30 6)
:apital social 100.000 1(.000
7ezultat (1((.000 (-&.2(0
5otal (00&///) (23&-0/)
8. Societatea M a achizitionat la data constituirii societtii SA 2(/ din actiunile sale la
costul de 2(.000 u.m. !a +1.12.N$ capitalurile proprii ale societtii SA dup eliminarea
operatiilor reciproce se prezint astfel5
:apital social 100.000
>ierdere (1+0.000
Cotal capitaluri proprii (+0.000
Societatea M nu are o*ligatia sau intentia de a se anga%a financiar pentru partea negativ
a capitalurilor proprii. @n e#ercitiul N'1$ societatea SA a o*tinut un profit de 200.000
u.m. 7ezultatul consolidat al anului N'15
(a creste cu 12.(00 u.m.<
(* creste cu 1&.000 u.m.<
(c) creste cu 0/&/// u&!&"
(d creste cu +2.(00 u.m.<
(e scade cu 2(.000 u.m.
E#aluare7 Manate Daniel
1.:are este valoarea patrimonial de *az a unei )ntreprinderi care prezint urmtorul
*ilant economic5 imo*ilizri -0.000< capital social 20.000< o*ligatii -10.000< creante
100.000< stocuri +00.000< diferente din reevaluare (0.000< profit 10.000< rezerve 10.000<
disponi*ilitti 20.0005
a) 13/&///"
* 1(0.000<
c 280.000.
3aloarea patrimoniala de *aza 0 -0.0009-10.000 ' 100.000 ' +00.000 ' 20.000 0
110.000
Sau
0 20.000'(0.000'10.000'10.000 0 110.000
2. :"te variante teoretice sunt pentru determinarea capacittii *eneficiare a unei
)ntreprinderi )n ce priveste perioada de referint5
a 2<
* +<
c) 3&
:apacitatea *eneficiara se poate e#prima prin urmBtorii indicatori5
9 profit *rut (diagnosticul financiar9conta*il<
9 profitul net se foloseste in evaluari prin metode *azate pe capitalizarea veniturilor<
9 dividend folosit in evaluari *azate pe randamentul capitalului<
9 prin flu# de trezorerie sau cash9floL folosit in evaluarile *azate pe actualizarea
flu#urilor dega%ate de )ntreprindere.
+. Avalurile pot fi5
a) e#aluri contabile, e#aluri ad!inistrati#e si e#aluri ba%ate pe experti% si
diagnostic"
.in punct de vedere al utilizatorului evaluarii
9 evaluari conta*ile
9 evaluari administrative (cele solicitate de administrator
9 evaluari *azate pe e#pertiza si diagnostic
* evaluri conta*ile si evaluri economice<
c evaluri pe *az de acte normative.
1. 8*iectivul evalurii economice si financiare )l reprezint5
a determinarea valorii patrimoniale si a valorii prin renta*ilitate a )ntreprinderilor<
b) deter!inarea #alorii de piat a bunurilor si +ntreprinderilor"
c reevaluarea *unurilor din )ntreprindere$ )n vederea aducerii la inflatie.
(udit 7 8urca 5eodora
1. Structura dosarului permanent.
.osarul permanent se organizeazB )n secFiuni (pBrFi care uHureazB clasarea documentelor
Hi consultarea lor. ?iecare secFiune poate fi materializatB printr9un despBrFitor comport"nd
un sumar al conFinutului. Minerea la zi se efectueazB pe sumar$ indic"nd data introducerii
documentului.
.osarul permanent se su*divide )n sapte secFiuni pentru a facilita lectura Hi controlul din
partea organismului profesional$ dupB cum urmeazB5
>A (dosarul permanent$ SecFiunea A intitulatB DNeneralitBFiE<
>= (dosarul permanent$ SecFiunea = intitulatB D.ocumente privind controlul internE<
>: (dosarul permanent$ SecFiunea : intitulatB DSituaFii financiare Hi rapoarte privind
e#erciFiile precedenteE<
>. (dosarul permanent$ SecFiunea . intitulatB DAnalize permanenteE<
>A (dosarul permanent$ SecFiunea A intitulatB D?iscal Hi socialE<
>? (dosarul permanent$ SecFiunea ? intitulatB DJuridiceE<
>N (dosarul permanent$ SecFiunea N intitulatB D,ntervenFii e#terniE<
2. Alementele de *aza ale raportului de audit )ntr9o misiune de audit s tatutar.
7aportul unei misiuni de audit de *azB tre*uie sB conFinB )n mod o*ligatoriu urmBtoarele
elemente de *azB5 titlul$ destinatarul$ paragraful introductiv$ paragraful cuprinz"nd natura
Hi )ntinderea lucrBrilor de audit$ paragraful opiniei$ semnBtura$ adresa Hi data raportului.
