Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA de VEST din TIMIOARA FACULTATEA de SOCIOLOGIE i PSIHOLOGIE Specializarea Anul de studii Date modul Ziua Ora LUNI

8.00 !."0 !.+0 &&.&0 &&./0 &/.80 I Denumire disciplin #si$olo%ie social I %r. & '(a)reliuc D.* #si$olo%ie social I %r. / '(a)reliuc D.* (4N43ICA CO1#O53A14N3ULUI U1AN'9intil* #SI6OLO(IA 9:5S34LO5 I '1unteanu* #SI6OLO(I4 CO(NI3I97'1acsin%a* C S/L S S C Sal ""+ ""+ ""+

ORAR
PSIHOLOGIE
II Denumire disciplin #si$olo%ia ,amiliei- %r. A/. 'Istrat* #si$olo%ia muncii 0i a personalului %r. & '1aricu2oiu* #si$olo%ie social II %r. &// '(a)reliuc D.* #si$olo%ia muncii 0i a personalului %r. " '1aricu2oiu* #si$olo%ie social II %r. "/+ '(a)reliuc D.* #si$olo%ia muncii 0i a personalului %r. / '1aricu2oiu* #si$olo%ie intercultural- spt. par '(a)reliuc A.* #SI6OLO(I4 IN345CUL3U5AL7'(a)reliuc A.* C S/L S S S S S S S C

Anul colar univer i!ar "#$%&"#$' ( Se)e !rul II

Sal "0" Ins "0" Ins "0" Ins ""+ A""

III Denumire disciplin

C S/L S

Sal

34S3A54 #SI6OLO(IC7 II'#antelie*

"0"

&".00 &+."0

A""

#SI6OLO(I4 ;U5IDIC7'Costea 5.*

""+

&+.+0 &<.&0 &<./0 &=.80 &8.00 &!."0 &!.+0 /&.&0 1A5>I 8.00 !."0 !.+0 &&.&0

A""

#si$olo%ie social I %r. " '(a)reliuc D.* #si$olo%ie social I %r. 8 '(a)reliuc D.* #si$olo%ie educa2ional %r. " 'Costea I*

S S S

"0" "0" ""+

&&./0 &/.80

#si$olo%ie social I %r. + '(a)reliuc D.* #si$olo%ie educa2ional %r. 8 'Costea I*

S S

"0" ""+

&".00 &+."0

#si$olo%ie social I %r. < '(a)reliuc D.* #si$olo%ie educa2ional %r. + 'Costea I* #si$olo%ie educa2ional %r. < 'Costea I* LimBa en%lez- %r. A '.ran* #si$olo%ie educa2ional %r. / 'Costea I* LimBa en%lez- %r. C '.ran* LimBa en%lez- %r. D '.ran* ?UNDA14N34L4 #SI6OLO(I4I II 'Costea 5.* #SI6OLO(I4 SOCIAL7 I '(a)reliuc A.* ?undamentele psi$olo%iei %r. &// 'Costea 5.* ?undamentele psi$olo%iei %r. "/+ 'Costea 5.* #si$olo%ia )Crstelor I %r. &// 'Ionescu* ?undamentele psi$olo%iei %r. 8/< 'Costea 5.* #si$olo%ia )Crstelor I %r. "/+ 'Ionescu* #si$olo%ia )Crstelor I %r. 8/< 'Ionescu* LimBa en%lez- %r. . '.ran*

S S S S S S C C

"0" ""+ ""+ "0" ""+ "0" "0" A"" A""

D4?4C3OLO(I4 @I LO(O#4DI4'Istrat* #si$olo%ia conducerii 0i mana%erial %r. &// 'Sulea* Analiza datelor An cercetarea psi$olo%ic %r. + '5usu* #si$olo%ia conducerii 0i mana%erial %r. "/+ 'Sulea* Analiza datelor An cercetarea psi$olo%ic %r. / '5usu* #si$olo%ie economic %r. "/+ 'Ilin*

S S L S L S

""+ Ins 0/8 Ins 0/8 Ins

&+.+0 &<.&0

#si$olo%ie economic %r. &// 'Ilin*

Ins

&<./0 &=.80 &8.00 &!."0 &!.+0 /&.&0 1I45C U5I 8.00 !."0 !.+0 &&.&0

#si$olo%ia ,amiliei %r. &// 'Istrat* #si$olo%ia ,amiliei %r. "/+ 'Istrat* Analiza datelor An cercetarea psi$olo%ic %r. & '5usu* Analiza datelor An cercetarea psi$olo%ic %r. " '5usu*

S S L L

"0" "0" 0/8 0/8

&&./0 &/.80 &".00 &+."0 &+.+0 &<.&0 &<./0 &=.80 &8.00 &!."0 &!.+0 /&.&0 8.00 !."0 ;OI !.+0 &&.&0

S S S S S S S

"0" "0" "0+ "0" ""+ ""+ "0"

#si$opatolo%ie %r. & 'Ionescu* 3estare psi$olo%ic %r. " '1%urean* #SI6OLO(I4 SOCIAL7 A#LICA37'Ilin* #si$olo%ia ,amiliei- %r. C 'Istrat* / #si$olo%ie social aplicat- 'Ilin* 3estare psi$olo%ic %r. & '1%urean* 3estare psi$olo%ic %r. / '1%urean* LimBa en%lez- %r. . '.ran*

