Sunteți pe pagina 1din 8

DESCRIEREA SISTEMULUI ENERGETIC DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

Generalitati

Sistemul energetic de interes local este destinat producerii combinate a energiei termice si electrice, transportului, distributiei si furnizarii energiei termice pe teritoriul Municipiului Poiesti.

Sistemul actual de alimentare centralizata cu energie termica a Municipiului Ploiesti a fost pus in functiune in 1968, dezvoltandu-se etapizat in timp.

Sistemul de alimentare cu caldura sub forma de apa fierbinte a orasului se compune din subsistemele descrise mai jos.

1. Subsistemul de producere si transport este format din centrala electrica de termoficare (CET Brazi) si din retelele de transport ale agentului termic primar.

2. Subsistemul de distributie si productie de capacitate mica este format din puncte termice, centrale termice de cartier si retele termice pentru agentul termic secundar si apa calda de consum.

Descrierea sistemului energetic de interes local

Subsistemul de producere si transport

CET Brazi este o centrala electrica de termoficare care produce energie electrica si termica in regim de cogenerare, folosind drept combustibili gazele naturale si pacura cu continut redus de sulf.

CET Brazi asigura alimentarea cu :

energie termica sub forma de apa fierbinte a consumatorilor urbani si a unor consumatori industriali din Municipiul Ploiesti energie electrica in Sistemul Energetic National si pentru consumul propriu.

industriali din Municipiul Ploiesti energie electrica in Sistemul Energetic National si pentru consumul propriu.

Puterea termica instalata este de 496 Gcal/h. Capacitatea maxima de stocare pentru pacura este de cca. 27.000 t. Debitul instalat de gaze naturale este de cca. 120.000 Nm 3 /h.

1.1. Instalatii de producere si auxiliare

Echipamente de baza

- 3 cazane de abur energetic, 420 t/h (nr. 5, 6 tip TGM 84 B ; nr. 7 tip C4/PG). Cazanele de abur sunt cu circulatie naturala, acvatubulare, cu un singur tambur, avand suprafetele de schimb de caldura dispuse in p (PIF 1971 1973, respectiv 1978).

- 3 turbogeneratoare : 2 de 105 MW cu condensatie si prize de termoficare si 1 de 50 MW cu contrapresiune de 7 18 bar. Turbogeneratoarele TA5, TA6 (2 x 105 MW) sunt turbine cu abur T-100/120-130-2, cu un singur ax si cu 3 corpuri. La trecerea din corpul de medie presiune in corpul de joasa presiune sunt prevazute 2 prize reglabile care asigura preluarea aburului in doua boilere destinate producerii apei fierbinti. TA 7 (1x50MW) este o turbina cu abur tip R50-130-1 cu contrapresiune, cu un singur corp (PIF 1971 1973, respectiv

1978).

Generatoarele nr. 5, 6 (2x105MW) debiteaza energie electrica in sistem prin intermediul transformatoarelor de bloc de 160 MVA, 10,5/110 kV. Generatorul nr. 7 debiteaza energie electrica in sistem prin intermediul transformatorului de bloc de 80 MVA, 10,5/110 kV.