+. 8pinia defavora*ila5 motive$ mod de prezentare.
8 astfel de opinie datoratB de e#emplu dezacordului asupra principiilor conta*ile$ se
poate prezenta astfel5
DAstfel$ cum este e#plicat )n nota DIE$ nu s9au constatat amortismente )n situaFiile
financiare. AceastB practicB nu este$ )n opinia noastrB$ )n acord cu Normele de amortizare
a capitalului imo*ilizat )n active corporale. :heltuielile aferente$ pe *aza unui
amortisment linear Hi a unei cote de O. pentru clBdiri Hi O. pentru utila%e$ tre*uia sB se
ridice la suma de O.$ pentru e#erciFiul )ncheiat la +1 decem*rie 200O . @n consecinFB$
amortismentele cumulate tre*uiau sB se ridice la O. mil. lei$ iar pierderea e#erciFiului Hi
pierderile cumulate la O. mil. lei.
.upB pBrerea noastrB$ datoritB incidenFei faptelor menFionate )n paragraful precedent$
situaFiile financiare nu dau o imagine fidelB situaFiei financiare a societBFii la +1
decem*rie 200O$ contului de profit Hi pierdere$ pentru e#erciFiul )ncheiat la aceastB datB$
Hi nu sunt conforme cu prevederile legale Hi statutare.E
9rgani%area auditului intern si control intern al intreprinderi 7 8urca 5eodora
1. 7ealizati o misiune de audit intern cu privire la ciclul Stocuri9.epozitare pina la
nivelul intocmirii matricei riscurilor si a raportului intermediar $ inclusiv.
2. 7ealizati o misiune de audit intern cu privire la ciclul Salarii pina la nivelul intocmirii
matricei riscurilor si a raportului intermediar$ inclusiv.
Auditul intern al ciclului de salarii la SC. SRL
S.: CA7M,:A S.A
:ompartimentul Audit ,ntern
7A>87C .A AP.,C ,NCA7N
SC7P:CP7A AP.,CACQ5 SA73,:,P! 7ASP7SA PMANA
M,S,PNAA .A AP.,C ,NCA7N5
Auditul intern al ciclului de salarii
Si*iu
2010
+.1. ,ntroducere
>78:A.P7, PC,!,RACA ,N .A7P!A7AA M,S,PN,, .A A3A!PA7A
>rocedura > 4 015 87.,NP! .A SA73,:,P
>rocedura > 4 025 .A:!A7AM,A .A ,N.A>AN.ANMQ
>rocedura > 4 0+5 N8C,?,:A7AA .A:!ANSQ7,, M,S,PN,, .A AP.,C
>rocedura > 4 015 :8!A:CA7AA S, >7A!P:7A7AA ,N?87MAM,,!87 >7A!,M,NA7A
>rocedura > 4 0(5 ANA!,RA 7,S:P7,!87
>rocedura > 9 0-5 A!A=87A7AA >78N7AMP!P, .A AP.,C ,NCA7N
>rocedura > 9 025 SA.,NMA .A .AS:T,.A7A
>rocedura > 9 085 :8!A:CA7AA .83AR,!87
>rocedura > 9 105 7A3,RP,7AA .8:PMANCA!87 .A !P:7P
>rocedura > 9 115 SA.,NMA .A @N:T,.A7A
>rocedura > 9 125 A!A=87A7AA >78,A:CP!P, .A 7A>87C .A AP.,C >P=!,: ,NCA7N
>rocedura > 9 115 7APN,PNAA .A :8N:,!,A7A
>rocedura > 9 125 P7MQ7,7AA 7A:8MAN.Q7,!87
>rocedura > 9 185 SP>A73,RA7AA
+.1. ,ntroducere
Auditor5 Sopa Sa*in 9auditor )n cadrul :ompartimentului Audit ,ntern
8rdinul de efectuare a misiunii de audit 4 auditarea activitatilor cuprinse )n >lanul de
audit intern pe anul 2010$ s9a facut )n *aza 8rdinului de serviciu nr. 02+620.01.2010.
