Sunteți pe pagina 1din 2

Scrisoare din urgena inimii

De Adrian Punescu - 31 octombrie 2010 http://jurnalul.ro/stiri/observator/a-murit-adrian-paunescu-559069.html Dragii mei compatrioi, ! scriu dintr-o situaie mai pu in obi"nuit!. #u, nu v! scriu din lag!r. #u, nu din vreun a$il politic pe care l-a" %i cerut &n alte p!ri. #u v! scriu nici m!car din pogonul meu de libertate personal!, ocrotit "i preg!tit pentru a-l semnali$a &n teritoriul liber de ur!, de prejudec!i, de ranchiun!. ! scriu, pur "i simplu, din serviciul de reanimare al 'eciei de (hirurgie (ardioascular! a 'pitalului de )rgen! - *loreasca, din +ucure"ti. ,ni "i ani am evitat s! calc treptele unui spital. (armen, ,na--aria, ,ndrei, pro%. dr .onescu-/0rgovi"te, dr -ihai iorel, dr (ristian 'era %in cea nu au tot insistat s! m! in ter ne$ pentru a re$olva &n %ond du re rile care m-au tot &ncercat. , venit &ns! &ntr-o sear!, &ntr-o strict! complicitate cu ,na--aria, pro%. dr -ircea +euran "i m-a convins, cu argumente se ri oa se "i imbatabile, c!, dac! vreau s! tr!iesc &n continuare, trebuie s! m! las pe m0na medicinei per%o r man te a momentului. --am limpe $it "i am decis c! a"a voi %ace. , doua $i, la 12:20, con%orm %!g!duinelor, a venit ,mbulana, cu medici siguri pe ei &n"i"i, cu brancardieri hot!r0i, "i m-a luat. 3um!tatea de or! tr!it! &n ,mbulan! m-a costat, din punct de vedere nervos, jum!tate de via!. #u-nc!peam pe targ!. 4mi erau ameninai genunchii de pragurile pe l0ng! care aveam s! trecem, am %ost internat &n cea mai mare grab! la secia condus! de marele medic -ircea +euran. (!ut!rile nau &ncetat &ns!. -i s-au %!cut primele 15-50 de investigaii. 4ntre timp, a avut loc un dialog &ntre cei doi pro%esori, care-"i &mpart acela"i spital de urgen!, dr +euran "i dr +r!di"teanu. 6i au ajuns la conclu$ia c! problema mea principal! e inima. ,u decis s! m! mute &n $ona dotat! electronic pentru cele mai pro%unde determin!ri ale e7istenei inimii &n pieptul meu "i conclu$ia a %ost c!, de la etajul 1, trebuie s! urc, neap!rat, la 6. Din reanimarea urgent! a inimii, parc! din centrul ei magnetic, m! descriu "i &i descriu pe toi cei din jurul meu, sub aceast! perspectiv!, a b!t!liei pentru salvarea inimii. #-am cre$ut niciodat!, &n mod serios, c! m! amenin! moartea. Dar v!d, &n prea multe $iare "i la prea multe televi$iuni, a"e$area numelui meu &ntre via! "i moarte. 8i nu pot s! nu m! emoione$. (hiar a"a9: Da, chiar a"a. 8i eu sunt unul dintre muritorii care nu-"i &neleg condiia, c0t! vreme se mai r!s%a! cu aerul e7istenei &n care plute"te, %!r! merite "i %!r! permis. ,%lu din cuvinte risipite prin dialogurile despre mine c! situaia mea e grav!, c! inima, c! rinichii "i c! %icatul... #u era o simpl! hachi! a mea cantonarea &n cas! "i re%u$ul de a participa la petrecerile lumii. 'unt su%erind. ,gresiunile din timpul vieii n-au plecat din trupul de care sau atins, ci continu! s!-l chinuiasc! "i s!-l subjuge. Am propriile mele dureri personale i m doare durerea cea mare a nefericitei mele ri. ;iarul ,dev!rul a %!cut gestul nobil de a aminti c! t!ierea pensiilor m-a a%ectat cumplit. ,m decis c! nu iau pensia t!iat!. < restitui, a"a cum &mi vine, statului, iar eu &mi des!v0r"esc drumurile prin iadul realit!ii, ca s! nu-mi moar! copiii de %oame. -uncesc de la 1= ani, dac! nu mai de mult. +!ieii de bani gata ai anilor no"tri "i-au b!gat cuitele &n cuantumul pensiei mele totale "i mi-au d!r0mat ultimul echilibru. (um a" %ace s! nu resimt dureros aceast! o%ens!9 .ndivi$i putred de bogai iau m!sura de-a ne ciop0ri nou! pensiile. .nima mea le resimte toate astea "i le dedic! ne%ericiilor care ne conduc "i ne ghilotinea$! drepturile.

