Sunteți pe pagina 1din 17

EPISCOPUL NICOLAI

PRIN FEREASTRA TEMNIEI

N LOC DE PRECUVNTARE
Aceste pagini le-a scris episcopul Nicolai ca nte ni!at n lag"rul #e r"u renu e Dac$au l%ng" &'nc$en n (er ania n anul 1)*+, Ca s" nu-i g"seasc" pa-nicii anuscrisul el l-a p"-it cu gri." /i nu ele 0Nea !1 /i 0Ne a23a1 4(er ania5 nu a cute-at s"-l scrie cu toate literele lui ci nu ai cu litera 0N1, 06iecare poate 7i prooroc 8 spune 9l"#ica Nicolai, Aceluia care 7ace r"ul spune-i c" 9a trece r"u: iar aceluia care 7ace ;ine c" 9a 7i r"spl"tit: /i nu 9ei gre/i nicio#at" pentru c" aceasta este legea 9e/nic" a naturii 47irii5, C"ci nicio#at" n istorie r"ul nu a r" as nepe#epsit /i nici ;inele ner"spl"tit,1 Pentru c" s-a /colit n Apus /i a str";"tut 4colin#at5 aproape toate !"rile Europei: Nicolai a cunoscut ai ;ine ca orice s%r; su7letul o ului occi#ental /i a sesi-at c"ile gre/ite prin care $oin"re/te ;"tr%nul continent, Cu ngri.orare el s-a con9ins c" Europa care #e secole a purtat stin#ar#ul cre/tinis ului: a nceput s" se n#ep"rte-e #e <ristos /i s" se ntoarc" spre aceast" lu e= s" se ntoarc" #e la #u$ 4spirit5 spre aterie iar E9ang$elia pe care s-au .urat /i cu care au tr"it creatorii culturii ei tot ai ult au nlocuit-o cu /tiin!a, n loc #e Du ne-eu este pus ca i#eal /i i#ol 8 O ul, 0Aceia pe care Du ne-eu i-a ales s" 7ie sarea /i lu ina lu ii au #e9enit insipi-i /i s-au ntunecat,,, Nici >n#ia: nici C$ina: nici A7rica nu ai consi#er" pe oa enii al;i ca sare /i lu in" ci #in p"cate 4#in ne7ericire5 7"r" gust /i ntuneca!i 8 se pl%nge Nicolai nc" #in 1)?1, Coloniile /i r"-;oaiele sunt nu ai una #in ur "rile acestei n#ep"rt"ri ale o ului european #e Du ne-eu, n cartea 0R"-;oiul /i @i;lia1 9l"#ica sus!ine c" aceasta a 7ost cau-a pri ului r"-;oi on#ial /i c" n cur%n# 9or pro9oca noi 9"rs"ri #e s%nge, n o# pro7etic /i p%n" la a "nunt el a pre9"-ul cel #e-al #oilea r"-;oi on#ial /i n o# 9i-ionar a #escris ar a entul /i eto#ele care n acesta se 9or sc$i ;a, n7"ptuirea acelor pre-iceri ale sale le-a pri9it el /i le-a si !it pe pielea sa prin #i7erite ca-e ate ger ane #in 1)*1 /i p%n" n 1)*+ c%n# preun" cu capul @isericii A%r;e 7ericitul ntru a#or ire patriar$ul (a9rila a 7ost arestat #e c"tre (estapou, &altratarea #e 7iecare -i a pri-onierilor 4celor nc$i/i5 sp%n-ur"torile: cre atoriile /i ca erele #e ga-are n Dac$au au 7ost sinistrele ur "ri ale culturii europene /i #o9a#a p%n" un#e se poate co;or o ul c%n# se #esprin#e #e Du ne-eu, Constatarea lui Voltaire c" o ul #e9ine cea ai periculoas" 7iar" atunci c%n# #in el iese Du ne-eu 4este eBtras Du ne-eu5 s-a ar"tat aici 4n o#5 prea ;l%n# pentru c" unii in#i9i-i n ulti ul r"-;oi 4 on#ial5 au 7ost ai r"i ca 7iarele, n ia#ul #in Dac$au ntr-o -i: po9este/te 9l"#ica 4Nicolai5 0ca nto#eauna st"tea n celula ea #in nc$isoare, Deo#at" intr" un t%n"r o7i!er ger an: pa-nicul lag"rului /i " ntrea;"= - Du nea9oastr" cu a#e9"rat cre#e!i n Du ne-euC - Nu: i-a r"spuns eu, - Aunt 7ericit c" 9"# un o #e cultur" 8 se ;ucur" el /i continu"= - C%n# era copil a cre-ut pentru c" a/a -a n9"!at #ar acu nu cre# #eloc, Eu i-a spus=

- Ca-ul eu este #i7erit #e al #u nea9oastr", C%n# a 7ost copil eu a cre-ut: #ar acu nu ai tre;uie s" cre# pentru c" /tiu c" Du ne-eu eBist", Din practic" 4eBperien!"5 cre#in!a ea a #e9enit 4certitu#ine5 /tiin!", Acu /tiu c" Du ne-eu eBist", 6oarte sup"rat el a tr%ntit u/a /i a plecat, n acea sear" nu a pri it cina #ar a si !it o satis7ac!ie su7leteasc",1 Oa enii no/tri care s-au /colit n Occi#ent s-au olipsit cu acest ;acil /i l-au a#us su; cerul nostru /i prin ateis au otr"9it na!ia noastr", Cu aceea a 7ost #istrus /i spart tot ceea ce a 7ost s7%nt /i cinstit n poporul nostru, La ce au #us toate acestea noi a 7ost artori, Ur "toarele pagini 4Paginile ce ur ea-"5 sunt pl%ngerile proorocului s%r; >ere ia la n"ruirea piet"!ii 4cre#in!ei5 tra#i!ionale /i integrit"!ii poporului s"u /i apelurile c"tre copiii A7, Aa9a s" se 9in#ece /i %ntuiasc" 4sal9e-e5 #e 0ciu a al;"1 8 cu el #enu ea cultura european" conte poran" 7"r" Du ne-eu, n <i elstDr artie 1)E+, Episcop La9rentie

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6otocopia originalului 4lista nr, F5, TeBtul este scris cu creionul pe $%rtie #in cea ai o;i/nuit": cu 9l"#ica n nc$isoare a9ea la n#e %n", &anuscrisul a tre;uit s"-l ascun#" n s%n /i ;u-unare iar nu ele #e nea ! sau Ne a23a 4(er ania5 l-a scris nu ai cu litera < 4N5 te %n#u-se ca nu cu 9a str".erii 4gar#ienii5 s"-i g"seasc" teBtul /i s" il citeasc",

1
A gre/i /i a isp"/it, L-a .ignit pe Do nul Du ne-eu /i sunte pe#epsi!i, Ne-a ntinat cu toat" ntin"ciunea: ne-a sp"lat cu s%nge /i lacri i, A c"lcat peste tot ce nainta/ilor no/tri le-a 7ost s7%nt /i #e aceea a 7ost c"lca!i, A a9ut /coal" 7"r" cre#in!": politic" 7"r" cinste4 oral"5: ar at" 7"r" iu;ire #e nea : !ar" 7"r" ;inecu9%ntarea lui Du ne-eu, De aici 9ine pr"p"#ul /i al /colilor: /i al politicii: /i al ar atei: /i al statului 4!"rii5, Dou"-eci #e ani ne-a silit 4str"#uit5 s" 7i noi n/i/i /i #e aceea str"inii ne-au acoperit cu ntunericul lor, Dou"-eci #e ani #e ;at.ocorirea nainta/ilor care s-au $ot"r%t 4#ecis5 pentru p"r"!ia cerurilor: #in cau-a acestei leproase p"r"!ii lu e/ti a pier#ut, Cu ce "sur" L-a "surat pe Du ne-eu /i pe nainta/i a/a ne-a 7ost "surat Totu/i a 7ost ilui!i, Pentru .igniri n g%n# /i n cu9inte /i n 7apte: pentru 7"r" #e nu "r recunoscute .igniri asupra n"l!i ii p"ratului p"ra!ilor Do nului Du ne-eu n cursul a ai ;ine #e ?G #e ani a 7ost con#a na!i la oarte, Con#a narea a nceput s" se aplice, Hi a 7ost o or%t 7iecare al optulea s%r;, Atunci pe#eapsa cu oartea a 7ost atenuat" /i a 7ost con#a na!i la ro;ie 9e/nic": la 9e/nic" ro;ie n lan!urile ne !ilor, Dar c%n# p" %ntul s%r;esc 4!ara s%r;easc"5 a clocotit #e s%ngele /i lacri ile s"racei raiale 4cu9%nt turcesc 8 n,t,5 c%n# /i lu %n"rile pra-nicare nte ni!ate sunt aprinse #e %ini sla;e /i stinse cu lacri i: /i c%n# rug"ciunile s%r;ilor n"p"stui!i au i/cat ngerii /i s7in!ii s" i plore #e la Du ne-eu il": atunci Atot ilosti9ul #in nou a atenuat 4u/urat5 pe#eapsa /i ro;ia 9e/nic" a co utat la #oi ani #e ro;ie, Pentru #ou"-eci #e ani #e 9ia!" n 7"r"#elegi a pri it poporul s%r; n total #oi ani #e ro;ie, Oare nu este aceasta il" #u ne-eiasc"C Oare s-ar 7i a7lat pe p" %nt p"rat care ar r";#a #ou"-eci #e ani #e ocar" /i ;at.ocur" /i totu/i ast7el s"-i ierte 4 iluiasc"5 pe oc"r%tori /i ;at.ocoritoriC Nicio#at" /i niciun#e, At%ta il" apar!ine 4se cu9ine5 nu ai Do nului Du ne-eului nostru, Pe care #ru s" plec" acu C Nu ntr-acolo: nu ai nu ntr-acolo pe cel care a u ;lat #ou" #ecenii, Ce s" 7ace acu C Totul: nu ai s" nu 7ace ceea ce a 7"cut n ti pul #intre cele #ou" r"-;oaie on#iale, A" nu gre/i ca s" nu isp"/i #in nou, A" nu-l .igni pe Do nul Du ne-eu p"ratul ca s" nu #o;%n#i o pe#eaps" ai are: 7"r" iertare, A" nu ne ur#"ri cu ne9re#nicii ca s" nu tre;uiasc" s" ne sp"l" #in nou cu s%ngele nostru /i cu lacri ile noastre, A" nu c"lc" s7in!eniile nainta/ilor no/tri ca s" nu 7i c"lca!i #in nou, A" ne 7ie /coala cu cre#in!": politica cu cinste: ar ata cu iu;ire #e nea : statul cu ;inecu9%ntare #u ne-eiasc", 6iecare s" se ntoarc" c"tre Du ne-eu /i c"tre sineI s" nu 7ie ni eni n a7ara lui Du ne-eu /i n a7ara lui: ca s" nu-l acopere sinistrul ntuneric al str"inilor cu nu e 7ru os /i cu ;r"c" inte colorat",