=aza legala a actiunii de auditare5
>lanul de audit intern pentru anul 200&$ apro*at de conducerea entitatii<
!egea nr. -2262002 privind auditul pu*lic intern$ cu modificarile si completarile
ulterioare<
8M?> nr. +861(.01.200+ prin care se apro*a Normele metodologice de aplicare a !egii
nr.-2262002$ cu modificarile si completarile ulterioare<
.ispozitia prin care se apro*a Normele proprii de e#ercitare a auditului intern )n cadrul
entitatii.
.urata actiunii de auditare 420.01.20109+0.01.2010.
>erioada supusa auditarii 4 01.01.200& 9 +1.12.200&.
Scopul actiunii de auditare 4 consta )n5 a da asigurari asupra modului de organizare a
activitatii de gestiune a resurselor umane din entitatea pu*lica si a conformitatii cu cadrul
legislativ si normativ aplica*il.
+.2. :onstatBri Hi recomandBri
8*iectivul actiunii de audit interneste5 sta*ilirea drepturilor salariale
cuvenite personalului.
Cipul de auditare5 Audit de conformitate 6 regularitate.
Cehnici utilizate5
averif icarea )n vederea asigurarii validarii$ realitatii si acuratetei
)nregistrarilor )n carnetele de munca.
Cehnici de verificare utilizate5
9 comparatia5 pentru deciziile de numire si datele )nscrise )n carnetele de munca si )n
*azele de date<
9 e#aminarea5 pentru detectarea erorilor )n completarea carnetelor de munca$ proceselor
ver*ale etc.<
garantarea5 pentru verificarea realitatii datelor din documentele ce au stat la *aza
%ustificarii )nregistrarilor<
9 urmarirea5 pentru a se constata daca toate operatiunile au fost real efectuate.
* esantionarea pentru analiza modului de )ntocmire al documentelor<
c o*servarea fizica )n vederea formarii unei pareri proprii privind modul de )ntocmire si
emitere a documentelor.
,nstrumente de audit5
9 chestionarul<
9 liste de verificare pentru a sta*ili conditiile pe care tre*uie sa le )ndeplineasca fiecare
o*iectiv audita*il.
.ocumente si materiale e#aminate )n cadrul Serviciului 7esurse Pmane5 verificarea la
fata locului a vizat urmatoarele documente )ntocmite si completate pentru perioada
01.01.200& 9 +1.12.200&5
9 decizii de numire$ promovare$ modificare a drepturilor salariale<
9 carnete de munca$ dosare personale$ fise de post$ 7egulamentul de
5r6anizare si .unctionare7
- 'oile colecti$e %e prezenta7
cererile %e conce%ii %e o%i8na9 'ara plata etc.7
- 4e6istrul %e e$i%enta a salariatilor7
Materiale )ntocmite pe timpul auditarii5
9 liste de verificare pe o*iective<
9 fise de identificare si analiza a pro*lemelor constatate<
9 Ca*el puncte tari si puncte sla*e$ Cematica )n detaliu<
9 programul de audit$ programul interventiei la fata locului<
9 :hestionarul de control intern<
8rganizarea Serviciului 7esurse Pmane. Serviciul a functionat )n perioada supusa
auditarii cu un numar de 1( salariati$ dintre care un post de sef de serviciu.
8rganizarea si functionarea serviciului a fost )n conformitate cu organigrama si
7egulamentul de organizare si functionare.
>entru toti salariatii sunt )ntocmite fise ale posturilor prin care sunt sta*ilite relatiile
ierarhice si sarcinile de serviciu.
Activitati desfasurate )n cadrul Serviciului 7esurse Pmane5
9 )ntocmirea statelor de functii pe care le supune spre avizare conducerii<
9 raspunderea privind aplicarea corecta a reglementarilor legale )n domeniul salarizarii
personalului$ precum salariul de *aza$ sporul de vechime$ indemnizatiile$ alte sporuri<
9 fundamentarea corecta si acordarea premiilor<
9 aplicarea corecta a prevederilor legale privind efectuarea si salarizarea muncii peste
programul normal de lucru<
9 verificarea foilor colective de prezenta privind operarea corecta a timpului lucrat si
nelucrat<
9 organizarea concursurilor de recrutare$ promovare si avansare a personalului<
9 )ntocmirea si actualizarea carnetelor de munca<
9 pregatirea si perfectionarea profesionala continua a salariatilor.
