Sunteți pe pagina 1din 8

DESCRIEREA SISTEMULUI ENERGETIC DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

Generalitati
Sistemul energetic de interes local este destinat producerii combinate a energiei termice si electrice, transportului, distributiei si furnizarii energiei termice pe teritoriul Municipiului Poiesti. Sistemul actual de alimentare centralizata cu energie termica a Municipiului Ploiesti a fost pus in functiune in 1968, dezvoltandu-se etapizat in timp. Sistemul de alimentare cu caldura sub forma de apa fierbinte a orasului se compune din subsistemele descrise mai jos. 1. Subsistemul de producere si transport este format din centrala electrica de termoficare (CET Brazi) si din retelele de transport ale agentului termic primar. 2. Subsistemul de distributie si productie de capacitate mica este format din puncte termice, centrale termice de cartier si retele termice pentru agentul termic secundar si apa calda de consum.

Descrierea sistemului energetic de interes local


Subsistemul de producere si transport CET Brazi este o centrala electrica de termoficare care produce energie electrica si termica in regim de cogenerare, folosind drept combustibili gazele naturale si pacura cu continut redus de sulf. CET Brazi asigura alimentarea cu : energie termica sub forma de apa fierbinte a consumatorilor urbani si a unor consumatori industriali din Municipiul Ploiesti energie electrica in Sistemul Energetic National si pentru consumul propriu. Puterea termica instalata este de 496 Gcal/h. Capacitatea maxima de stocare pentru pacura este de cca. 27.000 t. Debitul instalat de gaze naturale este de cca. 120.000 Nm3/h. 1.1. Instalatii de producere si auxiliare Echipamente de baza - 3 cazane de abur energetic, 420 t/h (nr. 5, 6 tip TGM 84 B ; nr. 7 tip C4/PG). Cazanele de abur sunt cu circulatie naturala, acvatubulare, cu un singur tambur, avand suprafetele de schimb de caldura dispuse in p (PIF 1971 1973, respectiv 1978). - 3 turbogeneratoare : 2 de 105 MW cu condensatie si prize de termoficare si 1 de 50 MW cu contrapresiune de 7 18 bar. Turbogeneratoarele TA5, TA6 (2 x 105 MW) sunt turbine cu abur T-100/120-130-2, cu un singur ax si cu 3 corpuri. La trecerea din corpul de medie presiune in corpul de joasa presiune sunt prevazute 2 prize reglabile care asigura preluarea aburului in doua boilere destinate producerii apei fierbinti. TA 7 (1x50MW) este o turbina cu abur tip R50-130-1 cu contrapresiune, cu un singur corp (PIF 1971 1973, respectiv 1978). Generatoarele nr. 5, 6 (2x105MW) debiteaza energie electrica in sistem prin intermediul transformatoarelor de bloc de 160 MVA, 10,5/110 kV. Generatorul nr. 7 debiteaza energie electrica in sistem prin intermediul transformatorului de bloc de 80 MVA, 10,5/110 kV. 1