Legatura cu Sistemul Energetic National este realizata prin Statia de 110 kV CET Brazi la care sunt racordate cele trei blocuri. Consumatorii de servicii proprii ai blocurilor nr. 5, 6, 7 sunt alimentati din statiile de 6 kV si 0,4 kV ai acestor blocuri. Alimentarea de lucru a serviciilor proprii ale blocurilor nr. 5, 6 si 7 este realizata printr-un transformator coborator de 16 MVA 10,5/6,3 kV, racordat la sistemul de bare capsulate de 10,5 kV care face legatura intre generator si transformatorul de bloc. Statiile de servcii proprii bloc au cate doua sectii de bare. Pe fiecare sectie de bare sunt distribuiti consumatorii aferenti cazanului, turbinei si generatorului care se rezolva tehnologic cu tranformatoarele 6/0,4 kV si motoare de 6 kV, respectiv 0,4 kV. Pornirea blocurilor si alimentarea de rezerva a fiecarei statii de 6 kV este asigurata de la statia de rezerva RA+RB. Statia RA+RA este alimentata din Sistemul Energetic National prin intermediul transformatoarelor de rezerva si pornire T101, T102 si T103 de 25 Mva, 110/6, 3 kV, racordate la statia de 110 kV. Alimentarea consumatorilor de curent continuu se face din tablourile de 220 V si 24 V curent continuu, bloc 5-6 si tabloul de 220 kV curent continuu, bloc 7, precum si din tabloul de 220 V curent continuu al statiei de 110 kV. Tablourile de curent continuu cuprind cate doua sectii de bare amplasate in aceleasi panouri. Statia de 110 kV este o statie de conexiune de tip exterior, cu celule amplasate fata in fata cu doua sisteme de bare principale (un sistem este sectionat) si bara de tarnsfer. Comanda instalatiilor din sistemul electric se face centralizat din urmatoarele camere de comanda:

- camera de comanda electrica a statiei de 110 kV;

- camera de comanda tehnologica bloc 5-6 ;

- camera de comanda tehnologica bloc 7.

Echipamente auxiliare

- Degazor 1,2 ata (nr. 4), degazor 6 ata (nr. 1, 2, 3) pentru asigurarea degazarii in treptele I, II a apei de adaos in circuitul termic al turboagregatelor nr. 5, 6, 7;

- Preincalzitoarele de apa demineralizata (nr. 1, 2) pentru preincalzirea apei demineralizate de la 20 0 C la 70 80 0 C ;

- Electropompe de apa de alimentare pentru turboagregatele nr. 5, 6, 7 la turboagregatele nr. 5, 6 sunt 2 electropompe de alimentare in functiune si una rezerva, iar la turboagregatul nr. 7 o electropompa in functiune si una rezerva ;

- Electropompe apa de transvazare ;

- Statii de reducere racire ;

- Expandoare de purja continua si de avarie ;

- Boilere baza, boilere varf, electropompe condens boiler baza.

Echipamente de varf

- 3 cazane de apa fierbinte (tip CAF-4), 100 t/h (nr. 1, 2, 6). In perioada de iarna, pentru preluarea a 165 Gcal/h este necesara incarcarea a trei cazane de apa fierbinte pentru un debit de 2115 t/h si un ecart de temperatura de 124/150 0 C (PIF 1969 1970) ;

- 2 cazane de abur (13 ata) industrial (CAI), 105 t/h (nr. 5, 6). Cazanele asigura aburul necesar : pornirii cazanelor de 420 t/h, consumului intern si la boilere in situatia opririi grupurilor de termoficare (PIF 1979 1984).

Instalatia de tratare a apei include urmatoarele instalatii :

- instalatia de dedurizare (pentru un debit de 300 400 m 3 /h apa dedurizata,

- 2 filtre in functiune si 1 filtru rezerva / regenerare),

- instalatia de demineralizare totala (pentru un debit de 300 m 3 /h apa demineralizata, cate 4 5 filtre din fiecare treapta de tratare in functiune, 4 filtre rezerva, 1 filtru regenerare, schema de functionare H 0 +H 1 +A 1 +Degazor+H 2 +A 2 PM, 2 filtre pat mixt in functiune, 1 rezerva),

- instalatia de neutralizare.

1.2

Retelele de transport a energiei termice agentul termic primar

Transportul energiei termice apa fierbinte intre CET Brazi si punctele termice se realizeaza printr-un circuit primar de tip bitubular inchis cu conducte de ducere si intoarcere avand diametre identice ce pot functiona in sistem radial sau buclat, in lungime totala de aprox. 152 km, cu amplasarea de cca. 40 % aerian si 60 % subteran.

