Sunteți pe pagina 1din 7

Shihan ALOIS GURSKI Dumnezeu sa-l odihneasca

http://www.jujitsukarate.ro/gurski.html Roman, neamt si polonez, maestrul insuma dorinta si energia mai multor popoare. imbina spiritul vechii bresle a sticlarilor, cu sentimentul unic al cautarilor din Artele Martiale. De inaltime medie, robust si atletic, privea lucrurile cu calm, dar nu de putine ori izbucnea coleric, impunand teama si respect. A inceput practicarea Artelor Martiale la varsta de ! ani, in strainatate, cunoscand instructori si maestri din "ermania, Austria si #ehoslovacia, mai tarziu ajungand sa lucreze si cu japonezi ca: $%&'()A $A*+ , - DA., /0&1& *+$0 , 2 DA.. Membru 3ondator al 4ederatiei Romane de Arte Martiale in --2, reuseste in cativa ani sa reuneasca in 3ormula 56igii Romane de 1ujitsu5 o masa impresionanta de practicanti, dar si de 5mercenari5 din alte stiluri. 1ujitsu se prezenta la acea vreme ca un amalgam de tehnici corecte si incorecte aparand 5centuri negre5 de o probitate indoielnica, care stationau o scurta vreme pe 3irmament, disparand apoi in neant. Documentatia 3oilor volante 7ero7ate nu mai era su3icienta in viteza cu care se derulau evenimentele. #onducerea Ministerului *ineretului si $portului si chiar a 4.R.A.M. erau macinate de intrigi si interese personale, 1ujitsu ramanand in umbra celorlalte discipline. A aparut 3ebra stilurilor de contact, demitizand si surclasand scolile traditionale care abordau /(M&*0 non contact. 0ra si perioada de 5privatizare en gros5 cand apareau ca si ciupercile dupa ploaie, mii de asociatii si cluburi sportive. Aparate de incompetenta juridica si somnolenta celor abilitati, nici Artele Martiale nu au scapat de escrocheria proprie unei societati in tranzitie. *otusi, pe ici pe colo apareau minti luminate si bine intentionate. Asa se e7plica rezultatele practicantilor romani in plan international in majoritatea disciplinelor sportive. in octombrie --8, la #luj,.apoca a 3ost reunita pentru prima data in Romania aproape toata su3larea practicantilor de 1ujitsu in #ampionatul .ational 9respectiv -- :. intr,un campionat 5maraton5 care a durat ;; de ore neintrerupt, s,a decantat prima sarja de competitori, antrenori si arbitri.

