Sunteți pe pagina 1din 2

Instigarea in scop terorist sau justificarea publica a terorismuliu.

Obiectil juridic special al inftactiunii il constitue relatiile sociale de ocrotire a securitatii si orinduirii publice, linistea cetatenilor impotriva actiunilor de instigare si justificare a actelolr teroriste. Elementul material al laturii obiective a infractiunii se poate realiza prin urmatoarele modalitati: instigare in scop terorist si justificarea publica a terorismului. Pentru ca infractiunea sa fie calificatea confor acestui articol, faptuitorul trebue sa cunoasca faptul ca instigarea , ca si justificarea actelor teroriste se comite in mod constient si deliberat. Prin instigare in scop terorist de intelege faptul de incitare a unui numar nedeterminat de persoane prin distribuirea sau punerea in alt mod la dispozitia acestora a unui mesaj cu intentia de ai indemna la comiterea unei infractiuni cu caracter terorist. In cazul lipsei ideii de instigare sau a neconstirntizarii faptului ca asemenea informatie poate instiga la comiterea unei infractiuni cu caracter terorist fapta nu intruneste elementele constituitive ale infractiunii. Prin punerea in alt mod la dispozitia publica a unui mesaj se intelege plasarea prin diverse medii informative a unor informatii care prin structura si continutul lor, urmaresc ideia implantarea a unor concepte de razbunare prin acte de mare violenta. Prin mesaj se intelege apelul oral sau scris adresta unui numar nedeterminat de persoane, prin care, in cazul dat, este lansat indemnul de a comite o infractiune cu caracter terorist sau cunoscind ca informatia ce o contine poate conduce la luarea deciziei de a comite o asemenea infractiune. Prin justificarea publca a terorismului se intelege actiunea de sidtribuire sau punerea in alt mod la dispozitia publicului despre recunoasterea unei idiologii sau practici de comitere a infractiunilor cu caracter terorist ca fiind justa care necesita sa fie sustinuta sau este demna de urmat. Deci pentru a cunaste fapta ca justificare a terorismului este suficienta exteriorizarea prin intermediul; mesajului a urmatoarelor actiuni: 1. Recunoasterea unei idiologii sau practici de comitere a infractiunilor cu caracter terorist ca fiidn justa. 2. Insuflarea necesitatii sustinerii acestei idiologii. 3. Inspirarea concluziilor ca idiologia respectiva ar fi demna de urmat. Prin intermediul unui mijloc de informare in masa se intelege orce actiune de instiare sau de justificare publica a actelor de terorism distribuita si difuzata prin mijloacele de informare in masa. Prin mijloc de informare in masa se intelege totalitatea mijloacelor scrise sau audio vizuale de producere, prelucrare si difuzare a informatiei. Sintagma cu folosirea situatiei de serviciu constitue o agravanta care vizeaza subiectul activ al infractiunii, acesta fiind o persoana care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat; faptuitorul bucurinduse de autoritatea functiei indeplinite, poate instiga sau justifica public actele de terorism, fapta lui avind o mai mare rezonanta in colectivitatea respectiva. Consumarea infractiunii are loc din momentul in care faptuitorul insiga sau justifica in mod public actele teroriste. Deci nu este obligatoriu persoana instigata sau facta de care se justifica actele teroriste sa accepte viziunile faptuitorului sau sa devina partas a acestuia, fiind suficienta expunerea publica a conceptiilor proteroriste.

Deasemenea participatia penala este posibila sub toate formile. Latura obiectiva a infractiunii presupune vinovatia exprimata prin intentie directa, adica persoana care a savirsit-t isi dedea seama de caracterul prejudiciabil a faptei sale, a prevazut consecintile si a dorit survenirea lor. Subiect al infractiunii poate fi orce persoana fizica responsabila care la momentul comiterii infractiunii a atins virsta de 16 ani.