Sistemul de tarnsport al energie termice are in componenta sa :

- magistrale transport CET Brazi Platforma F-25 (4 conducte 2 tur + 2retur, Dn 800 Dn 100, L ª 4150 m) ;

- magistrala I Vest Nord (Dn 200 Dn 900, L 6450 m) ;

- magistrala II Sud (Dn 500 Dn 900, L 3800 m) ;

- magistrala III malu Rosu (Dn 500 Dn 600, L 4200 m) ;

- magistrala IV Centru (Dn 400 Dn 500, L 3900 m) ;

- magistrala V Mihai Bravu (Dn 350, L 1800 m investitie 2002 conducta preizolata) ;

- magistrala VI Vest (Dn 600, L 2600 m) ;

- ramificatii si racorduri puncte termice Dn 50 Dn 300.

- ramificatii si racorduri puncte termice Dn 50 Dn 300. Sistemul de retele de transport energie
- ramificatii si racorduri puncte termice Dn 50 Dn 300. Sistemul de retele de transport energie
- ramificatii si racorduri puncte termice Dn 50 Dn 300. Sistemul de retele de transport energie
- ramificatii si racorduri puncte termice Dn 50 Dn 300. Sistemul de retele de transport energie
- ramificatii si racorduri puncte termice Dn 50 Dn 300. Sistemul de retele de transport energie
- ramificatii si racorduri puncte termice Dn 50 Dn 300. Sistemul de retele de transport energie

Sistemul de retele de transport energie termica a fost realizat si pus in functie esalonat in perioada 1963 1988 utilizandu-se solutii clasice de executie cu izolatie termica de vata minerala protejata mecanic cu tabla galvanizata. La sistemul de transport al energiei termice sunt racordate cele 88 puncte termice prin care se efectueaza distributia energiei termice si alte 34 de puncte termice racordate direct la sistemul de transport prin care sunt alimentati cei 32 de consumatori de tip industrial si urban (din care : 4 unitati de invatamant, 3 unitati militare, 2 spitale si 1 asociatie de proprietari).

2.

Subsistemul de distributie si producere de capacitate mica

2.1

Producerea de capacitate mica

Cele doua centrale de cartier CT Bucov si CT 23 August amplasate izolat, la distante relativ mari de retelele existente de apa fierbinte, au puterea instalata de 3,40 Gcal/h si o lungime traseu secundar de 0,5 km. CT Bucov si CT 23 August sunt modernizate si au in componenta lor urmatoarele echipamente :

- cazane pentru apa calda 90/70 0 C, functionand pe gaze naturale drept combustibil ;

- schimbatoare de caldura cu placi de otel inox ;

- vas de expansiune a apei, vas inchis cu membrana si perna de azot, fara contact intre agentul termic si aer, solutia ducand la diminuarea proceselor de coroziune ;

- pompe cu protectie electronica (inclusiv pentru functionarea in 2 faze).

Centralele termice sunt complet automatizate, iar reglajul este calitativ. Energia termica distribuita este integral contorizata, inclusiv la consumatori.

2.2 Distributia agentului termic secundar

Sistemul de distributie a energiei termice are in componenta 88 puncte termice si retele de distributie.

Puncte termice

In cele 87 de puncte termice, situate pe teritoriul Municipiului Ploiesti, se prepara agent termic pentru incalzire cu parametrii nominali 90/70 0 C si apa calda de consum de 50 0 C +/- 5 0 C si se distribuie la consumatori prin retele secundare (sistem de 4 conducte) cu o lungime de traseu 91,2 km. Puterea instalata in punctele termice este de 407,56 Gcal/h. Incepand cu anul 1997, prin aprobarea obiectivului de investitii Dezvoltarea utilitatilor municipale sisteme de incalzire in Municipiul Ploiesti TECP THE02 (proiect de conservare a energiei termice in Municipiul Ploiesti) s-au reabilitat 45 de puncte termice (51,72%).