Legatura cu Sistemul Energetic National este realizata prin Statia de 110 kV CET Brazi la care sunt racordate cele trei blocuri. Consumatorii de servicii proprii ai blocurilor nr. 5, 6, 7 sunt alimentati din statiile de 6 kV si 0,4 kV ai acestor blocuri. Alimentarea de lucru a serviciilor proprii ale blocurilor nr. 5, 6 si 7 este realizata printr-un transformator coborator de 16 MVA 10,5/6,3 kV, racordat la sistemul de bare capsulate de 10,5 kV care face legatura intre generator si transformatorul de bloc. Statiile de servcii proprii bloc au cate doua sectii de bare. Pe fiecare sectie de bare sunt distribuiti consumatorii aferenti cazanului, turbinei si generatorului care se rezolva tehnologic cu tranformatoarele 6/0,4 kV si motoare de 6 kV, respectiv 0,4 kV. Pornirea blocurilor si alimentarea de rezerva a fiecarei statii de 6 kV este asigurata de la statia de rezerva RA+RB. Statia RA+RA este alimentata din Sistemul Energetic National prin intermediul transformatoarelor de rezerva si pornire T101, T102 si T103 de 25 Mva, 110/6, 3 kV, racordate la statia de 110 kV. Alimentarea consumatorilor de curent continuu se face din tablourile de 220 V si 24 V curent continuu, bloc 5-6 si tabloul de 220 kV curent continuu, bloc 7, precum si din tabloul de 220 V curent continuu al statiei de 110 kV. Tablourile de curent continuu cuprind cate doua sectii de bare amplasate in aceleasi panouri. Statia de 110 kV este o statie de conexiune de tip exterior, cu celule amplasate fata in fata cu doua sisteme de bare principale (un sistem este sectionat) si bara de tarnsfer. Comanda instalatiilor din sistemul electric se face centralizat din urmatoarele camere de comanda: - camera de comanda electrica a statiei de 110 kV; - camera de comanda tehnologica bloc 5-6 ; - camera de comanda tehnologica bloc 7. Echipamente auxiliare - Degazor 1,2 ata (nr. 4), degazor 6 ata (nr. 1, 2, 3) pentru asigurarea degazarii in treptele I, II a apei de adaos in circuitul termic al turboagregatelor nr. 5, 6, 7; - Preincalzitoarele de apa demineralizata (nr. 1, 2) pentru preincalzirea apei demineralizate de la 20 0C la 70 80 0C ; - Electropompe de apa de alimentare pentru turboagregatele nr. 5, 6, 7 la turboagregatele nr. 5, 6 sunt 2 electropompe de alimentare in functiune si una rezerva, iar la turboagregatul nr. 7 o electropompa in functiune si una rezerva ; - Electropompe apa de transvazare ; - Statii de reducere racire ; - Expandoare de purja continua si de avarie ; - Boilere baza, boilere varf, electropompe condens boiler baza. Echipamente de varf - 3 cazane de apa fierbinte (tip CAF-4), 100 t/h (nr. 1, 2, 6). In perioada de iarna, pentru preluarea a 165 Gcal/h este necesara incarcarea a trei cazane de apa fierbinte pentru un debit de 2115 t/h si un ecart de temperatura de 124/150 0C (PIF 1969 1970) ; - 2 cazane de abur (13 ata) industrial (CAI), 105 t/h (nr. 5, 6). Cazanele asigura aburul necesar : pornirii cazanelor de 420 t/h, consumului intern si la boilere in situatia opririi grupurilor de termoficare (PIF 1979 1984). Instalatia de tratare a apei include urmatoarele instalatii : - instalatia de dedurizare (pentru un debit de 300 400 m3/h apa dedurizata, - 2 filtre in functiune si 1 filtru rezerva / regenerare), - instalatia de demineralizare totala (pentru un debit de 300 m3/h apa demineralizata, cate 4 5 filtre din fiecare treapta de tratare in functiune, 4 filtre rezerva, 1 filtru regenerare, schema de functionare H0+H1+A1+Degazor+H2+A2PM, 2 filtre pat mixt in functiune, 1 rezerva), - instalatia de neutralizare.

