Sunteți pe pagina 1din 2

Subiectele pentru examenul la disciplina Dreptul Proprietii Intelectuale.

1. 2. Noiunea, particularitile i istoricul dreptului de proprietate intelectual. Sistemul dreptului de proprietate intelectual. Locul dreptului de proprietate intelectual n sistemul de drept al Republicii Moldova. 3. !voarele dreptului proprietii intelectuale. ". #rincipiile dreptului proprietii intelectuale. $. Statutul %uridic al &'eniei de Stat pentru #roprietate ntelectual ( &)*# . +Structura, atribuiile, etc.,. -. Noiunea i natura %uridic a dreptului de autor. .. /omeniul de aciune al dreptului de autor n Republica Moldova. 0. 1orelaia dintre dreptul subiectiv de autor i dreptul de proprietate asupra suportului material al operei. 2. 3ermenele de protecie n dreptul de autor. Re'ulile de calculare a acestor termene. 14. Simbolul ocrotirii dreptului de autor. #re!umia paternitii. 11. Noiunea, condiiile de protecie i trsturile operei n dreptul de autor. 12. *sena activitii creative n dreptul de autor. 1orelaia dintre creativitate, ori'inalitate i noutate n dreptul de autor. 13. 1ate'oriile de obiecte prote%ate prin drept de autor. 1lasi5icarea lor n dependen de mai multe criterii. 1". Re'lementarea %uridic a operei comune i colective6 precum i a operei ori'inare, derivate i inte'rante. 1$. Re'lementarea %uridic a operei create n timpul e7ercitrii obli'aiunilor de serviciu. 1-. Re'lementarea %uridic a operei audiovi!uale ca obiect al dreptului de autor. 1.. Re'lementarea %uridic a operei de ar8itectur, urbani!m i art 8orticol ca obiecte ale dreptului de autor. 10. Re'lementarea %uridic a operei de art plastic ca obiect al dreptului de autor. 12. Re'lementarea %uridic a operei de art aplicat prin pri!ma le'islaiei dreptului de autor i le'islaiei privind protecia desenelor i modelelor industriale. 24. Re'lementarea %uridic a operei 5oto'ra5ice ca obiect al dreptului de autor. 21. Re'lementarea %uridic a operelor nepublicate anterior intrate n domeniul public i a publicaiilor critice i tiini5ice ale operelor intrate n domeniul public. 22. 1ate'oriile de opere e7cluse de la protecia dreptului de autor. 23. 1olectarea remuneraiei de autor pentru valori5icarea e7presiilor 5olclorice i operelor intrate n domeniul public. 2". Subiecii dreptului de autor. 2$. Re'lementarea %uridic a copaternitii +coautoratului, n dreptul de autor. 2-. &utorii minori ( subieci distinci n dreptul de autor. 2.. Re'lementarea %uridic a drepturilor personal ne9patrimoniale ale autorilor. 20. Re'lementarea %uridic a drepturilor patrimoniale ale titularilor de drepturi subiective de autor. 22. /repturile suplimentare ale autorilor operelor de art plastic. 34. *7cepiile i limitele de e7ercitare a drepturilor subiective de autor. 31. Noiunea, varietile, elementele i coninutul contractului de autor. 32. 1ontractul de cesiune i contractul de licen e7clusiv i nee7clusiv n dreptul de autor. 33. 1lau!ele eseniale ale contractului de autor. 3". Mi%loacele te8nolo'ice de protecie i in5ormaii despre 'estiunea drepturilor de autor. 3$. /repturile cone7e. 1lasi5icarea, termenul i semnul de protecie. 3-. /omeniul de aciune al drepturilor cone7e. 3.. Subiecii drepturilor cone7e. 30. Limitele de e7ercitare a drepturilor cone7e. 32. /repturile sui generis asupra ba!elor de date. Subiecii. *7cepiile de la protecie. 40. Noiunea de pla'iat, piraterie i contra5acere. 41. &prarea drepturilor subiective de autor i a drepturilor cone7e. Metodele de aprare. :ormele metodei %urisdicionale +penal, civil, administrativ,. 42. &prarea %uridico9civil. 1oraportul dintre art. 11 al 1odului 1ivil i mi%loacele de aprare civile din Le'ea 132/2010. "3. ;r'ani!aiile de 'estiune colectiv ( scopul, atribuiile, drepturile i obli'aiile. "". <n5iinarea i 5uncionarea or'ani!aiilor de 'estiune colectiv. Licena e7tins i licena obli'atorie. 45. Noiunea dreptului de brevet n sens obiectiv i subiectiv. 46. *sena brevetrii. Sistemele de acordare a brevetelor de invenie cunoscute n lume. ".. Noiunea i condiiile de brevetabilitate a inveniei. "0. ;biectele inveniei brevetabile. "2. 1reaiile ce nu se consider invenii i inveniile e7cluse de la brevetabilitate. $4. :ormele de protecie a inveniilor. Natura %uridic a brevetului de invenie, inclusiv de scurt durat. 1erti5icatul complementar de protecie. 3ermenele de protecie. $1. Subiecii dreptului la brevet. 1orelaia dintre inventator, solicitant i titular al dreptului subiectiv asupra brevetului de invenie. $2. *7ploatarea brevetului de invenie de cotitulari.

