Sunteți pe pagina 1din 107

Ilustraia copertei : Florin lonescu, reproduceri dup : Muzeul memorial ,.

George Georgescu", Bucureti Churriguerra, detaliu de coloan din Sari Domingo, Salamanca ; (sec. al XVIH lea!

edgar papu barocul ca tip de existen


BIBLIOTECA PENTRU TOI 1977 EDITURA MINERVA BUCURETI

"entiu ediia de #a toate drepturile rezer$ate %diturii Muier$a (&.".'.!

PROLOG Este uneori -ascesar su se explice din partea autorului pentru ce a ost scris! o carte" Lu#nd cuno$tin%! de o asemenea deslu$ire preala&il!, #$i explic! poate $i lectorul pentru ce urmea'! s! o citeasc!" (om c!uta s! ne con or-n!m, $i #n ca'ul de a%!, celor g#ndite $i sperate odat! cu deschiderea prologului nostru" Deoarece scrierea $i pu&licarea acestei c!r%i se spri) *in! pe o tripl! *usti icare, +om pri+i pe ,ind cele trei ra%iuni care i-au determinat apari%ia" -ai #nt#i tre&uie s! preci'!m c! #n ultimii 'ccecincispre'ece ani a +!'ut lumina la noi o #ntreag! serie de monogra ii dedicate c#te unui stil sau curent artistic $i literar" Fiecare din aceste enomene istorice s-a !cut ast el cunoscut $i din unghiul unei interpret!ri rom.ne$ti" S-au &ucurat p#n! acum de aten%ie goticul, renascentismul, clasicismul, romantismul, expresionismul, suprarealismul, a&surdul, $i poale $i alte c#tc+a teme similare, care momentan ne scap!" #n contextul unei recolte monogra ice de-o asemenea natur!, n-a ap!rut totu$i nici o monogra ie despre &aroc, #n ciuda at#tor studii $i eseuri aplicate o&iectului" /at!, deci, prima *usti icare a acestei c!r%i" Ea tre&uia s! umple un gol, de+enit tot mai +i'i&il prin eliminarea progresi+! a tuturor lacunelor din aceea$i ordine de preocup!ri" 0ceast! prim! *usti icare r!m#ne, #ns!, insu icient! dac! nu se a l! sus%inut! $i de-o a doua" 1u neap!rat orice tre&uie s! igure'e #n cultura noastr!, ci numai ceea ce #i este necesar" O materie dep!$it! sau de ordin cu totul secundar sau, #n s #r$ii, o simpl! pseudo-pro&lem! pot s! ne $i lipseasc!" Or nu acesta este ca'ul &arocului, ale c!rui studii au #nscris o a'! de 'enit #n ultimele decenii" De la multiplele preocup!ri indi+iduale #n materie, care s-au de'+oltat progresi+, s-a a*uns #n cur#nd la un amplu interes colecti+" Se anga*ea'! ast el con runt!ri directe de opinii $i dialoguri su&stan%iale destinate s! deslu$easc! pro&lema &arocului #n toat! complexitatea ei" O ilustrare a celor spuse poate i pu&lica%ia interna%ional! &aro(ue din -ontau&an, ampli icat! prin zilele internaionale ale Studiilor despre &aroc, care #nsumea'! o serie de de'&a) /eri ce-au a+ut loc tot acolo #n 2345" /n ultima +reme, asemenea preocup!ri au luat $i la noi un a+#nt neo&i$nuit" Deceniul 2366 )46 cuprinde el singur mai multe scrieri ata$ate, #ntr-un el sau altul, &arocului dec#t tot ce s-a g#ndit, #n aceast! pri+in%!, de la #nceputul culturii noastre moderne" 1u s-ar putea, deci, spune c! un atare enomen de cultur! nu $i-ar tr!i $i la noi unul din momentele sale cele mai +ii" Cu at#l mai sim%it! se ace, #n consecin%!, lipsa unei monogra ii mari, a 7nei tentati+e de sinte'! pri+ind o materie ce ne solicit! at#i de intens interesul" Este drept c! a ap!rut si o #ncercare mai ampl! de acest gen" 1e gndim la cartea lui /on Pul&ere intitulat! *iteratura +arocului ,n Italia, Spania -i .rana 8Ed" Dacia, 2349:" De$i lucrarea se raportea'! numai la literatur!, m!rginit! $i ea doar la &arocul literar a trei culturi romanice ) $i nici acesta integral +!'ut ) i compensea'!, totu$i, o asemenea limitare prin caracterul ad#nc semni icati+ al o&iectului selectat spre cercetare" ;tim ce importan%! a de%inut at#t /talia cit $i Spania ) inai pu%in Fran%a ) pentru #ntregul &aroc european" /on Pul&ere s-a oprit chiar la sediile principalelor teoreti'!ri ale stilului" Din cartea sa atragem, #n consecin%!, aten%ia asupra capitolului // din partea a treia ('eoreticieni : Matteo "el legrini, S#orza "alla$icino, %mmanuele 'esauro -i &alta sar Gracin!. De la acest nucleu teoretic din %!rile romanice poate radia o #n%elegere mai cuprin'!toare asupra #ntregului &aroc" O asemenea a irma%ie nu r!m#ne, totu$i, +ala&il! dec#t #ntr-un sens larg $i oarte aproximati+" Ca atare nu putem spune c! a+em #n a%! o e ecti+! cuprindere a stilului, care mai pre'int! o sum! de alte particularit!%i $i de in lexiuni nepre+!'ute dup! pro ilul multiplelor regiuni unde se de'+olt! $i,

mai cu seam!, a di eritelor domenii artistice #n care se +alori ic!" Re+enim, deci, asupra aptului c! se simte ne+oia unei sinte'e integrale" /at!, deci, $i a doua *usti icare pentru apari%ia c!r%ii de a%!" 0utorul, #ns!, care $i-ar propune s! scrie o carte ca aceasta, in+oc#nd doar explica%iile de p#n! acum, ar risca / 0ac o oper! de compila%ie sau cel mult una la ni+el didactic, *ie <i onora&il" Se mai cere, deci, $i o a treia *usti icare pentru apari%ia unei asemenea lucr!ri" 0utorul, oricare ar i el, tre&uie s! ai&! sau s! cread! c! 8"re ce+a e ecti+ de spus asupra &arocului" Este" #n ca'ul de a%!, *usti icarea cea mai incert! -i cea mai ap!s!toare iindc! le moi est 1aissa+le. De unde putem $ti dac! am spus ce+a #n aceast! carte, sau numai credem c! am spus = Dar chiar dac!, /n cea mai mare parte, ne-ar #n$ela propria su&iecti+itate, rnun, totu$i, $i unele indicii o&iecti+e, care ne ac s! sper!r> c! nu +a i poate 'adarnic! str!duin%a noastr!" S#nt anume cei opt ani, 2364)2345, #n care am tot re lectat $i ne-am trudit cu pro&lema &arocului, oprindu-ne la a treia +ersiune, dup! ce am redactat succesi+ altele dou!, care nu he-au mul%umit" Prin ce anume am crede c!, a%! de ceea ce s-a spus %.n! acum la noi, #ndelunga noastr! medita%ie ar i !cut s! re'ulte o nou! contri&u%ie #n pri+irea o&iectului = 1u-i +om comenta )6 iindc! s#nt mul%i ) pe to%i cercet!torii rom.ni care tu ultimul deceniu au ela&orat +ederi #n totul +ala&ile asupra &arocului" ,re&uie s! recunoa$tem c! opiniile lor ne-au olosit par%ial $i nou!, a$a cum se +a vedea din lot cursul lucr!rii de a%!, nu lipsite de rec+ente in+oc!ri teoretice rom.ne$ti" 7nele din +ederile respecti+e p!trund &arocul cu o surprin'!toare su&tilitate $i cu o acoperire temeinic!" 0ceast! excelen%! a aplic!rii se raportea'!, #ns!, numai la plamd descripti$. Dintr-un asemenea unghi limitai o&iectul se +ede #ntr-ade+!r prins #n toate accidentele $i circum+olu%iunile sale" 0cestor pre%ioase contri&u%ii #n ordinea 7descripti$ le-am aduce, #ns!, o mai complex! #ntregire e8plicati$. Supra e%ei, cu alte cu+inte, noi i-ani ad!uga +olumul" Desigur c! o&iectul acestei m!rturisiri nu constituie o garan%ie su icient!, ceea ce ne *ace sa im #nc! circumspec%i cu lucrul nostru" Recunoa$tem, ast el, c! el nu pre'int! poale o ade+!rat! sinte'!" Pentru reali'area ulterioar! a unui atare o&iecti+ munca depus! de noi ar putea totu$i s! de%in! unc%iunea unei premise sau a unui gest de pro+ocare" Prin aceast! surdin! ce o punem la cele ce +om de'+olta #n paginile c!r%ii, am dori s se #n%eleag! c! nu d!m +ederile noastre cu titlu de initi+" 1oi nu consider!m nici acum complet #nchis circuitul ideilor ce ni le-a sugerat complexul enomen al &arocului" /nten%ia noastr n-a ost de a declara cartea de a%! ca depo'itar! sacrosanct! a unor +ederi inamo+i&ile asupra o&iectului tratat, ci doar de-a o ace util! ca +iitor instrument de Lucru" Dac! am reu$it, #nseamn! c! am satis !cut $i ultima ra%iune *usti icati+! a apari%iei ei" 1u putem #ncheia, #n s #r$it, explica%iile preliminarii de mai sus !r! a aduce cele rnai +ii mul%umiri prietenilor Constantin 1oica, Paul 0ngliei, Dan ?am ireseu, 0urel -artin, Grigore ,!n!sescu, Dan Grigorescxi" $i ?" Ornea, care, prin di+erse ndrumri, sugestii, indica%ii &i&liogra ice rare $i" mai cu seam!, #ncura*!ri, au contri&uit la reali'area acestui op"

I 9::;<:=>'% <% &>?>


";IM@* 9:='>9' 9@ :&I%9'@* 're+uie s precizm de la ,nceput c sarcina noastr nu este u-oar. "rin multiplele -i contradictoriile ei interpretri pro+lema ce ne st ,n #a pare a #i una din cele mai derutante pe care ni le o#er istoria culturii. Spre deose+ire de alte stiluri artistice al cror statut apare +ine sta+ilit, +arocul rm,ne ,nc o noiune incert, elastic, relati$, o celul $ie, proteic, neast,mprat, care -i sc1im+ pe nea-teptate -i #ormele -i dimensiunile -i locul unde am -tiut o. >re caracterul ami+ic al unei mase proto plasmice insta+ile. Interpretrile sale $ariaz imens su+ toate aspectele, su+ cel a8iologic (negati$e, poziti$e, neutre!, genetic spaial (origine asiatic sau european!, genetic temporal (origine antic sau modern!, structural (componen rigid sau $ag -i e$anescent!. <e pe toate aceste poziii ) a8iologic, genetic, structural ) orice concepie asupra +arocului rm,ne $ulnera+il, #iindc se adec$eaz cel mai greu unui consens general, cruia mai mult sau mai puin alte stiluri se supun $izi+il.
13

= am dori, ,ns, s se ,neleag c este $or+a de un domeniu 1aotic, ,n care, #r nici un discernm,nt,

s a putut a#irma -i nega orice. <in e$oluia ideii de +aroc rezult de-i numai pe un plan #oarte general ) unele con$ergene sau idei cluzitoare care nc ar #i utile. <e dou din ele, cel puin, nici nu ne putem lipsi. "rima se leag de o cert e$oluie at,t a #rec$enei c,t -i a atitudinii #a de acest #enomen. >testri ale termenului, ,n raportarea sa strict la art, nu pot #i gsite dec,t ,ntr un t,rziu, ctre miAlocul $eacului al XVIII lea. <ar -i ,n acest timp, cam ,ntre 242B -i 2434, cu$,ntul se ,ntClne-te numai de c,tc$a ori, cu un sens ,n general depreciati$, -i #r s i se consacre un interes deose+it. <in perspecti$a clasic a acelei $remi, +arocul era respins ca #enomen +izar, capricios, a+tut de la reguli. >ceast #rec$en rara, asociat cu m@ interes sla+ -i cu o atitudine negati$ se prelunge-te p,n t,rziu, ,nspre s#,r-itul $eacului trecut. ,n acest lung inter$al nu apare nici o lucrare care s indice ,n litiu 2 ei o+iectul actualei noastre preocupri. >+ia de mai puin de un 7cac noiunea ,ncepe s capete ,n continuare o interpretare mai atent, mai o+iecti$, mai -tiini#ic, odat cu ,nlturarea oricrei preAudeci ,n Aurul +arocului. Dnceputul este marcat de un istoric a, ar1itecturii, 9orntElius Gurlitt, prin cartea sa Geschiehte des AarBxCDstils in /talien 8/storia stilului &aroc /n /talia, 2FF4!, Gurntt este urmat imediat de lleinric1 Gol##lin cu epocala sa lucrare Renaissance und AarocD" Eine 7ntersuchung u&er E(esen u" Eritstehung des AarocDstih in /tulien 8Rena$tere $i Aaroc ) O cercetare asupra unc%iunii $i gene'ei stilului &aroc #n /talia, 2FFF!. ,n s#,r-it, ,n 2F3H, >lois ;iegl

arco serie de con#erine ,ntrunite cu mult mai t,rziu ,n cartea intitulat Die Enstehung der AarocDDunst in Rom (Geneza artei +aroce ,n ;oma!. <e la aceste ,nceputuri interesul asupra +arocului se dez$olt progresi$ p,n la marile sale ar+orescente de astzi. 'otodat acest #enomen stilistic de$ine -i un +un acceptat. :dat cu interesul eres-c,nd ce i se acord, noiunea sa se poziti$eaz treptat p,n c,nd aAunge, ,n ordinea curent, a nu mai #i contestat ca $aloare. %ste ade$rat c -i ,n 7reacul nostru unii teoreticieni ,n #runte cu &enedetto 9roce ($. Storia dellFet! &aroeca in /talia, 23H3! adopt o poziie potri$nic +arocului. : atare poziie se arat, ,ns, cu totul lipsit de pondere ,n conte8tul actualitii. Su+tilul g,nditor -i istoric al artei Giulio Carlo >rgan, artCnd contri+uia imens pe care a adus o +arocul I,n #ormarea culturii #igurati$e moderne", adaug c o asemenea contri+uie ,,ar rm,nea, de #apt, ine8plica+il ,n cadrul aprecierii glo+ale negati$e -i regresi$e a +arocului, propus de 9roce" (G.9. >rgan, Studi c note dai Aramante al Cano+a, tr. George *zrescu, Meridiane, 234J!. >m dat numai e8emplul cel mai temeinic argumentat, dar >rgan nu este singurul care e8prim, ,n ceea ce ne pri$e-te, punctul de $edere al actualitii. >ceasta nu ,nseamn c n ar e8ista -i acum unele gus 6 turi, -i c1iar ,ntregi "curente de opinii care s deteste +arocul. %le se situeaz, ,ns, pe o poziie a$ansat ) ,n acord cu e$oluia contemporan a artei ) iar nu pe una retardatar, cu persistene clasicizante. S lum un singur e8emplu dintr o mie, pe acela al sculptorului HenrK Moore. %l condamn categoric +arocul, #iindc acest stil des#iin eaz dialogul artistului cu materialul, urmrind s creeze iluzia c i ar ,n#r,nge structura, -i i ar trans#orma o complet ,n alt structur ($. %duCrd 'rier, Der Aildhauer u, sein -aterial, ,n Gahresring 63)4H, Stuttgart, 23/3, pp. HHl u!. <up cum se $ede, argumentele anti+aroce ale lui Moore se situeaz pe planul unor cuceriri moderne, iar nu al unor norme de mult inactuale. <e pe o asemenea poziie contemporan nu numai +arocul, ci -i oricare alt stil cu un stagiu mai $ec1i ,n cultur poate #i atacat. "e noi, ,ns, nu ne intereseaz aici arti-tii ino$atori, cuprin-i ,n categoria sculptorului englez, arti-ti o+ligai uneori s elimine drumurile +tute pentru a de#ri-a calea propriei creaii, ci teoreticienii -i istoricii de art ,ndreptai s ptrund di#eritele momente ale trecutului ,n lumina epocilor respecti$e. "entru toi ace-tia ar #i un semn de o+tuzitate -i un impediment ,n cercetare #aptul de a nega +arocul ca $aloare a culturii. >-adar, prima certitudine este de ordin a8iologic. <intr un concept negati$, dintr o non $al+are, +arocul de$ine treptat un concept poziti$, acceptat ca atare, considerat demn de a se constitui ca un serios o+iect de studiu, -i de a crui #igurare ,n patrimoniul spiritual al umanitii nu se mai ,ndoie-te nimeni. Vom $edea mai t,rziu ) #iindc nu este acum

momentul ) -i cauzele acestei trans#ormri de atitudine ,n lumea modern. >l doilea #ir cluzitor ne duce ctre recunoa-terea unei tot mai e8tinse arii istorico geogra#ice ocupate de acest stil. >m $zut c,t de restr,ns era c,mpul de in$estigaii ,n care se mi-cau promotorii moderni ai ideilor despre +aroc,"un Gurlitt, un Gol##lin, un ;iegl. Spaiul interesului lor se mrginea la Italia, uneori c1iar numai la ;oma post renascentist. :dat, ,ns, cu treptata proli#erare a ideilor despre +aroc s au ,nmulit -i regiunile descoperite a #i adpostit acest stil. *a un moment dat s a aAuns c1iar la o um#lare uria-, care n a mai putut rezista, asemenea +roa-tei din #a+ul. %ste cunoscuta poziie a unui g,ndi #ror, dealt#el e8trem de su+til, ca %ugenio dE:rs. <up cum se -tie, el e8tinde domeniul +arocului la tot ceea ce au este clasic de a lungul istoriei. <e-i ,n unele intuiii de detaliu g,ndirea lui %ugenio <E:rs se arat de o neegalat #inee, ,n ansam+lu nu poate #i acceptat. "rin dilatare e8agerat, ideea de +aroc de$ine at,t de con#uz ,nc,t aproape c se autodes#iineaz. .c,nd, ,ns, a+stracie de aceste prea zeloase tentati$e de ,m+ogire a noiunii, considerm totu-i ca un punct de#initi$ c,-tigat #a de momentul iniial, o e8tindere aprecia+il ,n timp -i spaiu a ariei +aroce. <esigur c pentru o clari#icare sistematicL pe care o gsim necesar, se #olose-te -i astzi ,n #i8area istoric a +arocului o regiune -i o perioad relati$ delimitate. %ste adic $or+a de zona occidentului -i centrului european dintre s#,r-itul $eacului al XVI lea -i miAlocul $eacului al XVIII lea. >ceast localizare rm,ne, ,ns, cu margini desc1ise, desctu-,ndu se de orice gre$are din partea unei #i8iti a+solute. ,n al su Iorter&uch der Junst 8Dic%ionar al 0rtei, ultima ediie, 23//! Mo1annes Ma1n, adopt,nd ca identitate ,n timp aceea-i perioad, nu uit s adauge c elemente #undamentale ale +arocului pot #i surprinse -i ,n arta german din $eacul al XV lea, ,n cadrul goticului
17

i <e i $om -i arta ,n cursul lucrrii. l . i se anun dinainte -i cu toat i tului. Ni nici autorul amintit nu i E $edent, in$ocat ,n mod deose+it O % uniliar at,t lui ,nsu-i c,t -i citi ,, P +piai ,n sens larg. tot Ma1n i iEe 9i numit -i perioadaE#inal a S aQ putea, ast#el, $or+i de un +a l n g Rti ului, c1iar -i al clasicismului. ,nsui naturalismul creeaz toate : i . , p i @ K -L un +aroc al realismului li E XIX tea occidental. p,nC actati cu pri$ire la mrirea tul nostru ne dau prileAul unei dez 7 i &arocului i se poate aplica, su+ ca S O . $.mporale, acela-i tratament Itoi Rm i *ee, <ealt#el nu e8ist nici un i .E #tistic, care s apar -i s se O FK" atC, #r s #i a$ut antecedente, #oarte dep ir. trecut, -i #r s se #i conti rtn prelungiri Q. $iitor. ,n $irtutea unor atari re : ina< ter desc1is stT anuleaz -i contradicia dintre 6 strict Ui unul larg al +arocului. Interpretarea sa Vie istoriei unic, delimitat ,ntr un anumit re Eemporal, nu se mai opune concepiei ce *.itr ,nsu, un #enomen repeta+il, ori de c,te ori. la di#erite epoci -t in di#erite locuri, se i$esc condiii similare ,n. msuri si i decid apariia. 9u alte cu$inte, nu mai e8ist nici o contradicie ,ntre identi#icarea +arocului drept curent artistic -i recunoa-terea sa ca tip artistic"
18

%ste incontesta+il c -i ci, asemenea altor stiluri d( mare pondere ,n des#-urarea milenar a creaiilor omene-ti, se dez$olt de mai multe ori ,n decursul istoriei. : singur dat, ,ns, +arocul se prezint

integral Ni de-i nu -i cunoa-te ,nc numele larg uni#icator su+ care ,l identi#icm astzi ) am $zut c, ,n aplicarea sa la art, acest nume i s a dat mai t,rziu 6) apare totu-i arunci pentru prima dat ,n ansam+lul trsturilor safe, de unde i trage -i con-tiina deplin a propriei existeni .ptuise recu noa-te din sutele si sutele de teorii artistice -i de ,arte poetice", implicite sau e8plicate care, #r a indica, ,n acea epoc, termenul ..+aroc", ,i au in$aria+il coni ! sil ui ,n $edere, cut,nd s i demonstreze VEgrimitatcu artistic. %ste $or+a de amintitul interval dintre finele veftcuftli al XVI lea ) ,n unele zone c1iar de la incepirail acelui secol ) -i miAlocul veacului al XVI@ ,ca. A prfvf ,r sC, eiclusi$ acest moment, i a doecwidera multiplele salo pre#igurri -i a$ataruri ) #iecare din ele m c,ts o rou contri+uie speci#icE ) ,nseamn .2 Bielei simitor tentati$a de ptrundere ,n mie ul unui aii de amplu fenomen de cultur. <e aceea $om -i apela ) indiferent de !" #$ de timpWW la tot ceea ce consideram c aparine %arocului #fete tnsi prematur s i sta+ilim de pe acum diferitele B&& mai importante de a lungul istoriei. =ici nu putem pentru moment s recurgem la o asemenea operaie, din simplul moti$ c nu -tim ,nc ce este +arociiX &a mai mult, nu ne am #i8at nici mcar criteriile investigaiei, dup care s cptm o minim certitudine asupra o%iectului' (ste ceea ce ne $om strdui s #acem ,n oapito,uX urmtor.
2*

TENTATIVE I CI DE CUNOATERE Seria de preocupri a acestui capitol ,ncepe cu o ,ntre+are pe care ne am #ormulat o mental ast#el : ,n ce anume registru al cunoa-terii ar #i mai indicat s descoperim trsturile eseniale ale +arocului Y .r rspunsul +ine ,ntemeiat la o asemenea ,ntre+are nu putem #ace nici un pas ,nainte. ,n acest senR $om cuta, deci, s ne ,ndreptm -i noi toat strduina. %ste ceea ce ali teoreticieni ai +arocului au #cut de mult. Su+ acest aspect ;ene GelleZ surprinde dou ci de orientare la principalii cercettori. In $astul capitol intitulat '1e 9oncept o# AaroMue in LiterarN Scholarship din lucrarea sa Concepts o# Criticism, GelleZ su+liniaz urmtoarele : I<ou tendine distincte pot #i o+ser$ate : una care descrie +arocul ,n termeni de stil, -i alta eare pre#er s l ,neleag dup categorii idpologice sau atitudini emoionale". =oi am aduce o mic modi#icare sau mai cur,nd o precizare acestei distincii. 9riteriul cluzit de Icategoriile ideologice" este cu totul altul dec,t cel ce
20

se diriAeaz dup Iatitudinile emoionale". %le mi #ac parte din acela-i registru. >-adar, Itendinele" ,n cercetare nu s,nt dou ci trei, a$,nd, pe r,nd ca o+iecti$e, orma, ideea -i sim%irea (sau mai eur,nd tr!irea:" GelleZ opteaz pentru o conAugare a lor. =oi am crede c nici nu s ar putea alt#el pentru a e#ectua o ptrundere temeinic a #enomenului. %ste, dealt#el, super#lu o demonstrare special a #aptului c cele trei tendine se a#l str,ns asociate ,n #unciunea lor de a se ,ntregi una pe alta. 9u aceasta ,ns n am spus totul, #iindc, dac ne am opri aici, ar ,nsemna s alegem calea de minim rezisten a unui eclectism comod, care, ca orice eclectism, nu nc ar putea duce niciodat ctre esene. /n consecin, s ar mai cere s $edem dac ,ntr o asemenea relaie nu cum$a ponderea importanei se situeaz mai accentuat asupra unuia din termeni dec,t asupra altuia, #c,nd din cel ce poart mai mult greutate un #actor decisi$ ,n detectarea +aro cului. S $eri#icm, deci, pe r,nd, creia din cele trei ten dinte ,i re$ine rolul de +az, pentru a ne ,ndrepta -i no, ,n sensul su dez$oltarea cercetrii. Mai ,nt,i prima dintr ,nsele, care situeaz accentul asupra Itermenilor de stil), ne pare de la ,nceput c duce la soluii cu totul apro8imati$e. %le nu reu-esc s se sta+ilizeze ,ntr un circuit de e8actitate satis#ctoare. >semenea soluii devin apro8imati$e printr un prea mult su+ aspectul di#erenei speci#ice, -i printr un prea pu%in,su+ aspectul genului pro8im. S lum un e8emplu aAuns $enera+il ,n istoricul a(estei pro+leme, pe acela al lui Heinric1 Gol##lin din Junstgeschichtliche Grund&egri e 8Principii undamentale de istoria artei, 2325!. @rm,nd cri H2
teriul e8clusi$ al Itermenilor de stil", Gol##iin atri+uie +arocului cele cinci cunoscute principii, opuse

artei renascentiste, adic +i'iunea pictural!, ad#ncimea, unitatea, complexitatea, o&scuritatea" %le alctuiesc respecti$ replica +i'iunii liniare, supra e%ei, multiplicit!%ii, densit!%ii -i clarit!%ii, indicii ce de#inesc, prin opoziie, creaiile tipice ale ;ena-terii. <ac le pri$im cu atenie critic, o+ser$m c, din ung1iul di#erenei specifice* reprezint un prea mult. 9ele cinci Iprincipii #undamentale" ale +arocului se adapteaz unei delimitri ne,ndoios mai $aste dec,t aceleia pe care -i o propune cu e8clusi$itate Gol##iin. %le ar putea de#ini tot at,t de +ine -i pictura romantic #a de cea precedent, neoclasic, sau impresionismul ,n ecuaie cu -coala realist. "ri$it, a-adar, din perspecti$a di#erenei speci#ice, croiala acelei de,,niii se arat prea larg pentru a cuprinde e8act 6 trupul +arocului. <ar su+ aspectul genului pro8im Y >ici, dimpotri$, indicaia e8clusi$ a ,,termenilor deEstil" nu mai rele$ un prea mult, ci un prea pu%in" <e ast dat cAele cinci principii ale lui Gol#,lin ne pro$oac in$oluntar ,ntre+area dac doar la at,t se reduce un #enomen at,t de comple8 ca +arocul. =u i se mai pot gsi, oare, c1iar ,n cuprinsul delimitat al acelora-i Itermeni de stil", -i alte trsturi deopotri$E de eseniale Y =enumrate e8emple, mai cu seam din ultimele decenii, $in s con#irme +nuiala noastr. S lum numai unul din ele, care ne pare a #i deose+it de su+stanial, acela al lui Mean ;ousset. >cesta propune, la r,ndul su, alte patru principii : insta&ilitatea echili&rului, mo&ilitatea operei, metamor o'a -i dominan%a decorului" (Mcan ;ousset, La 7iteralure de (age &aroMue en France, "aris, 235P.! Intruclt aceste principii ar #i mai puin eseniale pentru +aroc der,t cele Cle lui Gol##lin Y =oi le gsim, dimpotri$, cu mult mai su+tile -i mai adine ptrunztoare, #apt dealt#el e8plica+il prin Inter$alul de patru decenii dintre cei doi g,nditori el$eieni. <ac #acem totu-i -i procesul ideilor lui (ousset ) $om $edea mai tCrziu c el ,nsu-i -i l a #cut ) ica cum am procedat -i cu Gol##lin, ne $om iz+i de aeeZs i limite -i acelea-i di#iculti, adic pe de o parte de i prea mult, pe de alta de un prea pu%in" +adar, o rin ,n scriere a +arocului #undat pe ,.termeni de stil, ii #- pate c rm,ne totdeauna incomplet. @rmeaz s pri$im a doua tendin, care
lDD[

Tz de ast dat, accentul pe idee" .irul c\luzitor ar ii dat aci de ceea ce GelleZ nume-te Icategorii ideologice". 'entati$a de ptrundere a +arocului pe aceast cale se prezint iar-i inconcludent. S au i$it. +unoar, ideologii cu des$Cr-ire opuse sau c1iar ad$erse, ,n cadrul crora +arocul apare totu-i deopotri$. *a #el de semni#icati$e se do$edesc -i cazurile ,n care #unciunea de mai sus a termenilor se $ede in$ersat. >st#el, opuse sau ad$erse pot #i -i unele stiluri stimulate sau c1iar decise de una -i aceea-i ideologie. 9e ,ndreptar mai poate constitui atunci pentru noi Iideea" Y ,n primul caz ni se o#er ipoieza at,t de amplu acreditat c +arocul s ar intpgra e8edusi$ ,n spiritul 9ontrare#ormei -i al militantismului iezuit, Ideea pro$ine c.iar de la promotorii teoriilor moderne asupra +arocului, adic
23

de la Gurlitt ,n amintita sa lucrare din 2FF4, urmat dup c,i$a ani de >lois ;iegl ,ntr o serie de e8puneri pu+licate ,n $olum ce$a mai t,rziu 8Die Entstehung der AarocD-Dunst in Rom, 23BF!. =u s a inut, ,ns, seama c cei doi autori mai sus menionai se limiteaz numai la +arocul italian -i, ,n special, la cel roman, unde nici c1iar ,n acest spaiu circumscris $ala+ilitatea unei asemenea te e nu poate #i e8clusi$. %a a #ost luat, totu-i, drept a8iom. Ni atunci, e8tinz,ndu se ca raiune e8plicati$ asupra ,ntregului +aroc, aceast idee a proli#erat at,t de e8cesi$ ,nc,t l a #cut pe Hatz#eld s $or+easc, la un moment dat, de un slogan al 9ontrare#ormei, raportat la stilul ,n discuie (am #olosit ediia a doua spaniol a crii lui /elmu Hatz#eld, Estu-dzos so+re al &arroco, Madrid, 23//!. 9a ,n multe alte cazuri. G iul io 9arlo >rgan are -i aci o Audicioas punere la punct. 01u se contest, spune el, c ,n arta +aroc pre$aleaz moti$ele religioase -i morale, -i nici c ea a #ost larg utilizat, -i tocmai datorit puterii sale de con$ingere, de ctre &iserica roman pentru scopurile ei de propa gand T dar ar #i pur -i simplu a+surd a reduce toat tematica +aroc la tezele religioase ale 9ontrare#ormeiEE. >m putea aduga c uncie din e8presiile reprezentati$e ale stilului militeaz ideologic c1iar ,mpotri$a acelor teze. 9e poate #i, de pild, mai +aroc ,n poezie dec,t ,ragicele 1ug1enotului >grippa dE>u+igne Y

>lturi de ipoteza care $ede +arocul legat e8clusi$ de spiritul 9ontrare#ormei, a mai o+inut un rsunet destul de accentuat -i interpretarea sa ca e#ect al ideologiei propagate din poziia a+solutismului monar1ic -i, ,ndeo+-te,
a unui etatism cu tendine politice uni#icatoare. Iat, ,ns, c apogeul acestei ideologii, dez$oltat ,n .rana lui *udo$ic al XHI lea, dar mai cu seam a lui *udo$ic al XlV lea, prezideaz tocmai stilul prin e8celen anti +aroc al clasicismului, anti+aroc ,n ciuda puternicelor ingerine +aroce care s au in#iltrat ,ntr ,nsul. : $ariant a ipotezei de mai sus este dat de un ilustru istoric al artei ca V.*. 'apie. >cest ,n$at susine, tot pe temei ideologic, c, spre deose+ire de clasicism, care indic o atitudine tipic +urg1ez, +arocul ar reprezenta poziia prin e8celen a aristocraiei ($. V.*. 'apie, AaroMue et classicisme, "aris, 2354!. =ici aceast $edere nu poate #i generalizat. "ictorul poate cel mai e8emplar al +arocului, si anume ;u+#ens, a trit -i a lucrat ,n mediul industrios -i +urg1ez al >n$ersu,ui. :+iecia rm,ne $ala+il pentru o mare parte a artei din ]rile de Mos. 9ontradiciile ilustrate de noi s au mrginit numai la marele moment istoric al +arocului. <ar, pe ling aceasta, am spus c, ,n ipostaza sa de tip artistic, el se dez$olt -i ,n alte epoci, adesea #oarte deprtate, sau c1iar apropiate, -i totu-i anterioare 9ontrare#ormei, a+solutismului monar1ic sau ascensiunii +urg1eze. "entru a #i ,neles ,n esena, sa de totdeauna, +arocul, de-i #enomen ,nregistra+il ,n istorie, nu permite s l legm strict de un e$eniment istoric izolat, irepeta+il, prizonier ,n datele unei matematici cronologice. :r, #actorul ideologic nu se poate dispensa tocmai de condiiile desprinse din autoritatea momentului unic ,n e$oluia umanitii. @n asemenea moment unic este -i al 9onciliului tridentinT prelungit, desigur, prin e#ectele sale, p,n t,rziu, ,n tot $eacul al XVII lea. >-adar.
23

n au eEAdstai ,n istorie alte 9ontrare#orme ,n a#ar de aceea iniiala p la miAlocul secolului al XVI lea. ,n consecin, tipsindu Ie rdcina de unde s se dez$olte, n au putut s t8i+ie nici alte ideologii contrareiormiste de a lungul mileniilor. Aarocuri, ,ns, au #ost mai multe ,n tot acest inter$al, put,nd #i mereu identi#icate tipologic ca atare. D=@ se mai $ede atunci nici o condiionare e#ecti$, nici o coeziune ine8trica+il ,ntre termenii pe care am $rea s i asociem. :ricum am pri$i, deci, lucrurile, tentati7ra de ptrundere a +arocului pe temeiul unei anumite ideologii nu poate rezista. ,n ultim analiz, ceea ce rm,ne ,n picioare, ca o cale cert de orientare, este a treia tendin. ,n precipitatul 1otr,tor al +arocului nu intr nici orma nici ideea, ci o anumit Iatitudine emoional", o trire, un sentiment al e8istenei. 9a s relum e8emplul nostru de mai sus, poetul protestant >grippa d">u+igne a de$enit +aroc numai c,nd unele precise condiii e8isteniale au propagat ,ntr insul acela-i cutremur luntric pe care, ,n alte pri -i ,n condiii similare, ,l ,ncercau ad$ersarii si ideologici din incinta &isericii romane. "e +aza acestei triri, at,t de asemntoare, a aAuns -i la aceea-i #orm sau #actur stilistic. Ilustrarea con#irm, ast#el, c ceea ce decide, ,n esen, +arocul este un anumit tip de emoie sau simirii adic tocmai stanca numit de GelleZ Iatitudine erooE ional". U : asemenea constatare ne #i8eaz -i calea ce o a$an de urmat, :dat ce pri$im +arocul ,n primul r,nd nu ca pe un curent de art, -i nici ca pe unul de idei, ci ca p/^ un #enomen de $ia, ,i $om situa aci ponderea \
23

In consecin ,i $om su+ordona planurile din a#ar ) pe cel concret #ormal -i pe cei a+stract ideal, #r a le tgdui nicidecum ,nsemntatea ) unui plan luntric care ine de ordinea e8istenei. =umai de aci multiplele apariii ale +arocului de a lungul secolelor -i de a latul meridianelor ,-i $or cpta unitar aceea-i identitate. Inluntrul unei asemenea mari uniti +aroce se $a $edea ,nscris -i di#erena speci#ic #a de alte #enomene stilistico. >ceasta este pentru noi #irul >riadnei ,n Aurul cruia ni se $a polariza ,ntreaga strduin. <IM%=SI@=%> ';>GI9> 9are ar #i, a-adar, starea de Ie8isten" a %arocului, aceea ee4i pro$oac o anumit Iatitudine emoional", de unde $or deri$a -i coordonatele sale stilistice Y =egre-it c nu se poate rspunde dintr o dat la o asemenea ,ntre+are, care reclam mai ,nt,i seria unor re#lecii de

acomodare la ceea ce urmrim. "lecm, ,n aceast ordine orientati$, de la constatarea c #iecare, stil are la +az c,te o alt trire, creia ,i corespunde mereu c5te un nou domeniu artistic. >cest domeniu artistic pre#erat ,-i $a e8tinde propriile categorii asupra tuturor telorlalte arte dinluntru^ respecti$ei arii stilistice. S dm c,te$a ilustrri. 9lasicismul, +unoar, prin cunoscuta sa trire a ec1ili+rului, a msurii, a temperanlei, se $ede ptruns de rM pasiune reducli+!" %l dispune de $oluptatea curirii, a pilirii, a eliminrii continui de materie pentru ca un o+iect s ating stadiul #inisaAului. 9lasicul resimte ,n toate sensurile +ucuria reduc%iei" > #ace, ast#el, d.tttr4un
28

lucru Igrosolan" un lucru Isu+til" nu ,nseamn numai a i reduce materialitatea la supra#a prin -le#uire sau netezire, ci -i ,n $olum, ,n adine, p,n c,nd ceea ce este gros $a de$eni su&%ire, $a ie-i, cu alte cu$inte, din amor#ismul strii naturale. :r, pe plan artistic, aceast operaie reduc ti$ e8prim prin e8celen pasiunea cioplitorului, a sculptorului. >cesta ,-i $a impune propriile categorii -i ,n celelalte domenii clasice, a-a cum arat, de pild, artele poe tice ale lui Horaiu, &oileau -i ale multor altora. >rta dominant, ,ns, din perspecti$a creia pleac totul, r m,ne sculptura. ;omanicul -i mai ales goticul dez$olt, dimpotri$, pasiunea integratoare" %ste o trire care -i gse-te e8presia artistic adec$at ,n tendina celei mai cuprinztoare dintre arte, arhitectura" %a nu $rea s #ie un exemplu, care s stimuleze imita%ia, asemenea sculpturii, ci un st!p#n, un su+eran, care s impun supunerea" =oiunea de romanic sau aceea de gotic se asociaz ,n primul r,nd cu ideea de ar1itectur. 9elelalte arte, de-i e8ist -i ele ,nluntrul acestor stiluri, se $d integrate ,n atotstp,nitorul edi#iciu, pe care l aser$esc. <e aceea, ,n $eacul al XlII lea 'oma de >(uino a putut s spun c arhitector est arti ex maximus" "otri$it tiparelor de clasi#icare ierar1ic a g,ndirii medie$ale, el $ede ,n ar1itectur o su+eran! creia celelalte arte 5i s5nt $asale -i, ,n consecin, tre+uie toate s se adapteze e8igenei ei pentru a o sluAi. In ;ena-tere, odat cu 1egemonia picturii, o+inut. ,n mare parte, prin descoperirea perspecti$ei, *eonardo putut s a#irme ) ca un suprem omagiu adus acestei ) c ia pittura e cosa mentale" %moia ei este tot de
26

natur integratoare, ,ns diametral opus ar1itecturii din perioada romanic -i dEn cea gotic. ,n cazurile precedente integrarea era real! ; in pictur ea rm,nc numai mental!, a-a cum $zuse -i 7eonardo' <e aceea arta pictural poate cuprinde m ti mult -i dec,t cea mai uria- imagina+il lucrare ar.itectonic' In g,ndul omenesc ,ncape totul, ca -i ,n in#inita perspecti$ a picturii renascentiste, creat de acest g,nd. ,n neceptaco.i8 #undat pe relaiile reale aX ar1itecturii un spaiu mai mic intr normal 9ntr4un spaiu mai mnre, si o _,upra#a7C ,ntr un $olum. <impotri$, in alctuirea doar mental a picturii, mai mare,e este aeda care tre+uie s ,ncap ,n mai mic, -i +olumul ,n supra a%a p,nze, sau a poriunii murale. +semenea operaii ) a+surde dac le am g,ndi ,n" electi$a lor imaterialitate ) nu au loc dec,t ,n efigie, adic ,n acea e8 prs #eic care poate cuprinde sau integra ,ntr insa pe plan $izi+il tot at,t de mult ca -i g1idul ,nsu-i pe plan im rizi+,l. In s#ir-it, trirea de la +aza muzicii nu mai este de natur nici rrducii$, nici integratoare, ci penetrant!" >ceast art cucere-te nu din a,ar, ci dinluntru, nu reduc,nd sau cuprinz,nd -i acoperind lucrurile, ci p!trun'#nd ,n lucruri. IMuzica, spune recent un compozitor romCn, e agresi$ -i in$adatoare, nu i te poi sustrage dec,t #ugind...QQ ("ascal &cntoiu, /magine $i sens, 2342.! : asemenea $irtute sd e8tinde ,n romantism la toate artele. %le ,-i ,nsu-esc in acel moment capacitatea penetrant! a muzicii. <e aceea Mean "aul a putut spune ,n (orschulc der 0 tthetiD 8EE/ O Partea //:, c Iromantica este ca rezonana unei coarde sa@$ a unui clopotEQ, care ne str+ate -i mai rsun ,n noi N 2 dup ce a#ar s a a-ternut tcerea.
30

=umai ,ntr un asemenea conte8t putem ,nelege -i +arocul. Vom pleca -i aci tot de la o anumit trire, dez$oltat creator ,ndeose+i ,n arta care e8prim prin e8celena acest stil -i care urmeaz s -i imprime propriii, categorii -i ,n celelalte domenii artistice. "asiunea %arocului, care i ,nsu#lee-te ,ntregul coninut, este aceea a ar!t!rii" ,n consecin ar ta prin care ,l putem ptrunde iniia^ este

spectacolul, teatrul (etimologic, am,ndoi termenii sini identici, indic,nd deopotri$ locul pri+irii, unde se arat ce$a!. <esigur c -i celelalte arte $izuale (ar1itectura, sculptura, pici u a!, c1iar c,nd nu aparin +arocului, -i nu primesc, deci. ingerinele spectacolului, se #ac cunoscute tot prin ar!tare, #iindc nici nti ar e8ista alt posi+ilitate. 9urn putem detecta, atunci, di#erena speci#ic a #enomenului ce ne preocup Y 9redem c nu este prea di#icil o asemenea operaie. In cadrul generaX al $izualitii, +arocul se distinge prin #aptul c promo$eaz ceea ce Marcel ;aKmond nume-te I$alori ale ostentaiei, ale aparenei" (Marcel ;aKmond, Aaro-Mue et Renaissance poe%iMue, "aris, 23/J!. ,n ceea ce ne pri$e-te, am crede c asemenea I$aloriE cuprind un #el de potenare a ar!t!rii, aAuns p,n la gradul de pro+ocare $izual. Iniiati$a pri$irii nu mai pleac de la centrii sen soriali, ci de la ceea ce solicit din a#ar acei centri. In cazul +arocului nu mai este, cu alte cu$inte, oc1iul care atac o+iectul, rpindu i, ,n mod li+er, dac nu c1iar deli+erat, imaginea, ci, dimpotriv, o+iectul care cucere-te -i stp,ne-te oc1iul. >ceast cucerire se deose+e-te, ,ns, de altele pe care le am semnalat, ,n treact, mai sus. :+iectul aAunge s stp,neasr su+iectul nu ca ,n cazul romantis P2 mului -i al muzicii, adic printr o aciune penetrant!, ci doar printr una percutant!" >semenea tacolului ) arta primordial ,n care i se concretizeaz trirea speci#ic +arocul procedeaz prin $ocuri" %l cu U.U U UU P U P U UU prinde la +az o ar!tare acti+a, care se mi-ca accentua. cator de L 0h- Or P"P ". =umai acestuia i se poate adapta accepia >+ia dup acest proces de eliminare putem ,nainta ctre miezul pro+lemei. 0r!tarea e8terioar a +arocului propriu zis nu poate a$ea acoperire dec,t ,ntr o preala+il intim,
care

sau care d, ,n orice caz, puternice sugestii motrice. <up Mean ;ousset, +arocul se caracterizeaz, ,ntre altele, -i prin Imo+ilitatea operelor ,n mi-care, care reclam de la spec p ttar s se pun -i el ,n mi-care" 8Op cit":" =e atrage aci I atenia termenul spectator, care presupune a #i de la sine E ,neleas legtura indisolu+il dintre +aroc -i teatru.
gre numa

I&2 2

. U""" E """U ""


2

"Q"Q Q a Uat#ului -i a drameiE

c`mun c m
Q

.aptul, ,ns, d de g,ndit, #iindc ne situeaz in #a a l t care s acioneze percutant, ,m+rac ,n cu totul alt semni#icaie at,t +arocul, cit -i arta prin care el
ge

p, unei noi pro+leme. 9one8iunea str,ns cu teatrul ar putea U P s indice o cert in#erioritate a +arocului in raport cu seaz din 1 " ,-i rea+ili RS tragic, rare o propu, ,a #. b teatrului, ca mare art, celelalte stiluri, realizate e8emplar, #iecare din ele, in cite aAuns ,n depIina ei dez$oItareS este tragedia" "rintr insa o alt art. >tri+utele de sculptural, ar1itectonic, pictural +arocul ,-i impune propriile categorii de trire -i ,n toate (pitoresc! sau muzical, pe care le atri+uim unui aspect, celelalte arte. Dns-i comedia, atunci c,nd ,-i atinge ,n#lo ,ie dinluntrul #ie din a#ara artei, implic descoperirea nrea plenar, nu este dec,t tot o tragedie d re&ours, pa unor caliti poziti$e ,n acel aspect, +a c1iar o atitudine calea parodiei critice. unor caliti poziti$e ,n acel aspec, a admirati$ #a de el. 9,nd, ,ns, despre o asemenea alea U <e aceea, una din cele mai su+staniale $ederi asupra tuire sau persoan spunem c este teatral!, am -i emis o 2Uc9@lu.i ca trire Yi ca Iatitudine emoional" ) adic Audecat depreciati$. ,nseamn c, din ung1iul nostru C T sensul adoptat de noi ni se pare a #i cea

de $edere, i am surprins o ,nsu-ire compromis su+ toate EUAarroco P TT iornescu ,n cartea sa din 2354, raporturile, -i al $alorii etice, -i estetice, -i teoretice. ,n ane8eaAMUC descu&nmrento del clrama" 9iornescu L^,,., ,..QO 6 i esena +arocului la spiritul dramei a $UrionHanta liosa m moderne, asa noiunea de teatral mtra arti#iciul, poza, dondana, lipsa U apare U U U , de acopenre. >semenea trasaturi nuW aparUn MrU. +aro T P men se +azeaHg g cului propriu zis, ci numai unei deri$aii #oimale -i cuc ,mprit ,ntre dmiP t oUE d O i 6 WW.W.. ..,,..,... tMWbbUQ,WM I, Mp, rV Hatz#cldGQ. I lntre doua tendine ri$ale care se docnesc ne,n aceast iremedia+il tensiune luntric, constituie -i se perpetueaz ca atare. %l s ar gradate a stilului, identi#ie,ndu se cu ceea ce Hatz#elR cetCt. nume-te &arochism" +arocul
32

S
&arocul ca tip de e8istent, $oi. t 33

stinge complet printr o e$entual anulare a con#lictului^ adic prin optarea pentru unul din termenii a#lai ,n di.X sensiune. ;ezol$area ciocnirii, c1iar dac inter$ine, esteX doar momentan -i accidental, dup care se alunec ia M rsi, ca spre o stare normal, ctre acea lupt continu^ ,ntre porniri antagonice. 9iornescu $ede aci o ireducti l +il pluri$alent a omului modern, ,nsu-ire ce l separai #undamental de caracterul monolitic al eroilor lui HomerA sau ai tragediei antice. =u i mai puin ade$rat, totu-i, cael descoper o aseM menea tensiune con#lictual -i ,n alte perioade, +unoar^ ,n >ntic1itatea roman, -i nu numai la un dramaturg ca Seneea, ci -i la anumii poei lirici, cum ar #i 9atullusM %8emple de asemenea natur se anun #rec$ent de a lurM gu^ istoriei. Se cunosc printre altele, acei concetti ai luiA "etrarca, serii ,niregi do senzaii contrastante care s#,-iau #iina poetului, -i care au de$enit cli-ee la epigonii su "otri$it, totu-i, $ederilor lui 9iornescu, numai ,n trireaX +aroc de dup ;ena-tere, acest ne,mpcat dualism lunA trie s ar #i a#irmat ,n toat ponderea sa. >tunci a inter$enit, cu o neasemuit amploare, acea ,ndoial -i acelT scepticism, ce sap unitatea #iinei, -i o ,mparte ) ca m drama $eacului al XVII lea ) ,n dou posi+iliti opuse, a#late ,n $e-nic ad$ersitate. =e #ace impresia c poziia lui 9iornescu deri$a ) ,n delimitat circumscriere la un #enomen istoric 6) eH la un spirit mai larg, +aroc prin e8celen, ca Miguel dP @namuno. In cunoscuta -i rsuntoarea sa lucrare din 232U Del senthniento tragico de la +ida, @namuno descoper ln #undul a+isului con-tiinei perpetua ,n#runtare dinii Iscepticismul raional" -i Ie8asperarea sentimental". .iloso#ul spaniol $ede ,n aceastE nepotolit tensiune luntric ,ns-i esena tragicului, pe care 9iornescu o restr,nge la drama modern, de unde ar descinde trirea speci#ic a +arocului. Iat resortul ad,nc, care propulseaz dinluntru caracterul de teatru -i de spectacol al ,ntregului stil. %l este precedat in$aria+il de un spectacol interior, de un permanentizat accident al con-tiinei, la care, percutat continuu, purttorul respecti$ asist, pri$ind ,n eX ,nsu-T. 9e a$em, ,ns, de o+iectat at:t lui @namuno c,t, mai cu seam, lui 9iornescu Y %i trec peste elementul ca tDartic care nu poate lipsi din nici o autentic tragedie, #ie ca antic, #ie modern. : ran #izic ,nseamn ruperea ,ntr un anumit loc a circuitului ,nc1is organic. %a nu poate #i lsat s slngereze continuu, #iindc aduce moartea. :r acea dez+inare di$ergent ,ntre dou porniri luntrice ,n Yamn -i ea. pe alt plan, ruperea unui circuit ,nc1is, cu e cu7sinte o ran)i psihic!" %ste a+surd s se admit c 2 poate $ieui gre$at de aceast intermina+il 1emo eUa con-tiinei. : cale de cauterizare. un cnlharsis, ista -i ,n +aroc, -i ,n drama modern. ;ecunoa-tem, de f S Er, ca o sol",ie propriu zis nu poate inter$eni ,n ca l iat. >ceasta ar ,nsemna moartea +arocului, -i a i orneseu are dreptate. =u i, totu-i, mai puin ade$rat cist un ec1i$alent al soluiei sau, mai +inc :ris. un Yuaneu al ei, care se e8prim prin str!lucire" %ste o Pensaie at,t de or+itoare ,ne,t, solicit,nd ,ntreaga #i cmediaz ,ntruc,t$a caracterul insolu+il al con#lictului ei interior. Q s .g,.E . ca un recon#ortant strat izolator deasupra durerilor $ieii, "rin aceasta am intrat ,ntr o noua s#era a discutU U.U U re#Xecteaz Xa eX(Y 'ensiunea ,-i $a continua

tt "rin acea UU aceea ce pri$e-te #aimoasa splendoare -iW pompozitateA U UU UU +lestematS dar numai dup cg rana #l +arocului. =u putem, ,ns, nici ,nregistra -i nici mterpietT U m`mentan ,nc1is de Xama scIipitoare a g,ndului. ,n mod nedi#ereniat o asemenea trstura, care m se pan ;elati$a eIi+erare prin strlucire se $ede urmrit ca #undamental ,n componena #enomenului urmrit ae n:l un UU con-tientW programati9^ de ctre trirea totodat <e aceea tre+uie s precizm c, ,nlauntrul Ast@ului pe ca dramatic -i +aroch a #iloso#uXui Giordano &runo. In De re l $edem at,t de amplu marcat prin ,ntipanrea ei, sire U. U.U UU U.U #rm,ntatul g,ndilor e8clam urW lucirea +aroc ,-i ,nsu-e-te o #unciune am+i$alena, ren mtoarele cu$inteS cu totul iz+itoare ,n ceea ce ne privete: tru moment urm,nd strict discuia ,nceput, $om pri$i m Q muze -. UU sc1im+a. moartea me\ U N"P U mai una din $alenele ei, -i anume pe cea catharhea Mai paro-.. me. U UU U in#cmurll& melg U UU . PP de ap+toarea tensiune a amintitului antagonism mtenor .W m nemuritor! #ceti.m poetS ,nlaiWma pe culmi 9ea de a doua #unciune a strlucim +aroce ) mea nue D` $rgme ce eu P moarteaW c1i U .FiniernuW b 9a divulgm $a H rezer$at pentru capitolul imediat ur proces interioii c1iar jonduX tragAc U P intanPt se nttor' W ridic la supra#a ,ntr o $iziune de strlucire -i de apo S ,ncepem, a-adar, cu ceea ce ne am propus mai ,nti teoz a propriei iiinP impXicit a propriei creaii >ceast "entru aceasta $om lua e8emplul lui >amlet, considera 1iper+ol a splendorii, iz$or,t dintr o ne$indeca+il le pe +un dreptate, de 9iornescu ca tipic pentru ceea c ziune interioar, consti#riie un aspect tipic aX +arocului constituie, totodat, -i #enomenul +aroc, -i drama flfl .enomenul se con#igureaz, ast#el, mai comple8 dedt dern' %ste cu mult prea cunoscut constatareQ de$enit cum se desemnase la ,nceput. ;emediul strlucirii rezult clasic cu pri$ire la ilustrul personaA s1aZespearian, ba #i tot at,t de decisi$ pentru de#inirea +arocului ca si con-tiina cruia re#lecia -i ,ndoiala ,mpiedic decizia Sprtura interioar care l a pro$ocat. <e aceea caracteri deci. soluia ,ntre contradictoriile porniri luntrice cezarea stilului doar printr un antagonic dualism luntric #rm,nt. "e de alt parte, ,ns, acest impediment ere ne pare incomplet. 'rirea +aroc ,-i ,ntrege-te $olumul de e8cesul g,ndirii, -i care culmineaz ,n $estitul monoG pnntr o strlucitoare compensaie la aceast ran inte al dramei, se relie#eaz puternic ca un str!lucitor sucUcara. %ste ade$rat c o atare Ecompensaie nu atinge" daneu, ce anuleaz pentru moment durerea tensiunii. <MQ Pdata soluia e#ecti$ a con#lictului. %a merge tot4sigur c nu se poate descoperi nici o soluie e#ecti$ 0 i alturi de acea soluie, constituindii se doar ca ca un acel monolog. Se surprinde, totu-i, ,ntr ,nsul o at,t MUsitut al ei. ,n cazul lui Hamlet un act inadec$at de super+ su+limare a con#lictului 1amletian pe pia N "bRe su+stituie un act de $oin, singurul fdeii, ,ne,t simi cum mreia minii omene-ti se aste care ar re
37

zol$a con#lictul. <ar deoarece numai prin aceast g,ndirM eroul supra$ieuie-te morii sale poteniale, pricinuit dA cunoscuta lui ruptur luntric, ea intr ca un importani element constituti$ al propriei triri, +a mai mult, al pro M priei e8istene. =umai strlucirea minii sale ,i ,ntreiinsl #iina ameninat de ireconcilia+ila criz care o s#,-ie. "rocesul se poate e8tinde la ,ntregul #enomen al +aroM cului. %ste e8presia unei leziuni $itale, a crei primeAdii se a#l acoperit sau ) ca s spunem a-a ) e8orcizat^ prin. splendoare. <e aci pompa de ceremonial, de spectaM col sau de teatru a +arocului ,n oricare dintre arte, -i ori de c,te ori s au i$it indiciile sale ,n istorie. =e am mrginit a pri$i p,n acum numai una din $a g lentele #uncionale ale strlucirii +aroce. "e ling #imc0 iunea ei compensatorie sau caihariic!, am spus, ,ns, ci ea mai deine -i un alt rost ,n ansam+lul stilului. >ceasta nou atri+uie a strlucirii $a #i discutat ,n capitolul ci urmeaz. S';@9'@;> <%.%=SIV> >m $zut c o trire dez+inat ,nseamn o leziune a con-tiinei, o in$aliditate a ei. :r, cel a#ectat, #ie indi$id #ie a-ezm,nt mare, istoric ) aproape totdeauna con

ti,na celui dint,i amintit se integreaz e8ponenial ,n lui de al doilea ) se recunoa-te adesea descoperit ,n e8istena sa. %l se $ede stp,nit de o+sesia lipsei de rezisten ,n #aa unei #ore mai ro+uste ,din a#ar, care, #it,nd de sl+iciunea sa, l ar putea oric,nd ataca tru a #ace dintr ,nsul o prad u-oar. >ceast team te S dealt#el, per#ect Austi#icat, a-a cum $om rele$a inele din capitolele $iitoare, dedicate +arocului ,n EO Ni atunci strlucirea +aroc ,-i ampli#ic rostul, "idii se cu o nou #unciune. "e cea $ec1e o cu i #iindc s a $zut comentat ,n capitolul prece n 6 %ste #unciunea cat1artic sau poate numai de 6ziant eu#oric la o ran a con-tiinei. > doua, cea la ". @rmea,E a+ia acum s #ie luat ,n discuie. %ste lc ,mnea perdelei de cea arti#icial ) ,n spe de
36 I

destinat s deruteze -i s ,nt,rzAM lumin or+itoare inta inamicului. Ni, cu aceasta, re$enim la drama +aroc. >l. 9ior nescu a cuprins esenialul, adic ciocnirea interioara dintre cele dou posi+iliti di$ergente ale omului, carM nu se pot niciodat concilia. 9a s #iineze, ,ns, ,n intel gritatea ei, drama reclam -i un con#lict exterior, cari e8ist nu numai ,n >amlet, ci -i ,n orice tragedie reprel zentati$ a +arocului. Ni aci, ,ns, tot capodopera s1aZcsl pearian ne o#er modelul e8emplar. "aralel cu eoni #lictul interior ,ntre cele dou porniri antagoniste dini tr ,nsul, Hamlet mai ,ntreine -i con#lictul e8terior cil 9laudiu, uzurpatorul, -i poate mai departe eu ,ntregR rost al lumii din $remea sa. =atura acestei a doua specii de ciocnire nu poate #i un #actor negliAa+il pentru ,nel legerea +arocului. %ste ade$rat c dac intrm ,n zona con#lictului e8terior, nu ne mai a#lm ,n centrul ,nsu-i al dramei +arocei ci numai ,n regiunile ei mrgina-e. =u putem totu#l omite un #actor care contri+uie -i el su+stanial la e8plEl carea #enomenului. <ar s nu trecem u-or peste cele spusei <e ce am a#irmat c nu ne mai gsim acum ,n ireducti+il esen a dramei +aroce, ca ,n cazul ciocnirii interioarei <eoarece con#lictul e8terior poate #i comun -i altor strU l9A turi -i altor triri dec,t cea tragic!" %l intr cu aceea-i #or -i ,n unele registre ale epicului, +unoar ,n epopeea daA sic, mai cu seam ,n aceea care susine moti$ul rz+oi^R lui. ]in,nd, ,ns, seama de unele antecedente ale e8puneE 2^ noastre, se poate #ace -i aci o distincie precis. <eose+iri ar prea s se #undeze pe sediul opus al accentului # llI2l

Edanienta,, situat asupra unuia sau celuilalt "din termenii ri$ali a#lai ,n lupt. ,n epic ponderea interesului cade asupra o ensi+ei, pe c,nd ,n tragedie ) cu o intensitate deose+it ,n cea +aroc ) asupra de ensi+ei" %roul epic este cel ce deine iniiati$a, -i ,ntreprinde un act, o a$entur, o agresiune, indi#erent dac ea cuprinde sau nu un caracter Austiiar. In /liada lumina dominant se proiecteaz asupra asediatorilor, nuQ asupra asediailor, a-a cum se recunoa-te -i ,n ultima Aumtate a Eneidei" In epica noastr popular, ,n +asm, .t .rumos este cel ce desc1ide lupta -i atac. >cela-i lucru se ,ntCmpl -i cu at,ia din eroii naraiunilor mitice grece-ti, +unoar un Hercule sau un 'eseu, #iguri epice prin e8celen. <in e8emplele de mai sus rezult -i a doua condiie esenial dup aceea dat de atitudinea o#ensi$. %roul epic nu este numai cel care atac, ci -i cel care iese ,n$ingtor ,n urma plnuitului atac. <ac asediatorul sau agresorul su#er o ,n#r,ngere, el se sc1im+ ,n erou tragic, adus s -i e8pieze un hN&ris" >-a se ,nt,mpl ,n drama +aroc cu -ac&eth sau cu Faust aX lui Marloke. *a ei o#ensi$a e-u lza. deoarece se constituie ca un act arti#icial, inadec$at naturii lor re#le8i$e -i ad,nc di$izate luntric. "entru un menea act o#ensi$ nu pot #i indicate dec,t structuriiR 222R monolitice, #r sprturi interioare. :r, acesta nu era nici al lui Mae+et1 nici al lui .aust. ,n momentul a-a lor o#ensi$e ei nici nu atac prin propriile

puteri. nu s,nt ,n stare, ci susinui numai prin concursul :r al unor autentice #ore -i energii, ca *adK Mac sau Mep1istop1el. <e aceea -i #irele dramelor reali
pecti$e ,i scot din #orat lor poziie iniial, -i ,i aAusteazX con#orm naturii lor ade$rate, ,ntr o situaie efensbA S ne oprim un moment la numii a creaie a lui MarX loke, care ni se pare tipic ,n aceast pri$in. >liata iniial al lui .aust ,n o#ensi$a asupra $ieii ,i de$ine, lA timpul scadentei, un ad$ersar stri$itor, #a de care nu rai poate rezista. "rotagonistul caut, totu-i, cu disperri s -i ,nt,rzie nimicirea prin succedaneul str!lucirii, spera #ica modalitate compensatorie a tririi +aroce. >-a apan zadarnicul dar grandiosul monolog #inal al lui .aust. =a a-teptata e8plozie de poezie din acel ,,c,ntec de le+dT demonstreaz cu o e$iden ne,ntrecut #unciunea de ea si+! a strlucirii +aroce. Spre deose+ire de .aust sau de Mac+et1, #iine ce al luat iniial o cale contrar naturii lor, Hamlet e$it ,nd de la ,nceput ofensiva, acea o#ensi$ de care putea at,t fl cert s dispun. %ste tocmai ra unea care #ace dintr ,nsl +n e8ponent culminant al structurii psi1ice +aroce. "iQ, misele dramei ,i o#er toate -ansele pentru a de$eni 5 erou o#ensi$, un mare protagonist epic, odat ce -i a ,nsil -it modalitatea de a X lic1ida pe uzurpator -i de a ocup el tronul. <e ast dat, ,ns, nu prin condiiile o+iecti$ ale des#-urrii de e$enimente, ca ,n cazul lui Mac+ei sau .aust, ci c1iar prin propria sa optare, Ham,et renuii la acea perspectiva pri$ilegiat, -i se situeaz de +un $:A pe o poziie de*ensi+!" 1e g,ndim la $estitul episod al ,nscenrii cu actorii l cadrul acestui spectacol curs, uzurpatorul de pe tron sE trdat, ce i drept, #a de Hamlet, dar nu i mai puin QBC@ $rat c -i Hamlet s a trdat #a de monar1ul >ceast gre-al de tactic putea #i totu-i remediat prin ciderea imediat a lui 9laudiu. Hamlet, ,ns, n a #cut nici acest lucru, urmrind s o+in do$ezi mai palpa+ile, dar totodat s -i -i ampli#ice rz+unarea printr o prelungit torturare moral a ad$ersarului. %ste, ,ns, o patent nai$itate s i ,nc1ipui c poi dispune la in#init de un monstru moral, lipsit de scrupule -i de con-tiin, ,n a crui putere te -i a#li. Genialitatea lui Hamlet ca g,nditor se asociaz cu o $iolent contrastant incapacitate ca strateg. >r #i, ,ns, -i din partea noastr o nai$itate s l Audecm pentru aceast lacun. Hamlet nu s a #alsi#icat nici un moment, -i a rmas permanent #idel structurii sale +aroce, care nu poate #i dec,t de*ensi+! ,n e8presia sa tipic -i e8emplar. Su+ un atare ung1i de $edere se rele$ cei mai de seam eroi dramatici ai epocii. Ni :t1elo -i *ear -i "rinul Sigismundo, din (ia%a este +is, -i 9a$alerul din :lmedo, protagonistul dramei cu acela-i nume a lui *ope de Vega, cu toii $ictimele inocente ale unei agresiuni din a#ar. i dup cum am $zut, agresorii iniiali se do$edesc sla+i pentru rolul #als -i prezumios pe care i4l g, a-a ,ne,t se reduc ,n cele din urm tot la o situaie nsi$. *a cazurile discutate ale lui .aust -i Mac+et1 li poate aduga -i acela al lui <on Muan, a-a cum l a ce "ut 'irso de Molina ,n Seduc!torul din Se+illa" 22 "ersonalitatea superioar a lui Hamlet #ace e8cep 2 aceast ultim categorie, re#uz,nd poziia o#ensi$ o#erea, -i aleg,nd o, de la ,nceput, pe cea de#ensi$. e ne am oprit la dram Y <esigur nu numai #iindc a Zgat de teatru, de spectacol, adic de arta care
42 43

-i a impus propriile categorii ,n toate celelalte domenii artistice dinlCuntrul +arocului. *a aceasta se mai adaugi o raiune tot at,t de important. <rama reprezint singura radiogram per#ect $izi+il a ,ntregului proces care alctuie-te #enomenul +aroc. %a rele$, cu totul e8plicit, -i su+stratul tragic al strlucirii +aroce, su+strat care, pe alte I planuri, se desprinde numai implicit dinUamplele -i neli A ni-titele ei $i+raii, ce ,ncearc s su+stituie o #or de A #icient. In lumina celor sta+ilite p,n acum s ne re,ntoarcem^ la mult discutata 9ontrare#orm, In aria marilor #enomene^ istorice aceast mi-care constituie o tot at,t de complet^ radiogram a stilului. *egat ,n +un parte de teatrul jdrama ie'uil!" aulos sacramentales, ceremonialuri cui e#ecte spectaculoase date de o regie sa$ant!, 9ontrare I #orma este si ea o purttoare explicit! a ,ntregului proces^ interior din

care ,n#lore-te la supra#a +arocul. 91iar ,n0 propriul ei nume ea cuprinde un program de*ensi+, uol proiect de aprare #a de o#ensi$a ;e#ormei. 9a atare, -i0 pompoasa strlucire a artei, stimulat de aceast mi-care,^ se #undeaz pe un su+strat tragic, acela al unei e8isteneQ ameninate. S ne oprim. ,n aceast pri$in, la un #apt care, deNE- poate scpa ateniei, se do$ede-te, totu-i, e8trem de sciREAT ni#icati$. Marele #ragment rmas din "oetica lui >ristote,,T -i care trateaz aproape e8clusi$ despre tragedie, a #osEi gsit pe la s#,r-itul $eacului al XV lea. >ceast descopr rire, care normal ar #i tre+uit s ,nsemne o re$elaie, nEPr st,nAenit cu nimic dominanta platonic -i neoplatonic 2 ;ena-terii, inclusi$ ,n pri$irea artei. "entru o parte el"6