6iecare: cine este s%r; iu;itor #e nea s" se str"#uiasc" s" c%/tige p"r"!ia cerurilor: singura cu care se poate en!ine p"r"!ia lu easc" pe o perioa#" ai lung", C%n# poporul nostru a spus= #reptatea !ine p" %ntul /i ora/ele ca /i c%n# ar 7i spus= p"r"!ia cerurilor !ine p"r"!ia lu easc", C"ci #reptatea este una #in ultele puteri ale p"r"!iei cerurilor, O a #oua putere este cre#in!a: a treia iu;irea: a patra a#e9"rul: a cincea ila: a /asea n!elepciunea: a /aptea cur"!ia /i a/a ai #eparte 7"r" nu "r /i 7"r" s7%r/it, (%n#i!i-9" 4.u#eca!i5 care #in aceste puteri a9e!i /i care nu le a9e!i, (r";i!i-9" ca s" le c%/tiga!i 4#o;%n#i!i5 pe toate, Atunci 9e!i 7i #es"9%r/i!i precu este #es"9%r/it /i Tat"l 9ostru cel ceresc, A/a 9e!i re-ista puterilor ntunecate ale ia#ului care au pre#o inat 4precu p"nit5 n !ara noastr": care pe noi n a intire n#elung ne 9or o;osi a/a cu o;ose/te un 9is ur%t, Hi a/a n cele #in ur " nar a!i cu putere cereasc" cel ai ;ine 9e!i nt"ri /i iu;irea #e nea /i nu ele 9ostru #e cre/tini orto#oc/i, A" 9" 7ie n a.utor Do nul <ristos cu Tat"l /i cu Du$ul A7%nt n 9ecii 9ecilor, A in, 2 Ne-a a#unat ast"-i ca to!i preun" /i pu;lic 47"!i/5 s" a#uce ul!u ire Aceluia care tot 9e#e /i totul /tie /i tuturor #up" #reptate .u#ec", De ce spun to!i preun" /i pu;licC De aceea pentru c" eBist" /i ul!u ire tainc" /i personal" lui Du ne-eu, 6iecare cre/tin n singur"tate /i n tain" re9ars" #in ini a sa ca /i t" %ia rug"ciune ul!u itoare n 7a!a Do nului s"u, 6"c%n# a/a noi n#eplini porunca lui <ristos care gl"suie/te= tu cnd te rogi intr n odaia ta i nchide ua ta, roag-te Tatlui tu i Tatl tu care vede tainic i va plti ie public 4n 7a!a tuturor5, A" ne rug" #eci tainic: #ar s" ne rug" /i pu;lic, A" ne rug" personal: #ar s" ne rug" /i to!i preun" n ;iseric", A/a ne 9o ase "na cu c%nt"re!ii care c%nt" 7iecare n casa sa: #ar particip" /i to!i pu;lic n 7a!a lu ii c%n# c%nt" n corI sau cu u-ican!i care c%nt" pentru sine n o#"ile lor #ar /i n orc$estrele ari c%n# c%nt" pentru lu e, Cine se roag" totu/i n sine /i pentru sine: /i nu 9ine la rug"ciunile pu;lice /i co une n acela se a7l" s" %n!a %n#riei /i egois ului,Acela parc" nu a citit cu9%ntul &%ntuitorului= unde sunt doi sau trei adunai n numele meu sunt i eu ntre ei , >ar cine 9ine n ;iseric" nu ai la rug"ciunile pu;lice /i co une /i nicio#at" nu se roag" lui Du ne-eu n singur"tate /i n tain" pe acela Du ne-eu l 9a .u#eca ca pe unul care caut" s" 7ie pl"cut oa enilor /i ca pe un 7"!arnic, De aceea n iu;irea ea sincer" 7a!" #e 9oi /i n 7rica ea pentru su7letele 9oastre eu 9" aten!ione- 4pre9in5 s" 9" ruga!i la Du ne-eu n a ;ele o#uri /i n tain" /i n pu;lic /i singuri /i n co un, C"ci a/a este r%n#uit n e9ang$elie /i s7in!it #e tra#i!ia @isericii #e ii #e ani, A ai spus c" ne-a a#unat ast"-i s" a#uce #eplin" ul!u ire Creatorului /i Tat"lui nostru, De ce spun #eplina ul!u ireC Pentru c" unii au #eprin#erea 4s-au o;i/nuit5 s" ul!u easc" lui Du ne-eu nu ai atunci c%n# Du ne-eu #": #ar nu /i c%n# Du ne-eu iaI /i s"-i ul!u easc" nu ai c%n# %ng%ie: /i nu c%n# ;ateI /i s"-i ul!u easc" nu ai c%n# Du ne-eu n calitate #e #octor %ng%ie r"nile noastre: nu ns" /i c%n# cu cu!itul ascu!it taie carnea putre#" #in trupul nostru, A/a ul!u ire .igne/te pe Du ne-eu, C"ci Du ne-eu ntot#eauna are n 9e#ere ;inele nostru 7inal: %ntuirea noastr" 9e/nic" /i c%n# #" /i c%n# ia: /i c%n# %ng%ie /i c%n# ;ate: /i c%n# %ng%ie /i