53. nveniile salariailor. $". Noiunea depo!itului naional re'lementar al brevetului. 1ondiiile pe care trebuie s le ndeplineasc cererea de brevet. $$. #rocedura de eliberare a brevetului de invenie n R.M. ;po!iia, contestaia i observaiile terilor. $-. #rocedura de brevetare n strintate +calea naional i internaional,. Rolul &)*# n procesul de dobndire a brevetului de invenie pe cale internaional. $.. Noiunea i clasi5icarea prioritii inveniei. Revendicarea prioritii. $0. /repturile con5erite prin cererea de brevet dup publicarea acesteia +protecia provi!orie a inveniei,. $2. 1ondiia unitii inveniei. 1ondiia de!vluirii inveniei. Revendicrile. -4. /repturile morale ale autorilor inveniilor i drepturile patrimoniale ale titularilor de brevete. -1. Limitele de e7ercitare a drepturilor subiective de ctre titularii brevetelor. *pui!area drepturilor. /reptul de 5olosire anterioar i posterioar. -2. 3ransmiterea drepturilor subiective asupra cererii de brevet i brevetului de invenie. Licena obli'atorie. -3. <ncetarea drepturilor acordate prin brevetul de invenie. -". Noiunea, termenul i condiiile de protecie a brevetului de invenie de scurt durat. -$. &prarea drepturilor subiective asupra brevetelor de invenie. Metodele de ap rare. !ormele metodei "urisdicionale #penal $ civil $ administrativ %. --. &si'urarea respect rii drepturilor subiective asupra brevetului. &ciunea privind nc lcarea drepturilor i aciunea de declarare a nenc lc rii drepturilor. -.. Noiunea, clasi5icarea i condiiile de protecie a desenului sau modelului industrial. /esenele i modelele industriale neprote%abile. 3ermenul de protecie. Marca%ul de averti!are. -0. 1ererea de nre'istrare a desenului sau modelului industrial. 1ondiiile pe care trebuie s le ntruneasc. 1ererea de nre'istrare multipl. 6(. #rocedura de nre'istrare a modelului sau desenului industrial. .4. /repturile subiective asupra desenelor i modelelor industriale. .1. Subiecii dreptului subiectiv asupra desenelor i modelelor industriale. .2. Limitele de e7ercitare a drepturilor subiective asupra desenelor i modelelor industriale. *pui!area drepturilor. /reptul de 5olosire anterioar. .3. 3ransmiterea drepturilor subiective asupra desenelor i modelelor industriale. .". Stin'erea drepturilor asupra desenelor i modelelor industriale. .$. Noiunea i clasi5icarea prioritii asupra desenelor i modelelor industriale. Revendicarea prioritii. .-. Noiunea, particularitile, 5unciile i condiiile de protecie a mrcii. ... Sistemele de dobndire a drepturilor subiective asupra mrcii. .0. 1lasi5icarea mrcilor n dependen de di5erite criterii. .2. Mrcile colective i mrcile de certi5icare. 04. Similaritatea mrcilor i similaritatea produselor pe care se aplic mrcile. 01. /repturile subiective asupra mrcii. 02. Subiecii dreptului subiectiv la marc. Limitarea dreptului subiectiv. *pui!area dreptului. 03. Motivele de re5u! la nre'istrarea mrcii. 0". #rocedura de eliberare a certi5icatului de nre'istrare a mrcii. ;po!iiile, contestaiile i observaiile terilor. 0$. #rocedura de nre'istrare a mrcii n strintate +calea naional i internaional,. Rolul &)*# n procesul de nre'istrare a mrcii pe cale internaional. 0-. Marca notorie. #rocedura de recunoatere a notrietii unei mrci. 0.. Noiunea i clasi5icarea prioritii mrcii. Revendicarea prioritii. 00. 3ransmiterea drepturilor subiective asupra mrcii +cesiune, licen, 5ranci!, 'a%, aport la constituirea capitalului social al unei societi comerciale,. 02. Stin'erea dreptului subiectiv asupra mrcii. 24. &prarea dreptului subiectiv asupra mrcii. Metodele de ap rare. !ormele metodei "urisdicionale. 21. Noiunea i protecia %uridic a denumirilor de ori'ine, indicaiilor 'eo'ra5ice i specialitilor tradiionale 'arantate. 22. 1aietul de sarcini i termenul de protecie a denumirilor de ori'ine, indicaiilor 'eo'ra5ice i specialitilor tradiionale 'arantate. 23. /enumirea de 5irm. Structura intern. Subiecii dreptului la denumirea de 5irm. 2". Limitele le'ale la ale'erea denumirii de 5irm. 2$. Repre!entanii n proprietate industrial. 2-. Noiunea i condiiile de protecie a soiurilor de plante. 2.. Noiunea i condiiile de protecie a topo'ra5iilor circiutelor inte'rate. 20. Noiunea i particularitile =no>98o>9lui +secretului comercial,. 22. Re'lementarea %uridic a secretului comercial n Republica Moldova. 144.Noiunea i 5ormele concurenei neloiale. Re'lementarea %uridic a acesteia. 141.;r'ani!aiile naionale i internaionale mputernicite cu promovarea proprietii intelectuale.