Sunteți pe pagina 1din 2

(numele instituiei)

MINUT DE EDIN 27 octombrie 2007 Deschiderea: edina de lucru a (numele instituiei) s a con!ocat "entru (ora)# la (data) $n (locaia) de c%tre (organizatorul edinei)& Prezeni: (lista participanilor) A. Aprobarea agendei '(enda anunat% s a a"robat $n unanimitate& B. Aprobarea minutei Minuta "re)entat% a *edinei "recedente s a a"robat $n unanimitate& C. Probleme puse n discuie + au "re)entat "e scurt discuiile "ri!ind toate "roblemele e,istente# situaia actual% a acestora *i aciunile $ntre"rinse& D. Activiti noi + au "re)entat "e scurt discuiile "ri!ind "roblemele noi# situaia eta"elor !iitoare *i aciunile ce se !or $ntre"rinde& E. Agenda urmtoarei edine -ista subiectelor de discutat la urm%toarea *edin%& !uspendare: edina s a sus"endat la (ora) de c%tre (numele, prenumele, funcia)& Urm%toarea *edin% (eneral% !a .i la (ora)# "e (data)# $n (locaia)& Minut% remis% de/ '"robat de/ 00000000000000000000000000 numele, prenumele, funcia 000000000000000000000000000 numele, prenumele, funcia

(numele instituiei) MINUT DE EDIN (.orm% scurt%) Data *edinei/ 0000000000000000000 Prezeni: (lista participanilor)

Urm%toarea *edin%/ (data, ora, locaia) ". Anunuri -ista tuturor anunurilor din tim"ul *edinei& De e,em"lu# membri noi# modi.ic%ri ale e!enimentului etc& "". Discuii + au "re)entat "e scurt discuiile "e toate "roblemele e,istente# situaia actual% a acestora *i aciunile $ntre"rinse& """. #as rotund + a "re)entat "e scurt situaia .iec%rui de"artament1direcie1ser!iciu& '"robat de/ 000000000000000000000000000
numele, prenumele, funcia