c%n# taie, Prin aceasta: noi ca 7iin!e ra!ionale sunte #atori lui Du ne-eu s"-i ul!u i ntot#eauna /i pentru toate: cu ne porunce/te n o# n!elept apostolul Pa9el c%n# spune= Mulumii pentru toate lui Dumnezeu i Tatlui !"# $,%& i aceasta se repet n alt epistol la tot mulumii K1 Tes,+:1EK, >ar arele sus!in"tor 4st%lp5 al @isericii Orto#oBe A7,>oan (ur" #e Aur a/a 9or;e/te #espre acest su;iect 0Cine suport" neca-ul ul!u in# lui Du ne-eu pri e/te cunun" uceniceasc"1, >ar #espre ucenicii orto#oc/i /ti c" au n"l!at lui Du ne-eu sla9" /i ul!u ire /i atunci c%n# ucenice/te au 7ost ;"tu!i /i t"ia!i /i c%n# spre t"iere au 7ost #u/i, nc" /i acestea sunt cu9intele A7, >oan (ur" #e Aur= 0Nu este ni ic ai s7%nt ca li ;a ce n neca- nal!" ul!u ire lui Du ne-eu1, Drept este #eci s" a#uce #eplin" ul!u ire lui Du ne-eu, n ca-ul nostru #eplin" ar 7i ul!u irea #ac" i-a ul!u i lui Du ne-eu pentru #e-astrul !"rii noastre: #ar /i pentru sc"parea #in #e-astru: pentru ro;ie ca /i pentru eli;erare: pentru supra9ie!uirea #in pr"p"#: ca /i pentru ;ucuria supra9ie!uiriiI pentru pier#eri ca /i pentru c%/tiguri: pentru acea noapte s%ngeroas" ca /i pentru aceast" lu inoas" /i senin" #i inea!" a acestei noi -ile, Ni s-a pr"p"#it !ara 8 spune = sla9" /i ul!u ire !ie Doa neL A #o;%n#it !ara 8 spune = iar"/i sla9" /i ul!u ire !ie Doa neL C"ci #ac" nu ni s-ar 7i pr"p"#it acea !ar": /i ar ai 7i #urat nc" ?G #e ani: ni s-ar 7i pr"p"#it poporul /i a;ia atunci ar 7i 7ost un #e-astru a#e9"rat, A/a #e repe#e a nceput s" se strice poporul nc%t s-a n"pustit singur spre un #e-astru care nu putea 7i e9itat, Du ne-eu a lo9it la ti p cu aceea ce era ai ie7tin ca s" p"-easc" aceea ce era ai scu p, A-a pr"p"#it statul 4!ara5 /i a r" as poporul, At%t c%t eBist" locatari 9a 7i /i casa: #ar #ac" #ispar locatarii cine 9a ai rennoi casa #istrus", >at" #in nou !ara noastr"L >at" #in nou li;ertatea noastr" s7%nt"L 4-n teBt #e aur n,tr5, Ala9" /i ul!u ire Mie Doa ne: pentru #arul T"u la rug"ciunea Ta /i la ne "surata Ta iu;ire #e oa eni, Per ite!i- i 4ng"#ui!i- i5 ca s" 9" tr% ;i!e- pentru urec$i nc" un cu9%nt groa-nic #in acest s7%nt /i groa-nic loc= #ac" #in nou 9o 7i ne9re#nici /i lep"#"tori #e Du ne-eu precu a 7ost 9a lo9i Du ne-eu /i !ara /i poporul /i a %n#ou" 9or 7i pr"p"#ite pentru tot#eauna, Hi 9o 7i ;at.ocur" /i po9este /i a9ertis ent pentru ceilal!i, A.ut" Doa ne: tuturor: /i s%r;ilor s" se poc"iasc" s" se n#repte /i #e p"cate s" se cur"!easc" /i s" Te sl"9easc" pe Tine: Du ne-eul lor /i P"rintele 4Tat"l5 pe care-l sl"9esc toate o/tile cere/ti ale ngerilor /i #rep!ilor, A&>N, 3 n A7, Acriptur" stau scrise /i aceste cu9inte #e .eluire a Do nului asupra poporului lui >srael= Dou rele a svrit poporul Meu ' spune Domnul ' m-au prsit pe mine izvorul apei vii i i-au spat lor "ntni, "ntni ce nu pot ine apa , K>er,?:1FK 4-a se 9e#ea teBtul5 A7, Acriptur" este in7aili;il", Ea este legea uni9ersal" #e la Du ne-eu, n A7, Acriptur" este eBplicat" soarta 7iec"rui o /i a tuturor popoarelor, 6iecare cu9%nt al lui Du ne-eu #in aceast" s7%nt" carte a c"r!ilor este n acela/i ti p #escoperirea a#e9"rului /i cale 4g$i#5 n 9ia!", Toat" ci9ili-a!ia o#ern" nu a pus n cu p"n" nici un singur

cu9%nt #in A7, Acriptur", Toat" /tiin!a european" nu este n stare s" sc$i ;e nici "car una #in poruncile Do nului, Ae 9or scrie c"r!i /i c"r!i #espre cau-ele pr"p"#irii 4c"#erii5 Ougosla9iei /i totu/i nu se 9a putea eBplica clar aceea ce n A7, Acriptur" se poate eBplica printr-o singur" 7ra-", De ce anu e a c"-ut 4s-a pr"p"#it5 o !ar" care a9ea 9%rsta unui copilC Desigur nu #e ;"tr%ne!e 9e!i spune 9oi, Dar eu 9" spun= #a: #e ;"tr%ne!e /i #e a#%nc" ;"tr%ne!e, Ougosla9ia a c"-ut #e ;"tr%ne!e /i #e a#%nc" ;"tr%ne!e repet eu, Dup" i-9orul celor n"scu!i sau crea!i: ea a 7ost 7oarte t%n"r" /i co parat" cu ilenarele !"ri #in Orient sau Occi#ent ea era cu a#e9"rat n anii copil"riei, Dar #up" p"cat ea era ;"tr%n", Dup" p"catele /i 7"r"#elegile sale ea era ;"tr%n" /i 7oarte ;"tr%n", De aceea oartea a atacat-o /i a su7ocato, >at" o i agine= #oi tineri au satis7"cut stagiul ilitar preun" /i apoi s-au #esp"r!it, Unul #intre ei era serios /i cu p"tat: iar cel"lalt 7lu/turatec /i 9icios, A-au nt%lnit a;ia peste trei ani, To9ar"/ul cu p"tat era s"n"tos: puternic /i 9esel /i pri9in# la to9ar"/ul s"u 7lu/turatec a r" as surprins, A 9"-ut n 7a!a sa nu pe t%n"rul #e ?+ #e ani: ci un ;"tr%nel #e ?+ #e ani: gri-onat: g%r;o9it: $orc"it /i ;oln"9icios 4T@C-ist5, - Cu ai e/ti: ce 7aciC l ntrea;" ce s"n"tos pe cel ;olna9, - >at" cu sunt, A/tept ce 7ric" luna 7e;ruarie, Hi l-a g"sit pe el aceea #e ce i-a 7ost lui 7ric", C"ci /i aceea st" scris n A7, Acriptur" ca /i cu9%nt #e la Du ne-eu Te va gsi spune aceea de care tu te temi, Hi pe t%n"rul 0;"tr%nel1 l-a g"sit aceea #e care el se te ea, A-a pli ;at oartea n luna lui 7e;ruarie /i #e el s-a atins nu ai cu #egetul ic: iar el a c"-ut ort, P"catele ase enea 9ier ilor u/c" /i ro# tinerele /i 7oarte tinerele institu!ii, Hi Ougosla9ia a 7ost ;"tr%nit" /i c$iar prea ;"tr%nit" #e p"cat /i #e aceea a c"-ut /i s-a pr"p"#it, Dou" rele a n7"ptuit poporul n Ougosla9ia, L-a p"r"sit pe Du ne-eu i-9orul apei 9ii: aceasta este un p"cat: un r"u 8 /i au s"pat 7%nt%ni 9"rs"toare care nu !in apa 8 acesta este al #oilea p"cat: al #oilea r"u, P"storii /i con#uc"torii poporului l-au p"r"sit pe <ristos Du ne-eu ca 9e/nic: proasp"t /i s"n"tos i-9or #e ap" /i au nceput #up" o#elul 4eBe plul5 ereticilor /i al popoarelor p"g%ne s" sape 7%nt%ni uscate /i s" str%ng" ap" #e ploaie, 6%nt%nile uscate ei le-au #enu it cu 4ter enul #e5 cultur" /i ci9ili-a!ie sau /tiin!" /i o#ernis sau progres sau o#" sau sport /i a/a ai #eparte, L-a aruncat pe <ristos /i #e aceea a 7ost arunca!i #e <ristos, >ugosla9ia a nse nat nc"p"!%nare 4in#"r"tnicie: potri9ire5 7a!" #e <ristos: nc"p"!%nare 7a!" #e A7, Aa9a: 7a!" #e s%r;is : 7a!" #e trecutul poporului s%r;: 7a!" #e n!elepciunea poporului /i cinstea acestuia: potri9ire 4nc"p"!%nare5 7a!" #e s7in!ii 4s7in!enia5 poporului 8 potri9ire /i nu ai potri9ire, De aceea a a9ut !ar" 7"r" ;inecu9%ntarea lui <ristos: li;ertate 7"r" ;ucurie: r"-;oi 7"r" lupte: #e-astru 7"r" sla9": su7erin!e 7"r" prece#ent, Hi #e aceast" #at" a 7ost #ep"/it" toat" r"utatea u an" c$iar /i ra!iunea u an", C%n# a pl%ns 7iecare ini " s%r;easc": Du ne-eu a ntins %na sa necatului, C%n# tot poporul /i-a n#reptat pri9irea spre Du ne-eu cel 9iu /optin#u-i #in ini a ns%ngerat"= (u nd)duim n a)utorul oamenilor, ci ne punem nde)dea n mila Ta i ateptm mntuirea de la Tine Krug"ciunea #e la 9ecernieK atunci Du ne-eu ne-a i-;"9it /i a cur"!at p" %ntul nostru #e ne !i: ne-a re#at li;ertatea /i ne-a #"ruit !ara, Ala9" Mie /i ul!u ire: ;unule Doa ne,