In zona reabilitata consumatorii sunt racordati indirect la incalzire si apa calda de consum prin intermediul schimbatoarelor cu placi inox montate intr-o singura treapta, in serie, si injectie de agent termic primar pentru acoperirea varfurilor de consum si fara acumulare. Punctele termice sunt complet automatizate, oferind un reglaj calitativ al functionarii instalatiilor. Puterea instalata in punctele termic din zona reabilitata este de 239,38 Gcal/h.

Zona reabilitata

 

Nr.

SECTOR

PUNCT TERMIC

ANUL P.I.F.

PUTERE INSTALATA

VECHIME

crt.

REABILITARE

Q inst.

Q

incalz.

Q

acc

ESTIMATA

Gcal/h

Gcal/h

Gcal/h

ani

1

NORD

1

Nord

2001

6,49

5,50

3,19

3

2

NORD

2

Nord

2001

7,08

6,18

2,68

3

3

NORD

4

Nord

2001

8,81

7,49

4,07

3

4

NORD

5

Nord

2001

4,90

5,00

2,99

3

5

NORD

6

Nord

2001

6,30

5,38

2,99

3

6

NORD

7

Nord

2001

8,75

7,40

4,07

3

7

NORD

8

Nord

2001

4,96

4,20

2,52

3

8

NORD

9

Nord

2001

4,68

3,96

2,52

3

9

NORD

 

10

Nord

2001

4,80

4,12

2,83

3

10

REPUBLICII

2 Republicii

2002

9,03

7,64

3,90

2

11

MALU ROSU

3 Malu Rosu

2002

6,99

5,65

3,96

2

12

MALU ROSU

Modul 50C MR

2002

0,22

0,17

0,36

2

13

MALU ROSU

4Malu Rosu

2002

3,41

2,75

2,16

2

14

I.VACARESCU

 

12

Vest

2002

2,17

1,72

1,65

2

15

VEST

1 Vest

1999

6,20

5,27

3,00

5

16

VEST

2 Vest

2000

6,25

5,32

3,00

4

17

VEST

3 Vest

2000

4,75

3,90

2,70

4

18

VEST

4 Vest

2000

4,80

4,05

2,50

4

19

VEST

5 Vest

2000

5,80

5,10

2,00

4

20

VEST

6 Vest

2000

4,25

3,50

2,50

4

21

VEST

7 Vest

1999

5,25

4,40

2,50

5

22

VEST

14 Vest

1999

4,30

3,60

2,50

5

23

VEST

15 Vest

1999

2,90

2,40

1,60

5

24

VEST

16 Vest

2000

2,02

1,70

1,00

4

25

VEST

17 Vest

1999

3,00

2,40

1,60

5

26

VEST

8 Vest

2002

5,45

4,35

3,45

2

27

VEST

9 Vest

2002

7,59

6,21

4,17

2

28

VEST

10 Vest

2002

7,20

5,76

4,17

2

29

VEST

11 Vest

2002

7,72

6,25

4,33

2

30

CENTRU

2

Centru

1999

9,06

7,90

2,73

5

31

CENTRU

7

Centru

2001

4,70

4,50

0,70

3

32

CENTRU

8

Centru

2001

1,70

1,40

1,10

3

33

CENTRU

9

Centru

1999

1,20

1,00

0,80

5

34

SUD

 

14

Democratiei

1999

5,70

4,56

2,50

5

35

SUD

 

18

Democratiei

1999

5,60

4,64

2,90

5

36

SUD

1Calea Bucuresti

2000

5,55

4,65

2,70

4

37

SUD

2Calea Bucuresti

2000

7,00

5,85

3,60

4

38

SUD

 

12

Centru

2001

1,32

1,12

0,90

3

39

SUD

Locomotiva

2000

1,05

0,80

1,67

4

40

SUD

5

Sud

1995

5,39

4,57

2,68

9

41

REPUBLICII

5

Republicii

2003

3,91

3,27

2,26

1

42

REPUBLICII

7

Republicii

2003

5,04

4,13

2,62

1

43

MALU ROSU

1Malu Rosu

2003

8,56

6,90

4,57

1

44

MALU ROSU

2Malu Rosu

2003

6,16

5,08

3,26

1

45

MALU ROSU

8Malu Rosu

2003

7,04

5,78

3,78

1

In zona nereabilitata consumatorii sunt racordati indirect prin intermediul schimbatoarelor de caldura cu placi sau tubulare in doua trepte, in paralel sau in serie, circulatia agentului termic realizandu- se cu pompe cu randamente scazute si fara sisteme de automatizare. Puterea instalata in zona nereabilitata este de 168,18 Gcal/h. Energia termica distribuita este integral contorizata, inclusiv la consumatori.