1.2 Retelele de transport a energiei termice agentul termic primar Transportul energiei termice apa fierbinte intre CET Brazi si punctele termice se realizeaza printr-un circuit primar de tip bitubular inchis cu conducte de ducere si intoarcere avand diametre identice ce pot functiona in sistem radial sau buclat, in lungime totala de aprox. 152 km, cu amplasarea de cca. 40 % aerian si 60 % subteran. Sistemul de tarnsport al energie termice are in componenta sa : - magistrale transport CET Brazi Platforma F-25 (4 conducte 2 tur + 2retur, Dn 800 Dn 100, L 4150 m) ; - magistrala I Vest Nord (Dn 200 Dn 900, L 6450 m) ; - magistrala II Sud (Dn 500 Dn 900, L 3800 m) ; - magistrala III malu Rosu (Dn 500 Dn 600, L 4200 m) ; - magistrala IV Centru (Dn 400 Dn 500, L 3900 m) ; - magistrala V Mihai Bravu (Dn 350, L 1800 m investitie 2002 conducta preizolata) ; - magistrala VI Vest (Dn 600, L 2600 m) ; - ramificatii si racorduri puncte termice Dn 50 Dn 300. Sistemul de retele de transport energie termica a fost realizat si pus in functie esalonat in perioada 1963 1988 utilizandu-se solutii clasice de executie cu izolatie termica de vata minerala protejata mecanic cu tabla galvanizata. La sistemul de transport al energiei termice sunt racordate cele 88 puncte termice prin care se efectueaza distributia energiei termice si alte 34 de puncte termice racordate direct la sistemul de transport prin care sunt alimentati cei 32 de consumatori de tip industrial si urban (din care : 4 unitati de invatamant, 3 unitati militare, 2 spitale si 1 asociatie de proprietari). 2. Subsistemul de distributie si producere de capacitate mica 2.1 Producerea de capacitate mica Cele doua centrale de cartier CT Bucov si CT 23 August amplasate izolat, la distante relativ mari de retelele existente de apa fierbinte, au puterea instalata de 3,40 Gcal/h si o lungime traseu secundar de 0,5 km. CT Bucov si CT 23 August sunt modernizate si au in componenta lor urmatoarele echipamente : - cazane pentru apa calda 90/70 0C, functionand pe gaze naturale drept combustibil ; - schimbatoare de caldura cu placi de otel inox ; - vas de expansiune a apei, vas inchis cu membrana si perna de azot, fara contact intre agentul termic si aer, solutia ducand la diminuarea proceselor de coroziune ; - pompe cu protectie electronica (inclusiv pentru functionarea in 2 faze). Centralele termice sunt complet automatizate, iar reglajul este calitativ. Energia termica distribuita este integral contorizata, inclusiv la consumatori. 2.2 Distributia agentului termic secundar Sistemul de distributie a energiei termice are in componenta 88 puncte termice si retele de distributie. Puncte termice

In cele 87 de puncte termice, situate pe teritoriul Municipiului Ploiesti, se prepara agent termic pentru incalzire cu parametrii nominali 90/70 0C si apa calda de consum de 500C +/- 50C si se distribuie la consumatori prin retele secundare (sistem de 4 conducte) cu o lungime de traseu 91,2 km. Puterea instalata in punctele termice este de 407,56 Gcal/h. Incepand cu anul 1997, prin aprobarea obiectivului de investitii Dezvoltarea utilitatilor municipale sisteme de incalzire in Municipiul Ploiesti TECP THE02 (proiect de conservare a energiei termice in Municipiul Ploiesti) s-au reabilitat 45 de puncte termice (51,72%). 3