Dar s" /ti!i /i copiilor 9o/tri s" le spune!i c" Du ne-eu ne-a iluit cu con#i!ia tacit": c" nicio#at" nu-l 9o p"r"si pe El: >-9orul #"t"tor #e ap" 9ie /i nici ur %n# calea ereticilor /i celor atei: s" ntoarce spatele lui <ristos s"p%n# 7%nt%ni uscate n .urul c"rora oa enii stau /i or #e sete, Hi cu con#i!ia ca ni eni nu se 9a ai ncu eta s" se potri9easc" lui Du ne-eu /i s7in!ilor poporului iar poporul s" se pun" su; 7la ura 4steagul5 lui <ristos /i s" preasl"9easc" ai tare /i ai cu ini " cu g%n#urile: cu9intele /i cu 7aptele pe Du ne-eu Unul n Trei e pe Tat"l /i pe 6iul /i pe A7, Du$, A&>N, 4 *at vine ziua Domnului, zi "r mil, zi de mnie i urgie aprins care va pre"ace tot pmntul n pustiu i va nimici toi pctoii### K>s,1F:) +oi "ace pe oameni mai rari dect aurul curat i mai scumpi dect aurul din ,"ir K>s,1F:1?, &ul!i oa eni nu si t c" eBist" aer p%n" nu su7l" 9%ntul, Al!ii iar"/i nu se g%n#esc la lu in" p%n" nu se las" ntunericul, A/a /i ul!i cre/tini n-au si !it c" eBist" Du ne-eu p%n" nu s-a ri#icat 9i7orul acestui r"-;oi: nu s-au g%n#it la Du ne-eu p%n" asupra lor nu a str"lucit pacea /i le-a -% ;it norocul, Dar c%n# s-a ri#icat 9i7orul r"-;oiului /i c%n# s-a l"sat ntunericul tuturor relelor care s-au nto9"r"/it: atunci s-au g%n#it la Du ne-euI nu: ci la ni ic altce9a nu puteau g%n#i #ec%t nu ai la Du ne-eu, Piua Do nuluiL n A7, Acriptur" este nu it" -iua Do nului aceea care este pentru oa eni noapte: noaptea groa-nic": ntunericul cu tunete: s%nge /i 7u : 7ric" /i #e-astru: s%nge /i spai ": .ar /i asacru: 9aiet /i $orc"ial" 4#e uri;un#5 acestea sunt nu ite n A7, Carte a Do nului cu -iua Do nului, ntre;a!i cu a/aC De ce acesteaC Ai plu: pentru c" n ase enea oca-ii oa enii #e- ier#a!i /i neru/ina!i 4o;ra-nici5 a.ung la #eplin" /tiin!" 4n sensul #e a /ti: con/tienti-a n,t5 c" Du ne-eu este totul iar o ul ni ic, n7u ura!ii 4ng% 7a!ii5 se acoper" #e ru/ine: arogan!ii pri9esc n p" %nt: ;og"ta/ii u ;l" cu ;u-unarele ntoarse 4pe #os5: con#uc"torii 4pri ari: pre/e#in!i5 #oresc ca "car 9reun poli!ai str"in s"-i ;age n sea ": con#uc"torii #e o/ti 7ac singuri ar at" cu capul #escoperit: 7"r" nici un su;or#onat: iar 7"r" #e nu "r ;"tr%ni: c%n#9a preo!i nep"s"tori pl%ng n 7a!a ;isericilor #"r% ate: c%n#9a 7e ei ne;une -#ren!"roase /i nesp"late 7ier; un #ul"u t"rcat pentru pr%n- 8 /i to!i preun" se g%n#esc la area "re!ie al lui Du ne-eu /i la 7u ul ni icniciei lu e/ti, >at" #e ce acea noapte n7rico/"toare se nu e/te -iua Do nuluiC C"ci Du ne-eu 9ine p%n" la eBpri are 4 ani7estare5, C%t a #urat -iua lini/tit" a o ului: o ul nu s-a g%n#it la Du ne-eu: /i c$iar pe sine s-a ri#icat #easupra lui Du ne-eu /i a r%s #e rug"torii #e Du ne-eu: i-a ;at.ocorit pe cei care l-au c$e at la ;iseric" /i la rug"ciune, >ar c%n# a 9enit -iua Do nului to!i oa enii se ntorc la Du ne-eu: recunosc 4puterea5 st"p%nirea lui Du ne-eu se interesea-" #e ;iseric": arat" cinstire preo!ilor: caut" c"r!i s7inte s" citeasc": suspin": se ru/inea-" #e trecutul lor: se c"iesc pentru p"catele lor: 7ac o7erte s"racilor: cercetea-" pe cei ;olna9i: postesc: se p"rt"/esc pentru c" se g%n#esc la oartea lor care este aproape /i la acea lu e un#e alt7el este -iua Do nului: lini/tit": lu inoas" plin" #e ;ucurie /i 9e/nic", +oi "ace spune Do nul prin proorocul >saia, voi "ace ca omul s valoreze mai mult dect aurul curat, aurul din ,"ir 8 cel ai 7ru os /i scu p aur, >at" 7ra!ilor care

este scopul 4sensul5 tuturor neca-urilor pe care Du ne-eu le-a slo;o-it pe lu e: s" 7ac": ca o ul s" 9alore-e /i ai ult s" 7ie pre!uit #ec%t aurul, Hti!i 7ra!ilor: #e ce n -ilele noastre a l"sat Du ne-eu pentru a #oua oar" n toat" lu ea acele c$inuri ale r"-;oiului care se pot co para nu ai cu c$inurile ia#uluiC De aceea pentru c" 9aloarea o ului a c"-ut su; 9aloarea aurului, >ar aceasta se potri9e/te planurilor lui Du ne-eu n ce pri9e/te o ul, >ar tot ce se potri9e/te planurilor lui Du ne-eu aceea tre;uie s" se rup": s" ca#": s" oar": s" piar" 4s" se istuie5, Hi n !ara noastr" aurul a nceput s" 7ie pre!uit ai ult ca o ul, De aceea !ara noastr" a 7ost lo9it" cu ;iciul groa-nic al r"-;oiului: cu ;iciul pletit #e toate relele /i nenorocirile ase enea /erpilor #e 7oc, Ca s" ne n9"!" s" pre!ui pe Du ne-eu ai presus #e o /i pe o ai presus #e aur, C%n# Aer;ia a 7ost nte eiat": oa enii ari 4con#uc"torii5 locuiau n case ici, C%n# Ougosla9ia a sc$i ;at Aer;ia oa eni ici 4 "run!i su7lete/te5 tr"iau n palate ari, Toat" oastea lui Qarageorge 4cel #in 1EG*5 care s-a r"sculat ar 7i putut 7i cantonat" n palatul unui /e7 4#reg"tor5 iugosla9 #in @elgra#, Poporul a protestat 4a co entat5 #ar treptat /i el a ur at eBe plul con#uc"torilor s"i: iu;itori #e argin!i /i i-antropi, Pentru ;ani erau o or%!i oa eni: incen#iate case: nc$eiate c"s"torii rapi#e: #es7"cute c"s"torii: p"r!ite lucrurile co une: n7iin!ate parti#e: n9r".;i!i 7ra!ii: ur#"rit nu ele s%r;esc: lep"#area #e cre#in!": tr"#area ;isericilor /i 9in#erea !"rii, >at" #e ce a tre;uit s" 9in" n7rico/ata -i a Do nului /i nou" /i 9ou" 7ra!ii ei, Dar acu 7erice #e noi: #ac" ne-a n9"!at s" pre!ui o ul ai ult #ec%t aurul: ai ult ca ;og"!ia: ai ult ca sla9a: ai ult ca luna /i stelele: ai ult ca uni9ersul 9"-ut pe care Creatorul l-a ncre#in!at o ului: atunci nu a p"ti it n -a#ar, Atunci 9o 7i puternici: 7erici!i /i 9o tr"i n pace /i lini/te: n iu;ire /i respect reciproc sl"9in# pe Du ne-eu n Trei e Tat"l: 6iul: A7, Du$ n 9ecii 9ecilor, A in, 5 Prin proorocul >ere ia a/a spune Do nul pentru poporul s"u= -entru c au prsit .egea mea pe care le-o pusesem nainte/ pentru c n-au ascultat glasul Meu i nu l-au urmat ci au umblat dup aplecrile inimii lor i-au mers dup 0aali 1idoli2 K>er,):1F:1*K - 3de aceea voi hrni poporul acesta cu pelin i-i voi da s bea 1"iere2 ape otrvite, K>er,):1+K Oare a!i cunoscut 9oi ceea ce a cunoscut eu pe acest p" %ntC Eu a cunoscut un o care a 7"cut ai nainte #e toate aceste -ece p"cate= 1,Nu a cre-ut n Du ne-eu: ?,A-a nc$inat la tot 7elul #e pl"s uiri ca lui Du ne-eu: F,A $ulit /i a n.urat nu ele lui Du ne-eu: *,>-a ;"tut pe p"rin!ii s"i: +,Du inica a lucrat tot 7elul #e lucr"ri ca /i ntr-o -i #e luni: J,A o or%t un o : N,A 7ost #es7r%nat: E,>-a 7urat /i pe prieteni /i pe #u/ ani /i to9ar"/ii /i @iserica /i statul: ),A in!it /i s-a .urat str% ; prin .u#ec"!i 4procese5: 1G,>-a in9i#iat pe 9ecinii s"i /i a t%n.it ntot#eauna s" #e9in" al s"u aceea ce era str"in, Prin aceasta acel o a c"lcat tot 4Vec$iul Testa ent5 legea 9ec$e a lui Du ne-eu, A spart ta;lele lui &oise /i s-a nc$inat 9i!elului #e aur al e9reilor, <E>: 7ra!ii ei #e 7iecare #at" c%n# i a intea #e acest o 7"r"#elege i e#iat i-a a intit #e nc" unul ase enea /i #e nc" -ece /i #e nc" o sut", Hi cre# c" 7iecae

