Sunteți pe pagina 1din 15

TEMA PROIECTULUI

AFIAJ ALFA-NUMERIC II 1.Funcionarea i utilizarea afiajului alfa-numeric 2.Funcionarea afiajului alfa-numeric i a numratorului zecimal

Cuprins

I.Noiuni intriductive.............................................................................3 I.1.Afiajul alfa-numeric.......................................................................3 I.2.Numratorul zecimal........................................................................5 I.2.1.Cla ificarea numrtorului............................................................5 I.3.Circuitul !ri""er #c$mitt.................................................................% II.A&licaii in multi im al afiajului alfa-numeric.................................' III.A&licaie &ractic ...........................................................................12 III.1.(ezultate e)&erimentale...............................................................12 I*.Concluzie........................................................................................1+ Bibliografie.........................................................................................15

I.Noiuni introductive

I.1.Afiajul alfa-numeric

Afiajul alfa-numeric e te un di &ozitiv folo it &entru afiarea caracterelor i a cifrelor.,n "eneral celula de -az a unui afiaj alfa-numeric e te o matrice de 5)' de led-uri.#tructura unei a tfel de celule e te &rezentat in fi"ura 1.Fiecare linie de led-uri &oate fi &u u- ten iune e&atat.Fiecare coloana de led-uri e te &u la ma a &rin intermediul unui tranzi torului..ac o anumit linie e te &u u- ten iune /iar unul din tranzi toare e te de c$i / led-ul aflat la inter ecia liniei cu coloana re &ectiv va lumina.

Cu ace t ti& de afiaj e &oate afia orice caracter.Cele 5 tranzi toare unt comandate ecvenial cu o frecvena de 20 1z..atorit &ro&rietaii de inte"rare a oc$iului uman /led-urile vor da im&re ia ca lumineaz continuu.2entru comanda

liniilor afiajului e te nece ar un circuit de lo"ic format din multi&le)oare i decodoare.

Afiajul alfa-numeric utilizat in cadrul ace tui &roiect e te !I3 311 &rodu de firma !e)a In trument ..i &ozitivul are o matrice de led-uri de +)' cu lo"ica aferent inte"rat.,n fi"ura 2 e te &rezentat c$ema -loc a afiajului !I3 311. .i &ozitivul are + intrri de date &e care i e &ot furniza date in &aralel &e 4/+/2/1 -ii..ac intrarea 3A!C1 #!(567 e te &e 0 lo"ic /datele de la intrare vor fi urmate de datele tocate in latc$-ul de intrare.A tfel e &ot acce a date de 4 -ii.Intrarea 63AN8IN9 controleaz iluminarea led-urilor..ac e te &e 1 lo"ic toate led-urile vor fi tin e..ac e te &e 0 lo"ic led-urile funcioneaz normal/inten itatea luminoa a led-urilor &oate fi modificat a&licand un emnal &ul toriu la intrare 63AN8IN9 .Intrarea .2 utilizat &entru comanda iluninarii &unctului zecimal.

Figura 2 Schema bloc a afiajului TIL 311.

I.2.Numrtorul zecimal

Numratoreale unt circuite care evolueaz &eriodic:ciclic; in anumite tri.Numrul tarilor di tincte dintr-un ciclu e numete modulul numratorului i e noteaz cu m. Numaratoarele <n inel au =o$n on/ realizate cu re"i tre de de&la are formate din -i ta-ile ./ tudiate anterior aveau modulul m= n/re &ectiv m=2n> :n era numarul de -i ta-ile a re"i trului;. ,n ace t caz m?2n.

I.2.1. Cla ificarea numratoarelor


1..u& modul de aplicare a impulsurilor de tact -a incrone @tactul e a&lic numai -i ta-ilului celui mai &uin emnificativ/ urmtoarele -i ta-ile au emnalul de tact &rovenit de la ieirea A au BA a -i ta-ilului &recedent> - incrone @ im&ul ul de tact e a&lic imultan tuturor -i ta-ilelor. 2..u& modul -6inare m=2n> -Cecimale au decadice m = 10> -Dodulo pE2n. 3..u& sensul de numrare -directe @ ace tea numar <ntr-un in"ur en in en direct /adic cre ctor> -inver e - ace tea numar in en de cre ctor -rever i-ile - numara <n am-ele en uri /adic atFt <n en direct cFt i <n en inver . Gn numrtor care evolueaz ciclic &rin e)act 10 tri e numete zecimal au decadic. .ac cele 10 tri unt 0/ 1/ 2/ .../ H /atunci el e mai numete numrtor 6C. :Binary Coded Decimal;. Gn numrtor zecimal e &oate o-ine dintr-un numarator $e)azecimal i o lo"ic aferent care re eteze numrtorul du& 10 &ai numrare.3o"ic aferent e te format dintr-o &oart #I care are la intrare ieirile A6 i A. ale
5

numrtorului $e)azecimal/iar ieirea &ori #I e te conectat la itrarea de re et a numrtorului $e)azecimal.