In zona reabilitata consumatorii sunt racordati indirect la incalzire si apa calda de consum prin intermediul schimbatoarelor cu placi inox montate intr-o singura treapta, in serie, si injectie de agent termic primar pentru acoperirea varfurilor de consum si fara acumulare. Punctele termice sunt complet automatizate, oferind un reglaj calitativ al functionarii instalatiilor. Puterea instalata in punctele termic din zona reabilitata este de 239,38 Gcal/h. Zona reabilitata Nr. SECTOR crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 NORD NORD NORD NORD NORD NORD NORD NORD NORD REPUBLICII MALU ROSU MALU ROSU MALU ROSU I.VACARESCU VEST VEST VEST VEST VEST VEST VEST VEST VEST VEST VEST VEST VEST VEST VEST CENTRU CENTRU CENTRU CENTRU SUD SUD SUD SUD SUD SUD SUD REPUBLICII REPUBLICII MALU ROSU MALU ROSU MALU ROSU PUNCT TERMIC ANUL P.I.F. REABILITARE 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2002 2002 2002 2002 2002 1999 2000 2000 2000 2000 2000 1999 1999 1999 2000 1999 2002 2002 2002 2002 1999 2001 2001 1999 1999 1999 2000 2000 2001 2000 1995 2003 2003 2003 2003 2003 PUTERE INSTALATA VECHIME ESTIMATA Qinst. Qincalz. Qacc Gcal/h Gcal/h Gcal/h ani 6,49 7,08 8,81 4,90 6,30 8,75 4,96 4,68 4,80 9,03 6,99 0,22 3,41 2,17 6,20 6,25 4,75 4,80 5,80 4,25 5,25 4,30 2,90 2,02 3,00 5,45 7,59 7,20 7,72 9,06 4,70 1,70 1,20 5,70 5,60 5,55 7,00 1,32 1,05 5,39 3,91 5,04 8,56 6,16 7,04 5,50 6,18 7,49 5,00 5,38 7,40 4,20 3,96 4,12 7,64 5,65 0,17 2,75 1,72 5,27 5,32 3,90 4,05 5,10 3,50 4,40 3,60 2,40 1,70 2,40 4,35 6,21 5,76 6,25 7,90 4,50 1,40 1,00 4,56 4,64 4,65 5,85 1,12 0,80 4,57 3,27 4,13 6,90 5,08 5,78 3,19 2,68 4,07 2,99 2,99 4,07 2,52 2,52 2,83 3,90 3,96 0,36 2,16 1,65 3,00 3,00 2,70 2,50 2,00 2,50 2,50 2,50 1,60 1,00 1,60 3,45 4,17 4,17 4,33 2,73 0,70 1,10 0,80 2,50 2,90 2,70 3,60 0,90 1,67 2,68 2,26 2,62 4,57 3,26 3,78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 2 2 2 2 5 3 3 5 5 5 4 4 3 4 9 1 1 1 1 1 4

1 Nord 2 Nord 4 Nord 5 Nord 6 Nord 7 Nord 8 Nord 9 Nord 10 Nord 2 Republicii 3 Malu Rosu Modul 50C MR 4Malu Rosu 12 Vest 1 Vest 2 Vest 3 Vest 4 Vest 5 Vest 6 Vest 7 Vest 14 Vest 15 Vest 16 Vest 17 Vest 8 Vest 9 Vest 10 Vest 11 Vest 2 Centru 7 Centru 8 Centru 9 Centru 14 Democratiei 18 Democratiei 1Calea Bucuresti 2Calea Bucuresti 12 Centru Locomotiva 5 Sud 5 Republicii 7 Republicii 1Malu Rosu 2Malu Rosu 8Malu Rosu