1G

#intre 9oi ai /tie cel pu!in -ece ase enea oa eni 7"r"#elege #in .urul 9ostru, Ce 7el #e irare ai este c" ne-a l"sat /i pre#at Du ne-eu sa;iei celui ai ne;un popor #in lu eC n -a#ar este a 9or;i= p"i nu a 7ost tot poporul a/a, Cu a#e9"rat c" nu, Dar nu to!i israeli!ii au s"9%r/it #es7r%narea cu 7e eile #in &a#ian /i totu/i pieriea a 9enit peste tot poporul: c" au pierit #ou"-eci /i patru #e ii #e oa eni K*,&oise:?+K 4cartea a *-a5, Vre!i nc" un eBe pluC C%n# >osua Na9i a cucerit p" %ntul 7"g"#uin!ei un singur o a gre/it la >eri$on: c%n# a ascuns ce9a #in lucrurile .e7uite 4con7iscate5 /i #in cau-a co porta entului s"u ntr-o singur" -i au urit trei ii #e r"-;oinici K>osua NK, nc" un eBe plu= C%n# 7ilistenii au restituit c$i9otul legii israeli!ilor to!i ace/tia s-au ;ucurat 7oarte: /i n ;ucurie /i curio-itate cine9a a #esc$is c$i9otul /i pri9it n"untru, Din aceast" cau-" i e#iat a 7ost lo9it #e %na Do nului: #ar nu nu ai el: ci ul!i al!ii: cinci-eci #e ii #in popor K 1 Aa J:1)K, Hi oare n-a!i citit c" era c%t pe ce s" se nece cora;ia cu to!i c"l"torii #in cau-a pre-en!ei unui singur o proorocul lui Du ne-eu >onaC Ce irare este c": cora;ia statului nostru s-a scu7un#at #in cau-a a ii #e p"c"to/i ai grei #ec%t proorocul >ona, A" nu- i a inti!i #e Ao#o a /i #e cu9%ntul Do nului care l-a spus #reptului A9raa , C%n# A9raa l-a ntre;at pe Do nul #ac" 9a pier#e p"c"tosul ora/ Ao#o a #ac" se 9or g"si n el -ece #rep!i: Do nul i-a r"spuns c" nu: ci 9a cru!a tot ora/ul Ao#o a #in cau-a acelor -ece #rep!i, Voi spune!i= au 7ost n poporul s%r; ai ult #e -ece #rep!i /i #e ce Do nul nu l-a cru!atC Aunt cu9inte #e ispit", Ca /i cu 9" este necunoscut c" Ao#o a a 7ost un ora/ p"g%nI c" nu /tiut #e unul Du ne-eu cu a /tiut poporul lui >sraelI /i c" nu a 7ost ;ote-at n nu ele A7, Trei i /i nici p"rt"/it cu s%ngele lui <ristos ca poporul s%r;, Di7eren!a este ca ntre cer /i p" %nt, De aceea cel care #up" #reptate .u#ec" a 9rut s" cru!e Ao#o a #in cau-a a -ece #rep!i: #ar nu a 9rut s" cru!e pe >srael #in cau-a a -ece ii: nici pe s%r;i #in cau-a a sute #e ii #e su7lete curate 4#repte5, C"ci cei #in Ao#o a n-au /tiut #eloc #e unul /i a#e9"ratul Du ne-eu, E9reii au /tiut #e unul /i a#e9"ratul Du ne-eu prin prooroci /i prin inuni ari, Hi s%r;ii au a7lat #e Du ne-eu cel ar"tat lu ii n c$ipul Do nului >isus <ristos, 6a!" #e gra#ul cunoa/terii lui Du ne-eu se i/c" /i "sura pe#epsei, A" l"s" #eci .u#ecata cu Du ne-eu: ci n sincer" recunoa/tere /i n a#%nc" poc"in!" s" strig" = Drept e/ti Doa ne Du ne-eul nostru: /i #rept ai 7"cut c" pe noi s%r;ii ne-ai s"turat cu cenu/" /i ne-ai a#"pat cu 7iere, C"ci ul!i #intre noi au c"lcat legea Ta s7%nt" ca /i cu aceasta ar 7i o eroare parla entar", Nu c" ar 7i c"lcat-o o#at" /i ntr-o -i: ci au c"lcat-o #ou"-eci #e ani n 7a!a cerului /i p" %ntului, Hi ul!i Te-au uitat pe Tine Du ne-eul p"rin!ilor no/tri: Du ne-eul s7in!ilor no/tri !ari /i patriar$i /i al postitorilor /i rug"torilor: /i al p"ti i!ilor /i ucenicilor /i au pornit-o #up" g%n#urile /i po7tele ini ii lor orti7icate #e pati ile trupe/ti /i p"c"lelile 4 inciunile5 #ia9ole/ti, De aceea #rept ai proce#at c" pe noi ne-ai $r"nit cu strac$ina 4castronul5 #e pelin /i ne-ai a#"pat cu pa$arul plin cu 7iere: Doa ne sl"9it /i n7rico/"tor, Hi acu : Doa ne Te rug" cu u ilin!": cru!" ceea ce a ai r" as #in poporul T"u: s" nu ne r%#" /i pe noi /i pe Tine ereticii /i ateii c%n# #iscut" la un pa$ar #e 9in, Un#e este acel Du ne-eu al s%r;ilorC De ce acu nu-i a.ut"C De ce nu-i scap" #in %inile noastre: #ac" este ai tare ca noiC Hi un#e este acel A7,Aa9a al s%r;ilorC De ce nu-i ocrote/te pe s%r;i: c%n# s%r;ii at%t #e ult l iu;esc /i l sl"9escC Din %inile Tale: Doa ne s7inte: 9o pri i iar"/i pelin /i 7iere, Dar nu ne #a pe noi n %inile oa enilor,

11

A.ut"-ne Doa ne: a.ut"-ne s" ne n#rept" ca s" slu.i cu cre#in!", D"ruie/te-ne puterea s7%ntului T"u $ar ca s" pute #up" legea Ta n 7iecare -i cu toat" 7iin!a /i puterea s" te sl"9i /i "ri ca pe unul /i a#e9"rat Du ne-eu al nostru n Trei ea ncep"toare #e 9ia!" celei #e o 7iin!" /i ne#esp"r!it" n 9ecii 9ecilor, A in, 6 Apune Do nul= 4ericii cei blnzi c aceia vor moteni pmntul: aceasta nsea n" c" cei ce nu alearg" c"tre pri ele r%n#uri aceia 9or 7i pri ii: /i cei ce nu r"pesc ;og"!iiI /i ce nu se o oar" #up" p" %nt: pri esc p" %nt, 6ra!ii ei tre;uie s" pune #e acor# 4n ar onie5 logica noastr" cu logica lui Du ne-eu, Alt7el ne 9o n/ela n 7iecare ceas /i la 7iecare pas, Nu spune n -a#ar arele apostol al lui <ristos= noi gndul lui 5ristos avem K> Cor ?:1J K De aceea apostolii au putut s" g%n#easc" 7"r" a gre/i: /i 7"r" #e gre/eal" a 9or;i: 7"r" #e gre/eal" a .u#eca /i a lucra, C"ci au ntors g%n#ul o enesc n g%n#ul lui Du ne-eu c"ci g%n#eau nu ca oa enii ci ca Du ne-eu, Cine #intre oa eni ar 7i spus c" cei ;l%n-i 9or o/teni p" %ntulC ;l%n-ii /i nu arogan!iiI ;l%n-ii /i nu s"l;aticii 47ioro/ii5: cu p"ta!ii /i nu r"pitorii: ieii /i nu lupii, Ni eni #in care g%n#e/te 4.u#ec"5 p" %nte/te /i 7iecare #in cei ce .u#ec" 4g%n#e/te5 #u ne-eie/te, Cei ;l%n-i 9or o/teni p" %ntul pe care se lupt" /i ns%ngerea-" ng% 7a!ii: $r"p"re!ii /i cei 9iolen!i, Au urit arii cuceritori #e p" %nturi 4!"ri5 str"ine /i nici n-au #us cu ei n cealalt" lu e !"rile cucerite /i nici nu le-au putut s" le re!in" 4p"stre-e5 pentru ur a/ii lor, M"rile care le-au cucerit AleBan#ru &ace#on /i Ce-ar /i (eng$is <an /i Napoleon nu le-au o/tenit copiii lor ci al!ii pe care ei nu i-au /tiut /i nu s-au r"-;oit 4luptat5, Cu a/a 9e!i ntre;aC Uite a/a, Pentru c" logica u an" la oa enii ne/tiutori #e Du ne-eu nu este n concor#an!" cu logica #u ne-eiasc", Uita!i-9" la !ara ruseasc", Cea ai ntins" !ar" #in lu e, Hi aceasta este !ara unui popor ;l%n#, Cea ai are !ar" #in lu e o st"p%ne/te cel ai ;l%n# popor #in lu e, >at" c" este e9i#ent argu entul /i a#e9"rate cu9intele lui <ristos= 7erici!i cei ;l%n-i c"ci ei 9or o/teni p" %ntul, De aceea nu tre;uie un argu ent ai a#e9"rat /i ai clar #ec%t pra9osla9nica Rusie /i ru/ii pra9osla9nici, 6"r" #e nu "r silnici /i r"pitori au !inut acea ntins" !ar" pe care acu o o/tenesc ;l%n-ii ru/i, Cei silnici or 7"r" ur a/i /i ;l%n-ii o/tenesc !ara lor, R"pitorii ncre#in!ea-" p" %ntul r"pit ru#elor lor: #ar Du ne-eu i o oar" pe ace/tia iar !ara 4p" %ntul5 o o/tenesc cei ;l%n-i /i necunoscu!i, De aceea pe #rept se spune n A7, Acriptur" 36el "r Dumnezeu adun dar nu tie pentru cine adun1, Htie Du ne-eu #ac" el nu /tie, Hi Du ne-eu #" c"ruia El 9rea /i nu cui cel ne/tiutor #e Du ne-eu a ncre#in!at, De ce r"pe/ti o ule p"c"tosC R"pe/ti ceea ce nu este al t"u, Pentru cine r"pe/tiC Pentru cel care nu este al t"u, Dac" ai ra!iune n!elege, Lui Du ne-eu sunt cerurile /i al lui Du ne-eu este p" %ntul, P"i c%n# este al lui Du ne-eu p" %ntul l po!i r"pi #e la Du ne-euC C%n# te r"-;oie/ti potri9a oa enilor /i r"pe/ti p" %ntul nu lup!i potri9a oa enilor ci potri9a lui Du ne-eu /i nu r"pe/ti p" %ntul #e la oa eni ci #e la Du ne-eu, Du ne-eul cerului /i al p" %ntului st" la $otarul ogorului t"u /i pri9/te cu tu ari #in nou, Do nul soarelui: lunii /i al stelelor pri9e/te la tine cu acapare-i p" %ntul altcui9a: ruine-i ora/e: o ori poporul: ince#ie-i /i p%r.ole/ti cu %n#rie /i

