Sunteți pe pagina 1din 4

B.

Fundoianu, Privelişti (1930) Poate cuvinte spuse în timp, la ore fixe,


deşteaptă sânge care a adormit sub coji
Paradă şi bântuie-o furtună de diamante fixe
pe cai apocaliptici în şea de voievozi.
Ca un paing, Urâtul se rupe dintre aţe,
în beznă, iată, râsul cu sângele îl scuipi, Poate căzut în strada de vis, cu glezna ştirbă,
şi nimeni nu-i furtuna de gât să mi-o agaţe un cal pe care moartea l-a asudat pe brânci
şi din privire ochii să mi-i desprindă, bumbi. aruncă înc-o dată în univers, cu scârbă,
privirea cea frumoasă a morţilor din stânci.
Ferestrele ca uliţi s-au dus la vânătoare;
pianul căzut pe labe e cel din urmă ren Poate oprit cu faţa sleitr-ntr-o vitrină,
şi liniştea pe rana luminei pune sare; miracolul mă doare încremenit în pluş,
în lucruri zeama vie simţi c-a ieşit din semn. şi-aş rea să fiu în axa pe care manechinul
Vezi, toamna rupe pagini de murmure marine – prezintă cea din urmă croială de mănuşi.
cu umbra din părete mă caut şi mă-ntorc,
carne-n deşert voită bălană ca o pâine, Mi-ar trebui masive de sare-n care ape
sufletul meu de pene cu linişte în cioc. pun în pământul ocnei ventilator marin –
peninsule ce-n coate au început să crape
Căci te-ai târât pe pietre asemeni sufleteşte şi-n care focul tânăr destupă ca un vin.
cu fiecare coajă de anotimp; şi-aşa,
eşti vremea care-şi sparege sopârlele în cleşte, Mi-ar trebui cuvântul să se despoaie-n pâlnii,
urzica de prăsilă şi sâmburii de stea. să mă dezbrac de mine ca peşte de solzi
Tu eşti troţa-n noapte cu vânătăi în oase, şi să mă duc în lume pe cărăruia mânii,
cânele care umblă după cadavre-n Alpi, când inima în carne îşi împleteşte cozi.
zăpada de tăcere în care corbii coase,
copilul piele-roşă bătut la cur de albi. Mi-ar trebui potopul să schimbe-obrazul lumii
şi focul să înjunghie statornicia-n rău.
Tu eşti oraşu-n care uzine putreziră, cădeţi, imperii! iată că s-au ivit nebunii,
varul crescu pe şine, pe cuie şi pe şipci să strângă în poeme crâmpeiele de hău.
şi s-a oprit mişcarea şi timpii se opriră;
au mai rămas din umblet fărâme de furnici. Poate-am greşit, Părinte, când ţi-am cântat
natura
Aiurea! Hai aiurea! sufletul meu urât,
cuminte şi curată ca-n paradisul vechi;
din care-au muşcat ploaia, şi timpul, şi omida,
erau în mine forţa, schimbarea, setea, ura, -
ca dintr-un măr, cu găuri în carne, ca un rât,
şi sângele în mine mă trage de urechi.
ar vrea să întâlnească grădina ta, Armida.
Ar vrea alte cuvinte, alte fecundităţi, Era în mine ceea ce sparge ca să nască,
alţi oameni şi alţi idoli! sufletul meu de pâslă în mine-un demon care şedea pe continent,
din pietre să-şi cioplească ar vrea divinităţi, cu-o faţă care plânge şi una care cască,
să-mpingă şi să taie mişcarea, ca o vâslă. în mine năzuinţa de-a deveni dement.
Unde-i pământu-n care s-a deşteptat Columb, Închis în amintire ca-ntr-o obscură strofă
prin papagali, linae şi lubrice maimuţi? în vidul unde steaguri de ideale-mpung,
mi-i silă câteodată din mei şi din porumb te-aştept să vii, trompetă de spaimă, Catastrofă
să bat monedă falsă pentru copii de struţi. –
Poate mă cheamă-oceane ca piane de-ntuneric, sărunt urcând în ochii oceanelor, prelung1.
poate-n ficatul lumii izvoarele sunt reci
şi piei de femeie uitată în Americi,
în mâini cu jurăminte, cu ramuri, pentru veci. 1„Baiser montant aux yeux des mers avec lenteur”
(Rimbaud, n. a.).
Herţa VII
I
E câmpul lung şi-o greblă e-un pieptene de în
În târg miroase-a ploaie, a toamnă şi a fân. fân.
Vântul nisip aduce, fierbinte, în plămân, În ziuă, munca ară, pământul e bătrân,
şi fetele aşteaptă în uliţa murdară şi-au înflorit petala cea vânătă scaieţii.
tăcerea care cade în fiecare seară, Izvoarele purcese din ţâţa dimineţii
şi factorul, cu gluga, pe cap, greoi şi surd. bat în pietrişul tare şi sec de pe şosea.
Căruţe făgurite de ploaie au trecut, E frunza de lumină sălbatecă şi rea.
şi liniştea în lucruri de mult mucegăite. Boi surzi, fără sprânceană şi cu urechea bleagă,
În case oameni simpli vorbesc pe ovreieşte. pornesc să ducă plugul în ţarina săracă,
Gâşte, cu pantofi galbeni, vin lent după-un să puie-n ea lumină de grâu, orz pentru cai –
zaplaz; şi li s-au prins de coadă, cu ungiile, scai.
auzi cum ploaia stinge fanarele cu gaz, E-aşa de calmă ora în suflet şi-n coline,
cum învecheşte frunza în clopote de-aramă – că sângele naturii continuă în tine,
auzi tăcerea lungă şi gri care e toammă şi ţarina arată continuă în noroi.
şi diligenţa care vine din Dorohoi. Pe dealuri arătura aleargă după boi,
Pustiu, din şeş, se urecă cirezile cu boi, şi nu-i nimic: pământul e nesfârşit şi-i ocru.
şi cum mugesc, cu capul întors, de parc-ar suge Şi omul trece iarăşi prin ziuă, mediocru,
– şi-njunghie lumina ca un cuţit de foc.
cu ochii roşii, târgul, cuprins de paimă, muge. – Dar dacă poţi, priveşte ici, în pământul copt,
sub flacăra-n genunche la căpătâiul nopţii,
(1917) figura nevăzută, teribilă, a forţii.
V (1918)