In zona nereabilitata consumatorii sunt racordati indirect prin intermediul schimbatoarelor de caldura cu placi sau tubulare in doua trepte, in paralel sau in serie, circulatia agentului termic realizanduse cu pompe cu randamente scazute si fara sisteme de automatizare. Puterea instalata in zona nereabilitata este de 168,18 Gcal/h. Energia termica distribuita este integral contorizata, inclusiv la consumatori. Zona nereabilitata
Nr crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 SECTOR REPUBLICII REPUBLICII REPUBLICII REPUBLICII REPUBLICII MALU ROSU MALU ROSU MALU ROSU MALU ROSU MALU ROSU I. VACARESCU I. VACARESCU I. VACARESCU I. VACARESCU I. VACARESCU I. VACARESCU I. VACARESCU I. VACARESCU I. VACARESCU 9 MAI 9 MAI 9 MAI 9 MAI 9 MAI PUNCT TERMIC 4 Republicii 6 Republicii 8 Republicii 11 Republicii 12 Republicii 16 Malu Rosu 17 Malu Rosu 18 Malu Rosu 1 23 August 15 Crang 5 Malu Rosu 6 Malu Rosu 7 Malu Rosu 10 Malu Rosu 11 Malu Rosu 2 23 August 8 23 August 22 Vest 12 Crang 1-9 Mai 2-9 Mai 3-9 Mai 4-9 Mai 5-9 Mai ANUL P.I.F. 1970 1979 1982 1988 1969 1978 1976 1975 1981 1979 1980 1981 1982 1983 1968 1988 1985 1986 1981 1979 1980 1979 1983 1984 PUTERE INSTALATA Qinst. Qincalz. Qacc Gcal/h Gcal/h Gcal/h 1,69 1,44 1,15 5,19 3,83 4,90 3,00 6,01 2,22 4,31 5,23 0,75 5,75 5,87 4,80 6,87 2,59 5,24 1,32 6,91 0,41 3,03 5,75 6,23 6,99 3,73 4,32 3,23 4,14 2,46 4,98 1,84 3,59 4,38 0,50 4,70 4,77 3,96 5,80 2,10 4,53 1,12 5,86 0,32 2,46 4,65 5,13 5,87 3,09 2,62 2,10 2,40 1,78 3,04 1,52 2,47 2,62 0,75 3,15 3,52 2,73 3,20 1,47 2,52 0,95 3,41 0,27 1,89 3,30 3,40 3,57 2,20 ECHIPAMENT Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. VECH. ESTIM ani 8 33 6 24 6 21 6 15 34 34 5 25 27 27 8 28 6 22 24 24 8 23 5 22 6 21 6 20 35 35 15 15 7 18 5 17 22 22 6 24 5 23 5 24 5 20 6 19

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

9 MAI CENTRU CENTRU CENTRU CENTRU CENTRU CENTRU MIHAI BRAVU MIHAI BRAVU MIHAI BRAVU MIHAI BRAVU MIHAI BRAVU MIHAI BRAVU MIHAI BRAVU MIHAI BRAVU SUD SUD SUD

6-9 Mai 1 Centru 3 Centru 4 Centru 13 Centru 17 Centru 12-23 August 1 Mihai Bravu 2 Mihai Bravu 3 Mihai Bravu 5 Mihai Bravu 5 Democr. 7 Democr. 13 Democr. 16 Democr. 3 Sud 11 Centru UZUC

1990 1980 1988 1987 1963 1984 1985 1976 1979 1977 1987 1986 1985 1989 1985 1974 1963 1978

5.06 5,60 4,02 4,76 2,94 0,79 6,01 5,81 4,50 5,66 0,88 3,30 2,92 1,61 3,38 4,01 3,61 1,49

4,43 4,90 3,40 4,04 2,51 0,74 5,14 4,77 3,63 4,71 0,77 2,81 2,46 1,36 2,80 3,44 3,08 1,00

2,31 2,10 2,04 2,25 1,26 0,26 2,78 3,04 2,52 2,89 0,63 1,89 1,52 0,90 1,99 1,84 1,78 1,31

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans. Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

13 13 5 23 6 15 8 16 8 40 19 19 6 18 27 27 24 24 26 26 6 16 17 17 18 18 14 14 18 18 9 29 7 40 25 25

Retele termice secundare

Distributia energiei termice la consumatori se realizeaza printr-un sistem de 4 conducte ( incalzire tur - retur , apa calda de consum si recirculatie ) avand o lungimea totala de traseu de aproximativ 92 km. In zona reabilitata retelele termice secundare sunt realizate cu conducte preizolate si sistem de semnalizare a avariilor, montate in sol, cu o lungime de aproximativ 53 km. In zona nereabilitata retelele termice secundare sunt realizate in sistem clasic respectiv conducte de otel izolate cu vata minerala si protejate cu carton asfaltat , montate in canale termice de beton , cu o lungime de aproximativ 53 km. PUNCTE TERMICE MODERNIZATE Nr. crt. 1 2 3 4 5 Punct Termic Consumatori Reteaua de distributie secundara Vechime Conducte Lung. Pozare estimata (m) (in sol)
[ani] Grad de contorizare la cons.