$,r#urile umanismului renascentist numele lui >ristote, se $edea dep-it, asociindu se in$oluntar cu spiritul perimat al scolasticii medie$ale. >+ia cu mult mai t,rziu, odat cu atmos#era 9ontrare#ormei, adicC ,n a doua Aumtate din $eacul al XVI lea -i ,n tot secolul urmtor, #ragmentul aristotelic se introduce intens ,n atenia umani-tilor. >cum aproape c e8plodeaz o pro#uziune de noi Ipoetici", #undate pe principiile $ec1iului #ilozo#. 91iar dac dintr ,nsele $a pro#ita -i clasicismul ) care ,n $eacul al XVII lea cuprinde -i certe trsturi +aroce )O nu pentru acel stil au #ost iniial proiectate. <eoarece o+iectul acestor poetici se arat a #i ,ndeose+i tragedia, destinaia lor primordial era de a satis#ace interesul unui #ond tragic, care prinde treptat s se pronune. Se identi#ic aci tocmai su+stratul noului #enomen al +arocului. 'oate aceste ,mpreAurri, cu $aloare de preludii, s au $zut amnunit -i riguros studiate ,nc din 23HB de ctre Giuscppe 'o##anin. ,n $asta -i erudita sa lucrare La *ine deI umanesimo ('orino, &ocea!, el surprinde ,ntregul proces de trans#ormare din spiritul umani-tilor, prin in r$enia 9ontrare#ormei. >ceast trans#ormare con$erge cu o criz luntric, cu o nou con-tiin turmentat ,n se ,n#runt ,nclinaia umanist cu cea cre-tin. >pli umanismului t,rziu asupra tragediei, aplicare pro at de Poetica aristotelic, n ar #i dec,t o+iecti$area "ten teoretic a acelui con#lict interior, i$it la o mare @r din istorie. >-adar, 9ontrare#orma dez$luie la trire tragic!, trire legat consecuti$ -i de esena QQ6 "rin aceast cone8iune se poate identi#ica ,n
43

tr ,nsa unul din terenurile cele mai promitoare pentru urmrirea +arocului din ad,ncul propriilor rdcini Iemoionale". >-a se -i e8plic de ce at,ia teoreticieni moderni au $zut aci o ade$rat c1eie a stilului pe care s au aplicat s l interpreteze. =umai c un dat explicit, direct detecta+il, nu este totdeauna -i un dat exclusi+ ,n ptrunderea #enomenelor de cultur. :r tocmai aceast con#uzie ,ntre explicitare -i exclusi+itate gre$eaz ideile teoreticienilor care s au oprit numai la 9ontrare#orm ,n deslu-irea +arocului. ,n #ond, , accentul care se cere a #i sta+ilit ,n cazul de #a nu se poate mrgini doar la o noiune particular, istoric #i8at. %l cuprinde o trire general, inde#init repeta+il, aceea i de ensi+ei" "rin aceast idee mai larg se pot e8plica at,t di#eritele apariii ale +arocului -i ,n alte timpuri, uneori #oarte deprtate, c,t -i ,n c1iar marele su moment din $eacurile al XVI lea -i al XVII lea. ,nsu-i ultimul nostru o+iect al discuiei ne duce aci, ,nUspe la concluzia c mi-carea 9ontrare#ormei este aceea care depinde de spiritul I mai cuprinztor al de ensi+ei, iar nu de#ensi$a de 9ontra l re#orm. >m -i sta+ilit, dealt#el, anterior, c +arocul nu poate #i I ptruns pe +aza unei anumite Icategorii ideologice". 9eea I ce ,l genereaz ) relu,nd termenul lui GelleZ ) estet numai Iatitudinea emoional". %ste tocmai di#erenierea I care se cere #cut ,n cazul 9ontrare#ormei. >ceast mimEl care e8plic o parte a +arocului nu su+ ung1iul categorieE I

ideologice pentru care milita, ci a Iatitudinii emoionale I ce o implica ,n momentul respecti$ acea categorie de iU/E"X <ar nici atunci nu o implica e8clusi$. >m $zut cC0
;<

I
>gn""a dE>u+igne ) pentru a relua un e8emplu ce ne a de$enit #amiliar ) urmeaz o ideologie nu numai opus .dar -i ostil 9ontrare#ormei. Ni totu-i, el se identi#ic ,n mod categoric ca poet +aroc, numai #iindc Iatitudinea emoionalEE, sau, mai precis, trirea de ensi+ei l a diriAat #iresc ctre acest stil. ,nsu-i titlul de ,ragice al poemelor sale ne ,ndreapt c1iar ctre rdcina #enomenului ce l urmrim. >ceea-i trire de#ensi$ -i aceea-i natur tragic ,l de#inesc -i pe un mare contemporan al lui dE>u+igne, pe Giordano &runo. 'ot at,t de strin de spiritul 9ontrare#ormei, &runo a -i czut rpus ,n con#lictul cu ideologia acelei mi-cri. =u mai puin ri$al -i al ;e#ormei, s a situat pretutindeni pe o poziie de#ensi$. In istoria modern a culturii el #igureaz, #r deose+ire, ca un reprezentant al ;ena-terii. <e #apt, ,ns, acest om care a s#,r-it tragic la ;oma ,n 2/BB este -i su+ ung1iul tririi -i su+ acela al stilului corespunztor, care #olose-te dialogul ,n #runtrii dramatice do idei, unui din cei mai autentici e8poneni ai +arocului. Hegel $or+e-te de caracterul !n#uz, alegoric, e8altat, c1iar X&acanticL al g,ndirii -i ^lccuici sale (,n Geschichte !er Philosophie, Il er, 'eii!, Sute cum nu se poate mai departe ,de #izionomia clacului -i a ;ena-terii. &runo s a distins -i el ca o mare Ira tragie, s#,-iat de impulsuri luntrice contradic "ccul nu se poate, a-adar, rezuma doar ,n #eno l2 e8clusi$ al 9ontrare#ormei. "lecatE de la dram, inclusi$ de la aceea trit a lui &runo, numai #iindc ea reprezint o paradigm. m a ei +arocul se deseneaz complet, la un grad
"47

e8emplar de precizie. <ar nu ne am oprit la ea, ci am e8tins resortul #undamental al de*ensi+ei ctre ,nelegerea ,ntregului ansam+lu stilistic ce ne preocup. >ceasta nu ,nseamn c am -i aAuns s l acoperim prin acea noiune e8plicati$. "utem c1iar spune c ne a#lm ,nc departe de int. ,ntr ade$r, am urmrit p,n acum numai caracterul tragic -i de#ensi$ al dramei, dar nu -i al teatrului propriu zis, -i cu at,t mai puin al #actorului celui mai $iu din cadrul spectacolului, care este actorul. >ne8area acestei noi pro+leme ar ,nsemna o completare necesar ,n calea de ,nelegere integral a +arocului. &>;:9 NI S"%9'>9:* W =oiunea de tragic, ,n accepia sa de permanent con-interior, ca la @namuno. se ,ntrege-te cu ideea de Em propriu zis, care implic -i adaosul con lictului rior" <ar, la r,ndul su, -i conceptul de dram se ,n e prin acela de spectacol" ,ntreg acest ansam+lu ragic, dram, spectacol ) se $a repercuta ,n +aroc pra tuturor artelor. 9ele trei noiuni consemnate mai ein, ,ns, nu un raport de succesiune ci unul de "Openetrare. =oi le am pri$it pe r,nd numai pentru ca, ,n ,nelegerea noastr, un proces treptat din u ctre a#ar, adic de la su+stratul strlucirii e la mani#estarea plenar a acelei strluciri pe ,n eeleiYUE" 9ategoriile scenice se $or e8trapola apoi -i Fe d ,n eeleiY r e8trapola apoi -i Fe domenii artistice. *aolalt ele cuprind totul, "rezint um9:lc de strlucirea sa, orice n anumit rad spectacol care esent h al $alorii, #ie el -i comic, este ,n un bnomen tragic. >#irmaia nu cuprinde nimic parado8al, ci ine doar I Se simpla analiz a unor date ata-ate simului comun. I Spectacolul, oricare ar ,i el, st de la ,nceput su+ semnul I spul+errii, -i este, prin e8celen, ce$a care se s #r$e$te, I care moare : *inita la commedia" .aptul reiese mai e$ident I prir. comparaia cu celelalte arte. =u numai un ta+loul sau B statuie nu se s*#r$ese niciodat, nu se consumai ) ceea ce ar #i o ,nc1ipuire a+surd ) dar nici c1iar o partitur

muzical, des#-urat ,n timp, nu moare dup0 acordul #inal, conclusi$. ;e$enim la ideea semnalat a lui Mean "aul cu pri$ire la romantism, idee care cuprinde, de #apt, ,ntr insa de#i A niia tririi muzicale. Spre deose+ire de des#-urarea spec l taoelului teatral, resonana muzicii mai acioneaz ,ncCA ,nde*ung ,n noi -i dup ce a#ar s a lsat tcerea. %ste dis l tincia dintre #aptul penetr!rii -i acela al ar!t!rii, distincie inter$enit ,n spe ,ntre romantism -i +aroc. :dat cel muzica a p!truns ,n asculttor, ,-i a#l un domeniu cucerit, pe care ,l ine #erm, -i unde persist. 'eatrul, ,ns.M se mani#est numai prin ar!tare, desigur ia un gradl potenat. 9um putem interpreta aceast din urm no l iune Y >r #i tot o penetrare, nu ,ns e#ecti$, real, ca ,n0 cazul muzicii, ci doar ilu'orie" In lim+a noastr termenul ar!tare poate #i ec1i$alent cu ilu'ie, cu +edenie, cu #taUEl cina%ie" ,nt,lnim #rec$ent e8presii ca ar!tare din +is, seA arat! in +is sau parc!-i o ar!tare" ,n marele moment aEA stilului, la acela-i autor, la 9alderon, ,nt,lnim -i El cLr9l tealro del mi+Ydo -i La +ida es sueno" I*umea ca teatrul -i Ilumea ca $is", aceste at,t de amplu ilustrate moti$e aQl +arocului, a#late laolalt -i la S1aZespeare -i la 9er$antQ^ pleac ,n #ond am+ele de la o rdcin eomnn, acera Z ar!t!rii, a ilu'iei" Se leag, cu alte cu$inte, de ce$a damnat s se sting, s nu dinuiasc. "rin ,ns-i natura ei apari%ia ,-i reclam dispari%ia" ,n cazul spectacolului, cortina ce se las implaca+il asupra unor #iine umane -i a lumii lor, asupra unui dens $olum,de $ia ,n care p,n atunci #useser atra-i si pri$itorii, d iremedia+il senzaia de s #r$it" Spectatorul se de-teapt ca dintr un $is, care s a ,mpr-tiat dintr o dat, -i re$ine la el ,nsu-i. : lume, ,n care se $zuse temporar integrat, s a ,nc1is de#initi$ pentru ci, s a s #r$it" Senzaia de$ine stranie, nelini-titoare, st,rnitoare de g,ndur, #r m,ntate. :are at,t de u-or s se spul+ere o imagine a 7 plin de ,nsu#le re p,n acum c,te$a secunde, at,t de u-or s se presc1im+e din ce+a #n nimic = =u cum$a -i propria e8isten a spectatorului este o inconsistent iluzie ,ntre dou ine8istente Y 'oate celelalte arte ,-i propun s per etueze $iaa, s e8trag dintr ,nsa ce$a care nu moare. Singur spectacolul renun resemnat la aceast am+iie2, Te rezol$ ,n creaii con-tient supuse morii. 6 aceea, con-tiina tragic! a e8istenei umane ca lT'2gire, destinat a se ,nc1eia #atal cu realitatea stin rilS -i a luat ca termen de comparaie, dintre toate artele, : teatrul" Se cunoa-te de mult $reme rolul pe care inut stoicii ,n aceast pri$in, contri+uind su+ lla crearea at,tor indicii de tip +aroc ,n perioada 1e ca -i roman a >ntic1itii. Moti$ul care se #i8eaz #tnarea teatrului cu caracterul e#emer al $ieii "oate #i urmrit de la 9icero p,n la *ucian din,
<

@n atare moti$ culmineaz, ,ns, ,n marele momea modern al +arocului, deloc strin, de asemenea, de o p7M ternic ingerin stoic. >m -i amintit de numele lM S1aZespeare, al lui 9er$antes, al lui 9alderon. <ar m mult dec,t at,t, sintagma Iteatrul lumii" 8teatro del rad do:, ,nt,lnit la ultimul dintre ei, aAunsese ,n $eacul M XVII lea aproape un loc comun al g,ndirii -i al lim+aAului In acest sens teatro del mun!o apare ,n 2FH4 la `ue$eSI ,n Suenos N discoursos 8(ise $i discursuri:, sau ,n 2/5/2 >ntonio %nri(uez Gomez ,n Sanson =azareno. <e #ai ,nc dinainte, din $remea lui S1aZespeare, $estitul teati IG,o+us" din *ondra purta pe #rontispiciul su de$ia I,ntreaga lume Aoac teatru" 8,otus mundus agit histria nem:" In atmos#era +arocului, apsat de con-tiina miri Aului prelnic -i pieritor al $ieii, apropierea de arta spel tacolului se constituie din ,ns-i natura acesteia. .enoroi nul poate #i ,nt,lnit pe atunci p,n ,n zonele cele ml deprtate, ptrunse deopotri$ de acela-i germene al d#l

clinului. >-a, de pild, c1iar -i ,n Imperiul :toman, 2 poet ca &aZ,, Isultanul poeilor" (25H/)2/BB! ) precezi de ali lirici ) $ede ,n teatrul turcesc Ide um+reE 2 o i22^ ta#or a ,ns-i $ieii e#emere ($. Viorica <inescu SLeZ e( ,eatrul de um&re turc, H34/!. "retutindeni, ,n anii +al cului, reprezentaia scenic este pri$it ca e8isten a 2"X ninat, sortit s#,r-itului imediat, -i ca atare apartcnei tragicului" 9u unele e8cepii +ine cunoscute, spectacolul -i tea 2^ au putut s trezeasc oriunde -i oric,nd asemenea senUA -i re#lecii. In nici un cadru, ,ns, ele nu s au accent"^ at,t de amplu -i de pro#und ca ,n acela al +arocului. Sau c1iar dac au a$ut loc cu aceea-i intensitate -i ,n alte periA aceasta a contri+uit, ,ntr un #el sau altul, -i o de tip +aroc. <intre toate artele, spectacolul ge Y2 mai mare $olum de iluzie -i totodat d Cre a ei. :r, tocmai aceasta este una din trsturile Y +arocului, a-a cum, dealt#el, a consemnat -i la noi Marino 8Aarocul ,n Dic%ionar de idei literare, 234P!. 9on-tient de o asemenea iluzie, e8tins -i asupra $ieii de-ertciune, spectacolul caut s rscumpere Oin intensitatea clipei de amgire propria ei caducitate. Ni aceasta este, la r,ndul ei, o tot at,t de speci#ic trstur a +arocului. In consecin, el dez$olt, cu o ne,ntrecut e8u+eran, ceremonialurile, spectacolele, arta actorului -i a c,ntreu i de scen. >cesta din urm ne trimite g,ndul la ,ns-i ,uzica de oper, pe care o interpreteaz, adic la un #eno "S tot at,t de semni#icati$ pentru caracterul de repre taie scenic a +arocul u ca -i moti$ul lumii ca teatru" R aceea #aptul ne -i solicit cu un interes nu mai puin at, pe care urmeaz s l dez$oltm ,ntr o serie de A -cum se -tie, printre ultimii umani-ti, ;inuccini -i bol acele, asociaii muzicale Camerala del Conte <aLne, secular pe #irul W aAunge s culmineze creaia lui 9laudio 7erdi. "e l,ng supralicitrile de ordin scenogra#ic te aduce noul gen ,n sensul strlucirii, el mai con tot ca un aport +aroc, -i la o ampli#icare a splen
5P

dorii sonore, at,t $ocale c,t -i orc1estrale, 9,ntreul de scen, cu oare ne Uam ,nceput digresiunea, se $ede e8ersat, dincolo de o normal capacitate organic, sC emit sunete c,t mai puternice, mai prelungite -i mai ,n#lorite. :r, tocmai acest #apt ne reine cu deose+ire atenia. Strlucirea -i pompa sonor! este e8presia unei contaminri a muzicii de la categoriile teatrului, a unei muzici care -i su+stituie, ,ntr o msura aprecia+il, caracterul penetrant printr unul percutant, printr o aciune de tocuri asupra auditorului. Sugestia glasului puternic, a sonoritii detonante. ca o insinuare teatral ,ntr un domeniu artistic strin, nu are, de.ai.t#ei, loc numai ,n creaia muzical, ci -i in artele $izuale, ,ntr ,nsele se surprind culori sau contraste %ip!toare, reproduceri de gesturi declamatorii, Istrigte" ale pri7 irii. In aceast pri$in ne pot o#eri sute de e8emple patetica pictur -i sculptur +aroc. S ne limitm, ,ns, numai la punctul nostru de plecare, adic la muzic. ,n spe ia cea de oper si la tot ce aparine acestui tip su+ aspectul unei co$,r-itoare 1ipertro#ii sonore. @n asemenea hN&ris auditi$ se ,nt,lne-te adesea si ,n alte vec.i cadre +aroce, cum ar #i ,n unele #aze. am spUn#i nocturne, ale imperiului roman. In timpul lui =ero e8istau. +unoar, orc1estre uria-e, ade$rai mon-tri orc1estrali de c,te o sut de instrumente de su#lat ($. 9om+arieu. HQ0 toire de la musiMue, $oi. I!. >mintim #aptul deoarece cil moarea a #ost legat mereu de tragic ,n accepia sa +aroca :+ser$aia critic pe care Hamlet o adreseaz ,n acesU sens actoriloi2 rele$ o cert trstur I#reneticEQ a cpocEH -i desigur $i a altor timpuri sau spaii de aceea-i coloratul"^ stilistic. "utem merge de la "laton, care detesta mo2

M@D

#rigian ,n muzic, un mod mo,e-itor, Idecadent", -i p,n la 9onciliul din 9lo$es1oe (45J!, care interzicea ,n liturg1ie tragicus sonus, adic sunetul pasionat, puternic, lumesc. 9e$a mai nainte &oetius $or+ind repro+ati$ de clamor tmgcdiarum se re#er desigur la caracterul +aroc, puternic declamator al tragediei lui Scneea (tot din epoca nero nian!. 'oate aceste alctuiri, $iolent com+tute de unele $ederi opuse, ,nclinate ctre simplitate -i puritate, aparin aceluia-i tip structural din categoria muzicii de oper. %le cuprind deopotri$ un #ond tragic, ls,nd + pluteasc din ad,ncul lor con-tiina nelini-tit a declinului -i a s#,r-itului. >semenea ,n#ptuiri reapar, su+ di#erite $ariante -i identiti, ori de c,te ori s au i$it ,n istorie condiii de tr!ire similare celei din %uropa $eacurilor al XVI Iea -i al X S lum un nou e8emplu -i s l pri$im mai puin #ugiti$ dec,t pe cele de p,n acum. ,n marea sa lucrare eseistica E #orm de roman, intitulat Das Glasperlenspiel 8Gocul 22 m!rgelele de sticl!, 23JH!, scriitorul german Ilermann Ve sse aminte-te, ,n $ec1ea 91in, de tonalitile ,'in SanM 'in ,'e, tonaliti Idemonice", aparin,nd Imuzicii lru " >m $edea ,ntr ,nsele consecine ec1i$alente acelui erzis tragicus sonus din %uropa medie$al. S,nt tonali O re ar a crei nelegiuit intonare... monar1ul -i ara dec #tie E QQ UosU trsturile distincti$e ale unor ase oc OUnaliti Y Se pare c o e8agerat pasionalitate de S Ni o comple8itate intens, e8primat ,n clocote creS ,n clamori puternice. 55

.aptul se poate recunoa-te cu prisosin din urmtoarea serie de deslu-iri, atri+uit de eruditul scriitor unui $ec1il ,nelept c1inez : I...statele a#late ,n decaden -i oamenii ,n pragul declinului nu duc lips de muzic, dar muzica 2eM nu este senin... cu c,t muzica de$ine mai zgomotoas, cu at,t mai melancolici de$in oamenii, cu at,t mai ,n primeAdia se a#l ara, cu at,t mai Aos decade principele... 'iranii GKe -i Giu Sin au #cut o muzic zgomotoas. %i considd rau #rumoase sunetele #orte... s au strduit s descoperi noi -i ciudate e#ecte sonore... pricina decderii statului 9iA a #ost #aptul c s a descoperit muzica magic... destiA de zgomotoas... pune pre pe e#ecte sonor zgomotoase.^ muzica unui stat ,n declin este sentimental -i trist, iaA gu$ernm,ntul su p,ndit de pericole.E" ('rad. Ion ;omani S ni se ierte aceast prea e8tins serie de citate. >m preA zentat o numai pentru a arta c unele idei ale noastr ,n legtur cu ceea ,ce ar #i +arocul ,n ipostaza sa de tiA repeta+il, ,nc1ipuie o origine str$ec1e. Mai ,nt,i, acest #enomen stilistic se $ede legat de A e8isten crepuscular 8statele a late #n decaden%!: >poA prin str!lucirea sa, dat de sunetele I#orte" sau zgomotoasA se caut o compensaie a con-tiinei de sl+iciune #,bra2 prime*die:" In s#,r-it, aceste sunete iz+esc, ca -i e#ec& teatrale sau Ilo$iturile de teatru", prin caracterul per9X tant al -ocurilor, care ating #ulgertor sensi+ilitatea [@ lancolic a unor momente de declin 8cu c#t mu'ica d mai 'gomotoas!, cu at#t mai melancolici de+in <in ultima o+ser$aie se desprinde o ,ntre+are, care cUM a #i satis#cut. <e ce aceast tristee ,ntunecat, in $A proporional cu clamoarea strlucitoare a muzicii Y EI -tiina di#uz c o asemenea iz+ucnire sonor nu prezint dec,t, ,m+rcat ,n mreie -i splendoare, #ora #actice agonic, a strigtului tragic, a strigtului de disperare ,ntr o lume unde totul e zdrnicie. :r tocmai acesta se arat a #i -i caracterul at,t al muzicii de oper c,t -i al altor e8presii $ocale ) $om $edea c -i instrumentale ) din $remea +arocului, e8presii aprute ,n epo#ti modern pentru prima dat. @n rol cu totul nea-teptat ,ncepe s dein disonana, alctuire aparent Izgomotoas", e$itat ca o monstruozitate ,n stilurile de compoziii precedente. >ceast ..piatr de scandal" muzical corespunde ,n registru stilistic aceleia-i con-tiine dez+inate de la +aza tragediei. In marele inter$al al +aro ui, Ise trie-te ,nlr o atmos#er disonant, -i nu ,n repaosul acordurilor per#ecte". (HenrK "runieres, 1ou+elle histoire de la musiMue, I ere pCrtie, Pre a%!, ;omain MiEAEland, 23PJ.! %ste. de aceea, #oarte e8plica+il c tocmai 2 dramatic al lui 9laudio Monte$erdi inter$ine ,n Scziia muzical ca un amplu promotor al e#ectelor disonane. %l le pri$e-te nu ca accidente peste care iece repede, ci ca alctuiri normale, a-a cum se a#l 6o+-te considerate marile -i perpetuele tensiuni lun Q ale tririlor din cadrul +arocului. u autor de opere muzicale, ci numai de madriga ene+rosul su contemporan Gesualdo da Venosa este i

$iolent creator de disonane. >ceast $e1emen C-C0 ante


i a $ uti. unu u $#utEciu ciauuiaia cu un $ecin tuut)
ra

Era" pe carc unii o $edeau asociat cu un $ec1i

gic din +iogra#ia sa (-i a masacrat at,t soia c,t an tul ei! a trezit. ,n ciuda unei ne,nelese, pe atunci, 2 #rumusei compoziionale, o rcaciune negati$

,n con-tiinele Ipuriste" ale timpului. In acela-i sens M str$ec1ile $ederi ilustrate mai sus de Hermann HesM opera lui Monte$erdi -i aceea a lui Gesualdo da VenoM au #ost cali#icate drept muzic demonic, iar autorii lM considerai ca I>ntic1ri-ti ai artei muzicale"E (:p. ci#.A%sM $remea c,nd, ,ntr o Italie decadent, de seicento, pe caM nu o mai puteau redresa con-tiinele Ipuriste", redondantM c,ntre de soen ,ncepe s concurezeLia #aim uni$ersal pe $ec1ii e8poneni italici ai unor arte mai dura+ile. 9,t de ad,nc in#iltrat era acest nou tip de artist ,n co- -tiina -i sensi+ilitatea epocii se poate recunoa-te, prinR altele, din $estitul episod al Ipri$ig1etorii", a#lat ,n mail poem 0donis a lui Giam+attista Marino (2/HP!. ,n legi tur cu pasrea c,nttoare, poetul $or+e-te de o Muni scar de sunete", de I$ariaiuni", de un Icontrapunl du+lu", -i de site ra#inate detalii muzicale, care e$pria mai cur,nd admiraia #a de glasul unei $e-tile taitCrl de oper a timpului. <esigur c ,n acea $reme toate artele apar contamina de categoriile spectacolului, a-a cum am artat ,n treael -i $om mai arta ,n cele din urm. 'otu-i, muzica de opU nu intr ,n categoria lor, ci ,ntr un regim cu totul deosel >m spune c este ea ,ns-i teatru, reprezent,nd cUl #orma cea mai ampli#icat pe care a atins o arta specta9l lui. Muzica de oper d o nou $i+raie tragicului U strlucire ,nc neatins scenei, ,n $reme ce c,ntaiA de$ine un interpret dramatic, ca -i actorul. 'otul poate #i pus ,n corelaie cu unele o+ser$aii PQ2 rioare. >-a cum $iziunea lumii su+ specie scenic arl

iere a teatrului asupra +ierii ,ns-i, ideea operei zicale ar ,nsemna, la r,ndul su, o re$rsare a #enome ii teatral, de ast dat asupra celorlalte arte, ,n primul r,nd asupra muzicii. ,ntregul ansam+lu al intuiiilor e8istente tinde ,nluntrul +arocului s se ,m+race ,n ample #ulgerri, dar s se -i ptrund de sensul #actice, $remelnic -i repede trector al acestei o+-te-ti strluciri, su+ care se ascunde con-tiina primeAdiei, a cderii, a s#,r-itului. Se identi#ic aci o reproducere pe toate planurile a glasului prin care $or+e-te #ondul tragic al teatrului. Dnsemntatea acestei arte se concentreaz asupra principalului su #actor motor, care este actorul. 9a atare tentati$a de a sc1ia o #enomenologie a structurii actorice-ti ni se pare -i ea o cale de ptrundere ctre inima +arocului. 're+uie s precizm de la ,nceput c actorul este, prin e8celen, un artist de ensi+, adic tragic, ca -i eroul pe care l interpreteaz. 91iar -i ,n cazul comicului, el ,ntru az acela-i sens al s*ir$itului, comun oricrui #el de specii care integrarea sa ca #actor motor nu poate lipsi. natura artei sale, singura care nu las monumente, e actorului un anumit destin care ne #ace s l recu m. >ceasta cel puin p,n ,n $remea din urm, c,nd unoscute condiii te1nice, de care +ene#iciaz, i eau at, dup prerea noastr, speci#icul propriei triri. adar, actorul, c1iar cel de comedie, trie-te pe un Tragic Spectacolul, la el, este adesea ) su+con str.I 4a de#Eensi$, o lupt disperat de a compensa prin 2 momentului W po$ara uitrii. <e aceea, cortina O ,n #inal produce o netgduit melancolie, #ie ea
-i la s#,r-itul unei comedii. ;egretul trezirii dintr un $is I care l a odi1nit pe spectator prin suspendarea u-urioarel a propriei $iei, -i intrarea pro$izorie ,n alt $ia, consti l tuie numai o e8plicaie direct -i con-tient. .inalul estel ,nsoit -i de o alt melancolie, mai di#uz, dar poate mail intens -i mai semni#icati$ dec,t prima. 9ortina co+or, l toare d -i senzaia nedeslu-it dar percutant! de giulgiul ce acoper moartea actorului ca artist, ,n spe a e#ortului^ su de creaie, a druirii sale plenare, care s

a consumat^ nu $a mai rm,ne dintr ,nsa dec,t o amintire ce se -tergel ca #a de lucrurile de#uncte. Spre deose+ire de orice alt artist, actorul moare dupl #iecare spectacol, reedit,nd ) ,ntr un registru #rec$eni repetat ) mitul lui >donis, care se stinge mereu din $iaii la declinul #iecrui ciclu al spectacolului cosmic, dat deA anotimpurile strlucitoare. .rec$ena aoestai mit ,n arta a poezia +arocului ni se pare, de aceea, deose+it de semni#ri cati$. >m menionat, c1iar ,n cuprinsul prezentului capi l toi, marea poem 0donis a lui Giam+attista Marino. <arl ,nc dinainte, de pe la s#,r-itul $eacului precedent. nUl apruse (enus $i 0donis a lui S1aZespeare, -i, de asemui nea, Pl#ngerea lui (enus pentru moartea lui 0donis 8LlaPl de (enus en la nnierte de 0donis, 25FH!, a poetului spCni" I Muan de 9ue$a. In s#,r-it, moti$ul ptrunde -i ,n creai P^ at,t de ilustrati$ pentru +aroc, a muzicii de scen, a-a cui"l arat opera muzical 0donis a lui 9laudio Monte$erdi. <in cele e8puse mai sus rezult -i acea #renezie a U"g2 t!rii la actor. "oate c el cuprinde ast#el ) doar la un grQM mai potenat ) o tendin speci#ic uman. =e re#erii i
<6'

urmtoarea pro#und re#lecie a lui Vasile "Cr$an : I:mul Hne s #ie $zut... a #i o+ser$at e o nemurire ,n miniatur" #in G#nduri despre lume $i +ia%! la greco-romanii din Pontul sting:" <ar o parado8al Inemurire", numai I,n miniatur", nu este, oare, doar un succedaneu al nemuririi Y 91iar dac ipotetica noastr concluzie nu poate #i $eri#icat pe toate planurile, ea rm,ne, ,n orice caz, $ala+il pentru actor. %l $rea s #ie $zut cu insisten, s de$in un percutant o+iect al percepiei, a-a cum se ,nt,mpl ,n natur cu #lorile sau cu #luturii $iolent colorai, care -i compenseaz ast#el o e8isten prea e#emer. <e aceea dialogurile scenice s,nt #icti$e ca dialoguri. >ctorul se adreseaz numai aparent partenerului su, sau sie ,nsu-i ,n monologuri. In #ond el $or+e-te pu+licului de care $rea s H $zut -i auzit ,n modul cel mai pregnant. >de$ratul dialog se ,ntreine ,ntre ,ntregul ansam+lu scenic -i spec tori. <e la ace-tia a-teapt actorul replica la tirada co Oti$ care constituie drama reprezentat, #aptul se integreaz ,ntr o relaie #ireasc, deoarece ea corespunde direct Y^ dorinei spectatorilor. r #i aici de discutat pluri$alenta cuprins ,ntr o psi Ni o estetic a aplau'elor" %ste, mai ,nt,i, replica aS cu coninut apro+ati$ din cadrul dialogului real care c ,ntre scen -i sal. >cest rspuns se e#ectueaz pe * ui spectacol gestic, pe care, de ast dat, pu+licul lpa ,a 6actarului. <ar nu este numai at,t. .enomenul se 22 ` e amintita moarte a actorului ca artist, odat cu acrtinci. Su+ acest aspect aplauzele alctuiesc un Src, un cor de dorine -i de c1emri, destinate )

m
de-i con-tient e#emer ) s l readuc la $ia pe interpol 'umultul lor urmre-te, mcar momentan, s l ,n$ie. deoM rece sensi+ilitatea rscolit a spectatorilor nu poate M se ,mpace cu pieirea lui. =umai dup reapariia de c,teM clipe a actorului o$aionat, ciclul spectacolului E,-i ,nc1ei ,ntregul circuit. S#,r-itul ,ntr o momentanE apoteoza ,ntr un aer de strlucire, ,i poate rscumpra moartea. 'eatrul, ca termen general, -i actorul, ca termen spel cial, laolalt cu toate relaiile ce se ata-eaz de ace-ti #aM tori, au e8istat, negre-it, -i ,n alte cadre de $ia. =umi ,n +aroc, ,ns, ei de$in ageni su+surnatori, indic,nd adicl un anumit #el de trire, de concepie -i de orientare, duR oare se modeleaz -i toate celelalte arte. .aptul ,-i a# dl primul moment cele mai $ii -i mai directe ilustrri, -i oi nurrM ,n muzic, a-a cum ne am con$ins anterior. In literatur, +unoar, prin at,tea procedee teniatiii pe calea deg1izrilor, a ,nscenrilor deli+erate, a am+igui taii de situaii, o parte a personaAelor Aoac ,n #aa al"^ personaAe oare, -i acestea, la r,ndul lor. Aoac ,n #aa noal tr. Ni #enomenul se produce nu numai ,n dramaturgiei unde ar #i e8plica+il ) ci -i ,n cadrul altor genuri, mbl seam al romanului +aroe. >proape Aumtate din sutele 2^ personaAe, a#ltoare ,n <on Qui*ote, *oac! ,n #aa ,.ca$bn rului rtcitor" -i c1iar a Iscutierului" su. 're+ui ' centuat c nu utilizm termenul ca simpl analogic cl 2 accepia sa proprie de art actoriceasc. >ceste pc^Scn 2 se -i masc1eaz adesea su+ alte identiti, nelipsU te 2 urnele adiacente, -i c1iar ,-i ,n$a replicele postise, care le de+iteaz ,n #aa lui <on `uiAote. <ar ,nsu-i 2 ,-i trie-te un rol, cu totul strin de natura sa ade$rat. In nici o #az din istoria romanulu nu

s a aAuns, ca ,n acest moment, dens de iluzie, al +arocului, la o creaie at,t de grandioas, pe +aza unor identiti #icti$e, numai *ucate" >ciunea teatrului -i a actorului se rele$ neo+i-nuit de pronunata -i asupra artelor $izuale. In at,tea din marile compoziii istorice, +i+lice sau mitoloQgice, identitile nu s,nt reale, ci. -i ele, numai Aucate de ni-te actori, care interpreteaz scenele respecti$e. Strile de intens interiorizare -i de "solitudine ale con-tiinei capt adesea un. inadec$at caracter e8tra$ertit. %le se mani#est gesticu lat, demonstrati$, ..clamoros", urm,nd parc e8igenele accentuate ar!t!ri" In -oartea Cleopatrei a lui Van uKcZ, de pild, #rumoasa regin antic pare preocupat nu Ot s moar! c,t mai cu seam s se arate c! moare, ca ,n Ri sli de spectacol. %8emplele s,nt desigur numele ,n aceast pri$in. #enomenul se a#l ,mpins -i mai departe ,n artele S dincolo de simpla tratare a moti$elor. >ci c1iar
h^ eleine

Yi arte a eil +aroc, prin care s zicem c un ,nceput de H continu, pe +aza unui calcul iluzionist, cu o doar pictat, ni se rele$ cum ,ns-i pictura terJia actorului. %a se tra$este-te ,n alt identi "Uti$ ,n alt domeniu artistic, acela ai ar1itectu cromatice, -i detaliile ne,nsu#leite, +a c1iar mtregi Aoac rolul altor arte. In contactul cu acel
E/H

rii. ,n cazul grisaille-uiilor, at,t de rsp,ndite ,n +aroc, pAM tura Aoac, de ast dat, rolul sculpturii. =umai o apropieiA prea accentuat #ace s se denune aparena Aocului aM cum se ,nt,mpl, dealt#el, -i ,n teatrul propriu zis, c,nd M dep-e-te distana iluziei #a de scen. <ar nu numai #aptul c Aoac, ci -i #elul cum Aoaca apropie intenional artele +arocului de o+iecti$ul actorulR Se surprinde aceea-i tendin a ar!t!rii pe calea -ocului,I pro$ocrii de senzaii puternice -i imediate. .aptul M $de-te ,n ar1itectura cu componente contorsionate caii atrag $iolent pri$irea, ,n sculptura #renetic gestual, ii e8plozia de culori a picturii, ,n muzica rscolitoare a tini pului. >rti-tii respecti$i, modelai dup con-tiina actorii lui, se lupt s e8ercite e#ecte #ulgertoare, s zguduie mol menan prin lo+ituri de teatru, lupt,ndu se s o+in uimi rea. >cea mcra+iglia +aroc nu este dec,t re$an-a pe caii -i o ia intensitatea momentului trit, a prezentului ceQ scurge ,n gra+, #a de o ,ndoielnic Ieternitate", caii nu mai poate #i sperat ,n cadrul amgitor de inconsistent -i iluzie a $ieii. *a +aza +arocului st tristeea unei o im niri ameninate de spectrul s#,r-itului, de realitatA morii, a unei omeniri a#late ,ntr o disperat de#ensi$. S6 c1iar -i latent sau in#uz mani#estat. <ar acest scepticism -i aceast tristee +aroc =<\ neaz -i cu o $ag speran, #undat pe un #el de e8o#A zare. : anumit recepti$itate emoti$ a omului se $ea analogic e8tins -i asupra destinului necrutor. Ni a9eM poate #i e$entual oprit" ,n Ioc de o demonstraie spcUEl
<;

loas! care produce uimirea, mera+iglia" ,n ultim analiz ar #i o tentati$ de seducie a ursitei, #c,nd o, ast#el, s -i suspende, cel puin pro$izoriu, sentina, -i s am,ne e8ecutarea ei. %ste Aocul totodat #ascinant -i riscant al Ne1e rezadei, prin care se a+ate crudul g,nd al cali#ului destin de 2a intenia ucideriL. 'oat aceast $raA, ,n#lorit din germenele modelator al teatrului, gra$iteaz, ,ns, pe un su+strat tragic.
de

I&>;:9:Q S>@ I&>;;:9BQ Y >parent este $or+a de o simpl numire. 9a atare el te ar putea s i a#ecteze cu nimic pe cei ce urmrea realitatea ,ns-i a unui #enomen. >-a -i au spus pro+a+il at,ia cercettori ai +arocului, care au trecut repede 2 u-or peste aceast discuie. <esigur c e8ist. -i uneM e8cepii, printre care aceea a lui >l. 9iorncscu ,n 2"0 crarea amintit, dar ,n general o asemenea preocupa"^ s a $zut negliAat. =e re#erim la cele dou cunoscuA ipoteze ,n pri$ina numelui. @na ar #i &aroco, HgUl scolastic de raionament +izar -i complicat, de unde QA rezultat mai tCrziu sintagmele ragioni &aroche sau ar3Ll ment# in &aroco" > doua accepie este cea legat cie cdm $,ntul portug1ez &arroco, de$enit spaniol &arrucco"care denume-te anume specii de perle ,n #orme asimetiG @nii cercettori, c1iar de mare $aloare, ca de " ^QA Hatz#eld, nu se ocup c,tu-i de puin de aceast pro+MH ccnsider,nd o, poate, nesemni#icati$. 9ei mai mulE,E P are i au dat #ugiti$ atenie, opteaz pentru prima ipo-3 aceea legatarele termenul medie$al &aroco,

care am iECzut c indic $in raionament impropriu -i ciudat. >ceast accepie se ,nt,lne-te, la di#erite etape, pe ,ntregul parcurs al $eacului nostru, ,n DSi J la [arl &orinsZi (,n Die 0nliDe in Poelih und Junstlheor]c:, #n 23H3 la 9roee, ,n 23/P la GelloZ. Ipoteza lai &aroco scoEaslic mai are -i ali adepi, dar care, dup cum am spus au trecut repede peste o asemenea discuie, lipsit de date certe, Ui pri$it, desigur, ca prileAul unei pierderi de $reme. =oi ,mprt-im o cu toiul alia $edere, care poate #i cuprins ,n dou puncte d Tstincie. Mai ,nt,i, nu considerm nesemni#icati$ aceast discuie, #iindc numirea stilului este departe de a se reduce la semni#icaia unui simplu cu$,nt ar+itrar sau con$enional. %a poart, dimpo ri$, ,ns-i c1eia ctre esena #enomenului. ,n al doilea ,nd, odat ce am acceptat discuia, putem preciza de pe a c nu su+scriem la ipoteza maAoritar, care este pen aroco scolastic, ci ne declarm pentru cealalt, care 6in ctre termenul portug1ez &arroco, ,n sensul su rt asimetric. =umai de aci ne putem desc1ide un cert ctre rostui intim al +arocului -i ctre ade$ sa semni#icaie. "entru a aAunge, ,ns, acolo $a tre l sa ne limitm ,n capitolul de #a numai la o serie de
iA,
5

s,nt, a-adar, raiunile ce ne #ac s ,nclinm ctre Urlei asimetrice, iar nu ctre aceea a raionamen iui complicat Y int,i, numai prima accepie este ,n msur s dea U2(H concluziei la care ne am oprit, -i pe care am 5Q /Y dez$oltat o ,n capitolele precedente, unde am identi#icai #enomenul +arocului drept e8presie potenat a artrii^ @n raionament, oric,t ar #i de +izar, nu poate s acioneze^ prin -ocuri imediate, -i cu at,t mai puin s st,rneascCl acea mera+iglia, care iz+e-te ,n special centrii sensorialAl %ste, de aceea, #iresc ca un asemenea stil s presupun^ mai cur,nd o +izarerie a intuiiei directe dec,t a unui ral ionament pierdut ,n a+straciuni. In al doilea r,nd, numai accepia lui &arroco portug1ezi pare a #i ,n per#ect acord cu ,ntemeiatele $ederi ale Iul %ugenio dE:rs, care sta+ile-te originea modern a +arocu l lui ,n "ortugalia, -i anume ,n cadrul stilului ,.manuelmE0 de pe la 25BB. Identica localizare geog ra#ic a unei anul mite realiti -i a termenului prin care ea se a#l denumit^ nu poate #i e#ectul unei simple coincidene. 9um se #ace ci -i +arocul modern apare pentru prima dat ,n "ortugalia^ ) aici intuiiile lui dE:rs se do$edesc deose+it de perti A nente ) -i, totodat, -i cu$,ntul &arroco este portug1ez 2 S renunm la rspuns, -i s trecem la urmtoarea cale demonstrati$. Sim+olul perlei asimetrice, al lui &an roco, deci, nu pare a #i strin de moti$ele na$igaiei ,l ale #aunei marine, care in$adeaz potopitor creaiile +aEl rocului din incipienta sa #az $est i+eric. Dnc dinainte QI dE:rs i s a surprins deose+it de accentuat aceast trsaA tur, c,nd stilul manuelin nu se identi#icase cu o priUl mani#estare a +arocului modern, ci doar cu o ultim > puternic p,lp,ire a goticului t,rziu. >st#el, pe la ,ncepiU $eacului nostru, ". Mousset a#irm urmtoarele ,n acU sA pri$in : I9u imaginaia e8altat de po$estirile naVU' torilor, ar1itecii -i sculptorii (manuelini, n"n": au #cut $alpite ,n piatr #auna -i #lora mrii : corali, madrepori stranii, tot #elul de coc1ilii, c1iar ec1ipamentele cor+iilor odgoanele -i rercurile de plut se ,ncolceau ,n Aurul coloanelor, alergau de a lungul ner$urilor -i, prin aceast pro#uziune -i ,n$lm-it ,ntretiere, luau un aspect original -i +izar, a-a cum nu se mai a#l nicieri, nici c1iar ,n "ortugalia la $reo alt epoc". (". Mousset, LFart portu-gais, ,n LFEspagne et le Portugal 7lustres, "aris *arousse.! Iat, deci, atri+ute ca straniu, &i'ar sau original, trsturi prin care s a #cut cunoscut +arocul, asociate, de ast dat, tocmai cu moti$ele marine, caro le au decis acea #actur insolit. "erla, care este -i ea un produs al Mrii, pri$it ,n speciile ei #anteziste, asimetrice, se adec$eaz per#ect acestui conte8t stilistic, cruia i se poate supraordona ca sim+ol. i aceasta n am consumat, ,ns, arsenalul de argu ,n #a$oarea poziiei pe care o susinem. =e solicit, momentul de #a, constatarea elementar c nici S Ni nici &arroco nu se raporteaz iniial la art. numire aparine terminologiei logice medie$ale -i, ,@ti$, atitudinii polemice ,mpotri$a unui tip de raite +izare, iar ultima identi#ic o specie de pro natnrale asupra creia s a aplicat lim+aAul giu$aer Eoiunea de +aroc aAunge s se integreze de#initi$ artei a+ia t,rziu, ,n $eacul al XVIII lea. >cum de stn #U pentru "rirna dat acestui termen ,nelesul tistic, pe care l deine -i astzi. <ac el -i ar #i identitatea de la &aroco ) denumirea raiona e#ectuos ) ar #i #ost normal s se aplice ,n

primul r,nd la retoric sau la literatur, adic la act menii ale creaiei, unde sensurile se e8prim, ca -i M operaiile logice, peEcalea cn$,ntului. :r, ,ncepCnd de M la 24JB -i urm,nd ,n toi restul $eacului al XVIII lea, tb menul &aroc se re#er aproape e8clusi$ la artele $izuali ,ndeose+i la ar1itectur. "oate singura e8cepie o #aM ;ousseau, care. ,n contri+uia sa la prima ediie a %neM clopediei, $or+e-te -i de mu'ica &aroc!, dar ,n nici un cal de literatur, -i cu at,t mai puin do retodc. =umai ,n a doua Aumtate din $eacul trecut mai sini prindem a+ia o #ugace aluzie -i la artele cn$,ntului. %stl $or+a de un $ers al lui &audelaire, unde termenul se $edl #olosit ,ntr un sens intens depreciati$ : XLcs pclits pm phetes anx en hircs &aroMucsL" ,n rest, ,ns, -i ,n secolil a^ XlX lea, ca -i ,n cel precedent, cu$,ntul se re#eil aproape e8clusi$ la ar1itectur. >-a #igureaz el ,n Dm Cicerone ai lui &urcZ1ardt (2F55!, apoi ia .crdinand GrtM goro$ius, iniiatorul a-a zisului ,.peisaA istoric", ,n eseii su despre castelul &our+onilor napolitani de la 9ase#il 8Das Aour&one4ischloss Caserta, 2F//!. In s#,r-it, mQ"Q^ serie a preocuprilor sistematice ,n Aurul +aroculuUH cep,nd din 2FF4 cu amintita lucrare a lui Gurlitt, se bQ6 sacr iniial tot unei aplicri a stilului la ar1itectur. >ccentul situat asupra acestei arte desemneaL , nSU domeniul artistic ,n care, potri$it $ederilor lui a OrSF de+utat +arocul, odat cu stilul manuclin. Mumei" m P M lui ar1itect portug1ez MoCo 9astil1o $a rm,ne mereu I gat de acel stil. .aptu, c nu o art a cu$,ntului, B-l A $iz,ial, acoper coninutul termenului aproape "n eacuri, constituie o do$ad puternic ,n #a$oarea lui larroco portug1ez. &arocul, a-adar, a atras iniial atenia prin ar1itectur. 9,nd e$ocm stilul manuelin, mai ,nt,i la aceast art ne g,ndim, care apoi, ,n di#erite $ariante i$ite timp de dou $eacuri, a acaparat aproape ,n e8clusi$itate interesul primilor cercettori ai stilului. =u este, ,ns, $or+a de o ar1itectur care se e8prim pe ea ,ns-i, adic ,n speci#icul pe care i l am sta+ilit ,n alt capitol. %a nu are la +az trirea integratoare, pe care o cuprind, ,n imensele lor na$e, goticul sau romanicul, ci dez$olt mai cur,nd tendina spectaculoas a ar!t!rii" %ste o ar1itectur ,n care str+at, cu alte cu$inte, categoriile de e8isten ale tea ului. =e ,nt,mpin aci un parado8 asupra cruia am dori s insistm. =u prin #enomenul propriu zis al teatrului s a #cut iniial cunoscut +arocul, ci doar prin atri+utul 7ral aplicat, ,ns. la o alt art, la ar1itectur. #cte ade$rat c tot atunci c,nd ,n#lore-te stilul ma i apare -i prima personalitate genial ,n dramatur popoarelor moderne, aceea a portug1ezului Gil Vi (2J4B )25P4!. Ni, de #apt, nu pare a #i nici singurul R $reme. 'otu-i, Gil Vicente, n a in#luenat cu ni = caracterul teatral al +arocului manuelin. Ni atunci +are se impune de la sine. 9um se #ace c stilul lin de$ine teatral, dac nu ,nainte, ,n orice caz in de marele teatru portug1ez -i c1iar de orice @#toscut Y 'ocmai aci rspunde ) cu #unciune de @nor coninuturi mai $aste ) acel &arroco ,n Uu de perl, a crei #orm nu ne mai intereseaz SlnQetrie sau asimetric.

n
In strlucirea acestei nestemate marine se re#lecteA microcosmic, ca ,ntr un strop de ap, toat +ogia speM tacolelor lumii, cu care am $zut c na$igatorii, prin rel latrile lor, au e8altat minile ar1itecilor -i sculptorilor^ @n asemenea tip de relatri s a dez$oltat ce$a mai t,rziuX ,ncep,nd de pe la miAlocul $eacului al XVI Iea, ,n #orma literar scris. *aolalt alctuiesc $estita serie, datorita^ mai multor autori, creia &ernardo Gomez de &rito. edil torul ei din secolul al XVIII lea, i a gsit cel mai adec$ai titlu, >istoria ,r!gico--aritima" Ni astzi ,nc ea treci drept una din cele mai originale e8presii ale literaturii portug1eze. >socierea noiunii de tragic cu cea de nkrAtimA ni se pare a #i una din cele mai semni#icati$e. @ltimul atril +ut cuprinde ,n ,nelesul su o estur spectaculoas, rel $elat de ,ndeprtatele cltorii oceanice. <in ansam+lul^ asocierii de termeni se desprinde su+stratul tragic, ,n ol rul cruia se dez$olt giganticul spectacol planetar, desA c1is pe calea mrilor. <ac nu ca gen sau ca domeniu ari tistie propriu zis, cel puin ca o important categorie M e8istenei, a e8istat totu-i un teatru #naintea teatrului Nl ,n epoca manuelin. >+ia ,n capitolul $iitor $om a$ea R2 dispoziie toate datele indicate a ne rele$a ,n sim+olul perlei, inclusi$ al lui &arroco, e8presia ar1etipic a strai lucirii rezultate dintr un #ond tragic. In s#,r-it, a -asea -i ultima demonstraie ,n #a>oaiUl aceluia-i &arroco se spriAin pe un #apt doar analogic, cee I ce nu l ,mpiedic de a se arta e8trem de semni#ic EM G,ndul ni se ,ndreapt, mai precis, ctre acea tardi$a ri$aie stilistic, ,ntrucCt$a opus -i totu-i cu at,tea laQEA comune +arocului, deri$aie ,ntruc1ipat ,n stilul r^ca
T2

tn cel rococo" :r acest nume $ine e8clusi$ de la anumite alctuiri naturale, dez$oltate ,n $olute,

adesea ,n m.odeEle coc1ili#o#me. <e aici asociaia mental cu perla ) #ie ea asimetric sau simetric ) se #ace ,n mod spontan. Ni atunci certitudinea a+solut a pro$enienei, care ,nsoe-te termenii rocaille -i rococo, elimin orice urm de ,ndoial -i din Aurul numelui de &aroc" .iind stiluri din aceea-i #amilie, adic nu numai apropiate istoric, dar -i atrase deopotri$ de accentuate solicitri sensoriale, este normal s -i capete am,ndou numirea de la intuiii tot din aceea-i #amilie, ,n spe aparintoare deopotri$ +ogatului mediu neptunian. 9unoa-terea sensului lui rocaille atrage ip sine -i ,ndreptirea necondiionat a lui &arroco ,n accepia sa portug1ez. ^ #apt, din ,ns-i pri$irea imanent a +arocului, #r concurs analogic din a#ar, rezult o atare #ilia s8istent ,nluntrui unicului mediu neptunian. =u FPE( altS 9u$inteE ne$oie s se a-tepte p,n ,n $eacul lea, odat cu i$irea rococo ului, Epentru ca mo lili#orm ) care am spus c ni se asociaz ,n reprezentarea perlei ) s se $ad amplu pro 2 art. >m semnalat c ,nc de la ,nceput acest ntegreaz ,n toat acea pro#uziune de modele culti$ate de stilul manuelin. <ar acest moti$ se nd n mai departe -i $a domina ,ntregul +aroc. G aAuns, ,n aceast pri$in, s amintim de $es Oe las Conchas din SClamanca ai crei perei c8 "ar ,n ,ntregime in$adai, la mici inter$ale regu a =ieie U de S9cici scul"tate Moti$ul ,-i #ace loc. cu o b lu8uriant, -i ,n literatura +aroc. Iat numai
73

o redus parte din uria-a descriere a $ietilor cu cc1iliA #cut ,n seicenio italian de <aniello &artoli (2/BF 2/P5 I9ele mai multe s,nt capricios colorate, #ie ,n gruno xa_ #e stropite, #ie cu pete al+ -i negru T altele ici -i colo leAA atinse cu #oarte u-oare trsturi de miniu, de cina+ru, dl aur, de $erde al+astru, de lac T altele ,mpestriate cu peEM mai pronuniatc si mai mari T altele presrate cu ni-te plCM mici -i dese ca de grindin, sau ca stropite cu rotie, sal punctate #oarte mrunt T altele cu $ine ca de marmuril me-te-ugite cu art, sau stropite cu s,nge ,n miAlocul aii lor culori caro le #ac s par de Aasp"E. 9oc1ilia apare, a-adar, cu o +ogie ne,ntrecut Lmm in +aroc. %a stimuleaz ,ntr at,ta $ariatele intuiii aii acestui stil -i le nuaneaz cu at,ta #inee, ,ne,t numai Om #rec$entarea acestui moti$ a putut s rezulte in#iniia+nl derie $er+al a e8emplului de mai sus. ,nc o dat, LYm e8istena marin a scoicii o de-teapt ,n minte pe aceea^ perlei. I&aroco" sau ..&arroco" Y >-a suna titlul capitolului2^ #a, >$em. ,ns, acum prezumia de a l #i des#iinat. ^^6 punsul la o asemenea ,ntre+are se gse-te implicit ,n alM pia sUrie de demonstraii, pe care am dez$oltat o "2El ac$un. ,mpotri$a poziiei adoptate de cei mai muli eQ cettori, care au atins numai #ugiti$ aceast pro+lemQ2ER declarm pentru &arroco, iar nu pentru &aroco" =u^A dup ce am cptat aceast certitudine $om putea sa B2 trundem, ,n urmtorul capitol, ctre miezul #enorne^n stilistic ce ne preocup.
S@& S%M=@* "%;I M:I Itinerariu# +arocului, ,n secolele marei sale dez$oltri noderne, se oral capricios, $olutai, des#-urat ,n lorsade, #a ,nsmi con#iguraia sa stilistica. "rnctul de plecare am t cC indic geneza sa ,n "ortugalia, odat cu stilul inuelin. 'rece apoi imediat ,n Spania, unde potenial Ost dinainte su+ c1ipul acelui ..+aroc etern", preconi4 c d :rs. <in 2PJ3 ,ncepe dominaia spaniolilor asupra Tei ". Ni consecuti$a lor in#luen ,n acea ar. a-a zisul Pagnolismo" cum l a numit 'o9#anin. >ci, odat cu =on4 Q"naa, +arocul capt o nor e8presie, mai puin U -i mai clasicizat, prezent,ndu se su+ identitatea

I ie uit)' >-a se rsp,nde-te -i ,n alte ri, inclusi$ ^M i Spania, unde se ,ntoarce ,n #orma sa italian. U$enirea sa. nu rm,ne nesc1im+at, ci se com+in pse5e sale originare i+erice. "otri$it tezei I1ispa a lui Hatz#eld. +arocul se uni$ersalizeaz prin be radiaie pe care o capt Spania asupra ,ntre 22 oc cident.
73

>m sc1iat tot acest traiect complicat numai pentru M lega ,n cele din urm cu coninutul ideii de &arroco M ,ndeo+-te, de perl!" S plecm de la ,nceput, adic deA imediata propagare a +arocului din "ortugalia manueliM ,n Spania, unde ,ntiprirea unor cltorii oceanice de acel loa-, proporii a putut s aprind deopotri$ #antezia. 6 numai c spaniolii adopt curCnd stilul, dar concomiteM ,mprumut -i cu$,ntul portug1ez &arroco, de$eniQ" Ia m &a rueco cu o identic semni#icaie de perl asimetrica S admitem, ,mpreun cu cei 7,prudeni", c ar #i $or#l de o simpl coinciden ,n receptarea simultan a stilul^ -i a eu$,ntului ce l ,nsoe-te T cum e8plicm, ,ns, #aptei mai departe Y >m spus c ,ntr un t,rziu in#lueni S- niol se rsp,nde-te tot mai accentuat ,n %uropa. :dati ,ns, cu +arocul ,ncepe pretutindeni s se pronune^ aci ea-i msur -i o atenie special acordat perlei" Ipi teza simplei Icoincidene" ar #i dus, ,n acest caz, B0 prea departe. S ne #i8m, +unoar, la ,nceputul de +aroe1iYa re0 .ranei, pe la #inele $eacului al XVI lea ai ,n primii anii secolului urmtor. Simultan perla de$ine o podoa+a^ mod, ar+orat cu pro#uziune ,n timpul domniei lui %F^ al III lea (254J)25F3!. <i#uzarea ei ere-t#c odat cu l2 $oltarca gustului +aroc. Su+ regnul lui %nric al gA (25(23)2/2B! aceast nestemat de$ine at,t de cutaQQ^ .rana ,ne,t se iniiaz, ,n mari cantiti, #a+ricarea 2 lei arti#iciale. .aptul nu poate constitui simplul AES" al Lt coincidene amgitoare. %l demonstreaz cu toat e$iQQ"^ c -i din perspecti$a unei largi di#uzri a in#luena
l

niole, +arocul s a $zut ,nsoit nu numai de cu$,n tul ,B .WW asociat mai t,rziu cu numele stilului ) ci -i de bti$a intuiie a+undent a acestei pietre preioase. Ni nu numai .rana timpului ne o#er ilustrri at,t de con$ingtoare. Iat, de pild, c -i ]rile de Mos, unde stp,nirea spaniol a lsat urme temeinice, ne arat c e8tinderea +arocului se ,nsoe-te cu #rec$ena cresc,nd a perlei. "ictura marilor arti-ti #lamanzi -i mai cu seam olandezi din $eacul al XVII lea constituie un ansam+lu de mrturii concludente ,n aceast pri$in. >-a ne solicit cu amploare ,ncincitul colan de perle din Portretul /n antei /sa&ela a lui ;u+ens. %tesigur, ,ns, c nu numai la acest ,nalt personaA spaniol, unde o asemenea podoa+ se arat mai direct e8plica+il, ci -i la at,tea alte #iguri #eminine n creaia pictorului moti$ul se surprinde #rec$ent. <ar dac ;u+ens cuprinde aci doar o +ogat resurs :umentar, emulii si din :landa ne dez$luie mai mult ItE at,t, -i anume intensul ecou pe care intuiia perlei a putut aduce ,n trirea creatoare a unor mari arti-ti. T i aceast nestemat nu mai deine #unciunea unei completri, ca la contemporanul lor #lamand, ci ,nsu-i #ocarul ta+loului. >colo apare concentrat oioia arti-tilor, ,nsu#leit de enigmatica lumin @nui tul+urtor punct de realitate. bem+randt, ,n c,mpul clar o+scur al unora din lu sale, perlele iz+ucnesc izolate, cu relie#ul 1ipnotizant al m i "larilor constelaii pe #irmamentul nocturn. S e ntru o pri$ire mai apropiat, #aimosul portret al i Sto els" "asta culorilor, care -i pierde $olu supra#ee plane, creeaz deodat iluzia

77

unei condensri puternice la cele trei ample perle piU.E #orme, dispuse la distane armonioase ca punctele do luA min trasate pentru sc1ema unui triung1i isoscel cu 7ir#A ,n Aos. .ascinantul lor relie#, iz+itor decupat prin electr acestor interdistane ,ntunecate, acioneaz at,t de pClnia.T ztor ,ne,t pare a inti direct pri$irea ca un glonte al $ii zului. Ni nu este singurul caz ,n opera lui ;em+ranMt. M >atman implorhid iertare Esterei, perla, tot piri#orm, a cercelului $izi+il, precum -i +ogatul colan de pe #runte^ personaAului #eminin realizeaz acela-i e#ect de intensi i tate $izual. >r tre+ui o pri$ire special pentru a ptrunde toat gama de sclipiri, de relie#uri, de #iguri constelate, pe care o des#-oar aceast nestemat ,n ,ntreaga creaiei rem+randtian. @n rol poate -i mai pregnant dec,t la ;em+randt del Jine perla la Vermeer din <el#t. >ci se poate $or+i de ol ade$rat sim#onie, descris de aceast gemm. :+iectul^ preios se a#l inclus, de ast dat, c1iar ,n titlul anumitR ta+louri, cum ar #i Femeie c#nt!rind perle sau ColanulR perle" ,n prima lucrare, -iragurile de, pe mas, care 6^ decupeaz pe di#erite grade de ,ntuneric, sclipesc 7 i trunztor, insistent, ca zeci de oc1i demonici la p,ndQl 9,ntritoarea lor #i8eaz +alana de precizie din #ata ei o concentrare a+sor+it, necrutoare, ,ntruc1ip,nd "U imparialitatea ,.Audeului #inal". In cellalt ta+lou -`c @ rul" de la g,tul tinerei #ete este apucat -i ,ntins d+takrA cti degetele am+elor m,ini, de ctre purttoarea aceleiR^ teii, ,ntr un gest ostentati$, de ar!tare" Moti$ul perleI g ri,orme, la r,ndul su, se des#-oar ,n e#ecte -i rrial riate dec,t la ;em+randt. ,n Fat! r#'#nd, nestemata P
78

it,ni de urec1i capt un luciu aproape lic1id, #in $i+ra toriu, ca ai stropului de ap ce tremur, se prelunge-te -i se su+iaEL ,n partea superioar mai nainte de a cdea. In St!pna =i slu*nica strlucirea ei ple-te pe un #ond cald -i luminos, de tonuri +londe, asemenea astrului nocturn, care se mai zre-te doar $ag c,nd se #ace ziu. "erla pir, #crm, a.e a cum se $ede -i ,n Scrisoare de dragoste, deine la oermeir o maiestate lunar, plutind parc suspendat n spaii 2. 9u greu am putea crede c acest moti$ ar #i a$ut, pe plan pictural, $reun precedent de aceea-i amploare. b6 <ar nu numai ,n pictur apare acum cu pro#uziune perla, ci -i ,n alte arte, c1iar ,n ar1itectura de interior. A,ndim, +unoar, la grandioasa +olt a +isericii De##a ! din "alermo (24BF!. >colo, di#eritele parcele pictate D >ntonio Grano se $d desprite ,ntre e^e"Urin #,-ii de Eie, pe care se proiecteaz, ,n tot lungul lor, -iraguri ii#orme e8ecutate ,n stuc de ctre Giacomo Serpotta, din cei mai de scam e8poneni ai +arocului sicilian, Eucerea moti$ului apare in$adant -i ,n artele mi unoar ,n mo+ilier, incest moti$ a+und -i se re c1enarele -i la ,ncastrrile de +ronz aurit ,n lem n " al mo+ilelor +aroce, precum -i la #igurile de la coluri, turnate ,n acela-i metal. >semenea #roape c se ,neac uneori ,n ,mpodo+irile lor de T Ni de multiple colane, care reproduc perla p,n 2 numai intuiia sa direct, ci -i tot ceea ce se Cii structura, cu #orma, cu materia, cu mediul, c i eiS ,ncepe a #i culti$at intens ,n acea $reme. Mdu
23

,nt,i, ,n cadrul Inaturilor statice", care ,ncep s proli#A reze ,nluntrul +arocului, esutul -i aparena perlei contM mineaz -i $iziunea pictural a altor moti$e, +unoar M unor #ructe. Strugurii, de pild, prezint -i ei o co$,siM tent translucid, care poate s aduc pe departe cu aceea a nestematei marine, consisten totu-i estompat de M +rum atenuant care i ,n$luie. "ictorii +arocului ,i #b E ,ns, s sticleasc, ,ngro-,nd decalaAul dintre #ocarul lumi nos -i 8 estul de penum+r al supra#eei s#erice. S luCM -i noi una din aceste Inaturi statice" ale +arocului. <eose I +it de semni#icati$ ni s a prut lucrarea lui "ieter =asol 8Struguri $i pocal:, pictor olandez din $eacul al XVII lel (pe la 2/2H) Y 2/PF!. "e o #a de mas somptuoas, ini tr un ansam+lu de argintrie #in cizelat ) t$i, platouri pocale ) ciorc1inele de struguri pare s ,ntregeasc I acela-i registru lucrtura materialelor de pre printH a+undent re$rsare de perle.