Auditorul prin lucrarile specifice derularii misiunii de audit a avut ca o*iective principale
activitatile care se desfasoara )n cadrul serviciului$ sta*ilite prin 78?.
S.: CA7M,:A S.A
:ompartimentul Audit ,ntern
TABELUL PUNCTE TARI SI PUNCTE SLABE
Misiunea de audit intern5 Auditul intern al ciclului Salarii-personal.
Perioada auditata: 01.01.200& 9 +1.12.200&.
@ntocmit5 1opa 1abin
Avizat5 sef :ompartiment Audit ,ntern
Nr.
Crt.
Obiective
Obiecte
auditabile
Riscuri
semnificative
Punc
t
T/S
Consecinta
functionarii/
nefunctionarii
controlului
intern
Grad de
ncredere al
auditorului n
controlul
intern
Obs
.
I. Sta*ilirea
drepturilor
salariale
cuvenite
personalului
1. >rocedurile
scrise privind
acordarea
drepturilor
salariale
,ne#istenta
procedurilor
privind acordarea
drepturilor salariale
S A#ista un sistem
de control intern
ineficient
Scazut
2. Salariul de
*aza
Sta*ilirea eronata a
salariului de *aza
S A#ista un sistem
de control intern
ineficient
Scazut
+. ,ndemnizatii de
conducere
Acordarea unor
indemnizatii de
conducere
necuvenite
S A#ista un sistem
de control intern
ineficient
Mediu
1. Sporul pentru
conditii deose*ite
de munca
Sta*ilirea eronata a
unui spor pentru
conditii deose*ite
de munca
S A#ista un sistem
de control intern
ineficient
Mediu
(. Sporul de
vechime )n
munca
Sta*ilirea eronata a
sporului de
vechime )n munca
S A#ista un sistem
de control intern
ineficient
Mediu
-. Sporul pentru
munca
suplimentara
Sta*ilirea eronata a
sporului pentru
orele lucrate pe
timp de noapte
S A#ista un sistem
de control intern
ineficient
Mediu
Nr.
Crt.
Obiective
Obiecte
auditabile
Riscuri
semnificative
Punc
t
T/S
Consecinta
functionarii/
nefunctionarii
controlului
intern
Grad de
ncredere al
auditorului n
controlul
intern
Obs
.
2. Sistemul de
premiere
Salariile nu au fost
diminuate pentru
a*ateri disciplinare
S A#ista un sistem
de control intern
ineficient
Scazut
1.C 2:4M/C; 1.;
Compartimentul ;u%it /ntern
APRECIEREA NIVELURILOR RISCURILOR
Misiunea %e au%it intern: ;u%itul intern al ciclului %e salarii
&erioa%a au%itata: 01.01.#009 < (1.1#.#009
=ntocmit: 1opa 1abin
;$izat: se' Compartiment ;u%it /ntern
Factori de
risc
Ni
Pondere
a
factorilo
r de risc
Pi
Nivelul de apreciere al riscului
N1 N N!
Apreciere
controlulu
i intern F1
>19(0/
A#ista
proceduri si se
aplica
A#ista procedure$ se cunosc$ dar nu se
aplica
Nu e#ista proceduri
Apreciere
cantitativa
F2
>29+0/
,mpact
financiar
scazut
,mpact financiar mediu ,mpact financiar ridicat
Apreciere
calitativa
F3
>+920/
3ulnera*ilitate
mica
3ulnera*ilitate medie 3ulnera*ilitate ridicata
Nr
crt
Obiective Obiective
auditabile
Riscuri identificate N1 N N! Puncta"
total
Clasare
,. Sta*ilirea drepturilor
1. &roce%urile
scrise pri$in%
/ne*istenta proce%urilor
pri$in% acor%area
: 2 1 2,0 Mare
salariale cuvenite
personalului
acor%area
%repturilor
salariale
%repturilor salariale
#. 1alariul %e
baza
1tabilirea eronata a
salariului %e baza
: 2 1 2,0 Mare
(. /n%emnizatii
%e con%ucere
;cor%area unor
in%emnizatii %e
con%ucere
necu$enite
: 2 1 2,0 Mare
4. 1porul pentru
con%itii %eosebite
%e
munca
1tabilirea eronata a unui
spor pentru con%itii
%eosebite %e munca
2 2 1 1,* Mediu
5. 1porul %e
$ec8ime ,n
munca
1tabilirea eronata a
sporului %e $ec8ime ,n
munca
2 2 1 1,* Mediu
6. 1porul pentru
munca
suplimentara
1tabilirea eronata a
sporului pentru orele
lucrate
pe timp %e noapte
2 2 1 1,* Mediu
7. 1istemul %e
premiere
1alariile nu au 'ost
%iminuate pentru abateri
%isciplinare
2 2 2 2,/ Mediu
N8CA5
Sta*ilirea nivelului riscului si a puncta%ului total al riscului este documentul din
procedura de Analiza riscurilor )n care auditorul evalueaza riscurile pe *aza
documentelor )n posesia carora a intrat p"na )n acest moment$ dar si a e#pertizei
personale )n domeniu.Auditorul intern a sta*ilit puncta%ul total pentru fiecare risc
identificat pe *aza analizei riscurilor$ dar si )n functie de resursele alocate misiunii
(numar de persoane$ timpul aferent s.a. si pentru continuarea analizei$ au )mpartit
riscurile$ )n urmatoarele trei categorii.