1 Nord 2 Nord 4 Nord 5 Nord 6 Nord

988 apt.+scoala 600 apt.+2scoli 1380apt. 845apt. 950apt

Dn 25-200 Dn 25-200 Dn 25-200 Dn 25-200 Dn 25-200

1440 1320 1890 660 1200

Subteran 100% Subteran 100% Subteran 100% Subteran 100% Subteran 100%

3 3 3 3 3

100% 100% 100% 100% 100% 6

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

7 Nord 8 Nord 9 Nord 10 Nord 2 Republicii 5 Republicii 7 Republicii 1Malu Rosu 2Malu Rosu 3Malu Rosu 4Malu Rosu 8Malu Rosu Bloc50C MR 12 Vest 1 Vest 2 Vest 3 Vest 4 Vest 5 Vest 6 Vest 7 Vest 14 Vest 15 Vest 16 Vest 17 Vest 8 Vest 9 Vest 10 Vest 11 Vest 2 Centru 7 Centru 8 Centru 9 Centru 14 Democr. 18 Democr. 1Calea Buc. 2Calea Buc. 12 Centru Locomotiva 5 Sud

1460 apt 568apt.+sc.+leagan 680apt. 760apt. 1167apt. 665apt. 1510apt. 1788apt. 986apt.+scoala 1308apt. 597apt.+scoala 1280apt. 44apt 432apt. 1184apt+gradinita 1194apt. 1015apt. 890apt. 674apt.+2scoli 890apt. 904apt. 876apt. 548apt. 140apt. 556apt. 1176apt.+scoala 1404apt.1420apt. 1551apt. 637apt. Prefectura 249apt. 164apt. 798apt.+1scoala 998apt.+1sc.+1grad 1086apt.+1grad. 1514apt. 146apt. 54apt. 803apt.

Subteran 100% 3 Dn 25-200 1620 Subteran 100% 3 Dn 25-200 1340 Subteran 100% 3 Dn 25-150 760 Subteran 100% 3 Dn 25-200 1060 Subteran 100% 2 Dn 25-197 2670 Subteran 100% 30 Dn 32-200 710 Subteran 100% 1 Dn 32-200 1250 Subteran 100% 29 Dn 32-200 2090 Subteran 100% 27 Dn 32-200 1090 Subteran 100% 2 Dn 25-202 1380 Subteran 100% 2 Dn 25-200 1040 Subteran 100% 28 Dn 32-200 1130 Punct termic modulat amplasat la parter de bloc Subteran 100% 2 Dn 20-100 210 Subteran 100% 5 Dn 25-200 1720 Subteran 100% 4 Dn 25-200 1210 Subteran 100% 4 Dn 25-200 1160 Subteran 100% 3 Dn 25-200 2030 Subteran 100% 4 Dn 25-150 1760 Subteran 100% 4 Dn 25-200 1170 Subteran 100% 5 Dn 25-150 1600 Subteran 100% 5 Dn 25-200 1180 Subteran 100% 5 Dn 20-150 880 Subteran 100% 4 Dn 20-100 190 Subteran 100% 5 Dn 20-150 1080 Subteran 100% 2 Dn 25-200 770 Subteran 100% 2 Dn 25-200 1340 Subteran 100% 2 Dn 25-200 1070 Subteran 100% 2 Dn 25-200 1590 Subteran 100% 5 Dn 25-200 1400 Subteran 100% 3 Dn 25-150 470 Subteran 100% 3 Dn 25-150 360 Subteran 100% 5 Dn 25-150 120 Subteran 100% 5 Dn 25-200 1420 Subteran 100% 5 Dn 25-200 1710 Subteran 100% 4 Dn 25-200 1020 Subteran 100% 4 Dn 25-200 1550 Subteran 100% 3 Dn 100 130 Subteran 100% 4 Dn 20-150 530 Subteran 100% 9 Dn 32-200 1210