+rganizatorul #ampionatului , Asociatia 5<hite *iger =udokan5, in conclucrare cu cativa antrenori din cele ! zone si sub ochiul atent al lui 5tata "urski5, dupa opt luni de pregatire si doar cu 3onduri primite de la 3undatia studenteasca 5>atra Romaneasca5 din #luj,.apoca, au reusit sa 5sparga gheata5, impotriva unora care nu credeau in e7plozia din 1ujitsu. #um era si 3iresc, urmatorii ani au 3acut sa creasca nivelul de pregatire al competitorilor, pro3esionalismul si actiunile manageriale. ?riza puternica la public s,a datorat si 3aptului ca sistemul de lupta era 3ull,contact, o3erind adevar si senzatii tari, iar sistemul demonstrativ arata o gama larga si diversi3icata de procedee inlantuite intr,o maniera spectaculara. Anii --8, --@ pre3igurau dezvoltarea unei scoli de 1ujitsu romanesti de calitate, cu implicarea mai atenta a conducerii 4.R.A.M., prin domnul presedinte 4lorentin Marinescu si a secretarului general ?etru "rindeanu. $ustinuta de idealuri =($%&D+, activitatea unor antrenori ca: Doru "alan 9$%&.$0&$%&.:, &lie .icolae 9Dragonul:, Anica 4lorescu, &oan #helu, Agavriloaiei 9$%(=A/(:, &lie ?atru 9Metrore7:, 1akab Robert, "heorghe #ojocaru 9$%&.,DA&*+:, "abriel Manta 94(1& )AMA:, +vidiu *arlogeanu 9$akura,D+1+:, 3ratii Adi si &oan Moldovan din =istrita, Adi =elean 9$akura Reghin:, 6ukacs /amil, &oan =alaceanu 9<hite *iger =udokan , #luj:, Adrian &onita 9)amamoto /ai:, Marcel *opor 9=&*+/(:, ArvaA 'solt, /ovacs *iberiu 9MA$ , 'alau:, Dan Ale7candrescu 9$%&R+:, 6aurentiu ?etrescu, "heorghe "oian 9M&"+*A:, Maria Moldovean 9.0/+: si altii , a 3ormat o puternica miscare nationala. 6ista ar putea 3i mai lunga, dar autorul i,a mentionat doar pe cei cu care a intrat direct in contact, cerand scuze celor pe care i,a omis. Rapus prematur de o boala perfida S!I!A" GURSKI ALOIS trece in nefiinta intr-o zi ploioasa de # februarie$ Autorul acestei carti implinea in acea zi o suma de ani si pentru ca nu-si mai %azuse maestrul de %reo doua saptamani si nu mai a%ea nici o %este de dincolo de &arpati intr-un moment de euforie ner%oasa lansa un apel telefonic la adresa' (asina de )aine intr-un bloc din zona *ucur Obor' +Alo, -Amilia Gurs.i/ Sarut-mainile Doamna Gurs.i sunt *alaceanu Ioan din &lu0 as %rea sa transmit multa sanatate lui +Shihan+ si am sa %in saptamana %iitoare in *ucuresti+$ Dupa o pauza lun1a in care se auzeau soapte de neinteles o %oce obosita si trista raspunse' +Shihan a murit azi-dimineata$+ intr-o fractiune de secunda au aparut scene dispersate din toti acesti ani scursi lan1a batranul maestru %oci %acarm de 1ari si de *ucuresti$ *rusc totul s-a limpezit in fata unui ade%ar crud si neasteptat$$$ )rea putini au fost la inmormantare prea putini din cei care ii spuneau +tata Gurs.i+$ (ormantul era plin de flori totusi mama si fiica tacute si indoliate murmurau cu%inte nedeslusite sase dintre ele%ii mai %echi discutau incet infri1urati de un %ant prima%aratec cate%a rude apropiate coborau dealul cimitirului din apropierea 1arii (edias$$$ 2recut in aula marilor maestrii ai Artelor (artiale Gurs.i Alois a lasat peste 34 de antrenori prima scoala de arbitri de 5u0itsu din Romania o carte si multe amintiri$ in capitala %acarmul continua$$$

Istoria Ju-Jitsu-lui

http'660u-0itsu$7ebs$com6istoric$htm
Dintre toate stilurile de arte marBiale Ci mai ales cele de autoapDrare, cel mai cunoscut a rDmas pEnD astDzi stilul de luptD numit de japonezi 1u,1itsu. $pre deosebire de alte stiluri, 1u, 1itsu,lui nu,i se atestD o datD e7actD de apariBie, doar Fntr,un manuscris caligra3iat de unul dintre cei mai renumiBi maeCtri de 1u,1itsu, %isamitsu Mimurodo 9 - , -G8: se menBioneazD cD originea acestei arte de apDrare 3DrD arme vine de undeva din timpuri strDvechi. #elebra operD de re3erinBD H/ojijiI ne relateazD cD Fn anul ;J F.%r. un luptDtor pe nume .omi,.o,$ukune practica deja 1u,1itsu. $e pare cD FncepEnd cu secolul al >&&,lea, Fn 1aponia se contureazD o disciplinD de luptD, cu arme 9/en,1utsuK /Au,1utsu: sau 3DrD. *ehnicile de bazD e7trase din vechile tehnici japoneze combinate cu tehnica de lovire Ci blocajele regDsite Fn +kinawa, Fn stilul *e, Ci miCcDri Ci contra,prize regDsite Fn artele marBiale chineze $haolin $u,/empo, au constituit douD 3orme de luptD: 1u,1itsu Ci $umo. Ln a3arD de lupta corp la corp cu mEinile goale, adepBii 1u,1itsu,lui au FnvDBat sD se apere Fmpotriva unui adversar Fnarmat 9sau nu: sau a mai multor adversari. De aceea, Fn perioada 3eudalismului japonez, artele de rDzboi 9=ugei,1itsu: au 3ost divizate Fn termeni proprii de cDtre di3erite clanuri, ceea ce a generat o multitudine de moduri a denumirii 1u,1itsu,lui. $inonimele 3olosite Fn mod curent Fn Ccolile tradiBionale: *ai,1utsu, <a,1utsu, )awara, /ogusoku, *oride, /omisuchi, etc., prin prisma documentelor ce se gDsesc Fn arhivele japoneze, privitoare la aceastD perioadD, demonstreazD cD 1u,1itsu era practicat intens Ci cD, indi3erent de CcoalD, ideograma 1u 9supleBe: stDtea la baza tuturor Ccolilor.