Zona nereabilitata

Nr

   

PUNCT

ANUL

PUTERE INSTALATA

 

VECH.

 

SECTOR

Q

 

Q

 

Q

 

ECHIPAMENT

ESTIM

crt

TERMIC

P.I.F.

inst.

incalz.

acc

 

Gcal/h

Gcal/h

Gcal/h

 

ani

1

REPUBLICII

4

Republicii

1970

1,69

1,44

1,15

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

8

33

2

REPUBLICII

6

Republicii

1979

5,19

4,32

2,62

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

6

24

3

REPUBLICII

8

Republicii

1982

3,83

3,23

2,10

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

6

21

4

REPUBLICII

11

Republicii

1988

4,90

4,14

2,40

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

6

 

15

5

REPUBLICII

12

Republicii

1969

3,00

2,46

1,78

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

34

 

34

6

MALU ROSU

16

Malu

1978

6,01

4,98

3,04

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

5

Rosu

25

7

MALU ROSU

17

Malu

1976

2,22

1,84

1,52

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

27

Rosu

27

8

MALU ROSU

18

Malu

1975

4,31

3,59

2,47

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

8

Rosu

28

9

MALU ROSU

1

23

1981

5,23

4,38

2,62

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

6

August

22

10

MALU ROSU

15

Crang

1979

0,75

0,50

0,75

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

24

 

24

11

I.

5 Malu Rosu

1980

5,75

4,70

3,15

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

8

VACARESCU

23

12

I.

6 Malu Rosu

1981

5,87

4,77

3,52

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

5

VACARESCU

22

13

I.

7 Malu Rosu

1982

4,80

3,96

2,73

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

6

VACARESCU

21

14

I.

10

Malu

1983

6,87

5,80

3,20

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

6

VACARESCU

Rosu

20

15

I.

11

Malu

1968

2,59

2,10

1,47

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

35

VACARESCU

Rosu

35

16

I.

2

23

1988

5,24

4,53

2,52

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

15

VACARESCU

August

15

17

I.

8

23

1985

1,32

1,12

0,95

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

7

VACARESCU

August

18

18

I.

22

Vest

1986

6,91

5,86

3,41

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

5

VACARESCU

 

17

19

I.

12

Crang

1981

0,41

0,32

0,27

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

22

VACARESCU

 

22

20

9

MAI

1-9 Mai

1979

3,03

2,46

1,89

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

6

 

24

21

9

MAI

2-9 Mai

1980

5,75

4,65

3,30

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

5

 

23

22

9

MAI

3-9 Mai

1979

6,23

5,13

3,40

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

5

 

24

23

9

MAI

4-9 Mai

1983

6,99

5,87

3,57

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

5

 

20

24

9

MAI

5-9 Mai

1984

3,73

3,09

2,20

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

6

 

19

 

25 9 MAI

6-9 Mai

1990

5.06

4,43

2,31

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

13

13

 

26 CENTRU

1

Centru

1980

5,60

4,90

2,10

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

5

 

23

 

27 CENTRU

3

Centru

1988

4,02

3,40

2,04

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

6

 

15

 

28 CENTRU

4

Centru

1987

4,76

4,04

2,25

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

8

 

16

 

29 CENTRU

 

13

Centru

1963

2,94

2,51

1,26

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

8

 

40

 

30 CENTRU

 

17

Centru

1984

0,79

0,74

0,26

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

19

 

