Sunteți pe pagina 1din 2

ANUNUL

TEXTUL NONLITERAR

Anunul este un text nonliterar cu scop utilitar. Cuvntul provine din cuvn tul !ranu"esc #annonce$ care se%ni!ic& #anun$. Anunul este un text care conine o 'n(tiinare scris&) de o*icei expus& pu*lic) pentru (tirea tuturor. Conine in!or%aii de interes +eneral) uneori particular. Este o in!or%are scris&) audio sau video care conine o 'n(tiinare. ,e pu*lic& anunuri prin care o persoan&) un +rup de persoane) o !ir%& etc. anun& pe cei interesai c& se ur%&re(te vn"area) cu%p&rarea sau 'nc-irierea unor *unuri %o*ile sau i%o*ile. Alte anunuri conin o!erte sau solicit&ri de ser vicii) locuri de %unc&) produse etc. Anunul este un text scurt) clar) concis. Conine o descriere ct %ai convin+& toare a produsului o!erit sau solicitat) condiiile de o!ert&) cerinele o!ertei. .& e le%entele necesare care s& !acilite"e persoanelor interesate contactarea autorului anunului/ adres&) nu%&r de tele!on) !ax etc. Exist& (i alte coninuturi pentru anunuri/ anunarea unei 'ntlniri) a unui eveni%ent0na(tere) *ote") nunt&) deces1'n%or%ntare2) a unei anivers&ri) a unor spectacole culturale sau sportive etc. 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Anunuri 4texte extrase din "iare/#5&clia$0Clu621#Ro%nia Li*er&$07ucure(ti2


8nd aparta%ent cu 9 ca%ere pe strada 5lorilor) 'n vil& cu teren a!erent) pre accepta*il. Tel. :;<< => ?< 99. 8nd or" la @ilo+ra%) pre avanta6os) (i *iciclet& de da%&. Tel. :A<9 A?<.9?B. 8nd aparta%ent A ca%ere deco%andate) <; %p) *alcon 'nc-is) eta6 C1=:) str. Dadi() panora%& deose*it&) ;9.::: euro) ne+ocia*il. Tel. :A<< >C?.9<B. Enc-irie" aparta%ent A ca%ere) pentru !a%ilii serioase) ne!u%&toare. Tel. AB< B;C.C;B. Acade%ia Ro%n& 5iliala Clu6 Napoca scoate la concurs un post de inspector de specialitate I) 'n data de A9 noie%*rie A::>) ora ==. .osarul de concurs se depu ne la sediul 5ilialei Acade%iei Ro%ne din Clu6 Napoca pn& 'n data de= noie% *rie A::>) ora =A. Relaii supli%entare se pot o*ine la sediul din ,tr. Repu*licii) nr. > sau la tele!onul <?9 A99.B99. Dierdut .iplo%& de 7acalaureat eli*erat& de Liceul Nicolae 7&lcescu din %uni cipiul Clu6 Napoca pe nu%ele Dopescu Adrian. O declar nul&. An+a6e" asistent& %edical& la ca*inet de %edicin& de !a%ilie) cartierul 5lorilor. O!er salariu =.9:: ron. Tel. ??< A?<.9;B

Execut&% acoperi(uri) dul+-erie) i+l& %etalic& tip #linda*$) preuri avanta 6oase. O!eri% +aranie (i servicii post+aranie. :A<B.<<;.:C> CALCULATOARE/ laptopuri depane") deviruse") 0re2instale"F vnd) cu%p&r. Tel. :A<B.?<9.?<B Ec-ip& serioas& execut&%) ne+ocia*il) "u+r&veli) +let) !aian&) diverse. Apelai cu 'ncredere. Tel. :;B<.>>>.;B; Avei in!iltraii de ap& 'n su*solG Execut&% i%per%ea*ili"&ri 'n su*soluri din *eton) c&r&%id& sau piatr& cu %etode %oderne. Acu% 'n toat& ara. Dre ne+oci a*il. 5ax. ::<: ;A>.99C.?AA. Tel. :;A>.C9B.<?> Horld Iedia Castin+ an+a6ea"& secretar&0cuno(tine conta*ilitate pri%ar&2) -ostess0recepionere2) aptitudini co%unicare) %a@e up. :;A<.;;;.>>> C&ut&% cola*oratori %a+a"ine etc. pentru vn"area cartoanelor ,uper*in+o Ietropolis Antena =) Ia(i) 8aslui) 7oto(ani. .ori% serio"itate. Tel. <<9.A??.<<< ,ocietate privat& cu%p&r& sau preia !ir%& de turis% intern care s& 'ndeplineas c& ur%&toarele condiii/ anul 'n!iin&rii A::;) cu pro!it pe A::C) !&r& active) cu o*iectul de activitate) cel puin) unul din ur%&toarele coduri CAEN/ 99=:) >?==) >?=?) >?=>) >?A> sau alt cod CAEN le+at de activitatea de turis%. Relaii la tele !on :;<A.BBB.>>> Avei nevoie de o investiie 'n a!acerea du%neavoastr&G ,unt investitor interesat s& investeasc& 'ntr o a!acere *un& (i pro!ita*il& de6a existent&/ industrie) co%er) servicii) i%port) export) transport) turis%) a+ricultur&. 8& ru+&% scriei cu deta lii %axi%e la/ . na .aniela Iaxi% e %ail ru*icon=C=CJKa-oo.co% ,OCIETATE distri*uie carte an+a6ea"&) ur+ent) (o!er a+ent distri*uie carte. Condiii/ posesor carnet conducere auto cate+oria 7) studii %edii) cuno(tine DC. Tel. :;<:.;;;.AAA) :C =; 5AIILIE an+a6ea"&) ur+ent) personal %ena6 (i +r&din& ,na+ov) neap&rat cu reco%andare. Tel. :;A<.999.<<<

S-ar putea să vă placă și