7iscuri mici 9 1$0 9 1$2
7iscuri medii 9 1$8 9 2$2
7iscuri mari 9 2$+ 9 +$
'''& C9NC;<=''
Auditorul pe *aza testarilor si analizelor efectuate evalueaza activitatea
Serviciului 7esurse Pmane privind sta*ilirea drepturilor salariale cuvenite personalului
conform grilei5
NR.
CRT.
OBIECTIVUL
APRECIERE
FUNCIONAL DE MBUNTIT CRITIC
1. Stabilirea dreturilor !alariale
cuvenite er!onalului
"
>recizam$ faptul ca toate constatarile prezentate au la *aza pro*e de audit o*tinute
pe *aza testului efectuat consemnate )n documentele de lucru )ntocmite de catre auditor si
)nsusite de catre factorii de management ai entitatii. Aceste evaluari au la *aza discutiile
care au avut loc cu privire la recomandarile auditorului )n sedinta de )nchidere a misiunii$
apreciate de catre participantii la aceasta sedinta$ ca fiind realiste si feza*ile$ si
materializate )n minuta sedintei de )nchidere.
Experti%a contabila > 8urca 5eodora
1. A#plicati care sunt situatiile de incompati*ilitate )n cazul e#pertizei conta* ile;
:alitatea de e#pert conta*il este incompati*ilB cu cea de martor )n aceeaHi cauzB$ calitatea
de martor av"nd )nt"ietate. A#pertul conta*il se aflB )n incompati*ilitate dacB e#istB
)mpre%urBri din care rezultB cB este interesat su* orice formB$ el$ soFul(ia sau vreo rudB
apropiatB$ )n soluFionarea cauzei )ntr9un anumit mod care l9ar determina pe e#pertul
conta*il sB fie su*iectiv.
>ot fi asimilate cu )mpre%urBri din care rezultB cB este interesat su* orice formB ca de
e#emplu urmBtoarele situaFii )n care s9ar putea gBsi e#pertul conta*il5
.acB$ )n calitate de organ de control$ cola*orator sau consilier al uneia din pBrFile )n
proces$ s9a pronunFat asupra unor aspecte$ ori a luat parte la )ntocmirea actelor primare$ a
evidenFelor tehnico9operative sau la ela*orarea situaFiilor financiare
care fac o*iectul dosarului supus %udecBFii.
.acB$ )n calitate de e#pert conta*il$ Hi9a e#primat o primB opinie )n aceeaHi cauzB supusB
%udecBFii$ deoarece primeazB prezumFia cB ar fi interesat )n susFinerea primei soluFii. @n
particular$ e#pertul conta*il care a efectuat o e#pertizB e#tra%udiciarB la cererea unei pBrFi
)n proces se aflB )n incompati*ilitate cu calitatea de e#pert numit din oficiu. .acB
)ndeplineHte condiFiile de independenFB Hi de competenFB$ poate accepta calitatea de
e#pert conta*il recomandat de parte.
,n concluzie$ situatiile de incompati*ilitate sunt5
9 o alta calitate anterioara in aceeasi cauza ( martor$ reprezentant$ %udecator$ procuror etc
9 un interes direct sau prin intermediul unei rude sau a sotului in solutionarea cauzei intr9
un anume fel<
9 este cuprins in structura uneia din partile in proces<
9 e#primarea anterioara a unei opinii privind cauza sau aspecte ale acesteia in calitate de
organ de control$ conducator etc.<
9 e#ecutarea operatiunilor conta*ile si de evidenta operativa in cadrul conta*ilitatii ce
urmeaza a se e#pertiza.