Datoriile mele %a! de casa &n care tr!iesc "i de %amilia mea sunt mult mai mari dec0t a" obine, &n mod natural, pe toate muncile mele. Probabil oi muri mai de reme i organi!aiile de acali or putea profita" #n deplin libertate" de banii care rm$n dup Adrian Punescu. < problem! au devenit medicamentele, at0t pentru num!rul lor &n &nmulire, c0t "i pentru preurile lor in%ernale. 6u su%erinele acestui organism al meu nu le-am %!cut ascun$0ndu-m! dup! soba bunicilor, acas!, ci &n b!t!liile de $i cu $i pe care le-am dat &n ar!. +olile le-am %!cut atunci, medicamentele trebuie s! le cump!r acum. Dar nu mai puterea b!neasc! de a le obine, la preuri acceptabile la starea mea %inanciar! de ast!$i. -onitoarele 'eciei de >eanimare de la cardiologia de urgen! condus! de pro%. dr 8erban +r!di"teanu m! &n g0n! din c0nd &n c0nd, v!$0ndu-"i de lectura stranie a organismelor care li se dau de citit. 6 mare lucru totu"i s! mai e7iste oameni care te &neleg "i te ap!r!. 6ste nota cea mai &nalt! a vieii ca ni"te mari speciali"ti &n s! n! tate s! se aplece asupra ta, s! te anali $e$e "i s!-i spun! ce ai de %!cut. <ri c0t a" %i de trist, oric0t a" %i de dispe rat, oric0t m-a" simi de captiv &n ma "i n!riile electronice care-mi urm!resc tensiunea, respiraia, %unciile orga nis mului, glicemia, p?-ul "i, &n ge nere, toate %unciile vitale, am dob0ndit convingerea c! pot avea &ncredere &n toate acestea, pentru c! la pupitrele de comand! stau mari pro%esioni"ti, dedicai vieii. -0ncarea e %ad! &n spital. /ele%oanele mobile mai degrab! nu merg, pentru c! li se d! o und! s!r!c!cioa s! "i poate asta n-ar trebui s! se petreac! &n acest %el. , venit a$i la mine o %emeie operat! de dr 8erban +r!di"teanu. @unea toat! puterea ei de convingere &n %iecare cuv0nt. ,vea ne voie s! restituie o parte din recuno"tin! celui ce-o salvase. 4n secia unde sunt eu nu se poate intra. (eea ce se &nt0mpl! aici e prea grav ca s! la se loc circului sau b!"c!liei. #oi vorbim dintre via! "i moarte. 8i n-avem totdeauna argumente s! credem &n via! "i s! re%u$!m orice com pli citate cu moartea. @ersonal, n-am cre $ut c!, de pe o strad! pe alta, dintr-o curte &n alta, se poate ajunge la un duple7 at0t de &nc!rcat de sem ni %icaii contrare: viaa "i moartea. 8i, mai ales, nu mi-am &nchipuit c! toa t! aceast! absurditate se va re%eri la mine. @arc! nu eram eu la nu m! r! toare. Dar mi-a intrat %iscul morii &n cas! "i trebuie s!-i pl!tesc tot ce i se cuvine. Dac! voi reu"i - cu ajutorul marilor medici care m! &nconjoar! - s! salve$ aceast! p0lp0itoare via! a mea, va trebui s! rearanje$ prio rit! ile. 'u%erina retrogradea$! orgoliile. @robabil c!n noi r!m0n, la acest e7amen, numai structura omeneasc! nes chimbat!, ideea pur!, sentimen tele curate, disponibilitatea c!tre omenie. De-aici, dintr-un pat de spital din 'ecia de >eanimare a inimii, de la 'pitalul de )rgen!, mi se limpe$e"te privirea c!tre cr0ncenele noastre b!t!lii de %iecare $i, c!tre %ronturile noastre %!r! &nving!tori, c!tre uitarea de sine, care domin! cu tru%ie lumea dat!, o %ace imposibil de cuplat cu alte lumi, ne %ug!re"te de dimineaa p0n! seara pe noi toi, s! nu cumva s! ne g!sim unii cu alii "i s! conlucr!m la salvarea omului. Din centrul inimii mele aduc salutul meu tuturor acestor electronici ascul t! toa re, menite s! ne averti$e$e "i s! ne ajute. 8i sper s! nu %ie nevoie "i de o operaie pe inim!. <ricum, c!rile mele devin - prin su%erina mea - tot mai valoroase "i mai c!utate. 6ditorii au su%iciente motive e7traestetice s! po tene$e te7tele. .ar eu sunt lini"tit c! mi-am v!$ut poporul s!rind de partea mea "i iubindu-m! mai mult ca niciodat!. Adrian Punescu - 31 octombrie 2010