1u,1itsu, Fn traducerea lui ca Harta supleBei, arta banalDI, arta de a,l 3ace blEnd pe agresor, este o comple7itate de 3orme Ci metode ale luptei 3DrD arme, avEnd la bazD 3orma deplasDrii, FmbunDtDBirea elasticitDBii aparatului locomotor, urmDrind ca superioritatea Fn cadrul luptei sD nu 3ie 3orBa brutD sau a greutDBii, ci a inteligenBei Ci a 3le7ibilitDBii. De aceea, pentru numeroCi japonezi, 1u,1itsu a 3ost denumit de 3aimosul #hang cum se aratD Fn lucrarea H&arba mamDI. Dinastia Minamoto a 3ost FntemeiatD de al Caselea 3iu al FmpDratului $hiwa 9G8-,G@M:, numit $hinno $adazumu 9G@!,- M:, el 3iind cel care a creat stilul de luptD 1u,1itsu, prin combinarea procedeelor tehnice autohtone cu cele chineze din $haolin $u,/empo. Minamoto,.o,)oshimitsu 9 2!8, ;@:, care a dat numele de *akeda Fntregii sale 3amilii, a codi3icat ceea ce el a denumit H)oshikiAoI. Din generaBie Fn generaBie, secol dupD secol, =u, 1itsu *akeda,RAu a 3ost transmis Fn interiorul clanului Ci conducDtorilor militari, pEnD la apogeul *akeda,RAu,lui. A urmat FnsD declinul, datorat Fn mare parte 3iilor lui *akeda $higen 9 !-J, 8@J:. Ln secolul N>&, =u,1itsu se desparte Fn douD ramuri: "enrAu, care era transmisD de .abutomo *akeda sub denumirea genericD de *akeda,RAu Ci $hurAu, care era predatD de cDtre /unitsugu *akeda sub numele de Daito,RAu. Ocoala Daito,RAu Aiki 1u,1itsu este denumirea completD a Ccolii care este predatD Fn RomFnia. DacD Daito,RAu este cunoscutD mai bine astDzi, aceasta cu siguranBD i se datoreazD lui $okaku *akeda 9 G8G, -!J:, care a 3ost iniBiat Fn tehnicile strDbunilor, dupD ce devenise un luptDtor redutabil cu sabia, de cDtre *anamo #hikamassa $aigo 9 G;-, -28:. Recodi3icEnd tehnicile pe care le FnvDBase de la maestrul sDu Ci FmbinEndu,le cu cele FnvDBate Fn lunga sa e7perienBD de luptD cu sabia, le,a redat denumirea de Daito,RAu 9Ccoala marelui +rient:, denumire ce 3usese abandonatD la un moment dat. Daito,RAu Aiki 1u,1itsu 9devenit Aiki, =udo: a intrat recent Fn istoria artelor marBiale din 1aponia, ca 3iind o artD a secolului NN. Ln practicD, principiul esenBial al 1u,1itsu,lui este de a,l Fnvinge pe adversar prin toate mijloacele, 3olosind Fn acelaCi timp minimum de e3ort. De 3oarte timpuriu a reieCit 3aptul cD nu Fntotdeauna supremaBia 3izicD s,a putut impune doar pe baza 3orBei. +mul slab 3izic a e7perimentat ca de multe ori sD se poatD impune prin iuBealD, suplinind in3erioritatea 3izicD prin viclenie Ci supleBe, compensEnd cu cunoCtinBele despre punctele vitale ale organismului uman 9kAusho:, urmDrind anularea capacitDBii agresorului de a mai ataca. Ln timp, 1u,1itsu a 3ost detronat de alte stiluri ca 1udo, /arate, Aikido, el nemai3iind FndrDgit Ci cDutat. Acest stil de luptD era practicat Fn 3oarte multe BDri, dar din motive obiective el a 3ost dat uitDrii sau din ce Fn ce mai puBin practicat. *otuCi, cei care Fl utilizau 9nu practicau: au 3ost armatele Ci poliBiile occidentale, care erau FncEntate de aceastD 3ormD de luptD, prin care cDpDtau un avantaj decisiv Fn lupta corporalD cu agresorii.

