Sunteți pe pagina 1din 2

Legturi chimice

Nr crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ITEMI n starecristalele de NaCl nu conduc curentul electric (solid/lichid). Molecula acidul clorhidric este . (polar/ nepolar). Iodura de potasiu este . n ap (solubil/ insolubil). Nodurile reelei cristaline ale clorurii de sodiu sunt ocupate de ......... (molecule/ ioni). Le tura de hidro en repre!int o interacie .. (intermolecular/ intramolecular). Le "tura ............... este caracteristic" substanelor care conin n molecul" atomi de hidro en le ai de atomi cu a#initate mare pentru electroni $i %olum mic (co%alent nepolar" / de hidro en ). n ca!ul clorurii de sodiu& #iecare ion clorur" este ncon'urat de ioni de sodiu ($ase/ patru). n ionul hidroniu ............. le "tur" co%alent coordinati%" (e(ist"/ nu e(ist"). )heaa are densitate mai dec*t apa lichid" (mare/ mic). Celula elementar" a cristalului de NaCl este un (cub/ he(a on). n ca!ul moleculelor de +Cl se #ormea! le turi co%alente(nepolare/ polare). ,tomii de hidro en pot #orma cu atomi de o(i en ntr-o molecul" de ap"& la ./01 ............... (le turi coordinati%e/ le turi co%alente). n ionul hidroniu ............. le "tur" co%alent coordinati%" (e(ist"/ nu e(ist" Numrul de coordinare al Na2 n cristalul de clorur de sodiu este (3/ 4). ,pa are punctul de topire ridicat din cau!a asociaiilor intermoleculare prin (le "turi co%alente polare/ le "turi de hidro en). n molecula de clor& cei doi atomi de clor pun n comun un numr de electroni necuplai din stratul de %alen e al cu ( doi/ unu). 5unctul de topire al clorurii de sodiu este mai .................... dec*t punctul de topire al clorului (mic/ mare) Le tura ................ este orientat" n spaiu (ionic"/ co%alent"). Moleculele de ap" sunt molecule .. (polare/ nepolare). n cristalele de clorur de sodiu nodurile reelei cristaline sunt ocupate de .. (molecule/ ioni). n molecula a!otului& atomii de a!ot se lea prin ...... co%alene (dou"/ trei). n cristalul de NaCl& ionii Na2 $i Cl- #ormea!" o reea ............ (cubic/ he(a onal). ,pa #ormea! molecule .. (polare/ nepolare). ,pa are punctul de #ierbere anormal de ridicat din cau!a . (atomilor de hidro en/ le "turilor de hidro en). n molecula de a!ot& cei doi atomi de a!ot pun n comun c*te .. electroni necuplai din stratul de %alen (doi/ trei). ,tomii de hidro en dintr-o molecul" de ap" ( hea) pot #orma ma(im ...... .. le "turi de hidro en cu molecule de ap" %ecine (una/ dou"). ,pa lichid" are densitatea mai . dec*t heaa (mare/ mic). n ca!ul moleculelor diatomice de a!e cu atomi identici se #ormea! le turi co%alente . (nepolare/ polare). Celula elementar" a clorurii de sodiu este un (cub/ he(a on). Le "tura co%alent se poate reali!a ntre atomi ai elementelor chimice cu caracter chimic ...... (identic/ opus). Cristalul de clorur" de sodiu curentul electric (conduce/ nu conduce). 6intre hidraci!ii halo enilor7 +8 $i +Cl & molecula cea mai polar o are . (+8/ +Cl). n molecula clorului& le turile chimice sunt co%alente . (polare/ nepolare). Clorura de sodiu cristali!ea!" ntr-o reea ........ (cubic/ he(a onal). Le "tura ...... este caracteristic" substanelor care conin n molecul" atomi de hidro en le ai de atomi cu a#initate mare pentru electroni $i %olum mic (co%alent" nepolar"/ de hidro en). n nodurile reelei cristaline a NaCl se a#l ..& ntre care se stabilesc interacii electrostatice puternice (ioni/ molecule). Clorura de sodiu& n stare & conduce curentul electric (solid"/ topit"). Ionul amoniu& N+92 conine $i le turi co%alente .. (polare/ nepolare). Clorura de sodiu nu conduce curentul electric n stare de a re are .. (lichid/ solid).

Nr crt 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58

ITEMI n ca!ul moleculelor diatomice de a!e cu atomi identici se #ormea!" le "turi co%alente .. ( polare/ nepolare). Clorul are molecula (polar"/ nepolar"). Le tura +-Cl din molecula acidului clorhidric este o le tur co%alent ................ (polar/ nepolar). ,pa conine molecule .. (polare/ nepolare). Clorura de sodiu are un tip special de reea cristalin"& numit" reea (cubic"/ strati#icat"). n stare substanele ionice& de tipul NaCl& conduc curentul electric (solid/ de topitur). Clorura de sodiu are celula elementar un. . . . . . . (he(a on/ cub). Le "tura ..................... este orientat" n spaiu ( ionic"/ co%alent"). Clorura de sodiu n stare de a re are nu conduce curentul electric (solid/ lichid). n molecula de a!ot se #ormea! le turi co%alente . (nepolare/ polare). ,cidul clorhidric are molecula .. (polar/ nepolar). ntre moleculele de ap"& n stare solid"& se stabilesc(le "turi co%alente polare/ le turi de hidro en) Le tura .......... .. se reali!ea! ntre atomi ai elementelor cu caracter chimic opus co%alent/ ionic ). 6ensitatea heii este mai mic dec*t a apei lichide datorit structurii .. (compacte/ a#*nate). n stare substanele ionice nu conduc curentul electric (lichid/ solid). n molecula de a!ot& cei doi atomi de a!ot pun n comun c*te .. electroni necuplai din stratul de %alen (doi/ trei). n molecula apei& le "turile chimice sunt co%alente . (polare/ nepolare). n cristalele de clorur de sodiu& nodurile reelei cristaline sunt ocupate de (atomi/ ioni). Le "tura . este caracteristic" substanelor care conin n molecul" atomi de hidro en le ai de atomi cu a#initate mare pentru electroni $i %olum mic (co%alent nepolar"/ de hidro en).