Sunteți pe pagina 1din 4

Stimate Dom nule Prim-ministru,

E.S. Domnul Iurie LEANCĂ Prim -m inistru al Republicii Moldova

în contextul solicitării unor deputaţi în Parlam entul Republicii Moldova, întru soluţionarea problem ei îmbunătăţirii condiţiilor de trai ale deputaţilor şi pornind de la competenţele atribuite prin lege Guvernului Republicii Moldova, îog identificarea şi alocarea unui lot de teren de 0,5 ha pentru construcţia unui bloc locativ în vederea asigurării deputaţilor cu spaţiu de trai, din cont propriu.

Cu respect,

Igor CORMAN

J

f

D E P U T A T

ÎN

PA R L A M EN TU L

REPUBLICII

M O LD O V A

MD-2073, C h i ş i n ă u , bd. Ştefan cel Mare nr. 105

c

c

2013

Nr.

S

Z

Domnului Igor CORMAN, Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova

Stimate domnule Preşedinte,

Subsemnaţii,

deputaţi

în

Parlamentul

Republicii

Moldova,

solicităm

examinarea posibilităţii

identificării unui lot de pămînt, pînă la 0,5 ha, în vederea

construirii unui bloc locativ pentru asigurarea deputaţilor cu spaţiu locativ din cont

propriu.

Deputaţii în Parlament:

,

\QtJLlL

 

fi.

(P o e JltC

 

Ci 'f (çC

u. CCii ţr!i‘c

 

''h'? 7

7

/ f

/

U<N ,

 

Cu

iu (■ A7

r

< Cu A

O- 7

Zi

!

/

>t№ / I n f i

C‘

 

i u

i ^

‘C c 'f C'1Li

!

v

^ f b U

A

vu a

&

7~X

n

/ 2

)

c / Y

n o

a

 

/

 

V.

7

ti

- r

------y*

f j

'u n

'

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

D.D.P. N r.

-JA ?”

-CO

J !A &

J

2 0 #

;

f i i i u t £ é l t c M t У Й
f i i i u
t £
é
l t c
M
t
У
Й
С
А
Я
О
ы
С
f
V
a
V u
g
Corl
£ uc^g^./
о
\
€.
^
^
s
\y -V -d
]_•'
S
Яг^><
é
t r
o
i t
J
4
_
f/r
r o
/ o
e
c
tL
^
P
G A
/ f f /
.
A
.
~V~J L & l l m
&
77 fàoino V>
^
C /u * *
^
7-
: g g v
/? ^ г
'/
{ / / / { '
/ Js f
9 '■
/ct&Ăiu
J t^ d jix u ia
ч
/ K i L
h
s V
7
uV
k
û
i v
■■VVto^jV'о
Ш
^
M
u x
л
и
л
M o fc -a j L .

I ' 1'-■

'ï-MbiyAWß u M j b ,

uf Угх ил

h

r

О AS-

ist С

f

i ^

M

/jlS

tig

/

e t/J

CPDl C^ V05C

j ?

0

^

\) iin

1

/

G

lUCoV

v U

i

U

/fi*

C h s

c

A ]

.

A \W

ç

*

*

*

'