>cestea pot pro$oca -i alte asociaii, nu numai #l structura, ci -i cu geneza lor. >m dat ,n capitolul piEe dent unele indicaii cu pri$ire la masi$a in#iltrare a #lSc $ului coc1ili#orm ,n arta +arocului. =ici nu $om starSt de aceea, printr o repetare proli8 a ceea ce am mai S"' Vom semnala numai cone8iunea str,ns, pe care o sR teste Mircea %liade ,ntre moti$ul scoicii -i acela al "UA ca sim+oluri ale #ecunditii, ce -i au originea ,n P primordial mediu reproducti$ al apei. (Mircea % 22 ,roi%e dF>istoire des Religions, ed. 23/F.! "oate U#A -i ,n art tratarea coc1iliei atrage, totodat, -i o $asm C li#erare a modelului ei, a-a cum am ilustrat cu CoPCi las Conchas din Salamanca sau cu e$ocarea literarP
80

<aniello &artoli. Vom $edea, de alt#el, c1iar ,n cursul Sstui capitol, legtura e8istent ,ntre caracterul ,ecun , ditii -i trirea +aroc. <ar asociaiile plecate de la intuiia perlei merg .-i mai departe. Moti$ul coc1ili#orm indic numai orma matricei perli#ere. Iat, ,ns, c ,n +aroc se mai #ace apel -i la imteria direct a acestei matrici. %ste $or+a de su+stana side ului care, #iind un #ragment imediat recunoscut din ansam+lul scoicii, -i acion,nd prin irizri palide, lunare, e$oc ,n c1ipul ceX mai apropiat at,t structura c,t -i geneza perlei. :r, +arocul a ,nceput s #oloseasc amplu acest material ,n ra#inatele sale incrustaii, mai t,rziu c1iar ,n :atuete independente. <ar nu #olosirea direct c,t mai cu seam sugestia nuanelor sale reproduse de pictur ,i rele$ marea contri+uie pentru optica timpului. &ogatele Qi +aroce ale peisaAelor #lamande -i apoi olandeze din ui al XVII lea, cu nori perlai, sticlo-i, translucizi, ,n e se aprind uneori ,n$luite lumini de #ulgere, amintesc struitor de e#ectele side#ului. e direct, #ie indirect, perla ocup centrul intuiiilor O <e aceea ea de$ine acum, poate mai mult dec,t U -i o+iectul unor speculaii cu caracter sim+olic. aceast pri$in ne a instruit su+stanial, pe l,ng lu roenionat mai sus, -i o alt carte a lui Mircea e S /magini $i sim&oluri 8/mages et sNm&oles, "aris, #i care se a#l -i un su+capitol ce pri$e-te perla ,ctul semni#icaiei. <up cum reiese de acolo, l G sim+olice ,n Aurul nestematei marine au e8istat p 9ine. *u,nd, ,ns, ca +az erudiia lui Mircea 2 a m cutat s sta+ilim, dup datele pe care ni le a
""! 8"

o#erit, o apro8imati$ statistic ,n repartizarea spa,o tenM poral a lucrrilor de acest gen. ;ezultatul arat cu 7tacM al XVII lea singur cuprinde mai m$it dec,t tot ceea ce \M scris anterior ,n materie de sim+olic a perlei. 9e ie mai multe lucrri de asemenea natur $in din Germania timM pului, adic tocmai de la unul din centrele mari ale +arocului european. "lec,nd de la noiunea de &arroco, am insistat poat#i e8cesi$ asupra unui moti$ care ,nsoe-te ,n toate #elurii #enomenul +aroc. >m recurs, ,ns. la un procedeu at,t de miglos pentru a arta c acest acompaniament al stilulR nu poate #i e#ectul unei simple coincidene e8terioare R un caz care decide concluzia gre-it din categoria lui posti hoc, ergo propter hoc" >sistm la o at,t de ampl conQ gen de date, care se con#irm una pe alta, ,n raportaiER dintre #enomenul stilistic ,n discuie, terminologia &arroco-@ &arrueco -i e#ecti$a intuiie a perlei sau a deri$aiilor sale. ,nc,* nu mai poate #i $or+a de un ocazional moti$ ,nsoitor, ci de unul integrat direct ,n #iina +arocului. &a ,o" mai mult dec,t o integrare, am $edea aici c1iar o centralR ,n registrul de semni#icaii al stilului. 9u aceasta, ,ns, n am spus totul, deoarece concluUl noastr poate #i e8pus la unele replici empirice. [ste R resc, ar spune o e8plicaie rudimentar, ca, #iind a" u I ,n cantiti at,t de mari de ctre portug1ezi -i spaniol2R^ apoi des#cut pe pieele %uropei, perla s se #i im" uS un material intrat ad,nc ,n atenia +arocului din acel Y ment. <e-i nu e8ist nimic gre-it ,n aceast Audecat, 2
83

du se c1iar de .,+un sim", ea se do$ede-te totu-i at,t iicomplel si de limitat, ,ndt de$ine incapa+il s e8plice e#ecti$ #enomenul. Mai precis, ideea nu poate #i 6oncludent, #iindc se #undeaz pe un dat .deta-at din 6onte8tul integral al timpului. 'ot pe atunci au #ost aduse, din di#erite regiuni e8o tice, -i cantiti imense de aur, de argint, de #ilde-, de liamante, -i de alte materiale piQeioase. =u se poate, desigur, nega c #iecare din aceste produse

rare a deinut un rol ,nsemnat in epoc. >semenea materiale s au +ucurat .ie o neo+i-nuit atenie -i ,n alte momente +aroce ale stoHei, #apt de alt#el e8plica+il, #iindc ele aduceau o ontri+uie su+stanial la inerenta str!lucire a stilului, 6eea ce $om -i reaminti ,ntr un apropiat capitol. 9u at,t ii puin puteau aceste splendori preioase s lipseasc ioua perioad a +arocului din $eacurile al XVI lea -i XVH lea. >-a, +unoar, intuiia argintului lucrat a de la ,nceput o speci#ic $arietate spaniol a -ti E uiS adic plaiarescul 8plata ) argint:" >cest metal, a #in cizelare a putut, prin intermediul unui ar1itect E de :ntanon, s de$in modelul unor edi#icii la+orios ite, -i a e8tins capacitatea de sugestie p,n -i asupra u i >st#el, poetul spaniol Muan de Mauregu,, ,n /n-e+ea la Rimele sale, pu+licate ,n 2/2F, $or+e-te de ;o+iri de #raze argintate". .ilde-ul adus de portu Qin India -i din >#rica -i a re$rsat de asemenea :Erea ,n atmos#era de lu8 -i de art a timpului. In elelalte pietre preioase, ,n a#ar de perl, s au ele culti$ate cp st,rnitoare de merainglia" In +a rziu, din $eacul al XVIII lea, +unoar, regele por
#* 83

tug1ez MoCo al II lea purta la g,t cel mai mare cunoscut p,n atunci. >lte materiale de pre s au adaptai cu pro#uziune la somptuoasa ar1itectur a timpului. =ici una, ,ns, din aceste scumpeturi n a egalat in.ten.2 sitatea semni#icati$ a perlei. Singurul material care, nu mai aparent, #igureaz cu aceea-i importan ,n +aroc estt aurul. =u $om strui asupra acestui punct, #iindc and mite ,mpreAurri -i aspecte ale timpului se cunosc pred +ine. >ici epoca +arocului marc1eaz, pe toate planuriltl ade$rate e8cese. @n e#ecti$ I#lu$iu de aur" iz$ora ne ,ntrerupt din >merica -i se $rsa ,n %uropa. 9oncomitent un torent continuu de omenire lua drumul in$ers ,n cuM tarea aceluia-i aur. Setea dup acest material se rs#r,ngel uria- -i ,n arta +aroc. 'otul apare poleit, su#lat sau +tui cu aur, statui, pla#oane, capiteluri de coloane, piese (in mo+ilier, +rooaturi de draperii, $e-minte ale simulacrellA din sanctuare, litiere, $e1icule sculptate. ;s#r,ngcrea sil ,n pictura timpului, unde at,ia arti-ti e8celeaz ) ,n " nE0 mul r,nd tot un ;em+randt -i un Vermeer ) rele$ Q asemenea ,nsemntatea ce i se acorda. ,n s#,r-it, no+il 2R metal de$ine o+sesie -i pe planul ideii sau al imaginal#l a-a cum arat moti$ul I$,rstei de aur", al Isecolului aur" sau al unor #a+uloase numiri geogra#ice, cum st I I%ldorado" 8auritul:" =u mai puin -i alte epoci $ec1i de #actur +unoar perioada elenistic -i imperial roman, #ascinate de cantitatea ameitoare a metalului gal+en, de e8tra$agan ai lui =ero ne solicit aici ,n mod deose+it. E=e amintim de a-a numita domus aurea 84

$n*
tot-

locuin ,.de aur" ) a ,mpratului. @n docan ent celei $remi, SatKricon ul lui "etronius, ne dez$luie ntati$a pomp auri#ulgent a locuinelor +ogate. >uto r ii e$oc satiric pro#uziunea $aselor grele de aur la Icina ,i'rimalc1io". "rezena materialului scump se raporteaz m numai la domeniul delimitat al artei, ci la ,ntreaga tmos#er de lu8 +izar -i ne,n#r,nat a epocii. .emeile, +unoar, ,-i su#lau pul+ere de aur ,n pr, #c,nd, ast#el, ca at,t de complicatele lor coa#uri s par #astuoase -i ,ntortoc1eate opere de or#e$rerie. 9apriciile #eminine capt, ,n aceast pri$in, prileA de ampl mani#estare I+aroc". *a o ser+are, #rumoasa ,mprteas "opea, soia lui =ero, are ,ntr un amplu $e-m,nt alctuit e8clusi$ din zaMe m s +tute de aur curat. <e-i tot pe atunci cuminenia ic rede-teapt mitul doritei aetas aurea, $z,nd ,n ne itul metal un sim+ol al ,nelepciunii saturnine, aciu eti$ a acelui I.sim+olE2 se arat mai degra+ contrarie, ,ntr ade$r, ,n epoca neronian aurul de$ine el ,nsu-i l #erment ne+un, a,tor la demonia timpului. e am oprit cu ilustrarea la un singur loc -i la un sin Eroent din $ec1ime. Mai e8ist, ,ns, de a lungul lor at,tea centre de pro$enien +aroc unde moti Yului a+und ,n cele mai $ariate registre. Stu Ni, numai ,n aparen atinge el ,nsemnata #unc a er " lei. >semenea celorlalte materiale scumpe, mai nal ate, aurul nu ilustreaz dec,t una din $alenele Paro . h aceea a splendorii compensatorii. "e8ia este sin 0 reprezint integral. %a cuprinde dintr odat, 2 unei alctuiri cu intensitate de sim+ol, at,t pom ipire a +arocului, cit -i su+stratul su opus, care F3
a

constituie ade$ratul punct de plecare a2 stilului "i aurul -i. celelalte materiale strlucitoare descarc -i U& reaz ,n splendoarea lor numai iluzia +aroc, perla se araM a #i singura care creeaz iluzia ce se -i denun po -inei su+stratul su tragic. <e aceea ani spus c printr ,nsaA ptrunde integral #enomenul cu implicita rdcina de unda el se dez$olt. Surprindem aici,a,,'tr un racourci $im+olid ,ntregul proces

al dramei +aroce ) de la leziunea l#ainiric p,n la spectacol ) proces concentrat ,n $olumul minus& al unei nestemate. ;esursele e8cepionalei #ore reprezentati$e a Aderii pot #i a#late ,n nuanele, ,n esutul, ,n #erma -i ,n proA pui-orul ei genetic. >ceste indicii se contopesc semnE#ica#t In intuiia o+iectului, am spune ,n acea comple8itCl +aroc pe care o sugereaz, -i care nu se a#l atins de nQ un alt material preios. S mergem, ,ns, ctre o mai apropiata precizare a ideii. Vom spune atunci c ,n 7 iLimQ perlei +arocul -i a a#lat oglindit propria am+iguitatee6 tensiune tragic ,ntre tendine e8treme. Intr ,nsa se cite-R contrastul sc1im+tor -i neptruns dintre at,tea dispostA antagonice : strlucire -i paloare melancolic, iz+ucnireE simultan reinere, precizTe geometric -i topire pr#uitQ conturului, componen ,nc1egat -i e8presie spuntioQ" consisten solid -i aparen lic1id, cldur -i rceQU >semnarea des in$ocat cu lacrima, aoest moti$ b +aroc, aminte-te, prin identicul mo+il genetic, de aB remediu la o durere, de acela-i amestec am+iguu apa potolitoare si #ier+ineala ptimirii, care n a disp -i rm,ne ,ntiprit ,n luciul pl,ns al am+elor e8p ", Spre deose+ire de alte materiale preioase, cu un "Ql
8< %*

latut dispoziional, perla pro$oac, ,n consecin, o cornii stare de duplicitate. In ,nc,ntarea dat de per#eciunea ei intr insepara+il -i un coe#icient depresi$, me icolic, care se intensi#ic p,n la tragic. 'oate aceste e#ecte s,nt legate direct de geneza perlei, tsupra creia urmeaz s mai struim c,te$a momente. >$em aici de a #ace cu re#le8ul de aprare al unei #iine $ii, ameninate de o de#eciune organic. "erla rezult, ast#el, dintr o lupt de#ensi$ cu propria ,mpuinare $ital :i molu-tei care a produs o. 9u c,t ) p,n la o anumit li it ) leziunea se arat mai gra$, cer,nd ca ,ncordarea de meninere integr a 7ieii s #ie mai susinut, cu at,t nestemata apare mai spectaculoas. Iar splendoarea reme ilui ,ntrece nemsurat redusa ,nsemntate a $ietii productoare, care se mai a#l -i ,n circumstana agra$ant inui moment de declinQ %ste e8emplul tipic al crizei $iile, care se supracompenseaz prin de#ensi$a strlucirii, din aceast strlucire am&igu!, di#uz apstoare, in Onsistent ca pondere ) ceea ce contrazice una din ca ile materiilor preioase, care tre+uie s sune plin )6 lesci#reaz, ad,nc imprimata, ,ns-i drama sl+iciunii . agonice care a generat o. acum re$enim la cone8iunea str,ns dintre perl -i Eie. <u+la atri+uie a strlucirii +aroce, de a remedia o interioar -i de a se apra de o agresiune din a#ar, ,r te aci la dou purttoare distincte ale acestei str 6 rima #unciune se $ede deinut de perl, iar a e coc1ilie. Incerc,nd, originar -i e8emplar, un ec1i Q con#lictului at,t interior c,t -i e8terior, din ceea
87

ce am $zut c alctuie-te drama, o $ietate sla+ ca mA lusca perli#er se apr prin aceast di$izat strlucire. ,n s#,r-it, am mai amintit, re$enind la Mircea %liac#el c perla -i coc1ilia ,-i mai a#l a#initatea -i prin comunal lor origine ac$atic, adic a unui mediu prin e8celen re l producti$. <ar #ecunditatea e8cesi$ este tot un atri+ut I compensatoriu al lipsei de #or. Intr o oarecare msurii corespunde -i ea unui anumit #el de strlucire. In natural tocmai speciile cele mai ameninate cu pieirea s,nt -l celei mai proli#ice, a-a cum arat ,nsu-i e8emplul sepicilor. 9eil realmente puternici nu au ne$oie de o prea spectaculoasa I compensaie pe planul reproduciei. :r acela-i #enomen se ,nregistreaz -i ,n art. ,n aceast ordine, caracterul in#init proli#ic al stilului +aroc ar cuprinde una din pro+ele lipsei sale de autentic $igoare. >m e$oca aci o su+til o+ser$aie a pro#esorului #lorentini Sil$io ;emat ,n legtur cu Giam+attista Marino. IatCA c1iar cu$intele sale : IMarino a -tiut s scoat cele mail riscante rezultate, ,mping,nd ctre tonuri care pentru noi I apar dramatice propria ne,ncredere ,n direcia ctre pro4l #unzirne (,nnoitoare de raporturi! a cu$,ntului +aroc, care I de aceea se ampli#ic pe plan orizontal." (Sil$io ;ematS I ,empi e ormule dello stile comico in /talia, ,n ForuP I /talicum III, J, 23/3.! >ceast ne,ncredere ,n Icu$,ntA +aroc" ca propulsor ctre ad,ncimi, ne,ncredere ec1i$alent^ cu con-tiina de sl+iciune a stilului, cruia ,i li" seU capacitatea de a prinde rdcini ,n intensitate, se seaz, ca -i molusc, prin #ecunditate, prin proli#erare a+ate, ast#el, sensul pro#unzimii ,n e8tindere

orizon 0 ,n multiplicare de elemente. 9unoscuta a+unden +a r


88

crei componente sporesc parc ,ntr o neostenit sri Aaritate, se deslu-e-te, ast#el, ca o dureroas $iziune dra $iz1mea propriei inconsistene, care se sal$gar numai ,mpr-tiat ,n strlucirea unei in#inite reproducii. Vom ,nc1eia, discutCnd o ultim interpretare sim+olic a perlei. @n g,nditor din $eacul nostru, ,n acela-i timp psi1iatru ) la un moment dat adept al psi1oanalizei ) Gal#cer Musc1g, pune, ,n ansam+lul ei, ,nelegerea creaiei poetice su+ semnul scoicii perli#ere. "oetul este omul a#ectat de o de#icien, de o gra$ criz $ital, ,n ultim analiz ie o leziune luntric, pe care, asemenea molu-tei produ itoare de perle, -i o cicatrizeaz magni#ic prin strlucirea Qiei sale ($. Galter Musc1g ) Dichlung als archaisches i 0lmanach der PsNchoanalNse, ,23PJ!. >nalogia Ee per#ect, numai c nu poate #i generalizat, a-a cum usc1g. 9reaia poetic rezult nu numai dintr o a#ec ^ lacunar, ci -i dintr un sentiment de plenitudine, ! stare eu#oric. >-a este cazul cu at,tea ,n#ptuiri din toate artele. >m accentuat, ,ns, intenionat c tusc1g ader la doctrina psi1oanalitic, pe care E#irm e#ecti$ ,n e8emplul analogic o#erit de el. E"2 $om $edea, ,ns, ,ntr unui din capitolele $ii Rioder canaUza este una Un aEPresPe de supra$ieuire Ua a +arocului. i1ologi ($. "aul Helkig, CharaDterologie, &erlin, 2 sta+ilit certe apropieri ,ntre te1nica psi1oanali 6esionalul iezuit, #enomen prin e8celen +aroc.
86

=u este momentan cazul s lum ,n discuie aceasta p tA +lem, #iindc $om re$eni asupra ei ,ntr un alt capitol, M aAuns numai s precizm, ,n ceea ceE ne pri$e-te, A G. Musc1g se orienteaz dup indicaiile unui mediu - prelungire -i continuitate a +arocului ,n lumea modera Ni atunci ne e8plicm cum a putut el aAunge la o asemeneX $edere. Interpretarea creaiei poetice prin sim+olul $ieti productoare de perle a a$ut loc de pe o poziie -i dintr M perspecti$ +aroc. In aceast arie circumscris nu numi poezia, ci orice acti$itate creatoare, +a c1iar orice une semni#icati$ a $ieii, poate in$oca un asemenea m ti$ pentru ,nelegerea resortului care a propulsat o. 0 %ste puterea redus sau c1iar ine8istent, care ,nceaid s se compenseze -i s supra$ieuiasc prin strlucire, ii centul se poate muta de pe un termen al relaiei pe cellaA o+in,ndu se ast#el noi nuane. <eopotri$ de $ala+il ar #i deci, s spunem c +arocul constituie nuda strlucG care $rea, drept miAloc de aprare, s dea iluzia puterii, #l #ond a+sente. Iat pentru ce perla, cea mai spectaculos demonstraie a ,n#loririi pe care a scos o $reodat din 6 un organism atacat, a putut s -i in#iltreze sim+olic o. nul ,ntr o e8presie uman, -i s -i regseasc propria " m ,n straturile cele mai adinei -i mai autentice ale ttQ +aroce. 9ariera lui &arroco sau &aruecco a #ost, numai uzurpat de aceea a lui &aroco" >st#el, termen cuprinde sensul legitim al stilului a trit su+ semnU 2 leia-i ameninri ca -i stilul ,nsu-i, p,ndit de un U ri$al care a ,ncercat s i se su+stituie -i s l P2 din ade$rata sa #unciune.
3B

<:MI=>='> :;IGI=>*I'p]II Se-i am ptruns ,n ansam+lu sim+olul perlei, mai r s e8plorm -i unele resorturi sau implicaii ce i 6 +aYC. >m $zui c acest #enomen al naturii con n originar inieroe8cmplu al procesului prin care ne aLC -i se menine +arocul. <ar splendoarea ca e u al puterii, adic miAlocul cel mai tipic prin r supra$ieuirea o e8isten primeAduit sau ,clin, nu poate #i realizat oricum. ,n preala+il AAAS #ac apel la o anumit ,nsu-ire creatoare, 0 des#-ura tot, e$antaiul de e#ecte. >ceast ,n este cazul s mai de#inim o noiune at,t a$ u #sie cazul sa mai delinim o noiune at,t csStut, o putem aplica direct /n uncie date pe i utilizat : o+ser$aie c,t de elementar S IrRtial -i ,n ordinea #ireasc a lucrurilor, po # se dez$olt mai original dec,t cea o#ensi$. E unn se spriAin, ,n mare parte, pe #aptul i direct al #orei, ceea ce implic un minus
iT

i de# 32

de comple8itate, a-a cum do$ede-te, de alt#el, -i con#M tul epic ,n raport cu cel tragic. >ciunea o#ensi$ declad -eaz, ,ns, ,n sistemul poziiei atacate unele caliEi p 5 care ea ,ns-i, #ora pro$ocatoare, nu le posed. >st#el, m a-ezm,nt sau un organism mai sla+ dec,t puterile ce i $in ,mpotri$, ,-i descoper, c1iar prin reacti$ul acelor puteri, un coe#icient de originalitate cu urmri adesea. spectaculoase. 9onstatarea rm,ne $ala+il -i pe aria mal e8tins a ,ntregului domeniu natural, c1iar anorganic, ci luzit, ,n aceste cazuri, de o originalitate in u'!, impliM cit -i ,n unele legi #izice. :r, ,ntr un atare registru de#ensi$, una din cele mal originale alctuiri ale naturii este tocmai perla" "oate ci nu e8ist nici un alt #enomen natural") ,n a#ar de cell ce in de categoria monstruosului ) care s cuprind^ at,t de +ogat pluri$alent a originalitii, ,n sensul bni cului, al e8cepiei. Mai ,nt,i, splendoarea sa nu se na-teA ca la alte organisme, cu #unciunea de $e1icul al atracii sau al cursei, ci, dimpotri$, al aprrii disperate. >ceasNI splendoare nu se alctuie-te ca indiciu al plenitudinii $E2 tale, ci al +oalei. >poi, este singura nestemat ,n care#l tr materia organic animal. <ar mai mult dec,t R aceast materie organic se integreaz ,ntr un #eR B222 +iu, neintrat ,n capitolul $estigiilor #osile. 9a atare, ea 2 este uri produs e8clusi$ al trecutului, -i cu at,t mai " M al trecutului geologic, ci poate #i -i al prezentului I :riginalitatea perlei se mai a#irm, totodat, -i s@ M treitul aspect al mediului genetic, al #ormei -i al sU0 rii. *e $om pri$i pe r,nd, ,n nota #or speci#ic de uniUA Mai ,nt,i, su+ aspectul mediului genetic, perla esto si esprins din potenialul de comori al mrilor, iar e uscatului terestru. In pri$ina #ormei se deose+e-te i prin $olumele ei s#erice sau s#eroidale, cu contu ruri rotunAite, care se deprteaz de con#iguraia ung1iular, poliedric, a altor pietre preioase, de natur mineral. 9onsistena ei, ,n s#,r-it, nu este grea -i compact, ca a celorlalte nestemate, ci u-oar, spongioas, #ria+il. *a r,ndul lor, interpretrile sim+olice pe care ea -i le atrage apar deopotri$ de originale. Strlucirea -i incorupti+ilitatea pietrelor preioase, de #apt ca -i a aurului, s a atri+uit unei secrete $irtui solare, ascunse ,n s,nul pm,n tului, ,n materia teluric. .aptul apare cu toat e$idena ,n sonetul 1el cor gentil 8/n inima ginga$!: a lui Guido inizelli, unul din docii $eacului al XlII lea. :riginea rlei nu mai este, ,ns, Isolar", ca a celorlalte pietre ioase, ci lunar!" Intr ,nsa nu mai sl-luie-te #ocul din ire, ci lucoarea palid a lunei. >cest caracter sim+olic ar, asociat cu cel ac$atic, constituie iar-i o+iectul unei minite interpretri la Mircea %liade (,n ,r!ite dF>is-des Religions:" Iat, deci, luna -i apa, moti$e strlu reS ,ns melancolice, am+igue, depresi$ erotice, ale :r ,nsu-iri se ,ntipresc -i ,n #actura perlei, ptrun su+stratul ei tragic.
d

Uree Q entl#icS ,n cazul de #a, una din raiunile ) ,n ,rl e neintrate ,n or+ita con-tiinei ) pentru care lensi$ a +arocului a #rec$entat aceast origi5 "reioas, si a adoptat o p,n la gradul de s u. .aptele se leag ,ntr o articulaie din cele
63

mai str,nse. 'ocmai ,n $irtutea poziiei sale de#ensi$ei rocu* s a opus oricror $ederi clasice sau clasicizanta primul r,nd prin promo$area M c ulti$area originalim Se identi#ic aci tocmai ,nsu-irea care caut s AA $oace unele reaciuni puternic emoti$e, minunare -i U poare" %ste ceea ce reclam Giam+attisia Marino din oi tea poetului ,n cunoscutele sale $ersuri, eare i alctua un #el de Iart poeticQ : I"oeY,ui n!'uie s! minune'e (or&esc de cel cu liar, nu de ne+olnic CinF nu $tie-a uimi, la gra*d lucre'eL"l >semenea sensuri au #ost urmrite pretutindeni ,n +l roc de ctre cercettorii moderni. *a noi de asemeneag consemnat toate nuanele acestor sensuri. >st#el, >dril Marino (,n Op" cit": aminte-te printre altele de ternR ii mera+iglioso, la stra+agan'a, la terri&ilii!" *a riml su. Ion "ul+ere (,n Op" cit": arat prin ilustrri roiMki gloare #rec$ena atri+utului mira&ilc la teoreTi( ienRM lului. la un Matteo "ellegrini sau la un S#orza dM =ici nu este cazul s mai urmrim gradaii 2.E2 ale acestor termeni, #iindc toate au la +az un *irll9 sort, legat de un unic o+iecti$. "entru a se apra, +a mai mult, pentru a i on e8iste, acest stil se rezol$ ,ntr o serie continu d e inEi ti$e nea-teptate, de #antezii mai rar ,nt,lnite, de bQ mor#oze ciudate (M. ;ousset!, de impro$izaii des ^ inaA
2

9itatele ,n $ersuri la oare nu s a menionat traducQB traduse de autor (n.r.!.

04

I
isc! prin ineditul lor. [ste #aza #luid, ac$atic, de nie, pe care un aUozncu,oa #enomen stilistic ,-i Aoac urile #rC prcTTe, pentru a so menine la supra#a -i e ,neca. <e aceea. I$rot ui detest principiul imitaiei, tradiiei pLite eu rigoare, TS^ normelor sacrosancte, adaptate toate pentru alEe coricitii de $ia, proprii perioadelor de eerriii+n -i sta+ilitate. >cel principiu a, #ermitii nu mai poate aAuta, ,ns, eu nimic o stare ce poart ,ntipa rirea declinului. "entru noi ia con#iguraie de crepuscul, #unciunea imitaiei ar ec1i$ala cu statutul Auridic al +unurilor ele Imin moart2E, care. departe de a #ructi#ica un teren insta+il, i ar de$eni o po$ar inert. >m menionai mai sus e8istena unor epoci de sta+i ite, si a altora nesigure, de declin. S ar putea su+stitui n ali termeni aceast relaie, odat cu nuanarea ii ei. "utem $or+i, ast#el, do cadre $iguroase -i cadre ragile. "entru ,nregistrarea pulsului lor di#erit arta dc e un detector din cele mai sigure. Ideea de model, ce a #i reprodus prin aciunea lui m#mesls, este un #i stimulent al creaiei numai pentru spiritele ro ai Ya cum apar elo ,n ariile sau ,n perioadele clasice. Q,e ,m+rtr,nite sau numai recitise ca #or prinQ "tictura lor #ireasc, imitaia acioneaz, dimpo %B ca un sterilizant. Mla S ,n asemenea cazuri, nu mai are puterea s se reator pe +aza unor date cunoscute -i ,ndelung le Jceste date nu pot #i re,nnoite -i ,nsu#leite "ttr o energie cu centrul $ital ,n ea ,ns-i. %ste s lipse-te scepticismului +aroc, con-tiinei Sria de#icien a omului di$izat luntric, precum
63

, ideii care X stp,ne-te ,n legtur cu de-ertciunea $ 9a atare, entuziasmul mort al acestei stri de descunAM nire nu poate #i readus la $ia dec,t prin -ocuri p nice, prin lo+ituri de teatru, care s produc mcra+ig- st+pore" <ealt#el, -i >l. 9iornescu $or+o-te in amintA sa lucrare de spiritul depresi$ al descuraArii, circ st +aza Eoriginalitii compensatorii din epoca +arocului. pri$im, deci, mai atent unele idei care str+at aceas: epoc, $enind uneori de mai departe. <e-i umani-tii ;ena-terii propagau cu #anatism prii cipiul imitaiei, totu-i de pe atunci ) c1iar d Tn $eaa al XV lea ) s au ridicat unele glasuri izolate, care opuneau cu $iolen polemic. >-a este *eonardo da Vine primul teoretician temeinic al originalit!%ii ,n modern. *a el na se poate, ,ns, descoperi o e#ecti$ cu +arocul de mai t,rziu. Se -tie, dealt#el, manuscrisele sale n au #ost cercetate dec,t ,n $rem noastr. Marele artist rm,ne, a-adar, ,n a#ara cerci" 2 nostru de preocupri. >+ia peste un secol asemenea Mei care se Iupt a@ impun sensul ,ndreptit al origii+a&it!%ii au ,ncepu X prind un ecou tot mai larg, -i apoi, ,n cadrul consE2 al +arocului, s se dez$olte pe o linie de per#ect Q nuitate. %le apar cu toat #ora ,nc ,n penultimul " niu din $eacul al XVI lea, la Giordano &runo, ,n $eS 7 su dialog De gli eroici urori" >ici #ormuleaz eES 27 tru prima dat, cele+ra in$ersare a raporturilor ,A meni pe care -i le ,nsu-iser cu at,ta zel aderentR M Marii poei, a#irm &runo, Inu depind de regule. ci ei cauza regulilor"E. 9u un ton polemic -i mai $e1ement dec,t al lui *eonardo, el ,i ridiculizeaz spiritual pe i car P, nea$,nd o muz proprie, I$or s #ac amor cu Aza lui Homer". >semenea idei prind imediat ,n am :ila momentului. "rietenul ce$a mai t,nr al marelui #ilozo#, poetul englez "1ilipp SidneK, a+andon,nd -i el goana dup muzele altora, ,ncepe s o culti$e numai pe a proprie. >ceasta ,l ,ndeamn, ,ntr un cele+ru sonet !, s nu pri$easc ,n alt parte dec,t ,n el ,nsu-i : IiVe &unule, #mi spune -u'a, pri+e$te #n inima ta $i scrieL" Surprindem aci, la un $aloros e8ponent al timpului, tranziia de la $ec1iul ideal al imita%iei ctre noul principiu al Fginalit!%ii" %ste tocmai unul din indiciile prin care se anun +arocul. la ,nceputul $eacului al XVII lea principiul origi

i taii ,-i cucerise de#initi$ terenul r,$nit. >cum apare, direa lui .r. &acon, epocala rsturnare de $,rste ,n Qul relaiei dintre antici -i moderni. @ltimii ) con interpretrilor clasice ) ar #i, de #apt, +tr,nii, #i i acumulat -tiin -i e8perien, pe c,nd primii "tori si ignorani ) reprezint doar copilria uma "4" %ste, deci, o a+surditate -i un impediment ,n a#la e$ rului #aptul de a i imita pe antici (,n <e digniuugmentis scientiarum" I. /nstauratio:" S ni se re zentarea prea didactic a unor idei de mult cu N2 at,t de des in$ocate. *e am dat, ,ns, pentru cunoa-te mai puin ,n legtur cu ele, -i anume cE@ra lor &aroc!, e8plica+il ca atare ,n conte8 llui Stilul se $ede, ,n spe, ilustrat tocmai su+
2 9T

R EIo dG e8istent, $oi. I

67

aspectul noului principiu al originalit!%ii de mare contemporan al lui S1aZespeare. 9eea ce &acon reclam pentru $alorile teoretice A #ilozo#iei -i -tiinei, ali numero-i e8poneni ai +aroculA re$endic pentru domeniul creaiei artistice. ,n di#eritei #ormulri de $ariante principiul originalit!%ii ,n art poat#l #i a#lat pretutindeni. %l se ,nt,lne-te de la scrierile teorel tice ale lui *cpe de Vega p,n la #aimoasa2 Paralel! ,ntnl talentele antice $i moderne 8Paragone degli ingegni anli!i e moderni, 2/HB!, datorat poetului italian >lessandro 'as I soni. unde se $d #ormulate, e8act ,n acela-i timp, ideii aproape identice cu ale lui &acon. 'oi ace-tia p-ireaY.^ acela-i ton $irulent polemic ,mpotri$a culti$atorilor i##l A taie,. Iat, +unoar, *ope de Vega, ,n introducerea^ romanul su Gerusalem ConMuistada (2/B3!, susine toarele, relu,nd ideile puin anterioare ale lui Huarte bA San Muan : ,....celor crora le lipse-te in$enia n ar tre+ui s li se permit de a mai scrie cri, #iindc nu #ac altcrt dec,#c s dea ocol ,n Aurul ideilor e8puse de autorii senQ -i s le repete, ,n $reme ce cile noi reclam o mai niar , #ertilitate a spiritului". Ideea de nou 8c!i noi: -i de spA creator 8 ertilitate a spiritului: poart acele indicii cu eQ de+uteaz peste tot principiul originalit!%ii +aroce. Su+ acest aspect, ,n conte8tul secolului al incipient, s ne mai oprim la #igura lui S#orza "al =e solicit ,ndeose+i pre#aa la romanul su // USamson:, pe care i o dedic lui *oredano. <eoarece M sale trezesc asociaii deose+it de #ecunde pentri careu ,ntregului #enomen al +arocului, ,i $om a c cele ce urmeaz, o atenie ce$a mai accentuat o

lor e$ocate p,n acum. >st#el, ,n cuprinsul polemicii En$er-unate cu adepii imitaiei, prin care "alla$icino sa iz pe aceea-i poziie cu ,nainta-ii si, nu putem trece u $ederea -i anumite sugestii mai largi pe care el ni le !#er. S ne oprim, de pild, la urmtoarea idee : I're+uie s se dispenseze de a cer-i >ntic1itii #ormele serisu i acele mini su+lime, care n au ne$oie s #ie luminate de nimeni". ,n ansam+lu ideea mai #usese enunat, ,ns unele in#le8iuni ale ei apar cu totul noi, cum ar #i asocierea conceptului de originalitate cu noiunea de su+lim 8intelletti su&limi:" >ceea-i asociaie $a #i e#ecttiat ulterior, ,n $eacul al XVlII lea, -i de estetica preromantic. ;elaia originuli-tote-su&lim $a decurge, ,ns, cu totul pe alt plan, -i ,n Stul alt accepie, a-a cum, dealt#el, $om -i $edea cur,nd. Momentan, ,ns, ne mrginim numai a Mala c iniial noiunea de su&lim aparine e8clusi$ ilui. .aptul poate #i con#irmat -i prin mrturiile al i de tip similar. ,ntr una din asemenea epoci, ,n _atea t,rzie, apare -i $estitul ,ratat al autorului din $remea lui =erone. <ac re#lectm c aceast e estetic se apropie de a tragicului, ni se arat 6 asocierea ei cu stilul ce ne preocup. .aptele se cu at,t mai e$ident cu e,t autorul ,ratatului despre, era un contemporan al lui Seneca, primul e8po Q +arocului integral ,n tragedie. >ceast concomi Q u "oate #i, ,n nici un caz, a 9 e#ectul simplei intimC E Q QE U un e8em"Uu de "e Qa ,nceputul $eacului iea $ine s con#irme legtura e#ecti$ dintre su) LaBGic, ca noiuni ce se regsesc laolalt ,n acela-i cadru comun al +arocului. >st#el, ,n 2/B4, scriitorul spa. niol 9risto+al de Mesa precede cartea sa, RestaurareP Spaniei, printr un elogiu adus stilului care urmre-te Imagni#icena -i st,rnirea uimirii", adic mera+iglia, de oarece I#iind su+lim... se acord cu tragicul ,n a se ridica tot mai sus". >-adar, prin apropierea sa de tragic, categorie cu care conlucreaz, su+limul, ,n accepia sa iniial, aparine +arocului. Ni, cu aceasta, ne ,ntoarcem la "alla$icino, pentru a sta+ili ,n ideile sale punctul de plecare

al unui proces asociati$, dinainte anunat. %ste $or+a de cone8area su&limului, categorie care aml $zut c se ata-az iniial +arocului, cu originalitatea. >cei I intelletti su&limi, a#irm "alla$icino, n au ne$oie s #iel luminai de nimeni. >m spus c aceea-i corelaie $a a$eai loc mai t,rziu -i ,n cadrul preromantismului. %a nu $a #ii ,ns, identic, -i tocmai de aici $a rezulta, -i din ung1iul I special al su+limului, di#erena speci#ic a +arocului. 9on#runtarea cu ideile de mai t,rziu ale lui Vico, care, m Scien'a 1o+a (24H5!, pune primele +aze ale g,ndirii preromantice -i romantice, ni se pare deose+it de conclud enEM "e c,nd acest promotor al noilor curente atri+uie su+lim2 asociat cu originalitatea, tipului uman din perioadele 0 puurilor, ai cror reprezentani s,nt numii de el su+limi" 8su&limi poe%i:, +arocul con#er un as( atri+ut tocmai $,rstei opuse, e$oluate, ,n am+iana se i$esc acei intelletti su&limi" : identic di#ereniere de accepii rezult -i ,c c U 9,nd am su+stitui ideea de su&lim prin aceea de orig2 tate, dat #iind c ultima noiune este cone8 cu " I *um -i de ast dat ca punct de plecare o re#leci

ca

100

@a$icino : I= ar tre+ui o+iectat artelor, spune el, ne nnarea cu anticii, ci mai cur,nd s ar cere ludat as mea talentelor prin care so per#ecioneaz continuu iiiile artistice...". "e c,nd, a-adar, pentru preroman iul de mai t,rziu originalitatea se $a pronuna numai pe cale regresi$, printr o ,ntoarcere la natur ) idee at,t i scump lui ;ousseau -i lui &ernardin de Sairit "ierre ) pentru +aroc, aceea-i originalitate se $a conAuga, dimpotri$, cu idealul progresului. Se alctuiesc, ast#el, dou moduri distincte de reaciune ,mpotri$a poziiei cla iice, cu implicitul ei principiu al imita%iei, poziie interpretat din ung1iuri opuse. 9lasicismul se $ede com+tut mai t,rziu de ctre pre intism -i romantism, #iindc ar #i o e8presie #m&!tr#-are tre+uie s cedeze ,n #aa unei re,mprosptri a Ylor ,n apele originare. : interpretare cu totul opus Tiiei clasice reiese din atitudinea polemic a +arocu #iindc ar #i #ni&!tr#nit, cu alte cu$inte prea e$o lat! com+ate acesta clasicismul, ci, dimpotri$,, #iindc lo$edi pueril, lipsit radical de maturitate. %ste con ^rea pe care -, o ,nsu-ise -i &acon despre antici, con care prinsese, dealt#el, rdcini -i dinainte. I9ei cep, imit..." a#irm rspicat, ,nc din 2/BJ, *ope 2 ,n cu$intele introducti$e la romanul su Str!inul lui 8El peregrine en su patria:" "e c,nd, deci, pre l $a ,n#runta clasicismul ,n numele unei certe n#runta clasicismul ,n numele unei certe iri, +arocul ,l atac ,n numele unei pri$ilegiate ma O =umai aceast maturizare a minilor $a purta 2 #ermentul originalitii -i, odat cu el, sensul uQ "rin ,ndelung e$oluie ) ceea ce pare s
401

ignoreze clasicismul ) arta nu scade, ci, dimpotri$, se0 des$,r-e-te, deoarece spiritele de$in cu timpul mai as cuite, mai ingenioase, contri+uind ast#el la o continui a#inare a miAloacelor stilistice. :riginalitate ,nseamn per. #ecionare prin contri+uii mereu noi, deprtate de spiritul stagnant ai imitaiei, pri$it ca e8presie a unei atitudini neaAutorate, in#antile. In aceast lumin, $estita disput! dintre antici -iA moderni, care a a$ut loc mai t,rziu ,n .rana, ni se proiec teaz ,n ade$ratul ei #ond de disput! #ntre clasici i &aroci" >-a zi-,i Imoderni" nu aduc nimic nou, ci adaug numai o simpl $erig atitudinii seculare pe care o re l cunoa-tem la e8ponenii secentismului" "rin argumente^R lor pentru superioritatea celor noi, pentru originalitateY^ pentru progres ,n art, acei Imoderni" reprezint, de #apt,I re$an-a t,rzie, aproape postum, pe care +arocul ,ncearc s o ia de la clasicismul ce c,-tigase asupra sa partida iR .rana. >mnuntul at,t de semni#icati$ c ta+ra lor Q ,ntrise prin aderena plenar a unor iezuii ($. = ,ac:E /ntelectualul $i epoca sa, 23//! con#irm o atare conclud Se -tie c orientarea stilistic a acestora (,,stilul iezuit! e$oc. ,nc de la ,nceput, pe aceea a +arocului. >r mai #i de adugat aci a precizare. Disputa antici $i moderni nu este, de #apt, nici mcar o c^2F nuare a secentismului, a-a cum a putut s se ,nelee din cele e8puse mai sus. "entru acea $reme ea mstE I re,ntoarcerea la o #az dep-it c1iar ,nluntrul "2 lui. "olemica acid cu aderenii anticilor -i ai imitat"
103

"(rl

g o re,ncep Imodernii" ,n .rana, reactualizeaz numai prim etap +aroc, ,n care originalitatea se lupt ,nc i si a#irme drepturile. 9ulti$area asidu a spiritului original de$ine, ,ns, ce$a de la sine ,neles ctre miAlocul secolului al XVII lea. >st#el, ,n scrierea sa politic din 2/JB, /dea de un principe politico-cristiano, <iego de Saa$edra .aAardo comunic urmtoarele : I>m #cut tot posi+ilul ca in$enia s #ie nou, -i nu -tiu dac $oi #i iz+utit,E#iind numeroase minile care au g,ndit la aceast tem -i u-or de a se ,nt,lni ideile...". <eparte de a mai simi ne$oia s apere originalitatea, Saa$edra .aAardo aAunge, dimpotri$, s ,ncerce un sentiment de $ino$ie dac nu se prezint destul de original.

@lterior, un alt scriitor spaniol, .rancisco de 'rillo .igueroa, merge -i mai departe. %l aAunge c1iar s Oasc norme precise pentru originalitatea artistic. scrierea sa 1eapolisea (2/52!, el d urmtoarele in : IStilul s nu #ie plat, nici comun, ci scos ,n relie# T #raza c,t mai puin intrat ,n uz T cu$intele c,t Empoase, mai semni#icati$e -i mai deprtate de mun". 9,nd +arocul a atins un asemenea grad de UrtitH e in culti$area originalitii, disputa dintre antici -l apare ca o anacronic redesc1idere a pro+le sigur c, ,n preaAma lui 24BB ea constituie o nou 6ru .rana, trit at,ta $reme su+ regimul regule ce- =u poate #i, ,ns. ,n nici un caz, o noutate ,n VutR considerat ca atare doar din ignorarea
103

9u aceasta am ,nc1eiat, dar nu ,nc de#initi$, un prUl ciclu al discuiei. Spunem Inu ,nc de#initi$" #iindc toat seria demonstraiilor noastre a adus, ,n #ond, numai o aparent sau ) pentru a #i mai ,ngduitori ) numai o incomplet luminare a #enomenului. <e aceea, nu putem trece mai departe #r a ,nltura, ,n preala+il, o+strucia I unui parado8 ce ne st ,n cale. =oi am accentuat de repetate ori c +arocul se ,un l deaz pe o trire a declinului, a de#icienei, a pielrii iminente. 9um se ,mpac atunci aceast atitudine cu con-tiina superioritii, capa+il s genereze o continua per#ecionare -i un continuu progres ,n art prin pro l pui-orul tocmai al originalitii Y "arado8ul rezult numai I dintr o con#uzie a registrelor. &arocul e8prim amstiinal unei sl+iciuni, a unei incertitudini -i limite doar deA ordin existen%ial, dar nu -i de ordin intelectual" 'ocmaiI pe acest decalaA se +azeaz -i trirea tragic!" %a se $edeI per#ect e8primat de ctre "ascal, unul din cele c,te$ll mari spirite +aroce, care au spart zgazurile .ranei cG sice. =e g,ndim la cunoscutul e8emplu cu trestia urna"Q^ Icea mai sla+ dintre trestii...EE. >ici tocmai con-tiina s l perioritii spirituale asupra in#imelor resurse @iE^ ) cel ce moare este mai no+il dec,t cel ce omoar, #iic , el $tie c moare ) reprezint una din ilustrrile c@ n nante ale tririi totodat tragice -i +aroce. <up cum $edem, "ascal ,ntrupeaz nu simplu e8emplu, ci -i un model tipic pentru #enomen, pri$it ,n coordonatele sale generale. ,n ca a-adar, al unei etape @rzii de ci$ilizaie, ideea p cr nrii, a progresi$ei ,naintri, promo$ate prin e8c
1>;

nstiin de ascensiune a minii umane, poate #i cert lati+il cu intuiia declinului circumscris numai la tenialul de $italitate al unei societi ameninate cu e8tincia. &a c1iar, de cele mai multe ori, prima coordo at luntric deri$ direct din a doua, printr un #oarte #iresc proces compensatoriu. =u mai puin, totu-i, conAugarea lor constituie una din notele comple8itii +aroce. Iar omul comple8, ,n alctuirea cruia se pot i$i cele mai nea-teptate asocieri -i ,ncruci-ri de aspecte, este implicit a mai original dec,t tipul uman de #actur simpl i omogen.

:;IGI=>*I'>'% NI M>'%;I% :dat cu sta+ilirea concluziilor pariale din capii precedent, mai rm,ne s $edem pe ce ci se manii originalitatea +aroc. I am identi#icat punctul de pk ,n scepticismul post renascentist, atitudine cu totul o0 $igurosului entuziasm umanist. =umai acesta s a l capa+il s ,nsu#leeasc imitaia spre a nu #i redusa simplu act de repeti%ie" Spiritele ptrunse de marasmE ne,ncredere resping solicitrile alctuirilor cunosc ,ndelung #rec$entate, #iind atrase mai cur,nd de Yc de surprize, capa+ile s iz+easc simurile prin d ie de in$enti$itate spectaculoas. >cesta ar M2 punctul de plecarcal originalitii +aroce. =oua " pri$e-te, ,ns, mai departe, ctre miAloacele se realizeaz. Se cere -i pentru aceasta s a la corelaia cu opusul spirit imitati$ al ;ena-tenI al idealului clasic de totdeauna. 9a atare $om pleca mai ,nt,i de la distincia ar dintre orm! -iE materie, adic dintre cele
ic?

pe care ni le o#er intuiia realitii ,ns-i. Iar , distincie urmeaz a #i raportat la indicele de ariaie care separ spiritul clasic de cel +aroc. In art P *orm!-maieria comport! mai multe $alene de cie a termenilor ei. "rima din ele pri$e-te modurile Suse de acceptare a ideii de mimesis" <in aceast perspecti$ s lum ,n consideraie at,t clasicismul c,t -i +arocul. Spiritul clasic, care culti$ imitaia at,t a $ec1ilor modele c,t -i a naturii, se mrgine-te s -i aplice principiul numai la

ideca de orm!" =enumrate e8emple artistice $in s con#irme o asemenea limitare. : statuie greac din perioada clasic imit numai #orma modclu lui, dar nu -i materia lui. Intre omul $iu -i acela-i om Iptat, e8ist,nd o per#ect asemnare ormal!, nu e8ist na material!" ,n sensul ci clasic imitaia red, cu u$inte, numai ceea ce trece drept etern din imaginea n h, elimin,nd ceea ce ea consider a #i sc1im+tor -i torupti+il. @#il, dimpotri$, nu mai urmre-te o ast#el de iindc, ,ntr o lume pieritoare, se ,ndoie-te de ea tuturor lucrurilor. =u i mai rm,ne atunci re"na tot ceea ce se o#er momentan simurilor 2 spectacol al $ieii, asupra 9ruia $a cdea Etina s#,r-itulului. %l nu $a mai cuta o m,n lia ,n ideea eternului, ci se $a mulumi cu e "recar pe at,t de ,ncrcat -i ,m+el-ugat, solicitrile plenare ale zilei, ale orei, ale 6emenea condiii nu mai are rost nici o renun Ur nici o limitare a ideii de mimesis" <e
1>7

aceea, ,n mod parado8al, originalitatea +aroc $a 6R semna tocmai un e8ces al imita%iei, care, de la orm! $a e8tinde -i asupra materiei" &a c1iar aceasta din ura $a cpta -i ponderea cea mai accentuat. 'ocmai con ponena ataca+il, mai #ragil, a realitii $a atra atenia unor con-tiine #rm,ntate de ideca de-eri ciunii, a inconsistenei $ieii, a caracterului ei amgii -i pieritor. .orma $a #i su+ordonat, de multe ori, ub momentane re#le8e -i reaciuni ale materiei. <up cum era de a-teptat, sediul e8emplar al acY:Y relaii se identi#ic ,n cea mai original! dintre arte, aca a spectacolului" %ste singura, dup cum ara $zut, ctl renun a mai nzui ctre o #i8are a ei ,n eternitate A se resemneaz principial la demonstraii e#emere. .aptA se leag iniial de elementul sc1im+ lor al materiei. I aceasta const -i speci#icul prin e8celen +aroc al m torului. Spre deose+ire de sculptor sau de pictor, el reproduce numai orma modelelor sale, ci -i materia >ctorul nu realizeaz o oglindire, ci c1iar o #ntr7i sau o materiali'are direct a persoanei pe care o E Inlunrul +arocului, aceast caracteristic origiP imita%iei se $a res#r,nge -i asupra celorlalte arte. I <intre acestea, re#erindu ne mai ,nt,i lot laAU& tur, $om $edea c tocmai carnea uman, supusa "M Airii -i corupiei, $a #i surprins imitati+ ,n toate GG- #oarte adesea c1iar ,n trectorul ei esut #raged -i t# <ar nu numai trupurile, ci -i alte componente ale A lor, draperii, podoa+e, piese accesorii, $or E -%F@- produse ) uneori p,n la iluzia complet a reauR 6 M zoriale ) ,n di#ereniatele lor materii" >titudi
2BF

rUSclasic s,nt alese ,n a-a #el ca s $alori#ice ,n c1i T2 mai pregnant orma" ,n concepia -i e8ecuia sta lor +aroce nu se mai ine seama de acest principiu. >cum rormele se contorsioneaz, se ampli#ic deza$antaAos ,n #renetice mi-cri momentane, care le scot d:n starea lor per ect!, ceea ce accentueaz, ,n sc1im+, cele mai ne+nuite e#ecte, date de esutul material al lucrurilor. :+ser$aia de$ine cu at,t mai $ala+il pentru pictur, care cuprinde o gam in#init mai e8tins de moti$e, implicit -i de materii, a cror componen a-teapt a #i artistic imitat. "entru a reproduce doar #orma, -i anume ,n ipostaza k e8emplar, adesea static sau numai lent mi-ctoare, ^ aAut ##e artist un numr limitat de norme eare i prescrie u o cert unitate omogen de procedee. >-a ar #i, ia oar, unele calcule sau raporturi de proporii, pro deUeori repetate, dar trecute mereu prin #iltrul altor Eeramente -i al altor entu'iasme, a$,ntate ctre atinge "#eciunii. "entru a imita, ,ns, materia, cu di$er tructuri, #iecare cu alt e8igen, uneori nea-tpp 2 Ve derea reproducerii sale ) carnaia, oc1ii, prul, +rocartul, -nururile, ciucurii, armurile, giu$aeru "retinz,nd, ,n parte, tot alte instrumente de lucru etode, se cere o continu contri+uie a in$enti$i cere, cu alte cu$inte, originalitate" *a artistul ti$ul imitaiei per#ecte se $ede concurat de 2S^rii de .miAloace per#ecte pentru a imita o e componente materiale. .inalitatea originali ent ,n oper, -i iniial ,n concepia ei, se $ede susinut de o nu mai redus originalitate instrumental! cuprins ,n tra$aliul creaiei. 9onstatarea nu -i limiteaz $aliditatea ) a-a cum s ar prea ) numai la artele #igurati$e sau, ,ntr un cerc mai larg, la cele $izuale. %a ,-i gse-te ec1i$alena ,n toate domeniile artistice. In poezie se
a

poate distinge, de asemenea, imitarea realitii prin imagini ormale de aceea e8ecutat prin imagini materiale" *a cele dint,i predomina ideea despre un ansam+lu imagistic al realitii. >cest ansam+lu se reduce la minimele indicaii ce ne #ac sC l recunoa-tem ,n ipostaza sa cea mai per#ect. Imaginea poetic prezint, ,n ca ul de #a, un caracter reducti+, de -le#uire, a-a cum o concepe clasicismul precum -i arte e8emplar a acestui stil, sculptura. /deea despre un lucru se realizeaz ast#el ,n poezia clasic prin imediata i, tuiie mental a #ormeT lui ,n $arianta des$,r-irii. *a imaginile materiale, dimpotri$, primeaz sen'a%ii >ceasta nu mai provine, ca Ideea, de la #orma lucrurilor, ci de la materia lor. %ste unul din resorturile #undamentaiE care con#er -i poeziei +aroce aceea-i originalitate red noscut tuturor artelor integrate ,n comple8ul stil ce NQ preocup. =umai de la materia lucrurilor pro$ine Q +ogatul -i $ariatul +uc1et de sugestii senzoriale, ^" strlucit dec,t simpla idee a #ormei, dar mai nerezisQ mai <@in dura+il, asemenea unui #ascinant spectacol .enomenul are loc nu numai ,n cazul materiei 9i -i aX materiei meta orice, promo$ate imagistic piE n U logiile ascendente ,n sensul str!lucirii, la care iEe9W i poeilor +aroci. Intenia lor este, OQ< 22, de a pro$oca mera+iglia" *ata, T materiale, iz+ucnite arztor ,ntr un sonet de tora' unde poetul urmre-te s o e$oce pe #iina ce suscitat o e8altat admiraie : X,emplu di+in al cinstei nentinate, Cu dulci alc!tuiri $i primitoare 'idiri din ilde$ $i-ala&astru care de-o min! s #nt! ost-au ridicate ; cu u$! mic! din coral $i clare creslre-a!#nci cu patim! lucrate din +erde de smarald, s! r#ng! toaie pri+irile &!r&!te$ti !r!-ndurareb acoperi$ super& cu ml!diere din aur pur, n!sc#n! lumin! soarele-amie'ii s!-ncununc"""L ('r. <arie
1%vAceatiuB

C cum se $ede. orma, adic! desenul sau conturul #pturi dispare cu totul su+ in$azia cidorilor, ca Q ale unor materii" ,n spe preioase, prin trans#igurare meta#oric. ,#,r-it, distincia urmrit de noi se poate sta+ili Muzic. Se rele$ -i aci deose+irea dintre o orm! 2 Ni o materie sonor!, deose+ire e8istent si ,n poe e ade$rat c muzica nu trece drept art imitati$. dee pro$ine doar din #aptul c ea nu este art :. glsbcC. ,n #ondA ,nsS U natura, acelea ce decid marile ritmuri ^ organice -i cosmice. <in ,m+inarea proporie
22B

O I@

nat a acestor numere rezult orma sonor!" Muzica +a. roc, ,ns, culti$ cu o deose+it predilecie materia so. nor!, cu e#ecte de -ocuri -i zguduiri $iolente. %le pro$in ,n mare parte, din poli#onia +arocului. %ste ceea ce se nume-te 0verticalitatea discursului sonor", dez$oltat i0 dauna Iliniaritii" ($. <oru "opo$ici, Man "ieterszoon SkeelinZ, ,n C#ntec lamand, 2342!. >re loc, prin aceasta o rsturnare a raportului iniial dintre num!r -i +i&ra%ie, adic dintre idee- orm! -i sen'a%ie-materie" Inter$in acum ,n #ormarea +arocului nu numai noi genuri de amploare 7 oeal instrumental, cum ar #i opera sau oratoriul ci -i prezena unei zguduitoare instrumentaii. =e g,ndira la contri+uia adus de unele puternice instrumente de su#lat. %le rscolesc cu o ne,ntrecut amploare materia sonor. :r, odat cu +arocul ,ncep marile compoziii iQ2B" denie pentru org, instrument care, prin $arietatea Y numrul tu+urilor sale, ,ntrune-te el singur e#ectele unei ,ntregi orc1estre de su#ltori. Gustul pentru ceea ce HlQ mann Hesse, +azat pe anumite concepii str$ec1i, oQA mea Imuzic zgomotoas", adic +ogat ,n materie `" E ti+!, ,n lim+re co$,r-itoare ) muzic $iolent com+at"E de $ederile anti +aroce ) apare ,nc de pe la s##rY 2 . $eacului al XVI lea. Ni nu ne re#erim doar la org, al c drum, mrginindu ne numai la Italia, se desc1ide stra prin Gio$anni Ga+rielli, apoi prin .resco+aldi, ci U . orice instrument de su#lat cu intonaii tuntoare ,n b ia U s sparg aerul. "oetul "1ilipp SidneK, pe care l aI22, < cat i cu alt prileC, declar c Ila auzul unei surle simte 0inima ,n#iorat" (,n 0n 0pologie or Poetne` 112 icat postum ,n 2535!. >cumulrii de $i+rant materie i st,rnit de su#ltori, ,i corespunde ,m+el-ugatul -i oateticul altorelie# +aroc ,n sculptur. 9,t de departe s,n n de sunetele precis desenate ale lirei, cu care clasicul Horaiu ,-i ,nsoea $ersurile ^ <ar ,n a#ar de ansam+lul celor amintite p,n acum, mai e8ist, ,n toate artele, -i un alt etaA al

distinciei urmrite de noi. =o g,ndim la imitarea di#ereniat a #ondului psi1ic -i moral uman, legitimat s -i cear -i el reproducerea pe plan artistic. Se poate sta+ili -i ,n aceast :on luntric distincia dintre o orm! a spiritului -i o materie a spiritului" "rima se ata-az la coninutul raional uman, a doua la cel pasional. >ici ar1etipul pentru toate artele este tocmai acela pe care l am surprins la ,za +arocului ,nsu-i, anume #enomenul tragic. : cuprinde a sa :n lumina ecuaiei orm!-maierie ,i spore-te ca itatca de a #ace ,neles ,ntregul su+strat de trire al stilului. a tragedia +aroc elementul #ormal al reaciunilor, pe E noi le am numi normale sau raionale, se $ede eo t de su+structura material a pornirilor ptima-e. In ,E a genial a lui S1aZespeare ) dar -i a altor drama Hn secolele +arocului ) ne d prileAul s asistm ea scen d idii it di#it i organice %le $ariaz dup cum rezult ca e#ecte ale pA Oea scene unde, asupra ideii, se e8ercit di#erite inge organice. %le $ariaz dup cum rezult ca e#ecte ale @iS ale inimii, ale a#lu8ului sang$in, ale +ilei sau inAonciuni 1epatice. Se surprinde aici una din #entele peste milenii de la o apariie la alta a ie Qn cmYuQ de Qat s a transmis, cu aceea-i pon !ria umorilor. <escins din >ntic1itate, aceast
113

doctrina medical s a $zut a+sor+it cu nesaiu de ctre I +arocul modern. 'eoria umorilor determin ptrunderea I temperamentelor" >cestea dez$olt materia spiritului I uman, $spre deose+ire de caractere, care deseneaz orma I aceluia-i spirit. :r, nicieri ca ,n dramaturgie nu are loc o mai accen I tuat distincie, pe calea, artat mai sus, ,ntre cele dou #tiluri con#runtate de noi <ramaturgul +aroc, spre deose+ire de cel clasic, ,-i propune s prind in#initele accidente -i de#ectri prin care temperamentele a+at -i su+mineaz planul geometric aX caracterelor. %l se $ede o+ligat s contri+uie cu intuiii mereu noi, destinate sC ptrund -i s reproduc role mai nepre$zute reaciuni prin care zona ,ntunericului organic intercepteaz aciunea ec1ili+rant a minii. <ar. dup procedeul su. toi ceilali arti-ti, de la sculptor p,n la muzician, se $d atra-i ctre e#ortul de a reda, pe cale imitati$, r.cea clamoareR temperamentelor, de unde deri$ puternicul dramatism +aroc al creaiilor respecti$e. >cest dramatism $a descrca o serie continu de ioU iati$e $ii, menite s transgreseze drumul neted trasat de regulele clasice. Ni aici inter$ine acela-i tip de or +aroc, i$it prin e8tinderea imitaiei de la un model #ormal la unul mai $ast material. ;adicalizaU F acestuia din urm $a crea cunoscuta tr!ire +isceral! a "Q rocului, opus unei triri su+limate de Sltrul re#leciQ \ al coordonatelor mentale. %ste $or+a, ,n spe, de o su$ ranitate a materiei $ii, reprezentate deWanumite orgA interne ,n #unciune. >cestea se $or $edea reproduse.
cel
2

adesea su+con-tient, ,n di#erite art0e, prin ceea ce am urni imita%ie interioar!" "ro+lema $a #i, ,ns, reluat mai larg ,ntr un alt capitol. >m pri$it p,n acum numai unul din aspectele de corelaie ale originalit!%ii cu materia ,nluntrul +arocului. <up cum am spus, ,ns, la ,nceput, mai e8ist -i altele care urmeaz a #i semnalate pe r,nd. "entru moment ne oprim la al doilea aspect, acela prin care lum cuno-tin c originalitatea +arocului se e8prim nu numai prin imitarea materiei, ci -i prin #rec$ena ei direct ,ntr o msur in#init mai mare dec,t ,n clasicism. .aptul se datore-te unei noi -i superioare #unciuni pe care i o atri+uie acest itil. <intr un simplu $e1icul ,n m,na artistului, materia de$ine scop ,n sine, acord,ndu i se uneori un rol mai ,nsemnat dec,t ,ns-i ormei ce urmeaz s se ,ntipreasc tistic ,ntr ,nsa. %a aAunge a #i culti$at -i apreciat tru e#ectul de rumos natural pe care alc!tuirea ei ,l o,er. situa -i aceast $edere ,ntr o cert relaie cu l. <up cum am mai spus de repetate ori, tri e#emer a artei scenice caut s se compenseze prin Vcireaaiz+itoare a unei materii deopotri$ de e#emere. ntre altele, ideea actorului I#rumos de la natur, des UES prin prezena lui, s decoreze soona, este o idee S transmis din +aroc, n a cedat complet nici astzi, Oentru acea $reme, artistul scenic ne a sugerat, prin Etea sa periodic dup #iecare reprezentaie, tocmai E#ol lui >donis, zeul strlucitor de #rumusee, #a$o
225

ritul lui Venus, at,t de culti$at ,n arta -i poezia epocii .rec$ena pe atunci a tipului de actor atrgtor -i iu+it rele$ aprecierea pe care +arocul o acord rumosului natural" Se caut, ,n primul r,nd, pe scen

materia rumoas!, reprezentat de om, -i a+ia pe urm orma rumoas!, reprezentat de acela-i om ,n calitate de artist .aptul se $a rs#r,nge ,n toate artele $izuale, ,ndeoseoi ,n cele care modeleaz alctuiri materiale. "retutindeni se $a cuta rumosul natural ,n e8presiile sale mai rare. <esigur c o asemenea ,nsu-ire nu poate #i a#lat 2RT materiile clasice, #olosite ,n art numai pentru soliditatea -i plasticitatea lor, $irtui ce le #ac apte s primeasc o orm!" >cum nu aceste caliti instrumentale intereseaz, ci #rumuseea ca scop ,n sine, a unor componente materiale. <e aceea +arocul ,-i #i8eaz adesea atenia asupra altor materii dec,t cele care s au o+i-nuit ,ndelung ,n art, asupra unor materii ,ndeose+iascumpe, preioase sau se#lii preioase. .aptul c, de la su+stratul su tragic p,nC EF iz+ucnirea sa ,n strlucire, ,-i a#l sim+olul cel mai adec$at ,n esutul at,t de $aloros al perlei, ni se pare deose+iE de concludent. >m mai menionat, ,ns, c, pe ling n stemata marin, s a putut ,nregistra ,n $remea +arocii #rec$ena ampl a metalelor no+ile, a #ilde-ului, a Q( nului e8otic, a pietrelor #ine. 9onstatarea poate #i ,ntar#. prin unele ilustrri concrete, ,ndeose+i din domeniul 1itecturii. *imit,ndu se numai la +arocul sanctuarelor dr# lermo, un #in cunosctor cum e Gaetano Gangi acolo unele materii ca Igranit ro-u cu $ine gal+ene, /Dngerii -i $przi, marmur ro-cat de 9astrono$o N 2
11<

de &ellolampo, sute de pietre ,n culori" (Gaetano qangi, // Aarocco nella Sicllia occidentale, ;oma, 23/P!. ce consemneaz -i ,n alte centre +aroce ale Siciliei a+unden de $erde antic, de lapis lazuli -i de agate, acela-i cercettor mai consider, ,ntr o lucrare anterioar, anele supra#ee mozaicate de edi#icii. %l aduce, ,n aceas i pri$in, urmtoarele o+ser$aii : I"entru a se e8ecuta mozaicurile se lucreaz zeci -i zeci de pietre t e8celente prin culori -i sclipiri, se adaug +ronzuri -i aurrii, -i se o+ine o policromie de ,nalt clas". (Gaetano Gangi, // Aarocco nella Sicilia Orientale, ;oma, 23/J.! : asemenea ane ,nluntrul creia se a#irm e8presia mozaicat, m+inarea de di$erse materii, uneori numai ,ncastrarea tecrustarea lor, destinate a potena str!lucirea ansam ui, este proprie +arocului de pretutindeni. %a ,-i a#l ble e8trapolri -i pe plan literar. >st#el, scriitorul spaniol <iego de Saa$edra .aAardo, "e a pu+licat ,n 2/J5 o lucrare despre, perioada cea mai Huit ,n tain din istoria Spaniei, aceea a regilor $i 8Corona gotica, castellana N mistica:, precizeaz ur irele : I.iind, a-adar, con#uz -i o+scur po$estirea acele $eacuri, a tre+uit s i se desc1id #erestre argine pe unde s intre lumin, altur,nd #ragmen utorilor, cu care s a compus aceast istorie, nu ,n dec,t cum se #ormeaz o imagine cu pietre de di#e g cri sau etY pene de la #elurite psri". =araiunea c#er precedente ilustre ,n aceast pri$in. Ni Don ,se $ede, ,n mare parte, ,ncrustat, adesea c1iar mo u sute de pro$er+e, cu dictoane din poeii latini, din Ai&lie, din >riosto, din spusele memora+ile atri+uiteX marilor personaliti istorice. %le apar tot ca sc,nteieri de di#erite culori, a cror ,m+inare agrementeaz -i spore-te str!lucirea romanului. "unctul de plecare se identi#ic, ins, in materia I#rai moa-E J, colorat, sclipitoare, pe care ,ncep s o #rec$en,X teze, ,n com+inaii multiple, artele $izuale ale +arocului 9eea ce,a surprins Gaetano Gangi in delimitat arie siciliana poate ii con#irmat -i prin comorile +aroce ale ;omei sau c1iar ale unor locuri cu mult mai deprtate. >st#el, sanctuarul Iezuiilor din >n$ers ) p,n la incendiul dir. 242F) IseZileid prin somptuoasa sa ,m+rcminte de materii preioase ($. M. ;ooses, 0rs 7na, Flandrc:" >semenea materii alctuiesc laolalt unul din indiciile caracteristice prin care +arocul de pretutindeni ,-i a#irm originalitatea" >ceast trstur a #ost surprins -i ,n alte epoci R roce, de pild, ,n secolele dinspre s#,r-itul >ntic1itii `l cartea sa dedicat domniei lui 9onstantin cel Mare #9e" stantin der Grosse und seine ?eit, %d. II, *eipzig. lFFBE2 &urc+1ardt noteaz -i el, ca o caracteristic a $remii. 2Q portanta mai accentuat care se acord materiei pre 2B -i culorilor ei dec,t #ormei. Ni aici tot ar1itectura. c@ @ plicitele ei decoraii, de$ine, ,n primul r,nd. ilustra2 Materia clasic, piatra sau marmura al+. se $ede iE cuit prin marmur colorat, por#ir, agat, ele -Fe&l & @ cuprinde -i sculptura sau lucrrile cioplite, identi#ic sarco#agii imense cu ,ncrustri de pietre semi " reQU ,n mai multe culori, ,n statui de aur -i de argint. E n

o+iecte decorati$e. &urcZ1ardt se #i8eaz la don 2B2 T


133

"onstantin cel Mare, dar, de #apt, aceast Ilcomie de materie" (%ugenio dE:rs, ,res horas en el -useo del Prado:, special de materie scump, se precizeaz cu mult anterior ,n +arocul roman. %a poate #i descoperit ,nc de la ,mpraii din ginta Iulia ) noi am -i prezentat e8emplul i pro#uziunea aurului din $remea lui =ero ) -i c1iar de mai nainte, de pe la s#,r-itul ;epu+licii. Ni aici materia, ca mo+il al originalit!%ii, se arat a #i un indiciu al declinului, al sentimentului de caducitate. ,mpraii romani, tot dup interpretarea lui &urcZ1ardt, cutau s -i compenseze destinuX nesigur -i teama o+sesi$ lentru situaia lor -u+red, sa$ur,nd pentru o clip aceast miri#ic risip de su+stane materiale rare. "e o ase ienea cale ,ncercau, adesea inutil, s se despgu+easc O ceea ce ) aplicat ia somptuo-ii potenai din +arocul arelor moderne ) un cercettor actual nume-te la-FR de um&r! 8Schattenseite: a $ieii lor (Marian SzKrocZi, Q#cR Opit', &erlin, 235/!. <esigur c -i arti-tii ,n-i-i au intens aceast $oluptate a materiei, ce a ,nsoit de Etea ori sentimentul nimicniciei, sentiment pe care nu ,onna, deta-at de suportul ei material, a putut s l T"aseasc prin consolarea adus de amprenta eternitii mccrupti+ile. #ept -i ,n +arocul imperial roman, inclusi$ al re elenistice, tot acest proces luntric, ,egat de pro l elementelor materiale preioase, pro$ine, ca un ampl rs#r,ngere, de la +arocul cu mult mai de marilor tiranii asiatice din >ntic1itate. Ni ,n en tre e8ista, la stp,nitorii respecti$i, un #el de e materii rare, unele de$enite scumpe -i cutate
223

prin distanele uria-e de la care erau deplasate, -i pA.Ap sacri#iciile pe carY le implicau asemenea transporturi ane$oioase. Iat, +unoar, ,n palatul imperial al lui <arius de la "ersepolis, continuat apoi de Xer8es -i de >rta8er8es Ilemnul de cedrii tre+uie s #i #ost adus din *i+an, aurul din &actriana -i de la Sardes, pietrele strlucitoare de la pis lazuli -i cornalin din Sogdiana, turcoazele din Ho rezm, argintul -i a+anosul din %gipt, sto#ele rare care tapisau interioarele din Ionia, #i,de-uX din %tiopia -i din >ra1osia, lemnul de KaZa din [erman -i din Gand1ara, pietrele pentru coloane din %lam".. (;adu .lorescu, Studiu arheologic, ,n Persepolis, de Icn Miclea. Meridiane, 2342!. "otenaii respecti$i erau, desigur, supu-i acelora-i nelini-ti luntrice, ca -i ,mpraii romani, ,n sensul analizei pe care le a aplicat o &urcZ1ardt. Per$ii lui %sc1ile con#irm cu anticipaie o asemenea ipotez, -i o #ac c1iar cele+r. Mai a$em, ,n s#,r-it, de adugat ,nc o trstur im" plicit ,n cele e8p'ise p,n acum, dar nu ,nc dastul di precizat. 9on-tiina anume a clipei pieritoare s a asocia adesea ,n cadrul +arocului cu indi#erena la durata rasV riei care delecteaz simurile. =umai strlucirea sau s gestia de $oluptate a componentelor materiale solicit teresul, iar nu gradul lor de rezisten, care ar putea le garanteze acea trinicie, at,t de preuit ,n clasici >-a se #ace c, pe l,ng materiile amintite, +arocul pre#er -i altele, culti$ate doar pentru des#tarea montului, materii e8puse nimieiru sau, ,n orice caz, l #ormrii, ca -i $iaa ,ns-i. Spre deose+ire de cEaS22
"20

zorialitatea +aroc se ,ndreapt co$,r-itor ctre unele turi #ragile, in#lama+ile sau casa+ile. In aceast ordine intr mai ,nt,i sto#ele -i esturile rare aproape inund +arocul cu $arietatea -i a+un a lor potopitoare. Ni #aptul se ,nregistreaz nu numai $eacul al XVII lea ) plin tot de drapaAe grele, de +ro carturi +ogate, de dantele #ine ) ci ,nc de la ,nceput, cuprinsul stilului manuelin, c,nd tapiseria de$ine .iprcape singura art care egaleaz ar1itectura prin acela-i t de #antezie. ]esturile portug1eze care alctuiesc pita serie a /ndici, disprute odat cu cataclismul 55, cuprindeau, ,n lucrtur artistic, lu8uriante e tropicale, #auna -i #lora e8otic, cortegii asiatice, ii, personaAe ,m+rcate ,n aur -i mtase ($. ". Mous 0 cit":" "e ling tapiserie, lemnria de art, cera clria -i alte ,ndeletniciri delicate cu materii su r deteriorrii sau c1iar distrugerii complete, au