1?

ul!u ire #e sine: o %n#rie ne;un"L Cu 9ei r"spun#e Lui: (ospo#arului soarelui: al lunii /i al stelelor pentru p" %nturile r"pite: ora/ele #"r% ate: pentru poporul ucis /i casele incen#iateC Cu i 9ei r"spun#e LuiC Un#e !i este a9ocatulC Cu 9ei pl"ti pagu;aC El te 9a "cina precu r%/ni!a secara, n!elep!e/te-teL n!elegeL Nicio#at" #e la 7acerea lu ii nicio#at" nu a luptat cine9a potri9a unui popor #rept 7"r" s" 7i luptat potri9a lui Du ne-eu, Hi Du ne-eu a r" as nen9ins iar atacatorul a trecut ase enea ;o;ului #e r%/ni!", 6 6el -rea 7nalt stpnete peste mpria oamenilor, c o d cui i place i nal pe ea pe cel mai de )os dintre oameni KDan,*:1NK, >at" lu inaL >at" #escoperireaL >at" a#e9"rul nen#oielnic, Orice p"r"!ie pe p" %nt este proprietatea lui Du ne-eu /i Du ne-eu o #" c"ruia 9rea El ast"-i unuia /i %ine altuia, Ast"-i per ite ca ne;unul /i ng% 7atul s" stea pe tron: #ar %ine l #o;oar" /i-l ri#ic" pe cel ai #e .os #intre oa eni, Aau cu s7%nta &aic" a lui Du ne-eu a spus #espre Du ne-eu= 8 adunat pe cei puternici de pe tron i ridicat pe cei smerii# Aceasta este aceea ce tre;uie /tiut n aceast" 9ia!", Dac" europenii ;ote-a!i ar 7i /tiut aceasta nu ar 7i a9ut ulti ele #ou" s%ngeroase r"-;oaie: 7"r% " #e istorie o eneasc" /i ru/inea cre/tinis ului, Dar nu au /tiut, C%n# au cre-ut c" /tiu totul a;ia atunci ei n-au /tiut ni ic, C"ci cu c%t ai ult cuno/teau icro;ii cu at%t ai pu!in /tiau #e Du ne-eu, De aceea au 7ost lo9i!i #e %na grea a Do nului cerului /i al p" %ntului, Dar 9oi: 7ra!ilor 9re!i s" 7i!i cu ace/ti ;ar;ari ;ote-a!i sau cu no;ilii 4sens #e 9re#nici n,t,5 9o/tri nainta/i, A&>N, 7 Apune Do nul= ,ricine m va mrturisi naintea oamenilor l voi mrturisi i !u naintea Tatlui Meu care este n ceruri K&t,1G:F? i naintea ngerilor lui Dumnezeu KLc1?:)K, A/a a spus Do nul >isus <ristos care este ai puternic #ec%t lu ea /i ai puternic ca ia#ul, 6erice #e o ul care-l recunoa/te 4 "rturise/te5 pe El n 7a!a oa enilor li;er /i #esc$is= cu a#e9"rat acela 9a a9ea putere ne;iruit" /i ni ic nu-i poate cau-a r"u: nici lu ea: nici oartea /i nici ia#ul, C"ci al"turi #e el st" Acela care este cel ai puternic, El slo;o# erge prin aceast" lu e ca 7iul prin o/tenirea #e la tat"l: /i nu ca ro; sau n"i itor care se ascun#e /i se uit" ce s" 7ure: r"peasc": s" aprin#" sau s" #istrug", >ar c%n# 9a uri a;ia atunci 9a intra n a#e9"rata 9ia!" /i n a#e9"rata sla9", L-au po enit oa enii pe p" %nt sau nu l-au po enit aceasta este #e ic" i portan!", Nici el nu 9a a9ea 9reun 7olos #in aceasta c" ru#ele i 9or inci-a nu ele n se nele or %ntului, Ci acolo: acolo i 9a 7i lui a#e9"ratul onu ent acolo un#e este 9ia!a a#e9"rat" /i sla9a a#e9"rat"I acolo un#e cei 7"r" #e oarte pe nu e l 9or po eni, nsu/i <ristos atotputernicul /i 7"r" #e oarte l 9a pre-enta #up" nu e Tat"lui s"u /i s7in!ilor s"i ngeri /i-l 9a l"u#a, De ce s"-l lau#eC Pentru aceea c" acel o 7"r" 7ric" l-a "rturisit pe El n 7a!a acelui nea p" %ntesc 04#es7r%nat5 cur9ar /i p"c"tos1, Au r%s #e el cur9arii: #ar el nu a .elit, L-au ;at.ocorit p"c"to/ii: #ar el nu s-a ru/inat 4sau nu i-a luat n sea "5, L-au a enin!at e9reii: #ar el nu s-a te ut, Cu a#e9"rat 7erice #e acel o , A a9ut scop c%n# a tr"itI a a9ut pentru cine s" ra;#e totul, Dar 9ai #e o ul care se leap"#" #e <ristos n 7a!a oa enilor: n 7a!a l"custelor p"c"toase /i #es7r%nate, n aceast" lu e <ristos nici nu 9a pri9i la el /i nici nu-l 9a c$e a