2. :e contine un 7aport de e#pertiza calificat; (sau cu observatii)
7aportul de e#pertiza conta*ila care cuprinde consideratii personale ale e#pertului
conta*il este calificat drept raport de e#pertiza conta*ila cu o*servatii.
Aceste o*servatii se fac la sfarsitul cap. ,,, :oncluzii dupa paragraful cuprinzand
raspunsul la o*iectivele e#pertizei conta*ile sau se fac separat intr9un capitol distinct.

(d!inistrare licidare7 Cernusca ;ucian
1. Analiza>i pozitia financiarB a unei )ntreprinderi din domeniul consultan>ei financiar
conta*ile care prezintB urmBtoarea situa>ie financiarB5
,ndicator +1.12.n
,mo*ilizBri 2000
Stocuri 1000
:reante 20000
.isponi*ilitB>i +00
:apitaluri proprii 20000
.atorii mai mari de un an 2000
.atorii de e#ploatare 1+00
.atorii *ancare pe termen foarte scurt 0
7ezolvare5
,ndicator +1.12.n
,mo*ilizBri 2.000
Stocuri 1.000
:reante 20.000
.isponi*ilitB>i +00
Cotal 2+.+00
:apitaluri proprii 20.000
.atorii mai mari de un an 2.000
.atorii de e#ploatare 1.+00
.atorii *ancare pe termen foarte scurt 0
Cotal 2+.+00
>ozitia financiara
7ata de lichiditate generala
0Active mai mici de un an6.atorii mai mici de un
an 1-$+8

7ata de trezorerie
0(:reante mai mici de un
an'.isponi*ilitati6.atorii mai mici de un an 1($-1
7ata de lichiditate imediata
0.isponi*ilitati6.atorii mai mici de un an 0$2+
7ata de autonomie financiara
0:apitaluri proprii6Cotal pasiv 0$8-
;?C ! &5@/2/; ./?;?C/;4;
;?C! 2; < 2D ! #(.(00 - #000 < #(00 ! #0.000
5 situatie neta poziti$a inseamna o crestere a capitalurilor proprii9o 6estiune
sanatoasa a 'irmei.
2. 8 )ntreprindere este caracterizatB de situa>ia *ilan>ierB descrisB )n ta*elul de mai %os.
Stiind cB imo*ilizBri necorporale )n valoare de 200 sunt aferente cheltuielilor de
constituire ale )ntreprinderii$ datorii pe termen lung )n valoare de 100 reprezintB rate
scadente )n anul curent$ iar 10/ din crean>e sunt garan>ii de *unB e#ecu>ie ce vor fi
)ncasate peste 20 de luni sB se analizeze pozi>ia financiarB a )ntreprinderii pe *aza
*ilan>ului conta*il Hi a *ilan>ului financiar Hi sB se e#plice diferen>ele constatate.
,ndicator +1.12.n
,mo*ilizBri corporale +000
,mo*ilizBri necorporale 800
Stocuri 1000
:reante 2000
.isponi*ilitB>i 1000
:apitaluri proprii 2000
.atorii mai mari de un an +000
.atorii de e#ploatare 2100
.atorii *ancare pe termen foarte scurt 100
7ezolvare 5
.atorii pe perioada mai mica de un an 0100
C8CA! >AS,30 1800'2-00'2800'10002-00
Astfel$ pe *aza *ilanFului financiar prezentat se poate calcula5
a fondul de rulment
?70 :apitaluri permanente 4Active imo*ilizate0 18009+80001000
* necesarul de fond de rulment
N?7 0 Active circulante 4 .atorii pe termen scurt 028009280000
c trezoreria neta
CN 0 .isponi*ilitati 4 :redite de tezorerie 010009001000
.in cele calculate$ rezulta ca fata de *ilantul conta*il$in cazul *ilantului financiar
indicatorii ?7N si N?7 au valori diferite in timp ce trezoreria este aceiasi.Aceasta se
e#plica prin modul de grupare a elementelor de activ si pasiv in cadrul acestor tipuri de
*ilanturi.

S-ar putea să vă placă și