S S C S S S S S S C

"0+ Ins Ins Ins Ins Ins "0" Ins ""+ A""

ANALIZA DA34LO5 DN C45C43A54A #SI6OLO(IC7 'Sa)a* #SI6OLO(I4 4CONO1IC7 'Ilin* #SI6OLO(IA CONDUC45II @I 1ANA(45IAL7 'Sulea*

C C C

A"" A"" A""

(enetica comportamentului uman %r. A/.'Istrat* #si$olo%ie co%niti) %r. A/.- '1oza* LimBa ,rancez- 'C$ermeleu*

S S S

"0" "0" "0<

3estare psi$olo%ic %r. + '1%urean* LimBa en%lez- %r. A '.ran* #SI6OLO(A ?A1ILI4I'9intil*

#SI6OLO(A ?A1ILI4I '9intil*

A""

&&./0 &/.80 &".00 &+."0 &+.+0 &<.&0 &<./0 &=.80 &8.00G &!."0 &!.+0 /&.&0 9IN45I 8.00 !."0 !.+0 &&.&0 &&./0 &/.80 &".00 &+."0 &+.+0 &<.&0 &<./0 &=.80 &8.00G &!."0 &!.+0 /&.&0

#si$olo%ie co%niti) %r. C/D- '1oza* #si$olo%ie educa2ional %r. & 'Costea I*

S S

""+ "0"

#si$opatolo%ie %r. / '#antelie* #SI6OLO(I4 SOCIAL7 II '(a)reliuc A.* 34S3A54 #SI6OLO(IC7 'Sa)a* #SI6OLO(IA 1UNCII @I A #45SONALULUI '1aricu2oiu* LimBa %erman- 'ZelinFa*

S C C C S

"0" A"" A"& A"& "0"

#SI6OLO(IA C54A3I9I37>II '1unteanu* #SI6OLO(I4 1ILI3A57'.o%at$E* #si$olo%ia creati)it2ii %r. &// 'Costea I* #si$olo%ia creati)it2ii %r. "/+ 'Costea I* CONSILI454A CA5I454I '4rdei* Consilierea carierei G re%im modular 'SCrBu* Consilierea carierei G re%im modular 'SCrBu* Consilierea carierei G re%im modular 'SCrBu* 1ODUL D4 54CU#45A54

C S L L C

A"" ""+ Ins In s A"&

LimBa %erman- 'ZelinFa*

"0"

IS3O5IA #SI6OLO(I4I '1aricu2oiu* #SI6OLO(I4 4DUCA>IONAL7 '#alo0*

C C

A"" A""

LimBa ,rancez- 'C$ermeleu* #si$opatolo%ie %r. " '#antelie* #si$opatolo%ie %r. + '#antelie* #si$olo%ia muncii 0i a personalului %r. + '1aricu2oiu* #SI6O#A3OLO(I4 '#erciun*

S S S S C

""+ "0" "0" Ins A""

S S S C

Ins Ins Ins A""

1ODUL D4 54CU#45A54

A""

Orarul *eci+ic al PRACTICII ,E SPECIALITATE va +i !a-ili! de c.!re coordona!orul +iec.rei /ru*e du*. *ri)a 0n!1lnire2 Gru*ele di ci*linei LIM3A ENGLE45 un! +or)a!e 0n +elul ur).!or6 /ru*a A ( cei care cuno c en/le7a la un nivel )ediu&avan a! din /ru*ele $ i "8 /ru*a 3 ( ide) din /ru*ele % i '8 /ru*a C ( ide) din /ru*ele 9 i :8 /ru*a , ( 0nce*.!orii din !oa!e cele : /ru*e2

Orarul *eci+ic al PRACTICII ,E SPECIALITATE va +i !a-ili! de c.!re coordona!orul +iec.rei /ru*e du*. *ri)a 0n!1lnire2

Se)inariile di ci*linei CONSILIEREA CARIEREI e vor de +.ura 0n re/i) )odular2

Con)en2iiH C I CursJ S I SeminarJ L I LaBoratorJ Am,iteatre An uni)ersitateH A1 '#arter*K A"" 'et.III* Sli de seminar / laBorator An uni)ersitateH0/8K 0/! '#arter*K "0"K ""+ 'et.III* Sli de seminar pe strada .o%dne0tiH 00+ '.o%&*K 008 '.o%/* Sal de seminar la Institutul de Cercetri #si$olo%iceK Strada #arisK nr. &H Ins Intrarea pe scrile din curte 'spate* DISCI#LLIN4L4 DNSO>I34 D4 S41NUL / S4 D45UL4AZ7 O DA37 LA DOU7 S7#371:NI DISCU#LIN4L4 1A5CA34 CU - SUN3 DISCI#LIN4 O#3IONAL4 DISCU#LIN4L4 1A5CA34 CU -- SUN3 DISCI#LIN4 ?ACUL3A3I94 DISCI#LIN4L4 DIN 1ODULUL #4DA(O(IC 9O5 ?I A?I@A34 DN O5A5UL D4 LA D4#A53A14N3UL #4N35U #54(73I54A #45SONALULUI DIDAC3IC 'D##D*L #4N35U O54L4 D4 4DUCA>I4 ?IZIC7 97 5U(71 S7 CONSUL3A>I O5A5UL D4 LA ?ACUL3A34A D4 4DUCA>I4 ?IZIC7 @I S#O53 L