1F

pe nu e, Ci-l 9a l"sa Aatanei s"-l nse ne-e n catasti7ul s"u: s"-l #e-;race /i s"-l trag" n a sa p"r"!ie a ntunericului unde crbunele nu se stinge i viermele nu adoarme, Ei: 7ra!ii ei: nc$ipui!i-9" c%!i #in 7iii s%r;i s-au lep"#at #e <ristosL Aceasta eBplic" c"#erea noastr", Din cau-a unora ca ace/tia tot poporul a 7ost aruncat n a#%nci ea ntunericului: a "r"ciunii /i or!ii ase enea ;u-#uganului lui &ar3o n are, Hi ni eni nu a putut s" ne scoat" #in acea a#%nci e #ec%t Acela c"ruia i-a gre/it lep"#%n#u-ne #e El n 7a!a acestui nea #es7r%nat /i p"c"tos, n nu ele cui 7iii s%r;i s-au lep"#at #e &%ntuitorulC n nu ele acelei ni icnicii care se nu e/te cultur", Ca /i cu cultura ar 7i altce9a: #ec%t lau#a oa enilor cu 7aptele lor, Hi toate aceste 7apte ti pul le 9a #a .os ase enea p%n-ei #e p"ian.en iar p" %ntul le 9a acoperi preun" cu lau#a artei acelor 7apte, C"ci cultura european" 9a a9ea aceea/i soart" care a a9ut-o 7iecare cultur" u an", Acolo un#e s-a #us cu a#e9"rat area cultur" egiptean": cea 7enician": cea c$al#eian": cea persan": cea greac" /i ro an" tot acolo se 9a #uce /i 7"r" glas se 9a pier#e /i cultura european", Dar 9a r" %ne Acela care este: care a 7ost naintea ti pului /i care 9a 7i #up" ti p: Ve/nicul: Cel 7"r" #e oarte: Atotputernicul, Din iu;ire 7a!" #e ne7ericitul nea o enesc El s-a ntrupat #in 6ecioara &aria /i s-a ar"tat ca o : a tr"it cu oa enii trei-eci /i trei #e ani: a 7ost o or%t #e e9rei #ar #up" a treia -i a n9iat #in or %nt /i s-a n"l!at la ceruri, El a #escoperit o enirii a#e9"rul la care oa enii nicio#at" nu pot a.unge singuri: i-a n9"!at n!elepciunea: i-a a#"pat cu iu;ire: le-a #at constitu!ia 4legea5 #up" care s" se co porte n aceast" 9ia!" pentru a se n9re#nici #e acea 9ia!" 9e/nic" n p"r"!ia cereasc", Hi iat" #e El 9e/nic 9iu /i creator #e 9ia!" p"c"to/ii /i ntuneca!ii oa eni s-au lep"#at /i n locul Lui au pus cultura, Au pus ne9re#nicii #eci ce9a sc$i ;"tor /i trec"tor 9"rgat ca pielea /arpelui: insistent ca o #es7r%nat" 4prostituat"5: s"l;atic ca porcul istre! 9iclean ca 9ulpea /i setos #e s%nge ca un lup, Toate popoarele lu ii au si !it aceasta pe spinarea lor, To!i pot s" #epun" "rturie, C%n#9a apostolul Pa9el se .elea pe e9rei #e ce nu tr"iesc #up" legea lui Du ne-eu spun%n#= c din pricina voastr este hulit (umele lui Dumnezeu ntre (eamuri KRo ,?:?*K, n -ilele noastre ar 7i -is A7, Pa9el ereticilor /i ne/tiutorilor #e Du ne-eu 4ateilor5 europeni= nu ele lui <ristos #in cau-a 9oastr" este $ulit ntre p"g%ni n toate p"r!ile /i n A7rica /i n >n#ia /i n QitaDa /i peste tot, C"ci se nt% pl" aceea ce Do nul a 9or;it #espre e9rei= 6nd au venit printre neamuri orincotro se duceau pngreau (umele Meu cel s"nt K>e- FJ:?GK, To!i ne/tiutorii 4ateii: p"g%nii5 l ur"sc pe <ristos #in cau-a cre/tinilor, To!i l resping c"ci au# #e la cre/tini cu /i ei ns"/i se leap"#" #e El n nu ele culturii lor, >ar pe cei cul!i /i ;ote-a!i occi#entali ei i #enu esc #racii al;i, Pe ur ele acelor #raci al;i: acelor i#olatrii ai culturii: noilor nc$in"tori la i#oli au plecat /i ul!i 7ii ai s%r;ilor, Lep"#%n#u-se #e <ristos ei au atras %nia lui <ristos asupra acestui popor al A7,Aa9a, Din aceast" cau-" au 7ost arunca!i n a#%nci ea unei ntunecoase: s%ngeroase /i groa-nice pr"p"stii, Dac" 9oi s%r;ii nu #ori!i s" 7i!i #in nou arunca!i ntr-o pr"pastie /i ai ntunecoas" /i ai groa-nic": atunci /ti!i c" singura con#i!ie pentru aceasta este s" 9" ntoarce!i la <ristos, Peste tot s" /terge!i cu9%ntul cultur" n !ara 9oastr" /i n locul ei s" trece!i cu9%ntul <ristos, C"ci poporul s%r; n ur " cu NGG #e ani a 7ost .uruit 47"g"#uit5 lui <ristos /i s-a !inut #e 7"g"#uin!" p%n" n 9re ile #e acu , n ulti a 9re e a nceput s" calce leg" %ntul /i s" renun!e la <ristos, De aceea l 9a ;ate Du ne-eu: ca s" nu-l o oare l #" s" 7ie c$inuit #e oa eni: ca s" nu-l pre#ea pe 9eci satanei, Ca s" se ntoarc" la <ristos: ;riliantul s"u: pietrele sale scu pe cu a c"rei lu in" 9e#e calea noaptea ca n

1*

ie-ul -ilei: n ro;ie ca n li;ertate n ne9oie ca n 7ericire, De la <ristos 9" este s"n"tatea /i %ntuirea iar lui <ristos #e la 9oi sla9" n 9ecii 9ecilor, A in, 8 &arile ;unuri oa enii le a/teapt" #e la arii #onatori 4#"t"tori #e #aruri: ctitori5, &arile ;og"!ii le cer/esc #e la arii ;og"ta/i, Cine este cel are #"t"tor #e #aruri /i cel ai are ;og"ta/C >n#iscuta;il c" Du ne-eu, Ce a cerut noi ca cre/tini /i popor cre/tin #e la Du ne-eul nostruC A" lu" pri a #at" rug"ciunea p"r"teasc" Tat"l Nostru, Ce cere #e la Du ne-eu n acea rug"ciuneC Pri a #at" s" se s7in!easc" nu ele lui Du ne-euI s" se s7in!easc" nu s" se $uleasc", Doi: s" 9in" p"r"!ia lui Du ne-eu: p"r"!ie p"rinteasc" /i nu p"r"!ie tiranic" /i s"l;atic", Trei: s" se 7ac" 9oia Tat"lui nostru /i pe p" %nt precu /i n ceruri: ntre oa eni precu este ntre ngeri, Patru: ca Tat"l ceresc s" ne #ea p%inea #e toate -ilele: s" ne 7ereasc" #e luB: l"co ie /i #oar #e 9ie!uire, Cinci: s" ne ierte p"catele precu /i noi iert" altora, Hase: s" ne pie#ice s" c"#e n ispita care ne 9ine #in pornirile trupe/ti /i la!urile #ia9ole/ti, Hapte: s" ne i-;"9easc" #e cel r"u care cu insisten!" 9rea s" ne otr"9easc" cu r"u /i n 9i-uina r"ului s" ne atrag", Dup" cu 9e#e!i 7ra!ii ei niciun#e nu cere /i nici n-a cerut #e la Du ne-eu s" ne #ea cultur" /i ci9ili-a!ie, A" lu" o alt" rug"ciune #e cerere pe care preotul o cite/te n @iseric": /i la care noi r"spun#e cu= D"-ne Doa neL Ce s" ne #ai Doa neC >at" ce, &ai nt%i preotul se roag" ast7el= Piua toat" #es"9%r/it": s7%nt": pa/nic" /i 7"r" #e p"cat la Do nul s" cere , La aceasta noi r"spun#e = D"-ne Doa neL &ai #eparte= nger #e pace cre#incios: n#rept"tor: p"-itor su7letelor /i trupurilor noastre: la Do nul s" cere , Hi noi r"spun#e = D"-ne Doa neL Atunci= &il" /i iertare #e p"catele /i #e gre/elile noastre: la Do nul s" cere , Hi noi ne rug" lui Du ne-eu= D"-ne Doa neL Atunci= Cele ;une /i #e 7olos su7letelor noastre /i pace lu ii la Do nul s" cere , Hi noi ne rug" = D"-ne Doa neL Atunci cealalt" 9re e a 9ie!ii noastre n pace /i n poc"in!" s" o s"9%r/i : la Do nul s" cere , Hi noi r"spun#e = D"-ne Doa neL La ur " /i acestea= A7%r/it cre/tinesc 9ie!ii noastre 7"r" #urere: nen7runtat: n pace /i r"spuns ;un la n7rico/"toarea .u#ecat" a lui <ristos la Do nul s" cere L Hi noi r"spun#e = D" Doa neL n aceste rug"ciuni #e cerere care se rostesc n 7a!a tuturor altarelor ;isericilor orto#oBe n 7iecare #i inea!" /i sear" /i la 7iecare liturg$ie n 7a!a a ii #e altare orto#oBe: nu ne rug" Creatorului nostru s" ne #ea cultur" /i ci9ili-a!ie ci cu totul altce9a cu totul ai ;un /i ai 7olositor, Nicio#at" preotul nostru nu a cerut #e la Do nul cultur" ori ci9ili-a!ie /i nicio#at" poporul con/tient nu a strigat c"tre Do nul= D" Doa neL La 7el este situa!ia /i cu celelalte rug"ciuni, n c"r!ile ;iserice/ti eBist" rug"ciuni pentru s"n"tatea oa enilor: pentru c%r uitorii !"rii: pentru ro#nicia tur elor /i roa#elor p" %ntului: pentru naintarea 4progresul5 n #u$ a copiilor: ele9ilor: pentru ;inecu9%ntarea roa#elor #repte n toate: pentru #reptate n lu e: pentru poc"in!a p"c"to/ilor: pentru reu/ita ap"r"torilor #rept"!ii #u ne-eie/ti: pentru c"l"tori: pentru cei ro;i!i: pentru tri/ti /i %$ni!i 8 nu ai nu este rug"ciune pentru cultur" /i ci9ili-a!ie,