Istoria Ju-Jitsu-lui n Romnia


Ln Bara noastrD, 1u,1itsu Ci,a 3Dcut apariBia Fn anul -;G, cand japonezul /eishigi &shiguro a predat un curs de 1u,1itsu Ci 1udo, acesta ne3iind deschis publicului larg, ci numai 3orBelor din armatD Ci ordine. DeCi a rDmas Fn BarD noastrD numai J luni, el a reuCit sD iniBieze cEBiva entuziaCti, printre care o3iBerul de poliBie 0milian *eacD Ci o3iBerul de jandarmi Dumitru #arapancea. AmEndoi au obBinut centura neagrD, *eacD devenind mai tErziu pro3esor la catedra de 1u,1itsu a A...0.4. 9vechea denumire a actualei Academii .aBionale de 0ducaBie 4izicD Ci $port:, iar #arapancea a continuat sD predea elemente de 1u,1itsu Fn cadrul jandarmeriei. Ln -J2, *eacD Fn3iinBeazD primul PclubI de 1u,jitsu Ci 1udo, dar acesta are o e7istenBD e3emerD. DatoritD 3aptului cD sensei /eishigi &shiguro Ci,a predat cursul 3DrD o plani3icare

riguroasD, materia 3iind prezentatD dispersat, 0milian *eacD a sistematizat e7erciBiile Ci a publicat Fn -J8 lucrarea intitulatD PArta apDrDrii personaleI, avEnd ca subtitlu P1u,1itsuI. Dezvoltarea 1u,1itsu,lui a 3ost FntreruptD de cel de,al &&,lea rDzboi mondial, rDmEnEnd 3DrD rezultat tentativa de introducere a lui pentru public. ?rintre cei ce au Fncercat sD revigoreze 1u, 1itsu Fn Bara noastrD se numDrD Ci maeCtrii >asile "oteleB, &on %antDu , &oan #apotD, Mihai =otez 4lorian 4razzei, FnsD datoritD nereuCitelor s,au dedicat mai mult propagDrii 1udo,ului. *rebui sa evidenBiem 3aptul cD >asile "otelet a Fn3iinBat o secBie de 1udo 9cunoscut 3iind 3aptul cD Fn cadrul antrenamentelor de 1udo se transmiteau camu3lat Ci cunoCtinBe de 1u,1itsu:, iar mai tErziu, gimnastul Mihai =otez. Antrenorul &oan #apotD e3ectueazD FnsD mai multe demonstraBii de 1u,1itsu Fn mai multe oraCe din BarD. LmprejurDri 3avorabile s,au creat Fn anul -8@, cEnd 1udo,ul a 3ost recunoscut de organele de conducere ale sportului la nivel naBional, organizEndu,se un centru de 1udo sub auspiciile 4ederaBiei RomEne de 6upte, condus de pro3esorul 4lorentin 4razzei, care a Fntemeiat ; secBii la liceele P$piru %aretI si P&.6. #aragialeI din =ucureCti. Ln -8G, Ocoala $portivD de elevi creazD catedra de 1udo constituindu,se totodatD prima secBie de 1udo o3icialD Fn RomEnia. ?EnD Fn acest moment, istoria 1u,1itsu,lui se FmpleteCte 3oarte strEns cu dezvoltarea 1udo,ului Fn Bara noastrD. + perioadD, Fn toate secBiile de 1udo s,a continuat predarea elementelor de 1u,1itsu, aceste cunoCtinte 3iind necesare pentru promovarea e7amenelor de centurD neagrD din 1udo. #u toate acestea, evoluBia 