Sunteți pe pagina 1din 2

Exemplul 13.

1 Model de campanie MODELUL UNEI ORGANIZRI DE SUCCES ncepe cu i investete mult energie n

1.

O declaraie de principii de init!"ie #v$l!"i%

Esena m!tivului e&isten'ei organizaiei Implic poziionarea, o iec!i"ele, p!liticile.


#ceas!a es!e dus ia ndeplini"e p"in

(.

)ultu"$ de c!"p!"$'ie #v$l!"i mp"tite%

)!mpus din m!dele* e"!i nt"it p"in "itu$lu"i* p!vesti"i L$ +$,$ muncii n ec-ip* $ m!"$lului "idic$t* $ p"!ductivit'ii
Acest luc"u pe"mite !".$ni,$'iei s v!"+e$sc cu O /in.u" 0!ce )l$"* pent"u $ se inse"$ int"1un mediu c!mpetitiv i n c!ntinu sc-im+$"e* p"in c!nst"ui"e$ un!"2

3.

Rel$'ii pu+lice p!,itive #v$l!"i e&p"im$te%

M$i mult dec4t m$"5etin.ul s$u dec4t c!munic$"e$ L$ +$,$ l!i$lit'ii* $ credi ili!ii, $ nc"ede"ii.
In timp $ceste$ c"ee$,

6.

Reput$'ie #v$l!"i n'elese% Gene"e$, disp!ni+ilit$te$ l$tent de $ plce$* de $ $ccept$* de $ $ve$ nc"ede"e* de $ c"ede O !"' c"e$t!$"e de v$l!$"e c$"e se $ut!sus'ine i c$"e este sm4n'$ tutu"!" "el$'iil!" um$ne )!ndens$t n vec-iul m!t!7 8In."edientul de nep"e'uit pent"u !"ice p"!dus II reprezin! !n!$"e$ i inte."it$te$ p"!duct!"ului luin.

Sursa $ %&ppor!uni!' ()*$ +ring ,igor and -rocess Managemen! !o +uilding -u lic ,ela!ions.ips ' Crea!ing an Easil' #pplied and Simple !o Explain Concep!ional /rame0or12. 9"elu$t cu permisiunea pr reporter, 3) 415, 6 ianuarie 17)*, 8i a lui +o 9.ompson.

-re"enirea +olilor de Inim a decis in anii :); %s <ie cunoscu! ca Surs de in<ormare despre olile cardio"asculare n S!a!ele Uni!e=. #ceas! declaraie a descris misiunea cen!ral a organizaiei$ reducerea numrului de decese da!ora!e olilor cardio"asculare. -lani<icarea comunicrii es!e n consecin s!ruc!ura! pen!ru a a>u!a organizaia s?8i duc la ndeplinire misiunea, n <uncie de modul n care organizaia s?a au!opoziiona!.

9ermenul poziionare es!e adesea <olosi! n mar1e!ing pen!ru a denumi o s!ra!egie compe!i!i", o modali!a!e de a iden!i<ica o ni8 a pieei pen!ru un produs sau un ser"iciu. -rac!icienii de relaii pu lice au !endina s "or easc despre poziionare a!unci c@nd se re<er la organizaie n n!regime 8i s 8i cons!ruiasc e<or!urile de comunicare n >urul unei declaraii ce descrie poziia pe care organizaia 8i?a asuma!?o. #!unci c@nd poziionarea !raseaz o nou cale, es!e ne"oie de o campanie.

Aesigur, mai exis! mul!e al!e mo!i"e pen!ru care se <ac campanii. Ae <ap!, ma>ori!a!ea organizaiilor au mai mul! de o

campanie n des<8urare. Aar nu !oa!e aces!e campanii au e<ec!e a!@! de drama!ice asupra organizaiei nc@! s sc.im e poziionarea sau s al!ereze cul!ura de corporaie.

Exis! di<eri!e !ipuri de campanii de relaii pu lice. Base din!re ele sun! descrise de -a!ric1 Cac1son, consul!an! 8i co<onda!or al Cac1son, Cac1son D Eagner, o <irm in!ernaional de relaii pu lice cu sediul cen!ral n Fe0 Gamps.ire$