1+

Atunci eBist" rug"ciuni potri9a #u$urilor rele: potri9a Aatanei /i slu.itorilor s"i: potri9a ereticilor /i celor 7"r" #e Du ne-eu: potri9a agarenilor 4R ur a/ii lui Agar roa;a lui A9raa 8 aici 7igurat5 /i ;ar;arilor: potri9a 9ier ilor: /erpilor /i l"custelor: potri9a 9%nturilor rele /i inun#a!iilor 8 nu ai c" n r%n#ul acestor rug"ciuni #e ap"rare nc" nu este o7icial inclus" rug"ciunea c"tre Du ne-eu potri9a culturii /i ci9ili-a!iei, n 9re ea ea nu este: #ar 9oi ai tineri poate 9e!i a.unge s" tr"i!i 9re ea c%n# ntreg poporul orto#oB n ;iseric" 9a rosti c"tre Do nul Du ne-eul s"u rug"ciunea potri9a culturii /i ci9ili-a!iei, Hi nu 9a 7i nici o irare #ac" @iserica r%n#uie/te rug"ciune potri9a culturii ca o a#unare a tuturor relelor, C"ci #ac" eBist" rug"ciune potri9a %n#riei /i potri9a urii /i s"l;"ticiei /i ateis ului 4ne/tiutorilor #e Du ne-eu5 /i cre#in!ei 7alse /i silniciilor: $ulei #e Du ne-eu /i neo eniei #e ce nu ar a9ea rug"ciune potri9a culturii ca a#unare a tuturor acestor releC Nu nu ai c" aceast" rug"ciune ar 7i n#rept"!it" /i necesar": ci cre#e c" ar tre;ui o -i na!ional" #e rug"ciune ntr-un an: c%n# tot poporul preun" cu li#erii s"i 4spirituali5 s" se roage Do nului Du ne-eu s"-l %ntuiasc" 4sal9e-e5 #e cultur", C"ci cultura este noua 47or " #e p"g%nis : ateis : ne/tiin!" #e Du ne-eu5 /i o nou" i#olatrie, C%n# popoarele 7er ecate #e #ia9ol se 9or %ntui #e aceast" nou" i#olatrie: a;ia atunci 9or ncepe cu u ilin!" /i n7l"c"rare a se ruga unuia Du ne-eului 9iu n Trei e: Tat"lui /i 6iului /i A7,Du$, A in, 9 A" se ;ucure !ara 4p" %ntul5 s%r;easc", Du ne-eu iar"/i a iluit-o, &ai nt%i a lo9it-o /i apoi a iluit-o, Cu a#e9"rat soarta noastr" a 7ost proorocit" n @i;lie, C" ulte cu9inte care acolo le-a 9or;it Du ne-eu poporului lui >srael: ca /i cu le-ar 7i 9or;it poporului s%r;, A/a #e ;ine se potri9esc cu soarta noastr", >at" ce a spus prin proorocul >saia= Te-am lovit n mnia Mea, dar n ndurarea Mea am mil de tine K>s JG:1GK De ce te-ai %niat pe noi Doa ne cerescC &-a %niat pentru c" atunci c%n# 9a #at tot ce ini a 9-a cerut 9oi 9-a!i nt"rit: #ar nu pentru a#e9"r: ci ca s" erge!i #in r"u n r"u /i nici nu a!i 9rut s" /ti!i #e &ine, Tot a!i 7"cut cu au 7"cut n 9re urile str"9ec$i e9reii: #up" cu "rturise/te sl"9itul eu prooroc >ere ia K>er,):FK, De aceea pentru c" 9oi s%r;ii -a!i scuipat cu cu9intele 9oastre $ulitoareI pentru c" a!i ur#"rit nu ele &eu ai r"u #ec%t orice nu e cu n.ur"turile 9oastre, Ni eni n ia# nu a au-it c" cine9a #intre s%r;i l-a n.urat pe Aatana: sau pe 9reunul #in #e onii s"i: #ar to!i ngerii &ei #in ceruri: au au-it #in gurile s%r;ilor n.ur"tura nu elui eu /i nu elor s7in!ilor ei, Dac" g"si!i un s%r; ca l-a n.urat pe #ia9ol eu 9oi ierta pe o sut" #in aceia care au n.urat nu ele Du ne-eului: Creatorului /i Atot!iitorului, Dar nu 9e!i g"si, Deci satana cu #ia9olii s"i a 7ost n ai are cinste la 9oi #ec%t eu Creatorul /i P"rintele 9ostru, Oare este acest unic 7apt 4lucru5 #in cau-a c"ruia eu -a sup"ratC O: Doa ne ;unule: iart"-ne /i ai spune-ne #e ce nc" te-ai ai sup"rat pe s%r;iC

1J

De aceea pentru c" noii #o ni s%r;i s-au ru/inat s" earg" n ;iserici la rug"ciuneI /i pentru c" s-au ru/inat s" "reasc" nu ele eu n /colile 4nalte5 superioareI /i pentru c" au nceput s" a#ore lucr"rile 4lucrurile5 ele n locul eu: Creatorul cerului /i al p" %ntului /i pentru c" au nceput s" sl"9easc" oa eni uritoriI /i pentru c" s-au nto9"r"/it cu cei ai ne;uni oa eni 7"r" Du ne-eu 4atei: p"g%ni5 /i cei ai r"i eretici #in lu e: pri in# /i repet%n# cu9intele lor: citin# /i scriin# c"r!i ne;une: care sunt c"l"u-e pentru ia#, @"tr%nii 49ec$ii5 #o ni alt7el -au respectat 4cinstit5 pe ine /i alt7el au n9"!at poporul s%r;, Apune!i- i oare este acest 7apt 4lucru5 "runt pentru care eu a sup"ratC Apune!i- i c%n# 9oi a!i c$e a oaspe!i n casa 9oastr": /i oaspe!ii #up" ce au %ncat /i ;"ut ;ine /i ar 7i nceput s" oc"rasc" pe ga-#" /i ar 4 "ri5 l"u#a pe slugi /i pe slu.nice: /i asa /i scaunele /i oalele /i st"c$inile 8 oare nu 9-a!i sup"raC O: Doa ne cu a#e9"rat sunt grele p"catele noastre, Dar s" 7ie ila Ta ai are #ec%t p"catele noastre, >art"-ne ;unule /i prea;unule /i ;ine9oie/te slugilor Tale a spune #e ce nc" te-ai ai %niat pe s%r;iC De aceea pentru c" -a!i 4plictisit5 a "r%t cu 9"ic"relile 9oastre c%n# 9" lo9esc /i cu o;r"-niciile 9oastre c%n# 9" iluiesc, C%n# cine9a #intre 9oi cu c%t #e pu!in" cinste /i ra!iune: ar au-i #e la ngerul p"-itor care erge al"turi #e 9oi /i ur "re/te 9ia!a 7iec"ruia #intre 9oi: c%n# ar putea au-i tot ceea ce au# eu: #e p"catele 9oastre n c"snicie: #e p"catele 9oastre n pr"9"lie 4se re7er" la 9%n-"tori5: #e p"catele 9oastre la $otarele #in c% p: #e p"catele 9oastre prin p"#uri: #e p"catele 9oastre n tri;unale 4instan!e5: #e p"catele 9oastre prin /coli: #e p"catele preo!ilor ei: #e p"catele #in ca-"r i: #e p"catele 9%r7urilor #in con#ucereI c%n# cine9a #intre 9oi oa enii ar au-i tot: ar /ti tot /i totul ar e9alua /i #up" #reptate ar .u#eca cu a#e9"rat 9" spun c" ai nainte ar 9eni 9e/nica pier-are asupra acelui popor #ec%t lacri " n oc$i, Ei: 7ra!ii ei: c%t este #e greu s" te .u#eci cu Cel nalt, El este cu a#e9"rat ntot#eauna #rept iar noi ntot#eauna 9ino9a!i, Norocul nostru este c" ila Aa este nso!itoarea #e -i cu -i a #rept"!ii Aale, Dac" acea #reptate a lui Du ne-eu s-ar pogor singur" pe acest p" %nt p"c"tos 7"r" il" #e ult ar 7i 7ost pier#ut p" %ntul, n %nia ea te-a lo9it #ar #up" ila ea a iluit, >at" aceasta s-a nt% plat #e ulte ori cu >sraeli!ii, Dar tot trecutul nostru 4#o9e#e/te5 "rturise/te c" acela/i lucru s-a nt% plat #e ai ulte ori cu noi s%r;ii, De ai ulte ori Do nul ne-a lo9it cu #rept" %nie a sa /i a iluit #up" are il" a sa, De aceea spun= citi!i A7,Acriptur": ca s" n!elege!i istoria s%r;ilor, Citi!i @i;lia ca pe calea ntunecoas" a sor!ii 4#estinului5 oa enilor s" a9e!i lu %nare n %n", Hi str"#ui!i-9" ca prin ni ic s" nu pro9oca!i 4a!%!a!i5 %nia Do nului, El este a#e9arat ncet la %nie: /i nu pl"te/te n 7iecare s% ;"t" ca o ul %nios: #ar c%n# se %nie i ar#e pe oa eni ca 47lac"ra5 7ocul iri/tea,

1N