EtQtt asupra sensi+ilitii +aroce din toate timpurile arat #ascinaie. S a $zut -i din e$ocarea de mai Qlatului de la "ersepolis importana sto#elor de anosului, a lemnului de NaDa" <e aceea tocmai #l, care, prin esutul ei, se do$ede-te a #i cea zistent piatr preioas, de$ine sim+olul ,nsu-i m totu-i, c -i ,n alte cadre stilistice o mare artele minore, mai puin nzuitoare ctre o lor, #rec$enteaz asemenea materii. &arocul, 5duce -i ,n registrul artelor maTore, al ar1itect, sau al sculpturii. "entru operaiile lor, -l pre#er adesea unele preparate nerezistente
121

-i ie#tine, care se pot modela u-or -i rapid, cu un n de e#ect ra#inat -i spectaculos. >-a s a rspCndit pe o scati e8tins stucul" >ccentul situat asupra e#ectului imediat e#c spectacol, ,i #ac uneori pe acei arti-ti s desconsidere trC#c nicia propriilor realizri. /n legtur cu unii ar1iteci pa, lermitani ai acelui timp, Gaetano Gangi a putut s spuaA c Inu totdeauna constructorii se g,ndesc la durata openl lor", (,n Ii Aarocco nella Sicilia Occidentale:" <ar c1ia c,nd, ,n alte pri, materiile s,nt solide -i rezistente, s` ti-tii +arocului le #ac uneori s par structuri s#rnt cioase, le imprim o not de caducitate, parc gata sa destrame, s cad. In pri$ina stilului manuelin, Ha,z#e@ adopt ideile lui ;ein1old Sc1neider 8/&erisches Er&P 2.3J3!. dup care uria-a e8u+eran a acelor construciiQ lsa I otusi impresia de super#luitate -i de lucru care m dureaz. %ste desigur ,n-eltor un asemenea e#ect, raportat" cazurile ilustrate, #iindc lucrrile respecti$e dinuiesc sute de ani. >lteori, ,ns. 9mpresia de e#emer s a UoVU' per#ect ,ntemeiat. =e re#erim aici la unul din cazurileU mai parado8ale, care numai ,n +aroc a putut s se 2 ple. %ste ,n legtur cu $estitul 91urriguera, dintr o Spanie t,rzie, de pe la #inele $eacului al @na din marile sale capodopere, prin care +arocul a ultimul ra#inament posi+il ,n complicaia ,nc nein H a ,n#loriturilor sale, este decorarea cata#alcului mcn@I#ioA0 tal ridicat ,n &iserica De lF/ncariiaci.n din Madrid l pentru cele+rarea #uneraliilor reginei Mria *uiza "e P +on. 'oat aceast risip de in$enie -i de la+oi A s a c1eltuit, ,ns, pentru un monument de p,nza
12D?

earton -i -arpant do lemn, care s a des#cut imediat, Snea unui decor de scen. Imaginea sa nu ne a rmas t din unele desene ale $remii. :riginalitatea +aroc, ,n raportul ei ine8trica+il cu iteria, se mai rele$, ast#el, -i ,n #aptul c ,ntocme-te esca din aceasta un element de sa$urare, de consum, iar ii de conser$are, a-a cum cere orma ,ntiprit ,n i. ,ntr o asemenea ipostaza #unciunea artei se #ace teleas prin sensul trector, de spectacol, prin ar+orarea decor pe cit de somptuos pe at,t de #actice ,n mate 6ialitatea sa supus distrugerii. meaz, ,n momentul de #a, s pri$im -i un al mod de raportare la materie a originalit!%ii +aroce, onectare a spiritului original cu elementul mate e $ede miAlocit, de ast dat, prin pro$ocarea sen e mult, care o atrage dup sine pe aceea de inde-A#ult de aici o important modi#icare ,n ordinea taii artistice. Se anuleaz anume capacitatea de intuiti$ a num!rului, adic tocmai a #acto Q care se identi#ic direct orma" : asemenea ^are a mai #ost precizat de noi cu pri$ire la mu elementul #ormati$ numeric apare mai relie#at. @,Yi, mai puin ade$rat c, ,n orice aplicare a ei, drept +az constituti$ numrul. In cazul, ,ns, Uaia de mult $ine s su+stituie o precis percepie Se ,nregistreaz atunci, ,n locul unei imagini imagine material!, desigilr nu +rut, ci su+li Q SeQs estetic.
123

"lecm aici de la unii #actori ,nc neintrai ,n c $ul nostru, -i anume de la moti$ele decorati$e ale +aron lui. >cestea dezlnuiesc o imens proli#erare de ,ornM care ating o cre-tere at,t de #antastic ,nc,t ideea, secod dat de receptarea direct a num!rului, ,-i pierde a8uX M se ,neac ,n sen'a%ie, cu alte cu$inte ,n intuiie a materia "oate c procesul de$ine mai inteligi+il printr o coM paraie luat c1iar din natur. <ac situm o #loare iad lat ,n o+iecti$ul ateniei noastre, ,i putem realiza periaA *orma prin care o identi#icm. <ac, ,ns, ne solicit $M zul un c,mp de #lori, atunci elementul #ormal, identi#iA cCtor, dispare, -i nu mai a$em ,n #a dec,t o materie m rol!" <e la planta pri$it izolat, intuiia de #orm sQ mutat ,ntr un alt registru, -i ne $ine acum de la ,ntreR ansam+lu al acestui c,mp. >ceast nou intuiie nu se ##lA +ucur, ,ns, de

precizia -i certitudinea iniial, despnn#l dintr o imagine simpl, redus -i apropiat, intuiie c ne a aAutat at,t de pregnant, prin determinri numen s identi#icm #loarea izolat. >plicat, de ast data,bl o arie $ast -i comple8, ,nluntrul creia ne $edem U rutai de ,nsutite percepii con#uze, #orma capt un racter mai incert, datorit, ,n primul r,nd, acelei i#l a ale in$azii #lorale, care i dizol$ limitele. @n proces similar dez$olt -i +ogatele re$rsri rati$e ale +arocului. .iecare moti$ al lor, luat , #l g poate #i identi#icat, odat cu precizarea per#ect a M sale, oric,t ar #i ea de complicat. <ar nu pentnU e#ect izolat a #ost el creat, ci pentru a se asinii 2P - uria- mas $i+rant, pentru a -i pierde, deci, aceY a ,ntr o mai $ast materie" "ri$ilegiul #ormal re$ioe
12;

O.#ciulul, cuprinz,nd o pro#uziune de moti$e care, prin (0 lor, se anuleaz unul pe altul. Ni aci, ,ns. ,n noua iplicare, trans#erat la un registru mai amplu -i mai ple8, #orma ,-i pierde tria, de$ine s#rCmicioas. ema de ansam+lu se $ede m,ncat de lcomia materiei 6ati$e, care, ,n a$alan-a sa, dizol$ articulaiile linia mentelor ar1itectonice. <in ce anume se desprinde, ,n ipostaza de #a, originalatea +arocului Y <in #aptul c trans#er ideea de #rumos artistic de pe planul *ormei pe acela al materiei, ,ns cu alt#el dec,t ,n cazul speciei precedente, al selectrii ie componente preioase. >cestea cuprindeau caliti ,tice anticipate, aparinind, ,n consecin, rumosului ka,, care se cerea numai a #i ,ntrit ,n propriile sale i. >cum, ,ns, materia rezult dintr o la+orioas ie de trans#igurare, care o ata-az la rumosul
-istic"

,ast operaie cuprinde #ondul ,nsu-i al o+iecti$ului 2 urmrim. 'ocmai aci originalitatea +arocului ,-i e Nte caracterul plenar, desprins din rsturnarea inte lai,lor de termeni pe care se #undeaz creaiile u i >rtistul clasic #ace s rezulte din anumite 2 care le prelucreaz, orma rumoas!" %ste pro % care pleac de la +aza oricrui me-te-ug, a riri de o+iecte. <impotri$, artistul +aroc, ,n Eloarei decorati$e, #ace s rezuMte din #orme ias ri de moti$e #ormale ) materia rumoas!" 2 o alctuire at,t de opus ordinei elementare m ai su+stanial contri+uie a originalitii ,n r cli#erant. ;e$enim, ast#el, Ia cele amintite
123

iniial. >cumularea de #orme aAunge a #i supus unei M siuni at,t de intense prin cre-terea lor uria-, ,nc,t ideA principiul #ormal dintr ,nsele, nu mai poate rezista, -i #a un salt ,n multul nedi eren%iat, deci ,n materie, ,ns i salt ,nainte, ,n materia rumoas!, ca produs nu al natu ci al artei. Se desemneaz, ast#el, coordonatele originalitii + roce -i din ung1iul acelei in$azii decorati$e care ,nsoe adesea stilul. 'otul se #undeaz pe o necontenit in$en0 de accidente delecta+ile, care tind s pul$erizeze #on artistic! -i s o con$erteasc ,n materie artistic!" ,n m zic +aroc acioneaz ast#el dizol$antul appoggiatmI si al altor specii de iorituri, care atac desenul melod (ste e8presia unui scepticism, a unei demisii #a de i crederea ,n eternitatea ideilor, pe care arti-tii le topesc pasta trectoare, dar momentan palpa+il, a :dat cu aceasta am aAuns la ultimul mod de a originalit!%ii cu materia ,n cuprinsul +arocului. =e cit de ast dat promo$area marelui ,ntr un proces log cu al multului din cazul precedent. <in Sen\i'Mnile a-e ,n care se reediteaz uneori #orme sau aspecte cute mai nainte la proporii o+i-nuite implic o+lig o aglomerare colosal de materie. %le atrag, , llSP! e sine, -i o mutaie ,n registrul categoriilor este 2 U constatat ) ,n relaia dintre originalitate -i iU ate I ioas ) c aceea-i creaie artistic, reprodus U c componen material, decide nu numai / alt b" B

2H/

Vt registru stilistic. @n ppristil din coloane, s zicem de marmur al+, este clasic. >cela-i peristil, ,nsd Ioane de Aasp translucid -i cu capitelurile aurite este +aroc. asemenea modi#icare de registru se ,nt,mpl acum n raportarea ei la modi#icarea dimensional. In primul , &arochi'area rezult din sc1im+area calitati+! a ma T acum ea decurge din sc1im+area cantitati+! a ma materiale. S ne ,nc1ipuim redusul rotund al tempiu i Vestei din ;oma dilatat p,nC la $asta circom#er#n are o #ormeaz "orticul lui &ernini din #aa &asili "etru. =umai -i numai prin ampli#icarea dimcnsai Sr acel templu clasic ar de$eni +aroc. <ealt#el, coloa ,tului "ortic nu ne pot o#eri nici urm de materie !as. %le apar con#ecionate din piatr simpl ,ntr o ErC din cele mai ne,mpodo+ite. >proape singurul ^ ne #ace + le atri+uim +arocului, -i ,nc ,n mod ar, este ) pe ling numrul lor, pierdut ,n mult ) 6Enea colosal ,n care au #ost concepute. dori, ,ns, s se ,neleag gre-it cele de mai 2 sensul unei e8clusi$iti a lor. :riginalitatea +a
E UC D'"I

:e

ea ce pri$e-te marele, nu pro$ine numai din cantitati$ a unui model e8istent dinainte ,n 6 o+i-nuite. Se ,nt,lncsc tot at,t de #rec$ent -i cror dimensiuni uria-e e$oc e#ecti$a lor pre e domuri sau palate +aroce n au plecat de la e a cantitati$ a altor stiluri, ci s au dez$oltat #ependent ,n proporiile lor gigantice. .aptul ns tatat ,nc de la arta manuelin portug1ez,
2H4

ale crei realizri complet originale n au a$ut, ,n imeM tatea lor, ni(i un precedent ,n $reo alt dimensiune >ici, ,ns, se cere adus o precizare cu totul necesM -arele, ,n sensul unei acumulri de materie -i de spaA nu este apanaAul e8clusi$ al +arocului. %l se a#irm t at,t de reprezentati$ -i ca atri+ut al altor stiluri. <ui ce criteriu distincti$ urmeaz, deci, s ne cluzim pa tru a e$ita o e$entual con#uzie Y Vom rspunde aplic,i -i ,n cazul de #a ideile pe care ni le am mai e8pu-i at,tea ori. ,n +aroc marele material este -i el e8pres compensatorie a unei de#iciene sau perspecti$e de i clin. "rin aceasta ,i identi#icm deose+irea #a de al #enomene stilistice, ,ndreptate de asemenea s culti$e $a titatea dimensional. ,n romanic sau ,n gotic, +unoai marele ,-i pstreaz intact #uncionalitatea primordial care este -i cea ade$rat. 9a sim+ol al uni$ersului ,ns el se $ede destinat s cuprind ,n sinea sa totul. IMar romanic sau cel gotic dein, deci, o #unciune integratHH #undat pe o trire de aceea-i natur, a-a cum am al -i ,n alt capitol. ,n +aroc, dimpotri$, aceast dimensi se a#l co+or,t la rolul de ar!tare, de spectacol, de zitate care pro$oac mera+iglia" Mrimea neo+i-nuit se mrgine-te uneori la c si$ demonstraie de scri, de terase, de arcade, d e luri monumenta*e, ,nlate doar pentru a #i +aL . . MM sine, iar nu pentru a ser$i drept introduceri ,n s"aQ P tegrator, adesea redus cu totul ca ,nsemntate, \a W -i ine8istenta >-a, de pild, $estita Fontana ;oma, datorit lui =iccola Sal$i (2455!, se $ede
2HF

T1ema unei pori gigantice ,n care se consum ,n ei alctuire. %ste, ,n #ond, o uluitoare #aad,. In c marele nu $rea s e8prime e#ecti$ un anumit #ond, cum #ace ,n aplicarea sa la romanic sau la gotic, ci urmre-te mai cur,nd s disimuleze acel #ond, s l acopere npensatoriu. ,ntregul stil +aroc este o digresiune ca Korm!, -i o di+ersiune ca intenionalitate. "e aceste ci se A+ate de la su+stratul su tragic, iar marele, care d ilu ia puterii, c1iar -i c,nd are Ipicioare de lut", se ,nscrie printre miAloacele cele mai indicate ,n $ederea unui asemenea o+iecti$. s Iat de ce +arocul poart ,ntr ,nsul un #armec am+iguu, o atracie a incertului, apropiat de acea a $isului, ilucirea sa treze-te o anumit ,ndoial, teama c #asci e8erc,tat de ea ar putea #i o curs amgitoare. <ar ii aceast di#uz, nepronunat di#iden ,n caracte Sate du+ios al #astului su ) care

aduce cu sine -i i uimirii ) #ace s rezulte natura seduc!toare a +a 6ui. ,ntr ,nsul se concretizeaz c1iar una din cele mai e ilustrri ale noiunii de seduc%ie" >ceasta s ar de l pro$ocarea unei #ulgertoare admiraii, ,nsoite tata insidioas a unei secrete ne,ncrederi care ,ns Ute #actorului seductor puterea de atracie, ci VaS i o intensi#ic. Ni aci re$enim la e8emplele lQe 'eatrul, spectacolul, actorul capt un #ar lt [iai $iu cu c,t la aprecierea noastr entuziast lz su+con-tient -i o ,ngriAorare, o iric latent stimele unei 1ipnoze trectoare, p,ndit oricCnd 2H3 ca Q tip de e8isten, $oi. 2 de primeAdia de a se dezum#la, dup care totul s ari #unda ,n $id. *a #el acioneaz -i mrimea, acumula de materii, strlucirea e8primat prin cantitate la cb lalte domenii artistice dinluntru^ +arocului. <e unde proEuie aceast temereY %ste e$ident di se trage din caracterul aparent al stilului, care creeaz certitudinea odat cu atracia. S a spus c su+limul, ca gorie legat de s#era +arocului, se a#l la un pas de ridii lueea nu poate #i, ,n nici un caz generalizat. %a rrai ,ns, $ala+il atunci c,nd su+limul, una din multiplele n ni#estri ale e8cesului, gra$iteaz pe planul apareneX <e ce, ,ns. tocmai mrimea material ne ocazioneaz c apsat o asemenea re#lecie, care se poate totu-i adec$a li. alte aspecte ale +arocului Y <eoarece, ,n art, catego cantitii, $zut ,n proporii uria-e, nu aparine nun su+limului, ci -i grotescului. >cesta din urm se $ede c ti$at uneori intenionat de ctre scepticismul +aroc, i cum $om demonstra ,ntr unui din capitolele $iitoai "entru moment amintim numai #ugiti$ c ,ntr un a sens poziti$, de $aloare artistic, grotescul ,-i a#l un larg -i ,n >amlet" <ar tot ,n aceast dram eroul snb pear,an consemneaz -i specia negati$ a grotescul" 2 $oluntar, rezultat dintr o ratare a su+limului. =e #i8m aci mai adine la primordialul nucleu a#iat ,n arta spectacolului. %locuiunea critic c@ Hamlet se adreseaz actorilor, -i care e8prim g c1iar a lui S1aZespeare, actor el ,nsu-i, ne arat c sul +aroc ) ilustrat ,n spe pe planul orig nei ) a putut s determine o accentuat i
+at

a
2PB

7 1istrionic. .enomenul pro$ine din acela-i e-ec al .Vtaii de su+lim. <ar c1iar pe acest plan, de unde ac impulsul modelator aM ,ntregului +aroc, cu$intele ui Hamlet descoper c nedorita cdere ,n grotesc se da toreste tendinei de realizare a unui mare material din i actorului. %l culti$, ,n asemenea cazuri, 1iper+ola #r acoperire a materiei auditi+e, prin ampli#icarea de $i+raii a glasului ridicat, -i c1iar a propriei materii organice, prin dilatarea gestic a trupului su, care ar $rea parc el singur s ocupe -i s umple spaiul scenic" @n asemenea spirit 1istrionic se poate i$i de aci ,n toate arde +arocului. Iar principalul #actor determinant al aces Eenomen este tot e8cesul cantitii, mrimea material, c1ipuind $e1iculul cel mai iz+itor cu care lucreaz aparena. " ce am parcurs o ,ntreag serie de pro+leme ,n ,luia-i a8, s,ntem ,n msur a #ace o o+ser$aie rentar de mare importan. S a putut $edea c ratea +aroc intr ,n cone8iune cu orice #el de le S nu numai cu cea solid. ,n cazul muzicii, +un in$ocat, deopotri$ de legitim, -i o materie soF u S insa, ctre aceasta se a#l atras ponderea dis na din trsturile cele mai originale ale stilului reciat ,n predilecia sa pentru materia lichid!, e8plic su$eranitatea o+inut de doctrina urt+o"te de coloratur +aroc. <ar, pe ling aceas git adesea de caracterul #luid al #enomenului I
2P2

stilistic pe care l urmrim, de curgerea sa, ,n s#,r-it, J unele capricii ale moti$elor sale, de unde, de +aluri, de +#rte*uri, ce e$oc, toate, mi-crile apei. >ceast ,nclinaie ctre materia lic1id nu este strini de ampla culti$are a culorii" >ccentul asupra acestei eoni. ponente ,n pictur se dez$olt tocmai ,ntr o am+ian de ap -i de a+uri ac$atici, la Veneia, dar mai cu seam ,n :landa, unde putem identi#ica apogeul artei picturale +aroce. Spre deose+ire de ponderea liniarului, care se asociaz cu o reprezentare uscat!, amploarea coloristic tre

ze-te, dimpotri$, senzaia de umed. %ste un indiciu al pre#erinei pe care +arocul o acord organicului #a de geometric" <espre o pictur spunem c ,-i pstreaz prospeimea c,nd culorile ei, de mult z$,ntate pe p,nz, ni... poart totu-i intact ,ntiprirea ume'elii lor iniiale. ( tocmai aceasta este una din calitile $ii care ne #ac s : apreciem, pentru originalitatea lor, pe marii pictori ai +OOE rocului. ,ns-i perla, sim+olul stilului -i, totodat, una diR cele mai originale alctuiri ale naturii, rele$, ca -i "U colorat ,n pictur, o materie iniial semi lic1id, c struie ca atare ,n aspectul ei de spum, de strop sau lacrim. =e mai oprim, ,n s#,r-it, c,te$a clipe, la ,ntregu R sam+lu al o+ser$aiilor noastre #inale. ,n primul mai mult dec,t materia solid, cea lic1id are capa cl de dizol$ant al sta+ilelor #orme Iclasice". "ictura +a U unde elementul #ormal transpare adesea doar pri n u U tul curgtor de culori ,n care se a#l purtat, dl con#i2" \ plin aceast $edere. ,n al doilea r,nd, o atare #lui E
2PS

teriei, atac,nd mai radical duritatea #ormelor, nruie irect -i principiile #i8e ale realizrii lor. <e aci rezult in aceea-i proporie cu $olumul normelor su+stituite ) i c,mp li+er de dez$oltare a celei mai pluri$alente originalit!%i, ,n acest cadru original, legat de materia lic1id, unea curgerii, deci a trecerii, se a#l cuprins tot ,n oncepia e#emerului, care stp,ne-te trirea +aroc. *ipsa duratei, legat de e8istena elementului curgtor, nu presupune, ,ns, ,n +aroc, -i o ire$ersi+ilitate a sa, ca la Heraclit. >cest e#emer re$ine, ca -i apele aceluia-i $is sau, mai cert, ca Ui spectacolul teatral, ce nu se des ram dec,t pentru ziua respecti$, dar care apoi ,-i poate Eitera Aocul. &arocul este cadrul de $ia care a descoperit lu+iul ) ceea ce curge ) nu se a#l lipsit de #aculta nei ,ntoarceri asupra lui ,nsu-i, deci a unei recuren%e" Uestia ne $ine de la su+tilul studiu al unui cercettor origine mag1iar, >ttila .aA, ,n legtur cu originele lui roman #lu$iu 8La XpreistoriaL del roman'o-i suoi recen%i ricorsi nella narrati+a contempora-%orutn /talicum, VI, 2, 234H!. Ideile lui .aA ne per C sumare dez$oltri ,n aceast pri$in. Srul identi#ic la originea, sau, mai propriu spus, toria" romanului #lu$iu modern istoria ade$ unui #lu$iu propriu zis, -i anume a <unrii. .aA urnele scriitorului +aroc german Siegmund $on \sta a pu+licat la =iirn+erg, ,n 2//J, o carte in zumati$ Der Donau-Strand 8-alul Dun!rii:" nN@n este considerat ca un personaA atoate-tin mQ ,mprt-e-te

cuno-tinele despre ceea ce a


133

#ost, este -, $a #, de a lungit^ cursului su. Eec.iul cuprinde implicit -i e8istena unor #enomene de reC cu alte cuvinte, a unei -tiin7e cu legile ei, legat d. curs dunrean <in ,ndelungata sa trecere prin %uroa 9entral, #lu$iul retine c nu poate dinui nici un impe. riu diriAat din partea :rientului >-a cum se repet efemera curgere a apei, se repet -i e#emerul istoriei pe unde ea trece. rrn recunoa-te, de aceea, o mo-tenire dopai acelui timp ,n rcmanul #lu$iu modern, care e$oc at,t Q #rec$ent lipsa duratei $e-nice, declinul, drumul cEre pieire al anumitor instituii. Iar noiunea #igurat eZ lu+iu a #ost *a origine un sim+ol concret, luat ,n s SP- propriu, pentru noi cu $aloare de nou -i preio ciu al predileciei +aroce pentru materia lichid! Rxter#a, a crei ,nt,ietate o su+stituie, ,n perle, pe ,a a #ormei. =u mai este ne$oie s re$enim asupra Sr spuse. ;m,ne numai s su+liniem c originalitatea, iin m,ndriile stilului, ca promotoare a per#ecionrii ,i a continuei ascensiuni pe planul intelectului,. ,-i ,nsu ete totodat, prin ata-area sa la elementul materiei -i cealalt $alen a con-tiinei +aroce, an8ietatea #a de cursa s#,r-itiSEui -i O , morii. .orma rele$a generic o #actur epic, ,n ,nelesu. dura+il -i memora+il, potri$it #unciunii sale ini" de pstrtoare a #aptelor -i icoanelor care merita s b min". Materia, ins. este de natur tragic!, ,n sensu! supus pre#aceri: -i morii. %a ,ntrupeaz destinul b ei propriu, #ie al celor ce o culti$ drept compensaie mentan pentru nesigura lor e8istent =e ani ND in unul din capitolele precedente prin a#irmaia ca "4 este mai original dec,t epopeea. >cum. la s#,r-it. cl #i trecut -i prin raiunile unei asemenea a#irmatR @ cuprind ,n $arianta mai e8tins, dat de ideea ca

&

c0

este mai original dec,t clasicismul. Iar deslu-e-te, ,n multiplele moduri artate, pri n
134

">;'%> @M&;%I .ondulQ tragic al +arocului transpare din ,ns-i mi lancolia de declin a strlucirii sale. Intuiia perlei relei adesea caracterul depresi$ al unei asemenea strlucii Mircea %liade altur, ,n interpretarea ei, melancol de sim+olul lunar. =oi am spune c am+ii termeni e$oe negrul -i #ntunericul 8melancolie- iere neagr!; P noapte:" <ou asociaii, una legat de aparena palidR perlei, iar cealalt de mediul unde s a nscut, cree reprezentri ale o+scuritii. "aloarea selenar a b es matei treze-te amintirea #irmamentului nocturn $zut c ,n pictur e#ectul ei acioneaz ,ndeose+i "Y #ond ,nc1is ) iar ideea pro$enienei sale atrage sine o sugestie de ,ntuneric tur+ure, su+ac$atic. cial prima intuiie s a dez$oltat intens ,n arta. r un c,mp pictural ,ntunecat are adesea la ;em+ 2 ( putere de oc1i 1ipnotic, cu e#ecte aproape rnale 2 U -i luna pe un Uer negru dinspre s#,r-itul pustiu , P necat al nopii. *a Vermeer, ,n ilustrrile date s 2Pa surprinde un ,ntreg itinerariu lunar ,n ciclul +ez r Vedem perla strlucind demonic pe negru, di#uz Aterios pe un #undal parc de nori nocturni, pierzm #ora -i scpt,nd #antomatic pe o lumin roz, de auror. =u numai c s a i$it ,n tene+re, dar prin nuanele, penum+rele -i prin #orma ci de lun, aceast neste apare destinat s -i dez$olte e#ectele ,n tene+re. destinul ,nsu-i al strlucirii +aroce prin ceea ce struie depresi$ ,ntr ,nsa. <ar aceast strlucire poate #i ea ,ns-i ,ntunecat. E>cel Isoare negru" al lui Gerard de =er$al din El desdi! este o imagine ,mprumutat din repertoriul +aroc rierilor +i+lice, ca -i ideea de-ertciunii. Moti$ul pentru prima dat ,n pro#eia lui Isaia despre piei O ia+ilonului. %ste, deci, $or+a tot de o intuiie a s#,r compensat, nu mai puin, prin str!lucirea nehelocinei su+lime cu care a #ost anunat. <ar intensitatea acestei strluciri #ace mai teri+il Stratul ei tragic, olosit intenionat o ilustrare care ne poate e8 un parte, zona de um+r -i de tain a +aro solicit aci asocierea parado8ala dintre intuiia Utate -i cea de strlucire. >rt,ndu se +ogat -i VE lntunericul +aroc se ,ndeprteaz de ,nelesul i negaii a+solute. Strlucirea culorii negre 2 aciunea unuia sau c1iar a c,tor$a puncte asupra sa. Mai mult sau mai puin Istrluci Ni materiile preioase ale +arocului ,n nuane O Marmura neagr, o specie de agate, o+sidiana, aoanosul. argintul $ec1i, ,nnegrit, unele sto#e,
137

+unoar plu-ul greu, adaptat culorilor ,nc1ise, toate -i re#le8e luminoase, Iu cori palide, care, a+sor+ii de supra#eele lor netede, le #ac s strluceasc. 'ok sugereaz acel clar o+scur al +arocului, ,n care coe#iiA entul de lumin acioneaz numai ca s $alori#ice #ar. mecul sugesti$ al ,ntunericului. %#ectul acestui ,ntuneric, descompus ,n at,tea nuan sla+ luminate, este prea cunoscut ,n pictura +aroc pe\ tru a mai strui asupra sa. <ar el se poate aprecia -i ii alte arte, +unoar ,n ar1itectura interioar. <e la ,nto ncricul, acum iniiat, al slilor de spectacol ,n timpulR prezentaiei ($. Sil$io <E>mico, /storia uni+ersal! a m irului, Voi. II!. p,n la penum+ra dens din unele saR tuare spaniole, elar o+scuruX de$ine su$eran. >lte e#ectQ legate de atracia o+scuritii se surprind -i la ar1itectul e8terioar, la #aadele accidentate de alternarea prii relie#ate cu conea$itiie ,ntunecate sau a plinurilor golurile ad,nci, negre, ptrunse de sugestia misterul ,n legtur cu mica loggie de la San "lacido din 9atan Gaetano Gangi o+ser$ c ,,,n cele trei arcade. um se densi#ic plastic ,ntre coloane". >ceea-i potena e#ectelor de o+scuritate se $ede realizat -i de scuip +aroc. In aceast pri$in, se -tie c Mic1clangelo cip mareleE moment istoric al stilului. 9ulti$area imaginii ,ntunecate am $zut ca UH printr o str,ns legtur, melancolia -i tragicul +ai M <urerea tragic este, ,ns, compensat de " IA grandoare, ceea ce #ace s se asocieze doliul cu cirea. <ac $iaa se do$ede-te inconsistent -i
2PF

0C

S $ala+il corolarul ei, a#lat ,n demnitatea morii, cuprinde unul din marile parado8e ale epocii. ntre strlucirile +aroce, destinate s ia oc1ii -i s iz asc recepti$itatea omului decepionat de $ia, se nu i str!lucirea mor%ii" >ceasta de$ine acum o+iectul mai ,n#ocate apologii. =e $om mrgini la un singur iplu, pe care ni M oler! Galter ;aleig1, ilustrul con ,poran al lui S1aZespeare : I:, moarte dreapt, puternic -i eloc$ent ^, e8clam el, cel pe care nimeni nu l a putut s#tui, tu l ai #cut s te cread...JQ 8,Da->istorN o# the Iorld:" ;aleig1 i se adreseaz mai departe ca unei ,iti tutelare, dispensatoare a certitudinii a+solute. Ni mplul su nu este unic ,n epoca +arocului. Qe aceea, e#emera pomp a $ieii, proiectat, de ctre Ttuoas melancolie, asupra morii, d iluzia c $re a strlucire +aroc ar prinde de pe Icellalt rm" #lent de consisten -i dura+ilitate. .aptul se re az ,n art prin gustul necro#il al +arocului. Se $a ta, ast#el, e8cesi$ lu8ul #uneraliilor, precum -i tot e cuprinde ,n ideea de strlucire #une+r. =ici ^0 epoca +aroc n au mai #ost culti$ate at,t de odat cu negrul somptuos ) cata#alcurile mo ,n genul celui conceput de 91urriguera, #an :raiilor -i ,n special a draperiilor de doliu, sar Uctaculoase, criptele +ogate, mausoleele ,n e gigantice temple ale Morii. >supra tuturor arSi#estri mortuare se a-terne, printr o se1im U ,ns-i splendoareU $ieii, a-a cum se cunoa-te o#iat de ctre #alsul ei apogeu. : asemenea
2P3

splendoare #actice, proiectat asupra Morii -i atri+ui( ei, capt consisten -i trie. *atura necro#il nu cuprinde, ,ns, ,ntreaga zon di um+r a +arocului. %a con$erge -i cu alte mo+ile ale #o tuncricului care s au ,ntrunit ,n aceast zon. Se ,m+ini printre altele, cu atitudinea polemic #a de claritate -i cursi$itatea clasic, ,nsu-iri ,n sine e8celente, dar nu e8puse dec,t oricare altele la cderea ,n +analitate. GrR $itarea ,n regiunea o+scuritii de$ine, dimpotri$, a stimul al originalitii mereu re,nnoite. "e l,ng aceasta ,ntunericul, ,n e8presia atenuat a clar o+scurului esH unul din agenii cei mai indicai s dizol$e crusta duri a ormei clasice. %8ist o sum de nuane, de Iarte peQ tice", pe +aza crora +arocul ,-i apr partea de um+r teritoriului su. Vom semnala -i noi c,te$a $ariante pe plan literar. "entru unii din literaii +arocului, orice -sen a cunoa-terii prezint un caracter ,ntun o+scur. 9lari#icarea acestui #ond este doar rodul mari osteneli. In 2/52, .rancisco de 'rillo K .igueroa, plicind marele su poem, 1eapolisea, #ace urma pro#esiune de credin : I%u nu apro+ o+scuritatea, apro+ cultura, -i aceasta nu poate #i niciodat clara U prin osteneala cu care este scris". %#ortul claritic 6 i ,aAUUor+e-te .igueroa ar ,nsemna coe#icientul "" A din clar o+scurul +aroc, cu aceea-i redus atn potenare a ,ntunericului. >cesta cuprinde tot ce ,nc1ipuie esenial pe lume. >-adar, -tiina,

cunoaf
240

implicit -i literatura ,-i au lumina nu ,n ele ,nsele alo e ,ntuneric ) ci ,n truda purttorilor lor de a le #ace ,nelese. "entru alii, ,ns, relaia apare in$ers. =u #ondul ci ii de comunicare al acestui #ond se cere a #i tene+ros, o asemenea replic, dat cu anticipaie (2/J/! de tre &altasar GraciCn ,n $estitul su El Discreto b ISpun sadar, c mi se scrie pentru toi, -i de aceea s ar cere un caracter ascuns ai stilului, pentru a spori $eneraia #a de su+limitatea materiei, #c,nd mai $rednice de cinstire lucrurile prin modul misterior de a le spune". >sistm, rei, la o in$ersare a termenilor, #a de relaia sta+ilit Eigueroa. :+scur $a #i nu Imateria" tratat, ci mode a o trata. >celei materii i se atri+uie o alt calice, -i anume Isu+limitatea". %ste un #enomen care s a petat -i ,n alte perioade +aroce, cum ar #i, printre s#,r-itul >ntic1itii, mai cu seam ,n ipostaza nului ale8andrin. "retutindeni, ,n asemenea ca limitatea" #ondului reclama un mod Imisterios" Q de a o prezenta. Sutem semnala -i o ter poziie +aroc pe plan legAur cu o+scuritatea si cu ascunderea. <e tA dat 5 F lucrul preios ) ,n spe literatura de $aloare ) E+scur nici prin natura sa intrinsec, a-a cum lrieleag .igueroa, -i nici prin modul misterios $or+e-te despre el, a-a cum susine Gracin. 9u te, o+scuritatea nu mai aparine nici o+iectului, iculului prin care el ni se #ace cunoscut. Intu o+scur rm,ne, de ast dat, mediul unde s acel o+iect de pre. %ste poziia pe care se
1;1

#i8eaz, ,n plin +aroc, un "elliccr de 'o$ar. @nele re #lee i ale salo de$in re$elatoare ,n aceast

pri$ina I...apa mrii este mai dulce ,n ad,ncime", adic tocmai ,n locul unde $olumul lic1id apare mai ,ntunecat. Ni tna pregnant se a#irm aeeast poziie ,n ideile imediat urmtoare : I9andiia lucrului preios este de a tri ascuiR =umai ceea ce este $ulgar se a#l ,n $zul tuturor" 8C!tre cei curio$i, eseu cu care "ellicer preced editarea operelor lui >nastasio "antaleon de ;i+era, 2(PP2! 9a -i ii unele ta+louri +aroce, nu o+iectul propriu zis al picturi: este ,ntunecat, ci numai spaiul ,n care el se a#l ,mpl,n tat, -i care ,n$luie ,n um+r acel o+iect tocmai pentru a l pune ,n $aloare. : $ariant a acestui mediu ar #i perdeam, element sim+olic ,n islamism, perdea ce se interpune, ca percepie a lumii, acoperind lumina preioas a ade$rului. "i plan artistic, #enomenul se rs#r,nge ,n teatrul turca de um+re. *umina unei luminri, cu o atri+uie sim+olic, nu apare direct pri$itorilor, ci se mai printr o perdea. In raza ei ascuns, sem proiecteaz, $enind de dup acea perdea, un Aoc de +re care #igureaz alctuirile prelnice -i e#emer lumii ($. Viorica <ineseu SzeZelK, Op" cit",:" Voin re ,n acest sens, -i cu alte moti$e concrete ctre #i ne pitolului. Mai e8ist, ,n s#,r-it, -i o a patra poziie +aroca, intoare a o+scuritii ,n literatur. Valori#icareaT tei caliti se desprinde, de ast dat, din #ecun Q consecinelor sale. =e g,ndim la unul din prim / e 0 critice asupra lui Gongora, aprut numai l
2JH
3?
'

moartea poetului. ,n 2/P/. >utorul, Garcia de Sa, 9oronel (in Soledudes de Don Luis de Gongora:, #ace ltoarea o+ser$aie, care ne sun e8trem de modern : uii l a *2 ,n$inuit de o+scuritate pe <on *uis... dar ni ii nu poate nega c a #ost primul dintre poeii no-tri care, e$it,nd #razele 7 ulgare, a ,m+ogit lim+a noastr iniola, n"4i": cu cu$inte ce au ,nlat poezia castilian..." nu numai cu cu$inte, ci -i Icu #raze, cu tropi -i #iguri nemai#olosite ,nainte de poeii eastilieni..S. ,n spirit per#ect modern, o+scuritatea se identi#ic aci cu noutatea -i cu originalitatea. 9,nd cu$intele, #razele -i #igurile de nu $or mai #i noi, ele nu $or mai #i nici o+scure, ci se $or integra printre topos-urile poetice curente. ,n acest 6 o+scuritatea de$ine nu numai util, ci -i necesar x ,m+ogirea unei lim+i -i poezii naionale. Sate cele patru accepii ale ideii de #ntunecat -i as-umerate p,n acum ,n literatur, pri$esc numai ra. #ie ea a o+iectului, a $e1iculului su comuni mediului unde se $alori#ic acel o+iect sau a i de noutate care rezult pentru poezie din tot msam+lu. <ar. pe ling un atare #ntuneric stntc-Mi e8ist pe plan literar, ca -i ,n pictur, un iniu-b[c =e $om opri -i aci asupra c,tor$a moti$e. rckil r,nd ne solicit noaptea, a crei su$erani Y acum, cu mult ,naintea preromantismului -i uMui. &arocul situeaz un accent deose+it de asupra acestui moti$. %l ,i $a anticipa toate 6loacrne. cunoscute treptat ,n secolele urm caat nu s au mai ,nregistrat p,n atunci 2 ,n literatura european ) at,tea capodopere
143

tmde noaptea s #igureze c1iar ,n titlul lor. Iat doa cCte$a e8emple : 1octurna liii 'or(uato 'asso, MVoapta senin! 81oche serena: a lui .raK *uis de *eon, (isul un, nop%i de +ar! -i 0 E//-a noapte 81oaptea regilor: ale Im S1aZespeare. Se -tie apoi ce rsunet imens a a$ut -i pes $eacuri moti$ul sim+olic al nop%ii o&scure ) o noap: a con-tiinei ) datorit lui Muan de la 9ruz. =u mai $or+im c,t de intens a+sor+it s a $zut acest moti$ de ctre spiritul tragic al +arocului. =oaptea, ca proiectare si nistr a unor e$enimente zguduitoare, apare #r e8cepie la Marloke, la S1aZespeare, la *ope de Vega, la 'irso de Molina, la 9alderon. E >poi culoarea ,nc1is, negrul din pictur, se rele$i uneori cu aceea-i pro#uziune -i ,n poezie. .aptul se prinde, prin contrast, c1iar la poeii cei mai cunosc pentru risipa lor imagistic de strluciri -i culori. & de aAuns s amintim, ,n aceast pri$in, de #orma ludE" -i umoresc pe care, ,n poemul Galantul negru, o Gongora, un #ond o+sesi$. ,n #iecare din cele PH de $ suri ale acestei +uci lirice se repet, ,ntr un #el altul, cu$,ntul negru" ,n s#,r-it, mai rm,ne s ilustrm concret uca poziiile amintite prin care +arocul ,-i apr zc nE um+r. ;e$enim, ast#el, la ideea lui "ellicer de 'ob legtur cu mediul ascuns unde este dat s slCN 0 lucrurile de pre. Se di#uzeaz, ast#el, moti$ul .K M al grotei, al late+relor su+pm,ntene. @n asemenea deine adesea semni#icaia sim+olic a itinerarQ 22 iniiere ctre ade$r.
1;;

"in acest ung1i de $edere ne instruiesc temeinic ur !arele r,nduri din De gli eroici urori a lui Giordano ISe merge, deci, curindu se pdurea lucrurilor Eturale, unde s,nt at,tea ,n#i-ri su+ um+r -i su+ 6ntie T -i ca ,ntr un pustiu des -i de-ert, ade$rul 5i are pe-terile -i ascunzi-urile ca$ernoase, ,ntreesute cu g1impi, ,nc1ise cu plante sl+atice -i stu#oase, unde toc ,mpreun cu

raiunile cele mai demne -i ,nalte, ade$rul se ascunde, se ,n$luie -i se ,ngroap". 're+uie reinut c, mai t,rziu, acelea-i plante sl+atice, alctuind 1i-uri at,t de dese ,ne,t numai tiate cu spada puteau #i str+tute, cre-teau -i la gura pe-tera lui -ontesinos i partea a doua din Don Qui*ote, pe-ter unde eroul lui Ter$antes urma s ,ntreprind -i el un riscant drum de Yre. Viziunile sale su+pm,ntene ) mai degra+ $i - sau ,nc1ipuite ) asociaz moti$ul pe-terii cu acela Austului necro#il +aroc, cu e$ocarea criptei, a sarco#a 6ui, a ceremonialurilor #une+re. ^ ea de ascuns sau de o&scur de$ine adesea ,n +aroc lmai un o+iecti$ artistic, ci -i o categorie de $ia, snea idee constituie unul din modurile de cali#icare lentei umane. 'ipul prudentului, deci al ascurt-9 $ede promo$at ca model c1iar ,nainte de $estita H Prudencia a lui &altasar GraciCn. >ceast cali T8tinde c1iar -i pe plan iraional -i legendar. ', Qe. e portug1ez <om Se+astio, de-i ucis ,n >#rica, de la >lacer [e+ir (25FB!, nutrea ,nc speran h +ti u Nilor si c s ar a#la ,n $ia -i ar mai $eni ca un 9a un m,ntuitor, s -i eli+ereze poporul. In ca r o+scure Ipro#eii", $ersi#icate, i$ite pe aceast
2J5

tem, el nu se a#l numit, ci doar e$ocat cu cali#icati$eiR Doritul sau 0scunsul ($. Moo >meal. >istoria do "or. tugal, *is+oa, 23JH!. Iat. deci. acela-i atri+ut aX ,n$A. luirii ,n um+re, lega^ de cea mai ,nalt preuire acorda , unui om intrat ,n legend. 9um se e8plic aceast pro#uziune -i" $arietate elementului o+scur -i um+ratil tocmai ,n cadrul unui nomen care am $zut c a$ea raiunile cele mai intern iate s culti$e strlucirea ca su+stitut al puterii Y <esigi c unul din rspunsurile cele mai elementare poate a#lat ,n #aimosul e#ect al contrastelor, ,n atracia e8ti melor, care se ,nt,lne-te pretutindeni ,nluntrul +aron lui. Strlucirea acioneaz cu at,t mai puternic cu d iz+ucne-te din ,ntuneric. <ar o+scuritatea -i um+ra nu dein ,n +aroc numi aceste #unciuni instrumentale. %le nu s,nt doar simp miAloace prin care s se o+in e#ectul contrastului s s se poteneze strlucirea. :+scuritatea -i um+ra au sine o $aloare +aroc, independent de alte e$entuale ecti$eT pe care le ar putea seconda. 9a -i strlucirea, tunericul sau culoarea neagr au proprietatea de a sugestia puterii, sau, ,n orice caz, a autorit!%ii id de care te distanezi prin #ric -i supunere. U cum se $ede, tocmai ceea ce caut +arocul. :+scui ,n sensul acestui stil, se asociaz adesea cu repi" ezen p misterului, a neo+i-nuitului, a neptrunsului, care ori pro$oac alarm. :r, toate acestea coincid cu n
*nera+iglia +aroc, ,n ultim analiz cu str!lucirea :nsC-i W am preciza aceste indicaii $agi, am spune c a aginea ,nc1is, ,ntunecat, neagr, sugereaz marele ter al morii, ,n legtur cu #astul necro#il al +aro ilui. =e amintim aci de cu$intele citate ale lui G al ter iig1. <ar. totodat, negruX morii sugereaz -i pu curoplit a ,ntunericului ei de su+ pm,nt, un ,n neric repulsi$ -i de$orator, a crui ,nc1ipuire dezln groaza. "agina respecti$ din Exerci%iile spirituale ale lui Inigo de *oKola, cel care a a$ut un rol #undamen n iniierea 9ontrare#ormei, este unic prin -ocul aproape ,nne+unitor ai paro8ismului de repulsie -*spaim :are ,l treze-te. ;edm numai o parte din acea pa Ni poate nu pe cea mai zguduitoare : ,, de el rEde Srt, a#lat ,n morm,nt n.n.! se apropie -i guzganii "onie $e-mintele -i giulgiul T ei se ,n$,rtesc ,n ui, li intr ,n gur -i ,ncep s i mn,nce lim+a T ies cur,nd de acolo -i i um+l prin tot trupul ,ntre Ni $e-minte. Intre timp putrezirea spore-te ,n ^ iat c se $ede colcind o mare mulime de $iermi, "#tn,nc p,ntecele. #aa -i carnea ,ntregului trup T "une capt ospului T ,n s#,r-it, $iermii mor de ,s,nd oasele negricioase -i descrnate, care cu s $or mcina -i se $or pre#ace ,n pul+ere". 'oat ut de scene ,n#iortoare are loc. dup spusele

EQ /^+, I,n pm,nt ,ntunecos -i ,nneguros, ,n p tunericului celui $e-nic, unde nu este lumin. U $ia muritorilor". Stilul $a culti$a, deci, -i al spaimei ,n legtur cu moartea.

!
&arocul e8tinde, ,ns. aceast sugestie ,ntunecai sepulcral, c1iar -i asupra misterului opus. acela al $ieii din #aza prenatal, legat, ,n mare parte, de acea consti. in $isceral ce i st la +az. Intr unul din e8tinsele monologuri ale prinului Sigismundo ,n (ia%a este +u eroul lui 9alderon nume-te sinul matern Xmorm#nt +it imagine tipic +aroc, ce ,ncliipuie ,ntunericul organic i mediului uterin, mediu ne#ast #iindc se a#l la origine, durerilor -i de-ertciunilor $ieii. Intuiia este de o ne-,ndoielnic pro#unzime -i mreie. %$oc,nd, deci, ide mari, ,ndreptate ctre acea Isu+limitate a materiei" di care aminte-te GraciCn, o+scuritatea, um+ra, culoarea ,n c1is, s,nt implicit generatoare -i de strlucire, pe can adesea ele o surprind c1iar de la ,nceput ,n mod $irtual >-adar, identi#icarea e8presiei ,ntunecate ca un sim piu ecran pe care s se proiecteze contrastul #a de 2F tura incandescent a +arocului 9onstituie o interpretri #acil -i e8terioar. ,n #ond o+scuritatea reprezint di o alt #a a strlucirii. Intre ace-ti doi termeni nu eR propriu zis o relaie de contrast, ci mai cur,nd una metamor o'!, ,n sensul utilizat de Mean ;ousset. %s trstur, pe care, dealt#el, am mai amintit o ,n lega cu acest cercettor. Mai precis, ;ousset $or+e-te de ,. tatea ,n mi-care a unui ansam+lu multi#orm "e ca ,p metamor#oz". In aceast categorie putem integra E U -i um+ra sau strlucirea -i ,ntunecimeaT lcaQa W U constituie o Iunitate ,n mi-care" ce -i poate re c r,nd di#eritele #orme, trec,nd de la una la alta, da E U menea lui "roteu, pstr,ndu -i constant identi U Iansam+lu multi#orm". @na din cele mai tipice
1;#

%o'e de aceast natur se surprinde ,nluntrul +aro ii pe #irul re$ersi+il dintre strlucire -i o+scuritate, Sentru o ,nelegere ilustrati$ a #aptului apelm 2R i din cele mai +izare intuiii ale lui =o$alis, intuiie care am recunoa-te un indiciu al acelei puternice incu+aii +aroce at,t de $izi+ile ,n prima #ormaie romantic rmana, I-coala"Q de la Mena. "oetul asociaz noiunea de car&on cu aceea de preot ,ntr unui din a#orismele sale e o accentuat incongruen. Su+ semnul +arocului aceast apropiere ciudat se deslu-e-te dintr o dat ca iie ad,nc -i su+til. %ste, ,n #ond, $oQ+a de dou !mene, supuse aceluia-i tip de metamor o'!, ,n spe ,laiei re$ersi+ile dintre ,ntunecime -i strlucire. In n+ele cazuri ,nt,lnim e8presii ,ntunecate, negre, c,nd it puse ,n #unciune, -i care se metamor#ozeaz orii momentul de ,ndeplinire a rolului lor. %le totu-i , au sc1im+at identitatea, ci numai I#orma" sau E"ostaza. e la-i lucru se poate spune -i despre +aroc,",n ne e sale metamor#oze. "rintre acestea, trecerea sa u de la lumin la um+r -i de la um+r la lumin Enstituie o serie de contraste, ci de mani#estri con nte ale unei mari uniti antagonice. M>=I%;ISM SI &>;:9 In tot cursul e8punerii noastre ne am ostenit s ct #runtm +arocul cu clasicismul. %ste un procedeu aproa secular, inaugurat de Gol##lin ,n Renaissance un. l rocD" Identi#icm at,t ,n titlul c,t -i ,n coninutul aces lucrri de pionierat tipul compara%iei prin contrast, care ne a o+i-nuit orice scriere important asupra 6 lului urmrit de noi. In condiiile de astzi, ,ns, un a menea procedeu, continu,nd negre-it s -i pstreze la+ilitatea, nu se mai do$ede-te, totu-i, su#icient reclam o completare -i din partea metodei opuse, a compara%iei prin contiguitate, prin apropiere sau mnare. 9on#runtarea tradiional cu clasicismul se deci, ,ntregit printr o nou con#runtare, de ast o manierismul. = am putea e$ita aci o o+ser$aie pe care ne c reaz materia ,n curs de des#-urare a prez pitol. =e g,ndim c. asemenea +arocului ,nsu-i ansam+lul su, la #el -i noiunea teoretic de
25B

,n pus ameninrii -i primeAdiei de nimicire. >m ,n prin a arta c, de pe o poziie $ec1e, clasicismul i orice caz, $ederile clasicizante i au atacat +aloarea" _ o poziie nou manierismul ) care nu mai in$oc ,entul contrastului, ci al asemnrii ) ,ncepe s i ,ns-i existen%a" ,n ultimul s#ert de $eac teza manierist c,-tig tot mai mult teren, cucerit de la ideca +aro care se $ede ast#el ,mpuinat -i simitor

periclitat in integritatea ei. iind $or+a de o ,mpreAurare at,t de gra$ pentru iestinul o+iectului nostru de studiu, am crezut necesar discuie ,ntregitoare -i ,n acest sens. "lecm de la ui c, ,ncep,nd de prin 235P, ideea de +aroc s a $zut r o dat ,n #a cu reduta+ila concuren a concep @ manierism. =u mai este cazul s struim asupra lucrri eminente, care au promo$at noua noiune 62 plan ,n cultura contemporan. ,n aceast pri ne a luat o, ia noi, ,nainte =icolae &alot printr un u ade$rat e81austi$ (=. &alot, /ntroducerea #n l manierist, ,n $olumul 7manit!%i,F 234P!. >m nai s ne e8plicm ) ,n $ederea unui scop ultim de noi ) de ce tocmai deceniul 235B)/B, ,n cruia am -i #i8at anul 235P, decide aceast mare u m se -tie, acel deceniu a pus +azele noii re c-inanieris+n cu #a$orizarea net a celui din Uaptul $a pro$oca ,ntr un t,rziu cele mai nea-tep l Ni sc1im+ri de opinii. Iat un #apt care ni s a Somatic. ,n acela-i an, 235P, #r s -tie una de a"rut dou lucrri epocale, a#late pe poziii
131

opuse. @na este cartea lui %rnst ;o+ert 9urtius, f@ro p!ische Literatur und lateinisches -ittelalter 8Liieratun medie+al! $i E+ul -ediu latin:, prima lo$itur decisi$a pe care teza manierist a aplicat o +arocului. > doua rm,ne lucrarea #undamental a lui Mean ;ousset, La iute-rature de (age &aroMue en France, unul din studiile de$enite ,n cur,nd clasice asupra aceluia-i +aroc atacat de 9urtius. <intre aceste dou poziii, prima tez, cea manierist, s a do$edit a #i mai $iguroas. <up cincisprezece ani, ,n 23/F, ,nsu-i ;ousset ,ncepe s se ,ndoiasc de c1iai o+iectul care i a #cut #aima de g,nditor erudit. ,n mod dl totul surprinztor, el #ace s apar ) cu semnul ,ntre+rii) tur+urtorul eseu, 0dieu au AaroMue (,n 7 olumul LFinterieur etL lFexterieur, 23/F!. ,n$ingtor pe terenul ideilor pare s #i rmas, deci manierismul, care a prins ,n con-tiina ultimilor decenii <e aceea, c1iar unii din cercettorii marcani, care s ai consacrat apoi +arocului, contri+uie la con#irmarea aceste constatri. %i ,i reduc tot mai $izi+il ,nsemntatea -iE alieneaz domeniulE,n #a$oarea manierismului. =ici c1ia Hatz#eld, la care ne am re#erit de at,tea ori ,n lucrarea Q #a, nu #ace e8cepie de la o asemenea orientare. %l identi#ic, +unoar, drept manierist tocmai ceea 9 <E:rs susinuse, pe +un dreptate, c ar sta la originea in tregului +aroc modern, ,nsu-i stilul Imanuelin" portug1e inclusi$ #ereastra de la 'omar. <ar asupra acestei pro+leU $om re$eni ,n cur,nd. "entru moment este de aMunsG! semnalm c o treime din amintita sa carte asupra oa cului se $ede consacrat unei con#runtri cu manierist con#runtare mereu #a$ora+il acestuia din urm. Ni Q
25H

este singurul ,n ceea ce ne pri$e-te. Iat un alt u pe care ni l o#er >l+erto "or(ueras MaKo, pro sor la @ni$ersitatea din Missouri (Statele @nite!. 'ot ,n anul Icorn ertirii" lui ;ousset la manierism, apare lui "or(ueras MaKo, El pr.logo en el -anierismo N Aarroco espanoles, ,n care asistm iar-i la o su+minare .+arocului din partea recentului su ri$al stilistic. : asemenea poziie se trdeaz c1iar din Iconsideraiile pre ninare" ale autorului. IMulte din #enomenele pe care iol##lin le cali#ic drept tipice ale +arocului, precizeaz el acolo, se ,ncadreaz mai +ine ,nluntrul manierismului", teceniul 235B) /B pune, deci, +azele unei noi orientri ,n laterie de istorie a stilurilor, orientare care cucere-te tot ai intens con-tiina cercettorilor. ,nceputul am spus c l #ace ,n 235P amintita lucrare 9urtius, care descoper o Iconstant" manierist, s clasicismului de a lungul ,ntregii des#-urri a cul europene, plec,nd ,nc din >ntic1itate. @rmeaz apoi Ed poziia mai atenuat a lui Gilie SKp1er 8Four stas cL Renaissance SlNle, =ek oorZ, 2355! -i, ,n s#,r-it, i G usta$ ;ene HocZe 8Die Ielt ah La&Nrinth, 2354, -i -rtsmus in cler Literatur, 2353!. >ceste importante Uuii constituie laolalt +azele marei ascensiuni a Ee Imanierism", ascensiune corelati$, am spune, cu ls trare" a ideii de +aroc. QG amenin s creeze un ade$rat 1aos ,n identi a stilistic si, de aici, ,n ,nelegerea Aust a unora din 'ti-ti europeni. In tratarea nici unui alt stil al tre M S ilustrat prin e8ponenii si de seam, nu a a$ut

25P

loc o asemenea con#uzie 'oi" istoricii literaturii SG unanimi ,n a recunoa-te c &Kron, +unoar, sau s,nt romantici, $i nimeni nu SM mai ,ndoie-te ele ade$i acestei $eri#icate constatri. =u acela-i acord se desprA din pri$irea marilor #iguri literare care, ,ncep,nd de la #inele $eacului al XVI lea, au dat strlucire ,ntreAA secol urmtor. @n cercettor american, .ranZ GarnAd la uni$ersitatea din Gas1ington, dreseaz, ,ntr o reeA carte a sa, o interesant list a literailor din respbM perioad, asupra crora se ,ndreapt opinii ,mprite. @ distin-i teoreticieni contemporani ,i interpreteaz ca f, +aroci, iar alii, de acela-i prestigiu, ,i consider mai ri-ti. Iat o parte numai din scriitorii -i poeii supu-i tigiului : 'asso, S1aZespeare, 9er$antes, Marino, G/ng( 9alderon, Milton, etc. ($. .ranZ GarnZe, (ersionso*l roMue ) European Literature in the se+enteenth centR oale @ni$ersitK "ress, 234H!. .aptul se datore-te noii gerine a tezei manieriste ,n domeniul consacrat al Q cului. <esigur c dac mai dinuie o asemenea incerii asupra unor mari arti-ti cu un statut stilistic p,n de c +ine determinat, nu $edem a$antaAul pe care l a r de aci progresul culturii. =e gr+im, ca atare, a int ,n ceea ce ne pri$e-te, cu o tentati$ de e8plicat ie 9um se e8plic, a-adar, ,n deceniul 235B)/B, P +ucnire pro manierist, care ocup -i astzi un d

(
p p legiat ,n spiritul actualitii Y =i se rele$ aci doQ r sia particular a unui #enomen mai larg, cu $aloa 2 ,n tipica stilurilor -i a gusturilor. %ste $or+a de cW P interpretare a trecutului, aproape calc1iat
13;

a prezentului caro in$estig1eaz. .enomenul nu a deprtat de eroarea acelor Iidole ale tri+ului" i&us:, surprinse de &acon, pe care le $om relui din $iitoarele c.pltole. >-a s a pri$it ,ndrt ,n e timpi'ilc. c1iar -i ,n cele de larg perspecti$ is n ar #i epoca romantismului, cea mai am+iioasa Tunci in tendina ei de a identi#ica radical speci#icul uloarea local" a unor secole re$olute. >st#el, pentru ic1,egel -i pentru comilitonii lor tot ceea ce nu este ,n trecutul literaturilor europene -i c1iar e8tra eu ) inclusi$ creaii ie +arocului ) trece drept ro LF" >-a se ,nt,mpl cu orice stil dominant la o anu p+c T el ,nclin mereu s se descopere ca atare -, ,n :e epoci, uneori #oarte deprtate. >m e8pus ansam+lul acestor consideraii numai pentru tega. ca premis maAor, cu o idee a lui HocZe. creia 'o$iza rolul premisei minore. >cel g,nditor a#irm deose+i prin curentele a$angardiste, secolul nostru 2 secolului trecut! reprezint ultima etap a ma Uului, stil care -T a a$ut momentul culminant ,n 2 dintre ;ena-tere si +aroc (apro8imati$ 25HB) or - a$angardismul din pragul $eacului al XX lea, E cea mai radical e8presie manierist. ,ncepe s uup 23PB. lat, ,ns, c a$angarda re,n$ie $i n Murul lui 23J4 ($. M. SzC+olczi, 0+ant-garde, )garde" -odernism, ,n 1eY Literarii >istorN ind, su+ numele de neo-a+angard!, nu mai
Ic !
ir

Uceputul secolului, un caracter de #rond -i de @nul o#icial -i con#ormist. ,n aceast nou ipo

255

staz orientarea a$angardist se instaleaz temeinA con-tiina ultimei $remi. Mai precis, o asemenea consolidare se decide ,n urmtori momentului de re,n$iere a a$angardei (,n A lui 23J4!, adic ,n deceniul 235B)/B. >cum manieris care atinge poate cel mai ,nalt grad al e8cesului din ci di#eritelor sale apariii istorice, se $ede dispus s se i noasc larg -i ,n alte timpuri. "ro#it,nd de mai n puncte comune cu +arocul, el tinde, din ung1iul intei rilor de astzi, s i se su+stituie integral. >semr rezultat din acele puncte comune stimuleaz opticT tual ) a crei perspecti$ #usese desc1is ,n deci 235B)/B ) s identi#ice nedi#ereniat am+ele stiluri etic1et manierist. gm,nt riguros ,ntre aria manierist -i cea +aroc. Ni icele trsturi comune creeaz spiritului actual doar

h di#icultate. %le s,nt mai cur,nd prileAuri +ine$enite e8propria su+iecti$ mari #elii din +aroc, -i a le ane8a sanierismului. %ste ade$rat c e8ist -i Au8tapuneri ale celor dou ,n una -i aceea-i oper. .aptul se surprinde c1iar unele din cele mai de seam creaii artistice, cum ar ii %l Greco. 'otu-i, asemenea cazuri alctuiesc mai id e8cepii sau, ,n orice caz, #enomene aparte, ce nu se integra ,ntr o ordine general. ;ealitatea este c ,ntre ctura +aroc -i cea manierist se instituie o distincie al, care pleac tot de la ceea ce GelleZ identi#icase "t Iatitudine emoional", adic de la #aptul direct al =oi ani dori, ,ns, pe c,t posi+il, s ne emancipme ii". "otri$it acestui criteriu, adoptat de noi, se poate su+ tutela su+iecti$ a propriei noastre optici. Vom totu-i de la o constatare ,n care s,ntem de per#ect cu unii teoreticieni actuali. %ste $or+a de menionatQ saturi identice la cele dou stiluri. "or(ueras GaHo$ oar, a#irm c manierismul cuprinde Imulte carac tici comune cu +arocul, -i adesea ele se Au8tapun i -i aceea-i oper, ceea ce e8plic con#uzia -i di#icul a acest plan". >utorul nu precizeaz care s,nt ..carac
s

)4

c numai +arocul ,-i trage #iina din su+stratul [ al tragicului" Manierismul nu dispune de acest 6 r ele$,ndu se ca o e8presie artistic simpl sau sim
"#"$ c%to

are, cu tendine $dite ctre sc1em -i stilizare. re$eni, ,ns, ,n cur,nd asupra acestei pro+leme .
acest plan ' +IlJlIl nu preci ea wie smu ?KL ript 4L<4- iciaue muc tuic uuua J7I7I9 ueuu dteea

cele comune" in$ocate de el. *e $om enumera noi " #enomen


i-.A de r)* 0 ro+ ,i- . . . .....