I.3.Circuitul !ri""er #c$mitt

!ri""er-ul #c$mitt:!#;/ fi"ura 1/ &oate fi con iderat un -i ta-il &articular/ care -a culeaz numai cFnd emnalul de intrare de&ete anumite &ra"uri/ &articularitate ce &ermite evitarea -a culrilor fal e datorate z"omotelor. #e utilizeaz la convertirea emnalelor inu oidale/ au de alt form/ <n emnal dre&tun"$iular/ au <n im&ul uri lo"ice. .e a emenea/ e utilizeaz i la refacerea emnalelor dre&tun"$iulare lente au di tor ionate.Caracteri tica &rinci&al a unui tri""er #c$mitt e te &rezena fenomenului de $i terezi @ -a culrile au loc la valori diferite ale ten iuniide intrare:G&1 i G&2; <n funcie de en ul <n care acea t ten iune variaz.!ri""er-ul #c$mitt e te <ntFlnit la intrarea frecvenmetrelor numerice &recum i la intrarea multor -locuri ce lucreaz cu emnale lo"ice> e utilizeaz atFt ca circuit inde&endent/ cFt i ca circuit de intrare &entru o erie de &ori lo"ice/ au la intrarea de tact a unor numrtoare inte"rate/ etc.Gn !ri""er #c$mitt cu tranzi toare/ cu rol de formator de im&ul uri dre&tun"$iulare a fo t deja <ntFlnit la o c$em de -az de tim& &entru o cilo coa&e &rezentat in fi"ura 2.

Fi"ura 1.Circuitul !ri""er #c$mitt.

Inten itatea luminoa a led-urilor ce formeaz afiajul alfa-numeric &oate fi controlat dac e a&lic un emnal dre&tun"$iular cu factor de um&lere varia-il la intrarea 63AN8IN9 a afiajului alfa-numeric..ac la intrarea circuitului e a&lic un emnal inu oidal &e te care e u&ra&une o com&onent continu/ emnalul de la ieire va fi un emnal dre&tun"$iular cu un factor de um&lere &ro&ortional com&onentei de curent continuu.

Figura 2.Impulsuri dreptunghiulare.

II.Ap ic!ii in "u tisi" ! !#i$!%u ui ! #!-nu"eric

Numarator electronic

Figura 1. umarator electronic.

Figura 2.!asurarea cu osciloscopul pe iesirea "#.

Figura 3.$e%ultatul semnalului de pe iesirea "# .

Figura &.!asurarea cu osciloscopul de pe iesirea "'.

Figura (.$e%ultatul semnaluiui de pe iesirea "'.

Figura ).!asurarea cu osciloscopul pe iesirea "*.

Figura +.$e%ultatul semnlului de pe iesirea "*.

10

Figura ,.!asurarea cu osciloscopul pe iesirea "-.

Figura ..$e%ultatul semnaluiui de pe iesirea "-.

11

III.Ap ic!ie pr!ctic&


III.1.(ezultate e)&erimentale 1. 2entru ajutor folo ii cur ul E'(() * A p+!nu"eric ,isp !- III al &ro"ramului .797D 2. (ealizai montajul din fi"ura 3.

Figura 3

3. Aju tai "eneratorul de emnal &entru a o-ine un emnal dre&tun"$iular cu am&litudinea de 5 * i cu o frecven de 1 1z. *ezi fi"ura +.

Figura 4

+. 5- ervai funcionarea circuitului. 2e afiaj e &ot vedea derulFnd cre ctor cifrele $e)azecimale de la 0 la H. 5. Aju tai "eneratorul de emnal &entru a o-ine un emnal cu frecvena de 150 1z. %. Conectai C11 al o cilo co&ului la intrarea CBG a numrtorului incron/ i conectai &e rFnd C12 la intrrile (/CA( i la ieirile AA/A6/AC/A.. (idicai dia"rama de tim& a numrtorului. '. (ealizaimontajul din fi"ura 1.

12

Figura 1

4. Conectai C11 al o cilo co&ului la intrarea circuitului/ iar C12 la ieirea circuitului. H. Aju tai "eneratorul de emnal &entru a o-ine un emnal inu oidal cu am&litudinea de 10 * vFrf la vFrf i cu o frecven de 1 I1z. 10.Aju tai .C 5FF#7! de la minim la ma)im i o- ervai &e o cilo co& com&ortarea circuitului. 11.(ealizai montajul din fi"ura 5. 12.Aju tai &oteniometrul 21 la &oziia de minim.:contrar acelor de cea ornic;. 13.Aju tai uor .C 5FF#7! da le minim la ma)im i o- ervai efectul a u&ra inten itii luminoa e a afiajului. 1+.#cdei frecvena emnalului inu oidal la 1 1z. 15.Care e te efectul a u&ra afiajului alfa-numericJ 1%.Cretei frecvena emnalului inu oidal la 10 1z. 1'.Care e te efectul a u&ra afiajului alfa-numericJ

13

Figura 5

14.(ealizai un numrtor ca&a-il numere de la 0 la %. 1H.(idicai dia"rama de tim& a ace tui numrtor.

I..Conc u/ie
A emanarea intre a&licaia in multi im i a&licaia &ractic la la-orat &e &lac e te o-inerea unui emnalul dre&tun"$iular identic in am-ele cazuri. .eo e-irea dintre cele doua a&licaii/a&licaia &ractic i ce in multi im e te ca in a&licaia in multi im e te mai uor de e)ecutat adic /o-inerea unor date/ afiarea unui emnal /etc./iar in a&licaia &ractic /&entru o-inerea unor date / emnale tre-uie e folo ea c a&arate de ma ur analo"ice au di"itale.

14

7.Bibliografie
Electronica ajut scris de dl. I.C. Boghi oiu si a!aru la "di ura #lba ros i$ a$ul 1982
METROLOGIA MRIMILOR ELECTRICE ACTIVE IN CURENT ALTERNATIV /*ostin *episca/0lectra 211,

Wikipedia.org

15