Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.

_____________________
Sediul ____________________
Cod I.T.M. ________________

DECIZIE
DE NCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNC

Nr.______________ din data ______________


innd seama de __________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Avnd n vedere __________________________________________________
________________________________________________________________
n temeiul prevederilor art. ________________

DECIDE:
1. Contractul individual de munc al d-lui/d-nei _____________________________
cu CNP_________________________ ncadrat n funcia ______________________
avnd contractul individual de munc cu nr. ___________ la S.C. ________________
nceteaz la data de ___________________ dup expirarea preavizului de _______
zile calendaristice.
2. Prezenta decizie se va comunica salariatului i Inspectoratul Teritorial de Munc.
3. mpotriva prezentei decizii susnumitului se poate adresa cu contestaia la
____________________ n termen de 30 zile de la comunicare.

Reprezentatul societii
Numele i prenumele_______________
Funcia__________________________
Semntura_______________________
L.S. _________________

Vizat juridic
___________________