19

 

31 CENTRU

12-23 August

1985

6,01

5,14

2,78

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

6

18

 

32 MIHAI

1

Mihai

1976

5,81

4,77

3,04

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

27

BRAVU

Bravu

27

 

33 MIHAI

2

Mihai

1979

4,50

3,63

2,52

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

24

BRAVU

Bravu

24

 

34 MIHAI

3

Mihai

1977

5,66

4,71

2,89

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

26

BRAVU

Bravu

26

 

35 MIHAI

5

Mihai

1987

0,88

0,77

0,63

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

6

BRAVU

Bravu

16

 

36 MIHAI

5

Democr.

1986

3,30

2,81

1,89

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

17

BRAVU

 

17

 

37 MIHAI

7

Democr.

1985

2,92

2,46

1,52

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

18

BRAVU

 

18

 

38 MIHAI

 

13

Democr.

1989

1,61

1,36

0,90

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

14

BRAVU

 

14

 

39 MIHAI

 

16

Democr.

1985

3,38

2,80

1,99

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

18

BRAVU

 

18

40 SUD

 

3

Sud

1974

4,01

3,44

1,84

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

9

 

29

41 SUD

   

11

Centru

1963

3,61

3,08

1,78

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

7

 

40

42 SUD

 

UZUC

1978

1,49

1,00

1,31

Sch.cald.contracurent pompe,sistem expans.

25

25

Retele termice secundare

Distributia energiei termice la consumatori se realizeaza printr-un sistem de 4 conducte ( incalzire tur - retur , apa calda de consum si recirculatie ) avand o lungimea totala de traseu de aproximativ 92 km. In zona reabilitata retelele termice secundare sunt realizate cu conducte preizolate si sistem de semnalizare a avariilor, montate in sol, cu o lungime de aproximativ 53 km. In zona nereabilitata retelele termice secundare sunt realizate in sistem clasic respectiv conducte de otel izolate cu vata minerala si protejate cu carton asfaltat , montate in canale termice de beton , cu o lungime de aproximativ 53 km.

PUNCTE TERMICE MODERNIZATE

Nr.

Punct Termic

Consumatori

Reteaua de distributie secundara

Grad de

crt.

Conducte

Lung.

Pozare

Vechime

contori-

(m)

(in sol)

estimata

zare la

[ani]

cons.

1

1

Nord

988

apt.+scoala

Dn 25-200

1440

Subteran 100%

3

100%

2

2

Nord

600

apt.+2scoli

Dn 25-200

1320

Subteran 100%

3

100%

3

4

Nord

1380apt.

Dn 25-200

1890

Subteran 100%

3

100%

4

5

Nord

845apt.

Dn 25-200

660

Subteran 100%

3

100%

5

6

Nord

950apt

Dn 25-200

1200

Subteran 100%

3

100%

6

7 Nord

1460 apt

 

Dn 25-200

1620

Subteran 100%

3

100%

7

8 Nord

568apt.+sc.+leagan

 

Dn 25-200

1340

Subteran 100%

3

100%

8

9 Nord

680apt.

 

Dn 25-150

760

Subteran 100%

3

100%

9

 

10

Nord

760apt.

 

Dn 25-200

1060

Subteran 100%

3

100%

10

2

Republicii

1167apt.

 

Dn 25-197

2670

Subteran 100%

2

100%

11

5

Republicii

665apt.

 

Dn 32-200

710

Subteran 100%

30

 

100%

12

7

Republicii

1510apt.

 

Dn 32-200

1250

Subteran 100%

1

100%

13

1Malu Rosu

1788apt.

 

Dn 32-200

2090

Subteran 100%

29

 

100%

14

2Malu Rosu

986apt.+scoala

 

Dn 32-200

1090

Subteran 100%

27

 

100%

15

3Malu Rosu

1308apt.

 

Dn 25-202

1380

Subteran 100%

2

100%

16

4Malu Rosu

597apt.+scoala

 

Dn 25-200

1040

Subteran 100%

2

100%

17

8Malu Rosu

1280apt.