"unerii". %l deslu-e-te ,n comple8ul

a arta c acel teoretician n a e8agerat $or+ind nunata con#uzie e8istent ,ntre cele dou stiluri, comune s,nt urmtoarele : arti#iciul, scepticismul,
25/

Ment 6""1er. 6nai

i moment ne solicit o ingenioas idee a lui Gilie din lucrarea citat, care ne ,ndreapt g,ndul ctre relaie ,ntre cele dou stiluri dec,t aceea

- F-integrare a manierismului dup ce acesta mar tegrare din arta ;ena-terii. >-a putem ,nelege e nta s#er. cn#uzie cu o presupus Au8tapunere ,ntre cele ti$itatea, intelectualismul, cutarea asidu a orlgicQp0M ,n =umai din aceast simpl enumerare.Ecu totul incU U reinse poate ,nelege c,t de ane$oioas de$ine apli ca , ,n #ond, a+sor+irea de ctre +aroc a unei
254

Mistice. <up con$ingerea pe care ne am E S2 o credem +ine ,ntemeiat ) amintita

mari pri din. antecedentele manieriste, antecedente M intr acum ,ntr o nou relaie, ac ooa de termeni ai u con lict permanent. S lum, +unoar, arti iciul manierismului, pe ( ,l $edem ca e#ect al unei de'integr!ri din elementul tur, inclus ,n arta renascentist. %ste adic, miAlocul A care arta renun la am+iia de a creea o lume, o realii S cu alte cu$inte o alctuire natural!, -i se recomand c stient ca simpl #iciune ce nu tre+uie crezut. *a c,te rieti ale con lictului -i ale tragicului $om $edea pr! aceast trstur manierist, odat cu reintegrarea ei aria mai comple8 a +arocului ^ >ci arti iciul nu $ai a$ea puterea su$eran de care dispusese anterior, ,n i nierism, ci se $a a#la ,n situaia ,ncordat de e8trt antagonic ,n lupt cu o trstur opus. In +aroc el se ciocni, ,n primul r,nd, cu natura" >rti#iciul $a const componenta

sceptic -i lucid, care se $a ,n#runta cui opus, pasional, iz$or,t din str#unduri naturale" Va prinde apoi denunarea amgirilor ,n con#lict cu un iluzie -i autoiluzie +aroc. Va constitui, nu mai puin. e mentul ludic, a#lat ,ntr o str,ns ,ncle-tare, cu spiritul g $itii. In s#,r-it, arti#iciul se $a mai transmite cu ace sentiment al superioritii intelectuale care, mutat p e " +aroc, se $a ciocni cu trirea leziunii -i a declinul ordine $ital -i e8istenial. :ptica, ,ns. a manierismului actual, ,nc1egat tic ,n deceniul 235B)/B, tinde s e8trag, s izolezeQ ipostazieze din comple8ul aliaA al +arocului nun2P2 ponenta manierist, care i se pare mai interesanta QQ $ie, #iindc doar ,ntr ,nsa se poate el recunoa-te -i ^C
25F nA

spiritului modern este asemenea cuptorului care I separ numai partea de caTre are ne$oie dintr un nt.reu mai +ogat. ,n cazul de #a ,nclin s scoat coe#icientul de manierism pe care l cuprinde +aro le e8pune ast#el s denatureze ,n oErice moment un T conte8t stilistic. >-a se e8plic -i #alsele detectri an$ieuirii" dintre cele dou stiluri ,n aceea-i oper poziia aceluia-i artist. : ast#el de Au8tapunere crede "or(ueras MaKo a descoperi la *ope de Vega -i la 9er7 an s =u este, ,ns, o *uxtapunere, ci o implica%ie, #iindc ei doi mari scriitori spanioli se arat a #i e8clusi$ +aroci. <esigur c e8ist la ci -i c,te o latur manierist, dar nu ste dec,t aceea ce se a#l implicit normal ,nluntrul +a lui, ca unul din termenii antagonici ce l alctuiesc tre+uie, totu-i, s e8agerm aceast $edere printr o @zare a ei. &arocul nu are puterea de a a+sor+i ,na 2 potenial al manierismului, -i de a i distri+ui o nou une ,n ampli#icata sa sintez con#licti'al. >m spus 8ist cazuri ,n care Au8tapunerea constituie o realitate, o simpl aparen a implicaiei. %8emplul lui %l n $zut c este concludent ,n aceast pri$in. >lte i5rit, elementul manierist -i cel +aroc nu aAung Ecar s se Au8tapun, ci nu se mai ,nt,lnesc ,n nici el %8ist, cu alte cu$inte, un prag, dincolo de care puri, at,t de apropiate ,n aparen, se despart ire e nim aici la #undamente, la #aptul c +arocul se "e o trire tragic. >tunci care ar #i su+stratul ti emoionaleE" pe unde i se opune manierismul Y ciuda at,tor trsturi comune, $a rezulta o dis
253

tincie esenial -i pe planul coordonatelor #ormale. P deose+ire de trirea tragic -i de ensi+! a +arocului, ee -tiina manierist este mai cur,nd agresi$, rele$,nd atac $izi+il al su+iecti$itii umane ,mpotri$a alctuiri o+iecti$e din cuprinsul realitii, sau a celor numai c sacrate drept o+iecti$e prin aplicarea noiunii de mirru : asemenea trire se str$ede -i din de#iniia dat HocZe acestui stil. Manierismul ar recurge, dup el, alterarea modelului din a#ar ) ,neles ,n per#ecta eA titate a alctuirii sale ) prin di#erite e8presii su+iect rezultate din relaiile luntrice ale artistului. <e aci s desprinde -i di#erena pe plan #ormal ,ntre cele d stiluri. >m $zut c originalitatea +Earoc nu se opune ideS mimesis, ci, dimpotri$, o e8tinde de la planul #orme acela al materiei^"a%ste tot ce poate #i mai deprtat de drul creaiei manieriste, unde su+iecti$itatea arti-ti roade cu at,ta lcomie structura o+iecti$ a aspecb lumii, ,nc,t uneori nu mai rm,ne nimic dintr ,nsa. RO cui, dimpotri$, nu numai c nu lezeaz aceast struc dar o si culti$ aproape organic, o #ace s creasc, s t li#ereze, s de$in, in$adant, -i s ,nece totul. %ste o $rat 1ipertro#iere a ideii de mimesis, proiectat perspecti$ele posi+ile, nu numai ,ntr una singuraR derat ideal!, a-a cum indic orientarea clasic. <ar s cutm a str,nge -i mai mult ) p,n\ Qa limit ) cercul acestei comparaii ,n sens distinct 2 $edea atunci c, spre deose+ire de optica +aroca, rismul nu se cluze-te dup ideea de mimesis,
2/B
. 3 C0

ci a de manier!" In aceast pri$in, Hatz#eld d una din mai #rumoase de#iniii e8plicati$e ale #enomenului s a-terea, spune el, ,n e$oluia sa ctre +aroc, trans-OortnC stilul printr o bmanierR sau alta, care consist, cazuri, ,ntr o prelungire, e#ilare, dilatare, contor iune, ruptur, ,nlnuire, ,ncruci-are sau ,n$luire a #orAelor renascentiste". Mudecat dup criterii imitati$e, sua$itatea manierist ar realiza artistic e8presii deportate" =oiunile de ,,prelungire, e#ilare, dilatare, etc." adic lot ceea ce poate cuprinde Imaniera", duc categoric la ceasta concluzie, con#irmat, dealt#el, prin cele mai repre ntati$e creaii ale manierismului. <impotri$, +arocul, 6tituit pe un #ond tragic -i dilematic, nu creeaz e8 ii de ormate, ci e8acte -i integre, ,ns multi orme la iul e8cesului, ceea ce este cu totul altce$a. 'ermenul a#l sugerat de Mean ;ousset, care e$oc un Iansam ulti#onrrE, speci#ic #izionomiei +aroce. In acela-i sens, t#nd direct de la trirea respecti$, <E:rs $or+e-te da #tatic

Imultiplicitate de intenii, e8istente ,n spiritEQ. I ,-i capt sensul tragic, tocmai prin #aptul c ter II lupt ai acestei Imultipliciti" rm,n mereu in ermanentiz,nd ast#el tensiunea dramatic. Manie dimpotri$, nu -i #ace scrupule, -i taie nodul an %l calc #r lupt trupul modelului e8terior, care @nge-te, se e#ileaz, se dilat", de$ine de o de or-E"latizare, pe ruinele cruia se ridic direct, acapa 22 nici un o+stacol o+iecti$ ,n #a. su+iecti$itatea MMbtC a artistului. R@r c aci poate #i #olosit o ,ntreag serie de con ttustrati$e. =e $om opri, ,ns, la una singur, pe
9ul

ea tip de e8isten, $oi. I

care o considerm de aAuns de con$ingtoare ,n su+liM rea distinciei dintre creaia de ormat! -i cea multi orxG%, S lum ca termeni ai comparaiei, pe de o parte. S*mia Caterina sau e$entual S #nta Aar&ara a lui *uZas 9rUH cei &tr,n (25B4!, iar pe de alt parte, S#,nta 'eresa dd cele+rul grup statuar Exta'ul S intei ,eresa al lui &ernnAl (2/J/!. "utem surprinde c numai cele dou lucrri ale m 9ranac1 s,nt manieriste ) am sta+ilit ,n alt carte ci manierismul italian se a#l str,ns precedat de unul gal man ) #iindc numai ele urmeaz o anumit manieri de ormea'! su+iecti$ intuiia Aust dat de criteriul im taiei. *a respecti$ele #iguri #eminine ,ntregul ansam+i corporal apare de opt ori mai mare dec,t capul. Idenli2 ,n cazul de #a, acea Iprelungire -i e#ilareE" a modAUH artistic din de#iniia lui Hatz#eld. Manierismul recurgi deci, ia de#ormare, trstur care se descoper, ,n ilustrrilor noastre, printr un cap cu mult mai mic -i "rQ tr un trup cu mult mai lung dec,t ultima limit concesi a realului. 9it deose+ire la S#,nta 'eresa a lui &ernini ^ "rBE'M ii te personaAului se arat a #i de o per#ect Austee, A taliile #igurii -i atitudinii apar e8acte p,n la cea U naturalist! indiscreie. %#ectul cel mai pregnant este, k dat de $e-m,ntul su, ales dinadins e8agerat de a" -i alctuit dintr o draperie rigid, a-a ,nc,t cutele Y doituriie sale s dinuiasc ,n sensul mi-crilor aR M care ,U au imprimat #ormele. %le contri+uie, la ce ,nalt grad, s creeze caracterul dramatic, rnulti#BU M lucrrii. %ste o pro#uziune de #alduri pluridircc si dup e8tazul, ce i drept am&iguu, al personaAului, &ias ca un mulaA de $aluri pietri#icate, ca o mrturie despre #rm,ntarea -i z+aterea sa, ,n acord cu acea tiplicitate de intenii e8istente ,n spirit", de care or+ea <E:rs. =u mai este o creaie de ormat!, ci una nulti orm! ,n sensul unei e8altate -i aproape deli T poten%!ri cantitati+e a ideii de mimesis" <istincia intre orientarea manierist -i cea +aroc se arat aci iz aitoare, ls,nd am+ele stiluri s se consolideze per#ect ,n propriile lor domenii. , 6ii. acum s ne ,ntoarcem la stilul Imanue,in" portu :, pe care Hatz#eld urmre-te, printr un trans#er de proprietate, s l $ad cesionat manierismului. >ci ni se re a descoperi o regreta+il contradicie la acest #ecund i+til g,nditor. 9u pri$ire la stilul Imanue,in, ,n care Si $edem leagnul ,nsu-i al +arocului modern ) legat -ur -i de termenul &arrueco ) Hatz#eld scoate apro ati$ un e8tins citat din ;ein1old Sc1neider 8/&erisches "+e, Erstes Auch, Das Leiden des Camoes, 23J3!. Vom Qi noi o parte dintr ,nsulE: IS,nt aproape reproduceri tiiste de #unii, alge, corali, #lori -i ar+ori ,n#lorii, 6i Ni trunc1iuri, rdcini -i +r,uri acoperite cu plante E"ia. <ar acest naturalism d impresia de ce$a com antastic". Hatz#eld identi#ic e$ocarea de mai sus ,n E la portalul de la sanctuarul 9armelitanilor din. QQS ,ns, acesta manierism Y In propria sa de#iniie Ei manierist, pe care am mai ilustrat o de c,te$a ori prezentului capitol, Hatz#eld n a #olosit nici un

I
,s: 2/P moment ideea de ,.reproducere naturalist" ci, dimpotri$E de ,.prelungire, e#ilare, dilatare", adic tot ce

poate #i P antinaturalist. >ceast contradicie progreseaz ,n propriul ei sens, consolid,ndu se ca atare. IIn ansam+lul su, mai adaug Hatz#eld, principala caracteristic a stilului bma nuelinR este ,ndrznea sa magni#icen, ,n ,ncrctura ornamental care anticip, ,n #elul ei, stilul iezuit italian". In acest caz, cu at,t mai puin poate #i $or+a de manierisi#t. IStilul iezuit italian", legat do 9ontrare#orm, se -tie ci este una din e8presiile cele mai ad,nc e8emplare ale +arocului. =e am ,nc1eiat prima parte a lucrrii cu acest ultinA capitol, #iindc ne am dat seama c ideoa de +aroc este ameninat a de$eni $ictima mai multor $ederi actuale emanaii ale unui moment prin e8celen manierist. b am cutat, ,ns, s denunm su+iecti$itatea ) e8plica+il ) a unei atari poziii. <in aceast se desprinde -i corolarul ei, anume c n am dedicat tea s amploarea interesului nostru unui simplu o+iect =e am propus, ,n consecin, s repunem ideea de U ,n drepturile sale contestate. <incolo de multiplele tra turi comune ale celor dou stiluri, am $zut c e8ist damentale puncte despritoare ce deri$ de la lB trirea distinct pe care se #undeaz #iecare din ele $om mai repeta care s,nt aceste temeiuri deose+iU U decid, pe de o parte, e8presii de ormate, iar pe O @, parte, e8presii multi orme" 9redem a #i gsit -i aci u#l I
2/J

mor#ologic de apro8imati$ precizie, ,n msur s T orice a+uz interpretati$ cu implicita precdere ala acordat manierismului. *ceast ultim punere la punct ni s a prut cu totul sar pentru a ne cluzi cu o sporit certitudine ,n partea a doua din e8punerea noastr, care urmre-te c,te$a apariii +aroce ,n istorie" >3 >='%9%<%='% <%"p;'>'% n cadrul a-ezmintelor istorice care, pe parcurs de mi iii, au contri+uit s ,m+ogeasc -i s #ructi#ice patri il spiritual al umanitii, s a ,nt,l1it #rec$ent specia iciunii >meninate ce se apr prin strlucire ca su+ ut al puterii. >cest #enomen, care s a do$edit a #i ne e cuprinztor, comport dou cazuri distincte. %ste, B parte, micimea #ragil, periclitat prin stri+ire, iar alt parte, m!rimea ,m+tr,nit, care ,ncepe s se e Ni se $ede primeAduit prin de'agregare sau pul$e e E <esigur c asemenea ,mpreAurri nu se pot raporta lsi$ la marele moment al +arocului, ci -i la epoci sau 2 care au ,n#lorit uneori cu milenii ,nainte. <ealt#el 9a ,n prima parte a lucrrii ne am e8tras o parte din Ue la cadre cu mult mai $ec1i dec,t cele din seco Q$l lea -i a@ 8VIII lea, ddea loc, c1iar de la ,n indicii certe ,n aceast pri$in.
2/3

=umai c asemenea cadre, cu totul deprtate ,n i apar mai incomplete, -i nu satis#ac e8igenele unei in#e griti a stilului. %le nu ,ntrunesc concertate toate condA. iile +arocului, a-a cum se $or mani#esta plenar ,n cA dou secole moderne mai apropiate de zilele noastre, @neori ,n#ptuirile lor nici n ar putea s #igureze ca e sii ale stilului, ci numai ale tipului +aroc, modelat ,n tipare de e8ecuie stilistic. 'otu-i, nici atri+uiile acestor c,mpuri magnetice sate unui trecut deprtat nu pot #i desconsiderate, d rece le gsim a+solut necesare pentru o ,nelegere intel si$ a o+iectului nostru de studiu. =atural c nu le putem e$oca pe toate, ci ne $om opri numai la c,te$a ilustrri ) #oarte puine ) pri$ite -i acestea ,n mod sumar. &E $or #i selectate dtip criteriul #ie al in#luenelor tran-au direct ,n marele moment al +arocului european, #ie nur" al analogiilor mai pronunate cu acel moment. In cuprinsul micimii ameninate cu stri$irea ne opri la dou cazuri, care, de-i apropiate printr o str,ns cintate etnic -i geogra#ic, prezint totu-i $ariante opU %ste $or+a, pe de o parte, de .enicia, iar pe de alt "Q de Iudeea >m,ndou prezint la marginea Mcdi te orientale c,te o #,-ie ,ngust de pm,nt, primeAdii2 de$orat de $ecini puternici, a-a cum s a -i Mnt,m" . -eori. .iecare din ele a #olosit c,te o de#ensi$ <Pe U loas! pe dou ci deose+ite, .enicia printr un g2R . al spa%iului, iar Iudeea printr un gigantism al >m= M condiiile lor precare, prima a pus la +aza e8iste
24B

toacele adec$ate extinderii, iar a doua pe cele necesare HhuiriilC lum mai ,nt,i cazul #enicienilor. %i au $zut ,ntr o #est a$uie natural a strimtului lor pm,nt premisa e8pansiuni uni$ersale, prin care s ar putea impune i, compens,nd strlucitor lipsa #orei. %ste

$or+a de ii cedri ai *i+anului din care -i au #urit cele mai iui ai rezistente cor+ii ale >ntic1itii. 9u ele -i au ,nsu-it at,t spaiul de care a$eau ne$oie c,t -i +ogiile incluse n ad,ncurile lui. "rintre altele, ,n $irtutea acestui spaiu, care le permitea o e8tindere ilimitat, au creat pe alt continent o putere nemsurat mai mare dec,t a lor, aceea a ginei, un #el de >meric a >ntic1itii (de #apt, dup iperirile ultimelor decenii, rm,ner sta+ilit, #r nici o de ,ndoial, c ei au cunoscut -i >merica propriu Qi Ni ca a e8istat, ,nc neidenti#icat, un 9olum+ #enicA,an!. peste tot au e8tras comorile pm,ntului -i ale mrii, d apoi lumea $ec1e cu produsele lor legate ,ndeo F materia rumoas!, de mare pre, aurul, argintul, M"r r a. perlele, par#umurile rare, sticlria artistic. >u t at#l , >1 , . >u ast#el ,n >ntic1itate un #el de #ocar dispensator al " t

it *mc materiale.
ii nu dispuneau de aceast capacitate a e8pansiu 5 #apt nici nu credeau ,ntr ,nsa, consider,nd o supus potri$it acelei $ederi de unde s a desprins cunoscu IU E Gcism al Ide-ertciunii", transmis -i ,n +arocul 6 >ceast su$eran zdrnicie a tuturor lucrurilor ,i e simt ,n+u-ii nu ca #enicienii de spa%iul strimt ,uS ci de timpul scurt, care, ,ntr un asemenea s"rielnic, amenina orice ,n#ptuire a lor. <e aici
242

-i strlucirea, care compenseaz lipsa puterii, de$ine >cea sprtur #astuoas, pe care #enicienii au e8ercitatul ,n str,nsoarea su#ocant a spa%iului se $ede aplicat de iu.I dei ,n g,tuirea timpului pe care ei ,l triau prea pla#onaiX de scadena dispariiei. "ara+ola +ogatului care str,ngA a$uii inutile, #iindc moare peste noapte, de$ine simtR lic, su+ aspect apstor temporal, pentru spiritul po porului iudeu. <e aceea, a-a cum #enicienii, din punctul lor minuscu de e8isten, au ptruns ,n alte mri, ,n alte oceane, ,n alt continente, iudeii, dintr un similar punct minuscul, au#l truns ,n alte secole, ,n alte milenii, ,n alte ere. 9a o cal de supracompensaie, ei au cutat s cucereasc timpul, si ,mping p,n la ultimele lui limite, ,n #elul cum $ecinii M din nord au procedat cu spaiul. "e planul creaiei eiEl e8primat aceast tendin ,ntr un #el de +aroc menti acela al $iziunilor pro#etice -i, ulterior, apocaliptice. IuQ au cutat ast#el s cucereasc timpul ,n e igie, mai naG de a l cuceri e#ecti$, pe plan istoric. In registrul creak este -i aceasta o #orm a compensaiei +aroce, prin care e8ercit o de#ensi$. =umai c strlucirea care decurge aici nu se mai #undeaz, ca la #enicieni, pe o spectacuQ intui%ie spa%ial!, ci pe o tot at,t de spectaculoas iSl?D temporal!" >ceste dou tipuri de desc1idere +aroc $or crea distincie" corespunztoare ,ntre domeniile artistice c cdere culti$ate de cele dou popoare. .enicienii Q mani#esta $izual, Ior+itor", prin arte ale spaiului $entarea amintit a materiilor preioase le $a stirn raia = uimeasc" $ederea, $or #i cutate pretutindeni. <e la piui din Ierusalim, acoperit cu lame de aur, despre a crui #aad istoricul iudeu Iosi# .la$ius spunea c Inu e unic ,ntr ,nsa s nu ,ne,nte oc1ii cu minunare -i s nu easc cugetul prin uimire", -i p,n la o+iectele, tot de din mormintele >trizilor, lucrrile arti-tilor #enicieni t st,rni mereu aceea-i mera+iglia" Iudeii nu $or a$ea o atare capacitate ,nscris ,n ordinea $izual -i spaial. :+iectele prreioase semnalate la ei s,nt, ,n cea mai mare e, importate. In sc1im+, ceea ce li se recunoa-te ne .ontestat este arta des#-urat ,n timp ) ,n succesiune ) i muzicii. Scrierile lor s,nt pline de e$ocri de instrumente izicale, de 1ar#e, de lute, de cim+ale, de surle. *egenda irilor c,nttoare ale Ieri1onului rm,ne tipic din un unei speci#ice mutaii de accent, c,nd o realizare ,n i rm,ne cele+r nu prin caliti $izuale, ci prin pre e $irtui de ordin auditi$. Iudeii cutau, deci, s #as :e pe plan artistic, ,ndeose+i prin strlucirile des#su e temporal ale materiei sonore. r,ndou cazurile ne o#er, ,n #eluri deose+ite, E e de +aroc incomplet, ,nc nedes$,r-it, alctuit nu llr$ componente pariale. .aptul se poate recunoa-te rima $edere. In cazul iudeilor nu ne putem

imagina lc lipsit de elementul $izualitii, al ar!t!rii, al plas


M9a
2

concretului, ,n de#initi$ al materiei ,n sensul cor 6 grl

d d i

/
grele parte! ,ns

U deopotri$ de incom

nunat caracterul +aroc. "rodusele lor artistice, deY 5 bia e#emerului, a iluziei, de scepticismul meditati$ t#n su+ aspectul de #a -i mani#estrile #enicieni ie putem ,nc1ipui, de asemenea, un +aroc lipsit de
24H 24P

-i melancolic care rezult dintr o asemenea con-tiina =u i mai puin ade$rat, totu-i, c am+ele $ariante adm contri+uii din cele mai preioase, care se $or integra, m cale direct sau indirect, ,n marele moment al stilului, ",n acum am dat e8emple tipice de a-ezminte m -i reduse. In aceea-i perspecti$ a istoriei deprtate, la t de ilustrati$ pentru un +aroc $ec1i este -i e8trema opus, adic o e8agerat m!rime instituional, care, pierziR dn -i coeziunea, se destram de la sine sau las #isuri, ps unde poate #i u-or atacat. >cesta se do$ede-te a #i c ,ndeose+i cu marile tiranii ale orientului. Ideea cei larg precizare din partea noastr. <e ce la noiunea de rnii" adugm Iale orientului", de $reme ce se par asemenea #enomene istorice au e8istat pretutindeni Y ;U punsul nu presupune nici un #el de complicaie. ,n orieR mai precis ,n >sia, s a a#irmat poate modelul primorgX al acestui tip de e8isten. ,n orice caz, tiraniile europe" din >ntic1itate s,nt -i ele, la r,ndul lor, de origine asiati Sugestia, ,ns, a unei asociaii str,nse ,ntre noiuneQ^ 0sia ) cu implicitele ei tiranii ) -i aceea de +aroc n $enit ,n mod indirect de la *eo .ro+enius (2F4P M cunoscutul etnolog, pionierul studiilor ,nc1inate c@il I.U a#ricane. In cele+ra sa lucrare Julturgeschichte 0lr "Q .ro+enius urmre-te de mai multe ori s #i8eze PeEF"P speci#ic a continentului negru printr un contrast "O . cu ce$a opus lui. >cest contrast #a de >#rica i &e r i cercettorului c ,l o#er ,n #orma cea mai E tocmai >sia. It se do$ede-te re$elator pentru o+iectul studiului @, <in o+ser$aiile -i intuiiile acelui erudit s ar putea prinde o permanent esen &aroc! a >siei, spre deose ` de una mai cur,nd clasic! a >#ricii. Iat sugesti$ele inte ale lui .ro+enius ,n legtur cu spiritul -i cu spe I (reator al continentului asiatic : I>ceast #rumusee #astuoas a sto#elor ,n#lorate, aceste linii #antastic de noi ale picturilor -i sculpturilor, acest ra#inament ameitor alarmelor +^ ine ,n pietre scumpe, al giu$aerurilor, el $estelor (care... par s emane miresme de am+r -i ulei de C#ir!. aceste colecii care, ,n deplina lor muenie, :C po$e-ti din : mie $i una de nop%i, +asme c1ineze-ti, ii indiene, #ormule magice -i, ,n totul, o di$ersitate oare" Spre deose+ire de acest +aroc asiatic, desprins tare din atri+utele de astuos, #n lorat-, scump, ame%itor uiDn, +aroc pe care, ,n toat pompa descris mai sus, OUdern proienind de la marile tiranii ale acelui continent, ura a#rican, adaug .ro+enius, nu o#er nimic care Pta #i luat ca e8presie a unei moliciuni suple." In J#rA 9a ... (&cigr totul ar #i ,.so+ru -i aspru", mai apropiat am noi de spiritul doric dec,t de asianismul corintic. ia se e8plic, c1iar -i ,n >ntic1itatea european, ori " a european, ori "roape e8clusi$ asiatic a oricror mani#estri +a Qi cu seam a celor din epoca 1elenistic. 'otu-i, noi Mo "tat e8presia Imari tiranii ale orientului" ,ntr un 2 mult mai larg dec,t cel ilustrat p,n acum. c,nd atenionat dec,t s Austi#icm utilizarea unei #or pult dep-ite, ,n accepia noastr, de coninutul ei. B pnea de Iorient" ,nelegem, ,n conte8tul de #a, "Ugorie dependent de sensul ei limitat, e8terior,
374

176

geogra#ic, ci de cel luntric structural, #iindc ,n aceeas 2 ordine se integreaz, +unoar, -i imperiile precolum+ienR din >merica. 'oate aceste strluciri 1iper+olice, aceste spectaculoase apogeuri istorice ) #ie ele orientale sau neorientale ) s,nt, ,ns, prea grele -i ,ncrcate pentru a nu pune la ,ncercare propriile temelii, mereu gata s trosneasc.

<eoarece cursul istoriei nu stagneaz niciodat, el e8clude e8cepia -i, ,n cazul marilor tiranii, e,nd urmeaz o traiectorie speci#ic. Momentele culminante nu coincid nid aci cu o oprire, ci cu ,nceputul unei mi-cri opuse, de eo+o r,re, de declin. 91iar ,n asemenea momente +ogiile adunate acioneaz, prin acidul ra#inamentului lor, ca ua dizol$ant ce stimuleaz germeniiQ dezagregrii -i ai corupiei, care sap soliditatea imperiilor. 9a -i ,n cazul celeilalte e8treme, adic al a-ezminte^ lor mici, la des#-urarea istoriei cola+oreaz -i natura, , ,n sens in$ers. 9e decide originar ca un popor s #ie sau mare Y >m spune c topos ul, locul ne#a$ora+il sau $ora+il pe care -i l a ales, mai +ine zis i l-a ales pro"rl destin. >m $zut c #enicienii -i iudeii s au dez$olta un pm,nt strimt, lipsit de +ogii, care le limita cre-te -i e8tinderea. <impotri$, $astele a-ezminte iston mutele tiranii ale orientului, au putut s aAung t#Q "A $irtutea locului prielnic la care s au oprit. .oarte a acest loc se des#cea ,n Aurul unui #lu$iu impuntor @ pa+il a le ,nlesni comunicaiile, a le permite o U inde#init ,n tot lungul su, -i a le #ecunda ,n#loreau uneori ,n iz+ucniri naturale lu8uriante, e de la ,nceput +ogia prin care ,-i puteau acoperi rice am+iie de e8pansiune. <esigur, ,ns, c am gre-i ,n am+ele cazuri dac ne am mrgini s semnalm numai condiiile naturale intrinsece, Aez$oltarea sau, dimpotri$, la oprirea cre-terii au mai contri+uit de asemenea -i deprtarea sau apropierea de uimite zone umane. >cestea pot #i tot at,t de +ine mile a noci$e, stimulatoare sau in1i+iti$e. %le s,nt, ,ns, numai condiii secunde. <eterminantul prim ,n dez$oltarea ur.ui pop:SeQ rm,ne topos-ul ) natura locului ) ,n sensul e8plicaiilor date de noi p,n acum. <epinz,nd originar numai de acest #actor, noiunea de micime -i cea de mrime, apar cu totul relati$e pe plan is ric. @na -i aceea-i celul a putut s alctuiasc deopotri$ poporul mic -i sla+ al #enicienilor, ca -i poporul mar i puternic al cartaginezilor, dup locul ne#a$ora+il sau #a Ea+il pe care l au ocupat. .enomenul este, dac nu identic, ,n orice caz similar cu acela al naturii. >ceea-i specie de Mite poate #i pitic sau uria- dup natura solului, a alti4teii sau a latitudinii geogra#ice, unde -i a ,n#ipt rd le. 9ondiiile opuse ale locului #ac ca sm,na s dea o Ni tu# ier+oas sau, dimpotri$, o $ast ar+orescent. %ste #iresc ca un proces similar s -i capete o cerU $a itate -i ,n dez$oltarea popoarelor, a a-ezmintelor, a sta or In istoria moderna #enomenul apare poate -i mai ec$ent dec,t ,n >ntic1itate, c,nd cazul .eniciei -i al 9ar 5i s a $zut de at,tea ori reeditat. 9el mai apropiat ni Ure e8emplul aceleia-i celule naionale, care, dup lo ,tade s a #i8at temeinic, a putut s alctuiasc -i micul Q "ortug1ez -i marele popor +razilian. Vom $edea mai 177 t,rziu, ,n alt capitol, c aceast relati+itate a p dup care un unic lucru poate #i $zut -i realizat ,n $a riante dimensionale din cele mai opuse ) ,ndeose+i pe calea hiper&olic!, de la minuscul la uria$ ) este un #enomen tipic +aroc. "entru moment, ,ns. n am dorit dec,t s artm raiunea care ne a ,ndemnat s situm ,n aceea-i categorie eaA tremele micimii -i mrimii surprinse la di#erite a-ezmini dintr un trecut deprtat. 'ocmai asemenea alctuiri istorice, radical opuse ca proporii, se do$edesc a #i, la un anu A mit stadiu de e$oluie, -i cele mai ameninate, #ie prinEstri $ire, #ie prin pul$erizare, ceea ce de #apt re$ine la acela-i e#ect ai s#,r-itului. Iat pentru ce #olosirea strlucirii in locul puterii apare necesar ,n am+ele cazuri. <e aci. de la aceste e8treme, se alctuiesc, ,n consecin, si cele mai reprezentati$e cadre ale +arocului. >-adar, pe plan istori#l relati$itatea dimensional, dependent iniial numai de l#SE cui a-ezrii, se desprinde ca atare dintr o coinciden H e#ectelor la a-ezminte de proporii cu totul opuse 'otu-i, ,n cazul marilor tiranii, +arocul capt un ciF racter deose+it de aceia ,ntllnit ,n cadrele istorice redusY *a aceast trstur distincti$ contri+uie si speci#icul im
CF0

turii ,ns-i, care in#lueneaz creaia uman. >m spusU popoarele mari ,-i a#l decis cre-terea de ctreE spaiile $ora+ile unde ele se dez$olt iniial, de o+icei pron +ogate, care proli#ereaz la nes#,r-it. @n asemenea rceB $a stimula ,n art un +aroc de o #actur multipl. "E al2 roasa, potopitoare, ,n e8presii de o e8u+eran uria-, c^
178

AA unsori p,n la ultimele limite posi+ile. >ceasta mai seam o,nd #enomenul se i$e-te ,n unele regiuni tropi e sau su+tropicale, crora li se atri+uie -i rolul de matrice ce au adpostit cele mai $ec1i mani#estri ale stilu . "in cele relatate mai sus rezult c strlucirea +aroc e8prim aci printr o imens #urnicare decorati$, e8tins pe supra#ee sau ,nscris ,n $olume

gigantice. "utem $or+i, totu-i, -i in cadrul acestei a+undente, de dou tipuri deose+ite. >m distinge, pe de o parte, decorati+ul-p!dure, iar pe de alt parte, decorati+ul-arhipelag" "rimul tip ,-i are sediul cu ade$rat originar ,n India, nde se $a dez$olta ca atare ,n di#erite #aze -i regiuni din istoria -i din cuprinsul acestei ri. >ci sta+ile-te la noi -i G. 9linescu cele mai $ec1i surse ale +arocului, plec,nd tot la pro#uziunea decorati$ ($. Clasicism, romantism, ar oc, ,n /mpresii asupra literaturii spaniole, 23J5!. .iindc 22 e$ocat -i antecedentul speci#ic al naturii, $om da -i un "igur e8emplu natural, destinat s e8plice atri+utul deco-i+-p!dure, prin care am distins arta indian. =e g,ndim Ecel straniu copac cunoscut su+ numele de &anian" %ste #l din organismele cele mai uria- proli#erante din c,te prut $reodat. 'runc1iul originar ,ntinde ramuri pe cresc rdcini aeriene, se co+oar ctre pm,nt, unde Q#ig -i se presc1im+ ,n trunc1iuri, care de asemena J ramuri cu rdcini, #c,nd ca procesul s se repete "R ;ezult ast#el un nes#,r-it copac-p!dure, care se `de -i acoper $aste supra#ee. 'otul pare amgitor, 6+simil. un produs al magiei, al iluziei MaKa, al acelei Qni prime" din concepia (edanta Icare a produs re Ue multiplului ca ,ntr un sistem de oglinzi contrapuse"
243

(>ngelo Moretta, // pensiero (edanta, ;oma, 23/F!. >cest original #enomen natural ne stimuleaz s ptrundem +arocul indian. 'ot ast#el dintr un unic trunc1i artistic se las rdcini asociati$e, presc1im+ate ,n noi trunc1iuri, din ale cror crengi rezult iar-i noi rdcini, ,ntr o progresie in#init, ,ntregul ansam+lu se dez$olt ,ntr un continuu legato decorati$, care parc n ar mai $oi s se s#,r-easc, cuprinz,nd totul pe calea unei ,nlnuiri ne,ntrerupte. Spun,nd Itotul" ne g,ndim la sensul a+solut al noiunii, e8cluz,nd ideea unei redri doar a+re$iate -i rezumati$e. >st#el, decoraiile nu s,#tt doar relie#uri sau desene, adic simple e igii reduse ale realitii, ci statui mari, ,ntregi, ce se ,nal multiplu -i $iolent, ca trunc1iurile ,ntr o pdure +ogat, Ideas ca peria". >nalogia cu o natur co$,r-it de propria ei #ecunditate merge p,n acolo ,nU,t componentele artistice rl W iluzia c ar cuta #iecare s -i susin sl+atic e8isten.a,n dauna celorlalte, a-a cum se ,nt,mpl ,ntr o prea populate lume organic, $egetal sau animal. @neori aceste componente artistice, ,n $olume impetuoase, apar at,t de -i ,ng1esuite, ,nc,t aproape se ,n+u-, acoperindu se ,ntre ele, a-a cum ,ntr o pdure compact copacii se lupt s Y 2 ,ntind ramurile unul deasupra altuia. %ste aci $aria" e8trem a uneia din trsturile +arocului, sta+ilite mai naE inte ,n cadrul multului decorati$. Identi#icm masele mari de $i+rant materie artistic!, .` dizol$e orma artistic!" %ste trstura dominant a de rati+ului-p!dure" >m mai amintit, ,ns, -i de un alt tip artistic din ca I goria marilor tiranii, de decorati+ul-arhipelag" >ces
18>

U a #i speci#ic ,n $ariante mai atenuate -i, deci, mai * +aroce, unor ci$ilizaii situate la nord de India, cum Tcea c1inez sau Aaponez, dar de$ine cu totul repre Aati$ ,n alte regiuni, prin imensa e8u+eran pe oare i o i aria tropical -i su+tropical unde se a#l #i8at. %ste $or+a de culturile precolum+iene din >merica, ,ndeose+i ,tec -i maKa. Spre deose+ire de acel legato continuu, ase :nea ramurilor ce se conAug ne,ntrerupt, din decora%i-F +ul-p!dure, specia decorati+ului-arhipelag ,-i are componentele rupte una de alta, discontinui, ,n c1ip de insule mltiple, parc ,nt,mpltor az$,rlite. .aptul se datoreze 6acterului, ,n mare parte, de pictograme, al acestor orea ii ($. .ransisc "curariu, Literatura -aNa, ,n 0ntologia literaturii precolum&iene, 234P!. <ar c,t deose+ire #a de mele geometrizate, ordonate ,n -iruri drepte, ale carac t pictogra#ice egiptene, care au ce$a din semnalata E"litate a >#ricii negre, de unde ,-i trag -i originea ^ Upotri$, ,n pictura mural, dar mai cu seam ,n relie O ,n desenele pictate pe codice din arta aztec sau tKa, ,ntilnim la #iecare insul, c,t de redus, ,ngrmdiri pptrunderi

,ntortoc1eate, care creeaz cele mai ne irtate la+irinturi. %le se adun, #r nici o regularitate, ppul unor ar1ipelaguri din cele mai dense. E. anumite cazuri, ca de pild la ?ei%a P!m#ntuhii, "ictat pe a-a numitul codice &orgia. creaia se a#l at de un masi$ corp central pe o apro8imati$ QQ circular, ,nconAurat de numero-i satelii, unii din #csculi dar tot at,t de complicat u$raAai ca -i e8tinsa I din miAloc. >lteori, ca ,n 1a$terea Lucea !rului
181

de 'i, din acela-i codice, se pierde orice centrare, ,n ce unele in#ime insulie se a#l introduse ,n canale mrile interioare ale desenelor mai mari, aproape dorn.X t,ndu ne orientarea. Spre deose+ire de decorali+ul-pPR care o#er senzaia progresiei in#inite, decorati+ id-arhiV"@ lag creeaz senzaia opus, a regresiei in#inite. 9aracterQ discrepanei, al discontinuitii ne #rCmieaz atenia, oprindu ne la dte un detaliu insul, pe care. ,ns, nu l putem cuprinde, #iindc -i el ,nc1ide ,nluntrul su alte detalii, uneori alte insule interne, de o #actur complicat^ greu de urmrit. >rta precolum+ian se ata-az, deci, la Eamintita parte a um&rei din +aroc, la latura sa de enigna sau la acel Icaracter ascuns al stiluluiE" in$ocat de &altasar Gracian ,n El Discreto, ca semn de $eneraie #a de respecti$ul coninut artistic. 9u toat distincia dintre ele, decorali+ul-p!dure -ie"A corati+ul-arhipelag con$erg ctre un #ond comun, c desparte radical de +arocul #enician -i iudeu. >ceast d#r tincie se $ede determinat ,ndeose+i de raportarea la na tur. >m semnalat la ,nceput c #ormele de creaie ale .e niciei -i Iudeii se dez$olt larg ca e8presii compensator 2E #a de str,nsoarea mediului natural. ,n condiii cu tot Jftase +arocul marilor tiranii, dez$oltat in regiuni $aste I +ogate, nu mai este e#ectul unei replici, ci, dimpotri$ unei emulaii cu o natur a#lat ,n cea mai ampl p siune. 9aptare numai ,n ultima categorie $om ,nt,lnQ 1K+ris al decorati$ului -i al nes#,r-itelor detalii d ceea ce am numit spirit multi orm" p >-a cum nu s a realizat complet ,n specia a-ezR lor mici, nici ,n categoria celor mari +arocul $ec1i nu apar
1&2

Aes$,r-it, #ie c este $or+a de decorati+ul-p!dure #ie lecorati+ul-arhipelag" ,n am,ndou cazurile asistm la Aerin" puternic a stilului primiti+ist" @nul din cei su+tili interprei ai acestui stil, G. <eonna, ,i atri+uie, ie clasicism, o $izi+il Iregresie te1nic". &arocul se eaz tocmai la polul opus, marc,nd, dimpotri$, o IprogresieJ2 ,n aceast pri$in, a-a cum am ,nregistrat ,n Tr unul din capitolele precedente. >cea Iregresie te1nic", m, cum spune iar-i <eonna, reducie a #ormelor naturale sc1eme mai u-oare" apropie mai cur,nd primiti$ismul ie manierism. In consecin, rezult din am+ele sti,8iri la a comun a de orm!rii, trstur percepti+il mai cu seam la arta precolum+ian. <e aceea unele aspecte ale niti$ismului, ,n interpretarea lui <eonna, coincid roape integral cu optica manierist : I>rti-tii primiti iS spune el, prelungesc sau scurteaz corpul omenesc ,n ar de orice caracter $erosimil". (G. <eonna, Primiti-= et classicisme, /es deux *aces de (hisioire de (art, ,n ee des /nslitus dEF0reheologie et dF>istoire de (0rt, 2H, =oi am spune, ,n a#ar de orice autoritate a ideii de pe care +arocul, dimpotri$, o 1ipertro#iaz. imei asemenea autoriti poate creea adesea 2222 se -i ,nt,mpl ) coordonate ale monstruosului, care Uioneaz $iolent pe calea repulsiei. 9aracterul delec Q2 +arocului, care se lupt s e8ercite, prin strlucire, #cuta sa #ascinaie, se $ede aci ,n parte neutralizat prin U su, destinat s ,n#ioare. <ar dac acestea constituie pnente la realizarea unei des$,r-iri +aroce pe plan rB^ ele promo$eaz o atare des$,r-ire ,n registrul tr
2FP

irii, -i anume prin antinomia dramatic ,ntre tendina a c1ema -i aceea de a respinge. @rmeaz s mai pri$im #ugiti$ -i alte dou cazuri de $ec1i mani#estri ale acestui #enomen. %le se ata-az tot la categoria m!rimii, ,ns ,n condiii originare deose+ite de cele e$ocate p,n acum. "rimul e8emplu la care ne oprim este acela al ara+ilor. Spaiul lor iniial de e8isten se do$ede-te a #i doar semib #a$ora+il unei mari dez$oltri. "m,ntul ara+ic este departe de iz+ucnirea +ogat, lu8uriant, a naturii, unde1 s au des#-urat di#eritele #orme ale ci$ilizaiei indiene, sau ale celei maKa-e -i aztece. >cest pm,nt prezint, ,n +un parte, un de-ert lipsit de promisiuni. : atare lips se a#l, totu-i, compensat -i de unele a$antaAe care ar putea s desc1id ) ,ns numai ,n perspecti$ deprtat ) condiiile de e8isten ale unui mare popor. Mai ,nt,i, pm,ntul, de-i sterp -i dezolat, nu se $ede sugrumi ,n #,-ii strimte, ci prezint desc1iderile cele mai largi2 al doilea r,nd, se rele$

$ecintatea imediat a unor giuni e8trem de +ogate, Mesopotamia la nord, $alea lului la apus. ,n s#,r-it, ,n aceste inuturi $ecine s au de voltat milenar mai multe seriiUde ci$ilizaii, ,n rnsME s #urnizeze un su+stanial material de edi#icare pentru nou ci$ilizaie. .. Iat, deci, condiii deose+ite de cele ,nregistrate " =i acum, ,n care #actorii stimulatori ai cre-terii se seQ cu tot at,t de mari o+stacole ,n calea unei asemenea raii <in cauza acestor o+stacole, ara+ii, de-i popor $
2FJ

itut s ,n#ptuiasc numai cu mult mai t,rziu, a+ia ,n V Mediu, ceea ce alte tiranii orientale, a-ezate ,n lo per#ect #a$ora+ile, realizaser uneori cu milenii ,inte. ,n al doilea r,nd, iar-i spre deose+ire de acele A, ci$ilizaia lor, at,t de tardi$ ,n comparaie cu ec1imea stirpei, a a$ut -i ea loc a+ia pe pm,nturi ine, cucerite de ei, adic ,n acele regiuni +ogate -i ilizate din $ecintate, iar nu ,n spaiul originar. &a 1iar ultima lor strlucire se desc1ide, din aproape ,n oroape, pe teritoriul at,t de deprtat al Spaniei, rodi are pe atunci, -i peste care trecuser ci$ilizaiile car dginez -i roman. <in aceste ,mpreAurri speciale a rezultat ,n art -i racterul deopotri$ de special al +arocului ara+. %l 6mite, ,n mare parte, ner$ul dinamic al stilului la po rele europene moderne. &arocul ara+ poart su+con ,n sine comple8ul ,nt,rzierii. "arc ar $rea mereu descarce ,ntr o clip de suprem intensitate ceea ce a s so e-aloneze normal pe parcurs de milenii, iro ln golul de-ertului. <e aici #e+rilitatea, #renezia, ten la dramatic, 7i+raia continu a acestui stil at,t ,n c,t si ,n artele $izuale. &arocul ara+ nzuie-te S " pe c,t de plenar pe at,t de su+it ,ntreaga uria- a P e8istenei : +eie, $is, e8taz, calcul, $oluptate or l9a durere intens, iniiere ,n calea ,nelepciunii. @ deose+ire de iudei, care $or s sparg clipa pre I amenin mereu cu s#,r-itul, -i s se dilUe ,n "" ii imitat, ara+il, dimpotri$, urmresc s con . 2 s #ac a ,ncpea acel timp nelimitat ,n a putere de trire a clipei. <e-i de origine mai 2F5

$ec1e dirU India, poart totu-i o ad,nc semni#icaie SAA +olic pentru acest popor po$eistea cali#ului din B mD $i una de nop%i, cruia un magician i a scu#undat capM ,n apa unui +azin din palatul su. >colo el se pomeneQ ea ,ntr un $is, pe rmuri strine, unde duce mai mulX ani o ,ntreag $ia de lipsuri -i dureri, ,n care inter$aA are rgazul s -i ,nAg1e+eze o #amilie, -i s ai+ -i copA, 9,nd, ,ns. $rAitorul ,i scoate capul a#ar, ,X anun c n a stat ,n ap dec,t c,te$a clipe. >cea +aroc relati$iti dimensional, semnalat de noi mai nainte, se aplic adl proporiile timpului. Sim+olul comport -i $aria proiectare spaial. 'ot ,n : mie $i una de nop%i 6 si po$estea acelei mici cutii care, la desc1iderea 9MUH lui, a lsat s ias dintr ,nsa o #ptur uria-, aproape dA necuprins. 9on-tiinaretardatar a ci$ilizaiei ara+e csi ,nsetat ca. pe calea unei orgii de triri, de e8#XUM sAi de situaii, s concentreze m scurtul popas al e8isteni omene-ti tot ceea ce cuprinde ,n al+ia cursului su tim#l nes#,r-it. .aptul se rEslEringe ,n uluitoarea aglc ornamentio a artei lor, de unde deri$ -i noiunea 6 ara&esc" <esc1i-i la ultimele ra#inamente ale ci$ilizaiilo 2" $remea lor. ei str+at ,ntr ,nsele cu rapiditatea in 3 tului de clrei nomazi, care a rmas ,ntr ,n-ii. ,n $ tea acestui instinct ei se mi-c ,n cutarea unui spat^l^ 2 mai #a$ora+il, ca o compensaie pentru ceea ce n a l l , M iniial. <e aceea asistm la o suit de iui apru2BE stingeri, eare -i mut mereu sediul ) -i e8clusi$ E curi strine de pm,ntul originar ) <amasc, 9airo, :ordo+a, Grenada. >ceste sedii multipla e
2F/

1 durate reduse dar potopitoare de idei -i senzaii igrmdiri de ara&escuri trite ) s,nt tot at,tea @Hcole ale culturii -i artei .ara+e. %le se mi-c con u ,n cadrul marelui turneu al acestei e8istene de glorie -i decaden, p,n s som+reze apoi ,ntr o letargie scular. >ra+ii n au a$ut teatru, ca indienii sau precolum+ie nii americani, dar ,ns-i e8istena lor creatoare se des ar su+ specia scenic a e#emerului strlucitor -i a m+torului, a iluziei trepidante care nu dinuie-te, intensi#ic puterea dc o clip a emoiei. 'otodat, aracteru^ de spectacol magni#ic al

culturii lor se arat a declan-at de o permanent tensiune dramatic. %ste a de acea lupt luntric ,ntre contraste care ,nc ate de momentul +arocului s a rs#r,nt de la ei, cu ri europene, ,n poezia tru+adurilor -i a iui "etrarca. l,ng #actura propriu zis a artei lor, pri$it su+ as l e8ecuiei, cu moti$e +ogate, ,ncrcate, 1iper1o i in#luene puternice asupra amintitului &arrueco ric. se mai rele$ -i acest ansam+lu al tririi care con , o e#ecti$ contri+uie ,n periplul secular alastilului. Tu-i, nici aci nu putem $or+i de un +aroc integral. #ee datore-te mai ,nt,i unei continue emigrri a sti e di#erite pm,nturi, ceea ce l a desc1is unor in e e8trem de $ariate. :r se -tie c nu toate aceste 5 strine, pe care ara+ii -i le au ,nsu-it adesea c reprezint #enomenul stilistic ce ne preocup. e altele, necontestata in#luen +izantin, cu res 2 caracter stilizat, cu acea neted ,nc1idere s#eric, 6"rin de e8cesul +aroc, de e8altarea sa centri #ug. <ar mai e8ist -i un alt indiciu care ne pro$e oarecare reticen ,n aceast pri$in. <e-i arta araM este pronunat $izual -i amplu decorati$, nu nzuiM totu-i ctre acea cuprindere integral, care de#ine-te +l rocul. Islamismul, dup cum se -tie, interzice elementul #igurati$, care apare aci e8trem de redus. <intr o aM menea perspecti$ at,t arta Indiei c,t -i cea precolumA +ian apar mai complete ,n utilizarea moti$elor. %le rspund mai direct e8igenelor +aroce de ,m+ri-are integral a lucrurilor, ceea ce implic -i +ogata prezenA elementului #ormati$ ,ntr ,nsele. e a #i procesul cel mai autentic -i cel mai edi#icator nstituire a unui +aroc e8emplar. @na din calitile >l doilea caz special, dup ci$ilizaia ara+, este - al culturii elenistice -i romane. * am #i8at ultimul pri$irea noastr nu dup criterii cronologice, ci e8cl#lA structurale. >ra+ii ,-i des#-oar +arocul respecti$ a+i dup secolele #inale ale >ntic1itii. .r a #i, ,ns, A mai apropiat ,n timp, epoca elenistico roman estU * mai ,nrudit ca alctuire cu marele moment modern stilului. W,M .aptul se poate demonstra su+ dou aspecte. Mal l" este prima e8presie +aroc dez$oltat amplu -i "e tul %uropei, c1iar dac originea sa ar #i tot ab ia poate, deci, recunoa-te ,nc de la ,nceput un a#initate mai str,nsE cu +arocul modem. ,n al apare ,n condiii identice cu acesta din urm, Kite ale acestui stil se arat a #i caracterul delec-, creat de $oluptoasa sa moliciune -i #le8i+ilitate. :r, #iresc ca asemenea trsturi s deri$e mai cur,nd din i oltarea -i ampli#icarea agrea+ilei -le#uiri clasice de in aceea a asprimii primiti$iste, cu inerentele ei im Vii monstruoase. .aptul c ne am ,nsu-it o atare con Oe se putea, dealt#el, +nui ,nc din capitolele pre edente, unde cele mai multe ilustrri ale #enomenului, ApC acelea din marele moment modern, au #ost e8trase n perioada elenistic -i roman. %le ne -i dispenseaz mai strui ,ndelung asupra aspectului de #a. Vom semnala numai c acea tensiune tragic! de la +aza ilui nu e8ist aci numai ca trire ,n #elul de mai al ara+ilor, ci -i ca e#ecti$ realizare dramatic. Su+ ung1i de $edere Seneca poate #i considerat primul urg modern ($. George @sctescu, // teatro e le sue \ &ari, 23/F!, ceea ce -i e8plic temeinica sa ,ntip "ructura marei tragedii de pe la s#,r-itul $eacului #lea, -i ,nceputul celui urmtor. >poi gustul acelei ,ntru spectacolele #astuoase, uneori de o neo+i- ptra$agan, completeaz cu ,nc o not repre " caracterul teatral al timpului. ,n s#,r-it, asa cum l F spus -i alt dat, ,n acest cadru apare pentru RRt la stoici concepia lumii ca teatru, ca iluzie, &.se $a transmite ,ntocmai -i ,n +arocul modern.
dRQ

cazurile ne rele$, a-adar, aceea-i &arochi'are a unul :r "E


266

la+il clasicism, #ie el grecesc, #ie renascentist.

stea cedat de o art clasic pe care o trans#orm. >R 22"" U se mai adaug -i toate celelalte trsturi pe pnoa-tem, primatul intelectualismului, al origina ttiateriei, ,ndeose+i a celei preioase, al +ogiei

2F3

decorati$e. >poi e8presi$itatea, dinamica mi-crilor > #-urrile largi -i retorice, gustul pentru marile pron, ii, iau locul ,n art acelei Isimpliti no+ile -i mart lini-tite", de care $or+ea GincZelmann cu pri$ire la ` cia clasic. =u tre+uie uitat, la r,ndul ei, nici acea meZ colie de declin a +arocului, desprins din toat suita m amurgite strluciri, ce ,ntregesc asemnarea cu corespi ztorul moment modern. ,n s#,r-it, acum apare pentru prima dat concep Icelor -apte minuni ale lumii" ($. Mi1ai

Gramatopol, l +ili'a%ia elenistic!, 234J!. >cestea s au $zut sporite epoc cu numeroase alte Iminuni", ,nregistrate toate atare de ctre o recepti$itate tipic +aroc. 9oninutul ti menului nu este luat ,n accepia taumaturgic de rai col, ci ,n aceea de lucru ce produce -ocul uimirii, al adi raiei, adic tocmai ,n ,nelesul de mera+iglia sau stupV pe care ,l $om ,nt,lni ca e#ect urmrit de art ,n +ara modern. <esigur c acest mare moment al stilului se o anun pre#igurat -i ,n multe alte trsturi distinci dinluntrul epocii elenistice -i romane. Gsim, ,ns, N u ciente -i indicaiile date p,n acum pentru a ne corr$ c din toate $ec1ile cadre istorice mai sus e$ocate, a c este cel mai apropiat de +arocul propriu zis, pe care " ,nt,lni mai t,rziu ,n %uropa. <e aceea l am -i situat in ilustrati$ pe care am urmrit o. Ni totu-i +arocul nu apare complet realizat nici t#S elenistic -i roman. "rintre alii, adopt acest " un $edere -i un erudit romCn, Mi1ai Gramatopol, "QU l am mai semnalat cu puin ,nainte. =e re#erim Q n M la capitolul Clasicism $i &aroc, realism $i exotic, Q
23B

capitole anterioare din amintita sa carte Ci+ili'a%ia tic!- I:rice tentati$ de desci#rare de pe poziii teo rnoderne, susine cercettorul, este implicit o ten, i de #alsi#icare, cci oric,t de apropiat ne ar #i prin tura -i caracteristicile ei, epoca aparine unui alt sis de ordonare a $alorilor". "e planul strict al artei Atorul menionat $ede aci mai cur,nd un #el de eclectism in care ar intra, ca o simpl component, -i ceea ce noi #tim c este +arocul. Eu el coe8ist -i un Iclasicism elenistic", c1iar un ,.neo Asicism" -i un Ineoar1aism". pe care iar-i n am gre-i identi#icm cu manierismul. >ceste stiluri deose+ite .,lnesc p,n -i ,.,n cadrul aceleia-i opere". Spre deo Sire de +arocul integral modern, +a#ocuX elenistic nu mani#esta Idec,t e$entual ,n decoraie". Gramatopol #er aci doar la ar1itectur, dar, prin e8emplul ace "te, intenioneaz s ilustreze ,n general prezena cu imitat -i numai Ie$entual" a +arocului ,n epoca 6ti$. =ou nu ni se pare c1iar at,t de redus aceasta 6St. %ste prea e$ident, +unoar, c at,t de di#uzata q ie stoic a Ilumii ca teatru" nu intr nicidecum 2 sistem de ordonare a $alorilor" dec,t ,n +arocul toii mari, totu-i, #aptul c acest stil se integreaz turnai ca o component ,ntr un conglomerat eclec 2 $ ast, nu poate #i contestat. >lte analize -i carac \te lui Mi1ai Gramatopol ne sugereaz, ,n ciuda ilor doar #ormale, unele distincii #oarte precise +aroc. =e g,ndim aci la #rec$ena Icolo-ilor" -i a @or" pe care noA Xe am identi#icat cu acele raera
232

iriglie de mai t,rziu. Gramatopol le pune, pe +un dnl taie, ,n seama Ite1nicismului elenistic. >m putea UH plicm c aceasta ar #i o trstur care se atri+uie +arocului propriu zis de mai t,rziu. >ci am a$ea -i tot n am a$ea dreptate. ,n cadrul +arocului din $eacurileX XVI lea -i al XVII lea, relaia dintre elementul iehnia cel artistic apare cu totul in$ers #a de aceea din ek elenistic. ;olul de termen sii&or!onator -i cel de 2 men su&ordonat se inter$ertesc radical de la o period la alta. 9olosul S#,ntul "etru, +unoar, se $ede admiiA ,n primul r,nd, ca realizare e#ecti$ de art, pe c,nd 3 losul din ;odos sau .arul din >le8andria st,rnesc aeA mera+iglia aproape numai ca per#ormane te1nice, #a lipsite de $aloareE artistic. E : In cuprinsul unei analogii cu creaiile mai noi, acei idin urm ar intra mai cur,nd ,n categoria turnului %a dec,t a marilor monumente din +aroc. "oate c, ,ntri ,din poemele sale, Galt G1itman a intuit Aust natura b2 nunilor" elenistice, pun,ndu le ,n cumpn cu Imin unM moderne care, dup el, ar #i ca+lul transoceanic sau #erat >tlantic "aci#ic. "rin aceasta poetul americ P descoAe-te poAg1ia artistic -i

merge ptrunztor cX ialul lor miez te1nic. <ealt#el ,n lucrarea lui MilialeM matopol ,nt,lnim -i alte indicii care nou ne ar sYFKd #undamental deprtare de +aroc -i o apropiere i" al UAA de zilele noastre. >-a s ar prezenta, pe planul 2 ticii, multiplele concepii de ora-e noi ,ntre ale cror M de circulaie Ice se ,ncruci-au ,n ung1i drep8S / c$artaluri de case". %ste tot ce poate #i mai dP3 ganica sinuozitate +aroc.
23H

am oprit sumar, dup cum se $ede, numai la cCte$a t" ,n di#erite arii istorice diseminate pe glo+, ade nilenii ,nainte, am cutat s e8tragem c,te un asaltul care ar pre#igura +arocul modern. <in toate fet c stilul apare incomplet, lacunar, nedes$,r-it Re8presia sa plenar constituit ,n $eacurile al a -i aX XVII lea. >ceast constatare nu permite, prerea noastr, accesul nici unei e8cepii. ",n -i ,da elenistic, pe care am considerat o cu mult ce a apropiat de +arocul modern, se a#l ,nc departe de a ,mplinit ca atare a acestuia, i gre-i, totu-i, dac am desconsidera asemenea pre iri, care ne aAut su+stanial ,n e#ortul de ,nelegere 1ii. Vom continua, ,n consecin, s ilustrm -i prin te ce se desprind cu pronunate relie#uri +aroce ,n l unor cadre mai $ec1i de cultur, unde ) din ra E de at,tea ori repetate ) strlucirea ia locul pu tesigur c cele c,te $a arii istorice pe care le am ttiai pot #i ,nc sporite cu multe altele. "entru ta dorit, ,ns, s artm ) e8istena unor per R coordonate constituti$e ale +arocului ) nu ni se IEnecesar o noua serie de adaosuri la cele spuse. krge, de aceea, la un salt peste etape. 9u alte cu Z trece direct s pri$im $ariatele ,mpreAurri Zre au dictat marele moment al +arocului cu con a h: ,n#ptuirile sale.
de e8isten, $oi. I

M:M%='@* M>;% >* &>;:9@*@I = am putut e$ita prezenta pro+lem, de care ne apropiem cu team, #iind cea mai di#icil -i comple8 din a cursul e8punerii noastre. %a implic iniial o s#er dl preocupri cu mult mai larg dec,t aceea a o+iectg strict, urmrit de noi. "lecm, din ung1iul $ederii noal tre, de la constatarea c nu numai +arocul, ci orice F nomen de cultur -i de $ia, comun at,t ci$ilizaiU $ec1i c,t -i celor noi, se +ucur de o mai deplin Ni ^ ampl realizare la acestea din urm. 9aracterul mai 2 "0 sau mai puin izolat al ariilor ci$ilizate din $ec )6 pri$ite ca #ocare sau centre de iradiere a cuc minii ) ddeau un coe#icient de pierdere a energi , turale, a-a cum, pe plan natural, se pierde neu cea mai ,nsemnat parte din energia solar. e Marile ci$ilizaii nu #ormau o p,nz continu dez$oltau su+ c1ip de insule e

laii reduse
,n orice caz
23J
e

e ,n miAlocul unor mri de lumU o

P -i $astul imperiu roman alctuia cu apro8iiQ2

tsul, pierdut ,ntre tri+urile Sa1arei, nestr+C ean, seminiile germanice -i asprele stepe scitice. Acarea ,ntre di#erite centre ) acolo unde e8ista, pentru noi astzi, limitate ) era mai la+orioas popoarele moderne, ,ndeose+i" de dup ;ena-tere. zid c1inezesc, de$enit sim+ol prin e8celen al e izolare, nu reprezenta dec,t e8presia 1ipertro i ) &arochi'at! la parametri de continent ) a unei i e8istente pretutindeni la ni$el de simplu ora- ,n $re , respecti$, c,nd #iecare a-ezare ur+an se $edea 6 at ,n ziduri -i pori z$orite. ,n #elul acesta -i acce Iturii de la o colecti$itate la alta se arta mai ane . Marile ci$ilizaii mureau uneori cunoscute doar icesori ,nc neculti$ai ) de cele mai multe ori cu i ai lor ) care tre+uiau s se iniieze trudnic -i s Hgul ciclu de la ,nceput. 'otul ducea, a-a cum !ll s, la o pierdere imens de energie cultural. Sarele moderne se dez$olt, ,ns, alturat -i sin H2e nu mai e$olueaz unul departe de altul, ca in unul #n locul altuia succesi$, ceea ce ec1i$a n am+ele cazuri, cu aceea-i excludere a altuia, #ie ii distan, #ie temporal prin moartea ci$iliza

edente. "opoarele moderne se des#-oar unul NR. adic unul implic#ndu-l pe altul, ,n acea p,nz e care am amintit. <e ast dat nu mai e8ist , sau dup! ele, goluri ,n care se irosea o mare Qiziiile de cultur, agonisite cu trud timp e "otenialurile minilor instruite, ,nt,lnind de turnai plinuri alturate, se dez$olt ,n reacii #aite, care nu numai c ,mpiedic pierderea,E
163

dar contri+uie s #ructi#ice -i s sporeasc imens cant tea energiei culturale. <e aceea numai epocii moderA poate s aparin ideea progresului #r limite. %8tensiunea sincronic a plinurilor de cultur este i ,nceput numai relati$. %a se raporteaz doar la ri sau popoarele unui singur continent, mai +ine zis na la at,t, ,n spe la o parte a %uropei. 'reptat, ,ns, M aAuns p,n la situaia a$ansat de astzi, c,nd se poa+ 7or+i de o alturare str,ns a tuturor continentelor a planul ci$ilizaiei. Se desc1ide, ast#el, direct perspectr unei mo+ilizri a ,ntregii planete ,ntr o uria- conlucrai 9redem su#iciente sumarele indicaii de mai sus tru a atinge, ,n s#,r-it, ceea ce ne intereseaz direct. rocul ,nseamn ,n e8tinderea -i a+solutizarea acelei sincronii, doar reiai p,n atunci. =umai ,n $irtutea unei asemenea tendiiA am putut $edea c acest #enomen stilistic ) prin S#oi "alla$icino, dar -i prin alte #iguri reprezentati$e din VI cui al XVII lea, cum ar #i Garcia de Salcedo 9oronei 2 proclam principiul progresului ,n art. >cela-i pri2g
"

lui

91i

7Ot',

iiiIlI

Ef)1F -F)tu

0P11=111I=

$a #i preconizat implicit de &acon pentru -tiin . RO i 6 U dup aceastg concentrare pe pm,ntul %uro deo+-te pentru orice acti$itate a spiritului prin U M I ^@a sintez s a re$rsat mai departe asupra pla de la Icopilria" antic la maturitatea moderna. II a poate #A @l mrit de la ora-ul Goa din India, progresului nu poate aprea dec,t ,n corelaie tati$ susinut de eliminare a pierderilor de c culhiral!" 'otul se leag str,ns, #iindc o+inereP asemenea eliminri se +azeaz tocmai pe anunn S riri ce le aduce +arocul. >ceste ac1iziii alctui 0A olalt cea mai spectaculoas compensaie a s e tot at,t de $ast ce a#ecteaz nu izolat c,te o 6regiune sau c,te un singur #ocar de ci$ilizaie, 6$ec1ime, ci aproape toate rile -i culturile euro &ndc acum ele nu se mai exclud, ci se implic! M pe alta. om urmri ce$a mai t,rziu, c1iar ,n cursul pre lui capitol, coordonatele unei asemenea crize, spe :, cu particularitile ei, #iecrei zone din %uropa. 6toomcnt ne mrginim numai a accentua din nou +arocul marc1eaz artistic cea mai larg comuniune scut p,n atunci ,ntre di#eritele puncte ale glo+u Sste primul stil de art cruia i se poate surprinde, cela-i unic inter$al, o e8tindere planetar. Se pre cultura modern primul demers c#l 0#el ,ns-i durata de e8isten a +arocului, din lai XVI lea p,n pe la Aumtatea $eacului al 2l lea. =iciodat mai ,nainte nu s a ,nregistrat un intersc1im+ artistic ,n spaiu -i timp. >t,tea din [iile $ec1i ale +arocului s au ,ntregit complimen % pe alta ,ntr o mare -i nou sintez european. sasta au conlucrat regatele elenistice, ;oma impe 1idea, cali#atele ara+e, India (prin .stilul Imanue
tr!I

pip +aroc european, presrat cu monumente im 6Q ,n stilul $eacului al XVII lea i+eric, -i p,n ple de pe atunci din cele dou >merici, cu im Elor I+aroc colonial", tri+utar ,n parte -i unor 6"recolum+iene, $alori#icate de I#antezia crea pie-terilor +-tina-i" ($. .rancisc "curariu, ca
16<
D34

pitolul 7n prim contur speci ic b Aarocul american i /ndi+idualitatea literaturii latino-americane" @ni$M 2345!. In s#,r-it, acesta de$ine -i primul stil prin care M mani#est ,nceputul de occidentalizare a ;usiei. >sM +unoar, +iserica S#,ntul =icolae din Mosco$a (2/FB! Y aplic ,ncincitul +uc1et de turle +ul+i#orme pe marele corp al sanctuarului de un per#ect +aroc italian. <e A#l ,nc dinainte de un contact pronunat cu arta occidental, mai precis, de prin ultima Aumtate a $eacului al XVI lea, ru-ii inaugureaz un anumit +aroc al lor. I acest stil compozit, pe l,ng #ormele romane -i cele tradiionale +izantine, inter$in accentuat -i e8presii de #ac A tur asiatic, c1inez -i persan. >st#el, ,n timp ce ta apus are loc 9onciliul din 'rento (25J5)25/P!, ,n caQ se pun +azele Istilului iezuit", I$an al III lei ,nal V [remlin acea #antastic (estii Ala*enoi (&iserica Vasile 255J!. %di#iciul imprim p,n -i pri$itorului ce$a din ti$ul su +aroc prin asociaiile pe care i le suge re ,,>i putea s o iei drept un imens +alaur cu solzii o tori, care s a g1emuit s doarm", >l#red ;am+aud. s , tilul istoric #rancez din $eacul trecut, care a i" e"^ . dup Ha8t1ausen, aceast nea-teptat comparaie. Sl U ptruns ,n #aa lui (asili Ala*enoi de acela-i delR . ginati$. Straniul sanctuar a #ost cali#icat de +aud drept un ,.monstru policrom", care ..a \tl9lt U simetrie", a$,nd darul Is uluiasc -i pe cltB2 U mai +lazat". ,ntr ade$r c tumultoasa tneraQI-G care o st,rne-te edi#iciul nu poate #i e$ocat e8a
23F

comunicare in#ormati$ cu caracter so+ru, in1i+at ta-at, ci numai grintr o intens e8altare su+iecti$a, ar #i -i aceea care l ii ,ndemnat tot pe ;am+aud lauge urmtoarele : IIne1ipuii $ c pasrea cea ariat colorat din pdurile tropicale ia dintr o dat e catedral, -i $ei a7rea ,n #a (asili Ala*enoiP E>l#red ;am+aud, >isioire de la Russie, "aris, 2F4F, . 232J!. Vom $edea ce$a mai departe c $ec1iul Aaroc rusesc apare nu numai ,n acela-i timp, dar -i ,n ii istorice de aceea-i natur cu cele ale +arocului [cidental. Su+ egida acestui stil culturile moderne capt cea larg e8pansiune cunoscut p,n atunci. %le ,-i una la alta contri+uiile artistice, #c,nd, ast#el, o unic potenare -i ampli#icare, s se o+in pen #ima dat deplina realizare a stilului. >u conlu curo concomitent at,t micimea c,t -i m!rimea e8 HpAezmintelor, at,t primeAdiile e8terne c,t -i le H#eterne, at,t iluzia e8trem c,t -i luciditatea e8 'oate aceste contraste, adesea intens dramatice, di$ersi#icat ,n cele mai $ariate nuane -i registre ,mpreAurrile mereu altele ale #iecrei regiuni au a$ut loc sincronic. In $irtutea caracterului 6#oz continu, ci$ilizaiile moderne au putut ,nAuge cuceririle, s ,mpiedice pierderile prin H reciproce -i )6 asa cum am accentuat -i ce$a a :lului.
H
M33

s ating pentru prima dat realizarea ,nte

;m,ne numai s relum o pro+lem doar anunt al mai ,nainte, anume s $edem dac premisele constatm noastre au su#icient acoperire. "entru aceasta este nM $oie s artm c #iecare ar sau a-ezm,nt trecea R atunci prin momente istorice de a-a natur ,nc,t s re i clame toate o imperioas compensaie prin strlucire. .aptul ar e8plica de ce tocmai +arocul -i nu alt stil a putut constitui primul demers ctre o sincronie e#ecti$ uni$ersal a ci$ilizaiilor moderne. <in pluralitatea acestor #ocare de cultur $om inX cepe cu cele care au precedat 9ontrare#orma, adic ca rile i+erice. "entru a nu repeta unele date pe cgre le am comunicat ,n prima parte a e8punerii noastre, ,n cep,nd c1iar cu ideea de &arroco, "ortugalia ne $a preocupa mai puin de ast dat. S ar cere, totu-i, s struim asupra #aptului c, ,n conte8tul deose+it al $remi lor, portug1ezii au deinut acela-i rol recunoscut ,n >ntic1itate la #enicieni, care, su+ acest aspect, ni se dez$luie drept cel mai modern dintre popoarele $ec1i. lRi mai c .enicia, izolat, n a putut s creeze un stil $ersal de $ia, pe c,nd "ortugalia, ,n +aza sincron moderne, a atras dup sine un $ast ansam+lu de ii -i realizri paralele. ,n rest, ,ns trsturile a s,nt cu mult prea e$idente. ,n primul r,nd -i portug1ezii s au $zut redu-i ,ngust #,-ie de pm,nt de a lungul litoralului lc rS ameninai cu stri$irea de ctre o putere mai m spe de ctre Spania, stp,n din $eacul al XU" "M aproape ,ntreaga peninsul. 9a -i #enicienii, -i a 0 pe calea apei o ampl compensaie ,n ,ntinsul