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PUNCTE TERMICE NEMODERNIZATE Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punct Termic Consumatori Reteaua de distributie secundara Vechime Conducte Lung. Pozare estimata (m) (canal termic) Dn 32-150 390 Subteran 100% 32 ani Dn 32-200 1000 Subteran 100% 24 ani Dn 32-200 800 Subteran 100% 21 ani Dn 32-200 1160 Subteran 100% 15 ani Dn 32-200 860 Subteran 100% 34 ani Dn 32-200 870 Subteran 100% 25 ani Dn 32-150 760 Subteran 100% 27 ani Dn 32-200 420 Subteran 100% 28 ani Dn 32-200 1000 Subteran 100% 22 ani Grad de contorizare la cons. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7

4 Republicii 6 Republicii 8 Republicii 11 Republicii 12 Republicii 16 Malu Rosu 17 Malu Rosu 18 Malu Rosu 1 23 August

272 apt. 820 apt. 529 apt. 623 apt. 448 apt. 977 apt. 320 apt. 784 apt. 763 apt.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

15 Crang 5 Malu Rosu 6 Malu Rosu 7Malu Rosu 10 Malu Rosu 11 Malu Rosu 2 23 August 8 23 August 22 Vest 12 Crang 1-9 Mai 2-9 Mai 3-9 Mai 4-9 Mai 5-9 Mai 6-9 Mai 1 Centru 3 Centru 4 Centru 13 Centru 17 Centru 12-23 August 1 Mihai Bravu 2 Mihai Bravu 3 Mihai Bravu 5 Mihai Bravu 5 Democr. 7 Democr. 13 Democr. 16 Democr. 3 Sud 11 Centru UZUC

114 apt. 1005 apt. 1203 apt. 862 apt. 1159 apt. 2 scoli+2 disp. 769 apt. 211 apt. 1160 apt.Sc. sof.+service 473 apt. 1024 apt. 1166 apt. 1218 apt. 667 apt. 690 apt. 466 apt. 480 apt. 539 apt. 200 apt. 20 apt. 855 apt. 1008 apt. 725 apt. 923 apt. 120 apt. 532 apt. 276 apt. 127 apt.416 apt. 420 apt. 396 apt. 343 apt.-

Dn 32-80 Dn 32-200 Dn 32-200 Dn 32-200 Dn 32-200 Dn 32-150 Dn 32-200 Dn 32-100 Dn 32-200 Dn 32-80 Dn 32-200 Dn 32-200 Dn 32-200 Dn 32-200 Dn 32-200 Dn 32-200 Dn 32-200 Dn 32-200 Dn 32-200 Dn 32-150 Dn 32-100 Dn 32-200 Dn 32-200 Dn 32-200 Dn 32-200 Dn 32-100 Dn 32-200 Dn 32-200 Dn 32-200 Dn 32-200 Dn 32-150 Dn 32-150 Dn 32-100

150 1570 1720 1280 1760 650 1310 310 1760 0 720 1550 1390 1940 1310 1550 940 640 920 510 150 1270 1360 1290 1100 180 750 650 430 780 320 510 390

Subteran 100% Subteran 100% Subteran 100% Subteran 100% Subteran 100% Subteran 100% Subteran 100% Subteran 100% Subteran 100% Subteran 100% Subteran 100% Subteran 100% Subteran 100% Subteran 100% Subteran 100% Subteran 100% Subteran 100% Subteran 100% Subteran 100% Subteran 100% Subteran 100% Subteran 100% Subteran 100% Subteran 100% Subteran 100% Subteran 100% Subteran 100% Subteran 100% Subteran 100% Subteran 100% Subteran 100% Subteran 100% Subteran 100%

24 ani 23 ani 22 ani 21 ani 20 ani 35 ani 15 ani 18 ani 17 ani 22 ani 24 ani 23 ani 24 ani 20 ani 19 ani 13 ani 23 ani 15 ani 16 ani 40 ani 19 ani 18 ani 27 ani 24 ani 26 ani 16 ani 17 ani 18 ani 14 ani 18 ani 29 ani 40 ani 25 ani

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

S-ar putea să vă placă și