Sunteți pe pagina 1din 3

Incoterms (Conditiile de livrare)

Regulile INCOTERMS sunt un standard recunoscut la nivel international si sunt utilizate la nivel mondial in contracte interne si internaionale pentru vanzarea de bunuri. Incoterms2000 foloseste urmatorii termeni : EXW [Ex Works] Proprietatea si riscul trec la cumparator inclusiv plata costurilor de transport si asigurari c!iar de la usa vanzatorului. "tilizat pentru orice mod de transport. Este conditia de livrare cea mai comoda pentru vanzator. FCA [Free Carrier] Proprietatea si riscul sunt ale cumparatorului el trebuind sa plateasca costurile de transport si asigurari in momentul din care vanzatorul livreaza bunurile catre transportator. #anzatorul este obligat sa incarce bunurile in ve!iculele de transport $iind obligatia cumparatorului aceea de a receptiona bunurile sosite. FAS [Free Alongside Ship] Proprietatea si riscul trec catre cumparator impreuna cu costurile de transport si asigurari o data bunurile descarcate din ve!iculele de transport de catre vanzator. %olosit pentru transportul maritim si pentru cel pe apa continental. Ta&ele de e&port ii revin vanzatorului. FOB [Free On Board] #anzatorul si'a indeplinit obligatia de livrare a mar$ii in momentul in care aceasta a trecut balustrada navei (copastia) in portul de incarcare convenit. *ceasta inseamna ca toate costurile si riscurile de pierdere sau de avariere a mar$ii incepand din acest moment se suporta de catre cumparator. #anzatorul indeplineste $ormalitatile vamale de e&port. CFR [Cost and Freight] #anzatorul anga+eaza nava o incarca si o duce in portul de destinatie convenit. CIF [Cost, Insuran e and Freight] #anzatorul increditeaza mar$a navei navlosita de el ac!itand navlul pana la portul de destinatie convenit inclusiv costul asigurarii riscului de pierdere si avariere a mar$ii pe timpul transportului maritim. C!" [Carriage !aid "o] Proprietatea riscul si costurile de asigurari trec catre cumparator in momentul livrarii catre transportator de catre vanzator. #anzatorul plateste transportul pana la destinatie. "tilizat pentru orice mod de transport. CI! [Carriage and Insuran e !aid "o] Transport si asigurare platite pana la, pe langa CPT vanzatorul asigura mar$a in numele si pe contul cumparatorului contra riscurilor minime de avariere si pierdere. #AF [#eli$ered at Frontier] #anzatorul pune mar$a la dispozitia cumparatorului la $rontiera convenita si indeplineste $ormalitatile de vamuire la import. "tilizat pentru orice mod de transport

#ES [#eli$ered Ex Ship] #anzatorul suporta c!eltuielile si riscurile aducerii mar$ii in portul de destinatie punand'o la dispozitia cumparatorului la bordul navei nevamuita pentru import. "tilizat numai pentru transport maritim si naval continental #E% [#eli$ered Ex %ua& '#ut& !aid(] -ivrat $ranco c!ei, pe langa .ES vanzatorul plateste vama in tara cumparatorului ##) [#eli$ered #ut& )npaid] #anzatorul si'a indeplinit obligatia de livrare in momentul in care mar$a a $ost pusa la dispozitia cumparatorului nedescarcata de pe mi+locul de transport si nevamuita la import la locul de destinatie convenit. #anzatorul suporta costurile si riscurile legate de aducerea mar$ii in locul convenit (mai putin ta&ele vamale ta&ele si alte speze o$iciale necesare realizarii importului) precum si c!eltuielile si riscurile in legatura cu indeplinirea $ormalitatilor vamale de e&port. ##! [#eli$ered #ut& !aid] -a $el ca la .." cu di$erenta ca vanzatorul suporta si ta&ele vamale a$erente mar$ii. In cadrul conditii de livrare - In oter*s +,-, s-au efectuat urmatoarele modificari: Prima sc!imbare pe care o aduce INCOTERMS /010 consta in reducerea termenilor de la 12 la 11. O a doua sc!imbare structurala apare la grupa . care a su$erit cele mai mari sc!imb3ri re$eritoare la $aptul ca termenul de livrare .E4 a $ost inlocuit cu .*T (livrare la terminal) si ca termenii de livrare .*% .ES 5i .." au $ost inlocuiti cu .*P (livrare la un loc numit) cu alte cuvinte au $ost eliminate 6 conditii de livrare $iind inlocuite cu alte / conditii noi. O alta sc!imbare se re$era la a+ustarea termenilor de comert la necesitaile progresului te!nologic ast$el sunt recunoscute semnaturile electronice care pot servi drept dovezi 7n reglemetarea litigiilor si se ia 7n calcul si comertul electronic si sistemul electronic de $acturare si trans$er de date. O alta s!imbare consta in imparirea pe grupe a clauzelor INCOTERMS, in INCOTERMS /000 clauzele erau imparite in patru grupe, grupa E grupa % grupa C grupa . iar in INCOTERMS /010 in $unctie de modalitatea de transport noile clauze INCOTERMS sunt structurate 7n / mari categorii . onditii de li$rare pentru toate tipurile de transport si conditii de livrare pentru transport maritim si terestru. toate tipurile de transport: E89 (E8 9or:s) %C* (%ree Carrier) CPT (Carriage Paid To) CIP (Carriage and Insurance Paid) .*T (.elivered *t Terminal)#anzatorul livreaza si descarca mar$a la terminalul stabilit impreuna cu cumparatorul. "n terminal poate $i orice loc precum un depozit c!ei cargo terminal strada C%R terminal etc. #anzatorul suporta toate c!eltuielile legate de livrarea si descarcarea mar$urilor la terminalul stabilit si are obligatia de a vamui mar$a pentru e&port.

.*P (.elivered *t Place)#anzatorul livreaza mar$urile la locul stabilit impreuna cu cumparatorul si suporta c!eltuielile pentru livrarea si descarcarea mar$urilor la terminalul stabilit. In cazul in care vanzatorul suporta c!eltuieli legate de descarcarea mar$urilor la destinatie acesta nu are dreptul de a re$actura c!eltuielile respective catre cumparator. Totodata vanzatorul are obligatia de a vamui mar$a pentru e&port in timp ce $ormalitatile de vamuire pentru import revim cumparatorului. ..P (.elivered .ut; Pa;d) transport maritim si terestru, %*S (%ree *longside S!ip) %O< (%ree On <oard) C%R (Cost = %reig!t) CI% (Cost Insurance and %reig!t)