H
200

planetar, construindu -i, de asemenea, cele mai per @ na$e ale timpului. >nalogia poate merge -i mai Aarte. 'ot ca -i #enicienii, "au colonizat locurile cele ii deprtate de punctul plecrii -i -i au #cut primul periu colonial ,n r,ndul popoarelor moderne. ,n s#,r , au cutat, au descoperit, au #rec$entat -i au di#uzat ateriile rare -i preioase, perlele -i celelalte nestemate, teose+i diamantele, aurul, #ilde-ul, mirodeniile. >m ai amintit c dE:rs sta+ile-te, pe +un dreptate, ,n "ortugalia, prima apariie a +arocului modern >ici am mai a$ea, ,ns, ce$a de precizat. Se -tie c strlucirea +aroc acoper un gol, o lips, o sl+iciune, r de-i nu corespunde unui #ond real, aceast Splen sare, pentru a #i $ia+il, tre+uie s -i gseasc, totu-i, acoperire ,n ea ,ns-i. =u este cazul cu "ortugalia. %8 ,rea numai ,n puine decenii a acestui mic pop !i SQ patru continente, ocup,nd pentru prima dat supra mai mari dec,t tot ceea ce era cunoscut ca noiune imperiu $ast ,n >ntic1itate -i %$ul Mediu, a e8cedat atenta oricrei elasticiti posi+ile ,n circumstana "O S a i$it ,n consecin un #e ttl +
"

a i$it ,n consecin un #enomen cu totul neo+i- i #el de hN&ris al hN&ris-ului, o e8agerare ,nl s#ii , Qi #el de hN&ris al hN&ris-ului, o e8agerare ,nl R des#-urrii, ,n sine e8cesi$e, a strlucirii +aroce. 6@nei cucerirea real n a mai putut s acopere uni icerire prezumti$. "ortug1ezii ) a-a cum s a ,n Q ,n &razilia ) posedau $eleitar pm,nturi imense, nu numai c nu le luaser ,n stp,nire dar na c,t de ,ntinse s,nt, -i nici mcar unde se a#l care au YQO >+ia ulterior $or ptrunde ,ntr ,nsele, dar -i ci numai ,n parte $lc in numai ,n parte.
HB2

: concepie prea grandioas ,n raport cu ,ns-i noiunea natural de grandoare risc s rm,n neacop\. r:t sau, ,n orice caz, numai precar -i pro$izoriu acoperit. <e aceea, sim+olul artistic prin e8celen al "ortu. galici +aroce ne pare a se ,ntrupa ,n acele a-a zise pele imper#ecteEE de la &atal1a, rmase neterminate. %le alctuiesc laolalt cea mai strlucit creaie a artei Ima nueline". Ni totu-i, ca -i imperiul portug1ez, au rmas, r1iar ,n sens propriu, neacoporite. Grandioasa cupol ceE tre+uia s le ,ncunune, reclama o +az de contra#ortul^ neo+i-nuit de solide, care ar #i $tmat +iAuteria ar1i u$raAat a S zidurilor. In consecin, cele+rele capele au^ rmas e#ecti$ desc1ise sau atectonice, trsturi pe care Gol##lin le a atri+uit, ,n general, +arocului. <ar odat con#irm -i ideea noastr cu prrCrU la ar1ite# +aroc, ,n sensul c nu mai corespunde e#ecti$ei #unciuni integratoare, ci de$ine, ca -i teatrul, o art P ar!t!rii" >nsam+lul de la &atal1a prezint, su+ aceasta lumin, una din e8presiile cele mai radicale. %l constituie -i primul e8emplu din categoria acelor uria-e edi#icii neterminate care, ,n toat perioada +arocului, aprea pretutindeni ca mostre de hN&ris al strai icir ce nu se mai poate acoperi pe sine. 9am acela-i #enomen, ,ns ea o alt soluie, se O prinde -i la creaia literar +aroc ) prin e8celena ional ) a "ortugaliei. %ste $or+a de Lusiada, care tr un anumit #el, #ace parte din aceea-i categorie cu pelele imper#ecte" de la &atal1a. :pera lui 9amoc prinde -i ea un hN&ris al 7N&ris-ului" %8cesul co A iei tinde s lase nerealizat e8ecuia T aceasta n
H9H

e ,n concret de o strlucire ,n msur s i acopere di nsiunea ,n care a #ost g,ndit. ,n consecin, de-i LY P nu poate #i cali#icat drept neterminat, asemenea ipelelor de la &atal1a. rm,ne, totu-i, ca -i ele, Iimper#ectE" Spania, la r,ndul ei. prezint o situaie mai comple8. %a aAunge ,nc din $eacul al Xo lea o arE maro, populat -i at,t de +ogat, U,nc,t se simte capa+il s ,aneze c8pediile lui 9olt#m+. ,ncep,nd. ,ns, din 252/, odat cu $enirea Ha+s+urgilor, aceast con#iguraie normal ,ncepe s se clatine. *a ,nceput (25H2)HH!, prin re$olta ,necat ,n s,nge a acelor comuneros, ,n #runte ora-ul 'oledo, se distruge economia spaniol. >poi li adus din >merica de$ine un +un de consum ,n m5i4

c,tor$a gran!es, -i gone-te cealalt moned de pe l, nimicind ast#el puterea de cumprare a poulaiei, se cu#und ,n mizerie. Mai departe, ,n $remea lui " al Il lea, au loc succesi$ trei #alimente de stat. ,n 0it, succesorul acestuia, .ilip a, III lea. prin decretul din 2/2B, alung populaia industrioas a maurilor, - ad,nce-te nemsurat mizeria intern a rii. Ndar, dez$oltarea imperiului spaniol nu mai con QQeS ca ,n cazul celui portug1ez, compensaia prin :ire #a de o puternu ameninare e8tern, ci #a 9fero iune in terniE. >ceast compensaie, urm,nd a 2 ," acea-i proporie cu cre-terea mizeriei ) desti l #ie acoperit prin numita compensaie ) de$ine spectaculoasa ei aparen nu numai magni#ic, dar
203

-i unic. >st#el, ,ncep,nd din 25FB, su+ regnul lui "ilTb al II lea, coroana spanioE aAunge s stp,neasc o treime din planet. : atare supra#a de pm,nt -i de ap ,n mina unei singure puteri rm,ne #r precedent -i #r succe dent ,n istoria omenirii. =atural c o strlucire cu un caracter at,t de ne$erosimil nu poate #i dec,t #actice. "m,nturile c,-tigale ,n %uropa se pierd, ,n acela-i inter$al al +arocului, tot atit de repede cum s au -i o+inut, mai ,nt,i "ortugalia B ]rile de Mos, ,n s#,r-it -i Italia. <in 2/JB, odat cu des#acerea imperiului portug1ez de coroana spaniol, aceasta pierde implicit ceea ce poseda de la acel imperiu ,n >#rica -i >sia. 'otul se demonteaz rapid ca -i decorurile #eerice ale unui spectacol impro$izat. <ac totu-i imperiul spaniol a mai putut dinui p,n t,rziu, ,n $eacul al XlX lea, #aptul nu se datore-te dec,t mrimii sale considera+ile, #iindc se -tie c orice construcie gigantic, c1iar -i a#lat ,n cea mai neagr ruin, cere mult timp pentru a #i complet demolat. 'ot acest ansam+lu de coordonate istorice $a a$ea repercusiuni corespunztoare -i ,n art. >m $zut BR +arocul portug1ez deri$ din punctul de plecare al P cimii iniiale, care, prin supracompensaia aprrii! g2 de-te prea ,n mare" %ste, deci, contrastul dintre re#leX de#ensi$ al strlucirii -i dep-irea ei de ctre prc" e8ces, ,n al crui $olum de $irtualitate ,i de$ine i 2 #icient raza e#ecti$ de aciune. Spre deose+ii"/ acesta, +arocul spaniol las s se $ad un alt con Strlucirea nu mai pro$ine aci din compensaia o22 I
204

n mare, ci a mizeriei prin grandoare. <e-i purt,nd o imilar marc i+eric, dimensiunile artistice spaniole anin totu-i distincte de cele portug1eze. %le nu mai s,nt destinate s acopere micimea, ci s ,n$luie mi'eria" <ar, ,n condiiile date, +arocul spaniol n a reu-it in egral ,n operaia acelei ,n$luiri, a-a cum dealt#el nici imperiul spaniol n a putut s -i remedieze marile lipsuri minite prin ,ntinderea aleatorie a p,nzei sale de st sniri asupra planetei. Mizeria din Spania acelei $remi era o realitate at,t de $ie -i de puternic ,nc,t irumpea la supra#a de su+ $lul oricrei strluciri precare. Ni atunci +arocul spaniol s a $zut constr,ns s -i asimileze ca moti$ acel #erment dizol$ant, -i s alctuiasc din tr ,nsul un registru special al su. "rin ce anume s a +aro c1izat, transpus ,n art, realitatea mizeriei Y >m spune c prin dou specii de strlucire, a a+en-irii -i a acelor sc#ntei de spirit, a#late ,n comedia +a Eoc. >pare, ast#el, romanul picaresc, unde mizeria de ne strlucitoare at,t prin nepre$zutul ,nt,mplrilor, ca P mie $i una de nop%i, c,t -i prin sclipirea $er$ei co Uce. ,n pictura spaniol ,nt,lnim procedee similare de aroc1izare a acestei Aalnice realiti. &unoar, la Co-cer$etori din Se+illa, $estitul ta+lou al lui Murillo "inacoteca din Miinc1en, zdrenele de pe cei doi s,nt tratate cu o ade$rat somptuozitate a cu "cr, -i cu un preios Aoc de lumini -i um+re. ""re a nu ne $edea totu-i atra-i de un e8clusi$ in es unilateral, s nu uitm ceea ce am semnalat cu V@2 ,nainte. >m spus anume c +arocul spaniol n a s acapareze complet realitatea mizeriei prin
de
HB5

aparena grandorii. >ceasta nu ,nseamn c n ar #i reu-it totu-i parial. %8ist, deci, -i o alt latur, cu #unciune e#ecti$ compensatorie a strlucirii, care -iE reclam de asemenea

menionarea ,n conte8tul de #a. Ni nu ne re#erim la stridentele -i #astidioasele arti#icii ale romanului ca$aleresc de tipul lui 0madis de Gaula, ci la unele din cele mai ele$ate e8presii artistice ale timpului. %le pot #i urmrite de la #igurile e8tatice ale lui %l Greco -i p,n la imaginile de mare altitudine spiritual din $ersurile lui .raK *uis de *eon, sau ale lui Muan de la 9ruz. >ceast imens cur+ de $ariaii pe o gam $ertical se desc1ide adesea -i ,n cazul unuia -i aceluia-i artist. <e la picarescul pictural al Copiilor cer$etori din Se+illa, Murillo se ridic p,n la #n!l%area la cer a -!riei, de #apt ,nlarea cu mintea a artistului ,nsu-i. >ceea-i ,ntindere nemsurat are loc -i pe orizontal, ,nregistr,ndu se -i aci un $olum colosal de concepii, de in$enii, de asociaii, de noi perspecti$e ,n creaie. "entru aceasta se presupune de la sine c a tre+uiR s se i$easc un numr considera+il de e8poneni artistici -i literari, #oarte muli dintr ,n-ii cu contri+uii "e incontesta+il $aloare. Iar #ecunditatea lor, cu ade$rR +aroc, ,ntrece orice limit ,nc1ipuit ,n alte epoci cadre de cultur. 9ele peste dou mii de creaii drani tice ale lui *ope de Vega, pe l,ng multiplele sale lucrU epice, lirice -i didactice ) ,ndreptind cali#icarea Iminune a naturii", pe care i a acordat o 9er$antes ,ntrege-te un #enomen adec$at numai acelui timp S2 lui loc.
20&

&arocul spaniol ,m+ri-eaz at,t de mult ,nc,t parc [nde s reediteze pe plan artistic ,ns-i imensitatea C, odat cu ea, implicita $arietate a necuprinsului imperiu i+eric. >proape la #el de necuprins apare el -i ,n arta 6pocii, cu mizeria, grandoarea, contrastele, lipsurile, aspiraiile, su#erinele, ticlo-ia -i s#inenia sa. "rin aria ues#,r-it de idei, de moti$e, de registre -i de tratri ale ,arocului spaniol, el -i a ,ntins pretutindeni tentaculele teza 1ispanizant $a lui Hotz#eld!, nu alt#el dec,t ,nsu-i imperiul spaniol. <e aceea numai ,n Spania timpului a -i putut s apar o creaie ca Don, Qui*ole" >ceast prodigioas lucrare este singura summa a ,ntregului +aroc literar din ate rile. Don Qui*ote ,ntrune-te laolalt moti$ul iluziei, al denunrii ei, al scepticismului -i de-ertciunii, al elancoliei, al lumii ca teatru -i ca $is, al necro#iliei, al "ii de um+r, la care se adaug -i alte trsturi, cum i intelectualismul, originalitatea, ec1i$ocul -i am+i titatea, $arietatea, ,n s#,r-it, caracterul ludic, spiritul "icaresc, marea ele$aie a g,ndului, antagonismul tragic, i+ismul ne,ntrerupt, $ocaia decorati$ ,n ordine %stic. >r #i nespus de ane$oios s epuizm aceast c, ea singur #n e igie aproape tot at,t de $ast -i cuprinztoare ca -i +arocul spaniol, ca -i imperiul te,,ne, ,n continuare, s ne oprim la Italia. >ci Gle de e8isten ale stilului se arat -i mai eom Q dec,t ,n rile i+erice. 9eea ce creeaz o serie de
207

di#iculti este mai ,nt,i a#larea pe acela-i pm,nt a dou O e8istene distincte, poporul italian cu instituiile sale, C a-ezm,ntul "apalitii, cu sediul tot acolo, de unde aX plecat -i 9ontrare#orma. *a aceasta se mai adaug, tot ca un o+stacol, -i #aptul c cele dou e8istene nu con$erg ctre o unitate a lor, ci marc1eaz un $izi+il deca laC ,ntre situaia de moment a uneia -i a alteia ,n s#Cr-it, tentati$a de ,nelegere se mai complic -i prin constatarea c, ,n ciuda acelui decalaA, o relati$ dar #i reasc inter#eren ,ntre cele dou realiti conlocui A toare nu poate #i negat. ;m,ne, totu-i, s ,ncercm a ne lmuri un asemenea angrenaA ie-it din comun. "entru ,nceput $om cuta sa disociem -i s separm acea relati$ ,ntreptrundere, lu,ndu i aparte pe #iecare din termenii ei. Mai ,nt,i, poporul italian, spre deose+ire de cel portug1ez sau spaniol, ,-i creeaz propriul +aroc nu ,n condiii de lupt de#ensi$, ci de e#ecti$ -i consumat ,ngenunc1ere. <in 25J3, cea mai mare parte a rii cade su+ dominaia spaniol, care dinuie-te peste un $eac -i A uQA mtate. ,n cazul de #a nu mai e8ist, a-adar, nici c A compensaie, -i cu at,t mai puin o supracompensaie, k starea amintit. <e aceea, numai ,n Italia ideea de st cento -i de secentism, prin care se indic $eacul XVII lea, a rmas s ,nsemne, #r nici un ec1i $c E decaden%! su+ toate aspectele. Se precizeaz aci distmttQ #undamental #a de rile i+erice, ale cror lipsuiE 2 U U permit totu-i -i desc1iderea ctre o e#ecti$ -i autenR grandoare.
208

iptul se $a repercuta prin aceea-i distincie, -i pe

ii creaiei. Spre deose+ire de "ortugalia -i de Spa +are -i au acum momentele de apogeu, secolele lor aur ,n cultur -i art, Italia $a ,nregistra o +rusc H ,n diagrama ce i marc1eaz e$oluia spiritului. U[ aceast ar, a#lat su+ stp,nire strin, +arocul i#lAai e$oc, deci, momentul ei mare, ca pentru "ortu a -i Spania. <esigur c o asemenea constatare nu tre puat ,nlr o accepie a+solut, #iindc ,n unele do Hcum ar #i scenogra#ia -i muzica ) #r a mai !i de proli#erarea #r precedent a monumentelor itectonice ) perioada +aroc ,ntrece tot ceea ce s a it p,n atunci pe solul italian. ,n linii mari, ,ns, de ina rii -i a creaiilor sale pe traseul respecti$ nu te #i pus la ,ndoial. H,tu-i, despre +arocul italian s a $or+it mai mult It despre oricare altul, adesea c1iar cu e8clusi$itate. etapa modern de inaugurare a studiilor -tiini#ice U6ptilului, pe la s#,r-itul $eacului trecut, am $zut l Gurlitt, -i Gol##lin -i ;iegl ,-i limiteaz pri$irea i la Italia, uneori numai la ;oma. Iat, ,ns, c "ai acest ora- e8plic ,ntregul #enomen ,n discuie. icela-i pm,nt am spus c se a#irm -i o alt eUcis \ care se arat cu mult mai #a$orizat dec,t aceea "M@gatului popor italian. %ste $or+a de sediul &ise ;omane. <e-i ameninat, -i c1iar puternic lezat "nsi$a protestant, ea se a#la totu-i aprat prin YD de#ensi$e de care a-ezmintele statale laice ale 6u dispuneau. %ste de aAuns s amintim c toc "aniolii, care clcaser -i supuseser teritoriul ita
HB3

l,an, se numrau printre cei mai apropiai aliai ai palit,i. "rintr ,n-ii, odat cu st$ilirea protestante, &iserica ;oman s a compensat de piei rile su#erite ,n %uropa cu un nou $olum de in#lu cucerite ,n alte continente. <ar ) indiciu decisi$ pentru destinul +arocului M 9ontrare#orma -i a susinut ,n mare parte lupta de#el si$ prin strlucirea artei. <eoarece aceast mi-cai pleac din Italia, unde se a#la -i sediul ponti#icig nnde a$usese loc -i 9onciliul tridentin. arti-tii, `UH transcris ,n art $ederile ei, nu puteau #i, desigur, dea tot italieni. >st#el, ,n aria italic ) unde au luat nT din spiritul 9ontrare#ormei ) se a#irm ,nc din 7 al XVD lea trei mari capodopere, #iecare din ele ilusTriaiA c,te o alt art. In muzic apare Liturghia Papei M#l#cA de "alestrina (25/3!, ,n poezie, /erusalimul 7&e 'asso (25F2!, iar ,n ar1itectur, +iserica <i Gesu din (25FJ!, opera lui Vignola, iniiatorul Istilului iezuit". - menionat, c1iar din primele capitole, c s a e8agerat r#r Iul 9ontrare#ormei ,n edi#icarea +arocului. ;ecunoa-teQ ,ns, c o asemenea $edere apare ,ntruc,t$a Austi#icat raportarea sa e8clusi$ la +arocul italian. >proape nubA 9ontrare#orma a mai #cut s se aud de pe ,ncercatul " mint al +tr,nei peninsule un nou -i ultim mesaA artl pentru %uropa -i pentru lume. . o U 9e anume constituie speci#icul -i originalitatea s spune c din toate e8presiile stilului, e$ocate de ncM Q'M acum, ni se o#er aci singura specie care deri$ diA9E clasicism, a-a cum numai ,n >ntic1itate a #ost ca M +arocul elenistic. <in pri$irea noastr retrospecti$ei a origine stilistic, asociat cu decderea Italiei din $reme, ,i con#er $ariantei artistice respecti$e o tacoc, cu totul distinct de oricare alta e8presie similara a >cel +aroc european care deri$ din rdcini ne-sice, adic din goticul t,rziu, din di#erite tradiii ,ol ice, sau mai cu seam din modelele planturoase ale #cului, poate constitui ) -i constituie e#ecti$, de cele multe ori ) un apogeu ,n e$oluia artei dintrao anu i zon. 9aracterul per ec%iona&il al precedentelor amm stimuleaz acti$ elanul suprarompensaiei, pro$enit orin rico-are din ,mpreAurri istorice ne#a$ora+ile. 91iar cazul anterioarelor ilustrri portug1eze -i spaniole am rprins. ,n condiiile

date, e8presiile artistice de $,r# ale !r culturi. &arocul, ,ns, care pleac de la arta clasic rt care, de regul, se arat coincident cu momentul tinant din istoria rii respecti$e ) deci nu de la o :in per ec%iona&il!, ci de la una per ect!, nu poate pui dec,t o $izi+il scdere #a de un precedent lustru. Idee, OMltur
""

de decaden%! este relati+! sau mai +ine zis, co-cu ni$elul stilistic de la care un anumit stadiu de a deczut. <e-i incontesta+il altce+a, +arocul ita e arat a #i c1iar cu toiul aii ce+a dec,t ;ena-terea ^O 9omparaia, deci, de$ine posi+il, -i tocmais ea 9uS din ne#ericire, o cert co+or,re de la zenitul clasic Tentist. >-a se e8plic ec1i$alena noiunii de seicento a do decaden. %ste, ,ns, $or+a numai de o in#e #e relati$, ai! de ce+a, iar nu de una a+solut, de t)+, #n sensul cu totul perimat, g,ndit de 9roce.
H2B

"rincipiile at,t de moderne ale luciditii intelectuale B O ginalitii, progresului ,n art, ale motricitatii, ale unor ne ,ntrecute cuceriri ,n te1nica artistic, contri+uii care pro. 2 $in ,n mare parte de aci, nu pot #i astzi desconsiderate dec,t de spiritele ignorante -i super#iciale. Intr o Italie, ,ns, care -i trise amiaza solar, -i aciM se $edea czut -i su+Augat, +arocul, cu toat strlucirea lui, reprezint o not mai o+osit dec,t ,n rile i+erice. %ste impregnat de o tristee de amurg, de acea lumina melancolic desprins din cerurile pictorilor secenti$ti, ale unui <omenic1ino. %ste ultima #ormui mai cu seama de art pe care Italia o propune lumii, #ormul $enit di#l tr o am+ian aproape ,nmorm,ntat. .astul ei +aroc e$oc acea atmos#er de suspect $oluptate, ,n#oiere -i carna& tate, cu care se arat iz+ucnirile impetuoase ale naturii m getale ,n $ec1ile cimitire. 9u aceasta Italia ,-i ,nc1eie ml rele periplu ,nceput cu patru secole ,nainte. Indrept,ndu ne acum pri$irea ctre Germania, este c zul s ne precizm ,ntregul conte8t al cercetrii. &aro dup cum am $zut, rspunde mereu compensatoriu BC unui alt #el de lipse sau de#eciuni. %l a aprut pe rE -i a e8istat concomitent ,ntr o "ortugalie ameninata I #i az$,rlit ,n :cean. ,ntr o Spanie pauperizat "2 2
' ( )t *

@ltima limit, ,ntr o Italie supus, care -i a I tru c,te$a secole independena. : nou $arianta pta, de ast dat, +arocul ,ntr o Germanie continuu rnit mortal pe tot traiectul acelui %ste poate ara care a ptimit cel mai intens ,n perioad. @n Sim+ol #inal al su#erinelor ei am ti#ica ,n t,rziul R!'&oinic +xurind (2/3F! al marelui Ator +aroc >ndreas Sc1liiter. *a acest relie# se poate iri destinderea pe care ,ncepe s o aduc treptat unei !lite dureri apropierea morii. npreAurrile care au s#,-iat timp de un secol Germania Aunoscute. ,nc de pe la s#,r-itul $eacului al XVI lea, il# al II lea, acest monar1 straniu, trie-te ,nconAurat iti ,n .raga sa ca ,ntr o rezer$aie a iluziei deasu mei i nense prpstii desc1ise. >nar1ia intern ame ,ntregul imperiu cu pul$erizarea. ,ntre timp turcii Gci din posesiunile sale sud estice, iar spaniolii se aleaz ca la ei acas n unele ora-e de pe ;in. >ceasta, nu ,nseamn nimic #a de imensa calamitate a ;zr ai do treizeci de ani, ,nceput ,n 2/2F, rz+oi care a #nat ara ,ntr un c,mp al Aa#ului, al incendiilor -i rii, #c,nd ) lucru ,nc nemaiauzit pe atunci ) s #catate din populaia Germaniei. ,n s#,r-it, ,n 2/FP ps-i se $ede $irtual czut ,n m,inile turcilor, ne al$at dec,t prin aAutor strin. <in toate aceste in plt limpede imaginea unei Germanii ,ns,ngerate, Gerit cel mai mult ,n perioada urmrit de noi. "zionomie $a lua +arocul ,n asemenea condiii Y pa $or+i aci do dou aspecte distincte ale stilului. I+i-nuit, strlucirea maAor a +arocului, indicat ,n
H2H

"Ud Is ia oc1ii" -i s uimeasc, se concretizeaz "retutinden# -i ,n acea ar1itectur a ar!t!rii, cu E decor #astuos. 9elelalte arte $izuale, destinate
H2P

s o secondeze, tre+uie s poarte ,ntiprite ,ntr ,nscZ 2 M lea-i $irtui teatrale. 9ondiiile speciale ale Germana ) ,mpreAurrile ei e8cepional de tragice ) au ,mpiedAA ,ns, acest mod #iresc de replic a +arocului ,n perspec& imediat. =u pot ,n#lori edi#icii somptuoase de art peA renul unde se duce un rz+oi pustiitor, de e8terminaR rz+oi a crui meniiEe este nu s ,nale, ei s distrug da temelii a-ezrile omene-ti. <e aceea, marea strlucire a +arocului german, ,n pn mul din cele dou aspecte anunate de noi, constituie. pM ,ns-i #ora lucrurilor, o Ie8plozie cu ,ntCrziere". >+iadul ce #urtunile s au mai lini-tit, ,n prima Aumtate din $el cui c .i XVIII iea, ,ncep,nd c1iar cu ultimii ani ai secolul precedent, tot ceea ce s a reprimat ,ndelung prin durei -i neputin ,-ne-te #ulgertor ca un -u$oi su+ presiuni Setea de strlucire -i de mreie este acum at,t de uriai ,ne,t se ,mpiedic uneori de propriul su e8ces. 9aa I9apelelor imper#ecte" de la &atal1a se repet, ast#el. 2 ?Yinger-ul din <resda, poate cel mai original ediiiciuU $eacul al XVIII lea european. >+ia, ,ns, ctre 24JB)" #astul or+itor ,n care se ,m+rac Germania apare U torem dezlnuit de podoa+e grele -i de aurrii, rsp" ,n numeroasele catedrale, palate -i sli de teatru $remii. >ceast #urie de grandoare, ,nEre$an-a ei tardi$aE ca, su+ primul din aspectele sale, +arocul german sa unele contri+uii e#ecli"e m istoria ar1itecturii O% teie ar1itectonice cu e#ectele cele mai iz+itoare, adi c nul -i cupola, care ,ndeo+-te ,n arta ;ena-terii eYra
H2J

ii la sanctuare, se $d acum larg di#uzate, -i ,nc 6pai ra#inat #antezie, -i ia marile monumente laice, I ast#el, modi#icri #undamentale ,n #izionomia pa U[@na din conAugrile culminante ca $aloare artis e celor dou componente ar1itectonice, aplicate Pa [iu ci$il, se poate identi#ica ,n turnul I"orl,ii $emu Y#nger-ul din <rcsda. qar, cu toat originalitatea unor atari creaii, nu #ri-Husele am distinge ade$rata pondere a +arocului ger Ni n am clcscoperi o nici ,n domeniul ar1itecturii. ^eea ce cutm am identi#ica mai cur,nd ,ntr un al doilea ct al +arocului ,n Germania. %ste $or+a de reaciunile icte, ne,ntCrziate, la solicitrile cele mai dureroase (au apsat istoria rii ,n perioada rz+oiului de trei de ani -i ,n cea imediat urmtoare. 9ruzimea incredi i acestor ,mpreAurri a rscolit ad,nc con-tiinele greu A#ite ale timpului. <e aceea, mai cu seam ,n poezie, 6,e-nrtciunii, a dezgustului de $ia, a re#ugiului #tmoarte, $i+reaz ,n tim+re gra$e, tul+urtoare, "te, de org. %ste, dealt#el, o trstur distincti$ a ului german, ,n prezenta ipostaz, aceea de a $edea Q o ,ncrctur de resonane, de a #ace re#lecia s "Qe ca muzic. , prins parc #r scpare ,n 1azardul or+ al du rS caut o strlucire compensatorie cu totul special, s"une str!lucirea renun%!rii, destinat s l ,nale pe EbO o ne+nuit zon su+lim dinluntrul pi opriei Ua"tul apare e$ident ,ntr un $ers al lui >ngelus
H25

c#nd timpul las h i, ,n unde -i $olute de g,ndire p urmtorul e8emplu din "aul X X"""#mi mor eu, mie, 'ilnic -i-e$ti, trup de lut, morm#nt al su letului silnicL"
('r. >urel 9o$R

In s#,r-it. intuiia strlucit a unui poet ca >ndreas Gr p1ius realizeaz ideea c, ,nc1iz,nd oc1ii, nu numai om moare pentru lume, ci -i lumea moare pentru cel ce a ii posat 8toate ne mor c#nd muri4ii:" In am+iana de #lagel unui rz+oi groaznic aceasta constituie -i suprema a $are, idee ce str+ate dintr un magni#ic imagism +ara ,,Sus, spirit isto+itd Pe %!rm F" P!mintd 1u-t +e'i = 0n ce te-nspaim!-n port= C!tu$e= Chin= Cor+eaW De toate e$ti de-acum sc!pat $i i'&!+itd 0dio lumii 'ic $i m!r ii-n *ur tunate d"""C
('r. >urel 9o$l

>ci, ,n aceast #er$oare, am a#la registrul cel mai - al +arocului german, care precede aspectul semnalat la. ceput, acela al tardi$ei sale somptuoziti. <ac mai a gm -i capodopera prozei epice a timpului, inspirata ;z+oiul de treizeci de ani. romanul Simplicius SimP simus (2//F!, de Grimmels1ausen, putem ,nelege -i se #icati$ul ecou pe care l a a$ut ,n $eacul nostru $ar +aroc ie-it din am+iana celor mai s,ngeroase cala a+tute asupra unei ri.
H2/

>-a cum Germania +aroc de$ine $ictima unor ,n &n a#ar, care au presc1im+at o ,ntr un c,mp al

Vului -i al omorului, .rana +aroc aAunge $ictima unor MAUtoare tul+urri interne, a unei ciocniri $iolente ,ntre aionalii care -i de$asteaz, ast#el, #iecare propria pa I Mai ,nt,i este $or+a de rz+oaiele religioase -i apoi de o+oaiele .rondei. >mintita distincie #a de Germania aduce o corespunztoare di#ereniere -i ,n art. &arocul snan $ede calamitatea rz+oiului ca o #atalitate, ce l #ace s\m Aucria pasi$ a insta+ilitii, a 1azardului, a celor U#uneste surprize. %l nu se poate des#ace din aceste lan lisum+re derit pe calea unei ,nlri deasupra +lestemu i Vieii prin $i+ranta str!lucire a renun%!rii" ;z+oiul kil pentru .rana nu mai este, ,ns, o #atalitate, ci o e8 "resie a li+erului ar+itru, cu alte cu$inte, a propriei rs underi -i culpe. <e aceea, atitudinea compatrioilor ce se com+at $a acuzatoare, protestatar, arunc,ndu -i unul asupra al Q $ina pentru ruina rii. Su+ acest aspect contri+uia 22 ade$rat +aroc $a $eni ca o compensaie din ta+ra E sla+, a#lat ,ntr o disperat de#ensi$. %ste $or+a 2 :garul protestant, care $a #i ,n cele din urm lic1idat. e e8plic #aptul c poeii cei mai de seam din ul U Aumtate a $eacului al XVI lea s,nt tocmai 1ug1enoii cartas -i mai cu seam >grippa dE>u+igne, a crui #re lc a$alan- liric, plin de imprecaii, nu $a #i ,ntre dec,t de Hugo. Spre deose+ire de poeii germani a Meditaie de$ine muzic solemn, cei #rancezi se ,ntr o retoric su+lim, adesea. de rec1izitoriu
H24

clasicismului, $or rA. #rm,ntate, ,ncordata mine necon#orniiste Grupul patetic al acestuia. $ilon din Crotona" se $ede Icrispat de e#ort -i durere". <espre ,.>tleii $E si, cari c1eaz intrarea "rimriei din 'oulon, *ouis Houriic( a#irma c .,lupt cu disperare pentru a nu #i zdro+ii su+ po$ara +alconului" 8>istoire generale de lF0rt ) France:" %ste aceea-i uria- tensiune a luptei, care z$,cnaA mai nainto -i ,n ,ragicele lui >grippa dE>u+igne. @n ,ntreg #ilon al +arocului #rancez arat aceast ,n$er-unare de ensi+! ,nainte parc de o pr+u-ire #inal ,n #aa una #ore mai mari -i mai nedrepte. %8ist, totu-i, -i un alt #ilon, ,nluntrul cruia $e1emena o+stinaiei cedeaz lotul atitudinii sceptice. <ac rz+oaiele religioase au adus numai doliu -i ruin, un spirit re#le8i$ ca Montaigne gse-te pre#era+il rezer$a ,ndoielii laolalt cu apatia stoic. <ispun,nd de o mare #or iradiant, scepticismul su a a$ut c1iar pe atunci urmri eseniale -i asupra altor cadre +aroce. ,nc de mult s a sta+iliEE +unoar, in#luena acestei atitudini sceptice ,n titele ,ntre+ri ale lui S1aZespeare din Lear -i , seam din >amlet ($. G. 9o##in 'aKlor, ShaDespeaC 23H5!. Mncredin,nUuE# s " reasc acel ade$r printr o acumulare de citate sc,niE
s

=I

de&t io -onlaigne, 9am+ridge, greu de ade$rul oricrei idei, Montaigne caut toare din di#erii autori, ,ndeose+i antici. ;ezult, acea strlucire mozaicat, pe care am $zut c o oI+F -i Saa$edra .aAardo prin Ipietre de di#erite penele di#eritelor psri".
HPF

dou #iloane prezint totu-i o rdcin. -i poate #unciune comun ,n peisaAul moral al .ranei din &reme. Spre deose+ire de +arocul italian, care, ,n pe I respecti$, de$ine arta mare, o#icial, a ,ntregii bsule, +arocul #rancez rm,ne adesea ,n minoritate, rt opoziionist #a de o o#icialitate potri$nic. .ora HAtdus si mai ameninat se apr, de ast dat. prin :r o ne,ntrecut str!lucire polemic! gArintre inuturile unde stilul ,-i atinge o realizare cu ade$rat e8emplar se a#irma, ,n primul r,nd, ]rile de Mos <ac s ar #ace un test ar rezulta c pentru o persoan cultur artistic medie idcea de +aroc se asociaz 9lape instantaneu cu reprezentarea picturii lui ;u+ens, i culoarea, cu comple8itatea, cu #ecunditatea -i cu e8u ma sa. .aptul s ar rs#r,nge mai departe din .landra :landa,

asupra atmos#erei, a #luiditii cromatice, a $a lor care su+limeaz lucrurile, a umiditii $egetale, a Ni a continuelor $ariaii de lumini. >semenea indice sugereaz, desigur, a$antaAe de ordin artistic dez Ue, totodat, #ragilitatea, inconsistena, lipsa de soli < de relie# puternic a naturii pe acele locuri. tem iar-i la cazul micimii instituionale, a#late ,n re In aceea-i categorie am $zut c se gsea "ortu I a meninat iniial, pe #,sia ei strimt de pm,nt, Vi az$,rlit ,n mare. :landa s a $zut, ,ns, e#ecti$ R in maro, constr,nsa, in disperare, s ,noate -i s apa pentru a se sal$a. *a inamiciia sti1iilor s a I Ni aceea a oamenilor, a lcomiei altora mai mari,
H23

care urmreau s o ,ng1it. ]rile de Mos n au scpat complet de tutela spaniol dec,t ,n 2/JF, urm,nd -i d@ps aceea a #i atacate, printre alii, de .rana iui *udo$ic al XlV lea. Situaia de ar ocupat nu se asemna, ,ns cu a Italiei, mai mult sau mai puin acomodat cu o ase mcnea stare, -i compensat desigur prin prestigiul 9ontra T re#ormei, care continua s iradieze ,n lume de pe teritoriul ei. <impotri$, ]rile de Mos, mai cu seam :landa, au a$ut din primul moment con-tiinele mo+ilizate cu tenacitate pentru o+inerea li+ertii. In aceast continu lupta de aprare, dus pe dou #ronturi, cu elementele naturii, -i cu oamenii, Ici$ilizaia olandez a ie-it din disciplina durerii"E, a-a cum s a e8primat la noi Mi1ail Sado$eani 8Olanda, 23HF!. O = am dat, ,ns, p,n acum dec,t premisele. @rmeazSA s $edem cum se rs#r,ng ele ,ntr un speci#ic +aroc al ]rilor de Mos. <in ,ndoita lupt, cu elementele -i cu oamenii, se desprinde compensatoriu -i o ,ndoit strlucire, P con ortului si a luxului" >ceste componente prind s se conAuge -i s se #ecundeze reciproc ,n am+iana $iei particulare, a crei imagine stimuleaz marea art, , n ose+i pictura. *upta cu apa creeaz digul ) plato-a unui I scund, $ulnera+il ) su+limat apoi ca perete solid al inei, al re#ugiului #amilial. %ste un #el de al doilea U care d omului nu numai senzaia certitudinii, cl E M +unstrii. "e un teren precar, pe un #und de mai / . reele olandez treze-te la cel mai ,nalt grad ideea P #ort. 9ealalt lupt, cu oamenii, utilizeaz, de asta
7 0i "

apa $rAma- ca un aliat. %a nu mai creeaz dl kt


220

t prin care s,nt reeditai portug1ezii ,n aceea-i ten AA de a -i c,-tiga un prestigiu politic -i economic ,n gira s #ac #a ad$ersarilor. .aptul $a atrage ace A e#ecte, adic ,ntemeierea unui imperiu colonial, adu M.de +ogii, #rec$entarea materiilor rare -i preioase, adaug, ast#el, la strlucirea con#ortului, -i aceea a ilui. >ceste dou componente se contopesc ,n mode predilecte ale picturii olandeze, adic ,n cele+rele in doare e$ocate de acea pictur. 9aracterul +aroc al acestei picturi rezult din ne,ntre sita strlucire cu care ea imit! materia, mai cu seam pioas, e8pus la cele mai $ariate e#ecte de lumin, #il \ ,n di#erite ,ncperi. ,n reproducerea aurului, a perii a celorlalte scumpeturi, nicieri nu s a atins splen #orea o+inut de ;em+randt sau de.Vermeer ,n cadrul #ioarelor pe care le au pictat. <ar s nu ne oprim nu Oi la ace-ti doi colo-i, pe care i am mai amintit -i cu prileAuri. S lum, +unoar, un interior al lui Ge ter &orc1, acea Doamn! care-$i spal! m#inile de la Qda. =e $a iz+i din primul moment atlazul amplului pit al personaAului #eminin, un atlaz $erzui al+icios, l"e ) tonalitatea +aroc a perlei sau a side#ului ) greul co$or persan ,n desene complicate -i cu ciucuri,
bleit
t

acoper masa, -i, ,n s#,r-it, ramele groase de lemn ,n lucrtur mrunt, dantelat, al ta+lourilor de i, rame care, +tute de o raz de soare, licresc or+itor, pe relie#uri -i se ,ntunec ,n sco+ituri.
t

Ga prin culoare a materiei scumpe sau a relei #in tete


,-i atinge ,n +arocul olandez apogeu@
HH2

=u tre%uie, totu-i, a+solutizat o asemenea constatai >celea-i caliti pot #i a#late c1iar -i acolo unde se ,n#A. #i-eaz locuina rea mai modest, +a c1iar de a dreptKA rudimentar. >-a este, de pild, #nc!perea %!r!neasc!, a lui >drian $an :stade de la MiEmc1en. *ipsa complet M materiei preioase ca model se $ede, ,ns, aici ,nlocuita prin calitatea preioas a coloritului, prin somptuosul su A Aoc de $alori. S ar adapta -i aici aceea-i interpretai -i la Copiii cer$etori de Murillo. In cazul special al picturii olandeze se mai cere, ,ns. ol precizare suplimentar. S a generalizat ia

aceast pioM tur aplicarea ideii de realism" %ste ade$rat c mai mult dec,t ,n oricare alt parte se poate $or+i ,n :landa deA prezena unui asemenea stil. <e aici, ,ns, -i p,n atri+ui e8clusi$itatea ar #i o distan cam lung. stil nu poate #i, +unoar, e8tins asupra simplelor rn realiste ) adic nepretenioase, cotidiene, umile ) insQi ,n tratare +aroc. S a susinut, totu-i, c -i o ase##l tratare, prin caracterul ei potolit -i cumptat, ar apaT tot realismului. >m crede, ,ns, c este adesea $or+a mai de o #als sau aparent so+rietate, care poate ,nNQ doar o pri$ire super#icial -i, ,n orice caz, pro#an. U unele din intuiiile lui %ugene .romentin n au putut nici astzi dep-ite. <e-i este e8act un secol de c,n aprut cunoscuta sa carte -ae$tri de odinioar!, at,tea ^V o+ser$aiile sale sclipesc ,nc proaspete. 9u pri$ire portretistica olandez el a surprins c ,.su+ calmul U E rent al metodei se ascunde un temperament n$almc c su+ o a#ectat Iso+rietate de circumstan" se per la analiz Ica un #el de aliaA magni#ic, rezer$
222 o ^

6#uziune" (tr. Modest Morariu!. &arocul se aduna ,n AAde$r ,n stratul cel mai pro#und al anei olandeze. Se Hp oc1i deose+it de sensi+il pentru a i ,nregistra din brlucirea. Vom $edea ,n alte capitole c +arocul ]rilor de Mos, deose+i cel olandez, nu e8celeaz doar ,n pictur. ram oprit, ,ns, ,n cazul de #a, numai la aceast art. Hi ea e8prim, singura, ,n c1ip e8emplar, contopirea intre cele dou strluciri care rspund una la atacul oa nenilor, -i cealalt la atacul apelor. Mai rm,ne a #i pri$it unul din receptaculele impor n#e ale +arocului european, -i anume >nglia. >ci, su+ arena spectaculoas a demonstraiei de $italitate -i de ensiune $ertiginoas se ascunde o gra$ leziune lun ic. =umai c Emizeria na se mai situeaz, ea ,n Spania, p+ita unei cumplite crize economice, ci a unei tot at,t 6teri derute morale. =u numai c timp de peste un " ;Su$eranii englezi, ,ncep,nd eu Henric al V@I lea U[,5J4! au e8ercitat o teroare nemaiauzit, dar s au &ernat ,ntre ei pe poziii opuse, a-a ,ne,t a urmat s 6igonite pe r,nd ) -i la #el de ne,ndurat ) toate Ipriile con#esionale ale populaiei. Mo+ilul primordial imigrrilor ,n lumea nou n a #ost, ca la spanioli, s 9lai ci #uga ,ngrozit de persecuii. >-a s a do$edit, par, cazul miilor de puritani englezi, care s au re % pe teritoriul >mericii de =ord, pentru a scpa de a cu care ,i urmrea Mames I (2/BP) 2/H5!.
223

<ar acest su$eran s a $zut precedat de alii -A UM cruzi dec,t el. Ilenric al VlII lea, +unoar ) un rege, de alt#el, mare pe plan e8tern ) a #ost supranumit
"entrg

atrocitile sale I=eronele englez", iar uneia din #iicele, sale, Mria 'udor (255P)255F! i s a zis IMria cea sin geroas". %lisa+eta ,ns-i (255F)2/BP!, de-i mai a+il dec,t ceilali monar1i englezi ) ,ncununat de succes pe plan e8tern, -i cele+r protectoare C literelor -i artelor s a ptat totu-i cu s,ngele Mriei Stuart, al duceluiX de %sse8 -i al altoi $ictime supuse +unului ei plac. "e0 l,ng" e8istena acestui secular a+ator de oameni, mai domnea peste tot lcomia insaia+il, lipsa total dbi scrupule, nedreptatea strident, ar+itrarul, capriciile #r acoperire. <e aceea, >nglia, care tria ,ntr un ade$rat 1aos moral, apare, dup documentele $remii, ca ara cu mora$urile cele mai corupte din %uropa. ,nelegem atunci c monologul lui Hamlet, a#lat @A pragul disperrii, nu poate constitui o e8cepie acea $reme. Iat ce spune cu puin ,nainte poetul mund Spenser ,ntr un sonet al su (I! din culegerea 2 intitulat Pl#ngeri 8Complaints:b XCa aste +remi #n care tot ce-i &ine E lucru rar, s iala-i umilit!, (ai, asie +remi de pulre*une pline Greu chinuia o inim! cinstit!L ('r. <an <uescu! =u mai puin eloc$ent se arat -i poemul -inciuna @ scris de Galter ;aleig1 ,n temnia unde l az$,rlise a trarul %lisa+etei : r XRege$tii cur%i iu spune-i c! str!luce l Ca lemnul cel putreg!it ;i spune celor de #nalt! stare Ce-$i ap!r! str#nsura, C! %elul lor e r#+na de-n!l%are /ar calea lor e ura, R!spunsul lor, dac! r!sun!

Le spune tuturor c! e minciun!L"


('r. <an <uescu!

MZcspeare ,nsu-i #aptul e aceast atitudine nu era l unei circumstane trectoare, ci o constant a iiei sale, ne do$ede-te, cu $reo zece ani mai nainte estitul monolog al lui Hamlet, Sonetul LE(/, unde n acelea-i idei : XSc#r&it de toate, tihna mor%ii chem,R S!tul s!-l +!d cer$ind pe omul pur, 1emernicia-n purpuri $i-n hu'ur, Credin%a mar*!, legea su& &lestem" Onoarea ) aur calp, alsi icat, (irtutea ecioriei t#rguit!, Des!+#r$irea *alnic umilit! Cel drept de or%a $chioap! de'armat S! +!d prostia ) dasc!l la cumin%i ;i ade+!rul fsemn al sla&ei min%iV ;i Ainele slu*ind ca ro& la rele"""L
('r. .lorian =icolau!
224 SS9,

Mai t,rziu, tot ,n >amlet, S1aZespeare, ,n acord cu ideii din acest sonet, $a surprinde Ice$a putredE2 care -tim c nu la I<anemarca" se raporteaz. .aptul c un asemene termen este -i cel ce i a con$enit at,i lui Spenser 8+reri de putre*une pline: c,t -i lui ;aleig1 8ca lemnul cel putreg!it:, rele$ #r nici un ec1i$oc descuraAanta decrepita dine moral a acelui mediu. ,n consecin, scepticismul +aroc, a-a cum s a $l la poeii ilustrai mai sus, capt aci o potenare e8trem, >m semnalat sumar o in#luen de aceast natur $eniii la S1aZespeare din partea lui Montaigne. 'otul s ar ml gini, ,ns, numai la ,mprumutarea unei anumite armii teoretice, #iindc, ,n rest, #ondul esenial de trire sceptid constituie o e8presie pro#und original a >ngliei +arocQ Scepticismul englez, departe de a #i senin -i deta-aH acela al lui Montaigne, $a a$ea un caracter amar, #t#l ninat, str+tut de un sarcasm +rutal -i necru $a proceda direct la denunarea iluziei -i la s#,-iereaa lului de splendoare ce ascundea ) dealt#el sla+ ) turpiQ^ dinea moral a timpului. 91iar din e8empleleE citate 6 $zut c, pentru ;aleig1, pompa regeasc de la clirA %lisa+etei strluce-te ca ,,putregaiul", -i c, penti Zespeare, grandoarea purpurei acoper InemernTE >amlet lo$itura sr+toreasc de tun. care anun "e 2 ori uzurpatorul 9laudiu +ea la #estinul su un pa"U $in, arat p,n la dezolare #ondul caricatural al danei -i al e8teriorizrilor spectaculoase de la g >ceast tensiune iritat a unor spirite coniiQ ) date -i insultate ) ,n ciuda unor tradiii seculare ' nitate ceteneasc, mai dez$oltat dec,t ,n alte 2c Hlz pe planul creaiei ,n con#lictul tragic. >-a se [n +un parte, dez$oltarea culminant a tragediei H\odern tocmai ,n >nglia +aroc. =u mai este cazul , re$enim asupra acestei tragedii, pe care am discutat o alte capitole. 9eea ce am dori numai s adugm este &tnglia ea ascunde o ,ncordare e#ecti$, o re$olt itincioas a spiritelor, care se compenseaz ,n sensul tde ele prin strlucirea spectacolului. ,n cadrul acestei 6ri li se d o satis#acie #n e igie, care o anticip pe real. ",n la decapitarea lui 9arol I, ce $a a$ea loc rpesie puine decenii, -i cu care se $a ,nc1eia +arocul USpectatorii gust intenional, c1iar ,nluntrul acelui U6eiderea lui 9laudiu, a lui Mac+et1, -i a altor tirani, Ai-ai de a$ersiunea poetului ,n ipostaza de uzurpatori, Eaptul $a #ace din acel moment +ritanic o mare c8 de cotitur a spiritului modern. H#erminat ) dar numai printr o decizie ar+itrar [,c altminteri capitolul de #a amenina s nu se #,r-casc. <esigur, ,ns, c acest $ariat ta+lou al tttului mare +aroc poate #i ,nc mult e8tins. >m #et, +unoar, c ,n aceia-i inter$al istoric a e8istat Goc rusesc mai apropiat structural de categoria ;iranii ale orientului, cu incertitudini, suspiciuni QU, uneltiri nes#,r-ite -i tot at,t de nes#,r-ite supri \ cruzimi propulsate de team. %a rspunde unei It unor mari tul+urri interne, inaugurate odaia

6 a doua din domnia arului I$an, c,nd rS a coi


227

struit (255J! -i (asili Ala*enoi" <e asemenea, se poate i :rM -i de un +aroc polonez, contemporan cu o iremedia+EiA dezagregare luntric, -i care precede, dealt#el, ,mprirea "oloniei. Ni ,nc altele -i altele. Ideea noastr, ,ns, credem a #i ie-it demonstrat c1iar -i din puinele e8emple la cart ne am oprit mai ,ndelung. <intr ,nsele pot rezulta urmtoarele concluzii pu tru momentul mare, istoric, al +arocului : 2! = a e8istat pe atunci nici o ar sau instituie eurQ peana care s nu #ie supus unor serioase primeAdii -i ameninri e8terne sau interne. H! =ici una din aceste di#iculti nu s a repetat idea tic, -i n a #ost nici mcar de aceea-i natur de la o @m la alta. P! =e$oia compensaiei a creat tot at,tea specii de stti luciri T am putea c1iar spune c ,n acea perioad epuizat toate $ariantele posi+ile ale +arocului a J! >semenea $ariante se implic, totu-i, sincronic m pe alta ,ntr o ,nlnuire sau p,nz continu. >ceasta a patra concluzie e8plic -i #aptul c n u acum stilul apare integral, deplin ,n#lorit ,n toate ram2 sale, spre deose+ire de trecut, c,nd el se arat totde incomplet. Variatele e8presii ale +arocului, distinc e de alta dup regiuni, nu mai dau loc acelei milen aie deri de energie cultural T ,n momentul mare ai simultanele sale alctuiri di$erse se -i leag , n: implic,ndu se ca spiele unui e$antai, ce ni se o#er. ., prima dat, ,n toat desc1iderea sa larg. 91iar nuUM unele e8emple ale noastre, pe care nu mai este
228

#em, se poate deduce aceast $ast -i imediat in Amunicare. "str,ndu -i #iecare din $ariantele ilus t caracterele proprii -i originale, concomitent ele mai i#leaz, ,n su+ordine, -i restul imens al contri+uiilor oce din celelalte ri. 9a la 1omeomerii lui >na8agoras Totul intr ,n tot", #r a se pierde nimic. <e aceea, numai am, ,n acest mare inter$al istoric, se poate $or+i de o spresie integral a +arocului.

";%*@=GI;I I= V;%M%> M>I =:@> In timpul marelui moment al +arocului, mai precis ,n, Veacul al XVII lea, apare, ,ntre -tiinele Auridice, una dini cele mai semni#icati$e discipline pentru condiiile de#ensi$e care au susinut #ormarea stilului. %ste anume ,n#.m tarea dreptului iaternaional de ctre Hugo Grotius pn" cele+ra sa lucrare De *ure &elii ac pacis (2/H5!. =u ne poa scpa din $edere c Grotius era olandez, e8ponent deci. @nei ri mici -i ameninate. <reptul internaional, " care se reglementeaz raporturile dintre state, a-a I dreptul ci$il -i cel penal le ar sta+ili ,ntre indi$izii"e garantarea ordinei -i Austiiei ,n societate, constituie, QA un miAloc de aprare speci#ic poziiilor de#ensi$e ale A cului. =atural c principiile acelei discipline nu s su ( A aplica ,n epoc, -i nici c1iar mai t,rziu. >+uzurile N2 siunile au continuat s e8iste nesancionate p,n ic O nostru inclusi$. 'otu-i dreptul internaional, p,na crile sale e$oluate de astzi, a putut s constituie ce rA parial, o .treptat #r,n la hN&ris-ul celor putern[QA
230

HAZ s a conAugat #ericit cu lupta de independen -i Hpare a at,tor popoare ,n tot lungul $eacului al Pi lea, aAung,nd s se des$,r-easc ,n zilele noastre. I#ctarc -i condiiile istorice precare, nesigure, care au aripat at,tea milenii trirea +aroc -i, ,n ultim analiz, 6Aaroc, s au atenuat pe parcurs dup ,nc1eierea mai moment al acestui #enomen de cultur. 'otu-i, presti l treptat al dreptului internaional n a coincis cu lic1i a condiiilor de #ormare a stilului. &a uneori c1iar a &at acele condiii. ,n aceast ordine nu numai c n a itat cu nimic unele mari a-ezminte, a#late ,n dezagre e, cum ar #i #ost Spania sau >ustria, dar le a -i gr+it r-itul, ceea ce indic una din contri+uiile cele mai po re ale dreptului internaional. >-a se e8plic, ,n cele tri menionate, o relati$ prelungire a +arocului p,n l nostru inclusi$. .aptul corespunde unui sens ,n dez$oltarea omenirii. In alte cazuri, ,ns, pre "ea +arocului constituie, dimpotri$, un indiciu cert piuire a imper#eciei pe lume. =ici c1iar ,n $eacul al tea in$ocarea dreptului internaional n a putut #eri "esiune unele ri mici -i lipsite de aprare, care au E compensatoriu la acest stil. In consecin, condiiile te cie apariie a +arocului s au $zut ,n ultimele se E n@mai atenuate, dar nu des#iinate. tuNi, c1iar dac se i$e-te -i acum, acest stil prezint Upresii su+iate -i alctuiri ,n relaii rare#iate, #r E"rinde acea e8cepional

densitate cu care s a ilus ,Uele su moment istoric. >desea apare doar ca sim indi$idual, cu totul izolat, asimilat ,n alte noi. >-a, de pild, ,nluntrul romantismului
HP2

se poate $or+i de un +aroc al lui GoKa sau al unei din creaiile lui Hugo. %ste ade$rat c romanticii ,l di#n.X zeaz la cel mai ,nalt grad pe S1aZespeare, ,l #ac cunoscut pe 9alderon, ,i dezgroap din uitare pe poeii germani Mia $eacul al XVII lea. 'otu-i, dup cum am mai artat -i ia alt parte, ei nu s,nt con-tieni de caracterul +aroc al acestor noi ac1iziii culese din tezaurul trecutului. "e atund toate descoperirile din alte $eacuri, de la %$ul Mediu -i p,n la secolul al XVII lea inclusi$, se considerau a m #r e8cepie, romantice" =eidenti#ic,nd #enomenul, -icuA at,t mai puin a$,nd o idee clar despre el, reprezentanii cunoscui ai romantismului ,nglo+au doar la ,nt,mplare unele componente +aroce ,n creaiile lor. In acela-i mod izolat, redus uneori numai la cazuri indi$iduale, se in#iltreaz +arocul -i ,n curentele post roman tice. >ceasta p,n la deceniile dinspre s#,r-itul secolului,^ care alctuiesc a-a zisul in de siecle, identi#icat de %ug.l l nio dE:rs su+ numele de &arocus inesecularis" <e dat o specie am spune de neo-&aroc, prelungit su+ di#erRQ $ariante p,n ad,nc ,n $eacul nostru, de$ine, alturi de al stiluri, un #enomen general, con-tient de identitatea >-a se e8plic c tocmai acum, cu Gurlitt, cu Gol##li n c ;iegl, +arocul se rea+iliteaz complet, -i de$ine, " /22 prima dat, o+iectul unei riguroase pri$iri sistema U care se $a ampli#ica progresi$. Interesul teoretic ZSN. i acestui stil nu poate #i strin de atmos#era timpul2 spe de e8istena concomitent a unui neo +aroc pe " creaiei. 9e anume a determinat aceast palingenes a sti 9ntervine aci per#ecta con$ergen a c,tor$a puncte
232

idistinete. ,nspre s#,r-itul secolului s a ,nregistrat o eneralizat con-tiin estetist melancolic a declinului, oprimat, ,ntre altele, prin iniierea -i generalizarea ter #cui decadent pe planul creaiei. %ste tocmai aspectul ,22+care, ,n acest timp, un =ietzsc1e ,-i denun -i ,-i com U#coca. ,n cele+rele pam#lete ,n care el ,l atac pe #ostul Rieten ;ic1ard Gagner 8Der F!li Iagner -i 1iet'sche mtra Iagner: inta sgeilor sale este tocmai caracterul U decadent" din creaia marelui poet compozitor. :r, despre iracterul +aroc al creaiei kagneriene s a mai $or+it, at,t i sensul unei tentati$e de ..oper artistic totala" 8GentDunstYerD:, c,t -i al siturii ei pe linia tot +aroc onte$erdi GlucZ, constituind a treia re#orm esenial ,n uctura muzicii dramatice. 9azul Gagner nu rm,ne, ,ns, tot, ca e8emplele de p,n atunci, ci pre#igureaz un #e "tti mai larg de epoc. A#ecipalul agent -i purttor al acestui neo +aroc este toa, a-a cum arat -i numele #rancez al #ormulei in de" ,n Aurul ei se $or polariza noi #enomene asem ="e, $enite con$ergent din alte pri, #enomene care i Ni ele ,n cur,nd discutate. "entru moment, ,ns, s QttS ,mpreAurrile legate de nucleul cel mai $izi+il al trocului, de #ocarul su #rancez. In urma episodului .i, .rana a su#erit un puternic -oc psi1ologic. =u @ ,n#r,ngerea ,n sine, dar -i rapiditatea acestei ,n#r,n I=t imediat de ,ncoronarea lui Gil1elm I ca prim U al Germaniei ,n Versailles ul $ec1ilor regi #ran YQsun ,n con-tiinele celor ,n$in-i cu un ecou zgu &#eptul rezult din at,tea documente literare ale I %ste deaAuns - e$ocm, ,n aceast pri$in, roma
nul acuzator Pr!&u$irea 8La di&!cie: a lui ?ola, apoi 9` responden%a lui .lau+ert (2342!, ,n care marele scriitor si declar Icel mai ne#ericit dintre #rancezi", sau unele nu$ele de Maupassant, unde se redau cu intens durere scem petrecute pe #undalul ocupaiei strine. =iciodat pinA atunci ,n istoria acestui popor o ,n#r,ngere n a a$ut e#ecti psi1ologice at,t de rscolitoare. .rana, care ,n $remea eQ iui de al doilea imperiu nutreaUprezumia de putere a lumi cu cel mai ,nalt prestigiu, su#er acum o detronare ,n pro pria ei con-tiina. <e aceea, nici arztoarea ne$oie de compensaie prii strlucire nu ,nt,rzie s se i$easc. In cele patru decenii > dup dezastru ,-i creeaz .rana titlul de a doua mare putere colonial dup >nglia.