În toamna asta ziua – de ce? – s-a micşorat. VIII


Câmpul pustiu şi negru se-apropie de sat
de parcă vrea prin garduri de lemn să se Un murg cu coamă creaţă mai paşte-n iarbă
strecoare, soare.
să mai pătrundă încă o dată în hambare. Pământul creşte-o umbră pe dânsul, de răcoare,
Mai e ceva pe-aicea şi nu-i, din ce-a trecut; miroase lung cu fânuri şi sperios de-amurg,
casele, după geamuri, au duşumea, de lut, printr-un ţăruş, cu-o sfoară, se ţine scai de
şi au cerdacuri, lângă camere goale, unse murg.
cu baligă, de ploaie şi de urzici împunse. Ghiceşti cum gologanii şi-i numără pârâul;
Poate-ar mugi aicea, de-ar vrea să fie, vaci; în linişte s-aude cum încolţeşte grâul
viţa se ţine-oloagă cu mâna de araci şi trec ţărani cu răpan, ca nişte boi; trec boi
şi-aşteaptă-acum, când ţâţa a încetat să-i cu pântecele pline de miros de trifoi
crească, şi idioţi de toamnă; şi toamna e cuminte
ploaie s-o-ngălbeneacă, ploaie s-o putrezească. peste ţărani, şi peste ovăz, şi peste linte.
Şoşeaua ca o talpă s-a rupt de-atâtea ploi. Talanga scoate luna şi-o sprijină-n amurg;
Trec porcii, cei cu suflet de baltă, spre noroi, nu-i nimeni să asculte cum lucrurile curg
trec porci urâţi, să doarmă stupid, într-o băltacă şi cum se pierd în drumuri căruţele cu paie.
– Şi iată: noaptea-şi sparge haotica păstaie
ca haosul pe lume din nou să se desfacă. şi leapădă, prea coapte, seminţele de sus;
şi numai murgul singur, legat de un ţăruş,
(1918) rumegă rotogolul ce iese din genună
şi-şi pune la ureche petele lungi, de lună