1u,1itsu,lui Fn RomEnia a avut o perioadD de scDdere drasticD datoritD dezinteresului 3aBD de arta martialD originalD, dezinteres cauzat de apariBia competiBiilor de 1udo ceea ce a dus panD la urmD la predarea Fn cadrul antrenamentelor numai a elementelor proprii 1udo,ului. Revigorarea 1u,1itsu,lui a avut loc Fn anul -MM, cEnd un mare ajutor ni l,au acordat comisia de antrenament Ci e7aminare a (niunii &nternaBionale de 1u,1itsu, sub conducerea lui %ans Rainer %o33mann, #omisia de e7aminare a (.&.1.1 ne viziteazD Bara Ci organizeazD stagii de pregDtire Ci e7aminare Fntre 2 Ci ; de zile, Fn diverse localitDBi: *imiCoara, 6ugoj, *omeCti 9Medias:, $ighiCoara Ci =raCov. ?rintre cei e7aminaBi cu acea ocazie se numDrD Ci Shihan Alois Gurs.i 9 -J;, --M: 9; dan 1u,1itsu atunci:. .Dscut Fn localitatea 6espezi 9judetul &aCi: la ;! martie -J;. A Fnceput ca practicant de 1udo, dar alegerea sa 3inalD a 3ost 1u,1itsu,l, el 3iind unul dintre puBinii promotori din Bara noastrD. Dorina i ambiia lui Shihan Alois Gurski a fost aceea de a dez olta n Romnia o micare de Ju-Jitsu cel !uin de aceeai an er"ur# cu cea de Judo. *rebuie subliniat cD odatD cu plecarea din *omeCti, MediaC Ci stabilirea Fn =ucureCti a lui $hihan "urski se deschide Fn capitalD prima secBie de 1u,1itsu dupD Pmomentul QMMI. AceastD secBie a avut iniBial sediul Fn $ala $portivD de la (zina 5#inescoape5 9actuala Rocin $.A.:, dupD care se va muta Fn cadrul 6iceului #antemir. A e7istat Ci o scurtD perioadD Fn care antrenamentele s,au des3DCurat Fn sala de sport a Ocolii "enerale nr. 8M pentru ca Fn 3inal sD se stabileascD Fn cadrul Ocolii "enerale nr. ;8 din strada $ilvia nr. 8!. $e Ctie Ci se recunoaCte 3aptul cD singurul nucleu de 1u,1itsu din RomEnia Ci,a des3DCurat activitatea Fn cadrul acestei scoli, cunoscutD sub numele de H$ilviaI Ln tot acest timp, antrenamentele au 3ost conduse de cDtre sensei Alois "urski unde Ci,au Fnceput activitatea majoritatea antrenorilor din cadrul miCcDrii actuale, cum ar 3i: #DtDlin "eorgescu, &lie "hepeC, .eculai Agavriloaie, Dan Ale7andrescu, >asile #oroi, Robert Manole, .istor "heorghe, &orga "abriel, etc. Actualmente unii dintre ei retraCi. .u au 3ost probleme pEnD Fn anul -@G, cEnd Fn urma unei hotDrEri a conducerii din vremea respectivD a #...0.4.$., artele marBiale au 3ost restricBionate. ?rintr,o circularD emisD cu numDrul. ;8J emisD Fn -G; erau interzise complet practicarea Ci predarea artelor marBiale e7trem orientale. Din acest moment, practicarea 1u,1itsu,lui a 3ost continuatD sub