9oncomitent, "arisul, care a aeSper cu monumente spectaculoase, de$ine un centn mondial al culturii -i mai cu seam al tuturor arteiQ 9eea ce se constat este ,ntr ade$r o comple8 ,ner RRR ei-are deUstiluri, uneori ,n com+inaii eclectice, ca ,n ora-ele elenistice ale >ntic1itii. <in tot ansam+lul lcr s desprinde, ,ns, un primat al originalitii, al materie 2E culorii, al celorlalte solicitri sensoriale, al unei a##lp$ toare pro#uziuni decorati$e. Su+ un atare aspect S \* i$it noi stiluri ,m+i+ate de moliciuni -i de $irtui #ieQ2 E cum ar #i impresionismul, care ,-i -i pune pecetea asu" ,ntregii epoci. S a rele$at, ,ns, de mult c,t datoreaz pf $torii impresionist.XE lui ;em+randt, lui Velas(uez, 1u c S au ,nregistrat, de asemenea, similitudini ,ntre presionismul lui 9ezanne -i optica pictural a lui %l 'ot ,n .rana acelui timp apare -i preioasa carte %ugene .rommtin, -ae$tri de odinioar! (2F4/!, ul2
234

6iii de o rar #inee, se arat pentru prima dat uria-a &re a lui ;em+randt, artist repudiat mai ,nainte de lturile clasice sau, ,n orice caz, clasicizante. UHtle, ,ns. se poate surprinde un neo +aroe ,n sine, neintrat ca o simpl component ,n aliaAul altor stiluri, esta 6A1itectur -i. ce$a mai puin. ,n sculptur. >ci o ne #ir-it risip decorati$ se re$ars ca dintr un corn al lundenei, plin cu moti$e culese de pretutindeni, din ,reda elenistic, din >ra+ia, din India -i din alte $ec1i entre +aroce. Monumentul cel mai reprezentati$ esta teatrul de :per din "aris, datorit lui 91arles Garnier, are a st,rnit o ade$rat mcra+iglia ,n recepti$itatea con anporanilor. @nul din ace-tia, istoricul de art *ouis ouriic(. a#irm c Ipeste tot ar1itectul a cutat e#ectul sgiei, ,ntrec,nd Versailles ul", -i c prezint un decor I mult dec,t regal 9eea ce ,nseamn Garnier pen u ar1itectur reprezint 9arpeau8 pentru sculptur, t care a -i decorat mai sus menionatul edi#iciu. <aE +isul de pe #aada 'eatrului de :per aminte-te mai U.graia rococo ului, grupul 7golinc de la *u$ru este cea mai per#ect #actur +aroc. : ,ncolcire spasmo de trupuri, cutremurate de cea mai intens tensiune i, ce #ace s $i+reze trepidant tot acei ansam+lu de , ,ntortoc1eate prin contorsiunea mi-crilor, reali baproape un model al stilului. I.aceea-i msur neo +arocul sr dez$olt -i ,n litcra 6 S ar preciza aci o categorie de scriitori pe care nu i UR ,n #ond, grupai laolalt nici prin $aloare -i ade #t c Q i prin natura o+iecti$elor urmrite. Ni totu-i ,i , E=n gust al straniului -i al +izarului, un par#um al

raritii, care se asociaz cil o ardere luntric -i cu o $iolen a e#ectelor, mai rar ,nt,lnite p,n atunci ) aproape numai la cazuri izolate ) ,nluntrul ponderatei literaturi #ranceze. =e g,ndim la un &ar+eK dE>ure$illK, la un Villiers de *EIsle >dam, la un ;emK de Gourmont, la un *eon &loK. .aptul c cei mai muli din ace-tia erau de origine aristocratic e8plic -i mai pronunat &arocul lor ,ntr o atmos#er general a declinului, c,nd #ormula Is#,r-it de secol" 8 in de siecle: sim+oliza -i un alt#el de s#,r-it. <ar nu numai ei au ilustrat o asemenea tendin, ci -i alii, al cror nume apare cu totul surprinztor ,n conte8tul de #a. ,nsu-i realistul .lau+ert dduse acea culme de creaie +aroc, /spitirea S miului 0ntonie, care, de-i g,ndit -i ,nceput cu mult ,nainte, n a putut #i e#ecti$ realizat dec,t ,n acest rstimp (2F4J!, dup -ocul ce l #cuse s se declare Icel mai ne#ericit dintre #rancezi". Insistena noastr asupra .ranei nu are ,ns, un caracter e8clusi$. In marele moment al +arocului am $zu c numai plecarea de la mai mulie #ocare similare, deoseQ +ite ,n $ariantele lor, a dat #enomenului amploarea cunoscut, ,n epoca in de siecle, cu tot ascendentul .rane asupra altor culturi, di#uzarea neo +arocului nu s a putu de asemenea, lipsi de contri+uia con$ergent a unor ce tre strine de acea ar. ,nsu-i e8emplul #enomenU wagnerian ne a rele$at cu anticipaie acest #apt. <isc@" merit c1iar a #i reluat. ,. ;ic1ard Gagner, $enit din Sa8onia, unul din een cele mai ra#inate ale +arocului german din $eac , XVII)XVIII, nu e8prim nici pe departe dezlnuirea #or a unei Inoi Germanii", a-a cum sun interesata interpretare mai t,rzie a cercurilor agresi$e din acea ar. Vederea lui =ietzsc1e, care l a cunoscut mai +ine. ni se sare nemsurat mai ptrunztoare -i mai lucid. .reamtul pasiunilor clocotitoare alterneaz la el cu re#ugiul o+oselii -i al renunrii, cum se $ede ,n 0urul Rinului gRuhe d Ruhe d Du Gottd:" Gagner este mai cur,nd e8ponentul micilor -i tradiionalelor 9uri germane, care, ,n decadena lor, se

$edeau ameninate de +rutalul etatism prusian. .a$oarea aproape idolatr de care artistul se +ucur la *udo$ic al II lea, regele Ine+un" al &a$ariei, ,n$er-unat anti prusian -i constructor e8tra$agant de somptuoase palate +aroce, cum ar #i cel de la =eusc1kann stein, con#irm o asemenea constatare. Mai este, ,ns, un ,ntreg #enomen, amintit numai ,n treact pe la ,nceputul capitolului, dar care prezint o ,nsemntate cu mult mai accentuat dec,t a lsat s se 9unoasc gr+ita noastr semnalare. %ste $or+a de unele ari a-ezminte, a#late de mult ,ntr o continu destrame, cum ar #i Spania -i >ustria, unde ,n consecin, nici arocul nsa disprut dup marele su moment, prelungin "@ se, ast#el, cu mult dup termenul su istoric. =umai E #aptul n a #ost ,nregistrat, #iindc ,n decursul $eacului XlX lea ) cu e8cepia lui GoKa, pe la ,nceput, sau, p pondere mai ne,nsemnat, a lui Grillparzer ) aceste #i n au dat aproape nimic ,n msur s atrag atenia pi. DmpreAurrile se sc1im+, ,ns, pe la s#,r-itul seco Ui, ,ntr o con$ergen per#ect cu spiritul dominant din atla timpului. <ecadena lent a Spaniei -i a >ustriei I acum ,ntr un ritm precipitat, bare anun un tragic
23+

s#,r-it de ciclu ,n istoria lor. .aptul se traduce prin tensiuni -i zguduiri $iolente, care #ac s iz+ucneasc ,n am+ele centre o nea-teptat strlucire a creaiei, prelungit cu mult -i ,n $eacul nostru. &arocul, p,n acum -ters acolo ,n continuarea sa agonizant, se aprinde deodat ,n $alori surprinztoare. %8ist, deci, -i alte centre, care, laolalt cu .rana, $or alctui un ansam+lu european in de sie cle, dez$oltat ca atare -i ,n primele decenii ale secolului XX. =e $om opri mai ,nt,i la cazul at,t de speci#ic al Spaniei. <up cum se -tie, aceast ar pierde, ,nc din prima ^ Aumtate a $eacului trecut, aproape toat >merica. Ii mai rmsese numai 9u+a -i "uerto ;ico, iar ,n >sia ) .ili pinele. ,n urma ne#ericitului rz+oi, ,nceput ,n 2F35 cu Statele @nite, capt ade$rata lo$itur de graie, pier ( z,nd -i aceste ultime posesiuni. ,ncepe s se pun atunci pro+lema tragic a propriei ei e8istene, reduse la un col srac -i peri#eric al %urppei. <intr o atare sm,n a dis A perrii s a luminat ,n literatur strlucirea generaiei I mit din 2h3h (anul s#ir-itului de rz+oi cu Statele @nite! >ceast generaie, ilustrat prin creaiile pur +aroce unor scriitori -i poei de geniu ca @namuno, VallcaI`9 sau >ntonio Mac1ado, constituie nucleul prim, "e c s au cristalizat apoi alte importante apariii literare, ce a #cut s se $or+easc de un al doilea Isecol de spaniol. ,. @nele e8presii ale momentului ne au aprut a2E reprezentati$e ,nc,t le am -i in$ocat ,ntr un capitol "ri . dent ca indicii e8emplare pentru ptrunderea stl
238

AAe am raportat, +unoar, la @namuno, care, ,n Del senti-inienta tragico de la +ida, ilustreaz antagonismul tririi +aroce prin con#lictul dintre Iscepticismul raional" -i Ue8asperarea sentimental". 'otodat am rele$at c aceast con#iguraie interioar a scriitorului spaniol a contri+uit -i ca la e8tinderea modern a sensului tragic de la 5 categorie a artei la o categorie a e8istenei. <ar -i ,n celelalte creaii ale lui @namuno, +arocul apare su+ cele mai $ariate aspecte, al originalitii, al culorii, al metamor#ozelor, al intelectualismului, al e8altrii pasionale, 6rtoricii $i+rant demonstrati$e, al resonanei $iscerale, ii materiei (,ndeose+i mateEria pm,nlului Spaniei!, al ne ini-lii #a de apropierea s#,r-itului. In aceast pri$in, t,nrul >ugusto "erez, eroul romanului 1egur! 81ie&la:, care ie-ind din cadrul su #icti$ #ace o incursiune ,n rea tete pentru a l ruga disperat pe autor s nu l ucid, sim z parc ,ns-i trirea tragic a Spaniei ,n preaAma ii 2F3F. .actura +aroc se desprinde relie#at -i la ceilali prezontani ai acelei generaii. ,n legtur cu Valle iclCn. ,nsu-i @namuno remarc Imersul ondulatoriu" al Mzei sale sau sinta8a sa ..cu mai multe ara+escuri dec,t Sl[ietrii grece-ti, cu mai multe ,ntre+ri dec,t rspunsuri", tinia o+ser$aie presupune la +az aceea-i nerezol$at #ciune +aroc. %#ic ar #i s sta+ilim un sim+ol gra#ic al noiunii de i#rare, am $edea c ,i corespunde traseul ondulatoriu I "luta, a-a cum ni se -i deseneaz ,nsu-i semnul inie-F =umai noiunii de

r!spuns, ,n ade$ratul su trie concluzi$, i se adec$eaz certitudinea un sau a liniei drepte. @n mare poet neo +arsc de
SZ3

lim+ spaniol, ata-at generaiei din 2F3F, ;u+en <ario, caut s descopere -i ,n gritorul mediu natural gra#ia +uclat a sensului interogati$, +unoar ,n graioasa rsucire a g,tului de le+d, $ietate $zut ca deintoare a unei taine ) prin e8tensiune marea tain a naturii. <e aceea asocierea #ntre&!rii cu ara&escul, noiuni pe care @namuno le $ede aproape identi#icate, corespunde unei mai largi $iziuni +aroce, con#irmate de amintita intuiie a lui ;u+en <ario. <ar nu numai ,n literatur, ci -i ,n alte arte ,-i compenseaz Spania prin strlucire ruina iminent -i apoi consumat a imperiului. >cum trie-te, +unoar, >ntonio Gaudi, unul din cei mai mari ar1iteci ai tuturor timpurilor. Murind ,n 23H/, -i a lsat neterminat capodopera, Sagrada Familia din &arcelona, la care a lucrat P5 de ani. <esigur c simplul #apt al unei creaii ar1itectoniceU ne,nc1eiate nu este ,ndestultor pentru a integra acea creaie ,n cadrul +arocului. =eterminarea Sagradei FaiPa intr, ,ns, ,n categoria Icapelelor imper#ecte" de la &a tal1a, a$,nd adic la +az acela-i e8ces al complicaiel "e l,ng aceasta, ,n geniala lucrare a lui Gaudi se ,nbQQ nesc -i toate celelalte trsturi ale +arocului, de la giganE tismul concepiei -i de la originalitatea ei p,n ia oE[i ornamentic -i la prodigioasa policromie a edi#iciul =oiunea mai $ag in de siecle se precizeaz aci 2U #ormula I2F3F", dar se prelunge-te prin aceea de U aprut concomitent -i ,n alte pri, inclusi$ ,n 'oate aceste numiri implic ,ntr ,nsele -i prezena "e sit a neo +arocului.
H lB

Ip situaie similar prezint -i >ustria, cealalt mare Azare politic unde +arocul, de-i #r $reun relie# deose oi[ a +ucurat de o ne,ntrerupt continuitate c1iar -i m ,nc1eierea momentului su istoric. ",n la pr+u-i :a ei #inal din 232F, aceast aparent putere trece ,n ;cursul $eacului al XlX lea printr o serie de ,ncercri care i anun s#,r-itui. Su#lul de emancipare a po oarelor a#late su+ stp,niri strine, -i care ,ncepe s se iezlnuie impetuos ,n acel $eac, ,i zdruncin ec1ili+rul, inc dinainte -u+red. 'ul+urat de e$enimentele din 2FJF, :u prestigiul pierdut prin ,n#r,ngerea din 2F// ,n rz+oiul "rusia, deposedat de pro$inciile italiene, pe care le leinea din 242J, >ustria nu mai poate rezista dezagre ,rii interne, pregtite ,n mare parte, de popoarele a#late Vdominaia sa. 9a atare, se $ede ne$oit ,n 2F/4 s -i Nart ,,puterea" cu @ngaria. <ar -i acest act disperat ,nsemnat doar un e8pedient pro$izoriu, o scurt pre Ate a agoniei, #iindc $,ntul eli+erator care su#la ,n prea popoarelor ce i alctuiau imperiul nu mai putea #i oprit. in urma unor asemenea, e$enimente, ctre s#,r-itui +olului, >ustria, ca un Auctor care simte c a pierdut E,nainte de ,nc1eierea partidei, risc ,n ultimul mo irit, pentru a mai sal$a ce se poate, o alt carte dec,t 6A+i-nuit. ,ncearc, deci, ,n inter$alul respecti$, o su+stituire a prestigiului ei, in$estindu l ,ntr un nou ;iu, strin aceluia pe +aza cruia trise p,n atunci. AUege, cu alte cu$inte, calea de a -i ,nscrie un nume #rn mrime pe planul culturii -i al artei. >ceast ptt prin strlucire a unei puteri agonizante nu
HJ2

a$usese loc, ca ,n Spania, printr o trezire +rusc, ci mal^ mult printr o in#iltrare lent a noii sale $eleiti de ,n l t,letate. .irul su+ire al +arocului austriac intr ,ncet dar sigur ,ntr tuT registru maAor. ;m,ne cu totul semni#ica tiv #aptul c printre promotorii de atunci ai studiilor sistematice despre acest stil. studii care au aAuns treptat la 0 de voltarea lor de astzi, se numr ,n primul r,nd tocmai [Ezul >lois ;iegel. <e$enind de aci ,nainte o noiune s trent, $a #i cu putin -i identi#icarea teoretic a at,tor #pere moderne ,n categoria stilistic a +arocului. >cum se precizeaz, printre al *ele, momentul de mab^ t iritate al unui compozitor ca >nton &rucZner, care uti t Leaz con-tient moti$e ale $ec1ii muzici +aroce, construind, totodat, -i ,n proporiile monumentale ale aceluiT stil. @n superior coninut semni#icati$ pentru ptrunderea acelui moment cuprinde, ,ns, ce$a mai t,rziu, creaia unui poet ca Hugo $on Ho##mannst1al. %l este e8ponentul a-a numitului ,,+aroc t,rziu" $ienez. *a el strlucirea cu$Cntului, muzica $er+al, capt

caracterul somptuoc meiancolic al unoi no+ile resemnri ,n #aa morii Sii r"E -itul, ca ,n drama liric -oartea lui ,i'ian, capt un cQ racter de eu#oric solemnitate, $rednic de mreia tr e cutului. <ar mai important devine acest s#,r-it c,nd a#l ,nsoit de un rscolitor e8amen al con-tiinei, ca 1e&unul $i moartea" .antomele $ictimelor aprute il l trtor ,n #aa +ogatului t,nr, luat prin surprindere apropierea morii, ni se asociaz mental cu $ictimil e cute ,n decursul istoriei sale de ctre muri+undul iin" 1a+s+urgic, $ictime care $in acum s2-i ia re$an-a
242

,-i cu ecouriE in#init mai restrCnse, creaia iui Ho## #cst1al, ,ndeose+i 1e&unul $i moartea, se arat aproape Mtt5t de semni#icati$ pentru acel moment austriac ca apariia psi1oanalizei, doctrin pe care am mai men ionat o ,n treact din ung1iul apartenenei sale t,rzii la na +arocului. ,n am,ndou cazurile, trirea pe plan mare, itoric, a >ustriei ,ns-i din acea $reme se concretizeaz H la sim+ol -i esen ,n itinerariul microa$enturii cu iracier indi$idual -i c1iar particular. Ni la Ho##mannst1al -ila.reud se poate identi#ica o #orm de aprare a decli l@lui austriac ,mpotri$a unei tensiuni tragice, mai pre as a con#lictului dintre intuiia intim a propriei de#iei ae -i cenzura unui orgoliu milenar, care mai a$ea ,nc se iluzioneze cu prestigiul imperiului. >m,ndoi au eli erat de su+ apsare con-tiina acum deplin mrturisit Eacelei de#iciene, dar numai dup ce au #cut dintr ,nsa e\eratoarea unui nou orgoliu al >ustriei, de ast dat mai Sitim dec,t cel dint,i. Ho##mannst1al a rele$at c,t de E"er+, de demn, de Iimperial"E poate #i agonia" .reud, #,ndul su, a artat c,t de spectaculoas poate #i sl!&#-FRutiea, ,n spe maladia, ca punct de plecare pentru cu Uea unui ,ntreg continent necunoscut ,nluntrul omu AtNi unul -i altul promit unei >ustrii din pragul #alitului noi teritorii #n spirit" Nar, ,n cadrul neo +arocuiui ne am #i a-teptat s pr, 5H/ Ni aci artele $izuale. <in ne#ericire, cele dou apro I $ariante picturale cunoscute su+ numele de Sece/ -i de G+gendsiil ) comune, dealt#el, ,ntregii lumi #cano ) nu au dat $alori ie-ite din comun. =ici c1iar
12
243

un pictor ca $ienezul Gusta$ [limt, care, pe ling poA derea situat pe ornamentic, mai adaug -i strlucirea de pietre preioase a culorilor, nu poate #igura ca o apa. riie e8cepional ,n constelaia epociiQ ,n sc1im+ creaia de natur $izual se ilustreaz puA ternic ,n arta prin e8celen a ar!t!rii, adic ,n teatru, =umele unui regizor ca Ma8 ;ein1ardt se ,nscrie ca o mare glorie a neo +arocului austriac. "rietenia -i cola+orarea sa cu Ho##mannst1al ,i con#irm nedezminit unT asemenea prestigiu. 'otul la el, culoarea, in$enti$itatea -i originalitatea, puterea de creare a iluziei, dar mai cu seam solemnitatea ritual -i simul grandorii ,l situeaz ,n cel mai autentic registru al +arocului. Gigantismul con cepei sale se desprinde din #i8area reprezentaiilor ,n cadrul uria- al am#iteatrului, al circului, al arenei, al pieelor pu+lice, din mane$rarea unei mase imense de actori, din contopirea lor cu spectatorii, a#lai ,n aceea-i proporie, potri$it ideii sale geniale c aleasa calitate a pu+licului cre-te ,n raport cu cantitatea lui. "entru o $iziune at.it de complicat, +azat pe o nes#,r-it reea de inte#E #erene, ;ein1ardt a recurs la o in$enti$itate colosala V materie de arti#icii scenice. <e aceea, s a putut spune J a creat Iun teatru al magiei, al e#ectelor ma-inistice. odinioar ,n +aroc..." (Sieg#ried Melc1inger, Das ,hea -ax Reinhmdts" Gien, 23/F!. Mreia pierdut a >ust#Ai se $ede regsit de ;ein1ardt pe planul su+limat al ( ziei, al spectacolului.
G

;ecrudescena +arocului ,n perioadele in de siFeC M 23BB constiMuie doar o p,lp,ire, care nu se poate cot#S"
244

6#lcra ,mplinit din marele moment al stilului. <in 'iuite ung1iuri de $edere gsim ,ndrituit

o asemenea 6atare. Mai ,nt,i noua perioad se arat cu mult mai &dec,t cea originar, redue,ndu se doar la trei patru 6iii. >poi acest neo +aroc nu se mai a#irm su$eran, I ,mparte prezena -i cu alte stiluri sau curente, uneori In#luente dec,t el. In s#,r-it, aria e8tinderii sale nu mai te at,t de $ast ca ,n secolele XVI)XVIII, ci se reduce 0ai la c,te$a centre. ;m,ne, totu-i, momentul cel mai onsistent ,n cadrul unei prelungiri a +arocului ,n lumea nodern. 6up o asemenea perioad scurt ) singura ,n care sti i reapare direct la supra#a ,ntr o proporie mai dez iltat ) el se $ede aproape ,n ,ntregime acoperit de UManierismului contemporan. 9urentele a$angardiste, I #ormeaz, #rN cea mai mare parte, cursurile acestor Vprezint di#erite ni$ele de ad,ncime. @nele permit Idiseearn, prin p,nza tratrii manieriste, $agi con S -i articulaii +aroce. .aptul se surprinde cel mai pa tot ,n s#era artei austriace -i a artei spaniole, cu pl latino american al acesteia din urm. asemenea transparen, ce las s sEe $ad, ca prin lereastr, ,nluntrul @nui stil e8istena altui stil, a ;rninat anumite asociaii terminologice care s au #t pretutindeni ,n $eacul nostru. 91iar la noi, prin iE, <an Grigorescu $or+e-te de un Ie8presionism F , ste ade$rat c el integreaz ,n aceast categorie
HJ5

pe e8ponentul anei alte regiuni dec,t cele pe care le am E indicat c ar continua neo +arocul, -i anume pe +elgianul Mames %nsor ($. <an Grigorescu, Expresionismul, Meri E diane, 23/4!. <ar, de-i a trit p,n t,rziu, %nsor se ilusM treaz pentru prima dat ,n perioada precedent, ,n aed in de siecle, c,nd a de$enit cele+ru prin ta+loul intitulatX /ntrarea lui Christos #n Aruxelles (2FFF!. .aptul, ,ns, c ,i in#lueneaz ,n $eacul nostru pe austriacul >l#rcd [u+in A nu ni se pare lipsit de semni#icaie. >ustriac este, dealt#el, -i :sZar [oZosc1Za, artist cruia, ,ntr o perioad mai t,rzie -i mai accentuat manierist dec,t aceea a tinereiiX lui %nsor, i se poate aplica, ,n alt sens, dar tot at,t de +ineA #ormula expresionismului &aroc" >rta sa, desprins dintr ol pronunat tensiune luntric, se e8prim prin #orme moi,A #luide, parc #ugiti$ -i #r $oie rezultate din curgerea su A $eran a culorii. <ar -i dup trecerea $alului e8presionii c1iar ,n momentul actual, recenta -coal pictural $ienezaA Irealismului #antastic" #ace s se $ad aceea-i su+structuraA +aroc, acoperit de e8terioara con$enie manierist a zentului. 'ocmai ,n acest sens $a #i pri$it ,ntr un $iitor cPEM pito^ principalul ei e8ponent, pictorul %rnst .uc1s. >semenea o+ser$aii rm,n $ala+ile -i pentru manieri 5E^ mul picturii spaniole din $eacul nostru. >cela-i spirit +ar"B^ str+ate -i prin e8presionismul lui Mose Gutierrez prin suprarealismul lui Sal$ador <ali. "ictura ricana de$ine, ,ns, de a dreptul cople-itoare ,n aceaQ pri$in. >ci tradiiile precolum+iene -i +arocul colon2 s au contopit ,ntr o sintez din cele mai originale, trecu I prin #iliera opticii -i sensi+ilitii moderne. *a marii bltir E
HJ/

tA me8icani, la :rozco, ;i$era -i Si(ueiros, precunr-i &rii urma-i ai lor putem desprinde, din primul mo p#tt, urmtoarele trsturi +aroce : gustul pentru mo umeiital, -i ,ndeose+i pentru enormul dimensional, dina lismul -i gesticulaia #renetic, in$enti$itatea mai cu am ,n gsirea e#ectelor teatrale cu caracter de -ocuri puternice, aglomerarea detaliilor adesea ornamentale, do ninana culorilor, cu predilecie cele calde, c1iar dogo

toare (ocrul, crmiziul, portocaliul!. >proape peste tot se a-terne te1nica de#ormant a manierismului. @neori, tis, acestor creaii le iese direct ia supra#a I#actura aroc", a-a acum suprinde <an Grigorescu ($. Op" cit": Pa 6inele $iziuni ale lui :rozco. =enumrate ilustrri pot #i a#late -i ,n alte domenii, +unoar ,n literatur. 'ot cele dou arii de cultur care solicitat mai mult interesul ne o#er, -i de ast dat, surprize ie-ite din comun. In cazul >ustriei ne oprim Ea e8emplul cel mai radical -i, ,n ultim analiz, cel mai Ucredi+il. <e la realizarea Ie8presionismului +arocQ s a tos p,n la parado8ul Ia+surdului +aroc", #enomen ,n are am $edea mai cur,nd un I+aroc al a+surdului". >ci #cut la noi o remarc penetrant Virgil =emoAanu ,n Satur cu scriitorul austriac Heimito $on <oderer. *a t scriitor Ia+surdul apare ca ornament suplimentar, Mostr, iar tiu despuiat -i primordial" (Virgil =emoianu, l,^cul #n literatura austriac! modern!, ,n Calinul +alo-FOr` 2342!. &arocului ,n >ustria i ar #i parc cu nepu U s renune de a e8ista. %l ,-i insinueaz ,n#loriturile
247

p,n ,n regiunile e8treme ale manierismului modern, acolo I unde nu mai e8ist nici o #loare, ,n registrul prin e8ce E lent al Idespuierii", al golului. >lte e8emple, de ast dat din lumea i+eric precum i -i a descendenei sale, e$o( acea mo+ilitate proteic, +o ^ gata ,n resurse nea-teptate de metamor#oz, care ar constitui, dup ;ousset. una din trsturile eseniale ale +arocului, ,n acest sens, ,nc de mai nainte, Mean 9assou ,i @ aminte-te pe Gongora -i pe GraciCn. %i ar #i suprimat cu A $intelor uzul cotidian, Icomplic,ndu le e8erciiul p,n la o+scuritatea cea mai pur, ,n #elul acelor altare de ar1i A tectur +aroc, ,ncrcate de in$enii, de contradicii, de e8tra$agane" (Mean 9assou, Litterature espagnole, "aris, 23H3!. Se recunoa-te aci o mo-tenire transmis p,n astzi scriitorilor spanioli -i latino americani. 9u$,ntul ,nceteaz a mai prezenta certitudine -i de$ine o+iectul unei mereu A sc1im+toare #antezii semantice. %ste ceea ce surprinde un cercettor argentinian, <a$k Vi#ias, la compatriotul su Mulio 9ortCzar. >cest cunoscut scriitor contemporan urmre-te $izi+il s l nelini-teasc pY cititor, s i imprime trirea +aroc a insta+ilitii 9uMn tul la 9ortCzar nu o#er promisiunea instalrii comode c pe un scaun sigur. 'ocmai c,nd te ai a-ezat lini-tit, z,ndu te pe sensul su unanim acceptat, scaunul-cu+Fm presc1im+ deodat, s zicem ,ntr un cangur, -i ,ncep #ac salturi uria-e ($. <a$id Vinas, Despues de C.rtOl- F >istoria e interiori'acion ,n 0ctual narrati+a latino-2P cana, 9asa de las >mericas, *a Ha+ana, 234B!. :Ua U acel cu$,nt nu st locului, ci sare, mi-carea precipita
248

i poate de orma ,n sens manierist. =u este, ,ns, cazul cu 9ortCzar, sau nu este cazul cu aspectul surprins de Vinas A el. <at #iind c iluzia e8act, per#ect identi#ica+il de caun de$ine o alt iluzie, deopotri$ de precis, aceea de cangur, ,nseamn c scriitorul argentinian nu realizeaz i e8emplu de de ormare manierist!, ci de pur metamor o'! &aroc!" =u este cazul s ne sporim ilustrrile, #iindc toate ar aduce la una -i aceea-i concluzie. S a rele$at ) credem ) su#icient c, asimilat ,n di#erite #orme -i mani#estri artistice, +arocul nu este nici astzi mort. = am dori, ,ns, e8agerm ponderea sa #uncional, care apare, ,n orice az, redus. >proape ,n toate apariiile sale de dup mo ptele in de siecle $l 23BB, +arocul se $ede puternic do oinat de manierism, categorie care, ,n toat proli#erarea di$erselor a$angardisme ce l compun, e8prim coloritul adamental al $eacului nostru. >ceste ultime trei capitole, care ne au plim+at prin 6e, au $rut s #ie doar o demonstraie ilustrati$ a ce am enunat la ,nceput. &arocul e8ist ,n toate e perioade istorice care presupun un aprecia+il stagiu "oluie T ,-i a#l, ,ns, e8presia cea mai complet -i E#rai concentrat ,n inter$alul dintre $eacurile al "Qea -i al XVIII lea inclusi$. <incolo -i dincoace de Moment descoperim doar o cre-tere ctre +aroc -i o re Ntere din +aroc, ,ntocmai ca #azele ciclului selenar,
249

care ne dau numai arii parial luminate, ce preced sau succed apariia lunii pline. Ntiina, ,ns, care s

a aplicat s studieze astrul nopii, nu se poate lipsi de ele. *a #el, nici cunoa-terea integral a +arocului nu se poate lipsi de #azele sale incomplete careii preced -i ,i succeda apogeul. 9:M":=%='> .%MI=I=p 9a o ,ntregire la e8cursul istoric ,n regiunile +aro ; poate #i in$ocat -i componenta eminin!, at,i de pre #e prin contri+uia ei la e8plicarea stilului. <ac am pri$i atri+utul condescendent de Ise8 sla+ Tt, care se atri E@ie #emeii, precum -i pe cel admirati$ de ,,se8 #rumos", AAAtiescoperi ,ntre ele o cone8iune cauzal din cele mai tase. >cel #enomen se #aceQ cunoscut ca I#rumos" tocmai este ,,sla+". >ceast idee arat c nu at,t rutnu-l o caracterizeaz pe #emeie c,t mai cu seam #n runtarea, ca mani#estare secund! #a de trstura prim! ihiciunii, St recunoa-te aci tocmai procesul speci#ic al ccului. Ni acest stil urmre-te s supraliciteze rumo-N@lpr #n rumuse%are, adic prin agrementare -i ,mpodo #elul acesta, pro$oc,nd mera+iglia sau stupore, pi un organism sla+. .emeia este prin e8celen 2 care #olose-te strlucirea ) la cazul ,n spe #n ru-brea ) ca su+stitut al puterii. <esigur, ,ns, c U nu este o cale de aprare pe care se poate pune
H52

un temei statornic. <in splendoare -i din seducie #emeia ,-i alctuie-te o I#or" -u+red -i e#emer, supus prea $izi+il acelei legi a trecerii, a iluziei, a de-ertciunii din $iziunea +aroc. <e aceea, ade$rata #eminitate are la +az rnelaneo) >a" %ste o trstur #undamental, care transpare -i prin strlucirea de care #emeia se #olose-te compensatoriu. >ra $edea aci apartenena ei la o structur #unciar +aroc. S a constatat, dealt#el, c la e8presiile cele mai ad,nc reprezentati$e ale stilului, splendoarea este impercepti+il poroas, -i c prin porii ei rsu#l la supra#a aura unui #ond de tristee. =e re#erim la ceea ce am artat a #i ,nsu-i sim+olul +arocului, la intuiia perlei" Vom relua acest o+iect al pri$irii noastre -i ,n conte8tul de #a, legat de componenta #eminin a stilului. >st#el, ,ntr un capitol anterior am mai atri+uit perlei un coe#icient de tristee, o cert am+iguitate ,ntre strlucirea ei -i paloarea depresi$ ce o ,nsoe-te, asemn,na o cu lacrima' "e de alt parte, Mircea %liade ii accentueaa triplul caracter cosmic : ac$atic, lunar -i eminin" >m2 teste, totodat -i de a#eciunea melancoliei, pe care aceas nestemat ar $indeca o ,n $ec1ea 91in, spre deose de alte pietre, cum ar #i Aadul, sau de unele metale " ioase, cum ar #i aurul, care incarneaz, toate, su$er tatea -i puterea, deci principiul Nang ) masculin Rj " . cuprinde principiul Nin ) #eminin, ($. Mircea \l . ,r!ite dFhistoire des Religions:" <e aceea, am spune nc P ,n ciuda a+undenei lor, nici unul din materialele c racter eu#oric solar n a #ost ,n msur s ,ntruc , spiritul stilului. =umai principiul eminin al perlei,
H5H

I sugestii recunoscute pretutindeni ca melancolice ) Agestii ac$atice, nocturne, lunare ) a cuprins ,n sine sena +arocului. &estemata marin a #ost, ,ns, ree$ocat de noi doar iccidental. <e ast dat ne a aAutat numai s #acem $izi I puntea de legtur dintre e8presia structural #e ninin, ,n ceea ce are ea mai semni#icati$, -i sensul esen al al +arocului. >m #i putut gsi -i alte ci de Aonciune, Rate mai $agi -i mai puin concentrate, dar deopotri$ le $ala+ile, +unoar dominanta materiei" ;eamintim aci distincia aristotelic, senmalat de noi ,ntr un alt capitol. >m $zut acolo c >ristotel di#ereniaz principiul masculin al ormei de cel #eminin al materiei" :r, noi am ratat c, dup cum prima se a#irm ca su$eran ,n cla icism, a doua ,-i capt o necontestat ,nt,ietate ,n ca ele +aroce. :rideunde am pleca, aAungem la aceea-i concluzie. >-a ne e8plicm #aptul c ,n $ec1ime imaginea domi f a #emeii se $ede adesea legat de e8istena a-ezatelor cu aparen grandioas, dar cu temelii nesigure, P ar #i. pentru ,nceput, tiraniile orientului. In aseme l cadre ea apare #rec$ent, #ie pe plan #a+ulos #ie isto W ca purttoare #aimoas de sceptru -i coroan. %ste pnt s amintim de Semiramida, de ;egina din Sa+a, Eidona, de 9leopatra, de ?eno+ia. 9oordonatele isto #especti$e corespund per#ect #acturii +iopsi1ice a #e ceea ce -i deslu-e-te rolul ei adec$at de prezen rati$ ,n asemenea momente.
H5P

@nele din ele, care a$eau -i concepii artistice, con#irm, prin caracterul tipic +aroc al $iziunilor respecti$e, legtura str,ns a #enomenului de #a cu stilul ce ne preocup. =ou nu ne au rmas date certe nici despre Semiramida, -i nici despre grdinile ei suspendate. Se pare c acestea ) dac au e8istat ) au #ost construite de ctre ali monar1i +a+ilonieni. <ar nu #aptul ,n sine ) at,t de nesigur

) intereseaz, ci cu totul altce$a. %ste anume mentalitatea +aroc a lumii elenistice, care atri+uie tocmai unei #emei ideea de a edi#ica poate cea mai iz+itoare dintre cele I-apte minuni" ale >ntic1itii. >ntecedentele de aceea-i natur nu lipsesc, dealt#el, elenismului nici pe plan real -i apropiat. >st#el, tot o #emeie, regina >rtemisa s a ,ngriAit s se ,nale ,n Halicarnas o alta din cele I-apte minuni 2E antice, monumentul #unerar al soului ei Mausol, construcie grandioas, de JH m. ,nlime, +ogat u$raAat cu sculpturi ,n marmor. In alt sens se desprinde mai t,rziu, pe #undalul istoric al momentului, poate cea mai rsuntoare apariie de regin elenistic, aceea a $estitei 9leopatra. @na din rU latrile lui "lutar1 ne #ace s $edem cum din natura et +aroc iradiaz calitile unei geniale regizoare -i actrit e .iind c1emat la ordinele lui >ntonius, care -i sta+iliU sediul pro$izoriu ,n 'ars, regina %giptului i se prezin ,ntr un cadru de spectacol cu ade$rat Ior+itor". Ye n 9Kdnus ,-i #ace apariia cora+ia ei sculptat -i ,n tr gime aurit, cu $elele de purpur. ,nconAurat de mai #rumoase #emei din suita sa ,n c1ip de naiad a$,nd ,n #a un grup de copii ca Iamora-i" Y ,ns-i se ,nal apoteotic ,n centru, ca Vcnus nscuta
H5J

ade.

Ha mrii. =a$a ,nainteaz ,n sunete de lir. %$oc,nd [t amplu spectacol, "lutar1 parc ar descrie, cu o anti Hie de un mileniu -i Aumtate, o pictur c1iar din aarcle moment istoric al stilului, solicitat adesea de #astu Hp alegorii erotice. 're+uie su+liniat, la e$ocarea pri 6sale ,nt,lniri cu >ntonius, eloc$ena condiiilor ,n care H\ani#est splendoarea reginei. %a se a#l su+ semnul 6pinrii, -i tre+uie s apar ca acu'at! ,n #aa unui #or litorizal s dispun de soarta ei. "utem recunoa-te aci 6Arinztoarea con$ergen dintre structura #eminin ) a#lat ,ntr una din tipicele sale reaciuni de ensi+e ) -i bmple8ul #enomen al +arocului. &u at,t mai accentuai se $a ,nregistra o asemenea aproa H+ ,n marele moment al stilului. Vremurile +arocului cu ele prima desc1idere a a$,ntului pe care l a luat H#ena #emeii ,n $iaa -i cultura modern. >m crede c Uciodat, p,n ,n secolele +arocului (XVI)XVII! nu s a 6+t,lnit un numr at,t de mare de personaliti Ie Hte care s se ilustreze pregnant pe plan istoric -i po U&eria acestor $estite regine -i regente +aroce se $ede aug urat ,nc de pe la s#,r-itul $eacului al XV lea de Isa+ella de 9astilia. <e atunci, ,n decursul celor dou urmtoare, aproape #iecare ar se $a ilustra prin contri+uii #eminine. In .rana se $or a#irma, %nd %caterina de Medici, Mria de Medici, >na de #ria, ,n >nglia Mria 'udor, apoi %lisa+eta, ,n Scoia U6ia Stuart, ,n ]rile de Mos Margareta de "arma ca Statoare ,n numele lui .ilip al II lea, ,n Suedia re k 9ristina. protectoarea lui <escartes, iar ,ntr un t,r
ziu p,n -i ,n ;usia regenta So#ia (2/FH)F3! $a preceda cu mari capaciti de conducere domnia lui "etru cel Mare Mai semni#icati$, ,ns, se arat acum ampla apariie #eminin ,n di#erite domenii ale creaiei. 9u e8cepia poeziei, a dansului -i a c,tor$a arte minore, contri+uia creatoare a #emeii era numai sporadic -i intermitent p,n la marele moment al +arocului. <in acest timp o atare contri+uie de$ine masi$, continu,ndu so, mereu -i mereu sporit, p,n ,n zilele noastre inclusi$. 're+uie, a-adar, ,n perioada relati$ recent a +arocului s se caute punctul de plecare al unui #enomen astzi at,t de o+i-nuit. In legtur, +unoar, cu e8presia +aroc a spectacolului, acum se desc1ide seria distinselor interprete dramatice, care, de c,te$a $eacuri, ilustreaz ne,ntrerupt teatrul european. =umrul lor spore-te cu acela al marilor c,ntree, aprute tot pe atunci, odat cu iniierea operei muzicale. <e-i acioneaz ,nc pe un spaiu restr,ns, gre$at de interdicii -i de ineria preAudecilor ) ,n >nglia lui S1aZespeare, de pild, #emeile nu a$eau acces scenic ) ele ,i egaleaz din primele momente pe +r+ai. =u este, desigur, cazul s dm numele zecilor de actrie itaE /iene care s au +ucurat de o meritat #aim ,n acea $reme 're+uie totu-i s o amintim poate pe cea mai ,nzestrata dintre ele, pe Isa+ella >ndreini (25/H ) l /eM! din compania a-a num,ilor IGelo-iE2, "apreciat -i ,n .rana lui %nn al IV lea (,n legtur cu numele >ndreini al $estitei milii de actori, $. Ion Marin Sado$eanu, <e la iV#LE" Gi , 23PP!. In Spania de asemenea, se semnaleaz, "rl i , ! p ,

tre altele, marele temperament dramatic al Mer/nii" el &urgos, cele+ra interpret a lui *ope de Vega.
H5/

l de semni#icaie c, din acest moment, #emeile ilus Aez cu deose+ire tocmai teatrul, domeniul prin e8ce p al ar!t!rii, adic ,nsu-i germenele modelator al ,n gului +aroc. <ar nu numai ,n teatru ,-i #ac ele acum de+utul. <ac 6Autm ,n c,mpul artelor $izuale o ,nt,lnim pe plcto Zlandez Mudit1 *eKster (2/2B)2//B!, ai crei oc1i a s surprind cu at,ta #inee mi-crile rapide, momen * ,n medii clar o+scure, pline de poezie. 9e$a mai rziu, $eneiana ;osal+a 9arriera, nscut ,n 2/45, dar ele+r ,nc din 24B5 pe la di$erse curi europene, se ttstreaz ca unul din cei mai mari portreti-ti ,n pastel ii acelui timp. ,n s#,r-it, c1iar -i ,n a#ar de domeniul rtei ne ,nt,mpin acum contri+uii #eminine din cele mai irprinztoare. =otm, ast#el, ,n Spania de pe la 2/BB, tonalitatea :li$ei Sa+uco, prima #emeie care a creat 2 sistem #iloso#ic, 1ue+a iloso ia de la naturale'a del L i&re 81oua ilo'o ie a naturii omului:" *a r,ndul ei, ,n 6a dinspre s#,r-itul $eacului al XVI lea, o Mrie E@rget s a ilustrat ,n medicin, a$,nd o ca discipol pe ieli(ue de 9oudre ($. 9arolina *CzCr Szini, Femeia #n " medicinei, ,n /storia medicinei uni+ersale:" >lte do ii nea-teptate aAung acum accesi+ile #emeii, concur,nd unui climat aproape #r precedent ,n aceast I cunoa-te, ast#el, colosala pasiune a reginei 9ristina Q@ -tiine -i #iloso#ie. &a ,ns-i este autoarea unor =e -i re#lecii #iloso#ice ,n lim+a #rancez, rmase e mai multe decenii dup moartea ei. Iar +i+lioteca ^r sonal, cu sute -i sute de manuscrise preioase, r
H54 Urcoul ca tip de e8istena, $oi. I

m,ne una din cele mai importante, pe care le a a$ut atunci o #emeie. ;idiculizarea g,ndit de Moliere ,n Femeile Sa+ante se cone8eaz parodistic ,n comedia sa tocmai cu aceast atmos#er +aroc, trecut prin criticismul unui spirit clasic. >li dramaturgi anteriori, centrai, de ast dat, c1iar ,nluntrul +arocului, rele$, ,ns, o atitudine radical opus cu pri$ire la cele mai $ariate capaciti ale Ise8ului sla+a. >-a este *ope de Vega, care ,n Fata cu ulciorul #ace din <ona Mria, tra$estit +r+ te-te, un I9id #eminin", ce -i rz+un printele ultragiat, uciz,ndu l ,n duel pe agresor. In alt pies a sa, 9el niai mare *udec!tor, personaAul ;osardei, tot ,n tra$esti, se consacr cu succes unor serioase studii Auridice, -i e8ercit apoi strlucit, #r a -i trda identitatea, #unciunea de magistrat, rezer$at pe atunci numai +r+ailor. Ni se pare c *ope de Vega n a creat ar+itrar asemenea tipuri #eminine, ci c -i ar #i a$ut modelul real ,ntr o doamn e8cepional dotat, ca inteligen, poeta .eliciana %nri(ues de GuzmCn, #a de care marele dramaturg nutrea o $ie admiraie. Momentul +aroc, tocmai prin structura -i prin condiiile sale speci#ice, solicit accentuat, ,n mani#estrile sale, #ptura adec$at a #emeii. <ac ea ilustreaz acum at,tca noi domenii de creai cu at,t maiUmult $a e8cela ,n cele pe care le a #rec$en de milenii, cum ar #i poezia -i ,ndeo+-te literatura. >cM comparaie cu poetele epocii precedente, a ;ena-te apare zdro+itoare. >cestea din urm, o Vittoria 9olcn sau o Gaspara Stampa ,n Italia, o *ouise *a+e sQ Margueritte de =a$arre ,n .rana, ,-i dez$olt
H5F

$ocaie artistic pe ci mai mult sau mai puin um Mate. 9ele din +aroc, dimpotri$, apar ca desc1iztoare R drumuri, unele din ele de o pro#unzime -i de o origi AAitate unic. In ultima Aumtate din $eacul al XVI ,ea, ,eresa de >$ila creeaz modelul prozei spaniole din se-\lul de aur, #e,ndu l pe ,nsu-i 9er$antes s pro#ite meinic de la stilul ei. Mariana >lco#orado, clugria portug1ez, st la +aza genului epistolar modern ,n e8presia sa cea mai su+stanial. "e la s#,r-itul $eacului al XVII lea. poeta me8ican Sor Ines de la 9ruz aplic pentru prima dat ,n liric o mir uioas analiz intro specti$. @ltimele dou #iguri #eminine $or #i, dealt#el, pri$ite mai apro#undat ,ntr un capitol special. In s#,r-it, toamna de *a#aKette, prin su+tila urmrire la+irintic a Isecretelor inimii", anticip romanul psi1ologic modern, trocul, a-adar, nu numai c desc1ide resursele creatoare e #emeii ctre domenii cu totul noi, dar ,i intensi#ic +nuit -i calitile pe care de mult $reme le a ilustrat. 'oate aceste serii de e8emple ne au putut con#irma liniti$ o legtur din cele mai str,nse ,ntre liniamcn i @nei caracterologii #eminine -i con#iguraia stilului care l urmrim. "e l,ng #aptul c am+ii

termuni ai #iparaiei lolosesc strlucirea ca succedaneu al puterii, Etoai surprins -i alte aspecte comune. <in ansam+lul ,se desprinde concluzia c #emeia ,nc1ide ,ntr ,nsa oponenta dramatic! a umanului, trstur ce nu mai iQit o demonstraie special a apartenenei eEi 'un I la s#era +arocului. In +r+at, dimpotri$, identi

eYresie cult te lui %sc1ile, ,n perioadele U licitat p,n acum aerului a materii

i iS,XU "este tot tentaculele #rUa

g ne

# unui anumit se8 <e

2'

atri+utul glo+al i, Rug!toa indian. ce ne au so strlucirii, a e#e ,ice, a pasionali generalizeaz, ,-i ,ntind b,QE") ,s caracterele "rinde b# uneori i s ar sur )re +arocul e8clusi$ ,n acest sens s ar adec$a e8presiilor sale coruri nur #ormale, pe care Parochismului" <ac am $edea c, pnn a spiritului a ecti+, se poate ) U cele mai ,nalte caliti ale pascalienelor raisons du coeur (raiuni u8 eiemink ^ U?Q "cate #i mai deprtat de carac "ascaiestunaU nP",E"EB2"U" Ni totU am $z@t Y este una dzn cele mai autentice #iguri ale +arocului
H/B

%,-

#rauna p,n la'cele'u+li*'E ,-C= Rb Cl FCC, totu-i, mai cur,nd "ndU , " U P
inimii

L 4nenea

( "E b Obitae dec,t ale unercorunr U a#inr# "rin coga I e8plic ampla preU c , U degradare" >Ya Q N e a cele momente U cran#e 9e im+i+ u n

QR#r: * Sf ) OO

ta #, ,n anumite registre de creaie atunci -i cu caractere e#ecti$ +unoar, dec,t 9idui F- din eroii lui *ope de <on Sanc1o din Steaua H C cu toi protagoSr"5 " 9oroanQU Q Ocaua, Us"ad-icap"Yrara" N 2YnLmrateIor saXe "cUedi iUtrul sPSiol ^kP O ensi+ PPP ,,Gl atacate, pune ,n reMie# spoctaculoase! tocmaY Ru ne poate grtGE U Uot caracterul de Taz -i srce-te t a numai c,te$a sil btura de#ensi$ a #a . mai direct

Gr%a5i#
U-ti. 9e poate@# Guillen de 9astro , I9a$alerul dlS "eri+aes d I Ia apararea U$er-unat a "e calea -ocurilor -i a acI Uturile +r+te-ti. .aptul,
de#initI ,

'H" de#initI$ ,n acesQ


":nder $iril %X

+arocului este acela care

U re se8ului trire se in acord mai #iecare trstur de I#rumos", la care o ad,nc ,nrdcinat. E. superioritatea lui S1a Ya, aceast apreciere prio
S62

ritar, acordat celui dinii, se datore-te, poato -i unui #apt mai puin discutat p,n acum. <e-i, ,n marile sale tragedii, dramaturgul +ritanic are numai protagoni-ti +r+ai, nu am+iioneaz totu-i ) a-a cum #ace con#ratele su spaniol ) s le imprime neaprat caractere $irile a#late pe poziii de#ensi$e. 'ocmai de aci pro$ine nuanarea in#init a situaiilor -i a naturilor umane s1aZespeariene, care ies cu totul nea-teptat din str,nsoarea limitat a anumitor -a+loane. >d,nca -i comple8a drama personal a lui

Mac+et1 se trage din propria i sl+iciune 9,t ,i pri$e-te pe Hamlet, lipsa sa de $oin s a $zut iar-i in$ocat p,n la saietate. =ici n ar putea s predomine $oluntarismul ,n tragedia +aroc, odaia ce se $ede ,nlo cuit prin iremedia+ilul antagonism, surprins de >i 9ior nescu ,ntre" dou porniri contradictorii ale aceleia-i con-tiine. <ar, a-a cum am mai artat -i ,n alt parte, gre-ala personaAelor s1aZespeariene este alta. >ce-ti protagoni-ti dramatici au ) ca -i .aust al lui Marloke, ca -i ali eroi ai dramaturgiei +aroce 6) prezumia +irilit!%ii" <e-i e#ecti$ lipsii de #or, $or s ,n$ins print# o leal &rutalitate, iar nu prin seducie. "entru calea pe care au apucati ei nu dispun, ,ns, nici pe departe de deplina acoperire eroilor epici, ceea ce le -i aduce ,n#r,ngcrea. <o #apt acestor personaAe, ,n e8emplarele lor d#es$,r-ite, cam Hamlet, se cuprinde ,ntr un #el de androginism consti ti+ al lor, ,nsu-ire care ne trimite la accepia ei ideala la origini. .r a #i $irile, asemenea personaAe nu si
!

#eminine, ci pur -i simplu umana ,n ,nelesul supe care ,ntrune-te laolalt cele mai alese caliti al e arrl
dar
2.!2

He. 'ocmai de aci rezult -i marea lor dram, care nu -i #cate a#la nici o soluie. 9alitile am+elor se8e, ,ntru &r ,n aceea-i #iin, o aduc poate la per#eciune, dar o #ac inapt pentru aprare -i, Dndeo+-te, pentru lupt. >m Apune c tragicul unor asemenea #iine se e8plic printr o 6complet #eminizare, care le a eliminat agresi$itatea $iril #r a i compensa ,nc prin resursele de#ensi$e #e mnine. <es$,r-irea lor se a#l cu anticipaie senteniat de ,ns-i imper#ecia $ieii. @ 'ot ,ntr o condiie precar ) #iindc semnul precari tii este ,ns-i condiia de e8isten a +arocului ) dar situai, totu-i, pe un teren mai #erm, s,nt acele personaAe masculine asupra crora s a e8ercitat o mai radical #eminizare, ,n msur a i #ace s dispun -i de miAloacele le#ensi$e ale #emeii. In acest sens se culti$ acum #igu Qile mitologice #eminizate, +r+ai care nu cuceresc prin #r -i $oin, ci prin #armec -i seducie. In r,ndul acestora bm $zut pe >donis, a crui #rec$ent e$ocare ,n po oada +arocului a mai #ost semnalat de noi. <eopotri$ i important se arat a #i -i tema lui =arcis, ilustrat ^ Go1gora, -i care se a#l legat de moti$u, at,t de #e bnin al oglin'ii, moti$ culti$at -i de pictura timpului, beast pro+lem $a #i, dealt#el, tratat de noi ,ntr un <itol special. *a r,ndul ei, -i #igura lui :r#eu dez$olt tai $alori neatinse anterior ,n Aurul acestui nume, ,n cse+i ,n muzica +aroc de oper, unde marc1eaz dou #cente culminante, mai ,nt,i la Monte$erdi -i apoi la ttcZ. ,n s#,r-it, toat acea serie liric de ,ndrgostii "i t,nguitori, $ictime rnite de sgeile agresi$e ale
H/P

lui %ros, ,ntregesc, ,n #runte cu >minta lui 'asso, ta+loul unei e8tinse emini'!ri +aroce. >ceast #eminizare se di#uzeaz nu numai asupra personaAelor artistice masculine, ci -i asupra concepiilor emini'ante, pe care -i le au ,nsu-it arti-tii +r+ai. >-a, +unoar, ideea de podoa&! sau de materie pre%ioas! s a $zut totdeauna legat, cu un accent deose+it, de o ,nclinaie speci#ic a #emeii :r, +arocul, ca un stil prin e8celen ,nesat de decoraii, de agrementa, de aurrii, corespunde tocmai acestei ,nclinaii. >semenea podoa+e, ce #ac ca materia s in$adeze 2orma, adesea s o -i su+mineze, dez$luie acelea-i indicii de #eminizare, prin care sen'a%ia se situeaz deasupra ideii" Mai tre+uie, ,n s#,r-it, s notm c, ,n legtur cu dominanta elementului decorati$, unii teoreticieni ai +arocului reduc ,nelegerea poeziei la aceea a unei arte minore, culti$ate tradiional aproape numai de #emei, cum ar #i estura artistic. >-a este poetul $eneian >ngiolo Ingegneri (255B)2/25!, autorul unei drame pastorale, Dansul (enerei, care de#ine-te componena unui poem, mai cu seam dramatic, drept o Isuper+ tapiserie" <e #apt, -i ,n artele maAore, cum ar #i ar1itectura sau sculptura, pro#uziunea ornamentala se reporteaz comparati$ la noiuni din domeniul estura artistice T se $or+e-te #rec$ent ,n asemenea cazuri despre I+roderii" sau Idantele ,n piatr". ;olul mare al #emeii ,n perioada +arocului se asociaz, a-adar, cu e8tinderea categoriilor #eminine asupra ,ntregului stil al epocii. Dntr un climat dramatic -i de*ens- aproape tot ceea ce se credea c aparine e8clusi$ capacQtal ilor masculine se do$ede-te a #i deopotri$ de indicat Y
2&4

Hru resursele se8ului opus. &a c1iar spiritul, stilul, &l de orientare al acestuia din urm se in#iltreaz,

,n nare parte, -i ,n con-tiina $iril, care adopt un nou mod ie a $edea, de a simi, de a aciona ) modul &aroc" U cu toat aceast e8tindere a #eminitii ,n peri ladele respecti$e, e8ist condiii ,n care numai #emeia a putuQR s apar -i s inter$in, #r a mai o#eri posi+ilitatea $reunei su+stituiri. .aptul se constat ,n toate ariile +arocului, ,ncep,nd c1iar de la tiraniile orientului. %ste lume de#ensi$a disperat prin strlucire, care ia #orma ieduciei erotice, a-a cum am -i ilustrat o asemenea ipos i printr un episod semni#icati$ din $iaa 9leopatrei. " ceea ce s a putut ,nregistra at,t pe planul des#-ur ilor istorice c,t -i pe acela al moti$elor artistice. ludea, artagina. %giptul elenistic de$in memora+ile, ,n di#erite Nne, prin cazul Iuditei, al %sterei. al So#onis+ei, al +atrei, al " erenicei, care constituie tot at,tea modele ttru art. Moti$ul seduciei #eminine ) #ie ,n interes Staal, #ie numai cu #unciune instrumental pentru pnterese ) nu se mrgine-te, ,ns, numai la +arocul I al Mediteranei orientale, ci cuprinde -i arii cu mult Udeprtate. : nuan str$ec1e a sa apare de mult -i #ldia su+ c1iA<iil Ilogodnicei #atale", ,ntemeindu se EP pe Itrimiterea unei creaturi #eminine ca soie unui pan" (Simina =oica, Conceptul de E%XieT #n lite-Igreac!:" >t,tea din aceste $ariante ale de#ensi$ei =Ur, desigur, -i ,n marele moment al +arocului.
/ 2&3

.ptura %sterei, +unoar, din amintitul ta+lou al @@x@ ;em+randt, >aman implor#nd iertarea Esterei, #ptur strlucind din apele o+scure ale #undalului ca iz+ucnirea unui imens $al de aur -i de perle, arat de#ensi$a #eminin $ictorioas prin seducia #rumuseii -i a +ogatei ,mpodo+iri sau #n rumuse%!ri +aroce. <ar ,ntr o -i mai accentuat pro#uziune apare acum #igura 9leopatrei, de$enit aproape o o+sesie. %a se $ede e$ocat, pentru prima dat, ,ntr o creaie a +arocului roman din $remea lui =ero, -i anume ,n Farsalia lui *ucanus. ,n noua epoc +aroc aceast #emeie $a preocupa, ,ns, spiritele mai mult dec,t oric,nd, de la ampla tragedie a lui S1aZespeare, 0ntoniu $i Cleopatra -i p,n la cunoscuta cugetare a lui "ascal ,n legtur cu ,.nasul" #aimoasei regine. In aceea-i $reme #igura ei $a trezi -i imaginaia pictorilor, a-a cum arat -oartea Cleopatrei a lui Van <KcZ. <ar, re$enind la poezie, tre+uie s amintim c, ,nc dinainte, -i 'or(uato 'asso o e$oc ,n /erusalimul li&erat" 'ot acolo 'asso #ace s rezulte o sintez ,ntre 9leopatra -i <idona $ergili an prin ,ntruc1iparea #rumoasei magiciene >rmida, poate o mai +aroc personaA al poemei sale. 9aracterul at,t semni#icati$ al tinerei $rAitoare pentru interesul Gs ne o+lig s mai z+o$im cCte$a clipe asupra ei. In planul poemei personaAul >rmidei #ace parte di" ta+ra musulman, asociindu se, deci, cu #ascinantele &urse de erotism #eminin al orientului, care au pcWl Q . ,n acest sens -i celelalte #iguri legendare sau istoric milare. *a o asemenea zon s au ata-at pe parcurs , di ta -i <idona -i So#onis+a si 9leopatra -i &erenice -i mai eloc$ent rm,ne #aptul c musulmanii sini
H//

m. a#lai ,n de#ensi$ Se desprinde de aci un e8emplu m de e8perien +aroc, ,n care #orele mai sla+e caut 6pun intenionat agresorului tentaia strlucirii ero :e #eminine. Iat misiunea ce i se ,ncredineaz >rmidei : XDn-te-n ta&!ra cre$tin!, P /nl!n%uie-i cu-a armecelor art! St#rne$le-n ei ispita ce nu iart! Cu dulci pri+iri, cu +ra*a gurii moi, De po%i, tu du-l pe God roi-n ispit!,, S! nu mai ai&! g#ndul la r!'&oi"L
('r. >urel 9o$aci!

6tceast splendoare #eminin a >rmidei (c. IV!, rezul I ,n parte din #n rumuse%are, -i destinat s ,n#runte Mirsarul, ,-i a#l e$ocarea ,n cei mai 1iper+olici ter +aroci : X-ai m#ndru nici p!unul nu-$i #n*oaie Cu ast al co'ii mari penet ochios, Cu purpur! $i aur, dup! ploaie 1ici /ris n-are arcul mai rumos lL
('r. >urel 9o$aci!
@p

e8emplu din aspectele de#ensi$e ale +arocului, re, dup cum am amintit, #emeia nu poate #i

prin c ,nlocuit. Uai pp un plan cu mult mai amplu poziia aprrii #e prin seducie -i #ascinaie apeleaz la aria cu
2#7

prinztoare a emini'!rii, e8tinse -i dincolo de e#ecti$ apariie a #pturii #eminine. >cesta este cazul unei +urE pri din creaiile artistice stimulate de 9ontrare#orm Su+ aspectul de #a, Mo1annes Ma1n o+ser$ c trsturile eseniale Is,nt proprii ,n aceea-i msur at,t artei lume-ti c,t -i celei +iserice-ti, care se reduc ,n +aroc la un numitor comun, a-a cum niciodat ,nainte -i niciodat dup n a #ost cazul" 8Op" cit":" >ceast #oarte su+til -i e8act o+ser$aie mai necesit totu-i dou adaosuri ,ntre gitoare. ,n primul r#nd se cere precizat c numitorul comun de care, pe +un dreptate, $or+e-te Ma1n, are ca termen su+ sumator arta Ilumeasc", aceea ce atrage aproape integral ,n categoriile sale de orientare arta +isericeasc. >ceasta din urm ,-i leapd $e-mintele rituale, -i im +rac un prodigios lu8 pro#an, -tiind c $a atrage I sigur prin agrementele emini'!rii +aroce, prin acee Ilcomie de materie" -i solicitare de senzaii. >dese. +isericeasc a +arocului, ,n spe sculptura sau pictura, prezenta ,ns-i #emeia ,n tot ce are mai laic #emini n $enim, ast#el, la S #nta ,ere'a s!getat! de #nger, &ernini, aceast pies sculptural care a #ost supu sa nenumrate comentarii cu pri$ire la e8presia -i ec1i$oc lumeasc a personaAului. In alte creaii Isac P &arocului, cum ar #i, la oratoriul lui San *oren U "alermo, acea Caritas (2/3B)2/3/!, pe care Giacoi#leS potta o ,n#i-eaz cu pieptul complet $ dezgolit, i Ye #emeii se constituie dup cele mai noi -i mai modele laice.
H/F . > doua

,ntregire pe care am aduce o la o+ser$aia lui i1n ar indica #aptul c printre miAloacele laice introduse T ctre 9ontrare#orm ,n s#era sacral nu intr numai a ca atare ci p,n -i con-tiina -i trirea arti-tilor Tspecti$i. >ce-tia, dup remarca lui Giulio 9arlo >rgan Op" cit":, nu mai s,nt ei ,n-i-i credincio-i, a-a cum se lo$edeau ,n alte perioade ale artei +iserice-ti, +unoar aria +izantin sau ,n cea gotic, ci urmresc doar a i #ace pe pri$itorii lor s cread!" <e-i nu putem admite caracterul general $ala+il al $ederii lui >rgan, s,ntem totu-i onstr,n-i a i recunoa-te, cel puin ,ntr o +un parte, dreptatea. :r, prin coordonatele stilistice ale +arocului, .recuperarea con-tiinelor" nu a$ea loc at,t prin insu#la ea con+ingerii ) pe care arti$tii nu o deineau ) c,t mai seam a emoiei cotropitoare, care diriAa spiritele ctre ##eiin, atrase de delectarea lumeasc pe care &iserica o#erea. "entru aceasta, creatorii de art Ireligioas" ape a in#initele resurse deEsplendoare sensorial ale ,m N+itei emini'!ri laice, resurse care, prezentate su+ un 2 sacru, -i supuse, deci, unei alte identi#icri, puteau su#letele s tresar la mreia, +ogia -i strlucirea 6i presupuse lumi transcendente. "timuA registru de ilustrri mai cere -i el o sumar QQcaie. S ar prea c ,n arta +isericeasc, aceea care un loc at,t de larg ,n +aroc, datorit 9ontrare#ormei, pitul emini'!rii ar deine doar o redus #unciune in #eital. :dat ce adeziunea pentru o anumit pozi i#c st o+inut, nu mai import caAea pe care s a aAuns c E>ceasta nu mai intr ,n $ederea o+iecti$ului atins, Mrn nici ,n alctuirea ora-ului de destinaie al unui
2&3

cltor nu se integreaz -i podul pe care el a tre+uit s l treac mai-nainte de a sosi in acel ora-. >semenea demonstraii, $ala+ile, desigur, pe alte planuri, de$in totu-i #alse ,n cazul nostru, deoarece eludeaz o distincie cit se poate de elementar. Vrem adic s spunem c tot ceea ce cuprinde simpla #unciune tranzitorie de instrument su+ aspect instituional ) administrati$, politic, religios ) poate de$eni un dura+il scop ,n sine su+ ung1i artistic. :r, tocmai acesta reprezint, ,n c1ipul cel mai pregnant, spiritul, gustul, sensi+ilitatea unei epoci, am spune lim+aAul ad,nc, organic, emoional, cu care tre+uie s i se adreseze acela ce urmre-te s o capteze pentru un o+iecti$ anume. <intr un asemenea ansam+lu cu ade$rat $iu nu poate lipsi, ,n cazul +arocului, determinanta componenta #eminin.

