Sunteți pe pagina 1din 1

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ATESTATULUI DE ADOPTIE

1.

Trei copii xerox de pe buletinul/carte de identitate

2.

Livret de familie-copie xerox

3.

Certificat de nastere, casatorie/hotarare de divort- copie legalizata +2 copii xerox

4

Titlul de proprietate sau alt titlu care sa ateste dreptul de folosinta al locuintei- copie legalizata

5

Adeverinta de venit cu salariu si functie- original + 1 copie xerox

1.

Certificat de cazier judiciar - original + 1 copie xerox

6

Certficat medical (tipul Ministerul Sanatatii) cu semnatura si parafa fiecarui medic specialist- original+copie xerox

7

Caracterizari de la ultimul loc de munca( minim doua pentru fiecare persoana/membru al cuplului conjugal)

8

declaratie pe propria raspundere a persoanei/fiecarui membru al cuplului conjugal data in fata notarului public ca nu au fost decazuti din drepturile parintesti( + copie xerox)

9

Declaratie privind motivatia de a adopta si asteptarile persoanei/familiei in legatura cu varsta/sexul/situatia psihosociomedicala a copilului pe care doresc sa il adopte

Acte necesare pentru persoanele care locuiesc impreuna cu solicitantii

1 Certificat de nastere,certificat de casatorie, buletin de identitate(copie xerox)

2 Adeverinte medicale de la medicul de familie

3 Adeverinte de venit/cupoane de pensie

4 Cazier judiciar