paravanul lecBiilor de 1udo, Ci aici trebuie sD mulBumim domnului pro3esor Anton Muraru 93ost secretar al 4.R.1.:, care a sprijinit miCcarea de 1u,1itsu prin convocarea antrenorilor de 1u,1itsu la cursuri de per3ecBionare a antrenorilor de 1udo, coduse de diverCi maeCtri japonezi Ci europeni. DatoritD 3aptului cD sDlile de antrenament lipseau cu desDvErCire, cursurile de pregDtire s, au des3DCurat chiar Fn aer liber, Fn parcuri, 3erit de ochii autoritDBilor sau sub diverse paravane. Dar, odatD cu venirea revoluBiei, legea ce interzicea practicarea artelor marBiale a 3ost abrogatD prin ordinul nr. M;din M ianuarie --2, semnat de ministrul sportului de atunci, Mircea Angelescu. 6a ;2 martie --2 se Fn3iinBeazD 4.R.A.M., din care 3Dcea parte Ci 1u,1itsu, prin #omisia .aBionalD de stil. Mai tErziu Fn data de ;; iunie --2 a urmat 6iga RomEnD de 1u,1itsu, al cDrui prim #onsiliu de #onducere a avut Fn componenBD pe urmDtorii: , preCedinte: "urski AloisK , vicepreCedinte: .istor "heorgheK , secretar: 6ipan "heorgheK , responsabilul #omisiei de Disciplina: Manole RobertK , responsabil 3inanciar: Daju "heorgheK , juristconsult: ?etrescu 6aurenBiuK , economist: =urcD >asile. 6a s3ErCitul anului --!, Fn perioada ; ,;J octombrie, la #luj .apoca, a avut loc primul #ampionat .aBional de 1u,1itsu, iniBiator 3iind domnul antrenor &oan =DlDceanu. $ensei &oan =DlDceanu coordonator, preCedinte al clubului <hite *iger Ci FmpreunD cu 4undaBia >atra RomaneascD au asigurat organizarea pe plan local al acestui prim #ampionat .aBional.Ln vara anului --M s,a reluat obiceiul stagiilor internaBionale, primul maestru strDin care a vizitat Bara noastrD a 3ost shihan /en #ulshaw G dan 9Marea =ritanie:. Din acest moment, contactele cu e7perBi din strDinDtate sau FnmulBit, susBinand stagii maeCtrii precum shihan $hizuAa $ato dan, shihan /urt $cho33mann @ dan, sensei $zepvolgAi "eza 8 dan, shihan ". $. =ertoletti G dan. DupD moartea lui $hihan Alois "urski, 9@ dan:, toBi diCcipolii au Fncercat sD ducD mai departe visul Ci dorinBa maestrului. +datD cu trecerea Fn mileniul &&& 1u,1itsu s,a a3iliat la organizaBia 1.1.&.4. 94ederaBia &nternaBionalD de 1u,1itsu:, singura organizaBie recunoscutD de $portAccord 9A"4&$: Ci <orld "ames. Din anul ;222, stilul 1u,1itsu este a3iliat la acest organism, Ci din anul ;22 Fncep Ci participDrile RomEniei la competiBiile internaBionale de stil. ?EnD Fn prezent, sportivii RomEni reuCind sD obBinD diverse distincBii la majoritatea concursurilor la care au participat.

*ata "urski mi,a 3ost primul pro3esor in Artele Martiale, unul dintre cei mai buni si mai dedicati sensei pe care bunul Dumnezeu mi i,a scos in cale. Am avut sansa si norocul sa studiez cu dansul inca de la varsta de ! ani. $ub prete7tul ca invatam H1udoI tata "urski ne preda tehnici de lupta dintre cele mai elaborate si totusi simple de aplicat. ?rotectia elevului era prima sa grija ast3el incat in anii in care am studiat cu $ensei "urski, .( a 3ost nici un accident major in sala.. (n sensei dedicat elevilor sai pe care chiar si atunci cand ii proteja....nu ii menaja deloc, munca in sala 3iind pe primul loc. $hihan "urski a inchis ochii 3ara ca eu sa a3lu decat la distanta de ani de zile de la decesul sau, eu ne3iind in tara ani de zile. $hihan "urski, tata "urski acesta este omagiul meu catre dumneavoastra ani de zile dupa ce mi,ati 3ormat caracterul de luptator. Ma inchin in 3ata dumneavoastra $hihan. Dumnezeu sa va vegheze somnul cel de veci, sa va 3ie linistit si 3ara de griji. >a multumesc $hihan, pentru tot ce,am invatat de la dumneavoastra. "alben Marian