 

Dn 32-200

1130

Subteran 100%

28

 

100%

18

Bloc50C MR

44apt

Punct termic modulat amplasat la parter de bloc

 

100%

19

 

12

Vest

432apt.

 

Dn 20-100

210

Subteran 100%

2

100%

20

1 Vest

1184apt+gradinita

 

Dn 25-200

1720

Subteran 100%

5

100%

21

2 Vest

1194apt.

 

Dn 25-200

1210

Subteran 100%

4

100%

22

3 Vest

1015apt.

 

Dn 25-200

1160

Subteran 100%

4

100%

23

4 Vest

890apt.

 

Dn 25-200

2030

Subteran 100%

3

100%

24

5 Vest

674apt.+2scoli

 

Dn 25-150

1760

Subteran 100%

4

100%

25

6 Vest

890apt.

 

Dn 25-200

1170

Subteran 100%

4

100%

26

7 Vest

904apt.

 

Dn 25-150

1600

Subteran 100%

5

100%

27

14 Vest

876apt.

 

Dn 25-200

1180

Subteran 100%

5

100%

28

15 Vest

548apt.

 

Dn 20-150

880

Subteran 100%

5

100%

29

16 Vest

140apt.

 

Dn 20-100

190

Subteran 100%

4

100%

30

17 Vest

556apt.

 

Dn 20-150

1080

Subteran 100%

5

100%

31

8 Vest

1176apt.+scoala

 

Dn 25-200

770

Subteran 100%

2

100%

32

9 Vest

1404apt.-

 

Dn 25-200

1340

Subteran 100%

2

100%

33

10 Vest

1420apt.

 

Dn 25-200

1070

Subteran 100%

2

100%

34

11 Vest

1551apt.

 

Dn 25-200

1590

Subteran 100%

2

100%

35

2

Centru

637apt.

 

Dn 25-200

1400

Subteran 100%

5

100%

36

7

Centru

Prefectura

 

Dn 25-150

470

Subteran 100%

3

100%

37

8

Centru

249apt.

 

Dn 25-150

360

Subteran 100%

3

100%

38

9

Centru

164apt.

 

Dn 25-150

120

Subteran 100%

5

100%

39

 

14

Democr.

798apt.+1scoala

 

Dn 25-200

1420

Subteran 100%

5

100%

40

 

18

Democr.

998apt.+1sc.+1grad

Dn 25-200

1710

Subteran 100%

5

100%

41

1Calea Buc.

1086apt.+1grad.

 

Dn 25-200

1020

Subteran 100%

4

100%

42

2Calea Buc.

1514apt.

 

Dn 25-200

1550

Subteran 100%

4

100%

43

 

12

Centru

146apt.

 

Dn 100

130

Subteran 100%

3

100%

44

Locomotiva

54apt.

 

Dn 20-150

530

Subteran 100%

4

100%

45

5

Sud

803apt.

 

Dn 32-200

1210

Subteran 100%

9

100%

PUNCTE TERMICE NEMODERNIZATE

 

Nr.

Punct Termic

Consumatori

 

Reteaua de distributie secundara

 

Grad de

crt.

Conducte

Lung.

 

Pozare

Vechime

contorizare

 

(m)

(canal termic)

 

estimata

la cons.

1

4

Republicii

272

apt.

Dn 32-150

390

Subteran 100%

32

ani

100%

2

6

Republicii

820

apt.

Dn 32-200

1000

Subteran 100%

24

ani

100%

3

8

Republicii

529

apt.

Dn 32-200

800

Subteran 100%

21

ani

100%

4

 

11

Republicii

623

apt.

Dn 32-200

1160

Subteran 100%

15

ani

100%

5

 

12

Republicii

448

apt.

Dn 32-200

860

Subteran 100%

34

ani

100%

6

 

16

Malu Rosu

977

apt.

