Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de nvmnt : G.S.I.E Turceni Clasa:a XII a E Profesor: ing. Mitrea Gheorghe Disciplina: Planificarea si organizarea productiei Unitatea de invatare :Procesul de productie Tema : Structura procesului de productie Tip l lectiei:predare-invatare

Data:5 X 2009

COMPETENE SPECIFICE C Analizeaza productia ca rezultat al procesului de productie

COMPETENE DERIVATE C1 Caracterizarea componentelor structurale ale procesului de productie OBIECTIVELE LECTIEI O1. Sa cunoasca modurile de abordare strucurala a procesului de productie O2. Sa exemplifice componentele structurale ale procesului de productie O3 Sa caracterizeze componentele structurale ale procesului de productie.

!TRATE"IA DIDACTICA A.METODE DE INVATAMANT:


. Metode didactice: studiul de caz, dialogul, expunerea, obser atia diri!ata, problematizarea, con ersatia euristica.

.MI!"OA#E DE INVATAMANT: $.Mi%loace pentru prezentarea audio&izuala: calculatorul' retroproiector si folii'planse..

(.Mi%loace pentru prezentarea su) for*a scrisa: *anualul' *aterial )i)liografic supli*entar. +.O)iecte de lucru: ta)la 'planse' fise de lucru. ,.Spatiul de instruire:ca)inetul de specialitate #.-O.ME DE O.GANI/A.E: $.-rontala' diri%ata de profesor sau prin *aterialul didactic utilizat. (.#u clasa sau indi&idual. E#A$UARE A.TIP0" DE EVA"0A.E: periodica' cu &aloare de diagnostic .METODE DE EVA"0A.E: c1estionare orala' frontala si indi&iduala. #.#.ITE.II DE EVA"0A.E: se precizeaza criteriile de e&aluare pentru fiecare o)iecti& de e&aluare. %I%$IO"RA&IE RECO'A(DATA A.PENT.0 E"EVI: $.Manage*entul productiei si al calitatii ' *anual pentru clasa a 2II a ' Editura Econo*ica 3 Preuni&ersitaria ' (44( 3 autor Marieta Olaru . PENT.0 P.O-ESO.I: $.Manage*entul productiei si al calitatii ' *anual pentru clasa a 2II a ' Editura Econo*ica 3 Preuni&ersitaria ' (44( 3 autor Marieta Olaru (.Econo*ia si organizarea productiei in constructii 3 *onta% ' Editura Didactica si Pedagogica ..A ucuresti $55, 3 autor Du*)ra&a D.

DE!&A!URAREA ACTI#ITATI$OR A. A#TIVITATI DE P.EGATI.E DES-AS0.ATE IN A-A.A O.E"O. DE #0.S. $.Acti&itati desfasurate de profesor: 6 sta)ilirea o)iecti&elor operationale. 6sta)ilirea co*petentelor. 6 sta)ilirea strategiilor didactice '*etode si te1nici de instruire' *i%loace de in&ata*ant' for*e de organizare. 6 sta)ilirea instru*entelor de e&aluare: fise de e&aluare' criteriile de e&aluare. (.Acti&itati desfasurate de ele&i: 6 studierea notitelor si a )i)liografiei reco*andate.

6 aplicarea cunostintelor do)andite anterior in scopul intelegerii' aprofundarii si siste*atizarii notiunilor din lectia ce ur*eaza a fi predata.

.A#TIVITATI DES-AS0.ATE IN #"ASA.

!TRUCTURA $EC)IEI
(r* crt * Activitati de invatare !trate+ii de predare,invatare !til ri de invatare # A P Res rse 0*ane Materiale O)ser&area siste*atica Eval are

Vafi o situatie de in&atare in care ele&ii se &or si*ti in largul lor' &or a&ea incredere in aceasta strategie. Discutie de Vizualizarea pe grup si ecran este insotita de &izualizarea e7plicatii ale pe ecran a profesorului si clasificarii con&ersatii ale proceselor de acestuia cu ele&ii. productie Oferiti fisa de lucru 'ele&ii ur*and sa co*pleteze ele*entele lipsa din spatiile goale6sarcina I #aracterizarea Se &a discuta co*ponentelor sarcina II din fisa de structurale ale lucru' iar ele&ii &or procesului de a&ea li)ertate in productie alegerea raspunsului corect.

-rontal

Ecran de proiectie Planse cu clasificarea proceselor de productie

#1estionare orala ' frontala si indi&iduala

Grupe de ele&i

Planse cu ele*entele co*ponente In&estigatia ale procesului de productie

E7ercitii -olosind i*aginile pri&ind de pe ecranul de definirea proiectie' si proceselor de discutind cu ei'le productie per*ite* ele&ilor sa rezultate in e7erseze' si sa dea ur*a raspunsurile clasificarii corecte .

Grupe de ele&i

Ecran de proiectie

#1estionare orala ' frontala si indi&iduala

O%IECTI#E DE E#A$UARE

$. #lasificarea proceselor de productie (.#o*ponentele procesului de productie +. #aracterizarea proceselor de productie

G.S.I.E T0.#ENI MOD0" : Planificarea si organizarea productiei TEMA : Structura procesului de productie DATA: 8.2.(445 TIMP DE "0#.0 : (4 *inute

N0ME: P.EN0ME: #"ASA : 2II E

&I!A DE $UCRU I.#o*pletati ur*atoarele spatii li)ere : $.Dupa *odul de participare la e7ecutarea produselor procesele de productie se clasifica in : a9.............................. )9 ............................ c9.............................. (. Procese care participa direct la e7ecutarea produselor : a9 ............................... )9 ............................. +. Procese care participa indirect la e7ecutarea produselor : a9 ............................... )9 ................................. c9 ................................... . II . $. #aracterizati procesele de )aza.

(. #aracterizati procesele au7iliare.

+. #aracterizati procesele de deser&ire.