Iii &>;:9@* I= =>'@;p

/
%X";%SII >*% <%9*I=@;I*:; <ac admitem c, pe l,ng #rumosul artistic, e8ist -i %lin #rumos natural, atunci tre+uie s concedem c el pre Arint acelea-i stiluri ca -i ,n art, ceea ce ne permite s IVor+im de o #az +aroc -i ,n Iistoria naturii". >m ,ntre+uinat dinadins aceast ultim noiune, care sun de 6sigur $etust. >m considerat o, ,ns, ,n spe, necesar, j#iindc ideea de +aroc aplicat la natur presupune -i ,n #empul ci o des#-urare ciclic, ec1i$alent cu cea isto pic. ,nluntrul di$erselor cicluri naturale +arocul s ar situa, de asemenea, ,n #aza declinului" "rocesele care duc 6 in$aria+il la aceast #az se reediteaz acelea-i pe cele 5Qnai $ariate c,mpuri, put,nd intra ,n o+iecti$ul #izicii, al H\ecanicii, al di$erselor -tiine naturale, al astronomiei. i<e aceea -i di#erenierea lor, su+ aspectul duratei, rele$ desc1iderea cea mai larg, merg,nd de la ce,e ce in o se "@nd p,n la cele cu o e8tindere de mai multe milioane % ani. :ricare le ar #i, ,ns, registrul -i limita dinuirii, Vpa #iecare dintr ,nsele momentul declinului cuprinde ace
273

lea-i trsturi pe care le regsim -i ,n cadrul +arocului artistic. %ste #aza cea mai in$olt, cea mai plenar des#-urat -i cea mai ,mpodo+it a ,ntregului ciclu dar totodat -i cea mai intens asociat cu melancolia, cu un #el de pregustare a s#,r-itului. S lum e8emplele cele mai simple -i mai elementare, cu o durat minim. Vom $edea -i aci c #aza consecuti$ a co+or,rii sau cderii ,-i creeaz ,n ordinea ei micro cosmZ propriul +aroc. ,n clipa c,nd un simplu $al co+oar -i se sparge, el are o aparen mai somptuoas nu numai dec,t atunci c,nd se ridic, ci -i c1iar dec,t atunci c,nd -i a atins cre-tetul. >cum el se des#-oar larg, iar supra#aa sa, ,ncet,nd de a mai #i neted ca ,n ritmul ei iniial, se ,ncree-te ,n relie#uri mrunte de ap -i, ,n s#,r-it. se ,ncununeazr, cu un nim+ de spum. <ar tocmai aceast spum este ,ndeo+-te luat ca sim+ol al aparenei ,n-eltoare, al strlucirii inconsistente. <e asemenea, ,n cazul apei ,-nitoare, #irul prin care se ridic este mai modest dec,t Aer+a prin care cade -i anun rf5rituD unui proces, ,n cele dou ilustrri de p,n acum se succed ritmic un moment ascendent -i unul descendent. 'ot ,n cadrul ilustrrilor ac$atice e8ist, #ns." e8presii naturale ,n ,ntregime +aroce, adic ,n ,ntregime co+or,toare, cum ar #i a cascadei. 'otu-i -i aci e8ist o cert gradaie #iindc partea de sus se prezint mai redus, de$enind apoi niM2 +ogat, mai larg, mai ,n#lorit ctreW +az. adic ,c preaAma s#,r-itului. S ,naintm, ,ns, de la aceste e8emple cu caracter pi"ea #ugiti$, la unele cicluri mai dez$oltate, cum ar #i cel diu2QP sau cel anual, care ,-i au, #iecare dintr ,nsele, propriul tSP"
274

or o#eri -i ele acelea-i caractere ca -i ec1i$alentele rorice umane. *umina unei zile senine, a#late pe 6site, -i ameninate ca atare de ,ntunericul apropiat al lepii, ,-i des#-oar ,n aripa larg desc1is a amurgului &a declinului ) culorile unui cer magni#ic, creator de mera+iglia" 9a -i ,n cazul ,n#ptuirilor umane corespunz H(rc. as#initul, de-i #ascinant, #iltreaz din toat gran #carea sa o su+til melancolie, #iindc se presimte repede M#ctor -i anuntor al unui s#,r-it. <ar mai presus de 6Noate ) ca -i la spuma rmas din #iina talazului ) 5n Aptuiia amurgului se treze-te acea tristee dictat de con-tiina iluziei, a simplului Aoc de culori pe care l #olose-te tm proces generator de $ia, atunci c,nd, spre ,nc1eierea sa, nu mai poate promite dec,t aparene amgitoare. 6>cela-i #enomen se repet -i ,n ciclul anotimpurilor. Strlucirea crepuscular a toamnei ) cu $egetaia ei ,ncrcat de culori mai nainte de a muri, cu ultimele #ructe capitoase, cu #lorile sale t,rzii, ca unele crizanteme e8trem 6dez$oltate ) ,l atinge pe pri$itor cu aceea-i melancoLie , s#,r-itului, care e$oc aparena splendorilor +aroce, pintr o #ireasc compensaie a iluziei, tocmai c,nd se F"ropie de moarte, #runzele ,-i

sc1im+ $erdele re#rige 0kt ,n culorile cele mai calde -i mai aprinse, gal+en, por ccaliu. purpuriu. %ste un #enomen analog cu acela ,nt,l Q in cazul precedent al ciclului diurn. Ni acolo culoarea , deprtat, al+astr, a cerului care +olte-te o zi se , se $ede ,nlocuit, ,n ceasul mai rcoros al amurgu prin acelea-i culori dogoritoare. ,ntreag aceast tren se ,m+i+ -i ,ntr un caz -i ,n cellalt de aceea-i a $remelniciei.
H45

'ot ceea ce am ilustrat p,n acum se o#er direct intuiiei, #iindc aparine unor cicluri mai mult sau mai puin reduse, care nu dep-esc e8tinderea temporal a periplului anual. %le s,nt, deci, per#ect cognosci+ile pe plan empiric. Mai e8ist, ,ns, ,n natur, unele procese similare la o alt scar, adic pe o durat enorm, uneori de milioane de ani, -i care, ,n consecin, nu mai poate #i reperat intuiti$. >-a este, +unoar, ciclul de e$oluie al unor specii animale sau $egetale, #ie #osile, #ie $ii. =oi le a$em la dispoziia #acultilor noastre percepti$e, dar nu putem sta+ili dac se a#l pe panta suitoare sau pe cea co+or,toare a #amiliei de $ieuitoare din care #ac parte. >ci numai -tiinele naturii s,nt ,n msur a -i spune cu$,ntul, -tiine care, spre marea noastr satis#acie, detecteaz -i ele unele trsturi pronunat +aroce ,n #azele de declin ale at,tor specii. =e $om cluzi -i noi sumar dup datele in#ormati$e e8trem de +ogate -i de o+iecti$ ,n#i-ate ale sa$antului naturalist *eo <a$ita-$ili. Vasta sa lucrare aprut la Mosco$a ,n 23/3, -i care trateaz despre Cau'ele dispari%iei speciilor (tr. <amian 9adar -i %lena Iarose $ici, 234J!, lucrare +azat pe o uria- +i+liogra#ie recenta, ,ndeose+i american, ne $a da, ,n cutrile noastre, unele importante puncte de spriiAn. ,n primul r,nd, sa$anii moderni #rec$entai de ctre <a$ita-$ili, sta+ilesc, ca indicii ce anun apropEata dispariie a unor grupuri de $ieuitoare, di#erenierea O o+i-nuit a #ormelor -i dez$oltarea lor Ilu8uriant". %s $or+a, cu alte cu$inte, de un #eY de e8u+eran -i euic agonic a speciilor, o tur+urare prin e8ces, care #r ceW .. rezulte amgitoarea impresie a #ecunditii -i ,n#lcrl
H4/

leinem mai cu seam atri+utul luxuriant, prin care se ;ali#ic ,ndeo+-te re$rsarea numeric a unor elemente &i#ereniate ,ntr o $arietate e8trem. %ste, ,n cazul de 6a, multul, care indic acea #actice -i ne#ireasc ecloziune &e #orme, ce merge ctre un #inal de ciclu. FRR R ",n acum am indicat doar un singur aspect din #aza 6escendent a speciilor. <ar declinul mai aduce, odat cu 6timulirea #ormelor, -i o Isupraspecializare" a componen #celor dinluntrul uneia -i aceleia-i #orme organice. : ase M+nenea trstur pro$ine, de ast dat, din alctuirea ma-Yrelui, a cre-terii nemsurate. <ez$oltarea imens pro$oac ,nluntrul organismelor o e8agerat specializare, 6tare constituie, de asemenea, semnul unei dispariii apro #ciate. %8ist o linie precis de sta+ilizare dimensional ,n ,ndelunga istorie a di#eritelor specii. <ac se #oreaz 6east linie limit printr o tendin a gigantizrii, dac U6,ncearc, cu alte cu$inte, un hN&ris organic, condiiile pieii de$in cu totul ne#a$ora+ile. 6S au constatat, ,n aceast pri$in, cauzele interne &are au decis dispariia unor animale #osile. ,n #azele inci 6ente dez$oltarea $ieuitoarelor se arat cu mult su+ linia pin care se sta+ilizeaz dimensional structura normal a piui organism. >-a, +unoar, cei mai $ec1i dinosaurieni p$eau ,n perioada de ,nceput, numit tipogene'!, doar pro 0Ycriile unei pisici. %i cresc apoi p,n aAung la linia nor pal de dez$oltare, la care se -i sta+ilizeaz 8tiposta'!:" P s#,r-it, o cre-tere nemsurat a lor corespunde #azei pale numite tipoli'!" ISupraspecializarea" luntric, aninat de aceast mrime imens, e8tins cu mult peste a #irii, pro$oac ceea ce se nume-te decorelarea
i 277

anatomic! a unui organism, cu alte cu$inte, premisa dispariiei prin dezagregare. In s#,r-it, #aza de declin se mai distinge la unele specii, cum ar #i gasteropodele marine din stadiul lor actual, printr o +ogat IornamentaieJ2 ,n spe spini#orm. 9aracterul acestei ornamentaii se prezint adesea Iciudat -i e8tra$agant", a-a cum nu e8ista nici pe departe ,n #aza de tipostaz -i mai cu seam de tipogenez a respecti$ei #amilii de $ieuitoare. Se

surprinde acum -i o dez$oltat Isculptur a coc1iliei", care constituie limita ,,in$aria+ilitii" sau limita I$tmtoare". Gasteropodele actuale au intrat, deci, ,n #aza tipolizei, apropiindu se de e8tincia speciei. Mai tre+uie s adugm c acestea s,nt simptomele doar ale unei perioade de declin, dar nu direct #inale. .aza I+tr,neii" propriu zise a speciei, c,nd ea renun de a se mai apra de timpul $rAma- care o m,n ctre moarte, ,ncepe a+ia dup etapa ,n#lorit -i ornat, c,nd supra#eele de$in iar-i netede -i simple, ca ,n etapa iniial. .aptul poate #i pus ,n acord -i cu acele trepte ciclice al cror declin a intrat ,n o+iecti$ul intuiiei noastre directe. >m semnalat, +unoar, o e8cepional +ogie -i e8u+erana numai ,n legtur cu ,nceputul -i cu miezul ,n$oit al toamnei, S#,r-itul acestui anotimp simpli#ic, ,ns. pei" saAul, denud,ndu l -i reduc,ndu l, ast#el, la #aza de anunare a prim$erii, c,nd noua $egetaie n a aprut ,nc. P asemenea, nici s#,r-itul amurgului nu se mai arat $ariat -i ,n$piat, ci prinde s se sting monoton ,n cenu-i" Vom $edea ce$a mai departe semni#icaia pe care o capt pentru noi acest #apt.
278

=e oprim aci cu seria demonstraiilor noastre, de-i pri prirea di#eritelor cicluri naturale, atCt din lumea anorga #oic cit -i din cea organic, mai poate #i ,nc prelungit, pZm crede, ,ns, c -i din sondaAele de p,n acum s a de #cenat cu apro8imaie e8istena unui +aroc ,n natur. 'o #cu-i nu putem o+ine a+soluta certitudine a acestei e8is pene dec,t prin intermediul +arocului artistic, aplicat ,n 6nomentul de #a ca instrument de $eri#icare. Intre na Itur -i art $om $edea c, ,n ceea ce ne pri$e-te, e8ist #eou categorii de cone8iuni. @na se rele$ prin sensuri 6dinamice de orientare, prin sc1eme -i modele, transmise "de la +arocul natural la +arocul artistic, iar cealalt prin lec1i$alene apriorice de structur. *e $om pri$i pe r,nd, Il1cepmd cu primul tip de cone8iuni. @rm,ndu -i propriul #ir de orientare, #enomenul do elinului s ar e8prima ,n cel mai adec$at mod intuit,$ $i pial prin sc1ema o&lic!" >ceasta indic ,ndeose+i co&o->rea c,nd este $or+a de un po$,rni-, sau c!derea iminent ,n cazul a8ului cu +aza dizlocat, +unoar trunc1iul unui Tcopac pe Aumtate dezrdcinat, -i care se apleac. :r toceai de aci se desprinde linia predilect a +arocului, impli ##aid $iziunea su+ care el concepe pro$izoratul, insta+ilitatea, $remelnicia lucrurilor, toate amenin,nd s alunece 0R Aos, s cad, s se s#,r-easc. >ceast linie este $estita diagonal! comentat de Gol##lin cu pri$ire ,ndeose+i la 6pictura +aroc. %a indic pregnant una din ipostazele senului descendent al stilului.
H43

<e #apt nu este dec,t rareori $or+a de o diagonal complet, ,n msur s uneasc dou ung1iuri opuse din patrulaterul ta+loului. @nul din capete sau c1iar am,ndouC rm,n adesea dezlegate de acea linie, rmas ast#el ca o o&lic! suspendat ,n gol, ce pro$oac tensiunea acut a iminentei co+or,ri sau cderi. >ceast poziie ie-it din ec1ili+ru corespunde -i scenelor de dramatism ,ncordat care o ,nsoesc, a-a cum se $ede, +unoar, la Co&or#rea de pe cruce a lui ;u+ens. >ceea-i cone8iune ,ntre sc1ema #ormal -i o+lic -i zguduitoarea trire respecti$ se surprinde -i ,n >aman implor#nd iertare Esterei, capodopera rem+randtian pe care am mai in$ocat o -i cu alte prileAuri. <e aceea s a -i spus despre aceast lucrare c este Iconstruit pe sc1ema diagonalei tragice" (%ugen Sc1ileru, Rem&randt, ed. II, 23/4!, indic,nd ast#el tocmai su+stratul primordial de la care pleac +arocul. ",n acum am sta+ilit at,t pe plan natural c,t -i "e plan artistic numai sim+olul #igurati$ al declinului. = e acest po$,rnis co+or,tor sau pe acest a8 o+lic ,n cdere s $edem ce intuiii directe s au transmis cu titlu de suges tii sau modele de la un registru la altul. S plecm de la primele microcicluri pe care le am 2 $ocat la ,nceput, acelea ale elementarelor mi-cri li VQ ilustrate de noi ,n #ormarea -i moartea c,te unui $ai. clinul apare aci rapid -i, ca atare, se rs#r,nge e8tre U #rec$ent ,n arta +aroc, art care e$it linia dreap pre#er $olutele, +uclele, torsadele, ,n aceea-i mi-car . contenit ca -i a talazurilor, care instantaneu se n pier. %ste prima din cele patru caliti pe care Mean e set le atri+uie acestui stil, unde se disting Isup ra#ee
280

ti#l -i se rup, #orme

e$anescente, cur+e, spiraleQ [ousset. Op" cit":"

I mai accentuat dec,t $alul rele$ ,-nirea de ap con #tul dintre #aza suitoare -i cea co+or,toare a unui mic VW natural. >rta 1idraulic, ,ntemeiat ,n com+inaiile l e#ectele acestui contrast, este aproape e8clusi$ +a %a se dez$olt cu pro#uziune -i ,n celelalte centre H#e le am identi#icat ca atare, >ntic1itatea elenistic 6pan, India. >ra+ia. In momentul mare al +arocului 61idraulic aAunge s #ac din apa ,-nitoare unul din 6dalele cele mai plastice, cu care s poat modela ##o8imati$ orice. "rintre nenumratele #,nt,ni ,-nitoare Ngrdina Villei dE%ste de la 'i$oli. precum -i din alte 6 desc1ise, de agrement, ale timpului, Aer+ele cz I capt #orma de org, de coad de pun. de amplu +aroc. 'ot pe e#ectul Aer+elor cztoare, +ogate de dat ,n iz+ucniri de culori aprinse, se +azeaz, cu e8u+eran, -i arta deopotri$ de +aroc a piro pi. <ar discuiile ,n aceast pri$in $or #i reluate ptent ,n capitolul urmtor. Egestia apelor declinante a contri+uit la ,n#ptuiri -i bsemnate ,n +aroc. =e solicit aci ciclul cascadelor M"tF, care se ampli#ic progresi$ cu c,t se apropie de T adic de captul lor terminal.. %ste una din ,ntru l cele mai semni#icati$e ale sensului descendent Ur+ate +arocul. "e sc1ema acestui tip de cascad, pla-i sens descendent, se realizeaz ,n art compo 1 EEE"arii N#1itectonic a scrii monumentale. >$em ,n $edere de scar e8terioar, care se des#-oar ,n toat
HP2

amploarea asupra magni#icelor perspecti$e, o#erite de terasele cu trepte ale grdinilor +aroce. : asemenea constatare rm,ne, ,ns, necon$ingtoare #r concursul unei precizri adiacente. Ideea general de scar! presupune normal -i o #unciune opus, #iind tot at,t de +ine -i un $e1icul al urcu-ului, al mersului ascen O dent. %8ist, ,ns, -i cazuri de atri+uii cu pondere special, pe care le decide numai punctul de plecare al treptelor. Scrile interioare ,nguste, ,n spiral, ale turnurilor gotice sau romanice se supun unei #unciuni a urcu-ului. "unctul lor de plecare este captul de *os" <eparte de orice #rumusee artistic, el ,nc1ipuie numai e#ortul .unei cuceriri trudnice, -i e8prim intens asceza ascensiunii.Q <impotri$, scrile perspecti$elor de grdini +aroce au punctul de plecare sus, unde se a#l intrarea palatului, a-ezat de o+icei s domine pe muc1ea unei ,naliiR naturale. >cele scri ale sale s,nt #cute, deci, s co+oare, -i anume ,ntr o am+iant de #ast -i de #rumusee. 'otul apare larg -i odi1nitor ,n acest co+or,- de gal, cu + strade sculptate, cu popasuri delecta+ile pe terase $as ,mpodo+ite cu statui, a$,nd mereu ,n #a pri$eli-tea mai apropiat a unei ample desc1ideri naturale. Ni tB aceste scri poart ,ntr ,nsele tristeea lucrurilor #aa2.U amgitoare, ce te #ac con-tient de propria ta disolui R tr o #rumusee care se o#er tot mai +ogat -i mai tuoas, pe msur ce se s#,r-e-te. Scrile turnurilor g dimpotri$, s,nt prsite cu +ucurie la captu U UU #iindc ele au o adres sigur, -i te au #cut saU U aA o+iecti$ul cutat. "rincipala raiune a melancolie U i cuprins de scrile +aroce, st, ,ns, ,n caracteru
282

ii sau declinant, care promite prea larg, p,n ce se ,n co+or,re #r a -i #i inut promisiunea. #ce la aceste cderi sau scptri naturale s ne ,n M#cem pri$irea ctre unele #enomene de declin mai He, e8tinse pe durata #azelor respecti$e din ciclul diurn &#ci cu seam anual, mi-cri e8primate ,n imaginea 6teului -i a toamnei. 'ocmai asemenea momente din 6din an se $d reproduse cu predilecie ,n peisaAul +a H\m mai amintit, ,n aceast pri$in, de ansam+lurile ce ale lui <omenic1ino. <ar c1iar c,nd se repro cu totul altce$a dec,t peisaAul, +unoar am+iana IricC a ,ncperilor, at,t de #rec$ent ,n pictura +aro , se prezint tot culorile calde ale amurgului -i ale nei, precum -i lumina clar o+scur a unei naturi fest ansam+lu de trsturi se recunoa-te ,n pictura ira$aggio sau ;i+era, mai t,rziu a lui ?ur+arCn, apoi Atea lucrri aparintoare -coalei napolitane sau celei peze ) #r s mai $or+im de cea #lamand -i ,ez. ,ntr o atare pictur +aroc de interioare sau Vanterioare, populate de #iguraia uman sau reduse Qi la scrutarea anumitor o+iecte somptuoase, cum ar eYle /nstrumente mu'icale ale lui %$aristo &ase1enis )2/44!, culorile au toate o dogoare agonic parc de ce se stinge. S,nt, ,n ,n$luiri de um+r, p,lpiiri de &R de crmiziu, de armiu, de aur $ec1i, ,ntunee,n Q ",n la ca#eniu. :rice moti$ capt .tonalitatea parc QQ su+ acoperm,ntul unei pduri de toamn ,ntr o a amurgit. >cela-i aliaA de um+re, de lumini, de calde cu intenii am+igui care $or ,n acela-i timp
2&3

-i s se arate iz+itor -i s se ascund ) comple8 tipic #eminin ) se ,nt,lne-te nu numai ,n pictur, ci -i ,n ar1itectur. In unele interioare de sanctuare din ;oma, razele solare, ce ptrund de sus, prin geamurile gal+ene ale lucarnelor, se cunun cu semi o+scuritatea dinluntru, care geme de aurrii -i de marmure colorate ,n tonaliti +londe. "este tot se in#iltreaz aceea-i dulce melancolie a amurgului -i a toamnei. .aptul se arat ca atare c1iar -i c,nd aparenele ar prea s contrazic o asemenea constatare. >st#el, p,n -i c1ipurile #eminine ro+uste, pline de $italitate ale unui &srnardo Strozzi ,ntrunesc e8act acelea-i culori cu care s ar e8ecuta un mr prea copt, de anotimp ,naintat. S ilustrm, ,ns, c1iar prin moti$ul deose+it de eloc$ent ol #ructelor propriu zise acest contrast care asociaz plintatea e8cedat de propria ei a+unden cu melancolia declinului. =e oprim la Co$ul cu ructe, acea capodoper a tineri ii lui 9ara$aggio, considerat a #i prima important ,.nR tur static" din pictura italian. >ci artistul #olosei tocmai procedeul in$ers aceluia cu care s a #cut cunos adic de prezentare a unui #ond ,ntunecos, de unde seU prind iz$oare sau re#le8e luminoase. ,n cazul de #a$aE o supra#a desc1is, de gal+en pal, se proiecteaz cc tant culorile tari ale co-ului cu #ructe. @n asernenee cedeu ne las s surprindem cum tristeea se m U .n in#uz dar tenace tocmai ,ntr o imagine destina P e8celen s e$oce +ucuria culorilor ,n cea rant plenitudine a lor.
284

6*st#el, acel gal+en, intenionat ca o tonic desc1idere a 6nii, e$oc nu mai puin razele o+osite ale soarelui de #cn T iar prin #aptul c +ate u-or ,n $erzui, sugereaz &litatea #runzi-ului ce -i a pierdut cloro#ila, din care Hlmas numai unele $agi urme diluate. %ste climatul &ere se dez$olt culminant acele #ructe tomnatece cu 6a +ogat. @n asemenea climat de o+oseal a anului se 6#,nge, ,ns, -i asupra lor. >mploarea erupti$ a #ruc & respir -i ea o $ag tristee de declin. Mai ,nt,i cu oarea contri+uie la realizarea acestui e#ect. @nii struguri, I um#lai p,n la spargere cu dulceaa lor translucid, &ot o#eri totu-i o impresie complet stenic, #iindc pe upra#aa proaspt -i strlucitoare a ciorc1inilor inter$in Oele nuane ruginii, ,n acord cu #runzele de $i ce i rneaz, -i care ,ncep s se o#ileasc. In al doilea r,nd, m S Itri+uie la acest e#ect -i ung1iul de a-ezare al #ructelor, spuse ,n a-a #el ca, ,ngrmdite una ,n alta, s -i men tun apro8imati$ ec1ili+ru. >st#el, nici una nu se a#l 9PU pe $erticalitatea a8ului respecti$, care ia la toate #eiie o&lic!" "erele -i merele se $d #r e8cepie ,n pte, spriAinindu se ,ntre ele, iar strugurii at,rn greu " Aos, mai cu seam cei negri, intensi#ic,nd e#ectul tris " prin conAugarea culorii nocturne cu sensul lor pro Gat descendent. %ste redat aci, la o scar e8trem de intrat, un amurg $oluptuos al naturii, o sclipitoare p de declin, tastrrile artistice, date p,n acum, constituie tot at, pstrumente de $eri#icare -i ,ntrire a ideii despre e8is i @nui +aroc -i ,n natur. %le s,nt e#ecte ale sugestiilor a/ sensurile naturale ale co+or,rii sau cderii, de linia
HF5

o+lic a po$,rni-urilor sau a copacilor aplecai, de #aza co+or,toare a $alurilor sau a ,-nirilor de ap, de cascadele ,n trepte, de culorile amurgului -i ale toamnei. >m precizat c mai e8ist -i o alt cale dee,t aceea de reproducere a sensurilor dinamice, a sc1emelor semni#icati$e -i a modelelor directe, prin care arta +aroc poate s con#irme e8istena aceluia-i stil -i ,n natur. ,n cazul de #a nu mai este $or+a de translaii de la un registru la altul, ci de apriorice analogii structurale. >cum, deci, apropierea ,ntre +arocul artistic -i cel natural se poate sta+ili pe temeiuri mai ad,nc consolidate. >m amintit c ,n aceast categorie intr ciclurile din natur e8tinse pe inter$ale uria-e, ale cror #aze numai -tiina le poate detecta. S relum, ,n consecin, trsturile de declin ale speciilor organice, dup datele pe care ni le a o#erit *eo <a$ita-$ili. In primul r,nd am desprins de acolo specializarea ere c,nd -i $arietatea e8trem a #ormelor. ,ncepe, deci, \ se $ad cum, de la analogiile date de intuiiile din a#ar ne diriAm ctre cele pe care le impune ,ns-i articulai intim a structurilor. >-adar, o di#ereniere $ast, cu <ttal

multe #uncionaliti de#ine-te deopotri$ -i arta E roc. >t,t pe planul natural, de e$oluie a speciilor. U. pe cel artistic, declinul genereaz acelea-i $ariate disc care promo$eaz multul" " P, Istoria nu numai a #iecrei arte, dar -i a #ieCO A##A muri de cultur ) a #iecrei $alori ) se dese Ugg A $remea +arocului cu o re$rsare imens, ,mpra#r
HF/

0#erenieri -i Ispecializri" nes#,r-ite. Volumul Husar con#irmatoare ar #i at,t de mare ,nc,t nici nu l am #olosi ,n conte8tul de #a. In domeniul muzical, loara, cele mai numeroase #orme moderne au #ost 6e sau aduse la e8presia lor e8emplar ,n aceast &. <ar aceea-i $arietate nes#,r-it poate #i a#lat -i ,n 6tur -i ,n celelalte arte. ,nsu-i numrul domeniilor &uce cre-te nemsurat, printr o e8trem proli#erare a 6rilor Iminore". >proape din orice materie se su+li ID c,te o Iart", intens #rec$entat ,n acea $reme, din Qdin #oc. din lemn scump, din sto#, din piele, din os, l sticlC, din side#, din #aian, din #ier etc. <e #apt nu pai ,n alctuirile cu o+iecti$ estetic, ci -i ,n cele dedi 6O altor $alori, ) #iloso#ici, +unoar, sau di#eritelor epoca +arocului ,-i ,nsu-e-te, ca o #undamental stur structural, una din cele mai uria-e $arieti, #ceute p,n atunci ,n istorie. %ste aceea-i $arietate -i #cniere de #orme prin. care se distinge, pe plan natu U&Q de declin a speciilor. Hlte trsturi, pe care noi le am integrat ,n cate l multului, se a#l ,n str,ns cone8iune -i cu categoria pri$a de +aroc a marelui" In aceea-i msur ,n care "]ganism se mre-te, ,ncep -i componentele sau #unc #eale s sporeasc -i, ,n anumite ,mpreAurri, s se e(ializeze. >ria de e$oluie a speciilor a lsat s se 6ind c o cre-tere de$ine e8cesi$ -i primeAdioas E dep-e-te Ilinia de sta+ilitate". >ceasta, dilatat din # de limitele ei normale, nu mai poate s susin a unui organism. >rticulaiile i se sl+esc p,n ce la acea decorelare anatomic!, ec1i$alent ca
287

dezagregarea prea marilor a-ezminte istorico. %8presia tipic, ,n aceast pri$in, este dat de Spania din Aurul lui 2/BB, ec1i$alent ) ca trecere peste linia de sta+ilitate ) cu dinosaurii uria-i, dar lipsii de $italitate, din #aza #in al a tipolizei. ,n $eacul al XVII lea, ,ns, aoYst #enomen nu prezint o e8cepie, #iindc mai multe a-ezminte ,ncep s su#ere de m!rime, de o gigantopatie speci#ic momentului. %ste, +unoar, perioada c,nd -i la ,ntinderea ruseasc se adaug uria-ele teritorii nord asiatice. <ar c1iar -i unele din rile mici la origine se e8tind acum ,n deprtri -i de$in imperii. :r, am artat c -i ,n arta timpului marele deine un rol neasemuit de important. %l aAunge -i aci, prin imensitatea dimensiunilor sale, s sl+easc $erte+rarea ansam+lului. %8emplul Icapelelor imper#ecteQE de la &atal1a sau cel de mai t,rziu al ?Yinger-ului din <resda au mai #ost #olosite de noi, a-a ,ncit nu le mai discutm. <ar c1iar c,nd unele palate sau re-edine se prezint Iterminate2E, ele ne apar totu-i, prin ,ntinderea lor, lipsite de o e#ecti$ coeziune, de acea su$eran con$ergen, pe care E realizeaz numai propulsorul unei $italiti e8cepionale <i#eritele aripi ale edi#iciilor sparg perspecti$a de ansa +lu, muind ,ntr ,nsele centrul, care ast#el se multipliB" se relati$izeaz. >semenea trsturi caracteristice pot #i urmrite 0 alte arte. In literatur, de pild, nu ne g,ndim numai U #ecunditatea autorilor sau la dimensiunile operelor mane de mii de pagini ) ci -i la structura literara, U P tat din aceste dimensiuni. Scrisul +aroc, li+er sa U tind inde#init este ar1iplin de enumeraii prelungi
288

U, de episoade -i de digresiuni, care alctuiesc 6eori ele singure creaii independente, cu centrul ,ntr ,n R. .aptul se constat -i ,n alte arii mai $ec1i ale +aro U&, cum ar #i India. ,n nes#,r-ita epopee -aha-Aha[ e8ist at,tea digresiuni care pot #i complet deta-ate ;onte8tul operei, printre altele $estitul episod #iloso#ic

IDa+ad)Gita" ,n epoca elenistic -i roman ,nt,lnim Hrent acela-i #enomen. @n e8emplu tipic ne o#er #cncon ul lui "etronius, gen a crui origine co+oar tot 6rient. %ste o naraiune des#cut ,n relatri de a$en i desprinse una de alta, a-a cum $a #i mai t,rziu ma6a ara+, iar ,n momentul mare al +arocului romanul 6resc. 'oate aceste creaii apar, prin structura lor. simp 6,tice ca e8presii ale declinului, ale dezagregrii, ale 6 #el de tipolize istorice. In s#,r-it, ceea ce se constituie ca o analogie din cele 6iz+itoare ,ntre am+ele registre este caracterul Iciu & e8tra$agant", ornamentat -i multiplu ,.sculptat" al 6ui. >ceast trstur, recunoscut +arocului din toate krile, ,l apropie surprinztor de unele organisme din Ima dispariiei lor. <ar semni#icati$ se do$ede-te nu lai #aptul ,mpodo+irii ,n sine, ci, ci -i natura acestei #enentri. <a$ita-$ili, ,n acord cu ali naturali-ti moli, $or+e-te ,n mod special de Iornamentaii spini #t", iar la unele gasteropode marine de o Idez$oltare Un de puternic" a Isculpturii coc1iliei", care arat atins Ipunctul culminant al posi+ilitii lor de cre>nalogia apare per#ect cu ceea ce recunoa-tem a @ contrast cu moderatul +asorelie# clasic ) a-a cum S +unoar, ,n Panateneele lui .idias ) altorelie#ul
HF3

0brocul ca tip de e8isten, $oi. I

+aroc, inclusi$ contrastantele sale conca$iti -i spCrtur" ,n ad,ncime. Ni aci putem co+or, ,ndrt cu g,ndul p,nC la ci$ilizaiile Indiei sau la alte centre $ec1i de cultur %c1i$alente ale unei Iornamentaii spiri#orme" s,nt, +unoar, -i z+urlitele pduri de statui ,ntregi, care acoper spinrile unor impuntoare edi#icii indiene, cum ar #i turnul templului MeenaZs1i din Madurai ($. Ion <umitriu, Pelerin la Si+a, 23/3!, sau acele stalactite care at,rn greu din arcurile pla#oanelor unor alca'aruri ara+e. >cea a!#n-cime ornamental se culti$ intens -i ,n >ntic1itatea ele-nistic, spre deose+ire de atenuatul +asorelie# al Greciei clasice. : atare trstur $a domina desigur -i ,n marele moment al +arocului, de la stilul Imanuelin" -i p,n la c-l t,rziu Icolonial" din >merica. >m precizat, ,ns, c dup aceast #az um#lat ,ri#l rit a declinului urmeaz ,n natur ultima +tr,nee e unor specii, c,nd coc1iliile anumitor $ieuitoare marin de$in iar-i netede -i simple, ca ,n #aza tipogenezei. %s2 dup cum se $ede, tot ce poate #i stilistic mai opus + cului. In art ar corespunde mai cur,nd unui manieri e8cesi$, care se e8prim ,n #ormele cele mai sumare, ai sea ,n simple sc1eme. : asemenea denudare stilistica " #i surprins la unele demonstraii actuale de a$ang care merg p,n la radicalismul Ia+surdului". .a" u este, ,ns, descuraAant, #iindc acest Is#,r-it" poate $it dintr o alt perspecti$ -i ca un I,nceput , . se -i identi#ic ,n ordinea stilului. =umai +arocul, de voltarea sa ,n#lorit, rm,ne, at,t ,n natur ci art, un indiciu cert al declinului.
H3B

: pri$ire a stilului, e8trapolat de ast dat ,n climatul +turii, ne ,ndeamn la o rede#inire a sa. &arocul este, #cadar, o ie-ire din Ilinia de sta+ilitate" realiz,nd o mi- &S, o cltinare a lucrurilor identi#icate mai ,nainte ca pe. %l rstoarn ordinea ascendent de la pro+i'oriu la m initi+, imprim,nd termenilor respecti$i o pondere in Iers. %8clamaia lui Hamlet c Ilumea a ie-it din ,,ni" luprinde o admira+il sintez plasticizant a #enomenului laroc, care -i #ace deodat auzite -i ecourile tragice. [ontri+uia 1iper+olic a stilului ) multul, marele, ,mpodo+itul ) nu este e8presia unui adaos, ci a unei r!scoliri, cu caracter de e8od, prin care se mi-c -i se ,n Hnde-te $izi+il ceea ce e8ista ,nc dinainte lini-tit la pcul su. "ietrele de munte care, integrate ,n ansam+lul Sr #iresc, nu dau nici pe departe impresia unei supra,n Hri, smulse -i aglomerate ,n alu$iuni de ctre torenii M+cului, creea'! imagini acumulati$e. Mi-carea ctre papte a amurgului, cltin,nd sta+ilitatea Idreptei amiezi", H -i dizloc din lumina ei componentele culorilor, , idu le iz+itor percepti+ile. =atura ne arat ,n c1ipul cel #on$ingtor ) $ala+il -i pentru art ) c a+undena #rcului, dez$oltata sa ,n#lorire, nu cuprinde ,n #ond de #inarea iluzie a unei ine8istente plenitudini. Singurul real dintr ,nsul este un anumit tip de mi$care, care #ee proprietatea special de a crea imaginea amgitoare legaiei.

t
"%;M>=%=]% &>;:9% : >"> NI .:9@* In at,tea din aspectele e8punerii noastre am situat +arocul ,n corelaie cu clasicismul, pentru ca, prin contra-i. s i se decupeze mai pronunat propria con#iguraie B asemenea cale de e8plorare credem c poate #i aplicat nu numai asupra artei, ci -i asupra naturii. "e plan natural, de asemenea, +arocul ni se proiecteaz cu un relie# mai puternic dac se con#runt cu un clasicism a#lat, desigur. pe acela-i plan. 91iar ,n capitolul precedent am #clcs o asemenea corelaie, de-i ,ntr un mod poate prea discre = am accentuat, +unoar, c ,n e$oluia speciilor iiposta'ei, aceea care se #i8eaz pe .Ilinia de sta+ilita e e -i preced +arocul tipoli'ei, aparine categoric unui o cism natural. <ar o asemenea raportare contrastant nu are 2c natur numai succesi+, prin etape care se urmeaz pe alta ,nluntrul unu, ciclu ) a-a cum am iluS Aa tot capitolul precedent ) ci -i simultan" =e gin P, e8istena -i ,n registrul natural a unor permanent
262

[a altora +aroce, care se pot con#runta. >r #i, desigur, (os s dresm un in$entar ,n care s ,nscriem reper I #iecruia din cele dou stiluri. <e aceea ne $om li#ica operaia pintr o orientare direct ctre cele mai I -i mai cuprinztoare alctuiri palpa+ile din natur. *s,ndu ne lor $om e$ita o #r,miare a interesului iu, ,mprit ,ntre nes#,r-itele serii de permanen%e, #ie 6#, #ie +aroce, din marea arie natural. lom apela, mai precis, la cele patru elemente aristo ; <ou din ele, pm,ntul -i aerul, ar putea #i cali#i 0drept clasice. "rimul, prin $irtutea modela+il a tna sale solide, este singurul care satis#ace plenar ideea Ym!" %8emplul lui >ristotel ,nsu-i, cu +locul de martir care conine statuia ,n stare $irtual, constituie o p concludent ,n aceast pri$in. <ar tot clasici-ti din cuprinsul naturii am spus c ,i aparine -i aerul Id #uncionalitate #ormei, #c,nd s i se supun de#i Imateria solid din care ea se a#l alctuit. St,nca &c, pronunat cioplit, ,m+rcat ,n impalpa+ilul $e- I de lumin al $zdu1ului ce o ,nconAoar, dez$luie AQisaAul grecesc o natural sintez clasic de pm,nt p %di#iciile de pe >cropole marc1eaz prelungirea ,n 6acestui originar clasicism. +npotri$, celelalte dou elemente naturale, apa -i I s,nt +aroce. %8ist, dealt#el, ,n tot cuprinsul e8pu inoastre, mai multe indicii care rele$ accentuat acest =e $om permite s le reamintim, ,ncep,nd cu moti I cu alctuirile ce se leag de prezena apei. pntre altele, am a$ut de at,tea ori ,n $edere pro$e Ittiarin a perlei ) sim+ol #undamental al +aro
H3P

cului ) consistena originar lic1id, pstrat ,nc ,n pectul de strop sau de lacrim al acelei nestemate. >poi am discutat, mai ales ,n dram, interceptarea relaiilor #erme dinluntrul caracterelor de ctre ie-irile tul+uri nea-teptate, ale temperamentelor, dependente, pentru acel stil, de di#eritele umori ale corpului uman. ,n alt ordine pri$itor la sugestia curgerii pe care o d +arocul ,n opoziie cu sta&ilitatea clasic, am $or+it de supremaia materiei lichide asupra celei solide" S a mai $zut, su+ aspectul mediului #izic, geogra#ic, importana anumitor premise +aroce, a mrii, a a-ezrii pe un #lu$iu na$iga+il, a umezelii dintr o atmos#er ,nesat de $apori. ,n reprezentrile noastre au mai aprut, ,n s#,r-it, imaginea $alului, a apei ,-nitoare, a cascadei, cu repercusiunile lor +ogate asupra 6 stilului artistic ce ne preocup. =u mai puin s a artat c -i ocul inter$ine aci cu u rol precumpnitor. ,n ultim analiz, #unciunea de#ens a strlucirii +aroce are, drept prim nucleu intenioi #lacra scprat de omul dezarmat, care ine ,n loc a#l lupului. <ar nu numai de #iare, ci -i de ali $rAma-i, ci ar #i ,ntunericul nopii, omul se apr prin elementul tural dotat cu cea mai mare putere de -oc asupra si riului $izual. %ste, ,ns, o aprare pe c,t de i'&itoc at,t de pro+i'orie, #iindc #ocul se consum ) ca ceea
ce-

strlucitoare si $remelnic alctuire +aroc #ace s dea mereu senzaia unei apropiate taine b diei" =u numai pitorescul e8terior al contrastul O
000000 00 111 o2), C %

aceast trire nelini-tit de la +aza sa, ,n compl eX@ intr -i ce$a su+til atrgtor, creeaz #armecul sp
ic
H3J

&scurului, at,t de des in$ocat de noi. %l se o+ine prin i #in calculate -i prin distane nuanate de #ocuri, a $zute doar prin e#ectele lor ,ntr un mediu o+scur. #Xele apropiate ale unor #lcri asupra lucrurilor ne a adesea s $or+im de o dogoare ca de Aratec a culo <ar nu numai aceast temperatur mai ,ncins, mai &at! a +arocului ,l desparte de clasicism, ci -i ,nelesul 6patetic, ,neles al lucrului ce nu e8ist dec,t consu 1idu se parado8al pe sine p,n la totala ine8isten. &.-a cum am putut preciza calitile clasice ale p 6tului -i ale aerului, s,ntem ,n msur a le distinge -i #cele +aroce ale apei -i ale #ocului. >cestea dou din U prezint #a de cele dinii ,nsu-iri diametral opuse, c,t de legate se arat primele ) elementele na &e clasice ) de principiul ormal" Materia solid a 6ntului se ,nc1eag ,n orme, iar cea su+til a aerului 6 $izi+ile -i $alori#ic aceste orme" >pa -i #ocul, dim Iri$, nu numai c nu posed o asemenea capacitate, &ici nu doresc s o posede, +a mai mult, o desconsider &ir. >ceste dou elemente ne arat c. -i pe planul na & +arocul acioneaz printr o supremaie a materiei pra ormei, -i, ,n consecin, a sen'a%iei asupra ideii. pri$ind drama s1aZespearian 0ntoniu $i Cleopatra, #tttorul american .ranZ GarnZe (,n Op" cit": o+ser$ deose+it #inee c >ntoniu Irenun la propriul su roman al pm,ntului pentru elementul egiptean , asociat cu 9leopatra -i cu principiul metamor#ozei". Vam spune c, tradus ,n termeni stilistici, acest proces #rnn o trecere de la poziia clasic!, implic,nd solidi Q Ni certitudine, la insta+ilitatea -i a$entura +aroc. In

I
H33

s#ir-it, o nou traducere a aceluia-i proces, de ast dat pe un plan de ontologie istoric, ,nscrie un pas $izi+il ctre declin" %ste $raAa apei, care pstreaz ,ntr ,nsa acel element sirenic, intens ademenitor. =e amintim de descrierea lui "lutar1, care e$oc prima apariie a 9leopa trei ,n #aa lui >ntoniu. %a $ine pe ap, ,nconAurat de naiade, ,n c1ip de Venus ie-it din spuma mrii. <ar tot printr ,nsa, care a propulsat dezastrul pe mare de la >c tium, cel dezlipit de certitudinea roman a pm,ntului, a pierit ca -i cor+ierii momii de sirene. >celea-i proprieti +aroce de #ascinaie, de metamor#oz -i de pierzanie $a a$ea, pe alt plan, -i #ocul. >pa -i #ocul creeaz -i ,ntrein o asemenea relaie ,ndeose+i prin su$eranitatea ne,ntrecut a mi$c!rii, de care dispun. .orma nu poate stp,ni cu ade$rat materia deci aplicat la $arietatea static a acesteia, #cut anume s rm,n ,ncremenit, ca pasta solid a pm,ntului. ,n cazul apei -i al #ocului raporturile apar, ,ns, in$erse. <e asi dat materia este aceea care dispune de #orme, dup prc priile ei legi sau capricii. Imediat le creeaz -i le distrug nscocind altele, la #el de e#emere ,ntr un continuu din mism -i o continu metamor#oz. "este $arietatea in9B sUstent a #ormelor domin atotstp,nitoare materia. aci rezult -i caracterul pro$izoriu, de decor, de specta dcS teatru, al alctuirilor pe care le ia apa -i #ocul e8ist nici un aspect al acestor dou elemente care nege apartenena lor la registrul +aroc al naturii <e aceea am -i atri+uit cu e8clusi$itate un aseir ''lr aparE stil at,t artei 1idraulice c,t -i celei pirote1nice. U 2@ ca produse ale mediilor +aroce din cele mai di$e
29&

[e. In orice loc sau ,n orice moment istoric s ar dez p, 1idraulica -i pirote1nZEa rscolesc deopotri$ sen'a-creeaz spectatori, atra-i de acele mera+iglie pe care #ele arte le des#-oar. 9u aceea-i pondere teatral apa cui $or inter$eni imagistic, structural sau #uncional T celelalte domenii artistice ale +arocului. Vor rscoli #emenea cazuri nu numai simple senzaii, ci -i resorturi 6onele mai pro#unde ale naturii umane, pn acum le am pri$it conAugate at,t ,n #izionomia q,n structura mai ad,nc sau ,n e#ectele lor. Ni, desigur, r cadrul di#eritelor centre +aroce, apa -i #ocul se a#l ate laolalt pentru ,nsu-irile lor comune, pe care semnalat mai sus. 'otu-i, din cele dou elemente ic #oarte adesea numai unul singur care predomin, ieles #r a l e8clude cu totul pe cellalt. .aptul i pentru noi o ,nsemntate mai accentuat dec,t putea crede. %l ne aAut s di#ereniem din ad,nc 6importante $ariante sau su+tipuri +aroce, care, pri V#cupor#icial -i glo+al, ne apar nu numai asemnC dar uneori c1iar identice.

Ni aci putem pleca, s-it, de la ceea ce am identi#icat drept primele mani alo stilului la popoarele moderne, mani#estri sur ASn circuitul i+eric. -t#el. ,n +arocul portug1ez, cel legat de termenul "o si de semni#icaia lui, predomin apa" si c1ic.r at,t de larg msur, ,ne,t ,i decide ,ntreaga alc -i ,ntregul caracter. %lementul ac$atic, care do$e ,n mediul lusitan o ne,ntrecut #or de in#iltrare, a se insinua -i a im+i+a totul, c1iar -i unde nu se direct ca moti$. =i se pare aci e8trem deQ semni#i
pbrocul ca tip de e8isten $oi. I
2(17

cati$ o interpretare a lui %ugenio dE:rs din cartea lui Despre Aaroc" %l surprinde c, ,nc de pe la s,,r-itul $eacului al XV lea, ,ntr o uria- compoziie a pictorului portug1ez =uno Goncal$es, compoziie populat de nenumrate personaAe ) ingerin a marelui -i a multului ) toat tratarea realist, in#luenat de $ec1ea -coal #lamand, se $ede integral trans#igurat de o atmos#er $erzui ,ntune catC, ca de mediu su+ac$atic. %ste ,ntiprirea o+sesi$ a primelor ,ntreprinderi oceanice portug1eze. 9u at,t mai intens $a aciona o atare atmo\ier c,nd se $a conAuga cu moti$ul ac$atic propriu zis. .iindc am desc1is discuia cu domeniul culorilor, $om mai strui ,n tr ,nsul c,te$a momente. .amiliaritatea cu am+iana marin i a #cut pe portug1ezi s e8ploateze #ora trans#iguratoare ) de $raA -i de $is ) a al&!struiul" =e g,ndim la acele a'ule*os, care ,mpodo+esc acolo #aadele unor edi#icii +aroce. S,nt plci de #aian ,n nuane e8clusi$ de al+astru, ce ,n#i-eaz peisaAe -i scene ac$atice S a cutat aci o com+inaie pro#und sugesti$, ,n care intra nu numai culoarea, ci -i materia. *uciul opac al #aianei zmluite este cel mai apropiat de acea densitate cu car ne iz+e-te supra#aa mrilor din sud. "uterea de iluzl9 nare +aroc desc1ide aci o lume de $is ) parc cu a legi, mai #ericite ) o lume ,n ,ntregime al+astr. In s#,r-it, o str,ns asociere ,ntre structura -i mB marin are loc nu numai pe planul supra#eelor -i al rilor, ci -i pe acela al relie#urilor -i $olumelor. >2" semnalat sugestiile ac$atice de coc1ilii -i de alte tuiri din #auna oceanelor, pe care le o#er arE22,.bciul Imanuelin". Se arat aci pro#und reprezentati$ e
H3F

stirii de la 'omar, a crui #ereastr e #ost larg contat de %ugenio dE:rs ca prototip al +arocului. =oi spune c nu numai moti$ele acelui edi#iciu, ci c1iar -i Aptura unor componente ale sale, u$raAate p,n la re 0 sugereaz, prin #iltrul stilizrii artistice, un conglo lat marin, o colonie de corali, ,n care s au in#iltrat Aci, crustacei, alge, #r,nturi de piatr ponce. ,ndeose+i dou coloane care #lanc1eaz cele+ra #ereastr, pre -i puternicul relie# lucrat al ,ntregului ansam+lu de Qi$ din Aurul ei, trezesc intens o asemenea asociaie In aceea-i or+it ac$atic intr -i literatura +aroc ug1ez. >m mai amintit, dealt#el, ,ntr unui din calele precedente, de apartenena lui 9amoes la acest I Strlucirea ptruns de melancolia declinului, de -tiina dureroas a s#,r-itului, n a #ost sugerat poate eni mai intens dec,t de marele poet lusitan, a-a ne rele$, printre altele, urmtorul $ers al unuia Esonetele sale (JH! : Cintam, dar se-au'ea-n ecou piei-(tr. H. ;adian!. >cela-i 9amoes, ,n $estita sa Lusiad!, ,zeaz o ade$rata epopee planetar a apei. "rintre acolele ac$atice, productoare de mera+iglia, dinarul acestei creaii, apare puternic relie#at moti$ul i+elor marine din mrile su+tropicale. . #enomen literar de o #actur similar, ,ns -i mai , se constituie din acea amintit colecie portug1ez >istoria tragico-maritima, ansam+lu de scrieri nici un ec1i$alent ,n $reo alt literatur. Strins de &ernardo Gomes de &rito ,n $eacul al XVIII iea, ta colecie cuprinde relatrile a di#erii scriitori ano i sau identi#icai ) unii cunoscui -i cele+ri ) din
veacul al XoI lea -i al XVII lca, %i po$estesc rsuntoarele naiuragii su#erite de at,tea $ase portug1eze care au 5nfruntat prin regiuni e8otice #uria oceanelor. ,nsu-i titlul, care asociaz noiunea de maritim -i cea de tragic, indic apa ca mediu de spectacol zguduitor. <ominanta elementului lic1id ,n +arocul portug1ez mai poate #i ilustrat -i printr o serie de alte

indicii. >r ii, ,ns, un a+uz nepermis s mai prelungim aceast demonstraie, pe care o credem ,ndeaAuns de con$ingtoare -i prin cele relatate p,n acum. <esigur, ca orice matrice +aroc, aceast am+ian mai permite totu-i -i #ocului o anume inter$enie ca #actor constituti$ al ei. "onderea #uncional $a cdea, ,ns, mereu asupra apei ,n con#iguraia speci#ic a +arocului portug1ez. <impotri$. ,n at,t de apropiatul +aroc spaniol $a a$ea loc o radical inter$ertire ,n situarea celor dou elemente. >ceast ,n$ecinat $ariant a stilului se $ede puternic dominat de autoritatea ocului" "ictura spaniol o#er o prim mrturie ,n aceasta pri$in. @nul din promotorii clar o+scurului +aroc est tocmai ;i+era. maestru al unor $ariate con#runtri ,ntre lumin -t um+r. <etaliile pictate pe care acest impuls2 artist spaniol $rea s le scoat din tene+rele #ondu #5nt cCteodat at,t de pasionat accentuate de re#le8ele cului, ,ne,t capt incandescena #ierului ,ncins la r >ceast $e1emen com+usti$ se $a continua -i ceva t,rziu ,n pictura +arocului 1ispanic. >ci o con#run cu cele mai reprezentati$e e8presii portug1eze de7 iz+itoare. >m putea aprecia c,t distan s a parcur la paleta rece umed a lui =uno Goncal$es
300

3
pfSaniolului ?ur+arCn, colorit ce se ,ntunec ,ntr o ca#eniu cald, parc de cuptor ,ncins, ,nluntrul aprind ,-niri gal+ene. <ar nu numai pe caiea curului se sugereaz prezena elementului arztor 0a acelei zone =imeni ca %l Greco, +unoar, n a creeze o coresponden at,t de .$ie ,ntre #ocul 0 ee-i mistuie personaAele -i stilizarea $ertical It a acestor #iine, ca ni-te p,lp,iri de #lacr. pil lui <on `uiAotc ) pentru a ne ,ndrepta inte ^ ctre domeniul literar ) pare ne,ndoielnic din VpersonaAelor concepute do marele pictor. 9 ase Ipropiere s a mai surprins ,nc de mult, merg,n 0iar p,n la a#irmaia c eroul lui 9er$antes pare lui %l Greco ($. >i. &usuioceanu, El Greco, %nico ,heotocopulo ) El Greco, "aris, 23P4!. tst o asemenea apropiere ) -i e8ist e#ecti$ ) 0eunoa-tem ,n #aptul c -i <on `uiAole se do$e omul #lacr, redus ca materie a pm,ntului prin sa de ctre un #oc luntric, care i d o ne,nce ire. =ici nu este. de #apt, prima dat c,nd 9er Uec$enteaz acest element al consumpiuni:. =u se ,nsoe-te -i cu #lcrile #inale ale rugului, Ms au ,ncredinat ultimii supra$ieuitori ce au itica =umaneia din tragedia cer$antin cu aec p. %8ist apoi -i ,n poezia +arocului spaniol un al clar o+scurului tainic, pe care l d #ocul ,n >-a este sim+olica noapte a lui Muan de Ia iat o&scura -i en lamada, ,ntunecat -i ,n#l
>ci tre+uie s aducem unele precizri compli men acelora cu care am ,nc1eiat ilustrarea +arocului g1ez. "rezena apei se a#irm -i ,n +arocul ) +unoar la Gongora ) ,ns, cu totul su+ordonat iunii dominante a #ocului, pare deine acolo ,nt,ietata >cesta din urm, potri$it de#iniiei lui >risioteM, este e0 mentul cald -i uscat, opusul apei caracterizat ca elem rece -i umed, atri+ute prin care am indicat ce$a ma, s coloritul lui =uno Goneal$es. ,ntiprirea proprie, at,t puternic -i de original, pe care o las #iecare dini doi #actori naturali, decide, ,n consecin, -i dou mrci $ariante ale stilului. =oi am ilustrat doar un singur gen de relaii i+torH ,n care apa -i #ocul, ca termeni artistici, dez$olt e8is tenta separat a acestorE $ariante. <i#erenierea care le na-tere se poate i$i, ,ns, nu numai ,ntre dou ( a-a cum s a $zut p,n acum, ci -i ,ntre dou irsomen +aroce ) c1iar #oarte apropiate ,ntre ele ale une aceleia-i culturi. Ni ar cere, ,n consecin, ilustrare.E pCrlea noastr -i o asemenea con#iguraie a terme =e putem adresa, ,n aceast pri$in, c1iar -i unor pe noade mai $ec1i. S lum, +unoar, spre declinul M c.itii, epoca e8tra$aganilor ,mprai romani din lulia. "utem $or+i de un +aroc al lui 'i+eriu, c2M distinct de +arocul doar puin mai t,rz,u al Iui = mul din cei doi ,mprai era o natur maniacQ S +imptome depresi$ melancolice. >l doilea, dim"" demonstra o #ire 1istrionic, ,m+tat spectacuio ,Priu i delir. >m+ii ,.-i satis#ceau egocentrism" Pg prin ,nclinaii +aroc estetiste. "e c,nd, ,ns, a

302

lui 'i+eriu ,-i gsea re#ugiul ,n +izarerii legate VIpalate plutitoare" pe laG@l =emi. izolarea prin : palatul din insula 9apri, impro$izarea unei lupte ie au pierit 23.BBB de oameni!, erupti$ele ce1ii =ero ,-i a#lau ,mplinirea ,n $iziunea #ocului incendiere a ;omei, ,.torele $ii" ,n noapte, Cclelor!. "otri$it distinctelor -i opuselor elemente ATare , ,nsu#leeau, am,ndoi cutau ,n $ia sen re, nemai,nt,lnite. iz+itoare, ale unei e8centrice Itaii scenice. ,ns primul ca singur -i pri$ilegiat r, retras ,n lu8ul su, iar al doilea ca actor, ,n 0o$aiile mulimilor #ascinate, (tpt nu s,nt nici unul nici altul dec,t e8ponenii a iuse momente +aroce din istoria, am spune stilis ,periului roman. "rimul din ele ataca insidios clasicism, de ec1ili+ru, de pace -i sta+ilitate. ina VSde >ugust. =$ala sa per#id, ca -i a apei, #or A$z$rt unele supape su+terane, pe unde ptrunde, cu su+stan +aroc tot acel ideal clasic, pe care lin urm ,l dizol$ complet, >l doilea moment #i E etap mai t,rzieT acum e8cesul -i ciudenia Iu c,-tigat pe deplin terenul, -i nu se mai tem de Se se$eritii clasice, disprute c1iar -i de pe V6plan #ormal. 9a atare, cele mai demeniale e8tra departe de a se retrage mizantropic de lume, se 0t Aactant, neronian, ,n pu+lic, cu o mare suit stalest de claMueur-i imperiali. %ste e8presia Lo mai accentuat +i'i&il! apariie a uni$ersului l, -i care #ace totul deopotri$ de $izi+il ,n Aurul -i ,ntunericul cel mai dens.
303

.aptul e nu ce i doi ,mprai amintii decid epo distincte, (i s,nt ei ,n-i-i e8presii ale momentelor %aro8 respecti$e, se a#l con#irmat de unele creaii de $aloi (are i -i anun aYinl-la-letlre" >st#el, un poet ca :$idi 5 a artat Ili+erian" mai ,nainte de 'i+eriu ) ,n #ond cel mai ,n$er-unat $rAma- al su. >proape toate scr,eri& sale au loc ctre sf5ritul domniei lui >ugust. <in regnu urma-ului su n a apucat dec,t un redus inter$al.,Ni ci toate acestea, :$idiu su+mineaz aria clasic!, stimula de >ugust, mai ,nainte ca 'i+eriu s nruie, retras -i $zut, +ia%a clasic! instituit de predecesorul su impe rial. 9u preul disgraiei, autorul -etamor o'elor a pree #erat s reprezinte ade$ratul moment istoric pe eare tria, -i care era de ,nceput al declinului, = am dori ca, ,ntr un conte8t at,t de larg ca ci! nos tru, s e8agerm atenia acordat e8clusi$ acestui poet, dar #iindc ,n ultima $reme s4a re#lectat su+stanial 2 mai asupra +arocului su, credem necesar s l mai a$ ,n $edere c,te$a.momente. >st#el, principalele trasa rele$ate de ;oasset ,n cuprinsul general al sti u ) rupturile (Isupra#ee care se um#l -i se rup"!R " mor o'ele, domina%ia decorului ) se $d aplicate c,i$a ani de ctre ,n$atul +elgian ;oland 9ra creaia poetului latin. %l surprinde ,n opera BR Ianumite rupturi", ,ntregindu -i o+ser$aia "rin zarea c I:$idiu trece +rusc de la un detaliu a..nlAM pro$oc,nd ast#el e#ecte de surpriz ) decorul se cu desvArire)' (;oland 9ra1aK, %a vision &'nl dFO+ide ei lFEslheliMue &aroMue, ,n 0tti del l
304

Yna'ionale O+idiano" $oi. I, ;oma. 2353.! Ni mai cornii, ,n aceast pri$in, ne apare, cu un an ,nainte, con Ipa lui H. &ardon, care descoper la poetul latin 0ape tot ceea ce noi am atri+uit +arocului ,n general, plenitudine de $ia" a#irm acel ,n$at Icare nu se lodeaz cu prescripiile clasice, si le ,nlocuie-te prin soi de dinamism turmentat -i e8plozi$... insta+ili . +izarerii... inc1ietudEinile unui su#let di$izat... tor +aroce... l (H. &ardon, O+ide et le AaroMue, "aris, l. <ar, cu tot caracterul Ie8plozi$", pe care i l ,n &ardon ) -i care, ce i drept, nu i se poate con ) noi am $edea un alt procedeu dominant #olosit act pentru a elimina Iprescripiile clasice", #rind ,nc ,n $remea lui >ugust -i a .,clasicismului" .:$idiu procedeaz mai adesea prin insidioase, de-i 0$e, in#iltrri +aroce, ale cror Ie8plozii" apar ,ntru ,n$luite de armonia $ersului. %l utilizeaz aciunea liului su+teran care roade temelia st,ncii. >m #olosit ast meta#or uzat pentru a ne apropia -i ,n alt mod +pera lui :$idiu, din ung1iul anume al #a$oritului su nent natural. "entru a ,ndeprta e$entuala suspiciune 6te am a+andona su+iecti$itii noastre, proiect,nd T toi o personal o+sesie ac$atic, tre+uie s preci cC nici nu ne aparine nou o asemenea o+ser$aie #icat la poetul latin. 91iar la noi un cercettor o$idian ,rigore 'nsescu reine ,nsemntatea e8cepional pe E o posed apa ,n opera aceluia ($. Grigore 'n Uesi u, iiu" &ucure-ti, 234/!. %8i-i nenumrate registre, unde :$idiu integreaz, ,n largi, acest +aroc element natural. <ar nu numai
PB5

imaginile, ci ,ns-i structura intim a creaiei o$idienese arat a #i acvatic' S a $or+it adesea de #luiditatea, de caracterul curgtor al $ersurilor sale, caliti ce nu se pot con#unda dec,t e8terior cu claritatea clasic, dar care e8prim ,n #ond nest$ilita re$rsare +aroc. 'ot cu o

con-tiin di$izat, ptruns de melancolie -i de #rmCntare, :$idiu ilustreaz ,nainte de 'i+eriu acel moment +aroc al apei, ce urmeaz imediat dup amintita tentati$ de #ermitate clasic, pe care o -i dizol$. %ste o prim mani#estare a stilului ce ne preocup. .aptul c -i ,n seria noastr anterioar de e8emple, aceea a popoarelor moderne, am identi#icat ,n "ortugalia at,t ,nceputul c,t -i su&tipuL ac$atic al +arocului, $ine s ,ntreasc noua noastr constatare. 'otul corespunde ordinei succesi$e din cadrul antic pe care continum a l urmri ,n momentul de #a. >st#el, un +aroc al #ocului, un +aroc iz+ucnitor, incendiar, $ine dup acela al apei, ,n epoca neronian, c,nd orice rezisten a clasicismului s a $zut lic1idat, -i nu mai e8ist nici o raiune care s l menaAeze #ormal. <ar nici aci nu este =erone acela care decide o atare atmos#er, ci ,nsu-i momentul respecti$ de declin, care, a#l,ndu se ,ntr un proces ,naintat, nu mai #ace nici o concesie, -i se declar ca atare ,n totU hN&ris-ul su. >st#elR la data urcrii pe tron a e8cesi$ului ,mprat, Seneca, #ilcQ so#ul -i dramaturgul$ era un om nu numai #ormat, ci c1iar +tr,n. 9u alte cu$inte, premisele tragediilor sale se a#lau ,nc dinainte ,nc1egate In aceste tragedii, care stau 2 +un parte, at,t la +aza teatrului spaniol c,t -i a celui e iC sa+etan, Seneca nu recurge la o lent insinuare +aroca,
o $iolent aprindere a stilului, care distruge, #r nici 0 opreli-te, orice urm de tradiie clasic. %ste, ,ns, inte sant de notat c e8cesul de orice natur, cruia drama 0rgul ,i d #r,u li+er, se asociaz adesea c1iar literal ente cu imaginea erupti$ a #ocului, care, ,n acea eme, se +ucura de un #oarte apreciat e#ect pe scen. ,st element apare uneori cu un rol co$,r-itor, de dez im,nt, +unoar ,n -edea sau ,n >ercule pe Oeta" >m dori s ne mai spriAinim identi#icarea unei atari rocra%ii, speci#ice momentului, printr un strlucit deta a^ anonimului ,ratai despre su&lim, scris, dup cum putui sta+ili, tot ,n $remea lui =ero. ,n aceast luare estetic, de concepie +aroc, g,nditorul ne #asci Taz la un moment dat prin dou imagini ce urmresc disting contrastant arta lui <emostene de aceea a lui #tero. "rimul este ca o Eiz+ucnire de trsnet, ce se preci 0t $ertiginos din $zdu1, -i arde dintr o dat, pe c,nd doilea se aseamn cu un #oc, care ,nainteaz pe p 0,nt, se le-te necontenit, -i cuprinde treptat totul. <in least comparaie putem a$ea o intuiie e8act nu numai rcpre cei doi oratori, ci -i despre comentatorul lor, ca Aponent al epocii neroniene, momentul unui &aroc al pilui" *a cele spuse nu putem omite, totu-i, laptul c nu tot #cauna apa -i #ocul se des#ac ,n cele dou $ariante pri$ite acum. @neori acioneaz asimilate deopotri$ ,n ma unitate a stilului. .enomenul poate #i ,nregistrat -i ,n ele centre +aroce moderne. Mai iz+itor, ,ns, se $a re el ,n acele $ec1i cadre, dez$oltate originar ,ntr o
347

lu8uriant natur tropical, unde toate elementele se um#l ,m+el-ugate, -i alctuiesc ansam+luri uria-e, spectaculoase, de un dinamism dezlnuit at,t pe planul cre-terii, al proli#errii, c,t -i al distrugerii. "entru a nu mai e8agera $olumul ilustrrilor ne $om opri sumar doar la c,te$a moti$e pe care ni le o#er India. S lum, pentru moment, dintr un imn ctre zeul 0gni, cuprins ,n Rig-(eda, doua e8emple ale #ocului din natur ,n ipostaza sa nimicitoare. "rimul prezint o intuiie ec1i$alent imagistic cu comparaia pe care autorul ,ratatului despre su&lim o $a raporta la <emostene, cu singura distincie c o+iectul teri+il al e$ocrii nu mai este aci tr!snetul, ci numai ulgerul" X/ar c#nd alergi prin spa%iu, sp!rg#nd 1em!rginirea Cu chipul numai l!c!ri, de groa'! se ascund ;i p!s!rile-n ramuri",F2F ('r. Ion *arian "ostolac1e -i 91arlotte .ilitti.! >l doilea e8emplu din acela-i imn corespunde celeilalte comparaii, aplicate ,n amintitul ,ratat la 9icero : XC#nd #l #mpinge +intul s!l&atec se #ntinde ;i-alearg! #n tot locul ar'#nd necontenit, Cu lim&ile-i cose$te c#mpia $i p!durea"""L ('r. Ion *arian "ostolac1e -i 91arlotte .ilitti.! =umai c ,ntr un mediu natural at,t de opulent, care treze-te at,tea nuane de sugestii, ultima imagine a #ocului nu $a mai #i de natura celor ilustrate mai sus. adic de ipostaziere a propriei sale structuri, ,n a-a #el ca s se creeze printr ,nsa o $ariant special a +arocului. "rin
303

com%ustiv $a tinde, dimpotri$, ctre o paradoxal lare tocmai cu elementul opus al apei. atem asista la ,nceputul acestui proces in alte imnuri .>gni : ,,>arului c +asul care , 1e re+ars! precum apa inspira%ia divin...(
(I$ii >gni Va@. $ana$a

,,El seam!n! cu apa ce-n ier&uri se strecoar! Ca apele ce-n r#uri #ncet se despletesc"L(lui >gni!

0 aceste indicii de simpl asemnate din Rig-(eda se cu anticipaie mai departe ,n 9atapat1a+ra1mana, U,ndu se cosmogonic p,n la o contopire nupial ,n ,lc dou elemente, de unde a ie-it oul primordial 5 ,,Puse *l!c!ri uria$e #n al apelor +iitori, ;i din calda-#nnohilare a ac+aticei sim%ire, Se i+i un ou de aur lumin#nd str!lucitorL"
('r. Ion *arian "ostolac1e -i 91arlotte .iVitti.!

tul str!lucirii se arat a #i comun am+elor ele naturaie +aroce, at,t apei c,t -i #ocului. >cest atri t,t de speci#ic stilului urmrit,de noi, se arat, ,ns, cepional de potenat ) lumin#nd str!lucitor ) prin contopirea dintre cei doi #actori care ,l ., <esigur c mai e8ist -i alte arii de cultur +a e se realizeaz, ,ntr un #el sau altul, conAugarea i$ de accentuat a celor dou elemente naturale, oprit, ,ns, numai la India ca la cadrul cel mai semni#icati$ ce ne a putut solicita.

<up ce am pri$it Icoordonatele de +az ale +arocului", precum -i I+arocul ,n istorie", am consacrat aceast a treia parte I+arocului ,n natur", numai pentru a trece la penultima etap a lucrrii, aceea a I,ntregirilor". 'rsturile generale pe care le am #i8at la ,nceput s au putut reia : ti$ dispensa de o cunoa-tere mai apropiat a unora din zonele istorice -i naturale, unde ne am strduit s identi#icm stilul. @ltima parte, ,ns, cu consemnarea trsturilor mai speciale ale I,ntregirilor" $a pretinde s -tim cit mai mult din cuprinsul de unde putem e8trage asemenea trsturi. <esigur c tot momentul mare al +arocului ne $a preocupa ,n primul r,nd -i acum. 'otu-i, #iind $or+a de (nele trsturi Ispeciale", s ar putea ca ele s #ie ute odat mai reprezentati$e ,nluntrul unor tipuri tot IspecialeEQ ale stilului, dec,t ,n e8presia sa culminant care l cuprinde plenar, ,n esen. <e #apt nu ne cluzim ,n aceast a#irmaie a noastr dec,t dup simple presupuneri, ne-tiind dac $a #i ,ntr ade$r a-a, deoarece n am atins ,nc noul teren. =e am luat, ,ns, pentru toate e$entualitile, unele msuri de precauie ,n ae past a treia parie. de care tocmai ne desprim.
9@";I=S
rolog

I. 9::;<:=>'% <% &>?> Imul contaEct cu o+iectul........ , 2P [itati$e -i ci de cunoa-tere......., RE HB Hmensiunea tragic........... HF Auctura de#ensi$ .....,..... P3 troc -i spectacol............ J3 aroco" sau I&arroco" Y.......... // + semnul perlei............ 45 Sminanta originalitii ,........., 32 Iginalitate -i, materie........... 2B/ irtea um+reiQ U........ 2P/ t Znierism -i +aroc............ IS: II. &>;:9@* D= IS':;I% .tecedente deprtate......Q...., 2/3 !mentul mare al +arocului......... 23J elungiri ,n $remea mai nou.....O . , , HPB +iponena #eminin........., H52 III. &>;:9@* I= =>'@;> #cresii ale declinurilor.......... H4P Imanene +aroce : apa -i #ocul........ H3H P22
*ector : %*%=> M@;G@ 'e1noredactor : %*%=> 9>*@G>;@ Bun de tipar 2S"(/2/"2344" ,ira* >6H2 ex" or. Coli ed" 2S,H2" Coli tipar 3.4.5. 9omanda nr. 4B H54 9om+inatul "oligra#ic I9asa Sc,nteii",

&ucure-ti ) "iaa Sc,nteii nr. 2, ;epu+lica Socialist ;omCnia