(1918)
Femeie luminoasă
fă-l, ploaie, pentru oameni cari te aşteaptă-n
Femeie luminoasă ca şesurile-n toamnă, tindă,
dă-mi gâtul tău, cuib moale cu paseri de azur, cu porci uscaţi de-amiază, cu vişini, cu pustiu
dă-mi mânele, mai pure ca pietrele din râuri — şi cu neveste-n care ţipă copiii surzi.
femeie cu gândirea ca un polen netrebnic
şi carnea ca oricare gândire mai zămoasă. Şi pune frunze-n vişini: ca să se urce-omida,
fă grâul: să nu moară guzganii de pământ,
Femeie, pământ negru, te vreau şi te iubesc, şi sălcii: să se poată bivolii scărpina.
aş vrea să-l ar, să-l semăn, să-l secer şi să-l
macin, Lasă-n ocol să fete vacile roşcovane,
pământ proaspăt în care dormiră toţi ai mei, lasă să se iubească, din spate, prin ogrăzi,
pământ tânăr în care mi-i tânără chemarea, scurţi şi cu botul umed, cânii de vânătoare.
pământul unde-n urmă vreau să adorm şi eu.
Lasă să se reverse podgoriile lumii!
Şi vreau — în ciuda celui ce seamănă-n deşert Fă să se coacă via şi dă-ne vinul nou,
nisip şi foc, cu umbra la brâu şi soare-n ceafă ce osteneşte capul şi limpezeşte trupul.

grăuntelui lumină să-i dăruiesc şi apă; Iar mie, dă-mi femeia pământului tău negru,
aş vrea să-l ar, să-l seamăn, să-l secer şi să-l albă ca şi lumina pământului tău negru,
macin bună ca şi nutreţul pământului tău negru.
şi-aş vrea s-adorm cu grâul cel bun la căpătâi,
pământ, matrice dată din ziua cea dintâi, Şi-n urmă, prăbuşeşte-mi lumina din văzduh,
în care mă aşteaptă, ca-ntr-o oglindă, chipul. îngroapă-mă sub toată lumina din văzduh,
agheazmă blestemată, ploaie de primăvară.
(1918)
(1921)

Rugă simplă E ziua cea din urmă

O, ploaia primăverii care-a căzut din timp! E ziua cea din urmă de calm, pe muşuroaie,
lasă să-mi spăl în tine picioarele desculţe, şi cerul cade, moale, cum ar cădea o foaie.
lasă să-mi spăl în tine sufletul meu desculţ!
E câmpul lins, şi-i pace pe moşie,
O, ploaia răcoroasă care-a căzut din timp! şi iepuri trag pământul cu el în vizuine,
am întâlnit-o-n drumuri, oblică, pe moşie,
cu stropii grei de soare ca boabele din spicuri. şi s-a piti în ţărnă cârtiţăria cârnă,
pe undeva, în ţară, turmele trec, de lână.
Oameni — sau poate-amurgul — în linişte ara De-acuma cheia zilei se rupe din lumină,
ţelina, spintecată la nesfârşit, fugea, de-acum te rupi din orzul cu pete de rugină,
şi boii lingeau ploaia din cer, în arătură.
de-acum te pierzi în orzuri, în ziuă şi în toamnă,
Ploaie, spală pământul de baliga cuminte, şi toamna-i cu fâneţe, cu vin şi poame coarnă.
cruţă pământul, ploaie, de uraganul rău,
bun, în deşertul mării, setoşilor de umblet, În zi nu cere nimeni să cadă oblic foaia –
Şoseaua duce numai din Herţa la Fundoaia;
umflă sămânţa bine şi fă-o să plesnească;
sămânţa de lucernă, de popuşoi, de orz, şi toamna-n chip de bivol pe jos se culcă, până
orz pentru cai, lucernă la vaci şi popuşoiul s-apropie mai bine cu somnul de ţărână.
Vezi: cer şi câmp stau gata şi azi să se sărute
când toamna e culoare de cai morţi şi de fructe.

E provizoriu câmpul şi timpul provizoriu –


bolnavii albi se uită în şes, din sanatoriu,

cum vite murdărite de aşteptare cască –


Va trebui să moară naturi ca să nască,

vor trebui să moară iepurii-n vizuine


şi să aceească mustul, ca soarele să vie

şi ca pământul iară să-nceapă din iubire –


dar cei ce-s storşi din fire or să reintre-n fire,

şi cei ce-s storşi din toamnă or să reintre-n


toamnă –
şi toamnă cu fâneţe, cu vine şi poamă coarnă.

(1917)

S-ar putea să vă placă și