Dn 32-200

870

Subteran 100%

25

ani

100%

7

 

17

Malu Rosu

320

apt.

Dn 32-150

760

Subteran 100%

27

ani

100%

8

 

18

Malu Rosu

784

apt.

Dn 32-200

420

Subteran 100%

28

ani

100%

9

1

23 August

763

apt.

Dn 32-200

1000

Subteran 100%

22

ani

100%

10

 

15

Crang

114

apt.

Dn 32-80

150

Subteran 100%

24

ani

100%

11

5 Malu Rosu

1005

apt.

Dn 32-200

1570

Subteran 100%

23

ani

100%

12

6 Malu Rosu

1203

apt.

Dn 32-200

1720

Subteran 100%

22

ani

100%

13

7Malu Rosu

862

apt.

Dn 32-200

1280

Subteran 100%

21

ani

100%

14

10 Malu Rosu

1159

apt.

Dn 32-200

1760

Subteran 100%

20

ani

100%

15

11 Malu Rosu

2 scoli+2 disp.

Dn 32-150

650

Subteran 100%

35

ani

100%

16

2

23 August

769

apt.

Dn 32-200

1310

Subteran 100%

15

ani

100%

17

8

23 August

211

apt.

Dn 32-100

310

Subteran 100%

18

ani

100%

18

 

22

Vest

1160

apt.-

Dn 32-200

1760

Subteran 100%

17

ani

100%

19

 

12

Crang

Sc. sof.+service

Dn 32-80

0

Subteran 100%

22

ani

100%

20

1-9 Mai

473

apt.

Dn 32-200

720

Subteran 100%

24

ani

100%

21

2-9 Mai

1024

apt.

Dn 32-200

1550

Subteran 100%

23

ani

100%

22

3-9 Mai

1166

apt.

Dn 32-200

1390

Subteran 100%

24

ani

100%

23

4-9 Mai

1218

apt.

Dn 32-200

1940

Subteran 100%

20

ani

100%

24

5-9 Mai

667

apt.

Dn 32-200

1310

Subteran 100%

19

ani

100%

25

6-9 Mai

690

apt.

Dn 32-200

1550

Subteran 100%

13

ani

100%

26

1

Centru

466

apt.

Dn 32-200

940

Subteran 100%

23

ani

100%

27

3

Centru

480

apt.

Dn 32-200

640

Subteran 100%

15

ani

100%

28

4

Centru

539

apt.

Dn 32-200

920

Subteran 100%

16

ani

100%

29

 

13

Centru

200

apt.

Dn 32-150

510

Subteran 100%

40

ani

100%

30

 

17

Centru

20 apt.

Dn 32-100

150

Subteran 100%

19

ani

100%

31

12-23 August

855

apt.

Dn 32-200

1270

Subteran 100%

18

ani

100%

32

1

Mihai Bravu

1008

apt.

Dn 32-200

1360

Subteran 100%

27

ani

100%

33

2

Mihai Bravu

725

apt.

Dn 32-200

1290

Subteran 100%

24

ani

100%

34

3

Mihai Bravu

923

apt. -

Dn 32-200

1100

Subteran 100%

26

ani

100%

35

5

Mihai Bravu

120

apt.

Dn 32-100

180

Subteran 100%

16

ani

100%

36

5

Democr.

532

apt.

Dn 32-200

750

Subteran 100%

17

ani

100%

37

7

Democr.

276

apt.

Dn 32-200

650

Subteran 100%

18

ani

100%

38

 

13

Democr.

127

apt.-

Dn 32-200

430

Subteran 100%

14

ani

100%

39

 

16

Democr.

416

apt.

Dn 32-200

780

Subteran 100%

18

ani

100%

40

3

Sud

420

apt.

Dn 32-150

320

Subteran 100%

29

ani

100%

41

 

11

Centru

396

apt.

Dn 32-150

510

Subteran 100%

40

ani

100%

42

UZUC

343

apt.-

Dn 32-100

390

Subteran 100%

25

ani

100%